LAPSET VAIKUTTAMASSA, NUORET JA AIKUISET TUKIJOINA. Jyväskylän LastenParlamentti -toiminnan laatukäsikirja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LAPSET VAIKUTTAMASSA, NUORET JA AIKUISET TUKIJOINA. Jyväskylän LastenParlamentti -toiminnan laatukäsikirja"

Transkriptio

1 LAPSET VAIKUTTAMASSA, NUORET JA AIKUISET TUKIJOINA Jyväskylän Lasten -toiminnan laatukäsikir

2 Sisältö 1. Tausta tehtävä 1.1. Jyväskylän lasten parlamentti ennen kuntaliitoksia 1.2. Dynamo-hanke oikeaan aikaan oikeassa paikassa 1.3. Taustaselvitykset uuden rakenteen muotoutuminen 1.4. Uuden LastenParlamentin ensimmäinen lukuvuosi Toinen lukuvuosi suunta tulevaan Jyväskylän LastenParlamentin rakenne vuosikello 2.1 Alueelliset PikkuParlamentit 2.2 SuurIstunto - Alueet yhdistävä kokous Jyväskylän LastenParlamentin toimiverkosto roolit 3.1 Pikkuparlamenttilaiset 3.2 nuoret 3.3 t 3.4 Oppilaskuntatoiminnan ohat 3.5 LastenParlamentin koordinaattori 3.6 Erityisryhmät Puheenjohtajisto Ruokatyöryhmä 4. Arviointi, mittarit kehittäminen 4.1 Arviointi tkossa 4.2 Mittarit Tausta tehtävä 1.1. Jyväskylän lasten parlamentti ennen kuntaliitoksia Jyväskylän Lasten on luokkalaisten jyväskyläläislasten osallistumis- vaikuttamiskanava. LastenParlamentin toiminnan tarkoituksena on luoda lapsille aito mahdollisuus vaikuttaa itseään koskevaan päätöksentekoon, sekä nostaa lasten ääni kuntalaisina paremmin kuuluviin. Jyväskylän lasten parlamentin suunnittelu aloitettiin syksyllä 2005, jolloin kuntaan tehtiin alkukartoitus Suomen Lasten -yhdistys ry:n kautta. Samana syksynä Jyväskylä lähti mukaan Osallistuva oppilas yhteisöllinen koulu -hankkeeseen. Heti alussa päätettiin, että on ensisiisen tärkeää käynnistää ensin oppilaskuntatoiminta kaikilla alakouluilla, jotta se tukee kunnan yhteistä päämäärää. Atus lasten parlamentista syntyi jo vuonna 2005 toiminta alkoi vuonna Jyväskylän kuntaliitokset Korpilahden Jyväskylän maalaiskunnan kanssa pakottivat miettimään lasten parlamentin rakennetta toimintamallia uudelleen. Seuraavaksi kerrotaan, kuinka Jyväskylän LastenParlamentista tuli Dynamo-hanke Nuorten Keski-Suomi ry:lle kuinka näin käynnistyi uudenlainen kolmannen sektorin kunnan yhteistyö. Keväällä 2006 kouluttaryhmä vieraili sellaisilla kouluilla, joissa oppilaskuntatoimintaa ei vielä ollut piti koko henkilökunnalle muutaman tunnin mittaisen koulutuksen aiheesta. Loppukeväästä kutsuttiin kaikki oppilaskuntia ohavat opettat yhteen vahvistettiin vielä intoa kamalla lisää materiaalia. Opettan tueksi valmistettiin oppilaskunnan ohavan opettan kansio. Syksyllä 2006 tkettiin opettajien ohamista tehtiin kysely sekä opettajille että rehtoreille siitä, kuinka heidän näkökulmastaan työ on koulussa alkanut. Alkuvuodesta 2007 kokoontuivat alakoulujen oppilaat suunnittelemaan omaa vaikuttamiskanavaansa. Suunnittelupäivän aikana päätettiin, että jokaisesta Jyväskylän kaupungin koulusta valitaan 3-4 oppilasedustaa lasten parlamenttiin. Edustat ovat luokkalaisia heidät valittiin vaaleilla. Ensimmäiset vaalit järjestettiin helmikuussa maaliskuun 29. päivä 2007 oli ensimmäinen suurkokous, jossa paikalla oli 56 edustaa runsaasti tiedotusvälineiden edustajia. Lasten parlamentilla oli kolme suurkokousta vuodessa: syksyllä järjestäydyttiin, tammikuussa ettiin hankerahaa huhtikuussa arvioitiin. 3

3 Lasten parlamentin toiminta tkui samalla mallilla vuoden 2009 kuntaliitokseen asti, jolloin Korpilahti Jyväskylän maalaiskunta yhdistyi Jyväskylän kaupunkiin. Lasten parlamentin toiminta jäi tuolloin tauolle Dynamo-hanke oikeaan aikaan oikeassa paikassa Uuden kunnan hakiessa muotoaan koettiin tarvetta yhdistää erilaisia toimintaperiaatteita, joita ilmaantui Jyväskylän, maalaiskunnan Korpilahden välillä. ottivat aiheen tiimoilta yhteyttä Nuorten Keski-Suomeen, jonka henkilökunnan osaamista haluttiin hyödyntää lasten osallisuus- demokratiakasvatuksen suunnitelmaa tehtäessä. Samaan aikaan Nuorten Allianssin koordinoima Dynamo-hanke oli käynnistymässä etsien valtakunnallisesti yhteistyökumppaneita toteuttamaan 3.sektorin kunnan välistä uudenlaista yhteistyötä. Lasten -toimintamallia lähdettiinkin tässä sopivassa assa kehittämään Dynamo -hankkeen ( ) kautta yhteistyönä Nuorten Keski-Suomi ry:n kanssa. Nuorten Keski-Suomi ry:n toteuttama Dynamo paikallishanke vastasi Jyväskylässä tarpeeseen, joka syntyi uuden kunnan myötä 7-13 vuotiaiden lasten nuorten osallisuustoiminnan kehittämisen suhteen. Valtakunnallisen Dynamo -hankkeen rahoitti Lapin ELY, sen hallinnoi on Nuorten Akatemia. Hankkeen puitteissa Jyväskylässä uudistettiin syksystä 2010 alkaen LastenParlamentin toimintamallia. Lasten -toiminnan tarkoitus on luoda lapsille aito mahdollisuus vaikuttaa itseään koskevaan päätöksentekoon, sekä nostaa lasten ääni paremmin kuuluviin. Jyväskylän Dynamo hankkeessa korostettiin lapsentasoista, lapselle ominaista lasten toiminnan kautta tapahtuvaa toimintamallia, sekä tiivistä yhteistyötä muiden kuntasektorin palveluiden päätöksentekijöiden kanssa. Dynamo hankkeessa syntynyt toiminta on tärkeä osa Jyväskylän kaupungissa toteutettavaa osallisuuskasvatusta -toimintaa. Jyväskylän Dynamo-paikallishankkeen tavoitteena oli: Aktiivinen, osallistuva yritteliäs lapsi/nuori, joka osaa ottaa vastuuta omasta elämästään. Lasten -toiminnan avulla lapsi, nuori aikuinen oppii kokouskäytänteitä sekä muita työvälineitä päätöksentekoon liittyen. Hän oppii ilmaisemaan omia yhdessä pohdittu mielipiteitä kokeneiden vaikutta-aikuisten -nuorten tukemana. Toiminta mahdollistaa alakoululaisten osallistumisen kaupungin päätöksentekoon. Dynamo-hankkeen tavoitteena oli luoda toimiva malli Jyväskylän kaupungin LastenParlamentille. Hanke päättyi vuoden 2012 lopussa, jonka jälkeen Jyväskylän kaupungin opetuspalvelut Nuorten Keski-Suomi ry tekivät yhteistyösopimuksen, jonka puitteissa Nuorten Keski-Suomi tkaa Jyväskylän LastenParlamentin koordinointia saakka Taustaselvitykset uuden rakenteen muotoutuminen Alkukartoitukset toiminnan käynnistäminen tehtiin vuoden 2010 kevään kesän aikana. Alkukartoitukset alkoivat startilla opettajien kanssa. Tämän jälkeen toteutettiin huhti-toukokuussa sekä elo-syyskuussa yhteensä 23 kouluvierailua, jonka aikana keskusteltiin lukuisten oppilaiden aikuisten kanssa oppilaskuntatoiminnan merkityksestä sekä tulevan vaikuttamisrakenteen muodosta tavoitteista. Tämän jälkeen toteutettiin materiaalien järjestäminen analyysi sekä aloitettiin tuotteistamisprosessi. Jyväskylän opettajien mielestä oppilaskuntatoiminta tukee koulun toimintaa, lisää lasten nuorten äänen kuulumista sekä kasvattaa lasten osallisuutta koulussa. Vastauksissa oppilaskuntatoiminnan tärkeimmäksi arvoksi nousi oppilaan vaikuttamis- osallistumismahdollisuudet. Ongelmakohtana nousi vahvasti esiin ohustyöstä saatavan korvauksen puute/vähyys suhteessa työmäärään tämän viesti oppilaskuntatoiminnan asemasta koulutoiminnassa. Koska vanhassa lasten parlamentti -mallissa ongelmana oli kaikkien koulujen mukaan saaminen, päätettiin uudesta mallista tehdä alueellinen. Alueet päätettiin silloisen aluerehtorimallin pohlta. PikkuParlamentte perustettiin yhteensä yhdeksän kappaletta, joihin kootaan (2-)4 oppilaan edustus (4.-) luokilta kaikista alueen alakoulujen oppilaskunnista. Toiminnan tukijoiksi päätettiin ottaa jokaiselle alueelle sekä vetäjiksi vaikuttamisesta kiinnostuneita Ohavia Nuoria. Tarkemmin rakenteesta toimijoista kerrotaan luvuissa 2-3. Selvityksen pohlta päädyttiin uudessa rakenteessa pitämään vuoden aikana 2-3 alueellista Pikkua, yksi Suuristunnon valmistelutilaisuus sekä yksi Suuristunto. Lisäksi tultiin siihen tulokseen, että PikkuParlamentte valmisteleva työ tehdään niiden välisenä aikana koulujen oppilaskuntien omissa tapaamisissa: syksyn kevään Pikkuen välisenä aikana en jäsenet toteuttavat toiminnallisen luovan valmistelutehtävän keräten aiheita omista oppilaskunnistaan yhdessä sovittujen teemojen pohlta. Valmistellut tehtävät tuodaan 4 5

4 PikkuParlamentteihin tai Suuristunnon valmistelutilaisuuteen, joissa päätetään mihin aiheisiin keskitytään yhteisesti mitä aiheita viedään edelleen Suuristuntoon Uuden LastenParlamentin ensimmäinen lukuvuosi Syys-marraskuussa 2010 Yhdeksän alueellista Lasten Pikkua aloitti toimintansa. Alueparlamenttien käynnistäminen tapahtui alkusyksystä tapaamalla ensin ohavia opettajia kouluttamalla tämän jälkeen ohavat opettat sekä valitsemalla alueille vastuuopettat. Parlamentit lähtivät käyntiin viikolla 38 niitä järjestettiin yksi per viikko. Ensimmäisten alueparlamenttien aikana ryhmäydyttiin, järjestäydyttiin koulutettiin sekä annettiin kotitehtäväksi aiheet vietäviksi oppilaskunnille työstettäviksi seuraavaa parlamenttia varten. PikkuParlamentit kokoontuivat päätöksentekokokouksiin tammimaaliskuussa Alueellisten Pikkuen toiminnalliset kokoontumiset pidettiin päivällä, noin kello 9-13 välisenä aikana jossakin oman alueen kouluista. PikkuParlamenteissa valitut Suuristuntoedustat valmistelivat Suuristuntoon tulevia aiheita vielä koulupäivän mittaisessa valmistelutilaisuudessa vaikuttakummien ohavien nuorten avustamana. Uuden Jyväskylän LastenParlamentin ensimmäinen Suuristunto pidettiin Suuristuntoon virittäydyttiin aamulla leikkien aiheiden läpikäynnin avulla. Varsinaiseen kokoukseen oli avoin kutsu sinne saapuikin muun muassa median edustajia. V Jyväskylän lapset toivoivat eniten mahdollisuuksia wvaikuttaa Kouluympäristöön: Viihtyvyys Koulujen välisiä liikuntaturnauksia kuudesluokkalaisille tutustumisdisko Pakkasrasta yhteiset säännöt Yökoulu Koulutilat Enemmän keinu, telineitä välineitä välitunneille Isommat paremmat sisä- ulkotilat sekä niiden kunnossapitoa Terveys Terveydenhoitan tavoitettavuus paremmaksi Oikeus homeettomaan kouluun Ruoka Lasten mielipiteiden kuulemista huomioimista Välipala-automaatte Muuta Erityisopetusta lisää Suuristunto Kannanotot: koulujen välituntialueiden parantamisesta sisäilmaongelmaisista kouluista juoma-automaateista kouluihin välipalamahdollisuudesta kaikkiin kouluihin Aloitteet: kouluruuan parantamiseksi (työryhmän perustaminen) erityisopetuksen tukiopetuksen lisäämisestä kouluille terveydenhoitajien koulukuraattorien määrästä kouluissa yökouluista päättäjäisjuhlista ulko-, liikunta- koulutarvikkeiden hankkimisesta kouluille Hankehakemuksia: Kuudesluokkalaisten koulun päättäjäiset, seikkailurataa, keinu, välituntivälineitä, maale viihtyisyyttä lisäämään Muut esille tulevat asiat: pakkasra koulujen välisiä liikuntaturnauksia kaivattiin 1.5. Toinen lukuvuosi suunta tulevaan Lastenparlamenttitoiminnan toinen lukuvuosi käynnistyi edelliseen verrattuna aikaistetulla aikataululla. Ohavien Opettajien koulutus toteutettiin osallisuutta yhteisöllisyyttä koskevan seminaarin yhteydessä Samoin Ohaville nuorille Vaikuttakummeille pidettiin kohtaamis- koulutusiltapäivä PikkuParlamentit kokoontuivat päätöksentekoon jo lokakuussa. Suuristunnon esityslistan valmistelutilaisuus pidetään keskiviikkona varsinainen Suuristunto pidetään keskiviikkona Toinen Pikkukierros käynnistyy Suuristunnon jälkeen maalis-huhtikuussa sen tarkoituksena on seurata päätösten toimeenpanoa suunnitella tulevaa lukuvuotta. Jatkossa LastenParlamentin lukuvuoden aikataulu rakentuu siten, että ensimmäinen kierros pidetään kouluilla ennen syyslomaa. Tämän kokoontumisen tarkoituksena on tutustuttaa toimit toisiinsa, perehtyä vaikuttamistoimintaan aloittaa lukuvuoden aikana toteuttavan tehtävän tekeminen. Toinen kokoontuminen ajoittuu vuodenvaihteen aikoihin. Tällöin käydään läpi kouluilla valmistellut vaikuttamistehtävät valitaan PikkuParlamentin yhteinen aihe, jota viedään SuurIstuntoon. Kolmas viimeinen PikkuParlamentin kokous järjestetään keväällä SuurIstunnon jälkeen, jolloin seurataan yhdessä SuurIstunnon aiheita päätöksenteossa. 6 7

5 2. Jyväskylän LastenParlamentin rakenne vuosikello 2.1. Alueelliset PikkuParlamentit Jyväskylän LastenParlamentin rakenne lukuvuoden alussa Huhtasuon Halssila Huhtasuo Pupuhuhta 12 edustaa Kilpisen Keljo Keltinmäki Kypärämäki Steiner-koulu Vuosittaiseen SuurIstuntoon yht. 39 edustaa, 4(-5)/ Pikku Puheenjohtajisto 1 edusta/ Pikku (pj tai siht.) Korpilahden KYK Saakoski Tikkala Kuokkalan Pohnlampi Tikka Palokan Jokela Keski-Palokka Mankola Saarenmaa Tyyppälä Päijätalueen Keljonkangas Lehtisaari Muuratsalo Säynätsalo Tikkakosken Liinalampi Luonetjärvi Nyrölä Puuppola Vaakosken Janakka Jyskä Oravasaari Vaakoski Vaakumpu Viitaniemen Kortepoh Lohikoski Normaalikoulu Puistokoulu Vesanka (Kuohu) 16 edustaa 12 edustaa 8 edustaa 20 edustaa 12 edustaa 16 edustaa 20 edustaa 20 edustaa Uudessa rakenteessa Jyväskylän Lasten ettiin yhdeksään alueeseen, eli Pikkuin. PikkuParlamentteihin kootaan 2-4 oppilaan edustus luokilta kaikista alueen alakoulujen oppilaskunnista. Niistä alakouluista joissa ei ole luokkalaisia, pääsee mukaan 4. luokkalaisia edustajia. PikkuParlamentteihin osallistuvat myös alueen vaikuttakummi ohavia nuoria. PikkuParlamentit kokoontuvat kolme kertaa lukuvuoden aikana kouluaikaan pääosin klo 9-14 välillä. Lukuvuoden ensimmäinen kokous on järjestäytymiskokous, jossa edustat valitsevat keskuudestaan puheenjohtan sihteerin, päättävät millä tavoin työskentelevät lukuvuoden aikana sekä millaisia asioita käsittelevät kokouksissa. Ensimmäisen kokouksen aikana keskustellaan teemasta, jota edustat haluaisivat viedä SuurIstunnon käsiteltäväksi. Teeman työstämistä tketaan koulujen oppilaskuntien toiminnan osana ennen toista PikkuParlamentin kokousta, jossa pikkuparlamenttilaiset valitsevat keskuudestaan neljä (-viisi) edustaa koko kaupungin kokoavaan Jyväskylän LastenParlamentin SuurIstuntoon. PikkuParlamenteista, joissa on mukana viisi koulua (Palokka & Viitaniemi), voidaan valita viisi edustaa SuurIstuntoon. Tavoitteena on mahdollisimman hyvä kattavuus, jota pyritään edistämään sillä, että jokaisesta koulusta olisi edusta SuurIstunnossa. Pikkuen rakentuminen: Alueelliset PikkuParlamentit (9kpl) Pikkuparlamenttien toiminnalliset istunnot kolme kertaa lukuvuoden aikana Oppilaskunnat nimeävät edustat (4-/)5-6. -luokilta in 4 edustaa jos koulussa on 1-6.-luokkien oppilaskunta 2 edustaa jos kyseessä on luokkien koulu 2 edustaa jos koulu on kolmen yhdysluokan kyläkoulu Jokaisessa PikkuParlamentissa on 8-20 edustaa Oppilaskuntien ohat, eli huolehtivat käytännön järjestelyistä (edustajien kutsuminen kouluilta, tilavaraukset, ruokailu) Koordinaattori vastaa vaikuttakummin kutsumisesta vastaavat tutustumisleikeistä ryhmätyöskentelyn sujumisesta SuurIstuntopäivinä 8 9

6 2.2. SuurIstunto - Alueet yhdistävä kokous Jyväskylän LastenParlamentin vuosikello lukuvuodelle kierros (maalis-huhtikuu) SuurIstunto (helmikuu) 2. kierros (joulu-tammikuu) 1. kierros (syys-lokakuu) Edustavalinnat oppilaskunnissa (elo-syyskuu) Puheenjohtajisto *Palkintomatka Puheenjohtajisto *SuurIstunnon valmistelu Puheenjohtajisto *Ryhmäytys 10 Jyväskylän LastenParlamentin SuurIstunto järjestetään kevättalvella helmi-maaliskuussa jossain tarkoitukseen sopivassa tilassa. SuurIstunto on istuttu aikaisemmin muun muassa Jyväskylän kaupungintalolla, kaupungin kirston Minnansalissa Jyväskylän nuorisovaltuuston kokoontumistilassa Veturitalleilla. SuurIstunnon tavoitteena on antaa edustajille mahdollisuus tuoda heitä mietityttäneet aiheet koko kaupungin edustajien tietoon. Jokainen Pikku saa SuurIstunnossa puheenvuoron, jonka aikana heillä on mahdollisuus esitellä lukuvuoden aikana valmistelemansa aloite, kannanotto tai mielipide. Paikalle kutsutaan edustajien lisäksi kaikki kaupungin oppilaskuntatoimintaa kouluilla ohavat opettat ohat, vaikuttakummit, ohavat nuoret sekä muita kaupungin (tai muun tahon) edustajia, joita käsiteltävät aiheet koskevat. Kuulijoilla on mahdollisuus esittää kommentte tai kysymyksiä edustajille esitysten jälkeen. SuurIstunnossa myös etaan LastenParlamentin hankerahaa, jota alakoulujen oppilaskuntien on mahdollista hakea erikseen syyslukukauden aikana annettavien ohjeiden mukaisesti. Esityksen hankerahan osta tekee LastenParlamentin puheenjohtajisto. Puheenjohtajiston esitys julkaistaan ennen SuurIstuntoa, SuurIstunnossa äänestetään esityksen hyväksymisestä tai tehdään siihen muutoksia. 11

7 3. Jyväskylän LastenParlamentin toimiverkosto roolit Pikkuen edustajien tukena toimivat oppilaskuntia kouluilla ohavat henkilöt, ohavat nuoret sekä Jyväskylän kaupungin päätöksentekorakenteissa toimivat vaikuttakummit. Koko toiminnan koordinoinnista vastaa LastenParlamentin koordinaattori. Tukirakenteesta haluttiin heti toiminnan alusta alkaen luoda mahdollisimman monipuolinen, jotta toiminnassa syntyy linkkejä eriikäisten eri rooleissa toimivien vaikuttamisesta kiinnostuneiden toimijoiden välille. Yhteistyön toivotaan helpottavan lasten ottamista mukaan päätöksentekoon luovan samalla eri hallinalo ylittäviä verkosto. Tiivistetysti: Lapset: suunnittelevat, toimivat, ottavat vastuuta päättävät itse : suunnittelevat ohavat toimintaa, päättävät ottavat vastuuta Aikuiset: tukevat, seuraavat, suunnittelevat dokumentoivat Kaikki: osallistuvat, oppivat sekä vaikuttavat omaan toistensa elinympäristöön hyvinvointiin 3.1. Pikkuparlamenttilaiset Pikkuparlamenttilaiset valitaan edustamaan oman koulunsa oppilaskuntia alueellisiin PikkuParlamentteihin syksyn aikana. Edustat ovat pääosin 5-6-luokkalaisia, mutta joukkoon voidaan valita myös 4-luokalla olevia oppilaita. Valintatapa on koulun oppilaiden itsensä päätettävissä. Pikkuparlamenttilaiset osallistuvat päätöksentekoon työskentelyyn koordinaattorin, ohavien nuorten, opettajien vaikuttakummin avulla. Pikkuparlamenttilaisilla on merkittävä rooli viestinviejinä koulun oppilaskunnan PikkuParlamentin välillä. Edustajien on hyvä kerätä säännöllisesti toiveita oppilaskuntia mietityttäviä asioita PikkuParlamentin tarvittaessa SuurIstunnon käsittelyyn. Jokaisessa PikkuParlamentissa valitaan syksyn ensimmäisessä kokouksessa puheenjohta sihteeri. Puheenjohta johtaa kokouksessa puhetta edustaa Pikkuaan Jyväskylän LastenParlamentin Puheenjohtajiston kokouksissa. Jossain tapauksissa puheenjohta sihteeri voivat valmistella joko kokousta tai yksittäistä kokousasiaa ennen PikkuParlamentin kokousta. Sihteeri pitää kokouksista pöytäkira. Puheenjohta edustaa automaattisesti Pikkua SuurIstunnossa. Tämän lisäksi jokaisesta PikkuParlmentista valitaan SuurIstuntoon kolme (-neljä) edustaa. SuurIstuntoon valittavat edustat edustavat siellä Pikkuaan välittävät SuurIstunnon jälkeisessä PikkuParlamentin kokouksessa SuurIstunnon kuulumiset omalle PikkuParlamentilleen nuoret nuoret ovat kunkin alueen yläkoulusta 2.asteen oppilaitoksista toimintaan mukaan tulleita aktiivisia vuotiaita nuoria, joilla voi olla kokemusta kokoustekniikasta tai lasten ohamisesta. nuoret voivat olla esimerkiksi nuorisovaltuustolaisia, oppilaskunta-aktiive, tukioppilaita tai vanho lastenparlamenttilaisia. Tärkeintä nuorilla on halu olla mukana lasten vaikuttamistoiminnassa antaa oma osaamisensa lasten käyttöön. nuoret avustavat pikkuparlamenttilaisia työskentelyssä Pikku kierroksilla muun muassa ryhmäyttämällä tarvittaessa opastamalla kokouksen aikaisessa toiminnassa. Ohavia nuoria osallistuu myös SuurIstuntoon halutessaan myös muihin LastenParlamentin erityisryhmien toimintaan. SuurIstunnossa kokouksen puhetta johtaa Jyväskylän Nuorisovaltuuston puheenjohta myös kokouksen sihteerinä toimii Nuorisovaltuuston edusta. Ohavien nuorten toimintaa oha LastenParlamentin koordinaattori, joka hoitaa myös heidän kutsumisensa kokouksiin (pl. yhtenäiskoulut, joissa oppilaskuntaa ohava opetta hoitaa kutsun välittämisen) kouluttamisen tehtävään t t ovat Jyväskylän kaupungin hallitukseen kuuluvien kahdeksan puolueen edustajia (+ yksi hallinnon jäsen). Alueet kummeille pyritään valitsemaan yhteisymmärryksessä. osallistuu Pikkunsa toimintaan lasten nuorten toiveiden päätösten mukaisesti. lla on kokouksissa puheoikeus, jota hänen toivotaankin usein käyttävän aktiivisesti. Tärkein tehtävä kummilla on kuunnella ottaa vastaan pikkuparlamenttilaisten atuksia, näkemyksiä toiveita sekä viedä niitä eteenpäin aikuisten päätöksenteossa. Lastenlaiset, ohavat nuoret heitä ohavat aikuiset voivat tarvittaessa ottaa yhteyttä vaikuttakummiin aluetta koskevassa asiassa. Samoin myös vaikuttakummi voi esittää Lasten- Parlamentille toiveita käsiteltävistä asioista tai pyytää esimerkiksi kannanottoa tiettyyn asiaan. t kutsutaan luonnollisesti osallistumaan myös SuurIstuntoon. n kutsumisesta PikkuParlamentin Puheenjohtajiston tapahtumiin sekä SuurIstuntoon vastaa LastenParlamentin koordinaattori

8 3.4. Oppilaskuntatoiminnan ohat Jokaisella alueella toimii oppilaskuntatoimintaa ohavien ammattilaisten verkosto, joka pitää yhteyttä alueen sisäisesti mahdollistaa pikkuparlamenttilaisten kokoukset muut tarpeelliset tapaamiset. Näiden henkilöiden tehtäviin kuuluu välittää LastenParlamentin tapahtumien kutsut oman koulunsa edustajille varmistaa, että LastenParlamentin koulun oppilaskunnan välinen yhteys toimii tiiviisti. Jokaisen alueen ohavat aikuiset voivat sopia lukuvuosittain missä PikkuParlamentin kokoontumiset järjestetään. Vuosien aikana on kokeiltu erilaisia tapo; osa PikkuParlamenteista kokoontuu vuosittain yhdellä koululla, toisilla alueilla on kokoonnuttu nuorisotilalla jotkut PikkuParlamentit ovat kierrättäneet kokoontumisia eri kouluilla / paikoissa lukuvuoden aikana. Järjestelystä voidaan sopia vuosittain LastenParlamentin koordinaattorin kanssa. Kokoontumisten käytännön järjestelyistä (tilavaraus, kokousvälineet, ruokailujärjestelyt, mahdolliset tarjoilut) vastaa joko alueelle vuosittain nimettävä vastuuopetta / -oha tai kokoontumiskoululla toimintaa ohava henkilö. Lasten pyrkii järjestämään kerran lukuvuodessa kaikille kaupungin oppilaskuntatoimintaa ohaville henkilöille yhteisen verkostotapaamisen esimerkiksi SuurIstunnon yhteyteen. Ovat koulujen oppilaskuntaohajia Välittävät vastuuopettajilta saatu tieto Pikkulaisille tai Ohavien Nuorille toisinpäin Tukevat, seuraavat, suunnittelevat dokumentoivat lasten/nuorten toimintaa Alueen Vastuuopettan lisätehtävät: NuK-Sun viestien välittäminen alueen muille Ohaville Opettajille sekä lle mahdollisuuksien mukaan suoraan Ohaville Nuorille Tilavaraukset PikkuParlamentin kokouksille Ruokailujen yms. järjestäminen kokoontumiskoululla Alueen ohajilta kerättävän materiaalin koonti välittäminen NuK-Sulle 3.5. LastenParlamentin koordinaattori Jyväskylässä alakoulujen oppilaskuntatyötä koordinoidaan kaupungin tasolla Lasten-rakenteen alla. Tästä kokonaisuudesta vastaa LastenParlamentin koordinaattori, joka on Nuorten Keski-Suomi ry:n palkkaama. Nuorten Keski-Suomi Jyväskylän kaupungin opetuspalvelut järjestävät toiminnan yhteistyösopimuksen puitteissa. Koordinaattori suunnittelee kehittää toimintaa yhdessä Jyväskylän kaupungin opetuspalveluiden kanssa. Koordinointiin kuuluu tiivis yhteydenpito alakoulujen oppilaskuntia ohavien henkilöiden kanssa. Tarvittaessa koordinaattorilta voi pyytää apua myös oppilaskunnan ohamisessa esiin nouseviin haasteisiin. Osana koordinaattorin tehtävää on myös kehittää oppilaskuntatoimintaa helpottavaa materiaalia toimintaympäristöön sopivia toiminnallisia menetelmiä. Koordinaattori vastaa SuurIstunto-päivien suunnittelusta toteutuksesta yhdessä edustajien kanssa. Koordinaattorin vetovastuulla on myös puheenjohtajiston, ruokatyöryhmän muiden mahdollisten erityisryhmien kokoontumisten järjestelyt. Koordinaattori seuraa yhdessä vaikuttakummien kanssa päätettyjen asioiden etenemistä kaupungin päätöksenteossa. LastenParlamentin koordinaattori on mukana myös muun muassa osallisuuteen nuorisotyöhön liittyvässä verkostotyössä Erityisryhmät LastenParlamentilla on mahdollisuus myös tarvittaessa perustaa edustajistaan koostuvia erityisryhmiä. Säännöllisesti kokoontuvia ryhmiä löytyy toistaiseksi kaksi: Pikkuen puheenjohtajista koostuva puheenjohtajisto neljästä varsinaisesta edustasta neljästä varaedustasta koostuva ruokatyöryhmä. Erityisryhmiksi voi laskea myös esimerkiksi erilaisten tapahtumien järjestelyihin perustetut työryhmät. Erityisryhmät yksinkertaistavat päätöksentekoa valmisteluita sekä voivat tarvittaessa tai pyydettäessä ottaa kantaa laajempiinkin asiakokonaisuuksiin Puheenjohtajisto Puheenjohtajistoon kuuluu jokaisen PikkuParlamentin puheenjohta, tarvittaessa häntä siistaa kokouksissa oman PikkuParlamentin sihteeri. Puheenjohtajisto kokoontuu 3-4 kertaa vuoden aikana siten, että tärkeimmät tehtävät sijoittuvat kevätlukukaudelle. Tuolloin valmistellaan SuurIstuntoa sekä tehdään esitys Lasten- Parlamentin hankerahan kamisesta. Hankerahaa voivat hakea Jyväskylän alakoulujen oppilaskunnat innostavaan, uuteen lapsia osallistavaan toimintaan tai välineistöön. LastenParlamentin puheenjohtajistolta on mahdollisuus toivoa kannanottoa tai puheenvuoroa erilaisiin tilaisuuksiin tai teemoihin liittyen. Toistaiseksi puheenjohtajisto on ottanut kantaa mm. Jyväskylän osallisuuden monialaiseen kaupunkiohjelmaan viherpolitiikkaohjelmaan. Kannanotot on kirjoitettu puheenjohtajiston 14 15

9 tapaamisissa toimitettu eteenpäin niitä pyytäneille tahoille. Puheenjohtajisto on myös esittänyt tervehdyksiä erilaisissa kaupungin juhlatilaisuuksissa. Puheenjohtajisto on kutsuttu keväisin Helsinkiin tapaamaan keskisuomalaisia kansanedustajia tutustumaan eduskunnan toimintaan. Helsingissä olemme samalla matkalla vierailleet mm. Yleisradiossa Nuorten tila Hapessa. Mukana matkalla on ollut myös Jyväskylän Nuorisovaltuuston Nuorten Ääni Keski-Suomessa ryhmän edustajia. Puheenjohtajiston tukena toimii koordinaattorin lisäksi myös oma vaikuttakummi, joka tulee Jyväskylän kaupungin hallinnosta Ruokatyöryhmä Jyväskylän LastenParlamentin Jyväskylän kouluille ruokapalvelut tuottavan Kylän Kattauksen yhteisen Ruokatyöryhmän jäsenet valitaan Jyväskylän LastenParlamentin SuurIstunnossa. Jokaiselle varsinaiselle ruokatyöryhmän jäsenelle valitaan myös henkilökohtainen varajäsen. Varsinaiset jäsenet toimivat ruokatyöryhmässä seuraavaan Suuristuntoon asti. Ruokatyöryhmä kokoontuu pääosin Kylän Kattauksen yhteyshenkilön kutsusta pohtimaan kouluruokailuun liittyviä asioita. Tarvittaessa myös ruokatyöryhmäläiset voivat ehdottaa tapaamista. Ryhmässä on keskusteltu muun muassa ruuan laatutekijöistä, ruokaan käytettävissä olevasta budjetista, ruokalistoista koululaisten toiveruokaviikosta. Ryhmän jäsenet edustavat kokouksissa kaikkia Kylän Kattauksen ruokapalvelualueelle kuuluvia alakoululaisia. Heidän tehtävä on antaa palautetta Kylän Kattauksen suuntaan sekä tiedottaa ruokailuun liittyvistä asioista omilla Pikku alueillaan. LastenParlamentin koordinaattori kutsuu ruokatyöryhmän koolle sopii tapaamisista yhdessä Kylän Kattauksen kanssa. Kokouskutsut toimitetaan jäsenten oppilaskuntaohajille. Jos varsinainen jäsen ei pääse kokoukseen, on hänen oppilaskuntansa ohan ilmoitettava siitä koordinaattorille, joka välittää tiedon varajäsenen oppilaskunnan ohalle. Korpilahden Pikku ei kuulu ruokatyöryhmän piiriin, sillä Korpilahden kouluihin ruuan toimittaa ISS. Korpilahdella onkin perustettu oma ruokatyöryhmä ISS:n koulujen yhteistyöllä. 4. Arviointi, mittarit kehittäminen DYNAMO-hankkeen aikana kentältä kerättiin ahkerasti palautetta, jotta mallista saataisiin mahdollisimman toimiva juuri Jyväskylän kaupungille. Palautetta kerättiin niin suullisesti kuin kirllisestikin sekä PikkuParlamenteissa että SuurIstunnossa sekä muun toiminnan ohessa että palautekeskusteluin. Kesän alkusyksyn 2011 aikana kerättiin palautetta myös sähköisesti kyselylomakkeen avulla. Pääosin palautetta on tullut aikuisilta. SuurIstunnossa saatiin paljon palautetta myös lapsilta nuorilta. Nuorten kanssa on käytetty myös sosiaalista mediaa. Jyväskylän LastenParlamentin eri toimit ovat iloisia lasten pääsemisestä mukaan vaikuttamaan. Uusi alueparlamenttimalli nähdään pääosin toimivana. Alueparlamentin etuna on kaikkien koulujen aktiivinen mukana olo (vrt. vanha malli) haasteena viestintä. Toimintaa voidaan helpottaa lyömällä aikataulut aikaisemmin lukkoon, mieluiten rehtoreiden kanssa sopien, sekä ohjeita selkeyttäen aikaistaen. Viestintää on helpotettu myös sillä, että koordinaattorin roolia viestijänä on lisätty. Koordinaattorin vastuulla on kaikki opettajiin, vaikuttakummiin nuoriin kohdistuva viestintä. Opettajien vastuulla on saada viesti kulkemaan oman koulun edustajille. Kehittämisehdotukset koskevat lähinnä käytännönjärjestelyjä (tiedon kulku, kuljetukset, siisjärjestelyt, ruokailut, tauot jne.). Lisäksi perehdyttämistilaisuudessa etenkin kesken vuotta toimintaan tuleville olisi hyvä kaa pieni infopaketti Jyväskylän LastenParlamentin toiminnasta kasvokkain tapahtuvan perehdytyksen lisäksi. SuurIstunnossa pitää muistaa taustoittaa asioita myös ulkopuolisille. toivovat oppilaskuntatoiminnalle ennen kaikkea lisää arvostusta aikaa niin virkamiesten kuin kollegoidenkin taholta. Tiedottaminen mielipiteiden kerääminen koulussa ylipäätään vaikuttamistoiminnan opettelu tulisi integroida paremmin osaksi koulujen arkea. Tiedon kulkua eri toimijoiden välillä on tarpeen varmistaa monin eri tavoin Arviointi tkossa Lasten-toiminnan arviointia pyritään tkossa tekemään vielä entistä systemaattisemmin. Palautetta kerätään 360 asteen periaatteen mukaisesti kaikilta sidosryhmiltä. Säännöllisesti määrällistä palautetta kerätään lapsilta, nuorilta, opettajilta sekä kummeilta. Lisäksi vastuuopettajien kanssa käydään lukuvuoden lopuksi palautekeskustelut, joissa keskitytään laadulliseen palautteeseen. Lasten ohavien nuorten kanssa palautetta kerätään toiminnallisin menetelmin kevään viimeisen kierroksen aikana. Heillä on myös mahdollisuus antaa palautetta kirllisesti. Mahdollisuutta hyödyntää sosiaalista mediaa verkkopohisia menetelmiä palautteen keräämisessä selvitetään

10 4.2. Mittarit Tärkeimmät mittarit liittyvät tkossakin vaikuttamiseen. Lasten- Parlamentin tavoite on nostaa lasten ääni kuuluviin kaupungin päätöksenteossa antaa lapsille aito vaikuttamisen mahdollisuus kokemus. Määrälliset mittarit eivät ole toiminnassa kovin olennaisia, vaan tärkeämpää on toiminnan laadukkuus. Laatua pyritään selvittämään lapsilta kerättävillä kommenteilla opettajien haastatteluilla. Kyselyiden tärkeimmät teemat liittyvät yleiseen vaikuttamiseen koulumaailmassa, päätöksentekoprosesseihin Jyväskylässä, Pikkuen sekä SuurIstunnon järjestelyihin viestintään. Saatujen vastausten perusteella kulunut lukuvuosi analysoidaan tehdään tarvittavat muutokset seuraavan lukuvuoden toimintaan

11

Dynamo-hanke: Jyväskylän LastenParlamenttitoiminta LAPSET MUKANA VAIKUTTAMASSA, NUORET JA AIKUISET TUKIJOINA

Dynamo-hanke: Jyväskylän LastenParlamenttitoiminta LAPSET MUKANA VAIKUTTAMASSA, NUORET JA AIKUISET TUKIJOINA Dynamohanke: Jyväskylän LastenParlamenttitoiminta LAPSET MUKANA VAIKUTTAMASSA, NUORET JA AIKUISET TUKIJOINA DYNAMO Jyväskylän paikallishanke: LastenParlamenttitoiminta Kesto: 01/201008/2012 Toteuttaja:

Lisätiedot

Varhainen kasvu ja perusopetus Toimintakate Toimintatulot Perusopetuksen hallinto Toimintakate Toimintamenot

Varhainen kasvu ja perusopetus Toimintakate Toimintatulot Perusopetuksen hallinto Toimintakate Toimintamenot KÄYTTÖSUUNNITELMAT V 2011 KS 2011 Varhainen kasvu ja perusopetus Toimintakate -97 241 200 Toimintatulot 2 950 400 Myyntitulot 1 039 900 Maksutulot 250 000 Tuet ja avustukset 1 540 500 Muut toimintatulot

Lisätiedot

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset ESPOON NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2017 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin ja päätäntävaltaa nuorisovaltuustossa käyttävät valitut nuorisovaltuutetut.

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTAPERIAATTEET

LEMPÄÄLÄN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTAPERIAATTEET LEMPÄÄLÄN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTAPERIAATTEET Käsitelty Lempäälän nuorisovaltuuston kokouksessa 18.3.2008 Käsitelty liikunta- ja nuorisojaoston kokouksessa 3.4.2008 1. Lempäälän Nuorisovaltuuston toiminta-ajatus

Lisätiedot

Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO. Hallituksen ohjesääntö

Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO. Hallituksen ohjesääntö Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO Hallituksen ohjesääntö 15.11.2016 Sivu 1 / 5 Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan hallituksen ohjesääntö I LUKU Yleistä 1 Soveltaminen

Lisätiedot

LUOKKATUNNIT OPS YLÄKOULUN NÄKÖKULMASTA

LUOKKATUNNIT OPS YLÄKOULUN NÄKÖKULMASTA LUOKKATUNNIT OPS2016 - YLÄKOULUN NÄKÖKULMASTA H A N N A G U S TA F S S O N O S A L L I S U U S - KO O R D I NA AT TO R I Miksi? Miten? Mitä? MIKSI LUOKKATUNTEJA? - Turun opetussuunnitelmassa 2016 paikallisena

Lisätiedot

Suomen Nuorisovaltuustojen Edustajisto Säännöt

Suomen Nuorisovaltuustojen Edustajisto Säännöt Suomen Nuorisovaltuustojen Edustajiston työvaliokunta/paavilainen Sääntömuutosehdotus Edustajiston sääntöihin Versio 280215 Edustajiston syksyn kasvokkaistapaamisen pohjalta Suomen Nuorisovaltuustojen

Lisätiedot

Lasten ja nuorten osallisuuden niveltäminen osaksi kaupungin toimintaa

Lasten ja nuorten osallisuuden niveltäminen osaksi kaupungin toimintaa 6. TAVOITTEET, TOIMENPITEET JA VASTUUTAHOT 1 Toimenpide-ehdotukset ovat syntyneet jyväskyläläisille lapsille ja nuorille tehtyjen alkukartoitusten, Jyväskylän kaupungin palvelualueille tehtyjen kyselyjen

Lisätiedot

Opasvihko. Oppilaskunnan hallituksen toiminta

Opasvihko. Oppilaskunnan hallituksen toiminta Opasvihko Oppilaskunnan hallituksen toiminta SISÄLLYS 1. Oppilaskunnan hallituksen toiminta 2 2. Oppilaskunnan tulevan lukuvuoden tapahtumat 4 3. Oppilaskunnan hallituksen jäsenten toiminta, vastuut ja

Lisätiedot

Lasten ja nuorten. vaikuttamismahdollisuudet kunnassa Meiju Hiitola 1

Lasten ja nuorten. vaikuttamismahdollisuudet kunnassa Meiju Hiitola 1 Lasten ja nuorten vaikuttamismahdollisuudet kunnassa 27.11.06 Meiju Hiitola 1 Miksi lasten ja nuorten pitäisi saada vaikuttaa? Lasten ja nuorten erityistarpeet vaativat huomiomista Lapsilla ja nuorilla

Lisätiedot

Kokouksen paikka ja ajankohta on ilmoitettu toimikauden alussa.

Kokouksen paikka ja ajankohta on ilmoitettu toimikauden alussa. Aika: Tiistaina 3.4.2012, klo 16 18 Paikka: Matkakeskus 2. kerros, Hannikaisenkatu 20, 40100 Jyväskylä 1. Kokouksen avaus Puheenjohtaja Santeri Lohi avaa kokouksen klo 16. 2. Kokouksen toteaminen lailliseksi

Lisätiedot

AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA AKAAN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASÄÄNTÖ

AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA AKAAN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASÄÄNTÖ AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA AKAAN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASÄÄNTÖ Kaupunginhallitus/valtuusto hyväksynyt 13.09.2006 Akaan kaupunki Sääntökokoelma NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASÄÄNTÖ SISÄLLYSLUETTELO 1

Lisätiedot

Kokouksen paikka ja ajankohta on ilmoitettu toimikauden alussa.

Kokouksen paikka ja ajankohta on ilmoitettu toimikauden alussa. Aika: Tiistaina 3.4.2012, klo 16 18 Paikka: Matkakeskus 2. kerros, Hannikaisenkatu 20, 40100 Jyväskylä 1. Kokouksen avaus Puheenjohtaja Santeri Lohi avasi kokouksen klo 16.10. 2. Kokouksen toteaminen lailliseksi

Lisätiedot

Osallisuus yhdessä vaikuttamista. Tervetuloa mukaan Pedagogiseen kahvilaan

Osallisuus yhdessä vaikuttamista. Tervetuloa mukaan Pedagogiseen kahvilaan Osallisuus yhdessä vaikuttamista Tervetuloa mukaan Pedagogiseen kahvilaan Toimintakulttuurin kehittämistä OPS2014 / 4.2 ohjaavat periaatteet Tavoitteena on luoda toimintakulttuuria, joka edistää oppimista,

Lisätiedot

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset ESPOON NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2016 2017 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin ja päätäntävaltaa nuorisovaltuustossa käyttävät valitut

Lisätiedot

Suomen Changemakerin säännöt

Suomen Changemakerin säännöt Suomen Changemakerin säännöt Hyväksytty jäsenkokouksessa 6.10.2012 1 Tavoitteet ja yleiset toimintaperiaatteet A) Tavoite Suomen Changemaker on nuorten vaikuttamisverkosto, jonka tavoitteena on globaali

Lisätiedot

Aika: Maanantaina 22.2.2016, klo 9-15. Pohjaesitys: Kuullaan kaupungin tuoma tervehdys Huippukokoukselle.

Aika: Maanantaina 22.2.2016, klo 9-15. Pohjaesitys: Kuullaan kaupungin tuoma tervehdys Huippukokoukselle. 3/2016 Aika: Maanantaina 22.2.2016, klo 9-15 Paikka: Veturitallit, Veturitallinkatu 6, 40100 Jyväskylä ESITYSLISTA 1. Kokouksen avaaminen Puheenjohtaja Olli Lintu avaa kokouksen klo 9.02 2. Kaupungin tervehdys

Lisätiedot

Vaikuttamispalvelu Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi

Vaikuttamispalvelu Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi Vaikuttamispalvelu Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi Uusi vaikuttamispalvelu: Nuortenideat.fi Demokraattinen vaikuttamiskanava Nuorten osallisuutta ja yhteisöllisyyttä tukeva Matalan kynnyksen palvelu, näkyvä

Lisätiedot

Nuorisoneuvoston toimintaohje

Nuorisoneuvoston toimintaohje 1 (5) Nuorisoneuvoston toimintaohje 2 (5) Sisällysluettelo 1 Nuorisoneuvoston tarkoitus... 3 2 Nuorisoneuvoston kokoonpano... 3 3 Nuorisoneuvoston tehtävät... 3 4 Nuorisoneuvoston toimikausi ja ikäraja...virhe.

Lisätiedot

Oppilaiden osallisuustiimi. Lukuvuoden arviointi ja lukuvuoden tavoitteet

Oppilaiden osallisuustiimi. Lukuvuoden arviointi ja lukuvuoden tavoitteet Oppilaiden osallisuustiimi Lukuvuoden 2013-2014 arviointi ja lukuvuoden 2014-2015 tavoitteet Toiminnan tavoitteet Oppilaiden osallisuuden ryhmiä ovat oppilaskuntatoiminta, tukioppilastoiminta sekä välituntitoiminta.

Lisätiedot

OSALLISUUS. Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen

OSALLISUUS. Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen OSALLISUUS Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen Monipuoliset yhteistyökokemukset Oppilaiden osallistuminen suunnitteluun Oppilaskunta yhteistyön

Lisätiedot

KESKUSTAN VALTUUSTORYHMÄN OHJESÄÄNTÖ

KESKUSTAN VALTUUSTORYHMÄN OHJESÄÄNTÖ KESKUSTAN VALTUUSTORYHMÄN OHJESÄÄNTÖ (malli) Hyväksytty Keskustan kunnallisasiain neuvottelukunnassa 18.4.2012 ja vahvistettu puoluehallituksessa 27.4.2012 Valtuustoryhmän tarkoitus 1 kunnan / kaupungin

Lisätiedot

Ohjelma. 0 Alustus LiVo hankkeesta sosiaaliohjauksen

Ohjelma. 0 Alustus LiVo hankkeesta sosiaaliohjauksen Foorumin tavoitteet, osallistujat ja kohderyhmä 0 Foorumiin kutsuttiin sosiaaliohjaajia ja kaikkia sosiaaliohjauksen kehittämisestä kiinnostuneita, myös kouluttajia. 0 Kutsun mukaan tavoitteena oli kokoontua

Lisätiedot

Kokouksen paikka ja ajankohta on ilmoitettu toimikauden alussa.

Kokouksen paikka ja ajankohta on ilmoitettu toimikauden alussa. Aika: Tiistaina 10.1.2012, klo 16 18 Paikka: Jyväskeskus, Kauppakatu 28-31, 40100 Jyväskylä 1. Kokouksen avaus Puheenjohtaja Santeri Lohi avasi kokouksen klo 16.08 2. Kokouksen toteaminen lailliseksi ja

Lisätiedot

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu.

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu. Ehdotus sääntömuutoksiksi Suomen Internet-yhdistyksen kevätkokoukselle 2006. Alla on ehdotus uusiksi säännöiksi, jotka toimitetaan yhdistysrekisteriin hyväksyttäviksi, mikäli yhdistyksen kevätkokous päättää

Lisätiedot

OECD Youth Forum Helsinki Arja Terho

OECD Youth Forum Helsinki Arja Terho OECD Youth Forum Helsinki 27.10.2015 Arja Terho Tieto Suomalaisten nuorten näkemyksiä Missä ollaan? Tiedon puute. Ei ole tietoa siitä, miten poliittinen päätöksenteko toimii. Tarvitaan enemmän tietoa ja

Lisätiedot

Tulevaisuuden Orimattila Asukkaiden osallisuuden ja vaikuttamisen kehittämisohjelma

Tulevaisuuden Orimattila Asukkaiden osallisuuden ja vaikuttamisen kehittämisohjelma Tulevaisuuden Orimattila Asukkaiden osallisuuden ja vaikuttamisen kehittämisohjelma 2016-2017 Orimattilan visio 2020: Itsenäinen Orimattila on uudistumiskykyinen ja yhteisöllinen maaseutukaupunki metropolialueen

Lisätiedot

Yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä TOKYO Student association of the School of Art and Design.

Yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä TOKYO Student association of the School of Art and Design. Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaat TOKYO ry Hallituksen työjärjestys I luku Yleisiä säännöksiä 1 Soveltamisala. Sen lisäksi, mitä Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaat TOKYO ry (TOKYO ry) säännöissä

Lisätiedot

POHJOIS-SUOMEN PELASTUSLIITTO RY:N NAISTYÖN TOIMINTAOHJE

POHJOIS-SUOMEN PELASTUSLIITTO RY:N NAISTYÖN TOIMINTAOHJE POHJOIS-SUOMEN PELASTUSLIITTO RY:N NAISTYÖN TOIMINTAOHJE 1. PALOKUNTANAISTYÖ Palokuntanaistyö on palokunnissa tehtävää harrastustoimintaa. Palokuntanaisosasto on palokunnan jäsenistä muodostettu alajaosto

Lisätiedot

Osallisuussuunnitelma

Osallisuussuunnitelma Osallisuussuunnitelma Lastensuojelun järjestäminen ja kehittäminen Tukea suunnitelmatyöhön - työkokous Kolpeneen palvelukeskus Kerttu Vesterinen Osallisuus Osallisuus on kokemus mahdollisuudesta päättää

Lisätiedot

Lasten Parlamentti Varpaset

Lasten Parlamentti Varpaset Nuorisopalvelut Nuorisopalvelut tarjoaa nuorille ohjattua toimintaa, esiintymismahdollisuuksia, tietoa, neuvontaa ja henkilökohtaista tukea. Toimintaa suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä nuorten kanssa.

Lisätiedot

Nuorisovaltuuston johtosääntö (päivitetty )

Nuorisovaltuuston johtosääntö (päivitetty ) Nuorisovaltuuston johtosääntö (päivitetty 9.1.2017) 1 Nuorisovaltuuston tarkoitus Siilinjärven Nuorisovaltuusto on siilinjärveläisistä nuorista koostuva kunnanhallituksen alainen nuoria koskevien asioiden

Lisätiedot

Vanhempien osallisuus oppilashuollon kehittämiseen

Vanhempien osallisuus oppilashuollon kehittämiseen Vanhempien osallisuus oppilashuollon kehittämiseen Tuija Metso Oppilaan parhaaksi yhteistä huolenpitoa Helsinki Vanhempien barometri 2007 Suomen Vanhempainliiton kysely vanhemmille kouluhyvinvoinnista

Lisätiedot

Uusi kuntalaki Demokratia ja osallistuminen

Uusi kuntalaki Demokratia ja osallistuminen Uusi kuntalaki 2015 - Demokratia ja osallistuminen Kuntamarkkinat 10- Mervi Kuittinen Laissa säädettäisiin: Kunnan asukkaiden osallistumisoikeutta koskeva luku (5. luku) kunnan asukkaiden äänioikeudesta

Lisätiedot

Asiakasraati. Jyväskylän kaupunki Varhaiskasvatuspalvelut

Asiakasraati. Jyväskylän kaupunki Varhaiskasvatuspalvelut Asiakasraati Jyväskylän kaupunki Varhaiskasvatuspalvelut 21.9.2016 Asiakasraati aloittanut toimintansa maaliskuussa 2008 on kunnallisten ja yksityisten varhaiskasvatuspalvelujen asiakkaiden osallisuus-

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on Uudenmaan Noutajakoirayhdistys - UMN ry, ruotsiksi Nylands Retrieverförbund NRF rf ja sen kotipaikka on Helsinki.

Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on Uudenmaan Noutajakoirayhdistys - UMN ry, ruotsiksi Nylands Retrieverförbund NRF rf ja sen kotipaikka on Helsinki. 1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on Uudenmaan Noutajakoirayhdistys - UMN ry, ruotsiksi Nylands Retrieverförbund NRF rf ja sen kotipaikka on Helsinki. 2 Toiminnan tarkoitus Yhdistys toimii Helsingin

Lisätiedot

Ihmisoikeusvaltuuskunnan työjärjestys

Ihmisoikeusvaltuuskunnan työjärjestys Ihmisoikeusvaltuuskunnan työjärjestys Hyväksytty 9.3.2015 Ihmisoikeuskeskuksen valtuuskunta toimii perus- ja ihmisoikeusalan toimijoiden kansallisena yhteistyöelimenä, käsittelee laajakantoisia ja periaatteellisesti

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA. Maria Kankkio Vs. erityispäivähoidon ohjaaja, Vasu-työryhmän vetäjä

LAUKAAN KUNTA. Maria Kankkio Vs. erityispäivähoidon ohjaaja, Vasu-työryhmän vetäjä LAUKAAN KUNTA Varhaiskasvatussuunnitelma Maria Kankkio Vs. erityispäivähoidon ohjaaja, Vasu-työryhmän vetäjä Prosessin aloitus varhaiskasvatuksen johtoryhmässä helmikuussa 2016 Vasu-työryhmän perustaminen

Lisätiedot

Opiskeluhuollosta hyvinvointia 2014 Marie Rautava Tuki- ja kummioppilastoiminta

Opiskeluhuollosta hyvinvointia 2014 Marie Rautava Tuki- ja kummioppilastoiminta Opiskeluhuollosta hyvinvointia 2014 Marie Rautava 17.9.2014 Tuki- ja kummioppilastoiminta Vertaistukea alakoulusta toiselle asteelle Alakoulun kummioppilaat ovat 5.-6. luokkalaisia ja toimivat ekaluokkalaisten

Lisätiedot

Järvenpäässä meitä kuullaan ja meillä on mahdollisuus vaikuttaa

Järvenpäässä meitä kuullaan ja meillä on mahdollisuus vaikuttaa Järvenpäässä meitä kuullaan ja meillä on mahdollisuus vaikuttaa Iltapäiväseminaari 5.4.2016 Johanna Sinkkonen koti- ja erityisasumisen johtaja Esimerkkejä lainsäädännöstä tulevasta kuulemisen ja vaikuttamismahdollisuuksien

Lisätiedot

STRATEGIA Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle

STRATEGIA Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle STRATEGIA 2016-2018 Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle 19.11.2015 1 STRATEGISET TAVOITTEET 2016-2018 VISIO 2020 MISSIO ARVOT RIL on arvostetuin rakennetun ympäristön ammattilaisten verkosto.

Lisätiedot

TYÖELÄMÄTOIMIKUNNAN OHJESÄÄNTÖ

TYÖELÄMÄTOIMIKUNNAN OHJESÄÄNTÖ TYÖELÄMÄTOIMIKUNNAN OHJESÄÄNTÖ 1 SEFEn hallitus asettaa toimintakautensa ensimmäisessä kokouksessa työelämätoimikunnan. Puheenjohtajan lisäksi toimikuntaan kuuluu vähintään viisi ja enintään kahdeksan

Lisätiedot

Osallisuuskysely 2015 Yli 65-vuotiaat vastaajat Elina Antikainen

Osallisuuskysely 2015 Yli 65-vuotiaat vastaajat Elina Antikainen Osallisuuskysely 2015 Yli 65-vuotiaat vastaajat 30.10.2015 Elina Antikainen 1. Ikäsi Yhteensä 34 vastaajaa, koko kyselyssä 332 2. Sukupuoli 3. Asuinalue (äänestysalueittain) Muut asuinalueet: Linnankoski

Lisätiedot

Oppilashuolto Koulussa

Oppilashuolto Koulussa 1.8. 2014 Oppilashuolto Koulussa Keskeistä uudessa oppilas- ja opiskelijahuoltolaissa Kokoaa yhteen oppilas- ja opiskelijahuoltoa koskevat säännökset, jotka aiemmin olleet hajallaan lainsäädännössä. Korostetaan

Lisätiedot

Lasten ja perheiden hyvinvointia tukeva ehkäisevän päihdetyön hanke 2006 2010

Lasten ja perheiden hyvinvointia tukeva ehkäisevän päihdetyön hanke 2006 2010 18.5.2010 Ehkäisevän päihdetyön hanke Lasten ja perheiden hyvinvointia tukeva ehkäisevän päihdetyön hanke 2006 2010 Mannerheimin Lastensuojeluliitto, yhteistyössä A-klinikkasäätiö ja Terveys ry Hankkeessa

Lisätiedot

LUPA LIIKKUA JA URHEILLA KOULUSSA - koulupäivään lisää liikettä ja urheilua. Liikuntajärjestöjen yhteiset valinnat

LUPA LIIKKUA JA URHEILLA KOULUSSA - koulupäivään lisää liikettä ja urheilua. Liikuntajärjestöjen yhteiset valinnat LUPA LIIKKUA JA URHEILLA KOULUSSA - koulupäivään lisää liikettä ja urheilua Liikuntajärjestöjen yhteiset valinnat 2015-2020 Kasva urheilijaksi tilaisuus 2.2.2016 Jukka Karvinen Liikunnallisen elämäntavat

Lisätiedot

Vesaisten Keskusliitto ry:n säännöt

Vesaisten Keskusliitto ry:n säännöt Vesaisten Keskusliitto ry:n säännöt Yhdistyksen nimi on Vesaisten Keskusliitto ry., josta näissä säännöissä käytetään nimitystä liitto. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. I TARKOITUS Liiton tarkoituksena

Lisätiedot

Liikkuva Koulu - koko kaupungin yhteinen asia. Oulu Juho Silvasti

Liikkuva Koulu - koko kaupungin yhteinen asia. Oulu Juho Silvasti Liikkuva Koulu - koko kaupungin yhteinen asia Oulu 7.9. 2015 Juho Silvasti Liikkuva Kalajoki- Hyvinvointia meille kaikille Kaikki koulut mukana Liikkuva koulu- toiminnassa 7 alakoulua 1 yläkoulu 1 yhtenäiskoulu

Lisätiedot

Turku-sali, Yo-talo A, Rehtorinpellonkatu 4 Turku

Turku-sali, Yo-talo A, Rehtorinpellonkatu 4 Turku Sivu 1/5 Pöytäkirja 7/2016 Aika: 18. helmikuuta 2016 klo 10.15 Paikka: Läsnä jäsenet: Läsnä muut: Turku-sali, Yo-talo A, Rehtorinpellonkatu 4 Turku Riina Lumme, puheenjohtaja Miika Tiainen, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Esityslista 11/15 1 (7)

Esityslista 11/15 1 (7) Esityslista 11/15 1 (7) Nuorisovaltuuston esityslista Aika klo 14.00 Paikka Eduskunnan Pikku-Parlamentti 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen järjestäytyminen 3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4.

Lisätiedot

Pöytäkirja 12/15 1 (13)

Pöytäkirja 12/15 1 (13) Pöytäkirja 12/15 1 (13) Nuorisovaltuuston pöytäkirja Aika klo 18.00 Paikka Nuorisotila Zentra 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen järjestäytyminen 3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4. Esityslistan

Lisätiedot

Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle

Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle 21.4.2016 Allianssin strategia 2021 Allianssi edistää nuorten hyvinvointia Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi

Lisätiedot

Nuorten vaikuttamismahdollisuudet Helsingissä

Nuorten vaikuttamismahdollisuudet Helsingissä Nuorten vaikuttamismahdollisuudet Helsingissä 25.11.2013 1 Nuoret Helsingissä Vuoden 2013 alussa 15 29-vuotiaita oli Helsingissä 135 528 eli 22 % koko Helsingin väestöstä ja 14 % koko maan samanikäisistä

Lisätiedot

SUOMEN PUNAISEN RISTIN VALTUUSTON KEVÄTKOKOUS

SUOMEN PUNAISEN RISTIN VALTUUSTON KEVÄTKOKOUS SUOMEN PUNAISEN RISTIN VALTUUSTON KEVÄTKOKOUS Aika Perjantaina 20.5.2016, kello 13.05-16.23 Paikka Hotelli Haaga, Nuijamiestentie 10, Helsinki 1 KOKOUKSEN AVAUS Valtuuston puheenjohtaja Eero Rämö avasi

Lisätiedot

LAVA Lapsivaikutusten arviointi seurakunnan päätöksenteossa

LAVA Lapsivaikutusten arviointi seurakunnan päätöksenteossa LAVA Lapsivaikutusten arviointi seurakunnan päätöksenteossa 3.10.2015 Pirjo Ojala Siilinjärven seurakunnan lapsiasiavaltuutettu Lasten- ja nuorisopsykiatrian erikoislääkäri YK:N LAPSEN OIKEUKSIEN SOPIMUS

Lisätiedot

1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS KOKOUKSEN AVAUS PUHEENJOHTAJAN JA SIHTEERIN VALINTA PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS...

1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS KOKOUKSEN AVAUS PUHEENJOHTAJAN JA SIHTEERIN VALINTA PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS... 107 Nuorisovaltuuston kokous Esityslista AIKA 12.4.2016 Klo 17.00 PAIKKA Nuorisotila Nurkka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS... 109 2 KOKOUKSEN AVAUS... 109 3

Lisätiedot

Aika: Tiistai kello Paikka: Matkakeskus 2. kerros, Hannikaisenkatu 20, Jyväskylä

Aika: Tiistai kello Paikka: Matkakeskus 2. kerros, Hannikaisenkatu 20, Jyväskylä 8/2012 Aika: Tiistai 14.8.2012 kello 16-18 Paikka: Matkakeskus 2. kerros, Hannikaisenkatu 20, 40100 Jyväskylä 1. Kokouksen avaus Puheenjohtaja Santeri Lohi avaa kokouksen klo 16. 2. Kokouksen toteaminen

Lisätiedot

Oppilashuolto Lahden kaupungin perusopetuksessa

Oppilashuolto Lahden kaupungin perusopetuksessa Oppilashuolto Lahden kaupungin perusopetuksessa Piirros Iita Ulmanen Oppilashuolto Oppilashuollolla tarkoitetaan huolenpitoa oppilaiden oppimisesta ja psyykkisestä, fyysisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista.

Lisätiedot

Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt

Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt 1 Yhdistyksen, jota näissä säännöissä kutsutaan liitoksi, nimi on Hyvinkään Keilailuliitto ry. Sen kotipaikka on Hyvinkään kaupunki. 2 Liiton tarkoituksena on johtaa

Lisätiedot

Kansainvälinen avoimen hallinnon kumppanuushanke. 8 valtiota käynnisti vuonna Suomi liittyi huhtikuussa 2013

Kansainvälinen avoimen hallinnon kumppanuushanke. 8 valtiota käynnisti vuonna Suomi liittyi huhtikuussa 2013 Avoin Hallinto 2 Kansainvälinen avoimen hallinnon kumppanuushanke Tiedon saatavuus Kansalaisten osallisuus Hallinnon vastuullisuus Uusien teknologioiden hyödyntäminen 8 valtiota käynnisti vuonna 2011 Nyt

Lisätiedot

Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä yhdistyksen hallituksen päätöksellä, jos hän on. PoPoPet Ry:n säännöt. 1 Nimi ja kotipaikka.

Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä yhdistyksen hallituksen päätöksellä, jos hän on. PoPoPet Ry:n säännöt. 1 Nimi ja kotipaikka. PoPoPet Ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka 2 Tarkoitus 3 Omaisuus 4 Jäsenet Yhdistyksen nimi on PoPoPet Ry (Pohjois-Pohjanmaan hylättyjen pieneläinten tuki ja sijaiskoti ry. Yhdistyksen kotipaikka on Oulu

Lisätiedot

Seurakuntayhtymän kokoustila, Yo-talo B, Rehtorinpellonkatu 4 Turku

Seurakuntayhtymän kokoustila, Yo-talo B, Rehtorinpellonkatu 4 Turku Sivu 1/5 Pöytäkirja 20/2016 Aika: 2. kesäkuuta 2016 klo 10.15 Paikka: Läsnä jäsenet: Läsnä muut: Seurakuntayhtymän kokoustila, Yo-talo B, Rehtorinpellonkatu 4 Turku Riina Lumme, puheenjohtaja Miika Tiainen,

Lisätiedot

OSALLISUUSKARTOITUS JOHDOLLE VUONNA 2011 OSALLISUUSKARTOITUS ASUKKAILLE VUONNA 2013

OSALLISUUSKARTOITUS JOHDOLLE VUONNA 2011 OSALLISUUSKARTOITUS ASUKKAILLE VUONNA 2013 OSALLISUUSKARTOITUS JOHDOLLE VUONNA 2011 OSALLISUUSKARTOITUS ASUKKAILLE VUONNA 2013 1 KUOPION OSALLISUUSKYSELY ASUKKAILLE 2013 Kaikille Kuopion asukkaille suunnattu Kuopion osallisuuskysely toteutettiin

Lisätiedot

Kokouskutsu. Nilsiän ja Kuopion kaupunkien kuntaliitosselvityksen poliittinen ohjausryhmä

Kokouskutsu. Nilsiän ja Kuopion kaupunkien kuntaliitosselvityksen poliittinen ohjausryhmä Kokouskutsu Nilsiän ja Kuopion kaupunkien kuntaliitosselvityksen poliittinen ohjausryhmä AIKA: Maanantai 28.11.2011 klo 17.30 - PAIKKA: Kuopion kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, Tulliportinkatu

Lisätiedot

Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS KOKOUKSEN AVAUS PUHEENJOHTAJAN JA SIHTEERIN VALINTA...135

Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS KOKOUKSEN AVAUS PUHEENJOHTAJAN JA SIHTEERIN VALINTA...135 133 Nuorisovaltuuston kokous Esityslista AIKA 5.9.2016 Klo 16.45 PAIKKA Nuorisotila Nurkka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS...135 2 KOKOUKSEN AVAUS...135 3 PUHEENJOHTAJAN

Lisätiedot

Punaisella merkityt kohdat ovat koulutyöskentelyn kysymyksiä, joihin toivomme teidän ottavan kantaa.

Punaisella merkityt kohdat ovat koulutyöskentelyn kysymyksiä, joihin toivomme teidän ottavan kantaa. Punaisella merkityt kohdat ovat koulutyöskentelyn kysymyksiä, joihin toivomme teidän ottavan kantaa. LUKU 4 YHTENÄISEN PERUSOPETUKSEN TOIMINTAKULTTUURI 4.5 Paikallisesti päätettävät asiat Toimintakulttuuri

Lisätiedot

Maahanmuutto- ja kotouttamistyön (MAKO) verkoston tausta

Maahanmuutto- ja kotouttamistyön (MAKO) verkoston tausta Maahanmuutto- ja kotouttamistyön (MAKO) verkoston tausta kansalaisten määrä Lapissa 2001-2015 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 1863 2033 2361 2629 2900 3153 3359 3827 3794 3642 Ulkomaalaisten määrä Lapissa

Lisätiedot

Verkkolaskufoorumin ohjausryhmä

Verkkolaskufoorumin ohjausryhmä Verkkolaskufoorumin ohjausryhmä Aika 22.01. 2010, kello 9:00 16:00 Paikka Finanssialan keskusliitto, Bulevardi 28 Paikalla Martti From TIEKE, pj Ari Pulkkinen Agentit, ohjelmistotalotyöryhmä pj Pirjo Ilola

Lisätiedot

Sivistyslautakunnan tehtäväalueen toimintasäännön 3 :n mukaan oppilaaksioton perusteista päättää sivistyslautakunta.

Sivistyslautakunnan tehtäväalueen toimintasäännön 3 :n mukaan oppilaaksioton perusteista päättää sivistyslautakunta. Jyväskylän kaupunki/perusopetus Sivistyslautakunta 25.11.2015/81 Perusteet voimassa 1.1.2016 lukien Oppilaaksioton perusteet perusopetuksessa Sivistyslautakunnan tehtäväalueen toimintasäännön 3 :n mukaan

Lisätiedot

LIIKUNNAN ALUEJÄRJESTÖJEN LIIKKUVA KOULU TUKIPALVELUJA KUNNILLE JA KOULUILLE

LIIKUNNAN ALUEJÄRJESTÖJEN LIIKKUVA KOULU TUKIPALVELUJA KUNNILLE JA KOULUILLE LIIKUNNAN ALUEJÄRJESTÖJEN LIIKKUVA KOULU TUKIPALVELUJA KUNNILLE JA KOULUILLE LISÄÄ LIIKETTÄ KOULUPÄIVIIN JA AKTIIVISUUTTA ILTAPÄIVIIN LIIKUNNAN ALUEJÄRJESTÖJEN JA VALON YHTEISISTÄ TUKITOIMISTA LIIKKUVILLE

Lisätiedot

Nuorisotutkimusseuran hallituksen kokous 5/2016

Nuorisotutkimusseuran hallituksen kokous 5/2016 Nuorisotutkimusseuran hallituksen kokous 5/2016 Aika: 25.10.2016 klo 13.00 15.30 (kokouslounas klo 12 13) Paikka: Ravintola Makun pieni kabinetti, Ratamestarinkatu 11, Helsinki Päätösluettelo 1 Kokouksen

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on Lakeuden Noutajakoirayhdistys r.y. ja sen kotipaikka on Seinäjoki.

1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on Lakeuden Noutajakoirayhdistys r.y. ja sen kotipaikka on Seinäjoki. Lakeuden Noutajakoirayhdistys ry Säännöt 1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on Lakeuden Noutajakoirayhdistys r.y. ja sen kotipaikka on Seinäjoki. 2 Toiminnan tarkoitus Yhdistys toimii Etelä Pohjanmaan

Lisätiedot

Pienten ryhmien toimiva vuorovaikutus pedagogiseksi voimavaraksi KOULUN TOIMINTAKULTTUURIN KEHITTÄMINEN NUMMENPAKAN KOULU AURAJOEN YKSIKKÖ

Pienten ryhmien toimiva vuorovaikutus pedagogiseksi voimavaraksi KOULUN TOIMINTAKULTTUURIN KEHITTÄMINEN NUMMENPAKAN KOULU AURAJOEN YKSIKKÖ Pienten ryhmien toimiva vuorovaikutus pedagogiseksi voimavaraksi KOULUN TOIMINTAKULTTUURIN KEHITTÄMINEN 2015-2016 NUMMENPAKAN KOULU AURAJOEN YKSIKKÖ Kehittämistoiminnan tavoitteet Kaikkien luokan oppilaiden

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 2/2013 Sivu 9

KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 2/2013 Sivu 9 KOKOUSAIKA 4.3.2013 klo 18.00 19.30 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 302 SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Naskali Essi Järä Eveliina Tatti Saara Matintalo

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2015

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2015 Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2015 1. LEADER TOIMINNAN TAVOITTEET OHJELMAKAUDELLA 2014 2020 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa esitetään suuntaviivat maatalouden ja maaseudun kehittämiselle

Lisätiedot

Koulunuorisotyö Lahdessa. Hyvinvointia ja osallisuutta kouluihin ja oppilaitoksiin

Koulunuorisotyö Lahdessa. Hyvinvointia ja osallisuutta kouluihin ja oppilaitoksiin Koulunuorisotyö Lahdessa Hyvinvointia ja osallisuutta kouluihin ja oppilaitoksiin 3.9.2015 Koulunuorisotyön henkilöresurssit Kuusi päätoimista koulunuorisotyöntekijää yläkouluilla. Nimetty kouluyhteistyöryhmä,

Lisätiedot

Opas monialaisen asiantuntijaryhmän kokoamiseen ja neuvottelun toteuttamiseen. esiopetuksessa

Opas monialaisen asiantuntijaryhmän kokoamiseen ja neuvottelun toteuttamiseen. esiopetuksessa Opas monialaisen asiantuntijaryhmän kokoamiseen ja neuvottelun toteuttamiseen esiopetuksessa Tätä opasta on työstetty Lahden koulukuraattori- ja psykologipalveluissa vuosien 2009-2010 aikana kokemuksellisen

Lisätiedot

VASU17- Kainuu ja Kajaani. Sirpa Kemppainen Varhaiskasvatuksen johtaja Kajaani Kaukametsä opisto

VASU17- Kainuu ja Kajaani. Sirpa Kemppainen Varhaiskasvatuksen johtaja Kajaani Kaukametsä opisto VASU17- Kainuu ja Kajaani Sirpa Kemppainen Varhaiskasvatuksen johtaja Kajaani 8.11.2016 Kaukametsä opisto Johtoryhmä mukana Vasu17- luonnoksen työstämisessä OPH:n tilaisuuksissa Ohjausryhmän perustaminen

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Karateseura Honbu ja sen kotipaikka on Helsinki.

Yhdistyksen nimi on Karateseura Honbu ja sen kotipaikka on Helsinki. 1 (5) Karateseura Honbu ry yhdistyksen kokoukseen 17.5.09 hyväksymät säännöt YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Karateseura Honbu ja sen kotipaikka on Helsinki. 2 Yhdistyksen tarkoitus on edistää

Lisätiedot

KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013

KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013 JOHTOSÄÄNTÖ sivu 1(6) KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013 I JOHTOSÄÄNNÖN SOVELTAMISALA 1 Johtosäännössä määrätään siitä luottamusjohdon toiminnasta, joka ei sisälly sääntöihin,

Lisätiedot

Lasten ja nuorten osallisuus koulun ja nuorisotyön yhteistyönä- seminaari 12.9.2011

Lasten ja nuorten osallisuus koulun ja nuorisotyön yhteistyönä- seminaari 12.9.2011 Lasten ja nuorten osallisuus koulun ja nuorisotyön yhteistyönä- seminaari 12.9.2011 Alla tiivistelmät seminaarissa pidettyjen työpajojen sisällöistä ja oivalluksista. TYÖPAJA 1: Ongelmallisten oppilaskuntien

Lisätiedot

Veturitallinkatu 6, Jyväskylä. Kokouksen paikka ja ajankohta on ilmoitettu toimikauden alussa.

Veturitallinkatu 6, Jyväskylä. Kokouksen paikka ja ajankohta on ilmoitettu toimikauden alussa. 07/2016 Aika: Tiistai 16.8.2016 klo 16.00 18.00 Paikka: Veturitallit, Veturitallinkatu 6, 40100 Jyväskylä ESITYSLISTA 1. Kokouksen avaus Puheenjohtaja Olli Lintu avaa kokouksen klo 16.08. 2. Kokouksen

Lisätiedot

Suomen yleislääketieteen yhdistys ry Säännöt

Suomen yleislääketieteen yhdistys ry Säännöt Suomen yleislääketieteen yhdistys ry Säännöt Suomen yleislääketieteen yhdistyksen julkaisuja n:o 9 Tampere 1997 Suomen yleislääketieteen yhdistys ry Säännöt Hyväksytty vuosikokouksessa 15.3.1991 Oikeusministeriön

Lisätiedot

Perustettu 29.11.1995 Rekisteröity 15.03.1996

Perustettu 29.11.1995 Rekisteröity 15.03.1996 POHJOIS-POHJANMAAN LIIKUNTA (PoPLi) RY Perustettu 29.11.1995 Rekisteröity 15.03.1996 SÄÄNNÖT Hyväksytty 11.06.2001 Muutettu 08.03.2007 2 POHJOIS-POHJANMAAN LIIKUNTA RY SÄÄNNÖT Yhdistyksen nimi, kotipaikka,

Lisätiedot

ILMAJOEN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OHJAUSSUUNNITELMA

ILMAJOEN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OHJAUSSUUNNITELMA ILMAJOEN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OHJAUSSUUNNITELMA Suunnitelmassa kuvataan oppilaanohjauksen järjestämisen rakenteet - ohjauksen eettiset periaatteet toimintatavat -vuosikellot alakoulu ja yläkoulu työn

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 5. Nuorisovaltuusto Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 5. Nuorisovaltuusto Sivu 1 / 1 Nuorisovaltuusto 24.01.2013 Sivu 1 / 1 5 Toimintasuunnitelma 2013 ESPOON NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin

Lisätiedot

Kokoukselle valitaan kolme (3) puheenjohtajaa, kolme (3) sihteeriä sekä kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa.

Kokoukselle valitaan kolme (3) puheenjohtajaa, kolme (3) sihteeriä sekä kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa. Kokouksen järjestyssääntö Edustajakokouksen esityslistan 4. kohdassa tehdyn päätöksen mukaisesti kokouksessa noudatetaan järjestäytymismuotojen ja menettelytapojen osalta seuraavaa järjestyssääntöä: 1

Lisätiedot

The Finnish Network For Organisations Supporting Family Caring

The Finnish Network For Organisations Supporting Family Caring The Finnish Network For Organisations Supporting Family Caring Perustettu 2005 Suomen Toimii yhdyselimenä omaishoidon alalla tai siihen läheisesti liittyvällä alueella Suomessa toimivien järjestöjen, säätiöiden

Lisätiedot

VAIKUTTAVAA YHDISTYSTOIMINTAA!

VAIKUTTAVAA YHDISTYSTOIMINTAA! VAIKUTTAVAA YHDISTYSTOIMINTAA! ANNE ILVONEN INNOVOINTIPÄÄLLIKKÖ OK-OPINTOKESKUS 24.3.2012 1 Vaikuttaminen Vaikuttaminen on henkilökohtaisen tai yhteisön vallan käyttöä niin, että saamme edistettyä meille

Lisätiedot

OTE PÖYTÄKIRJASTA. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman toteutumisen seuranta

OTE PÖYTÄKIRJASTA. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman toteutumisen seuranta 1 Sivistyslautakunta 48 27.08.2015 Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman toteutumisen seuranta SIVIS 48 Lastensuojelulaki (417/2007) astui voimaan 1.1.2008. Laissa todetaan, että kunnan tai useamman

Lisätiedot

Kokousmenettelystä Hankasalmen kunnassa. Kunnanjohtajan helmikuisen koulutuksen kalvoja

Kokousmenettelystä Hankasalmen kunnassa. Kunnanjohtajan helmikuisen koulutuksen kalvoja Kokousmenettelystä Hankasalmen kunnassa Kunnanjohtajan helmikuisen koulutuksen kalvoja Valmistelu ja kokousmenettely Kunnanhallituksen on valmisteltava valtuuston käsittelyyn tulevat asiat ilman valmistelua

Lisätiedot

Osalliseksi omaan lähiyhteisöön Susanna Tero, Malike-toiminta

Osalliseksi omaan lähiyhteisöön Susanna Tero, Malike-toiminta Osalliseksi omaan lähiyhteisöön 1.12.2015 Susanna Tero, Malike-toiminta Kun YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskeva sopimus saatetaan Suomessa voimaan. Sopimus laajentaa esteettömyyden ja saavutettavuuden

Lisätiedot

Valmistelevan työryhmän ehdotus ja 3.6. käydyt keskustelut. Pekka Linna,

Valmistelevan työryhmän ehdotus ja 3.6. käydyt keskustelut. Pekka Linna, Valmistelevan työryhmän ehdotus ja 3.6. käydyt keskustelut Pekka Linna, 2.9.2014 Yhteistyöryhmän perustaminen Opintohallinnon ja tietohallinnon verkostot päättivät 3.6.2014 perustaa yhteistyöryhmän tukemaan

Lisätiedot

Sivu. AURAN KUNTA NUORTEN VAIKUTTAJARYHMÄ ASIALISTA nro 04/2015

Sivu. AURAN KUNTA NUORTEN VAIKUTTAJARYHMÄ ASIALISTA nro 04/2015 NUORTEN VAIKUTTAJARYHMÄ ASIALISTA nro 04/2015 KOKOUSAIKA Lauantaina 9.5.2015 klo 15.00 16.00 KOKOUSPAIKKA Kulttuurinen nuorisokahvila Cafesco, Hongistontie 1, 21380 Aura 1 1 Logokilpailun tilanne 2 2 koulukyselyn

Lisätiedot

Oppilaiden turvallisuuskävelyt valtakunnallisena pilottihankkeena Vaasassa Matti Tervasmäki

Oppilaiden turvallisuuskävelyt valtakunnallisena pilottihankkeena Vaasassa Matti Tervasmäki Oppilaiden turvallisuuskävelyt valtakunnallisena pilottihankkeena Vaasassa Oppilaiden turvallisuuskävelyt Esityksen sisältö: 1. Hankkeen lähtökohdat 2. Hankkeen eteneminen 3. Kävelyjen toteuttaminen 4.

Lisätiedot

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA HUOLTAJIEN KYSELYN TULOKSET LV

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA HUOLTAJIEN KYSELYN TULOKSET LV AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA HUOLTAJIEN KYSELYN TULOKSET LV. 2015-2016 Yleistä kyselystä Arviointikyselyn saivat 36 huoltajaa, joista palautui 32 Vastausprosentti 89 % Arviointikyselyn ajankohta oli 2.5

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN HYVINVOINTISTRATEGIA 2020

KESKI-SUOMEN HYVINVOINTISTRATEGIA 2020 20.1.2012 Hannu Korhonen KESKI-SUOMEN HYVINVOINTISTRATEGIA 2020 1 Maakuntaohjelma linjaa valintoja 1 VISIONA YKSILÖLÄHTÖINEN, YHTEISÖLLINEN JA ELÄMÄNMAKUINEN KESKI-SUOMI Hyvinvointi on keskeinen kilpailukykytekijä

Lisätiedot

ISÄ-LAPSITOIMINTA Toiminnan määrittely Isä-lapsitoiminta 13.2.2008 27.5.2009

ISÄ-LAPSITOIMINTA Toiminnan määrittely Isä-lapsitoiminta 13.2.2008 27.5.2009 ISÄ-LAPSITOIMINTA Toiminnan määrittely Isä-lapsitoiminta on tarkoitettu kaikille alle kouluikäisten lasten isien ja lasten yhteiseksi kohtaamispaikaksi. Tapaamiset antavat mahdollisuuden tutustua muihin

Lisätiedot

ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016

ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016 ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Tavoite Orimattilan Kokoomus on mukana kehittämässä Orimattilan kaupunkia ja Päijät- Hämeen maakuntaa jäsenistönsä ja luottamushenkilöidensä välityksellä Kansallisen

Lisätiedot

Perusopetuskysely Koko perusopetus 2016, vertailut vuosiin 2013 ja 2014

Perusopetuskysely Koko perusopetus 2016, vertailut vuosiin 2013 ja 2014 Perusopetuskysely 2016 Koko perusopetus 2016, vertailut vuosiin 2013 ja 2014 Taustatietoja Kysely toteutettiin toukokuun lopulla 2016 Linkki kyselyyn lähetettiin Helmin kautta 4099 oppilaan 7966:lle huoltajalle

Lisätiedot