Liedon nuorisovaltuusto Säännöt 1 /

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Liedon nuorisovaltuusto Säännöt 1 / 7 25.10.12"

Transkriptio

1 Liedon nuorisovaltuusto Säännöt 1 / 7 Liedon nuorisovaltuuston säännöt 1 Nimi Liedon Nuorisovaltuusto käyttää nimeä Liedon Nuorisovaltuusto. Lyhennettynä nimeä voidaan käyttää muodossa Liedon nuva. 2 Tehtävä ja tarkoitus Liedon nuorisovaltuusto on lietolaisten nuorten äänenkannattaja paikallisen ja alueellisen sekä valtakunnallisen päätöksenteon aallokossa. Nuorisovaltuuston tehtävä on pitää aktiivisesti huolta nuorten etujen valvonnasta yhteistyössä kunnan ja toisen sekä kolmannen sektorin muiden toimijoiden kanssa. Tarvittaessa nuorisovaltuuston on pitää yhteyttä siihen kuulumattomiin valveutuneisiin nuoriin. Nuorisovaltuutettuja on 10 ja he ovat iältään Kokoukset 3.1 Kokoontuminen Kokouskutsut tulee lähettää viikkoa ennen kokousta. Kokouksen kutsuu koolle puheenjohtaja. Puheenjohtaja on velvollinen kutsumaan koolla kokouksen, mikäli vähintään kaksi nuorisovaltuutettua vaatii tätä. Kokouksia on oltava vuodessa vähintään kuusi (6) kappaletta. Kokouksia on pyrittävä järjestämään kuukausittain, kuitenkin huomioiden kulloinkin vireillä olevien asioiden kiireellisyys. 3.2 Päätösvaltaisuus Nuorisovaltuusto on päätösvaltainen, mikäli vähintään puolet nuorisovaltuuston kokoonpanosta on paikalla. Lisäksi puheenjohtaja voi tarvittaessa tehdä poikkeuksen sääntöön ja hyväksyä pienemmän osallistuja määrän.

2 Liedon nuorisovaltuusto Säännöt 2 / Kokouskäyttäytyminen Nuorisovaltuutettu on velvoitettu käyttäytymään asiallisesti. Kokouksessa nuorisovaltuutetut ovat velvoitettuja pyytämään puheenvuoroja ja välttämään päälle puhumista. Puheenvuorot jakaa puheenjohtaja. Sihteerin on kirjattava ylös kaikki olennainen osa kokousta ja lisätä asioita pyydettäessä. Kokouskäyttäytyminen ei kuitenkaan vaadi täysin perinteisten kokouskäytäntöjen noudattamista. 3.4 Kulukorvaus Nuorisovaltuutetut ovat velvoitettuja saamaan kulukorvauksia kokousmatkoistaan. Kulukorvaukset maksetaan Liedon kunnan silloisen kulukorvausten mukaan. Korvattava matka tulee ilmoittaa kokouksessa eikä sitä voi hakea takautuvasti. Korvaus maksetaan nuorisovaltuuston omasta budjetista. 3.5 Ulkopuoliset kokouksenosallistujat Nuorisovaltuuston kokoukset ovat suljettuja. Kokousta voi kuitenkin seurata myös ulkopuolinen taho, kun pyyntö kokoukseen osallistumisesta on esitetty riittävän aikaisin ennen kokouspäivää. Nuorisovaltuusto voi niin halutessaan ja tarpeelliseksi katsoessaan hyväksyä ulkopuoliselle kokoukseen osallistujalle puheoikeuden läsnäolo-oikeuden lisäksi. 4 Nuorisovaltuutetut 4.1 Erityistehtävät Nuorisovaltuusto koostuu kymmenestä (10) lietolaisesta nuoresta. Nuorisovaltuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan sekä sihteerin. Tarpeelliseksi kokiessaan nuorisovaltuusto voi asettaa erityisvastuutehtäviä. Tehtävät ovat kaksivuotisia.

3 Liedon nuorisovaltuusto Säännöt 3 / Valinta Valinta suoritetaan tilanteen mukaan joko suljetulla lippu- tai avoimella äänestyksellä. Toinen kierros järjestetään kahden eniten ääniä saaneen kesken. Kahden ehdokkaan saadessa yhtä monta ääntä paikka arvotaan. 4.3 Puheenjohtaja Puheenjohtajan tärkein tehtävä on johtaa nuorisovaltuuston kokouksia. Puheenjohtaja kutsuu koolle nuorisovaltuuston kokoukset, kirjoittaa kokousten esityslistan huomioiden muiden nuorisovaltuutettujen pyynnöt, huolehtii valtuuston noudattavan sääntöjä sekä edustaa nuorisovaltuustoa. Puheenjohtajan ollessa estynyt hänen sijassaan toimii varapuheenjohtaja. Puheenjohtaja hallinnoi Nuorisovaltuuston viestintää ja nuorisovaltuuston internetsivuja. Tasapelitilanteessa puheenjohtajan ääni ratkaisee. 4.4 Varapuheenjohtaja Varapuheenjohtaja toimii puheenjohtajan apulaisena ja toimien puheenjohtajan tehtävissä hänen ollessaan poissa. Sihteerin poissa ollessa varapuheenjohtaja toimii sihteerinä. Varapuheenjohtajan toimeen kuuluu myös rahastonhoitajan työt eli hänet on velvoitettu olemaan tietoinen nuorisovaltuuston rahatilanteesta. Lisäksi tiedottaminen on varapuheenjohtajan vastuulla.

4 Liedon nuorisovaltuusto Säännöt 4 / Sihteeri Sihteerin tärkein tehtävä on kirjata ylös kokouksessa käsittelyssä olleet asiat neutraalisti. Sihteeri valmistaa myös pöytäkirjan mahdollisimman nopeasti ja lähettää sen edelle muille nuorisovaltuutetuille. Huomautus pöytäkirjasta on tehtävä kokouksessa. Pöytäkirjan suositeltava kirjoitusaika on enintään kaksi (2) viikkoa. Mikäli ehdokkaita sihteeriksi on useampia, sihteerivalinnassa toiseksi eniten ääniä saanut ehdokas toimii varasihteerinä hoitaen sihteerin tehtäviä tämän poissa ollessa. 4.6 Velvollisuudet Nuorisovaltuutetut ovat velvoitettuja olemaan paikalla niin usein kun mahdollista. Mahdollisen poissaolon syy on ilmoitettava vuorokautta ennen kokousta. 4.7 Uuden jäsenen hyväksyminen Jos nuorisovaltuusto ei saa täyttä kymmentä jäsen määrä, se voi halutessaan hakea lisää jäseniä siten, että kymmenen tulee täyteen. Uuden jäsenen on täytettävä samat vaatimukset, kuin muidenkin edellisten vaalien aikana. Uusi jäsen ilmoittautuu lähettämällä vapaamuotoisen hakemuksen nuorisovaltuuston sähköpostiin. Nuorisovaltuusto ottaa asian käsittelyyn seuraavassa kokouksessaan, missä se tekee päätöksensä. Nuorisovaltuuston hyväksyessä uusi jäsen, uusi jäsen kutsutaan seuraavaan kokoukseen.

5 Liedon nuorisovaltuusto Säännöt 5 / Erityistehtävästä erottaminen Tarpeelliseksi kokiessaan neljä (4) nuorisovaltuutettua saa yhdessä toimiessaan vaatia jonkin erityistehtävän vaalin uusimista ilmoittamalla asiasta esityslistan laatijalla viikkoa ennen kokousta. Erotusuhan alla olevalle on ilmoitettava myös viikkoa ennen kokousta. Uusintavaalin voittanut ehdokas aloittaa toimessaan välittömästi. Ennen erottamista nuorisovaltuusto vaatii selvitystä erottamiseen vaikuttavista syistä. Erottamisen syynä ei saa olla henkilökohtainen syy. Erotuksen perusteet täyttävä syy on tehtävän laiminlyönti. 4.9 Nuorisovaltuutetun erottaminen Tarpeelliseksi kokiessaan neljä (4) nuorisovaltuutettua saa yhdessä toimiessaan vaatia jonkin nuorisovaltuutetun eroa ilmoittamalla asiasta esityslistan laatijalla viikkoa ennen kokousta. Erotusuhan alla olevalle on ilmoitettava myös viikkoa ennen kokousta. Ennen erottamista nuorisovaltuusto vaatii selvitystä erottamiseen vaikuttavista syistä erotettavalta. Erottamisen syynä ei saa olla henkilökohtainen syy. Erotuksen perusteet täyttävä syy on tehtävän laiminlyönti. Tilalle tuleva edustaja valitaan varajäsenistä nuorisovaltuuston määräämällä tavalla Eroaminen Nuorisovaltuustosta tai erityistehtävän hoidosta eroaminen suoritetaan kirjallisella ilmoituksella. Erityistehtävän hoitoa on kuitenkin jatkettava seuraavaan kokoukseen asti, jossa nuorisovaltuuston tulee valita joukostaan uusi tehtävänhoitaja. Tilalle tuleva nuorisovaltuutettu valitaan nuorisovaltuustovaaleista ulos jääneistä edustajista nuorisovaltuuston määräämällä tavalla.

6 Liedon nuorisovaltuusto Säännöt 6 / Palkkiot Erityistehtävän hoitajalle maksetaan normaali nuorisovaltuutetun palkkio Oppilaskuntien edustajat Nuorisovaltuusto voi halutessaan kutsua kokouksiin koulujen oppilaskuntien edustajia, kun kokee tämän tarpeelliseksi. Näillä on läsnäolo-oikeuden lisäksi puheoikeus. 5 Yhteydenpito 5.1 Puhelin Nuorisovaltuustolla on puhelin, joka on virallisesti nuorisotoimen hallinnassa. Valtuuston puhelinta käyttää päätoimisesti puheenjohtaja, mutta tarpeen vaatiessa jäsenillä on oikeus käyttää puhelinta nuorisovaltuuston asioiden hoitamiseen. Puhelimen kulut maksetaan nuorisovaltuuston varoista. Nuorisovaltuuston puhelinnumero on Sähköposti Nuorisovaltuustolla on Liedon kunnan sähköpostiosoite, joka on Sähköpostia hallinnoi puheenjohtaja sekä varapuheenjohtaja, jotka tiedottavat nuorisovaltuustolle tulleista viesteistä viestin sisällön ollessa nuorisovaltuuston kannalta aiheellinen. Sähköpostia lähettäessä puheenjohtajien tulee allekirjoittaa viesti omalla nimellä. 5.3 Internet-sivut ja Facebook-ryhmä Nuorisovaltuusto käyttää sosiaalista mediaa tiedotuskanavana. Nuorisovaltuuston tulee päättää näiden kanavien hallinnoinnista, niin että kulloinenkin tilanne vastaa tarvetta.

7 Liedon nuorisovaltuusto Säännöt 7 / Postiosoite Liedon Nuorisovaltuustolle on varattu oma postilokero Liedon kunnan postihuoneelta. Postihuoneella voi käydä kuka tahansa nuorisovaltuutettu, mutta saapuneen posti siirto- ja hävitysoikeus on puheenjohtajalla, ellei nuorisovaltuusto toisin sovi. Postia voi lähettää osoitteeseen: Liedon kunta / Nuorisovaltuusto PL LIETO 6 Uuden valtuuston valinta Uusi nuorisovaltuusto voidaan valita joko yleiskokouksella tai yleisillä vaaleilla. Lietoon uusi nuorisovaltuusto valitaan kahden vuoden välein niin, että uusi nuorisovaltuusto aloittaa toimikautensa parillisen vuoden tammikuussa. 7 Säännöt 7.1 Sääntöjen muuttaminen Sääntömuutoksia tai lisäyksiä voi tehdä, kun 2/3 nuorisovaltuutetuista kannattaa niitä. 7.2 Sääntöjen tarkastaminen Jokainen nuorisovaltuusto tarkastaa säännöt järjestäytymiskokouksessaan sekä kautensa viimeisessä kokouksessa. Sääntöjä voidaan käsitellä ja muuttaa missä tahansa kokouksessa, mikäli joku edustaja vaati tätä ennakolta. Säännöt hyväksytty Liedossa

Porin Ylioppilasyhdistys Pointer ry. Säännöt 3.12.2014 SÄÄNNÖT 1 YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TARKOITUS. 1.1. Nimi ja kotipaikka

Porin Ylioppilasyhdistys Pointer ry. Säännöt 3.12.2014 SÄÄNNÖT 1 YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TARKOITUS. 1.1. Nimi ja kotipaikka Porin Ylioppilasyhdistys Pointer ry Säännöt 3.12.2014 SÄÄNNÖT 1 YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TARKOITUS 1.1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Porin Ylioppilasyhdistys Pointer ry Yhdistyksen kotipaikka

Lisätiedot

3 Seuralla voi olla irtainta ja kiinteää omaisuutta ja seura voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja.

3 Seuralla voi olla irtainta ja kiinteää omaisuutta ja seura voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja. 1 Yhdistyksen nimi on Kasvinsuojeluseura ry. Sen toiminta-alueena on koko maa ja kotipaikkana Helsingin kaupunki. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura. 2 Seuran tarkoituksena on edistää

Lisätiedot

Turun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta TUO. JOHTO- JA HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty edustajiston kokouksessa 9.12.2014

Turun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta TUO. JOHTO- JA HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty edustajiston kokouksessa 9.12.2014 Turun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta TUO JOHTO- JA HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty edustajiston kokouksessa 9.12.2014 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. EDUSTAJISTO... 2 1.1. Opiskelijakunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja...

Lisätiedot

Jäseniksi voivat lisäksi liittyä myös Hämeen ammattikorkeakoulussa tutkintotavoitteiseen koulutukseen osallistuvat vaihto-opiskelijat.

Jäseniksi voivat lisäksi liittyä myös Hämeen ammattikorkeakoulussa tutkintotavoitteiseen koulutukseen osallistuvat vaihto-opiskelijat. HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNTA SÄÄNNÖT 1 Opiskelijakunta Opiskelijakunta on lakisääteinen, julkisoikeudellinen yhteisö ja sillä on itsehallinto. Opiskelijakunnan toimintaa ja hallintoa hoitavat

Lisätiedot

Osuuden nimellisarvo (osuusmaksu) on 90,00 euroa.

Osuuden nimellisarvo (osuusmaksu) on 90,00 euroa. 1(9) VESIOSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT 1 Toiminimi ja kotipaikka 2 Toimiala 3 Jäseneksi ottaminen Osuuskunnan toiminimi on LAUTTOLAHDEN SEUDUN VESIOSUUSKUNTA ja kotipaikka on KAJAANIN KAUPUNKI. Osuuskunnan toimialana

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT 1 (10) 4 Muiden kuin jäsenten oikeus käyttää palveluja ja liittyä osuuskunnan verkostoon

VESIOSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT 1 (10) 4 Muiden kuin jäsenten oikeus käyttää palveluja ja liittyä osuuskunnan verkostoon VESIOSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT 1 (10) 1 Toiminimi ja kotipaikka 2 Toimiala Osuuskunnan toiminimi on Pyhtään Vesiosuuskunta ja sen kotipaikka on Pyhtää. Osuuskunnan toimialana on rakentaa, ylläpitää ja hoitaa

Lisätiedot

Yhdistys toimii Suomen Musiikinopettajien liitto ry:n alaisena valtakunnallisena jäsenyhdistyksenä.

Yhdistys toimii Suomen Musiikinopettajien liitto ry:n alaisena valtakunnallisena jäsenyhdistyksenä. VARHAISIÄN MUSIIKINOPETTAJAT ry SMÅBARNS MUSIKLÄRARE rf SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI TARKOITUS JA TOIMINTA 1 Yhdistyksen nimi on Varhaisiän musiikinopettajat ry, Småbarns Musiklärare rf. Yhdistyksen nimistä

Lisätiedot

SÄÄNNÖT 1.6.2011 1. Järjestön toiminnan tarkoitus on paikallisella, alueellisella, valtakunnallisella sekä kansainvälisellä tasolla:

SÄÄNNÖT 1.6.2011 1. Järjestön toiminnan tarkoitus on paikallisella, alueellisella, valtakunnallisella sekä kansainvälisellä tasolla: SÄÄNNÖT 1.6.2011 1 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä järjestö. Järjestön nimen epävirallinen lyhenne on EHYT. Järjestön ruotsinkielinen

Lisätiedot

1 Osuuskunnan toiminimi on Pohjois- Hartolan Vesiosuuskunta ja kotipaikka Hartola.

1 Osuuskunnan toiminimi on Pohjois- Hartolan Vesiosuuskunta ja kotipaikka Hartola. POHJOIS- HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT Toiminimi ja kotipaikka 1 Osuuskunnan toiminimi on Pohjois- Hartolan Vesiosuuskunta ja kotipaikka Hartola. Toimiala 2 Osuuskunnan toimialana on rakentaa, ylläpitää

Lisätiedot

Osuuskunnan toiminimi on Länsi-Someron jätevesiosuuskunta ja kotipaikka on Somero

Osuuskunnan toiminimi on Länsi-Someron jätevesiosuuskunta ja kotipaikka on Somero LÄNSI-SOMERON JÄTEVESIOSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT 1 Toiminimi ja toimipaikka 2 Toimiala 3 Jäseneksi ottaminen Osuuskunnan toiminimi on Länsi-Someron jätevesiosuuskunta ja kotipaikka on Somero Osuuskunnan toimialana

Lisätiedot

OULUN TEEKKARIKUORO TEEKU RY:N SÄÄNNÖT

OULUN TEEKKARIKUORO TEEKU RY:N SÄÄNNÖT Oulun Teekkarikuoro TeeKu ry Säännöt 1 ( 10) OULUN TEEKKARIKUORO TEEKU RY:N SÄÄNNÖT I YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ 1 Nimi, kotipaikka ja kieli Yhdistyksen nimi on Oulun Teekkarikuoro TeeKu ry. Kansainvälisissä yhteyksissä

Lisätiedot

Säännöt. Kokkolan Rotaryklubin ry Gamlakarleby Rotaryklubbs rf säännöt 1/9. 1. Yleistä 2. 1.1 (Yhdistyksen) Klubin nimi ja sijaintipaikkakunta.

Säännöt. Kokkolan Rotaryklubin ry Gamlakarleby Rotaryklubbs rf säännöt 1/9. 1. Yleistä 2. 1.1 (Yhdistyksen) Klubin nimi ja sijaintipaikkakunta. Säännöt Kokkolan Rotaryklubin ry Gamlakarleby Rotaryklubbs rf säännöt 1/9 1. Yleistä 2 1.1 (Yhdistyksen) Klubin nimi ja sijaintipaikkakunta. 2 1.2 Tarkoitus ja toiminnan laatu.. 2 1.3 Jäsenyys Rotary Internationalissa.

Lisätiedot

Osuuskauppa on Suomen Osuuskauppojen Keskuskunnan (jäljempänä SOK) ja Suomen Osuuskauppojen Keskusliitto SOKL r.y:n (jäljempänä SOKL) jäsen.

Osuuskauppa on Suomen Osuuskauppojen Keskuskunnan (jäljempänä SOK) ja Suomen Osuuskauppojen Keskusliitto SOKL r.y:n (jäljempänä SOKL) jäsen. 1(16) OSUUSKAUPPA KPO:N SÄÄNNÖT Yleisiä säännöksiä 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Osuuskauppa KPO, rinnakkaistoiminimi Handelslaget KPO ja sen kotipaikka Kokkola. Jäljempänä näissä

Lisätiedot

Osuuskunnan toiminimi on Sukselan jätevesiosuuskunta ja kotipaikka Paimio.

Osuuskunnan toiminimi on Sukselan jätevesiosuuskunta ja kotipaikka Paimio. SUKSELAN JÄTEVESIOSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Sukselan jätevesiosuuskunta ja kotipaikka Paimio. 2 Toimiala Osuuskunnan toimialana on suunnitella, rakentaa, ylläpitää

Lisätiedot

Yhdistyksen tarkoituksena ei ole voiton tai muun välittömän taloudellisen edun hankkiminen toimintaan osallisille tai yhdistykselle.

Yhdistyksen tarkoituksena ei ole voiton tai muun välittömän taloudellisen edun hankkiminen toimintaan osallisille tai yhdistykselle. IMMUUNIPUUTOSPOTILAIDEN YHDISTYS IMMUNBRISTPATIENTERNAS FÖRENING SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Immuunipuutospotilaiden yhdistys Immunbristpatienternas förening ja sen kotipaikka on Helsinki.

Lisätiedot

4 Muiden kuin jäsenten oikeus käyttää palveluja ja liittyä osuuskunnan verkostoon

4 Muiden kuin jäsenten oikeus käyttää palveluja ja liittyä osuuskunnan verkostoon VESIOSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT 1 Toiminimi ja kotipaikka 2 Toimiala 3 Jäseneksi ottaminen Osuuskunnan toiminimi on Naapurinvaaran vesiosuuskunta ja kotipaikka on Sotkamon kunta. Osuuskunnan toimialana on rakentaa,

Lisätiedot

RITASJÄRVEN VESIOSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT

RITASJÄRVEN VESIOSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT RITASJÄRVEN VESIOSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT 1 Toiminimi ja kotipaikka 2 Toimiala 3 Jäseneksi ottaminen Osuuskunnan toiminimi on Ritasjärven Vesiosuuskunta ja kotipaikka on Hyvinkää. Osuuskunnan toimialana on rakentaa,

Lisätiedot

4 Muiden kuin jäsenten oikeus käyttää palveluja ja liittyä osuuskunnan verkostoon

4 Muiden kuin jäsenten oikeus käyttää palveluja ja liittyä osuuskunnan verkostoon VIHTASILLAN VESHUOLTO-OSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT 1 Toiminimi ja kotipaikka 2 Toimiala Osuuskunnan toiminimi on Vihtasillan vesihuolto-osuuskunta ja kotipaikka on Laukaa. Osuuskunnan toimialana on rakentaa, ylläpitää

Lisätiedot

Turun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta TUO SÄÄNNÖT

Turun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta TUO SÄÄNNÖT Turun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta TUO SÄÄNNÖT 1 1 Opiskelijakunta Opiskelijakunnan nimi on Turun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta TUO. Opiskelijakunnasta voidaan käyttää myös lyhennettä TUO.

Lisätiedot

Yhdistys voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta.

Yhdistys voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta. Tarpeeksi (ry) 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE Yhdistyksen nimi on Tarpeeksi ry ja sen kotipaikka on Helsinki. Yhdistyksen toiminta-alueena on koko maa. Yhdistys on suomenkielinen, mutta se voi käyttää

Lisätiedot

1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Yläneenjoen Jätevesiosuuskunta ja kotipaikka on Pöytyä.

1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Yläneenjoen Jätevesiosuuskunta ja kotipaikka on Pöytyä. YLÄNEENJOEN JÄTEVESIOSUUSKUNTA SÄÄNNÖT 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Yläneenjoen Jätevesiosuuskunta ja kotipaikka on Pöytyä. 2 Toimiala Osuuskunnan toimiala on rakentaa, ylläpitää

Lisätiedot

JÄTEVESIOSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT. 1 Toiminimi ja kotipaikka. Osuuskunnan toiminimi on Kierikkalan Jätevesiosuuskunta ja kotipaikka on Rusko.

JÄTEVESIOSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT. 1 Toiminimi ja kotipaikka. Osuuskunnan toiminimi on Kierikkalan Jätevesiosuuskunta ja kotipaikka on Rusko. JÄTEVESIOSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Kierikkalan Jätevesiosuuskunta ja kotipaikka on Rusko. 2 Toimiala Osuuskunnan toimialana on rakentaa, ylläpitää ja hoitaa

Lisätiedot

1 YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, KIELI JA TOIMINTA-ALUE

1 YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, KIELI JA TOIMINTA-ALUE OULUN SEUDUN MS-YHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT (Rek.nro 159.657) Uudistettu 19.03.2009 1 YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, KIELI JA TOIMINTA-ALUE Yhdistyksen nimi on Oulun Seudun MS-yhdistys ry. Yhdistyksen kielinä

Lisätiedot

Lahden ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan säännöt

Lahden ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan säännöt Lahden ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan säännöt 1 Opiskelijakunta Opiskelijakunnan nimi on Lahden ammattikorkeakoulun opiskelijakunta. Opiskelijakunnasta voidaan käyttää myös virallista lyhennettä

Lisätiedot

Yli-Marolan 4H-kotieläinpiha

Yli-Marolan 4H-kotieläinpiha LAHDEN 4H- YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Lahden 4H- yhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Lahti. 2 Yhdistys osana 4H- järjestöä Yhdistyksen nimessä olevat H- kirjaimet tarkoittavat

Lisätiedot

Vuolahden vesiosuuskunnan säännöt

Vuolahden vesiosuuskunnan säännöt Vuolahden vesiosuuskunnan säännöt 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Vuolahden Vesiosuuskunta ja kotipaikka on Kaarina. 2 Toimiala Osuuskunnan toimialana on rakentaa, ylläpitää ja hoitaa

Lisätiedot

Linnanrauniontien vesiosuuskunnan säännöt

Linnanrauniontien vesiosuuskunnan säännöt Linnanrauniontien vesiosuuskunnan säännöt 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Linnanrauniontien Vesiosuuskunta ja kotipaikka on Kaarina. 2 Toimiala Osuuskunnan toimialana on rakentaa, ylläpitää

Lisätiedot

EHDOTUS: 3 Yhdistykseen jäseneksi voi liittyä jokainen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt.

EHDOTUS: 3 Yhdistykseen jäseneksi voi liittyä jokainen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. SUOMEN LIGHTNINGLIITTO FINLANDS LIGHTNINGFÖRBUND RY SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Lightningliitto - Finlands Lightningförbund ry. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki. 2 Tarkoitus

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS Hyväksytty: 12.6.1995 Voimaantulo: 1.7.1995 Muutettu: 13.10.2003 Muutettu 8.12.2008 Voimaantulo 1.1.2009 SISÄLLYSLUETTELO 2 1 LUKU Yleiset määräykset

Lisätiedot

Kaukolan-Tuohitun-Ylikulman jätevesiosuuskunnan säännöt

Kaukolan-Tuohitun-Ylikulman jätevesiosuuskunnan säännöt Hyväksytty osuuskunnan kokouksessa 12.6.2014, rekisteröity kaupparekisteriin16.7.2014 Kaukolan-Tuohitun-Ylikulman jätevesiosuuskunnan säännöt 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Kaukolan-Tuohitun-Ylikulman

Lisätiedot