Digitaalikameralla kuvatun tekstin tunnistaminen OCR-ohjelmalla

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Digitaalikameralla kuvatun tekstin tunnistaminen OCR-ohjelmalla"

Transkriptio

1 Digitaalikameralla kuvatun tekstin tunnistaminen OCR-ohjelmalla Mika Kallioja

2 Työn tarkoitus Työn tarkoituksena oli määrittää digitaalikameran soveltuvuus OCR-ohjelmassa (Optical Character Recognition) käytettävien kuvien ottamiseen. Samalla suoritettiin vertailua skanneriin, ja yritettiin määrittää raja tunnistusprosentille, jonka yläpuolella automaattisen tekstintunnistuksen käyttäminen on kannattavaa. Käytetty laitteisto Lasertulostin Brother Digitaalikamera Skanneri Skannaus- ja tunnistuskone HL-1270N, dpi Canon EOS D30 UMAX Astra 1200s Hewlett Packard Kayak XU OCR-ohjelmana toimi OmniPage Pro 10.0, ja skannaamiseen käytettiin Vistascania ja Adobe Photoshop 5.0:aa. Testiarkit Testiarkit olivat kooltaan A4 (210*297 mm). Tekstin fontiksi valittiin Arial, koska se se on melko yksinkertainen ja suoraviivainen. Fontin koon vaikutusta tunnistusprosenttiin tutkittiin pistekokojen 14, 12, 10 ja 8 avulla. Kontrastin vaikutusta tutkittasessa käytettiin pistekokoja 16, 14, 12, 10 ja 8. Arkeissa oli myös kokoa 6x8 ruutua oleva taulukko, mutta tunnistusprosenttia Iaskettaessa se jätettiin tuloksista pois erittäin huonon menestyksen vuoksi. Kontrastia pienennettiin paperin taustaväriä muuttamalla. Taustaväreinä käytettiin valkoista sekä harmaan tasoja 25%, 40%, 50% ja 80%. Esimerkit testiarkeista liitteissä 1 ja 2. Ensimmäisessä fontin kokona 12 pistettä ja toisessa kontrastina 75%. Kokeiden suorittaminen Kuvat otettiin digitaalikameralla normaalissa sisävalaistuksessa, eikä valaistusolosuhteisiin kiinnitetty sen enempää huomiota, sillä kamerassa oli salama. Kamera yritettiin kohdistaa ja tarkentaa mahdollisimman hyvin, vaikkakin se oli säädetty täysin automaattiseksi. Kameralla otetut kuvat olivat n. 1,3Mb:n kokoisia, ja ne tallennettiin JPEG-formaattiin. Kuvat siirrettiin tunnistuskoneeseen FTP-palvelimen kautta. Tunnistusohjelmassa alkuperäisen dokumentin asetteluksi valittiin single column ja tunnistetulle dokumentille 2

3 remove formatting. Tunnistetut dokumentit tailennettiin Word-tiedostoiksi, jonka jälkeen ne tulostettiin ja virheelliset merkit laskettiin käsin. Näin toimittiin myös skannattujen kuvien kanssa. Fontin kokoa vaihdeltaessa skannaus suoritettiin ohjelman OCR-asetusten avulla ja kuva tailennettiin JPEG-formaattiin, kun taas kontrastia muutettaessa arkit oli pakko skannata mustavalkoisina kuvina, jolloin tallennusformaattina oli TIFF. Tulokset Tutkittaessa fontin koon vaikutusta tunnistusprosenttiin paperidokumentti sisälsi 262 sanaa ja 2162 merkkiä. Tunnistettujen merkkien määrät ja tunnistusprosentit digitaalikameralla otetusta ja skannatusta kuvasta on esitetty taulukoissa 1 ja 2. Taulukko 1 Tulokset digitaalikameralla. Fontti Sanoja Merkkejä Vääriä Tunnistus-% Arial ,8 Arial ,8 Arial ,1 Arial , 7 14 pisteen fontilla kirjoitetun tekstin ohjelma siis tunnisti digitaalikameran kuvasta miltei täysin. Fonttikoon 12 tunnistusprosentti 93,8 oli periaatteessa vielä varsin hyvä, koska teksti oli kohtuullisen hyvin luettavissa. Fonttikoolla 10 tunnistusprosentti laski jo alle 90:n, jolloin tekstiä pystyi vielä ymmärtämään, mutta sen korjaaminen tekstinkäsittelyohjelmassa olisi jo sangen rasittavaa ja veisi varmasti kauemmin kuin koko tekstin uudelleenkirjoittaminen. Pienimmän fontin tunnistusprosentti oli jo niin alhainen, ettei tekstissä tuntunut olevan paljoakaan järkeä. Taulukko 2 Tulokset skannerilla. Fontti Sanoja Merkkejä Vääriä Tunnistus-% Arial ,7 Arial ,0 Arial ,0 Arial ,0 Skannatuista kuvista ohjelma siis tunnisti tekstin melkein täydellisesti. Fontin koon vaikutus tunnistusprosenttiin on esitetty graafiseti kuvassa 1. 3

4 Kuva 1 Fontin koon vaikutus tunnistusprosenttiin. Kontrastin vaikutusta tutkittaessa testiarkissa oli 323 sanaa ja 3275 merkkiä. Tunnistettujen merkkien määrät ja tunnistusprosentit on esitetty taulukoissa 3 ja 4. Tuloksista on siis jätetty testiarkissa olleen taulukon aiheuttamat virheet huomioimatta. Lähes mustalle taustalle kirjoitettua tekstiä ohjelma ei tunnistanut kummassakaan tapauksessa ollenkaan, ja antoi tulokseksi alkuperäisen kuvan. Tämän vuoksi tulosten käsittely rajataan neljään vaaleimpaan arkkiin. Taulukko 3 Tulokset digitaalikameralla. Kontrasti (%) Sanoja Merkkejä Vääriä Tunnistus-% , , , , ,0 Testiarkissa oli siis käytetty suurimmaksi osaksi pientä fonttikokoa, mikä selittää huonohkon tunnistusprosentin digitaalikameran kuvasta täydelläkin kontrastilla. Kontrastin heikentämisellä ei näyttänyt olevan suurtakaan vaikutusta ennen 50%:n sävyeroa, jolloin tunnistusprosentti laski selvästi eniten ja tekstistä ei enää ymmärtänyt juuri mitään. Valkoiseltakin paperilta tunnistettua tekstiä oli aika vaikea lukea, ja uudelleenkirjoittaminen olisi varmasti pelkkää virheiden korjaamista helpompaa. 4

5 Taulukko 4 Tulokset skannerilla. Kontrasti (%) Sanoja Merkkejä Vääriä Tunnistus-% , , , , ,0 Skannerilla saaduista kuvista ohjelma tunnisti tekstin lähes kokonaan vielä 60% sävyeroon asti, ja 50% kontrastin 200 virhettä on vielä kohtalaisen nopeaa ja helppoa korjata. Kuten digitaalikamerankin tapauksessa, tunnistusprosentti laski eniten 50%:n kohdalla. Kontrastin vaikutus tunnistusprosenttiin on esitetty graafisesti kuvassa 2. Kuva 2 Kontrastin vaikutus tunnistusprosenttiin. Johtopäätökset Saatujen tulosten perusteella voidaan helposti todeta, ettei automaattinen tekstintunnistus toimi tarpeeksi hyvin digitaalikameralla otettujen kuvien kanssa. Ainoastaan 14 pisteen kokoista Arial-fonttia ohjelma tunnisti hyvin. 12 pisteen kokoisella fontilla kirjoitetusta dokumentista saatu teksti oli vielä luettavaa, mutta virheitä tuli jo häiritsevä määrä. Tästä pienemmillä fonteilla teksti olikin jo vaikeaselkoista tai mahdotonta ymmärtää. 5

6 Kontrastin heikentäminen alkuperäisen tekstin ja paperin välillä laski luonnollisesti tunnistusprosenttia. Toisaalta testiarkissa oli käytetty kohtalaisen pientä fonttia, joten ohjelma ei tunnistanut digitaalikameran kuvasta valkoiseltakaan taustalta kuin 88% merkeistä, kun taas skannatusta kuvasta tunnistusprosentti oli lähes 100. Lähellä maksimia kontrastin heikentämisellä oli paljon pienempi vaikutus tunnistusprosenttiin kuin kontrastin ollessa 50%:n luokkaa. Tämä havaittiin sekä kameran että skannerin kuvilla. Kameralla tunnistusprosentti laski tällöin jo alle 80:n. Skannatusta kuvasta ohjelma tunnisti tekstin vielä 50%:n kontrastillakin varsin hyvin, mutta tuskinpa niin huonoa kontrastia mistään dokumentista edes löytyy. Digitaalikameran käyttö ei siis kannata ellei fontin koko ole kohtalaisen suuri, selkeälläkin fontilla vähintään pistettä. Tunnistusohjelma kuitenkin toimii hyvin pienemmilläkin fonteilla, jos kuvat ovat skannattuja. Saatujen tulosten perusteella hieman yli 90 olevaa tunnistusprosenttia voitaisiin pitää rajana sille, että tunnistetun tekstin korjaaminen vielä olisi helpompaa ja nopeampaa kuin sen uudelleenkirjoittaminen. Toisaalta jos suuri tunnistusprosentti on aiheutunut käytetyn fontin suuresta koosta jolloin tekstin määrä ei ole suuri, saattaa olla nopeampaa kirjoittaa teksti itse uudestaan. Tunnistusprosentin ollessa 85:n paikkeilla tekstin kokonaisidea vielä lukiessa selviää, mutta lukeminen on hidasta ja rasittavaa. Tunnistusprosentin laskiessa 75:een lukija voi korkeintaan tunnistaa tekstistä muutaman sanan mittaisia pätkiä. Alunperin oli tarkoitus myös tutkia valaistuksen, värikontrastin ja kameran kohdistustarkkuuden vaikutusta tunnistusprosenttiin, mutta koska tunnistaminen ei onnistunut tarpeeksi hyvin edes helpoissa tapauksissa, nämä jätettiin tekemättä. 6

7 Liite 1 Arial-fontin koon vaikutus OCR-ohjelman tunnistusprosenttiin MTV3 osaa jotkut asiat pelottavan hyvin. Tv-yhtiö osaa synnyttää kuumaa hypeä ohjelmiensa ympärille. Alkaneen, laihan uutiskesän mediapaukku on ollut Suuri seikkailu. Ohjelmaan on päässyt helposti mukaan, vaikkei olisi televisiota vaivautunut edes aukaisemaan. Päivästä päivään iltapäivälehdet vatvovat seikkailijoiden edesottamuksia. Ja viikkolehdet yhtyivät kuoroon saman tien. Miltä tuntuu, kun putosit? Miltä tuntuu, kun olet jatkossa? Mites nyt suu pannaan, kun kapteeni paljastui pahoinpitelijäksi? Kestääkö hermot? Palaako pinna? Haluatko lähettää terveisiä? Eiköhän tästä saa helposti kaavittua ainakin aukeaman kasaan. Monimediakonsepti osoittautui vielä monimediaisemmaksi kuin etukäteen oli annettu ymmärtää. MTV3 osaa jotkut asiat pelottavan huonosti. Ohjelmien sisällöistä yhtiö ei tunnu tajuavan höhhäsen pöläystä. Tai itse asiassa vieläkin surullisempaa. Ohjelmakonseptien kopioimisesta yhtiö ei tunnu tajuavan höhhäsen pöläystä. Tosi-tv on ollut jo parin vuoden ajan kova juttu maailmalla. Tiiseriksi omalle seikkailulleen Maikkari lähetti ylituotettua ja ylidramaattista jenkkinäkemystä aiheesta keväällä. Olisi luullut oppivan siitä jotain. Mutta ei. Mitä niitä minnekään etelänmerelle lähettämään. Posio saa kelvata. Mitä niille mitään ihmetehtäviä kehittämään. Kotikutoiset viritelmät saa kelvata. Mitä sitä nyt tähän ylipäätään satsaamaan. Otetaan vaikka se Taru Valkeapää juontamaan. Kyllä sitä ainakin äijät jaksaa katsella. Ja oikeassahan kanavapomot ovat. Mitä sitä tehdä asioita ajatuksella ja huolella, kun vähempikin riittää pitämään katsojat ruudun ääressä. Turha antaa kauhalla, kun lusikkakin riittää. Valveutuneelle katsojalle Suuri seikkailu on sangen kiusallinen kokemus. Tulee vaivautunut olo. Ei oikein tiedä pitäisikö kömpelölle ohjelmalle ja itsensä nolaaville kilpailijoille itkeä vai nauraa. Ei huolta, jos jostain syystä joudut katsomaan ohjelmaa, kuvittele ohjelman alkuteksteiksi kaksi sanaa: Julma Huvi. Johan ovat pojat taas vääntäneet loistavan parodian tosi-tv:stä. Mistä ne aina keksivätkin näin kutkuttavia juttuja. Aika vekkuleita. Teksti: Jari Saariaho

8 Liite 2 MADRID. Ainakin 10 ihmisen on todettu sairastuneen legioonalaistautiin Espanjassa Murcian kaupungissa. Terveysviranomaisten mukaan tartunnan saaneita saattaa kuitenkin olla yli sata. Vaarallinen tauti on legionella-bakteerin aiheuttama. Legioonalaistauti ilmenee yleisimmin keuhkokuumeena ja se voi olla jopa tappava. Murcian sairaaloihin on tullut perjantaista alkaen hoitoon 117 ihmistä, joilla on todettu hengitysvaikeuksia. Suurin osa sairaalaan joutuneista on yli 50-vuotiaita. Terveysviranomaiset arvioivat, että tartunnoissa ei ole kysymys yksittäisistä tapauksista, vaan epidemiasta. Vielä useamman ihmisen arvellaan sairastuvan tautiin. Tarkastajat ovat testanneet alueen kahdeksaa ilmastointitornia, joita pidetään infektion mahdollisina lähteinä. Legioonalaistauti aiheutuu bakteerista, joka kulkeutuu veden mukana. Bakteeria tavataan ilmastointi- ja juomavesilaitteistoissa. Murcian kaupungin juomavedestä ei ole kuitenkaan löydetty legionella-bakteeria. STT Maailman suurimpiin kuuluva keinoniveltenvalmistaja, sveitsiläinen Sulzer Medica, on joutunut vaikeuksiin sen jälkeen kun lähes kaksituhatta sen valmistamaa lonkkaniveltä on osoittautunut viallisiksi. Niveliin on valmistusprosessissa jäänyt voiteluöljyä, minkä vuoksi ne eivät toimi niin kuin pitäisi. Ongelma havaittiin jo viime talvena. Sen jälkeen Sulzer Medican osakekurssi on rojahtanut neljäsosaan. Viime viikolla yhtiön keskeinen johtaja sai potkut. Sulzer Medicaa vastaan on jo nostettu noin 800 kannetta. Etenkin Yhdysvalloissa tällaisilla kanteilla haetaan ja usein saadaankin erittäin suuria korvauksia. Yhtiö joutuikin ilmoittamaan, ettei sen vakuutusturva mahdollisesti riitä kattamaan kaikkia tulossa olevia korvauksia. Näin ollen ongelmalla saattaa olla vaikutusta myös yhtiön tulokseen. Sulzer on keinonivelten johtavia merkkejä myös Suomessa. Maahantuojan, Kir-Fixin toimitusjohtajan Lea Purtilon mukaan ongelmallisia, Inter-op-nimisiä lonkkaniveliä ei ole tuotu Suomeen. Samaa sanoo myös paljon keinonivelleikkauksia tekevän HUS:n Kirurgisen sairaalan ortopediaylilääkäri Jarmo Vuorinen. Hänen sairaalassaan on asennettu runsaasti Sulzerin lonkkaniveliä, mutta he ovat tyyppiä CLS eikä niissä ole havaittu mitään ongelmia, pikemminkin päinvastoin. Vuorinen pitää CLS:ää markkinoiden kehittyneimpänä tuotteena. Lonkkaniveliä on markkinoilla kahta päätyyppiä. Sementtikiinnitteinen nivel maksaa Vuorisen mukaan markkaa ja ilman sementtiä kiinnittyvä markkaa. Ensin mainittu on yleisempi, koska siitä on Vuorisen mukaan pitkäaikaisempi kokemus ja se on luotettava ja hyvä etenkin iäkkäälle potilaalle. Jyri Raivio / Helsingin Sanomat

Väitöskirjan synty elämää kahden tutkimuskulttuurin välissä

Väitöskirjan synty elämää kahden tutkimuskulttuurin välissä lektiot Väitöskirjan synty elämää kahden tutkimuskulttuurin välissä HELI HARRIKARI Väitöksenalkajaisesitelmä Helsingin yliopistossa 18. marraskuuta 2000 Tämä väitöstilaisuus on väärässä kontekstissa. Väitöksen

Lisätiedot

Dokumentointikäytännöt

Dokumentointikäytännöt Teknillinen korkeakoulu T-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Lineaaristen rajoitteiden tyydyttämistehtävän ratkaisija L models Dokumentointikäytännöt Jouni Karppinen Versio Päivämäärä Tekijä Muutokset

Lisätiedot

Sisällys: TOINEN KORJATTU PAINOS. JULKAISIJA Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry, kerho- ja yhdistystoimintajaosto

Sisällys: TOINEN KORJATTU PAINOS. JULKAISIJA Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry, kerho- ja yhdistystoimintajaosto JULKAISIJA Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry, kerho- ja yhdistystoimintajaosto OSOITE Ursa ry Raatimiehenkatu 3 A 2 00140 HELSINKI TOIMITUS Kai Hämäläinen Marko Lehtimäki Veikko Mäkelä TAITTO Veikko Mäkelä

Lisätiedot

T106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y (Python) Opetusmoniste kevät 2010

T106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y (Python) Opetusmoniste kevät 2010 T106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y (Python) Opetusmoniste kevät 2010 Kerttu Pollari-Malmi c Kerttu Pollari-Malmi Sisältö 1 Tietokoneista ja ohjelmista 1 1.1 Lyhyesti tietokoneen rakenteesta....................

Lisätiedot

T 106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y (Python)

T 106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y (Python) T 106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y (Python) Opetusmoniste kevät 2011 Kerttu Pollari-Malmi Kerttu Pollari-Malmi Sisältö 1 Tietokoneista ja ohjelmista 1 1.1 Lyhyesti tietokoneen rakenteesta....................

Lisätiedot

CSE-A1200 Tietokannat (2015-01-27-2015-05-19)

CSE-A1200 Tietokannat (2015-01-27-2015-05-19) CSEA1200 Tietokannat (20150127 20150519) 1. Yleisarvioni kurssista kokonaisuutena E=Ei perusteita vastata, 1=Huono, 2=Välttävä, 3=Tyydyttävä, 4=Hyvä, 5=Kiitettävä Number of respondents: 261 0 10 20 30

Lisätiedot

Case Leap 3D - virtuaalisen 3D syötelaitteen käytettävyys ja käyttökohteet

Case Leap 3D - virtuaalisen 3D syötelaitteen käytettävyys ja käyttökohteet Lappeenrannan teknillinen yliopisto Teknistaloudellinen tiedekunta Tietotekniikan koulutusohjelma Kandidaatintyö Markus Salminen Case Leap 3D - virtuaalisen 3D syötelaitteen käytettävyys ja käyttökohteet

Lisätiedot

Kotisivujen abc. Kotisivujen abc s. 1 www.planeetta.net

Kotisivujen abc. Kotisivujen abc s. 1 www.planeetta.net Kotisivujen abc Sisällysluettelo: Kotisivujen abc... s. 1 1. Perusteet... s. 2 2. Suunnittelu... s. 5 3. Koosto... s. 9 4. Julkaisu... s. 12 5. Ylläpito ja päivitys... s. 14 6. Markkinointi... s. 15 Kotisivut

Lisätiedot

Töissä vuorokauden ympäri

Töissä vuorokauden ympäri Töissä vuorokauden ympäri 18-vuotias Annika Ollila kirjoittaa yhtä Suomen suosituimmista lifestyle-blogeista, Annika O. jolla on tuhansia lukijoita. Postausideoita saa kaikkialta ja kamera kulkee mukana

Lisätiedot

ANTTI LARVALA CAL360 DEGREES. CAL360 DEGREES, www.cal360d.com, antti.larvala@cal360d.com

ANTTI LARVALA CAL360 DEGREES. CAL360 DEGREES, www.cal360d.com, antti.larvala@cal360d.com ANTTI LARVALA CAL360 DEGREES IDEANIKKARIN HUNAJAPURKKI Johdanto Viime keväänä, kun olin myymässä asuntoani, sain päähäni hullun ajatuksen. Ajattelin testata ihan käytännössä ideaani uudesta markkinointitavasta.

Lisätiedot

TILASTOTIETEEN SOVELLUKSIA JARNO TUIMALA

TILASTOTIETEEN SOVELLUKSIA JARNO TUIMALA TILASTOTIETEEN SOVELLUKSIA TILASTOTIETEEN SOVELLUKSIA JARNO TUIMALA Helsinki 2010 Jarno Tuimala 1. painos Sisällysluettelo Lotto Syntymäpäivät Ässäarpa A1-maito ja diabetes Ihmisen ruumiinlämpö Vauvan

Lisätiedot

ÄÄNESTÄMINEN NETISSÄ JA UURNALLA. Kysely äänestämisestä Allianssin vuoden 2011 Nuorisovaaleihin osallistuneiden yläasteiden ja lukioiden oppilaille

ÄÄNESTÄMINEN NETISSÄ JA UURNALLA. Kysely äänestämisestä Allianssin vuoden 2011 Nuorisovaaleihin osallistuneiden yläasteiden ja lukioiden oppilaille ÄÄNESTÄMINEN NETISSÄ JA UURNALLA Kysely äänestämisestä Allianssin vuoden 2011 Nuorisovaaleihin osallistuneiden yläasteiden ja lukioiden oppilaille SISÄLLYS: KYSELYN TAUSTAA 6 KYSELY NUORILLE ÄÄNESTÄMISESTÄ

Lisätiedot

KUNTAKYSELY PIETARSAAREN ASUKKAILLE

KUNTAKYSELY PIETARSAAREN ASUKKAILLE C, Centria tutkimus ja kehitys - forskning och utveckling, 16 Jennie Elfving, Kai Lusa & Martin Sweins KUNTAKYSELY PIETARSAAREN ASUKKAILLE Centria-ammattikorkeakoulu 2014 1 JULKAISIJA: Centria ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Tutkimusmenetelmät. Sisällys

Tutkimusmenetelmät. Sisällys STADIA VAATETUSALA Tutkimusmenetelmät Internet-painos 25.1.2006. Sivuja 154. Kirj. Pentti Routio Löytyy verkosta Word- ja Adobe Acrobat-muodossa osoitteessa www2.uiah.fi/projects/metodi/002.htm Sisällys

Lisätiedot

Perusasiat. Mitkä ovat C++-ohjelman perusosat. Miten lähdeteksti kommentoidaan. Miten lähdetekstistä tulee suoritettava ohjelma

Perusasiat. Mitkä ovat C++-ohjelman perusosat. Miten lähdeteksti kommentoidaan. Miten lähdetekstistä tulee suoritettava ohjelma Perusasiat 1 Perusasiat Tässä ensimmäisessä luvussa käsittelemme C++:n perusominaisuuksia. Kaikkiin tässä käsiteltäviin asioihin palataan tarkemmin myöhemmissä luvuissa - tarkoituksena on nyt vain hieman

Lisätiedot

Step-by-Step. Matka skeet-ammunnan ihmeelliseen maailmaan

Step-by-Step. Matka skeet-ammunnan ihmeelliseen maailmaan Step-by-Step Matka skeet-ammunnan ihmeelliseen maailmaan Alkusanat...4 Luku 1...5 Ensikokemukset skeet-ammunnassa...5 Nyt ei ole oikea aika...5 Ensikokemuksen merkitys...5 Perusteiden oppiminen...6 Moniko

Lisätiedot

2 Verkkojulkaiseminen typografian kannalta

2 Verkkojulkaiseminen typografian kannalta 2 Verkkojulkaiseminen typografian kannalta Tavallisimpia virheitä Verkkosivujen teossa tehdään niin paljon erilaisia karkeita virheitä, että typografiset virheet ovat jääneet vähälle huomiolle. Niihin

Lisätiedot

ESS 2012 TUTKIMUS SUOMALAISTEN ASENTEISTA (SUOMI EUROOPASSA) TYÖOHJEET VASTUUHENKILÖT:

ESS 2012 TUTKIMUS SUOMALAISTEN ASENTEISTA (SUOMI EUROOPASSA) TYÖOHJEET VASTUUHENKILÖT: 24.8.2012 Haastattelupalvelut Markku Nieminen A3682 ESS 2012 TUTKIMUS SUOMALAISTEN ASENTEISTA (SUOMI EUROOPASSA) TYÖOHJEET VASTUUHENKILÖT: Professori Heikki Ervasti Turun yliopisto, Sosiaalipolitiikan

Lisätiedot

Av-kääntäjien opiskelijakyselyn tuloksia

Av-kääntäjien opiskelijakyselyn tuloksia Av-kääntäjien opiskelijakyselyn tuloksia Av-kääntäjät.fi-sivustolla toteutettiin keväällä 2011 kysely, joka oli suunnattu kaikille Suomen kielten ja kääntämisen opiskelijoille. Kyselyn tarkoituksena oli

Lisätiedot

BYTHJUL WEBSIVUJEN FACELIFT

BYTHJUL WEBSIVUJEN FACELIFT Eevamaria Raudaskoski BYTHJUL WEBSIVUJEN FACELIFT Webdesign ja käytettävyys BYTHJUL WEBSIVUJEN FACELIFT Webdesign ja käytettävyys Eevamaria Raudaskoski Opinnäytetyö Kevät 2014 Viestinnän koulutusohjelma

Lisätiedot

Alennuspalvelut VARO! NETTITARJOUS. 14 MikroPC 2/2013 WWW.MIKROPC.NET

Alennuspalvelut VARO! NETTITARJOUS. 14 MikroPC 2/2013 WWW.MIKROPC.NET Alennuspalvelut VARO! NETTITARJOUS 14 MikroPC 2/2013 WWW.MIKROPC.NET TEKSTI: OSSI JÄÄSKELÄINEN HINTASELVITYS JA TAULUKKO: SUSANNA LYYTIKÄINEN Viikon unelmaloma 70 prosentin alennuksella? Muun muassa sellaisia

Lisätiedot

MAT-81100 VERKKOPALVELUN LAADUKKUUS JA ARVIOINTI SKYSCANNER.FI LENTOJEN, HOTELLIEN SEKÄ VUOKRA- AUTOJEN HAKU- JA VARAUSPALVELU

MAT-81100 VERKKOPALVELUN LAADUKKUUS JA ARVIOINTI SKYSCANNER.FI LENTOJEN, HOTELLIEN SEKÄ VUOKRA- AUTOJEN HAKU- JA VARAUSPALVELU MAT-81100 VERKKOPALVELUN LAADUKKUUS JA ARVIOINTI SKYSCANNER.FI LENTOJEN, HOTELLIEN SEKÄ VUOKRA- AUTOJEN HAKU- JA VARAUSPALVELU Arviointiraportti Team Jet Lag Miika Järvinen, 212163 miika.h.jarvinen@tut.fi

Lisätiedot

Sisältö: Heli Ruoho Pikaopas Adobe PageMaker 6.5 -taitto-ohjelmaan (Fin) 1 Uuden julkaisun luominen ja työtilan esittely 1

Sisältö: Heli Ruoho Pikaopas Adobe PageMaker 6.5 -taitto-ohjelmaan (Fin) 1 Uuden julkaisun luominen ja työtilan esittely 1 0 Heli Ruoho Pikaopas Adobe PageMaker 6. -taitto-ohjelmaan (Fin) Sisältö: Uuden julkaisun luominen ja työtilan esittely 2 Ennen taittamisen aloittamista 2 3 Taittaminen 3 3. Objektien sijoittaminen julkaisuun

Lisätiedot

TUIKI HARVINAINEN EUROOPPALAINEN MINKKI JA MUITA TARINOITA Kartoitus suomalaisten televisiokanavien dokumenttitarjonnasta

TUIKI HARVINAINEN EUROOPPALAINEN MINKKI JA MUITA TARINOITA Kartoitus suomalaisten televisiokanavien dokumenttitarjonnasta TUIKI HARVINAINEN EUROOPPALAINEN MINKKI JA MUITA TARINOITA Kartoitus suomalaisten televisiokanavien dokumenttitarjonnasta Linda Arponen Journalistiikan pro gradu -tutkielma Kevät 2012 Viestintätieteiden

Lisätiedot

Erilaisia kuvan myyjiä

Erilaisia kuvan myyjiä Erilaisia kuvan myyjiä 77 Vesa Jyrki Vesa Jyrki Palokuvaajasta valokuvaajaksi Työkaverilta lainatulla kameralla kuvattu pienoisrautatien kuva lehdessä julkaistuna aloitti kuvaaja-urani. Matka harrastajasta

Lisätiedot

Julkaisuohjelmistojen käytettävyys yksisivuisen printtimedian taitossa

Julkaisuohjelmistojen käytettävyys yksisivuisen printtimedian taitossa Julkaisuohjelmistojen käytettävyys yksisivuisen printtimedian taitossa Oulun yliopisto Tietojenkäsittelytieteiden laitos Pro-gradu tutkielma Jouni Rissanen 20.11.2013 2 Tiivistelmä Erilaisten julkaisujen

Lisätiedot

ASIAKASPALVELU. HUOVINEN: Pöytä ei enää täyty laskuttamattomista töistä SIVU 10. soittaa aina takaisin SIVU 6 TYÖ ON

ASIAKASPALVELU. HUOVINEN: Pöytä ei enää täyty laskuttamattomista töistä SIVU 10. soittaa aina takaisin SIVU 6 TYÖ ON LOKAKUU 2013 ECOM ASIAKASLEHTI NRO. 2 ASIAKASPALVELU soittaa aina takaisin SIVU 6 HUOVINEN: Pöytä ei enää täyty laskuttamattomista töistä SIVU 10 TYÖ ON tehty vasta, kun se on LASKUTETTU Sivu 8 Sisällys

Lisätiedot

Wilma- keskustelu lasten kännykän ja netin käytöstä - Yhteenveto 2/2015

Wilma- keskustelu lasten kännykän ja netin käytöstä - Yhteenveto 2/2015 Wilma- keskustelu lasten kännykän ja netin käytöstä - Yhteenveto 2/2015 Hyvät Hakalan koulun oppilaiden vanhemmat! Aiemmin syksyllä Wilmassa käytiin keskustelua lasten tietokoneiden, kännyköiden ja muiden

Lisätiedot

Noora Sikiö. Asiakastyytyväisyystutkimus VIPstoren edustajille. Opinnäytetyö Kevät 2014 Liiketoiminta ja kulttuuri Liiketalouden koulutusohjelma

Noora Sikiö. Asiakastyytyväisyystutkimus VIPstoren edustajille. Opinnäytetyö Kevät 2014 Liiketoiminta ja kulttuuri Liiketalouden koulutusohjelma Noora Sikiö Asiakastyytyväisyystutkimus VIPstoren edustajille Opinnäytetyö Kevät 2014 Liiketoiminta ja kulttuuri Liiketalouden koulutusohjelma 2 SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULU Opinnäytetyön tiivistelmä Koulutusyksikkö:

Lisätiedot

Renne Brandt. Hakukoneoptimointi (SEO)

Renne Brandt. Hakukoneoptimointi (SEO) Renne Brandt Hakukoneoptimointi (SEO) TV09S1 Mediatekniikan seminaari Työelämän ja tutkimuksen kieli ja viestintä Tutkielma 2.5.2012 1 Sisältö 1 Johdanto Error! Bookmark not defined. 2 Hakukoneet 2 3 Hakukoneiden

Lisätiedot