Norton ConnectSafe -palvelun käyttöehdot

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Norton ConnectSafe -palvelun käyttöehdot"

Transkriptio

1 Norton ConnectSafe -palvelun käyttöehdot Norton ConnectSafe -palvelun ("palvelu") tarjoaja on Pohjois- ja Etelä-Amerikassa Symantec Corporation, Euroopassa, Lähi-idässä ja Afrikassa Symantec Limited ja Tyynenmeren Aasiassa sekä Japanissa Symantec Asia Pacific Pte Ltd ("Symantec"). Käyttäessään tätä web-sivustoa ("web-sivusto") tai palvelua käyttäjä sitoutuu noudattamaan alla esitettyjä laillisesti sitovia käyttöehtoja, Symantecin verkkotietosuojakäytäntöjä, jotka löytyvät osoitteesta sekä Symantecin websivujen lakisääteisiä ilmoituksia, jotka löytyvät osoitteesta Näistä käytetään yhteisnimikettä "käyttöehdot". Jälkimmäisessä tapauksessa käyttäjä ymmärtää ja hyväksyy, että Symantec katsoo palvelua käyttävän käyttäjän hyväksyneen tämän sopimuksen ehdot ja kaikki soveltuvat lisäkäytännöt tästä hetkestä lähtien Nämä käyttöehdot koskevat vain tämän web-sivuston ja palvelun käyttöä, ellei nimenomaisesti toisin mainita. Muilla Symantecin hallinnoimilla websivustoilla voi olla omat käyttöehtonsa. Nämä käyttöehdot eivät koske hallittujen palvelujen tarjoajia. Tällaisten käyttäjien tulee ottaa yhteyttä Symanteciin osoitteessa ja pyytää lisätietoja palvelun tarjoamisesta omille asiakkailleen. 1. KÄYTTÖOIKEUS. RAJOITETTU KÄYTTÖOIKEUS Kun käyttäjä hyväksyy nämä käyttöehdot ja muut soveltuvat käytännöt, jotka on määritetty koskemaan palvelua ja joita voidaan ajoittain päivittää, ja noudattaa niitä, Symantec myöntää käyttäjälle rajoitetun, ei-poissulkevan, ei-siirrettävän ja ei-alilisensoitavan käyttöoikeuden websivustoon ja palveluun kauden aikana (määritetty alla) Symantecin teollisoikeuksien puitteissa. Tämän lisäksi Symantec voi tarjota käyttäjälle palvelun käyttöön liittyvän ja sitä varten asennettavan asiakasohjelmistolatauksen, tietoja tai muuta sisältöä sekä painetun tai sähköisen käyttöoppaan. Kun käyttäjä hyväksyy nämä käyttöehdot ja noudattaa niitä, Symantec myöntää käyttäjälle rajoitetun, ei-poissulkevan, ei-alilisensoitavan ja ei-siirrettävän oikeuden asentaa ladattavan asiakasohjelmiston ja käyttää sitä kauden aikana. 2. REKISTERÖITYMINEN Joissakin tapauksissa toiseen Symantecin palveluun jo rekisteröityneiden käyttäjien ei tarvitse rekisteröityä uudelleen käyttääkseen web-sivustoa ja palvelua. Näissä tapauksissa käyttäjästä tulee "rekisteröitynyt käyttäjä" hyväksyttyään nämä käyttöehdot. Muissa tapauksissa käyttäjän tulee luoda käyttäjätili täyttämällä Symantecin rekisteröintilomake käyttääkseen web-sivustoa ja palveluja. Tarkastettuaan rekisteröintitiedot Symantec yksinoikeudella päättää käyttäjätunnuksen ja salasanan antamisesta käyttäjälle, josta tulee rekisteröity käyttäjä näiden palveluehtojen hyväksymisen jälkeen. Käyttäjä vakuuttaa, että kaikki Symantecille rekisteröintilomakkeella annetut käyttäjätiedot ovat oikein. Mikäli käyttäjä antaa rekisteröintilomakkeella virheellistä tai puutteellista tietoa, Symantec voi välittömästi hylätä tilin. Rekisteröityneet käyttäjät ovat vastuussa salasanansa salassa pitämisessä, eivätkä saa antaa käyttäjätunnusta tai salasanaa toisen henkilön käyttöön. Käyttäjä sitoutuu ilmoittamaan Symantecille välittömästi havaitusta käyttäjätunnuksen tai salasanan luvattomasta käytöstä. Käyttäjä on yksin vastuussa web-sivuston ja palvelun käytöstä ja vastaa kaikista omilla käyttäjätunnuksillaan tehdyistä tapahtumista ja toiminnasta riippumatta siitä, kuka niitä käyttää. 3. MUUTOKSET JA TARKISTUKSET Palveluita koskevat muutokset

2 Symantec pidättää oikeuden tehdä muutoksia palveluihin tai lakkauttaa ne ilman erillistä ilmoitusta käyttäjälle. Symantec ei ole vastuussa käyttäjälle tai kolmansille osapuolille palveluun tekemistään muutoksista tai palvelun lakkauttamisesta. Käyttöehtoja koskevat muutokset Käyttäjä hyväksyy, että Symantec voi koska tahansa tehdä muutoksia näihin käyttöehtoihin ja muihin näissä käyttöehdoissa mainittuihin Symantecin käytäntöihin julkaisemalla tarkistetun version kyseisestä asiakirjasta palveluun liittyvällä web-sivustolla. Tarkistukset voimassa julkaisemisen jälkeen Kaikki käyttöehtoihin ja muihin käytäntöihin tehdyt tarkistukset tulevat voimaan heti, kun ne on julkaistu web-sivustolla. Käyttäjä on velvollinen tarkistamaan Symantec.com-sivuston ja websivuston säännöllisesti käyttöehtoihin tai muihin soveltuviin käytäntöihin tehtyjen muutosten varalta. Käytön jatkaminen katsotaan tarkistettujen ehtojen hyväksymiseksi. Jatkamalla palveluiden käyttöä tai vastaanottamista käyttöehtoihin tai muihin käytäntöihin tehtyjen tarkistusten voimaantulopäivän jälkeen käyttäjä hyväksyy tarkistetun ehdon. 4. KAUSI JA SEN PÄÄTTÄMINEN Kausi Palvelukausi ("kausi") alkaa, kun käyttäjä hyväksyy nämä käyttöehdot tai niihin tehdyt muutokset toimimalla yllä kuvaillulla tavalla, ja on voimassa, kunnes käyttäjä tai Symantec päättää sen tässä osassa kuvailtujen ehtojen mukaisesti. Päättäminen Käyttäjä hyväksyy, että palvelu on Symantecin tarjoama palvelu, jota tai jonka osia sillä on yksinoikeus muuttaa milloin tahansa tai jonka se voi harkintansa mukaan lakkauttaa toistaiseksi tai kokonaan. Symantec voi peruuttaa käyttäjän käyttöoikeuden toistaiseksi tai kokonaan tarpeelliseksi katsomastaan syystä, esimerkiksi käyttöehtojen laiminlyömisen vuoksi. 5. KÄYTTÖKATKOT JA KESKEYTYKSET Käyttäjä tunnustaa, että Symantecilla on oikeus peruuttaa käyttäjän palvelut toistaiseksi tai kokonaan yllä kuvatulla tavalla, ja tämän lisäksi sen, että (i) palveluiden tai jonkin niiden osan käyttö voidaan keskeyttää odottamattoman tai suunnittelemattoman käyttö- tai saatavuuskatkon ajaksi milloin tahansa ja mistä tahansa syystä, esimerkiksi sähköntoimituksen keskeytymisen, järjestelmän toimintahäiriön tai muun keskeytyksen vuoksi, ja että (ii) Symantecilla on oikeus, joutumatta vastuuseen käyttäjälle, keskeyttää palveluiden tai jonkin niiden osan käyttö milloin tahansa (a) suorittaakseen suunniteltuja tai suunnittelemattomia huoltotoimia tai tehdäkseen palveluihin muutoksia tai parannuksia, (b) lieventääkseen palveluihin kohdistuvan palvelunestohyökkäyksen tai muun hyökkäyksen tai muun sellaisen tapahtuman vaikutuksia, jonka Symantec harkintansa mukaan katsoo vaarantavan yhden tai useamman palvelun, Symantecin verkon ja käyttäjän tai muut Symantecin asiakkaat, jos palvelun käyttöä ei keskeytetä tai (c) jos Symantec harkintansa mukaan päättää, että jokin palvelu on lainvastainen tai että palvelun keskeyttäminen on oikeudellisista tai säännöstelyllisistä syistä välttämätöntä tai viisasta. 6. TIEDON SUOJAAMINEN Palvelu kerää tiettyjä tietoja, joihin kuuluvat seuraavat: Palveluun lähetetyt URL-osoitteet ja tiedot, jotka koskevat Symantecin mahdollisesti

3 vilpillisiksi epäilemiin URL-osoitteisiin liittyviä mahdollisia riskejä. URL-osoitteet saattavat sisältää henkilöllisyyden paljastavia tietoja, joita mahdollisesti vilpillinen sivusto yrittää kerätä ilman käyttäjän lupaa. Symantec kerää tiedot arvioidakseen ne ja varoittaakseen käyttäjää mahdollisista uhista ja riskeistä, jotka voivat liittyä tiettyihin web-sivustoihin, ennen kuin tämä avaa ne. Tietoja ei liitetä henkilötietoihin. Käyttäjän laitteen IP-osoite ja/tai MAC-osoite sekä laitetunnus palvelun toiminnan varmistamista ja käyttöoikeuden hallintaa varten. Yllä kuvattu tietojen kerääminen on tarpeellista Symantecin tuotteiden toimintojen optimoimiseksi. Tiedot saatetaan siirtää Symantec-ryhmälle Yhdysvaltoihin tai muihin maihin, joiden tietosuojalait saattavat olla vähemmän kattavia kuin ne ovat sillä alueella, jolla käyttäjä sijaitsee (mukaan lukien Euroopan unioni). Symantec on kuitenkin varmistanut, että kerätyt tiedot suojataan riittävästi siirrettäessä. Symantec pidättää itsellään oikeuden tehdä yhteistyötä palvelun käyttöön liittyvissä kyselyissä valtion tai viranomaisten kanssa. Se tarkoittaa, että Symantec voi toimittaa tuomioistuimelle tai viranomaisille asiakirjoja ja tietoja, jotka liittyvät haasteeseen, lain noudattamiseen tai valtion tutkintaan. Internetin tietoturvariskien tietoisuuden, tunnistamisen ja estämisen edistämiseksi Symantec voi luovuttaa jotkin tiedot tutkimusorganisaatioiden ja muiden tietoturvaohjelmistojen toimittajien käyttöön. Symantec saattaa myös käyttää tietoihin perustuvia tilastoja tietoturvariskisuuntauksia kuvaavien raporttien laatimisessa ja julkaisemisessa. Käyttäessään ohjelmistoa käyttäjä hyväksyy ja antaa Symantecille luvan kerätä, lähettää, tallentaa, paljastaa ja analysoida kyseisiä tietoja edellä mainittuihin tarkoituksiin. 7. VIENTIRAJOITUKSET Vientirajoitukset Käyttäjä ei saa kirjautua, ladata, käyttää tai viedä ulkomaille palvelua Yhdysvaltain vientilakien tai -säännösten tai muiden soveltuvien lakien tai säännösten vastaisesti. Käyttäjä sitoutuu noudattamaan kaikkia USA:n tai ulkomaisen toimipaikan tai viranomaisen vientilakeja, - rajoituksia ja -säännöksiä, eikä saa suoraan tai epäsuoraan tarjota tai muuten asettaa saataville Symantecin palveluja ja tuotteita kyseisten rajoitusten, lakien tai säännösten vastaisesti tai ilman vaadittavaa hyväksyntää sellaisiin tarkoituksiin, kuten kemiallisten, biologisten tai ydinjoukkotuhoaseiden kehitykseen, suunnitteluun tai valmistukseen. Käyttäjä hankkii itse tarvittavat lisenssit ja/tai erivapaudet sekä maksaa kaikki niistä aiheutuvat kulut käyttäessään Symantecin palveluja USA:n ulkopuolella. Symantecin palveluja tai niihin liittyvää tietoa tai teknologiaa ei saa ladata tai muutoin tarjota tai asettaa saataville suoraan tai epäsuoraan seuraaviin maihin: Kuuba, Irak, Iran, Pohjois-Korea, Sudan, Syyria tai muut USA:n kauppasaartoon asettamat maat. Niitä ei myöskään saa levittää näiden maiden alaisuudessa oleville yksittäisille henkilöille tai muille tahoille, eikä näiden maiden kansalaisille tai asukkaille, ellei heillä ole pysyvää oleskeluoikeutta vientisaartoon kuulumattomassa maassa, eikä myöskään henkilöille, jotka ovat USA:n valtionvarainministeriön Specially Designated Nationals - tai Blocked Persons -luettelossa tai USA:n kauppaministeriön Table of Denial Orders - luettelossa. Hyväksyessään nämä käyttöehdot käyttäjä hyväksyy yllä esitetyt vaatimukset ja vakuuttaa, ettei ole tällaisen maan kansalainen, asukas tai sen vaikutuksen alaisena eikä ole missään edellä mainituista luetteloista. Rajoitettujen oikeuksien ilmoitus Yhdysvaltain hallituksen ja sen alaisten virastojen lataamaa tai niiden puolesta ladattavaa URLosoitetta koskevat rajoitetut oikeudet. Yhdysvaltain hallinnossa tapahtuvaa käyttöä, kopiointia ja

4 julkistamista säätelevät rajoitukset, jotka on esitetty alakohdassa (c)(1)(ii), Rights in Technical Data and Computer Software -lauseke, kohta DFARS tai alakohdassa (c)(1) ja (2), Commercial Computer Software - Restricted Rights, kohta 48 CFR niiden soveltuvin osin. Valmistaja on Symantec Corporation, KÄYTTÖ- JA KÄYTTÄYTYMISSÄÄNNÖT Lainvastainen toiminta Käyttäjä ei saa käyttää web-sivustoa tai palvelua lainvastaiseen tai näissä käyttöehtoissa kiellettyyn tarkoitukseen. Käyttäjä ei saa käyttää web-sivustoa tai palvelua tavalla, joka voi vahingoittaa, kytkeä pois päältä, ylikuormittaa tai haitata Symantecin käyttäjätilien, tietokonejärjestelmien tai -verkostojen toimintaa. Käyttäjä ei saa yrittää tunkeutua luvattomasti web-sivuston tai palvelun osiin, Symantecin käyttäjätileihin, tietokonejärjestelmiin tai - verkostoihin. Käyttäjä ei saa häiritä tai yrittää häiritä web-sivuston tai palvelun tai Symantecin käyttäjätilien, tietokonejärjestelmien tai -verkostojen toimintaa. Käyttäjä ei saa käyttää botteja, verkkohakureita, scraper-ohjelmia tai muita automatisoituja keinoja päästäkseen käsiksi palveluun tai Symantecin käyttäjätileihin, tietokonejärjestelmiin tai -verkostoihin ilman Symantecin nimenomaista kirjallista lupaa. Lakien noudattaminen Symantec pidättää oikeuden tutkia ja ryhtyä ilman erillistä ilmoitusta tarvittaviin laillisiin tai muihin toimiin sellaista henkilöä tai tahoa vastaan, joka rikkoo näitä käyttöehtoja. Näihin toimiin voi kuulua esimerkiksi web-sivuston tai palvelun käytön estäminen. 9. SYMANTECIN AINEETON OMAISUUS Tämä web-sivusto, palvelu mukaan lukien, sisältää Symantecin arvokasta aineetonta omaisuutta. Käyttäjä voi käyttää tätä aineetonta omaisuutta sen mukaan kuin se on tarpeen palvelun käyttämiseksi. Käyttäjä ei kuitenkaan saa nimenomaisia tai oletettuja käyttöoikeuksia tai oikeuksia Symantecin aineettomaan omaisuuteen, johon hän pääsee käsiksi web-sivuston tai palvelun kautta. Tavaramerkit Symantec, Symantecin logo ja muu niihin liittyvä grafiikka, logot, palvelumerkit ja tuotenimet, joita web-sivustolla käytetään ovat Symantecin tai sen lisenssinhaltijoiden tavaramerkkejä, eikä niitä saa käyttää ilman nimenomaista kirjallista lupaa. Muut web-sivustolla mahdollisesti esiintyvät tunnukset voivat olla niiden omistajien tavaramerkkejä. 10. VASTUUVAPAUS Käyttäjä vapauttaa vastuusta, puolustaa ja pitää syyttömänä Symantecia, sen tytäryhtiöitä, toimihenkilöitä, edustajia, yhteisbrändäyskumppaneita ja muita yhteistyökumppaneita sekä työntekijöitä kaikkien niiden kanteiden, vaatimusten, menetysten, vahinkojen, kulujen ja muiden vastuiden, kuten asianajajien palkkioiden, osalta, jotka ovat syntyneet seuraavien tapahtumien tuloksena tai liittyvät niihin: (a) käyttäjän palveluun lähettämät URL-osoitteet, (b) web-sivuston tai palvelun käyttö tai väärinkäyttö, (c) näiden käyttöehtojen rikkominen tai (d) muiden oikeuksien, kuten mutta ei pelkästään kolmannen osapuolen aineettomien omistusoikeuksien, rikkominen. 11. KOLMANSIEN OSAPUOLTEN SIVUSTOT Web-sivustolla ja palveluissa voi olla linkkejä muihin web-sivustoihin tai resursseihin. Koska nämä eivät ole Symantecin valvonnan alla, käyttäjä hyväksyy, että Symantec ei vastaa tällaisten ulkoisten sivustojen tai resurssien saatavuudesta. Symantec ei myöskään suosittele tai vastaa

5 näiden sivustojen tai resurssien tarjoamasta sisällöstä, mainonnasta, tuotteista tai muusta materiaalista. Käyttäjän yhteydenpito ja liiketoimet Symantecin palvelujen kautta löytämiensä kolmansien osapuolien kanssa, kuten tuotteiden ja palveluiden maksaminen ja toimitus sekä muut kyseisiin toimiin liittyvät ehdot ja takuut, ovat käyttäjän ja kolmansien osapuolien välinen asia. Käyttäjä hyväksyy, että Symantec ei ole vastuussa (a) kolmansien osapuolien tuotteiden tai palveluiden laadusta ja (b) myyjän kanssa tehdyn sopimuksen ehtojen täyttymisestä, kuten tuotteiden ja palveluiden toimittamisesta sekä ostettujen tuotteiden ja palveluiden takuuvelvoitteista. Käyttäjä myös hyväksyy, että Symantec ei vastaa suoraan eikä epäsuoraan vahingoista tai menetyksistä, jotka aiheutuvat tai mahdollisesti aiheutuvat sen seurauksena, että käyttäjä on käyttänyt tai nojautunut kolmannen osapuolen sivuston tai resurssien tarjoamiin tuotteisiin, palveluihin tai sisältöön. Käyttäjä myös kantaa kaikki riskit, jotka liittyvät kolmansien osapuolien tarjoaman sisällön käyttöön. 12. VASTUUNRAJOITUKSET ELLEI NIMENOMAISESTI TOISIN MAINITA, KÄYTTÄJÄ KÄYTTÄÄ WEB-SIVUSTOA JA PALVELUA OMALLA VASTUULLAAN. WEB-SIVUSTO JA PALVELU TARJOTAAN "SELLAISENAAN" JA "SAATAVUUDEN MUKAAN". LAIN SALLIMISSA ENIMMÄISRAJOISSA, SYMANTEC NIMENOMAISESTI IRTISANOUTUU KAIKESTA VASTUUSTA KAIKKIEN NIMENOMAISTEN JA OLETETTUJEN TAKUIDEN JA EHTOJEN OSALTA, MUKAAN LUKIEN KAUPANKÄYNNIN KOHTEEKSI SOVELTUVUUTTA, TIETTYYN TARKOITUKSEEN SOPIVUUTTA, VIRHEETTÖMYYTTÄ, JÄRJESTELMÄN YHTEENSOPIVUUTTA, HILJAISTA NAUTINTOA, OMISTUSOIKEUTTA JA KOLMANSIEN OSAPUOLIEN OIKEUKSIEN LOUKKAAMATTOMUUTTA KOSKEVAT OLETETUT TAKUUT JA EHDOT. EDELLÄ MAINITTUA RAJOITTAMATTA SYMANTEC EI SIIS TAKAA, ETTÄ (i) WEB-SIVUSTO TAI PALVELU VASTAA KÄYTTÄJÄN VAATIMUKSIA, (ii) WEB-SIVUSTO TAI PALVELU TOIMII HÄIRIÖTTÄ, AJALLAAN, TURVALLISESTI JA VIRHEETTÖMÄSTI, (iii) WEB-SIVUSTOLTA TAI PALVELUSTA SAADUT NEUVOT OVAT VIRHEETTÖMIÄ TAI LUOTETTAVIA, (iv) KÄYTTÄJÄN WEB-SIVUSTOLTA TAI PALVELUSTA SAAMIEN TAI OSTAMIEN TUOTTEIDEN, PALVELUIDEN, TIEDON TAI MUUN MATERIAALIN LAATU VASTAA ODOTUKSIA TAI (v) WEB-SIVUSTOLLA TAI PALVELUSSA OLEVAT VIRHEET KORJATAAN. 13. KORVAUSVASTUUN RAJAAMINEN Vastuun rajoitus KÄYTTÄJÄ VAPAAEHTOISESTI JA YKSISELITTEISESTI LUOPUU KAIKISTA VASTUUVAATIMUKSISTA SYMANTECIA KOHTAAN. SYMANTEC EI VASTAA MISTÄÄN EPÄSUORISTA, SATUNNAISISTA, ERITYISISTÄ, VÄLILLISISTÄ TAI ESIMERKILLISISTÄ VAHINGOISTA, JOTKA JOHTUVAT WEB-SIVUSTOSTA TAI PALVELUSTA JA JOTKA OVAT KÄYTTÄJÄN TAI KOLMANSIEN OSAPUOLIEN AIHEUTTAMIA. NÄIHIN KUULUVAT MUUN MUASSA LIIKEVOITTOON, LIIKEARVOON, KÄYTTÖÖN, TIETOON JA MUIHIN AINEETTOMIIN MENETYKSIIN LIITTYVÄT VAHINGOT, VAIKKA SYMANTECILLE OLISI ILMOITETTU TÄLLAISTEN VAHINKOJEN MAHDOLLISUUDESTA. EDELLÄ MAINITTUA RAJOITTAMATTA SYMANTEC EI SIIS VASTAA KÄYTTÄJÄLLE (i) WEB-SIVUSTON TAI PALVELUN KÄYTÖSTÄ TAI KÄYTTÄMÄTTÖMYYDESTÄ, (ii) KÄYTTÄJÄN LÄHETTÄMÄN TIEDON LUVATTOMASTA KÄYTÖSTÄ TAI MUUTTAMISESTA TAI (iii) KÄYTTÄJÄN TIEDOSTOJEN SUOJAAMISESTA VIRUKSILTA, MADOILTA, TROIJALAISILTA TAI MUILTA KOODEILTA, JOTKA SISÄLTÄVÄT SAASTUNEITA TAI TUHOAVIA OMINAISUUKSIA. MISSÄÄN TAPAUKSESSA SYMANTECIN KUMULATIIVINEN WEB-SIVUSTOON TAI PALVELUUN LIITTYVÄ KOKONAISVASTUU EI YLITÄ VIITTÄKYMMENTÄ (50) YHDYSVALTAIN DOLLARIA.

6 Rajoitukset KAIKKI LAINSÄÄDÄNTÖALUEET EIVÄT SALLI TIETTYJÄ TAKUIDEN RAJOITUKSIA TAI TIETTYJEN VASTUIDEN VAPAUKSIA JA RAJOITUKSIA. NIILTÄ OSIN, JOILTA RAJOITUKSIA JA VAPAUKSIA PIDETÄÄN MITÄTTÖMINÄ, NÄMÄ KÄYTTÖEHDOT EIVÄT OLE VOIMASSA. 14. YLEISTÄ Sopimus Nämä käyttöehdot muodostavat käyttäjän ja Symantecin välisen sopimuksen ja määrittävät käyttäjälle web-sivuston ja palvelun käyttöehdot. Nämä ehdot korvaavat kaikki aikaisemmat tätä aihetta koskevat kirjalliset ja suulliset sopimukset käyttäjän ja Symantecin välillä. Muut erilliset ja lisäehdot voivat koskea käyttäjää, mikäli hän käyttää tai ostaa muita Symantecin tuotteita, palveluja, niihin liittyviä palveluja tai kolmansien osapuolten tarjoamaa sisältöä tai ohjelmistoa. Sovellettava lainsäädäntö ja lainkäyttöalue Pohjois- ja Etelä-Amerikassa näihin käyttöehtoihin sovelletaan Kalifornian osavaltion lainsäädäntöä huomioimatta lakien ristiriitaa koskevia säännöksiä. Käyttäjä hyväksyy, että websivustoa tai palvelua koskevat vaateet, korvausvaatimukset, kiistat tai kanteet ratkaistaan Kalifornian pohjoisen piirikunnan oikeusistuimessa ja niihin sovelletaan sen yksinomaista lainsäädäntöä. Yhdysvaltain ulkopuolella näihin käyttöehtoihin sovelletaan Englannin ja Walesin lakeja. Edellä esitetystä huolimatta nämä käyttöehdot eivät rajoita asiakkaan kuluttajansuojalain tai muiden lainkäyttöalueella sovellettavien lakien mukaisia oikeuksia. Käyttäjä ja Symantec sitoutuvat noudattamaan tätä lainsäädäntöä ja täten käyttäjä suostuu siihen, että kyseisten oikeusistuinten tuomiovaltaa käytetään kanteiden ja muiden oikeustoimenpiteiden ratkaisemisessa. Symantec ei takaa, että tämän sivuston tietojen käyttäminen on sallittua tai mahdollista kaikissa maissa ja kieltää sivuston käytön maissa, joissa sen sisältöä pidetään lainvastaisena. Tämän palvelun käyttäjät käyttävät sivustoa omasta aloitteestaan ja ovat vastuussa siitä, että sivusto täyttää soveltuvan lainsäädännön vaatimukset. Oikeuksista luopuminen Mikäli Symantec ei pysty noudattamaan ja panemaan täytäntöön jotakin näissä käyttöehdoissa esitettyä oikeutta tai sopimusehtoa, se ei kuitenkaan tarkoita kyseisestä oikeudesta tai ehdosta luopumista. Vaikka jokin käyttöehdoista todettaisiin toimivaltaisessa oikeusistuimessa mitättömäksi, käyttäjä hyväksyy, että oikeus pyrkii päätöksessään huomioimaan osapuolten aikeet, kuten esitetty sopimusehdoissa, ja että muut palvelun käyttöehdot säilyvät voimassa ennallaan. Erotettavuus Jos jokin tässä asiakirjassa esitetty lauseke tai sopimusehto määritetään laittomaksi, mitättömäksi tai täytäntöönpanokelvottomaksi nykyisen tai tulevan lainsäädännön puitteissa, se voidaan määrittää tällaiseksi ilman, että se aiheuttaa muutoksia jäljelle jäävien lausekkeiden ja sopimusehtojen toimeenpanokelpoisuudessa. Kappalejako Nämä käyttöehdot on jaettu kappaleisiin selvyyden vuoksi, eikä otsikoinnilla ole laillisia tai sopimuksellisia vaikutuksia. CPS / ConnectSafe 2.0 / Global

7 Copyright 2013 Symantec Corporation. Kaikki oikeudet pidätetään.

NORTON-LISENSSISOPIMUS Norton Studio

NORTON-LISENSSISOPIMUS Norton Studio NORTON-LISENSSISOPIMUS Norton Studio TÄRKEÄÄ: LUE TÄMÄN LISENSSISOPIMUKSEN ( LISENSSISOPIMUS ) EHDOT HUOLELLISESTI ENNEN OHJELMISTON KÄYTTÄMISTÄ (MÄÄRITELTY ALLA). AMERIKAN MANTEREELLA ASUVILLE SYMANTEC

Lisätiedot

Paalulaskutus käyttöehdot

Paalulaskutus käyttöehdot Versio 11.08.2015 Sivu 1 / 6 1. Palvelujen käyttö Paalulaskutus käyttöehdot Kaikkeen Paalulaskutus-tuotteen käyttöön, tuotteen paalulaskutus.fi-osoitteessa olevan verkkosivuston käyttöön sekä minkä tahansa

Lisätiedot

LLUE NÄMÄ KÄYTTÖEHDOT HUOLELLISESTI ENNEN KUIN KÄYTÄT MITÄÄN DIMG-SIVUSTOA.

LLUE NÄMÄ KÄYTTÖEHDOT HUOLELLISESTI ENNEN KUIN KÄYTÄT MITÄÄN DIMG-SIVUSTOA. Käyttöehdot Tulosta Tallenna PDF Päivitetty: 2 marraskuu 2011 1. JOHDANTO Tervetuloa Club Penguiniin ("Sivusto"). Sivustoa ylläpitää ja edustaa Disney Online Studios Canada Inc. (aikaisemmin tunnettu nimellä

Lisätiedot

BLACKBERRY-LOPPUKÄYTTÄJÄOHJELMISTON LISENSSISOPIMUS LUE TÄMÄ ASIAKIRJA HUOLELLISESTI ENNEN OHJELMISTON ASENTAMISTA TAI KÄYTTÖÄ.

BLACKBERRY-LOPPUKÄYTTÄJÄOHJELMISTON LISENSSISOPIMUS LUE TÄMÄ ASIAKIRJA HUOLELLISESTI ENNEN OHJELMISTON ASENTAMISTA TAI KÄYTTÖÄ. BLACKBERRY-LOPPUKÄYTTÄJÄOHJELMISTON LISENSSISOPIMUS LUE TÄMÄ ASIAKIRJA HUOLELLISESTI ENNEN OHJELMISTON ASENTAMISTA TAI KÄYTTÖÄ. Tällä sopimuksella myönnetään ohjelmiston käyttöoikeus asiakkaalle, ja se

Lisätiedot

Apua käyttöoikeustyypin tarkistamiseen on osoitteessa www.microsoft.com/office/eula.

Apua käyttöoikeustyypin tarkistamiseen on osoitteessa www.microsoft.com/office/eula. MICROSOFT-OHJELMISTON KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUKSEN EHDOT MICROSOFT OFFICE 2010 TYÖASEMASOVELLUSOHJELMISTO Seuraavassa ovat kahdet eri käyttöoikeusehdot, joista vain yhden koskevat asiakasta. Jos asiakkaalla

Lisätiedot

Groupon Suomen käyttöehdot

Groupon Suomen käyttöehdot Groupon Suomen käyttöehdot Tämä sivu sisältää Groupon Suomen verkkosivun ja tarjoamiemme palvelujen käyttöehdot. 1. Perustietoja Näistä käyttöehdoista 1.1. Mikä tämä asiakirja on ja kuka me olemme: Luet

Lisätiedot

KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS PALAUTA OHJELMISTO JA KÄYTTÖOIKEUSTODISTUS VÄLITTÖMÄSTI SILLE OSAPUOLELLE, JOLTA NE HANKIT.

KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS PALAUTA OHJELMISTO JA KÄYTTÖOIKEUSTODISTUS VÄLITTÖMÄSTI SILLE OSAPUOLELLE, JOLTA NE HANKIT. KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS LATAAMALLA, ASENTAMALLA, KOPIOIMALLA TAI AVAAMALLA TÄMÄN OHJELMISTON TAI KÄYTTÄMÄLLÄ TÄTÄ OHJELMISTOA HYVÄKSYT TÄMÄN SOPIMUKSEN EHDOT. JOS HYVÄKSYT NÄMÄ EHDOT TOISEN HENKILÖN, YRITYKSEN

Lisätiedot

Käyttäjää veloitetaan Cennon www-sivustolla olevan palveluhinnaston mukaisesti. Käytössä olevat maksutavat on myös kuvattu Cennon www-sivustolla.

Käyttäjää veloitetaan Cennon www-sivustolla olevan palveluhinnaston mukaisesti. Käytössä olevat maksutavat on myös kuvattu Cennon www-sivustolla. CENNON PALVELUN KÄYTTÖEHDOT Versio 1.0.5 1 Sopimuksen osapuolet Tämän sopimuksen osapuolina ovat Cenno Software Oy ( Cenno ) ja Cennon tarjoaman palvelun käyttäjä (Käyttäjä). Käyttäjän tulee olla luonnollinen

Lisätiedot

Maventa -asiakassopimus

Maventa -asiakassopimus Maventa -asiakassopimus Päivitetty 1.5.2008 1. Sopimuksen soveltamisala Tämä suomenkielinen sopimus ( Asiakassopimus ) on käännös alkuperäisestä englanninkielisestä versiosta ( Customer Agreement ). Asiakassopimus

Lisätiedot

Käyttäjän tulee ottaa yhteyttä F-Secureen, jos hän haluaa muita oikeuksia näissä lisenssiehdoissa myönnettyjen ehtojen lisäksi.

Käyttäjän tulee ottaa yhteyttä F-Secureen, jos hän haluaa muita oikeuksia näissä lisenssiehdoissa myönnettyjen ehtojen lisäksi. F-SECURE -LISENSSIEHDOT TÄRKEÄÄ LUE SEURAAVAT F-SECURE-OHJELMISTON KÄYTTÖÄ KOSKEVAT LISENSSIEHDOT ("EHDOT") HUOLELLISESTI. ALLA OLEVAN HYVÄKSYMISVAIHTOEHDON VALITSEMINEN TAI OHJELMISTON ASENTAMINEN, KOPIOIMINEN

Lisätiedot

BLACKBERRY-RATKAISUN LISENSSISOPIMUS LUE TÄMÄ ASIAKIRJA HUOLELLA ENNEN KUIN ASENNAT TAI KÄYTÄT OHJELMISTOA..

BLACKBERRY-RATKAISUN LISENSSISOPIMUS LUE TÄMÄ ASIAKIRJA HUOLELLA ENNEN KUIN ASENNAT TAI KÄYTÄT OHJELMISTOA.. BLACKBERRY-RATKAISUN LISENSSISOPIMUS LUE TÄMÄ ASIAKIRJA HUOLELLA ENNEN KUIN ASENNAT TAI KÄYTÄT OHJELMISTOA.. Tämä BlackBerry-ratkaisun Lisenssisopimus ("sopimus"), jonka aiempiin versioihin viitattiin

Lisätiedot

Yleiset käyttöehdot. TomTom International B.V. De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Alankomaat ja kaikki sidosyritykset (yhdessä "TomTom")

Yleiset käyttöehdot. TomTom International B.V. De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Alankomaat ja kaikki sidosyritykset (yhdessä TomTom) Suomi Yleiset käyttöehdot TomTom International B.V. De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Alankomaat ja kaikki sidosyritykset (yhdessä "TomTom") Sisällys 1 Soveltamisala... 3 2 Tilauksesi suoraan TomTomin

Lisätiedot

TomTomin sisältöpalveluiden ehdot ja määräykset. TomTom International B.V. Rembrandtplein 35, 1017 CT Amsterdam, The Netherlands ( TomTom )

TomTomin sisältöpalveluiden ehdot ja määräykset. TomTom International B.V. Rembrandtplein 35, 1017 CT Amsterdam, The Netherlands ( TomTom ) TomTomin sisältöpalveluiden ehdot ja määräykset TomTom International B.V. Rembrandtplein 35, 1017 CT Amsterdam, The Netherlands ( TomTom ) 1) Määritelmät: Lisenssi Muokkaus TomTom-painike TomTom-sisältö

Lisätiedot

1. VASTUUVAPAUSLAUSEKE, SITOVA SOPIMUS, LISÄEHDOT JA -SOPIMUKSET.

1. VASTUUVAPAUSLAUSEKE, SITOVA SOPIMUS, LISÄEHDOT JA -SOPIMUKSET. ADOBE Tietokoneohjelmiston käyttöoikeussopimus 1. VASTUUVAPAUSLAUSEKE, SITOVA SOPIMUS, LISÄEHDOT JA -SOPIMUKSET. 1.1 VASTUUVAPAUSLAUSEKE. OHJELMISTO JA MUUT TIEDOT TOIMITETAAN SELLAISENAAN JA KAIKKINE

Lisätiedot

ohjelmiston tietokoneen mukana toimittavan tietokonevalmistajan välillä tai ohjelmiston tietokoneen mukana toimittavan ohjelmistoasentajan välillä.

ohjelmiston tietokoneen mukana toimittavan tietokonevalmistajan välillä tai ohjelmiston tietokoneen mukana toimittavan ohjelmistoasentajan välillä. MICROSOFT-OHJELMISTON KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUKSEN EHDOT WINDOWS 7 PROFESSIONAL Nämä käyttöoikeussopimuksen ehdot ovat sopimus asiakkaan ja ohjelmiston tietokoneen mukana toimittavan tietokonevalmistajan välillä

Lisätiedot

MICROSOFT-OHJELMISTON KÄYTTÖOIKEUSEHDOT MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015

MICROSOFT-OHJELMISTON KÄYTTÖOIKEUSEHDOT MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015 MICROSOFT-OHJELMISTON KÄYTTÖOIKEUSEHDOT MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015 Nämä käyttöoikeusehdot ( sopimus ) ovat sopimus asiakkaan ja Microsoft Corporationin (tai asiakkaan sijaintipaikan mukaisesti määräytyvän

Lisätiedot

MICROSOFT-OHJELMISTON KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUKSEN EHDOT MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 SP2 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013 R2

MICROSOFT-OHJELMISTON KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUKSEN EHDOT MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 SP2 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013 R2 MICROSOFT-OHJELMISTON KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUKSEN EHDOT MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 SP2 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013 R2 Nämä käyttöoikeusehdot ( sopimus ) ovat sopimus asiakkaan ja Microsoft Corporationin (tai

Lisätiedot

SOPIMUS TEIDÄN JA RCI (EUROPE) POINTS LIMITED/RCI POINTS LIMITED -YHTIÖN VÄLILLÄ

SOPIMUS TEIDÄN JA RCI (EUROPE) POINTS LIMITED/RCI POINTS LIMITED -YHTIÖN VÄLILLÄ SOPIMUS TEIDÄN JA RCI (EUROPE) POINTS LIMITED/RCI POINTS LIMITED -YHTIÖN VÄLILLÄ Tämän osan tästä Web-sivustosta tarjoaa teille RCI (Europe) Points Limited tai RCI Points Limited ("RCI", "me"). Tämän Web-sivuston

Lisätiedot

ActivEngagen käyttöoikeus- ja tukipalvelusopimus

ActivEngagen käyttöoikeus- ja tukipalvelusopimus ActivEngagen käyttöoikeus- ja tukipalvelusopimus Tämän ActivEngagen käyttöoikeus- ja tukipalvelusopimuksen (tämä sopimus ) osapuolia ovat ActivEngagen ohjelmiston käyttäjä ( asiakas ) ja asiakkaan asuinpaikan

Lisätiedot

UPS-TEKNIIKKAA KOSKEVA SOPIMUS

UPS-TEKNIIKKAA KOSKEVA SOPIMUS UPS-TEKNIIKKAA KOSKEVA SOPIMUS Yleiset ehdot Loppukäyttäjän oikeudet UPS-TEKNIIKKAA KOSKEVA SOPIMUS Versio UTA05072014 LUKEKAA TARKKAAN TÄMÄN UPS-TEKNIIKKAA KOSKEVAN SOPIMUKSEN EHDOT. OSOITTAMALLA ALLA

Lisätiedot

SAP BUSINESSOBJECTS LISENSSISOPIMUS TÄRKEÄÄ. LUE HUOLELLISESTI

SAP BUSINESSOBJECTS LISENSSISOPIMUS TÄRKEÄÄ. LUE HUOLELLISESTI SAP BUSINESSOBJECTS LISENSSISOPIMUS TÄRKEÄÄ. LUE HUOLELLISESTI: TÄMÄ ON SINUN JA SAP BUSINESSOBJECTSIN VÄLINEN OIKEUDELLINEN SOPIMUS MUKANA SEURAAVASTA SAP BUSINESSOBJECTSIN OHJELMISTOSTA, JOHON SAATTAA

Lisätiedot

Yleiset ehdot PALVELU. 1. Yleistä

Yleiset ehdot PALVELU. 1. Yleistä Yleiset ehdot izettle AB, 556806-0734, ( izettle ), Kungsgatan 9, 111 43 Tukholma, tarjoaa palvelua, joka mahdollistaa tili- ja luottokorttimaksujen vastaanottamisen matkapuhelimen ja tabletin välityksellä

Lisätiedot

Käyttöoikeussopimus. Käyttöoikeussopimuksen ehdot

Käyttöoikeussopimus. Käyttöoikeussopimuksen ehdot Käyttöoikeussopimus Garmin-laitteen ohjelmisto ("ohjelmisto") on Garmin Ltd.:n tai sen tytäryhtiöiden ("Garmin") omaisuutta. Garmin-laitteen sisältämät tai sen mukana toimitetut tiedot ("Karttatiedot")

Lisätiedot

Yleiset Sopimusehdot. 1. Tietoja Meistä, edustajistamme ja Yleisistä Sopimusehdoista

Yleiset Sopimusehdot. 1. Tietoja Meistä, edustajistamme ja Yleisistä Sopimusehdoista Yleiset Sopimusehdot Tämä verkkosivu yhdessä siinä mainittujen dokumenttien kanssa muodostaa yleiset sopimusehdot (jäljempänä, Yleiset Sopimusehdot ). Toimitamme verkkopalveluissamme www.zalando.fi sekäwww.emeza.com

Lisätiedot

ADOBE Ohjelmiston käyttöoikeussopimus

ADOBE Ohjelmiston käyttöoikeussopimus ADOBE Ohjelmiston käyttöoikeussopimus TIEDOKSI KÄYTTÄJÄLLE: LUKEKAA TÄMÄ SOPIMUS HUOLELLISESTI. KOPIOIMALLA TAI ASENTAMALLA OHJELMISTON TAI SEN OSAN TAI KÄYTTÄMÄLLÄ OHJELMISTOA TAI JOTAKIN SEN OSAA HYVÄKSYTTE

Lisätiedot

1(4) VATTENFALL OY:N ONLINE-PALVELUN KÄYTTÖEHDOT

1(4) VATTENFALL OY:N ONLINE-PALVELUN KÄYTTÖEHDOT 1(4) VATTENFALL OY:N ONLINE-PALVELUN KÄYTTÖEHDOT 1. Yleistä Nämä ovat Vattenfall Oy:n (jäljempänä Vattenfall ) OnLine-palvelun ja siihen liittyvän sovelluksen, sivuston, sisällön sekä ohjelmiston (jäljempänä

Lisätiedot

ActivEngagen käyttöoikeus- ja tukipalvelusopimus

ActivEngagen käyttöoikeus- ja tukipalvelusopimus ActivEngagen käyttöoikeus- ja tukipalvelusopimus Tämän ActivEngagen käyttöoikeus- ja tukipalvelusopimuksen ( sopimus ) osapuolet ovat ( asiakas ), jonka päätoimipaikka on, ja Promethean-yksikkö ( Promethean

Lisätiedot

BUSINESS OBJECTSIN LISENSSISOPIMUS BUSINESS OBJECTS ENTERPRISE XI 3.1 OHJELMISTOPAKETTI

BUSINESS OBJECTSIN LISENSSISOPIMUS BUSINESS OBJECTS ENTERPRISE XI 3.1 OHJELMISTOPAKETTI BUSINESS OBJECTSIN LISENSSISOPIMUS BUSINESS OBJECTS ENTERPRISE XI 3.1 OHJELMISTOPAKETTI TÄRKEÄÄ. LUE HUOLELLISESTI: TÄMÄ ON SINUN (JÄLJEMPÄNÄ "LISENSSINSAAJA") JA BUSINESS OBJECTSIN VÄLINEN OIKEUDELLINEN

Lisätiedot

UNIBLUEN YHTEISTYÖKUMPPANISOPIMUS

UNIBLUEN YHTEISTYÖKUMPPANISOPIMUS UNIBLUEN YHTEISTYÖKUMPPANISOPIMUS Viimeksi päivitetty: 02.04.2013. 1. Esittely 1.1. Tämä Yhteistyökumppanisopimus(johon tästä lähtien viitataan nimellä Sopimus ) solmitaan Uniblue Systems Ltd:n (Orange

Lisätiedot