NORTON-LISENSSISOPIMUS Norton Studio

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "NORTON-LISENSSISOPIMUS Norton Studio"

Transkriptio

1 NORTON-LISENSSISOPIMUS Norton Studio TÄRKEÄÄ: LUE TÄMÄN LISENSSISOPIMUKSEN ( LISENSSISOPIMUS ) EHDOT HUOLELLISESTI ENNEN OHJELMISTON KÄYTTÄMISTÄ (MÄÄRITELTY ALLA). AMERIKAN MANTEREELLA ASUVILLE SYMANTEC CORPORATION, AASIAN TYYNENMEREN ALUEELLA TAI JAPANISSA ASUVILLE SYMANTEC ASIA PACIFIC PTE LTD TAI EUROOPASSA, LÄHI-IDÄSSÄ TAI AFRIKASSA ASUVILLE SYMANTEC LIMITED ( SYMANTEC ) MYÖNTÄÄ TÄMÄN OHJELMISTON KÄYTTÖOIKEUDEN YKSITYISHENKILÖLLE, YRITYKSELLE TAI JURIDISELLE HENKILÖLLE (MYÖHEMMIN "ASIAKAS") SILLÄ EHDOLLA, ETTÄ ASIAKAS SITOUTUU NOUDATTAMAAN TÄMÄN LISENSSISOPIMUKSEN EHTOJA. TÄMÄ ON LAILLINEN JA PÄTEVÄ SOPIMUS SYMANTEC-YHTIÖN JA ASIAKKAAN VÄLILLÄ. ASIAKAS HYVÄKSYY TÄMÄN LISENSSISOPIMUKSEN EHDOT AVAAMALLA TÄMÄN PAKKAUKSEN, RIKKOMALLA SINETIN JA NAPSAUTTAMALLA "HYVÄKSYN" TAI "KYLLÄ" PAINIKETTA TAI OSOITTAMALLA MUULLA TAVOIN SUOSTUMUKSENSA SÄHKÖISESTI TAI LATAAMALLA TAI KÄYTTÄMÄLLÄ OHJELMISTOA. JOS ASIAKAS EI HYVÄKSY NÄITÄ EHTOJA, ASIAKKAAN ON NAPSAUTETTAVA "PERUUTA" TAI "EI" TAI "SULJE IKKUNA" PAINIKETTA TAI MUULLA TAVOIN OSOITETTAVA KIELTÄYTYMISENSÄ TAI OLEMATTA LATAAMATTA TAI KÄYTTÄMÄTTÄ OHJELMISTOA JA OTTAMALLA YHTEYTTÄ MYYJÄÄN TAI SYMANTECIN ASIAKASPALVELUUN TÄMÄN LISENSSISOPIMUKSEN KOHDASSA 8 ILMOITETTUJA YHTEYSTIETOJA KÄYTTÄEN SAADAKSEEN LISÄTIETOJA SIITÄ, MITEN OHJELMISTOSTA MAKSETUN HINNAN SAA TAKAISIN MILLOIN TAHANSA KUUDENKYMMENEN (60) PÄIVÄN KULUESSA OSTOPÄIVÄSTÄ LUKIEN. 1. Lisenssi: Oheinen ohjelmisto (sekä mukana toimitetut ominaisuudet ja palvelut) ja käyttöohjeet (mukaan luettuna tuotteen pakkaus) (Käyttöohje), jotka tulevat lisenssisopimuksen mukana (yhteiseltä nimeltään Ohjelmisto), ovat Symantec-yhtiön tai lisenssihaltijan omaisuutta, joka on tekijänoikeuslain suojaama. Huolimatta siitä, että Symantec omistaa yhä Ohjelmiston, asiakkaalla on tiettyjä oikeuksia Ohjelmiston käyttöön tietokoneessa, matkapuhelimessa tai mobiililaitteessa (laite) tämän lisenssisopimuksen hyväksymisen jälkeen. Tämä lisenssisopimus kattaa kaikki Symantecin toimittamat Ohjelmiston versiot, muutokset ja korjaukset. Mikäli ei Symantecin kohdan 2 mukaisesta irtisanomisoikeudesta tai kohdan 6 mukaisesta asiakkaan sopimusrikkomuksesta muuta johdu, Ohjelmiston käyttöön liittyvät oikeudet ja velvollisuudet ovat tämän lisenssisopimuksen perusteella pysyviä ja käsittävät seuraavaa: Asiakas voi: A. käyttää yhtä Ohjelmiston kopiota yksittäisessä laitteessa. Mikäli dokumentaatiossa tai sovellettavassa sellaisen valtuutetun jakelijan tai jälleenmyyjän kauppa-asiakirjoissa, jolta asiakas hankki ohjelmiston, on määritetty suurempi määrä kopioita ja/tai laitteita, asiakas voi käyttää ohjelmistoa näiden määritysten mukaisesti; B. laatia yhden kopion Ohjelmistosta varmuuskopioksi tai arkistointia varten tai kopioida Ohjelmiston laitteen kiintolevylle ja säilyttää alkuperäiskappaletta varmuuskopiona tai arkistointia varten; C. käyttää Ohjelmistoa verkossa sillä ehdolla, että jokaisessa laitteessa, joka voi käyttää Ohjelmistoa verkon kautta, on lisenssillä varustettu Ohjelmisto. D. pysyvästi siirtää tämän lisenssisopimuksen nojalla kaikki sellaiset asiakkaan oikeudet Ohjelmistoon, jotka on hankittu vain fyysiseen tallennusvälineeseen, toiselle henkilölle tai yhteisölle edellyttäen, että fyysinen tallennusväline, jolla Asiakas hankki Ohjelmiston, siirretään eikä mitään Ohjelmiston kopioita säilytetä ja että siirronsaaja hyväksyy tämän lisenssisopimuksen ehdot. Tämän lisenssisopimuksen mukaisten oikeuksien osittainen siirto ei ole sallittua. Jos dokumentaatiossa annetaan asiakkaalle esimerkiksi oikeus käyttää useampaa Ohjelmiston kopiota, asiakkaan on tällöin siirrettävä kaikkien Ohjelmiston kopioiden käyttöoikeudet. Edellä mainitusta huolimatta asiakas ei saa siirtää fyysisessä tallennusvälineessä hankkimiaan Ohjelmiston tuoteavaimia kolmansille osapuolille fyysisestä tallennusvälineestä erillään silloin kun Ohjelmisto sisältää tuoteavaimia. Asiakas ei saa siirtää ohjelmistoa ja/tai sen tuotetunnuksia kolmansille osapuolille, jos asiakas ei ole hankkinut ohjelmistoa fyysisessä tallennusvälineessä ja E. käyttää ohjelmistoa alla mahdollisesti mainittujen muiden sallittujen käyttötapojen mukaisesti. Asiakas ei saa itse eikä antaa kenellekään muulle lupaa 1

2 A. myöntää lisenssiä edelleen, vuokrata ohjelmistoa tai sen käyttöaikaa. B. muulla kuin lain sallimalla tavalla tai sen sallimissa olosuhteissa käänteismallintaa, koota uudelleen, purkaa, muuttaa tai kääntää Ohjelmistoa tai yrittää purkaa lähdekoodia tai luoda Ohjelmistosta johdannaistuotteita. C. käyttää Ohjelmistoa välinehallinnassa, osituskäytössä, palvelun tarjoamisessa tai palvelukeskusjärjestelyssä. tai D. käyttää Ohjelmistoa muutoin kuin tämän sopimuksen mukaisesti. 2. Ohjelmiston toimintojen ja sisällön päivitykset; Ohjelmisto- tai sisältöpäivitysten lopettaminen: Ohjelmisto käyttää sisältöä, jota päivitetään aika ajoin, esimerkiksi virus- ja vakoiluohjelmien määritysten päivitykset ( sisältöpäivitykset ). Symantec voi oman harkintansa mukaan tai ilman ennakkoilmoitusta lopettaa sisältöpäivitysten toimittamisen ja/tai lopettaa Ohjelmiston. Symantec voi lisätä, muokata tai poistaa Ohjelmiston ominaisuuksia milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta Asiakkaalle. 3. Tuotteen asentaminen ja aktivointi: A. Asennuksen aikana ohjelmisto voi poistaa muiden tietoturvatuotteiden tai niiden ominaisuuksien asennuksen tai estää niiden käytön, mikäli kyseiset tuotteet tai ominaisuudet eivät ole yhteensopivia ohjelmiston kanssa, tai ohjelmiston yleisen toimivuuden parantamiseksi. B. Tämä ohjelmisto saattaa sisältää teknisiä ratkaisuja, jotka on suunniteltu estämään ohjelmiston luvaton tai laiton käyttö. Asiakas hyväksyy, että Symantec voi käyttää näitä ratkaisuja ohjelmistopiratismia vastaan. Tämä ohjelmisto saattaa sisältää varmistustekniikkaa, joka rajoittaa ohjelmiston asentamista ja poistamista useammin kuin rajallisen määrän kertoja rajallisessa määrässä laitteita. Tämä sopimus ja varmistustekniikkaa sisältävä ohjelmisto vaativat käyttöohjeessa kuvatun aktivoinnin. Ohjelmisto toimii vain rajallisen ajan, ennen kuin asiakas aktivoi sen. Aktivoinnin aikana ohjelmiston aitous varmistetaan syöttämällä ohjelmiston ja laitteen kokoonpanon mukana tuleva yksilöllinen aktivointitunnus aakkosnumeerisessa muodossa Internetin välityksellä. Jos asiakas ei suorita aktivointia käyttöohjeessa mainitussa tai ohjelmiston kehottamassa ajassa, ohjelmisto lakkaa toimimasta siihen saakka, että asiakas suorittaa aktivoinnin. Jos asiakas ei voi aktivoida ohjelmistoa Internetin välityksellä tai muilla aktivoinnissa määritetyillä tavoilla, asiakas voi ottaa yhteyden Symantecin asiakaspalveluun käyttämällä Symantecin aktivointiprosessin aikana antamia tai alla mainittuja tietoja. 4. Vastuu yritysasiakkaita kohtaan: Mikäli asiakas on kuluttaja, seuraavat kohdan 4 määräykset eivät koske asiakasta muutoin kuin siinä määrin kuin asiakkaan lainkäyttöalueella voimassa oleva lainsäädäntö koskee asiakkaan Ohjelmiston käyttöä siitä huolimatta, että Ohjelmistoa käytetään liiketoiminnassa, kaupankäynnissä tai ammattitarkoituksessa. Lue sen sijaan kohta 5. Jos asiakas on yritysasiakas (Ohjelmistoa käytetään osana liiketoimintaa tai ammatinharjoittamista ("Yritysasiakas")), tämän sopimuksen 4 kohdan ehdot koskevat asiakasta (riippumatta siitä hyväksyykö asiakas Ohjelmiston vai ei). A. Symantec takaa, että missä tahansa Symantecin valmistamassa tallennusvälineessä, jolla tätä Ohjelmistoa levitetään, ei ole vikoja kuudenkymmenen (60) päivän kuluessa toimituspäivästä lukien. Tämän takuun puitteissa Asiakkaan on mahdollista saada korvausta siten, että Symantec vaihtaa takuuaikana palautetun viallisen tietovälineen tai palauttaa Ohjelmiston hankintahinnan. Symantec ei takaa, että ohjelmisto vastaa asiakkaan vaatimuksia tai että sen toiminta on häiriötöntä tai virheetöntä. VAIN AUSTRALIALAISET KULUTTAJAT. Mikäli asiakas on australialainen kuluttaja, tämän kohdan 4 ehdot eivät koske asiakasta muutoin kuin siinä laajuudessa, jossa Australian kuluttajansuojalait koskevat asiakkaan Ohjelmiston käyttöä liiketoiminnassa, kaupankäynnissä tai ammattitarkoituksessa, jolloin tämä kohta koskee asiakasta. B. SOVELTUVAN LAIN SALLIMISSA RAJOISSA YLLÄ MAINITUT TAKUUEHDOT OVAT AINOAT, EIKÄ MUITA ILMAISTUJA TAI OLETETTUJA TAKUITA OLE, MUKAAN LUKIEN TYYDYTTÄVÄÄ LAATUA JA 2

3 TIETTYYN TARKOITUKSEEN SOPIVUUTTA KOSKEVAT TAKUUT. SYMANTEC EI MYÖNNÄ TAKUUTA TEOLLISOIKEUKSIEN LOUKKAAMATTOMUUDELLE. C. SOPIMUKSEEN SOVELLETTAVIEN LAKIEN SALLIMISSA RAJOISSA SYMANTEC TAI SEN LISENSSINANTAJA EI OLE MISSÄÄN TAPAUKSESSA VASTUUSSA LISENSSINSAAJALLE MISTÄÄN (LAIMINLYÖNNISTÄ, SOPIMUSPOHJAISESTA TAI MUUSTA SYYSTÄ JOHTUVISTA) VÄLILLISISTÄ, EPÄSUORISTA TAI SAMANKALTAISISTA VAHINGOISTA TAI SAAMATTA JÄÄNEESTÄ VOITOSTA TAI TIETOJEN KATOAMISESTA, MIKÄ JOHTUU OHJELMISTON KÄYTÖSTÄ TAI KYVYTTÖMYYDESTÄ KÄYTTÄÄ OHJELMISTOA MYÖS SILLOIN KUN SYMANTECILLE ON ILMOITETTU KYSEISTEN VAHINKOJEN MAHDOLLISUUDESTA. VAI AUSTRALIALAISET YRITYSASIAKKAAT. TÄMÄN KOHDAN 4(C) RAJOITUSTEN MUKAISESTI SYMANTEC EI OLE VASTUUSSA ASIAKKAALLE MENETYKSESTÄ, JONKA EI VOIDA KOHTUUDELLA ENNUSTAA AIHEUTUVAN SYMANTECIN TÄMÄN LISENSSISOPIMUKSEN RIKKOMUKSESTA. D. SOVELLETTAVAN LAIN SALLIMISSA RAJOISSA SYMANTECIN TAI SEN LISENSSINANTAJAN KORVAUSVELVOLLISUUS EI YLITÄ KAHTAKYMMENTÄVIITTÄ ENGLANNIN PUNTAA (25 ). TIETYT LAIT VOIVAT SISÄLTÄÄ TAKUITA TAI ASETTAA SYMANTECILLE VELVOLLISUUKSIA, JOITA (i) EI VOIDA SULKEA POIS, RAJOITTAA TAI MUOKATA TAI (ii) EI VOIDA SULKEA POIS, RAJOITTAA TAI MUOKATA MUUTOIN KUIN RAJOITETUSSA LAAJUUDESSA. TÄTÄ SOPIMUSTA TULKITAAN NÄIDEN LAINMÄÄRÄYSTEN MUKAISESTI. MIKÄLI NÄMÄ LAINMÄÄRÄYKSET PÄTEVÄT, TÄMÄN SOPIMUKSEN MUISTA MÄÄRÄYKSISTÄ HUOLIMATTA JA SIINÄ MÄÄRIN KUIN SYMANTEC ON OIKEUTETTU, SYMANTEC RAJOITTAA NÄIDEN MÄÄRÄYSTEN MUKAISEKSI KORVAUSVELVOLLISUUDEKSEEN OHJELMISTON OSALTA JA OMAN HARKINTANSA MUKAAN OHJELMISTON KORVAAMISEN TAI VASTAAVAN OHJELMISTON TOIMITTAMISEN, OHJELMISTON KORJAAMISEN, OHJELMISTON KORVAAMISESTA TAI VASTAAVAN OHJELMISTON HANKINNASTA AIHEUTUNEIDEN KUSTANNUSTEN MAKSAMISEN TAI OHJELMISTON KORJAAMISESTA AIHEUTUNEIDEN KUSTANNUSTEN MAKSAMISEN TAIKKA PALVELUJEN OSALTA JA SYMANTECIN HARKINNAN MUKAAN PALVELUJEN UUDELLEEN TOIMITTAMISEN TAI PALVELUJEN HANKINNASTA AIHEUTUNEIDEN KUSTANNUSTEN MAKSAMISEN. MIKÄLI TARVITSET TIETOJA VIALLISEN TUOTTEEN VAIHDOSTA TAI OHJELMISTOSTA MAKSETUN HINNAN PALAUTUKSESTA MILLOIN TAHANSA KUUDENKYMMENEN (60) PÄIVÄN KULUESSA OSTOPÄIVÄSTÄ, OTA YHTEYTTÄ SYMANTECIN ASIAKASPALVELUUN OSOITTEESSA (I) SYMANTEC CONSUMER SUPPORT, PO BOX 5689, DUBLIN 15, IRELAND TAI (II) SYMANTEC CUSTOMER SERVICE, 1 JULIUS AVE, NORTH RYDE, NSW 2113, AUSTRALIA TAI KÄY MAASI TAI ALUEESI TUKISIVUILLA OSOITTEESSA E. Symantec on rajoituksettomassa korvausvastuussa asiakkaalle, jos (a) asiakas kuolee tai loukkaantuu Symantecin välinpitämättömyyden vuoksi tai (b) asiakas kärsii menetyksen tai vaurioita Symantecin vilpillisen toiminnan vuoksi. F. Tämä lisenssisopimus muodostaa yksinomaisen ohjelmistoa koskevan sopimuksen asiakkaan ja Symantec-yhtiön välillä ja (i) korvaa kaikki aiemmat tai samanaikaiset suulliset tai kirjalliset aiheeseen liittyvät sopimukset, ehdotukset tai esitykset(lukuun ottamatta vilpillisiä vääristelyjä)ja (ii) kumoaa kaikki ristiriitaiset tai laajentavat ehdot osapuolten välisissä sopimuksissa, tilauksissa tai muussa vastaavassa viestinnässä. 5. Vastuu kuluttajia kohtaan: Tämän sopimuksen 5 kohdan ehdot koskevat kuluttaja-asiakkaita. Lue se huolellisesti. Tämän sopimuksen 5 kohdan ehdot eivät koske yritysasiakkaita. A. Symantec on vastuussa asiakkaalle (a) kuolemasta tai loukkaantumisesta Symantecin laiminlyönnin vuoksi tai (b) Symantecin petollisen toiminnan aiheuttamista menetyksistä tai vahingoista. Symantec antaa Ohjelmistolle vain kuluttajalainsäädäntöön perustuvat takuut. B. Tämän sopimuksen kohdan 5 edeltävien ehtojen mukaisesti Symantec ei ole vastuussa asiakkaalle mistään menetyksestä, jonka ei voida kohtuudella ennustaa aiheutuvan Symantecin tämän 3

4 lisenssisopimuksen rikkomuksesta. Kuluttaja-asiakas käyttää Ohjelmistoa muuhun kuin kaupalliseen tarkoitukseen. Symantec ei siksi vastaa Asiakkaalle voiton tai myynnin menettämisestä, säästöjen saamatta jäämisestä, sopimuspohjaisista seurauksista tai ajanhukasta, joka aiheutuu Ohjelmiston käyttämisestä tai kyvyttömyydestä käyttää Ohjelmistoa. C. Vain australialaiset kuluttajat Australian kuluttajia ja kilpailua koskevan lain (Australian Consumer and Competition Act) kohdan 102(1) noudattamisen varmistamiseksi: Tuotteisiimme liittyy takuita, joita ei voida Australian kuluttajansuojalain mukaisesti sivuuttaa. Asiakkaalla on oikeus tuotteen vaihtoon tai hyvitykseen merkittävän vian vuoksi sekä korvaukseen kohtuullisesti ennustettavasta menetyksestä tai vahingosta. Lisäksi asiakkaalla on oikeus korjauttaa tai vaihtaa tuotteet, mikäli tuotteiden laatu ei ole hyväksyttävä ja vika ei ole merkittävä vika. D. Symantec suosittelee varmuuskopioimaan tiedot säännöllisesti. E. Asiakas on aina velvollinen ryhtymään kohtuullisiin toimiin menetystensä minimoimiseksi. F. Mikäli tarvitset tietoja viallisen tuotteen vaihdosta tai ohjelmistosta maksetun hinnan palautuksesta milloin tahansa kuudenkymmenen (60) päivän kuluessa ostopäivästä, ota yhteyttä Symantecin asiakaspalveluun osoitteessa (i) Symantec Consumer Support, PO Box 5689, Dublin 15, Ireland tai (ii) Symantec Customer Service, 1 Julius Ave, North Ryde, NSW 2113, Australia tai käy maasi tai alueesi tukisivuilla osoitteessa 6. Vientisäädökset: Asiakas hyväksyy, että Ohjelmistoon ja siihen liittyviin teknisiin tietoihin ja palveluihin (yhteisesti rajoitettu tekniikka ) voidaan soveltaa Yhdysvaltojen vienti- ja tuontilainsäädäntöä, varsinkin Yhdysvaltain vientivalvontasäännöksiä (U.S. Export Administration Regulations, EAR) ja minkä tahansa maan lainsäädäntöä, johon rajoitettua tekniikkaa tuodaan tai jälleenviedään. Asiakas sitoutuu noudattamaan kaikkia asiaankuuluvia lakeja, eikä vie mitään rajoitettua tekniikkaa Yhdysvaltain lainsäädännön vastaisesti eikä mihinkään kiellettyyn maahan, kohteeseen tai henkilölle, mikä edellyttäisi vientilupaa tai muunlaista viranomaishyväksyntää. Mitään Symantecin tuotteita ei saa viedä eikä jälleenviedä Kuubaan, Pohjois-Koreaan, Iraniin, Syyriaan tai Sudaniin tai muuhun maahan, johon sovelletaan vastaavia kauppapakotteita. YHDYSVALTAIN LAKIEN MUKAAN ON KIELLETTYÄ KÄYTTÄÄ SYMANTECIN TUOTTEITA MISSÄÄN TOIMISSA, JOTKA LIITTYVÄT KEMIALLISTEN TAI BIOLOGISTEN ASEIDEN, YDINASEIDEN TAI KYSEISIÄ JOUKKOTUHOASEITA KULJETTAMAAN PYSTYVIEN OHJUSTEN, MIEHITTÄMÄTTÖMIEN ALUSTEN TAI AVARUUSLAUKAISUALUSTOJEN SUUNNITTELUUN, KEHITTÄMISEEN, VALMISTAMISEEN, KOULUTTAMISEEN TAI TESTAAMISEEN. 7. Yleistä: Tähän lisenssisopimukseen sovelletaan Englannin ja Walesin lakeja. Tämä lisenssisopimus ei rajoita Asiakkaan kuluttajansuojalain tai muiden sellaisten lainkäyttöalueella sovellettavien lakien mukaisia oikeuksia, joita ei voi sopimuksella kumota. Symantec voi irtisanoa tämän lisenssisopimuksen, jos asiakas rikkoo lisenssisopimuksen ehtoja (lukuun ottamatta mitättömiä tai vähäpätöisiä rikkomuksia) ja mikäli sopimus irtisanotaan, asiakkaan on lopetettava tuotteen käyttö ja tuhottava kaikki Ohjelmiston ja dokumentaation kopiot. Takuiden ja vikojen vastuuvapauslausekkeet ja vastuurajoitukset, mukaan luettuna kohdat 4 ja 5, jäävät voimaan irtisanomisen jälkeen. Tätä lisenssisopimusta voi muuttaa ainoastaan dokumentaation avulla tai asiakkaan ja Symantec-yhtiön allekirjoittamalla asiakirjalla. 8. Symantecin asiakaspalvelu: Mahdolliset tätä lisenssisopimusta koskevat kysymykset esitetään ja Symanteciin otetaan yhteyttä: (i) Symantec Consumer Support, PO Box 5689, Dublin 15, Ireland tai (ii) Symantec Customer Service, 1 Julius Ave, North Ryde, NSW 2113, Australia tai vierailemalla Symantecin alue- tai maakohtaisilla sivustoilla, jotka löytyvät osoitteestahttp://www.symantec.com/globalsites/index.jsp. 9. IncoTerms-ehdot: 4

5 Mikäli tämä lisenssisopimus hyväksytään liiketoimintaan, kaupankäyntiin tai ammatinharjoittamiseen liittyvistä syistä, kyseessä on yritysasiakas, joten ohjelmisto toimitetaan ExWorks (EXW) -ehdoin Symantecin toimituspisteestä (ICC INCOTERMS 2010). LISÄEHDOT. Asiakkaan ohjelmiston käyttöön sovelletaan jäljempänä olevia ehtoja edellä mainittujen ehtojen lisäksi. 10. Yksityisyys, tietosuoja. Ohjelmisto voi kerätä toisinaan määrättyjä tietoja laitteesta, johon se on asennettu. Tiedot mahdollisista tietoturvariskeistä sekä Ohjelmiston mahdollisesti vilpillisiksi katsomien sivustojen URL- ja Internet Protocol (IP) -osoitteista. URL-osoitteet saattavat sisältää henkilöllisyyden paljastavia tietoja, joita mahdollisesti vilpillinen sivusto yrittää kerätä ilman käyttäjän lupaa. Symantec kerää kyseisiä tietoja ohjelmiston toimintojen toimittamiseksi sekä Symantecin tuotteiden haittaohjelmien toiminnan, mahdollisten petollisten sivustojen ja muiden Internetin tietoturvariskien tunnistamiskyvyn arvioimiseksi ja parantamiseksi. Selattujen sivustojen URL-osoitteet sekä hakusanat ja hakutulokset vain, jos Norton Safe Web - toiminto on käytössä. Symantec kerää näitä tietoja asiakkaan suojaus- ja arviointitarkoituksessa sekä varoittaakseen asiakasta määrättyihin sivustoihin liittyvistä mahdollisista uhista ja riskeistä ennen sivustojen avaamista. Suoritettavat tiedostot ja suoritettavaa sisältöä sisältävät tiedostot, jotka tunnistetaan mahdollisiksi haittaohjelmistoiksi, mukaan luettuna tiedot kyseisten tiedostojen suorittamista toimenpiteistä asennuksen aikana. Kyseiset tiedostot lähetetään Symantecille ohjelmiston automaattisen lähetystoiminnon avulla. Kerätyt tiedostot saattavat sisältää käyttäjän henkilöllisyyden paljastavia tietoja, jotka haittaohjelma on kerännyt ilman käyttäjän lupaa. Symantec kerää tämäntyyppisiä tiedostoja vain Symantecin tuotteiden parantamiseen haittaohjelmien tunnistamiseksi. Ohjelmiston automaattisen lähetystoiminnon voi poistaa käytöstä Ohjelmiston asennuksen jälkeen kys eisen tuotteen käyttöohjeen mukaisesti. Laitteelle sen alkuasennuksen aikana annettu nimi.jos laitteen nimi kerätään, Symantec käyttää nimeä kyseisen laitteen tilinimenä. Asiakas voi halutessaan saada kyseiseen laitteeseen lisäpalveluita ja/tai käyttää määrättyjä ohjelmiston ominaisuuksia. Asiakas voi muuttaa tilinimeä milloin tahansa Ohjelmiston asennuksen jälkeen (suositeltavaa). Tilatietoja ohjelmiston asennuksesta ja käytöstä. Nämä tiedot ilmoittavat Symantecille ohjelmiston asennuksen onnistumisesta ja mahdollisista ohjelmiston käytön yhteydessä tapahtuvista virheistä. Tilatiedot voivat sisältää käyttäjän henkilöllisyyden paljastavia tietoja vain, mikäli kyseiset tiedot sisältyvät tiedoston tai kansion nimeen, jota ohjelmisto käsittelee asennuksen tai virheen yhteydessä. Symantec kerää tilatietoja vain tuotteidensa suorituskyvyn ja asennuksen onnistumisen arvioimiseksi ja parantamiseksi. Symantec voi käyttää näitä tietoja myös sivustojensa optimointiin. Käyttäjän Ohjelmiston kautta Symantecille lähettämien sähköpostiviestien sisältämät tiedot ilmoittavat roskapostista tai roskapostiksi väärin tunnistetusta sähköpostista. Nämä sähköpostiviestit saattavat sisältää käyttäjän henkilöllisyyden paljastavia tietoja ja lähetetään Symantecille vain käyttäjän luvalla. Tietoja ei lähetetä automaattisesti. Jos lähetät tällaisia viestejä Symantecille, Symantec käyttää niitä vain Symantecin roskapostin torjuntatekniikan tunnistuskyvyn parantamiseen. Symantec ei käytä tiedostoja Ohjelmiston käyttäjän henkilöllisyyden selvittämiseen. Käyttäjän ohjelmiston kautta Symantecille lähettämän, ohjelmistossa esiintyneestä virheestä ilmoittavan raportin sisältämät tiedot. Raportti sisältää tietoja ohjelmiston ja käyttäjän laitteen tilasta sillä hetkellä, kun ohjelmistossa tapahtui virhe. Käyttäjän laitteen tilatiedot voivat sisältää järjestelmän kielen, maan, käyttöjärjestelmän version, käynnissä olevat prosessit, niiden tilan ja toiminnan sekä tietoja tiedostoista tai kansioista, jotka olivat avoinna, kun ohjelmistossa t apahtui virhe. Tiedot voivat sisältää käyttäjän henkilöllisyyden paljastavia tietoja, mikäli kyseiset tiedot sisältyvät tiedoston tai kansion nimeen, jota ohjelmisto käsitteli virheen yhteydessä. Nämä tiedot lähetetään Symantecille vain käyttäjän luvalla. Tietoja ei lähetetä automaattisesti. Symantec kerää tietoja vain havaittujen virheiden korjaamiseksi ja tuotteidensa suorituskyvyn parantamiseksi. Tietoja ei yhdistellä mihinkään muihin tietoihin Ohjelmiston käyttäjän henkilöllisyyden selvittämiseksi. 5

6 Sen tietokoneen IP-osoitetta ja/tai MAC-osoitetta ja laitteen tunnusta, johon ohjelmisto on asennettu, käytetään ohjelmiston toiminnan varmistamiseen ja lisenssien hallintaan. Muita yleisluonteisia tilastotietoja käytetään tuotteen analysointiin sekä tuotteen toiminnan parantamiseen. Mikäli tätä ei ole määritetty valinnaiseksi, edellä määriteltyjä kerättyjä tietoja tarvitaan Symantecin tuotteiden toiminnan optimointiin. Edellä kuvatut tiedot voidaan siirtää Symantec-konsernille Yhdysvaltoihin tai muihin maihin, joiden tietosuojalainsäädäntö ei ole välttämättä yhtä tiukka kuin käyttäjän asuinalueella (mukaan luettuna Euroopan unioni). Tiedot voivat olla Symantecin työntekijöiden tai alihankkijoiden käytettävissä yksinomaan edellä kuvattuihin tarkoituksiin. Samoihin tarkoituksiin tietoja voidaan jakaa sellaisten kumppanien ja toimittajien kanssa, jotka käsittelevät tietoja Symantecin puolesta. Symantec pyrkii kuitenkin varmistamaan, että kerättyjen tietojen tietoturva on riittävä myös tietoja siirrettäessä. Sovellettavia lakeja noudattaen Symantec pidättää itsellään oikeuden tehdä yhteistyötä ohjelmiston käyttöön liittyvissä kyselyissä valtion tai viranomaisten kanssa. Se tarkoittaa, että Symantec voi toimittaa tuomioistuimelle tai viranomaisille asiakirjoja ja tietoja, jotka liittyvät haasteeseen, lain noudattamiseen tai valtion tutkintaan. Internetin tietoturvariskien tietoisuuden, tunnistamisen ja estämisen edistämiseksi Symantec voi luovuttaa joitakin tietoja tutkimusorganisaatioiden ja muiden tietoturvaohjelmistojen toimittajien käyttöön. Symantec voi myös käyttää tietojen perusteella laadittuja tilastoja tietoturvariskien suuntauksia käsittelevien raporttien seuraamiseen ja julkaisemiseen. Käyttäessään Ohjelmistoa asiakas hyväksyy ja antaa Symantecille luvan kerätä, lähettää, tallentaa, paljastaa ja analysoida kyseisiä tietoja edellä mainittuihin tarkoituksiin. CPS / OE 1.0 / IE 6

NORTON-LISENSSISOPIMUS Norton Internet Security 2011

NORTON-LISENSSISOPIMUS Norton Internet Security 2011 NORTON-LISENSSISOPIMUS Norton Internet Security 2011 TÄRKEÄÄ: LUE TÄMÄN LISENSSISOPIMUKSEN (LISENSSISOPIMUS) EHDOT HUOLELLISESTI ENNEN OHJELMISTON KÄYTTÄMISTÄ (MÄÄRITELTY ALLA). AMERIKAN MANTEREELLA ASUVILLE

Lisätiedot

NORTON-LISENSSISOPIMUS. Norton AntiVirus

NORTON-LISENSSISOPIMUS. Norton AntiVirus NORTON-LISENSSISOPIMUS Norton AntiVirus TÄRKEÄÄ: LUE TÄMÄN LISENSSISOPIMUKSEN (LISENSSISOPIMUS) EHDOT HUOLELLISESTI ENNEN OHJELMISTON KÄYTTÄMISTÄ (MÄÄRITELTY ALLA). AMERIKAN MANTEREELLA ASUVILLE SYMANTEC

Lisätiedot

NORTON-LISENSSISOPIMUS Norton 360

NORTON-LISENSSISOPIMUS Norton 360 NORTON-LISENSSISOPIMUS Norton 360 TÄRKEÄÄ: LUE TÄMÄN LISENSSISOPIMUKSEN (LISENSSISOPIMUS) EHDOT HUOLELLISESTI ENNEN OHJELMISTON KÄYTTÄMISTÄ (MÄÄRITELTY ALLA). AMERIKAN MANTEREELLA ASUVILLE SYMANTEC CORPORATION,

Lisätiedot

NORTON-LISENSSISOPIMUS Norton Internet Security Mac -käyttöjärjestelmään

NORTON-LISENSSISOPIMUS Norton Internet Security Mac -käyttöjärjestelmään NORTON-LISENSSISOPIMUS Norton Internet Security Mac -käyttöjärjestelmään TÄRKEÄÄ: LUE TÄMÄN LISENSSISOPIMUKSEN ("LISENSSISOPIMUS") EHDOT HUOLELLISESTI ENNEN OHJELMISTON JA PALVELUJEN KÄYTTÖÄ (ALLA MÄÄRITETYLLÄ

Lisätiedot

Käyttöehdot, videokoulutukset

Käyttöehdot, videokoulutukset Käyttöehdot, videokoulutukset Edita Publishing Oy PL 700, 00043 NORDIC MORNING www.editapublishing.fi Asiakaspalvelu www.edilexpro.fi edilexpro@edita.fi puh. 020 450 2040 (arkisin klo 9 16) 1 Yleistä Tämä

Lisätiedot

E H D O T. Ole hyvä ja lue nämä ehdot ( Palveluehdot ) tarkasti ennen kuin käytät palveluita.

E H D O T. Ole hyvä ja lue nämä ehdot ( Palveluehdot ) tarkasti ennen kuin käytät palveluita. GLOBAALI VERSIO (7 marraskuu 2014) P A L V E L U - E H D O T 1. JOHDANTO VOLVO haluaa tarjota sinulle parhaat mahdolliset Palvelut (jotka on määritelty jäljempänä kohdassa 1), jotta VOLVO-ajokokemuksesi

Lisätiedot

Seuraavat Windowsin käyttöjärjestelmäversiot tukevat Novell Filr -työpöytäsovellusta:

Seuraavat Windowsin käyttöjärjestelmäversiot tukevat Novell Filr -työpöytäsovellusta: Novell Filr -työpöytäsovellus lueminut Huhtikuu 2015 1 Tuotteen yleiskatsaus Novell Filr -työpöytäsovelluksella voit synkronoida Novell Filr -tiedostoja tietokoneesi tiedostojärjestelmän kanssa ja muokata

Lisätiedot

TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT

TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT 1(5) TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT YT-neuvosto hyväksynyt 21.11.2007 Vahvistanut: kuntayhtymän johtaja Pentti Leipälä 4.1.2008 1. SÄÄNTÖJEN TARKOITUS 1 2. KÄYTÖN PERIAATTEET

Lisätiedot

ADENSY OY:N KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS

ADENSY OY:N KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS ADENSY OY:N KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS 1) SOVELTAMISALA JA MÄÄRITELMÄT Tämä sopimus sisältää Adensy Oy:n tuottaman ohjelmiston käytön ehdot asiakkaan ja Adensyn välillä. Adensy on kehittänyt ohjelman ja omistaa

Lisätiedot

LOPPUKÄYTTÄJÄN LISENSSISOPIMUS SEAGATEN OHJELMISTOLLE

LOPPUKÄYTTÄJÄN LISENSSISOPIMUS SEAGATEN OHJELMISTOLLE LOPPUKÄYTTÄJÄN LISENSSISOPIMUS SEAGATEN OHJELMISTOLLE LUKEKAA TÄMÄ LOPPUKÄYTTÄJÄN LISENSSISOPIMUS ( LISENSSISOPIMUS ) HUOLELLISESTI. VALITSEMALLA HYVÄKSYN TAI RYHTYMÄLLÄ LATAAMAAN, ALOITTAMALLA ASENTAMAAN,

Lisätiedot

Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen Waltti- nettilatauspalvelun käyttöehdot

Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen Waltti- nettilatauspalvelun käyttöehdot Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen Waltti- nettilatauspalvelun käyttöehdot 1. Yleistä Näitä verkkopalvelun käyttöehtoja sovelletaan Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen (jäljempänä Palveluntarjoaja) tuottamaan

Lisätiedot

ULTIMATEMAGIC.NET YLEISET KÄYTTÖ- JA PALVELUEHDOT

ULTIMATEMAGIC.NET YLEISET KÄYTTÖ- JA PALVELUEHDOT ULTIMATEMAGIC.NET YLEISET KÄYTTÖ- JA PALVELUEHDOT Nämä päivitetyt ehdot ovat voimassa 8.3.2016 alkaen SOPIMUKSEN OSAPUOLET Palveluiden tuottajana toimii, jota tässä sopimuksessa kutsutaan myyjäksi, pidättää

Lisätiedot

Tapahtumat.infon käyttöehdot

Tapahtumat.infon käyttöehdot Tapahtumat.infon käyttöehdot Näitä verkkopalveluiden käyttöehtoja sovelletaan Tapahtumat.info:n (jäljempänä palveluntarjoaja) tuottamiin ja ylläpitämiin verkkopalveluihin. Verkkopalvelut tarkoittavat näissä

Lisätiedot

Turun ammattikorkeakoulu 13.09.2005 1(5) Tietojärjestelmien käyttösäännöt

Turun ammattikorkeakoulu 13.09.2005 1(5) Tietojärjestelmien käyttösäännöt Turun ammattikorkeakoulu 13.09.2005 1(5) TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT Sisällysluettelo: 1 Sääntöjen tarkoitus... 2 2 Käytön periaatteet... 2 3 Käyttöoikeus ja käyttäjätunnukset... 4 4 Käyttöoikeuden

Lisätiedot

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014]

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014] SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN JA [X] OY:N välillä [. päivänä kuuta 2014] 1. OSAPUOLET 1.1 Luovuttaja Helsingin kaupunki (Palmia liikelaitos)

Lisätiedot

VIESTINTÄVERKKOA KOSKEVA KAUPPAKIRJA

VIESTINTÄVERKKOA KOSKEVA KAUPPAKIRJA 1(5) VIESTINTÄVERKKOA KOSKEVA KAUPPAKIRJA OSTAJANA Siilinjärven kunta ja MYYJÄNÄ Savon Kuituverkko Oy 2(5) 1. SOPIJAPUOLET 1.1 Siilinjärven kunta Y-tunnus: 0172718-0 PL 5, Kasurilantie 1, 71800 SIILINJÄRVI

Lisätiedot

STT:n yleiset sopimusehdot 1.1.2010

STT:n yleiset sopimusehdot 1.1.2010 YLEISET SOPIMUSEHDOT 1 (5) STT:n yleiset sopimusehdot 1. Käyttöoikeus 2. Käyttöehdot 1 Kappale päivitetty 1.1.2016 alkaen. Asiakkaalla on oikeus käyttää STT:n palvelua ja/tai siihen sisältyviä aineistoja

Lisätiedot

Palvelukohtaiset toimitusehdot. Saunalahti SaunaVisio 13.6.2007. 1 Toimitusehtojen soveltaminen. 2 Palvelusopimuksen synty. Saunalahti Group Oyj

Palvelukohtaiset toimitusehdot. Saunalahti SaunaVisio 13.6.2007. 1 Toimitusehtojen soveltaminen. 2 Palvelusopimuksen synty. Saunalahti Group Oyj Palvelukohtaiset toimitusehdot Saunalahti SaunaVisio 13.6.2007 1 Toimitusehtojen soveltaminen Näitä toimitusehtoja sovelletaan :n tai sen kanssa samaan konserniin kuuluvan yhtiön (jäljempänä Saunalahti)

Lisätiedot

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Käsitteet Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus asiakkaan ja Suomen Maatalouden Laskentakeskus Oy:n välillä.

Lisätiedot

Vauvakuva Käyttöehdot 1.2.2016 alkaen voimassa toistaiseksi

Vauvakuva Käyttöehdot 1.2.2016 alkaen voimassa toistaiseksi Vauvakuva Käyttöehdot 1.2.2016 alkaen voimassa toistaiseksi Yleistä Näitä verkkopalveluiden käyttöehtoja sovelletaan Vauvakuva Haikara Oy:n (jäljempänä Vauvakuva) tuottamiin ja ylläpitämiin verkkopalveluihin.

Lisätiedot

IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA LUONNOS

IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA LUONNOS 20.4.2015 IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA 1 1.1 SOVELTAMINEN Näitä erityisehtoja sovelletaan ohjelmistojen tai niiden osien toimituksiin ketterien

Lisätiedot

SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA

SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA SISÄINEN OHJE SO 21 1 (5) SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA Vahvistettu :n hallituksessa 2014-09-19 1 Toimintaohjeiden tarkoitus ja soveltaminen Näiden sisäisten toimintaohjeiden

Lisätiedot

Pertti Pennanen License 1 (7) EDUPOLI ICTPro1 23.10.2013

Pertti Pennanen License 1 (7) EDUPOLI ICTPro1 23.10.2013 License Pertti Pennanen License 1 (7) SISÄLLYSLUETTELO Lisenssien hallinta... 2 Lisenssisopimus... 2 Yleisimmät lisensiointimallit... 2 OEM lisenssi... 3 Kelluva lisenssi... 3 Työasemakohtainen lisenssi...

Lisätiedot

2. Miksi keräämme käyttäjien tietoja? Fernando kerää ja käsittelee tiettyjä sivustonsa käyttäjien henkilötietoja, jotta:

2. Miksi keräämme käyttäjien tietoja? Fernando kerää ja käsittelee tiettyjä sivustonsa käyttäjien henkilötietoja, jotta: TIETOSUOJASELOSTE 1. Johdanto Avare Oy ("Avare") sitoutuu suojaamaan Fernando sivuston (sisältäen, mutta ei rajoittuen, seuraavan internetsivuston (http://fernando.fi) sekä kaikki siihen liittyvät keskustelufoorumit,

Lisätiedot

Pika-asennusohje on takakannessa. Käyttöopas. Suojaamme useampia ihmisiä useammilta Internetin uhilta kuin kukaan muu maailmassa.

Pika-asennusohje on takakannessa. Käyttöopas. Suojaamme useampia ihmisiä useammilta Internetin uhilta kuin kukaan muu maailmassa. Käyttöopas Pika-asennusohje on takakannessa. Suojaamme useampia ihmisiä useammilta Internetin uhilta kuin kukaan muu maailmassa. Toimi oikein: välitä ympäristöstä. Symantec on poistanut tästä ohjekirjasta

Lisätiedot

Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Imatran Kylpylä Fitnessin klubijäsenyyksiin 23.3.2016 lukien.

Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Imatran Kylpylä Fitnessin klubijäsenyyksiin 23.3.2016 lukien. Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Imatran Kylpylä Fitnessin klubijäsenyyksiin 23.3.2016 lukien. 1 Yleistä 1.1 Ehdot ovat osa Imatran Kylpylä Fitness -jäsensopimusta (myöhemmin Jäsensopimus ), joka

Lisätiedot

Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Minun Maatilani ohjelmiston palvelusopimus 23.12.2015 Page 1 of 5 Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus asiakkaan

Lisätiedot

Norton AntiVirus Online -käyttöopas

Norton AntiVirus Online -käyttöopas Käyttöopas Norton AntiVirus Online -käyttöopas Tässä oppaassa kuvailtu ohjelmisto on varustettu lisenssisopimuksella, ja sitä voidaan käyttää ainoastaan sopimusehtojen mukaisesti. Käyttöoppaan versio 15,0

Lisätiedot

Implanttijärjestelmien. takuu

Implanttijärjestelmien. takuu Implanttijärjestelmien takuu Implanttijärjestelmien takuu implantit ja komponentit zirkonium instrumentit elinikäinen 5 vuotta 3 vuotta Astra Tech Dentaalin ja DENTSPLY Friadentin yhdistymisen ansiosta

Lisätiedot

MONIPALVELULIITTYMÄVERKKOON LIITTYMISEN ERITYISEHDOT. 1. Yleistä

MONIPALVELULIITTYMÄVERKKOON LIITTYMISEN ERITYISEHDOT. 1. Yleistä MONIPALVELULIITTYMÄVERKKOON LIITTYMISEN ERITYISEHDOT 1. Yleistä Näillä sopimusehdoilla määritellään sopimuksen kohteena olevan kiinteistön, rakennuksen, huoneiston tai vastaavan kohteen (jäljempänä Kohde)

Lisätiedot

Yritysfiltteri Pro Käyttöehdot

Yritysfiltteri Pro Käyttöehdot Yritysfiltteri Pro Käyttöehdot Sisällys 1 Käyttöehtojen soveltaminen... 2 2 Salassapito ja turvamenettelyt... 2 3 Laskutuskäytäntö... 3 4 Asiakastiedon tehtävät ja vastuut... 3 5 Asiakkaan tehtävät...

Lisätiedot

PIKAOPAS MODEM SETUP

PIKAOPAS MODEM SETUP PIKAOPAS MODEM SETUP Copyright Nokia Oyj 2003. Kaikki oikeudet pidätetään. Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...1 2. MODEM SETUP FOR NOKIA 6310i -OHJELMAN ASENTAMINEN...1 3. PUHELIMEN VALITSEMINEN MODEEMIKSI...2

Lisätiedot

Sopimus kulttuurimatkailutuotteen tekemisestä ja käytöstä (malli)

Sopimus kulttuurimatkailutuotteen tekemisestä ja käytöstä (malli) Sopimus kulttuurimatkailutuotteen tekemisestä ja käytöstä (malli) Tämä sopimus ei ole virallinen sopimus, vaan malli, jonka pohjalle rakentaa sellainen. Huomioita; Kulttuurimatkailun viitekehyksessä on

Lisätiedot

2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries ja N77 ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä

2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries ja N77 ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä Nokia Lifeblog 2.5 2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries ja N77 ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Muut tässä asiakirjassa mainitut

Lisätiedot

SEMEL OY:N YLEISET EHDOT LAITTEIDEN, OHJELMISTOJEN JA PALVELUIDEN TOIMITUKSESTA

SEMEL OY:N YLEISET EHDOT LAITTEIDEN, OHJELMISTOJEN JA PALVELUIDEN TOIMITUKSESTA 1 (6) SEMEL OY:N YLEISET EHDOT LAITTEIDEN, OHJELMISTOJEN JA PALVELUIDEN TOIMITUKSESTA 1 SOVELTAMISALA Näitä yleisiä ehtoja laitteiden, ohjelmistojen ja palveluiden toimituksesta ("Yleiset ehdot") sovelletaan

Lisätiedot

(jäljempänä yhdessä 'Sopijapuolet' ja erikseen myos 'Sopijapuoli')

(jäljempänä yhdessä 'Sopijapuolet' ja erikseen myos 'Sopijapuoli') SOPIMUS VUOKRASOPIMUKSEN SIIRROSTA 1. SOPIJAPUOLET 1.1. Turun Teknologiakiinteistöt Oy (Y-tunnus: 2349955-3) Tykistökatu 6 B, Biocity 20520 Turku (jäljempänä 'Teknologiakiinteistöt') 1.2. Turun Yliopisto

Lisätiedot

M-Files Cloud Vault -sopimus

M-Files Cloud Vault -sopimus M-Files Cloud Vault -sopimus Viimeisin päivitys: 24.11.2014 M-FILES OY, päätoimipaikka osoitteessa Hermiankatu 1B, FI-33720 Tampere (Y-tunnus: 0686200-7), puhelin: +358 3 3138 7500, faksi: +358 3 3138

Lisätiedot

F-Secure Mobile Security. Android

F-Secure Mobile Security. Android F-Secure Mobile Security Android F-Secure Mobile Security Sisällysluettelo 3 Sisällys Luku 1:Asennus...5 Asentaminen...6 Aktivointi...7 Luku 2:Luottamuksellisten tietojen suojaaminen...9 Anti-Theftin

Lisätiedot

Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1

Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1 Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1 2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries ja N76 ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Muut tässä asiakirjassa

Lisätiedot

WELHO ADSL -LAAJAKAISTAPALVELUIDEN PALVELUKUVAUS KULUTTAJA-ASIAKKAILLE (alkaen 24.8.2010)

WELHO ADSL -LAAJAKAISTAPALVELUIDEN PALVELUKUVAUS KULUTTAJA-ASIAKKAILLE (alkaen 24.8.2010) WELHO ADSL -LAAJAKAISTAPALVELUIDEN PALVELUKUVAUS KULUTTAJA-ASIAKKAILLE (alkaen 24.8.2010) WELHO-LAAJAKAISTAPALVELUIDEN PALVELUKUVAUS KULUTTAJA-ASIAKKAILLE (alkaen 19.5.2010) 2 (3) WELHO-LAAJAKAISTAPALVELUIDEN

Lisätiedot

100Syke. - kilpailun säännöt ja rekisteriseloste. 1. Kilpailunjärjestäjä Jokifysio Oy Pori

100Syke. - kilpailun säännöt ja rekisteriseloste. 1. Kilpailunjärjestäjä Jokifysio Oy Pori 100Syke - kilpailun säännöt ja rekisteriseloste 1. Kilpailunjärjestäjä Jokifysio Oy 2. Kilpailuun osallistuminen Kilpailuun voi osallistua internetissä täyttämällä arvontalomakkeen. Kilpailuun osallistuminen

Lisätiedot

RAKENNUSTIETO OY:N VERKKOPALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT

RAKENNUSTIETO OY:N VERKKOPALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT LIITE 1 RAKENNUSTIETO OY:N VERKKOPALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT 1. SOVELTAMINEN 1.1 Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Rakennustiedon verkkopalveluihin. Sopimuksen piiriin kuuluvat verkkopalvelut

Lisätiedot

SOPIMUS LIIKKEENLUOVUTUKSESTA (LUONNOS) YLÖJÄRVEN KAUPUNKI [ ]

SOPIMUS LIIKKEENLUOVUTUKSESTA (LUONNOS) YLÖJÄRVEN KAUPUNKI [ ] SOPIMUS LIIKKEENLUOVUTUKSESTA (LUONNOS) YLÖJÄRVEN KAUPUNKI JA [ ] [ ]. päivänä [ ]kuuta 2016 Sopimus Työterveyspalvelu Viisarin liiketoiminnan siirtämisestä X Oy:lle SISÄLTÖ 1 SOPIMUKSEN OSAPUOLET... 3

Lisätiedot

Vuokranantaja on Helsingin kaupunki, rakennusvirasto. Vuokralainen on xxxxxxxxxxxxxxx(y-tunnus ),xxxxxxxxxxxxxxx

Vuokranantaja on Helsingin kaupunki, rakennusvirasto. Vuokralainen on xxxxxxxxxxxxxxx(y-tunnus ),xxxxxxxxxxxxxxx VUOKRASOPIMUS 1 (5) LIIKEHUONEISTON VUOKRASOPIMUS Vuokranantaja on Helsingin kaupunki, rakennusvirasto. Yhteyshenkilö puhelin Vuokralainen on xxxxxxxxxxxxxxx(y-tunnus ),xxxxxxxxxxxxxxx Osoite Postinumero

Lisätiedot

Kiinteistöasiamies..2016 297-

Kiinteistöasiamies..2016 297- Kiinteistöasiamies..2016 297- V U O K R A S O P I M U S (luonnos 7.1.2016) Kuopion kaupunki vuokraa kenelle ( ) maanvuokralain 5. luvun mukaisena vuokrauksena Kuopion kaupungissa sijaitsevan kiinteistön

Lisätiedot

Päivittäinen käyttö vaatii patjalta ja patjakehikolta paljon. Patjamme testataan huolellisesti, jotta voimme olla varmoja, että ne täyttävät tiukat

Päivittäinen käyttö vaatii patjalta ja patjakehikolta paljon. Patjamme testataan huolellisesti, jotta voimme olla varmoja, että ne täyttävät tiukat Patjat Päivittäinen käyttö vaatii patjalta ja patjakehikolta paljon. Patjamme testataan huolellisesti, jotta voimme olla varmoja, että ne täyttävät tiukat laatu- ja kestävyysvaatimuksemme. Sen ansiosta

Lisätiedot

Palvelukuvaus Datatalkkari 19.5.2016 LOUNEA DATATALKKARI PALVELUKUVAUS. www.lounea.fi

Palvelukuvaus Datatalkkari 19.5.2016 LOUNEA DATATALKKARI PALVELUKUVAUS. www.lounea.fi Palvelukuvaus Datatalkkari 19.5.2016 1 LOUNEA DATATALKKARI PALVELUKUVAUS 2 Sisällysluettelo 1. YLEISKUVAUS... 3 2. PALVELUKOMPONENTIT... 3 2.1. Käyttöönotto ja opastus... 3 2.2. Huolto ja asennus... 3

Lisätiedot

SOPIMUS ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTEL- MÄSTÄ

SOPIMUS ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTEL- MÄSTÄ SOPIMUS ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTEL- MÄSTÄ Liite E Salassapito- ja tietoturvasitoumus 1 (5) VERSIOHISTORIA Päivä Versio Kuvaus Tekijä 3.0 Tarjouspyynnön liitteeksi Hanketoimisto 2 (5) Salassapito-

Lisätiedot

PIKAOHJE MODEM OPTIONS for Nokia 7650

PIKAOHJE MODEM OPTIONS for Nokia 7650 PIKAOHJE MODEM OPTIONS for Nokia 7650 Copyright 2002 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään 9354501 Issue 2 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...1 2. MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650:N ASENTAMINEN...1 3. PUHELIMEN VALITSEMINEN

Lisätiedot

OSAKASSOPIMUS Jykes Kiinteistöt Oy

OSAKASSOPIMUS Jykes Kiinteistöt Oy LUONNOS OSAKASSOPIMUS 5.10.2016 Jykes Kiinteistöt Oy 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Osapuolet... 3 2. Sopimuksen tausta ja tarkoitus... 3 3. Yleisvelvoite... 3 4. Yhtiön hallinto ja omistajaohjaus... 3 5. Osakkeiden

Lisätiedot

Käyttöohjeet. Sovellussivusto

Käyttöohjeet. Sovellussivusto Käyttöohjeet Sovellussivusto SISÄLLYSLUETTELO Tietoja oppaasta...2 Oppaassa käytetyt symbolit...2 Vastuuvapauslauseke...3 Huomautuksia...3 Mitä sovellussivustolla voi tehdä... 4 Ennen sovellussivuston

Lisätiedot

Microsoft Kinect for Windows

Microsoft Kinect for Windows Microsoft Kinect for Windows Nämä käyttöoikeussopimuksen ehdot ovat sopimus asiakkaan ja Microsoft Corporationin (tai asiakkaan asuinpaikan mukaan määräytyvän Microsoft Corporationin konserniyhtiön) välillä.

Lisätiedot

Online-jako painos

Online-jako painos Online-jako 3.1 1. painos 2008 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People ja Nseries ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Nokia tune on Nokia Oyj:n

Lisätiedot

Bosch-lämpöpumput. Takuu antaa lisäturvaa. Uudella Bosch-lämpöpumpullasi on tehdastakuu, joka kattaa kaikki lämmityslaitteeseen kuuluvat

Bosch-lämpöpumput. Takuu antaa lisäturvaa. Uudella Bosch-lämpöpumpullasi on tehdastakuu, joka kattaa kaikki lämmityslaitteeseen kuuluvat Bosch-lämpöpumput Takuu antaa lisäturvaa Uudella Bosch-lämpöpumpullasi on tehdastakuu, joka kattaa kaikki lämmityslaitteeseen kuuluvat Bosch-osat. Laatua kautta linjan Meille Boschilla laatu on pääosassa

Lisätiedot

Asiakkaan sopimuksen nojalla Parkkihallissa pysäköimään oikeutettujen ajoneuvojen rekisteritunnukset ovat Asiakkaan ilmoituksen mukaisesti seuraavat:

Asiakkaan sopimuksen nojalla Parkkihallissa pysäköimään oikeutettujen ajoneuvojen rekisteritunnukset ovat Asiakkaan ilmoituksen mukaisesti seuraavat: SOPIMUS PYSÄKÖINTIOIKEUDESTA OSAPUOLET Pysäköintitilan ylläpitäjä Helsingin Seudun Isännöitsijät Oy Y-tunnus: 0467438-7 Ratakatu 1 b A 7, 00120 Helsinki Sähköpostiosoite: asiakaspalvelu@hsi.fi jäljempänä

Lisätiedot

Bluetooth-paritus. Käyttöopas

Bluetooth-paritus. Käyttöopas Bluetooth-paritus Käyttöopas Copyright 2012, 2016 HP Development Company, L.P. Microsoft, Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimiä tavaramerkkejä. Bluetooth on

Lisätiedot

Toimittajan Kohteeseen toimittama kuituverkon liittymä mahdollistaa palvelukuvauksessa tarkoitetut viestintäverkon

Toimittajan Kohteeseen toimittama kuituverkon liittymä mahdollistaa palvelukuvauksessa tarkoitetut viestintäverkon 1 (5) MPY Mikonkatu 16 50100 Mikkeli MPY PALVELUT OYJ:N KUITULIITTYMIEN ERITYISEHDOT 1.6.2015 1. Yleistä Näillä sopimusehdoilla määritellään sopimuksen kohteena olevan kiinteistön, rakennuksen, huoneiston

Lisätiedot

TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ

TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ 2 (7) Sisällys 1 SOPIMUSOSAPUOLET JA SOPIMUKSEN TARKOITUS... 3 2 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO... 3 3 AVOIN SÄHKÖNTOIMITUS... 3

Lisätiedot

xxxxxxx (jäljempänä Palveluntuottaja) Osoite: xxxxxxxxxxxx y-tunnus Nimi,osoite, y-tunnus, tehtävä Nimi, osoite, y-tunnus, tehtävä

xxxxxxx (jäljempänä Palveluntuottaja) Osoite: xxxxxxxxxxxx y-tunnus Nimi,osoite, y-tunnus, tehtävä Nimi, osoite, y-tunnus, tehtävä 1 SOPIMUSLUONNOS, AULAPALVELUT 1.1. Sopijapuolet Helsingin kaupunki (jäljempänä Tilaaja) Ympäristökeskus PL 500, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Käyntiosoite: Viikinkaari 2 a, 00790 Helsinki Y-tunnus: 0201256-6

Lisätiedot

ClassPad fx-cp400 päivitys. + Manager for ClassPad II Subscription päivitys

ClassPad fx-cp400 päivitys. + Manager for ClassPad II Subscription päivitys ClassPad fx-cp400 päivitys + Manager for ClassPad II Subscription päivitys Käyttöjärjestelmän ja Add-in sovellusten päivityksestä Casio suosittelee aina viimeisimmän käyttöjärjestelmän asentamista. Tällöin

Lisätiedot

PIKAOPAS NOKIA PC SUITE 4.51a NOKIA 6510 -PUHELIMELLE

PIKAOPAS NOKIA PC SUITE 4.51a NOKIA 6510 -PUHELIMELLE PIKAOPAS NOKIA PC SUITE 4.51a NOKIA 6510 -PUHELIMELLE Copyright Nokia Oyj 2002. Kaikki oikeudet pidätetään. Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...1 2. JÄRJESTELMÄVAATIMUKSET...1 3. PC SUITE -OHJELMISTON ASENTAMINEN...2

Lisätiedot

Pika-asennusohje on takakannessa. Käyttöopas. Suojaamme useampia ihmisiä useammilta Internetin uhilta kuin kukaan muu maailmassa.

Pika-asennusohje on takakannessa. Käyttöopas. Suojaamme useampia ihmisiä useammilta Internetin uhilta kuin kukaan muu maailmassa. Käyttöopas Pika-asennusohje on takakannessa. Suojaamme useampia ihmisiä useammilta Internetin uhilta kuin kukaan muu maailmassa. Toimi oikein: välitä ympäristöstä. Symantec on poistanut tästä ohjekirjasta

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 LIIKUNTAVIRASTO

HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 LIIKUNTAVIRASTO HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 TOIMISTOTILAN VUOKRAAMINEN LIIKUNTAMYLLYSTÄ SALIBANDYSEURA VIIKINGIT RY:LLE Vuokranantaja Vuokralainen Helsingin kaupungin liikuntavirasto PL 4800, Toivonkatu 2 A 00099

Lisätiedot

Tilaaja: Ylioppilastutkintolautakunta (jäljempänä Tilaaja ) Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa: XXX

Tilaaja: Ylioppilastutkintolautakunta (jäljempänä Tilaaja ) Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa: XXX Hankinta: USB-muistitikut sähköiseen ylioppilaskokeeseen, dnro 1/221/2016 TARJOUSPYYNNÖN LIITE 1, SOPIMUSEHDOT SOPIMUS USB-MUISTITIKKUJEN TOIMITTAMISESTA 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja: Ylioppilastutkintolautakunta

Lisätiedot

Xxxxxxxxx nimisen välitysliikkeen toimintaa koskeva ilmoitus

Xxxxxxxxx nimisen välitysliikkeen toimintaa koskeva ilmoitus PÄÄTÖS PSAVI/2457/05.11.05/2013 2.6.2014 ASIA ILMOITTAJA Xxxxxxxxx nimisen välitysliikkeen toimintaa koskeva ilmoitus Xxxxxx Xxxxxxxx ILMOITUKSEN SISÄLTÖ Xxxxxx Xxxxxx poika Xxxxxx XXxxxx asui vuokralla

Lisätiedot

Järjestäjä järjestää kilpailun yhteistyössä Dr. Oetkerin kanssa (jäljempänä Yhteistyökumppani ).

Järjestäjä järjestää kilpailun yhteistyössä Dr. Oetkerin kanssa (jäljempänä Yhteistyökumppani ). Koko Suomi leipoo - Joulukakkukisa Kilpailun nimi, paikka ja ajankohta: Koko Suomi leipoo - Joulukakkukisa, kilpailu 10.11.2014. 7.12.2014. Palkinto ja sen arvo: Kilpailun pääpalkintona on 1 kpl OBH Nordica

Lisätiedot

Tuplaturvan tilaus ja asennusohje

Tuplaturvan tilaus ja asennusohje Tuplaturvan tilaus ja asennusohje 1. Kirjaudu lähiverkkokauppaan omilla tunnuksillasi tai luo itsellesi käyttäjätunnus rekisteröitymällä Lähiverkkokaupan käyttäjäksi. a. Käyttäjätunnus on aina sähköpostiosoitteesi.

Lisätiedot

1.2 Lainatulle pääomalle maksetaan vuosittainen kiinteä korko kohdassa 9 esitetyn mukaisesti.

1.2 Lainatulle pääomalle maksetaan vuosittainen kiinteä korko kohdassa 9 esitetyn mukaisesti. Tiedot lainasta 1.1 Keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö Finnoonportti (Y-tunnus 2611697-6) (jäljempänä Projektikumppani ) tarjoaa Joukon Voima Oy:n (jäljempänä Lainanjärjestäjä ) palvelussa rahoittajille

Lisätiedot

Palvelukuvaus LOUNEA VERKKOTURVA PALVELUKUVAUS.

Palvelukuvaus LOUNEA VERKKOTURVA PALVELUKUVAUS. Palvelukuvaus 1 LOUNEA VERKKOTURVA PALVELUKUVAUS 2 Sisällysluettelo 1 YLEISKUVAUS... 3 1.1 Verkkoturvapalvelu... 3 1.1.1 Verkkoturvapalvelun edut... 3 1.2 Palvelun perusominaisuudet... 3 1.2.1 Suodatettava

Lisätiedot

Päivittäinen käyttö vaatii keittiöhanalta paljon. Varmistaaksemme, että kaikki mallistomme hanat täyttävät tiukat laatu- ja kestävyysvaatimuksemme,

Päivittäinen käyttö vaatii keittiöhanalta paljon. Varmistaaksemme, että kaikki mallistomme hanat täyttävät tiukat laatu- ja kestävyysvaatimuksemme, Keittiöhanat Päivittäinen käyttö vaatii keittiöhanalta paljon. Varmistaaksemme, että kaikki mallistomme hanat täyttävät tiukat laatu- ja kestävyysvaatimuksemme, riippumaton instituutti testaa ja hyväksyy

Lisätiedot

Omahallinta.fi itsepalvelusivusto

Omahallinta.fi itsepalvelusivusto Turvapaketti Asennusohje 04/2016 Omahallinta.fi itsepalvelusivusto Kirjautuminen Palveluun kirjaudutaan osoitteessa https://oma.ipp.fi/ Palvelun käyttökielien valintapainikkeet (suomi/ruotsi) Käyttäjätunnus

Lisätiedot

eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015

eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015 eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015 Varsinaisen yhtiökokouksen 25.3.2015 antaman valtuutuksen nojalla hallitus on päättänyt antaa hallituksen nimeämille eq-konsernin avainhenkilöille yhteensä enintään 2 000 000

Lisätiedot

Sight Fighter Digital -peliohjain

Sight Fighter Digital -peliohjain Sight Fighter Digital -peliohjain Käyttäjän opas Versio 1.0 Tekijänoikeustiedot Tämän julkaisun osia ei saa ilman valmistajan kirjallista lupaa kopioida tai siirtää sähköisesti tai mekaanisesti, valokopioimalla,

Lisätiedot

Asetusten avulla voit säätää tietokoneen suojaustasoja. Suojaustila ilmoittaa tietokoneen senhetkisen tietoturvan ja suojauksen tason.

Asetusten avulla voit säätää tietokoneen suojaustasoja. Suojaustila ilmoittaa tietokoneen senhetkisen tietoturvan ja suojauksen tason. Pikaopas ESET Cybersecurity suojaa tietokonetta haitalliselta koodilta huippuluokan ominaisuuksilla. Palkitussa NOD32-virustentorjuntajärjestelmässä ensimmäisen kerran esiteltyyn ThreatSense -tarkistusohjelmaan

Lisätiedot

Salassapitosopimukset. Varatuomari Krista Hytönen

Salassapitosopimukset. Varatuomari Krista Hytönen Salassapitosopimukset Varatuomari Krista Hytönen 29.10.2015 Mikä salassapitosopimus on? Non-Disclosure Agreement (NDA), Confidentiality Agreement. Sopimus, jossa osapuolet sopivat niistä ehdoista, joilla

Lisätiedot

Tervetuloa Westpro cc Oy:n verkkosivuille.

Tervetuloa Westpro cc Oy:n verkkosivuille. Tervetuloa :n verkkosivuille. YKSITYISYYDEN SUOJAAMISEN PERIAATTEET JA MENETTELYT WESTPRO:N VERKKOSIVUILLA Westpro kiinnittää erityistä huomiota sinua itseäsi, yritystäsi, liiketoimiasi, tuotteitasi tai

Lisätiedot

HP Hardware Support Exchange Service HP Customer Support Contractual Services

HP Hardware Support Exchange Service HP Customer Support Contractual Services HP Hardware Support Exchange Service HP Customer Support Contractual Services Luotettava ja nopea vaihtolaitetoimitus on kustannustehokas vaihtoehto asiakkaan tiloissa tapahtuville korjauksille. HP:n vaihtolaitetoimitus

Lisätiedot

Käyttöehdot 1001pelit.com

Käyttöehdot 1001pelit.com Käyttöehdot 1001pelit.com Johdanto Verkkosivuilla www.1001pelit.com (jäljempänä Verkkosivusto) voit pelata pelejä, kirjautua uutiskirjeen vastaanottajaksi ja luoda oman profiilisi, johon voit koota suosikkipelisi

Lisätiedot

JIT 2015: Erityisehtoja laitehankinnoista

JIT 2015: Erityisehtoja laitehankinnoista Haaga-Helian palvelinvirtualisointiympäristön laajennus Sopimuksen päiväys ja nro: xx.xx.2016 Liite nro: 4 JIT 2015: Erityisehtoja laitehankinnoista Sisällys 1 Soveltaminen... 1 2 Määritelmät... 1 3 Oikeudet...

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 218/2010 vp. Hallituksen esitys laeiksi maanvuokralain muuttamisesta ja perintökaaren 25 luvun

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 218/2010 vp. Hallituksen esitys laeiksi maanvuokralain muuttamisesta ja perintökaaren 25 luvun EDUSKUNNAN VASTAUS 218/2010 vp Hallituksen esitys laeiksi maanvuokralain muuttamisesta ja perintökaaren 25 luvun 1 b :n 4 momentin kumoamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi

Lisätiedot

Tekijänoikeussopimukset

Tekijänoikeussopimukset Tekijänoikeussopimukset Virtuaaliamk:n yhteyshenkilöpäivät Helsinki 11.2.2004 Ari Koivumaa ari.koivumaa[at]ulapland.fi 1. Opm:n sopimusmallit sopimus työntekijän kanssa tekijän työ- tai virkatehtävänä

Lisätiedot

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Minun Maatilani ohjelmiston palvelusopimus 23.12.2015 Page 1 of 5 Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Käsitteet Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus

Lisätiedot

Rekisteriseloste. MyLyconet-verkkosivusto

Rekisteriseloste. MyLyconet-verkkosivusto Rekisteriseloste MyLyconet-verkkosivusto Tietosuojan turvaaminen on Lyonessille ja tämän MyLyconet-verkkosivuston ( Verkkosivusto ) omistajalle ( Omistaja ) [omistajan nimi] ehdottoman tärkeää. Alla olevissa

Lisätiedot

Taitaja 2015 Windows finaalitehtävä

Taitaja 2015 Windows finaalitehtävä Taitaja 2015 Windows finaalitehtävä Tehtäväkuvaus Tehtävänäsi on siirtää, asentaa ja määritellä yrityksen Windows -ratkaisuihin perustuva IT-ympäristö. Käytä salasanaa Qwerty123, jos muuta ei ole pyydetty.

Lisätiedot

PIKAOPAS NOKIA PC SUITE 4.88. Copyright Nokia Oyj 2003. Kaikki oikeudet pidätetään

PIKAOPAS NOKIA PC SUITE 4.88. Copyright Nokia Oyj 2003. Kaikki oikeudet pidätetään PIKAOPAS NOKIA PC SUITE 4.88 Copyright Nokia Oyj 2003. Kaikki oikeudet pidätetään Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...1 2. JÄRJESTELMÄVAATIMUKSET...1 3. PC SUITE -OHJELMISTON ASENTAMINEN...2 4. KÄYTÖN ALOITTAMINEN...3

Lisätiedot

GOLLI-PALVELU KÄYTTÖEHDOT TAVARANTOIMITTAJA-ASIAKKAALLE

GOLLI-PALVELU KÄYTTÖEHDOT TAVARANTOIMITTAJA-ASIAKKAALLE GOLLI-PALVELU KÄYTTÖEHDOT TAVARANTOIMITTAJA-ASIAKKAALLE LIITE 2 1. Johdanto Nämä käyttöehdot koskevat GS1 Finland Oy:n (jäljempänä palveluntarjoaja ) tavarantoimittajaasiakkaalle (jäljempänä asiakas )

Lisätiedot

Siilinjärven kunta ja Valtion IT-palvelukeskus

Siilinjärven kunta ja Valtion IT-palvelukeskus Valtiokonttori Palvelusopimus 1 (6) Valtion IT-palvelukeskus 354/23/2009..20 PALVELUSOPIMUS Asiointitili-palvelusta Siilinjärven kunta ja Valtion IT-palvelukeskus Siltasaarenkatu 18 20 A, Helsinki PL 14,

Lisätiedot

ESET CYBER SECURITY Mac Pikaopas. Lataa tämän asiakirjan uusin versio napsauttamalla tätä

ESET CYBER SECURITY Mac Pikaopas. Lataa tämän asiakirjan uusin versio napsauttamalla tätä ESET CYBER SECURITY Mac Pikaopas Lataa tämän asiakirjan uusin versio napsauttamalla tätä ESET Cyber Security tarjoaa huippuluokan suojauksen tietokoneellesi haittaohjelmia vastaan. Alun perin palkitussa

Lisätiedot

Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas

Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat

Lisätiedot

Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas

Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Yhteistyösopimus. Uudenkaupungin kaupungin. Finn Sportsman Oy:n. välillä

Yhteistyösopimus. Uudenkaupungin kaupungin. Finn Sportsman Oy:n. välillä KAU Yhteistyösopimus Uudenkaupungin kaupungin ja Finn Sportsman Oy:n välillä 2 1. OSAPUOLET Tämän yhteistyösopimuksen osapuolina ovat: (1) Uudenkaupungin kaupunki (Y-tunnus: 0144036-6) Välskärintie 2 23500

Lisätiedot

JÄLLEENMYYNTISOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENNUSVIRASTON PALVELUOSASTO INNOFACTOR OYJ

JÄLLEENMYYNTISOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENNUSVIRASTON PALVELUOSASTO INNOFACTOR OYJ JÄLLEENMYYNTISOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENNUSVIRASTON PALVELUOSASTO JA INNOFACTOR OYJ 16.6.2014 3815172.3 SISÄLLYSLUETTELO JÄLLEENMYYNTISOPIMUS... 3 OSAPUOLET... 3 SOPIMUKSEN TAUSTA JA TARKOITUS...

Lisätiedot

Valmetin tie eteenpäin

Valmetin tie eteenpäin Valmetin tie eteenpäin 31. heinäkuuta 2014 Pasi Laine, toimitusjohtaja Agenda 1 2 Valmetin tie eteenpäin Taloudelliset tavoitteet 2 July 31, 2014 Valmet Valmetin tie eteenpäin: strategia uudelleenhyväksytty

Lisätiedot

SUOMI. Kylpyhuoneen hanat

SUOMI. Kylpyhuoneen hanat SUOMI Kylpyhuoneen hanat Päivittäinen käyttö vaatii kylpyhuoneen hanalta paljon. Riippumaton instituutti testaa kaikki hanamme huolellisesti, jotta voimme olla varmoja, että ne täyttävät tiukat laatu-

Lisätiedot

Pikakäyttöohje Päivitys I OHJELMAN KÄYNNISTÄMINEN SISÄLLYS

Pikakäyttöohje Päivitys I OHJELMAN KÄYNNISTÄMINEN SISÄLLYS Pikakäyttöohje Päivitys 14.11.2011 SISÄLLYS I. Ohjelman käynnistäminen II. Harjoiteltavan osa-alueen ja tehtäväsovelluksen valinta III. Tehtäväsovellusten käyttö Mallisuoritus ja tehtävän suoritusohje

Lisätiedot

ASUNTO-OSAKEHUONEISTOSSA TEHTÄVÄSTÄ KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖSTÄ ILMOITUS

ASUNTO-OSAKEHUONEISTOSSA TEHTÄVÄSTÄ KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖSTÄ ILMOITUS ASUNTO-OSAKEHUONEISTOSSA TEHTÄVÄSTÄ KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖSTÄ ILMOITUS Sivu 1/2 TALOYHTIÖ Asunto-osakeyhtiön nimi ja osoite Huoneiston numero OSAKAS Huoneiston osakkeenomistajan nimi ja puhelinnumero

Lisätiedot

Luonnos 27.1.2016. Vuokrauskohde on osoitettu oheen liitetyllä kartalla (liite 1).

Luonnos 27.1.2016. Vuokrauskohde on osoitettu oheen liitetyllä kartalla (liite 1). Osapuolet. Vuokranantaja Naantalin kaupunki, y-tunnus 0557-.. Vuokralainen Raision kaupunki, y-tunnus 008-5. Vuokrauskohde Naantalin kaupungin 5. kaupunginosan 6. korttelin tontilla nro sijaitsevan Kiinteistö

Lisätiedot

Lilli Huolenpito PALVELUKUVAUS

Lilli Huolenpito PALVELUKUVAUS 1 (6) v 2.1 Lilli Huolenpito PALVELUKUVAUS Sisällysluettelo 1 Palvelun yleiskuvaus ja palveluvaihtoehdot... 3 2 Palvelun sisältö... 3 2.1 Lilli Huolenpito Mini... 4 2.2 Lilli Huolenpito Perus... 4 2.3

Lisätiedot

lizengo Asennusopas Windows: in kopioiminen

lizengo Asennusopas Windows: in kopioiminen lizengo Asennusopas Windows: in kopioiminen Windows: in kopioiminen lizengo Asennusopas Klikkaa sitä Windows-versiota, jonka haluat kopioida USB-tikulle, niin pääset suoraan oikeaan oppaaseen. Windows

Lisätiedot

TeliaSonera CA Asiakkaan vastuut ja velvollisuudet (Subscriber Agreement)

TeliaSonera CA Asiakkaan vastuut ja velvollisuudet (Subscriber Agreement) TeliaSonera CA Asiakkaan vastuut v. 2.0 TeliaSonera CA Asiakkaan vastuut ja velvollisuudet (Subscriber Agreement) Luottavan osapuolen velvollisuudet Varmenteen hakijan ja haltijan velvollisuudet Rekisteröijän

Lisätiedot