OPPISOPIMUKSELLA LAAJENNETTU TYÖSSÄOPPIMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA OPISKELIJAN KANSIO

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OPPISOPIMUKSELLA LAAJENNETTU TYÖSSÄOPPIMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA OPISKELIJAN KANSIO"

Transkriptio

1 OPPISOPIMUKSELLA LAAJENNETTU TYÖSSÄOPPIMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA OPISKELIJAN KANSIO TAO, Turun ammattiopistosäätiö 2009

2 2 Opiskelijalle TAO, Turun Ammattiopistosäätiö onnittelee sinua siitä, että olet edennyt ammatillisissa opinnoissasi suunnitelmien mukaisesti ja solminut työnantajasi kanssa vielä edessä olevien tutkinnon osien suorittamisen laajennettuna työssäoppimisena. Tämä opiskelumuoto ei ole aivan tavallinen, koska siinä on pyritty yhdistämään kahden erilaisen koulutustavan hyvät puolet yhdeksi tutkintoon johtavaksi kokonaisuudeksi ja tässä tapauksessa solmittu myös oikea oppisopimus, joka on sinulle samalla määräaikainen työsopimus. Oppisopimuskoulutusta ei yleensä ole voitu tarjota samanaikaisesti suurille opiskelijamäärille eikä sen ole katsottu soveltuvan läheskään kaikille opiskelijoille. Oppisopimuksella opiskelu on opiskelijan näkökulmasta katsottuna vaativaa ja tuntuu varmaan joskus raskaaltakin. Vastapainoksi se voi kuitenkin olla myös hyvin antoisaa ja johtaa suoraan työelämään ja saahan siitä lisäksi myös oikeaa palkkaakin. Sinulle on nyt nimetty työpaikallesi oma Oppimestari, joka on luvannut huolehtia siitä, että saat tehtäväksesi asianmukaisia oikeita työtehtäviä, jotka kartuttavat ammattitaitoasi juuri sellaiseksi, mitä tässä yrityksessä tarvitaan. Lisäksi tietänet jo varmasti, kuka on se TAO:n opettaja, jonka vastuulla on sinun opiskelusi seuranta ja arviointi. Onnistuaksesi opinnoissasi parhaalla mahdollisella tavalla ainakin teidän kolmen tulee pyrkiä hyvään ja luottamukselliseen yhteistyöhön ja perehtyä yhdessä sekä itse oppisopimusjärjestelmään että erityisesti niihin asioihin, jotka oman opiskelusuunnitelmasi (HOPS) mukaisesti sinun tulisi nyt työpaikalla oppia. Tätä perehtymistä varten on TAO:ssa koottu teille kaikille kolmelle omat kansiot, joissa asiat on pyritty selvittämään teidän omista näkökulmistanne. Pyydämme sinua siis nyt tutustumaan huolellisesti tähän omaan kansioosi ja täydentämään sitä opettajan ohjeiden mukaisesti opiskelusi edetessä. Onnistunutta opiskeluyhteistyötä toivottaen TAO, Turun Ammattiopistosäätiö

3 3 1 Lähtökohdat 1.1 Hankkeen tarkoitus Oppipaikka on TAO, Turun Ammattiopistosäätiön kehittämä uusi tapa yhdistää perinteinen oppilaitosmuotoinen ammatillinen peruskoulutus ja oppisopimuskoulutus yhdeksi tutkintoon johtavaksi kokonaisuudeksi. Kysymyksessä on ammattioppilaitoksen ja työelämäverkoston kanssa yhteistyössä käynnistetty hanke työssäoppimismenetelmän laajentamiseksi koskemaan entistä suurempaa osaa ammatillisen peruskoulutuksen opetussuunnitelmia. Hankkeen avulla pyritään varmistamaan ammattioppilaitoksesta valmistuvien työllistyminen tarkasti koulutustaan vastaaviin työtehtäviin ja auttamaan yrityksiä löytämään juuri heidän tarpeisiinsa koulutettua uutta työvoimaa. Sinun omalla kohdallasi työssäoppimisen laajentaminen on periaatteessa aloitettu muokkaamalla omaa henkilökohtaista opintosuunnitelmaasi kolmannen opintovuoden osalta sellaiseksi, että se voidaan toteuttaa lähes kokonaan käytännön työtehtävien yhteydessä oppisopimuskoulutuksena työpaikoilla. Tämän jälkeen ammattialakohtaiset vastuuopettajat ovat ottaneet yhteyttä omaan työelämäverkostoonsa ja kartoittaneet sinulle mahdollisesti soveltuvat Oppipaikat. Opettaja on siis tavallaan toiminut sinun ja työpaikkakouluttajan välisenä puhemiehenä siihen asti, että yhdessä päätitte solmia ammatin opiskelua ja opettamista koskeva määräaikaisen työsopimuksen eli oppisopimuksen. Tämän toiminnan aloittamiseen on saatu tukea Opetushallitukselta ja hankkeen edetessä tullaan olemaan yhteydessä myös muiden koulutuksenjärjestäjien toteuttamiin työssäoppimisen laajentamista kokeileviin hankkeisiin. Lisäarvoa opiskelullesi Oppilaitoksemme omaksuman periaatteen mukaisesti pyrimme tekemään työelämäyhteistyötä tasapuolisen hyödyn lähtökohdista. Tässä hankkeessa hyödyn saajina on tavallaan neljä osapuolta: Työnantaja Yhteiskunta Oppilaitos

4 4 Opiskelija. Työnantajan näkökulmasta katsoen oppisopimuksestasi lienee eniten hyötyä silloin, jos yritys saa sinusta juuri omia tarpeitaan vastaavan ammattitaitoisen työntekijän. Oppimestarisi koulutustyö voi jossain tapauksissa edesauttaa myös yrityksen muuta kehittämistyötä ja antaa lisävalmiuksia esimerkiksi henkilöstökoulutuksen kehittämiseen. Lisäksi yritys voi ehkä hyödyntää kouluttaja-asemaansa myös yrityksen markkinoinnissa. Joka tapauksessa oppisopimuksen tulisi kuitenkin olla työnantajan kannalta kohtuullisen edullinen tapa uuden työntekijän palkkaamiseksi. Koko yhteiskunta hyötyy toimivasta oppipaikkajärjestelmästä lähinnä työttömyyden ja tarpeettoman koulutuksen vähenemisenä ja TAO puolestaan varmistaa näin järjestämänsä koulutuksen työelämävastaavuuden ja pystyy kehittämään edelleen omia palvelujaan. Sinun omalta kannaltasi ainakin yksi selkeä hyöty lienee työllistymismahdollisuuksiesi paranemisessa. Toisaalta myös opiskelukustannuksesi alenevat ja opiskelumotivaatiosi myös toivon mukaan lisääntyy. Hyvällä onnella pääset oppimaan myös sellaisia taitoja, joita ei missään ammattikoulussa olisi mahdollistakaan opiskella. Huonommassakin tapauksessa olet kuitenkin päässyt oppisopimuskautesi myötä muita aikaisemmin mukaan työelämään ja sinun saavutustasi voidaan verrata kahta erilaista tutkintoa samanaikaisesti suorittaneisiin. 1.2 Mikä kelpaa Oppipaikaksi? Opettajasi on siis nyt tehnyt sinulle ehdotuksen oppipaikaksi. Sinua ehkä kiinnostaa tietää, millä perusteella hän on kelpuuttanut sinulle juuri kyseiseen yrityksen. TAO:n periaatteiden mukaan ainakin kaikki Turun talousalueella toimivat rakennusten pintakäsittelyjä (maalaus ja lattianpäällystys) sekä teollista pintakäsittelyä suorittavat yritykset voivat tulla kysymykseen oppipaikkoina. Lisäksi otetaan mielellään mukaan verhoilu- ja veneenrakennusalan yrityksiä. Myös muiden alojen yritykset voivat tulla kysymykseen silloin, jos sinulle on laadittu tämän alan opiskelua koskeva henkilökohtainen opiskelusuunnitelma. Ihanteellinen Oppipaikka on sellainen, jonka muut työntekijät omaavat korkean ammattitaidon ja jonka toiminta on kilpailukykyistä ja hyvin johdettua. Kuuluminen oman alan työnantajajärjestöön katsotaan eduksi, mutta se ei ole kuitenkaan ehdoton edellytys. Oppisopimuksen solmiminen ei edellytä sillä hetkellä erityisen akuuttia työvoimatarvetta, mutta oppilaan palkkaaminen ei saa kuitenkaan aiheuttaa muun työvoiman lomautuksia tai irtisanomisia. Oppipaikkojen valinnassa vaikuttaa ensisijaisesti se, kuinka hyvin opettaja arvioi yrityksen työtoiminnan tukevan sinun henkilökohtaista opiskelusuunnitelmaasi. Toinen tärkeä vaikutin on opettajan luottamus yrityksen kykyyn osallistua sinulle annettavaan opetukseen. Kaikki oppipaikat eivät todennäköisesti ole aivan yhtä hyviä, mutta kaikki ovat joka tapauksessa parhaita mahdollisia tällä hetkellä tarjolla

5 5 olevia oikeita työpaikkoja. Työpaikkojen erilaisuus ei myöskään rajoita kenenkään oppimismahdollisuuksia siinä suhteessa, että kaikkiin töihin liittyy kyllä omat ammattitaitovaatimuksensa, joita ei voi oppia muutoin kuin juuri näitä töitä tekemällä. 1.3 Kuka kelpaa oppilaaksi? Sinut on nyt hyväksytty oppisopimusopiskelijaksi todennäköisesti sillä perusteella, että olet jo tähän mennessä suoriutunut hyväksytysti kahden ensimmäisen vuoden opinnoistasi TAO:ssa. Sinä voit kuulua mukaan myös niihin opiskelijoihin, joilla on todettu olevan joitakin erityisiä oppimisvaikeuksia, joiden perusteella sinulle on laadittu omiin oppimisedellytyksiisi mukautettu opetussuunnitelma. Tässä tapauksessa erityisasemasi on myös otettu huomioon oppisopimusneuvotteluissa ja tilanteen mukaan on voitu päätyä joihinkin muista poikkeaviin järjestelyihin. Kaikissa tapauksissa sinulle on kuitenkin asetettu yksi ehdoton perusedellytys: Tahdot tehdä töitä. Sinulla on nyt oppipaikkaasi nähden työsuhde, mikä tarkoittaa juuri sitä, että sinun tehtäväksesi annetaan töitä ja sinulta odotetaan niiden suorittamista. Tehdyistä työsuorituksista sinulle maksetaan myös palkkaa ei siis pelkästään siitä, että tulet ajoissa työpaikalle ja olet siellä kahdeksan tuntia päivässä. Muiltakin osin sinä olet nyt sitoutunut noudattamaan oman alasi työehtosopimusta. Mahdolliset ristiriidat on pyrittävä selvittämään ensisijaisesti työelämän toimintatavoilla. Tämä tarkoittaa neuvotteluja esimiehen ja tarpeen tullen luottamusmiehen kanssa. Mikäli työsuhteelle ei kuitenkaan yrityksistä huolimatta näytä olevan jatkumismahdollisuuksia, on tekemäsi sopimus myös purettavissa ja voit palata perinteisempään opiskeluun oppilaitokselle. Edellä mainittua vaihtoehtoa emme kuitenkaan pidä kovin hyvänä ja siksi toivommekin, että selviydyt oppipaikkakaudestasi kunnialla ja saat tutkintosi valmiiksi määräajassa. 1.4 Kuka kelpaa oppimestariksi? Kuten jo alussa mainittiin, sinulle on nimetty oppisopimuskautesi ajaksi oma oppimestari. Hän on työpaikallasi se henkilö, joka työnantajasi puolelta vastaa oppisopimuksesi noudattamisesta. Oppimestariksi on voitu valita esimerkiksi yrityksen työsuhteessa oleva ammattialaa hyvin tunteva työntekijä. Hän voi olla myös yrityksen työnjohtaja tai itsenäinen yrittäjä. Tilanteesta riippuen hän voi siis olla joko oppisopimuksen allekirjoittanut työnantajan edustaja, tai tämän määräyksestä tähän tehtävään nimetty muu yrityksen työntekijä. Joka tapauksessa hänen tulee voida seurata sinun työsuorituksiasi ja niissä tapahtuvaa kehittymistä siten, että hän pystyy myös kertomaan sinulle miten hyvin työsuorituksesi vastaavat yrityksen normaaleja laatu- ja tuottavuusvaatimuksia.

6 6 1.5 Koulutusprosessin roolijako Oppipaikka-järjestelmässä yhdistyy kaksi erilaista koulutustapaa. Opiskelijana sinä osallistut luokkaopetukseen ja harjoitustöiden tekemiseen aluksi koulussa ja jatkat sitten opiskeluasi työpaikalla. Väliin mahtuu vielä erillisiä näyttötilaisuuksia ja hieman teoriaopetusta myös oppisopimusaikana. TAO:n opettajat ovat tietenkin vastuussa opetuksesi järjestämisestä koululla, mutta lisäksi he vastaavat opetussuunnitelman toteutumisesta myös työssäoppimispaikoilla ja tässä tapauksessa myös Oppipaikoilla. Kuten alla oleva kuvio havainnollistaa, koulun ja työpaikan roolit ovat osittain päällekkäisiä, mutta kummallakin on myös selkeästi omat tavoitteensa. Esimerkiksi yleissivistävä ja ammatin tietopuolinen opetus hoidetaan perinteisesti koululla, mutta myös se liittyy työpaikalla vaadittavaan osaamiseen. Työssä oppiminen puolestaan on perinteistä oppisopimuskoulutusta, mutta samaa menetelmää sovelletaan myös oppilaitoksissa tapahtuvaan opetukseen. Yleissivistys Ammatin perusteet Tietopuolinen opetus Työssäoppiminen Oppisopimuskoulutus Työllistyminen Sinun kannaltasi ei pitäisi olla merkitystä sillä, miten ja missä oppiminen tapahtuu, vaan merkitystä on ainoastaan sillä, onko opittu tavoitteeksi asetettu osaaminen. Opettaja siis seuraa sinun tavoitteidesi toteutumista. Oppimestari puolestaan osoittaa sinulle, mitä määrätyn työtehtävän tulokselta edellytetään ja miten tähän tulokseen päästään. Oppipaikassasi sinä ehdit todennäköisesti harjaantumaan ainakin joihinkin töihin jo niin hyvin, että hän pystyt tekemään töitä tasavertaisesti muiden työntekijöiden kanssa.

7 7 2 Toiminta 2.1 Oppisopimuksen solmiminen Tämän kuvauksen perusteella voit vielä tarkistaa, että oppisopimuksesi on oikein laadittu. Jos sinusta alkaa jälkeenpäin tuntua siltä, että jokin kohta sopimuksessa on väärin täytetty, ota heti yhteys opettajaasi ja pyydä häntä tarkistamaan asia. Mahdolliset virheiden korjaukset tulee hyväksyttää kaikilla kolmella sopijapuolella. Oppipaikka-järjestelmässä ovat oppisopimuksen sopijapuolina sinun itsesi lisäksi työnantaja ja TAO. Sopimus tehdään kolmena kappaleena TAO:n lomakkeelle (L39-1- x). Työnantajan yhteystietojen jälkeen on kohta palkkauksen perusteet, tähän kirjoitetaan sen työehtosopimuksen nimi, jota tässä sinun työsuhteessasi noudatetaan (voi merkitä lisäksi myös sovitun tuntipalkan). Lomakkeessa mainitulla tutkinnon perusteella viitataan siihen Opetushallituksen antamaan määräysasiakirjaan, jota TAO:n tulee tässä koulutuksessa noudattaa (löytyy esimerkiksi Internetistä >opetussuunnitelmien ja tutkintojen perusteet > tekniikan ja liikenteen ala > x). Sopimukseen tulee myös maininta siitä, kuinka suuren osan kolmivuotisesta tutkinnosta sinä olet saanut valmiiksi oppisopimuksen solmimispäivään mennessä. Tämä merkitään suoritettujen opintoviikkojen määränä. Esimerkiksi 80 ov tarkoittaa suunnilleen kahden lukuvuoden opintoja ja tutkinnon saamiseksi tarvitaan vielä 40 ov:n suoritukset, eli noin yksi kokonainen lukuvuosi. Suoritettujen opintoviikkojen määrä voi olla kahden opiskeluvuotesi jälkeen myös suurempi tai pienempi kuin 80. Suurempi luku johtuu siitä, että olet suorittanut vastaavanlaisia opintoja aiemmin jossain muussa oppilaitoksessa (hyväksiluku). Pienempi luku puolestaan tarkoittaa sitä, että et ole poissaolojesi tai muutoin vajaiksi jääneiden suoritustesi takia saavuttanut tälle viikkomäärälle määrättyjä tavoitteita. Oppisopimusta tehtäessä on nyt varmistuttava siitä, että laskettaessa yhteen oppisopimuksen oppiaika (viikkoina) ja tähän asti suoritetut opintoviikot saadaan luvuksi vähintään 120. Sopimukseen kirjataan myös työnantajalle maksettavan koulutuskorvauksen määrä. Tämä on yleensä kaikkien opiskelijoiden kohdalla saman suuruinen, mutta siitä voidaan myös jossain tapauksessa poiketa (esim. erityisopetus tms.). Sopimuksen liitteeksi tulee aina sinun henkilökohtainen opiskelusuunnitelmasi (HOPS-lomake L39-x-x). Tässä suunnitelmassa luetellaan ne valitsemasi opintokokonaisuudet (tutkinnon osat), joiden tavoitteet on yhdessä katsottu vastaavan Oppipaikan osaamisvaatimuksia. Jokaisen kokonaisuuden jälkeen on merkitty näiden nimellislaajuus opintoviikkoina (ov). Tämä ei tarkoita sitä, että

8 8 oppipaikalla tulisi sinun työaikasi jakaa tarkalleen näiden viikkomäärien mukaisesti. Nimellislaajuus on vain arvio siitä, kuinka paljon aikaa kyseisten tavoitteiden saavuttaminen keskiverto-opiskelijalta suunnilleen vaatii. Oppisopimusopiskelijana sinut pyritään huomioimaan yksilönä, jonka tähänastinen opintomenestys, työkokemukset, ikä, sukupuoli, harrastukset, luontaiset ominaisuudet ja yleinen elämäntilanne voivat vaikuttaa siten, että opintokokonaisuuden tavoitteiden saavuttaminen tapahtuu paljon arvioitua hitaammin tai nopeammin. Oppipaikalla tarkastellaankin siis ensisijaisesti vain osaamisesi suhdetta tavoitteisiin, eikä sinun pidä huolestua siitä, jos työaikasi ei jakaudu tarkasti HOPS:si opintoviikkojen mukaisesti. Terveenä lähtökohtana pidetään myös sitä, että Oppipaikalla ollaan oikealla työpaikalla, jossa työn sisältö on oikeaa tuottavaa työtä. Liitteen B-kohdassa mainitaan vielä lopuksi Oppipaikalla suoritettavat ammattiosaamisen näytöt. Näytöthän ovat sinulle jo entuudestaan tuttu käsite. Oppipaikoilla näillä tarkoitetaan ennakkoon suunniteltuja työtilanteita, joissa pääset osoittamaan osaavasi opetussuunnitelmassa määritellyt asiat. Näyttöjen suunnittelu ja arviointi vaativat aina hieman ylimääräistä työtä, jota ei voida velvoittaa kuuluvaksi kaikkiin oppisopimuksiin. Useimmissa tapauksissa kuitenkin ainakin osa näytöistä voidaan toteuttaa hyvin luontevasti Oppipaikallasi, ja loppuosalle kyetään järjestämään näyttötilaisuus jollakin muulla työpaikalla tai TAO:n omissa työkohteissa. Sopimuksessa mainitaan vain ne opintokokonaisuudet (tutkinnon osat), joiden näyttäminen varmasti soveltuu tälle työpaikalle. 2.2 Mitä kukin tekee? Opiskelijana sinä teet työtä työnantajan johdolla laadit opettajan avustamana henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman (HOPS) osallistut koulupäiviin ja teet annettuja etätehtäviä osallistut ammattiosaamisen näyttöihin arvioit omaa edistymistäsi itsenäisesti sekä yhdessä oppimestarin kanssa olet aktiivinen ja kyselet neuvoja tarvittaessa. Oppimestarisi ohjaa, tukee ja opastaa sinua työtehtävissä osallistuu sinun henkilökohtaisen opiskeluohjelmasi (HOPS) laadintaan on tarvittaessa yhteydessä TAO:n työnopettajaan järjestää monipuolisia tehtäviä, jotka tukevat ammattiin valmistumista arvioi sinun kanssasi ammattitaitosi kehittymistä ja työssä oppimista.

9 9 Oppipaikka (työnantajasi) tarjoaa sinulle ammatin edellyttämiä työtehtäviä nimeää sinulle yhden tai useamman oppimestarin järjestää oppimestarille ohjausaikaa järjestää sinulle mahdollisuuden osallistua koulupäiviin noudattaa työlainsäädäntöä ja työehtosopimusta maksaa sinulle alan työehtosopimuksen mukaista palkkaa. Oppilaitos (TAO:n opettaja) neuvoo ja ohjaa sinua ja oppimestariasi tarpeen mukaan järjestää tietopuolisen opetuksen koululla ja näytöt työpaikalla tai koululla kutsuu sinut koululla suoritettavalle opintojaksolle arvioi sinun osaamisesi edistymistä käy työpaikallasi valvoo oppisopimuksen noudattamista varmistaa, että toiminnasta muodostuu määrätyt dokumentit antaa tutkintotodistuksen 2.3 Työpaikoilla tapahtuva opiskelu Hyvälle opetukselle on ominaista, että sillä saavutetaan pysyviä oppimistuloksia. Hyvänä ei siis vielä pidetä sellaista tilannetta, jossa teet mitä käsketään ja niin kauan kun on joku valvomassa. Hyvää ei ole myöskään se, jos vain hyödynnetään sinun tähän asti oppimiasi taitoja yrittämättä ollenkaan lisätä työn vaativuutta ja sitä kautta oppimistasi. Opettamisena ei niin ikään pidetä pelkkää työvirheiden etsimistä ja niistä rankaisemista. Oppimestarisi pyrkii teettämään sinun kykyihisi nähden sopivan vaativia työtehtäviä. Todennäköisesti hän pyrkii löytämään sinun vahvuuksiasi ja kannustamaan sinua edelleen kehittämään taitojasi. Hän arvioi yhdessä sinun kanssasi työsi tuloksia ja kertoo mikä meni hyvin ja missä on vielä parantamisen varaa. Oppimestarisi luultavasti järjestelee työt niin, että sinun on mahdollista olla seuraamassa ammattimaista osaamista. Hän voi näyttää itse mallia tai kertoa kenestä oppilaan kannattaa ottaa mallia. Olennaista on se, että sinä tiedät, mitä ammattilaiselta odotetaan ja näet, että tässä yrityksessä toiminta on ammattimaista. Hän myös huolehtii siitä, että sinä noudatat samoja sääntöjä kuin muutkin työntekijät. Sääntöjen rikkomisesta hänen tulisi välittömästi huomauttaa. Aina ei kaikki kuitenkaan suju niin kuin pitäisi. Joskus voi sinusta tuntua, että päivät vaan kuluvat, etkä ole oppinut mitään uutta, eikä oppimestariasikaan ole näkynyt paikalla pitkään aikaan. Tällaisissa tapauksissa sinun ei kannata jäädä toimettomana murehtimaan, vaan pyri ratkaisemaan ongelma itsenäisesti ja luovasti. Tällä tarkoitetaan sitä, että kertaa vielä HOPS:sta ja opetussuunnitelmasta ne asiat, joita sinun on tarkoitus oppia. Vertaa niitä sen hetkisiin työtehtäviisi, etsi yhtymäkohtia ja

10 10 paina ne mieleesi. Jokaisessa tapauksessa löydät varmasti montakin tavoitetta, jotka sopivat hyvin juuri sen hetkiseen työhösi. Ota huomioon myös kaikille aloille yhteinen ydinosaaminen (avaintaidot). Jos et tiedä, mitä niillä tarkoitetaan, ota yhteys opettajaasi ja kysy, mitä niillä tarkoitetaan. Jos et vieläkään löydä tekemisellesi muuta oppimistarkoitusta, pyri työnteollasi näyttämään muille, että olet tässä työssä huippuhyvä. Ei ole epäilystäkään siitä, etteikö sitä jossain vaiheessa huomattaisi ja huomioitaisi. 2.4 Opetussuunnitelma Opetussuunnitelmalla tarkoitetaan tässä TAO:n laatimaa suunnitelmaa siitä, mitä työelämässä tarvittavia taitoja oppilaitokseen hakeutuneille opetetaan. Työelämällä ei kuitenkaan tarkoiteta pelkästään yhden yrityksen tuotantoprosessiin osallistumista, vaan ihmisen koko työuraa aina eläkeikään asti. Näin ollen opetussuunnitelma sisältää myös sellaisia valmiuksia joita tarvitaan työelämän muutoksissa. Tavoitteena on, että kukaan ei saa jäädä tyhjän päälle, vaikka hänen opettelemaansa ammattia ei myöhemmin enää tarvittaisikaan. Opetushallitus on määritellyt opetussuunnitelman laatimiselle tarkat perusteet, ja niitä on myös noudatettava. Vastuu opetussuunnitelman laatimisesta ja opetussisältöjen jakamisesta työpaikan ja oppilaitoksen kesken on käytännössä TAO:n opettajilla. Heidän tulee varmistua siitä, että jokaiselle oppisopimusopiskelijalle on laadittu opintokokonaisuuksittain henkilökohtainen opiskelusuunnitelma sekä suunnitelma siitä, mitkä sisällöt on tarkoitus opiskella Oppipaikalla. Viimeksi mainitussa tehtävässä heidän tulee tietenkin olla yhteydessä myös sinuun ja sinun oppimestariisi.

11 11 3 Toiminnan arviointi 3.1 Dokumentointi Oppisopimustoiminnassa on siis aina kysymys kolmen eri osapuolen allekirjoittamasta sopimuksesta (L39-1 ja opiskelijan HOPS) ja sen mukaisesta toiminnasta. Toimintaa koskevat lait ja asetukset edellyttävät osapuolten toimivan yhteistyössä sinun henkilökohtaisen opiskelusuunnitelmasi toteutumiseksi ja arvioimaan omaa toimintaansa. Päävastuu toiminnasta ja sen arvioinnista on koulutuksenjärjestäjällä eli tässä tapauksessa TAO:lla. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että TAO:n opettajan tulee olla työaikana sinun ja oppimestarisi tavoitettavissa ja sopia työpaikallesi tapahtuvien ohjauskäyntien ajankohdista siten, että teidän kolmen välinen vuoropuhelu tulee mahdolliseksi. Hänen tulee myös pitää kirjaa teihin tapahtuneista yhteydenotoistaan. Oppisopimusajalta muodostuu myös muutamia muita toiminnasta kertovia dokumentteja. Opettajan ja oppimestarin tulee yhdessä sinun kanssasi varmistaa että sinulla on työn alkaessa riittävä työturvallisuustietous ja täyttää tässä yhteydessä työkaluja, koneita ja laitteita koskeva käyttöopastustaulukko (L35-x-x) Tätä ei tosin tarvitse täyttää uudelleen, jos se täytettiin jo edeltäneellä työssäoppimisjaksolla. Oppimestari voi halutessaan käyttää sinun perehdyttämisesi yhteydessä alkuperehdytyslomaketta (L39-13-x) ja antaa TAO:lle suunnilleen oppisopimuskauden puolivälissä (koulutustilaisuudessa) oppimestarin alkupalautteen Opiskelijana sinun tulee pitää koko oppisopimusajalta oppimispäiväkirjaa (L39-2-x) ja koota omaan opinnäytetyöhösi NAK-kansiota. Oppisopimusaikaan sisältyvällä teoriajaksolla sinun tulee jättää TAO:lle täytettynä opiskelijan alkupalaute oppisopimusjaksolta (L39-11-x) Opettajan huolehtii siitä, että saat oppisopimusaikana suoritetuista opintokokonaisuuksista (tutkinnon osista) tavoitteisiin suhteutetun arvosanan ja myös opinnäytetyö ja teoriajaksolla tehdyt opintosuoritukset tulevat arvioinnissa huomioiduksi. Hän myös järjestää opintokokonaisuuksiisi (tutkinnon osiin) liittyvät näyttötilaisuudet (L39-9-x).

12 Opiskelun ja osaamisen arviointi Toiminnan arvioinnissa on siis paljolti kysymys siitä, noudatammeko me tehtyjä sopimuksia ja suunnitelmia. Toiminnan tuloksia voidaan kuitenkin tarkastella myös oppimistulosten arvioinnilla. Tässä mielessä olisi hyvä, jos te kolme (opettaja, oppimestari ja sinä itse) ehtisitte yhdessä arvioida sinun oppimistuloksiasi. Viimeistään oppisopimuskauden päätyttyä näin on kuitenkin tehtävä. Arviointi tulee suorittaa määrätylle lomakkeelle (L39-10-x) ja sitä tehtäessä käytetään apuna lomakkeessa määriteltyjä yleisiä arviointikriteerejä. Tarkempi ammattiosaaminen arvioidaan vasta erikseen järjestettyjen näyttöjen perusteella.

OPPISOPIMUKSELLA LAAJENNETTU TYÖSSÄOPPIMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA KOULUTTAJAN KANSIO

OPPISOPIMUKSELLA LAAJENNETTU TYÖSSÄOPPIMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA KOULUTTAJAN KANSIO OPPISOPIMUKSELLA LAAJENNETTU TYÖSSÄOPPIMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA KOULUTTAJAN KANSIO TAO, Turun ammattiopistosäätiö 2009 2 Kouluttajalle TAO, Turun Ammattiopistosäätiö kiittää sinua siitä,

Lisätiedot

Työssäoppiminen ja ammattiosaamisen näytöt opas työpaikoille

Työssäoppiminen ja ammattiosaamisen näytöt opas työpaikoille Työssäoppiminen ja ammattiosaamisen näytöt opas työpaikoille 1 Työssäoppiminen ja ammattiosaamisen näytöt opas työpaikoille Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry Ammatillisen edunvalvonnan tiimi

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutuksen

Oppisopimuskoulutuksen Oppisopimuskoulutuksen opas - opiskelijalle, työpaikkakouluttajalle ja työnantajalle Oppisopimuspalvelut Ketunpolku 1 Tieto 1 87100 Kajaani www.kao.fi/oppisopimuskoulutus 1 Oppisopimus on nykyaikainen

Lisätiedot

Hyvä uusi työpaikkaohjaaja

Hyvä uusi työpaikkaohjaaja Hyvä uusi työpaikkaohjaaja Sinä olet yhteistyön tärkeä ja vahva lenkki ohjatessasi nuoria ja aikuisia opiskelijoita ammatillisen kasvun polulla. Tulet huomaamaan, että opiskelijoiden perehdyttäminen ei

Lisätiedot

OPAS. Työssäoppimisen. työpaikalle

OPAS. Työssäoppimisen. työpaikalle OPAS Työssäoppimisen työpaikalle SISÄLTÖ Lukijalle 1. TYÖSSÄOPPIMINEN TYÖPAIKALLA ON OSA AMMATILLISTA KOULUTUSTA... 4 Mitä on työssäoppiminen? Nuoria ammattilaisia tarvitaan lisää Työssäoppimisella ja

Lisätiedot

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2012:9

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2012:9 ARVIOINNIN OPAS Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot Oppaat ja käsikirjat 2012:9 Opetushallitus Oppaat ja käsikirjat 2012:9 ISBN 978-952-13-5194-5 (nid.) ISBN 978-952-13-5195-2 (pdf) ISSN-L 1798-8950

Lisätiedot

Hyvä oppisopimusopiskelija, työpaikkakouluttaja ja työnantaja

Hyvä oppisopimusopiskelija, työpaikkakouluttaja ja työnantaja Oppisopimus on nykyaikainen ja työelämälähtöinen tapa hankkia tai lisätä ammattitaitoa Hyvä oppisopimusopiskelija, työpaikkakouluttaja ja työnantaja Tämän oppaan tarkoitus on palvella teitä entistä paremmin.

Lisätiedot

Ammatilliset näyttötutkinnot ARVIOIJAN OPAS. versio 1.0

Ammatilliset näyttötutkinnot ARVIOIJAN OPAS. versio 1.0 Ammatilliset näyttötutkinnot ARVIOIJAN OPAS versio 1.0 2 Hyvä arvioija, tämä arvioijan perehdytysmateriaali on valmistunut kolmen oppilaitoksen yhteistyönä Opetushallituksen osarahoittamassa LATU laadukas

Lisätiedot

Työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjen järjestämissuunnitelma HYVÄKSYTTY HALLITUS. Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä

Työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjen järjestämissuunnitelma HYVÄKSYTTY HALLITUS. Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjen järjestämissuunnitelma HYVÄKSYTTY HALLITUS Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä 1. Työssäoppiminen Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymässä... 3 Työssäoppimisen

Lisätiedot

Opas työssäoppimisen ohjaamiseen

Opas työssäoppimisen ohjaamiseen Opas työssäoppimisen ohjaamiseen ESR-Momu-toko Monimuotoinen työpaikkaohjaajien koulutusprojekti SEINÄJOEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Tämä teos on tuotettu Euroopan sosiaalirahaston myöntämällä tuella. Teoksen

Lisätiedot

Työssäoppimisen opas. työpaikoille

Työssäoppimisen opas. työpaikoille Työssäoppimisen opas työpaikoille Alkusanat Työssäoppiminen työpaikalla on osa ammatillista koulutusta.................1 Mitä on työssäoppiminen? Nuoria ammattilaisia tarvitaan lisää Työssäoppimisella

Lisätiedot

Miten ohjaat työssäoppijoita

Miten ohjaat työssäoppijoita Miten ohjaat työssäoppijoita Miten ohjaat työssäoppijoita Terttu-projekteissa kehitetty koulutusmateriaali työpaikkojen ja yritysten työpaikkaohjaajille Pirjo Lehtoranta Harri Leivo Seija Haapasalo Miten

Lisätiedot

Opetussuunnitelman. yhteinen osa

Opetussuunnitelman. yhteinen osa Opetussuunnitelman yhteinen osa Keudan opetussuunnitelman yhteinen osa Sisällys 1. Johdanto...4 1.1 Keudan toiminta-ajatus, visio, arvot ja strategiat 1.2 Toimintaa ohjaavat periaatteet 1.3 Pedagoginen

Lisätiedot

Valmis näyttöön! Opas erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan ohjaamiseksi ammattiosaamisen näytöissä

Valmis näyttöön! Opas erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan ohjaamiseksi ammattiosaamisen näytöissä Valmis näyttöön! Opas erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan ohjaamiseksi ammattiosaamisen näytöissä Valmis näyttöön! Opas erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan ohjaamiseksi ammattiosaamisen näytöissä

Lisätiedot

SISÄLLYS. Oppisopimuskoulutus Työpaikka oppimisympäristönä. Opiskelijalle. Oppilaitoksen rooli oppisopimuksessa

SISÄLLYS. Oppisopimuskoulutus Työpaikka oppimisympäristönä. Opiskelijalle. Oppilaitoksen rooli oppisopimuksessa SISÄLLYS 4 10 Oppisopimuskoulutus Työpaikka oppimisympäristönä 16 Opiskelijalle 20 Oppilaitoksen rooli oppisopimuksessa 4 Oppisopimuskoulutus 5 1. Oppisopimuskoulutus Oppisopimuskoulutus on koulutusmuoto,

Lisätiedot

opiskelijan arvioijana

opiskelijan arvioijana Työpaikkaohjaaja opiskelijan arvioijana Heljä Hätönen www.ohjaan.fi Tämän teoksen kopioiminen on tekijänoikeuslain (404/61, muut. 712/96) ja valokuvalain (495/6, muut. 446/95) mukaisesti kielletty lukuun

Lisätiedot

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2015:2

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2015:2 ARVIOINNIN OPAS Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot Oppaat ja käsikirjat 2015:2 5. uudistettu painos (verkkojulkaisu) Opetushallitus ja tekijät Oppaat ja käsikirjat 2015:2 ISBN 978-952-13-6048-0

Lisätiedot

OPAS. oppisopimusta harkitsevalle oppisopimusopiskelijalle työpaikkakouluttajalle työnantajalle yrittäjälle OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN

OPAS. oppisopimusta harkitsevalle oppisopimusopiskelijalle työpaikkakouluttajalle työnantajalle yrittäjälle OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN n perustutkinto baarimest erikoisammattitutkinto eläintenhoitaja sähköasentajan oppisopimuskoulutus lähihoitaja ja viestintätekniikan perustutkinto kaukolämpöasentajan ammattitutkinto markkinointiviestinnän

Lisätiedot

Opas työpaikkaohjaajille. Työssäoppijan ohjaus ja arviointi työpaikalla

Opas työpaikkaohjaajille. Työssäoppijan ohjaus ja arviointi työpaikalla Opas työpaikkaohjaajille Työssäoppijan ohjaus ja arviointi työpaikalla SISÄLTÖ Lukijalle... 3 1. Työssäoppiminen yrityksen näkökulmasta... 4 Työssäoppimisella yritys varmistaa tulevaisuuden osaamisen Työssäoppimisesta

Lisätiedot

Oppisopimusopas OPPISOPIMUS

Oppisopimusopas OPPISOPIMUS Oppisopimusopas OPPISOPIMUS Mitä oppisopimus on? Oppisopimuskoulutus on työelämälähtöisin koulutusmuoto, koska suurin osa opiskelusta ja oppimisesta tapahtuu työpaikalla työtä tehden. Työtehtävien on oltava

Lisätiedot

DUUNIVALMENTAJA OPPISOPIMUS AUTTAA TAIDOLLA TYÖHÖN

DUUNIVALMENTAJA OPPISOPIMUS AUTTAA TAIDOLLA TYÖHÖN DUUNIVALMENTAJA OPPISOPIMUS AUTTAA TAIDOLLA TYÖHÖN SISÄLLYS OPPISOPIMUSKOULUTUS 5 Mitä on oppisopimuskoulutus? 5 OPPISOPIMUS 7 Kirjallinen työsopimus 7 Opiskelun/työsuhteen päätoimisuus 7 Koeaika 7 Oppisopimus

Lisätiedot

Ammatilliset näyttötutkinnot ARVIOIJAN OPAS

Ammatilliset näyttötutkinnot ARVIOIJAN OPAS Ammatilliset näyttötutkinnot ARVIOIJAN OPAS Ammatilliset näyttötutkinnot ARVIOIJAN OPAS LATU - LAADUKAS TUTKINTOTILAISUUS Graafinen suunnittelu Eila Kivilompolo ISBN 978-952-99304-4-9 Painopaikka Nykypaino

Lisätiedot

Oppisopimusopas OPPISOPIMUS

Oppisopimusopas OPPISOPIMUS Oppisopimusopas OPPISOPIMUS Mitä oppisopimus on? Oppisopimuskoulutus on työelämälähtöisin koulutusmuoto, koska suurin osa opiskelusta ja oppimisesta tapahtuu työpaikalla työtä tehden. Työtehtävien on oltava

Lisätiedot

Tietoa oppisopimusmatkan varrelle. Valmiina lähtöön! Oppimismatka voi alkaa. Onnea matkaan!

Tietoa oppisopimusmatkan varrelle. Valmiina lähtöön! Oppimismatka voi alkaa. Onnea matkaan! Valmiina lähtöön! Tietoa oppisopimusmatkan varrelle Oppimismatka voi alkaa. Onnea matkaan! w Alkumetrit Matkalla Loppusuora Huoltamo Oppisopimuksen alkaessa Ammattitaito kasvussa Maali häämöttää Edut ja

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutuksen

Oppisopimuskoulutuksen SATAKUNNAN OPPISOPIMUSKESKUS Oppisopimuskoulutuksen opas opiskelijalle, työpaikkakouluttajalle ja työnantajalle Hyvä oppisopimusopiskelija, työpaikkakouluttaja ja työnantaja Tämä opas on tarkoitettu oppisopimusopiskelijan,

Lisätiedot

Sari Roth ja Timo Myllymäki KANSALLISTEN NÄYTTÖAINEISTOJEN KÄYTTÖKELPOISUUS

Sari Roth ja Timo Myllymäki KANSALLISTEN NÄYTTÖAINEISTOJEN KÄYTTÖKELPOISUUS Sari Roth ja Timo Myllymäki KANSALLISTEN NÄYTTÖAINEISTOJEN KÄYTTÖKELPOISUUS Sari Roth ja Timo Myllymäki KANSALLISTEN NÄYTTÖAINEISTOJEN KÄYTTÖKELPOISUUS Opetushallitus ja tekijä Taitto: Edita Prima Oy ISBN

Lisätiedot

Ammattilaiseksi. Oppisopimuksella. Opas opiskelijalle ja työnantajalle

Ammattilaiseksi. Oppisopimuksella. Opas opiskelijalle ja työnantajalle Ammattilaiseksi Oppisopimuksella Opas opiskelijalle ja työnantajalle Sisällys TERVETULOA OPPISOPIMUSYHTEISTYÖHÖN!... 3 OPPISOPIMUS KOULUTUSMUOTONA... 4 SUOMEN TUTKINTOJÄRJESTELMÄ... 4 TUTKINTOTAVOITTEINEN

Lisätiedot

UUDET TUULET OSAAMINEN RATKAISEE

UUDET TUULET OSAAMINEN RATKAISEE SISÄLLYS 1 Ammatillisen koulutuksen uudet tuulet osaaminen ratkaisee... 4 2 Oppisopimuksen lähtökohdat ja edellytykset... 6 Oppisopimuskoulutuksen rahoitus... 8 Yrittäjän oppisopimus... 9 3 Suomalainen

Lisätiedot

TO-opas; Stadin Ammattiopisto, Palvelu ja viestintä, Muotoilijakadun toimipaikka AV-viestinnän osasto TYÖSSÄOPPIMISEN OHJAUSPAKETTI OPISKELIJALLE

TO-opas; Stadin Ammattiopisto, Palvelu ja viestintä, Muotoilijakadun toimipaikka AV-viestinnän osasto TYÖSSÄOPPIMISEN OHJAUSPAKETTI OPISKELIJALLE TO-opas; Stadin Ammattiopisto, Palvelu ja viestintä, Muotoilijakadun toimipaikka AV-viestinnän osasto TYÖSSÄOPPIMISEN OHJAUSPAKETTI OPISKELIJALLE Stadin Ammattiopisto, Palvelu ja viestintä, Muotoilijakadun

Lisätiedot

Näyttötutkintojen arvioijan perehdyttäminen

Näyttötutkintojen arvioijan perehdyttäminen Näyttötutkintojen arvioijan perehdyttäminen Anita Aalto-Setälä Eeva-Kaarina Aurila Pertti Huhtanen Teija Ripattila Anna Tolonen 13.3.2007 Näyttötutkintojen järjestämisen kehittämiskoulutus Näyttötutkintomestari

Lisätiedot