TOIMINTASUUNNITELMA 2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOIMINTASUUNNITELMA 2014"

Transkriptio

1 TOIMINTASUUNNITELMA SUOMEN PARALYMPIAKOMITEAN TARKOITUS Suomen Paralympiakomitea ry. (PARA) toimii Kansainvälisen Paralympiakomitean (IPC) jäsenjärjestönä Suomessa ja se vastaa vammaishuippu-urheilun kokonaiskoordinaatiosta ja kehittämisestä. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja kehittää vammaishuippu-urheilua ja vastata siitä Suomessa sekä edistää paralympia-aatetta ja paralympismin perusperiaatteita. Paralympiakomitean hallitus päättää valmennustukien suuntaamisesta huippuurheiluyksikön (HUY) esityksen pohjalta ja vastaa joukkueiden valintojen vahvistamisesta ja lähettämisestä paralympialaisiin. PARA vastaa omalta osaltaan aktiivisesta kansallisesta sekä kansainvälisestä vaikuttamisesta, edunvalvonnasta, varainhankinnasta ja vammaishuippu-urheilun markkinoinnin ja viestinnän kehittämisestä. Suomen Paralympiakomitea osallistuu kansalliseen huippu-urheilukeskusteluun ja sen kehittämiseen tuoden esiin vammaishuippu-urheilun näkökulman. 2. SUOMALAINEN HUIPPU-URHEILU Paralympiakomitea on mukana koko suomalaisen urheilun strategiatyössä yhdessä Olympiakomitean Huippu-urheiluyksikön kanssa. Strategiassa huomioidaan huippu-urheilun muutosryhmän (HUMU) linjaukset sekä OK:n ja HUY:n kanssa vuonna 2012 tehdyt yhteistyösopimukset sekä VALOn ja Suomen Vammaisurheilu ja liikunta VAU ry:n strategiat ja niiden vaikutukset suomalaiseen urheiluun. 3. VAMMAISHUIPPU-URHEILU OSANA HUY:N TOIMINTAA Huippu-urheiluyksikkö johtaa ja koordinoi huippu-urheiluverkoston toimintaa mukaan lukien vammaishuippu-urheilu ja vastaa yhdessä lajiliittojen kanssa pitkän aikavälin huippu-urheilumenestyksestä. Huippu-urheiluyksikkö vastaa talous-, osaamis- ja olosuhderesurssien ohjaamisesta verkoston käyttöön ja vahvistaa yhteistyöhön ohjaavan toimintatavan kehittymistä. Huippu-urheiluyksikön kautta resurssit kohdistetaan urheilijoiden, valmentajien ja muiden verkoston toimijoiden arjen tukemiseen kolmen ohjelman kautta,

2 joita ovat Huippuvaiheen ohjelma, Urheiluakatemiaohjelma ja Osaamisohjelma. Vuoden 2014 aikana Huippu-urheiluyksikössä toimivat lajiryhmävastaavat ottavat yhä suurempaa roolia omien lajiryhmiensä vammaishuippu-urheilusta. He vastaavat lajiryhmänsä huippu-urheilutuloksesta ja edistävät tehokkaan valmennuksen toteutumista lajiryhmänsä lajeissa. Paralympiakomitean valmennuspäällikkö ja kehittämispäällikkö toimivat yksikössä ja osallistuvat tehdyn sopimuksen mukaisesti sen operatiiviseen toimintaan ja vammaishuippu-urheilua koskevaan päätöksentekoon. 4. PAINOPISTEET VUONNA 2014 a. Sotšin paralympialaiset 2014 PARAn pääpainopisteenä vuoden 2014 toiminnassa ovat Sotšissa järjestettävät 11. talviparalympialaiset. Suomen joukkueen noin 13 urheilijaa kilpailevat neljässä urheilumuodossa maastohiihdossa, ampumahiihdossa, alppihiihdossa ja pyörätuolicurlingissa. Paralympialaisiin valmistauduttaessa tehdään entistä tiiviimpää yhteistyötä Suomen Olympiakomitean Huippu-urheiluyksikön sekä toisaalta Pohjoismaiden paralympiakomiteoiden kesken. b. Muu kansainvälinen kilpailutoiminta Kesälajeissa vuoden 2014 aikana ohjelmassa on joko EM- tai MM-kilpailut, missä jaetaan jo ensimmäisiä paikkoja Rion 2016 paralympialaisiin tai tehdään maapaikkoihin vaikuttavia A- ja B-tulosrajoja. Yksi merkittävimmistä kotimaassa järjestettävistä vammaishuippu-urheilun kilpailutapahtumista on Espoossa kesä-heinäkuun vaihteessa järjestettävät maalipallon MM-kilpailut. c. Koulutus- ja terveydenhuoltojärjestelmien kehittäminen Nuoriso-, koulutus-, ja terveydenhuoltojärjestelmiä tullaan kehittämään vuoden 2014 aikana yhdessä HUY:n kanssa seuraavilla painotuksilla:

3 Tuetaan eri lajien kansainvälistä valmentaja-, tuomari-, toimitsija- ja luokittelijakoulutusta ja pyritään näin saamaan mahdollisimman monta suomalaista eri lajien kansainvälisiin tehtäviin. PARA koordinoi kansallisella tasolla luokittelijoiden toimintaa ja edustaa Suomea Pohjoismaiden luokittelutyöryhmässä. Kansallisen luokittelujärjestelmän kehittämiseksi keskitytään lisäämään merkittävästi tietoisuutta luokittelusta sekä rakentamaan uutta yhteisöllisempää toimintamallia ja vahvaa verkostoa luokittelijoiden työhön. Jatketaan valmentajien mentorointi - ohjelmaa tukemaan erikseen nimettyjen valmentajien työtä valmistauduttaessa kohti Rion paralympialaisia. Vuoden 2014 ohjelmassa ovat Pajulahdessa järjestettävä Rio-leiri sekä mentorointitapaamiset keväällä ja syksyllä. Kehitetään suomalaista valmentajakoulutusta HUY:n osaamisohjelmaan liittyen yhteistyössä VAU:n, lajiliittojen ja Suomen Valmentajat ry:n kanssa. Osallistutaan myös muihin paralympiatoiminnan kannalta tärkeisiin koulutustapahtumiin. Kehitetään paralympiaurheilijoiden terveydenhuoltojärjestelmää yhteistyössä HUY:n terveydenhuollosta vastaavien henkilöiden kanssa. Urheilijoiden sairauskulu- ja tapaturmavakuutusta pyritään kehittämään vastaavaksi olympiaurheilijoiden vakuutusturvan kanssa. Tie Tähtiin polkuja huippu-urheiluun PARA:n Tie Tähtiin toiminnan tärkeimmät tavoitteet ovat uusien vammaisurheilijoiden rekrytoiminen, nuorten ja uusien vammaisurheilijoiden polun vahvistaminen, jossa vahvassa roolissa on HUY:n akatemiaohjelma ja urheiluakatemiaverkosto, sekä vammaishuippu-urheilun koulutus- ja kehittämistoiminta yhdessä VAU:n ja lajiliittojen kanssa. Osana HUY:n toimintaa vahvistetaan tietoisuutta ja osaamista vammaishuippuurheilusta tähtäimessä entistä tasa-arvoisempi urheilukulttuuri Suomessa. Tavoitteena on vahva urheilijan polku kansainväliseen menestykseen tähtääville vammaishuippu-urheilijoille. Nuorten Paralympiaryhmä Nuorten Paralympiaryhmän toimintaa kehitetään tukemaan urheilijoiden kokonaisvaltaista ja yksilöllistä valmentautumista kohti kansainvälistä huippua.

4 Ryhmän leiritoiminnan kautta vahvistetaan ja tuetaan urheilijoiden harjoittelua, jaetaan tietoa huippu-urheilun eri osa-alueista sekä luodaan mahdollisuus tutustua muihin paralympialajeihin ja urheilijoihin. Hyvän joukkuehengen ja vertaistuen avulla kannustetaan urheilijoita nousemaan uudelle tasolle omassa valmentautumisessaan. Urheilijoiden elämäntilanne huomioon ottaen pyritään löytämään urheilua tukevia opiskelumahdollisuuksia sekä tarvittaessa ohjaamaan työelämään sijoittumisessa. Antidopingtoiminta PARA jatkaa aktiivista rooliaan antidoping-toiminnassa ja Antidopingtoimikunnan (ADT) kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä. PARA edesauttaa vammaisurheilun dopingtestausten toteuttamista, urheilijoiden ja valmentajien koulutusta ja tiedon jakamista. Yhteistyössä ADT:n kanssa järjestetään antidopingkoulutusta. 5. KANSALLINEN EDUNVALVONTA Vuoden 2014 toiminnassa painopisteitä tulevat olemaan mahdollisimman hyvä yhteistyö OK:n ja HUY:n eri ohjelmien kanssa sekä toisaalta tiiviit suhteet jäsenjärjestöjen kanssa. Yhteistyö VAU:n kanssa on tärkeässä roolissa erityisesti vammaishuippuurheilijan polun alkuvaiheessa. OKM jatkaa toiminnan tärkeänä rahoittajana sekä tärkeänä yhteistyökumppanina ja edellyttää jatkossakin PARA:lta tiivistä yhteityötä OKM:n kanssa suomalaisen liikunnan ja urheilun sekä vammaishuippu-urheilun asiantuntijana. 6. KANSAINVÄLINEN EDUNVALVONTA Toiminta Kansainvälisen Paralympiakomitean (IPC) kansallisena komiteana jatkuu ja sitä kehitetään aktiviiseen suuntaan. IPC:n työhön osallistuminen on keskeistä vaikuttamisen kannalta ja tiedonkulun varmistamiseksi sekä kilpailukyvyn säilyttämiseksi. Tämä on tärkeää IPC:n kehittäessä toimintaansa ja vakiinnuttaessa asemaansa kansainvälisessä järjestökentässä mm. IOC:n läheisimpänä kumppanina Olympia- ja Paralympiakisojen järjestämisessä.

5 PARA toimii Euroopan Paralympiakomitean (EPC), kansallisena komiteana ja osallistuu EPC:n yleiskokoukseen. PARA toimii NordHIFin puheenjohtajamaana Kehitetään edelleen Pohjoismaiden välistä yhteistyötä paralympialaisten valmisteluissa ja kisojen aikana. Selvitetään mahdollisuuksia toimia Euroopan unionin suuntaan, jotta vammaisurheilu voisi tulevaisuudessa saada tukea toiminnalleen myös EU:lta. Toimitaan EU:n mahdollisena kansallisena vammaisurheilukomiteana ja ylläpidetään valmiuksia toimia EU:n vammaisurheilutoiminta- apurahojen käsittelijänä. 7. TIEDOTUKSEN JA VIESTINNÄN TEHOSTAMINEN Paralympiakomitean tärkeimmät työkalut viestinnässä ovat uudet verkkosivut, sosiaalinen media, tiedotteet sekä laaja-alainen yhteistyö urheilun ja yhteiskunnan eri sektoreiden kanssa. Nostetaan entistä selkeämmin urheilijoiden tarinoita esille muun muassa Sotsi-viestinnässä sekä Paralympiakomitean 20-vuotisjuhlaseminaarin yhteydessä. Yhteistyötä jatketaan Olympiakomitean sekä VAU:n viestintäosastojen kanssa. Suurimpana hankkeena on saada uusi verkkosivuportaali toimimaan halutusti Valon, OK:n ja KIHU:n kanssa. Uusien nettisivujen kautta selviää myös verkkolehden kohtalo. Siihen etsitään uudenaikaisempaa viestintätapaa. Sotšin paralympialaisia varten on laadittu oma viestintäsuunnitelma, jossa olennaisinta ovat kisasivut, kisalehti, urheilijoiden esiin nostaminen sekä eri tapahtumat. Lisäksi urheilijoita koulutetaan median kohtaamiseen sekä esimerkiksi sosiaalisen median hyötyihin. Pyritään saamaan Sotšin paralympiajoukkueen kumppaniksi printtilehti. Vuonna 2014 aloitetaan Rio 2016 viestintästrategian tekemistä. Jatketaan yhteistyötä Vammaisurheilu-lehdessä ja tuotetaan siihen juttuja huippu-urheiluun painottuen. Vammaisurheilun arvokilpailuiden tiedottamista kehitetään ja laatua yhtenäistetään. Lisätään yhteistyötä jatketaan ja tehostetaan tämän suhteen lajiliittojen tiedottajien kanssa. PARA:n omaa video- ja kuvatuotantoa kartutetaan sekä hyödynnetään mahdollisimman monipuolisesti. Pyritään saamaan juttuja läpi myös muihin lehtiin, kuten Fysioterapia-lehti, Opettaja-lehti ja Valmentaja-lehti. Nuorten paralympiaryhmän kanssa käydään läpi median kanssa olemista ja tehdään videohaastattelut nuorten kanssa.

6 Hyödynnetään YLE Urheilun kanssa solmittua sopimusta ja jatketaan säännöllisiä tapaamisia YLE:n ja muiden päämedioiden kanssa. Vahvistetaan ja pidetään yllä aktiivisuutta sosiaalisessa mediassa (facebook, twitter) tarjoten seuraajille tuoreita uutisia, kuvia ja videoita. Valmentajille ja urheilijoille tarjotaan viestintä- ja mediakoulutusta sovelletusti yhteistyössä OK:n kanssa. Koulutuksella pyritään helpottamaan heidän tehtäväänsä viestijinä ja edistämään positiivista mediakuvaa, lisäämään medianäkyvyyttä ja nostamaan vammaishuippu-urheilun tekijöiden tunnettuutta. Paralympiakomitean viestintä- ja yhteyspäällikkö on edustettuna eri sidosryhmien työryhmissä ja valiokunnissa sekä toimii osana HUY:n viestintää PARA:n ja OK:n sopimusten suuntaviivojen mukaisesti. Vammaisurheilun viestintätyöryhmä kokoontuu tarpeen mukaan ja ryhmään kutsutaan vierailevia edustajia mediasta laajentamaan näkemystä. 8. PARA SCHOOL DAY -KIERTUE Kouluille suunnattu Para School Day -kiertue toteutetaan keväällä. Liikuntakasvatusta tukeva Para School Day -kiertue lisää tietämystä paralympiaurheilusta ja antaa oppilaille mahdollisuuden erilaisuuden kohtaamiseen toiminnan kautta. Kiertueelle voivat hakea niin erityis- kuin yleisopetuksen koulut kaikilta luokkatasoilta. 9. MARKKINOINNIN TEHOSTAMINEN JA TALOUDEN VAHVISTAMINEN OKM:ltä haetaan toiminta-avustusta kattamaan PARA:n toimintavastuiden sekä vammaishuippu-urheilun valmennuksen tehostamisen aiheuttamia resurssitarpeita. PARA jatkaa oman varainhankintansa kehittämistä vuonna 2013 luodun kolmiportaisen yhteistyökumppanimallin pohjalta. Tavoitteena on kerätä pienistä puroista mahdollisimman suuri virta. Varainhankintaa tehdään yhdessä OK:n kanssa, silloin kun se on luontevaa ja tuottaa aitoa lisäarvoa osapuolille. Tämä ei sulje pois PARA:n omia, itsenäisiä varainhankinta- ja resursointitoimia. Edellä mainittua toteutetaan tekemällä tiivistä markkinoinnillista yhteistyötä

7 yhteistyökumppaneiden kanssa. Tavoitteena on sitouttaa yhteistyökumppanit entistä vankemmin osaksi suomalaista huippu-urheilun kokonaisuutta kaikissa sen muodoissa. Tavoitteena on vahvistaa huippu-urheilun asemaa Suomessa ja samalla osapuolten omien tavoitteiden toteutumista. Tähän liittyen sovitaan yhteisistä viestintään liittyvistä toimintatavoista. Taloussektorilla siirrytään yhteiseen taloushallintoon Olympiakomitean taloushallinnon kanssa. Varainhankinnassa etsitään uusia mahdollisuuksia tiivistämällä yhteistyötä VALOn ja Olympiakomitean kanssa. Varainhankinnassa keskitytään RIOprojektin yhteistyökumppaneiden hankintaan. 10. HENKILÖSTÖ JA HALLINTO Komitealla on viisitoista (15) jäsentä ja se pitää vuosikokouksensa keväällä. Komitean toimistossa työskentelee viisi henkilöä, joista yksi määräaikaisena OKM:n rahoittamassa akatemiahankkeessa. Paralympiakomitea täyttää 20 vuotta ja sitä juhlitaan toukokuussa järjestettävässä juhlaseminaarissa ja illallisjuhlassa. Juhla toteutetaan viisivuotista taivaltaan juhlivan VAU:n kanssa.