Prosessiteollisuuden perustutkinto, prosessinhoitaja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Prosessiteollisuuden perustutkinto, prosessinhoitaja"

Transkriptio

1 Ammatillisen perustutkinnon opetussuunnitelma Prosessiteollisuuden perustutkinto, prosessinhoitaja 2015 Kemiantekniikan osaamisala Hyväksytty

2 SISÄLTÖ JOHDANTO... 4 Prosessiteollisuuden perustutkinnon, prosessinhoitaja, toteutus ammatillisena peruskoulutuksena Savon ammatti- ja aikuisopistossa Ammatilliset tutkinnon osat Pakolliset tutkinnon osat Käynnissäpito Tuotantoprosessit ja prosessinohjaus Kemiantekniikan osaamisalan, prosessinhoitaja, pakollinen tutkinnon osa Yksikköprosessien hallinta Valinnaiset tutkinnon osat Bioenergian tuotanto Energiantuotanto Tehdaskohtaisen tuotantoprosessin hallinta Tuoteosaaminen ja pakkausautomaation hallinta Vesien käsittely Paperi- ja kartonkiteollisuuden tuotantoprosessien hallinta Yritystoiminnan suunnittelu Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen Yrityksessä toimiminen Huippuosaajana toimiminen Yhteiset tutkinnon osat Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen Äidinkieli Äidinkieli, suomi, pakollinen Äidinkieli, suomi, valinnainen Äidinkieli, suomi toisena kielenä, pakollinen Äidinkieli, suomi toisena kielenä, valinnainen Toinen kotimainen kieli, ruotsi Ruotsi, pakollinen Vieraat kielet Vieras kieli, Englanti Englanti, pakollinen Englanti, valinnainen... 52

3 Venäjä, valinnainen Saksa, valinnainen Ranska, valinnainen Espanja, valinnainen Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen Matematiikka Matematiikka, pakollinen Matematiikka, valinnainen Fysiikka ja kemia Fysiikka ja kemia, pakollinen Fysiikka ja kemia, valinnainen Tieto- ja viestintätekniikka sekä sen hyödyntäminen Tieto- ja viestintätekniikka sekä sen hyödyntäminen, pakollinen Tieto- ja viestintätekniikka sekä sen hyödyntäminen, valinnainen Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen Yhteiskuntataidot Yhteiskuntataidot, pakollinen Yhteiskuntataidot, valinnainen Työelämätaidot Työelämätaidot, pakollinen Työelämätaidot, valinnainen Yrittäjyys ja yritystoiminta Yrittäjyys ja yritystoiminta, pakollinen Yrittäjyys ja yritystoiminta, valinnainen Työkyvyn ylläpitäminen, liikunta ja terveystieto Työkyvyn ylläpitäminen, liikunta ja terveystieto, pakollinen Työkyvyn ylläpitäminen, liikunta ja terveystieto, valinnainen Sosiaalinen ja kulttuurinen osaaminen Kulttuurien tuntemus, valinnainen Taide ja kulttuuri, valinnainen Etiikka, valinnainen Ympäristöosaaminen, valinnainen Osa-alueita kohdista , valinnainen Vapaasti valittavat tutkinnon osat Työkokemuksen kautta hankittuun osaamiseen perustuvia yksilöllisiä tutkinnon osia Ammattitaitoa syventäviä ja laajentavia opintoja työssäoppien... 89

4 4 JOHDANTO Savon ammatti- ja aikuisopiston ammatillisten perustutkintojen tutkintokohtainen opetussuunnitelma on osa koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelmaa. Koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman yhteisessä osassa on linjattu opetuksen toteuttamiseen liittyviä asioita. Uusi opetussuunnitelma tulee voimaan alkavassa koulutuksessa. Ammatillisen perustutkinnon tutkinnon osien tavoitteet ovat samat riippumatta siitä, suorittaako opiskelija tutkinnon ammatillisena peruskoulutuksena (opetussuunnitelmaperusteisena) tai näyttötutkintona. Tarvittaessa näyttötutkinnon suorittaja hankkii puuttuvan osaamisen osallistumalla tutkintoon valmistavaan koulutukseen. OPH:n tutkinnon perusteet: Prosessiteollisuuden perustutkinto, prosessinhoitaja Ammatillisen perustutkinnon suorittaminen ammatillisena peruskoulutuksena Ammatillisen perustutkinnon laajuus ammatillisessa peruskoulutuksessa on 180 osaamispistettä (osp). Ammatillinen perustutkinto muodostuu ammatillisista tutkinnon osista 135 (osp), yhteisistä tutkinnon osista 35 (osp) ja vapaasti valittavista tutkinnon osista 10 (osp). Ammatilliseen perustutkintoon sisältyy työssäoppimista vähintään 30 osaamispistettä. Opiskelijan henkilökohtaisessa opiskelusuunnitelmassa (HOPS) aikaisemmin hankittu osaaminen tunnistetaan ja tunnustetaan osaksi tutkintoa. Ammatillisen peruskoulutuksen tutkintokohtainen opetussuunnitelma sisältää kuvan tutkinnon rakenteesta; ammatilliset tutkinnon osat, yhteiset tutkinnon osat sekä vapaasti valittavat tutkinnon osat. Ammatilliset tutkinnon osat sisältävät ammattitaitovaatimukset, teemat, oppimisen ja osaamisen arvioinnin. Ammatillisten tutkinnon osien ammattiosaamisen näyttöjen toteutus- ja arviointisuunnitelmat on hyväksynyt ammattiosaamisen toimielin. Yhteiset tutkinnon osat sisältävät osaamistavoitteet, keskeisen sisällön, osaamisen hankkimisen ja osaamisen arvioinnin. Ammatillisten ja yhteisten tutkinnonosien opintojen integrointi on kirjattu tutkinnon osiin. Oppilaitoksen tarjoamat valinnaiset tutkinnon osat on esitetty kuvassa Prosessiteollisuuden perustutkinnon, prosessinhoitaja, toteutus ammatillisena peruskoulutuksena Savon ammatti- ja aikuisopistossa. Savon ammatti- ja aikuisopistossa opiskelijalla on mahdollisuus suorittaa Ammattiosaajan työkykypassi, joka sisältyy ammatillisiin ja yhteisiin tutkinnon osiin. Tavoitteena on lisätä opiskelijoiden tietoja, taitoja ja motivaatiota huolehtia omasta terveydestään ja hyvinvoinnistaan opiskelun aikana ja sen jälkeen. Osa Työkykypassista suoritetaan vapaa-ajan toimintana. Opiskelijalla on mahdollisuus suorittaa koulutuksen aikana seuraavia opintopolkuja omien tavoitteidensa mukaisesti: kansainvälisyyspolku, yrittäjyyspolku, jatko-opintopolku, huippuosaamisen polku ja urheilupolku.

5 5 Ammatillisen perustutkinnon suorittaminen näyttötutkintona Näyttötutkintona suoritettavan perustutkinnon valmistavan koulutuksen ammattitaitovaatimukset ovat samat kuin ammatillisen peruskoulutuksen. Osaamispisteytystä ei kuitenkaan käytetä näyttötutkintona suoritettavan perustutkinnon yhteydessä. Tutkintokohtaisissa näyttötutkintoon valmistavan koulutuksen suunnitelmissa ja näyttötutkintojen järjestämissuunnitelmissa kuvataan näyttötutkintoon ja siihen valmistavaan koulutukseen hakeutumisen, tutkinnon suorittamisen ja tarvittavan ammattitaidon hankkimisen henkilökohtaistamisen toteutus. Valmistavan koulutuksen suunnitelmaa ja näyttötutkintojen järjestämissuunnitelmaa ohjaavat valtakunnalliset tutkintojen perusteet. Kuhunkin tutkintoon laadittava valmistavan koulutuksen suunnitelma sisältää tarvittavan ammattitaidon sisällöt ja toteutustavat. Valmistavien koulutusten aloituksista, hakuajoista, pääsyvaatimuksista ja hakumenettelyistä sekä tutkinnon suorittamismahdollisuuksista informoidaan ajantasaisesti oppilaitoksen nettisivuilla ja esitteissä. Näyttötutkintona suoritettavaa ammatillista perustutkintoa ohjeistetaan ammatillista aikuiskoulutusta koskevan lainsäädännön perusteella Savon ammatti- ja aikuisopiston asiakirjoissa Opetussuunnitelman yhteinen osa ja Näyttötutkintotoiminnan suunnitelma.

6 6 Prosessiteollisuuden perustutkinto, prosessinhoitaja 180 osp Käynnissäpito, 30 osp Tuotantoprosessit ja prosessin ohjaus, 45 osp Pakolliset tutkinnon osat, 75 osp Kemiantekniikan osaamisala, prosessinhoitaja Yksikköprosessien hallinta, 30 osp Pakollinen tutkinnon osa Yhteiset tutkinnon osat 35 osp Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, 11 osp Matemaattisluonnontieteellinen osaaminen, 9 osp Valinnaiset tutkinnon osat 30 osp Bioenergian tuotanto, 15 osp Yritystoiminnan suunnittelu, 15 osp Energian tuotanto, 15 osp Tutkinnon osa ammatillisesta perustut- Tehdaskohtaisen tuotantoprosessin kinnosta, osp hallinta, 15 osp Tutkinnon osa ammatti- tai erikois- Tuoteosaaminen ja pakkausautomaation ammattitutkinnosta, 15 osp hallinta, 15 osp Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen, Vesien käsittely, 15 osp 5 osp Paperi- ja kartonkiteollisuuden tuotanto- Yrityksessä toimiminen, 15 osp prosessien hallinta, 15 osp Huippuosaajana toimiminen, 15 osp Paikallisesti tarjottava tutkinnon osa, 5 15 osp Tutkinnon osa vapaasti valittavista tutkinnon osista, 5 15 osp Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen, 8 osp Sosiaalinen ja kulttuurinen osaaminen, 7 osp Kuvio 1. Prosessiteollisuuden perustutkinnon, prosessinhoitaja, toteutus ammatillisena peruskoulutuksena Savon ammatti- ja aikuisopistossa

7 7 2 Ammatilliset tutkinnon osat, 135 osp 2.1 Pakolliset tutkinnon osat, 75 osp Käynnissäpito, 30 osp AMMATTITAITOVAATIMUKSET Opiskelija osaa: noudattaa työturvallisuusohjeita ja turvallisia työtapoja varmistaa prosessin häiriötöntä toimintaa huolehtia työalueen siisteydestä ja prosessilaitteiden puhtaudesta suorittaa kunnonvalvontaa erilaisin menetelmin hoitaa voiteluhuoltoon liittyviä tehtäviä huoltaa prosessi- ja automaatiokenttälaitteita erottaa laitteita prosessista häiriön tai huollon ajaksi käyttää nostimia ja nostoapuvälineitä noudattaa työssään toimintajärjestelmän ohjeita ja määräyksiä tulitöiden turvallisuuden edellyttämät taidot lukea ja tulkita prosessiteollisuudessa käytettäviä teknisiä dokumentteja hyödyntää työssä tarvittavia raportteja ja tietojärjestelmiä työskennellä aiheuttamatta vaaraa ihmisille ja ympäristölle antaa ensiapua toimia yhteistyössä käynnissäpitoon liittyvissä tehtävissä toisten työntekijöiden kanssa lajitella ja hävittää työssään syntyvää jätettä. TEEMAT Kunnossapito kunnossapidon toiminnot ja niiden merkitys teollisuudessa kunnossapidon termit ja käsitteet kunnossapidon tunnusluvut ja kustannusten laskentaperusteet kunnossapitostrategiat ja organisaatiorakenteet koneiden ja kone-elimien kunnossapitotyöt asennustekniikka voiteluhuolto kunnonvalvonta vikaantumismekanismit ja niiden kehittymistavat prosessilaitteiden vikadiagnostiikka kunnossapidon tietojärjestelmät kunnossapidon dokumentit laitteiden kunnossapito-ohjelmat EHQS kunnossapidossa

8 8 Pneumatiikka ja hydrauliikka ammattisanasto standardit ja dokumentit laitteiden ja komponenttien rakenteet ja mitoitukset paineilmajärjestelmä paineilman laatuvaatimukset hydrauliikan perusteet hydraulikomponentit turvallisuusriskien tunnistaminen ja hallinta Materiaalitekniikka materiaaliryhmien ominaisuudet ja niihin liittyvät standardit materiaalien tunnistaminen ja materiaalivalinta terästen lämpö- ja pintakäsittelytekniikat korroosion ja eroosion syntyyn vaikuttavat tekijät ja estomenetelmät materiaalihankinnat ja kustannustietous materiaalien varastointi materiaalien elinkaari, kierrätys ja kestävä kehitys Ongelmanratkaisu ja päätöksenteko ajankäytön ja resurssien suunnittelu oman työn arviointi palautteen vastaanotto ja käsittely työhön liittyvien ongelmatilanteiden kohtaaminen ongelmanratkaisutekniikat oman työn kehittäminen päätöksenteon vaiheet syy-seurauskuvioiden hyödyntäminen elinikäisen oppimisen periaatteet ja mahdollisuudet Turvallisuus prosessiteollisuudessa työturvallisuuskortti tulityökortti EA1 elintarvikehygieniaosaaminen työturvallisuuslaki ja asetukset työsuojelu turvallisuus säiliötöissä kemikaaliturvallisuus telinetyöt ja nostot vaaran tunnistaminen ja riskin arviointi työtapaturmat yritysten turvallisuusjärjestelmät perehdyttäminen prosessiteollisuudessa dokumentointi ergonomia Valmistustekniikka hitsaus- ja levytyöt, työstömenetelmät

9 9 konepajan koneet ja laitteet Tekninen dokumentointi ja raportointi tekniset dokumentit piirrosmerkit tekninen piirtäminen ja mitoitus laitetunnusjärjestelmät linjaaminen raportointi Laatuosaaminen ISO standardisarja laadunhallintakeinot ja laatumittarit laatuauditointi teollisuudessa laatuasiakirjat laatutyökalut laatukulttuurit toiminnan ja tuotteen laatu oman työn laatu ja toimintaohjeet hyvät tuotantotavat (GMP) Ympäristöasioiden hallinta ISO standardisarja ympäristöhallinto ympäristölainsäädäntö ympäristöasioiden lupamenettelyt kestävän kehityksen strategia ja indikaattorit energia- ja materiaalitehokkuus ympäristömerkit EMAS BAT YVA ympäristöalan tiedonhallinta OPPIMINEN Oppilaitosympäristössä tapahtuva oppiminen Opiskelu tapahtuu opetussisältöön kulloinkin sopivalla opetusmenetelmällä ja siihen soveltuvassa opetusympäristössä, kuten oppilaitoksen työsalissa ja luokkatiloissa. Toteutukseen voi kuulua myös itseopiskelua, tutustumiskäyntejä työpaikoille, messuihin, tapahtumiin ja ammattitaitokilpailuihin osallistumista, verkko-opiskelua, sosiaalisen median oppimisympäristöjen käyttöä. Työpaikalla tapahtuva oppiminen työssäoppiminen

10 10 OSAAMISEN ARVIOINTI AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Ammattiosaamisen näytön toteutus ja näyttöympäristö Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä, johon sisältyvät teollisuusprosessien kunnossapitotehtävät, työalueen siistiminen ja prosessilaitteiden puhdistaminen, teknisten dokumenttien lukeminen ja tulkinta, toimintajärjestelmä, kunnonvalvontatehtävät, tietojärjestelmien ja raporttien käyttö, materiaalien tunnistaminen ja valinta, valmistustekniset työt, tulityökortti, työturvallisuuskortti, ergonomia. Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa toimimalla prosessiteollisuuden alan yrityksessä tai mahdollisimman hyvin prosessiteollisuuden oloja ja laitteita vastaavissa paikoissa. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon perusteissa määrättyjä ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kriteereitä. Ammattiosaamisen näytön arviointi Ammattiosaamisen näytön arvioinnin suorittavat opiskelija, opettaja ja työelämän edustaja. Ammattiosaamisen näytön arvioinnista ja arvosanasta päättävät opettaja / opettajat ja työelämän edustaja / edustajat yhdessä tai erikseen. Savon koulutuskuntayhtymässä lähtökohtana on se, että ammattiosaamisen näytön arvioinnista ja arvosanasta päättävät opettaja / opettajat ja työelämän edustaja / edustajat yhdessä. Arvioinnin kohteet Työprosessin hallinta: toiminta käynnissäpitoon liittyvissä työtehtävissä työkokonaisuuden hallinta ja vastuullinen työskentely oman työsuorituksen arviointi Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta: työalueen siistiminen ja prosessilaitteiden puhdistaminen kunnonvalvonta prosessilaitteiden huolto laitteiden erottaminen prosessista automaation kenttälaitteiden huolto taakan nosto ja siirto toimintajärjestelmän noudattaminen teknisten dokumenttien lukeminen ja tulkinta kemikaalien käsittely ja jätteiden hävittäminen kestävän kehityksen mukainen toiminta Työn perustana olevan tiedon hallinta: luonnontieteiden soveltaminen prosessiautomaation ja automaation kenttälaitteiden hallinta tietojärjestelmien ja raporttien käyttö prosessilaitteiden huoltoon liittyvien hydrauliikan ja pneumatiikan hallinta sähkölaitteiden toimivuuden varmistaminen

11 11 Elinikäisen oppimisen avaintaidot: oppiminen ja ongelmanratkaisutaidot vuorovaikutus ja yhteistyö ammattietiikka terveys, turvallisuus ja toimintakyky Muu osaamisen arviointi Mikäli työpaikalla tapahtuvassa ammattiosaamisen näytössä voidaan näyttää kaikki osaaminen, ei muuta osaamisen arviointia tarvita. Jos em. ei toteudu ja tarvitaan muuta osaamisen arviointia, on se perusteltava ja kirjattava mihin arvioinnin kohteeseen se kuuluu. Arviointi T1 K3.

12 Tuotantoprosessit ja prosessinohjaus, 45 osp AMMATTITAITOVAATIMUKSET Opiskelija osaa: noudattaa työturvallisuusohjeita eritellä prosessin ohjauksia ja arvoja lukea ja tulkita prosessi- ja instrumenttikaavioita käyttää prosessinohjauksen automaatiojärjestelmää, kun ohjaa ja valvoo prosessia valvoa, ohjata ja säätää työalueen prosesseja säätää ja käyttää eri energiamuotoja ja käyttöhyödykkeitä noudattaa työssään toimintajärjestelmän ohjeita ja määräyksiä seurata prosessilaitteiden toimintaa seurata kenttälaitteiden toimintaa hyödyntää työssä tarvittavia raportteja ja tietojärjestelmiä käyttää prosessiteollisuuden sähkölaitteita selvittää tärkeimpiä prosessiteollisuuden tuotteita ja niiden tuotantoprosessien päävaiheita selvittää prosessiteollisuuden merkityksen kansantaloudelle työskennellä ja toimia prosessiteollisuudessa työyhteisön jäsenenä työskennellä aiheuttamatta vaaraa ihmisille ja ympäristölle lajitella ja hävittää työssään syntyvää jätettä hoitaa työhön liittyviä asioita jollakin vieraalla kielellä TEEMAT Tuotantoprosessien perusteet yksikköprosessien toiminnan perustana olevat keskeiset fysiikan ja kemian perustiedot kemialliset, mekaaniset, termiset, aineensiirto ja ympäristötekniset yksikköprosessit yksikköprosessien erikoispiirteet Kokonaisprosessien perusteet paikalliset kokonaisprosessit kemianteollisuuden kokonaisprosessit kaivostoiminta tuotekohtaiset valmistusprosessit kokonaisprosessien taloudelliset näkökulmat raaka-aineisiin sekä tuotteisiin liittyvät vaaratekijät ja suojautuminen. tutkimus- ja tuotekehitystoiminta sekä koeajotoiminta

13 13 Orientoituminen opintoihin ja minä oppijana perehdyttäminen oppilaitokseen ja oppimisympäristöihin sovitut käytänteet koulutusalalla OPS ja henkilökohtaiset opiskelusuunnitelmat turvallisuus ja pelastussuunnitelma laboratorio- ja työsalityöskentely ammattietiikka opiskelutekniikat Sähkötekniikka sekä sähkökoneet ja -laitteet perussähköoppi sähkökoneiden ja -laitteiden rakenne ja toiminta sähköverkot ja sähkönjakelu sähköturvallisuus Kuljetus- ja pakkaustekniikka koneet ja laitteet siilot ja säiliöt fluidisointi ja pneumaattinen kuljetus pakkaaminen ja varastointi Virtaustekniikka nesteiden ja kaasujen virtausteoria venttiilit, putkistot ja putkiston osat pumput puhaltimet ja kanavat Suomen prosessiteollisuus ja tuotteet yritykset ja niiden tuotteet merkitys kansantaloudelle Säätö- ja ohjaustekniikka säätöpiiriajattelu säätöpiirikaaviot säätömuodot ja tavat säätöön ja ohjaukseen osallistuvat komponentit ja laitteet Prosessimittaukset perussuureiden mittausmenetelmät ja kenttälaiteratkaisut erikoismittaukset Prosessiteollisuuden kemia perustiedot yleisestä ja epäorgaanisesta kemiasta alkuaineiden jaksollisen järjestelmän rakenne ja alkuaineiden ominaisuuksien riippuvuus

14 14 yhdisteet, kaavat, reaktioyhtälöt ja niihin liittyvä laskenta hapot ja emäkset, niiden ominaisuudet ja reaktiot Työnhakuvalmennus yritysten järjestämät esittely- ja rekrytointitilaisuudet hakemusasiakirjat, laadinta ja lähettäminen nettihakemusten teko haastatteluun valmistautuminen yrityskohtaiset osaamisvaatimukset työsopimukset, TES, lait ja asetukset OPPIMINEN Oppilaitosympäristössä tapahtuva oppiminen Opiskelu tapahtuu opetussisältöön kulloinkin sopivalla opetusmenetelmällä ja siihen soveltuvassa opetusympäristössä, kuten oppilaitoksen työsalissa ja luokkatiloissa. Toteutukseen voi kuulua myös itseopiskelua, tutustumiskäyntejä työpaikoille, messuihin, tapahtumiin ja ammattitaitokilpailuihin osallistumista, verkko-opiskelua, sosiaalisen median oppimisympäristöjen käyttöä. Työpaikalla tapahtuva oppiminen työssäoppiminen OSAAMISEN ARVIOINTI AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Ammattiosaamisen näytön toteutus ja näyttöympäristö Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä, johon sisältyvät tuotantoprosessin ohjaus-, valvonta- ja säätötehtävät, näytteenotot, kaaviot, kokonaisprosessit, käyttöhyödykkeiden käyttö, sähkölaitteiden käyttö, fysikaalisten riippuvuuksien soveltaminen, dokumenttien lukeminen ja tulkinta. Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa toimimalla prosessiteollisuuden alan yrityksessä tai mahdollisimman hyvin prosessiteollisuuden oloja ja laitteita vastaavissa paikoissa. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon perusteissa määrättyjä ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kriteereitä. Ammattiosaamisen näytön arviointi Ammattiosaamisen näytön arvioinnin suorittavat opiskelija, opettaja ja työelämän edustaja. Ammattiosaamisen näytön arvioinnista ja arvosanasta päättävät opettaja / opettajat ja työelämän edustaja / edustajat yhdessä tai erikseen. Savon koulutuskuntayhtymässä lähtökohtana on se, että ammattiosaamisen näytön arvioinnista ja arvosanasta päättävät opettaja / opettajat ja työelämän edustaja / edustajat yhdessä.

15 15 Arvioinnin kohteet Työprosessin hallinta: prosessin ohjaus ja säätö oman työsuorituksen arviointi työkokonaisuus ja työn vastuullinen työskentely Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta: automaatiojärjestelmän käyttö prosessin valvonta ja ohjaus toimintajärjestelmän noudattaminen prosessi- ja Pl-kaavioiden lukeminen ja tulkinta kestävän kehityksen mukainen toiminta Työn perustana olevan tiedon hallinta: tietojärjestelmien ja raporttien käyttäminen prosessilaitteiden toiminnan hallinta työpaikalla toimiminen automaatio-ohjausten hallinta prosessiteollisuuden käyttöhyödykkeiden käyttäminen sähkölaitteiden käyttäminen fysikaalisten riippuvuuksien soveltaminen Elinikäisen oppimisen avaintaidot: oppiminen ja ongelmanratkaisutaidot vuorovaikutus ja yhteistyö ammattietiikka terveys, turvallisuus ja toimintakyky Muu osaamisen arviointi Mikäli työpaikalla tapahtuvassa ammattiosaamisen näytössä voidaan näyttää kaikki osaaminen, ei muuta osaamisen arviointia tarvita. Jos em. ei toteudu ja tarvitaan muuta osaamisen arviointia, on se perusteltava ja kirjattava mihin arvioinnin kohteeseen se kuuluu. Arviointi T1 K3.

16 Kemiantekniikan osaamisalan, prosessinhoitaja, pakollinen tutkinnon osa, 30 osp Yksikköprosessien hallinta, 30 osp AMMATTITAITOVAATIMUKSET Opiskelija osaa noudattaa työturvallisuusohjeita käyttää kemiallisia yksikköprosesseja (esim. hapetus, pelkistys, neutralointi, jne.) käyttää mekaanisia yksikköprosesseja (esim. jauhatus, seulonta, selkeytys, suodatus, jne.) käyttää termisiä yksikköprosesseja (esim. lämmönsiirto, haihdutus, kiteytys, kuivaus, jne.) käyttää aineensiirron yksikköprosesseja (esim. tislaus, uutto, ioninvaihto, jne.) käyttää ympäristöteknisiä yksikköprosesseja työskennellä ja toimia prosessiteollisuudessa työyhteisön jäsenenä työskennellä aiheuttamatta vaaraa ihmisille ja ympäristölle lajitella ja hävittää työssään syntyvää jätettä TEEMAT Ammattikemia orgaanisten yhdisteiden rakenteet ja ominaisuudet rakennekaavojen kuvaus, yhdisteiden nimeäminen, reaktiotyyppien lukeminen tuotteen valmistusprosessin kemialliset prosessit raaka-aineista valmiiksi tuotteiksi raaka-aineiden kemialliset ominaisuudet ja reaktiomekanismit fysikaalisen kemian mittaukset ja teoria nesteiden ja kaasujen ominaisuudet, pinta-ilmiöt, sähkökemia ja seosten ominaisuudet Energiatekniikka voimalaitosprosessit höyrykattilat voimalaitosten apujärjestelmät turbiinit energian tuotantomuodot energiatalous Ammattia syventävät opinnot lääketeollisuuden tuotantoprosessit elintarvike- ja juomateollisuuden tuotantoprosessit puunjalostusteollisuuden tuotantoprosessit kaivostuotanto öljynjalostus ja petrokemian teollisuus prosessiteollisuuden muut tuotantoprosessit

17 17 Teollisuusalojen kokonaisprosessit yksikköprosessien yhdistäminen prosessiteollisuuden tuotantoketjut Ympäristönsuojelutekniikka ilman, maaperän ja vesien suojelutekniikat lait ja asetukset päästöt, seuranta ja raportointi ilmastomuutos kemikaalien ympäristöriskit ympäristövahingot, ehkäisy ja toimintamallit Automaatiojärjestelmät ja käytönvalvonta automaatiojärjestelmän rakenne kenttälaitteet kenttäväylät automaatiojärjestelmäratkaisut turva-automaatio valvomot valvomotyöskentely, vastuut ja velvoitteet käyttötoimenpiteet ja tilanteet simulointi Jätehuoltotekniikka jätelaki jätteiden lajittelu ja kierrätys jätteiden käsittelyprosessit vaaralliset jätteet jätteiden loppusijoitus jätteet energiaksi Vesihuolto- ja jätevesitekniikka veden kiertokulku veden kulutus puhtaan veden tuotantoprosessit veden laatuvaatimukset veden jakelu jäteveden käsittelyprosessit työskentely vesi- ja jätevesilaitoksella vesityökortti

18 18 Näytteenotto ja analysointi näytteenottotekniikat nesteestä, kaasusta ja kiinteästä aineesta analyysilaitteet hyvät laboratoriotyöskentelytavat (GLP) työturvallisuus näytteenotossa näytteenoton ja käsittelyn dokumentointi Yksikköprosessit Kemialliset, mekaaniset, termiset, aineensiirto ja ympäristötekniset yksikköprosessit syventävinä prosessilaboratoriotöinä Yksikköprosessien kemialliset ja fysikaaliset lainalaisuudet sekä ympäristövaikutukset ja turvallisuusriskit Yksikköprosessien laadulliset ja taloudelliset näkökulmat OPPIMINEN Oppilaitosympäristössä tapahtuva oppiminen Opiskelu tapahtuu opetussisältöön kulloinkin sopivalla opetusmenetelmällä ja siihen soveltuvassa opetusympäristössä, kuten oppilaitoksen työsalissa ja luokkatiloissa. Toteutukseen voi kuulua myös itseopiskelua, tutustumiskäyntejä työpaikoille, messuihin, tapahtumiin ja ammattitaitokilpailuihin osallistumista, verkko-opiskelua, sosiaalisen median oppimisympäristöjen käyttöä. Työpaikalla tapahtuva oppiminen työssäoppiminen OSAAMISEN ARVIOINTI AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Ammattiosaamisen näytön toteutus ja näyttöympäristö Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä, johon sisältyvät yksittäisen prosessin tai kokonaisprosessin tehtävät (esim. neutralointi, seulonta, suodatus, uutto), prosessitekniikan työt. Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa toimimalla prosessiteollisuuden alan yrityksessä tai mahdollisimman hyvin prosessiteollisuuden oloja ja laitteita vastaavissa paikoissa. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon perusteissa määrättyjä ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kriteereitä. Ammattiosaamisen näytön arviointi Ammattiosaamisen näytön arvioinnin suorittavat opiskelija, opettaja ja työelämän edustaja. Ammattiosaamisen näytön arvioinnista ja arvosanasta päättävät opettaja / opettajat ja työelämän edustaja / edustajat yhdessä tai erikseen. Savon koulutuskuntayhtymässä lähtökohtana on se, että ammattiosaamisen näytön arvioinnista ja arvosanasta päättävät opettaja / opettajat ja työelämän edustaja / edustajat yhdessä.

19 19 Arvioinnin kohteet Työprosessin hallinta: työkokonaisuuden hallinta ja vastuullinen työskentely oman työsuorituksen arviointi Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta: työalueen siistiminen ja prosessilaitteiden puhdistaminen toimintajärjestelmän noudattaminen yksikköprosessin ohjaus yksikköprosessin laitteiston hallinta kemikaalien käsittely, jätteiden hävittäminen ja taloudellinen työskentely Työn perustana olevan tiedon hallinta: yksikköprosessien kemiallisten ja fysikaalisten lainalaisuuksien huomioon ottaminen yksikköprosessien ympäristövaikutusten huomioon ottaminen Elinikäisen oppimisen avaintaidot: oppiminen ja ongelmanratkaisutaidot vuorovaikutus ja yhteistyö ammattietiikka terveys, turvallisuus ja toimintakyky Muu osaamisen arviointi Mikäli työpaikalla tapahtuvassa ammattiosaamisen näytössä voidaan näyttää kaikki osaaminen, ei muuta osaamisen arviointia tarvita. Jos em. ei toteudu ja tarvitaan muuta osaamisen arviointia, on se perusteltava ja kirjattava mihin arvioinnin kohteeseen se kuuluu. Arviointi T1 K3.

20 Valinnaiset tutkinnon osat, 30 osp Bioenergian tuotanto, 15 osp AMMATTITAITOVAATIMUKSET Opiskelija osaa toimia bioenergian tuotannon jossakin työtehtävässä tai prosessin osassa noudattaa työssään toimintajärjestelmän ohjeita ja määräyksiä tehdä alakohtaisia käynnissäpitoon liittyviä tehtäviä kuvata bioenergiatuotannon päävaiheet raaka-aineista tuotteiksi toimia ja työskennellä työyhteisön jäsenenä työskennellä aiheuttamatta vaaraa ihmisille ja ympäristölle lajitella ja hävittää työssään syntyvää jätettä TEEMAT Bioenergian tuotantoprosessien hallinta Vastuullinen työskentely bioenergian tuotannon jossakin työtehtävässä tai prosessin osassa Bioenergian tuotantoprosessin käynnissäpito Tuotantoprosessien työvälineet, koneet ja laitteet Raaka-aineiden vastaanotto- ja käsittelyprosessit Biopolttoaineet, varastointi ja asiakasympäristö EHQS bioenergian tuotannossa OPPIMINEN Oppilaitosympäristössä tapahtuva oppiminen oppimistehtävät verkko-opiskelu työsalityöskentely Työpaikalla tapahtuva oppiminen työssäoppiminen OSAAMISEN ARVIOINTI AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Ammattiosaamisen näytön toteutus ja näyttöympäristö Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä, johon sisältyvät bioenergian tuotantoprosessiin liittyvät työtehtävät. Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa toimimalla prosessiteollisuuden alan yrityksessä tai mahdollisimman hyvin prosessiteollisuuden oloja ja laitteita vastaavissa paikoissa. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon perusteissa määrättyjä ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kriteereitä.

21 21 Ammattiosaamisen näytön arviointi Ammattiosaamisen näytön arvioinnin suorittavat opiskelija, opettaja ja työelämän edustaja. Ammattiosaamisen näytön arvioinnista ja arvosanasta päättävät opettaja / opettajat ja työelämän edustaja / edustajat yhdessä tai erikseen. Savon koulutuskuntayhtymässä lähtökohtana on se, että ammattiosaamisen näytön arvioinnista ja arvosanasta päättävät opettaja / opettajat ja työelämän edustaja / edustajat yhdessä. Arvioinnin kohteet Työprosessin hallinta: bioenergian tuotantoprosessien hallinta ja vastuullinen työskentely oman työsuorituksen arviointi Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta: toimintajärjestelmän noudattaminen bioenergian tuotanto ja sen käynnissäpito työvälineiden, koneiden ja laitteistojen hallinta kestävän kehityksen mukainen toiminta Työn perustana olevan tiedon hallinta: bioenergian raaka-aineiden eli biomassan vastaanotto ja käsittely bioenergian tuotanto (sis. biopolttoaineet) biopolttoaineiden varastointi ja toimittaminen asiakkaalle Elinikäisen oppimisen avaintaidot: oppiminen ja ongelmanratkaisutaidot vuorovaikutus ja yhteistyö ammattietiikka terveys, turvallisuus ja toimintakyky Muu osaamisen arviointi Mikäli työpaikalla tapahtuvassa ammattiosaamisen näytössä voidaan näyttää kaikki osaaminen, ei muuta osaamisen arviointia tarvita. Jos em. ei toteudu ja tarvitaan muuta osaamisen arviointia, on se perusteltava ja kirjattava mihin arvioinnin kohteeseen se kuuluu. Arviointi T1 K3.

22 Energiantuotanto, 15 osp AMMATTITAITOVAATIMUKSET Opiskelija osaa noudattaa työturvallisuusohjeita valvoa ja käyttää energian valmistuksen tuotantoprosessia työhön liittyvän raportoinnin noudattaa työssään toimintajärjestelmän ohjeita ja määräyksiä selvittää käyttöhyödykkeiden ja raaka-aineiden käytön selvittää energiatuotannon päävaiheet raaka-aineista tuotteiksi toimia ja työskennellä prosessiteollisuudessa työyhteisön jäsenenä toimia yhteistyössä sidosryhmien kanssa työskennellä aiheuttamatta vaaraa ihmisille ja ympäristölle lajitella ja hävittää työssään syntyvää jätettä TEEMAT Energian tuotantoprosessien hallinta Vastuullinen työskentely energian tuotannon jossakin työtehtävässä tai prosessin osassa Energian tuotantoprosessien käynnissäpito Kestävä kehitys Tuotantoprosessien työvälineet, koneet ja laitteet Tietojärjestelmät ja raportointi Tuotantoprosessien tunnusluvut ja ajoarvot EHQS energian tuotannossa henkilökohtaiset suojaimet OPPIMINEN Oppilaitosympäristössä tapahtuva oppiminen oppimistehtävät verkko-opiskelu työsalityöskentely Työpaikalla tapahtuva oppiminen työssäoppiminen

23 23 OSAAMISEN ARVIOINTI AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Ammattiosaamisen näytön toteutus ja näyttöympäristö Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä, johon sisältyvät energiantuotantoprosessiin liittyvät työtehtävät. Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa toimimalla prosessiteollisuuden alan yrityksessä tai mahdollisimman hyvin prosessiteollisuuden oloja ja laitteita vastaavissa paikoissa. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon perusteissa määrättyjä ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kriteereitä. Ammattiosaamisen näytön arviointi Ammattiosaamisen näytön arvioinnin suorittavat opiskelija, opettaja ja työelämän edustaja. Ammattiosaamisen näytön arvioinnista ja arvosanasta päättävät opettaja / opettajat ja työelämän edustaja / edustajat yhdessä tai erikseen. Savon koulutuskuntayhtymässä lähtökohtana on se, että ammattiosaamisen näytön arvioinnista ja arvosanasta päättävät opettaja / opettajat ja työelämän edustaja / edustajat yhdessä. Arvioinnin kohteet Työprosessin hallinta: energian tuotannon prosessien hallinta ja vastuullinen työskentely oman työsuorituksen arviointi Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta: prosessinhoitajana toimiminen energian tuotannossa omalla työalueella raportointi toimintajärjestelmän noudattaminen kestävän kehityksen mukainen toiminta Työn perustana olevan tiedon hallinta: energiantuotannossa toimiminen tuotantoprosessin tunnusluvut ja ajoarvot sekä energialaskutuksen periaatteiden soveltaminen energiantuotannon luonnontieteellisten lainalaisuuksien huomioon ottaminen Elinikäisen oppimisen avaintaidot: terveys, turvallisuus ja toimintakyky oppiminen ja ongelmanratkaisu vuorovaikutus ja yhteistyö Muu osaamisen arviointi Mikäli työpaikalla tapahtuvassa ammattiosaamisen näytössä voidaan näyttää kaikki osaaminen, ei muuta osaamisen arviointia tarvita. Jos em. ei toteudu ja tarvitaan muuta osaamisen arviointia, on se perusteltava ja kirjattava mihin arvioinnin kohteeseen se kuuluu. Arviointi T1 K3.

24 Tehdaskohtaisen tuotantoprosessin hallinta, 15 osp AMMATTITAITOVAATIMUKSET Opiskelija osaa noudattaa työturvallisuusohjeita valvoa ja käyttää oman työalueensa yksikköprosesseja noudattaa työssään toimintajärjestelmän ohjeita ja määräyksiä selvittää yrityksen tuotteiden tärkeimmät käyttökohteet ja laatuvaatimukset sekä tuotantoprosesseja seurata työalueensa tärkeimpiä tunnuslukuja toimia ja työskennellä prosessiteollisuudessa työyhteisön jäsenenä työskennellä aiheuttamatta vaaraa ihmisille ja ympäristölle lajitella ja hävittää työssään syntyvää jätettä TEEMAT Tehdaskohtaisen tuotantoprosessin hallinta Toimiminen tuotantoprosessissa omalla työalueella Vastuullinen työskentely Kestävä kehitys Käyttöhyödykkeet ja energiankäyttö Tuotantoprosessin tunnusluvut ja ajoarvot Tietojärjestelmät ja raportointi EHQS tuotannossa OPPIMINEN Oppilaitosympäristössä tapahtuva oppiminen oppimistehtävät verkko-opiskelu työsalityöskentely Työpaikalla tapahtuva oppiminen työssäoppiminen OSAAMISEN ARVIOINTI AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Ammattiosaamisen näytön toteutus ja näyttöympäristö Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä, johon sisältyvät tehdaskohtaisen tuotantoprosessin hallintaan liittyvät työtehtävät; yksikköprosessien käyttö, tunnuslukuseuranta, toimintajärjestelmä. Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa toimimalla prosessiteollisuuden alan yrityksessä tai

25 25 mahdollisimman hyvin prosessiteollisuuden oloja ja laitteita vastaavissa paikoissa. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon perusteissa määrättyjä ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kriteereitä. Ammattiosaamisen näytön arviointi Ammattiosaamisen näytön arvioinnin suorittavat opiskelija, opettaja ja työelämän edustaja. Ammattiosaamisen näytön arvioinnista ja arvosanasta päättävät opettaja / opettajat ja työelämän edustaja / edustajat yhdessä tai erikseen. Savon koulutuskuntayhtymässä lähtökohtana on se, että ammattiosaamisen näytön arvioinnista ja arvosanasta päättävät opettaja / opettajat ja työelämän edustaja / edustajat yhdessä. Arvioinnin kohteet Työprosessin hallinta: tehdaskohtaisen tuotantoprosessin hallinta ja vastuullinen työskentely oman työsuorituksen arviointi Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta: prosessinhoitajana toimiminen tuotantoprosessissa omalla työalueella toimintajärjestelmän noudattaminen kestävän kehityksen mukainen toiminta Työn perustana olevan tiedon hallinta: tiedonhaku ja tiedottaminen tehdaskohtaisen tuotantoprosessin hallinta käyttöhyödykkeiden ja energian käytön hallinta tuotantoprosessin tunnusluvut ja ajoarvot tuotantovaiheiden luonnontieteellisten lainalaisuuksien hallinta Elinikäisen oppimisen avaintaidot: terveys, turvallisuus ja toimintakyky oppiminen ja ongelmanratkaisu vuorovaikutus ja yhteistyö Muu osaamisen arviointi Mikäli työpaikalla tapahtuvassa ammattiosaamisen näytössä voidaan näyttää kaikki osaaminen, ei muuta osaamisen arviointia tarvita. Jos em. ei toteudu ja tarvitaan muuta osaamisen arviointia, on se perusteltava ja kirjattava mihin arvioinnin kohteeseen se kuuluu. Arviointi T1 K3.

26 Tuoteosaaminen ja pakkausautomaation hallinta, 15 osp AMMATTITAITOVAATIMUKSET Opiskelija osaa noudattaa työturvallisuusohjeita valvoa ja käyttää oman työalueensa koneita ja laitteita toimia toiminta- ja logistiikkajärjestelmän mukaisesti käyttää oikeita pakkausmateriaaleja selvittää tuotantoprosessin päävaiheet raaka-aineista valmiiksi tuotteiksi selvittää yrityksen tuotteet, tärkeimmät käyttökohteet ja laatuvaatimukset selvittää asiakasryhmät ja niiden vaatimukset toimia yhteistyössä muiden työalueiden kanssa toimia ja työskennellä prosessiteollisuudessa työyhteisön jäsenenä työskennellä aiheuttamatta vaaraa ihmisille ja ympäristölle lajitella ja hävittää työssään syntyvää jätettä TEEMAT Tuoteosaamisen ja pakkausautomaation hallinta Vastuullinen työskentely Toimiminen tuotelinjan, pakkaamon tai varaston työalueella Koneiden ja laitteiden hallinta Pakkausautomaatio Kestävä kehitys Tietojärjestelmät ja raportointi Logistiikka Tuotevalikoima ja pakkaukset EHQS pakkaus- ja varastotoiminnoissa OPPIMINEN Oppilaitosympäristössä tapahtuva oppiminen oppimistehtävät verkko-opiskelu työsalityöskentely Työpaikalla tapahtuva oppiminen työssäoppiminen

27 27 OSAAMISEN ARVIOINTI AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Ammattiosaamisen näytön toteutus ja näyttöympäristö Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä, johon sisältyvät pakkaus-, logistiikka- ja varastointitehtävät, tuotteen tuotantoprosessien hallintaan liittyvät työtehtävät. Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa toimimalla prosessiteollisuuden alan yrityksessä tai mahdollisimman hyvin prosessiteollisuuden oloja ja laitteita vastaavissa paikoissa. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon perusteissa määrättyjä ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kriteereitä. Ammattiosaamisen näytön arviointi Ammattiosaamisen näytön arvioinnin suorittavat opiskelija, opettaja ja työelämän edustaja. Ammattiosaamisen näytön arvioinnista ja arvosanasta päättävät opettaja / opettajat ja työelämän edustaja / edustajat yhdessä tai erikseen. Savon koulutuskuntayhtymässä lähtökohtana on se, että ammattiosaamisen näytön arvioinnista ja arvosanasta päättävät opettaja / opettajat ja työelämän edustaja / edustajat yhdessä. Arvioinnin kohteet Työprosessin hallinta: tuoteosaamisen ja pakkausautomaatin hallinta ja vastuullinen työskentely oman työsuorituksen arviointi Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta: prosessinhoitajana toimiminen pakkaamon ja varaston työalueella toiminta- ja logistiikkajärjestelmän noudattaminen kestävän kehityksen mukainen toiminta Työn perustana olevan tiedon hallinta: tuotevalikoiman, pakkausmateriaalien ja tarvikkeiden huomioon ottaminen pakkaamisessa koneiden ja laitteiden periaatteiden hallinta tiedonhaku ja tiedottaminen Elinikäisen oppimisen avaintaidot: terveys, turvallisuus ja toimintakyky oppiminen ja ongelmanratkaisu vuorovaikutus ja yhteistyö ammattietiikka Muu osaamisen arviointi Mikäli työpaikalla tapahtuvassa ammattiosaamisen näytössä voidaan näyttää kaikki, ei muuta osaamisen arviointia tarvita. Jos em. ei toteudu ja tarvitaan muuta osaamisen arviointia, on se perusteltava ja kirjattava mihin arvioinnin kohteeseen se kuuluu. Arviointi T1 K3.

28 Vesien käsittely, 15 osp AMMATTITAITOVAATIMUKSET Opiskelija osaa noudattaa työturvallisuusohjeita noudattaa työssään toimintajärjestelmän ohjeita ja määräyksiä valvoa ja käyttää veden käsittelyn tuotantoprosessia käyttää käyttöhyödykkeitä ja kemikaaleja valvoa veden laatuvaatimuksia laatia työhön liittyviä raportteja toimia ja työskennellä työyhteisön jäsenenä työskennellä aiheuttamatta vaaraa ihmisille ja ympäristölle lajitella ja hävittää työssään syntyvää jätettä TEEMAT Vesien käsittelyprosessien hallinta Vastuullinen työskentely Yhteistyö eri sidosryhmien kanssa Käyttöhyödykkeiden ja kemikaalien käyttäminen Kestävä kehitys Tunnusluvut ja laadunvalvonta Tietojärjestelmät ja raportointi EHQS vesien käsittelyprosesseissa OPPIMINEN Oppilaitosympäristössä tapahtuva oppiminen oppimistehtävät verkko-opiskelu työsalityöskentely Työpaikalla tapahtuva oppiminen työssäoppiminen OSAAMISEN ARVIOINTI AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Ammattiosaamisen näytön toteutus ja näyttöympäristö Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä, johon sisältyvät veden- ja jäteveden käsittelyprosessien hallintatehtävät, asiakaspalvelutehtävät, näytteenotto ja analysointi.

29 29 Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa toimimalla prosessiteollisuuden alan yrityksessä tai mahdollisimman hyvin prosessiteollisuuden oloja ja laitteita vastaavissa paikoissa. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon perusteissa määrättyjä ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kriteereitä. Ammattiosaamisen näytön arviointi Ammattiosaamisen näytön arvioinnin suorittavat opiskelija, opettaja ja työelämän edustaja. Ammattiosaamisen näytön arvioinnista ja arvosanasta päättävät opettaja / opettajat ja työelämän edustaja / edustajat yhdessä tai erikseen. Savon koulutuskuntayhtymässä lähtökohtana on se, että ammattiosaamisen näytön arvioinnista ja arvosanasta päättävät opettaja / opettajat ja työelämän edustaja / edustajat yhdessä. Arvioinnin kohteet Työprosessin hallinta: vesien käsittelyn hallinta ja vastuullinen työskentely oman työsuorituksen arviointi yhteistyö sidosryhmien kanssa ja asiakaspalvelu Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta: prosessinhoitajana toimiminen vesien käsittelyssä raportointi toimintajärjestelmän noudattaminen kestävän kehityksen mukainen toiminta Työn perustana olevan tiedon hallinta: vesien käsittelyprosessin hallinta käyttöhyödykkeiden ja kemikaalien käyttäminen vesikäsittelyn tunnuslukujen ja ajoarvojen sekä laadunvalvonnan periaatteiden hallinta vesien käsittelyn luonnontieteellisten lainalaisuuksien hallinta Elinikäisen oppimisen avaintaidot: terveys, turvallisuus ja toimintakyky oppiminen ja ongelmanratkaisu vuorovaikutus ja yhteistyö ammattietiikka Muu osaamisen arviointi Mikäli työpaikalla tapahtuvassa ammattiosaamisen näytössä voidaan näyttää kaikki osaaminen, ei muuta osaamisen arviointia tarvita. Jos em. ei toteudu ja tarvitaan muuta osaamisen arviointia, on se perusteltava ja kirjattava mihin arvioinnin kohteeseen se kuuluu. Arviointi T1 K3.

30 Paperi- ja kartonkiteollisuuden tuotantoprosessien hallinta, 15 osp AMMATTITAITOVAATIMUKSET Opiskelija osaa noudattaa alakohtaisia työturvallisuusohjeita noudattaa työssään toimintajärjestelmän ohjeita ja määräyksiä toimia jossakin paperi- ja kartonkiteollisuuden tuotannon työtehtävässä tai prosessin osassa tehdä alakohtaisia käynnissäpitoon liittyviä tehtäviä paperi- ja kartonkiteollisuuden tuotantoprosessit toimia ja työskennellä paperiteollisuudessa työyhteisön jäsenenä työskennellä aiheuttamatta vaaraa ihmisille ja ympäristölle lajitella ja hävittää työssään syntyvää jätettä TEEMAT Paperi- ja kartonkiteollisuuden tuotantotehtävät Valmistusprosessien toiminnot Mekaanisen massan ja uusiomassan valmistusprosessit Tuotantoprosessien koneet ja laitteet, raaka-aineet sekä lopputuotteet Tuotantoprosessien käynnissäpito OPPIMINEN Oppilaitosympäristössä tapahtuva oppiminen oppimistehtävät verkko-opiskelu työsalityöskentely Työpaikalla tapahtuva oppiminen työssäoppiminen OSAAMISEN ARVIOINTI AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Ammattiosaamisen näytön toteutus ja näyttöympäristö Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä, johon sisältyvät paperi- ja kartonkiteollisuuden tuotantotehtävät, valmistusprosessien toiminnot, mekaanisen massan ja uusiomassan valmistusprosessit, tuotantoprosessien koneet ja laitteet, raakaaineet sekä lopputuotteet, tuotantoprosessien käynnissäpito. Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa toimimalla prosessiteollisuuden alan yrityksessä tai mahdollisimman hyvin prosessiteollisuuden oloja ja laitteita vastaavissa paikoissa.

31 31 Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon perusteissa määrättyjä ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kriteereitä. Ammattiosaamisen näytön arviointi Ammattiosaamisen näytön arvioinnin suorittavat opiskelija, opettaja ja työelämän edustaja. Ammattiosaamisen näytön arvioinnista ja arvosanasta päättävät opettaja / opettajat ja työelämän edustaja / edustajat yhdessä tai erikseen. Savon koulutuskuntayhtymässä lähtökohtana on se, että ammattiosaamisen näytön arvioinnista ja arvosanasta päättävät opettaja / opettajat ja työelämän edustaja / edustajat yhdessä. Arvioinnin kohteet Työprosessin hallinta: paperiteollisuuden prosessin hallinta ja vastuullinen työskentely oman työsuorituksen arviointi Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta: toimintajärjestelmän noudattaminen paperi- ja kartonkiteollisuuden tuotanto ja sen käynnissäpito työvälineiden ja koneiden käyttäminen Työn perustana olevan tiedon hallinta: paperi- ja kartonkiteollisuuden tuotannon toimintojen hallinta mekaanisen massan ja uusiomassan valmistus Elinikäisen oppimisen avaintaidot: terveys, turvallisuus ja toimintakyky oppiminen ja ongelmanratkaisu vuorovaikutus ja yhteistyö Muu osaamisen arviointi Mikäli työpaikalla tapahtuvassa ammattiosaamisen näytössä voidaan näyttää kaikki osaaminen, ei muuta osaamisen arviointia tarvita. Jos em. ei toteudu ja tarvitaan muuta osaamisen arviointia, on se perusteltava ja kirjattava mihin arvioinnin kohteeseen se kuuluu. Arviointi T1 K3.

32 Yritystoiminnan suunnittelu, 15 osp AMMATTITAITOVAATIMUKSET Opiskelija osaa arvioida oman osaamisensa tuotteistamista tai markkinoilla olevaa liiketoimintamahdollisuutta selvittää perustettavan yrityksen liiketoimintaympäristöä ja kilpailutilannetta esittää liikeidean ja yritysmuodon laatia yritykselle liiketoimintasuunnitelman laatia yrityksen perustamiseen liittyvät asiakirjat. TEEMAT Osaamisen tuotteistaminen ja liiketoimintamahdollisuuksien arviointi henkilökohtaiset ominaisuudet; osaaminen, asiantuntemus ja yrittäjävalmiudet o yrittäjyystesti (esim. o kehittämissuunnitelma yrittäjänä toimimiseksi osaamisen tuotteistaminen tutustuminen eri toimialoihin ja niiden tulevaisuuden näkymiin, kehitykseen ja mahdollisuuksiin oman yritystoiminnan käynnistämisen kannalta o yritystoiminnan suunnittelun ja toteutuksen eri vaiheiden kartoitus o markkinarakojen kartoitus o markkinoiden innovatiiviset liiketoimintamahdollisuudet Liiketoimintaympäristön ja kilpailutilanteen selvittäminen mikä on yrityksen liiketoimintaympäristö o toimintaympäristön käsitteet o perustettavan yrityksen toimialan lainsäädäntö, kilpailulain pääsisältö o mitä on kilpailu, erilaiset kilpailutilanteet o alan tämänhetkisen kilpailutilanteen tuntemus ja sen selvittäminen o asiakkaat ja kysyntä Liikeidean kehittäminen, yritysmuodon valinta ja perustamisasiakirjat liikeidean ja toiminta-ajatuksen kehittäminen joustavan liikeideamallin laatiminen liikeidean esittäminen ja asiakashyötyjen kuvaaminen yritysmuodon valitseminen o toiminimi o avoin yhtiö o kommandiittiyhtiö o osakeyhtiö o osuuskunta valitun yritysmuodon perustamisasiakirjojen laatiminen yrityksen lopettamistoimet Liiketoimintasuunnitelman laatiminen ja liitteet markkinoiden ja kilpailutilanteen kehitysnäkymien selvittäminen eri toimintojen hallinnoinnista ja resurssoinnista realistisen ja perustellun suunnitelman esittäminen (sis. mahdollisen ulkopuolisten palvelujen käytön)

33 33 o myynti o markkinointi o tuotanto o ostot o logistiikka o teknologiset ratkaisut o kirjanpito budjetin ja rahoitussuunnitelman laatiminen yrityksen riskienhallinta-analyysin ja turvallisuussuunnitelman tekeminen OPPIMINEN Oppilaitosympäristössä tapahtuva oppiminen tutkinnon osan lähiopetuksesta osa toteutetaan työpaikalla tapahtuvana oppimisena yhteistyössä työelämän kanssa oppiminen oppilaitoksella voi vuorotella esim. viikoittain työssäoppimisena ja / tai työpaikalla tapahtuvana oppimisena oppiminen voidaan toteuttaa esim. projektioppimisena, jossa oppimistehtävät etenevät yritystoiminnan suunnitteluvaiheiden mukaisesti ja josta syntyy esim. portfoliokansio, blogi tai muu yritystoiminnan suunnittelua kuvaava dokumentointi Työpaikalla tapahtuva oppiminen tutkinnon osan lähiopetuksesta osa toteutetaan työpaikalla tapahtuvana oppimisena yhteistyössä työelämän kanssa, esimerkiksi: o yrittäjä- ja yritysvierailuina o yrittäjien kumppanuus- tai kummiyritystoimintana yksilöiden tai pienryhmien kanssa o harjoitusyritystoimintana o NY - Nuori Yrittäjyys -toimintana työssäoppimista vähintään 4,5 osp OSAAMISEN ARVIOINTI AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Ammattiosaamisen näytön toteutus ja näyttöympäristö Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä suunnittelemalla yrityksen perustamiseen ja toimintaan liittyvät tehtävät. Tarvittaessa ammattiosaamisen näyttö toteutetaan osittain tai kokonaan oppilaitosnäyttönä tutkinnon osan luonteen vuoksi. Tutkinnon osan tavoitteena on, että opiskelija osaa suunnitella uuden perustettavan yrityksen toimintaa ja tehdä siihen liittyviä kartoituksia, valintoja ja suunnitelmia. Näitä ei voida tehdä jo toimivassa yrityksessä. Ammattiosaamisen näytön arviointi Ammattiosaamisen näytön arvioinnin suorittavat opiskelija, opettaja ja työelämän edustaja. Ammattiosaamisen näytön arvioinnista ja arvosanasta päättävät opettaja/opettajat ja työelämän edustaja/edustajat yhdessä tai erikseen. Savon koulutuskuntayhtymässä lähtökohtana on se, että ammattiosaamisen näytön arvioinnista ja arvosanasta päättävät opettaja/ opettajat ja työelämän edustaja / edus-

34 34 tajat yhdessä. Arvioinnin kohteet Työprosessin hallinta: oman työn suunnittelu ja suunnitelmien tekeminen työn kokonaisuuden hallinta laadukas toiminta Työmenetelmien, - välineiden ja materiaalin hallinta: tieto- ja viestintätekniikan käyttäminen liiketoimintaympäristön selvittäminen yrityksen perustaminen liiketoimintasuunnitelman laatiminen Työn perustana olevan tiedon hallinta yritysmuodon valinta sekä tiedon hankinta liittyen yrityksen perustamiseen ja lopettamiseen liiketoimintasuunnitelman laatiminen Elinikäisen oppimisen avaintaidot: oppiminen ja ongelmanratkaisutaidot vuorovaikutus ja yhteistyö ammattietiikka terveys, turvallisuus ja toimintakyky Muu osaamisen arviointi -

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto Ammatillisen perustutkinnon opetussuunnitelma Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto 2015 Käytön tuen osaamisala, datanomi Ohjelmistotuotannon osaamisala, datanomi Hyväksytty 13.8.2015 SISÄLTÖ JOHDANTO...

Lisätiedot

Verhoilu- ja sisustusalan perustutkinto

Verhoilu- ja sisustusalan perustutkinto Ammatillisen perustutkinnon opetussuunnitelma Verhoilu- ja sisustusalan perustutkinto 2015 Sisustuksen osaamisala, sisustaja Hyväksytty 13.8.2015 SISÄLTÖ JOHDANTO... 4 Verhoilu- ja sisustusalan perustutkinnon

Lisätiedot

Matkailualan perustutkinto

Matkailualan perustutkinto Ammatillisen perustutkinnon opetussuunnitelma Matkailualan perustutkinto 2015 Matkailupalvelujen osaamisala, matkailupalvelujen tuottaja Matkailupalvelujen myynnin ja tietopalvelujen osaamisala, matkailuvirkailija

Lisätiedot

Turvallisuusalan perustutkinto, turvallisuusvalvoja

Turvallisuusalan perustutkinto, turvallisuusvalvoja Ammatillisen perustutkinnon opetussuunnitelma Turvallisuusalan perustutkinto, turvallisuusvalvoja 2015 Hyväksytty 25.8.2015 SISÄLTÖ JOHDANTO... 4 Turvallisuusalan perustutkinnon, turvallisuusvalvoja, toteutus

Lisätiedot

Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinto, ICT-asentaja

Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinto, ICT-asentaja Ammatillisen perustutkinnon opetussuunnitelma Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinto, ICT-asentaja 2015 Hyväksytty 18.8.2015 SISÄLTÖ JOHDANTO... 4 Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinnon

Lisätiedot

Puualan perustutkinto, puuseppä

Puualan perustutkinto, puuseppä Ammatillisen perustutkinnon opetussuunnitelma Puualan perustutkinto, puuseppä 2015 Hyväksytty 13.8.2015 SISÄLTÖ JOHDANTO... 4 Puualan perustutkinnon, puuseppä, toteutus ammatillisena peruskoulutuksena

Lisätiedot

Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto

Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto Ammatillisen perustutkinnon opetussuunnitelma Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto 2015 Asiakaspalvelun osaamisala, tarjoilija Hotellipalvelun osaamisala, vastaanottovirkailija Kokin osaamisala,

Lisätiedot

Puutarhatalouden perustutkinto

Puutarhatalouden perustutkinto Ammatillisen perustutkinnon opetussuunnitelma Puutarhatalouden perustutkinto 2015 Puutarhatuotannon osaamisala, puutarhuri Viheralan osaamisala, puutarhuri Kukka- ja puutarhakaupan osaamisala, puutarhuri

Lisätiedot

Maatalousalan perustutkinto

Maatalousalan perustutkinto Ammatillisen perustutkinnon opetussuunnitelma Maatalousalan perustutkinto 2015 Maatilatalouden osaamisala, maaseutuyrittäjä Maatalousteknologian osaamisala, maaseutuyrittäjä Hyväksytty 13.8.2015 SISÄLTÖ

Lisätiedot

Hiusalan perustutkinto, parturi-kampaaja

Hiusalan perustutkinto, parturi-kampaaja Ammatillisen perustutkinnon opetussuunnitelma Hiusalan perustutkinto, parturi-kampaaja 2015 Hyväksytty 13.8.2015 SISÄLTÖ JOHDANTO... 4 Hiusalan perustutkinnon, parturi-kampaaja, toteutus ammatillisena

Lisätiedot

Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto

Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto Ammatillisen perustutkinnon opetussuunnitelma Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto 2015 Kotityöpalvelujen osaamisala, kodinhuoltaja Puhdistuspalvelujen osaamisala, toimitilahuoltaja Hyväksytty

Lisätiedot

Logistiikan perustutkinto

Logistiikan perustutkinto Ammatillisen perustutkinnon opetussuunnitelma Logistiikan perustutkinto 2015 Kuljetuspalvelujen osaamisala, autonkuljettaja Kuljetuspalvelujen osaamisala, linja-autonkuljettaja Kuljetuspalvelujen osaamisala,

Lisätiedot

Kone- ja metallialan perustutkinto

Kone- ja metallialan perustutkinto Ammatillisen perustutkinnon opetussuunnitelma Kone- ja metallialan perustutkinto 2015 Valmistustekniikan osaamisala koneenasentaja, koneistaja, levyseppähitsaaja Hyväksytty 13.8.2015 SISÄLTÖ JOHDANTO...

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto

Liiketalouden perustutkinto Ammatillisen perustutkinnon opetussuunnitelma Liiketalouden perustutkinto 2015 Asiakaspalvelun ja myynnin osaamisala, merkonomi Talous- ja toimistopalvelujen osaamisala, merkonomi Hyväksytty 13.8.2015

Lisätiedot

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Prosessiteollisuuden perustutkinto

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Prosessiteollisuuden perustutkinto Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Prosessiteollisuuden perustutkinto Kuntayhtymäjohtaja-rehtorin hyväksymä prosessiteollisuuden perustutkinnon opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa, joka sisältää

Lisätiedot

Pintakäsittelyalan perustutkinto

Pintakäsittelyalan perustutkinto Ammatillisen perustutkinnon opetussuunnitelma Pintakäsittelyalan perustutkinto 2015 Rakennusten pintakäsittelyjen osaamisala, maalari Hyväksytty 13.8.2015 SISÄLTÖ JOHDANTO... 4 Pintakäsittelyalan perustutkinnon

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja Ammatillisen perustutkinnon opetussuunnitelma Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja 2015 Asiakaspalvelun ja tietohallinnan osaamisala Ensihoidon osaamisala Jalkojenhoidon osaamisala Kuntoutuksen

Lisätiedot

Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto, sähköasentaja, automaatioasentaja

Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto, sähköasentaja, automaatioasentaja Ammatillisen perustutkinnon opetussuunnitelma Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto, sähköasentaja, automaatioasentaja 2015 Hyväksytty 13.8.2015 SISÄLTÖ JOHDANTO... 4 Sähkö- ja automaatiotekniikan

Lisätiedot

MUOVI- JA KUMITEKNIIKAN PERUSTUTKINTO 2010

MUOVI- JA KUMITEKNIIKAN PERUSTUTKINTO 2010 MUOVI- JA KUMITEKNIIKAN PERUSTUTKINTO 2010 MUOVITEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA /OSAAMISALA, MUOVITUOTEVALMISTAJA KUMITEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA /OSAAMISALA, KUMITUOTEVALMISTAJA MÄÄRÄYS 1/011/2010 AMMATILLISEN

Lisätiedot

Tekniikan ja liikenteen ala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov MUOVI- JA KUMITEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Muovitekniikan koulutusohjelma MUOVITUOTEVALMISTAJA

Tekniikan ja liikenteen ala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov MUOVI- JA KUMITEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Muovitekniikan koulutusohjelma MUOVITUOTEVALMISTAJA Tekniikan ja liikenteen ala OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov MUOVI- JA KUMITEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Muovitekniikan koulutusohjelma MUOVITUOTEVALMISTAJA Tämä opetussuunnitelma on voimassa Salpauksessa 1.8.2012

Lisätiedot

Elintarvikealan perustutkinto 2014

Elintarvikealan perustutkinto 2014 Ammatillisen perustutkinnon perusteet Elintarvikealan perustutkinto 2014 Elintarviketeknologian osaamisala, Elintarvikkeiden valmistaja Leipomoalan osaamisala, Leipuri-kondiittori Liha-alan osaamisala,

Lisätiedot

Tekniikan ja liikenteen ala. OPETUSSUUNNITELMA, 180 osp. MUOVI- JA KUMITEKNIIKAN PERUSTUTKINTO MUOVITEKNIIKA OSAAMISALA

Tekniikan ja liikenteen ala. OPETUSSUUNNITELMA, 180 osp. MUOVI- JA KUMITEKNIIKAN PERUSTUTKINTO MUOVITEKNIIKA OSAAMISALA Tekniikan ja liikenteen ala OPETUSSUUNNITELMA, 180 osp. MUOVI- JA KUMITEKNIIKAN PERUSTUTKINTO MUOVITEKNIIKA OSAAMISALA Muovituotevalmistaja Salpauksen ammattiosaamisen toimikunta Rehtorinhyväksyntä Voimassa

Lisätiedot

MUOVI- JA KUMITEKNIIKAN PERUSTUTKINTO MUOVITEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA, OSAAMISALA MUOVITUOTEVALMISTAJA AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET

MUOVI- JA KUMITEKNIIKAN PERUSTUTKINTO MUOVITEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA, OSAAMISALA MUOVITUOTEVALMISTAJA AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET 1 MUOVI- JA KUMITEKNIIKAN PERUSTUTKINTO MUOVITEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA, OSAAMISALA MUOVITUOTEVALMISTAJA AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET Hyväksytty 22.12.2010 Voimassa 1.8.2010 alkaen Kehitysjohtajan

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov LABORATORIOALAN PERUSTUTKINTO Laboratorioalan koulutusohjelma LABORANTTI

OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov LABORATORIOALAN PERUSTUTKINTO Laboratorioalan koulutusohjelma LABORANTTI Tekniikan ja liikenteen ala OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov LABORATORIOALAN PERUSTUTKINTO Laboratorioalan koulutusohjelma LABORANTTI Salpauksen johtokunnan hyväksymä 16.12.2009 Salpauksen ammattiosaamisen toimikunta

Lisätiedot

Laboratorioalan perustutkinto 2009

Laboratorioalan perustutkinto 2009 Laboratorioalan perustutkinto 2009 Laboratorioalan koulutusohjelma / osaamisala, laborantti Hyväksytty 13.8.2009 Voimassa 1.8.2009 alkaen Kehitysjohtajan päätös 3 (asnro 56/500/2009) Hallintosääntö 1.1.2007,

Lisätiedot

Luonnontieteiden ala. OPETUSSUUNNITELMA, 180 osp TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Käytön tuen osaamisala DATANOMI

Luonnontieteiden ala. OPETUSSUUNNITELMA, 180 osp TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Käytön tuen osaamisala DATANOMI Luonnontieteiden ala OPETUSSUUNNITELMA, 180 osp TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Käytön tuen osaamisala DATANOMI Tämä opetussuunnitelma on voimassa Salpauksessa 1.8.2015 alkaen. Käsittelyt: Salpauksen

Lisätiedot

Tutkinnon oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma

Tutkinnon oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma 1 Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto OPETUSSUUNNITELMA Elintarvikealan perustutkinto Elintarviketeknologian osaamisala, Elintarvikkeiden valmistaja Leipomoalan osaamisala, Leipuri-kondiittori

Lisätiedot

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Kaivosalan perustutkinto

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Kaivosalan perustutkinto Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Kaivosalan perustutkinto Kuntayhtymäjohtaja-rehtorin hyväksymä Kaivosalan perustutkinnon opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa, joka sisältää arviointitoimikunnan

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA. Talotekniikan perustutkinto. Putkiasennuksen osaamisala, putkiasentaja. Tutkinnon oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma koskee

OPETUSSUUNNITELMA. Talotekniikan perustutkinto. Putkiasennuksen osaamisala, putkiasentaja. Tutkinnon oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma koskee 1 Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto OPETUSSUUNNITELMA Talotekniikan perustutkinto Putkiasennuksen osaamisala, putkiasentaja Tutkinnon oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma koskee - ammatillista

Lisätiedot

Tekniikan ja liikenteen ala. OPETUSSUUNNITELMA, 180 osp. ELINTARVIKEALAN PERUSTUTKINTO Leipomoalan osaamisala LEIPURI-KONDIITTORI

Tekniikan ja liikenteen ala. OPETUSSUUNNITELMA, 180 osp. ELINTARVIKEALAN PERUSTUTKINTO Leipomoalan osaamisala LEIPURI-KONDIITTORI Tekniikan ja liikenteen ala OPETUSSUUNNITELMA, 180 osp. ELINTARVIKEALAN PERUSTUTKINTO Leipomoalan osaamisala LEIPURI-KONDIITTORI Salpauksen ammattiosaamisen toimikunta 14.4.2015 Rehtorin hyväksyntä 43,

Lisätiedot