LAPSET VAIKUTTAMASSA, NUORET JA AIKUISET TUKIJOINA. Jyväskylän LastenParlamentti -toiminnan laatukäsikirja

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LAPSET VAIKUTTAMASSA, NUORET JA AIKUISET TUKIJOINA. Jyväskylän LastenParlamentti -toiminnan laatukäsikirja"

Transkriptio

1 LAPSET VAIKUTTAMASSA, NUORET JA AIKUISET TUKIJOINA Jyväskylän Lasten -toiminnan laatukäsikir

2 Sisältö 1. Tausta tehtävä 1.1. Jyväskylän lasten parlamentti ennen kuntaliitoksia 1.2. Dynamo-hanke oikeaan aikaan oikeassa paikassa 1.3. Taustaselvitykset uuden rakenteen muotoutuminen 1.4. Uuden LastenParlamentin ensimmäinen lukuvuosi Toinen lukuvuosi suunta tulevaan Jyväskylän LastenParlamentin rakenne vuosikello 2.1 Alueelliset PikkuParlamentit 2.2 SuurIstunto - Alueet yhdistävä kokous Jyväskylän LastenParlamentin toimiverkosto roolit 3.1 Pikkuparlamenttilaiset 3.2 nuoret 3.3 t 3.4 Oppilaskuntatoiminnan ohat 3.5 LastenParlamentin koordinaattori 3.6 Erityisryhmät Puheenjohtajisto Ruokatyöryhmä 4. Arviointi, mittarit kehittäminen 4.1 Arviointi tkossa 4.2 Mittarit Tausta tehtävä 1.1. Jyväskylän lasten parlamentti ennen kuntaliitoksia Jyväskylän Lasten on luokkalaisten jyväskyläläislasten osallistumis- vaikuttamiskanava. LastenParlamentin toiminnan tarkoituksena on luoda lapsille aito mahdollisuus vaikuttaa itseään koskevaan päätöksentekoon, sekä nostaa lasten ääni kuntalaisina paremmin kuuluviin. Jyväskylän lasten parlamentin suunnittelu aloitettiin syksyllä 2005, jolloin kuntaan tehtiin alkukartoitus Suomen Lasten -yhdistys ry:n kautta. Samana syksynä Jyväskylä lähti mukaan Osallistuva oppilas yhteisöllinen koulu -hankkeeseen. Heti alussa päätettiin, että on ensisiisen tärkeää käynnistää ensin oppilaskuntatoiminta kaikilla alakouluilla, jotta se tukee kunnan yhteistä päämäärää. Atus lasten parlamentista syntyi jo vuonna 2005 toiminta alkoi vuonna Jyväskylän kuntaliitokset Korpilahden Jyväskylän maalaiskunnan kanssa pakottivat miettimään lasten parlamentin rakennetta toimintamallia uudelleen. Seuraavaksi kerrotaan, kuinka Jyväskylän LastenParlamentista tuli Dynamo-hanke Nuorten Keski-Suomi ry:lle kuinka näin käynnistyi uudenlainen kolmannen sektorin kunnan yhteistyö. Keväällä 2006 kouluttaryhmä vieraili sellaisilla kouluilla, joissa oppilaskuntatoimintaa ei vielä ollut piti koko henkilökunnalle muutaman tunnin mittaisen koulutuksen aiheesta. Loppukeväästä kutsuttiin kaikki oppilaskuntia ohavat opettat yhteen vahvistettiin vielä intoa kamalla lisää materiaalia. Opettan tueksi valmistettiin oppilaskunnan ohavan opettan kansio. Syksyllä 2006 tkettiin opettajien ohamista tehtiin kysely sekä opettajille että rehtoreille siitä, kuinka heidän näkökulmastaan työ on koulussa alkanut. Alkuvuodesta 2007 kokoontuivat alakoulujen oppilaat suunnittelemaan omaa vaikuttamiskanavaansa. Suunnittelupäivän aikana päätettiin, että jokaisesta Jyväskylän kaupungin koulusta valitaan 3-4 oppilasedustaa lasten parlamenttiin. Edustat ovat luokkalaisia heidät valittiin vaaleilla. Ensimmäiset vaalit järjestettiin helmikuussa maaliskuun 29. päivä 2007 oli ensimmäinen suurkokous, jossa paikalla oli 56 edustaa runsaasti tiedotusvälineiden edustajia. Lasten parlamentilla oli kolme suurkokousta vuodessa: syksyllä järjestäydyttiin, tammikuussa ettiin hankerahaa huhtikuussa arvioitiin. 3

3 Lasten parlamentin toiminta tkui samalla mallilla vuoden 2009 kuntaliitokseen asti, jolloin Korpilahti Jyväskylän maalaiskunta yhdistyi Jyväskylän kaupunkiin. Lasten parlamentin toiminta jäi tuolloin tauolle Dynamo-hanke oikeaan aikaan oikeassa paikassa Uuden kunnan hakiessa muotoaan koettiin tarvetta yhdistää erilaisia toimintaperiaatteita, joita ilmaantui Jyväskylän, maalaiskunnan Korpilahden välillä. ottivat aiheen tiimoilta yhteyttä Nuorten Keski-Suomeen, jonka henkilökunnan osaamista haluttiin hyödyntää lasten osallisuus- demokratiakasvatuksen suunnitelmaa tehtäessä. Samaan aikaan Nuorten Allianssin koordinoima Dynamo-hanke oli käynnistymässä etsien valtakunnallisesti yhteistyökumppaneita toteuttamaan 3.sektorin kunnan välistä uudenlaista yhteistyötä. Lasten -toimintamallia lähdettiinkin tässä sopivassa assa kehittämään Dynamo -hankkeen ( ) kautta yhteistyönä Nuorten Keski-Suomi ry:n kanssa. Nuorten Keski-Suomi ry:n toteuttama Dynamo paikallishanke vastasi Jyväskylässä tarpeeseen, joka syntyi uuden kunnan myötä 7-13 vuotiaiden lasten nuorten osallisuustoiminnan kehittämisen suhteen. Valtakunnallisen Dynamo -hankkeen rahoitti Lapin ELY, sen hallinnoi on Nuorten Akatemia. Hankkeen puitteissa Jyväskylässä uudistettiin syksystä 2010 alkaen LastenParlamentin toimintamallia. Lasten -toiminnan tarkoitus on luoda lapsille aito mahdollisuus vaikuttaa itseään koskevaan päätöksentekoon, sekä nostaa lasten ääni paremmin kuuluviin. Jyväskylän Dynamo hankkeessa korostettiin lapsentasoista, lapselle ominaista lasten toiminnan kautta tapahtuvaa toimintamallia, sekä tiivistä yhteistyötä muiden kuntasektorin palveluiden päätöksentekijöiden kanssa. Dynamo hankkeessa syntynyt toiminta on tärkeä osa Jyväskylän kaupungissa toteutettavaa osallisuuskasvatusta -toimintaa. Jyväskylän Dynamo-paikallishankkeen tavoitteena oli: Aktiivinen, osallistuva yritteliäs lapsi/nuori, joka osaa ottaa vastuuta omasta elämästään. Lasten -toiminnan avulla lapsi, nuori aikuinen oppii kokouskäytänteitä sekä muita työvälineitä päätöksentekoon liittyen. Hän oppii ilmaisemaan omia yhdessä pohdittu mielipiteitä kokeneiden vaikutta-aikuisten -nuorten tukemana. Toiminta mahdollistaa alakoululaisten osallistumisen kaupungin päätöksentekoon. Dynamo-hankkeen tavoitteena oli luoda toimiva malli Jyväskylän kaupungin LastenParlamentille. Hanke päättyi vuoden 2012 lopussa, jonka jälkeen Jyväskylän kaupungin opetuspalvelut Nuorten Keski-Suomi ry tekivät yhteistyösopimuksen, jonka puitteissa Nuorten Keski-Suomi tkaa Jyväskylän LastenParlamentin koordinointia saakka Taustaselvitykset uuden rakenteen muotoutuminen Alkukartoitukset toiminnan käynnistäminen tehtiin vuoden 2010 kevään kesän aikana. Alkukartoitukset alkoivat startilla opettajien kanssa. Tämän jälkeen toteutettiin huhti-toukokuussa sekä elo-syyskuussa yhteensä 23 kouluvierailua, jonka aikana keskusteltiin lukuisten oppilaiden aikuisten kanssa oppilaskuntatoiminnan merkityksestä sekä tulevan vaikuttamisrakenteen muodosta tavoitteista. Tämän jälkeen toteutettiin materiaalien järjestäminen analyysi sekä aloitettiin tuotteistamisprosessi. Jyväskylän opettajien mielestä oppilaskuntatoiminta tukee koulun toimintaa, lisää lasten nuorten äänen kuulumista sekä kasvattaa lasten osallisuutta koulussa. Vastauksissa oppilaskuntatoiminnan tärkeimmäksi arvoksi nousi oppilaan vaikuttamis- osallistumismahdollisuudet. Ongelmakohtana nousi vahvasti esiin ohustyöstä saatavan korvauksen puute/vähyys suhteessa työmäärään tämän viesti oppilaskuntatoiminnan asemasta koulutoiminnassa. Koska vanhassa lasten parlamentti -mallissa ongelmana oli kaikkien koulujen mukaan saaminen, päätettiin uudesta mallista tehdä alueellinen. Alueet päätettiin silloisen aluerehtorimallin pohlta. PikkuParlamentte perustettiin yhteensä yhdeksän kappaletta, joihin kootaan (2-)4 oppilaan edustus (4.-) luokilta kaikista alueen alakoulujen oppilaskunnista. Toiminnan tukijoiksi päätettiin ottaa jokaiselle alueelle sekä vetäjiksi vaikuttamisesta kiinnostuneita Ohavia Nuoria. Tarkemmin rakenteesta toimijoista kerrotaan luvuissa 2-3. Selvityksen pohlta päädyttiin uudessa rakenteessa pitämään vuoden aikana 2-3 alueellista Pikkua, yksi Suuristunnon valmistelutilaisuus sekä yksi Suuristunto. Lisäksi tultiin siihen tulokseen, että PikkuParlamentte valmisteleva työ tehdään niiden välisenä aikana koulujen oppilaskuntien omissa tapaamisissa: syksyn kevään Pikkuen välisenä aikana en jäsenet toteuttavat toiminnallisen luovan valmistelutehtävän keräten aiheita omista oppilaskunnistaan yhdessä sovittujen teemojen pohlta. Valmistellut tehtävät tuodaan 4 5

4 PikkuParlamentteihin tai Suuristunnon valmistelutilaisuuteen, joissa päätetään mihin aiheisiin keskitytään yhteisesti mitä aiheita viedään edelleen Suuristuntoon Uuden LastenParlamentin ensimmäinen lukuvuosi Syys-marraskuussa 2010 Yhdeksän alueellista Lasten Pikkua aloitti toimintansa. Alueparlamenttien käynnistäminen tapahtui alkusyksystä tapaamalla ensin ohavia opettajia kouluttamalla tämän jälkeen ohavat opettat sekä valitsemalla alueille vastuuopettat. Parlamentit lähtivät käyntiin viikolla 38 niitä järjestettiin yksi per viikko. Ensimmäisten alueparlamenttien aikana ryhmäydyttiin, järjestäydyttiin koulutettiin sekä annettiin kotitehtäväksi aiheet vietäviksi oppilaskunnille työstettäviksi seuraavaa parlamenttia varten. PikkuParlamentit kokoontuivat päätöksentekokokouksiin tammimaaliskuussa Alueellisten Pikkuen toiminnalliset kokoontumiset pidettiin päivällä, noin kello 9-13 välisenä aikana jossakin oman alueen kouluista. PikkuParlamenteissa valitut Suuristuntoedustat valmistelivat Suuristuntoon tulevia aiheita vielä koulupäivän mittaisessa valmistelutilaisuudessa vaikuttakummien ohavien nuorten avustamana. Uuden Jyväskylän LastenParlamentin ensimmäinen Suuristunto pidettiin Suuristuntoon virittäydyttiin aamulla leikkien aiheiden läpikäynnin avulla. Varsinaiseen kokoukseen oli avoin kutsu sinne saapuikin muun muassa median edustajia. V Jyväskylän lapset toivoivat eniten mahdollisuuksia wvaikuttaa Kouluympäristöön: Viihtyvyys Koulujen välisiä liikuntaturnauksia kuudesluokkalaisille tutustumisdisko Pakkasrasta yhteiset säännöt Yökoulu Koulutilat Enemmän keinu, telineitä välineitä välitunneille Isommat paremmat sisä- ulkotilat sekä niiden kunnossapitoa Terveys Terveydenhoitan tavoitettavuus paremmaksi Oikeus homeettomaan kouluun Ruoka Lasten mielipiteiden kuulemista huomioimista Välipala-automaatte Muuta Erityisopetusta lisää Suuristunto Kannanotot: koulujen välituntialueiden parantamisesta sisäilmaongelmaisista kouluista juoma-automaateista kouluihin välipalamahdollisuudesta kaikkiin kouluihin Aloitteet: kouluruuan parantamiseksi (työryhmän perustaminen) erityisopetuksen tukiopetuksen lisäämisestä kouluille terveydenhoitajien koulukuraattorien määrästä kouluissa yökouluista päättäjäisjuhlista ulko-, liikunta- koulutarvikkeiden hankkimisesta kouluille Hankehakemuksia: Kuudesluokkalaisten koulun päättäjäiset, seikkailurataa, keinu, välituntivälineitä, maale viihtyisyyttä lisäämään Muut esille tulevat asiat: pakkasra koulujen välisiä liikuntaturnauksia kaivattiin 1.5. Toinen lukuvuosi suunta tulevaan Lastenparlamenttitoiminnan toinen lukuvuosi käynnistyi edelliseen verrattuna aikaistetulla aikataululla. Ohavien Opettajien koulutus toteutettiin osallisuutta yhteisöllisyyttä koskevan seminaarin yhteydessä Samoin Ohaville nuorille Vaikuttakummeille pidettiin kohtaamis- koulutusiltapäivä PikkuParlamentit kokoontuivat päätöksentekoon jo lokakuussa. Suuristunnon esityslistan valmistelutilaisuus pidetään keskiviikkona varsinainen Suuristunto pidetään keskiviikkona Toinen Pikkukierros käynnistyy Suuristunnon jälkeen maalis-huhtikuussa sen tarkoituksena on seurata päätösten toimeenpanoa suunnitella tulevaa lukuvuotta. Jatkossa LastenParlamentin lukuvuoden aikataulu rakentuu siten, että ensimmäinen kierros pidetään kouluilla ennen syyslomaa. Tämän kokoontumisen tarkoituksena on tutustuttaa toimit toisiinsa, perehtyä vaikuttamistoimintaan aloittaa lukuvuoden aikana toteuttavan tehtävän tekeminen. Toinen kokoontuminen ajoittuu vuodenvaihteen aikoihin. Tällöin käydään läpi kouluilla valmistellut vaikuttamistehtävät valitaan PikkuParlamentin yhteinen aihe, jota viedään SuurIstuntoon. Kolmas viimeinen PikkuParlamentin kokous järjestetään keväällä SuurIstunnon jälkeen, jolloin seurataan yhdessä SuurIstunnon aiheita päätöksenteossa. 6 7

5 2. Jyväskylän LastenParlamentin rakenne vuosikello 2.1. Alueelliset PikkuParlamentit Jyväskylän LastenParlamentin rakenne lukuvuoden alussa Huhtasuon Halssila Huhtasuo Pupuhuhta 12 edustaa Kilpisen Keljo Keltinmäki Kypärämäki Steiner-koulu Vuosittaiseen SuurIstuntoon yht. 39 edustaa, 4(-5)/ Pikku Puheenjohtajisto 1 edusta/ Pikku (pj tai siht.) Korpilahden KYK Saakoski Tikkala Kuokkalan Pohnlampi Tikka Palokan Jokela Keski-Palokka Mankola Saarenmaa Tyyppälä Päijätalueen Keljonkangas Lehtisaari Muuratsalo Säynätsalo Tikkakosken Liinalampi Luonetjärvi Nyrölä Puuppola Vaakosken Janakka Jyskä Oravasaari Vaakoski Vaakumpu Viitaniemen Kortepoh Lohikoski Normaalikoulu Puistokoulu Vesanka (Kuohu) 16 edustaa 12 edustaa 8 edustaa 20 edustaa 12 edustaa 16 edustaa 20 edustaa 20 edustaa Uudessa rakenteessa Jyväskylän Lasten ettiin yhdeksään alueeseen, eli Pikkuin. PikkuParlamentteihin kootaan 2-4 oppilaan edustus luokilta kaikista alueen alakoulujen oppilaskunnista. Niistä alakouluista joissa ei ole luokkalaisia, pääsee mukaan 4. luokkalaisia edustajia. PikkuParlamentteihin osallistuvat myös alueen vaikuttakummi ohavia nuoria. PikkuParlamentit kokoontuvat kolme kertaa lukuvuoden aikana kouluaikaan pääosin klo 9-14 välillä. Lukuvuoden ensimmäinen kokous on järjestäytymiskokous, jossa edustat valitsevat keskuudestaan puheenjohtan sihteerin, päättävät millä tavoin työskentelevät lukuvuoden aikana sekä millaisia asioita käsittelevät kokouksissa. Ensimmäisen kokouksen aikana keskustellaan teemasta, jota edustat haluaisivat viedä SuurIstunnon käsiteltäväksi. Teeman työstämistä tketaan koulujen oppilaskuntien toiminnan osana ennen toista PikkuParlamentin kokousta, jossa pikkuparlamenttilaiset valitsevat keskuudestaan neljä (-viisi) edustaa koko kaupungin kokoavaan Jyväskylän LastenParlamentin SuurIstuntoon. PikkuParlamenteista, joissa on mukana viisi koulua (Palokka & Viitaniemi), voidaan valita viisi edustaa SuurIstuntoon. Tavoitteena on mahdollisimman hyvä kattavuus, jota pyritään edistämään sillä, että jokaisesta koulusta olisi edusta SuurIstunnossa. Pikkuen rakentuminen: Alueelliset PikkuParlamentit (9kpl) Pikkuparlamenttien toiminnalliset istunnot kolme kertaa lukuvuoden aikana Oppilaskunnat nimeävät edustat (4-/)5-6. -luokilta in 4 edustaa jos koulussa on 1-6.-luokkien oppilaskunta 2 edustaa jos kyseessä on luokkien koulu 2 edustaa jos koulu on kolmen yhdysluokan kyläkoulu Jokaisessa PikkuParlamentissa on 8-20 edustaa Oppilaskuntien ohat, eli huolehtivat käytännön järjestelyistä (edustajien kutsuminen kouluilta, tilavaraukset, ruokailu) Koordinaattori vastaa vaikuttakummin kutsumisesta vastaavat tutustumisleikeistä ryhmätyöskentelyn sujumisesta SuurIstuntopäivinä 8 9

6 2.2. SuurIstunto - Alueet yhdistävä kokous Jyväskylän LastenParlamentin vuosikello lukuvuodelle kierros (maalis-huhtikuu) SuurIstunto (helmikuu) 2. kierros (joulu-tammikuu) 1. kierros (syys-lokakuu) Edustavalinnat oppilaskunnissa (elo-syyskuu) Puheenjohtajisto *Palkintomatka Puheenjohtajisto *SuurIstunnon valmistelu Puheenjohtajisto *Ryhmäytys 10 Jyväskylän LastenParlamentin SuurIstunto järjestetään kevättalvella helmi-maaliskuussa jossain tarkoitukseen sopivassa tilassa. SuurIstunto on istuttu aikaisemmin muun muassa Jyväskylän kaupungintalolla, kaupungin kirston Minnansalissa Jyväskylän nuorisovaltuuston kokoontumistilassa Veturitalleilla. SuurIstunnon tavoitteena on antaa edustajille mahdollisuus tuoda heitä mietityttäneet aiheet koko kaupungin edustajien tietoon. Jokainen Pikku saa SuurIstunnossa puheenvuoron, jonka aikana heillä on mahdollisuus esitellä lukuvuoden aikana valmistelemansa aloite, kannanotto tai mielipide. Paikalle kutsutaan edustajien lisäksi kaikki kaupungin oppilaskuntatoimintaa kouluilla ohavat opettat ohat, vaikuttakummit, ohavat nuoret sekä muita kaupungin (tai muun tahon) edustajia, joita käsiteltävät aiheet koskevat. Kuulijoilla on mahdollisuus esittää kommentte tai kysymyksiä edustajille esitysten jälkeen. SuurIstunnossa myös etaan LastenParlamentin hankerahaa, jota alakoulujen oppilaskuntien on mahdollista hakea erikseen syyslukukauden aikana annettavien ohjeiden mukaisesti. Esityksen hankerahan osta tekee LastenParlamentin puheenjohtajisto. Puheenjohtajiston esitys julkaistaan ennen SuurIstuntoa, SuurIstunnossa äänestetään esityksen hyväksymisestä tai tehdään siihen muutoksia. 11

7 3. Jyväskylän LastenParlamentin toimiverkosto roolit Pikkuen edustajien tukena toimivat oppilaskuntia kouluilla ohavat henkilöt, ohavat nuoret sekä Jyväskylän kaupungin päätöksentekorakenteissa toimivat vaikuttakummit. Koko toiminnan koordinoinnista vastaa LastenParlamentin koordinaattori. Tukirakenteesta haluttiin heti toiminnan alusta alkaen luoda mahdollisimman monipuolinen, jotta toiminnassa syntyy linkkejä eriikäisten eri rooleissa toimivien vaikuttamisesta kiinnostuneiden toimijoiden välille. Yhteistyön toivotaan helpottavan lasten ottamista mukaan päätöksentekoon luovan samalla eri hallinalo ylittäviä verkosto. Tiivistetysti: Lapset: suunnittelevat, toimivat, ottavat vastuuta päättävät itse : suunnittelevat ohavat toimintaa, päättävät ottavat vastuuta Aikuiset: tukevat, seuraavat, suunnittelevat dokumentoivat Kaikki: osallistuvat, oppivat sekä vaikuttavat omaan toistensa elinympäristöön hyvinvointiin 3.1. Pikkuparlamenttilaiset Pikkuparlamenttilaiset valitaan edustamaan oman koulunsa oppilaskuntia alueellisiin PikkuParlamentteihin syksyn aikana. Edustat ovat pääosin 5-6-luokkalaisia, mutta joukkoon voidaan valita myös 4-luokalla olevia oppilaita. Valintatapa on koulun oppilaiden itsensä päätettävissä. Pikkuparlamenttilaiset osallistuvat päätöksentekoon työskentelyyn koordinaattorin, ohavien nuorten, opettajien vaikuttakummin avulla. Pikkuparlamenttilaisilla on merkittävä rooli viestinviejinä koulun oppilaskunnan PikkuParlamentin välillä. Edustajien on hyvä kerätä säännöllisesti toiveita oppilaskuntia mietityttäviä asioita PikkuParlamentin tarvittaessa SuurIstunnon käsittelyyn. Jokaisessa PikkuParlamentissa valitaan syksyn ensimmäisessä kokouksessa puheenjohta sihteeri. Puheenjohta johtaa kokouksessa puhetta edustaa Pikkuaan Jyväskylän LastenParlamentin Puheenjohtajiston kokouksissa. Jossain tapauksissa puheenjohta sihteeri voivat valmistella joko kokousta tai yksittäistä kokousasiaa ennen PikkuParlamentin kokousta. Sihteeri pitää kokouksista pöytäkira. Puheenjohta edustaa automaattisesti Pikkua SuurIstunnossa. Tämän lisäksi jokaisesta PikkuParlmentista valitaan SuurIstuntoon kolme (-neljä) edustaa. SuurIstuntoon valittavat edustat edustavat siellä Pikkuaan välittävät SuurIstunnon jälkeisessä PikkuParlamentin kokouksessa SuurIstunnon kuulumiset omalle PikkuParlamentilleen nuoret nuoret ovat kunkin alueen yläkoulusta 2.asteen oppilaitoksista toimintaan mukaan tulleita aktiivisia vuotiaita nuoria, joilla voi olla kokemusta kokoustekniikasta tai lasten ohamisesta. nuoret voivat olla esimerkiksi nuorisovaltuustolaisia, oppilaskunta-aktiive, tukioppilaita tai vanho lastenparlamenttilaisia. Tärkeintä nuorilla on halu olla mukana lasten vaikuttamistoiminnassa antaa oma osaamisensa lasten käyttöön. nuoret avustavat pikkuparlamenttilaisia työskentelyssä Pikku kierroksilla muun muassa ryhmäyttämällä tarvittaessa opastamalla kokouksen aikaisessa toiminnassa. Ohavia nuoria osallistuu myös SuurIstuntoon halutessaan myös muihin LastenParlamentin erityisryhmien toimintaan. SuurIstunnossa kokouksen puhetta johtaa Jyväskylän Nuorisovaltuuston puheenjohta myös kokouksen sihteerinä toimii Nuorisovaltuuston edusta. Ohavien nuorten toimintaa oha LastenParlamentin koordinaattori, joka hoitaa myös heidän kutsumisensa kokouksiin (pl. yhtenäiskoulut, joissa oppilaskuntaa ohava opetta hoitaa kutsun välittämisen) kouluttamisen tehtävään t t ovat Jyväskylän kaupungin hallitukseen kuuluvien kahdeksan puolueen edustajia (+ yksi hallinnon jäsen). Alueet kummeille pyritään valitsemaan yhteisymmärryksessä. osallistuu Pikkunsa toimintaan lasten nuorten toiveiden päätösten mukaisesti. lla on kokouksissa puheoikeus, jota hänen toivotaankin usein käyttävän aktiivisesti. Tärkein tehtävä kummilla on kuunnella ottaa vastaan pikkuparlamenttilaisten atuksia, näkemyksiä toiveita sekä viedä niitä eteenpäin aikuisten päätöksenteossa. Lastenlaiset, ohavat nuoret heitä ohavat aikuiset voivat tarvittaessa ottaa yhteyttä vaikuttakummiin aluetta koskevassa asiassa. Samoin myös vaikuttakummi voi esittää Lasten- Parlamentille toiveita käsiteltävistä asioista tai pyytää esimerkiksi kannanottoa tiettyyn asiaan. t kutsutaan luonnollisesti osallistumaan myös SuurIstuntoon. n kutsumisesta PikkuParlamentin Puheenjohtajiston tapahtumiin sekä SuurIstuntoon vastaa LastenParlamentin koordinaattori

8 3.4. Oppilaskuntatoiminnan ohat Jokaisella alueella toimii oppilaskuntatoimintaa ohavien ammattilaisten verkosto, joka pitää yhteyttä alueen sisäisesti mahdollistaa pikkuparlamenttilaisten kokoukset muut tarpeelliset tapaamiset. Näiden henkilöiden tehtäviin kuuluu välittää LastenParlamentin tapahtumien kutsut oman koulunsa edustajille varmistaa, että LastenParlamentin koulun oppilaskunnan välinen yhteys toimii tiiviisti. Jokaisen alueen ohavat aikuiset voivat sopia lukuvuosittain missä PikkuParlamentin kokoontumiset järjestetään. Vuosien aikana on kokeiltu erilaisia tapo; osa PikkuParlamenteista kokoontuu vuosittain yhdellä koululla, toisilla alueilla on kokoonnuttu nuorisotilalla jotkut PikkuParlamentit ovat kierrättäneet kokoontumisia eri kouluilla / paikoissa lukuvuoden aikana. Järjestelystä voidaan sopia vuosittain LastenParlamentin koordinaattorin kanssa. Kokoontumisten käytännön järjestelyistä (tilavaraus, kokousvälineet, ruokailujärjestelyt, mahdolliset tarjoilut) vastaa joko alueelle vuosittain nimettävä vastuuopetta / -oha tai kokoontumiskoululla toimintaa ohava henkilö. Lasten pyrkii järjestämään kerran lukuvuodessa kaikille kaupungin oppilaskuntatoimintaa ohaville henkilöille yhteisen verkostotapaamisen esimerkiksi SuurIstunnon yhteyteen. Ovat koulujen oppilaskuntaohajia Välittävät vastuuopettajilta saatu tieto Pikkulaisille tai Ohavien Nuorille toisinpäin Tukevat, seuraavat, suunnittelevat dokumentoivat lasten/nuorten toimintaa Alueen Vastuuopettan lisätehtävät: NuK-Sun viestien välittäminen alueen muille Ohaville Opettajille sekä lle mahdollisuuksien mukaan suoraan Ohaville Nuorille Tilavaraukset PikkuParlamentin kokouksille Ruokailujen yms. järjestäminen kokoontumiskoululla Alueen ohajilta kerättävän materiaalin koonti välittäminen NuK-Sulle 3.5. LastenParlamentin koordinaattori Jyväskylässä alakoulujen oppilaskuntatyötä koordinoidaan kaupungin tasolla Lasten-rakenteen alla. Tästä kokonaisuudesta vastaa LastenParlamentin koordinaattori, joka on Nuorten Keski-Suomi ry:n palkkaama. Nuorten Keski-Suomi Jyväskylän kaupungin opetuspalvelut järjestävät toiminnan yhteistyösopimuksen puitteissa. Koordinaattori suunnittelee kehittää toimintaa yhdessä Jyväskylän kaupungin opetuspalveluiden kanssa. Koordinointiin kuuluu tiivis yhteydenpito alakoulujen oppilaskuntia ohavien henkilöiden kanssa. Tarvittaessa koordinaattorilta voi pyytää apua myös oppilaskunnan ohamisessa esiin nouseviin haasteisiin. Osana koordinaattorin tehtävää on myös kehittää oppilaskuntatoimintaa helpottavaa materiaalia toimintaympäristöön sopivia toiminnallisia menetelmiä. Koordinaattori vastaa SuurIstunto-päivien suunnittelusta toteutuksesta yhdessä edustajien kanssa. Koordinaattorin vetovastuulla on myös puheenjohtajiston, ruokatyöryhmän muiden mahdollisten erityisryhmien kokoontumisten järjestelyt. Koordinaattori seuraa yhdessä vaikuttakummien kanssa päätettyjen asioiden etenemistä kaupungin päätöksenteossa. LastenParlamentin koordinaattori on mukana myös muun muassa osallisuuteen nuorisotyöhön liittyvässä verkostotyössä Erityisryhmät LastenParlamentilla on mahdollisuus myös tarvittaessa perustaa edustajistaan koostuvia erityisryhmiä. Säännöllisesti kokoontuvia ryhmiä löytyy toistaiseksi kaksi: Pikkuen puheenjohtajista koostuva puheenjohtajisto neljästä varsinaisesta edustasta neljästä varaedustasta koostuva ruokatyöryhmä. Erityisryhmiksi voi laskea myös esimerkiksi erilaisten tapahtumien järjestelyihin perustetut työryhmät. Erityisryhmät yksinkertaistavat päätöksentekoa valmisteluita sekä voivat tarvittaessa tai pyydettäessä ottaa kantaa laajempiinkin asiakokonaisuuksiin Puheenjohtajisto Puheenjohtajistoon kuuluu jokaisen PikkuParlamentin puheenjohta, tarvittaessa häntä siistaa kokouksissa oman PikkuParlamentin sihteeri. Puheenjohtajisto kokoontuu 3-4 kertaa vuoden aikana siten, että tärkeimmät tehtävät sijoittuvat kevätlukukaudelle. Tuolloin valmistellaan SuurIstuntoa sekä tehdään esitys Lasten- Parlamentin hankerahan kamisesta. Hankerahaa voivat hakea Jyväskylän alakoulujen oppilaskunnat innostavaan, uuteen lapsia osallistavaan toimintaan tai välineistöön. LastenParlamentin puheenjohtajistolta on mahdollisuus toivoa kannanottoa tai puheenvuoroa erilaisiin tilaisuuksiin tai teemoihin liittyen. Toistaiseksi puheenjohtajisto on ottanut kantaa mm. Jyväskylän osallisuuden monialaiseen kaupunkiohjelmaan viherpolitiikkaohjelmaan. Kannanotot on kirjoitettu puheenjohtajiston 14 15

9 tapaamisissa toimitettu eteenpäin niitä pyytäneille tahoille. Puheenjohtajisto on myös esittänyt tervehdyksiä erilaisissa kaupungin juhlatilaisuuksissa. Puheenjohtajisto on kutsuttu keväisin Helsinkiin tapaamaan keskisuomalaisia kansanedustajia tutustumaan eduskunnan toimintaan. Helsingissä olemme samalla matkalla vierailleet mm. Yleisradiossa Nuorten tila Hapessa. Mukana matkalla on ollut myös Jyväskylän Nuorisovaltuuston Nuorten Ääni Keski-Suomessa ryhmän edustajia. Puheenjohtajiston tukena toimii koordinaattorin lisäksi myös oma vaikuttakummi, joka tulee Jyväskylän kaupungin hallinnosta Ruokatyöryhmä Jyväskylän LastenParlamentin Jyväskylän kouluille ruokapalvelut tuottavan Kylän Kattauksen yhteisen Ruokatyöryhmän jäsenet valitaan Jyväskylän LastenParlamentin SuurIstunnossa. Jokaiselle varsinaiselle ruokatyöryhmän jäsenelle valitaan myös henkilökohtainen varajäsen. Varsinaiset jäsenet toimivat ruokatyöryhmässä seuraavaan Suuristuntoon asti. Ruokatyöryhmä kokoontuu pääosin Kylän Kattauksen yhteyshenkilön kutsusta pohtimaan kouluruokailuun liittyviä asioita. Tarvittaessa myös ruokatyöryhmäläiset voivat ehdottaa tapaamista. Ryhmässä on keskusteltu muun muassa ruuan laatutekijöistä, ruokaan käytettävissä olevasta budjetista, ruokalistoista koululaisten toiveruokaviikosta. Ryhmän jäsenet edustavat kokouksissa kaikkia Kylän Kattauksen ruokapalvelualueelle kuuluvia alakoululaisia. Heidän tehtävä on antaa palautetta Kylän Kattauksen suuntaan sekä tiedottaa ruokailuun liittyvistä asioista omilla Pikku alueillaan. LastenParlamentin koordinaattori kutsuu ruokatyöryhmän koolle sopii tapaamisista yhdessä Kylän Kattauksen kanssa. Kokouskutsut toimitetaan jäsenten oppilaskuntaohajille. Jos varsinainen jäsen ei pääse kokoukseen, on hänen oppilaskuntansa ohan ilmoitettava siitä koordinaattorille, joka välittää tiedon varajäsenen oppilaskunnan ohalle. Korpilahden Pikku ei kuulu ruokatyöryhmän piiriin, sillä Korpilahden kouluihin ruuan toimittaa ISS. Korpilahdella onkin perustettu oma ruokatyöryhmä ISS:n koulujen yhteistyöllä. 4. Arviointi, mittarit kehittäminen DYNAMO-hankkeen aikana kentältä kerättiin ahkerasti palautetta, jotta mallista saataisiin mahdollisimman toimiva juuri Jyväskylän kaupungille. Palautetta kerättiin niin suullisesti kuin kirllisestikin sekä PikkuParlamenteissa että SuurIstunnossa sekä muun toiminnan ohessa että palautekeskusteluin. Kesän alkusyksyn 2011 aikana kerättiin palautetta myös sähköisesti kyselylomakkeen avulla. Pääosin palautetta on tullut aikuisilta. SuurIstunnossa saatiin paljon palautetta myös lapsilta nuorilta. Nuorten kanssa on käytetty myös sosiaalista mediaa. Jyväskylän LastenParlamentin eri toimit ovat iloisia lasten pääsemisestä mukaan vaikuttamaan. Uusi alueparlamenttimalli nähdään pääosin toimivana. Alueparlamentin etuna on kaikkien koulujen aktiivinen mukana olo (vrt. vanha malli) haasteena viestintä. Toimintaa voidaan helpottaa lyömällä aikataulut aikaisemmin lukkoon, mieluiten rehtoreiden kanssa sopien, sekä ohjeita selkeyttäen aikaistaen. Viestintää on helpotettu myös sillä, että koordinaattorin roolia viestijänä on lisätty. Koordinaattorin vastuulla on kaikki opettajiin, vaikuttakummiin nuoriin kohdistuva viestintä. Opettajien vastuulla on saada viesti kulkemaan oman koulun edustajille. Kehittämisehdotukset koskevat lähinnä käytännönjärjestelyjä (tiedon kulku, kuljetukset, siisjärjestelyt, ruokailut, tauot jne.). Lisäksi perehdyttämistilaisuudessa etenkin kesken vuotta toimintaan tuleville olisi hyvä kaa pieni infopaketti Jyväskylän LastenParlamentin toiminnasta kasvokkain tapahtuvan perehdytyksen lisäksi. SuurIstunnossa pitää muistaa taustoittaa asioita myös ulkopuolisille. toivovat oppilaskuntatoiminnalle ennen kaikkea lisää arvostusta aikaa niin virkamiesten kuin kollegoidenkin taholta. Tiedottaminen mielipiteiden kerääminen koulussa ylipäätään vaikuttamistoiminnan opettelu tulisi integroida paremmin osaksi koulujen arkea. Tiedon kulkua eri toimijoiden välillä on tarpeen varmistaa monin eri tavoin Arviointi tkossa Lasten-toiminnan arviointia pyritään tkossa tekemään vielä entistä systemaattisemmin. Palautetta kerätään 360 asteen periaatteen mukaisesti kaikilta sidosryhmiltä. Säännöllisesti määrällistä palautetta kerätään lapsilta, nuorilta, opettajilta sekä kummeilta. Lisäksi vastuuopettajien kanssa käydään lukuvuoden lopuksi palautekeskustelut, joissa keskitytään laadulliseen palautteeseen. Lasten ohavien nuorten kanssa palautetta kerätään toiminnallisin menetelmin kevään viimeisen kierroksen aikana. Heillä on myös mahdollisuus antaa palautetta kirllisesti. Mahdollisuutta hyödyntää sosiaalista mediaa verkkopohisia menetelmiä palautteen keräämisessä selvitetään

10 4.2. Mittarit Tärkeimmät mittarit liittyvät tkossakin vaikuttamiseen. Lasten- Parlamentin tavoite on nostaa lasten ääni kuuluviin kaupungin päätöksenteossa antaa lapsille aito vaikuttamisen mahdollisuus kokemus. Määrälliset mittarit eivät ole toiminnassa kovin olennaisia, vaan tärkeämpää on toiminnan laadukkuus. Laatua pyritään selvittämään lapsilta kerättävillä kommenteilla opettajien haastatteluilla. Kyselyiden tärkeimmät teemat liittyvät yleiseen vaikuttamiseen koulumaailmassa, päätöksentekoprosesseihin Jyväskylässä, Pikkuen sekä SuurIstunnon järjestelyihin viestintään. Saatujen vastausten perusteella kulunut lukuvuosi analysoidaan tehdään tarvittavat muutokset seuraavan lukuvuoden toimintaan

11

Dynamo-hanke: Jyväskylän LastenParlamenttitoiminta LAPSET MUKANA VAIKUTTAMASSA, NUORET JA AIKUISET TUKIJOINA

Dynamo-hanke: Jyväskylän LastenParlamenttitoiminta LAPSET MUKANA VAIKUTTAMASSA, NUORET JA AIKUISET TUKIJOINA Dynamohanke: Jyväskylän LastenParlamenttitoiminta LAPSET MUKANA VAIKUTTAMASSA, NUORET JA AIKUISET TUKIJOINA DYNAMO Jyväskylän paikallishanke: LastenParlamenttitoiminta Kesto: 01/201008/2012 Toteuttaja:

Lisätiedot

LAPSET VAIKUTTAMASSA,

LAPSET VAIKUTTAMASSA, JYVÄSKYLÄN LASTENPARLAMENTIN SUURISTUNTO TORSTAINA 20.2 klo12.00 VETURITALLEILLA LAPSET VAIKUTTAMASSA, NUORET JA AIKUISET TUKIJOINA PÖYTÄKIRJA 1. Kokouksen avaus Kokouksen puheenjohtaja Miika Aarnio avaa

Lisätiedot

OPPILASKUNTAKANSIO. www.sastamalannuoret.fi 2015-2016. SASTAMALAN KAUPUNKI www.sastamala.fi

OPPILASKUNTAKANSIO. www.sastamalannuoret.fi 2015-2016. SASTAMALAN KAUPUNKI www.sastamala.fi OPPILASKUNTAKANSIO www.sastamalannuoret.fi 2015-2016 SASTAMALAN KAUPUNKI www.sastamala.fi Sisällys OSALLISUUS JA VAIKUTTAMINEN... 2 Yhteisökasvatuksen ja osallisuuden periaatteet... 2 Oppilaskuntaosallisuus...

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN OSALLISUUDEN MONIALAINEN KAUPUNKIOHJELMA 2012-2015

LASTEN JA NUORTEN OSALLISUUDEN MONIALAINEN KAUPUNKIOHJELMA 2012-2015 LASTEN JA NUORTEN OSALLISUUDEN MONIALAINEN KAUPUNKIOHJELMA 2012-2015 Lasten ja nuorten osallisuus koulun ja nuorisotyön yhteistyönä seminaari 12.9.2011 Tanja Räty koordinaattori / osallisuuskasvatus Jyväskylän

Lisätiedot

Jyväskylän perusopetuksen oppilaaksioton periaatteet ja menettelytavat hyväksytty Jyväskylän kaupungin sivistyslautakunnassa 11.12.

Jyväskylän perusopetuksen oppilaaksioton periaatteet ja menettelytavat hyväksytty Jyväskylän kaupungin sivistyslautakunnassa 11.12. Jyväskylän perusopetuksen oppilaaksioton periaatteet ja menettelytavat hyväksytty Jyväskylän kaupungin sivistyslautakunnassa 11.12.2012 Jyväskylän kaupunki ottaa järjestämäänsä perusopetukseen oppilaiksi

Lisätiedot

Varhainen kasvu ja perusopetus Toimintakate Toimintatulot Perusopetuksen hallinto Toimintakate Toimintamenot

Varhainen kasvu ja perusopetus Toimintakate Toimintatulot Perusopetuksen hallinto Toimintakate Toimintamenot KÄYTTÖSUUNNITELMAT V 2011 KS 2011 Varhainen kasvu ja perusopetus Toimintakate -97 241 200 Toimintatulot 2 950 400 Myyntitulot 1 039 900 Maksutulot 250 000 Tuet ja avustukset 1 540 500 Muut toimintatulot

Lisätiedot

Osallistuva lapsi ja nuori parempi kunta

Osallistuva lapsi ja nuori parempi kunta Osallistuva lapsi ja nuori parempi kunta O P A S K A U N I A I S T E N V I R A N H A L T I J O I L L E J A L U O T T A M U S H E N K I L Ö I L L E L A S T E N J A N U O R T E N K U U L E M I S E E N 1

Lisätiedot

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset ESPOON NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2017 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin ja päätäntävaltaa nuorisovaltuustossa käyttävät valitut nuorisovaltuutetut.

Lisätiedot

Oppilaaksioton periaatteet perusopetuksessa 22.10.2014. Hyväksytty sivistyslautakunnassa 22.10.2014

Oppilaaksioton periaatteet perusopetuksessa 22.10.2014. Hyväksytty sivistyslautakunnassa 22.10.2014 Oppilaaksioton periaatteet perusopetuksessa 22.10.2014 Hyväksytty sivistyslautakunnassa 22.10.2014 Sivistyslautakunnan tehtäväalueen toimintasäännön 3 :n mukaan oppilaaksioton perusteista päättää sivistyslautakunta.

Lisätiedot

Vapaudenkatu 32, Jyväskylä

Vapaudenkatu 32, Jyväskylä ESITYSLISTA 1. Kokouksen avaus Puheenjohtaja Agneetta Moisio avasi kokouksen klo 12.00. 2. Kokouksen toteaminen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi Nuorisovaltuuston säännöissä kohdassa 5 sanotaan: Nuorisovaltuuston

Lisätiedot

Kiimingin kunnan nuorisovaltuuston toimintasääntö

Kiimingin kunnan nuorisovaltuuston toimintasääntö Kiimingin kunnan nuorisovaltuuston toimintasääntö Sivistysjaosto 22.9.2009 TOIMINTA-AJATUS - Nuorten silimin Nuorisovaltuuston tarkoituksena on saada Kiimingissä nuorten ääni kuuluville, ideat esille ja

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014. Lahden nuorisovaltuusto

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014. Lahden nuorisovaltuusto TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014 sivu 2 / 8 Toimintasuunnitelma ja talousarvioehdotus vuodelle 2014 SISÄLLYSLUETTELO 3. VUODEN 2014 TOIMINNAN PAINOPISTEET 1. PARANNETAAN NUORISOVALTUUSTON

Lisätiedot

LUOKKATUNNIT OPS YLÄKOULUN NÄKÖKULMASTA

LUOKKATUNNIT OPS YLÄKOULUN NÄKÖKULMASTA LUOKKATUNNIT OPS2016 - YLÄKOULUN NÄKÖKULMASTA H A N N A G U S TA F S S O N O S A L L I S U U S - KO O R D I NA AT TO R I Miksi? Miten? Mitä? MIKSI LUOKKATUNTEJA? - Turun opetussuunnitelmassa 2016 paikallisena

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTAPERIAATTEET

LEMPÄÄLÄN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTAPERIAATTEET LEMPÄÄLÄN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTAPERIAATTEET Käsitelty Lempäälän nuorisovaltuuston kokouksessa 18.3.2008 Käsitelty liikunta- ja nuorisojaoston kokouksessa 3.4.2008 1. Lempäälän Nuorisovaltuuston toiminta-ajatus

Lisätiedot

Toimintakertomus

Toimintakertomus Toimintakertomus2011-2012 Yleistä Vuonna 2009 perustettu 13-21-vuotiaiden jyväskyläläisten nuorten vaikuttamiskanava 20 45 jäsentä, jotka ovat valittu Jyväskylän kaupungin yläkouluista, ammatillisista

Lisätiedot

Osallistuva lapsi ja nuori parempi kunta

Osallistuva lapsi ja nuori parempi kunta Osallistuva lapsi ja nuori parempi kunta O P A S K A U N I A I S T E N V I R A N H A L T I J O I L L E J A L U O T T A M U S H E N K I L Ö I L L E L A S T E N J A N U O R T E N K U U L E M I S E E N Lait

Lisätiedot

Lasten ja nuorten osallisuuden niveltäminen osaksi kaupungin toimintaa

Lasten ja nuorten osallisuuden niveltäminen osaksi kaupungin toimintaa 6. TAVOITTEET, TOIMENPITEET JA VASTUUTAHOT 1 Toimenpide-ehdotukset ovat syntyneet jyväskyläläisille lapsille ja nuorille tehtyjen alkukartoitusten, Jyväskylän kaupungin palvelualueille tehtyjen kyselyjen

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä 1. Yleistä Jyväskylän nuorisovaltuusto on vuonna 2009 perustettu 13 20 vuotiaiden jyväskyläläisten nuorten vaikuttamis- ja kuulemiskanava. Se pyrkii parantamaan nuorten kuulemista ja osallistumista päätöksentekoon

Lisätiedot

Ruokolahden nuorisoneuvoston toimintasääntö. 1. Nuorisoneuvoston tarkoitus ja tavoite

Ruokolahden nuorisoneuvoston toimintasääntö. 1. Nuorisoneuvoston tarkoitus ja tavoite Ruokolahden nuorisoneuvoston toimintasääntö 1. Nuorisoneuvoston tarkoitus ja tavoite Nuorisoneuvoston tarkoituksena on edistää ja kehittää nuorison asemaa kunnassa ilman puoluepoliittisia tai uskonnollisia

Lisätiedot

Lasten ja nuorten osallisuuden monialainen kaupunkiohjelma. Lähetekeskustelun 8.9.2011 koontia

Lasten ja nuorten osallisuuden monialainen kaupunkiohjelma. Lähetekeskustelun 8.9.2011 koontia Lasten ja nuorten osallisuuden monialainen kaupunkiohjelma Lähetekeskustelun 8.9.2011 koontia Laura Hokkanen Innovaatiopalvelut Tanja Räty Nuorisopalvelut Lähetekeskustelu Vanha Ortopedia 8.9.2011 - Lasten

Lisätiedot

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset ESPOON NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2016 2017 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin ja päätäntävaltaa nuorisovaltuustossa käyttävät valitut

Lisätiedot

Suomen Nuorisovaltuustojen Edustajisto Säännöt

Suomen Nuorisovaltuustojen Edustajisto Säännöt Suomen Nuorisovaltuustojen Edustajiston työvaliokunta/paavilainen Sääntömuutosehdotus Edustajiston sääntöihin Versio 280215 Edustajiston syksyn kasvokkaistapaamisen pohjalta Suomen Nuorisovaltuustojen

Lisätiedot

Kokouksen paikka ja ajankohta on ilmoitettu toimikauden alussa.

Kokouksen paikka ja ajankohta on ilmoitettu toimikauden alussa. Aika: Tiistaina 3.4.2012, klo 16 18 Paikka: Matkakeskus 2. kerros, Hannikaisenkatu 20, 40100 Jyväskylä 1. Kokouksen avaus Puheenjohtaja Santeri Lohi avaa kokouksen klo 16. 2. Kokouksen toteaminen lailliseksi

Lisätiedot

Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO. Hallituksen ohjesääntö

Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO. Hallituksen ohjesääntö Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO Hallituksen ohjesääntö 15.11.2016 Sivu 1 / 5 Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan hallituksen ohjesääntö I LUKU Yleistä 1 Soveltaminen

Lisätiedot

Yhteistoiminnallinen kokous Satu Kurvinen

Yhteistoiminnallinen kokous Satu Kurvinen Yhteistoiminnallinen kokous Satu Kurvinen Mihin asioihin sinä voit vaikuttaa ja miten? Oppilaiden osallisuuden eri Oppilaat tekevät kartoituksia ja mielipidekyselyjä Oppilaiden mielipidettä kuullaan Oppilaat

Lisätiedot

Aika: Maanantaina 22.2.2016, klo 9-15. Pohjaesitys: Kuullaan kaupungin tuoma tervehdys Huippukokoukselle.

Aika: Maanantaina 22.2.2016, klo 9-15. Pohjaesitys: Kuullaan kaupungin tuoma tervehdys Huippukokoukselle. 3/2016 Aika: Maanantaina 22.2.2016, klo 9-15 Paikka: Veturitallit, Veturitallinkatu 6, 40100 Jyväskylä ESITYSLISTA 1. Kokouksen avaaminen Puheenjohtaja Olli Lintu avaa kokouksen klo 9.02 2. Kaupungin tervehdys

Lisätiedot

Kokouksen paikka ja ajankohta on ilmoitettu toimikauden alussa.

Kokouksen paikka ja ajankohta on ilmoitettu toimikauden alussa. Aika: Tiistaina 3.4.2012, klo 16 18 Paikka: Matkakeskus 2. kerros, Hannikaisenkatu 20, 40100 Jyväskylä 1. Kokouksen avaus Puheenjohtaja Santeri Lohi avasi kokouksen klo 16.10. 2. Kokouksen toteaminen lailliseksi

Lisätiedot

Opasvihko. Oppilaskunnan hallituksen toiminta

Opasvihko. Oppilaskunnan hallituksen toiminta Opasvihko Oppilaskunnan hallituksen toiminta SISÄLLYS 1. Oppilaskunnan hallituksen toiminta 2 2. Oppilaskunnan tulevan lukuvuoden tapahtumat 4 3. Oppilaskunnan hallituksen jäsenten toiminta, vastuut ja

Lisätiedot

KAIKKI MUKAAN! Oppilaiden osallisuus koulussa

KAIKKI MUKAAN! Oppilaiden osallisuus koulussa KAIKKI MUKAAN! Oppilaiden osallisuus koulussa Aiheet Osallistumisen alkuun Onnistumisen avaimia Toiminnan arviointi Osallistumisen hyötyjä ja haasteita Osallisuuden käsitteitä Oppilaiden osallisuus koulussa

Lisätiedot

Lasten ja nuorten. vaikuttamismahdollisuudet kunnassa Meiju Hiitola 1

Lasten ja nuorten. vaikuttamismahdollisuudet kunnassa Meiju Hiitola 1 Lasten ja nuorten vaikuttamismahdollisuudet kunnassa 27.11.06 Meiju Hiitola 1 Miksi lasten ja nuorten pitäisi saada vaikuttaa? Lasten ja nuorten erityistarpeet vaativat huomiomista Lapsilla ja nuorilla

Lisätiedot

Parkanon Nuorisovaltuusto on kaupungin alueella asuvien nuorten yhteistyöelin, josta käytetään nimeä Parkanon Nuorisovaltuusto.

Parkanon Nuorisovaltuusto on kaupungin alueella asuvien nuorten yhteistyöelin, josta käytetään nimeä Parkanon Nuorisovaltuusto. PARKANON KAUPUNGIN NUORISOVALTUUSTON SÄÄNNÖT 1 Parkanon Nuorisovaltuusto Parkanon Nuorisovaltuusto on kaupungin alueella asuvien nuorten yhteistyöelin, josta käytetään nimeä Parkanon Nuorisovaltuusto.

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2012-2013

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2012-2013 TOIMINTASUUNNITELMA 2012-2013 1. Yleistä Jyväskylän nuorisovaltuusto on vuonna 2009 perustettu 13 20 vuotiaiden jyväskyläläisten nuorten vaikuttamis- ja kuulemiskanava. Se pyrkii parantamaan nuorten kuulemista

Lisätiedot

Osallisuus yhdessä vaikuttamista. Tervetuloa mukaan Pedagogiseen kahvilaan

Osallisuus yhdessä vaikuttamista. Tervetuloa mukaan Pedagogiseen kahvilaan Osallisuus yhdessä vaikuttamista Tervetuloa mukaan Pedagogiseen kahvilaan Toimintakulttuurin kehittämistä OPS2014 / 4.2 ohjaavat periaatteet Tavoitteena on luoda toimintakulttuuria, joka edistää oppimista,

Lisätiedot

Lasten ja nuorten osallisuuden vahvistaminen. 20.11.2009 Hanna Markkula-Kivisilta

Lasten ja nuorten osallisuuden vahvistaminen. 20.11.2009 Hanna Markkula-Kivisilta Lasten ja nuorten osallisuuden vahvistaminen 20.11.2009 Hanna Markkula-Kivisilta Lapsen oikeudet LOS:ssa Lapsella on oikeus: Suojeluun Osallistumiseen ja vaikuttamiseen Osuuteen yhteiskunnan voimavaroista

Lisätiedot

Järjestövaikuttaminen Kontiolahden kunnassa. Sakari Kela

Järjestövaikuttaminen Kontiolahden kunnassa. Sakari Kela Järjestövaikuttaminen Kontiolahden kunnassa Sakari Kela 14.9.2017 Kunnan olemassaolon tarkoitus? Edellytysten luominen kunnan asukkaiden itsehallinnon sekä osallistumisen ja vaikuttamisen toteutumiselle.

Lisätiedot

Vaikuttamispalvelu Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi

Vaikuttamispalvelu Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi Vaikuttamispalvelu Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi Uusi vaikuttamispalvelu: Nuortenideat.fi Demokraattinen vaikuttamiskanava Nuorten osallisuutta ja yhteisöllisyyttä tukeva Matalan kynnyksen palvelu, näkyvä

Lisätiedot

Keskustelua oppilaiden osallisuudesta

Keskustelua oppilaiden osallisuudesta Keskustelua oppilaiden osallisuudesta Tutkija Katja Rajala, LIKES Liikkuva koulu -seminaari, Helsinki Pikatreffit 8.10.2013 Miten oppilaiden osallisuus näkyy liikkuvissa kouluissa? Liikkuva koulu -ohjelma,

Lisätiedot

Koonti työpajatyöskentelyistä Edustajiston kokouksessa Lahdessa

Koonti työpajatyöskentelyistä Edustajiston kokouksessa Lahdessa Edustajiston kokouksessa Lahdessa 21.03.2015 Suomen Nuorisovaltuustojen Edustajisto kokoontui vuoden 2015 ensimmäiseen kasvokkaintapaamiseen Lahdessa 21.03.2015. Kokouksen lisäksi paikalla olleet edustajat

Lisätiedot

EMO. Espoon musiikkiopisto. Espoon musiikkiopiston kannatusyhdistys ry:n säännöt

EMO. Espoon musiikkiopisto. Espoon musiikkiopiston kannatusyhdistys ry:n säännöt EMO Espoon musiikkiopisto Espoon musiikkiopiston kannatusyhdistys ry:n säännöt 2 ESPOON MUSIIKKIOPISTON KANNATUSYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Espoon musiikkiopiston kannatusyhdistys Esbo

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnan Nuorisovaltuuston toimintasääntö alkaen

Pelkosenniemen kunnan Nuorisovaltuuston toimintasääntö alkaen Pelkosenniemen kunnan Nuorisovaltuuston toimintasääntö 1.6.2017 alkaen 1 Toiminnan tarkoitus Nuorisovaltuusto on poliittisesti, uskonnollisesti sekä aatteellisesti sitoutumaton nuorten vaikuttajaryhmä,

Lisätiedot

JAO:n Harjun toimipiste Sepänkatu 3, 40100 Jyväskylä

JAO:n Harjun toimipiste Sepänkatu 3, 40100 Jyväskylä Aika: Tiistaina 17.5.2011, klo 16 18 Paikka: JAO:n Harjun toimipiste Sepänkatu 3, 40100 Jyväskylä 1. Kokouksen avaus Puheenjohtaja Viivi Setälä avasi kokouksen klo 16.08. 2. Kokouksen toteaminen lailliseksi

Lisätiedot

Vaikuttamispalvelu Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi

Vaikuttamispalvelu Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi Vaikuttamispalvelu Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi 27.1.2015 Miksi nuorten vaikuttamispalvelu? Nuorten kiinnostuksen kohteet tulevat näkyviksi Mahdollistaa nuorten mielipiteiden kuulemisen Tuetaan vaikuttamistaitojen

Lisätiedot

Oppilaiden osallisuustiimi. Lukuvuoden arviointi ja lukuvuoden tavoitteet

Oppilaiden osallisuustiimi. Lukuvuoden arviointi ja lukuvuoden tavoitteet Oppilaiden osallisuustiimi Lukuvuoden 2013-2014 arviointi ja lukuvuoden 2014-2015 tavoitteet Toiminnan tavoitteet Oppilaiden osallisuuden ryhmiä ovat oppilaskuntatoiminta, tukioppilastoiminta sekä välituntitoiminta.

Lisätiedot

AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA AKAAN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASÄÄNTÖ

AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA AKAAN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASÄÄNTÖ AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA AKAAN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASÄÄNTÖ Kaupunginhallitus/valtuusto hyväksynyt 13.09.2006 Akaan kaupunki Sääntökokoelma NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASÄÄNTÖ SISÄLLYSLUETTELO 1

Lisätiedot

Kokouksen paikka ja ajankohta on ilmoitettu toimikauden alussa.

Kokouksen paikka ja ajankohta on ilmoitettu toimikauden alussa. 06/2011 Aika: Tiistaina 5.4.2011, klo 16 18 Paikka: JAO:n Harjun toimipiste Sepänkatu 3, 40100 Jyväskylä 1. Kokouksen avaus Varapuheenjohtaja Camilla Posa avasi kokouksen klo 16.02. 2. Kokouksen toteaminen

Lisätiedot

Vaikuttamispalvelun esittely. Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi

Vaikuttamispalvelun esittely. Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi Vaikuttamispalvelun esittely Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi Maaliskuu 2015 Miksi nuorten vaikuttamispalvelu verkossa? Nuorten kiinnostuksen kohteet tulevat näkyviksi Mahdollistaa nuorten mielipiteiden kuulemisen

Lisätiedot

Kokouksen paikka ja ajankohta on ilmoitettu toimikauden alussa.

Kokouksen paikka ja ajankohta on ilmoitettu toimikauden alussa. Aika: Tiistaina 10.1.2012, klo 16 18 Paikka: Jyväskeskus, Kauppakatu 28-31, 40100 Jyväskylä 1. Kokouksen avaus Puheenjohtaja Santeri Lohi avasi kokouksen klo 16.08 2. Kokouksen toteaminen lailliseksi ja

Lisätiedot

Vaikuttamispalvelu Nuortenideat.fi

Vaikuttamispalvelu Nuortenideat.fi Vaikuttamispalvelu Nuortenideat.fi Palvelun tuottavat yhteistyössä oikeusministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö ja Koordinaatti - Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Nuorten vaikuttamispalvelu

Lisätiedot

Uusi paikallisuus -hanke. Oma lähiympäristö tärkeäksi - Osallistuminen, vaikuttaminen ja yhteisöllisyys

Uusi paikallisuus -hanke. Oma lähiympäristö tärkeäksi - Osallistuminen, vaikuttaminen ja yhteisöllisyys Uusi paikallisuus -hanke Oma lähiympäristö tärkeäksi - Osallistuminen, vaikuttaminen ja yhteisöllisyys Suomen Setlementtiliitto ry:n koordinoima Uusi paikallisuus hanke on RAY:n rahoittama 5- vuotinen

Lisätiedot

Pietarsaaren lukion oppilaskunnan säännöt. Sisällysluettelo. Sivu 1

Pietarsaaren lukion oppilaskunnan säännöt. Sisällysluettelo. Sivu 1 Sisällysluettelo 1. Nimi, kotipaikka ja kieli... 2 2. Tarkoitus... 2 3. Toiminnan laatu... 2 4. Jäsenet... 2 5. Oppilaskunnan johto... 2 6. Oppilaskunnan yleiskokouksen aika, koollekutsuminen sekä laillisuus

Lisätiedot

Suomen Changemakerin säännöt

Suomen Changemakerin säännöt Suomen Changemakerin säännöt Hyväksytty jäsenkokouksessa 6.10.2012 1 Tavoitteet ja yleiset toimintaperiaatteet A) Tavoite Suomen Changemaker on nuorten vaikuttamisverkosto, jonka tavoitteena on globaali

Lisätiedot

OPPILASKUNTA 2012-2013 TOIMINTAKERTOMUS

OPPILASKUNTA 2012-2013 TOIMINTAKERTOMUS OPPILASKUNTA 2012-2013 1. KALEVANKANKAAN KOULUN OPPILASKUNNAN KOKOONPANO JA TEHTÄVÄ Oppilaskuntatoiminta on tärkeä osa Kalevankankaan kouluyhteisöä. Sen tavoitteena on kehittää oppilaiden valmiuksia toimia

Lisätiedot

Punkalaitumen Nuorisovaltuuston säännöt

Punkalaitumen Nuorisovaltuuston säännöt Punkalaitumen kunta Punkalaitumen Nuorisovaltuuston säännöt 1 Nuorisovaltuuston tarkoitus, tavoite ja tehtävät Edistää ja kehittää nuorison asemaa kunnassa ilman poliittista tai uskonnollista sidonnaisuutta

Lisätiedot

KOTIRUKKANEN työryhmä yhteistyön lisäämiseksi asumisyksiköissä

KOTIRUKKANEN työryhmä yhteistyön lisäämiseksi asumisyksiköissä KOTIRUKKANEN työryhmä yhteistyön lisäämiseksi asumisyksiköissä Mitä Kotirukkasella tavoitellaan? Kotirukkasen avulla tiivistetään yhteistyötä asumisyksikön työntekijöiden, asukkaiden ja läheisten välillä.

Lisätiedot

Liedon nuorisovaltuusto Säännöt 1 / 7 25.10.12

Liedon nuorisovaltuusto Säännöt 1 / 7 25.10.12 Liedon nuorisovaltuusto Säännöt 1 / 7 Liedon nuorisovaltuuston säännöt 1 Nimi Liedon Nuorisovaltuusto käyttää nimeä Liedon Nuorisovaltuusto. Lyhennettynä nimeä voidaan käyttää muodossa Liedon nuva. 2 Tehtävä

Lisätiedot

Voimavaroja ja valintoja. Koulun ja nuorisotyön yhteistyön käytäntö ja mahdollisuudet. Espoo. Maaliskuu 2015.

Voimavaroja ja valintoja. Koulun ja nuorisotyön yhteistyön käytäntö ja mahdollisuudet. Espoo. Maaliskuu 2015. Voimavaroja ja valintoja. Koulun ja nuorisotyön yhteistyön käytäntö ja mahdollisuudet Espoo. Maaliskuu 2015. Koulun palvelutarjonta Erikoistuneet Palvelut Tuki- Palvelut: lääkärit, Arkea tukeva toiminta

Lisätiedot

Nuorisoneuvoston toimintaohje

Nuorisoneuvoston toimintaohje 1 (5) Nuorisoneuvoston toimintaohje 2 (5) Sisällysluettelo 1 Nuorisoneuvoston tarkoitus... 3 2 Nuorisoneuvoston kokoonpano... 3 3 Nuorisoneuvoston tehtävät... 3 4 Nuorisoneuvoston toimikausi ja ikäraja...virhe.

Lisätiedot

Kunnallisen nuorisotyön peruspalvelujen arviointi 2017 Nuorten osallisuus- ja kuulemisjärjestelmä

Kunnallisen nuorisotyön peruspalvelujen arviointi 2017 Nuorten osallisuus- ja kuulemisjärjestelmä Kunnallisen nuorisotyön peruspalvelujen arviointi 2017 Nuorten osallisuus- ja kuulemisjärjestelmä Aluehallintovirastot arvioivat säännöllisesti kuntien peruspalveluja. Nuorisotoimen vuoden 2017 arviointikohteena

Lisätiedot

Valitaan kokoukselle kaksi(2) pöytäkirjantarkastajaa sekä kaksi(2) ääntenlaskijaa.

Valitaan kokoukselle kaksi(2) pöytäkirjantarkastajaa sekä kaksi(2) ääntenlaskijaa. 1. Kokouksen avaaminen Puheenjohtaja Santeri Lohi avaa kokouksen klo 9.00 2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Nuorisovaltuuston säännöissä kohdassa 5 sanotaan: Nuorisovaltuuston kokous on laillinen

Lisätiedot

KESKUSTAN VALTUUSTORYHMÄN OHJESÄÄNTÖ

KESKUSTAN VALTUUSTORYHMÄN OHJESÄÄNTÖ KESKUSTAN VALTUUSTORYHMÄN OHJESÄÄNTÖ (malli) Hyväksytty Keskustan kunnallisasiain neuvottelukunnassa 18.4.2012 ja vahvistettu puoluehallituksessa 27.4.2012 Valtuustoryhmän tarkoitus 1 kunnan / kaupungin

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 102

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 102 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 102 Alueyhteistyön ja elinvoiman valiokunta 20.11.2014 AIKA 20.11.2014 klo 13:15-15:35 PAIKKA Hirsikunnas, kokoustila KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 75 Kokouksen

Lisätiedot

Vaikuttamispalvelun esittely. Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi

Vaikuttamispalvelun esittely. Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi Vaikuttamispalvelun esittely Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi Miksi nuorten vaikuttamispalvelu verkossa? Nuorten kiinnostuksen kohteet tulevat näkyviksi Mahdollistaa nuorten mielipiteiden kuulemisen Tuetaan

Lisätiedot

Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 3 3 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 4 4 TUTUSTUMISMATKA SYKSYLLÄ 2013 4

Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 3 3 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 4 4 TUTUSTUMISMATKA SYKSYLLÄ 2013 4 Vesilahden nuorisovaltuusto 1 Nuorisovaltuusto 25.09.2013 AIKA 25.09.2013 klo 17.00 PAIKKA Nuorisotila Nurkka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 3 2

Lisätiedot

Lempäälän nuorisovaltuuston toimintasääntö

Lempäälän nuorisovaltuuston toimintasääntö Lempäälän nuorisovaltuuston toimintasääntö 1 Nuorisovaltuuston tarkoitus ja tavoite Nuorisovaltuuston tarkoituksena on edistää ja kehittää nuorison asemaa Lempäälän kunnassa. Nuorisovaltuusto edustaa nuoria

Lisätiedot

Selostus valtuustoaloitteeseen opiskelijoiden yhteisöllisyyden lisäämisestä oppilaitoksissa

Selostus valtuustoaloitteeseen opiskelijoiden yhteisöllisyyden lisäämisestä oppilaitoksissa Selostus 1 (5) Selostus valtuustoaloitteeseen opiskelijoiden yhteisöllisyyden lisäämisestä oppilaitoksissa Koulutuskuntayhtymän opiskelijakunta Pyro ja kuntayhtymän edustajat ovat kartoittaneet nykyisen

Lisätiedot

Kokouksen paikka ja ajankohta on ilmoitettu toimikauden alussa.

Kokouksen paikka ja ajankohta on ilmoitettu toimikauden alussa. 13/2011 Aika: Tiistaina 25.10.2011, klo 16 18 Paikka: Jyväskeskus, Kauppakatu 28-31, 40100 Jyväskylä 1. Kokouksen avaus Puheenjohtaja Santeri Lohi avasi kokouksen klo 16.05. 2. Kokouksen toteaminen lailliseksi

Lisätiedot

Laitilan Nuorisovaltuuston kokous Pöytäkirja 1/2017

Laitilan Nuorisovaltuuston kokous Pöytäkirja 1/2017 AIKA: tiistai 9.5.2017 klo 17:25 18:06 PAIKKA: Nuokkari, Kaukolantie 19, 23800 Laitila PAIKALLA: Lahtonen Erika Ihanmäki Jussi Vuorela Ilmari Elo Jalmar Nieminen Tino Nurminen Säde Pöykiö Riku Rantala

Lisätiedot

Liikunta ja osallisuus -hanke. Tukiryhmän kokous

Liikunta ja osallisuus -hanke. Tukiryhmän kokous Liikunta ja osallisuus -hanke Tukiryhmän kokous 16.12.2016 Kuulumiskierros Hankkeen keskeisimmät toimenpiteet tukiryhmän kokouksen 7.6. jälkeen Liikunta ja osallisuus -hankkeen keskeisimmät toimenpiteet

Lisätiedot

Toimivan oppilaskunnan hallituksen valinta kuinka temppu tehdään?

Toimivan oppilaskunnan hallituksen valinta kuinka temppu tehdään? Toimivan oppilaskunnan hallituksen valinta kuinka temppu tehdään? Ennen valintaa olisi syytä pohtia Mitä ollaan valitsemassa? Miksi? Miten se toimii? Olisiko minusta näihin hommiin? Tähän kannattaa käyttää

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kososten sukuseura ry. ja sen kotipaikkana on Savonlinnan kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Kososten sukuseura ry. ja sen kotipaikkana on Savonlinnan kaupunki. Kososten Sukuseura ry:n SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi on Kososten sukuseura ry. ja sen kotipaikkana on Savonlinnan kaupunki. 2. Yhdistyksen tarkoituksena on: 1) ylläpitää yhteyttä Kososten suvun jäsenten

Lisätiedot

1. Yleistä. 2. Hallinto JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA

1. Yleistä. 2. Hallinto JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 1. Yleistä Jyväskylän nuorisovaltuusto on vuonna 2009 perustettu 13 20 vuotiaiden jyväskyläläisten nuorten vaikuttamis- ja kuulemiskanava. Se pyrkii parantamaan nuorten kuulemista ja osallistumista päätöksentekoon

Lisätiedot

Yhteisöllisen opiskeluhuollon toimintamalli. Hanna Ranta vastaava kuraattori, Milka Grekula opiskelijapalveluvastaava

Yhteisöllisen opiskeluhuollon toimintamalli. Hanna Ranta vastaava kuraattori, Milka Grekula opiskelijapalveluvastaava Yhteisöllisen opiskeluhuollon toimintamalli Hanna Ranta vastaava kuraattori, Milka Grekula opiskelijapalveluvastaava Oppilas- ja opiskeluhuolto Yhteisöllinen ENSISIJAINEN Toimet, jotka edistävät osallisuutta,

Lisätiedot

Sanna Hiltunen, Itä-Lapin MAKO-verkosto , Kemijärvi

Sanna Hiltunen, Itä-Lapin MAKO-verkosto , Kemijärvi Sanna Hiltunen, Itä-Lapin MAKO-verkosto 23.3.2017, Kemijärvi Maahanmuutto- ja kotouttamistyön (MAKO) verkoston tausta kansalaisten määrä Lapissa 2001-2015 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 1863 2033 2361

Lisätiedot

Miten lapset ja nuoret voivat vaikuttaa asuin- ja elinympäristöönsä? Hesan Nuorten Ääni -kampanja Päivi Anunti 10.10.2005

Miten lapset ja nuoret voivat vaikuttaa asuin- ja elinympäristöönsä? Hesan Nuorten Ääni -kampanja Päivi Anunti 10.10.2005 Miten lapset ja nuoret voivat vaikuttaa asuin- ja elinympäristöönsä? Hesan Nuorten Ääni -kampanja Päivi Anunti 10.10.2005 Ovatko suomalaiset nuoret kiinnostuneita osallistumaan? Tutkija Sakari Suutarinen:

Lisätiedot

Ohjelma. 0 Alustus LiVo hankkeesta sosiaaliohjauksen

Ohjelma. 0 Alustus LiVo hankkeesta sosiaaliohjauksen Foorumin tavoitteet, osallistujat ja kohderyhmä 0 Foorumiin kutsuttiin sosiaaliohjaajia ja kaikkia sosiaaliohjauksen kehittämisestä kiinnostuneita, myös kouluttajia. 0 Kutsun mukaan tavoitteena oli kokoontua

Lisätiedot

Ammatillisen verkoston kehittämisen hyvät käytännöt

Ammatillisen verkoston kehittämisen hyvät käytännöt Ammatillisen verkoston kehittämisen hyvät käytännöt Tuettu Oppisopimus Itä-Uudenmaan oppisopimuskeskus SISÄLLYS 1 AMMATILLISEN VERKOSTON KEHITTÄMISEN PROSESSI 1 2 HYVÄT KÄYTÄNNÖT 2 2.1 Yritysten kanssa

Lisätiedot

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Sporticus ry. Yhdistyksen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja valvoa jäsentensä opiskelumahdollisuuksia ja ammatillisia

Lisätiedot

OECD Youth Forum Helsinki Arja Terho

OECD Youth Forum Helsinki Arja Terho OECD Youth Forum Helsinki 27.10.2015 Arja Terho Tieto Suomalaisten nuorten näkemyksiä Missä ollaan? Tiedon puute. Ei ole tietoa siitä, miten poliittinen päätöksenteko toimii. Tarvitaan enemmän tietoa ja

Lisätiedot

Nuorisolautakunta Kunnanhallitus Kunnanhallitus Nuorisovaltuuston perustaminen (kv) 241/12.05.

Nuorisolautakunta Kunnanhallitus Kunnanhallitus Nuorisovaltuuston perustaminen (kv) 241/12.05. Nuorisolautakunta 3 5.03.07 Kunnanhallitus 5 7.03.07 Kunnanhallitus 55 0.05.07 Nuorisovaltuuston perustaminen (kv) 4/.05.00/07 Nuorisolautakunta 5.03.07 3 Kuntalaki (40/05) velvoittaa kuntia huolehtimaan

Lisätiedot

4. Yhdistyksen tilillä on n 600e ja käteiskassa koululla n. 112,90. Myyjäisistä tuli 75,70. Tilanne tammikuussa 15.1.2013.

4. Yhdistyksen tilillä on n 600e ja käteiskassa koululla n. 112,90. Myyjäisistä tuli 75,70. Tilanne tammikuussa 15.1.2013. Vallilan vanhemmat-yhdistyksen kokous 02.04.2013 Aika: Tiistai 02.04.2013 klo 18.00 Paikka: Vallilan koulun opettajanhuone 1. Läsnä Opettaja Sami Paavola Annu Kilpeläinen (3A) Anu Vauramo (6A) Kati Lounema

Lisätiedot

Kokouksen paikka ja ajankohta on ilmoitettu toimikauden alussa.

Kokouksen paikka ja ajankohta on ilmoitettu toimikauden alussa. 07/2012 Aika: Tiistaina 15.5.2012, klo 16 18 Paikka: Matarakatu 6, 40100 Jyväskylä 1. Kokouksen avaus Varapuheenjohtaja Heidi Sahivaara avaa kokouksen klo 16. 2. Kokouksen toteaminen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

Lisätiedot

Nuorisovaltuuston johtosääntö (päivitetty )

Nuorisovaltuuston johtosääntö (päivitetty ) Nuorisovaltuuston johtosääntö (päivitetty 9.1.2017) 1 Nuorisovaltuuston tarkoitus Siilinjärven Nuorisovaltuusto on siilinjärveläisistä nuorista koostuva kunnanhallituksen alainen nuoria koskevien asioiden

Lisätiedot

Oppilaskunnan toiminnan arviointia / TOIMINTAKERTOMUS

Oppilaskunnan toiminnan arviointia / TOIMINTAKERTOMUS Oppilaskunnan toiminnan arviointia / TOIMINTAKERTOMUS Koulun nimi Ilpoisten koulu OPPILASKUNNAN HALLITUKSEN RAKENNE JA TOIMINTA Hallitusvaalit Miten koulunne oppilaskunnan hallitusvaalit toteutettiin ja

Lisätiedot

Lasten Parlamentti Varpaset

Lasten Parlamentti Varpaset Nuorisopalvelut Nuorisopalvelut tarjoaa nuorille ohjattua toimintaa, esiintymismahdollisuuksia, tietoa, neuvontaa ja henkilökohtaista tukea. Toimintaa suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä nuorten kanssa.

Lisätiedot

KAIKKI MUKAAN! Lasten osallisuus päiväkodissa

KAIKKI MUKAAN! Lasten osallisuus päiväkodissa KAIKKI MUKAAN! Lasten osallisuus päiväkodissa Aiheita Osallistumisen alkuun Onnistumisen avaimia Osallistumisen hyötyjä ja haasteita Osallisuuden käsitteitä Lasten osallisuus päiväkodissa Keskiössä yhteisössä

Lisätiedot

Rauman normaalikoulu on Turun yliopiston alainen kaksisarjainen harjoittelukoulu. Normaalikoulu on muuttunut yhtenäiskouluksi elokuussa 2012.

Rauman normaalikoulu on Turun yliopiston alainen kaksisarjainen harjoittelukoulu. Normaalikoulu on muuttunut yhtenäiskouluksi elokuussa 2012. Rauman normaalikoulu on Turun yliopiston alainen kaksisarjainen harjoittelukoulu. Normaalikoulu on muuttunut yhtenäiskouluksi elokuussa 2012. Oppilaita koulussa on n. 370. Opetusharjoittelijoita lukuvuoden

Lisätiedot

Tulevaisuuden Orimattila Asukkaiden osallisuuden ja vaikuttamisen kehittämisohjelma

Tulevaisuuden Orimattila Asukkaiden osallisuuden ja vaikuttamisen kehittämisohjelma Tulevaisuuden Orimattila Asukkaiden osallisuuden ja vaikuttamisen kehittämisohjelma 2016-2017 Orimattilan visio 2020: Itsenäinen Orimattila on uudistumiskykyinen ja yhteisöllinen maaseutukaupunki metropolialueen

Lisätiedot

OSALLISUUS. Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen

OSALLISUUS. Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen OSALLISUUS Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen Monipuoliset yhteistyökokemukset Oppilaiden osallistuminen suunnitteluun Oppilaskunta yhteistyön

Lisätiedot

Keski-Suomen. Toimintasuunnitelma 2016

Keski-Suomen. Toimintasuunnitelma 2016 Keski-Suomen ry Toimintasuunnitelma 2016 Missio edistää naisyrittäjyyttä sekä parantaa naisyrittäjien kannattavan toiminnan yleisiä edellytyksiä omalla toiminta-alueellaan, edistää yrittäjyyttä, tervettä

Lisätiedot

LOPEN TEATTERIYHDISTYS R.Y.:N SÄÄNNÖT. 1 Yhdistyksen nimi on Lopen Teatteriyhdistys ry. ja sen kotipaikka on Lopen kunta.

LOPEN TEATTERIYHDISTYS R.Y.:N SÄÄNNÖT. 1 Yhdistyksen nimi on Lopen Teatteriyhdistys ry. ja sen kotipaikka on Lopen kunta. 1(6) LOPEN TEATTERIYHDISTYS R.Y.:N SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Lopen Teatteriyhdistys ry. ja sen kotipaikka on Lopen kunta. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on toimia teatterista kiinnostuneiden henkilöiden

Lisätiedot

Koulukuraattoripäivät 20.9.2013 Kehrä II Asiakasosallisuus monitoimijaisessa yhteistyössä Riikka Pyykönen

Koulukuraattoripäivät 20.9.2013 Kehrä II Asiakasosallisuus monitoimijaisessa yhteistyössä Riikka Pyykönen Koulukuraattoripäivät 20.9.2013 Kehrä II Asiakasosallisuus monitoimijaisessa yhteistyössä Riikka Pyykönen 1 Esityksen rakenne Taustaa: tavoitteet Nuorten ja vanhempien ajatuksia ja palvelukokemuksia Kehittämisen

Lisätiedot

Vanhempien osallisuus oppilashuollon kehittämiseen

Vanhempien osallisuus oppilashuollon kehittämiseen Vanhempien osallisuus oppilashuollon kehittämiseen Tuija Metso Oppilaan parhaaksi yhteistä huolenpitoa Helsinki Vanhempien barometri 2007 Suomen Vanhempainliiton kysely vanhemmille kouluhyvinvoinnista

Lisätiedot

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu.

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu. Ehdotus sääntömuutoksiksi Suomen Internet-yhdistyksen kevätkokoukselle 2006. Alla on ehdotus uusiksi säännöiksi, jotka toimitetaan yhdistysrekisteriin hyväksyttäviksi, mikäli yhdistyksen kevätkokous päättää

Lisätiedot

Turun lapsi- ja nuorisotutkimuskeskus Nuoret luupin alla Leena Haanpää ja Sanna Roos 2014

Turun lapsi- ja nuorisotutkimuskeskus Nuoret luupin alla Leena Haanpää ja Sanna Roos 2014 Turun lapsi- ja nuorisotutkimuskeskus Nuoret luupin alla Leena Haanpää ja Sanna Roos 2014 LASTEN JA NUORTEN KUULEMISJÄRJESTELMÄ Syyslukukausi Arviointi ja kehittäminen Teemojen valinta Kuntayhteistyö Etenemissuunnitelma

Lisätiedot

POHJOIS-SUOMEN PELASTUSLIITTO RY:N NAISTYÖN TOIMINTAOHJE

POHJOIS-SUOMEN PELASTUSLIITTO RY:N NAISTYÖN TOIMINTAOHJE POHJOIS-SUOMEN PELASTUSLIITTO RY:N NAISTYÖN TOIMINTAOHJE 1. PALOKUNTANAISTYÖ Palokuntanaistyö on palokunnissa tehtävää harrastustoimintaa. Palokuntanaisosasto on palokunnan jäsenistä muodostettu alajaosto

Lisätiedot

1. Yhdistyksen nimi on Moottoripyöräkerho 69 (MP69) ry. Jäljempänä yhdistyksestä käytetään nimitystä kerho.

1. Yhdistyksen nimi on Moottoripyöräkerho 69 (MP69) ry. Jäljempänä yhdistyksestä käytetään nimitystä kerho. Moottoripyöräkerho 69 (MP69) ry:n säännöt 1. Yhdistyksen nimi on Moottoripyöräkerho 69 (MP69) ry. Jäljempänä yhdistyksestä käytetään nimitystä kerho. 2. Kerhon kotipaikka on Helsinki. 3. Kerhon tarkoituksena

Lisätiedot

Sivistyslautakunnan tehtäväalueen toimintasäännön 3 :n mukaan oppilaaksioton perusteista päättää sivistyslautakunta.

Sivistyslautakunnan tehtäväalueen toimintasäännön 3 :n mukaan oppilaaksioton perusteista päättää sivistyslautakunta. Jyväskylän kaupunki/perusopetus Sivistyslautakunta 25.11.2015/81 Perusteet voimassa 1.1.2016 lukien Oppilaaksioton perusteet perusopetuksessa Sivistyslautakunnan tehtäväalueen toimintasäännön 3 :n mukaan

Lisätiedot

Tampereen nuorisovaltuuston johtosääntö Suurkokouksessa

Tampereen nuorisovaltuuston johtosääntö Suurkokouksessa Tampereen nuorisovaltuuston johtosääntö Suurkokouksessa 25.4.2017 1. Luku Nuorisovaltuuston perusta ja tarkoitus 1 Toiminnan perusta Tampereen nuorisovaltuusto on puoluepoliittisesti ja uskonnollisesti

Lisätiedot

Muutosten ja tarkennusten tekeminen (työsuunnitelma)

Muutosten ja tarkennusten tekeminen (työsuunnitelma) toiminnallinen tasa-arvosuunnitelma on kolmivuotissuunnitelma, jonka tarkentaa lukuvuosittain. Tähän toiminnalliseen tasa-arvosuunnitelmaan kuuluvat lisäksi diasarjat: Tasa-arvosuunnitelma 2016 (Tasa-arvosuunnitelma),

Lisätiedot

Osallisuussuunnitelma

Osallisuussuunnitelma Osallisuussuunnitelma Lastensuojelun järjestäminen ja kehittäminen Tukea suunnitelmatyöhön - työkokous Kolpeneen palvelukeskus Kerttu Vesterinen Osallisuus Osallisuus on kokemus mahdollisuudesta päättää

Lisätiedot