Avopalvelut Tuotantoyksikkö Aihe Oppilaitos, tutkimuslaitos tms. Tutkimuksen tavoite Päätös Yhteyshenkilö Arvioitu valmistumisaika

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Avopalvelut 2011 30.12.2011 Tuotantoyksikkö Aihe Oppilaitos, tutkimuslaitos tms. Tutkimuksen tavoite Päätös Yhteyshenkilö Arvioitu valmistumisaika"

Transkriptio

1 Tuotantoyksikkö Aihe Oppilaitos, tutkimuslaitos tms. Tutkimuksen tavoite Päätös Yhteyshenkilö Arvioitu valmistumisaika Sosiaalipalvelut Lapsiperheiden sosiaalipalvelut 1 Sosiaaliasema Satama Pitkittäistutkimus huostaanotetuista lapsista, osio 2 Tampereen yliopisto, Sosiaalityön tutkimuksen laitos 2 Sosiaaliasema Satama Sosiaalisen perimän ilmeneminen koulukotiin sijoitetun nuoren, hänen äitinsä ja isoäitinsä elämänkertahaastattelussa 3 Sosiaaliasema Satama Lastensuojelun jälkihuolto osana itsenäistyvän lastensuojeluasiakkaan elämänkaarta Narratiivinen tutkimus lastensuojelun jälkihuollosta Itä-Suomen yliopisto, Joensuu Tampereen yliopisto, Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö Tavoitteena on uuden sähköisen kyselyn ja sosiaalityöntekijöiden haastattelujen avulla kerätä seurantatietoa siitä, mitä vuonna 2006 huostaanotetuille lapsille kuuluu nyt ja mitä heille ja heidän vanhemmilleen on tapahtunut neljän vuoden aikana ( ). Sosiaalityöntekijöiden haastattelujen avulla on tarkoitus tuoda kyselyä syvällisemmin esille keskinäisten erojen sekä selviytymis- ja sijaishuoltoprosessien sisältöä sosiaalityöntekijöiden näkökulmasta tarkasteltuna. Tutkimuksen tavoitteena on verrata haastattelujen tuottamaa aineistoa sukupolvien välisestä elämänkertaanalyysistä keskenään sekä tuottaa lisätietoa aiempiin koulukotitutkimuksiin. (osa koulukodeista tehtyä tutkimuskokonaisuutta, jota valvoo THL) Tavoitteena on kerätä tietoa minkälaisia kokeumuksia jälkihuollon asiakkailla on saamistaan palveluista ja miten he ovat kokeneet jälkihuollon vaikuttavan elämäänsä. 4 Etsivä nuorisotyö Muutostyö etsivässä nuorisotyössä Turun yliopisto, Sosiaalitieteiden laitos Tavoitteena on tutkimia etsivässä nuorisotyössä tehtävää muutostyötä työntekijöiden kertomana prosessina. 5 Lapsiperheiden sosiaalityö Sosiaalityöntekijän rooli biologisten vanhempien voimaantumisprosessissa lapsen sijoituksen aikana 6 Perheoikeudelliset palvelut Lapsen huolto- ja tapaamisoikeus ja siihen liittyvät kysymykset 7 Lapsiperheiden sosiaalityö Lastensuojelun sosiaalinen raportointi soveltamalla tapaustutkimuksen strategiaa Itä-Suomen yliopisto, Kuopio Tampereen ammattikorkeakoulu Tampereen yliopisto Tavoitteena on tuottaa tietoa siitä, miten lastensuojelun sosiaalityöntekijät työskentelevät tukeakseen biologisten vanhempien voimaantumista lapsen ollessa sijoitettuna kodin ulkopuolella. Tämän tiedon kautta sosiaalityötekijöiden työorientaatiota voidaan mahdollisesti kehittää perhe- /asiakaslähtöisemmäksi. Tavoitteena on kerätä 3-4 vuoden ajalta tilastotietoja olosuhdeselvityksistä yhtenäseksi raportiksi/tilastotietojen Tutkimuksen tavoitteena on tuoda esiin sosiaalityöntekijöiden asiakastyössä kohtaamat kohtuuttomat tilanteet ja niiden aiheuttamat eettiset kuormitukset. Lisäksi tavoitteena on mahdollistaa muutos tuomalla käytännön työstä tuotettua tietoa yhteiseen käyttöön kunnallisessa hallinto- ja päätöksenteko-organisaatiossa sekä lisätä sosiaalityöntekijöiden yhteiskunnallisen vaikuttamisen lisäämistä ja nk. hiljaisuuden kulttuurin murtamista Arja Viitanen Joulukuu Sakari Björninen Arja Viitanen Tarja Laukkanen Joulukuu Minna Kuusela Elokuu Raija Kannisto Joulukuu Maria Palmgren, Minna Kuusela ja Katri Maahi

2 8 Lapsiperheiden sosiaalipalvelut 9 Sijais- ja jälkihuollon sosiaalityö, Satama 10 Sijais- ja jälkihuollon sosiaalityö, Satama 11 Sijais- ja jälkihuollon sosiaalityö, Satama 12 Lapsiperheiden sosiaalipalvelut, perheoikeudelliset palvelut 13 Sijais- ja jälkihuollon sosiaalityö, Satama 14 Lapsiperheiden sosiaalipalvelut, esimiestyö 15 Lapsiperheiden sosiaalipalvelut 16 Lapsiperheiden sosiaalipalvelut 17 Lapsiperheiden sosiaalipalvelut, sosiaalipäivystys Asiakastietojen kokonaisuuksien hallinta lastensuojelussa Lapsen oikeuksien toteutuminen lastensuojelun sijaishuollossa Sijaisperheiden tuen tarve murrosikäisen sijoittelun kohdalla Sosiaalityöntekijöiden antamia merkityksiä eri tiedonlajeille verkostomaisessa ympäristössä sijaishuollossa Yksinhuoltajaisien kokemuksia ympäristön suhtautumisesta yksinhuoltajaisyyteen Lasten emotionaalinen turvallisuus moninaisissa perhesuhteissa Lähijohdon kokemia johtamisen haasteita ja tuen tarpeita lastensuojelun esimiestyössä Kotikäynnillä. Vuorovaikutuksen tutkimus lastensuojelun kotikäynnin rakentumisesta. Yläkouluikäisten nuorten kokemukset koulutuksen merkityksestä Nuorten kokemuksia osallisuudesta sekä kuulluksi tulemisesta kiireellisen sijoituksen aikana Tampereen yliopisto, informaatiotieteiden yksikkö Helsingin yliopisto, Sosiaalitieteiden laitos Tampereen ammattikorkeakoulu, Sosiaalialan koulutusohjelma Tampereen yliopisto, Sosiaalityön tutkimuksen laitos Tampereen yliopisto, Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö Perhetutkimuskeskus, Jyväskylän yliopisto Tampereen yliopisto, Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö Tampereen yliopisto, Sosiaalityön tutkimuksen laitos Tampereen yliopisto, Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö, sosiaalipolitiikka Tampereen yliopisto, Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö, sosiaalityö Tutkimuksessa selvitetään, miten normivaatimukset, dokumentointijärjestelmä ja työkäytännöt kohtaavat. Tavoitteena on myös kehittää asiakirjojen tuottamaa dokumentaatiota entistä tiiviimmäksi ja aikaa kuvaavaksi. Tutkimuksen tarkoituksena on saada sijaishuollossa olleiden omakohtaisten kokemusten kautta lisätietoa lasten oikeuksien toteutumisesta itsenäistymisvaiheessa. Tutkimuksen tarkoituksena on tuoda esille ongelmakohtia, joita sijaisperheet kohtaavat, jotta tukea voitaisiin tehokkaammin kohdeistaa vastaamaan tuen tarvetta ja parantaa perhehoidon toimivuutta. Tavoitteena on selvittää, mitä sosiaalityöntekijä, joka päivittäin käyttää työssään erilaista tietoa, mitä tietoa hän kokee merkitykselliseksi ja tarpeelliseksi tiedon eri muodoissa? Tavoitteena on selvittää subjektiivisia kokemuksia aiheesta ja tuottaa tietoa, joka ei uusinna käsitystä isien syrjinnästä sosiaalityöntekijöiden taholta. Tarkoituksena on lisätä teoreettista ja metodologista ymmärrystä lasten perhesuhteiden ja hyvinvoinnin tutkimisesta sekä kehittää tutkimusvälineitä, joiden avulla lasten arkielämää ja hyvinvointia voidaan tutkia. Tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää täydennyskoulutuksen suunnittelussa ja työyksiköiden/organisaatioiden kehittämisessä, tavoitteena lähijohtamisen vahvistaminen Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, mitä kotikäynnillä tapahtuu ja tätä kautta tuottaa tietoa asiakkaan ja sosiaalityöntekijän vuorovaikutussuhteen rakentumisesta. Tavoitteena saada selville seuraavia asioita: miten nuoret ymmärtävät koulutuksen merkityksen, miten he jäsentävät koulunkäyntinsä ongelmia ja niiden syitä, miten he näkevät koulutuksen omassa elämänkulussaan ja minkälaisen merkityksen he antavat koulutukselle oman tulevaisuutensa kannalta? Tutkimuksen tavoitteena on sevittää, miten nuoret kokevat osallisuutensa ja kuulluksi tulemisensa toteutuneet kiireellisen sijoituksen aikana Maria Palmgren, Anssi Rummukainen 12/ Sakari Björninen syksy 2012, kevät Piia Särkilampi Arja Viitanen Raija Kannisto, Terhi Huttunen ja Ella Mäntylä Arja Viitanen Minna Kuusela Huhtikuu Terttu Leikkolammi ja Ella Mäntynen Timo Ahonen Tapani Unkila Aikuisten sosiaalipalvelut

3 1 Pirkanmaan sovittelutoimisto 2 Kehitysvammaisten avopalvelut sovittelupalveluissa Tesoman toimintakeskuksen toiminnan kehittäminen Tampereen ammattikorkeakoulu Tutkimuksen tavoitteena on kehittää Tesoman toimintakeskuksen toimintaa eri toimijoiden näkökulmat huomioiden. 3 Aikuissosiaalityö Aikuissosiaalityö muutoksessa Tampereen yliopisto, Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö 4 Aikuissosiaalityö Toimeentulotukiyksikön oikaisuvaatimukset Satakunnan ammattikorkeakoulu, Liiketalous oikeustradenomi 5 Aikuissosiaalityö Elämää yhteiskunnan laidalla Itä-Suomen yliopisto, yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos 6 Maahanmuuttajapalvelut Pakolaisten kokemukset Tampereen ulkomaalaistoimiston kotouttamistoimista 7 Härmälän ryhmä- ja perheryhmäkoti Ennakkoinformaation merkitys sovittelun onnistumiselle vuotiaiden nuorten rikosasioiden sovittelussa Yksin Suomeen tulleen alaikäisen turvapaikanhakijan osallisuuden kokemukset turvapaikkaprosessissa. Terveydenhuolto Lasten ja nuorten terveyspalvelut 1 (ei toteuteta yksikkötasolla) Prenataalitekijät, varhainen kehitys ja yhteydet psykoosija mielialahäiriöihin. Epidemiologinen rekisteritutkimus tapaus-verrokkiasetelmassa. Satakunnan ammattikorkeakoulu Tampereen ammattikorkeakoulu Tampereen yliopisto, Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö Turun yliopisto, lääketieteellinen tiedekunta, kliininen laitos, lastenpsykiatria Tutkimus hyödyttää sovittelupalvelujen kehittämistä ja asiakkaiden oikusturvan toteutumisen varmistamista Tutkimusessa tarkastellaan Tampereen kaupungin aikuissosiaalityön organisaatiomuutosta ja muutoksen seurauksia aikuissosiaalityöhön. Toimeentulotuen oikaisuvaatimukset ja niiden vähentäminen Tutkimus alla 25-vuotiaiden aikuissosiaalityön pitkäaikaisten miesasiakkaiden elämäntavasta ja arjesta Tavoitteena on yhteistyössä maahanmuuttajapal velujen kanssa kehittää alkuvaiheen kotouttamistyötä laadukkaammaksi ja paremmin asiakkaita palvelevaksi. Tutkimuksen tavoitteena on kuvata vanhemmista eroon joutuneiden turvapaikanhakijalasten osallisuuden kokemuksia kotimaasta lähtemisessä ja Suomessa tapahtuvassa turvapaikkaprosessissa. Tavoitteena on tutkia mielenterveyshäiröiden syntyyn vaikuttavia riskitekijöitä, lisätä valtakunnallista tietämystä prenataaliajan sekä lapsuusiän terveyden, kasvun ja kehityksen ja myöhempien mielenterveyshäiriöiden välisistä yhteyksistä. Tavoitteena on vaikuttaa terveydenhuollon käytäntöihin, erityisesti äitiys- ja lastenneuvoloissa mielenterveyshäiriöiden 2 Hyvinvointineuvola Terveydenhoitaja imetysongelmissa tukijana Tampereen ammattikorkeakoulu Tavoitteena on esitellä imetysryhmämuotoinen työväline terveydenhoitajien käyttöön neuvolaan.tarkoituksena on ammatillisen tuen sekä vertaistuen tarjoaminen imetysryhmässä äitien itseluottamuksen vahvistamiseksi ja imetyksen onnistumiseksi. Ensisynnyttäjille tarjotaan ryhmässä konkreettista imetystukea ja ohjausta sairaalasta kotiutumisen jälkeen, eli silloin kun imetystä vielä opetellaan ja toisaalta Taru Herranen Tuire Ruuska Timo Ruohola Terhikki Ahonen Tuija Rajala Matti Äikäs 6/ Pekka Ihalainen Kevät Kaija 2015 Huhta/Hyvinvointi palvelujen arkisto Pia Hietanen lokakuu 2011

4 3 Kouluterveydenhuolto Terveydenhoitajien kokemuksia kouluterveydenhoitajan ja perheen yhteistyöstä päihdeongelmaisen nuoren auttamisessa 4 Opiskeluterveydenhuolto Tampereen koulu- ja opiskeluterveydenhuollon terveysneuvonnan kehittämishanke 5 Hyvinvointineuvola/äitiys- ja lastenneuvolat 6 Perheneuvola ja hyvinvointineuvola/äitiys- ja lastenneuvolat 7 Lastenneuvolat ja kouluterveydenhuolto Lapsen uni ja terveys - Unen merkitys lapsen kognitiiviselle, sosiaaliselle ja emotionaaliselle kehitykselle. Tampereen ammattikorkeakoulu Lääketieteen jatkotutkimus Tarkoituksena on selvittää, kuinka terveydenhoitajien mielestä yhteistyötä päihteitä käyttävien nuorten ja heidän perheensä kanssa voisi kehittää. Tavoitteena on, että tutkimuksesta olisi hyötyä kouluterveydenhoitajien työssä sekä edistää yhteistyön kehittämistä päihdenuoren perheen kanssa. Tarkoituksena on selvittää Tampereen kaupungin koulu- ja opiskeluterveydenhuollon terveysneuvonnan nykytilaa ja arvioida sen kehittämistarpeita. Selvityksen perusteella tuotetaan Tampereen ammattikorkeakoulun kanssa Elokuvan ja television koulutusohjelman opiskelijoiden kanssa yhteistyönä terveysneuvontaa tukevia videodokumentteja koulu- ja opiskeluterveydenhuollon käyttöön terveyden edistämisen näkökulmasta. Tutkimuksella selvitetään varhaisen unen ja univalverytmin kehitystä ja merkitystä terveydelle. Perhetyö neuvolan yhteistyökumppanina Tampereen ammattikorkeakoulu Tavoitteena on löytää välineitä perhetyön ja neuvolan yhteistyön kehittämiseen. Sosioekonomisten tekijöiden (perhetilanteiden) yhteyksiä terveydenhoitajien huolenaiheisiin lasten terveystarkastuksissa Helsingin yliopisto, lääketieteellinen tiedekunta 8 Hyvinvointineuvola Kokemuksia vertaistuesta äiti-vauvaryhmässä Tampereen yliopisto, hoitotiede, johtamisen koulutusohjelma 9 Hyvinvointineuvola Opaskansio äitiys- ja lastenneuvolaan maahanmuuttajatyön tueksi Tampereen ammattikorkeakoulu Tampereen ammattikorkeakoulu, hoitotyö, terveydenhoitaja 10 Hyvinvointineuvola Vauvahieronta varhaisen vuorovaikutuksen tukijana Tampereen ammattikorkeakoulu, hoitotyön koulutusohjelma Tutkimuksen tarkoitus on LATE- ja TEROKAaineistoja hyödyntäen selvittää terveydenhoitajien mahdollisuuksia ratkaista asiakasperheiden pulmia ja tuentarpeita lasten terveystarkastuksissa sekä kartoittaa, onko terveydenhoitajien huolenaiheilla ja perheen sosioekonomisella ja muilla perheen tilanteeseen liittyvillä tekijöillä yhteyksiä. Tutkimuksen tarkoituksena on kuvata äitien kokemuksia neuvolan järjestämästä äitivauvaryhmästä ja vertaistuesta. Tavoitteena on tuottaa tietoa siitä, miten käytännön hoitotyössä vertaisryhmätoimintaa kehittämällä voidaan tukea vanhemmuutta osana lapsiperheiden terveyttä ja Tarkoituksena on tehdä äitiys- ja lastenneuvoloissa työskenteleville terveydenhoitajille opaskansio, jota he voivat käyttää ohjauksen tukena, kun asiakkaana on maahanmuuttajaperhe. Opinnäytetyön tavoitteena on kehittää vauvahieronnan ohjausmateriaalia terveydenhoitajien käyttöön ja sitä kautta tukea vauvan ja vanhempien välistä varhaista vuorovaikutusta. Opas tulee sähköiseen muotoon Hannele Järvi joulukuu Anja Kuukkula Tuire Sannisto Pia Hietanen, Leena Vekara Tuire Sannisto 2015 toukokuu Anja Jalonen- Joulukuu 2011 Männikkö, Leena Vekara Pia Hietanen Marraskuu Pia Hietanen Maaliskuu 2011

5 11 Hyvinvointineuvola 12 Vastaanottotoiminta ja lasten ja nuorten terveyspalvelut 13 Lasten ja nuorten terveyspalvelut 14 Lasten ja nuorten terveyspalvelut Perhevapaalta työelämään paluun tukeminen Työuran uurtaja-menetelmällä Arvostava johtaminen terveydenhuollon asiantuntijaorganisaatiossa. Evaluation of the effectiveness of two vaccination strategies using GlaoSmithKline Biologicals HPV vaccine GSK administered in healthy adolescents. /HPV -040 Raskaudenaikaisen infektioseulonnan kustannusvaikuttavuuden arviointi osa 1. Hoidon/hoitokäytäntöjen kattavuus/vaikuttavuus Työterveyslaitos, UKK-instituutti Tampereen yliopisto, terveystieteiden yksikkö, hoitotiede HUS, Tampereen yliopisto THL:n tutkimus Tavoitteena on kehittää ryhmämenetelmä, jossa sovelletaan Työuran uurtajamenetelmän ja NELLI-tutkimuksen liikunta- ja ravitsemusneuvonnan yhdistelmää perhevapaalla oleviin naisiin, jotka ovat kiinnostuneita osallistumaan vertaisryhmämenetelmään. Tarkoituksena on kuvata arvostavan johtamisen ilmenemistä ja selittää sen yhteyttä työhön sitoutumiseen, työhön jäämiseen sekä urakehitykseen ja joustavuuteen työmarkkinoilla. Tarkoituksena on laatia teoreettinen arvostavan johtamisen malli, jonka avulla on mahdollista arvioida arvostavan johtamisen menetelmien vaikuttavuutta käytännön työssä. Tutkitaan hyödyllisintä HPV-rokotteiden käyttötapaa. Hyödytäänkö tyttöjen ja poikien rokottamisesta? Minkä ikäisenä rokottaminen on hyödyllistä? Tavoitteena on saada tuloksista ideoita neuvoloiden infektioseulontaohjelman ja infektioiden hoidon kehittämiseen Anja Jalonen- Männikkö Leena Tuominen- Maaliskuu 2012 Saarela, Kati Myllymäki ja Tuire Sannisto, Leena Vekara Tuire Sannisto Tuire Sannisto Vastaanottotoiminta 1 Diabetesvastaanotto Videoneuvottelutekniikkaa hyödyntävän ikälinja palvelumallin prosessikuvaus Tampereen ammattikorkeakoulu Tavoitteena on luoda selkeä kuva siitä, miten IkaLinja palvelumallia voisi hyödyntää diabetesvastaanoton prosessissa. 2 Aikuisneuvonta PPP-Painonhallintaryhmiin osallistuneiden kokemuksia Tampereen ammattikorkeakoulu Tavoitteena on löytää kehittämisaiheita haastattelujen pohjalta painonhallintaryhmien ohjaajille. 3 Toimenpide- ja konsultaatiotoiminta Suolistosyövän seulontaohjelman käynnistys ja arviointi Suomen Syöpäyhdistys, Pirkanmaan syöpäyhditys Tavoitteena on selvittää suolistosyöpäseulontaohjelman toimivuus Suomessa, mikä antaa pohjan STM:ssä tehtävälle päätökselle suolistosyöpäseulonnan lakisääteistämiseksi osaksi kuntien väestölleen tarjoamaa syöpäseulontaa ja täten vähentää suolistosyövästä aiheutuvaa kuolleisuutta. Lyhyen tähtäimen tavoitteita ovat ohjelman toivimuus, väestön osallistumisosuus, löydökset sekä kustannusvaikutukset. 4 Vastaanottotoiminta Debressiohoitajien työssäjaksaminen Tampereen ammattikorkeakoulu Tutkimuksen tarkoituksena on kartoittaa debressiohoitajien jaksamista työssään terveysasemilla. Tavoitteena on lisätä tietoa debressiohoitajien työssä jaksamisesta ja saadun tiedon avulla lisätä debressiohoitajien työhyvinvointia Taru Taylor Pirjo Aromaa, Pirkko Karvonen ja Marja-Leena Airaksinen Kaija Huhta, hyvintointipalveluj en arkisto Marketta Selin Kevät 2012

6 5 Vastaanottotoiminta ja lasten ja nuorten terveyspalvelut Arvostava johtaminen terveydenhuollon asiantuntijaorganisaatiossa. 6 Vastaanottotoiminta Maahanmuuttajat hoitoalan työyhteisössä - Tehyn selvitys monikulttuurisuudesta 7 Vastaanottotoiminta Lääkkeiden käyttö ja moniammatillinen kokonaisarviointi Terve 80-terveystarkastuksiin osallistuvilla Tampereen yliopisto, terveystieteiden yksikkö, hoitotiede Tehy ry Tampereen yliopisto Tarkoituksena on kuvata arvostavan johtamisen ilmenemistä ja selittää sen yhteyttä työhön sitoutumiseen, työhön jäämiseen sekä urakehitykseen ja joustavuuteen työmarkkinoilla. Tarkoituksena on laatia teoreettinen arvostavan johtamisen malli, jonka avulla on mahdollista arvioida arvostavan johtamisen menetelmien vaikuttavuutta käytännön työssä. Maahanmuuttajia koskeva monikulttuurisuuteen liittyvä selvitystyö. Samansisältöinen selvitys tehty vuonna Tutkimuksen tarkoituksena on parantaa iäkkäiden hyvinvointia edistämällä lääkkeiden oikeanlaista käyttöä ja kehittämällä iäkkäiden lääkityksen kokonaisuuksien hallintaa moniammatillisella yhteistyöllä Leena Tuominen- Maaliskuu 2012 Saarela, Kati Myllymäki ja Tuire Sannisto, Leena Vekara Kati Myllymäki Kati Myllymäki Kotihoito 1 Kotihoito Ikääntyneen kotihoidon asiakkaan perheen terveys, toimivuus ja koettu tuki Tampereen yliopisto, Terveystieteiden yksikkö Tutkimuksessa on tarkoitus selvittää kotihoidon piiriin kuuluvan ikääntyneen ja hänen läheisensä kokemuksia kotihoidolta saadusta tuesta sekä ikääntyneen perheen terveydestä ja toimivuudesta. Tutkimuksesta saatavan tiedon avulla voidaan kehittää vanhustenhuollon palveluita vastaamaan entistä enemmän ikääntyvien ja heidän perheenjäsentensä tarpeita ja odotuksia Erja Pennanen Kevät Kotihoito Tampereen päihdepalvelujärjestelmä - Ikääntyneiden ja kotihoidon työntekijöiden kuvaamana Tampereen yliopisto, Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö Tavoitteena on selvittää millaisia kokemuksia ja näkemyksiä kotihoidon työntekijöillä ja ikääntyneillä kotihoidon asiakkailla on Tampereen kaupungin päihdepalveluista ja päihdepalvelujärjestelmästä. Tutkimuksesta saatavan tiedon avulla voidaan kehittää päihdepalvelujärjestelmää ikääntyneiden tarpeita vastaaviksi ja saaaan työkaluja kotihoidon työntekijöille kohdata ikääntynyt päihteitä käyttävä kotihoidon asiakas Anne Lähde- Säteri Mielenterveys- ja päihdepalvelut 1 Psykiatrian poliklinikka maahanmuuttajille Traumatisoituneen maahanmuuttajaperheen kotoutuminen pakolaisnaisen silmin 2 Nuorisopsykiatria ja Verkostotyö lastensuojelun ja nuorisopsykiatrian lapsiperheiden sosiaalipalvelut asiakirjoissa - diskurssianalyyttinen tutkimus asiakirjojen intertekstuaalisuudesta 3 Mielenterveys- ja päihdepalvelut, psykiatrian poliklinikat Tanssiliiketerapia mielialan ja kehonkuvan muutoksen väylänä masentuneille aikuispotilaille avomielenterveyspalveluissa Tampereen yliopisto, Yhteiskunta-ja kulttuuritieteiden laitos/sosiaalityö/thy Tampereen yliopisto, Sosiaalityön tutkimuksen laitos Jyväskylän yliopisto, psykologian laitos Tavoitteena on kartoittaa pakolaistaustaisten naisten omia ja heidän perheidensä traumaattisia kokemuksia sekä näiden kokemusten vaikutuksia heidän elämäänsä. Tavoitteena on tarkastella sekä lastensuojelussa että nuorisopsykiatrialla kirjattuja asiakirjoja nuoren nuorisopsykiatrisen avohoitojakson ajalta. Tarkastelussa keskitytään siihen, mitä asiakirjoihin verkostotyöstä kirjataan, kenen äänet asiakirjoissa näkyvät sekä asiakirjojen intertekstuaalisuuteen. Tavoitteena on kehittää ryhmämuotoisia hoitoja sekä seurata tanssiliiketerapian vaikuttavuutta tutkittavien henkilöiden Timo Palo-oja, Päivi Kiviniemi Joulukuu Ulla 8/2012 Kangaspunta, mielenterveys- ja päihdepalvelut sekä Minna Kuusela, lapsiperheiden sosiaalipalvelut Päivi Kiviniemi 3/2013

7 Suun terveydenhuolto 1 Suun terveydenhuolto Lasten ja nuorten (5-18v.) hammasvammat (pysyvät hampaat) Tampereella v ) Hammaslääketieteen laitos, Turku Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää hammasvammojen esiintyvyyttä, etiologisia tekijöitä, tyyppivammoja ja hoitoa ensiaputilanteissa Eeva Torppa- Saarinen ja Kirsi Susi

8 Potilastutkimus ()

9

10

11

12

13

14

TAMPEREEN KAUPUNKI. Avopalvelut - yhdessä tehden Esittely 2015

TAMPEREEN KAUPUNKI. Avopalvelut - yhdessä tehden Esittely 2015 Avopalvelut - yhdessä tehden Esittely 2015 Toiminta-ajatus Avopalvelut edistävät, tukevat ja hoitavat tamperelaisten terveyttä, psyykkistä hyvinvointia ja sosiaalista turvallisuutta sekä valmiuksia sujuvaan

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI. Avopalvelut - yhdessä tehden Esittely 2016

TAMPEREEN KAUPUNKI. Avopalvelut - yhdessä tehden Esittely 2016 Avopalvelut - yhdessä tehden Esittely 2016 Toiminta-ajatus Avopalvelut edistävät, tukevat ja hoitavat tamperelaisten terveyttä, psyykkistä hyvinvointia ja sosiaalista turvallisuutta sekä valmiuksia sujuvaan

Lisätiedot

Otetaanko perheet puheeksi?

Otetaanko perheet puheeksi? Otetaanko perheet puheeksi? Vanhempien mielenterveys- ja päihdepalveluiden kehittämishanke peruspalveluissa 13.6.2012 Minna Asplund Kaisa Humaljoki Mielen avain Sosiaali- ja terveysministeriön Kaste hanke

Lisätiedot

MOVE! työkaluna kouluterveydenhuollossa. 24.3.2015 Anne Ylönen, kehittämispäällikkö, TtM

MOVE! työkaluna kouluterveydenhuollossa. 24.3.2015 Anne Ylönen, kehittämispäällikkö, TtM MOVE! työkaluna kouluterveydenhuollossa 24.3.2015 Anne Ylönen, kehittämispäällikkö, TtM SUOMEN TERVEYDENHOITAJALIITTO RY Suomen Terveydenhoitajaliitto STHL ry, Finlands Hälsovårdarförbund FHVF rf on terveydenhoitajien

Lisätiedot

Terveydenhoitajan tulevaisuuden osaaminen - uudet osaamisvaatimukset. Terveydenhoitajapäivät 31.1.2014, Jyväskylä Päivi Haarala

Terveydenhoitajan tulevaisuuden osaaminen - uudet osaamisvaatimukset. Terveydenhoitajapäivät 31.1.2014, Jyväskylä Päivi Haarala Terveydenhoitajan tulevaisuuden osaaminen - uudet osaamisvaatimukset Terveydenhoitajapäivät 31.1.2014, Jyväskylä Päivi Haarala Terveydenhoitajan osaaminen 31.1.2019 terveydenhoitajia koulutetaan tulevaisuuden

Lisätiedot

Lastensuojelusta tietäminen on eettinen velvoite

Lastensuojelusta tietäminen on eettinen velvoite Lastensuojelusta tietäminen on eettinen velvoite Päivi Petrelius, erikoistutkija THL/Lapset, nuoret ja perheet yksikkö Lastensuojelun tutkimus- ja kehittämishanke 2.10.2014 Esityksen nimi / Tekijä 1 Tutkimukseen

Lisätiedot

Perusterveydenhuolto hyvinvointia kaikille turkulaisille Katariina Korkeila perusterveydenhuollon tulosaluejohtaja terveyskeskuksen vastaava lääkäri

Perusterveydenhuolto hyvinvointia kaikille turkulaisille Katariina Korkeila perusterveydenhuollon tulosaluejohtaja terveyskeskuksen vastaava lääkäri Perusterveydenhuolto hyvinvointia kaikille turkulaisille Katariina Korkeila perusterveydenhuollon tulosaluejohtaja terveyskeskuksen vastaava lääkäri 2.6.2014 1 Mitä Turun PTH tekee huolehtii noin 180 000

Lisätiedot

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 Hyvinvointitoimiala Palvelualue: Perhe ja sosiaalipalvelut Sopimuksen tarkoitus: Operatiivisessa sopimuksessa määritellään palvelualueen tavoitteet palveluiden järjestämiseen,

Lisätiedot

Jyväskylän seudun Perhe -hanke Perheen parhaaksi 6.11.2008 Projektipäällikkö KT, LTO Jaana Kemppainen

Jyväskylän seudun Perhe -hanke Perheen parhaaksi 6.11.2008 Projektipäällikkö KT, LTO Jaana Kemppainen Jyväskylän seudun Perhe -hanke Perheen parhaaksi 6.11.2008 Projektipäällikkö KT, LTO Jaana Kemppainen Neuvolan perhetyön asiakkaan ääni: Positiivinen raskaustesti 2.10.2003 Miten tähän on tultu? Valtioneuvoston

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 17/2013 1 (5) Kaupunginhallitus Kj/40 29.4.2013

Helsingin kaupunki Esityslista 17/2013 1 (5) Kaupunginhallitus Kj/40 29.4.2013 Helsingin kaupunki Esityslista 17/2013 1 (5) historia Opetuslautakunta 26.03.2013 40 Opetuslautakunta päätti antaa seuraavan lausunnon kaupunginhallitukselle: Perusopetuslain ja opetussuunnitelman perusteiden

Lisätiedot

Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå SOSIAALIALAN KÄYTÄNTÖTUTKIMUS PORVOOSSA 2014-15

Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå SOSIAALIALAN KÄYTÄNTÖTUTKIMUS PORVOOSSA 2014-15 Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå SOSIAALIALAN KÄYTÄNTÖTUTKIMUS PORVOOSSA 2014-15 KÄYTÄNNÖN OPISKELIJAKSI PORVOOSEEN? Oletko kiinnostunut suorittamaan sosiaalialan käytäntötutkimus- tai harjoittelujakson

Lisätiedot

Työelämän ulkopuolella olevien terveys, työkyky ja kuntoutukseen ohjaaminen. Pirkko Mäkelä-Pusa, Kuntoutussäätiö 17.3.2016

Työelämän ulkopuolella olevien terveys, työkyky ja kuntoutukseen ohjaaminen. Pirkko Mäkelä-Pusa, Kuntoutussäätiö 17.3.2016 Työelämän ulkopuolella olevien terveys, työkyky ja kuntoutukseen ohjaaminen Pirkko Mäkelä-Pusa, Kuntoutussäätiö 17.3.2016 Työttömyys, terveys ja hyvinvointi Työttömät voivat keskimäärin huonommin ja ovat

Lisätiedot

Varhainen tunnistaminen ja tuen piiriin ohjaaminen neuvolassa ja kouluterveydenhuollossa

Varhainen tunnistaminen ja tuen piiriin ohjaaminen neuvolassa ja kouluterveydenhuollossa Varhainen tunnistaminen ja tuen piiriin ohjaaminen neuvolassa ja kouluterveydenhuollossa Tuovi Hakulinen-Viitanen Tutkimuspäällikkö, Dosentti 13.9.2012 Tuovi Hakulinen-Viitanen 1 Säännölliset tapaamiset

Lisätiedot

Työelämäharjoittelu sosionomi (AMK) tutkinnossa

Työelämäharjoittelu sosionomi (AMK) tutkinnossa Työelämäharjoittelu sosionomi (AMK) tutkinnossa Metropolia ammattikorkeakoulun sosiaalialan koulutusohjelma Mervi Nyman Koulutusohjelman toteutuksen lähtökohdat Koulutusohjelman opetussuunnitelma perustuu

Lisätiedot

Mitä uutta uusi lastensuojelulaki on tuonut? Aila Puustinen-Korhonen perhekuntoutuskeskuksen johtaja

Mitä uutta uusi lastensuojelulaki on tuonut? Aila Puustinen-Korhonen perhekuntoutuskeskuksen johtaja 1 Mitä uutta uusi lastensuojelulaki on tuonut? Aila Puustinen-Korhonen perhekuntoutuskeskuksen johtaja 1 Uusi lastensuojelulaki 417/2007 tuo lastensuojelun koko palvelujärjestelmän yhteiseksi tehtäväksi

Lisätiedot

THL:n rooli oppilas- ja opiskelijahuollossa Anneli Pouta, osastojohtaja Oppilas- ja opiskelijahuollon kansalliset kehittämispäivät IX 1-2.12.

THL:n rooli oppilas- ja opiskelijahuollossa Anneli Pouta, osastojohtaja Oppilas- ja opiskelijahuollon kansalliset kehittämispäivät IX 1-2.12. THL:n rooli oppilas- ja opiskelijahuollossa Anneli Pouta, osastojohtaja Oppilas- ja opiskelijahuollon kansalliset kehittämispäivät IX 1-2.12.2009 1.12.2009 A Pouta 1 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)

Lisätiedot

Kokemuksia vanhempien tukemisesta lapsen sijoituksen aikana, VOIKUKKIA 2002-2015

Kokemuksia vanhempien tukemisesta lapsen sijoituksen aikana, VOIKUKKIA 2002-2015 Kokemuksia vanhempien tukemisesta lapsen sijoituksen aikana, VOIKUKKIA 2002-2015 Sijaishuollon päivät 30.9.2015 Lahti Iina Järvi Virpi Kujala ja Irja Ojala VOIKUKKIA-vertaistukiryhmä Vanhemmille, joiden

Lisätiedot

PoSoTen perhepalveluiden palvelumalli Työryhmän raportti 31.5.2015 (liite 1)

PoSoTen perhepalveluiden palvelumalli Työryhmän raportti 31.5.2015 (liite 1) PoSoTen perhepalveluiden palvelumalli Työryhmän raportti 31.5.2015 (liite 1) PoSoTe perhepalveluiden palvelumalli Yhteisöpalvelut Yhteiset palvelut Monialainen kuntoutus Sosiaalipalvelut Sosiaaliasiamies

Lisätiedot

Lastensuojelun valtakunnalliset linjaukset ja laatusuositukset Laatupäivät Tampere 10.2.2009. 9.2.2009 Hanna Heinonen 1

Lastensuojelun valtakunnalliset linjaukset ja laatusuositukset Laatupäivät Tampere 10.2.2009. 9.2.2009 Hanna Heinonen 1 Lastensuojelun valtakunnalliset linjaukset ja laatusuositukset Laatupäivät Tampere 10.2.2009 9.2.2009 Hanna Heinonen 1 Lastensuojelun kansalliset linjaukset Kansallisten linjausten tavoitteena on ohjata

Lisätiedot

Lasten suojelu yhteistyössä lapsen hyväksi. Lasten suojelu. Lasten ja perheiden palvelut. Ehkäisevä lastensuojelu

Lasten suojelu yhteistyössä lapsen hyväksi. Lasten suojelu. Lasten ja perheiden palvelut. Ehkäisevä lastensuojelu Lasten suojelu yhteistyössä lapsen hyväksi Oppilas- ja opiskelijahuollon kansalliset kehittämispäivät 27.11.2013, työpaja 5 27.11.2013 Jaana Tervo 1 Lasten suojelu LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINNIN EDISTÄMINEN

Lisätiedot

NEUVOLAN PERHETYÖ KAARINASSA

NEUVOLAN PERHETYÖ KAARINASSA NEUVOLAN PERHETYÖ KAARINASSA Neuvolan perhetyö Kaarinassa Vuonna 2014 neuvolan perhetyö on vakiinnuttanut paikkansa osana ennaltaehkäisevää palvelujärjestelmää. Neuvolan perhetyössä toimii kaksi perheohjaajaa

Lisätiedot

Syrjäytymisen kustannukset. Maritta Pesonen Perhepalveluiden johtaja

Syrjäytymisen kustannukset. Maritta Pesonen Perhepalveluiden johtaja Syrjäytymisen kustannukset Maritta Pesonen Perhepalveluiden johtaja Vantaan kaupunki, perhepalvelut 2 Aikuissosiaalityö: Työttömyysprosentti Vantaalla on 8,9 %, Toimeentulotukea saa vantaalaisista 9,1

Lisätiedot

PSYKOLOGI- PALVELUT. Varhaisen vuorovaikutuksen edistäminen

PSYKOLOGI- PALVELUT. Varhaisen vuorovaikutuksen edistäminen PSYKOLOGI- PALVELUT Varhaisen vuorovaikutuksen edistäminen Psykologipalveluiden vauvaperhetyö on suunnattu lastaan odottaville ja alle vuoden ikäisten lasten perheille. Se on yhtäaikaa ennaltaehkäisevää

Lisätiedot

Ajatuksia ja kokemuksia moniammatillisesta tilannearviotyöskentelystä. Aikuissosiaalityön päivät Rovaniemellä 18. 19.1.

Ajatuksia ja kokemuksia moniammatillisesta tilannearviotyöskentelystä. Aikuissosiaalityön päivät Rovaniemellä 18. 19.1. Ajatuksia ja kokemuksia moniammatillisesta tilannearviotyöskentelystä Aikuissosiaalityön päivät Rovaniemellä 18. 19.1.2011 Kati Närhi Kaksi kokemusta tilannearviotyöskentelystä Keski-Suomen aikuissosiaalityön

Lisätiedot

POIJUPUISTON LASTENSUOJELUPALVELUT

POIJUPUISTON LASTENSUOJELUPALVELUT POIJUPUISTON LASTENSUOJELUPALVELUT POIJUPUISTON LASTENSUOJELUPALVELUT VASTAANOTTOKOTI TEHOSTETTU PERHETYÖ KOTIUTUS- JA TUKITYÖRYHMÄ 2 POIJUPUISTON VASTAANOTTOKOTI Espoolaisten 13-18 -vuotiaiden nuorten

Lisätiedot

Aiheena alle 18-vuotiaiden lasten huostassapidon lopettaminen Sosiaalityön ammattikäytäntötutkimusta, lastensuojelututkimusta, lapsuustutkimusta

Aiheena alle 18-vuotiaiden lasten huostassapidon lopettaminen Sosiaalityön ammattikäytäntötutkimusta, lastensuojelututkimusta, lapsuustutkimusta Miia Pitkänen Aiheena alle 18-vuotiaiden lasten huostassapidon lopettaminen Sosiaalityön ammattikäytäntötutkimusta, lastensuojelututkimusta, lapsuustutkimusta Tavoitteena kuvata ja analysoida ammatillisen

Lisätiedot

Muutostiimin ehdotus Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimen uudeksi organisaatioksi

Muutostiimin ehdotus Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimen uudeksi organisaatioksi Muutostiimin ehdotus Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimen uudeksi organisaatioksi Lautakuntien seminaari 20.3.2012 Muutostiimi 21.3.2012 Muutostiimi 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta Ensimmäinen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisen kehittämisohjelman eli Kaste-ohjelman (2012-2015) valmistelu

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisen kehittämisohjelman eli Kaste-ohjelman (2012-2015) valmistelu Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisen kehittämisohjelman eli Kaste-ohjelman (2012-2015) valmistelu Alueellinen ohjelmapäällikkö Jouko Miettinen Itä- ja Keski-Suomen alueellinen johtoryhmä KASTE-ohjelman

Lisätiedot

Monitoimijainen perhevalmennus

Monitoimijainen perhevalmennus Monitoimijainen perhevalmennus Ulla Lindqvist Projektipäällikkö, VTL, KM Tukevasti alkuun, vahvasti kasvuun hanke ulla.j.lindqvist@hel.fi Monitoimijainen perhevalmennus on esimerkki Perhekeskus toiminnasta,

Lisätiedot

PERHEKESKUKSET KAINUUSSA 4.6.2015 Helena Saari perhekeskusvastaava. 5.6.2015 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä / HS

PERHEKESKUKSET KAINUUSSA 4.6.2015 Helena Saari perhekeskusvastaava. 5.6.2015 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä / HS PERHEKESKUKSET KAINUUSSA 4.6.2015 Helena Saari perhekeskusvastaava PERHEKESKUKSET KAINUUSSA Ristijärven perheasema Suomussalmen perhekeskus Paltamon perheasema Puolanka Suomussalmi Hyrynsalmen perheasema

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTIEDOTE 2/2012 (13.6.2012)

HENKILÖSTÖTIEDOTE 2/2012 (13.6.2012) HENKILÖSTÖTIEDOTE 2/2012 (13.6.2012) Tämä on Nuppu2-hankkeen toinen henkilöstötiedote. Tässä on lyhyt katsaus kustakin hankkeen osa-alueesta. Henkilöstötiedote lähetetään noin joka kolmas kuukausi perhe-

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 13

Espoon kaupunki Pöytäkirja 13 23.04.2015 Sivu 1 / 1 1682/00.01.02/2013 13 Väliraportti lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman (2013-16) toimeenpanosta ja suunnitelman täydentäminen oppilashuollon osalta (Kh/Kv) Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

Onnistuneen lastensuojeluprosessin johtaminen

Onnistuneen lastensuojeluprosessin johtaminen Onnistuneen lastensuojeluprosessin johtaminen Valtakunnalliset lastensuojelupäivät Hämeenlinna Päivi Sinko, projektipäällikkö, Helsingin yliopisto, Koulutusja kehittämiskeskus Palmenia Hanna Heinonen,

Lisätiedot

Ajankohtaista STM:n hallinnonalalta. Eveliina Pöyhönen

Ajankohtaista STM:n hallinnonalalta. Eveliina Pöyhönen Ajankohtaista STM:n hallinnonalalta Eveliina Pöyhönen Uusi sosiaalihuoltolaki Lain tarkoitus: Edistää ja ylläpitää hyvinvointia sekä sosiaalista turvallisuutta Vähentää eriarvoisuutta ja edistää osallisuutta

Lisätiedot

PERUSTURVAN TOIMIALAN ORGANISAATIO PERUSTURVAJOHTAJA LIISA STÅHLE

PERUSTURVAN TOIMIALAN ORGANISAATIO PERUSTURVAJOHTAJA LIISA STÅHLE PERUSTURVAN TOIMIALAN ORGANISAATIO PERUSTURVAJOHTAJA LIISA STÅHLE Tulosalueet Sosiaalipalveluiden Terveyspalveluiden Toimintakyvyn tukipalveluiden Ikäihmisten hyvinvointipalveluiden Hallintopalveluiden

Lisätiedot

16.10.2013 KÄYTÄNNÖN OPISKELIJAKSI PORVOOSEEN? SOSIAALIALAN KÄYTÄNTÖTUTKIMUS PORVOOSSA 2013-14

16.10.2013 KÄYTÄNNÖN OPISKELIJAKSI PORVOOSEEN? SOSIAALIALAN KÄYTÄNTÖTUTKIMUS PORVOOSSA 2013-14 Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå SOSIAALIALAN KÄYTÄNTÖTUTKIMUS PORVOOSSA 2013-14 KÄYTÄNNÖN OPISKELIJAKSI PORVOOSEEN? Oletko kiinnostunut suorittamaan sosiaalialan käytäntötutkimus- tai harjoittelujakson

Lisätiedot

Kelpoisuuden osoittava koulutus terveystieteiden maisteri, pääaine terveyshallinto, 2004

Kelpoisuuden osoittava koulutus terveystieteiden maisteri, pääaine terveyshallinto, 2004 Kaupunginhallitus 22.4.2013 liite nro 5 (1/5) YHTEENVETO PALVELUJOHTAJAN VIRAN HAKIJOISTA Airola, Jouni Syntymävuosi 1975 Kelpoisuuden osoittava koulutus terveystieteiden maisteri, pääaine terveyskasvatus,

Lisätiedot

NEUVOLAN JA LASTENSUOJELUN PERHETYÖ VANTAALLA

NEUVOLAN JA LASTENSUOJELUN PERHETYÖ VANTAALLA NEUVOLAN JA LASTENSUOJELUN PERHETYÖ VANTAALLA Outi Ingberg Marja-Liisa Tirronen 05/2009 PERHETYÖ Suunnitelmallista / tavoitteellista Määräaikaista Muutokseen tähtäävää Tavoitteena tukea ja edistää erityistä

Lisätiedot

Lapsiperheiden kotipalvelu- seminaari 16.10.2012

Lapsiperheiden kotipalvelu- seminaari 16.10.2012 Lapsiperheiden kotipalvelu- seminaari 16.10.2012 Anne Korhonen va. sosiaalipalvelujohtaja Niina Heino, perhetyöntekijä Imatrasta vajaan 29 000 asukkaan kaupunki kaakkoisella itärajalla lasten ja nuorten

Lisätiedot

Vammaisen lapsen perheen tuki yleispalveluissa Imatran hyvinvointineuvolan toimintamalli

Vammaisen lapsen perheen tuki yleispalveluissa Imatran hyvinvointineuvolan toimintamalli Vammaisen lapsen perheen tuki yleispalveluissa Imatran hyvinvointineuvolan toimintamalli Luota muhun konferenssi 15.5.2014 Toimialajohtaja Tiina Kirmanen Imatra Asukkaita n. 28 300 Synnytyksiä n. 220 vuodessa

Lisätiedot

Hyvinvointineuvola Hämeenlinnassa

Hyvinvointineuvola Hämeenlinnassa Hyvinvointineuvola Hämeenlinnassa Projekti 1.9.2009-31.10.2011 Tavoitteet: 1. Perhettä voidaan tukea psykososiaalisissa ongelmissa lähellä ja nopeasti 2. Neuvolan palveluvalikko laajenee ja työskentely

Lisätiedot

VAASAN SEUDUN SOSIAALIALAN OPETUS- JA TUTKIMUSKLINIKKA

VAASAN SEUDUN SOSIAALIALAN OPETUS- JA TUTKIMUSKLINIKKA VAASAN SEUDUN SOSIAALIALAN OPETUS- JA TUTKIMUSKLINIKKA Harjoittelujaksot Vaasan ammattikorkeakoulun sosiaalialan koulutusohjelmassa lukuvuonna 2014 2015 Kompetenssit koulutuksen eri vaiheissa Harjoittelut

Lisätiedot

Risto Riskien tunnistamisesta parempaan toimintakykyyn (1.7.2013 30.10.2014)

Risto Riskien tunnistamisesta parempaan toimintakykyyn (1.7.2013 30.10.2014) Risto Riskien tunnistamisesta parempaan toimintakykyyn (1.7.2013 30.10.2014) Tuula Partanen Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen koordinaattori Vanhuspalvelulain toteuttamiseen haettu hanke Rahoitus tulee

Lisätiedot

Lasten ja nuorten Pieksämäki - hyvinvointisuunnitelma 2014 2017. Lasten ja nuorten hyvinvointikoordinaattori Seija Laitinen

Lasten ja nuorten Pieksämäki - hyvinvointisuunnitelma 2014 2017. Lasten ja nuorten hyvinvointikoordinaattori Seija Laitinen Lasten ja nuorten Pieksämäki - hyvinvointisuunnitelma 2014 2017 Lasten ja nuorten hyvinvointikoordinaattori Seija Laitinen Intialainen viisaus Kun aikuiset näkevät lasten ajelehtivan joessa ja jopa hukkuvan,

Lisätiedot

STESOn toimintaa. STESO-verkosto terveyden edistämistyön tukena 24.3.2014

STESOn toimintaa. STESO-verkosto terveyden edistämistyön tukena 24.3.2014 Terveyttä ja hyvinvointia yhteistyöllä Itä-Suomessa Kevätkoulutuspäivät 20.-21.3.2014 KYS, Kuopio STESO-verkosto terveyden edistämistyön tukena Veikko Kujala, puheenjohtaja Suomen terveyttä edistävät sairaalat

Lisätiedot

VANTAA. Perhekeskeisen verkostotyön malli

VANTAA. Perhekeskeisen verkostotyön malli VANTAA Perhekeskeisen verkostotyön malli Milloin verkostotyötä? Kun huoli perheen tilanteesta kasvaa, ovat seuraavat kysymykset työntekijän apuna: Mitä tapahtuu jos kukaan ei tee mitään? Mitä siitä seuraa,

Lisätiedot

MITÄ NUORTEN PALVELUJA TULISI KEHITTÄÄ JA MITEN?

MITÄ NUORTEN PALVELUJA TULISI KEHITTÄÄ JA MITEN? MITÄ NUORTEN PALVELUJA TULISI KEHITTÄÄ JA MITEN? Lastensuojelupalvelujen kehittäminen ja yhteistyö psykiatrisen hoitojärjestelmän kanssa Nuorten hyvinvointi ja pahoinvointi Konsensuskokous 2.2.2010 Kristiina

Lisätiedot

Kuntoutusasiantuntemuksen tarve sosiaali- ja terveydenhuollossa

Kuntoutusasiantuntemuksen tarve sosiaali- ja terveydenhuollossa Kuntoutusasiantuntemuksen tarve sosiaali- ja terveydenhuollossa Työpaja ammattikorkeakouluille ja sidosryhmille kuntousalan koulutuksesta 27.5.2014 Johtaja Päivi Voutilainen Sosiaali- ja terveysministeriö

Lisätiedot

Mikä on osaamisen ydintä, kun suunnitellaan ja kehitetään kunnan lastensuojelun kokonaisuutta

Mikä on osaamisen ydintä, kun suunnitellaan ja kehitetään kunnan lastensuojelun kokonaisuutta Mikä on osaamisen ydintä, kun suunnitellaan ja kehitetään kunnan lastensuojelun kokonaisuutta Oulun seudun lastensuojelun kehittämisyksikön päätösseminaari 30.10.2009 Arja Honkakoski Esityksen sisältö

Lisätiedot

AIKUISTEN SOSIAALIPALVELUT LIITE 3

AIKUISTEN SOSIAALIPALVELUT LIITE 3 AIKUISTEN SOSIAALIPALVELUT LIITE 3 Kotona tehtävä palvelutarpeen arviointi Kotiin vietävä psykososiaalinen tuki Palvelutarpeen arviointi (muu kuin kotona tehtävä) Aikuissosiaalityö (ennalta ehkäisevä sosiaalityö,

Lisätiedot

TAJUA MUT! -TOIMINTAMALLI LASTEN JA NUORTEN TUEKSI. Projektipäällikkö Riikka Puusniekka, Espoo Mieli 2015 päivät

TAJUA MUT! -TOIMINTAMALLI LASTEN JA NUORTEN TUEKSI. Projektipäällikkö Riikka Puusniekka, Espoo Mieli 2015 päivät TAJUA MUT! -TOIMINTAMALLI LASTEN JA NUORTEN TUEKSI Projektipäällikkö Riikka Puusniekka, Espoo Mieli 2015 päivät TOIMINTAMALLIN TAUSTAA Toimintamallin kehittäminen alkoi Rotterdamissa, Hollannissa vuonna

Lisätiedot

Toiminta-ajatus. Perhetyö tukee lapsiperheitä erilaisissa elämäntilanteissa ja vahvistaa perheen omia voimavaroja

Toiminta-ajatus. Perhetyö tukee lapsiperheitä erilaisissa elämäntilanteissa ja vahvistaa perheen omia voimavaroja Toiminta-ajatus Lapsiperhetyö on perheille annettavaa tukea, joka perustuu perheen ja muiden yhteistyötahojen kanssa laadittavaan hoito- ja palvelusuunnitelmaan. Perhetyö on lastensuojelun avohuollon toimenpide.

Lisätiedot

LASTENSUOJELUN UUDET KÄYTÄNNÖT JA HAASTEET VANTAALLA

LASTENSUOJELUN UUDET KÄYTÄNNÖT JA HAASTEET VANTAALLA LASTENSUOJELUN UUDET KÄYTÄNNÖT JA HAASTEET VANTAALLA Palveluinnovaatiot ja tuottavuus seminaari Perhepalvelujen johtaja Maritta Pesonen VASTAANOTETUT LASTENSUOJELUILMOITUKSET VANTAALLA VUOSINA 2002-2010

Lisätiedot

Vetovoimaa sote-alan työpaikoille 20.2.2015 Säätytalo, Helsinki. Riitta Sauni

Vetovoimaa sote-alan työpaikoille 20.2.2015 Säätytalo, Helsinki. Riitta Sauni Vetovoimaa sote-alan työpaikoille 20.2.2015 Säätytalo, Helsinki Riitta Sauni Hankkeen taustaa Sote-alalla tarvitaan tulevaisuudessa runsaasti uutta työvoimaa ja laaja-alaista osaamista On arvioitu, että

Lisätiedot

Kouvolan päihdestrategia 2009-2012

Kouvolan päihdestrategia 2009-2012 Kouvolan päihdestrategia 2009-2012 Timo Väisänen Palvelujohtaja A-klinikkasäätiö / Järvenpään sosiaalisairaala Rakenne Taustaa Päihteiden käytön nykytilanne Kouvolassa Kouvolan päihdepalvelut Päihdestrategian

Lisätiedot

KASTE maakunnan näkökulmasta Tarja Myllärinen Etelä-Karjalan alueellinen sosiaali- ja terveyspolitiikan kehittämispäivä 8.5.2008 Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri taustaa Huoli väestön ikääntymisen

Lisätiedot

Emma & Elias -avustusohjelma. Järjestöjen lasten suojelun maajoukkue

Emma & Elias -avustusohjelma. Järjestöjen lasten suojelun maajoukkue Emma & Elias -avustusohjelma Järjestöjen lasten suojelun maajoukkue Yksi ohjelma, monta tarkoitusta Järjestöjen tekemään hyvää työtä esiin Ray:n aseman tukeminen Tulosten ja vaikutusten vahvistaminen Lapsen

Lisätiedot

SOSIAALIOHJAUS LASTENSUOJELUSSA

SOSIAALIOHJAUS LASTENSUOJELUSSA SOSIAALIOHJAUS LASTENSUOJELUSSA Sosiaaliohjausta on monenlaista Annika Parviainen Anna Peltokorpi Metropolia ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysala Sofianlehdonkatu 5 Sosionomi, SS08K1 Lastensuojelu-

Lisätiedot

Keinu. Uusi toimintamalli osaksi lastensuojelun perhehoidon tukea

Keinu. Uusi toimintamalli osaksi lastensuojelun perhehoidon tukea Keinu Uusi toimintamalli osaksi lastensuojelun perhehoidon tukea Keinu tukee lasta ja vahvistaa perheiden yhteistyötä Perhehoidosta tuli lastensuojelun sijaishuollon ensisijainen hoitomuoto vuoden 2012

Lisätiedot

Nuoria perheitä tukevat palvelut Jyväskylässä ja Äänekoskella. Työelämälähtöinen kehittäminen / Emmi Le

Nuoria perheitä tukevat palvelut Jyväskylässä ja Äänekoskella. Työelämälähtöinen kehittäminen / Emmi Le Nuoria perheitä tukevat palvelut Jyväskylässä ja Äänekoskella Työelämälähtöinen kehittäminen / Emmi Le Perheille kohdennetuilla palveluilla tuetaan vanhempia tai muita huoltajia turvaamaan lasten hyvinvointi

Lisätiedot

Kehittyvä NAPERO II hanke vuosille 2008 2009 perhepalvelujen kehittäminen perustyössä

Kehittyvä NAPERO II hanke vuosille 2008 2009 perhepalvelujen kehittäminen perustyössä Kehittyvä NAPERO II hanke vuosille 2008 2009 perhepalvelujen kehittäminen perustyössä NAPERO HANKKEEN TAUSTAA : Lapin lääninhallitus myönsi Rovaniemen kaupungille 150.000 euron hankerahoituksen vuosille

Lisätiedot

Kaupunki ja yhdistys Hyvinvointineuvola, ennalta ehkäisevä ja lastensuojelun perhetyö ja Ensiperheiden tukityö

Kaupunki ja yhdistys Hyvinvointineuvola, ennalta ehkäisevä ja lastensuojelun perhetyö ja Ensiperheiden tukityö PILKE-HANKE Tampereen kaupungin ja Muotialan asuin- ja toimintakeskus Ry:n (tamperelainen järjestö) yhteishanke, vuoden alkanut 2011 alusta Poikkisektorinen hanke: Kaupunki ja yhdistys Hyvinvointineuvola,

Lisätiedot

KOKONAISSUUNNITELMA KEHITTÄMISTEHTÄVÄLLE lomake 1

KOKONAISSUUNNITELMA KEHITTÄMISTEHTÄVÄLLE lomake 1 KOKONAISSUUNNITELMA KEHITTÄMISTEHTÄVÄLLE lomake 1 TYÖRYHMÄN NIMI: pvm: jolloin täytetty työryhmän kanssa KEHITTÄMISTEHTÄVÄN NIMI TAVOITTEET Leppävaaran sosiaaliohjaajat (Espoo, lastensuojelun avopalvelut)

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelmat P1-P3:

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelmat P1-P3: Kaupunkistrategian toteuttamisohjelmat P1-P3: P1: Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointiohjelma P2: Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ohjelma P3: Ikääntyneiden ja vajaakuntoisten hyvinvointiohjelma

Lisätiedot

KOUVOLAN HYVINVOINTIPALVELUT

KOUVOLAN HYVINVOINTIPALVELUT Asiakkaan osallisuus Asiakkaiden tarpeet ja ennakointi Strategia, arvot ja visio PALVELUOHJAUS Elämän alkupolku Opin polku Toiminnan seuranta ja arviointi Tyytyväiset asiakkaat ja yhteiskunnallinen vaikuttavuus

Lisätiedot

Perhe- ja nuorisoneuvolapalvelut

Perhe- ja nuorisoneuvolapalvelut Perheneuvolat ja nuorisoneuvola turvaavat lasten, nuorten ja perheiden hyvää psykososiaalista kehitystä ja tulevaisuutta yhteistyössä perheiden ja eri toimijoiden kanssa. Palvelut ovat luottamuksellisia,

Lisätiedot

kehitä johtamista Iso-Syöte 21.9.2011 Sosiaalineuvos Pirjo Sarvimäki

kehitä johtamista Iso-Syöte 21.9.2011 Sosiaalineuvos Pirjo Sarvimäki Johda kehitystä, kehitä johtamista Iso-Syöte 21.9.2011 Sosiaalineuvos Pirjo Sarvimäki TAVOITTEENA SOSIAALISESTI KESTÄVÄ SUOMI 2020 Sosiaalisesti kestävä yhteiskunta kohtelee kaikkia yhteiskunnan jäseniä

Lisätiedot

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO YHTEENVETO 5.9.2013 VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO Taustaa Aikuisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 17 vastaanottokeskuksessa loppukeväällä 2013. Vastaajia

Lisätiedot

Perusturvan toimialan organisaatio (578 työntekijää*)

Perusturvan toimialan organisaatio (578 työntekijää*) Perusturvan toimialan organisaatio (578 työntekijää*) Perusturva Liisa Ståhle Sosiaalipalvelut (3) Terveyspalvelut (3) Toimintakyvyn tukipalvelut (2) Ikäihmisten hyvinvointipalvelut (10) Hallintopalvelut

Lisätiedot

PÄIVÄPERHO. Poimintoja Päiväperhon 10-vuotisjuhlaseminaarin luennoista ja joitakin tutkimustuloksia

PÄIVÄPERHO. Poimintoja Päiväperhon 10-vuotisjuhlaseminaarin luennoista ja joitakin tutkimustuloksia PÄIVÄPERHO Poimintoja Päiväperhon 10-vuotisjuhlaseminaarin luennoista ja joitakin tutkimustuloksia Päiväperhon 10-vuotisjuhlaseminaari 22.10.2010 (Kari Paaso STM) n. 6 % raskaana olevista päihteiden suurkuluttajia

Lisätiedot

Oriveden palvelujen yhteystiedot

Oriveden palvelujen yhteystiedot Tampereen ja Oriveden sosiaali- ja terveyspalvelut yhdistyivät Oriveden palvelujen yhteystiedot Oriveden palvelujen yhteystiedot 2 Terveyspalvelut Terveyspalvelujen neuvonta joka päivä klo 07 22, puh.

Lisätiedot

Kertomuksia/kohtaamisia terveyden edistämisen työstä. Sini Peteri 13.1.2010

Kertomuksia/kohtaamisia terveyden edistämisen työstä. Sini Peteri 13.1.2010 Kertomuksia/kohtaamisia terveyden edistämisen työstä Sini Peteri 13.1.2010 Opiskeluterveydenhuolto Opiskeluterveydenhoitajan työ moninaista, kuten myös kaikki muukin terveydenhoitajan työ kokonaisuudessaan

Lisätiedot

Maailman parasta terveydenhoidon koulutuksen kampusta rakentamassa. Päivi Karttunen TtT Vararehtori 26.10.2012

Maailman parasta terveydenhoidon koulutuksen kampusta rakentamassa. Päivi Karttunen TtT Vararehtori 26.10.2012 Maailman parasta terveydenhoidon koulutuksen kampusta rakentamassa Päivi Karttunen TtT Vararehtori 26.10.2012 Elokuu 2012 Suomen toiseksi suurin ammattikorkeakoulu sijaitsee Kaupin kampuksella yli 10 000

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄ MIELESSÄIN. Johtava psykologi Pia Kalkkinen 28.11.2014

MÄNTSÄLÄ MIELESSÄIN. Johtava psykologi Pia Kalkkinen 28.11.2014 MÄNTSÄLÄ MIELESSÄIN Johtava psykologi Pia Kalkkinen 28.11.2014 1 Yksilökohtainen opiskeluhuolto (HE 113/2013) Yksilökohtainen opiskeluhuolto kuuluu kaikille oppilaitosyhteisössä työskenteleville sekä opiskeluhuoltopalveluista

Lisätiedot

2009 Lastensuojelun asiakkaana olevien alle 18-vuotiaiden osuus ikäluokasta, tavoitteena osuuden pieneneminen.

2009 Lastensuojelun asiakkaana olevien alle 18-vuotiaiden osuus ikäluokasta, tavoitteena osuuden pieneneminen. Sosiaali- ja terveystoimen strategisen palvelusopimuksen mittarit YDINPROSESSI: LASTEN JA NUORTEN KASVUN TUKEMINEN SPS: Tuetaan lasten ja nuorten normaalia kasvua ja kehitystä Lastensuojelun asiakkaana

Lisätiedot

Laajat terveystarkastukset (Valtioneuvoston asetus 380/2009)

Laajat terveystarkastukset (Valtioneuvoston asetus 380/2009) Laajojen terveystarkastusten tunnuspiirteitä Tuovi Hakulinen-Viitanen Tutkimuspäällikkö, Dosentti 9.11.2010 1 Laajat terveystarkastukset (Valtioneuvoston asetus 380/2009) Koko perheen hyvinvoinnin arviointi

Lisätiedot

HANKE- TYÖNTEKIJÄT Psykologi

HANKE- TYÖNTEKIJÄT Psykologi PERHEPALVELUKESKUS LAPSIPERHEIDEN TERVEYDEN EDISTÄJÄNÄ Kettunen Tarja, TtT Jämsän seudun terveydenhuollon ky Hakulinen-Viitanen Tuovi, TtT Neuvolatyön kehittämis- ja tutkimuskeskus Jämsän seudun PERHEPALVELUKESKUS

Lisätiedot

VeTe päätösseminaari VeTeen piirretty viiva 6.9.2011 Tampere-talolla

VeTe päätösseminaari VeTeen piirretty viiva 6.9.2011 Tampere-talolla VeTe päätösseminaari VeTeen piirretty viiva 6.9.2011 Tampere-talolla 9.30 9.45 9.45 10.00 10.00 10.30 10.30 11.00 11.00 11.30 11.30 13.00 13.00 14.00 14.30 16.00 16.15 16.45 Päivän avaus Merja Miettinen,

Lisätiedot

Neuvokas perhe. Menetelmä lapsiperheiden terveyden edistämiseen. Perhelähtöisesti Perheitä aktivoiden Voimavaroja tukien

Neuvokas perhe. Menetelmä lapsiperheiden terveyden edistämiseen. Perhelähtöisesti Perheitä aktivoiden Voimavaroja tukien Neuvokas perhe Menetelmä lapsiperheiden terveyden edistämiseen Perhelähtöisesti Perheitä aktivoiden Voimavaroja tukien Terhi Koivumäki Projektipäällikkö, TtM, th Suomen Sydänliitto ry Terhi.koivumaki@sydanliitto.fi

Lisätiedot

Syrjään joutuminen on estettävissä varhain

Syrjään joutuminen on estettävissä varhain Syrjään joutuminen on estettävissä varhain Jukka Mäkelä lastenpsykiatri, erityisasiantuntija Lapset, nuoret ja perheet -osasto 1 Yhteyteen kuuluminen vai syrjään joutuminen Ihmisen hakee kuulumista yhteisöön

Lisätiedot

Valtakunnalliset rekisterit hoito- ja terveystieteellisessä tutkimuksessa 8.12.2010 Katriina Laaksonen

Valtakunnalliset rekisterit hoito- ja terveystieteellisessä tutkimuksessa 8.12.2010 Katriina Laaksonen Valtakunnalliset rekisterit hoito- ja terveystieteellisessä tutkimuksessa 8.12.2010 Katriina Laaksonen Esityksen sisältö ja lähteet Esitys Johdantoa aiheeseen Sairaanhoitajaliitosta lyhyesti, miksi olemme

Lisätiedot

Kainuun lasten, nuorten ja lapsiperheiden sosiaali- ja terveyspalvelut. Helena Ylävaara

Kainuun lasten, nuorten ja lapsiperheiden sosiaali- ja terveyspalvelut. Helena Ylävaara Kainuun lasten, nuorten ja lapsiperheiden sosiaali- ja terveyspalvelut Helena Ylävaara Kodin ulkopuolelle sijoitetut 0-17 -vuotiaat, % vastaavanikäisestä väestöstä 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 Kainuu Koko maa Kajaani

Lisätiedot

Sosiaalinen kuntoutuminen. 15.5.2012 Ilkka Peltomaa Etelä-Pirkanmaan työvoiman palvelukeskus

Sosiaalinen kuntoutuminen. 15.5.2012 Ilkka Peltomaa Etelä-Pirkanmaan työvoiman palvelukeskus Sosiaalinen kuntoutuminen 15.5.2012 Ilkka Peltomaa Etelä-Pirkanmaan työvoiman palvelukeskus Työ- ja elinkeinopalvelut Työ- ja elinkeinotoimiston uusi palvelumalli rakentuu kolmeen palvelulinjaan ja yrityslähtöisyyden

Lisätiedot

PALMIKKO-hanke. Tukea perheille lasten kasvattamiseen v. 2013 2016

PALMIKKO-hanke. Tukea perheille lasten kasvattamiseen v. 2013 2016 PALMIKKO-hanke TOIMINTASUUNNITELMA v. 2016 Tukea perheille lasten kasvattamiseen v. 2013 2016 sosiaali- ja terveystoimen, varhaiskasvatuksen, koulu- ja vapaa-aikatoimen, seurakuntien ja kolmannen sektorin

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALAN PERHE- JA SOSIAALIPALVELUJEN TULOSYKSIKÖN TOIMINTAOHJE

ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALAN PERHE- JA SOSIAALIPALVELUJEN TULOSYKSIKÖN TOIMINTAOHJE Sosiaali- ja terveystoimen toimialan 2.2.2 1 (5) ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALAN PERHE- JA SOSIAALIPALVELUJEN TULOSYKSIKÖN TOIMINTAOHJE Perusturvajohtaja 28.12.2015 Voimaan 1.1.2016

Lisätiedot

Kommenttipuheenvuoro. Sosiaalihuolto ja sen kehittäminen Lahti 2.5.2016

Kommenttipuheenvuoro. Sosiaalihuolto ja sen kehittäminen Lahti 2.5.2016 Kommenttipuheenvuoro Sosiaalihuolto ja sen kehittäminen Lahti 2.5.2016 "sote-uudistuksessa on kyse siitä kuinka nopeasti sinne omalle terveyskeskuslääkärille pääsee... Vaiko jostain muustakin? Sosiaalihuolto

Lisätiedot

Terveydenhuoltolaki ja terveyden edistäminen - mitä muutoksia yhteistoiminta-alueilla?

Terveydenhuoltolaki ja terveyden edistäminen - mitä muutoksia yhteistoiminta-alueilla? Terveydenhuoltolaki ja terveyden edistäminen - mitä muutoksia yhteistoiminta-alueilla? YHTEISTOIMINTA-ALUEVERKOSTON XIV TAPAAMINEN 17.2.2011 Helsinki Neuvotteleva virkamies Kerttu Perttilä, STM 1 2.3.2011

Lisätiedot

RISTO Riskien tunnistamisesta parempaan toimintakykyyn

RISTO Riskien tunnistamisesta parempaan toimintakykyyn RISTO Riskien tunnistamisesta parempaan toimintakykyyn Maarit Hiltunen-Toura, Socom Mari Lehtonen, Eksote Tuula Partanen, Eksote Tommi Reiman, Kouvola Mervi Kauranen, Etelä-Kymenlaakso Heli Virtanen, Länsi-

Lisätiedot

Etäkuntoutuksen seminaari Välimatkoista Välittämättä! Toimintaterapian opetuksen näkökulma- etäohjausta oppimassa

Etäkuntoutuksen seminaari Välimatkoista Välittämättä! Toimintaterapian opetuksen näkökulma- etäohjausta oppimassa Etäkuntoutuksen seminaari Välimatkoista Välittämättä! Toimintaterapian opetuksen näkökulma- etäohjausta oppimassa Anu Kuikkaniemi 18.9.2015 Helsinki Esityksen sisältö Turun ammattikorkeakoulun hankkeet

Lisätiedot

Lastensuojelun kattavat sijais- ja avohuollon palvelut 10-vuoden kokemuksella

Lastensuojelun kattavat sijais- ja avohuollon palvelut 10-vuoden kokemuksella Juha Kylli Oulu 24.4.2014 Lastensuojelun kattavat sijais- ja avohuollon palvelut 10-vuoden kokemuksella VILLANUTUN TOIMINTA-AJATUS Tarjoamme lastensuojelupalveluja, joiden päämääränä on turvata lasten

Lisätiedot

Tukea huostaanotettujen lasten vanhemmille

Tukea huostaanotettujen lasten vanhemmille Tukea huostaanotettujen lasten vanhemmille VOIKUKKIA-verkostohanke Suomen Kasvatus- ja perheneuvontaliitto Sininauhaliitto 8.1.2014 VOIKUKKIA- verkostohanke 2012-2015 Suomen Kasvatus- ja perheneuvontaliiton

Lisätiedot

Välittäjä 2009 -hanke

Välittäjä 2009 -hanke Välittäjä 2009 -hanke Hankkeessa mukana: Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Vaasan sairaanhoitopiiri Tampereen kaupunki Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä Lahden kaupunki syksystä 2010 Hanketyötä ohjaavat

Lisätiedot

KOGNITIIVISET DEPRESSIOKOULUMALLISET RYHMÄT NEUVOLASSA

KOGNITIIVISET DEPRESSIOKOULUMALLISET RYHMÄT NEUVOLASSA KOGNITIIVISET DEPRESSIOKOULUMALLISET RYHMÄT NEUVOLASSA Projektityöntekijä Sirpa Kumpuniemi Sateenvarjo-projekti Rovaniemi 4.2.2009 Taustaa Synnytyksen jälkeistä masennusta 10-15 % synnyttäneistä Vanhemman

Lisätiedot

Marita Uusitalo Sosiaalihuollon ylitarkastaja. Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue

Marita Uusitalo Sosiaalihuollon ylitarkastaja. Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue Marita Uusitalo Sosiaalihuollon ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue Itä-Suomen aluehallintovirasto 3.10.2013 1 Lastensuojeluilmoitusten ja lasten

Lisätiedot

Sosiaalinen raportointi ja tiedottaminen käytännön sosiaalityössä

Sosiaalinen raportointi ja tiedottaminen käytännön sosiaalityössä Sosiaalinen raportointi ja tiedottaminen käytännön sosiaalityössä SOSIAALINEN RAPORTOINTI RAKENTEELLISEN SOSIAALITYÖN VÄLINEENÄ Sosiaalinen raportointi SORA Toiminta alkoi tammikuussa 2010, yliopisto lehtori

Lisätiedot

HOITOTYÖN TOIMINTAOHJELMA. 2014 2018 Etelä-Pohjanmaalla

HOITOTYÖN TOIMINTAOHJELMA. 2014 2018 Etelä-Pohjanmaalla HOITOTYÖN TOIMINTAOHJELMA 2014 2018 Etelä-Pohjanmaalla 2 Johdanto Tämän hoitotyön toimintaohjelman tavoitteena on toimia suunnannäyttäjänä alueelliselle kehittämiselle ja yhteistyölle ennakoiden tulevia

Lisätiedot

Lasten ja nuorten ehkäisevät terveyspalvelut kunnissa

Lasten ja nuorten ehkäisevät terveyspalvelut kunnissa Lasten ja nuorten ehkäisevät terveyspalvelut kunnissa Lasten ja nuorten terveyspalvelut ovat kaikille Lasten ja nuorten ehkäisevillä terveyspalveluilla edistetään lasten, nuorten ja perheiden terveyttä

Lisätiedot

Lastensuojelun tilannekatsaus 20.1.2015. Lastensuojelupäällikkö Sari Lahti

Lastensuojelun tilannekatsaus 20.1.2015. Lastensuojelupäällikkö Sari Lahti Lastensuojelun tilannekatsaus 20.1.2015 Lastensuojelupäällikkö Sari Lahti Lastensuojelun ja lapsiperheiden erityispalveluiden yksikön kokonaisrakenne Lastensuojelupäällikkö Lastensuojelu palvelut Sosiaalityön

Lisätiedot

Miten lapset Suomessa voivat? Juhani Eskola

Miten lapset Suomessa voivat? Juhani Eskola Miten lapset Suomessa voivat? Juhani Eskola 1 Yhdeksän lasta kymmenestä on tyytyväinen elämäänsä He pystyvät keskustelemaan vanhempiensa kanssa ja kokevat vanhempien tukevan koulunkäyntiään. Väkivaltaa

Lisätiedot