Norton ConnectSafe -palvelun käyttöehdot

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Norton ConnectSafe -palvelun käyttöehdot"

Transkriptio

1 Norton ConnectSafe -palvelun käyttöehdot Norton ConnectSafe -palvelun ("palvelu") tarjoaja on Pohjois- ja Etelä-Amerikassa Symantec Corporation, Euroopassa, Lähi-idässä ja Afrikassa Symantec Limited ja Tyynenmeren Aasiassa sekä Japanissa Symantec Asia Pacific Pte Ltd ("Symantec"). Käyttäessään tätä web-sivustoa ("web-sivusto") tai palvelua käyttäjä sitoutuu noudattamaan alla esitettyjä laillisesti sitovia käyttöehtoja, Symantecin verkkotietosuojakäytäntöjä, jotka löytyvät osoitteesta sekä Symantecin websivujen lakisääteisiä ilmoituksia, jotka löytyvät osoitteesta Näistä käytetään yhteisnimikettä "käyttöehdot". Jälkimmäisessä tapauksessa käyttäjä ymmärtää ja hyväksyy, että Symantec katsoo palvelua käyttävän käyttäjän hyväksyneen tämän sopimuksen ehdot ja kaikki soveltuvat lisäkäytännöt tästä hetkestä lähtien Nämä käyttöehdot koskevat vain tämän web-sivuston ja palvelun käyttöä, ellei nimenomaisesti toisin mainita. Muilla Symantecin hallinnoimilla websivustoilla voi olla omat käyttöehtonsa. Nämä käyttöehdot eivät koske hallittujen palvelujen tarjoajia. Tällaisten käyttäjien tulee ottaa yhteyttä Symanteciin osoitteessa ja pyytää lisätietoja palvelun tarjoamisesta omille asiakkailleen. 1. KÄYTTÖOIKEUS. RAJOITETTU KÄYTTÖOIKEUS Kun käyttäjä hyväksyy nämä käyttöehdot ja muut soveltuvat käytännöt, jotka on määritetty koskemaan palvelua ja joita voidaan ajoittain päivittää, ja noudattaa niitä, Symantec myöntää käyttäjälle rajoitetun, ei-poissulkevan, ei-siirrettävän ja ei-alilisensoitavan käyttöoikeuden websivustoon ja palveluun kauden aikana (määritetty alla) Symantecin teollisoikeuksien puitteissa. Tämän lisäksi Symantec voi tarjota käyttäjälle palvelun käyttöön liittyvän ja sitä varten asennettavan asiakasohjelmistolatauksen, tietoja tai muuta sisältöä sekä painetun tai sähköisen käyttöoppaan. Kun käyttäjä hyväksyy nämä käyttöehdot ja noudattaa niitä, Symantec myöntää käyttäjälle rajoitetun, ei-poissulkevan, ei-alilisensoitavan ja ei-siirrettävän oikeuden asentaa ladattavan asiakasohjelmiston ja käyttää sitä kauden aikana. 2. REKISTERÖITYMINEN Joissakin tapauksissa toiseen Symantecin palveluun jo rekisteröityneiden käyttäjien ei tarvitse rekisteröityä uudelleen käyttääkseen web-sivustoa ja palvelua. Näissä tapauksissa käyttäjästä tulee "rekisteröitynyt käyttäjä" hyväksyttyään nämä käyttöehdot. Muissa tapauksissa käyttäjän tulee luoda käyttäjätili täyttämällä Symantecin rekisteröintilomake käyttääkseen web-sivustoa ja palveluja. Tarkastettuaan rekisteröintitiedot Symantec yksinoikeudella päättää käyttäjätunnuksen ja salasanan antamisesta käyttäjälle, josta tulee rekisteröity käyttäjä näiden palveluehtojen hyväksymisen jälkeen. Käyttäjä vakuuttaa, että kaikki Symantecille rekisteröintilomakkeella annetut käyttäjätiedot ovat oikein. Mikäli käyttäjä antaa rekisteröintilomakkeella virheellistä tai puutteellista tietoa, Symantec voi välittömästi hylätä tilin. Rekisteröityneet käyttäjät ovat vastuussa salasanansa salassa pitämisessä, eivätkä saa antaa käyttäjätunnusta tai salasanaa toisen henkilön käyttöön. Käyttäjä sitoutuu ilmoittamaan Symantecille välittömästi havaitusta käyttäjätunnuksen tai salasanan luvattomasta käytöstä. Käyttäjä on yksin vastuussa web-sivuston ja palvelun käytöstä ja vastaa kaikista omilla käyttäjätunnuksillaan tehdyistä tapahtumista ja toiminnasta riippumatta siitä, kuka niitä käyttää. 3. MUUTOKSET JA TARKISTUKSET Palveluita koskevat muutokset

2 Symantec pidättää oikeuden tehdä muutoksia palveluihin tai lakkauttaa ne ilman erillistä ilmoitusta käyttäjälle. Symantec ei ole vastuussa käyttäjälle tai kolmansille osapuolille palveluun tekemistään muutoksista tai palvelun lakkauttamisesta. Käyttöehtoja koskevat muutokset Käyttäjä hyväksyy, että Symantec voi koska tahansa tehdä muutoksia näihin käyttöehtoihin ja muihin näissä käyttöehdoissa mainittuihin Symantecin käytäntöihin julkaisemalla tarkistetun version kyseisestä asiakirjasta palveluun liittyvällä web-sivustolla. Tarkistukset voimassa julkaisemisen jälkeen Kaikki käyttöehtoihin ja muihin käytäntöihin tehdyt tarkistukset tulevat voimaan heti, kun ne on julkaistu web-sivustolla. Käyttäjä on velvollinen tarkistamaan Symantec.com-sivuston ja websivuston säännöllisesti käyttöehtoihin tai muihin soveltuviin käytäntöihin tehtyjen muutosten varalta. Käytön jatkaminen katsotaan tarkistettujen ehtojen hyväksymiseksi. Jatkamalla palveluiden käyttöä tai vastaanottamista käyttöehtoihin tai muihin käytäntöihin tehtyjen tarkistusten voimaantulopäivän jälkeen käyttäjä hyväksyy tarkistetun ehdon. 4. KAUSI JA SEN PÄÄTTÄMINEN Kausi Palvelukausi ("kausi") alkaa, kun käyttäjä hyväksyy nämä käyttöehdot tai niihin tehdyt muutokset toimimalla yllä kuvaillulla tavalla, ja on voimassa, kunnes käyttäjä tai Symantec päättää sen tässä osassa kuvailtujen ehtojen mukaisesti. Päättäminen Käyttäjä hyväksyy, että palvelu on Symantecin tarjoama palvelu, jota tai jonka osia sillä on yksinoikeus muuttaa milloin tahansa tai jonka se voi harkintansa mukaan lakkauttaa toistaiseksi tai kokonaan. Symantec voi peruuttaa käyttäjän käyttöoikeuden toistaiseksi tai kokonaan tarpeelliseksi katsomastaan syystä, esimerkiksi käyttöehtojen laiminlyömisen vuoksi. 5. KÄYTTÖKATKOT JA KESKEYTYKSET Käyttäjä tunnustaa, että Symantecilla on oikeus peruuttaa käyttäjän palvelut toistaiseksi tai kokonaan yllä kuvatulla tavalla, ja tämän lisäksi sen, että (i) palveluiden tai jonkin niiden osan käyttö voidaan keskeyttää odottamattoman tai suunnittelemattoman käyttö- tai saatavuuskatkon ajaksi milloin tahansa ja mistä tahansa syystä, esimerkiksi sähköntoimituksen keskeytymisen, järjestelmän toimintahäiriön tai muun keskeytyksen vuoksi, ja että (ii) Symantecilla on oikeus, joutumatta vastuuseen käyttäjälle, keskeyttää palveluiden tai jonkin niiden osan käyttö milloin tahansa (a) suorittaakseen suunniteltuja tai suunnittelemattomia huoltotoimia tai tehdäkseen palveluihin muutoksia tai parannuksia, (b) lieventääkseen palveluihin kohdistuvan palvelunestohyökkäyksen tai muun hyökkäyksen tai muun sellaisen tapahtuman vaikutuksia, jonka Symantec harkintansa mukaan katsoo vaarantavan yhden tai useamman palvelun, Symantecin verkon ja käyttäjän tai muut Symantecin asiakkaat, jos palvelun käyttöä ei keskeytetä tai (c) jos Symantec harkintansa mukaan päättää, että jokin palvelu on lainvastainen tai että palvelun keskeyttäminen on oikeudellisista tai säännöstelyllisistä syistä välttämätöntä tai viisasta. 6. TIEDON SUOJAAMINEN Palvelu kerää tiettyjä tietoja, joihin kuuluvat seuraavat: Palveluun lähetetyt URL-osoitteet ja tiedot, jotka koskevat Symantecin mahdollisesti

3 vilpillisiksi epäilemiin URL-osoitteisiin liittyviä mahdollisia riskejä. URL-osoitteet saattavat sisältää henkilöllisyyden paljastavia tietoja, joita mahdollisesti vilpillinen sivusto yrittää kerätä ilman käyttäjän lupaa. Symantec kerää tiedot arvioidakseen ne ja varoittaakseen käyttäjää mahdollisista uhista ja riskeistä, jotka voivat liittyä tiettyihin web-sivustoihin, ennen kuin tämä avaa ne. Tietoja ei liitetä henkilötietoihin. Käyttäjän laitteen IP-osoite ja/tai MAC-osoite sekä laitetunnus palvelun toiminnan varmistamista ja käyttöoikeuden hallintaa varten. Yllä kuvattu tietojen kerääminen on tarpeellista Symantecin tuotteiden toimintojen optimoimiseksi. Tiedot saatetaan siirtää Symantec-ryhmälle Yhdysvaltoihin tai muihin maihin, joiden tietosuojalait saattavat olla vähemmän kattavia kuin ne ovat sillä alueella, jolla käyttäjä sijaitsee (mukaan lukien Euroopan unioni). Symantec on kuitenkin varmistanut, että kerätyt tiedot suojataan riittävästi siirrettäessä. Symantec pidättää itsellään oikeuden tehdä yhteistyötä palvelun käyttöön liittyvissä kyselyissä valtion tai viranomaisten kanssa. Se tarkoittaa, että Symantec voi toimittaa tuomioistuimelle tai viranomaisille asiakirjoja ja tietoja, jotka liittyvät haasteeseen, lain noudattamiseen tai valtion tutkintaan. Internetin tietoturvariskien tietoisuuden, tunnistamisen ja estämisen edistämiseksi Symantec voi luovuttaa jotkin tiedot tutkimusorganisaatioiden ja muiden tietoturvaohjelmistojen toimittajien käyttöön. Symantec saattaa myös käyttää tietoihin perustuvia tilastoja tietoturvariskisuuntauksia kuvaavien raporttien laatimisessa ja julkaisemisessa. Käyttäessään ohjelmistoa käyttäjä hyväksyy ja antaa Symantecille luvan kerätä, lähettää, tallentaa, paljastaa ja analysoida kyseisiä tietoja edellä mainittuihin tarkoituksiin. 7. VIENTIRAJOITUKSET Vientirajoitukset Käyttäjä ei saa kirjautua, ladata, käyttää tai viedä ulkomaille palvelua Yhdysvaltain vientilakien tai -säännösten tai muiden soveltuvien lakien tai säännösten vastaisesti. Käyttäjä sitoutuu noudattamaan kaikkia USA:n tai ulkomaisen toimipaikan tai viranomaisen vientilakeja, - rajoituksia ja -säännöksiä, eikä saa suoraan tai epäsuoraan tarjota tai muuten asettaa saataville Symantecin palveluja ja tuotteita kyseisten rajoitusten, lakien tai säännösten vastaisesti tai ilman vaadittavaa hyväksyntää sellaisiin tarkoituksiin, kuten kemiallisten, biologisten tai ydinjoukkotuhoaseiden kehitykseen, suunnitteluun tai valmistukseen. Käyttäjä hankkii itse tarvittavat lisenssit ja/tai erivapaudet sekä maksaa kaikki niistä aiheutuvat kulut käyttäessään Symantecin palveluja USA:n ulkopuolella. Symantecin palveluja tai niihin liittyvää tietoa tai teknologiaa ei saa ladata tai muutoin tarjota tai asettaa saataville suoraan tai epäsuoraan seuraaviin maihin: Kuuba, Irak, Iran, Pohjois-Korea, Sudan, Syyria tai muut USA:n kauppasaartoon asettamat maat. Niitä ei myöskään saa levittää näiden maiden alaisuudessa oleville yksittäisille henkilöille tai muille tahoille, eikä näiden maiden kansalaisille tai asukkaille, ellei heillä ole pysyvää oleskeluoikeutta vientisaartoon kuulumattomassa maassa, eikä myöskään henkilöille, jotka ovat USA:n valtionvarainministeriön Specially Designated Nationals - tai Blocked Persons -luettelossa tai USA:n kauppaministeriön Table of Denial Orders - luettelossa. Hyväksyessään nämä käyttöehdot käyttäjä hyväksyy yllä esitetyt vaatimukset ja vakuuttaa, ettei ole tällaisen maan kansalainen, asukas tai sen vaikutuksen alaisena eikä ole missään edellä mainituista luetteloista. Rajoitettujen oikeuksien ilmoitus Yhdysvaltain hallituksen ja sen alaisten virastojen lataamaa tai niiden puolesta ladattavaa URLosoitetta koskevat rajoitetut oikeudet. Yhdysvaltain hallinnossa tapahtuvaa käyttöä, kopiointia ja

4 julkistamista säätelevät rajoitukset, jotka on esitetty alakohdassa (c)(1)(ii), Rights in Technical Data and Computer Software -lauseke, kohta DFARS tai alakohdassa (c)(1) ja (2), Commercial Computer Software - Restricted Rights, kohta 48 CFR niiden soveltuvin osin. Valmistaja on Symantec Corporation, KÄYTTÖ- JA KÄYTTÄYTYMISSÄÄNNÖT Lainvastainen toiminta Käyttäjä ei saa käyttää web-sivustoa tai palvelua lainvastaiseen tai näissä käyttöehtoissa kiellettyyn tarkoitukseen. Käyttäjä ei saa käyttää web-sivustoa tai palvelua tavalla, joka voi vahingoittaa, kytkeä pois päältä, ylikuormittaa tai haitata Symantecin käyttäjätilien, tietokonejärjestelmien tai -verkostojen toimintaa. Käyttäjä ei saa yrittää tunkeutua luvattomasti web-sivuston tai palvelun osiin, Symantecin käyttäjätileihin, tietokonejärjestelmiin tai - verkostoihin. Käyttäjä ei saa häiritä tai yrittää häiritä web-sivuston tai palvelun tai Symantecin käyttäjätilien, tietokonejärjestelmien tai -verkostojen toimintaa. Käyttäjä ei saa käyttää botteja, verkkohakureita, scraper-ohjelmia tai muita automatisoituja keinoja päästäkseen käsiksi palveluun tai Symantecin käyttäjätileihin, tietokonejärjestelmiin tai -verkostoihin ilman Symantecin nimenomaista kirjallista lupaa. Lakien noudattaminen Symantec pidättää oikeuden tutkia ja ryhtyä ilman erillistä ilmoitusta tarvittaviin laillisiin tai muihin toimiin sellaista henkilöä tai tahoa vastaan, joka rikkoo näitä käyttöehtoja. Näihin toimiin voi kuulua esimerkiksi web-sivuston tai palvelun käytön estäminen. 9. SYMANTECIN AINEETON OMAISUUS Tämä web-sivusto, palvelu mukaan lukien, sisältää Symantecin arvokasta aineetonta omaisuutta. Käyttäjä voi käyttää tätä aineetonta omaisuutta sen mukaan kuin se on tarpeen palvelun käyttämiseksi. Käyttäjä ei kuitenkaan saa nimenomaisia tai oletettuja käyttöoikeuksia tai oikeuksia Symantecin aineettomaan omaisuuteen, johon hän pääsee käsiksi web-sivuston tai palvelun kautta. Tavaramerkit Symantec, Symantecin logo ja muu niihin liittyvä grafiikka, logot, palvelumerkit ja tuotenimet, joita web-sivustolla käytetään ovat Symantecin tai sen lisenssinhaltijoiden tavaramerkkejä, eikä niitä saa käyttää ilman nimenomaista kirjallista lupaa. Muut web-sivustolla mahdollisesti esiintyvät tunnukset voivat olla niiden omistajien tavaramerkkejä. 10. VASTUUVAPAUS Käyttäjä vapauttaa vastuusta, puolustaa ja pitää syyttömänä Symantecia, sen tytäryhtiöitä, toimihenkilöitä, edustajia, yhteisbrändäyskumppaneita ja muita yhteistyökumppaneita sekä työntekijöitä kaikkien niiden kanteiden, vaatimusten, menetysten, vahinkojen, kulujen ja muiden vastuiden, kuten asianajajien palkkioiden, osalta, jotka ovat syntyneet seuraavien tapahtumien tuloksena tai liittyvät niihin: (a) käyttäjän palveluun lähettämät URL-osoitteet, (b) web-sivuston tai palvelun käyttö tai väärinkäyttö, (c) näiden käyttöehtojen rikkominen tai (d) muiden oikeuksien, kuten mutta ei pelkästään kolmannen osapuolen aineettomien omistusoikeuksien, rikkominen. 11. KOLMANSIEN OSAPUOLTEN SIVUSTOT Web-sivustolla ja palveluissa voi olla linkkejä muihin web-sivustoihin tai resursseihin. Koska nämä eivät ole Symantecin valvonnan alla, käyttäjä hyväksyy, että Symantec ei vastaa tällaisten ulkoisten sivustojen tai resurssien saatavuudesta. Symantec ei myöskään suosittele tai vastaa

5 näiden sivustojen tai resurssien tarjoamasta sisällöstä, mainonnasta, tuotteista tai muusta materiaalista. Käyttäjän yhteydenpito ja liiketoimet Symantecin palvelujen kautta löytämiensä kolmansien osapuolien kanssa, kuten tuotteiden ja palveluiden maksaminen ja toimitus sekä muut kyseisiin toimiin liittyvät ehdot ja takuut, ovat käyttäjän ja kolmansien osapuolien välinen asia. Käyttäjä hyväksyy, että Symantec ei ole vastuussa (a) kolmansien osapuolien tuotteiden tai palveluiden laadusta ja (b) myyjän kanssa tehdyn sopimuksen ehtojen täyttymisestä, kuten tuotteiden ja palveluiden toimittamisesta sekä ostettujen tuotteiden ja palveluiden takuuvelvoitteista. Käyttäjä myös hyväksyy, että Symantec ei vastaa suoraan eikä epäsuoraan vahingoista tai menetyksistä, jotka aiheutuvat tai mahdollisesti aiheutuvat sen seurauksena, että käyttäjä on käyttänyt tai nojautunut kolmannen osapuolen sivuston tai resurssien tarjoamiin tuotteisiin, palveluihin tai sisältöön. Käyttäjä myös kantaa kaikki riskit, jotka liittyvät kolmansien osapuolien tarjoaman sisällön käyttöön. 12. VASTUUNRAJOITUKSET ELLEI NIMENOMAISESTI TOISIN MAINITA, KÄYTTÄJÄ KÄYTTÄÄ WEB-SIVUSTOA JA PALVELUA OMALLA VASTUULLAAN. WEB-SIVUSTO JA PALVELU TARJOTAAN "SELLAISENAAN" JA "SAATAVUUDEN MUKAAN". LAIN SALLIMISSA ENIMMÄISRAJOISSA, SYMANTEC NIMENOMAISESTI IRTISANOUTUU KAIKESTA VASTUUSTA KAIKKIEN NIMENOMAISTEN JA OLETETTUJEN TAKUIDEN JA EHTOJEN OSALTA, MUKAAN LUKIEN KAUPANKÄYNNIN KOHTEEKSI SOVELTUVUUTTA, TIETTYYN TARKOITUKSEEN SOPIVUUTTA, VIRHEETTÖMYYTTÄ, JÄRJESTELMÄN YHTEENSOPIVUUTTA, HILJAISTA NAUTINTOA, OMISTUSOIKEUTTA JA KOLMANSIEN OSAPUOLIEN OIKEUKSIEN LOUKKAAMATTOMUUTTA KOSKEVAT OLETETUT TAKUUT JA EHDOT. EDELLÄ MAINITTUA RAJOITTAMATTA SYMANTEC EI SIIS TAKAA, ETTÄ (i) WEB-SIVUSTO TAI PALVELU VASTAA KÄYTTÄJÄN VAATIMUKSIA, (ii) WEB-SIVUSTO TAI PALVELU TOIMII HÄIRIÖTTÄ, AJALLAAN, TURVALLISESTI JA VIRHEETTÖMÄSTI, (iii) WEB-SIVUSTOLTA TAI PALVELUSTA SAADUT NEUVOT OVAT VIRHEETTÖMIÄ TAI LUOTETTAVIA, (iv) KÄYTTÄJÄN WEB-SIVUSTOLTA TAI PALVELUSTA SAAMIEN TAI OSTAMIEN TUOTTEIDEN, PALVELUIDEN, TIEDON TAI MUUN MATERIAALIN LAATU VASTAA ODOTUKSIA TAI (v) WEB-SIVUSTOLLA TAI PALVELUSSA OLEVAT VIRHEET KORJATAAN. 13. KORVAUSVASTUUN RAJAAMINEN Vastuun rajoitus KÄYTTÄJÄ VAPAAEHTOISESTI JA YKSISELITTEISESTI LUOPUU KAIKISTA VASTUUVAATIMUKSISTA SYMANTECIA KOHTAAN. SYMANTEC EI VASTAA MISTÄÄN EPÄSUORISTA, SATUNNAISISTA, ERITYISISTÄ, VÄLILLISISTÄ TAI ESIMERKILLISISTÄ VAHINGOISTA, JOTKA JOHTUVAT WEB-SIVUSTOSTA TAI PALVELUSTA JA JOTKA OVAT KÄYTTÄJÄN TAI KOLMANSIEN OSAPUOLIEN AIHEUTTAMIA. NÄIHIN KUULUVAT MUUN MUASSA LIIKEVOITTOON, LIIKEARVOON, KÄYTTÖÖN, TIETOON JA MUIHIN AINEETTOMIIN MENETYKSIIN LIITTYVÄT VAHINGOT, VAIKKA SYMANTECILLE OLISI ILMOITETTU TÄLLAISTEN VAHINKOJEN MAHDOLLISUUDESTA. EDELLÄ MAINITTUA RAJOITTAMATTA SYMANTEC EI SIIS VASTAA KÄYTTÄJÄLLE (i) WEB-SIVUSTON TAI PALVELUN KÄYTÖSTÄ TAI KÄYTTÄMÄTTÖMYYDESTÄ, (ii) KÄYTTÄJÄN LÄHETTÄMÄN TIEDON LUVATTOMASTA KÄYTÖSTÄ TAI MUUTTAMISESTA TAI (iii) KÄYTTÄJÄN TIEDOSTOJEN SUOJAAMISESTA VIRUKSILTA, MADOILTA, TROIJALAISILTA TAI MUILTA KOODEILTA, JOTKA SISÄLTÄVÄT SAASTUNEITA TAI TUHOAVIA OMINAISUUKSIA. MISSÄÄN TAPAUKSESSA SYMANTECIN KUMULATIIVINEN WEB-SIVUSTOON TAI PALVELUUN LIITTYVÄ KOKONAISVASTUU EI YLITÄ VIITTÄKYMMENTÄ (50) YHDYSVALTAIN DOLLARIA.

6 Rajoitukset KAIKKI LAINSÄÄDÄNTÖALUEET EIVÄT SALLI TIETTYJÄ TAKUIDEN RAJOITUKSIA TAI TIETTYJEN VASTUIDEN VAPAUKSIA JA RAJOITUKSIA. NIILTÄ OSIN, JOILTA RAJOITUKSIA JA VAPAUKSIA PIDETÄÄN MITÄTTÖMINÄ, NÄMÄ KÄYTTÖEHDOT EIVÄT OLE VOIMASSA. 14. YLEISTÄ Sopimus Nämä käyttöehdot muodostavat käyttäjän ja Symantecin välisen sopimuksen ja määrittävät käyttäjälle web-sivuston ja palvelun käyttöehdot. Nämä ehdot korvaavat kaikki aikaisemmat tätä aihetta koskevat kirjalliset ja suulliset sopimukset käyttäjän ja Symantecin välillä. Muut erilliset ja lisäehdot voivat koskea käyttäjää, mikäli hän käyttää tai ostaa muita Symantecin tuotteita, palveluja, niihin liittyviä palveluja tai kolmansien osapuolten tarjoamaa sisältöä tai ohjelmistoa. Sovellettava lainsäädäntö ja lainkäyttöalue Pohjois- ja Etelä-Amerikassa näihin käyttöehtoihin sovelletaan Kalifornian osavaltion lainsäädäntöä huomioimatta lakien ristiriitaa koskevia säännöksiä. Käyttäjä hyväksyy, että websivustoa tai palvelua koskevat vaateet, korvausvaatimukset, kiistat tai kanteet ratkaistaan Kalifornian pohjoisen piirikunnan oikeusistuimessa ja niihin sovelletaan sen yksinomaista lainsäädäntöä. Yhdysvaltain ulkopuolella näihin käyttöehtoihin sovelletaan Englannin ja Walesin lakeja. Edellä esitetystä huolimatta nämä käyttöehdot eivät rajoita asiakkaan kuluttajansuojalain tai muiden lainkäyttöalueella sovellettavien lakien mukaisia oikeuksia. Käyttäjä ja Symantec sitoutuvat noudattamaan tätä lainsäädäntöä ja täten käyttäjä suostuu siihen, että kyseisten oikeusistuinten tuomiovaltaa käytetään kanteiden ja muiden oikeustoimenpiteiden ratkaisemisessa. Symantec ei takaa, että tämän sivuston tietojen käyttäminen on sallittua tai mahdollista kaikissa maissa ja kieltää sivuston käytön maissa, joissa sen sisältöä pidetään lainvastaisena. Tämän palvelun käyttäjät käyttävät sivustoa omasta aloitteestaan ja ovat vastuussa siitä, että sivusto täyttää soveltuvan lainsäädännön vaatimukset. Oikeuksista luopuminen Mikäli Symantec ei pysty noudattamaan ja panemaan täytäntöön jotakin näissä käyttöehdoissa esitettyä oikeutta tai sopimusehtoa, se ei kuitenkaan tarkoita kyseisestä oikeudesta tai ehdosta luopumista. Vaikka jokin käyttöehdoista todettaisiin toimivaltaisessa oikeusistuimessa mitättömäksi, käyttäjä hyväksyy, että oikeus pyrkii päätöksessään huomioimaan osapuolten aikeet, kuten esitetty sopimusehdoissa, ja että muut palvelun käyttöehdot säilyvät voimassa ennallaan. Erotettavuus Jos jokin tässä asiakirjassa esitetty lauseke tai sopimusehto määritetään laittomaksi, mitättömäksi tai täytäntöönpanokelvottomaksi nykyisen tai tulevan lainsäädännön puitteissa, se voidaan määrittää tällaiseksi ilman, että se aiheuttaa muutoksia jäljelle jäävien lausekkeiden ja sopimusehtojen toimeenpanokelpoisuudessa. Kappalejako Nämä käyttöehdot on jaettu kappaleisiin selvyyden vuoksi, eikä otsikoinnilla ole laillisia tai sopimuksellisia vaikutuksia. CPS / ConnectSafe 2.0 / Global

7 Copyright 2013 Symantec Corporation. Kaikki oikeudet pidätetään.

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Käsitteet Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus asiakkaan ja Suomen Maatalouden Laskentakeskus Oy:n välillä.

Lisätiedot

Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Minun Maatilani ohjelmiston palvelusopimus 23.12.2015 Page 1 of 5 Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus asiakkaan

Lisätiedot

E H D O T. Ole hyvä ja lue nämä ehdot ( Palveluehdot ) tarkasti ennen kuin käytät palveluita.

E H D O T. Ole hyvä ja lue nämä ehdot ( Palveluehdot ) tarkasti ennen kuin käytät palveluita. GLOBAALI VERSIO (7 marraskuu 2014) P A L V E L U - E H D O T 1. JOHDANTO VOLVO haluaa tarjota sinulle parhaat mahdolliset Palvelut (jotka on määritelty jäljempänä kohdassa 1), jotta VOLVO-ajokokemuksesi

Lisätiedot

Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen Waltti- nettilatauspalvelun käyttöehdot

Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen Waltti- nettilatauspalvelun käyttöehdot Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen Waltti- nettilatauspalvelun käyttöehdot 1. Yleistä Näitä verkkopalvelun käyttöehtoja sovelletaan Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen (jäljempänä Palveluntarjoaja) tuottamaan

Lisätiedot

RAKENNUSTIETO OY:N VERKKOPALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT

RAKENNUSTIETO OY:N VERKKOPALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT LIITE 1 RAKENNUSTIETO OY:N VERKKOPALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT 1. SOVELTAMINEN 1.1 Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Rakennustiedon verkkopalveluihin. Sopimuksen piiriin kuuluvat verkkopalvelut

Lisätiedot

Online-jako painos

Online-jako painos Online-jako 3.1 1. painos 2008 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People ja Nseries ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Nokia tune on Nokia Oyj:n

Lisätiedot

VASTIKKEELLISEN RAHOITUKSEN EHDOT Ekorent Oy - Hietalahti

VASTIKKEELLISEN RAHOITUKSEN EHDOT Ekorent Oy - Hietalahti 1. YLEISTÄ 1.1 EkoRent Oy (jäljempänä Projektikumppani ) tarjoaa Joukon Voima Oy:n (jäljempänä Rahoituksenjärjestäjä ) välityksellä rahoittajille (jäljempänä Joukkorahoittajat ) Projektikumppanin palveluun

Lisätiedot

Yritysfiltteri Pro Käyttöehdot

Yritysfiltteri Pro Käyttöehdot Yritysfiltteri Pro Käyttöehdot Sisällys 1 Käyttöehtojen soveltaminen... 2 2 Salassapito ja turvamenettelyt... 2 3 Laskutuskäytäntö... 3 4 Asiakastiedon tehtävät ja vastuut... 3 5 Asiakkaan tehtävät...

Lisätiedot

ULTIMATEMAGIC.NET YLEISET KÄYTTÖ- JA PALVELUEHDOT

ULTIMATEMAGIC.NET YLEISET KÄYTTÖ- JA PALVELUEHDOT ULTIMATEMAGIC.NET YLEISET KÄYTTÖ- JA PALVELUEHDOT Nämä päivitetyt ehdot ovat voimassa 8.3.2016 alkaen SOPIMUKSEN OSAPUOLET Palveluiden tuottajana toimii, jota tässä sopimuksessa kutsutaan myyjäksi, pidättää

Lisätiedot

M-Files Cloud Vault -sopimus

M-Files Cloud Vault -sopimus M-Files Cloud Vault -sopimus Viimeisin päivitys: 24.11.2014 M-FILES OY, päätoimipaikka osoitteessa Hermiankatu 1B, FI-33720 Tampere (Y-tunnus: 0686200-7), puhelin: +358 3 3138 7500, faksi: +358 3 3138

Lisätiedot

LOPPUKÄYTTÄJÄN LISENSSISOPIMUS SEAGATEN OHJELMISTOLLE

LOPPUKÄYTTÄJÄN LISENSSISOPIMUS SEAGATEN OHJELMISTOLLE LOPPUKÄYTTÄJÄN LISENSSISOPIMUS SEAGATEN OHJELMISTOLLE LUKEKAA TÄMÄ LOPPUKÄYTTÄJÄN LISENSSISOPIMUS ( LISENSSISOPIMUS ) HUOLELLISESTI. VALITSEMALLA HYVÄKSYN TAI RYHTYMÄLLÄ LATAAMAAN, ALOITTAMALLA ASENTAMAAN,

Lisätiedot

Tapahtumat.infon käyttöehdot

Tapahtumat.infon käyttöehdot Tapahtumat.infon käyttöehdot Näitä verkkopalveluiden käyttöehtoja sovelletaan Tapahtumat.info:n (jäljempänä palveluntarjoaja) tuottamiin ja ylläpitämiin verkkopalveluihin. Verkkopalvelut tarkoittavat näissä

Lisätiedot

Artist Exchange Yleiset Käyttöehdot

Artist Exchange Yleiset Käyttöehdot Artist Exchange Yleiset Käyttöehdot Viimeksi päivitetty: 20. tammikuuta 2016 Nämä käyttöehdot ( Käyttöehdot ) sääntelevät Artist Exchange Oy:n ( AEx tai me ) tarjoaman verkkopalvelun käyttöä sekä palveluun

Lisätiedot

Nokia FM-lähetin CA-300 9203671/1

Nokia FM-lähetin CA-300 9203671/1 Nokia FM-lähetin CA-300 6 3 5 7 9203671/1 VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS NOKIA Oyj vakuuttaa täten, että CA-119- tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin

Lisätiedot

VIESTINTÄVERKKOA KOSKEVA KAUPPAKIRJA

VIESTINTÄVERKKOA KOSKEVA KAUPPAKIRJA 1(5) VIESTINTÄVERKKOA KOSKEVA KAUPPAKIRJA OSTAJANA Siilinjärven kunta ja MYYJÄNÄ Savon Kuituverkko Oy 2(5) 1. SOPIJAPUOLET 1.1 Siilinjärven kunta Y-tunnus: 0172718-0 PL 5, Kasurilantie 1, 71800 SIILINJÄRVI

Lisätiedot

IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA LUONNOS

IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA LUONNOS 20.4.2015 IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA 1 1.1 SOVELTAMINEN Näitä erityisehtoja sovelletaan ohjelmistojen tai niiden osien toimituksiin ketterien

Lisätiedot

Online-jako painos

Online-jako painos Online-jako 3.1 1. painos 2008 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People ja Nseries ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Nokia tune on Nokia Oyj:n

Lisätiedot

1 www.enterpay.fi/laskuyritykselle SISÄLLYSLUETTELO 1 MIKÄ ON LASKU YRITYKSELLE?... 3 2 KIRJAUTUMINEN PALVELUUN... 3 3 KÄYTTÄJIEN HALLINNOINTI: KÄYTTÖOIKEUKSIEN MYÖNTÄMINEN... 6 4 MYYNNIN SIIRTO LASKUTUKSEEN...

Lisätiedot

Yhteistyösopimus. Uudenkaupungin kaupungin. Finn Sportsman Oy:n. välillä

Yhteistyösopimus. Uudenkaupungin kaupungin. Finn Sportsman Oy:n. välillä KAU Yhteistyösopimus Uudenkaupungin kaupungin ja Finn Sportsman Oy:n välillä 2 1. OSAPUOLET Tämän yhteistyösopimuksen osapuolina ovat: (1) Uudenkaupungin kaupunki (Y-tunnus: 0144036-6) Välskärintie 2 23500

Lisätiedot

JÄLLEENMYYNTISOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENNUSVIRASTON PALVELUOSASTO INNOFACTOR OYJ

JÄLLEENMYYNTISOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENNUSVIRASTON PALVELUOSASTO INNOFACTOR OYJ JÄLLEENMYYNTISOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENNUSVIRASTON PALVELUOSASTO JA INNOFACTOR OYJ 16.6.2014 3815172.3 SISÄLLYSLUETTELO JÄLLEENMYYNTISOPIMUS... 3 OSAPUOLET... 3 SOPIMUKSEN TAUSTA JA TARKOITUS...

Lisätiedot

Itella atarget verkkopalvelun käyttöehdot

Itella atarget verkkopalvelun käyttöehdot Käyttöehdot 1 (6) Itella atarget verkkopalvelun käyttöehdot Käyttöehdot 2 (6) Sisällysluettelo 1 Yleistä... 3 2 Määritelmiä... 3 3 Käyttöehtojen voimaantulo ja voimassaolo... 3 4 Palvelun huomioitavia

Lisätiedot

XEROXIN TURVATIEDOTE XRX05-003 Http-palvelimen haavoittuvuus ESS:ssä/verkko-ohjaimessa saattaa mahdollistaa järjestelmän luvattoman käytön.

XEROXIN TURVATIEDOTE XRX05-003 Http-palvelimen haavoittuvuus ESS:ssä/verkko-ohjaimessa saattaa mahdollistaa järjestelmän luvattoman käytön. XEROXin turvatiedote XRX05-003 XEROXIN TURVATIEDOTE XRX05-003 Http-palvelimen haavoittuvuus ESS:ssä/verkko-ohjaimessa saattaa mahdollistaa järjestelmän luvattoman käytön. Seuraavassa on ohjeet alla lueteltujen

Lisätiedot

Romlab.com myy tuotteita myös alle 18-vuotiaille asiakkaille sillä ehdolla, että holhooja antaa suostumuksen ostosten tekemiseen.

Romlab.com myy tuotteita myös alle 18-vuotiaille asiakkaille sillä ehdolla, että holhooja antaa suostumuksen ostosten tekemiseen. Seuraavia ehtoja sovelletaan Romlab.com ja sen asiakkaiden välisessä suhteessa Internetin välityksellä tapahtuvassa kaupassa. Romlab.com myy tuotteita täysi-ikäisille yksityishenkilöille sekä yrityksille

Lisätiedot

Valmetin tie eteenpäin

Valmetin tie eteenpäin Valmetin tie eteenpäin 31. heinäkuuta 2014 Pasi Laine, toimitusjohtaja Agenda 1 2 Valmetin tie eteenpäin Taloudelliset tavoitteet 2 July 31, 2014 Valmet Valmetin tie eteenpäin: strategia uudelleenhyväksytty

Lisätiedot

VÄLIMIESMENETTELYN KESKEYTTÄMINEN...

VÄLIMIESMENETTELYN KESKEYTTÄMINEN... AAVIA OY AAVIA OY:N VÄLIMIESMENETTELYN SÄÄNNÖT 1.1.2016 1 YLEISET... 2 1.1 SÄÄNTÖJEN NOUDATTAMINEN... 2 1.2 TOIMIVALTA... 2 1.3 SOVELLETTAVA LAKI JA MENETTELYN KIELI... 2 1.4 ASIAKIRJOJEN JA VIESTIEN TOIMITTAMINEN...

Lisätiedot

Palvelut / 3

Palvelut / 3 Palvelut 26.9.2016 1 / 3 Kaivulupa.fi -johtoselvityspalvelun käyttöehdot 1. Määritelmät 2. Palvelun tarkoitus Maanalaisilla rakenteilla tarkoitetaan maanalaisia kaapeleita, vesi-, viemäri-, kaukolämpö-,

Lisätiedot

Rekisteriseloste. MyLyconet-verkkosivusto

Rekisteriseloste. MyLyconet-verkkosivusto Rekisteriseloste MyLyconet-verkkosivusto Tietosuojan turvaaminen on Lyonessille ja tämän MyLyconet-verkkosivuston ( Verkkosivusto ) omistajalle ( Omistaja ) [omistajan nimi] ehdottoman tärkeää. Alla olevissa

Lisätiedot

Tervetuloa Westpro cc Oy:n verkkosivuille.

Tervetuloa Westpro cc Oy:n verkkosivuille. Tervetuloa :n verkkosivuille. YKSITYISYYDEN SUOJAAMISEN PERIAATTEET JA MENETTELYT WESTPRO:N VERKKOSIVUILLA Westpro kiinnittää erityistä huomiota sinua itseäsi, yritystäsi, liiketoimiasi, tuotteitasi tai

Lisätiedot

Cityterveys Lääkärin Terveyskansion käyttöehdot

Cityterveys Lääkärin Terveyskansion käyttöehdot Cityterveys Lääkärin Terveyskansion käyttöehdot 1. Käyttöehtojen soveltaminen Tämän Cityterveys Oy:n (jäljempänä Yhtiö ) tarjoaman Terveyskansio palvelun (jäljempänä Terveyskansio ) käyttäminen edellyttää,

Lisätiedot

TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT

TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT 1(5) TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT YT-neuvosto hyväksynyt 21.11.2007 Vahvistanut: kuntayhtymän johtaja Pentti Leipälä 4.1.2008 1. SÄÄNTÖJEN TARKOITUS 1 2. KÄYTÖN PERIAATTEET

Lisätiedot

OSAKASSOPIMUS Jykes Kiinteistöt Oy

OSAKASSOPIMUS Jykes Kiinteistöt Oy LUONNOS OSAKASSOPIMUS 5.10.2016 Jykes Kiinteistöt Oy 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Osapuolet... 3 2. Sopimuksen tausta ja tarkoitus... 3 3. Yleisvelvoite... 3 4. Yhtiön hallinto ja omistajaohjaus... 3 5. Osakkeiden

Lisätiedot

Sopimus kulttuurimatkailutuotteen tekemisestä ja käytöstä (malli)

Sopimus kulttuurimatkailutuotteen tekemisestä ja käytöstä (malli) Sopimus kulttuurimatkailutuotteen tekemisestä ja käytöstä (malli) Tämä sopimus ei ole virallinen sopimus, vaan malli, jonka pohjalle rakentaa sellainen. Huomioita; Kulttuurimatkailun viitekehyksessä on

Lisätiedot

tieto, joka sisältää välittömän tai välillisen viittauksen tiettyyn paikkaan tai maantieteelliseen alueeseen

tieto, joka sisältää välittömän tai välillisen viittauksen tiettyyn paikkaan tai maantieteelliseen alueeseen Liite B. INSPIRE-peruskäyttölupa Johdanto Ottaen huomioon, että INSPIRE-direktiivin 17 artiklan 8 kohdan mukaan jäsenvaltioiden tai niiden julkisten viranomaisten on mahdollistettava yhteisön toimielimille

Lisätiedot

V E R K K O S I V U S T O N K Ä Y T T Ä J Ä S O P I M U S

V E R K K O S I V U S T O N K Ä Y T T Ä J Ä S O P I M U S V E R K K O S I V U S T O N K Ä Y T T Ä J Ä S O P I M U S 1. EHTOJEN HYVÄKSYMINEN Kyäni Inc. ja sen tytäryhtiöt (kollektiivisesti Kyäni) tarjoavat pääsyn Kyänin verkkosivustolle osoitteessa www.kyäni.net,

Lisätiedot

QuarkXPress ohjelman uudet ominaisuudet

QuarkXPress ohjelman uudet ominaisuudet QuarkXPress 10.1 -ohjelman uudet ominaisuudet SISÄLTÖ Sisältö QuarkXPress 10.1:n uudet ominaisuudet...3 Uudet ominaisuudet...4 Dynaamiset apuviivat...4 Huomautukset...4 Kirjat...4 Redline-toiminto...4

Lisätiedot

Bluetooth-paritus. Käyttöopas

Bluetooth-paritus. Käyttöopas Bluetooth-paritus Käyttöopas Copyright 2012, 2016 HP Development Company, L.P. Microsoft, Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimiä tavaramerkkejä. Bluetooth on

Lisätiedot

JHS 166 Julkisen hallinnon IT-hankintojen yleiset sopimusehdot Liite 8. Erityisehtoja tilaajan sovellushankinnoista avoimen lähdekoodin ehdoin

JHS 166 Julkisen hallinnon IT-hankintojen yleiset sopimusehdot Liite 8. Erityisehtoja tilaajan sovellushankinnoista avoimen lähdekoodin ehdoin JHS 166 Julkisen hallinnon IT-hankintojen yleiset sopimusehdot Liite 8. Erityisehtoja tilaajan sovellushankinnoista avoimen lähdekoodin ehdoin Versio: 0.5 / 15.01.2014 Julkaistu: Voimassaoloaika: toistaiseksi

Lisätiedot

AINEETTOMAN OMAISUUDEN HUOLTOKIRJA

AINEETTOMAN OMAISUUDEN HUOLTOKIRJA AINEETTOMAN OMAISUUDEN HUOLTOKIRJA 1 Tämä huoltokirja on tarkoitettu yrityksesi aineettoman omaisuuden tunnistamiseen, oman osaamisen ja työn tulosten suojaamiseen sekä niiden hallintaan ja hyödyntämiseen.

Lisätiedot

ADENSY OY:N KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS

ADENSY OY:N KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS ADENSY OY:N KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS 1) SOVELTAMISALA JA MÄÄRITELMÄT Tämä sopimus sisältää Adensy Oy:n tuottaman ohjelmiston käytön ehdot asiakkaan ja Adensyn välillä. Adensy on kehittänyt ohjelman ja omistaa

Lisätiedot

WebTimmi -varausjärjestelmän käyttöoikeusehdot. 1 Käyttöehdot

WebTimmi -varausjärjestelmän käyttöoikeusehdot. 1 Käyttöehdot WebTimmi -varausjärjestelmän käyttöoikeusehdot 1 Käyttöehdot Ylläpitäjä: Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy Palveluntarjoaja: PTTK Oy:n yhteistyökunnat ja -toimijat Ohjelmiston toimittaja: Timmi

Lisätiedot

1. Rekisterinpitäjä Rekisteriasioista vastaava henkilö Rekisterin nimi Rekisterin käyttötarkoitus... 2

1. Rekisterinpitäjä Rekisteriasioista vastaava henkilö Rekisterin nimi Rekisterin käyttötarkoitus... 2 Rekisteriseloste Sisällys 1. Rekisterinpitäjä... 2 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö... 2 3. Rekisterin nimi... 2 4. Rekisterin käyttötarkoitus... 2 5. Rekisterin sisältämät tiedot... 2 6. Säännönmukaiset

Lisätiedot

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014]

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014] SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN JA [X] OY:N välillä [. päivänä kuuta 2014] 1. OSAPUOLET 1.1 Luovuttaja Helsingin kaupunki (Palmia liikelaitos)

Lisätiedot

OSAKASSOPIMUS 1 OSAPUOLET. Tämän sopimuksen osapuolia ovat. Keski-Pasilan jätteen putkikeräys Oy

OSAKASSOPIMUS 1 OSAPUOLET. Tämän sopimuksen osapuolia ovat. Keski-Pasilan jätteen putkikeräys Oy LIITE 5 1 (5) OSAKASSOPIMUS 1 OSAPUOLET Tämän sopimuksen osapuolia ovat Keski-Pasilan jätteen putkikeräys Oy Y-tunnus 2719025-4 (jäljempänä Jäteyhtiö ) YIT Rakennus Oy Y-tunnus 1565583-5 Jäteyhtiön perustajaosakkaana

Lisätiedot

Laki. terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta

Laki. terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) 6 :n 3 momentti, sellaisena kuin

Lisätiedot

Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Imatran Kylpylä Fitnessin klubijäsenyyksiin 23.3.2016 lukien.

Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Imatran Kylpylä Fitnessin klubijäsenyyksiin 23.3.2016 lukien. Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Imatran Kylpylä Fitnessin klubijäsenyyksiin 23.3.2016 lukien. 1 Yleistä 1.1 Ehdot ovat osa Imatran Kylpylä Fitness -jäsensopimusta (myöhemmin Jäsensopimus ), joka

Lisätiedot

Skannaaminen RightFaxiin. Pääkäyttäjän opas

Skannaaminen RightFaxiin. Pääkäyttäjän opas Skannaaminen RightFaxiin Pääkäyttäjän opas Toukokuu 2016 www.lexmark.com Sisällys 2 Sisällys Yleiskuvaus...3 Käyttöönottovalmiuden tarkistusluettelo...4 Sovelluksen asetusten määrittäminen...5 Sovelluksen

Lisätiedot

INSPIRE-erityiskäyttöluvan malli

INSPIRE-erityiskäyttöluvan malli INSPIRE-erityiskäyttöluvan malli Johdanto Ottaen huomioon, että direktiivin 2007/2/EY (INSPIRE) 17 artiklan 8 kohdan mukaan jäsenvaltioiden tai niiden julkisten viranomaisten on mahdollistettava yhteisön

Lisätiedot

Tilastolain muutoksen vaikutukset aineistojen tutkimuskäyttöön. Seminaari 27.2.2014

Tilastolain muutoksen vaikutukset aineistojen tutkimuskäyttöön. Seminaari 27.2.2014 Tilastolain muutoksen vaikutukset aineistojen tutkimuskäyttöön Seminaari 27.2.2014 Tilastolain tarkoitus Lain tarkoitusta laajennettiin tilastotarkoituksen lisäksi koskemaan myös tietojen tutkimuskäyttö.

Lisätiedot

Microsoft Kinect for Windows

Microsoft Kinect for Windows Microsoft Kinect for Windows Nämä käyttöoikeussopimuksen ehdot ovat sopimus asiakkaan ja Microsoft Corporationin (tai asiakkaan asuinpaikan mukaan määräytyvän Microsoft Corporationin konserniyhtiön) välillä.

Lisätiedot

Chat. Yhteyden muodostaminen chat-palvelimeen. Chat-asetusten vastaanottaminen. Chat

Chat. Yhteyden muodostaminen chat-palvelimeen. Chat-asetusten vastaanottaminen. Chat 2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries ja N77 ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Muut tässä asiakirjassa mainitut tuotteiden ja

Lisätiedot

Lastenvalvojan rekisteriseloste

Lastenvalvojan rekisteriseloste Lastenvalvojan rekisteriseloste SISÄLTÖ 1. REKISTERIN NIMI 2. REKISTERINPITÄJÄ 3. REKISTERIN VASTUUHENKILÖ 4. REKISTERIASIOITA HOITAVAT HENKILÖT 5. REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS 6. REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE

Lisätiedot

VEROHALLINTO ILMOITUS SELVITYSVELVOLLISESTA TIETUEKUVAUS 2016

VEROHALLINTO ILMOITUS SELVITYSVELVOLLISESTA TIETUEKUVAUS 2016 VEROHALLINTO 15.02.2017 1.0 ILMOITUS SELVITYSVELVOLLISESTA TIETUEKUVAUS 2016 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 3 ILMOITUS SELVITYSVELVOLLISESTA... 2 4 TIETOJEN

Lisätiedot

Yleiset ehdot Loyalty Program for Registered Partners (LPRP) Yleiset ehdot

Yleiset ehdot Loyalty Program for Registered Partners (LPRP) Yleiset ehdot Yleiset ehdot Loyalty Program for Registered Partners (LPRP) Yleiset ehdot Osallistuessaan Loyalty Program for Registered Partners (LPRP) -ohjelmaan kumppani sitoutuu noudattamaan alla esitettyjä yleisiä

Lisätiedot

SOPIMUS ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTEL- MÄSTÄ

SOPIMUS ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTEL- MÄSTÄ SOPIMUS ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTEL- MÄSTÄ Liite E Salassapito- ja tietoturvasitoumus 1 (5) VERSIOHISTORIA Päivä Versio Kuvaus Tekijä 3.0 Tarjouspyynnön liitteeksi Hanketoimisto 2 (5) Salassapito-

Lisätiedot

PHYSIOBIT OY, FYSIAPP TERVEYSALAN AMMATTILAISTEN SOVELLUSTEN KÄYTTÖEHDOT

PHYSIOBIT OY, FYSIAPP TERVEYSALAN AMMATTILAISTEN SOVELLUSTEN KÄYTTÖEHDOT PHYSIOBIT OY, FYSIAPP TERVEYSALAN AMMATTILAISTEN SOVELLUSTEN KÄYTTÖEHDOT 1. KÄYTTÖEHTOJEN HYVÄKSYMINEN FysiApp -palvelun ( Palvelu ), joka koostuu FysiApp -ohjelmistoista ja näiden sisällöistä ja niillä

Lisätiedot

Unionin tuomioistuin antoi ratkaisunsa asiassa C-307/10 IP Translator ja vastasi esitettyihin kysymyksiin seuraavasti:

Unionin tuomioistuin antoi ratkaisunsa asiassa C-307/10 IP Translator ja vastasi esitettyihin kysymyksiin seuraavasti: Yleinen tiedonanto asiassa IP Translator annetun tuomion täytäntöönpanosta v1.2, 20. helmikuuta 2014 1 Unionin tuomioistuin antoi 19.6.2012 ratkaisunsa asiassa C-307/10 IP Translator ja vastasi esitettyihin

Lisätiedot

JOHDANTO AirPrint on käytettävissä vain tulostimissa tai monitoimilaitteissa, jotka tukevat AirPrintiä. Huomaa

JOHDANTO AirPrint on käytettävissä vain tulostimissa tai monitoimilaitteissa, jotka tukevat AirPrintiä. Huomaa Käyttöopas AirPrint JOHDANTO Tässä oppaassa olevien tietojen täydellisyys, täsmällisyys ja ajantasaisuus on pyritty varmistamaan kaikin keinoin. Valmistaja ei vastaa omien vaikutusmahdollisuuksiensa ulkopuolella

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.4.2016 COM(2016) 215 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa

Lisätiedot

sekä yksittäistä atk-laitetta tai -laitteistoa että niiden muodostamaa kokonaisuutta

sekä yksittäistä atk-laitetta tai -laitteistoa että niiden muodostamaa kokonaisuutta LIITE 2 Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen tietojärjestelmien ja tietoliikenneverkon käytön säännöt Sisältö 1. Yleistä 2. Käytön periaatteet 3. Käyttäjän asema 4. Käyttäjätunnukset ja salasanat 5. Asianmukainen

Lisätiedot

MAANVUOKRASOPIMUS 1 JOHDANTO. 1.1 Sopijapuolet. Vuokranantaja: Jämsän kaupunki Y- 0175622-1 Seppolantie 10 42100 Jämsä

MAANVUOKRASOPIMUS 1 JOHDANTO. 1.1 Sopijapuolet. Vuokranantaja: Jämsän kaupunki Y- 0175622-1 Seppolantie 10 42100 Jämsä 1 MAANVUOKRASOPIMUS 1 JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Jämsän kaupunki Y- 0175622-1 Seppolantie 10 42100 Jämsä Vuokralainen: Jämsän Vesi liikelaitos Y-0175622-1-300 Teollisuuskatu 10 42100 Jämsä

Lisätiedot

MAANVUOKRASOPIMUS. 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Raahen kaupunki, ly-tunnus 1791817-6 PL 62, 92101 Raahe

MAANVUOKRASOPIMUS. 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Raahen kaupunki, ly-tunnus 1791817-6 PL 62, 92101 Raahe MAANVUOKRASOPIMUS Liite 4 1. JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Raahen kaupunki, ly-tunnus 1791817-6 PL 62, 92101 Raahe Vuokralainen: SF-Caravan Lohenpyrstö Ry Haapatie 24, 92140 Pattijoki Vuokralainen

Lisätiedot

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta LAUSUNTOLUONNOS. teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalle

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta LAUSUNTOLUONNOS. teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalle EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta 30.5.2012 2011/0430(COD) LAUSUNTOLUONNOS sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnalta teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalle

Lisätiedot

Pika-asennusohje on takakannessa. Käyttöopas. Suojaamme useampia ihmisiä useammilta Internetin uhilta kuin kukaan muu maailmassa.

Pika-asennusohje on takakannessa. Käyttöopas. Suojaamme useampia ihmisiä useammilta Internetin uhilta kuin kukaan muu maailmassa. Käyttöopas Pika-asennusohje on takakannessa. Suojaamme useampia ihmisiä useammilta Internetin uhilta kuin kukaan muu maailmassa. Toimi oikein: välitä ympäristöstä. Symantec on poistanut tästä ohjekirjasta

Lisätiedot

Norton AntiVirus Online -käyttöopas

Norton AntiVirus Online -käyttöopas Käyttöopas Norton AntiVirus Online -käyttöopas Tässä oppaassa kuvailtu ohjelmisto on varustettu lisenssisopimuksella, ja sitä voidaan käyttää ainoastaan sopimusehtojen mukaisesti. Käyttöoppaan versio 15,0

Lisätiedot

IDA-säilytyspalvelun käyttöhakemus

IDA-säilytyspalvelun käyttöhakemus IDA-säilytyspalvelun käyttöhakemus Lomakkeella voi hakea uutta IDA-projektia, käyttäjätunnuksia olemassa olevaan projektiin tai muuttaa projektin tietoja. Käyttäjät, joilla on Haka- tai CSC-tunnus, jättävät

Lisätiedot

Luotettava Kumppani palvelun sopimusehdot

Luotettava Kumppani palvelun sopimusehdot Luotettava Kumppani palvelun sopimusehdot Luotettava Kumppani on osa tilaajavastuu.fi-palveluita, jotka tarjoaa Suomen Tilaajavastuu Oy ( ST ). Luotettava Kumppani palvelu on riskienhallinnan työkalu,

Lisätiedot

100Syke. - kilpailun säännöt ja rekisteriseloste. 1. Kilpailunjärjestäjä Jokifysio Oy Pori

100Syke. - kilpailun säännöt ja rekisteriseloste. 1. Kilpailunjärjestäjä Jokifysio Oy Pori 100Syke - kilpailun säännöt ja rekisteriseloste 1. Kilpailunjärjestäjä Jokifysio Oy 2. Kilpailuun osallistuminen Kilpailuun voi osallistua internetissä täyttämällä arvontalomakkeen. Kilpailuun osallistuminen

Lisätiedot

KÄYTTÖEHDOT 1. PERUSTIEDOT

KÄYTTÖEHDOT 1. PERUSTIEDOT KÄYTTÖEHDOT 1. PERUSTIEDOT Viwer on verkkopohjainen palvelu (myöhemmin Palvelu), jossa kuka tahansa käyttäjä voi luoda 360- virtuaalikierroksia panoraamakuvista ja videoista sekä muista kuva- ja informaatiosisällöistä.

Lisätiedot

KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA

KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA Inarin kunta pyytää tarjoustanne kirjastoauton korityöstä tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Kirjastoauto hankitaan Inarin kunnankirjaston käyttöön (www.inari.fi/kirjasto).

Lisätiedot

Pertti Pennanen License 1 (7) EDUPOLI ICTPro1 23.10.2013

Pertti Pennanen License 1 (7) EDUPOLI ICTPro1 23.10.2013 License Pertti Pennanen License 1 (7) SISÄLLYSLUETTELO Lisenssien hallinta... 2 Lisenssisopimus... 2 Yleisimmät lisensiointimallit... 2 OEM lisenssi... 3 Kelluva lisenssi... 3 Työasemakohtainen lisenssi...

Lisätiedot

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO EUROOPAN UNIONIN ULKOASIOIDEN JA TURVALLISUUSPOLITIIKAN KORKEA EDUSTAJA Bryssel 6.11.2014 JOIN(2014) 37 final 2014/0323 (NLE) Yhteinen ehdotus NEUVOSTON ASETUS Syyrian tilanteen johdosta

Lisätiedot

Kansan Sivistysrahaston asettamat ehdot Kulttuurilahja -kampanjan hakijoille

Kansan Sivistysrahaston asettamat ehdot Kulttuurilahja -kampanjan hakijoille Kansan Sivistysrahaston asettamat ehdot Kulttuurilahja -kampanjan hakijoille 1. Määritelmät. Kulttuurilahja -palvelulla tarkoitetaan Kansan Sivistysrahaston toimeenpanemaa rahankeräystä Internet-osoitteessa

Lisätiedot

JHS Avoimen tietoaineiston käyttölupa

JHS Avoimen tietoaineiston käyttölupa JHS Avoimen tietoaineiston käyttölupa Anne Kauhanen-Simanainen ja Marjut Salokannel Esittely julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunnalle (JUHTA) 11.12.2014 Valtioneuvoston periaatepäätös (3.3.2011)

Lisätiedot

2. Miksi keräämme käyttäjien tietoja? Fernando kerää ja käsittelee tiettyjä sivustonsa käyttäjien henkilötietoja, jotta:

2. Miksi keräämme käyttäjien tietoja? Fernando kerää ja käsittelee tiettyjä sivustonsa käyttäjien henkilötietoja, jotta: TIETOSUOJASELOSTE 1. Johdanto Avare Oy ("Avare") sitoutuu suojaamaan Fernando sivuston (sisältäen, mutta ei rajoittuen, seuraavan internetsivuston (http://fernando.fi) sekä kaikki siihen liittyvät keskustelufoorumit,

Lisätiedot

JOHN DEERE MOBILE RTK SIGNAL NETWORK TILAUSSOPIMUS

JOHN DEERE MOBILE RTK SIGNAL NETWORK TILAUSSOPIMUS JOHN DEERE MOBILE RTK SIGNAL NETWORK TILAUSSOPIMUS Tämä Mobile RTK Signal Network -verkon tilaussopimus ( sopimus ) on voimassa "sinun"(john Deere Mobile RTK Signal Network -verkon käyttäjän) ja taulukossa

Lisätiedot

Vientisaatavatakuun yleiset ehdot

Vientisaatavatakuun yleiset ehdot 1 (6) Vientisaatavatakuun yleiset ehdot Viejän ulkomaiselta ostajalta olevien saatavien kattaminen 15.4.2008 Vientisaatavatakuun perusteella viejällä on oikeus saada korvausta Finnveralta takuusopimuksen

Lisätiedot

Lähetetyt työntekijät Kysymyksiä lähettävästä yrityksestä

Lähetetyt työntekijät Kysymyksiä lähettävästä yrityksestä I. Yleiset kysymykset (1 ja 2 artikla) I.2. Lähettävää yritystä koskevat kysymykset 1. 1. 1 Lähetetyt työntekijät Kysymyksiä lähettävästä yrityksestä Miten maanne lainsäädännössä määritellään työntekijä

Lisätiedot

VIRVE-sopimus. Helsingin Kaupunginkanslia Hallinto-osasto

VIRVE-sopimus. Helsingin Kaupunginkanslia Hallinto-osasto VIRVE-sopimus Helsingin Kaupunginkanslia Hallinto-osasto 9.3.2016 VIRVE-sopimus 2015 1 (3) Yritysluottamuksellinen 1. SOPIMUSOSAPUOLET 1.1. ASIAKAS 1.2. SUOMEN VIRVERKKO OY 2. SOPIMUKSEN TARKOITUS 3.

Lisätiedot

LUOVUTUSSOPIMUS. Taipalsaaren kunta, Savitaipaleen kunta. Saimaan Kuitu Oy *** xx

LUOVUTUSSOPIMUS. Taipalsaaren kunta, Savitaipaleen kunta. Saimaan Kuitu Oy *** xx LUOVUTUSSOPIMUS Taipalsaaren kunta, Savitaipaleen kunta ja Saimaan Kuitu Oy *** xx.6.2016 2 (7) 1 OSAPUOLET 1.1 Taipalsaaren kunta Y-tunnus: 0163320-5 Osoite: Kellomäentie 1 54920 TAIPALSAARI 1.2. Savitaipaleen

Lisätiedot

Järjestelmävaatimukset on kuvattu liitteessä 1, hankinnan yksilöinti.

Järjestelmävaatimukset on kuvattu liitteessä 1, hankinnan yksilöinti. TARJOUSPYYNTÖ 1 (6) AJANVARAUS- JA KÄYTÖNHALLINTAOHJELMISTON HANKINTA Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tarjousta Espoon kaupunginkirjaston asiakaskoneille (noin 200 kpl) hankittavasta ajanvaraus-

Lisätiedot

Hankinnan sisällön määrittely

Hankinnan sisällön määrittely Hankinnan sisällön määrittely lakimies Rasmus Ingman Markkinakartoitus sekä ehdokkaan tai tarjoajan osallistuminen hankinnan valmisteluun Ennen hankintamenettelyn aloittamista voi tehdä markkinakartoituksen

Lisätiedot

SÄHKÖINEN YRITYSPALVELUSETELI - PALVELUNTUOTTAJAAN SOVELLETTAVAT EHDOT

SÄHKÖINEN YRITYSPALVELUSETELI - PALVELUNTUOTTAJAAN SOVELLETTAVAT EHDOT SÄHKÖINEN YRITYSPALVELUSETELI - PALVELUNTUOTTAJAAN SOVELLETTAVAT EHDOT 1. Tausta ja tarkoitus Näitä Käyttöehtoja sovelletaan Palvelusetelijärjestelmän Palveluntuottajiin. Palveluntuottaja sitoutuu noudattamaan

Lisätiedot

Palvelukuvaus Datatalkkari 19.5.2016 LOUNEA DATATALKKARI PALVELUKUVAUS. www.lounea.fi

Palvelukuvaus Datatalkkari 19.5.2016 LOUNEA DATATALKKARI PALVELUKUVAUS. www.lounea.fi Palvelukuvaus Datatalkkari 19.5.2016 1 LOUNEA DATATALKKARI PALVELUKUVAUS 2 Sisällysluettelo 1. YLEISKUVAUS... 3 2. PALVELUKOMPONENTIT... 3 2.1. Käyttöönotto ja opastus... 3 2.2. Huolto ja asennus... 3

Lisätiedot

Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy Osakassopimus ver

Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy Osakassopimus ver 1 Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy Osakassopimus ver 25.4.2016 1. Osapuolet 1. Tampereen kaupunki, joka omistaa 71,20 % osakkeista ja äänivallasta 2. Ylöjärven kaupunki, joka omistaa 8,53 % osakkeista

Lisätiedot

TIEDOTUSVÄLINEIDEN EDUSTAJIEN TALLENTEISIIN EUROOPAN PARLAMENTIN TILOISSA SOVELLETTAVAT SÄÄNNÖT

TIEDOTUSVÄLINEIDEN EDUSTAJIEN TALLENTEISIIN EUROOPAN PARLAMENTIN TILOISSA SOVELLETTAVAT SÄÄNNÖT 4,4 TIEDOTUSVÄLINEIDEN EDUSTAJIEN TALLENTEISIIN EUROOPAN PARLAMENTIN TILOISSA SOVELLETTAVAT SÄÄNNÖT PUHEMIEHISTÖN PÄÄTÖS 7. SYYSKUUTA 2015 EUROOPAN PARLAMENTIN PUHEMIEHISTÖ, joka ottaa huomioon Euroopan

Lisätiedot

Tilaaja: Ylioppilastutkintolautakunta (jäljempänä Tilaaja ) Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa: XXX

Tilaaja: Ylioppilastutkintolautakunta (jäljempänä Tilaaja ) Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa: XXX Hankinta: USB-muistitikut sähköiseen ylioppilaskokeeseen, dnro 1/221/2016 TARJOUSPYYNNÖN LIITE 1, SOPIMUSEHDOT SOPIMUS USB-MUISTITIKKUJEN TOIMITTAMISESTA 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja: Ylioppilastutkintolautakunta

Lisätiedot

SOPIMUS SUOMEN TASAVALLAN HALLITUKSEN JA VIETNAMIN SOSIALISTISEN TASAVALLAN HALLITUKSEN VÄLILLÄ DIPLOMAATTISTEN TAI KONSULIEDUSTUSTOJEN TAI

SOPIMUS SUOMEN TASAVALLAN HALLITUKSEN JA VIETNAMIN SOSIALISTISEN TASAVALLAN HALLITUKSEN VÄLILLÄ DIPLOMAATTISTEN TAI KONSULIEDUSTUSTOJEN TAI SOPIMUS SUOMEN TASAVALLAN HALLITUKSEN JA VIETNAMIN SOSIALISTISEN TASAVALLAN HALLITUKSEN VÄLILLÄ DIPLOMAATTISTEN TAI KONSULIEDUSTUSTOJEN TAI KANSAINVÄLISISSÄ JÄRJESTÖISSÄ TOIMIVIEN PYSYVIEN EDUSTUSTOJEN

Lisätiedot

HY TUTKIMUSDATA POLITIIKKA

HY TUTKIMUSDATA POLITIIKKA HY TUTKIMUSDATA POLITIIKKA 10.6.2015 EEVA NYRÖVAARA MIKSI? ULKOISET SYYT Avoimen tiedon ohjelma 2013-2015 (Valtiovarainministeriö) Avoimen tieteen ja tutkimuksen hanke (ATT) 2014-2017 (Opetus- ja kulttuuriministeriö)

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.4.2015 COM(2015) 149 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE arvopapereiden yleisölle tarjoamisen tai kaupankäynnin kohteeksi ottamisen yhteydessä julkistettavasta

Lisätiedot

Rakennustieto Oy:n verkkopalveluiden yleiset sopimusehdot

Rakennustieto Oy:n verkkopalveluiden yleiset sopimusehdot 5.12.2014 1 / 9 Sopimusehtojen sisältö Nämä sopimusehdot koskevat Rakennustiedon yleisten verkkopalveluiden sekä tallentavien verkkopalveluiden käyttöä. Yleisiä verkkopalveluita ovat RT-, LVI-, SIT-, Ratu-,

Lisätiedot

BOOKNDO KÄYTTÖEHDOT KOKONAISUUDESSAAN

BOOKNDO KÄYTTÖEHDOT KOKONAISUUDESSAAN BOOKNDO KÄYTTÖEHDOT KOKONAISUUDESSAAN 1 Sisällysluettelo 1. VARAUKSET JA SIVUSTON KÄYTTÖ NÄIDEN EHTOJEN ALAISINA... 3 2. VARAUKSEN TEKEMINEN JA PERUUTUS... 4 3. VASTUU JA VASTUUVAPAUTUKSET... 5 4. RAJOITETUT

Lisätiedot

Ohjeet ja suositukset

Ohjeet ja suositukset Ohjeet ja suositukset Ohjeet ja suositukset keskusvastapuolten kollegioiden jäsenten välisistä kirjallisista sopimuksista ESMA CS 60747 103 rue de Grenelle 75345 Paris Cedex 07 France Puh. +33 (0) 1 58

Lisätiedot

Kilpailun järjestää MTV OY (jäljempänä "Järjestäjä"). Yhteistyökumppanina Fazer (jäljempänä Yhteistyökumppani ).

Kilpailun järjestää MTV OY (jäljempänä Järjestäjä). Yhteistyökumppanina Fazer (jäljempänä Yhteistyökumppani ). Tanssii Tähtien Kanssa Fazer Pure Dark -kilpailun säännöt 1. Kilpailun järjestäjä Kilpailun järjestää MTV OY (jäljempänä "Järjestäjä"). Yhteistyökumppanina Fazer (jäljempänä Yhteistyökumppani ). 2. Kilpailuun

Lisätiedot

Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas

Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat

Lisätiedot

Johdanto-osa. Suomen tasavallan hallitus ja Etelä-Afrikan tasavallan hallitus (jäljempänä yhdessä "osapuolet" ja erikseen "osapuoli"), jotka

Johdanto-osa. Suomen tasavallan hallitus ja Etelä-Afrikan tasavallan hallitus (jäljempänä yhdessä osapuolet ja erikseen osapuoli), jotka Sopimus Suomen tasavallan hallituksen ja Etelä-Afrikan tasavallan hallituksen välillä niiden diplomaattisten tai konsuliedustustojen tai kansainvälisissä hallitustenvälisissä järjestöissä toimivien edustustojen

Lisätiedot

Yleistä meistä ja verkkokaupasta. Sisäpiirin yleiset käyttöehdot

Yleistä meistä ja verkkokaupasta. Sisäpiirin yleiset käyttöehdot Lehmälääkärit.com tilaus- ja sopimusehdot Voimassa 5.11.12015 alkaen Yleistä meistä ja verkkokaupasta Verkkokaupan tuotteita myy ja Sisäpiiri-palvelun (jäljempänä Sisäpiiri) tarjoaa Tuotantoeläinlääkäripalvelu

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMAN. Julkaistu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta 2014. 50/2014 (Suomen säädöskokoelman n:o 372/2014) Valtioneuvoston asetus

SÄÄDÖSKOKOELMAN. Julkaistu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta 2014. 50/2014 (Suomen säädöskokoelman n:o 372/2014) Valtioneuvoston asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUS SARJA Julkaistu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta 2014 (Suomen säädöskokoelman n:o 372/2014) Valtioneuvoston asetus suomalais-norjalaisesta vesienhoitoalueesta tehdyn sopimuksen

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI MAANVUOKRASOPIMUS 1 Lammasluoto. 1.2 Vuokralainen Naantalin purjehdusseura ry, y-tunnus 0638337-2, PL 57, 21101 Naantali.

NAANTALIN KAUPUNKI MAANVUOKRASOPIMUS 1 Lammasluoto. 1.2 Vuokralainen Naantalin purjehdusseura ry, y-tunnus 0638337-2, PL 57, 21101 Naantali. NAANTALIN KAUPUNKI MAANVUOKRASOPIMUS 1 1 OSAPUOLET 1.1 Vuokranantaja Naantalin kaupunki, y-tunnus 0135457-2, Käsityöläiskatu 2, 21100 Naantali. 1.2 Vuokralainen Naantalin purjehdusseura ry, y-tunnus 0638337-2,

Lisätiedot

Lähetysohjain. Pääkäyttäjän opas

Lähetysohjain. Pääkäyttäjän opas Lähetysohjain Pääkäyttäjän opas Tammikuu 2013 www.lexmark.com Yleistä 2 Yleistä Lähetysohjaimen avulla saat helposti tietyn tulostinmallin tulostinohjaimen. Sovellus lähettää sähköpostiisi asennusohjeet

Lisätiedot

(jäljempänä yhdessä 'Sopijapuolet' ja erikseen myos 'Sopijapuoli')

(jäljempänä yhdessä 'Sopijapuolet' ja erikseen myos 'Sopijapuoli') SOPIMUS VUOKRASOPIMUKSEN SIIRROSTA 1. SOPIJAPUOLET 1.1. Turun Teknologiakiinteistöt Oy (Y-tunnus: 2349955-3) Tykistökatu 6 B, Biocity 20520 Turku (jäljempänä 'Teknologiakiinteistöt') 1.2. Turun Yliopisto

Lisätiedot