AVOIN AMK POLKUOPINNOT. Avoin AMK polkuopinnot

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "AVOIN AMK POLKUOPINNOT. Avoin AMK polkuopinnot"

Transkriptio

1 Avoin AMK polkuopinnot 1

2

3 Sisältö Mitä polkuopinnot ovat? 4 Polkuopiskelijana Lahden ammattikorkeakoulussa 5 Opiskeluvalmiudet 5 Opintomaksut ja laskutus 5 Sivutoimista opiskelua 6 Työttömänä opiskelu 6 Polkuopiskelijoiden infotilaisuudet 6 Opintojen ohjaus 6 Opiskelijan oma päätelaite 7 LAMKin järjestelmät ja työkalut 7 Avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijakortti 7 Lahden korkeakoulukirjasto 7 Vakuutukset 7 Liikuntapalvelut 8 KesäCampus 8 Opintojen rekisteröiminen 8 Ilmoittautuminen polkuopintoihin 10 Ilmoittautumisajan päätyttyä 11 Peruutusehdot 12 Avoimesta AMK:sta tutkinto-opiskelijaksi 14 Erillishaku AMK-tutkintokoulutukseen 16 Erillishaku YAMK-tutkintokoulutukseen 17 Yhteystiedot 18 Sanastoa 19 3

4 Mitä polkuopinnot ovat? Avoimen ammattikorkeakoulun polkuopinnot ovat laajoja opintokokonaisuuksia, jotka sisältävät pääasiassa kunkin koulutuksen ensimmäisen opiskeluvuoden opintoja. Polkuopintojen laajuus AMK-tasolla on 60 opintopistettä ja YAMK-tasolla opintopistettä koulutusalasta riippuen. Polkuopinnot soveltuvat erityisesti sinulle, jos tavoitteenasi on joko tutkintokoulutukseen hakeutuminen tai ammatillisen osaamisen kehittäminen. Polkuopinnot suoritettuasi voit hakea Lahden ammattikorkeakoulun tutkintoopiskelijaksi erillishaun kautta. Jos tulet valituksi, avoimessa AMK:ssa suorittamasi opinnot hyväksiluetaan tutkintoon ammattikorkeakoulun määrittelemällä tavalla. Voit myös edelleen hakeutua tutkintoopiskelijaksi normaalisti yhteishaun kautta. Sama hyväksilukuperiaate pätee tällöinkin. Lahden ammattikorkeakoulussa on tarjolla sekä suomen- että englanninkielisiä AMKja YAMK-tasoisia polkuja. Kaikki AMK-tasoiset polkuopinnot ovat laajuudeltaan 60 opintopistettä. AMK-polulle voit ilmoittautua iästäsi tai pohjakoulutuksestasi riippumatta. YAMK-polkuopinnot ovat laajuudeltaan opintopistettä koulutusalasta riippuen. YAMK-polulle voit ilmoittautua, jos sinulla on jo ammattikorkeakoulu- tai muu soveltuva korkeakoulututkinto. - Kulttuurialan ja tekniikan alan YAMK-polkuopinnot 10 op - Liiketalouden alan ja sosiaali- ja terveysalan YAMK-polkuopinnot 15 op Opinnot ovat maksullisia, 15 /opintopiste tai vuosimaksu 400. Alle 25-vuotiaille lukioissa ja ammattioppilaitoksissa opiskeleville opinnot ovat maksuttomia. Koulutusalasta riippuen opiskelet joko tutkinto-opiskelijoiden kanssa samoissa ryhmissä (integroidut opintojaksot) ja/tai avoimen AMK:n opiskelijoille suunnatuissa omissa ryhmissä. Opintojaksoja toteutetaan koulutuksesta riippuen päivisin, iltaisin, viikonloppuisin ja/ tai verkossa. Opintojaksotarjontaa on myös kesäisin. 4

5 Polkuopiskelijana Lahden ammattikorkeakoulussa Opiskeluvalmiudet Avoimen AMK:n polkuopiskelijalta edellytetään samoja opiskeluvalmiuksia kuin ammattikorkeakoulun tutkinto-opiskelijoilta. Tällaisiin valmiuksiin lukeutuvat mm. esseevastauksen kirjoittaminen ja tiedonhakutaidot. Toisen asteen koulutus (lukio, ammattioppilaitos) antaa yleensä hyvän pohjan korkeakoulutasoiseen opiskeluun. Huomioithan, että avoimen AMK:n poluilla ja opintojaksoilla voi olla pohjatieto- tai taitovaatimuksia. Niistä on aina maininta opintokuvauksessa. Esimerkiksi englanninkielisiin polkuihin ilmoittautuminen edellyttää tietyntasoista kielitaitoa. YAMK-polkuopintoihin ilmoittautuvalla tulee olla suoritettuna AMK-tutkinto tai muu soveltuva korkeakoulututkinto. Opiskelija itse vastaa siitä, että hänellä on vaadittavat opiskelu valmiudet ja pohjatiedot. Opintomaksut ja laskutus Avoimessa AMK:ssa on käytössä sekä opintojaksomaksu 15 /op että vuosimaksu 400. Alle 25-vuotiaille lukioissa ja ammattioppilaitoksissa opiskeleville avoimen AMK:n opinnot ovat maksuttomia. Vuosimaksu tulee kannattavaksi siinä vaiheessa, kun tavoitteena on suorittaa yli 26 opintopistettä vuoden aikana. Vuosimaksulla on mahdollisuus opiskella LAMKin kaikkien koulutusalojen avoimen AMK:n opintoja. Polkuopiskelijoiden kannattaa yleensä valita avoimen AMK:n vuosimaksu. Vuosimaksun maksettuasi sinulla on oikeus ilmoittautua myös FUAS-yhteistyökumppaniemme eli Laurea-ammattikorkeakoulun ja Hämeen ammattikorkeakoulun avoimen AMK:n opintojaksoille. Varaudu esittämään kuitti maksamastasi vuosimaksusta ilmoittautuessasi Laurean tai HAMKin opintojaksoille. Tarkistathan ilmoittautumisen ja opiskelun aikataulut sekä muut ehdot aina opintojakson järjestävästä AMK:sta. Huom! Vuosimaksua ei palauteta miltään osin, koska sillä saa opiskeluoikeuden vuodeksi. Vaikka opiskelija ei käyttäisi opiskeluoikeuttaan suunnittelemallaan tavalla, se ei oikeuta opintomaksun osittaiseenkaan palautukseen. Muita maksuja ovat mahdolliset opintojaksokohtaiset materiaali-, tarvike-, tulostusja ekskursiomaksut. Vuosimaksu laskutetaan ensimmäisen polkuun kuuluvan opintojakson alkaessa. Laskussa on 14 päivää maksuaikaa. Pienlaskutuslisä 5 euroa lisätään laskuun, jonka loppusumma on alle 10 euroa. Huolehtimalla maksut ajallaan varmistat opintojen sujuvuuden. Opiskelijalle lähetetään hyväksytysti suoritetuista opinnoista opintosuoritusote. Ensimmäinen opintosuoritusote on maksuton, mutta samoista opinnoista uusi ote tai erikseen pyydetty todistus maksavat 15 / kpl. Kaikki hinnat ovat alv 0 %. 5

6 Sivutoimista opiskelua Avoimen ammattikorkeakoulun opiskelu on aina sivutoimista opiskelua, jolloin sen perusteella ei voi saada opintotukea tai opintolainaa. Myöskään opiskelija-alennuksia, kuten VR:n ja Matkahuollon alennuksia ei avoimen AMK:n opiskelijalle myönnetä. Yleensä avoimen opiskelija kustantaa opiskelunsa itse. Jos opintojen tavoitteena on ammattitaidon kehittäminen, kannattaa neuvotella työnantajan kanssa kustannuksista sekä mahdollisuudesta suorittaa opintoja työajalla. Työttömänä opiskelu Työttömän opiskelijan oikeus työttömyyspäivärahaan määräytyy pääsääntöisesti sen mukaan, katsooko TE-toimisto opiskelun sivu- vai päätoimiseksi. Sivutoiminen opiskelu ei yleensä ole esteenä työttömyyspäivärahan saamiselle, jos opiskelun ohella hakee kokoaikatyötä ja on työmarkkinoiden käytettävissä. Työttömyysturvalaissa määritellään sivutoimiseksi sellainen opiskelu, jonka opetussuunnitelman edellyttämä työmäärä on keskimäärin vähemmän kuin 25 tuntia viikossa tai viisi opintopistettä kuukaudessa. Myös päätoimisia omaehtoisia opintoja on mahdollista opiskella tietyin edellytyksin työttömyysetuutta menettämättä. Päätoimisiksi opinnoiksi luetaan opinnot, joiden laajuus on keskimäärin vähintään viisi opintopistettä opiskelukuukautta kohden tai 25 tuntia viikossa. Ennen opintojen aloittamista TE-toimisto tekee päätöksen, täyttyvätkö edellytykset opiskelua suunnittelevan koulutustarpeelle ja omaehtoisen opiskelun tukemiselle. Voit saada päätoimisiin opintoihin työttömyysetuutta opiskelun ajalta, jos olet ilmoittautunut TE-toimistoon työnhakijaksi ja työnhakusi on voimassa vähintään 25-vuotias TE-toimiston arvion mukaan koulutuksen tarpeessa ja opiskelu parantaa ammattitaitoasi ja mahdollisuuksiasi työmarkkinoilla. Työttömyyspäivärahaa koskevat asiat ratkaistaan aina paikallisessa TE-toimistossa. Jos tavoitteenasi on suorittaa polkuopinnot tai muu laajempi osaamiskokonaisuus, neuvottele aina etukäteen paikkakuntasi työvoimaviranomaisen kanssa, miten avoimen ammattikorkeakoulun opintojen suorittaminen vaikuttaa työttömyysturvaasi. Näin vältät mahdolliset takaisinperinnät. Polkuopiskelijoiden infotilaisuudet Sekä uusille AMK- että YAMK-polkuopiskelijoille järjestetään infotilaisuudet elo-syyskuun vaihteessa. Tarkempaa tietoa infotilaisuuksien ajankohdasta ja ohjelmasta saat koulutusalan avoimen AMK:n yhteyshenkilöltä ja nettisivuiltamme. Opintojen ohjaus Polkuopiskelijalla on oikeus saada opinto-ohjausta. On suositeltavaa laatia henkilökohtainen opintosuunnitelma yhdessä koulutusalan avoimen AMK:n yhteyshenkilön kanssa. Henkilökohtaisessa ohjauksessa keskustellaan opiskelijan tavoitteista ja opintoihin vaikuttavista seikoista. Opintosuunnitelmaa tarvitsee myös opiskelija, joka on työvoimahallinnon asiakkaana. 6

7 Ohjaustarve Henkilökohtainen ohjaus Käytännön asiat (ilmoittautuminen, käyttäjätunnus, todistus ym.) Opintojakson sisäiset asiat Tietojärjestelmien ongelmat Keneen yhteys Avoimen AMK:n yhteyshenkilö Tutoropettaja Opintojakson opettaja Ohjauksesta vastaava henkilö Avoimen AMK:n yhteyshenkilö Opintojakson opettaja Avoimen AMK:n yhteyshenkilö Opiskelijan oma päätelaite Lahden ammattikorkeakoulussa opinnot toteutetaan joustavasti digitaalisuutta hyödyntäen. Opiskelijalla on hyvä olla opiskeluun sopiva laite, esimerkiksi kannettava tietokone tai tablet-tietokone näppäimistöllä. Tarjoamme langattoman verkon ja tukea laitteen käyttöön. Tarvittaessa järjestämme mahdollisuuden käyttää koulun päätelaitetta, mutta opiskelun sujuvuuden kannalta suosittelemme omaa laitetta. LAMKin järjestelmät ja työkalut Lahden ammattikorkeakoulussa on käytössä useita verkkopohjaisia järjestelmiä ja työkaluja, joita myös polkuopiskelijoiden tulee opetella käyttämään. Voit tutustua järjestelmiin ja työkaluihin osoitteessa tyokalut. Saat perehdytystä järjestelmien käyttöön opintojen alussa. Avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijakortti Avoimen ammattikorkeakoulun kuvallisella opiskelijakortilla polkuopiskelija saa LAMK Sportsin palvelut opiskelijahintaan Lounaan Koo-kuppiloissa ja ravintola Fellmanniassa verottomaan hintaan Toimita valokuva ja pyydä opiskelijakorttia koulutusalasi avoimen AMK:n yhteyshenkilöltä. Lahden korkeakoulukirjasto Polkuopiskelijan käytettävissä ovat kaikki korkeakoulukirjaston palvelut, kuten laaja valikoima kotimaisia ja kansainvälisiä digitaalisia aineistoja sekä eri alojen kirjallisuutta ja lehtiä. Tutustu kirjastopalveluihin osoitteessa korkeakoulukirjasto. Vakuutukset Avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijat ovat opiskelijavakuutuksen piirissä kuten Lahden ammattikorkeakoulun tutkinto-opiskelijatkin. 7

8 Liikuntapalvelut Lahden ammattikorkeakoulun liikuntapalvelut, LAMK Sports, tuottaa opiskelijoille mahdollisuuden harrastaa edullisesti monipuolista liikuntaa sekä erilaisia hyvinvointia tukevia kursseja. Myös avoimen AMK:n polkuopiskelijoilla on mahdollisuus osallistua LAMK Sportsin monipuolisiin liikuntaryhmiin opiskelijahinnalla. Tutustu LAMK Sportsin toimintaan osoitteessa Tarvitset kausimaksua maksaessasi avoimen AMK:n opiskelijakortin tai todistuksen siitä, että olet polkuopiskelija. Pyydä opiskelijakortti/todistus koulutusalasi avoimen AMK:n yhteyshenkilöltä. KesäCampus KesäCampus on Lahden ammattikorkeakoulun tarjoamien kesäopintojen kokonaisuus, joka pitää sisällään LAMKin omat kesäopinnot, FUAS-kesäopinnot sekä avoimen AMK:n kesäopintotarjonnan. Kesäopinnot ajoittuvat touko-elokuun väliselle ajalle. Polkuopiskelijoilla on avoimen AMK:n opintojen lisäksi oikeus ilmoittautua sekä LAMKin että FUAS-yhteistyökumppanien (HAMK ja Laurea) tarjoamiin kesäopintoihin. Opintojen rekisteröiminen Avoimessa ammattikorkeakoulussa suoritetut opinnot rekisteröidään opiskelijahallintajärjestelmään ja ne voidaan lukea hyväksi saman koulutuksen tutkintoon ammattikorkeakoulun määrittelemällä tavalla, mikäli myöhemmin hakee ja pääsee tutkinto-opiskelijaksi. 8

9 Elina ja Juha Pessa suorittivat avoimessa AMK:ssa 60 opintopisteen edestä sosiaali- ja terveysalan opintoja, jonka jälkeen he hakivat tutkinto-opiskelijoiksi. Syksyllä 2015 sosionomiopintonsa aloittaneelle pariskunnalle jäi paljon hyviä muistoja avoimesta AMK:sta. Opintojen suunnittelu ja toteutus omassa tahdissa on helppoa ja soveltuu myös haastavampiinkin elämäntilanteisiin. Toinen lapsemme syntyi neljä kuukautta sen jälkeen, kun aloitimme opinnot. Opiskelu ei kuitenkaan keskeytynyt kummankaan osalta. Kävimme vuoronperään koulussa ja opiskelimme paljon kotona. Tästä kuuluu kiitos opettajille, että he ymmärsivät tilanteemme ja olivat joustavia läsnäolojen suhteen. Elina & Juha Pessa 9

10 Ilmoittautuminen polkuopintoihin Opiskelijat otetaan polkuopintoihin pääsääntöisesti ilmoittautumisjärjestyksessä mahdolliset pohjatieto- ja taitovaatimukset huomioiden. Ilmoittautuminen on aina sitova. AMK-polkuopinnot Liiketalouden ala ja sosiaali- ja terveysala Polkuopinnot alkavat syyskuussa ja tammikuussa. Tekniikan ala Polkuopinnot alkavat syyskuussa. Muotoilu (tulossa syksyllä 2016) ja media-ala Polkuopinnot rakentuvat avoimen AMK:n tarjonnassa olevista opintojaksoista. Jokaiseen opintojaksoon ilmoittaudutaan erikseen. Jos olet kiinnostunut Muotoilu instituutin polkuopinnoista, ota yhteyttä avoimen AMK:n yhteyshenkilöön, jonka kanssa voit suunnitella omaa polkuasi. YAMK-polkuopinnot Polkuopinnot alkavat syyskuussa ja/tai tammikuussa. Opintojen julkistaminen www-sivuilla Ilmoittautuminen alkaa kuukauden alussa Opinnot alkavat KESÄKUU ELOKUU SYYSKUU LOKAKUU MARRASKUU TAMMIKUU Tarkista tarkemmat ilmoittautumis ajankohdat sivuiltamme 10

11 Opintotarjonta aloittain: Liiketalouden ala: Muotoilu ja media-ala: Sosiaali- ja terveysala: Tekniikan ala: Ilmoittautuminen polkuopintoihin tehdään sähköisellä ilmoittautumislomakkeella. Kun ilmoittautuminen on käynnissä, kunkin polun ja/tai opintojakson sisältökuvaussivulla näkyy ilmoittaudu -painike, joka ohjaa sinut ilmoittautumislomakkeeseen. Henkilötunnuksen pyydämme ilmoittamaan laskutus- ja opiskelijahallinnon järjestelmiä varten. Sähköinen ilmoittautuminen on suojattu ja turvallinen. Varmistathan, että yhteystietosi ovat oikein. Ilmoittautumisajan päätyttyä Ilmoittautumislinkki poistuu ilmoittautumisajan päätyttyä. Voit kysyä mahdollisia vapaaksi jääneitä paikkoja järjestävän koulutusalan avoimen AMK:n yhteyshenkilöltä. LIIKETALOUDEN ALA, SOSIAALI- JA TERVEYSALA JA TEKNIIKAN ALA: Ilmoittautumisajan päätyttyä hyväksytyille polkuopiskelijoille lähetetään sähköpostiviesti, joka on varmistus opintojen alkamisesta ja sisältää tarkempia tietoja käytännön järjestelyistä. Myös varasijoista lähetetään tieto ilmoittautuneille. Jos paikkoja myöhemmin vapautuu, varasijalla olevaan otetaan yhteyttä. MUOTOILU JA MEDIA-ALA: Ilmoittautumisajan päätyttyä opintojaksolle päässeille lähetetään sähköpostiviesti, joka on varmistus opintojen alkamisesta ja sisältää tarkempia tietoja käytännön järjestelyistä. Myös varasijoista lähetetään tieto ilmoittautuneille. Jos paikkoja myöhemmin vapautuu, varasijalla olevaan otetaan yhteyttä. Mikäli et saa mitään yhteydenottoa ilmoittautumisajan päätyttyä, ota yhteyttä järjestävään koulutusalaan. 11

12 Peruutusehdot Peruutus on aina tehtävä kirjallisesti opintojakson/-kokonaisuuden järjestävän koulutusalan avoimen AMK:n yhteyshenkilölle seuraavien ehtojen mukaisesti: Peruutus aiemmin kuin 14 vrk ennen opintojakson alkua Peruutus 14 vrk 48 tuntia ennen opintojakson alkua Peruutus myöhemmin kuin 48 tuntia ennen opintojakson alkua Ilmoittautumista ei peruta eikä osallistuja saavu opintojaksolle Osallistuja keskeyttää opintonsa Opintomaksua ei veloiteta Opintomaksusta veloitetaan 50 % Opintomaksu veloitetaan kokonaisuudessaan Opintomaksu veloitetaan kokonaisuudessaan Opintomaksu veloitetaan kokonaisuudessaan Vuosimaksua ei palauteta. Peruutusvelvollisuus koskee silti myös vuosimaksun maksaneita polkuopiskelijoita. Jos et pysty osallistumaan jollekin opintojaksolle, ilmoita esteestä hyvissä ajoin ennen opintojakson alkua, jotta voimme tarjota vapautuvaa paikkaa varasijalla olevalle. Pidätämme oikeuden opintojakson peruuttamiseen mm. vähäisen osanottajamäärän vuoksi sekä mahdollisiin aikataulu-, opettaja- ja paikkamuutoksiin. 12

13 Huittisista kotoisin oleva 22-vuotias Valtteri Kuusisto opiskelee graafista suunnittelua Lahden ammattikorkeakoulun Muotoiluinstituutissa. Ennen pääsyä tutkinto-opiskelijaksi Valtteri suoritti 47 opintopistettä avoimessa AMK:ssa. Olin vielä ensimmäisissä pääsykokeissa aika ummikko, mutta opiskeltuani vuoden avoimessa AMK:ssa sain hyvän käsityksen siitä, mitä graafinen suunnittelu ja opiskelu Muotsikassa oikeastaan on. Pääsin työstämään alueita, joissa tarvitsin apua ja sain palautetta suoraan alan ammattilaisilta. Koko vuosi oli kuin tehokas valmennus pääsykokeita varten, sillä opin juuri niissä tarvittavia asioita. Valtteri Kuusisto 13

14 Avoimesta AMK:sta tutkinto-opiskelijaksi Polkuopinnot tarjoavat vaihtoehtoisen väylän tutkinto-opiskelijaksi. Suoritettuasi polkuopinnot avoimessa ammattikorkeakoulussa voit hakea erillishaussa tutkintokoulutukseen. Missä tahansa ammattikorkeakoulussa suoritetut avoimen AMK:n opinnot kelpaavat, kunhan ne soveltuvat haettavaan koulutukseen. Erillishaussa ei voi hakea tutkintoon johtavassa koulutuksessa suoritettujen opintojen perusteella. Jos tulet valituksi tutkinto-opiskelijaksi, avoimessa AMK:ssa suorittamasi opinnot hyväksiluetaan tutkintoon ammattikorkeakoulun määrittelemällä tavalla. Suoraa väylää tutkintoon emme voi luvata, sillä kuhunkin ammattikorkeakoulututkintoon vaadittava soveltuvuus testataan erikseen erillishaun yhteydessä joko valintakokeella tai haastattelemalla. Laajat opinnot avoimessa ammattikorkeakoulussa kertovat kuitenkin motivaatiosta ja halukkuudesta hakeutua kyseiselle alalle. Voit myös edelleen hakeutua tutkinto-opiskelijaksi normaalisti yhteishaun kautta. Sama hyväksilukuperiaate pätee tällöinkin. Sekä erillishaku että yhteishaku toteutetaan valtakunnallisessa opintopolku.fi-palvelussa. Lahden ammattikorkeakoulussa voit hakea erillishaun kautta sekä suomen- että englanninkielisiin AMK- ja YAMK-tutkintoihin johtaviin koulutuksiin. Erillishaku on jatkuva. Lue lisää erillishausta ja haun kriteereistä osoitteessa erillishaku. 14

15 Avoimen AMK:n väylä AMK Ei pohjakoulutusvaatimuksia YAMK Edellytyksenä AMK-tutkinto tai muu soveltuva korkeakoulututkinto AMK-polkuopinnot Laajuus: 60 op kaikki koulutusalat YAMK-polkuopinnot Laajuudet: 10 op MI ja TA 15 op LT ja ST Erillishaku sen koulutuksen opintoihin, joita suorittanut avoimessa AMK:ssa vähintään 60 op jatkuva haku Erillishaku sen koulutuksen opintoihin, joita suorittanut avoimessa AMK:ssa op jatkuva haku Hakukelpoiset hakijat kutsutaan haastatteluun * (LT ja TA) tai seuraavaan valintakokeeseen (ST ja MI) Hakukelpoiset hakijat kutsutaan haastatteluun * Tutkinto-opiskelu LT=Liiketalouden ala MI=Muotoiluinstituutti ST=Sosiaali- ja terveysala TA=Tekniikan ala * jos avoimessa AMK:ssa suoritettujen opintojen keskiarvo on vähintään 3 (asteikolla 1-5). Huom! Hakuvaiheessa vaaditaan myös 3 vuoden työkokemus alalta 15

16 Erillishaku AMKtutkintokoulutukseen AMK-polkuopinnot (60 op) suoritettuasi voit hakea Lahden ammattikorkeakoulun tutkinto-opiskelijaksi erillishaun kautta, vaikka sinulta puuttuisi ammattikorkeakoululaissa määritelty hakukelpoisuus. Hakemukseen tulee liittää kopiot virallisista avoimen ammattikorkeakoulun opintosuoritusotteista. Koulutusalakohtaiset valintamenettelyt SOSIAALI- JA TERVEYSALA Hakija kutsutaan valintakokeisiin, joita järjestetään kaksi kertaa vuodessa. Valintakokeessa arvioidaan mm. hakijan soveltuvuutta alalle. Tutustu sosiaali- ja terveysalan valintakoepäivämääriin osoitteessa valintakokeet-ja-esivalintatehtavat. Huomioithan, että sosiaali- ja terveysalalle hakevan terveydentilan ja toimintakyvyn tulee olla sellainen, että opiskelija kykenee opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin ja harjoitteluun. Alalle hakeutuvan tulee huomioida, että opiskelu ja ammatissa toimiminen edellyttävät hyvää henkistä tasapainoa ala ei sovellu huumeiden käyttäjälle eikä alkoholin tai lääkkeiden ongelmakäyttäjälle esimerkiksi tuki- ja liikuntaelimistön sairaudet, krooniset ihosairaudet ja allergiat voivat muuttua terveydelliseksi ongelmaksi opiskeluaikana tai myöhemmin työelämässä veriteitse tarttuva tauti saattaa rajoittaa opintopolkua ja työhön sijoittumista. opiskelijaksi pyrkivän tulee ammattikorkeakoulun pyynnöstä antaa opiskelijaksi ottamisen arvioinnin edellyttämät terveydentilaansa koskevat tiedot sekä tieto opiskeluoikeuden peruuttamista koskevasta päätöksestä. MEDIA-ALA Hakija kutsutaan seuraaviin valintakokeisiin. Media-alalle hakevan ei tarvitse tehdä esivalintatehtäviä. Muotoilun koulutuksiin ei toistaiseksi voi hakeutua erillishaun kautta. Tarkista media-alan valintakoepäivämäärät osoitteesta valintakokeet-ja-esivalintatehtavat LIIKETALOUDEN JA TEKNIIKAN ALAT Hakija kutsutaan haastatteluun, jos avoimessa AMK:ssa suoritettujen opintojen keskiarvo on vähintään 3 (asteikolla 1 5). Liiketalouden ja tekniikan alalla voidaan ottaa suoraan tutkintokoulutukseen ilman valintamenettelyjä henkilö, joka on suorittanut avoimessa ammattikorkeakoulussa vähintään 120 opintopistettä sen koulutuksen opintoja, johon hän hakee opiskeluoikeutta. 16

17 Erillishaku YAMKtutkintokoulutukseen YAMK-polkuopinnot (10 15 op) suoritettuasi voit hakea Lahden ammattikorkeakoulun tutkinto-opiskelijaksi erillishaun kautta. Hakijalta edellytetään avoimessa AMK:ssa suoritettuja opintoja aloittain seuraavasti: Kulttuuriala ja tekniikan ala, vähintään 10 op Liiketalouden ala ja sosiaali- ja terveysala, vähintään 15 op Tutkintokoulutukseen hakiessasi sinun tulee täyttää hakukelpoisuusvaatimukset eli sinulla tulee olla AMK-tutkinto tai muu soveltuva korkeakoulututkinto sekä kolme vuotta tutkinnon jälkeistä, asianomaisen alan työkokemusta. Lisäksi avoimessa AMK:ssa suoritettujen opintojen keskiarvon tulee olla vähintään 3 (asteikolla 1 5). Erillishaku YAMK-koulutuksiin on jatkuva. Hakemukseen tulee liittää kopio korkeakoulutodistuksesta, kopiot työtodistuksista, jotka osoittavat kolmen vuoden työkokemuksen sekä kopiot virallisista avoimen ammattikorkeakoulun opintosuoritusotteista. Valintamenettely Hakukriteerien täyttyessä hakija kutsutaan haastatteluun, jossa kartoitetaan hakijan motivaatiota ja YAMK-opinnäytetyön aihetta. Pidätämme oikeudet muutoksiin. 17

18 Yhteystiedot Yleinen ohjaus ja neuvonta Koulutuskoordinaattori Päivi Kuosmanen Puh Ohjaus ja neuvonta koulutusaloittain LIIKETALOUDEN ALA Koulutussuunnittelija Susanna Linko (AMK-polkuopinnot) Puh Koulutussuunnittelija Siru Kilpilampi (YAMK-polkuopinnot) Puh MUOTOILUINSTITUUTTI Koulutussihteeri Kati Anttila Puh Koulutussuunnittelija Helena Hokkanen Puh Yliopettaja Mirja Kälviäinen (YAMK-polkuopintojen sisällöt) TEKNIIKAN ALA Opintoneuvoja Riitta-Liisa Hakkarainen (AMK-polkuopinnot) Puh Yliopettaja Lea Heikinheimo (YAMK/Älykäs teollisuus ja uudet liiketoimintakonseptit) Lehtori Minna Asplund (YAMK/Digitaaliset teknologiat) Yliopettaja Matti Welin (YAMK/Digitaaliset teknologiat) Yliopettaja Eeva Aarrevaara (YAMK/Kestävä kaupunkiympäristö sekä Master/Urban Sustainability) SOSIAALI- JA TERVEYSALA Koulutussuunnittelija Päivi Snåre Puh Yliopettaja Päivi Huotari (YAMK-polkuopinnot) 18

19 Sanastoa Avoimen AMK:n väylä Polkuopinnot tarjoavat vaihtoehtoisen väylän tutkinto-opiskelijaksi. Polkuopinnot suoritettuasi voit hakea Lahden ammattikorkeakoulun tutkinto-opiskelijaksi erillishaun kautta. Erillishaku on jatkuva. Hakija kutsutaan koulutusalasta riippuen valintakokeeseen ja/tai haastatteluun. Avoin AMK Avoin ammattikorkeakoulu Avoin AMK -opetus Ammattikorkeakoulujen opetussuunnitelmien mukaista, kaikille avointa opetusta koulutuksesta ja iästä riippumatta. Voit opiskella yksittäisiä opintojaksoja tai laajempia osaamiskokonaisuuksia. Opetusta järjestetään tutkinto-opiskelijoiden opetusryhmissä ja/tai avoimen AMK:n opiskelijoille suunnatuissa omissa ryhmissä. Opintojen tavoitteet, sisällöt ja vaatimukset ovat samoja kuin ammattikorkeakoulujen tutkintokoulutuksessakin. Avoimessa ammattikorkeakoulussa voit suorittaa sekä AMK- että ylempään AMK-tutkintoon kuuluvia opintojaksoja, mutta et koko tutkintoa. Avoin AMK -opetus on maksullista. Opintopolku.fi Avoimen AMK:n erillishaku tapahtuu Opintopolku.fi -portaalissa. Opintopolku. fi sisältää tietoa tutkinnoista, ammateista sekä opiskelusta eri oppilaitoksissa. Sen kautta voi löytää koulutusvaihtoehtoja ja hakea niihin. Opintopolku.fi -portaalia ylläpitää Opetushallitus. Polkuopinnot Polkuopinnot ovat avoimen AMK:n tarjoamia laajoja opintokokonaisuuksia, jotka sisältävät pääasiassa ensimmäisen lukuvuoden opintoja. Polkuopintojen laajuus AMK-tasolla on 60 opintopistettä ja YAMK-tasolla opintopistettä koulutusalasta riippuen. Master Englanninkielinen ylempään AMK-tutkintoon johtava koulutus. YAMK Ylempi AMK-tutkinto on tarkoitettu vähintään kolme vuotta työelämässä olleille ammattikorkeakoulututkinnon tai muun soveltuvan korkeakoulututkinnon suorittaneille. Ylempi AMK-tutkinto on kehitetty vastaamaan työelämän tarpeita. Koulutusalat Lahden ammattikorkeakoulussa on neljä koulutusalaa, jotka kaikki järjestävät myös avoimen AMK:n opetusta: Liiketalouden ala, Muotoilu ja media-ala, Sosiaali- ja terveysala sekä Tekniikan ala. 19

20

LAMK Avoin ammattikorkeakoulu

LAMK Avoin ammattikorkeakoulu LAMK Avoin ammattikorkeakoulu Polkuopiskelijoiden info 7.9.2015 FellmanniCampus www.lamk.fi/avoin-amk Avoin AMK -opinnot Avoin AMK-opetus on Lahden ammattikorkeakoulun opetussuunnitelmien mukaista, kaikille

Lisätiedot

Sosiaalialan polkuopinnot avoimessa ammattikorkeakoulussa Sisällys

Sosiaalialan polkuopinnot avoimessa ammattikorkeakoulussa Sisällys Sosiaalialan polkuopinnot avoimessa ammattikorkeakoulussa Sisällys TERVETULOA AVOIMEN AMK:N POLKUOPINTOIHIN!... 2 Mikä on avoin AMK?... 2 Polkuopiskelun idea... 2 Sosiaalialan polulla opiskelu... 3 Polkuopinnoissa

Lisätiedot

Valintaperusteet, syksy 2012: Sosiaali- ja terveysala

Valintaperusteet, syksy 2012: Sosiaali- ja terveysala Valintaperusteet, syksy 2012: Sosiaali- ja terveysala 210 op, Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, Bioanalyytikko (AMK) 210 op, Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, Fysioterapeutti

Lisätiedot

Opiskelijavalinta ensihoitajakoulutukseen sosiaali- ja terveysalalla kevään 2015 yhteishaussa

Opiskelijavalinta ensihoitajakoulutukseen sosiaali- ja terveysalalla kevään 2015 yhteishaussa Opiskelijavalinta ensihoitajakoulutukseen sosiaali- ja terveysalalla kevään 2015 yhteishaussa Sosiaali- ja terveysalalle hakijan terveydentilan ja toimintakyvyn tulee olla sellainen, että opiskelija kykenee

Lisätiedot

Valintaperusteet, kevät 2014: Sosiaali- ja terveysala

Valintaperusteet, kevät 2014: Sosiaali- ja terveysala Valintaperusteet, kevät 2014: Sosiaali- ja terveysala 210 op, Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, Apuvälineteknikko (AMK) 210 op, Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, Bioanalyytikko

Lisätiedot

Opiskelijavalinta sosiaali- ja terveysalalla syksyn 2015 yhteishaussa

Opiskelijavalinta sosiaali- ja terveysalalla syksyn 2015 yhteishaussa Opiskelijavalinta sosiaali- ja terveysalalla syksyn 2015 yhteishaussa Sosiaali- ja terveysalalle hakijan terveydentilan ja toimintakyvyn tulee olla sellainen, että opiskelija kykenee opintoihin liittyviin

Lisätiedot

Opiskelijavalinta sosiaali- ja terveysalalla kevään 2015 yhteishaussa

Opiskelijavalinta sosiaali- ja terveysalalla kevään 2015 yhteishaussa Opiskelijavalinta sosiaali- ja terveysalalla kevään 2015 yhteishaussa Sosiaali- ja terveysalalle hakijan terveydentilan ja toimintakyvyn tulee olla sellainen, että opiskelija kykenee opintoihin liittyviin

Lisätiedot

7 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO

7 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO 7 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO Tässä suosituksessa on kuvattu valintaperusteet suomen- ja ruotsinkieliseen koulutukseen sekä vieraskieliseen koulutukseen. Kaikki tässä asiakirjassa

Lisätiedot

Avoin a mmattikorkeakoulu ammattikorkeakoulu

Avoin a mmattikorkeakoulu ammattikorkeakoulu 3.9.2010 / sh Avoin ammattikorkeakoulu Lähellä Sinua Avoin ammattikorkeakoulu k k Sinulle, joka suunnittelet hakeutuvasi ammattikorkeakouluopintoihin haluat jouduttaa opintojasi ja suorittaa opintoja etukäteen

Lisätiedot

Valintaperusteet, syksy 2013: Sosiaali- ja terveysala

Valintaperusteet, syksy 2013: Sosiaali- ja terveysala Valintaperusteet, syksy 2013: Sosiaali- ja terveysala 210 op, Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, Bioanalyytikko (AMK) 210 op, Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, Fysioterapeutti

Lisätiedot

Pirjo Jonsson-Fuchs (UEF), Mari Kähkönen (UEF), Riikka Kaasinen (Karelia)

Pirjo Jonsson-Fuchs (UEF), Mari Kähkönen (UEF), Riikka Kaasinen (Karelia) Pirjo Jonsson-Fuchs (UEF), Mari Kähkönen (UEF), Riikka Kaasinen (Karelia) Ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen tutkintoon johtavaan koulutukseen haetaan samassa korkeakouluje nyhteishaussa, yhdellä sähköisellä

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysala

Sosiaali- ja terveysala Sosiaali- ja terveysala Opoinfo 23.1.2009 23.1.2009 Ritva Liinamaa Sosiaali- ja terveysalan tutkinnot Apuvälineteknikko (AMK) 210 op 3,5 v Bioanalyytikko (AMK) 210 op 3,5 v. Ensihoitaja (AMK) 240 op. 4

Lisätiedot

Opiskelijan opas Avoin AMK

Opiskelijan opas Avoin AMK Opiskelijan opas Avoin AMK Tervetuloa! 1. Avoin ammattikorkeakouluopiskelu Tervetuloa opiskelemaan Centria ammattikorkeakoulun monipuoliseen opiskelijajoukkoon. Jos tavoitteenasi on parantaa ammattitaitoasi,

Lisätiedot

Avoin AMK. Tervetuloa. avoimen AMK:n polkuopintoihin!

Avoin AMK. Tervetuloa. avoimen AMK:n polkuopintoihin! Tervetuloa avoimen AMK:n polkuopintoihin! 1 3 7 8 11 POLKUOPISKELUN idea HENKILÖKOHTAINEN opiskelusuunnitelma ARVOSANAT POLKUOPISKELU tiiviisti MIKÄ ON AVOIN AMK? 3 Polkuopiskelun idea 3 Polulla opiskelu

Lisätiedot

Sosiaalialan polkuopinnot avoimessa ammattikorkeakoulussa Sisällys

Sosiaalialan polkuopinnot avoimessa ammattikorkeakoulussa Sisällys Sosiaalialan polkuopinnot avoimessa ammattikorkeakoulussa Sisällys TERVETULOA AVOIMEN AMK:N POLKUOPINTOIHIN!... 2 Mikä on avoin AMK?... 2 Polkuopiskelun idea... 2 Sosiaalialan polulla opiskelu... 3 Polkuopinnoissa

Lisätiedot

Opoinfo 14.1.2016. AMK-päivän opoinfo 14.1.2016 / Turun AMK, Diak, Humak ja Novia

Opoinfo 14.1.2016. AMK-päivän opoinfo 14.1.2016 / Turun AMK, Diak, Humak ja Novia Opoinfo 14.1.2016 AMK-päivän opoinfo 14.1.2016 / Turun AMK, Diak, Humak ja Novia Ohjelma Yleistä yhteishausta Kysymykset ja keskustelu Ennakkoon tulleet kysymykset Muut kysymykset Kevään 2016 yhteishaun

Lisätiedot

ILMOITTAUTUMINEN OPINNOILLE

ILMOITTAUTUMINEN OPINNOILLE 1 (5) ILMOITTAUTUMINEN OPINNOILLE Opintojen toteutuksille tulee ilmoittautua SoleOPSissa niiden ilmoittautumisaikana joko HOPSilta tai toteutussuunnitelmalta. Ilmoittautumisajat - syksyn opinnoille 15.4.

Lisätiedot

Kulje. omia. polkujasi. Avoin AMK polkuopinnot

Kulje. omia. polkujasi. Avoin AMK polkuopinnot Kulje omia polkujasi. Avoin AMK polkuopinnot Reitti uuteen ammattiin. Väylä osaamisen täydentämiseen. Tutkimusmatka korkeakouluopintoihin. SISÄLTÖ Polkuopinnot Mitä polkuopinnot ovat? 7 Polkuopinnot

Lisätiedot

Mikkelin ammattikorkeakoululla on toimipisteet Mikkelissä, Savonlinnassa ja Pieksämäellä.

Mikkelin ammattikorkeakoululla on toimipisteet Mikkelissä, Savonlinnassa ja Pieksämäellä. Ohjeen nimi MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUN TUTKINTOSÄÄNTÖ Vastuuhenkilö Opetusjohtaja Tuija Vänttinen Voimaantulo 1.8.2011 Päätös Koulutustiimi 17.5.2011 76 Johtoryhmä 24.5.2011 74 AMK-hallitus 14.6.2011

Lisätiedot

VALTAKUNNALLINEN VALINTAPERUSTESUOSITUS 2015

VALTAKUNNALLINEN VALINTAPERUSTESUOSITUS 2015 VALTAKUNNALLINEN VALINTAPERUSTESUOSITUS 2015 1 / 7 Yleisosio Valtakunnallisen valintaperustesuosituksen yleisosio löytyy täältä (linkki). Alakohtainen suositus: tekniikan ammattikorkeakoulututkinnot (päivätoteutukset)

Lisätiedot

Koulutustarjonta ja valintaperusteet

Koulutustarjonta ja valintaperusteet Koulutustarjonta ja valintaperusteet Saimaan ammattikorkeakoulu kevään 2016 yhteishaku Yhteishakuinfo 21.10.2015 Ammattikorkeakoulujen valintaperusteet Kolme valintatapaa Ammattikorkeakoulu määrittelee

Lisätiedot

Opiskelijan opas Avoin AMK

Opiskelijan opas Avoin AMK Opiskelijan opas Avoin AMK Tervetuloa opiskelemaan Centria ammattikorkeakoulun monipuoliseen opiskelijajoukkoon. Jos tavoitteenasi on parantaa ammattitaitoasi, uusi ammatti tai myöhempi tutkintoopiskelu

Lisätiedot

YLEISTIEDOT OPINNOT KOULUTUS TOTEUTUSAIKA 2014-2016 LAAJUUS KUVAUS OPISKELUKIELI KOODI TUTKINTO

YLEISTIEDOT OPINNOT KOULUTUS TOTEUTUSAIKA 2014-2016 LAAJUUS KUVAUS OPISKELUKIELI KOODI TUTKINTO Opetussuunnitelma 1 (5) YLEISTIEDOT KOULUTUS TOTEUTUSAIKA 2014-2016 LAAJUUS KUVAUS OPISKELUKIELI KOODI TUTKINTO Automaatioteknologian koulutusohjelma Opintojen ohjeaika on 2 lukuvuotta ja opinto-oikeusaika

Lisätiedot

HUMANISTISEN JA KASVATUSALAN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSEN VALINTAPERUSTESUOSITUS VUODELLE 2015

HUMANISTISEN JA KASVATUSALAN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSEN VALINTAPERUSTESUOSITUS VUODELLE 2015 HUMANISTISEN JA KASVATUSALAN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSEN VALINTAPERUSTESUOSITUS VUODELLE 2015 HUMANISTINEN AMMATTIKORKEAKOULU (Humak) päivä- ja monimuotototeutus Kevään 2015 yhteishaussa

Lisätiedot

HUMANISTISEN JA KASVATUSALAN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSEN VALINTAPERUSTESUOSITUS VUODELLE 2015

HUMANISTISEN JA KASVATUSALAN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSEN VALINTAPERUSTESUOSITUS VUODELLE 2015 HUMANISTISEN JA KASVATUSALAN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSEN VALINTAPERUSTESUOSITUS VUODELLE 2015 Kevään 2015 yhteishaussa on humanistisen ja kasvatusalan ammattikorkeakoulututkintoon

Lisätiedot

Tervetuloa 3. Avoin ammattikorkeakouluopiskelu 4. Koulutustarjonta 4. Opintojen toteutus 5. Opintojaksolle ilmoittautuminen ja peruutusehdot 5

Tervetuloa 3. Avoin ammattikorkeakouluopiskelu 4. Koulutustarjonta 4. Opintojen toteutus 5. Opintojaksolle ilmoittautuminen ja peruutusehdot 5 Opiskelijan opas 1 Sisältö Tervetuloa 3 Avoin ammattikorkeakouluopiskelu 4 Koulutustarjonta 4 Opintojen toteutus 5 Opintojaksolle ilmoittautuminen ja peruutusehdot 5 Opintojakson suorittaminen 5 Opintojen

Lisätiedot

Ajankohtaista korkeakoulujen yhteis- ja erillishauista

Ajankohtaista korkeakoulujen yhteis- ja erillishauista Ajankohtaista korkeakoulujen yhteis- ja erillishauista Opintopolku ja muut oppijan palvelut -infotilaisuus Messukeskuksessa 6.11.2015 Syksyn 2015 yhteishaku - ajankohtaista Valintojen tulokset julkaistaan

Lisätiedot

HAKIJAN OPAS. AMK-INSINÖÖRISTÄ KONETEKNIIKAN (Koneteollisuuden tuotantotekniikka) DIPLOMI-INSINÖÖRIKSI. Seinäjoella toteutettava koulutus

HAKIJAN OPAS. AMK-INSINÖÖRISTÄ KONETEKNIIKAN (Koneteollisuuden tuotantotekniikka) DIPLOMI-INSINÖÖRIKSI. Seinäjoella toteutettava koulutus HAKIJAN OPAS AMK-INSINÖÖRISTÄ KONETEKNIIKAN (Koneteollisuuden tuotantotekniikka) DIPLOMI-INSINÖÖRIKSI Seinäjoella toteutettava koulutus Seinäjoen ammattikorkeakoulun tekniikan yksikössä järjestetään avoimet

Lisätiedot

AIKUISTEN AMK-TUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSEN VALINNAN YLEISPERIAATTEET 2013

AIKUISTEN AMK-TUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSEN VALINNAN YLEISPERIAATTEET 2013 AIKUISTEN AMK-TUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSEN VALINNAN YLEISPERIAATTEET 2013 Ammattikorkeakoulujen aikuiskoulutuksena järjestettävään AMK-tutkintoon johtavaan koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa.

Lisätiedot

Yrittäjyys ja liiketoimintaosaaminen Tradenomi (Ylempi AMK) Master of Business Administration

Yrittäjyys ja liiketoimintaosaaminen Tradenomi (Ylempi AMK) Master of Business Administration Tradenomi (Ylempi AMK) Master of Business Administration Koulutusohjelman tuottama tutkinto Tradenomi (Ylempi AMK) on ylempi korkeakoulututkinto, joka tuottaa saman pätevyyden julkisen sektorin virkaan

Lisätiedot

POLIISI (ylempi AMK) Valintaperusteet 12.2.2016

POLIISI (ylempi AMK) Valintaperusteet 12.2.2016 POLIISI (ylempi AMK) Valintaperusteet 12.2.2016 Hyväksytty Poliisiammattikorkeakoulun hallituksessa 12.2.2016 1 SISÄLLYS 1. OPISKELIJAVALINNAN YLEISPERIAATTEET... 2 2. KOULUTUKSEN TUOTTAMA OSAAMINEN JA

Lisätiedot

AVOIN AMMATTIKORKEAKOULU. Aloitusinfo uusille opiskelijoille 21.8.2013

AVOIN AMMATTIKORKEAKOULU. Aloitusinfo uusille opiskelijoille 21.8.2013 Olli Oamkilainen 1 AVOIN AMMATTIKORKEAKOULU Aloitusinfo uusille opiskelijoille 21.8.2013 Tilaisuuden ohjelma 16.00-16.15 Tervetulosanat 16.15-16.45 Yleistä infoa opiskelusta Oamkin avoimessa ammattikorkeakoulussa

Lisätiedot

VIRTUAALIAMMATTIKORKEAKOULUN OPINTOIHIN JA OPISKELUUN LIITTYVÄT MENETTELYTAPAOHJEET

VIRTUAALIAMMATTIKORKEAKOULUN OPINTOIHIN JA OPISKELUUN LIITTYVÄT MENETTELYTAPAOHJEET VIRTUAALIAMMATTIKORKEAKOULUN OPINTOIHIN JA OPISKELUUN LIITTYVÄT MENETTELYTAPAOHJEET VIRTUAALIAMMATTIKORKEAKOULUN OPINTOIHIN JA OPISKELUUN LIITTYVÄT MENETTELYTAPAOHJEET (päivitetty 16.5.2008) Kajaanin ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Tampereen teknillinen yliopisto (TTY)

Tampereen teknillinen yliopisto (TTY) Tampereen teknillinen yliopisto (TTY) Tekniikkaa ihmisen ja ympäristön hyväksi TTY:n opintotarjonta 24.9.2014 Kaisa Niskanen TTY Opiskelijapalvelut Perustettu vuonna 1965 Toiminut säätiömuotoisena vuoden

Lisätiedot

HAKEMUS: KOULUNKÄYNNIN JA AAMU JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN OHJAUKSEN AMMATTITUTKINTOON VALMISTAVA KOULUTUS. 1. Henkilötiedot. Sukunimi:

HAKEMUS: KOULUNKÄYNNIN JA AAMU JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN OHJAUKSEN AMMATTITUTKINTOON VALMISTAVA KOULUTUS. 1. Henkilötiedot. Sukunimi: 1 HAKEMUS: Turun kristillinen opisto / opiskelijavalinnat Lustokatu 7 20380 TURKU KOULUNKÄYNNIN JA AAMU JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN OHJAUKSEN AMMATTITUTKINTOON VALMISTAVA KOULUTUS (Opisto täyttää: hakemus vastaanotettu:

Lisätiedot

SAMOK:n kooste ammattikorkeakouluista saaduista vastauksista ja ammattikorkeakoulujen internet-sivuilta kerätyistä tiedoista. Jyri Sallinen 14.5.

SAMOK:n kooste ammattikorkeakouluista saaduista vastauksista ja ammattikorkeakoulujen internet-sivuilta kerätyistä tiedoista. Jyri Sallinen 14.5. 1 SAMOK:n kooste ammattikorkeakouluista saaduista vastauksista ja ammattikorkeakoulujen internet-sivuilta kerätyistä tiedoista Jyri Sallinen 14.5.2012 15 ammattikorkeakoulua HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Opiskelijamäärätiedot 20.9.2005

Opiskelijamäärätiedot 20.9.2005 OPETUSHALLITUS Laskentapalvelut PERUSTIEDOT/Ammattikorkeakoulu Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Opiskelijamäärätiedot 20.9.2005 1.Yhteystiedot Ammattikorkeakoulu Ammattikorkeakoulun numero Yhteyshenkilön

Lisätiedot

KULTTUURIALAN VALINTAPERUSTEET KEVÄT 2014

KULTTUURIALAN VALINTAPERUSTEET KEVÄT 2014 KULTTUURIALAN VALINTAPERUSTEET KEVÄT 2014 OPISKELIJAVALINTA Kulttuurialalla opiskelijavalinnassa valintakokeella on suuri painoarvo. Kaikki hakukelpoiset hakijat kutsutaan valintakokeeseen tai hakijat

Lisätiedot

Aalto-yliopiston Insinööritieteiden koulutusalan vuoden 2016 jatko-opiskelijavalintojen perusteet

Aalto-yliopiston Insinööritieteiden koulutusalan vuoden 2016 jatko-opiskelijavalintojen perusteet Aalto-yliopiston Insinööritieteiden koulutusalan vuoden 2016 jatko-opiskelijavalintojen perusteet VALINTA JATKOKOULUTUKSEEN 1. Yleinen hakukelpoisuus Yleinen hakukelpoisuus määritellään yliopistolaissa

Lisätiedot

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 1 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus 3 2. Lisäopetuksen

Lisätiedot

AIKUISTEN AMK-TUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSET VALINNAN YLEISPERIAATTEET

AIKUISTEN AMK-TUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSET VALINNAN YLEISPERIAATTEET AIKUISTEN AMK-TUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSET VALINNAN YLEISPERIAATTEET Ammattikorkeakoulujen aikuiskoulutuksena järjestettävään AMK-tutkintoon johtavaan koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa.

Lisätiedot

AVOIMEN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAN OPISKELIJAN OPAS OPAS

AVOIMEN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAN OPISKELIJAN OPAS OPAS AVOIMEN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAN OPISKELIJAN OPAS OPAS Sisällys 4 JOHDANTO 5 AVOIN AMMATTIKORKEAKOULUOPETUS Mitä on avoin ammattikorkeakouluopetus Kenelle opinnot on tarkoitettu Paljonko opiskelu

Lisätiedot

Yhteishaun aikataulu

Yhteishaun aikataulu Yhteishaun aikataulu Opiskelupaikka otettava viimeistään vastaan Kevään hakuaika vieraskieliseen koulutukseen ja taideyliopistoon 7.1.-27.1. 2015 Syksyn haun tulokset Syksyn yhteishaku Kevään yhteishaku

Lisätiedot

Hakujärjestelmät - opiskelijavalinta 2014 ja valmistautuminen vuoteen 2015 15.11.2013

Hakujärjestelmät - opiskelijavalinta 2014 ja valmistautuminen vuoteen 2015 15.11.2013 Hakujärjestelmät - opiskelijavalinta 2014 ja valmistautuminen vuoteen 2015 15.11.2013 SARI PULKKINEN LÄHDE: OPH/PENKARI Oppijan verkkopalvelut Todennetun osaamisen rekisteri Ilmoittautuminen ja haku esi-

Lisätiedot

LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULUN TUTKINTOSÄÄNTÖ

LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULUN TUTKINTOSÄÄNTÖ Tutkintosääntö 1 (6) LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULUN TUTKINTOSÄÄNTÖ Lahden ammattikorkeakoulun tutkintosääntö antaa ohjeita opintojen suorittamisesta ja niiden järjestelyistä. Lahden ammattikorkeakoulun hallitus

Lisätiedot

Opiskelijavalinta Insinööri (AMK), tietotekniikka, päivätoteutus (yhteishaku syksy 2014)

Opiskelijavalinta Insinööri (AMK), tietotekniikka, päivätoteutus (yhteishaku syksy 2014) 1 Opiskelijavalinta Insinööri (AMK), tietotekniikka, päivätoteutus (yhteishaku syksy 2014) Opiskelijavalinnan maksimipisteet (100 pistettä): Koulumenestys Valintakoe 60 pistettä 40 pistettä Kaikki hakukelpoiset

Lisätiedot

SOSIAALI-, TERVEYS- JA LIIKUNTA-ALA

SOSIAALI-, TERVEYS- JA LIIKUNTA-ALA SOSIAALI-, TERVEYS- JA LIIKUNTA-ALA SOSIAALI-, TERVEYS- JA LIIKUNTA-ALAN YLEISET VALINTAPERUSTEET VUONNA 2014 SOSIAALI- JA TERVEYSALA Opiskelijavalinta on kaksivaiheinen: Ensin hakijat valitaan valintakokeisiin

Lisätiedot

Opiskelun ja opetuksen tuen ja hallinnon aliprosessit. Pekka Linna KOOTuki-ryhmä, 13.3.2015

Opiskelun ja opetuksen tuen ja hallinnon aliprosessit. Pekka Linna KOOTuki-ryhmä, 13.3.2015 Opiskelun ja opetuksen tuen ja hallinnon aliprosessit Pekka Linna KOOTuki-ryhmä, 13.3.2015 1. Koulutus- ja opetussuunnittelu, aliprosessit 1. Korkeakoulun koulutusvastuiden strateginen suunnittelu 2. Koulutuksen

Lisätiedot

Löydämme tiet huomiseen

Löydämme tiet huomiseen Löydämme tiet huomiseen Opiskelua, tutkimusta ja työtä loistoporukassa Lappeenrannassa ja Imatralla 3100 opiskelijaa ja 300 asiantuntijaa muodostavat innovatiivisen ja avoimen korkeakouluyhteisön laadukas

Lisätiedot

Tutkinto-opiskelijan opiskeluoikeusohje

Tutkinto-opiskelijan opiskeluoikeusohje Tutkinto-opiskelijan opiskeluoikeusohje 1. Ohjeen tarkoitus 2. Opiskelijahaut 3. Tutkinto-ohjelman vaihtaminen 4. Opiskelijaksi ilmoittautuminen ja opiskeluoikeus 5. Harkinnanvaraisen lisäajan hakeminen

Lisätiedot

Korkeakouluhaun muutokset 2014

Korkeakouluhaun muutokset 2014 Korkeakouluhaun muutokset 2014 16.9.2013 Joni Penkari, Opetushallitus Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen yhteishaut nykytilassa Hakeutujan palvelut Yliopistojen erillishaut AMK:t Ylempi AMK YLIOPISTOT

Lisätiedot

Valintaperusteet, syksy 2011: Tekniikan ja liikenteen ala

Valintaperusteet, syksy 2011: Tekniikan ja liikenteen ala Valintaperusteet, syksy 2011: Tekniikan ja liikenteen ala 240 op, Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto, Insinööri (AMK) Opiskelijavalinta Kaikki hakukelpoiset hakijat kutsutaan tekniikan ja liikenteen

Lisätiedot

Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Jyväskylän ammattikorkeakoulu Jyväskylän ammattikorkeakoulu Miten tutkinto opiskelijaksi AMK tutkintoon? Yhteishaku syksyllä ja keväällä www.opintopolku.fi JAMKin avoimen amkin väylä Väylän kautta mahdollista hakea, kun suorittaa 60

Lisätiedot

Korkeakoulujen sähköinen hakujärjestelmä KSHJ

Korkeakoulujen sähköinen hakujärjestelmä KSHJ Korkeakoulujen sähköinen hakujärjestelmä KSHJ Uudistuksen ensimmäinen vaihe v. 2014 6.11.2012 1 Laadukkaasta koulutuksesta nopeammin työelämään (H.Siren OKM) Tavoitteet: Korkeakouluista valmistuneiden

Lisätiedot

Avoimen opiskelijan opas

Avoimen opiskelijan opas Avoimen opiskelijan opas päivitetty 13.11.2013 LIIKETALOUDEN YKSIKÖN ESITTELY Koulutusohjelmat Liiketalouden yksikössä voi opiskella viidessä eri ammattikorkeakoulututkintoon johtavassa koulutusohjelmassa

Lisätiedot

UKK - USEIN KYSYTYT KYSYMYKSET - KAUPPATIETEET

UKK - USEIN KYSYTYT KYSYMYKSET - KAUPPATIETEET UKK - USEIN KYSYTYT KYSYMYKSET - KAUPPATIETEET OPISKELIJAKSI HAKEMINEN Kuinka pitkään saan opiskella? Opinto-oikeusaika on perusopintokokonaisuudessa kolme lukukautta, aineopintokokonaisuudessa neljä lukukautta

Lisätiedot

E-OPINTOTOIMISTO OPISKELUPALVELUT

E-OPINTOTOIMISTO OPISKELUPALVELUT 1(11) E-OPINTOTOIMISTO OPISKELUPALVELUT SISÄLTÖ: OPISKELUPALVELUT eopintotoimistossa... 2 Selainvaatimus... 2 Rekisteröityminen portaaliin... 2 Muista päivittää muuttuneet tietosi... 3 VirtuaaliAMK:n koulutustarjonta

Lisätiedot

LUONNONVARA- JA YMPÄRISTÖALAN VALINTAPERUSTEET KEVÄT 2014

LUONNONVARA- JA YMPÄRISTÖALAN VALINTAPERUSTEET KEVÄT 2014 LUONNONVARA- JA YMPÄRISTÖALAN VALINTAPERUSTEET KEVÄT 2014 OPISKELIJAVALINTA Valtakunnalliseen valintakokeeseen kutsutaan kaikki hakukelpoiset hakijat. Lopulliseen valintaan vaikuttaa koulumenestys, ensimmäinen

Lisätiedot

TERVETULOA AVOIMEN AMK:N POLKUOPINTOIHIN!

TERVETULOA AVOIMEN AMK:N POLKUOPINTOIHIN! Avoin YAMK-polku TERVETULOA AVOIMEN AMK:N POLKUOPINTOIHIN!...2 Mikä on avoin AMK?...2 Polkuopiskelun idea...2 Polulla opiskelu...3 Polkuopinnoissa huomioitavaa...3 OPINTOJEN ALKAESSA...3 Tutustu omaan

Lisätiedot

AIKUISTEN AMK-TUTKINTOON JOHTAVA JA YLEMPÄÄN AMK- TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS KEVÄÄLLÄ 2014

AIKUISTEN AMK-TUTKINTOON JOHTAVA JA YLEMPÄÄN AMK- TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS KEVÄÄLLÄ 2014 23.5.2013 AIKUISTEN AMK-TUTKINTOON JOHTAVA JA YLEMPÄÄN AMK- TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS KEVÄÄLLÄ 2014 1. Valinnan yleisperiaatteet Ammattikorkeakoulujen aikuiskoulutuksena järjestettävään AMK-tutkintoon

Lisätiedot

Valintaperusteet: Liiketalouden koulutusohjelma 210 op, Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto, Tradenomi

Valintaperusteet: Liiketalouden koulutusohjelma 210 op, Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto, Tradenomi Valintaperusteet: Liiketalouden koulutusohjelma 210 op, Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto, Tradenomi Valintakokeisiin kutsutaan kaikki hakukelpoiset hakijat. Lopulliseen opiskelijavalintaan vaikuttavat

Lisätiedot

Täydennyskoulutus muutoksessa. Päivi Haapasalmi

Täydennyskoulutus muutoksessa. Päivi Haapasalmi Täydennyskoulutus muutoksessa Päivi Haapasalmi Täydennyskoulutustarjonta ammattikorkeakouluissa Täydennyskoulutustarjonta Ammattikorkeakoulujen bioanalyytikoille suunnattu täydennyskoulutustarjonta vähäistä

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, lasten ja nuorten hyvinvoinnin turvaaminen, 08YSOS15

Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, lasten ja nuorten hyvinvoinnin turvaaminen, 08YSOS15 1 Heinäkuu 2015 Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, lasten ja nuorten hyvinvoinnin turvaaminen, 08YSOS15 Onnittelumme valinnasta! Opiskelu käynnistyy kaikkien Lahden ammattikorkeakoulun ylempää AMK tutkintoa

Lisätiedot

YLEISTIEDOT OPINNOT KOULUTUS TOTEUTUSAIKA 2013-2016 LAAJUUS KUVAUS OPISKELUKIELI KOODI TUTKINTO

YLEISTIEDOT OPINNOT KOULUTUS TOTEUTUSAIKA 2013-2016 LAAJUUS KUVAUS OPISKELUKIELI KOODI TUTKINTO Opetussuunnitelma 1 (6) YLEISTIEDOT KOULUTUS TOTEUTUSAIKA 2013-2016 LAAJUUS KUVAUS OPISKELUKIELI KOODI TUTKINTO Palveluliiketoiminnan koulutusohjelma Opintojen laajuus on 90 opintopistettä, ja ohjeaika

Lisätiedot

Opiskelijavalinnoissa uudistuksia 2013 2014 aikana

Opiskelijavalinnoissa uudistuksia 2013 2014 aikana 1/3 09/ 2013 Opiskelijavalinnoissa uudistuksia 2013 2014 aikana Opiskelijavalinnat uudistuvat vaiheittain kaikilla koulutusasteilla alkaen syksystä 2013. Yhdistävänä asiana uudistuksessa on uuden Opintopolku.fi

Lisätiedot

Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi

Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Korkeakoulujen yhteishakua koskeva uudistus 2014 Yhteishaku ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin saman hakulomakkeen kautta Yhteinen hakuaika 6 hakukohdetta ensisijaisuusjärjestykseen, hakijalle tarjotaan

Lisätiedot

MAISTERIKOULUTUS 2015 VALINTAPERUSTEET Konetekniikka

MAISTERIKOULUTUS 2015 VALINTAPERUSTEET Konetekniikka MAISTERIKOULUTUS 2015 VALINTAPERUSTEET Konetekniikka Haku maisterikoulutukseen (Oulun yliopisto) ( 15.12.2014 klo 08:00 30.1.2015 klo 15:00 ) Hakija voi hakea vain yhteen teknillisen tiedekunnan maisteriohjelmaan

Lisätiedot

6. MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALAN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO

6. MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALAN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO 6. MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALAN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO 6.1 Suomenkielinen/ruotsinkielinen koulutus 6.1.1 Opiskelijavalinta Yleinen hakukelpoisuus tutkintoon johtaviin koulutusohjelmiin on kerrottu

Lisätiedot

Ajankohtaista Oamkin koulutustarjonnasta ja opiskelijarekrytoinnista. Opopatio 10.10.2014 Opiskelijapalvelupäällikkö Marita Aikio

Ajankohtaista Oamkin koulutustarjonnasta ja opiskelijarekrytoinnista. Opopatio 10.10.2014 Opiskelijapalvelupäällikkö Marita Aikio Ajankohtaista Oamkin koulutustarjonnasta ja opiskelijarekrytoinnista Opopatio 10.10.2014 Opiskelijapalvelupäällikkö Marita Aikio Oulun ammattikorkeakoulu (Oamk) Suomen 5. suurin ammattikorkeakoulu noin

Lisätiedot

OPISKELIJAVALINTA INSINÖÖRIKOULUTUKSIIN SYKSYN 2015 YHTEISHAUSSA

OPISKELIJAVALINTA INSINÖÖRIKOULUTUKSIIN SYKSYN 2015 YHTEISHAUSSA 1 OPISKELIJAVALINTA INSINÖÖRIKOULUTUKSIIN SYKSYN 2015 YHTEISHAUSSA Opiskelijat valitaan kahdella tavalla: Jono 1: 15 opiskelijaa valitaan koulumenestyksen ja valintakokeen yhteispistemäärän perusteella

Lisätiedot

VIRTUAALIAMMATTIKORKEAKOULUN OPINTOIHIN JA OPISKELUUN LIITTYVÄT YLEISET MENETTELYTAPAOHJEET

VIRTUAALIAMMATTIKORKEAKOULUN OPINTOIHIN JA OPISKELUUN LIITTYVÄT YLEISET MENETTELYTAPAOHJEET VIRTUAALIAMMATTIKORKEAKOULUN OPINTOIHIN JA OPISKELUUN LIITTYVÄT YLEISET MENETTELYTAPAOHJEET 1.1 Mikä on Suomen Virtuaaliammattikorkeakoulu (VirtuaaliAMK)?...2 1.2 Kuka voi opiskella Virtuaaliammattikorkeakoulussa?...2

Lisätiedot

AMK-TUTKINTOON JOHTAVAN AIKUISKOULUTUKSEN JA YLEMPÄÄN AMK-TUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSEN VALINTAPERUSTEET KEVÄÄLLÄ 2014

AMK-TUTKINTOON JOHTAVAN AIKUISKOULUTUKSEN JA YLEMPÄÄN AMK-TUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSEN VALINTAPERUSTEET KEVÄÄLLÄ 2014 AMK-TUTKINTOON JOHTAVAN AIKUISKOULUTUKSEN JA YLEMPÄÄN AMK-TUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSEN VALINTAPERUSTEET KEVÄÄLLÄ 2014 1. Valinnan yleisperiaatteet Ammattikorkeakoulujen aikuiskoulutuksena järjestettävään

Lisätiedot

Uusi korkeakouluhaku syksyllä 2014. Joni Penkari, Opetushallitus 29.8.2014 Opintopolku.fi

Uusi korkeakouluhaku syksyllä 2014. Joni Penkari, Opetushallitus 29.8.2014 Opintopolku.fi Uusi korkeakouluhaku syksyllä 2014 Joni Penkari, Opetushallitus Esityksen sisältö Korkeakouluhaku 2014, mikä ja miksi? Mikä muuttuu, mikä ei Keskeisiä kysymyksiä? Mitä tarkoittaa tiedotukselle? 2 Korkeakoulujen

Lisätiedot

YLEMPÄÄN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSEN HAKULOMAKKEEN TÄYTTÖOHJE 2009

YLEMPÄÄN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSEN HAKULOMAKKEEN TÄYTTÖOHJE 2009 YLEMPÄÄN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSEN HAKULOMAKKEEN TÄYTTÖOHJE 2009 Täytä hakulomake kuulakärkikynällä TEKSTATEN ISOILLA kirjaimilla. Tee jokainen numero ja kirjain niin selvästi,

Lisätiedot

LUONNONTIETEIDEN ALAN VALINTAPERUSTEET 2010

LUONNONTIETEIDEN ALAN VALINTAPERUSTEET 2010 LUONNONTIETEIDEN ALAN VALINTAPERUSTEET 2010 OPISKELIJAVALINTA Valtakunnalliseen valintakokeeseen kutsutaan kaikki hakukelpoiset hakijat. Lopulliseen valintaan vaikuttaa koulumenestys, ensimmäinen hakutoive

Lisätiedot

12 LIIKETALOUDEN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO

12 LIIKETALOUDEN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO 12 LIIKETALOUDEN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO Liiketalouden ammattikorkeakoulututkintoon liittyvään koulutusvastuuseen kuuluvat seuraavat kuusi koulutusalaa, joita tämä suositus koskee: 1. Liiketalous 2.

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulun toimiala määrätään ammattikorkeakoulun koulutustehtävässä käyttämällä seuraavia koulutusaloja:

Ammattikorkeakoulun toimiala määrätään ammattikorkeakoulun koulutustehtävässä käyttämällä seuraavia koulutusaloja: 1 of 11 2011-04-27 10:37 Finlex» Lainsäädäntö» Ajantasainen lainsäädäntö» 2003» 15.5.2003/352 15.5.2003/352 Seurattu SDK 323/2011 saakka. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Valtioneuvoston

Lisätiedot

Hakijan haku- ja valintaprosessi

Hakijan haku- ja valintaprosessi AMK-sektori (nuorten koulutus) Hakijan haku- ja valintaprosessi Koulutustiedotuksen tukitoiminto Hakudemo (ennen hakuaikaa) Luonnos 4.10.2010 OPH Hakeminen Haun infosivut Hakuohjeet (hakulomakkeella) Koulutushaku

Lisätiedot

Opettajan pedagogisten opintojen info

Opettajan pedagogisten opintojen info Opettajan pedagogisten opintojen info Bio- ja ympäristötieteellisen tiedekunnan opiskelijoille Tiistaina klo 14.00 16.00 Biokeskus 3, LS 2402 Infon aiheet Opettajien kelpoisuusvaatimukset Opettajan pedagogisten

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA SUOMENKIELISTEN MAISTERIOHJELMIEN VALINTAOPAS 2014

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA SUOMENKIELISTEN MAISTERIOHJELMIEN VALINTAOPAS 2014 KASVATUSTIETEIDEN TIE DEKUNT A KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA SUOMENKIELISTEN MAISTERIOHJELMIEN VALINTAOPAS 2014 2(10) SISÄLTÖ 1. Kasvatustieteiden maisteriohjelma.. 3 2. Luokanopettajan maisteriohjelma

Lisätiedot

Lähihoitaja 80 ov (120) / 2v Yo-pohjainen koulutus SOTE. Kokkolan sosiaali- ja terveysalan opisto

Lähihoitaja 80 ov (120) / 2v Yo-pohjainen koulutus SOTE. Kokkolan sosiaali- ja terveysalan opisto Lähihoitaja 80 ov (120) / 2v Yo-pohjainen koulutus SOTE LÄHIHOITAJA - Lähellä sinua Sosiaali- ja terveysalan opistolla tarjoamme Sinulle mahdollisuuden hankkia ihmisläheisen ammatin, jonka työllistymisnäkymät

Lisätiedot

HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu Ammatillinen erityisopettajankoulutus Valintaperusteet 1 (5)

HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu Ammatillinen erityisopettajankoulutus Valintaperusteet 1 (5) Ammatillinen erityisopettajankoulutus Valintaperusteet 1 (5) Hakeminen ammatilliseen erityisopettajankoulutukseen Ammatillisten opettajakorkeakoulujen yhteinen haku on 7. 27.1.2015. Sähköinen hakemus tulee

Lisätiedot

KAKSOISTUTKINTO/DOUBLE DEGREE -KÄYTÄNTEET JAMKISSA NINA BJÖRN & KRISTIINA KORHONEN OPINTOASIAINPÄIVÄT TAMPEREELLA MARRASKUUSSA 2012 12.11.

KAKSOISTUTKINTO/DOUBLE DEGREE -KÄYTÄNTEET JAMKISSA NINA BJÖRN & KRISTIINA KORHONEN OPINTOASIAINPÄIVÄT TAMPEREELLA MARRASKUUSSA 2012 12.11. KAKSOISTUTKINTO/DOUBLE DEGREE -KÄYTÄNTEET JAMKISSA NINA BJÖRN & KRISTIINA KORHONEN OPINTOASIAINPÄIVÄT TAMPEREELLA MARRASKUUSSA 2012 12.11.2012 1 DOUBLE DEGREE-TUTKINNOT kansainvälinen kaksoistutkinto kahden

Lisätiedot

OPISKELIJAVALINTA 2016. Arja Hiltunen 9.11.2015

OPISKELIJAVALINTA 2016. Arja Hiltunen 9.11.2015 OPISKELIJAVALINTA 2016 Arja Hiltunen 9.11.2015 Opiskelijavalinta uudistuksen II vaihe koskee syksyllä 2016 alkavaa koulutusta osa korkeakoulupaikoista varataan ensikertalaisille yhdenpaikan säännös koskee

Lisätiedot

HAKIJAN OPAS. www.kyamk.fi/hakijalle. Kevät 2014

HAKIJAN OPAS. www.kyamk.fi/hakijalle. Kevät 2014 HAKIJAN OPAS Kevät 2014 Nuorten vieraskielisten koulutusten yhteishaku 7.1. 11.2.2014 Nuorten koulutusten yhteishaku 3.3. 1.4.2014 Aikuiskoulutusten yhteishaku 3.3. 1.4.2014 YAMK-tutkinnot 3.3. 1.4.2014

Lisätiedot

AVOIN AMMATTIKORKEAKOULU 2015-2016

AVOIN AMMATTIKORKEAKOULU 2015-2016 Kansalaistoiminta ja nuorisotyö - Kulttuurituotanto - Viittomakieli ja tulkkaus AVOIN AMMATTIKORKEAKOULU 2015-2016 Avoimessa ammattikorkeakoulussa voit opiskella amkopintojaksoja olipa ikäsi tai koulutustaustasi

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTO. Suomen suurimpia ja monitieteisimpiä yliopistoja Perustettu 1958 16 000 opiskelijaa ja 3 000 työntekijää 9 tiedekuntaa (1/2014)

OULUN YLIOPISTO. Suomen suurimpia ja monitieteisimpiä yliopistoja Perustettu 1958 16 000 opiskelijaa ja 3 000 työntekijää 9 tiedekuntaa (1/2014) OULUN YLIOPISTO Suomen suurimpia ja monitieteisimpiä yliopistoja Perustettu 1958 16 000 opiskelijaa ja 3 000 työntekijää 9 tiedekuntaa (1/2014) MONITIETEINEN MONIPUOLINEN Arkkitehtuurin tiedekunta Biokemian

Lisätiedot

Orientaatiotilaisuus Avoimen yliopiston opintoihin

Orientaatiotilaisuus Avoimen yliopiston opintoihin Orientaatiotilaisuus Avoimen yliopiston opintoihin Tervetuloa opiskelemaan Helsingin yliopiston Avoimeen yliopistoon! 1 Ennen opiskelua Tutustu hyvin opinto-ohjelmaan verkkopalvelussa: luentojen ajat ja

Lisätiedot

YHTEISKUNTATIETEIDEN, LIIKETALOUDEN JA HALLINNON ALA

YHTEISKUNTATIETEIDEN, LIIKETALOUDEN JA HALLINNON ALA YHTEISKUNTATIETEIDEN, LIIKETALOUDEN JA HALLINNON ALA YHTEISKUNTATIETEIDEN, LIIKETALOUDEN JA HALLINNON ALAN YLEISET VALINTAPERUSTEET KEVÄÄLLÄ 2014 OPISKELIJAVALINTA Opiskelijavalintaan vaikuttavat koulumenestys,

Lisätiedot

Opinto-ohjaajan koulutus. JAMK/ammatillinen opettajakorkeakoulu. Emmi Matikainen JOENSUUN KONSERVATORION OPINTO-OHJAUSSUUNNITELMA.

Opinto-ohjaajan koulutus. JAMK/ammatillinen opettajakorkeakoulu. Emmi Matikainen JOENSUUN KONSERVATORION OPINTO-OHJAUSSUUNNITELMA. Opinto-ohjaajan koulutus JAMK/ammatillinen opettajakorkeakoulu Emmi Matikainen JOENSUUN KONSERVATORION OPINTO-OHJAUSSUUNNITELMA Johdanto Tämä artikkeli on tehty osana Jyväskylän ammattikorkeakoulun ammatillisen

Lisätiedot

Musiikki ja tanssi. Valintakoeopas 2014 Tutkintoon johtava aikuiskoulutus

Musiikki ja tanssi. Valintakoeopas 2014 Tutkintoon johtava aikuiskoulutus Musiikki ja tanssi Valintakoeopas 2014 Tutkintoon johtava aikuiskoulutus 1 Musiikin koulutus, Tutkintoon johtava aikuiskoulutus, Musiikkipedagogi (AMK) Tutkinnon laajuus 240 op Opiskeluaika 2-4 vuotta

Lisätiedot

VALMA Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus. Käynnistyy 11.8.2015

VALMA Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus. Käynnistyy 11.8.2015 VALMA Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus Käynnistyy 11.8.2015 Korvaa nykyiset neljä koulutusta Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus (Ammattistartti) Ammatilliseen

Lisätiedot

Avoinamk.fi -portaalin sähköinen asiointi Opiskelijan ohje

Avoinamk.fi -portaalin sähköinen asiointi Opiskelijan ohje Avoin AMK sähköinen asiointi opiskelijan ohje 1/10 Avoinamk.fi -portaalin sähköinen asiointi Opiskelijan ohje Sisällysluettelo Avoinamk.fi portaalin yleisnäkymä...2 Koulutushaku...3 Rekisteröityminen ja

Lisätiedot

Avoimen yliopiston kauppatieteellisten opintojen alkuinfo 17.8.2015 klo 17.00 Töölön kampus

Avoimen yliopiston kauppatieteellisten opintojen alkuinfo 17.8.2015 klo 17.00 Töölön kampus Avoimen yliopiston kauppatieteellisten opintojen alkuinfo 17.8.2015 klo 17.00 Töölön kampus Kauppatieteellinen ala Väylä - Erillisvalinta Kauppakorkeakoulun kandidaattiohjelmaan - Hakijoille, joilla ei

Lisätiedot

Mistä ajankohtaisesta aihealueesta olet kiinnostunut? Miten perustelet ajankohtaiseksi ajattelemasi aiheen? Miksi kyseinen aihe on tärkeä?

Mistä ajankohtaisesta aihealueesta olet kiinnostunut? Miten perustelet ajankohtaiseksi ajattelemasi aiheen? Miksi kyseinen aihe on tärkeä? Heinäkuu 2015 Lahden ammattikorkeakoulu Sosiaali ja terveysalan ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot STKJ15 OPINTOJEN ALOITUSTEHTÄVÄ: OPINNÄYTETYÖPROSESSIN ALOITUS Hyvä uusi ylemmän AMK tutkinnon opiskelija,

Lisätiedot

TANSSINOPETTAJAN KOULUTUSOHJELMAN VALINTAKOEOPAS AIKUISTEN TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS 2012

TANSSINOPETTAJAN KOULUTUSOHJELMAN VALINTAKOEOPAS AIKUISTEN TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS 2012 1 TANSSINOPETTAJAN KOULUTUSOHJELMAN VALINTAKOEOPAS AIKUISTEN TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS 2012 2 1 HAKEMINEN... 4 2 YLEINEN HAKUKELPOISUUS JA VALINTAPERUSTEET... 5 3 VALINTAKOE... 6 3.1 Valintakokeeseen

Lisätiedot

VALTAKUNNALLINEN VALINTAPERUSTESUOSITUS 2015

VALTAKUNNALLINEN VALINTAPERUSTESUOSITUS 2015 VALTAKUNNALLINEN VALINTAPERUSTESUOSITUS 2015 1 / 6 Yleisosio Valtakunnallisen valintaperustesuosituksen yleisosio löytyy täältä (linkki). Alakohtainen suositus: tekniikan ammattikorkeakoulututkinnot (päivätoteutukset)

Lisätiedot

POLKUOPINNOT 2012 2013

POLKUOPINNOT 2012 2013 POLKUOPINNOT 2012 2013 Haluatko opiskella joustavasti työn ohessa ja laajentaa ammattitaitoasi? Etkö päässyt haluamaasi koulutukseen yhteishaussa? Tarvitsetko työhösi ajankohtaisia tietoja ja taitoja?

Lisätiedot

Paikkoja valituille Koulutukset 2016 Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Paikkoja valituille Koulutukset 2016 Jyväskylän ammattikorkeakoulu Paikkoja valituille Koulutukset 2016 Jyväskylän ammattikorkeakoulu JAMK haluaa olla Suomen paras ammattikorkeakoulu, jolla on vahvaa näyttöä koulutuksen laadusta, kansainvälisyydestä ja yrittäjyyden edistämisestä.

Lisätiedot

Opo-info 27.11.2015. Sirkku Mäntyniemi

Opo-info 27.11.2015. Sirkku Mäntyniemi Opo-info 27.11.2015 Sirkku Mäntyniemi Yhteishaku, kevät 2016 1. hakuaika 8.1.-27.1. 2016 klo 15 Vieraskieliset koulutukset (Bachelor) 2. hakuaika 16.3.-6.4.2016 klo 15 AMK- ja ylempään AMK-tutkintoon johtavat

Lisätiedot