NORTON-LISENSSISOPIMUS Norton Studio

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "NORTON-LISENSSISOPIMUS Norton Studio"

Transkriptio

1 NORTON-LISENSSISOPIMUS Norton Studio TÄRKEÄÄ: LUE TÄMÄN LISENSSISOPIMUKSEN ( LISENSSISOPIMUS ) EHDOT HUOLELLISESTI ENNEN OHJELMISTON KÄYTTÄMISTÄ (MÄÄRITELTY ALLA). AMERIKAN MANTEREELLA ASUVILLE SYMANTEC CORPORATION, AASIAN TYYNENMEREN ALUEELLA TAI JAPANISSA ASUVILLE SYMANTEC ASIA PACIFIC PTE LTD TAI EUROOPASSA, LÄHI-IDÄSSÄ TAI AFRIKASSA ASUVILLE SYMANTEC LIMITED ( SYMANTEC ) MYÖNTÄÄ TÄMÄN OHJELMISTON KÄYTTÖOIKEUDEN YKSITYISHENKILÖLLE, YRITYKSELLE TAI JURIDISELLE HENKILÖLLE (MYÖHEMMIN "ASIAKAS") SILLÄ EHDOLLA, ETTÄ ASIAKAS SITOUTUU NOUDATTAMAAN TÄMÄN LISENSSISOPIMUKSEN EHTOJA. TÄMÄ ON LAILLINEN JA PÄTEVÄ SOPIMUS SYMANTEC-YHTIÖN JA ASIAKKAAN VÄLILLÄ. ASIAKAS HYVÄKSYY TÄMÄN LISENSSISOPIMUKSEN EHDOT AVAAMALLA TÄMÄN PAKKAUKSEN, RIKKOMALLA SINETIN JA NAPSAUTTAMALLA "HYVÄKSYN" TAI "KYLLÄ" PAINIKETTA TAI OSOITTAMALLA MUULLA TAVOIN SUOSTUMUKSENSA SÄHKÖISESTI TAI LATAAMALLA TAI KÄYTTÄMÄLLÄ OHJELMISTOA. JOS ASIAKAS EI HYVÄKSY NÄITÄ EHTOJA, ASIAKKAAN ON NAPSAUTETTAVA "PERUUTA" TAI "EI" TAI "SULJE IKKUNA" PAINIKETTA TAI MUULLA TAVOIN OSOITETTAVA KIELTÄYTYMISENSÄ TAI OLEMATTA LATAAMATTA TAI KÄYTTÄMÄTTÄ OHJELMISTOA JA OTTAMALLA YHTEYTTÄ MYYJÄÄN TAI SYMANTECIN ASIAKASPALVELUUN TÄMÄN LISENSSISOPIMUKSEN KOHDASSA 8 ILMOITETTUJA YHTEYSTIETOJA KÄYTTÄEN SAADAKSEEN LISÄTIETOJA SIITÄ, MITEN OHJELMISTOSTA MAKSETUN HINNAN SAA TAKAISIN MILLOIN TAHANSA KUUDENKYMMENEN (60) PÄIVÄN KULUESSA OSTOPÄIVÄSTÄ LUKIEN. 1. Lisenssi: Oheinen ohjelmisto (sekä mukana toimitetut ominaisuudet ja palvelut) ja käyttöohjeet (mukaan luettuna tuotteen pakkaus) (Käyttöohje), jotka tulevat lisenssisopimuksen mukana (yhteiseltä nimeltään Ohjelmisto), ovat Symantec-yhtiön tai lisenssihaltijan omaisuutta, joka on tekijänoikeuslain suojaama. Huolimatta siitä, että Symantec omistaa yhä Ohjelmiston, asiakkaalla on tiettyjä oikeuksia Ohjelmiston käyttöön tietokoneessa, matkapuhelimessa tai mobiililaitteessa (laite) tämän lisenssisopimuksen hyväksymisen jälkeen. Tämä lisenssisopimus kattaa kaikki Symantecin toimittamat Ohjelmiston versiot, muutokset ja korjaukset. Mikäli ei Symantecin kohdan 2 mukaisesta irtisanomisoikeudesta tai kohdan 6 mukaisesta asiakkaan sopimusrikkomuksesta muuta johdu, Ohjelmiston käyttöön liittyvät oikeudet ja velvollisuudet ovat tämän lisenssisopimuksen perusteella pysyviä ja käsittävät seuraavaa: Asiakas voi: A. käyttää yhtä Ohjelmiston kopiota yksittäisessä laitteessa. Mikäli dokumentaatiossa tai sovellettavassa sellaisen valtuutetun jakelijan tai jälleenmyyjän kauppa-asiakirjoissa, jolta asiakas hankki ohjelmiston, on määritetty suurempi määrä kopioita ja/tai laitteita, asiakas voi käyttää ohjelmistoa näiden määritysten mukaisesti; B. laatia yhden kopion Ohjelmistosta varmuuskopioksi tai arkistointia varten tai kopioida Ohjelmiston laitteen kiintolevylle ja säilyttää alkuperäiskappaletta varmuuskopiona tai arkistointia varten; C. käyttää Ohjelmistoa verkossa sillä ehdolla, että jokaisessa laitteessa, joka voi käyttää Ohjelmistoa verkon kautta, on lisenssillä varustettu Ohjelmisto. D. pysyvästi siirtää tämän lisenssisopimuksen nojalla kaikki sellaiset asiakkaan oikeudet Ohjelmistoon, jotka on hankittu vain fyysiseen tallennusvälineeseen, toiselle henkilölle tai yhteisölle edellyttäen, että fyysinen tallennusväline, jolla Asiakas hankki Ohjelmiston, siirretään eikä mitään Ohjelmiston kopioita säilytetä ja että siirronsaaja hyväksyy tämän lisenssisopimuksen ehdot. Tämän lisenssisopimuksen mukaisten oikeuksien osittainen siirto ei ole sallittua. Jos dokumentaatiossa annetaan asiakkaalle esimerkiksi oikeus käyttää useampaa Ohjelmiston kopiota, asiakkaan on tällöin siirrettävä kaikkien Ohjelmiston kopioiden käyttöoikeudet. Edellä mainitusta huolimatta asiakas ei saa siirtää fyysisessä tallennusvälineessä hankkimiaan Ohjelmiston tuoteavaimia kolmansille osapuolille fyysisestä tallennusvälineestä erillään silloin kun Ohjelmisto sisältää tuoteavaimia. Asiakas ei saa siirtää ohjelmistoa ja/tai sen tuotetunnuksia kolmansille osapuolille, jos asiakas ei ole hankkinut ohjelmistoa fyysisessä tallennusvälineessä ja E. käyttää ohjelmistoa alla mahdollisesti mainittujen muiden sallittujen käyttötapojen mukaisesti. Asiakas ei saa itse eikä antaa kenellekään muulle lupaa 1

2 A. myöntää lisenssiä edelleen, vuokrata ohjelmistoa tai sen käyttöaikaa. B. muulla kuin lain sallimalla tavalla tai sen sallimissa olosuhteissa käänteismallintaa, koota uudelleen, purkaa, muuttaa tai kääntää Ohjelmistoa tai yrittää purkaa lähdekoodia tai luoda Ohjelmistosta johdannaistuotteita. C. käyttää Ohjelmistoa välinehallinnassa, osituskäytössä, palvelun tarjoamisessa tai palvelukeskusjärjestelyssä. tai D. käyttää Ohjelmistoa muutoin kuin tämän sopimuksen mukaisesti. 2. Ohjelmiston toimintojen ja sisällön päivitykset; Ohjelmisto- tai sisältöpäivitysten lopettaminen: Ohjelmisto käyttää sisältöä, jota päivitetään aika ajoin, esimerkiksi virus- ja vakoiluohjelmien määritysten päivitykset ( sisältöpäivitykset ). Symantec voi oman harkintansa mukaan tai ilman ennakkoilmoitusta lopettaa sisältöpäivitysten toimittamisen ja/tai lopettaa Ohjelmiston. Symantec voi lisätä, muokata tai poistaa Ohjelmiston ominaisuuksia milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta Asiakkaalle. 3. Tuotteen asentaminen ja aktivointi: A. Asennuksen aikana ohjelmisto voi poistaa muiden tietoturvatuotteiden tai niiden ominaisuuksien asennuksen tai estää niiden käytön, mikäli kyseiset tuotteet tai ominaisuudet eivät ole yhteensopivia ohjelmiston kanssa, tai ohjelmiston yleisen toimivuuden parantamiseksi. B. Tämä ohjelmisto saattaa sisältää teknisiä ratkaisuja, jotka on suunniteltu estämään ohjelmiston luvaton tai laiton käyttö. Asiakas hyväksyy, että Symantec voi käyttää näitä ratkaisuja ohjelmistopiratismia vastaan. Tämä ohjelmisto saattaa sisältää varmistustekniikkaa, joka rajoittaa ohjelmiston asentamista ja poistamista useammin kuin rajallisen määrän kertoja rajallisessa määrässä laitteita. Tämä sopimus ja varmistustekniikkaa sisältävä ohjelmisto vaativat käyttöohjeessa kuvatun aktivoinnin. Ohjelmisto toimii vain rajallisen ajan, ennen kuin asiakas aktivoi sen. Aktivoinnin aikana ohjelmiston aitous varmistetaan syöttämällä ohjelmiston ja laitteen kokoonpanon mukana tuleva yksilöllinen aktivointitunnus aakkosnumeerisessa muodossa Internetin välityksellä. Jos asiakas ei suorita aktivointia käyttöohjeessa mainitussa tai ohjelmiston kehottamassa ajassa, ohjelmisto lakkaa toimimasta siihen saakka, että asiakas suorittaa aktivoinnin. Jos asiakas ei voi aktivoida ohjelmistoa Internetin välityksellä tai muilla aktivoinnissa määritetyillä tavoilla, asiakas voi ottaa yhteyden Symantecin asiakaspalveluun käyttämällä Symantecin aktivointiprosessin aikana antamia tai alla mainittuja tietoja. 4. Vastuu yritysasiakkaita kohtaan: Mikäli asiakas on kuluttaja, seuraavat kohdan 4 määräykset eivät koske asiakasta muutoin kuin siinä määrin kuin asiakkaan lainkäyttöalueella voimassa oleva lainsäädäntö koskee asiakkaan Ohjelmiston käyttöä siitä huolimatta, että Ohjelmistoa käytetään liiketoiminnassa, kaupankäynnissä tai ammattitarkoituksessa. Lue sen sijaan kohta 5. Jos asiakas on yritysasiakas (Ohjelmistoa käytetään osana liiketoimintaa tai ammatinharjoittamista ("Yritysasiakas")), tämän sopimuksen 4 kohdan ehdot koskevat asiakasta (riippumatta siitä hyväksyykö asiakas Ohjelmiston vai ei). A. Symantec takaa, että missä tahansa Symantecin valmistamassa tallennusvälineessä, jolla tätä Ohjelmistoa levitetään, ei ole vikoja kuudenkymmenen (60) päivän kuluessa toimituspäivästä lukien. Tämän takuun puitteissa Asiakkaan on mahdollista saada korvausta siten, että Symantec vaihtaa takuuaikana palautetun viallisen tietovälineen tai palauttaa Ohjelmiston hankintahinnan. Symantec ei takaa, että ohjelmisto vastaa asiakkaan vaatimuksia tai että sen toiminta on häiriötöntä tai virheetöntä. VAIN AUSTRALIALAISET KULUTTAJAT. Mikäli asiakas on australialainen kuluttaja, tämän kohdan 4 ehdot eivät koske asiakasta muutoin kuin siinä laajuudessa, jossa Australian kuluttajansuojalait koskevat asiakkaan Ohjelmiston käyttöä liiketoiminnassa, kaupankäynnissä tai ammattitarkoituksessa, jolloin tämä kohta koskee asiakasta. B. SOVELTUVAN LAIN SALLIMISSA RAJOISSA YLLÄ MAINITUT TAKUUEHDOT OVAT AINOAT, EIKÄ MUITA ILMAISTUJA TAI OLETETTUJA TAKUITA OLE, MUKAAN LUKIEN TYYDYTTÄVÄÄ LAATUA JA 2

3 TIETTYYN TARKOITUKSEEN SOPIVUUTTA KOSKEVAT TAKUUT. SYMANTEC EI MYÖNNÄ TAKUUTA TEOLLISOIKEUKSIEN LOUKKAAMATTOMUUDELLE. C. SOPIMUKSEEN SOVELLETTAVIEN LAKIEN SALLIMISSA RAJOISSA SYMANTEC TAI SEN LISENSSINANTAJA EI OLE MISSÄÄN TAPAUKSESSA VASTUUSSA LISENSSINSAAJALLE MISTÄÄN (LAIMINLYÖNNISTÄ, SOPIMUSPOHJAISESTA TAI MUUSTA SYYSTÄ JOHTUVISTA) VÄLILLISISTÄ, EPÄSUORISTA TAI SAMANKALTAISISTA VAHINGOISTA TAI SAAMATTA JÄÄNEESTÄ VOITOSTA TAI TIETOJEN KATOAMISESTA, MIKÄ JOHTUU OHJELMISTON KÄYTÖSTÄ TAI KYVYTTÖMYYDESTÄ KÄYTTÄÄ OHJELMISTOA MYÖS SILLOIN KUN SYMANTECILLE ON ILMOITETTU KYSEISTEN VAHINKOJEN MAHDOLLISUUDESTA. VAI AUSTRALIALAISET YRITYSASIAKKAAT. TÄMÄN KOHDAN 4(C) RAJOITUSTEN MUKAISESTI SYMANTEC EI OLE VASTUUSSA ASIAKKAALLE MENETYKSESTÄ, JONKA EI VOIDA KOHTUUDELLA ENNUSTAA AIHEUTUVAN SYMANTECIN TÄMÄN LISENSSISOPIMUKSEN RIKKOMUKSESTA. D. SOVELLETTAVAN LAIN SALLIMISSA RAJOISSA SYMANTECIN TAI SEN LISENSSINANTAJAN KORVAUSVELVOLLISUUS EI YLITÄ KAHTAKYMMENTÄVIITTÄ ENGLANNIN PUNTAA (25 ). TIETYT LAIT VOIVAT SISÄLTÄÄ TAKUITA TAI ASETTAA SYMANTECILLE VELVOLLISUUKSIA, JOITA (i) EI VOIDA SULKEA POIS, RAJOITTAA TAI MUOKATA TAI (ii) EI VOIDA SULKEA POIS, RAJOITTAA TAI MUOKATA MUUTOIN KUIN RAJOITETUSSA LAAJUUDESSA. TÄTÄ SOPIMUSTA TULKITAAN NÄIDEN LAINMÄÄRÄYSTEN MUKAISESTI. MIKÄLI NÄMÄ LAINMÄÄRÄYKSET PÄTEVÄT, TÄMÄN SOPIMUKSEN MUISTA MÄÄRÄYKSISTÄ HUOLIMATTA JA SIINÄ MÄÄRIN KUIN SYMANTEC ON OIKEUTETTU, SYMANTEC RAJOITTAA NÄIDEN MÄÄRÄYSTEN MUKAISEKSI KORVAUSVELVOLLISUUDEKSEEN OHJELMISTON OSALTA JA OMAN HARKINTANSA MUKAAN OHJELMISTON KORVAAMISEN TAI VASTAAVAN OHJELMISTON TOIMITTAMISEN, OHJELMISTON KORJAAMISEN, OHJELMISTON KORVAAMISESTA TAI VASTAAVAN OHJELMISTON HANKINNASTA AIHEUTUNEIDEN KUSTANNUSTEN MAKSAMISEN TAI OHJELMISTON KORJAAMISESTA AIHEUTUNEIDEN KUSTANNUSTEN MAKSAMISEN TAIKKA PALVELUJEN OSALTA JA SYMANTECIN HARKINNAN MUKAAN PALVELUJEN UUDELLEEN TOIMITTAMISEN TAI PALVELUJEN HANKINNASTA AIHEUTUNEIDEN KUSTANNUSTEN MAKSAMISEN. MIKÄLI TARVITSET TIETOJA VIALLISEN TUOTTEEN VAIHDOSTA TAI OHJELMISTOSTA MAKSETUN HINNAN PALAUTUKSESTA MILLOIN TAHANSA KUUDENKYMMENEN (60) PÄIVÄN KULUESSA OSTOPÄIVÄSTÄ, OTA YHTEYTTÄ SYMANTECIN ASIAKASPALVELUUN OSOITTEESSA (I) SYMANTEC CONSUMER SUPPORT, PO BOX 5689, DUBLIN 15, IRELAND TAI (II) SYMANTEC CUSTOMER SERVICE, 1 JULIUS AVE, NORTH RYDE, NSW 2113, AUSTRALIA TAI KÄY MAASI TAI ALUEESI TUKISIVUILLA OSOITTEESSA E. Symantec on rajoituksettomassa korvausvastuussa asiakkaalle, jos (a) asiakas kuolee tai loukkaantuu Symantecin välinpitämättömyyden vuoksi tai (b) asiakas kärsii menetyksen tai vaurioita Symantecin vilpillisen toiminnan vuoksi. F. Tämä lisenssisopimus muodostaa yksinomaisen ohjelmistoa koskevan sopimuksen asiakkaan ja Symantec-yhtiön välillä ja (i) korvaa kaikki aiemmat tai samanaikaiset suulliset tai kirjalliset aiheeseen liittyvät sopimukset, ehdotukset tai esitykset(lukuun ottamatta vilpillisiä vääristelyjä)ja (ii) kumoaa kaikki ristiriitaiset tai laajentavat ehdot osapuolten välisissä sopimuksissa, tilauksissa tai muussa vastaavassa viestinnässä. 5. Vastuu kuluttajia kohtaan: Tämän sopimuksen 5 kohdan ehdot koskevat kuluttaja-asiakkaita. Lue se huolellisesti. Tämän sopimuksen 5 kohdan ehdot eivät koske yritysasiakkaita. A. Symantec on vastuussa asiakkaalle (a) kuolemasta tai loukkaantumisesta Symantecin laiminlyönnin vuoksi tai (b) Symantecin petollisen toiminnan aiheuttamista menetyksistä tai vahingoista. Symantec antaa Ohjelmistolle vain kuluttajalainsäädäntöön perustuvat takuut. B. Tämän sopimuksen kohdan 5 edeltävien ehtojen mukaisesti Symantec ei ole vastuussa asiakkaalle mistään menetyksestä, jonka ei voida kohtuudella ennustaa aiheutuvan Symantecin tämän 3

4 lisenssisopimuksen rikkomuksesta. Kuluttaja-asiakas käyttää Ohjelmistoa muuhun kuin kaupalliseen tarkoitukseen. Symantec ei siksi vastaa Asiakkaalle voiton tai myynnin menettämisestä, säästöjen saamatta jäämisestä, sopimuspohjaisista seurauksista tai ajanhukasta, joka aiheutuu Ohjelmiston käyttämisestä tai kyvyttömyydestä käyttää Ohjelmistoa. C. Vain australialaiset kuluttajat Australian kuluttajia ja kilpailua koskevan lain (Australian Consumer and Competition Act) kohdan 102(1) noudattamisen varmistamiseksi: Tuotteisiimme liittyy takuita, joita ei voida Australian kuluttajansuojalain mukaisesti sivuuttaa. Asiakkaalla on oikeus tuotteen vaihtoon tai hyvitykseen merkittävän vian vuoksi sekä korvaukseen kohtuullisesti ennustettavasta menetyksestä tai vahingosta. Lisäksi asiakkaalla on oikeus korjauttaa tai vaihtaa tuotteet, mikäli tuotteiden laatu ei ole hyväksyttävä ja vika ei ole merkittävä vika. D. Symantec suosittelee varmuuskopioimaan tiedot säännöllisesti. E. Asiakas on aina velvollinen ryhtymään kohtuullisiin toimiin menetystensä minimoimiseksi. F. Mikäli tarvitset tietoja viallisen tuotteen vaihdosta tai ohjelmistosta maksetun hinnan palautuksesta milloin tahansa kuudenkymmenen (60) päivän kuluessa ostopäivästä, ota yhteyttä Symantecin asiakaspalveluun osoitteessa (i) Symantec Consumer Support, PO Box 5689, Dublin 15, Ireland tai (ii) Symantec Customer Service, 1 Julius Ave, North Ryde, NSW 2113, Australia tai käy maasi tai alueesi tukisivuilla osoitteessa 6. Vientisäädökset: Asiakas hyväksyy, että Ohjelmistoon ja siihen liittyviin teknisiin tietoihin ja palveluihin (yhteisesti rajoitettu tekniikka ) voidaan soveltaa Yhdysvaltojen vienti- ja tuontilainsäädäntöä, varsinkin Yhdysvaltain vientivalvontasäännöksiä (U.S. Export Administration Regulations, EAR) ja minkä tahansa maan lainsäädäntöä, johon rajoitettua tekniikkaa tuodaan tai jälleenviedään. Asiakas sitoutuu noudattamaan kaikkia asiaankuuluvia lakeja, eikä vie mitään rajoitettua tekniikkaa Yhdysvaltain lainsäädännön vastaisesti eikä mihinkään kiellettyyn maahan, kohteeseen tai henkilölle, mikä edellyttäisi vientilupaa tai muunlaista viranomaishyväksyntää. Mitään Symantecin tuotteita ei saa viedä eikä jälleenviedä Kuubaan, Pohjois-Koreaan, Iraniin, Syyriaan tai Sudaniin tai muuhun maahan, johon sovelletaan vastaavia kauppapakotteita. YHDYSVALTAIN LAKIEN MUKAAN ON KIELLETTYÄ KÄYTTÄÄ SYMANTECIN TUOTTEITA MISSÄÄN TOIMISSA, JOTKA LIITTYVÄT KEMIALLISTEN TAI BIOLOGISTEN ASEIDEN, YDINASEIDEN TAI KYSEISIÄ JOUKKOTUHOASEITA KULJETTAMAAN PYSTYVIEN OHJUSTEN, MIEHITTÄMÄTTÖMIEN ALUSTEN TAI AVARUUSLAUKAISUALUSTOJEN SUUNNITTELUUN, KEHITTÄMISEEN, VALMISTAMISEEN, KOULUTTAMISEEN TAI TESTAAMISEEN. 7. Yleistä: Tähän lisenssisopimukseen sovelletaan Englannin ja Walesin lakeja. Tämä lisenssisopimus ei rajoita Asiakkaan kuluttajansuojalain tai muiden sellaisten lainkäyttöalueella sovellettavien lakien mukaisia oikeuksia, joita ei voi sopimuksella kumota. Symantec voi irtisanoa tämän lisenssisopimuksen, jos asiakas rikkoo lisenssisopimuksen ehtoja (lukuun ottamatta mitättömiä tai vähäpätöisiä rikkomuksia) ja mikäli sopimus irtisanotaan, asiakkaan on lopetettava tuotteen käyttö ja tuhottava kaikki Ohjelmiston ja dokumentaation kopiot. Takuiden ja vikojen vastuuvapauslausekkeet ja vastuurajoitukset, mukaan luettuna kohdat 4 ja 5, jäävät voimaan irtisanomisen jälkeen. Tätä lisenssisopimusta voi muuttaa ainoastaan dokumentaation avulla tai asiakkaan ja Symantec-yhtiön allekirjoittamalla asiakirjalla. 8. Symantecin asiakaspalvelu: Mahdolliset tätä lisenssisopimusta koskevat kysymykset esitetään ja Symanteciin otetaan yhteyttä: (i) Symantec Consumer Support, PO Box 5689, Dublin 15, Ireland tai (ii) Symantec Customer Service, 1 Julius Ave, North Ryde, NSW 2113, Australia tai vierailemalla Symantecin alue- tai maakohtaisilla sivustoilla, jotka löytyvät osoitteestahttp://www.symantec.com/globalsites/index.jsp. 9. IncoTerms-ehdot: 4

5 Mikäli tämä lisenssisopimus hyväksytään liiketoimintaan, kaupankäyntiin tai ammatinharjoittamiseen liittyvistä syistä, kyseessä on yritysasiakas, joten ohjelmisto toimitetaan ExWorks (EXW) -ehdoin Symantecin toimituspisteestä (ICC INCOTERMS 2010). LISÄEHDOT. Asiakkaan ohjelmiston käyttöön sovelletaan jäljempänä olevia ehtoja edellä mainittujen ehtojen lisäksi. 10. Yksityisyys, tietosuoja. Ohjelmisto voi kerätä toisinaan määrättyjä tietoja laitteesta, johon se on asennettu. Tiedot mahdollisista tietoturvariskeistä sekä Ohjelmiston mahdollisesti vilpillisiksi katsomien sivustojen URL- ja Internet Protocol (IP) -osoitteista. URL-osoitteet saattavat sisältää henkilöllisyyden paljastavia tietoja, joita mahdollisesti vilpillinen sivusto yrittää kerätä ilman käyttäjän lupaa. Symantec kerää kyseisiä tietoja ohjelmiston toimintojen toimittamiseksi sekä Symantecin tuotteiden haittaohjelmien toiminnan, mahdollisten petollisten sivustojen ja muiden Internetin tietoturvariskien tunnistamiskyvyn arvioimiseksi ja parantamiseksi. Selattujen sivustojen URL-osoitteet sekä hakusanat ja hakutulokset vain, jos Norton Safe Web - toiminto on käytössä. Symantec kerää näitä tietoja asiakkaan suojaus- ja arviointitarkoituksessa sekä varoittaakseen asiakasta määrättyihin sivustoihin liittyvistä mahdollisista uhista ja riskeistä ennen sivustojen avaamista. Suoritettavat tiedostot ja suoritettavaa sisältöä sisältävät tiedostot, jotka tunnistetaan mahdollisiksi haittaohjelmistoiksi, mukaan luettuna tiedot kyseisten tiedostojen suorittamista toimenpiteistä asennuksen aikana. Kyseiset tiedostot lähetetään Symantecille ohjelmiston automaattisen lähetystoiminnon avulla. Kerätyt tiedostot saattavat sisältää käyttäjän henkilöllisyyden paljastavia tietoja, jotka haittaohjelma on kerännyt ilman käyttäjän lupaa. Symantec kerää tämäntyyppisiä tiedostoja vain Symantecin tuotteiden parantamiseen haittaohjelmien tunnistamiseksi. Ohjelmiston automaattisen lähetystoiminnon voi poistaa käytöstä Ohjelmiston asennuksen jälkeen kys eisen tuotteen käyttöohjeen mukaisesti. Laitteelle sen alkuasennuksen aikana annettu nimi.jos laitteen nimi kerätään, Symantec käyttää nimeä kyseisen laitteen tilinimenä. Asiakas voi halutessaan saada kyseiseen laitteeseen lisäpalveluita ja/tai käyttää määrättyjä ohjelmiston ominaisuuksia. Asiakas voi muuttaa tilinimeä milloin tahansa Ohjelmiston asennuksen jälkeen (suositeltavaa). Tilatietoja ohjelmiston asennuksesta ja käytöstä. Nämä tiedot ilmoittavat Symantecille ohjelmiston asennuksen onnistumisesta ja mahdollisista ohjelmiston käytön yhteydessä tapahtuvista virheistä. Tilatiedot voivat sisältää käyttäjän henkilöllisyyden paljastavia tietoja vain, mikäli kyseiset tiedot sisältyvät tiedoston tai kansion nimeen, jota ohjelmisto käsittelee asennuksen tai virheen yhteydessä. Symantec kerää tilatietoja vain tuotteidensa suorituskyvyn ja asennuksen onnistumisen arvioimiseksi ja parantamiseksi. Symantec voi käyttää näitä tietoja myös sivustojensa optimointiin. Käyttäjän Ohjelmiston kautta Symantecille lähettämien sähköpostiviestien sisältämät tiedot ilmoittavat roskapostista tai roskapostiksi väärin tunnistetusta sähköpostista. Nämä sähköpostiviestit saattavat sisältää käyttäjän henkilöllisyyden paljastavia tietoja ja lähetetään Symantecille vain käyttäjän luvalla. Tietoja ei lähetetä automaattisesti. Jos lähetät tällaisia viestejä Symantecille, Symantec käyttää niitä vain Symantecin roskapostin torjuntatekniikan tunnistuskyvyn parantamiseen. Symantec ei käytä tiedostoja Ohjelmiston käyttäjän henkilöllisyyden selvittämiseen. Käyttäjän ohjelmiston kautta Symantecille lähettämän, ohjelmistossa esiintyneestä virheestä ilmoittavan raportin sisältämät tiedot. Raportti sisältää tietoja ohjelmiston ja käyttäjän laitteen tilasta sillä hetkellä, kun ohjelmistossa tapahtui virhe. Käyttäjän laitteen tilatiedot voivat sisältää järjestelmän kielen, maan, käyttöjärjestelmän version, käynnissä olevat prosessit, niiden tilan ja toiminnan sekä tietoja tiedostoista tai kansioista, jotka olivat avoinna, kun ohjelmistossa t apahtui virhe. Tiedot voivat sisältää käyttäjän henkilöllisyyden paljastavia tietoja, mikäli kyseiset tiedot sisältyvät tiedoston tai kansion nimeen, jota ohjelmisto käsitteli virheen yhteydessä. Nämä tiedot lähetetään Symantecille vain käyttäjän luvalla. Tietoja ei lähetetä automaattisesti. Symantec kerää tietoja vain havaittujen virheiden korjaamiseksi ja tuotteidensa suorituskyvyn parantamiseksi. Tietoja ei yhdistellä mihinkään muihin tietoihin Ohjelmiston käyttäjän henkilöllisyyden selvittämiseksi. 5

6 Sen tietokoneen IP-osoitetta ja/tai MAC-osoitetta ja laitteen tunnusta, johon ohjelmisto on asennettu, käytetään ohjelmiston toiminnan varmistamiseen ja lisenssien hallintaan. Muita yleisluonteisia tilastotietoja käytetään tuotteen analysointiin sekä tuotteen toiminnan parantamiseen. Mikäli tätä ei ole määritetty valinnaiseksi, edellä määriteltyjä kerättyjä tietoja tarvitaan Symantecin tuotteiden toiminnan optimointiin. Edellä kuvatut tiedot voidaan siirtää Symantec-konsernille Yhdysvaltoihin tai muihin maihin, joiden tietosuojalainsäädäntö ei ole välttämättä yhtä tiukka kuin käyttäjän asuinalueella (mukaan luettuna Euroopan unioni). Tiedot voivat olla Symantecin työntekijöiden tai alihankkijoiden käytettävissä yksinomaan edellä kuvattuihin tarkoituksiin. Samoihin tarkoituksiin tietoja voidaan jakaa sellaisten kumppanien ja toimittajien kanssa, jotka käsittelevät tietoja Symantecin puolesta. Symantec pyrkii kuitenkin varmistamaan, että kerättyjen tietojen tietoturva on riittävä myös tietoja siirrettäessä. Sovellettavia lakeja noudattaen Symantec pidättää itsellään oikeuden tehdä yhteistyötä ohjelmiston käyttöön liittyvissä kyselyissä valtion tai viranomaisten kanssa. Se tarkoittaa, että Symantec voi toimittaa tuomioistuimelle tai viranomaisille asiakirjoja ja tietoja, jotka liittyvät haasteeseen, lain noudattamiseen tai valtion tutkintaan. Internetin tietoturvariskien tietoisuuden, tunnistamisen ja estämisen edistämiseksi Symantec voi luovuttaa joitakin tietoja tutkimusorganisaatioiden ja muiden tietoturvaohjelmistojen toimittajien käyttöön. Symantec voi myös käyttää tietojen perusteella laadittuja tilastoja tietoturvariskien suuntauksia käsittelevien raporttien seuraamiseen ja julkaisemiseen. Käyttäessään Ohjelmistoa asiakas hyväksyy ja antaa Symantecille luvan kerätä, lähettää, tallentaa, paljastaa ja analysoida kyseisiä tietoja edellä mainittuihin tarkoituksiin. CPS / OE 1.0 / IE 6

NORTON-LISENSSISOPIMUS Norton Security Scan

NORTON-LISENSSISOPIMUS Norton Security Scan NORTON-LISENSSISOPIMUS Norton Security Scan TÄRKEÄÄ: LUE TÄMÄN LISENSSISOPIMUKSEN (LISENSSISOPIMUS) EHDOT HUOLELLISESTI ENNEN OHJELMISTON KÄYTTÄMISTÄ (MÄÄRITELTY ALLA). AMERIKAN MANTEREELLA ASUVILLE SYMANTEC

Lisätiedot

NORTON-LISENSSISOPIMUS Norton Internet Security 2011

NORTON-LISENSSISOPIMUS Norton Internet Security 2011 NORTON-LISENSSISOPIMUS Norton Internet Security 2011 TÄRKEÄÄ: LUE TÄMÄN LISENSSISOPIMUKSEN (LISENSSISOPIMUS) EHDOT HUOLELLISESTI ENNEN OHJELMISTON KÄYTTÄMISTÄ (MÄÄRITELTY ALLA). AMERIKAN MANTEREELLA ASUVILLE

Lisätiedot

NORTON-LISENSSISOPIMUS. Norton AntiVirus

NORTON-LISENSSISOPIMUS. Norton AntiVirus NORTON-LISENSSISOPIMUS Norton AntiVirus TÄRKEÄÄ: LUE TÄMÄN LISENSSISOPIMUKSEN (LISENSSISOPIMUS) EHDOT HUOLELLISESTI ENNEN OHJELMISTON KÄYTTÄMISTÄ (MÄÄRITELTY ALLA). AMERIKAN MANTEREELLA ASUVILLE SYMANTEC

Lisätiedot

NORTON-LISENSSISOPIMUS Norton 360

NORTON-LISENSSISOPIMUS Norton 360 NORTON-LISENSSISOPIMUS Norton 360 TÄRKEÄÄ: LUE TÄMÄN LISENSSISOPIMUKSEN (LISENSSISOPIMUS) EHDOT HUOLELLISESTI ENNEN OHJELMISTON KÄYTTÄMISTÄ (MÄÄRITELTY ALLA). AMERIKAN MANTEREELLA ASUVILLE SYMANTEC CORPORATION,

Lisätiedot

NORTON-LISENSSISOPIMUS Norton AntiVirus / Norton Internet Security / Norton 360

NORTON-LISENSSISOPIMUS Norton AntiVirus / Norton Internet Security / Norton 360 Ohjelmistoon ja palveluihin sisältyvät tietyt Norton-tuotteet ja palvelut. Tällaisten Norton-tuotteiden ja -palveluiden käyttöön sovelletaan erillisiä käyttöoikeussopimuksia (katso alla). NORTON-LISENSSISOPIMUS

Lisätiedot

NORTON-LISENSSISOPIMUS. Norton 360

NORTON-LISENSSISOPIMUS. Norton 360 NORTON-LISENSSISOPIMUS Norton 360 TÄ RKEÄ Ä : LUE TÄ MÄ N LISENSSISOPIMUKSEN (LISENSSISOPIMUS) EHDOT HUOLELLISESTI ENNEN OHJELMISTON KÄ YTTÄ MISTÄ (MÄ Ä RITELTY ALLA). AMERIKAN MANTEREELLA ASUVILLE SYMANTEC

Lisätiedot

NORTON-LISENSSISOPIMUS Norton AntiVirus / Norton Internet Security / Norton 360

NORTON-LISENSSISOPIMUS Norton AntiVirus / Norton Internet Security / Norton 360 NORTON-LISENSSISOPIMUS Norton AntiVirus / Norton Internet Security / Norton 360 TÄRKEÄÄ: LUE TÄMÄN LISENSSISOPIMUKSEN ( LISENSSISOPIMUS ) EHDOT HUOLELLISESTI ENNEN OHJELMISTON KÄYTTÄMISTÄ (MÄÄRITELTY ALLA).

Lisätiedot

NORTON-LISENSSISOPIMUS Norton 360

NORTON-LISENSSISOPIMUS Norton 360 NORTON-LISENSSISOPIMUS Norton 360 TÄRKEÄÄ: LUE TÄMÄN LISENSSISOPIMUKSEN (LISENSSISOPIMUS) EHDOT HUOLELLISESTI ENNEN OHJELMISTON KÄYTTÄMISTÄ (MÄÄRITELTY ALLA). AMERIKAN MANTEREELLA ASUVILLE SYMANTEC CORPORATION,

Lisätiedot

NORTON-LISENSSISOPIMUS Norton Internet Security Mac -käyttöjärjestelmään

NORTON-LISENSSISOPIMUS Norton Internet Security Mac -käyttöjärjestelmään NORTON-LISENSSISOPIMUS Norton Internet Security Mac -käyttöjärjestelmään TÄRKEÄÄ: LUE TÄMÄN LISENSSISOPIMUKSEN ("LISENSSISOPIMUS") EHDOT HUOLELLISESTI ENNEN OHJELMISTON JA PALVELUJEN KÄYTTÖÄ (ALLA MÄÄRITETYLLÄ

Lisätiedot

Käyttöehdot. 1. Käyttöehtojen tarkoitus ja soveltamisala

Käyttöehdot. 1. Käyttöehtojen tarkoitus ja soveltamisala 1.5.2016 Käyttöehdot 1. Käyttöehtojen tarkoitus ja soveltamisala 1.1 Näitä käyttöehtoja sovelletaan Palveluntarjoajan ja Edenred Finland Oy:n ( Edenred ) väliseen sopimukseen. Palveluntarjoaja voi näiden

Lisätiedot

Safari-selaimen ohjelmistolisenssi kuluttajan näkökulmasta

Safari-selaimen ohjelmistolisenssi kuluttajan näkökulmasta -selaimen ohjelmistolisenssi kuluttajan näkökulmasta Teknologiaoikeuden seminaari 2008 n rajaus Rajaus -selaimen lisenssisopimus kuluttajan näkökulmasta Lyhyellä etsimisellä ei löytynyt erityisemmin artikkeleita

Lisätiedot

KILPAILUTTAMO PALVELU

KILPAILUTTAMO PALVELU YLEISET KÄYTTÖEHDOT LAATIMALLA, ESIKATSELEMALLA, SELAAMALLA, LÄHETTÄMÄLLÄ, VASTAANOTTAMALLA TAI LUKEMALLA TARJOUSPYYNNÖN KILPAILUTTAMO:N WWW-SIVUILTA (MYÖHEMMIN PALVELU) SEN LAATIJA (MYÖHEMMIN ASIAKAS)

Lisätiedot

E H D O T. Ole hyvä ja lue nämä ehdot ( Palveluehdot ) tarkasti ennen kuin käytät palveluita.

E H D O T. Ole hyvä ja lue nämä ehdot ( Palveluehdot ) tarkasti ennen kuin käytät palveluita. GLOBAALI VERSIO (7 marraskuu 2014) P A L V E L U - E H D O T 1. JOHDANTO VOLVO haluaa tarjota sinulle parhaat mahdolliset Palvelut (jotka on määritelty jäljempänä kohdassa 1), jotta VOLVO-ajokokemuksesi

Lisätiedot

Norton Virus Protection Promise -palvelun käyttöehdot

Norton Virus Protection Promise -palvelun käyttöehdot Norton Virus Protection Promise -palvelun käyttöehdot SEURAAVAT EHDOT ("EHDOT") MUODOSTAVAT LAILLISEN JA PÄTEVÄN SOPIMUKSEN SYMANTEC CORPORATION -YHTIÖN JA/TAI SEN TYTÄRYHTIÖIDEN ("SYMANTEC") JA KÄYTTÄJÄN

Lisätiedot

Home Media Server. Home Media Server -sovelluksen asentaminen tietokoneeseen. Mediatiedostojen hallinta. Home Media Server

Home Media Server. Home Media Server -sovelluksen asentaminen tietokoneeseen. Mediatiedostojen hallinta. Home Media Server 2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People ja Nseries ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Muut tässä asiakirjassa mainitut tuotteiden ja yritysten

Lisätiedot

EHDOT SEURAAVAA VARTEN: NORTON VIRUS PROTECTION PROMISE

EHDOT SEURAAVAA VARTEN: NORTON VIRUS PROTECTION PROMISE EHDOT SEURAAVAA VARTEN: NORTON VIRUS PROTECTION PROMISE SEURAAVAT EHDOT ( EHDOT ) MUODOSTAVAT LAILLISEN JA PÄTEVÄN SOPIMUKSEN SYMANTEC CORPORATION -YHTIÖN JA/TAI SEN TYTÄRYHTIÖIDEN ( SYMANTEC ) JA KÄYTTÄJÄN

Lisätiedot

Käyttöehdot, videokoulutukset

Käyttöehdot, videokoulutukset Käyttöehdot, videokoulutukset Edita Publishing Oy PL 700, 00043 NORDIC MORNING www.editapublishing.fi Asiakaspalvelu www.edilexpro.fi edilexpro@edita.fi puh. 020 450 2040 (arkisin klo 9 16) 1 Yleistä Tämä

Lisätiedot

Seuraavat Windowsin käyttöjärjestelmäversiot tukevat Novell Filr -työpöytäsovellusta:

Seuraavat Windowsin käyttöjärjestelmäversiot tukevat Novell Filr -työpöytäsovellusta: Novell Filr -työpöytäsovellus lueminut Huhtikuu 2015 1 Tuotteen yleiskatsaus Novell Filr -työpöytäsovelluksella voit synkronoida Novell Filr -tiedostoja tietokoneesi tiedostojärjestelmän kanssa ja muokata

Lisätiedot

LOPPUKÄYTTÄJÄN LISENSSISOPIMUS SEAGATEN OHJELMISTOLLE

LOPPUKÄYTTÄJÄN LISENSSISOPIMUS SEAGATEN OHJELMISTOLLE LOPPUKÄYTTÄJÄN LISENSSISOPIMUS SEAGATEN OHJELMISTOLLE LUKEKAA TÄMÄ LOPPUKÄYTTÄJÄN LISENSSISOPIMUS ( LISENSSISOPIMUS ) HUOLELLISESTI. VALITSEMALLA HYVÄKSYN TAI RYHTYMÄLLÄ LATAAMAAN, ALOITTAMALLA ASENTAMAAN,

Lisätiedot

Nokia Muunnin (CA-55) Asennusopas. 9238687 1. painos

Nokia Muunnin (CA-55) Asennusopas. 9238687 1. painos Nokia Muunnin (CA-55) Asennusopas 9238687 1. painos Copyright 2005 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän asiakirjan sisällön jäljentäminen, jakeleminen tai tallentaminen kokonaan tai osittain on kielletty

Lisätiedot

OHJELMISTO- JA PALVELUSOPIMUS: NORTON FAMILY JA NORTON FAMILY PREMIER

OHJELMISTO- JA PALVELUSOPIMUS: NORTON FAMILY JA NORTON FAMILY PREMIER OHJELMISTO- JA PALVELUSOPIMUS: NORTON FAMILY JA NORTON FAMILY PREMIER TÄMÄ OHJELMISTO- JA PALVELUSOPIMUS (MYÖHEMMIN "SOPIMUS") ON SOPIMUS ASIAKKAAN JA AMERIKAN MANTEREELLA ASUVILLE SYMANTEC CORPORATION

Lisätiedot

Online-tulostus 4.0. 1. painos

Online-tulostus 4.0. 1. painos Online-tulostus 4.0 1. painos 2008 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People ja Nseries ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Nokia tune on Nokia Oyj:n

Lisätiedot

Ilmankäsittelykone Huoltokirja

Ilmankäsittelykone Huoltokirja -SV 10-05-10V.A001 Sisällys 1 Takuuehdot... 1 1.1 Takuuaika... 1 1.2 Takuun sisältö... 1 1.3 Yleiset takuun rajoitukset... 1 1.4 Takuun rajoitukset... 1 1.5 Huoltoehdot takuuaikana... 1 1.6 Toimenpiteet

Lisätiedot

TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT

TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT 1(5) TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT YT-neuvosto hyväksynyt 21.11.2007 Vahvistanut: kuntayhtymän johtaja Pentti Leipälä 4.1.2008 1. SÄÄNTÖJEN TARKOITUS 1 2. KÄYTÖN PERIAATTEET

Lisätiedot

ADENSY OY:N KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS

ADENSY OY:N KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS ADENSY OY:N KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS 1) SOVELTAMISALA JA MÄÄRITELMÄT Tämä sopimus sisältää Adensy Oy:n tuottaman ohjelmiston käytön ehdot asiakkaan ja Adensyn välillä. Adensy on kehittänyt ohjelman ja omistaa

Lisätiedot

SAMSUNG SSD -aseman rajoitettu takuu Kaikki Samsung SSD -asemat

SAMSUNG SSD -aseman rajoitettu takuu Kaikki Samsung SSD -asemat SAMSUNG SSD -aseman rajoitettu takuu Kaikki Samsung SSD -asemat Kiitos SAMSUNG Solid State Drive -aseman ( Tuote ) hankinnasta. SAMSUNG arvostaa liiketoimintaasi ja pyrkii aina tarjoamaan sinulle mahdollisimman

Lisätiedot

REVOLUTION-LISENSSISOPIMUS

REVOLUTION-LISENSSISOPIMUS Lisenssisopimus 1 (5) REVOLUTION-LISENSSISOPIMUS 1 OSAPUOLET Tämä lisenssisopimus ( Sopimus ) on tehty seuraavien osapuolten välillä: 1. Trainer4You Revolution Oy, y-tunnus 2623516 6, Suomessa rekisteröity

Lisätiedot

Suomen Telemarkkinointiliitto ry:n suoramarkkinointikieltopalvelujen ja www - sivujen käyttöehdot

Suomen Telemarkkinointiliitto ry:n suoramarkkinointikieltopalvelujen ja www - sivujen käyttöehdot Suomen Telemarkkinointiliitto ry:n suoramarkkinointikieltopalvelujen ja www - sivujen käyttöehdot 1. Käyttöehtojen tarkoitus ja sisältö 1.1 Nämä käyttöehdot (jäljempänä Ehdot ) koskevat Suomen Telemarkkinointiliitto

Lisätiedot

Lataa-sovellus. 1. painos

Lataa-sovellus. 1. painos Lataa-sovellus 1. painos 2008 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People ja Nseries ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Nokia tune on Nokia Oyj:n äänimerkki.

Lisätiedot

ASTERI VEROLOMAKE 60 61A 61B WINDOWS-OHJELMA KÄYTTÖOHJE

ASTERI VEROLOMAKE 60 61A 61B WINDOWS-OHJELMA KÄYTTÖOHJE ASTERI VEROLOMAKE 60 61A 61B WINDOWS-OHJELMA KÄYTTÖOHJE 2.5.2005 Atsoft Oy Mäkinen Malminkaari 21 B Puh. (09) 350 7530 Päivystykset: 0400 316 088, 0400 505 596 00700 HELSINKI Fax (09) 351 5532 0500 703730

Lisätiedot

Yleiset toimitusehdot Asiantuntijapalvelut

Yleiset toimitusehdot Asiantuntijapalvelut Asiantuntijapalvelut SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 2 1.1 Soveltaminen... 2 1.2 Työmenetelmät... 2 2 TOIMITTAJAN VELVOLLISUUDET... 2 2.1 Yleistä... 2 2.2 Tiedottaminen palvelun edistymisestä... 2 3 TILAAJAN

Lisätiedot

ULTIMATEMAGIC.NET YLEISET KÄYTTÖ- JA PALVELUEHDOT

ULTIMATEMAGIC.NET YLEISET KÄYTTÖ- JA PALVELUEHDOT ULTIMATEMAGIC.NET YLEISET KÄYTTÖ- JA PALVELUEHDOT Nämä päivitetyt ehdot ovat voimassa 8.3.2016 alkaen SOPIMUKSEN OSAPUOLET Palveluiden tuottajana toimii, jota tässä sopimuksessa kutsutaan myyjäksi, pidättää

Lisätiedot

Turun ammattikorkeakoulu 13.09.2005 1(5) Tietojärjestelmien käyttösäännöt

Turun ammattikorkeakoulu 13.09.2005 1(5) Tietojärjestelmien käyttösäännöt Turun ammattikorkeakoulu 13.09.2005 1(5) TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT Sisällysluettelo: 1 Sääntöjen tarkoitus... 2 2 Käytön periaatteet... 2 3 Käyttöoikeus ja käyttäjätunnukset... 4 4 Käyttöoikeuden

Lisätiedot

LEGO Technic Rakenna digitaalisesti! Kilpailu yleiset määräykset ja ehdot

LEGO Technic Rakenna digitaalisesti! Kilpailu yleiset määräykset ja ehdot Rakenna digitaalisesti! Määräykset ja ehdot LEGO Technic Rakenna digitaalisesti! Kilpailu yleiset määräykset ja ehdot Huomaa, että kaikkien verkkokilpailuihin osallistuvien täytyy noudattaa alla esitettyjä

Lisätiedot

EUROOPAN ALH-SIVUSTOJEN TOIMINTAPERIAATE

EUROOPAN ALH-SIVUSTOJEN TOIMINTAPERIAATE EUROOPAN ALH-SIVUSTOJEN TOIMINTAPERIAATE 1 Euroopan ALH-sivustojen toimintaperiaate Lisätäkseen Amwayn, Amwayn tuotteiden ja Amwayn liiketoimintamahdollisuuden tunnettavuutta sekä ALH:ien tukemiseksi liiketoiminnan

Lisätiedot

Tapahtumat.infon käyttöehdot

Tapahtumat.infon käyttöehdot Tapahtumat.infon käyttöehdot Näitä verkkopalveluiden käyttöehtoja sovelletaan Tapahtumat.info:n (jäljempänä palveluntarjoaja) tuottamiin ja ylläpitämiin verkkopalveluihin. Verkkopalvelut tarkoittavat näissä

Lisätiedot

PIKAOPAS MODEM SETUP FOR NOKIA 6310. Copyright Nokia Oyj 2002. Kaikki oikeudet pidätetään.

PIKAOPAS MODEM SETUP FOR NOKIA 6310. Copyright Nokia Oyj 2002. Kaikki oikeudet pidätetään. PIKAOPAS MODEM SETUP FOR NOKIA 6310 Copyright Nokia Oyj 2002. Kaikki oikeudet pidätetään. Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...1 2. MODEM SETUP FOR NOKIA 6310 -OHJELMAN ASENTAMINEN...1 3. PUHELIMEN VALITSEMINEN

Lisätiedot

Palvelukohtaiset toimitusehdot. Saunalahti SaunaVisio 13.6.2007. 1 Toimitusehtojen soveltaminen. 2 Palvelusopimuksen synty. Saunalahti Group Oyj

Palvelukohtaiset toimitusehdot. Saunalahti SaunaVisio 13.6.2007. 1 Toimitusehtojen soveltaminen. 2 Palvelusopimuksen synty. Saunalahti Group Oyj Palvelukohtaiset toimitusehdot Saunalahti SaunaVisio 13.6.2007 1 Toimitusehtojen soveltaminen Näitä toimitusehtoja sovelletaan :n tai sen kanssa samaan konserniin kuuluvan yhtiön (jäljempänä Saunalahti)

Lisätiedot

Compaqin takuu Presario-tuotteille

Compaqin takuu Presario-tuotteille 1 Compaqin takuu Presario-tuotteille Compaq antaa tälle laitteistolle materiaali- tai valmistusviat kattavan takuun, joka sisältää seuraavat takuupalvelut 12 kuukauden korjaamotakuu (ilmaiset osat ja korjaustyö)

Lisätiedot

Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen Waltti- nettilatauspalvelun käyttöehdot

Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen Waltti- nettilatauspalvelun käyttöehdot Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen Waltti- nettilatauspalvelun käyttöehdot 1. Yleistä Näitä verkkopalvelun käyttöehtoja sovelletaan Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen (jäljempänä Palveluntarjoaja) tuottamaan

Lisätiedot

PIKAOPAS NOKIA PC SUITE 4.3. Nokia 8310 -puhelimelle. Copyright Nokia Mobile Phones 2001. Kaikki oikeudet pidätetään Issue 6

PIKAOPAS NOKIA PC SUITE 4.3. Nokia 8310 -puhelimelle. Copyright Nokia Mobile Phones 2001. Kaikki oikeudet pidätetään Issue 6 PIKAOPAS NOKIA PC SUITE 4.3 Nokia 8310 -puhelimelle Copyright Nokia Mobile Phones 2001. Kaikki oikeudet pidätetään Issue 6 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...1 2. JÄRJESTELMÄVAATIMUKSET...1 3. PC SUITE -OHJELMISTON

Lisätiedot

STT:n yleiset sopimusehdot 1.1.2010

STT:n yleiset sopimusehdot 1.1.2010 YLEISET SOPIMUSEHDOT 1 (5) STT:n yleiset sopimusehdot 1. Käyttöoikeus 2. Käyttöehdot 1 Kappale päivitetty 1.1.2016 alkaen. Asiakkaalla on oikeus käyttää STT:n palvelua ja/tai siihen sisältyviä aineistoja

Lisätiedot

VIESTINTÄVERKKOA KOSKEVA KAUPPAKIRJA

VIESTINTÄVERKKOA KOSKEVA KAUPPAKIRJA 1(5) VIESTINTÄVERKKOA KOSKEVA KAUPPAKIRJA OSTAJANA Siilinjärven kunta ja MYYJÄNÄ Savon Kuituverkko Oy 2(5) 1. SOPIJAPUOLET 1.1 Siilinjärven kunta Y-tunnus: 0172718-0 PL 5, Kasurilantie 1, 71800 SIILINJÄRVI

Lisätiedot

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014]

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014] SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN JA [X] OY:N välillä [. päivänä kuuta 2014] 1. OSAPUOLET 1.1 Luovuttaja Helsingin kaupunki (Palmia liikelaitos)

Lisätiedot

Norton ConnectSafe -palvelun käyttöehdot

Norton ConnectSafe -palvelun käyttöehdot Norton ConnectSafe -palvelun käyttöehdot Norton ConnectSafe -palvelun ("palvelu") tarjoaja on Pohjois- ja Etelä-Amerikassa Symantec Corporation, Euroopassa, Lähi-idässä ja Afrikassa Symantec Limited ja

Lisätiedot

NOKIAN VALMISTAJAN RAJOITETTU TAKUU NOKIA WINDOWS PHONELLE

NOKIAN VALMISTAJAN RAJOITETTU TAKUU NOKIA WINDOWS PHONELLE NOKIAN VALMISTAJAN RAJOITETTU TAKUU NOKIA WINDOWS PHONELLE HUOM! Tämä valmistajan rajoitettu takuu ( Takuu ) koskee vain aitoja Nokia-tuotteita, joissa on Windows Phone -käyttöjärjestelmä, jonka on myynyt

Lisätiedot

Pertti Pennanen License 1 (7) EDUPOLI ICTPro1 23.10.2013

Pertti Pennanen License 1 (7) EDUPOLI ICTPro1 23.10.2013 License Pertti Pennanen License 1 (7) SISÄLLYSLUETTELO Lisenssien hallinta... 2 Lisenssisopimus... 2 Yleisimmät lisensiointimallit... 2 OEM lisenssi... 3 Kelluva lisenssi... 3 Työasemakohtainen lisenssi...

Lisätiedot

Pika-asennusohje on takakannessa. Käyttöopas. Suojaamme useampia ihmisiä useammilta Internetin uhilta kuin kukaan muu maailmassa.

Pika-asennusohje on takakannessa. Käyttöopas. Suojaamme useampia ihmisiä useammilta Internetin uhilta kuin kukaan muu maailmassa. Käyttöopas Pika-asennusohje on takakannessa. Suojaamme useampia ihmisiä useammilta Internetin uhilta kuin kukaan muu maailmassa. Toimi oikein: välitä ympäristöstä. Symantec on poistanut tästä ohjekirjasta

Lisätiedot

SMART Technologies Inc. Ohjelmiston loppukäyttäjän käyttöehdot

SMART Technologies Inc. Ohjelmiston loppukäyttäjän käyttöehdot SMART Technologies Inc. Ohjelmiston loppukäyttäjän käyttöehdot LUE HUOLELLISESTI NÄMÄ LOPPUKÄYTTÄJÄN KÄYTTÖEHDOT ( LISENSSI ) ENNEN OHJELMISTON KÄYTTÖÖN OTTOA. OTTAMALLA OHJELMISTON KÄYTTÖÖN KÄYTTÄJÄ HYVÄKSYY

Lisätiedot

Vauvakuva Käyttöehdot 1.2.2016 alkaen voimassa toistaiseksi

Vauvakuva Käyttöehdot 1.2.2016 alkaen voimassa toistaiseksi Vauvakuva Käyttöehdot 1.2.2016 alkaen voimassa toistaiseksi Yleistä Näitä verkkopalveluiden käyttöehtoja sovelletaan Vauvakuva Haikara Oy:n (jäljempänä Vauvakuva) tuottamiin ja ylläpitämiin verkkopalveluihin.

Lisätiedot

Norton AntiVirus Online -käyttöopas

Norton AntiVirus Online -käyttöopas Käyttöopas Norton AntiVirus Online -käyttöopas Tässä oppaassa kuvailtu ohjelmisto on varustettu lisenssisopimuksella, ja sitä voidaan käyttää ainoastaan sopimusehtojen mukaisesti. Käyttöoppaan versio 15,0

Lisätiedot

Helmivisio Oy ASIAKKAAN SOPIMUSEHDOT 1.9.2010

Helmivisio Oy ASIAKKAAN SOPIMUSEHDOT 1.9.2010 1 (5) 1 Soveltamisala Näitä sopimusehtoja sovelletaan :n (jäljempänä Toimittaja) Wahtikodinvalvontapalvelun toimituksiin kuluttaja- tai yritysasiakkaille (jäljempänä Asiakas). Palvelun tarjoaa ja toimittaa,

Lisätiedot

on oikeus lunastaa Vuokrauskohde omistukseensa. Normaalitapauksessa

on oikeus lunastaa Vuokrauskohde omistukseensa. Normaalitapauksessa Solo International OY:N KULKUVÄLINEIDEN VUOKRAUS- PALVELUIDEN EHDOT 1. OSAPUOLET JA SOVELTAMISALA Näitä sopimusehtoja sovelletaan Solo International Oy:n, jäljempänä Solo ja asiakkaan, jäljempänä Vuokralleottaja

Lisätiedot

Työkalukotelo B KÄYTTÖOHJEET -- OSALUETTELO. Malli ; sopii seuraaviin korkeisiin maaliruiskuihin: A-versio.

Työkalukotelo B KÄYTTÖOHJEET -- OSALUETTELO. Malli ; sopii seuraaviin korkeisiin maaliruiskuihin: A-versio. KÄYTTÖOHJEET -- OSALUETTELO KÄYTTÖOHJEET Tämä käyttöohjekirja sisältää tärkeitä varoituksia ja tietoja. LUE JA SÄILYTÄ Ensivalinta kun laatu ratkaisee.z 308--817B A-versio Työkalukotelo Malli 240--148;

Lisätiedot

Online-jako 2.0 Nokia N76-1

Online-jako 2.0 Nokia N76-1 Online-jako 2.0 Nokia N76-1 EI TAKUUTA Laitteen mukana tulevien kolmansien osapuolten sovellusten valmistajat ja omistajat voivat olla henkilöitä tai yhteisöjä, jotka eivät liity Nokiaan. Nokia ei omista

Lisätiedot

Päivitetty TIETOVERKON JA TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT

Päivitetty TIETOVERKON JA TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT Päivitetty 11.5.2017 TIETOVERKON JA TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT 2 (5) JOHDANTO Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnian (myöhemmin Omnia) tietoverkon ja -järjestelmien sitovat Omnian opiskelijoita

Lisätiedot

SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA

SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA SISÄINEN OHJE SO 21 1 (5) SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA Vahvistettu :n hallituksessa 2014-09-19 1 Toimintaohjeiden tarkoitus ja soveltaminen Näiden sisäisten toimintaohjeiden

Lisätiedot

LINJA-AUTOLIIKENTEEN ASIAKASPALVELUSOPIMUS. Toimeksiantaja: Oy Matkahuolto Ab Y-tunnus: 0111393-9 osakeyhtiö, Helsinki

LINJA-AUTOLIIKENTEEN ASIAKASPALVELUSOPIMUS. Toimeksiantaja: Oy Matkahuolto Ab Y-tunnus: 0111393-9 osakeyhtiö, Helsinki 1 (5) LINJA-AUTOLIIKENTEEN ASIAKASPALVELUSOPIMUS II Asiamies: Y-tunnus: Yhteystiedot: Toimeksiantaja: Oy Matkahuolto Ab Y-tunnus: 0111393-9 osakeyhtiö, Helsinki Yhteystiedot: PL 111, Lauttasaarentie 8

Lisätiedot

IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA LUONNOS

IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA LUONNOS 20.4.2015 IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA 1 1.1 SOVELTAMINEN Näitä erityisehtoja sovelletaan ohjelmistojen tai niiden osien toimituksiin ketterien

Lisätiedot

Järjestäjä järjestää kilpailun yhteistyössä GoGreenin/Lantmännen Cerealian kanssa (jäljempänä Yhteistyökumppani ).

Järjestäjä järjestää kilpailun yhteistyössä GoGreenin/Lantmännen Cerealian kanssa (jäljempänä Yhteistyökumppani ). Parempi ruoka syyskuun kilpailu Kilpailun nimi, paikka ja ajankohta: Parempi ruoka syyskuun arvonta, kilpailu 1.9.2014. 30.9.2014. Palkinto ja sen arvo:3 kpl smoothie-tuotepakettia, arvo noin 45 euroa

Lisätiedot

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Käsitteet Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus asiakkaan ja Suomen Maatalouden Laskentakeskus Oy:n välillä.

Lisätiedot

MICROSOFT-OHJELMISTON KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUKSEN EHDOT MICROSOFT CRM 3.0 PROFESSIONAL

MICROSOFT-OHJELMISTON KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUKSEN EHDOT MICROSOFT CRM 3.0 PROFESSIONAL MICROSOFT-OHJELMISTON KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUKSEN EHDOT MICROSOFT CRM 3.0 PROFESSIONAL Nämä käyttöoikeussopimuksen ehdot ovat sopimus asiakkaan ja Microsoft Corporationin (tai asiakkaan sijaintipaikan mukaan

Lisätiedot

Tämä EULA koskee sinua, jos olet tehnyt ostoksesi Yhdysvaltojen ja Kanadan ulkopuolella.

Tämä EULA koskee sinua, jos olet tehnyt ostoksesi Yhdysvaltojen ja Kanadan ulkopuolella. Tämä EULA koskee sinua, jos olet tehnyt ostoksesi Yhdysvaltojen ja Kanadan ulkopuolella. Tämä loppukäyttäjän käyttöoikeussopimus eli end-user license agreement ( EULA ) on laillinen sopimus sinun ja TomTom

Lisätiedot

Windows 8.1:n vaiheittainen päivitysopas

Windows 8.1:n vaiheittainen päivitysopas Windows 8.1:n vaiheittainen päivitysopas Windows 8.1:n asennus ja päivitys Päivitä BIOS, sovellukset ja ohjaimet ja suorita Windows Update Valitse asennustyyppi Asenna Windows 8.1 Käy Samsungin päivitystukisivust

Lisätiedot

Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Imatran Kylpylä Fitnessin klubijäsenyyksiin 23.3.2016 lukien.

Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Imatran Kylpylä Fitnessin klubijäsenyyksiin 23.3.2016 lukien. Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Imatran Kylpylä Fitnessin klubijäsenyyksiin 23.3.2016 lukien. 1 Yleistä 1.1 Ehdot ovat osa Imatran Kylpylä Fitness -jäsensopimusta (myöhemmin Jäsensopimus ), joka

Lisätiedot

Grillikuume Weber-kilpailu 2015

Grillikuume Weber-kilpailu 2015 Grillikuume Weber-kilpailu 2015 Kilpailun nimi, paikka ja ajankohta: Grillikuume - Weber-kilpailu, 22.4.2015. 1.7.2015. Palkinto ja sen arvo: Viikkokilpailu 1: Weber-grillituotesetti, 105,5 euroa Viikkokilpailu

Lisätiedot

2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries ja N77 ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä

2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries ja N77 ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä Nokia Lifeblog 2.5 2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries ja N77 ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Muut tässä asiakirjassa mainitut

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. F-SECURE MOBILE SECURITY 6 FOR ANDROID http://fi.yourpdfguides.com/dref/2859496

Käyttöoppaasi. F-SECURE MOBILE SECURITY 6 FOR ANDROID http://fi.yourpdfguides.com/dref/2859496 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle F-SECURE MOBILE SECURITY 6 FOR ANDROID. Löydät kysymyksiisi vastaukset F-SECURE MOBILE SECURITY 6 FOR ANDROID

Lisätiedot

Big Brother -faniraportoijakisan säännöt ja rekisteriseloste

Big Brother -faniraportoijakisan säännöt ja rekisteriseloste Big Brother -faniraportoijakisan säännöt ja rekisteriseloste 1. Kilpailun järjestäjä,, (jäljempänä "Järjestäjä") 2. Kilpailuun osallistuminen Kilpailuun voi osallistua Internetissä täyttämällä kilpailulomakkeen.

Lisätiedot

2. Miksi keräämme käyttäjien tietoja? Fernando kerää ja käsittelee tiettyjä sivustonsa käyttäjien henkilötietoja, jotta:

2. Miksi keräämme käyttäjien tietoja? Fernando kerää ja käsittelee tiettyjä sivustonsa käyttäjien henkilötietoja, jotta: TIETOSUOJASELOSTE 1. Johdanto Avare Oy ("Avare") sitoutuu suojaamaan Fernando sivuston (sisältäen, mutta ei rajoittuen, seuraavan internetsivuston (http://fernando.fi) sekä kaikki siihen liittyvät keskustelufoorumit,

Lisätiedot

SITO KAIKU PALVELUN KÄYTTÖEHDOT

SITO KAIKU PALVELUN KÄYTTÖEHDOT SITO KAIKU PALVELUN KÄYTTÖEHDOT 1. YLEISTÄ Tervetuloa Sito-yhtiöiden (jäljempänä Sito ) Kaiku-palveluun (jäljempänä Palvelu ). Palvelun käyttöä koskevat seuraavat sopimusehdot (jäljempänä Sopimusehdot

Lisätiedot

SEMEL OY:N YLEISET EHDOT LAITTEIDEN, OHJELMISTOJEN JA PALVELUIDEN TOIMITUKSESTA

SEMEL OY:N YLEISET EHDOT LAITTEIDEN, OHJELMISTOJEN JA PALVELUIDEN TOIMITUKSESTA 1 (6) SEMEL OY:N YLEISET EHDOT LAITTEIDEN, OHJELMISTOJEN JA PALVELUIDEN TOIMITUKSESTA 1 SOVELTAMISALA Näitä yleisiä ehtoja laitteiden, ohjelmistojen ja palveluiden toimituksesta ("Yleiset ehdot") sovelletaan

Lisätiedot

Nokia Nseries PC Suite painos

Nokia Nseries PC Suite painos Nokia Nseries PC Suite 2.1 1. painos 2008 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People ja Nseries ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Nokia tune on Nokia

Lisätiedot

LOPPUKÄYTTÄJÄN LISENSSISOPIMUS

LOPPUKÄYTTÄJÄN LISENSSISOPIMUS LOPPUKÄYTTÄJÄN LISENSSISOPIMUS Lue tämä lisenssisopimus huolellisesti ennen tämän ohjelman käyttöä. Hyväksymällä sopimuksen sitoudut käyttäjäksi tai lisenssinhaltijaksi ja noudattamaan kaikkia sopimuksen

Lisätiedot

Verkkopalveluiden käyttöehdot

Verkkopalveluiden käyttöehdot Verkkopalveluiden käyttöehdot Verkkopalveluiden käyttöehdot 1. Yleistä 1.1. Tätä käyttöoikeussopimusta ja sen mukaisia yleisiä ehtoja (jäljempänä "sopimus") sovelletaan sanomalehti Hämeen Sanomien tarjoamaan,

Lisätiedot

Yritysfiltteri Pro Käyttöehdot

Yritysfiltteri Pro Käyttöehdot Yritysfiltteri Pro Käyttöehdot Sisällys 1 Käyttöehtojen soveltaminen... 2 2 Salassapito ja turvamenettelyt... 2 3 Laskutuskäytäntö... 3 4 Asiakastiedon tehtävät ja vastuut... 3 5 Asiakkaan tehtävät...

Lisätiedot

Shellin yleiset tietosuojaperiaatteet

Shellin yleiset tietosuojaperiaatteet Shellin yleiset tietosuojaperiaatteet 1. Johdanto Shellin toimiessa Suomessa saattaa syntyä tilanteita, joissa Shell kerää henkilötietoja. Shellin yleiset tietosuojaperiaatteet on laadittu, jotta voidaan

Lisätiedot

Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Minun Maatilani ohjelmiston palvelusopimus 23.12.2015 Page 1 of 5 Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus asiakkaan

Lisätiedot

Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1

Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1 Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1 2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries ja N76 ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Muut tässä asiakirjassa

Lisätiedot

MONIPALVELULIITTYMÄVERKKOON LIITTYMISEN ERITYISEHDOT. 1. Yleistä

MONIPALVELULIITTYMÄVERKKOON LIITTYMISEN ERITYISEHDOT. 1. Yleistä MONIPALVELULIITTYMÄVERKKOON LIITTYMISEN ERITYISEHDOT 1. Yleistä Näillä sopimusehdoilla määritellään sopimuksen kohteena olevan kiinteistön, rakennuksen, huoneiston tai vastaavan kohteen (jäljempänä Kohde)

Lisätiedot

Palvelukuvaus Datatalkkari 19.5.2016 LOUNEA DATATALKKARI PALVELUKUVAUS. www.lounea.fi

Palvelukuvaus Datatalkkari 19.5.2016 LOUNEA DATATALKKARI PALVELUKUVAUS. www.lounea.fi Palvelukuvaus Datatalkkari 19.5.2016 1 LOUNEA DATATALKKARI PALVELUKUVAUS 2 Sisällysluettelo 1. YLEISKUVAUS... 3 2. PALVELUKOMPONENTIT... 3 2.1. Käyttöönotto ja opastus... 3 2.2. Huolto ja asennus... 3

Lisätiedot

M-Files Cloud Vault -sopimus

M-Files Cloud Vault -sopimus M-Files Cloud Vault -sopimus Viimeisin päivitys: 24.11.2014 M-FILES OY, päätoimipaikka osoitteessa Hermiankatu 1B, FI-33720 Tampere (Y-tunnus: 0686200-7), puhelin: +358 3 3138 7500, faksi: +358 3 3138

Lisätiedot

100Syke. - kilpailun säännöt ja rekisteriseloste. 1. Kilpailunjärjestäjä Jokifysio Oy Pori

100Syke. - kilpailun säännöt ja rekisteriseloste. 1. Kilpailunjärjestäjä Jokifysio Oy Pori 100Syke - kilpailun säännöt ja rekisteriseloste 1. Kilpailunjärjestäjä Jokifysio Oy 2. Kilpailuun osallistuminen Kilpailuun voi osallistua internetissä täyttämällä arvontalomakkeen. Kilpailuun osallistuminen

Lisätiedot

PIKAOPAS MODEM SETUP

PIKAOPAS MODEM SETUP PIKAOPAS MODEM SETUP Copyright Nokia Oyj 2003. Kaikki oikeudet pidätetään. Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...1 2. MODEM SETUP FOR NOKIA 6310i -OHJELMAN ASENTAMINEN...1 3. PUHELIMEN VALITSEMINEN MODEEMIKSI...2

Lisätiedot

Kanta-asiakastili: Tila asiakkaan hallintaliittymässä, joka mahdollistaa maksamisen Prepaid-pisteillä.

Kanta-asiakastili: Tila asiakkaan hallintaliittymässä, joka mahdollistaa maksamisen Prepaid-pisteillä. MINICLOUD -RATKAISUJEN ERITYISEHDOT Viimeinen versio, päivätty 17.02.2011 MÄÄRITELMÄT Cloud: Suoritus- ja talletusresurssien etäkäyttöön tarkoitettu teknologia. Kanta-asiakastili: Tila asiakkaan hallintaliittymässä,

Lisätiedot

Sopimus kulttuurimatkailutuotteen tekemisestä ja käytöstä (malli)

Sopimus kulttuurimatkailutuotteen tekemisestä ja käytöstä (malli) Sopimus kulttuurimatkailutuotteen tekemisestä ja käytöstä (malli) Tämä sopimus ei ole virallinen sopimus, vaan malli, jonka pohjalle rakentaa sellainen. Huomioita; Kulttuurimatkailun viitekehyksessä on

Lisätiedot

Olet tehnyt hyvän valinnan hankkiessasi kotimaisen StorageIT varmuuskopiointipalvelun.

Olet tehnyt hyvän valinnan hankkiessasi kotimaisen StorageIT varmuuskopiointipalvelun. StorageIT 2006 varmuuskopiointiohjelman asennusohje. Hyvä asiakkaamme! Olet tehnyt hyvän valinnan hankkiessasi kotimaisen StorageIT varmuuskopiointipalvelun. Ennen asennuksen aloittamista Varmista, että

Lisätiedot

Ulkopuolisten teokset

Ulkopuolisten teokset Ulkopuolisten teokset SOPIMUS VERKKO-OPETUKSEN OPPIMATERIAALISTA 1. Sopijapuolet Sopimus koskee oppimateriaalia, jonka tekijä ei ole virka- tai työsuhteessa koulutuksen järjestäjään tai jonka työ- tai

Lisätiedot

Internetin hyödyt ja vaarat. Miten nettiä käytetään tehokkaasti hyväksi?

Internetin hyödyt ja vaarat. Miten nettiä käytetään tehokkaasti hyväksi? Internetin hyödyt ja vaarat Miten nettiä käytetään tehokkaasti hyväksi? Linkit Chrome https://www.google.com/intl/fi/chrome/browser/ Firefox http://www.mozilla.org/fi/ Opera http://www.opera.com/fi Vertailu

Lisätiedot

Implanttijärjestelmien. takuu

Implanttijärjestelmien. takuu Implanttijärjestelmien takuu Implanttijärjestelmien takuu implantit ja komponentit zirkonium instrumentit elinikäinen 5 vuotta 3 vuotta Astra Tech Dentaalin ja DENTSPLY Friadentin yhdistymisen ansiosta

Lisätiedot

WELHO ADSL -LAAJAKAISTAPALVELUIDEN PALVELUKUVAUS KULUTTAJA-ASIAKKAILLE (alkaen 24.8.2010)

WELHO ADSL -LAAJAKAISTAPALVELUIDEN PALVELUKUVAUS KULUTTAJA-ASIAKKAILLE (alkaen 24.8.2010) WELHO ADSL -LAAJAKAISTAPALVELUIDEN PALVELUKUVAUS KULUTTAJA-ASIAKKAILLE (alkaen 24.8.2010) WELHO-LAAJAKAISTAPALVELUIDEN PALVELUKUVAUS KULUTTAJA-ASIAKKAILLE (alkaen 19.5.2010) 2 (3) WELHO-LAAJAKAISTAPALVELUIDEN

Lisätiedot

Nespresso Kahvilla-sivuston Instagram-kilpailu

Nespresso Kahvilla-sivuston Instagram-kilpailu Nespresso Kahvilla-sivuston Instagram-kilpailu Kilpailun nimi, paikka ja ajankohta: Nespresso Kahvilla-sivuston Instagram-kilpailu,11.11.2014. 15.12.2014. Palkinto ja sen arvo: Kilpailussa arvotaan kolme

Lisätiedot

ANVIA ONLINE BACKUP ASENNUSOPAS 1(7) ANVIA ONLINE BACKUP ASENNUSOPAS 1.0

ANVIA ONLINE BACKUP ASENNUSOPAS 1(7) ANVIA ONLINE BACKUP ASENNUSOPAS 1.0 1(7) ANVIA ONLINE BACKUP Asioita, jotka tulee huomioida ennen asennusta! Koska palvelu sisältää myös sharing-ominaisuuden, on asiakas itse vastuussa millaisia tiedostoja palvelimelle varmuuskopioi ja kenelle

Lisätiedot

Pika-asennusohje on takakannessa. Käyttöopas. Suojaamme useampia ihmisiä useammilta Internetin uhilta kuin kukaan muu maailmassa.

Pika-asennusohje on takakannessa. Käyttöopas. Suojaamme useampia ihmisiä useammilta Internetin uhilta kuin kukaan muu maailmassa. Käyttöopas Pika-asennusohje on takakannessa. Suojaamme useampia ihmisiä useammilta Internetin uhilta kuin kukaan muu maailmassa. Toimi oikein: välitä ympäristöstä. Symantec on poistanut tästä ohjekirjasta

Lisätiedot

PHYSIOBIT OY, FYSIAPP-MOBIILI- JA WEB-SOVELLUKSEN KÄYTTÖEHDOT

PHYSIOBIT OY, FYSIAPP-MOBIILI- JA WEB-SOVELLUKSEN KÄYTTÖEHDOT PHYSIOBIT OY, FYSIAPP-MOBIILI- JA WEB-SOVELLUKSEN KÄYTTÖEHDOT 1. Käyttöehtojen hyväksyminen FysiApp -palvelun ( Palvelu ), joka koostuu FysiApp -ohjelmistoista ja näiden sisällöistä ja niillä toteutettavista,

Lisätiedot

F-Secure Mobile Security. Android

F-Secure Mobile Security. Android F-Secure Mobile Security Android F-Secure Mobile Security Sisällysluettelo 3 Sisällys Luku 1:Asennus...5 Asentaminen...6 Aktivointi...7 Luku 2:Luottamuksellisten tietojen suojaaminen...9 Anti-Theftin

Lisätiedot

Perintäpalveluiden sopimusehdot (201404)

Perintäpalveluiden sopimusehdot (201404) 1(5) Perintäpalveluiden sopimusehdot (201404) 1. Sopimuksen tarkoitus Tällä sopimuksella sovitaan perintäpalveluista ja sitä koskevista toimenpiteistä. Sopimus toimii myös valtuutuksena perintäpalveluiden

Lisätiedot

2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People ja Nseries ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.

2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People ja Nseries ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. 2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People ja Nseries ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Muut tässä asiakirjassa mainitut tuotteiden ja yritysten

Lisätiedot

U3000/U3100 Mini (Eee PC:tä varten Linux-käyttöjärjestelmässä) Pikaopas

U3000/U3100 Mini (Eee PC:tä varten Linux-käyttöjärjestelmässä) Pikaopas U3000/U3100 Mini (Eee PC:tä varten Linux-käyttöjärjestelmässä) Pikaopas ASUS_U3000_U3100_mini.indd 1 FI3656 Alkuperäispainos Tammikuu 2008 Copyright 2008 ASUSTeK COMPUTER INC. All Rights Reserved. Tämän

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Leasingsopimus (limiitti) LC

Siilinjärven kunta. Leasingsopimus (limiitti) LC Siilinjärven kunta Leasingsopimus (limiitti) 072821-LC01-000-000 3 Step IT Oy (jäljempänä Vuokralleantaja ), Y-tunnus 2161942-7, Mechelininkatu 1a, 00180 Helsinki, vuokraa Vuokralleottajalle tämän sopimuksen

Lisätiedot