Luonnonvara-ala. OPETUSSUUNNITELMA, 180 osp HEVOSTALOUDEN PERUSTUTKINTO HEVOSTENHOITAJA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Luonnonvara-ala. OPETUSSUUNNITELMA, 180 osp HEVOSTALOUDEN PERUSTUTKINTO HEVOSTENHOITAJA"

Transkriptio

1 Luonnonvara-ala OPETUSSUUNNITELMA, 180 osp HEVOSTALOUDEN PERUSTUTKINTO HEVOSTENHOITAJA Salpauksen ammattiosaamisen toimikunta Rehtorin hyväksyntä Voimassa toistaiseksi alkaen

2 SISÄLLYSLUETTELO 1 HEVOSTALOUDEN PERUSTUTKINNON AMMATTIALAN KUVAUS JA ARVOPERUSTA, TAVOITTEET JA TUTKINNON MUODOSTUMINEN Hevosalan kuvaus ja arvoperusta Hevostalouden perustutkinnon tavoitteet Hevostalouden perustutkinnon muodostuminen Hevostalouden perustutkinnon suorittaminen näyttötutkintona Elinikäisen oppimisen avaintaidot HEVOSTALOUDEN PERUSTUTKINNON AMMATILLISET TUTKINNON OSAT, 135 OSP, AMMATTITAITOVAATIMUKSET, ARVIOINTI JA OHJAUSSUUNNITELMA Pakolliset tutkinnon osat, hevostenhoitaja, 75 osp Hevostenhoito ja hyvinvoinnista huolehtiminen, 15 osp Yrittäminen hevostalousalalla, 20 osp Tallin ja talliympäristön hoitaminen, 15 osp Ratsastaminen ja raviurheilu, 25 osp Valinnaiset tutkinnon osat Ravihevosten hoitaminen, 15 osp Eri-ikäisten ravihevosten valmentaminen, 15 osp Kilpahevosten hoitaminen ja ravitallilla työskenteleminen, 20 osp Hevosharrasteohjaajan työskenteleminen ajo- ja ratsuhevosten kanssa, 15 osp Hevosharrastajan ohjaaminen, 20 osp Hevosharrastepalvelujen tuottaminen, 15 osp Näyttely- ja kilpahevosten hoitaminen, 15 osp Varusteiden huollon ja valmistamisen perusosaaminen, 15 osp Hevosurheilun lajeissa toimiminen, 15 osp Ravihevosen ajaminen, 15 osp Hevosjalostus ja siitoshevosten hoitaminen, 15 osp Hevosklinikka-avustajana toimiminen, 15 osp Yritystoiminnan suunnittelu, 15 osp Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen, 5 osp Yrityksessä toimiminen, 15 osp Huippuosaajana toimiminen, 15 osp YHTEISET TUTKINNON OSAT AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA, 35 OSP Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, 11 osp Äidinkieli, suomi, 5 osp Toinen kotimainen kieli, ruotsi, 1 osp Vieraat kielet, englanti, 2 osp Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen, 9 osp Matematiikka 3 osp Fysiikka ja kemia, 2 osp Tieto- ja viestintätekniikka ja sen hyödyntäminen, 1 osp Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen 8 osp Yhteiskuntataidot 1 osp Työelämätaidot, 1 osp Yrittäjyys ja yritystoiminta, 1 osp Työkyvyn ylläpitäminen, liikunta ja terveystieto, 2 osp Sosiaalinen ja kulttuurinen osaaminen, 7 osp Kulttuurien tuntemus, 3 osp Taide ja kulttuuri, 3 osp Etiikka, 3 osp Psykologia, 3 osp Ympäristöosaaminen, 3 osp Oppimistavoitteet VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT AMMATILLISESSA KOULUTUKSESSA Paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuvat tutkinnon osat Valinnainen hevosalan yrityksessä toimiminen, 10 osp Valinnainen hevoshieronta, 5 osp TUTKINTOKOHTAISET TERVEYDENTILAVAATIMUKSET LIITTEET... 45

3 Koulutuskeskus Salpaus Hevostalouden perustutkinto, hevostenhoitaja 1 1 HEVOSTALOUDEN PERUSTUTKINNON AMMATTIALAN KUVAUS JA ARVOPERUSTA, TAVOITTEET JA TUTKINNON MUODOSTUMINEN 1.1 Hevosalan kuvaus ja arvoperusta Ammattialan kuvaus eperusteissa https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/614/ops/sisalto/15449 Ammattialan arvoperusta eperusteissa https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/614/ops/sisalto/16961 Koulutuskeskus Salpauksen hevostalouden koulutus toteutetaan Lahdessa Jokimaan raviradan aidossa hevostalouden oppimisympäristössä. Jokimaan raviradan alue on kehittyvä hevostalouden keskus, jonka ympäristössä ja lähialueilla on useita hevosalan toimijoita, mm. ravivalmentajia, ratsastuskouluja, hevosvarustepalveluja tuottavat yrityksiä, hevoskuntoutuskeskus ja hevosklinikka, jotka toimivat Koulutuskeskus Salpauksen yhteistyökumppaneina ja hevosalan opiskelijoiden työssäoppimispaikkoina. Paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuvissa tutkinnon osissa tarjolla ovat Valinnainen hevosalan yrityksessä toimiminen, joka tarjoaa opiskelijalle mahdollisuuden tutustua hyvin erilaisiin hevosalan yrityksiin ja vahvistaa työssäoppimisen kautta saatavaa kokemusta, sekä Valinnainen hevoshieronta, joka mahdollistaa erikoistumisalan perusteisiin tutustumisen ja hyödyntää Koulutuskeskus Salpauksen aikuiskoulutuksen hevoshieronnan osaamista. 1.2 Hevostalouden perustutkinnon tavoitteet Koulutuskeskus Salpauksessa tarjotaan hevostalouden perustutkinnon hevostenhoitajan koulutusta. Tutkinnon tavoitteet eperusteissa https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/614/ops/sisalto/ Hevostalouden perustutkinnon muodostuminen Koulutuskeskus Salpauksessa tarjotaan hevostalouden perustutkinnon hevostenhoitajan erikoistumisvaihtoehdoista ravihevosten hoitamista ja hevosharrastepalveluiden tuottamista. Lisäksi opiskelijalla on mahdollisuus suunnata valinnaisia opintojaan yrittämiseen, jatko-opintoihin tai kansainväliselle polulle. (Liite 1)

4 Koulutuskeskus Salpaus Hevostalouden perustutkinto, hevostenhoitaja 2 Tutkinnon muodostuminen eperusteissa https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/614/ops/rakenne 1.4 Hevostalouden perustutkinnon suorittaminen näyttötutkintona Koulutuskeskus Salpauksella on voimassa oleva (2015) näyttötutkinnon järjestämissopimus Hevostalouden perustutkinnon hevostenhoitajan koulutukseen. Ammattialan perustutkinto suoritetaan näyttötutkintona osoittamalla tutkinnon perusteissa vaadittu osaaminen hyväksytysti tutkintotilaisuuksissa käytännön työssä ja toiminnassa. Perustutkinnon suorittaminen arvioidaan asteikolla 1-3. Perustutkinnon voi suorittaa näyttötutkintoperusteisesti myös oppisopimuskoulutuksena. Oppisopimuskoulutus on määräaikaiseen työsuhteeseen perustuvaa ammatillista koulutusta, jota täydennetään Koulutuskeskus Salpauksen järjestämillä tietopuolisilla opinnoilla. 1.5 Elinikäisen oppimisen avaintaidot Koulutuskeskus Salpauksessa elinikäisen oppimisen edistäminen kuuluu koko oppilaitoksen perustehtäviin, ja se on osa oppilaitoksen toteuttamaa yhteiskunnallista palvelutehtävää. Elinikäisen oppimisen avaintaidot eperusteissa https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/614/ops/sisalto/ Oppiminen ja ongelmanratkaisu Opiskelija tai tutkinnon suorittaja suunnittelee toimintaansa erilaisissa hevosalan työtehtävissä sekä arvioi omaa osaamistaan ja kehittää itseään hevosalan kaikilla osaalueilla. Suunnittelu- ja työtehtävissä hän käyttää erilaisia tietolähteitä ja asiantuntijoita. Hän seuraa alan uusimpia tutkimuksia ja hankkii lisätietoa, jäsentää, arvioi ja soveltaa sitä hevosten hyvinvoinnin edistämiseksi. Vaihtelevat sääolosuhteet ja työtilanteet edellyttävät joustavuutta ja muuttuviin tilanteisiin sopeutumista sekä luovuutta. Vuorovaikutus ja yhteistyö Opiskelija tai tutkinnon suorittaja toimii erilaisissa vuorovaikutustilanteissa tilanteen vaatimalla tavalla sekä ilmaisee erilaisia näkökantoja selkeästi, rakentavasti ja luottamusta herättäen. Hän noudattaa yleisesti hyväksyttyjä käyttäytymissääntöjä ja toimintatapoja työyhteisössä ja asiakkaiden kanssa toimiessaan ja toimii esimerkkinä. Hän ottaa palautetta vastaan ja antaa sitä rakentavasti sekä hyödyntää saamaansa palautetta toiminnassaan.

5 Koulutuskeskus Salpaus Hevostalouden perustutkinto, hevostenhoitaja 3 Ammattietiikka Opiskelija tai tutkinnon suorittaja toimii työssään hevosalan arvoperustan mukaisesti ja huolehtii hevosten hyvinvoinnista niin kotitallilla kuin kilpailupaikoilla toimiessaan. Hän sitoutuu työhönsä ja toimii vastuullisesti noudattaen tehtyjä sopimuksia ja ammattiinsa kuuluvaa etiikkaa. Hän ymmärtää hevostenhoidon sitovuuden ja toimii kaikissa tilanteissa hevosten hyvinvoinnin varmistamiseksi ja tuntee eläinsuojelulainsäädännön velvoitteet. Terveys, turvallisuus ja toimintakyky Opiskelija tai tutkinnon suorittaja toimii turvallisesti ja vastuullisesti työ- ja vapaa-aikana sekä liikenteessä ja ylläpitää terveellisiä elintapoja sekä toiminta- ja työkykyään sekä noudattaa annettuja turvallisuusohjeita Hän työskentelee ergonomisesti ja hyödyntää hevosalalla tarvittavan terveysliikunnan sekä ehkäisee työhön ja työympäristöön liittyviä vaaroja ja terveyshaittoja. Hevosalalla työskennellessään hän käyttää vaadittuja turvavarusteita, kuten turvakenkiä ja hyväksyttyä turvakypärää ratsastaessaan ja ajaessaan hevosia. Aloitekyky ja yrittäjyys Opiskelija tai tutkinnon suorittaja toimii aloitteellisesti ja asiakaslähtöisesti hevosalan työtehtävissä. Hän toimii taloudellisesti ja tuloksellisesti tavoitteiden saavuttamiseksi ja hän mitoittaa oman työnsä tavoitteiden mukaan. Kestävä kehitys Opiskelija tai tutkinnon suorittaja toimii hevosalan kestävän kehityksen ekologisten, taloudellisten, sosiaalisten sekä kulttuuristen periaatteiden mukaisesti. Hän noudattaa hevosala työtehtävissä keskeisiä kestävän kehityksen säädöksiä, määräyksiä ja sopimuksia. Hän huolehtii määräysten mukaisesta lanta- ja jätehuollosta, laidunten ja ulkoilualueiden ympäristöystävällisestä ja kestävästä hoitamisesta sekä energian ja materiaalien säästeliäästä käytöstä. Opiskelija huomioi erilaisten hevosurheilulajien vaatimukset, pyrkii säilyttämään hevosrotujen monimuotoisuuden ja arvostaa perinteisiä hevostaitoja. Hän on kiinnostunut sekä henkilöstön että asiakkaiden hyvinvoinnista ja pyrkii avoimuuteen ja yhteistoimintaan sekä ymmärtää verkostoitumisen merkityksen alalla. Estetiikka Opiskelija tai tutkinnon suorittaja ottaa toiminnassaan huomioon mm. kulttuurimaiseman ja yritystoiminnan yhteensovittamisen. Hän edistää tai ylläpitää työympäristönsä viihtyisyyttä ja muuta esteettisyyttä.

6 Koulutuskeskus Salpaus Hevostalouden perustutkinto, hevostenhoitaja 4 Viestintä ja mediaosaaminen Opiskelija tai tutkinnon suorittaja viestii monimuotoisesti ja vuorovaikutteisesti tilanteeseen sopivalla tavalla hyödyntäen kielitaitoaan mm. tiedonhankinnassaan ja asiakkaiden kanssa toimiessaan. Hän hyödyntää yleisesti käytössä olevia välineitä sekä uusia teknologisia ratkaisuja ja sovelluksia, esim. sosiaalinen media. Hän tiedottaa hevosalan yrityksen toiminnasta tilanteeseen ja tarkoitukseen sopivalla kielellä, välineellä ja sisällöllä. Matematiikka ja luonnontieteet Opiskelija tai tutkinnon suorittaja käyttää peruslaskutoimituksia työssä vaadittavien ja arkipäivän laskutehtävien ratkaisemisessa. Hän käyttää esim. kaavoja, kuvaajia, kuvioita ja tilastoja ammattitehtävien ja -ongelmien ratkaisemisessa, kuten hevostalouden tilastojen tulkinnassa, yrityksen taloushallinnon peruslaskuissa, ruokintalaskuissa sekä pinta-alojen laskemisessa. Hän soveltaa fysiikan ja kemian lainalaisuuksiin perustuvia menetelmiä ja toimintatapoja työssään, kuten laidunaitojen sähköistyksen ja hevosurheilualueiden hoitamisen osalta. Teknologia ja tietotekniikka Opiskelija tai tutkinnon suorittaja hyödyntää ammatissa käytettäviä teknologioita monipuolisesti, esimerkiksi lannanpoisto- ja ruokinta-automatiikkaa, ja käyttää koneita ja muita laitteita talliympäristön ja hevosurheilualueiden hoitamisessa. Hän ottaa työssään huomioon tekniikan hyödyt, rajoitukset ja riskit ja toimii työturvallisuutta edistäen. Hän käyttää tietotekniikkaa monipuolisesti ja hyödyntää sitä mm. tiedonhaussa, hevosten rekisteröinnissä ja kilpailutoiminnassa sekä ruokinnansuunnittelussa. Aktiivinen kansalaisuus ja eri kulttuurit Opiskelija tai tutkinnon suorittaja tuntee oman hevosalan yhteiskunnalliset toimijat, yhdistykset, järjestöt ja organisaatiot. Hän osallistuu oman alansa yhdistysten toimintaan, esimerkiksi ratsastusseurat ja hevosystäväinseurat. Hän toimii asiallisesti ja työelämän vaatimusten mukaisesti eri kulttuuritaustan omaavien ihmisten kanssa kotimaassa ja kansainvälisissä toiminnoissa, kuten valmennus- ja kilpailutoiminnassa.

7 Koulutuskeskus Salpaus Hevostalouden perustutkinto, hevostenhoitaja 5 2 HEVOSTALOUDEN PERUSTUTKINNON AMMATILLISET TUTKINNON OSAT, 135 OSP, AMMATTITAITOVAATIMUKSET, ARVIOINTI JA OHJAUSSUUNNITELMA 2.1 Pakolliset tutkinnon osat, hevostenhoitaja, 75 osp Työssäoppiminen pakollisissa tutkinnon osissa Koulutuskeskus Salpauksessa hevostalouden perustutkinnon pakollisten tutkinnon osien työssäoppimisen pituus on 8 viikkoa. Ammattitaitovaatimusten lisäksi opiskelija osoittaa työtä tekemällä sitoutumista hevostenhoitotyöhön, pitkäjänteistä ja suunnitelmallista työskentelyä, ammattimaista asennetta sekä elinikäisen oppisen avaintaitojen toteutumista. Työssäoppimisjaksolla opitaan ja parannetaan tutkinnon osien Yrittäminen hevostalousalalla ja Ratsastaminen ja raviurheilu ammattitaitovaatimusten mukaisia taitoja Hevostenhoito ja hyvinvoinnista huolehtiminen, 15 osp Ammattitaitovaatimukset ja arviointi https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/614/ops/tutkinnonosat/16995 Työkokonaisuudet ja niiden oppimistavoitteet Yhteisten tutkinnon osien integrointi Hevostenhoidon perusteet Hevosten käsittely ja hoito niiden lajityypillinen käyttäytyminen ja riskit huomioiden Hevosen anatomian ja fysiologian perusasioiden tunteminen Ennaltaehkäisevä terveydenhoito Tavallisimmat sairaudet ja taudinaiheuttajat ja niiden hoitaminen Lääkityskirjanpidon merkitys ja ylläpito Hevosten tunnistaminen annettujen tuntomerkkien perusteella (värit ja merkit) sekä rekisteröinnin perusteiden tunteminen Tallin ja talliympäristön siisteyden ylläpito Hevosten varusteiden tunnistaminen ja valinta käyttötarkoituksen mukaan Hevosten ruokinta Rehujen ravintoaineiden ja niiden merkityksen tunnistaminen Erilaisten rehujen ja niiden laadun tunnistaminen ja hevosten ruokkiminen ravinnontarpeen mukaisesti, rehuanalyysin tulkinta Hevosten kavioiden hoitaminen Hevosen kavioiden ja kengityksen kunnon tarkastaminen Kengän irrottaminen ja kiinnittäminen, hokkien vaihtaminen Tutkinnon osan opetus toteutetaan oppilaitoksen oppimisympäristössä, luokkahuoneissa, talleilla ja talliympäristössä 1. vuonna I ja II jaksoissa. Ammattiosaamisen näyttö tehdään oppilaitoksen tallilla tallivuorossa 1. vuoden III tai IV jaksossa. Opetus toteutetaan lähiopetuksena opettajan johdolla sekä käytännön harjoituksina opettajan ja ohjaajan yhteistyössä. Tallin teemavuoroista kolme (Työturvallisuus ja hevosten käsittely, Ruokinta sekä Terveydenhuolto) sidotaan tutkinnon osaan; toteutetaan oppilaitoksen talleilla 1. vuoden I ja II jaksossa opettajan ja ohjaajan ohjauksessa. Opetusmenetelminä käytetään mm. tietopuolista opetusta yhteistoiminnallisin menetelmin, luentoja, itseoppimista, verkko-oppimista sekä työvaltaistettua opetusta (learning by doing). Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen Äidinkieli Viestiminen erilaisissa vuorovaikutustilanteissa Tiedonhaku ja analysointi Kirjallisten töiden laatiminen Äidinkielen luku- ja kirjoitusstrategioiden hyödyntäminen Toinen kotimainen kieli, ruotsi Ammatillinen sanasto Hevosalan vuorovaikutustilanteissa viestiminen Tiedonhaku Vieras kieli englanti Ammatillinen sanasto Hevosalan vuorovaikutustilanteissa viestiminen Tiedonhaku Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen Matematiikka Peruslaskutoimitusten ja prosenttilaskujen toteuttaminen sekä mittayksiköiden muuntaminen Pinta-alojen ja tilavuuksien las- keminen Matemaattisten ongelmien ratkaiseminen, apuna laskin, tietokone ja muut matematiikan apuvälineet Fysiikka ja kemia Tieto- ja viestintätekniikka ja sen hyödyntäminen Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen

8 Koulutuskeskus Salpaus Hevostalouden perustutkinto, hevostenhoitaja 6 Hevostenhoitotyössä toimiminen Työturvallisuuteen vaikuttavat tekijät hevosten kanssa toimittaessa ja talliympäristössä Työaikojen ja työohjeiden sekä eläinsuojelulain noudattaminen Pukeutuminen asianmukaisesti erilaisissa työtehtävissä Ryhmässä toimiminen EA1 kurssi Yhteiskuntataidot Työelämätaidot Työkyvyn ylläpitäminen, liikunta ja terveystieto Sosiaalinen ja kulttuurinen osaaminen Kulttuurien tuntemus Taide ja kulttuuri Etiikka Psykologia Ympäristöosaaminen Ammattitaidon osoittamistavat Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa tekemällä hevostenhoitotöitä. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon perusteissa määrättyjä ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kriteereitä. Ammattiosaamisen näyttöä tai tutkintotilaisuutta voidaan jatkaa toisessa työpaikassa / työkohteessa tai ammatillisessa peruskoulutuksessa koulutuksen järjestäjän osoittamassa muussa paikassa niin, että osaamisen osoittamisen kattavuus varmistuu. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa kattavasti osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla. Ammattiosaamisen näytön kuvaus Opiskelija suorittaa hevostenhoidon tavanomaisia työtehtäviä tallivuorossa (hevosten ruokinta, hevosten käsittely ja hoito, tarhaaminen, terveydenhoito, tallin ja talliympäristön puhtaanapito) sekä lähiopetuksessa (kengittäminen). Näytön kesto on 1 viikko. Näytön tavoiteajankohtana on 1. vuoden III tai IV jakso ja näyttöympäristönä oppilaitoksen työelämälähtöinen oppimisympäristö. Mahdollinen etenemisehto Ammattiosaamisen näyttö voidaan tehdä, kun EA1-kurssi ja teematalliviikot (3 kpl) on suoritettu hyväksytysti Yrittäminen hevostalousalalla, 20 osp Ammattitaitovaatimukset ja arviointi https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/614/ops/tutkinnonosat/16993 Työkokonaisuudet ja niiden oppimistavoitteet Yrittäjyys ja yrityksen perustamisprosessin osaaminen Hevosalan yrityksen toimintaympäristö Omat vahvuudet, heikkoudet ja mahdollisuudet Liikeidean kehittäminen ja yrityksen perustamisprosessi Alaa koskeva lainsäädäntö ja yhtiömuodot Tutkinnon osan opetus toteutetaan oppilaitoksen oppimisympäristössä, luokkahuoneissa, NY-yrityksissä, osuuskunnassa sekä yksityisen, julkisen ja kolmannen sektorin työpaikoilla. Ammattiosaamisen näyttö tehdään oppilaitoksen oppimisympäristössä 2. tai 3. vuoden aikana. Yhteisten tutkinnon osien integrointi Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen Äidinkieli Viestiminen erilaisissa vuorovaikutustilanteissa Tiedonhaku ja analysointi Kirjallisten töiden laatiminen Äidinkielen luku- ja kirjoitusstrategioiden hyödyntäminen

9 Koulutuskeskus Salpaus Hevostalouden perustutkinto, hevostenhoitaja 7 Markkinoinnin, yhteistyön ja vastuullisen toiminnan osaaminen Markkinoinnin kilpailukeinot (tuote, hinta, saatavuus, markkinointiviestintä ja asiakaspalvelu) Hinnoittelu ja tarjouksen tekeminen Markkinoinnin toimintaympäristö, verkostoituminen ja yhteistyö Laadukas ja ympäristövastuullinen toiminta Taloushallinnon, kannattavuuden ja kustannusten hallinnan osaaminen Kirjanpidon ja verotuksen perusteet Yrityksen kustannusten hallinta, tuotantotuet ja kannattavuus Työlainsäädäntö, työnantajan velvollisuudet ja palkanlaskenta Liiketoiminnan suunnittelun osaaminen Yrityksen toiminnan ja talouden suunnittelu Rahoitus ja investointien kannattavuus Yrityksen riskienhallinta Markkinointisuunnitelma Liiketoimintasuunnitelman tekeminen ja esittäminen Hevosalan yrityksessä toimiminen Työntekijänä toimiminen alan työyhteisössä Oman ammatin ja alan arvostaminen Vastuullinen toiminta ja yhteistyötaidot Työturvallisuus Opetus toteutetaan lähiopetuksena opettajan johdolla. Harjoitustöiden ohjausta tekevät opettajat, top-ohjaaja ja ohjaajat yhteistyössä. Opetusmenetelminä käytetään mm. lähiopetusta, tiimioppimista, projektioppimista, harjoitustöitä, pelejä, simulaatioita, luentoja, itseoppimista, verkko-oppimista, työssäoppimista, mobiiliohjausta, portfolioita, oppimispäiväkirjoja ja yhteistoiminnallista oppimista. Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen Matematiikka Peruslaskutoimitusten ja prosenttilaskujen toteuttaminen Tieto- ja viestintätekniikka ja sen hyödyntäminen Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen Yhteiskuntataidot Työelämätaidot Työkyvyn ylläpitäminen, liikunta ja terveystieto Yrittäjyys ja yritystoiminta Pakolliset osaamistavoitteet 1osp Yrittäjyys ja yritystoiminta Valinnaiset osaamistavoitteet 3 osp Yrittäjyys ja yritystoiminta 7 osp jos opiskelija osallistuu NY-vuosi yrittäjänä toimintaan tai osuuskunnan toimintaan Sosiaalinen ja kulttuurinen osaaminen Kulttuurien tuntemus Taide ja kulttuuri Etiikka Psykologia Ympäristöosaaminen Ammattitaidon osoittamistavat Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa tekemällä maatilan, maaseutuyrityksen tai muun yrityksen kehittämis- tai liiketoimintasuunnitelman. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon perusteissa määrättyjä ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kriteereitä. Ammattiosaamisen näyttöä tai tutkintotilaisuutta voidaan jatkaa toisessa työpaikassa/ työkohteessa tai ammatillisessa peruskoulutuksessa koulutuksen järjestäjän osoittamassa muussa paikassa niin, että osaamisen osoittamisen kattavuus varmistuu. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa kattavasti osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla. Ammattiosaamisen näytön kuvaus Opiskelija laatii hevosalan yrityksen kehittämis- tai liiketoimintasuunnitelman. Näytön kesto on 1-2 viikkoa. Näytön tavoiteajankohtana 2. tai 3. vuosi ja näyttöympäristönä oppilaitoksen oppimisympäristö.

10 Koulutuskeskus Salpaus Hevostalouden perustutkinto, hevostenhoitaja 8 Mahdollinen etenemisehto Tallin ja talliympäristön hoitaminen, 15 osp Ammattitaitovaatimukset ja arviointi https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/614/ops/tutkinnonosat/22981 Työkokonaisuudet ja niiden oppimistavoitteet Yhteisten tutkinnon osien integrointi Tallin ja talliympäristön hoitaminen Tallin ja talliympäristön töiden tekeminen (karsinoiden ja muiden tilojen siivous, talliympäristön puhtaanapito ja jätehuolto) Tarhojen hoitaminen, aitojen huoltaminen Laidunten hoitaminen Rehuntuotantoketjun ja laadukkaan rehun merkityksen ymmärtäminen Hevosurheilualueiden hoitaminen Kestävään kehitykseen ja sen toimintatapoihin tutustuminen Työturvallisuus Koneiden ja laitteiden käyttäminen Koneiden, teknisten laitteiden ja työkalujen käyttö (esimerkiksi traktori) päivittäisissä töissä ja korjauksessa Traktorilla ajaminen ja tarvittavien työkoneiden käyttö (T-kortin suorittaminen) Eläintenkuljettajan tutkintoa vastaavat taidot Työturvallisuuden huomioiminen ja henkilökohtaisten suojaimien käyttö Hevoskasvatus Hevoskasvatuksen ja hevosjalostuksen periaatteiden sekä lainsäädännön tunteminen Hevosen elinkaaren mukaiset toimenpiteet varsomisesta loppusijoitukseen Tutkinnon osan opetus toteutetaan oppilaitoksen oppimisympäristössä, luokkahuoneissa, talleilla ja talliympäristössä sekä Asikkalassa opetusmaatilalla 1. vuonna III ja IV jaksoissa ja kesäjaksolla kesäkuussa. Ammattiosaamisen näyttö tehdään oppilaitoksen tallilla ja opetusmaatilalla 1. vuoden IV jaksossa ja kesäjaksolla. Opetus toteutetaan lähiopetuksena opettajan johdolla sekä käytännön harjoituksina opettajan ja ohjaajan yhteistyössä. Tallin teemavuoroista yksi (Talliympäristön hoitaminen) sidotaan tutkinnon osaan; toteutetaan oppilaitoksen talleilla 1. vuoden II jaksossa opettajan ja ohjaajan ohjauksessa. Opetusmenetelminä käytetään mm. luentoja, itseoppimista, verkko-oppimista sekä työvaltaistettua opetusta (learning by doing). Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen Äidinkieli Tiedonhaku ja analysointi Kirjallisten töiden laatiminen Toinen kotimainen kieli, ruotsi Ammatillinen sanasto Tiedonhaku Vieras kieli englanti Ammatillinen sanasto Tiedonhaku Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen Matematiikka Peruslaskutoimituksien ja prosenttilaskujen toteuttaminen sekä mittayksiköiden muuntaminen Pinta-alojen ja tilavuuksien laskeminen, geometrian soveltaminen Fysiikka ja kemia Suureet, lämpö, sähkö Kemian ja ympäristökemian perusteet Tieto- ja viestintätekniikka ja sen hyödyntäminen Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen Yhteiskuntataidot Työelämätaidot Työkyvyn ylläpitäminen, liikunta ja terveystieto Sosiaalinen ja kulttuurinen osaaminen Kulttuurien tuntemus Taide ja kulttuuri Etiikka Psykologia Ympäristöosaaminen Jätehuolto ja kierrätys Ympäristövaikutusten huomioiminen Energian ja materiaalien säästäminen Ilmastonmuutoksen torjunta Luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen

11 Koulutuskeskus Salpaus Hevostalouden perustutkinto, hevostenhoitaja 9 Ammattitaidon osoittamistavat Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa tekemällä työtä tallissa ja talliympäristössä. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon perusteissa määrättyjä ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kriteereitä. Ammattiosaamisen näyttöä tai tutkintotilaisuutta voidaan jatkaa toisessa työpaikassa/työkohteessa tai ammatillisessa peruskoulutuksessa koulutuksen järjestäjän osoittamassa muussa paikassa niin, että osaamisen osoittamisen kattavuus varmistuu. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa kattavasti osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla Ammattiosaamisen näytön kuvaus Opiskelija tekee tallin ja talliympäristön hoitotöitä, hoitaa laitumia ja tarhoja sekä hevosurheilualueita kestävän kehityksen toimintaperiaatteita noudattaen. Hän ajaa traktoria ja käyttää tarvittavia koneita ja laitteita. Näytön kesto on 1-2 viikkoa. Näytön tavoiteajankohta on 1. vuoden IV jakso ja kesäjakso. Näyttöympäristönä oppilaitoksen opetusmaatila ja tallit. Mahdollinen etenemisehto Ratsastaminen ja raviurheilu, 25 osp Ammattitaitovaatimukset ja arviointi https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/614/ops/tutkinnonosat/16994 (toteutussuunnitelma) Työkokonaisuudet ja niiden oppimistavoitteet Yhteisten tutkinnon osien integrointi Hevosten ja ympäristön hoitaminen Hevosten hoitaminen ja ruokkiminen kotitallilla ja matkoilla Hevosten käsitteleminen yksilöllisesti ja lajinmukainen käyttäytyminen huomioiden Eläinsuojelulainsäädännön sekä olosuhdevaatimusten tunteminen Ympäristölainsäädännön vaatimusten tunteminen ja soveltaminen (Pinta- ja pohjavesien hoito, lantahuolto, tarhojen ja laidunten hoitaminen, tarvittavat ilmoitukset) Toimiminen kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti Näyttelytoiminta ja varusteiden huoltaminen Näyttelytoiminnan perusasioiden tunteminen ja hevosen Tutkinnon osan opetus toteutetaan oppilaitoksen oppimisympäristössä, luokkahuoneissa, talleilla ja talliympäristössä sekä opetusmaatilalla 1. vuonna I-IV jaksoissa. Ammattiosaamisen näyttö tehdään työssäoppimisjaksolla 1. vuoden III jaksossa tai 2. vuoden I jaksossa. Näyttöä täydennetään tarvittaessa oppilaitoksen oppimisympäristössä. Opetus toteutetaan lähiopetuksena opettajan johdolla sekä käytännön harjoituksina opettajan ja ohjaajan yhteistyössä. Tallin teemavuoroista kaksi (Varusteet, huolto ja käyttö sekä Työturvallisuus ja ergonomia) sidotaan tutkinnon osaan; toteutetaan oppilaitoksen talleilla 1. vuoden II ja III jaksossa opettajan ja ohjaajan ohjauksessa. Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen Äidinkieli Viestiminen erilaisissa vuorovaikutustilanteissa Tiedonhaku ja analysointi Kirjallisten töiden laatiminen Äidinkielen luku- ja kirjoitusstrategioiden hyödyntäminen Toinen kotimainen kieli, ruotsi Ammatillinen sanasto Hevosalan vuorovaikutustilanteissa viestiminen Tiedonhaku Vieras kieli englanti Ammatillinen sanasto Hevosalan vuorovaikutustilanteissa viestiminen Tiedonhaku Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen Matematiikka

12 Koulutuskeskus Salpaus Hevostalouden perustutkinto, hevostenhoitaja 10 esittäminen (hevosen arvioinnin termistö) Ratsastamisen perusvarusteiden sekä yleisimmin käytettyjen erikois- ja lisävarusteiden huoltaminen ja korjaaminen sekä käyttöturvallisuuden tarkastaminen Ajamisen perusvarusteiden sekä yleisimmin käytettyjen erikois- ja lisävarusteiden huoltaminen ja korjaaminen sekä käyttöturvallisuuden tarkastaminen Ruokinta ja ruokinnan suunnittelu Ruokintasuunnitelman tekeminen ja seuraaminen erilaisille hevosille tarkoituksenmukaisia rehuja hyödyntäen Ratsastaminen ja juoksuttaminen Hevosen juoksuttaminen Hevosen satuloiminen Ratsastaminen tahdissa ja tasapainossa Raviurheilu ja varsanopetus Hevosen valjastaminen eri käyttötarkoituksiin (ravivaljastus, työajovaljastus) Hevosen ajaminen turvallisesti Avustaminen varsanopetuksessa Näyttelytoiminnan osuus toteutetaan yhdessä Hevoskasvatuksen kokonaisuuden kanssa ja Ympäristölainsäädännön osaaminen toteutetaan yhdessä Tallin ja talliympäristön hoitaminen kokonaisuuden kanssa (Tallin ja talliympäristön hoitaminen tutkinnon osa). Opetusmenetelminä käytetään mm. luentoja, itseoppimista, verkko-oppimista, työvaltaistettua opetusta (learning by doing), oppimispäiväkirjan täyttämistä sekä työssäoppimista. Peruslaskutoimituksien ja prosenttilaskujen toteuttaminen sekä mittayksiköiden muuntaminen, esimerkiksi ruokintalaskut Fysiikka ja kemia Tieto- ja viestintätekniikka ja sen hyödyntäminen Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen Yhteiskuntataidot Työelämätaidot Työkyvyn ylläpitäminen, liikunta ja terveystieto Työkyvyn ylläpitäminen (terveellisten elämäntapojen edistäminen) Oman ammatin kuormittavuustekijöiden tunnistaminen ja riskitekijöiden ennaltaehkäisy Sosiaalinen ja kulttuurinen osaaminen Kulttuurien tuntemus Taide ja kulttuuri Etiikka Psykologia Ympäristöosaaminen Ammattitaidon osoittamistavat Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa tekemällä hevostenhoitotöitä tallissa ja talliympäristössä. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon perusteissa määrättyjä ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kriteereitä. Ammattiosaamisen näyttöä tai tutkintotilaisuutta voidaan jatkaa toisessa työpaikassa/työkohteessa tai ammatillisessa peruskoulutuksessa koulutuksen järjestäjän osoittamassa muussa paikassa niin, että osaamisen osoittamisen kattavuus varmistuu. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa kattavasti osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla Ammattiosaamisen näytön kuvaus Opiskelija tekee hevostenhoitotöitä tallissa ja talliympäristössä, huolehtii hevosten liikunnasta ja esittää hevosen näyttelyssä tai muussa vastaavassa tilanteessa. Näytön kesto on 1-2 viikkoa. Näytön tavoiteajankohta on 1. vuoden III jakso tai 2. vuoden I jakso ja näyttöympäristönä on työssäoppimispaikka. Ammattiosaamisen näyttöä jatketaan toisessa työpaikassa/ työkohteessa tai ammatillisessa peruskoulutuksessa koulutuksen järjestäjän osoittamassa muussa paikassa niin, että osaamisen osoittamisen kattavuus varmistuu. Mahdollinen etenemisehto -

13 Koulutuskeskus Salpaus Hevostalouden perustutkinto, hevostenhoitaja Valinnaiset tutkinnon osat Valitaan 60 osaamispistettä kohdasta 2.2 tai erikoistuttaessa ravihevosten hoitamiseen kohdat ja vähintään 10 osaamispistettä kohdista tai kohdasta 4. Tai erikoistuttaessa hevosharrastepalvelujen tuottamiseen valitaan kohdat ja vähintään 10 osaamispistettä kohdista tai kohdasta 4. Työssäoppiminen erikoistuttaessa ravihevosen hoitamiseen Koulutuskeskus Salpauksessa hevostalouden perustutkinnon ravihevosen hoitamiseen erikoistavien tutkinnon osien työssäoppimisen pituus on 12 viikkoa. Ammattitaitovaatimusten lisäksi opiskelija osoittaa työtä tekemällä sitoutumista hevostenhoitotyöhön, pitkäjänteistä ja suunnitelmallista työskentelyä, ammattimaista asennetta sekä elinikäisen oppisen avaintaitojen toteutumista. Työssäoppiminen erikoistuttaessa hevosharrastepalveluiden tuottamiseen Koulutuskeskus Salpauksessa hevostalouden perustutkinnon hevosharrastepalveluiden tuottamiseen erikoistavien tutkinnon osien työssäoppimisen pituus on 12 viikkoa. Ammattitaitovaatimusten lisäksi opiskelija osoittaa työtä tekemällä sitoutumista hevostenhoitotyöhön, pitkäjänteistä ja suunnitelmallista työskentelyä, ammattimaista asennetta sekä elinikäisen oppisen avaintaitojen toteutumista Ravihevosten hoitaminen, 15 osp Ammattitaitovaatimukset ja arviointi https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/614/ops/tutkinnonosat/16992 (toteutussuunnitelma) Työkokonaisuudet ja niiden oppimistavoitteet Yhteisten tutkinnon osien integrointi Ravihevosten hoitaminen Ravihevosen hoitaminen Ravihevosen vastuullisena hoitajana toimiminen ravikilpailuissa ja muissa tapahtumissa Ravikilpailusääntöjen tunteminen Ravihevosen varusteiden sopivuuden arvioiminen ja varusteiden huoltaminen Ravitallissa työskenteleminen Ravitallin toiminnan suunnitteleminen ja töiden tekeminen tietyllä ajanjaksolla Ravitallin päivittäisestä toiminnasta huolehtiminen Rutinoituminen asiakaspalveluun ja rakentavasti työyhteisössä toimiminen Peruskengitys Ravihevosen peruskengityksen tekeminen Tutkinnon osan opetus toteutetaan oppilaitoksen oppimisympäristössä, luokkahuoneissa, talleilla ja talliympäristössä, Jokimaan raviradan ympäristöissä sekä työssäoppimispaikoilla Ammattiosaamisen näyttö tehdään työssäoppimisessa 2. vuoden III jaksossa tai 3. vuoden III jaksossa Näyttöä täydennetään tarvittaessa oppilaitoksen oppimisympäristössä. Opetus toteutetaan lähiopetuksena opettajan johdolla sekä käytännön harjoituksina opettajan ja ohjaajan yhteistyössä. Opetusmenetelminä käytetään mm. käytännön harjoituksia luentoja, itseoppimista, verkko-oppimista, työvaltaistettua opetusta (learning by doing), oppimispäiväkirjan täyttämistä sekä työssäoppimista

14 Koulutuskeskus Salpaus Hevostalouden perustutkinto, hevostenhoitaja 12 Ammattitaidon osoittamistavat Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa työskentelemällä ravitallilla. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon perusteissa määrättyjä ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kriteereitä. Ammattiosaamisen näyttöä tai tutkintotilaisuutta voidaan jatkaa toisessa työpaikassa / työkohteessa tai ammatillisessa peruskoulutuksessa koulutuksen järjestäjän osoittamassa muussa paikassa niin, että osaamisen osoittamisen kattavuus varmistuu. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa kattavasti osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla. Ammattiosaamisen näytön kuvaus Opiskelija työskentelee ravitallilla hoitaen ravihevosia, tehden ravitallin töitä ja palvelemalla asiakkaita. Näytön kesto on 1-2 viikkoa. Näytön tavoiteajankohta on 2. tai 3. vuosi ja näyttöpaikkana on työssäoppimispaikka. Mahdollinen etenemisehto Eri-ikäisten ravihevosten valmentaminen, 15 osp Ammattitaitovaatimukset ja arviointi https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/614/ops/tutkinnonosat/16991 (toteutussuunnitelma) Työkokonaisuudet ja niiden oppimistavoitteet Yhteisten tutkinnon osien integrointi Eri-ikäisten ravihevosten hoitaminen ja valmentaminen Eri-ikäisten ja eri valmennusvaiheessa olevien hevosten valmentamisen perusasioiden tunteminen ja valmennussuunnitelman laatiminen Valmennusfysiologian perusteiden hyödyntäminen Valmennussuunnitelman toteutumisen arvioiminen Varsanopetuksessa avustaminen Ravihevosjalostuksen perusteiden tunteminen Ravihevosten varusteiden käyttäminen Varusteiden kunnon ja tarpeellisuuden arvioiminen sekä yleisimpien lisävarusteiden ja apuvälineiden käyttäminen Hevosen valjastaminen valmennusja kilpavaljastukseen Ravitallin ympäristön hoitaminen Tutkinnon osan opetus toteutetaan oppilaitoksen oppimisympäristössä, luokkahuoneissa, talleilla ja talliympäristössä, Jokimaan raviradan ympäristöissä sekä työssäoppimispaikoilla. Ammattiosaamisen näyttö tehdään oppilaitoksen oppimisympäristössä yhteistyössä yhteistyökumppaneiden kanssa 2. vuoden IV jaksossa tai 3. vuoden IV jaksossa Näyttöä täydennetään tarvittaessa oppilaitoksen muissa oppimisympäristössä. Opetus toteutetaan lähiopetuksena opettajan johdolla sekä käytännön harjoituksina opettajan ja ohjaajan yhteistyössä. Opetusmenetelminä käytetään mm. käytännön harjoituksia luentoja, itseoppimista, verkko-oppimista, työvaltaistettua opetusta (learning by doing), oppimispäiväkirjan täyttämistä sekä työssäoppimista.

15 Koulutuskeskus Salpaus Hevostalouden perustutkinto, hevostenhoitaja 13 Reittien ja ratojen hoitamisen perusteiden hallinta ja koneiden käyttäminen Ammattitaidon osoittamistavat Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa työskentelemällä ravitallilla tai hevosia kasvattavassa talliyrityksessä. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon perusteissa määrättyjä ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kriteereitä. Ammattiosaamisen näyttöä tai tutkintotilaisuutta voidaan jatkaa toisessa työpaikassa/työkohteessa tai ammatillisessa peruskoulutuksessa koulutuksen järjestäjän osoittamassa muussa paikassa niin, että osaamisen osoittamisen kattavuus varmistuu. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa kattavasti osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla. Ammattiosaamisen näytön kuvaus Opiskelija tekee hevostenhoitotöitä työskentelemällä ravitallilla tai hevosia kasvattavassa talliyrityksessä. Hän hoitaa ja toteuttaa eri-ikäisten ravihevosten hoidon ja valmennuksen. Näytön kesto on 1-2 viikkoa. Näytön tavoiteajankohta on 2. tai 3. vuosi ja näyttöpaikkana oppilaitoksen työelämälähtöinen oppimisympäristö. Mahdollinen etenemisehto Kilpahevosten hoitaminen ja ravitallilla työskenteleminen, 20 osp Ammattitaitovaatimukset ja arviointi https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/614/ops/tutkinnonosat/16996 (toteutussuunnitelma) Työkokonaisuudet ja niiden oppimistavoitteet Yhteisten tutkinnon osien integrointi Kilpahevosten hoitaminen Vastuullisena hoitajana toimiminen kilpailumatkoilla ja kilpailupaikalla Hevosen käyttäytymisen ja terveydentilan muutosten tunnistaminen Kilpahevosen terveydenhoidosta ja ruokinnasta huolehtiminen Kilpahevosen ruokintasuunnitelman laatiminen ja ruokinnan onnistumisen seuraaminen Antidoping- ja eläinsuojelusäännösten tunteminen Ravitallilla työskenteleminen Tallin ja ympäristön siisteyden ylläpitäminen Kestävän kehityksen periaatteiden tunteminen Tutkinnon osan opetus toteutetaan oppilaitoksen oppimisympäristössä, luokkahuoneissa, talleilla ja talliympäristössä, Jokimaan raviradan ympäristössä, raviradoilla sekä työssäoppimispaikoilla Ammattiosaamisen näyttö tehdään työssäoppimisessa 2. vuoden III jaksossa tai 3. vuoden III jaksossa. Näyttöä täydennetään tarvittaessa oppilaitoksen oppimisympäristössä. Opetus toteutetaan lähiopetuksena opettajan johdolla sekä käytännön harjoituksina opettajan ja ohjaajan yhteistyössä. Opetusmenetelminä käytetään mm. käytännön harjoituksia luentoja, itseoppimista, verkko-oppimista, työvaltaistettua opetusta (learning by doing), oppimispäiväkirjan täyttämistä sekä työssäoppimista

16 Koulutuskeskus Salpaus Hevostalouden perustutkinto, hevostenhoitaja 14 Ammattitaidon osoittamistavat Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa työskentelemällä ravitallilla sekä hevosenhoitajana ravikilpailuissa. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon perusteissa määrättyjä ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kriteereitä. Ammattiosaamisen näyttöä tai tutkintotilaisuutta voidaan jatkaa toisessa työpaikassa/työkohteessa tai ammatillisessa peruskoulutuksessa koulutuksen järjestäjän osoittamassa muussa paikassa niin, että osaamisen osoittamisen kattavuus varmistuu. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa kattavasti osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla. Ammattiosaamisen näytön kuvaus Opiskelija työskentelee ravitallilla hoitaen talliympäristöä sekä toimii kilpahevosten vastuullisena hoitajana kotitallilla ja ravikilpailuissa. Näytön kesto on 1-2 viikkoa. Näytön tavoiteajankohta on 2. tai 3. vuosi ja näyttöpaikkana on työssäoppimispaikka. Mahdollinen etenemisehto Hevosharrasteohjaajan työskenteleminen ajo- ja ratsuhevosten kanssa, 15 osp Ammattitaitovaatimukset ja arviointi https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/614/ops/tutkinnonosat/18663 Työkokonaisuudet ja niiden oppimistavoitteet Yhteisten tutkinnon osien integrointi Hevosten hoitaminen Hevosten hoitosuunnitelman laatiminen niiden kunnon, käytön ja terveydentilan huomioiden Hevosten lajikäyttäytymisen ja yksilöllisten erojen huomioiminen hoidossa ja ruokinnassa Hevosten ratsastaminen ja ajaminen Opetetulla hevosella ajaminen Ratsastustaidon kehittäminen kouluratsastuksessa (vaaditun kouluradan ratsastaminen turvallisesti, hyvässä istunnassa hevosen halliten) Ratsastustaidon kehittäminen esteratsastuksessa (vaadittujen esteratojen ratsastaminen turvallisesti, hyvässä istunnassa hevosen halliten) Ratsastustaidon kehittäminen maastoratsastuksessa (maastossa hevosen kanssa liikkuminen turvallisesti, hyvässä istunnassa hevosen halliten) Tutkinnon osassa ratsastuksen harjoittelu tapahtuu opettajan johdolla oppilaitoksen maneesissa ja maastoissa koulu-, este- ja maastoratsastustunneilla. Ratsastusta harjoitellaan lisäksi tarvittaessa työssäoppimalla ja itseopiskeluna. Hevostenhoidon harjoittelu tapahtuu työssäoppimisessa ratsastuskoululla sekä oppilaitoksen oppimisympäristössä mm. tallivuorossa. Ratsastuksen teoriaa opiskellaan opettajan johdolla oppilaitoksessa luennoin, yhteistoiminnallisin menetelmin, itseoppimalla, projektioppimalla ja tiimioppimalla. Opetus tapahtuu 2. tai 3. opiskeluvuonna.

17 Koulutuskeskus Salpaus Hevostalouden perustutkinto, hevostenhoitaja 15 Opiskelija suorittaa hyväksytysti kouluratsastusohjelman IV (He B KN Special) sekä esteradat 1 ja 2 Ratsastuksen perusasioiden hallitseminen tasolla He B Liikennesääntöjen ja jokamiehenoikeuksien tunteminen Oman ajo- ja ratsastustaidon arvioiminen ja niiden kehittäminen Ratsastuksen ja ajamisen perusperiaatteiden tunteminen Ammattitaidon osoittamistavat Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa työskentelemällä tallissa, jossa hän myös ajaa ja ratsastaa hevosia. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon perusteissa määrättyjä ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kriteereitä. Ammattiosaamisen näyttöä tai tutkintotilaisuutta voidaan jatkaa toisessa työpaikassa/työkohteessa tai ammatillisessa peruskoulutuksessa koulutuksen järjestäjän osoittamassa muussa paikassa niin, että osaamisen osoittamisen kattavuus varmistuu. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa kattavasti osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla. Ammattiosaamisen näytön kuvaus Opiskelija työskentelee tallissa, jossa hän myös ajaa ja ratsastaa hevosia. Ratsastuksessa hän ratsastaa estetehtäväradat 1 ja 2, kouluratsastuksessa ohjelman IV sekä ratsastaa maastossa. Näyttöpaikkana työssäoppimispaikat sekä oppilaitoksen oppimisympäristö. Ratsastuksen näytöt annetaan oppilaitoksella tai työssäoppimispaikassa. Kouluratsastuksen ohjelma IV https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/614/ops/sisalto/ Esteratsastuksen tehtäväradat 1 ja 2, 80 cm https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/614/ops/sisalto/ Näytön kesto on 1-2 viikkoa. Näytön tavoiteajankohta on 2. tai 3. vuosi. Mahdollinen etenemisehto Hevosharrastajan ohjaaminen, 20 osp Ammattitaitovaatimukset ja arviointi https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/614/ops/tutkinnonosat/18664 (toteutussuunnitelma) Työkokonaisuudet ja niiden oppimistavoitteet Yhteisten tutkinnon osien integrointi Ohjaaminen ja asiakaspalvelu Erilaisten asiakkaiden opettaminen (hevostaidot, kouluratsastus, maas- Opetus tapahtuu oppilaitoksessa ja työssäoppimispaikalla.

18 Koulutuskeskus Salpaus Hevostalouden perustutkinto, hevostenhoitaja 16 toratsastus), turvallisuus, selkeä äänenkäyttö, hevosten hyvinvoinnin huomioiminen Asiakaspalvelu ja sen merkityksen ymmärtäminen Asiakkaiden opastaminen asianmukaiseen pukeutumiseen erilaisissa tilanteissa (työturvallisuus, ergonomia, siisteys) Ratsastuksenohjaamista harjoitellaan ensin oppilaitoksessa harjoitustunteja pitäen, ja sitä jatketaan työssäoppimispaikalla. Ohjattavana on joko oman ryhmän opiskelijoita tai 1. tai 2. vuoden opiskelijoita. Asiakkaiden opettamista hevostenhoitoon harjoitellaan ensin oppilaitoksessa ja myöhemmin työssäoppimalla ratsastuskoulussa. Opetuksen ja palveluiden suunnitteleminen Opetuksen ja palveluiden suunnitteleminen harrastetallilla Asianmukainen pukeutuminen erilaisissa tilanteissa (työturvallisuus, ergonomia, siisteys) SRL:n Toimiva talli ohjeistus Opetushevosen ominaisuuksien tunnistaminen ja hevosen soveltuvuus opetuskäyttöön Ensiapu 2 kurssin suorittaminen Ratsastuskoulutoimintaa harjoitellaan opettajan johdolla oppilaitoksessa luennoin, yhteistoiminnallisin menetelmin, itseoppien, projekti- ja tiimioppimismenetelmin. Opintoja suoritetaan myös verkko-opintoina ja oppimispäiväkirjalla työssäoppimisen aikana. Opetus tapahtuu 2. tai 3. opiskeluvuonna. Ammattitaidon osoittamistavat Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa työskentelemällä hevosharrastepalveluja tuottavassa yrityksessä ja ohjaamalla asiakkaita hevosten hoidossa ja ratsastuksessa. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon perusteissa määrättyjä ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kriteereitä. Ammattiosaamisen näyttöä tai tutkintotilaisuutta voidaan jatkaa toisessa työpaikassa/työkohteessa tai ammatillisessa peruskoulutuksessa koulutuksen järjestäjän osoittamassa muussa paikassa niin, että osaamisen osoittamisen kattavuus varmistuu. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa kattavasti osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla. Ammattiosaamisen näytön kuvaus Opiskelija työskentelee hevosharrastepalveluja tuottavassa yrityksessä ja ohjaa asiakkaita hevosten hoidossa ja ratsastuksessa. Näyttöpaikkana ovat työssäoppimispaikat sekä oppilaitoksen oppimisympäristöt. Näytön kesto on 1-2 viikkoa. Näytön tavoiteajankohta on 2. tai 3. vuosi. Mahdollinen etenemisehto Hevosharrastepalvelujen tuottaminen, 15 osp Ammattitaitovaatimukset ja arviointi https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/614/ops/tutkinnonosat/18665 (toteutussuunnitelma) Työkokonaisuudet ja niiden oppimistavoitteet Yhteisten tutkinnon osien integrointi

19 Koulutuskeskus Salpaus Hevostalouden perustutkinto, hevostenhoitaja 17 Palvelukokonaisuuden suunnittelu Hevosharrastepalvelukokonaisuuden suunnitteleminen, hinnoittelu ja markkinointi Palveluihin liittyvien laatu- ja turvallisuusvaatimusten selvittäminen Palvelukokonaisuuden toteuttaminen ja asiakaspalvelu Hevosharrastepalvelukokonaisuuden toteuttaminen Yrityksen palvelutarjontaan liittyvien töiden tekeminen Asiakaspalvelu ja sen merkityksen ymmärtäminen Asiakaspalvelu toisella kotimaisella tai vieraalla kielellä Toimialan mukaisten koneiden ja laitteiden käyttäminen turvallisesti Yrittäjämäinen ote työskentelyyn Harrastepalvelujen tuottamisen teoriaa opiskellaan opettajan johdolla oppilaitoksessa luokkaopetuksena ja projektityöskentelynä oppilaitoksen talleilla ja maneesissa. Palvelukokonaisuuden tuottaminen ja asiakaspalvelu tapahtuu työssäoppimisessa ratsastuskoululla, vaellustallilla tai muussa hevosharrastepalveluja tuottavassa yrityksessä. Opetus tapahtuu luentoina, projektioppimisena, yhteistoiminnallisin menetelmin ja tiimioppimisena. Opetuksessa voidaan käyttää verkko-opetusta. Opetus tapahtuu 2. tai 3. opiskeluvuonna. Ammattitaidon osoittamistavat Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa työskentelemällä hevosharrastepalveluja tuottavassa yrityksessä suunnitellen ja toteuttaen yrityksen tarjoamia palveluja tai tuotteisten ja markkinoiden yrityksen erityisosaamista. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon perusteissa määrättyjä ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kriteereitä. Ammattiosaamisen näyttöä tai tutkintotilaisuutta voidaan jatkaa toisessa työpaikassa/työkohteessa tai ammatillisessa peruskoulutuksessa koulutuksen järjestäjän osoittamassa muussa paikassa niin, että osaamisen osoittamisen kattavuus varmistuu. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa kattavasti osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla. Ammattiosaamisen näytön kuvaus Opiskelija työskentelee hevosharrastepalveluja tuottavassa yrityksessä suunnitellen ja toteuttaen yrityksen tarjoamia palveluja tai tuotteistaen ja markkinoiden yrityksen erityisosaamista. Näyttöpaikkana ovat työssäoppimispaikat tai oppilaitoksen oppimisympäristöt. Näytön kesto on 1-2 viikkoa. Näytön tavoiteajankohta on 2. tai 3. vuosi. Mahdollinen etenemisehto EA 2-kurssin tulee olla suoritettu ennen työssäoppimista Näyttely- ja kilpahevosten hoitaminen, 15 osp Ammattitaitovaatimukset https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/614/ops/tutkinnonosat/20087

20 Koulutuskeskus Salpaus Hevostalouden perustutkinto, hevostenhoitaja 18 (toteutussuunnitelma) Työkokonaisuudet ja niiden oppimistavoitteet Yhteisten tutkinnon osien integrointi Näyttely- ja kilpahevosten hoitaminen Näyttely- ja kilpahevosten hoitaminen ja hyvinvoinnista huolehtiminen kotitallilla ja kilpailupaikalla Hevosten ruokkiminen Hevosen varustaminen ja varusteiden huoltaminen Hevosten käytön ja hoidon suunnitteleminen ja toteuttaminen Hevosten kuljettaminen Hevosten valmisteleminen näyttelyja kilpailukuntoon Hevosten verrytteleminen ja hoitaminen suoritusten jälkeen Kilpailusääntöjen ja olosuhteiden huomioiminen Erityisolosuhteiden ja vaatimusten huomioiminen näyttely- ja kilpahevosten hoidon suunnittelussa Näyttely- ja kilpailusääntöjen tunteminen Hevosten lääkintää ja antidopingia koskevien sääntöjen tunteminen ja noudattaminen Terveystiedon hyödyntäminen hevosten hoidossa Työntekijänä toimiminen Oman työn suunnitteleminen ja toteuttaminen Työhyvinvoinnin ylläpito ja muiden työntekijöiden huomioiminen Toiminnan turvallisuuden ja vastuullisuuden huomioiminen Kestävän kehityksen toimintatapojen edistäminen (hevosen huoltovälineiden valinta ja säilytys, vesi- ja jätehuolto kilpailupaikalla, ajovälineiden hygienia ja huolto) Tutkinnon osa suoritetaan työssäoppien kilpatallilla. Työssäoppimisen kesto on 10 viikkoa. Tutkinnon osa tehdään 2. vuoden III ja/ tai IV jaksossa kolmen vuoden toteutuksessa. Ammattitaidon osoittamistavat Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa työskentelemällä kilpatallilla. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon perusteissa määrättyjä ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kriteereitä. Ammattiosaamisen näyttöä tai tutkintotilaisuutta voidaan jatkaa toisessa työpaikassa/työkohteessa tai ammatillisessa peruskoulutuksessa koulutuksen järjestäjän osoittamassa muussa paikassa niin, että osaamisen osoittamisen kattavuus varmistuu. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa kattavasti osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla.

Luonnonvara-ala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov HEVOSTALOUDEN PERUSTUTKINTO Hevostalouden koulutusohjelma HEVOSTENHOITAJA

Luonnonvara-ala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov HEVOSTALOUDEN PERUSTUTKINTO Hevostalouden koulutusohjelma HEVOSTENHOITAJA Luonnonvara-ala OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov HEVOSTALOUDEN PERUSTUTKINTO Hevostalouden koulutusohjelma HEVOSTENHOITAJA Tämä opetussuunnitelma on voimassa Salpauksessa 1.8.2012 jälkeen alkavassa opetuksessa.

Lisätiedot

Luonnontieteiden ala. OPETUSSUUNNITELMA, 180 osp TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Käytön tuen osaamisala DATANOMI

Luonnontieteiden ala. OPETUSSUUNNITELMA, 180 osp TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Käytön tuen osaamisala DATANOMI Luonnontieteiden ala OPETUSSUUNNITELMA, 180 osp TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Käytön tuen osaamisala DATANOMI Tämä opetussuunnitelma on voimassa Salpauksessa 1.8.2015 alkaen. Käsittelyt: Salpauksen

Lisätiedot

Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala

Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala OPETUSSUUNNITELMA, 180 osp KAUNEUDENHOITOALAN PERUSTUTKINTO Kosmetologin osaamisala, Kauneudenhoidon ja tuoteneuvonnan osaamisala KOSMETOLOGI KOSMETIIKKANEUVOJA Tämä

Lisätiedot

Luonnontieteiden ala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Käytön tuen koulutusohjelma DATANOMI

Luonnontieteiden ala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Käytön tuen koulutusohjelma DATANOMI Luonnontieteiden ala OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Käytön tuen koulutusohjelma DATANOMI Salpauksen ammattiosaamisen toimikunta 4.10.2010 Salpauksen johtokunnan hyväksymä

Lisätiedot

Tekniikka ja liikenne. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov SUUNNITTELUASSISTENTIN PERUSTUTKINTO Teknisen suunnittelun koulutusohjelma SUUNNITTELUASSISTENTTI

Tekniikka ja liikenne. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov SUUNNITTELUASSISTENTIN PERUSTUTKINTO Teknisen suunnittelun koulutusohjelma SUUNNITTELUASSISTENTTI Tekniikka ja liikenne OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov SUUNNITTELUASSISTENTIN PERUSTUTKINTO Teknisen suunnittelun koulutusohjelma SUUNNITTELUASSISTENTTI Johtokunnan hyväksymä 1.2.2011 Salpauksen ammattiosaamisen

Lisätiedot

Luonnontieteiden ala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Käytön tuen koulutusohjelma DATANOMI

Luonnontieteiden ala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Käytön tuen koulutusohjelma DATANOMI Luonnontieteiden ala OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Käytön tuen koulutusohjelma DATANOMI Tämä opetussuunnitelma on voimassa Salpauksessa 1.8.2012 jälkeen alkavassa

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA. TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, datanomi VHP

OPETUSSUUNNITELMA. TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, datanomi VHP OPETUSSUUNNITELMA TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, datanomi VHP 1 (145) SISÄLLYS 1. AMMATTIALAN KUVAUS... 2 2. TUTKINNON RAKENNE... 6 2.1 Tutkinnon yleinen rakenne... 6 2.2 Tutkinnon rakenne

Lisätiedot

Matkailu-, ravitsemis- ja talousalan. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO Kotityöpalvelujen koulutusohjelma

Matkailu-, ravitsemis- ja talousalan. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO Kotityöpalvelujen koulutusohjelma Matkailu-, ravitsemis- ja talousalan OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO Kotityöpalvelujen koulutusohjelma KODINHUOLTAJA Tämä opetussuunnitelma on voimassa 1.8.2012

Lisätiedot

Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon koulutusala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO

Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon koulutusala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon koulutusala OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma Talous- ja toimistopalvelujen koulutusohjelma

Lisätiedot

Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon koulutusala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO

Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon koulutusala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon koulutusala OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma Talous- ja toimistopalvelujen koulutusohjelma

Lisätiedot

Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon koulutusala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO

Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon koulutusala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon koulutusala OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma Talous- ja toimistopalvelujen koulutusohjelma

Lisätiedot

Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov HIUSALAN PERUSTUTKINTO Parturi-kampaajan koulutusohjelma PARTURI-KAMPAAJA

Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov HIUSALAN PERUSTUTKINTO Parturi-kampaajan koulutusohjelma PARTURI-KAMPAAJA Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov HIUSALAN PERUSTUTKINTO Parturi-kampaajan koulutusohjelma PARTURI-KAMPAAJA Koulutuskeskus Salpauksen ammattiosaamisen toimikunta 26.4.2010 Koulutuskeskus

Lisätiedot

Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala. OPETUSSUUNNITELMA, 180 osp HIUSALAN PERUSTUTKINTO PARTURI-KAMPAAJA

Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala. OPETUSSUUNNITELMA, 180 osp HIUSALAN PERUSTUTKINTO PARTURI-KAMPAAJA Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala OPETUSSUUNNITELMA, 180 osp HIUSALAN PERUSTUTKINTO PARTURI-KAMPAAJA Tämä opetussuunnitelma on voimassa Salpauksessa 1.8.2015 Käsittelyt: Salpauksen ammattiosaamisen toimikunta

Lisätiedot

Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov HIUSALAN PERUSTUTKINTO Parturi-kampaajan koulutusohjelma PARTURI-KAMPAAJA

Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov HIUSALAN PERUSTUTKINTO Parturi-kampaajan koulutusohjelma PARTURI-KAMPAAJA Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov HIUSALAN PERUSTUTKINTO Parturi-kampaajan koulutusohjelma PARTURI-KAMPAAJA Tämä opetussuunnitelma on voimassa Salpauksessa 1.8.2014 jälkeen

Lisätiedot

Humanistinen ja kasvatusala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov NUORISO JA VAPAA-AJANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen koulutusohjelma

Humanistinen ja kasvatusala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov NUORISO JA VAPAA-AJANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen koulutusohjelma Humanistinen ja kasvatusala OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov NUORISO JA VAPAA-AJANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen koulutusohjelma NUORISO- JA VAPAA-AJAN OHJAAJA Tämä opetussuunnitelma

Lisätiedot

Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala

Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov KAUNEUDENHOITOALAN PERUSTUTKINTO Kosmetologin koulutusohjelma Kauneudenhoidon ja tuoteneuvonnan koulutusohjelma KOSMETOLOGI KOSMETIIKKANEUVOJA

Lisätiedot

Kulttuuriala ARTESAANI

Kulttuuriala ARTESAANI Kulttuuriala OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINTO Tuotteen suunnittelun ja -valmistuksen koulutusohjelma, puu ja muotoilu ARTESAANI Tämä opetussuunnitelma on voimassa Salpauksessa

Lisätiedot

Kiinteistöpalvelujen perustutkinto 2010

Kiinteistöpalvelujen perustutkinto 2010 Kiinteistöpalvelujen perustutkinto 2010 Kiinteistöhoidon koulutusohjelma/osaamisala, kiinteistönhoitaja Hyväksytty 25.6.2012 Voimassa 1.8.2012 alkaen Kehitysjohtajan päätös 3 (asnro 56/500/2009) Hallintosääntö

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2009

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2009 1 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2009 ASIAKASPALVELUN JA MYYNNIN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA TIETO- JA KIRJASTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov LABORATORIOALAN PERUSTUTKINTO Laboratorioalan koulutusohjelma LABORANTTI

OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov LABORATORIOALAN PERUSTUTKINTO Laboratorioalan koulutusohjelma LABORANTTI Tekniikan ja liikenteen ala OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov LABORATORIOALAN PERUSTUTKINTO Laboratorioalan koulutusohjelma LABORANTTI Salpauksen johtokunnan hyväksymä 16.12.2009 Salpauksen ammattiosaamisen toimikunta

Lisätiedot

KAUNEUDENHOITOALAN AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET

KAUNEUDENHOITOALAN AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET KAUNEUDENHOITOALAN perustutkinto 2009 KOSMETOLOGIN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA KOSMETOLOGI KAUNEUDENHOIDON JA TUOTENEUVONNAN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA KOSMETIIKKANEUVOJA MÄÄRÄYS 26/011/2009 AMMATILLISEN

Lisätiedot

Tekniikan ja liikenteen ala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov MUOVI- JA KUMITEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Muovitekniikan koulutusohjelma MUOVITUOTEVALMISTAJA

Tekniikan ja liikenteen ala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov MUOVI- JA KUMITEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Muovitekniikan koulutusohjelma MUOVITUOTEVALMISTAJA Tekniikan ja liikenteen ala OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov MUOVI- JA KUMITEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Muovitekniikan koulutusohjelma MUOVITUOTEVALMISTAJA Tämä opetussuunnitelma on voimassa Salpauksessa 1.8.2012

Lisätiedot

MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO

MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA Satakunnan koulutuskuntayhtymän opetussuunnitelmatoimikunta 23.4.2015 Sisällysluettelo Johdanto... 3

Lisätiedot

PUUTARHATALOUDEN PERUSTUTKINTO, PUUTARHURI TOIMINTA... 1 1 PUUTARHATALOUDEN PERUSTUTKINNON (PUUTARHURI) TAVOITTEET JA TUTKINNON MUODOSTUMINEN...

PUUTARHATALOUDEN PERUSTUTKINTO, PUUTARHURI TOIMINTA... 1 1 PUUTARHATALOUDEN PERUSTUTKINNON (PUUTARHURI) TAVOITTEET JA TUTKINNON MUODOSTUMINEN... TOIMINTA... 1 1 PUUTARHATALOUDEN PERUSTUTKINNON (PUUTARHURI) TAVOITTEET JA TUTKINNON MUODOSTUMINEN... 1 1.1 PUUTARHATALOUDEN PERUSTUTKINNON TAVOITTEET... 1 1.2 PUUTARHATALOUDEN PERUSTUTKINNON (120 OV)

Lisätiedot

Tekniikan ja liikenteen ala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov AUTOALAN PERUSTUTKINTO Autotekniikan koulutusohjelma AJONEUVOASENTAJA

Tekniikan ja liikenteen ala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov AUTOALAN PERUSTUTKINTO Autotekniikan koulutusohjelma AJONEUVOASENTAJA Tekniikan ja liikenteen ala OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov AUTOALAN PERUSTUTKINTO Autotekniikan koulutusohjelma AJONEUVOASENTAJA Tämä opetussuunnitelma on voimassa Salpauksessa 1.8.2012 jälkeen alkavassa opetuksessa.

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA, 180 osp MUSIIKKIALAN PERUSTUTKINTO Musiikin osaamisala MUUSIKKO

OPETUSSUUNNITELMA, 180 osp MUSIIKKIALAN PERUSTUTKINTO Musiikin osaamisala MUUSIKKO Kulttuuriala OPETUSSUUNNITELMA, 180 osp MUSIIKKIALAN PERUSTUTKINTO Musiikin osaamisala MUUSIKKO Salpauksen johtokunnan hyväksymä 15.6.2015 Rehtorin viranhaltijapäätös 16.7.2015 Voimassa toistaiseksi alkaen

Lisätiedot

MUOVI- JA KUMITEKNIIKAN PERUSTUTKINTO MUOVITEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA, OSAAMISALA MUOVITUOTEVALMISTAJA AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET

MUOVI- JA KUMITEKNIIKAN PERUSTUTKINTO MUOVITEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA, OSAAMISALA MUOVITUOTEVALMISTAJA AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET 1 MUOVI- JA KUMITEKNIIKAN PERUSTUTKINTO MUOVITEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA, OSAAMISALA MUOVITUOTEVALMISTAJA AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET Hyväksytty 22.12.2010 Voimassa 1.8.2010 alkaen Kehitysjohtajan

Lisätiedot

tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010

tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010 tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010 KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA OHJELMISTOTUOTANNON KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA MÄÄRÄYS 16/011/2010 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET

Lisätiedot

Kulttuuriala., 120 ovv. Graafisen

Kulttuuriala., 120 ovv. Graafisen Kulttuuriala OPETUSSUUNNITELMA,, 120 ovv KUVALLISEN ILMAISUN PERUSTUTKINTO Graafisen suunnittelunn koulutusohjelma KUVA-ARTESAANI, GRAAFINEN SUUNNITTELU Salpauksen johtokunnan hyväksymä 5.4.2011 46 Salpauksen

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN MERKONOMI 2009 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET

LIIKETALOUDEN MERKONOMI 2009 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET LIIKETALOUDEN perustutkinto, MERKONOMI 2009 ASIAKASPALVELUN JA MYYNNIN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA TIETO- JA KIRJASTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA

Lisätiedot