SUOMEN OLYMPIAKOMITEA RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2015

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SUOMEN OLYMPIAKOMITEA RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2015"

Transkriptio

1 SUOMEN OLYMPIAKOMITEA RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2015 Esitys valtuuskunnalle

2 SUOMEN OLYMPIAKOMITEA RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2015 SISÄLLYS 1 JOHDANTO 2 HUIPPU-URHEILU SUOMESSA 2.1 HUIPPU-URHEILUYKSIKKÖ JOHTAA SUOMALAISEN HUIPPU- URHEILUVERKOSTON TOIMINTAA 2.2 VUODEN 2015 TOIMENPITEET KANSAINVÄLINEN MENESTYS HUIPPU-URHEILUSSA KORKEATASOINEN OSAAMINEN ARVOSTETTU URHEILU 3 VARAINHANKINTA 4 SPORT FINLAND 5 OLYMPIA-AKATEMIA 6 HALLINTO 7 KANSAINVÄLINEN TOIMINTA 8 VIESTINTÄ LIITTEET: Talousarvio 2015

3 1. JOHDANTO Suomalainen huippu-urheilu näyttäytyy tällä hetkellä uudenlaisella positiivisella ilmeellä. Vuoden 2014 menestys on eri lajeissa ollut mahtavaa! On erittäin hienoa nähdä ja kokea, että suomalaista huippu-urheilua tehdään tällä hetkellä yhteisten tavoitteiden suunnassa. Huippu-urheiluverkoston työ on tuonut tulosta ja vuonna 2015 olemme valmiita tekemään kaikkemme, että suunta jatkuu samana ja tuloksista hyötyy koko suomalainen huippuurheilu. Olen erittäin iloinen myös siitä, että suomalaisen huippu-urheilun ilme näyttäytyy suurelle yleisölle tällä hetkellä ennennäkemättömän laajana lajirajat ylittävänä fanikulttuurin kehittymisellä. Tästä me kaikki voimme olla hyvin ylpeitä. Vuosi 2015 liittyy oleellisesti Rion Olympialaisiin valmistautumiseen. Tulevana vuonna meillä on kuitenkin hienot tapahtumat edessä: EYOF eli nuorten olympiafestivaalit sekä talvi- että kesälajeissa, universiadit sekä European Games. Työtämme ohjaa toimivaksi ja innostavaksi koettu toimintatapa, jossa urheilijan keskiöön asettava huippusuoritusten kulttuuri ja onnistumisia korostava toimintatapa syntyy suomalaisen urheiluverkoston yhteistyönä. Kaikkea meidän toimintaamme ohjaavat suomalaisen huippu-urheilun yhteiset strategiset tavoitteet. 1. Suomalainen urheilija ja joukkue menestyy kansainvälisesti. 2. Huippu-urheiluverkoston osaava ja vastuullinen yhteistyö koko Urheilijan polulla on kilpailuetumme. 3. Urheilu on tunnustettu ja näkyvä osa suomalaista kulttuuria. Strategisia tavoitteita jalkautetaan käytännön teoiksi Olympiakomitean Huippuurheiluyksikön johdolla kolmen ohjelman kautta. Urheiluakatemiaohjelma - Urheilijan polun tukiratkaisu Huippuvaiheen ohjelma vastaa menestyksestä Osaamisohjelma viimeisin tieto urheilijalle Olympiakomitea ja Valo tekevät työtä yhteisessä organisaatiossa kahden strategisen valinnan eli menestyvän huippu-urheilun ja lisää liikettä kokonaisuuden kautta. Olemme yhdistäneet ne toiminnot, jotka luontevasti palvelevat molempia strategisia tavoitteita. Olympiakomitealla ja Valolla on yhteinen tiimi viestinnässä, hallinnossa, vaikuttamistyössä sekä palveluissa. Näiden lisäksi olemme yhdistäneet yritysyhteistyön tekemisen omaksi yksiköksi. Teemme edelleen sopimuksia kahden eri brändin alla, mutta operatiiviset toiminnot yhteisessä organisaatiossa on yhdistetty. Toimintansa aloittavan liiketoimintayksikön tavoitteena on saada aikaan resursseja sekä huippuurheilun että lisää liikettä toiminnoille. Olen varma, että yhteisenä joukkueena menestymme paremmin molempien tavoitteidemme saavuttamisessa. Henkilökohtaisesti olen erittäin ylpeä ja innostunut alkavasta vuodesta 2015! Teemu Japisson Olympiakomitean pääsihteeri

4 2 HUIPPU-URHEILU SUOMESSA Suomalaisen huippu-urheilukulttuurin vahvistamiseksi johtavana ajattelu- ja toimintatapana on pitää urheilija keskiössä koko urheilijan polun ajan. Urheilijan keskiöön asettava huippusuoritusten kulttuuri ja onnistumisia korostava toimintatapa syntyy suomalaisen urheiluverkoston yhteistyönä. Urheilijakeskeisen toimintatavan vahvistaminen tarkoittaa keskittymistä sellaisiin yhteistyötä ja osaamista vahvistaviin toimiin, joilla urheilijoiden ja joukkueiden päivittäisen tekemisen laatua sekä menestymismahdollisuuksia voidaan parantaa. Oppimiseen ja osaamisen jakamiseen johtavan yhteistyön tehostaminen verkoston eri tasoilla lisää keskinäistä ymmärrystä, luottamusta ja kunnioitusta. Tämä on parhaimpia keinoja urheilun aseman vahvistamiseen yhteiskunnassamme. Huippu-urheilu toimii merkittävänä yhteisöllisyyden lisääjänä ja on näin tärkeä osa kulttuuriamme. Samalla se luo viitekehyksen moniarvoiselle kansainväliselle vuorovaikutukselle. Huippu-urheilu tarjoaa yleisölle tunteita ja jaettuja kokemuksia. Se vahvistaa kansallista identiteettiä ja on myös kansantaloudellisesti merkittävää toimintaa. Vuoden 2015 toiminta vie suomalaista urheilua kohti yhteisiä strategisia tavoitteita: 1. Suomalainen urheilija ja joukkue menestyy kansainvälisesti. 2. Huippu-urheiluverkoston osaava ja vastuullinen yhteistyö koko Urheilijan polulla on kilpailuetumme. 3. Urheilu on tunnustettu ja näkyvä osa suomalaista kulttuuria. 2.1 HUIPPU-URHEILUYKSIKKÖ JOHTAA SUOMALAISEN HUIPPU- URHEILUVERKOSTON TOIMINTAA Suomen Olympiakomitean Huippu-urheiluyksikön (HUY) tavoitteena on parantaa suomalaisen huippu-urheilun osaamista, menestystä ja arvostusta yhdessä urheilijoiden, valmentajien, joukkueiden, lajien ja muiden huippu-urheilun verkoston toimijoiden kanssa. HUY johtaa ja koordinoi suomalaisen huippu-urheiluverkoston (sisältäen vammaishuippuurheilun) toimintaa. Yksikkö vastaa yhdessä lajiliittojen kanssa pitkän aikavälin huippuurheilumenestyksestä ja ohjaa verkoston käyttöön talous-, osaamis- ja olosuhderesursseja. Urheilija- ja lajikohtaisesti rakennetun tehostamistukijärjestelmän ja tukitoimintojen tavoitteena on luoda urheilijoille kokonaisvaltaisesti kansainvälisen tason edellytykset menestykseen johtavaan valmennukseen. HUY vastaa järjestelyistä ja valmistautumisesta sekä johtaa suomalaisjoukkueita olympialaisissa, paralympialaisissa, nuorten olympialaisissa, Euroopan Kisoissa, Universiadeissa sekä nuorten olympiafestivaaleilla. Huippu-urheiluyksikkö edistää ja jalkauttaa yhdessä verkoston toimijoiden kanssa suomalaisen urheilun strategisia tavoitteita kolmen ohjelman kautta, jotka muodostavat kiinteän ja yhteistoiminnallisen kokonaisuuden:

5 Urheiluakatemiaohjelma PÄIVITTÄISVALMENNUKSEN KESKITTYMÄ Ohjelman avulla urheiluakatemiaympäristöä ja verkostoa rakennetaan huippu-urheilun alueelliseksi verkostoksi ja koko Urheilijan polun (lapsuus-, valinta- ja huippuvaihe) perustukiratkaisuksi, joka toimii kehittyvänä yhteisöllisyyden, osaamisen ja olosuhteiden mahdollistajana Urheilijan polun kaikissa vaiheissa. Keskeisenä toimintatapana on mahdollistaa urheilun, opiskelun (ja työn) joustava yhdistäminen, antaa urheilijoille osaavaa ja määrällisesti riittävää päivittäistä valmennusta ja asiantuntijapalveluita toimivissa olosuhteissa. Huippuvaiheen ohjelma KOHTI PAREMPAA MENESTYSTÄ Vastaa yhdessä lajiliittojen kanssa huippu-urheilumenestyksestä sekä kansainvälistä menestystä tavoittelevien urheilijoiden ja joukkueiden ja lajien toiminnan kehittämisestä. Lajiliitot vastaavat oman lajinsa huippu-urheilutoiminnasta. Lajeja sparrataan ja autetaan vahvemman huippu-urheilukulttuurin ja valmennusjärjestelmien kehittämisessä. Ohjelma kokoaa, kehittää ja jakaa huipputason osaamista ja taloudellisia resursseja urheilijoiden, joukkueiden ja lajien tueksi. Osaamisohjelma TULOKSIIN JOHTAVAA TIETOA Osaamisohjelman tärkeimpänä tehtävänä on varmistaa paras ja viimeisin tieto, osaaminen ja tuki urheilijoille, valmentajille, lajeille ja muille huippu-urheilutoimijoille. Ohjelman kautta vahvistetaan suomalaista valmentajuutta, lisätään valmennus-, asiantuntija- ja T&K-osaamista ja kehitetään koulutusta. Ohjelma vastaa huippu-urheilun seuranta- ja arviointitoiminnan kehittämisestä. Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus KIHUlla on vastuu osallistuvan asiantuntijatoiminnan ja verkoston rakentamisesta. 2.2 VUODEN 2015 TOIMENPITEET KANSAINVÄLINEN MENESTYS HUIPPU-URHEILUSSA Kansainvälisen menestyksen lähiajan tavoitteena on parantaa urheilijoiden ja joukkueiden menestymismahdollisuuksia ja mahdollistaa pitkän ajan menestysedellytykset Arvokilpailumenestyksen kulmakerroin on nouseva 2016 Vuoden 2015 aikana vahvennetaan ajattelu- ja toimintamallia, jossa keskeistä on urheilijan päivittäinen tekeminen ja sen jatkuva kehittäminen. Urheilijoiden ja heidän tukitiimiensä sparrausta syvennetään ja osallistuvaa asiantuntijuutta sekä ennaltaehkäisevää harjoittelukulttuuria vahvistetaan tavoitteena: parhaat urheilijat parhaissa olosuhteissa - parhaassa valmennuksessa parhaiden kanssa. Lajeja autetaan toimintakulttuurin ja huippu-urheilujärjestelmien kehittämisessä tavoitteena menestykseen johtavan ilmapiirin ja osaamisen vahvistuminen.

6 Lajiryhmävastaavatoiminta Lajiryhmävastaavatoiminnalla edistetään tehokkaan valmennuksen toteutumista, yhteistyötä ja osaamisen kasvua. Lajiryhmävastaavat toimivat kiinteässä yhteistyössä lajiensa huippu-urheiluvastaavien kanssa. Tavoitteena on siirtää hyviä toimintatapoja lajeista toiseen ja rakentaa lajien välistä yhteistyötä oppimisen vauhdittamiseksi. Lajiryhmävastaavat koordinoivat myös HUY:n kolmen ohjelman kokonaisuutta lajien toiminnan tueksi. Vuoden 2015 aikana lajiryhmävastaavatoimintaa toteutetaan seuraavissa lajiryhmissä: kestävyyslajit, nopeus-voima-taitolajit, kamppailulajit, tarkkuuslajit, joukkuepelit, mailapelit. Joukkuepelien menestyssuunnitelma Vuoden 2015 aikana jalkautetaan joukkuepelien menestyssuunnitelmaa HUY:n johdolla ja yhdessä lajien kanssa kolmen sisältötavoitteen kautta: urheilullisuus, valmennusosaaminen ja peliosaaminen. Joukkuepelien asiantuntijaryhmänä toimii lajien huippu-urheiluvastaavat ja ohjausryhmänä lajien toiminnanjohtajat ja puheenjohtajat. Valmennuksen tehostamistuet HUY tehostaa olympia-, paralympia- ja ei-olympialajien huippu-urheilutoimintaa jakamalla vuosittain valmennuksen tehostamistukia. HUY tekee talvilajien kauden valmennuksen tehostamistukipäätökset ja vuoden 2016 kesälajien päätökset mennessä HUY:n 2015 valmennustukijärjestelmän kriteerien mukaisesti. HUY arvioi lajien huippu-urheilujärjestelmiä ja menestysennusteen ja panostaa investointilogiikan periaatteella erityisesti lajeihin: 1. jotka pystyvät tekemään kansainvälistä huipputulosta ja joissa HUY:n tuella on vaikuttavuutta 2. joissa voidaan uskottavasti edelleen kehittää huippu-urheilukulttuuria kohti kansainvälisiä tuloksia 3. joissa tavoitellaan yhteistyötä ja jatkuvan kehittymisen toimintatapaa Kesälajien vuoden 2016 tukivalmisteluissa huomioidaan erityisesti Rion 2016 Olympialaisiin ja Paralympialaisiin valmistautuvat urheilijat ja lajit. HUY:n tukiurheilijoiden, - valmentajien ja lajien kanssa solmitaan yhteistyötä ja kehittämistä ohjaavat ja vahvistavat sopimukset. Kesä- ja talvilajeille sekä HUY:n tukiurheilijoille otetaan käyttöön yhteiset toiminnan raportointi-, analysointi- ja suunnittelutyökalut, jotka rakennetaan sähköiseen ympäristöön vuoden 2015 aikana. Samoin uudistetaan urheilija-apurahahakukäytänteet yhdessä OKM:n kanssa.

7 Vammoja ennaltaehkäisevä harjoittelukulttuuri Vuoden 2015 aikana vahvistetaan ennaltaehkäisevää harjoittelukulttuuria rakentamalla asiantuntijaverkostoja, osaamista ja urheilijalähtöistä toimintatapaa (mm. osallistuva fysioterapia- ja urheilupsykologiatoiminta, valmentajien sparraus ja koulutus). Osana ennaltaehkäisevän harjoittelukulttuurin rakentamista urheilijan terveydenhuoltoohjelmaa vahvistetaan seuraavilla toimenpiteillä: 1. HUY:n terveydenhuoltotiimi kontaktoi ja tapaa kaikki tukiurheilijat vuoden 2015 aikana. 2. Yhdessä lajien, Liikuntalääketieteen keskusten ja muiden urheiluakatemiaverkoston terveydenhuollon asiantuntijoiden kanssa toteutetaan tukiurheilijoiden säännölliset terveystarkastukset sekä ennaltaehkäisevän terveydenhuollon toimenpiteitä. Toimintaa rakennetaan kattamaan mahdollisimman monen urheiluakatemiaan kiinnittyneen urheilijan terveydenhuolto. 3. Edelleen rakennetaan omalääkäri- ja fysioterapeuttiverkostoa niin, että jokaisella HUY:n tukiurheilijalla on toimiva oma lääkäri ja fysioterapeutti. HUY:n yksilölajien tukiurheilijoille katetaan urheilijan terveysvakuutus, tai vastaava terveysturva. Kansainvälinen kilpailuohjelma Suomen Olympiakomitean Huippu-urheiluyksikkö vastaa yhdessä lajien kanssa valmistautumisesta sekä lähettää joukkueet 11 monilajiseen olympia- ja paralympiatapahtumaan jokaisen olympiadin aikana. Vuonna 2015 edessä ovat ensimmäistä kertaa järjestettävät Euroopan Kisat (European Games) Bakussa sekä nuorten olympiafestivaalit Voralbergissä ja Tbilisissä. Valmistautumista kohti vuoden 2016 Rion olympialaisia ja paralympialaisia jatketaan yhdessä lajien kanssa. Kisakohtaiset palaute- ja raportointikäytänteet uudistetaan vuoden 2015 aikana. Euroopan Kisat (European Games) pidetään Bakussa Azerbaidzanissa Kisoihin osallistuu 20 urheilumuodossa (25 olympia- ja 6 ei-olympialajia) yli urheilijaa ja muuta joukkueen jäsentä. 9 lajissa kisat liittyvät myös Rion 2016 olympialaisten karsintaan. Suomen joukkue Bakuun valitaan kisoihin saatujen lajikohtaisten kiintiöpaikkojen perusteella ja huomioiden OK/HUY:n valintakriteerit. Nuorten talvilajien olympiafestivaalit järjestetään Voralbergissä Itävallassa ja kesälajien olympiafestivaalit Tbilisissä Georgiassa EYOF -kisoihin osallistuu 45 eri Euroopan maata. Talvikisoissa kilpailee noin urheilijaa 8 eri lajissa ja kesäkisoissa noin urheilijaa 9 eri lajissa. Suomen joukkueen arvioitu koko on noin 50 urheilijaa molempiin kisoihin. Osana Rion 2016 olympialaisten ja paralympialaisten valmistautumista järjestetään Santahaminassa Rio Olympia- ja Paralympialeiri kisoihin ehdolla oleville urheilijoille ja lajeille. Samaan yhteyteen järjestetään jo perinteinen Santahaminan Sinivalkoinen suorituskyky-seminaari ja urheilijoiden ja urheilun verkoston toimijoiden yhteinen break the rutines tiimikisa. Rioon 2016 ja PyeongChangin

8 talvikisoihin 2018 valmistautuville lajien valmennuspäälliköille ja päävalmentajille järjestetään myös muita yhteisiä tapaamisia vuoden aikana. Vastuu opiskelijoiden huippu-urheilutoiminnan johtamisesta ja joukkueiden lähettämisestä Universiadeihin siirtyy Olympiakomiteaan Huippu-urheiluyksikköön v alusta Olympiakomitean ja Opiskelijoiden liikuntaliiton (OLL) välisen sopimuksen mukaisesti. Näin kaikkien monilajisten kansainvälisten arvokilpailujen joukkueiden valmisteluvastuu yhteistyössä lajiliittojen kanssa on Olympiakomiteassa. Yhteistyössä Suomen antidopingtoimikunnan (ADT) kanssa päivitetään Suomen Olympiakomitean antidoping-ohjelma huomioiden 2015 vuoden alusta voimaan astuvat Maailman antidopingtoimikunnan (WADA) uudet säännöt. Urheilijoiden päivittäisharjoittelun tukeminen HUY:n ohjaamilla osaamis- ja talousresursseilla pyritään edelleen parantamaan ja tehostamaan urheiluakatemioihin kiinnittyneiden urheilijoiden, valmentajien ja asiantuntijoiden päivittäistä tekemistä. Vuoden 2015 aikana toimintaa painotetaan seuraavilla toimenpiteillä: 1. Urheiluakatemioista HUY:n painopisteakatemioina kehitetään 7 urheiluakatemiaa: Lappi UA, Vuokatti-Ruka UA, K-S URA, E-P UA, Tampere UA, Turun seudun UA ja URHEA. 2. OKM:n urheiluakatemia-avustuksen käyttöä ohjataan osallistuvan asiantuntijuuden vahvistamiseen vammoja ennaltaehkäisevässä harjoittelussa ja valmentajien psyykkisen valmennuksen valmiuksien parantamisessa. 3. Urheiluakatemioiden toiminnan kehittämisessä painotetaan kehitystyötä valmentajayhteisöjen rakentamisessa. 4. Alueellisten palvelukeskusten rakentamisessa painopisteenä on urheilijoiden päivittäisharjoittelun edellytysten parantaminen. Urheilijan polun toimenpiteet Pitkänajan menestysedellytysten varmistamiseksi yhteistyössä Valon Lisää liikettä yksikön sekä muiden verkoston toimijoiden kanssa kehitetään yhteistä suomalaista lasten ja nuorten urheilun mallia ja menestyssuunnitelmaa niin että se jalkautuu ja on käytössä keskeisissä yksilö- ja joukkuelajeissa ja alueellisissa verkostoissa. Urheiluakatemiaverkostoon kuuluvien urheilua painottavien yläkoulujen osaamista kehitetään osana Kasva urheilijaksi Jyväskylässä hanketta.

9 2.2.2 KORKEATASOINEN OSAAMINEN Korkeatasoisen osaamisen lähiajan tavoitteena on lisätä valmentajien, lajien ja muiden huippu-urheilun toimijoiden välistä yhteistyötä ja vuorovaikutusta, vahvistaa huippuurheilun asiantuntemusta ja osaamista Urheilijan polun eri vaiheissa sekä kehittää huippuurheilun olosuhteita? Osaamisen kehittämisen ytimessä on yhteistyön toimintatapa, jossa oppimista tapahtuu käytännön työssä ja arkipäivässä. Teoreettisen tiedon kehittäminen ja siirtäminen lajitoimijoiden arkeen toteutetaan osallistuvan asiantuntijuuden mallilla. Urheilijoiden ja valmentajien menestyvän huippu-urheilukulttuurin ymmärrystä syvennetään paremmalla toimijoiden välisellä yhteistyöllä verkostoissa. Osaamisen kasvuun johtavien toimenpiteiden ja toimintatavan kehittäminen Vuoden 2015 aikana: 1. Edistetään lajiryhmävastaavatoiminnalla lajien, valmentajien, urheilijoiden ja asiantuntijoiden välistä yhteistyötä 2. Vahvistetaan KIHUn toiminnallista suuntaamista osaksi HUY:n toiminnan kokonaisuutta ja asiantuntijaverkoston koordinointivastuuta 3. Jatketaan HUY:n tukilajien ja lajiryhmien osallistuvan asiantuntijatoiminnan mallien ja käytänteiden rakentamista lajiryhmävastaavien johdolla yhteistyössä lajien ja KIHUn asiantuntijoiden kanssa. Asiantuntijatoiminnan tulee tukea ja olla osa lajien valmennustoimintaa ja urheilijoiden päivittäisvalmennusta. 4. Asiantuntijatoimintoja vahvistetaan HUY:n johdolla seuraavilla osaamisalueilla ja toimenpiteillä: urheilijoiden ennaltaehkäisevä terveydenhuolto. Urheilijoiden tueksi rakennetaan omalääkäriverkostoa sekä yhteistyössä Suomen urheilufysioterapeuttiyhdistyksen kanssa omafysioterapiaverkostoa. käynnistetään urheiluravitsemuksen asiantuntijatoiminta ja verkoston rakentaminen. KIHUn päätoimisten asiantuntijoiden toiminnan edelleen kehittäminen osaksi huippuvaiheen urheilijoiden valmentautumisen tukea urheilijoiden psyykkinen valmennus ja urheilupsykologiverkoston toiminnan kehittäminen osana urheilijoiden valmentautumista 5. Vahvistetaan ja jalkautetaan joukkuepelien yhteistyötä yhteisesti rakennetun sisällön ja toimintamallien mukaisesti 6. Vahvistetaan valtakunnallisen huippu-urheilun kehitystehtävän saaneiden kuuden valmennuskeskuksen (Eerikkilä, Kuortane, Pajulahti, Rovaniemi, Vierumäki, Vuokatti) koordinoitua yhteistyötä suomalaisen osaamisen kehittymiseksi. Jatketaan valmennuskeskusten, suurimpien Urheiluakatemioiden ja HUY:n yhteisiä tapaamisia ja yhteistä kehittämistyötä.

10 7. Vahvistetaan Urheiluakatemiaympäristön osaamista: lisäämällä Urheiluakatemioiden keskinäistä yhteistyötä vahvistamalla akatemioiden valmentaja- ja asiantuntijayhteisöjen kehittymistä lisäämällä päätoimista asiantuntijuutta urheilijoiden ja joukkueiden päivittäisvalmentautumisen tueksi integroimalla Nuorten olympiavalmentajatoiminta (NOV) osaksi alueellista urheiluakatemiayhteisöä 8. Jatketaan verkostomaisen toimintatavan kehittämistä osaamisalueittain suomalaisen osaamisen kasvattamiseksi 9. Vahvistetaan kansainvälistä verkostoitumista 10. Edistetään ennaltaehkäisevän harjoittelukulttuurin jalkautumista lajien valmennukseen 11. Varmistetaan Urheiluakatemiaverkoston rakentaminen keskeiseksi osaksi alueellista osaamis/palvelukeskusprosessia 12. Edistetään Huippu-urheilun olosuhteita vuonna 2013 valmistuneen huippuurheilun olosuhdestrategian mukaisesti 13. Vahvistetaan yhteisöllisyyttä, yhteistä ymmärrystä ja osaamisen kehittämistä järjestämällä seuraavia verkoston tapaamisia/tapahtumia vuoden 2015 aikana: huippu-urheiluverkoston tapaaminen asiantuntijoiden verkostotapahtumat Rio olympia- ja paralympialeiri Santahaminassa lajien huippu-urheiluvastaavien ja toiminnanjohtajien säännölliset tapaamiset nuorten talvilajien olympialeiri sinivalkoinen suorituskykypäivä Santahaminassa urheiluakatemia- ja urheiluoppilaitospäivät Suomalainen valmennus ja valmennusosaaminen Suomalaisen valmennusosaamisen ja -koulutuksen kehittämistä jatketaan niin, että suomalaisen valmennusosaamisen mallin linjaukset toteutuvat lajien valmennuksen kehittämisessä ja ovat käytössä lajiliittojen sekä valmennuksen ammatillisessa koulutuksessa. HUY vastaa suomalaisen valmennusosaamisen valtakunnallisesta johtamisesta ja siitä, että valmennusosaamisen verkosto on toiminnassa sovittujen roolien ja vastuiden mukaisesti. Osallistutaan ICCEn (International Council for Coaching Exellence) maailmankongressiin Vierumäellä

11 Huippu-urheilun seuranta- ja arviointitoiminnan rakentaminen Huippu-urheiluyksikön johdolla ja yhteistyössä KIHUn kanssa otetaan käyttöön urheilija-, valmentaja- ja lajikohtaiset seurannan ja arvioinnin työkalut sekä huippu-urheilun strategisista tavoitteista johdetut seurantamittarit ja mallit lajiliittojen, valmennuskeskusten ja urheiluakatemioiden toiminnan arvioimiseksi. Edistetään myös arviointikulttuuria huippu-urheiluverkostossa. Huippu-urheiluyksikkö toimii OKM:n asiantuntijatahona ja tekee esitykset: 1. lajiliittojen valtionavustuksista huippu-urheilutoiminnan osalta 2. urheilija-apurahoista 3. urheiluakatemioiden valtionavustuksista sekä tekee tukien käytöstä sopimukset urheilijoiden, lajiliittojen ja akatemioiden kanssa ARVOSTETTU URHEILU Arvostetun urheilun lähiajan tavoitteena on mahdollistaa urheilijoiden kokonaisvaltainen valmentautuminen ja urheilu-uran jälkeiseen elämään valmistautuminen, vahvistaa yhteisöllisyyttä ja yhteistä tekemistä ja vahvistaa suomalaista valmentajuutta. Urheilun arvostusta parannetaan lisäämällä urheilutoimijoiden yhteistyötä, selkeyttämällä toimijoiden roolitusta, korostamalla omia vahvuuksia ja onnistumisia, keskittymällä urheilijoiden arkipäivän tekemisen vahvistamiseen (pois liian tulosorientoituneesta ajattelusta), sekä toimimalla vastuullisesti ja eettisesti koko Urheilijan polulla. Urheilun toimijoiden yhteisöllisyys sekä keskinäinen ja yhteiskunnan arvostus Vuoden 2015 aikana: 1. Vahvistetaan Urheilija keskiössä -toimintatapaa ja urheilijoiden rinnalla elämisen kulttuuria sekä näiden jatkuvaa kehittämistä. 2. Korostetaan urheiluperheen yhtenäisyyden tärkeyttä positiivisen mielikuvan rakentamisessa 3. Korostetaan onnistumisia ja suomalaisen tekemisen, osaamisen, olosuhteiden ja rakenteiden vahvuuksia. Tiedostetaan vahva historia ja vahvistetaan sitä luomalla uusia menestystarinoita. 4. Noudatetaan hyvää hallintoa ja taistellaan epäeettisiä lieveilmiöitä, kuten ottelutulosten manipulointi ja doping, vastaan. Tehdään yhteistyötä Suomen Antidopingtoimikunnan (ADT) kanssa puhtaan urheilun edistämiseksi Suomessa. 5. Osallistutaan suomalaisen urheilun ja liikunnan rakenteiden ja roolitusten yksinkertaistamiseen ja selkeyttämiseen 6. Edistetään kansainvälistä yhteistyötä ja ollaan mukana kansainvälisten suurtapahtumien haku- ja järjestämisprosesseissa 7. Tehdään Huippu-urheiluyksikölle ja huippu-urheiluverkoston keskeisille toimijoille (lajiliitot, valmennuskeskukset/opistot, urheiluakatemiat) yhteistä toimintaa ohjaavat ja eri toimijoiden rooleja selkeyttävät yhteistyösopimukset.

12 8. Tavoitellaan HUY:n tukilajeihin huippu-urheilutoimintaa vahvistavaa johtosääntöä, jossa on huomioitu mm. Huippu-urheiluyksikön johtosäännön mallin mukainen huippu-urheilun johtamis- ja päätöksentekokäytäntö 9. Järjestetään urheilun verkoston yhteisiä tapaamisia. Vuoden 2015 keskeisenä tapahtumana on syyskuussa Santahaminassa järjestettävät Rio 2016 Olympia- ja Paralympialeiri sekä kolmas Sinivalkoinen suorituskyky-tapahtuma. Tavoitteena on koota urheilijat ja urheilun eri toimijat laajasti yhteen vahvistamaan yhteisöllisyyttä ja yhdessä tekemistä. Samassa hengessä järjestetään kolmas nuorten olympialeiri talvilajien urheilijoille. Urheilijan kaksoisura ja urheilu ammattina Opetusministeriö päättää Urheilulukioiden valtakunnallisista järjestämisluvista, niiden sisällöistä ja rahoitusmallista vuoden 2015 aikana. Olympiakomitea toimii aktiivisena ja aloitteellisena kumppanina OKM:lle esittäen sille oman näkemyksensä urheilulukioiden toimintamallista ja rahoituksesta. Tavoitteena on kehittää suomalaisesta urheilulukiomallista maailman paras. Urheiluakatemioiden ja HUY:n välisellä yhteistoiminnalla huolehditaan urheilijoiden mahdollisuuksista yhdistää suunnitelmallisesti urheilu- ja opiskelu-uraa tai työuraa. Vuoden 2015 aikana tavoitellaan, että jokaisella urheiluakatemiaan kiinnittyneellä urheilijalla on toimiva opiskelun/työn ja urheilun yhteensovittamisen suunnitelma. Tätä tuetaan mm. pilotoimalla urheiluakatemioissa vuoden 2014 aikana kehitettyä opiskelun ja urheilun yhteensovittamisen suunnittelutyökalua. Tavoitteena on vahvistaa HUY:n roolia kaksoisura (Dual career)-asiantuntijana ja - verkoston kansallisena koordinaattorina HUY:n ja URHEA:n välisellä DC - asiantuntijan yhteispalkkauksella. Urheiluakatemioiden vastuuta ja valmiuksia lisätään mm. HUY:n tukiurheilijoiden kaksoisura-suunnittelussa ja toteutuksessa laajentuvan Adecco yhteistyön (ACP ohjelma) kautta. Saman yhteistyön turvin vahvistetaan myös huippu-urheilijan edellytyksiä siirtyä urheilu-uran jälkeiseen työ- tai opiskeluelämään. Adecco - yhteistyön ja sen tuomien mahdollisuuksien hyödyntämiseksi vahvistetaan Paralympiakomitean kanssa tehtävää yhteistyötä. Opiskelevien huippu-urheilijoiden sosioekonomisesta asemasta ja sen parantamistarpeista käydään kehityskeskustelua OKM:n kanssa. Jatketaan aktiivisesti osallistumista EU rahoitteisessa urheilijoiden kaksoisurien edistämiseen pyrkivässä Network of knowledge hankkeessa.

13 Valmentajuuden vahvistaminen Verkoston toimijoita ohjataan rakentamaan malleja ja taloudellisia ratkaisuja, joilla mahdollistetaan lisää valmentajien työpaikkoja Urheilijan polun eri vaiheisiin. Valmentajuuden arvostusta kehitetään niin että valmentajan ammatista tulee entistä arvostetumpi osa urheilukulttuuria ja nykyistä houkuttelevampi uravalinta. Nostetaan seuratyön ja vapaaehtoistyön arvostusta tärkeänä osana ammattimaistuvaa valmentautumista. Tavoitteena on saada 10 uutta Nuorten Olympiavalmentajaa vuoden 2015 aikana. Vammaishuippu-urheilun integraation vahvistaminen Edelleen rakennetaan ja vahvistetaan vammaishuippu-urheilun integraatiota osaksi suomalaista huippu-urheiluverkostoa. Huippu-urheiluyksikkö vastaa vammaishuippuurheilun kehittämisestä tavoitteena sen integroituminen konkreettiseksi osaksi Huippuurheiluyksikköä ja sen kolmea ohjelmaa sekä integraation eteneminen ja toiminnan vahvistuminen lajiliitoissa. 3 VARAINHANKINTA Varainhankinnan tarkoitus on hankkia resursseja huippu-urheilun edistämiseen. Tavoitteena on vuonna 2015 tulouttaa huippu-urheilun toteuttamiseen n. 1,5 milj. euroa. Olympiakomitealla on 17 kansallista yritysyhteistyösopimusta ja 10 Kansainvälisen Olympiakomitean kautta tulevaa kumppanuutta. Kumppanuuksien määrää pyritään kasvattamaan. Valtaosassa yhteistyökumppanuuksien arvosta koostuu yhteistyöyritysten Olympiakomitealle maksamista rahallisista korvauksista. Osa sopimusten arvosta on barter-sopimuksia, mitkä mahdollistavat Olympiakomitealle yrityskumppaneiden palvelujen hyödyntämisen. Yritysyhteistyökumppanuuksien toimintamallien rakentaminen, kumppaneiden hankkiminen ja kumppanuuksien hoitaminen toteutetaan vuodesta 2015 alkaen Olympiakomitean ja Valon osakeyhtiön toimesta. Olympiakomitea maksaa osakeyhtiölle korvausta em. asioiden hoitamisesta. 4 SPORT FINLAND Sport Finland antaa konsultointia kansainvälisten tapahtumien hakuihin ja järjestämiseen liittyen ja hoitaa suomalaisten kansainvälisten urheilutoimijoiden verkostoa. Sport Finland toimii koolle kutsujana kuntien, järjestöjen ja opetus- ja kulttuuriministeriön kesken (OKM). Tahot jakavat tietoja ja hakevat ratkaisuja kansainvälisten tapahtumien hakemiseen ja järjestämiseen. Vuosina tiiviimmän yhteistyön Sport Finlandin kanssa aloittivat Oulu, Lahti, Helsinki, Espoo, Turku ja Tampere sekä kevyemmällä yhteistyöllä mukana olivat Kuopio ja Jyväskylä. Tavoitteena on, että vuonna 2015 Sport Finlandilla on yhteistyösopimukset yhdeksän kaupungin kanssa. Vuona 2015 tavoitteena on olla entistä vahvemmin mukana tekemässä kansainvälisten

14 tapahtumien hakuja yhdessä lajiliittojen, kaupunkien ja OKM:n kanssa sekä rakentamassa saatuja tapahtumia. Vuonna 2015 tavoitteena on laajentaa Sport Finlandin toimintaa uusiin suuntiin kahden ajankohtaisen teeman parissa: yleisötapahtumien kestävä kehitys sekä Suomen itsenäisyyden juhlavuoden tuomat mahdollisuudet vuonna Yleisötapahtumien kestävää kehitystä edistetään Greening Events Finland -hankkeen avulla. Vuosi 2017 tulee olemaan urheilun supervuosi, jolloin Suomi isännöi lukuisia kansainvälisiä urheilutapahtumia. Innostava Suomi 2017 hanke koordinoi yhteistä tekemistä vuosien aikana yhdessä juhlavuoden urheilutapahtumien kanssa. Hankkeen tavoitteena on mm. parantaa asiakaskokemusta yhdessä elinkeinoelämän kanssa. Sport Finland valmistautuu vuoden 2015 aikana mahdollisen KOK:n yleiskokouksen järjestämiseen Suomessa Vuonna 2015 jatketaan myös tapahtumatyökalujen kehittämistä: Tapahtumapankki, Vaikuttavuustutkimus, tapahtumahaku- sekä kalenterityökalu. Kaikessa Sport Finlandin toiminnassa korostuu verkostojen merkitys. Sport Finland toimii myös paljon perinteisten liikuntaorganisaatioiden ulkopuolella ja tuo siten uusia avauksia liikunta- ja urheilukulttuuriin. 5 OLYMPIA-AKATEMIA Olympia-Akatemian toiminnan perusta on määritelty Kansainvälisen Olympialiikkeen perustamisasiakirjassa. Suomen Olympia-Akatemia toimii kansainväliseen Olympia- Akatemiaan linkittyvänä asiantuntijaryhmänä Suomessa, mutta esiintyy julkisuudessa olympiakasvatusteemalla välttääkseen terminologista sekoittamista urheiluakatemiaohjelmaan. Suomen Olympia-Akatemian tehtävänä on levittää olympiaaatetta ja toteuttaa olympialiikkeen sosiaalisia ja kasvatuksellisia arvoja. Olympia- Akatemian toiminnassa keskeisiä yhteistyökumppaneita ovat Valo, Paralympiakomitea, Opetushallitus (Liikkuvat koulut), aluejärjestöt ja urheiluopistot. Olympia-Akatemia osallistuu vuosittain Kansainvälisen Olympia-Akatemian istuntoihin Kreikan Olympiassa. Istunnoissa ovat mukana puheenjohtajat, kasvattajat sekä nuoria urheilutoimijoita. Lisäksi osallistutaan kansainvälisille istunnoille Kansainvälisen Olympia- Akatemian koulutuskeskuksessa Olympiassa sekä nuorten kasvattajien master-ohjelmaan. Tavoitteena näissä toiminnoissa on täyttää Suomen mandaattipaikat ja varmistaa Suomen näkyvyys kansainvälisissä istunnoissa. Olympia-aatetta levitetään myös lukuisissa tapahtumissa, joista vuonna 2015 tärkeimpiä ovat Urheilugaala ja Educa-messut Helsingissä, valtakunnallinen Olympiaja paralympiapäivä sekä Suomi-Areena heinäkuussa Porissa. Kumppanuustoimintaa Viron Olympia-Akatemian kanssa jatketaan tavoitteena tiedon ja hyvien käytäntöjen vaihtaminen maiden välillä. Lisäksi aloitetaan Reilusti Rioon teemavuoden valmistelu ja materiaalin tuottaminen kouluille ja seuroille yhteistyössä Valon Liikuntaseikkailun kanssa.

15 6 HALLINTO Tehokkaan ja joustavan hallinnon avulla mahdollistetaan suomalaisen huippu-urheilun menestyksen vahvistaminen. Suomen Olympiakomitean talous- ja henkilöstöhallinto, ICT, hallitusten kokoukset ja muut hallinnolliset asiat hoidetaan yhdessä Valon kanssa jaetuilla henkilö ja muilla resursseilla. Vuonna 2014 aloitettu hallinnollisten toimintojen yhdistäminen viimeistellään vuoden 2015 aikana. Tämä mahdollistaa hallinnon entistä tehokkaamman ja joustavamman toteuttamisen. 7 KANSAINVÄLINEN TOIMINTA Suomen Olympiakomitean edustajat osallistuvat aktiivisesti Kansainvälisen Olympiakomitean (KOK) ja Euroopan Olympiakomiteoiden (EOC) kokouksiin sekä pohjoismaiseen kokoukseen ja seminaareihin sekä niiden järjestöjen valiokuntien kokouksiin, joissa Suomen Olympiakomitealla on edustus. Edellä mainittuja kokouksia ovat mm. ANOC General Assembly, EOC pääsihteeri-seminaari, Pohjoismainen Felleskokous sekä EOC General Assembly. Vuonna 2015 KOK:n edustajana Suomessa toimii Peter Tallberg. Suomen Olympiakomitean urheilijavaliokunnan puheenjohtaja Mikko Ronkainen toimii Euroopan Olympiakomiteoiden urheilijavaliokunnan jäsenenä. Vuoden 2015 alusta uusina suomalaisjäseninä EOC:n valiokunnissa aloittavat Susanna Rahkamo Culture and Legacy valiokunnan puheenjohtajana ja Peter Brüll EYOF-valiokunnan jäsenenä. Lisäksi Suomi nimeää edustajan Nordic International Leadership verkoston toimintaan vuodelle Kansainväliseen toimintaan kuuluu myös Sport Finlandin kautta tapahtuva kansainvälinen verkostoituminen mm. vuosittaisilla SportAccord messuilla. 8 VIESTINTÄ Suomalaisen liikunnan ja urheilun viestintää koordinoidaan ja kehitettään Suomen Olympiakomitean ja Valon yhteisen viestintäyksikön toimesta. Viestintäyksikön toiminnalle viitekehyksen antaa suomalaisen liikunnan ja urheilun strategia, jonka tavoitteisiin ja niistä johdettuihin toimenpiteisiin viestintätoimet integroidaan. Viestintätoimintaa tehdään liikkeen lisäämisen ja menestyvän urheilun strategisilla osa-alueilla. Menestyvän urheilun sektorilla viestintä pyrkii nopealla, ajantasaisella, avoimella ja totuudenmukaisella toiminnalla parantamaan suomalaisen urheilun imagoa ja lisäämään urheilun arvostusta ja rakentamaan yhteistyötä urheilun toimijoiden välille. Viestintätoiminta on laajan verkoston yhteistyötä, jossa keskeisellä sijalla ovat huippusuoritukset, tarinat, arvostus ja menestys. Strategisia ydinviestejä ovat uusi toimintatapa ja huippusuoritusten kulttuuri, urheilija ja urheilijan polku keskiössä, yhteistyö, Ilo, innostus ja intohimo. Vuonna 2015 menestyvän urheilun viestinnän keskeisiä hankkeita ovat urheiluyhteisön uutishuoneen toiminnan käynnistäminen yhteistyössä lajiliittojen kanssa, alueellisen palveluverkoston viestinnän kehittäminen ja tehokkaampi tiedon jakaminen huippuurheiluverkostoon, sekä Azerbaidzhanissa järjestettävien Euroopan Kisojen ja Itävallassa ja Georgiassa järjestettävien Euroopan nuorten olympiafestivaalien viestintäprojektit.

16 Urheilun arvostukseen ja viestintään liittyy keskeisesti myös Urheilugaala, jonka järjestäjiin Suomen Olympiakomitea kuuluu. Lisäksi viestinnän keinoin nostetaan esiin urheilijoiden uratarinoita koko urheilijan polku huomioiden, ja jaetaan onnistumisen kokemuksia koko urheilun toimijaverkostoon.

Urheilijan polun osaamisella, yhteistyöllä ja intohimolla parhaaksi Pohjoismaaksi 2020! SUOMALAISEN HUIPPU-URHEILUN MUUTOS

Urheilijan polun osaamisella, yhteistyöllä ja intohimolla parhaaksi Pohjoismaaksi 2020! SUOMALAISEN HUIPPU-URHEILUN MUUTOS Urheilijan polun osaamisella, yhteistyöllä ja intohimolla parhaaksi Pohjoismaaksi 2020! SUOMALAISEN HUIPPU-URHEILUN MUUTOS HUIPPU-URHEILUN MUUTOSRYHMÄN LOPPURAPORTTI 2012 Urheilijan polun osaamisella,

Lisätiedot

Urheiluakatemiatoiminnan ohjeisto

Urheiluakatemiatoiminnan ohjeisto Urheiluakatemiatoiminnan ohjeisto Urheiluakatemiatoiminnan ohjeisto 2013 Toimitus: Taitto: Paino: Kannen kuva: Huippu-urheilun muutostyöryhmä, Suomen Olympiakomitea, Suomen Paralympiakomitea Planeetta

Lisätiedot

SUOMEN AMPUMAURHEILULIITTO 2013

SUOMEN AMPUMAURHEILULIITTO 2013 ME YHDESSÄ PIENESTÄ AMPUMAURHEILIJASTA ISOKSI IHMISEKSI HYVÄSSÄ SEURASSA SUOMEN AMPUMAURHEILULIITTO 2013 Taloussuunnitelma Toimintasuunnitelma SISÄLLYSLUETTELO 1. ALKUSANAT 2 2. SAL:N SUURET LINJAT 2013

Lisätiedot

STRATEGIA 2013 2016 TOIMINTASUUNNITELMA

STRATEGIA 2013 2016 TOIMINTASUUNNITELMA STRATEGIA 2013 2016 TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Sisällysluettelo 1. Yleistä 2. Turun Seudun Urheiluakatemian strategia 2013 2016 2.1. Arvot 2.2. Visio 2.3. Missio - perustehtävä 2.4. Toimintatapa 2.5. Toimintaympäristö

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN URHEILUAKATEMIA STRATEGIA 2013-2016

KESKI-SUOMEN URHEILUAKATEMIA STRATEGIA 2013-2016 KESKI-SUOMEN URHEILUAKATEMIA STRATEGIA 2013-2016 Keski-Suomen Urheiluakatemia on huippupaikka! 2 SISÄLTÖ: 1. KESKI-SUOMEN URHEILUAKATEMIAN UUSI STRATEGIA 2. TOIMINTAYMPÄRISTÖ 3. VISIO, MISSIO, STRATEGISET

Lisätiedot

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015. Suomen Valmentajat ry

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015. Suomen Valmentajat ry TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 Suomen Valmentajat ry 2 SISÄLTÖ 1. TIIVISTELMÄ... 3 2. VISIO, TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT... 4 3. STRATEGIA 2011-2020... 5 4. TOIMINTAVUOSI 2015... 6 4.1. Valmentajuuden

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2014 Pääkaupunkiseudun urheiluakatemia

TOIMINTAKERTOMUS 2014 Pääkaupunkiseudun urheiluakatemia TOIMINTAKERTOMUS 2014 Pääkaupunkiseudun urheiluakatemia Sisällysluettelo Hallinto 4 Urheilijat 6-7 Valmennus 8-9 Tuki- ja asiantuntijapalvelut 10-11 Opiskelu ja urasuunnittelu 12 Urhea - vuosi 2014 kuvin

Lisätiedot

SLU ry:n toiminta- ja taloussuunnitelma 2003

SLU ry:n toiminta- ja taloussuunnitelma 2003 SLU ry:n vuosikokoukselle 30.11.2002 SLU ry:n toiminta- ja taloussuunnitelma 2003 Suomen Liikunta ja Urheilu Finlands Idrott Sisällysluettelo Johdanto... 2 1. SLU ry Liikunnan ja urheilun kansalaistoiminnan

Lisätiedot

Suomen Uimaliitto TOIMINTASUUNNITELMA

Suomen Uimaliitto TOIMINTASUUNNITELMA Suomen Uimaliitto TOIMINTASUUNNITELMA 2010 2 SISÄLTÖ 1. YLEISTÄ... 3 2. TUKITOIMINTA... 5 2.1 Talous ja markkinointi... 5 2.2 Viestintä... 6 2.3 Tietotekninen toiminta... 7 2.4 Lajipalvelut... 8 3. OLOSUHDEVALIOKUNTA...

Lisätiedot

VALO SUOmALAISen yhteiskunnan ja LIIkUntAkULttUUrIn keskeiset muutokset Visio maalit Pelitapa menestystekijät joukkueemme henkilöstö jäsenet

VALO SUOmALAISen yhteiskunnan ja LIIkUntAkULttUUrIn keskeiset muutokset Visio maalit Pelitapa menestystekijät joukkueemme henkilöstö jäsenet VALOVUOSI 2014 Perustettu 18.6.2012 VALO Visio Olemme maailman liikkuvin urheilukansa ja Pohjoismaiden menestynein 2020 Maalit Liikkuva lapsuus luo perustan sekä liikkujan että urheilijan poluille Liikkujan

Lisätiedot

1. 2. 3. 6. 7. 8. Vuosikertomus 2013 4. HUIPPUTESTAUSYKSIKKÖ KILPAURHEILUN, LIIKUNNAN JA HYVINVOINNIN KEHITTÄMIS- YMPÄRISTÖNÄ 20

1. 2. 3. 6. 7. 8. Vuosikertomus 2013 4. HUIPPUTESTAUSYKSIKKÖ KILPAURHEILUN, LIIKUNNAN JA HYVINVOINNIN KEHITTÄMIS- YMPÄRISTÖNÄ 20 Vuosikertomus 213 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 1. JOHTAJAN AJATUKSIA KULUNEESTA VUODESTA 2 Uusien toimintatapojen vuosi 2 Osaamisohjelma 3 Verkostoitumista 4 2. RESURSSIT 6 Henkilökunta ja organisaatio 6 SRD

Lisätiedot

Suomalaisen Jalkapallon Toimintastrategia 2013 2016. Suomen Palloliitto

Suomalaisen Jalkapallon Toimintastrategia 2013 2016. Suomen Palloliitto Suomalaisen Jalkapallon Toimintastrategia 2013 2016 Suomen Palloliitto Sisältö 4 Johdanto 5 Suunnittelun aikajänteet 6 Missio ja perusarvot 10 Visio ja toiminnan päämäärät 14 Toimintaympäristön muutokset

Lisätiedot

Valmennus ja Huippukilpapurjehdustoimikunta/Kilpapurjehdustoimikunta SUOMEN HUIPPUKILPAPURJEHDUS 2013-2016

Valmennus ja Huippukilpapurjehdustoimikunta/Kilpapurjehdustoimikunta SUOMEN HUIPPUKILPAPURJEHDUS 2013-2016 Suomen Purjehdus ja Veneily ry JÄRJESTELMÄKUVAUS Valmennus ja Huippukilpapurjehdustoimikunta/Kilpapurjehdustoimikunta SUOMEN HUIPPUKILPAPURJEHDUS 2013-2016 SUOMEN HUIPPUKILPAPURJEHDUS 2013-2016 Tiivistelmä

Lisätiedot

Suomen Ratsastajainliitto ry. www.ratsastus.fi

Suomen Ratsastajainliitto ry. www.ratsastus.fi Suomen Ratsastajainliitto ry TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014 www.ratsastus.fi Toimintasuunnitelma 2014 1. Esipuhe 3 2. Organisaatio 5 2.1. Organisaatiouudistus 6 2.2. Toimintatavat 6 2.3. Ratsastuksen

Lisätiedot

Suomen Painiliitto ry TOIMINTASUUNNITELMA

Suomen Painiliitto ry TOIMINTASUUNNITELMA Suomen Painiliitto ry TOIMINTASUUNNITELMA 2014 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto 2 Hallinto 4 Työvaliokunta 5 Talous ja markkinointi 5 Lääkintä ja antidoping 5 Valmennus ja koulutus 5 Sääntö ja kilpailu 10 Alue

Lisätiedot

SUOMEN MELONTA- JA SOUTULIITTO TOIMINTASUUNNITELMA 2015

SUOMEN MELONTA- JA SOUTULIITTO TOIMINTASUUNNITELMA 2015 SUOMEN MELONTA- JA SOUTULIITTO TOIMINTASUUNNITELMA 2015 YLEISTÄ Vuosi 2015 on Suomen melonta- ja soutuliitto ry:n neljäs toimintavuosi. Toiminta-ajatus Suomen Melonta- ja Soutuliitto ry on Suomessa toimivien

Lisätiedot

Liikunnan ja huippu-urheilun rakenteiden arviointi ja tavoitetilan määritys Suomessa. kpmg.fi

Liikunnan ja huippu-urheilun rakenteiden arviointi ja tavoitetilan määritys Suomessa. kpmg.fi Liikunnan ja huippu-urheilun rakenteiden arviointi ja tavoitetilan määritys Suomessa kpmg.fi Yhteenveto Selvitystyö toteutettiin Opetus- ja kulttuuriministeriön Liikuntayksikön, Suomen Olympiakomitean

Lisätiedot

SporttiSuomi ja Sporttialueet (Osaamis- ja palvelukeskusten rakentaminen alueille)

SporttiSuomi ja Sporttialueet (Osaamis- ja palvelukeskusten rakentaminen alueille) SporttiSuomi ja Sporttialueet (Osaamis- ja palvelukeskusten rakentaminen alueille) Versio 2.0 14.4. 30.5. SporttiSuomi ja Sporttialueet (Osaamis- ja palvelukeskusten rakentaminen alueille) Versio 2.0 14.4.

Lisätiedot

Suomen Pyöräilyunioni ry

Suomen Pyöräilyunioni ry Suomen Pyöräilyunioni ry Toimintasuunnitelma 2014 1. JOHDANTO Pyöräily kuuluu Suomen harrastetuimpiin liikuntamuotoihin. Pyöräily on sekä lasten- ja nuorten että aikuisväestön keskuudessa maamme toiseksi

Lisätiedot

SUOMEN MAASTOHIIHTO RY TOIMINTASUUNNITELMA 1.6.2013 31.5.2014

SUOMEN MAASTOHIIHTO RY TOIMINTASUUNNITELMA 1.6.2013 31.5.2014 SUOMEN MAASTOHIIHTO RY TOIMINTASUUNNITELMA 1.6.2013 31.5.2014 Sisällysluettelo 1 YLEISTÄ... 1 1.1 Toiminta-ajatus... 1 2 JÄRJESTÖTOIMINTA... 2 2.1 Yleistä... 2 2.2 Hallintoelimet... 2 2.3 Hiihtopiirikokous...

Lisätiedot

Kumppanit 2013. Pääyhteistyökumppani. Kumppanit

Kumppanit 2013. Pääyhteistyökumppani. Kumppanit VUOSIKERTOMUS 2013 Kumppanit 2013 Pääyhteistyökumppani Vakuuttaja Kumppanit Sisällysluettelo Muutosten vuosi... 4 1 Toimintavuoden painopistealueet... 5 2 Harrasteliikunta koko elämänkaarella... 6 3 Seuratoiminta...

Lisätiedot

Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry (LiikU) Toiminta ja taloussuunnitelma 2013

Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry (LiikU) Toiminta ja taloussuunnitelma 2013 Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry (LiikU) Toiminta ja taloussuunnitelma 2013 1 2 Toiminta ja taloussuunnitelma vuodelle 2013 Suomen hallitusohjelmassa todetut kehittämiskohteet sopivat LiikUn toimintaan

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 20141

TOIMINTAKERTOMUS 20141 TOIMINTAKERTOMUS 20141 Suomen Paralympiakomitea ry Suomen Paralympiakomitea Radiokatu 20 00240 Helsinki Puh: (09) 8775 9840 Fax: (09) 8775 9840 www.paralympia.fi Kannen kuvat: Para School Day tapahtuma

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2014

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2014 Suomen Miekkailu- ja 5-otteluliitto Liiton syyskokouskutsun Liite 3 TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2014 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1. LÄHTÖTILANTEEMME TOIMINTAVUODEN 2014 ALKAESSA... 4

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Pääkaupunkiseudun urheiluakatemia TOIMINTASUUNNITELMA 2015 1. Yleistä 2. Valmentautuminen 2.1 Yläkoulut 2.2 Toinen aste 2.3 Huippuvaihe 2.4 Lajien välinen yhteistyö valmennustoiminnassa ja osaamista jakava

Lisätiedot

Yleistä... 4 Strategia... 4 Hallinto... 6. Valtakunnallinen yhteistyö... 8 Maakunnallinen yhteistyö... 9

Yleistä... 4 Strategia... 4 Hallinto... 6. Valtakunnallinen yhteistyö... 8 Maakunnallinen yhteistyö... 9 - SISÄLLYS Kainuun Liikunta Yleistä... 4 Strategia... 4 Hallinto... 6 Arvostus ja Resurssit Valtakunnallinen yhteistyö... 8 Maakunnallinen yhteistyö... 9 Liikunnallinen Elämäntapa Lasten, nuorten ja perheiden

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2013 SUOMEN SALIBANDYLIITTO RY

TOIMINTASUUNNITELMA 2013 SUOMEN SALIBANDYLIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA 2013 SUOMEN SALIBANDYLIITTO RY SISÄLTÖ YLEISTÄ... 4 HALLINTO JA JÄRJESTÖTOIMINTA... 4 Henkilöstö... 5 KANSAINVÄLINEN TOIMINTA... 6 Champions Cup 2013... 7 Naisten MM-kisat 2015... 7

Lisätiedot

PESÄPALLO TILAA ONNISTUA KANSALLISPELI - KOHTAAMISIA 93 VUOTTA

PESÄPALLO TILAA ONNISTUA KANSALLISPELI - KOHTAAMISIA 93 VUOTTA 2015 PESÄPALLO TILAA ONNISTUA KANSALLISPELI - KOHTAAMISIA 93 VUOTTA Pesäpalloliiton toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2015 Liittojohtokunnan esitys liittokokoukselle 7.11.2014 Sisällysluettelo

Lisätiedot

1. YLEISTÄ 2 4. KANSALLINEN TOIMINTA 7 5. KANSAINVÄLINEN TOIMINTA 8

1. YLEISTÄ 2 4. KANSALLINEN TOIMINTA 7 5. KANSAINVÄLINEN TOIMINTA 8 TOIMINTASUUNNITELMA 2007 SISÄLTÖ 1. YLEISTÄ 2 2. TUKITOIMINTA 3 Talous- ja markkinointi Viestintä Tietotekniset palvelut 3. OLOSUHDEASIAT 7 4. KANSALLINEN TOIMINTA 7 5. KANSAINVÄLINEN TOIMINTA 8 6. NUORISO-,

Lisätiedot

AKK-Motorsport ry... 2. Urheilutoiminta Harrasteurheilu... 4 Huippu-urheilu...10 Valmennus: AKK Driver Academy... 12. Nuorisotoiminta...

AKK-Motorsport ry... 2. Urheilutoiminta Harrasteurheilu... 4 Huippu-urheilu...10 Valmennus: AKK Driver Academy... 12. Nuorisotoiminta... AKKMot or s por tr y T O I MI NT A S U U NNI T E L MA 2 0 1 4 1 SISÄLTÖ AKK-Motorsport ry... 2 Urheilutoiminta Harrasteurheilu... 4 Huippu-urheilu...10 Valmennus: AKK Driver Academy... 12 Nuorisotoiminta...

Lisätiedot