Varhaiskasvatuksen yksikköjen kehittämistavoitteet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Varhaiskasvatuksen yksikköjen kehittämistavoitteet 2014 2015"

Transkriptio

1 Yksiköt Kasvuyhteisön ja oppimisympäristön kehittäminen erityisesti toimintakulttuurin näkökulmasta Perhepäivähoito Alue 3 Metsätähti Touhutupa Alueyhteistyö: - Yhteistyötä muun päivähoidon kanssa syvennetään edelleen ja pidetään hyvät käytännöt, varahoitojärjestelyjen joustava ja asiakaslähtöinen toimintamalli : - Perhepäivähoitajien tiimien vahvistaminen ja huomioiminen toiminnassa. Työkokouksissa aikaa tiimien toiminnan suunnitteluun -tiimien hyödyntäminen luontevasti koko alueen perhepäivähoidon hyväksi yhteiset, säännölliset tapaamiset spontaanit yhteydenotot puolin ja toisin nykyisen toimintakulttuurin tarkastelu, uusien vaihtoehtojen pohtiminen, kokeilu, käyttöönotto -eheä kasvun ja opinpolku sekä lapselle hyvä päivä joka päivä -alueen nivelvaiheiden vuosikellon tarkentaminen -nivelvaiheen tiedon vaihto -kouluyhteisö tutuksi mm. koulun tapahtumiin osallistuminen: Uimaharjun uusi koulu ja tilojen käyttö -yhteistyö eri hoitopaikkojen välillä -tiedon siirto hoitopaikan vaihtuessa -sitoutuminen yhdessä toteutettuihin arvoihin -oman Vasun tavoitteiden arviointi: Viikarit ja Vesselit ryhmämme -lapsen yksilönä huomioiminen esim. vastaanotto- ja luovutustilanne -turvallisuudesta ja toimivasta arjesta huolehtiminen -fyysisen, sosiaalisen ja psyykkisen arjen varmistaminen - hyvän huomaaminen lapsesta=kannustava ja rohkaiseva asenne -lapsen äänen kuuleminen; toiveet ja ideat

2 Heinävaara Kiihtelysvaara Tuupovaara Alue 2 Hammaslahti Nivelvaiheen jatkuminen ja päiväkodin ja koulun esioppilaiden yhteistyön kehittäminen entisestään. järjestetään yli ryhmäjaon leikkipäiviä, jotta päiväkodin lapset tutustuvat hyvin toisiinsa ja syntyy me-henki fyysisen ympäristön muokkaaminen ja selkeyttäminen jatkuu muun muassa niin, että tavaroille saadaan omat paikkansa Päiväkodin ja koulun yhteistyö: Käynnit koululla syksyllä ja keväällä,opettajan vetämä tuokio eskareille,tutustumiskeskustelu tulevista ekaluokkalaisista esiopettajan ja koulun opettajan kesken, kouluun tutustumispäivä keväällä Eskareiden ryhmäytyminen, oma päivärytmi isompien huolehtiminen pienemmistä esim. retkillä liikuntahallille Oppimisympäristön muokkaaminen selkeäksi Eheä kasvun ja opin polku ja hyvä päivä lapselle Yhteisöllisyyden vahvistaminen alueella siten, että yhteistyö käytännön tasolla sujuu hyvin, toimintakulttuuria muutetaan tätä työtä tukevaksi - nivelsuunnitelman mukainen toiminta - esi- ja alkuopettajan yhteistyösuunnitelma -Terveiset kouluun-lomake + tiedonsiirtopalaverit -Tiedonsiirtolomake perhepäivähoidosta päiväkotiin - LAKU-palaverit säännöllisin väliajoin 3x vuodessa -Vierailukäynnit vanhojen eskarilaisten kouluihin ja kuulumisten vaihto - mitä päiväkodin eskarissa voidaan kehittää ja huomioida koulunaloitusta varten -Pyhäselän alueen yhteiset vanhempainillat -Lasten, vanhempien ja henkilökunnan sensitiivinen kohtaaminen

3 -ohjattujen liikuntaleikkien lisääminen ulkoilussa -leikki-ideoiden vaihtaminen ryhmien kesken -Päiväkodin ja pienryhmän yhteinen pikkujoulu. -päiväkodin yhteistyö ryhmäperhepäiväkoti Menninkäisten kanssa (yhteiset vuorohoitolapset) -Elton konsultointiapu -kiusaamisen ehkäisy-suunnitelma osana päiväkodin arkea. -Vanhempien osallistaminen ja vanhempien ajatusten huomioiminen suunnitellessa unelmien päiväkotia. Huvikumpu Ops-prosessin käyminen yhdessä alueen muiden päiväkotien kanssa, yhteinen ops-vanhempainilta. Nivelvaiheen suunnitelmien toimeenpano. Hiihtomahdollisuuksien kehittäminen. Koko talon yhteinen pedagoginen teema:yhteisöllisyyden kehittämien ja hyvät tavat. Pajapäivät. Ops uudistus yhdessä koko henkilökunnan kanssa. Pienryhmätoiminnan kehittäminen Lapsen yksilöllinen huomioiminen ja tukeminen lapsiryhmässä. Niittylahti Reijola Penttilä Yhteisöllisyyden lisääminen, konkreettinen asioiden kirjaus, jotta arvionti on mahdollista Nivelvaiheen keskustelujen jäntevöittäminen niin päivähoidon sisällä kuin päiväkodin ja koulun välillä. Toimiva yhteistyö perhepäivähoitajien, alueen lähipäiväkodin ja Sirnin varahoitoyksikön kanssa. toimisi vakituinen henkilöstö tukemaan pitkälinjaista pedagogista työtä vaativassa varahoitoyksikössä. Pro koulusta otetaan mallia koko alueen kehittämiseksi sekä varhais-kasvatuksessa että perusopetuksessa. - toimintakulttuurin avaaminen ja kuvaaminen, mitä lapsilta odotetaan, positiivisen palkitsemisen merkityksen huomioiminen - työyhteisöön positivismia, toisten huomioiminen positiivisesti - oppilailta ja vanhemmilta kysytty millaisia odotuksia koulun toimintaym-päristöltä, että kaikilla olisi hyvä olla ja voisi oppia

4 Petäikkölä --> Pro koulun kautta yhteistä koulutusta hankerahoituksella, jos sitä saadaan --> Yhteisöllisyyden lisääminen, konkreettisia kirjauksia Pro koulu, kiva koulu ja päivähoidon kiusaamisen ehkäisyn linjausten ja periaatteiden mukaisesti, joita voidaan arvioida konkreettisella tasolla vuosisuunnitelmien arvioinneissa keväällä -PPK:n vasupohjaisen suunnittelun vuosikello (liite) -Fyysisen ympäristön yhdessä rakentaminen turvalliseksi toiminta- ja oppimisympäristöksi -Kiusaamisen ennaltaehkäisyn ja puuttumisen mallin työstäminen Penttilän päiväkodilla yhdessä lasten, vanhempien ja työntekijöiden kanssa => oppi ja yhteiset sopimukset arjen tilanteisiin ja toimintaan Pro koulusta mallia koko alueen kehittämiseksi sekä varhaiskasvatuksessa että perusopetuksessa. - toimintakulttuurin avaaminen ja kuvaaminen, mitä lapsilta odotetaan, positiivista palkitsemista - työyhteisöön positivismia, toisten huomioiminen positiivisesti - oppilailta ja vanhemmilta kysytty millaisia odotuksia koulun toimintaympäristöltä, että kaikilla olisi hyvä olla ja voisi oppia --> yhteisöllisyyden lisääminen - jaamme hyvät ideat ja käytänteet - yhteistyö päiväkodin sisällä, lähipäiväkotien sekä lähikoulujen kanssa - yhteisten pelisääntöjen mukaan toimiminen, mm. positiivisen palautteen tuottaminen ja toisilta oppiminen positiivinen vuorovaikutus; ystävällisyys, kiitollisuus, hyvien uutisten jakaminen ylläpidämme optimismia tiukoissakin tilanteissa, pyrimme havaitsemaan myönteiset asiat olemme toisiamme kohtaan oikeudenmukaisia ja suvaitsevaisia sitoudumme yhteisiin sopimuksiin ja työtehtäviin ja sovituista asioista pidetään kiinni jokainen kantaa vastuun työstä

5 Punahilkka Tuulikannel Kissamäki Karsikko Pro-koulusta mallia koko alueen kehittämiseksi sekä varhaiskasvatuksessa, että perusopetuksessa. -toimintakulttuurin avaaminen ja kuvaaminen, positiivista palkitsemista -työyhteisöön positivismia, toisten huomioonottaminen positiivisesti - lapsilta ja vanhemmilta kysytään millaisia odotuksia on päiväkodin toimintaympäristöltä, että kaikilla olisi hyvä olla ja voisi oppia - yhteisöllisyyden lisääminen, konkreettisia kirjauksia päivähoidon kiusaamisen ehkäisyn linjausten ja periaatteiden mukaisesti -osallistuminen aktiivisesti ops-työskentelyyn --) toimintakulttuurin avaaminen ja kehittäminen -päiväkodin minariopettajien kokoontumiset syksyllä ja keväällä -päiväkodin eskariopettajien kokoontumiset syksyllä ja keväällä -käydäänkö samaa kirja sarjaa nyt päiväkodin eskareissa kuin alueen kouluissa -) jatkumo *kts Karsikon pk Eheä kasvun- ja opinpolku näkökulma Kasvuyhteisön ja oppimisympäristön kehittäminen erityisesti toimintakulttuurin näkökulmasta. Yhteistyö ja yhteiset tapahtumat lähi päiväkotien, koulujen ja perhepäivähoidon kanssa Kiusaamisen ehkäisyn suunnitelmien jalkauttaminen kentälle. *Oppimisympäristöjen uudelleen arviointi etenkin muuton yhteydessä joulukuussa, kun ns. päätalo ja Pajakadun yksikkö muuttavat Tuulikanteleen pihapiiriin. - Esikkoon välimatka kasvaa l. haasteet yhteisöllisyyden säilyttämiseen kasvavat. Yhteisöllisyyden ylläpitäminen ja kehittäminen. Uuden henkilökunnan sisäänajo joulukuussa.

6 Alue 1 Utra Vesikkopuisto Aallontie Myönteisen ja kannustavan oppimisympäristön luominen uusiin tiloihin myös vanhempia ja lapsia kuunnellen. Kohti unelmien päiväkotia korostaen myönteisyyttä ja kiireettömyyttä. - S2 opetuksen tehostaminen -perustyöhön keskittyminen -arvokeskustelujen jatkaminen -pedagogiset illat -toimintatapojen muokkaaminen ja kehittäminen uusia ryhmämuotoja vastaaviksi, oppimisympäristön kehittäminen - eheä kasvun ja opin polku - nivelvaiheiden vahvistaminen hyviksi, toimiviksi käytännöiksi ja aikataulun vahvistaminen - alueellisen yhteistyön tiivistäminen kaikkien alueen toimijoiden kesken - S2 opetuksen tehostaminen - pienryhmätoiminnan kehittäminen, vuorovaikutustaidot (vv-leikkiryhmät, menetelmien hyödyntäminen koko ryhmässä, draaman käyttäminen) - sadut ja tunnetaitojen kehittäminen - pitkäkestoinen leikki (aikuinen ohjaa ja leikissä läsnä, ei liikaa virikkeitä, aikuisen sitouttaminen leikkiin mukaan) - ympäristön muokkaus: (jumppasaliin tilanjakajaverhot, siirrettävät portit käytän jakamiseksi, tv) - yksilöllisyyden huomioonotto arjessa ja toiminnoissa (oppimissuunnitelmat, pienryhmät, tukitoimet ryhmiin esim. kuvakortit, aikuisen antama aika lapselle) - kiusaamisen ehkäisy ja konfliktien ratkaisu - ryhmäytyminen teemana: leikki ja satu Suomi toisena kielenä opetuksen tehostaminen S2-vastaavat valitaan jokaiseen päiväkotiin.

7 S2-vastaavien tapaamiset ja koulutukset, materiaalin kokoaminen koulujen erityisopettajien ja eskariopettajien ja eltojen tapaamiset erityisesti nivelvaiheessa eskariopettajien vierailut ekaluokkalaisten luona syksyllä Soutajanpuisto * psykomotorisen toiminnan aloittaminen * koko talon eri tilojen ja lähialueiden tehokas hyödyntäminen oppimisympäristönä - pysyvän kauppaleikkitilan järjestäminen - uuden eskaritilan järjestäminen ja kehittäminen * liikunnan lisääminen ja mahdollistaminen muulloinkin kuin varsinaisilla liikuntatuokioilla * osastojen välisen yhteistyön lisääminen, myös pienet isot. Mahdollistetaan enemmän lasten vierailuja ja vaihtoa. * aikaa leikille 1. S2-opetuksen tehostaminen joka päiväkodissa Hyvien käytäntöjen ja materiaalien hyödyntämistä jatkamme eri ryhmien kesken Esiopettajien palaverit 1xkk, vastuuhenkilönä on esiopettajien yhdyshenkilö Kasvatuskeskustelut jatkuvat 1xkk, aiheet oman päiväkodin ajankohtaisista kasvatuskäytännöistä (mm. lapsen fyysinen rajoittaminen). Rantakylä - S 2 opetuksen tehostaminen - nivelsuunnitelman mukainen toiminta - eheä kasvun- ja opin polku - mahdollisimman tiivis yhteistyö alueen muiden toimijoiden kanssa - toimimme nivelsuunnitelman mukaan - aktiivinen osallistuminen yhteistyöhön ( muut talot, koulut, omat erilliset yksiköt)

8 Ollila Mutala Kanervala - kehitämme entisestään s2- opetusta ja kielen opetusta yleensäkin ( kielellistä pulmaa monilla lapsilla S-2 yhteistyön tehostaminen, s-2 vastaavan nimeäminen ja koulutusta aiheeseen -yhteistyö Mutalan päiväkodin kanssa(vierailut,tapahtumat,retket..) -lähikoulu Mutalan kanssa viikottaiset salivuorot sekä muu yhteistyö -edelleen yhteistyö seurakunnan kanssa -Ryhmävasut käyttöön:sitä kautta vielä enempi keskustelua arvoista ja toimintatavoista( konkreettisesti puhutaan em. asiat auki) -Selkeä oppimisympäristö lapsille -kerran kuukaudessa pedagoginen palaveri, johon ryhmä kerrallaan tuo aiheen. -yhtenäinen toimintakulttuuri -kaikkien osallisuus, yhdessä tehdään ja toimitaan -lapset enempi mukaan toiminnan suunnitteluun ja ideointiin NIVELSUUNNITELMAN MUKAINEN TOIMINTA -KOULUVIERAILUT -YHTEISTYÖ LÄHIKOULUJEN KANSSA (SALIVUOROT JA SUUNNITELMA YHTEISTYÖSTÄ) -YHTEISTYÖ OLLILAN PÄVIVÄKODIN KANSSA VIERAILUJEN, LIIKUNNAN JA YHTEISTEN KULTTUURITAPAHTUMIEN MUODOSSA. - YHTEISTYÖSSÄ MUTALAN JA STEINERKOULUN KANSSA JÄRJESTETÄÄN MUTALA FOLK YHTEISÖLLINEN KYLÄTAPAHTUMA PÄIVÄKODIN OMAN VASUN PÄIVITTÄMINEN JA SITÄ KAUTTA YHTENÄISEN TOIMINTAKULTTUURIN LUOMINEN JA YLLÄPITÄMINEN Suomi toisena kielenä opetuksen tehostaminen Alueellisen yhteistyön tiivistäminen kaikkien toimijoiden kesken ja näin eheän kasvun ja opin polun turvaaminen lapselle Suomi toisena kielenä opetuksen tehostaminen

9 Manta Alueellisen yhteistyön tiivistäminen kaikkien toimijoiden kesken ja näin eheän kasvun ja opin polun turvaaminen lapselle; Toiminta oman Vasun hengessä Lasten toimintatilat järjestetään lasten tarpeiden mukaisiksi, turvallisiksi ja lasten toiveita kuunnellen Yhteisen tietotaidon ja osaamisen jakaminen Pienryhmätoiminnan jalostaminen, päivän toimintarungon hyvä suunnittelu ja jaettu toteutus Lasten toiveiden huomioiminen, lasten naulakkopalaverien kehittäminen ja positiivisuuden lisääminen. S2-toiminta. Toiminnan tehostaminen - S2- vastaava osallistuu s2-kokouksiin ja jakaa tiedon yksikössä. ( pedagogisissa kokouksissa, kehittämisilloissa, käytännössä) - kelto- yhteistyö tiivistä s2-asioissa tarvittaessa - kuvakommunikaation käyttö ja tehostaminen yksikössä. (koulutuksiin osallistuminen, pedagogiset kokoukset ja työssä kollegoilta oppiminen kuvakommunikaation käytöstä.) Elli Suomi toisena kielenä opetuksen tehostaminen. Ympäristön strukturointi (leikkipaikat, kuvat, pelit ja välineet lasten omaehtoiseen käyttöön). Huomio sosiaaliseen toimintaympäristöön - osallistava (tulla kuulluksi/nähdyksi, lasten palaverit, pienet työtehtävät) - positiivisuus (lasten vahvuudet, kiittäminen) - dialogi aikuisten kesken (avoin, ammatillinen, harkittu) Gävlenlinna Suomi toisena kielenä opetuksen tehostaminen. Aloitetaan S2-toimintaa Gävlenlinnassa. Lisäksi aloitetaan muutakin pienryhmätoimintaa.

10 Linnunlahti - S2-työn kehittäminen - Unelmien päiväkoti - Pienryhmätoiminnan mahdollistaminen - Turhien työtehtävien karsiminen Siili Louhostie Äkkiväärä - Verkostoituminen uusien yhteistyökumppanien kanssa (Äkkiväärän päiväkoti?) - Päiväkodin asteittaiseen lopettamiseen sopeutuminen ja sen mallikas hoitaminen - Lasten sopeuttaminen uusiin toimintaolosuhteisiin - S2 lasten kielen opetuksen tehostaminen SUOMI TOISENA KIELENÄ OPETUKSEN TEHOSTAMINEN! Yhteistyö alueen lähipäiväkotien ja perhepäivähoidon kanssa Yhteistyö alueen lähikoulun kanssa Tiivistetään yhteistyötä alueen päiväkotien ja perhepäivähoitajien kanssa: kokoonnutaan yhteen miettimään yhteisiä tapahtumia, yms. (Äkkiväärä, Louhostie, Tarpoja ja perhepäivähoidon ohjaaja) S2- opetuksen merkeissä yhteistyötä alueen päiväkotien kanssa. S2- opetuksen kehittäminen päiväkodissa. S2-vastaava ohjaa päiväkodin S2-opetusta ja pitää viikoittaiset S2-tuokiot lasten tarpeiden ja mielenkiinnon mukaisesti. Tehdään yhteistyötä oman talon sisällä, lähialueen päiväkoteihin, jotta varmistetaan lasten jouheva siirtyminen ryhmästä tai päiväkodista toiseen. Käydään kehityskeskustelut k2015

11 Tarpoja Ehdotamme Noljakan koulun rehtorille, että heiltä olisi tervetullut alkuopettaja tutustumaan tuleviin ekaluokkalaisiin jo esiopetusvuoden aikana. Tämä olisi myös yhteistyömuoto esiopettajan ja luokanopettajan välillä ei niin virallista enemmänkin tutustumista ja ajatusten vaihtoa. ( tiedoksi Noljakan koulun rehtorille) Marjala Olisi myös hienoa, jos kummioppilaat valittaisiin niin ajoissa, että kummit voisivat tulla esiopetukseen vierailemaan ja tutustumaan tuleviin koululaisiin. (samoin tiedoksi Annelle) Alueelle olisi hyvä saada kaikkien esiopettajien yhteisiä tapaamisia noin pari kertaa vuodessa. (laitan tiedoksi Siiliin, Marjalaan, Kanervalaan ja Gävleen) Wilman ja terveiset-kouluun-lomakkeen kautta välittyy oleellinen tieto lapsesta kouluun. Keväällä odotamme (nivelsuunnitelman mukaisesti) koulun erityisopettajien ottavan yhteyttä kouluun siirtyvien lasten asioissa. Yksiköstä toiseen yksikköön siirtyvien (tai päinvastoin )lasten tiedot siirtyvät vasu-lomakkeiden mukana - tarvittaessa järjestetään palaveri. Oman päiväkodin sisällä tiedonkulku on sujuvaa. -Suunniteltu yhteistyö perhetyöntekijän kanssa -Yhteistyön kehittäminen srk:n kanssa -OPS 2016 eskareiden vanhempainilta koululla -Esiopetuksen pilottihanke koulun ja päiväkodin kanssa -Jatketaan nivelyhteistyöpalavereita -Suomi toisena kielenä opetuksen tehostaminen -kummiluokka toiminnan jatkaminen -kiusaamisen ennaltaehkäisyn ja puuttumisen suunnitelman liittäminen osaksi päiväkodin vasua ja suunnitelman käyttöönotto -leikkikeskustoiminnan laajentaminen ja kehittäminen -pk:n elton toimenkuvan läpikäynti ja kehittely -vanhempainryhmän jatkuminen -lapsen Vasun käyttökoulutus

12 -OPS 2016 kehittämisilta -S2 vastaavan nimeäminen,materiaaliin tutustuminen ja miettiminen miten toiminta meidän päiväkodissa järjestetään Yksiköt Edellisen vuoden arvioinnin perusteella mukaan otetut kehittämistavoitteet Perhepäivähoito Alue 3 Metsätähti Touhutupa Heinävaara Kehittämistavoite 1: Varhaiskasvatussuunnitelman mukainen toiminnan suunnittelu ja toteuttaminen Kehittämistavoite 2: Tasalaatuisuus ja laadun varmistaminen perhepäivähoidossa Kehittämistavoite 3: Yhteisölliset työkokoukset Kehittämistavoite 4: Esimiestyön muutokset: Pyritään saamaan hyvät ja toimivat mallit perhepäivähoidon esimiestyöhön (pph:n kehittämistiimi ja kaikki perhepäivähoidon esimiehet) Kehittämistavoite 1:Laadukas varhaiskasvatus Varhaiskasvatussuunnitelman mukainen toiminta Kehittämistavoite 2:Kasvamiseen, kehittymiseen ja oppimiseen kannustava ilmapiiri Kehittämistavoite 3: Eheä kasvun ja opinpolku Lapselle hyvä päivä joka päivä Kehittämistavoite 4:Toimintakulttuurin muuttaminen Aikuisjohtoisesta lapsilähtöiseen toimintaan Kehittämistavoite 1: Touhutuvan oman Vasun mukainen toiminta sekä siihen perustuva keskustelu ja arviointi Kehittämistavoite 2: Ajanmukaiset erityiskasvatus- ja tukipalvelut Erilaisen lapsen toiminnan huomioiminen yksilönä ja oppijana Riittävä erityinen tuki Kehittämistavoite 3: Johto-ja muun tiimitoiminnan kehittäminen, mikä tukee henkilökunnan kasvatus-ja opetustyötä edistäen lasten hyvinvointia. Kehittämistavoite 1: Myönteisen ja rakentavan ilmapiirin luominen. Erilaisuuden hyväksyminen. Toisen (työn) arvostaminen. Kehittämistavoite 2: Tiimi- ja pienryhmätoiminnan kehittäminen Kehittämistavoite 3: Toisen työn tukeminen. Kehittämistavoite 4:Yhteistyön kehittäminen Heinävaaran ja Kiihtelysvaaran päiväkotien kesken varhaiskasvatuksen laadun kannalta.

13 Kiihtelysvaara Tuupovaara Alue 2 Hammaslahti Niittylahti Huvikumpu Reijola Penttilä Kehittämistavoite 1: Oppimisen tukeminen Kehittämistavoite 2: Oppimiseen innostavan työympäristön luominen Kehittämistavoite 3: Lasten omatoimisuuden tukeminen Kehittämistavoite 4: Yhteistyön kehittäminen Heinävaaran ja Kiihtelysvaaran päiväkotien toimintakulttuurissa Kehittämistavoite 1:Pienryhmätoiminnan kehittäminen Kehittämistavoite 2:Dokumentointi osaksi arkea Kehittämistavoite 3:Tiimien vuorovaikutuksen vahvistaminen Kehittämistavoite 4:Kiusaamisen ehkäiseminen Kehittämistavoite 1: Kasvamiseen, kehittymiseen ja oppimiseen kannustava ilmapiiri. Huomioidaan lapsi yksilönä ja erilaisena oppijana Kehittämistavoite 2: Ajanmukaiset erityiskasvatus- ja tukipalvelut. Riittävä erityinen tuki eri päivähoitomuodoissa Kehittämistavoite 3:Kannustava ilmapiiri ja työyhteisön hyvinvointi. Työhönsä motivoitunut ja yhteisöllisyyttä edistävä työntekijä Kehittämistavoite 1:Lapsen toiminnan havainnointi Kehittämistavoite 2: Leikki Kehittämistavoite 1:Pienryhmätoimintaa kehitetään edelleen jokaisen ryhmän toimintatavaksi Työntekijöitten roolit selkeämmiksi Kehittämistavoite 2: PCS-kuvien käytön lisääminen, tehostaminen Kehittämistavoite 3: Iltahoidon kehittäminen palvelemaan kokonaisuutta ja kaikkien lasten etua laadukkaan varhaiskasvatuksen näkökulmasta. Kehittämistavoite 4:Pedagogiset keskustelut rakenteisiin: teemme työtä lapsen parhaaksi, lapset keskiössä Kehittämistavoite 1:Pedagogisen toimintakulttuurin vakiinnuttaminen Kehittämistavoite 2: Toiminnan suunnittelu ja siihen systemaattisesti sitoutuminen Kehittämistavoite 3:Toiminnan näkyväksi tekeminen Kehittämistavoite 1:Lapsi havainnoinnin kehittäminen vasun työvälineeksi Kehittämistavoite 2:Ryhmävasun kehittäminen Kehittämistavoite 3:Ammatillinen vuorovaikutus ja jaksamisen tukeminen Kehittämistavoite 4:Vuorovaikutus ja TVT lapsen oppimaan oppimisen tukena

14 Petäikkölä Punahilkka Tuulikannel Kissamäki Karsikko Alue 1 Utra Vesikkopuisto Aallontie Kehittämistavoite 1:RYHMÄVASUN PAREMPI HALTUUNOTTO Kehittämistavoite 2:VASU-VUOSIKELLON PÄIVITTÄMINEN JA SEN MUKAAN TOIMIMINEN kehittämistavoite 3:PÄIVÄKODIN KIUSAAMISEN EHKÄISYN JA PUUTTUMISEN SUUNNITELMAN ESITTELY VANHEMMILLE SEKÄ KÄYTTÖÖNOTTO Kehittämistavoite 1: Kiusaamisen ehkäisyn ja puuttumisen suunnitelman arviointi Kehittämistavoite 2: Varhaiskasvatussuunnitelman mukainen toiminta *Karsikon tavoitteet Kehittämistavoite 1: Kiusaamisen ehkäisyn suunnitelma/ toimenpiteet Kehittämistavoite 2: Kohti unelmien päiväkotia Kehittämistavoite 3:Kestävä henkilöstön kehitys Kehittämistavoite 4:Kohti parempaa pedagogista johtajuutta Kehittämistavoite 1: Vasun päivittäminen uusissa tiloissa kevään aikana. Kehittämistavoite 2: Kiusaamisen ehkäisy suunnitelmat aktiiviseen käyttöön Kehittämistavoite 3: mennessä Karsikon päiväkoti lakkautuu ja sulautuu Tuulikanteleen päiväkotiin. Uuden ja vanhan henkilökunnan sisäänajo ja yhteisöllistäminen. Kehittämistavoite 1:Läsnäolo Kehittämistavoite 2:Henkilöstön jaksaminen Kehittämistavoite 3:Kiusaamisen ennaltaehkäisy Kehittämistavoite 4:Elton tehokas hyödyntäminen ryhmien tarpeiden mukaan Kehittämistavoite 1: Henkilökunnan elvyttäminen Talon yhteishengen kehittäminen Kehittämistavoite 2:Avoin ja eheä työyhteisö Kehittämistavoite 3:Tiimit toimiviksi (tunti viikossa, kirjaaminen, Pipsa mukana) Kehittämistavoite 1: Elton rooli koko talossa Kehittämistavoite 2: Kiusaamisen ehkäisy Kehittämistavoite 3: Kiireettömyys

15 Soutajanpuisto Rantakylä Ollila Mutala Kanervala Manta Elli Gävlenlinna Linnunlahti Kehittämistavoite 1: Kasvamiseen, kehittymiseen ja oppimiseen kannustava ilmapiiri, jossa aikuiset vastaavat myönteiset tunneilmaston luomisesta Kehittämistavoite 2: Lasten tarpeiden mukaiset erityiskasvatus ja tukipalvelut. Kehittämistavoite 3: Kolmen L:n periaatteen vahvistaminen lasten toiminnassa (leikki, liikunta ja luonto). Kehittämistavoite 4: Sopu-teatteritoiminnan jatkaminen Kehittämistavoite 1:Tiiviin tiimipalaverikäytännön ylläpitäminen ja myös parantamine Kehittämistavoite 2:Pienryhmätoiminnan ylläpitäminen ja tehostaminen Kehittämistavoite 1: TUNNE- JA TURVATAIDOT, kiusaamisen ennaltaehkäisy Kehittämistavoite 2: työnkuvien päivittäminen (ammattiryhmittäin, kuka tekee,mitä tekee) Kehittämistavoite 3:työssä jaksaminen ja työhyvinvointi Kehittämistavoite 4:realistisuus kaikessa toiminnassa,näkyvyys arjessa,ei vaan kirjattuna Kehittämistavoite 1:MYÖNTEISEN JA KANNUSTAVAN KASVATUSILMAPIIRIN YLLÄPITÄMINEN PÄIVÄKODISSA NIIN ETTÄ LASTEN, VANHEMPIEN JA HENKILÖKUNNAN ON HYVÄ TULLA MUTALAN PÄIVÄKOTIIN Kehittämistavoite 2:LASTEN VASUJEN KÄYTÖN KEHITTÄMINEN EDELLEEN SUUNNITTELUN POHJANA Kehittämistavoite 3: YHTENÄISEN TOIMINTAKULTTUURIN RAKENTAMINEN Kehittämistavoite 4:TOIMINTA- JA OPPIMISYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN LAPSIA PALVELEVAKSI Kehittämistavoite 1: Työyhteisön hyvinvointi toisten huomioiminen Kehittämistavoite 2: Päiväkodin varhaiskasvattajien ja perheiden yhteistyön lisääminen ja kehittäminen Kehittämistavoite 3:Tiimitoiminnan kaikenpuolinen kehittäminen Kehittämistavoite 1:LEIKIN KEHITTYMINEN JA PIENRYHMÄTOIMINTA Kehittämistavoite 2: TIIMIEN TOIMIVUUS Kehittämistavoite 1:kehittää lasten systemaattista havainnointia Kehittämistavoite 2: Henkilökunnan kehittämisiltapäivien säännöllinen pitäminen ja työhyvinvoinnista huolehtiminen Kehittämistavoite 1: Gävlenlinnan päiväkodin iltahoidon siirtyessä asteittain Niinivaaran uuteen päiväkotiin opetellaan Gävlenlinnassa toimimaan normaalina päivätalona Kehittämistavoite 2: Talon vasun uusiminen iltahoidon loppumisen myötä Kehittämistavoite 1: Leikki Kehittämistavoite 2: Kiusaamisen ehkäisysuunnitelman käytön vakiinnuttaminen ja toiminnan ryhmäkohtainen arviointi

16 Siili Louhostie Äkkiväärä Tarpoja Marjala Kehittämistavoite 3:Pedagogiset palaverit järjestetään 1-2 kertaa kuukaudessa talon palaverin tilalla. Kehittämistavoite 1:Uuden tilanteen haltuun otto Kehittämistavoite 2: Uuden näkeminen mahdollisuutena Kehittämistavoite 3:Oman toiminnan arviointi ja yhteisen toimintakulttuurin luominen Kehittämistavoite 1:Lasten havainnoinnin lisääminen ja kehittäminen Kehittämistavoite 2: Yhteisöllisen toimintakulttuurin kehittäminen Kehittämistavoite 3:Leikin kehittäminen Kehittämistavoite 1: Positiivinen ja lämminhenkinen työyhteisö (Pidän huolta itsestä ja työkaverista) Kehittämistavoite 2: Jokaisella pilvellä on hopeareunus Kehittämistavoite 1: kiinnitämme huomiota oman vasumme mukaiseen perustoimintaan. Kehittämistavoite 2:S2 opetukseen on nimetty vastuuhenkilö. Kehittämistavoite 3:kiusaamisen ehkäisemiseen tähtäävä suunnitelma tehdään valmiiksi sen jälkeen kun vanhemmilta on saatu kommentteja suunnitelmaan liittyen Kehittämistavoite 1:Lapsen Vasu Kehittämistavoite 2:Kohti unelmien päiväkotia Kehittämistavoite 3:työssä jaksaminen

17 Esiopetusyksiköt Perhepäivähoito Alue 3 Metsätähti Touhutupa Heinävaara Esiopetuksen kehittämiskohteet: OPS2016 teema lv Esioppilaiden ja vanhempien osallistaminen Kohti unelmien eskaria. Ei esiopetusta Ei esiopetusta Ei esiopetusta - Mietitään lasten kanssa unelmien eskaria. Vanhempainillassa käydään läpi vanhempien ajatuksia unelmien esikoulusta. Opsvastaava huolehtii esimiehen kanssa ops-prosessin jatkumisesta yksiköissä. Kiihtelysvaara Tuupovaara Esioppilaiden ja vanhempien osallistaminen Kohti unelmien eskaria. - Kiireettömyys ja joustavuus huomioidaan yksilöllinen oppimiskyky tehtävien annossa Lasten ideoiden hyödyntäminen toiminnassa yhteistoiminta eri ikäryhmien välillä vastuunottaminen omista tavaroista ja tehtävistä huolehtiminen - yhteinen vanhempainilta koulun kanssa 2015 eskareiden yhteistyö liittyen teemaan - tutustuminen mahdollisuuksien mukaan kulun Tv-laitteistoon

18 Alue 2 Hammaslahti -Eskareiden ja vanhempien mielipiteiden huomioiminen toimintaa suunniteltaessa. -Päiväkodilla OPS-seinä, johon koottu ajatuksia lapsilta ja vanhemmilta unelmien eskarista. -Vanhan Pyhäselän alueen yhteinen vanhempainilta. -Henkilökunnan yhteiset OPS-illat: Menneisyys,nykyisyys, tulevaisuus, teot ja tuumasta toimeen. Niittylahti Huvikumpu -Toimivat nettiyhteydet ja koneet ryhmiin, mahdollisuus pelata esim. eskarin Ekapeliä. -Langaton nettiyhteys, mahdollisuus kokeilla tabletin käyttöä. -Henkilökunnalle koulutusta tietotekniikan käytöstä. -Lapsilla mahdollisuus harjoitella kirjoittamista (oma nimi, kavereiden nimiä), hiiren käyttöä esim. piirto-ohjelmalla ja kosketusnäytön käyttöä. Keskustelut vanhempien ja oppilaiden kanssa. Yhteiset tapahtumat alueen yhteinen ops-vanhempainilta Reijola -esiopettajien kouluttautuminen ja osaamisen vahvistaminen Ei esiopetusta

19 Penttilä - ryhmäyttävä, osallistava vanhempainilta OPS vanhempanilta esioppilaiden kerronnalliset kuvataidetyöt Kohti unelmien eskaria => kiertävä näyttely lähialueen päiväkotien kesken (Punahilkka, Karsikko, Tuulikannel ja Penttilä), vanhemmat kutsutaan yhdessä esioppilaan kanssa taidegalleriakävelylle - Kiusaamisen ennaltaehkäiseminen => ryhmäytymisen ja ystävyyden merkityksen korostaminen hyvien tekojen kautta hyvässä hengessä - esiopettajille suunnattu ipad-koulutus vko 46 ipad viikko esioppilaille - Pedanet-koulutus Penttilän päiväkodilla Petäikkölä OPS2016 teema lv Kohti unelmien päiväkotia/eskaria vanhempainilta Punahilkka OPS2016 teema lv Lasten ja vanhempien osallistaminen Kohti unelmien päiväkotia. - - yhteisenä teemana koko päiväkodilla - osallistuminen eskarivanhempainiltaan -) kohti unelmien eskaria - kysellään lasten mietteitä/vanhempien mietteitä * idealaatikko vanhemmille, suora kysyminen, haastattelulomake kotiin, nelikenttä kysely lapsille ja vanhemmille, vasukeskusteluissa kysytään, sadutus, erilaiset askartelut aiheeseen liittyen, havainnointi, päivän Metsätähti - - kysytään ipadeja kokeiluun eskareille

20 Tuulikannel Kissamäki Karsikko koulutus eskariopettajille *Kts Karsikon pk Ei esiopetusta Vanhempainillassa keskusteltu/kirjattu vanhempien kommentteja unelmien päiväkodista/eskarista. Lapset toteuttaneet/toteuttavat teemaa esim. kuvataiteessa/keskusteluissa. Kiusaamisen ehkäisy suunnitelma käytäntöön ja tutuksi myös vanhemmille/lapsille. Alue 1 Utra Lisää tieto- ja viestintäteknologiaa mahdollisesti muutettuamme Tuulikanteleen päiväkodin tiloihin saamme tietokoneet edes joka osastolle. Lisää koulutusta -uudesta ryhmäkoostumuksesta johtuva uusien toimintamallien käyttöönotto -yhteinen MURU-alueen vanhempainilta : vanhempien ajatuksia: sosiaaliset taidot vuorovaikutustaidot ympäristön ja luonnon hyödyntäminen -UPK:n vanhempainilta vanhempien ajatuksia: lapsella turvallista ja rauhallista leikkiä, ruokailua, ulkoilua ja lepoa

21 kavereita -esiopetuksen sisältöalueiden tarkentaminen liikunnan, musiikin, kuvataiteen ja käsitöiden osalta sekä niiden kokonaisvaltainen hyödyntäminen Vesikkopuisto Aallontie -välineistön puute, Miilussa vain yksi kannettava tietokone, joka aikuisten käytössä - moniammatillisuuden kehittäminen - yksilöllisyyden huomioiminen, tuen kolmiportaisuus - yhteistyö vanhempien kanssa (unelmien päiväkoti, kiusaamisen ehkäisy) - IPad-laitteiden käyttö esiopetuksessa koulutus ja laitteet käyttöön viikoksi esiopetusryhmään - Ensipeli - lasten omat piirrokset unelmien eskari millainen huone tai ulkotila pitäisi eskarissa olla? - oma vanhempainilta eskarien vanhemmille alueellinen vanhempainilta eskareiden vanhemmille Vesikkopuistossa > perheiden osallistaminen Soutajanpuisto Lähetetään perheille kysely varhaiskasvatukseen liittyvistä asioita marraskuun 2014 aikana. Järjestetään vanhempainilta ko. aiheesta helmikuussa 2015 (palaute kyselystä).

22 Rantakylä - alueen yhteinen vanhempainilta aiheesta Vesikkopuiston päiväkodissa , vanhempien osallistaminen - tarvitaan lisää koulutusta ja tietokoneita tähän toimintaan Ollila MURU alueen yhteinen esiopetus vanhempain ilta.siellä ryhmätyö ja keskustelua vanhempien kanssa aiheesta Kohti unelmien eskaria I pad koulutus eskariopeille otetaan I padit viikoksi lasten käyttöön jos mahdollista Mutala TVT vesoon osallistuminen KÄSITELLÄÄN TEEMAA PÄIVÄKODIN TOIMINNASSA NIIN VANHEMPIEN KUIN LASTEN KANSSA

23 Kanervala - OSALLISTUMINEN KOULUTUKSIIN - IPAD-PAJAN JÄRJESTÄMINEN LAPSILLE Vanhempien kuuleminen ja osallistaminen Yhteiset puoliviiden ( lapset+ vanhemmat ) tapaamiset päiväkodilla n. 2-4 krt / lukuvuosi Keskustelut vanhempien kanssa päiväkodin aamukahvilla Lapsen, vanhemman ja esiopettajan eskarivartti Kiusaamisen ennaltaehkäisemisen kehittäminen Manta Elli Gävlenlinna -ipad -pajatoiminnan aloittaminen; -ipad-koulutukset henkilöstölle ja mahdollinen tutustumisviikko esioppilaille Ei esiopetusta Ei esiopetusta - Kehitetään omaa esiopetustoimintaa tulevan opetussuunnitelman ajatusten mukaisesti. - Keskustellaan vanhempien kanssa esiopetuksesta ja osallistetaan vanhempia toiminnan kehittämiseen. -Toivotaan, että myös meidän päiväkotiin saadaan tieto- ja viestintäteknologisia laitteita, jotta nykyteknologiaa päästäisiin

24 Linnunlahti oikeasti harjoittelemaan yhdessä lasten kanssa. Aihe käsitellään vanhempainilloissa pitkin toimintakautta Lasten haastattelut ja toiminnan toteutus yhdessä lasten kanssa Henkilökunnan näkemykset ; It is not a kindergarden, it is a dream! Sosionomiopiskelijat koostavat lopputyönsä aiheesta Unelmien päiväkoti Siili Louhostie Äkkiväärä Tarpoja Tabletit kokeilukäyttöön esiopetukseen ja kokemusten pohjalta katsotaan hankitaanko muutama kone ryhmiin Ei esiopetusta Siilissä vuoden 2015 alussa, kehittämistavoitteet määritetään vuoden alusta perustettavan päiväkoti Kaislan toiminnassa. Ei esiopetusta Ei esiopetusta - Esioppilaiden kuvataidetyö: unelmien päiväkoti. Aiheesta keskustelua esioppilaiden kanssa. - Ops-vanhempainilta yhdessä Siilin pk:n kanssa Marjala -Kuvakansioiden tilalle pitäisi saada kannettavat pienet tietokoneet tai satsataan muutaman tabletin ostoon (Mari Petrelius selvittelee asiaa) -ICT-hankkeen myötä varataan tabletit esioppilaiden käyttöön viikoksi keväällä Enemmän välineitä ja lisää koulutusta toivotaan hallinnolta. - kyselyt lapsille ja vanhemmille heidän toiveistaan

25 - käydään läpi lasten toiveita vanhempainillassa - toiveiden huomioon ottaminen toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa Pääsky Englanninkielinen leikkikoulu - tutustuminen ipadien käyttöön - henkilökunnan koulutusta Lisätehtävien suunnittelu ja tekeminen käyttämämme kirjan lisäksi. Pois enemmän ainerajoista kohti kokonaisvaltaisempaa oppimista. Kotitehtävät perheille viikonlopuksi toisinaan. Yhteistyö koulun kanssa, vierailut kouluille. Osallistuminen kulttuuritapahtumiin mahdollisuuksien mukaan. Yhteistyö "yli eskarin" = Yöhoitoon tulee koululaisia edelleen, TET-harjoittelut Englanninkielisen ja suomenkielisen esiopetuksen koordinointi niin, että ne tukevat toisiaan. Säännölliset palaverit opettajien kesken (suomal. esiopettaja ja engl.opettaja). Englanninkielisen ja suomenkielisen esiopetuksen teemojen yhdistäminen. Väkkärä Tilkkutäkki Luonto ja kestävä kehitys tämän vuoden teemana. Vanhempien toiveet otetaan huomioon mahdollisuuksien mukaan ja kehittämisideoita otetaan vastaan. Luonnollisesti esikoululaiset vaikuttavat itsekin esiopetukseen omilla ideoillaan ja kiinnostuksen kohteillaan. Tietokoneympäristö ja puhelinympäristö pyritään tekemään lapsille tutuksi esiopetusvuoden aikana tietoa verkosta etsimällä. Suunnitelmissa on myös toteuttaa mediaprojekti animoimisen tiimoilta.

Leppäkaarteen päiväkodin yhteisöllinen oppilashuolto

Leppäkaarteen päiväkodin yhteisöllinen oppilashuolto 25.08.2016 Leppäkaarteen päiväkodin yhteisöllinen oppilashuolto Päiväkodissamme noudatetaan Siilinjärven kunnan esiopetuksen oppilashuoltosuunnitelmaa. Yhteisöllisen oppilashuollon tarkoituksena on luoda

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen yksikköjen kehittämistavoitteet 2015 2016

Varhaiskasvatuksen yksikköjen kehittämistavoitteet 2015 2016 Yhteinen kehittämistavoite: Kasvuyhteisön ja oppimisympäristön kehittäminen erityisesti toimintakulttuurin näkökulmasta: Alue 1 Alue 2 Alue 3 Toiminnan arviointi- arviointiympyrän käyttöönotto Nivelsuunnitelmien

Lisätiedot

Kukkapellon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Kukkapellon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Kukkapellon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA AJATUS Kukkapellon päiväkoti sijaitsee Tampereen eteläisellä alueella kauniin Arboretumin puutarhan välittömässä läheisyydessä. Päiväkoti on perustettu

Lisätiedot

Kuivasrannan päiväkodin toimintasuunnitelma

Kuivasrannan päiväkodin toimintasuunnitelma Kuivasrannan päiväkodin toimintasuunnitelma 2017-2018 Toimintakulttuuri Kohtelemme kaikkia lapsia ja huoltajia ystävällisesti, kuuntelemme heidän toiveitaan ja toteutamme niitä mahdollisuuksien mukaan.

Lisätiedot

Yhteenveto VASU2017 verkkokommentoinnin vastauksista. Opetushallitus

Yhteenveto VASU2017 verkkokommentoinnin vastauksista. Opetushallitus Yhteenveto VASU2017 verkkokommentoinnin vastauksista Opetushallitus Verkkokommentointi VASU2017 Opetushallituksen nettisivuilla oli kaikille kansalaisille avoin mahdollisuus osallistua perusteprosessiin

Lisätiedot

SIILIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA

SIILIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA SIILIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA SISÄLLYS 1. Siilin päiväkoti 2. Päiväkodin tärkeät asiat 3. Lapsilähtöisyys 4. Varhaiskasvatuksen suunnittelu 5. Varhaiskasvatuksen toteuttaminen 6. Erityinen

Lisätiedot

Lapsen oma arvio päivähoidosta Päiväkodissa parasta on leikkiminen.

Lapsen oma arvio päivähoidosta Päiväkodissa parasta on leikkiminen. 23.10.2009 Kunnallisen päivähoidon laatukyselyjen tulokset kevät 2009 Lapsen oma arvio päivähoidosta Päiväkodissa parasta on leikkiminen. 23.10.2009 1 Ketkä käyttivät ja missä yhteydessä? Kysely tehtiin

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja paikalliset suunnitelmat Kati Costiander Opetushallitus

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja paikalliset suunnitelmat Kati Costiander Opetushallitus Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja paikalliset suunnitelmat 20.9.2016 Kati Costiander Opetushallitus Yleissivistävä koulutus ja varhaiskasvatus uudistuu: Opetussuunnitelmatyö 2012-2017 2012 2013

Lisätiedot

Nivelvaiheen tiedonsiirtopalaverit (kolmikantakeskustelut)

Nivelvaiheen tiedonsiirtopalaverit (kolmikantakeskustelut) Hyvinkään varhaiskasvatus ja perusopetus Lapsi Kasvun ja oppimisen asiantuntijat Luokanopettaja Nivelvaiheen tiedonsiirtopalaverit (kolmikantakeskustelut) Esiopetuksesta perusopetukseen lastentarhanopettajan,

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma 2017

Varhaiskasvatussuunnitelma 2017 Varhaiskasvatussuunnitelma 2017 Sastamalan kaupunki Varhaiskasvatuksen aluejohtaja Marjut Vuokko Tampere 24.3.2017 4.4.2017 2 Vasu työ Ensin Ohjausryhmä - varhaiskasvatuksen päällikkö - varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

VERKOSTOISSA ON VOIMAA. Ilo kasvaa liikkuen seminaari 17.9.2015, Päivi Virtanen

VERKOSTOISSA ON VOIMAA. Ilo kasvaa liikkuen seminaari 17.9.2015, Päivi Virtanen VERKOSTOISSA ON VOIMAA Ilo kasvaa liikkuen seminaari 17.9.2015, Päivi Virtanen LIIKKUVA LAPSUUS VARHAISKASVATUKSEN HANKE LASTEN ARKILIIKKUMISEN LISÄÄMISEKSI 2 LIIKKUVA LAPSUUS HANKKEEN TAUSTATIETOJA Hanke

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma Pyhäjärven kaupunki Sivistyspalvelut Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatussuunnitelma Pyhäjärven kaupunki Sivistyspalvelut Varhaiskasvatus Varhaiskasvatussuunnitelma 1.8.2017 Pyhäjärven kaupunki Sivistyspalvelut Varhaiskasvatus Varhaiskasvatus tukee lapsen kasvua, kehitystä ja oppimista ja edistää lapsen ja hänen perheensä hyvinvointia Pyhäjärven

Lisätiedot

Ilo ja oppiminen näkyviksi! Pedagoginen dokumentointi työmenetelmänä

Ilo ja oppiminen näkyviksi! Pedagoginen dokumentointi työmenetelmänä Ilo ja oppiminen näkyviksi! Pedagoginen dokumentointi työmenetelmänä LTO, KT Piia Roos (KT Liisa Ahonen) Mitä uusi Vasu tuo tullessaan? 1 Jokainen lapsi on ainutlaatuinen ja arvokas juuri sellaisena kuin

Lisätiedot

Peltolammin päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Peltolammin päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Peltolammin päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS Peltolammin päiväkodissa vaalitaan myönteistä ja kannustavaa ilmapiiriä, jossa lapsen on turvallista kasvaa ja kehittyä yhdessä vertaisryhmän

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät Sivistystoimiala 10.8. Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä Kaikki vastaajat

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

JOROISTEN VARHAISKASVATUKSEN PEDAGOGISEN JOHTAMISEN SUUNNITELMA

JOROISTEN VARHAISKASVATUKSEN PEDAGOGISEN JOHTAMISEN SUUNNITELMA JOROISTEN VARHAISKASVATUKSEN PEDAGOGISEN JOHTAMISEN SUUNNITELMA VUOSI/ KUUKAUSI PEDAGOGISEN JOHTAMISEN TEHTÄVÄ/TOIMINTO TEHTÄVÄN/TOIMINNON TARKOITUS KÄYTÖSSÄ OLEVA TYÖMENETELMÄ SEURANTA / ARVIOINTI KUUKAUSITTAIN

Lisätiedot

SUUNNITELMA KASVATTAJAYHTEISÖN TOIMINTA- TAVOISTA

SUUNNITELMA KASVATTAJAYHTEISÖN TOIMINTA- TAVOISTA SUUNNITELMA KASVATTAJAYHTEISÖN TOIMINTA- TAVOISTA Lapsen varhaiskasvatus ja esiopetuksen oppimissuunnitelmat ovat perusta tiimien työn suunnittelulle. Suunnitelma kasvattajayhteisön toimintatavoista on

Lisätiedot

NIVELVAIHEIDEN VUOSIKELLO

NIVELVAIHEIDEN VUOSIKELLO Kauhavan kaupunki Sivistystoimi NIVELVAIHEIDEN VUOSIKELLO Varhaiskasvatus-esiopetus, esiopetus-alkuopetus, alakoulu-yläkoulu ja yläkoulu-toinen aste Oppilaanohjauksen, tehostetun ja erityisen tuen -KELPO

Lisätiedot

VESANNON SIVISTYSTOIMEN STRATEGIA

VESANNON SIVISTYSTOIMEN STRATEGIA VESANNON SIVISTYSTOIMEN STRATEGIA 2015-2020 Sivistystoimen palvelut Varhaiskasvatus: perhepäivähoito, ryhmäperhepäivähoito, päiväkoti, esiopetus Perusopetus: Vesannon yhtenäiskoulu, 1-9 lk Lukio: Vesannon

Lisätiedot

7. Monikulttuuriset lapset

7. Monikulttuuriset lapset ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA lv 2013-2014 SISÄLLYSLUETTELO Sivu Ei ole lvsuunnitelmassa 1. Käsittelytiedot 2. Esiopetuksen toiminta-ajatus 3. Esiopetuksen opetussuunnitelma 4. Kasvatuksen ja oppimisen

Lisätiedot

Yksikön toimintasuunnitelma. Varhaiskasvatusyksikkö Kallio-Sörkka-Terhi

Yksikön toimintasuunnitelma. Varhaiskasvatusyksikkö Kallio-Sörkka-Terhi Yksikön toimintasuunnitelma Varhaiskasvatusyksikkö Kallio-Sörkka-Terhi Leikkiin ja vuorovaikutukseen kannustava yhteisö Näin meidän yksikössä/ryhmässä : Pienryhmätoimintaan on mahdollisuus päivittäin.

Lisätiedot

Hakeminen. Päivähoitoyksikössä toteutetaan yhteisesti suunniteltua/laadittua toimintakäytäntöä uusien asiakkaiden vastaanottamisessa.

Hakeminen. Päivähoitoyksikössä toteutetaan yhteisesti suunniteltua/laadittua toimintakäytäntöä uusien asiakkaiden vastaanottamisessa. Päivähoidon laatukriteerit Hakeminen Päivähoitoyksikössä toteutetaan yhteisesti suunniteltua/laadittua toimintakäytäntöä uusien asiakkaiden vastaanottamisessa. Henkilökunta tuntee päivähoitoyksikkönsä

Lisätiedot

LAPSEN KUVA LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA. Julkisuuslaki 24 1 mom. 25-k.

LAPSEN KUVA LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA. Julkisuuslaki 24 1 mom. 25-k. LAPSEN KUVA Jokaiselle varhaiskasvatuksen piirissä olevalle lapselle tehdään oma varhaiskasvatussuunnitelma. Tämä lomake on suunnitelman toinen osa. Suunnitelma tukee lapsen yksilöllistä kasvua, kehitystä

Lisätiedot

Ryhmäkohtaisen varhaiskasvatussuunnitelman (ryhmävasun) laatiminen ja käyttöönottaminen Porin kaupungin päiväkodeissa. Marja Saine

Ryhmäkohtaisen varhaiskasvatussuunnitelman (ryhmävasun) laatiminen ja käyttöönottaminen Porin kaupungin päiväkodeissa. Marja Saine Ryhmäkohtaisen varhaiskasvatussuunnitelman (ryhmävasun) laatiminen ja käyttöönottaminen Porin kaupungin päiväkodeissa. Marja Saine Valtakunnalliset linjaukset Kuntatason linjaukset Yksikkötason suunnitelmat

Lisätiedot

Vellamon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Vellamon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Vellamon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma VELLAMON PÄIVÄKOTI Vellamon päiväkoti tarjoaa ympärivuorokautista hoitoa vuorotyötä tekevien vanhempien lapsille. Päiväkoti sijaitsee Tammelan kaupunginosassa.

Lisätiedot

Amurinlinnan vuoropäiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Amurinlinnan vuoropäiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Amurinlinnan vuoropäiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS Hyvää hoitoa vuorotta! Amurinlinna on ympärivuorokauden auki oleva päiväkoti. Tarjoamme hoitoa lapsille, joiden vanhemmat tekevät

Lisätiedot

Leikin ja leikillisten oppimisympäristöjen kehittäminen pääkaupunkiseudun varhaiskasvatuksessa

Leikin ja leikillisten oppimisympäristöjen kehittäminen pääkaupunkiseudun varhaiskasvatuksessa Leikin ja leikillisten oppimisympäristöjen kehittäminen pääkaupunkiseudun varhaiskasvatuksessa VKK-Metro Pääkaupunkiseudun kehittämis- ja koulutusyhteistyö 2014-2016 Helsingin kaupungin aineistopankki

Lisätiedot

Sampolan päiväkodin ja Lastun toimintasuunnitelma

Sampolan päiväkodin ja Lastun toimintasuunnitelma Sampolassa, Sampolassa tutkitaan ja opitaan. Ihmetellen yhdessä, meidän lähiluonnossa. Leikkien ja iloiten. (säv. Jaakko kulta, san. Liisa Talus) Sampolan päiväkodin ja Lastun toimintasuunnitelma 2017-2018

Lisätiedot

ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA

ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 1. YKSIKKÖ Aitohelmen päiväkoti Klaukkalantie 72, 01800 KLAUKKALA Piccolot ja Pillipiiparit kokopäiväesiopetusryhmät Vikkelät ja Nokkelat osapäiväesiopetusryhmät 2. TOIMINTA-AIKA

Lisätiedot

Työsuunnitelma Sivistyspalvelut 1.8.2015 31.7.2016 Varhaiskasvatus

Työsuunnitelma Sivistyspalvelut 1.8.2015 31.7.2016 Varhaiskasvatus Iitin kunta Työsuunnitelma Sivistyspalvelut 1.8.2015 31.7.2016 Varhaiskasvatus 1 1 Työsuunnitelmaa ohjaava lait ja asetukset Laki ja asetus lasten päivähoidosta Perusopetuslaki, esiopetus Päivähoidon ohjaaja

Lisätiedot

LUUMÄEN VARHAISKASVATUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA

LUUMÄEN VARHAISKASVATUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA LUUMÄEN VARHAISKASVATUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2017 2018 Varhaiskasvatuksemme pohjautuu Luumäen varhaiskasvatussuunnitelmaan 2017 ja kunkin Lapsen (omaan) varhaiskasvatussuunnitelmaan sekä Luumäen kunnan

Lisätiedot

Yksikön toimintasuunnitelma. Varhaiskasvatusyksikkö Arabia-Viola

Yksikön toimintasuunnitelma. Varhaiskasvatusyksikkö Arabia-Viola Yksikön toimintasuunnitelma Varhaiskasvatusyksikkö Arabia-Viola Sisältö Yleistä Toimintakulttuuri Leikki ja monipuoliset työtavat Toiminnan arviointi ja kehittäminen Ryhmän toiminnan arviointi Yhteistyö

Lisätiedot

HELILÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2011-2012

HELILÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2011-2012 HELILÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2011-2012 PÄIVÄKOTIMME TOIMINTA-AJATUS: tarjoamme hyvällä ammattitaidolla laadukasta varhaiskasvatusta alle 6 -vuotiaille lapsille meillä lapsella on mahdollisuus

Lisätiedot

TORNITIEN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2010-2011

TORNITIEN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2010-2011 TORNITIEN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2010-2011 1. YKSIKKÖ Tornitien päiväkoti, Tornitie 1, 05200 RAJAMÄKI 2. TOIMINTA-AIKA 11.8 2010 31.5.2011 Päivittäinen toiminta-aika arkisin pääsääntöisesti

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja paikalliset suunnitelmat

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja paikalliset suunnitelmat Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja paikalliset suunnitelmat Kumppanuusfoorumi Tampere 25.8.2016 Pia Kola-Torvinen Opetushallitus Suomessa varhaiskasvatuksella on pitkä ja vahva historia Pojat leikkimässä

Lisätiedot

Opetussuunnitelmauudistus opettajan näkökulmasta. Uudistuva esiopetus Helsinki Lastentarhanopettajaliitto puheenjohtaja Anitta Pakanen

Opetussuunnitelmauudistus opettajan näkökulmasta. Uudistuva esiopetus Helsinki Lastentarhanopettajaliitto puheenjohtaja Anitta Pakanen Opetussuunnitelmauudistus opettajan näkökulmasta Uudistuva esiopetus Helsinki 4.12.2014 Lastentarhanopettajaliitto puheenjohtaja Anitta Pakanen Uudistus luo mahdollisuuksia Pohtia omaa opettajuutta Pohtia

Lisätiedot

Melukylän Päiväkoti. Alatalo Välitalo Ylätalo. Varhaiskasvatussuunnitelma

Melukylän Päiväkoti. Alatalo Välitalo Ylätalo. Varhaiskasvatussuunnitelma Melukylän Päiväkoti Alatalo Välitalo Ylätalo Varhaiskasvatussuunnitelma Melukylän päiväkodin VASU:n sisällysluettelo: Melukylän päiväkodin talot ja ryhmät Päiväjärjestys Arvot Visiot Toiminta-ajatus Kasvatuskumppanuus

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA. Maria Kankkio Vs. erityispäivähoidon ohjaaja, Vasu-työryhmän vetäjä

LAUKAAN KUNTA. Maria Kankkio Vs. erityispäivähoidon ohjaaja, Vasu-työryhmän vetäjä LAUKAAN KUNTA Varhaiskasvatussuunnitelma Maria Kankkio Vs. erityispäivähoidon ohjaaja, Vasu-työryhmän vetäjä Prosessin aloitus varhaiskasvatuksen johtoryhmässä helmikuussa 2016 Vasu-työryhmän perustaminen

Lisätiedot

nimi VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA KEITELE, PIELAVESI, TERVO, VESANTO

nimi VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA KEITELE, PIELAVESI, TERVO, VESANTO 1 nimi VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA KEITELE, PIELAVESI, TERVO, VESANTO 2 Hyvä kotiväki Lapsen tärkein kasvuympäristö ja yhteisö ovat koti ja perhe. Varhaiskasvatus vastaa osaltaan lapsen hyvinvoinnista,

Lisätiedot

Rajakylän päiväkodin toimintasuunnitelma

Rajakylän päiväkodin toimintasuunnitelma Rajakylän päiväkodin toimintasuunnitelma 2017-2018 Toimintakulttuuri Työyhteisöllämme on yhteiset tavoitteet. Asettamamme tavoitteet pyrimme saavuttamaan yhteisillä toimintamalleilla ja käytännöillä.

Lisätiedot

Lapsiryhmäkohtainen varhaiskasvatussuunnitelma

Lapsiryhmäkohtainen varhaiskasvatussuunnitelma Lapsiryhmäkohtainen varhaiskasvatussuunnitelma Itsearvioinnin, ryhmätyöskentelyn ja suunnittelun tueksi Ryhmävasu tehdään kauden alussa ja sitä arvioidaan vähintään kaksi kertaa toimikauden aikana; vuoden

Lisätiedot

Linnainmaan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Linnainmaan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Linnainmaan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS Linnainmaan päiväkodissa teemme työtä yhdessä isolla ja innostuneella joukolla lapsenne parhaaksi. Moniammatillisissa tiimeissä jokainen

Lisätiedot

Hintan päiväkodin toimintasuunnitelma

Hintan päiväkodin toimintasuunnitelma Hintan päiväkodin toimintasuunnitelma 2017-2018 Toimintakulttuuri Opimme yhdessä ja jaamme oppimaamme, minkä pohjalta kehitämme toimintaamme ja toimintaympäristöjämme. Luomme avoimen ja kannustavan ilmapiirin,

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JYRÄNGÖN VARHAISKASVATUSALUE 12.6.2015

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JYRÄNGÖN VARHAISKASVATUSALUE 12.6.2015 VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JYRÄNGÖN VARHAISKASVATUSALUE 12.6.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. Toimintaympäristö 2. Toiminta-ajatus ja arvot 3. Tavoitteet 4. Oppimisympäristö 5. Toiminnan perusta 6. Toiminta lapsen

Lisätiedot

Taloudellinen ja toiminnallinen analyysi Savonlinnan koulut ja varhaiskasvatus. Helmikuu 2010

Taloudellinen ja toiminnallinen analyysi Savonlinnan koulut ja varhaiskasvatus. Helmikuu 2010 Taloudellinen ja toiminnallinen analyysi Savonlinnan koulut ja varhaiskasvatus Helmikuu 2010 Laatukriteeristö (Opm) Johtaminen Henkilöstö Taloudelliset resurssit Arviointi Säädöspohjaisten suunnitelmien

Lisätiedot

MUHOKSEN KUNTA. Tenavat ryhmäperhepäiväkoti. TOIMINTASUUNNITELMA Toimikaudelle

MUHOKSEN KUNTA. Tenavat ryhmäperhepäiväkoti. TOIMINTASUUNNITELMA Toimikaudelle MUHOKSEN KUNTA Tenavat ryhmäperhepäiväkoti TOIMINTASUUNNITELMA Toimikaudelle 2017 2018 Hyvinvointilautakunnan 31.10.2017 hyväksymä Tenavien ryhmäperhepäivähoidon toimintasuunnitelma toimikaudelle 2017-2018

Lisätiedot

KOULUN JA OPETTAJAN SUHDE KOTIIN

KOULUN JA OPETTAJAN SUHDE KOTIIN KOULUN JA OPETTAJAN SUHDE KOTIIN OPETTAJUUS MUUTOKSESSA opetustoimen Luosto Classic 13.11.2010 Tuija Metso Kodin ja koulun yhteistyö Arvostavaa vuoropuhelua: toisen osapuolen kuulemista ja arvostamista,

Lisätiedot

Vaskitien päiväkodin toimintasuunnitelma

Vaskitien päiväkodin toimintasuunnitelma Vaskitien päiväkodin toimintasuunnitelma 2017-2018 Toimintakulttuuri Toimimme pienryhmissä porrastaen, mikä mahdollistaa lapsen yksilöllisen kohtaamisen ja turvallisen vuorovaikutusilmapiirin. Pienryhmä

Lisätiedot

VASU17- Kainuu ja Kajaani. Sirpa Kemppainen Varhaiskasvatuksen johtaja Kajaani Kaukametsä opisto

VASU17- Kainuu ja Kajaani. Sirpa Kemppainen Varhaiskasvatuksen johtaja Kajaani Kaukametsä opisto VASU17- Kainuu ja Kajaani Sirpa Kemppainen Varhaiskasvatuksen johtaja Kajaani 8.11.2016 Kaukametsä opisto Johtoryhmä mukana Vasu17- luonnoksen työstämisessä OPH:n tilaisuuksissa Ohjausryhmän perustaminen

Lisätiedot

Kuusjoen päiväkodin kehkeytyvä varhaiskasvatussuunnitelma 2015-2016

Kuusjoen päiväkodin kehkeytyvä varhaiskasvatussuunnitelma 2015-2016 1 Kuusjoen päiväkodin kehkeytyvä varhaiskasvatussuunnitelma 2015-2016 2 Kuusjoen päiväkoti Kuusjoen päiväkoti on perustettu vuonna 2010. Päiväkoti sijaitsee Kuusjoen koulun yhteydessä Salon Kuusjoella

Lisätiedot

Yksikön toimintasuunnitelma. Varhaiskasvatusyksikkö Alku - Käpylinna

Yksikön toimintasuunnitelma. Varhaiskasvatusyksikkö Alku - Käpylinna Yksikön toimintasuunnitelma Varhaiskasvatusyksikkö Alku - Käpylinna 2017-2018 Sisältö Toimintakausi 2017-2018 3 Toimintakulttuuri 4 Oppiva yhteisö toimintakulttuurin ytimenä 5 Leikkiin ja vuorovaikutukseen

Lisätiedot

Vasu2017. Järvenpään kaupungin varhaiskasvatussuunnitelmaprojekti

Vasu2017. Järvenpään kaupungin varhaiskasvatussuunnitelmaprojekti Vasu2017 Järvenpään kaupungin varhaiskasvatussuunnitelmaprojekti Mervi Tuominen 29.11.2016 Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet Yhdenmukaisuus esiopetussuunnitelman ja perusopetussuunnitelman perusteiden

Lisätiedot

Voit lisätä tähän oman yksikkösi kuvan! Pateniemen päiväkodin toimintasuunnitelma

Voit lisätä tähän oman yksikkösi kuvan! Pateniemen päiväkodin toimintasuunnitelma Voit lisätä tähän oman yksikkösi kuvan! Pateniemen päiväkodin toimintasuunnitelma 2017-2018 Toimintakulttuuri Muistamme kaikissa päivän hetkissä, että aikuinen on vuorovaikutuksen mallina. Toimimme sallivasti

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma

Varhaiskasvatussuunnitelma Varhaiskasvatussuunnitelma Nuolialan päiväkoti on Pirkkalan suurin, 126- paikkainen päiväkoti. Nuolialan päiväkoti sijaitsee osoitteessa Killonvainiontie 2. Toiminta päiväkodilla alkoi 2.1.2009 avoimilla

Lisätiedot

KÄYTÖSSÄOLEVAT DOKUMENTOINTI MENETELMÄT VALOKUVATAAN

KÄYTÖSSÄOLEVAT DOKUMENTOINTI MENETELMÄT VALOKUVATAAN KÄYTÖSSÄOLEVAT DOKUMENTOINTI MENETELMÄT VALOKUVATAAN Kuvataan lasten toimintaa Kamerat tutuiksi kaikille taideprojektissa Muissa päivän tilanteissa kuvattu connected day Annantalo-projektissa henkilökunta

Lisätiedot

TUORSNIEMEN KOULUN TOIMINTASUUNNITELMA 2016 TUORSNIEMEN KOULU TUORSNIEMEN KOULUN TOIMINTA AJATUS 2010-2016

TUORSNIEMEN KOULUN TOIMINTASUUNNITELMA 2016 TUORSNIEMEN KOULU TUORSNIEMEN KOULUN TOIMINTA AJATUS 2010-2016 TUORSNIEMEN KOULUN TOIMINTA AJATUS 2010-2016 Tuorsniemen koulun tehtävänä on tukea oppilaan kokonaisvaltaista kasvua yksilölliset erot huomioon ottaen ja opettaa niitä perustietoja ja taitoja, joita oppilas

Lisätiedot

Pispalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Pispalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Pispalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Päiväkotimme sijaitsee Pispalan harjulla vanhassa puutalossa. Talo pihapiireineen tarjoaa kauniin ja kodinomaisen toimintaympäristön lapsille. Päiväkodissamme

Lisätiedot

Kodin ja koulun yhteistyö 2.0 vanhempien osallisuus tulevaisuuden koulussa

Kodin ja koulun yhteistyö 2.0 vanhempien osallisuus tulevaisuuden koulussa Kodin ja koulun yhteistyö 2.0 vanhempien osallisuus tulevaisuuden koulussa Kotkan perusopetuksen pajapäivä, 10.10.2015 Tuija Metso Suomen Vanhempainliitto Vanhempainyhdistysten yhteistyöjärjestö noin 1350

Lisätiedot

Opetushenkilöstö Punkaharju

Opetushenkilöstö Punkaharju Opetuksen arviointi Sivistysltk 18.6.2012 20 Kevät 2012 Opetushenkilöstö Punkaharju Koulu (Punkaharju) 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % Kulennoisten koulu Punkasalmen koulu Särkilahden koulu Koulu (Punkaharju)

Lisätiedot

Vy Liinakko-Loimi-Varhela. Toimintasuunnitelma

Vy Liinakko-Loimi-Varhela. Toimintasuunnitelma Vy Liinakko-Loimi-Varhela Toimintasuunnitelma 2017-2018 Toimintasuunnitelmassamme kuvataan, miten varhaiskasvatusta yksikössämme Liinakko-Loimi-Varhela pedagogisesti käytännössä toteutetaan. Toimintasuunnitelma

Lisätiedot

SANNAN PÄIVÄKOTI SANNASTINLAAKSO 2, 50100 MIKKELI

SANNAN PÄIVÄKOTI SANNASTINLAAKSO 2, 50100 MIKKELI SANNAN PÄIVÄKOTI SANNASTINLAAKSO 2, 50100 MIKKELI 015-177 901 (JOHTAJA) 044-794 5046 ( JOHTAJA) 015-228 615 (HEINÄHATUT) 015-228 616 (VILTTITOSSUT) 044-7945372 (PÄIVÄKOTI) SANNAN PÄIVÄKODIN VASU Talon

Lisätiedot

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Tulevaisuuden koulun linjauksia etsimässä

Tulevaisuuden koulun linjauksia etsimässä Ops-prosessi pedagogisen ja strategisen kehittämisen näkökulmasta Opetusneuvos Irmeli Halinen Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPETUSHALLITUS 1 Tulevaisuuden koulun linjauksia etsimässä 2 1 Yleissivistävän

Lisätiedot

Suomusjärven päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Suomusjärven päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Suomusjärven päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Suomusjärven päiväkoti on pieni yksikkö maaseudun rauhassa, jossa lapsi saa olla lapsi. Pienessä yksikössä muodostuu helposti läheinen ja lämmin vuorovaikutus

Lisätiedot

Akaan varhaiskasvatuksen ja opetustoimen strategia. Koulutuslautakunta 5.2.2015 11

Akaan varhaiskasvatuksen ja opetustoimen strategia. Koulutuslautakunta 5.2.2015 11 Akaan varhaiskasvatuksen ja opetustoimen strategia Koulutuslautakunta 5.2.2015 11 Akaan varhaiskasvatuksen ja opetustoimen strategia Tehtävä Akaan varhaiskasvatuksen ja opetustoimen tehtävänä on tarjota

Lisätiedot

3.3 Yhteistyö esiopetuksen aikana ja siirtymävaiheissa

3.3 Yhteistyö esiopetuksen aikana ja siirtymävaiheissa 3.3 Yhteistyö esiopetuksen aikana ja siirtymävaiheissa Yhteistyön tavoitteina on, että esiopetus, muu varhaiskasvatus ja perusopetus muodostavat johdonmukaisen, lapsen kasvua ja oppimista tukevan jatkumon.

Lisätiedot

11.3. Pedagoginen toimikunta kokoontui laatimaan yhtenäiskoulun toimintakulttuuritekstiä toimintakulttuuriteksti tarkistettiin ja pedagoginen

11.3. Pedagoginen toimikunta kokoontui laatimaan yhtenäiskoulun toimintakulttuuritekstiä toimintakulttuuriteksti tarkistettiin ja pedagoginen 11.3. Pedagoginen toimikunta kokoontui laatimaan yhtenäiskoulun toimintakulttuuritekstiä. 19.5. toimintakulttuuriteksti tarkistettiin ja pedagoginen toimikunta kokoontui sellaisenaan viimeisen kerran.

Lisätiedot

Sisällys Toimintasuunnitelman laatiminen... 2 Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus... 2 Laaja-alainen osaaminen... 2

Sisällys Toimintasuunnitelman laatiminen... 2 Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus... 2 Laaja-alainen osaaminen... 2 Sisällys Toimintasuunnitelman laatiminen... 2 Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus... 2 Laaja-alainen osaaminen... 2 Oppimiskokonaisuudet, teemat, projektit... 3 Toiminnan dokumentointi ja

Lisätiedot

ESIOPETUS YLÖJÄRVELLÄ Elämän eväitä matkalla kouluun

ESIOPETUS YLÖJÄRVELLÄ Elämän eväitä matkalla kouluun ESIOPETUS YLÖJÄRVELLÄ Elämän eväitä matkalla kouluun Hyvät esiopetusikäisen lapsen vanhemmat! Tämä tiedote kertoo esiopetuksen järjestämisen yleisistä periaatteista Ylöjärvellä. Jokaisella esiopetusta

Lisätiedot

YHTEISTYÖTÄ LASTEN JA NUORTEN PARHAAKSI. Tervetuloa mukaan vanhempaintoimintaan! Suomen Vanhempainliitto 1

YHTEISTYÖTÄ LASTEN JA NUORTEN PARHAAKSI. Tervetuloa mukaan vanhempaintoimintaan! Suomen Vanhempainliitto 1 YHTEISTYÖTÄ LASTEN JA NUORTEN PARHAAKSI Tervetuloa mukaan vanhempaintoimintaan! Suomen Vanhempainliitto 1 Iloa lapselle ja nuorelle Vanhempaintoiminta joukkovoimaa hyvän elämän puolesta Vanhempaintoiminta

Lisätiedot

Toiminta-ajatus. Kiireettömyys, turvallisuus, lasten osallisuus ja kasvattajan aito läsnäolo arjessa ovat päiväkodissamme tärkeitä.

Toiminta-ajatus. Kiireettömyys, turvallisuus, lasten osallisuus ja kasvattajan aito läsnäolo arjessa ovat päiväkodissamme tärkeitä. Toivion päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Toiminta-ajatus Kiireettömyys, turvallisuus, lasten osallisuus ja kasvattajan aito läsnäolo arjessa ovat päiväkodissamme tärkeitä. Päiväkodissamme toteutamme

Lisätiedot

Yhteenveto koulujen työsuunnitelmista lv. 2011-2012

Yhteenveto koulujen työsuunnitelmista lv. 2011-2012 Yhteenveto koulujen työsuunnitelmista lv. 2011-2012 Koulujen yhteinen teema lukuvuoden 2011-2012 aikana: Kunnassa yhteisesti toteutettava teema on tämän lukuvuoden aikana hyvinvointi. Aihekokonaisuuteen

Lisätiedot

METSOLAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

METSOLAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA METSOLAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2011 1 Sisällysluettelo Metsolan päiväkoti......3 Toiminta-ajatus...4 Lapsikäsitys...4 Arvopohja...4 Toiminnan toteuttaminen..5 Ohjattu toiminta.6 Erityinen

Lisätiedot

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma / esiopetuksen oppimissuunnitelma

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma / esiopetuksen oppimissuunnitelma Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma / esiopetuksen oppimissuunnitelma Tämä on lapsen varhaiskasvatussuunnitelma, joka sisältää esiopetuksen oppimissuunnitelman sekä mahdollisen tehostetun eli varhaisen tai

Lisätiedot

KOULUN JA PÄIVÄKODIN YHTEISTOIMINTASUUNNITELMA

KOULUN JA PÄIVÄKODIN YHTEISTOIMINTASUUNNITELMA 1(3) PERUSOSA (liitetään osaksi koulun tai päiväkodin opetussuunnitelmaa) 1. Nimet: koulut ja yhteistyöpäiväkodit Herttoniemenrannan ala-aste, rehtori Kirsi Myllymäki kirsi.myllymaki@hel.fi Varhaiskasvatusyksikkö

Lisätiedot

VASU KAHVILAT Salpakankaan koulun kabinetti klo

VASU KAHVILAT Salpakankaan koulun kabinetti klo VASU KAHVILAT 2017 Salpakankaan koulun kabinetti klo 12.30-14.00 6.3 29.3 12.4. 26.4. 3.5 Yksiköistä kahvilaan osallistuu 1-3 henkilöä Kahvilassa käsitellään yhteisössä keskusteltuja teemoja osallistujat

Lisätiedot

Kalevanharjun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Kalevanharjun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Kalevanharjun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA AJATUS Tarjoamme lapsille niin kodinomaista elämää kuin se on mahdollista laitoksessa.säännöllisen päivärytmin avulla luomme lapsille turvallisuutta.

Lisätiedot

Yksikön toimintasuunnitelma. Varhaiskasvatusyksikkö Meripirtti

Yksikön toimintasuunnitelma. Varhaiskasvatusyksikkö Meripirtti Yksikön toimintasuunnitelma Varhaiskasvatusyksikkö Meripirtti Varhaiskasvatuksen toimintasuunnitelma Toimintasuunnitelmassa kuvaamme, miten varhaiskasvatusta käytännössä pedagogisesti toteutetaan Meripirtissä.

Lisätiedot

PEDAGOGINEN JOHTAJUUS

PEDAGOGINEN JOHTAJUUS PEDAGOGINEN JOHTAJUUS Pedagogisen johtajuuden päätavoite on lapsen hyvä kasvu, oppiminen ja hyvinvointi. Pedagogisella johtajuudella tarkoitetaan laajasti ymmärrettynä oppimiskulttuurin kehittämistä, organisaation

Lisätiedot

VASUtyö Salossa Anna-Kaisa Törrönen ja Saana Kallioniemi.

VASUtyö Salossa Anna-Kaisa Törrönen ja Saana Kallioniemi. VASUtyö Salossa 2017 Anna-Kaisa Törrönen ja Saana Kallioniemi Mitä olemme jo tehneet Kentän näkökulma: vanhojen lomakkeiden läpikäynti, mitä hyvää, mitä kehitettävää? Selkeys, prosessinomaisuus, pedagogisuus

Lisätiedot

KELPO- muutosta kaivataan

KELPO- muutosta kaivataan KELPO- muutosta kaivataan Erityisopetukseen otettujen tai siirrettyjen oppilaiden määrän kasvu Yleisten tuen muotojen käyttäminen niukahkoa Sosio- emotionaalisen oirehtimisen lisääntyminen Kuntien toisistaan

Lisätiedot

Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma 15.1.2015 Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Annalan päiväkoti on perustettu vuonna 1982 ja se sijaitsee omalla isolla tontillaan keskellä matalaa kerrostaloaluetta. Lähellä on avara luonto

Lisätiedot

TALOUSARVIORAKENNE JA TILINKÄYTTÄJÄT 2015

TALOUSARVIORAKENNE JA TILINKÄYTTÄJÄT 2015 TALOUSARVIORAKENNE JA TILINKÄYTTÄJÄT 2015 Toimielin/lautakunta koulutuslautakunta Käyttötalous Toim 40 VARHAISKASVATUS- JA KOULUTUSLAUTAKUNTA 410 KOULUTUSPALVELUT Talouspäällikkö 4100 Yhteiset palvelut

Lisätiedot

ehipsu Jyväskylässä Merja Hautakangas Teijo Paananen päiväkodin johtajat ehipsu- koordinaattorit

ehipsu Jyväskylässä Merja Hautakangas Teijo Paananen päiväkodin johtajat ehipsu- koordinaattorit ehipsu Jyväskylässä Merja Hautakangas Teijo Paananen päiväkodin johtajat ehipsu- koordinaattorit ehipsu hanke ehipsu eskarin tulevaisuusnäyttö - hanke vuosina 2013-2014 OPH:n rahoitus laitehankintoihin

Lisätiedot

SIMO JANUARY 08, 2015

SIMO JANUARY 08, 2015 Toimintakulttuuri 1 SIMO JANUARY 08, Opsissa peräänkuulutetaan kodin ja koulun yhteistyötä; onko kodin tahtotilaa pohdittu - kertooko vanhempien passiivisuus siitä, että koti ei kenties olekaan yhtä innokas

Lisätiedot

TAHINIEMEN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA

TAHINIEMEN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA TAHINIEMEN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA TAHINIEMEN PÄIVÄKOTI Päiväkotimme sijaitsee Tahiniemessä, Pieksäjärven rannalla, rauhallisella omakotialueella. Lähistöllä on uimaranta ja metsikköä,

Lisätiedot

VASU2017 Opetushallituksen ajatuksia varhaiskasvatussuunnitelman perustetyöstä

VASU2017 Opetushallituksen ajatuksia varhaiskasvatussuunnitelman perustetyöstä VASU2017 Opetushallituksen ajatuksia varhaiskasvatussuunnitelman perustetyöstä 24.9.2015 Varhaiskasvatuksen asiantuntijatiimi Yleissivistävä koulutus ja varhaiskasvatus Opetushallitus Esittelijä, Kirsi

Lisätiedot

KOULUTULOKKAAN TARJOTIN

KOULUTULOKKAAN TARJOTIN KOULUTULOKKAAN TARJOTIN 11.1.2016 VUOSILUOKAT 1-2 KOULULAISEKSI KASVAMINEN ESIOPETUKSEN TAVOITTEET (ESIOPETUKSEN VALTAKUNNALLISET PERUSTEET 2014) Esiopetus suunnitellaan ja toteutetaan siten, että lapsilla

Lisätiedot

Meri-Toppilan päiväkodin toimintasuunnitelma

Meri-Toppilan päiväkodin toimintasuunnitelma Meri-Toppilan päiväkodin toimintasuunnitelma 2017-2018 Toimintakulttuuri Toimimme pienryhmissä. Tavoitteenamme on kiireetön arki. Kirjaamme sovitut asiat ryhmävasuun. Päiväkotimme tilat ovat kaikkien

Lisätiedot

RAKENNETAAN YHDESSÄ LIIKKUVAMPAA LAPSUUTTA Johtajuus portin avaajana / OSAAMISEN JOHTAMINEN. Vantaan kaupunki / Leena Lahtinen

RAKENNETAAN YHDESSÄ LIIKKUVAMPAA LAPSUUTTA Johtajuus portin avaajana / OSAAMISEN JOHTAMINEN. Vantaan kaupunki / Leena Lahtinen RAKENNETAAN YHDESSÄ LIIKKUVAMPAA LAPSUUTTA Johtajuus portin avaajana / OSAAMISEN JOHTAMINEN VARHAISKASVATUSYKSIKÖN ESIMIES Toimenkuva ja tehtävät YHTEISKUNNALLINEN JA ASIAKASVAIKUTTAVUUS ARVOT Kestäväkehitys

Lisätiedot

MUHOKSEN KUNTA. Perhepäivähoito. TOIMINTASUUNNITELMA Toimikaudelle

MUHOKSEN KUNTA. Perhepäivähoito. TOIMINTASUUNNITELMA Toimikaudelle MUHOKSEN KUNTA Perhepäivähoito TOIMINTASUUNNITELMA Toimikaudelle 2017 2018 Hyvinvointilautakunnan 31.10.2017 hyväksymä Perhepäivähoidon toimintasuunnitelma toimintakaudelle 2017-2018 Perhepäivähoitoa voidaan

Lisätiedot

Tesoman päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Tesoman päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Tesoman päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS Tesoman päiväkodissa toimimme lasta kuunnellen ja kunnioittaen. Annamme lapselle turvaa, aikaa sekä mahdollisuuksia kokea ja tuntea onnistumisia

Lisätiedot

KANGASALAN KUNTA Sivistyskeskus/ Varhaiskasvatus

KANGASALAN KUNTA Sivistyskeskus/ Varhaiskasvatus Vatialan päiväkodin toimintasuunnitelma 13.9.2017 1. Vatialan päiväkoti Konkkalankuja 3 36240 Kangasala Päiväkodinjohtaja Mari Järvenpää puh. 050 597 5719 mari.jarvenpaa@kangasala.fi Yhteystiedot löytyvät

Lisätiedot

Yksikön toimintasuunnitelma

Yksikön toimintasuunnitelma Yksikön toimintasuunnitelma Apila-Lemmikin toimintasuunnitelmassa kuvataan, miten varhaiskasvatusta käytännössä toteutetaan. Toimintasuunnitelma perustuu Varhaiskasvatussuunnitelman perusteisiin ja Helsingin

Lisätiedot

OPETUSTOIMEN HENKILÖSTÖKOULUTUS

OPETUSTOIMEN HENKILÖSTÖKOULUTUS OPETUSTOIMEN HENKILÖSTÖKOULUTUS Yhden päivän mittaiset (6h) koulutustilaisuudet: "Tulevaisuuden koulu - mitä suuntaviivoja ops2016 antaa koulun ja opetuksen kehittämiseen" - uuden opetussuunnitelmaluonnoksen

Lisätiedot

OSAAMISEN ARVIOINTIJÄRJESTELMÄ

OSAAMISEN ARVIOINTIJÄRJESTELMÄ OSAAMISEN ARVIOINTIJÄRJESTELMÄ Anneli Kesola Tampereen seudun Osaavan osaamisen kehittämistiimi OSAAMISEN KEHITTÄMISTIIMI Anneli Kesola (Lempäälä) Pekka Jokela (Tampere) Teemu Keronen (Pirkkala) Jaana

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma. Varhaiskasvatusyksikkö Lappi

Toimintasuunnitelma. Varhaiskasvatusyksikkö Lappi Toimintasuunnitelma Varhaiskasvatusyksikkö Lappi TOIMINTAKULTTUURI YKSIKÖSSÄMME Tarjoamme lapsille hoivaa ja huolenpitoa maanantaista sunnuntaihin 24/7 Varhaiskasvatusta toteutetaan huomioiden lapsen hoitovuorot

Lisätiedot

Kontiolahden varhaiskasvatuksen vuosisuunnitelma

Kontiolahden varhaiskasvatuksen vuosisuunnitelma Kontiolahden varhaiskasvatuksen vuosisuunnitelma 2017-2018 Opetushallitus määräsi 18.10.2016 uusista varhaiskasvatussuunnitelman perusteista 1.8.2015 voimaan tulleen varhaiskasvatuslain mukaisesti. Joensuun

Lisätiedot