SUOMEN OLYMPIAKOMITEA RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2015

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SUOMEN OLYMPIAKOMITEA RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2015"

Transkriptio

1 SUOMEN OLYMPIAKOMITEA RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2015 Esitys valtuuskunnalle

2 SUOMEN OLYMPIAKOMITEA RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2015 SISÄLLYS 1 JOHDANTO 2 HUIPPU-URHEILU SUOMESSA 2.1 HUIPPU-URHEILUYKSIKKÖ JOHTAA SUOMALAISEN HUIPPU- URHEILUVERKOSTON TOIMINTAA 2.2 VUODEN 2015 TOIMENPITEET KANSAINVÄLINEN MENESTYS HUIPPU-URHEILUSSA KORKEATASOINEN OSAAMINEN ARVOSTETTU URHEILU 3 VARAINHANKINTA 4 SPORT FINLAND 5 OLYMPIA-AKATEMIA 6 HALLINTO 7 KANSAINVÄLINEN TOIMINTA 8 VIESTINTÄ LIITTEET: Talousarvio 2015

3 1. JOHDANTO Suomalainen huippu-urheilu näyttäytyy tällä hetkellä uudenlaisella positiivisella ilmeellä. Vuoden 2014 menestys on eri lajeissa ollut mahtavaa! On erittäin hienoa nähdä ja kokea, että suomalaista huippu-urheilua tehdään tällä hetkellä yhteisten tavoitteiden suunnassa. Huippu-urheiluverkoston työ on tuonut tulosta ja vuonna 2015 olemme valmiita tekemään kaikkemme, että suunta jatkuu samana ja tuloksista hyötyy koko suomalainen huippuurheilu. Olen erittäin iloinen myös siitä, että suomalaisen huippu-urheilun ilme näyttäytyy suurelle yleisölle tällä hetkellä ennennäkemättömän laajana lajirajat ylittävänä fanikulttuurin kehittymisellä. Tästä me kaikki voimme olla hyvin ylpeitä. Vuosi 2015 liittyy oleellisesti Rion Olympialaisiin valmistautumiseen. Tulevana vuonna meillä on kuitenkin hienot tapahtumat edessä: EYOF eli nuorten olympiafestivaalit sekä talvi- että kesälajeissa, universiadit sekä European Games. Työtämme ohjaa toimivaksi ja innostavaksi koettu toimintatapa, jossa urheilijan keskiöön asettava huippusuoritusten kulttuuri ja onnistumisia korostava toimintatapa syntyy suomalaisen urheiluverkoston yhteistyönä. Kaikkea meidän toimintaamme ohjaavat suomalaisen huippu-urheilun yhteiset strategiset tavoitteet. 1. Suomalainen urheilija ja joukkue menestyy kansainvälisesti. 2. Huippu-urheiluverkoston osaava ja vastuullinen yhteistyö koko Urheilijan polulla on kilpailuetumme. 3. Urheilu on tunnustettu ja näkyvä osa suomalaista kulttuuria. Strategisia tavoitteita jalkautetaan käytännön teoiksi Olympiakomitean Huippuurheiluyksikön johdolla kolmen ohjelman kautta. Urheiluakatemiaohjelma - Urheilijan polun tukiratkaisu Huippuvaiheen ohjelma vastaa menestyksestä Osaamisohjelma viimeisin tieto urheilijalle Olympiakomitea ja Valo tekevät työtä yhteisessä organisaatiossa kahden strategisen valinnan eli menestyvän huippu-urheilun ja lisää liikettä kokonaisuuden kautta. Olemme yhdistäneet ne toiminnot, jotka luontevasti palvelevat molempia strategisia tavoitteita. Olympiakomitealla ja Valolla on yhteinen tiimi viestinnässä, hallinnossa, vaikuttamistyössä sekä palveluissa. Näiden lisäksi olemme yhdistäneet yritysyhteistyön tekemisen omaksi yksiköksi. Teemme edelleen sopimuksia kahden eri brändin alla, mutta operatiiviset toiminnot yhteisessä organisaatiossa on yhdistetty. Toimintansa aloittavan liiketoimintayksikön tavoitteena on saada aikaan resursseja sekä huippuurheilun että lisää liikettä toiminnoille. Olen varma, että yhteisenä joukkueena menestymme paremmin molempien tavoitteidemme saavuttamisessa. Henkilökohtaisesti olen erittäin ylpeä ja innostunut alkavasta vuodesta 2015! Teemu Japisson Olympiakomitean pääsihteeri

4 2 HUIPPU-URHEILU SUOMESSA Suomalaisen huippu-urheilukulttuurin vahvistamiseksi johtavana ajattelu- ja toimintatapana on pitää urheilija keskiössä koko urheilijan polun ajan. Urheilijan keskiöön asettava huippusuoritusten kulttuuri ja onnistumisia korostava toimintatapa syntyy suomalaisen urheiluverkoston yhteistyönä. Urheilijakeskeisen toimintatavan vahvistaminen tarkoittaa keskittymistä sellaisiin yhteistyötä ja osaamista vahvistaviin toimiin, joilla urheilijoiden ja joukkueiden päivittäisen tekemisen laatua sekä menestymismahdollisuuksia voidaan parantaa. Oppimiseen ja osaamisen jakamiseen johtavan yhteistyön tehostaminen verkoston eri tasoilla lisää keskinäistä ymmärrystä, luottamusta ja kunnioitusta. Tämä on parhaimpia keinoja urheilun aseman vahvistamiseen yhteiskunnassamme. Huippu-urheilu toimii merkittävänä yhteisöllisyyden lisääjänä ja on näin tärkeä osa kulttuuriamme. Samalla se luo viitekehyksen moniarvoiselle kansainväliselle vuorovaikutukselle. Huippu-urheilu tarjoaa yleisölle tunteita ja jaettuja kokemuksia. Se vahvistaa kansallista identiteettiä ja on myös kansantaloudellisesti merkittävää toimintaa. Vuoden 2015 toiminta vie suomalaista urheilua kohti yhteisiä strategisia tavoitteita: 1. Suomalainen urheilija ja joukkue menestyy kansainvälisesti. 2. Huippu-urheiluverkoston osaava ja vastuullinen yhteistyö koko Urheilijan polulla on kilpailuetumme. 3. Urheilu on tunnustettu ja näkyvä osa suomalaista kulttuuria. 2.1 HUIPPU-URHEILUYKSIKKÖ JOHTAA SUOMALAISEN HUIPPU- URHEILUVERKOSTON TOIMINTAA Suomen Olympiakomitean Huippu-urheiluyksikön (HUY) tavoitteena on parantaa suomalaisen huippu-urheilun osaamista, menestystä ja arvostusta yhdessä urheilijoiden, valmentajien, joukkueiden, lajien ja muiden huippu-urheilun verkoston toimijoiden kanssa. HUY johtaa ja koordinoi suomalaisen huippu-urheiluverkoston (sisältäen vammaishuippuurheilun) toimintaa. Yksikkö vastaa yhdessä lajiliittojen kanssa pitkän aikavälin huippuurheilumenestyksestä ja ohjaa verkoston käyttöön talous-, osaamis- ja olosuhderesursseja. Urheilija- ja lajikohtaisesti rakennetun tehostamistukijärjestelmän ja tukitoimintojen tavoitteena on luoda urheilijoille kokonaisvaltaisesti kansainvälisen tason edellytykset menestykseen johtavaan valmennukseen. HUY vastaa järjestelyistä ja valmistautumisesta sekä johtaa suomalaisjoukkueita olympialaisissa, paralympialaisissa, nuorten olympialaisissa, Euroopan Kisoissa, Universiadeissa sekä nuorten olympiafestivaaleilla. Huippu-urheiluyksikkö edistää ja jalkauttaa yhdessä verkoston toimijoiden kanssa suomalaisen urheilun strategisia tavoitteita kolmen ohjelman kautta, jotka muodostavat kiinteän ja yhteistoiminnallisen kokonaisuuden:

5 Urheiluakatemiaohjelma PÄIVITTÄISVALMENNUKSEN KESKITTYMÄ Ohjelman avulla urheiluakatemiaympäristöä ja verkostoa rakennetaan huippu-urheilun alueelliseksi verkostoksi ja koko Urheilijan polun (lapsuus-, valinta- ja huippuvaihe) perustukiratkaisuksi, joka toimii kehittyvänä yhteisöllisyyden, osaamisen ja olosuhteiden mahdollistajana Urheilijan polun kaikissa vaiheissa. Keskeisenä toimintatapana on mahdollistaa urheilun, opiskelun (ja työn) joustava yhdistäminen, antaa urheilijoille osaavaa ja määrällisesti riittävää päivittäistä valmennusta ja asiantuntijapalveluita toimivissa olosuhteissa. Huippuvaiheen ohjelma KOHTI PAREMPAA MENESTYSTÄ Vastaa yhdessä lajiliittojen kanssa huippu-urheilumenestyksestä sekä kansainvälistä menestystä tavoittelevien urheilijoiden ja joukkueiden ja lajien toiminnan kehittämisestä. Lajiliitot vastaavat oman lajinsa huippu-urheilutoiminnasta. Lajeja sparrataan ja autetaan vahvemman huippu-urheilukulttuurin ja valmennusjärjestelmien kehittämisessä. Ohjelma kokoaa, kehittää ja jakaa huipputason osaamista ja taloudellisia resursseja urheilijoiden, joukkueiden ja lajien tueksi. Osaamisohjelma TULOKSIIN JOHTAVAA TIETOA Osaamisohjelman tärkeimpänä tehtävänä on varmistaa paras ja viimeisin tieto, osaaminen ja tuki urheilijoille, valmentajille, lajeille ja muille huippu-urheilutoimijoille. Ohjelman kautta vahvistetaan suomalaista valmentajuutta, lisätään valmennus-, asiantuntija- ja T&K-osaamista ja kehitetään koulutusta. Ohjelma vastaa huippu-urheilun seuranta- ja arviointitoiminnan kehittämisestä. Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus KIHUlla on vastuu osallistuvan asiantuntijatoiminnan ja verkoston rakentamisesta. 2.2 VUODEN 2015 TOIMENPITEET KANSAINVÄLINEN MENESTYS HUIPPU-URHEILUSSA Kansainvälisen menestyksen lähiajan tavoitteena on parantaa urheilijoiden ja joukkueiden menestymismahdollisuuksia ja mahdollistaa pitkän ajan menestysedellytykset Arvokilpailumenestyksen kulmakerroin on nouseva 2016 Vuoden 2015 aikana vahvennetaan ajattelu- ja toimintamallia, jossa keskeistä on urheilijan päivittäinen tekeminen ja sen jatkuva kehittäminen. Urheilijoiden ja heidän tukitiimiensä sparrausta syvennetään ja osallistuvaa asiantuntijuutta sekä ennaltaehkäisevää harjoittelukulttuuria vahvistetaan tavoitteena: parhaat urheilijat parhaissa olosuhteissa - parhaassa valmennuksessa parhaiden kanssa. Lajeja autetaan toimintakulttuurin ja huippu-urheilujärjestelmien kehittämisessä tavoitteena menestykseen johtavan ilmapiirin ja osaamisen vahvistuminen.

6 Lajiryhmävastaavatoiminta Lajiryhmävastaavatoiminnalla edistetään tehokkaan valmennuksen toteutumista, yhteistyötä ja osaamisen kasvua. Lajiryhmävastaavat toimivat kiinteässä yhteistyössä lajiensa huippu-urheiluvastaavien kanssa. Tavoitteena on siirtää hyviä toimintatapoja lajeista toiseen ja rakentaa lajien välistä yhteistyötä oppimisen vauhdittamiseksi. Lajiryhmävastaavat koordinoivat myös HUY:n kolmen ohjelman kokonaisuutta lajien toiminnan tueksi. Vuoden 2015 aikana lajiryhmävastaavatoimintaa toteutetaan seuraavissa lajiryhmissä: kestävyyslajit, nopeus-voima-taitolajit, kamppailulajit, tarkkuuslajit, joukkuepelit, mailapelit. Joukkuepelien menestyssuunnitelma Vuoden 2015 aikana jalkautetaan joukkuepelien menestyssuunnitelmaa HUY:n johdolla ja yhdessä lajien kanssa kolmen sisältötavoitteen kautta: urheilullisuus, valmennusosaaminen ja peliosaaminen. Joukkuepelien asiantuntijaryhmänä toimii lajien huippu-urheiluvastaavat ja ohjausryhmänä lajien toiminnanjohtajat ja puheenjohtajat. Valmennuksen tehostamistuet HUY tehostaa olympia-, paralympia- ja ei-olympialajien huippu-urheilutoimintaa jakamalla vuosittain valmennuksen tehostamistukia. HUY tekee talvilajien kauden valmennuksen tehostamistukipäätökset ja vuoden 2016 kesälajien päätökset mennessä HUY:n 2015 valmennustukijärjestelmän kriteerien mukaisesti. HUY arvioi lajien huippu-urheilujärjestelmiä ja menestysennusteen ja panostaa investointilogiikan periaatteella erityisesti lajeihin: 1. jotka pystyvät tekemään kansainvälistä huipputulosta ja joissa HUY:n tuella on vaikuttavuutta 2. joissa voidaan uskottavasti edelleen kehittää huippu-urheilukulttuuria kohti kansainvälisiä tuloksia 3. joissa tavoitellaan yhteistyötä ja jatkuvan kehittymisen toimintatapaa Kesälajien vuoden 2016 tukivalmisteluissa huomioidaan erityisesti Rion 2016 Olympialaisiin ja Paralympialaisiin valmistautuvat urheilijat ja lajit. HUY:n tukiurheilijoiden, - valmentajien ja lajien kanssa solmitaan yhteistyötä ja kehittämistä ohjaavat ja vahvistavat sopimukset. Kesä- ja talvilajeille sekä HUY:n tukiurheilijoille otetaan käyttöön yhteiset toiminnan raportointi-, analysointi- ja suunnittelutyökalut, jotka rakennetaan sähköiseen ympäristöön vuoden 2015 aikana. Samoin uudistetaan urheilija-apurahahakukäytänteet yhdessä OKM:n kanssa.

7 Vammoja ennaltaehkäisevä harjoittelukulttuuri Vuoden 2015 aikana vahvistetaan ennaltaehkäisevää harjoittelukulttuuria rakentamalla asiantuntijaverkostoja, osaamista ja urheilijalähtöistä toimintatapaa (mm. osallistuva fysioterapia- ja urheilupsykologiatoiminta, valmentajien sparraus ja koulutus). Osana ennaltaehkäisevän harjoittelukulttuurin rakentamista urheilijan terveydenhuoltoohjelmaa vahvistetaan seuraavilla toimenpiteillä: 1. HUY:n terveydenhuoltotiimi kontaktoi ja tapaa kaikki tukiurheilijat vuoden 2015 aikana. 2. Yhdessä lajien, Liikuntalääketieteen keskusten ja muiden urheiluakatemiaverkoston terveydenhuollon asiantuntijoiden kanssa toteutetaan tukiurheilijoiden säännölliset terveystarkastukset sekä ennaltaehkäisevän terveydenhuollon toimenpiteitä. Toimintaa rakennetaan kattamaan mahdollisimman monen urheiluakatemiaan kiinnittyneen urheilijan terveydenhuolto. 3. Edelleen rakennetaan omalääkäri- ja fysioterapeuttiverkostoa niin, että jokaisella HUY:n tukiurheilijalla on toimiva oma lääkäri ja fysioterapeutti. HUY:n yksilölajien tukiurheilijoille katetaan urheilijan terveysvakuutus, tai vastaava terveysturva. Kansainvälinen kilpailuohjelma Suomen Olympiakomitean Huippu-urheiluyksikkö vastaa yhdessä lajien kanssa valmistautumisesta sekä lähettää joukkueet 11 monilajiseen olympia- ja paralympiatapahtumaan jokaisen olympiadin aikana. Vuonna 2015 edessä ovat ensimmäistä kertaa järjestettävät Euroopan Kisat (European Games) Bakussa sekä nuorten olympiafestivaalit Voralbergissä ja Tbilisissä. Valmistautumista kohti vuoden 2016 Rion olympialaisia ja paralympialaisia jatketaan yhdessä lajien kanssa. Kisakohtaiset palaute- ja raportointikäytänteet uudistetaan vuoden 2015 aikana. Euroopan Kisat (European Games) pidetään Bakussa Azerbaidzanissa Kisoihin osallistuu 20 urheilumuodossa (25 olympia- ja 6 ei-olympialajia) yli urheilijaa ja muuta joukkueen jäsentä. 9 lajissa kisat liittyvät myös Rion 2016 olympialaisten karsintaan. Suomen joukkue Bakuun valitaan kisoihin saatujen lajikohtaisten kiintiöpaikkojen perusteella ja huomioiden OK/HUY:n valintakriteerit. Nuorten talvilajien olympiafestivaalit järjestetään Voralbergissä Itävallassa ja kesälajien olympiafestivaalit Tbilisissä Georgiassa EYOF -kisoihin osallistuu 45 eri Euroopan maata. Talvikisoissa kilpailee noin urheilijaa 8 eri lajissa ja kesäkisoissa noin urheilijaa 9 eri lajissa. Suomen joukkueen arvioitu koko on noin 50 urheilijaa molempiin kisoihin. Osana Rion 2016 olympialaisten ja paralympialaisten valmistautumista järjestetään Santahaminassa Rio Olympia- ja Paralympialeiri kisoihin ehdolla oleville urheilijoille ja lajeille. Samaan yhteyteen järjestetään jo perinteinen Santahaminan Sinivalkoinen suorituskyky-seminaari ja urheilijoiden ja urheilun verkoston toimijoiden yhteinen break the rutines tiimikisa. Rioon 2016 ja PyeongChangin

8 talvikisoihin 2018 valmistautuville lajien valmennuspäälliköille ja päävalmentajille järjestetään myös muita yhteisiä tapaamisia vuoden aikana. Vastuu opiskelijoiden huippu-urheilutoiminnan johtamisesta ja joukkueiden lähettämisestä Universiadeihin siirtyy Olympiakomiteaan Huippu-urheiluyksikköön v alusta Olympiakomitean ja Opiskelijoiden liikuntaliiton (OLL) välisen sopimuksen mukaisesti. Näin kaikkien monilajisten kansainvälisten arvokilpailujen joukkueiden valmisteluvastuu yhteistyössä lajiliittojen kanssa on Olympiakomiteassa. Yhteistyössä Suomen antidopingtoimikunnan (ADT) kanssa päivitetään Suomen Olympiakomitean antidoping-ohjelma huomioiden 2015 vuoden alusta voimaan astuvat Maailman antidopingtoimikunnan (WADA) uudet säännöt. Urheilijoiden päivittäisharjoittelun tukeminen HUY:n ohjaamilla osaamis- ja talousresursseilla pyritään edelleen parantamaan ja tehostamaan urheiluakatemioihin kiinnittyneiden urheilijoiden, valmentajien ja asiantuntijoiden päivittäistä tekemistä. Vuoden 2015 aikana toimintaa painotetaan seuraavilla toimenpiteillä: 1. Urheiluakatemioista HUY:n painopisteakatemioina kehitetään 7 urheiluakatemiaa: Lappi UA, Vuokatti-Ruka UA, K-S URA, E-P UA, Tampere UA, Turun seudun UA ja URHEA. 2. OKM:n urheiluakatemia-avustuksen käyttöä ohjataan osallistuvan asiantuntijuuden vahvistamiseen vammoja ennaltaehkäisevässä harjoittelussa ja valmentajien psyykkisen valmennuksen valmiuksien parantamisessa. 3. Urheiluakatemioiden toiminnan kehittämisessä painotetaan kehitystyötä valmentajayhteisöjen rakentamisessa. 4. Alueellisten palvelukeskusten rakentamisessa painopisteenä on urheilijoiden päivittäisharjoittelun edellytysten parantaminen. Urheilijan polun toimenpiteet Pitkänajan menestysedellytysten varmistamiseksi yhteistyössä Valon Lisää liikettä yksikön sekä muiden verkoston toimijoiden kanssa kehitetään yhteistä suomalaista lasten ja nuorten urheilun mallia ja menestyssuunnitelmaa niin että se jalkautuu ja on käytössä keskeisissä yksilö- ja joukkuelajeissa ja alueellisissa verkostoissa. Urheiluakatemiaverkostoon kuuluvien urheilua painottavien yläkoulujen osaamista kehitetään osana Kasva urheilijaksi Jyväskylässä hanketta.

9 2.2.2 KORKEATASOINEN OSAAMINEN Korkeatasoisen osaamisen lähiajan tavoitteena on lisätä valmentajien, lajien ja muiden huippu-urheilun toimijoiden välistä yhteistyötä ja vuorovaikutusta, vahvistaa huippuurheilun asiantuntemusta ja osaamista Urheilijan polun eri vaiheissa sekä kehittää huippuurheilun olosuhteita? Osaamisen kehittämisen ytimessä on yhteistyön toimintatapa, jossa oppimista tapahtuu käytännön työssä ja arkipäivässä. Teoreettisen tiedon kehittäminen ja siirtäminen lajitoimijoiden arkeen toteutetaan osallistuvan asiantuntijuuden mallilla. Urheilijoiden ja valmentajien menestyvän huippu-urheilukulttuurin ymmärrystä syvennetään paremmalla toimijoiden välisellä yhteistyöllä verkostoissa. Osaamisen kasvuun johtavien toimenpiteiden ja toimintatavan kehittäminen Vuoden 2015 aikana: 1. Edistetään lajiryhmävastaavatoiminnalla lajien, valmentajien, urheilijoiden ja asiantuntijoiden välistä yhteistyötä 2. Vahvistetaan KIHUn toiminnallista suuntaamista osaksi HUY:n toiminnan kokonaisuutta ja asiantuntijaverkoston koordinointivastuuta 3. Jatketaan HUY:n tukilajien ja lajiryhmien osallistuvan asiantuntijatoiminnan mallien ja käytänteiden rakentamista lajiryhmävastaavien johdolla yhteistyössä lajien ja KIHUn asiantuntijoiden kanssa. Asiantuntijatoiminnan tulee tukea ja olla osa lajien valmennustoimintaa ja urheilijoiden päivittäisvalmennusta. 4. Asiantuntijatoimintoja vahvistetaan HUY:n johdolla seuraavilla osaamisalueilla ja toimenpiteillä: urheilijoiden ennaltaehkäisevä terveydenhuolto. Urheilijoiden tueksi rakennetaan omalääkäriverkostoa sekä yhteistyössä Suomen urheilufysioterapeuttiyhdistyksen kanssa omafysioterapiaverkostoa. käynnistetään urheiluravitsemuksen asiantuntijatoiminta ja verkoston rakentaminen. KIHUn päätoimisten asiantuntijoiden toiminnan edelleen kehittäminen osaksi huippuvaiheen urheilijoiden valmentautumisen tukea urheilijoiden psyykkinen valmennus ja urheilupsykologiverkoston toiminnan kehittäminen osana urheilijoiden valmentautumista 5. Vahvistetaan ja jalkautetaan joukkuepelien yhteistyötä yhteisesti rakennetun sisällön ja toimintamallien mukaisesti 6. Vahvistetaan valtakunnallisen huippu-urheilun kehitystehtävän saaneiden kuuden valmennuskeskuksen (Eerikkilä, Kuortane, Pajulahti, Rovaniemi, Vierumäki, Vuokatti) koordinoitua yhteistyötä suomalaisen osaamisen kehittymiseksi. Jatketaan valmennuskeskusten, suurimpien Urheiluakatemioiden ja HUY:n yhteisiä tapaamisia ja yhteistä kehittämistyötä.

10 7. Vahvistetaan Urheiluakatemiaympäristön osaamista: lisäämällä Urheiluakatemioiden keskinäistä yhteistyötä vahvistamalla akatemioiden valmentaja- ja asiantuntijayhteisöjen kehittymistä lisäämällä päätoimista asiantuntijuutta urheilijoiden ja joukkueiden päivittäisvalmentautumisen tueksi integroimalla Nuorten olympiavalmentajatoiminta (NOV) osaksi alueellista urheiluakatemiayhteisöä 8. Jatketaan verkostomaisen toimintatavan kehittämistä osaamisalueittain suomalaisen osaamisen kasvattamiseksi 9. Vahvistetaan kansainvälistä verkostoitumista 10. Edistetään ennaltaehkäisevän harjoittelukulttuurin jalkautumista lajien valmennukseen 11. Varmistetaan Urheiluakatemiaverkoston rakentaminen keskeiseksi osaksi alueellista osaamis/palvelukeskusprosessia 12. Edistetään Huippu-urheilun olosuhteita vuonna 2013 valmistuneen huippuurheilun olosuhdestrategian mukaisesti 13. Vahvistetaan yhteisöllisyyttä, yhteistä ymmärrystä ja osaamisen kehittämistä järjestämällä seuraavia verkoston tapaamisia/tapahtumia vuoden 2015 aikana: huippu-urheiluverkoston tapaaminen asiantuntijoiden verkostotapahtumat Rio olympia- ja paralympialeiri Santahaminassa lajien huippu-urheiluvastaavien ja toiminnanjohtajien säännölliset tapaamiset nuorten talvilajien olympialeiri sinivalkoinen suorituskykypäivä Santahaminassa urheiluakatemia- ja urheiluoppilaitospäivät Suomalainen valmennus ja valmennusosaaminen Suomalaisen valmennusosaamisen ja -koulutuksen kehittämistä jatketaan niin, että suomalaisen valmennusosaamisen mallin linjaukset toteutuvat lajien valmennuksen kehittämisessä ja ovat käytössä lajiliittojen sekä valmennuksen ammatillisessa koulutuksessa. HUY vastaa suomalaisen valmennusosaamisen valtakunnallisesta johtamisesta ja siitä, että valmennusosaamisen verkosto on toiminnassa sovittujen roolien ja vastuiden mukaisesti. Osallistutaan ICCEn (International Council for Coaching Exellence) maailmankongressiin Vierumäellä

11 Huippu-urheilun seuranta- ja arviointitoiminnan rakentaminen Huippu-urheiluyksikön johdolla ja yhteistyössä KIHUn kanssa otetaan käyttöön urheilija-, valmentaja- ja lajikohtaiset seurannan ja arvioinnin työkalut sekä huippu-urheilun strategisista tavoitteista johdetut seurantamittarit ja mallit lajiliittojen, valmennuskeskusten ja urheiluakatemioiden toiminnan arvioimiseksi. Edistetään myös arviointikulttuuria huippu-urheiluverkostossa. Huippu-urheiluyksikkö toimii OKM:n asiantuntijatahona ja tekee esitykset: 1. lajiliittojen valtionavustuksista huippu-urheilutoiminnan osalta 2. urheilija-apurahoista 3. urheiluakatemioiden valtionavustuksista sekä tekee tukien käytöstä sopimukset urheilijoiden, lajiliittojen ja akatemioiden kanssa ARVOSTETTU URHEILU Arvostetun urheilun lähiajan tavoitteena on mahdollistaa urheilijoiden kokonaisvaltainen valmentautuminen ja urheilu-uran jälkeiseen elämään valmistautuminen, vahvistaa yhteisöllisyyttä ja yhteistä tekemistä ja vahvistaa suomalaista valmentajuutta. Urheilun arvostusta parannetaan lisäämällä urheilutoimijoiden yhteistyötä, selkeyttämällä toimijoiden roolitusta, korostamalla omia vahvuuksia ja onnistumisia, keskittymällä urheilijoiden arkipäivän tekemisen vahvistamiseen (pois liian tulosorientoituneesta ajattelusta), sekä toimimalla vastuullisesti ja eettisesti koko Urheilijan polulla. Urheilun toimijoiden yhteisöllisyys sekä keskinäinen ja yhteiskunnan arvostus Vuoden 2015 aikana: 1. Vahvistetaan Urheilija keskiössä -toimintatapaa ja urheilijoiden rinnalla elämisen kulttuuria sekä näiden jatkuvaa kehittämistä. 2. Korostetaan urheiluperheen yhtenäisyyden tärkeyttä positiivisen mielikuvan rakentamisessa 3. Korostetaan onnistumisia ja suomalaisen tekemisen, osaamisen, olosuhteiden ja rakenteiden vahvuuksia. Tiedostetaan vahva historia ja vahvistetaan sitä luomalla uusia menestystarinoita. 4. Noudatetaan hyvää hallintoa ja taistellaan epäeettisiä lieveilmiöitä, kuten ottelutulosten manipulointi ja doping, vastaan. Tehdään yhteistyötä Suomen Antidopingtoimikunnan (ADT) kanssa puhtaan urheilun edistämiseksi Suomessa. 5. Osallistutaan suomalaisen urheilun ja liikunnan rakenteiden ja roolitusten yksinkertaistamiseen ja selkeyttämiseen 6. Edistetään kansainvälistä yhteistyötä ja ollaan mukana kansainvälisten suurtapahtumien haku- ja järjestämisprosesseissa 7. Tehdään Huippu-urheiluyksikölle ja huippu-urheiluverkoston keskeisille toimijoille (lajiliitot, valmennuskeskukset/opistot, urheiluakatemiat) yhteistä toimintaa ohjaavat ja eri toimijoiden rooleja selkeyttävät yhteistyösopimukset.

12 8. Tavoitellaan HUY:n tukilajeihin huippu-urheilutoimintaa vahvistavaa johtosääntöä, jossa on huomioitu mm. Huippu-urheiluyksikön johtosäännön mallin mukainen huippu-urheilun johtamis- ja päätöksentekokäytäntö 9. Järjestetään urheilun verkoston yhteisiä tapaamisia. Vuoden 2015 keskeisenä tapahtumana on syyskuussa Santahaminassa järjestettävät Rio 2016 Olympia- ja Paralympialeiri sekä kolmas Sinivalkoinen suorituskyky-tapahtuma. Tavoitteena on koota urheilijat ja urheilun eri toimijat laajasti yhteen vahvistamaan yhteisöllisyyttä ja yhdessä tekemistä. Samassa hengessä järjestetään kolmas nuorten olympialeiri talvilajien urheilijoille. Urheilijan kaksoisura ja urheilu ammattina Opetusministeriö päättää Urheilulukioiden valtakunnallisista järjestämisluvista, niiden sisällöistä ja rahoitusmallista vuoden 2015 aikana. Olympiakomitea toimii aktiivisena ja aloitteellisena kumppanina OKM:lle esittäen sille oman näkemyksensä urheilulukioiden toimintamallista ja rahoituksesta. Tavoitteena on kehittää suomalaisesta urheilulukiomallista maailman paras. Urheiluakatemioiden ja HUY:n välisellä yhteistoiminnalla huolehditaan urheilijoiden mahdollisuuksista yhdistää suunnitelmallisesti urheilu- ja opiskelu-uraa tai työuraa. Vuoden 2015 aikana tavoitellaan, että jokaisella urheiluakatemiaan kiinnittyneellä urheilijalla on toimiva opiskelun/työn ja urheilun yhteensovittamisen suunnitelma. Tätä tuetaan mm. pilotoimalla urheiluakatemioissa vuoden 2014 aikana kehitettyä opiskelun ja urheilun yhteensovittamisen suunnittelutyökalua. Tavoitteena on vahvistaa HUY:n roolia kaksoisura (Dual career)-asiantuntijana ja - verkoston kansallisena koordinaattorina HUY:n ja URHEA:n välisellä DC - asiantuntijan yhteispalkkauksella. Urheiluakatemioiden vastuuta ja valmiuksia lisätään mm. HUY:n tukiurheilijoiden kaksoisura-suunnittelussa ja toteutuksessa laajentuvan Adecco yhteistyön (ACP ohjelma) kautta. Saman yhteistyön turvin vahvistetaan myös huippu-urheilijan edellytyksiä siirtyä urheilu-uran jälkeiseen työ- tai opiskeluelämään. Adecco - yhteistyön ja sen tuomien mahdollisuuksien hyödyntämiseksi vahvistetaan Paralympiakomitean kanssa tehtävää yhteistyötä. Opiskelevien huippu-urheilijoiden sosioekonomisesta asemasta ja sen parantamistarpeista käydään kehityskeskustelua OKM:n kanssa. Jatketaan aktiivisesti osallistumista EU rahoitteisessa urheilijoiden kaksoisurien edistämiseen pyrkivässä Network of knowledge hankkeessa.

13 Valmentajuuden vahvistaminen Verkoston toimijoita ohjataan rakentamaan malleja ja taloudellisia ratkaisuja, joilla mahdollistetaan lisää valmentajien työpaikkoja Urheilijan polun eri vaiheisiin. Valmentajuuden arvostusta kehitetään niin että valmentajan ammatista tulee entistä arvostetumpi osa urheilukulttuuria ja nykyistä houkuttelevampi uravalinta. Nostetaan seuratyön ja vapaaehtoistyön arvostusta tärkeänä osana ammattimaistuvaa valmentautumista. Tavoitteena on saada 10 uutta Nuorten Olympiavalmentajaa vuoden 2015 aikana. Vammaishuippu-urheilun integraation vahvistaminen Edelleen rakennetaan ja vahvistetaan vammaishuippu-urheilun integraatiota osaksi suomalaista huippu-urheiluverkostoa. Huippu-urheiluyksikkö vastaa vammaishuippuurheilun kehittämisestä tavoitteena sen integroituminen konkreettiseksi osaksi Huippuurheiluyksikköä ja sen kolmea ohjelmaa sekä integraation eteneminen ja toiminnan vahvistuminen lajiliitoissa. 3 VARAINHANKINTA Varainhankinnan tarkoitus on hankkia resursseja huippu-urheilun edistämiseen. Tavoitteena on vuonna 2015 tulouttaa huippu-urheilun toteuttamiseen n. 1,5 milj. euroa. Olympiakomitealla on 17 kansallista yritysyhteistyösopimusta ja 10 Kansainvälisen Olympiakomitean kautta tulevaa kumppanuutta. Kumppanuuksien määrää pyritään kasvattamaan. Valtaosassa yhteistyökumppanuuksien arvosta koostuu yhteistyöyritysten Olympiakomitealle maksamista rahallisista korvauksista. Osa sopimusten arvosta on barter-sopimuksia, mitkä mahdollistavat Olympiakomitealle yrityskumppaneiden palvelujen hyödyntämisen. Yritysyhteistyökumppanuuksien toimintamallien rakentaminen, kumppaneiden hankkiminen ja kumppanuuksien hoitaminen toteutetaan vuodesta 2015 alkaen Olympiakomitean ja Valon osakeyhtiön toimesta. Olympiakomitea maksaa osakeyhtiölle korvausta em. asioiden hoitamisesta. 4 SPORT FINLAND Sport Finland antaa konsultointia kansainvälisten tapahtumien hakuihin ja järjestämiseen liittyen ja hoitaa suomalaisten kansainvälisten urheilutoimijoiden verkostoa. Sport Finland toimii koolle kutsujana kuntien, järjestöjen ja opetus- ja kulttuuriministeriön kesken (OKM). Tahot jakavat tietoja ja hakevat ratkaisuja kansainvälisten tapahtumien hakemiseen ja järjestämiseen. Vuosina tiiviimmän yhteistyön Sport Finlandin kanssa aloittivat Oulu, Lahti, Helsinki, Espoo, Turku ja Tampere sekä kevyemmällä yhteistyöllä mukana olivat Kuopio ja Jyväskylä. Tavoitteena on, että vuonna 2015 Sport Finlandilla on yhteistyösopimukset yhdeksän kaupungin kanssa. Vuona 2015 tavoitteena on olla entistä vahvemmin mukana tekemässä kansainvälisten

14 tapahtumien hakuja yhdessä lajiliittojen, kaupunkien ja OKM:n kanssa sekä rakentamassa saatuja tapahtumia. Vuonna 2015 tavoitteena on laajentaa Sport Finlandin toimintaa uusiin suuntiin kahden ajankohtaisen teeman parissa: yleisötapahtumien kestävä kehitys sekä Suomen itsenäisyyden juhlavuoden tuomat mahdollisuudet vuonna Yleisötapahtumien kestävää kehitystä edistetään Greening Events Finland -hankkeen avulla. Vuosi 2017 tulee olemaan urheilun supervuosi, jolloin Suomi isännöi lukuisia kansainvälisiä urheilutapahtumia. Innostava Suomi 2017 hanke koordinoi yhteistä tekemistä vuosien aikana yhdessä juhlavuoden urheilutapahtumien kanssa. Hankkeen tavoitteena on mm. parantaa asiakaskokemusta yhdessä elinkeinoelämän kanssa. Sport Finland valmistautuu vuoden 2015 aikana mahdollisen KOK:n yleiskokouksen järjestämiseen Suomessa Vuonna 2015 jatketaan myös tapahtumatyökalujen kehittämistä: Tapahtumapankki, Vaikuttavuustutkimus, tapahtumahaku- sekä kalenterityökalu. Kaikessa Sport Finlandin toiminnassa korostuu verkostojen merkitys. Sport Finland toimii myös paljon perinteisten liikuntaorganisaatioiden ulkopuolella ja tuo siten uusia avauksia liikunta- ja urheilukulttuuriin. 5 OLYMPIA-AKATEMIA Olympia-Akatemian toiminnan perusta on määritelty Kansainvälisen Olympialiikkeen perustamisasiakirjassa. Suomen Olympia-Akatemia toimii kansainväliseen Olympia- Akatemiaan linkittyvänä asiantuntijaryhmänä Suomessa, mutta esiintyy julkisuudessa olympiakasvatusteemalla välttääkseen terminologista sekoittamista urheiluakatemiaohjelmaan. Suomen Olympia-Akatemian tehtävänä on levittää olympiaaatetta ja toteuttaa olympialiikkeen sosiaalisia ja kasvatuksellisia arvoja. Olympia- Akatemian toiminnassa keskeisiä yhteistyökumppaneita ovat Valo, Paralympiakomitea, Opetushallitus (Liikkuvat koulut), aluejärjestöt ja urheiluopistot. Olympia-Akatemia osallistuu vuosittain Kansainvälisen Olympia-Akatemian istuntoihin Kreikan Olympiassa. Istunnoissa ovat mukana puheenjohtajat, kasvattajat sekä nuoria urheilutoimijoita. Lisäksi osallistutaan kansainvälisille istunnoille Kansainvälisen Olympia- Akatemian koulutuskeskuksessa Olympiassa sekä nuorten kasvattajien master-ohjelmaan. Tavoitteena näissä toiminnoissa on täyttää Suomen mandaattipaikat ja varmistaa Suomen näkyvyys kansainvälisissä istunnoissa. Olympia-aatetta levitetään myös lukuisissa tapahtumissa, joista vuonna 2015 tärkeimpiä ovat Urheilugaala ja Educa-messut Helsingissä, valtakunnallinen Olympiaja paralympiapäivä sekä Suomi-Areena heinäkuussa Porissa. Kumppanuustoimintaa Viron Olympia-Akatemian kanssa jatketaan tavoitteena tiedon ja hyvien käytäntöjen vaihtaminen maiden välillä. Lisäksi aloitetaan Reilusti Rioon teemavuoden valmistelu ja materiaalin tuottaminen kouluille ja seuroille yhteistyössä Valon Liikuntaseikkailun kanssa.

15 6 HALLINTO Tehokkaan ja joustavan hallinnon avulla mahdollistetaan suomalaisen huippu-urheilun menestyksen vahvistaminen. Suomen Olympiakomitean talous- ja henkilöstöhallinto, ICT, hallitusten kokoukset ja muut hallinnolliset asiat hoidetaan yhdessä Valon kanssa jaetuilla henkilö ja muilla resursseilla. Vuonna 2014 aloitettu hallinnollisten toimintojen yhdistäminen viimeistellään vuoden 2015 aikana. Tämä mahdollistaa hallinnon entistä tehokkaamman ja joustavamman toteuttamisen. 7 KANSAINVÄLINEN TOIMINTA Suomen Olympiakomitean edustajat osallistuvat aktiivisesti Kansainvälisen Olympiakomitean (KOK) ja Euroopan Olympiakomiteoiden (EOC) kokouksiin sekä pohjoismaiseen kokoukseen ja seminaareihin sekä niiden järjestöjen valiokuntien kokouksiin, joissa Suomen Olympiakomitealla on edustus. Edellä mainittuja kokouksia ovat mm. ANOC General Assembly, EOC pääsihteeri-seminaari, Pohjoismainen Felleskokous sekä EOC General Assembly. Vuonna 2015 KOK:n edustajana Suomessa toimii Peter Tallberg. Suomen Olympiakomitean urheilijavaliokunnan puheenjohtaja Mikko Ronkainen toimii Euroopan Olympiakomiteoiden urheilijavaliokunnan jäsenenä. Vuoden 2015 alusta uusina suomalaisjäseninä EOC:n valiokunnissa aloittavat Susanna Rahkamo Culture and Legacy valiokunnan puheenjohtajana ja Peter Brüll EYOF-valiokunnan jäsenenä. Lisäksi Suomi nimeää edustajan Nordic International Leadership verkoston toimintaan vuodelle Kansainväliseen toimintaan kuuluu myös Sport Finlandin kautta tapahtuva kansainvälinen verkostoituminen mm. vuosittaisilla SportAccord messuilla. 8 VIESTINTÄ Suomalaisen liikunnan ja urheilun viestintää koordinoidaan ja kehitettään Suomen Olympiakomitean ja Valon yhteisen viestintäyksikön toimesta. Viestintäyksikön toiminnalle viitekehyksen antaa suomalaisen liikunnan ja urheilun strategia, jonka tavoitteisiin ja niistä johdettuihin toimenpiteisiin viestintätoimet integroidaan. Viestintätoimintaa tehdään liikkeen lisäämisen ja menestyvän urheilun strategisilla osa-alueilla. Menestyvän urheilun sektorilla viestintä pyrkii nopealla, ajantasaisella, avoimella ja totuudenmukaisella toiminnalla parantamaan suomalaisen urheilun imagoa ja lisäämään urheilun arvostusta ja rakentamaan yhteistyötä urheilun toimijoiden välille. Viestintätoiminta on laajan verkoston yhteistyötä, jossa keskeisellä sijalla ovat huippusuoritukset, tarinat, arvostus ja menestys. Strategisia ydinviestejä ovat uusi toimintatapa ja huippusuoritusten kulttuuri, urheilija ja urheilijan polku keskiössä, yhteistyö, Ilo, innostus ja intohimo. Vuonna 2015 menestyvän urheilun viestinnän keskeisiä hankkeita ovat urheiluyhteisön uutishuoneen toiminnan käynnistäminen yhteistyössä lajiliittojen kanssa, alueellisen palveluverkoston viestinnän kehittäminen ja tehokkaampi tiedon jakaminen huippuurheiluverkostoon, sekä Azerbaidzhanissa järjestettävien Euroopan Kisojen ja Itävallassa ja Georgiassa järjestettävien Euroopan nuorten olympiafestivaalien viestintäprojektit.

16 Urheilun arvostukseen ja viestintään liittyy keskeisesti myös Urheilugaala, jonka järjestäjiin Suomen Olympiakomitea kuuluu. Lisäksi viestinnän keinoin nostetaan esiin urheilijoiden uratarinoita koko urheilijan polku huomioiden, ja jaetaan onnistumisen kokemuksia koko urheilun toimijaverkostoon.

Menestyvä huippu-urheilu

Menestyvä huippu-urheilu Suomalainen Menestyvä huippu-urheilu Huippu-urheiluyksikkö KANSAINVÄLINEN MENESTYS KORKEATASOINEN OSAAMINEN ARVOSTETTU URHEILU Yhdessä urheilijan polulla KANSAINVÄLINEN MENESTYS Toimintaympäristö Tavoitteellisuus

Lisätiedot

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2016

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 2 1. Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen menestyssuunnitelma 2020 2. Suomalaisen huippu-urheiluverkoston yhteiset tulostavoitteet 2016 2020 ONE MISSION ONE TEAM

Lisätiedot

HUIPPU-URHEILUN ARVIOINTI JA SEURANTA. Jari Lämsä HUY / KIHU Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus

HUIPPU-URHEILUN ARVIOINTI JA SEURANTA. Jari Lämsä HUY / KIHU Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus HUIPPU-URHEILUN ARVIOINTI JA SEURANTA Jari Lämsä HUY / KIHU Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus ILMAN ARVIOINTIA EI OLE URHEILUA Arviointi on tarkasteltavan kohteen tai toiminnan arvon määrittämistä,

Lisätiedot

Draft Suomalaisen urheilun ja liikunnan menestyssuunnitelma Huippu-urheilun Toimintasuunnitelma 2016

Draft Suomalaisen urheilun ja liikunnan menestyssuunnitelma Huippu-urheilun Toimintasuunnitelma 2016 Draft 27.8.2015 Suomalaisen urheilun ja liikunnan menestyssuunnitelma 2020 Huippu-urheilun Toimintasuunnitelma 2016 Suomalaisen urheilun ja liikunnan menestyssuunnitelma 2020 Rohkeasti yhdessä Ilo Kunnioitus

Lisätiedot

Toimintatapa lajin urheilutoiminnan kehittämisen etenemiseen

Toimintatapa lajin urheilutoiminnan kehittämisen etenemiseen Toimintatapa lajin urheilutoiminnan kehittämisen etenemiseen Lajin urheilutoiminnan kehittäminen yleistä työkalusta taustalle LUONNOS 7.10.2016 toimintatapa lajin urheilutoiminnan kehittämiseen kuvaa 5

Lisätiedot

Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA

Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA Liikunta ja urheilu ovat Suomen merkittävin kansanliike. Jokaisen hyvinvointi rakentuu liikunnalliselle arjelle. Huippu-urheilijat inspiroivat

Lisätiedot

Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA. Luonnos

Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA. Luonnos Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA Luonnos 9.5.2016 3 Suomen elinvoimalle on ensiarvoisen tärkeää, että tämä kokonaisuus toimii vaikuttavasti, inspiroivasti ja tuloksellisesti.

Lisätiedot

Menestyvän huippu-urheilun seuranta ja arviointi. Jari Lämsä KIHU Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus

Menestyvän huippu-urheilun seuranta ja arviointi. Jari Lämsä KIHU Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus Menestyvän huippu-urheilun seuranta ja arviointi Jari Lämsä KIHU Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus Teemat 1. Nexus seurannan ja arvioinnin verkosto 2. Menestyvän huippu-urheilun strategisten tavoitteiden

Lisätiedot

Huippu-urheilun arviointi:

Huippu-urheilun arviointi: Huippu-urheilun arviointi: Urheilija- ja verkostokyselyt Jari Lämsä, Maija Puska, Kaisu Mononen & Jarmo Mäkinen KIHU Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus Sisäinen arviointi Arviointikysymys: Miten

Lisätiedot

Suomalaisen yhteiskunnan aikakaudet ja urheilu

Suomalaisen yhteiskunnan aikakaudet ja urheilu Suomalaisen yhteiskunnan aikakaudet ja urheilu Tietoyhteiskunta Viihdeurheilu Teollisuusyhteiskunta Ammattimainen joukkueurheilu Maatalousyhteiskunta Aatteellinen yksilöurheilu Kv. katto-organisaation

Lisätiedot

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Suomalainen Menestyvä huippu-urheilu :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Huippu- urheiluyksikkö KANSAINVÄLINEN MENESTYS KORKEATASOINEN

Lisätiedot

Huippu- urheiluverkoston tapaaminen Kuortane PARHAAT PARHAIDEN KANSSA

Huippu- urheiluverkoston tapaaminen Kuortane PARHAAT PARHAIDEN KANSSA Huippu- urheiluverkoston tapaaminen 5.- 6.10.2015 Kuortane PARHAAT PARHAIDEN KANSSA Tänään ja huomenna käymme yhdessä läpi/työstämme suomalaista mallia: 1. Suomalaisen urheilun ja liikunnan yhteinen menestyssuunnitelma

Lisätiedot

ALUEELLISEN TOIMINNAN MALLI VERSIO 1.0

ALUEELLISEN TOIMINNAN MALLI VERSIO 1.0 1 ALUEELLISEN TOIMINNAN MALLI VERSIO 1.0 HYVÄKSYTTY OHJAUSRYHMÄSSÄ 9.12.2014 teemu.japisson@valo.fi www.sport.fi 2 Jatkossa samat toiminnot tarjolla koko maassa Neljä toiminnan osa-aluetta: menestyvä lisää

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun urheiluakatemia Toimintasuunnitelma Hyväksytty vuosikokouksessa

Pääkaupunkiseudun urheiluakatemia Toimintasuunnitelma Hyväksytty vuosikokouksessa Pääkaupunkiseudun urheiluakatemia Toimintasuunnitelma 2013 Hyväksytty vuosikokouksessa 10.12.2012 Sisällys 1. Valmentautuminen 2. Opiskelu 3. Tuki- ja asiantuntijapalvelut 4. Hallinto 5. Tehostamishanke

Lisätiedot

Urheiluakatemiaohjelma paikallisen kehittämisen tukena / arviointi. Jari Lämsä

Urheiluakatemiaohjelma paikallisen kehittämisen tukena / arviointi. Jari Lämsä Urheiluakatemiaohjelma paikallisen kehittämisen tukena / arviointi Jari Lämsä 5.2.2014 Akatemioiden tunnusluvut 2012 LÄHDE: Valtionavustushakemukset 2012 URHEILIJAT KPL 1. TASO 221 2. TASO 1373 3. TASO

Lisätiedot

huippu-urheilunmuutos.fi

huippu-urheilunmuutos.fi Urheiluakatemiakiertue 2012 Kiertueaikataulu Kotka 25.1. Lappeenranta 26.1. Turku 30-31.1. Tampere 2-3.2. Savonlinna 7-8.2. Joensuu 8-9.2. Kuopio 9-10.2. Kouvola 15-16.2. Lahti 16-17.2. Helsinki 27-28.2.

Lisätiedot

Yhteistoiminta-alueet Osaamis- ja palvelukeskusten rakentaminen alueille

Yhteistoiminta-alueet Osaamis- ja palvelukeskusten rakentaminen alueille Yhteistoiminta-alueet Osaamis- ja palvelukeskusten rakentaminen alueille Ohjausryhmän esitys liikuntayhteisölle alueellisen toiminnan toteuttamisesta 2.x 16.6. 11.8. Maailman liikkuvin urheilukansa ja

Lisätiedot

Urheiluakatemioiden ja valmennuskeskusten yhteinen toimintasuunnitelma

Urheiluakatemioiden ja valmennuskeskusten yhteinen toimintasuunnitelma Urheiluakatemioiden ja valmennuskeskusten yhteinen toimintasuunnitelma Valitut akatemiat ja valmennuskeskukset muodostavat kokonaisuuden ja toimivat yhteisen toimintasuunnitelman ja resurssin alaisuudessa.

Lisätiedot

Lajien ja alueiden seurakehittäjät Huippu-urheiluseuratoiminta

Lajien ja alueiden seurakehittäjät Huippu-urheiluseuratoiminta Lajien ja alueiden seurakehittäjät 12.9.2016 Huippu-urheiluseuratoiminta Taustaa huippu-urheiluseuratoiminnan kehittämiselle 2007-2014 2007-2009 Olympiakomitean vetämänä 3 kierrosta lajiliittojen kehitysprosesseja,

Lisätiedot

Huippu-urheilupäivät Pajulahti Leena Paavolainen

Huippu-urheilupäivät Pajulahti Leena Paavolainen Huippu-urheilupäivät Pajulahti 10.10.2016 Leena Paavolainen En usko, että osaan oikein kuvailla sitä suunnatonta ylpeyttä, jota tunnen sijoittumalla kolmanneksi. Olemme kaikki urheilufaneja ja olemme pikkupoikana

Lisätiedot

Jari Lämsä. Kommentit: Hannu Tolonen

Jari Lämsä. Kommentit: Hannu Tolonen Jari Lämsä Kommentit: Hannu Tolonen Yleistä arvioinnista Arviointi: liittyy nykyisin vallalla olevaan hallintotapaan on toiminnan arvottamista tiettyjen kriteerien suhteen ei siis arvostelua! jaetaan sisäiseen

Lisätiedot

Yhteinen visio. Visio voidaan saavuttaa luomalla suomalaiselle liikkujalle ja urheilijalle paras mahdollinen toimintaympäristö kehittyä ja menestyä

Yhteinen visio. Visio voidaan saavuttaa luomalla suomalaiselle liikkujalle ja urheilijalle paras mahdollinen toimintaympäristö kehittyä ja menestyä Yhteinen visio Suomi maailman liikkuvin ja pohjoismaiden menestynein urheilukansa 2020 Visio on yhteinen päämäärä koko suomalaiselle liikunnalle ja urheilulle, sen eri toimijoille Visio voidaan saavuttaa

Lisätiedot

Osaamisohjelman asiantuntijatoimintamalli huippuurheilijoiden. Ari Nummela Valmennusosaamisen työpaja Jyväskylä 4.11.2014

Osaamisohjelman asiantuntijatoimintamalli huippuurheilijoiden. Ari Nummela Valmennusosaamisen työpaja Jyväskylä 4.11.2014 Osaamisohjelman asiantuntijatoimintamalli huippuurheilijoiden tukemiseksi Ari Nummela Valmennusosaamisen työpaja Jyväskylä 4.11.2014 Asiantuntijatoiminnan perusajatukset Tavoitteen on osaamisen lisääminen

Lisätiedot

OlympiaLiikkeen strategia ja toimintasuunnitelma vuodelle 2017

OlympiaLiikkeen strategia ja toimintasuunnitelma vuodelle 2017 OlympiaLiikkeen strategia ja toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Hyväksytty 26.11.2016 OlympiaLiikkeen tarina alkaa Suomalainen liikunta ja urheilu kokee ison muutoksen vuoden 2017 alussa, kun OlympiaLiike

Lisätiedot

Valmentajan osaamisen kehittäminen urheiluseurassa. Sinettiseuraseminaari Kirsi Hämäläinen Olympiakomitea

Valmentajan osaamisen kehittäminen urheiluseurassa. Sinettiseuraseminaari Kirsi Hämäläinen Olympiakomitea Valmentajan osaamisen kehittäminen urheiluseurassa Sinettiseuraseminaari 8-9.10.2016 Kirsi Hämäläinen Olympiakomitea Osaamisen kehittäminen Osaamisen kehittäminen Voimisteluliitossa XXX otsikko Toimintaympäristöjen

Lisätiedot

STRATEGIA Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle

STRATEGIA Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle STRATEGIA 2016-2018 Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle 19.11.2015 1 STRATEGISET TAVOITTEET 2016-2018 VISIO 2020 MISSIO ARVOT RIL on arvostetuin rakennetun ympäristön ammattilaisten verkosto.

Lisätiedot

Yhteinen työstö. Liikunta- ja urheiluyhteisön kansainvälisyysstrategia

Yhteinen työstö. Liikunta- ja urheiluyhteisön kansainvälisyysstrategia Yhteinen työstö Liikunta- ja urheiluyhteisön kansainvälisyysstrategia STARTTI Yhteinen työstö Yhteinen ääni puuttuu? Urheiluyhteisön yhteiset linjaukset ja tavoitteet kansainväliseen vaikuttamiseen? Tavoittelemme

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 8/ (6) Liikuntalautakunta LJ/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 8/ (6) Liikuntalautakunta LJ/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 8/2012 1 (6) 127 Kaupunginhallitukselle annettava lausunto koskien Pääkaupunkiseudun urheiluakatemia Urhean kutsua Urhea-säätiön perustajaksi HEL 2012-008331 T 00 01 06 Päätös

Lisätiedot

Yläkoulutyön kehittäminen Olympiakomiteassa. Yläkouluseminaari , Jyväskylä

Yläkoulutyön kehittäminen Olympiakomiteassa. Yläkouluseminaari , Jyväskylä Yläkoulutyön kehittäminen Olympiakomiteassa Yläkouluseminaari 17.3.2016, Jyväskylä HUY:n toimenpiteet vuodelle 2016 Urheiluakatemiaohjelma 1. Tehostamme urheilijan päivittäisharjoittelun valmennusprosesseja

Lisätiedot

Kaksoisura maailmalla. Jari Lämsä & Tuuli Merikoski

Kaksoisura maailmalla. Jari Lämsä & Tuuli Merikoski Kaksoisura maailmalla Jari Lämsä & Tuuli Merikoski Kaksoisura Kaksoisura (dual career) = henkilö tavoittelee menestystä/edistymistä kahdella eri alalla tai ammatissa yhtä aikaa. 1) naiset, jotka hoitavat

Lisätiedot

Suunnistajaa suoritusta. Tausta 1/2. Suunnistuksen toimintaympäristö muuttuu suunnistajaa suoritusta

Suunnistajaa suoritusta. Tausta 1/2. Suunnistuksen toimintaympäristö muuttuu suunnistajaa suoritusta Suomen liitto ry Suomen liitto Suunnistuksen toimintaympäristö muuttuu 2010 2015 Tausta 1/2 2020 15 000 kilpailijaa (lisenssi) 12 000 Kilpailijaa 60 000 Suunnistajaa suunnistajat 50 000 suunnistajaa 400

Lisätiedot

VALTAKUNNALLINEN YLÄKOULULEIRITYS KOULU JA OPISKELU

VALTAKUNNALLINEN YLÄKOULULEIRITYS KOULU JA OPISKELU VALTAKUNNALLINEN YLÄKOULULEIRITYS KOULU JA OPISKELU VALTAKUNNALLINEN YLÄKOULULEIRITYS Valtakunnallinen yläkoululeiritys on osa Suomen Olympiakomitean urheiluakatemiaohjelmaa. Yksi leiritystä toteuttavista

Lisätiedot

Huippu-urheilun ajankohtaiset

Huippu-urheilun ajankohtaiset Huippu-urheilun ajankohtaiset Olympiakomitea VALO yhdistyminen ja yhdistymisen vaikutukset alueelliseen toimintaan Lajien kehittämisprosessit ja HUY:n huippuurheilutukijärjestelmän päivittäminen Lajiryhmävastaavatyö

Lisätiedot

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, 10.12.2013 Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri 1 Johtamisverkosto selvittää, kokoaa, kehittää ja jakaa johtamisen ja esimiestyön hyviä käytäntöjä

Lisätiedot

Uintiurheilun ja -liikunnan strategia 2020

Uintiurheilun ja -liikunnan strategia 2020 strategia 2020 Uintiurheilun ja -liikunnan strategia 2020 Tässä dokumentissa kuvatussa strategiassa linjataan Suomen Uimaliiton keskeiset valinnat vuoteen 2020 saakka. Strategian tavoitteiden toteutumista

Lisätiedot

Työryhmän ensimmäinen tapaaminen klo

Työryhmän ensimmäinen tapaaminen klo Työryhmän ensimmäinen tapaaminen 14.11.2016 klo 12.00-14.30 Työryhmän jäsenet: Juuso Toivola, pj Jukka Ikäläinen Reijo Jylhä Pekka Tiitinen Vesa Tauriainen Eero Hietanen Pirjo Muranen (este / ei paikalla)

Lisätiedot

YSTÄVYYS, SUVAITSEVAISUUS JA KUNNIOITUS

YSTÄVYYS, SUVAITSEVAISUUS JA KUNNIOITUS YSTÄVYYS, SUVAITSEVAISUUS JA KUNNIOITUS Olympiakasvatuksen monialaiset oppimiskokonaisuudet OPS2016 Itä-Suomen Liikkuva koulu seminaari Mikkeli 28.9.2016 Suomen Olympiakomitea Olympiakasvatuksen asiantuntijaryhmä:

Lisätiedot

VOIMANOSTO 2021 Tulevaisuus ja Suomen Voimanostoliiton strategia

VOIMANOSTO 2021 Tulevaisuus ja Suomen Voimanostoliiton strategia VOIMANOSTO 2021 Tulevaisuus ja Suomen Voimanostoliiton strategia SVNL:n hallituksen kokous 14.9.2016 Asiakirjan Voimanosto 2021 tarkoitus Luoda yhteinen näkemys Suomen Voimanostoliiton tulevaisuuden suunnasta

Lisätiedot

Suomen Olympiakomitea ry Radiokatu 20 00240 Helsinki puh. (09) 348 121 office@noc.fi www.sport.fi/olympiakomitea

Suomen Olympiakomitea ry Radiokatu 20 00240 Helsinki puh. (09) 348 121 office@noc.fi www.sport.fi/olympiakomitea SUOMEN OLYMPIAKOMITEA RY VUOSIKERTOMUS 2015 Suomen Olympiakomitea ry Radiokatu 20 00240 Helsinki puh. (09) 348 121 office@noc.fi www.sport.fi/olympiakomitea Kuvat: Suomen Olympiakomitea, Kansainvälinen

Lisätiedot

Suomen Urheilupsykologinen yhdistys ry

Suomen Urheilupsykologinen yhdistys ry Suomen Urheilupsykologinen yhdistys ry www.supy.sporttisaitti.com TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 1 SUOMEN URHEILUPSYKOLOGINEN YHDISTYS, SUPY RY Suomen urheilupsykologinen yhdistys pyrkii toiminnallaan

Lisätiedot

Suomalaisen jääkiekon strategia

Suomalaisen jääkiekon strategia Suomalaisen jääkiekon strategia 2014-2018 SUOMALAISEN JÄÄKIEKON STRATEGIA 2014 2018 Strategian päämäärä: Jääkiekkoperheen monipuolinen kasvattaminen Toimintaa ohjaavat arvot: Kunnioitus Yhteisöllisyys

Lisätiedot

PELAAJAKEHITYKSEN PÄÄVALINTA: PELAAJAN LAADUKAS ARKI. Palloliiton uusi strategia ja valmennuslinja vaikutus pelaajakehitykseen

PELAAJAKEHITYKSEN PÄÄVALINTA: PELAAJAN LAADUKAS ARKI. Palloliiton uusi strategia ja valmennuslinja vaikutus pelaajakehitykseen PELAAJAKEHITYKSEN PÄÄVALINTA: PELAAJAN LAADUKAS ARKI Palloliiton uusi strategia ja valmennuslinja vaikutus pelaajakehitykseen PELAAJAN LAADUKAS ARKI PELAAJAKEHITYS ja VALMENTAJAKOULUTUS ORGANISAATION,

Lisätiedot

Suomalaisen huippusuunnistuksen strategia

Suomalaisen huippusuunnistuksen strategia Suomalaisen huippusuunnistuksen strategia Visio Suunnistus on menestyvä, houkutteleva, näkyvä, arvostettu ja kaikille sopiva urheilulaji. Suunnistus oivalluksia ja onnistumisia! Huippusuunnistajat sekä

Lisätiedot

Huippu-urheiluyksikön tukiurheilijakysely 2013. Jari Lämsä & Kaisu Mononen KIHU Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus

Huippu-urheiluyksikön tukiurheilijakysely 2013. Jari Lämsä & Kaisu Mononen KIHU Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus Huippu-urheiluyksikön tukiurheilijakysely 2013 Jari Lämsä & Kaisu Mononen KIHU Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus Tukiurheilijakysely Tarkoitus: Kerätä säännöllisesti tietoa OK:n ja PARA:n tukiurheilijoiden

Lisätiedot

Akatemioiden asema ja rooli suomalaisessa urheilussa kaikuja auditoinnista. Jari Lämsä KIHU

Akatemioiden asema ja rooli suomalaisessa urheilussa kaikuja auditoinnista. Jari Lämsä KIHU Akatemioiden asema ja rooli suomalaisessa urheilussa kaikuja auditoinnista Jari Lämsä KIHU Taustaa akatemiatoiminnalle 1. Suomalainen urheilujärjestelmä Koostuu monista itsenäisistä, perinteisistä, oman

Lisätiedot

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen EuroSkills2016-koulutuspäivä 9.6.2016 Eija Alhojärvi 1. Skills-toiminnan haasteet - strategiset painopistealueet 2. Kilpailu- ja valmennustoiminnan

Lisätiedot

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Vahvistettu Olympiakomitean hallituksessa Suomen Olympiakomitean Antidopingohjelma ja kriisiviestintä

Vahvistettu Olympiakomitean hallituksessa Suomen Olympiakomitean Antidopingohjelma ja kriisiviestintä Vahvistettu Olympiakomitean hallituksessa 1.9.2015 Suomen Olympiakomitean Antidopingohjelma ja kriisiviestintä 2015-2016 1. Huippu-urheilu Suomessa Suomalaisen huippu-urheilukulttuurin vahvistamiseksi

Lisätiedot

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

HUMU viestii 1/2011. Muutostyössä ajankohtaista URHEILIJAKOHTAAMISET

HUMU viestii 1/2011. Muutostyössä ajankohtaista URHEILIJAKOHTAAMISET HUMU viestii 1/2011 Muutosryhmä tiedottaa lajiliittoja ja muita sidosryhmiä jatkossa säännöllisesti myös sähköisellä tiedotteella. Tiedotteissa kerrotaan ajankohtaisia asioita sekä kuvataan työn keskeisiä

Lisätiedot

M-Teamin strategia

M-Teamin strategia M-Teamin strategia 2014-2018 25.8.2014 Toimintaympäristön muutostekijät M-Teamin strategia Salibandyliiton strategia Yhteisöllisyys, vapaaehtoistyö ja seurauskollisuus Kilpailu kunnallisista liikuntapaikoista

Lisätiedot

Paralympiakomitean hallituksen päätös Suomen Paralympiakomitean Antidopingohjelma ja kriisiviestintä

Paralympiakomitean hallituksen päätös Suomen Paralympiakomitean Antidopingohjelma ja kriisiviestintä Paralympiakomitean hallituksen päätös 28.10.2015 Suomen Paralympiakomitean Antidopingohjelma ja kriisiviestintä 2015-2016 1. Huippu-urheilu Suomessa Suomalaisen huippu-urheilukulttuurin vahvistamiseksi

Lisätiedot

Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus

Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus Myötätuulessa-laivaseminaari, 20.3.2012 Mika Saarinen, yksikön päällikkö, Ammatillinen koulutus, CIMO Ammatillisen koulutuksen kansainvälisyys uudessa KESUssa

Lisätiedot

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat KJY:n verkostot 2010 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat Verkostot 2010 Hankeverkostot Pedagogisen johtamisen verkosto Tietohallintoverkosto Työssäoppimisen verkosto Yhteistyöverkostot Hyvinvointiverkosto

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti

Lisätiedot

UIMALIITON STRATEGIA VEDESSÄ ON VIRTAA!

UIMALIITON STRATEGIA VEDESSÄ ON VIRTAA! UIMALIITON STRATEGIA 2017-2020 VEDESSÄ ON VIRTAA! Visiomme: Halutuin laji huipulla! Missiomme: Kehitämme uimataitoa ja uintiurheilua yhdessä uimaseurojen kanssa, jotta: - vesiliikunnasta muodostuu mahdollisimman

Lisätiedot

Hyvän johtamisen kriteerit Arviointityökalu

Hyvän johtamisen kriteerit Arviointityökalu Hyvän johtamisen kriteerit Arviointityökalu Oheinen lomake on Hyvän johtamisen kriteereihin perustuva Arvioinnin tueksi työkalu. Voit arvioida sen avulla johtamista omassa organisaatiossasi/työpaikassasi.

Lisätiedot

Suomalaisen jääkiekon strategia

Suomalaisen jääkiekon strategia Suomalaisen jääkiekon strategia 2014-18 28.1.2014 SUOMALAISEN JÄÄKIEKON STRATEGIA 2014-2018 Strategian päämäärä: Jääkiekkoperheen monipuolinen kasvattaminen Toimintaa ohjaavat arvot: Kunnioitus Yhteisöllisyys

Lisätiedot

Kasva urheilijaksi aamukahvit

Kasva urheilijaksi aamukahvit Kasva urheilijaksi aamukahvit 1.10.2015 Alueellisten osaamis- ja palvelukeskusten prosessi toimenpiteet 2016 valittu miltä näyttää lajien toiminnan kannalta? Reijo Ruokonen, Laura Tast Kuulumiset Lasten

Lisätiedot

Suomen Urheilupsykologinen yhdistys ry

Suomen Urheilupsykologinen yhdistys ry Suomen Urheilupsykologinen yhdistys ry Emännäntie 3-5 G 90 p. 045-1241080 www.supy.sporttisaitti.com TOIMINTASUUNNITELMAN TÄYDENNYS VUODELLE 2015 1. Toimintasuunnitelman täydennyksen perustelut 2. Verkostoituminen

Lisätiedot

1. Suomen Paralympiakomitean tarkoitus

1. Suomen Paralympiakomitean tarkoitus TOIMINTASUUNNITELMA 2013 1. Suomen Paralympiakomitean tarkoitus Suomen Paralympiakomitea ry. (PARA) toimii Kansainvälisen Paralympiakomitean (IPC) jäsenjärjestönä Suomessa ja se vastaa yhdessä Huippu-urheiluyksikön

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Urheilija osallistuu kilpailuihin ja toteuttaa omaa tehostettua lajiharjoittelua esim. harjoitusleirien aikana. Lisäksi urheilija tekee

Lisätiedot

Urheilun seuranta- ja arviointi: Ehdottelua

Urheilun seuranta- ja arviointi: Ehdottelua Urheilun seuranta- ja arviointi: Ehdottelua Sisältö 1. Seuranta & arviointi 2. Muutoksen tavoitteet 3. Lähtökohdat 4. Urheilun kenttä 5. Seurannan työryhmät 6. Toteutettavat arvioinnit 2013-2016 Seuranta

Lisätiedot

J.Kinnunen / Kuntavaalit 17

J.Kinnunen / Kuntavaalit 17 J.Kinnunen / 3.2.2017 Kuntavaalit 17 Kuntavaalit 9.4.2017 Nyt on erityinen syy olla paikallisesti aktiivinen: Sote- & aluehallintouudistus Lajin positiivinen alueellinen noste ja seurojen kehitysnäkymät

Lisätiedot

Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa malli

Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa malli Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa 70-20-10 malli Johdon ja henkilöstöjohtamisen kehittämispäivä AMKE 28.10.2015 Jarmo Kröger, kehittämispäällikkö Koulutuskeskus Salpaus Ammatillisen koulutuksen

Lisätiedot

Opinnäytetyöhankkeen työseminaarin avauspuhe 20.4.2006 Stadiassa Hoitotyön koulutusjohtaja Elina Eriksson

Opinnäytetyöhankkeen työseminaarin avauspuhe 20.4.2006 Stadiassa Hoitotyön koulutusjohtaja Elina Eriksson 1 Opinnäytetyöhankkeen työseminaarin avauspuhe 20.4.2006 Stadiassa Hoitotyön koulutusjohtaja Elina Eriksson Arvoisa ohjausryhmän puheenjohtaja rehtori Lauri Lantto, hyvä työseminaarin puheenjohtaja suomen

Lisätiedot

Ajankohtaista opetushallinnosta

Ajankohtaista opetushallinnosta Ajankohtaista opetushallinnosta Pääjohtaja Aulis Pitkälä Rovaniemi 13.9.2016 Yleissivistävä koulutus uudistuu: Opetussuunnitelmatyö 2012-2018 2013 2014 2015 2016 2017 2018 si-, perus- ja lisäpetuksen ops-perusteet

Lisätiedot

RATSASTUSURHEILUN KEHITTÄMINEN. SRL / Urheilufoorumi Helsinki Kari Niemi-Nikkola Kehitysjohtaja 1-6/2014

RATSASTUSURHEILUN KEHITTÄMINEN. SRL / Urheilufoorumi Helsinki Kari Niemi-Nikkola Kehitysjohtaja 1-6/2014 RATSASTUSURHEILUN KEHITTÄMINEN SRL / Urheilufoorumi Helsinki 22.11.2014 Kari Niemi-Nikkola Kehitysjohtaja 1-6/2014 Tavoite: Ratsastusurheilun kehitystyö 2014 -tavoitteet ja suuntaviivat Tehdä analyysi

Lisätiedot

VALTAKUNNALLINEN YLÄKOULULEIRITYS KOULU JA OPISKELU

VALTAKUNNALLINEN YLÄKOULULEIRITYS KOULU JA OPISKELU VALTAKUNNALLINEN YLÄKOULULEIRITYS KOULU JA OPISKELU VALTAKUNNALLINEN YLÄKOULULEIRITYS Valtakunnallinen yläkoululeiritys on osa Suomen Olympiakomitean urheiluakatemiaohjelmaa. Yksi leiritystä toteuttavista

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Rahoitusta muutoksentekijöille Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelmalle on asetettu kolme päätavoitetta,

Lisätiedot

Sisällys. 1. Maastohiihdon nykytilan arviointia, missä ollaan ja mihin olemme menossa. 2. Hiihdon valmennusjärjestelmän tavoitetila

Sisällys. 1. Maastohiihdon nykytilan arviointia, missä ollaan ja mihin olemme menossa. 2. Hiihdon valmennusjärjestelmän tavoitetila Maastohiihdon ajankohtaiset Eero Hietanen Maastohiihdon valmennuspäällikkö Sisällys 1. Maastohiihdon nykytilan arviointia, missä ollaan ja mihin olemme menossa 2. Hiihdon valmennusjärjestelmän tavoitetila

Lisätiedot

Suomen Uimaliiton HuimaSeura-kriteerit

Suomen Uimaliiton HuimaSeura-kriteerit Suomen Uimaliiton HuimaSeura-kriteerit Kansainvälisesti kilpailukykyistä laatua suomalaisen huippu-uinnin arkeen! Oman seuratoiminnan kehittäminen kohti laadukasta seuratoimintaa Vesitaituriksi Uimaseurassa.

Lisätiedot

Kymenlaakson ympäristökasvatusstrategia 2012 2020

Kymenlaakson ympäristökasvatusstrategia 2012 2020 Kymenlaakson ympäristökasvatusstrategia 2012 2020 Kymenlaakson ympäristökasvatusstrategia 2012 2020 Visio: Kymenlaaksolainen ympäristökasvatus on arvostettua käytännön toimintaa ja tiivistä yhteistyötä.

Lisätiedot

Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä

Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä Turun kauppakamarin strategia 18.11.2016, Minna Arve Varsinais-Suomi 2030 Paras paikka menestyä. Paras paikka onnistua. Paikka olla onnellinen. MENESTYS ONNISTUMINEN

Lisätiedot

Suomen golfin strategia 13.2.2015

Suomen golfin strategia 13.2.2015 Suomen golfin strategia 13.2.2015 Strategiaprosessin tausta Golf on poikkeuksellisen laajasti eri ikäisiä ja tasoisia harrastajia puhutteleva laji, joka mahdollistaa yhdessä liikkumisen hoidetussa luontoympäristössä

Lisätiedot

Yhdessä eteenpäin! - Elinikäisen ohjauksen TNO-palveluja kehittämässä

Yhdessä eteenpäin! - Elinikäisen ohjauksen TNO-palveluja kehittämässä Yhdessä eteenpäin! - Elinikäisen ohjauksen TNO-palveluja kehittämässä Opin ovi klinikka 8.4.2014, Helsinki, Lintsi Ulla-Jill Karlsson, OKM neuvotteleva virkamies Ari-Pekka Leminen, TEM neuvotteleva virkamies

Lisätiedot

Rohkeasti yhdessä! Unelmia, oivalluksia ja elämyksiä

Rohkeasti yhdessä! Unelmia, oivalluksia ja elämyksiä Liikunnan ja urheilun Suomi 100 Rohkeasti yhdessä! Unelmia, oivalluksia ja elämyksiä Juhlimme yhdessä Suomen 100-vuotista itsenäisyyttä liikunnan ja urheilun parissa laittamalla liikkeelle unelmia, uudenlaisia

Lisätiedot

Avaimet arviointiin. Museoiden arviointi- ja kehittämismalli. Avaimet arviointiin

Avaimet arviointiin. Museoiden arviointi- ja kehittämismalli. Avaimet arviointiin Museoiden arviointi- ja kehittämismalli Arviointitoiminta on kokenut viimeisten vuosien aikana muodonmuutoksen Vanha paradigma Lineaarinen selittäminen Top-down -arviointiprosessi Riippumaton arvioitsija

Lisätiedot

KuntaKesu 2020: Osaava Espoolainen- Oppiva Espoo

KuntaKesu 2020: Osaava Espoolainen- Oppiva Espoo KuntaKesu 2020: Osaava Espoolainen- Oppiva Espoo Espoo on osaavien ihmisten kunta, joka tunnetaan oikeudenmukaisena, asukas- ja asiakaslähtöisenä sekä vastuullisena edelläkävijänä nyt ja tulevaisuudessa.

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN HYVINVOINTISTRATEGIA 2020

KESKI-SUOMEN HYVINVOINTISTRATEGIA 2020 20.1.2012 Hannu Korhonen KESKI-SUOMEN HYVINVOINTISTRATEGIA 2020 1 Maakuntaohjelma linjaa valintoja 1 VISIONA YKSILÖLÄHTÖINEN, YHTEISÖLLINEN JA ELÄMÄNMAKUINEN KESKI-SUOMI Hyvinvointi on keskeinen kilpailukykytekijä

Lisätiedot

Seuran strategia on rakennettu toimintakausiksi , ja Strategian peruspilarit ovat seuran visio, perusarvot ja

Seuran strategia on rakennettu toimintakausiksi , ja Strategian peruspilarit ovat seuran visio, perusarvot ja Seuran strategia on rakennettu toimintakausiksi 2016-2017, 2017-2018 ja 2018-2019 Strategian peruspilarit ovat seuran visio, perusarvot ja strategiset painopisteet Strategian osana on määritelty myös seuran

Lisätiedot

Löydämme tiet huomiseen

Löydämme tiet huomiseen Saimaan amk 1(5) Saimaan ammattikorkeakoulun strategia 2016-2020 Löydämme tiet huomiseen Osakeyhtiön hallitus hyväksynyt 9.2.2016 Saimaan amk 2(5) Saimaan ammattikorkeakoulun visio 2025 Vuonna 2025 Saimaan

Lisätiedot

MENESTYS TOTEUTUU LAATUKRITEERIEN KAUTTA

MENESTYS TOTEUTUU LAATUKRITEERIEN KAUTTA MENESTYS TOTEUTUU LAATUKRITEERIEN KAUTTA UIMALIITON VALMENTAJA- JA OHJAAJAFOORUMI, 20.9.2015, HYVINKÄÄ OUTI AARRESOLA TUTKIJA, KIHU TÄNÄÄN KÄSITTELEMME: LAATU, MITÄ JA MIKSI LAATUTYÖKALUT SEURATOIMINNASSA

Lisätiedot

YLÄKOULUAKATEMIA LEIRIT LIIKKUVAKOULU

YLÄKOULUAKATEMIA LEIRIT LIIKKUVAKOULU YLÄKOULUAKATEMIA LEIRIT 2013-2014 LIIKKUVAKOULU Nuorten maajoukkueet - Tytöt - Pojat Aikuisten maajoukkueet - Naisten maajoukkue - Miesten maajoukkue Urh.akatemiat - Rovaniemi - Oulu - Sotkamo URHEILIJA

Lisätiedot

URHEILUN JA VALMENNUKSEN ARVOSTUS. Erkka Westerlund lepoaika.fi

URHEILUN JA VALMENNUKSEN ARVOSTUS. Erkka Westerlund lepoaika.fi URHEILUN JA VALMENNUKSEN ARVOSTUS Erkka Westerlund erkka.westerlund@ lepoaika.fi YKSI ELÄMÄ 5 v 60 v ---------- ---------------------- ------------- ---------------------------------- ------------? 4 +

Lisätiedot

LIIKUNNAN JA URHEILUN PALVELUKESKUSTEN RAKENTAMINEN ALUEILLE

LIIKUNNAN JA URHEILUN PALVELUKESKUSTEN RAKENTAMINEN ALUEILLE Luonnos 11.8.2014. Ohjausryhmä päättää suunnitelmasta kokouksessaan 29.9.2014 LIIKUNNAN JA URHEILUN PALVELUKESKUSTEN RAKENTAMINEN ALUEILLE KYSYMME: Ovatko liikkujan ja urheilijan alueelliset palvelut riittävät

Lisätiedot

Vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija Suomen Taiteilijaseuran strategia

Vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija Suomen Taiteilijaseuran strategia Vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija Suomen Taiteilijaseuran strategia 2017-2021 suomen taiteilijaseuran strategia 2017 2021 VISIOMME Visiomme on vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija. Suomen

Lisätiedot

Palvelumalli urheiluseurojen iltapäiväkerhojen ja iltapäivätoiminnan järjestäjille Hyvien toimintojen esittely- ja jakamistilaisuus 13.4.

Palvelumalli urheiluseurojen iltapäiväkerhojen ja iltapäivätoiminnan järjestäjille Hyvien toimintojen esittely- ja jakamistilaisuus 13.4. Metropolialueen alueellisen palvelukeskuksen pilottihanke Palvelumalli urheiluseurojen iltapäiväkerhojen ja iltapäivätoiminnan järjestäjille Hyvien toimintojen esittely- ja jakamistilaisuus 13.4.2015 Päivän

Lisätiedot

Vapaaehtoiset ja ammattilaiset yhdessä: Suomalaiset valmentajayhdistykset

Vapaaehtoiset ja ammattilaiset yhdessä: Suomalaiset valmentajayhdistykset Vapaaehtoiset ja ammattilaiset yhdessä: Suomalaiset valmentajayhdistykset Toiminnanjohtajien aamiainen 14.6.2016, Valo -talo Valmentajan polku viitekehyksenä Monilajiset valmentajayhteisöt Suomen Valmentajat

Lisätiedot

Ouluseutu Urheiluakatemian Huippu-urheilija ammattiin -hanke. Koulussa ja kentällä

Ouluseutu Urheiluakatemian Huippu-urheilija ammattiin -hanke. Koulussa ja kentällä Ouluseutu Urheiluakatemian Huippu-urheilija ammattiin -hanke Koulussa ja kentällä Kestävän kehityksen huippu-urheilumalli Huippu-urheilija ammattiin -hankkeen kohderyhmä on Ouluseutu Urheiluakatemiaan

Lisätiedot

Lapin liikuntastrategiaa läpileikkaavat asiat

Lapin liikuntastrategiaa läpileikkaavat asiat Lapin liikuntastrategiaa läpileikkaavat asiat SEURATOIMINTA LAPSET JA NUORET AIKUISET HUIPPU-URHEILU LIIKUNNAN ARVOMAAILMA LIIKUNTALAKI INFRA Tavoite Lappi on maailman kiinnostavin hyvinvointiympäristö

Lisätiedot

Viestintä Peli Meille Kaikille - Intohimona pelaaminen

Viestintä Peli Meille Kaikille - Intohimona pelaaminen Sisäinen viestintä (seurat ja lis.pelaajat) Mediaviestintä Lajin harrastajat n. 354 000 Kriisiviestintä ja tilannehallinta Viestintä Peli Meille Kaikille - Intohimona pelaaminen Imago ja identiteetti Yhteiskuntaja

Lisätiedot

HuimaSeura projekti. 1. Seurayhteistyön lähtökohdat ja projektin taustaa

HuimaSeura projekti. 1. Seurayhteistyön lähtökohdat ja projektin taustaa HuimaSeura projekti 1. Seurayhteistyön lähtökohdat ja projektin taustaa käynnistää ensimmäisen HuimaSeura-projektin ja kutsuu mukaan akatemiapaikkakuntien keskeiset uimaseurat. Toiseen rotaatioon kutsutaan

Lisätiedot

TIKKURILAN TAITOLUISTELU- KLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO KAUDELLE 2016 2017

TIKKURILAN TAITOLUISTELU- KLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO KAUDELLE 2016 2017 TIKKURILAN TAITOLUISTELU- KLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO KAUDELLE 2016 2017 Tikkurilan Taitoluisteluklubi ry 12.4.2016 2 TIKKURILAN TAITOLUISTELUKLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO

Lisätiedot

Musan Salama. strategia

Musan Salama. strategia Musan Salama strategia 2016-2018 STRATEGIAN TAUSTAA Musan Salaman strategia on rakennettu seuran toimihenkilöille tehdyn kyselyn sekä johtokunnan ja Palloliiton määrittämien tavoitteiden pohjalta. Lähtökohtana

Lisätiedot

Tervetuloa Kisakallioon!

Tervetuloa Kisakallioon! Suomen Suunnistusliitto ry Tervetuloa Kisakallioon! Yhä useampi suunnistaa Suunnistus näkyy Suunnistus hyvinvoinnin keulakuva Suunnistus menestyy SUOMI SUUNNISTAA Suunnistusliiton strategia 2016 2020 Suunnistus

Lisätiedot

Pitkospuilla jatkuvan oppimisen poluilla

Pitkospuilla jatkuvan oppimisen poluilla Pitkospuilla jatkuvan oppimisen poluilla Lapin aikuiskoulutusstrategia 2020 TIIVISTELMÄ Suomen huipulla Lapissa on laadukkaat ja joustavat jatkuvan oppimisen pitkospuut, jotka takaavat tulevaisuuden osaamisen,

Lisätiedot

Aikuisliikuntaverkoston ja Harrastaminen seuroissa teemaryhmän tapaaminen 27.4.2015. Liikkujan polku -verkosto

Aikuisliikuntaverkoston ja Harrastaminen seuroissa teemaryhmän tapaaminen 27.4.2015. Liikkujan polku -verkosto Aikuisliikuntaverkoston ja Harrastaminen seuroissa teemaryhmän tapaaminen 27.4.2015 Liikkujan polku -verkosto Iltapäivän ohjelma o Esittäytymiset ja kuulumiset o Liikkujan polku -tilannekatsaus o Aikuisliikunnan

Lisätiedot

LAPIN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA TAUSTA-AINEISTOA TYÖPAJAAN 2

LAPIN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA TAUSTA-AINEISTOA TYÖPAJAAN 2 LAPIN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA TAUSTA-AINEISTOA TYÖPAJAAN 2 TAUSTATIETOA OHJELMATYÖSTÄ Lapin liiton johdolla alueelle tuotetaan uusi tietoyhteiskuntaohjelma. Työ käynnistyi keväällä ja valmistuu vuoden

Lisätiedot

SUOMALAISEN KEILAILUN STRATEGIA. Suomen Keilailuliitto ry.

SUOMALAISEN KEILAILUN STRATEGIA. Suomen Keilailuliitto ry. SUOMALAISEN KEILAILUN STRATEGIA ry. 6. SYYSKUUTA 2016 Suomalaisen keilailun strategia Tämän dokumentin sisältämässä strategiassa linjataan Suomen Keilailuliiton keskeiset valinnat vuoteen 2020 saakka.

Lisätiedot