Norton ConnectSafe -palvelun käyttöehdot

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Norton ConnectSafe -palvelun käyttöehdot"

Transkriptio

1 Norton ConnectSafe -palvelun käyttöehdot Norton ConnectSafe -palvelun ("palvelu") tarjoaja on Pohjois- ja Etelä-Amerikassa Symantec Corporation, Euroopassa, Lähi-idässä ja Afrikassa Symantec Limited ja Tyynenmeren Aasiassa sekä Japanissa Symantec Asia Pacific Pte Ltd ("Symantec"). Käyttäessään tätä web-sivustoa ("web-sivusto") tai palvelua käyttäjä sitoutuu noudattamaan alla esitettyjä laillisesti sitovia käyttöehtoja, Symantecin verkkotietosuojakäytäntöjä, jotka löytyvät osoitteesta sekä Symantecin websivujen lakisääteisiä ilmoituksia, jotka löytyvät osoitteesta Näistä käytetään yhteisnimikettä "käyttöehdot". Jälkimmäisessä tapauksessa käyttäjä ymmärtää ja hyväksyy, että Symantec katsoo palvelua käyttävän käyttäjän hyväksyneen tämän sopimuksen ehdot ja kaikki soveltuvat lisäkäytännöt tästä hetkestä lähtien Nämä käyttöehdot koskevat vain tämän web-sivuston ja palvelun käyttöä, ellei nimenomaisesti toisin mainita. Muilla Symantecin hallinnoimilla websivustoilla voi olla omat käyttöehtonsa. Nämä käyttöehdot eivät koske hallittujen palvelujen tarjoajia. Tällaisten käyttäjien tulee ottaa yhteyttä Symanteciin osoitteessa ja pyytää lisätietoja palvelun tarjoamisesta omille asiakkailleen. 1. KÄYTTÖOIKEUS. RAJOITETTU KÄYTTÖOIKEUS Kun käyttäjä hyväksyy nämä käyttöehdot ja muut soveltuvat käytännöt, jotka on määritetty koskemaan palvelua ja joita voidaan ajoittain päivittää, ja noudattaa niitä, Symantec myöntää käyttäjälle rajoitetun, ei-poissulkevan, ei-siirrettävän ja ei-alilisensoitavan käyttöoikeuden websivustoon ja palveluun kauden aikana (määritetty alla) Symantecin teollisoikeuksien puitteissa. Tämän lisäksi Symantec voi tarjota käyttäjälle palvelun käyttöön liittyvän ja sitä varten asennettavan asiakasohjelmistolatauksen, tietoja tai muuta sisältöä sekä painetun tai sähköisen käyttöoppaan. Kun käyttäjä hyväksyy nämä käyttöehdot ja noudattaa niitä, Symantec myöntää käyttäjälle rajoitetun, ei-poissulkevan, ei-alilisensoitavan ja ei-siirrettävän oikeuden asentaa ladattavan asiakasohjelmiston ja käyttää sitä kauden aikana. 2. REKISTERÖITYMINEN Joissakin tapauksissa toiseen Symantecin palveluun jo rekisteröityneiden käyttäjien ei tarvitse rekisteröityä uudelleen käyttääkseen web-sivustoa ja palvelua. Näissä tapauksissa käyttäjästä tulee "rekisteröitynyt käyttäjä" hyväksyttyään nämä käyttöehdot. Muissa tapauksissa käyttäjän tulee luoda käyttäjätili täyttämällä Symantecin rekisteröintilomake käyttääkseen web-sivustoa ja palveluja. Tarkastettuaan rekisteröintitiedot Symantec yksinoikeudella päättää käyttäjätunnuksen ja salasanan antamisesta käyttäjälle, josta tulee rekisteröity käyttäjä näiden palveluehtojen hyväksymisen jälkeen. Käyttäjä vakuuttaa, että kaikki Symantecille rekisteröintilomakkeella annetut käyttäjätiedot ovat oikein. Mikäli käyttäjä antaa rekisteröintilomakkeella virheellistä tai puutteellista tietoa, Symantec voi välittömästi hylätä tilin. Rekisteröityneet käyttäjät ovat vastuussa salasanansa salassa pitämisessä, eivätkä saa antaa käyttäjätunnusta tai salasanaa toisen henkilön käyttöön. Käyttäjä sitoutuu ilmoittamaan Symantecille välittömästi havaitusta käyttäjätunnuksen tai salasanan luvattomasta käytöstä. Käyttäjä on yksin vastuussa web-sivuston ja palvelun käytöstä ja vastaa kaikista omilla käyttäjätunnuksillaan tehdyistä tapahtumista ja toiminnasta riippumatta siitä, kuka niitä käyttää. 3. MUUTOKSET JA TARKISTUKSET Palveluita koskevat muutokset

2 Symantec pidättää oikeuden tehdä muutoksia palveluihin tai lakkauttaa ne ilman erillistä ilmoitusta käyttäjälle. Symantec ei ole vastuussa käyttäjälle tai kolmansille osapuolille palveluun tekemistään muutoksista tai palvelun lakkauttamisesta. Käyttöehtoja koskevat muutokset Käyttäjä hyväksyy, että Symantec voi koska tahansa tehdä muutoksia näihin käyttöehtoihin ja muihin näissä käyttöehdoissa mainittuihin Symantecin käytäntöihin julkaisemalla tarkistetun version kyseisestä asiakirjasta palveluun liittyvällä web-sivustolla. Tarkistukset voimassa julkaisemisen jälkeen Kaikki käyttöehtoihin ja muihin käytäntöihin tehdyt tarkistukset tulevat voimaan heti, kun ne on julkaistu web-sivustolla. Käyttäjä on velvollinen tarkistamaan Symantec.com-sivuston ja websivuston säännöllisesti käyttöehtoihin tai muihin soveltuviin käytäntöihin tehtyjen muutosten varalta. Käytön jatkaminen katsotaan tarkistettujen ehtojen hyväksymiseksi. Jatkamalla palveluiden käyttöä tai vastaanottamista käyttöehtoihin tai muihin käytäntöihin tehtyjen tarkistusten voimaantulopäivän jälkeen käyttäjä hyväksyy tarkistetun ehdon. 4. KAUSI JA SEN PÄÄTTÄMINEN Kausi Palvelukausi ("kausi") alkaa, kun käyttäjä hyväksyy nämä käyttöehdot tai niihin tehdyt muutokset toimimalla yllä kuvaillulla tavalla, ja on voimassa, kunnes käyttäjä tai Symantec päättää sen tässä osassa kuvailtujen ehtojen mukaisesti. Päättäminen Käyttäjä hyväksyy, että palvelu on Symantecin tarjoama palvelu, jota tai jonka osia sillä on yksinoikeus muuttaa milloin tahansa tai jonka se voi harkintansa mukaan lakkauttaa toistaiseksi tai kokonaan. Symantec voi peruuttaa käyttäjän käyttöoikeuden toistaiseksi tai kokonaan tarpeelliseksi katsomastaan syystä, esimerkiksi käyttöehtojen laiminlyömisen vuoksi. 5. KÄYTTÖKATKOT JA KESKEYTYKSET Käyttäjä tunnustaa, että Symantecilla on oikeus peruuttaa käyttäjän palvelut toistaiseksi tai kokonaan yllä kuvatulla tavalla, ja tämän lisäksi sen, että (i) palveluiden tai jonkin niiden osan käyttö voidaan keskeyttää odottamattoman tai suunnittelemattoman käyttö- tai saatavuuskatkon ajaksi milloin tahansa ja mistä tahansa syystä, esimerkiksi sähköntoimituksen keskeytymisen, järjestelmän toimintahäiriön tai muun keskeytyksen vuoksi, ja että (ii) Symantecilla on oikeus, joutumatta vastuuseen käyttäjälle, keskeyttää palveluiden tai jonkin niiden osan käyttö milloin tahansa (a) suorittaakseen suunniteltuja tai suunnittelemattomia huoltotoimia tai tehdäkseen palveluihin muutoksia tai parannuksia, (b) lieventääkseen palveluihin kohdistuvan palvelunestohyökkäyksen tai muun hyökkäyksen tai muun sellaisen tapahtuman vaikutuksia, jonka Symantec harkintansa mukaan katsoo vaarantavan yhden tai useamman palvelun, Symantecin verkon ja käyttäjän tai muut Symantecin asiakkaat, jos palvelun käyttöä ei keskeytetä tai (c) jos Symantec harkintansa mukaan päättää, että jokin palvelu on lainvastainen tai että palvelun keskeyttäminen on oikeudellisista tai säännöstelyllisistä syistä välttämätöntä tai viisasta. 6. TIEDON SUOJAAMINEN Palvelu kerää tiettyjä tietoja, joihin kuuluvat seuraavat: Palveluun lähetetyt URL-osoitteet ja tiedot, jotka koskevat Symantecin mahdollisesti

3 vilpillisiksi epäilemiin URL-osoitteisiin liittyviä mahdollisia riskejä. URL-osoitteet saattavat sisältää henkilöllisyyden paljastavia tietoja, joita mahdollisesti vilpillinen sivusto yrittää kerätä ilman käyttäjän lupaa. Symantec kerää tiedot arvioidakseen ne ja varoittaakseen käyttäjää mahdollisista uhista ja riskeistä, jotka voivat liittyä tiettyihin web-sivustoihin, ennen kuin tämä avaa ne. Tietoja ei liitetä henkilötietoihin. Käyttäjän laitteen IP-osoite ja/tai MAC-osoite sekä laitetunnus palvelun toiminnan varmistamista ja käyttöoikeuden hallintaa varten. Yllä kuvattu tietojen kerääminen on tarpeellista Symantecin tuotteiden toimintojen optimoimiseksi. Tiedot saatetaan siirtää Symantec-ryhmälle Yhdysvaltoihin tai muihin maihin, joiden tietosuojalait saattavat olla vähemmän kattavia kuin ne ovat sillä alueella, jolla käyttäjä sijaitsee (mukaan lukien Euroopan unioni). Symantec on kuitenkin varmistanut, että kerätyt tiedot suojataan riittävästi siirrettäessä. Symantec pidättää itsellään oikeuden tehdä yhteistyötä palvelun käyttöön liittyvissä kyselyissä valtion tai viranomaisten kanssa. Se tarkoittaa, että Symantec voi toimittaa tuomioistuimelle tai viranomaisille asiakirjoja ja tietoja, jotka liittyvät haasteeseen, lain noudattamiseen tai valtion tutkintaan. Internetin tietoturvariskien tietoisuuden, tunnistamisen ja estämisen edistämiseksi Symantec voi luovuttaa jotkin tiedot tutkimusorganisaatioiden ja muiden tietoturvaohjelmistojen toimittajien käyttöön. Symantec saattaa myös käyttää tietoihin perustuvia tilastoja tietoturvariskisuuntauksia kuvaavien raporttien laatimisessa ja julkaisemisessa. Käyttäessään ohjelmistoa käyttäjä hyväksyy ja antaa Symantecille luvan kerätä, lähettää, tallentaa, paljastaa ja analysoida kyseisiä tietoja edellä mainittuihin tarkoituksiin. 7. VIENTIRAJOITUKSET Vientirajoitukset Käyttäjä ei saa kirjautua, ladata, käyttää tai viedä ulkomaille palvelua Yhdysvaltain vientilakien tai -säännösten tai muiden soveltuvien lakien tai säännösten vastaisesti. Käyttäjä sitoutuu noudattamaan kaikkia USA:n tai ulkomaisen toimipaikan tai viranomaisen vientilakeja, - rajoituksia ja -säännöksiä, eikä saa suoraan tai epäsuoraan tarjota tai muuten asettaa saataville Symantecin palveluja ja tuotteita kyseisten rajoitusten, lakien tai säännösten vastaisesti tai ilman vaadittavaa hyväksyntää sellaisiin tarkoituksiin, kuten kemiallisten, biologisten tai ydinjoukkotuhoaseiden kehitykseen, suunnitteluun tai valmistukseen. Käyttäjä hankkii itse tarvittavat lisenssit ja/tai erivapaudet sekä maksaa kaikki niistä aiheutuvat kulut käyttäessään Symantecin palveluja USA:n ulkopuolella. Symantecin palveluja tai niihin liittyvää tietoa tai teknologiaa ei saa ladata tai muutoin tarjota tai asettaa saataville suoraan tai epäsuoraan seuraaviin maihin: Kuuba, Irak, Iran, Pohjois-Korea, Sudan, Syyria tai muut USA:n kauppasaartoon asettamat maat. Niitä ei myöskään saa levittää näiden maiden alaisuudessa oleville yksittäisille henkilöille tai muille tahoille, eikä näiden maiden kansalaisille tai asukkaille, ellei heillä ole pysyvää oleskeluoikeutta vientisaartoon kuulumattomassa maassa, eikä myöskään henkilöille, jotka ovat USA:n valtionvarainministeriön Specially Designated Nationals - tai Blocked Persons -luettelossa tai USA:n kauppaministeriön Table of Denial Orders - luettelossa. Hyväksyessään nämä käyttöehdot käyttäjä hyväksyy yllä esitetyt vaatimukset ja vakuuttaa, ettei ole tällaisen maan kansalainen, asukas tai sen vaikutuksen alaisena eikä ole missään edellä mainituista luetteloista. Rajoitettujen oikeuksien ilmoitus Yhdysvaltain hallituksen ja sen alaisten virastojen lataamaa tai niiden puolesta ladattavaa URLosoitetta koskevat rajoitetut oikeudet. Yhdysvaltain hallinnossa tapahtuvaa käyttöä, kopiointia ja

4 julkistamista säätelevät rajoitukset, jotka on esitetty alakohdassa (c)(1)(ii), Rights in Technical Data and Computer Software -lauseke, kohta DFARS tai alakohdassa (c)(1) ja (2), Commercial Computer Software - Restricted Rights, kohta 48 CFR niiden soveltuvin osin. Valmistaja on Symantec Corporation, KÄYTTÖ- JA KÄYTTÄYTYMISSÄÄNNÖT Lainvastainen toiminta Käyttäjä ei saa käyttää web-sivustoa tai palvelua lainvastaiseen tai näissä käyttöehtoissa kiellettyyn tarkoitukseen. Käyttäjä ei saa käyttää web-sivustoa tai palvelua tavalla, joka voi vahingoittaa, kytkeä pois päältä, ylikuormittaa tai haitata Symantecin käyttäjätilien, tietokonejärjestelmien tai -verkostojen toimintaa. Käyttäjä ei saa yrittää tunkeutua luvattomasti web-sivuston tai palvelun osiin, Symantecin käyttäjätileihin, tietokonejärjestelmiin tai - verkostoihin. Käyttäjä ei saa häiritä tai yrittää häiritä web-sivuston tai palvelun tai Symantecin käyttäjätilien, tietokonejärjestelmien tai -verkostojen toimintaa. Käyttäjä ei saa käyttää botteja, verkkohakureita, scraper-ohjelmia tai muita automatisoituja keinoja päästäkseen käsiksi palveluun tai Symantecin käyttäjätileihin, tietokonejärjestelmiin tai -verkostoihin ilman Symantecin nimenomaista kirjallista lupaa. Lakien noudattaminen Symantec pidättää oikeuden tutkia ja ryhtyä ilman erillistä ilmoitusta tarvittaviin laillisiin tai muihin toimiin sellaista henkilöä tai tahoa vastaan, joka rikkoo näitä käyttöehtoja. Näihin toimiin voi kuulua esimerkiksi web-sivuston tai palvelun käytön estäminen. 9. SYMANTECIN AINEETON OMAISUUS Tämä web-sivusto, palvelu mukaan lukien, sisältää Symantecin arvokasta aineetonta omaisuutta. Käyttäjä voi käyttää tätä aineetonta omaisuutta sen mukaan kuin se on tarpeen palvelun käyttämiseksi. Käyttäjä ei kuitenkaan saa nimenomaisia tai oletettuja käyttöoikeuksia tai oikeuksia Symantecin aineettomaan omaisuuteen, johon hän pääsee käsiksi web-sivuston tai palvelun kautta. Tavaramerkit Symantec, Symantecin logo ja muu niihin liittyvä grafiikka, logot, palvelumerkit ja tuotenimet, joita web-sivustolla käytetään ovat Symantecin tai sen lisenssinhaltijoiden tavaramerkkejä, eikä niitä saa käyttää ilman nimenomaista kirjallista lupaa. Muut web-sivustolla mahdollisesti esiintyvät tunnukset voivat olla niiden omistajien tavaramerkkejä. 10. VASTUUVAPAUS Käyttäjä vapauttaa vastuusta, puolustaa ja pitää syyttömänä Symantecia, sen tytäryhtiöitä, toimihenkilöitä, edustajia, yhteisbrändäyskumppaneita ja muita yhteistyökumppaneita sekä työntekijöitä kaikkien niiden kanteiden, vaatimusten, menetysten, vahinkojen, kulujen ja muiden vastuiden, kuten asianajajien palkkioiden, osalta, jotka ovat syntyneet seuraavien tapahtumien tuloksena tai liittyvät niihin: (a) käyttäjän palveluun lähettämät URL-osoitteet, (b) web-sivuston tai palvelun käyttö tai väärinkäyttö, (c) näiden käyttöehtojen rikkominen tai (d) muiden oikeuksien, kuten mutta ei pelkästään kolmannen osapuolen aineettomien omistusoikeuksien, rikkominen. 11. KOLMANSIEN OSAPUOLTEN SIVUSTOT Web-sivustolla ja palveluissa voi olla linkkejä muihin web-sivustoihin tai resursseihin. Koska nämä eivät ole Symantecin valvonnan alla, käyttäjä hyväksyy, että Symantec ei vastaa tällaisten ulkoisten sivustojen tai resurssien saatavuudesta. Symantec ei myöskään suosittele tai vastaa

5 näiden sivustojen tai resurssien tarjoamasta sisällöstä, mainonnasta, tuotteista tai muusta materiaalista. Käyttäjän yhteydenpito ja liiketoimet Symantecin palvelujen kautta löytämiensä kolmansien osapuolien kanssa, kuten tuotteiden ja palveluiden maksaminen ja toimitus sekä muut kyseisiin toimiin liittyvät ehdot ja takuut, ovat käyttäjän ja kolmansien osapuolien välinen asia. Käyttäjä hyväksyy, että Symantec ei ole vastuussa (a) kolmansien osapuolien tuotteiden tai palveluiden laadusta ja (b) myyjän kanssa tehdyn sopimuksen ehtojen täyttymisestä, kuten tuotteiden ja palveluiden toimittamisesta sekä ostettujen tuotteiden ja palveluiden takuuvelvoitteista. Käyttäjä myös hyväksyy, että Symantec ei vastaa suoraan eikä epäsuoraan vahingoista tai menetyksistä, jotka aiheutuvat tai mahdollisesti aiheutuvat sen seurauksena, että käyttäjä on käyttänyt tai nojautunut kolmannen osapuolen sivuston tai resurssien tarjoamiin tuotteisiin, palveluihin tai sisältöön. Käyttäjä myös kantaa kaikki riskit, jotka liittyvät kolmansien osapuolien tarjoaman sisällön käyttöön. 12. VASTUUNRAJOITUKSET ELLEI NIMENOMAISESTI TOISIN MAINITA, KÄYTTÄJÄ KÄYTTÄÄ WEB-SIVUSTOA JA PALVELUA OMALLA VASTUULLAAN. WEB-SIVUSTO JA PALVELU TARJOTAAN "SELLAISENAAN" JA "SAATAVUUDEN MUKAAN". LAIN SALLIMISSA ENIMMÄISRAJOISSA, SYMANTEC NIMENOMAISESTI IRTISANOUTUU KAIKESTA VASTUUSTA KAIKKIEN NIMENOMAISTEN JA OLETETTUJEN TAKUIDEN JA EHTOJEN OSALTA, MUKAAN LUKIEN KAUPANKÄYNNIN KOHTEEKSI SOVELTUVUUTTA, TIETTYYN TARKOITUKSEEN SOPIVUUTTA, VIRHEETTÖMYYTTÄ, JÄRJESTELMÄN YHTEENSOPIVUUTTA, HILJAISTA NAUTINTOA, OMISTUSOIKEUTTA JA KOLMANSIEN OSAPUOLIEN OIKEUKSIEN LOUKKAAMATTOMUUTTA KOSKEVAT OLETETUT TAKUUT JA EHDOT. EDELLÄ MAINITTUA RAJOITTAMATTA SYMANTEC EI SIIS TAKAA, ETTÄ (i) WEB-SIVUSTO TAI PALVELU VASTAA KÄYTTÄJÄN VAATIMUKSIA, (ii) WEB-SIVUSTO TAI PALVELU TOIMII HÄIRIÖTTÄ, AJALLAAN, TURVALLISESTI JA VIRHEETTÖMÄSTI, (iii) WEB-SIVUSTOLTA TAI PALVELUSTA SAADUT NEUVOT OVAT VIRHEETTÖMIÄ TAI LUOTETTAVIA, (iv) KÄYTTÄJÄN WEB-SIVUSTOLTA TAI PALVELUSTA SAAMIEN TAI OSTAMIEN TUOTTEIDEN, PALVELUIDEN, TIEDON TAI MUUN MATERIAALIN LAATU VASTAA ODOTUKSIA TAI (v) WEB-SIVUSTOLLA TAI PALVELUSSA OLEVAT VIRHEET KORJATAAN. 13. KORVAUSVASTUUN RAJAAMINEN Vastuun rajoitus KÄYTTÄJÄ VAPAAEHTOISESTI JA YKSISELITTEISESTI LUOPUU KAIKISTA VASTUUVAATIMUKSISTA SYMANTECIA KOHTAAN. SYMANTEC EI VASTAA MISTÄÄN EPÄSUORISTA, SATUNNAISISTA, ERITYISISTÄ, VÄLILLISISTÄ TAI ESIMERKILLISISTÄ VAHINGOISTA, JOTKA JOHTUVAT WEB-SIVUSTOSTA TAI PALVELUSTA JA JOTKA OVAT KÄYTTÄJÄN TAI KOLMANSIEN OSAPUOLIEN AIHEUTTAMIA. NÄIHIN KUULUVAT MUUN MUASSA LIIKEVOITTOON, LIIKEARVOON, KÄYTTÖÖN, TIETOON JA MUIHIN AINEETTOMIIN MENETYKSIIN LIITTYVÄT VAHINGOT, VAIKKA SYMANTECILLE OLISI ILMOITETTU TÄLLAISTEN VAHINKOJEN MAHDOLLISUUDESTA. EDELLÄ MAINITTUA RAJOITTAMATTA SYMANTEC EI SIIS VASTAA KÄYTTÄJÄLLE (i) WEB-SIVUSTON TAI PALVELUN KÄYTÖSTÄ TAI KÄYTTÄMÄTTÖMYYDESTÄ, (ii) KÄYTTÄJÄN LÄHETTÄMÄN TIEDON LUVATTOMASTA KÄYTÖSTÄ TAI MUUTTAMISESTA TAI (iii) KÄYTTÄJÄN TIEDOSTOJEN SUOJAAMISESTA VIRUKSILTA, MADOILTA, TROIJALAISILTA TAI MUILTA KOODEILTA, JOTKA SISÄLTÄVÄT SAASTUNEITA TAI TUHOAVIA OMINAISUUKSIA. MISSÄÄN TAPAUKSESSA SYMANTECIN KUMULATIIVINEN WEB-SIVUSTOON TAI PALVELUUN LIITTYVÄ KOKONAISVASTUU EI YLITÄ VIITTÄKYMMENTÄ (50) YHDYSVALTAIN DOLLARIA.

6 Rajoitukset KAIKKI LAINSÄÄDÄNTÖALUEET EIVÄT SALLI TIETTYJÄ TAKUIDEN RAJOITUKSIA TAI TIETTYJEN VASTUIDEN VAPAUKSIA JA RAJOITUKSIA. NIILTÄ OSIN, JOILTA RAJOITUKSIA JA VAPAUKSIA PIDETÄÄN MITÄTTÖMINÄ, NÄMÄ KÄYTTÖEHDOT EIVÄT OLE VOIMASSA. 14. YLEISTÄ Sopimus Nämä käyttöehdot muodostavat käyttäjän ja Symantecin välisen sopimuksen ja määrittävät käyttäjälle web-sivuston ja palvelun käyttöehdot. Nämä ehdot korvaavat kaikki aikaisemmat tätä aihetta koskevat kirjalliset ja suulliset sopimukset käyttäjän ja Symantecin välillä. Muut erilliset ja lisäehdot voivat koskea käyttäjää, mikäli hän käyttää tai ostaa muita Symantecin tuotteita, palveluja, niihin liittyviä palveluja tai kolmansien osapuolten tarjoamaa sisältöä tai ohjelmistoa. Sovellettava lainsäädäntö ja lainkäyttöalue Pohjois- ja Etelä-Amerikassa näihin käyttöehtoihin sovelletaan Kalifornian osavaltion lainsäädäntöä huomioimatta lakien ristiriitaa koskevia säännöksiä. Käyttäjä hyväksyy, että websivustoa tai palvelua koskevat vaateet, korvausvaatimukset, kiistat tai kanteet ratkaistaan Kalifornian pohjoisen piirikunnan oikeusistuimessa ja niihin sovelletaan sen yksinomaista lainsäädäntöä. Yhdysvaltain ulkopuolella näihin käyttöehtoihin sovelletaan Englannin ja Walesin lakeja. Edellä esitetystä huolimatta nämä käyttöehdot eivät rajoita asiakkaan kuluttajansuojalain tai muiden lainkäyttöalueella sovellettavien lakien mukaisia oikeuksia. Käyttäjä ja Symantec sitoutuvat noudattamaan tätä lainsäädäntöä ja täten käyttäjä suostuu siihen, että kyseisten oikeusistuinten tuomiovaltaa käytetään kanteiden ja muiden oikeustoimenpiteiden ratkaisemisessa. Symantec ei takaa, että tämän sivuston tietojen käyttäminen on sallittua tai mahdollista kaikissa maissa ja kieltää sivuston käytön maissa, joissa sen sisältöä pidetään lainvastaisena. Tämän palvelun käyttäjät käyttävät sivustoa omasta aloitteestaan ja ovat vastuussa siitä, että sivusto täyttää soveltuvan lainsäädännön vaatimukset. Oikeuksista luopuminen Mikäli Symantec ei pysty noudattamaan ja panemaan täytäntöön jotakin näissä käyttöehdoissa esitettyä oikeutta tai sopimusehtoa, se ei kuitenkaan tarkoita kyseisestä oikeudesta tai ehdosta luopumista. Vaikka jokin käyttöehdoista todettaisiin toimivaltaisessa oikeusistuimessa mitättömäksi, käyttäjä hyväksyy, että oikeus pyrkii päätöksessään huomioimaan osapuolten aikeet, kuten esitetty sopimusehdoissa, ja että muut palvelun käyttöehdot säilyvät voimassa ennallaan. Erotettavuus Jos jokin tässä asiakirjassa esitetty lauseke tai sopimusehto määritetään laittomaksi, mitättömäksi tai täytäntöönpanokelvottomaksi nykyisen tai tulevan lainsäädännön puitteissa, se voidaan määrittää tällaiseksi ilman, että se aiheuttaa muutoksia jäljelle jäävien lausekkeiden ja sopimusehtojen toimeenpanokelpoisuudessa. Kappalejako Nämä käyttöehdot on jaettu kappaleisiin selvyyden vuoksi, eikä otsikoinnilla ole laillisia tai sopimuksellisia vaikutuksia. CPS / ConnectSafe 2.0 / Global

7 Copyright 2013 Symantec Corporation. Kaikki oikeudet pidätetään.

KILPAILUTTAMO PALVELU

KILPAILUTTAMO PALVELU YLEISET KÄYTTÖEHDOT LAATIMALLA, ESIKATSELEMALLA, SELAAMALLA, LÄHETTÄMÄLLÄ, VASTAANOTTAMALLA TAI LUKEMALLA TARJOUSPYYNNÖN KILPAILUTTAMO:N WWW-SIVUILTA (MYÖHEMMIN PALVELU) SEN LAATIJA (MYÖHEMMIN ASIAKAS)

Lisätiedot

Suomen Telemarkkinointiliitto ry:n suoramarkkinointikieltopalvelujen ja www - sivujen käyttöehdot

Suomen Telemarkkinointiliitto ry:n suoramarkkinointikieltopalvelujen ja www - sivujen käyttöehdot Suomen Telemarkkinointiliitto ry:n suoramarkkinointikieltopalvelujen ja www - sivujen käyttöehdot 1. Käyttöehtojen tarkoitus ja sisältö 1.1 Nämä käyttöehdot (jäljempänä Ehdot ) koskevat Suomen Telemarkkinointiliitto

Lisätiedot

Käyttöehdot ja evästekäytäntö

Käyttöehdot ja evästekäytäntö Käyttöehdot ja evästekäytäntö Evästekäytäntö Kaikki Lapti Group Oy:n (myöhemmin Lapti) verkkosivustot käyttävät evästeitä. Evästeiksi (keksi/cookie) kutsutaan pieniä tekstitiedostoja, jotka selain voi

Lisätiedot

SITO KAIKU PALVELUN KÄYTTÖEHDOT

SITO KAIKU PALVELUN KÄYTTÖEHDOT SITO KAIKU PALVELUN KÄYTTÖEHDOT 1. YLEISTÄ Tervetuloa Sito-yhtiöiden (jäljempänä Sito ) Kaiku-palveluun (jäljempänä Palvelu ). Palvelun käyttöä koskevat seuraavat sopimusehdot (jäljempänä Sopimusehdot

Lisätiedot

Käyttöehdot. 1. Käyttöehtojen tarkoitus ja soveltamisala

Käyttöehdot. 1. Käyttöehtojen tarkoitus ja soveltamisala 1.5.2016 Käyttöehdot 1. Käyttöehtojen tarkoitus ja soveltamisala 1.1 Näitä käyttöehtoja sovelletaan Palveluntarjoajan ja Edenred Finland Oy:n ( Edenred ) väliseen sopimukseen. Palveluntarjoaja voi näiden

Lisätiedot

Palvelun avulla ei saa välittää eikä Palvelun tarjoajan palvelimelle saa tallentaa materiaalia:

Palvelun avulla ei saa välittää eikä Palvelun tarjoajan palvelimelle saa tallentaa materiaalia: Rouhia Oy:n (jäljempänä "Palvelun tarjoaja") ylläpitämä Reactored on pilvipalveluna toimiva verkkopalvelu, jota käytetään internet-selaimella. Palvelu on tarkoitettu ensi sijassa oppilaitosten sekä yksittäisten

Lisätiedot

Online-jako 2.0 Nokia N76-1

Online-jako 2.0 Nokia N76-1 Online-jako 2.0 Nokia N76-1 EI TAKUUTA Laitteen mukana tulevien kolmansien osapuolten sovellusten valmistajat ja omistajat voivat olla henkilöitä tai yhteisöjä, jotka eivät liity Nokiaan. Nokia ei omista

Lisätiedot

Kainuun Omasote palvelun yleiset käyttöehdot. 1. Yleistä. 2. Palveluntuottajan yhteystiedot. 3. Kolmannen osapuolen palvelut. 4.

Kainuun Omasote palvelun yleiset käyttöehdot. 1. Yleistä. 2. Palveluntuottajan yhteystiedot. 3. Kolmannen osapuolen palvelut. 4. Kainuun Omasote palvelun yleiset käyttöehdot 1. Yleistä Kainuun Omasote -palvelu on Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän (myöhemmin: Kainuun sote) ylläpitämä kuntalaislähtöistä terveydenhuoltoa

Lisätiedot

Tietosuojaseloste (5)

Tietosuojaseloste (5) 1.10.2017 1(5) Tietosuojaseloste Tässä tietosuojaselosteesta (jäljempänä tietosuojaseloste ) on kuvattu henkilötietojen käsittelykäytännöt, mukaan lukien kuvaus kerätyistä henkilötiedoista ja niiden käsittelytavoista.

Lisätiedot

Online-tulostus 4.0. 1. painos

Online-tulostus 4.0. 1. painos Online-tulostus 4.0 1. painos 2008 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People ja Nseries ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Nokia tune on Nokia Oyj:n

Lisätiedot

Lataa-sovellus. 1. painos

Lataa-sovellus. 1. painos Lataa-sovellus 1. painos 2008 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People ja Nseries ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Nokia tune on Nokia Oyj:n äänimerkki.

Lisätiedot

Safari-selaimen ohjelmistolisenssi kuluttajan näkökulmasta

Safari-selaimen ohjelmistolisenssi kuluttajan näkökulmasta -selaimen ohjelmistolisenssi kuluttajan näkökulmasta Teknologiaoikeuden seminaari 2008 n rajaus Rajaus -selaimen lisenssisopimus kuluttajan näkökulmasta Lyhyellä etsimisellä ei löytynyt erityisemmin artikkeleita

Lisätiedot

B. Braun Extranetin käyttöehdot

B. Braun Extranetin käyttöehdot B. Braun Extranetin käyttöehdot 1. Soveltamisen laajuus B. Braun Melsungen AG -yhtiön (jäljempänä "B. Braun") tarjoaman B. Braun Extranetin (jäljempänä "Extranet") käyttöön sovelletaan seuraavia käyttöehtoja:

Lisätiedot

Sosiaalisen median ja Internet-palveluiden käyttöehdot opetuksessa. Elias Aarnio Innopark Oy / Educoss-hanke

Sosiaalisen median ja Internet-palveluiden käyttöehdot opetuksessa. Elias Aarnio Innopark Oy / Educoss-hanke Sosiaalisen median ja Internet-palveluiden käyttöehdot opetuksessa Elias Aarnio Innopark Oy / Educoss-hanke elias.aarnio@innopark.fi Palveluiden käyttö sisältää sopimussuhteen Erilaisten sosiaalisen median

Lisätiedot

EUROOPAN ALH-SIVUSTOJEN TOIMINTAPERIAATE

EUROOPAN ALH-SIVUSTOJEN TOIMINTAPERIAATE EUROOPAN ALH-SIVUSTOJEN TOIMINTAPERIAATE 1 Euroopan ALH-sivustojen toimintaperiaate Lisätäkseen Amwayn, Amwayn tuotteiden ja Amwayn liiketoimintamahdollisuuden tunnettavuutta sekä ALH:ien tukemiseksi liiketoiminnan

Lisätiedot

LEGO Technic Rakenna digitaalisesti! Kilpailu yleiset määräykset ja ehdot

LEGO Technic Rakenna digitaalisesti! Kilpailu yleiset määräykset ja ehdot Rakenna digitaalisesti! Määräykset ja ehdot LEGO Technic Rakenna digitaalisesti! Kilpailu yleiset määräykset ja ehdot Huomaa, että kaikkien verkkokilpailuihin osallistuvien täytyy noudattaa alla esitettyjä

Lisätiedot

NORTON-LISENSSISOPIMUS Norton Security Scan

NORTON-LISENSSISOPIMUS Norton Security Scan NORTON-LISENSSISOPIMUS Norton Security Scan TÄRKEÄÄ: LUE TÄMÄN LISENSSISOPIMUKSEN (LISENSSISOPIMUS) EHDOT HUOLELLISESTI ENNEN OHJELMISTON KÄYTTÄMISTÄ (MÄÄRITELTY ALLA). AMERIKAN MANTEREELLA ASUVILLE SYMANTEC

Lisätiedot

E H D O T. Ole hyvä ja lue nämä ehdot ( Palveluehdot ) tarkasti ennen kuin käytät palveluita.

E H D O T. Ole hyvä ja lue nämä ehdot ( Palveluehdot ) tarkasti ennen kuin käytät palveluita. GLOBAALI VERSIO (7 marraskuu 2014) P A L V E L U - E H D O T 1. JOHDANTO VOLVO haluaa tarjota sinulle parhaat mahdolliset Palvelut (jotka on määritelty jäljempänä kohdassa 1), jotta VOLVO-ajokokemuksesi

Lisätiedot

Home Media Server. Home Media Server -sovelluksen asentaminen tietokoneeseen. Mediatiedostojen hallinta. Home Media Server

Home Media Server. Home Media Server -sovelluksen asentaminen tietokoneeseen. Mediatiedostojen hallinta. Home Media Server 2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People ja Nseries ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Muut tässä asiakirjassa mainitut tuotteiden ja yritysten

Lisätiedot

RAKENNUSTIETO OY:N VERKKOPALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT

RAKENNUSTIETO OY:N VERKKOPALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT LIITE 1 RAKENNUSTIETO OY:N VERKKOPALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT 1. SOVELTAMINEN 1.1 Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Rakennustiedon verkkopalveluihin. Sopimuksen piiriin kuuluvat verkkopalvelut

Lisätiedot

Painosta koskeva tiedote. Sähköistä säteilyä koskevat tiedotteet

Painosta koskeva tiedote. Sähköistä säteilyä koskevat tiedotteet Painosta koskeva tiedote Tavaramerkit Turvaohjeita Varoitukset Sähköistä säteilyä koskevat tiedotteet Energy Star Laserilmoitus 1 Painosta koskeva tiedote 2 Huhtikuu 2001 Seuraava kappale ei ole voimassa

Lisätiedot

Oma Reittiopas. Palvelun käyttöehdot. Laadittu 30.11.2012

Oma Reittiopas. Palvelun käyttöehdot. Laadittu 30.11.2012 Oma Reittiopas Palvelun käyttöehdot Laadittu 30.11.2012 Sisällysluettelo 1 Yleistä... 3 2 Palvelun kuvaus... 3 3 Palvelun käyttäminen ja siihen rekisteröityminen... 3 4 Rekisteröintitiedot ja niiden käyttö...

Lisätiedot

Oma matkakortti. Palvelun käyttöehdot

Oma matkakortti. Palvelun käyttöehdot Oma matkakortti Palvelun käyttöehdot 1 Sisällysluettelo 1 Yleistä... 3 2 Palvelun kuvaus... 3 3 Palvelun käyttäminen ja siihen rekisteröityminen... 3 4 Rekisteröintitiedot ja niiden käyttö... 3 5 Palveluun

Lisätiedot

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Käsitteet Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus asiakkaan ja Suomen Maatalouden Laskentakeskus Oy:n välillä.

Lisätiedot

Online-jako painos

Online-jako painos Online-jako 3.1 1. painos 2008 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People ja Nseries ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Nokia tune on Nokia Oyj:n

Lisätiedot

PIKAOPAS MODEM SETUP FOR NOKIA 6310. Copyright Nokia Oyj 2002. Kaikki oikeudet pidätetään.

PIKAOPAS MODEM SETUP FOR NOKIA 6310. Copyright Nokia Oyj 2002. Kaikki oikeudet pidätetään. PIKAOPAS MODEM SETUP FOR NOKIA 6310 Copyright Nokia Oyj 2002. Kaikki oikeudet pidätetään. Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...1 2. MODEM SETUP FOR NOKIA 6310 -OHJELMAN ASENTAMINEN...1 3. PUHELIMEN VALITSEMINEN

Lisätiedot

Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Minun Maatilani ohjelmiston palvelusopimus 23.12.2015 Page 1 of 5 Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus asiakkaan

Lisätiedot

VASTIKKEELLISEN RAHOITUKSEN EHDOT 20.10.2015

VASTIKKEELLISEN RAHOITUKSEN EHDOT 20.10.2015 1. YLEISTÄ 1.1 EkoRent Oy (jäljempänä Projektikumppani ) tarjoaa Joukon Voima Oy:n (jäljempänä Rahoituksenjärjestäjä ) (jäljempänä Joukkorahoittajat ) Projektikumppanin palveluun (jäljempänä Palvelu )

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI MUISTIO Numero 1 TALOUS- JA SUUNNITTELUKESKUS Tietotekniikkaosasto 13.11.2012

HELSINGIN KAUPUNKI MUISTIO Numero 1 TALOUS- JA SUUNNITTELUKESKUS Tietotekniikkaosasto 13.11.2012 HELSINGIN KAUPUNKI MUISTIO Numero 1 13.11.2012 HELMI-EXTRANET-KÄYTTÖPOLITIIKKA SISÄLTÖ 1 Extranet-tunnuksen käyttöpolitiikka 2 Käyttäjätunnusten myöntöperusteet 3 Salasanat Käyttäjätunnuksen hyväksyttävä

Lisätiedot

OHJELMISTO- JA PALVELUSOPIMUS: NORTON FAMILY JA NORTON FAMILY PREMIER

OHJELMISTO- JA PALVELUSOPIMUS: NORTON FAMILY JA NORTON FAMILY PREMIER OHJELMISTO- JA PALVELUSOPIMUS: NORTON FAMILY JA NORTON FAMILY PREMIER TÄMÄ OHJELMISTO- JA PALVELUSOPIMUS (MYÖHEMMIN "SOPIMUS") ON SOPIMUS ASIAKKAAN JA AMERIKAN MANTEREELLA ASUVILLE SYMANTEC CORPORATION

Lisätiedot

TomTom-verkkosivustojen KÄYTTÖEHDOT

TomTom-verkkosivustojen KÄYTTÖEHDOT TomTom-verkkosivustojen KÄYTTÖEHDOT 1 Soveltamisala Nämä käyttöehdot koskevat TomTom-verkkosivustojen käyttöä. Ne sisältävät oikeuksia ja rajoïtuksia koskientomtom-verkkosivustoja. Jatkamalla tämän TomTom-verkkosivuston

Lisätiedot

Tervetuloa HP Inc:n ( HP, me tai meidän ) Mini Big Books -verkkosivustolle. Kiitos vierailusta. Toivomme, että nautit palvelustamme!

Tervetuloa HP Inc:n ( HP, me tai meidän ) Mini Big Books -verkkosivustolle. Kiitos vierailusta. Toivomme, että nautit palvelustamme! Tervetuloa HP Mini Big Books -verkkosivustolle Tervetuloa HP Inc:n ( HP, me tai meidän ) Mini Big Books -verkkosivustolle. Kiitos vierailusta. Toivomme, että nautit palvelustamme! Nämä käyttöehdot (jäljempänä

Lisätiedot

Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen Waltti- nettilatauspalvelun käyttöehdot

Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen Waltti- nettilatauspalvelun käyttöehdot Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen Waltti- nettilatauspalvelun käyttöehdot 1. Yleistä Näitä verkkopalvelun käyttöehtoja sovelletaan Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen (jäljempänä Palveluntarjoaja) tuottamaan

Lisätiedot

Seuraavat Windowsin käyttöjärjestelmäversiot tukevat Novell Filr -työpöytäsovellusta:

Seuraavat Windowsin käyttöjärjestelmäversiot tukevat Novell Filr -työpöytäsovellusta: Novell Filr -työpöytäsovellus lueminut Huhtikuu 2015 1 Tuotteen yleiskatsaus Novell Filr -työpöytäsovelluksella voit synkronoida Novell Filr -tiedostoja tietokoneesi tiedostojärjestelmän kanssa ja muokata

Lisätiedot

1(4) VATTENFALL OY:N ONLINE-PALVELUN KÄYTTÖEHDOT

1(4) VATTENFALL OY:N ONLINE-PALVELUN KÄYTTÖEHDOT 1(4) VATTENFALL OY:N ONLINE-PALVELUN KÄYTTÖEHDOT 1. Yleistä Nämä ovat Vattenfall Oy:n (jäljempänä Vattenfall ) OnLine-palvelun ja siihen liittyvän sovelluksen, sivuston, sisällön sekä ohjelmiston (jäljempänä

Lisätiedot

LOPPUKÄYTTÄJÄN LISENSSISOPIMUS SEAGATEN OHJELMISTOLLE

LOPPUKÄYTTÄJÄN LISENSSISOPIMUS SEAGATEN OHJELMISTOLLE LOPPUKÄYTTÄJÄN LISENSSISOPIMUS SEAGATEN OHJELMISTOLLE LUKEKAA TÄMÄ LOPPUKÄYTTÄJÄN LISENSSISOPIMUS ( LISENSSISOPIMUS ) HUOLELLISESTI. VALITSEMALLA HYVÄKSYN TAI RYHTYMÄLLÄ LATAAMAAN, ALOITTAMALLA ASENTAMAAN,

Lisätiedot

Yritysfiltteri Pro Käyttöehdot

Yritysfiltteri Pro Käyttöehdot Yritysfiltteri Pro Käyttöehdot Sisällys 1 Käyttöehtojen soveltaminen... 2 2 Salassapito ja turvamenettelyt... 2 3 Laskutuskäytäntö... 3 4 Asiakastiedon tehtävät ja vastuut... 3 5 Asiakkaan tehtävät...

Lisätiedot

Turun ammattikorkeakoulu 13.09.2005 1(5) Tietojärjestelmien käyttösäännöt

Turun ammattikorkeakoulu 13.09.2005 1(5) Tietojärjestelmien käyttösäännöt Turun ammattikorkeakoulu 13.09.2005 1(5) TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT Sisällysluettelo: 1 Sääntöjen tarkoitus... 2 2 Käytön periaatteet... 2 3 Käyttöoikeus ja käyttäjätunnukset... 4 4 Käyttöoikeuden

Lisätiedot

VASTIKKEELLISEN RAHOITUKSEN EHDOT Ekorent Oy - Hietalahti

VASTIKKEELLISEN RAHOITUKSEN EHDOT Ekorent Oy - Hietalahti 1. YLEISTÄ 1.1 EkoRent Oy (jäljempänä Projektikumppani ) tarjoaa Joukon Voima Oy:n (jäljempänä Rahoituksenjärjestäjä ) välityksellä rahoittajille (jäljempänä Joukkorahoittajat ) Projektikumppanin palveluun

Lisätiedot

Paalulaskutus käyttöehdot

Paalulaskutus käyttöehdot Versio 11.08.2015 Sivu 1 / 6 1. Palvelujen käyttö Paalulaskutus käyttöehdot Kaikkeen Paalulaskutus-tuotteen käyttöön, tuotteen paalulaskutus.fi-osoitteessa olevan verkkosivuston käyttöön sekä minkä tahansa

Lisätiedot

STT:n yleiset sopimusehdot 1.1.2010

STT:n yleiset sopimusehdot 1.1.2010 YLEISET SOPIMUSEHDOT 1 (5) STT:n yleiset sopimusehdot 1. Käyttöoikeus 2. Käyttöehdot 1 Kappale päivitetty 1.1.2016 alkaen. Asiakkaalla on oikeus käyttää STT:n palvelua ja/tai siihen sisältyviä aineistoja

Lisätiedot

PALVELUKAISTA PALVELUN YLEISET KÄYTTÖEHDOT KULUTTAJALLE

PALVELUKAISTA PALVELUN YLEISET KÄYTTÖEHDOT KULUTTAJALLE PALVELUKAISTA PALVELUN YLEISET KÄYTTÖEHDOT KULUTTAJALLE 1. YLEISTÄ Palvelukaista on tarkoitettu tehostamaan kotimaisten pienyritysten lähimarkkinointia yhteisösponsoroinnin avulla. Yhteisösponsorointi

Lisätiedot

ULTIMATEMAGIC.NET YLEISET KÄYTTÖ- JA PALVELUEHDOT

ULTIMATEMAGIC.NET YLEISET KÄYTTÖ- JA PALVELUEHDOT ULTIMATEMAGIC.NET YLEISET KÄYTTÖ- JA PALVELUEHDOT Nämä päivitetyt ehdot ovat voimassa 8.3.2016 alkaen SOPIMUKSEN OSAPUOLET Palveluiden tuottajana toimii, jota tässä sopimuksessa kutsutaan myyjäksi, pidättää

Lisätiedot

Käyttöehdot 1001pelit.com

Käyttöehdot 1001pelit.com Käyttöehdot 1001pelit.com Johdanto Verkkosivuilla www.1001pelit.com (jäljempänä Verkkosivusto) voit pelata pelejä, kirjautua uutiskirjeen vastaanottajaksi ja luoda oman profiilisi, johon voit koota suosikkipelisi

Lisätiedot

Intellia.fi palveluiden käyttöehdot

Intellia.fi palveluiden käyttöehdot Intellia.fi palveluiden käyttöehdot 1. Käyttöehtojen soveltaminen Näitä sopimusehtoja sovelletaan Intellia Oy:n (myöhemmin Intellia) tuottamiin, välittämiin tai jälleenmyymiin aineistoihin ja niiden pohjalta

Lisätiedot

M-Files Cloud Vault -sopimus

M-Files Cloud Vault -sopimus M-Files Cloud Vault -sopimus Viimeisin päivitys: 24.11.2014 M-FILES OY, päätoimipaikka osoitteessa Hermiankatu 1B, FI-33720 Tampere (Y-tunnus: 0686200-7), puhelin: +358 3 3138 7500, faksi: +358 3 3138

Lisätiedot

NORTON-LISENSSISOPIMUS Norton Studio

NORTON-LISENSSISOPIMUS Norton Studio NORTON-LISENSSISOPIMUS Norton Studio TÄRKEÄÄ: LUE TÄMÄN LISENSSISOPIMUKSEN ( LISENSSISOPIMUS ) EHDOT HUOLELLISESTI ENNEN OHJELMISTON KÄYTTÄMISTÄ (MÄÄRITELTY ALLA). AMERIKAN MANTEREELLA ASUVILLE SYMANTEC

Lisätiedot

Käyttöehdot, videokoulutukset

Käyttöehdot, videokoulutukset Käyttöehdot, videokoulutukset Edita Publishing Oy PL 700, 00043 NORDIC MORNING www.editapublishing.fi Asiakaspalvelu www.edilexpro.fi edilexpro@edita.fi puh. 020 450 2040 (arkisin klo 9 16) 1 Yleistä Tämä

Lisätiedot

2.1. Vuokraoikeus, palvelun avaus, palvelu ja tietojen välittäminen

2.1. Vuokraoikeus, palvelun avaus, palvelu ja tietojen välittäminen Sopimusehdot 1. Osapuolet Aditro Oy ja Asiakas. Jatkossa Aditro Oy = Toimittaja. 2. Sopimuksen kohde 2.1. Vuokraoikeus, palvelun avaus, palvelu ja tietojen välittäminen Sopimuksen kohteena ovat Toimittajan

Lisätiedot

XEROXIN TURVATIEDOTE XRX05-008 Versio 1.0 Muutettu viimeksi: 10/08/05

XEROXIN TURVATIEDOTE XRX05-008 Versio 1.0 Muutettu viimeksi: 10/08/05 XEROXIN TURVATIEDOTE XRX05-008 Xerox MicroServer -web-palvelimessa on haavoittuvuuksia, jotka saattavat mahdollistaa järjestelmän luvattoman käytön. Seuraavassa on ohjeet alla lueteltujen laitteiden tietojen

Lisätiedot

Artist Exchange Yleiset Käyttöehdot

Artist Exchange Yleiset Käyttöehdot Artist Exchange Yleiset Käyttöehdot Viimeksi päivitetty: 20. tammikuuta 2016 Nämä käyttöehdot ( Käyttöehdot ) sääntelevät Artist Exchange Oy:n ( AEx tai me ) tarjoaman verkkopalvelun käyttöä sekä palveluun

Lisätiedot

IT-palvelujen ka yttö sa a nnö t

IT-palvelujen ka yttö sa a nnö t IT-palvelujen ka yttö sa a nnö t Tampereen yliopisto Yliopistopalvelut / tietohallinto Rehtorin päätös 28.8.2014. Sisällysluettelo 1 Soveltamisala... 2 2 Käyttövaltuudet ja käyttäjätunnus... 2 2.1 Käyttövaltuudet...

Lisätiedot

REVOLUTION-LISENSSISOPIMUS

REVOLUTION-LISENSSISOPIMUS Lisenssisopimus 1 (5) REVOLUTION-LISENSSISOPIMUS 1 OSAPUOLET Tämä lisenssisopimus ( Sopimus ) on tehty seuraavien osapuolten välillä: 1. Trainer4You Revolution Oy, y-tunnus 2623516 6, Suomessa rekisteröity

Lisätiedot

DIGITAALISIA PLAY4FREE-PALVELUJA KOSKEVA SOPIMUS Viimeisin päivitys: 14.10.2011

DIGITAALISIA PLAY4FREE-PALVELUJA KOSKEVA SOPIMUS Viimeisin päivitys: 14.10.2011 DIGITAALISIA PLAY4FREE-PALVELUJA KOSKEVA SOPIMUS Viimeisin päivitys: 14.10.2011 1. Sopimuksen laajuus. Tämä Sopimus määrittää käyttäjän Play4Free Funds - pisteiden, -rahojen ja -kolikoiden tai muun EA:n

Lisätiedot

2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People ja Nseries ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.

2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People ja Nseries ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. 2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People ja Nseries ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Muut tässä asiakirjassa mainitut tuotteiden ja yritysten

Lisätiedot

Yleiset toimitusehdot Asiantuntijapalvelut

Yleiset toimitusehdot Asiantuntijapalvelut Asiantuntijapalvelut SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 2 1.1 Soveltaminen... 2 1.2 Työmenetelmät... 2 2 TOIMITTAJAN VELVOLLISUUDET... 2 2.1 Yleistä... 2 2.2 Tiedottaminen palvelun edistymisestä... 2 3 TILAAJAN

Lisätiedot

Tapahtumat.infon käyttöehdot

Tapahtumat.infon käyttöehdot Tapahtumat.infon käyttöehdot Näitä verkkopalveluiden käyttöehtoja sovelletaan Tapahtumat.info:n (jäljempänä palveluntarjoaja) tuottamiin ja ylläpitämiin verkkopalveluihin. Verkkopalvelut tarkoittavat näissä

Lisätiedot

Itella atarget verkkopalvelun käyttöehdot

Itella atarget verkkopalvelun käyttöehdot Käyttöehdot 1 (6) Itella atarget verkkopalvelun käyttöehdot Käyttöehdot 2 (6) Sisällysluettelo 1 Yleistä... 3 2 Määritelmiä... 3 3 Käyttöehtojen voimaantulo ja voimassaolo... 3 4 Palvelun huomioitavia

Lisätiedot

PHYSIOBIT OY, FYSIAPP-DESKTOP -OHJELMAN KÄYTTÖEHDOT

PHYSIOBIT OY, FYSIAPP-DESKTOP -OHJELMAN KÄYTTÖEHDOT PHYSIOBIT OY, FYSIAPP-DESKTOP -OHJELMAN KÄYTTÖEHDOT 1. Käyttöehtojen hyväksyminen FysiApp -palvelun ( Palvelu ), joka koostuu FysiApp -ohjelmistoista ja näiden sisällöistä ja niillä toteutettavista, alla

Lisätiedot

Online-jako painos

Online-jako painos Online-jako 3.1 1. painos 2008 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People ja Nseries ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Nokia tune on Nokia Oyj:n

Lisätiedot

Norton Virus Protection Promise -palvelun käyttöehdot

Norton Virus Protection Promise -palvelun käyttöehdot Norton Virus Protection Promise -palvelun käyttöehdot SEURAAVAT EHDOT ("EHDOT") MUODOSTAVAT LAILLISEN JA PÄTEVÄN SOPIMUKSEN SYMANTEC CORPORATION -YHTIÖN JA/TAI SEN TYTÄRYHTIÖIDEN ("SYMANTEC") JA KÄYTTÄJÄN

Lisätiedot

IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA LUONNOS

IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA LUONNOS 20.4.2015 IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA 1 1.1 SOVELTAMINEN Näitä erityisehtoja sovelletaan ohjelmistojen tai niiden osien toimituksiin ketterien

Lisätiedot

Asiakas voi varata Erottajan Kasinon käyttöönsä internet-osoitteessa

Asiakas voi varata Erottajan Kasinon käyttöönsä internet-osoitteessa EROTTAJAN KASINON YLEISET VARAUS- JA PERUUTUSEHDOT (VOIMASSA 1.8.2012 ALKAEN) 1. Soveltamisala Näitä Erottajan Kasinon yleisiä varaus- ja peruutusehtoja ( Yleiset Ehdot ) ja Erottajan Kasinon käyttösääntöjä

Lisätiedot

IDEXX / Vet Med Labor -laboratoriokokeiden yleiset ehdot (EMEA)

IDEXX / Vet Med Labor -laboratoriokokeiden yleiset ehdot (EMEA) IDEXX / Vet Med Labor -laboratoriokokeiden yleiset ehdot (EMEA) Ellei IDEXX:n tai Vet Med Laborin ("IDEXX") allekirjoittamassa sopimuksessa ole toisin sovittu, IDEXX:n eläinlääkäreille tai biotutkimusasiakkaille

Lisätiedot

Nokia Muunnin (CA-55) Asennusopas. 9238687 1. painos

Nokia Muunnin (CA-55) Asennusopas. 9238687 1. painos Nokia Muunnin (CA-55) Asennusopas 9238687 1. painos Copyright 2005 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän asiakirjan sisällön jäljentäminen, jakeleminen tai tallentaminen kokonaan tai osittain on kielletty

Lisätiedot

VIESTINTÄVERKKOA KOSKEVA KAUPPAKIRJA

VIESTINTÄVERKKOA KOSKEVA KAUPPAKIRJA 1(5) VIESTINTÄVERKKOA KOSKEVA KAUPPAKIRJA OSTAJANA Siilinjärven kunta ja MYYJÄNÄ Savon Kuituverkko Oy 2(5) 1. SOPIJAPUOLET 1.1 Siilinjärven kunta Y-tunnus: 0172718-0 PL 5, Kasurilantie 1, 71800 SIILINJÄRVI

Lisätiedot

1 www.enterpay.fi/laskuyritykselle SISÄLLYSLUETTELO 1 MIKÄ ON LASKU YRITYKSELLE?... 3 2 KIRJAUTUMINEN PALVELUUN... 3 3 KÄYTTÄJIEN HALLINNOINTI: KÄYTTÖOIKEUKSIEN MYÖNTÄMINEN... 6 4 MYYNNIN SIIRTO LASKUTUKSEEN...

Lisätiedot

Compaqin takuu Presario-tuotteille

Compaqin takuu Presario-tuotteille 1 Compaqin takuu Presario-tuotteille Compaq antaa tälle laitteistolle materiaali- tai valmistusviat kattavan takuun, joka sisältää seuraavat takuupalvelut 12 kuukauden korjaamotakuu (ilmaiset osat ja korjaustyö)

Lisätiedot

PHYSIOBIT OY, FYSIAPP-MOBIILI- JA WEB-SOVELLUKSEN KÄYTTÖEHDOT

PHYSIOBIT OY, FYSIAPP-MOBIILI- JA WEB-SOVELLUKSEN KÄYTTÖEHDOT PHYSIOBIT OY, FYSIAPP-MOBIILI- JA WEB-SOVELLUKSEN KÄYTTÖEHDOT 1. Käyttöehtojen hyväksyminen FysiApp -palvelun ( Palvelu ), joka koostuu FysiApp -ohjelmistoista ja näiden sisällöistä ja niillä toteutettavista,

Lisätiedot

OULUNKAAREN OMAHOITOPALVELUN YLEISET KÄYTTÖEHDOT

OULUNKAAREN OMAHOITOPALVELUN YLEISET KÄYTTÖEHDOT 1. Yleistä OULUNKAAREN OMAHOITOPALVELUN YLEISET KÄYTTÖEHDOT 28.6.2011 Oulunkaaren omahoitopalvelu on Oulunkaaren kuntayhtymän (jäljempänä: kuntayhtymä) ylläpitämä kuntalaislähtöistä terveydenhuoltoa edistävä

Lisätiedot

Palvelut / 3

Palvelut / 3 Palvelut 26.9.2016 1 / 3 Kaivulupa.fi -johtoselvityspalvelun käyttöehdot 1. Määritelmät 2. Palvelun tarkoitus Maanalaisilla rakenteilla tarkoitetaan maanalaisia kaapeleita, vesi-, viemäri-, kaukolämpö-,

Lisätiedot

OSAKEKAUPPAKIRJA. Lappeenrannan kaupungin. Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy:n. välillä. (jäljempänä Kauppakirja )

OSAKEKAUPPAKIRJA. Lappeenrannan kaupungin. Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy:n. välillä. (jäljempänä Kauppakirja ) OSAKEKAUPPAKIRJA Lappeenrannan kaupungin ja Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy:n välillä (jäljempänä Kauppakirja ) 1. Kaupan osapuolet 1.1 Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy (y-tunnus 0433221-3), Valtakatu 44,

Lisätiedot

Käyttöoikeussopimus. Käyttöoikeussopimuksen ehdot

Käyttöoikeussopimus. Käyttöoikeussopimuksen ehdot Käyttöoikeussopimus Garmin-laitteen ohjelmisto ("ohjelmisto") on Garmin Ltd.:n tai sen tytäryhtiöiden ("Garmin") omaisuutta. Garmin-laitteen sisältämät tai sen mukana toimitetut tiedot ("Karttatiedot")

Lisätiedot

EHDOT SEURAAVAA VARTEN: NORTON VIRUS PROTECTION PROMISE

EHDOT SEURAAVAA VARTEN: NORTON VIRUS PROTECTION PROMISE EHDOT SEURAAVAA VARTEN: NORTON VIRUS PROTECTION PROMISE SEURAAVAT EHDOT ( EHDOT ) MUODOSTAVAT LAILLISEN JA PÄTEVÄN SOPIMUKSEN SYMANTEC CORPORATION -YHTIÖN JA/TAI SEN TYTÄRYHTIÖIDEN ( SYMANTEC ) JA KÄYTTÄJÄN

Lisätiedot

Käyttämällä UPM:n WWW-palvelua sitoudut noudattamaan seuraavia ehtoja. Älä käytä palvelua, jos et hyväksy ehtoja ja suostu noudattamaan niitä.

Käyttämällä UPM:n WWW-palvelua sitoudut noudattamaan seuraavia ehtoja. Älä käytä palvelua, jos et hyväksy ehtoja ja suostu noudattamaan niitä. UPM METSÄMAAILMAN KÄYTTÖEHDOT YLEISET KÄYTTÖEHDOT Lue nämä ehdot huolellisesti, ennen kuin käytät WWW-palveluamme. Käyttämällä UPM:n WWW-palvelua sitoudut noudattamaan seuraavia ehtoja. Älä käytä palvelua,

Lisätiedot

Palveluntarjoaja tai Palveluntarjoajan partner-yritys voi käyttää tätä palvelua referenssinä, ellei Asiakas sitä erikseen kirjallisesti kiellä.

Palveluntarjoaja tai Palveluntarjoajan partner-yritys voi käyttää tätä palvelua referenssinä, ellei Asiakas sitä erikseen kirjallisesti kiellä. 1 Kä yttä jä ehdot Käyttäjäehdot voimassa 1.1.2013 alkaen. Rekisteröitymällä hyväksyt palvelun käyttöehdot. Samalla rekisteröity yritys ja henkilö antaa nimenomaisen suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn

Lisätiedot

Nokia FM-lähetin CA-300 9203671/1

Nokia FM-lähetin CA-300 9203671/1 Nokia FM-lähetin CA-300 6 3 5 7 9203671/1 VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS NOKIA Oyj vakuuttaa täten, että CA-119- tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin

Lisätiedot

Verkkopalveluiden käyttöehdot

Verkkopalveluiden käyttöehdot Verkkopalveluiden käyttöehdot Verkkopalveluiden käyttöehdot 1. Yleistä 1.1. Tätä käyttöoikeussopimusta ja sen mukaisia yleisiä ehtoja (jäljempänä "sopimus") sovelletaan sanomalehti Hämeen Sanomien tarjoamaan,

Lisätiedot

Big Brother -faniraportoijakisan säännöt ja rekisteriseloste

Big Brother -faniraportoijakisan säännöt ja rekisteriseloste Big Brother -faniraportoijakisan säännöt ja rekisteriseloste 1. Kilpailun järjestäjä,, (jäljempänä "Järjestäjä") 2. Kilpailuun osallistuminen Kilpailuun voi osallistua Internetissä täyttämällä kilpailulomakkeen.

Lisätiedot

Kuortinhistoria.fi käyttöehdot

Kuortinhistoria.fi käyttöehdot Kuortinhistoria.fi käyttöehdot Viimeksi päivitetty: 3.8.2017 1. Sopijapuolet ja sopimuksen synty Näitä Tampereen Seudun Kuljetuspalvelut Oy (Y-tunnus: 0722318-6) käyttöehtoja ( Sopimus tai Käyttöehdot

Lisätiedot

Cityterveys Lääkärin Terveyskansion käyttöehdot

Cityterveys Lääkärin Terveyskansion käyttöehdot Cityterveys Lääkärin Terveyskansion käyttöehdot 1. Käyttöehtojen soveltaminen Tämän Cityterveys Oy:n (jäljempänä Yhtiö ) tarjoaman Terveyskansio palvelun (jäljempänä Terveyskansio ) käyttäminen edellyttää,

Lisätiedot

GRAMEXIN VERKKOPALVELUN KÄYTTÖEHDOT

GRAMEXIN VERKKOPALVELUN KÄYTTÖEHDOT GRAMEXIN VERKKOPALVELUN KÄYTTÖEHDOT Gramex ry Pieni Roobertinkatu 16 A 00120 Helsinki (09) 4282 7488 www.gramex.fi TERVETULOA VERKKOPALVELUMME KÄYTTÄJÄKSI Palvelun saat käyttöösi solmimalla verkkopalvelusopimuksen.

Lisätiedot

Yhteistyösopimus. Uudenkaupungin kaupungin. Finn Sportsman Oy:n. välillä

Yhteistyösopimus. Uudenkaupungin kaupungin. Finn Sportsman Oy:n. välillä KAU Yhteistyösopimus Uudenkaupungin kaupungin ja Finn Sportsman Oy:n välillä 2 1. OSAPUOLET Tämän yhteistyösopimuksen osapuolina ovat: (1) Uudenkaupungin kaupunki (Y-tunnus: 0144036-6) Välskärintie 2 23500

Lisätiedot

V E R K K O S I V U S T O N K Ä Y T T Ä J Ä S O P I M U S

V E R K K O S I V U S T O N K Ä Y T T Ä J Ä S O P I M U S V E R K K O S I V U S T O N K Ä Y T T Ä J Ä S O P I M U S 1. EHTOJEN HYVÄKSYMINEN Kyäni Inc. ja sen tytäryhtiöt (kollektiivisesti Kyäni) tarjoavat pääsyn Kyänin verkkosivustolle osoitteessa www.kyäni.net,

Lisätiedot

KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS LUE TÄMÄ SOPIMUS.

KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS LUE TÄMÄ SOPIMUS. KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS LUE TÄMÄ SOPIMUS. TÄMÄN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUKSEN ("SOPIMUS") OSAPUOLINA OVAT MICROBIOLOGICS INC. ("YRITYS" TAI "MBL") JA YKSITYISHENKILÖ, YRITYS TAI MUU YHTEISÖ ("LOPPUKÄYTTÄJÄ" TAI "SINÄ").

Lisätiedot

XEROXIN TURVATIEDOTE XRX05-003 Http-palvelimen haavoittuvuus ESS:ssä/verkko-ohjaimessa saattaa mahdollistaa järjestelmän luvattoman käytön.

XEROXIN TURVATIEDOTE XRX05-003 Http-palvelimen haavoittuvuus ESS:ssä/verkko-ohjaimessa saattaa mahdollistaa järjestelmän luvattoman käytön. XEROXin turvatiedote XRX05-003 XEROXIN TURVATIEDOTE XRX05-003 Http-palvelimen haavoittuvuus ESS:ssä/verkko-ohjaimessa saattaa mahdollistaa järjestelmän luvattoman käytön. Seuraavassa on ohjeet alla lueteltujen

Lisätiedot

Uniblue suosittelee, että käyttäjä säilyttää tämän sopimuksen kappaleen myöhempää käyttöä varten.

Uniblue suosittelee, että käyttäjä säilyttää tämän sopimuksen kappaleen myöhempää käyttöä varten. Käyttöoikeussopimus Tämän loppukäyttäjän käyttöoikeussopimuksen (jäljempänä käyttöoikeussopimus tai sopimus ) osapuolina ovat Uniblue Systems Ltd. (C32567), Maltalla rekisteröity osakeyhtiö rekisteröidyssä

Lisätiedot

Energiapeili-raportointipalveluun rekisteröityminen yritysasiakkaana

Energiapeili-raportointipalveluun rekisteröityminen yritysasiakkaana Ohje 1 (10) Energiapeili-raportointipalveluun rekisteröityminen yritysasiakkaana Energiapeili-raportointipalveluun rekisteröityminen vaatii henkilökohtaisia pankkitunnuksia. Käytössä on yleisimpien verkkopankkien

Lisätiedot

1 MIKÄ ON ENTERPAYN YRITYSLASKU? 2 KIRJAUTUMINEN PALVELUUN

1 MIKÄ ON ENTERPAYN YRITYSLASKU? 2 KIRJAUTUMINEN PALVELUUN SISÄLLYSLUETTELO 1 MIKÄ ON ENTERPAYN YRITYSLASKU?... 3 2 KIRJAUTUMINEN PALVELUUN... 3 3 KÄYTTÄJIEN HALLINNOINTI: KÄYTTÖOIKEUKSIEN MYÖNTÄMINEN... 6 4 MYYNNIN SIIRTO LASKUTUKSEEN... 9 5 LASKUTUSPÄIVÄN MUUTTAMINEN...

Lisätiedot

PIKAOPAS MODEM SETUP

PIKAOPAS MODEM SETUP PIKAOPAS MODEM SETUP Copyright Nokia Oyj 2003. Kaikki oikeudet pidätetään. Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...1 2. MODEM SETUP FOR NOKIA 6310i -OHJELMAN ASENTAMINEN...1 3. PUHELIMEN VALITSEMINEN MODEEMIKSI...2

Lisätiedot

LIITE EASAn LAUSUNTOON 06/2012. KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../..

LIITE EASAn LAUSUNTOON 06/2012. KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../.. EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, XXX [...](2012) XXX luonnos LIITE EASAn LAUSUNTOON 06/2012 KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../.. annettu XXX Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 216/2008 mukaisesti

Lisätiedot

KÄYTTÖEHDOT EMONUM OY ( )

KÄYTTÖEHDOT EMONUM OY ( ) KÄYTTÖEHDOT EMONUM OY (25.4.2017) 1 Yleistä Nämä käyttöehdot (jäljempänä Ehdot ) määrittävät oikeudellisesti sitovat ehdot, joita sovelletaan Emonum Oy:n (jäljempänä Yritys ) verkko-osoitteessa www.emonum.com

Lisätiedot

LIITTEET. Ehdotukseen EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

LIITTEET. Ehdotukseen EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 6.2.2015 COM(2015) 48 final ANNEXES 1 to 3 LIITTEET Ehdotukseen EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS tietyn kolmannen maan antaman lainsäädännön ekstraterritoriaalisen soveltamisen

Lisätiedot

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Minun Maatilani ohjelmiston palvelusopimus 23.12.2015 Page 1 of 5 Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Käsitteet Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus

Lisätiedot

Tervetuloa Westpro cc Oy:n verkkosivuille.

Tervetuloa Westpro cc Oy:n verkkosivuille. Tervetuloa :n verkkosivuille. YKSITYISYYDEN SUOJAAMISEN PERIAATTEET JA MENETTELYT WESTPRO:N VERKKOSIVUILLA Westpro kiinnittää erityistä huomiota sinua itseäsi, yritystäsi, liiketoimiasi, tuotteitasi tai

Lisätiedot

JÄLLEENMYYNTISOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENNUSVIRASTON PALVELUOSASTO INNOFACTOR OYJ

JÄLLEENMYYNTISOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENNUSVIRASTON PALVELUOSASTO INNOFACTOR OYJ JÄLLEENMYYNTISOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENNUSVIRASTON PALVELUOSASTO JA INNOFACTOR OYJ 16.6.2014 3815172.3 SISÄLLYSLUETTELO JÄLLEENMYYNTISOPIMUS... 3 OSAPUOLET... 3 SOPIMUKSEN TAUSTA JA TARKOITUS...

Lisätiedot

Ohjattu asetusten luonti painos

Ohjattu asetusten luonti painos Ohjattu asetusten luonti 3.0 1. painos 2008 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People ja Nseries ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Nokia tune on

Lisätiedot

Valmetin tie eteenpäin

Valmetin tie eteenpäin Valmetin tie eteenpäin 31. heinäkuuta 2014 Pasi Laine, toimitusjohtaja Agenda 1 2 Valmetin tie eteenpäin Taloudelliset tavoitteet 2 July 31, 2014 Valmet Valmetin tie eteenpäin: strategia uudelleenhyväksytty

Lisätiedot

TeliaSonera CA Asiakkaan vastuut ja velvollisuudet (Subscriber Agreement)

TeliaSonera CA Asiakkaan vastuut ja velvollisuudet (Subscriber Agreement) TeliaSonera CA Asiakkaan vastuut v. 2.0 TeliaSonera CA Asiakkaan vastuut ja velvollisuudet (Subscriber Agreement) Luottavan osapuolen velvollisuudet Varmenteen hakijan ja haltijan velvollisuudet Rekisteröijän

Lisätiedot

Amway Partner Stores. Din online-mulighed fra Amway

Amway Partner Stores. Din online-mulighed fra Amway Amway Partner Stores Pyydämme sinua lukemaan nämä sivut, ennen kuin ostat tuotteita Amivon yhteistyöyritysten verkkokaupoista. Amivon yhteistyöyrityksiä koskeva ohjelma tarjoaa ostosmahdollisuuksia, jotka

Lisätiedot