Varhaiskasvatuksen yksikköjen kehittämistavoitteet

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Varhaiskasvatuksen yksikköjen kehittämistavoitteet 2014 2015"

Transkriptio

1 Yksiköt Kasvuyhteisön ja oppimisympäristön kehittäminen erityisesti toimintakulttuurin näkökulmasta Perhepäivähoito Alue 3 Metsätähti Touhutupa Alueyhteistyö: - Yhteistyötä muun päivähoidon kanssa syvennetään edelleen ja pidetään hyvät käytännöt, varahoitojärjestelyjen joustava ja asiakaslähtöinen toimintamalli : - Perhepäivähoitajien tiimien vahvistaminen ja huomioiminen toiminnassa. Työkokouksissa aikaa tiimien toiminnan suunnitteluun -tiimien hyödyntäminen luontevasti koko alueen perhepäivähoidon hyväksi yhteiset, säännölliset tapaamiset spontaanit yhteydenotot puolin ja toisin nykyisen toimintakulttuurin tarkastelu, uusien vaihtoehtojen pohtiminen, kokeilu, käyttöönotto -eheä kasvun ja opinpolku sekä lapselle hyvä päivä joka päivä -alueen nivelvaiheiden vuosikellon tarkentaminen -nivelvaiheen tiedon vaihto -kouluyhteisö tutuksi mm. koulun tapahtumiin osallistuminen: Uimaharjun uusi koulu ja tilojen käyttö -yhteistyö eri hoitopaikkojen välillä -tiedon siirto hoitopaikan vaihtuessa -sitoutuminen yhdessä toteutettuihin arvoihin -oman Vasun tavoitteiden arviointi: Viikarit ja Vesselit ryhmämme -lapsen yksilönä huomioiminen esim. vastaanotto- ja luovutustilanne -turvallisuudesta ja toimivasta arjesta huolehtiminen -fyysisen, sosiaalisen ja psyykkisen arjen varmistaminen - hyvän huomaaminen lapsesta=kannustava ja rohkaiseva asenne -lapsen äänen kuuleminen; toiveet ja ideat

2 Heinävaara Kiihtelysvaara Tuupovaara Alue 2 Hammaslahti Nivelvaiheen jatkuminen ja päiväkodin ja koulun esioppilaiden yhteistyön kehittäminen entisestään. järjestetään yli ryhmäjaon leikkipäiviä, jotta päiväkodin lapset tutustuvat hyvin toisiinsa ja syntyy me-henki fyysisen ympäristön muokkaaminen ja selkeyttäminen jatkuu muun muassa niin, että tavaroille saadaan omat paikkansa Päiväkodin ja koulun yhteistyö: Käynnit koululla syksyllä ja keväällä,opettajan vetämä tuokio eskareille,tutustumiskeskustelu tulevista ekaluokkalaisista esiopettajan ja koulun opettajan kesken, kouluun tutustumispäivä keväällä Eskareiden ryhmäytyminen, oma päivärytmi isompien huolehtiminen pienemmistä esim. retkillä liikuntahallille Oppimisympäristön muokkaaminen selkeäksi Eheä kasvun ja opin polku ja hyvä päivä lapselle Yhteisöllisyyden vahvistaminen alueella siten, että yhteistyö käytännön tasolla sujuu hyvin, toimintakulttuuria muutetaan tätä työtä tukevaksi - nivelsuunnitelman mukainen toiminta - esi- ja alkuopettajan yhteistyösuunnitelma -Terveiset kouluun-lomake + tiedonsiirtopalaverit -Tiedonsiirtolomake perhepäivähoidosta päiväkotiin - LAKU-palaverit säännöllisin väliajoin 3x vuodessa -Vierailukäynnit vanhojen eskarilaisten kouluihin ja kuulumisten vaihto - mitä päiväkodin eskarissa voidaan kehittää ja huomioida koulunaloitusta varten -Pyhäselän alueen yhteiset vanhempainillat -Lasten, vanhempien ja henkilökunnan sensitiivinen kohtaaminen

3 -ohjattujen liikuntaleikkien lisääminen ulkoilussa -leikki-ideoiden vaihtaminen ryhmien kesken -Päiväkodin ja pienryhmän yhteinen pikkujoulu. -päiväkodin yhteistyö ryhmäperhepäiväkoti Menninkäisten kanssa (yhteiset vuorohoitolapset) -Elton konsultointiapu -kiusaamisen ehkäisy-suunnitelma osana päiväkodin arkea. -Vanhempien osallistaminen ja vanhempien ajatusten huomioiminen suunnitellessa unelmien päiväkotia. Huvikumpu Ops-prosessin käyminen yhdessä alueen muiden päiväkotien kanssa, yhteinen ops-vanhempainilta. Nivelvaiheen suunnitelmien toimeenpano. Hiihtomahdollisuuksien kehittäminen. Koko talon yhteinen pedagoginen teema:yhteisöllisyyden kehittämien ja hyvät tavat. Pajapäivät. Ops uudistus yhdessä koko henkilökunnan kanssa. Pienryhmätoiminnan kehittäminen Lapsen yksilöllinen huomioiminen ja tukeminen lapsiryhmässä. Niittylahti Reijola Penttilä Yhteisöllisyyden lisääminen, konkreettinen asioiden kirjaus, jotta arvionti on mahdollista Nivelvaiheen keskustelujen jäntevöittäminen niin päivähoidon sisällä kuin päiväkodin ja koulun välillä. Toimiva yhteistyö perhepäivähoitajien, alueen lähipäiväkodin ja Sirnin varahoitoyksikön kanssa. toimisi vakituinen henkilöstö tukemaan pitkälinjaista pedagogista työtä vaativassa varahoitoyksikössä. Pro koulusta otetaan mallia koko alueen kehittämiseksi sekä varhais-kasvatuksessa että perusopetuksessa. - toimintakulttuurin avaaminen ja kuvaaminen, mitä lapsilta odotetaan, positiivisen palkitsemisen merkityksen huomioiminen - työyhteisöön positivismia, toisten huomioiminen positiivisesti - oppilailta ja vanhemmilta kysytty millaisia odotuksia koulun toimintaym-päristöltä, että kaikilla olisi hyvä olla ja voisi oppia

4 Petäikkölä --> Pro koulun kautta yhteistä koulutusta hankerahoituksella, jos sitä saadaan --> Yhteisöllisyyden lisääminen, konkreettisia kirjauksia Pro koulu, kiva koulu ja päivähoidon kiusaamisen ehkäisyn linjausten ja periaatteiden mukaisesti, joita voidaan arvioida konkreettisella tasolla vuosisuunnitelmien arvioinneissa keväällä -PPK:n vasupohjaisen suunnittelun vuosikello (liite) -Fyysisen ympäristön yhdessä rakentaminen turvalliseksi toiminta- ja oppimisympäristöksi -Kiusaamisen ennaltaehkäisyn ja puuttumisen mallin työstäminen Penttilän päiväkodilla yhdessä lasten, vanhempien ja työntekijöiden kanssa => oppi ja yhteiset sopimukset arjen tilanteisiin ja toimintaan Pro koulusta mallia koko alueen kehittämiseksi sekä varhaiskasvatuksessa että perusopetuksessa. - toimintakulttuurin avaaminen ja kuvaaminen, mitä lapsilta odotetaan, positiivista palkitsemista - työyhteisöön positivismia, toisten huomioiminen positiivisesti - oppilailta ja vanhemmilta kysytty millaisia odotuksia koulun toimintaympäristöltä, että kaikilla olisi hyvä olla ja voisi oppia --> yhteisöllisyyden lisääminen - jaamme hyvät ideat ja käytänteet - yhteistyö päiväkodin sisällä, lähipäiväkotien sekä lähikoulujen kanssa - yhteisten pelisääntöjen mukaan toimiminen, mm. positiivisen palautteen tuottaminen ja toisilta oppiminen positiivinen vuorovaikutus; ystävällisyys, kiitollisuus, hyvien uutisten jakaminen ylläpidämme optimismia tiukoissakin tilanteissa, pyrimme havaitsemaan myönteiset asiat olemme toisiamme kohtaan oikeudenmukaisia ja suvaitsevaisia sitoudumme yhteisiin sopimuksiin ja työtehtäviin ja sovituista asioista pidetään kiinni jokainen kantaa vastuun työstä

5 Punahilkka Tuulikannel Kissamäki Karsikko Pro-koulusta mallia koko alueen kehittämiseksi sekä varhaiskasvatuksessa, että perusopetuksessa. -toimintakulttuurin avaaminen ja kuvaaminen, positiivista palkitsemista -työyhteisöön positivismia, toisten huomioonottaminen positiivisesti - lapsilta ja vanhemmilta kysytään millaisia odotuksia on päiväkodin toimintaympäristöltä, että kaikilla olisi hyvä olla ja voisi oppia - yhteisöllisyyden lisääminen, konkreettisia kirjauksia päivähoidon kiusaamisen ehkäisyn linjausten ja periaatteiden mukaisesti -osallistuminen aktiivisesti ops-työskentelyyn --) toimintakulttuurin avaaminen ja kehittäminen -päiväkodin minariopettajien kokoontumiset syksyllä ja keväällä -päiväkodin eskariopettajien kokoontumiset syksyllä ja keväällä -käydäänkö samaa kirja sarjaa nyt päiväkodin eskareissa kuin alueen kouluissa -) jatkumo *kts Karsikon pk Eheä kasvun- ja opinpolku näkökulma Kasvuyhteisön ja oppimisympäristön kehittäminen erityisesti toimintakulttuurin näkökulmasta. Yhteistyö ja yhteiset tapahtumat lähi päiväkotien, koulujen ja perhepäivähoidon kanssa Kiusaamisen ehkäisyn suunnitelmien jalkauttaminen kentälle. *Oppimisympäristöjen uudelleen arviointi etenkin muuton yhteydessä joulukuussa, kun ns. päätalo ja Pajakadun yksikkö muuttavat Tuulikanteleen pihapiiriin. - Esikkoon välimatka kasvaa l. haasteet yhteisöllisyyden säilyttämiseen kasvavat. Yhteisöllisyyden ylläpitäminen ja kehittäminen. Uuden henkilökunnan sisäänajo joulukuussa.

6 Alue 1 Utra Vesikkopuisto Aallontie Myönteisen ja kannustavan oppimisympäristön luominen uusiin tiloihin myös vanhempia ja lapsia kuunnellen. Kohti unelmien päiväkotia korostaen myönteisyyttä ja kiireettömyyttä. - S2 opetuksen tehostaminen -perustyöhön keskittyminen -arvokeskustelujen jatkaminen -pedagogiset illat -toimintatapojen muokkaaminen ja kehittäminen uusia ryhmämuotoja vastaaviksi, oppimisympäristön kehittäminen - eheä kasvun ja opin polku - nivelvaiheiden vahvistaminen hyviksi, toimiviksi käytännöiksi ja aikataulun vahvistaminen - alueellisen yhteistyön tiivistäminen kaikkien alueen toimijoiden kesken - S2 opetuksen tehostaminen - pienryhmätoiminnan kehittäminen, vuorovaikutustaidot (vv-leikkiryhmät, menetelmien hyödyntäminen koko ryhmässä, draaman käyttäminen) - sadut ja tunnetaitojen kehittäminen - pitkäkestoinen leikki (aikuinen ohjaa ja leikissä läsnä, ei liikaa virikkeitä, aikuisen sitouttaminen leikkiin mukaan) - ympäristön muokkaus: (jumppasaliin tilanjakajaverhot, siirrettävät portit käytän jakamiseksi, tv) - yksilöllisyyden huomioonotto arjessa ja toiminnoissa (oppimissuunnitelmat, pienryhmät, tukitoimet ryhmiin esim. kuvakortit, aikuisen antama aika lapselle) - kiusaamisen ehkäisy ja konfliktien ratkaisu - ryhmäytyminen teemana: leikki ja satu Suomi toisena kielenä opetuksen tehostaminen S2-vastaavat valitaan jokaiseen päiväkotiin.

7 S2-vastaavien tapaamiset ja koulutukset, materiaalin kokoaminen koulujen erityisopettajien ja eskariopettajien ja eltojen tapaamiset erityisesti nivelvaiheessa eskariopettajien vierailut ekaluokkalaisten luona syksyllä Soutajanpuisto * psykomotorisen toiminnan aloittaminen * koko talon eri tilojen ja lähialueiden tehokas hyödyntäminen oppimisympäristönä - pysyvän kauppaleikkitilan järjestäminen - uuden eskaritilan järjestäminen ja kehittäminen * liikunnan lisääminen ja mahdollistaminen muulloinkin kuin varsinaisilla liikuntatuokioilla * osastojen välisen yhteistyön lisääminen, myös pienet isot. Mahdollistetaan enemmän lasten vierailuja ja vaihtoa. * aikaa leikille 1. S2-opetuksen tehostaminen joka päiväkodissa Hyvien käytäntöjen ja materiaalien hyödyntämistä jatkamme eri ryhmien kesken Esiopettajien palaverit 1xkk, vastuuhenkilönä on esiopettajien yhdyshenkilö Kasvatuskeskustelut jatkuvat 1xkk, aiheet oman päiväkodin ajankohtaisista kasvatuskäytännöistä (mm. lapsen fyysinen rajoittaminen). Rantakylä - S 2 opetuksen tehostaminen - nivelsuunnitelman mukainen toiminta - eheä kasvun- ja opin polku - mahdollisimman tiivis yhteistyö alueen muiden toimijoiden kanssa - toimimme nivelsuunnitelman mukaan - aktiivinen osallistuminen yhteistyöhön ( muut talot, koulut, omat erilliset yksiköt)

8 Ollila Mutala Kanervala - kehitämme entisestään s2- opetusta ja kielen opetusta yleensäkin ( kielellistä pulmaa monilla lapsilla S-2 yhteistyön tehostaminen, s-2 vastaavan nimeäminen ja koulutusta aiheeseen -yhteistyö Mutalan päiväkodin kanssa(vierailut,tapahtumat,retket..) -lähikoulu Mutalan kanssa viikottaiset salivuorot sekä muu yhteistyö -edelleen yhteistyö seurakunnan kanssa -Ryhmävasut käyttöön:sitä kautta vielä enempi keskustelua arvoista ja toimintatavoista( konkreettisesti puhutaan em. asiat auki) -Selkeä oppimisympäristö lapsille -kerran kuukaudessa pedagoginen palaveri, johon ryhmä kerrallaan tuo aiheen. -yhtenäinen toimintakulttuuri -kaikkien osallisuus, yhdessä tehdään ja toimitaan -lapset enempi mukaan toiminnan suunnitteluun ja ideointiin NIVELSUUNNITELMAN MUKAINEN TOIMINTA -KOULUVIERAILUT -YHTEISTYÖ LÄHIKOULUJEN KANSSA (SALIVUOROT JA SUUNNITELMA YHTEISTYÖSTÄ) -YHTEISTYÖ OLLILAN PÄVIVÄKODIN KANSSA VIERAILUJEN, LIIKUNNAN JA YHTEISTEN KULTTUURITAPAHTUMIEN MUODOSSA. - YHTEISTYÖSSÄ MUTALAN JA STEINERKOULUN KANSSA JÄRJESTETÄÄN MUTALA FOLK YHTEISÖLLINEN KYLÄTAPAHTUMA PÄIVÄKODIN OMAN VASUN PÄIVITTÄMINEN JA SITÄ KAUTTA YHTENÄISEN TOIMINTAKULTTUURIN LUOMINEN JA YLLÄPITÄMINEN Suomi toisena kielenä opetuksen tehostaminen Alueellisen yhteistyön tiivistäminen kaikkien toimijoiden kesken ja näin eheän kasvun ja opin polun turvaaminen lapselle Suomi toisena kielenä opetuksen tehostaminen

9 Manta Alueellisen yhteistyön tiivistäminen kaikkien toimijoiden kesken ja näin eheän kasvun ja opin polun turvaaminen lapselle; Toiminta oman Vasun hengessä Lasten toimintatilat järjestetään lasten tarpeiden mukaisiksi, turvallisiksi ja lasten toiveita kuunnellen Yhteisen tietotaidon ja osaamisen jakaminen Pienryhmätoiminnan jalostaminen, päivän toimintarungon hyvä suunnittelu ja jaettu toteutus Lasten toiveiden huomioiminen, lasten naulakkopalaverien kehittäminen ja positiivisuuden lisääminen. S2-toiminta. Toiminnan tehostaminen - S2- vastaava osallistuu s2-kokouksiin ja jakaa tiedon yksikössä. ( pedagogisissa kokouksissa, kehittämisilloissa, käytännössä) - kelto- yhteistyö tiivistä s2-asioissa tarvittaessa - kuvakommunikaation käyttö ja tehostaminen yksikössä. (koulutuksiin osallistuminen, pedagogiset kokoukset ja työssä kollegoilta oppiminen kuvakommunikaation käytöstä.) Elli Suomi toisena kielenä opetuksen tehostaminen. Ympäristön strukturointi (leikkipaikat, kuvat, pelit ja välineet lasten omaehtoiseen käyttöön). Huomio sosiaaliseen toimintaympäristöön - osallistava (tulla kuulluksi/nähdyksi, lasten palaverit, pienet työtehtävät) - positiivisuus (lasten vahvuudet, kiittäminen) - dialogi aikuisten kesken (avoin, ammatillinen, harkittu) Gävlenlinna Suomi toisena kielenä opetuksen tehostaminen. Aloitetaan S2-toimintaa Gävlenlinnassa. Lisäksi aloitetaan muutakin pienryhmätoimintaa.

10 Linnunlahti - S2-työn kehittäminen - Unelmien päiväkoti - Pienryhmätoiminnan mahdollistaminen - Turhien työtehtävien karsiminen Siili Louhostie Äkkiväärä - Verkostoituminen uusien yhteistyökumppanien kanssa (Äkkiväärän päiväkoti?) - Päiväkodin asteittaiseen lopettamiseen sopeutuminen ja sen mallikas hoitaminen - Lasten sopeuttaminen uusiin toimintaolosuhteisiin - S2 lasten kielen opetuksen tehostaminen SUOMI TOISENA KIELENÄ OPETUKSEN TEHOSTAMINEN! Yhteistyö alueen lähipäiväkotien ja perhepäivähoidon kanssa Yhteistyö alueen lähikoulun kanssa Tiivistetään yhteistyötä alueen päiväkotien ja perhepäivähoitajien kanssa: kokoonnutaan yhteen miettimään yhteisiä tapahtumia, yms. (Äkkiväärä, Louhostie, Tarpoja ja perhepäivähoidon ohjaaja) S2- opetuksen merkeissä yhteistyötä alueen päiväkotien kanssa. S2- opetuksen kehittäminen päiväkodissa. S2-vastaava ohjaa päiväkodin S2-opetusta ja pitää viikoittaiset S2-tuokiot lasten tarpeiden ja mielenkiinnon mukaisesti. Tehdään yhteistyötä oman talon sisällä, lähialueen päiväkoteihin, jotta varmistetaan lasten jouheva siirtyminen ryhmästä tai päiväkodista toiseen. Käydään kehityskeskustelut k2015

11 Tarpoja Ehdotamme Noljakan koulun rehtorille, että heiltä olisi tervetullut alkuopettaja tutustumaan tuleviin ekaluokkalaisiin jo esiopetusvuoden aikana. Tämä olisi myös yhteistyömuoto esiopettajan ja luokanopettajan välillä ei niin virallista enemmänkin tutustumista ja ajatusten vaihtoa. ( tiedoksi Noljakan koulun rehtorille) Marjala Olisi myös hienoa, jos kummioppilaat valittaisiin niin ajoissa, että kummit voisivat tulla esiopetukseen vierailemaan ja tutustumaan tuleviin koululaisiin. (samoin tiedoksi Annelle) Alueelle olisi hyvä saada kaikkien esiopettajien yhteisiä tapaamisia noin pari kertaa vuodessa. (laitan tiedoksi Siiliin, Marjalaan, Kanervalaan ja Gävleen) Wilman ja terveiset-kouluun-lomakkeen kautta välittyy oleellinen tieto lapsesta kouluun. Keväällä odotamme (nivelsuunnitelman mukaisesti) koulun erityisopettajien ottavan yhteyttä kouluun siirtyvien lasten asioissa. Yksiköstä toiseen yksikköön siirtyvien (tai päinvastoin )lasten tiedot siirtyvät vasu-lomakkeiden mukana - tarvittaessa järjestetään palaveri. Oman päiväkodin sisällä tiedonkulku on sujuvaa. -Suunniteltu yhteistyö perhetyöntekijän kanssa -Yhteistyön kehittäminen srk:n kanssa -OPS 2016 eskareiden vanhempainilta koululla -Esiopetuksen pilottihanke koulun ja päiväkodin kanssa -Jatketaan nivelyhteistyöpalavereita -Suomi toisena kielenä opetuksen tehostaminen -kummiluokka toiminnan jatkaminen -kiusaamisen ennaltaehkäisyn ja puuttumisen suunnitelman liittäminen osaksi päiväkodin vasua ja suunnitelman käyttöönotto -leikkikeskustoiminnan laajentaminen ja kehittäminen -pk:n elton toimenkuvan läpikäynti ja kehittely -vanhempainryhmän jatkuminen -lapsen Vasun käyttökoulutus

12 -OPS 2016 kehittämisilta -S2 vastaavan nimeäminen,materiaaliin tutustuminen ja miettiminen miten toiminta meidän päiväkodissa järjestetään Yksiköt Edellisen vuoden arvioinnin perusteella mukaan otetut kehittämistavoitteet Perhepäivähoito Alue 3 Metsätähti Touhutupa Heinävaara Kehittämistavoite 1: Varhaiskasvatussuunnitelman mukainen toiminnan suunnittelu ja toteuttaminen Kehittämistavoite 2: Tasalaatuisuus ja laadun varmistaminen perhepäivähoidossa Kehittämistavoite 3: Yhteisölliset työkokoukset Kehittämistavoite 4: Esimiestyön muutokset: Pyritään saamaan hyvät ja toimivat mallit perhepäivähoidon esimiestyöhön (pph:n kehittämistiimi ja kaikki perhepäivähoidon esimiehet) Kehittämistavoite 1:Laadukas varhaiskasvatus Varhaiskasvatussuunnitelman mukainen toiminta Kehittämistavoite 2:Kasvamiseen, kehittymiseen ja oppimiseen kannustava ilmapiiri Kehittämistavoite 3: Eheä kasvun ja opinpolku Lapselle hyvä päivä joka päivä Kehittämistavoite 4:Toimintakulttuurin muuttaminen Aikuisjohtoisesta lapsilähtöiseen toimintaan Kehittämistavoite 1: Touhutuvan oman Vasun mukainen toiminta sekä siihen perustuva keskustelu ja arviointi Kehittämistavoite 2: Ajanmukaiset erityiskasvatus- ja tukipalvelut Erilaisen lapsen toiminnan huomioiminen yksilönä ja oppijana Riittävä erityinen tuki Kehittämistavoite 3: Johto-ja muun tiimitoiminnan kehittäminen, mikä tukee henkilökunnan kasvatus-ja opetustyötä edistäen lasten hyvinvointia. Kehittämistavoite 1: Myönteisen ja rakentavan ilmapiirin luominen. Erilaisuuden hyväksyminen. Toisen (työn) arvostaminen. Kehittämistavoite 2: Tiimi- ja pienryhmätoiminnan kehittäminen Kehittämistavoite 3: Toisen työn tukeminen. Kehittämistavoite 4:Yhteistyön kehittäminen Heinävaaran ja Kiihtelysvaaran päiväkotien kesken varhaiskasvatuksen laadun kannalta.

13 Kiihtelysvaara Tuupovaara Alue 2 Hammaslahti Niittylahti Huvikumpu Reijola Penttilä Kehittämistavoite 1: Oppimisen tukeminen Kehittämistavoite 2: Oppimiseen innostavan työympäristön luominen Kehittämistavoite 3: Lasten omatoimisuuden tukeminen Kehittämistavoite 4: Yhteistyön kehittäminen Heinävaaran ja Kiihtelysvaaran päiväkotien toimintakulttuurissa Kehittämistavoite 1:Pienryhmätoiminnan kehittäminen Kehittämistavoite 2:Dokumentointi osaksi arkea Kehittämistavoite 3:Tiimien vuorovaikutuksen vahvistaminen Kehittämistavoite 4:Kiusaamisen ehkäiseminen Kehittämistavoite 1: Kasvamiseen, kehittymiseen ja oppimiseen kannustava ilmapiiri. Huomioidaan lapsi yksilönä ja erilaisena oppijana Kehittämistavoite 2: Ajanmukaiset erityiskasvatus- ja tukipalvelut. Riittävä erityinen tuki eri päivähoitomuodoissa Kehittämistavoite 3:Kannustava ilmapiiri ja työyhteisön hyvinvointi. Työhönsä motivoitunut ja yhteisöllisyyttä edistävä työntekijä Kehittämistavoite 1:Lapsen toiminnan havainnointi Kehittämistavoite 2: Leikki Kehittämistavoite 1:Pienryhmätoimintaa kehitetään edelleen jokaisen ryhmän toimintatavaksi Työntekijöitten roolit selkeämmiksi Kehittämistavoite 2: PCS-kuvien käytön lisääminen, tehostaminen Kehittämistavoite 3: Iltahoidon kehittäminen palvelemaan kokonaisuutta ja kaikkien lasten etua laadukkaan varhaiskasvatuksen näkökulmasta. Kehittämistavoite 4:Pedagogiset keskustelut rakenteisiin: teemme työtä lapsen parhaaksi, lapset keskiössä Kehittämistavoite 1:Pedagogisen toimintakulttuurin vakiinnuttaminen Kehittämistavoite 2: Toiminnan suunnittelu ja siihen systemaattisesti sitoutuminen Kehittämistavoite 3:Toiminnan näkyväksi tekeminen Kehittämistavoite 1:Lapsi havainnoinnin kehittäminen vasun työvälineeksi Kehittämistavoite 2:Ryhmävasun kehittäminen Kehittämistavoite 3:Ammatillinen vuorovaikutus ja jaksamisen tukeminen Kehittämistavoite 4:Vuorovaikutus ja TVT lapsen oppimaan oppimisen tukena

14 Petäikkölä Punahilkka Tuulikannel Kissamäki Karsikko Alue 1 Utra Vesikkopuisto Aallontie Kehittämistavoite 1:RYHMÄVASUN PAREMPI HALTUUNOTTO Kehittämistavoite 2:VASU-VUOSIKELLON PÄIVITTÄMINEN JA SEN MUKAAN TOIMIMINEN kehittämistavoite 3:PÄIVÄKODIN KIUSAAMISEN EHKÄISYN JA PUUTTUMISEN SUUNNITELMAN ESITTELY VANHEMMILLE SEKÄ KÄYTTÖÖNOTTO Kehittämistavoite 1: Kiusaamisen ehkäisyn ja puuttumisen suunnitelman arviointi Kehittämistavoite 2: Varhaiskasvatussuunnitelman mukainen toiminta *Karsikon tavoitteet Kehittämistavoite 1: Kiusaamisen ehkäisyn suunnitelma/ toimenpiteet Kehittämistavoite 2: Kohti unelmien päiväkotia Kehittämistavoite 3:Kestävä henkilöstön kehitys Kehittämistavoite 4:Kohti parempaa pedagogista johtajuutta Kehittämistavoite 1: Vasun päivittäminen uusissa tiloissa kevään aikana. Kehittämistavoite 2: Kiusaamisen ehkäisy suunnitelmat aktiiviseen käyttöön Kehittämistavoite 3: mennessä Karsikon päiväkoti lakkautuu ja sulautuu Tuulikanteleen päiväkotiin. Uuden ja vanhan henkilökunnan sisäänajo ja yhteisöllistäminen. Kehittämistavoite 1:Läsnäolo Kehittämistavoite 2:Henkilöstön jaksaminen Kehittämistavoite 3:Kiusaamisen ennaltaehkäisy Kehittämistavoite 4:Elton tehokas hyödyntäminen ryhmien tarpeiden mukaan Kehittämistavoite 1: Henkilökunnan elvyttäminen Talon yhteishengen kehittäminen Kehittämistavoite 2:Avoin ja eheä työyhteisö Kehittämistavoite 3:Tiimit toimiviksi (tunti viikossa, kirjaaminen, Pipsa mukana) Kehittämistavoite 1: Elton rooli koko talossa Kehittämistavoite 2: Kiusaamisen ehkäisy Kehittämistavoite 3: Kiireettömyys

15 Soutajanpuisto Rantakylä Ollila Mutala Kanervala Manta Elli Gävlenlinna Linnunlahti Kehittämistavoite 1: Kasvamiseen, kehittymiseen ja oppimiseen kannustava ilmapiiri, jossa aikuiset vastaavat myönteiset tunneilmaston luomisesta Kehittämistavoite 2: Lasten tarpeiden mukaiset erityiskasvatus ja tukipalvelut. Kehittämistavoite 3: Kolmen L:n periaatteen vahvistaminen lasten toiminnassa (leikki, liikunta ja luonto). Kehittämistavoite 4: Sopu-teatteritoiminnan jatkaminen Kehittämistavoite 1:Tiiviin tiimipalaverikäytännön ylläpitäminen ja myös parantamine Kehittämistavoite 2:Pienryhmätoiminnan ylläpitäminen ja tehostaminen Kehittämistavoite 1: TUNNE- JA TURVATAIDOT, kiusaamisen ennaltaehkäisy Kehittämistavoite 2: työnkuvien päivittäminen (ammattiryhmittäin, kuka tekee,mitä tekee) Kehittämistavoite 3:työssä jaksaminen ja työhyvinvointi Kehittämistavoite 4:realistisuus kaikessa toiminnassa,näkyvyys arjessa,ei vaan kirjattuna Kehittämistavoite 1:MYÖNTEISEN JA KANNUSTAVAN KASVATUSILMAPIIRIN YLLÄPITÄMINEN PÄIVÄKODISSA NIIN ETTÄ LASTEN, VANHEMPIEN JA HENKILÖKUNNAN ON HYVÄ TULLA MUTALAN PÄIVÄKOTIIN Kehittämistavoite 2:LASTEN VASUJEN KÄYTÖN KEHITTÄMINEN EDELLEEN SUUNNITTELUN POHJANA Kehittämistavoite 3: YHTENÄISEN TOIMINTAKULTTUURIN RAKENTAMINEN Kehittämistavoite 4:TOIMINTA- JA OPPIMISYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN LAPSIA PALVELEVAKSI Kehittämistavoite 1: Työyhteisön hyvinvointi toisten huomioiminen Kehittämistavoite 2: Päiväkodin varhaiskasvattajien ja perheiden yhteistyön lisääminen ja kehittäminen Kehittämistavoite 3:Tiimitoiminnan kaikenpuolinen kehittäminen Kehittämistavoite 1:LEIKIN KEHITTYMINEN JA PIENRYHMÄTOIMINTA Kehittämistavoite 2: TIIMIEN TOIMIVUUS Kehittämistavoite 1:kehittää lasten systemaattista havainnointia Kehittämistavoite 2: Henkilökunnan kehittämisiltapäivien säännöllinen pitäminen ja työhyvinvoinnista huolehtiminen Kehittämistavoite 1: Gävlenlinnan päiväkodin iltahoidon siirtyessä asteittain Niinivaaran uuteen päiväkotiin opetellaan Gävlenlinnassa toimimaan normaalina päivätalona Kehittämistavoite 2: Talon vasun uusiminen iltahoidon loppumisen myötä Kehittämistavoite 1: Leikki Kehittämistavoite 2: Kiusaamisen ehkäisysuunnitelman käytön vakiinnuttaminen ja toiminnan ryhmäkohtainen arviointi

16 Siili Louhostie Äkkiväärä Tarpoja Marjala Kehittämistavoite 3:Pedagogiset palaverit järjestetään 1-2 kertaa kuukaudessa talon palaverin tilalla. Kehittämistavoite 1:Uuden tilanteen haltuun otto Kehittämistavoite 2: Uuden näkeminen mahdollisuutena Kehittämistavoite 3:Oman toiminnan arviointi ja yhteisen toimintakulttuurin luominen Kehittämistavoite 1:Lasten havainnoinnin lisääminen ja kehittäminen Kehittämistavoite 2: Yhteisöllisen toimintakulttuurin kehittäminen Kehittämistavoite 3:Leikin kehittäminen Kehittämistavoite 1: Positiivinen ja lämminhenkinen työyhteisö (Pidän huolta itsestä ja työkaverista) Kehittämistavoite 2: Jokaisella pilvellä on hopeareunus Kehittämistavoite 1: kiinnitämme huomiota oman vasumme mukaiseen perustoimintaan. Kehittämistavoite 2:S2 opetukseen on nimetty vastuuhenkilö. Kehittämistavoite 3:kiusaamisen ehkäisemiseen tähtäävä suunnitelma tehdään valmiiksi sen jälkeen kun vanhemmilta on saatu kommentteja suunnitelmaan liittyen Kehittämistavoite 1:Lapsen Vasu Kehittämistavoite 2:Kohti unelmien päiväkotia Kehittämistavoite 3:työssä jaksaminen

17 Esiopetusyksiköt Perhepäivähoito Alue 3 Metsätähti Touhutupa Heinävaara Esiopetuksen kehittämiskohteet: OPS2016 teema lv Esioppilaiden ja vanhempien osallistaminen Kohti unelmien eskaria. Ei esiopetusta Ei esiopetusta Ei esiopetusta - Mietitään lasten kanssa unelmien eskaria. Vanhempainillassa käydään läpi vanhempien ajatuksia unelmien esikoulusta. Opsvastaava huolehtii esimiehen kanssa ops-prosessin jatkumisesta yksiköissä. Kiihtelysvaara Tuupovaara Esioppilaiden ja vanhempien osallistaminen Kohti unelmien eskaria. - Kiireettömyys ja joustavuus huomioidaan yksilöllinen oppimiskyky tehtävien annossa Lasten ideoiden hyödyntäminen toiminnassa yhteistoiminta eri ikäryhmien välillä vastuunottaminen omista tavaroista ja tehtävistä huolehtiminen - yhteinen vanhempainilta koulun kanssa 2015 eskareiden yhteistyö liittyen teemaan - tutustuminen mahdollisuuksien mukaan kulun Tv-laitteistoon

18 Alue 2 Hammaslahti -Eskareiden ja vanhempien mielipiteiden huomioiminen toimintaa suunniteltaessa. -Päiväkodilla OPS-seinä, johon koottu ajatuksia lapsilta ja vanhemmilta unelmien eskarista. -Vanhan Pyhäselän alueen yhteinen vanhempainilta. -Henkilökunnan yhteiset OPS-illat: Menneisyys,nykyisyys, tulevaisuus, teot ja tuumasta toimeen. Niittylahti Huvikumpu -Toimivat nettiyhteydet ja koneet ryhmiin, mahdollisuus pelata esim. eskarin Ekapeliä. -Langaton nettiyhteys, mahdollisuus kokeilla tabletin käyttöä. -Henkilökunnalle koulutusta tietotekniikan käytöstä. -Lapsilla mahdollisuus harjoitella kirjoittamista (oma nimi, kavereiden nimiä), hiiren käyttöä esim. piirto-ohjelmalla ja kosketusnäytön käyttöä. Keskustelut vanhempien ja oppilaiden kanssa. Yhteiset tapahtumat alueen yhteinen ops-vanhempainilta Reijola -esiopettajien kouluttautuminen ja osaamisen vahvistaminen Ei esiopetusta

19 Penttilä - ryhmäyttävä, osallistava vanhempainilta OPS vanhempanilta esioppilaiden kerronnalliset kuvataidetyöt Kohti unelmien eskaria => kiertävä näyttely lähialueen päiväkotien kesken (Punahilkka, Karsikko, Tuulikannel ja Penttilä), vanhemmat kutsutaan yhdessä esioppilaan kanssa taidegalleriakävelylle - Kiusaamisen ennaltaehkäiseminen => ryhmäytymisen ja ystävyyden merkityksen korostaminen hyvien tekojen kautta hyvässä hengessä - esiopettajille suunnattu ipad-koulutus vko 46 ipad viikko esioppilaille - Pedanet-koulutus Penttilän päiväkodilla Petäikkölä OPS2016 teema lv Kohti unelmien päiväkotia/eskaria vanhempainilta Punahilkka OPS2016 teema lv Lasten ja vanhempien osallistaminen Kohti unelmien päiväkotia. - - yhteisenä teemana koko päiväkodilla - osallistuminen eskarivanhempainiltaan -) kohti unelmien eskaria - kysellään lasten mietteitä/vanhempien mietteitä * idealaatikko vanhemmille, suora kysyminen, haastattelulomake kotiin, nelikenttä kysely lapsille ja vanhemmille, vasukeskusteluissa kysytään, sadutus, erilaiset askartelut aiheeseen liittyen, havainnointi, päivän Metsätähti - - kysytään ipadeja kokeiluun eskareille

20 Tuulikannel Kissamäki Karsikko koulutus eskariopettajille *Kts Karsikon pk Ei esiopetusta Vanhempainillassa keskusteltu/kirjattu vanhempien kommentteja unelmien päiväkodista/eskarista. Lapset toteuttaneet/toteuttavat teemaa esim. kuvataiteessa/keskusteluissa. Kiusaamisen ehkäisy suunnitelma käytäntöön ja tutuksi myös vanhemmille/lapsille. Alue 1 Utra Lisää tieto- ja viestintäteknologiaa mahdollisesti muutettuamme Tuulikanteleen päiväkodin tiloihin saamme tietokoneet edes joka osastolle. Lisää koulutusta -uudesta ryhmäkoostumuksesta johtuva uusien toimintamallien käyttöönotto -yhteinen MURU-alueen vanhempainilta : vanhempien ajatuksia: sosiaaliset taidot vuorovaikutustaidot ympäristön ja luonnon hyödyntäminen -UPK:n vanhempainilta vanhempien ajatuksia: lapsella turvallista ja rauhallista leikkiä, ruokailua, ulkoilua ja lepoa

21 kavereita -esiopetuksen sisältöalueiden tarkentaminen liikunnan, musiikin, kuvataiteen ja käsitöiden osalta sekä niiden kokonaisvaltainen hyödyntäminen Vesikkopuisto Aallontie -välineistön puute, Miilussa vain yksi kannettava tietokone, joka aikuisten käytössä - moniammatillisuuden kehittäminen - yksilöllisyyden huomioiminen, tuen kolmiportaisuus - yhteistyö vanhempien kanssa (unelmien päiväkoti, kiusaamisen ehkäisy) - IPad-laitteiden käyttö esiopetuksessa koulutus ja laitteet käyttöön viikoksi esiopetusryhmään - Ensipeli - lasten omat piirrokset unelmien eskari millainen huone tai ulkotila pitäisi eskarissa olla? - oma vanhempainilta eskarien vanhemmille alueellinen vanhempainilta eskareiden vanhemmille Vesikkopuistossa > perheiden osallistaminen Soutajanpuisto Lähetetään perheille kysely varhaiskasvatukseen liittyvistä asioita marraskuun 2014 aikana. Järjestetään vanhempainilta ko. aiheesta helmikuussa 2015 (palaute kyselystä).

22 Rantakylä - alueen yhteinen vanhempainilta aiheesta Vesikkopuiston päiväkodissa , vanhempien osallistaminen - tarvitaan lisää koulutusta ja tietokoneita tähän toimintaan Ollila MURU alueen yhteinen esiopetus vanhempain ilta.siellä ryhmätyö ja keskustelua vanhempien kanssa aiheesta Kohti unelmien eskaria I pad koulutus eskariopeille otetaan I padit viikoksi lasten käyttöön jos mahdollista Mutala TVT vesoon osallistuminen KÄSITELLÄÄN TEEMAA PÄIVÄKODIN TOIMINNASSA NIIN VANHEMPIEN KUIN LASTEN KANSSA

23 Kanervala - OSALLISTUMINEN KOULUTUKSIIN - IPAD-PAJAN JÄRJESTÄMINEN LAPSILLE Vanhempien kuuleminen ja osallistaminen Yhteiset puoliviiden ( lapset+ vanhemmat ) tapaamiset päiväkodilla n. 2-4 krt / lukuvuosi Keskustelut vanhempien kanssa päiväkodin aamukahvilla Lapsen, vanhemman ja esiopettajan eskarivartti Kiusaamisen ennaltaehkäisemisen kehittäminen Manta Elli Gävlenlinna -ipad -pajatoiminnan aloittaminen; -ipad-koulutukset henkilöstölle ja mahdollinen tutustumisviikko esioppilaille Ei esiopetusta Ei esiopetusta - Kehitetään omaa esiopetustoimintaa tulevan opetussuunnitelman ajatusten mukaisesti. - Keskustellaan vanhempien kanssa esiopetuksesta ja osallistetaan vanhempia toiminnan kehittämiseen. -Toivotaan, että myös meidän päiväkotiin saadaan tieto- ja viestintäteknologisia laitteita, jotta nykyteknologiaa päästäisiin

24 Linnunlahti oikeasti harjoittelemaan yhdessä lasten kanssa. Aihe käsitellään vanhempainilloissa pitkin toimintakautta Lasten haastattelut ja toiminnan toteutus yhdessä lasten kanssa Henkilökunnan näkemykset ; It is not a kindergarden, it is a dream! Sosionomiopiskelijat koostavat lopputyönsä aiheesta Unelmien päiväkoti Siili Louhostie Äkkiväärä Tarpoja Tabletit kokeilukäyttöön esiopetukseen ja kokemusten pohjalta katsotaan hankitaanko muutama kone ryhmiin Ei esiopetusta Siilissä vuoden 2015 alussa, kehittämistavoitteet määritetään vuoden alusta perustettavan päiväkoti Kaislan toiminnassa. Ei esiopetusta Ei esiopetusta - Esioppilaiden kuvataidetyö: unelmien päiväkoti. Aiheesta keskustelua esioppilaiden kanssa. - Ops-vanhempainilta yhdessä Siilin pk:n kanssa Marjala -Kuvakansioiden tilalle pitäisi saada kannettavat pienet tietokoneet tai satsataan muutaman tabletin ostoon (Mari Petrelius selvittelee asiaa) -ICT-hankkeen myötä varataan tabletit esioppilaiden käyttöön viikoksi keväällä Enemmän välineitä ja lisää koulutusta toivotaan hallinnolta. - kyselyt lapsille ja vanhemmille heidän toiveistaan

25 - käydään läpi lasten toiveita vanhempainillassa - toiveiden huomioon ottaminen toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa Pääsky Englanninkielinen leikkikoulu - tutustuminen ipadien käyttöön - henkilökunnan koulutusta Lisätehtävien suunnittelu ja tekeminen käyttämämme kirjan lisäksi. Pois enemmän ainerajoista kohti kokonaisvaltaisempaa oppimista. Kotitehtävät perheille viikonlopuksi toisinaan. Yhteistyö koulun kanssa, vierailut kouluille. Osallistuminen kulttuuritapahtumiin mahdollisuuksien mukaan. Yhteistyö "yli eskarin" = Yöhoitoon tulee koululaisia edelleen, TET-harjoittelut Englanninkielisen ja suomenkielisen esiopetuksen koordinointi niin, että ne tukevat toisiaan. Säännölliset palaverit opettajien kesken (suomal. esiopettaja ja engl.opettaja). Englanninkielisen ja suomenkielisen esiopetuksen teemojen yhdistäminen. Väkkärä Tilkkutäkki Luonto ja kestävä kehitys tämän vuoden teemana. Vanhempien toiveet otetaan huomioon mahdollisuuksien mukaan ja kehittämisideoita otetaan vastaan. Luonnollisesti esikoululaiset vaikuttavat itsekin esiopetukseen omilla ideoillaan ja kiinnostuksen kohteillaan. Tietokoneympäristö ja puhelinympäristö pyritään tekemään lapsille tutuksi esiopetusvuoden aikana tietoa verkosta etsimällä. Suunnitelmissa on myös toteuttaa mediaprojekti animoimisen tiimoilta.

Leppäkaarteen päiväkodin yhteisöllinen oppilashuolto

Leppäkaarteen päiväkodin yhteisöllinen oppilashuolto 25.08.2016 Leppäkaarteen päiväkodin yhteisöllinen oppilashuolto Päiväkodissamme noudatetaan Siilinjärven kunnan esiopetuksen oppilashuoltosuunnitelmaa. Yhteisöllisen oppilashuollon tarkoituksena on luoda

Lisätiedot

Yhteenveto VASU2017 verkkokommentoinnin vastauksista. Opetushallitus

Yhteenveto VASU2017 verkkokommentoinnin vastauksista. Opetushallitus Yhteenveto VASU2017 verkkokommentoinnin vastauksista Opetushallitus Verkkokommentointi VASU2017 Opetushallituksen nettisivuilla oli kaikille kansalaisille avoin mahdollisuus osallistua perusteprosessiin

Lisätiedot

Lapsen oma arvio päivähoidosta Päiväkodissa parasta on leikkiminen.

Lapsen oma arvio päivähoidosta Päiväkodissa parasta on leikkiminen. 23.10.2009 Kunnallisen päivähoidon laatukyselyjen tulokset kevät 2009 Lapsen oma arvio päivähoidosta Päiväkodissa parasta on leikkiminen. 23.10.2009 1 Ketkä käyttivät ja missä yhteydessä? Kysely tehtiin

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät Sivistystoimiala 10.8. Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä Kaikki vastaajat

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

Hakeminen. Päivähoitoyksikössä toteutetaan yhteisesti suunniteltua/laadittua toimintakäytäntöä uusien asiakkaiden vastaanottamisessa.

Hakeminen. Päivähoitoyksikössä toteutetaan yhteisesti suunniteltua/laadittua toimintakäytäntöä uusien asiakkaiden vastaanottamisessa. Päivähoidon laatukriteerit Hakeminen Päivähoitoyksikössä toteutetaan yhteisesti suunniteltua/laadittua toimintakäytäntöä uusien asiakkaiden vastaanottamisessa. Henkilökunta tuntee päivähoitoyksikkönsä

Lisätiedot

VESANNON SIVISTYSTOIMEN STRATEGIA

VESANNON SIVISTYSTOIMEN STRATEGIA VESANNON SIVISTYSTOIMEN STRATEGIA 2015-2020 Sivistystoimen palvelut Varhaiskasvatus: perhepäivähoito, ryhmäperhepäivähoito, päiväkoti, esiopetus Perusopetus: Vesannon yhtenäiskoulu, 1-9 lk Lukio: Vesannon

Lisätiedot

SUUNNITELMA KASVATTAJAYHTEISÖN TOIMINTA- TAVOISTA

SUUNNITELMA KASVATTAJAYHTEISÖN TOIMINTA- TAVOISTA SUUNNITELMA KASVATTAJAYHTEISÖN TOIMINTA- TAVOISTA Lapsen varhaiskasvatus ja esiopetuksen oppimissuunnitelmat ovat perusta tiimien työn suunnittelulle. Suunnitelma kasvattajayhteisön toimintatavoista on

Lisätiedot

Amurinlinnan vuoropäiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Amurinlinnan vuoropäiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Amurinlinnan vuoropäiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS Hyvää hoitoa vuorotta! Amurinlinna on ympärivuorokauden auki oleva päiväkoti. Tarjoamme hoitoa lapsille, joiden vanhemmat tekevät

Lisätiedot

ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA

ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 1. YKSIKKÖ Aitohelmen päiväkoti Klaukkalantie 72, 01800 KLAUKKALA Piccolot ja Pillipiiparit kokopäiväesiopetusryhmät Vikkelät ja Nokkelat osapäiväesiopetusryhmät 2. TOIMINTA-AIKA

Lisätiedot

Ryhmäkohtaisen varhaiskasvatussuunnitelman (ryhmävasun) laatiminen ja käyttöönottaminen Porin kaupungin päiväkodeissa. Marja Saine

Ryhmäkohtaisen varhaiskasvatussuunnitelman (ryhmävasun) laatiminen ja käyttöönottaminen Porin kaupungin päiväkodeissa. Marja Saine Ryhmäkohtaisen varhaiskasvatussuunnitelman (ryhmävasun) laatiminen ja käyttöönottaminen Porin kaupungin päiväkodeissa. Marja Saine Valtakunnalliset linjaukset Kuntatason linjaukset Yksikkötason suunnitelmat

Lisätiedot

Opetussuunnitelmauudistus opettajan näkökulmasta. Uudistuva esiopetus Helsinki Lastentarhanopettajaliitto puheenjohtaja Anitta Pakanen

Opetussuunnitelmauudistus opettajan näkökulmasta. Uudistuva esiopetus Helsinki Lastentarhanopettajaliitto puheenjohtaja Anitta Pakanen Opetussuunnitelmauudistus opettajan näkökulmasta Uudistuva esiopetus Helsinki 4.12.2014 Lastentarhanopettajaliitto puheenjohtaja Anitta Pakanen Uudistus luo mahdollisuuksia Pohtia omaa opettajuutta Pohtia

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA. Maria Kankkio Vs. erityispäivähoidon ohjaaja, Vasu-työryhmän vetäjä

LAUKAAN KUNTA. Maria Kankkio Vs. erityispäivähoidon ohjaaja, Vasu-työryhmän vetäjä LAUKAAN KUNTA Varhaiskasvatussuunnitelma Maria Kankkio Vs. erityispäivähoidon ohjaaja, Vasu-työryhmän vetäjä Prosessin aloitus varhaiskasvatuksen johtoryhmässä helmikuussa 2016 Vasu-työryhmän perustaminen

Lisätiedot

Melukylän Päiväkoti. Alatalo Välitalo Ylätalo. Varhaiskasvatussuunnitelma

Melukylän Päiväkoti. Alatalo Välitalo Ylätalo. Varhaiskasvatussuunnitelma Melukylän Päiväkoti Alatalo Välitalo Ylätalo Varhaiskasvatussuunnitelma Melukylän päiväkodin VASU:n sisällysluettelo: Melukylän päiväkodin talot ja ryhmät Päiväjärjestys Arvot Visiot Toiminta-ajatus Kasvatuskumppanuus

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja paikalliset suunnitelmat

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja paikalliset suunnitelmat Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja paikalliset suunnitelmat Kumppanuusfoorumi Tampere 25.8.2016 Pia Kola-Torvinen Opetushallitus Suomessa varhaiskasvatuksella on pitkä ja vahva historia Pojat leikkimässä

Lisätiedot

VASU17- Kainuu ja Kajaani. Sirpa Kemppainen Varhaiskasvatuksen johtaja Kajaani Kaukametsä opisto

VASU17- Kainuu ja Kajaani. Sirpa Kemppainen Varhaiskasvatuksen johtaja Kajaani Kaukametsä opisto VASU17- Kainuu ja Kajaani Sirpa Kemppainen Varhaiskasvatuksen johtaja Kajaani 8.11.2016 Kaukametsä opisto Johtoryhmä mukana Vasu17- luonnoksen työstämisessä OPH:n tilaisuuksissa Ohjausryhmän perustaminen

Lisätiedot

nimi VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA KEITELE, PIELAVESI, TERVO, VESANTO

nimi VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA KEITELE, PIELAVESI, TERVO, VESANTO 1 nimi VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA KEITELE, PIELAVESI, TERVO, VESANTO 2 Hyvä kotiväki Lapsen tärkein kasvuympäristö ja yhteisö ovat koti ja perhe. Varhaiskasvatus vastaa osaltaan lapsen hyvinvoinnista,

Lisätiedot

Vasu2017. Järvenpään kaupungin varhaiskasvatussuunnitelmaprojekti

Vasu2017. Järvenpään kaupungin varhaiskasvatussuunnitelmaprojekti Vasu2017 Järvenpään kaupungin varhaiskasvatussuunnitelmaprojekti Mervi Tuominen 29.11.2016 Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet Yhdenmukaisuus esiopetussuunnitelman ja perusopetussuunnitelman perusteiden

Lisätiedot

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma / esiopetuksen oppimissuunnitelma

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma / esiopetuksen oppimissuunnitelma Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma / esiopetuksen oppimissuunnitelma Tämä on lapsen varhaiskasvatussuunnitelma, joka sisältää esiopetuksen oppimissuunnitelman sekä mahdollisen tehostetun eli varhaisen tai

Lisätiedot

Sisällys Toimintasuunnitelman laatiminen... 2 Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus... 2 Laaja-alainen osaaminen... 2

Sisällys Toimintasuunnitelman laatiminen... 2 Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus... 2 Laaja-alainen osaaminen... 2 Sisällys Toimintasuunnitelman laatiminen... 2 Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus... 2 Laaja-alainen osaaminen... 2 Oppimiskokonaisuudet, teemat, projektit... 3 Toiminnan dokumentointi ja

Lisätiedot

3.3 Yhteistyö esiopetuksen aikana ja siirtymävaiheissa

3.3 Yhteistyö esiopetuksen aikana ja siirtymävaiheissa 3.3 Yhteistyö esiopetuksen aikana ja siirtymävaiheissa Yhteistyön tavoitteina on, että esiopetus, muu varhaiskasvatus ja perusopetus muodostavat johdonmukaisen, lapsen kasvua ja oppimista tukevan jatkumon.

Lisätiedot

KELPO- muutosta kaivataan

KELPO- muutosta kaivataan KELPO- muutosta kaivataan Erityisopetukseen otettujen tai siirrettyjen oppilaiden määrän kasvu Yleisten tuen muotojen käyttäminen niukahkoa Sosio- emotionaalisen oirehtimisen lisääntyminen Kuntien toisistaan

Lisätiedot

Toiminta-ajatus. Kiireettömyys, turvallisuus, lasten osallisuus ja kasvattajan aito läsnäolo arjessa ovat päiväkodissamme tärkeitä.

Toiminta-ajatus. Kiireettömyys, turvallisuus, lasten osallisuus ja kasvattajan aito läsnäolo arjessa ovat päiväkodissamme tärkeitä. Toivion päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Toiminta-ajatus Kiireettömyys, turvallisuus, lasten osallisuus ja kasvattajan aito läsnäolo arjessa ovat päiväkodissamme tärkeitä. Päiväkodissamme toteutamme

Lisätiedot

Tesoman päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Tesoman päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Tesoman päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS Tesoman päiväkodissa toimimme lasta kuunnellen ja kunnioittaen. Annamme lapselle turvaa, aikaa sekä mahdollisuuksia kokea ja tuntea onnistumisia

Lisätiedot

TAHINIEMEN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA

TAHINIEMEN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA TAHINIEMEN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA TAHINIEMEN PÄIVÄKOTI Päiväkotimme sijaitsee Tahiniemessä, Pieksäjärven rannalla, rauhallisella omakotialueella. Lähistöllä on uimaranta ja metsikköä,

Lisätiedot

11.3. Pedagoginen toimikunta kokoontui laatimaan yhtenäiskoulun toimintakulttuuritekstiä toimintakulttuuriteksti tarkistettiin ja pedagoginen

11.3. Pedagoginen toimikunta kokoontui laatimaan yhtenäiskoulun toimintakulttuuritekstiä toimintakulttuuriteksti tarkistettiin ja pedagoginen 11.3. Pedagoginen toimikunta kokoontui laatimaan yhtenäiskoulun toimintakulttuuritekstiä. 19.5. toimintakulttuuriteksti tarkistettiin ja pedagoginen toimikunta kokoontui sellaisenaan viimeisen kerran.

Lisätiedot

Iisalmen kaupunki Sivistyspalvelukeskus Varhaiskasvatus ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA. Lukuvuosi - Yksikkö. Esiopetusryhmän nimi

Iisalmen kaupunki Sivistyspalvelukeskus Varhaiskasvatus ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA. Lukuvuosi - Yksikkö. Esiopetusryhmän nimi Lukuvuosi - Yksikkö Esiopetusryhmän nimi Esiopetusryhmän henkilöstö Lukuvuoden painotusalueet Esioppilaiden määrä Tyttöjä Poikia LUKUVUODEN TYÖAJAT Syyslukukausi / 20 - / 20 Syysloma / 20 - / 20 Joululoma

Lisätiedot

KOULUTULOKKAAN TARJOTIN

KOULUTULOKKAAN TARJOTIN KOULUTULOKKAAN TARJOTIN 11.1.2016 VUOSILUOKAT 1-2 KOULULAISEKSI KASVAMINEN ESIOPETUKSEN TAVOITTEET (ESIOPETUKSEN VALTAKUNNALLISET PERUSTEET 2014) Esiopetus suunnitellaan ja toteutetaan siten, että lapsilla

Lisätiedot

I Kasvattajana muuttuvassa maailmassa. Kasvatuskaaoksesta yhteiseen ymmärrykseen...17

I Kasvattajana muuttuvassa maailmassa. Kasvatuskaaoksesta yhteiseen ymmärrykseen...17 Sisällys Alkusanat...5 I Kasvattajana muuttuvassa maailmassa Matti Rimpelä Kasvatuskaaoksesta yhteiseen ymmärrykseen...17 Kasvatuksen ammattilaisten erityinen tehtävä...19 Lapsen kehittyminen aikuiseksi...21

Lisätiedot

Suunnitelma Vertaistuen toteuttamisesta Jyväskylän kaupungin perusopetuksessa ja esiopetuksessa

Suunnitelma Vertaistuen toteuttamisesta Jyväskylän kaupungin perusopetuksessa ja esiopetuksessa Suunnitelma Vertaistuen toteuttamisesta Jyväskylän kaupungin perusopetuksessa ja esiopetuksessa Nykytila opettajien ICT-ohjauksessa Jyväskylän kaupungin perusopetuksessa on perustettu 40 opettajan vertaistukiverkosto.

Lisätiedot

OSALLISUUS. Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen

OSALLISUUS. Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen OSALLISUUS Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen Monipuoliset yhteistyökokemukset Oppilaiden osallistuminen suunnitteluun Oppilaskunta yhteistyön

Lisätiedot

VASUtyö Salossa Anna-Kaisa Törrönen ja Saana Kallioniemi.

VASUtyö Salossa Anna-Kaisa Törrönen ja Saana Kallioniemi. VASUtyö Salossa 2017 Anna-Kaisa Törrönen ja Saana Kallioniemi Mitä olemme jo tehneet Kentän näkökulma: vanhojen lomakkeiden läpikäynti, mitä hyvää, mitä kehitettävää? Selkeys, prosessinomaisuus, pedagogisuus

Lisätiedot

Koulutuksen järjestäjän paikallinen kehittämissuunnitelma vuosille Hyväksytty sivistyslautakunnassa

Koulutuksen järjestäjän paikallinen kehittämissuunnitelma vuosille Hyväksytty sivistyslautakunnassa Koulutuksen järjestäjän paikallinen kehittämissuunnitelma vuosille 2015-2020 Hyväksytty sivistyslautakunnassa 23.9.2015 Kaarinan strategia Visio Maailma muuttuu Kaarina toimii! Toiminta-ajatus Järjestämme

Lisätiedot

Itsearviointi ja laadunhallinta

Itsearviointi ja laadunhallinta Itsearviointi ja laadunhallinta Case yliopiston koulu Joensuun normaalikoulu Johtava rehtori, KT UEF Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen itsearviointi- ja laadunhallintakäytänteet Kuopio 7.2.2017 Koulun

Lisätiedot

Lapsen kehityksen tukeminen esiopetuksessa Toimintaa ohjaavat asiakirjat

Lapsen kehityksen tukeminen esiopetuksessa Toimintaa ohjaavat asiakirjat Lapsen kehityksen tukeminen esiopetuksessa Toimintaa ohjaavat asiakirjat Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2010 Jyväskylän kaupungin esiopetussuunnitelma 2010 Oppilashuollon strategia Lapsen esiopetuksen

Lisätiedot

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

OPS2016 painottaa toimintakulttuurin muutosta

OPS2016 painottaa toimintakulttuurin muutosta OPS2016 painottaa toimintakulttuurin muutosta, projektitutkija 2.11.2016 OPS2016 Muovaa käsitystä oppimisesta Oppimisen ilo Oppijan aktiivinen rooli, ongelmanratkaisutaidot Monipuoliset oppimisympäristöt

Lisätiedot

Piiriniityn päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Piiriniityn päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Piiriniityn päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma PIIRINIITYN TOIMINTA-AJATUS Päiväkotitoimintamme Piiriniityssä on alkanut syksyllä 2014. Ikurin päiväkodin kanssa yhdistyimme vuonna 2013. Päiväkoti sijaitsee

Lisätiedot

Punaisella merkityt kohdat ovat koulutyöskentelyn kysymyksiä, joihin toivomme teidän ottavan kantaa.

Punaisella merkityt kohdat ovat koulutyöskentelyn kysymyksiä, joihin toivomme teidän ottavan kantaa. Punaisella merkityt kohdat ovat koulutyöskentelyn kysymyksiä, joihin toivomme teidän ottavan kantaa. LUKU 4 YHTENÄISEN PERUSOPETUKSEN TOIMINTAKULTTUURI 4.5 Paikallisesti päätettävät asiat Toimintakulttuuri

Lisätiedot

LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN JA HYVÄ OPETTAMINEN

LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN JA HYVÄ OPETTAMINEN LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN JA HYVÄ OPETTAMINEN Mitä laaja-alainen osaaminen tarkoittaa? Mitä on hyvä opettaminen? Miten OPS 2016 muuttaa opettajuutta? Perusopetuksen tavoitteet ja laaja-alainen osaaminen

Lisätiedot

Villilän päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Villilän päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Villilän päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Toiminta ajatus: Villilän päiväkoti toimii yhteistyössä perheiden kanssa lapsuutta ja lapsen tulevaisuutta kunnioittavan hyvän ja turvallisen leikki ja oppimisympäristön

Lisätiedot

KIUSAAMISEN EHKÄISYN SUUNNITELMA

KIUSAAMISEN EHKÄISYN SUUNNITELMA YPÄJÄN KUNTA VARHAISKASVATUS 2016 KIUSAAMISEN EHKÄISYN SUUNNITELMA 1. KOKO HENKILÖKUNTA ON SAANUT KOULUTUSTA VARHAISLAPSUUDESSA TAPAHTUVASTA KIUSAAMISESTA sekä sen havainnoimisesta: pedagoginen palaveri

Lisätiedot

Sievin pilotti. Tiedonsiirto päivähoidon ja. esiopetuksen välillä

Sievin pilotti. Tiedonsiirto päivähoidon ja. esiopetuksen välillä Sievin pilotti Tiedonsiirto päivähoidon ja esiopetuksen välillä Kehittämisprossessin käynnistäminen Kallion varhaiskasvatus on mukana Lapsen hyvä arki-hankkeessa Sievissä päivähoitopalvelut järjestää ppk

Lisätiedot

KOSKEN TL KUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2015

KOSKEN TL KUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2015 Tehtäväalue: 209150 Varhaiskasvatus Tehtäväalueen palveluajatus: Varhaiskasvatus käsittää lasten päivähoidon, esiopetuksen ja koululaisten iltapäiväkerhotoiminnan. Päivähoidon tarkoituksena on tarjota

Lisätiedot

Lapsiasiavaltuutetun näkökulma perusopetuksen tulevaisuudesta. Maria Kaisa Aula Helsinki

Lapsiasiavaltuutetun näkökulma perusopetuksen tulevaisuudesta. Maria Kaisa Aula Helsinki Lapsiasiavaltuutetun näkökulma perusopetuksen tulevaisuudesta Maria Kaisa Aula 18.2.2010 Helsinki 1 YK:n lapsen oikeuksien sopimus ja koulu Kaikki lapset ovat samanarvoisia Julkisen vallan päätöksissä

Lisätiedot

Ounasrinteen päiväkoti Kasvua ja oppimista arjessa pienryhmätoiminnan

Ounasrinteen päiväkoti Kasvua ja oppimista arjessa pienryhmätoiminnan Ounasrinteen päiväkoti Kasvua ja oppimista arjessa pienryhmätoiminnan keinoin Mitä ajattelet ja sanot minusta, sitä luulet minusta; sinä olet sellainen minulle miten minut näet. Usko kuitenkin, että mitä

Lisätiedot

Mitä olemme oppineet normittavien ops-prosessien johtamisesta - case OPS. Tuija Viitasaari ja Sari Salomaa-Niemi

Mitä olemme oppineet normittavien ops-prosessien johtamisesta - case OPS. Tuija Viitasaari ja Sari Salomaa-Niemi Mitä olemme oppineet normittavien ops-prosessien johtamisesta - case OPS Tuija Viitasaari ja Sari Salomaa-Niemi OPS prosessin tasot Lainsäädäntö valtakunnallinen ja kansainvälinen Opetushallituksen perusteet

Lisätiedot

ALUEELLINEN ASIAKASRAATI VÄINÖLÄN PÄIVÄKOTI

ALUEELLINEN ASIAKASRAATI VÄINÖLÄN PÄIVÄKOTI ALUEELLINEN ASIAKASRAATI VÄINÖLÄN PÄIVÄKOTI 12.12.2016 VARHAISKASVATUSSUUNNITELMAN PERUSTEET Varhaiskasvatuksen tehtävä on vahvistaa lasten hyvinvointiin ja turvallisuuteen liittyviä taitoja sekä ohjata

Lisätiedot

Uusi peruskoulu visiotyöpaja , Joensuu

Uusi peruskoulu visiotyöpaja , Joensuu Uusi peruskoulu visiotyöpaja 23.1.2017, Joensuu #uusiperuskoulu Teemakohtaiset alaryhmät - ryhmien työskentelyn tulokset - 1 Oppijalähtöisyys Yksilöllinen eteneminen mahdollistuu. Kiinnostuksen kohteet

Lisätiedot

ITSEARVIOINTI HENKILÖKUNNALLE. Arviointiasteikko: 1 - Ei koskaan 3 - Joskus 5 Johdonmukaisesti

ITSEARVIOINTI HENKILÖKUNNALLE. Arviointiasteikko: 1 - Ei koskaan 3 - Joskus 5 Johdonmukaisesti ITSEARVIOINTI HENKILÖKUNNALLE Arviointiasteikko: 1 - Ei koskaan 3 - Joskus 5 Johdonmukaisesti 1. Tervehdin lasta henkilökohtaisesti ja positiivisesti nimeltä heidät tavatessani. 1 2 3 4 5 2. Vuorovaikutukseni

Lisätiedot

LEHMON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

LEHMON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA LEHMON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Iso ja pieni on yhdessä kaksi. Kaksi voi yhdessä leikkiä. Ei tunne itseään vieraaksi. Hellyydellä voi täyttyä. Iso ylettyy helposti korkealle, pieni taas mahtuu

Lisätiedot

JS PARTNERS OY:N VALMENNUKSET

JS PARTNERS OY:N VALMENNUKSET JS PARTNERS OY:N VALMENNUKSET Palaute Ajankäyttö Työhyvinvointi Myynti Yhteistyö Työyhteisötaidot Kehityskeskustelu Esimiestaidot Asiakaspalvelu Vuorovaikutus Rekrytointi Tutkimukset ja kartoitukset Vaativat

Lisätiedot

LUOKKATUNNIT OPS YLÄKOULUN NÄKÖKULMASTA

LUOKKATUNNIT OPS YLÄKOULUN NÄKÖKULMASTA LUOKKATUNNIT OPS2016 - YLÄKOULUN NÄKÖKULMASTA H A N N A G U S TA F S S O N O S A L L I S U U S - KO O R D I NA AT TO R I Miksi? Miten? Mitä? MIKSI LUOKKATUNTEJA? - Turun opetussuunnitelmassa 2016 paikallisena

Lisätiedot

Naistenmatkan koulun toimintakulttuuri ja oppimisympäristöt

Naistenmatkan koulun toimintakulttuuri ja oppimisympäristöt Naistenmatkan koulun toiminta-ajatus Elinikäistä oppimista, kasvua, hyvinvointia, iloa, arvostamista, turvallisuutta ja yhdessä tekemistä. Aikaansa seuraava ja tulevaisuuteen tähtäävä Naistenmatkan koulu

Lisätiedot

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely,

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely, SIVISTYSTOIMI Tulosalueet: Hallinto Perusopetus Varhaiskasvatus Opinto- ja vapaa-aika Toiminta-ajatus Sivistystoimen tavoitteena on tuottaa kuntalaisille monipuolisia ja korkealaatuisia palveluja toimialallaan

Lisätiedot

Arjen tietoyhteiskunta - hanke

Arjen tietoyhteiskunta - hanke Arjen tietoyhteiskunta - hanke 1 Innokas Koulumestari Koulu oppilaita 235 ( 350 ) opettajia 18 avustajia 14 Oppimiskeskus Innokas! Kehittäminen ja koordinointi Opettajien ja rehtoreiden koulutus yhteistyö

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet Teematyöpaja III. Opetushallitus

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet Teematyöpaja III. Opetushallitus Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2017 Teematyöpaja III Opetushallitus 22.1.2016 TEEMATYÖPAJAN 22.1.2016 OHJELMA / PROGRAM 9.30 10.00 Ilmoittautuminen ja kahvi/ Anmälan och kaffe, Monitoimisalin aula

Lisätiedot

OPETUSALAN JOHTAMISEN FOORUMI - Johtaminen muuttuvassa toimintaympäristössä

OPETUSALAN JOHTAMISEN FOORUMI - Johtaminen muuttuvassa toimintaympäristössä OPETUSALAN JOHTAMISEN FOORUMI - Johtaminen muuttuvassa toimintaympäristössä 14.06.2012 Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen yhdentyminen; Pedagogisen toiminnan strateginen kehittäminen Opetustoimen johtaja

Lisätiedot

Näsipuiston päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Näsipuiston päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Näsipuiston päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA AJATUS Kasvua keskellä kaupunkia Päiväkotimme sijaitsee keskustan tuntumassa Hämeenpuiston pohjoispäässä. Keskeinen sijaintimme suo mahdollisuuden

Lisätiedot

Päiväkoti Saarenhelmi

Päiväkoti Saarenhelmi Päiväkoti Saarenhelmi varhaiskasvatussuunnitelma Päiväkoti Saarenhelmi Päiväkoti Saarenhelmi sijaitsee Saarenkylässä kauniilla paikalla Kemijoen rannalla. Läheiset puistot ja talvella jää tarjoavat mahdollisuuden

Lisätiedot

VARHAISKASVATUKSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA (VASU) -KYSELY LASTEN VANHEMMILLE JOULUKUUSSA 2016 TULOKSET. Kyselyyn vastanneita 52

VARHAISKASVATUKSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA (VASU) -KYSELY LASTEN VANHEMMILLE JOULUKUUSSA 2016 TULOKSET. Kyselyyn vastanneita 52 VARHAISKASVATUKSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA (VASU) -KYSELY LASTEN VANHEMMILLE JOULUKUUSSA 2016 TULOKSET Kyselyyn vastanneita 52 Varhaiskasvatuksen vasukysely huoltajille Mitkä arvot ovat Sinulle tärkeitä

Lisätiedot

VASU-TYÖSKENTELY KOKKOLASSA

VASU-TYÖSKENTELY KOKKOLASSA VASU-TYÖSKENTELY KOKKOLASSA 7.2.2017 VASU-PROSESSI Perusteluonnoksen kommentointi keväällä-16 Vasu-luonnostekstin käsittely yksiköissä Paikallisen vasun työstäminen, ryhmien muodostus (työryhmät, ydinryhmä)

Lisätiedot

TALOUSARVIORAKENNE JA TILINKÄYTTÄJÄT 2015

TALOUSARVIORAKENNE JA TILINKÄYTTÄJÄT 2015 TALOUSARVIORAKENNE JA TILINKÄYTTÄJÄT 2015 Toimielin/lautakunta koulutuslautakunta Käyttötalous Toim 40 VARHAISKASVATUS- JA KOULUTUSLAUTAKUNTA 410 KOULUTUSPALVELUT Talouspäällikkö 4100 Yhteiset palvelut

Lisätiedot

Perusopetuksen opetussuunnitelma alkuopetuksen näkökulmasta

Perusopetuksen opetussuunnitelma alkuopetuksen näkökulmasta Perusopetuksen opetussuunnitelma alkuopetuksen näkökulmasta Outi Rinne/ 5.4.2016 Jatkumo Perusopetus jäsentyy vuosiluokkien 1 2, 3 6 sekä 7-9 muodostamiin jaksoihin. Vuosiluokat muodostavat. opetuksellisesti

Lisätiedot

Esiopetussuunnitelmaan perustuva lukuvuosisuunnitelma Tiitiäisen päiväkoti, Taipalsaaren kunta

Esiopetussuunnitelmaan perustuva lukuvuosisuunnitelma Tiitiäisen päiväkoti, Taipalsaaren kunta Esiopetussuunnitelmaan perustuva lukuvuosisuunnitelma 2016-2017 Tiitiäisen päiväkoti, Taipalsaaren kunta 1 / 7 Sisällys 1. PERUSTIEDOT... 2 1.1 Esiopetuksen yhteystiedot... 2 1.2 Esiopetuksen henkilöstö

Lisätiedot

SISÄLLYS. Kasvatuskumppanuus... 6. Peltosirkun päiväkoti... 3 Toimintaa ohjaavat arvot... 4 Lapsen kunnioitus... 4 Turvallisuus...

SISÄLLYS. Kasvatuskumppanuus... 6. Peltosirkun päiväkoti... 3 Toimintaa ohjaavat arvot... 4 Lapsen kunnioitus... 4 Turvallisuus... 1 2 SISÄLLYS Peltosirkun päiväkoti... 3 Toimintaa ohjaavat arvot... 4 Lapsen kunnioitus... 4 Turvallisuus... 5 Kasvatuskumppanuus... 6 Yhteistyö... 7 Kiusaamisen ehkäisy... 8 Varhainen puuttuminen... 9

Lisätiedot

Märynummen varhaiskasvatusyksikön varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelma

Märynummen varhaiskasvatusyksikön varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelma Joku hajatelma, lausahdus tähän etusivulle. Märynummen varhaiskasvatusyksikön varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelma Yhdessä käsikkäin samaan suuntaan matkaamme, elämän pienillä poluilla. Tervetuloa

Lisätiedot

Esiopetuksen toimintasuunnitelma 2011 2012

Esiopetuksen toimintasuunnitelma 2011 2012 Esiopetuksen toimintasuunnitelma 2011 2012 Isokallion päiväkoti Puistotie 15 05200 Rajamäki 2. TOIMINTA-AIKA Esiopetussuunnitelma ajalle 16.8.2011 31.5.2012. Päivittäinen toiminta-aika klo 8.30 12.30.

Lisätiedot

Aikuisten lukemista edistävä toimintamalli

Aikuisten lukemista edistävä toimintamalli Oulun kaupunginkirjasto maakuntakirjasto, Pudasjärven kaupunginkirjasto ja Iin kunnankirjasto Lukuiloa kaikille hanke, Isa Kotilaine 2016 Aikuisten lukemista edistävä toimintamalli Toimintamallin lähtökohdat

Lisätiedot

Lomake täytetään tekstaamalla. Päiväkoti/perhepäivähoitaja:

Lomake täytetään tekstaamalla. Päiväkoti/perhepäivähoitaja: Kopio vasusta siirtyy huoltajan mukana lapsen vaihtaessa varhaiskasvatuspaikkaa Sivu 1 / 14 Lomake täytetään tekstaamalla LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Lapsen nimi: / 20 Syntymäaika: Päiväkoti/perhepäivähoitaja:

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA / TUOHISET Naavametsän päiväkoti Asematie 3 96900 Saarenkylä gsm 0400790916

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA / TUOHISET Naavametsän päiväkoti Asematie 3 96900 Saarenkylä gsm 0400790916 VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA / TUOHISET Naavametsän päiväkoti Asematie 3 96900 Saarenkylä gsm 0400790916 Tuohisissa työskentelevät lastentarhanopettajat Piiti Elo ja Riitta Riekkinen, lastenhoitaja Helena

Lisätiedot

Opettajille suunnatut erikoistumiskoulutukset - toteutuksia ja kokemuksia ensimmäisestä vuodesta

Opettajille suunnatut erikoistumiskoulutukset - toteutuksia ja kokemuksia ensimmäisestä vuodesta Opettajille suunnatut erikoistumiskoulutukset - toteutuksia ja kokemuksia ensimmäisestä vuodesta Keväällä 2016 käynnistyivät koulutusohjelmat: - Oppiminen ja opettaminen digitaalisissa ympäristöissä (60

Lisätiedot

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 1 Lapsen nimi: Pvm: Keskusteluun osallistujat: LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Lapsen vasun tekeminen perustuu varhaiskasvatuslakiin. Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma (Lapsen vasu) on varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

Maailman Suurin Vanhempainilta

Maailman Suurin Vanhempainilta Maailman Suurin Vanhempainilta Maailma muuttuu nopeasti, samoin suomalainen koulu. Maailman Suurimman Vanhempainillan tavoitteena on kertoa innostavalla tavalla kaikesta siitä hienosta, mitä suomalaisissa

Lisätiedot

Mitä pidetään tärkeänä? Oppimisen monet tavat ja oppilaan hyvinvointi Koulun toimintakulttuurin avainsanat: Yhteisöllisyys, osallisuus ja kuulluksi

Mitä pidetään tärkeänä? Oppimisen monet tavat ja oppilaan hyvinvointi Koulun toimintakulttuurin avainsanat: Yhteisöllisyys, osallisuus ja kuulluksi Mitä pidetään tärkeänä? Oppimisen monet tavat ja oppilaan hyvinvointi Koulun toimintakulttuurin avainsanat: Yhteisöllisyys, osallisuus ja kuulluksi tuleminen Uuden lain keskeiset tavoitteet: Edistetään

Lisätiedot

Hyvinvointi ja liikkuminen

Hyvinvointi ja liikkuminen Hyvinvointi ja liikkuminen varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa Varhaiskasvatuslaissa määritellyt tavoitteet 1) edistää jokaisen lapsen iän ja kehityksen mukaista kokonaisvaltaista kasvua, terveyttä

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma. Vanhemmuutta tukien, yhteistyössä kotien kanssa annetaan lapsille turvallinen kasvuympäristö.

Varhaiskasvatussuunnitelma. Vanhemmuutta tukien, yhteistyössä kotien kanssa annetaan lapsille turvallinen kasvuympäristö. Varhaiskasvatussuunnitelma Vanhemmuutta tukien, yhteistyössä kotien kanssa annetaan lapsille turvallinen kasvuympäristö. 2014 Ypäjän varhaiskasvatuspalvelut Päiväkoti Heporanta: Pollet, Ponit ja Varsat

Lisätiedot

OPPILASHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA Lukuvuosi Mukkulan peruskoulu

OPPILASHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA Lukuvuosi Mukkulan peruskoulu OPPILASHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA Lukuvuosi 2011-2012 Mukkulan peruskoulu 1. OPPILASHUOLLON TOIMINTA-AJATUS Oppilashuollolla tarkoitetaan oppilaan oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä

Lisätiedot

Varhaiskasvatuspalvelujen laatukyselyn tulokset. Kevät 2014

Varhaiskasvatuspalvelujen laatukyselyn tulokset. Kevät 2014 Varhaiskasvatuspalvelujen laatukyselyn tulokset Kevät 2014 Laatukysely 2014 Rovaniemen varhaiskasvatuspalveluissa laatua arvioitiin uudistetun laatukyselyn avulla. Kyselyn uudistamisella haluttiin kohdentaa

Lisätiedot

KESKUSPUISTON PÄIVÄKODIN VASU

KESKUSPUISTON PÄIVÄKODIN VASU KESKUSPUISTON PÄIVÄKODIN VASU 2013-2014 2 Sisällysluettelo: 1. Päiväkodin kuvaus, toiminta-ajatus, tavoitteet ja arvot 2. Päiväkodissa pidämme tärkeänä 3. Leikkiminen 4. Vuorovaikutus 5. Kasvatuskumppanuus

Lisätiedot

Toimintaohjelman kehittämisalueita on yhdeksän:

Toimintaohjelman kehittämisalueita on yhdeksän: Sivistyslautakunta 55 18.05.2016 Joensuun seudun kasvatuksen ja koulutuksen toimintaohjelma 2016-2020 155/20.201/2016 Sivistyslautakunta 18.05.2016 55 Joensuun seudun seitsemän kuntaa, Ilomantsi, Joensuu,

Lisätiedot

Atala-Metsästäjän päivähoitoyksikön varhaiskasvatussuunnitelma. Atala-Metsästäjän päivähoitoyksikköön kuuluu 3 esiopetusryhmää Atalan koululla

Atala-Metsästäjän päivähoitoyksikön varhaiskasvatussuunnitelma. Atala-Metsästäjän päivähoitoyksikköön kuuluu 3 esiopetusryhmää Atalan koululla Atala-Metsästäjän päivähoitoyksikön varhaiskasvatussuunnitelma Atalan päiväkoti Metsästäjän päiväkoti Atala-Metsästäjän päivähoitoyksikköön kuuluu 3 esiopetusryhmää Atalan koululla Toiminta-ajatus Luomme

Lisätiedot

Perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma

Perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma Perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma Perhepäivähoidon toiminta-ajatus Perhepäivähoito tarjoaa lapselle mahdollisuuden hoitoon, leikkiin, oppimiseen ja ystävyyssuhteisiin muiden lasten kanssa. Varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

Selänne Anne Moilanen, rehtori, Laanilan yläaste

Selänne Anne Moilanen, rehtori, Laanilan yläaste Selänne 13.9.2016 Anne Moilanen, rehtori, Laanilan yläaste Miksi? Koska oppilaalla on oikeus monipuolisiin oppimisympäristöihin sekä TVT-taitoihin Change is voluntary but inevitable! - Michael Fullan

Lisätiedot

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden linjauksia. Erja Vitikka 25.11.2014

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden linjauksia. Erja Vitikka 25.11.2014 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden linjauksia Erja Vitikka 25.11.2014 1 Ops-uudistuksen keskeisiä lähtökohtia Pedagoginen uudistus Siirtyminen kysymyksestä MITÄ opitaan? Kysymykseen MITEN opitaan?

Lisätiedot

Pienkouluseminaari Tampere 2016 Esiopetus kyläkoulussa- ajatuksia ja kokemuksia Silja Tihinen, luokanopettaja

Pienkouluseminaari Tampere 2016 Esiopetus kyläkoulussa- ajatuksia ja kokemuksia Silja Tihinen, luokanopettaja Pienkouluseminaari Tampere 2016 Esiopetus kyläkoulussa- ajatuksia ja kokemuksia Silja Tihinen, luokanopettaja Pääsin perustamaan esiopetusryhmää koulun puolelle. Sen koulumaisuudesta keskusteltiin. Tämä

Lisätiedot

HYVÄN KASVUN OHJELMA ARVIOINTI 2016

HYVÄN KASVUN OHJELMA ARVIOINTI 2016 HYVÄN KASVUN OHJELMA 2015-2020 ARVIOINTI 2016 Toteutus Toteutettiin Wilman kyselytoiminnolla huhtikuun 2016 aikana Vastauksia yht. 1118 kpl Perusopetuksen oppilaat (4.,6.,8.lk) oppilaat 610 kpl Lukion

Lisätiedot

Uusi opetussuunnitelma oppiva yhteisö Etelä- Suomen aluehallintovirasto Karkkila. Ulla Rasimus PRO koulutus ja konsultointi

Uusi opetussuunnitelma oppiva yhteisö Etelä- Suomen aluehallintovirasto Karkkila. Ulla Rasimus PRO koulutus ja konsultointi Uusi opetussuunnitelma oppiva yhteisö Etelä- Suomen aluehallintovirasto 14.- 15.9.2015 Karkkila Ulla Rasimus PRO koulutus ja konsultointi Koulua ympäröivä maailma muuttuu Teknologia Ilmastonmuutos, luonto

Lisätiedot

Lukuvuoden keskeiset tavoitteet / yhteinen toiminta koko 0-1 luokan ja koko Kontiomäen koulun kanssa tavoitteiden saavuttamiseksi

Lukuvuoden keskeiset tavoitteet / yhteinen toiminta koko 0-1 luokan ja koko Kontiomäen koulun kanssa tavoitteiden saavuttamiseksi KONTIOMÄEN KOULUN ESIOPETUKSEN VUOSISUUNNITELMA 2016-2017 Kontiomäen koulu, 0-1 luokka Kontiomäen koulun toiminta-ajatus on luoda oppimisympäristö, jossa lapsella on mahdollisuus edetä oppimistavoitteisiin

Lisätiedot

Vasutyöskentely Case Turku. AVI Vasupäivä

Vasutyöskentely Case Turku. AVI Vasupäivä Vasutyöskentely Case Turku AVI 24.11.2016 Vasupäivä Ulla Soukainen 2016 Hankesuunnitelma, aikataulutus, ohjausryhmä Hankkeen tavoitteena on laatia varhaiskasvatusta ohjaava asiakirja. Paikallisella tasolla

Lisätiedot

Varhaiskasvatuspalvelut. (Alavieska, Nivala, Sievi, Ylivieska)

Varhaiskasvatuspalvelut. (Alavieska, Nivala, Sievi, Ylivieska) Varhaiskasvatuspalvelut (Alavieska, Nivala, Sievi, Ylivieska) Puheenvuoron sisältö Peruspalvelukuntayhtymä Kallion esittelyä Varhaiskasvatuspalveluiden esittelyä Kehittämistyö varhaiskasvatuspalveluissa

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät Sivistystoimiala 18.5. Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä Kaikki vastaajat

Lisätiedot

MONIALAISET OPPIMISKOKONAISUUDET, TEEMAOPINNOT JA OPS2016

MONIALAISET OPPIMISKOKONAISUUDET, TEEMAOPINNOT JA OPS2016 MONIALAISET OPPIMISKOKONAISUUDET, TEEMAOPINNOT JA OPS2016 Aki Luostarinen ja Tiina Airaksinen (Otavan Opisto) OPS eläväksi -seminaari, Varkaus 31.3.2016 NEGATIIVINEN AIVORIIHI TAVOITE Työskentelyn tavoitteena

Lisätiedot

Yhteisopettajuudella yhteisöllisempää pedagogiikkaa. Leena Liusvaara aluerehtori

Yhteisopettajuudella yhteisöllisempää pedagogiikkaa. Leena Liusvaara aluerehtori Yhteisopettajuudella yhteisöllisempää pedagogiikkaa Leena Liusvaara aluerehtori Keskustan koulu Salossa 375 oppilasta 34 opettajaa, 10 avustajaa 23 por, joista 8 pienryhmiä Valmistavan opetuksen ryhmä

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteet esi- ja perusopetuksessa Osa ohjausjärjestelmää, jonka tarkoitus on varmistaa opetuksen tasa-arvo ja laatu sekä luoda

Opetussuunnitelman perusteet esi- ja perusopetuksessa Osa ohjausjärjestelmää, jonka tarkoitus on varmistaa opetuksen tasa-arvo ja laatu sekä luoda Opetussuunnitelman perusteet esi- ja perusopetuksessa Osa ohjausjärjestelmää, jonka tarkoitus on varmistaa opetuksen tasa-arvo ja laatu sekä luoda hyvät edellytykset oppilaiden kasvulle, kehitykselle ja

Lisätiedot

Eliisa Soirila Marjo Oksanen Liisa Lehtinen Hämeenlinnan kaupungin varhaiskasvatuspalvelut

Eliisa Soirila Marjo Oksanen Liisa Lehtinen Hämeenlinnan kaupungin varhaiskasvatuspalvelut Eliisa Soirila Marjo Oksanen Liisa Lehtinen Hämeenlinnan kaupungin varhaiskasvatuspalvelut MISTÄ SATAKIELIPEDAGOGIIKKA SAI ALKUNSA? Kuntaliitos 2009 Tulevaisuuden pedagogiikka? Intoprojekti Reggio Emilia

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA/VASU

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA/VASU Honkajoen kunta Sivistystoimi Varhaiskasvatus KIS KIS KISSANPOIKA KISSA TANSSII JÄÄLLÄ SUKAT KENGÄT KAINALOSSA HIENO PAITA PÄÄLLÄ VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA/VASU 3-5 VUOTIAAT Lapsen nimi Syntymäaika Päivähoitopaikka

Lisätiedot

OPS Turvallisuus opetussuunnitelmauudistuksessa

OPS Turvallisuus opetussuunnitelmauudistuksessa OPS 2016 Turvallisuus opetussuunnitelmauudistuksessa Helsingin kaupungin peruskoulujen opetussuunnitelma LUKU 3 PERUSOPETUKSEN TEHTÄVÄT JA TAVOITTEET 3.1. Perusopetuksen tehtävä 3.2 Koulun kasvatus- ja

Lisätiedot