Varhaiskasvatuksen yksikköjen kehittämistavoitteet

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Varhaiskasvatuksen yksikköjen kehittämistavoitteet 2014 2015"

Transkriptio

1 Yksiköt Kasvuyhteisön ja oppimisympäristön kehittäminen erityisesti toimintakulttuurin näkökulmasta Perhepäivähoito Alue 3 Metsätähti Touhutupa Alueyhteistyö: - Yhteistyötä muun päivähoidon kanssa syvennetään edelleen ja pidetään hyvät käytännöt, varahoitojärjestelyjen joustava ja asiakaslähtöinen toimintamalli : - Perhepäivähoitajien tiimien vahvistaminen ja huomioiminen toiminnassa. Työkokouksissa aikaa tiimien toiminnan suunnitteluun -tiimien hyödyntäminen luontevasti koko alueen perhepäivähoidon hyväksi yhteiset, säännölliset tapaamiset spontaanit yhteydenotot puolin ja toisin nykyisen toimintakulttuurin tarkastelu, uusien vaihtoehtojen pohtiminen, kokeilu, käyttöönotto -eheä kasvun ja opinpolku sekä lapselle hyvä päivä joka päivä -alueen nivelvaiheiden vuosikellon tarkentaminen -nivelvaiheen tiedon vaihto -kouluyhteisö tutuksi mm. koulun tapahtumiin osallistuminen: Uimaharjun uusi koulu ja tilojen käyttö -yhteistyö eri hoitopaikkojen välillä -tiedon siirto hoitopaikan vaihtuessa -sitoutuminen yhdessä toteutettuihin arvoihin -oman Vasun tavoitteiden arviointi: Viikarit ja Vesselit ryhmämme -lapsen yksilönä huomioiminen esim. vastaanotto- ja luovutustilanne -turvallisuudesta ja toimivasta arjesta huolehtiminen -fyysisen, sosiaalisen ja psyykkisen arjen varmistaminen - hyvän huomaaminen lapsesta=kannustava ja rohkaiseva asenne -lapsen äänen kuuleminen; toiveet ja ideat

2 Heinävaara Kiihtelysvaara Tuupovaara Alue 2 Hammaslahti Nivelvaiheen jatkuminen ja päiväkodin ja koulun esioppilaiden yhteistyön kehittäminen entisestään. järjestetään yli ryhmäjaon leikkipäiviä, jotta päiväkodin lapset tutustuvat hyvin toisiinsa ja syntyy me-henki fyysisen ympäristön muokkaaminen ja selkeyttäminen jatkuu muun muassa niin, että tavaroille saadaan omat paikkansa Päiväkodin ja koulun yhteistyö: Käynnit koululla syksyllä ja keväällä,opettajan vetämä tuokio eskareille,tutustumiskeskustelu tulevista ekaluokkalaisista esiopettajan ja koulun opettajan kesken, kouluun tutustumispäivä keväällä Eskareiden ryhmäytyminen, oma päivärytmi isompien huolehtiminen pienemmistä esim. retkillä liikuntahallille Oppimisympäristön muokkaaminen selkeäksi Eheä kasvun ja opin polku ja hyvä päivä lapselle Yhteisöllisyyden vahvistaminen alueella siten, että yhteistyö käytännön tasolla sujuu hyvin, toimintakulttuuria muutetaan tätä työtä tukevaksi - nivelsuunnitelman mukainen toiminta - esi- ja alkuopettajan yhteistyösuunnitelma -Terveiset kouluun-lomake + tiedonsiirtopalaverit -Tiedonsiirtolomake perhepäivähoidosta päiväkotiin - LAKU-palaverit säännöllisin väliajoin 3x vuodessa -Vierailukäynnit vanhojen eskarilaisten kouluihin ja kuulumisten vaihto - mitä päiväkodin eskarissa voidaan kehittää ja huomioida koulunaloitusta varten -Pyhäselän alueen yhteiset vanhempainillat -Lasten, vanhempien ja henkilökunnan sensitiivinen kohtaaminen

3 -ohjattujen liikuntaleikkien lisääminen ulkoilussa -leikki-ideoiden vaihtaminen ryhmien kesken -Päiväkodin ja pienryhmän yhteinen pikkujoulu. -päiväkodin yhteistyö ryhmäperhepäiväkoti Menninkäisten kanssa (yhteiset vuorohoitolapset) -Elton konsultointiapu -kiusaamisen ehkäisy-suunnitelma osana päiväkodin arkea. -Vanhempien osallistaminen ja vanhempien ajatusten huomioiminen suunnitellessa unelmien päiväkotia. Huvikumpu Ops-prosessin käyminen yhdessä alueen muiden päiväkotien kanssa, yhteinen ops-vanhempainilta. Nivelvaiheen suunnitelmien toimeenpano. Hiihtomahdollisuuksien kehittäminen. Koko talon yhteinen pedagoginen teema:yhteisöllisyyden kehittämien ja hyvät tavat. Pajapäivät. Ops uudistus yhdessä koko henkilökunnan kanssa. Pienryhmätoiminnan kehittäminen Lapsen yksilöllinen huomioiminen ja tukeminen lapsiryhmässä. Niittylahti Reijola Penttilä Yhteisöllisyyden lisääminen, konkreettinen asioiden kirjaus, jotta arvionti on mahdollista Nivelvaiheen keskustelujen jäntevöittäminen niin päivähoidon sisällä kuin päiväkodin ja koulun välillä. Toimiva yhteistyö perhepäivähoitajien, alueen lähipäiväkodin ja Sirnin varahoitoyksikön kanssa. toimisi vakituinen henkilöstö tukemaan pitkälinjaista pedagogista työtä vaativassa varahoitoyksikössä. Pro koulusta otetaan mallia koko alueen kehittämiseksi sekä varhais-kasvatuksessa että perusopetuksessa. - toimintakulttuurin avaaminen ja kuvaaminen, mitä lapsilta odotetaan, positiivisen palkitsemisen merkityksen huomioiminen - työyhteisöön positivismia, toisten huomioiminen positiivisesti - oppilailta ja vanhemmilta kysytty millaisia odotuksia koulun toimintaym-päristöltä, että kaikilla olisi hyvä olla ja voisi oppia

4 Petäikkölä --> Pro koulun kautta yhteistä koulutusta hankerahoituksella, jos sitä saadaan --> Yhteisöllisyyden lisääminen, konkreettisia kirjauksia Pro koulu, kiva koulu ja päivähoidon kiusaamisen ehkäisyn linjausten ja periaatteiden mukaisesti, joita voidaan arvioida konkreettisella tasolla vuosisuunnitelmien arvioinneissa keväällä -PPK:n vasupohjaisen suunnittelun vuosikello (liite) -Fyysisen ympäristön yhdessä rakentaminen turvalliseksi toiminta- ja oppimisympäristöksi -Kiusaamisen ennaltaehkäisyn ja puuttumisen mallin työstäminen Penttilän päiväkodilla yhdessä lasten, vanhempien ja työntekijöiden kanssa => oppi ja yhteiset sopimukset arjen tilanteisiin ja toimintaan Pro koulusta mallia koko alueen kehittämiseksi sekä varhaiskasvatuksessa että perusopetuksessa. - toimintakulttuurin avaaminen ja kuvaaminen, mitä lapsilta odotetaan, positiivista palkitsemista - työyhteisöön positivismia, toisten huomioiminen positiivisesti - oppilailta ja vanhemmilta kysytty millaisia odotuksia koulun toimintaympäristöltä, että kaikilla olisi hyvä olla ja voisi oppia --> yhteisöllisyyden lisääminen - jaamme hyvät ideat ja käytänteet - yhteistyö päiväkodin sisällä, lähipäiväkotien sekä lähikoulujen kanssa - yhteisten pelisääntöjen mukaan toimiminen, mm. positiivisen palautteen tuottaminen ja toisilta oppiminen positiivinen vuorovaikutus; ystävällisyys, kiitollisuus, hyvien uutisten jakaminen ylläpidämme optimismia tiukoissakin tilanteissa, pyrimme havaitsemaan myönteiset asiat olemme toisiamme kohtaan oikeudenmukaisia ja suvaitsevaisia sitoudumme yhteisiin sopimuksiin ja työtehtäviin ja sovituista asioista pidetään kiinni jokainen kantaa vastuun työstä

5 Punahilkka Tuulikannel Kissamäki Karsikko Pro-koulusta mallia koko alueen kehittämiseksi sekä varhaiskasvatuksessa, että perusopetuksessa. -toimintakulttuurin avaaminen ja kuvaaminen, positiivista palkitsemista -työyhteisöön positivismia, toisten huomioonottaminen positiivisesti - lapsilta ja vanhemmilta kysytään millaisia odotuksia on päiväkodin toimintaympäristöltä, että kaikilla olisi hyvä olla ja voisi oppia - yhteisöllisyyden lisääminen, konkreettisia kirjauksia päivähoidon kiusaamisen ehkäisyn linjausten ja periaatteiden mukaisesti -osallistuminen aktiivisesti ops-työskentelyyn --) toimintakulttuurin avaaminen ja kehittäminen -päiväkodin minariopettajien kokoontumiset syksyllä ja keväällä -päiväkodin eskariopettajien kokoontumiset syksyllä ja keväällä -käydäänkö samaa kirja sarjaa nyt päiväkodin eskareissa kuin alueen kouluissa -) jatkumo *kts Karsikon pk Eheä kasvun- ja opinpolku näkökulma Kasvuyhteisön ja oppimisympäristön kehittäminen erityisesti toimintakulttuurin näkökulmasta. Yhteistyö ja yhteiset tapahtumat lähi päiväkotien, koulujen ja perhepäivähoidon kanssa Kiusaamisen ehkäisyn suunnitelmien jalkauttaminen kentälle. *Oppimisympäristöjen uudelleen arviointi etenkin muuton yhteydessä joulukuussa, kun ns. päätalo ja Pajakadun yksikkö muuttavat Tuulikanteleen pihapiiriin. - Esikkoon välimatka kasvaa l. haasteet yhteisöllisyyden säilyttämiseen kasvavat. Yhteisöllisyyden ylläpitäminen ja kehittäminen. Uuden henkilökunnan sisäänajo joulukuussa.

6 Alue 1 Utra Vesikkopuisto Aallontie Myönteisen ja kannustavan oppimisympäristön luominen uusiin tiloihin myös vanhempia ja lapsia kuunnellen. Kohti unelmien päiväkotia korostaen myönteisyyttä ja kiireettömyyttä. - S2 opetuksen tehostaminen -perustyöhön keskittyminen -arvokeskustelujen jatkaminen -pedagogiset illat -toimintatapojen muokkaaminen ja kehittäminen uusia ryhmämuotoja vastaaviksi, oppimisympäristön kehittäminen - eheä kasvun ja opin polku - nivelvaiheiden vahvistaminen hyviksi, toimiviksi käytännöiksi ja aikataulun vahvistaminen - alueellisen yhteistyön tiivistäminen kaikkien alueen toimijoiden kesken - S2 opetuksen tehostaminen - pienryhmätoiminnan kehittäminen, vuorovaikutustaidot (vv-leikkiryhmät, menetelmien hyödyntäminen koko ryhmässä, draaman käyttäminen) - sadut ja tunnetaitojen kehittäminen - pitkäkestoinen leikki (aikuinen ohjaa ja leikissä läsnä, ei liikaa virikkeitä, aikuisen sitouttaminen leikkiin mukaan) - ympäristön muokkaus: (jumppasaliin tilanjakajaverhot, siirrettävät portit käytän jakamiseksi, tv) - yksilöllisyyden huomioonotto arjessa ja toiminnoissa (oppimissuunnitelmat, pienryhmät, tukitoimet ryhmiin esim. kuvakortit, aikuisen antama aika lapselle) - kiusaamisen ehkäisy ja konfliktien ratkaisu - ryhmäytyminen teemana: leikki ja satu Suomi toisena kielenä opetuksen tehostaminen S2-vastaavat valitaan jokaiseen päiväkotiin.

7 S2-vastaavien tapaamiset ja koulutukset, materiaalin kokoaminen koulujen erityisopettajien ja eskariopettajien ja eltojen tapaamiset erityisesti nivelvaiheessa eskariopettajien vierailut ekaluokkalaisten luona syksyllä Soutajanpuisto * psykomotorisen toiminnan aloittaminen * koko talon eri tilojen ja lähialueiden tehokas hyödyntäminen oppimisympäristönä - pysyvän kauppaleikkitilan järjestäminen - uuden eskaritilan järjestäminen ja kehittäminen * liikunnan lisääminen ja mahdollistaminen muulloinkin kuin varsinaisilla liikuntatuokioilla * osastojen välisen yhteistyön lisääminen, myös pienet isot. Mahdollistetaan enemmän lasten vierailuja ja vaihtoa. * aikaa leikille 1. S2-opetuksen tehostaminen joka päiväkodissa Hyvien käytäntöjen ja materiaalien hyödyntämistä jatkamme eri ryhmien kesken Esiopettajien palaverit 1xkk, vastuuhenkilönä on esiopettajien yhdyshenkilö Kasvatuskeskustelut jatkuvat 1xkk, aiheet oman päiväkodin ajankohtaisista kasvatuskäytännöistä (mm. lapsen fyysinen rajoittaminen). Rantakylä - S 2 opetuksen tehostaminen - nivelsuunnitelman mukainen toiminta - eheä kasvun- ja opin polku - mahdollisimman tiivis yhteistyö alueen muiden toimijoiden kanssa - toimimme nivelsuunnitelman mukaan - aktiivinen osallistuminen yhteistyöhön ( muut talot, koulut, omat erilliset yksiköt)

8 Ollila Mutala Kanervala - kehitämme entisestään s2- opetusta ja kielen opetusta yleensäkin ( kielellistä pulmaa monilla lapsilla S-2 yhteistyön tehostaminen, s-2 vastaavan nimeäminen ja koulutusta aiheeseen -yhteistyö Mutalan päiväkodin kanssa(vierailut,tapahtumat,retket..) -lähikoulu Mutalan kanssa viikottaiset salivuorot sekä muu yhteistyö -edelleen yhteistyö seurakunnan kanssa -Ryhmävasut käyttöön:sitä kautta vielä enempi keskustelua arvoista ja toimintatavoista( konkreettisesti puhutaan em. asiat auki) -Selkeä oppimisympäristö lapsille -kerran kuukaudessa pedagoginen palaveri, johon ryhmä kerrallaan tuo aiheen. -yhtenäinen toimintakulttuuri -kaikkien osallisuus, yhdessä tehdään ja toimitaan -lapset enempi mukaan toiminnan suunnitteluun ja ideointiin NIVELSUUNNITELMAN MUKAINEN TOIMINTA -KOULUVIERAILUT -YHTEISTYÖ LÄHIKOULUJEN KANSSA (SALIVUOROT JA SUUNNITELMA YHTEISTYÖSTÄ) -YHTEISTYÖ OLLILAN PÄVIVÄKODIN KANSSA VIERAILUJEN, LIIKUNNAN JA YHTEISTEN KULTTUURITAPAHTUMIEN MUODOSSA. - YHTEISTYÖSSÄ MUTALAN JA STEINERKOULUN KANSSA JÄRJESTETÄÄN MUTALA FOLK YHTEISÖLLINEN KYLÄTAPAHTUMA PÄIVÄKODIN OMAN VASUN PÄIVITTÄMINEN JA SITÄ KAUTTA YHTENÄISEN TOIMINTAKULTTUURIN LUOMINEN JA YLLÄPITÄMINEN Suomi toisena kielenä opetuksen tehostaminen Alueellisen yhteistyön tiivistäminen kaikkien toimijoiden kesken ja näin eheän kasvun ja opin polun turvaaminen lapselle Suomi toisena kielenä opetuksen tehostaminen

9 Manta Alueellisen yhteistyön tiivistäminen kaikkien toimijoiden kesken ja näin eheän kasvun ja opin polun turvaaminen lapselle; Toiminta oman Vasun hengessä Lasten toimintatilat järjestetään lasten tarpeiden mukaisiksi, turvallisiksi ja lasten toiveita kuunnellen Yhteisen tietotaidon ja osaamisen jakaminen Pienryhmätoiminnan jalostaminen, päivän toimintarungon hyvä suunnittelu ja jaettu toteutus Lasten toiveiden huomioiminen, lasten naulakkopalaverien kehittäminen ja positiivisuuden lisääminen. S2-toiminta. Toiminnan tehostaminen - S2- vastaava osallistuu s2-kokouksiin ja jakaa tiedon yksikössä. ( pedagogisissa kokouksissa, kehittämisilloissa, käytännössä) - kelto- yhteistyö tiivistä s2-asioissa tarvittaessa - kuvakommunikaation käyttö ja tehostaminen yksikössä. (koulutuksiin osallistuminen, pedagogiset kokoukset ja työssä kollegoilta oppiminen kuvakommunikaation käytöstä.) Elli Suomi toisena kielenä opetuksen tehostaminen. Ympäristön strukturointi (leikkipaikat, kuvat, pelit ja välineet lasten omaehtoiseen käyttöön). Huomio sosiaaliseen toimintaympäristöön - osallistava (tulla kuulluksi/nähdyksi, lasten palaverit, pienet työtehtävät) - positiivisuus (lasten vahvuudet, kiittäminen) - dialogi aikuisten kesken (avoin, ammatillinen, harkittu) Gävlenlinna Suomi toisena kielenä opetuksen tehostaminen. Aloitetaan S2-toimintaa Gävlenlinnassa. Lisäksi aloitetaan muutakin pienryhmätoimintaa.

10 Linnunlahti - S2-työn kehittäminen - Unelmien päiväkoti - Pienryhmätoiminnan mahdollistaminen - Turhien työtehtävien karsiminen Siili Louhostie Äkkiväärä - Verkostoituminen uusien yhteistyökumppanien kanssa (Äkkiväärän päiväkoti?) - Päiväkodin asteittaiseen lopettamiseen sopeutuminen ja sen mallikas hoitaminen - Lasten sopeuttaminen uusiin toimintaolosuhteisiin - S2 lasten kielen opetuksen tehostaminen SUOMI TOISENA KIELENÄ OPETUKSEN TEHOSTAMINEN! Yhteistyö alueen lähipäiväkotien ja perhepäivähoidon kanssa Yhteistyö alueen lähikoulun kanssa Tiivistetään yhteistyötä alueen päiväkotien ja perhepäivähoitajien kanssa: kokoonnutaan yhteen miettimään yhteisiä tapahtumia, yms. (Äkkiväärä, Louhostie, Tarpoja ja perhepäivähoidon ohjaaja) S2- opetuksen merkeissä yhteistyötä alueen päiväkotien kanssa. S2- opetuksen kehittäminen päiväkodissa. S2-vastaava ohjaa päiväkodin S2-opetusta ja pitää viikoittaiset S2-tuokiot lasten tarpeiden ja mielenkiinnon mukaisesti. Tehdään yhteistyötä oman talon sisällä, lähialueen päiväkoteihin, jotta varmistetaan lasten jouheva siirtyminen ryhmästä tai päiväkodista toiseen. Käydään kehityskeskustelut k2015

11 Tarpoja Ehdotamme Noljakan koulun rehtorille, että heiltä olisi tervetullut alkuopettaja tutustumaan tuleviin ekaluokkalaisiin jo esiopetusvuoden aikana. Tämä olisi myös yhteistyömuoto esiopettajan ja luokanopettajan välillä ei niin virallista enemmänkin tutustumista ja ajatusten vaihtoa. ( tiedoksi Noljakan koulun rehtorille) Marjala Olisi myös hienoa, jos kummioppilaat valittaisiin niin ajoissa, että kummit voisivat tulla esiopetukseen vierailemaan ja tutustumaan tuleviin koululaisiin. (samoin tiedoksi Annelle) Alueelle olisi hyvä saada kaikkien esiopettajien yhteisiä tapaamisia noin pari kertaa vuodessa. (laitan tiedoksi Siiliin, Marjalaan, Kanervalaan ja Gävleen) Wilman ja terveiset-kouluun-lomakkeen kautta välittyy oleellinen tieto lapsesta kouluun. Keväällä odotamme (nivelsuunnitelman mukaisesti) koulun erityisopettajien ottavan yhteyttä kouluun siirtyvien lasten asioissa. Yksiköstä toiseen yksikköön siirtyvien (tai päinvastoin )lasten tiedot siirtyvät vasu-lomakkeiden mukana - tarvittaessa järjestetään palaveri. Oman päiväkodin sisällä tiedonkulku on sujuvaa. -Suunniteltu yhteistyö perhetyöntekijän kanssa -Yhteistyön kehittäminen srk:n kanssa -OPS 2016 eskareiden vanhempainilta koululla -Esiopetuksen pilottihanke koulun ja päiväkodin kanssa -Jatketaan nivelyhteistyöpalavereita -Suomi toisena kielenä opetuksen tehostaminen -kummiluokka toiminnan jatkaminen -kiusaamisen ennaltaehkäisyn ja puuttumisen suunnitelman liittäminen osaksi päiväkodin vasua ja suunnitelman käyttöönotto -leikkikeskustoiminnan laajentaminen ja kehittäminen -pk:n elton toimenkuvan läpikäynti ja kehittely -vanhempainryhmän jatkuminen -lapsen Vasun käyttökoulutus

12 -OPS 2016 kehittämisilta -S2 vastaavan nimeäminen,materiaaliin tutustuminen ja miettiminen miten toiminta meidän päiväkodissa järjestetään Yksiköt Edellisen vuoden arvioinnin perusteella mukaan otetut kehittämistavoitteet Perhepäivähoito Alue 3 Metsätähti Touhutupa Heinävaara Kehittämistavoite 1: Varhaiskasvatussuunnitelman mukainen toiminnan suunnittelu ja toteuttaminen Kehittämistavoite 2: Tasalaatuisuus ja laadun varmistaminen perhepäivähoidossa Kehittämistavoite 3: Yhteisölliset työkokoukset Kehittämistavoite 4: Esimiestyön muutokset: Pyritään saamaan hyvät ja toimivat mallit perhepäivähoidon esimiestyöhön (pph:n kehittämistiimi ja kaikki perhepäivähoidon esimiehet) Kehittämistavoite 1:Laadukas varhaiskasvatus Varhaiskasvatussuunnitelman mukainen toiminta Kehittämistavoite 2:Kasvamiseen, kehittymiseen ja oppimiseen kannustava ilmapiiri Kehittämistavoite 3: Eheä kasvun ja opinpolku Lapselle hyvä päivä joka päivä Kehittämistavoite 4:Toimintakulttuurin muuttaminen Aikuisjohtoisesta lapsilähtöiseen toimintaan Kehittämistavoite 1: Touhutuvan oman Vasun mukainen toiminta sekä siihen perustuva keskustelu ja arviointi Kehittämistavoite 2: Ajanmukaiset erityiskasvatus- ja tukipalvelut Erilaisen lapsen toiminnan huomioiminen yksilönä ja oppijana Riittävä erityinen tuki Kehittämistavoite 3: Johto-ja muun tiimitoiminnan kehittäminen, mikä tukee henkilökunnan kasvatus-ja opetustyötä edistäen lasten hyvinvointia. Kehittämistavoite 1: Myönteisen ja rakentavan ilmapiirin luominen. Erilaisuuden hyväksyminen. Toisen (työn) arvostaminen. Kehittämistavoite 2: Tiimi- ja pienryhmätoiminnan kehittäminen Kehittämistavoite 3: Toisen työn tukeminen. Kehittämistavoite 4:Yhteistyön kehittäminen Heinävaaran ja Kiihtelysvaaran päiväkotien kesken varhaiskasvatuksen laadun kannalta.

13 Kiihtelysvaara Tuupovaara Alue 2 Hammaslahti Niittylahti Huvikumpu Reijola Penttilä Kehittämistavoite 1: Oppimisen tukeminen Kehittämistavoite 2: Oppimiseen innostavan työympäristön luominen Kehittämistavoite 3: Lasten omatoimisuuden tukeminen Kehittämistavoite 4: Yhteistyön kehittäminen Heinävaaran ja Kiihtelysvaaran päiväkotien toimintakulttuurissa Kehittämistavoite 1:Pienryhmätoiminnan kehittäminen Kehittämistavoite 2:Dokumentointi osaksi arkea Kehittämistavoite 3:Tiimien vuorovaikutuksen vahvistaminen Kehittämistavoite 4:Kiusaamisen ehkäiseminen Kehittämistavoite 1: Kasvamiseen, kehittymiseen ja oppimiseen kannustava ilmapiiri. Huomioidaan lapsi yksilönä ja erilaisena oppijana Kehittämistavoite 2: Ajanmukaiset erityiskasvatus- ja tukipalvelut. Riittävä erityinen tuki eri päivähoitomuodoissa Kehittämistavoite 3:Kannustava ilmapiiri ja työyhteisön hyvinvointi. Työhönsä motivoitunut ja yhteisöllisyyttä edistävä työntekijä Kehittämistavoite 1:Lapsen toiminnan havainnointi Kehittämistavoite 2: Leikki Kehittämistavoite 1:Pienryhmätoimintaa kehitetään edelleen jokaisen ryhmän toimintatavaksi Työntekijöitten roolit selkeämmiksi Kehittämistavoite 2: PCS-kuvien käytön lisääminen, tehostaminen Kehittämistavoite 3: Iltahoidon kehittäminen palvelemaan kokonaisuutta ja kaikkien lasten etua laadukkaan varhaiskasvatuksen näkökulmasta. Kehittämistavoite 4:Pedagogiset keskustelut rakenteisiin: teemme työtä lapsen parhaaksi, lapset keskiössä Kehittämistavoite 1:Pedagogisen toimintakulttuurin vakiinnuttaminen Kehittämistavoite 2: Toiminnan suunnittelu ja siihen systemaattisesti sitoutuminen Kehittämistavoite 3:Toiminnan näkyväksi tekeminen Kehittämistavoite 1:Lapsi havainnoinnin kehittäminen vasun työvälineeksi Kehittämistavoite 2:Ryhmävasun kehittäminen Kehittämistavoite 3:Ammatillinen vuorovaikutus ja jaksamisen tukeminen Kehittämistavoite 4:Vuorovaikutus ja TVT lapsen oppimaan oppimisen tukena

14 Petäikkölä Punahilkka Tuulikannel Kissamäki Karsikko Alue 1 Utra Vesikkopuisto Aallontie Kehittämistavoite 1:RYHMÄVASUN PAREMPI HALTUUNOTTO Kehittämistavoite 2:VASU-VUOSIKELLON PÄIVITTÄMINEN JA SEN MUKAAN TOIMIMINEN kehittämistavoite 3:PÄIVÄKODIN KIUSAAMISEN EHKÄISYN JA PUUTTUMISEN SUUNNITELMAN ESITTELY VANHEMMILLE SEKÄ KÄYTTÖÖNOTTO Kehittämistavoite 1: Kiusaamisen ehkäisyn ja puuttumisen suunnitelman arviointi Kehittämistavoite 2: Varhaiskasvatussuunnitelman mukainen toiminta *Karsikon tavoitteet Kehittämistavoite 1: Kiusaamisen ehkäisyn suunnitelma/ toimenpiteet Kehittämistavoite 2: Kohti unelmien päiväkotia Kehittämistavoite 3:Kestävä henkilöstön kehitys Kehittämistavoite 4:Kohti parempaa pedagogista johtajuutta Kehittämistavoite 1: Vasun päivittäminen uusissa tiloissa kevään aikana. Kehittämistavoite 2: Kiusaamisen ehkäisy suunnitelmat aktiiviseen käyttöön Kehittämistavoite 3: mennessä Karsikon päiväkoti lakkautuu ja sulautuu Tuulikanteleen päiväkotiin. Uuden ja vanhan henkilökunnan sisäänajo ja yhteisöllistäminen. Kehittämistavoite 1:Läsnäolo Kehittämistavoite 2:Henkilöstön jaksaminen Kehittämistavoite 3:Kiusaamisen ennaltaehkäisy Kehittämistavoite 4:Elton tehokas hyödyntäminen ryhmien tarpeiden mukaan Kehittämistavoite 1: Henkilökunnan elvyttäminen Talon yhteishengen kehittäminen Kehittämistavoite 2:Avoin ja eheä työyhteisö Kehittämistavoite 3:Tiimit toimiviksi (tunti viikossa, kirjaaminen, Pipsa mukana) Kehittämistavoite 1: Elton rooli koko talossa Kehittämistavoite 2: Kiusaamisen ehkäisy Kehittämistavoite 3: Kiireettömyys

15 Soutajanpuisto Rantakylä Ollila Mutala Kanervala Manta Elli Gävlenlinna Linnunlahti Kehittämistavoite 1: Kasvamiseen, kehittymiseen ja oppimiseen kannustava ilmapiiri, jossa aikuiset vastaavat myönteiset tunneilmaston luomisesta Kehittämistavoite 2: Lasten tarpeiden mukaiset erityiskasvatus ja tukipalvelut. Kehittämistavoite 3: Kolmen L:n periaatteen vahvistaminen lasten toiminnassa (leikki, liikunta ja luonto). Kehittämistavoite 4: Sopu-teatteritoiminnan jatkaminen Kehittämistavoite 1:Tiiviin tiimipalaverikäytännön ylläpitäminen ja myös parantamine Kehittämistavoite 2:Pienryhmätoiminnan ylläpitäminen ja tehostaminen Kehittämistavoite 1: TUNNE- JA TURVATAIDOT, kiusaamisen ennaltaehkäisy Kehittämistavoite 2: työnkuvien päivittäminen (ammattiryhmittäin, kuka tekee,mitä tekee) Kehittämistavoite 3:työssä jaksaminen ja työhyvinvointi Kehittämistavoite 4:realistisuus kaikessa toiminnassa,näkyvyys arjessa,ei vaan kirjattuna Kehittämistavoite 1:MYÖNTEISEN JA KANNUSTAVAN KASVATUSILMAPIIRIN YLLÄPITÄMINEN PÄIVÄKODISSA NIIN ETTÄ LASTEN, VANHEMPIEN JA HENKILÖKUNNAN ON HYVÄ TULLA MUTALAN PÄIVÄKOTIIN Kehittämistavoite 2:LASTEN VASUJEN KÄYTÖN KEHITTÄMINEN EDELLEEN SUUNNITTELUN POHJANA Kehittämistavoite 3: YHTENÄISEN TOIMINTAKULTTUURIN RAKENTAMINEN Kehittämistavoite 4:TOIMINTA- JA OPPIMISYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN LAPSIA PALVELEVAKSI Kehittämistavoite 1: Työyhteisön hyvinvointi toisten huomioiminen Kehittämistavoite 2: Päiväkodin varhaiskasvattajien ja perheiden yhteistyön lisääminen ja kehittäminen Kehittämistavoite 3:Tiimitoiminnan kaikenpuolinen kehittäminen Kehittämistavoite 1:LEIKIN KEHITTYMINEN JA PIENRYHMÄTOIMINTA Kehittämistavoite 2: TIIMIEN TOIMIVUUS Kehittämistavoite 1:kehittää lasten systemaattista havainnointia Kehittämistavoite 2: Henkilökunnan kehittämisiltapäivien säännöllinen pitäminen ja työhyvinvoinnista huolehtiminen Kehittämistavoite 1: Gävlenlinnan päiväkodin iltahoidon siirtyessä asteittain Niinivaaran uuteen päiväkotiin opetellaan Gävlenlinnassa toimimaan normaalina päivätalona Kehittämistavoite 2: Talon vasun uusiminen iltahoidon loppumisen myötä Kehittämistavoite 1: Leikki Kehittämistavoite 2: Kiusaamisen ehkäisysuunnitelman käytön vakiinnuttaminen ja toiminnan ryhmäkohtainen arviointi

16 Siili Louhostie Äkkiväärä Tarpoja Marjala Kehittämistavoite 3:Pedagogiset palaverit järjestetään 1-2 kertaa kuukaudessa talon palaverin tilalla. Kehittämistavoite 1:Uuden tilanteen haltuun otto Kehittämistavoite 2: Uuden näkeminen mahdollisuutena Kehittämistavoite 3:Oman toiminnan arviointi ja yhteisen toimintakulttuurin luominen Kehittämistavoite 1:Lasten havainnoinnin lisääminen ja kehittäminen Kehittämistavoite 2: Yhteisöllisen toimintakulttuurin kehittäminen Kehittämistavoite 3:Leikin kehittäminen Kehittämistavoite 1: Positiivinen ja lämminhenkinen työyhteisö (Pidän huolta itsestä ja työkaverista) Kehittämistavoite 2: Jokaisella pilvellä on hopeareunus Kehittämistavoite 1: kiinnitämme huomiota oman vasumme mukaiseen perustoimintaan. Kehittämistavoite 2:S2 opetukseen on nimetty vastuuhenkilö. Kehittämistavoite 3:kiusaamisen ehkäisemiseen tähtäävä suunnitelma tehdään valmiiksi sen jälkeen kun vanhemmilta on saatu kommentteja suunnitelmaan liittyen Kehittämistavoite 1:Lapsen Vasu Kehittämistavoite 2:Kohti unelmien päiväkotia Kehittämistavoite 3:työssä jaksaminen

17 Esiopetusyksiköt Perhepäivähoito Alue 3 Metsätähti Touhutupa Heinävaara Esiopetuksen kehittämiskohteet: OPS2016 teema lv Esioppilaiden ja vanhempien osallistaminen Kohti unelmien eskaria. Ei esiopetusta Ei esiopetusta Ei esiopetusta - Mietitään lasten kanssa unelmien eskaria. Vanhempainillassa käydään läpi vanhempien ajatuksia unelmien esikoulusta. Opsvastaava huolehtii esimiehen kanssa ops-prosessin jatkumisesta yksiköissä. Kiihtelysvaara Tuupovaara Esioppilaiden ja vanhempien osallistaminen Kohti unelmien eskaria. - Kiireettömyys ja joustavuus huomioidaan yksilöllinen oppimiskyky tehtävien annossa Lasten ideoiden hyödyntäminen toiminnassa yhteistoiminta eri ikäryhmien välillä vastuunottaminen omista tavaroista ja tehtävistä huolehtiminen - yhteinen vanhempainilta koulun kanssa 2015 eskareiden yhteistyö liittyen teemaan - tutustuminen mahdollisuuksien mukaan kulun Tv-laitteistoon

18 Alue 2 Hammaslahti -Eskareiden ja vanhempien mielipiteiden huomioiminen toimintaa suunniteltaessa. -Päiväkodilla OPS-seinä, johon koottu ajatuksia lapsilta ja vanhemmilta unelmien eskarista. -Vanhan Pyhäselän alueen yhteinen vanhempainilta. -Henkilökunnan yhteiset OPS-illat: Menneisyys,nykyisyys, tulevaisuus, teot ja tuumasta toimeen. Niittylahti Huvikumpu -Toimivat nettiyhteydet ja koneet ryhmiin, mahdollisuus pelata esim. eskarin Ekapeliä. -Langaton nettiyhteys, mahdollisuus kokeilla tabletin käyttöä. -Henkilökunnalle koulutusta tietotekniikan käytöstä. -Lapsilla mahdollisuus harjoitella kirjoittamista (oma nimi, kavereiden nimiä), hiiren käyttöä esim. piirto-ohjelmalla ja kosketusnäytön käyttöä. Keskustelut vanhempien ja oppilaiden kanssa. Yhteiset tapahtumat alueen yhteinen ops-vanhempainilta Reijola -esiopettajien kouluttautuminen ja osaamisen vahvistaminen Ei esiopetusta

19 Penttilä - ryhmäyttävä, osallistava vanhempainilta OPS vanhempanilta esioppilaiden kerronnalliset kuvataidetyöt Kohti unelmien eskaria => kiertävä näyttely lähialueen päiväkotien kesken (Punahilkka, Karsikko, Tuulikannel ja Penttilä), vanhemmat kutsutaan yhdessä esioppilaan kanssa taidegalleriakävelylle - Kiusaamisen ennaltaehkäiseminen => ryhmäytymisen ja ystävyyden merkityksen korostaminen hyvien tekojen kautta hyvässä hengessä - esiopettajille suunnattu ipad-koulutus vko 46 ipad viikko esioppilaille - Pedanet-koulutus Penttilän päiväkodilla Petäikkölä OPS2016 teema lv Kohti unelmien päiväkotia/eskaria vanhempainilta Punahilkka OPS2016 teema lv Lasten ja vanhempien osallistaminen Kohti unelmien päiväkotia. - - yhteisenä teemana koko päiväkodilla - osallistuminen eskarivanhempainiltaan -) kohti unelmien eskaria - kysellään lasten mietteitä/vanhempien mietteitä * idealaatikko vanhemmille, suora kysyminen, haastattelulomake kotiin, nelikenttä kysely lapsille ja vanhemmille, vasukeskusteluissa kysytään, sadutus, erilaiset askartelut aiheeseen liittyen, havainnointi, päivän Metsätähti - - kysytään ipadeja kokeiluun eskareille

20 Tuulikannel Kissamäki Karsikko koulutus eskariopettajille *Kts Karsikon pk Ei esiopetusta Vanhempainillassa keskusteltu/kirjattu vanhempien kommentteja unelmien päiväkodista/eskarista. Lapset toteuttaneet/toteuttavat teemaa esim. kuvataiteessa/keskusteluissa. Kiusaamisen ehkäisy suunnitelma käytäntöön ja tutuksi myös vanhemmille/lapsille. Alue 1 Utra Lisää tieto- ja viestintäteknologiaa mahdollisesti muutettuamme Tuulikanteleen päiväkodin tiloihin saamme tietokoneet edes joka osastolle. Lisää koulutusta -uudesta ryhmäkoostumuksesta johtuva uusien toimintamallien käyttöönotto -yhteinen MURU-alueen vanhempainilta : vanhempien ajatuksia: sosiaaliset taidot vuorovaikutustaidot ympäristön ja luonnon hyödyntäminen -UPK:n vanhempainilta vanhempien ajatuksia: lapsella turvallista ja rauhallista leikkiä, ruokailua, ulkoilua ja lepoa

21 kavereita -esiopetuksen sisältöalueiden tarkentaminen liikunnan, musiikin, kuvataiteen ja käsitöiden osalta sekä niiden kokonaisvaltainen hyödyntäminen Vesikkopuisto Aallontie -välineistön puute, Miilussa vain yksi kannettava tietokone, joka aikuisten käytössä - moniammatillisuuden kehittäminen - yksilöllisyyden huomioiminen, tuen kolmiportaisuus - yhteistyö vanhempien kanssa (unelmien päiväkoti, kiusaamisen ehkäisy) - IPad-laitteiden käyttö esiopetuksessa koulutus ja laitteet käyttöön viikoksi esiopetusryhmään - Ensipeli - lasten omat piirrokset unelmien eskari millainen huone tai ulkotila pitäisi eskarissa olla? - oma vanhempainilta eskarien vanhemmille alueellinen vanhempainilta eskareiden vanhemmille Vesikkopuistossa > perheiden osallistaminen Soutajanpuisto Lähetetään perheille kysely varhaiskasvatukseen liittyvistä asioita marraskuun 2014 aikana. Järjestetään vanhempainilta ko. aiheesta helmikuussa 2015 (palaute kyselystä).

22 Rantakylä - alueen yhteinen vanhempainilta aiheesta Vesikkopuiston päiväkodissa , vanhempien osallistaminen - tarvitaan lisää koulutusta ja tietokoneita tähän toimintaan Ollila MURU alueen yhteinen esiopetus vanhempain ilta.siellä ryhmätyö ja keskustelua vanhempien kanssa aiheesta Kohti unelmien eskaria I pad koulutus eskariopeille otetaan I padit viikoksi lasten käyttöön jos mahdollista Mutala TVT vesoon osallistuminen KÄSITELLÄÄN TEEMAA PÄIVÄKODIN TOIMINNASSA NIIN VANHEMPIEN KUIN LASTEN KANSSA

23 Kanervala - OSALLISTUMINEN KOULUTUKSIIN - IPAD-PAJAN JÄRJESTÄMINEN LAPSILLE Vanhempien kuuleminen ja osallistaminen Yhteiset puoliviiden ( lapset+ vanhemmat ) tapaamiset päiväkodilla n. 2-4 krt / lukuvuosi Keskustelut vanhempien kanssa päiväkodin aamukahvilla Lapsen, vanhemman ja esiopettajan eskarivartti Kiusaamisen ennaltaehkäisemisen kehittäminen Manta Elli Gävlenlinna -ipad -pajatoiminnan aloittaminen; -ipad-koulutukset henkilöstölle ja mahdollinen tutustumisviikko esioppilaille Ei esiopetusta Ei esiopetusta - Kehitetään omaa esiopetustoimintaa tulevan opetussuunnitelman ajatusten mukaisesti. - Keskustellaan vanhempien kanssa esiopetuksesta ja osallistetaan vanhempia toiminnan kehittämiseen. -Toivotaan, että myös meidän päiväkotiin saadaan tieto- ja viestintäteknologisia laitteita, jotta nykyteknologiaa päästäisiin

24 Linnunlahti oikeasti harjoittelemaan yhdessä lasten kanssa. Aihe käsitellään vanhempainilloissa pitkin toimintakautta Lasten haastattelut ja toiminnan toteutus yhdessä lasten kanssa Henkilökunnan näkemykset ; It is not a kindergarden, it is a dream! Sosionomiopiskelijat koostavat lopputyönsä aiheesta Unelmien päiväkoti Siili Louhostie Äkkiväärä Tarpoja Tabletit kokeilukäyttöön esiopetukseen ja kokemusten pohjalta katsotaan hankitaanko muutama kone ryhmiin Ei esiopetusta Siilissä vuoden 2015 alussa, kehittämistavoitteet määritetään vuoden alusta perustettavan päiväkoti Kaislan toiminnassa. Ei esiopetusta Ei esiopetusta - Esioppilaiden kuvataidetyö: unelmien päiväkoti. Aiheesta keskustelua esioppilaiden kanssa. - Ops-vanhempainilta yhdessä Siilin pk:n kanssa Marjala -Kuvakansioiden tilalle pitäisi saada kannettavat pienet tietokoneet tai satsataan muutaman tabletin ostoon (Mari Petrelius selvittelee asiaa) -ICT-hankkeen myötä varataan tabletit esioppilaiden käyttöön viikoksi keväällä Enemmän välineitä ja lisää koulutusta toivotaan hallinnolta. - kyselyt lapsille ja vanhemmille heidän toiveistaan

25 - käydään läpi lasten toiveita vanhempainillassa - toiveiden huomioon ottaminen toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa Pääsky Englanninkielinen leikkikoulu - tutustuminen ipadien käyttöön - henkilökunnan koulutusta Lisätehtävien suunnittelu ja tekeminen käyttämämme kirjan lisäksi. Pois enemmän ainerajoista kohti kokonaisvaltaisempaa oppimista. Kotitehtävät perheille viikonlopuksi toisinaan. Yhteistyö koulun kanssa, vierailut kouluille. Osallistuminen kulttuuritapahtumiin mahdollisuuksien mukaan. Yhteistyö "yli eskarin" = Yöhoitoon tulee koululaisia edelleen, TET-harjoittelut Englanninkielisen ja suomenkielisen esiopetuksen koordinointi niin, että ne tukevat toisiaan. Säännölliset palaverit opettajien kesken (suomal. esiopettaja ja engl.opettaja). Englanninkielisen ja suomenkielisen esiopetuksen teemojen yhdistäminen. Väkkärä Tilkkutäkki Luonto ja kestävä kehitys tämän vuoden teemana. Vanhempien toiveet otetaan huomioon mahdollisuuksien mukaan ja kehittämisideoita otetaan vastaan. Luonnollisesti esikoululaiset vaikuttavat itsekin esiopetukseen omilla ideoillaan ja kiinnostuksen kohteillaan. Tietokoneympäristö ja puhelinympäristö pyritään tekemään lapsille tutuksi esiopetusvuoden aikana tietoa verkosta etsimällä. Suunnitelmissa on myös toteuttaa mediaprojekti animoimisen tiimoilta.

ARJEN KÄYTÄNTÖJEN OPAS 2015

ARJEN KÄYTÄNTÖJEN OPAS 2015 HYVINVOIVA LAPSI että sillä on hyvä olla - miten toimimme arjen käytännöissä PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KALLION VARHAISKASVATUSSUUNNITELMAAN LIITTYVÄ ARJEN KÄYTÄNTÖJEN OPAS 2015 Työryhmä: Täydennykset 2015:

Lisätiedot

Perusopetuksen vuosisuunnitelmien kehittämistavoitteet 2014 2015. Koulu

Perusopetuksen vuosisuunnitelmien kehittämistavoitteet 2014 2015. Koulu Koulu Alue 1 Alue 2 Alue 3 Yhteinen kehittämistavoite: Kasvuyhteisön ja oppimisympäristön kehittäminen erityisesti toimintakulttuurin näkökulmasta: Alueyhteistyössä - uudistuvan oppilashuoltotyön käytänteiden

Lisätiedot

KORTEPOHJAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

KORTEPOHJAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA KORTEPOHJAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Kortevasu www.jyvaskyla.fi 1. PÄIVÄHOITOYKSIKKÖMME TOIMINTA-AJATUS JA ARVOPOHJA... 3 1.1TOIMINTA-AJATUS... 3 1.2 ARVOPOHJA... 3 2. YKSIKKÖMME PALVELUMUODOT...

Lisätiedot

2014-2015 LAULULINNUN PÄIVÄKOTI. varhaiskasvatussuunnitelma (toimintasuunnitelma)

2014-2015 LAULULINNUN PÄIVÄKOTI. varhaiskasvatussuunnitelma (toimintasuunnitelma) 2014-2015 LAULULINNUN PÄIVÄKOTI varhaiskasvatussuunnitelma (toimintasuunnitelma) 2 Sisällysluettelo Johdanto 1. VARHAISKASVATUKSEN PERUSTA... 5 1.1 ARVOPOHJA... 5 1.2 TAVOITTEET... 6 2. VARHAISKASVATUKSEN

Lisätiedot

TIKKAVASU Tikan päiväkodin ja perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma 2011

TIKKAVASU Tikan päiväkodin ja perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma 2011 TIKKAVASU Tikan päiväkodin ja perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma 2011 Ydintehtävänä on huolehtia lapsen hyvinvoinnista järjestämällä lapsiperheille laadukkaita ja monipuolisia päivähoito- ja varhaiskasvatuspalveluita.

Lisätiedot

2013-2015. varhaiskasvatussuunnitelma (toimintasuunnitelma)

2013-2015. varhaiskasvatussuunnitelma (toimintasuunnitelma) 2013-2015 varhaiskasvatussuunnitelma (toimintasuunnitelma) 2 Sisällysluettelo Johdanto 1. VARHAISKASVATUKSEN PERUSTA... 5 1.1 ARVOPOHJA... 5 1.2 TAVOITTEET... 6 2. VARHAISKASVATUKSEN TOTEUTTAMISEN LÄHTÖKOHTIA...

Lisätiedot

Haminan varhaiskasvatussuunnitelma

Haminan varhaiskasvatussuunnitelma Haminan varhaiskasvatussuunnitelma 2014 Ruissalon esikoulu syksy 2010 1 SISÄLTÖ JOHDANTO 1. VARHAISKASVATUSTOIMINTA 1.1 Haminasta 1.2 Toimintamuodot 1.3 Tavoitteet, toiminta-ajatus ja arvot 1.4 Kasvu-

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA. Kaivokselan toimintayksikkö

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA. Kaivokselan toimintayksikkö VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Kaivokselan toimintayksikkö Opetuslautakunta 14.4.2014 Sisällys 1 Johdanto 2 2 Kaivokselan varhaiskasvatussuunnitelman lähtökohdat 3 3 Arvot, kasvattajuus ja lapsikäsitys 4

Lisätiedot

KUOKKAVASU Kuokkalan päiväkodin, Yrttisuon perhepuiston ja Kuokkalan keskustan perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma

KUOKKAVASU Kuokkalan päiväkodin, Yrttisuon perhepuiston ja Kuokkalan keskustan perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma KUOKKAVASU Kuokkalan päiväkodin, Yrttisuon perhepuiston ja Kuokkalan keskustan perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma Jos ajattelet vuotta eteenpäin, kasvatat viljaa. Jos ajattelet sataa vuotta, kasvatat

Lisätiedot

Arjen ylistys. Järvenpään varhaiskasvatussuunnitelma

Arjen ylistys. Järvenpään varhaiskasvatussuunnitelma Arjen ylistys Järvenpään varhaiskasvatussuunnitelma Sisältö 1. NÄIN SYNTYI JÄRVENPÄÄN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2 2. JÄRVENPÄÄN VARHAISKASVATUSTA OHJAAVAT ASIAKIRJAT 5 3. ONNELLINEN JA HYVINVOIVA LAPSI

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma. Ravurin toimintayksikkö. Opetuslautakunta 25.11.2013

Varhaiskasvatussuunnitelma. Ravurin toimintayksikkö. Opetuslautakunta 25.11.2013 V Varhaiskasvatussuunnitelma Ravurin toimintayksikkö Opetuslautakunta 25.11.2013 Sisällys 1 Johdanto... 1 2 Opetussuunnitelman lähtökohdat... 2 2.1 Arvot lähtökohtana... 2 2.2 Lapsen hyvä päivä Ravurin

Lisätiedot

LÄNSIKAAREN PÄIVÄKODIN

LÄNSIKAAREN PÄIVÄKODIN 2014-2015 NURMIJÄRVEN KUNTA LÄNSIKAAREN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA [Kirjoita teksti] SISÄLLYS 1 LÄNSIKAAREN PÄIVÄKOTI 3 2 PÄIVÄKOTIMME TOIMINTAKULTTUURI 4 2.1 Varhaiskasvatus päiväkodissamme

Lisätiedot

TIKAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Tikkavasu 2014-2015

TIKAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Tikkavasu 2014-2015 TIKAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Tikkavasu 2014-2015 Varhaiskasvatuspalvelut Tikan päiväkoti Toritie 22 40520 Jyväskylä 40100 Jyväskylä www.jyvaskyla.fi SISÄLLYS 1. TIKAN PÄIVÄKODIN TOIMINTA-AJATUS...

Lisätiedot

HELAPUISTON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

HELAPUISTON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA HELAPUISTON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Helapuiston päiväkoti on avattu 4.1.1988. Päivähoitoyksikkö kuuluu Tampereen kaupungin Keskisen palvelualueen Hervannan tulostiimiin. Päiväkodissa on noin

Lisätiedot

Haapahuhdan ja Kirjauksen päiväkotien varhaiskasvatussuunnitelma

Haapahuhdan ja Kirjauksen päiväkotien varhaiskasvatussuunnitelma Haapahuhdan ja Kirjauksen päiväkotien varhaiskasvatussuunnitelma Sisällysluettelo Johdanto... 2 1 Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet... 2 2 Varhaiskasvatus... 2 2.1 Mitä varhaiskasvatus on?... 2 2.2

Lisätiedot

LAPSEN VASU-PROSESSI KUUMAKUNNISSA JA HYVINKÄÄLLÄ

LAPSEN VASU-PROSESSI KUUMAKUNNISSA JA HYVINKÄÄLLÄ LAPSEN VASU-PROSESSI KUUMAKUNNISSA JA HYVINKÄÄLLÄ 1 JOHDANTO Valtakunnallisen varhaiskasvatussuunnitelman perusteet (2005) velvoittaa varhaiskasvattajia vanhempien kanssa tasa-arvoiseen yhteistyöhön. Tätä

Lisätiedot

KUVA. Varhaiskasvatussuunnitelma. Vantaanlaakson päiväkoti

KUVA. Varhaiskasvatussuunnitelma. Vantaanlaakson päiväkoti KUVA Varhaiskasvatussuunnitelma Vantaanlaakson päiväkoti Opetuslautakunta 25.11.2013 Sisällys 1 Johdanto... 1 2 Opetussuunnitelman lähtökohdat... 2 2.1 Arvolähtökohdat... 2 2.2 Kasvattajuus ja lapsikäsitys...

Lisätiedot

Tammentuvan päiväkodin esiopetuksen toimintasuunnitelma

Tammentuvan päiväkodin esiopetuksen toimintasuunnitelma Tammentuvan päiväkodin esiopetuksen toimintasuunnitelma 2014-2015 SISÄLTÖ 1. Yksikkö 2. Toiminta-aika Ajalle Päivittäinen toteutus Loma-ajat 3. Toimintaympäristön kuvaus 4. Toiminnan painopistealueet 5.

Lisätiedot

PÄIVÄKOTI RÖLLIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

PÄIVÄKOTI RÖLLIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PÄIVÄKOTI RÖLLIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA SISÄLLYSLUETTELO RÖLLIN TOIMINTA-AJATUS RÖLLIN PALVELUMUODOT VARHAISKASVATUSYMPÄRISTÖ Estetiikka ja toimivuus Ympäristön turvallisuus KEKE-KESTÄVÄN KEHITYKSEN

Lisätiedot

Nuorisotyötä koulussa koulunuorisotyön työmuodot, menetelmät ja mahdollisuudet Lahdessa. Moilanen & Varpenius Kesäkuu 2014

Nuorisotyötä koulussa koulunuorisotyön työmuodot, menetelmät ja mahdollisuudet Lahdessa. Moilanen & Varpenius Kesäkuu 2014 1 Nuorisotyötä koulussa koulunuorisotyön työmuodot, menetelmät ja mahdollisuudet Lahdessa Moilanen & Varpenius Kesäkuu 2014 2 Nuorisopalveluiden ja perusopetuksen yhteistyö perustuu yhdessä laadittuun

Lisätiedot

Työyhteisön pedagoginen kehittäminen työhyvinvoinnin perustana päivähoidossa projektin loppuraportti

Työyhteisön pedagoginen kehittäminen työhyvinvoinnin perustana päivähoidossa projektin loppuraportti Työyhteisön pedagoginen kehittäminen työhyvinvoinnin perustana päivähoidossa projektin loppuraportti Eeva Hujala ja Elina Fonsén sekä hankkeen kirjoittajaryhmä Katri Aronen ja Riitta Ranta, Hanna Riihijärvi,

Lisätiedot

PEITSARIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

PEITSARIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 1 PEITSARIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. PEITSARIN PÄIVÄKOTI 4 1.1 Päivähoidon visio 6 1.2 Tavoitteet lasten kanssa työskentelyyn 6 1.3 Tavoitteet aikuisten väliseen yhteistyöhön

Lisätiedot

KEMIN VARHAISKASVATUKSEN LAATUKÄSIKIRJA

KEMIN VARHAISKASVATUKSEN LAATUKÄSIKIRJA KEMIN VARHAISKASVATUKSEN LAATUKÄSIKIRJA "On tärkeää, millä tavoin ihminen herää, miten aloittaa pitkän päivän. Ja lapsuushan juuri on meidän aamumme." Tove Jansson Sisällysluettelo JOHDANTO...3 LAATU KEMIN

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 31.5.2005

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 31.5.2005 HÄMEENLINNAN KAUPUNKI VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 31.5.2005 Alkusanat Hämeenlinnan kaupungin Varhaiskasvatussuunnitelma Ohessa Hämeenlinnan päivähoitohenkilöstön yhteisesti laatima Varhaiskasvatuksen suunnitelma.

Lisätiedot

Toiminta- ja kehittämissuunnitelma

Toiminta- ja kehittämissuunnitelma Koulu kaikille Toiminta- ja kehittämissuunnitelma lukuvuosi 2013-2014 Sisällysluettelo 1. SEMINAARIN KOULUN KEHITTÄMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1.1. Koulun kehittämissuunnitelma 1.2. Suunnitelma tavoitteiden

Lisätiedot

... PllLITIEN PAIVAKODIN VARHAISKASVATUS.SUUNNITELMA

... PllLITIEN PAIVAKODIN VARHAISKASVATUS.SUUNNITELMA .... PllLITIEN PAIVAKODIN VARHAISKASVATUS.SUUNNITELMA PORIN PÄIVÄHOIDON TOIMINTA-AJATUS Päivähoidon toiminnan tarkoituksena on vastata joustavasti erilaisiin päivähoidon tarpeisiin Porin muuttuvissa olosuhteissa

Lisätiedot

KASVU JATKUU PERUSOPETUSLAIN MUKAISESTA ESIOPETUKSESTA KOULUUN

KASVU JATKUU PERUSOPETUSLAIN MUKAISESTA ESIOPETUKSESTA KOULUUN KASVU JATKUU PERUSOPETUSLAIN MUKAISESTA ESIOPETUKSESTA KOULUUN RAISION KAUPUNKI 1/2011 Varhaiskasvatuksen kehittämistyötyhmä (varke) 1 1. JOHDANTO... 3 2. ESIOPETUKSEN TOIMINTA AJATUS... 4 3. ESIOPETUKSEN

Lisätiedot

UURAISTEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

UURAISTEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA UURAISTEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Hyväksytty 5.12.2005 Uuraisten sosiaalilautakunta Johdanto varhaiskasvatussuunnitelmaan Valtioneuvosto antoi 28.2.2002 periaatepäätöksen varhaiskasvatuksen valtakunnallisista

Lisätiedot

VARKAUDEN KAUPUNGIN ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2011

VARKAUDEN KAUPUNGIN ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2011 VARKAUDEN KAUPUNGIN ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2011 1 Sisältö 1. Johdanto 2. Esiopetuksen tehtävä ja yleiset tavoitteet 2.1. Tehtävä 2.2. Yleiset kasvatuksen ja oppimisen tavoitteet 3. Esiopetuksen

Lisätiedot

Päiväkoti Lammastarhan esiopetus- ja varhaiskasvatussuunnitelma

Päiväkoti Lammastarhan esiopetus- ja varhaiskasvatussuunnitelma Päiväkoti Lammastarhan esiopetus- ja varhaiskasvatussuunnitelma SISÄLLYS 1. Päiväkodin toiminta-ajatus ja arvopohja 2. Kuvaus päiväkodista 3. Lammastarhan esiopetus 3.1 Lammastarhan esiopetuksen toteuttaminen

Lisätiedot