Valitettavasti siihen tarvittaisiin (seurakunnan) nuorisotyöntekijä ja nykyisin siihen ei ole resursseja (pelkkä vahtimestari ei riitä).

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Valitettavasti siihen tarvittaisiin (seurakunnan) nuorisotyöntekijä ja nykyisin siihen ei ole resursseja (pelkkä vahtimestari ei riitä)."

Transkriptio

1 Palvelut ja vapaa-aika Pohjois-Espoossa (af ) Nuorisotilat Espoon kulttuurilautakunnalla on tavoitteena olemassa olevien tilojen parempi hyödyntäminen. Tällä hetkellä eri toiminnoilla (nuoriso, koulu, liikunta, kulttuuri) on omia tiloja ja tavoitteena on saada mm. hallinnollista yhteistyötä ja tilankäytön tehostamista. Kalajärvellä hyviä nuorisotiloja ovat Rentola ja kirjasto, joka ei ole pelkkä lukupaikka vaan siellä myös tavataan kavereita. Nuoriso kaipaa turvallista ja lämmintä (talvella) kokoontumispaikkaa. Rentola on kuitenkin auki vain kolmena päivänä viikossa. Voisiko se olla auki useammin ja ehkä hiukan pitempään? Kahvilakin olisi mukana vaikkapa Ruskatalolla. Näiden asioiden järjestäminen vaatii lisää resursseja, esimerkiksi nuorisotyöntekijöiden palkkaamisessa on ollut ongelmia. Viesti on kuitenkin vastaanotettu ja sitä viedään eteenpäin; toivottavasti jollakin aikataululla saadaan asioihin parannusta. Pohjois-Espoon alueella toimii kaksi nuorisotilaa, Juvanpuiston koululla ja Kalajärvenkoululla (Rentola). Rentolan aukioloaikoja rajoittaa toisaalta työntekijöiden päivittäinen työaika ja toisaalta samoissa tiloissa toimiva lasten iltapäiväkerho. Voisiko Kalajärven kappelia käyttää enemmin nuorison toimintaan? Valitettavasti siihen tarvittaisiin (seurakunnan) nuorisotyöntekijä ja nykyisin siihen ei ole resursseja (pelkkä vahtimestari ei riitä). Kerhotoiminta Taiteen perusopetukseen kuuluvat musiikkiopistot (myös tanssi ym.) ovat Espoossa todella laadukkaita. Tavoitteena on pitää huolta tarjonnasta, laadusta ja oppilaitosten toimintaedellytyksistä. Työväenopiston puolen tarjonta kuuluu kulttuuritoimen alaisuuteen ja siellä kysyntä on todella suurta. Pyritään tehostamaan tiedottamista tarjolla olevista kursseista ja pyritään pitämään osallistumismaksut kohtuullisina. Vanhempainyhdistykset järjestävät (ainakin Juvanpuiston koululla) paljon kerhoja ja kursseja, mutta näiden asiakaskunta tuntuu olevan enimmäkseen pienempiä lapsia; jostakin syystä nuorisoa tällainen toiminta ei tunnu kovin paljoa kiinnostavan. Tuntuma kokonaisuutena on, että tarjontaa on enemmin kuin kiinnostuneita osallistujia; osa suunnitelluista kursseista on jouduttu jopa peruuttamaan osallistujien puutteen vuoksi (mm. elokuvakurssi). Nuorisolle on järjestetty kyselyitä, joissa on pyritty selvittämään minkälaisia kursseja haluttaisiin. Kun sitten toivomuksia on toteutettu, on osallistujamäärät jääneet kuitenkin pieniksi. Ei oikein voi ketään lähteä kotoa hakemaan. Miten saataisiin nuoriso motivoitua osallistumaan järjestettyyn toimintaan? Kysymys 1: Pienten lasten kerhotoiminta ja virikkeet ovat alueella niin vähäistä, että päiväkodit toimivat lasten virikepaikkoina, mikä ei ole välttämättä tarkoituksenmukaista. Oliko mahdollista saada lisää myös pienille lapsille suunnattua kerhotoimintaa? 1

2 Kysymys 2: Nuorisolle kaivataan järjestettyä toimintaa esimerkiksi kaupungin toimesta niin, että kaikilla olisi mahdollisuus ja varaa osallistua niihin. Voisiko esimerkiksi Ruskatalolla tai koululla järjestää nuorisolle kursseja, kerhoja ja kulttuuria, esimerkiksi teatteria? Monipuolinen harrastustoiminta on ilman muuta tervetullutta, mutta tässä asiassa kaivattaisiin dialogia nimenomaan koulujen ja asukkaiden välillä kerhotoiminnan aikaansaamiseksi. Urheiluja liikuntaseurat ovat hyvin usein aktiivisia tämän kaltaisen toiminnan järjestämisessä. Kun asianosaiset ovat tuttuja keskenään, toimii järjestelyt huomattavasti paremmin ja sujuvammin, kuin esimerkiksi tulisi joku ulkopuolinen palkattu vetäjä, joka tekee sitä työkseen. Pitäisikö nuorisoa itse vastuuttaa järjestämään itse omaa toimintaa, koska he ovat itse parhaita asiantuntijoita, kunhan vain kaupunki järjestäisi resurssit? Tämä on tärkeä ajatus; esimerkiksi nuorten itse rakentaman skeittirampit pysyt kunnossa, koska nuoret ovat ne itse rakentaneet. Liikuntapaikat Kaupungin periaatteena on luoda puitteita, tiloja, ja luotaa siihen, että asukkaat hoitavat valvonnan ja käyttävät tiloja asiallisesti, kuin omiaan. Asukkaiden intressissä on, että tilat pysyvät kunnossa ja sen myötä säilyy myös käyttöoikeus tiloihin. Pääsääntöisesti tämä on toiminut erittäin hyvin, muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta. Maksut tilojen käytöstä ovat käytännössä vain nimellisiä, yleensä muutamia euroja tunnissa. Kaupunki tekee erittäin mielellään yhteistyötä asukkaiden kanssa, mutta tarpeet ja pyynnöt eivät aina ole samansuuntaisia. Esimerkiksi Metsämaan uusi tekonurmi ja kuplahallihanke vähentävät vapaiden kenttien määrää ja herättää myös kysymyksen luistinradan kohtalosta talvella. Toinen esimerkki on skeittipuisto, jonka toteuttamisessa tehtiin yhteistyötä paikallisen nuorison kanssa. Tässä asiassa on kuitenkin myös se toinen osapuoli, joka on hyvin voimakkaasti jopa vaatimassa koko skeittipuiston purkamista. Kaupunki jatkaa erittäin mielellään keskustelua asukkaiden kanssa, jotta saataisiin aikaan yhteinen ja yleisen alueen edun mukainen ratkaisu, jonka kaikki hyväksyvät. Alueen kaavoituksen myötä osa liikuntapaikoista jää rakentamisen jalkoihin, esimerkiksi pururata Kalajärvellä, joka palvelee talvella myös hiihtoreittinä. Toivottavasti osa maankäyttömaksuista saadaan käytettyä myös korvaavien palveluiden rakentamiseen ja myös kasvavien tarpeiden tyydyttämiseen. Metsämaan kuplahalli-hanke Pohjois-Espoon Ponnen jalkapalloilijoiden edustaja esitti lämpimät kiitoksensa kaupungille ja Espoon virkamiehille Metsämaan kentälle tulevasta tekonurmesta. Yhteistyö ja kumppanuushankkeista hän esitti toiveena: nyt olisi tilaisuus parantaa nuorten palveluita. Tekonurmen päälle rakennettaisiin jalkapallohalli. Hanke toteutettaisiin yhteistyö- ja kumppanushankkeena eri toimijoiden kesken. Juniorikuplahalli kattaisi osan kenttää siten, että tilaa jäisi riittävästi esim. luistelijoiden ym. käyttöön. Tekonurmi ja kuplahalli palvelisivat alueen nuoria, alueen kouluja, urheiluseuroja ja lisäisivät merkittävästi alueen nuorten 2

3 harrastusmahdollisuuksia. Se olisi myös mm. nuorisotyön, ehkäisevän päihdetyön ja syrjäytymisen ehkäisyn kannalta tärkeä hanke. Kaupunginjohtaja kiitti omakotiyhdistyksiä ja urheiluseuroja hyvästä aktiivisesta työstä lasten ja nuorten hyväksi. Hän korosti myös liikunnan tärkeyttä lasten, nuorten ja koko väestön kannalta: tunti liikuntaa päivässä on parasta ehkäisevää sosiaali- ja terveystyötä. Toiseksi hän otti esiin ns. Espoon pallokenttäindeksin (kuinka monta kenttää meillä on per lapsi). Se on Uudenmaan heikoin. Ympäristökunnissa pallokenttäindeksi on paljon paremmalla tasolla kuin Espoossa. Espoossa ja myös Pohjois-Espoossa tätä tilannetta pitäisi saada korjattua. Ja kannatti palvelutarjonnan lisäämistä koko Espoossa ja myös Pohjois-Espoossa edellyttäen että hankkeet ovat taloudellisesti kestävällä pohjalla. Liikuntajohtaja sanoi, että keskustelua jatketaan. Asiassa on kaksi puolta: nyt tehdään aika hieno tekonurmi. Yhteistyö tässä tarkoittaa sitä, että kentän rakentamisen yhteydessä tehdään samalla perustukset kuplaa varten, noin puolen kentän osalle. Toinen asia on, että kaikki käyttäjät eivät kulje urheiluseurojen ym. mukana. Nyt jo olemattomat kenttätilat häviävät entisestään. Mitä tapahtuu luistinradalle? ja muille toiminnoille? Teemme yhteistyötä asukkaitten kanssa, saamme eri mielipiteitä eri puolilta. Dialogia tarvitaan ja sitä jatketaan. Vastaus 3: Vastaus 4: Kalajärven koulun rehtori kertoi, että Metsämaan kenttä on päivittäin Kalajärven koulun käytössä. Emme vastusta kuplahallihanketta sinällään, mutta haluaisimme osallistua tähän dialogiin. Ponnen edustaja kertoi, että hallihanke-yhtiö hoitaa rahoituksen. Koulujen liikuntapaikat ei heikkene. Dialogia käydään kaikkien osapuolien kanssa. Nuorisotoimen kanssa haluttaisiin lisätä yhteistyötä tässä hankkeessa. Uimahalli Pohjois-Espooseen kaivataan uimahallia. Lähimmät hallit ovat kaukana ja hankalien kulkuyhteyksien takana. Pohjois-Espoossakin vanhenevan väestön määrä kasvaa ja uimahallista olisi paljon enemmin iloa kuin nurmikentistä ja kuplahalleista. Liikuntahan on myös erittäin hyvä tapa pitää asukkaat kunnossa, jolloin terveyspalveluiden tarvekin vähenee. Nuorten syrjäytymisen estäminen ja nuorisotyöttömyys Nuorison joukossakin on väliinputoajien, työttömien ja syrjäytyneiden ryhmä, joka jää helposti huomioimatta. On arvioitu, että yksi syrjäytynyt nuori maksaa yhteiskunnalle miljoona euroa, jos hän ei pääse mukaan työelämään ja ryhdy veronmaksajaksi. Valtiolla on työvoimaorganisaatio, joka yrittää huolehtia työttömistä, mutta toiminta on käytännössä havaittu, varsinkin nuorison osalta, osin tehottomaksi. Voisiko Espoon kaupunki perustaa kuntatasolla elimen, joka ottaisi huolehtiakseen nuorien työnsaannista? Kaupungin sisällä voisi jopa julistaa kilpailun tai haasteen yrityksille nuorison työllistämiseksi ja vuosittain parhaat yritykset palkittaisiin. Espoolla on kuntatasolla varmasti parempi näkyvyys ja osaaminen valtioon verrattuna. Erittäin hyvä kysymys! Valtio on kansanedustajien toimesta, toki hyvää tarkoittaen, osin hankaloittanut kesäharjoittelijoiden palkkaamista. Pitäisi saada palautettua vanha hyvätapa, 3

4 että kaikki ne joilla on työhaluja, saisivat kesätyöpaikan ja polku työelämään saataisiin takaisin. Espoon kaupunki tulee näyttämään esimerkkiä ja palkkaamaan tuplamäärän kesäharjoittelijoita. Lisäksi haastetaan kaikki kumppanit ja yritykset tekemään samoin. Espoolla on käytössä "kesäseteleitä", joiden avulla tuetaan työnantajia, jotta ne voisivat palkata harjoittelijoita. Tämä on erittäin keskeinen kysymys koko valtakunnan tasolla; harjoittelupaikkoja luomalla saadaan nuoret mukaan työelämään alusta alkaen ja estetään syrjäytymistä erittäin tehokkaasti. Kaupunki aikoo hankintalain puitteissa edellyttämään yhteistyökumppaneilta esimerkiksi vastavalmistuneita. Tärkeintä on saada palautetuksi kunniaan asenne, että nuorille luodaan reittejä työelämään. Vastaus 3: Nuorisolakiin on kirjattu etsivä nuorisotyö, joka tarkoittaa sitä, että peruskoulun päättäneitä tarvittaessa avustetaan jatko-opiskelupaikan löytämisessä. Espoossa tämä toiminta on keskitetty Omniaan (koulutuskuntayhtymä, joka järjestää ammatillista koulutusta). Sivistystoimen strategiana on tarjota jatko-opiskelupaikka kaikille peruskoulun päättäville nuorille, mutta tietenkään ketään ei voida pakottaa opiskeluun. Yhteistyö Omnian kanssa toimii niin, että Espoo rahoittaa ja Omnia järjestää. Miten voidaan estää lasten ja nuorten väliinputoaminen? Koulupudokkaat johtaa syrjäytymiseen työttömyyteen yksinäisyyteen. Etsivä nuorisotyö pyrkii löytämään mahdolliset väliinputoajat ja ennaltaehkäistä putoamista. Kaikille peruskoulun päättäville pyritään löytämään jatkopaikka toisen asteen koulutuksesta tai sitten 10-luokalta. Sellaisia, peruskoulun päättäneitä, jotka eivät ole saaneet, päässeet tai halunneet jatko-opiskelupaikkaa eikä työpaikkaa on tarjolla jatkopaikka Omniassa, Omnian työpajoissa. Omniaan on keskitetty myös nuorisotyönohjaajat. Pohjois-Espoon oma imago Kehä 3:n sisäpuolinen Espoo rakentuu ikään kuin viiden aluekeskuksen varaan, josta eteläisimmät (Tapiola, Matinkylä-Olari, Espoonlahti) tulevat olemaan metron ja pohjoisimmat (Leppävaara, Espoon keskus) kaupunkiradan varressa. Niissä kaikissa on sama rakenne: keskelle kaupunkimainen keskus ja ympärillä pientalovaltainen alue. Palvelut sijoittuvat keskuksiin ja kullakin alueella asuu n asukasta, joka turvaa riittävän ostovoiman palveluille. Tällainen malli on hyvä sekä ekologisesti, taloudellisesti että sosiaalisesti ja antaa mahdollisuuden jatkaa Espoon kehitystä. Kehä 3:n pohjoispuolissa kehittämisessä tarvitaan hyvää ajattelua em. kysymysten osalta: kun Pohjois-Espooseen kaavoitetaan ja rakennetaan lisää niin miten pitää menetellä, jotta pystytään turvaamaan asukkaiden palvelut samalla, kun rakentaminen etenee. Miten rakennettavien tilojen käyttöaste saadaan pidettyä riittävän korkeina (Espoossa on aivan liikaa tiloja, jotka ovat vajaakäytöllä). Kaupungin kannalta tiloja pitäisi olla vähemmin ja niiden käyttöaste tulisi olla korkeampi. Tarvitaan hyviä ideoita miten saadaan lisättyä tilojen käyttöastetta, monipuolisuutta, omavalvontaa ja aktiivisuutta valvonnan järjestelyihin. Pohjois-Espoossa tuskin koskaan tulee olemaan asukasta ja sen mukaista palvelutarjontaa. Yhteisöllisyys on perusarvona todella korkealla Pohjois-Espoossa ja se on eräällä tavalla välttämättömyys, jotta saadaan aikaan asukkaille palveluita. 4

5 Yhteisöllisyys ja talkootoiminta on erittäin arvokasta. Yhteinen toiminta lisää yhteishenkeä ja yhteisvoimin aikaansaatuja asioita arvostetaan enemmin ja niistä pidetään parempaa huolta. Haaste: Voisiko Pohjois-Espoo saada tunnustuksen omana alueenaan muiden Espoon suur-alueiden joukossa? Alue-keskuksen ei tarvitse välttämättä olla keskimääräistä kuntaa suurempi, vaan Pohjois-Espoo nykyisen kokoisenakin kelpaisi hyvin sellaiseksi. Virkamiehet yleensä hoitavat Pohjois-Espoon asioita jonkun muun (suur) alueen osana; esimerkiksi viralliset tilaisuudet järjestetään yleensä Espoon keskuksessa ja ensi kesän lasten kesäleirit pohjoisespoolaisille järjestetään Viherlaaksossa. Pohjois-Espoolle tarvitaan alueena ikään kuin oma strategia, jo ihan ympäristön, ekologian ja kestävän kehityksen kannalta. Miten joukkoliikenne ja kaavoitus voidaan hyvällä tavalla järjestää. Jatkossakin myös ministerit tulee kiinnittämään huomiota rakennettuun ympäristöön ja kaupunkirakenteeseen. Kokonaisuus pitää ajatella oivallisesti, eikä vaan rakenneta sinne tänne, jonka jälkeen ollaan liemessä palveluiden ja liikenteen järjestämisen kanssa. Tarvitaan hyvää dialogia ja yhteistyötä. Kaupunkisuunnittelussa Pohjois-Espoo on jo omana alueenaan, mutta tilanne ei ole sama vielä kaikilla toimialueilla. Tähän suuntaa kuitenkin olaan kokoajan menossa. Hyvin tärkeää on lisätä alueen tunnettuutta virka- ja luottamusmiesten keskuudessa. Jos aluetta ei tunneta, on ikään kuin helpompi jättää se huomiotta. Vaikka Pohjois-Espoossa ei päästä asukkaaseen, silti sen kehittämiseen on tullut lisää resursseja ja suunniteluun on hyväksytty lähtökohdaksi, että aluetta ei voi verrata muuhun Espooseen vaan ratkaisuja usein käsitellään erityiskysymyksinä. Kaupunginjohtaja haastaa aktiiviset pohjoisespoolaiset miettimään, miten aluetta tulisi kehittää ja miten tällaisella vähän erilaisella alueella päästään ekotehokkuuteen ja nolla päästöihin, mutta pytystään kuitenkin palvelut ja liikenne järjestämään järkevällä tavalla. Talkoot Pohjois-Espoon lähihistoriasta löytyy useita esimerkkejä talkootoiminnan avulla toteutetuista hankkeista: Odilammen lentopallokenttä, johon kaupunki toimitti materiaalin, tennishalli Korpilammella, jonka pohjat ovat edelleen olemassa, musiikkikoulu/yhdistys, jne. Kysymys 1: Mitä käytännön esimerkkejä on asukkaiden oma-aloitteisuudesta ja yhteistyöstä kaupungin eri organisaatioiden kanssa? Kysymys 2: Onko tällaista toimintaa tarkoitus lisätä? Kaupunki hoitaisi suunnittelun ja toimittaisi materiaalin ja asukkaat tekisivät itse työn. Tämä juuri sellaista toimintaa, jota pitäisi saada aikaan entistä enemmin. Kaupungin näkökulmasta se tuo mukaan yhteisöllisyyttä ja se on lisäksi erittäin kustannustehokasta, kun saadaan asukkaiden työpanos käyttöön. Tällaisissa asioissa on vielä kaupungin puolella vielä parantamisen varaa. Kaupungin tehtävänä on luoda edellytyksiä; sisältö ja työpanos tulee aktiivilta asukkailta. Jos ilmenee, että tällainen yhteistyö ei käytännössä toimi niin silloin kannattaa lähettää kaupunginjohtajalle viestiä! 5

6 Juvanpuiston lastentalo Juvanpuiston lastentalon neuvolan lakkauttaminen, eli neuvolatoiminta siirretään Kalajärvelle. Korvikkeena on ehdotettu palvelulinjaa Pohjois-Espooseen. Mitä tämä toiminta säästää? Samantyyppiset huolet on tullut esiin myös muualla Espoossa, kun palveluja on keskitetty. Keskittämissuunnitelmissa on lähdetty siitä, että ihmiset pystyvät liikkumaan, tietyt lähipalvelut olisi säilytettävä. Kun työntekijöitä on riittävä määrä ja tila on, niin, jos tarve alueella on suuri pitää palveluja olla tarjolla. Palveluverkkosuunnitelmassa kiinnitettiin huomiota siihen, että hiilijalanjälki pienenee. Olisi hyvä, jos valtuusto kävisi läpi, miten on käynyt. Onko hiilijalanjälki kasvanut näiden keskittämisten jälkeen. Kommentti 1: Lastentalo on uusi. Sitä ei voi käyttää muuhun tarkoitukseen. Miten ensin rakennetaan uusi ja muutaman vuoden päästä se jätetään käyttämättä tai sitten puretaan. Taloudellisuutta suunnitteluun ja kehittämiseen tarvitaan. Kommentti 2: Tieto on dialogin pohjana. Tiedetäänkö mitä palvelu maksaa todella. Tarvitaan julkista laskentatointa ja tilastoja, jotta päästään oikeaan dialogiaan ja saadaan tieto päätöksenteon perusteeksi. Toimenpidelupaus: Selvitetään Juvanpuiston lastentalon neuvolan todelliset kustannukset ja Kalajärvelle siirron kustannukset ja siirrosta tuleva säästö. Hiirisuon asukaspuisto Hiirisuon asukaspuiston rakentaminen aloitetaan milloin? Päivähoitopaikkoja tarvittiin kiireesti lisää. Vuoden 2010 budjetissa suunniteltu Nepperinportin päiväkoti, sitten Antinmäen päiväkoti veivät rahoituksen. Nyt on täysin auki milloin Hiirisuon asukaspuisto toteutettaisiin. Olen erittäin pahoillani, että Hiirisuon asukaspuiston rakentaminen on siirtynyt ja jäänyt pois suunnitelmista. Mutta ymmärrän, että on keskitettävä määrärahat lakisääteisiin palveluihin, kun rahat eivät riitä. Kalajärven laboratoriopalvelut Lautakunta teki päätöksen, että laboratoriotoiminnot aloitetaan Kalajärvellä mitä tämä käytännössä tarkoittaa? Sosiaali- ja terveyslautakunnan puheenjohtaja kertoi, että tavoitteena on, että väestön tarvitsemat laboratoriopalvelut saadaan takaisin kaikille terveysasemille, lukuun ottamatta erityisnäytteitä, jotka vaativat näytteenoton esim. Jorvissa. Kalajärvellä on nyt ollut laboratoriopalveluja ns. kestolähetys potilaille. Palvelujen uudelleen aloittamisen pilottina toimii Matinkylä. Siellä aloitettiin huhtikuussa 2011 laboratoriopalvelut nettiajanvarauksella ja jos nettiä ei ole, niin ajanvarauksen voi tehdä puhelimella tai käymällä paikan päällä. Matinkylä on pilottina ja sieltä saatavien kokemuksien perusteella toimintaa laajennetaan. Matinkylästä saadaan tietoja toukokuun alussa, miten toiminta on lähtenyt käyntiin. Joten jo heti sen jälkeen 6

7 voidaan ryhtyä jatkotoimiin. Mutta mm. kesäsulut on tiedossa, joten toiminnan aloittaminen menee todennäköisesti syksyyn. Postipalvelut postinumero alueella Olemmeko me vantaalaisia? Postinumeron 92 posti sijaitsee Askistossa Vantaalla. Julkisilla kulkuneuvoilla sinne on lähes toivotonta yrittää päästä. Kommentti: Vanhakartanon omakotiyhdistys on neuvotellut asiasta postin kanssa. Postin näkökulma oli, että Juvanmalmin postissa olisi pitänyt päivittäin käydä vähintään noin 200 asiakasta, että se olisi ollut kannattava. Siksi siirryttiin asiamiespostiin ja sopivin oli Askiston päivittäistavarakauppa. Mikäli paloasemaa vastapäätä tulee uusi kauppa, niin siihen pitäisi yrittää saada myös asiamiesposti. Julkinen liikenne ja liikenneyhteydet Kysymys 1: 1950-luvulla täältä pääsi suoraan bussilla Helsinkiin keskustaan. Nyt pääsee vain Leppävaaraan, josta pitää vaihtaa junaan. On todella vaikea liikkua julkisilla kulkuvälineillä. Kysymys 2: Lapset käyvät Lahnuksen koulua. Bussi kiertää alueen siten, että he joutuvat istumaan bussissa mennen tullen 45 min., vaikka matka omalla autolla kestää vain 5 minuuttia (matka on 5 km)? Helsingin seudun liikenne järjestää bussilinjat. Espoossa heillä on kaksi vyöhykettä: Länsiväylän vyöhyke ja Turunväylän vyöhyke, eikä muuta. Alueille, joiden asukasluku ei kasva, on vaikea saada parannuksia. Yritetään neuvotella ja miettiä uusia linjoja ja linjaratkaisuja. 7

NUORISOTAKUU ON NUOREN PUOLELLA!

NUORISOTAKUU ON NUOREN PUOLELLA! NUORISOTAKUU ON NUOREN PUOLELLA! Sisällys Mikä nuorisotakuu? Miksi nuorisotakuu? Nuorisotakuun tavoitteet ja viestit Ketkä toteuttavat nuorisotakuuta? Nuorisotakuun tuloksia Nuorisotakuun kehittämistarpeita

Lisätiedot

Taustatilaisuus nuorisotakuusta. Varatoimitusjohtaja Tuula Haatainen 3.4.2013

Taustatilaisuus nuorisotakuusta. Varatoimitusjohtaja Tuula Haatainen 3.4.2013 Taustatilaisuus nuorisotakuusta Varatoimitusjohtaja Tuula Haatainen 3.4.2013 Nuorisotakuu on tapa toimia uudella tavalla Nuorisotakuu ei ole laki vaan tapa toimia saumattomassa yhteistyössä Toteutus nykyjärjestelmää

Lisätiedot

Lähivoimalaprojekti. Asukaskysely raportti

Lähivoimalaprojekti. Asukaskysely raportti Lähivoimalaprojekti Asukaskysely raportti Tutkimuksen tarkoitus ja tavoitteet Tampereen kaupungin Lähivoimala-projekti järjesti keväällä 2015 asukaskyselyn Multisillan, Peltolammin ja Härmälän asuinalueilla.

Lisätiedot

Lähivoimalaprojekti. Asukaskysely raportti Multisilta -Peltolammi

Lähivoimalaprojekti. Asukaskysely raportti Multisilta -Peltolammi Lähivoimalaprojekti Asukaskysely raportti Multisilta -Peltolammi Tutkimuksen tarkoitus ja tavoitteet Tampereen kaupungin Lähivoimala-projekti järjesti keväällä 2015 asukaskyselyn Multisillan, Peltolammin

Lisätiedot

Nuorisotakuu on yksi hallituksen kärkihankkeista

Nuorisotakuu on yksi hallituksen kärkihankkeista Nuorisotakuu on yksi hallituksen kärkihankkeista Nuorisotakuu on kirjattu pääministeri Jyrki Kataisen hallituksen ohjelmaan. Sillä tavoitellaan nuorten työllisyyden edistämistä ja syrjäytymisen ehkäisyä.

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 145. 145 Suomenkielisten lukioiden aloituspaikkamäärien hyväksyminen lukuvuodeksi 2016-2017

Espoon kaupunki Pöytäkirja 145. 145 Suomenkielisten lukioiden aloituspaikkamäärien hyväksyminen lukuvuodeksi 2016-2017 23.09.2015 Sivu 1 / 1 4015/12.01.00/2015 145 Suomenkielisten lukioiden aloituspaikkamäärien hyväksyminen lukuvuodeksi 2016-2017 Valmistelijat / lisätiedot: Tapio Erma, puh. 046 877 3216 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset

Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset Hyväksytty kaupunginhallituksessa 18.12.2006 Helinä Mäenpää viestintäpäällikkö Jyväskylän kaupungin viestinnän tavoite Viestintä tukee tasapuolista tiedonsaantia,

Lisätiedot

Nuorisotakuu. Timo Mulari timo.mulari@alli.fi

Nuorisotakuu. Timo Mulari timo.mulari@alli.fi Monialaisten yhteistyöverkostojen kehittämishanke Suomen nuorisoyhteistyö Allianssi ry Hyvinkään kaupunki Lohjan kaupunki Porvoon kaupunki Nuorisotutkimusseura ry Nuorisotakuu Timo Mulari timo.mulari@alli.fi

Lisätiedot

Ryhmätoiminnan menetelmäopas Aikuissosiaalityön päivä 21.5.2013. Minna Latonen Hilla-Maaria Sipilä

Ryhmätoiminnan menetelmäopas Aikuissosiaalityön päivä 21.5.2013. Minna Latonen Hilla-Maaria Sipilä Ryhmätoiminnan menetelmäopas Aikuissosiaalityön päivä 21.5.2013 Minna Latonen Hilla-Maaria Sipilä Nuorten Kipinä -kehittämisryhmä Tausta Hankkeiden (Ester, Koppi, sähköinen asiointi) yhteiset tavoitteet

Lisätiedot

Pikatreffit. Pikatreffien kuvaus

Pikatreffit. Pikatreffien kuvaus 1 (9) Pikatreffit Materiaalipaketti sisältää: - mainoskirjepohjat opiskelijoille ja työnantajille - ohjeet opiskelijoille ja työnantajille - matchmaking-viestipohjat treffien jälkeen lähetettäväksi - treffikorttipohjat

Lisätiedot

KERA Tulevaisuuspyörä

KERA Tulevaisuuspyörä KERA Tulevaisuuspyörä Työpaja 11.6.2013 Valtuustotalo Kimmo Rönkä Movense Oy TYÖPAJA: TULEVAISUUSPYÖRÄ ryhmien teemat 1. Houkutteleva korttelikaupunki ja käveltävä ympäristö (kirjurit: Ritva Helminen-Halkola,

Lisätiedot

Vaasan alkukartoitustilaisuus 28.10.2009

Vaasan alkukartoitustilaisuus 28.10.2009 Vaasan alkukartoitustilaisuus 28.10.2009 Vaasan alkutilaisuudessa oli paikalla yhteensä 23 henkeä, pääosin nuoriso osaston omia työntekijöitä. Koko osaston kokoon nähden osaanotto oli erittäin kiitettävää

Lisätiedot

Kysely 2013. Kyselyn vastausprosentti oli nyt 26 vastaava luku 2010 oli 33 ja vuonna 2008 se oli 43 %.

Kysely 2013. Kyselyn vastausprosentti oli nyt 26 vastaava luku 2010 oli 33 ja vuonna 2008 se oli 43 %. Kysely 13 Kyselyn vastausprosentti oli nyt 26 vastaava luku 1 oli 33 ja vuonna 8 se oli 43 %. 1. Roolini jokin muu rooli 2 kunnan tai kuntayhtymän työntekijä 26 kunnan luottamushenkilö 16 1. Roolini yrityksen

Lisätiedot

Uusi liikuntalaki ja sen merkitys vantaalaiseen liikuntaan

Uusi liikuntalaki ja sen merkitys vantaalaiseen liikuntaan Uusi liikuntalaki ja sen merkitys vantaalaiseen liikuntaan Vantaan Liikuntayhdistys ry juhlaseminaari 21.10.2014 ylitarkastaja Sari Virta Lähtökohdat Yhteiskunnan muutos: kansalaisten vähentynyt päivittäinen

Lisätiedot

Päivähoidon kyselyn yhteenveto

Päivähoidon kyselyn yhteenveto Päivähoidon kyselyn yhteenveto Olen sosionomi-opiskelija Anna-Maija Ruusujoki ja opiskelen Diakonia-ammattikorkeakoulussa viimeistä vuotta. Toimin päivähoidon hallinnon työharjoittelussa Kuunarin päiväkodissa.

Lisätiedot

Asumisen tukeminen nuorisotakuun toteutumisen mahdollisuutena. Tuomas Nurmela Puheenjohtaja Nuorisoasuntoliitto

Asumisen tukeminen nuorisotakuun toteutumisen mahdollisuutena. Tuomas Nurmela Puheenjohtaja Nuorisoasuntoliitto Asumisen tukeminen nuorisotakuun toteutumisen mahdollisuutena Tuomas Nurmela Puheenjohtaja Nuorisoasuntoliitto Miksi nuorisotakuuta tarvitaan? Vuosittain noin 3 5 % ikäluokasta ei jatka toisen asteen opetukseen

Lisätiedot

KAAVASELOSTUS. Asemakaava Vierumäen Laviassuon ja Vuolenkoskentien väliselle alueelle

KAAVASELOSTUS. Asemakaava Vierumäen Laviassuon ja Vuolenkoskentien väliselle alueelle KAAVASELOSTUS Asemakaava Vierumäen Laviassuon ja Vuolenkoskentien väliselle alueelle LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Tekniikan laitos Ympäristöteknologian koulutusohjelma Miljöösuunnittelun suuntautumisvaihtoehto

Lisätiedot

Avoimien yliopistoopintojen

Avoimien yliopistoopintojen www.helsinki.fi/avoin Avoimien yliopistoopintojen kysyntä Koulutustarveselvitys pääkaupunkiseudulla 2011 Koulutustarveselvitys pääkaupunkiseudulla hankkeen lähtökohta ja tausta avointen yliopisto-opintojen

Lisätiedot

NUORISSA ON TULEVAISUUS!

NUORISSA ON TULEVAISUUS! NUORISSA ON TULEVAISUUS! TERVETULOA! 1 HUKASSA Keitä ovat syrjäytyneet nuoret? - Pekka Myrskylä, EVA-analyysi Syrjäytyneitä 15-29-vuotiaita nuoria oli vuonna 2010 yhteensä noin 51 300. Syrjäytymisen ytimessä

Lisätiedot

KANSALAISOPISTON YLLÄPITÄMISLUPAA KOSKEVA HAKEMUS

KANSALAISOPISTON YLLÄPITÄMISLUPAA KOSKEVA HAKEMUS OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ PL 29 00023 VALTIONEUVOSTO KANSALAISOPISTON YLLÄPITÄMISLUPAA KOSKEVA HAKEMUS HUOM: Hakemus koskee vain vapaan sivistystyön laissa tarkoitettua koulutusta. Ilmoitetaan vain

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelusuunnitelma

Ikäihmisten palvelusuunnitelma Kirjasto- ja kulttuuripalvelut Ikäihmisten palvelusuunnitelma 2016-2018 Kuva Sirkku Petäjä www.nurmijarvi.fi Palveluja ikäihmisille Kirjasto- ja kulttuuripalvelut laati ensimmäisen ikäihmisten palvelusuunnitelman

Lisätiedot

Inno-Vointi. Johtamisella innovaatioita ja hyvinvointia Vantaan kaupungin varhaiskasvatuksessa. Inno-Vointi 3.10.2012

Inno-Vointi. Johtamisella innovaatioita ja hyvinvointia Vantaan kaupungin varhaiskasvatuksessa. Inno-Vointi 3.10.2012 Johtamisella innovaatioita ja hyvinvointia Vantaan kaupungin varhaiskasvatuksessa 1 -tutkimushanke: Hyviä käytäntöjä innovaatiojohtamiseen julkisella palvelusektorilla Miten palveluja voidaan kehittää

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 149. 149 Tapiolan koulun opetuksen järjestäminen syksystä 2013 alkaen (palautettu osittain 14.5.2013)

Espoon kaupunki Pöytäkirja 149. 149 Tapiolan koulun opetuksen järjestäminen syksystä 2013 alkaen (palautettu osittain 14.5.2013) 12.06.2013 Sivu 1 / 1 2299/12.01.01/2013 149 Tapiolan koulun opetuksen järjestäminen syksystä 2013 alkaen (palautettu osittain 14.5.2013) Valmistelijat / lisätiedot: Juha Nurmi, puh. (09) 816 52033 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Ohjattua liikuntaa Espoossa

Ohjattua liikuntaa Espoossa Ohjattua liikuntaa Espoossa Kuinka paljon liikuntaa on tarpeeksi? Liikunnan hoitosuositukset diabeetikolle Miten liikunta vaikuttaa? Liikunta lisää elimistön insuliiniherkkyyttä, pienentää suurentunutta

Lisätiedot

KULTTUURILAUTAKUNTA 74

KULTTUURILAUTAKUNTA 74 KULTTUURILAUTAKUNTA 74 Palvelu: Kulttuuriosasto/Kulttuuripalvelut Vastuuhenkilö: Hilkka Heikkinen TA 13/TA 14 TP 12/TA 14 Kulttuuritalot/-keskukset, käynnit 13 013 8 312 29 100 210 000 86,1 % 96,0 % /

Lisätiedot

TOIMINNALLISET TAVOITTEET 2014

TOIMINNALLISET TAVOITTEET 2014 TOIMINNALLISET TAVOITTEET 2014 Hallintokunta Sitovuustaso Kustannuspaikka Vapaa-aikalautakunta Liikunta ja urheilu 434, 437, 445 ja 465 Järjestetään monipuolisia liikuntamuotoja eri-ikäisille kuntalaisille.

Lisätiedot

Miksi lähtisin vaihtoon? Miksi en lähtisi vaihtoon?

Miksi lähtisin vaihtoon? Miksi en lähtisi vaihtoon? Miksi en lähtisi vaihtoon? Kysely Bastian Fähnrich Kansainvälisyys- ja kulttuurisihteeri 2008: N = 35 opiskelijaa (Oulainen) 2007: N = 66 opiskelijaa (Oulainen) + 29 (Oulu) yhteensä = 95 - uusia kokemuksia

Lisätiedot

Konttorirotasta oman työn tuunaajaksi

Konttorirotasta oman työn tuunaajaksi Konttorirotasta oman työn tuunaajaksi Osa 1: Kuinka valmiita me olemme? Tutkimuksen perustiedot Tutkimukseen on haastateltu 1000 suomalaista Kohderyhmänä olivat 18-64 -vuotiaat pois lukien eläkeläiset

Lisätiedot

MARIANKADUN KUMPPANUUSTALON TIEDOTE Numero 2 / 2015 (16.4.2015)

MARIANKADUN KUMPPANUUSTALON TIEDOTE Numero 2 / 2015 (16.4.2015) MARIANKADUN KUMPPANUUSTALON TIEDOTE Numero 2 / 2015 (16.4.2015) Valmisteluryhmän terveiset Kumppanuustalon suunnittelu ja valmistelu etenee 1. Kulmassa toteutettiin suunnitteluilta 10.2.2015. Tilaisuudessa

Lisätiedot

Konttorirotasta oman työn tuunaajaksi

Konttorirotasta oman työn tuunaajaksi Konttorirotasta oman työn tuunaajaksi Osa 1: Kuinka valmiita me olemme? Tutkimuksen perustiedot Tutkimukseen on haastateltu 1000 suomalaista Kohderyhmänä olivat 18-64 -vuotiaat pois lukien eläkeläiset

Lisätiedot

Julkisen ja yksityisen yhteistyö maankäytössä. Rakennuttajan kokemuksia

Julkisen ja yksityisen yhteistyö maankäytössä. Rakennuttajan kokemuksia Julkisen ja yksityisen yhteistyö maankäytössä Rakennuttajan kokemuksia ASUNTOSÄÄTIÖ - Perustettiin vuonna 1951 rakennuttamaan Tapiola Perustajajärjestöt Väestöliitto Mannerheimin Lastensuojeluliitto SAK

Lisätiedot

Apip henkilöstö on mukana päivähoidon ja koulun työhyvinvointiohjelmassa osallistuen sen tarjoamiin palveluihin.

Apip henkilöstö on mukana päivähoidon ja koulun työhyvinvointiohjelmassa osallistuen sen tarjoamiin palveluihin. KH 29.1.2013 LIITE Paltamon perusopetuksen aamu ja iltapäivätoiminnan laatukäsikirja 1 Johtaminen Perusopetuksen aamu ja iltapäivätoiminnan koordinoinnista, arvioinnista ja valvonnasta vastaa Paltamon

Lisätiedot

Etsivä ja ehkäisevä nuorisotyö

Etsivä ja ehkäisevä nuorisotyö Etsivä ja ehkäisevä nuorisotyö Nuorisotoimen monet mahdollisuudet Johtaja Georg Henrik Wrede 1 Nuorisotyön mahdollisuudet - nuorelle Nuorisotyö on harrastamista ja omaa tekemistä lukuisissa järjestöissä.

Lisätiedot

Alle 30-vuotiaat nuoret Suomessa

Alle 30-vuotiaat nuoret Suomessa Alle 30-vuotiaat nuoret Suomessa 55 000 työttömänä Nuorten syrjäytymisen kustannukset yhteiskunnalle 300 miljoonaa euroa vuositasolla. Heistä 40 000 työn ja koulutuksen ulkopuolella 110 000 pelkän peruskoulun

Lisätiedot

Suur-Espoonlahden Asukasfoorumin valmisteluryhmä

Suur-Espoonlahden Asukasfoorumin valmisteluryhmä Suur-Espoonlahden Asukasfoorumin valmisteluryhmä Asukastilaisuuden Raportti Aihe: "Länsimetron liityntäliikenne Suur-Espoonlahden alueella Aika: 18 Maaliskuuta 2014 klo 18 20.30 Paikka: Soukan palvelutalo

Lisätiedot

Hoivakodin kannustinmalli Kaupunginjohtajan innovaatiokilpailun vuoden 2014 potentiaalinen innovaatio. 17.2.2015/Mona Hägglund

Hoivakodin kannustinmalli Kaupunginjohtajan innovaatiokilpailun vuoden 2014 potentiaalinen innovaatio. 17.2.2015/Mona Hägglund Hoivakodin kannustinmalli Kaupunginjohtajan innovaatiokilpailun vuoden 2014 potentiaalinen innovaatio 17.2.2015/Mona Hägglund Vanhusten palvelujen ympärivuorokautisten asumispalvelujen kilpailutus 2014

Lisätiedot

Nuoret luukulla Nuorisotutkimusseuran ja THL:n konsortiohanke. Nuorten ja palveluntarjoajien kohtaamiset / NTS

Nuoret luukulla Nuorisotutkimusseuran ja THL:n konsortiohanke. Nuorten ja palveluntarjoajien kohtaamiset / NTS Nuoret luukulla Nuorisotutkimusseuran ja THL:n konsortiohanke Nuorten ja palveluntarjoajien kohtaamiset / NTS Tärkeimmät tulokset Työntekijät painottivat luottamuksellisen suhteen syntymistä asiakkaisiin,

Lisätiedot

ALPHA-PROJEKTI Instruments for Assessing Levels of Physical Activity and fitness

ALPHA-PROJEKTI Instruments for Assessing Levels of Physical Activity and fitness ALPHA-PROJEKTI Instruments for Assessing Levels of Physical Activity and fitness Lähiympäristö ja siinä liikkuminen (pitkä kyselylomake) Tässä lomakkeessa kysytään käsityksiänne asuntonne lähiympäristöstä

Lisätiedot

SUOKI TOIMINTA PASSI

SUOKI TOIMINTA PASSI I K O SU M I TO A T IN A P I SS nimi: Näitä taitoja, joita harjoittelet tässä passissa, sinä tarvitset: A Työharjoittelussa B Vapaa-aikana C Koulussa Nämä taidot kehittyvät, kun teet tehtävät huolellisesti:

Lisätiedot

LUC Service Desk. Käyttöönottoprojektin taustat ja kokemukset Sakari Tarvainen

LUC Service Desk. Käyttöönottoprojektin taustat ja kokemukset Sakari Tarvainen LUC Service Desk Käyttöönottoprojektin taustat ja kokemukset Sakari Tarvainen Taustaa IT-palvelut ovat osa konsernin tukipalvelukeskusta IT-henkilöstöä noin 70 IT-palveluja tarjotaan seuraaville asiakkaille

Lisätiedot

Koulujen kerhotoiminnan esiselvitys 2010

Koulujen kerhotoiminnan esiselvitys 2010 Koulujen kerhotoiminnan esiselvitys 2010 Sisällysluettelo Kaverin Kanssa Kalaan sivu 1. Tausta 3 2. Kerhojen perustaminen 3 3. Pilottikerhot 4 3.1 Kerhonohjaajat 5 3.2 Rahoitus 5 4. Huomioitavia asioita

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTASTRATEGIA 2014 2020. Nurmijärvi elinvoimaa ja elämisen tilaa.

NURMIJÄRVEN KUNTASTRATEGIA 2014 2020. Nurmijärvi elinvoimaa ja elämisen tilaa. NURMIJÄRVEN KUNTASTRATEGIA 2014 2020 Nurmijärvi elinvoimaa ja elämisen tilaa. Vuonna 2020 Nurmijärvi on elinvoimainen ja kehittyvä kunta. Kunnan taloutta hoidetaan pitkäjänteisesti. Kunnalliset päättäjät

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN TOIMALAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 4. päivänä maaliskuuta 2013 hyväksymä. Voimassa 5.3.2013 alkaen.

VANTAAN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN TOIMALAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 4. päivänä maaliskuuta 2013 hyväksymä. Voimassa 5.3.2013 alkaen. VANTAAN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN TOIMALAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 4. päivänä maaliskuuta 2013 hyväksymä. Voimassa 5.3.2013 alkaen. I luku Tehtäväalue 1 Tehtäväalue Sivistystoimen toimialan tehtävänä

Lisätiedot

Maahanmuuttajien. valmennus työpajoilla. Esite työpajojen sidosryhmille & yhteistyökumppaneille

Maahanmuuttajien. valmennus työpajoilla. Esite työpajojen sidosryhmille & yhteistyökumppaneille Maahanmuuttajien valmennus työpajoilla Esite työpajojen sidosryhmille & yhteistyökumppaneille Työpaja monialainen yhteistyökumppani työpajojen kanssa yhteistyössä toimivia tahoja ovat muun muassa työ-

Lisätiedot

Terveyttä ja hyvinvointia edistävän liikunnan uusi strategia 2020. Kari Sjöholm erityisasiantuntija Suomen Kuntaliitto 11.09.2013

Terveyttä ja hyvinvointia edistävän liikunnan uusi strategia 2020. Kari Sjöholm erityisasiantuntija Suomen Kuntaliitto 11.09.2013 Terveyttä ja hyvinvointia edistävän liikunnan uusi strategia 2020 Kari Sjöholm erityisasiantuntija Suomen Kuntaliitto 11.09.2013 Terveyttä ja hyvinvointia edistävän liikunnan linjaukset/visio 2020 VISIO

Lisätiedot

Etsivä nuorisotyö Kainuussa ja Pohjois-Pohjanmaalla 2012

Etsivä nuorisotyö Kainuussa ja Pohjois-Pohjanmaalla 2012 Etsivä nuorisotyö Kainuussa ja Pohjois-Pohjanmaalla 2012 Lähteenä vuosittain tehtävä valtakunnallinen kysely etsivää nuorisotyötä tekeville sekä Opetus- ja kulttuuriministeriön laatima kooste Etsivä nuorisotyö

Lisätiedot

Nurmijärven kuntastrategia 2014 2020. Asukastyöpaja II: palvelut ja osallisuus Nurmijärvellä. Valtuustosali 5.2.2014

Nurmijärven kuntastrategia 2014 2020. Asukastyöpaja II: palvelut ja osallisuus Nurmijärvellä. Valtuustosali 5.2.2014 Nurmijärven kuntastrategia 2014 2020 Asukastyöpaja II: palvelut ja osallisuus Nurmijärvellä Valtuustosali 5.2.2014 Vaihe 1A. Osallistujia pyydettiin kertomaan, millaiset olisivat Nurmijärven hyvät lasten

Lisätiedot

Tulosyksikkö Prosessi Tavoite Strategianäkökulma A P T H 211 Lasten ja nuorten kasvun ja oppimisen edistäminen

Tulosyksikkö Prosessi Tavoite Strategianäkökulma A P T H 211 Lasten ja nuorten kasvun ja oppimisen edistäminen TOIMIELIN SIVISTYSLAUTAKUNTA SIVISTYSTOIMEN HALLINTO 211Sivistystoimen hallinto Lasten ja nuorten kasvun ja oppimisen Osaamisen, harrastamisen ja kulttuurin Terveyden ja elämänhallinnan Strategianäkökulmat:

Lisätiedot

JOKERI II Ehdotus uudeksi poikittaiseksi runkolinjaksi

JOKERI II Ehdotus uudeksi poikittaiseksi runkolinjaksi JOKERI II Ehdotus uudeksi poikittaiseksi runkolinjaksi SUY C:1/2003 Seppo Vepsäläinen ISSN 0786-8480 JOUKKOLIIKENTEEN HAASTE Helsinki on joukkoliikennekaupunki. Junat, bussit ja raitiovaunut tarjoavat

Lisätiedot

Muuton myötä uusille reiteille

Muuton myötä uusille reiteille Muuton myötä uusille reiteille Hei sinä, jonka kodin tai työpaikan osoite on vaihtumassa tai juuri muuttunut! Mitä, jos siirtyisit uusien reittien myötä joukkoliikenteen käyttäjäksi tai pyöräilijäksi osittain

Lisätiedot

Vannu ry. Perustettu huhtikuussa 2006

Vannu ry. Perustettu huhtikuussa 2006 VANTAAN NUORISOJÄRJESTÖT - Vannu ry Perustettu huhtikuussa 2006 YLEISTÄ VANNUSTA Vantaan alueella a toimivien alueellisten nuoriso- ja varhaisnuorisojärjestöjen yhteistyöelin. Tehtävänä edunvalvonta ja

Lisätiedot

Nuoren syrjäytymisen/syrjäyttämisen ehkäisy. Suomen Kristillisen lääkäriliiton 90-vuotisjuhlaseminaari. 25.10.2013 teologi Mikko Mäkelä. SKLS 90v.

Nuoren syrjäytymisen/syrjäyttämisen ehkäisy. Suomen Kristillisen lääkäriliiton 90-vuotisjuhlaseminaari. 25.10.2013 teologi Mikko Mäkelä. SKLS 90v. Nuoren syrjäytymisen/syrjäyttämisen ehkäisy Suomen Kristillisen lääkäriliiton 90-vuotisjuhlaseminaari Kuva: Lotta Numminen Mitä se on? tulla nähdyksi ja kuulluksi on ihmisen perustarve ihmisestä välittäminen,

Lisätiedot

Kulttuuripalvelut kuntarakenteen muutoksissa, pienten kuntien näkökulma

Kulttuuripalvelut kuntarakenteen muutoksissa, pienten kuntien näkökulma Kulttuuripalvelut kuntarakenteen muutoksissa, pienten kuntien näkökulma Suomen musiikkioppilaitosten liiton syyspäivät 13.11.2013. Kuhmo Heli Talvitie Kulttuuriteemaryhmä, Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä

Lisätiedot

Nuorten käsityksiä palveluista ja niiden järjestämisestä, toimintatavoista ja tiedottamisesta

Nuorten käsityksiä palveluista ja niiden järjestämisestä, toimintatavoista ja tiedottamisesta Nuorten käsityksiä palveluista ja niiden järjestämisestä, toimintatavoista ja tiedottamisesta SUUNNITELMATYÖN TILANNEKATSAUS 03.05.07/ Mari Mikkola Lasten ja nuorten psykososiaalisten erityispalveluiden

Lisätiedot

Äänekosken kaupungin ympäristöpolitiikka vuoteen 2016

Äänekosken kaupungin ympäristöpolitiikka vuoteen 2016 Äänekosken kaupungin ympäristöpolitiikka vuoteen 2016 Ympäristövastuut Äänekoskella Perustuslain mukaan vastuu luonnosta ja sen monimuotoisuudesta sekä ympäristöstä kuuluu kaikille. Julkisen vallan on

Lisätiedot

Senioribarometri 2006. SEINÄJOEN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS / HJ www.seinajoki.fi

Senioribarometri 2006. SEINÄJOEN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS / HJ www.seinajoki.fi Senioribarometri 2006 Senioribarometrin tarkoitus Päätimme heti pilotoida myös Senioribarometrin, sillä vanhemman väestön tarpeet ja toiveet ovat meille tärkeitä sekä toiminnallisesti että taloudellisesti.

Lisätiedot

Kuurinniityn asukaskyselyn yhteenveto

Kuurinniityn asukaskyselyn yhteenveto Kuurinniityn asukaskyselyn yhteenveto Kysely tehty 23.3-7.4.2016 Esityksen sisältö Lyhyt kertaus syksylle suunniteltuihin bussilinjojen muutoksiin. Kyselyn vastausten keskeisin palaute. Kartta kouluista,

Lisätiedot

HURJAT IDEAT Ihan hurjat ideat: 1. Ekologisen kehityksen keskus (energia a ja luontoa säästäen)

HURJAT IDEAT Ihan hurjat ideat: 1. Ekologisen kehityksen keskus (energia a ja luontoa säästäen) Seuraavat asiat on nostettu tärkeimmiksi asioiksi Vehkapuron koululla 9.12.2010. Lähivuosina tulemme ponnistelemaan yhdessä Joensuun kaupungin kanssa näiden asioiden edistämiseksi. HURJAT IDEAT Ihan hurjat

Lisätiedot

Nuorten Yhteiskuntatakuu ja tiimiyrittäjyyden vahvuudet

Nuorten Yhteiskuntatakuu ja tiimiyrittäjyyden vahvuudet Nuorten Yhteiskuntatakuu ja tiimiyrittäjyyden vahvuudet Työministerin erityisavustaja, VTT Pilvi Torsti Osuuskuntayrittäjyys uusia liiketoimintamalleja seminaari 13.11.2012 Yhteiskuntatakuun taustoja 110

Lisätiedot

SOTKAMON KANSALAISOPISTON LAATUKÄSIKIRJA

SOTKAMON KANSALAISOPISTON LAATUKÄSIKIRJA SOTKAMON KANSALAISOPISTON LAATUKÄSIKIRJA Sotkamon kansalaisopiston henkilöstö on työstänyt Osaava - koulutuksen aikana vuosina 2011 2012 opistolle räätälöityä laatukäsikirjaa. Käsikirja on EFQM (European

Lisätiedot

OPINTOKYSELY 2014. Tämä on Inkubion vuoden 2014 opintokysely

OPINTOKYSELY 2014. Tämä on Inkubion vuoden 2014 opintokysely OPINTOKYSELY 2014 Tämä on Inkubion vuoden 2014 opintokysely Inkubio on saanut ensimmäiset uuden kandidaattiohjelman mukaiset opiskelijat fuksien myötä ja korkeakoulun päässä sorvataan paraikaa maisteriuudistusta.

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI. Kaupunkikeskustan ja sen ympäristön osayleiskaavat. Kysely kaava-alueen asukkaille ja muille kaupunkilaisille

LAPUAN KAUPUNKI. Kaupunkikeskustan ja sen ympäristön osayleiskaavat. Kysely kaava-alueen asukkaille ja muille kaupunkilaisille LAPUAN KAUPUNKI Kaupunkikeskustan ja sen ympäristön osayleiskaavat Kysely kaava-alueen asukkaille ja muille kaupunkilaisille Hyvä Lapuan keskustaajaman / kylien asukas! Lapuan kaupunki on käynnistänyt

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SEKÄ KERHOTOIMINNAN AJANKOHTAISPÄIVÄ 23.4.2014 VARKAUS T E R V E T U L O A! Riitta Rajala, Opetushallitus

PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SEKÄ KERHOTOIMINNAN AJANKOHTAISPÄIVÄ 23.4.2014 VARKAUS T E R V E T U L O A! Riitta Rajala, Opetushallitus PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SEKÄ KERHOTOIMINNAN AJANKOHTAISPÄIVÄ 23.4.2014 VARKAUS T E R V E T U L O A! Ajankohtaistilanne perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta ja koulun kerhotoiminta

Lisätiedot

Kiskontien Kimppa esittäytyy 21.11.2013

Kiskontien Kimppa esittäytyy 21.11.2013 Kiskontien Kimppa esittäytyy 21.11.2013 Kimppa keskustelee Kiskontien aluetoimikunnan työn jatkaja Kiskon ja Muurlan alueella vuoden 2013 alusta Tärkein tehtävä ylläpitää keskustelua lähipalveluista ja

Lisätiedot

Uusi ennaltaehkäisevä virikkeellinen vapaa-ajan toimintaohjelma Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointifoorumi 24.4.2012. 20.4.2012 Riitta Luoma 1

Uusi ennaltaehkäisevä virikkeellinen vapaa-ajan toimintaohjelma Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointifoorumi 24.4.2012. 20.4.2012 Riitta Luoma 1 Uusi ennaltaehkäisevä virikkeellinen vapaa-ajan toimintaohjelma Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointifoorumi 24.4.2012 20.4.2012 Riitta Luoma 1 Mikä on EVIVA? EVIVA on vuosille 2011-2015 Turun kaupunginhallituksen

Lisätiedot

Lukio Suomessa - tulevaisuusseminaari

Lukio Suomessa - tulevaisuusseminaari Lukio Suomessa - tulevaisuusseminaari Varatoimitusjohtaja Tuula Haatainen 11.4.2012 Korkeatasoinen lukiokoulutus kattavasti koko maassa nuoren ulottuvilla. 2 11.4.2012 Tuula Haatainen Lukio tai ammatillinen

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI MUISTIO 4/2016

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI MUISTIO 4/2016 Elinympäristövaliokunta AIKA 11.04.2016 klo 16:00-18:15 PAIKKA Kaupungintalo, Kotka-kokoushuone Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Törrö Marja-Leena 16:00-18:15 puheenjohtaja Nivala Kaisa 16:00-18:15 varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Onko lainsäädäntö yhteistyön tuki vai kompastuskivi? Kokemuksia Manuva-hankkeesta

Onko lainsäädäntö yhteistyön tuki vai kompastuskivi? Kokemuksia Manuva-hankkeesta Onko lainsäädäntö yhteistyön tuki vai kompastuskivi? Kokemuksia Manuva-hankkeesta 1.10.2012 Koulun ja lastensuojelun yhteistyö -seminaari Sannakaisa Koskinen Pistarit 1. Peruste oleskeluluvan myöntämiselle

Lisätiedot

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely,

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely, SIVISTYSTOIMI Tulosalueet: Hallinto Perusopetus Varhaiskasvatus Opinto- ja vapaa-aika Toiminta-ajatus Sivistystoimen tavoitteena on tuottaa kuntalaisille monipuolisia ja korkealaatuisia palveluja toimialallaan

Lisätiedot

Kalevanharjun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Kalevanharjun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Kalevanharjun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA AJATUS Tarjoamme lapsille niin kodinomaista elämää kuin se on mahdollista laitoksessa.säännöllisen päivärytmin avulla luomme lapsille turvallisuutta.

Lisätiedot

Keskus- ja palveluverkko. UZ3 työpaja 1.6.2015 Ville Helminen

Keskus- ja palveluverkko. UZ3 työpaja 1.6.2015 Ville Helminen Keskus- ja palveluverkko UZ3 työpaja 1.6.2015 Ville Helminen Keskus- ja palveluverkko Keskusverkko muodostuu valtakunnantasolle sekä yhdyskuntarakennetasolle Valtakunnantasolla kyse on kaupunkiseutujen

Lisätiedot

Lapin nuorisopolitiikan kehittämisohjelma 2015

Lapin nuorisopolitiikan kehittämisohjelma 2015 Lapin nuorisopolitiikan kehittämisohjelma 2015 Lapin nuorten hyvinvointi yhteisenä tavoitteena Lapin alueellinen kehittämisohjelma vuoteen 2015 Toteutus ESR -rahoitteisessa hankkeessa ajalla heinäkuu 2011

Lisätiedot

AIKUISTEN LUKIOKOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA MUUTOSHAKEMUS

AIKUISTEN LUKIOKOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA MUUTOSHAKEMUS OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ PL 29 00023 VALTIONEUVOSTO AIKUISTEN LUKIOKOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA MUUTOSHAKEMUS Espoon kaupunki, sivistystoimi, luopuu aikuisten lukiokoulutuksen järjestämisestä.

Lisätiedot

Linja 251 Leppävaara Kauniainen Espoon keskus Tuomarila

Linja 251 Leppävaara Kauniainen Espoon keskus Tuomarila 22-24 20-22 18-20 15-18 13:30-15 12-13:30 9-12 6:30-9 6-6:30 5-6 22-24 21-22 9-19 7-9 5-7 21-24 10-19 8-10 6-8 Linja 251 Leppävaara Kauniainen Espoon keskus Tuomarila Arki vuoroväli 30 30 20 30 30 30 20

Lisätiedot

TOIMINTA PEVA PASSI. nimi:

TOIMINTA PEVA PASSI. nimi: PEVA TOIMINTA nimi: PASSI Näitä taitoja, joita harjoittelet tässä passissa, sinä tarvitset: A Työharjoittelussa B Vapaa-aikana C Koulussa Nämä taidot kehittyvät, kun teet tehtävät huolellisesti: 1. Opiskelutaidot

Lisätiedot

Palveluverkon suunnittelun näkökulma yhdyskuntarakenteen ja palveluverkon yhteensovittamiseen

Palveluverkon suunnittelun näkökulma yhdyskuntarakenteen ja palveluverkon yhteensovittamiseen Palveluverkon suunnittelun näkökulma yhdyskuntarakenteen ja palveluverkon yhteensovittamiseen Suunnittelupäällikkö Sisko Hiltunen Tampereen kaupunki, tilaajaryhmä 15.3.2011 Hyvinvointipalvelujen palveluverkon

Lisätiedot

Perusopetuksen arviointi. Koulun turvallisuus 2010. oppilaiden näkemyksiä RJ 26.2.2010. Tampere. Tampereen kaupunki Tietotuotanto ja laadunarviointi

Perusopetuksen arviointi. Koulun turvallisuus 2010. oppilaiden näkemyksiä RJ 26.2.2010. Tampere. Tampereen kaupunki Tietotuotanto ja laadunarviointi Perusopetuksen arviointi Koulun turvallisuus 2010 oppilaiden näkemyksiä RJ 26.2.2010 Tietotuotanto ja laadunarviointi Tampere Kyselyn taustaa Zef kysely tehtiin tuotannon toimeksiannosta vuosiluokkien

Lisätiedot

PEP Seurakehitys. Alkutila 2011 vs. lopputila 2012. Kari Alho, Johtokunnan pj.

PEP Seurakehitys. Alkutila 2011 vs. lopputila 2012. Kari Alho, Johtokunnan pj. PEP Seurakehitys 11 vs. lopputila 1 Kari Alho, Johtokunnan pj. Tausta PEP osallistui vuonna 11 alueelliseen seurakehityshankkeeseen yhdessä muun Uudenmaan ja Pirkanmaan seuran kanssa kyselyllä tammikuussa

Lisätiedot

HYVINKÄÄN MAAPOLITIIKASTA

HYVINKÄÄN MAAPOLITIIKASTA HYVINKÄÄN MAAPOLITIIKASTA Kymppi-Moni Työpaja 15.2-16.2.2012 Marko Kankare kaupungingeodeetti HYVINKÄÄ KARTALLA HYVINKÄÄ (31.12.2011) Asukkaita 45 500 Pinta-ala 337 km2 Asemakaava-alue 3 100 ha osuus väestöstä

Lisätiedot

Lukion laatukysely 2014

Lukion laatukysely 2014 Lukion laatukysely 2014 Kyselyyn vastanneita oli 176, joista 123 teki kyselyn loppuun asti. (vuonna 2011: 160 ja 105) Vuositasoittain kyselyn teki loppuun asti: 1. vuositaso 46 (45) 2. vuositaso 58 (38)

Lisätiedot

Lähivoimalahanke. Asukaskysely raportti

Lähivoimalahanke. Asukaskysely raportti Lähivoimalahanke Asukaskysely raportti Tutkimuksen tarkoitus ja tavoitteet Tampereen kaupungin Lähivoimala-hanke järjesti syksyllä 2013 asukaskyselyn Kaukajärven asuinalueella (Kaukajärvi-Annala). Sähköinen

Lisätiedot

Yhteiskuntatakuu ja sukupolvien välinen sopiminen. Lauri Ihalainen 16.10.2012

Yhteiskuntatakuu ja sukupolvien välinen sopiminen. Lauri Ihalainen 16.10.2012 Yhteiskuntatakuu ja sukupolvien välinen sopiminen Lauri Ihalainen 16.10.2012 Yhteiskuntatakuun taustoja 32 400 työtöntä alle 25v-vuotiasta työnhakijaa. 55 000 työtöntä alle 30-vuotiasta, joista 33 000:lla

Lisätiedot

KUNTASTRATEGIA 2014-2016. Hyväksytty valtuustossa 7.10.2013/ 65

KUNTASTRATEGIA 2014-2016. Hyväksytty valtuustossa 7.10.2013/ 65 KUNTASTRATEGIA 2014-2016 Hyväksytty valtuustossa 7.10.2013/ 65 Rantasalmen kuntastrategia 2014-2016 Visio 2020 Rantasalmi - Monta Mainiota Mahdollisuutta Rantasalmi on itsenäinen maaseutukunta, joka toimii

Lisätiedot

Hyvinvoinnin puolesta. Toiminnan suojelija: Tasavallan presidentti Sauli Niinistö

Hyvinvoinnin puolesta. Toiminnan suojelija: Tasavallan presidentti Sauli Niinistö Hyvinvoinnin puolesta Toiminnan suojelija: Tasavallan presidentti Sauli Niinistö Johtava lasten liikuttaja Missio Edistää lasten sekä nuorten terveyttä ja sosiaalista hyvinvointia liikunnan avulla Yli

Lisätiedot

Uusi paikallisuus -hanke. Oma lähiympäristö tärkeäksi - Osallistuminen, vaikuttaminen ja yhteisöllisyys

Uusi paikallisuus -hanke. Oma lähiympäristö tärkeäksi - Osallistuminen, vaikuttaminen ja yhteisöllisyys Uusi paikallisuus -hanke Oma lähiympäristö tärkeäksi - Osallistuminen, vaikuttaminen ja yhteisöllisyys Suomen Setlementtiliitto ry:n koordinoima Uusi paikallisuus hanke on RAY:n rahoittama 5- vuotinen

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1 (1) Kaupunginvaltuusto. 15 Asianro 1130/14.07.00/2012

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1 (1) Kaupunginvaltuusto. 15 Asianro 1130/14.07.00/2012 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1 (1) 15 Asianro 1130/14.07.00/2012 Valtuustoaloite nuorten yhteiskuntatakuun toteuttamista edistävän työryhmän perustamisesta Kuopioon Kaupunginhallitus 14.1.2013 27:

Lisätiedot

Pirkanmaan kesätyöpaikkakysely 2014

Pirkanmaan kesätyöpaikkakysely 2014 Pirkanmaan kesätyöpaikkakysely 2014 Pirkanmaan kesätyöpaikkakysely 2014 Perustiedot: Kyselyaika 5. 17.3.2014 Kysely lähetettiin yli 5 henkilöä työllistäville jäsenorganisaatioille (1 038). Vastauksia yhteensä

Lisätiedot

37 LIIKUNTA- JA NUORISOLAUTAKUNTA 13.6.2013

37 LIIKUNTA- JA NUORISOLAUTAKUNTA 13.6.2013 Nuorisopalvelujen tulosyksikön vuoden 2014 talousarvion sekä vuosien 2015-2016 taloussuunnitelman kehykseen vaikuttavia kasvupaineita: Käyttötalous euroa /vuosi Vuosi 2014 Välttämättömät Palkankorotusvaraus

Lisätiedot

Moniammatillisista työryhmistä ja tietojen vaihdosta lastensuojelun kentässä Jyväskylä 25.1.2013. Maria Haarajoki Lakimies, OTM Pelastakaa Lapset ry

Moniammatillisista työryhmistä ja tietojen vaihdosta lastensuojelun kentässä Jyväskylä 25.1.2013. Maria Haarajoki Lakimies, OTM Pelastakaa Lapset ry Moniammatillisista työryhmistä ja tietojen vaihdosta lastensuojelun kentässä Jyväskylä 25.1.2013 Maria Haarajoki Lakimies, OTM Pelastakaa Lapset ry Päiväys Moniammatillinen yhteistyö Lasten ja perheiden

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan Avoimen varhaiskasvatuksen varhaiskasvatussuunnitelma

Nurmijärven kunnan Avoimen varhaiskasvatuksen varhaiskasvatussuunnitelma 22.6.2015 Varhaiskasvatus Nurmijärven kunnan Avoimen varhaiskasvatuksen varhaiskasvatussuunnitelma www.nurmijarvi.fi Avoimen varhaiskasvatuksen esimies Kirsi Viitanen 040 317 4066 kirsi.viitanen@nurmijarvi.fi

Lisätiedot

Ammattitaitoista työvoimaa yhteistyöllä -projekti

Ammattitaitoista työvoimaa yhteistyöllä -projekti YHDEKSÄN N + 1 KYSYMYSTÄ YSEILLE Pohjois-Karjalan kauppakamari ja Pohjois-Karjalan Aikuisopisto toteuttivat 13.-24.11.2006 Yhdeksän + 1 kysymystä yseille internetkyselyn Pohjois-Karjalan peruskoulujen

Lisätiedot

Keskisuomalaisille kansanedustajille

Keskisuomalaisille kansanedustajille Keskisuomalaisille kansanedustajille eläkeläisjärjestöjen neuvottelukunta 20.11.2011 Neuvottelukunnan tehtävä Neuvottelukunnan tehtävänä on toimia keskisuomalaisten eläkeläisten yhdyssiteenä sekä harjoittaa

Lisätiedot

MINIPILOTTI HANKE KAVERI LIIKUTTAA

MINIPILOTTI HANKE KAVERI LIIKUTTAA MINIPILOTTI HANKE KAVERI LIIKUTTAA Vuorentaan koulun vanhempainyhdistys toteutti yhteistyössä Vuorentaan koulun, Lasten Liikunnan Tuen sekä liikunta-alan toimijoiden kanssa Kaveri liikuttaa hankkeen. Hämeenlinnan

Lisätiedot

Nuorisopalvelujen projektit (1/2)

Nuorisopalvelujen projektit (1/2) Nuorisopalvelujen projektit (1/2) 1. Alueellista yhteisöllisyyttä ja -toimintaa tukevat hankkeet Nuorten osallisuuden ja yhteisöllisyyden uusi aalto Päihdetyö mediakasvatuksen keinoin Nuorten Vantaa osallisuus-

Lisätiedot

Toimintakertomus 2012

Toimintakertomus 2012 Toimintakertomus 2012 Tiivistelmä Vuonna 2012 Pohjois-Espoon kahdessa asukasfoorumeissa nostettiin esiin huoli Pohjois-Espoon liikenneturvallisuudesta ja palvelujen riittämättömyydestä. Missä on pohjoisespoolainen

Lisätiedot

Aikuisten ryhmäliikunnan palautekysely 2014-2015

Aikuisten ryhmäliikunnan palautekysely 2014-2015 Mäntsälän Voimistelijat Aikuisten ryhmäliikunnan palautekysely 2014-2015 1. TAUSTATIEDOT Kuinka vanha olet? 10 8 6 4 2 58,6 % 31,0 % 10,3 % alle 19 v 19-25 v 26-45 v 45-60 v yli 61 v Kaikki (KA:3.79, Hajonta:0.61)

Lisätiedot

Toimintalinja. Perämettän Puskaratsastajat ry www.peramettanpuskaratsastajat.fi pj. Anne Harju 0400-798603

Toimintalinja. Perämettän Puskaratsastajat ry www.peramettanpuskaratsastajat.fi pj. Anne Harju 0400-798603 2013 Toimintalinja Perämettän Puskaratsastajat ry www.peramettanpuskaratsastajat.fi pj. Anne Harju 0400-798603 Ratsastusseuran toimintalinja Yleistä toimintalinjasta - Toimintalinjan työstäminen aloitetaan

Lisätiedot

Uuden koulu nimi. Mansikka-ahon koulu 7.2.2014 Rehtori Pekka Lipiäinen. Lasten- ja nuorten lautakunnalle

Uuden koulu nimi. Mansikka-ahon koulu 7.2.2014 Rehtori Pekka Lipiäinen. Lasten- ja nuorten lautakunnalle 7.2.2014 Rehtori Pekka Lipiäinen Lasten- ja nuorten lautakunnalle Uuden koulu nimi Mansikka-ahon ja Tornionmäen koulut yhdistyvät ja koulutyö jatkuu uudessa koulurakennuksessa syksyllä 2014. Kouluun tulee

Lisätiedot

Turva Minulla on turvallinen olo. Saanko olla tarvitseva? Onko minulla huolehtiva aikuinen? Suojellaanko minua pahoilta asioilta? Perusturvallisuus on edellytys lapsen hyvän itsetunnon ja luottamuksellisten

Lisätiedot