Terveytemme - Atlas-raportin käyttöohje

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Terveytemme - Atlas-raportin käyttöohje"

Transkriptio

1 Terveytemme - Atlas-raportin käyttöohje Tämä ohje kuvaa Atlas-raporttia yleisellä tasolla. Käytettävässä versiossa saattaa olla toimintoja, jotka eroavat tässä kuvatusta, tai joiden ulkoasu on erilainen. Atlas-raportti tarvitsee toimiakseen www-selaimeen asennettavan Flash Player -lisäosan, vähintään version 9. Yleiskuva Asettelu Raportin asettelua on mahdollista muokata haluamakseen. Kukin raportin komponentti (taulukko, kartta, pylväskaavio, aikasarja, jne.) sisältää painikkeet, joiden avulla sitä voi muokata. Vie hiiren osoitin komponentin ikkunan oikeaan yläreunaan, jolloin painikkeet tulevat näkyviin. Painikkeiden avulla ikkuna voidaan siirtää haluttuun kohtaan, maksimoida koko näytölle ja palauttaa takaisin alkuperäiseen kokoon, tai poistaa kokonaan näkyvistä. Komponentin koko on myös mahdollista muuttaa halutuksi. Vie hiiren osoitin ikkunan nurkkaan tai reunalle, jolloin nuoli-kuvake tulee näkyviin. Pidä hiiren nappi pohjassa, ja siirrä ikkunan reuna haluttuun kohtaan. Raportin voi palauttaa alkuperäiseen tilaan valitsemalla pikavalikosta "Palauta alkuperäinen asettelu".

2 Otsikko Otsikosta näkyy kulloinkin valittuna oleva osoitin, väestöryhmä ja aikajakso. Vastaavat havaintoarvot näkyvät taulukossa, kartalla, aikasarjakuviossa ja pylväskaaviossa. Painikkeet Osoittimet: Painike avaa valikon, joka näyttää raportin sisältämät osoittimet. Valitse haluttu osoitin klikkaamalla valikosta ensin osoitin, sitten väestöryhmä ja lopuksi aikajakso. Lisätiedot: Painike näyttää valitun osoittimen lisätiedot. Lisätiedot avautuvat uuteen ikkunaan tai välilehteen. Lisätiedot esittävät osoittimen määritelmän, merkityksen ja muodostamisen. Lisäksi alkuperäinen tietoaineisto, johon osoitin perustuu, on dokumentoitu lyhyesti. Poista valinnat: Painike poistaa aluevalinnat, jotka on tehty taulukon, kartan, tai pylväskaavion kautta. Ohje: Painike avaa tämän ohjeen. Tulosta: Painike avaa Tulostusvalinnat -ikkunan. Tulostusvalinnat: Tulostettavaksi voi valita koko näytön tai halutun komponentin. Tulostusmuodoksi voi valita vektori- tai rasterimuodon. Vektorimuoto tukee myös osittaisen läpinäkyvyyden tulostamista. Aloita tulostus klikkaamalla Tulosta -painiketta.

3 Valikko Valikko listaa raportin sisältämät osoittimet aihealueittain, väestöryhmittäin ja aikajaksoittain. Valikon rakenne saattaa olla erilainen riippuen raportin sisältämistä osoittimista. Halutun osoittimen valinta tapahtuu valitsemalla ensin osoitin, sitten väestöryhmä ja lopuksi aikajakso. Dokumentti-kuvakkeet avaavat halutun osoittimen lisätiedot uuteen ikkunaan.

4 Taulukko Taulukko listaa valitun osoittimen havaintoarvot kartan eri alueilla. Valitse alue: Klikkaa halutun alueen nimeä taulukossa. Valittu alue näkyy korostettuna oranssilla värillä. Valittu alue näkyy oranssina myös kartalla, aikasarjakuviossa sekä pylväskaaviossa. Valitse useita alueita pitämällä Ctrl-näppäin pohjassa. Valitse joukko vierekkäisiä alueita pitämällä Shift-näppäin pohjassa. Järjestä taulukko: Klikkaa taulukossa sarakeotsikkoa. Taulukon rivit järjestetään valitun sarakkeen mukaisesti. Alueet on mahdollista järjestää aakkosittain ja arvot suuruusjärjestykseen. Suurennuslasi-kuvake: Kartta tarkentuu halutulle alueelle. Koko kartan saa takaisin näkyviin kartan työkalupalkin painikkeella "Näytä koko kartta". Dokumentti-kuvake: Avaa osoittimien ryhmävertailun halutulle alueelle. Klikkaa dokumentti-kuvaketta ja valitse haluttu osoitin avautuvasta ikkunasta. Oletuksena osoittimen arvot esitetään sukupuolen ja koulutustason mukaisissa väestöryhmissä.

5 Kartta Väritys: Kartan alueiden väritys määräytyy osoittimen arvojen sekä valitun luokittelun ja väripaletin perusteella. Tarkentaminen: Kartan työkalupalkki sisältää säätöpalkin kartan tarkentamiseen sekä painikkeet kartan tarkentamiseen, loitontamiseen ja koko kartan näyttämiseen. Karttaa voi tarkentaa ja loitontaa myös hiiren rullalla. Valitse alue: Klikkaa haluttua aluetta. Valittu alue näkyy korostettuna oranssilla värillä. Valittu alue näkyy oranssina myös taulukossa, aikasarjakuviossa ja pylväskaaviossa. Valitse useita alueita pitämällä Ctrlnäppäin pohjassa. Valitse vierekkäisiä alueita: Pidä Ctrl-näppäin pohjassa ja piirrä hiirellä kartalle valintalaatikko. Kaikki valintalaatikon alle osuneet alueet tulevat valituksi. Osoittimen arvot: Korosta haluttu alue viemällä hiiren osoitin sen kohdalle. Alueen nimi ja osoittimen arvo näkyvät tekstilaatikossa. Alue näkyy korostettuna myös taulukossa, aikasarjakuviossa ja pylväskaaviossa.

6 Pylväskaavio Pylväät: Pylväskaavio esittää valitun osoittimen arvot suuruusjärjestyksessä kartan alueille. Pylväiden korkeus vastaa osoittimen arvoa. Pylväiden väritys vastaa kartalla käytettyä luokittelua. Valitse alue: Klikkaa haluttua pylvästä. Valittu pylväs näkyy korostettuna oranssilla värillä. Valittu alue näkyy oranssina myös taulukossa, kartalla ja aikasarjakuviossa. Valitse useita alueita pitämällä Ctrl-näppäin pohjassa. Valitse joukko vierekkäisiä pylväitä pitämällä Shift-näppäin pohjassa. Luottamusvälit: Pylväskaavio voi esittää osoittimelle luottamusvälin ala- ja ylärajat. Ne näkyvät kunkin pylvään kohdalla vaakaviivoilla ja niitä yhdistävällä pystyviivalla. Luottamusvälien avulla on mahdollista tarkastella, ovatko alueiden väliset erot tilastollisesti merkitseviä. Osoittimen arvot: Korosta haluttu pylväs viemällä hiiren osoitin sen kohdalle. Alueen nimi ja osoittimen arvo näkyvät tekstilaatikossa. Mikäli osoittimelle on laskettu luottamusvälit, luottamusvälin ala- ja ylärajan arvot näkyvät myös tekstilaatikossa. Vertailuarvot: Pylväskaavio voi esittää osoittimien arvoja vertailualueilta. Nämä arvot näkyvät kaaviossa eri värisillä vaakaviivoilla. Korosta vertailualueen arvo viemällä hiiren osoitin sen kohdalle. Vertailualueen nimi ja osoittimen arvo näkyvät tekstilaatikossa.

7 Aikasarja Aikatrendi: Aikasarjakuvio esittää, miten osoittimen arvo muuttuu ajan suhteen. Korosta hiirellä haluttu alue kartalta, taulukosta tai pylväskaaviosta, jolloin osoittimen aikatrendi näkyy aikasarjakuviossa. Klikkaa haluttua aluetta, jolloin osoittimen aikatrendi jää näkyviin korostettuna oranssilla värillä. Eri alueiden aikatrendejä voi vertailla valitsemalla kaikki halutut alueet aktiiviseksi. Osoittimen arvot: Korosta haluttu aikasarjan arvo viemällä hiiren osoitin sen kohdalle. Alueen nimi, ajankohta ja osoittimen arvo näkyvät tekstilaatikossa. Vertailuarvot: Aikasarjakuvio voi esittää osoittimien arvoja vertailualueilta. Klikkaa hiirellä haluttu vertailualue näkyviin Vertailualueet-taulukosta. Korosta haluttu aikasarjan arvo viemällä hiiren osoitin sen kohdalle. Vertailualueen nimi, ajankohta ja osoittimen arvo näkyvät tekstilaatikossa.

8 Profiili Profiilikuvio esittää tiettyjen osoittimien arvot valitulle alueelle samanaikaisesti. Riippuen raportin sisällöstä, profiili voi esittää esim. tietyn aihealueen osoittimet, tai tietyn osoittimen tulokset eri väestöryhmissä. Tulokset esitetään numeroina ja pylväinä. Lisäksi profiili voi sisältää kuhunkin osoittimeen liitettyjä lisätietoja, jotka esitetään käyttäen erilaisia symboleja. Näitä ovat esim. osoittimien virhemarginaalit ja vertailu- tai tavoitearvot. Käytettyjen symbolien selitykset näkyvät profiilin alareunassa. Valitse alue: Klikkaa haluttua aluetta kartalla, taulukossa tai pylväskaaviossa. Valitun alueen tulokset tulevat näkyviin profiiliin. Valitse vertailualue: Pidä Ctrl-näppäin pohjassa ja klikkaa haluttua aluetta kartalla, taulukossa tai pylväskaaviossa. Vertailualueen tulokset tulevat näkyviin profiiliin valitun alueen tulosten alapuolelle.

9 Ryhmävertailu Ryhmävertailu esittää halutun osoittimen arvot valitulla alueella väestöryhmittäin. Oletuksena osoittimet esitetään sukupuolen ja koulutustason mukaisissa väestöryhmissä. Alue: Valitse haluttu alue Atlas-raportin osoitintaulukosta klikkaamalla pientä dokumentti-kuvaketta alueen nimen kohdalla. Osoitin: Valitse haluttu osoitin avautuneessa ikkunassa näkyvältä listalta. Pylväskuviot, jotka esittävät halutun osoittimen arvot halutulta alueelta, tulevat nyt näkyviin. Oletuksena vertailualueena on koko Suomi. Näytä lisävalinnat: Linkki näyttää lisävalinnat, joista voi valita pylväskuvioissa esitettävän osoittimen, alueet, sekä väestöryhmät.

10 Luokittelu ja väripaletti Osoittimen luokkarajat ja niitä vastaavat värisävyt näytetään Luokkarajat -taulukossa suuruusjärjestyksessä. Kartan ja pylväskuvion värisävyt määräytyvät valitun väripaletin, käytetyn luokittelun, luokkien lukumäärän sekä valitun osoittimen arvojen perusteella. Korostaminen ja valitseminen: Korosta tiettyyn luokkaan kuuluvat alueet viemällä hiiren osoitin Luokkarajat - taulukossa luokkaa vastaavan värillisen neliön kohdalle. Kyseiseen luokkaan kuuluvat alueet korostetaan nyt taulukossa, kartalla, pylväskaaviossa ja aikasarjakuviossa. Valitse vastaavat alueet klikkaamalla neliötä. Kynä-kuvake: Kuvake avaa Luokittelu ja väripaletti -ikkunan. Reunuksen väri: Kartalla käytetty aluerajojen väri. Väriä voi halutessa muuttaa. Läpinäkyvyys: Liukusäätimellä voi muuttaa kartan läpinäkyvyyttä. Väripaletti: Näyttää kartalla käytetyn väripaletin. Valitse haluttu väripaletti klikkaamalla. Käännetty väripaletti: Muuttaa käytetyn väripaletin värien järjestyksen päinvastaiseksi. Luokkien lukumäärä: Oletuksena alueet luokitellaan 5:n luokkaan. Luokkien lukumäärää voi halutessa lisätä tai vähentää. Uudet luokkarajat lasketaan automaattisesti, ja niitä vastaavat värisävyt päivittyvät näkymään kartalla ja pylväskaaviossa. Luokittelu: Valitse kartalla käytetty luokittelu pudotusvalikosta. Luokittelumenetelmä määrää, miten luokkarajat lasketaan. Luokittelematon: Jokainen kartan alue väritetään omalla värisävyllään, joka määräytyy osoittimen arvon perusteella.

11 Tasavälit: Kartan alueet luokitellaan rajalliseen määrään luokkia, joilla on oma värisävynsä. Tasavälit - luokittelussa (Equal Intervals) käytetyt luokkarajat määräytyvät osoittimen arvojen perusteella. Osoittimen maksimi- ja miniarvot määräävät käytettävän asteikon ääripäät, ja luokkarajat asetetaan tasavälein tälle asteikolle. Tasavälit-luokittelu voidaan tehdä myös kiinteästi asetetulla asteikolla, jos kaikki kartalla esitettävät osoittimet käyttävät samaa asteikkoa (esim. prosentit). Kvantiilit: Kartan alueet luokitellaan rajalliseen määrään luokkia, joilla on oma värisävynsä. Kvantiilit - luokittelussa (Quantiles) alueet järjestetään ensi osoittimen arvon perusteella suuruusjärjestykseen. Sen jälkeen luokkarajat asetetaan tasaisesti siten, että jokaiseen luokkaan tulee yhtä monta aluetta. Luokkarajaa ei kuitenkaan aseteta kahden alueen väliin, joilla osoittimen arvo on sama. Luonnollinen jako: Kartan alueet luokitellaan rajalliseen määrään luokkia, joilla on oma värisävynsä. Luonnollinen jako -luokittelussa (Natural Breaks) alueet pyritään jakamaan optimaalisesti eri luokkiin siten, että erot osoittimien arvoissa ovat kunkin luokan sisällä mahdollisimman pieniä, ja toisaalta luokkien välillä mahdollisimman suuria. Luokittelussa käytetään yleensä iteratiivista Jenks:n algoritmia. Vertailualueet Vertailualueet-taulukko listaa vertailualueet, jotka sisältyvät raporttiin. Järjestä taulukko: Klikkaa taulukossa sarakeotsikkoa. Taulukon rivit järjestetään valitun sarakkeen mukaisesti. Vertailualueet on mahdollista järjestää aakkosittain ja arvot suuruusjärjestykseen. Korostaminen ja valitseminen: Korosta vertailualue viemällä hiiren osoitin sen nimen kohdalle. Arvot näkyvät pylväskaaviossa ja aikasarjakuviossa korostusvärisenä. Valitse vertailualue klikkaamalla. Arvot näytetään omalla värisävyllään pylväskaaviossa ja aikasarjakuviossa. Valitse useita alueita pitämällä Ctrlnäppäin pohjassa.

12 Pikavalikko Pikavalikko avautuu klikkaamalla Atlas-raporttia hiiren oikealla painikkeella. Pikavalikko vaatii toimiakseen Flash Player version 10. Poista aluevalinta: Poistaa tehdyt aluevalinnat, ei koske vertailualueita. Poista vertailualuevalinta: Poistaa tehdyt vertailualuevalinnat. Tee aluerajoitus: Näyttää raportilla vain valittuna olevien alueiden tulokset. Poista aluerajoitus: Palauttaa kaikkien alueiden tulokset näkyviin raportille. Tulosta...: Avaa Tulostusvalinnat -ikkunan, josta halutun raporttinäkymän voi tulostaa. Tallenna kuvakaappaus...: Avaa Tallennusvalinnat -ikkunan, josta halutun raporttinäkymän voi tallentaa JPG- tai PNG-kuvana. Tallennusvalinnat: Tallennettavaksi voi valita koko näytön tai halutun komponentin. Tallennusmuodoksi voi valita JPG- tai PNG-kuvamuodon. Tallenna kuva klikkaamalla Tallenna -painiketta. Palauta alkuperäinen asettelu: Palauttaa raportin asettelun alkuperäiseen tilaan. Lisää tekstiä...: Avaa Tekstieditorin, jonka avulla raporttinäkymään voi lisätä haluamiaan tekstejä esim. ennen raportin tulostamista. Lisää kuvioita...: Avaa Kuvioeditorin, jonka avulla raporttinäkymään voi lisätä haluamiaan kuvioita esim. ennen raportin tulostamista.

EXCEL- TAULUKKOLASKENTA

EXCEL- TAULUKKOLASKENTA EXCEL- TAULUKKOLASKENTA Kevät 2008 osittain HAMKin tietotyövälineetmateriaalin pohjalta (http://www.elearningcentre.hamk.fi/ttv/) Excel-taulukkolaskenta ja sen käyttöliittymä... 1 Tiedoston avaaminen,

Lisätiedot

Microsoft Excelin perusteita Keijo Salakari 7. Maaliskuuta 2006

Microsoft Excelin perusteita Keijo Salakari 7. Maaliskuuta 2006 Microsoft Excelin perusteita Keijo Salakari 7. Maaliskuuta 2006 Microsoft Excel perusteita 2 (36) Sisältö 1 MS EXCEL OHJELMAN KÄYNNISTÄMINEN... 4 1.1 KÄYNNISTÄ-VALIKON KAUTTA... 4 1.2 TYÖPÖYDÄN PIKAKUVAKE...

Lisätiedot

Käyttäjän opas. Väestölaskentatietojen kartta-animaatiosovellus

Käyttäjän opas. Väestölaskentatietojen kartta-animaatiosovellus Käyttäjän opas Väestölaskentatietojen kartta-animaatiosovellus Sisällysluettelo Yleistä...3 Sovelluksen oletusnäkymä....4 Yleiset toiminnot...5 Visualisointi-ikkunat....6 Kartta...6 Hajontakuviomatriisi.......................................7

Lisätiedot

WEBROPOL 2.0 Raportointiopas. Päivitetty 2.4.2013

WEBROPOL 2.0 Raportointiopas. Päivitetty 2.4.2013 WEBROPOL 2.0 Raportointiopas Päivitetty 2.4.2013 1. Alkusanat... 3 2. Miten avaan raportin ja kuinka navigoin työkalussa... 4 2.2. Raportoinnissa käytetyt termit... 5 3. Perusraportti... 6 4.1. Excel-tallennusasetukset...

Lisätiedot

Taulukoita ja kaavioita MS Excelillä Keijo Salakari 7. maaliskuuta 2006

Taulukoita ja kaavioita MS Excelillä Keijo Salakari 7. maaliskuuta 2006 Taulukoita ja kaavioita MS Excelillä Keijo Salakari 7. maaliskuuta 2006 Plasmatelevision hintoja 3 000,00 2 900,00 2 800,00 2 700,00 2 600,00 2 500,00 2 400,00 2 300,00 32" 37" 42" 2 (33) Microsoft Excel

Lisätiedot

1. Tilastotietokantojen käyttöliittymästä. 2. Mistä Px-Web -tilastotietokantapalvelut löytyvät?

1. Tilastotietokantojen käyttöliittymästä. 2. Mistä Px-Web -tilastotietokantapalvelut löytyvät? Px-Web-StatFin - tilastotietokantojen käyttöohje 1. Tilastotietokantojen käyttöliittymästä 2. Mistä Px-Web -tilastotietokantapalvelut löytyvät 3. Miten löydät StatFin -palvelun 3.1. Valinta tilaston kotisivulta

Lisätiedot

Kotisivutyökalu. Nebula Oy. Käyttäjän opas. Nebula Oy

Kotisivutyökalu. Nebula Oy. Käyttäjän opas. Nebula Oy Sivu 2/36 Sisällysluettelo 1. Esittely... 4 2. Kotisivutyökalun tilaaminen... 4 3. Kotisivutyökalun tunnusten luominen... 4 4. Kirjautuminen Kotisivutyökaluun... 4 4.1. Kirjautuminen Kotisivutyökaluun

Lisätiedot

Kotisivutyökalu. Nebula Oy. Käyttäjän opas. Nebula Oy

Kotisivutyökalu. Nebula Oy. Käyttäjän opas. Nebula Oy Sivu 2/37 Sisällysluettelo 1. Esittely... 4 2. Kotisivutyökalun tilaaminen... 4 3. Kotisivutyökalun tunnusten luominen... 4 4. Kirjautuminen Kotisivutyökaluun... 4 4.1. Kirjautuminen Kotisivutyökaluun

Lisätiedot

Pauliina Munter Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2014

Pauliina Munter Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2014 Tentti Tentti -työkalun avulla opettaja voi laatia tentin, jonka tulokset tallentuvat Moodleen. Tentissä on mahdollista käyttää erilaisia kysymystyyppejä: monivalintakysymyksiä, tosi/epätosi -väittämiä,

Lisätiedot

Kotisivutyökalu. Nebula Oy. Käyttäjän opas. Nebula Oy

Kotisivutyökalu. Nebula Oy. Käyttäjän opas. Nebula Oy Sivu 2/37 Sisällysluettelo 1. Esittely... 4 2. Kotisivutyökalun tilaaminen... 4 3. Kotisivutyökalun tunnusten luominen... 4 4. Kirjautuminen Kotisivutyökaluun... 7 4.1. Kirjautuminen Kotisivutyökaluun

Lisätiedot

powerpoint- ESITYSGRAFIIKKA- OHJELMA

powerpoint- ESITYSGRAFIIKKA- OHJELMA powerpoint- ESITYSGRAFIIKKA- OHJELMA Kevät 2008 osittain HAMKin tietotyövälineetmateriaalin pohjalta (http://www.elearningcentre.hamk.fi/ttv/) SISÄLLYSLUETTELO POWERPOINT-ESITYSGRAFIIKKAOHJELMA JA SEN

Lisätiedot

Äänestysjärjestelmä AVACK. AVACK OY, Opiskelijankatu 5, 33720 TAMPERE Puh. (03) 358 0800, Fax. (03) 358 0850, Email: av-osasto@avack.

Äänestysjärjestelmä AVACK. AVACK OY, Opiskelijankatu 5, 33720 TAMPERE Puh. (03) 358 0800, Fax. (03) 358 0850, Email: av-osasto@avack. 1 2 5 3 0 6 3 2 6 1 5 0 AVACK R Äänestysjärjestelmä AVACK AVACK OY, Opiskelijankatu 5, 3320 TAMPERE Puh. (03) 35 000, Fax. (03) 35 050, Email: av-osasto@avack.fi www.avack.info AVACK Response äänestysjärjestelmä

Lisätiedot

1 Yleistä Kooste-objektista... 3. 1.1 Käyttöönotto... 3. 2 Kooste-objektin luominen... 4. 3 Sisällön lisääminen Kooste objektiin... 4. 3.1 Sivut...

1 Yleistä Kooste-objektista... 3. 1.1 Käyttöönotto... 3. 2 Kooste-objektin luominen... 4. 3 Sisällön lisääminen Kooste objektiin... 4. 3.1 Sivut... Kooste 2 Optima Kooste-ohje Sisällysluettelo 1 Yleistä Kooste-objektista... 3 1.1 Käyttöönotto... 3 2 Kooste-objektin luominen... 4 3 Sisällön lisääminen Kooste objektiin... 4 3.1 Sivut... 5 3.2 Sisältölohkot...

Lisätiedot

ZEF Arviointikone. Käyttöohje.

ZEF Arviointikone. Käyttöohje. SISÄLLYS SISÄLLYS...2 1. JOHDANTO...4 2. MITEN OPIT KÄYTTÄMÄÄN ZEF EDITORIA...5 3. ALOITUS...7 4. KYSYMYKSET...10 4.1. Kysymysryhmien luominen...10 4.2. Kysymysten luominen...10 4.2.1 Jana...12 4.2.2.

Lisätiedot

Optinet Directo perusopas

Optinet Directo perusopas Versio 1.0 23.03.2007 Optinet Oy Optinet Oy PL 45 37501 LEMPÄÄLÄ Lisätietoja osoitteesta http://www.optinet.fi/ Myyntipalvelu 010 3090 910, myynti@optinet.fi Asiakaspalvelu 010 3090 911, asiakaspalvelu@optinet.fi

Lisätiedot

Esitysgrafiikka PowerPoint XP SISÄLLYSLUETTELO

Esitysgrafiikka PowerPoint XP SISÄLLYSLUETTELO Esitysgrafiikka PowerPoint XP SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto...2 2. Esityksen suunnittelu...2 3. Esityksen aloittaminen...2 3.1. Tyhjän esityksen luominen... 2 3.2. Suunnittelumallin käyttäminen... 3 4.

Lisätiedot

FaktaNet live v3 Käyttöohje Versio: 121217-1 Kieli: Suomi

FaktaNet live v3 Käyttöohje Versio: 121217-1 Kieli: Suomi FaktaNet live v3 Käyttöohje Versio: 121217-1 Kieli: Suomi 1 Sisällysluettelo Sisäänkirjautuminen... 4 Valikko... 4 Etusivu... 4 Omat tiedot... 5 Ohje... 5 Sulje palvelu... 5 Tekstihaku... 5 Tekstihaun

Lisätiedot

Condes. Käyttäjän käsikirja

Condes. Käyttäjän käsikirja Condes Käyttäjän käsikirja Sisältö Johdanto Condes 9:n käyttöön 7 Tervetuloa! 7 Mitä uutta on Condesin versiossa 9 9 Miten... 17 Miten lähdetään liikkeelle... 17 Luo ensimmäinen ratasi... 17 Miten käsitellään

Lisätiedot

Taulukon käyttö...14 Kaavat...14 Kaavan kopiointi...15 Alueen kopiointi...15

Taulukon käyttö...14 Kaavat...14 Kaavan kopiointi...15 Alueen kopiointi...15 AB-ajokortti 2 Excel 97 Sisällys Taulukkolaskenta...4 Excel...5 Alueiden valinta...5 Automaattinen laskenta...6 Excelin käytön perusperiaatteita...6 Täyttökahva, aikasarjat, muut sarjat...7 Solun sisällön

Lisätiedot

3D-Win 5.6. Käyttöönottomanuaali. 3D-system Oy Kielotie 14 B 01300 VANTAA puh. 09-2532 4411 www.3d-system.fi (11/2011)

3D-Win 5.6. Käyttöönottomanuaali. 3D-system Oy Kielotie 14 B 01300 VANTAA puh. 09-2532 4411 www.3d-system.fi (11/2011) 3D-Win 5.6 Käyttöönottomanuaali 3D-system Oy Kielotie 14 B 01300 VANTAA puh. 09-2532 4411 www.3d-system.fi (11/2011) Sisällysluettelo: 1 OHJELMISTON ESITTELY... 3 1.1 YLEISTÄ... 3 1.2 MANUAALI... 3 1.3

Lisätiedot

LIBREOFFICE. Published : 2012-06-02 License : GPLv2

LIBREOFFICE. Published : 2012-06-02 License : GPLv2 LIBREOFFICE Published : 2012-06-02 License : GPLv2 1 LIBREOFFICE 1. LIBREOFFICE 2 1. LIBREOFFICE LibreOffice on täysi toimisto-ohjelmistopaketti, joka sisältää kaikki tarvitsemasi ohjelmat tekstinkäsittelystä

Lisätiedot

WORD- TEKSTINKÄSITTELY

WORD- TEKSTINKÄSITTELY WORD- TEKSTINKÄSITTELY 2008 osittain HAMKin tietotyövälineetmateriaalin pohjalta (http://www.elearningcentre.hamk.fi/ttv/) SISÄLLYSLUETTELO Word-tekstinkäsittelyohjelma ja sen käyttöliittymä... 1 Tiedoston

Lisätiedot

PowerPoint tutuksi Elävyyttä esityksiin Keijo Salakari 12. lokakuuta 2013

PowerPoint tutuksi Elävyyttä esityksiin Keijo Salakari 12. lokakuuta 2013 PowerPoint tutuksi Elävyyttä esityksiin Keijo Salakari 12. lokakuuta 2013 2 (25) Microsoft Excel perusteita Sisältö 1 MICROSOFT POWERPOINT... 3 1.1 MIKÄ ON MS POWERPOINT... 3 1.2 MS POWERPOINT OHJELMAN

Lisätiedot

Sähköisen Markkinoinnin Koulutus Kotisivutyöpaja. Julkaisujärjestelmän ohje

Sähköisen Markkinoinnin Koulutus Kotisivutyöpaja. Julkaisujärjestelmän ohje Sähköisen Markkinoinnin Koulutus Kotisivutyöpaja Julkaisujärjestelmän ohje 2014 2 PM-Julk aisujärjestelmän perusohjeet Julkaisujärjestelmän käyttöönotto Julkaisujärjestelämän avulla voit itsenäisesti muokata

Lisätiedot

Käyttäjän opas Kronodoc 4.0

Käyttäjän opas Kronodoc 4.0 Käyttäjän opas Kronodoc 4.0 2008 Kronodoc Oy 2 Sisällysluettelo 1 Aloittaminen 5 1.1 Kirjautuminen sisään/ulos 5 1.2 Istunnon aikakatkaisu 6 1.3 Näytä työtilaluettelo 6 1.4 Työtilan sisältö 7 1.4.1 1.4.2

Lisätiedot

Excel. -taulukkolaskennan perusteet. TAMPEREEN KAUPUNKI Kasvatus- ja opetustoimiala @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

Excel. -taulukkolaskennan perusteet. TAMPEREEN KAUPUNKI Kasvatus- ja opetustoimiala @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ TAMPEREEN KAUPUNKI Kasvatus- ja opetustoimiala @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ Excel -taulukkolaskennan perusteet Sisällys sivu 1 Excel työkirjan peruskäsitteitä 1 2 Kuinka käytän laskentataulukkoa

Lisätiedot

Jos et halua siirtää työkirjaa, voit luoda siihen johtavan pikakuvakkeen ja siirtää sitten pikakuvakkeen XLSTART - kansioon.

Jos et halua siirtää työkirjaa, voit luoda siihen johtavan pikakuvakkeen ja siirtää sitten pikakuvakkeen XLSTART - kansioon. Excelin ominaisuuksien asentaminen tai niiden asennuksen poistaminen Voit helposti poistaa tai lisätä Excelin ominaisuuksia. 1. Sulje kaikki ohjelmat. 2. Napsauta Käynnistä -painiketta ja valitse Asetukset

Lisätiedot

E-lomake 3 käyttöohje

E-lomake 3 käyttöohje E-lomake 3 käyttöohje Termistöä Lomake Kenttä ja kenttäryhmä Organisaatio Vastaaja Tallennus Ylläpitokäyttäjä Käsittelijä Pääkäyttäjä Lomakkeella tarkoitetaan Internetissä julkaistavaa verkkolomaketta.

Lisätiedot

Tiedostoarkisto Päänäkymä

Tiedostoarkisto Päänäkymä Base C6 käyttöohje Tiedostoarkisto Päänäkymä 1. Tiedostoarkiston kansiovalikko + symboli kertoo, että kansio sisältää alakansioita. Valitun kansion teksti näkyy tummennettuna. Valitseminen tapahtuu klikkaamalla

Lisätiedot

SUPERIN AMMATTIOSASTON VERKKOSIVUJEN PÄIVITYSTYÖKALUOHJE

SUPERIN AMMATTIOSASTON VERKKOSIVUJEN PÄIVITYSTYÖKALUOHJE SUPERIN AMMATTIOSASTON VERKKOSIVUJEN PÄIVITYSTYÖKALUOHJE SISÄLLYS 1. Ylläpitosivu ja tunnukset... 3 2. Sivutyypit ja kentät... 3 3. Sivurakenne... 4 4. Piilotetut ja julkaisemattomat sivut... 4 5. Uuden

Lisätiedot