Luonnonvara-ala. OPETUSSUUNNITELMA, 180 osp HEVOSTALOUDEN PERUSTUTKINTO HEVOSTENHOITAJA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Luonnonvara-ala. OPETUSSUUNNITELMA, 180 osp HEVOSTALOUDEN PERUSTUTKINTO HEVOSTENHOITAJA"

Transkriptio

1 Luonnonvara-ala OPETUSSUUNNITELMA, 180 osp HEVOSTALOUDEN PERUSTUTKINTO HEVOSTENHOITAJA Salpauksen ammattiosaamisen toimikunta Rehtorin hyväksyntä Voimassa toistaiseksi alkaen

2 SISÄLLYSLUETTELO 1 HEVOSTALOUDEN PERUSTUTKINNON AMMATTIALAN KUVAUS JA ARVOPERUSTA, TAVOITTEET JA TUTKINNON MUODOSTUMINEN Hevosalan kuvaus ja arvoperusta Hevostalouden perustutkinnon tavoitteet Hevostalouden perustutkinnon muodostuminen Hevostalouden perustutkinnon suorittaminen näyttötutkintona Elinikäisen oppimisen avaintaidot HEVOSTALOUDEN PERUSTUTKINNON AMMATILLISET TUTKINNON OSAT, 135 OSP, AMMATTITAITOVAATIMUKSET, ARVIOINTI JA OHJAUSSUUNNITELMA Pakolliset tutkinnon osat, hevostenhoitaja, 75 osp Hevostenhoito ja hyvinvoinnista huolehtiminen, 15 osp Yrittäminen hevostalousalalla, 20 osp Tallin ja talliympäristön hoitaminen, 15 osp Ratsastaminen ja raviurheilu, 25 osp Valinnaiset tutkinnon osat Ravihevosten hoitaminen, 15 osp Eri-ikäisten ravihevosten valmentaminen, 15 osp Kilpahevosten hoitaminen ja ravitallilla työskenteleminen, 20 osp Hevosharrasteohjaajan työskenteleminen ajo- ja ratsuhevosten kanssa, 15 osp Hevosharrastajan ohjaaminen, 20 osp Hevosharrastepalvelujen tuottaminen, 15 osp Näyttely- ja kilpahevosten hoitaminen, 15 osp Varusteiden huollon ja valmistamisen perusosaaminen, 15 osp Hevosurheilun lajeissa toimiminen, 15 osp Ravihevosen ajaminen, 15 osp Hevosjalostus ja siitoshevosten hoitaminen, 15 osp Hevosklinikka-avustajana toimiminen, 15 osp Yritystoiminnan suunnittelu, 15 osp Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen, 5 osp Yrityksessä toimiminen, 15 osp Huippuosaajana toimiminen, 15 osp YHTEISET TUTKINNON OSAT AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA, 35 OSP Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, 11 osp Äidinkieli, suomi, 5 osp Toinen kotimainen kieli, ruotsi, 1 osp Vieraat kielet, englanti, 2 osp Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen, 9 osp Matematiikka 3 osp Fysiikka ja kemia, 2 osp Tieto- ja viestintätekniikka ja sen hyödyntäminen, 1 osp Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen 8 osp Yhteiskuntataidot 1 osp Työelämätaidot, 1 osp Yrittäjyys ja yritystoiminta, 1 osp Työkyvyn ylläpitäminen, liikunta ja terveystieto, 2 osp Sosiaalinen ja kulttuurinen osaaminen, 7 osp Kulttuurien tuntemus, 3 osp Taide ja kulttuuri, 3 osp Etiikka, 3 osp Psykologia, 3 osp Ympäristöosaaminen, 3 osp Oppimistavoitteet VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT AMMATILLISESSA KOULUTUKSESSA Paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuvat tutkinnon osat Valinnainen hevosalan yrityksessä toimiminen, 10 osp Valinnainen hevoshieronta, 5 osp TUTKINTOKOHTAISET TERVEYDENTILAVAATIMUKSET LIITTEET... 45

3 Koulutuskeskus Salpaus Hevostalouden perustutkinto, hevostenhoitaja 1 1 HEVOSTALOUDEN PERUSTUTKINNON AMMATTIALAN KUVAUS JA ARVOPERUSTA, TAVOITTEET JA TUTKINNON MUODOSTUMINEN 1.1 Hevosalan kuvaus ja arvoperusta Ammattialan kuvaus eperusteissa https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/614/ops/sisalto/15449 Ammattialan arvoperusta eperusteissa https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/614/ops/sisalto/16961 Koulutuskeskus Salpauksen hevostalouden koulutus toteutetaan Lahdessa Jokimaan raviradan aidossa hevostalouden oppimisympäristössä. Jokimaan raviradan alue on kehittyvä hevostalouden keskus, jonka ympäristössä ja lähialueilla on useita hevosalan toimijoita, mm. ravivalmentajia, ratsastuskouluja, hevosvarustepalveluja tuottavat yrityksiä, hevoskuntoutuskeskus ja hevosklinikka, jotka toimivat Koulutuskeskus Salpauksen yhteistyökumppaneina ja hevosalan opiskelijoiden työssäoppimispaikkoina. Paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuvissa tutkinnon osissa tarjolla ovat Valinnainen hevosalan yrityksessä toimiminen, joka tarjoaa opiskelijalle mahdollisuuden tutustua hyvin erilaisiin hevosalan yrityksiin ja vahvistaa työssäoppimisen kautta saatavaa kokemusta, sekä Valinnainen hevoshieronta, joka mahdollistaa erikoistumisalan perusteisiin tutustumisen ja hyödyntää Koulutuskeskus Salpauksen aikuiskoulutuksen hevoshieronnan osaamista. 1.2 Hevostalouden perustutkinnon tavoitteet Koulutuskeskus Salpauksessa tarjotaan hevostalouden perustutkinnon hevostenhoitajan koulutusta. Tutkinnon tavoitteet eperusteissa https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/614/ops/sisalto/ Hevostalouden perustutkinnon muodostuminen Koulutuskeskus Salpauksessa tarjotaan hevostalouden perustutkinnon hevostenhoitajan erikoistumisvaihtoehdoista ravihevosten hoitamista ja hevosharrastepalveluiden tuottamista. Lisäksi opiskelijalla on mahdollisuus suunnata valinnaisia opintojaan yrittämiseen, jatko-opintoihin tai kansainväliselle polulle. (Liite 1)

4 Koulutuskeskus Salpaus Hevostalouden perustutkinto, hevostenhoitaja 2 Tutkinnon muodostuminen eperusteissa https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/614/ops/rakenne 1.4 Hevostalouden perustutkinnon suorittaminen näyttötutkintona Koulutuskeskus Salpauksella on voimassa oleva (2015) näyttötutkinnon järjestämissopimus Hevostalouden perustutkinnon hevostenhoitajan koulutukseen. Ammattialan perustutkinto suoritetaan näyttötutkintona osoittamalla tutkinnon perusteissa vaadittu osaaminen hyväksytysti tutkintotilaisuuksissa käytännön työssä ja toiminnassa. Perustutkinnon suorittaminen arvioidaan asteikolla 1-3. Perustutkinnon voi suorittaa näyttötutkintoperusteisesti myös oppisopimuskoulutuksena. Oppisopimuskoulutus on määräaikaiseen työsuhteeseen perustuvaa ammatillista koulutusta, jota täydennetään Koulutuskeskus Salpauksen järjestämillä tietopuolisilla opinnoilla. 1.5 Elinikäisen oppimisen avaintaidot Koulutuskeskus Salpauksessa elinikäisen oppimisen edistäminen kuuluu koko oppilaitoksen perustehtäviin, ja se on osa oppilaitoksen toteuttamaa yhteiskunnallista palvelutehtävää. Elinikäisen oppimisen avaintaidot eperusteissa https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/614/ops/sisalto/ Oppiminen ja ongelmanratkaisu Opiskelija tai tutkinnon suorittaja suunnittelee toimintaansa erilaisissa hevosalan työtehtävissä sekä arvioi omaa osaamistaan ja kehittää itseään hevosalan kaikilla osaalueilla. Suunnittelu- ja työtehtävissä hän käyttää erilaisia tietolähteitä ja asiantuntijoita. Hän seuraa alan uusimpia tutkimuksia ja hankkii lisätietoa, jäsentää, arvioi ja soveltaa sitä hevosten hyvinvoinnin edistämiseksi. Vaihtelevat sääolosuhteet ja työtilanteet edellyttävät joustavuutta ja muuttuviin tilanteisiin sopeutumista sekä luovuutta. Vuorovaikutus ja yhteistyö Opiskelija tai tutkinnon suorittaja toimii erilaisissa vuorovaikutustilanteissa tilanteen vaatimalla tavalla sekä ilmaisee erilaisia näkökantoja selkeästi, rakentavasti ja luottamusta herättäen. Hän noudattaa yleisesti hyväksyttyjä käyttäytymissääntöjä ja toimintatapoja työyhteisössä ja asiakkaiden kanssa toimiessaan ja toimii esimerkkinä. Hän ottaa palautetta vastaan ja antaa sitä rakentavasti sekä hyödyntää saamaansa palautetta toiminnassaan.

5 Koulutuskeskus Salpaus Hevostalouden perustutkinto, hevostenhoitaja 3 Ammattietiikka Opiskelija tai tutkinnon suorittaja toimii työssään hevosalan arvoperustan mukaisesti ja huolehtii hevosten hyvinvoinnista niin kotitallilla kuin kilpailupaikoilla toimiessaan. Hän sitoutuu työhönsä ja toimii vastuullisesti noudattaen tehtyjä sopimuksia ja ammattiinsa kuuluvaa etiikkaa. Hän ymmärtää hevostenhoidon sitovuuden ja toimii kaikissa tilanteissa hevosten hyvinvoinnin varmistamiseksi ja tuntee eläinsuojelulainsäädännön velvoitteet. Terveys, turvallisuus ja toimintakyky Opiskelija tai tutkinnon suorittaja toimii turvallisesti ja vastuullisesti työ- ja vapaa-aikana sekä liikenteessä ja ylläpitää terveellisiä elintapoja sekä toiminta- ja työkykyään sekä noudattaa annettuja turvallisuusohjeita Hän työskentelee ergonomisesti ja hyödyntää hevosalalla tarvittavan terveysliikunnan sekä ehkäisee työhön ja työympäristöön liittyviä vaaroja ja terveyshaittoja. Hevosalalla työskennellessään hän käyttää vaadittuja turvavarusteita, kuten turvakenkiä ja hyväksyttyä turvakypärää ratsastaessaan ja ajaessaan hevosia. Aloitekyky ja yrittäjyys Opiskelija tai tutkinnon suorittaja toimii aloitteellisesti ja asiakaslähtöisesti hevosalan työtehtävissä. Hän toimii taloudellisesti ja tuloksellisesti tavoitteiden saavuttamiseksi ja hän mitoittaa oman työnsä tavoitteiden mukaan. Kestävä kehitys Opiskelija tai tutkinnon suorittaja toimii hevosalan kestävän kehityksen ekologisten, taloudellisten, sosiaalisten sekä kulttuuristen periaatteiden mukaisesti. Hän noudattaa hevosala työtehtävissä keskeisiä kestävän kehityksen säädöksiä, määräyksiä ja sopimuksia. Hän huolehtii määräysten mukaisesta lanta- ja jätehuollosta, laidunten ja ulkoilualueiden ympäristöystävällisestä ja kestävästä hoitamisesta sekä energian ja materiaalien säästeliäästä käytöstä. Opiskelija huomioi erilaisten hevosurheilulajien vaatimukset, pyrkii säilyttämään hevosrotujen monimuotoisuuden ja arvostaa perinteisiä hevostaitoja. Hän on kiinnostunut sekä henkilöstön että asiakkaiden hyvinvoinnista ja pyrkii avoimuuteen ja yhteistoimintaan sekä ymmärtää verkostoitumisen merkityksen alalla. Estetiikka Opiskelija tai tutkinnon suorittaja ottaa toiminnassaan huomioon mm. kulttuurimaiseman ja yritystoiminnan yhteensovittamisen. Hän edistää tai ylläpitää työympäristönsä viihtyisyyttä ja muuta esteettisyyttä.

6 Koulutuskeskus Salpaus Hevostalouden perustutkinto, hevostenhoitaja 4 Viestintä ja mediaosaaminen Opiskelija tai tutkinnon suorittaja viestii monimuotoisesti ja vuorovaikutteisesti tilanteeseen sopivalla tavalla hyödyntäen kielitaitoaan mm. tiedonhankinnassaan ja asiakkaiden kanssa toimiessaan. Hän hyödyntää yleisesti käytössä olevia välineitä sekä uusia teknologisia ratkaisuja ja sovelluksia, esim. sosiaalinen media. Hän tiedottaa hevosalan yrityksen toiminnasta tilanteeseen ja tarkoitukseen sopivalla kielellä, välineellä ja sisällöllä. Matematiikka ja luonnontieteet Opiskelija tai tutkinnon suorittaja käyttää peruslaskutoimituksia työssä vaadittavien ja arkipäivän laskutehtävien ratkaisemisessa. Hän käyttää esim. kaavoja, kuvaajia, kuvioita ja tilastoja ammattitehtävien ja -ongelmien ratkaisemisessa, kuten hevostalouden tilastojen tulkinnassa, yrityksen taloushallinnon peruslaskuissa, ruokintalaskuissa sekä pinta-alojen laskemisessa. Hän soveltaa fysiikan ja kemian lainalaisuuksiin perustuvia menetelmiä ja toimintatapoja työssään, kuten laidunaitojen sähköistyksen ja hevosurheilualueiden hoitamisen osalta. Teknologia ja tietotekniikka Opiskelija tai tutkinnon suorittaja hyödyntää ammatissa käytettäviä teknologioita monipuolisesti, esimerkiksi lannanpoisto- ja ruokinta-automatiikkaa, ja käyttää koneita ja muita laitteita talliympäristön ja hevosurheilualueiden hoitamisessa. Hän ottaa työssään huomioon tekniikan hyödyt, rajoitukset ja riskit ja toimii työturvallisuutta edistäen. Hän käyttää tietotekniikkaa monipuolisesti ja hyödyntää sitä mm. tiedonhaussa, hevosten rekisteröinnissä ja kilpailutoiminnassa sekä ruokinnansuunnittelussa. Aktiivinen kansalaisuus ja eri kulttuurit Opiskelija tai tutkinnon suorittaja tuntee oman hevosalan yhteiskunnalliset toimijat, yhdistykset, järjestöt ja organisaatiot. Hän osallistuu oman alansa yhdistysten toimintaan, esimerkiksi ratsastusseurat ja hevosystäväinseurat. Hän toimii asiallisesti ja työelämän vaatimusten mukaisesti eri kulttuuritaustan omaavien ihmisten kanssa kotimaassa ja kansainvälisissä toiminnoissa, kuten valmennus- ja kilpailutoiminnassa.

7 Koulutuskeskus Salpaus Hevostalouden perustutkinto, hevostenhoitaja 5 2 HEVOSTALOUDEN PERUSTUTKINNON AMMATILLISET TUTKINNON OSAT, 135 OSP, AMMATTITAITOVAATIMUKSET, ARVIOINTI JA OHJAUSSUUNNITELMA 2.1 Pakolliset tutkinnon osat, hevostenhoitaja, 75 osp Työssäoppiminen pakollisissa tutkinnon osissa Koulutuskeskus Salpauksessa hevostalouden perustutkinnon pakollisten tutkinnon osien työssäoppimisen pituus on 8 viikkoa. Ammattitaitovaatimusten lisäksi opiskelija osoittaa työtä tekemällä sitoutumista hevostenhoitotyöhön, pitkäjänteistä ja suunnitelmallista työskentelyä, ammattimaista asennetta sekä elinikäisen oppisen avaintaitojen toteutumista. Työssäoppimisjaksolla opitaan ja parannetaan tutkinnon osien Yrittäminen hevostalousalalla ja Ratsastaminen ja raviurheilu ammattitaitovaatimusten mukaisia taitoja Hevostenhoito ja hyvinvoinnista huolehtiminen, 15 osp Ammattitaitovaatimukset ja arviointi https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/614/ops/tutkinnonosat/16995 Työkokonaisuudet ja niiden oppimistavoitteet Yhteisten tutkinnon osien integrointi Hevostenhoidon perusteet Hevosten käsittely ja hoito niiden lajityypillinen käyttäytyminen ja riskit huomioiden Hevosen anatomian ja fysiologian perusasioiden tunteminen Ennaltaehkäisevä terveydenhoito Tavallisimmat sairaudet ja taudinaiheuttajat ja niiden hoitaminen Lääkityskirjanpidon merkitys ja ylläpito Hevosten tunnistaminen annettujen tuntomerkkien perusteella (värit ja merkit) sekä rekisteröinnin perusteiden tunteminen Tallin ja talliympäristön siisteyden ylläpito Hevosten varusteiden tunnistaminen ja valinta käyttötarkoituksen mukaan Hevosten ruokinta Rehujen ravintoaineiden ja niiden merkityksen tunnistaminen Erilaisten rehujen ja niiden laadun tunnistaminen ja hevosten ruokkiminen ravinnontarpeen mukaisesti, rehuanalyysin tulkinta Hevosten kavioiden hoitaminen Hevosen kavioiden ja kengityksen kunnon tarkastaminen Kengän irrottaminen ja kiinnittäminen, hokkien vaihtaminen Tutkinnon osan opetus toteutetaan oppilaitoksen oppimisympäristössä, luokkahuoneissa, talleilla ja talliympäristössä 1. vuonna I ja II jaksoissa. Ammattiosaamisen näyttö tehdään oppilaitoksen tallilla tallivuorossa 1. vuoden III tai IV jaksossa. Opetus toteutetaan lähiopetuksena opettajan johdolla sekä käytännön harjoituksina opettajan ja ohjaajan yhteistyössä. Tallin teemavuoroista kolme (Työturvallisuus ja hevosten käsittely, Ruokinta sekä Terveydenhuolto) sidotaan tutkinnon osaan; toteutetaan oppilaitoksen talleilla 1. vuoden I ja II jaksossa opettajan ja ohjaajan ohjauksessa. Opetusmenetelminä käytetään mm. tietopuolista opetusta yhteistoiminnallisin menetelmin, luentoja, itseoppimista, verkko-oppimista sekä työvaltaistettua opetusta (learning by doing). Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen Äidinkieli Viestiminen erilaisissa vuorovaikutustilanteissa Tiedonhaku ja analysointi Kirjallisten töiden laatiminen Äidinkielen luku- ja kirjoitusstrategioiden hyödyntäminen Toinen kotimainen kieli, ruotsi Ammatillinen sanasto Hevosalan vuorovaikutustilanteissa viestiminen Tiedonhaku Vieras kieli englanti Ammatillinen sanasto Hevosalan vuorovaikutustilanteissa viestiminen Tiedonhaku Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen Matematiikka Peruslaskutoimitusten ja prosenttilaskujen toteuttaminen sekä mittayksiköiden muuntaminen Pinta-alojen ja tilavuuksien las- keminen Matemaattisten ongelmien ratkaiseminen, apuna laskin, tietokone ja muut matematiikan apuvälineet Fysiikka ja kemia Tieto- ja viestintätekniikka ja sen hyödyntäminen Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen

8 Koulutuskeskus Salpaus Hevostalouden perustutkinto, hevostenhoitaja 6 Hevostenhoitotyössä toimiminen Työturvallisuuteen vaikuttavat tekijät hevosten kanssa toimittaessa ja talliympäristössä Työaikojen ja työohjeiden sekä eläinsuojelulain noudattaminen Pukeutuminen asianmukaisesti erilaisissa työtehtävissä Ryhmässä toimiminen EA1 kurssi Yhteiskuntataidot Työelämätaidot Työkyvyn ylläpitäminen, liikunta ja terveystieto Sosiaalinen ja kulttuurinen osaaminen Kulttuurien tuntemus Taide ja kulttuuri Etiikka Psykologia Ympäristöosaaminen Ammattitaidon osoittamistavat Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa tekemällä hevostenhoitotöitä. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon perusteissa määrättyjä ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kriteereitä. Ammattiosaamisen näyttöä tai tutkintotilaisuutta voidaan jatkaa toisessa työpaikassa / työkohteessa tai ammatillisessa peruskoulutuksessa koulutuksen järjestäjän osoittamassa muussa paikassa niin, että osaamisen osoittamisen kattavuus varmistuu. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa kattavasti osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla. Ammattiosaamisen näytön kuvaus Opiskelija suorittaa hevostenhoidon tavanomaisia työtehtäviä tallivuorossa (hevosten ruokinta, hevosten käsittely ja hoito, tarhaaminen, terveydenhoito, tallin ja talliympäristön puhtaanapito) sekä lähiopetuksessa (kengittäminen). Näytön kesto on 1 viikko. Näytön tavoiteajankohtana on 1. vuoden III tai IV jakso ja näyttöympäristönä oppilaitoksen työelämälähtöinen oppimisympäristö. Mahdollinen etenemisehto Ammattiosaamisen näyttö voidaan tehdä, kun EA1-kurssi ja teematalliviikot (3 kpl) on suoritettu hyväksytysti Yrittäminen hevostalousalalla, 20 osp Ammattitaitovaatimukset ja arviointi https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/614/ops/tutkinnonosat/16993 Työkokonaisuudet ja niiden oppimistavoitteet Yrittäjyys ja yrityksen perustamisprosessin osaaminen Hevosalan yrityksen toimintaympäristö Omat vahvuudet, heikkoudet ja mahdollisuudet Liikeidean kehittäminen ja yrityksen perustamisprosessi Alaa koskeva lainsäädäntö ja yhtiömuodot Tutkinnon osan opetus toteutetaan oppilaitoksen oppimisympäristössä, luokkahuoneissa, NY-yrityksissä, osuuskunnassa sekä yksityisen, julkisen ja kolmannen sektorin työpaikoilla. Ammattiosaamisen näyttö tehdään oppilaitoksen oppimisympäristössä 2. tai 3. vuoden aikana. Yhteisten tutkinnon osien integrointi Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen Äidinkieli Viestiminen erilaisissa vuorovaikutustilanteissa Tiedonhaku ja analysointi Kirjallisten töiden laatiminen Äidinkielen luku- ja kirjoitusstrategioiden hyödyntäminen

9 Koulutuskeskus Salpaus Hevostalouden perustutkinto, hevostenhoitaja 7 Markkinoinnin, yhteistyön ja vastuullisen toiminnan osaaminen Markkinoinnin kilpailukeinot (tuote, hinta, saatavuus, markkinointiviestintä ja asiakaspalvelu) Hinnoittelu ja tarjouksen tekeminen Markkinoinnin toimintaympäristö, verkostoituminen ja yhteistyö Laadukas ja ympäristövastuullinen toiminta Taloushallinnon, kannattavuuden ja kustannusten hallinnan osaaminen Kirjanpidon ja verotuksen perusteet Yrityksen kustannusten hallinta, tuotantotuet ja kannattavuus Työlainsäädäntö, työnantajan velvollisuudet ja palkanlaskenta Liiketoiminnan suunnittelun osaaminen Yrityksen toiminnan ja talouden suunnittelu Rahoitus ja investointien kannattavuus Yrityksen riskienhallinta Markkinointisuunnitelma Liiketoimintasuunnitelman tekeminen ja esittäminen Hevosalan yrityksessä toimiminen Työntekijänä toimiminen alan työyhteisössä Oman ammatin ja alan arvostaminen Vastuullinen toiminta ja yhteistyötaidot Työturvallisuus Opetus toteutetaan lähiopetuksena opettajan johdolla. Harjoitustöiden ohjausta tekevät opettajat, top-ohjaaja ja ohjaajat yhteistyössä. Opetusmenetelminä käytetään mm. lähiopetusta, tiimioppimista, projektioppimista, harjoitustöitä, pelejä, simulaatioita, luentoja, itseoppimista, verkko-oppimista, työssäoppimista, mobiiliohjausta, portfolioita, oppimispäiväkirjoja ja yhteistoiminnallista oppimista. Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen Matematiikka Peruslaskutoimitusten ja prosenttilaskujen toteuttaminen Tieto- ja viestintätekniikka ja sen hyödyntäminen Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen Yhteiskuntataidot Työelämätaidot Työkyvyn ylläpitäminen, liikunta ja terveystieto Yrittäjyys ja yritystoiminta Pakolliset osaamistavoitteet 1osp Yrittäjyys ja yritystoiminta Valinnaiset osaamistavoitteet 3 osp Yrittäjyys ja yritystoiminta 7 osp jos opiskelija osallistuu NY-vuosi yrittäjänä toimintaan tai osuuskunnan toimintaan Sosiaalinen ja kulttuurinen osaaminen Kulttuurien tuntemus Taide ja kulttuuri Etiikka Psykologia Ympäristöosaaminen Ammattitaidon osoittamistavat Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa tekemällä maatilan, maaseutuyrityksen tai muun yrityksen kehittämis- tai liiketoimintasuunnitelman. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon perusteissa määrättyjä ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kriteereitä. Ammattiosaamisen näyttöä tai tutkintotilaisuutta voidaan jatkaa toisessa työpaikassa/ työkohteessa tai ammatillisessa peruskoulutuksessa koulutuksen järjestäjän osoittamassa muussa paikassa niin, että osaamisen osoittamisen kattavuus varmistuu. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa kattavasti osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla. Ammattiosaamisen näytön kuvaus Opiskelija laatii hevosalan yrityksen kehittämis- tai liiketoimintasuunnitelman. Näytön kesto on 1-2 viikkoa. Näytön tavoiteajankohtana 2. tai 3. vuosi ja näyttöympäristönä oppilaitoksen oppimisympäristö.

10 Koulutuskeskus Salpaus Hevostalouden perustutkinto, hevostenhoitaja 8 Mahdollinen etenemisehto Tallin ja talliympäristön hoitaminen, 15 osp Ammattitaitovaatimukset ja arviointi https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/614/ops/tutkinnonosat/22981 Työkokonaisuudet ja niiden oppimistavoitteet Yhteisten tutkinnon osien integrointi Tallin ja talliympäristön hoitaminen Tallin ja talliympäristön töiden tekeminen (karsinoiden ja muiden tilojen siivous, talliympäristön puhtaanapito ja jätehuolto) Tarhojen hoitaminen, aitojen huoltaminen Laidunten hoitaminen Rehuntuotantoketjun ja laadukkaan rehun merkityksen ymmärtäminen Hevosurheilualueiden hoitaminen Kestävään kehitykseen ja sen toimintatapoihin tutustuminen Työturvallisuus Koneiden ja laitteiden käyttäminen Koneiden, teknisten laitteiden ja työkalujen käyttö (esimerkiksi traktori) päivittäisissä töissä ja korjauksessa Traktorilla ajaminen ja tarvittavien työkoneiden käyttö (T-kortin suorittaminen) Eläintenkuljettajan tutkintoa vastaavat taidot Työturvallisuuden huomioiminen ja henkilökohtaisten suojaimien käyttö Hevoskasvatus Hevoskasvatuksen ja hevosjalostuksen periaatteiden sekä lainsäädännön tunteminen Hevosen elinkaaren mukaiset toimenpiteet varsomisesta loppusijoitukseen Tutkinnon osan opetus toteutetaan oppilaitoksen oppimisympäristössä, luokkahuoneissa, talleilla ja talliympäristössä sekä Asikkalassa opetusmaatilalla 1. vuonna III ja IV jaksoissa ja kesäjaksolla kesäkuussa. Ammattiosaamisen näyttö tehdään oppilaitoksen tallilla ja opetusmaatilalla 1. vuoden IV jaksossa ja kesäjaksolla. Opetus toteutetaan lähiopetuksena opettajan johdolla sekä käytännön harjoituksina opettajan ja ohjaajan yhteistyössä. Tallin teemavuoroista yksi (Talliympäristön hoitaminen) sidotaan tutkinnon osaan; toteutetaan oppilaitoksen talleilla 1. vuoden II jaksossa opettajan ja ohjaajan ohjauksessa. Opetusmenetelminä käytetään mm. luentoja, itseoppimista, verkko-oppimista sekä työvaltaistettua opetusta (learning by doing). Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen Äidinkieli Tiedonhaku ja analysointi Kirjallisten töiden laatiminen Toinen kotimainen kieli, ruotsi Ammatillinen sanasto Tiedonhaku Vieras kieli englanti Ammatillinen sanasto Tiedonhaku Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen Matematiikka Peruslaskutoimituksien ja prosenttilaskujen toteuttaminen sekä mittayksiköiden muuntaminen Pinta-alojen ja tilavuuksien laskeminen, geometrian soveltaminen Fysiikka ja kemia Suureet, lämpö, sähkö Kemian ja ympäristökemian perusteet Tieto- ja viestintätekniikka ja sen hyödyntäminen Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen Yhteiskuntataidot Työelämätaidot Työkyvyn ylläpitäminen, liikunta ja terveystieto Sosiaalinen ja kulttuurinen osaaminen Kulttuurien tuntemus Taide ja kulttuuri Etiikka Psykologia Ympäristöosaaminen Jätehuolto ja kierrätys Ympäristövaikutusten huomioiminen Energian ja materiaalien säästäminen Ilmastonmuutoksen torjunta Luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen

11 Koulutuskeskus Salpaus Hevostalouden perustutkinto, hevostenhoitaja 9 Ammattitaidon osoittamistavat Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa tekemällä työtä tallissa ja talliympäristössä. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon perusteissa määrättyjä ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kriteereitä. Ammattiosaamisen näyttöä tai tutkintotilaisuutta voidaan jatkaa toisessa työpaikassa/työkohteessa tai ammatillisessa peruskoulutuksessa koulutuksen järjestäjän osoittamassa muussa paikassa niin, että osaamisen osoittamisen kattavuus varmistuu. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa kattavasti osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla Ammattiosaamisen näytön kuvaus Opiskelija tekee tallin ja talliympäristön hoitotöitä, hoitaa laitumia ja tarhoja sekä hevosurheilualueita kestävän kehityksen toimintaperiaatteita noudattaen. Hän ajaa traktoria ja käyttää tarvittavia koneita ja laitteita. Näytön kesto on 1-2 viikkoa. Näytön tavoiteajankohta on 1. vuoden IV jakso ja kesäjakso. Näyttöympäristönä oppilaitoksen opetusmaatila ja tallit. Mahdollinen etenemisehto Ratsastaminen ja raviurheilu, 25 osp Ammattitaitovaatimukset ja arviointi https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/614/ops/tutkinnonosat/16994 (toteutussuunnitelma) Työkokonaisuudet ja niiden oppimistavoitteet Yhteisten tutkinnon osien integrointi Hevosten ja ympäristön hoitaminen Hevosten hoitaminen ja ruokkiminen kotitallilla ja matkoilla Hevosten käsitteleminen yksilöllisesti ja lajinmukainen käyttäytyminen huomioiden Eläinsuojelulainsäädännön sekä olosuhdevaatimusten tunteminen Ympäristölainsäädännön vaatimusten tunteminen ja soveltaminen (Pinta- ja pohjavesien hoito, lantahuolto, tarhojen ja laidunten hoitaminen, tarvittavat ilmoitukset) Toimiminen kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti Näyttelytoiminta ja varusteiden huoltaminen Näyttelytoiminnan perusasioiden tunteminen ja hevosen Tutkinnon osan opetus toteutetaan oppilaitoksen oppimisympäristössä, luokkahuoneissa, talleilla ja talliympäristössä sekä opetusmaatilalla 1. vuonna I-IV jaksoissa. Ammattiosaamisen näyttö tehdään työssäoppimisjaksolla 1. vuoden III jaksossa tai 2. vuoden I jaksossa. Näyttöä täydennetään tarvittaessa oppilaitoksen oppimisympäristössä. Opetus toteutetaan lähiopetuksena opettajan johdolla sekä käytännön harjoituksina opettajan ja ohjaajan yhteistyössä. Tallin teemavuoroista kaksi (Varusteet, huolto ja käyttö sekä Työturvallisuus ja ergonomia) sidotaan tutkinnon osaan; toteutetaan oppilaitoksen talleilla 1. vuoden II ja III jaksossa opettajan ja ohjaajan ohjauksessa. Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen Äidinkieli Viestiminen erilaisissa vuorovaikutustilanteissa Tiedonhaku ja analysointi Kirjallisten töiden laatiminen Äidinkielen luku- ja kirjoitusstrategioiden hyödyntäminen Toinen kotimainen kieli, ruotsi Ammatillinen sanasto Hevosalan vuorovaikutustilanteissa viestiminen Tiedonhaku Vieras kieli englanti Ammatillinen sanasto Hevosalan vuorovaikutustilanteissa viestiminen Tiedonhaku Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen Matematiikka

12 Koulutuskeskus Salpaus Hevostalouden perustutkinto, hevostenhoitaja 10 esittäminen (hevosen arvioinnin termistö) Ratsastamisen perusvarusteiden sekä yleisimmin käytettyjen erikois- ja lisävarusteiden huoltaminen ja korjaaminen sekä käyttöturvallisuuden tarkastaminen Ajamisen perusvarusteiden sekä yleisimmin käytettyjen erikois- ja lisävarusteiden huoltaminen ja korjaaminen sekä käyttöturvallisuuden tarkastaminen Ruokinta ja ruokinnan suunnittelu Ruokintasuunnitelman tekeminen ja seuraaminen erilaisille hevosille tarkoituksenmukaisia rehuja hyödyntäen Ratsastaminen ja juoksuttaminen Hevosen juoksuttaminen Hevosen satuloiminen Ratsastaminen tahdissa ja tasapainossa Raviurheilu ja varsanopetus Hevosen valjastaminen eri käyttötarkoituksiin (ravivaljastus, työajovaljastus) Hevosen ajaminen turvallisesti Avustaminen varsanopetuksessa Näyttelytoiminnan osuus toteutetaan yhdessä Hevoskasvatuksen kokonaisuuden kanssa ja Ympäristölainsäädännön osaaminen toteutetaan yhdessä Tallin ja talliympäristön hoitaminen kokonaisuuden kanssa (Tallin ja talliympäristön hoitaminen tutkinnon osa). Opetusmenetelminä käytetään mm. luentoja, itseoppimista, verkko-oppimista, työvaltaistettua opetusta (learning by doing), oppimispäiväkirjan täyttämistä sekä työssäoppimista. Peruslaskutoimituksien ja prosenttilaskujen toteuttaminen sekä mittayksiköiden muuntaminen, esimerkiksi ruokintalaskut Fysiikka ja kemia Tieto- ja viestintätekniikka ja sen hyödyntäminen Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen Yhteiskuntataidot Työelämätaidot Työkyvyn ylläpitäminen, liikunta ja terveystieto Työkyvyn ylläpitäminen (terveellisten elämäntapojen edistäminen) Oman ammatin kuormittavuustekijöiden tunnistaminen ja riskitekijöiden ennaltaehkäisy Sosiaalinen ja kulttuurinen osaaminen Kulttuurien tuntemus Taide ja kulttuuri Etiikka Psykologia Ympäristöosaaminen Ammattitaidon osoittamistavat Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa tekemällä hevostenhoitotöitä tallissa ja talliympäristössä. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon perusteissa määrättyjä ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kriteereitä. Ammattiosaamisen näyttöä tai tutkintotilaisuutta voidaan jatkaa toisessa työpaikassa/työkohteessa tai ammatillisessa peruskoulutuksessa koulutuksen järjestäjän osoittamassa muussa paikassa niin, että osaamisen osoittamisen kattavuus varmistuu. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa kattavasti osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla Ammattiosaamisen näytön kuvaus Opiskelija tekee hevostenhoitotöitä tallissa ja talliympäristössä, huolehtii hevosten liikunnasta ja esittää hevosen näyttelyssä tai muussa vastaavassa tilanteessa. Näytön kesto on 1-2 viikkoa. Näytön tavoiteajankohta on 1. vuoden III jakso tai 2. vuoden I jakso ja näyttöympäristönä on työssäoppimispaikka. Ammattiosaamisen näyttöä jatketaan toisessa työpaikassa/ työkohteessa tai ammatillisessa peruskoulutuksessa koulutuksen järjestäjän osoittamassa muussa paikassa niin, että osaamisen osoittamisen kattavuus varmistuu. Mahdollinen etenemisehto -

13 Koulutuskeskus Salpaus Hevostalouden perustutkinto, hevostenhoitaja Valinnaiset tutkinnon osat Valitaan 60 osaamispistettä kohdasta 2.2 tai erikoistuttaessa ravihevosten hoitamiseen kohdat ja vähintään 10 osaamispistettä kohdista tai kohdasta 4. Tai erikoistuttaessa hevosharrastepalvelujen tuottamiseen valitaan kohdat ja vähintään 10 osaamispistettä kohdista tai kohdasta 4. Työssäoppiminen erikoistuttaessa ravihevosen hoitamiseen Koulutuskeskus Salpauksessa hevostalouden perustutkinnon ravihevosen hoitamiseen erikoistavien tutkinnon osien työssäoppimisen pituus on 12 viikkoa. Ammattitaitovaatimusten lisäksi opiskelija osoittaa työtä tekemällä sitoutumista hevostenhoitotyöhön, pitkäjänteistä ja suunnitelmallista työskentelyä, ammattimaista asennetta sekä elinikäisen oppisen avaintaitojen toteutumista. Työssäoppiminen erikoistuttaessa hevosharrastepalveluiden tuottamiseen Koulutuskeskus Salpauksessa hevostalouden perustutkinnon hevosharrastepalveluiden tuottamiseen erikoistavien tutkinnon osien työssäoppimisen pituus on 12 viikkoa. Ammattitaitovaatimusten lisäksi opiskelija osoittaa työtä tekemällä sitoutumista hevostenhoitotyöhön, pitkäjänteistä ja suunnitelmallista työskentelyä, ammattimaista asennetta sekä elinikäisen oppisen avaintaitojen toteutumista Ravihevosten hoitaminen, 15 osp Ammattitaitovaatimukset ja arviointi https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/614/ops/tutkinnonosat/16992 (toteutussuunnitelma) Työkokonaisuudet ja niiden oppimistavoitteet Yhteisten tutkinnon osien integrointi Ravihevosten hoitaminen Ravihevosen hoitaminen Ravihevosen vastuullisena hoitajana toimiminen ravikilpailuissa ja muissa tapahtumissa Ravikilpailusääntöjen tunteminen Ravihevosen varusteiden sopivuuden arvioiminen ja varusteiden huoltaminen Ravitallissa työskenteleminen Ravitallin toiminnan suunnitteleminen ja töiden tekeminen tietyllä ajanjaksolla Ravitallin päivittäisestä toiminnasta huolehtiminen Rutinoituminen asiakaspalveluun ja rakentavasti työyhteisössä toimiminen Peruskengitys Ravihevosen peruskengityksen tekeminen Tutkinnon osan opetus toteutetaan oppilaitoksen oppimisympäristössä, luokkahuoneissa, talleilla ja talliympäristössä, Jokimaan raviradan ympäristöissä sekä työssäoppimispaikoilla Ammattiosaamisen näyttö tehdään työssäoppimisessa 2. vuoden III jaksossa tai 3. vuoden III jaksossa Näyttöä täydennetään tarvittaessa oppilaitoksen oppimisympäristössä. Opetus toteutetaan lähiopetuksena opettajan johdolla sekä käytännön harjoituksina opettajan ja ohjaajan yhteistyössä. Opetusmenetelminä käytetään mm. käytännön harjoituksia luentoja, itseoppimista, verkko-oppimista, työvaltaistettua opetusta (learning by doing), oppimispäiväkirjan täyttämistä sekä työssäoppimista

14 Koulutuskeskus Salpaus Hevostalouden perustutkinto, hevostenhoitaja 12 Ammattitaidon osoittamistavat Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa työskentelemällä ravitallilla. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon perusteissa määrättyjä ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kriteereitä. Ammattiosaamisen näyttöä tai tutkintotilaisuutta voidaan jatkaa toisessa työpaikassa / työkohteessa tai ammatillisessa peruskoulutuksessa koulutuksen järjestäjän osoittamassa muussa paikassa niin, että osaamisen osoittamisen kattavuus varmistuu. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa kattavasti osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla. Ammattiosaamisen näytön kuvaus Opiskelija työskentelee ravitallilla hoitaen ravihevosia, tehden ravitallin töitä ja palvelemalla asiakkaita. Näytön kesto on 1-2 viikkoa. Näytön tavoiteajankohta on 2. tai 3. vuosi ja näyttöpaikkana on työssäoppimispaikka. Mahdollinen etenemisehto Eri-ikäisten ravihevosten valmentaminen, 15 osp Ammattitaitovaatimukset ja arviointi https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/614/ops/tutkinnonosat/16991 (toteutussuunnitelma) Työkokonaisuudet ja niiden oppimistavoitteet Yhteisten tutkinnon osien integrointi Eri-ikäisten ravihevosten hoitaminen ja valmentaminen Eri-ikäisten ja eri valmennusvaiheessa olevien hevosten valmentamisen perusasioiden tunteminen ja valmennussuunnitelman laatiminen Valmennusfysiologian perusteiden hyödyntäminen Valmennussuunnitelman toteutumisen arvioiminen Varsanopetuksessa avustaminen Ravihevosjalostuksen perusteiden tunteminen Ravihevosten varusteiden käyttäminen Varusteiden kunnon ja tarpeellisuuden arvioiminen sekä yleisimpien lisävarusteiden ja apuvälineiden käyttäminen Hevosen valjastaminen valmennusja kilpavaljastukseen Ravitallin ympäristön hoitaminen Tutkinnon osan opetus toteutetaan oppilaitoksen oppimisympäristössä, luokkahuoneissa, talleilla ja talliympäristössä, Jokimaan raviradan ympäristöissä sekä työssäoppimispaikoilla. Ammattiosaamisen näyttö tehdään oppilaitoksen oppimisympäristössä yhteistyössä yhteistyökumppaneiden kanssa 2. vuoden IV jaksossa tai 3. vuoden IV jaksossa Näyttöä täydennetään tarvittaessa oppilaitoksen muissa oppimisympäristössä. Opetus toteutetaan lähiopetuksena opettajan johdolla sekä käytännön harjoituksina opettajan ja ohjaajan yhteistyössä. Opetusmenetelminä käytetään mm. käytännön harjoituksia luentoja, itseoppimista, verkko-oppimista, työvaltaistettua opetusta (learning by doing), oppimispäiväkirjan täyttämistä sekä työssäoppimista.

15 Koulutuskeskus Salpaus Hevostalouden perustutkinto, hevostenhoitaja 13 Reittien ja ratojen hoitamisen perusteiden hallinta ja koneiden käyttäminen Ammattitaidon osoittamistavat Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa työskentelemällä ravitallilla tai hevosia kasvattavassa talliyrityksessä. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon perusteissa määrättyjä ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kriteereitä. Ammattiosaamisen näyttöä tai tutkintotilaisuutta voidaan jatkaa toisessa työpaikassa/työkohteessa tai ammatillisessa peruskoulutuksessa koulutuksen järjestäjän osoittamassa muussa paikassa niin, että osaamisen osoittamisen kattavuus varmistuu. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa kattavasti osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla. Ammattiosaamisen näytön kuvaus Opiskelija tekee hevostenhoitotöitä työskentelemällä ravitallilla tai hevosia kasvattavassa talliyrityksessä. Hän hoitaa ja toteuttaa eri-ikäisten ravihevosten hoidon ja valmennuksen. Näytön kesto on 1-2 viikkoa. Näytön tavoiteajankohta on 2. tai 3. vuosi ja näyttöpaikkana oppilaitoksen työelämälähtöinen oppimisympäristö. Mahdollinen etenemisehto Kilpahevosten hoitaminen ja ravitallilla työskenteleminen, 20 osp Ammattitaitovaatimukset ja arviointi https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/614/ops/tutkinnonosat/16996 (toteutussuunnitelma) Työkokonaisuudet ja niiden oppimistavoitteet Yhteisten tutkinnon osien integrointi Kilpahevosten hoitaminen Vastuullisena hoitajana toimiminen kilpailumatkoilla ja kilpailupaikalla Hevosen käyttäytymisen ja terveydentilan muutosten tunnistaminen Kilpahevosen terveydenhoidosta ja ruokinnasta huolehtiminen Kilpahevosen ruokintasuunnitelman laatiminen ja ruokinnan onnistumisen seuraaminen Antidoping- ja eläinsuojelusäännösten tunteminen Ravitallilla työskenteleminen Tallin ja ympäristön siisteyden ylläpitäminen Kestävän kehityksen periaatteiden tunteminen Tutkinnon osan opetus toteutetaan oppilaitoksen oppimisympäristössä, luokkahuoneissa, talleilla ja talliympäristössä, Jokimaan raviradan ympäristössä, raviradoilla sekä työssäoppimispaikoilla Ammattiosaamisen näyttö tehdään työssäoppimisessa 2. vuoden III jaksossa tai 3. vuoden III jaksossa. Näyttöä täydennetään tarvittaessa oppilaitoksen oppimisympäristössä. Opetus toteutetaan lähiopetuksena opettajan johdolla sekä käytännön harjoituksina opettajan ja ohjaajan yhteistyössä. Opetusmenetelminä käytetään mm. käytännön harjoituksia luentoja, itseoppimista, verkko-oppimista, työvaltaistettua opetusta (learning by doing), oppimispäiväkirjan täyttämistä sekä työssäoppimista

16 Koulutuskeskus Salpaus Hevostalouden perustutkinto, hevostenhoitaja 14 Ammattitaidon osoittamistavat Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa työskentelemällä ravitallilla sekä hevosenhoitajana ravikilpailuissa. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon perusteissa määrättyjä ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kriteereitä. Ammattiosaamisen näyttöä tai tutkintotilaisuutta voidaan jatkaa toisessa työpaikassa/työkohteessa tai ammatillisessa peruskoulutuksessa koulutuksen järjestäjän osoittamassa muussa paikassa niin, että osaamisen osoittamisen kattavuus varmistuu. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa kattavasti osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla. Ammattiosaamisen näytön kuvaus Opiskelija työskentelee ravitallilla hoitaen talliympäristöä sekä toimii kilpahevosten vastuullisena hoitajana kotitallilla ja ravikilpailuissa. Näytön kesto on 1-2 viikkoa. Näytön tavoiteajankohta on 2. tai 3. vuosi ja näyttöpaikkana on työssäoppimispaikka. Mahdollinen etenemisehto Hevosharrasteohjaajan työskenteleminen ajo- ja ratsuhevosten kanssa, 15 osp Ammattitaitovaatimukset ja arviointi https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/614/ops/tutkinnonosat/18663 Työkokonaisuudet ja niiden oppimistavoitteet Yhteisten tutkinnon osien integrointi Hevosten hoitaminen Hevosten hoitosuunnitelman laatiminen niiden kunnon, käytön ja terveydentilan huomioiden Hevosten lajikäyttäytymisen ja yksilöllisten erojen huomioiminen hoidossa ja ruokinnassa Hevosten ratsastaminen ja ajaminen Opetetulla hevosella ajaminen Ratsastustaidon kehittäminen kouluratsastuksessa (vaaditun kouluradan ratsastaminen turvallisesti, hyvässä istunnassa hevosen halliten) Ratsastustaidon kehittäminen esteratsastuksessa (vaadittujen esteratojen ratsastaminen turvallisesti, hyvässä istunnassa hevosen halliten) Ratsastustaidon kehittäminen maastoratsastuksessa (maastossa hevosen kanssa liikkuminen turvallisesti, hyvässä istunnassa hevosen halliten) Tutkinnon osassa ratsastuksen harjoittelu tapahtuu opettajan johdolla oppilaitoksen maneesissa ja maastoissa koulu-, este- ja maastoratsastustunneilla. Ratsastusta harjoitellaan lisäksi tarvittaessa työssäoppimalla ja itseopiskeluna. Hevostenhoidon harjoittelu tapahtuu työssäoppimisessa ratsastuskoululla sekä oppilaitoksen oppimisympäristössä mm. tallivuorossa. Ratsastuksen teoriaa opiskellaan opettajan johdolla oppilaitoksessa luennoin, yhteistoiminnallisin menetelmin, itseoppimalla, projektioppimalla ja tiimioppimalla. Opetus tapahtuu 2. tai 3. opiskeluvuonna.

17 Koulutuskeskus Salpaus Hevostalouden perustutkinto, hevostenhoitaja 15 Opiskelija suorittaa hyväksytysti kouluratsastusohjelman IV (He B KN Special) sekä esteradat 1 ja 2 Ratsastuksen perusasioiden hallitseminen tasolla He B Liikennesääntöjen ja jokamiehenoikeuksien tunteminen Oman ajo- ja ratsastustaidon arvioiminen ja niiden kehittäminen Ratsastuksen ja ajamisen perusperiaatteiden tunteminen Ammattitaidon osoittamistavat Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa työskentelemällä tallissa, jossa hän myös ajaa ja ratsastaa hevosia. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon perusteissa määrättyjä ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kriteereitä. Ammattiosaamisen näyttöä tai tutkintotilaisuutta voidaan jatkaa toisessa työpaikassa/työkohteessa tai ammatillisessa peruskoulutuksessa koulutuksen järjestäjän osoittamassa muussa paikassa niin, että osaamisen osoittamisen kattavuus varmistuu. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa kattavasti osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla. Ammattiosaamisen näytön kuvaus Opiskelija työskentelee tallissa, jossa hän myös ajaa ja ratsastaa hevosia. Ratsastuksessa hän ratsastaa estetehtäväradat 1 ja 2, kouluratsastuksessa ohjelman IV sekä ratsastaa maastossa. Näyttöpaikkana työssäoppimispaikat sekä oppilaitoksen oppimisympäristö. Ratsastuksen näytöt annetaan oppilaitoksella tai työssäoppimispaikassa. Kouluratsastuksen ohjelma IV https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/614/ops/sisalto/ Esteratsastuksen tehtäväradat 1 ja 2, 80 cm https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/614/ops/sisalto/ Näytön kesto on 1-2 viikkoa. Näytön tavoiteajankohta on 2. tai 3. vuosi. Mahdollinen etenemisehto Hevosharrastajan ohjaaminen, 20 osp Ammattitaitovaatimukset ja arviointi https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/614/ops/tutkinnonosat/18664 (toteutussuunnitelma) Työkokonaisuudet ja niiden oppimistavoitteet Yhteisten tutkinnon osien integrointi Ohjaaminen ja asiakaspalvelu Erilaisten asiakkaiden opettaminen (hevostaidot, kouluratsastus, maas- Opetus tapahtuu oppilaitoksessa ja työssäoppimispaikalla.

18 Koulutuskeskus Salpaus Hevostalouden perustutkinto, hevostenhoitaja 16 toratsastus), turvallisuus, selkeä äänenkäyttö, hevosten hyvinvoinnin huomioiminen Asiakaspalvelu ja sen merkityksen ymmärtäminen Asiakkaiden opastaminen asianmukaiseen pukeutumiseen erilaisissa tilanteissa (työturvallisuus, ergonomia, siisteys) Ratsastuksenohjaamista harjoitellaan ensin oppilaitoksessa harjoitustunteja pitäen, ja sitä jatketaan työssäoppimispaikalla. Ohjattavana on joko oman ryhmän opiskelijoita tai 1. tai 2. vuoden opiskelijoita. Asiakkaiden opettamista hevostenhoitoon harjoitellaan ensin oppilaitoksessa ja myöhemmin työssäoppimalla ratsastuskoulussa. Opetuksen ja palveluiden suunnitteleminen Opetuksen ja palveluiden suunnitteleminen harrastetallilla Asianmukainen pukeutuminen erilaisissa tilanteissa (työturvallisuus, ergonomia, siisteys) SRL:n Toimiva talli ohjeistus Opetushevosen ominaisuuksien tunnistaminen ja hevosen soveltuvuus opetuskäyttöön Ensiapu 2 kurssin suorittaminen Ratsastuskoulutoimintaa harjoitellaan opettajan johdolla oppilaitoksessa luennoin, yhteistoiminnallisin menetelmin, itseoppien, projekti- ja tiimioppimismenetelmin. Opintoja suoritetaan myös verkko-opintoina ja oppimispäiväkirjalla työssäoppimisen aikana. Opetus tapahtuu 2. tai 3. opiskeluvuonna. Ammattitaidon osoittamistavat Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa työskentelemällä hevosharrastepalveluja tuottavassa yrityksessä ja ohjaamalla asiakkaita hevosten hoidossa ja ratsastuksessa. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon perusteissa määrättyjä ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kriteereitä. Ammattiosaamisen näyttöä tai tutkintotilaisuutta voidaan jatkaa toisessa työpaikassa/työkohteessa tai ammatillisessa peruskoulutuksessa koulutuksen järjestäjän osoittamassa muussa paikassa niin, että osaamisen osoittamisen kattavuus varmistuu. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa kattavasti osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla. Ammattiosaamisen näytön kuvaus Opiskelija työskentelee hevosharrastepalveluja tuottavassa yrityksessä ja ohjaa asiakkaita hevosten hoidossa ja ratsastuksessa. Näyttöpaikkana ovat työssäoppimispaikat sekä oppilaitoksen oppimisympäristöt. Näytön kesto on 1-2 viikkoa. Näytön tavoiteajankohta on 2. tai 3. vuosi. Mahdollinen etenemisehto Hevosharrastepalvelujen tuottaminen, 15 osp Ammattitaitovaatimukset ja arviointi https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/614/ops/tutkinnonosat/18665 (toteutussuunnitelma) Työkokonaisuudet ja niiden oppimistavoitteet Yhteisten tutkinnon osien integrointi

19 Koulutuskeskus Salpaus Hevostalouden perustutkinto, hevostenhoitaja 17 Palvelukokonaisuuden suunnittelu Hevosharrastepalvelukokonaisuuden suunnitteleminen, hinnoittelu ja markkinointi Palveluihin liittyvien laatu- ja turvallisuusvaatimusten selvittäminen Palvelukokonaisuuden toteuttaminen ja asiakaspalvelu Hevosharrastepalvelukokonaisuuden toteuttaminen Yrityksen palvelutarjontaan liittyvien töiden tekeminen Asiakaspalvelu ja sen merkityksen ymmärtäminen Asiakaspalvelu toisella kotimaisella tai vieraalla kielellä Toimialan mukaisten koneiden ja laitteiden käyttäminen turvallisesti Yrittäjämäinen ote työskentelyyn Harrastepalvelujen tuottamisen teoriaa opiskellaan opettajan johdolla oppilaitoksessa luokkaopetuksena ja projektityöskentelynä oppilaitoksen talleilla ja maneesissa. Palvelukokonaisuuden tuottaminen ja asiakaspalvelu tapahtuu työssäoppimisessa ratsastuskoululla, vaellustallilla tai muussa hevosharrastepalveluja tuottavassa yrityksessä. Opetus tapahtuu luentoina, projektioppimisena, yhteistoiminnallisin menetelmin ja tiimioppimisena. Opetuksessa voidaan käyttää verkko-opetusta. Opetus tapahtuu 2. tai 3. opiskeluvuonna. Ammattitaidon osoittamistavat Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa työskentelemällä hevosharrastepalveluja tuottavassa yrityksessä suunnitellen ja toteuttaen yrityksen tarjoamia palveluja tai tuotteisten ja markkinoiden yrityksen erityisosaamista. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon perusteissa määrättyjä ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kriteereitä. Ammattiosaamisen näyttöä tai tutkintotilaisuutta voidaan jatkaa toisessa työpaikassa/työkohteessa tai ammatillisessa peruskoulutuksessa koulutuksen järjestäjän osoittamassa muussa paikassa niin, että osaamisen osoittamisen kattavuus varmistuu. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa kattavasti osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla. Ammattiosaamisen näytön kuvaus Opiskelija työskentelee hevosharrastepalveluja tuottavassa yrityksessä suunnitellen ja toteuttaen yrityksen tarjoamia palveluja tai tuotteistaen ja markkinoiden yrityksen erityisosaamista. Näyttöpaikkana ovat työssäoppimispaikat tai oppilaitoksen oppimisympäristöt. Näytön kesto on 1-2 viikkoa. Näytön tavoiteajankohta on 2. tai 3. vuosi. Mahdollinen etenemisehto EA 2-kurssin tulee olla suoritettu ennen työssäoppimista Näyttely- ja kilpahevosten hoitaminen, 15 osp Ammattitaitovaatimukset https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/614/ops/tutkinnonosat/20087

20 Koulutuskeskus Salpaus Hevostalouden perustutkinto, hevostenhoitaja 18 (toteutussuunnitelma) Työkokonaisuudet ja niiden oppimistavoitteet Yhteisten tutkinnon osien integrointi Näyttely- ja kilpahevosten hoitaminen Näyttely- ja kilpahevosten hoitaminen ja hyvinvoinnista huolehtiminen kotitallilla ja kilpailupaikalla Hevosten ruokkiminen Hevosen varustaminen ja varusteiden huoltaminen Hevosten käytön ja hoidon suunnitteleminen ja toteuttaminen Hevosten kuljettaminen Hevosten valmisteleminen näyttelyja kilpailukuntoon Hevosten verrytteleminen ja hoitaminen suoritusten jälkeen Kilpailusääntöjen ja olosuhteiden huomioiminen Erityisolosuhteiden ja vaatimusten huomioiminen näyttely- ja kilpahevosten hoidon suunnittelussa Näyttely- ja kilpailusääntöjen tunteminen Hevosten lääkintää ja antidopingia koskevien sääntöjen tunteminen ja noudattaminen Terveystiedon hyödyntäminen hevosten hoidossa Työntekijänä toimiminen Oman työn suunnitteleminen ja toteuttaminen Työhyvinvoinnin ylläpito ja muiden työntekijöiden huomioiminen Toiminnan turvallisuuden ja vastuullisuuden huomioiminen Kestävän kehityksen toimintatapojen edistäminen (hevosen huoltovälineiden valinta ja säilytys, vesi- ja jätehuolto kilpailupaikalla, ajovälineiden hygienia ja huolto) Tutkinnon osa suoritetaan työssäoppien kilpatallilla. Työssäoppimisen kesto on 10 viikkoa. Tutkinnon osa tehdään 2. vuoden III ja/ tai IV jaksossa kolmen vuoden toteutuksessa. Ammattitaidon osoittamistavat Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa työskentelemällä kilpatallilla. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon perusteissa määrättyjä ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kriteereitä. Ammattiosaamisen näyttöä tai tutkintotilaisuutta voidaan jatkaa toisessa työpaikassa/työkohteessa tai ammatillisessa peruskoulutuksessa koulutuksen järjestäjän osoittamassa muussa paikassa niin, että osaamisen osoittamisen kattavuus varmistuu. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa kattavasti osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla.

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 24.11.2008 Pirkko Laurila ja Raili Laasonen Osaamisen ja sivistyksen asialla LABORATORIOALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ Johdanto

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 19.11.2008 Marja Hollo ja Hanna Ketonen Osaamisen ja sivistyksen asialla KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

Tutkinnon osiin sisältyy työssäopppimista vähintään 20 ov, yrittäjyyttä 5 ov ja opinnäyte vähintään 2 ov

Tutkinnon osiin sisältyy työssäopppimista vähintään 20 ov, yrittäjyyttä 5 ov ja opinnäyte vähintään 2 ov Hevostalouden perustutkinto 120 ov Ammatilliset tutkinnon osat, 90 ov Tutkinnon osiin sisältyy työssäopppimista vähintään 20 ov, yrittäjyyttä ja opinnäyte vähintään Kaikille pakolliset tutkinnon osat 4.1.1

Lisätiedot

1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Testaus 15 osp Tavoitteet:

1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Testaus 15 osp Tavoitteet: 1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Testaus 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa suunnitella ohjelmiston, toteuttaa ohjelmiston valittua testausympäristöä käyttäen sekä laatia

Lisätiedot

Tutkinnon osa: Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus 15 osp Tavoitteet:

Tutkinnon osa: Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus 15 osp Tavoitteet: 1(8) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osallistuu tuote- tai asiakasvastuualueen toimenpide-

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(8) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Asiakaspalvelu 30 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa toimia käytännön asiakaspalvelutehtävissä ja osoittaa ammattitaitonsa palvelutilanteessa,

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 12.12.2008 Elisabet Kinnunen ja Anne Huhtala Osaamisen ja sivistyksen asialla LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ Johdanto

Lisätiedot

MAATALOUSALAN PERUSTUTKINTO ELÄINTENHOIDON OSAAMISALA ELÄINTENHOITAJA

MAATALOUSALAN PERUSTUTKINTO ELÄINTENHOIDON OSAAMISALA ELÄINTENHOITAJA MAATALOUSALAN PERUSTUTKINTO ELÄINTENHOIDON OSAAMISALA ELÄINTENHOITAJA Peruskoulupohjainen 6.10.2014 Maatalousalan perustutkinto, Eläintenhoidon koulutusohjelma, Eläintenhoitaja, 3-vuotinen Laajuus Ohjeellinen

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan 1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Käytön tuen prosessien vakiointi 15 osp Tutkinnon osaan kuuluvat opinnot: Prosessien tunnistaminen ja vakiointi 8 osp Työssäoppiminen 7 osp

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov

Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov Anu Hultqvist OSAO, Koulutuspäällikkö TtM, Työelämäpedagogi, NTM Perustutkintojen tutkinnonperusteiden uudistuminen ja ammatillisen

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (6) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osasta ei anneta ammattiosaamisen näyttöä (kts. tutkinnon osan arvosanan muodostuminen) Näytön arviointi ja arvioijat: (kts. tutkinnon

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 ORGANISAATION ASIAKIRJOJEN HOITAMINEN

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 ORGANISAATION ASIAKIRJOJEN HOITAMINEN Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 ORGANISAATION ASIAKIRJOJEN HOITAMINEN Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Organisaation asiakirjojen hoitaminen Ammattitaitovaatimukset o laatii asioiden valmistelua,

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Multimediatuotanto 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa suunnitella multimediatuotannon tuotantoprosessin, suunnitella ja toteuttaa multimediatuotteita,

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Ammaattiosaamisen näyttö Arviointisuunnitelma Näytön kuvaus Opiskelija osoittaa osaamisensa

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Finanssipalvelut 30 osp Tavoitteet: Opiskelija valmistautuu ja hoitaa finanssipalvelun työtehtäviä. Hän seuraa työnsä tuloksellisuutta ja

Lisätiedot

TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Huippuosaajana toimiminen 15 osp Tavoitteet:

TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Huippuosaajana toimiminen 15 osp Tavoitteet: TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Huippuosaajana toimiminen 15 osp Tavoitteet: alan vaativissa tehtävissä. Hän hallitsee alan työt ja työtehtäväkokonaisuudet sekä laajan materiaalivalikoiman.

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan.

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa : Pelituotanto 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa suunnitella, toteuttaa ja testata pelin, jossa on useita erilaisia pelitiloja, grafiikkaa,

Lisätiedot

OPS-uudistus alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola

OPS-uudistus alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola 28.8.2015 Uudet määräykset Voimaan 1.8.2015 koskee myös jatkavia opiskelijoita! Opetuskeskeisyydestä

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. Ammattitaidon osoittamistavat 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Sähköisten toteuttaminen 15 osp Työssäoppimisen keskeinen sisältö: työtehtävien suunnittelu ja valmistelu oma-aloitteisuus ja työn tulosten

Lisätiedot

Hyvässä ohjauksessa opiskelija:

Hyvässä ohjauksessa opiskelija: Tuula Ritvanen 2013 Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Osaamisen arviointi Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja osaa suunnittella millaisia työtehtäviä tekemällä opiskelija voi näyttää keskeisen osaamisensa

Lisätiedot

Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov

Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Tuula Ritvanen 2012 Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Arviointi Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja osaa suunnittella millaisia työtehtäviä tekemällä opiskelija voi näyttää keskeisen osaamisensa ja osaa

Lisätiedot

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet t OPH:n infotilaisuus 23.11.2009 Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Tietokantojen hallinta 15 osp Tutkinnon osan ammattitaitovaatimukset: Työssäoppimisen toteutus: työtehtävien suunnittelu ja valmistelu oman

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus: Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä työskentelemällä yrityksessä, jossa valmistetaan ja kehitetään sulautettuja järjestelmiä.

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5).5.2015 Tämä asiakirjan osio kuvaa ammattiosaamisen näyttöä. Näyttötutkinnossa tutkintotilaisuuden järjestelyt ja osaamisen arviointi toteutuvat sosiaali- ja terveysalan tutkintotoimikunnan

Lisätiedot

MAATALOUSALAN PERUSTUTKINTO MAATILATALOUDEN OSAAMISALA MAASEUTUYRITTÄJÄ

MAATALOUSALAN PERUSTUTKINTO MAATILATALOUDEN OSAAMISALA MAASEUTUYRITTÄJÄ MAATALOUSALAN PERUSTUTKINTO MAATILATALOUDEN OSAAMISALA MAASEUTUYRITTÄJÄ YO pohjainen 6.10.2014 Maatalousalan perustutkinto, Maatilatalouden koulutusohjelma, Maaseutuyrittäjä, 2-vuotinen Laajuus Ohjeellinen

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Palvelujen käyttöönotto ja tuki Tutkinnon osaan kuuluvat opinnot: Työasemaympäristön suunnittelu ja toteuttaminen Kouluttaminen ja asiakastuki

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Tietoturvan ylläpito 15 osp Tietoturvan ylläpito Tutkinnon osan ammattitaitovaatimukset: työtehtävien suunnittelu ja valmistelu oman työn

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Palvelinohjelmistojen ja virtualisointi 15 osp Työssäoppimisen keskeinen sisältö: työtehtävien suunnittelu ja valmistelu oman työn ja työn

Lisätiedot

30 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. suorittaja osaa: työskentely

30 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. suorittaja osaa: työskentely Hyväksymismerkinnät 1 (5) Kone- ja metallialan perustutkinto Koodi: KON141 Päätös: LAO C3/2015 Näytön kuvaus Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä tekemällä tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten

Lisätiedot

30 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. ja suunnitelmallinen toteuttaminen

30 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. ja suunnitelmallinen toteuttaminen Hyväksymismerkinnät 1 (5) Tämän asiakirjan osio kuvaa ammattiosaamisen näyttöä. Näyttötutkinnossa tutkintotilaisuuden järjestelyt ja osaamisen arviointi toteutuvat kauneudenhoitoalan tutkintotoimikunnan

Lisätiedot

AMMATTILAISEKSI KANSAINVÄLISESTI, 15 osp

AMMATTILAISEKSI KANSAINVÄLISESTI, 15 osp AMMATTILAISEKSI KANSAINVÄLISESTI, 15 osp OPPIMISTAVOITTEET n opintokortin runko Työelämälähtöiset työtehtävät Arvioidaan S = oppimistavoite saavutettu Valmentautuminen ja raportointi Valmentautuminen työelämässä

Lisätiedot

HEVOSTALOUDEN HEVOSTALOUDEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA HEVOSTENHOITAJA RATSASTUKSENOHJAAJA AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET

HEVOSTALOUDEN HEVOSTALOUDEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA HEVOSTENHOITAJA RATSASTUKSENOHJAAJA AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET HEVOSTALOUDEN perustutkinto 2009 HEVOSTALOUDEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA HEVOSTENHOITAJA RATSASTUKSENOHJAAJA MÄÄRÄYS 24/011/2009 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET Opetushallitus Kansi: Mainostoimisto

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely.

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely. Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osa ei sisällä ammattiosaamisen näyttöä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 12.12.2008 Merja Lahdenkauppi, Riitta Karusaari & Tuula Junttila Osaamisen ja sivistyksen asialla MATKAILUALAN/ HOTELLI-, RAVINTOLA-

Lisätiedot

Puhtauspalvelussa toimiminen 15 osp. Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus

Puhtauspalvelussa toimiminen 15 osp. Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus Puhtauspalvelussa toimiminen 15 osp Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus Näytön tehtävät: suunnittelee työtään yhteistyössä työyhteisön kanssa asiakaskohteen toiminnan, palvelukuvauksen ja työohjeiden

Lisätiedot

Tekstiili- ja vaatetusalan ammatillinen perustutkinto

Tekstiili- ja vaatetusalan ammatillinen perustutkinto 18.11.2014 Tekstiili- ja vaatetusalan ammatillinen perustutkinto 1.8.2015 Heljä Järnefelt erityisasiantuntija Tutkinnon perusteet perustuvat uusiin lakeihin Avaa hyperlinkki Laki ammatillisesta koulutuksesta

Lisätiedot

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Hevostalouden perustutkinto

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Hevostalouden perustutkinto Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Hevostalouden perustutkinto Rehtorin hyväksymä hevostalouden perustutkinnon opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa, joka sisältää arviointitoimikunnan hyväksymän

Lisätiedot

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus SEURAKUNTAOPISTO LAPSI-JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden

Lisätiedot

Opiskelija hankkii tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten mukaista osaamista osallistumalla aktiivisesti seuraaviin työtehtäväkokonaisuuksiiin:

Opiskelija hankkii tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten mukaista osaamista osallistumalla aktiivisesti seuraaviin työtehtäväkokonaisuuksiiin: Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Ammattitaidon osoittamistavat Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä toimimalla alan yrityksen ohjelmapalveluissa lyhytkestoisen

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän uudistus - tavoitteet ja uudet säädökset

Ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän uudistus - tavoitteet ja uudet säädökset Ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän uudistus - tavoitteet ja uudet säädökset Johtaja Mika Tammilehto Ammatillisen koulutuksen vastuualue 18.11.2014 Muutosten kokonaisuus ammatillisessa koulutuksessa

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely.

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely. Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osa ei sisällä ammattiosaamisen näyttöä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen

Lisätiedot

Lukion opetussuunnitelman perusteiden (määräys 60/011/2015) muutoksista johtuvat korjaukset (punaisella uudet tekstit) (07/2016) oppaassa:

Lukion opetussuunnitelman perusteiden (määräys 60/011/2015) muutoksista johtuvat korjaukset (punaisella uudet tekstit) (07/2016) oppaassa: Lukion opetussuunnitelman perusteiden (määräys 60/011/2015) muutoksista johtuvat korjaukset (punaisella uudet tekstit) (07/2016) oppaassa: Arvioinnin opas 2015 (Oppaat ja käsikirjat 2015:11) - s. 18 viimeinen

Lisätiedot

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Rovaniemen koulutuskuntayhtymä Tutkinnon osa Osaamispisteet 15 Opetussuunnitelma Hyväksymismerkinnät 1 (6) Lapin urheiluopisto Tanssijantyö musiikkiteatterissa - josta Näyttö- 5 työssäopp. jaos 24.2.2015

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen kansainvälisyyspäivät Jyväskylä

Ammatillisen koulutuksen kansainvälisyyspäivät Jyväskylä Ammatillisen koulutuksen kansainvälisyyspäivät 2013 5-6.11.2013 Jyväskylä Sirkka-Liisa Kärki Ammatillinen peruskoulutus -yksikön päällikkö, opetusneuvos Ammatillisen koulutuksen eurooppalaiset välineet

Lisätiedot

7.12.2009 LÄÄKEALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTUMINEN, VALINNAISUUS. Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi

7.12.2009 LÄÄKEALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTUMINEN, VALINNAISUUS. Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi LÄÄKEALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTUMINEN, TUTKINNON MUODOSTUMINEN JA VALINNAISUUS Opetushallitus infotilaisuus 7.12.2009 Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi Osaamisen ja sivistyksen

Lisätiedot

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten Kasvun tukeminen ja ohjaus Sivu 1(13) Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 1. Työprosessin hallinta Suunnitelmallinen työskentely Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot Tutkinnon suorittaja:

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Työssäoppiminen laissa (630/1998)ja asetuksessa (811/1998) koulutuksesta

Lisätiedot

yle.fi/aihe/abitreenit

yle.fi/aihe/abitreenit Kaksoistutkinto Saimaan ammattiopisto Sampossa lv 206-207 Kaksoistutkinnon opinto-ohjaaja: Virpi Miettinen virpi.miettinen@edusampo.fi p. 040 550 62 www.ylioppilastutkinto.fi yle.fi/aihe/abitreenit www.imatranyhteislukio.fi

Lisätiedot

Esedun kahden tutkinnon opinnot / lukio-opinnot. Lukuvuosi

Esedun kahden tutkinnon opinnot / lukio-opinnot. Lukuvuosi Esedun kahden tutkinnon opinnot / lukio-opinnot Lukuvuosi 2016-2017 Kahden tutkinnon suorittaminen - ammatillinen perustutkinto ja yo-tutkinto Opiskelijalla on mahdollisuus sisällyttää ammatilliseen perustutkintoonsa

Lisätiedot

Osaamisen arviointi, arvosanan antaminen ja arvioinnin dokumentointi ammatillisessa peruskoulutuksessa

Osaamisen arviointi, arvosanan antaminen ja arvioinnin dokumentointi ammatillisessa peruskoulutuksessa Osaamisen arviointi, arvosanan antaminen ja arvioinnin dokumentointi ammatillisessa peruskoulutuksessa 2011 Osaamisen arviointi (1) Osaaminen (oppimisen tulosta) arvioidaan mahdollisimman aidoissa työelämän

Lisätiedot

Tutkinnon muodostuminen

Tutkinnon muodostuminen Tutkinnon muodostuminen Osaamisperusteisuuden vahvistaminen ammatillisessa peruskoulutuksessa 19.3.2015 yli-insinööri Kati Lounema, Opetushallitus Valtioneuvoston asetus ammatillisen perustutkinnon muodostumisesta

Lisätiedot

TUTKINNON PERUSTEET MUUTTUVAT KAIKILLA OPISKELIJOILLA

TUTKINNON PERUSTEET MUUTTUVAT KAIKILLA OPISKELIJOILLA TIEDOTE 1(5) TUTKINNON PERUSTEET MUUTTUVAT KAIKILLA OPISKELIJOILLA 1.8.2015 Tutkinnon perusteet muuttuvat valtakunnallisesti syksyllä 2015, ja kaikki oppilaitoksen opiskelijat siirtyvät suorittamaan tutkintonsa

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) Lapin ammattiopisto D Visualisointi - josta työssäopp. Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa suunnittelemalla, toteuttamalla ja visualisoimalla

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Näyttö suoritetaan mahdollisuuksien mukaan työpaikalla. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon

Lisätiedot

MUSIIKKIALAN PERUSTUTKINNON AMMATILLISET TUTKINNON OSAT, AMMATTITAITOVAATIMUKSET JA ARVIOINTI

MUSIIKKIALAN PERUSTUTKINNON AMMATILLISET TUTKINNON OSAT, AMMATTITAITOVAATIMUKSET JA ARVIOINTI 4 MUSIIKKIALAN PERUSTUTKINNON AMMATILLISET TUTKINNON OSAT, AMMATTITAITOVAATIMUKSET JA ARVIOINTI 4.1 KAIKILLE PAKOLLISET TUTKINNON OSAT 4.1.1 Työtehtävän suunnittelu, 10 ov Ammattitaitovaatimukset kartoittaa

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto uudistuu osaamisperusteisuus ammatillisessa peruskoulutuksessa. Tuija Laukkanen Ammatillinen peruskoulutus

Liiketalouden perustutkinto uudistuu osaamisperusteisuus ammatillisessa peruskoulutuksessa. Tuija Laukkanen Ammatillinen peruskoulutus Liiketalouden perustutkinto uudistuu 1.8.2015- osaamisperusteisuus ammatillisessa peruskoulutuksessa Tuija Laukkanen Ammatillinen peruskoulutus Säädökset ja määräykset voimaan 1.8.2015 Kaikki opiskelijat,

Lisätiedot

40 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

40 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) Lentokoneasennuksen perustutkinto, kokeilu Koodi: LEK141 Päätös: LAO C99/20 Liikennöinti ja kunnossapito Opiskelija suorittaja osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä kuljettamalla

Lisätiedot

Lukion luokkatilat. Monisteet ja kirjallisuusmateriaali. koulujemme luokkatiloissa. Luokkatilat, työsalit ja työssäoppimispaikka.

Lukion luokkatilat. Monisteet ja kirjallisuusmateriaali. koulujemme luokkatiloissa. Luokkatilat, työsalit ja työssäoppimispaikka. TUTKINTO: Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani TYÖVALTAINEN OPETUSSUUNNITELMA TUTKINNON OSA: Muut valinnaiset tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa/

Lisätiedot

10 osp Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

10 osp Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN 13..Rovaniemen koulutuskuntayhtymä Tutkinnon osa Osaamis- Hyväksymismerkinnät 1 () Hiusalan perustutkinto Koodi: HIU3901 Päätös: LAO C3/201 Osaamisen arviointi Tutkinnon osan osaaminen arvioidaan työtehtävän

Lisätiedot

Työpaja Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen (8 osp) Alkuinfo työpajalle Aira Rajamäki Ammatillinen peruskoulutus

Työpaja Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen (8 osp) Alkuinfo työpajalle Aira Rajamäki Ammatillinen peruskoulutus Työpaja 4 3.3 Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen (8 osp) Alkuinfo työpajalle 15.4.2015 Aira Rajamäki Ammatillinen peruskoulutus 3.3 Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen Tutkinnon

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 () Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Näyttö suoritetaan mahdollisuuksien mukaan työpaikalla. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon

Lisätiedot

Asiakkaiden avustaminen 15 osp. Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus: Näytön tehtävät: Opiskelija

Asiakkaiden avustaminen 15 osp. Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus: Näytön tehtävät: Opiskelija Asiakkaiden avustaminen 15 osp Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus: Näytön tehtävät: suunnittelee oman työnsä palvelusopimuksen ja asiakkaan toiveen ja tarpeen mukaan. toimii eri-ikäisten ja toimintakyvyltään

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet ja muut määräykset valmiit mikä muuttunut?

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet ja muut määräykset valmiit mikä muuttunut? Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet ja muut määräykset valmiit mikä muuttunut? 18.11.2014 Sirkka-Liisa Kärki Yksikön päällikkö, opetusneuvos Ammatillinen peruskoulutus yksikkö Tutkintojärjestelmän/perusteiden

Lisätiedot

SEURAKUNTAOPISTO AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI

SEURAKUNTAOPISTO AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI 1 SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO/ Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa Erityistä tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuudet

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Osaaminen arvioidaan työn tekemisestä pientalo - oppimisympäristössä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä

Lisätiedot

TIETO- JA TIETOLIIKENNETEKNIIKAN PERUSTUTKINTO. Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa. Tieto- ja tietoliikennetekniikan osaamisala ICT-asentaja

TIETO- JA TIETOLIIKENNETEKNIIKAN PERUSTUTKINTO. Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa. Tieto- ja tietoliikennetekniikan osaamisala ICT-asentaja TIETO- JA TIETOLIIKENNETEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Tieto- ja tietoliikennetekniikan osaamisala ICT-asentaja Hyväksytty 9.05. 205 2 Sisällys. JOHDANTO...3 2. TIETO-

Lisätiedot

SUUN TERVEYDEN EDISTÄMINEN JA SUUN TERVEYDENHOIDON ERIKOISALOILLA TOIMIMINEN

SUUN TERVEYDEN EDISTÄMINEN JA SUUN TERVEYDENHOIDON ERIKOISALOILLA TOIMIMINEN SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS: TUTKINTOTILAISUUDEN AJANKOHTA: TUTKINTOTILAISUUDEN PAIKKA:

Lisätiedot

ASIAKKUUKSIEN HOITO ASHO. 30 osp

ASIAKKUUKSIEN HOITO ASHO. 30 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 ASIAKKUUKSIEN HOITO ASHO 30 osp 30 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Asiakkuuksien hoito, 30 osp Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon suorittaja

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Näyttö suoritetaan mahdollisuuksien mukaan työpaikalla. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon

Lisätiedot

osien (aik. yhteiset opinnot) uusi muoto

osien (aik. yhteiset opinnot) uusi muoto Ammattitaitoa täydentävien tutkinnon osien (aik. yhteiset opinnot) uusi muoto Tiedotustilaisuus koulutuksen järjestäjille Susanna Tauriainen Tiedotustilaisuus 15.9.2008 www.oph.fi Osaamisen ja sivistyksen

Lisätiedot

Hevostalouden perustutkinto 2014

Hevostalouden perustutkinto 2014 Ammatillisen perustutkinnon perusteet Hevostalouden perustutkinto 2014 Hevostalouden osaamisala, hevostenhoitaja, ratsastuksenohjaaja Lausuntopyyntö 30/421/2014 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN2014

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT

OPETUSSUUNNITELMA VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT OPETUSSUUNNITELMA VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT Palvelualan apulaisrehtorin hyväksymä 28.4.2015, 8. Näyttötoimikunta hyväksynyt 17.3.2015, 3. OPETUSSUUNNITELMA 1 (20) Sisällys VAPAASTI VALITTAVAT

Lisätiedot

Uudistuneet yhteiset tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa Tuija Laukkanen Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus

Uudistuneet yhteiset tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa Tuija Laukkanen Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus Uudistuneet yhteiset tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa 18.-20.4.2016 Tuija Laukkanen Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus Esityksen sisältö: Säädösmuutokset voimaan 1.8.2016, koska lukion

Lisätiedot

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin.

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin. Hyväksymismerkinnät 1 (6) OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin. Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen

Lisätiedot

Suunnan hakua ja tukea ammatilliseen koulutukseen NUORTEN OHJAAVA KOULUTUS POHJOIS- KARJALAN OPISTO JA AMMATTIOPISTO NIITTYLAHDESSA

Suunnan hakua ja tukea ammatilliseen koulutukseen NUORTEN OHJAAVA KOULUTUS POHJOIS- KARJALAN OPISTO JA AMMATTIOPISTO NIITTYLAHDESSA Suunnan hakua ja tukea ammatilliseen koulutukseen NUORTEN OHJAAVA KOULUTUS POHJOIS- KARJALAN OPISTO JA AMMATTIOPISTO NIITTYLAHDESSA Kristiina Sallinen VALMA - Ammatilliseen perustutkintoon valmentava koulutus

Lisätiedot

Hammastekniikan perustutkinto, hammaslaborantti 2014

Hammastekniikan perustutkinto, hammaslaborantti 2014 Ammatillisen perustutkinnon perusteet Hammastekniikan perustutkinto, hammaslaborantti 2014 Määräys 41/011/2014 (sisältää määräyksen 4/011/2015 mukaiset muutokset ja oikaisut) OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN

Lisätiedot

Elinikäinen oppiminen ja uudistetut ammatilliset tutkinnot

Elinikäinen oppiminen ja uudistetut ammatilliset tutkinnot Elinikäinen oppiminen ja uudistetut ammatilliset tutkinnot Opin ovi Pirkanmaa projektin alueellinen seminaari 11.11.2010 Opetusneuvos Aira Rajamäki Ammattikoulutus, Tutkinnot yksikkö Opetushallitus Toimintaympäristön

Lisätiedot

MATKAILUALAN PERUSTUTKINNON, AMMATILLISET TUTKINNON OSAT, AMMATTITAITOVAATIMUKSET JA ARVIOINTI

MATKAILUALAN PERUSTUTKINNON, AMMATILLISET TUTKINNON OSAT, AMMATTITAITOVAATIMUKSET JA ARVIOINTI 4 MATKAILUALAN PERUSTUTKINNON, AMMATILLISET TUTKINNON OSAT, AMMATTITAITOVAATIMUKSET JA ARVIOINTI sa, myynti- tai neuvontapalveluissa) yrityksen liikeidean tai toimintatavan mukaan ja tekemällä yhteistyötä

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(9) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Toimistopalvelut 30 osp Tavoitteet: Opiskelija palvelee toimiston ulkoista ja sisäistä asiakasta. Hän hoitaa asiakirjatuotantoa (tekee, säilyttää,

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI NÄYTTEENOTTO JA ASIAKASPALVELU LÄHIHOITAJAN TYÖSSÄ

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI NÄYTTEENOTTO JA ASIAKASPALVELU LÄHIHOITAJAN TYÖSSÄ SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS: TUTKINTOTILAISUUDEN AJANKOHTA: TUTKINTOTILAISUUDEN PAIKKA:

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Näyttö suoritetaan mahdollisuuksien mukaan työpaikalla. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (6) Lapin ammattiopisto Märkätilojen vedeneristystyöt - josta Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus osoittaa osaamisensa näytössä tai tutkintotilaisuudessa tekemällä märkätilojen

Lisätiedot

Ylläpitosiivous 25 osp

Ylläpitosiivous 25 osp Ylläpitosiivous 25 osp Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus Näytön tehtävät: suunnittelee työtään yhteistyössä työyhteisön kanssa asiakaskohteen toiminnan, palvelukuvauksen ja työohjeiden mukaan.

Lisätiedot

AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO. Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä. Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa.

AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO. Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä. Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa. AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Media-assistentti Hyväksytty:9.5.205 2 Sisällys. JOHDANTO... 3 2. AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN

Lisätiedot

Opiskelija Opiskeluryhmä. Työssäoppimisen ajankohta. Työssäoppimispaikka. Työpaikkaohjaaja Puh. Opettaja Puh.

Opiskelija Opiskeluryhmä. Työssäoppimisen ajankohta. Työssäoppimispaikka. Työpaikkaohjaaja Puh. Opettaja Puh. LÄHIHOITAJATUTKINTO / VALMISTAVA KOULUTUS Kasvun tukeminen ja ohjaus TYÖSSÄOPPIMISEN OHJAUS JA ARVIOINTI Opiskelija Opiskeluryhmä Työssäoppimisen ajankohta Työssäoppimispaikka Työpaikkaohjaaja Puh. Opettaja

Lisätiedot

4.1.4 PERMANENTTIKÄSITTELYT

4.1.4 PERMANENTTIKÄSITTELYT 4.1.4 PERMANENTTIKÄSITTELYT Tutkinnon suorittaja: Näyttöympäristö: 1. Työprosessin hallinta Permanenttikäsittelyn suunnittelu Permanenttikäsittelyn tekeminen ottaen huomioon leikkaus- ja kampausrakenteen

Lisätiedot

KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani. TUTKINNON OSA: Kulttuurin soveltaminen käsityöhön LAAJUUS: 10 ov TUTKINNON OSAN AMMATTITAITOVAATIMUKSET

KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani. TUTKINNON OSA: Kulttuurin soveltaminen käsityöhön LAAJUUS: 10 ov TUTKINNON OSAN AMMATTITAITOVAATIMUKSET TUTKINTO: Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani TYÖVALTAINEN OPETUSSUUNNITELMA TUTKINNON OSA: Kulttuurin soveltaminen käsityöhön LAAJUUS: 10 ov TUTKINNON

Lisätiedot

Osaamisperusteisuuden edistäminen ammatillisessa koulutuksessa

Osaamisperusteisuuden edistäminen ammatillisessa koulutuksessa Osaamisperusteisuuden edistäminen ammatillisessa koulutuksessa 8.4.2016 Kati Lounema yksikön päällikkö, opetusneuvos, Opetushallitus Säädökset Tutkinnon perusteet Valmentavan koulutuksen perusteet Koulutuksen

Lisätiedot

Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnustaminen siirtymävaiheessa M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE

Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnustaminen siirtymävaiheessa M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnustaminen siirtymävaiheessa 12.2.2015 M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Oppimisen arviointi Oppimista arvioidaan antamalla opiskelijalle suullista tai

Lisätiedot

Perustutkintojen tutkinnon perusteiden uudistaminen: Hevostalouden perustutkinto Määräys 42/011/2014. Marjatta Säisä

Perustutkintojen tutkinnon perusteiden uudistaminen: Hevostalouden perustutkinto Määräys 42/011/2014. Marjatta Säisä Perustutkintojen tutkinnon perusteiden uudistaminen: Hevostalouden perustutkinto Määräys 42/011/2014 Marjatta Säisä Tutkintojen uudistuksessa on vahvistettu osaamisperusteisuutta opetuskeskeisestä ajattelusta

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA. LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Asiakaspalvelun ja myynnin osaamisala Laajennettu työssäoppiminen. Merkonomi

OPETUSSUUNNITELMA. LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Asiakaspalvelun ja myynnin osaamisala Laajennettu työssäoppiminen. Merkonomi OPETUSSUUNNITELMA LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Asiakaspalvelun ja myynnin osaamisala Laajennettu työssäoppiminen Merkonomi Palvelualan apulaisrehtorin hyväksymä 28.4.2015, 12. Näyttötoimikunta hyväksynyt

Lisätiedot

Kansalliset ECVET-linjaukset ja säädökset. ECVET Round Table 2014 Helsinki ma opetusneuvos Seija Rasku

Kansalliset ECVET-linjaukset ja säädökset. ECVET Round Table 2014 Helsinki ma opetusneuvos Seija Rasku Kansalliset ECVET-linjaukset ja säädökset ECVET Round Table 2014 Helsinki ma 1.12.2014 opetusneuvos Seija Rasku etunimi.sukunimi@minedu.fi Lähde: Cedefop 2012 1 Kansalliset ECVET-linjaukset (1) Hallitusohjelma

Lisätiedot

KASVUN TUKEMINEN JA OHJAUS AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ

KASVUN TUKEMINEN JA OHJAUS AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ 1 KASVUN TUKEMINEN JA OHJAUS AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ opiskelijan nimi: ryhmä: työssäoppimisen vastaava opettaja: 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ KASVUN TUKEMISEN JA OHJAUKSEN TUTKINNON OSASSA

Lisätiedot

ARVIOINTISUUNNITELMA Sivu 1/6

ARVIOINTISUUNNITELMA Sivu 1/6 ARVIOINTISUUNNITELMA Sivu 1/6 Ammattitaidon osoittamistavat: Ammattiosaamisen työprosessin kokonaan työmenetelmien, -välineiden materiaalin kokonaan työn perustana olevan tiedon pois lukien toimialueen

Lisätiedot

Opintojen lähtökohdat, tavoitteet ja sisällöt

Opintojen lähtökohdat, tavoitteet ja sisällöt Opintojen lähtökohdat, tavoitteet ja sisällöt Itsenäinen elämä Työ Ammatillinen koulutus VALMENTAVA I 20-40 (80) ov - ammatilliseen peruskoulutukseen tai työelämään valmentavat perusopinnot koulutusalakohta

Lisätiedot

Osaamisperusteisuutta vahvistamassa

Osaamisperusteisuutta vahvistamassa Osaamisperusteisuutta vahvistamassa 18.12.2015 opetusneuvos Hanna Autere ja yli-insinööri Kati Lounema, Opetushallitus Tutkintojärjestelmän kehittämisen tahtotila (TUTKE 2) osaamisperusteisuus työelämälähtöisyys

Lisätiedot

Oppilaitosten kestävän kehityksen kriteerit

Oppilaitosten kestävän kehityksen kriteerit Oppilaitosten kestävän kehityksen kriteerit Opetuksen toteutuksen arviointi, tausta-aineistoa AMMATILLISET OPPILAITOKSET Taustaa Kestävän kehityksen kasvatuksen tavoitteena on ihmisiä, joilla on kyky ja

Lisätiedot

Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen periaatteet ja arvosanojen muuntaminen

Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen periaatteet ja arvosanojen muuntaminen Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen periaatteet ja arvosanojen muuntaminen 19.3.2015 Messukeskus Aira Rajamäki, opetusneuvos Ammatillinen peruskoulutus Oppimisen

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näyttöjen toteutus- ja arviointisuunnitelmien koontilomake

Ammattiosaamisen näyttöjen toteutus- ja arviointisuunnitelmien koontilomake Liite Näyttötoimikunta 29.9.2016 Koulutusala Ammatillinen perustutkinto Koulutusohjelma Tutkintonimike Näytön Suoritusajankohta numero /hyväksymispäivä 1 1. lukuvuoden Liiketalous ja kulttuuri Liiketalouden

Lisätiedot