Avopalvelut Tuotantoyksikkö Aihe Oppilaitos, tutkimuslaitos tms. Tutkimuksen tavoite Päätös Yhteyshenkilö Arvioitu valmistumisaika

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Avopalvelut 2011 30.12.2011 Tuotantoyksikkö Aihe Oppilaitos, tutkimuslaitos tms. Tutkimuksen tavoite Päätös Yhteyshenkilö Arvioitu valmistumisaika"

Transkriptio

1 Tuotantoyksikkö Aihe Oppilaitos, tutkimuslaitos tms. Tutkimuksen tavoite Päätös Yhteyshenkilö Arvioitu valmistumisaika Sosiaalipalvelut Lapsiperheiden sosiaalipalvelut 1 Sosiaaliasema Satama Pitkittäistutkimus huostaanotetuista lapsista, osio 2 Tampereen yliopisto, Sosiaalityön tutkimuksen laitos 2 Sosiaaliasema Satama Sosiaalisen perimän ilmeneminen koulukotiin sijoitetun nuoren, hänen äitinsä ja isoäitinsä elämänkertahaastattelussa 3 Sosiaaliasema Satama Lastensuojelun jälkihuolto osana itsenäistyvän lastensuojeluasiakkaan elämänkaarta Narratiivinen tutkimus lastensuojelun jälkihuollosta Itä-Suomen yliopisto, Joensuu Tampereen yliopisto, Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö Tavoitteena on uuden sähköisen kyselyn ja sosiaalityöntekijöiden haastattelujen avulla kerätä seurantatietoa siitä, mitä vuonna 2006 huostaanotetuille lapsille kuuluu nyt ja mitä heille ja heidän vanhemmilleen on tapahtunut neljän vuoden aikana ( ). Sosiaalityöntekijöiden haastattelujen avulla on tarkoitus tuoda kyselyä syvällisemmin esille keskinäisten erojen sekä selviytymis- ja sijaishuoltoprosessien sisältöä sosiaalityöntekijöiden näkökulmasta tarkasteltuna. Tutkimuksen tavoitteena on verrata haastattelujen tuottamaa aineistoa sukupolvien välisestä elämänkertaanalyysistä keskenään sekä tuottaa lisätietoa aiempiin koulukotitutkimuksiin. (osa koulukodeista tehtyä tutkimuskokonaisuutta, jota valvoo THL) Tavoitteena on kerätä tietoa minkälaisia kokeumuksia jälkihuollon asiakkailla on saamistaan palveluista ja miten he ovat kokeneet jälkihuollon vaikuttavan elämäänsä. 4 Etsivä nuorisotyö Muutostyö etsivässä nuorisotyössä Turun yliopisto, Sosiaalitieteiden laitos Tavoitteena on tutkimia etsivässä nuorisotyössä tehtävää muutostyötä työntekijöiden kertomana prosessina. 5 Lapsiperheiden sosiaalityö Sosiaalityöntekijän rooli biologisten vanhempien voimaantumisprosessissa lapsen sijoituksen aikana 6 Perheoikeudelliset palvelut Lapsen huolto- ja tapaamisoikeus ja siihen liittyvät kysymykset 7 Lapsiperheiden sosiaalityö Lastensuojelun sosiaalinen raportointi soveltamalla tapaustutkimuksen strategiaa Itä-Suomen yliopisto, Kuopio Tampereen ammattikorkeakoulu Tampereen yliopisto Tavoitteena on tuottaa tietoa siitä, miten lastensuojelun sosiaalityöntekijät työskentelevät tukeakseen biologisten vanhempien voimaantumista lapsen ollessa sijoitettuna kodin ulkopuolella. Tämän tiedon kautta sosiaalityötekijöiden työorientaatiota voidaan mahdollisesti kehittää perhe- /asiakaslähtöisemmäksi. Tavoitteena on kerätä 3-4 vuoden ajalta tilastotietoja olosuhdeselvityksistä yhtenäseksi raportiksi/tilastotietojen Tutkimuksen tavoitteena on tuoda esiin sosiaalityöntekijöiden asiakastyössä kohtaamat kohtuuttomat tilanteet ja niiden aiheuttamat eettiset kuormitukset. Lisäksi tavoitteena on mahdollistaa muutos tuomalla käytännön työstä tuotettua tietoa yhteiseen käyttöön kunnallisessa hallinto- ja päätöksenteko-organisaatiossa sekä lisätä sosiaalityöntekijöiden yhteiskunnallisen vaikuttamisen lisäämistä ja nk. hiljaisuuden kulttuurin murtamista Arja Viitanen Joulukuu Sakari Björninen Arja Viitanen Tarja Laukkanen Joulukuu Minna Kuusela Elokuu Raija Kannisto Joulukuu Maria Palmgren, Minna Kuusela ja Katri Maahi

2 8 Lapsiperheiden sosiaalipalvelut 9 Sijais- ja jälkihuollon sosiaalityö, Satama 10 Sijais- ja jälkihuollon sosiaalityö, Satama 11 Sijais- ja jälkihuollon sosiaalityö, Satama 12 Lapsiperheiden sosiaalipalvelut, perheoikeudelliset palvelut 13 Sijais- ja jälkihuollon sosiaalityö, Satama 14 Lapsiperheiden sosiaalipalvelut, esimiestyö 15 Lapsiperheiden sosiaalipalvelut 16 Lapsiperheiden sosiaalipalvelut 17 Lapsiperheiden sosiaalipalvelut, sosiaalipäivystys Asiakastietojen kokonaisuuksien hallinta lastensuojelussa Lapsen oikeuksien toteutuminen lastensuojelun sijaishuollossa Sijaisperheiden tuen tarve murrosikäisen sijoittelun kohdalla Sosiaalityöntekijöiden antamia merkityksiä eri tiedonlajeille verkostomaisessa ympäristössä sijaishuollossa Yksinhuoltajaisien kokemuksia ympäristön suhtautumisesta yksinhuoltajaisyyteen Lasten emotionaalinen turvallisuus moninaisissa perhesuhteissa Lähijohdon kokemia johtamisen haasteita ja tuen tarpeita lastensuojelun esimiestyössä Kotikäynnillä. Vuorovaikutuksen tutkimus lastensuojelun kotikäynnin rakentumisesta. Yläkouluikäisten nuorten kokemukset koulutuksen merkityksestä Nuorten kokemuksia osallisuudesta sekä kuulluksi tulemisesta kiireellisen sijoituksen aikana Tampereen yliopisto, informaatiotieteiden yksikkö Helsingin yliopisto, Sosiaalitieteiden laitos Tampereen ammattikorkeakoulu, Sosiaalialan koulutusohjelma Tampereen yliopisto, Sosiaalityön tutkimuksen laitos Tampereen yliopisto, Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö Perhetutkimuskeskus, Jyväskylän yliopisto Tampereen yliopisto, Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö Tampereen yliopisto, Sosiaalityön tutkimuksen laitos Tampereen yliopisto, Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö, sosiaalipolitiikka Tampereen yliopisto, Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö, sosiaalityö Tutkimuksessa selvitetään, miten normivaatimukset, dokumentointijärjestelmä ja työkäytännöt kohtaavat. Tavoitteena on myös kehittää asiakirjojen tuottamaa dokumentaatiota entistä tiiviimmäksi ja aikaa kuvaavaksi. Tutkimuksen tarkoituksena on saada sijaishuollossa olleiden omakohtaisten kokemusten kautta lisätietoa lasten oikeuksien toteutumisesta itsenäistymisvaiheessa. Tutkimuksen tarkoituksena on tuoda esille ongelmakohtia, joita sijaisperheet kohtaavat, jotta tukea voitaisiin tehokkaammin kohdeistaa vastaamaan tuen tarvetta ja parantaa perhehoidon toimivuutta. Tavoitteena on selvittää, mitä sosiaalityöntekijä, joka päivittäin käyttää työssään erilaista tietoa, mitä tietoa hän kokee merkitykselliseksi ja tarpeelliseksi tiedon eri muodoissa? Tavoitteena on selvittää subjektiivisia kokemuksia aiheesta ja tuottaa tietoa, joka ei uusinna käsitystä isien syrjinnästä sosiaalityöntekijöiden taholta. Tarkoituksena on lisätä teoreettista ja metodologista ymmärrystä lasten perhesuhteiden ja hyvinvoinnin tutkimisesta sekä kehittää tutkimusvälineitä, joiden avulla lasten arkielämää ja hyvinvointia voidaan tutkia. Tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää täydennyskoulutuksen suunnittelussa ja työyksiköiden/organisaatioiden kehittämisessä, tavoitteena lähijohtamisen vahvistaminen Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, mitä kotikäynnillä tapahtuu ja tätä kautta tuottaa tietoa asiakkaan ja sosiaalityöntekijän vuorovaikutussuhteen rakentumisesta. Tavoitteena saada selville seuraavia asioita: miten nuoret ymmärtävät koulutuksen merkityksen, miten he jäsentävät koulunkäyntinsä ongelmia ja niiden syitä, miten he näkevät koulutuksen omassa elämänkulussaan ja minkälaisen merkityksen he antavat koulutukselle oman tulevaisuutensa kannalta? Tutkimuksen tavoitteena on sevittää, miten nuoret kokevat osallisuutensa ja kuulluksi tulemisensa toteutuneet kiireellisen sijoituksen aikana Maria Palmgren, Anssi Rummukainen 12/ Sakari Björninen syksy 2012, kevät Piia Särkilampi Arja Viitanen Raija Kannisto, Terhi Huttunen ja Ella Mäntylä Arja Viitanen Minna Kuusela Huhtikuu Terttu Leikkolammi ja Ella Mäntynen Timo Ahonen Tapani Unkila Aikuisten sosiaalipalvelut

3 1 Pirkanmaan sovittelutoimisto 2 Kehitysvammaisten avopalvelut sovittelupalveluissa Tesoman toimintakeskuksen toiminnan kehittäminen Tampereen ammattikorkeakoulu Tutkimuksen tavoitteena on kehittää Tesoman toimintakeskuksen toimintaa eri toimijoiden näkökulmat huomioiden. 3 Aikuissosiaalityö Aikuissosiaalityö muutoksessa Tampereen yliopisto, Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö 4 Aikuissosiaalityö Toimeentulotukiyksikön oikaisuvaatimukset Satakunnan ammattikorkeakoulu, Liiketalous oikeustradenomi 5 Aikuissosiaalityö Elämää yhteiskunnan laidalla Itä-Suomen yliopisto, yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos 6 Maahanmuuttajapalvelut Pakolaisten kokemukset Tampereen ulkomaalaistoimiston kotouttamistoimista 7 Härmälän ryhmä- ja perheryhmäkoti Ennakkoinformaation merkitys sovittelun onnistumiselle vuotiaiden nuorten rikosasioiden sovittelussa Yksin Suomeen tulleen alaikäisen turvapaikanhakijan osallisuuden kokemukset turvapaikkaprosessissa. Terveydenhuolto Lasten ja nuorten terveyspalvelut 1 (ei toteuteta yksikkötasolla) Prenataalitekijät, varhainen kehitys ja yhteydet psykoosija mielialahäiriöihin. Epidemiologinen rekisteritutkimus tapaus-verrokkiasetelmassa. Satakunnan ammattikorkeakoulu Tampereen ammattikorkeakoulu Tampereen yliopisto, Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö Turun yliopisto, lääketieteellinen tiedekunta, kliininen laitos, lastenpsykiatria Tutkimus hyödyttää sovittelupalvelujen kehittämistä ja asiakkaiden oikusturvan toteutumisen varmistamista Tutkimusessa tarkastellaan Tampereen kaupungin aikuissosiaalityön organisaatiomuutosta ja muutoksen seurauksia aikuissosiaalityöhön. Toimeentulotuen oikaisuvaatimukset ja niiden vähentäminen Tutkimus alla 25-vuotiaiden aikuissosiaalityön pitkäaikaisten miesasiakkaiden elämäntavasta ja arjesta Tavoitteena on yhteistyössä maahanmuuttajapal velujen kanssa kehittää alkuvaiheen kotouttamistyötä laadukkaammaksi ja paremmin asiakkaita palvelevaksi. Tutkimuksen tavoitteena on kuvata vanhemmista eroon joutuneiden turvapaikanhakijalasten osallisuuden kokemuksia kotimaasta lähtemisessä ja Suomessa tapahtuvassa turvapaikkaprosessissa. Tavoitteena on tutkia mielenterveyshäiröiden syntyyn vaikuttavia riskitekijöitä, lisätä valtakunnallista tietämystä prenataaliajan sekä lapsuusiän terveyden, kasvun ja kehityksen ja myöhempien mielenterveyshäiriöiden välisistä yhteyksistä. Tavoitteena on vaikuttaa terveydenhuollon käytäntöihin, erityisesti äitiys- ja lastenneuvoloissa mielenterveyshäiriöiden 2 Hyvinvointineuvola Terveydenhoitaja imetysongelmissa tukijana Tampereen ammattikorkeakoulu Tavoitteena on esitellä imetysryhmämuotoinen työväline terveydenhoitajien käyttöön neuvolaan.tarkoituksena on ammatillisen tuen sekä vertaistuen tarjoaminen imetysryhmässä äitien itseluottamuksen vahvistamiseksi ja imetyksen onnistumiseksi. Ensisynnyttäjille tarjotaan ryhmässä konkreettista imetystukea ja ohjausta sairaalasta kotiutumisen jälkeen, eli silloin kun imetystä vielä opetellaan ja toisaalta Taru Herranen Tuire Ruuska Timo Ruohola Terhikki Ahonen Tuija Rajala Matti Äikäs 6/ Pekka Ihalainen Kevät Kaija 2015 Huhta/Hyvinvointi palvelujen arkisto Pia Hietanen lokakuu 2011

4 3 Kouluterveydenhuolto Terveydenhoitajien kokemuksia kouluterveydenhoitajan ja perheen yhteistyöstä päihdeongelmaisen nuoren auttamisessa 4 Opiskeluterveydenhuolto Tampereen koulu- ja opiskeluterveydenhuollon terveysneuvonnan kehittämishanke 5 Hyvinvointineuvola/äitiys- ja lastenneuvolat 6 Perheneuvola ja hyvinvointineuvola/äitiys- ja lastenneuvolat 7 Lastenneuvolat ja kouluterveydenhuolto Lapsen uni ja terveys - Unen merkitys lapsen kognitiiviselle, sosiaaliselle ja emotionaaliselle kehitykselle. Tampereen ammattikorkeakoulu Lääketieteen jatkotutkimus Tarkoituksena on selvittää, kuinka terveydenhoitajien mielestä yhteistyötä päihteitä käyttävien nuorten ja heidän perheensä kanssa voisi kehittää. Tavoitteena on, että tutkimuksesta olisi hyötyä kouluterveydenhoitajien työssä sekä edistää yhteistyön kehittämistä päihdenuoren perheen kanssa. Tarkoituksena on selvittää Tampereen kaupungin koulu- ja opiskeluterveydenhuollon terveysneuvonnan nykytilaa ja arvioida sen kehittämistarpeita. Selvityksen perusteella tuotetaan Tampereen ammattikorkeakoulun kanssa Elokuvan ja television koulutusohjelman opiskelijoiden kanssa yhteistyönä terveysneuvontaa tukevia videodokumentteja koulu- ja opiskeluterveydenhuollon käyttöön terveyden edistämisen näkökulmasta. Tutkimuksella selvitetään varhaisen unen ja univalverytmin kehitystä ja merkitystä terveydelle. Perhetyö neuvolan yhteistyökumppanina Tampereen ammattikorkeakoulu Tavoitteena on löytää välineitä perhetyön ja neuvolan yhteistyön kehittämiseen. Sosioekonomisten tekijöiden (perhetilanteiden) yhteyksiä terveydenhoitajien huolenaiheisiin lasten terveystarkastuksissa Helsingin yliopisto, lääketieteellinen tiedekunta 8 Hyvinvointineuvola Kokemuksia vertaistuesta äiti-vauvaryhmässä Tampereen yliopisto, hoitotiede, johtamisen koulutusohjelma 9 Hyvinvointineuvola Opaskansio äitiys- ja lastenneuvolaan maahanmuuttajatyön tueksi Tampereen ammattikorkeakoulu Tampereen ammattikorkeakoulu, hoitotyö, terveydenhoitaja 10 Hyvinvointineuvola Vauvahieronta varhaisen vuorovaikutuksen tukijana Tampereen ammattikorkeakoulu, hoitotyön koulutusohjelma Tutkimuksen tarkoitus on LATE- ja TEROKAaineistoja hyödyntäen selvittää terveydenhoitajien mahdollisuuksia ratkaista asiakasperheiden pulmia ja tuentarpeita lasten terveystarkastuksissa sekä kartoittaa, onko terveydenhoitajien huolenaiheilla ja perheen sosioekonomisella ja muilla perheen tilanteeseen liittyvillä tekijöillä yhteyksiä. Tutkimuksen tarkoituksena on kuvata äitien kokemuksia neuvolan järjestämästä äitivauvaryhmästä ja vertaistuesta. Tavoitteena on tuottaa tietoa siitä, miten käytännön hoitotyössä vertaisryhmätoimintaa kehittämällä voidaan tukea vanhemmuutta osana lapsiperheiden terveyttä ja Tarkoituksena on tehdä äitiys- ja lastenneuvoloissa työskenteleville terveydenhoitajille opaskansio, jota he voivat käyttää ohjauksen tukena, kun asiakkaana on maahanmuuttajaperhe. Opinnäytetyön tavoitteena on kehittää vauvahieronnan ohjausmateriaalia terveydenhoitajien käyttöön ja sitä kautta tukea vauvan ja vanhempien välistä varhaista vuorovaikutusta. Opas tulee sähköiseen muotoon Hannele Järvi joulukuu Anja Kuukkula Tuire Sannisto Pia Hietanen, Leena Vekara Tuire Sannisto 2015 toukokuu Anja Jalonen- Joulukuu 2011 Männikkö, Leena Vekara Pia Hietanen Marraskuu Pia Hietanen Maaliskuu 2011

5 11 Hyvinvointineuvola 12 Vastaanottotoiminta ja lasten ja nuorten terveyspalvelut 13 Lasten ja nuorten terveyspalvelut 14 Lasten ja nuorten terveyspalvelut Perhevapaalta työelämään paluun tukeminen Työuran uurtaja-menetelmällä Arvostava johtaminen terveydenhuollon asiantuntijaorganisaatiossa. Evaluation of the effectiveness of two vaccination strategies using GlaoSmithKline Biologicals HPV vaccine GSK administered in healthy adolescents. /HPV -040 Raskaudenaikaisen infektioseulonnan kustannusvaikuttavuuden arviointi osa 1. Hoidon/hoitokäytäntöjen kattavuus/vaikuttavuus Työterveyslaitos, UKK-instituutti Tampereen yliopisto, terveystieteiden yksikkö, hoitotiede HUS, Tampereen yliopisto THL:n tutkimus Tavoitteena on kehittää ryhmämenetelmä, jossa sovelletaan Työuran uurtajamenetelmän ja NELLI-tutkimuksen liikunta- ja ravitsemusneuvonnan yhdistelmää perhevapaalla oleviin naisiin, jotka ovat kiinnostuneita osallistumaan vertaisryhmämenetelmään. Tarkoituksena on kuvata arvostavan johtamisen ilmenemistä ja selittää sen yhteyttä työhön sitoutumiseen, työhön jäämiseen sekä urakehitykseen ja joustavuuteen työmarkkinoilla. Tarkoituksena on laatia teoreettinen arvostavan johtamisen malli, jonka avulla on mahdollista arvioida arvostavan johtamisen menetelmien vaikuttavuutta käytännön työssä. Tutkitaan hyödyllisintä HPV-rokotteiden käyttötapaa. Hyödytäänkö tyttöjen ja poikien rokottamisesta? Minkä ikäisenä rokottaminen on hyödyllistä? Tavoitteena on saada tuloksista ideoita neuvoloiden infektioseulontaohjelman ja infektioiden hoidon kehittämiseen Anja Jalonen- Männikkö Leena Tuominen- Maaliskuu 2012 Saarela, Kati Myllymäki ja Tuire Sannisto, Leena Vekara Tuire Sannisto Tuire Sannisto Vastaanottotoiminta 1 Diabetesvastaanotto Videoneuvottelutekniikkaa hyödyntävän ikälinja palvelumallin prosessikuvaus Tampereen ammattikorkeakoulu Tavoitteena on luoda selkeä kuva siitä, miten IkaLinja palvelumallia voisi hyödyntää diabetesvastaanoton prosessissa. 2 Aikuisneuvonta PPP-Painonhallintaryhmiin osallistuneiden kokemuksia Tampereen ammattikorkeakoulu Tavoitteena on löytää kehittämisaiheita haastattelujen pohjalta painonhallintaryhmien ohjaajille. 3 Toimenpide- ja konsultaatiotoiminta Suolistosyövän seulontaohjelman käynnistys ja arviointi Suomen Syöpäyhdistys, Pirkanmaan syöpäyhditys Tavoitteena on selvittää suolistosyöpäseulontaohjelman toimivuus Suomessa, mikä antaa pohjan STM:ssä tehtävälle päätökselle suolistosyöpäseulonnan lakisääteistämiseksi osaksi kuntien väestölleen tarjoamaa syöpäseulontaa ja täten vähentää suolistosyövästä aiheutuvaa kuolleisuutta. Lyhyen tähtäimen tavoitteita ovat ohjelman toivimuus, väestön osallistumisosuus, löydökset sekä kustannusvaikutukset. 4 Vastaanottotoiminta Debressiohoitajien työssäjaksaminen Tampereen ammattikorkeakoulu Tutkimuksen tarkoituksena on kartoittaa debressiohoitajien jaksamista työssään terveysasemilla. Tavoitteena on lisätä tietoa debressiohoitajien työssä jaksamisesta ja saadun tiedon avulla lisätä debressiohoitajien työhyvinvointia Taru Taylor Pirjo Aromaa, Pirkko Karvonen ja Marja-Leena Airaksinen Kaija Huhta, hyvintointipalveluj en arkisto Marketta Selin Kevät 2012

6 5 Vastaanottotoiminta ja lasten ja nuorten terveyspalvelut Arvostava johtaminen terveydenhuollon asiantuntijaorganisaatiossa. 6 Vastaanottotoiminta Maahanmuuttajat hoitoalan työyhteisössä - Tehyn selvitys monikulttuurisuudesta 7 Vastaanottotoiminta Lääkkeiden käyttö ja moniammatillinen kokonaisarviointi Terve 80-terveystarkastuksiin osallistuvilla Tampereen yliopisto, terveystieteiden yksikkö, hoitotiede Tehy ry Tampereen yliopisto Tarkoituksena on kuvata arvostavan johtamisen ilmenemistä ja selittää sen yhteyttä työhön sitoutumiseen, työhön jäämiseen sekä urakehitykseen ja joustavuuteen työmarkkinoilla. Tarkoituksena on laatia teoreettinen arvostavan johtamisen malli, jonka avulla on mahdollista arvioida arvostavan johtamisen menetelmien vaikuttavuutta käytännön työssä. Maahanmuuttajia koskeva monikulttuurisuuteen liittyvä selvitystyö. Samansisältöinen selvitys tehty vuonna Tutkimuksen tarkoituksena on parantaa iäkkäiden hyvinvointia edistämällä lääkkeiden oikeanlaista käyttöä ja kehittämällä iäkkäiden lääkityksen kokonaisuuksien hallintaa moniammatillisella yhteistyöllä Leena Tuominen- Maaliskuu 2012 Saarela, Kati Myllymäki ja Tuire Sannisto, Leena Vekara Kati Myllymäki Kati Myllymäki Kotihoito 1 Kotihoito Ikääntyneen kotihoidon asiakkaan perheen terveys, toimivuus ja koettu tuki Tampereen yliopisto, Terveystieteiden yksikkö Tutkimuksessa on tarkoitus selvittää kotihoidon piiriin kuuluvan ikääntyneen ja hänen läheisensä kokemuksia kotihoidolta saadusta tuesta sekä ikääntyneen perheen terveydestä ja toimivuudesta. Tutkimuksesta saatavan tiedon avulla voidaan kehittää vanhustenhuollon palveluita vastaamaan entistä enemmän ikääntyvien ja heidän perheenjäsentensä tarpeita ja odotuksia Erja Pennanen Kevät Kotihoito Tampereen päihdepalvelujärjestelmä - Ikääntyneiden ja kotihoidon työntekijöiden kuvaamana Tampereen yliopisto, Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö Tavoitteena on selvittää millaisia kokemuksia ja näkemyksiä kotihoidon työntekijöillä ja ikääntyneillä kotihoidon asiakkailla on Tampereen kaupungin päihdepalveluista ja päihdepalvelujärjestelmästä. Tutkimuksesta saatavan tiedon avulla voidaan kehittää päihdepalvelujärjestelmää ikääntyneiden tarpeita vastaaviksi ja saaaan työkaluja kotihoidon työntekijöille kohdata ikääntynyt päihteitä käyttävä kotihoidon asiakas Anne Lähde- Säteri Mielenterveys- ja päihdepalvelut 1 Psykiatrian poliklinikka maahanmuuttajille Traumatisoituneen maahanmuuttajaperheen kotoutuminen pakolaisnaisen silmin 2 Nuorisopsykiatria ja Verkostotyö lastensuojelun ja nuorisopsykiatrian lapsiperheiden sosiaalipalvelut asiakirjoissa - diskurssianalyyttinen tutkimus asiakirjojen intertekstuaalisuudesta 3 Mielenterveys- ja päihdepalvelut, psykiatrian poliklinikat Tanssiliiketerapia mielialan ja kehonkuvan muutoksen väylänä masentuneille aikuispotilaille avomielenterveyspalveluissa Tampereen yliopisto, Yhteiskunta-ja kulttuuritieteiden laitos/sosiaalityö/thy Tampereen yliopisto, Sosiaalityön tutkimuksen laitos Jyväskylän yliopisto, psykologian laitos Tavoitteena on kartoittaa pakolaistaustaisten naisten omia ja heidän perheidensä traumaattisia kokemuksia sekä näiden kokemusten vaikutuksia heidän elämäänsä. Tavoitteena on tarkastella sekä lastensuojelussa että nuorisopsykiatrialla kirjattuja asiakirjoja nuoren nuorisopsykiatrisen avohoitojakson ajalta. Tarkastelussa keskitytään siihen, mitä asiakirjoihin verkostotyöstä kirjataan, kenen äänet asiakirjoissa näkyvät sekä asiakirjojen intertekstuaalisuuteen. Tavoitteena on kehittää ryhmämuotoisia hoitoja sekä seurata tanssiliiketerapian vaikuttavuutta tutkittavien henkilöiden Timo Palo-oja, Päivi Kiviniemi Joulukuu Ulla 8/2012 Kangaspunta, mielenterveys- ja päihdepalvelut sekä Minna Kuusela, lapsiperheiden sosiaalipalvelut Päivi Kiviniemi 3/2013

7 Suun terveydenhuolto 1 Suun terveydenhuolto Lasten ja nuorten (5-18v.) hammasvammat (pysyvät hampaat) Tampereella v ) Hammaslääketieteen laitos, Turku Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää hammasvammojen esiintyvyyttä, etiologisia tekijöitä, tyyppivammoja ja hoitoa ensiaputilanteissa Eeva Torppa- Saarinen ja Kirsi Susi

8 Potilastutkimus ()

9

10

11

12

13

14

Avopalvelujen asiakaspalautekysely 2012

Avopalvelujen asiakaspalautekysely 2012 Avopalvelujen asiakaspalautekysely 2012 Tulokset Aidosti asiakaslähtöiset avopalvelut Katriina Piironen Avopalvelujen hallinto 4.12.2012 Avopalvelujen asiakaskysely 29.10.-11.11.2012 Tampereen sosiaali-

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI. Avopalvelut - yhdessä tehden Esittely 2016

TAMPEREEN KAUPUNKI. Avopalvelut - yhdessä tehden Esittely 2016 Avopalvelut - yhdessä tehden Esittely 2016 Toiminta-ajatus Avopalvelut edistävät, tukevat ja hoitavat tamperelaisten terveyttä, psyykkistä hyvinvointia ja sosiaalista turvallisuutta sekä valmiuksia sujuvaan

Lisätiedot

Kasvu, oppiminen, perheet

Kasvu, oppiminen, perheet Kasvu, oppiminen, perheet Pirjo Tuosa, selvityshenkilö Uudistuksen lähtökohtia Jyväskylän kaupungissa toteutetaan palvelu- ja organisaatiouudistus vuoden 2013 alussa hallinnon ja palvelujen järjestämissopimuksen

Lisätiedot

Työelämän ulkopuolella olevien terveys, työkyky ja kuntoutukseen ohjaaminen. Pirkko Mäkelä-Pusa, Kuntoutussäätiö 17.3.2016

Työelämän ulkopuolella olevien terveys, työkyky ja kuntoutukseen ohjaaminen. Pirkko Mäkelä-Pusa, Kuntoutussäätiö 17.3.2016 Työelämän ulkopuolella olevien terveys, työkyky ja kuntoutukseen ohjaaminen Pirkko Mäkelä-Pusa, Kuntoutussäätiö 17.3.2016 Työttömyys, terveys ja hyvinvointi Työttömät voivat keskimäärin huonommin ja ovat

Lisätiedot

määritelty opetussuunnitelman perusteissa:

määritelty opetussuunnitelman perusteissa: Nousiainen määritelty opetussuunnitelman perusteissa: - edistää lapsen ja nuoren oppimista sekä tasapainoista kasvua ja kehitystä - oppimisen esteiden, oppimisvaikeuksien sekä koulunkäyntiin liittyvien

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 17/2013 1 (5) Kaupunginhallitus Kj/40 29.4.2013

Helsingin kaupunki Esityslista 17/2013 1 (5) Kaupunginhallitus Kj/40 29.4.2013 Helsingin kaupunki Esityslista 17/2013 1 (5) historia Opetuslautakunta 26.03.2013 40 Opetuslautakunta päätti antaa seuraavan lausunnon kaupunginhallitukselle: Perusopetuslain ja opetussuunnitelman perusteiden

Lisätiedot

Lastensuojelutarpeen ehkäisy peruspalveluiden yhteistyönä

Lastensuojelutarpeen ehkäisy peruspalveluiden yhteistyönä Lastensuojelutarpeen ehkäisy peruspalveluiden yhteistyönä Auta lasta ajoissa- moniammatillisessa yhteistyössä 14.1.2016 Alkoholi, perhe- ja lähisuhdeväkivalta lapsiperheiden palvelut tunnistamisen ja puuttumisen

Lisätiedot

THL:n rooli oppilas- ja opiskelijahuollossa Anneli Pouta, osastojohtaja Oppilas- ja opiskelijahuollon kansalliset kehittämispäivät IX 1-2.12.

THL:n rooli oppilas- ja opiskelijahuollossa Anneli Pouta, osastojohtaja Oppilas- ja opiskelijahuollon kansalliset kehittämispäivät IX 1-2.12. THL:n rooli oppilas- ja opiskelijahuollossa Anneli Pouta, osastojohtaja Oppilas- ja opiskelijahuollon kansalliset kehittämispäivät IX 1-2.12.2009 1.12.2009 A Pouta 1 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)

Lisätiedot

Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå SOSIAALIALAN KÄYTÄNTÖTUTKIMUS PORVOOSSA

Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå SOSIAALIALAN KÄYTÄNTÖTUTKIMUS PORVOOSSA Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå SOSIAALIALAN KÄYTÄNTÖTUTKIMUS PORVOOSSA 2016-17 KÄYTÄNNÖN OPISKELIJAKSI PORVOOSEEN? Oletko kiinnostunut suorittamaan sosiaalialan käytäntötutkimus- tai harjoittelujakson

Lisätiedot

ASIAKASPALAUTTEEN POHJALTA LAADITUT KEHITTÄMISTOIMENPITEET 2016

ASIAKASPALAUTTEEN POHJALTA LAADITUT KEHITTÄMISTOIMENPITEET 2016 1 ASIAKASPALAUTTEEN POHJALTA LAADITUT KEHITTÄMISTOIMENPITEET 2016 Sisällys Lapsiperheiden sosiaalipalvelut Aikuisten sosiaalipalvelut Lasten ja nuorten terveyspalvelut Vastaanottotoiminta Mielenterveys-

Lisätiedot

KASPERI II hankkeen Osallisuuden helmet seminaari Terveiset Lasten Kaste osaohjelmasta

KASPERI II hankkeen Osallisuuden helmet seminaari Terveiset Lasten Kaste osaohjelmasta KASPERI II hankkeen Osallisuuden helmet seminaari 22.5.2013 Terveiset Lasten Kaste osaohjelmasta Arja Hastrup Kehittämispäällikkö Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Lasten, nuorten ja lapsiperheiden palveluja

Lisätiedot

Lähemmäs. Marjo Lavikainen

Lähemmäs. Marjo Lavikainen Lähemmäs Marjo Lavikainen 20.9.2013 Lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma 2012 2015 Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2012:6 Kehittämisohjelman valmistelu alkoi lasten ja nuorten verkkokuulemisella

Lisätiedot

Mikä on ehkäisevän päihdetyön suhde soteen? Tytti Solankallio-Vahteri hyvinvointikoordinaattori

Mikä on ehkäisevän päihdetyön suhde soteen? Tytti Solankallio-Vahteri hyvinvointikoordinaattori Mikä on ehkäisevän päihdetyön suhde soteen? Tytti Solankallio-Vahteri hyvinvointikoordinaattori 19.4.2016 29.4.2016 Mikä on kunnan tehtävä? Kuntalaki (410/2015) 1 Kunta edistää asukkaidensa hyvinvointia

Lisätiedot

Kohti lapsi- ja perhelähtöisiä palveluita

Kohti lapsi- ja perhelähtöisiä palveluita Kohti lapsi- ja perhelähtöisiä palveluita Sopivaa tukea oikeaan aikaan Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE) on yksi Juha Sipilän hallituksen 26 kärkihankkeesta. Muutosta tehdään - kohti lapsi-

Lisätiedot

Monialaisen yhteistyön kehittämistarpeet lastensuojelun työskentelyn alkuvaiheissa - alustavia tutkimustuloksia

Monialaisen yhteistyön kehittämistarpeet lastensuojelun työskentelyn alkuvaiheissa - alustavia tutkimustuloksia Monialaisen yhteistyön kehittämistarpeet lastensuojelun työskentelyn alkuvaiheissa - alustavia tutkimustuloksia Johanna Hietamäki, Erikoistutkija, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Monialainen, lapsilähtöinen

Lisätiedot

Miten väestön terveyseroja voidaan kaventaa palvelujen kohdentamisen näkökulmasta? Esimerkkejä keinoista vaikuttaa terveyseroihin

Miten väestön terveyseroja voidaan kaventaa palvelujen kohdentamisen näkökulmasta? Esimerkkejä keinoista vaikuttaa terveyseroihin Miten väestön terveyseroja voidaan kaventaa palvelujen kohdentamisen näkökulmasta? Esimerkkejä keinoista vaikuttaa terveyseroihin Sosiaali- ja terveystoimen johtaja Maria Närhinen, Mikkelin kaupunki 30.10.2008

Lisätiedot

Monikulttuurisuus ja maahanmuutto kotipesän tutkimus- ja kehittämistoiminta

Monikulttuurisuus ja maahanmuutto kotipesän tutkimus- ja kehittämistoiminta KatuMetro - Monikulttuurisuus ja maahanmuutto Monikulttuurisuus ja maahanmuutto kotipesän tutkimus- ja kehittämistoiminta 2010-2012 VTT, tutkija Vuoden 2010 tutkimus- ja kehittämistoiminta ja tiedottaminen:

Lisätiedot

FSD2438 Terveyden edistämisen barometri 2009: kunnat

FSD2438 Terveyden edistämisen barometri 2009: kunnat KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2438 Terveyden edistämisen barometri 2009: kunnat Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata

Lisätiedot

FSD2439 Terveyden edistämisen barometri 2009: jäsenjärjestöt

FSD2439 Terveyden edistämisen barometri 2009: jäsenjärjestöt KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2439 Terveyden edistämisen barometri 2009: jäsenjärjestöt Kyselylomaketta hyödyntävien tulee

Lisätiedot

KAINUUN PERHEKESKUKSET JA PERHEASEMAT

KAINUUN PERHEKESKUKSET JA PERHEASEMAT KAINUUN PERHEKESKUKSET JA PERHEASEMAT 27.2.2017 Helena Saari Perhekeskusvastaava 27.2.2017 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä / HS Kainuun sijainti ja väkiluku kunnittain Ivalo 625 km Kainuu

Lisätiedot

Kertomuksia sosiaalityöstä - Opiskelijoiden puheenvuoro. Terveyden edistämisen kehittämispäivät

Kertomuksia sosiaalityöstä - Opiskelijoiden puheenvuoro. Terveyden edistämisen kehittämispäivät Kertomuksia sosiaalityöstä - Opiskelijoiden puheenvuoro Terveyden edistämisen kehittämispäivät 13.1.2010 Jenni Kehus & Sanna Lähteinen, Lapin yliopisto Puheenvuoro pohjautuu: Opiskelijoiden ennakkotehtäviin

Lisätiedot

Imetys Suomessa Vauvamyönteisyysohjelma

Imetys Suomessa Vauvamyönteisyysohjelma Imetys Suomessa Vauvamyönteisyysohjelma 2017-2021 Imetys 10 kunnassa Jyväskylä 16.3.2017 Vieraileva tutkija Kirsi Otronen 21.03.2017 Kirsi Otronen 1 WHO:n uusi suositus v.2025 mennessä 50% lapsista olisi

Lisätiedot

Kehittyvä NAPERO II hanke vuosille 2008 2009 perhepalvelujen kehittäminen perustyössä

Kehittyvä NAPERO II hanke vuosille 2008 2009 perhepalvelujen kehittäminen perustyössä Kehittyvä NAPERO II hanke vuosille 2008 2009 perhepalvelujen kehittäminen perustyössä NAPERO HANKKEEN TAUSTAA : Lapin lääninhallitus myönsi Rovaniemen kaupungille 150.000 euron hankerahoituksen vuosille

Lisätiedot

RAPORTOINTISUUNNITELMA 2012

RAPORTOINTISUUNNITELMA 2012 RAPORTOINTISUUNNITELMA 2012 Karviaiselle on laadittu raportointisuunnitelma aikatauluineen. Karviaisen vuoden 2012 raportointisuunnitelma koostuu 3 osavuosikatsauksesta (31.3.; 30.6.; ja 30.9.) ja 8 kuukausittaisesta

Lisätiedot

Kainuun lasten, nuorten ja lapsiperheiden sosiaali- ja terveyspalvelut. Helena Ylävaara

Kainuun lasten, nuorten ja lapsiperheiden sosiaali- ja terveyspalvelut. Helena Ylävaara Kainuun lasten, nuorten ja lapsiperheiden sosiaali- ja terveyspalvelut Helena Ylävaara Kodin ulkopuolelle sijoitetut 0-17 -vuotiaat, % vastaavanikäisestä väestöstä 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 Kainuu Koko maa Kajaani

Lisätiedot

ETSIVÄ VANHUSTYÖ. koulutuskokonaisuus. Aika ja paikka Kouluttaja

ETSIVÄ VANHUSTYÖ. koulutuskokonaisuus. Aika ja paikka Kouluttaja ETSIVÄ VANHUSTYÖ koulutuskokonaisuus Aika ja paikka Kouluttaja Sisältö 1. Etsivä vanhustyö 2. Verkostoyhteistyö 3. Osallisuuden vahvistaminen Etsivä vanhustyö koulutuksen tavoite Laaditaan etsivän vanhustyön

Lisätiedot

Opiskeluterveydenhuollon toimivuus ja kokonaisuus opiskelijan terveys, hyvinvointi ja opiskelukyky seminaari , Joensuu

Opiskeluterveydenhuollon toimivuus ja kokonaisuus opiskelijan terveys, hyvinvointi ja opiskelukyky seminaari , Joensuu Opiskeluterveydenhuollon toimivuus ja kokonaisuus opiskelijan terveys, hyvinvointi ja opiskelukyky seminaari 11.11.2015, Joensuu Johtaja Sirkka Jakonen Itä-Suomen aluehallintovirasto, peruspalvelut, oikeusturva

Lisätiedot

Arjesta voimaa Lastensuojelun merkitys kotoutumisen tukemisessa

Arjesta voimaa Lastensuojelun merkitys kotoutumisen tukemisessa Arjesta voimaa Lastensuojelun merkitys kotoutumisen tukemisessa Pääkaupunkiseudun Lastensuojelupäivät Työryhmä: Osallistavaa ja monikulttuurista kohtaamista 30.9.2011 Esityksen sisältö Tutkimushankkeen

Lisätiedot

Päihteet ja elintavat puheeksi neuvolassa. Tuovi Hakulinen Dosentti (Terveyden edistäminen)

Päihteet ja elintavat puheeksi neuvolassa. Tuovi Hakulinen Dosentti (Terveyden edistäminen) Päihteet ja elintavat puheeksi neuvolassa Tuovi Hakulinen Dosentti (Terveyden edistäminen) 7.2.2017 Tuovi Hakulinen 1 Miksi ehdotimme teemaa? Vanhempien elintavat, esim. päihteiden riskikäyttö vaikuttavat

Lisätiedot

Terveyden edistämisen neuvottelukunta Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen

Terveyden edistämisen neuvottelukunta Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen Terveyden edistämisen neuvottelukunta 2009-2013 Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen Alueellinen TED-työryhmä (2010) Kuntakierros 2009 Kuntien toiveet Terveyden edistämisen neuvottelukunta 2009 Alueellinen

Lisätiedot

Tanja Saarenpää Pro gradu-tutkielma Lapin yliopisto, sosiaalityön laitos Syksy 2012

Tanja Saarenpää Pro gradu-tutkielma Lapin yliopisto, sosiaalityön laitos Syksy 2012 Se on vähän niin kuin pallo, johon jokaisella on oma kosketuspinta, vaikka se on se sama pallo Sosiaalityön, varhaiskasvatuksen ja perheen kokemuksia päiväkodissa tapahtuvasta moniammatillisesta yhteistyöstä

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/ (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/ (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 (5) 49 Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto toivomusponnesta joustavien ikärajojen ja lähetteettömien palvelujen jatkamisesta nuorten päihdepalveluissa ja -hoidossa

Lisätiedot

Määrä VS Tot Määrä. Tot. 1-8

Määrä VS Tot Määrä. Tot. 1-8 LIITE 1: PALVELUTILAUKSEN TOTEUMA TUOTANTOYKSIKÖITTÄIN LAPSIPERHEIDEN SOSIAALIPALVELUT Psykososiaalisen tuen palvelut Lastensuojelun avohuollon palvelut * Tot. 1- Sosiaalipäivystystyö 12 Kokonaishinta

Lisätiedot

PRO SOS uudenlaista sosiaalityötä yhdessä rakentamassa

PRO SOS uudenlaista sosiaalityötä yhdessä rakentamassa PRO SOS uudenlaista sosiaalityötä yhdessä rakentamassa Kaakkois-Suomen osahanke Twitter #uudenlaista sosiaalityötä OSA I Valtakunnallinen hanke PRO SOS uudenlaista sosiaalityötä yhdessä rakentamassa 2

Lisätiedot

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä / HS

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä / HS LAPE - lastensuojelun oppimisverkosto 12.9.2016, Kuopio Helena Saari Perhekeskusvastaava Tarja Juppi Lapsiperheiden sosiaalipalvelujen vs.vastuualuepäällikkö 16.9.2016 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Hyvinvointipalvelut. Kouvolan kaupunki

Hyvinvointipalvelut. Kouvolan kaupunki Hyvinvointipalvelut Kouvolan kaupunki 1 Asiakkaan osallisuus Asiakkaiden tarpeet ja ennakointi Strategia, arvot ja visio PALVELUOHJAUS Kasvun ja oppimisen sekä lapsiperheiden tukeminen Elämän alkupolku

Lisätiedot

LÄHIHOITAJATUTKINTO / VALMISTAVA KOULUTUS

LÄHIHOITAJATUTKINTO / VALMISTAVA KOULUTUS LÄHIHOITAJATUTKINTO / VALMISTAVA KOULUTUS Lasten ja nuorten mielenterveyden edistäminen TYÖSSÄOPPIMISEN OHJAUS JA ARVIOINTI Opiskelija Opiskeluryhmä Työssäoppimisen ajankohta Työssäoppimispaikka Työpaikkaohjaaja

Lisätiedot

Kotona kokonainen elämä Aloitusseminaari Johtajaylilääkäri Pirjo Laitinen-Parkkonen Hyvinkään kaupunki

Kotona kokonainen elämä Aloitusseminaari Johtajaylilääkäri Pirjo Laitinen-Parkkonen Hyvinkään kaupunki Kotona kokonainen elämä Aloitusseminaari 6.9.2013 Johtajaylilääkäri Pirjo Laitinen-Parkkonen Hyvinkään kaupunki ARVON TUOTTAMINEN ASIAKKAALLE Ikääntyvän mielekäs elämä ja hyvinvointi on laajempi kokonaisuus

Lisätiedot

KOTOA KOTIIN. - Avoterveydenhuollon näkökulmia kotiutuksen kehittämiseen. Marika Riihikoski, Projektityöntekijä, PPPR - hanke 11.6.

KOTOA KOTIIN. - Avoterveydenhuollon näkökulmia kotiutuksen kehittämiseen. Marika Riihikoski, Projektityöntekijä, PPPR - hanke 11.6. KOTOA KOTIIN - Avoterveydenhuollon näkökulmia kotiutuksen kehittämiseen Marika Riihikoski, Projektityöntekijä, PPPR - hanke 11.6.2015 Projektin taustat ja pilotti Tarkastelun kohteena ne asiakkaat, jotka

Lisätiedot

MITEN TOIMIA, KUN VANHEMMALLA ON VAIKEAA?

MITEN TOIMIA, KUN VANHEMMALLA ON VAIKEAA? MITEN TOIMIA, KUN VANHEMMALLA ON VAIKEAA? Perheaikaa 18.2.2016 Tytti Solantaus Lastenpsykiatri, emeritatutkimusprofessori Toimiva lapsi & perhe hankejohtaja (SMS) OMA TAUSTA Työ lasten ja perheiden parissa

Lisätiedot

Merikarvia MERIKARVIA PORI ULVILA PORIN PERUSTURVAKESKUS

Merikarvia MERIKARVIA PORI ULVILA PORIN PERUSTURVAKESKUS MERIKARVIA PORI ULVILA KUNTAKORTTI 6 Väestöennuste Huoltosuhde 3 ja ennusteet, ja 4 3 346, 4,6 3 4 8 79,8 8,9 8, 77 6 3 3 4 4 6 8 483 36 64-6 7-4 -64 6-74 7-84 8- yhteensä 3 4 4 *Tilastokeskus *Tilastokeskus

Lisätiedot

LIITE 2. NURMIJÄRVEN PERHETUKIKESKUS TOIMINTASUUNNITELMA

LIITE 2. NURMIJÄRVEN PERHETUKIKESKUS TOIMINTASUUNNITELMA LIITE 2. NURMIJÄRVEN PERHETUKIKESKUS TOIMINTASUUNNITELMA 17.2.2015 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TAUSTA 3 2. TOIMINTA-AJATUS/PERUSFILOSOFIA 3 3. STRATEGISET TAVOITTEET JA TAVOITELTAVAT HYÖDYT SEKÄ RISKIT 3 4.

Lisätiedot

Hallituksen kärkihanke: Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma LAPE

Hallituksen kärkihanke: Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma LAPE Hallituksen kärkihanke: Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma LAPE Hanne Kalmari 5.4.2016 Hallitusohjelma: Suomi vuonna 2025 on uudistuva, välittävä ja turvallinen maa, jossa jokainen meistä voi kokea

Lisätiedot

Perhesosiaalityö varhaisen tuen palveluissa

Perhesosiaalityö varhaisen tuen palveluissa Perhesosiaalityö varhaisen tuen palveluissa Lastensuojelun ja perhetyön kehittäminen Kokkolassa Mistä lähdettiin liikkeelle, mikä tarve? Yhteistyön puuttuminen Lastensuojelun vetäytyminen Laki Tutkimuksia

Lisätiedot

Hyvinvoinnin edistäminen monen eri tahon työnä

Hyvinvoinnin edistäminen monen eri tahon työnä Hyvinvoinnin edistäminen monen eri tahon työnä Seinäjoki 8.9.2016 Juha Mieskolainen LSSAVI Juha Mieskolainen, Länsi- ja Sisä Suomen aluehallintovirasto 1 LSSAVIn päihdehaittojen ehkäisyn ja terveyden edistämisen

Lisätiedot

Varhaista tukea ja kumppanuutta rakentamassa

Varhaista tukea ja kumppanuutta rakentamassa Varhaista tukea ja kumppanuutta rakentamassa Lasten, nuorten ja lapsiperheiden palvelujen uudistaminen Lasten Kaste kehittämistyö jatkuu Kehittämispäällikkö Arja Hastrup Lasten, nuorten ja lapsiperheiden

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon viranhaltijoiden päätösvalta ja viranomaistehtävien hoito

Sosiaali- ja terveydenhuollon viranhaltijoiden päätösvalta ja viranomaistehtävien hoito Liite nro 1 Pela 13.1.2009 1 (9) Sosiaali- ja terveydenhuollon viranhaltijoiden päätösvalta ja viranomaistehtävien hoito Perusturvan tilaajaorganisaatio Viranhaltija viranomaistehtävä Tilaajajohtaja -

Lisätiedot

Sosiaalinen kuntoutus, työkyvyn tukena

Sosiaalinen kuntoutus, työkyvyn tukena Sosiaalinen kuntoutus, työkyvyn tukena 7.6.2016 Sosiaalinen kuntoutus tarkoittaa - Tuetaan vaikeasti syrjäytyneiden henkilöiden paluuta yhteiskunnalliseen osallisuuteen vahvistamalla sosiaalista toimintakykyä

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALAN PERHE- JA SOSIAALIPALVELUJEN TULOSYKSIKÖN TOIMINTAOHJE

ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALAN PERHE- JA SOSIAALIPALVELUJEN TULOSYKSIKÖN TOIMINTAOHJE Sosiaali- ja terveystoimen toimialan 2.2.2 1 (15) ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALAN PERHE- JA SOSIAALIPALVELUJEN TULOSYKSIKÖN TOIMINTAOHJE Perusturvajohtaja 21.12.2016 Voimaan 1.1.2017

Lisätiedot

KALLIO-KAMPIN KEHITTÄMISHETKI KOULUT JA LASTENSUOJELU KEHRÄ II RIIKKA PYYKÖNEN

KALLIO-KAMPIN KEHITTÄMISHETKI KOULUT JA LASTENSUOJELU KEHRÄ II RIIKKA PYYKÖNEN KALLIO-KAMPIN KEHITTÄMISHETKI KOULUT JA LASTENSUOJELU KEHRÄ II 25.9.2012 RIIKKA PYYKÖNEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KANSALLINEN KEHITTÄMISOHJELMA (KASTE). STM TAVOITTEENA: Hyvinvointi- ja terveyserot

Lisätiedot

Voiko Neuvokas perhe -menetelmä antaa työkaluja? Kehittämispäällikkö, Terhi Koivumäki, Suomen Sydänliitto Terveydenhoitajapäivät

Voiko Neuvokas perhe -menetelmä antaa työkaluja? Kehittämispäällikkö, Terhi Koivumäki, Suomen Sydänliitto Terveydenhoitajapäivät Voiko Neuvokas perhe -menetelmä antaa työkaluja? Kehittämispäällikkö, Terhi Koivumäki, Suomen Sydänliitto 2.2.2017 Terveydenhoitajapäivät Luennon aiheena Elintapaohjaus terveydenhoitajan työssä Millaista

Lisätiedot

Sosiaalipalveluja kaikille ja kaiken ikää?

Sosiaalipalveluja kaikille ja kaiken ikää? Tiedosta hyvinvointia KansalaisenParas 17.4.2008 Anu Muuri 1 Sosiaalipalveluja kaikille ja kaiken ikää? Anu Muuri Kehittämispäällikkö Stakes/Sosiaalipalvelut Tiedosta hyvinvointia KansalaisParas 17.4.2008

Lisätiedot

Isyyslaki uudistuu Rovaniemi. Kristiina Poikajärvi Johtaja Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat vastuualue

Isyyslaki uudistuu Rovaniemi. Kristiina Poikajärvi Johtaja Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat vastuualue Isyyslaki uudistuu 27.10.2015 Rovaniemi Kristiina Poikajärvi Johtaja Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat vastuualue Lapin 28.10.2015 aluehallintovirasto 1 Hallituksen strategiset painopistealueet Työllisyys

Lisätiedot

ALKOHOLI, PERHE- JA PARISUHDEVÄKIVALTA LAPSIPERHEIDEN PALVELUT TUNNISTAMISEN JA PUUTTUMISEN YMPÄRISTÖNÄ

ALKOHOLI, PERHE- JA PARISUHDEVÄKIVALTA LAPSIPERHEIDEN PALVELUT TUNNISTAMISEN JA PUUTTUMISEN YMPÄRISTÖNÄ ALKOHOLI, PERHE- JA PARISUHDEVÄKIVALTA LAPSIPERHEIDEN PALVELUT TUNNISTAMISEN JA PUUTTUMISEN YMPÄRISTÖNÄ HUOLEN HERÄÄMINEN, PERHE- JA PARISUHDEVÄKIVALLAN TUNNISTAMINEN, Tilaisuuden avaus Kouvola 2.4.2014

Lisätiedot

KUNNAN ROOLI ALKUVAIHEEN KOTOUTTAMISESSA. Jenni Lemercier Johtava sosiaalityöntekijä Espoon maahanmuuttajapalvelut

KUNNAN ROOLI ALKUVAIHEEN KOTOUTTAMISESSA. Jenni Lemercier Johtava sosiaalityöntekijä Espoon maahanmuuttajapalvelut KUNNAN ROOLI ALKUVAIHEEN KOTOUTTAMISESSA Jenni Lemercier Johtava sosiaalityöntekijä Espoon maahanmuuttajapalvelut Organisaatiokaavio (toiminnot) Maahanmuuttajapalvelut InEspoo Monikulttuurinen neuvonta

Lisätiedot

Varhainen puuttuminen ja puheeksiotto sosiaalipalveluissa. Etelä-Suomen aluehallintoviraston ehkäisevän päihdetyöryhmän maakuntakäynti 6.10.

Varhainen puuttuminen ja puheeksiotto sosiaalipalveluissa. Etelä-Suomen aluehallintoviraston ehkäisevän päihdetyöryhmän maakuntakäynti 6.10. Varhainen puuttuminen ja puheeksiotto sosiaalipalveluissa Etelä-Suomen aluehallintoviraston ehkäisevän päihdetyöryhmän maakuntakäynti 6.10.2016 1 Sosiaalihuoltoyksikön tehtävät ohjausta, yhteistyötä, lupahallintoa,

Lisätiedot

Suunnitelma Itä-Uudenmaan sote-palvelutuotannon käynnistämiseksi

Suunnitelma Itä-Uudenmaan sote-palvelutuotannon käynnistämiseksi Suunnitelma Itä-Uudenmaan sote-palvelutuotannon käynnistämiseksi Itä-Uudenmaan sote-palvelutuotannon valmistelu Itä-Uudenmaan valmistelutyö tehdään osana koko Uudenmaan sote-alueen ja valtakunnallisen

Lisätiedot

Perhetukea maahanmuuttajille

Perhetukea maahanmuuttajille Perhetukea maahanmuuttajille Startti Perhetyö Maahanmuuttajille Startti Maahanmuuttajapalvelut tarjoavat ammatillista tukea haastavissa tilanteissa oleville maahanmuuttajataustaisille perheille. Myös toisen

Lisätiedot

Kommenttipuheenvuoro. Sosiaalihuolto ja sen kehittäminen Lahti 2.5.2016

Kommenttipuheenvuoro. Sosiaalihuolto ja sen kehittäminen Lahti 2.5.2016 Kommenttipuheenvuoro Sosiaalihuolto ja sen kehittäminen Lahti 2.5.2016 "sote-uudistuksessa on kyse siitä kuinka nopeasti sinne omalle terveyskeskuslääkärille pääsee... Vaiko jostain muustakin? Sosiaalihuolto

Lisätiedot

Lasten, nuorten ja perheiden Kaste valtakunnalliset kuulumiset

Lasten, nuorten ja perheiden Kaste valtakunnalliset kuulumiset Lasten, nuorten ja perheiden Kaste valtakunnalliset kuulumiset Yhdessä tehden Kaste etenee PaKasteen työseminaari III, Kuusamo Arja Hastrup, THL 18.3.2010 Arja Hastrup 1 Lasten, nuorten ja perheiden Kaste

Lisätiedot

OTE PÖYTÄKIRJASTA. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman toteutumisen seuranta

OTE PÖYTÄKIRJASTA. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman toteutumisen seuranta 1 Sivistyslautakunta 48 27.08.2015 Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman toteutumisen seuranta SIVIS 48 Lastensuojelulaki (417/2007) astui voimaan 1.1.2008. Laissa todetaan, että kunnan tai useamman

Lisätiedot

Lasten ja nuorten palvelut remonttiin

Lasten ja nuorten palvelut remonttiin Lasten ja nuorten palvelut remonttiin Jukka Mäkelä, lastenpsykiatri, kehittämispäällikkö 17.4.2009 1 Mikä nykyisissä palveluissa vikana Vähintään 65 000 nuorta vaarassa joutua syrjäytetyksi (Stakes 2008)

Lisätiedot

KOTIHOIDON ASIAKKAIDEN KOKEMUKSIA ARJEN SUJUVUUDESTA, SAAMISTAAN PALVELUISTA SEKÄ OSALLISUUDESTAAN NIIDEN SUUNNITTELUUN JA TOTEUTUKSEEN

KOTIHOIDON ASIAKKAIDEN KOKEMUKSIA ARJEN SUJUVUUDESTA, SAAMISTAAN PALVELUISTA SEKÄ OSALLISUUDESTAAN NIIDEN SUUNNITTELUUN JA TOTEUTUKSEEN KOTIHOIDON ASIAKKAIDEN KOKEMUKSIA ARJEN SUJUVUUDESTA, SAAMISTAAN PALVELUISTA SEKÄ OSALLISUUDESTAAN NIIDEN SUUNNITTELUUN JA TOTEUTUKSEEN Kehittämiskoordinaattori Tuula Ekholm Liittyminen KKE -hankekokonaisuuteen

Lisätiedot

Terveys ja sosiaalinen turvallisuus - palvelukokonaisuuden valmistelun ja muutoksen perusteita

Terveys ja sosiaalinen turvallisuus - palvelukokonaisuuden valmistelun ja muutoksen perusteita Terveys ja sosiaalinen turvallisuus - palvelukokonaisuuden valmistelun ja muutoksen perusteita Ulla Kuittu selvityshenkilö Organisaatiotoimikunta 7.2.2011 Valmistelun lähtökohtia edistetään terveyttä ja

Lisätiedot

YDINPROSESSIT LÄHIPALVELUT ALUEELLISET PALVELUT ERITYISPALVELUT. Palvelutarpeen arviointi, palveluohjaus ja neuvonta

YDINPROSESSIT LÄHIPALVELUT ALUEELLISET PALVELUT ERITYISPALVELUT. Palvelutarpeen arviointi, palveluohjaus ja neuvonta LIITE 2. Ydinprosessityöryhmien palvelujaottelut IKÄIHMISTEN YDINPROSESSIT LÄHI ALUEELLISET ERITYIS Ennaltaehkäisevät palvelut Palvelutarpeen arviointi Palvelutarpeen arviointi, palveluohjaus ja neuvonta

Lisätiedot

Pori MERIKARVIA PORI PORIN PERUSTURVAKESKUS

Pori MERIKARVIA PORI PORIN PERUSTURVAKESKUS MERIKARVIA PORI ULVILA KUNTAKORTTI 216 Väestöennuste Huoltosuhde 21 ja ennusteet 21, 22 ja 24 9 8418 8 71,7 7,1 8 7 7 6 9,8 61, 62, 6 4 2 2947 214 21 22 22 2 2 24 4 2 1 1914 84 6721 641 2441-6 7-14 1-64

Lisätiedot

Pitkäaikaistyöttömien kuntoutus

Pitkäaikaistyöttömien kuntoutus Pitkäaikaistyöttömien kuntoutus Peppi Saikku Valtakunnalliset kuntoutuspäivät 12.-13.4.2011/ Helsinki Mitä tiedetään pitkäaikaistyöttömien kuntoutuksesta? Mitkä asiat selittävät nykyistä tilannetta? Millaisia

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALAN PERHE- JA SOSIAALIPALVELUJEN TULOSYKSIKÖN TOIMINTAOHJE

ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALAN PERHE- JA SOSIAALIPALVELUJEN TULOSYKSIKÖN TOIMINTAOHJE Sosiaali- ja terveystoimen toimialan 2.2.2 1 (5) ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALAN PERHE- JA SOSIAALIPALVELUJEN TULOSYKSIKÖN TOIMINTAOHJE Perusturvajohtaja 28.12.2015 Voimaan 1.1.2016

Lisätiedot

POP perusopetus paremmaksi

POP perusopetus paremmaksi POP perusopetus paremmaksi Oppilaan ohjauksen hankkeen koordinaattoritapaaminen 19.8.2009 Opetusneuvos Irmeli Halinen Osaamisen ja sivistyksen asialla POP - ohjelman merkitys Perusopetus paremmaksi ohjelmassa

Lisätiedot

Työ- ja toimintakyvyn arviointimallin kehittäminen

Työ- ja toimintakyvyn arviointimallin kehittäminen Party-hankkeen väliseminaari Salo Työ- ja toimintakyvyn arviointimallin kehittäminen Fasilitoinnin menetelmin 2015-2017 PARTY Rauma Työkykykoordinaattori Mitä fasilitointi on? - Ryhmäprosessiohjausta ->

Lisätiedot

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat KJY:n verkostot 2010 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat Verkostot 2010 Hankeverkostot Pedagogisen johtamisen verkosto Tietohallintoverkosto Työssäoppimisen verkosto Yhteistyöverkostot Hyvinvointiverkosto

Lisätiedot

Seksuaali- ja lisääntymisterveys

Seksuaali- ja lisääntymisterveys Seksuaali- ja lisääntymisterveys 27.10.2015 Rovaniemi Kristiina Poikajärvi Johtaja Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat vastuualue 11.11.2015 1 Hallituksen strategiset painopistealueet Työllisyys ja kilpailukyky

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallista kehittämisohjelmaa toteuttavat hankkeet, joille myönnetään vuosille 2008-2010 valtionavustus

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallista kehittämisohjelmaa toteuttavat hankkeet, joille myönnetään vuosille 2008-2010 valtionavustus 31.10.2008 Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallista kehittämisohjelmaa toteuttavat hankkeet, joille myönnetään vuosille 2008-2010 valtionavustus I Lasten, nuorten ja perheiden palvelut REMONTTI- lasten,

Lisätiedot

Päihteet ja vanhemmuus

Päihteet ja vanhemmuus Miten auttaa päihderiippuvaista äitiä ja lasta 14.3.2016 Pirjo Selin Vastaava sosiaalityöntekijä Avopalveluyksikkö Aino Keski-Suomen ensi- ja turvakoti ry www.ksetu.fi Päihteet ja vanhemmuus Päihdeäiti

Lisätiedot

Oppilashuolto. lasten ja nuorten hyvinvointia varten

Oppilashuolto. lasten ja nuorten hyvinvointia varten Oppilashuolto lasten ja nuorten hyvinvointia varten Oppilashuolto Oppilashuolto on oppilaiden fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista huolehtimista. Oppilashuolto kuuluu kaikille kouluyhteisössä

Lisätiedot

Thesis-kilpailun opinnäytetyöt

Thesis-kilpailun opinnäytetyöt OAMK sosiaali- ja terveysalan yksikkö 2005 1 Thesis-kilpailun opinnäytetyöt Lea Rissanen yliopettaja, TtT 9.6.2005 Sosiaali-, terveys ja liikunta sekä humanistisen ja kasvatusalan opinnäytetyöt 2 Suomessa

Lisätiedot

SenioriKaste. Johtajat

SenioriKaste. Johtajat SenioriKaste Johtajat 2.11.2015 Hanketyöskentely Hanke tukee kuntien omaa kehittämistyötä Järjestämällä mm. kaikille yhteisiä työkokouksia (vertaistuki ja hyvien käytäntöjen jakaminen), seminaareja, koulutuksia

Lisätiedot

Kokemuksia laajoista terveystarkastuksista Pirkkalan yhteistoiminta-alueella. Anne Kytölä, ylihoitaja Tiina Salminen, osastonhoitaja

Kokemuksia laajoista terveystarkastuksista Pirkkalan yhteistoiminta-alueella. Anne Kytölä, ylihoitaja Tiina Salminen, osastonhoitaja Kokemuksia laajoista terveystarkastuksista Pirkkalan yhteistoiminta-alueella Anne Kytölä, ylihoitaja Tiina Salminen, osastonhoitaja 29.10.2013 Perheen merkitys lapsen ja nuoren hyvinvoinnille Laajan terveystarkastuksen

Lisätiedot

Lasten- ja nuorten mielenterveys- ja päihdepalvelut koulun näkökulmasta. Arto Willman Hyvinvointipäällikkö Sivistys- ja kulttuuripalvelut

Lasten- ja nuorten mielenterveys- ja päihdepalvelut koulun näkökulmasta. Arto Willman Hyvinvointipäällikkö Sivistys- ja kulttuuripalvelut Lasten- ja nuorten mielenterveys- ja päihdepalvelut koulun näkökulmasta Arto Willman Hyvinvointipäällikkö Sivistys- ja kulttuuripalvelut Koulun piirteitä Koulu tavoittaa kaikki 7-15 vuotiaan lapsen ja

Lisätiedot

TerveysInfo. Hellitä hetkeksi punnitse voimavarasi Omien voimavarojen kartoitukseen ja hyvinvoinnin vahvistamiseen.

TerveysInfo. Hellitä hetkeksi punnitse voimavarasi Omien voimavarojen kartoitukseen ja hyvinvoinnin vahvistamiseen. TerveysInfo Arjen aapinen Julkaisu muistuttaa yksinkertaisista keinoista, joilla jokainen voi huolehtia mielensä hyvinvoinnista ja jaksamisestaan. 2005 maksuton, 17,6 x 17,6 cm : 24 s. :piirr. : 2 vär.

Lisätiedot

Hankintaraja. Talous- ja tukipalvelut Henkilöstö- ja kehittämispalvelut Tietohallinto- ja viestintäpalvelut. 2. Huonetilojen vuokralle ottaminen

Hankintaraja. Talous- ja tukipalvelut Henkilöstö- ja kehittämispalvelut Tietohallinto- ja viestintäpalvelut. 2. Huonetilojen vuokralle ottaminen Sosiaali- ja terveysviraston hankintavaltuudet vuonna 2013 1. Tukipalveluhankinnat Helsingin kaupungin virastolta tai liikelaitokselta tai Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymältä Virasto

Lisätiedot

KOOSTE SORA- TOIMINNASTA

KOOSTE SORA- TOIMINNASTA October 27, 2014 KOOSTE SORA- TOIMINNASTA Erja Saurama/Jonna Vanhanen 1 2 Huomiopeilien heikot signaalit (Erja Saurama) Ylisukupolvinen asiakkuus ja näkymättömät lapset Traumatisoituneet vanhemmat: miten

Lisätiedot

Perhepalvelut Kotkassa Iloa vanhemmuuteen. Hannele Pajanen

Perhepalvelut Kotkassa Iloa vanhemmuuteen. Hannele Pajanen Perhepalvelut Kotkassa Iloa vanhemmuuteen Hannele Pajanen 17.11.2016 Iloa vanhemmuuteen - hanke jatkaa kehittämistyötä - monessa on mukana oltu Lastentalo- hanke Lapsen paras Lapsen ääni I Lapsen ääni

Lisätiedot

Lapsiperheiden ryhmämuotoiset palvelut

Lapsiperheiden ryhmämuotoiset palvelut Lapsiperheiden ryhmämuotoiset palvelut Perhepalvelukeskus, Korkalonkatu 4, 96100 Rovaniemi Kuva: Pekka Ojaniemi Palveluja perheille Avoin päiväkoti Avoimen päiväkodin toiminta on tarkoitettu alle kouluikäisille

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelut nuorten syrjäytymisen ehkäisyn tukena. Elina Palola, STM

Sosiaali- ja terveyspalvelut nuorten syrjäytymisen ehkäisyn tukena. Elina Palola, STM Sosiaali- ja terveyspalvelut nuorten syrjäytymisen ehkäisyn tukena Elina Palola, STM Syrjäytymisen ehkäisy aloitetaan usein liian myöhään Raskaita lastensuojelutoimia joudutaan tekemään aivan liikaa: ongelmiin

Lisätiedot

Lapsikeskeinen tilannearvio Lastensuojelutarpeen arviointi peruspalveluiden sosiaalityössä

Lapsikeskeinen tilannearvio Lastensuojelutarpeen arviointi peruspalveluiden sosiaalityössä Lapsikeskeinen tilannearvio Lastensuojelutarpeen arviointi peruspalveluiden sosiaalityössä Vertaiskonsultaatioseminaari 8.-9.6.2006 Metsä-Luostolla / 8.6.2006 / Maija Uramo Lapsikeskeisen lastensuojelun

Lisätiedot

Kouluterveyskysely 2013 Helsingin tuloksia

Kouluterveyskysely 2013 Helsingin tuloksia Kouluterveyskysely 2013 Helsingin tuloksia 8.11.-13 Harri Taponen 30.10.2013 Mikä on kouluterveyskysely? Kyselyllä selvitettiin helsinkiläisten nuorten hyvinvointia keväällä 2013 Hyvinvoinnin osa-alueita

Lisätiedot

Lapsiperheiden palvelut ja lastensuojelupalvelut

Lapsiperheiden palvelut ja lastensuojelupalvelut Lapsiperheiden palvelut ja lastensuojelupalvelut Lastensuojelun perusta Vanhemmat ovat ensisijaisesti vastuussa lapsen huolenpidosta ja kasvatuksesta. Tähän tehtävään heillä on oikeus saada apua yhteiskunnalta.

Lisätiedot

ristön terveysriskien ehkäisy

ristön terveysriskien ehkäisy Kylmän n ja kuuman ympärist ristön terveysriskien ehkäisy yksikön johtaja Veikko Kujala Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, Terveyden edistäminen Projektin tarkoitus Projektin päämäärä on estää ja vähentää

Lisätiedot

Lasten hyvinvoinnin nykytila ja haasteet Miten lapset voivat?

Lasten hyvinvoinnin nykytila ja haasteet Miten lapset voivat? Lasten hyvinvoinnin nykytila ja haasteet Miten lapset voivat? Maria Kaisa Aula Lapsuuden tutkijoiden ja päättäjien kohtaaminen eduskunnassa 17.10.2007 1 Lapsiasiavaltuutetun tehtävät 1) Lasten ja nuorten

Lisätiedot

Torstai Mikkeli

Torstai Mikkeli Torstai 14.2.2013 Mikkeli OSUVA (2012 2014) - Osallistuva innovaatiotoiminta ja sen johtamista edistävät tekijät sosiaali- ja terveydenhuollossa. hanke tutkii minkälaisilla innovaatiojohtamisen toimintatavoilla

Lisätiedot

Mini-interventiokyselyn 2014 tuloksia Kymenlaakson osalta. Yhdyshenkilöiden yhteistyöpäivä Etelä-Suomen aluehallintovirasto Heli Heimala

Mini-interventiokyselyn 2014 tuloksia Kymenlaakson osalta. Yhdyshenkilöiden yhteistyöpäivä Etelä-Suomen aluehallintovirasto Heli Heimala Mini-interventiokyselyn 2014 tuloksia Kymenlaakson osalta Yhdyshenkilöiden yhteistyöpäivä 18.12.2014 Etelä-Suomen aluehallintovirasto Heli Heimala 1 Kysely mini-intervention toteuttamisesta 2014 THL ja

Lisätiedot

Tiedolla johtaminen kuntien hyvinvoinnin, terveyden ja mielenterveyden edistämisessä

Tiedolla johtaminen kuntien hyvinvoinnin, terveyden ja mielenterveyden edistämisessä Tiedolla johtaminen kuntien hyvinvoinnin, terveyden ja mielenterveyden edistämisessä Heli Hätönen, TtT, Erityisasiantuntija HYVINVOIVA JA TERVE POHJANMAA Luodaanko tiedolla johtamisella hyvinvointia? 16.09.2013

Lisätiedot

TAVOITE TOIMENPITEET VASTUUTAHO AIKATAULU. kartoitetaan ennaltaehkäisevä työ kaikki ikäryhmät

TAVOITE TOIMENPITEET VASTUUTAHO AIKATAULU. kartoitetaan ennaltaehkäisevä työ kaikki ikäryhmät TOIMENPIDE-EHDOTUKSET 1. ENNALTAEHKÄISEVÄ TYÖ 1.1 Tehostetaan ennaltaehkäisevää työtä kartoitetaan ennaltaehkäisevä työ kaikki ikäryhmät Aloitetaan työ 2011 ja päivitetään vuosittain Toimenpiteet jaetaan

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 156/00.02.04/2014 115 Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset 11.6.2014 Sosiaali- ja terveysjohtaja Juha Sandberg 4.6.2014: Sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

Lastensuojelua yhteistyössä varhaiskasvatuksen ja koulun kanssa

Lastensuojelua yhteistyössä varhaiskasvatuksen ja koulun kanssa Lastensuojelua yhteistyössä varhaiskasvatuksen ja koulun kanssa Pitäisi puhua yhteistyöstä SIIS MISTÄ? Perusturvan toimiala, sosiaalipalvelut 3 Sijais- ja jälkihuollon sosiaalityö Avohuollon sosiaalityö

Lisätiedot

Poskelapin Ikäihminen toimijana-hanke. Työaika 50 %

Poskelapin Ikäihminen toimijana-hanke. Työaika 50 % Poskelapin Ikäihminen toimijana-hanke Ajalla 1.10.13-31.5.2014 Inarin kunnan kehittäjätyöntekijänä terveydenhoitaja Anneli Pekkala Työaika 50 % Lähtökohta: Inarin kunnan hyvinvointia ja terveyttä edistävät

Lisätiedot

Palveluja ikäihmisille Vanhuspalvelulaki ja uudet mahdollisuudet?

Palveluja ikäihmisille Vanhuspalvelulaki ja uudet mahdollisuudet? Palveluja ikäihmisille Vanhuspalvelulaki ja uudet mahdollisuudet? Kotona kokonainen elämä, Hyvinkää6.9.2013 Sirpa Andersson, erikoistutkija VTT, THL, ikäihmisten palvelut -yksikkö 1 Esittelen: vanhuspalvelulakia

Lisätiedot

SÄHKÖINEN HYVINVOINTIKERTOMUS

SÄHKÖINEN HYVINVOINTIKERTOMUS SÄHKÖINEN HYVINVOINTIKERTOMUS www.hyvinvointikertomus.fi Keitele, Pielavesi, Tervo, Vesanto 30.3.2012 Ulla Ojuva, 044 417 3836, ulla.ojuva@isshp.fi Mervi Lehmusaho, 044 711 3913, mervi.lehmusaho@kuh.fi

Lisätiedot