Valitettavasti siihen tarvittaisiin (seurakunnan) nuorisotyöntekijä ja nykyisin siihen ei ole resursseja (pelkkä vahtimestari ei riitä).

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Valitettavasti siihen tarvittaisiin (seurakunnan) nuorisotyöntekijä ja nykyisin siihen ei ole resursseja (pelkkä vahtimestari ei riitä)."

Transkriptio

1 Palvelut ja vapaa-aika Pohjois-Espoossa (af ) Nuorisotilat Espoon kulttuurilautakunnalla on tavoitteena olemassa olevien tilojen parempi hyödyntäminen. Tällä hetkellä eri toiminnoilla (nuoriso, koulu, liikunta, kulttuuri) on omia tiloja ja tavoitteena on saada mm. hallinnollista yhteistyötä ja tilankäytön tehostamista. Kalajärvellä hyviä nuorisotiloja ovat Rentola ja kirjasto, joka ei ole pelkkä lukupaikka vaan siellä myös tavataan kavereita. Nuoriso kaipaa turvallista ja lämmintä (talvella) kokoontumispaikkaa. Rentola on kuitenkin auki vain kolmena päivänä viikossa. Voisiko se olla auki useammin ja ehkä hiukan pitempään? Kahvilakin olisi mukana vaikkapa Ruskatalolla. Näiden asioiden järjestäminen vaatii lisää resursseja, esimerkiksi nuorisotyöntekijöiden palkkaamisessa on ollut ongelmia. Viesti on kuitenkin vastaanotettu ja sitä viedään eteenpäin; toivottavasti jollakin aikataululla saadaan asioihin parannusta. Pohjois-Espoon alueella toimii kaksi nuorisotilaa, Juvanpuiston koululla ja Kalajärvenkoululla (Rentola). Rentolan aukioloaikoja rajoittaa toisaalta työntekijöiden päivittäinen työaika ja toisaalta samoissa tiloissa toimiva lasten iltapäiväkerho. Voisiko Kalajärven kappelia käyttää enemmin nuorison toimintaan? Valitettavasti siihen tarvittaisiin (seurakunnan) nuorisotyöntekijä ja nykyisin siihen ei ole resursseja (pelkkä vahtimestari ei riitä). Kerhotoiminta Taiteen perusopetukseen kuuluvat musiikkiopistot (myös tanssi ym.) ovat Espoossa todella laadukkaita. Tavoitteena on pitää huolta tarjonnasta, laadusta ja oppilaitosten toimintaedellytyksistä. Työväenopiston puolen tarjonta kuuluu kulttuuritoimen alaisuuteen ja siellä kysyntä on todella suurta. Pyritään tehostamaan tiedottamista tarjolla olevista kursseista ja pyritään pitämään osallistumismaksut kohtuullisina. Vanhempainyhdistykset järjestävät (ainakin Juvanpuiston koululla) paljon kerhoja ja kursseja, mutta näiden asiakaskunta tuntuu olevan enimmäkseen pienempiä lapsia; jostakin syystä nuorisoa tällainen toiminta ei tunnu kovin paljoa kiinnostavan. Tuntuma kokonaisuutena on, että tarjontaa on enemmin kuin kiinnostuneita osallistujia; osa suunnitelluista kursseista on jouduttu jopa peruuttamaan osallistujien puutteen vuoksi (mm. elokuvakurssi). Nuorisolle on järjestetty kyselyitä, joissa on pyritty selvittämään minkälaisia kursseja haluttaisiin. Kun sitten toivomuksia on toteutettu, on osallistujamäärät jääneet kuitenkin pieniksi. Ei oikein voi ketään lähteä kotoa hakemaan. Miten saataisiin nuoriso motivoitua osallistumaan järjestettyyn toimintaan? Kysymys 1: Pienten lasten kerhotoiminta ja virikkeet ovat alueella niin vähäistä, että päiväkodit toimivat lasten virikepaikkoina, mikä ei ole välttämättä tarkoituksenmukaista. Oliko mahdollista saada lisää myös pienille lapsille suunnattua kerhotoimintaa? 1

2 Kysymys 2: Nuorisolle kaivataan järjestettyä toimintaa esimerkiksi kaupungin toimesta niin, että kaikilla olisi mahdollisuus ja varaa osallistua niihin. Voisiko esimerkiksi Ruskatalolla tai koululla järjestää nuorisolle kursseja, kerhoja ja kulttuuria, esimerkiksi teatteria? Monipuolinen harrastustoiminta on ilman muuta tervetullutta, mutta tässä asiassa kaivattaisiin dialogia nimenomaan koulujen ja asukkaiden välillä kerhotoiminnan aikaansaamiseksi. Urheiluja liikuntaseurat ovat hyvin usein aktiivisia tämän kaltaisen toiminnan järjestämisessä. Kun asianosaiset ovat tuttuja keskenään, toimii järjestelyt huomattavasti paremmin ja sujuvammin, kuin esimerkiksi tulisi joku ulkopuolinen palkattu vetäjä, joka tekee sitä työkseen. Pitäisikö nuorisoa itse vastuuttaa järjestämään itse omaa toimintaa, koska he ovat itse parhaita asiantuntijoita, kunhan vain kaupunki järjestäisi resurssit? Tämä on tärkeä ajatus; esimerkiksi nuorten itse rakentaman skeittirampit pysyt kunnossa, koska nuoret ovat ne itse rakentaneet. Liikuntapaikat Kaupungin periaatteena on luoda puitteita, tiloja, ja luotaa siihen, että asukkaat hoitavat valvonnan ja käyttävät tiloja asiallisesti, kuin omiaan. Asukkaiden intressissä on, että tilat pysyvät kunnossa ja sen myötä säilyy myös käyttöoikeus tiloihin. Pääsääntöisesti tämä on toiminut erittäin hyvin, muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta. Maksut tilojen käytöstä ovat käytännössä vain nimellisiä, yleensä muutamia euroja tunnissa. Kaupunki tekee erittäin mielellään yhteistyötä asukkaiden kanssa, mutta tarpeet ja pyynnöt eivät aina ole samansuuntaisia. Esimerkiksi Metsämaan uusi tekonurmi ja kuplahallihanke vähentävät vapaiden kenttien määrää ja herättää myös kysymyksen luistinradan kohtalosta talvella. Toinen esimerkki on skeittipuisto, jonka toteuttamisessa tehtiin yhteistyötä paikallisen nuorison kanssa. Tässä asiassa on kuitenkin myös se toinen osapuoli, joka on hyvin voimakkaasti jopa vaatimassa koko skeittipuiston purkamista. Kaupunki jatkaa erittäin mielellään keskustelua asukkaiden kanssa, jotta saataisiin aikaan yhteinen ja yleisen alueen edun mukainen ratkaisu, jonka kaikki hyväksyvät. Alueen kaavoituksen myötä osa liikuntapaikoista jää rakentamisen jalkoihin, esimerkiksi pururata Kalajärvellä, joka palvelee talvella myös hiihtoreittinä. Toivottavasti osa maankäyttömaksuista saadaan käytettyä myös korvaavien palveluiden rakentamiseen ja myös kasvavien tarpeiden tyydyttämiseen. Metsämaan kuplahalli-hanke Pohjois-Espoon Ponnen jalkapalloilijoiden edustaja esitti lämpimät kiitoksensa kaupungille ja Espoon virkamiehille Metsämaan kentälle tulevasta tekonurmesta. Yhteistyö ja kumppanuushankkeista hän esitti toiveena: nyt olisi tilaisuus parantaa nuorten palveluita. Tekonurmen päälle rakennettaisiin jalkapallohalli. Hanke toteutettaisiin yhteistyö- ja kumppanushankkeena eri toimijoiden kesken. Juniorikuplahalli kattaisi osan kenttää siten, että tilaa jäisi riittävästi esim. luistelijoiden ym. käyttöön. Tekonurmi ja kuplahalli palvelisivat alueen nuoria, alueen kouluja, urheiluseuroja ja lisäisivät merkittävästi alueen nuorten 2

3 harrastusmahdollisuuksia. Se olisi myös mm. nuorisotyön, ehkäisevän päihdetyön ja syrjäytymisen ehkäisyn kannalta tärkeä hanke. Kaupunginjohtaja kiitti omakotiyhdistyksiä ja urheiluseuroja hyvästä aktiivisesta työstä lasten ja nuorten hyväksi. Hän korosti myös liikunnan tärkeyttä lasten, nuorten ja koko väestön kannalta: tunti liikuntaa päivässä on parasta ehkäisevää sosiaali- ja terveystyötä. Toiseksi hän otti esiin ns. Espoon pallokenttäindeksin (kuinka monta kenttää meillä on per lapsi). Se on Uudenmaan heikoin. Ympäristökunnissa pallokenttäindeksi on paljon paremmalla tasolla kuin Espoossa. Espoossa ja myös Pohjois-Espoossa tätä tilannetta pitäisi saada korjattua. Ja kannatti palvelutarjonnan lisäämistä koko Espoossa ja myös Pohjois-Espoossa edellyttäen että hankkeet ovat taloudellisesti kestävällä pohjalla. Liikuntajohtaja sanoi, että keskustelua jatketaan. Asiassa on kaksi puolta: nyt tehdään aika hieno tekonurmi. Yhteistyö tässä tarkoittaa sitä, että kentän rakentamisen yhteydessä tehdään samalla perustukset kuplaa varten, noin puolen kentän osalle. Toinen asia on, että kaikki käyttäjät eivät kulje urheiluseurojen ym. mukana. Nyt jo olemattomat kenttätilat häviävät entisestään. Mitä tapahtuu luistinradalle? ja muille toiminnoille? Teemme yhteistyötä asukkaitten kanssa, saamme eri mielipiteitä eri puolilta. Dialogia tarvitaan ja sitä jatketaan. Vastaus 3: Vastaus 4: Kalajärven koulun rehtori kertoi, että Metsämaan kenttä on päivittäin Kalajärven koulun käytössä. Emme vastusta kuplahallihanketta sinällään, mutta haluaisimme osallistua tähän dialogiin. Ponnen edustaja kertoi, että hallihanke-yhtiö hoitaa rahoituksen. Koulujen liikuntapaikat ei heikkene. Dialogia käydään kaikkien osapuolien kanssa. Nuorisotoimen kanssa haluttaisiin lisätä yhteistyötä tässä hankkeessa. Uimahalli Pohjois-Espooseen kaivataan uimahallia. Lähimmät hallit ovat kaukana ja hankalien kulkuyhteyksien takana. Pohjois-Espoossakin vanhenevan väestön määrä kasvaa ja uimahallista olisi paljon enemmin iloa kuin nurmikentistä ja kuplahalleista. Liikuntahan on myös erittäin hyvä tapa pitää asukkaat kunnossa, jolloin terveyspalveluiden tarvekin vähenee. Nuorten syrjäytymisen estäminen ja nuorisotyöttömyys Nuorison joukossakin on väliinputoajien, työttömien ja syrjäytyneiden ryhmä, joka jää helposti huomioimatta. On arvioitu, että yksi syrjäytynyt nuori maksaa yhteiskunnalle miljoona euroa, jos hän ei pääse mukaan työelämään ja ryhdy veronmaksajaksi. Valtiolla on työvoimaorganisaatio, joka yrittää huolehtia työttömistä, mutta toiminta on käytännössä havaittu, varsinkin nuorison osalta, osin tehottomaksi. Voisiko Espoon kaupunki perustaa kuntatasolla elimen, joka ottaisi huolehtiakseen nuorien työnsaannista? Kaupungin sisällä voisi jopa julistaa kilpailun tai haasteen yrityksille nuorison työllistämiseksi ja vuosittain parhaat yritykset palkittaisiin. Espoolla on kuntatasolla varmasti parempi näkyvyys ja osaaminen valtioon verrattuna. Erittäin hyvä kysymys! Valtio on kansanedustajien toimesta, toki hyvää tarkoittaen, osin hankaloittanut kesäharjoittelijoiden palkkaamista. Pitäisi saada palautettua vanha hyvätapa, 3

4 että kaikki ne joilla on työhaluja, saisivat kesätyöpaikan ja polku työelämään saataisiin takaisin. Espoon kaupunki tulee näyttämään esimerkkiä ja palkkaamaan tuplamäärän kesäharjoittelijoita. Lisäksi haastetaan kaikki kumppanit ja yritykset tekemään samoin. Espoolla on käytössä "kesäseteleitä", joiden avulla tuetaan työnantajia, jotta ne voisivat palkata harjoittelijoita. Tämä on erittäin keskeinen kysymys koko valtakunnan tasolla; harjoittelupaikkoja luomalla saadaan nuoret mukaan työelämään alusta alkaen ja estetään syrjäytymistä erittäin tehokkaasti. Kaupunki aikoo hankintalain puitteissa edellyttämään yhteistyökumppaneilta esimerkiksi vastavalmistuneita. Tärkeintä on saada palautetuksi kunniaan asenne, että nuorille luodaan reittejä työelämään. Vastaus 3: Nuorisolakiin on kirjattu etsivä nuorisotyö, joka tarkoittaa sitä, että peruskoulun päättäneitä tarvittaessa avustetaan jatko-opiskelupaikan löytämisessä. Espoossa tämä toiminta on keskitetty Omniaan (koulutuskuntayhtymä, joka järjestää ammatillista koulutusta). Sivistystoimen strategiana on tarjota jatko-opiskelupaikka kaikille peruskoulun päättäville nuorille, mutta tietenkään ketään ei voida pakottaa opiskeluun. Yhteistyö Omnian kanssa toimii niin, että Espoo rahoittaa ja Omnia järjestää. Miten voidaan estää lasten ja nuorten väliinputoaminen? Koulupudokkaat johtaa syrjäytymiseen työttömyyteen yksinäisyyteen. Etsivä nuorisotyö pyrkii löytämään mahdolliset väliinputoajat ja ennaltaehkäistä putoamista. Kaikille peruskoulun päättäville pyritään löytämään jatkopaikka toisen asteen koulutuksesta tai sitten 10-luokalta. Sellaisia, peruskoulun päättäneitä, jotka eivät ole saaneet, päässeet tai halunneet jatko-opiskelupaikkaa eikä työpaikkaa on tarjolla jatkopaikka Omniassa, Omnian työpajoissa. Omniaan on keskitetty myös nuorisotyönohjaajat. Pohjois-Espoon oma imago Kehä 3:n sisäpuolinen Espoo rakentuu ikään kuin viiden aluekeskuksen varaan, josta eteläisimmät (Tapiola, Matinkylä-Olari, Espoonlahti) tulevat olemaan metron ja pohjoisimmat (Leppävaara, Espoon keskus) kaupunkiradan varressa. Niissä kaikissa on sama rakenne: keskelle kaupunkimainen keskus ja ympärillä pientalovaltainen alue. Palvelut sijoittuvat keskuksiin ja kullakin alueella asuu n asukasta, joka turvaa riittävän ostovoiman palveluille. Tällainen malli on hyvä sekä ekologisesti, taloudellisesti että sosiaalisesti ja antaa mahdollisuuden jatkaa Espoon kehitystä. Kehä 3:n pohjoispuolissa kehittämisessä tarvitaan hyvää ajattelua em. kysymysten osalta: kun Pohjois-Espooseen kaavoitetaan ja rakennetaan lisää niin miten pitää menetellä, jotta pystytään turvaamaan asukkaiden palvelut samalla, kun rakentaminen etenee. Miten rakennettavien tilojen käyttöaste saadaan pidettyä riittävän korkeina (Espoossa on aivan liikaa tiloja, jotka ovat vajaakäytöllä). Kaupungin kannalta tiloja pitäisi olla vähemmin ja niiden käyttöaste tulisi olla korkeampi. Tarvitaan hyviä ideoita miten saadaan lisättyä tilojen käyttöastetta, monipuolisuutta, omavalvontaa ja aktiivisuutta valvonnan järjestelyihin. Pohjois-Espoossa tuskin koskaan tulee olemaan asukasta ja sen mukaista palvelutarjontaa. Yhteisöllisyys on perusarvona todella korkealla Pohjois-Espoossa ja se on eräällä tavalla välttämättömyys, jotta saadaan aikaan asukkaille palveluita. 4

5 Yhteisöllisyys ja talkootoiminta on erittäin arvokasta. Yhteinen toiminta lisää yhteishenkeä ja yhteisvoimin aikaansaatuja asioita arvostetaan enemmin ja niistä pidetään parempaa huolta. Haaste: Voisiko Pohjois-Espoo saada tunnustuksen omana alueenaan muiden Espoon suur-alueiden joukossa? Alue-keskuksen ei tarvitse välttämättä olla keskimääräistä kuntaa suurempi, vaan Pohjois-Espoo nykyisen kokoisenakin kelpaisi hyvin sellaiseksi. Virkamiehet yleensä hoitavat Pohjois-Espoon asioita jonkun muun (suur) alueen osana; esimerkiksi viralliset tilaisuudet järjestetään yleensä Espoon keskuksessa ja ensi kesän lasten kesäleirit pohjoisespoolaisille järjestetään Viherlaaksossa. Pohjois-Espoolle tarvitaan alueena ikään kuin oma strategia, jo ihan ympäristön, ekologian ja kestävän kehityksen kannalta. Miten joukkoliikenne ja kaavoitus voidaan hyvällä tavalla järjestää. Jatkossakin myös ministerit tulee kiinnittämään huomiota rakennettuun ympäristöön ja kaupunkirakenteeseen. Kokonaisuus pitää ajatella oivallisesti, eikä vaan rakenneta sinne tänne, jonka jälkeen ollaan liemessä palveluiden ja liikenteen järjestämisen kanssa. Tarvitaan hyvää dialogia ja yhteistyötä. Kaupunkisuunnittelussa Pohjois-Espoo on jo omana alueenaan, mutta tilanne ei ole sama vielä kaikilla toimialueilla. Tähän suuntaa kuitenkin olaan kokoajan menossa. Hyvin tärkeää on lisätä alueen tunnettuutta virka- ja luottamusmiesten keskuudessa. Jos aluetta ei tunneta, on ikään kuin helpompi jättää se huomiotta. Vaikka Pohjois-Espoossa ei päästä asukkaaseen, silti sen kehittämiseen on tullut lisää resursseja ja suunniteluun on hyväksytty lähtökohdaksi, että aluetta ei voi verrata muuhun Espooseen vaan ratkaisuja usein käsitellään erityiskysymyksinä. Kaupunginjohtaja haastaa aktiiviset pohjoisespoolaiset miettimään, miten aluetta tulisi kehittää ja miten tällaisella vähän erilaisella alueella päästään ekotehokkuuteen ja nolla päästöihin, mutta pytystään kuitenkin palvelut ja liikenne järjestämään järkevällä tavalla. Talkoot Pohjois-Espoon lähihistoriasta löytyy useita esimerkkejä talkootoiminnan avulla toteutetuista hankkeista: Odilammen lentopallokenttä, johon kaupunki toimitti materiaalin, tennishalli Korpilammella, jonka pohjat ovat edelleen olemassa, musiikkikoulu/yhdistys, jne. Kysymys 1: Mitä käytännön esimerkkejä on asukkaiden oma-aloitteisuudesta ja yhteistyöstä kaupungin eri organisaatioiden kanssa? Kysymys 2: Onko tällaista toimintaa tarkoitus lisätä? Kaupunki hoitaisi suunnittelun ja toimittaisi materiaalin ja asukkaat tekisivät itse työn. Tämä juuri sellaista toimintaa, jota pitäisi saada aikaan entistä enemmin. Kaupungin näkökulmasta se tuo mukaan yhteisöllisyyttä ja se on lisäksi erittäin kustannustehokasta, kun saadaan asukkaiden työpanos käyttöön. Tällaisissa asioissa on vielä kaupungin puolella vielä parantamisen varaa. Kaupungin tehtävänä on luoda edellytyksiä; sisältö ja työpanos tulee aktiivilta asukkailta. Jos ilmenee, että tällainen yhteistyö ei käytännössä toimi niin silloin kannattaa lähettää kaupunginjohtajalle viestiä! 5

6 Juvanpuiston lastentalo Juvanpuiston lastentalon neuvolan lakkauttaminen, eli neuvolatoiminta siirretään Kalajärvelle. Korvikkeena on ehdotettu palvelulinjaa Pohjois-Espooseen. Mitä tämä toiminta säästää? Samantyyppiset huolet on tullut esiin myös muualla Espoossa, kun palveluja on keskitetty. Keskittämissuunnitelmissa on lähdetty siitä, että ihmiset pystyvät liikkumaan, tietyt lähipalvelut olisi säilytettävä. Kun työntekijöitä on riittävä määrä ja tila on, niin, jos tarve alueella on suuri pitää palveluja olla tarjolla. Palveluverkkosuunnitelmassa kiinnitettiin huomiota siihen, että hiilijalanjälki pienenee. Olisi hyvä, jos valtuusto kävisi läpi, miten on käynyt. Onko hiilijalanjälki kasvanut näiden keskittämisten jälkeen. Kommentti 1: Lastentalo on uusi. Sitä ei voi käyttää muuhun tarkoitukseen. Miten ensin rakennetaan uusi ja muutaman vuoden päästä se jätetään käyttämättä tai sitten puretaan. Taloudellisuutta suunnitteluun ja kehittämiseen tarvitaan. Kommentti 2: Tieto on dialogin pohjana. Tiedetäänkö mitä palvelu maksaa todella. Tarvitaan julkista laskentatointa ja tilastoja, jotta päästään oikeaan dialogiaan ja saadaan tieto päätöksenteon perusteeksi. Toimenpidelupaus: Selvitetään Juvanpuiston lastentalon neuvolan todelliset kustannukset ja Kalajärvelle siirron kustannukset ja siirrosta tuleva säästö. Hiirisuon asukaspuisto Hiirisuon asukaspuiston rakentaminen aloitetaan milloin? Päivähoitopaikkoja tarvittiin kiireesti lisää. Vuoden 2010 budjetissa suunniteltu Nepperinportin päiväkoti, sitten Antinmäen päiväkoti veivät rahoituksen. Nyt on täysin auki milloin Hiirisuon asukaspuisto toteutettaisiin. Olen erittäin pahoillani, että Hiirisuon asukaspuiston rakentaminen on siirtynyt ja jäänyt pois suunnitelmista. Mutta ymmärrän, että on keskitettävä määrärahat lakisääteisiin palveluihin, kun rahat eivät riitä. Kalajärven laboratoriopalvelut Lautakunta teki päätöksen, että laboratoriotoiminnot aloitetaan Kalajärvellä mitä tämä käytännössä tarkoittaa? Sosiaali- ja terveyslautakunnan puheenjohtaja kertoi, että tavoitteena on, että väestön tarvitsemat laboratoriopalvelut saadaan takaisin kaikille terveysasemille, lukuun ottamatta erityisnäytteitä, jotka vaativat näytteenoton esim. Jorvissa. Kalajärvellä on nyt ollut laboratoriopalveluja ns. kestolähetys potilaille. Palvelujen uudelleen aloittamisen pilottina toimii Matinkylä. Siellä aloitettiin huhtikuussa 2011 laboratoriopalvelut nettiajanvarauksella ja jos nettiä ei ole, niin ajanvarauksen voi tehdä puhelimella tai käymällä paikan päällä. Matinkylä on pilottina ja sieltä saatavien kokemuksien perusteella toimintaa laajennetaan. Matinkylästä saadaan tietoja toukokuun alussa, miten toiminta on lähtenyt käyntiin. Joten jo heti sen jälkeen 6

7 voidaan ryhtyä jatkotoimiin. Mutta mm. kesäsulut on tiedossa, joten toiminnan aloittaminen menee todennäköisesti syksyyn. Postipalvelut postinumero alueella Olemmeko me vantaalaisia? Postinumeron 92 posti sijaitsee Askistossa Vantaalla. Julkisilla kulkuneuvoilla sinne on lähes toivotonta yrittää päästä. Kommentti: Vanhakartanon omakotiyhdistys on neuvotellut asiasta postin kanssa. Postin näkökulma oli, että Juvanmalmin postissa olisi pitänyt päivittäin käydä vähintään noin 200 asiakasta, että se olisi ollut kannattava. Siksi siirryttiin asiamiespostiin ja sopivin oli Askiston päivittäistavarakauppa. Mikäli paloasemaa vastapäätä tulee uusi kauppa, niin siihen pitäisi yrittää saada myös asiamiesposti. Julkinen liikenne ja liikenneyhteydet Kysymys 1: 1950-luvulla täältä pääsi suoraan bussilla Helsinkiin keskustaan. Nyt pääsee vain Leppävaaraan, josta pitää vaihtaa junaan. On todella vaikea liikkua julkisilla kulkuvälineillä. Kysymys 2: Lapset käyvät Lahnuksen koulua. Bussi kiertää alueen siten, että he joutuvat istumaan bussissa mennen tullen 45 min., vaikka matka omalla autolla kestää vain 5 minuuttia (matka on 5 km)? Helsingin seudun liikenne järjestää bussilinjat. Espoossa heillä on kaksi vyöhykettä: Länsiväylän vyöhyke ja Turunväylän vyöhyke, eikä muuta. Alueille, joiden asukasluku ei kasva, on vaikea saada parannuksia. Yritetään neuvotella ja miettiä uusia linjoja ja linjaratkaisuja. 7

LAPINJÄRVI IHMISLÄHTÖINEN KUNTA KUNTALAISKYSELY 2016

LAPINJÄRVI IHMISLÄHTÖINEN KUNTA KUNTALAISKYSELY 2016 LAPINJÄRVI IHMISLÄHTÖINEN KUNTA KUNTALAISKYSELY 2016 Kyselyyn vastasi kaikkiaan 149 ihmistä, joista 31 olivat ruotsinkielisiä ja 118 suomenkielisiä Kaikki ihmiset eivät vastanneet kaikkiin kysymyksiin

Lisätiedot

NUORISOTAKUU ON NUOREN PUOLELLA!

NUORISOTAKUU ON NUOREN PUOLELLA! NUORISOTAKUU ON NUOREN PUOLELLA! Sisällys Mikä nuorisotakuu? Miksi nuorisotakuu? Nuorisotakuun tavoitteet ja viestit Ketkä toteuttavat nuorisotakuuta? Nuorisotakuun tuloksia Nuorisotakuun kehittämistarpeita

Lisätiedot

Taustatilaisuus nuorisotakuusta. Varatoimitusjohtaja Tuula Haatainen 3.4.2013

Taustatilaisuus nuorisotakuusta. Varatoimitusjohtaja Tuula Haatainen 3.4.2013 Taustatilaisuus nuorisotakuusta Varatoimitusjohtaja Tuula Haatainen 3.4.2013 Nuorisotakuu on tapa toimia uudella tavalla Nuorisotakuu ei ole laki vaan tapa toimia saumattomassa yhteistyössä Toteutus nykyjärjestelmää

Lisätiedot

Lähivoimalaprojekti. Asukaskysely raportti Multisilta -Peltolammi

Lähivoimalaprojekti. Asukaskysely raportti Multisilta -Peltolammi Lähivoimalaprojekti Asukaskysely raportti Multisilta -Peltolammi Tutkimuksen tarkoitus ja tavoitteet Tampereen kaupungin Lähivoimala-projekti järjesti keväällä 2015 asukaskyselyn Multisillan, Peltolammin

Lisätiedot

Lähivoimalaprojekti. Asukaskysely raportti

Lähivoimalaprojekti. Asukaskysely raportti Lähivoimalaprojekti Asukaskysely raportti Tutkimuksen tarkoitus ja tavoitteet Tampereen kaupungin Lähivoimala-projekti järjesti keväällä 2015 asukaskyselyn Multisillan, Peltolammin ja Härmälän asuinalueilla.

Lisätiedot

Sivistystoimen peruspalvelut turvataan. Sivistystoimen johtaja Aulis Pitkälä

Sivistystoimen peruspalvelut turvataan. Sivistystoimen johtaja Aulis Pitkälä Sivistystoimen peruspalvelut turvataan Sivistystoimen johtaja Aulis Pitkälä 21.9.2011 Espoon sivistystoimen strategiakartta 2012 Elinvoimainen ja kilpailukykyinen kaupunki Otaniemi - Keilaniemi - Tapiola

Lisätiedot

Pikatreffit. Pikatreffien kuvaus

Pikatreffit. Pikatreffien kuvaus 1 (9) Pikatreffit Materiaalipaketti sisältää: - mainoskirjepohjat opiskelijoille ja työnantajille - ohjeet opiskelijoille ja työnantajille - matchmaking-viestipohjat treffien jälkeen lähetettäväksi - treffikorttipohjat

Lisätiedot

Nuorisotakuu on yksi hallituksen kärkihankkeista

Nuorisotakuu on yksi hallituksen kärkihankkeista Nuorisotakuu on yksi hallituksen kärkihankkeista Nuorisotakuu on kirjattu pääministeri Jyrki Kataisen hallituksen ohjelmaan. Sillä tavoitellaan nuorten työllisyyden edistämistä ja syrjäytymisen ehkäisyä.

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 145. 145 Suomenkielisten lukioiden aloituspaikkamäärien hyväksyminen lukuvuodeksi 2016-2017

Espoon kaupunki Pöytäkirja 145. 145 Suomenkielisten lukioiden aloituspaikkamäärien hyväksyminen lukuvuodeksi 2016-2017 23.09.2015 Sivu 1 / 1 4015/12.01.00/2015 145 Suomenkielisten lukioiden aloituspaikkamäärien hyväksyminen lukuvuodeksi 2016-2017 Valmistelijat / lisätiedot: Tapio Erma, puh. 046 877 3216 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset

Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset Hyväksytty kaupunginhallituksessa 18.12.2006 Helinä Mäenpää viestintäpäällikkö Jyväskylän kaupungin viestinnän tavoite Viestintä tukee tasapuolista tiedonsaantia,

Lisätiedot

Vaasan alkukartoitustilaisuus 28.10.2009

Vaasan alkukartoitustilaisuus 28.10.2009 Vaasan alkukartoitustilaisuus 28.10.2009 Vaasan alkutilaisuudessa oli paikalla yhteensä 23 henkeä, pääosin nuoriso osaston omia työntekijöitä. Koko osaston kokoon nähden osaanotto oli erittäin kiitettävää

Lisätiedot

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Sukupuoli ja ikä Haastattelin Kirjasto 10:ssä 14 henkilöä, joista seitsemän oli naisia (iät 24, 25, 36, 36, 50,

Lisätiedot

O H J A U S H E N K I L Ö S T Ö L L E klo Omnia Sampola rehtori Maija Aaltola

O H J A U S H E N K I L Ö S T Ö L L E klo Omnia Sampola rehtori Maija Aaltola O M N I A N I N F O O H J A U S H E N K I L Ö S T Ö L L E 23.9.2016 klo 11.30-15.00 Omnia Sampola rehtori Maija Aaltola OHJELMA Uudistuva Omnia, yksi oppilaitos Opiskelijatilanne syksyllä 2016 Ammatilliset

Lisätiedot

Nuorisotakuu. Timo Mulari timo.mulari@alli.fi

Nuorisotakuu. Timo Mulari timo.mulari@alli.fi Monialaisten yhteistyöverkostojen kehittämishanke Suomen nuorisoyhteistyö Allianssi ry Hyvinkään kaupunki Lohjan kaupunki Porvoon kaupunki Nuorisotutkimusseura ry Nuorisotakuu Timo Mulari timo.mulari@alli.fi

Lisätiedot

KERA Tulevaisuuspyörä

KERA Tulevaisuuspyörä KERA Tulevaisuuspyörä Työpaja 11.6.2013 Valtuustotalo Kimmo Rönkä Movense Oy TYÖPAJA: TULEVAISUUSPYÖRÄ ryhmien teemat 1. Houkutteleva korttelikaupunki ja käveltävä ympäristö (kirjurit: Ritva Helminen-Halkola,

Lisätiedot

Avoimien yliopistoopintojen

Avoimien yliopistoopintojen www.helsinki.fi/avoin Avoimien yliopistoopintojen kysyntä Koulutustarveselvitys pääkaupunkiseudulla 2011 Koulutustarveselvitys pääkaupunkiseudulla hankkeen lähtökohta ja tausta avointen yliopisto-opintojen

Lisätiedot

Toimitilainvestoinnit

Toimitilainvestoinnit Toimitilainvestoinnit 1000 2 Vuoden talousn ja taloussuunnitelman investointiosa 7192 UUDISRAKENTAMINEN Me 484 336 68 696 49 762 71 547 44 948 55 946 55 308 138 129 0 0 0 Nettoinvestoinnit 484 336 68 696

Lisätiedot

Kuntien, oppilaitosten ja työpajojen merkitys nuorisotakuun toteuttamisessa

Kuntien, oppilaitosten ja työpajojen merkitys nuorisotakuun toteuttamisessa Kuntien, oppilaitosten ja työpajojen merkitys nuorisotakuun toteuttamisessa Seinäjoki, 13.3.2013 Nuorisotakuun taustoja Perusasteen varassa olevat nuoret Työttömät alle 30-vuotiaat nuoret Työn ja koulutuksen

Lisätiedot

KANSALAISOPISTON YLLÄPITÄMISLUPAA KOSKEVA HAKEMUS

KANSALAISOPISTON YLLÄPITÄMISLUPAA KOSKEVA HAKEMUS OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ PL 29 00023 VALTIONEUVOSTO KANSALAISOPISTON YLLÄPITÄMISLUPAA KOSKEVA HAKEMUS HUOM: Hakemus koskee vain vapaan sivistystyön laissa tarkoitettua koulutusta. Ilmoitetaan vain

Lisätiedot

Lapin nuorten mahdollisuudet kuntapäättäjien näkökulmasta. Rovaniemen kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Rovaniemi

Lapin nuorten mahdollisuudet kuntapäättäjien näkökulmasta. Rovaniemen kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Rovaniemi Lapin nuorten mahdollisuudet kuntapäättäjien näkökulmasta Rovaniemen kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Rovaniemi 18.9.2012 Nuorisopolitiikan kehittäminen Iso yhteinen ponnistus Kuntien rooli paikallisyhteisön

Lisätiedot

Kysely 2013. Kyselyn vastausprosentti oli nyt 26 vastaava luku 2010 oli 33 ja vuonna 2008 se oli 43 %.

Kysely 2013. Kyselyn vastausprosentti oli nyt 26 vastaava luku 2010 oli 33 ja vuonna 2008 se oli 43 %. Kysely 13 Kyselyn vastausprosentti oli nyt 26 vastaava luku 1 oli 33 ja vuonna 8 se oli 43 %. 1. Roolini jokin muu rooli 2 kunnan tai kuntayhtymän työntekijä 26 kunnan luottamushenkilö 16 1. Roolini yrityksen

Lisätiedot

Uusi liikuntalaki ja sen merkitys vantaalaiseen liikuntaan

Uusi liikuntalaki ja sen merkitys vantaalaiseen liikuntaan Uusi liikuntalaki ja sen merkitys vantaalaiseen liikuntaan Vantaan Liikuntayhdistys ry juhlaseminaari 21.10.2014 ylitarkastaja Sari Virta Lähtökohdat Yhteiskunnan muutos: kansalaisten vähentynyt päivittäinen

Lisätiedot

Ryhmätoiminnan menetelmäopas Aikuissosiaalityön päivä 21.5.2013. Minna Latonen Hilla-Maaria Sipilä

Ryhmätoiminnan menetelmäopas Aikuissosiaalityön päivä 21.5.2013. Minna Latonen Hilla-Maaria Sipilä Ryhmätoiminnan menetelmäopas Aikuissosiaalityön päivä 21.5.2013 Minna Latonen Hilla-Maaria Sipilä Nuorten Kipinä -kehittämisryhmä Tausta Hankkeiden (Ester, Koppi, sähköinen asiointi) yhteiset tavoitteet

Lisätiedot

Päivähoidon kyselyn yhteenveto

Päivähoidon kyselyn yhteenveto Päivähoidon kyselyn yhteenveto Olen sosionomi-opiskelija Anna-Maija Ruusujoki ja opiskelen Diakonia-ammattikorkeakoulussa viimeistä vuotta. Toimin päivähoidon hallinnon työharjoittelussa Kuunarin päiväkodissa.

Lisätiedot

Miksi lähtisin vaihtoon? Miksi en lähtisi vaihtoon?

Miksi lähtisin vaihtoon? Miksi en lähtisi vaihtoon? Miksi en lähtisi vaihtoon? Kysely Bastian Fähnrich Kansainvälisyys- ja kulttuurisihteeri 2008: N = 35 opiskelijaa (Oulainen) 2007: N = 66 opiskelijaa (Oulainen) + 29 (Oulu) yhteensä = 95 - uusia kokemuksia

Lisätiedot

KAAVASELOSTUS. Asemakaava Vierumäen Laviassuon ja Vuolenkoskentien väliselle alueelle

KAAVASELOSTUS. Asemakaava Vierumäen Laviassuon ja Vuolenkoskentien väliselle alueelle KAAVASELOSTUS Asemakaava Vierumäen Laviassuon ja Vuolenkoskentien väliselle alueelle LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Tekniikan laitos Ympäristöteknologian koulutusohjelma Miljöösuunnittelun suuntautumisvaihtoehto

Lisätiedot

Konttorirotasta oman työn tuunaajaksi

Konttorirotasta oman työn tuunaajaksi Konttorirotasta oman työn tuunaajaksi Osa 1: Kuinka valmiita me olemme? Tutkimuksen perustiedot Tutkimukseen on haastateltu 1000 suomalaista Kohderyhmänä olivat 18-64 -vuotiaat pois lukien eläkeläiset

Lisätiedot

NUORISSA ON TULEVAISUUS!

NUORISSA ON TULEVAISUUS! NUORISSA ON TULEVAISUUS! TERVETULOA! 1 HUKASSA Keitä ovat syrjäytyneet nuoret? - Pekka Myrskylä, EVA-analyysi Syrjäytyneitä 15-29-vuotiaita nuoria oli vuonna 2010 yhteensä noin 51 300. Syrjäytymisen ytimessä

Lisätiedot

Asumisen tukeminen nuorisotakuun toteutumisen mahdollisuutena. Tuomas Nurmela Puheenjohtaja Nuorisoasuntoliitto

Asumisen tukeminen nuorisotakuun toteutumisen mahdollisuutena. Tuomas Nurmela Puheenjohtaja Nuorisoasuntoliitto Asumisen tukeminen nuorisotakuun toteutumisen mahdollisuutena Tuomas Nurmela Puheenjohtaja Nuorisoasuntoliitto Miksi nuorisotakuuta tarvitaan? Vuosittain noin 3 5 % ikäluokasta ei jatka toisen asteen opetukseen

Lisätiedot

Inno-Vointi. Johtamisella innovaatioita ja hyvinvointia Vantaan kaupungin varhaiskasvatuksessa. Inno-Vointi 3.10.2012

Inno-Vointi. Johtamisella innovaatioita ja hyvinvointia Vantaan kaupungin varhaiskasvatuksessa. Inno-Vointi 3.10.2012 Johtamisella innovaatioita ja hyvinvointia Vantaan kaupungin varhaiskasvatuksessa 1 -tutkimushanke: Hyviä käytäntöjä innovaatiojohtamiseen julkisella palvelusektorilla Miten palveluja voidaan kehittää

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelusuunnitelma

Ikäihmisten palvelusuunnitelma Kirjasto- ja kulttuuripalvelut Ikäihmisten palvelusuunnitelma 2016-2018 Kuva Sirkku Petäjä www.nurmijarvi.fi Palveluja ikäihmisille Kirjasto- ja kulttuuripalvelut laati ensimmäisen ikäihmisten palvelusuunnitelman

Lisätiedot

Konttorirotasta oman työn tuunaajaksi

Konttorirotasta oman työn tuunaajaksi Konttorirotasta oman työn tuunaajaksi Osa 1: Kuinka valmiita me olemme? Tutkimuksen perustiedot Tutkimukseen on haastateltu 1000 suomalaista Kohderyhmänä olivat 18-64 -vuotiaat pois lukien eläkeläiset

Lisätiedot

Hoivakodin kannustinmalli Kaupunginjohtajan innovaatiokilpailun vuoden 2014 potentiaalinen innovaatio. 17.2.2015/Mona Hägglund

Hoivakodin kannustinmalli Kaupunginjohtajan innovaatiokilpailun vuoden 2014 potentiaalinen innovaatio. 17.2.2015/Mona Hägglund Hoivakodin kannustinmalli Kaupunginjohtajan innovaatiokilpailun vuoden 2014 potentiaalinen innovaatio 17.2.2015/Mona Hägglund Vanhusten palvelujen ympärivuorokautisten asumispalvelujen kilpailutus 2014

Lisätiedot

Apip henkilöstö on mukana päivähoidon ja koulun työhyvinvointiohjelmassa osallistuen sen tarjoamiin palveluihin.

Apip henkilöstö on mukana päivähoidon ja koulun työhyvinvointiohjelmassa osallistuen sen tarjoamiin palveluihin. KH 29.1.2013 LIITE Paltamon perusopetuksen aamu ja iltapäivätoiminnan laatukäsikirja 1 Johtaminen Perusopetuksen aamu ja iltapäivätoiminnan koordinoinnista, arvioinnista ja valvonnasta vastaa Paltamon

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 149. 149 Tapiolan koulun opetuksen järjestäminen syksystä 2013 alkaen (palautettu osittain 14.5.2013)

Espoon kaupunki Pöytäkirja 149. 149 Tapiolan koulun opetuksen järjestäminen syksystä 2013 alkaen (palautettu osittain 14.5.2013) 12.06.2013 Sivu 1 / 1 2299/12.01.01/2013 149 Tapiolan koulun opetuksen järjestäminen syksystä 2013 alkaen (palautettu osittain 14.5.2013) Valmistelijat / lisätiedot: Juha Nurmi, puh. (09) 816 52033 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

SUOKI TOIMINTA PASSI

SUOKI TOIMINTA PASSI I K O SU M I TO A T IN A P I SS nimi: Näitä taitoja, joita harjoittelet tässä passissa, sinä tarvitset: A Työharjoittelussa B Vapaa-aikana C Koulussa Nämä taidot kehittyvät, kun teet tehtävät huolellisesti:

Lisätiedot

Ohjattua liikuntaa Espoossa

Ohjattua liikuntaa Espoossa Ohjattua liikuntaa Espoossa Kuinka paljon liikuntaa on tarpeeksi? Liikunnan hoitosuositukset diabeetikolle Miten liikunta vaikuttaa? Liikunta lisää elimistön insuliiniherkkyyttä, pienentää suurentunutta

Lisätiedot

LUC Service Desk. Käyttöönottoprojektin taustat ja kokemukset Sakari Tarvainen

LUC Service Desk. Käyttöönottoprojektin taustat ja kokemukset Sakari Tarvainen LUC Service Desk Käyttöönottoprojektin taustat ja kokemukset Sakari Tarvainen Taustaa IT-palvelut ovat osa konsernin tukipalvelukeskusta IT-henkilöstöä noin 70 IT-palveluja tarjotaan seuraaville asiakkaille

Lisätiedot

KULTTUURILAUTAKUNTA 74

KULTTUURILAUTAKUNTA 74 KULTTUURILAUTAKUNTA 74 Palvelu: Kulttuuriosasto/Kulttuuripalvelut Vastuuhenkilö: Hilkka Heikkinen TA 13/TA 14 TP 12/TA 14 Kulttuuritalot/-keskukset, käynnit 13 013 8 312 29 100 210 000 86,1 % 96,0 % /

Lisätiedot

TOIMINNALLISET TAVOITTEET 2014

TOIMINNALLISET TAVOITTEET 2014 TOIMINNALLISET TAVOITTEET 2014 Hallintokunta Sitovuustaso Kustannuspaikka Vapaa-aikalautakunta Liikunta ja urheilu 434, 437, 445 ja 465 Järjestetään monipuolisia liikuntamuotoja eri-ikäisille kuntalaisille.

Lisätiedot

Senioribarometri 2006. SEINÄJOEN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS / HJ www.seinajoki.fi

Senioribarometri 2006. SEINÄJOEN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS / HJ www.seinajoki.fi Senioribarometri 2006 Senioribarometrin tarkoitus Päätimme heti pilotoida myös Senioribarometrin, sillä vanhemman väestön tarpeet ja toiveet ovat meille tärkeitä sekä toiminnallisesti että taloudellisesti.

Lisätiedot

Teknisen ja ympäristötoimen talousarvio Teknisen toimen johtaja Olavi Louko

Teknisen ja ympäristötoimen talousarvio Teknisen toimen johtaja Olavi Louko Teknisen ja ympäristötoimen talousarvio 2015 Teknisen toimen johtaja Olavi Louko 30.10.2014 Teknisen ja ympäristötoimen painopisteet 2015 Länsimetron ja sen jatkeen rakentaminen Tapiolan, Matinkylän ja

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTASTRATEGIA 2014 2020. Nurmijärvi elinvoimaa ja elämisen tilaa.

NURMIJÄRVEN KUNTASTRATEGIA 2014 2020. Nurmijärvi elinvoimaa ja elämisen tilaa. NURMIJÄRVEN KUNTASTRATEGIA 2014 2020 Nurmijärvi elinvoimaa ja elämisen tilaa. Vuonna 2020 Nurmijärvi on elinvoimainen ja kehittyvä kunta. Kunnan taloutta hoidetaan pitkäjänteisesti. Kunnalliset päättäjät

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SEKÄ KERHOTOIMINNAN AJANKOHTAISPÄIVÄ 23.4.2014 VARKAUS T E R V E T U L O A! Riitta Rajala, Opetushallitus

PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SEKÄ KERHOTOIMINNAN AJANKOHTAISPÄIVÄ 23.4.2014 VARKAUS T E R V E T U L O A! Riitta Rajala, Opetushallitus PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SEKÄ KERHOTOIMINNAN AJANKOHTAISPÄIVÄ 23.4.2014 VARKAUS T E R V E T U L O A! Ajankohtaistilanne perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta ja koulun kerhotoiminta

Lisätiedot

Nurmijärven kuntastrategia 2014 2020. Asukastyöpaja II: palvelut ja osallisuus Nurmijärvellä. Valtuustosali 5.2.2014

Nurmijärven kuntastrategia 2014 2020. Asukastyöpaja II: palvelut ja osallisuus Nurmijärvellä. Valtuustosali 5.2.2014 Nurmijärven kuntastrategia 2014 2020 Asukastyöpaja II: palvelut ja osallisuus Nurmijärvellä Valtuustosali 5.2.2014 Vaihe 1A. Osallistujia pyydettiin kertomaan, millaiset olisivat Nurmijärven hyvät lasten

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN TOIMALAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 4. päivänä maaliskuuta 2013 hyväksymä. Voimassa 5.3.2013 alkaen.

VANTAAN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN TOIMALAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 4. päivänä maaliskuuta 2013 hyväksymä. Voimassa 5.3.2013 alkaen. VANTAAN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN TOIMALAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 4. päivänä maaliskuuta 2013 hyväksymä. Voimassa 5.3.2013 alkaen. I luku Tehtäväalue 1 Tehtäväalue Sivistystoimen toimialan tehtävänä

Lisätiedot

ITU-hanke Vaatimusmäärittely

ITU-hanke Vaatimusmäärittely ITU-hanke Vaatimusmäärittely Tarja Siira, Risto Kalliorinne, Päivi Vuokila-Oikkonen ja Anne Määttä 12/19/2016 ITU-hankkeen vaatimusmäärittely 1. Yleiskuvaus: kehitettävä alue ja kohderyhmän lähtötilanne

Lisätiedot

Koulujen kerhotoiminnan esiselvitys 2010

Koulujen kerhotoiminnan esiselvitys 2010 Koulujen kerhotoiminnan esiselvitys 2010 Sisällysluettelo Kaverin Kanssa Kalaan sivu 1. Tausta 3 2. Kerhojen perustaminen 3 3. Pilottikerhot 4 3.1 Kerhonohjaajat 5 3.2 Rahoitus 5 4. Huomioitavia asioita

Lisätiedot

MARIANKADUN KUMPPANUUSTALON TIEDOTE Numero 2 / 2015 (16.4.2015)

MARIANKADUN KUMPPANUUSTALON TIEDOTE Numero 2 / 2015 (16.4.2015) MARIANKADUN KUMPPANUUSTALON TIEDOTE Numero 2 / 2015 (16.4.2015) Valmisteluryhmän terveiset Kumppanuustalon suunnittelu ja valmistelu etenee 1. Kulmassa toteutettiin suunnitteluilta 10.2.2015. Tilaisuudessa

Lisätiedot

Julkisen ja yksityisen yhteistyö maankäytössä. Rakennuttajan kokemuksia

Julkisen ja yksityisen yhteistyö maankäytössä. Rakennuttajan kokemuksia Julkisen ja yksityisen yhteistyö maankäytössä Rakennuttajan kokemuksia ASUNTOSÄÄTIÖ - Perustettiin vuonna 1951 rakennuttamaan Tapiola Perustajajärjestöt Väestöliitto Mannerheimin Lastensuojeluliitto SAK

Lisätiedot

201 vastausta. Tiivistelmä. Sukupuoli. Ikä. 1) Käytän Nuorisotiloja. Tyttö % Poika %

201 vastausta. Tiivistelmä. Sukupuoli. Ikä. 1) Käytän Nuorisotiloja. Tyttö % Poika % 201 vastausta Tiivistelmä Sukupuoli Tyttö 100 50 % Poika 101 50 % Ikä 6lk 23 11 % 7lk 38 19 % 8lk 44 22 % 9lk 52 26 % Lukio/ammattikoulu 36 18 % Olen vanhempi kuin edelliset vastausvaihtoehdot 8 4 % 1)

Lisätiedot

Hyvinvoinnin puolesta. Toiminnan suojelija: Tasavallan presidentti Sauli Niinistö

Hyvinvoinnin puolesta. Toiminnan suojelija: Tasavallan presidentti Sauli Niinistö Hyvinvoinnin puolesta Toiminnan suojelija: Tasavallan presidentti Sauli Niinistö Johtava lasten liikuttaja Missio Edistää lasten sekä nuorten terveyttä ja sosiaalista hyvinvointia liikunnan avulla Yli

Lisätiedot

MINIPILOTTI HANKE KAVERI LIIKUTTAA

MINIPILOTTI HANKE KAVERI LIIKUTTAA MINIPILOTTI HANKE KAVERI LIIKUTTAA Vuorentaan koulun vanhempainyhdistys toteutti yhteistyössä Vuorentaan koulun, Lasten Liikunnan Tuen sekä liikunta-alan toimijoiden kanssa Kaveri liikuttaa hankkeen. Hämeenlinnan

Lisätiedot

Suur-Espoonlahden Asukasfoorumin valmisteluryhmä

Suur-Espoonlahden Asukasfoorumin valmisteluryhmä Suur-Espoonlahden Asukasfoorumin valmisteluryhmä Asukastilaisuuden Raportti Aihe: "Länsimetron liityntäliikenne Suur-Espoonlahden alueella Aika: 18 Maaliskuuta 2014 klo 18 20.30 Paikka: Soukan palvelutalo

Lisätiedot

Etsivä ja ehkäisevä nuorisotyö

Etsivä ja ehkäisevä nuorisotyö Etsivä ja ehkäisevä nuorisotyö Nuorisotoimen monet mahdollisuudet Johtaja Georg Henrik Wrede 1 Nuorisotyön mahdollisuudet - nuorelle Nuorisotyö on harrastamista ja omaa tekemistä lukuisissa järjestöissä.

Lisätiedot

Alle 30-vuotiaat nuoret Suomessa

Alle 30-vuotiaat nuoret Suomessa Alle 30-vuotiaat nuoret Suomessa 55 000 työttömänä Nuorten syrjäytymisen kustannukset yhteiskunnalle 300 miljoonaa euroa vuositasolla. Heistä 40 000 työn ja koulutuksen ulkopuolella 110 000 pelkän peruskoulun

Lisätiedot

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset ESPOON NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2017 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin ja päätäntävaltaa nuorisovaltuustossa käyttävät valitut nuorisovaltuutetut.

Lisätiedot

ALPHA-PROJEKTI Instruments for Assessing Levels of Physical Activity and fitness

ALPHA-PROJEKTI Instruments for Assessing Levels of Physical Activity and fitness ALPHA-PROJEKTI Instruments for Assessing Levels of Physical Activity and fitness Lähiympäristö ja siinä liikkuminen (pitkä kyselylomake) Tässä lomakkeessa kysytään käsityksiänne asuntonne lähiympäristöstä

Lisätiedot

OPINTOKYSELY 2014. Tämä on Inkubion vuoden 2014 opintokysely

OPINTOKYSELY 2014. Tämä on Inkubion vuoden 2014 opintokysely OPINTOKYSELY 2014 Tämä on Inkubion vuoden 2014 opintokysely Inkubio on saanut ensimmäiset uuden kandidaattiohjelman mukaiset opiskelijat fuksien myötä ja korkeakoulun päässä sorvataan paraikaa maisteriuudistusta.

Lisätiedot

Ryhmä 2: Tosipudokkaat Ryhmän vetäjä: Arto Auruksenaho, vastaava palveluohjaaja, Omnia

Ryhmä 2: Tosipudokkaat Ryhmän vetäjä: Arto Auruksenaho, vastaava palveluohjaaja, Omnia Ryhmä 2: Tosipudokkaat Ryhmän vetäjä: Arto Auruksenaho, vastaava palveluohjaaja, Omnia Tausta: Omassa ryhmässäni on opiskelijoita, joita on todella vaikea saada kouluun, töihin, työssäoppimaan tai ylipäärään

Lisätiedot

Vantaan keskustojen kehittäminen

Vantaan keskustojen kehittäminen Vantaan keskustojen kehittäminen Asukastilaisuus Myyrmäen yritystilaisuus 2.11.2016 Kilterin 17.11.2016 koulu Anne Olkkola Lea Varpanen, kehittämispäällikkö Kansainvälinen Vantaa, maailma lähellä 6.8.2015

Lisätiedot

Nuorten Yhteiskuntatakuu ja tiimiyrittäjyyden vahvuudet

Nuorten Yhteiskuntatakuu ja tiimiyrittäjyyden vahvuudet Nuorten Yhteiskuntatakuu ja tiimiyrittäjyyden vahvuudet Työministerin erityisavustaja, VTT Pilvi Torsti Osuuskuntayrittäjyys uusia liiketoimintamalleja seminaari 13.11.2012 Yhteiskuntatakuun taustoja 110

Lisätiedot

Tässä keskitymme palveluiden kehittämiseen ja niistä viestimiseen jotta osaaminen olisi nähtävissä tuotteena. Aluksi jako neljään.

Tässä keskitymme palveluiden kehittämiseen ja niistä viestimiseen jotta osaaminen olisi nähtävissä tuotteena. Aluksi jako neljään. 28.12.2007 HN Palvelun tuotteistaminen, palvelutuote Miksi on oltava tuote? Jotta olisi jotain myytävää! Voiko osaaminen olla tuote? Tässä keskitymme palveluiden kehittämiseen ja niistä viestimiseen jotta

Lisätiedot

Turun lapsi- ja nuorisotutkimuskeskus Nuoret luupin alla Leena Haanpää ja Sanna Roos 2014

Turun lapsi- ja nuorisotutkimuskeskus Nuoret luupin alla Leena Haanpää ja Sanna Roos 2014 Turun lapsi- ja nuorisotutkimuskeskus Nuoret luupin alla Leena Haanpää ja Sanna Roos 2014 LASTEN JA NUORTEN KUULEMISJÄRJESTELMÄ Syyslukukausi Arviointi ja kehittäminen Teemojen valinta Kuntayhteistyö Etenemissuunnitelma

Lisätiedot

Maahanmuuttajien. valmennus työpajoilla. Esite työpajojen sidosryhmille & yhteistyökumppaneille

Maahanmuuttajien. valmennus työpajoilla. Esite työpajojen sidosryhmille & yhteistyökumppaneille Maahanmuuttajien valmennus työpajoilla Esite työpajojen sidosryhmille & yhteistyökumppaneille Työpaja monialainen yhteistyökumppani työpajojen kanssa yhteistyössä toimivia tahoja ovat muun muassa työ-

Lisätiedot

Ammattitaitoista työvoimaa yhteistyöllä -projekti

Ammattitaitoista työvoimaa yhteistyöllä -projekti YHDEKSÄN N + 1 KYSYMYSTÄ YSEILLE Pohjois-Karjalan kauppakamari ja Pohjois-Karjalan Aikuisopisto toteuttivat 13.-24.11.2006 Yhdeksän + 1 kysymystä yseille internetkyselyn Pohjois-Karjalan peruskoulujen

Lisätiedot

Terveyttä ja hyvinvointia edistävän liikunnan uusi strategia 2020. Kari Sjöholm erityisasiantuntija Suomen Kuntaliitto 11.09.2013

Terveyttä ja hyvinvointia edistävän liikunnan uusi strategia 2020. Kari Sjöholm erityisasiantuntija Suomen Kuntaliitto 11.09.2013 Terveyttä ja hyvinvointia edistävän liikunnan uusi strategia 2020 Kari Sjöholm erityisasiantuntija Suomen Kuntaliitto 11.09.2013 Terveyttä ja hyvinvointia edistävän liikunnan linjaukset/visio 2020 VISIO

Lisätiedot

Tulosyksikkö Prosessi Tavoite Strategianäkökulma A P T H 211 Lasten ja nuorten kasvun ja oppimisen edistäminen

Tulosyksikkö Prosessi Tavoite Strategianäkökulma A P T H 211 Lasten ja nuorten kasvun ja oppimisen edistäminen TOIMIELIN SIVISTYSLAUTAKUNTA SIVISTYSTOIMEN HALLINTO 211Sivistystoimen hallinto Lasten ja nuorten kasvun ja oppimisen Osaamisen, harrastamisen ja kulttuurin Terveyden ja elämänhallinnan Strategianäkökulmat:

Lisätiedot

Senioreiden toimintatilat ja asuminen

Senioreiden toimintatilat ja asuminen Senioreiden toimintatilat ja asuminen Suuralue Ikääntyneen väestön kehitys Espoon suuralueilla 2013-2023 ja muutoksen suuruus Yli 65 vuotias väestö 2014 Yli 65 vuotias väestö 2024 Muutos (%) Koko Espoo

Lisätiedot

JOKERI II Ehdotus uudeksi poikittaiseksi runkolinjaksi

JOKERI II Ehdotus uudeksi poikittaiseksi runkolinjaksi JOKERI II Ehdotus uudeksi poikittaiseksi runkolinjaksi SUY C:1/2003 Seppo Vepsäläinen ISSN 0786-8480 JOUKKOLIIKENTEEN HAASTE Helsinki on joukkoliikennekaupunki. Junat, bussit ja raitiovaunut tarjoavat

Lisätiedot

Kalevanharjun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Kalevanharjun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Kalevanharjun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA AJATUS Tarjoamme lapsille niin kodinomaista elämää kuin se on mahdollista laitoksessa.säännöllisen päivärytmin avulla luomme lapsille turvallisuutta.

Lisätiedot

Kulttuuripalvelut kuntarakenteen muutoksissa, pienten kuntien näkökulma

Kulttuuripalvelut kuntarakenteen muutoksissa, pienten kuntien näkökulma Kulttuuripalvelut kuntarakenteen muutoksissa, pienten kuntien näkökulma Suomen musiikkioppilaitosten liiton syyspäivät 13.11.2013. Kuhmo Heli Talvitie Kulttuuriteemaryhmä, Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä

Lisätiedot

Pirkanmaan kesätyöpaikkakysely 2014

Pirkanmaan kesätyöpaikkakysely 2014 Pirkanmaan kesätyöpaikkakysely 2014 Pirkanmaan kesätyöpaikkakysely 2014 Perustiedot: Kyselyaika 5. 17.3.2014 Kysely lähetettiin yli 5 henkilöä työllistäville jäsenorganisaatioille (1 038). Vastauksia yhteensä

Lisätiedot

Vannu ry. Perustettu huhtikuussa 2006

Vannu ry. Perustettu huhtikuussa 2006 VANTAAN NUORISOJÄRJESTÖT - Vannu ry Perustettu huhtikuussa 2006 YLEISTÄ VANNUSTA Vantaan alueella a toimivien alueellisten nuoriso- ja varhaisnuorisojärjestöjen yhteistyöelin. Tehtävänä edunvalvonta ja

Lisätiedot

TOIMINTA PEVA PASSI. nimi:

TOIMINTA PEVA PASSI. nimi: PEVA TOIMINTA nimi: PASSI Näitä taitoja, joita harjoittelet tässä passissa, sinä tarvitset: A Työharjoittelussa B Vapaa-aikana C Koulussa Nämä taidot kehittyvät, kun teet tehtävät huolellisesti: 1. Opiskelutaidot

Lisätiedot

Muuton myötä uusille reiteille

Muuton myötä uusille reiteille Muuton myötä uusille reiteille Hei sinä, jonka kodin tai työpaikan osoite on vaihtumassa tai juuri muuttunut! Mitä, jos siirtyisit uusien reittien myötä joukkoliikenteen käyttäjäksi tai pyöräilijäksi osittain

Lisätiedot

Nuoren syrjäytymisen/syrjäyttämisen ehkäisy. Suomen Kristillisen lääkäriliiton 90-vuotisjuhlaseminaari. 25.10.2013 teologi Mikko Mäkelä. SKLS 90v.

Nuoren syrjäytymisen/syrjäyttämisen ehkäisy. Suomen Kristillisen lääkäriliiton 90-vuotisjuhlaseminaari. 25.10.2013 teologi Mikko Mäkelä. SKLS 90v. Nuoren syrjäytymisen/syrjäyttämisen ehkäisy Suomen Kristillisen lääkäriliiton 90-vuotisjuhlaseminaari Kuva: Lotta Numminen Mitä se on? tulla nähdyksi ja kuulluksi on ihmisen perustarve ihmisestä välittäminen,

Lisätiedot

PEP Seurakehitys. Alkutila 2011 vs. lopputila 2012. Kari Alho, Johtokunnan pj.

PEP Seurakehitys. Alkutila 2011 vs. lopputila 2012. Kari Alho, Johtokunnan pj. PEP Seurakehitys 11 vs. lopputila 1 Kari Alho, Johtokunnan pj. Tausta PEP osallistui vuonna 11 alueelliseen seurakehityshankkeeseen yhdessä muun Uudenmaan ja Pirkanmaan seuran kanssa kyselyllä tammikuussa

Lisätiedot

Enemmän otetta. toimintaa perheille, joissa vanhemmalla on erityinen tuen tarve. Enemmän otetta -toiminta

Enemmän otetta. toimintaa perheille, joissa vanhemmalla on erityinen tuen tarve. Enemmän otetta -toiminta Enemmän otetta toimintaa perheille, joissa vanhemmalla on erityinen tuen tarve Enemmän otetta -toiminta Enemmän otetta - toimintaa järjestetään perheille, joissa vanhemmalla on erityinen tuen tarve. Toiminnan

Lisätiedot

Yhteiskuntatakuu ja sukupolvien välinen sopiminen. Lauri Ihalainen 16.10.2012

Yhteiskuntatakuu ja sukupolvien välinen sopiminen. Lauri Ihalainen 16.10.2012 Yhteiskuntatakuu ja sukupolvien välinen sopiminen Lauri Ihalainen 16.10.2012 Yhteiskuntatakuun taustoja 32 400 työtöntä alle 25v-vuotiasta työnhakijaa. 55 000 työtöntä alle 30-vuotiasta, joista 33 000:lla

Lisätiedot

Äänekosken kaupungin ympäristöpolitiikka vuoteen 2016

Äänekosken kaupungin ympäristöpolitiikka vuoteen 2016 Äänekosken kaupungin ympäristöpolitiikka vuoteen 2016 Ympäristövastuut Äänekoskella Perustuslain mukaan vastuu luonnosta ja sen monimuotoisuudesta sekä ympäristöstä kuuluu kaikille. Julkisen vallan on

Lisätiedot

TILAISUUS TEKEE TAITURIN LIIKKUMAAN

TILAISUUS TEKEE TAITURIN LIIKKUMAAN TILAISUUS TEKEE TAITURIN LIIKKUMAAN HOUKUTTELEVA YMPÄRISTÖ PÄIVÄKODIN ARJESSA Lotta Kivelä (lto) Lansantien päiväkoti, Espoo Kirsi Huotari (lh) Veräjäpellon esiopetus, Espoo LIIKUNTA ON LAPSELLE OMINAINEN

Lisätiedot

Kuurinniityn asukaskyselyn yhteenveto

Kuurinniityn asukaskyselyn yhteenveto Kuurinniityn asukaskyselyn yhteenveto Kysely tehty 23.3-7.4.2016 Esityksen sisältö Lyhyt kertaus syksylle suunniteltuihin bussilinjojen muutoksiin. Kyselyn vastausten keskeisin palaute. Kartta kouluista,

Lisätiedot

Ammatillisen verkoston kehittämisen hyvät käytännöt

Ammatillisen verkoston kehittämisen hyvät käytännöt Ammatillisen verkoston kehittämisen hyvät käytännöt Tuettu Oppisopimus Itä-Uudenmaan oppisopimuskeskus SISÄLLYS 1 AMMATILLISEN VERKOSTON KEHITTÄMISEN PROSESSI 1 2 HYVÄT KÄYTÄNNÖT 2 2.1 Yritysten kanssa

Lisätiedot

Aluetaso; alueelliset Opin ovet ovet

Aluetaso; alueelliset Opin ovet ovet Valtakunnan taso; Koord.proj. (800 000 ) + E, S, N (yht. n. 7M ) 1. Koordinointi & seuranta 2. Kehittämistyön tuki ja ohjaus 3. Tiedottaminen ja tulosten levittäminen 4. Jatkuvuuden varmistaminen (verkostoitumista

Lisätiedot

HURJAT IDEAT Ihan hurjat ideat: 1. Ekologisen kehityksen keskus (energia a ja luontoa säästäen)

HURJAT IDEAT Ihan hurjat ideat: 1. Ekologisen kehityksen keskus (energia a ja luontoa säästäen) Seuraavat asiat on nostettu tärkeimmiksi asioiksi Vehkapuron koululla 9.12.2010. Lähivuosina tulemme ponnistelemaan yhdessä Joensuun kaupungin kanssa näiden asioiden edistämiseksi. HURJAT IDEAT Ihan hurjat

Lisätiedot

Avoimien yliopistoopintojen

Avoimien yliopistoopintojen Avoimien yliopistoopintojen kysyntä Koulutustarveselvitys pääkaupunkiseudulla 2011 www.helsinki.fi/avoin Koulutustarveselvitys pääkaupunkiseudulla hankkeen lähtökohta ja tausta avointen yliopisto-opintojen

Lisätiedot

VAIHTOEHTOTARKASTELU LÄNSIALUEEN KOULUT JA PÄIVÄKODIT

VAIHTOEHTOTARKASTELU LÄNSIALUEEN KOULUT JA PÄIVÄKODIT VAIHTOEHTOTARKASTELU LÄNSIALUEEN KOULUT JA PÄIVÄKODIT Tutkitut vaihtoehdot Nykyverkko, parannettuna VE 0 + Kahden koulun malli VE 1 Kolmen koulun malli VE 2 Neljän koulun malli VE 3 Huom! Molemmat eivät

Lisätiedot

SOTKAMON KANSALAISOPISTON LAATUKÄSIKIRJA

SOTKAMON KANSALAISOPISTON LAATUKÄSIKIRJA SOTKAMON KANSALAISOPISTON LAATUKÄSIKIRJA Sotkamon kansalaisopiston henkilöstö on työstänyt Osaava - koulutuksen aikana vuosina 2011 2012 opistolle räätälöityä laatukäsikirjaa. Käsikirja on EFQM (European

Lisätiedot

Moniammatillisista työryhmistä ja tietojen vaihdosta lastensuojelun kentässä Jyväskylä 25.1.2013. Maria Haarajoki Lakimies, OTM Pelastakaa Lapset ry

Moniammatillisista työryhmistä ja tietojen vaihdosta lastensuojelun kentässä Jyväskylä 25.1.2013. Maria Haarajoki Lakimies, OTM Pelastakaa Lapset ry Moniammatillisista työryhmistä ja tietojen vaihdosta lastensuojelun kentässä Jyväskylä 25.1.2013 Maria Haarajoki Lakimies, OTM Pelastakaa Lapset ry Päiväys Moniammatillinen yhteistyö Lasten ja perheiden

Lisätiedot

Finanssiosaamisen tarjoajien sidosryhmädialogi

Finanssiosaamisen tarjoajien sidosryhmädialogi Finanssiosaamisen tarjoajien sidosryhmädialogi Silja Petäjäinen 1 Opinnäytetyön tavoitteet ja ongelmanasettelu Tavoite Työn tavoitteena on selvittää miten eri toimijat tällä hetkellä jakavat finanssiosaamista.

Lisätiedot

Kiskontien Kimppa esittäytyy 21.11.2013

Kiskontien Kimppa esittäytyy 21.11.2013 Kiskontien Kimppa esittäytyy 21.11.2013 Kimppa keskustelee Kiskontien aluetoimikunnan työn jatkaja Kiskon ja Muurlan alueella vuoden 2013 alusta Tärkein tehtävä ylläpitää keskustelua lähipalveluista ja

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI. Kaupunkikeskustan ja sen ympäristön osayleiskaavat. Kysely kaava-alueen asukkaille ja muille kaupunkilaisille

LAPUAN KAUPUNKI. Kaupunkikeskustan ja sen ympäristön osayleiskaavat. Kysely kaava-alueen asukkaille ja muille kaupunkilaisille LAPUAN KAUPUNKI Kaupunkikeskustan ja sen ympäristön osayleiskaavat Kysely kaava-alueen asukkaille ja muille kaupunkilaisille Hyvä Lapuan keskustaajaman / kylien asukas! Lapuan kaupunki on käynnistänyt

Lisätiedot

Koulutus.fi:n palvelut sivuston käyttäjille

Koulutus.fi:n palvelut sivuston käyttäjille Koulutus.fi:n palvelut sivuston käyttäjille Koulutus.fi mahdollistaa sopivan työelämän koulutuksen löytämisen. Se ylläpitää Suomen kattavinta ja täysin maksutonta hakupalvelua työelämän täydennyskoulutuksia

Lisätiedot

Tausta Oulun kaupunki Sosiaali- ja terveysministeriö Tekes PPSHP

Tausta Oulun kaupunki Sosiaali- ja terveysministeriö Tekes PPSHP 7.6.2012 Tausta Kuusi haastateltavaa, joista viisi osallistui keskusteluun jollain tasolla Ikähaarukka 70-83 vuotiaita Aktiivisia ikäihmisiä, käyvät säännöllisesti ikäihmisille suunnatuissa toiminnoissa

Lisätiedot

Uusi ennaltaehkäisevä virikkeellinen vapaa-ajan toimintaohjelma Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointifoorumi 24.4.2012. 20.4.2012 Riitta Luoma 1

Uusi ennaltaehkäisevä virikkeellinen vapaa-ajan toimintaohjelma Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointifoorumi 24.4.2012. 20.4.2012 Riitta Luoma 1 Uusi ennaltaehkäisevä virikkeellinen vapaa-ajan toimintaohjelma Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointifoorumi 24.4.2012 20.4.2012 Riitta Luoma 1 Mikä on EVIVA? EVIVA on vuosille 2011-2015 Turun kaupunginhallituksen

Lisätiedot

Lukio Suomessa - tulevaisuusseminaari

Lukio Suomessa - tulevaisuusseminaari Lukio Suomessa - tulevaisuusseminaari Varatoimitusjohtaja Tuula Haatainen 11.4.2012 Korkeatasoinen lukiokoulutus kattavasti koko maassa nuoren ulottuvilla. 2 11.4.2012 Tuula Haatainen Lukio tai ammatillinen

Lisätiedot

Nuorisopalvelujen projektit (1/2)

Nuorisopalvelujen projektit (1/2) Nuorisopalvelujen projektit (1/2) 1. Alueellista yhteisöllisyyttä ja -toimintaa tukevat hankkeet Nuorten osallisuuden ja yhteisöllisyyden uusi aalto Päihdetyö mediakasvatuksen keinoin Nuorten Vantaa osallisuus-

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI MUISTIO 4/2016

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI MUISTIO 4/2016 Elinympäristövaliokunta AIKA 11.04.2016 klo 16:00-18:15 PAIKKA Kaupungintalo, Kotka-kokoushuone Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Törrö Marja-Leena 16:00-18:15 puheenjohtaja Nivala Kaisa 16:00-18:15 varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Etsivä nuorisotyö Kainuussa ja Pohjois-Pohjanmaalla 2012

Etsivä nuorisotyö Kainuussa ja Pohjois-Pohjanmaalla 2012 Etsivä nuorisotyö Kainuussa ja Pohjois-Pohjanmaalla 2012 Lähteenä vuosittain tehtävä valtakunnallinen kysely etsivää nuorisotyötä tekeville sekä Opetus- ja kulttuuriministeriön laatima kooste Etsivä nuorisotyö

Lisätiedot