SUOMEN OLYMPIAKOMITEA RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SUOMEN OLYMPIAKOMITEA RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2015"

Transkriptio

1 SUOMEN OLYMPIAKOMITEA RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2015 Esitys valtuuskunnalle

2 SUOMEN OLYMPIAKOMITEA RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2015 SISÄLLYS 1 JOHDANTO 2 HUIPPU-URHEILU SUOMESSA 2.1 HUIPPU-URHEILUYKSIKKÖ JOHTAA SUOMALAISEN HUIPPU- URHEILUVERKOSTON TOIMINTAA 2.2 VUODEN 2015 TOIMENPITEET KANSAINVÄLINEN MENESTYS HUIPPU-URHEILUSSA KORKEATASOINEN OSAAMINEN ARVOSTETTU URHEILU 3 VARAINHANKINTA 4 SPORT FINLAND 5 OLYMPIA-AKATEMIA 6 HALLINTO 7 KANSAINVÄLINEN TOIMINTA 8 VIESTINTÄ LIITTEET: Talousarvio 2015

3 1. JOHDANTO Suomalainen huippu-urheilu näyttäytyy tällä hetkellä uudenlaisella positiivisella ilmeellä. Vuoden 2014 menestys on eri lajeissa ollut mahtavaa! On erittäin hienoa nähdä ja kokea, että suomalaista huippu-urheilua tehdään tällä hetkellä yhteisten tavoitteiden suunnassa. Huippu-urheiluverkoston työ on tuonut tulosta ja vuonna 2015 olemme valmiita tekemään kaikkemme, että suunta jatkuu samana ja tuloksista hyötyy koko suomalainen huippuurheilu. Olen erittäin iloinen myös siitä, että suomalaisen huippu-urheilun ilme näyttäytyy suurelle yleisölle tällä hetkellä ennennäkemättömän laajana lajirajat ylittävänä fanikulttuurin kehittymisellä. Tästä me kaikki voimme olla hyvin ylpeitä. Vuosi 2015 liittyy oleellisesti Rion Olympialaisiin valmistautumiseen. Tulevana vuonna meillä on kuitenkin hienot tapahtumat edessä: EYOF eli nuorten olympiafestivaalit sekä talvi- että kesälajeissa, universiadit sekä European Games. Työtämme ohjaa toimivaksi ja innostavaksi koettu toimintatapa, jossa urheilijan keskiöön asettava huippusuoritusten kulttuuri ja onnistumisia korostava toimintatapa syntyy suomalaisen urheiluverkoston yhteistyönä. Kaikkea meidän toimintaamme ohjaavat suomalaisen huippu-urheilun yhteiset strategiset tavoitteet. 1. Suomalainen urheilija ja joukkue menestyy kansainvälisesti. 2. Huippu-urheiluverkoston osaava ja vastuullinen yhteistyö koko Urheilijan polulla on kilpailuetumme. 3. Urheilu on tunnustettu ja näkyvä osa suomalaista kulttuuria. Strategisia tavoitteita jalkautetaan käytännön teoiksi Olympiakomitean Huippuurheiluyksikön johdolla kolmen ohjelman kautta. Urheiluakatemiaohjelma - Urheilijan polun tukiratkaisu Huippuvaiheen ohjelma vastaa menestyksestä Osaamisohjelma viimeisin tieto urheilijalle Olympiakomitea ja Valo tekevät työtä yhteisessä organisaatiossa kahden strategisen valinnan eli menestyvän huippu-urheilun ja lisää liikettä kokonaisuuden kautta. Olemme yhdistäneet ne toiminnot, jotka luontevasti palvelevat molempia strategisia tavoitteita. Olympiakomitealla ja Valolla on yhteinen tiimi viestinnässä, hallinnossa, vaikuttamistyössä sekä palveluissa. Näiden lisäksi olemme yhdistäneet yritysyhteistyön tekemisen omaksi yksiköksi. Teemme edelleen sopimuksia kahden eri brändin alla, mutta operatiiviset toiminnot yhteisessä organisaatiossa on yhdistetty. Toimintansa aloittavan liiketoimintayksikön tavoitteena on saada aikaan resursseja sekä huippuurheilun että lisää liikettä toiminnoille. Olen varma, että yhteisenä joukkueena menestymme paremmin molempien tavoitteidemme saavuttamisessa. Henkilökohtaisesti olen erittäin ylpeä ja innostunut alkavasta vuodesta 2015! Teemu Japisson Olympiakomitean pääsihteeri

4 2 HUIPPU-URHEILU SUOMESSA Suomalaisen huippu-urheilukulttuurin vahvistamiseksi johtavana ajattelu- ja toimintatapana on pitää urheilija keskiössä koko urheilijan polun ajan. Urheilijan keskiöön asettava huippusuoritusten kulttuuri ja onnistumisia korostava toimintatapa syntyy suomalaisen urheiluverkoston yhteistyönä. Urheilijakeskeisen toimintatavan vahvistaminen tarkoittaa keskittymistä sellaisiin yhteistyötä ja osaamista vahvistaviin toimiin, joilla urheilijoiden ja joukkueiden päivittäisen tekemisen laatua sekä menestymismahdollisuuksia voidaan parantaa. Oppimiseen ja osaamisen jakamiseen johtavan yhteistyön tehostaminen verkoston eri tasoilla lisää keskinäistä ymmärrystä, luottamusta ja kunnioitusta. Tämä on parhaimpia keinoja urheilun aseman vahvistamiseen yhteiskunnassamme. Huippu-urheilu toimii merkittävänä yhteisöllisyyden lisääjänä ja on näin tärkeä osa kulttuuriamme. Samalla se luo viitekehyksen moniarvoiselle kansainväliselle vuorovaikutukselle. Huippu-urheilu tarjoaa yleisölle tunteita ja jaettuja kokemuksia. Se vahvistaa kansallista identiteettiä ja on myös kansantaloudellisesti merkittävää toimintaa. Vuoden 2015 toiminta vie suomalaista urheilua kohti yhteisiä strategisia tavoitteita: 1. Suomalainen urheilija ja joukkue menestyy kansainvälisesti. 2. Huippu-urheiluverkoston osaava ja vastuullinen yhteistyö koko Urheilijan polulla on kilpailuetumme. 3. Urheilu on tunnustettu ja näkyvä osa suomalaista kulttuuria. 2.1 HUIPPU-URHEILUYKSIKKÖ JOHTAA SUOMALAISEN HUIPPU- URHEILUVERKOSTON TOIMINTAA Suomen Olympiakomitean Huippu-urheiluyksikön (HUY) tavoitteena on parantaa suomalaisen huippu-urheilun osaamista, menestystä ja arvostusta yhdessä urheilijoiden, valmentajien, joukkueiden, lajien ja muiden huippu-urheilun verkoston toimijoiden kanssa. HUY johtaa ja koordinoi suomalaisen huippu-urheiluverkoston (sisältäen vammaishuippuurheilun) toimintaa. Yksikkö vastaa yhdessä lajiliittojen kanssa pitkän aikavälin huippuurheilumenestyksestä ja ohjaa verkoston käyttöön talous-, osaamis- ja olosuhderesursseja. Urheilija- ja lajikohtaisesti rakennetun tehostamistukijärjestelmän ja tukitoimintojen tavoitteena on luoda urheilijoille kokonaisvaltaisesti kansainvälisen tason edellytykset menestykseen johtavaan valmennukseen. HUY vastaa järjestelyistä ja valmistautumisesta sekä johtaa suomalaisjoukkueita olympialaisissa, paralympialaisissa, nuorten olympialaisissa, Euroopan Kisoissa, Universiadeissa sekä nuorten olympiafestivaaleilla. Huippu-urheiluyksikkö edistää ja jalkauttaa yhdessä verkoston toimijoiden kanssa suomalaisen urheilun strategisia tavoitteita kolmen ohjelman kautta, jotka muodostavat kiinteän ja yhteistoiminnallisen kokonaisuuden:

5 Urheiluakatemiaohjelma PÄIVITTÄISVALMENNUKSEN KESKITTYMÄ Ohjelman avulla urheiluakatemiaympäristöä ja verkostoa rakennetaan huippu-urheilun alueelliseksi verkostoksi ja koko Urheilijan polun (lapsuus-, valinta- ja huippuvaihe) perustukiratkaisuksi, joka toimii kehittyvänä yhteisöllisyyden, osaamisen ja olosuhteiden mahdollistajana Urheilijan polun kaikissa vaiheissa. Keskeisenä toimintatapana on mahdollistaa urheilun, opiskelun (ja työn) joustava yhdistäminen, antaa urheilijoille osaavaa ja määrällisesti riittävää päivittäistä valmennusta ja asiantuntijapalveluita toimivissa olosuhteissa. Huippuvaiheen ohjelma KOHTI PAREMPAA MENESTYSTÄ Vastaa yhdessä lajiliittojen kanssa huippu-urheilumenestyksestä sekä kansainvälistä menestystä tavoittelevien urheilijoiden ja joukkueiden ja lajien toiminnan kehittämisestä. Lajiliitot vastaavat oman lajinsa huippu-urheilutoiminnasta. Lajeja sparrataan ja autetaan vahvemman huippu-urheilukulttuurin ja valmennusjärjestelmien kehittämisessä. Ohjelma kokoaa, kehittää ja jakaa huipputason osaamista ja taloudellisia resursseja urheilijoiden, joukkueiden ja lajien tueksi. Osaamisohjelma TULOKSIIN JOHTAVAA TIETOA Osaamisohjelman tärkeimpänä tehtävänä on varmistaa paras ja viimeisin tieto, osaaminen ja tuki urheilijoille, valmentajille, lajeille ja muille huippu-urheilutoimijoille. Ohjelman kautta vahvistetaan suomalaista valmentajuutta, lisätään valmennus-, asiantuntija- ja T&K-osaamista ja kehitetään koulutusta. Ohjelma vastaa huippu-urheilun seuranta- ja arviointitoiminnan kehittämisestä. Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus KIHUlla on vastuu osallistuvan asiantuntijatoiminnan ja verkoston rakentamisesta. 2.2 VUODEN 2015 TOIMENPITEET KANSAINVÄLINEN MENESTYS HUIPPU-URHEILUSSA Kansainvälisen menestyksen lähiajan tavoitteena on parantaa urheilijoiden ja joukkueiden menestymismahdollisuuksia ja mahdollistaa pitkän ajan menestysedellytykset Arvokilpailumenestyksen kulmakerroin on nouseva 2016 Vuoden 2015 aikana vahvennetaan ajattelu- ja toimintamallia, jossa keskeistä on urheilijan päivittäinen tekeminen ja sen jatkuva kehittäminen. Urheilijoiden ja heidän tukitiimiensä sparrausta syvennetään ja osallistuvaa asiantuntijuutta sekä ennaltaehkäisevää harjoittelukulttuuria vahvistetaan tavoitteena: parhaat urheilijat parhaissa olosuhteissa - parhaassa valmennuksessa parhaiden kanssa. Lajeja autetaan toimintakulttuurin ja huippu-urheilujärjestelmien kehittämisessä tavoitteena menestykseen johtavan ilmapiirin ja osaamisen vahvistuminen.

6 Lajiryhmävastaavatoiminta Lajiryhmävastaavatoiminnalla edistetään tehokkaan valmennuksen toteutumista, yhteistyötä ja osaamisen kasvua. Lajiryhmävastaavat toimivat kiinteässä yhteistyössä lajiensa huippu-urheiluvastaavien kanssa. Tavoitteena on siirtää hyviä toimintatapoja lajeista toiseen ja rakentaa lajien välistä yhteistyötä oppimisen vauhdittamiseksi. Lajiryhmävastaavat koordinoivat myös HUY:n kolmen ohjelman kokonaisuutta lajien toiminnan tueksi. Vuoden 2015 aikana lajiryhmävastaavatoimintaa toteutetaan seuraavissa lajiryhmissä: kestävyyslajit, nopeus-voima-taitolajit, kamppailulajit, tarkkuuslajit, joukkuepelit, mailapelit. Joukkuepelien menestyssuunnitelma Vuoden 2015 aikana jalkautetaan joukkuepelien menestyssuunnitelmaa HUY:n johdolla ja yhdessä lajien kanssa kolmen sisältötavoitteen kautta: urheilullisuus, valmennusosaaminen ja peliosaaminen. Joukkuepelien asiantuntijaryhmänä toimii lajien huippu-urheiluvastaavat ja ohjausryhmänä lajien toiminnanjohtajat ja puheenjohtajat. Valmennuksen tehostamistuet HUY tehostaa olympia-, paralympia- ja ei-olympialajien huippu-urheilutoimintaa jakamalla vuosittain valmennuksen tehostamistukia. HUY tekee talvilajien kauden valmennuksen tehostamistukipäätökset ja vuoden 2016 kesälajien päätökset mennessä HUY:n 2015 valmennustukijärjestelmän kriteerien mukaisesti. HUY arvioi lajien huippu-urheilujärjestelmiä ja menestysennusteen ja panostaa investointilogiikan periaatteella erityisesti lajeihin: 1. jotka pystyvät tekemään kansainvälistä huipputulosta ja joissa HUY:n tuella on vaikuttavuutta 2. joissa voidaan uskottavasti edelleen kehittää huippu-urheilukulttuuria kohti kansainvälisiä tuloksia 3. joissa tavoitellaan yhteistyötä ja jatkuvan kehittymisen toimintatapaa Kesälajien vuoden 2016 tukivalmisteluissa huomioidaan erityisesti Rion 2016 Olympialaisiin ja Paralympialaisiin valmistautuvat urheilijat ja lajit. HUY:n tukiurheilijoiden, - valmentajien ja lajien kanssa solmitaan yhteistyötä ja kehittämistä ohjaavat ja vahvistavat sopimukset. Kesä- ja talvilajeille sekä HUY:n tukiurheilijoille otetaan käyttöön yhteiset toiminnan raportointi-, analysointi- ja suunnittelutyökalut, jotka rakennetaan sähköiseen ympäristöön vuoden 2015 aikana. Samoin uudistetaan urheilija-apurahahakukäytänteet yhdessä OKM:n kanssa.

7 Vammoja ennaltaehkäisevä harjoittelukulttuuri Vuoden 2015 aikana vahvistetaan ennaltaehkäisevää harjoittelukulttuuria rakentamalla asiantuntijaverkostoja, osaamista ja urheilijalähtöistä toimintatapaa (mm. osallistuva fysioterapia- ja urheilupsykologiatoiminta, valmentajien sparraus ja koulutus). Osana ennaltaehkäisevän harjoittelukulttuurin rakentamista urheilijan terveydenhuoltoohjelmaa vahvistetaan seuraavilla toimenpiteillä: 1. HUY:n terveydenhuoltotiimi kontaktoi ja tapaa kaikki tukiurheilijat vuoden 2015 aikana. 2. Yhdessä lajien, Liikuntalääketieteen keskusten ja muiden urheiluakatemiaverkoston terveydenhuollon asiantuntijoiden kanssa toteutetaan tukiurheilijoiden säännölliset terveystarkastukset sekä ennaltaehkäisevän terveydenhuollon toimenpiteitä. Toimintaa rakennetaan kattamaan mahdollisimman monen urheiluakatemiaan kiinnittyneen urheilijan terveydenhuolto. 3. Edelleen rakennetaan omalääkäri- ja fysioterapeuttiverkostoa niin, että jokaisella HUY:n tukiurheilijalla on toimiva oma lääkäri ja fysioterapeutti. HUY:n yksilölajien tukiurheilijoille katetaan urheilijan terveysvakuutus, tai vastaava terveysturva. Kansainvälinen kilpailuohjelma Suomen Olympiakomitean Huippu-urheiluyksikkö vastaa yhdessä lajien kanssa valmistautumisesta sekä lähettää joukkueet 11 monilajiseen olympia- ja paralympiatapahtumaan jokaisen olympiadin aikana. Vuonna 2015 edessä ovat ensimmäistä kertaa järjestettävät Euroopan Kisat (European Games) Bakussa sekä nuorten olympiafestivaalit Voralbergissä ja Tbilisissä. Valmistautumista kohti vuoden 2016 Rion olympialaisia ja paralympialaisia jatketaan yhdessä lajien kanssa. Kisakohtaiset palaute- ja raportointikäytänteet uudistetaan vuoden 2015 aikana. Euroopan Kisat (European Games) pidetään Bakussa Azerbaidzanissa Kisoihin osallistuu 20 urheilumuodossa (25 olympia- ja 6 ei-olympialajia) yli urheilijaa ja muuta joukkueen jäsentä. 9 lajissa kisat liittyvät myös Rion 2016 olympialaisten karsintaan. Suomen joukkue Bakuun valitaan kisoihin saatujen lajikohtaisten kiintiöpaikkojen perusteella ja huomioiden OK/HUY:n valintakriteerit. Nuorten talvilajien olympiafestivaalit järjestetään Voralbergissä Itävallassa ja kesälajien olympiafestivaalit Tbilisissä Georgiassa EYOF -kisoihin osallistuu 45 eri Euroopan maata. Talvikisoissa kilpailee noin urheilijaa 8 eri lajissa ja kesäkisoissa noin urheilijaa 9 eri lajissa. Suomen joukkueen arvioitu koko on noin 50 urheilijaa molempiin kisoihin. Osana Rion 2016 olympialaisten ja paralympialaisten valmistautumista järjestetään Santahaminassa Rio Olympia- ja Paralympialeiri kisoihin ehdolla oleville urheilijoille ja lajeille. Samaan yhteyteen järjestetään jo perinteinen Santahaminan Sinivalkoinen suorituskyky-seminaari ja urheilijoiden ja urheilun verkoston toimijoiden yhteinen break the rutines tiimikisa. Rioon 2016 ja PyeongChangin

8 talvikisoihin 2018 valmistautuville lajien valmennuspäälliköille ja päävalmentajille järjestetään myös muita yhteisiä tapaamisia vuoden aikana. Vastuu opiskelijoiden huippu-urheilutoiminnan johtamisesta ja joukkueiden lähettämisestä Universiadeihin siirtyy Olympiakomiteaan Huippu-urheiluyksikköön v alusta Olympiakomitean ja Opiskelijoiden liikuntaliiton (OLL) välisen sopimuksen mukaisesti. Näin kaikkien monilajisten kansainvälisten arvokilpailujen joukkueiden valmisteluvastuu yhteistyössä lajiliittojen kanssa on Olympiakomiteassa. Yhteistyössä Suomen antidopingtoimikunnan (ADT) kanssa päivitetään Suomen Olympiakomitean antidoping-ohjelma huomioiden 2015 vuoden alusta voimaan astuvat Maailman antidopingtoimikunnan (WADA) uudet säännöt. Urheilijoiden päivittäisharjoittelun tukeminen HUY:n ohjaamilla osaamis- ja talousresursseilla pyritään edelleen parantamaan ja tehostamaan urheiluakatemioihin kiinnittyneiden urheilijoiden, valmentajien ja asiantuntijoiden päivittäistä tekemistä. Vuoden 2015 aikana toimintaa painotetaan seuraavilla toimenpiteillä: 1. Urheiluakatemioista HUY:n painopisteakatemioina kehitetään 7 urheiluakatemiaa: Lappi UA, Vuokatti-Ruka UA, K-S URA, E-P UA, Tampere UA, Turun seudun UA ja URHEA. 2. OKM:n urheiluakatemia-avustuksen käyttöä ohjataan osallistuvan asiantuntijuuden vahvistamiseen vammoja ennaltaehkäisevässä harjoittelussa ja valmentajien psyykkisen valmennuksen valmiuksien parantamisessa. 3. Urheiluakatemioiden toiminnan kehittämisessä painotetaan kehitystyötä valmentajayhteisöjen rakentamisessa. 4. Alueellisten palvelukeskusten rakentamisessa painopisteenä on urheilijoiden päivittäisharjoittelun edellytysten parantaminen. Urheilijan polun toimenpiteet Pitkänajan menestysedellytysten varmistamiseksi yhteistyössä Valon Lisää liikettä yksikön sekä muiden verkoston toimijoiden kanssa kehitetään yhteistä suomalaista lasten ja nuorten urheilun mallia ja menestyssuunnitelmaa niin että se jalkautuu ja on käytössä keskeisissä yksilö- ja joukkuelajeissa ja alueellisissa verkostoissa. Urheiluakatemiaverkostoon kuuluvien urheilua painottavien yläkoulujen osaamista kehitetään osana Kasva urheilijaksi Jyväskylässä hanketta.

9 2.2.2 KORKEATASOINEN OSAAMINEN Korkeatasoisen osaamisen lähiajan tavoitteena on lisätä valmentajien, lajien ja muiden huippu-urheilun toimijoiden välistä yhteistyötä ja vuorovaikutusta, vahvistaa huippuurheilun asiantuntemusta ja osaamista Urheilijan polun eri vaiheissa sekä kehittää huippuurheilun olosuhteita? Osaamisen kehittämisen ytimessä on yhteistyön toimintatapa, jossa oppimista tapahtuu käytännön työssä ja arkipäivässä. Teoreettisen tiedon kehittäminen ja siirtäminen lajitoimijoiden arkeen toteutetaan osallistuvan asiantuntijuuden mallilla. Urheilijoiden ja valmentajien menestyvän huippu-urheilukulttuurin ymmärrystä syvennetään paremmalla toimijoiden välisellä yhteistyöllä verkostoissa. Osaamisen kasvuun johtavien toimenpiteiden ja toimintatavan kehittäminen Vuoden 2015 aikana: 1. Edistetään lajiryhmävastaavatoiminnalla lajien, valmentajien, urheilijoiden ja asiantuntijoiden välistä yhteistyötä 2. Vahvistetaan KIHUn toiminnallista suuntaamista osaksi HUY:n toiminnan kokonaisuutta ja asiantuntijaverkoston koordinointivastuuta 3. Jatketaan HUY:n tukilajien ja lajiryhmien osallistuvan asiantuntijatoiminnan mallien ja käytänteiden rakentamista lajiryhmävastaavien johdolla yhteistyössä lajien ja KIHUn asiantuntijoiden kanssa. Asiantuntijatoiminnan tulee tukea ja olla osa lajien valmennustoimintaa ja urheilijoiden päivittäisvalmennusta. 4. Asiantuntijatoimintoja vahvistetaan HUY:n johdolla seuraavilla osaamisalueilla ja toimenpiteillä: urheilijoiden ennaltaehkäisevä terveydenhuolto. Urheilijoiden tueksi rakennetaan omalääkäriverkostoa sekä yhteistyössä Suomen urheilufysioterapeuttiyhdistyksen kanssa omafysioterapiaverkostoa. käynnistetään urheiluravitsemuksen asiantuntijatoiminta ja verkoston rakentaminen. KIHUn päätoimisten asiantuntijoiden toiminnan edelleen kehittäminen osaksi huippuvaiheen urheilijoiden valmentautumisen tukea urheilijoiden psyykkinen valmennus ja urheilupsykologiverkoston toiminnan kehittäminen osana urheilijoiden valmentautumista 5. Vahvistetaan ja jalkautetaan joukkuepelien yhteistyötä yhteisesti rakennetun sisällön ja toimintamallien mukaisesti 6. Vahvistetaan valtakunnallisen huippu-urheilun kehitystehtävän saaneiden kuuden valmennuskeskuksen (Eerikkilä, Kuortane, Pajulahti, Rovaniemi, Vierumäki, Vuokatti) koordinoitua yhteistyötä suomalaisen osaamisen kehittymiseksi. Jatketaan valmennuskeskusten, suurimpien Urheiluakatemioiden ja HUY:n yhteisiä tapaamisia ja yhteistä kehittämistyötä.

10 7. Vahvistetaan Urheiluakatemiaympäristön osaamista: lisäämällä Urheiluakatemioiden keskinäistä yhteistyötä vahvistamalla akatemioiden valmentaja- ja asiantuntijayhteisöjen kehittymistä lisäämällä päätoimista asiantuntijuutta urheilijoiden ja joukkueiden päivittäisvalmentautumisen tueksi integroimalla Nuorten olympiavalmentajatoiminta (NOV) osaksi alueellista urheiluakatemiayhteisöä 8. Jatketaan verkostomaisen toimintatavan kehittämistä osaamisalueittain suomalaisen osaamisen kasvattamiseksi 9. Vahvistetaan kansainvälistä verkostoitumista 10. Edistetään ennaltaehkäisevän harjoittelukulttuurin jalkautumista lajien valmennukseen 11. Varmistetaan Urheiluakatemiaverkoston rakentaminen keskeiseksi osaksi alueellista osaamis/palvelukeskusprosessia 12. Edistetään Huippu-urheilun olosuhteita vuonna 2013 valmistuneen huippuurheilun olosuhdestrategian mukaisesti 13. Vahvistetaan yhteisöllisyyttä, yhteistä ymmärrystä ja osaamisen kehittämistä järjestämällä seuraavia verkoston tapaamisia/tapahtumia vuoden 2015 aikana: huippu-urheiluverkoston tapaaminen asiantuntijoiden verkostotapahtumat Rio olympia- ja paralympialeiri Santahaminassa lajien huippu-urheiluvastaavien ja toiminnanjohtajien säännölliset tapaamiset nuorten talvilajien olympialeiri sinivalkoinen suorituskykypäivä Santahaminassa urheiluakatemia- ja urheiluoppilaitospäivät Suomalainen valmennus ja valmennusosaaminen Suomalaisen valmennusosaamisen ja -koulutuksen kehittämistä jatketaan niin, että suomalaisen valmennusosaamisen mallin linjaukset toteutuvat lajien valmennuksen kehittämisessä ja ovat käytössä lajiliittojen sekä valmennuksen ammatillisessa koulutuksessa. HUY vastaa suomalaisen valmennusosaamisen valtakunnallisesta johtamisesta ja siitä, että valmennusosaamisen verkosto on toiminnassa sovittujen roolien ja vastuiden mukaisesti. Osallistutaan ICCEn (International Council for Coaching Exellence) maailmankongressiin Vierumäellä

11 Huippu-urheilun seuranta- ja arviointitoiminnan rakentaminen Huippu-urheiluyksikön johdolla ja yhteistyössä KIHUn kanssa otetaan käyttöön urheilija-, valmentaja- ja lajikohtaiset seurannan ja arvioinnin työkalut sekä huippu-urheilun strategisista tavoitteista johdetut seurantamittarit ja mallit lajiliittojen, valmennuskeskusten ja urheiluakatemioiden toiminnan arvioimiseksi. Edistetään myös arviointikulttuuria huippu-urheiluverkostossa. Huippu-urheiluyksikkö toimii OKM:n asiantuntijatahona ja tekee esitykset: 1. lajiliittojen valtionavustuksista huippu-urheilutoiminnan osalta 2. urheilija-apurahoista 3. urheiluakatemioiden valtionavustuksista sekä tekee tukien käytöstä sopimukset urheilijoiden, lajiliittojen ja akatemioiden kanssa ARVOSTETTU URHEILU Arvostetun urheilun lähiajan tavoitteena on mahdollistaa urheilijoiden kokonaisvaltainen valmentautuminen ja urheilu-uran jälkeiseen elämään valmistautuminen, vahvistaa yhteisöllisyyttä ja yhteistä tekemistä ja vahvistaa suomalaista valmentajuutta. Urheilun arvostusta parannetaan lisäämällä urheilutoimijoiden yhteistyötä, selkeyttämällä toimijoiden roolitusta, korostamalla omia vahvuuksia ja onnistumisia, keskittymällä urheilijoiden arkipäivän tekemisen vahvistamiseen (pois liian tulosorientoituneesta ajattelusta), sekä toimimalla vastuullisesti ja eettisesti koko Urheilijan polulla. Urheilun toimijoiden yhteisöllisyys sekä keskinäinen ja yhteiskunnan arvostus Vuoden 2015 aikana: 1. Vahvistetaan Urheilija keskiössä -toimintatapaa ja urheilijoiden rinnalla elämisen kulttuuria sekä näiden jatkuvaa kehittämistä. 2. Korostetaan urheiluperheen yhtenäisyyden tärkeyttä positiivisen mielikuvan rakentamisessa 3. Korostetaan onnistumisia ja suomalaisen tekemisen, osaamisen, olosuhteiden ja rakenteiden vahvuuksia. Tiedostetaan vahva historia ja vahvistetaan sitä luomalla uusia menestystarinoita. 4. Noudatetaan hyvää hallintoa ja taistellaan epäeettisiä lieveilmiöitä, kuten ottelutulosten manipulointi ja doping, vastaan. Tehdään yhteistyötä Suomen Antidopingtoimikunnan (ADT) kanssa puhtaan urheilun edistämiseksi Suomessa. 5. Osallistutaan suomalaisen urheilun ja liikunnan rakenteiden ja roolitusten yksinkertaistamiseen ja selkeyttämiseen 6. Edistetään kansainvälistä yhteistyötä ja ollaan mukana kansainvälisten suurtapahtumien haku- ja järjestämisprosesseissa 7. Tehdään Huippu-urheiluyksikölle ja huippu-urheiluverkoston keskeisille toimijoille (lajiliitot, valmennuskeskukset/opistot, urheiluakatemiat) yhteistä toimintaa ohjaavat ja eri toimijoiden rooleja selkeyttävät yhteistyösopimukset.

12 8. Tavoitellaan HUY:n tukilajeihin huippu-urheilutoimintaa vahvistavaa johtosääntöä, jossa on huomioitu mm. Huippu-urheiluyksikön johtosäännön mallin mukainen huippu-urheilun johtamis- ja päätöksentekokäytäntö 9. Järjestetään urheilun verkoston yhteisiä tapaamisia. Vuoden 2015 keskeisenä tapahtumana on syyskuussa Santahaminassa järjestettävät Rio 2016 Olympia- ja Paralympialeiri sekä kolmas Sinivalkoinen suorituskyky-tapahtuma. Tavoitteena on koota urheilijat ja urheilun eri toimijat laajasti yhteen vahvistamaan yhteisöllisyyttä ja yhdessä tekemistä. Samassa hengessä järjestetään kolmas nuorten olympialeiri talvilajien urheilijoille. Urheilijan kaksoisura ja urheilu ammattina Opetusministeriö päättää Urheilulukioiden valtakunnallisista järjestämisluvista, niiden sisällöistä ja rahoitusmallista vuoden 2015 aikana. Olympiakomitea toimii aktiivisena ja aloitteellisena kumppanina OKM:lle esittäen sille oman näkemyksensä urheilulukioiden toimintamallista ja rahoituksesta. Tavoitteena on kehittää suomalaisesta urheilulukiomallista maailman paras. Urheiluakatemioiden ja HUY:n välisellä yhteistoiminnalla huolehditaan urheilijoiden mahdollisuuksista yhdistää suunnitelmallisesti urheilu- ja opiskelu-uraa tai työuraa. Vuoden 2015 aikana tavoitellaan, että jokaisella urheiluakatemiaan kiinnittyneellä urheilijalla on toimiva opiskelun/työn ja urheilun yhteensovittamisen suunnitelma. Tätä tuetaan mm. pilotoimalla urheiluakatemioissa vuoden 2014 aikana kehitettyä opiskelun ja urheilun yhteensovittamisen suunnittelutyökalua. Tavoitteena on vahvistaa HUY:n roolia kaksoisura (Dual career)-asiantuntijana ja - verkoston kansallisena koordinaattorina HUY:n ja URHEA:n välisellä DC - asiantuntijan yhteispalkkauksella. Urheiluakatemioiden vastuuta ja valmiuksia lisätään mm. HUY:n tukiurheilijoiden kaksoisura-suunnittelussa ja toteutuksessa laajentuvan Adecco yhteistyön (ACP ohjelma) kautta. Saman yhteistyön turvin vahvistetaan myös huippu-urheilijan edellytyksiä siirtyä urheilu-uran jälkeiseen työ- tai opiskeluelämään. Adecco - yhteistyön ja sen tuomien mahdollisuuksien hyödyntämiseksi vahvistetaan Paralympiakomitean kanssa tehtävää yhteistyötä. Opiskelevien huippu-urheilijoiden sosioekonomisesta asemasta ja sen parantamistarpeista käydään kehityskeskustelua OKM:n kanssa. Jatketaan aktiivisesti osallistumista EU rahoitteisessa urheilijoiden kaksoisurien edistämiseen pyrkivässä Network of knowledge hankkeessa.

13 Valmentajuuden vahvistaminen Verkoston toimijoita ohjataan rakentamaan malleja ja taloudellisia ratkaisuja, joilla mahdollistetaan lisää valmentajien työpaikkoja Urheilijan polun eri vaiheisiin. Valmentajuuden arvostusta kehitetään niin että valmentajan ammatista tulee entistä arvostetumpi osa urheilukulttuuria ja nykyistä houkuttelevampi uravalinta. Nostetaan seuratyön ja vapaaehtoistyön arvostusta tärkeänä osana ammattimaistuvaa valmentautumista. Tavoitteena on saada 10 uutta Nuorten Olympiavalmentajaa vuoden 2015 aikana. Vammaishuippu-urheilun integraation vahvistaminen Edelleen rakennetaan ja vahvistetaan vammaishuippu-urheilun integraatiota osaksi suomalaista huippu-urheiluverkostoa. Huippu-urheiluyksikkö vastaa vammaishuippuurheilun kehittämisestä tavoitteena sen integroituminen konkreettiseksi osaksi Huippuurheiluyksikköä ja sen kolmea ohjelmaa sekä integraation eteneminen ja toiminnan vahvistuminen lajiliitoissa. 3 VARAINHANKINTA Varainhankinnan tarkoitus on hankkia resursseja huippu-urheilun edistämiseen. Tavoitteena on vuonna 2015 tulouttaa huippu-urheilun toteuttamiseen n. 1,5 milj. euroa. Olympiakomitealla on 17 kansallista yritysyhteistyösopimusta ja 10 Kansainvälisen Olympiakomitean kautta tulevaa kumppanuutta. Kumppanuuksien määrää pyritään kasvattamaan. Valtaosassa yhteistyökumppanuuksien arvosta koostuu yhteistyöyritysten Olympiakomitealle maksamista rahallisista korvauksista. Osa sopimusten arvosta on barter-sopimuksia, mitkä mahdollistavat Olympiakomitealle yrityskumppaneiden palvelujen hyödyntämisen. Yritysyhteistyökumppanuuksien toimintamallien rakentaminen, kumppaneiden hankkiminen ja kumppanuuksien hoitaminen toteutetaan vuodesta 2015 alkaen Olympiakomitean ja Valon osakeyhtiön toimesta. Olympiakomitea maksaa osakeyhtiölle korvausta em. asioiden hoitamisesta. 4 SPORT FINLAND Sport Finland antaa konsultointia kansainvälisten tapahtumien hakuihin ja järjestämiseen liittyen ja hoitaa suomalaisten kansainvälisten urheilutoimijoiden verkostoa. Sport Finland toimii koolle kutsujana kuntien, järjestöjen ja opetus- ja kulttuuriministeriön kesken (OKM). Tahot jakavat tietoja ja hakevat ratkaisuja kansainvälisten tapahtumien hakemiseen ja järjestämiseen. Vuosina tiiviimmän yhteistyön Sport Finlandin kanssa aloittivat Oulu, Lahti, Helsinki, Espoo, Turku ja Tampere sekä kevyemmällä yhteistyöllä mukana olivat Kuopio ja Jyväskylä. Tavoitteena on, että vuonna 2015 Sport Finlandilla on yhteistyösopimukset yhdeksän kaupungin kanssa. Vuona 2015 tavoitteena on olla entistä vahvemmin mukana tekemässä kansainvälisten

14 tapahtumien hakuja yhdessä lajiliittojen, kaupunkien ja OKM:n kanssa sekä rakentamassa saatuja tapahtumia. Vuonna 2015 tavoitteena on laajentaa Sport Finlandin toimintaa uusiin suuntiin kahden ajankohtaisen teeman parissa: yleisötapahtumien kestävä kehitys sekä Suomen itsenäisyyden juhlavuoden tuomat mahdollisuudet vuonna Yleisötapahtumien kestävää kehitystä edistetään Greening Events Finland -hankkeen avulla. Vuosi 2017 tulee olemaan urheilun supervuosi, jolloin Suomi isännöi lukuisia kansainvälisiä urheilutapahtumia. Innostava Suomi 2017 hanke koordinoi yhteistä tekemistä vuosien aikana yhdessä juhlavuoden urheilutapahtumien kanssa. Hankkeen tavoitteena on mm. parantaa asiakaskokemusta yhdessä elinkeinoelämän kanssa. Sport Finland valmistautuu vuoden 2015 aikana mahdollisen KOK:n yleiskokouksen järjestämiseen Suomessa Vuonna 2015 jatketaan myös tapahtumatyökalujen kehittämistä: Tapahtumapankki, Vaikuttavuustutkimus, tapahtumahaku- sekä kalenterityökalu. Kaikessa Sport Finlandin toiminnassa korostuu verkostojen merkitys. Sport Finland toimii myös paljon perinteisten liikuntaorganisaatioiden ulkopuolella ja tuo siten uusia avauksia liikunta- ja urheilukulttuuriin. 5 OLYMPIA-AKATEMIA Olympia-Akatemian toiminnan perusta on määritelty Kansainvälisen Olympialiikkeen perustamisasiakirjassa. Suomen Olympia-Akatemia toimii kansainväliseen Olympia- Akatemiaan linkittyvänä asiantuntijaryhmänä Suomessa, mutta esiintyy julkisuudessa olympiakasvatusteemalla välttääkseen terminologista sekoittamista urheiluakatemiaohjelmaan. Suomen Olympia-Akatemian tehtävänä on levittää olympiaaatetta ja toteuttaa olympialiikkeen sosiaalisia ja kasvatuksellisia arvoja. Olympia- Akatemian toiminnassa keskeisiä yhteistyökumppaneita ovat Valo, Paralympiakomitea, Opetushallitus (Liikkuvat koulut), aluejärjestöt ja urheiluopistot. Olympia-Akatemia osallistuu vuosittain Kansainvälisen Olympia-Akatemian istuntoihin Kreikan Olympiassa. Istunnoissa ovat mukana puheenjohtajat, kasvattajat sekä nuoria urheilutoimijoita. Lisäksi osallistutaan kansainvälisille istunnoille Kansainvälisen Olympia- Akatemian koulutuskeskuksessa Olympiassa sekä nuorten kasvattajien master-ohjelmaan. Tavoitteena näissä toiminnoissa on täyttää Suomen mandaattipaikat ja varmistaa Suomen näkyvyys kansainvälisissä istunnoissa. Olympia-aatetta levitetään myös lukuisissa tapahtumissa, joista vuonna 2015 tärkeimpiä ovat Urheilugaala ja Educa-messut Helsingissä, valtakunnallinen Olympiaja paralympiapäivä sekä Suomi-Areena heinäkuussa Porissa. Kumppanuustoimintaa Viron Olympia-Akatemian kanssa jatketaan tavoitteena tiedon ja hyvien käytäntöjen vaihtaminen maiden välillä. Lisäksi aloitetaan Reilusti Rioon teemavuoden valmistelu ja materiaalin tuottaminen kouluille ja seuroille yhteistyössä Valon Liikuntaseikkailun kanssa.

15 6 HALLINTO Tehokkaan ja joustavan hallinnon avulla mahdollistetaan suomalaisen huippu-urheilun menestyksen vahvistaminen. Suomen Olympiakomitean talous- ja henkilöstöhallinto, ICT, hallitusten kokoukset ja muut hallinnolliset asiat hoidetaan yhdessä Valon kanssa jaetuilla henkilö ja muilla resursseilla. Vuonna 2014 aloitettu hallinnollisten toimintojen yhdistäminen viimeistellään vuoden 2015 aikana. Tämä mahdollistaa hallinnon entistä tehokkaamman ja joustavamman toteuttamisen. 7 KANSAINVÄLINEN TOIMINTA Suomen Olympiakomitean edustajat osallistuvat aktiivisesti Kansainvälisen Olympiakomitean (KOK) ja Euroopan Olympiakomiteoiden (EOC) kokouksiin sekä pohjoismaiseen kokoukseen ja seminaareihin sekä niiden järjestöjen valiokuntien kokouksiin, joissa Suomen Olympiakomitealla on edustus. Edellä mainittuja kokouksia ovat mm. ANOC General Assembly, EOC pääsihteeri-seminaari, Pohjoismainen Felleskokous sekä EOC General Assembly. Vuonna 2015 KOK:n edustajana Suomessa toimii Peter Tallberg. Suomen Olympiakomitean urheilijavaliokunnan puheenjohtaja Mikko Ronkainen toimii Euroopan Olympiakomiteoiden urheilijavaliokunnan jäsenenä. Vuoden 2015 alusta uusina suomalaisjäseninä EOC:n valiokunnissa aloittavat Susanna Rahkamo Culture and Legacy valiokunnan puheenjohtajana ja Peter Brüll EYOF-valiokunnan jäsenenä. Lisäksi Suomi nimeää edustajan Nordic International Leadership verkoston toimintaan vuodelle Kansainväliseen toimintaan kuuluu myös Sport Finlandin kautta tapahtuva kansainvälinen verkostoituminen mm. vuosittaisilla SportAccord messuilla. 8 VIESTINTÄ Suomalaisen liikunnan ja urheilun viestintää koordinoidaan ja kehitettään Suomen Olympiakomitean ja Valon yhteisen viestintäyksikön toimesta. Viestintäyksikön toiminnalle viitekehyksen antaa suomalaisen liikunnan ja urheilun strategia, jonka tavoitteisiin ja niistä johdettuihin toimenpiteisiin viestintätoimet integroidaan. Viestintätoimintaa tehdään liikkeen lisäämisen ja menestyvän urheilun strategisilla osa-alueilla. Menestyvän urheilun sektorilla viestintä pyrkii nopealla, ajantasaisella, avoimella ja totuudenmukaisella toiminnalla parantamaan suomalaisen urheilun imagoa ja lisäämään urheilun arvostusta ja rakentamaan yhteistyötä urheilun toimijoiden välille. Viestintätoiminta on laajan verkoston yhteistyötä, jossa keskeisellä sijalla ovat huippusuoritukset, tarinat, arvostus ja menestys. Strategisia ydinviestejä ovat uusi toimintatapa ja huippusuoritusten kulttuuri, urheilija ja urheilijan polku keskiössä, yhteistyö, Ilo, innostus ja intohimo. Vuonna 2015 menestyvän urheilun viestinnän keskeisiä hankkeita ovat urheiluyhteisön uutishuoneen toiminnan käynnistäminen yhteistyössä lajiliittojen kanssa, alueellisen palveluverkoston viestinnän kehittäminen ja tehokkaampi tiedon jakaminen huippuurheiluverkostoon, sekä Azerbaidzhanissa järjestettävien Euroopan Kisojen ja Itävallassa ja Georgiassa järjestettävien Euroopan nuorten olympiafestivaalien viestintäprojektit.

16 Urheilun arvostukseen ja viestintään liittyy keskeisesti myös Urheilugaala, jonka järjestäjiin Suomen Olympiakomitea kuuluu. Lisäksi viestinnän keinoin nostetaan esiin urheilijoiden uratarinoita koko urheilijan polku huomioiden, ja jaetaan onnistumisen kokemuksia koko urheilun toimijaverkostoon.

Kansainvälinen menestys. Korkeatasoinen osaaminen. Arvostettu urheilu

Kansainvälinen menestys. Korkeatasoinen osaaminen. Arvostettu urheilu Kansainvälinen menestys Korkeatasoinen osaaminen Arvostettu urheilu Toimintatavat: 1. Urheilija on keskiössä ilon ja intohimon ilmapiirissä 2. Urheilijan polkua tarkastellaan koko sen matkalta 3. Osaamista

Lisätiedot

Huippu-urheilutoiminta Suomessa

Huippu-urheilutoiminta Suomessa Huippu-urheilutoiminta Suomessa Kansainvälinen menestys Korkeatasoinen osaaminen Arvostettu urheilu Toimintatavat: 1. Urheilija on keskiössä ilon ja intohimon ilmapiirissä 2. Urheilijan polkua tarkastellaan

Lisätiedot

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2016

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 2 1. Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen menestyssuunnitelma 2020 2. Suomalaisen huippu-urheiluverkoston yhteiset tulostavoitteet 2016 2020 ONE MISSION ONE TEAM

Lisätiedot

Huippuvaiheen ohjelman toimintamalli

Huippuvaiheen ohjelman toimintamalli Huippuvaiheen ohjelman toimintamalli Johdanto Huippuvaiheen ohjelman tavoitteena on parantaa suomalaisen huippu-urheilun välitöntä menestystä yhdessä lajien ja huippu-urheilijoiden kanssa. Ohjelma kokoaa,

Lisätiedot

Menestyvä huippu-urheilu

Menestyvä huippu-urheilu Suomalainen Menestyvä huippu-urheilu Huippu-urheiluyksikkö KANSAINVÄLINEN MENESTYS KORKEATASOINEN OSAAMINEN ARVOSTETTU URHEILU Yhdessä urheilijan polulla KANSAINVÄLINEN MENESTYS Toimintaympäristö Tavoitteellisuus

Lisätiedot

Draft Suomalaisen urheilun ja liikunnan menestyssuunnitelma Huippu-urheilun Toimintasuunnitelma 2016

Draft Suomalaisen urheilun ja liikunnan menestyssuunnitelma Huippu-urheilun Toimintasuunnitelma 2016 Draft 27.8.2015 Suomalaisen urheilun ja liikunnan menestyssuunnitelma 2020 Huippu-urheilun Toimintasuunnitelma 2016 Suomalaisen urheilun ja liikunnan menestyssuunnitelma 2020 Rohkeasti yhdessä Ilo Kunnioitus

Lisätiedot

Fysiikka- ja yleisvalmentajien verkostotapaaminen 4.9.2015

Fysiikka- ja yleisvalmentajien verkostotapaaminen 4.9.2015 Fysiikka- ja yleisvalmentajien verkostotapaaminen 4.9.2015 Kansainvälinen menestys Korkeatasoinen osaaminen Arvostettu urheilu Yhteiset toimintatavat: 1. Urheilija on keskiössä ilon ja intohimon ilmapiirissä

Lisätiedot

HUIPPU-URHEILUN ARVIOINTI JA SEURANTA. Jari Lämsä HUY / KIHU Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus

HUIPPU-URHEILUN ARVIOINTI JA SEURANTA. Jari Lämsä HUY / KIHU Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus HUIPPU-URHEILUN ARVIOINTI JA SEURANTA Jari Lämsä HUY / KIHU Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus ILMAN ARVIOINTIA EI OLE URHEILUA Arviointi on tarkasteltavan kohteen tai toiminnan arvon määrittämistä,

Lisätiedot

SPORT PÄIJÄT-HÄME Visiona on tehdä maakunnasta urheilijan polun edelläkävijä Suomessa. Simo Tarvonen

SPORT PÄIJÄT-HÄME Visiona on tehdä maakunnasta urheilijan polun edelläkävijä Suomessa. Simo Tarvonen SPORT PÄIJÄT-HÄME Visiona on tehdä maakunnasta urheilijan polun edelläkävijä Suomessa Simo Tarvonen 01.09.16 HUY:n toimenpiteet vuodelle 2016 Urheiluakatemiaohjelma 1. Tehostamme urheilijan päivittäisharjoittelun

Lisätiedot

Suomen Olympiakomitean Huippu- urheiluyksikkö (HUY) Kesälajien kategoriat, kriteerit ja huippu- urheilun tehostamistukipäätökset 2016

Suomen Olympiakomitean Huippu- urheiluyksikkö (HUY) Kesälajien kategoriat, kriteerit ja huippu- urheilun tehostamistukipäätökset 2016 10.12.2015 Suomen Olympiakomitean Huippuurheiluyksikkö (HUY) Kesälajien kategoriat, kriteerit ja huippuurheilun tehostamistukipäätökset 2016 Yleiset lähtökohdat: Kesäolympiadilla 2013 2016 käytössä olevat

Lisätiedot

Huippu-urheilun arviointi:

Huippu-urheilun arviointi: Huippu-urheilun arviointi: Urheilija- ja verkostokyselyt Jari Lämsä, Maija Puska, Kaisu Mononen & Jarmo Mäkinen KIHU Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus Sisäinen arviointi Arviointikysymys: Miten

Lisätiedot

Menestyvän huippu-urheilun seuranta ja arviointi. Jari Lämsä KIHU Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus

Menestyvän huippu-urheilun seuranta ja arviointi. Jari Lämsä KIHU Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus Menestyvän huippu-urheilun seuranta ja arviointi Jari Lämsä KIHU Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus Teemat 1. Nexus seurannan ja arvioinnin verkosto 2. Menestyvän huippu-urheilun strategisten tavoitteiden

Lisätiedot

Huippu-urheilutyöryhmä: Sanoista teoiksi. Jari Lämsä KIHU

Huippu-urheilutyöryhmä: Sanoista teoiksi. Jari Lämsä KIHU Huippu-urheilutyöryhmä: Sanoista teoiksi Jari Lämsä KIHU Työn asemointi Oleellinen havainto on se, että työryhmä ei sinänsä ole keksinyt toimenpideluetteloon mitään uutta, vaikka vision ja nykytilan analysointi

Lisätiedot

Toimintatapa lajin urheilutoiminnan kehittämisen etenemiseen

Toimintatapa lajin urheilutoiminnan kehittämisen etenemiseen Toimintatapa lajin urheilutoiminnan kehittämisen etenemiseen Lajin urheilutoiminnan kehittäminen yleistä työkalusta taustalle LUONNOS 7.10.2016 toimintatapa lajin urheilutoiminnan kehittämiseen kuvaa 5

Lisätiedot

Valmennuksen tukijärjestelmät ja kriteerit 2015-2016

Valmennuksen tukijärjestelmät ja kriteerit 2015-2016 HUY/15.12.2014_FINAL Valmennuksen tukijärjestelmät ja kriteerit 2015-2016 Suomen Olympiakomitean Huippu- urheiluyksikkö / HUY 1. Yleiset lähtökohdat Olympiakomitean Huippu- urheiluyksikön (HUY) tavoitteena

Lisätiedot

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Suomalainen Menestyvä huippu-urheilu :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Huippu- urheiluyksikkö KANSAINVÄLINEN MENESTYS KORKEATASOINEN

Lisätiedot

Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA

Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA Liikunta ja urheilu ovat Suomen merkittävin kansanliike. Jokaisen hyvinvointi rakentuu liikunnalliselle arjelle. Huippu-urheilijat inspiroivat

Lisätiedot

Vahvistettu KIHUn hallituksessa 14.12.2015 KILPA- JA HUIPPU-URHEILUN TUTKIMUSKESKUKSEN ANTIDOPINGOHJELMA 2016

Vahvistettu KIHUn hallituksessa 14.12.2015 KILPA- JA HUIPPU-URHEILUN TUTKIMUSKESKUKSEN ANTIDOPINGOHJELMA 2016 Vahvistettu KIHUn hallituksessa 14.12.2015 KILPA- JA HUIPPU-URHEILUN TUTKIMUSKESKUKSEN ANTIDOPINGOHJELMA 2016 1. KIHUn rooli suomalaisessa huippu-urheilussa Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus KIHUn

Lisätiedot

Liikunta ja urheilulääketiede tukena Urheilijan polulla

Liikunta ja urheilulääketiede tukena Urheilijan polulla Liikunta ja urheilulääketiede tukena Urheilijan polulla Liikuntalääketieteen päivät 10.11.2011 Leena Paavolainen, LitT Huippu urheilun muutosryhmä HUMU 0400 229 652 www.huippu urheilunmuutos.fi EXCELLENCE

Lisätiedot

huippu-urheilunmuutos.fi

huippu-urheilunmuutos.fi EXCELLENCE - pyrkimys erinomaisuuteen LAPSI NUORI AIKUINEN Yhdessä tekeminen Ei riskikokeilu, vaan satsaus elämään Omaehtoinen liikkuminen ja urheilu Lapsuus: laatua koulussa ja seurassa, kielloista kokeiluihin

Lisätiedot

Suomalaisen yhteiskunnan aikakaudet ja urheilu

Suomalaisen yhteiskunnan aikakaudet ja urheilu Suomalaisen yhteiskunnan aikakaudet ja urheilu Tietoyhteiskunta Viihdeurheilu Teollisuusyhteiskunta Ammattimainen joukkueurheilu Maatalousyhteiskunta Aatteellinen yksilöurheilu Kv. katto-organisaation

Lisätiedot

Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA. Luonnos

Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA. Luonnos Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA Luonnos 9.5.2016 3 Suomen elinvoimalle on ensiarvoisen tärkeää, että tämä kokonaisuus toimii vaikuttavasti, inspiroivasti ja tuloksellisesti.

Lisätiedot

Huippu- urheiluverkoston tapaaminen Kuortane PARHAAT PARHAIDEN KANSSA

Huippu- urheiluverkoston tapaaminen Kuortane PARHAAT PARHAIDEN KANSSA Huippu- urheiluverkoston tapaaminen 5.- 6.10.2015 Kuortane PARHAAT PARHAIDEN KANSSA Tänään ja huomenna käymme yhdessä läpi/työstämme suomalaista mallia: 1. Suomalaisen urheilun ja liikunnan yhteinen menestyssuunnitelma

Lisätiedot

Strategia 2014-2017 Versio 1.0

Strategia 2014-2017 Versio 1.0 Strategia 2014-2017 Versio 1.0 Urheiluakatemiaohjelma Olympiakomitean Huippu-urheilu yksikön johtama Urheiluakatemiaohjelma vastaa koko Urheilijan polun kattavasta akatemiaverkoston johtamisesta Visio

Lisätiedot

Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA

Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA Luonnos 27.4.2016 Menestyssuunnitelman sisältö Muutoksen tarve ja tekijät Missio, visio ja lupaukset 2020 Seuraavat yhteiset loikkamme Yhteisen

Lisätiedot

ALUEELLISEN TOIMINNAN MALLI VERSIO 1.0

ALUEELLISEN TOIMINNAN MALLI VERSIO 1.0 1 ALUEELLISEN TOIMINNAN MALLI VERSIO 1.0 HYVÄKSYTTY OHJAUSRYHMÄSSÄ 9.12.2014 teemu.japisson@valo.fi www.sport.fi Lähtökohdat eli miksi tarvitaan muutosta 2 kentän toimijat (seuratoimijat, urheilijat, liikkujat,

Lisätiedot

Valmennuskeskusten yhteishanke 2013-2015. Valmennuksen osaamisen ja menetelmien kehittäminen

Valmennuskeskusten yhteishanke 2013-2015. Valmennuksen osaamisen ja menetelmien kehittäminen Valmennuskeskusten yhteishanke 2013-2015 Valmennuksen osaamisen ja menetelmien kehittäminen Erityiset koulutustehtävät/okm 1. Kuortaneen valtakunnallinen huippu-urheilun erityinen kehittämistehtävä on

Lisätiedot

Huippu-urheilun tukijärjestelmä Suomen Olympiakomitea Huippu-urheiluyksikkö

Huippu-urheilun tukijärjestelmä Suomen Olympiakomitea Huippu-urheiluyksikkö Huippu-urheilun tukijärjestelmä 2017 2020 Suomen Olympiakomitea Huippu-urheiluyksikkö 1. Yleistä tukijärjestelmästä Tukijärjestelmä koostuu Opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) myöntämästä yleisavustuksesta

Lisätiedot

Osaamisohjelma lajissa 29.9.2015. Valmennusosaamisen työpaja

Osaamisohjelma lajissa 29.9.2015. Valmennusosaamisen työpaja Osaamisohjelma lajissa 29.9.2015 Valmennusosaamisen työpaja Osaamisohjelma Osaamisohjelmaa johtaa KIHU yhteistyössä HUY kanssa valmennusosaaminen osallistuva asiantuntijatoiminta tutkimus- kehittämis-

Lisätiedot

TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA 2016

TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA 2016 TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA 2016 Valon syyskokouksen käsittelyyn 27.11.2015 SUOMALAISEN LIIKUNNAN JA URHEILUN YHTEINEN MENESTYSSUUNNITELMA 2020 MAAILMAN LIIKKUVIN URHEILUKANSA JA POHJOISMAIDEN MENESTYNEIN

Lisätiedot

Seuravalmennuksen kehittäminen / kriteerit

Seuravalmennuksen kehittäminen / kriteerit Seuravalmennuksen kehittäminen / kriteerit Kriteerit jakautuvat peruskriteereihin ja laatukriteereihin. Peruskriteerit luovat seuran tavoite- ja tahtotilan, jotka toteutuvat laatukriteerien toimenpiteiden

Lisätiedot

Hyvä lajiliiton huippu-urheilusta vastaava! 1. Huippuvaiheen ohjelma 15.1.2013

Hyvä lajiliiton huippu-urheilusta vastaava! 1. Huippuvaiheen ohjelma 15.1.2013 Hyvä lajiliiton huippu-urheilusta vastaava! 15.1.2013 Olympiakomitean Huippu-urheiluyksikkö (HUY) on järjestäytynyt ja aloittanut toimintansa hyvällä vauhdilla. Tässä viestissä saat luvattua tietoa yksikön

Lisätiedot

ALUEELLISEN TOIMINNAN MALLI VERSIO 1.0

ALUEELLISEN TOIMINNAN MALLI VERSIO 1.0 1 ALUEELLISEN TOIMINNAN MALLI VERSIO 1.0 HYVÄKSYTTY OHJAUSRYHMÄSSÄ 9.12.2014 teemu.japisson@valo.fi www.sport.fi 2 Jatkossa samat toiminnot tarjolla koko maassa Neljä toiminnan osa-aluetta: menestyvä lisää

Lisätiedot

1. Lajiliittojen ja HUY:n yhteinen työpaja 18.6.2013

1. Lajiliittojen ja HUY:n yhteinen työpaja 18.6.2013 20.6.2013 Hyvä urheilun toimija! Tässä saat tuhdin paketin Olympiakomitean Huippu-urheiluyksikön (HUY) ajankohtaisista erityisesti lajeja koskevista asioista. 1. Lajiliittojen ja HUY:n yhteinen työpaja

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun urheiluakatemia Toimintasuunnitelma Hyväksytty vuosikokouksessa

Pääkaupunkiseudun urheiluakatemia Toimintasuunnitelma Hyväksytty vuosikokouksessa Pääkaupunkiseudun urheiluakatemia Toimintasuunnitelma 2013 Hyväksytty vuosikokouksessa 10.12.2012 Sisällys 1. Valmentautuminen 2. Opiskelu 3. Tuki- ja asiantuntijapalvelut 4. Hallinto 5. Tehostamishanke

Lisätiedot

Huippu-urheilun muutos Liikkuva koulu seminaari Vuokatti 6.4.2011

Huippu-urheilun muutos Liikkuva koulu seminaari Vuokatti 6.4.2011 Huippu-urheilun muutos Liikkuva koulu seminaari Vuokatti 6.4.2011 Tavoite: Huippu-urheilun menestyksen, osaamisen ja arvostuksen nostaminen pitkällä aikavälillä (2020) Kansainvälisen kilpailukyvyn nostaminen

Lisätiedot

Urheiluakatemioiden ja valmennuskeskusten yhteinen toimintasuunnitelma

Urheiluakatemioiden ja valmennuskeskusten yhteinen toimintasuunnitelma Urheiluakatemioiden ja valmennuskeskusten yhteinen toimintasuunnitelma Valitut akatemiat ja valmennuskeskukset muodostavat kokonaisuuden ja toimivat yhteisen toimintasuunnitelman ja resurssin alaisuudessa.

Lisätiedot

huippu-urheilunmuutos.fi

huippu-urheilunmuutos.fi Urheiluakatemiakiertue 2012 Kiertueaikataulu Kotka 25.1. Lappeenranta 26.1. Turku 30-31.1. Tampere 2-3.2. Savonlinna 7-8.2. Joensuu 8-9.2. Kuopio 9-10.2. Kouvola 15-16.2. Lahti 16-17.2. Helsinki 27-28.2.

Lisätiedot

Osaamisohjelman asiantuntijatoimintamalli huippuurheilijoiden. Ari Nummela Valmennusosaamisen työpaja Jyväskylä 4.11.2014

Osaamisohjelman asiantuntijatoimintamalli huippuurheilijoiden. Ari Nummela Valmennusosaamisen työpaja Jyväskylä 4.11.2014 Osaamisohjelman asiantuntijatoimintamalli huippuurheilijoiden tukemiseksi Ari Nummela Valmennusosaamisen työpaja Jyväskylä 4.11.2014 Asiantuntijatoiminnan perusajatukset Tavoitteen on osaamisen lisääminen

Lisätiedot

Jari Lämsä. Kommentit: Hannu Tolonen

Jari Lämsä. Kommentit: Hannu Tolonen Jari Lämsä Kommentit: Hannu Tolonen Yleistä arvioinnista Arviointi: liittyy nykyisin vallalla olevaan hallintotapaan on toiminnan arvottamista tiettyjen kriteerien suhteen ei siis arvostelua! jaetaan sisäiseen

Lisätiedot

SUOMEN KARATELIITON STRATEGIA 2013 2020. Visio Suomi on varteenotettava karatemaa v. 2020, kansallisesti yhtenäinen ja kansainvälisesti menestyvä.

SUOMEN KARATELIITON STRATEGIA 2013 2020. Visio Suomi on varteenotettava karatemaa v. 2020, kansallisesti yhtenäinen ja kansainvälisesti menestyvä. Suomen Karateliitto STRATEGIA 2013-2020 1 SUOMEN KARATELIITON STRATEGIA 2013 2020 YHTEINEN TEKEMINEN ON VOIMAVARAMME Visio Suomi on varteenotettava karatemaa v. 2020, kansallisesti yhtenäinen ja kansainvälisesti

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun urheiluakatemia Toimintasuunnitelma 2014. Johtoryhmän esitys Urhean vuosikokoukselle / hyväksytty 8.10.2013

Pääkaupunkiseudun urheiluakatemia Toimintasuunnitelma 2014. Johtoryhmän esitys Urhean vuosikokoukselle / hyväksytty 8.10.2013 Pääkaupunkiseudun urheiluakatemia Toimintasuunnitelma 2014 Johtoryhmän esitys Urhean vuosikokoukselle / hyväksytty 8.10.2013 Sisällys 1. Valmentautuminen 2. Opiskelu- ja urasuunnittelu 3. Tuki- ja asiantuntijapalvelut

Lisätiedot

Urheiluakatemiaohjelma paikallisen kehittämisen tukena / arviointi. Jari Lämsä

Urheiluakatemiaohjelma paikallisen kehittämisen tukena / arviointi. Jari Lämsä Urheiluakatemiaohjelma paikallisen kehittämisen tukena / arviointi Jari Lämsä 5.2.2014 Akatemioiden tunnusluvut 2012 LÄHDE: Valtionavustushakemukset 2012 URHEILIJAT KPL 1. TASO 221 2. TASO 1373 3. TASO

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 1. Yleistä 3. 2. Urheilijamäärät lukuvuonna 2009-10 3. 3. Opiskelu... 5. 3. Valmennus... 7. 4. Tukipalvelut... 7

Sisällysluettelo. 1. Yleistä 3. 2. Urheilijamäärät lukuvuonna 2009-10 3. 3. Opiskelu... 5. 3. Valmennus... 7. 4. Tukipalvelut... 7 TOIMINTASUUNNITELMA 2010 Sisällysluettelo 1. Yleistä 3 2. Urheilijamäärät lukuvuonna 2009-10 3 3. Opiskelu... 5 3. Valmennus... 7 4. Tukipalvelut... 7 5. Hallinto ja talous.. 8 6. Tiedottaminen.. 8 2 1.

Lisätiedot

Huippu-uinnin suuntaviivat kohti Rion 2016 Olympia- ja Paralympiakisoja. Valmennustiimi

Huippu-uinnin suuntaviivat kohti Rion 2016 Olympia- ja Paralympiakisoja. Valmennustiimi Huippu-uinnin suuntaviivat kohti Rion 2016 Olympia- ja Paralympiakisoja Valmennustiimi Tammihelmikuu Lajiliittojen huippu-urheilutoiminnan avustaminen OKM Liikuntajärjestöjen toiminta-avustus, Lajiliitot

Lisätiedot

Verkostotapaaminen urheilun kansainvälisille. toimijoille #YhdessäEnemmän. #suomivaikuttaa #kvurheilu

Verkostotapaaminen urheilun kansainvälisille. toimijoille #YhdessäEnemmän. #suomivaikuttaa #kvurheilu Verkostotapaaminen urheilun kansainvälisille toimijoille #YhdessäEnemmän 3.10.20171 Kaupungit OKM Tapahtumajärjestäjät Urheilun ja liikunnan asiantuntijat Hallitukset Komiteat Lajien ja järjestöjen tapahtuma

Lisätiedot

Lajien ja alueiden seurakehittäjät Huippu-urheiluseuratoiminta

Lajien ja alueiden seurakehittäjät Huippu-urheiluseuratoiminta Lajien ja alueiden seurakehittäjät 12.9.2016 Huippu-urheiluseuratoiminta Taustaa huippu-urheiluseuratoiminnan kehittämiselle 2007-2014 2007-2009 Olympiakomitean vetämänä 3 kierrosta lajiliittojen kehitysprosesseja,

Lisätiedot

Suomen Olympiakomitea 2017

Suomen Olympiakomitea 2017 Suomen Olympiakomitea 2017 Huippu-urheilu Huippuvaiheen ohjelma Akatemiaohjelma Osaamisohjelma Kisat Elinvoimainen seuratoiminta Osaaminen Tukitoiminnot (resurssit, viestintä, yhteisön palvelut, vaikuttaminen,vastuullisuus)

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN URHEILUAKATEMIA STRATEGIA 2013-2016

KESKI-SUOMEN URHEILUAKATEMIA STRATEGIA 2013-2016 KESKI-SUOMEN URHEILUAKATEMIA STRATEGIA 2013-2016 Keski-Suomen Urheiluakatemia on huippupaikka! 2 SISÄLTÖ: 1. KESKI-SUOMEN URHEILUAKATEMIAN UUSI STRATEGIA 2. TOIMINTAYMPÄRISTÖ 3. VISIO, MISSIO, STRATEGISET

Lisätiedot

Yhteistoiminta-alueet Osaamis- ja palvelukeskusten rakentaminen alueille

Yhteistoiminta-alueet Osaamis- ja palvelukeskusten rakentaminen alueille Yhteistoiminta-alueet Osaamis- ja palvelukeskusten rakentaminen alueille Ohjausryhmän esitys liikuntayhteisölle alueellisen toiminnan toteuttamisesta 2.x 16.6. 11.8. Maailman liikkuvin urheilukansa ja

Lisätiedot

Huippu-urheilupäivät Pajulahti Leena Paavolainen

Huippu-urheilupäivät Pajulahti Leena Paavolainen Huippu-urheilupäivät Pajulahti 10.10.2016 Leena Paavolainen En usko, että osaan oikein kuvailla sitä suunnatonta ylpeyttä, jota tunnen sijoittumalla kolmanneksi. Olemme kaikki urheilufaneja ja olemme pikkupoikana

Lisätiedot

SUKSIEN SOTŠIIN JA REILUSTI RIOON MITEN OLYMPIAKASVATUS TUKEE TOIMINNALLISUUTTA

SUKSIEN SOTŠIIN JA REILUSTI RIOON MITEN OLYMPIAKASVATUS TUKEE TOIMINNALLISUUTTA SUKSIEN SOTŠIIN JA REILUSTI RIOON MITEN OLYMPIAKASVATUS TUKEE TOIMINNALLISUUTTA Liikkuva koulu seminaari Helsinki 8.-9.10.2013 Petri Haapanen www.noc.fi olympic.academy@noc.fi Facebook: Olympic Academy

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun urheiluakatemia Toimintasuunnitelma 2012

Pääkaupunkiseudun urheiluakatemia Toimintasuunnitelma 2012 Pääkaupunkiseudun urheiluakatemia Toimintasuunnitelma 2012 7.11 2011 Toimintasuunnitelma hyväksytään joulukuun johtoryhmän kokouksessa, kun ensi vuoden toimintabudjetti on tiedossa. Valmentautuminen TAVOITE:

Lisätiedot

OlympiaLiikkeen strategia ja toimintasuunnitelma vuodelle 2017

OlympiaLiikkeen strategia ja toimintasuunnitelma vuodelle 2017 OlympiaLiikkeen strategia ja toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Hyväksytty 26.11.2016 OlympiaLiikkeen tarina alkaa Suomalainen liikunta ja urheilu kokee ison muutoksen vuoden 2017 alussa, kun OlympiaLiike

Lisätiedot

Tervetuloa Kisakallioon!

Tervetuloa Kisakallioon! Suomen Suunnistusliitto ry Tervetuloa Kisakallioon! Yhä useampi suunnistaa Suunnistus näkyy Suunnistus hyvinvoinnin keulakuva Suunnistus menestyy SUOMI SUUNNISTAA Suunnistusliiton strategia 2016 2020 Suunnistus

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Pääkaupunkiseudun urheiluakatemia TOIMINTASUUNNITELMA 2015 1. Yleistä 2. Valmentautuminen 2.1 Yläkoulut 2.2 Toinen aste 2.3 Huippuvaihe 2.4 Lajien välinen yhteistyö valmennustoiminnassa ja osaamista jakava

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 1. SUOMEN PARALYMPIAKOMITEAN TARKOITUS Suomen Paralympiakomitea ry. (PARA) toimii Kansainvälisen Paralympiakomitean (IPC) jäsenjärjestönä Suomessa ja se vastaa vammaishuippu-urheilun

Lisätiedot

Suomen Olympiakomitea ry Radiokatu 20 00240 Helsinki puh. (09) 348 121 office@noc.fi www.sport.fi/olympiakomitea

Suomen Olympiakomitea ry Radiokatu 20 00240 Helsinki puh. (09) 348 121 office@noc.fi www.sport.fi/olympiakomitea SUOMEN OLYMPIAKOMITEA RY VUOSIKERTOMUS 2015 Suomen Olympiakomitea ry Radiokatu 20 00240 Helsinki puh. (09) 348 121 office@noc.fi www.sport.fi/olympiakomitea Kuvat: Suomen Olympiakomitea, Kansainvälinen

Lisätiedot

Yhteinen visio. Visio voidaan saavuttaa luomalla suomalaiselle liikkujalle ja urheilijalle paras mahdollinen toimintaympäristö kehittyä ja menestyä

Yhteinen visio. Visio voidaan saavuttaa luomalla suomalaiselle liikkujalle ja urheilijalle paras mahdollinen toimintaympäristö kehittyä ja menestyä Yhteinen visio Suomi maailman liikkuvin ja pohjoismaiden menestynein urheilukansa 2020 Visio on yhteinen päämäärä koko suomalaiselle liikunnalle ja urheilulle, sen eri toimijoille Visio voidaan saavuttaa

Lisätiedot

Yläkoulutyön kehittäminen Olympiakomiteassa. Yläkouluseminaari , Jyväskylä

Yläkoulutyön kehittäminen Olympiakomiteassa. Yläkouluseminaari , Jyväskylä Yläkoulutyön kehittäminen Olympiakomiteassa Yläkouluseminaari 17.3.2016, Jyväskylä HUY:n toimenpiteet vuodelle 2016 Urheiluakatemiaohjelma 1. Tehostamme urheilijan päivittäisharjoittelun valmennusprosesseja

Lisätiedot

Suomen Suunnistusliitto

Suomen Suunnistusliitto Suomen Suunnistusliitto ry Suomen Suunnistusliitto Suomalaisen suunnistuksen yhteinen Suunta Huipulle Yhteinen valmennuslinja Parhaat parhaassa valmennuksessa Huippuseuraprojekti Näkyvyys ja valmennuksellinen

Lisätiedot

Huippu-urheilun ajankohtaiset

Huippu-urheilun ajankohtaiset Huippu-urheilun ajankohtaiset Olympiakomitea VALO yhdistyminen ja yhdistymisen vaikutukset alueelliseen toimintaan Lajien kehittämisprosessit ja HUY:n huippuurheilutukijärjestelmän päivittäminen Lajiryhmävastaavatyö

Lisätiedot

Valmentajan osaamisen kehittäminen urheiluseurassa. Sinettiseuraseminaari Kirsi Hämäläinen Olympiakomitea

Valmentajan osaamisen kehittäminen urheiluseurassa. Sinettiseuraseminaari Kirsi Hämäläinen Olympiakomitea Valmentajan osaamisen kehittäminen urheiluseurassa Sinettiseuraseminaari 8-9.10.2016 Kirsi Hämäläinen Olympiakomitea Osaamisen kehittäminen Osaamisen kehittäminen Voimisteluliitossa XXX otsikko Toimintaympäristöjen

Lisätiedot

Valmennuskeskusarviointi

Valmennuskeskusarviointi Valmennuskeskusarviointi Jari Lämsä & Ari Nummela 16.3.2012 Arviointitehtävä Urheiluopistojen valmennuskeskusten arviointihankkeen tavoitteena on tuottaa tietoa suomalaisesta valmennuskeskustoiminnasta

Lisätiedot

Yhteinen työstö. Liikunta- ja urheiluyhteisön kansainvälisyysstrategia

Yhteinen työstö. Liikunta- ja urheiluyhteisön kansainvälisyysstrategia Yhteinen työstö Liikunta- ja urheiluyhteisön kansainvälisyysstrategia STARTTI Yhteinen työstö Yhteinen ääni puuttuu? Urheiluyhteisön yhteiset linjaukset ja tavoitteet kansainväliseen vaikuttamiseen? Tavoittelemme

Lisätiedot

SUKSIEN SOTŠIIN JA REILUSTI RIOON MITEN OLYMPIAKASVATUS TUKEE TOIMINNALLISUUTTA

SUKSIEN SOTŠIIN JA REILUSTI RIOON MITEN OLYMPIAKASVATUS TUKEE TOIMINNALLISUUTTA SUKSIEN SOTŠIIN JA REILUSTI RIOON MITEN OLYMPIAKASVATUS TUKEE TOIMINNALLISUUTTA Liikkuva koulu alueseminaari Tampere 29.10.2013 Petri Haapanen www.noc.fi olympic.academy@noc.fi Facebook: Olympic Academy

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2009

TOIMINTASUUNNITELMA 2009 PÄÄKAUPUNKISEUDUN URHEILUAKATEMIA TOIMINTASUUNNITELMA 2009 SISÄLLYS 1. YLEISTÄ 2 2. HALLINTO 2 2.1 Hallintomalli 2.1.1 Johtoryhmä 2 2.1.2 Työvaliokunta 2 2.1.3 Vuosikokous 2 2.2 Toiminnan koordinointi

Lisätiedot

Urheilulukioiden seuranta: vertailua vuosilta 2006 ja 2011. Jari Lämsä Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus

Urheilulukioiden seuranta: vertailua vuosilta 2006 ja 2011. Jari Lämsä Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus Urheilulukioiden seuranta: vertailua vuosilta 2006 ja 2011 Jari Lämsä Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus Seuranta Valtakunnallisesti urheiluoppilaitosten toimintaa on koordinoinut seurantaryhmä,

Lisätiedot

Kaksoisura maailmalla. Jari Lämsä & Tuuli Merikoski

Kaksoisura maailmalla. Jari Lämsä & Tuuli Merikoski Kaksoisura maailmalla Jari Lämsä & Tuuli Merikoski Kaksoisura Kaksoisura (dual career) = henkilö tavoittelee menestystä/edistymistä kahdella eri alalla tai ammatissa yhtä aikaa. 1) naiset, jotka hoitavat

Lisätiedot

SUOMEN OLYMPIA- AKATEMIA. Petri Haapanen

SUOMEN OLYMPIA- AKATEMIA. Petri Haapanen SUOMEN OLYMPIA- AKATEMIA Petri Haapanen ORGANISAATIO Perustettu 2.12.1907 Hyväksytty KOK:n edustajaksi 9. istunnossa Haagissa, Hollannissa 1907 Yhdistyksen kokous jäsenjärjestöt (55) Valtuuskunta (kokoontuu

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun urheiluakatemia Toimintasuunnitelma Esitys vuosikokoukselle

Pääkaupunkiseudun urheiluakatemia Toimintasuunnitelma Esitys vuosikokoukselle Pääkaupunkiseudun urheiluakatemia Toimintasuunnitelma 2011 Esitys vuosikokoukselle 18.11 2010 Toimintasuunnitelma 2011 päälinjat - nelikenttäajattelu valmentautuminen, opiskelu, tukipalvelut, hallinto

Lisätiedot

Urheilijan polun osaamisella, yhteistyöllä ja intohimolla parhaaksi Pohjoismaaksi 2020! SUOMALAISEN HUIPPU-URHEILUN MUUTOS

Urheilijan polun osaamisella, yhteistyöllä ja intohimolla parhaaksi Pohjoismaaksi 2020! SUOMALAISEN HUIPPU-URHEILUN MUUTOS Urheilijan polun osaamisella, yhteistyöllä ja intohimolla parhaaksi Pohjoismaaksi 2020! SUOMALAISEN HUIPPU-URHEILUN MUUTOS HUIPPU-URHEILUN MUUTOSRYHMÄN LOPPURAPORTTI 2012 Urheilijan polun osaamisella,

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 8/ (6) Liikuntalautakunta LJ/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 8/ (6) Liikuntalautakunta LJ/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 8/2012 1 (6) 127 Kaupunginhallitukselle annettava lausunto koskien Pääkaupunkiseudun urheiluakatemia Urhean kutsua Urhea-säätiön perustajaksi HEL 2012-008331 T 00 01 06 Päätös

Lisätiedot

Huippu-urheiluverkoston rakentuminen 2013 3.4.2013

Huippu-urheiluverkoston rakentuminen 2013 3.4.2013 Huippu-urheiluverkoston rakentuminen 2013 3.4.2013 Taustaksi Lentopallon lajina otettava johtavan lajin roolia paikallisesti, seudullisesti ja valtakunnallisesti terve itsetunto omassa tekemisessä Jo

Lisätiedot

KILPAURHEILUN JA HARRASTETOIMINAN STRATEGIA Laji: Vammaisratsastus

KILPAURHEILUN JA HARRASTETOIMINAN STRATEGIA Laji: Vammaisratsastus KILPAURHEILUN JA HARRASTETOIMINAN STRATEGIA Laji: Vammaisratsastus TOIMENPITEET TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMISEKSI Loistava kilpailu- ja harrastustarjonta Vammaisratsastus on merkittävä suomalainen urheilulaji,

Lisätiedot

Vahvistettu Olympiakomitean hallituksessa Suomen Olympiakomitean Antidopingohjelma ja kriisiviestintä

Vahvistettu Olympiakomitean hallituksessa Suomen Olympiakomitean Antidopingohjelma ja kriisiviestintä Vahvistettu Olympiakomitean hallituksessa 1.9.2015 Suomen Olympiakomitean Antidopingohjelma ja kriisiviestintä 2015-2016 1. Huippu-urheilu Suomessa Suomalaisen huippu-urheilukulttuurin vahvistamiseksi

Lisätiedot

Paralympiakomitean hallituksen päätös Suomen Paralympiakomitean Antidopingohjelma ja kriisiviestintä

Paralympiakomitean hallituksen päätös Suomen Paralympiakomitean Antidopingohjelma ja kriisiviestintä Paralympiakomitean hallituksen päätös 28.10.2015 Suomen Paralympiakomitean Antidopingohjelma ja kriisiviestintä 2015-2016 1. Huippu-urheilu Suomessa Suomalaisen huippu-urheilukulttuurin vahvistamiseksi

Lisätiedot

Ryhmien yhteenvedot. Urheiluoppilaitosseminaari Lahti 2017

Ryhmien yhteenvedot. Urheiluoppilaitosseminaari Lahti 2017 Ryhmien yhteenvedot Urheiluoppilaitosseminaari Lahti 2017 Mitä osaamista suomalaisessa urheilussa tulisi kehittää? Vanhempien osaaminen koulujen-seurojen-lajien yhteistyö Valmennusosaaminen Valmennusosaaminen

Lisätiedot

huippu-urheilunmuutos.fi

huippu-urheilunmuutos.fi Urheilun ja opiskelun yhdistäminen Urheilijan opintopolku Korkea-aste Yliopistot Ammattikorkeakoulut Toinen aste Lukiot Ammattioppilaitokset Peruskoulu Yläkoulut Alakoulut Alakoulut Monipuolinen ja laadukas

Lisätiedot

Asia: Ohjeet urheilijoille tarkoitettujen verottomien valtion valmennus- ja harjoitteluapurahojen hakemisesta ja myöntämisestä vuodeksi 2016

Asia: Ohjeet urheilijoille tarkoitettujen verottomien valtion valmennus- ja harjoitteluapurahojen hakemisesta ja myöntämisestä vuodeksi 2016 Pvm 30.9.2015 Jakelussa mainituille Dnro 3 70/625/2015 Viite: Valtionavustuslain (688/2001) 9 ja 37 Asia: Ohjeet urheilijoille tarkoitettujen verottomien valtion valmennus- ja harjoitteluapurahojen hakemisesta

Lisätiedot

Suomalaisen jääkiekon strategia 2014-2018

Suomalaisen jääkiekon strategia 2014-2018 Suomalaisen jääkiekon strategia 2014-2018 SUOMALAISEN JÄÄKIEKON STRATEGIA 2014 2018 Strategian päämäärä: Jääkiekkoperheen monipuolinen kasvattaminen Toimintaa ohjaavat arvot: Kunnioitus Yhteisöllisyys

Lisätiedot

Suomen Sulkapalloliitto. Strategia

Suomen Sulkapalloliitto. Strategia Suomen Sulkapalloliitto Strategia 2017-2020 Suomen Sulkapalloliiton strategia 2017-2020 Visio Suomalainen sulkapallo on maailmalla menestyvä ja Suomessa merkittävä kilpa- ja harrastelaji. Arvot Respect-kulttuurimme

Lisätiedot

SUOMEN KARATELIITTO Ry. Kilpaurheiluvaliokunnan strategia 2013 2020

SUOMEN KARATELIITTO Ry. Kilpaurheiluvaliokunnan strategia 2013 2020 SUOMEN KARATELIITTO Ry. Kilpaurheiluvaliokunnan strategia 2013 2020 VISIO Suomi on varteenotettava karatemaa v. 2020. Kansallisesti yhtenäinen ja kansainvälisesti menestyvä MISSIO Suomen Karateliitto on

Lisätiedot

VALTAKUNNALLINEN YLÄKOULULEIRITYS KOULU JA OPISKELU

VALTAKUNNALLINEN YLÄKOULULEIRITYS KOULU JA OPISKELU VALTAKUNNALLINEN YLÄKOULULEIRITYS KOULU JA OPISKELU VALTAKUNNALLINEN YLÄKOULULEIRITYS Valtakunnallinen yläkoululeiritys on osa Suomen Olympiakomitean urheiluakatemiaohjelmaa. Yksi leiritystä toteuttavista

Lisätiedot

Valmentajuuden edistämistä. Valmentajien koulutukseen, osaamiseen ja. Edunvalvontaa

Valmentajuuden edistämistä. Valmentajien koulutukseen, osaamiseen ja. Edunvalvontaa Toiminta-ajatuksen mukaisesti Valmentajuuden edistämistä Valmentajien koulutukseen, osaamiseen ja hyvinvointiin liittyviä asiantuntijapalveluita Edunvalvontaa 2 Valmentajayhdistyksillä erilaiset tavoitteet

Lisätiedot

STRATEGIA Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle

STRATEGIA Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle STRATEGIA 2016-2018 Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle 19.11.2015 1 STRATEGISET TAVOITTEET 2016-2018 VISIO 2020 MISSIO ARVOT RIL on arvostetuin rakennetun ympäristön ammattilaisten verkosto.

Lisätiedot

Muokkaa perustyylejä naps.

Muokkaa perustyylejä naps. VOIMANOSTO 2022 Tulevaisuus ja Suomen Voimanostoliiton strategia Syyskokous 21.10.2017 Suomen Voimanostoliitto ry Finlands Styrkelyftförbundet rf Finnish Powerlifting Federation Asiakirjan Voimanosto 2022

Lisätiedot

LAJILIITOT JA TIEDOLLA JOHTAMINEN Jari Lämsä KIHU Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus

LAJILIITOT JA TIEDOLLA JOHTAMINEN Jari Lämsä KIHU Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus LAJILIITOT JA TIEDOLLA JOHTAMINEN Jari Lämsä KIHU Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus HUIPPU-URHEILUN ARVIOINNIN ASEMOINTI VLN VALO-OK OKM HUY Ulkoinen arviointi Päätöksenteko Kontrolloiva arviointi

Lisätiedot

LAATUOHJELMA. yhteiset kriteerit. luonnos

LAATUOHJELMA. yhteiset kriteerit. luonnos LAATUOHJELMA yhteiset kriteerit luonnos 28.11.2016 SEURATOIMINNAN LUPAUS - MENESTYSSUUNNITELMASTA Huolehdimme siitä, että seurat näkevät toimintaympäristön muutokset ja elävät ajassa. Seurat ovat innostavia

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun urheiluakatemia Toimintasuunnitelma Johtoryhmän esitys vuosikokoukselle

Pääkaupunkiseudun urheiluakatemia Toimintasuunnitelma Johtoryhmän esitys vuosikokoukselle Pääkaupunkiseudun urheiluakatemia Toimintasuunnitelma 2010 Johtoryhmän esitys vuosikokoukselle 9.11 2009 Toimintasuunnitelma 2010 päälinjat - nelikenttäajattelu valmentautuminen, opiskelu, tukipalvelut,

Lisätiedot

YSTÄVYYS, SUVAITSEVAISUUS JA KUNNIOITUS

YSTÄVYYS, SUVAITSEVAISUUS JA KUNNIOITUS YSTÄVYYS, SUVAITSEVAISUUS JA KUNNIOITUS Olympiakasvatuksen monialaiset oppimiskokonaisuudet OPS2016 Itä-Suomen Liikkuva koulu seminaari Mikkeli 28.9.2016 Suomen Olympiakomitea Olympiakasvatuksen asiantuntijaryhmä:

Lisätiedot

Suunnistajaa suoritusta. Tausta 1/2. Suunnistuksen toimintaympäristö muuttuu suunnistajaa suoritusta

Suunnistajaa suoritusta. Tausta 1/2. Suunnistuksen toimintaympäristö muuttuu suunnistajaa suoritusta Suomen liitto ry Suomen liitto Suunnistuksen toimintaympäristö muuttuu 2010 2015 Tausta 1/2 2020 15 000 kilpailijaa (lisenssi) 12 000 Kilpailijaa 60 000 Suunnistajaa suunnistajat 50 000 suunnistajaa 400

Lisätiedot

Huuhkaja- ja Helmaripäivät

Huuhkaja- ja Helmaripäivät Huuhkaja- ja Helmaripäivät 15.8.2016 Huuhkaja- ja Helmaripäivät Huuhkaja- ja Helmaripäivät on aikaisempien piirihaavi- ja piirijoukkueikäluokkiin (13-14-v pojat, 13-15-v tytöt) kohdistuva kokonaisvaltainen

Lisätiedot

Työryhmän ensimmäinen tapaaminen klo

Työryhmän ensimmäinen tapaaminen klo Työryhmän ensimmäinen tapaaminen 14.11.2016 klo 12.00-14.30 Työryhmän jäsenet: Juuso Toivola, pj Jukka Ikäläinen Reijo Jylhä Pekka Tiitinen Vesa Tauriainen Eero Hietanen Pirjo Muranen (este / ei paikalla)

Lisätiedot

1. Suomen Paralympiakomitean tarkoitus

1. Suomen Paralympiakomitean tarkoitus TOIMINTASUUNNITELMA 2013 1. Suomen Paralympiakomitean tarkoitus Suomen Paralympiakomitea ry. (PARA) toimii Kansainvälisen Paralympiakomitean (IPC) jäsenjärjestönä Suomessa ja se vastaa yhdessä Huippu-urheiluyksikön

Lisätiedot

Turun Seudun Urheiluakatemia Avaustilaisuus 8.10.2013

Turun Seudun Urheiluakatemia Avaustilaisuus 8.10.2013 Turun Seudun Urheiluakatemia Avaustilaisuus 8.10.2013 Valtakunnallinen Urheiluakatemiaohjelma Urheiluakatemiaohjelma vastaa koko Urheilijan polun kattavan urheiluakatemiaverkoston johtamisesta Suomessa.

Lisätiedot

HUMU viestii 1/2011. Muutostyössä ajankohtaista URHEILIJAKOHTAAMISET

HUMU viestii 1/2011. Muutostyössä ajankohtaista URHEILIJAKOHTAAMISET HUMU viestii 1/2011 Muutosryhmä tiedottaa lajiliittoja ja muita sidosryhmiä jatkossa säännöllisesti myös sähköisellä tiedotteella. Tiedotteissa kerrotaan ajankohtaisia asioita sekä kuvataan työn keskeisiä

Lisätiedot

Urheiluakatemiatoiminnan ohjeisto

Urheiluakatemiatoiminnan ohjeisto Urheiluakatemiatoiminnan ohjeisto Urheiluakatemiatoiminnan ohjeisto 2013 Toimitus: Taitto: Paino: Kannen kuva: Huippu-urheilun muutostyöryhmä, Suomen Olympiakomitea, Suomen Paralympiakomitea Planeetta

Lisätiedot

Urheiluakatemiaohjelma YLÄKOULUTOIMINTA. Helsingin seudun kehyskuntien ja yläkoulujen tapaaminen

Urheiluakatemiaohjelma YLÄKOULUTOIMINTA. Helsingin seudun kehyskuntien ja yläkoulujen tapaaminen Urheiluakatemiaohjelma YLÄKOULUTOIMINTA Helsingin seudun kehyskuntien ja yläkoulujen tapaaminen 31.3.2017 Tapaamisen kulku Aloitus ja esittelyt / Laura Tast (15 min) Olympiakomitean ja urheiluakatemiaohjelman

Lisätiedot

SporttiSuomi ja Sporttialueet (Osaamis- ja palvelukeskusten rakentaminen alueille)

SporttiSuomi ja Sporttialueet (Osaamis- ja palvelukeskusten rakentaminen alueille) SporttiSuomi ja Sporttialueet (Osaamis- ja palvelukeskusten rakentaminen alueille) Versio 2.0 14.4. 30.5. SporttiSuomi ja Sporttialueet (Osaamis- ja palvelukeskusten rakentaminen alueille) Versio 2.0 14.4.

Lisätiedot