Valitettavasti siihen tarvittaisiin (seurakunnan) nuorisotyöntekijä ja nykyisin siihen ei ole resursseja (pelkkä vahtimestari ei riitä).

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Valitettavasti siihen tarvittaisiin (seurakunnan) nuorisotyöntekijä ja nykyisin siihen ei ole resursseja (pelkkä vahtimestari ei riitä)."

Transkriptio

1 Palvelut ja vapaa-aika Pohjois-Espoossa (af ) Nuorisotilat Espoon kulttuurilautakunnalla on tavoitteena olemassa olevien tilojen parempi hyödyntäminen. Tällä hetkellä eri toiminnoilla (nuoriso, koulu, liikunta, kulttuuri) on omia tiloja ja tavoitteena on saada mm. hallinnollista yhteistyötä ja tilankäytön tehostamista. Kalajärvellä hyviä nuorisotiloja ovat Rentola ja kirjasto, joka ei ole pelkkä lukupaikka vaan siellä myös tavataan kavereita. Nuoriso kaipaa turvallista ja lämmintä (talvella) kokoontumispaikkaa. Rentola on kuitenkin auki vain kolmena päivänä viikossa. Voisiko se olla auki useammin ja ehkä hiukan pitempään? Kahvilakin olisi mukana vaikkapa Ruskatalolla. Näiden asioiden järjestäminen vaatii lisää resursseja, esimerkiksi nuorisotyöntekijöiden palkkaamisessa on ollut ongelmia. Viesti on kuitenkin vastaanotettu ja sitä viedään eteenpäin; toivottavasti jollakin aikataululla saadaan asioihin parannusta. Pohjois-Espoon alueella toimii kaksi nuorisotilaa, Juvanpuiston koululla ja Kalajärvenkoululla (Rentola). Rentolan aukioloaikoja rajoittaa toisaalta työntekijöiden päivittäinen työaika ja toisaalta samoissa tiloissa toimiva lasten iltapäiväkerho. Voisiko Kalajärven kappelia käyttää enemmin nuorison toimintaan? Valitettavasti siihen tarvittaisiin (seurakunnan) nuorisotyöntekijä ja nykyisin siihen ei ole resursseja (pelkkä vahtimestari ei riitä). Kerhotoiminta Taiteen perusopetukseen kuuluvat musiikkiopistot (myös tanssi ym.) ovat Espoossa todella laadukkaita. Tavoitteena on pitää huolta tarjonnasta, laadusta ja oppilaitosten toimintaedellytyksistä. Työväenopiston puolen tarjonta kuuluu kulttuuritoimen alaisuuteen ja siellä kysyntä on todella suurta. Pyritään tehostamaan tiedottamista tarjolla olevista kursseista ja pyritään pitämään osallistumismaksut kohtuullisina. Vanhempainyhdistykset järjestävät (ainakin Juvanpuiston koululla) paljon kerhoja ja kursseja, mutta näiden asiakaskunta tuntuu olevan enimmäkseen pienempiä lapsia; jostakin syystä nuorisoa tällainen toiminta ei tunnu kovin paljoa kiinnostavan. Tuntuma kokonaisuutena on, että tarjontaa on enemmin kuin kiinnostuneita osallistujia; osa suunnitelluista kursseista on jouduttu jopa peruuttamaan osallistujien puutteen vuoksi (mm. elokuvakurssi). Nuorisolle on järjestetty kyselyitä, joissa on pyritty selvittämään minkälaisia kursseja haluttaisiin. Kun sitten toivomuksia on toteutettu, on osallistujamäärät jääneet kuitenkin pieniksi. Ei oikein voi ketään lähteä kotoa hakemaan. Miten saataisiin nuoriso motivoitua osallistumaan järjestettyyn toimintaan? Kysymys 1: Pienten lasten kerhotoiminta ja virikkeet ovat alueella niin vähäistä, että päiväkodit toimivat lasten virikepaikkoina, mikä ei ole välttämättä tarkoituksenmukaista. Oliko mahdollista saada lisää myös pienille lapsille suunnattua kerhotoimintaa? 1

2 Kysymys 2: Nuorisolle kaivataan järjestettyä toimintaa esimerkiksi kaupungin toimesta niin, että kaikilla olisi mahdollisuus ja varaa osallistua niihin. Voisiko esimerkiksi Ruskatalolla tai koululla järjestää nuorisolle kursseja, kerhoja ja kulttuuria, esimerkiksi teatteria? Monipuolinen harrastustoiminta on ilman muuta tervetullutta, mutta tässä asiassa kaivattaisiin dialogia nimenomaan koulujen ja asukkaiden välillä kerhotoiminnan aikaansaamiseksi. Urheiluja liikuntaseurat ovat hyvin usein aktiivisia tämän kaltaisen toiminnan järjestämisessä. Kun asianosaiset ovat tuttuja keskenään, toimii järjestelyt huomattavasti paremmin ja sujuvammin, kuin esimerkiksi tulisi joku ulkopuolinen palkattu vetäjä, joka tekee sitä työkseen. Pitäisikö nuorisoa itse vastuuttaa järjestämään itse omaa toimintaa, koska he ovat itse parhaita asiantuntijoita, kunhan vain kaupunki järjestäisi resurssit? Tämä on tärkeä ajatus; esimerkiksi nuorten itse rakentaman skeittirampit pysyt kunnossa, koska nuoret ovat ne itse rakentaneet. Liikuntapaikat Kaupungin periaatteena on luoda puitteita, tiloja, ja luotaa siihen, että asukkaat hoitavat valvonnan ja käyttävät tiloja asiallisesti, kuin omiaan. Asukkaiden intressissä on, että tilat pysyvät kunnossa ja sen myötä säilyy myös käyttöoikeus tiloihin. Pääsääntöisesti tämä on toiminut erittäin hyvin, muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta. Maksut tilojen käytöstä ovat käytännössä vain nimellisiä, yleensä muutamia euroja tunnissa. Kaupunki tekee erittäin mielellään yhteistyötä asukkaiden kanssa, mutta tarpeet ja pyynnöt eivät aina ole samansuuntaisia. Esimerkiksi Metsämaan uusi tekonurmi ja kuplahallihanke vähentävät vapaiden kenttien määrää ja herättää myös kysymyksen luistinradan kohtalosta talvella. Toinen esimerkki on skeittipuisto, jonka toteuttamisessa tehtiin yhteistyötä paikallisen nuorison kanssa. Tässä asiassa on kuitenkin myös se toinen osapuoli, joka on hyvin voimakkaasti jopa vaatimassa koko skeittipuiston purkamista. Kaupunki jatkaa erittäin mielellään keskustelua asukkaiden kanssa, jotta saataisiin aikaan yhteinen ja yleisen alueen edun mukainen ratkaisu, jonka kaikki hyväksyvät. Alueen kaavoituksen myötä osa liikuntapaikoista jää rakentamisen jalkoihin, esimerkiksi pururata Kalajärvellä, joka palvelee talvella myös hiihtoreittinä. Toivottavasti osa maankäyttömaksuista saadaan käytettyä myös korvaavien palveluiden rakentamiseen ja myös kasvavien tarpeiden tyydyttämiseen. Metsämaan kuplahalli-hanke Pohjois-Espoon Ponnen jalkapalloilijoiden edustaja esitti lämpimät kiitoksensa kaupungille ja Espoon virkamiehille Metsämaan kentälle tulevasta tekonurmesta. Yhteistyö ja kumppanuushankkeista hän esitti toiveena: nyt olisi tilaisuus parantaa nuorten palveluita. Tekonurmen päälle rakennettaisiin jalkapallohalli. Hanke toteutettaisiin yhteistyö- ja kumppanushankkeena eri toimijoiden kesken. Juniorikuplahalli kattaisi osan kenttää siten, että tilaa jäisi riittävästi esim. luistelijoiden ym. käyttöön. Tekonurmi ja kuplahalli palvelisivat alueen nuoria, alueen kouluja, urheiluseuroja ja lisäisivät merkittävästi alueen nuorten 2

3 harrastusmahdollisuuksia. Se olisi myös mm. nuorisotyön, ehkäisevän päihdetyön ja syrjäytymisen ehkäisyn kannalta tärkeä hanke. Kaupunginjohtaja kiitti omakotiyhdistyksiä ja urheiluseuroja hyvästä aktiivisesta työstä lasten ja nuorten hyväksi. Hän korosti myös liikunnan tärkeyttä lasten, nuorten ja koko väestön kannalta: tunti liikuntaa päivässä on parasta ehkäisevää sosiaali- ja terveystyötä. Toiseksi hän otti esiin ns. Espoon pallokenttäindeksin (kuinka monta kenttää meillä on per lapsi). Se on Uudenmaan heikoin. Ympäristökunnissa pallokenttäindeksi on paljon paremmalla tasolla kuin Espoossa. Espoossa ja myös Pohjois-Espoossa tätä tilannetta pitäisi saada korjattua. Ja kannatti palvelutarjonnan lisäämistä koko Espoossa ja myös Pohjois-Espoossa edellyttäen että hankkeet ovat taloudellisesti kestävällä pohjalla. Liikuntajohtaja sanoi, että keskustelua jatketaan. Asiassa on kaksi puolta: nyt tehdään aika hieno tekonurmi. Yhteistyö tässä tarkoittaa sitä, että kentän rakentamisen yhteydessä tehdään samalla perustukset kuplaa varten, noin puolen kentän osalle. Toinen asia on, että kaikki käyttäjät eivät kulje urheiluseurojen ym. mukana. Nyt jo olemattomat kenttätilat häviävät entisestään. Mitä tapahtuu luistinradalle? ja muille toiminnoille? Teemme yhteistyötä asukkaitten kanssa, saamme eri mielipiteitä eri puolilta. Dialogia tarvitaan ja sitä jatketaan. Vastaus 3: Vastaus 4: Kalajärven koulun rehtori kertoi, että Metsämaan kenttä on päivittäin Kalajärven koulun käytössä. Emme vastusta kuplahallihanketta sinällään, mutta haluaisimme osallistua tähän dialogiin. Ponnen edustaja kertoi, että hallihanke-yhtiö hoitaa rahoituksen. Koulujen liikuntapaikat ei heikkene. Dialogia käydään kaikkien osapuolien kanssa. Nuorisotoimen kanssa haluttaisiin lisätä yhteistyötä tässä hankkeessa. Uimahalli Pohjois-Espooseen kaivataan uimahallia. Lähimmät hallit ovat kaukana ja hankalien kulkuyhteyksien takana. Pohjois-Espoossakin vanhenevan väestön määrä kasvaa ja uimahallista olisi paljon enemmin iloa kuin nurmikentistä ja kuplahalleista. Liikuntahan on myös erittäin hyvä tapa pitää asukkaat kunnossa, jolloin terveyspalveluiden tarvekin vähenee. Nuorten syrjäytymisen estäminen ja nuorisotyöttömyys Nuorison joukossakin on väliinputoajien, työttömien ja syrjäytyneiden ryhmä, joka jää helposti huomioimatta. On arvioitu, että yksi syrjäytynyt nuori maksaa yhteiskunnalle miljoona euroa, jos hän ei pääse mukaan työelämään ja ryhdy veronmaksajaksi. Valtiolla on työvoimaorganisaatio, joka yrittää huolehtia työttömistä, mutta toiminta on käytännössä havaittu, varsinkin nuorison osalta, osin tehottomaksi. Voisiko Espoon kaupunki perustaa kuntatasolla elimen, joka ottaisi huolehtiakseen nuorien työnsaannista? Kaupungin sisällä voisi jopa julistaa kilpailun tai haasteen yrityksille nuorison työllistämiseksi ja vuosittain parhaat yritykset palkittaisiin. Espoolla on kuntatasolla varmasti parempi näkyvyys ja osaaminen valtioon verrattuna. Erittäin hyvä kysymys! Valtio on kansanedustajien toimesta, toki hyvää tarkoittaen, osin hankaloittanut kesäharjoittelijoiden palkkaamista. Pitäisi saada palautettua vanha hyvätapa, 3

4 että kaikki ne joilla on työhaluja, saisivat kesätyöpaikan ja polku työelämään saataisiin takaisin. Espoon kaupunki tulee näyttämään esimerkkiä ja palkkaamaan tuplamäärän kesäharjoittelijoita. Lisäksi haastetaan kaikki kumppanit ja yritykset tekemään samoin. Espoolla on käytössä "kesäseteleitä", joiden avulla tuetaan työnantajia, jotta ne voisivat palkata harjoittelijoita. Tämä on erittäin keskeinen kysymys koko valtakunnan tasolla; harjoittelupaikkoja luomalla saadaan nuoret mukaan työelämään alusta alkaen ja estetään syrjäytymistä erittäin tehokkaasti. Kaupunki aikoo hankintalain puitteissa edellyttämään yhteistyökumppaneilta esimerkiksi vastavalmistuneita. Tärkeintä on saada palautetuksi kunniaan asenne, että nuorille luodaan reittejä työelämään. Vastaus 3: Nuorisolakiin on kirjattu etsivä nuorisotyö, joka tarkoittaa sitä, että peruskoulun päättäneitä tarvittaessa avustetaan jatko-opiskelupaikan löytämisessä. Espoossa tämä toiminta on keskitetty Omniaan (koulutuskuntayhtymä, joka järjestää ammatillista koulutusta). Sivistystoimen strategiana on tarjota jatko-opiskelupaikka kaikille peruskoulun päättäville nuorille, mutta tietenkään ketään ei voida pakottaa opiskeluun. Yhteistyö Omnian kanssa toimii niin, että Espoo rahoittaa ja Omnia järjestää. Miten voidaan estää lasten ja nuorten väliinputoaminen? Koulupudokkaat johtaa syrjäytymiseen työttömyyteen yksinäisyyteen. Etsivä nuorisotyö pyrkii löytämään mahdolliset väliinputoajat ja ennaltaehkäistä putoamista. Kaikille peruskoulun päättäville pyritään löytämään jatkopaikka toisen asteen koulutuksesta tai sitten 10-luokalta. Sellaisia, peruskoulun päättäneitä, jotka eivät ole saaneet, päässeet tai halunneet jatko-opiskelupaikkaa eikä työpaikkaa on tarjolla jatkopaikka Omniassa, Omnian työpajoissa. Omniaan on keskitetty myös nuorisotyönohjaajat. Pohjois-Espoon oma imago Kehä 3:n sisäpuolinen Espoo rakentuu ikään kuin viiden aluekeskuksen varaan, josta eteläisimmät (Tapiola, Matinkylä-Olari, Espoonlahti) tulevat olemaan metron ja pohjoisimmat (Leppävaara, Espoon keskus) kaupunkiradan varressa. Niissä kaikissa on sama rakenne: keskelle kaupunkimainen keskus ja ympärillä pientalovaltainen alue. Palvelut sijoittuvat keskuksiin ja kullakin alueella asuu n asukasta, joka turvaa riittävän ostovoiman palveluille. Tällainen malli on hyvä sekä ekologisesti, taloudellisesti että sosiaalisesti ja antaa mahdollisuuden jatkaa Espoon kehitystä. Kehä 3:n pohjoispuolissa kehittämisessä tarvitaan hyvää ajattelua em. kysymysten osalta: kun Pohjois-Espooseen kaavoitetaan ja rakennetaan lisää niin miten pitää menetellä, jotta pystytään turvaamaan asukkaiden palvelut samalla, kun rakentaminen etenee. Miten rakennettavien tilojen käyttöaste saadaan pidettyä riittävän korkeina (Espoossa on aivan liikaa tiloja, jotka ovat vajaakäytöllä). Kaupungin kannalta tiloja pitäisi olla vähemmin ja niiden käyttöaste tulisi olla korkeampi. Tarvitaan hyviä ideoita miten saadaan lisättyä tilojen käyttöastetta, monipuolisuutta, omavalvontaa ja aktiivisuutta valvonnan järjestelyihin. Pohjois-Espoossa tuskin koskaan tulee olemaan asukasta ja sen mukaista palvelutarjontaa. Yhteisöllisyys on perusarvona todella korkealla Pohjois-Espoossa ja se on eräällä tavalla välttämättömyys, jotta saadaan aikaan asukkaille palveluita. 4

5 Yhteisöllisyys ja talkootoiminta on erittäin arvokasta. Yhteinen toiminta lisää yhteishenkeä ja yhteisvoimin aikaansaatuja asioita arvostetaan enemmin ja niistä pidetään parempaa huolta. Haaste: Voisiko Pohjois-Espoo saada tunnustuksen omana alueenaan muiden Espoon suur-alueiden joukossa? Alue-keskuksen ei tarvitse välttämättä olla keskimääräistä kuntaa suurempi, vaan Pohjois-Espoo nykyisen kokoisenakin kelpaisi hyvin sellaiseksi. Virkamiehet yleensä hoitavat Pohjois-Espoon asioita jonkun muun (suur) alueen osana; esimerkiksi viralliset tilaisuudet järjestetään yleensä Espoon keskuksessa ja ensi kesän lasten kesäleirit pohjoisespoolaisille järjestetään Viherlaaksossa. Pohjois-Espoolle tarvitaan alueena ikään kuin oma strategia, jo ihan ympäristön, ekologian ja kestävän kehityksen kannalta. Miten joukkoliikenne ja kaavoitus voidaan hyvällä tavalla järjestää. Jatkossakin myös ministerit tulee kiinnittämään huomiota rakennettuun ympäristöön ja kaupunkirakenteeseen. Kokonaisuus pitää ajatella oivallisesti, eikä vaan rakenneta sinne tänne, jonka jälkeen ollaan liemessä palveluiden ja liikenteen järjestämisen kanssa. Tarvitaan hyvää dialogia ja yhteistyötä. Kaupunkisuunnittelussa Pohjois-Espoo on jo omana alueenaan, mutta tilanne ei ole sama vielä kaikilla toimialueilla. Tähän suuntaa kuitenkin olaan kokoajan menossa. Hyvin tärkeää on lisätä alueen tunnettuutta virka- ja luottamusmiesten keskuudessa. Jos aluetta ei tunneta, on ikään kuin helpompi jättää se huomiotta. Vaikka Pohjois-Espoossa ei päästä asukkaaseen, silti sen kehittämiseen on tullut lisää resursseja ja suunniteluun on hyväksytty lähtökohdaksi, että aluetta ei voi verrata muuhun Espooseen vaan ratkaisuja usein käsitellään erityiskysymyksinä. Kaupunginjohtaja haastaa aktiiviset pohjoisespoolaiset miettimään, miten aluetta tulisi kehittää ja miten tällaisella vähän erilaisella alueella päästään ekotehokkuuteen ja nolla päästöihin, mutta pytystään kuitenkin palvelut ja liikenne järjestämään järkevällä tavalla. Talkoot Pohjois-Espoon lähihistoriasta löytyy useita esimerkkejä talkootoiminnan avulla toteutetuista hankkeista: Odilammen lentopallokenttä, johon kaupunki toimitti materiaalin, tennishalli Korpilammella, jonka pohjat ovat edelleen olemassa, musiikkikoulu/yhdistys, jne. Kysymys 1: Mitä käytännön esimerkkejä on asukkaiden oma-aloitteisuudesta ja yhteistyöstä kaupungin eri organisaatioiden kanssa? Kysymys 2: Onko tällaista toimintaa tarkoitus lisätä? Kaupunki hoitaisi suunnittelun ja toimittaisi materiaalin ja asukkaat tekisivät itse työn. Tämä juuri sellaista toimintaa, jota pitäisi saada aikaan entistä enemmin. Kaupungin näkökulmasta se tuo mukaan yhteisöllisyyttä ja se on lisäksi erittäin kustannustehokasta, kun saadaan asukkaiden työpanos käyttöön. Tällaisissa asioissa on vielä kaupungin puolella vielä parantamisen varaa. Kaupungin tehtävänä on luoda edellytyksiä; sisältö ja työpanos tulee aktiivilta asukkailta. Jos ilmenee, että tällainen yhteistyö ei käytännössä toimi niin silloin kannattaa lähettää kaupunginjohtajalle viestiä! 5

6 Juvanpuiston lastentalo Juvanpuiston lastentalon neuvolan lakkauttaminen, eli neuvolatoiminta siirretään Kalajärvelle. Korvikkeena on ehdotettu palvelulinjaa Pohjois-Espooseen. Mitä tämä toiminta säästää? Samantyyppiset huolet on tullut esiin myös muualla Espoossa, kun palveluja on keskitetty. Keskittämissuunnitelmissa on lähdetty siitä, että ihmiset pystyvät liikkumaan, tietyt lähipalvelut olisi säilytettävä. Kun työntekijöitä on riittävä määrä ja tila on, niin, jos tarve alueella on suuri pitää palveluja olla tarjolla. Palveluverkkosuunnitelmassa kiinnitettiin huomiota siihen, että hiilijalanjälki pienenee. Olisi hyvä, jos valtuusto kävisi läpi, miten on käynyt. Onko hiilijalanjälki kasvanut näiden keskittämisten jälkeen. Kommentti 1: Lastentalo on uusi. Sitä ei voi käyttää muuhun tarkoitukseen. Miten ensin rakennetaan uusi ja muutaman vuoden päästä se jätetään käyttämättä tai sitten puretaan. Taloudellisuutta suunnitteluun ja kehittämiseen tarvitaan. Kommentti 2: Tieto on dialogin pohjana. Tiedetäänkö mitä palvelu maksaa todella. Tarvitaan julkista laskentatointa ja tilastoja, jotta päästään oikeaan dialogiaan ja saadaan tieto päätöksenteon perusteeksi. Toimenpidelupaus: Selvitetään Juvanpuiston lastentalon neuvolan todelliset kustannukset ja Kalajärvelle siirron kustannukset ja siirrosta tuleva säästö. Hiirisuon asukaspuisto Hiirisuon asukaspuiston rakentaminen aloitetaan milloin? Päivähoitopaikkoja tarvittiin kiireesti lisää. Vuoden 2010 budjetissa suunniteltu Nepperinportin päiväkoti, sitten Antinmäen päiväkoti veivät rahoituksen. Nyt on täysin auki milloin Hiirisuon asukaspuisto toteutettaisiin. Olen erittäin pahoillani, että Hiirisuon asukaspuiston rakentaminen on siirtynyt ja jäänyt pois suunnitelmista. Mutta ymmärrän, että on keskitettävä määrärahat lakisääteisiin palveluihin, kun rahat eivät riitä. Kalajärven laboratoriopalvelut Lautakunta teki päätöksen, että laboratoriotoiminnot aloitetaan Kalajärvellä mitä tämä käytännössä tarkoittaa? Sosiaali- ja terveyslautakunnan puheenjohtaja kertoi, että tavoitteena on, että väestön tarvitsemat laboratoriopalvelut saadaan takaisin kaikille terveysasemille, lukuun ottamatta erityisnäytteitä, jotka vaativat näytteenoton esim. Jorvissa. Kalajärvellä on nyt ollut laboratoriopalveluja ns. kestolähetys potilaille. Palvelujen uudelleen aloittamisen pilottina toimii Matinkylä. Siellä aloitettiin huhtikuussa 2011 laboratoriopalvelut nettiajanvarauksella ja jos nettiä ei ole, niin ajanvarauksen voi tehdä puhelimella tai käymällä paikan päällä. Matinkylä on pilottina ja sieltä saatavien kokemuksien perusteella toimintaa laajennetaan. Matinkylästä saadaan tietoja toukokuun alussa, miten toiminta on lähtenyt käyntiin. Joten jo heti sen jälkeen 6

7 voidaan ryhtyä jatkotoimiin. Mutta mm. kesäsulut on tiedossa, joten toiminnan aloittaminen menee todennäköisesti syksyyn. Postipalvelut postinumero alueella Olemmeko me vantaalaisia? Postinumeron 92 posti sijaitsee Askistossa Vantaalla. Julkisilla kulkuneuvoilla sinne on lähes toivotonta yrittää päästä. Kommentti: Vanhakartanon omakotiyhdistys on neuvotellut asiasta postin kanssa. Postin näkökulma oli, että Juvanmalmin postissa olisi pitänyt päivittäin käydä vähintään noin 200 asiakasta, että se olisi ollut kannattava. Siksi siirryttiin asiamiespostiin ja sopivin oli Askiston päivittäistavarakauppa. Mikäli paloasemaa vastapäätä tulee uusi kauppa, niin siihen pitäisi yrittää saada myös asiamiesposti. Julkinen liikenne ja liikenneyhteydet Kysymys 1: 1950-luvulla täältä pääsi suoraan bussilla Helsinkiin keskustaan. Nyt pääsee vain Leppävaaraan, josta pitää vaihtaa junaan. On todella vaikea liikkua julkisilla kulkuvälineillä. Kysymys 2: Lapset käyvät Lahnuksen koulua. Bussi kiertää alueen siten, että he joutuvat istumaan bussissa mennen tullen 45 min., vaikka matka omalla autolla kestää vain 5 minuuttia (matka on 5 km)? Helsingin seudun liikenne järjestää bussilinjat. Espoossa heillä on kaksi vyöhykettä: Länsiväylän vyöhyke ja Turunväylän vyöhyke, eikä muuta. Alueille, joiden asukasluku ei kasva, on vaikea saada parannuksia. Yritetään neuvotella ja miettiä uusia linjoja ja linjaratkaisuja. 7

Pidetään kaikki mukana. Jokaista ihmistä pitää arvostaa

Pidetään kaikki mukana. Jokaista ihmistä pitää arvostaa ver Ohjelma kuntavaaleihin Pidetään kaikki mukana Jokaista ihmistä pitää arvostaa SDP:n tavoite on inhimillinen Suomi. SDP haluaa, että Suomessa kaikki ihmiset ovat tasa-arvoisia. Jokaista ihmistä pitää

Lisätiedot

LAPINJÄRVI IHMISLÄHTÖINEN KUNTA KUNTALAISKYSELY 2016

LAPINJÄRVI IHMISLÄHTÖINEN KUNTA KUNTALAISKYSELY 2016 LAPINJÄRVI IHMISLÄHTÖINEN KUNTA KUNTALAISKYSELY 2016 Kyselyyn vastasi kaikkiaan 149 ihmistä, joista 31 olivat ruotsinkielisiä ja 118 suomenkielisiä Kaikki ihmiset eivät vastanneet kaikkiin kysymyksiin

Lisätiedot

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Sukupuoli ja ikä Haastattelin Kirjasto 10:ssä 14 henkilöä, joista seitsemän oli naisia (iät 24, 25, 36, 36, 50,

Lisätiedot

Monikulttuuriasiain neuvottelukunnan kysymykset kaupunginjohtajalle. Monikulttuuriasiain neuvottelukunnan kokous

Monikulttuuriasiain neuvottelukunnan kysymykset kaupunginjohtajalle. Monikulttuuriasiain neuvottelukunnan kokous Monikulttuuriasiain neuvottelukunnan kysymykset kaupunginjohtajalle Monikulttuuriasiain neuvottelukunnan kokous 18.3.2015 1. Useat maahanmuuttajataustaiset yhdistykset kaipaavat tiloja vapaaehtoistoimintaan.

Lisätiedot

Sivistystoimen peruspalvelut turvataan. Sivistystoimen johtaja Aulis Pitkälä

Sivistystoimen peruspalvelut turvataan. Sivistystoimen johtaja Aulis Pitkälä Sivistystoimen peruspalvelut turvataan Sivistystoimen johtaja Aulis Pitkälä 21.9.2011 Espoon sivistystoimen strategiakartta 2012 Elinvoimainen ja kilpailukykyinen kaupunki Otaniemi - Keilaniemi - Tapiola

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Suomenkielisten lukioiden aloituspaikkamäärien hyväksyminen lukuvuodeksi

Espoon kaupunki Pöytäkirja Suomenkielisten lukioiden aloituspaikkamäärien hyväksyminen lukuvuodeksi 28.09.2016 Sivu 1 / 1 4002/2016 12.01.00 150 Suomenkielisten lukioiden aloituspaikkamäärien hyväksyminen lukuvuodeksi 2017-2018 Valmistelijat / lisätiedot: Tapio Erma, puh. 046 877 3216 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Kertomuksen teksti saattaa sisältää myös muita sellaisia kannanottoja ja havaintoja, joihin voidaan antaa vastineita.

Kertomuksen teksti saattaa sisältää myös muita sellaisia kannanottoja ja havaintoja, joihin voidaan antaa vastineita. ARVIOINTIKERTOMUS 2015 -HAVAINNOT Taulukko on merkinnyt kertomukseensa numeroituihin kehyksiin sellaiset havainnot, joista lautakunta odottaa saavansa vastineet ja/tai selvitykset. Ohessa havainnot taulukko.

Lisätiedot

Kysely TURBO-verkosto Yhteenvetoraportti, N=12, Julkaistu: Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat

Kysely TURBO-verkosto Yhteenvetoraportti, N=12, Julkaistu: Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Kysely TURBO-verkosto Yhteenvetoraportti, N=12, Julkaistu: 12012 Vertailuryhmä: Kaikki vastaat Minkälaisena näet TURBO-Turun seudun nuorisotoimen kuntien nuorisotoimesta vastaavien verkoston roolin?voit

Lisätiedot

Lapin nuorten mahdollisuudet kuntapäättäjien näkökulmasta. Rovaniemen kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Rovaniemi

Lapin nuorten mahdollisuudet kuntapäättäjien näkökulmasta. Rovaniemen kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Rovaniemi Lapin nuorten mahdollisuudet kuntapäättäjien näkökulmasta Rovaniemen kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Rovaniemi 18.9.2012 Nuorisopolitiikan kehittäminen Iso yhteinen ponnistus Kuntien rooli paikallisyhteisön

Lisätiedot

Kuntien, oppilaitosten ja työpajojen merkitys nuorisotakuun toteuttamisessa

Kuntien, oppilaitosten ja työpajojen merkitys nuorisotakuun toteuttamisessa Kuntien, oppilaitosten ja työpajojen merkitys nuorisotakuun toteuttamisessa Seinäjoki, 13.3.2013 Nuorisotakuun taustoja Perusasteen varassa olevat nuoret Työttömät alle 30-vuotiaat nuoret Työn ja koulutuksen

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelusuunnitelma

Ikäihmisten palvelusuunnitelma Kirjasto- ja kulttuuripalvelut Ikäihmisten palvelusuunnitelma 2016-2018 Kuva Sirkku Petäjä www.nurmijarvi.fi Palveluja ikäihmisille Kirjasto- ja kulttuuripalvelut laati ensimmäisen ikäihmisten palvelusuunnitelman

Lisätiedot

O H J A U S H E N K I L Ö S T Ö L L E klo Omnia Sampola rehtori Maija Aaltola

O H J A U S H E N K I L Ö S T Ö L L E klo Omnia Sampola rehtori Maija Aaltola O M N I A N I N F O O H J A U S H E N K I L Ö S T Ö L L E 23.9.2016 klo 11.30-15.00 Omnia Sampola rehtori Maija Aaltola OHJELMA Uudistuva Omnia, yksi oppilaitos Opiskelijatilanne syksyllä 2016 Ammatilliset

Lisätiedot

201 vastausta. Tiivistelmä. Sukupuoli. Ikä. 1) Käytän Nuorisotiloja. Tyttö % Poika %

201 vastausta. Tiivistelmä. Sukupuoli. Ikä. 1) Käytän Nuorisotiloja. Tyttö % Poika % 201 vastausta Tiivistelmä Sukupuoli Tyttö 100 50 % Poika 101 50 % Ikä 6lk 23 11 % 7lk 38 19 % 8lk 44 22 % 9lk 52 26 % Lukio/ammattikoulu 36 18 % Olen vanhempi kuin edelliset vastausvaihtoehdot 8 4 % 1)

Lisätiedot

Senioribarometri 2006. SEINÄJOEN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS / HJ www.seinajoki.fi

Senioribarometri 2006. SEINÄJOEN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS / HJ www.seinajoki.fi Senioribarometri 2006 Senioribarometrin tarkoitus Päätimme heti pilotoida myös Senioribarometrin, sillä vanhemman väestön tarpeet ja toiveet ovat meille tärkeitä sekä toiminnallisesti että taloudellisesti.

Lisätiedot

Tp 2010 Ta 2011 Käyttö 1-6/10 Käyttö 1-6/11 Käyttö-% Menot 25,1 30,6 15,7 12,0 39,1 Tulot Netto 25,1 30,6 15,7 12,0 39,1

Tp 2010 Ta 2011 Käyttö 1-6/10 Käyttö 1-6/11 Käyttö-% Menot 25,1 30,6 15,7 12,0 39,1 Tulot Netto 25,1 30,6 15,7 12,0 39,1 SIVISTYSPALVELUT 310 Sivistyslautakunta Sivistyspalvelujen vastuualueet ovat esi- ja perusopetus kansalaisopisto musiikkiopisto kirjastopalvelut nuorisotyö museo muu kulttuuritoiminta liikuntapalvelut

Lisätiedot

Nuorisotakuun toteuttaminen

Nuorisotakuun toteuttaminen Nuorisotakuun toteuttaminen Hyvinvointi- ja turvallisuuspalveluja sekä nuorisotakuun toteutumista koskeva kehittämisneuvottelu 4.8.2013 Saariselkä Lapin ELY-keskus Tiina Keränen 11.9.2013 Nuorisotakuu

Lisätiedot

Koulun kerhotoiminnan valtakunnallinen ajankohtaistilaisuus

Koulun kerhotoiminnan valtakunnallinen ajankohtaistilaisuus Koulun kerhotoiminnan valtakunnallinen ajankohtaistilaisuus Jaana Koski Opetustoimen kehittämispäällikkö 2.11.2010 Helsinki 1/14 www.janakkala.fi Helsinki Tampere moottoritien varrella ja valtakunnan pääradan

Lisätiedot

Ammattitaitoista työvoimaa yhteistyöllä -projekti

Ammattitaitoista työvoimaa yhteistyöllä -projekti YHDEKSÄN N + 1 KYSYMYSTÄ YSEILLE Pohjois-Karjalan kauppakamari ja Pohjois-Karjalan Aikuisopisto toteuttivat 13.-24.11.2006 Yhdeksän + 1 kysymystä yseille internetkyselyn Pohjois-Karjalan peruskoulujen

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SEKÄ KERHOTOIMINNAN AJANKOHTAISPÄIVÄ 23.4.2014 VARKAUS T E R V E T U L O A! Riitta Rajala, Opetushallitus

PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SEKÄ KERHOTOIMINNAN AJANKOHTAISPÄIVÄ 23.4.2014 VARKAUS T E R V E T U L O A! Riitta Rajala, Opetushallitus PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SEKÄ KERHOTOIMINNAN AJANKOHTAISPÄIVÄ 23.4.2014 VARKAUS T E R V E T U L O A! Ajankohtaistilanne perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta ja koulun kerhotoiminta

Lisätiedot

MUN MYRTSI -MOBIILISOVELLUSKOKEILU

MUN MYRTSI -MOBIILISOVELLUSKOKEILU MUN MYRTSI -MOBIILISOVELLUSKOKEILU 1.9. 30.11.2016 Alustava vastausraportti (28.11.2016) Vantaan kaupunkisuunnittelussa tehdään parhaillaan suunnitelmaa tulevaisuuden Myyrmäestä. Suunnitelmalla varmistetaan

Lisätiedot

SOSIALIDEMOKRAATIT TEKEVÄT TYÖTÄ HARJAVALLAN HYVÄKSI

SOSIALIDEMOKRAATIT TEKEVÄT TYÖTÄ HARJAVALLAN HYVÄKSI SOSIALIDEMOKRAATIT TEKEVÄT TYÖTÄ HARJAVALLAN HYVÄKSI Tavoitteenamme on laadukkaat ja monipuoliset kunnalliset lähipalvelut, jotka ovat jokaisen kuntalaisen saavutettavissa. Lähtökohtana on asukkaiden hyvä

Lisätiedot

Nuorisotakuu koulutus Nuorisotakuun toteuttaminen Pohjois-Suomen alueella nuorisotoimen näkökulmasta

Nuorisotakuu koulutus Nuorisotakuun toteuttaminen Pohjois-Suomen alueella nuorisotoimen näkökulmasta Nuorisotakuu koulutus 21.3.2014 Nuorisotakuun toteuttaminen Pohjois-Suomen alueella nuorisotoimen näkökulmasta Kirsi-Marja Stewart, Opetus- ja kulttuuritoimi 25.3.2014 1 Nuorisotakuun toteuttaminen Nuorisotakuusta

Lisätiedot

Ammattina avustaminen

Ammattina avustaminen Ammattina avustaminen Henkilökohtaisen avustajan työ työelämän tutkimuksen näkökulmasta Milja Mäkinen, YTK Henkilökohtainen avustaja Tampereen yliopiston Porin yksikkö Ammattina avustaminen 2010 - tutkimus

Lisätiedot

Tausta Oulun kaupunki Sosiaali- ja terveysministeriö Tekes PPSHP

Tausta Oulun kaupunki Sosiaali- ja terveysministeriö Tekes PPSHP 7.6.2012 Tausta Kuusi haastateltavaa, joista viisi osallistui keskusteluun jollain tasolla Ikähaarukka 70-83 vuotiaita Aktiivisia ikäihmisiä, käyvät säännöllisesti ikäihmisille suunnatuissa toiminnoissa

Lisätiedot

Toimitilainvestoinnit

Toimitilainvestoinnit Toimitilainvestoinnit 1000 2 Vuoden talousn ja taloussuunnitelman investointiosa 7192 UUDISRAKENTAMINEN Me 484 336 68 696 49 762 71 547 44 948 55 946 55 308 138 129 0 0 0 Nettoinvestoinnit 484 336 68 696

Lisätiedot

Palvelumalli urheiluseurojen iltapäiväkerhojen ja iltapäivätoiminnan järjestäjille Hyvien toimintojen esittely- ja jakamistilaisuus 13.4.

Palvelumalli urheiluseurojen iltapäiväkerhojen ja iltapäivätoiminnan järjestäjille Hyvien toimintojen esittely- ja jakamistilaisuus 13.4. Metropolialueen alueellisen palvelukeskuksen pilottihanke Palvelumalli urheiluseurojen iltapäiväkerhojen ja iltapäivätoiminnan järjestäjille Hyvien toimintojen esittely- ja jakamistilaisuus 13.4.2015 Päivän

Lisätiedot

Kansainvälisyys kotona ja kaukana - kansainvälistymisen mahdollisuuksia nuorisotyössä. Elisa Männistö

Kansainvälisyys kotona ja kaukana - kansainvälistymisen mahdollisuuksia nuorisotyössä. Elisa Männistö Kansainvälisyys kotona ja kaukana - kansainvälistymisen mahdollisuuksia nuorisotyössä Elisa Männistö 14.2.2016 Taustaa Nuorisolaki: 1 Tämän lain tarkoituksena on tukea nuorten kasvua ja itsenäistymistä,

Lisätiedot

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset ESPOON NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2017 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin ja päätäntävaltaa nuorisovaltuustossa käyttävät valitut nuorisovaltuutetut.

Lisätiedot

ITU-hanke Vaatimusmäärittely

ITU-hanke Vaatimusmäärittely ITU-hanke Vaatimusmäärittely Tarja Siira, Risto Kalliorinne, Päivi Vuokila-Oikkonen ja Anne Määttä 12/19/2016 ITU-hankkeen vaatimusmäärittely 1. Yleiskuvaus: kehitettävä alue ja kohderyhmän lähtötilanne

Lisätiedot

Savuton työpaikka osa työhyvinvointia

Savuton työpaikka osa työhyvinvointia Savuton työpaikka osa työhyvinvointia Miksi savuton työpaikka? Kustannussäästöt Päivittäin tupakoiva aiheuttaa työnantajalle maltillisen arvion mukaan vuodessa keskimäärin 1 060 1 300 euron kustannukset

Lisätiedot

Kouluyhteistyö. Eeva Ahtee Hyvä vapaa-aika -hanke Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskus

Kouluyhteistyö. Eeva Ahtee Hyvä vapaa-aika -hanke Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskus Kouluyhteistyö Eeva Ahtee Hyvä vapaa-aika -hanke Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskus Hyvä vapaa-aika -hanke Helsingissä Hankkeen tavoitteena on: Saada tietoa laadukkaan vapaaajan vaikutuksesta nuoren

Lisätiedot

Metropolialueen yhteistyö ja tulevaisuus. Pekka Sauri Kuntajohtajapäivät

Metropolialueen yhteistyö ja tulevaisuus. Pekka Sauri Kuntajohtajapäivät Metropolialueen yhteistyö ja tulevaisuus Pekka Sauri Kuntajohtajapäivät 11.8.2011 Kuntauudistuksen perusongelma Sekoitetaan keskenään palvelutuotanto ja ihmisten elinympäristö 100 kuntaa saattaa ratkaista

Lisätiedot

Ryhmä 2: Tosipudokkaat Ryhmän vetäjä: Arto Auruksenaho, vastaava palveluohjaaja, Omnia

Ryhmä 2: Tosipudokkaat Ryhmän vetäjä: Arto Auruksenaho, vastaava palveluohjaaja, Omnia Ryhmä 2: Tosipudokkaat Ryhmän vetäjä: Arto Auruksenaho, vastaava palveluohjaaja, Omnia Tausta: Omassa ryhmässäni on opiskelijoita, joita on todella vaikea saada kouluun, töihin, työssäoppimaan tai ylipäärään

Lisätiedot

Varhaiskasvatus Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa vuosille Helsinki. Heli Jauhola

Varhaiskasvatus Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa vuosille Helsinki. Heli Jauhola Varhaiskasvatus Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa vuosille 2011 2016 9.2.2012 Helsinki Heli Jauhola Hallitusohjelma ja Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma 2011-2016 Hallitusohjelman

Lisätiedot

Avoimien yliopistoopintojen

Avoimien yliopistoopintojen Avoimien yliopistoopintojen kysyntä Koulutustarveselvitys pääkaupunkiseudulla 2011 www.helsinki.fi/avoin Koulutustarveselvitys pääkaupunkiseudulla hankkeen lähtökohta ja tausta avointen yliopisto-opintojen

Lisätiedot

Sosiaalinen media suunnittelijan apuna. Tuuli Lehtonen Helsingin yliopisto

Sosiaalinen media suunnittelijan apuna. Tuuli Lehtonen Helsingin yliopisto Sosiaalinen media suunnittelijan apuna Tuuli Lehtonen Helsingin yliopisto 14.6.2016 Kyllä musta tuntuu, että se on niin, ettei me ehkä sitä somea enää päästä karkuun. Sitten jos ei me itse mennä sinne,

Lisätiedot

SOTKAMON KANSALAISOPISTON LAATUKÄSIKIRJA

SOTKAMON KANSALAISOPISTON LAATUKÄSIKIRJA SOTKAMON KANSALAISOPISTON LAATUKÄSIKIRJA Sotkamon kansalaisopiston henkilöstö on työstänyt Osaava - koulutuksen aikana vuosina 2011 2012 opistolle räätälöityä laatukäsikirjaa. Käsikirja on EFQM (European

Lisätiedot

TUUSULAN KUNNALLISJÄRJESTÖ Vaaliohjelma ELINVOIMAA TUUSULAAN - HALLINNOSTA IHMISTEN YHTEISÖKSI

TUUSULAN KUNNALLISJÄRJESTÖ Vaaliohjelma ELINVOIMAA TUUSULAAN - HALLINNOSTA IHMISTEN YHTEISÖKSI TUUSULAN KUNNALLISJÄRJESTÖ Vaaliohjelma 2017 - ELINVOIMAA TUUSULAAN - HALLINNOSTA IHMISTEN YHTEISÖKSI Keskustalla on yhdessä tekemisestä 110 vuotinen perinne. Keskusta rakentaa politiikkansa ihmisen, ei

Lisätiedot

kulttuuri lähipalveluna Anna Vilkuna

kulttuuri lähipalveluna Anna Vilkuna kulttuuri lähipalveluna Anna Vilkuna Kotka 21.2.2013 KUULTO projekti kuntien kulttuuritoiminnan kehittämishanke toimii Jyväskylän yliopistossa, rahoittajana OKM lähtenyt liikkeelle vuonna 2011, jatkorahoitus

Lisätiedot

3429 Masalan koulun liikuntasalin ja keittiön rakentaminen ( )

3429 Masalan koulun liikuntasalin ja keittiön rakentaminen ( ) 1 SVOL Liite TALOUSSUUNNITELMA 2016-2020/ INVESTOINNIT SVOL (Tähän eritellään hankkeen nimi, sanalliset perustelut, investointitulot ja menot, sekä hankkeen kesto, mikäli hanke jakautuu usealle vuodelle)

Lisätiedot

OPISKELIJOIDEN HYVINVOINTIA JA OPISKELUKYKYÄ EDISTÄMÄSSÄ

OPISKELIJOIDEN HYVINVOINTIA JA OPISKELUKYKYÄ EDISTÄMÄSSÄ OPISKELIJOIDEN HYVINVOINTIA JA OPISKELUKYKYÄ EDISTÄMÄSSÄ Mitä sulle oikein kuuluu? välittämistä hankalien asioiden puheeksiottamisella Sarianna Palmroos ja Kim Kannussaari, Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry

Lisätiedot

Nuorisotakuu määritelmä

Nuorisotakuu määritelmä Mitä on ohjaus nuorisotakuussa Elise Virnes 25.9.2013 Nuorisotakuu 2013 - määritelmä Jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan työ-, työkokeilu-, opiskelu-,

Lisätiedot

Aluelautakuntien järjestämistehtävä. Työseminaari Sirpa Salminen

Aluelautakuntien järjestämistehtävä. Työseminaari Sirpa Salminen Aluelautakuntien järjestämistehtävä Työseminaari 13.2.2013 Sirpa Salminen Palvelujen järjestäminen Aluelautakunta tilaajana vastaa palvelujen järjestämisestä, määrittelee määrän ja laadun, noudattaa valtuuston

Lisätiedot

KATSAUS NUORISOTAKUUN TOTEUTTAMISESTA KUNNISSA. Päivi Pienmäki-Jylhä

KATSAUS NUORISOTAKUUN TOTEUTTAMISESTA KUNNISSA. Päivi Pienmäki-Jylhä KATSAUS NUORISOTAKUUN TOTEUTTAMISESTA KUNNISSA Päivi Pienmäki-Jylhä Nuorisotakuu kunnissa Nuorten monialaiset ohjaus- ja palveluverkostot Etsivä nuorisotyö Työpajatoiminta Nuorisolain mukaiset nuorten

Lisätiedot

Vantaan keskustojen kehittäminen

Vantaan keskustojen kehittäminen Vantaan keskustojen kehittäminen Asukastilaisuus Myyrmäen yritystilaisuus 2.11.2016 Kilterin 17.11.2016 koulu Anne Olkkola Lea Varpanen, kehittämispäällikkö Kansainvälinen Vantaa, maailma lähellä 6.8.2015

Lisätiedot

IKÄÄNTYNEET. Liikkuuko Pieksämäki projektin väliraportin tiivistelmä

IKÄÄNTYNEET. Liikkuuko Pieksämäki projektin väliraportin tiivistelmä IKÄÄNTYNEET Liikkuuko Pieksämäki projektin väliraportin tiivistelmä MIHIN TIEDOT PERUSTUVAT? Seniorikyselyyn vastasi 89 yli 65-vuotiasta pieksämäkeläistä. Vastaajiksi on valikoitunut liikunnallisesti erittäin

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/ (5) Liikuntalautakunta LAOS/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/ (5) Liikuntalautakunta LAOS/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2012 1 (5) 153 Kaupunginhallitukselle annettava lausunto kuntalaisaloitteesta, joka koskee maksuttoman sporttikortin myöntämistä yli 68-vuotiaille HEL 2012-008118 T 12 03

Lisätiedot

Etsivä nuorisotyö Kainuussa ja Pohjois-Pohjanmaalla 2012

Etsivä nuorisotyö Kainuussa ja Pohjois-Pohjanmaalla 2012 Etsivä nuorisotyö Kainuussa ja Pohjois-Pohjanmaalla 2012 Lähteenä vuosittain tehtävä valtakunnallinen kysely etsivää nuorisotyötä tekeville sekä Opetus- ja kulttuuriministeriön laatima kooste Etsivä nuorisotyö

Lisätiedot

Kuurinniityn asukaskyselyn yhteenveto

Kuurinniityn asukaskyselyn yhteenveto Kuurinniityn asukaskyselyn yhteenveto Kysely tehty 23.3-7.4.2016 Esityksen sisältö Lyhyt kertaus syksylle suunniteltuihin bussilinjojen muutoksiin. Kyselyn vastausten keskeisin palaute. Kartta kouluista,

Lisätiedot

ORIMATTILA BRÄNDIKOODI 2016

ORIMATTILA BRÄNDIKOODI 2016 ORIMATTILA BRÄNDIKOODI 2016 Ylivoimatekijät Konkreettisesti ajateltuna Orimattilan ylivoimatekijöihin kuuluvat luonnollisesti sekä asumisen että liiketoiminnan näkökulmasta edulliset neliöt. Konkretiaa

Lisätiedot

VAIHTOEHTOTARKASTELU LÄNSIALUEEN KOULUT JA PÄIVÄKODIT

VAIHTOEHTOTARKASTELU LÄNSIALUEEN KOULUT JA PÄIVÄKODIT VAIHTOEHTOTARKASTELU LÄNSIALUEEN KOULUT JA PÄIVÄKODIT Tutkitut vaihtoehdot Nykyverkko, parannettuna VE 0 + Kahden koulun malli VE 1 Kolmen koulun malli VE 2 Neljän koulun malli VE 3 Huom! Molemmat eivät

Lisätiedot

Työpaikkojen kestävä liikkuminen - päättäjäkyselyn tuloksia -webinaarin

Työpaikkojen kestävä liikkuminen - päättäjäkyselyn tuloksia -webinaarin Työpaikkojen kestävä liikkuminen - päättäjäkyselyn tuloksia -webinaarin 28.6.2016 Aloitamme klo 9.00 Kysymykset viestitoiminnon kautta Webinaari tallennetaan AIKATAULU JA OHJELMA Linjat aukeavat klo 8.45

Lisätiedot

Teknisen ja ympäristötoimen talousarvio Teknisen toimen johtaja Olavi Louko

Teknisen ja ympäristötoimen talousarvio Teknisen toimen johtaja Olavi Louko Teknisen ja ympäristötoimen talousarvio 2015 Teknisen toimen johtaja Olavi Louko 30.10.2014 Teknisen ja ympäristötoimen painopisteet 2015 Länsimetron ja sen jatkeen rakentaminen Tapiolan, Matinkylän ja

Lisätiedot

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely,

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely, SIVISTYSTOIMI Tulosalueet: Hallinto Perusopetus Varhaiskasvatus Opinto- ja vapaa-aika Toiminta-ajatus Sivistystoimen tavoitteena on tuottaa kuntalaisille monipuolisia ja korkealaatuisia palveluja toimialallaan

Lisätiedot

Anna-Kaisa Ikonen Työllisyysfoorumin avauspuhe: Tampereella 5.6.2015. Arvoisa seminaariväki, Tervetuloa tämän vuoden työllisyysfoorumiin!

Anna-Kaisa Ikonen Työllisyysfoorumin avauspuhe: Tampereella 5.6.2015. Arvoisa seminaariväki, Tervetuloa tämän vuoden työllisyysfoorumiin! Anna-Kaisa Ikonen Työllisyysfoorumin avauspuhe: Tampereella 5.6.2015 Arvoisa seminaariväki, Tervetuloa tämän vuoden työllisyysfoorumiin! Hienoa nähdä täällä näin paljon osanottajia. Päivän teemana on Kuohuntaa

Lisätiedot

Työssäoppiminen Saksan Rietbergissä

Työssäoppiminen Saksan Rietbergissä Työssäoppiminen Saksan Rietbergissä 6.10. 14.11.2014 Sisustusrakennusalan opiskelijat Anne Kinnunen ja Johanna Laukkanen Piippolan ammatti- ja kulttuuriopisto Ajatuksena oli lähteä työharjoittelujakson

Lisätiedot

Lakineuvonnan näkökulma: kehitysvammaisten lasten perusopetuksen haasteita

Lakineuvonnan näkökulma: kehitysvammaisten lasten perusopetuksen haasteita Lakineuvonnan näkökulma: kehitysvammaisten lasten perusopetuksen haasteita Perusopetuksen iltapäivä, Jyväskylä 28.9.2016 Tanja Salisma, lakimies, Kehitysvammaisten Tukiliitto ry 1 Tukiliiton neuvontapalvelut

Lisätiedot

Tuntiopettajien työhyvinvointi Kysely syyskuussa 2016

Tuntiopettajien työhyvinvointi Kysely syyskuussa 2016 Tuntiopettajien työhyvinvointi 2016 Kysely syyskuussa 2016 10. Työmotivaationi on 11. Työssäni tapahtuu muutoksia 12. Koen viikoittaisen työmääräni kokonaisuudessaan (mukaan lukien muut työtehtävät) 13.

Lisätiedot

Senioreiden toimintatilat ja asuminen

Senioreiden toimintatilat ja asuminen Senioreiden toimintatilat ja asuminen Suuralue Ikääntyneen väestön kehitys Espoon suuralueilla 2013-2023 ja muutoksen suuruus Yli 65 vuotias väestö 2014 Yli 65 vuotias väestö 2024 Muutos (%) Koko Espoo

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI MUISTIO 4/2016

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI MUISTIO 4/2016 Elinympäristövaliokunta AIKA 11.04.2016 klo 16:00-18:15 PAIKKA Kaupungintalo, Kotka-kokoushuone Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Törrö Marja-Leena 16:00-18:15 puheenjohtaja Nivala Kaisa 16:00-18:15 varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kysely Välkky-projektissa syksyllä 2011 toteutetuista MUUTOS! -koulutuksista

Kysely Välkky-projektissa syksyllä 2011 toteutetuista MUUTOS! -koulutuksista Kysely Välkky-projektissa syksyllä 2011 toteutetuista MUUTOS! -koulutuksista 1. Osallistuin MUUTOS 16! - Viesti ymmärrettävästi! Selkokieli oman työn apuvälineenä - koulutukseen: Vastaajien määrä: 24 Kyllä

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTASTRATEGIA

TYRNÄVÄN KUNTASTRATEGIA TAUSTAA Markkuun seudun kyläyhdistys ja aiemmin kylätoimikunta on toiminut aktiivisesti pian 20 vuotta Kylän alueella asuu tällä hetkellä arviolta yli 300 henkeä Aktiivista ja elinvoimaista ydinmaaseutua

Lisätiedot

Kajaanin varhaiskasvatus SK

Kajaanin varhaiskasvatus SK Kajaanin varhaiskasvatus 2014- SK 15.05.2014 Valtakunnalliset suuntaukset 2013- Varhaiskasvatuksen tulevaisuuden tarpeiden arviointia vaikeuttaa: Valmistelussa laki varhaiskasvatuksesta. Lakiesitys tulee

Lisätiedot

ASUKKAAT - kehityksen jarru vai voimavara?

ASUKKAAT - kehityksen jarru vai voimavara? ASUKKAAT - kehityksen jarru vai voimavara? KIRA-foorumi 27.1.2010 Toimitusjohtaja Anja Mäkeläinen ASUNTOSÄÄTIÖ ASUKKAAT KESKIÖSSÄ ASUINALUEITA KEHITETTÄESSÄ Hyvä elinympäristö ei synny sattumalta eikä

Lisätiedot

Vihdin kunnan johtamisjärjestelmän periaatteet sekä valtuuston koko

Vihdin kunnan johtamisjärjestelmän periaatteet sekä valtuuston koko Vihdin kunnan johtamisjärjestelmän periaatteet sekä valtuuston koko Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se toteaa lausuntonaan oikeusministeriölle, että Vihdin kunnanvaltuustoon valitaan vuoden

Lisätiedot

Monialainen viranomaisyhteistyö ja etsivä nuorisotyö nuorisolaissa

Monialainen viranomaisyhteistyö ja etsivä nuorisotyö nuorisolaissa Monialainen viranomaisyhteistyö ja etsivä nuorisotyö nuorisolaissa (Laki 693/2010) http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2010/20100693 (HE 1/2010 vp) http://www.finlex.fi/fi/esitykset/he/2010/20100001 Tuula

Lisätiedot

Nivelvaihe peruskoulun päättäville nuorille HENKILÖKUNNAN OPAS

Nivelvaihe peruskoulun päättäville nuorille HENKILÖKUNNAN OPAS Nivelvaihe peruskoulun päättäville nuorille HENKILÖKUNNAN OPAS Vantaan nivelvaihe peruskoulun päättäville nuorille Peruskoulun päättyminen on tärkeä askel nuoren elämässä. Siirtyminen jatko-opintoihin

Lisätiedot

Osallisuuskysely 2015 Yli 65-vuotiaat vastaajat Elina Antikainen

Osallisuuskysely 2015 Yli 65-vuotiaat vastaajat Elina Antikainen Osallisuuskysely 2015 Yli 65-vuotiaat vastaajat 30.10.2015 Elina Antikainen 1. Ikäsi Yhteensä 34 vastaajaa, koko kyselyssä 332 2. Sukupuoli 3. Asuinalue (äänestysalueittain) Muut asuinalueet: Linnankoski

Lisätiedot

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita!

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Vuoden 2013 aikana 359 Turun yliopiston opiskelijaa suoritti yliopiston rahallisesti tukeman harjoittelun. Sekä harjoittelun suorittaneilta opiskelijoilta

Lisätiedot

Ammattiin opiskelevat määrätietoisia tekijöitä

Ammattiin opiskelevat määrätietoisia tekijöitä Ammatillisen koulutuksen mielikuvatutkimus 20..2007 Opetusministeriö Kohderyhmä: TYÖELÄMÄ Ammattiin opiskelevat määrätietoisia tekijöitä Ammatillinen koulutus kiinnostaa yhä useampaa nuorta. Ammatilliseen

Lisätiedot

Kärkihankkeet Katsaus menneeseen

Kärkihankkeet Katsaus menneeseen Kärkihankkeet 2009-2016 Katsaus menneeseen Toteutuneet - Nuorisotila Vintti Inariin - Bändeille harjoittelutilat - Elokuvateatteri Aslakin kunnostus - Saariselälle parempi luistelukenttä - Parannuksia

Lisätiedot

Maailman Suurin Vanhempainilta

Maailman Suurin Vanhempainilta Maailman Suurin Vanhempainilta Maailma muuttuu nopeasti, samoin suomalainen koulu. Maailman Suurimman Vanhempainillan tavoitteena on kertoa innostavalla tavalla kaikesta siitä hienosta, mitä suomalaisissa

Lisätiedot

Yhdistyksen tuki omaishoitajille

Yhdistyksen tuki omaishoitajille Salon seudun omaiset ja läheiset ry Yhdistyksen tuki omaishoitajille Omaishoitajien laki-ilta 26.2.2013 Kaupungintalo, Valtuustosali Seija Hyvärinen Toiminnan tavoitteet 1 Toiminnalla edistetään kotona

Lisätiedot

Uusi Myllypuron Ostari

Uusi Myllypuron Ostari Citycon on aktiivinen omistaja ja pitkäjänteinen kehittäjä Menestys lähtee kauppapaikasta Uusi Ostari Citycon on kauppakeskusten aktiivinen omistaja ja pitkäjänteinen kehittäjä. Luomme puitteet menestyvälle

Lisätiedot

Aloite merkittiin pöytäkirjaan ja lähetettiin kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.

Aloite merkittiin pöytäkirjaan ja lähetettiin kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi. Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginvaltuusto 82 27.8.2012 Asianro 337/10.03.01.00/2012 4 Valtuustoaloite: Selvityksen laatiminen koulukeskuksen parkkipaikoista Päätöshistoria Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

PALVELUKESKUKSET INTOA ELÄMÄÄN YSTÄVÄPIIRI

PALVELUKESKUKSET INTOA ELÄMÄÄN YSTÄVÄPIIRI PALVELUKESKUKSET Palvelukeskuksissa tuetaan alueen asukkaiden aktiivisuutta ja kotona selviytymistä sekä pyritään edistämään ikäihmisten liikunta- ja toimintakykyä, terveyttä ja sosiaalista kanssakäymistä.

Lisätiedot

Tulevaisuuden uimaseura.

Tulevaisuuden uimaseura. Tulevaisuuden uimaseura #urheiluseura @SipiKoo Ennen oli paremmin? Ennen oli helpompaa? Ennen oli ennen. Nyt on nyt. Hyvän seuran ulottuvuudet Resurssien hankintakyky Jatkuvuus, toimintaympäristön lukutaito

Lisätiedot

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja Leikkiä oppia liikkua harjoitella syödä nukkua terapia koulu päiväkoti kerho ryhmä haluta inhota tykätä jaksaa ei jaksa Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa,

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Eräiden taiteen perusopetuksen oppilaitosten opetussuunnitelmien muutosten hyväksyminen 1.8.

Espoon kaupunki Pöytäkirja Eräiden taiteen perusopetuksen oppilaitosten opetussuunnitelmien muutosten hyväksyminen 1.8. 23.09.2015 Sivu 1 / 1 988/02.05.01/2015 144 Eräiden taiteen perusopetuksen oppilaitosten opetussuunnitelmien muutosten hyväksyminen 1.8.2015 alkaen Valmistelijat / lisätiedot: Leena Lemiläinen-Honkanen,

Lisätiedot

Keskisuomalaisille kansanedustajille

Keskisuomalaisille kansanedustajille Keskisuomalaisille kansanedustajille eläkeläisjärjestöjen neuvottelukunta 20.11.2011 Neuvottelukunnan tehtävä Neuvottelukunnan tehtävänä on toimia keskisuomalaisten eläkeläisten yhdyssiteenä sekä harjoittaa

Lisätiedot

Yhtäläinen tavoite, erilaiset toimintatavat. Liisa Sahi Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Yhtäläinen tavoite, erilaiset toimintatavat. Liisa Sahi Etelä-Suomen aluehallintovirasto Yhtäläinen tavoite, erilaiset toimintatavat Liisa Sahi Etelä-Suomen aluehallintovirasto 21.8.2014 Nuorisotakuu 2013 -määritelmä Jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle

Lisätiedot

Yksintulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 32 alaikäisyksikössä vuoden 2016 aikana. Vastaajia oli noin 610.

Yksintulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 32 alaikäisyksikössä vuoden 2016 aikana. Vastaajia oli noin 610. YHTEENVETO 10.10.2016 Maahanmuuttovirasto/ Vastaanottoyksikkö ALAIKÄISYKSIKÖIDEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016 Taustaa Yksintulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin

Lisätiedot

Tunti liikuntaa koulupäivään! Lisää liikettä organisoimalla rehtori Ville Laivamaa

Tunti liikuntaa koulupäivään! Lisää liikettä organisoimalla rehtori Ville Laivamaa Liikkuva koulu Lappeenranta Tunti liikuntaa koulupäivään! Lisää liikettä organisoimalla 3.2.2016 rehtori Ville Laivamaa Liikkuva Lappeen päiväkotikoulu Lappeen päiväkotikoulussa on varhaiskasvatuksen piirissä

Lisätiedot

Esimerkki muuttuvasta asemanseudusta: Kerasta 20 minuutin kaupunki. Ville Ahvikko ELIAS asemanseutuseminaari

Esimerkki muuttuvasta asemanseudusta: Kerasta 20 minuutin kaupunki. Ville Ahvikko ELIAS asemanseutuseminaari Esimerkki muuttuvasta asemanseudusta: Kerasta 20 minuutin kaupunki Ville Ahvikko ELIAS asemanseutuseminaari 28.1.2016 Leppävaara Vision keskeisin alue Keran juna-asema Keran alue kuvattuna kohti Leppävaaraa,

Lisätiedot

MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA

MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA 2007 2020 KÄRKÖLÄN KUNTA STRATEGIA 2007 2020 1 (4) JOHDANTO Kunnanvaltuusto hyväksyi Kärkölän kunnan strategian 2001 2010 22.10.2001. Kunnallinen toimintaympäristö

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 26

Espoon kaupunki Pöytäkirja 26 16.02.2017 Sivu 1 / 1 510/2017 12.01.03 26 Aarnivalkean koulun opetuksen järjestäminen kevätkauden 2017 aikana Valmistelijat / lisätiedot: Juha Nurmi, puh. 050 372 5852 Eeva-Kaisa Ikonen, puh. 046 877

Lisätiedot

Byströmin nuorten palvelut Sinun suuntasi

Byströmin nuorten palvelut Sinun suuntasi Byströmin nuorten palvelut Sinun suuntasi Matalan kynnyksen keskus, josta nuoret saavat tarvitsemansa asiakaslähtöiset, helposti saavutettavat, monialaiset ja poikkihallinnolliset palvelut alle 30-vuotiaat

Lisätiedot

Oulun kaupungin nuorten työpajatoiminnan ja ammatillisen koulutuksen välinen yhteistyö 2.5.2012. Anu Anttila

Oulun kaupungin nuorten työpajatoiminnan ja ammatillisen koulutuksen välinen yhteistyö 2.5.2012. Anu Anttila Oulun kaupungin nuorten työpajatoiminnan ja ammatillisen koulutuksen välinen yhteistyö 2.5.2012 Anu Anttila Yhteistyö ammatillisen koulutuksen kanssa on kiteytetty viiteen toimintamalliin 1. Työpajalla

Lisätiedot

Painopiste 1: Huipputason koulutuksen ja osaamisen vahvistaminen

Painopiste 1: Huipputason koulutuksen ja osaamisen vahvistaminen 1 METROPOLI VISIO Pääkaupunkiseutu on kehittyvä tieteen, taiteen, luovuuden ja oppimiskyvyn sekä hyvien palvelujen voimaan perustuva maailmanluokan liiketoiminta- ja innovaatiokeskus, jonka menestys koituu

Lisätiedot

- Pihakahvila koulutus 15.9 klo Matteuksen kirkko - Tauno Hämäläinen 100 vuotta juhlakonsertti 18.9 klo 18 Matteuksen kirkko

- Pihakahvila koulutus 15.9 klo Matteuksen kirkko - Tauno Hämäläinen 100 vuotta juhlakonsertti 18.9 klo 18 Matteuksen kirkko 337/2016 49 Ilmoitusasiat syyskuu ehdotus Merkitään tiedoksi - Pihakahvila koulutus 15.9 klo 17.30 Matteuksen kirkko - Tauno Hämäläinen 100 vuotta juhlakonsertti 18.9 klo 18 Matteuksen kirkko 335/2016

Lisätiedot

Raportointi >> Perusraportti Tasa arvovaalikone

Raportointi >> Perusraportti Tasa arvovaalikone heli.kiemunki (Lapin ammattiopisto), olet kirjautuneena sisään. 10. maaliskuuta 2011 10:39:58 Your boss is {0} Kirjaudu ulos Etusivu Kyselyt Raportointi Asetukset Käyttäjätiedot Ota yhteyttä Oppaat Help

Lisätiedot

Elinikäisen ohjauksen strategiset linjaukset

Elinikäisen ohjauksen strategiset linjaukset Elinikäisen ohjauksen strategiset linjaukset Elinikäiseen oppimiseen liittyvällä ohjauksella tarkoitetaan erilaisia toimia, joiden avulla kaikenikäiset kansalaiset voivat määritellä valmiutensa, taitonsa

Lisätiedot

Esimerkkikysymyksiä: Tulitko pyörällä kouluun? Syötkö lähes päivittäin koulussa välipalan? Käytkö päivittäin välitunnilla ulkona?

Esimerkkikysymyksiä: Tulitko pyörällä kouluun? Syötkö lähes päivittäin koulussa välipalan? Käytkö päivittäin välitunnilla ulkona? 1 Idealaboratorio on työpaja, jossa nuoret pääsevät itse ideoimaan koulun toimintakulttuuria. Työpaja on suunniteltu 15-60 hengelle ja ideointi tapahtuu 4-5 oppilaan ryhmissä. 60-90 minuuttia kestävän

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 108

Espoon kaupunki Pöytäkirja 108 0.09.016 Sivu 1 / 1 3887/016 0.0.00 108 Lausunto Tila- ja asuntojaoston kaupunginhallitukselle esittämästä sosiaali- ja terveystoimen vuosien 017 01 investointiohjelmasta Valmistelijat / lisätiedot: Riikka

Lisätiedot

Talousarvioesitys Nuorisotyö

Talousarvioesitys Nuorisotyö 91. Nuorisotyö S e l v i t y s o s a : Opetus- ja kulttuuriministeriö vastaa nuorisotyön ja -politiikan yleisestä kehittämisestä ja nuorisopolitiikan yhteensovittamisesta valtakunnan tasolla. Tukenaan

Lisätiedot

Liikkuva koulu - nykytilan arviointi Lappeenrannassa

Liikkuva koulu - nykytilan arviointi Lappeenrannassa Liikkuva koulu - nykytilan arviointi Lappeenrannassa LIKES-tutkimuskeskus 5.11.2015 Arvioinnin täyttäneet koulut, yhteensä 18 Myllymäen koulu Kesämäenrinteen koulu Joutsenon koulu Voisalmen koulu Ravattilan

Lisätiedot

Monialainen yhteistyö Liikkuvassa koulussa MOVE-kiertue 2015 Vantaa Kirsi Räty, Liikkuva koulu-ohjelma, Opetushallitus

Monialainen yhteistyö Liikkuvassa koulussa MOVE-kiertue 2015 Vantaa Kirsi Räty, Liikkuva koulu-ohjelma, Opetushallitus Monialainen yhteistyö Liikkuvassa koulussa MOVE-kiertue 2015 Vantaa 5.5.2015 Kirsi Räty, Liikkuva koulu-ohjelma, Opetushallitus MONIALAINEN YHTEISTYÖ LIIKKUVASSA KOULUSSA Matkalla Liikkuvaksi kouluksi

Lisätiedot

LIIKKUVA KOULU NYKYTILAN ARVIOINTI TAUSTATIEDOT

LIIKKUVA KOULU NYKYTILAN ARVIOINTI TAUSTATIEDOT LIIKKUVA KOULU NYKYTILAN ARVIOINTI TAUSTATIEDOT 1. Kunta 2. Koulu 3. Koulumuoto, jota arviointi koskee Alakoulu Yläkoulu Yhtenäiskoulun kaikki luokat Yhtenäiskoulun luokat 1 6 Yhtenäiskoulun luokat 7 9

Lisätiedot

Henkilökohtaisen avun hakeminen. Työpaja

Henkilökohtaisen avun hakeminen. Työpaja Henkilökohtaisen avun hakeminen Työpaja 10.10.2013 Vammaispalvelulaki - Henkilökohtainen apu liittyy vammaispalvelulakiin. - Vammaispalvelulaki uudistui 1.9.2009. - Vammaispalvelulakia muutettiin, jotta

Lisätiedot

Asumisen ja täydennysrakentamisen kehittämisen haasteet. Kaupunginarkkitehti, TkT arkkitehti Safa Tarja Outila ARA

Asumisen ja täydennysrakentamisen kehittämisen haasteet. Kaupunginarkkitehti, TkT arkkitehti Safa Tarja Outila ARA Asumisen ja täydennysrakentamisen kehittämisen haasteet Kaupunginarkkitehti, TkT arkkitehti Safa Tarja Outila ARA 5.11.2015 n. 8000 km 2 suunnittelualaa Euroopan laajin kaupunki MML, 2012 Tiivis ja kasvava

Lisätiedot