AVOIN AMMATTIKORKEAKOULU OPISKELIJAN OPAS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "AVOIN AMMATTIKORKEAKOULU OPISKELIJAN OPAS"

Transkriptio

1 SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU AVOIN AMMATTIKORKEAKOULU OPISKELIJAN OPAS

2 SISÄLLYSLUETTELO Savonian avoin ammattikorkeakoulu...5 Oppiminen ja opiskelu Savoniassa...9 Opiskelijan tukipalvelut Usein kysyttyä... 14

3 Uusia mahdollisuuksia joustavaan opiskeluun Savoniaammattikorkeakoulussa Avoimen ammattikorkeakoulun kautta pääset tutustumismatkalle korkeakouluopiskeluun. Toivomme sinulle monipuolisia ja mielenkiintoisia opiskelun hetkiä ja osaamisen kasvua. Avoimen tarjonnasta löydät mielenkiintoisia opintojaksoja ja/tai laajempia opintokokonaisuuksia, joilla voit täydentää osaamistasi tai päivittää tutkintoasi. Halutessasi avoimen ammattikorkeakoulun opintopolku mahdollistaa sinulle joustavan väylän tutkinto-opiskelijaksi. Avoimen ammattikorkeakoulun koulutustarjontaa avataan syksyllä 2013 myös Snellman-kesäyliopiston kautta. Näin saamme paremmin räätälöityä opintojaksoja juuri aikuisopiskelijoiden tarpeita vastaaviksi. Lisätietoja yhteistyöstä löydät osoitteesta Mervi Vidgren Opetuksen vararehtori

4 SAVONIAN AVOIN AMMATTIKORKEAKOULU Avoin ammattikorkeakoulu on osa Savonian aikuiskoulutusta. Avoimen ammattikorkeakoulun tehtävinä ovat: kansalaisten osaamistason vahvistaminen, elinikäisen oppimisen ja ammatillisen kasvun mahdollistaminen, koulutuksellisen ja alueellisen tasa-arvon edistäminen sekä ammattikorkeakouluopintojen saatavuuden lisääminen. Avoimen ammattikorkeakoulun opetuksen arvoina ovat avoimuus, tasa-arvoisuus ja työelämälähtöisyys. Avoin ammattikorkeakoulu tarjoaa ammattikorkeakoulun opetussuunnitelmien mukaista opetusta. Opetus voi olla yksittäisiä opintojaksoja, harjoittelua, opinnäytetöitä tai useammasta opintojaksosta koostuvia opintokokonaisuuksia tai opintopolkuja, joiden tavoitteena on tutkinto-opiskeluoikeus. Kaikille avointa korkeakouluopetusta Avoimessa ammattikorkeakoulussa on mahdollista opiskella ammattikorkeakoulun tutkintojen osia joustavasti iästä ja pohjakoulutuksesta riippumatta. Opinnot soveltuvat kaikille, eri elämäntilanteissa oleville henkilöille, jotka haluavat mm. tutustua ammattikorkeakouluopintoihin ja savonialaiseen opiskeluympäristöön suorittaa ammattikorkeakoulututkinnon osia etukäteen ja saada niistä hyväksiluettavia suorituksia tulevia tutkinto-opintoja varten hakeutua ammattikorkeakouluun tutkintoopiskelijaksi avoimen opintopolun kautta saada lisäpisteitä ja osaamista ammattikorkeakoulujen yhteishakua varten päivittää ja syventää työelämässä vaadittavaa ammatillista osaamistaan hankkia tietoa ja osaamista eri koulutusaloilta täydentää ammattikorkeakoulututkintoon vaadittavat opinnot loppuun. Monipuolisia opiskelumahdollisuuksia Avoimessa ammattikorkeakoulussa voi suorittaa sekä ammattikorkeakoulututkintojen että ylempien ammattikorkeakoulututkintojen osia. Avoimen ammattikorkeakoulun kautta ei voi saada tutkintotodistusta, mutta suoritetut opintopisteet hyväksiluetaan tutkintoon, jos opiskelija myöhemmin hakeutuu tutkintoopiskelijaksi. 5 SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU

5 Avoimessa ammattikorkeakoulussa voi opiskella joko työn ohessa tai kokoaikaisesti mm.: monimuoto-opintoina päiväryhmien mukana monimuoto-opintoina aikuisryhmien mukana monimuoto-opintoina verkkoympäristössä itseopiskelemalla ja suorittamalla erillisiä kirjatenttejä. Opiskelu avoimen amk:n opiskelijana on mahdollista kaikissa Savonian koulutusyksiköissä Kuopiossa, Varkaudessa ja Iisalmessa. Polku tutkinto-opiskelijaksi Kun opiskelija suorittaa avoimessa ammattikorkeakoulussa vähintään 60 opintopisteen opintopolun, saa hän hakukelpoisuuden opintopolun mukaiseen hakukohteeseen. Tämän väylän kautta ammattikorkeakoulujen yhteishaussa perustutkintoihin (AMK-tutkinto) hakeva saa kutsun suoraan valintakokeeseen. Aikuiskoulutukseen avoimen opintopolun kautta hakevalta ei edellytetä muilta hakijoilta vaadittavaa kahden vuoden työkokemusta. Opintopolussa suoritetut 60 opintopistettä vastaavat yhden lukuvuoden opintoja ja ne hyväksytään osaksi tutkintoa. Opintopolkua voivat hyödyntää myös hakukelpoisuuden omaavat henkilöt esim. ne, joilla on heikot arvosanat yo-todistuksessa. Edullista opiskelua Avoimessa ammattikorkeakoulussa on opintojaksokohtainen opintomaksu 10 euroa/opintopiste. Esim. 3 op:n laajuisen opintojakson maksu on 30 euroa. Vuosimaksu (12 kk) on 200, kun opiskelijan opintooikeuteen Savoniassa sisältyy vähintään 20 opintopistettä. Tällöin ei tarvitse maksaa opintojaksokohtaista opintomaksua. Lukuvuosimaksun (200 ) voi maksaa kahdessa erässä. Mikäli yksittäiseen opintojaksoon sisältyy lähi- ja etäopiskelun lisäksi harjoittelua (ns. kenttäjakso), maksaa opiskelija harjoittelusta mahdolliset aiheutuvat todelliset kustannukset. Edellisten lisäksi voidaan tarvittaessa periä ennalta ilmoitettuja opintojaksokohtaisia materiaalimaksuja ja maksuja muista erilliskustannuksista. Opiskelu avoimessa ammattikorkeakoulussa ei oikeuta opintososiaalisiin etuuksiin, kuten opintotukeen. Työttömät tai työttömyysuhan alaiset henkilöt voivat tietyin edellytyksin opiskella avoimessa ammattikorkeakoulussa joko sivu- tai päätoimisesti työttömyyspäivärahalla ja saada päätoimisessa opiskelussa ylläpitokorvausta, mikäli opinnoista on sovittu etukäteen oman TE-toimiston kanssa. SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU 6

6 Opiskelijaksi avoimeen ammattikorkeakouluun Avoimen ammattikorkeakoulun opinnot ovat osia ammattikorkeakoulututkinnoista, joten opiskelua avoimessa ammattikorkeakoulussa suunnittelevien on hyvä tutustua opintotarjonnan lisäksi myös koulutusohjelmien ja tutkintojen kuvauksiin ja opetussuunnitelmiin. Samalla voi pohtia omaa osaamistaan ja osaamistarpeitaan sekä minkälaisia tavoitteita opinnoille haluaa asettaa. Opintojen alkuvaiheessa on suositeltavaa tehdä opiskelusuunnitelma. Opiskelun avoimessa ammattikorkeakoulussa voi aloittaa mihin vuoden aikaan vaan, koska opintojaksoja alkaa pitkin vuotta. Polkuopinnot aloitetaan lukuvuoden alussa. Avoimen ammattikorkeakoulun koulutustarjontaan avatut opinnot ovat nähtävillä Savonian avoimen ammattikorkeakoulun sivuilla Myös muita opintojaksoja on mahdollista suorittaa avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijana, mikäli ryhmissä on tilaa ja mahdolliset lähtötasovaatimukset täyttyvät. Muille opintojaksoille osallistuminen vaatii yhteydenottoa kyseisen koulutusalan avoimen yhteyshenkilöön, jolloin opiskelijalle tehdään yksilöllinen, räätälöity opintosuunnitelma. Ilmoittautuminen ja opintomaksut Avoimen ammattikorkeakoulun opintoihin ilmoittaudutaan sähköisellä ilmoittautumislomakkeella, joka löytyy koulutuskalenterista kunkin koulutuksen kuvauksen yhteydestä osoitteessa: Ilmoittautumisaika päättyy yleensä noin kahta viikkoa ennen koulutuksen alkamista. Opintopolkuihin ilmoittautumisaika on elokuun alussa. Opintopolkuihin hyväksyttyjen on varattava koulutusalan yhdyshenkilöltä aika henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman tekemistä varten, ellei heitä toisin ohjeisteta. Opintopolkuihin ilmoittautuneille voidaan pitää haastattelu ennen opintopolkuun hyväksymistä. Opintokokonaisuuteen ilmoittaudutaan joko suoraan koko kokonaisuuteen tai opintojaksoittain osaan opintokokonaisuuden opintojaksoista. Opiskelupaikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Hyväksymisestä/ varasijalle jäämisestä tulee hakijalle tieto sähköpostitse heti ilmoittautumislomakkeen lähettämisen jälkeen. Varasijoille jääneille ilmoitetaan sähköpostitse mahdollisista paikkojen vapautumisista viimeistään viittä arkipäivää ennen koulutuksen alkamista. Ilmoittautuminen on sitovaa. Ilmoittautumisen voi perua maksutta ilmoittautumisajan kuluessa. Varasijalle jäänyt voi perua ilmoittautumisensa maksutta kahden vuorokauden sisällä siitä, kun hän on saanut tiedon koulutukseen pääsemisestä. Peruminen tapahtuu sähköpostitse osoitteeseen: Huom! Työttömyysetuuksilla opiskelevien on noudatettava työ- ja elinkeinotoimistojen ohjeita ja aikatauluja opintoihin hakeutumisessa. Avoimen ammattikorkeakoulun opintomaksut (ks. sivu 3) laskutetaan opiskelijan ilmoittautumisen perusteella opintojen alkuvaiheessa. 7 SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU

7 Opinto-oikeus Avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijaksi hyväksytyt saavat ajallisesti ja sisällöllisesti määritellyn opinto-oikeuden Savonia-ammattikorkeakouluun. Opinto-oikeudella tarkoitetaan aikaa, jolloin opiskelija voi suorittaa opintoja, joihin hän on ilmoittautunut. Yksittäisille opintojaksoille opinto-oikeusaika määritellään sen mukaisesti, että opiskelija pystyy osallistumaan opintojakson lopputenttiin sekä sen jälkeisiin uusintatentteihin. Opiskelijalle, joka maksaa vuosimaksun opinto-oikeusaikaa on yksi vuosi alkaen opintoihin rekisteröitymispäivästä. Opintoihin hyväksytyille lähetetään tarkempaa tietoa opiskelusta ja opiskeluympäristöstä viimeistään viisi päivää ennen koulutuksen alkamista. Opintojen keskeyttäminen Mikäli opinto-oikeuden saanut opiskelija keskeyttää opinnot, on siitä ilmoitettava sähköpostitse osoitteeseen Laskutettuja tai maksettuja opintomaksuja ei palauteta, ellei kyseessä ole sairaustapauksesta johtuva keskeytys, jolloin on esitettävä lääkärintodistus. Opiskelijan neuvonta ja ohjaus Opintoihin hakeutuessasi pääset tutustumaan koulutustarjontaan koulutuskalenterissa. Tutustu myös huolellisesti WWW sivuihimme ja info-tilaisuuksiin. Lisätietoja saat laittamalla sähköpostia: osoitteeseen tai ottamalla muuten yhteyttä. Koulutusalojen yhteyshenkilöiden auttavat sinua löytämään juuri sinulle sopivan koulutuksen. Opintoja aloittaessasi tutustu huolellisesti sinulle lähetettyyn materiaaliin. Varaa tarvittaessa aika henkilökohtaiseen ohjaukseen ja neuvontaan. Tee suunnitelma siitä miten opintosi toteutat. Opintoja suorittaessasi osallistu opetukseen ja kysy tarvittaessa neuvoa opettajaltasi tai avoimen henkilökunnalta. Seuraa Savonian tiedotusta. Tutustu myös Savonian opiskelijoiden Reppu-intranetin ohjeisiin. Huomaathan, että sinun on tärkeätä seurata Savoniaammattikorkeakouluun saamaasi sähköpostia. Sähköpostiin pääset mm. sivulla olevista pikalinkeistä kampuskäyttäjätunnuksellasi ja salasanallasi. Anna palautetta. Kun opinnot on suoritettu arvioi oppimistasi. Anna meille palautetta opintojen sujumisesta ja avoimen ammattikorkeakoulun toiminnasta. Tarkista löytyisikö koulutuskalenterista muita sinulle sopivia kursseja. Mikäli annat luvan, voimme lähettää sinulle jälkiohjauskirjeen, jossa on mm. tietoa tulevista koulutuksista. Anna vinkkejä sinua kiinnostavista koulutusaiheista. SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU 8

8 OPPIMINEN JA OPISKELU SAVONIASSA Savonian opetuksen ja opiskelun pedagogiset lähtökohdat ovat opiskelijan ammatillisen asiantuntemuksen kasvussa ja sen tukemisessa opetuksella ja ohjauksella. Vastuu oppimisesta on opiskelijalla itsellään. Opetuksen suunnittelun lähtökohdat ovat työelämän osaamis- ja kehittämisvaatimuksissa. Koulutuksia suunnitellaan, toteutetaan, arvioidaan ja kehitetään yhteistyössä opiskelijoiden, työelämän, yhteistyökumppaneiden ja sidosryhmien kanssa. Arviointi ja opintojen mitoitus Opiskelumuodot Savonian opetuksessa käytetään erilaisia opiskelumuotoja. Avoimessa amk:ssa on mahdollista suorittaa opintoja joko lähiopetuksessa, itsenäisesti, ryhmätyönä tai etäopetuksena, riippuen opintojakson vaatimuksista. Lähiopetuksessa opetettavaan aiheeseen tutustutaan opettajan johdolla. Aktiivinen osallistuminen opetukseen on yleensä toivottavaa. Voit esim. tehdä opetustilanteessa suoraan kysymyksiä opettajalle. Opintojen suoritustavat (arviointikohteet) on kerrottu jokaisen opintojakson kohdalla erikseen. Opintojaksot arvioidaan asteikolla kiitettävä (5), erittäin hyvä (4), hyvä (3), tyydyttävä (2), välttävä (1), hylätty (0). Opintojakso voidaan arvioida myös asteikolla hyväksytty (S) / hylätty (0). Opintojen laajuudet ilmoitetaan opintopisteinä. Yksi opintopiste (op) vastaa noin 27 tuntia opiskelijan työtä. Työmäärä voi koostua mm. lähiopetuksesta, etätehtävistä, verkko-opinnoista, projektiopinnoista, tiedonhankinnasta ja muusta itsenäisestä opiskelusta. Itsenäinen työskentely tarkoittaa esimerkiksi kirjallisuuden lukemista, harjoitusten tekemistä, esseiden kirjoittamista tai tenttiin valmistautumista. Ryhmätyöskentelyssä valmistellaan yhdessä toisten opiskelijoiden kanssa esim. seminaariesitystä tai kirjallista työtä. Verkko-opiskelu tarkoittaa kokonaan tai osittain verkkoympäristössä (yleensä Moodle) tapahtuvaa opiskelua. Opiskelu voi koostua tiedon etsimisestä, materiaalin tuottamisesta sekä vuorovaikutuksesta verkossa. Savonian moodle-oppimisympäristön osoite on: Kirjautumiseen tarvitset Savonian käyttäjätunnuksen sekä mahdollisesti kyseisen opintojakson avaimen. Monimuoto-opinnoilla tarkoitetaan joustavia opintoja, joissa yhdistyy lähi-, etä- ja itseopiskelua. 9 SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU

9 Opiskelun käytänteet Opintojaksoille (eli kursseille) ilmoittaudutaan avoimen ammattikorkeakoulun ilmoittautumiskäytänteiden mukaisesti (kts. s.7). Ilmoittautuminen on sitovaa. Opintojaksojen lähiopetukseen osallistumisen pakollisuus vaihtelee opintojakson vaatimusten mukaisesti. Uuden opintojakson aloitustunnilla on tärkeää olla paikalla, koska silloin yleensä sovitaan opintojaksoon liittyvistä toimintatavoista. Opintojaksojen suoritustavat ovat vaihtelevia. Yleisin suoritusmuoto on opetukseen ja kirjallisuuteen pohjautuva tentti. Tenttiin ilmoittautumisesta saa lisätietoja koulutusalojen yhteyshenkilöiltä tai opintojakson opettajalta. Tentissä saa olla mukana ainoastaan kirjoitusvälineet ja henkilöllisyystodistus, jollei muita ohjeita ole annettu. Opintosuoritukset ja todistukset Oppilaitos pitää opintosuorituksista rekisteriä. Opintojakson suoritus kirjataan opintosuoritusrekisteriin viimeistään kuukauden kuluttua suorituksesta. Seuraa opintosuorituksiasi osoitteesta: wip.savonia.fi. Halutessaan opiskelija voi saada opintotoimistosta virallisen opintorekisteriotteen. Opintotoimistojen yhteystiedot löytyvät osoitteesta Avoimen amk:n opintosuoritusten hyväksilukemisesta muihin koulutuksiin tai tutkintoihin päättää oppilaitos, johon opiskelija hakee opiskelijaksi tai jossa opiskelija opiskelee. Opintojen sisältöä ja toteutusta kehitetään mm. opiskelijoiden palautteiden avulla. Jokaisen opintojakson lopussa opiskelijoilla on mahdollisuus antaa palaute OpiPal-palautejärjestelmän avulla. SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU 10

10 OPISKELIJAN TUKIPALVELUT Savoniassa avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijoille kuuluvat samat tukipalvelut kuin tutkinto-opiskelijoille. Tukipalveluita ovat muun muassa opiskelijapalvelut, IT-palvelut ja kirjasto- ja tietopalvelut. Sen sijaan avoimen ammattikorkeakoulun opiskelija ei voi hakea oppilaskunnan jäseneksi eikä hän saa opiskelijakorttia ja sen oikeuttavia opiskelija-alennuksia. Savonia-ammattikorkeakoulun tutkinto-opiskelijoilleen tarjoamat lukitestaukset ja tukisetelit eivät koske avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijoita. Lisäinfoa oppimisvaikeuksista löydät esim. erilaisten oppijoiden liiton sivuilta osoitteesta: Opiskelijapalvelut Savonian kaikilla kampuksilla on oma opintotoimisto, jossa hoidetaan kampuksella olevien koulutusalojen opiskelija-asioita. Kun opiskelija on hyväksytty opiskelijaksi, tallennetaan hänen tietonsa opiskelijahallintojärjestelmään ja luodaan henkilökohtaiset käyttäjätunnukset Savoniaammattikorkeakoulun tietoverkon palveluihin. Työasemat Opiskelijakäytössä olevissa työasemissa on Microsoftin Windows-käyttöjärjestelmä, Office-työkaluohjelmat, virustorjuntaohjelma, kuvankäsittelyohjelma ja internet-yhteys. Lisäksi työasemissa on yksikkökohtaisesti muita tarvittavia ohjelmia. Kuopion Muotoiluakatemiassa on käytössä myös Mac-koneita. Henkilökohtaiset levyasemat Kun käyttäjä kirjautuu tunnuksillaan Savonian työasemaan, hänellä näkyvät seuraavat henkilökohtaiset levyasemat: Z-asema on jokaisen käyttäjän oma levyasema, jonne tallennetut tiedostot ovat vain käyttäjän henkilökohtaisessa käytössä W-asemalle käyttäjä voi tallentaa halutessaan omat www-sivunsa ja julkaista ne internetissä. Näihin levyasemiin pääsee kotikoneelta käsiksi SSLyhteyden kautta. Ohje SSL:n käyttöön löytyy Moodlesta. SSL löytyy osoitteesta https://ssl.savonia.fi. IT-palvelut ja käyttäjätunnukset Opintojen alussa opiskelija saa aloituskirjeen mukana henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen ja aloitussalasanan, joiden avulla opiskelija pääsee kirjautumaan Savonia-ammattikorkeakoulun tietoverkkoon. Tunnukset ovat henkilökohtaiset! Samoin hän saa toisen käyttäjätunnuksen WIP-opinto-suoritusrekisteriin. Opiskelijalle lähetetään myös listaus Savonian tarjoamista IT-palveluista sekä niiden tunnuksista ja osoitteista. Käyttäjätunnuksesi salasanan vaihtamiseen löydät ohjeet Savonian opiskelijoiden intranetistä eli Repusta (opiskelijan IT-palvelut). Savonian tietoverkko Savonian kaikissa koulutusyksiköissä on käytössä yhteinen Windows-toimialue nimeltään Savonia-amk. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että opiskelijat voivat kirjautua Savonian tietoverkkoon omilla tun-nuksillaan minkä tahansa koulutusyksikön miltä tahansa työasemalta. Tulostus ja kopiointi Kampuksilta löytyy monitoimilaitteita, joita voi käyttää tulostukseen, kopiointiin ja scannaamiseen. Avoimen ammattikorkeakoulun opiskelija voi kirjautua laitteille käyttämällä omia kampustunnuksiaan. Opiskelijoiden intranet Reppu Tärkein informaatio opiskelijan kannalta löytyy Savonia-ammattikorkeakoulun opiskelijoiden intranetistä Repusta. Repusta löydät ohjeita mm. Savoniassa opiskeluun ja ajankohtaisista asioista. Reppu löytyy osoitteesta: Kirjautuessasi Reppuun Savonian ulkopuolelta esim. kotikoneellasi sinulta kysytään käyttäjätunnusta ja salasanaa, jolloin käyttäjätunnus tulee kirjoittaa muotoon savonia-amk\xxxx. jossa xxxx:n paikalle tulee henkilökohtainen kampustunnus. 11 SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU

11 Opintojaksojen Moodle Yksittäisten opintojaksojen tiedotus tapahtuu opintojakson Moodle-toteutuksen kautta. Opettajat antavat opiskelijoille opintojaksoille rekisteröidyttäessä syötettävät kertaluonteiset kirjautumisavaimet. Kaikilla Moodle-kursseilla on Uutiset-keskustelualue, jonne opettajat voivat kirjoittaa viestejään. Tieto näistä viesteistä tulee myös opiskelijoiden koulun sähköpostiin. Opiskelijoiden henkilökohtainen tiedottaminen tapahtuu sähköpostitse. Moodle löytyy osoitteesta Langattomat yhteydet yksiköissä Omille laitteille on käytettävissä kampuksilla Savoniaja Savonia-web langattomat verkot. Sähköposti Sähköpostiohjelmana Savoniassa on Microsoftin Exchange/Outlook, jonka selainpohjainen versio löytyy osoitteesta https://posti.savonia.fi. Henkilökunnan sähköpostiosoitteet ovat muotoa Opiskelijoiden osoitteet ovat muotoa missä x on opiskelijan toisen etunimen ensimmäinen kirjain. Sähköpostin osoitekirjasta löydät koko ammattikorkeakoulun henkilökunnan ja opiskelijoiden sähköpostiosoitteet. Opiskelujen aikana on erittäin tärkeää käydä tarkistamassa Savonian sähköpostiin tulleet viestit. Moodlen lisäksi sähköposti on tärkeä tiedotusväline ja avoimen ammattikorkeakoulun viestinnässä käytetään pääasiassa Savonian omia sähköpostiosoitteita. WIP Opiskelijahallinta-ohjelman internetpohjainen opiskelijaversio löytyy osoitteesta josta opiskelijat näkevät opintorekisterinsä tiedot - esimerkiksi arvosanat - ja voivat tulostaa opintorekisteriotteita ja ilmoittautua joillekin opintojaksoille. IT-tuki Apua IT-ongelmissa saat Savonia-ammattikorkeakoulun Service Deskistä täydentämällä vikakuvauslomakkeen osoitteessa tai sähköpostilla laittamalla viestin vikakuvauksineen osoitteeseen puhelimitse Puhelinyhteys on tarkoitettu vain kiireellisiin tukitapauksiin. Kirjasto- ja tietopalvelut Savonian kirjasto on kaikille avoin tieteellinen kirjasto. Se on osa oppimisprosessia ja tukee ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystoimintaa. Kirjasto toimii itsenäisen tiedonhankinnan ja opiskelun oppimisympäristönä ja edistää informaatiolukutaidon kehittymistä tarjoamalla ajantasaiset painetut ja elektroniset kokoelmat ja palvelut. Kokoelma painottuu koulutusohjelmien ja osaamisalueiden mukaisesti hyvinvointiosaamiseen, liiketoiminta- ja kulttuuriosaamiseen sekä teknologia- ja ympäristöosaamiseen. Savonia-ammattikorkeakoulun kirjasto muodostuu kolmella paikkakunnalla toimivasta seitsemästä kampuskirjastosta: Iisalmen kampuskirjasto Kuopion Muotoiluakatemian Taitemian kirjasto Opistotien kampuskirjasto Pelastusopiston kirjasto Sairaalakadun kampuskirjasto Sibelius-Akatemian Kuopion osaston kirjasto Varkauden kampuskirjasto Aineiston lainaamiseen tarvittavan kirjastokortin saa ensimmäisellä lainauskerralla todistettuaan henkilöllisyytensä. Asiakas saa samalla lainausoikeuden kaikkiin Savonia-ammattikorkeakoulun kampuskirjastoihin. Sisäisen postin välityksellä kampuskirjastojen kokoelmat ovat maksutta ammattikorkeakoulun opiskelijoiden ja henkilökunnan käytettävissä. Aineistojen laina-ajat vaihtelevat 3 vuorokaudesta 4 viikkoon. Kaikki aineisto ei ole lainattavissa. Verkkokirjastossa voi tehdä aineistohakuja Aapelitietokannasta ja ammattikorkeakoulun Nelli-portaalista. Nelli on tiedonhakupalvelu, joka tarjoaa yhden käyttöliittymän kautta pääsyn monipuolisiin verkkoaineistohin, kuten kirjastojen kokoelmatietoihin, elektronisiin lehtiin ja kokotekstitietokantoihin. Nellin aineistoja opiskelijat ja henkilökunta voivat käyttää sekä ammattikorkeakoulun tiloissa että kotikoneelta kirjautumalla henkilökohtaisilla verkkotunnuksilla. SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU 12

12 Kirjasto perehdyttää opiskelijoita etsimään ja hyödyntämään tietoa etenkin kirjaston tarjoamien sähköisten palvelujen kautta järjestämällä tiedonhankinnan ryhmäopetusta opintojen eri vaiheissa. Myös henkilökunnalle järjestetään tiedonhankinnan koulutusta. Informaatikoilta on mahdollisuus saada myös henkilökohtaista tiedonhankinnan ohjausta. Kampuskirjastojen aukioloajat ja yhteystiedot sekä käyttösäännöt ja hinnasto löytyvät kirjaston kotisivulta osoitteesta: Lisätietoja saa aina myös kirjastojen asiakaspalveluista. Opintososiaaliset edut Päätoiminenkaan opiskelu avoimessa ammattikorkeakoulussa ei oikeuta Kelan opintotukeen tai aikuisopintotukeen eikä matka- ja ateriatukiin. Avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijat voivat käyttää kampusten ruokaloiden ja kahviloiden palveluja. Joissakin ruokaloissa on lounasruokaan erikoishinta Savonian kurssija muille aikuisopiskelijoille, jotka eivät kuulu Kelan ateriatuen piiriin. Työttömän omaehtoinen opiskelu Työttömät tai työttömyysuhan alaiset henkilöt voivat tietyin edellytyksin opiskella avoimessa ammattikorkeakoulussa työttömyyspäivärahalla joko sivu- tai päätoimisesti. Päätoimisen opiskelun ajalta on mahdollista saada myös ylläpitokorvausta. Omaehtoisesta opiskelusta on aina ilmoitettava ja sovittava etukäteen oman TE-toimiston kanssa. Vakuutusturva Avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijat kuuluvat Savonian ammattikorkeakouluopiskelijoiden lakisääteisen tapaturmavakuutuksen piiriin. 13 SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU

13 USEIN KYSYTTYÄ Mitä eroa on ammattikorkeakoululla (AMK) ja avoimella ammattikorkeakoululla? AMK:ssa tutkinto-opintoja opiskelevat suorittavat opintopisteen koulutusohjelmakokonaisuuden ja ylemmässä amk-tutkinnossa op. Avoimessa ammattikorkeakoulussa voit opiskella näiden koulutusohjelmien osia. Voinko suorittaa tutkinnon avoimessa ammattikorkeakoulussa? Avoimessa amk:ssa voi suorittaa koko ammattikorkeakoulututkinnon, mutta avoin ammattikorkeakoulu ei voi antaa tutkintotodistusta. Mitä tarkoittavat opintojakso ja opintokokonaisuus? Opintojakso on yksittäinen kurssi, jonka laajuus on yleensä 3 6 opintopistettä (eli 2 4 vanhaa opinto viikkoa). Opintokokonaisuus koostuu useammasta toisiinsa liittyvästä opintojaksosta, joten laa juus voi olla esim opintopistettä. Mitä hyväksilukeminen tarkoittaa? Kun opiskelija on suorittanut avoimessa amk:ssa opintopisteitä, on hän samalla suorittanut osia jostakin amk-tutkinnosta. Jos opiskelija hakee ja pääsee tutkinto-opiskelijaksi, laaditaan hänelle henkilökohtainen opiskelusuunnitelma, jossa huomioidaan aikaisemmin suoritetut opinnot. Näin opiskelijan ei tarvitse suorittaa uudelleen kaikkia tutkintoon kuuluvia opintoja. Onko opintojen aloittamiselle ikärajaa tai muita vaatimuksia? Opiskelulle ei ole ala- tai yläikärajaa. Avoimessa amk:ssa ei edellytetä pohjakoulutusta. Joissakin opintojaksoissa saattaa olla edellytyksenä jonkun aikaisemman opintojakson suorittaminen tai vastaavat muulla tavoin hankitut tiedot. Mahdolliset pohjatietovaatimukset mainitaan opintojaksokuvauksissa. Mitä monimuoto-opiskelu tarkoittaa? Monimuoto-opiskelu on opiskelumuoto, jossa opinnot koostuvat lähi-, etä- ja itseopiskelusta. Opiskelijan itsenäisen työskentelyn osuus on usein keskeinen ja sitä tuetaan etäja lähiopetuksella ja ohjauksella. Monimuoto-opinnoissa hyödynnetään monipuolisesti tieto- ja viestintätekniikkaa kuten verkkotyöskentelyä ja sähköpostia. Mitä enemmän opinnoissa on muuta kuin lähiopetusta, sitä paremmin ne soveltuvat myös työn ohessa opiskeluun. Miten hankin opintojaksolla tarvittavan materiaalin ja tenttikirjat, ovatko ne maksullisia? Opintojakson yhteydessä tarvitsemastasi materiaa lista ja vaadittavasta kirjallisuudesta saat tietoa opintojaksokuvauksista ja opintojakson alussa. Opinto jaksolla opettaja voi jakaa tarvittavaa lisämateriaalia joko sähköisesti tai monisteina. Opintojakson yhteydessä opiskeltavaa kirjallisuutta on jonkin verran saatavilla Savonian kampuskirjastoista. Osa opiskeluaineistosta on sähköisessä muodossa ja opiskelijat voivat sitä halutessaan tulostaa. Elektronisten oppikirjojen sivuja ei voi tulostaa. Savonian opiskelijoilla on henkilökohtaiset maksuttomat tulostuskiintiöt ja mahdollisuus ostaa myös lisää tulostus kiintiötä opiskelumateriaalien tulostusta varten kampusten tulostimilla. Olen Savonian tutkinto-opiskelija. Voinko ilmoittautua avoimen opintojaksoille? Et voi. Savonian läsnäolevia tutkinto-opiskelijoita ei voida tilastoida avoimen opiskelijoiksi ja avoimen kautta ilmoittautuessa Savonian tutkinto-opiskelija vie yhden paikan avoimen opiskelijakiintiöstä. Savonian omat opiskelijat ilmoittautuvat opintojaksoille pääsääntöisesti WIP:n kautta (tai koulutusalan omien käytänteiden mukaisesti) tai sopimalla asiasta kyseisen opintojakson opettajan kanssa. Poissaolevaksi ilmoittautunut Savonian tutkinto-opiskelija voi ilmoittautua avoimen opintojaksoille. SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU 14

14 YHTEYSTIEDOT IISALMI IISALMEN KAMPUS Haukisaarentie 2, IISALMI Tekniikka ja liikenne koulutussuunnittelija Sari Turpeinen p Liiketalous, maaseutuala, sosiaali- ja terveysala Anne Ahonen puh KUOPIO SAIRAALAKADUN KAMPUS Sairaalakatu 6-8, KUOPIO Terveysala Mirja Halonen puh OPISTOTIEN KAMPUS Opistotie 2, KUOPIO Tekniikka ja liikenne Sari Kohvakka puh Liiketalous Sirpa Hietala puh KUOPION PELASTUSOPISTO Hulkontie 83, KUOPIO Palopäällystön koulutusohjelma Opintotoimisto, puh KUOPION MUOTOILUAKATEMIA Piispankatu 8, KUOPIO Minna Merivalo puh MIKROKADUN KAMPUS Mikrokatu 1, KUOPIO Matkailu ja ravitsemisala Maisa Haatainen p MUSIIKKI JA TANSSI Kuopionlahdenkatu 23 C, KUOPIO Mari Miettinen puh VARKAUS VARKAUDEN KAMPUS Osmajoentie 75, VARKAUS Liiketalous, tekniikka ja liikenne Marja Ronkainen puh Verkossa https://www.facebook.com/savonia.amk SAVONIA- AMMATTIKORKEAKOULU PL 6 (Microkatu 1), KUOPIO puh

AVOIN AMMATTIKORKEAKOULU

AVOIN AMMATTIKORKEAKOULU AVOIN AMMATTIKORKEAKOULU Opiskelijan opas 2012 2013 Sisältö Tervetuloa opiskelemaan Savonia-ammattikorkeakouluun... 3 Kaikille avointa korkeakouluopetusta... 4 Monipuolisia opiskelumahdollisuuksia... 4

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU LIIKETOIMINTA- JA KULTTUURIALA 2009 2010. Hotelli- ja ravintola-alan koulutusohjelma Matkailun koulutusohjelma

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU LIIKETOIMINTA- JA KULTTUURIALA 2009 2010. Hotelli- ja ravintola-alan koulutusohjelma Matkailun koulutusohjelma SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU LIIKETOIMINTA- JA KULTTUURIALA 2009 2010 Hotelli- ja ravintola-alan koulutusohjelma Matkailun koulutusohjelma OPINTO - OPAS Julkaisija Savonia-ammattikorkeakoulu Matkailu- ja

Lisätiedot

UUDEN OPISKELIJAN OPAS

UUDEN OPISKELIJAN OPAS SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU LIIKETOIMINTA- JA KULTTUURIALA 2010 2011 Hotelli- ja ravintola-alan koulutusohjelma Matkailun koulutusohjelma OPAS Julkaisija Savonia-ammattikorkeakoulu Matkailu- ja ravitsemisala

Lisätiedot

OLET TEHNYT HYVÄN VALINNAN, TERVETULOA OPISKELEMAAN! UUDEN OPISKELIJAN OPAS 2014, YAMK-TUTKINNOT

OLET TEHNYT HYVÄN VALINNAN, TERVETULOA OPISKELEMAAN! UUDEN OPISKELIJAN OPAS 2014, YAMK-TUTKINNOT OLET TEHNYT HYVÄN VALINNAN, TERVETULOA OPISKELEMAAN! UUDEN OPISKELIJAN OPAS 2014, YAMK-TUTKINNOT SISÄLTÖ TervetuloaSavoniaan! 2 Opiskelun aloittaminen 3 YAMK-tutkintoon johtavat opinnot 4 Opintojen suunnittelu

Lisätiedot

OLET TEHNYT HYVÄN VALINNAN, TERVETULOA OPISKELEMAAN! UUDEN OPISKELIJAN OPAS 2014, AMK-TUTKINNOT

OLET TEHNYT HYVÄN VALINNAN, TERVETULOA OPISKELEMAAN! UUDEN OPISKELIJAN OPAS 2014, AMK-TUTKINNOT OLET TEHNYT HYVÄN VALINNAN, TERVETULOA OPISKELEMAAN! UUDEN OPISKELIJAN OPAS 2014, AMK-TUTKINNOT SISÄLTÖ Tervetuloa opiskelemaan 3 Opiskelun aloittaminen 4 Taloudellinen tuki opintoihin 5 Opiskelu Savoniassa

Lisätiedot

OLET TEHNYT HYVÄN VALINNAN, TERVETULOA OPISKELEMAAN! UUDEN OPISKELIJAN OPAS 2014, AMK-TUTKINNOT

OLET TEHNYT HYVÄN VALINNAN, TERVETULOA OPISKELEMAAN! UUDEN OPISKELIJAN OPAS 2014, AMK-TUTKINNOT OLET TEHNYT HYVÄN VALINNAN, TERVETULOA OPISKELEMAAN! UUDEN OPISKELIJAN OPAS 2014, AMK-TUTKINNOT SISÄLTÖ Tervetuloa opiskelemaan 3 Opiskelun aloittaminen 4 Taloudellinen tuki opintoihin 5 Opiskelu Savoniassa

Lisätiedot

Opinto-opas 2008 2009 Guide Book 2008-2009

Opinto-opas 2008 2009 Guide Book 2008-2009 Opinto-opas 2008 2009 Guide Book 2008-2009 Julkaisija Taitto Painopaikka Savonia-ammattikorkeakoulu Kristiina Ahlberg Kuopio 2 SISÄLLYS TABLE OF CONTENTS HYVÄ TRADENOMI- JA RESTONOMIOPISKELIJA DEAR STUDENT...4

Lisätiedot

Opinto-opas 2007 2008 Guide Book 2007-2008

Opinto-opas 2007 2008 Guide Book 2007-2008 Opinto-opas 2007 2008 Guide Book 2007-2008 Julkaisija Taitto Painopaikka Savonia-ammattikorkeakoulu Sirpa Hietala Kopijyvä, Kuopio 2 SISÄLLYS TABLE OF CONTENTS HYVÄ SAVONIA BUSINESSIN OPISKELIJA DEAR STUDENT...

Lisätiedot

OLET TEHNYT HYVÄN VALINNAN, TERVETULOA OPISKELEMAAN! UUDEN OPISKELIJAN OPAS 2015, AMK-TUTKINNOT

OLET TEHNYT HYVÄN VALINNAN, TERVETULOA OPISKELEMAAN! UUDEN OPISKELIJAN OPAS 2015, AMK-TUTKINNOT OLET TEHNYT HYVÄN VALINNAN, TERVETULOA OPISKELEMAAN! UUDEN OPISKELIJAN OPAS 2015, AMK-TUTKINNOT SISÄLTÖ Tervetuloa opiskelemaan 3 Opiskelun aloittaminen 4 Taloudellinen tuki opintoihin 5 Opiskelu Savoniassa

Lisätiedot

Opas avoimeen ammattikorkeakouluopiskeluun Lukuvuosi 2007 2008

Opas avoimeen ammattikorkeakouluopiskeluun Lukuvuosi 2007 2008 Opas avoimeen ammattikorkeakouluopiskeluun Lukuvuosi 2007 2008 Päivitetty 3.8.2007 2 3 TERVETULOA OPISKELEMAAN AVOIMEEN AMMATTIKORKEAKOULUUN Tämä opas on tarkoitettu Vaasan ammattikorkeakoulun avoimessa

Lisätiedot

Opinto-opas 2006 2007

Opinto-opas 2006 2007 1 Opinto-opas 2006 2007 Guide Book 2006-2007 Julkaisija Taitto Painopaikka Savonia-ammattikorkeakoulu Sirpa Hietala Saarijärven Offset Oy 2 SISÄLLYS TABLE OF CONTENTS HYVÄ SAVONIA BUSINESSIN OPISKELIJA

Lisätiedot

SAVONIA BUSINESS VARKAUS. Päivitetty/updated 12.11.08

SAVONIA BUSINESS VARKAUS. Päivitetty/updated 12.11.08 OPINTO-OPAS GUIDE BOOK 2008-2009 SAVONIA BUSINESS VARKAUS OPINTO-OPAS 2008-2009 GUIDE BOOK 2008-2009 SISÄLLYS TABLE OF CONTENTS 1 TYÖJÄRJESTYS LUKUVUONNA 2008-2009 SCHEDULE FOR THE ACADEMIC YEAR 2008-2009

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTO TÄYDENTÄVIEN OPINTOJEN KESKUS AVOIN YLIOPISTO AVOIN YLIOPISTO-OPETUS OPINTO-OPAS 2013 2014

OULUN YLIOPISTO TÄYDENTÄVIEN OPINTOJEN KESKUS AVOIN YLIOPISTO AVOIN YLIOPISTO-OPETUS OPINTO-OPAS 2013 2014 OULUN YLIOPISTO TÄYDENTÄVIEN OPINTOJEN KESKUS AVOIN YLIOPISTO AVOIN YLIOPISTO-OPETUS OPINTO-OPAS 2013 2014 Toimittanut Oulun yliopisto Avoin yliopisto Opiskelu ilman ajattelua on hyödytöntä. Ajattelu ilman

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2010-2011

OPINTO-OPAS 2010-2011 VAASAN YLIOPISTO AVOIN YLIOPISTO OPINTO-OPAS 2010-2011 Nam et ipsa scientia potestas est (Tieto itsessään on myös valtaa) 1 Julkaisija: Vaasan yliopisto Avoin yliopisto. Toimittaja: Outi Järvi. Kannet:

Lisätiedot

Opinto-opas. 2013 2014 verkkojulkaisu AVOIN YLIOPISTO

Opinto-opas. 2013 2014 verkkojulkaisu AVOIN YLIOPISTO Opinto-opas 2013 2014 verkkojulkaisu AVOIN YLIOPISTO AVOIN YLIOPISTO OPINTO-OPAS 2013 2014 verkkojulkaisu Julkaisija: Vaasan yliopiston avoin yliopisto Toimittaja: Mikael Mäenpää Taitto: Mikael Mäenpää

Lisätiedot

Opiskelijan käsikirja 2015 2016 OPISKELIJAN. käsikirja 2015 2016. www.kyamk.fi

Opiskelijan käsikirja 2015 2016 OPISKELIJAN. käsikirja 2015 2016. www.kyamk.fi OPISKELIJAN käsikirja 2015 2016 Opiskelijan käsikirja 2015 2016 www.kyamk.fi 1 Opiskelijan nimi 2 3 Opiskelijan käsikirja 2015 2016 SISÄLTÖ 1 REHTORIN TERVEHDYS 6 2 NÄIN KÄYTÄT KÄSIKIRJAA 9 3 LUKUVUODEN

Lisätiedot

Opiskelijan opas Avoin AMK

Opiskelijan opas Avoin AMK Opiskelijan opas Avoin AMK Tervetuloa! 1. Avoin ammattikorkeakouluopiskelu Tervetuloa opiskelemaan Centria ammattikorkeakoulun monipuoliseen opiskelijajoukkoon. Jos tavoitteenasi on parantaa ammattitaitoasi,

Lisätiedot

Student s Handbook 2013 2014 OPISKELIJAN. käsikirja 2013 2014. Opiskelijan käsikirja Student s Handbook 1

Student s Handbook 2013 2014 OPISKELIJAN. käsikirja 2013 2014. Opiskelijan käsikirja Student s Handbook 1 Student s Handbook 2013 2014 OPISKELIJAN käsikirja 2013 2014 Opiskelijan käsikirja Student s Handbook 1 Opiskelijan nimi Student s name 2 Opiskelijan käsikirja Student s Handbook OPISKELIJAN KÄSIKIRJA

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2014 2015

OPINTO-OPAS 2014 2015 1 Tampereen teknillinen yliopisto. Porin laitos. Raportti 14 Tampere University of Technology. Pori Department. Report 14 OPINTO-OPAS 2014 2015 Tampereen teknillinen yliopisto. Porin laitos Pori 2014 2

Lisätiedot

Opiskelijan käsikirja Student s Handbook

Opiskelijan käsikirja Student s Handbook STUDENT S HANDBOOK Opiskelijan nimi Student s name Opiskelijan käsikirja Student s Handbook www.kyamk.fi/opiskelijankasikirja www.kyamk.fi/handbook - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Lisätiedot

Sosiaalialan polkuopinnot avoimessa ammattikorkeakoulussa Sisällys

Sosiaalialan polkuopinnot avoimessa ammattikorkeakoulussa Sisällys Sosiaalialan polkuopinnot avoimessa ammattikorkeakoulussa Sisällys TERVETULOA AVOIMEN AMK:N POLKUOPINTOIHIN!... 2 Mikä on avoin AMK?... 2 Polkuopiskelun idea... 2 Sosiaalialan polulla opiskelu... 3 Polkuopinnoissa

Lisätiedot

Viittomakielialan tulkkitoiminnan koulutusohjelma (ylempi AMK) 90 op Opiskelijan opas

Viittomakielialan tulkkitoiminnan koulutusohjelma (ylempi AMK) 90 op Opiskelijan opas 1 Viittomakielialan tulkkitoiminnan koulutusohjelma (ylempi AMK) 90 op Opiskelijan opas 2 Sisältö Ylempi ammattikorkeakoulututkinto... 4 Diak lyhyesti... 5 HUMAK lyhyesti... 6 Opiskelu Diakissa ja HUMAKissa...

Lisätiedot

Opiskelijan. käsikirja 2013-2014. Student s Handbook

Opiskelijan. käsikirja 2013-2014. Student s Handbook Opiskelijan käsikirja - Student s Handbook Opiskelijan nimi Student s name Ryhmätunnus Group code Opiskelijan käsikirja - Student s Handbook Toimitustiedot Editorial information www.mamk.fi www.mamk.fi/handbook

Lisätiedot

OPISKELIJAN OPAS 2015 2016

OPISKELIJAN OPAS 2015 2016 Poliisi (AMK) OPISKELIJAN OPAS 2015 2016 8.9.2015 Sisällys Opiskelijan opas uusille opiskelijoille... 3 Opiskelu Poliisiammattikorkeakoulussa... 4 Opiskelijana Poliisiammattikorkeakoulussa... 4 Orientoivat

Lisätiedot

OPISKELIJAN OPAS 2015 2016

OPISKELIJAN OPAS 2015 2016 Poliisi (AMK) OPISKELIJAN OPAS 2015 2016 27.5.2015 Sisällys Opiskelijan opas uusille opiskelijoille... 3 Opiskelu Poliisiammattikorkeakoulussa... 4 Opiskelijana Poliisiammattikorkeakoulussa... 4 Orientoivat

Lisätiedot

MAMK = SUOMEN PARAS. Lukuvuosi 2015 2016

MAMK = SUOMEN PARAS. Lukuvuosi 2015 2016 MAMK = SUOMEN ARAS Lukuvuosi 2015 2016 Opiskelijan nimi Ryhmätunnus Lukuvuosi 2015 2016 TOIMITUSTIEDOT Toimitus Xamk viestintä- ja markkinointipalvelut Graafinen suunnittelu ja taitto Xamk viestintä- ja

Lisätiedot

TERVETULOA AVOIMEN AMK:N POLKUOPINTOIHIN!

TERVETULOA AVOIMEN AMK:N POLKUOPINTOIHIN! Avoin YAMK-polku TERVETULOA AVOIMEN AMK:N POLKUOPINTOIHIN!...2 Mikä on avoin AMK?...2 Polkuopiskelun idea...2 Polulla opiskelu...3 Polkuopinnoissa huomioitavaa...3 OPINTOJEN ALKAESSA...3 Tutustu omaan

Lisätiedot

Opinto-opas lukuvuodelle 2002-2003

Opinto-opas lukuvuodelle 2002-2003 Pohjois-Savon ammattikorkeakoulu Opinto-opas lukuvuodelle 2002-2003 Julkaisija Toimitus Kansi Painopaikka Pohjois-Savon ammattikorkeakoulu/ Kehittämis- ja palvelukeskus Opetussuunnittelutyöryhmä Mainostoimisto

Lisätiedot

AVOIN AMMATTIKORKEAKOULU. Aloitusinfo uusille opiskelijoille 21.8.2013

AVOIN AMMATTIKORKEAKOULU. Aloitusinfo uusille opiskelijoille 21.8.2013 Olli Oamkilainen 1 AVOIN AMMATTIKORKEAKOULU Aloitusinfo uusille opiskelijoille 21.8.2013 Tilaisuuden ohjelma 16.00-16.15 Tervetulosanat 16.15-16.45 Yleistä infoa opiskelusta Oamkin avoimessa ammattikorkeakoulussa

Lisätiedot

VAIN OPPIJOISTA VOI TULLA MESTAREITA

VAIN OPPIJOISTA VOI TULLA MESTAREITA Aikuisten opinto-opas 2013-2014 VAIN OPPIJOISTA VOI TULLA MESTAREITA Sisällysluettelo Tervetuloa opiskelemaan...4 Elinikäinen oppiminen...4 Tavoitteena tutkinto...4 Jatko-opintokelpoisuus...5 Hakeutuminen

Lisätiedot