Luonnonvara-ala. OPETUSSUUNNITELMA, 180 osp HEVOSTALOUDEN PERUSTUTKINTO HEVOSTENHOITAJA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Luonnonvara-ala. OPETUSSUUNNITELMA, 180 osp HEVOSTALOUDEN PERUSTUTKINTO HEVOSTENHOITAJA"

Transkriptio

1 Luonnonvara-ala OPETUSSUUNNITELMA, 180 osp HEVOSTALOUDEN PERUSTUTKINTO HEVOSTENHOITAJA Salpauksen ammattiosaamisen toimikunta Rehtorin hyväksyntä Voimassa toistaiseksi alkaen

2 SISÄLLYSLUETTELO 1 HEVOSTALOUDEN PERUSTUTKINNON AMMATTIALAN KUVAUS JA ARVOPERUSTA, TAVOITTEET JA TUTKINNON MUODOSTUMINEN Hevosalan kuvaus ja arvoperusta Hevostalouden perustutkinnon tavoitteet Hevostalouden perustutkinnon muodostuminen Hevostalouden perustutkinnon suorittaminen näyttötutkintona Elinikäisen oppimisen avaintaidot HEVOSTALOUDEN PERUSTUTKINNON AMMATILLISET TUTKINNON OSAT, 135 OSP, AMMATTITAITOVAATIMUKSET, ARVIOINTI JA OHJAUSSUUNNITELMA Pakolliset tutkinnon osat, hevostenhoitaja, 75 osp Hevostenhoito ja hyvinvoinnista huolehtiminen, 15 osp Yrittäminen hevostalousalalla, 20 osp Tallin ja talliympäristön hoitaminen, 15 osp Ratsastaminen ja raviurheilu, 25 osp Valinnaiset tutkinnon osat Ravihevosten hoitaminen, 15 osp Eri-ikäisten ravihevosten valmentaminen, 15 osp Kilpahevosten hoitaminen ja ravitallilla työskenteleminen, 20 osp Hevosharrasteohjaajan työskenteleminen ajo- ja ratsuhevosten kanssa, 15 osp Hevosharrastajan ohjaaminen, 20 osp Hevosharrastepalvelujen tuottaminen, 15 osp Näyttely- ja kilpahevosten hoitaminen, 15 osp Varusteiden huollon ja valmistamisen perusosaaminen, 15 osp Hevosurheilun lajeissa toimiminen, 15 osp Ravihevosen ajaminen, 15 osp Hevosjalostus ja siitoshevosten hoitaminen, 15 osp Hevosklinikka-avustajana toimiminen, 15 osp Yritystoiminnan suunnittelu, 15 osp Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen, 5 osp Yrityksessä toimiminen, 15 osp Huippuosaajana toimiminen, 15 osp YHTEISET TUTKINNON OSAT AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA, 35 OSP Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, 11 osp Äidinkieli, suomi, 5 osp Toinen kotimainen kieli, ruotsi, 1 osp Vieraat kielet, englanti, 2 osp Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen, 9 osp Matematiikka 3 osp Fysiikka ja kemia, 2 osp Tieto- ja viestintätekniikka ja sen hyödyntäminen, 1 osp Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen 8 osp Yhteiskuntataidot 1 osp Työelämätaidot, 1 osp Yrittäjyys ja yritystoiminta, 1 osp Työkyvyn ylläpitäminen, liikunta ja terveystieto, 2 osp Sosiaalinen ja kulttuurinen osaaminen, 7 osp Kulttuurien tuntemus, 3 osp Taide ja kulttuuri, 3 osp Etiikka, 3 osp Psykologia, 3 osp Ympäristöosaaminen, 3 osp Oppimistavoitteet VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT AMMATILLISESSA KOULUTUKSESSA Paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuvat tutkinnon osat Valinnainen hevosalan yrityksessä toimiminen, 10 osp Valinnainen hevoshieronta, 5 osp TUTKINTOKOHTAISET TERVEYDENTILAVAATIMUKSET LIITTEET... 45

3 Koulutuskeskus Salpaus Hevostalouden perustutkinto, hevostenhoitaja 1 1 HEVOSTALOUDEN PERUSTUTKINNON AMMATTIALAN KUVAUS JA ARVOPERUSTA, TAVOITTEET JA TUTKINNON MUODOSTUMINEN 1.1 Hevosalan kuvaus ja arvoperusta Ammattialan kuvaus eperusteissa https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/614/ops/sisalto/15449 Ammattialan arvoperusta eperusteissa https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/614/ops/sisalto/16961 Koulutuskeskus Salpauksen hevostalouden koulutus toteutetaan Lahdessa Jokimaan raviradan aidossa hevostalouden oppimisympäristössä. Jokimaan raviradan alue on kehittyvä hevostalouden keskus, jonka ympäristössä ja lähialueilla on useita hevosalan toimijoita, mm. ravivalmentajia, ratsastuskouluja, hevosvarustepalveluja tuottavat yrityksiä, hevoskuntoutuskeskus ja hevosklinikka, jotka toimivat Koulutuskeskus Salpauksen yhteistyökumppaneina ja hevosalan opiskelijoiden työssäoppimispaikkoina. Paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuvissa tutkinnon osissa tarjolla ovat Valinnainen hevosalan yrityksessä toimiminen, joka tarjoaa opiskelijalle mahdollisuuden tutustua hyvin erilaisiin hevosalan yrityksiin ja vahvistaa työssäoppimisen kautta saatavaa kokemusta, sekä Valinnainen hevoshieronta, joka mahdollistaa erikoistumisalan perusteisiin tutustumisen ja hyödyntää Koulutuskeskus Salpauksen aikuiskoulutuksen hevoshieronnan osaamista. 1.2 Hevostalouden perustutkinnon tavoitteet Koulutuskeskus Salpauksessa tarjotaan hevostalouden perustutkinnon hevostenhoitajan koulutusta. Tutkinnon tavoitteet eperusteissa https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/614/ops/sisalto/ Hevostalouden perustutkinnon muodostuminen Koulutuskeskus Salpauksessa tarjotaan hevostalouden perustutkinnon hevostenhoitajan erikoistumisvaihtoehdoista ravihevosten hoitamista ja hevosharrastepalveluiden tuottamista. Lisäksi opiskelijalla on mahdollisuus suunnata valinnaisia opintojaan yrittämiseen, jatko-opintoihin tai kansainväliselle polulle. (Liite 1)

4 Koulutuskeskus Salpaus Hevostalouden perustutkinto, hevostenhoitaja 2 Tutkinnon muodostuminen eperusteissa https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/614/ops/rakenne 1.4 Hevostalouden perustutkinnon suorittaminen näyttötutkintona Koulutuskeskus Salpauksella on voimassa oleva (2015) näyttötutkinnon järjestämissopimus Hevostalouden perustutkinnon hevostenhoitajan koulutukseen. Ammattialan perustutkinto suoritetaan näyttötutkintona osoittamalla tutkinnon perusteissa vaadittu osaaminen hyväksytysti tutkintotilaisuuksissa käytännön työssä ja toiminnassa. Perustutkinnon suorittaminen arvioidaan asteikolla 1-3. Perustutkinnon voi suorittaa näyttötutkintoperusteisesti myös oppisopimuskoulutuksena. Oppisopimuskoulutus on määräaikaiseen työsuhteeseen perustuvaa ammatillista koulutusta, jota täydennetään Koulutuskeskus Salpauksen järjestämillä tietopuolisilla opinnoilla. 1.5 Elinikäisen oppimisen avaintaidot Koulutuskeskus Salpauksessa elinikäisen oppimisen edistäminen kuuluu koko oppilaitoksen perustehtäviin, ja se on osa oppilaitoksen toteuttamaa yhteiskunnallista palvelutehtävää. Elinikäisen oppimisen avaintaidot eperusteissa https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/614/ops/sisalto/ Oppiminen ja ongelmanratkaisu Opiskelija tai tutkinnon suorittaja suunnittelee toimintaansa erilaisissa hevosalan työtehtävissä sekä arvioi omaa osaamistaan ja kehittää itseään hevosalan kaikilla osaalueilla. Suunnittelu- ja työtehtävissä hän käyttää erilaisia tietolähteitä ja asiantuntijoita. Hän seuraa alan uusimpia tutkimuksia ja hankkii lisätietoa, jäsentää, arvioi ja soveltaa sitä hevosten hyvinvoinnin edistämiseksi. Vaihtelevat sääolosuhteet ja työtilanteet edellyttävät joustavuutta ja muuttuviin tilanteisiin sopeutumista sekä luovuutta. Vuorovaikutus ja yhteistyö Opiskelija tai tutkinnon suorittaja toimii erilaisissa vuorovaikutustilanteissa tilanteen vaatimalla tavalla sekä ilmaisee erilaisia näkökantoja selkeästi, rakentavasti ja luottamusta herättäen. Hän noudattaa yleisesti hyväksyttyjä käyttäytymissääntöjä ja toimintatapoja työyhteisössä ja asiakkaiden kanssa toimiessaan ja toimii esimerkkinä. Hän ottaa palautetta vastaan ja antaa sitä rakentavasti sekä hyödyntää saamaansa palautetta toiminnassaan.

5 Koulutuskeskus Salpaus Hevostalouden perustutkinto, hevostenhoitaja 3 Ammattietiikka Opiskelija tai tutkinnon suorittaja toimii työssään hevosalan arvoperustan mukaisesti ja huolehtii hevosten hyvinvoinnista niin kotitallilla kuin kilpailupaikoilla toimiessaan. Hän sitoutuu työhönsä ja toimii vastuullisesti noudattaen tehtyjä sopimuksia ja ammattiinsa kuuluvaa etiikkaa. Hän ymmärtää hevostenhoidon sitovuuden ja toimii kaikissa tilanteissa hevosten hyvinvoinnin varmistamiseksi ja tuntee eläinsuojelulainsäädännön velvoitteet. Terveys, turvallisuus ja toimintakyky Opiskelija tai tutkinnon suorittaja toimii turvallisesti ja vastuullisesti työ- ja vapaa-aikana sekä liikenteessä ja ylläpitää terveellisiä elintapoja sekä toiminta- ja työkykyään sekä noudattaa annettuja turvallisuusohjeita Hän työskentelee ergonomisesti ja hyödyntää hevosalalla tarvittavan terveysliikunnan sekä ehkäisee työhön ja työympäristöön liittyviä vaaroja ja terveyshaittoja. Hevosalalla työskennellessään hän käyttää vaadittuja turvavarusteita, kuten turvakenkiä ja hyväksyttyä turvakypärää ratsastaessaan ja ajaessaan hevosia. Aloitekyky ja yrittäjyys Opiskelija tai tutkinnon suorittaja toimii aloitteellisesti ja asiakaslähtöisesti hevosalan työtehtävissä. Hän toimii taloudellisesti ja tuloksellisesti tavoitteiden saavuttamiseksi ja hän mitoittaa oman työnsä tavoitteiden mukaan. Kestävä kehitys Opiskelija tai tutkinnon suorittaja toimii hevosalan kestävän kehityksen ekologisten, taloudellisten, sosiaalisten sekä kulttuuristen periaatteiden mukaisesti. Hän noudattaa hevosala työtehtävissä keskeisiä kestävän kehityksen säädöksiä, määräyksiä ja sopimuksia. Hän huolehtii määräysten mukaisesta lanta- ja jätehuollosta, laidunten ja ulkoilualueiden ympäristöystävällisestä ja kestävästä hoitamisesta sekä energian ja materiaalien säästeliäästä käytöstä. Opiskelija huomioi erilaisten hevosurheilulajien vaatimukset, pyrkii säilyttämään hevosrotujen monimuotoisuuden ja arvostaa perinteisiä hevostaitoja. Hän on kiinnostunut sekä henkilöstön että asiakkaiden hyvinvoinnista ja pyrkii avoimuuteen ja yhteistoimintaan sekä ymmärtää verkostoitumisen merkityksen alalla. Estetiikka Opiskelija tai tutkinnon suorittaja ottaa toiminnassaan huomioon mm. kulttuurimaiseman ja yritystoiminnan yhteensovittamisen. Hän edistää tai ylläpitää työympäristönsä viihtyisyyttä ja muuta esteettisyyttä.

6 Koulutuskeskus Salpaus Hevostalouden perustutkinto, hevostenhoitaja 4 Viestintä ja mediaosaaminen Opiskelija tai tutkinnon suorittaja viestii monimuotoisesti ja vuorovaikutteisesti tilanteeseen sopivalla tavalla hyödyntäen kielitaitoaan mm. tiedonhankinnassaan ja asiakkaiden kanssa toimiessaan. Hän hyödyntää yleisesti käytössä olevia välineitä sekä uusia teknologisia ratkaisuja ja sovelluksia, esim. sosiaalinen media. Hän tiedottaa hevosalan yrityksen toiminnasta tilanteeseen ja tarkoitukseen sopivalla kielellä, välineellä ja sisällöllä. Matematiikka ja luonnontieteet Opiskelija tai tutkinnon suorittaja käyttää peruslaskutoimituksia työssä vaadittavien ja arkipäivän laskutehtävien ratkaisemisessa. Hän käyttää esim. kaavoja, kuvaajia, kuvioita ja tilastoja ammattitehtävien ja -ongelmien ratkaisemisessa, kuten hevostalouden tilastojen tulkinnassa, yrityksen taloushallinnon peruslaskuissa, ruokintalaskuissa sekä pinta-alojen laskemisessa. Hän soveltaa fysiikan ja kemian lainalaisuuksiin perustuvia menetelmiä ja toimintatapoja työssään, kuten laidunaitojen sähköistyksen ja hevosurheilualueiden hoitamisen osalta. Teknologia ja tietotekniikka Opiskelija tai tutkinnon suorittaja hyödyntää ammatissa käytettäviä teknologioita monipuolisesti, esimerkiksi lannanpoisto- ja ruokinta-automatiikkaa, ja käyttää koneita ja muita laitteita talliympäristön ja hevosurheilualueiden hoitamisessa. Hän ottaa työssään huomioon tekniikan hyödyt, rajoitukset ja riskit ja toimii työturvallisuutta edistäen. Hän käyttää tietotekniikkaa monipuolisesti ja hyödyntää sitä mm. tiedonhaussa, hevosten rekisteröinnissä ja kilpailutoiminnassa sekä ruokinnansuunnittelussa. Aktiivinen kansalaisuus ja eri kulttuurit Opiskelija tai tutkinnon suorittaja tuntee oman hevosalan yhteiskunnalliset toimijat, yhdistykset, järjestöt ja organisaatiot. Hän osallistuu oman alansa yhdistysten toimintaan, esimerkiksi ratsastusseurat ja hevosystäväinseurat. Hän toimii asiallisesti ja työelämän vaatimusten mukaisesti eri kulttuuritaustan omaavien ihmisten kanssa kotimaassa ja kansainvälisissä toiminnoissa, kuten valmennus- ja kilpailutoiminnassa.

7 Koulutuskeskus Salpaus Hevostalouden perustutkinto, hevostenhoitaja 5 2 HEVOSTALOUDEN PERUSTUTKINNON AMMATILLISET TUTKINNON OSAT, 135 OSP, AMMATTITAITOVAATIMUKSET, ARVIOINTI JA OHJAUSSUUNNITELMA 2.1 Pakolliset tutkinnon osat, hevostenhoitaja, 75 osp Työssäoppiminen pakollisissa tutkinnon osissa Koulutuskeskus Salpauksessa hevostalouden perustutkinnon pakollisten tutkinnon osien työssäoppimisen pituus on 8 viikkoa. Ammattitaitovaatimusten lisäksi opiskelija osoittaa työtä tekemällä sitoutumista hevostenhoitotyöhön, pitkäjänteistä ja suunnitelmallista työskentelyä, ammattimaista asennetta sekä elinikäisen oppisen avaintaitojen toteutumista. Työssäoppimisjaksolla opitaan ja parannetaan tutkinnon osien Yrittäminen hevostalousalalla ja Ratsastaminen ja raviurheilu ammattitaitovaatimusten mukaisia taitoja Hevostenhoito ja hyvinvoinnista huolehtiminen, 15 osp Ammattitaitovaatimukset ja arviointi https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/614/ops/tutkinnonosat/16995 Työkokonaisuudet ja niiden oppimistavoitteet Yhteisten tutkinnon osien integrointi Hevostenhoidon perusteet Hevosten käsittely ja hoito niiden lajityypillinen käyttäytyminen ja riskit huomioiden Hevosen anatomian ja fysiologian perusasioiden tunteminen Ennaltaehkäisevä terveydenhoito Tavallisimmat sairaudet ja taudinaiheuttajat ja niiden hoitaminen Lääkityskirjanpidon merkitys ja ylläpito Hevosten tunnistaminen annettujen tuntomerkkien perusteella (värit ja merkit) sekä rekisteröinnin perusteiden tunteminen Tallin ja talliympäristön siisteyden ylläpito Hevosten varusteiden tunnistaminen ja valinta käyttötarkoituksen mukaan Hevosten ruokinta Rehujen ravintoaineiden ja niiden merkityksen tunnistaminen Erilaisten rehujen ja niiden laadun tunnistaminen ja hevosten ruokkiminen ravinnontarpeen mukaisesti, rehuanalyysin tulkinta Hevosten kavioiden hoitaminen Hevosen kavioiden ja kengityksen kunnon tarkastaminen Kengän irrottaminen ja kiinnittäminen, hokkien vaihtaminen Tutkinnon osan opetus toteutetaan oppilaitoksen oppimisympäristössä, luokkahuoneissa, talleilla ja talliympäristössä 1. vuonna I ja II jaksoissa. Ammattiosaamisen näyttö tehdään oppilaitoksen tallilla tallivuorossa 1. vuoden III tai IV jaksossa. Opetus toteutetaan lähiopetuksena opettajan johdolla sekä käytännön harjoituksina opettajan ja ohjaajan yhteistyössä. Tallin teemavuoroista kolme (Työturvallisuus ja hevosten käsittely, Ruokinta sekä Terveydenhuolto) sidotaan tutkinnon osaan; toteutetaan oppilaitoksen talleilla 1. vuoden I ja II jaksossa opettajan ja ohjaajan ohjauksessa. Opetusmenetelminä käytetään mm. tietopuolista opetusta yhteistoiminnallisin menetelmin, luentoja, itseoppimista, verkko-oppimista sekä työvaltaistettua opetusta (learning by doing). Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen Äidinkieli Viestiminen erilaisissa vuorovaikutustilanteissa Tiedonhaku ja analysointi Kirjallisten töiden laatiminen Äidinkielen luku- ja kirjoitusstrategioiden hyödyntäminen Toinen kotimainen kieli, ruotsi Ammatillinen sanasto Hevosalan vuorovaikutustilanteissa viestiminen Tiedonhaku Vieras kieli englanti Ammatillinen sanasto Hevosalan vuorovaikutustilanteissa viestiminen Tiedonhaku Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen Matematiikka Peruslaskutoimitusten ja prosenttilaskujen toteuttaminen sekä mittayksiköiden muuntaminen Pinta-alojen ja tilavuuksien las- keminen Matemaattisten ongelmien ratkaiseminen, apuna laskin, tietokone ja muut matematiikan apuvälineet Fysiikka ja kemia Tieto- ja viestintätekniikka ja sen hyödyntäminen Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen

8 Koulutuskeskus Salpaus Hevostalouden perustutkinto, hevostenhoitaja 6 Hevostenhoitotyössä toimiminen Työturvallisuuteen vaikuttavat tekijät hevosten kanssa toimittaessa ja talliympäristössä Työaikojen ja työohjeiden sekä eläinsuojelulain noudattaminen Pukeutuminen asianmukaisesti erilaisissa työtehtävissä Ryhmässä toimiminen EA1 kurssi Yhteiskuntataidot Työelämätaidot Työkyvyn ylläpitäminen, liikunta ja terveystieto Sosiaalinen ja kulttuurinen osaaminen Kulttuurien tuntemus Taide ja kulttuuri Etiikka Psykologia Ympäristöosaaminen Ammattitaidon osoittamistavat Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa tekemällä hevostenhoitotöitä. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon perusteissa määrättyjä ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kriteereitä. Ammattiosaamisen näyttöä tai tutkintotilaisuutta voidaan jatkaa toisessa työpaikassa / työkohteessa tai ammatillisessa peruskoulutuksessa koulutuksen järjestäjän osoittamassa muussa paikassa niin, että osaamisen osoittamisen kattavuus varmistuu. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa kattavasti osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla. Ammattiosaamisen näytön kuvaus Opiskelija suorittaa hevostenhoidon tavanomaisia työtehtäviä tallivuorossa (hevosten ruokinta, hevosten käsittely ja hoito, tarhaaminen, terveydenhoito, tallin ja talliympäristön puhtaanapito) sekä lähiopetuksessa (kengittäminen). Näytön kesto on 1 viikko. Näytön tavoiteajankohtana on 1. vuoden III tai IV jakso ja näyttöympäristönä oppilaitoksen työelämälähtöinen oppimisympäristö. Mahdollinen etenemisehto Ammattiosaamisen näyttö voidaan tehdä, kun EA1-kurssi ja teematalliviikot (3 kpl) on suoritettu hyväksytysti Yrittäminen hevostalousalalla, 20 osp Ammattitaitovaatimukset ja arviointi https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/614/ops/tutkinnonosat/16993 Työkokonaisuudet ja niiden oppimistavoitteet Yrittäjyys ja yrityksen perustamisprosessin osaaminen Hevosalan yrityksen toimintaympäristö Omat vahvuudet, heikkoudet ja mahdollisuudet Liikeidean kehittäminen ja yrityksen perustamisprosessi Alaa koskeva lainsäädäntö ja yhtiömuodot Tutkinnon osan opetus toteutetaan oppilaitoksen oppimisympäristössä, luokkahuoneissa, NY-yrityksissä, osuuskunnassa sekä yksityisen, julkisen ja kolmannen sektorin työpaikoilla. Ammattiosaamisen näyttö tehdään oppilaitoksen oppimisympäristössä 2. tai 3. vuoden aikana. Yhteisten tutkinnon osien integrointi Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen Äidinkieli Viestiminen erilaisissa vuorovaikutustilanteissa Tiedonhaku ja analysointi Kirjallisten töiden laatiminen Äidinkielen luku- ja kirjoitusstrategioiden hyödyntäminen

9 Koulutuskeskus Salpaus Hevostalouden perustutkinto, hevostenhoitaja 7 Markkinoinnin, yhteistyön ja vastuullisen toiminnan osaaminen Markkinoinnin kilpailukeinot (tuote, hinta, saatavuus, markkinointiviestintä ja asiakaspalvelu) Hinnoittelu ja tarjouksen tekeminen Markkinoinnin toimintaympäristö, verkostoituminen ja yhteistyö Laadukas ja ympäristövastuullinen toiminta Taloushallinnon, kannattavuuden ja kustannusten hallinnan osaaminen Kirjanpidon ja verotuksen perusteet Yrityksen kustannusten hallinta, tuotantotuet ja kannattavuus Työlainsäädäntö, työnantajan velvollisuudet ja palkanlaskenta Liiketoiminnan suunnittelun osaaminen Yrityksen toiminnan ja talouden suunnittelu Rahoitus ja investointien kannattavuus Yrityksen riskienhallinta Markkinointisuunnitelma Liiketoimintasuunnitelman tekeminen ja esittäminen Hevosalan yrityksessä toimiminen Työntekijänä toimiminen alan työyhteisössä Oman ammatin ja alan arvostaminen Vastuullinen toiminta ja yhteistyötaidot Työturvallisuus Opetus toteutetaan lähiopetuksena opettajan johdolla. Harjoitustöiden ohjausta tekevät opettajat, top-ohjaaja ja ohjaajat yhteistyössä. Opetusmenetelminä käytetään mm. lähiopetusta, tiimioppimista, projektioppimista, harjoitustöitä, pelejä, simulaatioita, luentoja, itseoppimista, verkko-oppimista, työssäoppimista, mobiiliohjausta, portfolioita, oppimispäiväkirjoja ja yhteistoiminnallista oppimista. Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen Matematiikka Peruslaskutoimitusten ja prosenttilaskujen toteuttaminen Tieto- ja viestintätekniikka ja sen hyödyntäminen Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen Yhteiskuntataidot Työelämätaidot Työkyvyn ylläpitäminen, liikunta ja terveystieto Yrittäjyys ja yritystoiminta Pakolliset osaamistavoitteet 1osp Yrittäjyys ja yritystoiminta Valinnaiset osaamistavoitteet 3 osp Yrittäjyys ja yritystoiminta 7 osp jos opiskelija osallistuu NY-vuosi yrittäjänä toimintaan tai osuuskunnan toimintaan Sosiaalinen ja kulttuurinen osaaminen Kulttuurien tuntemus Taide ja kulttuuri Etiikka Psykologia Ympäristöosaaminen Ammattitaidon osoittamistavat Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa tekemällä maatilan, maaseutuyrityksen tai muun yrityksen kehittämis- tai liiketoimintasuunnitelman. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon perusteissa määrättyjä ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kriteereitä. Ammattiosaamisen näyttöä tai tutkintotilaisuutta voidaan jatkaa toisessa työpaikassa/ työkohteessa tai ammatillisessa peruskoulutuksessa koulutuksen järjestäjän osoittamassa muussa paikassa niin, että osaamisen osoittamisen kattavuus varmistuu. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa kattavasti osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla. Ammattiosaamisen näytön kuvaus Opiskelija laatii hevosalan yrityksen kehittämis- tai liiketoimintasuunnitelman. Näytön kesto on 1-2 viikkoa. Näytön tavoiteajankohtana 2. tai 3. vuosi ja näyttöympäristönä oppilaitoksen oppimisympäristö.

10 Koulutuskeskus Salpaus Hevostalouden perustutkinto, hevostenhoitaja 8 Mahdollinen etenemisehto Tallin ja talliympäristön hoitaminen, 15 osp Ammattitaitovaatimukset ja arviointi https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/614/ops/tutkinnonosat/22981 Työkokonaisuudet ja niiden oppimistavoitteet Yhteisten tutkinnon osien integrointi Tallin ja talliympäristön hoitaminen Tallin ja talliympäristön töiden tekeminen (karsinoiden ja muiden tilojen siivous, talliympäristön puhtaanapito ja jätehuolto) Tarhojen hoitaminen, aitojen huoltaminen Laidunten hoitaminen Rehuntuotantoketjun ja laadukkaan rehun merkityksen ymmärtäminen Hevosurheilualueiden hoitaminen Kestävään kehitykseen ja sen toimintatapoihin tutustuminen Työturvallisuus Koneiden ja laitteiden käyttäminen Koneiden, teknisten laitteiden ja työkalujen käyttö (esimerkiksi traktori) päivittäisissä töissä ja korjauksessa Traktorilla ajaminen ja tarvittavien työkoneiden käyttö (T-kortin suorittaminen) Eläintenkuljettajan tutkintoa vastaavat taidot Työturvallisuuden huomioiminen ja henkilökohtaisten suojaimien käyttö Hevoskasvatus Hevoskasvatuksen ja hevosjalostuksen periaatteiden sekä lainsäädännön tunteminen Hevosen elinkaaren mukaiset toimenpiteet varsomisesta loppusijoitukseen Tutkinnon osan opetus toteutetaan oppilaitoksen oppimisympäristössä, luokkahuoneissa, talleilla ja talliympäristössä sekä Asikkalassa opetusmaatilalla 1. vuonna III ja IV jaksoissa ja kesäjaksolla kesäkuussa. Ammattiosaamisen näyttö tehdään oppilaitoksen tallilla ja opetusmaatilalla 1. vuoden IV jaksossa ja kesäjaksolla. Opetus toteutetaan lähiopetuksena opettajan johdolla sekä käytännön harjoituksina opettajan ja ohjaajan yhteistyössä. Tallin teemavuoroista yksi (Talliympäristön hoitaminen) sidotaan tutkinnon osaan; toteutetaan oppilaitoksen talleilla 1. vuoden II jaksossa opettajan ja ohjaajan ohjauksessa. Opetusmenetelminä käytetään mm. luentoja, itseoppimista, verkko-oppimista sekä työvaltaistettua opetusta (learning by doing). Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen Äidinkieli Tiedonhaku ja analysointi Kirjallisten töiden laatiminen Toinen kotimainen kieli, ruotsi Ammatillinen sanasto Tiedonhaku Vieras kieli englanti Ammatillinen sanasto Tiedonhaku Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen Matematiikka Peruslaskutoimituksien ja prosenttilaskujen toteuttaminen sekä mittayksiköiden muuntaminen Pinta-alojen ja tilavuuksien laskeminen, geometrian soveltaminen Fysiikka ja kemia Suureet, lämpö, sähkö Kemian ja ympäristökemian perusteet Tieto- ja viestintätekniikka ja sen hyödyntäminen Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen Yhteiskuntataidot Työelämätaidot Työkyvyn ylläpitäminen, liikunta ja terveystieto Sosiaalinen ja kulttuurinen osaaminen Kulttuurien tuntemus Taide ja kulttuuri Etiikka Psykologia Ympäristöosaaminen Jätehuolto ja kierrätys Ympäristövaikutusten huomioiminen Energian ja materiaalien säästäminen Ilmastonmuutoksen torjunta Luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen

11 Koulutuskeskus Salpaus Hevostalouden perustutkinto, hevostenhoitaja 9 Ammattitaidon osoittamistavat Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa tekemällä työtä tallissa ja talliympäristössä. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon perusteissa määrättyjä ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kriteereitä. Ammattiosaamisen näyttöä tai tutkintotilaisuutta voidaan jatkaa toisessa työpaikassa/työkohteessa tai ammatillisessa peruskoulutuksessa koulutuksen järjestäjän osoittamassa muussa paikassa niin, että osaamisen osoittamisen kattavuus varmistuu. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa kattavasti osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla Ammattiosaamisen näytön kuvaus Opiskelija tekee tallin ja talliympäristön hoitotöitä, hoitaa laitumia ja tarhoja sekä hevosurheilualueita kestävän kehityksen toimintaperiaatteita noudattaen. Hän ajaa traktoria ja käyttää tarvittavia koneita ja laitteita. Näytön kesto on 1-2 viikkoa. Näytön tavoiteajankohta on 1. vuoden IV jakso ja kesäjakso. Näyttöympäristönä oppilaitoksen opetusmaatila ja tallit. Mahdollinen etenemisehto Ratsastaminen ja raviurheilu, 25 osp Ammattitaitovaatimukset ja arviointi https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/614/ops/tutkinnonosat/16994 (toteutussuunnitelma) Työkokonaisuudet ja niiden oppimistavoitteet Yhteisten tutkinnon osien integrointi Hevosten ja ympäristön hoitaminen Hevosten hoitaminen ja ruokkiminen kotitallilla ja matkoilla Hevosten käsitteleminen yksilöllisesti ja lajinmukainen käyttäytyminen huomioiden Eläinsuojelulainsäädännön sekä olosuhdevaatimusten tunteminen Ympäristölainsäädännön vaatimusten tunteminen ja soveltaminen (Pinta- ja pohjavesien hoito, lantahuolto, tarhojen ja laidunten hoitaminen, tarvittavat ilmoitukset) Toimiminen kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti Näyttelytoiminta ja varusteiden huoltaminen Näyttelytoiminnan perusasioiden tunteminen ja hevosen Tutkinnon osan opetus toteutetaan oppilaitoksen oppimisympäristössä, luokkahuoneissa, talleilla ja talliympäristössä sekä opetusmaatilalla 1. vuonna I-IV jaksoissa. Ammattiosaamisen näyttö tehdään työssäoppimisjaksolla 1. vuoden III jaksossa tai 2. vuoden I jaksossa. Näyttöä täydennetään tarvittaessa oppilaitoksen oppimisympäristössä. Opetus toteutetaan lähiopetuksena opettajan johdolla sekä käytännön harjoituksina opettajan ja ohjaajan yhteistyössä. Tallin teemavuoroista kaksi (Varusteet, huolto ja käyttö sekä Työturvallisuus ja ergonomia) sidotaan tutkinnon osaan; toteutetaan oppilaitoksen talleilla 1. vuoden II ja III jaksossa opettajan ja ohjaajan ohjauksessa. Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen Äidinkieli Viestiminen erilaisissa vuorovaikutustilanteissa Tiedonhaku ja analysointi Kirjallisten töiden laatiminen Äidinkielen luku- ja kirjoitusstrategioiden hyödyntäminen Toinen kotimainen kieli, ruotsi Ammatillinen sanasto Hevosalan vuorovaikutustilanteissa viestiminen Tiedonhaku Vieras kieli englanti Ammatillinen sanasto Hevosalan vuorovaikutustilanteissa viestiminen Tiedonhaku Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen Matematiikka

12 Koulutuskeskus Salpaus Hevostalouden perustutkinto, hevostenhoitaja 10 esittäminen (hevosen arvioinnin termistö) Ratsastamisen perusvarusteiden sekä yleisimmin käytettyjen erikois- ja lisävarusteiden huoltaminen ja korjaaminen sekä käyttöturvallisuuden tarkastaminen Ajamisen perusvarusteiden sekä yleisimmin käytettyjen erikois- ja lisävarusteiden huoltaminen ja korjaaminen sekä käyttöturvallisuuden tarkastaminen Ruokinta ja ruokinnan suunnittelu Ruokintasuunnitelman tekeminen ja seuraaminen erilaisille hevosille tarkoituksenmukaisia rehuja hyödyntäen Ratsastaminen ja juoksuttaminen Hevosen juoksuttaminen Hevosen satuloiminen Ratsastaminen tahdissa ja tasapainossa Raviurheilu ja varsanopetus Hevosen valjastaminen eri käyttötarkoituksiin (ravivaljastus, työajovaljastus) Hevosen ajaminen turvallisesti Avustaminen varsanopetuksessa Näyttelytoiminnan osuus toteutetaan yhdessä Hevoskasvatuksen kokonaisuuden kanssa ja Ympäristölainsäädännön osaaminen toteutetaan yhdessä Tallin ja talliympäristön hoitaminen kokonaisuuden kanssa (Tallin ja talliympäristön hoitaminen tutkinnon osa). Opetusmenetelminä käytetään mm. luentoja, itseoppimista, verkko-oppimista, työvaltaistettua opetusta (learning by doing), oppimispäiväkirjan täyttämistä sekä työssäoppimista. Peruslaskutoimituksien ja prosenttilaskujen toteuttaminen sekä mittayksiköiden muuntaminen, esimerkiksi ruokintalaskut Fysiikka ja kemia Tieto- ja viestintätekniikka ja sen hyödyntäminen Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen Yhteiskuntataidot Työelämätaidot Työkyvyn ylläpitäminen, liikunta ja terveystieto Työkyvyn ylläpitäminen (terveellisten elämäntapojen edistäminen) Oman ammatin kuormittavuustekijöiden tunnistaminen ja riskitekijöiden ennaltaehkäisy Sosiaalinen ja kulttuurinen osaaminen Kulttuurien tuntemus Taide ja kulttuuri Etiikka Psykologia Ympäristöosaaminen Ammattitaidon osoittamistavat Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa tekemällä hevostenhoitotöitä tallissa ja talliympäristössä. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon perusteissa määrättyjä ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kriteereitä. Ammattiosaamisen näyttöä tai tutkintotilaisuutta voidaan jatkaa toisessa työpaikassa/työkohteessa tai ammatillisessa peruskoulutuksessa koulutuksen järjestäjän osoittamassa muussa paikassa niin, että osaamisen osoittamisen kattavuus varmistuu. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa kattavasti osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla Ammattiosaamisen näytön kuvaus Opiskelija tekee hevostenhoitotöitä tallissa ja talliympäristössä, huolehtii hevosten liikunnasta ja esittää hevosen näyttelyssä tai muussa vastaavassa tilanteessa. Näytön kesto on 1-2 viikkoa. Näytön tavoiteajankohta on 1. vuoden III jakso tai 2. vuoden I jakso ja näyttöympäristönä on työssäoppimispaikka. Ammattiosaamisen näyttöä jatketaan toisessa työpaikassa/ työkohteessa tai ammatillisessa peruskoulutuksessa koulutuksen järjestäjän osoittamassa muussa paikassa niin, että osaamisen osoittamisen kattavuus varmistuu. Mahdollinen etenemisehto -

13 Koulutuskeskus Salpaus Hevostalouden perustutkinto, hevostenhoitaja Valinnaiset tutkinnon osat Valitaan 60 osaamispistettä kohdasta 2.2 tai erikoistuttaessa ravihevosten hoitamiseen kohdat ja vähintään 10 osaamispistettä kohdista tai kohdasta 4. Tai erikoistuttaessa hevosharrastepalvelujen tuottamiseen valitaan kohdat ja vähintään 10 osaamispistettä kohdista tai kohdasta 4. Työssäoppiminen erikoistuttaessa ravihevosen hoitamiseen Koulutuskeskus Salpauksessa hevostalouden perustutkinnon ravihevosen hoitamiseen erikoistavien tutkinnon osien työssäoppimisen pituus on 12 viikkoa. Ammattitaitovaatimusten lisäksi opiskelija osoittaa työtä tekemällä sitoutumista hevostenhoitotyöhön, pitkäjänteistä ja suunnitelmallista työskentelyä, ammattimaista asennetta sekä elinikäisen oppisen avaintaitojen toteutumista. Työssäoppiminen erikoistuttaessa hevosharrastepalveluiden tuottamiseen Koulutuskeskus Salpauksessa hevostalouden perustutkinnon hevosharrastepalveluiden tuottamiseen erikoistavien tutkinnon osien työssäoppimisen pituus on 12 viikkoa. Ammattitaitovaatimusten lisäksi opiskelija osoittaa työtä tekemällä sitoutumista hevostenhoitotyöhön, pitkäjänteistä ja suunnitelmallista työskentelyä, ammattimaista asennetta sekä elinikäisen oppisen avaintaitojen toteutumista Ravihevosten hoitaminen, 15 osp Ammattitaitovaatimukset ja arviointi https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/614/ops/tutkinnonosat/16992 (toteutussuunnitelma) Työkokonaisuudet ja niiden oppimistavoitteet Yhteisten tutkinnon osien integrointi Ravihevosten hoitaminen Ravihevosen hoitaminen Ravihevosen vastuullisena hoitajana toimiminen ravikilpailuissa ja muissa tapahtumissa Ravikilpailusääntöjen tunteminen Ravihevosen varusteiden sopivuuden arvioiminen ja varusteiden huoltaminen Ravitallissa työskenteleminen Ravitallin toiminnan suunnitteleminen ja töiden tekeminen tietyllä ajanjaksolla Ravitallin päivittäisestä toiminnasta huolehtiminen Rutinoituminen asiakaspalveluun ja rakentavasti työyhteisössä toimiminen Peruskengitys Ravihevosen peruskengityksen tekeminen Tutkinnon osan opetus toteutetaan oppilaitoksen oppimisympäristössä, luokkahuoneissa, talleilla ja talliympäristössä, Jokimaan raviradan ympäristöissä sekä työssäoppimispaikoilla Ammattiosaamisen näyttö tehdään työssäoppimisessa 2. vuoden III jaksossa tai 3. vuoden III jaksossa Näyttöä täydennetään tarvittaessa oppilaitoksen oppimisympäristössä. Opetus toteutetaan lähiopetuksena opettajan johdolla sekä käytännön harjoituksina opettajan ja ohjaajan yhteistyössä. Opetusmenetelminä käytetään mm. käytännön harjoituksia luentoja, itseoppimista, verkko-oppimista, työvaltaistettua opetusta (learning by doing), oppimispäiväkirjan täyttämistä sekä työssäoppimista

14 Koulutuskeskus Salpaus Hevostalouden perustutkinto, hevostenhoitaja 12 Ammattitaidon osoittamistavat Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa työskentelemällä ravitallilla. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon perusteissa määrättyjä ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kriteereitä. Ammattiosaamisen näyttöä tai tutkintotilaisuutta voidaan jatkaa toisessa työpaikassa / työkohteessa tai ammatillisessa peruskoulutuksessa koulutuksen järjestäjän osoittamassa muussa paikassa niin, että osaamisen osoittamisen kattavuus varmistuu. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa kattavasti osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla. Ammattiosaamisen näytön kuvaus Opiskelija työskentelee ravitallilla hoitaen ravihevosia, tehden ravitallin töitä ja palvelemalla asiakkaita. Näytön kesto on 1-2 viikkoa. Näytön tavoiteajankohta on 2. tai 3. vuosi ja näyttöpaikkana on työssäoppimispaikka. Mahdollinen etenemisehto Eri-ikäisten ravihevosten valmentaminen, 15 osp Ammattitaitovaatimukset ja arviointi https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/614/ops/tutkinnonosat/16991 (toteutussuunnitelma) Työkokonaisuudet ja niiden oppimistavoitteet Yhteisten tutkinnon osien integrointi Eri-ikäisten ravihevosten hoitaminen ja valmentaminen Eri-ikäisten ja eri valmennusvaiheessa olevien hevosten valmentamisen perusasioiden tunteminen ja valmennussuunnitelman laatiminen Valmennusfysiologian perusteiden hyödyntäminen Valmennussuunnitelman toteutumisen arvioiminen Varsanopetuksessa avustaminen Ravihevosjalostuksen perusteiden tunteminen Ravihevosten varusteiden käyttäminen Varusteiden kunnon ja tarpeellisuuden arvioiminen sekä yleisimpien lisävarusteiden ja apuvälineiden käyttäminen Hevosen valjastaminen valmennusja kilpavaljastukseen Ravitallin ympäristön hoitaminen Tutkinnon osan opetus toteutetaan oppilaitoksen oppimisympäristössä, luokkahuoneissa, talleilla ja talliympäristössä, Jokimaan raviradan ympäristöissä sekä työssäoppimispaikoilla. Ammattiosaamisen näyttö tehdään oppilaitoksen oppimisympäristössä yhteistyössä yhteistyökumppaneiden kanssa 2. vuoden IV jaksossa tai 3. vuoden IV jaksossa Näyttöä täydennetään tarvittaessa oppilaitoksen muissa oppimisympäristössä. Opetus toteutetaan lähiopetuksena opettajan johdolla sekä käytännön harjoituksina opettajan ja ohjaajan yhteistyössä. Opetusmenetelminä käytetään mm. käytännön harjoituksia luentoja, itseoppimista, verkko-oppimista, työvaltaistettua opetusta (learning by doing), oppimispäiväkirjan täyttämistä sekä työssäoppimista.

15 Koulutuskeskus Salpaus Hevostalouden perustutkinto, hevostenhoitaja 13 Reittien ja ratojen hoitamisen perusteiden hallinta ja koneiden käyttäminen Ammattitaidon osoittamistavat Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa työskentelemällä ravitallilla tai hevosia kasvattavassa talliyrityksessä. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon perusteissa määrättyjä ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kriteereitä. Ammattiosaamisen näyttöä tai tutkintotilaisuutta voidaan jatkaa toisessa työpaikassa/työkohteessa tai ammatillisessa peruskoulutuksessa koulutuksen järjestäjän osoittamassa muussa paikassa niin, että osaamisen osoittamisen kattavuus varmistuu. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa kattavasti osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla. Ammattiosaamisen näytön kuvaus Opiskelija tekee hevostenhoitotöitä työskentelemällä ravitallilla tai hevosia kasvattavassa talliyrityksessä. Hän hoitaa ja toteuttaa eri-ikäisten ravihevosten hoidon ja valmennuksen. Näytön kesto on 1-2 viikkoa. Näytön tavoiteajankohta on 2. tai 3. vuosi ja näyttöpaikkana oppilaitoksen työelämälähtöinen oppimisympäristö. Mahdollinen etenemisehto Kilpahevosten hoitaminen ja ravitallilla työskenteleminen, 20 osp Ammattitaitovaatimukset ja arviointi https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/614/ops/tutkinnonosat/16996 (toteutussuunnitelma) Työkokonaisuudet ja niiden oppimistavoitteet Yhteisten tutkinnon osien integrointi Kilpahevosten hoitaminen Vastuullisena hoitajana toimiminen kilpailumatkoilla ja kilpailupaikalla Hevosen käyttäytymisen ja terveydentilan muutosten tunnistaminen Kilpahevosen terveydenhoidosta ja ruokinnasta huolehtiminen Kilpahevosen ruokintasuunnitelman laatiminen ja ruokinnan onnistumisen seuraaminen Antidoping- ja eläinsuojelusäännösten tunteminen Ravitallilla työskenteleminen Tallin ja ympäristön siisteyden ylläpitäminen Kestävän kehityksen periaatteiden tunteminen Tutkinnon osan opetus toteutetaan oppilaitoksen oppimisympäristössä, luokkahuoneissa, talleilla ja talliympäristössä, Jokimaan raviradan ympäristössä, raviradoilla sekä työssäoppimispaikoilla Ammattiosaamisen näyttö tehdään työssäoppimisessa 2. vuoden III jaksossa tai 3. vuoden III jaksossa. Näyttöä täydennetään tarvittaessa oppilaitoksen oppimisympäristössä. Opetus toteutetaan lähiopetuksena opettajan johdolla sekä käytännön harjoituksina opettajan ja ohjaajan yhteistyössä. Opetusmenetelminä käytetään mm. käytännön harjoituksia luentoja, itseoppimista, verkko-oppimista, työvaltaistettua opetusta (learning by doing), oppimispäiväkirjan täyttämistä sekä työssäoppimista

16 Koulutuskeskus Salpaus Hevostalouden perustutkinto, hevostenhoitaja 14 Ammattitaidon osoittamistavat Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa työskentelemällä ravitallilla sekä hevosenhoitajana ravikilpailuissa. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon perusteissa määrättyjä ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kriteereitä. Ammattiosaamisen näyttöä tai tutkintotilaisuutta voidaan jatkaa toisessa työpaikassa/työkohteessa tai ammatillisessa peruskoulutuksessa koulutuksen järjestäjän osoittamassa muussa paikassa niin, että osaamisen osoittamisen kattavuus varmistuu. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa kattavasti osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla. Ammattiosaamisen näytön kuvaus Opiskelija työskentelee ravitallilla hoitaen talliympäristöä sekä toimii kilpahevosten vastuullisena hoitajana kotitallilla ja ravikilpailuissa. Näytön kesto on 1-2 viikkoa. Näytön tavoiteajankohta on 2. tai 3. vuosi ja näyttöpaikkana on työssäoppimispaikka. Mahdollinen etenemisehto Hevosharrasteohjaajan työskenteleminen ajo- ja ratsuhevosten kanssa, 15 osp Ammattitaitovaatimukset ja arviointi https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/614/ops/tutkinnonosat/18663 Työkokonaisuudet ja niiden oppimistavoitteet Yhteisten tutkinnon osien integrointi Hevosten hoitaminen Hevosten hoitosuunnitelman laatiminen niiden kunnon, käytön ja terveydentilan huomioiden Hevosten lajikäyttäytymisen ja yksilöllisten erojen huomioiminen hoidossa ja ruokinnassa Hevosten ratsastaminen ja ajaminen Opetetulla hevosella ajaminen Ratsastustaidon kehittäminen kouluratsastuksessa (vaaditun kouluradan ratsastaminen turvallisesti, hyvässä istunnassa hevosen halliten) Ratsastustaidon kehittäminen esteratsastuksessa (vaadittujen esteratojen ratsastaminen turvallisesti, hyvässä istunnassa hevosen halliten) Ratsastustaidon kehittäminen maastoratsastuksessa (maastossa hevosen kanssa liikkuminen turvallisesti, hyvässä istunnassa hevosen halliten) Tutkinnon osassa ratsastuksen harjoittelu tapahtuu opettajan johdolla oppilaitoksen maneesissa ja maastoissa koulu-, este- ja maastoratsastustunneilla. Ratsastusta harjoitellaan lisäksi tarvittaessa työssäoppimalla ja itseopiskeluna. Hevostenhoidon harjoittelu tapahtuu työssäoppimisessa ratsastuskoululla sekä oppilaitoksen oppimisympäristössä mm. tallivuorossa. Ratsastuksen teoriaa opiskellaan opettajan johdolla oppilaitoksessa luennoin, yhteistoiminnallisin menetelmin, itseoppimalla, projektioppimalla ja tiimioppimalla. Opetus tapahtuu 2. tai 3. opiskeluvuonna.

17 Koulutuskeskus Salpaus Hevostalouden perustutkinto, hevostenhoitaja 15 Opiskelija suorittaa hyväksytysti kouluratsastusohjelman IV (He B KN Special) sekä esteradat 1 ja 2 Ratsastuksen perusasioiden hallitseminen tasolla He B Liikennesääntöjen ja jokamiehenoikeuksien tunteminen Oman ajo- ja ratsastustaidon arvioiminen ja niiden kehittäminen Ratsastuksen ja ajamisen perusperiaatteiden tunteminen Ammattitaidon osoittamistavat Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa työskentelemällä tallissa, jossa hän myös ajaa ja ratsastaa hevosia. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon perusteissa määrättyjä ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kriteereitä. Ammattiosaamisen näyttöä tai tutkintotilaisuutta voidaan jatkaa toisessa työpaikassa/työkohteessa tai ammatillisessa peruskoulutuksessa koulutuksen järjestäjän osoittamassa muussa paikassa niin, että osaamisen osoittamisen kattavuus varmistuu. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa kattavasti osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla. Ammattiosaamisen näytön kuvaus Opiskelija työskentelee tallissa, jossa hän myös ajaa ja ratsastaa hevosia. Ratsastuksessa hän ratsastaa estetehtäväradat 1 ja 2, kouluratsastuksessa ohjelman IV sekä ratsastaa maastossa. Näyttöpaikkana työssäoppimispaikat sekä oppilaitoksen oppimisympäristö. Ratsastuksen näytöt annetaan oppilaitoksella tai työssäoppimispaikassa. Kouluratsastuksen ohjelma IV https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/614/ops/sisalto/ Esteratsastuksen tehtäväradat 1 ja 2, 80 cm https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/614/ops/sisalto/ Näytön kesto on 1-2 viikkoa. Näytön tavoiteajankohta on 2. tai 3. vuosi. Mahdollinen etenemisehto Hevosharrastajan ohjaaminen, 20 osp Ammattitaitovaatimukset ja arviointi https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/614/ops/tutkinnonosat/18664 (toteutussuunnitelma) Työkokonaisuudet ja niiden oppimistavoitteet Yhteisten tutkinnon osien integrointi Ohjaaminen ja asiakaspalvelu Erilaisten asiakkaiden opettaminen (hevostaidot, kouluratsastus, maas- Opetus tapahtuu oppilaitoksessa ja työssäoppimispaikalla.

18 Koulutuskeskus Salpaus Hevostalouden perustutkinto, hevostenhoitaja 16 toratsastus), turvallisuus, selkeä äänenkäyttö, hevosten hyvinvoinnin huomioiminen Asiakaspalvelu ja sen merkityksen ymmärtäminen Asiakkaiden opastaminen asianmukaiseen pukeutumiseen erilaisissa tilanteissa (työturvallisuus, ergonomia, siisteys) Ratsastuksenohjaamista harjoitellaan ensin oppilaitoksessa harjoitustunteja pitäen, ja sitä jatketaan työssäoppimispaikalla. Ohjattavana on joko oman ryhmän opiskelijoita tai 1. tai 2. vuoden opiskelijoita. Asiakkaiden opettamista hevostenhoitoon harjoitellaan ensin oppilaitoksessa ja myöhemmin työssäoppimalla ratsastuskoulussa. Opetuksen ja palveluiden suunnitteleminen Opetuksen ja palveluiden suunnitteleminen harrastetallilla Asianmukainen pukeutuminen erilaisissa tilanteissa (työturvallisuus, ergonomia, siisteys) SRL:n Toimiva talli ohjeistus Opetushevosen ominaisuuksien tunnistaminen ja hevosen soveltuvuus opetuskäyttöön Ensiapu 2 kurssin suorittaminen Ratsastuskoulutoimintaa harjoitellaan opettajan johdolla oppilaitoksessa luennoin, yhteistoiminnallisin menetelmin, itseoppien, projekti- ja tiimioppimismenetelmin. Opintoja suoritetaan myös verkko-opintoina ja oppimispäiväkirjalla työssäoppimisen aikana. Opetus tapahtuu 2. tai 3. opiskeluvuonna. Ammattitaidon osoittamistavat Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa työskentelemällä hevosharrastepalveluja tuottavassa yrityksessä ja ohjaamalla asiakkaita hevosten hoidossa ja ratsastuksessa. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon perusteissa määrättyjä ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kriteereitä. Ammattiosaamisen näyttöä tai tutkintotilaisuutta voidaan jatkaa toisessa työpaikassa/työkohteessa tai ammatillisessa peruskoulutuksessa koulutuksen järjestäjän osoittamassa muussa paikassa niin, että osaamisen osoittamisen kattavuus varmistuu. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa kattavasti osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla. Ammattiosaamisen näytön kuvaus Opiskelija työskentelee hevosharrastepalveluja tuottavassa yrityksessä ja ohjaa asiakkaita hevosten hoidossa ja ratsastuksessa. Näyttöpaikkana ovat työssäoppimispaikat sekä oppilaitoksen oppimisympäristöt. Näytön kesto on 1-2 viikkoa. Näytön tavoiteajankohta on 2. tai 3. vuosi. Mahdollinen etenemisehto Hevosharrastepalvelujen tuottaminen, 15 osp Ammattitaitovaatimukset ja arviointi https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/614/ops/tutkinnonosat/18665 (toteutussuunnitelma) Työkokonaisuudet ja niiden oppimistavoitteet Yhteisten tutkinnon osien integrointi

19 Koulutuskeskus Salpaus Hevostalouden perustutkinto, hevostenhoitaja 17 Palvelukokonaisuuden suunnittelu Hevosharrastepalvelukokonaisuuden suunnitteleminen, hinnoittelu ja markkinointi Palveluihin liittyvien laatu- ja turvallisuusvaatimusten selvittäminen Palvelukokonaisuuden toteuttaminen ja asiakaspalvelu Hevosharrastepalvelukokonaisuuden toteuttaminen Yrityksen palvelutarjontaan liittyvien töiden tekeminen Asiakaspalvelu ja sen merkityksen ymmärtäminen Asiakaspalvelu toisella kotimaisella tai vieraalla kielellä Toimialan mukaisten koneiden ja laitteiden käyttäminen turvallisesti Yrittäjämäinen ote työskentelyyn Harrastepalvelujen tuottamisen teoriaa opiskellaan opettajan johdolla oppilaitoksessa luokkaopetuksena ja projektityöskentelynä oppilaitoksen talleilla ja maneesissa. Palvelukokonaisuuden tuottaminen ja asiakaspalvelu tapahtuu työssäoppimisessa ratsastuskoululla, vaellustallilla tai muussa hevosharrastepalveluja tuottavassa yrityksessä. Opetus tapahtuu luentoina, projektioppimisena, yhteistoiminnallisin menetelmin ja tiimioppimisena. Opetuksessa voidaan käyttää verkko-opetusta. Opetus tapahtuu 2. tai 3. opiskeluvuonna. Ammattitaidon osoittamistavat Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa työskentelemällä hevosharrastepalveluja tuottavassa yrityksessä suunnitellen ja toteuttaen yrityksen tarjoamia palveluja tai tuotteisten ja markkinoiden yrityksen erityisosaamista. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon perusteissa määrättyjä ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kriteereitä. Ammattiosaamisen näyttöä tai tutkintotilaisuutta voidaan jatkaa toisessa työpaikassa/työkohteessa tai ammatillisessa peruskoulutuksessa koulutuksen järjestäjän osoittamassa muussa paikassa niin, että osaamisen osoittamisen kattavuus varmistuu. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa kattavasti osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla. Ammattiosaamisen näytön kuvaus Opiskelija työskentelee hevosharrastepalveluja tuottavassa yrityksessä suunnitellen ja toteuttaen yrityksen tarjoamia palveluja tai tuotteistaen ja markkinoiden yrityksen erityisosaamista. Näyttöpaikkana ovat työssäoppimispaikat tai oppilaitoksen oppimisympäristöt. Näytön kesto on 1-2 viikkoa. Näytön tavoiteajankohta on 2. tai 3. vuosi. Mahdollinen etenemisehto EA 2-kurssin tulee olla suoritettu ennen työssäoppimista Näyttely- ja kilpahevosten hoitaminen, 15 osp Ammattitaitovaatimukset https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/614/ops/tutkinnonosat/20087

20 Koulutuskeskus Salpaus Hevostalouden perustutkinto, hevostenhoitaja 18 (toteutussuunnitelma) Työkokonaisuudet ja niiden oppimistavoitteet Yhteisten tutkinnon osien integrointi Näyttely- ja kilpahevosten hoitaminen Näyttely- ja kilpahevosten hoitaminen ja hyvinvoinnista huolehtiminen kotitallilla ja kilpailupaikalla Hevosten ruokkiminen Hevosen varustaminen ja varusteiden huoltaminen Hevosten käytön ja hoidon suunnitteleminen ja toteuttaminen Hevosten kuljettaminen Hevosten valmisteleminen näyttelyja kilpailukuntoon Hevosten verrytteleminen ja hoitaminen suoritusten jälkeen Kilpailusääntöjen ja olosuhteiden huomioiminen Erityisolosuhteiden ja vaatimusten huomioiminen näyttely- ja kilpahevosten hoidon suunnittelussa Näyttely- ja kilpailusääntöjen tunteminen Hevosten lääkintää ja antidopingia koskevien sääntöjen tunteminen ja noudattaminen Terveystiedon hyödyntäminen hevosten hoidossa Työntekijänä toimiminen Oman työn suunnitteleminen ja toteuttaminen Työhyvinvoinnin ylläpito ja muiden työntekijöiden huomioiminen Toiminnan turvallisuuden ja vastuullisuuden huomioiminen Kestävän kehityksen toimintatapojen edistäminen (hevosen huoltovälineiden valinta ja säilytys, vesi- ja jätehuolto kilpailupaikalla, ajovälineiden hygienia ja huolto) Tutkinnon osa suoritetaan työssäoppien kilpatallilla. Työssäoppimisen kesto on 10 viikkoa. Tutkinnon osa tehdään 2. vuoden III ja/ tai IV jaksossa kolmen vuoden toteutuksessa. Ammattitaidon osoittamistavat Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa työskentelemällä kilpatallilla. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon perusteissa määrättyjä ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kriteereitä. Ammattiosaamisen näyttöä tai tutkintotilaisuutta voidaan jatkaa toisessa työpaikassa/työkohteessa tai ammatillisessa peruskoulutuksessa koulutuksen järjestäjän osoittamassa muussa paikassa niin, että osaamisen osoittamisen kattavuus varmistuu. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa kattavasti osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla.

AMMATILLISTEN TUTKINNON OSIEN OSAAMISEN ARVIOIN NIN SUUNNITELMA 23.2.2010

AMMATILLISTEN TUTKINNON OSIEN OSAAMISEN ARVIOIN NIN SUUNNITELMA 23.2.2010 AMMATILLISTEN TUTKINNON OSIEN OSAAMISEN ARVIOIN NIN SUUNNITELMA 23.2.2010 HEVOSTENHOITO JA HYVINVOINNISTA HUOLEHTIMINEN, 10 ov 1.Työprosessin hallinta kokonaan oman työn suunnitteleminen ja töiden tekeminen

Lisätiedot

Luonnonvara-ala. OPETUSSUUNNITELMA, 180 osp HEVOSTALOUDEN PERUSTUTKINTO HEVOSTENHOITAJA

Luonnonvara-ala. OPETUSSUUNNITELMA, 180 osp HEVOSTALOUDEN PERUSTUTKINTO HEVOSTENHOITAJA Luonnonvara-ala OPETUSSUUNNITELMA, 180 osp HEVOSTALOUDEN PERUSTUTKINTO HEVOSTENHOITAJA Tämä opetussuunnitelma on voimassa Salpauksessa 1.8.2015 Käsittelyt: Salpauksen ammattiosaamisen toimikunta: 25.5.2015,

Lisätiedot

Harjun oppimiskeskus lukuvuosi 2012-2013. 1. vuosi 2. vuosi - 6 3 1 - - - - - - - - - - - - - - - 6 1 1 1,5 0,5 - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Harjun oppimiskeskus lukuvuosi 2012-2013. 1. vuosi 2. vuosi - 6 3 1 - - - - - - - - - - - - - - - 6 1 1 1,5 0,5 - - - - - - - - - - - - - - - - - - Harjun oppimiskeskus lukuvuosi 00 (hevoskasvatus), yopohjainen Ammatilliset tutkinnon osat 90 ov (sisältyy työssäoppimista vähintään 0 ov, yrittäjyyttä vähintään 5 ov ja opinnäytteen, jonka laajuus on

Lisätiedot

Tutkinnon osiin sisältyy työssäopppimista vähintään 20 ov, yrittäjyyttä 5 ov ja opinnäyte vähintään 2 ov

Tutkinnon osiin sisältyy työssäopppimista vähintään 20 ov, yrittäjyyttä 5 ov ja opinnäyte vähintään 2 ov Hevostalouden perustutkinto 120 ov Ammatilliset tutkinnon osat, 90 ov Tutkinnon osiin sisältyy työssäopppimista vähintään 20 ov, yrittäjyyttä ja opinnäyte vähintään Kaikille pakolliset tutkinnon osat 4.1.1

Lisätiedot

Hevostalouden perustutkinnon ammattiosaamisen näyttöjen ja työssäoppimisen ajoittuminen

Hevostalouden perustutkinnon ammattiosaamisen näyttöjen ja työssäoppimisen ajoittuminen LOMAKE I Ammattiosaamisen näyttöjen ajoittuminen 27.10.2009 Tutkinto- ja koulutusohjelmakohtaisen suunnitelman perusmalli kolmen vuoden opintoajalle Opiskelija- ja työpaikkakohtaisesti suunnitelma saattaa

Lisätiedot

LUONNONTIETEIDEN ALA Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto Datanomi

LUONNONTIETEIDEN ALA Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto Datanomi N TUTKINTOKOHTAINEN OSA LUONNONTIETEIDEN ALA Datanomi Dokumentin tiedot Dokumentin nimi Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinnon tutkintokohtainen opetussuunnitelma OPH:n määräys 85/011/2014 (sisältää

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO

VAASAN AMMATTIOPISTO VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA KULTTUURIALA Media-assistentti Dokumentin tiedot Dokumentin nimi Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinnon tutkintokohtainen opetussuunnitelma

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 24.11.2008 Pirkko Laurila ja Raili Laasonen Osaamisen ja sivistyksen asialla LABORATORIOALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ Johdanto

Lisätiedot

13.3.2015 TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA

13.3.2015 TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA Tutkinto: Hevostalouden perustutkinto Tutkinnon osan nimi ja laajuus: 2.2.7 Hevossiittolassa työskenteleminen 20 osp, valinnainen t.o. 1. Kuvaus osaamisen tunnustamisen

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO

VAASAN AMMATTIOPISTO VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA Elektroniikka-asentaja, ICT-asentaja Dokumentin tiedot Dokumentin nimi Laatija Tila Tieto- ja tietoliikennetekniikan

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 19.11.2008 Marja Hollo ja Hanna Ketonen Osaamisen ja sivistyksen asialla KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

Osaamisperusteisuuden vahvistaminen ammatillisessa peruskoulutuksessa Uudistuneet ammatillisten perustutkintojen perusteet

Osaamisperusteisuuden vahvistaminen ammatillisessa peruskoulutuksessa Uudistuneet ammatillisten perustutkintojen perusteet Osaamisperusteisuuden vahvistaminen ammatillisessa peruskoulutuksessa Uudistuneet ammatillisten perustutkintojen perusteet 19.3.2015 Helsinki, Messukeskus, Messuaukio 1 Aira Rajamäki, opetusneuvos, Ammatillinen

Lisätiedot

1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Testaus 15 osp Tavoitteet:

1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Testaus 15 osp Tavoitteet: 1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Testaus 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa suunnitella ohjelmiston, toteuttaa ohjelmiston valittua testausympäristöä käyttäen sekä laatia

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 24.11.2008 Annamaija Aro ja Hanna Ketonen Osaamisen ja sivistyksen asialla TEKSTIILI- JA VAATETUSALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

Välinehuoltoalan perustutkinto, välinehuoltaja Tutkinnon perusteiden muutokset koulutuskokeilua varten 1.8.2015 alkaen

Välinehuoltoalan perustutkinto, välinehuoltaja Tutkinnon perusteiden muutokset koulutuskokeilua varten 1.8.2015 alkaen Välinehuoltoalan perustutkinto, välinehuoltaja Tutkinnon perusteiden muutokset koulutuskokeilua varten 1.8.2015 alkaen Välinehuoltoalan koulutuskokeilujen jaosto 16.3.2015 Opetusneuvos Aira Rajamäki Lait

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA. Turvallisuusalan perustutkinto Turvallisuusvalvoja

VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA. Turvallisuusalan perustutkinto Turvallisuusvalvoja VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA Turvallisuusvalvoja Dokumentin tiedot Dokumentin nimi tutkintokohtainen opetussuunnitelma OPH:n määräys 86/011/2014

Lisätiedot

Tutkinnon osa: Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus 15 osp Tavoitteet:

Tutkinnon osa: Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus 15 osp Tavoitteet: 1(8) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osallistuu tuote- tai asiakasvastuualueen toimenpide-

Lisätiedot

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Hevostalouden perustutkinto

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Hevostalouden perustutkinto Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Hevostalouden perustutkinto Kuntayhtymäjohtaja-rehtorin hyväksymä hevostalouden perustutkinnon opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa, joka sisältää arviointitoimikunnan

Lisätiedot

Opiskelija tekee työasemaympäristöön ja sen hankintaan liittyviä toimistotehtäviä ja laskutoimituksia sekä hyödyntää kielitaitoaan.

Opiskelija tekee työasemaympäristöön ja sen hankintaan liittyviä toimistotehtäviä ja laskutoimituksia sekä hyödyntää kielitaitoaan. 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa : Järjestelmän hankinta ja käyttöönotto 20 osp Tavoitteet: Opiskelija toimii työasemaympäristössä asentaen sekä laitteistoja että ohjelmistoja,

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan 1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Käytön tuen prosessien vakiointi 15 osp Tutkinnon osaan kuuluvat opinnot: Prosessien tunnistaminen ja vakiointi 8 osp Työssäoppiminen 7 osp

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO

VAASAN AMMATTIOPISTO VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA KULTTUURIALA Artesaani Dokumentin tiedot Dokumentin nimi tutkintokohtainen suunnitelma Määräys 53/011/2014 (sisältää määräyksen 4/011/2015

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov

Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov Anu Hultqvist OSAO, Koulutuspäällikkö TtM, Työelämäpedagogi, NTM Perustutkintojen tutkinnonperusteiden uudistuminen ja ammatillisen

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 12.12.2008 Elisabet Kinnunen ja Anne Huhtala Osaamisen ja sivistyksen asialla LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ Johdanto

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. MARKKINOINTIVIESTINNÄN TOIMENPITEIDEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS MAVI 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. MARKKINOINTIVIESTINNÄN TOIMENPITEIDEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS MAVI 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 MARKKINOINTIVIESTINNÄN TOIMENPITEIDEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS MAVI 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(8) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Asiakaspalvelu 30 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa toimia käytännön asiakaspalvelutehtävissä ja osoittaa ammattitaitonsa palvelutilanteessa,

Lisätiedot

MAATALOUSALAN PERUSTUTKINTO ELÄINTENHOIDON OSAAMISALA ELÄINTENHOITAJA

MAATALOUSALAN PERUSTUTKINTO ELÄINTENHOIDON OSAAMISALA ELÄINTENHOITAJA MAATALOUSALAN PERUSTUTKINTO ELÄINTENHOIDON OSAAMISALA ELÄINTENHOITAJA Peruskoulupohjainen 6.10.2014 Maatalousalan perustutkinto, Eläintenhoidon koulutusohjelma, Eläintenhoitaja, 3-vuotinen Laajuus Ohjeellinen

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO

VAASAN AMMATTIOPISTO VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA Kiinteistönhoitaja Dokumentin tiedot Dokumentin nimi tutkintokohtainen suunnitelma Määräys 49/011/2014 (sisältää

Lisätiedot

Yhteiset tutkinnon osat ja työkyvyn ylläpitäminen

Yhteiset tutkinnon osat ja työkyvyn ylläpitäminen Yhteiset tutkinnon osat ja työkyvyn ylläpitäminen Kuljetusalan koulutuksen kehittämispäivät Helsinki pe 31.10.2014 opetusneuvos Seija Rasku seija.rasku@minedu.fi Tutkintojen muodostuminen PkL 12 b ja uusi

Lisätiedot

(Luonnos ) MÄÄRÄYS SISÄLTÖ

(Luonnos ) MÄÄRÄYS SISÄLTÖ (Luonnos 19.11.2008) MÄÄRÄYS SISÄLTÖ Johdanto 1 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON, LÄHIHOITAJA, TAVOITTEET JA TUTKINNON MUODOSTUMINEN 1.1 Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon tavoitteet 1.2 Sosiaali-

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(8) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Sähköinen kaupankäynti 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osallistuu verkkokaupan ylläpitämiseen. Hän seuraa kilpailutilannetta ja alan trendejä

Lisätiedot

Ammatillisten perustutkintojen uudistus Educa-tietoisku 24.1.2014

Ammatillisten perustutkintojen uudistus Educa-tietoisku 24.1.2014 Ammatillisten perustutkintojen uudistus Educa-tietoisku 24.1.2014 Sirkka-Liisa Kärki Yksikön päällikkö, opetusneuvos Ammatillinen peruskoulutus yksikkö Tutkintojärjestelmän/perusteiden kehittämisen tahtotila

Lisätiedot

Opiskelija osaa suunnitella ohjelmiston toteuttamisen, toteuttaa, testata ja dokumentoida ohjelmiston.

Opiskelija osaa suunnitella ohjelmiston toteuttamisen, toteuttaa, testata ja dokumentoida ohjelmiston. 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ tuotantoversion toteuttaminen 30 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa suunnitella toteuttamisen, toteuttaa, testata ja dokumentoida. Työssäoppimisen keskeinen

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO

VAASAN AMMATTIOPISTO VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA YHTEISKUNTATIETEIDEN, LIIKE- TALOUDEN JA HALLINNON ALA Merkonomi Dokumentin tiedot Dokumentin nimi Liiketalouden perustutkinnon tutkintokohtainen

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 ORGANISAATION ASIAKIRJOJEN HOITAMINEN

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 ORGANISAATION ASIAKIRJOJEN HOITAMINEN Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 ORGANISAATION ASIAKIRJOJEN HOITAMINEN Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Organisaation asiakirjojen hoitaminen Ammattitaitovaatimukset o laatii asioiden valmistelua,

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. HUIPPUOSAAJANA TOIMIMINEN HUTO 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. HUIPPUOSAAJANA TOIMIMINEN HUTO 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 HUIPPUOSAAJANA TOIMIMINEN HUTO 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Huippuosaajana toimiminen, 15 osp (vain ammatillisessa peruskoulutuksessa) Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Talouspalvelut 30 osp Tavoitteet:

1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Talouspalvelut 30 osp Tavoitteet: 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Talouspalvelut 30 osp Tavoitteet: Opiskelija kirjaa kirjanpidossa tavanomaiset tilitapahtumat. Hän laskee tavanomaisen maksettavan palkan

Lisätiedot

OPS-uudistus alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola

OPS-uudistus alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola 28.8.2015 Uudet määräykset Voimaan 1.8.2015 koskee myös jatkavia opiskelijoita! Opetuskeskeisyydestä

Lisätiedot

OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015

OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015 OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015 Uudet määräykset Voimaan 1.8.2015 koskee myös jatkavia opiskelijoita! Opetuskeskeisyydestä

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Kehitysympäristön käyttö Tavoitteet: Opiskelija osaa määritellä, suunnitella ja toteuttaa ohjelmiston sekä dokumentoida ja testata valittua

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. TALOUSPALVELUT TAPA 30 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. TALOUSPALVELUT TAPA 30 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 TALOUSPALVELUT TAPA 30 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Talouspalvelut, 30 osp Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon hoitaa yhtä seuraavista

Lisätiedot

1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Verkkopalvelujen tuottaminen ja ylläpito 15 osp Tavoitteet:

1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Verkkopalvelujen tuottaminen ja ylläpito 15 osp Tavoitteet: 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Verkkopalvelujen tuottaminen ja ylläpito 15 osp Tavoitteet: Opiskelija tuottaa verkkopalvelujen sisältöä verkkopalvelusovellukseen. Hän osallistuu

Lisätiedot

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 26. marraskuuta 2014

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 26. marraskuuta 2014 Tutkinto: Hiusalan perustutkinto Tutkinnon osan nimi ja laajuus: Ekologiset hiuspalvelut 15 osp, paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa KESKEISET ASIAT 1. Kuvaus osaamisen tunnustamisen

Lisätiedot

Työturvallisuus ammatillisessa peruskoulutuksessa. 4.2.2015 Tuija Laukkanen Ammatillinen peruskoulutus yksikkö

Työturvallisuus ammatillisessa peruskoulutuksessa. 4.2.2015 Tuija Laukkanen Ammatillinen peruskoulutus yksikkö Työturvallisuus ammatillisessa peruskoulutuksessa 4.2.2015 Tuija Laukkanen Ammatillinen peruskoulutus yksikkö Työturvallisuus ammatillisessa peruskoulutuksessa 1/2 Tutkinnon perusteisiin sisältyy erilaisia

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. SÄHKÖINEN KAUPANKÄYNTI SÄKÄ 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. SÄHKÖINEN KAUPANKÄYNTI SÄKÄ 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 SÄHKÖINEN KAUPANKÄYNTI SÄKÄ 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Sähköinen kaupankäynti, 15 osp Ammattitaitovaatimukset o osallistuu verkkokaupan ylläpitämiseen

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (6) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osasta ei anneta ammattiosaamisen näyttöä (kts. tutkinnon osan arvosanan muodostuminen) Näytön arviointi ja arvioijat: (kts. tutkinnon

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Tilinpäätöskirjaukset ja yrityksen verotus 15 osp Tavoitteet: Opiskelija kirjaa tilikaudelle kuuluvat tulot ja menot sekä tuottaa viralliset

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan.

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa : Pelituotanto 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa suunnitella, toteuttaa ja testata pelin, jossa on useita erilaisia pelitiloja, grafiikkaa,

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Finanssipalvelut 30 osp Tavoitteet: Opiskelija valmistautuu ja hoitaa finanssipalvelun työtehtäviä. Hän seuraa työnsä tuloksellisuutta ja

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Multimediatuotanto 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa suunnitella multimediatuotannon tuotantoprosessin, suunnitella ja toteuttaa multimediatuotteita,

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 FINANSSIPALVELUT

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 FINANSSIPALVELUT Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 FINANSSIPALVELUT Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Finanssipalvelut Ammattitaitovaatimukset o valmistautuu finanssipalveluihin o hoitaa finanssipalvelun o

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. TILINPÄÄTÖSKIRJAUKSET JA YRITYKSEN VEROTUS TIVE 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. TILINPÄÄTÖSKIRJAUKSET JA YRITYKSEN VEROTUS TIVE 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 TILINPÄÄTÖSKIRJAUKSET JA YRITYKSEN VEROTUS TIVE 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Tilinpäätöskirjaukset ja yrityksen verotus, 15 osp Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. VISUAALINEN MYYNTITYÖ VISU 30 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. VISUAALINEN MYYNTITYÖ VISU 30 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 VISUAALINEN MYYNTITYÖ VISU 30 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Visuaalinen myyntityö, 30 osp Ammattitaitovaatimukset o toteuttaa tuotteen, tuoteryhmän

Lisätiedot

TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Huippuosaajana toimiminen 15 osp Tavoitteet:

TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Huippuosaajana toimiminen 15 osp Tavoitteet: TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Huippuosaajana toimiminen 15 osp Tavoitteet: alan vaativissa tehtävissä. Hän hallitsee alan työt ja työtehtäväkokonaisuudet sekä laajan materiaalivalikoiman.

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan.

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa : Pelituotanto 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa suunnitella, toteuttaa ja testata pelin, jossa on useita erilaisia pelitiloja, grafiikkaa,

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. Ammattitaidon osoittamistavat 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Sähköisten toteuttaminen 15 osp Työssäoppimisen keskeinen sisältö: työtehtävien suunnittelu ja valmistelu oma-aloitteisuus ja työn tulosten

Lisätiedot

AMMATTITAITOVAATIMUKSET, ARVIOINNIN KOHTEET JA YLEISET ARVIOINTIKRITEERIT

AMMATTITAITOVAATIMUKSET, ARVIOINNIN KOHTEET JA YLEISET ARVIOINTIKRITEERIT AMMATTITAITOVAATIMUKSET, KOHTEET JA YLEISET ARVIOINTIKRITEERIT Tämän luvun ammattitaitovaatimusten määrittely sekä arvioinnin kohteet ja yleiset arviointikriteerit on tarkoitettu koulutuksen järjestäjien

Lisätiedot

10 Autoalan perustutkinto OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

10 Autoalan perustutkinto OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) tutkinnon osan Näyttötyössäopp. toteuttamisesta Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus tai tutkinnon suorittaja osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Tietokantojen hallinta 15 osp Tutkinnon osan ammattitaitovaatimukset: Työssäoppimisen toteutus: työtehtävien suunnittelu ja valmistelu oman

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Ammaattiosaamisen näyttö Arviointisuunnitelma Näytön kuvaus Opiskelija osoittaa osaamisensa

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. ASIAKASPALVELU ASPA 30 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. ASIAKASPALVELU ASPA 30 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 ASIAKASPALVELU ASPA 30 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Asiakaspalvelu, 30 osp Ammattitaitovaatimukset o huolehtii työympäristöstä o valmistautuu palvelutilanteisiin

Lisätiedot

HEVOSTALOUDEN HEVOSTALOUDEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA HEVOSTENHOITAJA RATSASTUKSENOHJAAJA AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET

HEVOSTALOUDEN HEVOSTALOUDEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA HEVOSTENHOITAJA RATSASTUKSENOHJAAJA AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET HEVOSTALOUDEN perustutkinto 2009 HEVOSTALOUDEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA HEVOSTENHOITAJA RATSASTUKSENOHJAAJA MÄÄRÄYS 24/011/2009 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET Opetushallitus Kansi: Mainostoimisto

Lisätiedot

Tutkinnon osan nimi ja laajuus: Ekologiset hiuspalvelut 15 osp, paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa

Tutkinnon osan nimi ja laajuus: Ekologiset hiuspalvelut 15 osp, paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa Tutkinto: Hiusalan perustutkinto Tutkinnon osan nimi ja laajuus: Ekologiset hiuspalvelut 15 osp, paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa KESKEISET ASIAT 1. Kuvaus osaamisen tunnustamisen

Lisätiedot

1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Ylläpitotehtävissä toimiminen 30 osp. Tavoitteet

1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Ylläpitotehtävissä toimiminen 30 osp. Tavoitteet 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Ylläpitotehtävissä toimiminen 30 osp Tavoitteet Opiskelija osaa ylläpitää tieto- ja viestintäteknistä toimintaympäristöä sekä siinä tarjottavia

Lisätiedot

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Hevostalouden perustutkinto

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Hevostalouden perustutkinto Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Hevostalouden perustutkinto Rehtorin hyväksymä hevostalouden perustutkinnon opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa, joka sisältää arviointitoimikunnan hyväksymän

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(8) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Palkanlaskenta 30 osp Tavoitteet: Opiskelija laskee palkanmaksukaudelta maksettavan palkan. Hän laskee maksettavan palkan erityistilanteissa

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 () Matkailualan perustutkinto Koodi: MAT3902 Päätös: LAMO C19/201 Näytön kuvaus osoittaa ammattitaitonsa työskentelemällä kulttuuritapahtumassa. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus: Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä työskentelemällä yrityksessä, jossa valmistetaan ja kehitetään sulautettuja järjestelmiä.

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. PALKANLASKENTA PALA 30 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. PALKANLASKENTA PALA 30 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 PALKANLASKENTA PALA 30 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Palkanlaskenta, 30 osp Ammattitaitovaatimukset o laskee palkanmaksukaudelta maksettavan palkan

Lisätiedot

MAATALOUSALAN PERUSTUTKINTO MAATILATALOUDEN OSAAMISALA MAASEUTUYRITTÄJÄ

MAATALOUSALAN PERUSTUTKINTO MAATILATALOUDEN OSAAMISALA MAASEUTUYRITTÄJÄ MAATALOUSALAN PERUSTUTKINTO MAATILATALOUDEN OSAAMISALA MAASEUTUYRITTÄJÄ YO pohjainen 6.10.2014 Maatalousalan perustutkinto, Maatilatalouden koulutusohjelma, Maaseutuyrittäjä, 2-vuotinen Laajuus Ohjeellinen

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. KIRJANPITO KIPI 30 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. KIRJANPITO KIPI 30 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 KIRJANPITO KIPI 30 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Kirjanpito, 30 osp Ammattitaitovaatimukset o hoitaa kuukausittaista kirjanpitoa o kirjaa tulot, menot

Lisätiedot

Hyvässä ohjauksessa opiskelija:

Hyvässä ohjauksessa opiskelija: Tuula Ritvanen 2013 Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Osaamisen arviointi Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja osaa suunnittella millaisia työtehtäviä tekemällä opiskelija voi näyttää keskeisen osaamisensa

Lisätiedot

Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov

Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Tuula Ritvanen 2012 Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Arviointi Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja osaa suunnittella millaisia työtehtäviä tekemällä opiskelija voi näyttää keskeisen osaamisensa ja osaa

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Tietoturvan ylläpito 15 osp Tietoturvan ylläpito Tutkinnon osan ammattitaitovaatimukset: työtehtävien suunnittelu ja valmistelu oman työn

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Palvelinohjelmistojen ja virtualisointi 15 osp Työssäoppimisen keskeinen sisältö: työtehtävien suunnittelu ja valmistelu oman työn ja työn

Lisätiedot

45 Opetussuunnitelma [TOP OSP] OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN.

45 Opetussuunnitelma [TOP OSP] OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. Hyväksymismerkinnät 1 (6) Näytön kuvaus Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa tekemällä ammattitaitovaatimusten mukaisia työtehtäviä

Lisätiedot

30 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. suorittaja osaa: työskentely

30 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. suorittaja osaa: työskentely Hyväksymismerkinnät 1 (5) Kone- ja metallialan perustutkinto Koodi: KON141 Päätös: LAO C3/2015 Näytön kuvaus Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä tekemällä tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten

Lisätiedot

VALINNAISTARJOTTIMET JÄMSÄN AMMATTIOPISTO LUKUVUOSI

VALINNAISTARJOTTIMET JÄMSÄN AMMATTIOPISTO LUKUVUOSI VALINNAISTARJOTTIMET JÄMSÄN AMMATTIOPISTO LUKUVUOSI 2016-2017 TUTKINNON OSA TARJOTIN: Avoin nuorille ja aikuisille KV-valmennus Syyslukukausi: viikot 37 40, ma-iltapäivisin 12:15 15:45 (4h) Kevätlukukausi:

Lisätiedot

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet t OPH:n infotilaisuus 23.11.2009 Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja

Lisätiedot

Muutokset 1.8.2015 alkaen

Muutokset 1.8.2015 alkaen Muutokset 1.8.2015 alkaen Laki ammatillisesta peruskoulutuksesta (L630/1998, muutos L787/2014) tuli voimaan 1.8.2015 Koulutuksen järjestäjä: laatii ja hyväksyy opetussuunnitelman (14 ), joka antaa opiskelijalle

Lisätiedot

ECVET osana ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän kehittämistä

ECVET osana ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän kehittämistä ECVET osana ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän kehittämistä Opintoviikoista osaamispisteisiin, ECVET Round Table - keskustelutilaisuus Helsinki ma 9.12.2013 opetusneuvos Seija Rasku seija.rasku@minedu.fi

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Palvelujen käyttöönotto ja tuki Tutkinnon osaan kuuluvat opinnot: Työasemaympäristön suunnittelu ja toteuttaminen Kouluttaminen ja asiakastuki

Lisätiedot

Tanssialan perustutkinnon perusteiden muutokset Eija Kauppinen

Tanssialan perustutkinnon perusteiden muutokset Eija Kauppinen Tanssialan perustutkinnon perusteiden muutokset 1.8.2015 Eija Kauppinen Lait ja asetukset, tutkintojen perusteet ja muut määräykset voimaan 1.8.2015 Vuosien 1999-2001 perustutkinnon perusteiden mukaan

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Pankki- ja rahoituspalvelut 10 osp Opinnon tavoitteet: Opiskelija tunnistaa erilaisia asiakkuuksia ja asiakasryhmiä sekä kartoittaa asiakkaiden

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Vakuutus- ja eläkepalvelut 15 osp Opinnon tavoitteet: Opiskelija tunnistaa erilaisia asiakkuuksia ja asiakasryhmiä sekä kartoittaa asiakkaiden

Lisätiedot

OSAAMISPERUSTEISUUS JA UUDISTETUT PINTAKÄSITTELYALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEET

OSAAMISPERUSTEISUUS JA UUDISTETUT PINTAKÄSITTELYALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEET OSAAMISPERUSTEISUUS JA UUDISTETUT PINTAKÄSITTELYALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEET Pintakäsittelyalan opettajien koulutuspäivät Tikkurilassa 9.-10.4.2015 Seppo Valio seppo.valio@oph.fi www.oph.fi SYYT TUTKINTOJEN

Lisätiedot

Tekstiili- ja vaatetusalan ammatillinen perustutkinto

Tekstiili- ja vaatetusalan ammatillinen perustutkinto 18.11.2014 Tekstiili- ja vaatetusalan ammatillinen perustutkinto 1.8.2015 Heljä Järnefelt erityisasiantuntija Tutkinnon perusteet perustuvat uusiin lakeihin Avaa hyperlinkki Laki ammatillisesta koulutuksesta

Lisätiedot

AMMATILLISTEN TUTKINNON OSIEN OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.12.2013

AMMATILLISTEN TUTKINNON OSIEN OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.12.2013 AMMATILLISTEN TUTKINNON OSIEN OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.12.2013 PAIKALLISESTI TARJOTTAVA TUTKINNON OSA: NAVETAN TUOTANTOTEKNOLOGIAN KÄYTTÄMINEN JA HUOLTAMINEN, 10 ov Ammattiosaamisen näyttö Muu

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. TOIMINNAN KANNATTAVUUDEN SUUNNITTELU KASU 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. TOIMINNAN KANNATTAVUUDEN SUUNNITTELU KASU 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 TOIMINNAN KANNATTAVUUDEN SUUNNITTELU KASU 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Toiminnan kannattavuuden suunnittelu, 15 osp Ammattitaitovaatimukset o laskee

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5).5.2015 Tämä asiakirjan osio kuvaa ammattiosaamisen näyttöä. Näyttötutkinnossa tutkintotilaisuuden järjestelyt ja osaamisen arviointi toteutuvat sosiaali- ja terveysalan tutkintotoimikunnan

Lisätiedot

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN SUUNNITELMA. Kiinteistöpalvelujen perustutkinto

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN SUUNNITELMA. Kiinteistöpalvelujen perustutkinto AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN SUUNNITELMA Kiinteistöpalvelujen perustutkinto Sisältö 1 JOHDANTOA... 3 2 TUTKINNON MUODOSTUMINEN... 6 3 AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN KUVAUKSET... 7 4 TUTKINNON OSIEN ARVIOINTIMENETELMÄT...

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 KANSAINVÄLISEN KAUPAN LASKUTUS JA RESKONTRAN HOITO

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 KANSAINVÄLISEN KAUPAN LASKUTUS JA RESKONTRAN HOITO Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 KANSAINVÄLISEN KAUPAN LASKUTUS JA RESKONTRAN HOITO Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Kansainvälisen kaupan laskutus ja reskontran hoito Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma [TOP OSP] OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. suorittaja: työskentely

10 Opetussuunnitelma [TOP OSP] OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. suorittaja: työskentely Hyväksymismerkinnät 1 (7) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus tai tutkinnon suorittaja osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa tekemällä maastoajoneuvolla maastoajokokeen

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus tutkinnon osa (MAVI) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET Markkinointiviestinnän

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. PANKKI- JA RAHOITUSPALVELUT PARA 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. PANKKI- JA RAHOITUSPALVELUT PARA 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 PANKKI- JA RAHOITUSPALVELUT PARA 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Pankki- ja rahoituspalvelut, 15 osp Ammattitaitovaatimukset o tunnistaa erilaisia

Lisätiedot

ARVIOINTISUUNNITELMA Sivu 1/7

ARVIOINTISUUNNITELMA Sivu 1/7 ARVIOINTISUUNNITELMA Sivu 1/7 Ammattitaidon osoittamistavat: Ammattiosaamisen työprosessin kokonaan pois lukien yrittäjänä toimimisen mahdollisuuksien ja ammattialan yritystoiminnan työmenetelmien, -välineiden

Lisätiedot

Liikunnanohjaus. Ammattitaidon osoittamistavat. Utbildning Ab

Liikunnanohjaus. Ammattitaidon osoittamistavat. Utbildning Ab 1/6 Liikunnanohjaus Ammattitaidon osoittamistavat Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa ammattitaitonsa toimimalla liikunnan ohjaustehtävissä. Hän hankkii tarvittavan tiedon, osallistuu tapahtuman

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 VAKUUTUS- JA ELÄKEPALVELUT

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 VAKUUTUS- JA ELÄKEPALVELUT Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 VAKUUTUS- JA ELÄKEPALVELUT Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Vakuutus- ja eläkepalvelut Ammattitaitovaatimukset o tunnistaa erilaisia asiakkuuksia ja asiakasryhmiä

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN KEHITTÄMINEN. Laajennettu työssäoppiminen ATTO JA AVAINTAIDOT 13.-14.1.2011

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN KEHITTÄMINEN. Laajennettu työssäoppiminen ATTO JA AVAINTAIDOT 13.-14.1.2011 TYÖKIRJA / Muistiinpanot AMMATILLISEN KOULUTUKSEN KEHITTÄMINEN Laajennettu työssäoppiminen TOPLAAJA ATTO JA AVAINTAIDOT 13-1412011 Sirkka Hulkkonen Omnia 1312011 Omnia Elinikäisen oppimisen avaintaidot

Lisätiedot

1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Yritystoiminnan suunnittelu 15 osp Tavoitteet:

1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Yritystoiminnan suunnittelu 15 osp Tavoitteet: 1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Yritystoiminnan suunnittelu 15 osp Tavoitteet: Opiskeli arvioi oman osaamisensa tuotteistamista tai markkinoilla olevaa liiketoimintamahdollisuutta.

Lisätiedot

30 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. ja suunnitelmallinen toteuttaminen

30 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. ja suunnitelmallinen toteuttaminen Hyväksymismerkinnät 1 (5) Tämän asiakirjan osio kuvaa ammattiosaamisen näyttöä. Näyttötutkinnossa tutkintotilaisuuden järjestelyt ja osaamisen arviointi toteutuvat kauneudenhoitoalan tutkintotoimikunnan

Lisätiedot