NORTON-LISENSSISOPIMUS Norton Studio

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "NORTON-LISENSSISOPIMUS Norton Studio"

Transkriptio

1 NORTON-LISENSSISOPIMUS Norton Studio TÄRKEÄÄ: LUE TÄMÄN LISENSSISOPIMUKSEN ( LISENSSISOPIMUS ) EHDOT HUOLELLISESTI ENNEN OHJELMISTON KÄYTTÄMISTÄ (MÄÄRITELTY ALLA). AMERIKAN MANTEREELLA ASUVILLE SYMANTEC CORPORATION, AASIAN TYYNENMEREN ALUEELLA TAI JAPANISSA ASUVILLE SYMANTEC ASIA PACIFIC PTE LTD TAI EUROOPASSA, LÄHI-IDÄSSÄ TAI AFRIKASSA ASUVILLE SYMANTEC LIMITED ( SYMANTEC ) MYÖNTÄÄ TÄMÄN OHJELMISTON KÄYTTÖOIKEUDEN YKSITYISHENKILÖLLE, YRITYKSELLE TAI JURIDISELLE HENKILÖLLE (MYÖHEMMIN "ASIAKAS") SILLÄ EHDOLLA, ETTÄ ASIAKAS SITOUTUU NOUDATTAMAAN TÄMÄN LISENSSISOPIMUKSEN EHTOJA. TÄMÄ ON LAILLINEN JA PÄTEVÄ SOPIMUS SYMANTEC-YHTIÖN JA ASIAKKAAN VÄLILLÄ. ASIAKAS HYVÄKSYY TÄMÄN LISENSSISOPIMUKSEN EHDOT AVAAMALLA TÄMÄN PAKKAUKSEN, RIKKOMALLA SINETIN JA NAPSAUTTAMALLA "HYVÄKSYN" TAI "KYLLÄ" PAINIKETTA TAI OSOITTAMALLA MUULLA TAVOIN SUOSTUMUKSENSA SÄHKÖISESTI TAI LATAAMALLA TAI KÄYTTÄMÄLLÄ OHJELMISTOA. JOS ASIAKAS EI HYVÄKSY NÄITÄ EHTOJA, ASIAKKAAN ON NAPSAUTETTAVA "PERUUTA" TAI "EI" TAI "SULJE IKKUNA" PAINIKETTA TAI MUULLA TAVOIN OSOITETTAVA KIELTÄYTYMISENSÄ TAI OLEMATTA LATAAMATTA TAI KÄYTTÄMÄTTÄ OHJELMISTOA JA OTTAMALLA YHTEYTTÄ MYYJÄÄN TAI SYMANTECIN ASIAKASPALVELUUN TÄMÄN LISENSSISOPIMUKSEN KOHDASSA 8 ILMOITETTUJA YHTEYSTIETOJA KÄYTTÄEN SAADAKSEEN LISÄTIETOJA SIITÄ, MITEN OHJELMISTOSTA MAKSETUN HINNAN SAA TAKAISIN MILLOIN TAHANSA KUUDENKYMMENEN (60) PÄIVÄN KULUESSA OSTOPÄIVÄSTÄ LUKIEN. 1. Lisenssi: Oheinen ohjelmisto (sekä mukana toimitetut ominaisuudet ja palvelut) ja käyttöohjeet (mukaan luettuna tuotteen pakkaus) (Käyttöohje), jotka tulevat lisenssisopimuksen mukana (yhteiseltä nimeltään Ohjelmisto), ovat Symantec-yhtiön tai lisenssihaltijan omaisuutta, joka on tekijänoikeuslain suojaama. Huolimatta siitä, että Symantec omistaa yhä Ohjelmiston, asiakkaalla on tiettyjä oikeuksia Ohjelmiston käyttöön tietokoneessa, matkapuhelimessa tai mobiililaitteessa (laite) tämän lisenssisopimuksen hyväksymisen jälkeen. Tämä lisenssisopimus kattaa kaikki Symantecin toimittamat Ohjelmiston versiot, muutokset ja korjaukset. Mikäli ei Symantecin kohdan 2 mukaisesta irtisanomisoikeudesta tai kohdan 6 mukaisesta asiakkaan sopimusrikkomuksesta muuta johdu, Ohjelmiston käyttöön liittyvät oikeudet ja velvollisuudet ovat tämän lisenssisopimuksen perusteella pysyviä ja käsittävät seuraavaa: Asiakas voi: A. käyttää yhtä Ohjelmiston kopiota yksittäisessä laitteessa. Mikäli dokumentaatiossa tai sovellettavassa sellaisen valtuutetun jakelijan tai jälleenmyyjän kauppa-asiakirjoissa, jolta asiakas hankki ohjelmiston, on määritetty suurempi määrä kopioita ja/tai laitteita, asiakas voi käyttää ohjelmistoa näiden määritysten mukaisesti; B. laatia yhden kopion Ohjelmistosta varmuuskopioksi tai arkistointia varten tai kopioida Ohjelmiston laitteen kiintolevylle ja säilyttää alkuperäiskappaletta varmuuskopiona tai arkistointia varten; C. käyttää Ohjelmistoa verkossa sillä ehdolla, että jokaisessa laitteessa, joka voi käyttää Ohjelmistoa verkon kautta, on lisenssillä varustettu Ohjelmisto. D. pysyvästi siirtää tämän lisenssisopimuksen nojalla kaikki sellaiset asiakkaan oikeudet Ohjelmistoon, jotka on hankittu vain fyysiseen tallennusvälineeseen, toiselle henkilölle tai yhteisölle edellyttäen, että fyysinen tallennusväline, jolla Asiakas hankki Ohjelmiston, siirretään eikä mitään Ohjelmiston kopioita säilytetä ja että siirronsaaja hyväksyy tämän lisenssisopimuksen ehdot. Tämän lisenssisopimuksen mukaisten oikeuksien osittainen siirto ei ole sallittua. Jos dokumentaatiossa annetaan asiakkaalle esimerkiksi oikeus käyttää useampaa Ohjelmiston kopiota, asiakkaan on tällöin siirrettävä kaikkien Ohjelmiston kopioiden käyttöoikeudet. Edellä mainitusta huolimatta asiakas ei saa siirtää fyysisessä tallennusvälineessä hankkimiaan Ohjelmiston tuoteavaimia kolmansille osapuolille fyysisestä tallennusvälineestä erillään silloin kun Ohjelmisto sisältää tuoteavaimia. Asiakas ei saa siirtää ohjelmistoa ja/tai sen tuotetunnuksia kolmansille osapuolille, jos asiakas ei ole hankkinut ohjelmistoa fyysisessä tallennusvälineessä ja E. käyttää ohjelmistoa alla mahdollisesti mainittujen muiden sallittujen käyttötapojen mukaisesti. Asiakas ei saa itse eikä antaa kenellekään muulle lupaa 1

2 A. myöntää lisenssiä edelleen, vuokrata ohjelmistoa tai sen käyttöaikaa. B. muulla kuin lain sallimalla tavalla tai sen sallimissa olosuhteissa käänteismallintaa, koota uudelleen, purkaa, muuttaa tai kääntää Ohjelmistoa tai yrittää purkaa lähdekoodia tai luoda Ohjelmistosta johdannaistuotteita. C. käyttää Ohjelmistoa välinehallinnassa, osituskäytössä, palvelun tarjoamisessa tai palvelukeskusjärjestelyssä. tai D. käyttää Ohjelmistoa muutoin kuin tämän sopimuksen mukaisesti. 2. Ohjelmiston toimintojen ja sisällön päivitykset; Ohjelmisto- tai sisältöpäivitysten lopettaminen: Ohjelmisto käyttää sisältöä, jota päivitetään aika ajoin, esimerkiksi virus- ja vakoiluohjelmien määritysten päivitykset ( sisältöpäivitykset ). Symantec voi oman harkintansa mukaan tai ilman ennakkoilmoitusta lopettaa sisältöpäivitysten toimittamisen ja/tai lopettaa Ohjelmiston. Symantec voi lisätä, muokata tai poistaa Ohjelmiston ominaisuuksia milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta Asiakkaalle. 3. Tuotteen asentaminen ja aktivointi: A. Asennuksen aikana ohjelmisto voi poistaa muiden tietoturvatuotteiden tai niiden ominaisuuksien asennuksen tai estää niiden käytön, mikäli kyseiset tuotteet tai ominaisuudet eivät ole yhteensopivia ohjelmiston kanssa, tai ohjelmiston yleisen toimivuuden parantamiseksi. B. Tämä ohjelmisto saattaa sisältää teknisiä ratkaisuja, jotka on suunniteltu estämään ohjelmiston luvaton tai laiton käyttö. Asiakas hyväksyy, että Symantec voi käyttää näitä ratkaisuja ohjelmistopiratismia vastaan. Tämä ohjelmisto saattaa sisältää varmistustekniikkaa, joka rajoittaa ohjelmiston asentamista ja poistamista useammin kuin rajallisen määrän kertoja rajallisessa määrässä laitteita. Tämä sopimus ja varmistustekniikkaa sisältävä ohjelmisto vaativat käyttöohjeessa kuvatun aktivoinnin. Ohjelmisto toimii vain rajallisen ajan, ennen kuin asiakas aktivoi sen. Aktivoinnin aikana ohjelmiston aitous varmistetaan syöttämällä ohjelmiston ja laitteen kokoonpanon mukana tuleva yksilöllinen aktivointitunnus aakkosnumeerisessa muodossa Internetin välityksellä. Jos asiakas ei suorita aktivointia käyttöohjeessa mainitussa tai ohjelmiston kehottamassa ajassa, ohjelmisto lakkaa toimimasta siihen saakka, että asiakas suorittaa aktivoinnin. Jos asiakas ei voi aktivoida ohjelmistoa Internetin välityksellä tai muilla aktivoinnissa määritetyillä tavoilla, asiakas voi ottaa yhteyden Symantecin asiakaspalveluun käyttämällä Symantecin aktivointiprosessin aikana antamia tai alla mainittuja tietoja. 4. Vastuu yritysasiakkaita kohtaan: Mikäli asiakas on kuluttaja, seuraavat kohdan 4 määräykset eivät koske asiakasta muutoin kuin siinä määrin kuin asiakkaan lainkäyttöalueella voimassa oleva lainsäädäntö koskee asiakkaan Ohjelmiston käyttöä siitä huolimatta, että Ohjelmistoa käytetään liiketoiminnassa, kaupankäynnissä tai ammattitarkoituksessa. Lue sen sijaan kohta 5. Jos asiakas on yritysasiakas (Ohjelmistoa käytetään osana liiketoimintaa tai ammatinharjoittamista ("Yritysasiakas")), tämän sopimuksen 4 kohdan ehdot koskevat asiakasta (riippumatta siitä hyväksyykö asiakas Ohjelmiston vai ei). A. Symantec takaa, että missä tahansa Symantecin valmistamassa tallennusvälineessä, jolla tätä Ohjelmistoa levitetään, ei ole vikoja kuudenkymmenen (60) päivän kuluessa toimituspäivästä lukien. Tämän takuun puitteissa Asiakkaan on mahdollista saada korvausta siten, että Symantec vaihtaa takuuaikana palautetun viallisen tietovälineen tai palauttaa Ohjelmiston hankintahinnan. Symantec ei takaa, että ohjelmisto vastaa asiakkaan vaatimuksia tai että sen toiminta on häiriötöntä tai virheetöntä. VAIN AUSTRALIALAISET KULUTTAJAT. Mikäli asiakas on australialainen kuluttaja, tämän kohdan 4 ehdot eivät koske asiakasta muutoin kuin siinä laajuudessa, jossa Australian kuluttajansuojalait koskevat asiakkaan Ohjelmiston käyttöä liiketoiminnassa, kaupankäynnissä tai ammattitarkoituksessa, jolloin tämä kohta koskee asiakasta. B. SOVELTUVAN LAIN SALLIMISSA RAJOISSA YLLÄ MAINITUT TAKUUEHDOT OVAT AINOAT, EIKÄ MUITA ILMAISTUJA TAI OLETETTUJA TAKUITA OLE, MUKAAN LUKIEN TYYDYTTÄVÄÄ LAATUA JA 2

3 TIETTYYN TARKOITUKSEEN SOPIVUUTTA KOSKEVAT TAKUUT. SYMANTEC EI MYÖNNÄ TAKUUTA TEOLLISOIKEUKSIEN LOUKKAAMATTOMUUDELLE. C. SOPIMUKSEEN SOVELLETTAVIEN LAKIEN SALLIMISSA RAJOISSA SYMANTEC TAI SEN LISENSSINANTAJA EI OLE MISSÄÄN TAPAUKSESSA VASTUUSSA LISENSSINSAAJALLE MISTÄÄN (LAIMINLYÖNNISTÄ, SOPIMUSPOHJAISESTA TAI MUUSTA SYYSTÄ JOHTUVISTA) VÄLILLISISTÄ, EPÄSUORISTA TAI SAMANKALTAISISTA VAHINGOISTA TAI SAAMATTA JÄÄNEESTÄ VOITOSTA TAI TIETOJEN KATOAMISESTA, MIKÄ JOHTUU OHJELMISTON KÄYTÖSTÄ TAI KYVYTTÖMYYDESTÄ KÄYTTÄÄ OHJELMISTOA MYÖS SILLOIN KUN SYMANTECILLE ON ILMOITETTU KYSEISTEN VAHINKOJEN MAHDOLLISUUDESTA. VAI AUSTRALIALAISET YRITYSASIAKKAAT. TÄMÄN KOHDAN 4(C) RAJOITUSTEN MUKAISESTI SYMANTEC EI OLE VASTUUSSA ASIAKKAALLE MENETYKSESTÄ, JONKA EI VOIDA KOHTUUDELLA ENNUSTAA AIHEUTUVAN SYMANTECIN TÄMÄN LISENSSISOPIMUKSEN RIKKOMUKSESTA. D. SOVELLETTAVAN LAIN SALLIMISSA RAJOISSA SYMANTECIN TAI SEN LISENSSINANTAJAN KORVAUSVELVOLLISUUS EI YLITÄ KAHTAKYMMENTÄVIITTÄ ENGLANNIN PUNTAA (25 ). TIETYT LAIT VOIVAT SISÄLTÄÄ TAKUITA TAI ASETTAA SYMANTECILLE VELVOLLISUUKSIA, JOITA (i) EI VOIDA SULKEA POIS, RAJOITTAA TAI MUOKATA TAI (ii) EI VOIDA SULKEA POIS, RAJOITTAA TAI MUOKATA MUUTOIN KUIN RAJOITETUSSA LAAJUUDESSA. TÄTÄ SOPIMUSTA TULKITAAN NÄIDEN LAINMÄÄRÄYSTEN MUKAISESTI. MIKÄLI NÄMÄ LAINMÄÄRÄYKSET PÄTEVÄT, TÄMÄN SOPIMUKSEN MUISTA MÄÄRÄYKSISTÄ HUOLIMATTA JA SIINÄ MÄÄRIN KUIN SYMANTEC ON OIKEUTETTU, SYMANTEC RAJOITTAA NÄIDEN MÄÄRÄYSTEN MUKAISEKSI KORVAUSVELVOLLISUUDEKSEEN OHJELMISTON OSALTA JA OMAN HARKINTANSA MUKAAN OHJELMISTON KORVAAMISEN TAI VASTAAVAN OHJELMISTON TOIMITTAMISEN, OHJELMISTON KORJAAMISEN, OHJELMISTON KORVAAMISESTA TAI VASTAAVAN OHJELMISTON HANKINNASTA AIHEUTUNEIDEN KUSTANNUSTEN MAKSAMISEN TAI OHJELMISTON KORJAAMISESTA AIHEUTUNEIDEN KUSTANNUSTEN MAKSAMISEN TAIKKA PALVELUJEN OSALTA JA SYMANTECIN HARKINNAN MUKAAN PALVELUJEN UUDELLEEN TOIMITTAMISEN TAI PALVELUJEN HANKINNASTA AIHEUTUNEIDEN KUSTANNUSTEN MAKSAMISEN. MIKÄLI TARVITSET TIETOJA VIALLISEN TUOTTEEN VAIHDOSTA TAI OHJELMISTOSTA MAKSETUN HINNAN PALAUTUKSESTA MILLOIN TAHANSA KUUDENKYMMENEN (60) PÄIVÄN KULUESSA OSTOPÄIVÄSTÄ, OTA YHTEYTTÄ SYMANTECIN ASIAKASPALVELUUN OSOITTEESSA (I) SYMANTEC CONSUMER SUPPORT, PO BOX 5689, DUBLIN 15, IRELAND TAI (II) SYMANTEC CUSTOMER SERVICE, 1 JULIUS AVE, NORTH RYDE, NSW 2113, AUSTRALIA TAI KÄY MAASI TAI ALUEESI TUKISIVUILLA OSOITTEESSA E. Symantec on rajoituksettomassa korvausvastuussa asiakkaalle, jos (a) asiakas kuolee tai loukkaantuu Symantecin välinpitämättömyyden vuoksi tai (b) asiakas kärsii menetyksen tai vaurioita Symantecin vilpillisen toiminnan vuoksi. F. Tämä lisenssisopimus muodostaa yksinomaisen ohjelmistoa koskevan sopimuksen asiakkaan ja Symantec-yhtiön välillä ja (i) korvaa kaikki aiemmat tai samanaikaiset suulliset tai kirjalliset aiheeseen liittyvät sopimukset, ehdotukset tai esitykset(lukuun ottamatta vilpillisiä vääristelyjä)ja (ii) kumoaa kaikki ristiriitaiset tai laajentavat ehdot osapuolten välisissä sopimuksissa, tilauksissa tai muussa vastaavassa viestinnässä. 5. Vastuu kuluttajia kohtaan: Tämän sopimuksen 5 kohdan ehdot koskevat kuluttaja-asiakkaita. Lue se huolellisesti. Tämän sopimuksen 5 kohdan ehdot eivät koske yritysasiakkaita. A. Symantec on vastuussa asiakkaalle (a) kuolemasta tai loukkaantumisesta Symantecin laiminlyönnin vuoksi tai (b) Symantecin petollisen toiminnan aiheuttamista menetyksistä tai vahingoista. Symantec antaa Ohjelmistolle vain kuluttajalainsäädäntöön perustuvat takuut. B. Tämän sopimuksen kohdan 5 edeltävien ehtojen mukaisesti Symantec ei ole vastuussa asiakkaalle mistään menetyksestä, jonka ei voida kohtuudella ennustaa aiheutuvan Symantecin tämän 3

4 lisenssisopimuksen rikkomuksesta. Kuluttaja-asiakas käyttää Ohjelmistoa muuhun kuin kaupalliseen tarkoitukseen. Symantec ei siksi vastaa Asiakkaalle voiton tai myynnin menettämisestä, säästöjen saamatta jäämisestä, sopimuspohjaisista seurauksista tai ajanhukasta, joka aiheutuu Ohjelmiston käyttämisestä tai kyvyttömyydestä käyttää Ohjelmistoa. C. Vain australialaiset kuluttajat Australian kuluttajia ja kilpailua koskevan lain (Australian Consumer and Competition Act) kohdan 102(1) noudattamisen varmistamiseksi: Tuotteisiimme liittyy takuita, joita ei voida Australian kuluttajansuojalain mukaisesti sivuuttaa. Asiakkaalla on oikeus tuotteen vaihtoon tai hyvitykseen merkittävän vian vuoksi sekä korvaukseen kohtuullisesti ennustettavasta menetyksestä tai vahingosta. Lisäksi asiakkaalla on oikeus korjauttaa tai vaihtaa tuotteet, mikäli tuotteiden laatu ei ole hyväksyttävä ja vika ei ole merkittävä vika. D. Symantec suosittelee varmuuskopioimaan tiedot säännöllisesti. E. Asiakas on aina velvollinen ryhtymään kohtuullisiin toimiin menetystensä minimoimiseksi. F. Mikäli tarvitset tietoja viallisen tuotteen vaihdosta tai ohjelmistosta maksetun hinnan palautuksesta milloin tahansa kuudenkymmenen (60) päivän kuluessa ostopäivästä, ota yhteyttä Symantecin asiakaspalveluun osoitteessa (i) Symantec Consumer Support, PO Box 5689, Dublin 15, Ireland tai (ii) Symantec Customer Service, 1 Julius Ave, North Ryde, NSW 2113, Australia tai käy maasi tai alueesi tukisivuilla osoitteessa 6. Vientisäädökset: Asiakas hyväksyy, että Ohjelmistoon ja siihen liittyviin teknisiin tietoihin ja palveluihin (yhteisesti rajoitettu tekniikka ) voidaan soveltaa Yhdysvaltojen vienti- ja tuontilainsäädäntöä, varsinkin Yhdysvaltain vientivalvontasäännöksiä (U.S. Export Administration Regulations, EAR) ja minkä tahansa maan lainsäädäntöä, johon rajoitettua tekniikkaa tuodaan tai jälleenviedään. Asiakas sitoutuu noudattamaan kaikkia asiaankuuluvia lakeja, eikä vie mitään rajoitettua tekniikkaa Yhdysvaltain lainsäädännön vastaisesti eikä mihinkään kiellettyyn maahan, kohteeseen tai henkilölle, mikä edellyttäisi vientilupaa tai muunlaista viranomaishyväksyntää. Mitään Symantecin tuotteita ei saa viedä eikä jälleenviedä Kuubaan, Pohjois-Koreaan, Iraniin, Syyriaan tai Sudaniin tai muuhun maahan, johon sovelletaan vastaavia kauppapakotteita. YHDYSVALTAIN LAKIEN MUKAAN ON KIELLETTYÄ KÄYTTÄÄ SYMANTECIN TUOTTEITA MISSÄÄN TOIMISSA, JOTKA LIITTYVÄT KEMIALLISTEN TAI BIOLOGISTEN ASEIDEN, YDINASEIDEN TAI KYSEISIÄ JOUKKOTUHOASEITA KULJETTAMAAN PYSTYVIEN OHJUSTEN, MIEHITTÄMÄTTÖMIEN ALUSTEN TAI AVARUUSLAUKAISUALUSTOJEN SUUNNITTELUUN, KEHITTÄMISEEN, VALMISTAMISEEN, KOULUTTAMISEEN TAI TESTAAMISEEN. 7. Yleistä: Tähän lisenssisopimukseen sovelletaan Englannin ja Walesin lakeja. Tämä lisenssisopimus ei rajoita Asiakkaan kuluttajansuojalain tai muiden sellaisten lainkäyttöalueella sovellettavien lakien mukaisia oikeuksia, joita ei voi sopimuksella kumota. Symantec voi irtisanoa tämän lisenssisopimuksen, jos asiakas rikkoo lisenssisopimuksen ehtoja (lukuun ottamatta mitättömiä tai vähäpätöisiä rikkomuksia) ja mikäli sopimus irtisanotaan, asiakkaan on lopetettava tuotteen käyttö ja tuhottava kaikki Ohjelmiston ja dokumentaation kopiot. Takuiden ja vikojen vastuuvapauslausekkeet ja vastuurajoitukset, mukaan luettuna kohdat 4 ja 5, jäävät voimaan irtisanomisen jälkeen. Tätä lisenssisopimusta voi muuttaa ainoastaan dokumentaation avulla tai asiakkaan ja Symantec-yhtiön allekirjoittamalla asiakirjalla. 8. Symantecin asiakaspalvelu: Mahdolliset tätä lisenssisopimusta koskevat kysymykset esitetään ja Symanteciin otetaan yhteyttä: (i) Symantec Consumer Support, PO Box 5689, Dublin 15, Ireland tai (ii) Symantec Customer Service, 1 Julius Ave, North Ryde, NSW 2113, Australia tai vierailemalla Symantecin alue- tai maakohtaisilla sivustoilla, jotka löytyvät osoitteestahttp://www.symantec.com/globalsites/index.jsp. 9. IncoTerms-ehdot: 4

5 Mikäli tämä lisenssisopimus hyväksytään liiketoimintaan, kaupankäyntiin tai ammatinharjoittamiseen liittyvistä syistä, kyseessä on yritysasiakas, joten ohjelmisto toimitetaan ExWorks (EXW) -ehdoin Symantecin toimituspisteestä (ICC INCOTERMS 2010). LISÄEHDOT. Asiakkaan ohjelmiston käyttöön sovelletaan jäljempänä olevia ehtoja edellä mainittujen ehtojen lisäksi. 10. Yksityisyys, tietosuoja. Ohjelmisto voi kerätä toisinaan määrättyjä tietoja laitteesta, johon se on asennettu. Tiedot mahdollisista tietoturvariskeistä sekä Ohjelmiston mahdollisesti vilpillisiksi katsomien sivustojen URL- ja Internet Protocol (IP) -osoitteista. URL-osoitteet saattavat sisältää henkilöllisyyden paljastavia tietoja, joita mahdollisesti vilpillinen sivusto yrittää kerätä ilman käyttäjän lupaa. Symantec kerää kyseisiä tietoja ohjelmiston toimintojen toimittamiseksi sekä Symantecin tuotteiden haittaohjelmien toiminnan, mahdollisten petollisten sivustojen ja muiden Internetin tietoturvariskien tunnistamiskyvyn arvioimiseksi ja parantamiseksi. Selattujen sivustojen URL-osoitteet sekä hakusanat ja hakutulokset vain, jos Norton Safe Web - toiminto on käytössä. Symantec kerää näitä tietoja asiakkaan suojaus- ja arviointitarkoituksessa sekä varoittaakseen asiakasta määrättyihin sivustoihin liittyvistä mahdollisista uhista ja riskeistä ennen sivustojen avaamista. Suoritettavat tiedostot ja suoritettavaa sisältöä sisältävät tiedostot, jotka tunnistetaan mahdollisiksi haittaohjelmistoiksi, mukaan luettuna tiedot kyseisten tiedostojen suorittamista toimenpiteistä asennuksen aikana. Kyseiset tiedostot lähetetään Symantecille ohjelmiston automaattisen lähetystoiminnon avulla. Kerätyt tiedostot saattavat sisältää käyttäjän henkilöllisyyden paljastavia tietoja, jotka haittaohjelma on kerännyt ilman käyttäjän lupaa. Symantec kerää tämäntyyppisiä tiedostoja vain Symantecin tuotteiden parantamiseen haittaohjelmien tunnistamiseksi. Ohjelmiston automaattisen lähetystoiminnon voi poistaa käytöstä Ohjelmiston asennuksen jälkeen kys eisen tuotteen käyttöohjeen mukaisesti. Laitteelle sen alkuasennuksen aikana annettu nimi.jos laitteen nimi kerätään, Symantec käyttää nimeä kyseisen laitteen tilinimenä. Asiakas voi halutessaan saada kyseiseen laitteeseen lisäpalveluita ja/tai käyttää määrättyjä ohjelmiston ominaisuuksia. Asiakas voi muuttaa tilinimeä milloin tahansa Ohjelmiston asennuksen jälkeen (suositeltavaa). Tilatietoja ohjelmiston asennuksesta ja käytöstä. Nämä tiedot ilmoittavat Symantecille ohjelmiston asennuksen onnistumisesta ja mahdollisista ohjelmiston käytön yhteydessä tapahtuvista virheistä. Tilatiedot voivat sisältää käyttäjän henkilöllisyyden paljastavia tietoja vain, mikäli kyseiset tiedot sisältyvät tiedoston tai kansion nimeen, jota ohjelmisto käsittelee asennuksen tai virheen yhteydessä. Symantec kerää tilatietoja vain tuotteidensa suorituskyvyn ja asennuksen onnistumisen arvioimiseksi ja parantamiseksi. Symantec voi käyttää näitä tietoja myös sivustojensa optimointiin. Käyttäjän Ohjelmiston kautta Symantecille lähettämien sähköpostiviestien sisältämät tiedot ilmoittavat roskapostista tai roskapostiksi väärin tunnistetusta sähköpostista. Nämä sähköpostiviestit saattavat sisältää käyttäjän henkilöllisyyden paljastavia tietoja ja lähetetään Symantecille vain käyttäjän luvalla. Tietoja ei lähetetä automaattisesti. Jos lähetät tällaisia viestejä Symantecille, Symantec käyttää niitä vain Symantecin roskapostin torjuntatekniikan tunnistuskyvyn parantamiseen. Symantec ei käytä tiedostoja Ohjelmiston käyttäjän henkilöllisyyden selvittämiseen. Käyttäjän ohjelmiston kautta Symantecille lähettämän, ohjelmistossa esiintyneestä virheestä ilmoittavan raportin sisältämät tiedot. Raportti sisältää tietoja ohjelmiston ja käyttäjän laitteen tilasta sillä hetkellä, kun ohjelmistossa tapahtui virhe. Käyttäjän laitteen tilatiedot voivat sisältää järjestelmän kielen, maan, käyttöjärjestelmän version, käynnissä olevat prosessit, niiden tilan ja toiminnan sekä tietoja tiedostoista tai kansioista, jotka olivat avoinna, kun ohjelmistossa t apahtui virhe. Tiedot voivat sisältää käyttäjän henkilöllisyyden paljastavia tietoja, mikäli kyseiset tiedot sisältyvät tiedoston tai kansion nimeen, jota ohjelmisto käsitteli virheen yhteydessä. Nämä tiedot lähetetään Symantecille vain käyttäjän luvalla. Tietoja ei lähetetä automaattisesti. Symantec kerää tietoja vain havaittujen virheiden korjaamiseksi ja tuotteidensa suorituskyvyn parantamiseksi. Tietoja ei yhdistellä mihinkään muihin tietoihin Ohjelmiston käyttäjän henkilöllisyyden selvittämiseksi. 5

6 Sen tietokoneen IP-osoitetta ja/tai MAC-osoitetta ja laitteen tunnusta, johon ohjelmisto on asennettu, käytetään ohjelmiston toiminnan varmistamiseen ja lisenssien hallintaan. Muita yleisluonteisia tilastotietoja käytetään tuotteen analysointiin sekä tuotteen toiminnan parantamiseen. Mikäli tätä ei ole määritetty valinnaiseksi, edellä määriteltyjä kerättyjä tietoja tarvitaan Symantecin tuotteiden toiminnan optimointiin. Edellä kuvatut tiedot voidaan siirtää Symantec-konsernille Yhdysvaltoihin tai muihin maihin, joiden tietosuojalainsäädäntö ei ole välttämättä yhtä tiukka kuin käyttäjän asuinalueella (mukaan luettuna Euroopan unioni). Tiedot voivat olla Symantecin työntekijöiden tai alihankkijoiden käytettävissä yksinomaan edellä kuvattuihin tarkoituksiin. Samoihin tarkoituksiin tietoja voidaan jakaa sellaisten kumppanien ja toimittajien kanssa, jotka käsittelevät tietoja Symantecin puolesta. Symantec pyrkii kuitenkin varmistamaan, että kerättyjen tietojen tietoturva on riittävä myös tietoja siirrettäessä. Sovellettavia lakeja noudattaen Symantec pidättää itsellään oikeuden tehdä yhteistyötä ohjelmiston käyttöön liittyvissä kyselyissä valtion tai viranomaisten kanssa. Se tarkoittaa, että Symantec voi toimittaa tuomioistuimelle tai viranomaisille asiakirjoja ja tietoja, jotka liittyvät haasteeseen, lain noudattamiseen tai valtion tutkintaan. Internetin tietoturvariskien tietoisuuden, tunnistamisen ja estämisen edistämiseksi Symantec voi luovuttaa joitakin tietoja tutkimusorganisaatioiden ja muiden tietoturvaohjelmistojen toimittajien käyttöön. Symantec voi myös käyttää tietojen perusteella laadittuja tilastoja tietoturvariskien suuntauksia käsittelevien raporttien seuraamiseen ja julkaisemiseen. Käyttäessään Ohjelmistoa asiakas hyväksyy ja antaa Symantecille luvan kerätä, lähettää, tallentaa, paljastaa ja analysoida kyseisiä tietoja edellä mainittuihin tarkoituksiin. CPS / OE 1.0 / IE 6

Käyttäjän tulee ottaa yhteyttä F-Secureen, jos hän haluaa muita oikeuksia näissä lisenssiehdoissa myönnettyjen ehtojen lisäksi.

Käyttäjän tulee ottaa yhteyttä F-Secureen, jos hän haluaa muita oikeuksia näissä lisenssiehdoissa myönnettyjen ehtojen lisäksi. F-SECURE -LISENSSIEHDOT TÄRKEÄÄ LUE SEURAAVAT F-SECURE-OHJELMISTON KÄYTTÖÄ KOSKEVAT LISENSSIEHDOT ("EHDOT") HUOLELLISESTI. ALLA OLEVAN HYVÄKSYMISVAIHTOEHDON VALITSEMINEN TAI OHJELMISTON ASENTAMINEN, KOPIOIMINEN

Lisätiedot

MICROSOFT-OHJELMISTON KÄYTTÖOIKEUSEHDOT MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015

MICROSOFT-OHJELMISTON KÄYTTÖOIKEUSEHDOT MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015 MICROSOFT-OHJELMISTON KÄYTTÖOIKEUSEHDOT MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015 Nämä käyttöoikeusehdot ( sopimus ) ovat sopimus asiakkaan ja Microsoft Corporationin (tai asiakkaan sijaintipaikan mukaisesti määräytyvän

Lisätiedot

BLACKBERRY-LOPPUKÄYTTÄJÄOHJELMISTON LISENSSISOPIMUS LUE TÄMÄ ASIAKIRJA HUOLELLISESTI ENNEN OHJELMISTON ASENTAMISTA TAI KÄYTTÖÄ.

BLACKBERRY-LOPPUKÄYTTÄJÄOHJELMISTON LISENSSISOPIMUS LUE TÄMÄ ASIAKIRJA HUOLELLISESTI ENNEN OHJELMISTON ASENTAMISTA TAI KÄYTTÖÄ. BLACKBERRY-LOPPUKÄYTTÄJÄOHJELMISTON LISENSSISOPIMUS LUE TÄMÄ ASIAKIRJA HUOLELLISESTI ENNEN OHJELMISTON ASENTAMISTA TAI KÄYTTÖÄ. Tällä sopimuksella myönnetään ohjelmiston käyttöoikeus asiakkaalle, ja se

Lisätiedot

Apua käyttöoikeustyypin tarkistamiseen on osoitteessa www.microsoft.com/office/eula.

Apua käyttöoikeustyypin tarkistamiseen on osoitteessa www.microsoft.com/office/eula. MICROSOFT-OHJELMISTON KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUKSEN EHDOT MICROSOFT OFFICE 2010 TYÖASEMASOVELLUSOHJELMISTO Seuraavassa ovat kahdet eri käyttöoikeusehdot, joista vain yhden koskevat asiakasta. Jos asiakkaalla

Lisätiedot

Finland Version 6.0. Kestää Ajantasaistaa 22. Syyskuu 2007 1. TIETOJA SOPIMUSEHDOISTA

Finland Version 6.0. Kestää Ajantasaistaa 22. Syyskuu 2007 1. TIETOJA SOPIMUSEHDOISTA Finland Version 6.0 Kestää Ajantasaistaa 22. Syyskuu 2007 1. TIETOJA SOPIMUSEHDOISTA 1.1. Nämä sopimusehdot soveltuvat kaikkien tuotteiden (sisältäen, mutta ei rajoittuen laitteistot ja/tai ohjelmistot)(

Lisätiedot

ActivEngagen käyttöoikeus- ja tukipalvelusopimus

ActivEngagen käyttöoikeus- ja tukipalvelusopimus ActivEngagen käyttöoikeus- ja tukipalvelusopimus Tämän ActivEngagen käyttöoikeus- ja tukipalvelusopimuksen (tämä sopimus ) osapuolia ovat ActivEngagen ohjelmiston käyttäjä ( asiakas ) ja asiakkaan asuinpaikan

Lisätiedot

LLUE NÄMÄ KÄYTTÖEHDOT HUOLELLISESTI ENNEN KUIN KÄYTÄT MITÄÄN DIMG-SIVUSTOA.

LLUE NÄMÄ KÄYTTÖEHDOT HUOLELLISESTI ENNEN KUIN KÄYTÄT MITÄÄN DIMG-SIVUSTOA. Käyttöehdot Tulosta Tallenna PDF Päivitetty: 2 marraskuu 2011 1. JOHDANTO Tervetuloa Club Penguiniin ("Sivusto"). Sivustoa ylläpitää ja edustaa Disney Online Studios Canada Inc. (aikaisemmin tunnettu nimellä

Lisätiedot

BLACKBERRY-RATKAISUN LISENSSISOPIMUS

BLACKBERRY-RATKAISUN LISENSSISOPIMUS BLACKBERRY-RATKAISUN LISENSSISOPIMUS LUE TÄMÄ ASIAKIRJA HUOLELLA ENNEN KUIN ASENNAT TAI KÄYTÄT OHJELMISTOA. TÄMÄ SOPIMUS SISÄLTÄÄ EHTOJA, JOTKA RAJOITTAVAT TAI POISTAVAT RIMin VASTUUN SINUA KOHTAAN JA

Lisätiedot

IDT FINANCIAL SERVICES LIMITED KÄYTTÖEHDOT. Kortti tai Pre-paid MasterCard -kortti tarkoittaa sähköistä maksukorttia, jonka olemme antaneet sinulle.

IDT FINANCIAL SERVICES LIMITED KÄYTTÖEHDOT. Kortti tai Pre-paid MasterCard -kortti tarkoittaa sähköistä maksukorttia, jonka olemme antaneet sinulle. IDT FINANCIAL SERVICES LIMITED KÄYTTÖEHDOT MÄÄRITELMÄT Sopimus tarkoittaa näitä käyttöehtoja. Saatavilla olevat varat tarkoittavat kaikkia kortillasi olevia käyttämättömiä varoja, jotka ovat käytettävissä

Lisätiedot

ADOBE Ohjelmiston käyttöoikeussopimus

ADOBE Ohjelmiston käyttöoikeussopimus ADOBE Ohjelmiston käyttöoikeussopimus TIEDOKSI KÄYTTÄJÄLLE: LUKEKAA TÄMÄ SOPIMUS HUOLELLISESTI. KOPIOIMALLA TAI ASENTAMALLA OHJELMISTON TAI SEN OSAN TAI KÄYTTÄMÄLLÄ OHJELMISTOA TAI JOTAKIN SEN OSAA HYVÄKSYTTE

Lisätiedot

Huoltoehdot 1. Palvelut ja tuotteet 1.1 Palvelut. 1.2 Osat ja työvoima. 1.3 Palveluvaihtoehdot. 1.3.1 Tee-se-itse -varaosapalvelu.

Huoltoehdot 1. Palvelut ja tuotteet 1.1 Palvelut. 1.2 Osat ja työvoima. 1.3 Palveluvaihtoehdot. 1.3.1 Tee-se-itse -varaosapalvelu. Huoltoehdot TÄRKEÄÄ: NÄMÄ HUOLTOEHDOT ( SOPIMUS ) MUODOSTAVAT ASIAKKAAN JA APPLEN VÄLISEN SOPIMUKSEN (KUTEN SE ON KUVATTU ALLA OLEVASSA MAAKOHTAISESSA OSIOSSA) JA NIITÄ SOVELLETAAN ASIAKKAAN TILAUKSEEN,

Lisätiedot

YLEISET MAKSUPALVELUEHDOT KAUPPIAILLE v. 1.0

YLEISET MAKSUPALVELUEHDOT KAUPPIAILLE v. 1.0 sivu 1 (6) YLEISET MAKSUPALVELUEHDOT KAUPPIAILLE v. 1.0 1. TAUSTA JA TARKOITUS Paytrail Oyj, Y-tunnus 2122839-7 ( Paytrail ) tarjoaa Maksupalvelulain 30.4.2010/290 1 kohtien 2, 5 ja 6 mukaisia maksupalveluita

Lisätiedot

PHYSIOBIT OY, FYSIAPP-MOBIILI- JA WEB-SOVELLUKSEN KÄYTTÖEHDOT

PHYSIOBIT OY, FYSIAPP-MOBIILI- JA WEB-SOVELLUKSEN KÄYTTÖEHDOT PHYSIOBIT OY, FYSIAPP-MOBIILI- JA WEB-SOVELLUKSEN KÄYTTÖEHDOT 1. Käyttöehtojen hyväksyminen FysiApp -palvelun ( Palvelu ), joka koostuu FysiApp -ohjelmistoista ja näiden sisällöistä ja niillä toteutettavista,

Lisätiedot

SAAS 11 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE. 3 Palvelu ja palvelun käyttäminen

SAAS 11 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE. 3 Palvelu ja palvelun käyttäminen 1 (9) SAAS 11 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1 Soveltamisala ja muut sopimusehdot Näitä sopimusehtoja sovelletaan Elisa Oyj:n ja sen konserniyhtiöiden (jäljempänä Elisa) yritysasiakkaille

Lisätiedot

Maantieteellinen alue, jonka sisällä Palvelu toimii tarjotulla hinnalla näiden yleisten palveluehtojen tarkoittamalla tavalla.

Maantieteellinen alue, jonka sisällä Palvelu toimii tarjotulla hinnalla näiden yleisten palveluehtojen tarkoittamalla tavalla. HELPTEN PALVELUN 1(13) 1. KÄSITTEET JA SOVELTAMINEN 1.1 Määritelmät Ajoalue Ajoneuvolaitteisto Mobiililaite Asennusliike Asiakas Helpten Hinnasto Laite Näppäinlaite Palvelu Maantieteellinen alue, jonka

Lisätiedot

Asiakas tarkoittaa asiakassopimuksen tekevää tai tehnyttä taikka Watsonia käyttävää henkilöä, joka ei ole myyjä.

Asiakas tarkoittaa asiakassopimuksen tekevää tai tehnyttä taikka Watsonia käyttävää henkilöä, joka ei ole myyjä. WATSON-PALVELUN ERITYISEHDOT WATSON NORDIC OY 1. Soveltamisala ja määritelmät 1.1. Näitä sopimusehtoja sovelletaan Watson tv- ja tilausvideopalvelun (jäljempänä Watson) käyttämiseen, ja ne määrittävät

Lisätiedot

1(4) VATTENFALL OY:N ONLINE-PALVELUN KÄYTTÖEHDOT

1(4) VATTENFALL OY:N ONLINE-PALVELUN KÄYTTÖEHDOT 1(4) VATTENFALL OY:N ONLINE-PALVELUN KÄYTTÖEHDOT 1. Yleistä Nämä ovat Vattenfall Oy:n (jäljempänä Vattenfall ) OnLine-palvelun ja siihen liittyvän sovelluksen, sivuston, sisällön sekä ohjelmiston (jäljempänä

Lisätiedot

TomTomin sisältöpalveluiden ehdot ja määräykset. TomTom International B.V. Rembrandtplein 35, 1017 CT Amsterdam, The Netherlands ( TomTom )

TomTomin sisältöpalveluiden ehdot ja määräykset. TomTom International B.V. Rembrandtplein 35, 1017 CT Amsterdam, The Netherlands ( TomTom ) TomTomin sisältöpalveluiden ehdot ja määräykset TomTom International B.V. Rembrandtplein 35, 1017 CT Amsterdam, The Netherlands ( TomTom ) 1) Määritelmät: Lisenssi Muokkaus TomTom-painike TomTom-sisältö

Lisätiedot

Käyttöehdot. 1. Käyttäjän ja meidän välinen sopimus. Viimeksi päivitetty 10.7.2014

Käyttöehdot. 1. Käyttäjän ja meidän välinen sopimus. Viimeksi päivitetty 10.7.2014 Käyttöehdot Viimeksi päivitetty 10.7.2014 Disney Interactive tarjoaa käyttäjiensä käyttöön sivustonsa, ohjelmistonsa, sovelluksensa, sisältönsä, tuotteensa ja palvelunsa ( Disney-palvelut ), joiden tuotemerkki

Lisätiedot

IDT FINANCIAL SERVICES LIMITED MONI PREPAID MASTERCARD -KORTIN SOPIMUSEHDOT

IDT FINANCIAL SERVICES LIMITED MONI PREPAID MASTERCARD -KORTIN SOPIMUSEHDOT IDT FINANCIAL SERVICES LIMITED MONI PREPAID MASTERCARD -KORTIN SOPIMUSEHDOT MÄÄRITELMÄT Alkupäivä tarkoittaa päivää, jona Kortinhaltija alkaa käyttää Korttia tai aktivoi sen. Kortti tarkoittaa Korttiyhtiön

Lisätiedot

5 Palvelun sisältö ja palveluun sovellettavat erityiset ehdot.

5 Palvelun sisältö ja palveluun sovellettavat erityiset ehdot. palvelun kohtuullisen ajan kuluessa sopimuksen allekirjoittamisesta tai tilausvahvistuksesta. 1 Sopimusehtojen voimaantulo Nämä toimitusehdot tulevat voimaan 1.7.2010 ja ovat voimassa toistaiseksi. Näiden

Lisätiedot

Kaspersky Small Office Security 2 Käyttöopas

Kaspersky Small Office Security 2 Käyttöopas Kaspersky Small Office Security 2 Käyttöopas SOVELLUSVERSIO: 9.1 Arvoisa käyttäjä! Kiitos tuotteemme valinnasta. Toivomme, että tämä asiakirja on hyödyllinen ja tarjoaa vastaukset useimpiin esille tuleviin

Lisätiedot

THERMO FISHER SCIENTIFIC OY YLEISET MYYNTIEHDOT

THERMO FISHER SCIENTIFIC OY YLEISET MYYNTIEHDOT 1(5) THERMO FISHER SCIENTIFIC OY YLEISET MYYNTIEHDOT MIKÄLI KIRJALLISESTI EI OLE NIMENOMAISESTI MUUTOIN SOVITTU, NOUDATETAAN SEURAAVIA YLEISIÄ SOPIMUSEHTOJA THERMO FISHER SCIENTIFIC OY:N VALMISTAMIEN JA/TAI

Lisätiedot

Sopimus -ja käyttöoikeusehdot ALLDATA Europe GmbH:n (myöhemmin ALLDATA) tuotteille

Sopimus -ja käyttöoikeusehdot ALLDATA Europe GmbH:n (myöhemmin ALLDATA) tuotteille Sopimus -ja käyttöoikeusehdot ALLDATA Europe GmbH:n (myöhemmin ALLDATA) tuotteille Varoitus: tämän tekijänoikeudella suojatun materiaalin luvaton kopiointi tai jakelu on laitonta. 1. Sopimus -ja käyttöoikeusehtojen

Lisätiedot

Yleiset sopimusehdot. 01.08.2014 Yleiset sopimusehdot Nebula Oy. Nebula Oy. Nebula Oy

Yleiset sopimusehdot. 01.08.2014 Yleiset sopimusehdot Nebula Oy. Nebula Oy. Nebula Oy 01.08.2014 Yleiset sopimusehdot Sivu 2/13 Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 2. Määritelmät... 3 3. Sopimuksen syntyminen... 3 4. Sopimuskausi ja sopimuksen irtisanominen... 4 5. Palvelun toimittaminen ja

Lisätiedot

MOBIE OY:N YLEISET SOPIMUSEHDOT KOSKIEN MOBIE ZINE VERKKOPALVELUA 27.2.2014

MOBIE OY:N YLEISET SOPIMUSEHDOT KOSKIEN MOBIE ZINE VERKKOPALVELUA 27.2.2014 MOBIE OY:N YLEISET SOPIMUSEHDOT KOSKIEN MOBIE ZINE VERKKOPALVELUA 27.2.2014 2 SISÄLLYS 1. Sopimuksen tausta ja tarkoitus... 1 2. Sopimuksessa käytettävät määritelmät ja termit... 1 3. Käyttöoikeus Ohjelmistopalveluun

Lisätiedot

SOPIMUS ORACLE-OHJELMIEN KÄYTTÖOIKEUKSISTA JA PALVELUISTA ( OLSA )

SOPIMUS ORACLE-OHJELMIEN KÄYTTÖOIKEUKSISTA JA PALVELUISTA ( OLSA ) SOPIMUS ORACLE-OHJELMIEN KÄYTTÖOIKEUKSISTA JA PALVELUISTA ( OLSA ) A. Sopimuksen määritelmät Te viittaa henkilöön tai organisaatioon, joka on allekirjoittanut tämän sopimuksen ( sopimus ) ja tilannut Oraclen

Lisätiedot

Näitä yleisiä palveluehtoja sovelletaan OVH Hosting Oy:n (jäljempänä OVH ) asiakkailleen toimittamiin tuotteisiin ja palveluihin.

Näitä yleisiä palveluehtoja sovelletaan OVH Hosting Oy:n (jäljempänä OVH ) asiakkailleen toimittamiin tuotteisiin ja palveluihin. SO YOU START - YLEISET PALVELUEHDOT Viimeinen versio, päivätty 5.12.2013 Näitä yleisiä palveluehtoja sovelletaan OVH Hosting Oy:n (jäljempänä OVH ) asiakkailleen toimittamiin tuotteisiin ja palveluihin.

Lisätiedot