Avopalvelut Tuotantoyksikkö Aihe Oppilaitos, tutkimuslaitos tms. Tutkimuksen tavoite Päätös Yhteyshenkilö Arvioitu valmistumisaika

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Avopalvelut 2011 30.12.2011 Tuotantoyksikkö Aihe Oppilaitos, tutkimuslaitos tms. Tutkimuksen tavoite Päätös Yhteyshenkilö Arvioitu valmistumisaika"

Transkriptio

1 Tuotantoyksikkö Aihe Oppilaitos, tutkimuslaitos tms. Tutkimuksen tavoite Päätös Yhteyshenkilö Arvioitu valmistumisaika Sosiaalipalvelut Lapsiperheiden sosiaalipalvelut 1 Sosiaaliasema Satama Pitkittäistutkimus huostaanotetuista lapsista, osio 2 Tampereen yliopisto, Sosiaalityön tutkimuksen laitos 2 Sosiaaliasema Satama Sosiaalisen perimän ilmeneminen koulukotiin sijoitetun nuoren, hänen äitinsä ja isoäitinsä elämänkertahaastattelussa 3 Sosiaaliasema Satama Lastensuojelun jälkihuolto osana itsenäistyvän lastensuojeluasiakkaan elämänkaarta Narratiivinen tutkimus lastensuojelun jälkihuollosta Itä-Suomen yliopisto, Joensuu Tampereen yliopisto, Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö Tavoitteena on uuden sähköisen kyselyn ja sosiaalityöntekijöiden haastattelujen avulla kerätä seurantatietoa siitä, mitä vuonna 2006 huostaanotetuille lapsille kuuluu nyt ja mitä heille ja heidän vanhemmilleen on tapahtunut neljän vuoden aikana ( ). Sosiaalityöntekijöiden haastattelujen avulla on tarkoitus tuoda kyselyä syvällisemmin esille keskinäisten erojen sekä selviytymis- ja sijaishuoltoprosessien sisältöä sosiaalityöntekijöiden näkökulmasta tarkasteltuna. Tutkimuksen tavoitteena on verrata haastattelujen tuottamaa aineistoa sukupolvien välisestä elämänkertaanalyysistä keskenään sekä tuottaa lisätietoa aiempiin koulukotitutkimuksiin. (osa koulukodeista tehtyä tutkimuskokonaisuutta, jota valvoo THL) Tavoitteena on kerätä tietoa minkälaisia kokeumuksia jälkihuollon asiakkailla on saamistaan palveluista ja miten he ovat kokeneet jälkihuollon vaikuttavan elämäänsä. 4 Etsivä nuorisotyö Muutostyö etsivässä nuorisotyössä Turun yliopisto, Sosiaalitieteiden laitos Tavoitteena on tutkimia etsivässä nuorisotyössä tehtävää muutostyötä työntekijöiden kertomana prosessina. 5 Lapsiperheiden sosiaalityö Sosiaalityöntekijän rooli biologisten vanhempien voimaantumisprosessissa lapsen sijoituksen aikana 6 Perheoikeudelliset palvelut Lapsen huolto- ja tapaamisoikeus ja siihen liittyvät kysymykset 7 Lapsiperheiden sosiaalityö Lastensuojelun sosiaalinen raportointi soveltamalla tapaustutkimuksen strategiaa Itä-Suomen yliopisto, Kuopio Tampereen ammattikorkeakoulu Tampereen yliopisto Tavoitteena on tuottaa tietoa siitä, miten lastensuojelun sosiaalityöntekijät työskentelevät tukeakseen biologisten vanhempien voimaantumista lapsen ollessa sijoitettuna kodin ulkopuolella. Tämän tiedon kautta sosiaalityötekijöiden työorientaatiota voidaan mahdollisesti kehittää perhe- /asiakaslähtöisemmäksi. Tavoitteena on kerätä 3-4 vuoden ajalta tilastotietoja olosuhdeselvityksistä yhtenäseksi raportiksi/tilastotietojen Tutkimuksen tavoitteena on tuoda esiin sosiaalityöntekijöiden asiakastyössä kohtaamat kohtuuttomat tilanteet ja niiden aiheuttamat eettiset kuormitukset. Lisäksi tavoitteena on mahdollistaa muutos tuomalla käytännön työstä tuotettua tietoa yhteiseen käyttöön kunnallisessa hallinto- ja päätöksenteko-organisaatiossa sekä lisätä sosiaalityöntekijöiden yhteiskunnallisen vaikuttamisen lisäämistä ja nk. hiljaisuuden kulttuurin murtamista Arja Viitanen Joulukuu Sakari Björninen Arja Viitanen Tarja Laukkanen Joulukuu Minna Kuusela Elokuu Raija Kannisto Joulukuu Maria Palmgren, Minna Kuusela ja Katri Maahi

2 8 Lapsiperheiden sosiaalipalvelut 9 Sijais- ja jälkihuollon sosiaalityö, Satama 10 Sijais- ja jälkihuollon sosiaalityö, Satama 11 Sijais- ja jälkihuollon sosiaalityö, Satama 12 Lapsiperheiden sosiaalipalvelut, perheoikeudelliset palvelut 13 Sijais- ja jälkihuollon sosiaalityö, Satama 14 Lapsiperheiden sosiaalipalvelut, esimiestyö 15 Lapsiperheiden sosiaalipalvelut 16 Lapsiperheiden sosiaalipalvelut 17 Lapsiperheiden sosiaalipalvelut, sosiaalipäivystys Asiakastietojen kokonaisuuksien hallinta lastensuojelussa Lapsen oikeuksien toteutuminen lastensuojelun sijaishuollossa Sijaisperheiden tuen tarve murrosikäisen sijoittelun kohdalla Sosiaalityöntekijöiden antamia merkityksiä eri tiedonlajeille verkostomaisessa ympäristössä sijaishuollossa Yksinhuoltajaisien kokemuksia ympäristön suhtautumisesta yksinhuoltajaisyyteen Lasten emotionaalinen turvallisuus moninaisissa perhesuhteissa Lähijohdon kokemia johtamisen haasteita ja tuen tarpeita lastensuojelun esimiestyössä Kotikäynnillä. Vuorovaikutuksen tutkimus lastensuojelun kotikäynnin rakentumisesta. Yläkouluikäisten nuorten kokemukset koulutuksen merkityksestä Nuorten kokemuksia osallisuudesta sekä kuulluksi tulemisesta kiireellisen sijoituksen aikana Tampereen yliopisto, informaatiotieteiden yksikkö Helsingin yliopisto, Sosiaalitieteiden laitos Tampereen ammattikorkeakoulu, Sosiaalialan koulutusohjelma Tampereen yliopisto, Sosiaalityön tutkimuksen laitos Tampereen yliopisto, Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö Perhetutkimuskeskus, Jyväskylän yliopisto Tampereen yliopisto, Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö Tampereen yliopisto, Sosiaalityön tutkimuksen laitos Tampereen yliopisto, Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö, sosiaalipolitiikka Tampereen yliopisto, Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö, sosiaalityö Tutkimuksessa selvitetään, miten normivaatimukset, dokumentointijärjestelmä ja työkäytännöt kohtaavat. Tavoitteena on myös kehittää asiakirjojen tuottamaa dokumentaatiota entistä tiiviimmäksi ja aikaa kuvaavaksi. Tutkimuksen tarkoituksena on saada sijaishuollossa olleiden omakohtaisten kokemusten kautta lisätietoa lasten oikeuksien toteutumisesta itsenäistymisvaiheessa. Tutkimuksen tarkoituksena on tuoda esille ongelmakohtia, joita sijaisperheet kohtaavat, jotta tukea voitaisiin tehokkaammin kohdeistaa vastaamaan tuen tarvetta ja parantaa perhehoidon toimivuutta. Tavoitteena on selvittää, mitä sosiaalityöntekijä, joka päivittäin käyttää työssään erilaista tietoa, mitä tietoa hän kokee merkitykselliseksi ja tarpeelliseksi tiedon eri muodoissa? Tavoitteena on selvittää subjektiivisia kokemuksia aiheesta ja tuottaa tietoa, joka ei uusinna käsitystä isien syrjinnästä sosiaalityöntekijöiden taholta. Tarkoituksena on lisätä teoreettista ja metodologista ymmärrystä lasten perhesuhteiden ja hyvinvoinnin tutkimisesta sekä kehittää tutkimusvälineitä, joiden avulla lasten arkielämää ja hyvinvointia voidaan tutkia. Tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää täydennyskoulutuksen suunnittelussa ja työyksiköiden/organisaatioiden kehittämisessä, tavoitteena lähijohtamisen vahvistaminen Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, mitä kotikäynnillä tapahtuu ja tätä kautta tuottaa tietoa asiakkaan ja sosiaalityöntekijän vuorovaikutussuhteen rakentumisesta. Tavoitteena saada selville seuraavia asioita: miten nuoret ymmärtävät koulutuksen merkityksen, miten he jäsentävät koulunkäyntinsä ongelmia ja niiden syitä, miten he näkevät koulutuksen omassa elämänkulussaan ja minkälaisen merkityksen he antavat koulutukselle oman tulevaisuutensa kannalta? Tutkimuksen tavoitteena on sevittää, miten nuoret kokevat osallisuutensa ja kuulluksi tulemisensa toteutuneet kiireellisen sijoituksen aikana Maria Palmgren, Anssi Rummukainen 12/ Sakari Björninen syksy 2012, kevät Piia Särkilampi Arja Viitanen Raija Kannisto, Terhi Huttunen ja Ella Mäntylä Arja Viitanen Minna Kuusela Huhtikuu Terttu Leikkolammi ja Ella Mäntynen Timo Ahonen Tapani Unkila Aikuisten sosiaalipalvelut

3 1 Pirkanmaan sovittelutoimisto 2 Kehitysvammaisten avopalvelut sovittelupalveluissa Tesoman toimintakeskuksen toiminnan kehittäminen Tampereen ammattikorkeakoulu Tutkimuksen tavoitteena on kehittää Tesoman toimintakeskuksen toimintaa eri toimijoiden näkökulmat huomioiden. 3 Aikuissosiaalityö Aikuissosiaalityö muutoksessa Tampereen yliopisto, Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö 4 Aikuissosiaalityö Toimeentulotukiyksikön oikaisuvaatimukset Satakunnan ammattikorkeakoulu, Liiketalous oikeustradenomi 5 Aikuissosiaalityö Elämää yhteiskunnan laidalla Itä-Suomen yliopisto, yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos 6 Maahanmuuttajapalvelut Pakolaisten kokemukset Tampereen ulkomaalaistoimiston kotouttamistoimista 7 Härmälän ryhmä- ja perheryhmäkoti Ennakkoinformaation merkitys sovittelun onnistumiselle vuotiaiden nuorten rikosasioiden sovittelussa Yksin Suomeen tulleen alaikäisen turvapaikanhakijan osallisuuden kokemukset turvapaikkaprosessissa. Terveydenhuolto Lasten ja nuorten terveyspalvelut 1 (ei toteuteta yksikkötasolla) Prenataalitekijät, varhainen kehitys ja yhteydet psykoosija mielialahäiriöihin. Epidemiologinen rekisteritutkimus tapaus-verrokkiasetelmassa. Satakunnan ammattikorkeakoulu Tampereen ammattikorkeakoulu Tampereen yliopisto, Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö Turun yliopisto, lääketieteellinen tiedekunta, kliininen laitos, lastenpsykiatria Tutkimus hyödyttää sovittelupalvelujen kehittämistä ja asiakkaiden oikusturvan toteutumisen varmistamista Tutkimusessa tarkastellaan Tampereen kaupungin aikuissosiaalityön organisaatiomuutosta ja muutoksen seurauksia aikuissosiaalityöhön. Toimeentulotuen oikaisuvaatimukset ja niiden vähentäminen Tutkimus alla 25-vuotiaiden aikuissosiaalityön pitkäaikaisten miesasiakkaiden elämäntavasta ja arjesta Tavoitteena on yhteistyössä maahanmuuttajapal velujen kanssa kehittää alkuvaiheen kotouttamistyötä laadukkaammaksi ja paremmin asiakkaita palvelevaksi. Tutkimuksen tavoitteena on kuvata vanhemmista eroon joutuneiden turvapaikanhakijalasten osallisuuden kokemuksia kotimaasta lähtemisessä ja Suomessa tapahtuvassa turvapaikkaprosessissa. Tavoitteena on tutkia mielenterveyshäiröiden syntyyn vaikuttavia riskitekijöitä, lisätä valtakunnallista tietämystä prenataaliajan sekä lapsuusiän terveyden, kasvun ja kehityksen ja myöhempien mielenterveyshäiriöiden välisistä yhteyksistä. Tavoitteena on vaikuttaa terveydenhuollon käytäntöihin, erityisesti äitiys- ja lastenneuvoloissa mielenterveyshäiriöiden 2 Hyvinvointineuvola Terveydenhoitaja imetysongelmissa tukijana Tampereen ammattikorkeakoulu Tavoitteena on esitellä imetysryhmämuotoinen työväline terveydenhoitajien käyttöön neuvolaan.tarkoituksena on ammatillisen tuen sekä vertaistuen tarjoaminen imetysryhmässä äitien itseluottamuksen vahvistamiseksi ja imetyksen onnistumiseksi. Ensisynnyttäjille tarjotaan ryhmässä konkreettista imetystukea ja ohjausta sairaalasta kotiutumisen jälkeen, eli silloin kun imetystä vielä opetellaan ja toisaalta Taru Herranen Tuire Ruuska Timo Ruohola Terhikki Ahonen Tuija Rajala Matti Äikäs 6/ Pekka Ihalainen Kevät Kaija 2015 Huhta/Hyvinvointi palvelujen arkisto Pia Hietanen lokakuu 2011

4 3 Kouluterveydenhuolto Terveydenhoitajien kokemuksia kouluterveydenhoitajan ja perheen yhteistyöstä päihdeongelmaisen nuoren auttamisessa 4 Opiskeluterveydenhuolto Tampereen koulu- ja opiskeluterveydenhuollon terveysneuvonnan kehittämishanke 5 Hyvinvointineuvola/äitiys- ja lastenneuvolat 6 Perheneuvola ja hyvinvointineuvola/äitiys- ja lastenneuvolat 7 Lastenneuvolat ja kouluterveydenhuolto Lapsen uni ja terveys - Unen merkitys lapsen kognitiiviselle, sosiaaliselle ja emotionaaliselle kehitykselle. Tampereen ammattikorkeakoulu Lääketieteen jatkotutkimus Tarkoituksena on selvittää, kuinka terveydenhoitajien mielestä yhteistyötä päihteitä käyttävien nuorten ja heidän perheensä kanssa voisi kehittää. Tavoitteena on, että tutkimuksesta olisi hyötyä kouluterveydenhoitajien työssä sekä edistää yhteistyön kehittämistä päihdenuoren perheen kanssa. Tarkoituksena on selvittää Tampereen kaupungin koulu- ja opiskeluterveydenhuollon terveysneuvonnan nykytilaa ja arvioida sen kehittämistarpeita. Selvityksen perusteella tuotetaan Tampereen ammattikorkeakoulun kanssa Elokuvan ja television koulutusohjelman opiskelijoiden kanssa yhteistyönä terveysneuvontaa tukevia videodokumentteja koulu- ja opiskeluterveydenhuollon käyttöön terveyden edistämisen näkökulmasta. Tutkimuksella selvitetään varhaisen unen ja univalverytmin kehitystä ja merkitystä terveydelle. Perhetyö neuvolan yhteistyökumppanina Tampereen ammattikorkeakoulu Tavoitteena on löytää välineitä perhetyön ja neuvolan yhteistyön kehittämiseen. Sosioekonomisten tekijöiden (perhetilanteiden) yhteyksiä terveydenhoitajien huolenaiheisiin lasten terveystarkastuksissa Helsingin yliopisto, lääketieteellinen tiedekunta 8 Hyvinvointineuvola Kokemuksia vertaistuesta äiti-vauvaryhmässä Tampereen yliopisto, hoitotiede, johtamisen koulutusohjelma 9 Hyvinvointineuvola Opaskansio äitiys- ja lastenneuvolaan maahanmuuttajatyön tueksi Tampereen ammattikorkeakoulu Tampereen ammattikorkeakoulu, hoitotyö, terveydenhoitaja 10 Hyvinvointineuvola Vauvahieronta varhaisen vuorovaikutuksen tukijana Tampereen ammattikorkeakoulu, hoitotyön koulutusohjelma Tutkimuksen tarkoitus on LATE- ja TEROKAaineistoja hyödyntäen selvittää terveydenhoitajien mahdollisuuksia ratkaista asiakasperheiden pulmia ja tuentarpeita lasten terveystarkastuksissa sekä kartoittaa, onko terveydenhoitajien huolenaiheilla ja perheen sosioekonomisella ja muilla perheen tilanteeseen liittyvillä tekijöillä yhteyksiä. Tutkimuksen tarkoituksena on kuvata äitien kokemuksia neuvolan järjestämästä äitivauvaryhmästä ja vertaistuesta. Tavoitteena on tuottaa tietoa siitä, miten käytännön hoitotyössä vertaisryhmätoimintaa kehittämällä voidaan tukea vanhemmuutta osana lapsiperheiden terveyttä ja Tarkoituksena on tehdä äitiys- ja lastenneuvoloissa työskenteleville terveydenhoitajille opaskansio, jota he voivat käyttää ohjauksen tukena, kun asiakkaana on maahanmuuttajaperhe. Opinnäytetyön tavoitteena on kehittää vauvahieronnan ohjausmateriaalia terveydenhoitajien käyttöön ja sitä kautta tukea vauvan ja vanhempien välistä varhaista vuorovaikutusta. Opas tulee sähköiseen muotoon Hannele Järvi joulukuu Anja Kuukkula Tuire Sannisto Pia Hietanen, Leena Vekara Tuire Sannisto 2015 toukokuu Anja Jalonen- Joulukuu 2011 Männikkö, Leena Vekara Pia Hietanen Marraskuu Pia Hietanen Maaliskuu 2011

5 11 Hyvinvointineuvola 12 Vastaanottotoiminta ja lasten ja nuorten terveyspalvelut 13 Lasten ja nuorten terveyspalvelut 14 Lasten ja nuorten terveyspalvelut Perhevapaalta työelämään paluun tukeminen Työuran uurtaja-menetelmällä Arvostava johtaminen terveydenhuollon asiantuntijaorganisaatiossa. Evaluation of the effectiveness of two vaccination strategies using GlaoSmithKline Biologicals HPV vaccine GSK administered in healthy adolescents. /HPV -040 Raskaudenaikaisen infektioseulonnan kustannusvaikuttavuuden arviointi osa 1. Hoidon/hoitokäytäntöjen kattavuus/vaikuttavuus Työterveyslaitos, UKK-instituutti Tampereen yliopisto, terveystieteiden yksikkö, hoitotiede HUS, Tampereen yliopisto THL:n tutkimus Tavoitteena on kehittää ryhmämenetelmä, jossa sovelletaan Työuran uurtajamenetelmän ja NELLI-tutkimuksen liikunta- ja ravitsemusneuvonnan yhdistelmää perhevapaalla oleviin naisiin, jotka ovat kiinnostuneita osallistumaan vertaisryhmämenetelmään. Tarkoituksena on kuvata arvostavan johtamisen ilmenemistä ja selittää sen yhteyttä työhön sitoutumiseen, työhön jäämiseen sekä urakehitykseen ja joustavuuteen työmarkkinoilla. Tarkoituksena on laatia teoreettinen arvostavan johtamisen malli, jonka avulla on mahdollista arvioida arvostavan johtamisen menetelmien vaikuttavuutta käytännön työssä. Tutkitaan hyödyllisintä HPV-rokotteiden käyttötapaa. Hyödytäänkö tyttöjen ja poikien rokottamisesta? Minkä ikäisenä rokottaminen on hyödyllistä? Tavoitteena on saada tuloksista ideoita neuvoloiden infektioseulontaohjelman ja infektioiden hoidon kehittämiseen Anja Jalonen- Männikkö Leena Tuominen- Maaliskuu 2012 Saarela, Kati Myllymäki ja Tuire Sannisto, Leena Vekara Tuire Sannisto Tuire Sannisto Vastaanottotoiminta 1 Diabetesvastaanotto Videoneuvottelutekniikkaa hyödyntävän ikälinja palvelumallin prosessikuvaus Tampereen ammattikorkeakoulu Tavoitteena on luoda selkeä kuva siitä, miten IkaLinja palvelumallia voisi hyödyntää diabetesvastaanoton prosessissa. 2 Aikuisneuvonta PPP-Painonhallintaryhmiin osallistuneiden kokemuksia Tampereen ammattikorkeakoulu Tavoitteena on löytää kehittämisaiheita haastattelujen pohjalta painonhallintaryhmien ohjaajille. 3 Toimenpide- ja konsultaatiotoiminta Suolistosyövän seulontaohjelman käynnistys ja arviointi Suomen Syöpäyhdistys, Pirkanmaan syöpäyhditys Tavoitteena on selvittää suolistosyöpäseulontaohjelman toimivuus Suomessa, mikä antaa pohjan STM:ssä tehtävälle päätökselle suolistosyöpäseulonnan lakisääteistämiseksi osaksi kuntien väestölleen tarjoamaa syöpäseulontaa ja täten vähentää suolistosyövästä aiheutuvaa kuolleisuutta. Lyhyen tähtäimen tavoitteita ovat ohjelman toivimuus, väestön osallistumisosuus, löydökset sekä kustannusvaikutukset. 4 Vastaanottotoiminta Debressiohoitajien työssäjaksaminen Tampereen ammattikorkeakoulu Tutkimuksen tarkoituksena on kartoittaa debressiohoitajien jaksamista työssään terveysasemilla. Tavoitteena on lisätä tietoa debressiohoitajien työssä jaksamisesta ja saadun tiedon avulla lisätä debressiohoitajien työhyvinvointia Taru Taylor Pirjo Aromaa, Pirkko Karvonen ja Marja-Leena Airaksinen Kaija Huhta, hyvintointipalveluj en arkisto Marketta Selin Kevät 2012

6 5 Vastaanottotoiminta ja lasten ja nuorten terveyspalvelut Arvostava johtaminen terveydenhuollon asiantuntijaorganisaatiossa. 6 Vastaanottotoiminta Maahanmuuttajat hoitoalan työyhteisössä - Tehyn selvitys monikulttuurisuudesta 7 Vastaanottotoiminta Lääkkeiden käyttö ja moniammatillinen kokonaisarviointi Terve 80-terveystarkastuksiin osallistuvilla Tampereen yliopisto, terveystieteiden yksikkö, hoitotiede Tehy ry Tampereen yliopisto Tarkoituksena on kuvata arvostavan johtamisen ilmenemistä ja selittää sen yhteyttä työhön sitoutumiseen, työhön jäämiseen sekä urakehitykseen ja joustavuuteen työmarkkinoilla. Tarkoituksena on laatia teoreettinen arvostavan johtamisen malli, jonka avulla on mahdollista arvioida arvostavan johtamisen menetelmien vaikuttavuutta käytännön työssä. Maahanmuuttajia koskeva monikulttuurisuuteen liittyvä selvitystyö. Samansisältöinen selvitys tehty vuonna Tutkimuksen tarkoituksena on parantaa iäkkäiden hyvinvointia edistämällä lääkkeiden oikeanlaista käyttöä ja kehittämällä iäkkäiden lääkityksen kokonaisuuksien hallintaa moniammatillisella yhteistyöllä Leena Tuominen- Maaliskuu 2012 Saarela, Kati Myllymäki ja Tuire Sannisto, Leena Vekara Kati Myllymäki Kati Myllymäki Kotihoito 1 Kotihoito Ikääntyneen kotihoidon asiakkaan perheen terveys, toimivuus ja koettu tuki Tampereen yliopisto, Terveystieteiden yksikkö Tutkimuksessa on tarkoitus selvittää kotihoidon piiriin kuuluvan ikääntyneen ja hänen läheisensä kokemuksia kotihoidolta saadusta tuesta sekä ikääntyneen perheen terveydestä ja toimivuudesta. Tutkimuksesta saatavan tiedon avulla voidaan kehittää vanhustenhuollon palveluita vastaamaan entistä enemmän ikääntyvien ja heidän perheenjäsentensä tarpeita ja odotuksia Erja Pennanen Kevät Kotihoito Tampereen päihdepalvelujärjestelmä - Ikääntyneiden ja kotihoidon työntekijöiden kuvaamana Tampereen yliopisto, Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö Tavoitteena on selvittää millaisia kokemuksia ja näkemyksiä kotihoidon työntekijöillä ja ikääntyneillä kotihoidon asiakkailla on Tampereen kaupungin päihdepalveluista ja päihdepalvelujärjestelmästä. Tutkimuksesta saatavan tiedon avulla voidaan kehittää päihdepalvelujärjestelmää ikääntyneiden tarpeita vastaaviksi ja saaaan työkaluja kotihoidon työntekijöille kohdata ikääntynyt päihteitä käyttävä kotihoidon asiakas Anne Lähde- Säteri Mielenterveys- ja päihdepalvelut 1 Psykiatrian poliklinikka maahanmuuttajille Traumatisoituneen maahanmuuttajaperheen kotoutuminen pakolaisnaisen silmin 2 Nuorisopsykiatria ja Verkostotyö lastensuojelun ja nuorisopsykiatrian lapsiperheiden sosiaalipalvelut asiakirjoissa - diskurssianalyyttinen tutkimus asiakirjojen intertekstuaalisuudesta 3 Mielenterveys- ja päihdepalvelut, psykiatrian poliklinikat Tanssiliiketerapia mielialan ja kehonkuvan muutoksen väylänä masentuneille aikuispotilaille avomielenterveyspalveluissa Tampereen yliopisto, Yhteiskunta-ja kulttuuritieteiden laitos/sosiaalityö/thy Tampereen yliopisto, Sosiaalityön tutkimuksen laitos Jyväskylän yliopisto, psykologian laitos Tavoitteena on kartoittaa pakolaistaustaisten naisten omia ja heidän perheidensä traumaattisia kokemuksia sekä näiden kokemusten vaikutuksia heidän elämäänsä. Tavoitteena on tarkastella sekä lastensuojelussa että nuorisopsykiatrialla kirjattuja asiakirjoja nuoren nuorisopsykiatrisen avohoitojakson ajalta. Tarkastelussa keskitytään siihen, mitä asiakirjoihin verkostotyöstä kirjataan, kenen äänet asiakirjoissa näkyvät sekä asiakirjojen intertekstuaalisuuteen. Tavoitteena on kehittää ryhmämuotoisia hoitoja sekä seurata tanssiliiketerapian vaikuttavuutta tutkittavien henkilöiden Timo Palo-oja, Päivi Kiviniemi Joulukuu Ulla 8/2012 Kangaspunta, mielenterveys- ja päihdepalvelut sekä Minna Kuusela, lapsiperheiden sosiaalipalvelut Päivi Kiviniemi 3/2013

7 Suun terveydenhuolto 1 Suun terveydenhuolto Lasten ja nuorten (5-18v.) hammasvammat (pysyvät hampaat) Tampereella v ) Hammaslääketieteen laitos, Turku Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää hammasvammojen esiintyvyyttä, etiologisia tekijöitä, tyyppivammoja ja hoitoa ensiaputilanteissa Eeva Torppa- Saarinen ja Kirsi Susi

8 Potilastutkimus ()

9

10

11

12

13

14

TAMPEREEN KAUPUNKI. Avopalvelut - yhdessä tehden Esittely 2015

TAMPEREEN KAUPUNKI. Avopalvelut - yhdessä tehden Esittely 2015 Avopalvelut - yhdessä tehden Esittely 2015 Toiminta-ajatus Avopalvelut edistävät, tukevat ja hoitavat tamperelaisten terveyttä, psyykkistä hyvinvointia ja sosiaalista turvallisuutta sekä valmiuksia sujuvaan

Lisätiedot

Avopalvelujen asiakaspalautekysely 2012

Avopalvelujen asiakaspalautekysely 2012 Avopalvelujen asiakaspalautekysely 2012 Tulokset Aidosti asiakaslähtöiset avopalvelut Katriina Piironen Avopalvelujen hallinto 4.12.2012 Avopalvelujen asiakaskysely 29.10.-11.11.2012 Tampereen sosiaali-

Lisätiedot

MOVE! työkaluna kouluterveydenhuollossa. 24.3.2015 Anne Ylönen, kehittämispäällikkö, TtM

MOVE! työkaluna kouluterveydenhuollossa. 24.3.2015 Anne Ylönen, kehittämispäällikkö, TtM MOVE! työkaluna kouluterveydenhuollossa 24.3.2015 Anne Ylönen, kehittämispäällikkö, TtM SUOMEN TERVEYDENHOITAJALIITTO RY Suomen Terveydenhoitajaliitto STHL ry, Finlands Hälsovårdarförbund FHVF rf on terveydenhoitajien

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI. Avopalvelut - yhdessä tehden Esittely 2016

TAMPEREEN KAUPUNKI. Avopalvelut - yhdessä tehden Esittely 2016 Avopalvelut - yhdessä tehden Esittely 2016 Toiminta-ajatus Avopalvelut edistävät, tukevat ja hoitavat tamperelaisten terveyttä, psyykkistä hyvinvointia ja sosiaalista turvallisuutta sekä valmiuksia sujuvaan

Lisätiedot

Otetaanko perheet puheeksi?

Otetaanko perheet puheeksi? Otetaanko perheet puheeksi? Vanhempien mielenterveys- ja päihdepalveluiden kehittämishanke peruspalveluissa 13.6.2012 Minna Asplund Kaisa Humaljoki Mielen avain Sosiaali- ja terveysministeriön Kaste hanke

Lisätiedot

Terveydenhoitajan tulevaisuuden osaaminen - uudet osaamisvaatimukset. Terveydenhoitajapäivät 31.1.2014, Jyväskylä Päivi Haarala

Terveydenhoitajan tulevaisuuden osaaminen - uudet osaamisvaatimukset. Terveydenhoitajapäivät 31.1.2014, Jyväskylä Päivi Haarala Terveydenhoitajan tulevaisuuden osaaminen - uudet osaamisvaatimukset Terveydenhoitajapäivät 31.1.2014, Jyväskylä Päivi Haarala Terveydenhoitajan osaaminen 31.1.2019 terveydenhoitajia koulutetaan tulevaisuuden

Lisätiedot

Jyväskylän seudun Perhe -hanke Perheen parhaaksi 6.11.2008 Projektipäällikkö KT, LTO Jaana Kemppainen

Jyväskylän seudun Perhe -hanke Perheen parhaaksi 6.11.2008 Projektipäällikkö KT, LTO Jaana Kemppainen Jyväskylän seudun Perhe -hanke Perheen parhaaksi 6.11.2008 Projektipäällikkö KT, LTO Jaana Kemppainen Neuvolan perhetyön asiakkaan ääni: Positiivinen raskaustesti 2.10.2003 Miten tähän on tultu? Valtioneuvoston

Lisätiedot

Terveydenhoitaja, tervetuloa vastaamaan Lasten terveys, hyvinvointi ja palvelut (LTH) - tiedonkeruuseen!

Terveydenhoitaja, tervetuloa vastaamaan Lasten terveys, hyvinvointi ja palvelut (LTH) - tiedonkeruuseen! Terveydenhoitaja, tervetuloa vastaamaan Lasten terveys, hyvinvointi ja palvelut (LTH) - tiedonkeruuseen! Vastaa kyselyyn tiedossasi olevien tai terveystarkastuksessa esiin tulleiden tietojen pohjalta.

Lisätiedot

Lastensuojelusta tietäminen on eettinen velvoite

Lastensuojelusta tietäminen on eettinen velvoite Lastensuojelusta tietäminen on eettinen velvoite Päivi Petrelius, erikoistutkija THL/Lapset, nuoret ja perheet yksikkö Lastensuojelun tutkimus- ja kehittämishanke 2.10.2014 Esityksen nimi / Tekijä 1 Tutkimukseen

Lisätiedot

Työelämän ulkopuolella olevien terveys, työkyky ja kuntoutukseen ohjaaminen. Pirkko Mäkelä-Pusa, Kuntoutussäätiö 17.3.2016

Työelämän ulkopuolella olevien terveys, työkyky ja kuntoutukseen ohjaaminen. Pirkko Mäkelä-Pusa, Kuntoutussäätiö 17.3.2016 Työelämän ulkopuolella olevien terveys, työkyky ja kuntoutukseen ohjaaminen Pirkko Mäkelä-Pusa, Kuntoutussäätiö 17.3.2016 Työttömyys, terveys ja hyvinvointi Työttömät voivat keskimäärin huonommin ja ovat

Lisätiedot

PoSoTen perhepalveluiden palvelumalli Työryhmän raportti 31.5.2015 (liite 1)

PoSoTen perhepalveluiden palvelumalli Työryhmän raportti 31.5.2015 (liite 1) PoSoTen perhepalveluiden palvelumalli Työryhmän raportti 31.5.2015 (liite 1) PoSoTe perhepalveluiden palvelumalli Yhteisöpalvelut Yhteiset palvelut Monialainen kuntoutus Sosiaalipalvelut Sosiaaliasiamies

Lisätiedot

Perusterveydenhuolto hyvinvointia kaikille turkulaisille Katariina Korkeila perusterveydenhuollon tulosaluejohtaja terveyskeskuksen vastaava lääkäri

Perusterveydenhuolto hyvinvointia kaikille turkulaisille Katariina Korkeila perusterveydenhuollon tulosaluejohtaja terveyskeskuksen vastaava lääkäri Perusterveydenhuolto hyvinvointia kaikille turkulaisille Katariina Korkeila perusterveydenhuollon tulosaluejohtaja terveyskeskuksen vastaava lääkäri 2.6.2014 1 Mitä Turun PTH tekee huolehtii noin 180 000

Lisätiedot

Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin ja palveluiden tietopohja uudistuu ja vahvistuu

Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin ja palveluiden tietopohja uudistuu ja vahvistuu Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin ja palveluiden tietopohja uudistuu ja vahvistuu Lapsen oikeuksien ajankohtaispäivä 14.11.2017 9.11.2017 1 Lasten, nuorten ja perheiden kansalliset, säännölliset

Lisätiedot

Kasvu, oppiminen, perheet

Kasvu, oppiminen, perheet Kasvu, oppiminen, perheet Pirjo Tuosa, selvityshenkilö Uudistuksen lähtökohtia Jyväskylän kaupungissa toteutetaan palvelu- ja organisaatiouudistus vuoden 2013 alussa hallinnon ja palvelujen järjestämissopimuksen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 17/2013 1 (5) Kaupunginhallitus Kj/40 29.4.2013

Helsingin kaupunki Esityslista 17/2013 1 (5) Kaupunginhallitus Kj/40 29.4.2013 Helsingin kaupunki Esityslista 17/2013 1 (5) historia Opetuslautakunta 26.03.2013 40 Opetuslautakunta päätti antaa seuraavan lausunnon kaupunginhallitukselle: Perusopetuslain ja opetussuunnitelman perusteiden

Lisätiedot

Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå SOSIAALIALAN KÄYTÄNTÖTUTKIMUS PORVOOSSA 2014-15

Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå SOSIAALIALAN KÄYTÄNTÖTUTKIMUS PORVOOSSA 2014-15 Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå SOSIAALIALAN KÄYTÄNTÖTUTKIMUS PORVOOSSA 2014-15 KÄYTÄNNÖN OPISKELIJAKSI PORVOOSEEN? Oletko kiinnostunut suorittamaan sosiaalialan käytäntötutkimus- tai harjoittelujakson

Lisätiedot

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 Hyvinvointitoimiala Palvelualue: Perhe ja sosiaalipalvelut Sopimuksen tarkoitus: Operatiivisessa sopimuksessa määritellään palvelualueen tavoitteet palveluiden järjestämiseen,

Lisätiedot

Mitä uutta uusi lastensuojelulaki on tuonut? Aila Puustinen-Korhonen perhekuntoutuskeskuksen johtaja

Mitä uutta uusi lastensuojelulaki on tuonut? Aila Puustinen-Korhonen perhekuntoutuskeskuksen johtaja 1 Mitä uutta uusi lastensuojelulaki on tuonut? Aila Puustinen-Korhonen perhekuntoutuskeskuksen johtaja 1 Uusi lastensuojelulaki 417/2007 tuo lastensuojelun koko palvelujärjestelmän yhteiseksi tehtäväksi

Lisätiedot

Lastensuojelutarpeen ehkäisy peruspalveluiden yhteistyönä

Lastensuojelutarpeen ehkäisy peruspalveluiden yhteistyönä Lastensuojelutarpeen ehkäisy peruspalveluiden yhteistyönä Auta lasta ajoissa- moniammatillisessa yhteistyössä 14.1.2016 Alkoholi, perhe- ja lähisuhdeväkivalta lapsiperheiden palvelut tunnistamisen ja puuttumisen

Lisätiedot

PALVELUTARPEEN ARVIOINTI SOSIAALIPALVELUISSA

PALVELUTARPEEN ARVIOINTI SOSIAALIPALVELUISSA ILOA VANHEMMUUTEEN KEHITTÄJÄVERKOSTO 16.12.2015 MERVI MAKKONEN Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå PALVELUTARPEEN ARVIOINTI SOSIAALIPALVELUISSA ESITYKSEN SISÄLTÖ Perustiedot sosiaali- ja perhepalveluista

Lisätiedot

THL:n rooli oppilas- ja opiskelijahuollossa Anneli Pouta, osastojohtaja Oppilas- ja opiskelijahuollon kansalliset kehittämispäivät IX 1-2.12.

THL:n rooli oppilas- ja opiskelijahuollossa Anneli Pouta, osastojohtaja Oppilas- ja opiskelijahuollon kansalliset kehittämispäivät IX 1-2.12. THL:n rooli oppilas- ja opiskelijahuollossa Anneli Pouta, osastojohtaja Oppilas- ja opiskelijahuollon kansalliset kehittämispäivät IX 1-2.12.2009 1.12.2009 A Pouta 1 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)

Lisätiedot

Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå SOSIAALIALAN KÄYTÄNTÖTUTKIMUS PORVOOSSA

Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå SOSIAALIALAN KÄYTÄNTÖTUTKIMUS PORVOOSSA Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå SOSIAALIALAN KÄYTÄNTÖTUTKIMUS PORVOOSSA 2016-17 KÄYTÄNNÖN OPISKELIJAKSI PORVOOSEEN? Oletko kiinnostunut suorittamaan sosiaalialan käytäntötutkimus- tai harjoittelujakson

Lisätiedot

Varhainen tunnistaminen ja tuen piiriin ohjaaminen neuvolassa ja kouluterveydenhuollossa

Varhainen tunnistaminen ja tuen piiriin ohjaaminen neuvolassa ja kouluterveydenhuollossa Varhainen tunnistaminen ja tuen piiriin ohjaaminen neuvolassa ja kouluterveydenhuollossa Tuovi Hakulinen-Viitanen Tutkimuspäällikkö, Dosentti 13.9.2012 Tuovi Hakulinen-Viitanen 1 Säännölliset tapaamiset

Lisätiedot

POIJUPUISTON LASTENSUOJELUPALVELUT

POIJUPUISTON LASTENSUOJELUPALVELUT POIJUPUISTON LASTENSUOJELUPALVELUT POIJUPUISTON LASTENSUOJELUPALVELUT VASTAANOTTOKOTI TEHOSTETTU PERHETYÖ KOTIUTUS- JA TUKITYÖRYHMÄ 2 POIJUPUISTON VASTAANOTTOKOTI Espoolaisten 13-18 -vuotiaiden nuorten

Lisätiedot

Lähemmäs. Marjo Lavikainen

Lähemmäs. Marjo Lavikainen Lähemmäs Marjo Lavikainen 20.9.2013 Lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma 2012 2015 Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2012:6 Kehittämisohjelman valmistelu alkoi lasten ja nuorten verkkokuulemisella

Lisätiedot

Uusi sosiaalihuoltolaki - lasten, nuorten ja lapsiperheiden ehkäisevät palvelut

Uusi sosiaalihuoltolaki - lasten, nuorten ja lapsiperheiden ehkäisevät palvelut Uusi sosiaalihuoltolaki - lasten, nuorten ja lapsiperheiden ehkäisevät palvelut Etelä-Suomen aluehallintoviraston ehkäisevän päihdetyöryhmän maakuntakäynti 29.9.2015 1 Uusi sosiaalihuoltolaki ja lasten

Lisätiedot

Ajatuksia ja kokemuksia moniammatillisesta tilannearviotyöskentelystä. Aikuissosiaalityön päivät Rovaniemellä 18. 19.1.

Ajatuksia ja kokemuksia moniammatillisesta tilannearviotyöskentelystä. Aikuissosiaalityön päivät Rovaniemellä 18. 19.1. Ajatuksia ja kokemuksia moniammatillisesta tilannearviotyöskentelystä Aikuissosiaalityön päivät Rovaniemellä 18. 19.1.2011 Kati Närhi Kaksi kokemusta tilannearviotyöskentelystä Keski-Suomen aikuissosiaalityön

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisen kehittämisohjelman eli Kaste-ohjelman (2012-2015) valmistelu

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisen kehittämisohjelman eli Kaste-ohjelman (2012-2015) valmistelu Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisen kehittämisohjelman eli Kaste-ohjelman (2012-2015) valmistelu Alueellinen ohjelmapäällikkö Jouko Miettinen Itä- ja Keski-Suomen alueellinen johtoryhmä KASTE-ohjelman

Lisätiedot

Hyvinvointia etsimässä Helsingin lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma Pääkaupunkiseudun lastensuojelupäivät 16.9.

Hyvinvointia etsimässä Helsingin lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma Pääkaupunkiseudun lastensuojelupäivät 16.9. Hyvinvointia etsimässä Helsingin lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2009-2012 Pääkaupunkiseudun lastensuojelupäivät 16.9.2009 Taina Hussi Lastensuojelu on kaikkien lasten suojelua Helsingin lasten

Lisätiedot

Emma & Elias -avustusohjelma. Järjestöjen lasten suojelun maajoukkue

Emma & Elias -avustusohjelma. Järjestöjen lasten suojelun maajoukkue Emma & Elias -avustusohjelma Järjestöjen lasten suojelun maajoukkue Yksi ohjelma, monta tarkoitusta Järjestöjen tekemään hyvää työtä esiin Ray:n aseman tukeminen Tulosten ja vaikutusten vahvistaminen Lapsen

Lisätiedot

Ajankohtaista STM:n hallinnonalalta. Eveliina Pöyhönen

Ajankohtaista STM:n hallinnonalalta. Eveliina Pöyhönen Ajankohtaista STM:n hallinnonalalta Eveliina Pöyhönen Uusi sosiaalihuoltolaki Lain tarkoitus: Edistää ja ylläpitää hyvinvointia sekä sosiaalista turvallisuutta Vähentää eriarvoisuutta ja edistää osallisuutta

Lisätiedot

Lasten ja nuorten Pieksämäki - hyvinvointisuunnitelma 2014 2017. Lasten ja nuorten hyvinvointikoordinaattori Seija Laitinen

Lasten ja nuorten Pieksämäki - hyvinvointisuunnitelma 2014 2017. Lasten ja nuorten hyvinvointikoordinaattori Seija Laitinen Lasten ja nuorten Pieksämäki - hyvinvointisuunnitelma 2014 2017 Lasten ja nuorten hyvinvointikoordinaattori Seija Laitinen Intialainen viisaus Kun aikuiset näkevät lasten ajelehtivan joessa ja jopa hukkuvan,

Lisätiedot

Syrjäytymisen kustannukset. Maritta Pesonen Perhepalveluiden johtaja

Syrjäytymisen kustannukset. Maritta Pesonen Perhepalveluiden johtaja Syrjäytymisen kustannukset Maritta Pesonen Perhepalveluiden johtaja Vantaan kaupunki, perhepalvelut 2 Aikuissosiaalityö: Työttömyysprosentti Vantaalla on 8,9 %, Toimeentulotukea saa vantaalaisista 9,1

Lisätiedot

ASIAKASPALAUTTEEN POHJALTA LAADITUT KEHITTÄMISTOIMENPITEET 2016

ASIAKASPALAUTTEEN POHJALTA LAADITUT KEHITTÄMISTOIMENPITEET 2016 1 ASIAKASPALAUTTEEN POHJALTA LAADITUT KEHITTÄMISTOIMENPITEET 2016 Sisällys Lapsiperheiden sosiaalipalvelut Aikuisten sosiaalipalvelut Lasten ja nuorten terveyspalvelut Vastaanottotoiminta Mielenterveys-

Lisätiedot

KANGASALAN KUNTA PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJA Dnro SO 234/2013 Sosiaali- ja terveyskeskus. Sosiaali- ja terveysjohtaja

KANGASALAN KUNTA PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJA Dnro SO 234/2013 Sosiaali- ja terveyskeskus. Sosiaali- ja terveysjohtaja Sosiaali- ja terveysjohtaja 3.10.2017 1 64 SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUKSEN PALVELUALUEET, PALVELUYKSIKÖT JA TOIMINTAYKSIKÖT SEKÄ ESIMIEHET JA HEIDÄN SIJAISENSA, hallintosihteeri Päivi Seppi 3.10.2017 Kunnan

Lisätiedot

Nuoria perheitä tukevat palvelut Jyväskylässä ja Äänekoskella. Työelämälähtöinen kehittäminen / Emmi Le

Nuoria perheitä tukevat palvelut Jyväskylässä ja Äänekoskella. Työelämälähtöinen kehittäminen / Emmi Le Nuoria perheitä tukevat palvelut Jyväskylässä ja Äänekoskella Työelämälähtöinen kehittäminen / Emmi Le Perheille kohdennetuilla palveluilla tuetaan vanhempia tai muita huoltajia turvaamaan lasten hyvinvointi

Lisätiedot

PSYKOLOGI- PALVELUT. Varhaisen vuorovaikutuksen edistäminen

PSYKOLOGI- PALVELUT. Varhaisen vuorovaikutuksen edistäminen PSYKOLOGI- PALVELUT Varhaisen vuorovaikutuksen edistäminen Psykologipalveluiden vauvaperhetyö on suunnattu lastaan odottaville ja alle vuoden ikäisten lasten perheille. Se on yhtäaikaa ennaltaehkäisevää

Lisätiedot

KASPERI II hankkeen Osallisuuden helmet seminaari Terveiset Lasten Kaste osaohjelmasta

KASPERI II hankkeen Osallisuuden helmet seminaari Terveiset Lasten Kaste osaohjelmasta KASPERI II hankkeen Osallisuuden helmet seminaari 22.5.2013 Terveiset Lasten Kaste osaohjelmasta Arja Hastrup Kehittämispäällikkö Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Lasten, nuorten ja lapsiperheiden palveluja

Lisätiedot

Perhe- ja nuorisoneuvolapalvelut

Perhe- ja nuorisoneuvolapalvelut Perheneuvolat ja nuorisoneuvola turvaavat lasten, nuorten ja perheiden hyvää psykososiaalista kehitystä ja tulevaisuutta yhteistyössä perheiden ja eri toimijoiden kanssa. Palvelut ovat luottamuksellisia,

Lisätiedot

PERUSTURVAPALVELUJEN TOIMIALAN ORGANISAATIO ALKAEN PERUSTURVAJOHTAJA LIISA STÅHLE

PERUSTURVAPALVELUJEN TOIMIALAN ORGANISAATIO ALKAEN PERUSTURVAJOHTAJA LIISA STÅHLE Sosiaalipalveluiden PERUSTURVAPALVELUJEN TOIMIALAN ORGANISAATIO 19.9.2017 ALKAEN PERUSTURVAJOHTAJA LIISA STÅHLE Terveyspalveluiden Tulosalueet Toimintakyvyn tukipalveluiden Ikäihmisten hyvinvointipalveluiden

Lisätiedot

Kainuun sote. Perhekeskus

Kainuun sote. Perhekeskus Kainuun sote Perhekeskus Perheiden hyvinvointi on meille tärkeintä. Neuvolatoiminta Neuvolapalvelut ovat kuntalaisille maksuttomia. Neuvolan laajat terveystarkastukset tarjoavat perheille tilaisuuden keskustella

Lisätiedot

Kohti lapsi- ja perhelähtöisiä palveluita

Kohti lapsi- ja perhelähtöisiä palveluita Kohti lapsi- ja perhelähtöisiä palveluita Sopivaa tukea oikeaan aikaan Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE) on yksi Juha Sipilän hallituksen 26 kärkihankkeesta. Muutosta tehdään - kohti lapsi-

Lisätiedot

määritelty opetussuunnitelman perusteissa:

määritelty opetussuunnitelman perusteissa: Nousiainen määritelty opetussuunnitelman perusteissa: - edistää lapsen ja nuoren oppimista sekä tasapainoista kasvua ja kehitystä - oppimisen esteiden, oppimisvaikeuksien sekä koulunkäyntiin liittyvien

Lisätiedot

PERHEKESKUKSET KAINUUSSA 4.6.2015 Helena Saari perhekeskusvastaava. 5.6.2015 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä / HS

PERHEKESKUKSET KAINUUSSA 4.6.2015 Helena Saari perhekeskusvastaava. 5.6.2015 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä / HS PERHEKESKUKSET KAINUUSSA 4.6.2015 Helena Saari perhekeskusvastaava PERHEKESKUKSET KAINUUSSA Ristijärven perheasema Suomussalmen perhekeskus Paltamon perheasema Puolanka Suomussalmi Hyrynsalmen perheasema

Lisätiedot

Monitoimijainen perhevalmennus

Monitoimijainen perhevalmennus Monitoimijainen perhevalmennus Ulla Lindqvist Projektipäällikkö, VTL, KM Tukevasti alkuun, vahvasti kasvuun hanke ulla.j.lindqvist@hel.fi Monitoimijainen perhevalmennus on esimerkki Perhekeskus toiminnasta,

Lisätiedot

Lasten ja nuorten terveysseuranta Suomessa

Lasten ja nuorten terveysseuranta Suomessa Lasten ja nuorten terveysseuranta Suomessa Ylilääkäri Tiina Laatikainen Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, THL Kansanterveyspäivä 15.1.2009 Mihin terveysseurantaa tarvitaan? Tuottamaan hyödyllistä tietoa

Lisätiedot

AVOPALVELUJEN ASIAKASPALAUTE 2016

AVOPALVELUJEN ASIAKASPALAUTE 2016 AVOPALVELUJEN ASIAKASPALAUTE 2016 TAMPEREEN TULOKSET 1 YLEISKATSAUS Asiakaspalautetta kerättiin 24.10. 6.11.2016 2 Kaiken kaikkiaan lähes 2 900 vastaajaa Tampereelta ja Orivedeltä Tampereelta noin 2 500

Lisätiedot

Mikä on ehkäisevän päihdetyön suhde soteen? Tytti Solankallio-Vahteri hyvinvointikoordinaattori

Mikä on ehkäisevän päihdetyön suhde soteen? Tytti Solankallio-Vahteri hyvinvointikoordinaattori Mikä on ehkäisevän päihdetyön suhde soteen? Tytti Solankallio-Vahteri hyvinvointikoordinaattori 19.4.2016 29.4.2016 Mikä on kunnan tehtävä? Kuntalaki (410/2015) 1 Kunta edistää asukkaidensa hyvinvointia

Lisätiedot

Määrä VS Tot Määrä. Tot. 1-8

Määrä VS Tot Määrä. Tot. 1-8 LIITE 1: PALVELUTILAUKSEN TOTEUMA TUOTANTOYKSIKÖITTÄIN LAPSIPERHEIDEN SOSIAALIPALVELUT Psykososiaalisen tuen palvelut Lastensuojelun avohuollon palvelut * Tot. 1- Sosiaalipäivystystyö 12 Kokonaishinta

Lisätiedot

Mikä on osaamisen ydintä, kun suunnitellaan ja kehitetään kunnan lastensuojelun kokonaisuutta

Mikä on osaamisen ydintä, kun suunnitellaan ja kehitetään kunnan lastensuojelun kokonaisuutta Mikä on osaamisen ydintä, kun suunnitellaan ja kehitetään kunnan lastensuojelun kokonaisuutta Oulun seudun lastensuojelun kehittämisyksikön päätösseminaari 30.10.2009 Arja Honkakoski Esityksen sisältö

Lisätiedot

Lastensuojelun valtakunnalliset linjaukset ja laatusuositukset Laatupäivät Tampere 10.2.2009. 9.2.2009 Hanna Heinonen 1

Lastensuojelun valtakunnalliset linjaukset ja laatusuositukset Laatupäivät Tampere 10.2.2009. 9.2.2009 Hanna Heinonen 1 Lastensuojelun valtakunnalliset linjaukset ja laatusuositukset Laatupäivät Tampere 10.2.2009 9.2.2009 Hanna Heinonen 1 Lastensuojelun kansalliset linjaukset Kansallisten linjausten tavoitteena on ohjata

Lisätiedot

STESOn toimintaa. STESO-verkosto terveyden edistämistyön tukena 24.3.2014

STESOn toimintaa. STESO-verkosto terveyden edistämistyön tukena 24.3.2014 Terveyttä ja hyvinvointia yhteistyöllä Itä-Suomessa Kevätkoulutuspäivät 20.-21.3.2014 KYS, Kuopio STESO-verkosto terveyden edistämistyön tukena Veikko Kujala, puheenjohtaja Suomen terveyttä edistävät sairaalat

Lisätiedot

SOSIAALIOHJAUS LASTENSUOJELUSSA

SOSIAALIOHJAUS LASTENSUOJELUSSA SOSIAALIOHJAUS LASTENSUOJELUSSA Sosiaaliohjausta on monenlaista Annika Parviainen Anna Peltokorpi Metropolia ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysala Sofianlehdonkatu 5 Sosionomi, SS08K1 Lastensuojelu-

Lisätiedot

Lasten suojelu yhteistyössä lapsen hyväksi. Lasten suojelu. Lasten ja perheiden palvelut. Ehkäisevä lastensuojelu

Lasten suojelu yhteistyössä lapsen hyväksi. Lasten suojelu. Lasten ja perheiden palvelut. Ehkäisevä lastensuojelu Lasten suojelu yhteistyössä lapsen hyväksi Oppilas- ja opiskelijahuollon kansalliset kehittämispäivät 27.11.2013, työpaja 5 27.11.2013 Jaana Tervo 1 Lasten suojelu LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINNIN EDISTÄMINEN

Lisätiedot

PÄIVÄPERHO. Poimintoja Päiväperhon 10-vuotisjuhlaseminaarin luennoista ja joitakin tutkimustuloksia

PÄIVÄPERHO. Poimintoja Päiväperhon 10-vuotisjuhlaseminaarin luennoista ja joitakin tutkimustuloksia PÄIVÄPERHO Poimintoja Päiväperhon 10-vuotisjuhlaseminaarin luennoista ja joitakin tutkimustuloksia Päiväperhon 10-vuotisjuhlaseminaari 22.10.2010 (Kari Paaso STM) n. 6 % raskaana olevista päihteiden suurkuluttajia

Lisätiedot

MITÄ NUORTEN PALVELUJA TULISI KEHITTÄÄ JA MITEN?

MITÄ NUORTEN PALVELUJA TULISI KEHITTÄÄ JA MITEN? MITÄ NUORTEN PALVELUJA TULISI KEHITTÄÄ JA MITEN? Lastensuojelupalvelujen kehittäminen ja yhteistyö psykiatrisen hoitojärjestelmän kanssa Nuorten hyvinvointi ja pahoinvointi Konsensuskokous 2.2.2010 Kristiina

Lisätiedot

Työelämäharjoittelu sosionomi (AMK) tutkinnossa

Työelämäharjoittelu sosionomi (AMK) tutkinnossa Työelämäharjoittelu sosionomi (AMK) tutkinnossa Metropolia ammattikorkeakoulun sosiaalialan koulutusohjelma Mervi Nyman Koulutusohjelman toteutuksen lähtökohdat Koulutusohjelman opetussuunnitelma perustuu

Lisätiedot

NEUVOLAN JA LASTENSUOJELUN PERHETYÖ VANTAALLA

NEUVOLAN JA LASTENSUOJELUN PERHETYÖ VANTAALLA NEUVOLAN JA LASTENSUOJELUN PERHETYÖ VANTAALLA Outi Ingberg Marja-Liisa Tirronen 05/2009 PERHETYÖ Suunnitelmallista / tavoitteellista Määräaikaista Muutokseen tähtäävää Tavoitteena tukea ja edistää erityistä

Lisätiedot

KAINUUN PERHEKESKUKSET JA PERHEASEMAT

KAINUUN PERHEKESKUKSET JA PERHEASEMAT KAINUUN PERHEKESKUKSET JA PERHEASEMAT 27.2.2017 Helena Saari Perhekeskusvastaava 27.2.2017 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä / HS Kainuun sijainti ja väkiluku kunnittain Ivalo 625 km Kainuu

Lisätiedot

Opiskeluterveydenhuolto ja sen kehittäminen. Susanna Fagerlund-Jalokinos

Opiskeluterveydenhuolto ja sen kehittäminen. Susanna Fagerlund-Jalokinos Opiskeluterveydenhuolto ja sen kehittäminen Susanna Fagerlund-Jalokinos Opiskeluterveydenhuoltoa säätelee Terveydenhuoltolaki (1326/2010) ja Valtioneuvoston asetus neuvolatoiminnasta, koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta

Lisätiedot

KOUVOLAN HYVINVOINTIPALVELUT

KOUVOLAN HYVINVOINTIPALVELUT Asiakkaan osallisuus Asiakkaiden tarpeet ja ennakointi Strategia, arvot ja visio PALVELUOHJAUS Elämän alkupolku Opin polku Toiminnan seuranta ja arviointi Tyytyväiset asiakkaat ja yhteiskunnallinen vaikuttavuus

Lisätiedot

Lapsiperheiden kotipalvelu- seminaari 16.10.2012

Lapsiperheiden kotipalvelu- seminaari 16.10.2012 Lapsiperheiden kotipalvelu- seminaari 16.10.2012 Anne Korhonen va. sosiaalipalvelujohtaja Niina Heino, perhetyöntekijä Imatrasta vajaan 29 000 asukkaan kaupunki kaakkoisella itärajalla lasten ja nuorten

Lisätiedot

Kouluterveyskyselytuloksista. toiminnan suunnitteluun. Hallinnollinen ayl Leila Mikkilä, Oulun kaupunki avoterveydenhuolto

Kouluterveyskyselytuloksista. toiminnan suunnitteluun. Hallinnollinen ayl Leila Mikkilä, Oulun kaupunki avoterveydenhuolto Kouluterveyskyselytuloksista hyötyä toiminnan suunnitteluun Hallinnollinen ayl Leila Mikkilä, Oulun kaupunki avoterveydenhuolto Kouluterveyskysely Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Kouluterveyskysely THL

Lisätiedot

NEUVOLAN PERHETYÖ KAARINASSA

NEUVOLAN PERHETYÖ KAARINASSA NEUVOLAN PERHETYÖ KAARINASSA Neuvolan perhetyö Kaarinassa Vuonna 2014 neuvolan perhetyö on vakiinnuttanut paikkansa osana ennaltaehkäisevää palvelujärjestelmää. Neuvolan perhetyössä toimii kaksi perheohjaajaa

Lisätiedot

Lapsiperheiden tiimipalvelu KEINU Tampereen hyvinvointineuvolan toimintamallin esittely

Lapsiperheiden tiimipalvelu KEINU Tampereen hyvinvointineuvolan toimintamallin esittely Lapsiperheiden tiimipalvelu KEINU Tampereen hyvinvointineuvolan toimintamallin esittely Tamperelainen hyvinvointineuvolan toimintamalli reipas (noin) 10-vuotias Lähtölaukauksena Pirkanmaan mielenterveyshankkeen

Lisätiedot

Risto Riskien tunnistamisesta parempaan toimintakykyyn (1.7.2013 30.10.2014)

Risto Riskien tunnistamisesta parempaan toimintakykyyn (1.7.2013 30.10.2014) Risto Riskien tunnistamisesta parempaan toimintakykyyn (1.7.2013 30.10.2014) Tuula Partanen Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen koordinaattori Vanhuspalvelulain toteuttamiseen haettu hanke Rahoitus tulee

Lisätiedot

Hyvinvointineuvola Hämeenlinnassa

Hyvinvointineuvola Hämeenlinnassa Hyvinvointineuvola Hämeenlinnassa Projekti 1.9.2009-31.10.2011 Tavoitteet: 1. Perhettä voidaan tukea psykososiaalisissa ongelmissa lähellä ja nopeasti 2. Neuvolan palveluvalikko laajenee ja työskentely

Lisätiedot

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 seuranta

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 seuranta OPERATIIVINEN SOPIMUS seuranta..-0.6. Perhe- ja sosiaalipalvelut Taloudelliset tavoitteet. Määrärahat.000 TP 205 TAM Ennuste Tulot 20 29 20 2 9 72 Menot 90 59 9 09 90 66 Netto 70 7 70 925 70 95 2 Resurssien

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄ MIELESSÄIN. Johtava psykologi Pia Kalkkinen 28.11.2014

MÄNTSÄLÄ MIELESSÄIN. Johtava psykologi Pia Kalkkinen 28.11.2014 MÄNTSÄLÄ MIELESSÄIN Johtava psykologi Pia Kalkkinen 28.11.2014 1 Yksilökohtainen opiskeluhuolto (HE 113/2013) Yksilökohtainen opiskeluhuolto kuuluu kaikille oppilaitosyhteisössä työskenteleville sekä opiskeluhuoltopalveluista

Lisätiedot

Monialaisen yhteistyön kehittämistarpeet lastensuojelun työskentelyn alkuvaiheissa - alustavia tutkimustuloksia

Monialaisen yhteistyön kehittämistarpeet lastensuojelun työskentelyn alkuvaiheissa - alustavia tutkimustuloksia Monialaisen yhteistyön kehittämistarpeet lastensuojelun työskentelyn alkuvaiheissa - alustavia tutkimustuloksia Johanna Hietamäki, Erikoistutkija, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Monialainen, lapsilähtöinen

Lisätiedot

Muutostiimin ehdotus Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimen uudeksi organisaatioksi

Muutostiimin ehdotus Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimen uudeksi organisaatioksi Muutostiimin ehdotus Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimen uudeksi organisaatioksi Lautakuntien seminaari 20.3.2012 Muutostiimi 21.3.2012 Muutostiimi 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta Ensimmäinen

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin yhdenvertaisuussuunnitelma Liite 2: Toimialojen kuntalaiskyselyt

Jyväskylän kaupungin yhdenvertaisuussuunnitelma Liite 2: Toimialojen kuntalaiskyselyt Jyväskylän kaupungin yhdenvertaisuussuunnitelma 2017-2020 Liite 2: Toimialojen kuntalaiskyselyt Liite 2: Toimialojen kuntalaiskyselyt Yhdenvertaisuuden edistäminen, syrjintä ja osallisuus Perusturva (N=194)

Lisätiedot

Lastensuojelun ja vammaispalvelun rajapinnoista

Lastensuojelun ja vammaispalvelun rajapinnoista Lastensuojelun ja vammaispalvelun rajapinnoista 28.1.2015 Lastensuojelun tarkoitus turvata lapsen oikeus turvalliseen kasvuympäristöön, tasapainoiseen ja monipuoliseen kehitykseen sekä erityiseen suojeluun

Lisätiedot

HANKE- TYÖNTEKIJÄT Psykologi

HANKE- TYÖNTEKIJÄT Psykologi PERHEPALVELUKESKUS LAPSIPERHEIDEN TERVEYDEN EDISTÄJÄNÄ Kettunen Tarja, TtT Jämsän seudun terveydenhuollon ky Hakulinen-Viitanen Tuovi, TtT Neuvolatyön kehittämis- ja tutkimuskeskus Jämsän seudun PERHEPALVELUKESKUS

Lisätiedot

Monikulttuurisuus ja maahanmuutto kotipesän tutkimus- ja kehittämistoiminta

Monikulttuurisuus ja maahanmuutto kotipesän tutkimus- ja kehittämistoiminta KatuMetro - Monikulttuurisuus ja maahanmuutto Monikulttuurisuus ja maahanmuutto kotipesän tutkimus- ja kehittämistoiminta 2010-2012 VTT, tutkija Vuoden 2010 tutkimus- ja kehittämistoiminta ja tiedottaminen:

Lisätiedot

Onnistuneen lastensuojeluprosessin johtaminen

Onnistuneen lastensuojeluprosessin johtaminen Onnistuneen lastensuojeluprosessin johtaminen Valtakunnalliset lastensuojelupäivät Hämeenlinna Päivi Sinko, projektipäällikkö, Helsingin yliopisto, Koulutusja kehittämiskeskus Palmenia Hanna Heinonen,

Lisätiedot

SUOMEN ROMANIPOLIITTINEN OHJELMA. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto romaniasiain suunnittelija

SUOMEN ROMANIPOLIITTINEN OHJELMA. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto romaniasiain suunnittelija SUOMEN ROMANIPOLIITTINEN OHJELMA 29.5.2013 1 ROMPO Sosiaali- ja terveysministeriö asetti joulukuussa 2008 työryhmän valmistelemaan Suomen ensimmäistä romanipoliittista ohjelmaa. Päätöksen taustalla oli

Lisätiedot

Aiheena alle 18-vuotiaiden lasten huostassapidon lopettaminen Sosiaalityön ammattikäytäntötutkimusta, lastensuojelututkimusta, lapsuustutkimusta

Aiheena alle 18-vuotiaiden lasten huostassapidon lopettaminen Sosiaalityön ammattikäytäntötutkimusta, lastensuojelututkimusta, lapsuustutkimusta Miia Pitkänen Aiheena alle 18-vuotiaiden lasten huostassapidon lopettaminen Sosiaalityön ammattikäytäntötutkimusta, lastensuojelututkimusta, lapsuustutkimusta Tavoitteena kuvata ja analysoida ammatillisen

Lisätiedot

Keinu. Uusi toimintamalli osaksi lastensuojelun perhehoidon tukea

Keinu. Uusi toimintamalli osaksi lastensuojelun perhehoidon tukea Keinu Uusi toimintamalli osaksi lastensuojelun perhehoidon tukea Keinu tukee lasta ja vahvistaa perheiden yhteistyötä Perhehoidosta tuli lastensuojelun sijaishuollon ensisijainen hoitomuoto vuoden 2012

Lisätiedot

Lasten ja perheiden keskeiset erityisen tuen tilanteet ja tukeminen. Marke Hietanen-Peltola, ylilääkäri Valtakunnalliset Neuvolapäivät 2014

Lasten ja perheiden keskeiset erityisen tuen tilanteet ja tukeminen. Marke Hietanen-Peltola, ylilääkäri Valtakunnalliset Neuvolapäivät 2014 Lasten ja perheiden keskeiset erityisen tuen tilanteet ja tukeminen Marke Hietanen-Peltola, ylilääkäri Valtakunnalliset Neuvolapäivät 2014 Äitiys- ja lastenneuvolan sekä kouluterveydenhuollon valtakunnallinen

Lisätiedot

Vammaisen lapsen perheen tuki yleispalveluissa Imatran hyvinvointineuvolan toimintamalli

Vammaisen lapsen perheen tuki yleispalveluissa Imatran hyvinvointineuvolan toimintamalli Vammaisen lapsen perheen tuki yleispalveluissa Imatran hyvinvointineuvolan toimintamalli Luota muhun konferenssi 15.5.2014 Toimialajohtaja Tiina Kirmanen Imatra Asukkaita n. 28 300 Synnytyksiä n. 220 vuodessa

Lisätiedot

Lapsi ja perhe keskiössä Pohjanmaan muutosohjelma

Lapsi ja perhe keskiössä Pohjanmaan muutosohjelma Lapsi ja perhe keskiössä Pohjanmaan muutosohjelma LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN MAAKUNTAUUDISTUS POHJANMAALLA Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE) Keskeiset LAPE-periaatteet Osallisuus Tärkeänä

Lisätiedot

16.10.2013 KÄYTÄNNÖN OPISKELIJAKSI PORVOOSEEN? SOSIAALIALAN KÄYTÄNTÖTUTKIMUS PORVOOSSA 2013-14

16.10.2013 KÄYTÄNNÖN OPISKELIJAKSI PORVOOSEEN? SOSIAALIALAN KÄYTÄNTÖTUTKIMUS PORVOOSSA 2013-14 Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå SOSIAALIALAN KÄYTÄNTÖTUTKIMUS PORVOOSSA 2013-14 KÄYTÄNNÖN OPISKELIJAKSI PORVOOSEEN? Oletko kiinnostunut suorittamaan sosiaalialan käytäntötutkimus- tai harjoittelujakson

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA / MÄNTSÄLÄ ja PORNAINEN

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA / MÄNTSÄLÄ ja PORNAINEN 1 LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA / MÄNTSÄLÄ ja PORNAINEN 3. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma (strategia) vuosille 2012; versio 26.11.2009 Kriittinen Yleisiin kasvuoloihin vaikuttaminen

Lisätiedot

PERUSTURVAPALVELUJEN TOIMIALAN ORGANISAATIO ALKAEN VS. PERUSTURVAJOHTAJA JAANA KOSKELA

PERUSTURVAPALVELUJEN TOIMIALAN ORGANISAATIO ALKAEN VS. PERUSTURVAJOHTAJA JAANA KOSKELA Sosiaalipalveluiden PERUSTURVAPALVELUJEN TOIMIALAN ORGANISAATIO 5.12.2018 ALKAEN VS. PERUSTURVAJOHTAJA JAANA KOSKELA Terveyspalveluiden Tulosalueet Toimintakyvyn tukipalveluiden Ikäihmisten hyvinvointipalveluiden

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTIEDOTE 2/2012 (13.6.2012)

HENKILÖSTÖTIEDOTE 2/2012 (13.6.2012) HENKILÖSTÖTIEDOTE 2/2012 (13.6.2012) Tämä on Nuppu2-hankkeen toinen henkilöstötiedote. Tässä on lyhyt katsaus kustakin hankkeen osa-alueesta. Henkilöstötiedote lähetetään noin joka kolmas kuukausi perhe-

Lisätiedot

Miten väestön terveyseroja voidaan kaventaa palvelujen kohdentamisen näkökulmasta? Esimerkkejä keinoista vaikuttaa terveyseroihin

Miten väestön terveyseroja voidaan kaventaa palvelujen kohdentamisen näkökulmasta? Esimerkkejä keinoista vaikuttaa terveyseroihin Miten väestön terveyseroja voidaan kaventaa palvelujen kohdentamisen näkökulmasta? Esimerkkejä keinoista vaikuttaa terveyseroihin Sosiaali- ja terveystoimen johtaja Maria Närhinen, Mikkelin kaupunki 30.10.2008

Lisätiedot

Laajat terveystarkastukset (Valtioneuvoston asetus 380/2009)

Laajat terveystarkastukset (Valtioneuvoston asetus 380/2009) Laajojen terveystarkastusten tunnuspiirteitä Tuovi Hakulinen-Viitanen Tutkimuspäällikkö, Dosentti 9.11.2010 1 Laajat terveystarkastukset (Valtioneuvoston asetus 380/2009) Koko perheen hyvinvoinnin arviointi

Lisätiedot

Hanna Mäkiaho CEO. Susanna Sillanpää Director of Customer Relations and Sales. Sarita Taipale Director of Development

Hanna Mäkiaho CEO. Susanna Sillanpää Director of Customer Relations and Sales. Sarita Taipale Director of Development Family Support House Oy 0 Mobiilipohjaisia sovelluksia perheiden tukemiseen 0 Työvälineitä ammattilaisille 0 Pelejä perheille 0 Vuorovaikutuksen vahvistaminen 0 Vanhemmuuden tukeminen 0 Ennaltaehkäisevä

Lisätiedot

Kokemuksia vanhempien tukemisesta lapsen sijoituksen aikana, VOIKUKKIA 2002-2015

Kokemuksia vanhempien tukemisesta lapsen sijoituksen aikana, VOIKUKKIA 2002-2015 Kokemuksia vanhempien tukemisesta lapsen sijoituksen aikana, VOIKUKKIA 2002-2015 Sijaishuollon päivät 30.9.2015 Lahti Iina Järvi Virpi Kujala ja Irja Ojala VOIKUKKIA-vertaistukiryhmä Vanhemmille, joiden

Lisätiedot

Hyvinvointipalvelut. Kouvolan kaupunki

Hyvinvointipalvelut. Kouvolan kaupunki Hyvinvointipalvelut Kouvolan kaupunki 1 Asiakkaan osallisuus Asiakkaiden tarpeet ja ennakointi Strategia, arvot ja visio PALVELUOHJAUS Kasvun ja oppimisen sekä lapsiperheiden tukeminen Elämän alkupolku

Lisätiedot

Kainuun lasten, nuorten ja lapsiperheiden sosiaali- ja terveyspalvelut. Helena Ylävaara

Kainuun lasten, nuorten ja lapsiperheiden sosiaali- ja terveyspalvelut. Helena Ylävaara Kainuun lasten, nuorten ja lapsiperheiden sosiaali- ja terveyspalvelut Helena Ylävaara Kodin ulkopuolelle sijoitetut 0-17 -vuotiaat, % vastaavanikäisestä väestöstä 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 Kainuu Koko maa Kajaani

Lisätiedot

Kuntoutusasiantuntemuksen tarve sosiaali- ja terveydenhuollossa

Kuntoutusasiantuntemuksen tarve sosiaali- ja terveydenhuollossa Kuntoutusasiantuntemuksen tarve sosiaali- ja terveydenhuollossa Työpaja ammattikorkeakouluille ja sidosryhmille kuntousalan koulutuksesta 27.5.2014 Johtaja Päivi Voutilainen Sosiaali- ja terveysministeriö

Lisätiedot

Kouluterveydenhuolto. Palvelun tuottaa Turun kaupungin hyvinvointitoimiala. Kouluterveydenhuolto on lakisääteistä ja maksutonta terveydenhoitoa

Kouluterveydenhuolto. Palvelun tuottaa Turun kaupungin hyvinvointitoimiala. Kouluterveydenhuolto on lakisääteistä ja maksutonta terveydenhoitoa Kouluterveydenhuolto Palvelun tuottaa Turun kaupungin hyvinvointitoimiala Kouluterveydenhuolto on lakisääteistä ja maksutonta terveydenhoitoa Oppilaiden terveyden edistäminen sekä terveen kasvun, kehityksen

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelmat P1-P3:

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelmat P1-P3: Kaupunkistrategian toteuttamisohjelmat P1-P3: P1: Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointiohjelma P2: Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ohjelma P3: Ikääntyneiden ja vajaakuntoisten hyvinvointiohjelma

Lisätiedot

Tietoa ja työvälineitä vanhemmuuden ja parisuhteen tuen vahvistamiseksi

Tietoa ja työvälineitä vanhemmuuden ja parisuhteen tuen vahvistamiseksi Tietoa ja työvälineitä vanhemmuuden ja parisuhteen tuen vahvistamiseksi Tuovi Hakulinen Dosentti, TtT, Tutkimuspäällikkö 31.5.2017 Tuovi Hakulinen Työpaja 6. Vanhemmuuden ja parisuhteen tuen vahvistaminen

Lisätiedot

Perhekeskustoimintamallin kokonaisuus

Perhekeskustoimintamallin kokonaisuus Perhekeskustoimintamallin kokonaisuus Maakunnallisten perhekeskushankkeiden vastuuhenkilöt ja muut toimijat 27.3.2017 Marjaana Pelkonen, STM:n vastuuhenkilö 1 15.2.2017 Perhekeskustoimintamalli Lähipalvelujen

Lisätiedot

PERUSTURVAN TOIMIALAN ORGANISAATIO PERUSTURVAJOHTAJA LIISA STÅHLE

PERUSTURVAN TOIMIALAN ORGANISAATIO PERUSTURVAJOHTAJA LIISA STÅHLE PERUSTURVAN TOIMIALAN ORGANISAATIO PERUSTURVAJOHTAJA LIISA STÅHLE Tulosalueet Sosiaalipalveluiden Terveyspalveluiden Toimintakyvyn tukipalveluiden Ikäihmisten hyvinvointipalveluiden Hallintopalveluiden

Lisätiedot

AIKUISTEN SOSIAALIPALVELUT LIITE 3

AIKUISTEN SOSIAALIPALVELUT LIITE 3 AIKUISTEN SOSIAALIPALVELUT LIITE 3 Kotona tehtävä palvelutarpeen arviointi Kotiin vietävä psykososiaalinen tuki Palvelutarpeen arviointi (muu kuin kotona tehtävä) Aikuissosiaalityö (ennalta ehkäisevä sosiaalityö,

Lisätiedot