Mika Kaijanen. Special Adviser /Automation Tel GSM

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Mika Kaijanen. Special Adviser /Automation Tel. +358 9 4691 238 GSM +358 400 607 969 E-mail: mika.kaijanen@poyry.fi"

Transkriptio

1 Mika Kaijanen Special dviser /utomation Tel GSM Electrowatt-Ekono Oy P.O. Box 93 (Tekniikantie 4 ) IN Espoo inland Tel ; ax IEC soveltaminen voimalaitoksilla - Kattilalaitoksen Turvallisuuteen Liittyvät Järjestelmät * VRN RVIOINTI J HLLINT * TOIMINNLLISEN TURVLLISUUDEN RVIOINTI * TLJ:N TOTEUTTMINEN * 1

2 Voimalaitoksia koskevat lainsäädännölliset vaatimukset (painelaite-, kemikaali-, kone- ja työturvallisuusasetukset.. jne..) * Voimalaitoksia valvovat mm. painelaitetarkastajat VTIMUKSET J OHJEET Tarkastustoimintaa ohjeistavat standardit (SS, IEC ) ja normit (EN) Kansallisella tasolla on kehitetty lisäohjeita, jotka ovat minimi vaatimuksena painelaitteiden käyttämiselle (KLTK-ohjeet, TUKES-suositukset. ). Painelaitteista olevat asetukset (http://www.tukes.fi/) : Painelaitelaki (869/1999) setus painelaitelaissa tarkoitetuista tarkastuslaitoksista (890/1999) setus kattilalaitosten käytön valvojien pätevyyskirjoista (891/1999) KTMp painelaitteista (938/1999) KTMp yksinkertaisista painesäiliöistä (917/1999) KTMp painelaiteturvallisuudesta (953/1999) Tarkastuslaitosten tehtävänä on valvoa mm. seuraavia asioita: painelaitetta voidaan turvallisesti käyttää ja se voi toimia turvallisesti siinä järjestelmässä, johon se on liitetty; painelaitteessa on riittävät käyttöturvallisuuteen vaikuttavat laitteet ja laitejärjestelmät, ja että ne toimivat asianmukaisesti; samalla on arvioitava mahdollisen elektronisen tai ohjelmoitavan, suojaus- ja lukitustoiminnot sisältävän automaatiojärjestelmän ja sen laitoskohtaisen toteutuksen asianmukaisuus ellei arviointi ole sisältynyt vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyyn. kattilalaitoksen yleiset järjestelyt ovat sellaiset, että kattilan turvalliseen käyttöön on asianmukaiset edellytykset; säädetty vaaran arviointi on tehty asianmukaisesti; höyry- ja kuumavesikattilan varustelu ja käytön valvonta täyttävät säädetyt vaatimukset; käyttöhäiriötilanteissa laitteisto ohjautuu tai on ohjattavissa turvalliseen tilaan; Painelaitteen omistajan ja haltijan on huolehdittava laitoksensa turvallisuudesta ja mahdollisesti esimerkiksi arvioinnein osoitettava laitteistojen toiminnallisuus. 2

3 Painelaitesäädöksissä tarkoitetaan : painelaitteella säiliöitä, putkistoja, varolaitteita ja paineenalaisia lisälaitteita; painelaitteiden osiksi luetaan tarvittaessa myös paineenalaisiin osiin kiinnitetyt osat kuten laipat, yhteet, liittimet, nostokorvakkeet jne.; varolaitteella laitetta, jonka tarkoituksena on suojata painelaitteita sallittujen rajaarvojen ylittymiseltä; varolaitteita ovat: a) painetta suoraan rajoittavat laitteet kuten varoventtiilit, murtokalvot, nurjahdustangot, ohjatut varolaitteet; b) rajoitinlaitteet, jotka joko aktivoivat korjaavan toimen tai aiheuttavat katkaisun ja lukituksen, kuten paine-, lämpötila- tai pintakytkimet sekä turvallisuuteen liittyvät mittaus-, valvonta- ja säätölaitteet; käyttöturvallisuuteen vaikuttavilla laitteilla ja laitejärjestel turvallisen käytön kannalta tarpeellisia teknisiä kokonaisuuksia, jotka suorittavat valvonta-, säätö-, ohjaus-, suojaus- tai lukitustoimintoja; kattilalaitoksella yhden tai useamman höyry- tai kuumavesikattilan ja niihin liittyvien putkistojen, painesäiliöiden, tukirakenteiden, polttoaineen ja syöttöveden syöttöjärjestelmien sekä rakennusten muodostamaa yht kokonaisuutta; utomaation hankinta ja toteutus standardien sekä ohjeiden mukaisesti Esim. SS 5712 Höyrykattilat,SS 5713 Nestekattilat SS-EN 954 Koneturvallisuus (Turvallisuuteen liittyvät ohjausjärjestelmien..) SS-EN 298 Poltinautomatiikat kaasupolttimille.... TTK-suositus (Ohjelmoitavien turvallisuuteen liittyvien ohjausjärjestelmien arviointiohjeet) IEC ja IEC Suojeluohjeet /KLTK-ohjeet (Kattilalaitosten turvallisuuskomitea) G10 Kattilalaitosten turvallisuuteen liittyvä automaatio (http://www.teollisuusvakuutus.fi/) Kattilatyypin mukaiset soveltamisohjeet: esim. Soodakattilayhdistyksen turva-automaation suositus (valmisteilla) 3

4 Turvallisuuteen liittyvien järjestelmien (TLJ) projektointi IEC mukaisesti Vaaran arviointi ja toiminnallisen turvallisuuden arvioinnit Turvallisuuden hallinta Turvallisuuden elinkaaren vaiheet (20 ) Vaaran arviointi ja hallinta Tunnistaminen: 1) käyttöön liittyvät vaarat ja olosuhteet joissa onnettomuus mahdollinen 2) käyttötekniikasta, (esim. käyttötavoista) aiheutuvat vaaratilanteet; 3) kuvaus tyypillisistä ja suurimmista mahdollisista vaaratilanteista sekä niihin johtavista käyttövirheistä, virhetoiminnoista, laitteiden vikaantumisista ja vaurioista ja muista syistä. suunnittelu: 9 TLJ : S/SE/OEJ Toteutus Käyttö ja Turvallisuuden sennus ja ks. S/E/OEJ ylläpito kelpoistus käyttöönotto ( turv. Elinkaari ) Varautuminen: 1) vaaratilanteiden ehkäisemiseen varautuminen 2) toimenpiteisiin tehtäyjen selvitysten johdosta 3) millaisia suojausjärjestelmiä, mitä järjestelmien toiminnoilta ja luotettavuudelta vaaditaan ja miten näiden vaatimusten täyttyminen varmistettu Konsepti Kokonaispuitteiden määrittely Vaara- ja riskianalyysi 4 turvallisuusvaatimukset 5Turvallisuusvaatimusten kohdentaminen 12 asennus ja käyttöönotto 13 turvallisuuden kelpoistus 10 TLJ : 11 Ulkoiset Muu teknologia Toteutus riskin vähennysmenetelmät Toteutus Takaisin kokonaisuuden turvallisuuden elinkaaren sopivaan vaiheeseen käyttö, ylläpito ja korjaus muutokset ja uudelleen varustaminen 16 Käytöstä poisto Toiminnallisen turvallisuuden arviointi 1 tarvemääritys 2 toteutusmääritys 1 arviointi 3 toteutusseuranta 4 kelpoistus (T) 2 arviointi 5 käyttöönotto (ST) 3 arviointi 6 normaali käyttö 4 arviointi Konsepti Kokonaispuitteiden määrittely Vaara- ja riskianalyysi turvallisuusvaatimukset Turvallisuusvaatimusten kohdentaminen/ spesifiointi MÄÄRITYS RVIOINTI 1. Ohjattava prosessi ja sen vaatimukset Lähtötietoaineistojen ja määrittelyjen / vaatimusten arviointi (SRS, Safety requirements specification) -toiminnalliset vaatimukset -kokonaisuuden turvallisuusvaatimukset SUUNNITTELU Käyttö ja Turvallisuuden ylläpito kelpoistus T asennus ja käyttöönotto ST sennus ja käyttöönotto TLJ : S/E/OEJ Toteutus turvallisuuden kelpoistus käyttö, ylläpito ja korjaus Käytöstä poisto muutokset ja uudelleen varustaminen SUUNNITTELU TOTEUTUS KÄYTTÖ 2. Turvallisuusvaatimusten täyttymisen ja suunnittelun arviointi. TLJ:n todentaminen tehdastesteissä (TLJ ilman kenttälaitteita / T). 3. Käyttöönoton arviointi (kokonaiskelpoistus). TLJ:n käyttöönottotestit (ST). 4. Toteutus tehdään täyttämään turvallisuussuunnitelma / turvallisuusvaatimukset Menettelyt ja ohjeet mahdollistavat turvallisuuden säilymisen käytön aikana 4

5 Konsepti Kokonaispuitteiden määrittely Vaara- ja riskianalyysi turvallisuusvaatimukset MÄÄRITYS Turvallisuusvaatimusten kohdentaminen/ spesifiointi Turvallisuussuunnitelma Toteutussuunnitelma -Laitoksen kuvaus Vaatimusmäärittely Vaaranarviointiselvitys Henkilöstön pätevyyden hallinta- 1. Ohjattava prosessi ja sen vaatimukset Lähtötietoaineistojen ja määrittelyjen / vaatimusten arviointi (SRS, Safety requirements specification) -toiminnalliset vaatimukset -kokonaisuuden turvallisuusvaatimukset (Turvallisuuden saavuttamisen strategia ja taktiikka) Jokaiseen tunnistettuun vaaraan riittävä riskin vähennys turvallisuusvaatimukset Käyttö ja ylläpito Turvallisuuden kelpoistus T asennus ja käyttöönotto ST sennus ja käyttöönotto turvallisuuden kelpoistus sennus- ja käyttöönottosuunnitelma Kelpoistus suunnitelmat SUUNNITTELU TLJ : S/E/OEJ Toteutus TOTEUTUS Käyttö- ja ylläpitosuunnitelma 2. Turvallisuusvaatimusten täyttymisen ja suunnittelun arviointi. TLJ:n todentaminen tehdastesteissä (TLJ ilman kenttälaitteita / T). 3. Käyttöönoton arviointi (kokonaiskelpoistus). TLJ:n käyttöönottotestit (ST). Kelpoistus raportit (T/ST) 5

6 käyttö, ylläpito ja korjaus muutokset ja uudelleen varustaminen KÄYTTÖ 4. Toteutus tehdään täyttämään turvallisuussuunnitelma / turvallisuusvaatimukset Menettelyt ja ohjeet mahdollistavat turvallisuuden säilymisen käytön aikana Henkilöstön pätevyyden hallinta Käyttö- ja ylläpitoohjeet Dokumentoinnin hallinta Määräaikaiskoestusohjeet Muutosmenettelyohjeet Vaaran arviointi Painelaitelain 10 :ssä tarkoitettu vaaran arviointi on tehtävä kattilalaitoksessa: 1) jossa on rekisteröitävä höyrykattila, jonka teho on yli 6 MW, tai rekisteröitävä kuumavesikattila, jonka teho on yli 15 MW; tai 2) joka sijoitetaan maan alle. KOHTEET: 1) Kattilan paineenalainen vesi- ja höyrypiiri 2) Polttoaineen käsittely ja syöttöjärjestelmät Polttoainejärjestelmät: - Kiinteäpolttoaine - Öljy - Kaasu.. 3) Kattilan poltto- ja savukaasujärjestelmä 4) Kattilahuone /Kattilarakennus (kulkureitit, poistumistiet, hoitotasot) Kattilalaitos Koneet ja laitteet Materiaalit Ihmiset Käyttö-, kunnossapitoja johtamistoiminnot Toimitilat 6

7 Vaarojen tunnistaminen: Toimintovirheet, häiriöt, poikkeamat, laite vikaantumiset ja muut vaaratilanteiden syntyyn vaikuttavat tekijät,... Vaarojen luokittelu: Seurausten kuvaus, Vakavuus, Esiintymistodennäköisyys... Vaaratilanteisiin varautuminen: Vaaratilanteiden estäminen, seurauksien rajoittaminen,... Toimintatavat, ohjeet, varolaitteet ja muut käyttöturvallisuuteen liittyvät järjestelmät (automaatio yms). Suojausjärjestelmien toiminnoilta ja luotettavuudelta edellytetyt vaatimukset sekä vaatimusten täyttymisen varmistaminen Vaarojen vähentämiseksi toimenpide-ehdotukset: Olemassaolevien keinojen riittävyyden arvioiminen sekä niiden saattaminen vaatimusten mukaisiksi. Tunistettujen vaarojen ja riskien hyväksyttävyydestä päättäminen ja parannustoimenpiteistä sopiminen. Vaarojen tunnistaminen: siantuntijatyöryhmällä tunnistetaan laitosta koskevat toimintovirheet, häiriöt, poikkeamat, eri ajotilanteista aiheutuvat vaaratilanteet, laite vikaantumiset ja muut vaaratilanteiden syntyyn vaikuttavat tekijät,... Vaarojen luokittelu: Seurausten kuvaus ja luokittelu huomioiden riskin/vaaran vakavuus sekä esiintymistodennäköisyys... Riski = vaaran suuruus = onnettomuuden arvioitu esiintymistaajuus ja todennäköisyys sekä seurausten vakavuus Riskin vähennysestimaatin for aloituskohta risk reduction Yl einen kaavio (käytännön toteutuksissa voi riskigraafi olla ko. sovelluksille spesifinen) C = Seuraus = Oleskelu taajuus ja alttiinaolon aika P = Vaaran välttämistodennäköisyys W = Ei-toivotun tapahtuman todennäköisyys C C B C C C D B B B P P B P P B P P B P P B X 1 X 2 X 3 X 4 X 5 X 6 a b a = Ei turvallisuusvaatimuksia a b W 3 W 2 W a = Ei erityisiä turvallisuusvaatimuksia = Yksittäinen TLJ ei ole riittävä 1, 2, 3, 4 =Turvallisuuden eheydeyden taso Yleinen riskigraafi (IEC / 61511) 7

8 KLTK utomaatio ja instrumentointi Turvatoimintojen ja TET:n määritys (kpl 2.3) Turvallisuuteen liittyvän järjestelmän (TLJ) eri turvatoiminnat vaadittava turvallisuuden eheystaso (TET) määräytyy seuraavasti: 1) Vaara- ja riskianalyysissä määritetään vaaratekijät ja vahinkomahdollisuudet. Niistä valitaan sellaiset joissa riskiä voidaan tai halutaan pienentää TLJ:llä (ensisijaisesti riskejä tulee pienentää prosessiteknisin keinoin). Pääasiassa kyse on henkilöriskeistä mutta myös ympäristöriskeistä sekä omaisuusriskeistä ja tuotannonmenetyksistä 2) Määritetään tarvittavat automaattiset turvatoiminnat 3) Kullekin turvatoiminnalle määritetään turvallisuuden eheystaso (TET) Turvallisuuden eheystason määrittely tehdään soveltuvien IEC- tai ENstandardien mukaisesti. Kattilalaitoksilla voidaan soveltaa myös seuraavaa taulukkoa 2. Henkilöturvallisuuteen liittyvät riskit m turvatoimintojen toteutuksen minimitason, ympäristö- ja taloudellisista seikoista johtuen voidaan haluttaessa vaatimustasoa korottaa. KLTK utomaatio ja instrumentointi TLJ:n turvatoimintojen TET:n määritys (taulukko 2) Vaara- ja riskianalyysi Henkilö-, ympäristö-, omaisuus-, tuotannonmenetys- ym riskit TLJ:llä toteutettavat turvatoiminnat Vahingon suuruus Vahingon todennäköisyys (ilman TLJ-turvatoimintaa tai turvatoiminnan pettäessä) Suhteellisen korkea: - ei muita riittäviä (automaatiosta riippumattomia) turvatoimintoja - ei mahdollisuutta torjua vaaraa käyttäjän toimenpitein (vaaratilanne kehittyy nopeasti ja/tai se on vaikea ha vaita) Vähäinen tai erittäin vähäinen: - muita (lähes) riittäviä turvatoimintoja on - vaara mahdollista torjua käyttäjän toimenpitein (vaaratilanne kehittyy hitaasti ja/tai se on helppo havaita) Ei henkilöriskejä 0 - Lievä (ohimenevä) vammautuminen Vakava vammautuminen 1:lle tai useammalle tai 1 henkilön kuolema Useamman henkilön kuolema Hyvin monen henkilön kuolema

9 KLTK utomaatio ja instrumentointi TLJ:n turvatoimintojen määritys (kpl 2.3) Vaara- ja riskianalyysi Henkilö-, ympäristö-, omaisuus -, tuotannonmenetys- ym riskit Turvatoiminnat Turvatoimintojen TET:n määritys Ohjeen taul.2 Riskigraafit.. Ohjeen kattavuus kattaa osittain Turvatoiminnan toteutus Good practice Standardit, esim. IEC Muut turvatoiminnat N kpl TLJ:llä toteutettavat turvatoiminnat Turvatoiminnan eheystasovaatimus TET, esim Turvatoiminta TET2 Turvatoiminnan toteutus Esimerkkejä TLJ:llä toteutettavista turvatoiminnoista: - tulipesän ylipainesuojaus, -kuivakeittosuoja -... Turvatoiminta B... Turvatoiminta X Turvatoiminnan B eheystasovaatimus TET, esim TET1 Turvatoiminnan X eheystasovaatimus TET, esim TET3 Turvatoiminnan B toteutus Turvatoiminnan X toteutus KLTK utomaatio ja instrumentointi Taulukon 2 vertailua ns. yleiseen riskigraafiin (IEC osa 5) Vahingon seurausparametri C käsitelty kuten yleisessä riskigraafissa Oleskelun taajuusparametri valittu B eli oleskelun taajuus on usein toistuva tai jatkuva. Kattilalaitoksille ei ole katsottu tämän parametrin perusteella voitavan vaatimustasoa lieventää. Sovelletaan myös miehittämättömille kattilalaitoksille. Vaaran välttämistodennäköisyys P vastaa taulukon 2 vahinkon todennäköisyyttä Ei-toivotun tapahtuman todennäköisyyden arviointi W on jätetty pois. Eheystasovaatimus on valittu keskimääräisen vaadetaajuuden W2 mukaan. 9

10 SYSTEEMIN RJT VRT H1 H2 H3 RISKIT R1 R2 R3 SIEDETTÄVÄT RISKIT TR1 TR2 TR3 RISKIN VÄHENTÄMINEN D R1 D R2 D R3 TURVLLISUDEN KOKONISVTIMUKSET TURVTOIMINTOJEN VTIMUKSET TURVLLISUUDEN EHEYSTSOVTIMUKSET S1 SIR1 S2 SIR2 S3 SIR3 KOHDENTMINEN E/E/PES MUUT TEKNOLOGIT ULKOISET RISKIN VÄHENNYSKEINOT KOHDENTMINEN E/E/PES MUUT TEKNOLOGIT PES1 ULKOISET RISKIN VÄHENNYSKEINOT E/E/PES:N TURVLLISUUS- VTIMUKSET S1a SIR1a SILx EI KÄSITELTY IEC61508:N PUITTEISS S2 SIR2 SILy E/E/PES JÄRJESTELMÄVTIMUKSET - IEC OHJELMISTOVTIMUKSET - IEC E/E/PES = SÄHKÖINEN, ELEKTRONINEN, OHJELMOITV ELEKTRONINEN TUR SIL = TURVLLISUUDEN EHEYSTSO (TET), Safety integrity level SIR = TURVLLISUUSVTIMUKSET; Safety Integrity Requirements 10

Teknisten järjestelmien riskin arviointi teemapäivä 11.4.2002 Turvallisuusjaos (ASAF) / STUK. Sovellusesimerkkejä / KATTILALAITOKSET

Teknisten järjestelmien riskin arviointi teemapäivä 11.4.2002 Turvallisuusjaos (ASAF) / STUK. Sovellusesimerkkejä / KATTILALAITOKSET Teknisten järjestelmien riskin arviointi teemapäivä Turvallisuusjaos (ASAF) / STUK Sovellusesimerkkejä / KATTILALAITOKSET Mika Kaijanen Special Adviser /Automation Tel. +358 9 4691 238 GSM +358 400 607

Lisätiedot

TUKES OPAS TURVA-AUTOMAATIO PROSESSITEOLLISUUDESSA TURVATEKNIIKAN KESKUS TURVATEKNIIKAN KESKUS. Turva-automaatio prosessiteollisuudessa

TUKES OPAS TURVA-AUTOMAATIO PROSESSITEOLLISUUDESSA TURVATEKNIIKAN KESKUS TURVATEKNIIKAN KESKUS. Turva-automaatio prosessiteollisuudessa TUKES OPAS TURVA-AUTOMAATIO PROSESSITEOLLISUUDESSA Turva-automaatio prosessiteollisuudessa Turva-automaatio prosessiteollisuudessa Turva-automaatio prosessiteollisuudessa Prosessilaitosten ja prosessien

Lisätiedot

OPAS KATTILALAITOKSEN VAARAN ARVIOINNIN LAATIMISEKSI

OPAS KATTILALAITOKSEN VAARAN ARVIOINNIN LAATIMISEKSI TURVATEKNIIKAN KESKUS TUKES-julkaisu 4/2000 OPAS KATTILALAITOKSEN VAARAN ARVIOINNIN LAATIMISEKSI Tutkimushankkeen loppuraportti Janne Sarsama Minna Nissilä Pasi Lehtinen VTT Automaatio Riskienhallinta

Lisätiedot

Vaaran arviointi selvityksen laatiminen kaukolämmön öljy- ja kaasukattilalaitoksille

Vaaran arviointi selvityksen laatiminen kaukolämmön öljy- ja kaasukattilalaitoksille Vaaran arviointi selvityksen laatiminen kaukolämmön öljy- ja kaasukattilalaitoksille Suositus H19/2001 Suomen Kaukolämpö ry 2001 ISSN 1238-9277 Sky-kansio 4/1 ESIPUHE Suosituksessa on esitetty ohjeistus

Lisätiedot

TUKES OPAS PAINELAITTEET TURVATEKNIIKAN KESKUS TURVATEKNIIKAN KESKUS. Painelaitteet

TUKES OPAS PAINELAITTEET TURVATEKNIIKAN KESKUS TURVATEKNIIKAN KESKUS. Painelaitteet TUKES OPAS PAINELAITTEET Painelaitteet 1 2 Painelaitteet 1. Johdanto 1. Johdanto 2. Painelaitteiden tarkastuslaitokset 2.1 Yleistä 2.2 Ilmoitettu laitos 2.3 Pätevöintilaitos 2.4 Käyttäjien tarkastuslaitos

Lisätiedot

Finanssialan Keskusliitto 15.6.2012 1 Sammutuslaitteisto-työryhmä

Finanssialan Keskusliitto 15.6.2012 1 Sammutuslaitteisto-työryhmä Finanssialan Keskusliitto 15.6.2012 1 AUTOMAATTISEN SAMMUTUSLAITTEISTON PAINELAITTEET 1 YLEISTÄ Tässä ohjeessa käsitellään automaattisen sammutuslaitteiston (jatkossa sammutuslaitteisto) painelaitteita

Lisätiedot

YDINLAITOSTEN PAINELAITTEET

YDINLAITOSTEN PAINELAITTEET OHJE YVL 3.0 / 9.4.2002 YDINLAITOSTEN PAINELAITTEET 1 YLEISTÄ 3 2 MÄÄRITELMIÄ 4 3 YDINLAITOSTEN PAINELAITTEIDEN VIRANOMAISVALVONTA 5 3.1 Valvontaviranomainen 5 3.2 Painelaitteiden suunnittelu 5 3.3 Painelaitteiden

Lisätiedot

Mikko Tuomi METSÄ FIBRE RAUMAN PAINELAITETARKASTUSTEN TOIMINTAMALLIN PARANTAMINEN

Mikko Tuomi METSÄ FIBRE RAUMAN PAINELAITETARKASTUSTEN TOIMINTAMALLIN PARANTAMINEN Mikko Tuomi METSÄ FIBRE RAUMAN PAINELAITETARKASTUSTEN TOIMINTAMALLIN PARANTAMINEN Kone- ja tuotantotekniikan koulutusohjelma 2013 METSÄ FIBRE RAUMAN PAINELAITETARKASTUSTEN TOIMINTAMALLIN PARANTAMINEN Tuomi,

Lisätiedot

Tuotteen turvallisuuden varmistamisen työkalupakki

Tuotteen turvallisuuden varmistamisen työkalupakki Tuotteen turvallisuuden varmistamisen työkalupakki Turvallisen tuotteen kehittämiseksi Turvallisuuden suunnitteluun ja arviointiin 22.2.2000 Jouni Kivistö-Rahnasto Matti Vuori AUTOMAATIO Sisällysluettelo

Lisätiedot

MetSta ry» Verkkojulkaisut» Koneturvallisuus» Artikkelit» Nro 09/2010» 12.4.2010» Matti Sundquist, Sundcon Oy

MetSta ry» Verkkojulkaisut» Koneturvallisuus» Artikkelit» Nro 09/2010» 12.4.2010» Matti Sundquist, Sundcon Oy kirjoittaja: Tekn. lis. Matti Sundquist, Sundcon Oy otsikko: Ohjelmistotyökalun Sistema käyttö koneiden turvatoimintojen suunnittelussa julkaisupäivä: 12.4.2010 Artikkelin sisällysluettelo: 1 Johdanto...

Lisätiedot

YDINLAITOKSEN SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOLAITTEET

YDINLAITOKSEN SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOLAITTEET YDINLAITOKSEN SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOLAITTEET 1 Johdanto 5 2 Soveltamisala 6 3 Sähkö- ja automaatiolaitteiden sekä kaapeleiden vaatimusmäärittely, valinta ja hankinta 7 3.1 Yleiset vaatimukset sähkö- ja automaatiolaitteiden

Lisätiedot

KONEDIREKTIIVIN VELVOITTAVA TURVALLISUUSSUUNNITTELU SAFETY PLANNING OBLIGATED BY MACHINERY DIRECTIVE

KONEDIREKTIIVIN VELVOITTAVA TURVALLISUUSSUUNNITTELU SAFETY PLANNING OBLIGATED BY MACHINERY DIRECTIVE LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta LUT Kone BK10A0401 Kandidaatintyö ja seminaari KONEDIREKTIIVIN VELVOITTAVA TURVALLISUUSSUUNNITTELU SAFETY PLANNING OBLIGATED BY MACHINERY DIRECTIVE

Lisätiedot

Professori TkT Jukka Martikainen

Professori TkT Jukka Martikainen LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta Konetekniikan koulutusohjelma Vesa Hurskainen PAINELAITTEIDEN KUNNONVALVONTA JA KEMIKAALIPUTKISTOJEN RAKENNUTTAMINEN Työn tarkastajat: Professori

Lisätiedot

Turvallisuusselvitys. Ohje 9/2015 24.8.2015 0 (23) Dnro 6420/03/2015. Tukes-ohje 9/2015. Turvallisuus- ja ja kemikaalivirasto

Turvallisuusselvitys. Ohje 9/2015 24.8.2015 0 (23) Dnro 6420/03/2015. Tukes-ohje 9/2015. Turvallisuus- ja ja kemikaalivirasto Ohje 9/2015 24.8.2015 0 (23) Tukes-ohje 9/2015 Turvallisuusselvitys ja Ohje 9/2015 24.8.2015 1 (23) Sisältöalue Turvallisuusselvitystä koskevat määräykset Säännökset, joihin ohjeen antaminen perustuu Laki

Lisätiedot

YDINLAITOSTEN JÄRJESTELMIEN, RAKENTEIDEN JA LAITTEIDEN LUOKITTELU

YDINLAITOSTEN JÄRJESTELMIEN, RAKENTEIDEN JA LAITTEIDEN LUOKITTELU YDINLAITOSTEN JÄRJESTELMIEN, RAKENTEIDEN JA LAITTEIDEN LUOKITTELU 1 Johdanto 3 2 Soveltamisala 3 3 Luokitusta koskevat vaatimukset 3 3.1 Turvallisuusluokituksen periaatteet 3 3.2 Turvallisuustoimintoihin

Lisätiedot

YVL E.7, YDINLAITOKSEN SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOLAIT- TEET, LUONNOS L4

YVL E.7, YDINLAITOKSEN SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOLAIT- TEET, LUONNOS L4 YVL E.7, YDINLAITOKSEN SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOLAIT- TEET, LUONNOS L4 31.7.2013 Kim Wahlström Säteilyturvakeskus 2011 Säteilyturvakeskus Muistio YVL E.7 Luonnos Sisällys 1 Johdanto... 1 2 Soveltamisala...

Lisätiedot

atex Räjähdysvaarallisten tilojen turvallisuus

atex Räjähdysvaarallisten tilojen turvallisuus 1 opas atex Räjähdysvaarallisten tilojen turvallisuus atex räjähdysvaarallisten tilojen turvallisuus 2 julkaisutiedot Tekstit: Tukes Kuvat: Lauri Mannermaa Ulkoasu & taitto Hahmo Design Oy Paino: Multiprint,

Lisätiedot

Uuden konedirektiivin keskeiset turvallisuusvaatimukset teollisuuskoneille

Uuden konedirektiivin keskeiset turvallisuusvaatimukset teollisuuskoneille Sundcon Oy MUISTIO 24.2.2010 Uuden konedirektiivin keskeiset turvallisuusvaatimukset teollisuuskoneille Rajaukset Suomalainen valmistaja. Tavaranvalmistuskoneet ja koneyhdistelmät (esimerkiksi kiinteästi

Lisätiedot

Talvivaara Projekti Oy. Turvallisuusselvitys. Päiväys: 25.1.2008 Laatija:

Talvivaara Projekti Oy. Turvallisuusselvitys. Päiväys: 25.1.2008 Laatija: Talvivaara Projekti Oy Turvallisuusselvitys Päiväys: 25.1.2008 Laatija: SISÄLLYSLUETTELO: SISÄLLYSLUETTELO:... 1 1. JOHDANTO... 5 1.1. Tavoite ja tarkoitus... 5 1.2. Selvityksen tekemiseen osallistuneet

Lisätiedot

PAINELAITTEIDEN KUNNOSSAPITO

PAINELAITTEIDEN KUNNOSSAPITO TUKES OPAS PAINELAITTEIDEN KUNNOSSAPITO Painelaitteiden kunnossapito 1 2 Painelaitteiden kunnossapito Painelaite on rakennettava ja sijoitettava ja sitä hoidettava, käytettävä ja tarkastettava niin, ettei

Lisätiedot

Koneiden ohjausjärjestelmien toiminnallinen turvallisuus

Koneiden ohjausjärjestelmien toiminnallinen turvallisuus VTT TIEDOTTEITA 2485 Marita Hietikko, Timo Malm & Jarmo Alanen Koneiden ohjausjärjestelmien toiminnallinen turvallisuus Ohjeita ja työkaluja standardien mukaisen turvallisuusprosessin luomiseen VTT TIEDOTTEITA

Lisätiedot

opas Pienyritysten kemikaali- ja turvallisuusriskien hallinta

opas Pienyritysten kemikaali- ja turvallisuusriskien hallinta opas Pienyritysten kemikaali- ja turvallisuusriskien hallinta julkaisutiedot Tekstit: Tukes ja Keski-Uudenmaan pelastuslaitos. Kuvat: Lauri Mannermaa, sivun 18 kuva Kari Rissa Ulkoasu & taitto Print Line

Lisätiedot

Ohje YVL E.7, Ydinlaitoksen sähkö- ja automaatiolaitteet (15.11.2013)

Ohje YVL E.7, Ydinlaitoksen sähkö- ja automaatiolaitteet (15.11.2013) Säteilyturvakeskus Perustelumuistio 1 (27) Ohje YVL E.7, Ydinlaitoksen sähkö- ja automaatiolaitteet (15.11.2013) 1 Johdanto Ydinvoimalaitoksen sähköjärjestelmiä ja -laitteita käytetään toisaalta sähkötehon

Lisätiedot

1 Jo h d a n t o 5 2 Mä ä r i t e l m i ä 5

1 Jo h d a n t o 5 2 Mä ä r i t e l m i ä 5 OHJE YVL 5.8 / 26.9.2008 Nosto- ja siirtotoiminnot ydinlaitoksissa 1 Jo h d a n t o 5 2 Mä ä r i t e l m i ä 5 3 Suunnittelija, valmistaja ja testaus- ja tarkastuslaitos 6 3.1 Suunnittelija 6 3.2 Valmistaja

Lisätiedot

Terveydenhuollon laadunhallinta Lääkintälaitejärjestelmien turvallisuus

Terveydenhuollon laadunhallinta Lääkintälaitejärjestelmien turvallisuus Lääkelaitoksen julkaisusarja 1/2004 Terveydenhuollon laadunhallinta Lääkintälaitejärjestelmien turvallisuus Ilpo Pöyhönen Kaarle Kylmälä Julkaisija: Lääkelaitos PL 55 00301 Helsinki Puh. (09) 473 341 Faksi

Lisätiedot

Annettu Helsingissä 12 päivänä kesäkuuta 2008. Valtioneuvoston asetus koneiden turvallisuudesta

Annettu Helsingissä 12 päivänä kesäkuuta 2008. Valtioneuvoston asetus koneiden turvallisuudesta Page 1 of 54 Finlex» Lainsäädäntö» Säädökset alkuperäisinä» 2008» 400/2008 400/2008 Annettu Helsingissä 12 päivänä kesäkuuta 2008 Valtioneuvoston asetus koneiden turvallisuudesta Valtioneuvoston päätöksen

Lisätiedot

opas Vaarallisten kemikaalien varastointi

opas Vaarallisten kemikaalien varastointi opas Vaarallisten kemikaalien varastointi Vaarallisten kemikaalien varastointi Mirja Palmén, Heikki Penttinen, Jorma Partanen, Hannu Kononen, Roger Kanerva, Anneli Vahter Piirrokset: Pirkko-Liisa Toppinen

Lisätiedot

KIINTEÄN POLTTOAINEEN LÄMMITYS - KATTILOIDEN TURVALLISUUS

KIINTEÄN POLTTOAINEEN LÄMMITYS - KATTILOIDEN TURVALLISUUS KIINTEÄN POLTTOAINEEN LÄMMITYS - KATTILOIDEN TURVALLISUUS Sisältö Johdanto...2 Onnettomuustilastot...3 Eri kattilatyypit ja niihin liittyvät riskit...4 Klapikattilajärjestelmä...5 Hake- ja pellettilämmitysjärjestelmät...6

Lisätiedot

Teollisuusautomaation standardit. Osio 8:

Teollisuusautomaation standardit. Osio 8: Teollisuusautomaation standardit Osio 8 Osio 1: SESKOn Komitea SK 65: Teollisuusprosessien ohjaus Osio 2: Toiminnallinen turvallisuus: periaatteet Osio 3: Toiminnallinen turvallisuus: standardisarja IEC

Lisätiedot

LNG-SATAKUNTA HANKE LNG toimitetaan käyttäjälle kaasuna putkea pitkin CASE 1

LNG-SATAKUNTA HANKE LNG toimitetaan käyttäjälle kaasuna putkea pitkin CASE 1 Jouko Nurmi LNG-SATAKUNTA CASE 1 Sivu 1 LNG-SATAKUNTA HANKE LNG toimitetaan käyttäjälle kaasuna putkea pitkin CASE 1 Jouko Nurmi LNG-SATAKUNTA CASE 1 Sivu 2 Tiivistelmä LNG Satakunta projekti on Satakunnan

Lisätiedot