Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen ja kaksikieliseen opetukseen (suomi-englanti) hakeminen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen ja kaksikieliseen opetukseen (suomi-englanti) hakeminen"

Transkriptio

1 Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen ja kaksikieliseen opetukseen (suomi-englanti) hakeminen Suomenkielisen opetuksen tulosyksikkö Suunnittelu- ja hallintopalvelut

2 Kaksikielinen opetus (suomi-englanti) Kaksikielinen opetus on tarkoitettu Espoossa asuville suomenkielisille oppilaille. Oppilaaksi voidaan hakeutua koko Espoon alueelta. Opetusta tarjotaan vuosiluokkien 1-6 oppilaille Jalavapuiston, Kilonpuiston, Meritorin, Niittykummun ja Tähtiniityn kouluissa. Kaksikieliseen opetukseen 1. luokalle voidaan ottaa enintään 25 valintaperusteet täyttävää hakijaa. Opetusryhmän muodostaminen edellyttää 18 valintaperusteet täyttävää hakijaa. Kaksikielinen opetus noudattaa peruskoulun opetussuunnitelmaa, mutta opetuskielenä on vuosiluokilla 1 2 pääosin englanti. Lukemaan ja kirjoittamaan opetellaan molemmilla kielillä. Suomenkielisen opetuksen osuus lisääntyy asteittain niin, että 5. luokan alusta noin puolet opetuksesta on englanniksi ja puolet suomeksi. Englanninkielisen opetuksen osuus määritellään koulukohtaisesti vuosittain lukuvuosisuunnitelmassa. A1-kielenä on englanti ja vapaaehtoisena A2-kielenä saksa, Niittykummun koulussa lisäksi ruotsi. Meritorin koulussa A2-kielenä on ranska

3 Englanninkielisen ja kaksikielisen (suomi-englanti) opetuksen erot Englanninkielinen opetus Kaksikielinen opetus (suomi-englanti) Perusopetuksen opetussuunnitelman valtakunnalliset perusteet Englannin kieli työvälineenä kaikissa oppiaineissa Tuntijako; pienin eroavuuksin SU vs. EN Enimmäisoppilasmäärä 25 Ylemmillä vuosiluokilla oppiaineita enemmän suomeksi Kansainvälinen koulu Osana suomenkielistä peruskoulua (ns. linja) A1: EN A2: RA, ES A1: EN A2: SA Meritorin koulussa RA Niittykummun koulussa SA + RU

4 Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittaudutaan verkkopalvelu Wilmassa Huoltajat tarvitsevat henkilökohtaisen Wilma-tunnuksen Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen lomakkeen täyttämiseksi. Henkilökohtainen Wilma-tunnus luodaan huoltajille joulukuun lopussa postitetun Tervetuloa ekaluokalle oppaan mukana tulleen kirjeen lopussa olevan avainkoodin avulla

5 Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen (Wilma)

6 Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen (paperilomake) Jos huoltajilla ei ole mahdollisuutta ilmoittaa lastaan peruskoulun ensimmäiselle luokalle Wilmassa, huoltajat voivat a) pyytää ilmoittautumislomakkeen ja palautuskuoren p b) täyttää ja tulostaa ilmoittautumislomakkeen osoitteessa espoo.fi/opetuksenlomakkeet. Huoltajien tulee postittaa paperinen ilmoittautumislomake siten, että se on perillä suomenkielisen opetuksen tulosyksikössä viimeistään ma Paperinen ilmoittautumislomake palautetaan osoitteella: Suomenkielisen opetuksen tulosyksikkö, Kaarina Pääkkönen, PL 31, ESPOON KAUPUNKI tai sähköpostitse (allekirjoitettu, skannattu lomake)

7 Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen (paperilomake)

8 Kaksikieliseen opetukseen 1. luokalle hakeminen Huoltajan tulee täyttää Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen lomakkeen lisäksi erillinen Kaksikieliseen opetukseen (suomi-englanti) 1. luokalle hakeminen lomake. Lomakkeen voi täyttää ja tulostaa osoitteessa espoo.fi/opetuksenlomakkeet. Lomake tulee palauttaa viimeistään ma siihen kaksikielistä opetusta tarjoavaan kouluun, johon koulutulokas hakee ensisijaisesti. Myöhässä toimitettuja hakemuksia ei huomioida! Hakemuksen voi palauttaa sähköpostin liitetiedostona (allekirjoitettuna, skannattuna) tai postitse. Hakijoiden tulee osallistua ensisijaisesti hakemansa koulun järjestämään kaksikielisen opetuksen valintakokeeseen ti

9 Englanninkieliseen opetukseen samanaikaisesti hakeminen Huoltajien tulee täyttää Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen ja Kaksikieliseen opetukseen (suomienglanti) 1. luokalle hakeminen lomakkeiden lisäksi Application for education in English (1st grade) lomake. Hakulomakkeen voi täyttää ja tulostaa osoitteessa espoo.fi/opetuksenlomakkeet. Huoltajien tulee merkitä Kaksikieliseen opetukseen (suomienglanti) 1. luokalle hakeminen lomakkeeseen ensisijaisesti haettava opetusmuoto. Valinta on sitova! Koulutulokkaan tulee suorittaa kielellisiä valmiuksia kartoittava koe suomen kielellä. Kaikki lomakkeet tulee palauttaa siten, että ne ovat perillä viimeistään ma ! - Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen (paperilomake) > Suomenkielisen opetuksen tulosyksikkö - Kaksikieliseen opetukseen (suomi-englanti) 1. luokalle hakeminen > kaksikielistä opetusta tarjoava koulu - Application for education in English (1st grade) > Espoo International School

10 Kaksikielisen opetuksen valintakoe Valintakoe järjestetään ti Määräajassa hakeneille lähetetään henkilökohtainen kutsu valintakokeeseen. Hakijat osallistuvat valintakokeeseen siinä kaksikielistä opetusta tarjoavassa koulussa, jonka ovat merkinneet hakulomakkeeseen ensisijaiseksi hakutoiveekseen. Valintakoe koostuu kahdesta koeosiosta: Suomen kielen valmiuksia kartoittava koe Englannin kielen peruskäsitteistöä ja kielitaitoa kartoittava koe Koejärjestelyt ja arviointi ovat kaikille samat! Valintakokeessa tehdään ikäkauteen kuuluvia esiopetustyyppisiä tehtäviä. Hakijan ei tarvitse olla luku- ja kirjoitustaitoinen, mutta hänen pitää osata kuunnella ohjeita ja toimia niiden mukaan

11 Kaksikielisen opetuksen valintakoe Jos hakija on valintakoepäivänä/-päivinä sairas, hakijalle voidaan järjestää uusi valintakoe. Huoltajien tulee ilmoittaa asiasta valintakokeen järjestävän koulun rehtorille ennen valintakokeen alkamista ja esittää sairauden osoittava/todistava lääkärinlausunto ennen valintakokeiden alkamista tai välittömästi lausunnon saatuaan. Jos kaksikieliseen opetukseen ensimmäiselle luokalle hakeva ei ole vielä oppivelvollinen, huoltajien tulee toimittaa kopio Suomessa tehdystä kehitysarviosta (psykologin tai lääkärin lausunto) kaksikielistä opetusta tarjoavan koulun rehtorille viimeistään valintakoetta edeltävänä päivänä. Jos hakija on osallistunut valintakokeeseen ja tullut hylätyksi, hän ei voi osallistua samana vuonna uudelleen valintakokeeseen

12 Koulun aloittaminen 6-vuotiaana Koulun aloittaminen 6-vuotiaana edellyttää, että oppilaalle myönnetään lupa perusopetuksen aloittamiseksi vuotta säädettyä aikaisemmin. Koulutulokas ei voi tulla valituksi kaksikieliseen opetukseen, ellei lupaa myönnetä. Huoltajien tulee olla yhteydessä suomenkielisen opetuksen tulosyksikköön p Huoltajille postitetaan Tervetuloa ekaluokalle opas ja avainkoodi ensimmäiselle luokalle ilmoittautumiseksi ja kaksikieliseen opetukseen hakemiseksi. Huoltajien tulee täyttää Perusopetuksen poikkeava aloittaminen lomake (espoo.fi/opetuksenlomakkeet) ja palauttaa se viimeistään ke osoitteella: Suomenkielisen opetuksen tulosyksikkö, psykologipalvelujen päällikkö Kirsi Raunela, PL 31, ESPOON KAUPUNKI. Lomakkeeseen tulee liittää lasta koskeva psykologin tai lääkärin lausunto. Huoltajien tulee täyttää ja palauttaa Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen lomake ja Kaksikieliseen opetukseen (suomi-englanti) 1. luokalle hakeminen lomake viimeistään ma Huoltajien tulee toimittaa kopio Suomessa tehdystä kehitysarviosta (psykologin tai lääkärin lausunto) kaksikielisen opetuksen valintakokeen järjestävän koulun rehtorille viimeistään valintakoetta 12 edeltävänä päivänä.

13 Kaksikielisen opetuksen oppilasvalintaperusteet 1. luokalle Oppilaat otetaan ensimmäiselle luokalle valintakokeen perusteella. Suomen kielen valmiuksia kartoittava koe (0-45 pistettä) Englannin kielen peruskäsitteistöä ja kielitaitoa kartoittava koe (0-30 pistettä) Hakijan tulee saavuttaa valintakokeen jokaisessa osiossa määritelty alin pistemäärä ja kokonaispisteissä määritelty alin pistemäärä tullakseen valituksi kaksikieliseen opetukseen. Oppilaat otetaan valintakokeen kokonaispistemäärän (0-75 pistettä) mukaisessa järjestyksessä. Jos hakijoiden kokonaispistemäärät ovat samat, hakijoiden keskinäisen järjestyksen ratkaisee sisarusperuste. Jos sisarusperustekin on sama, hakijoiden keskinäisen järjestyksen ratkaisee arpa. Niistä hakijoista, jotka ovat suorittaneet valintakokeen hyväksytysti, mutta eivät ole tulleet valituiksi oppilaspaikkojen rajallisen määrän takia, muodostetaan varasijalista valintakokeen kokonaispistemäärän mukaisessa järjestyksessä siten, että espoolaiset hakijat ovat etusijalla. Oppilaspaikkojen vapautuessa, oppilaita otetaan varasijalistan mukaisessa järjestyksessä syksyllä järjestettävään valintakoepäivään asti, jolloin varasijalista raukeaa

14 Päätöksen tiedoksianto Huoltajat voivat valita päätöksen tiedoksiantotavan hakulomakkeessa Koulutulokkaan päätös annetaan tiedoksi huoltajien valitsemalla tiedoksiantotavalla: Päätös julkaistaan Wilmassa (päätöstä ei postiteta) Päätös postitetaan , päätös on perillä viikolla 18 (päätöstä ei julkaista Wilmassa)

15 Jos oppilas otetaan kaksikieliseen opetukseen Oppilaspaikkaa ei tarvitse vahvistaa vastaanotetuksi. Oppilaalle tehty päätös on voimassa koulussa olevien vuosiluokkien ajan. Kaksikieliseen opetukseen otettu oppilas ei ole oikeutettu koulumatkaetuuteen. Oppilaan nuoremmalla siskolla/veljellä ei ole lähikouluun hakiessaan sisarusperusteeseen liittyvää oikeutta päästä samaan kouluun. Huoltajien tulee ilmoittaa kaksikielisen opetuksen rehtorille, jos koulutulokas muuttaa pois tai luopuu oppilaspaikastaan ja pyytää lähikoulun osoittamista

16 Jos oppilasta ei oteta kaksikieliseen opetukseen Huoltaja voi tehdä oikaisuvaatimuksen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Päätöksen liitteenä on yksityiskohtainen muutoksenhakuohje. Koulutulokkaalle osoitetaan lähikoulu perusopetuksen oppilaaksiottoa koskevien linjausten mukaisesti. Lähikoulun osoittaminen, ks. Tervetuloa ekaluokalle opas ja espoo.fi/kouluunhakeminen > Lähikouluun hakeminen Jos koulutulokas ei osaa suomea, suomen taito on yksittäisiä sanoja tai muuten hyvin vähäinen, hänet sijoitetaan valmistavaan opetukseen. Huoltajat voivat hakea koulutulokkaalle lähikoulun osoittamisen jälkeen paikkaa toissijaisesta koulusta. Toissijaiseen kouluun hakeminen ja oppilasvalintaperusteet, ks. Tervetuloa ekaluokalle opas ja espoo.fi/kouluunhakeminen > Muuhun kuin lähikouluun hakeminen

17 Valmistava opetus Kun oppilaalla ei ole suomen taitoa tai suomen taito on yksittäisiä sanoja tai muuten hyvin vähäinen Ryhmässä on oppilasta Ryhmää opettaa luokanopettaja ja lisäksi luokassa on kouluavustaja Opetusta viikossa 23,5 h (1. luokkalaisella muuten 20 h/viikko) Koulun oppilashuoltopalvelut ovat käytettävissä, jos on tarvetta Valmistavan opetuksen opetussuunnitelma ohjaa opetusta Oppilaat osallistuvat yleisopetuksen suomenkielisen opetuksen luokkien opetukseen (integraatio) niin paljon kuin mahdollista Ryhmiä on jokaisella Espoon alueella

18 Valmistava opetus Valmistavaan opetukseen ilmoittaudutaan kieli- ja kulttuuriryhmien opetuksen vastuualueella Lapsi ja huoltaja tulevat yhdessä neuvontaan toimistolle Espoon keskukseen (noin 1,5 h/lapsi) Varaa aika: puh tai tai Lisätietoja Sanna Voipio-Huoviselta

19 Perusopetuksen iltapäivätoimintaan hakeminen Iltapäivätoimintaan voivat hakea vuosiluokkien 1 2 oppilaat sekä muiden vuosiluokkien erityisen tuen oppilaat. Iltapäivätoimintaan ei ole subjektiivista oikeutta. Iltapäivätoimintaan haetaan verkkopalvelu Wilman kautta Hakemus iltapäivätoimintaan -lomakkeella. Hakemuksessa ilmoitettu toiminta-aika on sitova! Jos huoltajilla ei ole mahdollisuutta täyttää lomaketta Wilmassa, huoltajat voivat täyttää paperisen lomakkeen. Paperinen lomake tulee palauttaa siten, että se on perillä suomenkielisen opetuksen tulosyksikössä viimeistään ke klo

20 Espooseen muuttavat oppilaat Jos toisessa kunnassa asuva koulutulokas on aikeissa muuttaa Espooseen, tehdään hänestä ehdollinen päätös ja se tulee voimaan vain, jos oppilas muuttaa Espooseen viimeistään Suomenkielisen opetuksen tulosyksikkö tarkistaa osoitetiedot Väestörekisterikeskuksesta. Keväällä järjestetyn valintakokeen ajankohtana pysyvästi ulkomailla asuneille ja jälkeen, mutta ennen syksyllä järjestettävää valintakoetta Espooseen muuttaville hakijoille järjestetään ennen lukuvuoden alkamista uusi valintakoe. Valintakokeeseen eivät voi osallistua hakijat, jotka ovat asuneet kevään hakuaikana Espoossa, mutta eivät ole tuolloin hakeneet kaksikieliseen opetukseen tai hakijat, jotka ovat osallistuneet kevään valintakokeeseen ja tulleet hylätyksi

21 Toiseen kuntaan lukuvuoden aikana muuttavat oppilaat Opetuksesta vastaa oppilaan uusi asuinkunta. Huoltajien tulee olla yhteydessä uuden asuinkuntansa opetustoimeen ja/tai asuinkunnassa sijaitsevaan kouluun. Jos oppilas haluaa jatkaa koulunkäyntiä Espoossa, huoltajien tulee hakea oppilaalle koulun oppilaspaikkaa toisen kunnan oppilaana (= toissijainen hakija). Toissijaiseen kouluun hakeminen lomake, ks. espoo.fi/opetuksenlomakkeet Oppilas voi jatkaa koulussa kuluvan lukuvuoden loppuun, mutta tulevien lukuvuosien osalta hänet voidaan ottaa toissijaisena hakijana ainoastaan, jos espoolaisten hakijoiden jälkeen on vapaita oppilaspaikkoja. Matkakustannukset jäävät huoltajien tai oppilaan asuinkunnan maksettavaksi

22 Vinkkejä koulutulokkaan huoltajille Tutustu Sinulle postitettuun Tervetuloa ekaluokalle -oppaaseen ja kaksikielisen opetuksen (suomi-englanti) oppilasvalintaperusteisiin ennen perusopetukseen ilmoittautumista ja kaksikielisen opetukseen hakemista. Opas on luettavissa myös osoitteessa espoo.fi/koulutusoppaat. Täytä ilmoittautumislomake hyvissä ajoin, Wilma ruuhkautuu lähellä ilmoittautumisajan päättymistä. Ilmoittautumislomake sulkeutuu ma Jos täytät paperisen ilmoittautumislomakkeen, huolehdi, että lomake on perillä suomenkielisen opetuksen tulosyksikössä viimeistään ma Palauta kaksikielisen opetuksen hakemus määräajassa ma , myöhässä toimitettuja hakemuksia ei huomioida eikä myöhässä hakeva koulutulokas voi osallistua kaksikielisen opetuksen valintakokeeseen. Kysy tarkennuksia ja pyydä apua, jos jokin hakumenettelyä koskeva kohta on epäselvä tai olet epävarma! Palaa tähän esitykseen osoitteessa espoo.fi/kouluunhakeminen. Tietoa englanninkielellä saat osoitteessa espoo.fi/schooladmissions ja p

23 Peruskoulun 7. luokalle ja kaksikieliseen opetukseen (suomi-englanti) hakeminen Suomenkielisen opetuksen tulosyksikkö Suunnittelu- ja hallintopalvelut

24 Kaksikielinen opetus (suomienglanti) Kaksikielinen opetus on tarkoitettu Espoossa asuville suomenkielisille oppilaille. Oppilaaksi voidaan hakeutua koko Espoon alueelta. Opetusta tarjotaan vuosiluokkien 7-9 oppilaille Haukilahden, Kilonpuiston, Kuitinmäen ja Nöykkiön kouluissa. Kaksikieliseen opetukseen 7. luokalle voidaan ottaa enintään 24 valintaperusteet täyttävää hakijaa. Kilonpuiston koulun kaksikieliseen opetuksen ryhmää voidaan täydentää niin, että ryhmässä on enintään 24 valintaperusteet täyttävää hakijaa. Kukin ryhmä muodostetaan, jos siihen saadaan vähintään 18 valintaperusteet täyttävää hakijaa. Kaksikieliseen opetukseen hakevalla oppilaalla ei ole subjektiivista oikeutta päästä kaksikieliseen opetukseen (vrt. lähikoulu)

25 Peruskoulun 7. luokalle ja kaksikieliseen opetukseen hakeminen Peruskoulun seitsemännelle luokalle haetaan verkkopalvelu Wilmassa Huoltajat tarvitsevat henkilökohtaisen Wilma-tunnuksen lomakkeen täyttämiseksi WIlmassa. Huoltajien tulee ottaa oppilaan nykyiseen kouluun yhteyttä tunnuksiin liittyvissä kysymyksissä. Huoltajille postitetaan Yläkoululaisen opas joulukuussa. Oppaassa on tietoa hakemisesta, haku- ja valintakoepäivistä sekä oppilasvalintaperusteista

26 Peruskoulun 7. luokalle ja kaksikieliseen opetukseen hakeminen Jos huoltajilla ei ole mahdollisuutta täyttää hakemusta Wilmassa, huoltajat voivat a) täyttää ja tulostaa Hakemus peruskoulun 7. luokalle lomakkeen osoitteessa espoo.fi/opetuksenlomakkeet b) pyytää lomakkeen oppilaan nykyisen koulun kansliasta. Paperinen lomake tulee postittaa siten, että se on perillä oppilaan nykyisessä koulussa viimeistään ke Toisen kunnan oppilaiden hakemukset palautetaan viimeistään ke osoitteella: Suomenkielisen opetuksen tulosyksikkö, Christina Rissanen, PL 31, ESPOON KAUPUNKI tai sähköpostitse (allekirjoitettuna, skannattuna)

27 Peruskoulun 7. luokalle ja kaksikieliseen opetukseen hakeminen (Wilma)

28 Peruskoulun 7. luokalle ja kaksikieliseen opetukseen hakeminen (paperinen lomake)

29 Peruskoulun 7. luokalle ja kaksikieliseen opetukseen hakeminen Huoltajan tulee täyttää Hakemus peruskoulun 7. luokalle lomake viimeistään ke ja ilmoittaa lomakkeella kaksikielistä opetusta tarjoavat koulut haluamassaan hakujärjestyksessä. Hakujärjestys on sitova. Jos huoltaja täyttää paperisen lomakkeen, lomakkeen tulee olla perillä oppilaan nykyisessä koulussa viimeistään ke Jos oppilas on opiskellut kuudennella luokalla kaksikielisessä opetuksessa ja haluaa jatkaa kyseisessä opetuksessa seitsemännellä luokalla, huoltajien tulee ilmoittaa kaikki kaksikielistä opetusta tarjoavat koulut haluamassaan hakujärjestyksessä. POIKKEUS: Kilonpuiston yhtenäisessä perusopetuksessa 6. luokalla kaksikielisessä opetuksessa opiskelevien oppilaiden ei tarvitse erikseen hakea oman koulunsa 7. luokalle, jos jatkavat kaksikielisessä opetuksessa. Myöhässä hakevien oppilaiden hakemuksia ei huomioida!

30 Kaksikielisen opetuksen valintakoe Valintakoe järjestetään torstaina Espoo International Schoolissa (Opinmäen kampus, Lillhemtintie 1, Suurpelto). Määräajassa hakeneille lähetetään henkilökohtainen kutsu valintakokeeseen. Valintakokeeseen eivät osallistu Jalavapuiston, Niittykummun ja Tähtiniityn koulujen kaksikielisessä opetuksessa kuudennella luokalla opiskelevat oppilaat, jotka hakevat kaksikieliseen opetukseen 7. luokalle Kilonpuiston yhtenäiskoulussa kaksikielisessä opetuksessa kuudennella luokalla opiskelevat oppilaat, jotka jatkavat oman koulun kaksikielisessä opetuksessa 7. luokalla. Jos hakija on valintakoepäivänä sairas, hakijalle voidaan järjestää uusi valintakoe. Huoltajan tulee ilmoittaa asiasta ennen valintakokeen alkamista ja esittää sairauden osoittava/todistava lääkärinlausunto

31 Kaksikielisen opetuksen oppilasvalintaperusteet 7. luokalle Oppilaat otetaan seitsemännelle luokalle seuraavassa järjestyksessä: 1. Hakijat, jotka opiskelevat kaksikielisessä opetuksessa kuudennella luokalla 2. Hakijat, joiden taustana on englanninkielinen opetus Suomessa tai ulkomailla 3. Hakijat, jotka suorittavat hyväksytysti englannin kielen kokeen Tasatilanteessa kussakin etusijajärjestyksen mukaisessa kohdassa hakijoiden keskinäisen järjestyksen ratkaisee arpa. Jos espoolaisten valintaperusteet täyttävien hakijoiden jälkeen on vielä vapaita oppilaspaikkoja, voidaan toisessa kunnassa asuvia oppilaita ottaa valintaperusteiden mukaisessa järjestyksessä. Niistä valintaperusteet täyttävistä hakijoista, jotka eivät ole tulleet valituiksi oppilaspaikkojen rajallisen määrän takia, muodostetaan varasijalista arvonnan mukaisessa järjestyksessä siten, että espoolaiset hakijat ovat etusijalla. Oppilaspaikkojen vapautuessa, oppilaita otetaan varasijalistan mukaisessa järjestyksessä syksyllä järjestettävään valintakoepäivään asti, jolloin varasijalista raukeaa

32 Päätökset ja tiedoksianto Huoltajat voivat valita päätöksen tiedoksiantotavan täyttäessään Hakemus peruskoulun 7. luokalle lomakkeen. Oppilaan päätös annetaan tiedoksi huoltajien hakulomakkeella valitsemalla tiedoksiantotavalla: Päätös julkaistaan Wilmassa (päätöstä ei postiteta) Päätös postitetaan , päätös on perillä viikolla 14 (päätöstä ei julkaista Wilmassa)

33 Jos oppilas otetaan kaksikieliseen opetukseen Oppilaspaikkaa ei tarvitse vahvistaa vastaanotetuksi. Oppilaalle tehty päätös on voimassa koulussa olevien vuosiluokkien ajan. Oppilas ei ole oikeutettu koulumatkaetuuteen. Oppilaan nuoremmalla siskolla/veljellä ei ole lähikouluun hakiessaan sisarusperusteeseen liittyvää oikeutta päästä samaan kouluun. Huoltajien tulee ilmoittaa kaksikielisen opetuksen rehtorille, jos oppilas muuttaa pois tai luopuu oppilaspaikastaan ja pyytää lähikoulun osoittamista

34 Jos oppilasta ei oteta kaksikieliseen opetukseen Huoltaja voi tehdä päätöksestä oikaisuvaatimuksen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Päätöksen liitteenä on yksityiskohtainen muutoksenhakuohje. Oppilaalle osoitetaan lähikoulu perusopetuksen oppilaaksiottoa koskevien linjausten mukaisesti. Lähikoulun osoittaminen, ks. Yläkoululaisen opas ja espoo.fi/kouluunhakeminen > Lähikouluun hakeminen Huoltajat voivat hakea lähikoulun osoittamisen jälkeen paikkaa toissijaisesta koulusta (=koulunkäynti muussa kuin lähikoulussa) Toissijaiseen kouluun hakeminen ja oppilasvalintaperusteet, ks. Yläkoululaisen opas ja espoo.fi/kouluunhakeminen > Muuhun kuin lähikouluun hakeminen

35 Espooseen muuttavat oppilaat Jos toisessa kunnassa asuva oppilas on aikeissa muuttaa Espooseen, tehdään hänestä ehdollinen päätös ja se tulee voimaan vain, jos oppilas muuttaa Espooseen viimeistään Suomenkielisen opetuksen tulosyksikkö tarkistaa osoitetiedot Väestörekisterikeskuksesta. Keväällä järjestetyn valintakokeen ajankohtana pysyvästi ulkomailla asuneille ja jälkeen, mutta ennen syksyllä järjestettävää valintakoetta Espooseen muuttaville hakijoille järjestetään ennen lukuvuoden alkamista uusi valintakoe. Valintakokeeseen eivät voi osallistua hakijat, jotka ovat asuneet kevään hakuaikana Espoossa, mutta eivät ole tuolloin hakeneet kaksikieliseen opetukseen tai hakijat, jotka ovat osallistuneet kevään valintakokeeseen ja tulleet hylätyksi

36 Toiseen kuntaan lukuvuoden aikana muuttavat oppilaat Opetuksesta vastaa oppilaan uusi asuinkunta. Huoltajien tulee olla yhteydessä uuden asuinkuntansa opetustoimeen ja/tai asuinkunnassa sijaitsevaan kouluun. Jos oppilas haluaa jatkaa koulunkäyntiä Espoossa, huoltajien tulee hakea oppilaalle koulun oppilaspaikkaa toisen kunnan oppilaana (= toissijainen hakija). Toissijaiseen kouluun hakeminen lomake, ks. espoo.fi/opetuksenlomakkeet Oppilas voi jatkaa koulussa kuluvan lukuvuoden loppuun, mutta tulevien lukuvuosien osalta hänet voidaan ottaa toissijaisena hakijana ainoastaan, jos espoolaisten hakijoiden jälkeen on vapaita oppilaspaikkoja. Matkakustannukset jäävät huoltajien tai oppilaan asuinkunnan maksettavaksi

37 Vinkkejä seitsemännelle luokalle siirtyvän oppilaan huoltajille Tutustu Sinulle postitettuun Yläkoululaisen oppaaseen ja kaksikielisen opetuksen (suomi-englanti) oppilasvalintaperusteisiin ennen peruskoulun 7. luokalle ja kaksikielisen opetukseen hakemista. Opas on luettavissa myös osoitteessa espoo.fi/koulutusoppaat. Täytä hakulomake hyvissä ajoin, Wilma ruuhkautuu lähellä hakuajan päättymistä. Hakulomake sulkeutuu ke Jos täytät paperisen hakulomakkeen, palauta se määräajassa ke Myöhässä toimitettuja hakemuksia ei huomioida eikä myöhässä hakeva oppilas voi osallistua kaksikielisen opetuksen valintakokeeseen. Varaa riittävästi aikaa Espoo International Schoolin löytämiseksi, jotta olet ajoissa valintakokeessa! Koulu sijaitsee kehä II:n varrella ja tiellä on usein ruuhkaa. Kysy tarkennuksia ja pyydä apua, jos jokin hakumenettelyä koskeva kohta on epäselvä tai olet epävarma! Voit palata tähän esitykseen osoitteessa espoo.fi/kouluunhakeminen. Tietoa englanninkielellä saat osoitteessa espoo.fi/schooladmissions ja p

Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen ja ruotsin kielikylpyopetukseen hakeminen

Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen ja ruotsin kielikylpyopetukseen hakeminen Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen ja ruotsin kielikylpyopetukseen hakeminen Suomenkielisen opetuksen tulosyksikkö Suunnittelu- ja hallintopalvelut Ruotsin kielikylpyopetus Ruotsin kielikylpyopetus

Lisätiedot

Peruskoulun 1. luokalle ilmoittautuminen ja kielikylpyopetukseen hakeminen

Peruskoulun 1. luokalle ilmoittautuminen ja kielikylpyopetukseen hakeminen Peruskoulun 1. luokalle ilmoittautuminen ja kielikylpyopetukseen hakeminen 1 Ruotsin kielikylpyopetus Ruotsin kielikylpyopetus on tarkoitettu Espoossa asuville suomenkielisille oppilaille. Opetukseen voi

Lisätiedot

Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen ja englanninkieliseen opetukseen hakeminen

Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen ja englanninkieliseen opetukseen hakeminen Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen ja englanninkieliseen opetukseen hakeminen Suomenkielisen opetuksen tulosyksikkö Suunnittelu- ja hallintopalvelut Englanninkielinen opetus Englanninkielistä

Lisätiedot

Matemaattis- ja luonnontieteelliseen opetukseen hakeminen ja oppilasvalinta. Lukuvuosi

Matemaattis- ja luonnontieteelliseen opetukseen hakeminen ja oppilasvalinta. Lukuvuosi Matemaattis- ja luonnontieteelliseen opetukseen hakeminen ja oppilasvalinta Lukuvuosi 2017-2018 Matemaattis-luonnontieteellistä opetusta tarjoavat koulut Espoonlahden koulu Opettajantie 3, 02360 Espoo

Lisätiedot

Peruskoulun 7. luokalle ja matemaattisluonnontieteelliseen. opetukseen hakeminen. Lukuvuosi

Peruskoulun 7. luokalle ja matemaattisluonnontieteelliseen. opetukseen hakeminen. Lukuvuosi Peruskoulun 7. luokalle ja matemaattisluonnontieteelliseen opetukseen hakeminen Lukuvuosi 2018-2019 1 050 597 2936 043 827 2832 043 826 9347 Opetusta tarjoavat koulut Espoonlahden koulu Opettajantie 3,

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Oikaisuvaatimus Meritorin kaksikielisen opetuksen opetusryhmän perustamatta jättämistä koskevaan päätökseen

Espoon kaupunki Pöytäkirja Oikaisuvaatimus Meritorin kaksikielisen opetuksen opetusryhmän perustamatta jättämistä koskevaan päätökseen 18.05.2016 Sivu 1 / 1 1263/2016 12.01.00.00 86 Oikaisuvaatimus Meritorin kaksikielisen opetuksen opetusryhmän perustamatta jättämistä koskevaan päätökseen Valmistelijat / lisätiedot: Juha Nurmi, puh. 050

Lisätiedot

Espoon kaupunki Päätös Sivu 1 / Kaksikielisen opetuksen (suomi-englanti) oppilasvalintaperusteiden muuttaminen

Espoon kaupunki Päätös Sivu 1 / Kaksikielisen opetuksen (suomi-englanti) oppilasvalintaperusteiden muuttaminen Espoon kaupunki Päätös Sivu 1 / 5 2760/2016 12.01.00.00 147 Kaksikielisen opetuksen (suomi-englanti) oppilasvalintaperusteiden muuttaminen Valmistelijat / lisätiedot: Ilpo Salonen, puh. 050 354 6840 Jemina

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 195

Espoon kaupunki Pöytäkirja 195 25.09.2013 Sivu 1 / 1 3801/12.01.02/2013 195 Englanninkielisen perusopetuksen valintamenettelyn tarkentaminen Valmistelijat / lisätiedot: Tapio Erma, puh. (09) 816 52051 Juha Nurmi, puh. (09) 816 52033

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPPILAAKSIOTTOA KOSKEVAT LINJAUKSET

PERUSOPETUKSEN OPPILAAKSIOTTOA KOSKEVAT LINJAUKSET PERUSOPETUKSEN OPPILAAKSIOTTOA KOSKEVAT LINJAUKSET Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta 27.8.2014 (104 ) OPPILAAKSIOTTO OPPILASALUEET Perusopetuksen oppilaaksiotto koostuu tässä linjauspäätöksessä kolmesta

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 200

Espoon kaupunki Pöytäkirja 200 18.11.2015 Sivu 1 / 1 4224/12.01.02/2015 200 Englanninkielisen opetuksen oppilasvalintaperusteiden muuttaminen Valmistelijat / lisätiedot: Ilpo Salonen, puh. 050 354 6840 Anne-Marie Rapo, puh. 050 343

Lisätiedot

Tervetuloa ekaluokalle

Tervetuloa ekaluokalle Tervetuloa ekaluokalle LUKUVUOSI 2017 2018 OPAS KOULU- TULOKKAAN HUOLTAJALLE Tervetuloa ekaluokalle! 2 Koulun aloitus on lapsen elämässä uusi tärkeä vaihe. Lapselle avautuu uusi maailma, johon kuuluu uusia

Lisätiedot

Yläkoululaisen opas LUKUVUOSI OPAS KUUDENNEN LUOKAN OPPILAAN HUOLTAJALLE

Yläkoululaisen opas LUKUVUOSI OPAS KUUDENNEN LUOKAN OPPILAAN HUOLTAJALLE Yläkoululaisen opas LUKUVUOSI 2017 2018 OPAS KUUDENNEN LUOKAN OPPILAAN HUOLTAJALLE Tervetuloa yläkouluun! 2 Yläkouluun siirryttäessä koulunkäynti jatkuu alakoulusta tuttuun tapaan: edelleen on oppitunteja,

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 148

Espoon kaupunki Pöytäkirja 148 28.09.2016 Sivu 1 / 1 2760/2016 12.01.00.00 148 Ruotsin kielikylpyopetuksen oppilasvalintaperusteiden muuttaminen Valmistelijat / lisätiedot: Ilpo Salonen, puh. 050 354 6840 Jemina Sirviö, puh. 043 8265234

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 194

Espoon kaupunki Pöytäkirja 194 26.10.2016 Sivu 1 / 1 2760/2016 12.01.00.00 194 Kaksikielisen opetuksen huoltajien oikaisuvaatimus (66 allekirjoittanutta huoltajaa) koskien kaksikielisen opetuksen oppilasvalintaperusteiden muuttamista

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Muutokset perusopetuksen lukuvuoden oppilaaksiottoa koskeviin ennakoiviin päätöksiin

Espoon kaupunki Pöytäkirja Muutokset perusopetuksen lukuvuoden oppilaaksiottoa koskeviin ennakoiviin päätöksiin 25.02.2015 Sivu 1 / 1 4277/12.01.02/2014 19 Muutokset perusopetuksen lukuvuoden 2015-2016 oppilaaksiottoa koskeviin ennakoiviin päätöksiin Valmistelijat / lisätiedot: Juha Nurmi, puh. 050 372 5852 Jemina

Lisätiedot

YLÄKOULULAISEN OPAS. Lukuvuosi Opas kuudennen luokan oppilaalle ja huoltajille

YLÄKOULULAISEN OPAS. Lukuvuosi Opas kuudennen luokan oppilaalle ja huoltajille YLÄKOULULAISEN OPAS Lukuvuosi 2018 2019 Opas kuudennen luokan oppilaalle ja huoltajille 1 TERVETULOA YLÄKOULUUN! Tämä opas sisältää tärkeää tietoa yläkoulussa opiskelusta ja yläkouluun hakemisesta. Annathan

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPPILAAKSIOTTOA KOSKEVAT LINJAUKSET

PERUSOPETUKSEN OPPILAAKSIOTTOA KOSKEVAT LINJAUKSET PERUSOPETUKSEN OPPILAAKSIOTTOA KOSKEVAT LINJAUKSET Suomenkielinen opetuslautakunta 22.9.2005. Muutettu 25.9.2007 ja 22.10.2009. Oppilaaksiotto koostuu tässä linjauspäätöksessä kolmesta eri osasta, jotka

Lisätiedot

TERVETULOA EKALUOKALLE

TERVETULOA EKALUOKALLE TERVETULOA EKALUOKALLE Lukuvuosi 2018 2019 Opas tulokkaan huoltajalle 1 Tervetuloa ekaluokalle! Tämä opas sisältää tärkeää tietoa ensimmäiselle luokalle ilmoittautumisesta ja n aloittamisesta. 2 Koulun

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 174. 174 Perusopetuksen lukuvuoden 2016-2017 oppilaaksiottoa koskevat ennakoivat päätökset

Espoon kaupunki Pöytäkirja 174. 174 Perusopetuksen lukuvuoden 2016-2017 oppilaaksiottoa koskevat ennakoivat päätökset 21.10.2015 Sivu 1 / 1 4433/12.01.02/2015 174 Perusopetuksen lukuvuoden 2016-2017 oppilaaksiottoa koskevat ennakoivat päätökset Valmistelijat / lisätiedot: Juha Nurmi, puh. 050 372 5852 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 190. 190 Perusopetuksen lukuvuoden 2015-2016 oppilaaksiottoa koskevat ennakoivat päätökset

Espoon kaupunki Pöytäkirja 190. 190 Perusopetuksen lukuvuoden 2015-2016 oppilaaksiottoa koskevat ennakoivat päätökset 22.10.2014 Sivu 1 / 1 4277/12.01.02/2014 190 Perusopetuksen lukuvuoden 2015-2016 oppilaaksiottoa koskevat ennakoivat päätökset Valmistelijat / lisätiedot: Juha Nurmi, puh. 050 372 5852 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Yläkouluun ilmoittautuminen

Yläkouluun ilmoittautuminen Yläkouluun ilmoittautuminen Keravan kasvatus- ja opetustoimi, syksy 2017 Oppilaan ilmoittaminen yläkouluun Keravalla on kolme yläkouluopetusta antavaa yhtenäiskoulua: Keravanjoen koulun Jaakkolan toimipiste,

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 46

Espoon kaupunki Pöytäkirja 46 22.03.2017 Sivu 1 / 1 1256/2017 12.01.00.00 46 Lukuvuoden 2017-2018 oppilaspaikoista päättäminen vuosiluokilla 7-9 Valmistelijat / lisätiedot: Merivuokko Gould, puh. 043 825 1832 Christina Rissanen, puh.

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN OPETUKSEN VIRANHALTIJOIDEN OPETUSLAINSÄÄDÄNTÖÖN PERUSTUVA RATKAISUVALTA

ESPOON KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN OPETUKSEN VIRANHALTIJOIDEN OPETUSLAINSÄÄDÄNTÖÖN PERUSTUVA RATKAISUVALTA Suomenkielisen opetuksen 3.1.2 1 (6) ESPOON KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN OPETUKSEN VIRANHALTIJOIDEN OPETUSLAINSÄÄDÄNTÖÖN PERUSTUVA RATKAISUVALTA Suomenkielinen varhaiskasvatus- ja opetuslautakunta 26.1.2012

Lisätiedot

33 Oppilaaksioton perusteet Tampereen kaupungin perusopetuksessa alkaen. Valmistelija / lisätiedot: Maria Päivänen

33 Oppilaaksioton perusteet Tampereen kaupungin perusopetuksessa alkaen. Valmistelija / lisätiedot: Maria Päivänen Tampere Ote pöytäkirjasta 3/2016 1 (5) 33 Oppilaaksioton perusteet Tampereen kaupungin perusopetuksessa 01.01.2017 alkaen TRE:2342/12.02.01/2016 Valmistelija / lisätiedot: Maria Päivänen Valmistelijan

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 103

Espoon kaupunki Pöytäkirja 103 20.03.2013 Sivu 1 / 1 1384/12.01.00/2013 103 Lukuvuoden 2013-2014 oppilaspaikoista päättäminen vuosiluokilla 7-9 Valmistelijat / lisätiedot: Kauber Astrid, puh. (09) 816 52024 Nurmi Juha, puh. (09) 816

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 35

Espoon kaupunki Pöytäkirja 35 13.03.2012 Sivu 1 / 1 1199/12.01.02/2012 35 Lukuvuoden 2012-2013 oppilaspaikoista päättäminen vuosiluokilla 7-9 Valmistelijat / lisätiedot: Juha Nurmi, puh. (09) 816 52033 Astrid Kauber, puh. (09) 816

Lisätiedot

Koulut aakkosjärjestyksessä

Koulut aakkosjärjestyksessä Tervetuloa ekaluokalle Lukuvuosi 2014 2015 Koulut aakkosjärjestyksessä Alakoulut Aarnivalkean koulu...48 Auroran koulu...40 Eestinkallion koulu... 36 Friisilän koulu...46 Hansakallion koulu... 38 Hösmärinpuiston

Lisätiedot

4435/ /2015

4435/ /2015 21.10.2015 Sivu 1 / 1 4435/12.01.00.00/2015 172 Kaksikielisen opetuksen laajentaminen Valmistelijat / lisätiedot: Juha Nurmi, puh. 050 372 5852 Päivi Pelli-Kouvo, puh. 043 826 7063 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN OPETUKSEN TULOSYKSIKÖN VIRANHALTIJOIDEN OPETUSLAINSÄÄDÄN TÖÖN PERUSTUVA RATKAISUVALTA

ESPOON KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN OPETUKSEN TULOSYKSIKÖN VIRANHALTIJOIDEN OPETUSLAINSÄÄDÄN TÖÖN PERUSTUVA RATKAISUVALTA ESPOON KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN OPETUKSEN TULOSYKSIKÖN VIRANHALTIJOIDEN OPETUSLAINSÄÄDÄN TÖÖN PERUSTUVA RATKAISUVALTA Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta 10.12.2013 Voimaan 1.1.2014 ESPOON KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN

Lisätiedot

Lähikoulun osoittamisen ja oppilaaksi ottamisen periaatteet

Lähikoulun osoittamisen ja oppilaaksi ottamisen periaatteet Lähikoulun osoittamisen ja oppilaaksi ottamisen periaatteet Sivistyslautakunta 24.11.2016 103 www.nurmijarvi.fi Perusopetuslain 4 :n mukaan kunta on velvollinen järjestämään perusopetusta sen alueella

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 34

Espoon kaupunki Pöytäkirja 34 19.03.2014 Sivu 1 / 1 1238/12.01.02/2014 34 Lukuvuoden 2014-2015 oppilaspaikoista päättäminen vuosiluokilla 7-9 Valmistelijat / lisätiedot: Juha Nurmi, puh. 050 372 5852 Astrid Kauber, puh. 046 877 3297

Lisätiedot

Sisältö. Tervetuloa ekaluokalle!...4. Koulujen esittely...30. Koulun aloittaminen...20. Oppilashuollon palvelut...27

Sisältö. Tervetuloa ekaluokalle!...4. Koulujen esittely...30. Koulun aloittaminen...20. Oppilashuollon palvelut...27 Tervetuloa ekaluokalle LUKUVUOSI 2016 2017 Sisältö Tervetuloa ekaluokalle!...4 Kouluun ilmoittautuminen...5 Lähi...6 Ruotsin kielen kielikylpyopetus... 7 Kaksikielinen opetus (suomi-englanti)...8 Englanninkielinen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Päivänkehrän koulun opetuksen järjestäminen lukuvuosina ja

Espoon kaupunki Pöytäkirja Päivänkehrän koulun opetuksen järjestäminen lukuvuosina ja 23.09.2014 Sivu 1 / 1 3843/12.01.01/2014 178 Päivänkehrän koulun opetuksen järjestäminen lukuvuosina 2015-2016 ja 2016-2017 Valmistelijat / lisätiedot: Juha Nurmi, puh. 050 372 5852 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 32

Espoon kaupunki Pöytäkirja 32 18.03.2015 Sivu 1 / 1 1228/12.01.02/2015 32 Lukuvuoden 2015-2016 oppilaspaikoista päättäminen vuosiluokilla 7-9 Valmistelijat / lisätiedot: Juha Nurmi, puh. 050 372 5852 Astrid Kauber, puh. 046 877 3297

Lisätiedot

Toisluokkalaisen. opas. Lukuvuosi 2014 2015. Tietoa kielten opiskelusta ja painotetusta opetuksesta

Toisluokkalaisen. opas. Lukuvuosi 2014 2015. Tietoa kielten opiskelusta ja painotetusta opetuksesta Toisluokkalaisen opas Lukuvuosi 2014 2015 Tietoa kielten opiskelusta ja painotetusta opetuksesta Nyt on aika valita ensimmäinen vieras kieli! 1. 6. luokilla opiskellaan yhtä tai kahta kieltä äidinkielen

Lisätiedot

Espoon kaupungin suomenkielisen opetuksen tulosyksikön viranhaltijoiden opetuslainsäädäntöön perustuva ratkaisuvalta

Espoon kaupungin suomenkielisen opetuksen tulosyksikön viranhaltijoiden opetuslainsäädäntöön perustuva ratkaisuvalta Suomenkielisen opetuksen tulosyksikön viranhaltijoiden 1 (5) Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta 15.6.2016 Voimaan 1.8.2016 Muutettu 17.8.2017 Voimaan 1.9.2017 Espoon kaupungin suomenkielisen opetuksen

Lisätiedot

Opas 3. luokalle siirtyvälle

Opas 3. luokalle siirtyvälle Kuopion kaupunki, kasvun ja oppimisen palvelualue Opas 3. luokalle siirtyvälle Lukuvuosi 2014-2015 Valinnat 2. luokan kevätlukukaudella Oppilas valitsee 2. luokan kevätlukukauden alussa ensimmäisen vieraan

Lisätiedot

KEMPELEEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPPILAAKSI OTTAMISEN PERIAATTEET

KEMPELEEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPPILAAKSI OTTAMISEN PERIAATTEET KEMPELEEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPPILAAKSI OTTAMISEN PERIAATTEET Palveluvaliokunta 8.9.2015 Kunnanhallitus 21.9.2015 Johdanto Kunta on velvollinen järjestämään kunnassa asuville oppivelvollisuusikäisille

Lisätiedot

Toisluokkalaisen. opas. Lukuvuosi 2015 2016. Tietoa kielten opiskelusta ja painotetusta opetuksesta

Toisluokkalaisen. opas. Lukuvuosi 2015 2016. Tietoa kielten opiskelusta ja painotetusta opetuksesta Toisluokkalaisen opas Lukuvuosi 2015 2016 Tietoa kielten opiskelusta ja painotetusta opetuksesta Nyt on aika valita ensimmäinen vieras kieli! Ensimmäisen vieraan kielen eli A-kielen opiskelu aloitetaan

Lisätiedot

Lähikoulun osoittamisen ja oppilaaksi ottamisen periaatteet

Lähikoulun osoittamisen ja oppilaaksi ottamisen periaatteet Lähikoulun osoittamisen ja oppilaaksi ottamisen periaatteet Sivistyslautakunta 26.10.2017 88 www.nurmijarvi.fi Perusopetuslain 4 :n mukaan kunta on velvollinen järjestämään perusopetusta sen alueella asuville

Lisätiedot

Tervetuloa koulutulokkaiden tilaisuuteen

Tervetuloa koulutulokkaiden tilaisuuteen Tervetuloa koulutulokkaiden tilaisuuteen Koulupolku alkaa Koulunkäynnin aloittaminen on iso asia lapsen ja koko perheen elämässä. Koulutulokkaat odottavat innolla, ehkä hieman jännittäen koulun alkamista

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN OPETUKSEN TULOSYKSIKÖN VIRANHALTIJOIDEN OPETUSLAINSÄÄDÄNTÖÖN PERUSTUVA RATKAISUVALTA

ESPOON KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN OPETUKSEN TULOSYKSIKÖN VIRANHALTIJOIDEN OPETUSLAINSÄÄDÄNTÖÖN PERUSTUVA RATKAISUVALTA Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta 11.6.2014 Voimaan 1.8.2014 Muutettu 15.6.2016 Voimaan 1.8.2016 ESPOON KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN OPETUKSEN TULOSYKSIKÖN VIRANHALTIJOIDEN OPETUSLAINSÄÄDÄNTÖÖN PERUSTUVA

Lisätiedot

ILMOITTAUTUMINEN PERUSKOULUN ENSIMMÄISELLE LUOKALLE

ILMOITTAUTUMINEN PERUSKOULUN ENSIMMÄISELLE LUOKALLE ILMOITTAUTUMINEN PERUSKOULUN ENSIMMÄISELLE LUOKALLE Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoitetaan - vuonna 2008 syntyneet lapset sekä - vuonna 2007 syntyneet lapset, joiden perusopetuksen alkamista on

Lisätiedot

2. Kirjoita sähköpostiosoitteesi sille varattuun kenttään ja paina Lähetä varmistusviesti -painiketta.

2. Kirjoita sähköpostiosoitteesi sille varattuun kenttään ja paina Lähetä varmistusviesti -painiketta. OHJE KÄYTTÄJÄTUNNUKSEN TEKEMISESTÄ WILMAAN Ennen kuin pääset ilmoittamaan lapsesi kouluun, tulee sinun tehdä käyttäjätunnukset wilmaan. Jos esiopetuksessa olevan lapsesi päiväkodissa on otettu wilma käyttöön,

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 211. 211 Perusopetuksen lukuvuoden 2014-2015 oppilaaksiottoa koskevat ennakoivat päätökset

Espoon kaupunki Pöytäkirja 211. 211 Perusopetuksen lukuvuoden 2014-2015 oppilaaksiottoa koskevat ennakoivat päätökset 23.10.2013 Sivu 1 / 1 4472/12.01.02/2013 211 Perusopetuksen lukuvuoden 2014-2015 oppilaaksiottoa koskevat ennakoivat päätökset Valmistelijat / lisätiedot: Juha Nurmi, puh. (09) 816 52033 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Oikaisuvaatimus avustusta saavan palveluntuottajan valinnasta Komeetan koululla

Espoon kaupunki Pöytäkirja Oikaisuvaatimus avustusta saavan palveluntuottajan valinnasta Komeetan koululla 15.04.2015 Sivu 1 / 1 1089/02.08.00/2013 54 Oikaisuvaatimus avustusta saavan palveluntuottajan valinnasta Komeetan koululla Valmistelijat / lisätiedot: Juha Nurmi, puh. 050 372 5852 Miia Loisa-Turunen,

Lisätiedot

KESKUSTELUTILAISUUS TÄHTINIITYN JA KUITINMÄEN KOULUJEN YHDISTÄMISTÄ KOSKEVASTA ESITYKSESTÄ

KESKUSTELUTILAISUUS TÄHTINIITYN JA KUITINMÄEN KOULUJEN YHDISTÄMISTÄ KOSKEVASTA ESITYKSESTÄ KESKUSTELUTILAISUUS TÄHTINIITYN JA KUITINMÄEN KOULUJEN YHDISTÄMISTÄ KOSKEVASTA ESITYKSESTÄ Aika Keskiviikko 1.3.2017 klo 18.00-20.30 Paikka Kuitinmäen koulu, auditorio (Kuitinkuja 4) Läsnä Eeva-Kaisa Ikonen,

Lisätiedot

Opas 3. luokalle siirtyvälle

Opas 3. luokalle siirtyvälle Kuopion kaupunki, kasvun ja oppimisen palvelualue Opas 3. luokalle siirtyvälle Lukuvuosi 2016 2017 Valinnat 2. luokan kevätlukukaudella Oppilas valitsee 2. luokan kevätlukukauden alussa ensimmäisen vieraan

Lisätiedot

Perusopetuksen iltapäivätoiminta Oulussa

Perusopetuksen iltapäivätoiminta Oulussa Perusopetuksen iltapäivätoiminta Oulussa 1 Kenelle tarjotaan? 1. 2. vuosiluokkien oppilaille 3. 10. vuosiluokkien oppilaille, jotka ovat erityisen tukeen oikeutettuja Paikka myönnetään, mikäli lapsen vanhempi/

Lisätiedot

Erikoisluokkatoiminta

Erikoisluokkatoiminta Erikoisluokkatoiminta Yleistä erikoisluokkatoiminnasta erikoisluokkatoiminta on tavoitteellista, erikoisluokan opetussuunnitelman mukaista opetusta oppilas voi opiskella yleisopetukseen kuuluvaa oppiainetta,

Lisätiedot

Hallintosäännön delegointi, koulutuslautakunta, lähikoulun osoittaminen ja oppilaaksi ottamisen periaatteet

Hallintosäännön delegointi, koulutuslautakunta, lähikoulun osoittaminen ja oppilaaksi ottamisen periaatteet Koulutuslautakunta 56 23.09.2015 Koulutuslautakunta 64 14.10.2015 Hallintosäännön delegointi, koulutuslautakunta, lähikoulun osoittaminen ja oppilaaksi ottamisen periaatteet 561/00.01.01/2015 Koulutuslautakunta

Lisätiedot

Yläkoululaisen opas LUKUVUOSI 2016 2017

Yläkoululaisen opas LUKUVUOSI 2016 2017 Yläkoululaisen opas LUKUVUOSI 2016 2017 Espoossa on 16 yläkoulua ja 13 yhtenäistä peruskoulua, joissa on sekä alakoulu että yläkoulu. Lisäksi Espoossa on 46 alakoulua, 3 erityiskoulua ja 2 yksityistä koulua.

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN RYHMÄKOKO- JA OPPILASVALINTAKRITEERIT NAANTA- LISSA

PERUSOPETUKSEN RYHMÄKOKO- JA OPPILASVALINTAKRITEERIT NAANTA- LISSA Naantalin kaupunki, perusopetus Sivu 1 / 5 PERUSOPETUKSEN RYHMÄKOKO- JA OPPILASVALINTAKRITEERIT NAANTA- LISSA Sisällys 1. Oppilaan lähikoulun määräytyminen ja ryhmäkokosuositus... 1 1.1. Oppilaaksi ottaminen

Lisätiedot

Kuopion kaupungin perusopetuksen saksan kielellä rikastetun opetuksen opetussuunnitelma

Kuopion kaupungin perusopetuksen saksan kielellä rikastetun opetuksen opetussuunnitelma Kuopion kaupungin perusopetuksen saksan kielellä rikastetun opetuksen opetussuunnitelma Sisällysluettelo 1. Hakeutuminen saksan kielellä rikastetun opetuksen 1. luokalle 2. Saksan kielellä rikastettu opetus

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/ (5) Opetuslautakunta OTJ/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/ (5) Opetuslautakunta OTJ/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/2017 1 (5) 31 Opetuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Mari Holopaisen ym. aloitteesta vieraan kielen oppimisen varhaistamisesta HEL 2016-012068 T 00

Lisätiedot

Tervetuloa koulutulokkaiden tilaisuuteen

Tervetuloa koulutulokkaiden tilaisuuteen Tervetuloa koulutulokkaiden tilaisuuteen Koulupolku alkaa Koulunkäynnin aloittaminen on iso asia lapsen ja koko perheen elämässä. Koulutulokkaat odottavat innolla, ehkä hieman jännittäen koulun alkamista

Lisätiedot

Orimattilan kaupungin opetuspalvelut

Orimattilan kaupungin opetuspalvelut Orimattilan kaupungin opetuspalvelut Opas kouluun ilmoittautumisesta Orimattilan sivistyspalvelukeskus 15.1.2016 Tervetuloa Orimattilan perusopetuksen oppilaaksi! Suomessa vakinaisesti asuvat lapset ovat

Lisätiedot

Koulutulokkaiden vanhempainaamu

Koulutulokkaiden vanhempainaamu Koulutulokkaiden vanhempainaamu Keskiviikko klo 8.30 10 TERVETULOA! Kilonpuisto - meidän koulumme Perustettu 2003 Yhtenäinen peruskoulu; esikoulu, alakoulu, yläkoulu 672 oppilasta 36 luokkaa (POR) 60 päätoimista

Lisätiedot

Inklusiivisen valmistavan opetuksen alueelliset koulutuspäivät

Inklusiivisen valmistavan opetuksen alueelliset koulutuspäivät Inklusiivisen valmistavan opetuksen alueelliset koulutuspäivät 20.-30.3.2017 Sisältö 1.Valmistavan opetuksen tavoite 2.Kenelle opetus on tarkoitettu 3.Opetuksen toteuttamisen eri tavat 4. Resurssit 5.

Lisätiedot

KOULUKULJETUSTEN JA MATKA-AVUSTUSTEN MYÖNTÄMISTÄ KOSKEVAT LINJAUKSET

KOULUKULJETUSTEN JA MATKA-AVUSTUSTEN MYÖNTÄMISTÄ KOSKEVAT LINJAUKSET Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta 18.3.2015 Voimaan 1.8.2015 Muutettu opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta 17.8.2017 Voimaan 1.9.2017 KOULUKULJETUSTEN JA MATKA-AVUSTUSTEN MYÖNTÄMISTÄ KOSKEVAT LINJAUKSET

Lisätiedot

TERVETULOA MEILAHDEN YLÄASTEEN KOULUN 9.-LUOKKIEN VANHEMPAINILTAAN!

TERVETULOA MEILAHDEN YLÄASTEEN KOULUN 9.-LUOKKIEN VANHEMPAINILTAAN! TERVETULOA MEILAHDEN YLÄASTEEN KOULUN 9.-LUOKKIEN VANHEMPAINILTAAN! YHTEISHAKU 2018 - yhteishaun aikataulu ja muutokset - hakuprosessi meidän koulussa - nettihaku: www.opintopolku.fi - opiskelupaikan varmistaminen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala Perusopetuksen palvelukokonaisuus

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala Perusopetuksen palvelukokonaisuus Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) 8 n toimivallan siirtäminen kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla HEL 2017-006468 T 00 01 00 Päätös päätti siirtää toimivaltaansa hallintosäännön 15 luvun 6 :n 1 kohdan

Lisätiedot

Sivistyslautakunnan tehtäväalueen toimintasäännön 3 :n mukaan oppilaaksioton perusteista päättää sivistyslautakunta.

Sivistyslautakunnan tehtäväalueen toimintasäännön 3 :n mukaan oppilaaksioton perusteista päättää sivistyslautakunta. Jyväskylän kaupunki/perusopetus Sivistyslautakunta 25.11.2015/81 Perusteet voimassa 1.1.2016 lukien Oppilaaksioton perusteet perusopetuksessa Sivistyslautakunnan tehtäväalueen toimintasäännön 3 :n mukaan

Lisätiedot

Oman äidinkielen opetuksen järjestäminen. Perusopetuksen vieraiden kielten opetuksen kehittämisen koordinaattoritapaaminen 29.10.

Oman äidinkielen opetuksen järjestäminen. Perusopetuksen vieraiden kielten opetuksen kehittämisen koordinaattoritapaaminen 29.10. Oman äidinkielen opetuksen järjestäminen Perusopetuksen vieraiden kielten opetuksen kehittämisen koordinaattoritapaaminen 29.10.2009 Maahanmuuttajien oman äidinkielen opetus Espoossa järjestetään perusopetusta

Lisätiedot

Puistolanraitin ala-asteen koulu PÖYTÄKIRJA 4/17 PL Helsingin kaupunki Johtokunta

Puistolanraitin ala-asteen koulu PÖYTÄKIRJA 4/17 PL Helsingin kaupunki Johtokunta Puistolanraitin ala-asteen koulu PÖYTÄKIRJA 4/17 PL 3513 00099 Helsingin kaupunki Johtokunta 7.12.2017 Puistolanraitin ala-asteen koulun johtokunnan kokous Aika Keskiviikko 7.12.2017 klo 18.00 Paikka Raitin

Lisätiedot

HYVINKÄÄN KAUPUNKI Sivistystoimi/ Hallinto Kankurinkatu 4-6 20.10.2015 05800 HYVINKÄÄ

HYVINKÄÄN KAUPUNKI Sivistystoimi/ Hallinto Kankurinkatu 4-6 20.10.2015 05800 HYVINKÄÄ Sivistystoimi/ Hallinto Kankurinkatu 4-6 20.10.2015 Alakoulujen rehtorit ENSIMMÄISEN VIERAAN KIELEN VALINTA JA MUSIIKKILUOKALLE PYRKIMINEN Tämän kirjeen liitteenä on 2. luokkalaisten vanhemmille jaettava

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 44

Espoon kaupunki Pöytäkirja 44 22.03.2017 Sivu 1 / 1 479/2017 12.01.00.00 44 Tähtiniityn ja Kuitinmäen koulujen yhdistäminen 1.8.2017 alkaen Valmistelijat / lisätiedot: Eeva-Kaisa Ikonen, puh. 043 825 4966 Jemina Sirviö, puh. 043 8265234

Lisätiedot

Asian valmistelu ja tiedustelut: opetuspäällikkö Piia Uotinen, puh

Asian valmistelu ja tiedustelut: opetuspäällikkö Piia Uotinen, puh Sivistys- ja Sivistys- ja Sivistys- ja 18 01.03.2016 39 26.04.2016 47 18.04.2017 Perusopetuksen opetussuunnitelma 2016 45/12.00.01/2016 Sivistys- ja 01.03.2016 18 Asian valmistelu ja tiedustelut: opetuspäällikkö

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 62. 62 Suomenkielisen opetustoimen viranhaltijoiden sekä peruskoulujen ja lukioiden johtokuntien päätökset

Espoon kaupunki Pöytäkirja 62. 62 Suomenkielisen opetustoimen viranhaltijoiden sekä peruskoulujen ja lukioiden johtokuntien päätökset 15.04.2015 Sivu 1 / 1 62 Suomenkielisen opetustoimen viranhaltijoiden sekä peruskoulujen ja lukioiden johtokuntien päätökset Päätösehdotus ei kuntalain 51 :n perusteella ota käsiteltäväkseen seuraavia

Lisätiedot

Kajaanin kaupunki Sivistyspalvelut

Kajaanin kaupunki Sivistyspalvelut Kajaanin kaupunki Sivistyspalvelut 14.2.2013 KAJAANIN KAUPUNGIN PERUSKOULUJEN OPPILAAKSI OTTAMISEN PERIAATTEET JA OPETUKSEN JÄRJESTÄMINEN 1.8.2013 ALKAEN Hyväksytty Kajaanin sivistyslautakunnan kokouksessa

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 76. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 76. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 29.02.2016 Sivu 1 / 1 5651/2015 12.01.00.00 Kaupunginhallitus 24 18.1.2016 Valtuusto 22 15.2.2016 76 Valtuustokysymys integroidussa valmistavassa opetuksessa olevien oppilaiden tuen eheästä

Lisätiedot

Jyväskylän perusopetuksen oppilaaksioton periaatteet ja menettelytavat hyväksytty Jyväskylän kaupungin sivistyslautakunnassa 11.12.

Jyväskylän perusopetuksen oppilaaksioton periaatteet ja menettelytavat hyväksytty Jyväskylän kaupungin sivistyslautakunnassa 11.12. Jyväskylän perusopetuksen oppilaaksioton periaatteet ja menettelytavat hyväksytty Jyväskylän kaupungin sivistyslautakunnassa 11.12.2012 Jyväskylän kaupunki ottaa järjestämäänsä perusopetukseen oppilaiksi

Lisätiedot

Hakutoimiston palvelut ja erilaiset hakuväylät v. 2018

Hakutoimiston palvelut ja erilaiset hakuväylät v. 2018 Hakutoimiston palvelut ja erilaiset hakuväylät v. 2018 Ajankohtaista Amiksesta 2017 Laura Linnavuori 13.10.2017 Salpauksen hakutoimisto Hakutoimisto tarjoaa tietoa Koulutuskeskus Salpauksen monipuolisesta

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Suomenkielisen opetustoimen viranhaltijoiden sekä peruskoulujen ja lukioiden johtokuntien päätökset

Espoon kaupunki Pöytäkirja Suomenkielisen opetustoimen viranhaltijoiden sekä peruskoulujen ja lukioiden johtokuntien päätökset 05.04.2016 Sivu 1 / 1 57 Suomenkielisen opetustoimen viranhaltijoiden sekä peruskoulujen ja lukioiden johtokuntien päätökset Päätösehdotus Suomenkielisen opetustoimen johtaja Kaisu Toivonen ei kuntalain

Lisätiedot

Kysymyksiä ja vastauksia lukuvuoden 2011 2012 alusta toteutettavasta koulupiiriuudistuksesta

Kysymyksiä ja vastauksia lukuvuoden 2011 2012 alusta toteutettavasta koulupiiriuudistuksesta Kysymyksiä ja vastauksia lukuvuoden 2011 2012 alusta toteutettavasta koulupiiriuudistuksesta MUUTOKSEN TAUSTA 1. Miksi uudistus tehdään? 2. Millä perusteella koulupaikka 3. Mitkä ovat lähikoulun osoittamisen

Lisätiedot

ESITE PERUSOPETUKSEEN VALMISTAVA OPETUS

ESITE PERUSOPETUKSEEN VALMISTAVA OPETUS ESITE PERUSOPETUKSEEN VALMISTAVA OPETUS Valmistava opetus - yleistä Oppilas, joka ei vielä osaa suomea tai tarvitsee tukea suomen kielen vahvistamisessa, aloittaa koulunkäyntinsä perusopetukseen valmistavassa

Lisätiedot

Yläkoulujen lukkarityöpaja

Yläkoulujen lukkarityöpaja Yläkoulujen lukkarityöpaja 14.11.2017 Uuden opsin mukainen arviointikulttuuri Arviointisykli sama kaikille oppilaille, syksyllä kirjallinen väliarviointi ja lukuvuosiarviointi (sama pohja molemmissa).

Lisätiedot

OHJE 1 (14) Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen Wilmassa

OHJE 1 (14) Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen Wilmassa OHJE 1 (14) Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen Wilmassa Wilman hakemukset ja muut lomakkeet EIVÄT NÄY mobiililaitteisiin asennettavissa Wilma-sovelluksissa. Huoltajan tulee siis käyttää

Lisätiedot

Yläkoulun painotettuun opetukseen hakeminen

Yläkoulun painotettuun opetukseen hakeminen Yläkoulun painotettuun opetukseen hakeminen Keravan kasvatus- ja opetustoimi, syksy 2017 Painotusluokat Koulu Painotus Vuosiluokat Keravanjoen koulu Kansainvälisyys Liikunta Luonnontiede-matematiikka Kurkelan

Lisätiedot

Hakijan opas englanninkieliseen liiketalouden perustutkintoon

Hakijan opas englanninkieliseen liiketalouden perustutkintoon Hakijan opas englanninkieliseen liiketalouden perustutkintoon 2017 Oulun seudun ammattiopisto OSAO Kaukovainion yksikkö, liiketalous Kotkantie 2 C, 90250 Oulu www.osao.fi Sisällys Pääsyvaatimukset... 2

Lisätiedot

Muonion kunta/sivistystoimi KOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISEN PERIAATTEET

Muonion kunta/sivistystoimi KOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISEN PERIAATTEET Muonion kunta/sivistystoimi KOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISEN PERIAATTEET Sivistyslautakunta 6.8.2012 Sisällys 1. JOHDANTO...3 2. PERUSOPETUS...3 2.1 OPETUKSEN JÄRJESTÄMINEN...3 2.2 OPPILAAT...3 2.3 OPPILASKULJETUKSET...4

Lisätiedot

Vuosaaren koulujen yhdistyminen

Vuosaaren koulujen yhdistyminen Vuosaaren koulujen yhdistyminen Kaupunginvaltuusto on päättänyt, että Vuosaaren alueella kahdeksan peruskoulua yhdistyvät neljäksi peruskouluksi 1.8.2017 alkaen seuraavasti: Heteniityn ala-asteen koulu

Lisätiedot

3. luokan kielivalinta

3. luokan kielivalinta 3. luokan kielivalinta A2-kieli Pia Bärlund, suunnittelija Sivistyksen toimiala - Perusopetus 014-266 4889 pia.barlund@jkl.fi 1.2.2016 Yleistietoa Jyväskylässä valittavissa A2-kieleksi saksa, ranska, venäjä

Lisätiedot

SOPIMUS ESI- JA PERUSOPETUKSEN YLEIS- JA ERITYISOPETUSPALVELUJEN MYYMISESTÄ

SOPIMUS ESI- JA PERUSOPETUKSEN YLEIS- JA ERITYISOPETUSPALVELUJEN MYYMISESTÄ 1 SOPIMUS ESI- JA PERUSOPETUKSEN YLEIS- JA ERITYISOPETUSPALVELUJEN MYYMISESTÄ 1 Sopijaosapuolet 1. Lappeenrannan kaupunki 2. X kunta 2 Sopimuksen tarkoitus Sopimuksen tarkoituksena on sopia esiopetuksen,

Lisätiedot

6.6 Perusopetuksessa käytettävät todistukset ja todistusmerkinnät

6.6 Perusopetuksessa käytettävät todistukset ja todistusmerkinnät 6.6 Perusopetuksessa käytettävät todistukset ja todistusmerkinnät Perusopetuksessa käytettävät todistukset ovat: 1. Lukuvuositodistus 2. Välitodistus 3. Erotodistus 4. Päättötodistus Opetuksen järjestäjä

Lisätiedot

Kielten opiskelu Oulussa

Kielten opiskelu Oulussa Kielten opiskelu Oulussa Kielten nimitykset Varhennettu leikinomainen ja toiminnallinen kielenopetus 1. tai 2. luokalla (koulukohtainen) A-kieli (A1) on peruskoulun ensimmäinen vieras kieli, joka alkaa

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 69

Espoon kaupunki Pöytäkirja 69 19.04.2017 Sivu 1 / 1 617/2017 12.01.00.00 69 Komeetan ja Päivänkehrän koulujen yhdistäminen 1.8.2017 alkaen Valmistelijat / lisätiedot: Eeva-Kaisa Ikonen, puh. 043 825 4966 Jemina Sirviö, puh. 043 8265234

Lisätiedot

Valinnaisaineet Järvenperän koulussa. Info huoltajille

Valinnaisaineet Järvenperän koulussa. Info huoltajille Valinnaisaineet Järvenperän koulussa Info huoltajille 17.1.2018 Tervetuloa Ohjelma 17.45- Mahdollisuus kahvitteluun 18.00-18.30 Luokat 7ABC: Info valintojen tekemisestä, auditoriossa Luokat 7DEF: Tutustumista

Lisätiedot

Lukuvuosi Luonnontiede- ja matematiikkaluokka

Lukuvuosi Luonnontiede- ja matematiikkaluokka Mertalan koulun LuMa-luokka Lukuvuosi 2017-2018 Luonnontiede- ja matematiikkaluokka LuMa-luokka tarjoaa ylöspäin eriyttävää opetusta matematiikassa, fysiikassa ja kemiassa vahvan pohjan perusopinnoissa

Lisätiedot

Esi- ja perusopetuksen oppilasvalinta

Esi- ja perusopetuksen oppilasvalinta Esi- ja perusopetuksen oppilasvalinta Tampere 10.2.2014 Jyväskylä 11.2.2014 Seinäjoki 12.2.2014 17.2.2014 1 Oikeus opetukseen POL 4.1 : Kunta on velvollinen järjestämään sen alueella asuville oppivelvollisuusikäisille

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/ (5) Opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto POL/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/ (5) Opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto POL/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/2014 1 (5) 51 Soveltuvuuskoepainotetun opetuksen toteuttamisen perusteet HEL 2014-004410 T 12 00 01 Päätös päätti seuraavista soveltuvuuskoepainotetun opetuksen toteuttamisen

Lisätiedot

2.-luokkalaisille ja 2.-luokkalaisten huoltajille A1-kielivalinta ja hakeminen painotettuun opetukseen 3. luokalle.

2.-luokkalaisille ja 2.-luokkalaisten huoltajille A1-kielivalinta ja hakeminen painotettuun opetukseen 3. luokalle. 2.-luokkalaisille ja 2.-luokkalaisten huoltajille A1-kielivalinta ja hakeminen painotettuun opetukseen 3. luokalle Sivistystoimiala Ensimmäisen vieraan kielen (A1) opiskelu aloitetaan 3. luokalla A1-kielivalinta

Lisätiedot

YLIOPPILASKIRJOITUKSET. Info

YLIOPPILASKIRJOITUKSET. Info YLIOPPILASKIRJOITUKSET Info 14.11.2017 RAKENNE Tutkintoon kuuluu neljä koetta. Äidinkielen koe pakollinen kaikille Lisäksi kolme seuraavista neljästä: * Toinen kotimainen kieli * Matematiikka * Yksi vieras

Lisätiedot

A2-kielen valinnoista ja opetuksesta

A2-kielen valinnoista ja opetuksesta A2-kielen valinnoista ja opetuksesta Kielten nimitykset perusasteella ja lukiossa A-kieli (A1) on peruskoulun ensimmäinen vieras kieli, joka alkaa 2. luokalla. Oulun kaupungissa kaikki oppilaat opiskelevat

Lisätiedot

Tietoa 7. luokalle siirtymisestä oppilaalle ja huoltajille. Lukuvuosi luokkalaisen opas

Tietoa 7. luokalle siirtymisestä oppilaalle ja huoltajille. Lukuvuosi luokkalaisen opas 6. Tietoa 7. luokalle siirtymisestä oppilaalle ja huoltajille. Lukuvuosi 2018 2019 - luokkalaisen opas Tervetuloa Sisällys 4 5 Tärkeät päivämäärät, lomakkeet ja lisätietoa 6 7 Miten 7. luokalle siirrytään?

Lisätiedot

TERVETULOA POROLAHDEN 9.-LUOKKIEN VANHEMPAINILTAAN!

TERVETULOA POROLAHDEN 9.-LUOKKIEN VANHEMPAINILTAAN! TERVETULOA POROLAHDEN 9.-LUOKKIEN VANHEMPAINILTAAN! YHTEISHAKU 2018 - yhteishaun aikataulu ja muutokset - hakuprosessi meidän koulussa - nettihaku: www.opintopolku.fi - opiskelupaikan varmistaminen Opinto-ohjaajat

Lisätiedot

Koululaisten iltapäivätoiminta

Koululaisten iltapäivätoiminta Koululaisten iltapäivätoiminta Lukuvuosi 2015 2016 Huolenpitoa ja kavereita Turvallinen iltapäivä koulupäivän jälkeen Helsingissä järjestetään 1. 2.-luokkalaisille ja erityisen tuen oppilaille iltapäivätoimintaa

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 44

Espoon kaupunki Pöytäkirja 44 09.04.2014 Sivu 1 / 1 1598/12.01.02/2014 44 Lukuvuoden 2014-2015 oppilaspaikoista päättäminen vuosiluokilla 1-6 Valmistelijat / lisätiedot: Tero Latvala, puh. 043 826 5256 Astrid Kauber, puh. 046 877 3297

Lisätiedot

Oppilaaksioton periaatteet perusopetuksessa 22.10.2014. Hyväksytty sivistyslautakunnassa 22.10.2014

Oppilaaksioton periaatteet perusopetuksessa 22.10.2014. Hyväksytty sivistyslautakunnassa 22.10.2014 Oppilaaksioton periaatteet perusopetuksessa 22.10.2014 Hyväksytty sivistyslautakunnassa 22.10.2014 Sivistyslautakunnan tehtäväalueen toimintasäännön 3 :n mukaan oppilaaksioton perusteista päättää sivistyslautakunta.

Lisätiedot

KANSAINVÄLISTEN PERHEIDEN KOULUTUSPALVELUT PERUSOPETUKSESSA PÄÄKAUPUNKISEUDULLA 2006

KANSAINVÄLISTEN PERHEIDEN KOULUTUSPALVELUT PERUSOPETUKSESSA PÄÄKAUPUNKISEUDULLA 2006 KANSAINVÄLISTEN PERHEIDEN KOULUTUSPALVELUT PERUSOPETUKSESSA PÄÄKAUPUNKISEUDULLA 2006 OSA 2: LIITTEET 1-15 1(157) SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 2 Liite 1: VIERASKIELINEN OPETUS, OPPILAAKSIOTON PERUSTEET

Lisätiedot