LAAJENNUS JA JÄSENYYS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LAAJENNUS JA JÄSENYYS"

Transkriptio

1 Luku 13 LAAJENNUS JA JÄSENYYS Järjestömme jäsenyystavoite on saavuttaa nettokasvua ja parantaa klubien terveyttä ja menestystä. Jäsenkasvu on jokaisen piirikuvernööritiimin ja piirin GMT (Maailmanlaajuinen jäsentyöryhmä) tavoitteena ja nämä ryhmät ovat erityisen tärkeässä roolissa piirin toiminnassa. Kasvua saadaan aikaan tukemalla nykyisiä jäseniä, pitämällä heidät aktiivisina ja ottamalla heidät mukaan palvelukampanjoiden järjestämiseen. Nettojäsenkasvu saavutetaan parhaiten, kun piirikuvernööri, ensimmäinen ja toinen varapiirikuvernööri, piirin GMT-koordinaattori ja jäsenyyden ja uusien klubien asiantuntijoiden tiimi sekä piirin GLT-koordinaattori toimivat yhdessä. On olemassa kolme perustapaa saada vuosittaista nettokasvua: 1. Kannustamalla uusien klubien perustamista, jotka perustuvat palvelulle ja annettuun apuun paikkakunnalla 2. Uusien jäsenten kutsuminen mukaan olemassa oleviin klubeihin ottamalla heidät mukaan paikkakunnan palveluprojekteihin, jotka kiinnostavat heitä 3. Jäsenten eroamiset vähenevät, kun he ovat tyytyväisiä toimintaan. Kaikki edellä mainitut seikat edellyttävät tärkeiden palveluprojektien tunnistamista paikkakunnalla. On monia tapoja saada klubin jäsenet mukaan ja tarjota tarkoituksenmukaista palvelukokemusta. Useimmat jäsenet haluavat olla aktiivisia jäseniä. Jäsenluokat on listattu tämän luvun sivuilla 20 ja 21. Tämä osa opasta käsittelee työkaluja ja resursseja, jotka on laadittu piirien avuksi. Maailmanlaajuinen jäsentyöryhmä Maailmanlaajuinen jäsentyöryhmä (GMT) yhdessä Maailmanlaajuisen johtajakoulutusryhmä (GLT) kehitettiin vahvistamaan piirikuvernööritiimien paikallisen tason pyrkimyksiä. Nämä tiimit yhdessä muodostavat suoraviivaiseen toimintaan perustuvan, rinnakkain toisiaan tukevan ryhmän. GMT antaa mahdollisuuden keskitettyyn panostukseen jäsenkasvun, jäsenten aktiivisuuden ja uusien klubien perustamisen varmistamiseksi. Tämä hyödyttää järjestöä suuremman jäsenkasvun ja osallistumisen kautta sekä vahvemman sitoutumisen kautta paikalliseen ja maailmanlaajuiseen humanitääriseen palveluun. GMT-rakenne muodostuu useammasta tasosta johtamisen alalla, mutta tavoitteet pysyvät samoina koko rakenteessa: XIII-1

2 Ylläpitää tietoja ja ymmärrystä jäsenyystrendeistä ja tiedoista sekä ainutlaatuisista alueellisista/kulttuurisista ominaispiirteistä Tunnistaa alueita, joilla voidaan perustaa uusia klubeja Antaa apua, kun kehitetään ja toteutetaan alueen tavoitteita ja strategisia suunnitelmia Tunnistetaan ja avustetaan vaikeuksissa olevia klubeja Tunnistetaan ja mainostetaan palvelumahdollisuuksia Tunnistetaan ja jaetaan menestyksellisiä jäsenyysstrategioita Tunnetaan ja mainostetaan LCI:n jäsenkehityksen resursseja ja aloitteita Korostetaan viestintää, visiota, suunnittelua ja yhteistyötä Piirin GMT-tiimiin kuuluvat jäseninä: Piirikuvernööri Ensimmäinen varapiirikuvernööri Toinen varapiirikuvernööri Piirin GMT-koordinaattori, jota tukevat: o Jäsenyys- ja uusien klubien kasvutiimi o Klubin menestystiimi o Lohkon puheenjohtaja Piirin GMT -jäsenen tehtäviä ovat: Tukee ja motivoi lohko-, alue- ja klubijohtajia Tekee yhteistyötä piirin ja moninkertaispiirin GMT-ryhmien kanssa: o Jäsenten kehitystarpeet piirissä o Tavoitteet ja toimintasuunnitelmat piirille o Nimitetään Jäsentoiminnan ja uusien klubien kasvutiimi ja Klubin menestystiimi kasvattamaan jäsenmäärää ja lisäämään palveluaktiviteetteja Varmistaa että jäsenten kehittämistä ja tyytyväisyyttä pyritään kannustamaan koko piirin alueella Tunnistaa alueita ja laatii suunnitelmia vähintään yhden lionsklubin perustamiseksi joka vuosi. Pyytää uuden klubin kehittämisen konsulttia auttamaan (tietyillä alueilla). Tekee töitä vastaavan GLT-koordinaattorin kanssa uuden klubin tukemiseksi mm. koulutettu opaslion ja klubivirkailijoiden koulutus Mainostaa ja tunnistaa klubit, joiden kannattaa osallistua Klubin laatuprosessiin (KLP). Tekee yhteistyötä GLT-koordinaattorin kanssa auttaakseen klubien tavoitteiden saavuttamisessa Mainostaa LCI:n jäsenyyteen liittyviä työkaluja ja resursseja alue-, lohko- ja klubien johtajille Tunnistaa ja rohkaisee suuren potentiaalin omaavia jäsenjohtajia heidän sopivuuden, kokemuksen ja kiinnostuksensa mukaan XIII-2

3 Seuraa jäsenraportteja huomatakseen trendejä ja kehittääkseen strategioita. Kommunikoi alueen, lohkon ja klubin johtajien kanssa, jos tarvitaan apua ongelmiin tai tunnustusta saavutuksista Vertaa saavutuksia odotuksiin ja tavoitteisiin kuukausittain tai neljännesvuosittain ja muokkaa strategioita tarpeen mukaan Lähettää neljännesvuosittaiset jäsenraportit LCI:hin Esittää budjetti piirihallitukselle jäsensuunnitelmien rahoittamiseksi Motivoi piirin lionjäseniä kehittämään ja parantamaan heidän jäsenyystaitojaan Kehittää ja mainostaa tunnustusohjelmaa piirille ja yksittäisille lioneille, jotka ovat huomattavasti edistäneet jäsenkasvua piirissä GMT Jäsenyys- ja uusien klubien kasvu- ja menestystiimit Moninkertaispiirin ja piirin GMT-koordinaattorit perustavat kaksi kolmen tai neljän lionin tiimiä, jotka tukevat piirin jäsenkasvun ja klubikasvun sekä klubimenestyksen tiimejä. Kumpikin tiimi nimetään kolmeksi vuodeksi. Moninkertaispiiritiimit nimittää kuvernöörineuvosto neuvonpidossa moninkertaispiirin GMT-koordinaattorin ja GMT-aluejohtajan kanssa. Piiritiimit nimittää piirikuvernööritiimi neuvonpidossa moninkertaispiirin GMT-koordinaattorin ja GMTpiirikoordinaattorin kanssa. Moninkertaispiiri ja piiri ilmoittavat menestystiimien jäsenet MyLCI:n kautta. Jäsenyys- ja uusien klubien kasvutiimi Velvollisuudet: Selvittää mahdollisuudet uusien klubien perustamiseen Kannustaa ottamaan yhteyttä uusiin jäseniin Tunnistaa mahdolliset klubit Klubin laatuprosessiin (KLP) Esimerkkejä jäsenkasvun ja uusien klubien tiimin vastaavista: Kampusklubivastaava KLP-tiedotusvastaava Uusien klubien kehitysvastaava Perhe- ja naisjäsenvastaava Intressiryhmäklubivastaava Nuorten aikuisten vastaava Klubin menestystiimi Velvollisuudet: Keskittyy saamaan lionit mukaan paikkakunnan palveluprojekteihin ja pyrkii tunnistamaan uusia palvelutilaisuuksia Edistää palveluaktiviteeteista ilmoittamista Edistää jäsenten tyytyväisyyttä Tukee klubeja, jotka ovat osallistuneet klubin laatuprosessiin (KLP) XIII-3

4 Tukee terveitä klubeja jäsenten säilytyksessä ja heikkoja klubeja niiden haasteissa Esimerkkejä klubimenestystiimin vastaavista: KLP-vastaava palvelutyövastaava jäsen/jäsentyytyväisyysvastaava mentorointivastaava julkaisuvastaava jälleenrakennusvastaava palveluilmoitusvastaava palvelutyövastaava. Alueen ja Lohkon puheenjohtaja Piirin GMT-tiimi Mainostaa jäsenyysresursseja klubeille Mainostaa ja tunnistaa klubit, joiden kannattaa osallistua Klubin laatuprosessiin (KLP) Varmistaa, että klubin jäsenjohtajat tuntevat heidän roolinsa ja vastuunsa Tunnistaa sijaintipaikkoja uusille klubeille Korostaa jäsenten osallistumista uusiin tai olemassa oleviin palveluprojekteihin Kannustaa klubeja toteuttamaan jäsenkasvusuunnitelman ja mainostamaan toimintaa paikkakunnalla Kertoa jäsenten kehitystarpeista ja menestyksellisistä strategioista muille piirin GMT:n jäsenille On kehitetty monia resursseja auttamaan kaikkia piirin GMT:n jäseniä laatimaan ja saavuttamaan jäsenyystavoitteet. Jäsenyys- ja uusien klubien verkkosivut LCI:n verkkosivulla antavat tietoa seuraavista aiheista: Uuden klubin perustaminen Jäsenten kutsuminen Jäsenyyden vahvistaminen Jäsenten viestintä Maailmanlaajuinen jäsentyöryhmä Lisätietoa ylläolevista ohjelmista ja resursseista saa ottamalla yhteyttä päämajaan: Membership Programs and New Club Development Department Sähköposti: 300 West 22 nd Street, Oak Brook, Illinois Puhelin: ; Faksi: XIII-4

5 Ympärivuotinen jäsenkasvuohjelma Jäsenet ovat kaiken sen perusta mitä teemme lioneina. Vahva ja kasvava jäsenkunta johtaa terveisiin klubeihin ja suurempaan palvelutyöhön paikallisissa yhteisöissä ja eri puolilla maailmaa. Uudet jäsenet tuovat mukanaan tuoreita ideoita, uusia projekteja ja taitoja, jotka voivat auttaa teitä vaikuttamaan vielä enemmän paikkakunnillanne. Ehdotettu ympärivuotinen jäsenkontaktistrategia Koska jäsenhankinnan täytyy olla jatkuvaa toimintaa, seuraavassa on ehdotettu aikataulu ympärivuotiselle jäsenkontaktistrategialle. Joka kuussa keskitytään eri asiaan, jotta lionvuoden aikana voidaan keskittyä laajaan valikoimaan mahdollisia jäseniä. Osa aktiviteeteista perustuu pitkäaikaisiin perinteisiin, kuten loka- ja huhtikuun jäsenkasvuhankkeet. Joissakin aktiviteeteissa puolestaan keskitytään tiettyihin väestöryhmiin. Elo-/syyskuu... Opiskelijat & Leolionit Lokakuu... Tavallinen jäsenkasvu Marras-/joulukuu... Perhejäsenet Tammikuu... Erilaiset ryhmät (esim. suuret ikäluokat, nuoret ammattilaiset, etniset ryhmät, jne.) Helmi-/maaliskuu... Naisjäsenet Huhtikuu... Uudet jäsenet Touko-/kesäkuu...Klubien kehittäminen Jäsenten kehittämisapurahat Lions Clubs International on jo pitkään huomannut tarpeen keskitetyille jäsenaloitteille jotka siis keskittyvät tietyille uusille alueille ja/tai uusien markkinointitaktiikoiden käyttöön. Jäsenkehityksen työryhmä on kohdentanut varoja jäsenkehitysapurahoja varten, joilla autetaan piirejä ja moninkertaispiirejä kehittämään tai testaamaan uusia markkinointistrategioita. Apurahan saajat valitaan hakemusten joukosta. Apurahalla voidaan kattaa korkeintaan 75 prosenttia hyväksytyistä kuluista, ei kuitenkaan ylittäen 5000 dollaria piiriä tai dollaria moninkertaispiiriä kohti. Apurahoissa noudatetaan apurahojen tilintarkastussääntöjä. Paikalliset vaatimukset Apurahojen myöntämisessä pyritään maailmanlaajuiseen kattavuuteen. Varoja myönnetään US$ suuremmille vaalipiireille (I, III, IV, V ja VI) ja US$5000 XIII-5

6 apuraha pienemmille vaalipiireille (II ja VII) ja Afrikalle. Ensisijalle asetetaan piirit jotka ovat asettaneet merkittävät jäsenkasvu- ja jäsenten säilytystavoitteet. Suunnitelman tulisi tähdätä vähintään kahden uuden klubin perustamiseen ja/tai 100 uuden jäsenen rekrytoimiseen. Jos varoja on vielä jakamatta maaliskuussa, voivat maksimiapurahan jo saaneet alueet hakea uudelleen. Hakemuksen hyväksymismenettely Hakemukset esitarkastetaan jäsenohjelmien ja uusien klubien markkinoinnin osaston toimesta. Esitarkastuksen tarkoitus on varmistaa, että hakemukset täyttävät minimivaatimukset ja sisältävät tarvittavat tiedot jotta ne voidaan esittää jäsenkehitystoimikunnan harkittavaksi. Osaston henkilökunta voi ottaa hakijaan yhteyttä saadakseen lisätietoja ja keskustellakseen jäsenkasvusuunnitelmasta. Prosessissa kiinnitetään myös huomiota erilaisten markkinointistrategioiden käyttöön ja että mahdollisimman moni vaalipiiri osallistuu. Hakemukset jotka täyttävät mainitut vaatimukset esitetään sitten jäsenkehitystoimikunnalle lopullista päätöstä varten. Apurahahakemusten on oltava perillä LCI:ssä viimeistään 45 päivää ennen seuraavaa hallituksen kokousta jotta se voidaan sisällyttää kokouksen asialistaan. Apurahoja ei välttämättä myönnetä hakujärjestyksessä. Lisätietoja jäsenkehityksen apurahoista saa ottamalla yhteyttä jäsenohjelmien ja uusien klubien markkinoinnin osastoon: Lions Clubs International Membership Programs and New Club Programs Department Sähköposti: 300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL USA Puhelin: ; Faksi: Lionien perhe- ja naisjäsenten symposiumohjelma Kun jatkamme perheystävällisten lionsklubien ja naisten jäsenmäärän kasvattamista, on tärkeää, että klubit tunnistavat tarkoituksenmukaisia palvelumahdollisuuksia, jotka herättävät perheiden ja naisten mielenkiinnon. Erinomainen tapa löytää nämä tarpeet on järjestää Perhe- ja naisjäsenten symposium. Lionien perhe- ja naisjäsenten symposiumilla on neljä päätarkoitusta: 1. Tunnistaa uusia paikkakunnan projekteja, jotka kiinnostavat naisia ja perheitä. 2. Tunnistaa mahdollisia uusia jäseniä. 3. Mainostaa lionsklubeja paikkakunnalla. 4. Perustaa uusi klubi/liitännäisklubi kehittämään uusia paikkakunnan projekteja, jotka on tunnistettu. XIII-6

7 Jokainen symposium vaatii yhteistyökumppanin paikkakunnalla. Yhteistyön tekeminen muiden alueen ryhmien kanssa tuo lisää vakuuttavuutta tilaisuuteen, tuoreita näkökulmia ja tietoa tärkeiden tarpeiden tunnistamiseksi sekä uusia resurssien ja varojen lähteitä. Lisätietoja symposiumin järjestämisestä ja LCI:n myöntämästä rahoituksesta saa lataamalla Perhe- ja naisjäsenten symposiumin suunnitteluoppaan lionien verkkosivulta (kirjoita MP101 hakulaatikkoon), tai ota yhteyttä osoitteella: Lionien Alueellinen Naisten workshop -ohjelma Tärkeä osa lionien jäsenmäärän laajentamisessa ja palvelumme lisäämisessä on tavoite naispuolisten jäsenmäärän kasvattamisesta järjestössä. Tämän vuoksi Lions Clubs International on kehittänyt Naisten alueellisen Workshop ohjelman, jonka tavoitteena on: 1. Tutkia tekijöitä, jotka vaikuttavat naisten rekrytointiin ja heidän säilyttämiseen eri puolilla maailmaa. 2. Laatia strategioita, jotka lisäävät naisten jäsenmäärää lionsklubeissa. 3. Laatia toimintasuunnitelmia, joita piirit ja moninkertaispiirit voivat toteuttaa alueillaan. Lisätietoja Naisten alueellisen workshopin järjestämisestä ja siihen myönnettävästä rahoituksesta saa LCI:sta, lataamalla Lionien alueellisen naisten workshopin suunnitteluopas verkkosivulta (etsi hakusanalla MP102) tai ottamalla yhteyttä Uuden klubin kehittäminen Jokaisessa piirissä tulisi perustaa vähintään yksi uusi lionsklubi joka vuosi. Tämän saavuttaminen on yksi piirikuvernööritiimin ja piirin maailmanlaajuisen jäsentyöryhmän tärkeimmistä tehtävistä. Seuraavassa tietoa uuden lionsklubin perustamisesta. Uusi klubi voi olla lionsklubi, kampuslionsklubi, lionessklubi tai leolionsklubi. Lionsklubin perustamiseen tarvitaan seuraavaa: Vähintään 20 perustajajäsentä, 75% heistä asuun tai tekee töitä piirin alueella ja he ovat uusia lioneita, paitsi silloin kun on kyseessä toisesta klubista eroaminen ystävällisissä merkeissä Sponsoroiva klubi, lohko, alue, piirihallitus tai piiritoimikunta Täytetty perustamiskirjanhakemus ja ilmoitus perustajajäsenistä Nykyisen piirikuvernöörin hyväksyntä XIII-7

8 Oikeat perustamismaksut ja lomakkeet Seuraavat laajennustyökalupaketit on tilattavissa Jäsenohjelmien osastolta: Klubilaajennus Uuden vuosisadan klubi Kampusklubi Lioness Bridge Builder Liitännäisklubit Tärkeitä päivämääriä: Klubin perustajajäsenten luettelo (Charter Roster) pidetään avoinna 90 päivän ajan perustamisen hyväksymisen jälkeen tai kunnes perustamisjuhla on pidetty, kumpi tahansa on ensin Varaa vähintään 45 päivää siitä päivästä perustamisanomuksen käsittelyyn ja virallisen perustamiskirjan lähettämiseen klubille siitä päivästä jolloin hakemus saapuu kansainväliseen päämajaan Perustamisasiakirjan hakemuksen ja vastaavien laajennuspalkintojen tulee olla perillä LCI:n päämajassa ennen sulkemisaikaa 20. kesäkuuta, jotta ne voidaan ottaa sen toimintavuoden rekisteriin. Klubin perustamiskirjahakemus Kun vaatimukset uuden klubin perustamisesta ovat täyttyneet, tulee täyttää Lionsklubin perustamiskirjahakemus (TK-38A) sekä Perustajajäsenten ilmoitus (TK21A) ja toimittaa ne yhdessä maksujen ja vaadittavien todistusten kanssa LCI:lle. Asioita joihin kannattaa kiinnittää huomiota lomaketta täytettäessä (täydelliset ohjeet perustamisasiakirjan täyttämiseksi löytyvät tämän luvun sivulta 21): Perustettavan klubin tulee käyttää kaupungin, kunnan tai vastaavan hallintoalueen nimeä klubin nimessä. Jos kaupungissa tai kunnassa on useampia klubeja kuin yksi, jokaisen klubin on lisättävä erottava nimi nimeensä. Sponsoroivan klubin on oltava samasta piiristä, jossa klubi sijaitsee. Toinen sponsoroiva klubi voi olla toisesta piiristä tai toiselta alueelta. Piirikuvernööri määrää alueen ja lohkon, johon uusi klubi sijoittuu. Tavallisesti ne ovat samat kuin kummiklubin alue ja lohko. Piirikuvernöörinä sinä nimität klubille opaslionit tai kurssin käyneet opaslionit. (Katso tarkemmat tiedot opaslion-osasta.) Sinun tulee piirikuvernöörinä allekirjoittaa anomukset XIII-8

9 Lähetä täytetty anomus, jossa on kaikki tarvittavat allekirjoitukset, perustajajäsenten luettelo ja vastaavat perustajajäsenten maksut osoitteella: Lions Clubs International Sähköposti: Membership Programs and New Club Operations Department 300 W. 22nd Street Oak Brook, IL USA Puhelin: ; Faksi: Elinvoimaisten klubien varmistaminen Piirin, jossa perustetaan 10 tai useampia klubeja yhden toimintavuoden aikan tulee todistaa, että uusia klubeja tuetaan pitkällä aikavälillä ja sen vuoksi vaaditaan, että 1) piiri lähettää yksityiskohtaisen suunnitelman, jossa kerrotaan mitä tukea uusi klubi tulee saamaan; 2) maksaa puolet vuoden kansainvälisestä jäsenmaksusta kun perustamisasiakirja lähetetään; 3) sekä piirikuvernööri että 1. varapiirikuvernööri allekirjoittavat perustamisasiakirjan. Jos piiri lähettää 14 uutta perustamisasiakirjaa vuoden aikana, kaikki sen jälkeen perustettavat klubit pitää hyväksyttää Jäsenkehitystoimikunnassa. Liitännäisklubiohjelma Liitännäisklubit antavat pienelle ryhmälle mahdollisuuden muodostaa oman lionsklubin ja aloittaa paikkakunnan palvelun nopeasti. Jäsenistä tulee jo olemassa olevan lionsklubin jäseniä, mutta heillä on itsenäiset kokoukset ja omat projektit. Liitännäisklubilla on oikeus valita sihteeri, presidentti ja rahastonhoitaja. Lisäksi vaaditaan vähintään viisi jäsentä, jotta voidaan perustaa liitännäisklubi. Uuden klubin kehittämisohjelma Uuden klubin kehittämisworkshop -ohjelma on suunniteltu auttamaan lioneita perustamaan uusia klubeja. Lionit oppivat keskeisiä strategioita potentiaalisten klubipaikkakuntien identifioimiseksi ja tapoja lähestyä tärkeitä paikkakunnan johtajia rekrytoidakseen heidät jäseniksi uusiin klubeihin. Piirit Pohjois-Amerikassa, Latinalaisessa Amerikassa, Australiassa, Uudessa- Seelannissa ja Indonesiassa voivat lähettää pyynnön uuden klubin konsultille, joka voi tulla heidän piiriinsä korkeintaan viideksi päiväksi kouluttamaan ja auttamaan uuden klubin perustamisessa. Konsultit ovat lioneita, joilla on laaja kokemus uusien klubien perustamisesta ja jotka ovat valmiita auttamaan piiriänne. XIII-9

10 Piirit voivat järjestää luokkahuoneessa tapahtuvan koulutuksen uuden klubin perustamiseksi, tiedotusillan mahdollisille uusille jäsenille workshopin viimeisenä päivänä ja opaslionin kurssin. Lue lisää seminaariohjelmasta LCI:n verkkosivuilla tai ota yhteyttä jäsenohjelmien ja uusien klubien osastoon: Klubin menestys Klubin laatuprosessi (KLP) Lions Clubs International Membership Programs and New Club Operations Department Sähköposti: 300 W 22 nd Street Oak Brook, IL USA Puhelin: ; Faksi: Klubin laatuprosessi (KLP) auttaa klubeja tulemaan tehokkaammiksi palvelussa, viestinnässä, johtamisessa ja jäsenten tyytyväisyydessä. KLP on nelivaiheinen prosessi, joka voidaan suorittaa yhden neljän istunnon aikana klubikokouksessa tai jossain muussa tilaisuudessa. KLP voidaan suorittaa kahdella eri tavalla: KLP Pro ja KLP Lite. 1. KLP Pro on ohjaajan vetämä workshop. Se on suunniteltu klubeille, jotka haluavat koulutetun lionin auttamaan ja opastamaan jäseniä workshopissa. 2. KLP Lite on itsenäisesti suoritettava workshop. Se on suunniteltu klubeille, jotka haluavat oman klubin jäsenen vetävän workshopin. Molemmissa malleissa osallistuva klubi tutkii paikkakunnan tarpeita, analysoi jäsenten kokemusta, tunnistaa klubin ja LCI:n resursseja ja kehittää toimintasuunnitelmia klubin tavoitteiden saavuttamiseksi. On tärkeää tietää, että KLP on tarkoitettu kaikille klubeille, jotka haluavat parantaa niiden toimintaa. Sitä ei ole tarkoitettu vain heikoille tai vaikeuksissa oleville klubeille. Yleiskatsaus ohjelmaan Tässä nopea vilkaisu asioihin joita KLP:n osallistuva klubi tulee suorittamaan KLP -workshopin neljän vaiheen aikana. XIII-10

11 Vaihe 1: Miksi olemme täällä? (45-60 minuuttia) Vaihe 2: Mikä tekee klubista erinomaisen? (75-90 minuuttia) Vaihe 3: Miten voimme määritellä tarpeemme? (45-60 minuuttia) Vaihe 4: Mitä voimme tehdä seuraavaksi? (45-60 minuuttia) Tunnistetaan mitä lionit ovat saaneet aikaan Keskustellaan mitä klubi voi saavuttaa tulevaisuudessa Tunnistetaan paikkakunnan tarpeet Suunnitellaan Paikkakunnan tarvearvion järjestäminen Suoritetaan Klubin arvosanat -kysely Määritellään erinomaisen klubin ominaisuudet Keskustellaan kompastuskivistä jotka estävät erinomaisuuteen pääsemisen Keskustellaan tavoista parantaa klubin tehokkuutta. Käydään läpi Paikkakunnan tarvearviointi Käydään läpi Klubin arvosanat -tulokset Opitaan saatavilla olevista resursseista ja työkaluista tulosten parantamiseksi Asetetaan tulevaisuuden tavoitteet Laaditaan toimintasuunnitelmat tavoitteiden saavuttamiseksi Mikä on DG-tiimin rooli KLP:ssä? LCI kannustaa jokaista DG-tiimiä kannustamaan Klubin laatuprosessin käyttämistä piirin klubien keskuudessa ja kannustamaan niitä rekisteröitymään. Kun LCI on saanut KLPrekisteröitymisen, DG-tiimille ja piirin GMT/GLT-piirikoordinaattoreille lähetetään ilmoitus, jotta klubille voidaan nimittää KLP-ohjaaja. Klubit, jotka rekisteröityvät, näkyvät Klubin terveysraportilla joka kuukausi. Piirin johtajia kannustetaan ottamaan yhteyttä klubeihin, jotta varmistetaan että niillä on tarvittavat työkalut ja resurssit klubin tavoitteiden saavuttamiseksi. Piirit ja lohkot voivat myös rekisteröidä usean klubi KLP:hen, jotka haluavat suorittaa workshopin yhdessä. Hakemuslomakkeet löytyvät verkkosivulta. Sähköposti: Jäsenten tyytyväisyys Jotta lionsklubit pysyvät terveinä ja elinvoimaisina, klubien tulee miettiä miten jäsenet kokevat jäsenyyden ja mitä he odottavat jäsenyydeltä. Uusien jäsenten tervetulleeksi toivottamisen lisäksi on tärkeää, että he aloittavat osallistumisen klubien aktiviteetteihin heti alusta saakka. Jos klubin XIII-11

12 jäsenet tuntevat itsensä tervetulleiksi, olonsa mukaviksi ja he ottavat osaa paikkakunnan palvelemiseen, he pysyvät pitkään klubin jäseninä. Jäsenten tyytyväisyysopas (ME-301) näyttää klubeille miten antaa jäsenille tarkoituksenmukaisia kokemuksia ja vastata jäsenten odotuksiin kolmen vaiheen kautta: 1. Määritelkää mikä saa jäsenet tyytyväisiksi teidän klubissanne 2. Laatikaa klubille jäsenten tyytyväisyyssuunnitelma 3. Toteuttakaa ja tarkistakaa suunnitelma Uusien lionjäsenten perehdytys Lionien uusien jäsenten perehdytys on suunniteltu antamaan uusille jäsenille mahdollisuus oppia lionina olemisesta ja miten tulla aktiiviseksi jäseneksi. Uuden jäsenen perehdytysopas (ME-13a) antaa perustiedot jäsenille ja auttaa heitä ymmärtämään miten klubi toimii, mikä heidän roolinsa on ja samalla he saavat käsityksen koko järjestöstä. Kun uudet jäsenet on perehdytetty hyvin, he tuntevat viihtyvänsä klubissa ja heistä tulee aktiivisia jäseniä, jotka osallistuvat klubin toimintaan heti alusta asti. Hyvin suoritettu perehdytys tekee muutakin kuin antaa tietoa uudelle jäsenelle, se inspiroi ja motivoi heitä olemaan parhaita mahdollisia lioneita. Lions Clubs International tarjoaa käyttöön myös Uusien jäsenten perehdytysoppaan (ME-13), joka auttaa kouluttajaa järjestämään menestyksellisen perehdytyksen. Oppaan sisältö noudattaa Uuden jäsenen opasta (ME-13a) ja siinä on annettu Kouluttajan vinkkejä. Uuden jäsenen jäseneksivihkimisseremonia Jäseneksivihkimisseremonia on symbolinen alku jäsenen lioniksi tulemisessa. Se on myös tärkeä osa hänen pysymisessään elinikäisenä jäsenenä. Huomaavainen seremonia, jota seuraa perinpohjainen opastus ja merkityksellinen osallistuminen klubin aktiviteetteihin, pitää uuden jäsenen kiinnostuneena ja aktiivisena klubissa. Uuden jäsenen jäseneksiottoseremonia (ME-22,) on saatavana jäsentoimintaosastosta (alanumero 356) tai lähettämällä sähköpostin osoitteeseen Vaikka onkin tapana, että klubipresidentti suorittaa uusien jäsenten jäseneksivihkimisen, on myös täysin sopivaa antaa entisen kansainvälisen tai piirin virkailijan, Maailmanlaajuisen jäsentyöryhmän jäsenen tai kunnioitetun vanhemman lionin suorittaa seremonia. Jäseneksivihkimisseremoniat vaihtelevat klubin ja piirin paikallisista tavoista tai aktiviteeteista riippuen. On myös hyväksyttävää ja kannustettavaa soveltaa uuden jäsenen jäseneksivihkimisseremoniaa tukijäsenluokkaan. Kun seremoniaa suunnitellaan, on tärkeää pitää mielessä, että sen tulisi olla arvokas ja osallistujille merkityksellinen. XIII-12

13 Lionien maailmanlaajuinen jäsentenkutsumispäivä Lionien maailmanlaajuinen jäseneksiottopäivä on maailmanlaajuinen tapahtuma, jonka myötä toivotetaan tervetulleeksi uusia jäseniä ja annetaan lioneille mahdollisuus kasvattaa jäsenmääräänsä sekä ihmisten tietoutta lioneista. Toistasataa piiriä juhlistaa joka vuosi kyseisenä päivänä lionien voimaa ja merkitystä. Piiri tai klubi voi käyttää tapahtumaa tilaisuutena Juhlia uusia jäseniä ja tunnustaa heidän sitoutumisensa erityisellä kansainvälisen presidentin allekirjoittamalla muistotodistuksella. Liittyä maailman muiden lionien seuraan ja ottaa yhteisvoimin tuhansia uusia jäseniä. Esitellä sitä, miten tärkeää työtä lionsklubit tekevät auttaessaan ja palvellessaan vähempiosaisia. Käynnistää jäsenhankintakampanja ja palkita jäsenhankinnasta. Lujittaa jäsenten säilyttämistä. Aloittaa PR-kampanja, jolla lisätään tietoisuutta klubista. Lionien maailmanlaajuisen jäseneksiottopäivän opas (MK-61) ja jäseneksiottamispäivän muistotodistus, jossa on kansainvälisen presidentin allekirjoitus, ovat saatavina LCI:n verkkosivulta. Lionien mentoriohjelma Lionien mentoriohjelma auttaa uusia sekä kokeneempia lioneita pääsemään parhaimpaansa. Se antaa tilaisuuden oppia kokeneelta lionsmentorilta. Mentorointi tarjoaa molemminpuoleisesti hyödyllisen suhteen mentoroitavan ja mentorin välille -- kummatkin oppivat lisää ja pyrkivät kohti potentiaalinsa toteuttamista. Lionien mentorointiohjelma on jaettu kahteen tasoon, perus- ja edistynyt. Kummallakin tasolla on tarkat tavoitteet joiden tulee täyttyä tietyn ajan kuluessa. Kummallakin tasolla mentoroitavaa lionia haastetaan lisäämään tietojaan, sitoumustasoaan ja johtamistaitojaan sopivan, kokeneen mentorilionin opastuksella. Lionien mentoriohjelman perustaso: Lionien mentoroinnin perustason tavoitteena on lisätä vastuuta ja rakentaa ihmissuhteita. Lionien mentoriohjelman edistynyt taso: Lionien mentoroinnin jatkotason tavoitteena on nähdä tuloksia ja ottaa opittu tieto käyttöön. Voit edetä jatkotasolle vasta kun olet ensin suorittanut Mentoroinnin perustason. Suosittelemme, että kaikki uudet lionit suorittavat mentoriohjelman ensimmäisen osan. Tämän vaiheen suoritettuaan mentor ja mentoree saavat erityiset Lions Mentoring rintaneulat XIII-13

14 tunnustuksena saavutuksistaan. Kun mentoroinnin perusohjelma saadaan valmiiksi, sekä mentori että mentoroitava saa rintamerkin. Lisätietoja Lisätietoja tai materiaalipyyntöjä voi pyytää osoitteesta: Lions Clubs International Membership & New Club Development Department Sähköposti: 300 W. 22 nd Street, Oak Brook, IL , USA Puhelin: Perhe- ja naiset lioneissa Perhejäsenyysohjelman avulla kannustetaan perheitä vapaaehtoistoimintaan yhdessä, tarjoamalla heille mahdollisuuden liittyä lionsklubiin alennetulla jäsenmaksuhinnalla. Ensimmäinen perheenjäsen (pääjäsen) maksaa täydet kansainväliset vuosijäsenmaksut (USD43). Tämän jälkeen neljä muuta kriteerit täyttävää saman perheen jäsentä maksavat puolet kansainvälisistä vuosimaksuista (USD21,50). Kaikki perhejäsenet maksavat kerran maksettavan liittymismaksun USD25,00. Kriteerit Perhejäsenyysohjelma on avoin perheenjäsenille, jota ovat (1) sopivia lionsjäsenyyteen, (2) ovat jo tai liittymässä samaan klubiin ja (3) asuvat samassa taloudessa ja ovat sukua joko syntymän, avioliiton tai muun laillisen suhteen kautta. Sukulaisuudella tarkoitetaan seuraavia: vanhemmat, lapset, puolisot, sedät/tädit, serkut, isovanhemmat, puolison sukulaiset ja muut lailliset sukulaiset. Perhejäsenyys on rajoitettu koskemaan korkeintaan viittä jäsentä per talous ja uusissa klubeissa tulee olla vähintään kymmenen 10 täyden hinnan maksavaa jäsentä. Samassa taloudessa asumista ei vaadita alle 26-vuotiailta perhejäseniltä, jos he opiskelevat tai palvelevat maan armeijassa. Perhejäsenyyden todistaminen Perhejäsenyys todistetaan Perheyksikön todistuslomakkeella (TK-30), joka lähetetään MMR:n mukana tai ilmoitus tehdään MyLCI:ssa. Todistus perustajajäsenistä tehdään Ilmoitus perustajajäsenistä (TK-21a) -lomakkeella. Alla on taulukko josta ilmenevät perhejäsenyyden liittymis- ja jäsenmaksut. XIII-14

15 Nykyinen Lion Uusi Lion Perustajajäsen Perheen pääjäsen Perheenjäsenet Perheen pääjäsen Perheenjäsenet Perheen pääjäsen Perheenjäsenet Jäsenmaksu US$43 US$21,50 US$43 US$21,50 US$43 US$21,50 Liittymismaks u Maksettu aikaisemmin Maksettu aikaisemmin US$25 $25 US$30 $30 Siirtomaksu $0 $0 Ei koske Ei koske US$20 $20 Kysymyksissä koskien perhejäsenyysohjelmaa, ota yhteyttä osoitteessa Kysymykset koskien perheenjäsenten todistuksia verkossa, ota yhteyttä osoitteella Miksi kohdistaa huomio perheiden ja naisten kutsumiseksi mukaan? Lions Clubs Internationalilla on tilaisuus nousta johtoasemaan maailman suurimpana perhe- ja naisjäsenten vapaaehtoisorganisaationa. Perhejäsenyysohjelma auttaa vastaamaan perheiden tarpeisiin ja rohkaisee puolisoita jotka ovat jo muutoinkin mukana toiminnassa, liittymään virallisesti jäseniksi. Yhteisen vapaaehtoistyön merkeissä perheet voivat viettää kallisarvoista aikaa yhdessä ja välittää antamisen ja palvelun arvot yhdeltä sukupolvelta toiselle. Vapaaehtoistyön piirissä kasvatetuilla lapsilla on tapana jatkaa käytäntöä myös aikuisiässä. Naisten mukaantulolla voidaan ravita ja monipuolistaa palvelutyötä ja varainhankintaa. Perhe- ja naisjäsenyyden lisäämiseksi rohkaiskaamme kaikkia lioneita kutsumaan puolisonsa tai muun elämänkumppaninsa liittymään. Mitä enemmän laadukkaita jäseniä meillä on, sitä paremmin voimme palvella. Työkalut Jäsenohjelmien ja uusien klubien markkinoinnin osastolta on saatavilla julkaisuja ja materiaaleja rekrytointia varten. Perhejäsenyyden esite (MPFM-8) ja Olen lion (ME-37) - esitteet on tarkoitettu perheenjäsenille ja naisille. Lähetä tilaus osoitteeseen Lionperheiden cub-ohjelma Lionperheiden Cub-ohjelma on suunniteltu kannustamaan lapsiperheitä vapaaehtoistyöhön johon myös alle 12 vuotiaat voivat osallistua ja aloittaa koko elämän mittaisen taipaleen vähempiosaisten auttamiseksi. Lapset jaetaan kolmeen ikäryhmään: XIII-15

16 Taso I: Alle 3-vuotiaat Taso II: 4-7-vuotiaat Taso III: 8-12-vuotiaat Lionperheiden Cub-ohjelman aktiviteettiopas (MPFM-33) sisältää ehdotuksia lasten mukaanottamiseksi lionsklubeihin, varainhankintatapahtumiin ja palveluaktiviteetteihin. Päämajan jäsenonhjelmien ja uusien klubien markkinoinnin osastolta on myös saatavilla suoritusmerkkejä eri ikäryhmän osallistujille. Opiskelijajäsenyys- ja leosta lioniksi -ohjelma Opiskelijat, entiset leot sekä muut nuoret aikuiset saavat jäsenmaksualennuksen ja kampusklubit saavat myös pidennetyn maksuajan. Kuka voi saada opiskelijajäsenalennuksen? Ohjelmaan hyväksyttävän "opiskelijan" määritelmä on seuraavanlainen: Opiskelija on oppilaitoksessa kirjoilla oleva henkilö, joka on asuinpaikkansa lain mukaan täysi-ikäinen, mutta enintään 30-vuotias. Opiskelijajäsenien on todistettava kirjoilla olo oppilaitoksessa ja ikänsä. Mistä osista opiskelijaohjelma koostuu? Aktiivijäsenyys: Ehdot täyttävät opiskelijat ovat aktiivijäseniä, ja heillä on kaikki oikeudet ja etuoikeudet sekä velvollisuudet, joita lionsklubin jäsenyydestä seuraa. Oppilasjäsenten maksut: Tähän luokkaan oikeutetut ovat vapautettuja liittymismaksuista ja maksavat vain puolet jäsenmaksuista, jotka maksetaan puolivuosittain. Edelleen suositellaan, että piirit ja moninkertaispiirit harkitsevat opiskelijajäsenten vapauttamista maksuistaan tai maksujen alentamista sen mukaan, mikä katsotaan sopivaksi. Kampusklubilaskutuksen jatkettu mukautusjakso: Kampusklubeilla joissa on opiskelijajäseniä, on aikaa tehdä muutoksia klubin jäsenluetteloon saakka tammikuun jäsenkohtaisessa laskutuksessa ja asti heinäkuun jäsenkohtaisessa laskutuksessa. Kuka voi saada leosta lioniksi alennuksen? 1. Entiset leot Entiset ja nykyiset leot, jotka ovat täysi-ikäisiä asuinalueellaan ja enintään 30-vuotiaita. Nykyisten ja entisten leojen on todistettava ikänsä ja leotoimintaan osallistuminen. Leoilla on mahdollisuus perustaa uusi lionsklubi ja rekrytoida muita entisiä leoja liittymään. 2. Nuoret aikuiset Nuoret aikuiset, jotka ovat täysi-ikäisiä asuinalueellaan ja enintään 30-vuotiaita täyttävät myös ehdot, kun he liittyvät leolionsklubiin. Nuorten aikuisten tulee todistaa ikänsä. Mistä osista leosta lioniksi -ohjelma koostuu? XIII-16

17 Aktiivijäsenyys: Entisen leon tai nuoren aikuisen kriteerit täyttävät henkilöt ovat aktiivijäseniä, ja heillä on kaikki oikeudet ja etuoikeudet sekä velvollisuudet, joita lionsklubin jäsenyydestä seuraa. Leo-lionjäsenmaksualennus: Tähän luokkaan oikeutetut ovat vapautettuja liittymismaksuista ja maksavat vain puolet jäsenmaksuista, jotka maksetaan puolivuosittain. Onko alennettu jäsenmaksu voimassa perinteisissä klubeissa? Kaikki opiskelijat ja entiset leot, jotka kuuluvat perinteisiin klubeihin, ovat oikeutettuja opiskelijajäsenmaksualennukseen ja leosta lioniksi alennukseen. Muut nuoret aikuiset voivat saada alennuksen vain siinä tapauksessa, että he liittyvät klubiin jossa on jäseninä vähintään kymmenen entistä leoa. Opiskelijajäsenyyteen ja Leosta lioniksi ohjelmaan liittyvissä kysymyksissä, ota yhteyttä osoitteella tai Siirtojäsenyys Siirtojäsenet on siirrettävä 12 kuukauden kuluessa edellisestä klubista erottua ja hyvässä asemassa, jotta liittymismaksuilta voidaan välttyä. Siirtojäseniltä ei veloiteta liittymismaksua heidän liittyessä jo olemassa olevaan klubiin ja he maksavat 20 dollarin liittymismaksun liittyessään uuteen perusteilla olevaan klubiin. Seuraava koskee klubeja jotka ilmoittavat jäsenet MyLCI systeemin kautta: Kun siirrät jäsenen pois klubista: Klubisihteerit jotka käyttävät MyLCI systeemiä tulee noudattaa sitä varten annettuja ohjeita. Klubi täyttää siirtojäsenlomakkeen (ME-20) ilmoittaessaan jäsenen eroamisen klubista ja tulostaa itselleen kopion lomakkeesta. ME-20 lomakkeesta ei tarvitse lähettää kopiota päämajaan. Kun siirrät jäsenen klubiisi: Noudata MyLCI systeemin antamia ohjeita siirtojäsenen liittämiseksi klubiisi. Klubit jotka ilmoittavat kirjallisesti: Jäsenen siirtäminen pois klubista: Klubisihteerien jotka käyttävät MyLCI systeemiä (eli ilmoittavat kirjallisesti, paperilla) tulee täyttää siirtyvän jäsenen tiedot MyLCI:lle ja täyttää siirtojäsenlomake (ME-20), lähettää kopio siitä klubiin johon jäsen siirtyy ja pitää itsellään yksi kopio siirrosta. ME-20 lomakkeesta ei tarvitse lähettää kopiota päämajaan. Kun jäsen siirtyy klubiin: Klubiin siirtyneet jäsenet tulee ilmoittaa heti sen jälkeen kun hallitus on siirron hyväksynyt. ME-20 lomakkeesta ei tarvitse lähettää kopiota päämajaan. XIII-17

18 Lioness Bridge -ohjelma Lioness Bridge -ohjelman avulla lionessit voivat kunnioittaa ja muistaa hienoa menneisyyttään samalla, kun he pääsevät nauttimaan kaikista lionsklubin jäsenyyteen liittyvistä eduista, oikeuksista ja etuoikeuksista. Lioness Bridge -ohjelman kauttaa lionesseilla on mahdollisuus: Saada palveluvuosista merkintä joka lasketaan mukaan Chevron palkinnon vuosiin Saada Lioness Lions -rintaneulan tunnustuksena palveluvuosista Perustaa lionsklubin jonka nimeen liitetään termi Lioness. Hyödyntää perhejäsenyysohjelman edut liittyessä lionsklubiin jossa puolisosi tai muu perheen jäsen on jo jäsenenä Jatkaa palvelutyötä liitännäisklubin muodossa, yhdessä kummiklubinsa lioneiden kanssa ja hyödyntää perhejäsenyysohjelman edut mikäli joku perheen jäsenistä kuuluu kummiklubiin Lataa Lionessien tuominen perheeseen: Opas Lionessien kutsumiseksi mukaan (MKLP-2) ja Lioness Bridge ohjelman esite (MKLP-1). XIII-18

19 TIETOA UUSILLE KLUBEILLE 1. Hakemus Lionsklubin perustamiskirjahakemuksen voi tehdä mikä tahansa ryhmä, klubi tai yhdistys joka on järjestäytnyt ja valinnut virkailijat. Hakemus, joka tulee hyväksyttää ei vähimmällä kuin sillä määrällä jäsenten allekirjoituksia kuin kansainvälinen hallitus on määrännyt, tulee toimittaa annetuilla lomakkeilla järjestön kansainväliseen toimistoon, ja liitteenä tulee olla hallituksen sääntökokoelman määrämä maksutosite perustamismaksusta. Kansainvälisen hallituksen hyväksyttyä klubin perustaminen, laaditaan klubille perustamiskirja jonka allekirjoittavat järjestön presidentti ja sihteeri. Lionsklubista tulee perustettu vasta sitten kun sen perustamiskirja on virallisesti laadittu. Hyväksymällä perustamiskirjan lionsklubi hyväksyy myös järjestön säännön ja ohjesäännön ja sitoutuu noudattamaan niitä, sekä ymmärtää, että sen suhdetta järjestöön tulkitaan ja hallitaan voimassaolevien Lionsklubien Kansainvälisen Järjestön sääntöjen ja ohjesääntöjen mukaan, jotka perustuvat voimassa oleviin lakeihin osavaltiossa jossa järjestö perustettiin. 2. Asiakirjat Ehdotettua lionsklubia ei voida merkitä Lions Clubs Internationalin lionsklubien luetteloon eikä sille voida myöntää perustamiskirjaa, ennen kuin kansainvälinen päämaja Oak Brookissa (Illinois, USA) on saanut seuraavat asiakirjat ja kansainvälinen hallitus tai sen määräämä on ne hyväksynyt: a. Täytetty virallinen perustamiskirjahakemus. b. Luettelo vähintään kahdestakymmenestä (20) perustajajäsenestä, joista 75 % asuu tai työskentelee vakituisesti moninkertaispiirin alueella ja ovat uusia lioneita, paitsi siinä tapauksessa, että olemassa oleva suuri klubi eroaa sovussa. c. Vastaavat perustajajäsenten liittymismaksut -- maksu on 30 US dollaria. Hyvässä asemassa oleva, aktiivisen lionsklubin jäsen voi liittyä siirtymällä perustajajäseneksi uuteen klubiin ja maksamalla US$20 suuruisen liittymismaksun, lukuun ottamatta liitännäisklubin jäseniä, jotka saavat erivapauden. Perustamismaksuja ja uusien jäsenten maksuja ei voida palauttaa. (1) Mikään piiri, osapiiri tai klubi ei saa määrätä muita perustamismaksuja niiden lisäksi, joista on määräykset kansainvälisissä säännöissä ja ohjesäännössä tai jotka kansainvälinen hallitus on määrännyt perittäviksi. (2) Perustamismaksujen katsotaan saapuneen kv. toimistoon muista maista paitsi Yhdysvalloista ja Kanadasta silloin, kun toimisto on saanut pankin talletuskuitin jäljennöksen, joka osoittaa, että maksut on merkitty Lions Clubs Internationalin tilille ko. maassa. 3. Perustajajäsenet Kaikki jäsenet, jotka liittyvät perustettavaan klubiin ennen sen perustamisjuhlaa, ovat perustajajäseniä siinä tapauksessa, että perustamisjuhla pidetään 90 päivän kuluessa perustamiskirjan anomuksen hyväksymispäivästä. Yhdeksänkymmenen päivän kuluttua perustajajäsenten luettelo suljetaan, jollei sitä ole suljettu jo ennen sitä. 4. Kummiklubi a. Jokaisella uudella klubilla tulee olla kummi, joko toinen klubi, lohko, alue tai piiri hallitus, tai piirin komitea, kuten on määritelty moninkertaispiirin säännössä ja ohjesäännössä. Uuden klubin kummin on oltava sen piirin rajojen sisältä, jossa klubi sijaitsee. Uuden klubin kummin tulee olla perinpohjin perehtynyt tehtäviinsä. Kummiklubia voi avustaa toinen kummiklubi sen sijaintipaikan piirikuvernöörin luvalla. Mutta toinen sponsoroiva klubi voi tulla miltä alueelta tahansa. Uusissa lionklubimaissa, yhteyslion voi olla avuksi tässä. b. Ensimmäinen klubi uudella maantieteellisellä alueella tulee olla lions klubin ja/tai sen piirin sponsoroima. Jokaisen seuraavan klubin voi sponsoroida lionsklubi alkuperäisestä piirisä, tai lionsklubi toisesta piiristä sillä ehdolla, että mainitut sponsoroivat klubit hyväksyvät täyden vastuunsa tehtävässään kummiklubina, mukaan lukien pätevän opaslionin nimittämisen uudelle klubille, kunnes piiritön alue on järjestäytynyt väliaikaispiiriksi. Kansainvälisen työvaliokunnan jäsenet voivat päättää erityisolosuhteissa, että kummiklubi voidaan määrätä piirittömältä alueelta. Uuden klubin hyväksymisperusteet näissä erityisolosuhteissa ovat: (1) Kun mikään muu olemassa oleva lionsklubi piirissä tai alueella ei ole maantieteellisesti lähellä ehdotettua klubia. (2) Kun mikään muu klubi piirissä tai alueella ei toimi kummina, koska sellaiseen kummiuteen liittyy taloudellinen vastuu. (3) Kun ehdotetun kummiklubin jäsenillä on hyvät henkilökohtaiset yhteydet ehdotettuun klubiin ja sen mahdollisiin jäseniin. (4) Kun ainoastaan piirittömän alueen klubilla on taloudellisesti mahdollisuus edistää lions-jäsenyyttä alueella, ja piirin omilla klubeilla ei tätä Jäsenyysluokat mahdollisuutta ole, tai he ovat siitä muutoin kieltäytyneet. Tämä rajoittuu perustajajäsenmaksuihin. c. Kirjailtu kangasmerkki tekstillä New Club Sponsor", joka voidaan kiinnittää viralliseen klubilippuun, tullaan ojentamaan sponsoroivalle klubille. 5. Klubin nimi a. Ehdotettu lionsklubi tulee tuntea sen "kunnan" tai sitä vastaavan hallintoalueen mukaan, jossa se sijaitsee. sijaitsee. Termin "kunta/kaupunki" selitetään merkitsevän kaupunkia, kuntaa, kylää tai vastaavaa virallisesti nimettyä hallintoyksikköä. Jos klubi ei sijaitse kaupungin tai kunnan alueella, se tulee tuntea sopivimman ja paikallisesti tunnistettavissa olevan virallisen hallintoalueen nimen mukaan, jossa se sijaitsee. b. "Erottava nimi", joka täytyy valita kaikille klubeille jotka sijaitsevat samalla "paikkakunnalla" tai kunnassa tai vastaavalla hallintoalueella joka selvästi erottaa sen muista saman kaupungin, kunnan tai vastaavan hallintoalueen klubeista. Erottava nimi liitetään hallintoalueen nimeen ja erotetaan sulkeilla järjestön virallisissa tilastoissa. c. "Host Club"-liite klubin nimessä on tarkoitettu kunnianosoitukseksi paikkakunnan ensimmäiselle klubille. Siihen ei liity muita etuja eikä oikeuksia. d. Lionsklubia ei voida nimittää kenenkään elossa olevan henkilön mukaan poikkeuksena on kuitenkin lion, joka on palvellut Lions Clubs Internationalin presidenttinä. e. Mikään lionsklubi ei voi lisätä sanaa "International" klubinsa erottavaksi nimeksi. f. Termi "Leo" voidaan lisätä lionsklubin nimeen erottavana tunnisteena. g. Jos lionsklubin nimessä käytetään yrityksen nimeä tulee nimeämistä varten saada virallinen lupa kirjeen tai muun asiakirjan muodossa, jolla todistetaan yrityksen antaneen luvan nimensä käyttöön klubin nimessä. 6. Klubin rajat Klubin rajojen tulee olla sen kaupungin tai vastaavan hallintoalueen rajat jossa klubi sijaitsee tai yksittäis-, osa tai väliaikaispiirin rajojen sisällä piirikuvernöörin toimivallan piirissä, piirihallituksen hyväksynnällä, kuten sen moninkertaispiirin ja/tai piirin säännöt ja ohjesääntö määräävät, jossa klubi sijaitsee. 7. Perustamiskirjan hyväksymispäivä Se päivä, jolloin perustamisanomus hyväksytään, on klubin perustamisen hyväksymispäivä. Tämä päivämäärä merkitään klubin perustamiskirjaan ja järjestön virallisiin tilastoihin. 8. Perustamiskirja (Charter) a. Lions Clubs Internationalin presidentti ja sihteeri allekirjoittavat kaikkien uusien klubien perustamiskirjat. Siihen merkitään myös kummiklubin tai piirihallituksen tai piirin toimikunnan nimi. b. Uuden klubin perustamiskirja lähetetään suoraan ao. piirikuvernöörille tai yhteyslionille. Jollei uusi klubi kuulu mihinkään piiriin, perustamiskirja lähetetään suoraan uuden klubin presidentille. 9. Jäsenmaksut Perustajajäsenen jäsenmaksu alkaa sitä päivämäärää seuraavan kuun ensimmäisestä päivästä, jolloin perustajajäsenen nimi ilmoitettiin kummiklubille, yhteyslionille ja Lions Clubs Internationalille. Uudelle klubille lähetetään jäsenmaksulasku heti perustajajäsenten luettelon sulkemisen jälkeen. 10. Klubin perustamishakemuksen viimeinen päivämäärä Täytetyt klubin perustamishakemukset, jotka Kansainvälinen päämaja Oak Brookissa, Illinoisissa, USA:ssa, on vastaanottanut viimeistään 20. kesäkuuta toimiston aukioloajan päättymiseen mennessä, tullaan käsittelemään meneillään olevan toimivuoden aikana. 11. Elinkelpoisten klubien varmistaminen Piirien, jotka perustavat toimivuoden aikana vähintään kymmenen uutta klubia, on nyt todistettava, että uusien klubien pitkän aikavälin kasvua tuetaan. Piirin tulee siten 1) toimittaa yksityiskohtainen suunnitelma tuesta jota uudet klubit tulevat saamaan; 2) suorittaa puolen vuoden kansainväliset maksut klubien perustamishakemusten yhteydessä; 3) vahvistaa perustushakemukset niin piirikuvernöörin kuin varapiirikuvernöörinkin allekirjoituksilla. Oikeus sääntömuutoksiin pidätetään. Muutoksista ja päivitetyistä säännöistä voit tiedustella Jäsenohjelmien ja uusien klubien markkinoinnin osastolta. XIII-19

20 Lionsklubin jäsenluokat ovat seuraavat: AKTIIVINEN JÄSEN: Toimivalla jäsenellä on kaikki lionsklubin jäsenen oikeudet ja velvollisuudet. Niihin kuuluu muun muassa mahdollisuus hakea mitä tahansa tämän järjestön, piirin tai lionsklubin virkaa, johon hän täyttää muut vaatimukset, sekä oikeus äänestää kaikissa asioissa, joiden ratkaisemiseen tarvitaan jäsenäänestys. Velvollisuuksia ovat säännöllinen läsnäolo klubin kokouksissa, maksujen suorittaminen määräaikoina, osallistuminen klubin aktiviteetteihin ja toimintaan sekä sellainen käytös, että klubin hyvä maine paikkakunnalla säilyy. Kuten perhejäsenyysohjelman säännöissä määrätään, kaikkien kelpoisuusvaatimukset täyttävien perheenjäsenten tulee olla aktiivisia jäseniä ja heillä on kaikki oikeudet ja etuoikeudet. ULKOJÄSEN: Klubin hallitus voi myöntää ulkojäsenyyden paikkakunnalta muuttavalle jäsenelle tai jäsenelle, joka terveyssyistä tai jonkin muun hyväksyttävän esteen vuoksi ei voi säännöllisesti osallistua klubin kokouksiin, mutta joka silti haluaa pysyä jäsenenä klubissa. Hallitus myöntää ulkojäsenyyden puoleksi vuodeksi kerrallaan. Ulkojäsen ei voi toimia virkailijana eikä äänestää piiri- ja vuosikokouksessa eikä kansainvälisessä kongressissa, mutta hänen tulee maksaa paikallisen klubin määräämät jäsenmaksut, joihin sisältyvät piirin ja kansainväliset jäsenmaksut. KUNNIAJÄSEN: Kunniajäseneksi voidaan kutsua paikkakunnan asukas, joka ei ole lion mutta on suorittanut paikkakunnalle tai lionsklubille huomattavia palveluksia ja jolle klubi tahtoo osoittaa erikoista huomaavaisuutta. Klubi maksaa kunniajäsenen liittymis- ja jäsenmaksun sekä piirin jäsenmaksun. Hän saa osallistua klubin kokouksiin, mutta hänellä ei ole toimivan jäsenen oikeuksia. ETUOIKEUTETTU JÄSEN: Lion, joka on ollut klubin jäsen viisitoista (15) vuotta tai kauemmin ja joka sairauden, heikkouden, korkean iän tai jonkin muun hallituksen hyväksymän syyn vuoksi haluaa luopua toimivasta jäsenyydestä. Klubi perii etuoikeutetulta jäseneltä jäsenmaksun, joka sisältää myös piirin ja kansainvälisen järjestön jäsenmaksut. Etuoikeutetulla jäsenellä on äänioikeus ja muut jäsenedut paitsi oikeutta toimia klubin, piirin tai kansainvälisen järjestön virkailijana. AINAISJÄSEN: Klubin jäsen, joka on ollut aktiivinen lion vähintään 20 vuotta ja joka on suorittanut huomattavia palveluksia lionsklubilleen, paikkakunnalleen tai järjestölle; tai klubin jäsen, joka on vakavasti sairas; tai klubin jäsen, joka on ollut aktiivinen jäsen vähintään 15 vuotta ja joka on täyttänyt 70 vuotta, voi saada klubinsa ainaisjäsenyyden seuraavasti: (1) hänen klubinsa lähettää ainaisjäsenyyden anomuslomakkeen kansainväliseen toimistoon (2) hänen klubinsa maksaa järjestölle US$500 tai vastaavan summan oman maansa valuutassa hänen tulevien jäsenmaksujensa katteeksi, ja (3) järjestön hallitus hyväksyy anomuksen. Mikään ei estä klubia perimästä ainaisjäseneltä maksuja, joita se pitää tässä tapauksessa sopivina. Ainaisjäsenellä on kaikki toimivan jäsenen oikeudet niin kauan, kun hän täyttää toimivan jäsenen velvollisuudet. Ainaisjäsenestä, joka haluaa muuttaa toiselle paikkakunnalle ja joka saa kutsun liittyä toiseen lionsklubiin, tulee automaattisesti myös uuden klubin XIII-20

JOHTAJAKOULUTUS. Lopullinen päämäärä on saada lionjohtajia, joilla on visio ja taidot kehittää lionien humanitääristä työtä.

JOHTAJAKOULUTUS. Lopullinen päämäärä on saada lionjohtajia, joilla on visio ja taidot kehittää lionien humanitääristä työtä. JOHTAJAKOULUTUS Yleistietoja Johtajakoulutusjaoston tehtävänä on työskennellä eri kulttuurirajat ylittävien kaukonäköisten lionjohtajien kasvavan tiimin kanssa klubin, piirin, moninkertaispiirin sekä hallituksen

Lisätiedot

Ohjelman kuvaus on ladattavissa järjestön verkkosivuilta www.lionsclubs.org. (Hakusana vastaavan summan PR-apurahat).

Ohjelman kuvaus on ladattavissa järjestön verkkosivuilta www.lionsclubs.org. (Hakusana vastaavan summan PR-apurahat). Luku 14 PR-TOIMINTA PR-toiminta piirin tasolla PR-toimintaan kuuluu Lions Clubs Internationalia koskevan informaation jakelu ja positiivisen imagon luominen järjestölle sekä miellyttävän ilmapiirin kehittäminen

Lisätiedot

Miten tämä toiminta vastaa jäsentemme tarpeisiin ja odotuksiin sekä uudistaa heidän halunsa osallistua?

Miten tämä toiminta vastaa jäsentemme tarpeisiin ja odotuksiin sekä uudistaa heidän halunsa osallistua? eid Elokuu 2006 2006-2007 Kansainvälinen ohjelma Vuoden 2006-2007 kansainvälinen ohjelma, Me palvelemme, keskittyy lionsklubeihin, järjestömme elintärkeään osaan. Kansainvälinen presidentti Jimmy Ross

Lisätiedot

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ Selkokieliversio YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ YHDISTYS ON YHTEISTOIMINTAA...2 Yhteinen asia, kaikki mukaan!... 2 Jäseneksi liittyminen...3 Tärkeä tiedonkulku... 4 Ero yhdistyksen jäsenyydestä...

Lisätiedot

PERUSTAMME VANHEMPAINYHDISTYKSEN

PERUSTAMME VANHEMPAINYHDISTYKSEN PERUSTAMME VANHEMPAINYHDISTYKSEN Sisältö: Liitteet: Mikä on vanhempainyhdistys? Rekisteröity vai rekisteröimätön vanhempainyhdistys? VANHEMPAINYHDISTYKSEN PERUSTAMINEN 1. Perustava kokous 2. Vanhempainyhdistyksen

Lisätiedot

Seuraavat kuvaukset ovat lyhyitä yhteenvetoja jokaisesta hyväksytystä palveluohjelmasta. Yhteisöpalvelu

Seuraavat kuvaukset ovat lyhyitä yhteenvetoja jokaisesta hyväksytystä palveluohjelmasta. Yhteisöpalvelu Luku 15 PALVELUAKTIVITEETIT Lionien hyväksytyt palveluohjelmat Lioneilla on seitsemän virallista palvelukategoriaa: 1. Yhteisöpalvelu 2. Katastrofiapu ja -valmius 3. Ympäristönsuojelu 4. Terveys ja hyvinvointi

Lisätiedot

PERUSTETAAN LIPPUKUNTA

PERUSTETAAN LIPPUKUNTA PERUSTETAAN LIPPUKUNTA SISÄLLYS 1. LUKIJALLE... 3 2. MITÄ PARTIO ON?... 4 3. LIPPUKUNNAN PERUSTAMINEN... 6 4. LIPPUKUNNAN SÄÄNNÖT...17 5. LIPPUKUNNAN TOIMINTA...19 6. TIEDOTETAAN TOIMINNASTA...29 7. EVÄITÄ

Lisätiedot

SISÄLLYS. Mikä on yhdistys?... 10 Yhdistymisvapaus... 11 Rekisteröity ja rekisteriin merkitsemätön yhdistys... 13

SISÄLLYS. Mikä on yhdistys?... 10 Yhdistymisvapaus... 11 Rekisteröity ja rekisteriin merkitsemätön yhdistys... 13 YHDISTYKSEN ABC Kirja on tehty yhteistyössä Suomen Pakolaisavun Järjestöhautomon kanssa. Kari Loimu Into Kustannus Oy Hämeentie 48 00500 Helsinki www.intokustannus.fi ISBN: 978-952-264-263-9 Paino: InPrint,

Lisätiedot

Pohjolan lapset Nuorilla on väliä!

Pohjolan lapset Nuorilla on väliä! Pohjolan lapset Nuorilla on väliä! Pohjoismainen hyvinvointikeskus Ideavihko Varhainen tuki perheille -projektin tulokset 1 Pohjolan lapset Nuorilla on väliä! Julkaisija: Pohjoismainen hyvinvointikeskus

Lisätiedot

[Kirjoita teksti] Salibandyseuran Hyvä Hallinto

[Kirjoita teksti] Salibandyseuran Hyvä Hallinto [Kirjoita teksti] Salibandyseuran Hyvä Hallinto 2 Sisältö LUKIJALLE... 4 SEURAN HYVÄ HALLINTO... 5 1 Mikä on seura?... 5 1.1 Peruskäsitteitä... 5 1.2 Seuran tarkoitus... 6 1.3 Yhdistyksen säännöt... 6

Lisätiedot

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 2 Hyvä esimiestyö Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 3 Tätä opasta voit vapaasti hyödyntää koulutuksessa ja esimiestyössä. Voit tulostaa sen käyttöösi maksutta internet-osoitteista:

Lisätiedot

YHTÄLÖ. Yhdistyksen talous ja verotus. Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? Paula Pylkkänen 2009

YHTÄLÖ. Yhdistyksen talous ja verotus. Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? Paula Pylkkänen 2009 YHTÄLÖ Yhdistyksen talous ja verotus Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? HUOM! Opas on päivitetty 21.1.2014. Päivitykset on merkitty punaisella. Paula Pylkkänen 2009 MAASEUTUPOLITIIKAN YHTEISTYÖRYHMÄN

Lisätiedot

OSA I. oppiscrum-opas

OSA I. oppiscrum-opas OSA I oppiscrum-opas Pedagogisia keinoja yrittäjämäiseen oppimiseen, oppimisen omistajuuteen sekä oppimisen iloon yrittäjämäistä toimintaa tukevassa oppimisympäristössä Oppimisen kehä kiertyy ja oppimisen

Lisätiedot

Hyvä hallintotapa järjestössä

Hyvä hallintotapa järjestössä Hyvä hallintotapa järjestössä JULKAISIJA Sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyöyhdistys YTY ry Iso Roobertinkatu 1 A 16 00120 Helsinki KIRJOITTAJAT Anneli Pahta Olli Hakkarainen GRAAFINEN SUUNNITTELU

Lisätiedot

Ammatilliset näyttötutkinnot ARVIOIJAN OPAS. versio 1.0

Ammatilliset näyttötutkinnot ARVIOIJAN OPAS. versio 1.0 Ammatilliset näyttötutkinnot ARVIOIJAN OPAS versio 1.0 2 Hyvä arvioija, tämä arvioijan perehdytysmateriaali on valmistunut kolmen oppilaitoksen yhteistyönä Opetushallituksen osarahoittamassa LATU laadukas

Lisätiedot

Diakonia-ammattikorkeakoulu C KATSAUKSIA JA AINEISTOJA 23. Sanni Mäkelä & Elina Peltonen. Nuorten vapaaehtoistoiminnan käsikirja

Diakonia-ammattikorkeakoulu C KATSAUKSIA JA AINEISTOJA 23. Sanni Mäkelä & Elina Peltonen. Nuorten vapaaehtoistoiminnan käsikirja Diakonia-ammattikorkeakoulu C KATSAUKSIA JA AINEISTOJA 23 Sanni Mäkelä & Elina Peltonen Nuorten vapaaehtoistoiminnan käsikirja Sanni Mäkelä & Elina Peltonen Nuorten vapaaehtoistoiminnan käsikirja Diakonia-ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

YHTÄLÖ. Yhdistyksen talous ja verotus. Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? Paula Pylkkänen 2009. Kansalaisjärjestöteemaryhmä

YHTÄLÖ. Yhdistyksen talous ja verotus. Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? Paula Pylkkänen 2009. Kansalaisjärjestöteemaryhmä YHTÄLÖ Yhdistyksen talous ja verotus Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? Paula Pylkkänen 2009 Kansalaisjärjestöteemaryhmä MAASEUTUPOLITIIKAN YHTEISTYÖRYHMÄN JULKAISUJA 1/2009 Sivu 1 SISÄLLYS 1 LUKIJALLE...

Lisätiedot

OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE. Onnistunut vapaaehtoistoiminta

OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE. Onnistunut vapaaehtoistoiminta OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE Onnistunut vapaaehtoistoiminta OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE Onnistunut vapaaehtoistoiminta Sisältö Lukijalle... 5 1 Ennen kuin vapaaehtoinen saapuu... 7 1.1. Koko yhteisö toimintaa

Lisätiedot

Oikeus liikkua ja asua. vapaasti Euroopassa. Opas EU:n kansalaisen oikeuksista EUROOPAN KOMISSIO

Oikeus liikkua ja asua. vapaasti Euroopassa. Opas EU:n kansalaisen oikeuksista EUROOPAN KOMISSIO Oikeus liikkua ja asua vapaasti Euroopassa Opas EU:n kansalaisen oikeuksista EUROOPAN KOMISSIO Oikeusasioiden pääosasto 1 Tässä oppaassa kerrotaan, mitä oikeuksia EU:n kansalaisella on liikuttaessa Euroopan

Lisätiedot

Alkavalle yrittäjälle 2015. Perustamisopas. Varaa aika yritysneuvojalle lähelläsi: www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001

Alkavalle yrittäjälle 2015. Perustamisopas. Varaa aika yritysneuvojalle lähelläsi: www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001 Perustamisopas Alkavalle yrittäjälle 2015 CERTIFIED BY ISO 9001 Varaa aika yritysneuvojalle lähelläsi: www.uusyrityskeskus.fi 25 alkavien vuotta yrittäjien tukena CERTIFIED BY ISO 9001 Perustamisopas 2015

Lisätiedot

Hyvät hallintotavat perheyrityksissä. omistajuuden, liiketoiminnan sekä perheen hallinta

Hyvät hallintotavat perheyrityksissä. omistajuuden, liiketoiminnan sekä perheen hallinta 1 Hyvät hallintotavat perheyrityksissä omistajuuden, liiketoiminnan sekä perheen hallinta > L U K I J A L L E > S I S Ä L L Y S L U E T T E L O Hyvä hallintotapa vahvistaa ja selkeyttää yrityksen perustuu

Lisätiedot

Löydä oma tarinasi -ryhmämalli. Ammatillisesti ohjatut vertaistukiryhmät nuorille ja nuorille aikuisille. Ryhmänohjaajan opas

Löydä oma tarinasi -ryhmämalli. Ammatillisesti ohjatut vertaistukiryhmät nuorille ja nuorille aikuisille. Ryhmänohjaajan opas Löydä oma tarinasi -ryhmämalli Ammatillisesti ohjatut vertaistukiryhmät nuorille ja nuorille aikuisille Ryhmänohjaajan opas Suomen Mielenterveysseura Suomen Mielenterveysseura on kansanterveys- ja kansalaisjärjestö.

Lisätiedot

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki o s a a Miten toimit työmarkkinoilla tiedä Millaisessa maailmassa työyhteisöt toimivat Miten toimit osana työyhteisöä Miten työyhteisöt toimivat Miten toimit töissä Mikä sinulle on tärkeää Työelämätaidot

Lisätiedot

Yks, kaks toimimaan! -materiaalin Vaikuttaminen -teeman tehtäväpaketit

Yks, kaks toimimaan! -materiaalin Vaikuttaminen -teeman tehtäväpaketit Yks, kaks toimimaan! -materiaalin Vaikuttaminen -teeman tehtäväpaketit Tämä on Kehittämiskeskus Opinkirjon tuottaman Yks, kaks toimimaan! -materiaalin PDF-kirjaston tiedosto. Linkki sähköiseen materiaaliin

Lisätiedot

Nuorten vaikuttamisopas

Nuorten vaikuttamisopas Nuorten vaikuttamisopas Me voimme vaikuttaa! Nuorten vaikuttamisopas Julkaissut Suomen Verkkodemokratiaseura ry Julkaistu Creative Commons Nimeä-Epäkaupallinen-Jaa samoin 1.0 Suomi -lisenssillä (CC BY-NC-SA

Lisätiedot

Ennakointidialogit perhekuntoutuksessa I osa. Asiakkaiden kokemuksia Tulevaisuuden muistelu- ja seurantapalavereista. Niina Remsu (toim.

Ennakointidialogit perhekuntoutuksessa I osa. Asiakkaiden kokemuksia Tulevaisuuden muistelu- ja seurantapalavereista. Niina Remsu (toim. Ennakointidialogit perhekuntoutuksessa I osa Asiakkaiden kokemuksia Tulevaisuuden muistelu- ja seurantapalavereista Niina Remsu (toim.) MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITON LASTEN JA NUORTEN KUNTOUTUSSÄÄTIÖ

Lisätiedot

Ideasta kasvuyritykseksi

Ideasta kasvuyritykseksi McKinsey & Company Ideasta kasvuyritykseksi Käsikirja liiketoimintasuunnitelman laatimiseen Werner Söderström Osakeyhtiö Helsinki Copyright 1999 McKinsey & Company Englanninkielisestä alkuteoksesta Starting

Lisätiedot

Säätiöiden ja rahast S ojen neuv o ttel ukunt a r y. Delega D tionen för stiftelser och fonder r f. Helsinki 2010 3 1970 2010

Säätiöiden ja rahast S ojen neuv o ttel ukunt a r y. Delega D tionen för stiftelser och fonder r f. Helsinki 2010 3 1970 2010 1 2 Säätiöiden SÄÄTIÖIDEN ja rahastojen JA RAHASTOJEN neuvottelukunta NEUVOTTELUKUNTA ry. RY Delegationen DELEGATIONEN för stiftelser FÖR STIFTELSER och OCH fonder FONDER rf. RF Helsinki 2010 3 Toimittajat

Lisätiedot

Tule ja seuraa minua. Aaronin pappeus 2014. Oppiaineistoa nuorille

Tule ja seuraa minua. Aaronin pappeus 2014. Oppiaineistoa nuorille Tule ja seuraa minua Aaronin pappeus 2014 Oppiaineistoa nuorille kääntymykseen johtavaa opettamista ja oppimista Aaronin pappeus 2014 Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko 2013 Intellectual

Lisätiedot

Toimitaan yhdessä! NUORTEN OSALLISTAVA KOULUTUS

Toimitaan yhdessä! NUORTEN OSALLISTAVA KOULUTUS Toimitaan yhdessä! NUORTEN OSALLISTAVA KOULUTUS SISÄLLYS I Alkusanat 1 II Nuorten osallistavan koulutuksen taustaa 3 Mitä nuorten osallistaminen tarkoittaa? 3 Mikä on ohjaajan rooli osallistavassa koulutuksessa?

Lisätiedot