Avopalvelut Tuotantoyksikkö Aihe Oppilaitos, tutkimuslaitos tms. Tutkimuksen tavoite Päätös Yhteyshenkilö Arvioitu valmistumisaika

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Avopalvelut 2011 30.12.2011 Tuotantoyksikkö Aihe Oppilaitos, tutkimuslaitos tms. Tutkimuksen tavoite Päätös Yhteyshenkilö Arvioitu valmistumisaika"

Transkriptio

1 Tuotantoyksikkö Aihe Oppilaitos, tutkimuslaitos tms. Tutkimuksen tavoite Päätös Yhteyshenkilö Arvioitu valmistumisaika Sosiaalipalvelut Lapsiperheiden sosiaalipalvelut 1 Sosiaaliasema Satama Pitkittäistutkimus huostaanotetuista lapsista, osio 2 Tampereen yliopisto, Sosiaalityön tutkimuksen laitos 2 Sosiaaliasema Satama Sosiaalisen perimän ilmeneminen koulukotiin sijoitetun nuoren, hänen äitinsä ja isoäitinsä elämänkertahaastattelussa 3 Sosiaaliasema Satama Lastensuojelun jälkihuolto osana itsenäistyvän lastensuojeluasiakkaan elämänkaarta Narratiivinen tutkimus lastensuojelun jälkihuollosta Itä-Suomen yliopisto, Joensuu Tampereen yliopisto, Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö Tavoitteena on uuden sähköisen kyselyn ja sosiaalityöntekijöiden haastattelujen avulla kerätä seurantatietoa siitä, mitä vuonna 2006 huostaanotetuille lapsille kuuluu nyt ja mitä heille ja heidän vanhemmilleen on tapahtunut neljän vuoden aikana ( ). Sosiaalityöntekijöiden haastattelujen avulla on tarkoitus tuoda kyselyä syvällisemmin esille keskinäisten erojen sekä selviytymis- ja sijaishuoltoprosessien sisältöä sosiaalityöntekijöiden näkökulmasta tarkasteltuna. Tutkimuksen tavoitteena on verrata haastattelujen tuottamaa aineistoa sukupolvien välisestä elämänkertaanalyysistä keskenään sekä tuottaa lisätietoa aiempiin koulukotitutkimuksiin. (osa koulukodeista tehtyä tutkimuskokonaisuutta, jota valvoo THL) Tavoitteena on kerätä tietoa minkälaisia kokeumuksia jälkihuollon asiakkailla on saamistaan palveluista ja miten he ovat kokeneet jälkihuollon vaikuttavan elämäänsä. 4 Etsivä nuorisotyö Muutostyö etsivässä nuorisotyössä Turun yliopisto, Sosiaalitieteiden laitos Tavoitteena on tutkimia etsivässä nuorisotyössä tehtävää muutostyötä työntekijöiden kertomana prosessina. 5 Lapsiperheiden sosiaalityö Sosiaalityöntekijän rooli biologisten vanhempien voimaantumisprosessissa lapsen sijoituksen aikana 6 Perheoikeudelliset palvelut Lapsen huolto- ja tapaamisoikeus ja siihen liittyvät kysymykset 7 Lapsiperheiden sosiaalityö Lastensuojelun sosiaalinen raportointi soveltamalla tapaustutkimuksen strategiaa Itä-Suomen yliopisto, Kuopio Tampereen ammattikorkeakoulu Tampereen yliopisto Tavoitteena on tuottaa tietoa siitä, miten lastensuojelun sosiaalityöntekijät työskentelevät tukeakseen biologisten vanhempien voimaantumista lapsen ollessa sijoitettuna kodin ulkopuolella. Tämän tiedon kautta sosiaalityötekijöiden työorientaatiota voidaan mahdollisesti kehittää perhe- /asiakaslähtöisemmäksi. Tavoitteena on kerätä 3-4 vuoden ajalta tilastotietoja olosuhdeselvityksistä yhtenäseksi raportiksi/tilastotietojen Tutkimuksen tavoitteena on tuoda esiin sosiaalityöntekijöiden asiakastyössä kohtaamat kohtuuttomat tilanteet ja niiden aiheuttamat eettiset kuormitukset. Lisäksi tavoitteena on mahdollistaa muutos tuomalla käytännön työstä tuotettua tietoa yhteiseen käyttöön kunnallisessa hallinto- ja päätöksenteko-organisaatiossa sekä lisätä sosiaalityöntekijöiden yhteiskunnallisen vaikuttamisen lisäämistä ja nk. hiljaisuuden kulttuurin murtamista Arja Viitanen Joulukuu Sakari Björninen Arja Viitanen Tarja Laukkanen Joulukuu Minna Kuusela Elokuu Raija Kannisto Joulukuu Maria Palmgren, Minna Kuusela ja Katri Maahi

2 8 Lapsiperheiden sosiaalipalvelut 9 Sijais- ja jälkihuollon sosiaalityö, Satama 10 Sijais- ja jälkihuollon sosiaalityö, Satama 11 Sijais- ja jälkihuollon sosiaalityö, Satama 12 Lapsiperheiden sosiaalipalvelut, perheoikeudelliset palvelut 13 Sijais- ja jälkihuollon sosiaalityö, Satama 14 Lapsiperheiden sosiaalipalvelut, esimiestyö 15 Lapsiperheiden sosiaalipalvelut 16 Lapsiperheiden sosiaalipalvelut 17 Lapsiperheiden sosiaalipalvelut, sosiaalipäivystys Asiakastietojen kokonaisuuksien hallinta lastensuojelussa Lapsen oikeuksien toteutuminen lastensuojelun sijaishuollossa Sijaisperheiden tuen tarve murrosikäisen sijoittelun kohdalla Sosiaalityöntekijöiden antamia merkityksiä eri tiedonlajeille verkostomaisessa ympäristössä sijaishuollossa Yksinhuoltajaisien kokemuksia ympäristön suhtautumisesta yksinhuoltajaisyyteen Lasten emotionaalinen turvallisuus moninaisissa perhesuhteissa Lähijohdon kokemia johtamisen haasteita ja tuen tarpeita lastensuojelun esimiestyössä Kotikäynnillä. Vuorovaikutuksen tutkimus lastensuojelun kotikäynnin rakentumisesta. Yläkouluikäisten nuorten kokemukset koulutuksen merkityksestä Nuorten kokemuksia osallisuudesta sekä kuulluksi tulemisesta kiireellisen sijoituksen aikana Tampereen yliopisto, informaatiotieteiden yksikkö Helsingin yliopisto, Sosiaalitieteiden laitos Tampereen ammattikorkeakoulu, Sosiaalialan koulutusohjelma Tampereen yliopisto, Sosiaalityön tutkimuksen laitos Tampereen yliopisto, Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö Perhetutkimuskeskus, Jyväskylän yliopisto Tampereen yliopisto, Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö Tampereen yliopisto, Sosiaalityön tutkimuksen laitos Tampereen yliopisto, Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö, sosiaalipolitiikka Tampereen yliopisto, Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö, sosiaalityö Tutkimuksessa selvitetään, miten normivaatimukset, dokumentointijärjestelmä ja työkäytännöt kohtaavat. Tavoitteena on myös kehittää asiakirjojen tuottamaa dokumentaatiota entistä tiiviimmäksi ja aikaa kuvaavaksi. Tutkimuksen tarkoituksena on saada sijaishuollossa olleiden omakohtaisten kokemusten kautta lisätietoa lasten oikeuksien toteutumisesta itsenäistymisvaiheessa. Tutkimuksen tarkoituksena on tuoda esille ongelmakohtia, joita sijaisperheet kohtaavat, jotta tukea voitaisiin tehokkaammin kohdeistaa vastaamaan tuen tarvetta ja parantaa perhehoidon toimivuutta. Tavoitteena on selvittää, mitä sosiaalityöntekijä, joka päivittäin käyttää työssään erilaista tietoa, mitä tietoa hän kokee merkitykselliseksi ja tarpeelliseksi tiedon eri muodoissa? Tavoitteena on selvittää subjektiivisia kokemuksia aiheesta ja tuottaa tietoa, joka ei uusinna käsitystä isien syrjinnästä sosiaalityöntekijöiden taholta. Tarkoituksena on lisätä teoreettista ja metodologista ymmärrystä lasten perhesuhteiden ja hyvinvoinnin tutkimisesta sekä kehittää tutkimusvälineitä, joiden avulla lasten arkielämää ja hyvinvointia voidaan tutkia. Tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää täydennyskoulutuksen suunnittelussa ja työyksiköiden/organisaatioiden kehittämisessä, tavoitteena lähijohtamisen vahvistaminen Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, mitä kotikäynnillä tapahtuu ja tätä kautta tuottaa tietoa asiakkaan ja sosiaalityöntekijän vuorovaikutussuhteen rakentumisesta. Tavoitteena saada selville seuraavia asioita: miten nuoret ymmärtävät koulutuksen merkityksen, miten he jäsentävät koulunkäyntinsä ongelmia ja niiden syitä, miten he näkevät koulutuksen omassa elämänkulussaan ja minkälaisen merkityksen he antavat koulutukselle oman tulevaisuutensa kannalta? Tutkimuksen tavoitteena on sevittää, miten nuoret kokevat osallisuutensa ja kuulluksi tulemisensa toteutuneet kiireellisen sijoituksen aikana Maria Palmgren, Anssi Rummukainen 12/ Sakari Björninen syksy 2012, kevät Piia Särkilampi Arja Viitanen Raija Kannisto, Terhi Huttunen ja Ella Mäntylä Arja Viitanen Minna Kuusela Huhtikuu Terttu Leikkolammi ja Ella Mäntynen Timo Ahonen Tapani Unkila Aikuisten sosiaalipalvelut

3 1 Pirkanmaan sovittelutoimisto 2 Kehitysvammaisten avopalvelut sovittelupalveluissa Tesoman toimintakeskuksen toiminnan kehittäminen Tampereen ammattikorkeakoulu Tutkimuksen tavoitteena on kehittää Tesoman toimintakeskuksen toimintaa eri toimijoiden näkökulmat huomioiden. 3 Aikuissosiaalityö Aikuissosiaalityö muutoksessa Tampereen yliopisto, Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö 4 Aikuissosiaalityö Toimeentulotukiyksikön oikaisuvaatimukset Satakunnan ammattikorkeakoulu, Liiketalous oikeustradenomi 5 Aikuissosiaalityö Elämää yhteiskunnan laidalla Itä-Suomen yliopisto, yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos 6 Maahanmuuttajapalvelut Pakolaisten kokemukset Tampereen ulkomaalaistoimiston kotouttamistoimista 7 Härmälän ryhmä- ja perheryhmäkoti Ennakkoinformaation merkitys sovittelun onnistumiselle vuotiaiden nuorten rikosasioiden sovittelussa Yksin Suomeen tulleen alaikäisen turvapaikanhakijan osallisuuden kokemukset turvapaikkaprosessissa. Terveydenhuolto Lasten ja nuorten terveyspalvelut 1 (ei toteuteta yksikkötasolla) Prenataalitekijät, varhainen kehitys ja yhteydet psykoosija mielialahäiriöihin. Epidemiologinen rekisteritutkimus tapaus-verrokkiasetelmassa. Satakunnan ammattikorkeakoulu Tampereen ammattikorkeakoulu Tampereen yliopisto, Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö Turun yliopisto, lääketieteellinen tiedekunta, kliininen laitos, lastenpsykiatria Tutkimus hyödyttää sovittelupalvelujen kehittämistä ja asiakkaiden oikusturvan toteutumisen varmistamista Tutkimusessa tarkastellaan Tampereen kaupungin aikuissosiaalityön organisaatiomuutosta ja muutoksen seurauksia aikuissosiaalityöhön. Toimeentulotuen oikaisuvaatimukset ja niiden vähentäminen Tutkimus alla 25-vuotiaiden aikuissosiaalityön pitkäaikaisten miesasiakkaiden elämäntavasta ja arjesta Tavoitteena on yhteistyössä maahanmuuttajapal velujen kanssa kehittää alkuvaiheen kotouttamistyötä laadukkaammaksi ja paremmin asiakkaita palvelevaksi. Tutkimuksen tavoitteena on kuvata vanhemmista eroon joutuneiden turvapaikanhakijalasten osallisuuden kokemuksia kotimaasta lähtemisessä ja Suomessa tapahtuvassa turvapaikkaprosessissa. Tavoitteena on tutkia mielenterveyshäiröiden syntyyn vaikuttavia riskitekijöitä, lisätä valtakunnallista tietämystä prenataaliajan sekä lapsuusiän terveyden, kasvun ja kehityksen ja myöhempien mielenterveyshäiriöiden välisistä yhteyksistä. Tavoitteena on vaikuttaa terveydenhuollon käytäntöihin, erityisesti äitiys- ja lastenneuvoloissa mielenterveyshäiriöiden 2 Hyvinvointineuvola Terveydenhoitaja imetysongelmissa tukijana Tampereen ammattikorkeakoulu Tavoitteena on esitellä imetysryhmämuotoinen työväline terveydenhoitajien käyttöön neuvolaan.tarkoituksena on ammatillisen tuen sekä vertaistuen tarjoaminen imetysryhmässä äitien itseluottamuksen vahvistamiseksi ja imetyksen onnistumiseksi. Ensisynnyttäjille tarjotaan ryhmässä konkreettista imetystukea ja ohjausta sairaalasta kotiutumisen jälkeen, eli silloin kun imetystä vielä opetellaan ja toisaalta Taru Herranen Tuire Ruuska Timo Ruohola Terhikki Ahonen Tuija Rajala Matti Äikäs 6/ Pekka Ihalainen Kevät Kaija 2015 Huhta/Hyvinvointi palvelujen arkisto Pia Hietanen lokakuu 2011

4 3 Kouluterveydenhuolto Terveydenhoitajien kokemuksia kouluterveydenhoitajan ja perheen yhteistyöstä päihdeongelmaisen nuoren auttamisessa 4 Opiskeluterveydenhuolto Tampereen koulu- ja opiskeluterveydenhuollon terveysneuvonnan kehittämishanke 5 Hyvinvointineuvola/äitiys- ja lastenneuvolat 6 Perheneuvola ja hyvinvointineuvola/äitiys- ja lastenneuvolat 7 Lastenneuvolat ja kouluterveydenhuolto Lapsen uni ja terveys - Unen merkitys lapsen kognitiiviselle, sosiaaliselle ja emotionaaliselle kehitykselle. Tampereen ammattikorkeakoulu Lääketieteen jatkotutkimus Tarkoituksena on selvittää, kuinka terveydenhoitajien mielestä yhteistyötä päihteitä käyttävien nuorten ja heidän perheensä kanssa voisi kehittää. Tavoitteena on, että tutkimuksesta olisi hyötyä kouluterveydenhoitajien työssä sekä edistää yhteistyön kehittämistä päihdenuoren perheen kanssa. Tarkoituksena on selvittää Tampereen kaupungin koulu- ja opiskeluterveydenhuollon terveysneuvonnan nykytilaa ja arvioida sen kehittämistarpeita. Selvityksen perusteella tuotetaan Tampereen ammattikorkeakoulun kanssa Elokuvan ja television koulutusohjelman opiskelijoiden kanssa yhteistyönä terveysneuvontaa tukevia videodokumentteja koulu- ja opiskeluterveydenhuollon käyttöön terveyden edistämisen näkökulmasta. Tutkimuksella selvitetään varhaisen unen ja univalverytmin kehitystä ja merkitystä terveydelle. Perhetyö neuvolan yhteistyökumppanina Tampereen ammattikorkeakoulu Tavoitteena on löytää välineitä perhetyön ja neuvolan yhteistyön kehittämiseen. Sosioekonomisten tekijöiden (perhetilanteiden) yhteyksiä terveydenhoitajien huolenaiheisiin lasten terveystarkastuksissa Helsingin yliopisto, lääketieteellinen tiedekunta 8 Hyvinvointineuvola Kokemuksia vertaistuesta äiti-vauvaryhmässä Tampereen yliopisto, hoitotiede, johtamisen koulutusohjelma 9 Hyvinvointineuvola Opaskansio äitiys- ja lastenneuvolaan maahanmuuttajatyön tueksi Tampereen ammattikorkeakoulu Tampereen ammattikorkeakoulu, hoitotyö, terveydenhoitaja 10 Hyvinvointineuvola Vauvahieronta varhaisen vuorovaikutuksen tukijana Tampereen ammattikorkeakoulu, hoitotyön koulutusohjelma Tutkimuksen tarkoitus on LATE- ja TEROKAaineistoja hyödyntäen selvittää terveydenhoitajien mahdollisuuksia ratkaista asiakasperheiden pulmia ja tuentarpeita lasten terveystarkastuksissa sekä kartoittaa, onko terveydenhoitajien huolenaiheilla ja perheen sosioekonomisella ja muilla perheen tilanteeseen liittyvillä tekijöillä yhteyksiä. Tutkimuksen tarkoituksena on kuvata äitien kokemuksia neuvolan järjestämästä äitivauvaryhmästä ja vertaistuesta. Tavoitteena on tuottaa tietoa siitä, miten käytännön hoitotyössä vertaisryhmätoimintaa kehittämällä voidaan tukea vanhemmuutta osana lapsiperheiden terveyttä ja Tarkoituksena on tehdä äitiys- ja lastenneuvoloissa työskenteleville terveydenhoitajille opaskansio, jota he voivat käyttää ohjauksen tukena, kun asiakkaana on maahanmuuttajaperhe. Opinnäytetyön tavoitteena on kehittää vauvahieronnan ohjausmateriaalia terveydenhoitajien käyttöön ja sitä kautta tukea vauvan ja vanhempien välistä varhaista vuorovaikutusta. Opas tulee sähköiseen muotoon Hannele Järvi joulukuu Anja Kuukkula Tuire Sannisto Pia Hietanen, Leena Vekara Tuire Sannisto 2015 toukokuu Anja Jalonen- Joulukuu 2011 Männikkö, Leena Vekara Pia Hietanen Marraskuu Pia Hietanen Maaliskuu 2011

5 11 Hyvinvointineuvola 12 Vastaanottotoiminta ja lasten ja nuorten terveyspalvelut 13 Lasten ja nuorten terveyspalvelut 14 Lasten ja nuorten terveyspalvelut Perhevapaalta työelämään paluun tukeminen Työuran uurtaja-menetelmällä Arvostava johtaminen terveydenhuollon asiantuntijaorganisaatiossa. Evaluation of the effectiveness of two vaccination strategies using GlaoSmithKline Biologicals HPV vaccine GSK administered in healthy adolescents. /HPV -040 Raskaudenaikaisen infektioseulonnan kustannusvaikuttavuuden arviointi osa 1. Hoidon/hoitokäytäntöjen kattavuus/vaikuttavuus Työterveyslaitos, UKK-instituutti Tampereen yliopisto, terveystieteiden yksikkö, hoitotiede HUS, Tampereen yliopisto THL:n tutkimus Tavoitteena on kehittää ryhmämenetelmä, jossa sovelletaan Työuran uurtajamenetelmän ja NELLI-tutkimuksen liikunta- ja ravitsemusneuvonnan yhdistelmää perhevapaalla oleviin naisiin, jotka ovat kiinnostuneita osallistumaan vertaisryhmämenetelmään. Tarkoituksena on kuvata arvostavan johtamisen ilmenemistä ja selittää sen yhteyttä työhön sitoutumiseen, työhön jäämiseen sekä urakehitykseen ja joustavuuteen työmarkkinoilla. Tarkoituksena on laatia teoreettinen arvostavan johtamisen malli, jonka avulla on mahdollista arvioida arvostavan johtamisen menetelmien vaikuttavuutta käytännön työssä. Tutkitaan hyödyllisintä HPV-rokotteiden käyttötapaa. Hyödytäänkö tyttöjen ja poikien rokottamisesta? Minkä ikäisenä rokottaminen on hyödyllistä? Tavoitteena on saada tuloksista ideoita neuvoloiden infektioseulontaohjelman ja infektioiden hoidon kehittämiseen Anja Jalonen- Männikkö Leena Tuominen- Maaliskuu 2012 Saarela, Kati Myllymäki ja Tuire Sannisto, Leena Vekara Tuire Sannisto Tuire Sannisto Vastaanottotoiminta 1 Diabetesvastaanotto Videoneuvottelutekniikkaa hyödyntävän ikälinja palvelumallin prosessikuvaus Tampereen ammattikorkeakoulu Tavoitteena on luoda selkeä kuva siitä, miten IkaLinja palvelumallia voisi hyödyntää diabetesvastaanoton prosessissa. 2 Aikuisneuvonta PPP-Painonhallintaryhmiin osallistuneiden kokemuksia Tampereen ammattikorkeakoulu Tavoitteena on löytää kehittämisaiheita haastattelujen pohjalta painonhallintaryhmien ohjaajille. 3 Toimenpide- ja konsultaatiotoiminta Suolistosyövän seulontaohjelman käynnistys ja arviointi Suomen Syöpäyhdistys, Pirkanmaan syöpäyhditys Tavoitteena on selvittää suolistosyöpäseulontaohjelman toimivuus Suomessa, mikä antaa pohjan STM:ssä tehtävälle päätökselle suolistosyöpäseulonnan lakisääteistämiseksi osaksi kuntien väestölleen tarjoamaa syöpäseulontaa ja täten vähentää suolistosyövästä aiheutuvaa kuolleisuutta. Lyhyen tähtäimen tavoitteita ovat ohjelman toivimuus, väestön osallistumisosuus, löydökset sekä kustannusvaikutukset. 4 Vastaanottotoiminta Debressiohoitajien työssäjaksaminen Tampereen ammattikorkeakoulu Tutkimuksen tarkoituksena on kartoittaa debressiohoitajien jaksamista työssään terveysasemilla. Tavoitteena on lisätä tietoa debressiohoitajien työssä jaksamisesta ja saadun tiedon avulla lisätä debressiohoitajien työhyvinvointia Taru Taylor Pirjo Aromaa, Pirkko Karvonen ja Marja-Leena Airaksinen Kaija Huhta, hyvintointipalveluj en arkisto Marketta Selin Kevät 2012

6 5 Vastaanottotoiminta ja lasten ja nuorten terveyspalvelut Arvostava johtaminen terveydenhuollon asiantuntijaorganisaatiossa. 6 Vastaanottotoiminta Maahanmuuttajat hoitoalan työyhteisössä - Tehyn selvitys monikulttuurisuudesta 7 Vastaanottotoiminta Lääkkeiden käyttö ja moniammatillinen kokonaisarviointi Terve 80-terveystarkastuksiin osallistuvilla Tampereen yliopisto, terveystieteiden yksikkö, hoitotiede Tehy ry Tampereen yliopisto Tarkoituksena on kuvata arvostavan johtamisen ilmenemistä ja selittää sen yhteyttä työhön sitoutumiseen, työhön jäämiseen sekä urakehitykseen ja joustavuuteen työmarkkinoilla. Tarkoituksena on laatia teoreettinen arvostavan johtamisen malli, jonka avulla on mahdollista arvioida arvostavan johtamisen menetelmien vaikuttavuutta käytännön työssä. Maahanmuuttajia koskeva monikulttuurisuuteen liittyvä selvitystyö. Samansisältöinen selvitys tehty vuonna Tutkimuksen tarkoituksena on parantaa iäkkäiden hyvinvointia edistämällä lääkkeiden oikeanlaista käyttöä ja kehittämällä iäkkäiden lääkityksen kokonaisuuksien hallintaa moniammatillisella yhteistyöllä Leena Tuominen- Maaliskuu 2012 Saarela, Kati Myllymäki ja Tuire Sannisto, Leena Vekara Kati Myllymäki Kati Myllymäki Kotihoito 1 Kotihoito Ikääntyneen kotihoidon asiakkaan perheen terveys, toimivuus ja koettu tuki Tampereen yliopisto, Terveystieteiden yksikkö Tutkimuksessa on tarkoitus selvittää kotihoidon piiriin kuuluvan ikääntyneen ja hänen läheisensä kokemuksia kotihoidolta saadusta tuesta sekä ikääntyneen perheen terveydestä ja toimivuudesta. Tutkimuksesta saatavan tiedon avulla voidaan kehittää vanhustenhuollon palveluita vastaamaan entistä enemmän ikääntyvien ja heidän perheenjäsentensä tarpeita ja odotuksia Erja Pennanen Kevät Kotihoito Tampereen päihdepalvelujärjestelmä - Ikääntyneiden ja kotihoidon työntekijöiden kuvaamana Tampereen yliopisto, Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö Tavoitteena on selvittää millaisia kokemuksia ja näkemyksiä kotihoidon työntekijöillä ja ikääntyneillä kotihoidon asiakkailla on Tampereen kaupungin päihdepalveluista ja päihdepalvelujärjestelmästä. Tutkimuksesta saatavan tiedon avulla voidaan kehittää päihdepalvelujärjestelmää ikääntyneiden tarpeita vastaaviksi ja saaaan työkaluja kotihoidon työntekijöille kohdata ikääntynyt päihteitä käyttävä kotihoidon asiakas Anne Lähde- Säteri Mielenterveys- ja päihdepalvelut 1 Psykiatrian poliklinikka maahanmuuttajille Traumatisoituneen maahanmuuttajaperheen kotoutuminen pakolaisnaisen silmin 2 Nuorisopsykiatria ja Verkostotyö lastensuojelun ja nuorisopsykiatrian lapsiperheiden sosiaalipalvelut asiakirjoissa - diskurssianalyyttinen tutkimus asiakirjojen intertekstuaalisuudesta 3 Mielenterveys- ja päihdepalvelut, psykiatrian poliklinikat Tanssiliiketerapia mielialan ja kehonkuvan muutoksen väylänä masentuneille aikuispotilaille avomielenterveyspalveluissa Tampereen yliopisto, Yhteiskunta-ja kulttuuritieteiden laitos/sosiaalityö/thy Tampereen yliopisto, Sosiaalityön tutkimuksen laitos Jyväskylän yliopisto, psykologian laitos Tavoitteena on kartoittaa pakolaistaustaisten naisten omia ja heidän perheidensä traumaattisia kokemuksia sekä näiden kokemusten vaikutuksia heidän elämäänsä. Tavoitteena on tarkastella sekä lastensuojelussa että nuorisopsykiatrialla kirjattuja asiakirjoja nuoren nuorisopsykiatrisen avohoitojakson ajalta. Tarkastelussa keskitytään siihen, mitä asiakirjoihin verkostotyöstä kirjataan, kenen äänet asiakirjoissa näkyvät sekä asiakirjojen intertekstuaalisuuteen. Tavoitteena on kehittää ryhmämuotoisia hoitoja sekä seurata tanssiliiketerapian vaikuttavuutta tutkittavien henkilöiden Timo Palo-oja, Päivi Kiviniemi Joulukuu Ulla 8/2012 Kangaspunta, mielenterveys- ja päihdepalvelut sekä Minna Kuusela, lapsiperheiden sosiaalipalvelut Päivi Kiviniemi 3/2013

7 Suun terveydenhuolto 1 Suun terveydenhuolto Lasten ja nuorten (5-18v.) hammasvammat (pysyvät hampaat) Tampereella v ) Hammaslääketieteen laitos, Turku Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää hammasvammojen esiintyvyyttä, etiologisia tekijöitä, tyyppivammoja ja hoitoa ensiaputilanteissa Eeva Torppa- Saarinen ja Kirsi Susi

8 Potilastutkimus ()

9

10

11

12

13

14

VARSINAISSUOMALAISTA ÄITIYSHUOLTOA KEHITTÄMÄSSÄ. Kymppi-hanke innovaatioympäristönä. Pia Ahonen (toim.) OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 98

VARSINAISSUOMALAISTA ÄITIYSHUOLTOA KEHITTÄMÄSSÄ. Kymppi-hanke innovaatioympäristönä. Pia Ahonen (toim.) OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 98 OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 98 TUTKIMUKSIA Pia Ahonen (toim.) VARSINAISSUOMALAISTA ÄITIYSHUOLTOA KEHITTÄMÄSSÄ Kymppi-hanke innovaatioympäristönä TURUN AMMATTIKORKEAKOULUN RAPORTTEJA 98 Turun

Lisätiedot

TOIMIVA ARKI HYVINVOIVA LAPSI. Raahen seutukunnan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2015-2018

TOIMIVA ARKI HYVINVOIVA LAPSI. Raahen seutukunnan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2015-2018 TOIMIVA ARKI HYVINVOIVA LAPSI Raahen seutukunnan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2015-2018 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän yhtymähallitus 6.5.2015 Pyhäjoen kunnanvaltuusto 17.6.2015 Raahen

Lisätiedot

2012-2016 MIETIPPÄ Etelä-Kymenlaakson mielenterveys- ja päihdestrategia

2012-2016 MIETIPPÄ Etelä-Kymenlaakson mielenterveys- ja päihdestrategia 2012-2016 MIETIPPÄ Etelä-Kymenlaakson mielenterveys- ja päihdestrategia Hamina Kotka Miehikkälä Pyhtää Virolahti Sisällys TIIVISTELMÄ JOHDANTO 5 2 VISIO JA ARVOT 6 3 ETELÄ-KYMENLAAKSON MIELENTERVEYS- JA

Lisätiedot

NEUVOLA-, KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA PERUSPALVELUKESKUS OIVA:SSA

NEUVOLA-, KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA PERUSPALVELUKESKUS OIVA:SSA 1 NEUVOLA-, KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA PERUSPALVELUKESKUS OIVA:SSA 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 2. TOIMINTAA OHJAAVAT PERIAATTEET

Lisätiedot

Kaarinan kaupunki. Kaarinan lapset ja nuoret Hyvinvointisuunnitelma 2010 2014

Kaarinan kaupunki. Kaarinan lapset ja nuoret Hyvinvointisuunnitelma 2010 2014 Kaarinan kaupunki Kaarinan lapset ja nuoret Hyvinvointisuunnitelma 2010 2014 Kaupunginvaltuusto 24.5.2010 SISÄLTÖ 1. Johdanto 3 2. Lasten ja nuorten hyvinvoinnin tila ja palvelujen toimivuus v. 2009 2.1

Lisätiedot

VARHAINEN TUKI. Varhainen tuki O P A S. kohti hyviä käytäntöjä. Kohti hyviä käytäntöjä -opas

VARHAINEN TUKI. Varhainen tuki O P A S. kohti hyviä käytäntöjä. Kohti hyviä käytäntöjä -opas 1 Varhainen tuki O P A S Varhainen tuki Kohti hyviä käytäntöjä -opas VARHAINEN TUKI kohti hyviä käytäntöjä Helsingin sosiaalivirasto, Lapsiperheiden palvelut, Perhekeskustoiminta Varhainen tuki 2 ISBN

Lisätiedot

YLÄ-SAVON SOTE KUNTAYHTYMÄ

YLÄ-SAVON SOTE KUNTAYHTYMÄ YLÄ-SAVON SOTE KUNTAYHTYMÄ LASTENSUOJELUN SUUNNITELMA 2014-2016 2 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 3 1.1 Mitä on lastensuojelu?... 3 1.2 Lastensuojelusuunnitelma ja sen tarkoitus... 4 1.3 Lastensuojelusuunnitelman

Lisätiedot

Salon kaupungin lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma. Sosiaali- ja terveyslautakunta 12.9.2012

Salon kaupungin lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma. Sosiaali- ja terveyslautakunta 12.9.2012 1(46) Salon kaupungin lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma Sosiaali- ja terveyslautakunta 12.9.2012 2(46) Sisältö Salon kaupungin... 1 lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma... 1 1 Johdanto... 3

Lisätiedot

Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry:n järjestölehti 1 2015 TEEMANUMERO: SIJAIS- JA JÄLKIHUOLTO

Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry:n järjestölehti 1 2015 TEEMANUMERO: SIJAIS- JA JÄLKIHUOLTO Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry:n järjestölehti 1 2015 TEEMANUMERO: SIJAIS- JA JÄLKIHUOLTO Sisällysluettelo Pääkirjoitus. 3 Hakulaari helpottaa löytämään järjestöjen palveluja. 4 Järjestölehti

Lisätiedot

KEHITTYVÄT LASTEN, NUORTEN JA PERHEIDEN PALVELUT osaamista, osallisuutta ja rakenteita

KEHITTYVÄT LASTEN, NUORTEN JA PERHEIDEN PALVELUT osaamista, osallisuutta ja rakenteita KEHITTYVÄT LASTEN, NUORTEN JA PERHEIDEN PALVELUT osaamista, osallisuutta ja rakenteita VÄLIRAPORTTI 1.5. 31.10.2011 28.10.2011 Toim. Eila Pelli, projektipäällikkö ja tietohallinto projektisihteeri Jari

Lisätiedot

Lapsen hyvän kasvun ja kehityksen. riskitekijöiden ja suojaavien tekijöiden tunnistaminen

Lapsen hyvän kasvun ja kehityksen. riskitekijöiden ja suojaavien tekijöiden tunnistaminen Lapsen hyvän kasvun ja kehityksen riskitekijöiden ja suojaavien tekijöiden tunnistaminen 1 Opaskirjan on laatinut Helsingin kaupungin sosiaaliviraston lapsiperheiden palvelujen vastuualueen riskiolosuhdetyöryhmä

Lisätiedot

Jaana Kemppainen 17.6.2009 SELVITYS LASTEN JA PERHEIDEN HYVINVOINTIPALVELUIDEN KEHITTÄMISHANKKEEN ITÄ- JA KESKI-SUOMESSA HANKKEEN ETENEMISESTÄ

Jaana Kemppainen 17.6.2009 SELVITYS LASTEN JA PERHEIDEN HYVINVOINTIPALVELUIDEN KEHITTÄMISHANKKEEN ITÄ- JA KESKI-SUOMESSA HANKKEEN ETENEMISESTÄ Jaana Kemppainen 17.6.2009 1 SELVITYS LASTEN JA PERHEIDEN HYVINVOINTIPALVELUIDEN KEHITTÄMISHANKKEEN ITÄ- JA KESKI-SUOMESSA HANKKEEN ETENEMISESTÄ Maksatusjakso 1.11.2008 30.4.2009, Keski-Suomessa 31.5.2009

Lisätiedot

NEUVOLAN ENNALTAEHKÄISEVÄ PERHETYÖ ESPOOSSA Perhetyöntekijöiden kokemuksia

NEUVOLAN ENNALTAEHKÄISEVÄ PERHETYÖ ESPOOSSA Perhetyöntekijöiden kokemuksia NEUVOLAN ENNALTAEHKÄISEVÄ PERHETYÖ ESPOOSSA Perhetyöntekijöiden kokemuksia Ira Kovács Pirjo Rewell Opinnäytetyö, syksy 2007 Diakonia-ammattikorkeakoulu Diak Etelä, Helsinki Sosiaalialan koulutusohjelma

Lisätiedot

MIKKELIN SEUDUN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012

MIKKELIN SEUDUN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012 MIKKELIN SEUDUN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012 Hirvensalmi Kangasniemi Mikkeli Mäntyharju Pertunmaa Puumala Ristiina Suomenniemi Laatija Johanna Will-Orava Lapsiperhepalveluiden

Lisätiedot

- Osallisuus - Oikeudenmukaisuus - Oikea-aikaisuus - Osaaminen - Yhteistyö

- Osallisuus - Oikeudenmukaisuus - Oikea-aikaisuus - Osaaminen - Yhteistyö - Osallisuus - Oikeudenmukaisuus - Oikea-aikaisuus - Osaaminen - Yhteistyö VAKKA-SUOMEN LASTENSUOJELUN SUUNNITELMA 2009-2013 1 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto 3 I Nykytila ja tulevan kehityksen ennakointi 6

Lisätiedot

SISÄINEN PALVELUSOPIMUS Sopimuksen puiteosa

SISÄINEN PALVELUSOPIMUS Sopimuksen puiteosa SISÄINEN PALVELUSOPIMUS Sopimuksen puiteosa 1. OSAPUOLET 1.1. Tilaaja (toimeksiantaja) Kuopion kaupunki Kasvun ja oppimisen palvelualue Kasvun ja oppimisen tuen avainprosessi 1.2. Tuottaja (toimeksisaaja)

Lisätiedot

Lapsi- ja nuorisopoliittinen ohjelma

Lapsi- ja nuorisopoliittinen ohjelma Lapsi- ja nuorisopoliittinen ohjelma Keravan kaupunki Yhteistyöryhmä Lapset ja nuoret 1.2.2011 Sisällys 1 Johdanto... 1 2 Lapsi- ja nuorisopoliittisen ohjelman lähtökohtia... 2 2.1 YK:n lapsen oikeuksien

Lisätiedot

Lastensuojelun arviointi. Turun kaupungin tarkastuslautakunta 2.6.2015

Lastensuojelun arviointi. Turun kaupungin tarkastuslautakunta 2.6.2015 1 Lastensuojelun arviointi Turun kaupungin tarkastuslautakunta 2.6.2015 2 Turun kaupungin tarkastuslautakunta Lastensuojelun arviointi SISÄLLYSLUETTELO Arvioinnin tavoite ja keskeiset johtopäätökset 1

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 26.3.2014 liite nro 2. Äänekosken kaupungin mielenterveys- ja päihdeohjelma 2014 2017

Perusturvalautakunta 26.3.2014 liite nro 2. Äänekosken kaupungin mielenterveys- ja päihdeohjelma 2014 2017 Äänekosken kaupungin mielenterveys- ja päihdeohjelma 2014 2017 Kuva: Jukka Nousiainen 2012 Äänekosken kaupungin mielenterveystyön kokonaissuunnitelma 2014-2017 1 Tiivistelmä 2 1. Suunnitelman laadintaprosessi

Lisätiedot

SISÄLLYS Alkusanat... 4 JOHDANTO... 5 1. LASTENSUOJELUSUUNNITELMAN LAINSÄÄDÄNNÖLLINEN PERUSTA JA YLEISET LÄHTÖKOHDAT. 6 2.

SISÄLLYS Alkusanat... 4 JOHDANTO... 5 1. LASTENSUOJELUSUUNNITELMAN LAINSÄÄDÄNNÖLLINEN PERUSTA JA YLEISET LÄHTÖKOHDAT. 6 2. 1 SISÄLLYS Alkusanat... 4 JOHDANTO... 5 1. LASTENSUOJELUSUUNNITELMAN LAINSÄÄDÄNNÖLLINEN PERUSTA JA YLEISET LÄHTÖKOHDAT. 6 2. VALTAKUNNALLISET LINJAUKSET... 7 2.1. Toimiva lastensuojelu... 7 2.2. Lastensuojelun

Lisätiedot

MURKKUNEUVOLA. Projektisuunnitelma vuosille 2011 2015

MURKKUNEUVOLA. Projektisuunnitelma vuosille 2011 2015 MURKKUNEUVOLA Projektisuunnitelma vuosille 2011 2015 2 SISÄLLYS 1. JOHDANTO 3 2. TAUSTA JA TARVE 4 2.1. Nuoruusikä elämänvaiheena ja vanhemmuuden haasteet 4 2.2. Nuorten hyvinvointi Varsinais-Suomessa

Lisätiedot

SUJUVA YHTEISTYÖ. Työntekijöiden kokemuksia lastensuojelusta

SUJUVA YHTEISTYÖ. Työntekijöiden kokemuksia lastensuojelusta SUJUVA YHTEISTYÖ Työntekijöiden kokemuksia lastensuojelusta Sanna-Emilia Tikka ja Johanna Ålander Opinnäytetyö, syksy 2013 Diakonia-ammattikorkeakoulu Sosiaalialan koulutusohjelma Sosionomi (AMK) + Lastentarhanopettajan

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2015 2018 Peruspalvelukeskus Aavan jäsenkunnat 2 Sisällys: 1. JOHDANTO 4 2. TOIMINTAYMPÄRISTÖ 5 3. LAPSIPERHEIDEN PALVELUT 10 3.1. LÄHI- JA ALUEELLISET PALVELUT

Lisätiedot

KEHITTYVÄT LASTEN, NUORTEN JA PERHEIDEN PALVELUT KOHTI YHTEENVETOA JA ARVIOINTIA

KEHITTYVÄT LASTEN, NUORTEN JA PERHEIDEN PALVELUT KOHTI YHTEENVETOA JA ARVIOINTIA KEHITTYVÄT LASTEN, NUORTEN JA PERHEIDEN PALVELUT KOHTI YHTEENVETOA JA ARVIOINTIA MAKSATUSRAPORTTI 1.5.2012 31.10.2012 Eila Pelli, projektipäällikkö ja Lasten ja perheiden hyvinvointipalveluiden kehittämishanke

Lisätiedot

KEHITTYVÄT LASTEN, NUORTEN JA PERHEIDEN PALVELUT työmenetelmiä, malleja ja rakenteita

KEHITTYVÄT LASTEN, NUORTEN JA PERHEIDEN PALVELUT työmenetelmiä, malleja ja rakenteita KEHITTYVÄT LASTEN, NUORTEN JA PERHEIDEN PALVELUT työmenetelmiä, malleja ja rakenteita VÄLIRAPORTTI 1.11.2011. 31.4.2012 Eila Pelli, projektipäällikkö ja Lasten ja perheiden hyvinvointipalveluiden kehittämishanke

Lisätiedot

LASTEN JA PERHEIDEN HYVINVOINTIPALVELUIDEN KEHITTÄMISHANKE ITÄ- JA KESKI-SUOMESSA II Lapset ja perheet Kaste II -hanke SELVITYS HANKKEEN ETENEMISESTÄ

LASTEN JA PERHEIDEN HYVINVOINTIPALVELUIDEN KEHITTÄMISHANKE ITÄ- JA KESKI-SUOMESSA II Lapset ja perheet Kaste II -hanke SELVITYS HANKKEEN ETENEMISESTÄ 1 LASTEN JA PERHEIDEN HYVINVOINTIPALVELUIDEN KEHITTÄMISHANKE ITÄ- JA KESKI-SUOMESSA II Lapset ja perheet Kaste II -hanke SELVITYS HANKKEEN ETENEMISESTÄ Valtionavustuksen maksatusjakso 1.10.2010 30.4.2011

Lisätiedot

KAUNIAISTEN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014

KAUNIAISTEN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014 1 KAUNIAISTEN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014 Sisällys MIKSI TARVITAAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA?... 2 1. LASTEN JA NUORTEN KASVUOLOT JA HYVINVOINTI KAUNIAISISSA... 3 2. LASTEN,

Lisätiedot

Lastensuojelun avohuolto ja perhetyö: kehitys, nykytila, haasteet ja kehittämisehdotukset

Lastensuojelun avohuolto ja perhetyö: kehitys, nykytila, haasteet ja kehittämisehdotukset S T A K E S I N T Y Ö P A P E R E I T A 9 / 2 0 0 8 tarja heino Lastensuojelun avohuolto ja perhetyö: kehitys, nykytila, haasteet ja kehittämisehdotukset Selvitys Lastensuojelun kehittämisohjelmalle Sosiaali-

Lisätiedot

Miten lastensuojelun kustannukset kertyvät? Hanna Heinonen, Antti Väisänen ja Tiia Hipp. Armfeltintie 1, 00150 Helsinki puh.

Miten lastensuojelun kustannukset kertyvät? Hanna Heinonen, Antti Väisänen ja Tiia Hipp. Armfeltintie 1, 00150 Helsinki puh. Miten lastensuojelun kustannukset kertyvät? Hanna Heinonen, Antti Väisänen ja Tiia Hipp l a s t e n s u o j e l u n keskusliitto Armfeltintie 1, 00150 Helsinki puh. (09) 329 6011 Julkaisija: Lastensuojelun

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNGIN PÄIHDEPOLIITTINEN SUUNNITELMA 2009 2012

TAMPEREEN KAUPUNGIN PÄIHDEPOLIITTINEN SUUNNITELMA 2009 2012 Tilaajaryhmä / Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen TAMPEREEN KAUPUNGIN PÄIHDEPOLIITTINEN SUUNNITELMA 2009 2012 Tampereen kaupunki Tietotuotanto ja laadunarviointi C 10/2009 Tampereen kaupungin Tietotuotannon

Lisätiedot