Opiskelijan opas Avoin AMK

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Opiskelijan opas Avoin AMK"

Transkriptio

1 Opiskelijan opas Avoin AMK

2 Tervetuloa! 1. Avoin ammattikorkeakouluopiskelu Tervetuloa opiskelemaan Centria ammattikorkeakoulun monipuoliseen opiskelijajoukkoon. Jos tavoitteenasi on parantaa ammattitaitoasi, uusi ammatti tai myöhempi tutkintoopiskelu ammattikorkeakoulussa, on avoin ammattikorkeakoulu (avoin AMK) oikea tapa osaamisen kehittämiseen. Centria ammattikorkeakoulussa on tutkinto-opiskelijoita noin Avoimessa ammattikorkeakoulussa opiskelee vuosittain noin 1500 opiskelijaa. Tähän oppaaseen on koottu hyödyllistä tietoa avoimen ammattikorkeakoulun opinnoista ja toiminnoista. Toivottavasti oppaasta on Sinulle apua opintojesi sujuvuudessa. Oppimisen iloa! Avoimessa ammattikorkeakoulussa on mahdollista opiskella ammattikorkeakoulun opintoja pohjakoulutuksesta tai iästä riippumatta ilman, että olet tutkintoopiskelija. Avoimessa ammattikorkeakoulussa voit suorittaa AMK-perustutkinnon osia harjoittelua ja opinnäytetyötä lukuun ottamatta. Joustavista mahdollisuuksista suorittaa opinnäytetyö ja harjoittelu avoimen AMK:n kautta voidaan kuitenkin keskustella. Ylempien ammattikorkeakouluopintojen suorittaminen avoimessa ammattikorkeakoulussa on mahdollista, jos sinulla on alempi korkeakoulututkinto ja kolmen vuoden työkokemus. Osallistuminen avoimen ammattikorkeakoulun opintojaksoille on mahdollista, jos tutkinto-opiskelijoiden ryhmässä on tilaa ja sinulla tarvittavat perusvalmiudet suorittaa ko. opintojakso. Avoin ammattikorkeakouluopiskelu on käytännönläheistä korkeakouluopiskelua, jossa työelämälähtöisyys on keskeisellä sijalla. 2. Koulutustarjonta Voit suorittaa avoimen ammattikorkeakoulun opintoja joko perusopetuksen ryhmissä tai valita opintoja laajasta erillistarjonnastamme. Avoimen AMK:n opintojaksoja on tarjolla kaikilla koulutusaloilla: Tekniikan ja liikenteen ala Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala Sosiaali- ja terveysala 2

3 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala Humanistinen ja kasvatusala Kulttuuriala Opetusta järjestetään kolmella kampuksella: Kokkolassa Ylivieskassa Pietarsaaressa Avoimen AMK:n tarjonta löytyy Centria ammattikorkeakoulun (www.centria.fi) opinto-oppaasta htts://soleops.cou.fi/ opsnet. Centria ammattikorkeakoulun ajankohtainen avoin AMK:n erillisten opintojaksojen tarjonta löytyy osoitteesta fi/koulutuskalenteri. Erillisiä avoimen AMK:n opintojaksoja tarjoaa myös Keski-Pohjanmaan kesäyliopisto omien maksuperiaatteidensa mukaisesti. Opintojaksot löytyvät osoitteesta 3. Opintojen toteutus Avoimen AMK:n opintoja järjestetään päivisin, iltapäivisin, iltaisin ja viikonloppuisin. Lisäksi tarjonnassa on verkossa suoritettavia opintoja (Averko). Opintojaksot toteutetaan Averko-opintoja lukuun ottamatta perusopetuksen ryhmissä. Tällöin avoimen ammattikorkeakoulun opiskelija opiskelee samassa ryhmässä tutkintoa suorittavien nuorten tai aikuisten opiskelijoiden kanssa. Osa opintojaksoista toteutetaan erillisinä, jolloin opiskelijaryhmä muodostuu vain avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijoista. eoppimiskeskus Averko tarjoaa opintoja internetin välityksellä. Opinnot järjestetään kolme kertaa vuodessa. Verkkoopintoasioissa sinun kannattaa ottaa yhteyttä AVERKOn yhteyshenkilöihin. Tutustu Averkoon myös osoitteessa www. averko.fi. 4. Opintojaksolle ilmoittautuminen ja peruutusehdot Avoimen ammattikorkeakoulun opintoihin tulee ilmoittautua viimeistään kaksi viikkoa ennen opintojakson alkua. Osallistujat otetaan ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilmoittautuminen on osoitteessa sekä puhelimitse tai sähköpostilla yhteyshenkilöille. Ilmoittautuminen Averko-opintoihin tapahtuu sähköisesti osoitteessa www. averko.fi. Jos et pääse osallistumaan opintojaksolle, opiskelupaikka tulee perua viimeistään kolme päivää ennen opintojakson alkua. Muussa tapauksessa perimme koko opintojakson hinnan. Averko-opinnot tulee perua viimeistään opintojen aloituspäivänä. 5. Opintojaksojen suorittaminen Opiskelijan työ koostuu luennoista, itseopiskelusta, verkko-opiskelusta, ryhmätyöskentelystä, kirjallisuuteen perehtymisestä, esseiden laatimisesta sekä erilaisten projekti- ja harjoitustöiden tekemisestä. Opintojakson suorittamistavasta sovitaan kunkin opintojakson alussa. Mikäli opintojaksoon sisältyy tentti, se pidetään sovittuna aikana, yleensä opetuksen päättyessä. 3

4 6. Opintojen ohjaus Avoin AMK-opintoihin liittyvää ohjausta ja neuvontaa saat avoimen ammattikorkeakoulun koulutuspäälliköiltä, koulutussuunnittelijoilta ja koulutus/opintosihteereiltä sekä opintojakson opettajalta ja tutorilta. Ohjausta antavat myös yksiköiden opintoohjaajat, opintopsykologi ja tarvittaessa opiskelijaterveydenhoitaja. Aikuisten ohjaus kietoutuu opiskelijan elämäntilanteisiin, ammatilliseen kehittymiseen ja osaamisen tunnistamisen kysymyksiin, opetussuunnitelmiin, koulutuksen toteuttamiseen ja hallinnollisiin asioihin. Avoimessa AMK:ssa on noussut esiin myös tarve erityisohjauksen, jota kuuluu antaa silloin kun opiskelijalla on erilaisia oppimiseen liittyviä vaikeuksia (esim. maahanmuuttajat, lukivaikeus jne.). Elinikäisen oppimisen malli kuuluu kaikille. Verkko-opetuksen ohjauksessa otetaan huomioon oppimisympäristön tuomat rajoitteet ja monet mahdollisuudet. 8. Todistus ja opintosuoritusote Kaikista suoritetuista avoimen AMK:n opinnoista saat todistuksen tai opintosuoritusotteen. Arviointi on mahdollista saada joko suoritusmerkinnällä (S) tai arvosanallisena (asteikolla 1-5). Averkoopinnoista saat erillisen todistuksen lähettämällä pyynnön sähköpostitse Averkon opintosihteerille. 9. Opintojen hyväksiluku Avoimessa ammattikorkeakoulussa suorittamasi opintojaksot voidaan hyväksilukea, jos jatkat opiskelua tutkinto-opiskelijana. Koulutusohjelmavastaava tai -johtaja päättää siitä, voiko suorittamasi opinnot korvata koko opintojakson. Hyväksilukeminen on aina vastaanottavan oppilaitoksen asia, joten voit hakea hyväksilukua Centrian avoimen AMK-opinnoista myös muista ammattikorkeakouluista. Centria ammattikorkeakoulun opetussuunnitelmaan liittyvät opintojaksot ovat ammattikorkeakoulun tutkinto-opiskelijoille luettavissa hyväksi täysimääräisenä. 7. Opintojen mitoitus Yksi opintopiste tarkoittaa noin 27 tunnin opiskelijan työpanosta. Ammattikorkeakouluopetuksen mitoituksen perusteena on 60 opintopisteen suorittaminen noin vuoden aikana. Laskennalliseksi vuosityöajaksi arvioidaan 1600 tunnin työskentely, joka voi sisältää lähi-, etä- ja itsenäistä opiskelua. 10. Hakeminen tutkinto-opiskelijaksi Ammattikorkeakoulun tutkinto-opiskelijaksi hakeutuminen tapahtuu yhteishaun kautta. Lisätietoja tutkinto-opiskelijaksi hakeutumisesta saat osoitteesta www. centria.fi. 11. Polkuopinnot Avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijalla on mahdollisuus hakea yhteis- 4

5 valinnassa tutkinto-opiskelijaksi myös polkuopintojen kautta. Tällöin henkilö on suorittanut vähintään 60 opintopistettä jonkun koulutusohjelman tavoitteiden mukaisia opintoja. Valinta tehdään valintakokeen perusteella, joka voi olla esimerkiksi haastattelu tai soveltuvuusarviointi. Hakijalla ei tarvitse olla ammattikorkeakoululaissa määriteltyä hakukelpoisuutta eikä kahden vuoden työkokemusta. 12. Opintomaksut Opintomaksu määräytyy opintojen laajuuden mukaisesti. 1 opintopiste (op) 10 2 op 20 3 op 30 jne op 30 op op (polkuopinnot) Koulutuspalautteen antaminen Jokaisen opintojakson päätyttyä annetaan siitä palaute joko sähköisesti tai palaute kerätään sinulta henkilökohtaisesti koulutuksen lopussa. Palautteen antaminen opetuksesta ja järjestelyistä on tärkeää, sillä sen avulla meillä on mahdollisuus kehittää toimintaamme. 14. Opiskelijapalvelut Opintojakson alussa sinulle annetaan tarvittaessa tunnukset, joilla pääset käyttämään verkkoympäristöjä. Tarvittaessa myös yksiköiden yleiset tietokoneluokat ovat käytössäsi. Kirjaston www-sivuilla, kirjasto, voit tutustua kirjaston tarjoamiin palveluihin. Sieltä löytyvät myös linkit laajempiin verkkopalveluihin ja tiedonha- 5

6 kuun. Kirjastoyksiköt löytyvät Kokkolasta ja Ylivieskasta. Kaikissa kirjastopalveluihin liittyvissä kysymyksissä voit aina kääntyä kirjaston henkilökunnan puoleen. He auttavat sinua mielellään. Avoimen ammattikorkeakoulun opiskelija kuuluu Centrian muiden opiskelijoiden tapaan ylläpitäjän lakisääteisen tapaturmavakuutuksen piiriin verkko-opintoja lukuun ottamatta. Tarvittaessa voit kysyä lisää yhteyshenkilöiltä. Avoin ammattikorkeakouluopiskelu on sivutoimista opiskelua, joten et ole oikeutettu opintotukeen etkä opiskelija-alennuksiin. Työttömän kannattaa tarkistaa oman alueensa työ- ja elinkeinotoimistosta, kuinka paljon opintoja voi suorittaa menettämättä työttömyyskorvausta. 15. Avoimen AMK:n yhteyshenkilöt Kokkola-Pietarsaaren yksikkö Kokkolan kampukset: Tekniikan ja liiketalouden ala Talonpojankatu Kokkola Sosiaali- ja terveysala Terveystie Kokkola Kulttuurin ala Vingenkatu Kokkola Koulutuspäällikkö Marja Haulos puh Koulutussihteeri Nina Lång puh Campus Allegro: Kokkola-Pietarsaaren yksikkö Liiketalouden ala Runeberginkatu Pietarsaari Tutkimus- ja kehityspäällikkö Jennie Elving puh Ylivieskan yksikkö Vierimaantie Ylivieska Opintosihteeri Eva Niskanen puh Opintosihteeri Minna Tähtelä puh eoppimiskeskus Averko Erikoissuunnittelija Tuula Hohenthal puh Koulutussihteeri Nina Lång puh

7 16. Centria ammattikorkeakoulun koulutusalat, tutkinnot ja paikkakunnat Tekniikan ala Insinööri (AMK) Bachelor of Engineering - Kemiantekniikka, Kokkola - Kone- ja tuotantotekniikka, Kokkola - Mediatekniikka, Ylivieska - Tuotantotalous, Ylivieska - Sähkötekniikka, Ylivieska - Tietotekniikka, Kokkola - Information Technology, Kokkola, Pietarsaari - Industrial Management, Ylivieska Insinööri (ylempi AMK) - Teknologiaosaamisen johtaminen, Kokkola Liiketalouden ala Tradenomi Bachelor of Business Administration - Liiketalous, Kokkola, Pietarsaari ja Ylivieska - Business Management, Kokkola Tradenomi (ylempi AMK) - Yrittäjyys ja liiketoimintaosaaminen, Kokkola - Master of Business Administration, Kokkola Sosiaali- ja terveysala Sairaanhoitaja (AMK) Bachelor of Health Care - Hoitotyö, Kokkola - Nursing, Kokkola Terveydenhoitaja (AMK) - Hoitotyö, Kokkola Sosionomi (AMK) - Sosiaaliala, Kokkola ja Ylivieska Sosionomi (ylempi AMK) Sairaanhoitaja (ylempi AMK) Terveydenhoitaja (ylempi AMK) - Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen, Kokkola Humanistinen ja kasvatusala Yhteisöpedagogi (AMK) - Kansalaistoiminta ja nuorisotyö (kirkollinen), Ylivieska Kulttuuriala Musiikkipedagogi (AMK) - Musiikki, Kokkola 7

8 5/2013 Yhteystiedot Centria ammattikorkeakoulu Talonpojankatu Kokkola puh. (06) faksi (06) facebook.com/centriaamk twitter.com/centriaamk

HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu HAKIJAN OPAS 2015

HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu HAKIJAN OPAS 2015 HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu HAKIJAN OPAS 2015 Tervetuloa pätevöitymään HAMK ammatilliseen opettajakorkeakouluun HAMKin ammatillinen opettajakorkeakoulu on valtakunnallinen vaikuttaja osaamisen

Lisätiedot

Opinto-opas 2010 2011

Opinto-opas 2010 2011 Opinto-opas 2010 2011 Opinto-opas 2010 2011 Humanistinen ammattikorkeakoulu Julkaisija:... Humanistinen ammattikorkeakoulu Toimitus:...Johanna Henriksson Taitto:...Antero Airos Ilmestynyt:...8/2010 Sisällysluettelo

Lisätiedot

SUOMI. Ammatillinen koulutusjärjestelmä, kansallisen raportin yhteenveto, REFERNET Cedefop. sekä

SUOMI. Ammatillinen koulutusjärjestelmä, kansallisen raportin yhteenveto, REFERNET Cedefop. sekä SUOMI Ammatillinen koulutusjärjestelmä, kansallisen raportin yhteenveto, REFERNET Cedefop sekä Ammatillinen erityisopetus kansallisen raportin yhteenveto European Agency for Development in Special Needs

Lisätiedot

AIVO - Aikuisopiskelun tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelut

AIVO - Aikuisopiskelun tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelut www.aikuiskoulutuksenvoima.fi SISÄLTÖ Johdanto...3 Aikuiskoulutus...3 1 Hakukelpoisuus...4 2 Koulutusväylät...5 2.1 Toisen asteen koulutus...5 Aikuisten lukiokoulutus...5 Ammatillinen aikuiskoulutus...5

Lisätiedot

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2012:9

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2012:9 ARVIOINNIN OPAS Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot Oppaat ja käsikirjat 2012:9 Opetushallitus Oppaat ja käsikirjat 2012:9 ISBN 978-952-13-5194-5 (nid.) ISBN 978-952-13-5195-2 (pdf) ISSN-L 1798-8950

Lisätiedot

AIVO - Aikuisopiskelun tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelut

AIVO - Aikuisopiskelun tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelut www.aikuiskoulutuksenvoima.fi SISÄLTÖ Johdanto...3 Aikuiskoulutus...3 1 Hakukelpoisuus...4 2 Koulutusväylät...5 2.1 Toisen asteen koulutus...5 Aikuisten lukiokoulutus...5 Ammatillinen aikuiskoulutus...5

Lisätiedot

TÄ? mi lukion jälkeen. Tietoa ammatillisista perusopinnoista lukion päättäneille

TÄ? mi lukion jälkeen. Tietoa ammatillisista perusopinnoista lukion päättäneille TÄ? mi lukion jälkeen Tietoa ammatillisista perusopinnoista lukion päättäneille Toimitus: Kirsi Mäkinen Taitto: Kimmo Säikkä Julkaisija: Turun kaupungin kasvatus- ja opetustoimi/vasite-hanke Rahoittajat:

Lisätiedot

LAATUA YHTEISTYÖLLÄ joka päivä pieniä parannuksia

LAATUA YHTEISTYÖLLÄ joka päivä pieniä parannuksia LAATUA YHTEISTYÖLLÄ joka päivä pieniä parannuksia Laatu syntyy yhteispelillä ja kaikilla korkeakouluyhteisön jäsenillä on tärkeä merkitys sen kehittymiseen. Tämä henkilöstön ja opiskelijoiden yhteistyönä

Lisätiedot

Luonnontieteellisen Tiedekunnan Opinto-opas 2009-2010

Luonnontieteellisen Tiedekunnan Opinto-opas 2009-2010 Luonnontieteellisen Tiedekunnan Opinto-opas 2009-2010 ISSN 0782-9302 Toimitus: Heikki Kuoppala Kannen suunnittelu: Oulun yliopisto, Viestintäpalvelut Koulutusohjelmakohtaiset tekstin toimittajat / koostajat:

Lisätiedot

1 OPINTO-OHJAUS JA ELINIKÄINEN OPPIMINEN... 1

1 OPINTO-OHJAUS JA ELINIKÄINEN OPPIMINEN... 1 OPINTO-OHJAUSSUUNNITELMA Lukuvuosi 2012-2013 Sisällys 1 OPINTO-OHJAUS JA ELINIKÄINEN OPPIMINEN... 1 2 OPINTO-OHJAUS KPEDUSSA... 2 2.1 Opinto-ohjauksen merkitys opiskelijalle... 2 2.2 Opinto-ohjauksen toteutus...

Lisätiedot

Mahdollisuuksien talo

Mahdollisuuksien talo Mahdollisuuksien talo Hakijan opas 2015 2016 SISÄLTÖ Opiskelu Validia Ammattiopistossa 3 Ammatillinen koulutus muutoksessa 4 Koulutustarjonta 2015 2016 5 Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus

Lisätiedot

OPS, yhteinen osa 1 (43) Hyväksytty 14.4.2014 /jory Päivitetty 2.10.2014 2.10.2014. Opetussuunnitelman yhteinen osa

OPS, yhteinen osa 1 (43) Hyväksytty 14.4.2014 /jory Päivitetty 2.10.2014 2.10.2014. Opetussuunnitelman yhteinen osa OPS, yhteinen osa 1 (43) Päivitetty Opetussuunnitelman yhteinen osa OPS, yhteinen osa 2 (43) Päivitetty Sisällysluettelo JOHDANTO... 4 I HYRIA KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄNÄ... 5 1 HYRIAN ORGANISAATIO, STRATEGIA

Lisätiedot

Opetussuunnitelman yhteinen osa 1.8.2014 31.7.2015

Opetussuunnitelman yhteinen osa 1.8.2014 31.7.2015 Opetussuunnitelman yhteinen osa 1.8.2014 31.7.2015 Opetussuunnitelman yhteinen osa OSAO LTK 18.11.2014 Sivu 1/39 Lukijalle Tämä julkaisu Opetussuunnitelman yhteinen osa kertoo, kuinka eduskunnan säätämät

Lisätiedot

Opetussuunnitelma. Liite 3: Opiskelijan arvioinnin toteuttamissuunnitelma Ammatillinen peruskoulutus

Opetussuunnitelma. Liite 3: Opiskelijan arvioinnin toteuttamissuunnitelma Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelma 4.0/19.6.2013 1 (35) Opetussuunnitelma Ammatillinen peruskoulutus Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 4.0/19.6.2013 2 (35) Sisällysluettelo 1 Opiskelijan arvioinnin...

Lisätiedot

Opinto-opas 2010-2011 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto

Opinto-opas 2010-2011 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Opinto-as 2010-2011 Teknillinen tiedekunta Oulun yliisto Tiedekunnan kanslia Konetekniikan osasto Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Sähkö- ja tietotekniikan osasto Tuotantotalouden osasto Linnanmaa

Lisätiedot

AMMATTIOPISTON OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA

AMMATTIOPISTON OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA AMMATTIOPISTON OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA Rehtori hyväksynyt 10.9.2012, 89. Voimaantulo 1.8.2012 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 2 2 ETELÄ-KARJALAN AMMATTIOPISTON KESKEISET ARVOT... 3 3 ETELÄ-KARJALAN AMMATTIOPISTON

Lisätiedot

Maahanmuuttajanuorten VaSkooli - Nuorten maahanmuuttajien koulutustakuumallin kehittäminen ja käyttöönotto Turun ja Salon seutukunnissa

Maahanmuuttajanuorten VaSkooli - Nuorten maahanmuuttajien koulutustakuumallin kehittäminen ja käyttöönotto Turun ja Salon seutukunnissa Sisältö I Koulutuspolkujen moninaisuus 3 S2-päättöarviointimateriaalin siirto yläkouluista ammattiopistoon 4 Suomen kielen arviointilomake 6 Ohjeet kielitaidon arviointilomakkeen täyttöön 7 Kielikokeen

Lisätiedot

pintoja yli oppilaitosrajojen Kuopion alueen toisen asteen yhteistyö

pintoja yli oppilaitosrajojen Kuopion alueen toisen asteen yhteistyö Ingmanin käsi- ja taideteollisuusoppilaitos Juankosken lukio Kuopion konservatorio Kuopion lukiot Kuopion talouskoulu Leppävirran lukio Pohjois-Savon opisto Savon ammatti- ja aikuisopisto Siilinjärven

Lisätiedot

Ryhmänohjaajan käsikirja 7.2.2013

Ryhmänohjaajan käsikirja 7.2.2013 Ryhmänohjaajan käsikirja 7.2.2013 1 (20) Sisällysluettelo Alkusanat ryhmänohjaajalle... 2 1. Ryhmänohjaaja... 3 1.1. Ryhmänohjaajan rooli... 4 1.2. Ryhmänohjaajan työkalut verkossa... 4 1.3. Ryhmänohjaajien

Lisätiedot

RYHMÄNOHJAAJAN KÄSIKIRJA

RYHMÄNOHJAAJAN KÄSIKIRJA RYHMÄNOHJAAJAN KÄSIKIRJA KESKI-POHJANMAAN KOULUTUSYHTYMÄ KESKI-POHJANMAAN AMMATTIOPISTO RYHMÄNOHJAAJAN KÄSIKIRJA KESKI-POHJANMAAN KOULUTUSYHTYMÄ KESKI-POHJANMAAN AMMATTIOPISTO 3 Sisältö SAATTEEKSI RYHMÄNOHJAAJALLE...6

Lisätiedot

Opintojen suunnittelu ja opintoneuvonta

Opintojen suunnittelu ja opintoneuvonta Opintojen suunnittelu ja opintoneuvonta Opintojen suunnittelu on olennainen osa opiskelua. Suunnittelu alkaa jo silloin, kun opiskelija saa tiedon opiskelupaikasta ja hyväksymiskirjeen mukana perustietoja

Lisätiedot

Turun ammatti-instituutin. Erityisopetuksen käsikirja

Turun ammatti-instituutin. Erityisopetuksen käsikirja Turun ammatti-instituutin Erityisopetuksen käsikirja Tämä on päivitetty ja korjattu painos vuonna 2010 ilmestyneestä Turun ammatti-instituutin Erityisopetuksen käsikirja -julkaisusta. Alkuperäinen julkaisu

Lisätiedot

Lääketieteen lisensiaatin tutkinto

Lääketieteen lisensiaatin tutkinto Lääketieteen lisensiaatin tutkinto Lääketieteen lisensiaatin tutkinto on paitsi akateeminen myös selkeästi ammattiin johtava tutkinto. Suurin osa opinnoista on kaikille yhteistä ja pakollista. Ensimmäisten

Lisätiedot

innostu opiskelusta, onnistu elämässä

innostu opiskelusta, onnistu elämässä innostu opiskelusta, onnistu elämässä Löydä helmi opetussuunnitelman yhteinen osa www.facebook.com/liiketalousopisto Sisällysluettelo 1. Koulutuksen yleiset periaatteet Helmi Liiketalousopistossa... 3

Lisätiedot

KORKEAKOULUOPISKELIJAN MONET MAHDOLLISUUDET

KORKEAKOULUOPISKELIJAN MONET MAHDOLLISUUDET Tuula Peura - Ulla Kekäläinen KORKEAKOULUOPISKELIJAN MONET MAHDOLLISUUDET Joustava opintoketju Pohjois-Savossa -hankkeen loppuraportti 1 Savonia-ammattikorkeakoulu Julkaisutoiminta PL 6 (Microkatu 1 D)

Lisätiedot

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2015:2

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2015:2 ARVIOINNIN OPAS Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot Oppaat ja käsikirjat 2015:2 5. uudistettu painos (verkkojulkaisu) Opetushallitus ja tekijät Oppaat ja käsikirjat 2015:2 ISBN 978-952-13-6048-0

Lisätiedot

OPISKELIJAN OPAS - 1 -

OPISKELIJAN OPAS - 1 - OPISKELIJAN OPAS - 1 - Tervetuloa opiskelemaan! Hyvä opiskelija! Olet aloittanut opiskelun Kouvolan Aikuiskoulutuskeskuksessa. Oppilaitoksemme tarjoaa aikuisopiskelijalle monia mahdollisuuksia: voit opiskella

Lisätiedot

Turun ammatti-instituutin. Erityisopetuksen käsikirja

Turun ammatti-instituutin. Erityisopetuksen käsikirja Turun ammatti-instituutin Erityisopetuksen käsikirja Toimitus: Anu Parantainen Maarit Toivola Seppo Moisio Seppo Ohtonen Marja-Riitta Tammisto Hanna-Leena Leimu Kirsi Hellman-Suominen Mirkku Virkkunen

Lisätiedot

Hyväksytyn kurssin arvosanaa voi yrittää korottaa yhden kerran. Uusimisvaihtoehdot ovat seuraavat:

Hyväksytyn kurssin arvosanaa voi yrittää korottaa yhden kerran. Uusimisvaihtoehdot ovat seuraavat: Opiskelijan oppimisen arviointi Kurssien suoritus- ja arviointiohjeet Suoritusohjeet Lukion oppimäärä suoritetaan kursseina. Kurssi on silloin suoritettu, kun siitä on saatu hyväksytty arvosana (numero

Lisätiedot

Ammatillisen erityisopetuksen toimenpideohjelma

Ammatillisen erityisopetuksen toimenpideohjelma Opetusministeriö Undervisningsministeriet Ammatillisen erityisopetuksen toimenpideohjelma Taustamuistio Opetusministeriön monisteita 2004:1 Ammatillisen erityisopetuksen toimenpideohjelma Taustamuistio

Lisätiedot