KESKI-SUOMEN URHEILUAKATEMIA STRATEGIA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KESKI-SUOMEN URHEILUAKATEMIA STRATEGIA 2013-2016"

Transkriptio

1 KESKI-SUOMEN URHEILUAKATEMIA STRATEGIA Keski-Suomen Urheiluakatemia on huippupaikka!

2 2

3 SISÄLTÖ: 1. KESKI-SUOMEN URHEILUAKATEMIAN UUSI STRATEGIA 2. TOIMINTAYMPÄRISTÖ 3. VISIO, MISSIO, STRATEGISET PAINOPISTEALUEET JA EDELLYTYSTEKIJÄT 4. TAVOITTEET JA TOIMENPITEET 3

4 1. KESKI-SUOMEN URHEILUAKATEMIAN UUSI STRATEGIA Keski-Suomen Urheiluakatemian uutta strategiaa kaudelle on rakennettu yhdessä K-S Urheiluakatemian verkoston kanssa. Sidosryhmätahojen into osallistua prosessiin on ollut merkittävä. Kiitos teille kaikille hyvistä ideoista, ajatuksista ja kommenteista. Tavoitteet ovat edelleenkin korkealla, huipulle urheiluakatemiana sekä maakuntana! Keski-Suomen Urheiluakatemian uuden strategian valmistelut alkoivat jo vuonna 2011 ja tavoitteena oli uusi strategia vuodesta 2012 lähtien. Suomalaisessa huippu-urheilussa on muutamat viime vuodet eletty muutosten aikaa. Vuonna 2010 aloitettiin huippu-urheilun muutostyö, jota tukemaan perustettiin Huippu-urheilun muutosryhmä (HuMu), johtajanaan Jukka Pekkala. Muutosryhmän tehtävänä oli suomalaisen huippu-urheilun uuden toimintatavan luominen, aikaa toimeksiannolle oli vuoden 2012 loppuun. Huippu-urheilun muutosprosessin tiedettiin vaikuttavan myös Urheiluakatemioiden rooliin huippuurheilun kentässä, joten K-S URA:n strategian valmistumista päätettiin lykätä muutosryhmän loppuraportin valmistumiseen. Osana huippu-urheilun muutostyötä syntyi myös valtakunnallinen Urheiluakatemiatoiminnan ohjeisto, jossa linjataan urheiluakatemioiden toimintaa ja ohjataan urheiluakatemioiden toimintaa yhteiseen suuntaan. Valtakunnallisen urheiluakatemiatoiminnan visio on: Urheiluakatemiat ovat urheilijan polun seutukunnallinen perustukiratkaisu ja muodostavat suomalaisen huippu-urheiluverkoston rungon. Tärkeimpinä tavoitteina urheiluakatemioissa on mahdollistaa urheilun ja opiskelun joustava yhdistäminen, antaa urheilijoille osaavaa ja määrällisesti riittävää valmennusta sekä valmennuksen asiantuntijapalveluita toimivissa ja hyvin saatavilla olevissa olosuhteissa. Keski-Suomen Urheiluakatemian strategiassa keskitytään kolmeen strategiseen painopistealueeseen sekä edellytystekijöihin. Toiminnan keskiössä on urheilija ja heidän kauttaan mitataan urheiluakatemian tuloksellisuus. K-S Urheiluakatemian tavoitteena on olla urheilija- ja valmentajalähtöinen, innostava yhteisö, joka kokoaa yhteen kaikki Keski-Suomen alueen nuoruus-, valinta- ja huippuvaiheen urheilijat, valmentajat sekä asiantuntijat. 4

5 Suomen Olympiakomitean huippu-urheiluyksikkö 2. TOIMINTAYMPÄRISTÖ Strategia toimintakauden alku ajoittuu huippu-urheilun muutosvaiheeseen. Olympiakomitean Huippu-urheiluyksikkö on aloittanut toimintansa vuoden 2013 alussa. Yksikkö rakentuu Urheiluakatemiaohjelmasta, Osaamisohjelmasta ja Huippuvaiheen ohjelmasta. Huippuurheiluyksikkö vastaa urheiluakatemioiden koordinoinnista ja kehittämisestä ja urheiluakatemiatoimintaa ohjaa urheiluakatemiatoiminnan ohjeisto. K-S Urheiluakatemian toimintaympäristö ja yhteistyöverkosto on vahvistunut. K-S Urheiluakatemian sisälle on perustettu helmikuussa 2011 kaupunkivalmennuskeskus, jonka tehtävänä on edistää valmennuksen ja valmentajien kehittymistä. Kaupunkivalmennuskeskuksen perustajatahoja ovat KIHU, LIKES, Jyväskylän yliopiston liikuntatieteiden tiedekunta, Jyväskylän koulutuskuntayhtymä ja K-S URA. Urheiluakatemiatoiminta lähti liikkeelle urheilun ja opiskelun yhdistämisen tarpeesta 2. asteella ja korkeakouluissa. Tulevaisuudessa urheiluakatemioilla tulee myös vastata haasteeseen urheilun ja koulunkäynnin yhdistämisestä perusopetuksessa. K-S URA:n taloudellista kehitystä leimaa epävarmuus. Kilpailu urheilijoista, valmentajista, lajeista ja resursseista kiristyy valtakunnallisesti. Ollakseen vetovoimainen huippupaikka K-S URA:n pitää pystyä tarjoamaan selkeä urheilijan polku; osaavaa valmennusta, laadukkaat valmennuksen asiantuntijapalvelut, huippuolosuhteet ja opiskelu- ja uraohjausta. Laadukkaiden palvelujen kautta K-S URA:n tulee terävöittää viestintäänsä ja julkisuuskuvaansa. Onnistuakseen näissä tavoitteissa Urheiluakatemian taloudellista pohjaa pitää laajentaa, mille vallalla oleva valtakunnallinen ja alueellinen talouden epävarmuus aiheuttaa haasteita. 5

6 3. VISIO, MISSIO, STRATEGISET PAINOPISTEALUEET JA EDELLYTYSTEKIJÄT VISIO Keski-Suomen Urheiluakatemia on huippupaikka! MISSIO Keski-Suomen Urheiluakatemia on keskisuomalaisen urheilijan, valmentajan ja urheiluosaamisen voimakeskus, joka vahvaan yhteistyöhön ja asiantuntijuuteen pohjaten toimii tulevaisuuden rakentajana ja edelläkävijänä kohti liikunnan ja urheilun huippumaakuntaa STRATEGISET PAINOPISTEALUEET 1. Urheilijana kehittyminen ja menestyminen 2. Urheilun ja opiskelun yhdistäminen 3. Osaamisen ja asiantuntijuuden kehittäminen EDELLYTYSTEKIJÄT 4. Viestintä ja resurssit 6

7 4. TAVOITTEET, TOIMENPITEET, VASTUUT JA AIKATAULU 1. URHEILIJANA KEHITTYMINEN JA MENESTYMINEN 1.1. VALMENNUS TAVOITTEET TOIMENPITEET VASTUU JA AIKATAULU Luoda K-S Urheiluakatemian valmennuksen kokonaiskuva, joka on helposti määriteltävissä, viestittävissä ja jalkautettavissa Selvitetään ja sovitaan urheiluakatemiavalmennusta toteuttavien tahojen kanssa roolit ja vastuut sekä päivitetään tarvittavat yhteistyösopimukset (HUY, liitot, seurat, oppilaitokset) o Vuoden 2013 aikana Jokaisella urheilijalla on valmentaja urheiluakatemiaympäristössä K-S URA kokoaa ja ylläpitää rekisteriä akatemiavalmentajista ja selvittää jokaisen urheilijan valmentajatilanteen akatemiahaun yhteydessä / (valmennuskoordinaattori) o Vuoden 2014 alusta Laadukkaan valmennuksen toteuttaminen yhdessä HUY:n, lajiliittojen, seurojen ja oppilaitosten kanssa, sovitun roolijaon mukaan Käydään läpi kaikki K-S URA:n painopistelajit ja päivitetään valmennuksen tilanne sekä kartoitetaan mahdolliset uudet akatemiavalmennuslajit o Vuoden 2013 aikana K-S Urheiluakatemian piirissä toimii päätoimisia lajivalmentajia, Nuorten Olympiavalmentajia sekä oto-valmentajia Nykyisten NOV-valmentajien tehtäviä jatketaan ja uusista valmentajavakansseista neuvotellaan HUY:n, lajien, seurojen ja oppilaitosten kanssa o Urheiluakatemiassa toimii valmennuskoordinaattori, jonka tehtävänä on urheiluakatemiavalmennuksen sekä valmentajien yhteistoiminnan koordinointi Käynnistetään neuvottelut valmennuskoordinaattorin palkkaamiseksi vuoden 2014 alusta HUY:n, Osaamis- ja akatemiaohjelman, valmennuskeskuksen ja K-S URA:n kesken, hallitus o Kesä-syksy 2013 K-S URA:n valmennuskeskustoimintaa kehitetään akatemiavalmentajien osaamisen ja yhteistoiminnan vahvistamiseksi K-S URA:aan palkatun valmennuskoordinaattorin tehtävänä on kehittää valmennuskeskustoimintaa sekä valmentajien osaamista ja yhteistoimintaa Valmennuskoordinaattori o Vuodesta 2014 lähtien 7

8 TAVOITTEET TOIMENPITEET VASTUU JA AIKATAULU 1.2. HARJOITUSOLOSUHTEET K-S URA:n urheilijoilla on käytössään huippu-urheiluun tarvittavat harjoitusolosuhteet, - ajat ja -välineet ympärivuotisesti Päivitetään Superkortin sisältö olosuhteiden osalta sekä käydään läpi ja määritellään eri lajien olosuhdetarpeet Käydään jatkuvaa vuoropuhelua olosuhteiden ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi harjoituspaikkoja tarjoavien tahojen kanssa o / (Valmennuskoordinaattori) o Koko ajan Urheiluakatemiaan perustetaan olosuhderyhmä Kootaan alueen liikunta- ja urheilutahojen edustajista olosuhderyhmä, joka aloittaa toimintansa vuoden 2014 alusta o Syksy VALMENNUKSEN TUKI K-S Urheiluakatemialla on maan laajin ja laadukkain valmennuksen tukipalvelu- ja asiantuntijaverkosto (terveydenhuolto, fysioterapia, hieronta, ravitsemus, psykologia, biomekaniikka, fysiologia, taktiikka, taito, lifecoaching ) Kaikki K-S URA:n urheilijat ja valmentajat tietävät tukipalvelupankin sisällön, hinnat ja saatavuuden Kootaan tarvittavat tukipalvelut ja asiantuntijat yhteen ja muodostetaan K-S URA:n tukipalvelupankki Tukipalvelut tuotteistetaan ja niiden saatavuus ja hinta määritellään urheilijoiden tason mukaan Käynnistetään K-S URA:n omalääkärijärjestelmä / (Valmennuskoordinaattori) o Syksyyn 2014 mennessä / (Valmennuskoordinaattori) o Syksyyn 2014 mennessä o Syksy 2013 Jatketaan ja kehitetään fysioterapiaopiskelijoiden harjoittelukäytäntöä K-S URA:ssa o Keväästä 2013 alkaen Toteutetaan urheilijoiden ravitsemusvalmennusta ravitsemuksen asiantuntijaryhmän suunnitelmien pohjalta o Luodaan ja käynnistetään uusia psyykkisen valmennuksen toimintamalleja arkivalmennukseen o v lähtien Tukipalveluiden tarpeista, saatavuudesta ja hinnoista keskustellaan HUY:n, lajiliitojen ja seurojen kanssa lajipalavereissa o Vuoden 2013 aikana 8

9 2. URHEILUN JA OPISKELUN YHDISTÄMINEN 2.1. PERUSOPETUS TAVOITTEET TOIMENPITEET VASTUU JA AIKATAULU Urheiluharrastuksen ja koulunkäynnin joustava yhdistäminen varmistetaan Käynnistetään LivingLab - Jyväskylä lasten ja nuorten liikunnan mallikaupungiksi - hanke Hallitus, puheenjohtaja, toiminnanjohtaja o 2013 Kehitetään ja otetaan käyttöön koulupäivän sisälle rakennettuja, liikuntaa lisääviä toimintamalleja perusopetukseen / LivingLabhanke, Liikkuva Koulu-hanke o Jyväskylässä toimii 4 urheiluluokkatoimintaa toteuttavaa yläkoulua sekä 6 liikuntapainotteista yläkoulua Vahvistetaan käynnissä olevaa urheiluluokkatoimintaa Ollaan mukana suunnittelemassa ja käynnistämässä liikuntapainotteisia yläkoulumalleja LivingLab-hanke o Maakunnassa liikuntapainotteista yläkoulutoimintaa 6 kunnassa Luodaan uusia ja jalkautetaan hyväksi havaittuja toimintatapoja maakunnan yläkouluihin LivingLab-henke, KESLI, K-S URA o 2014 Urheilijoilla on tarvittaessa mahdollisuus yksilölliseen koulunkäynnin ja urheilun yhdistämisen ohjaukseen Urheiluluokkatoimintaa ja liikuntapainotteista toimintaa toteuttaville kouluille nimetään ohjauksen vastuuhenkilö LivingLab-hanke / toiminnanjohtaja ASTE Varmistetaan määrällisesti riittävän, huipulle tähtäävän urheiluharjoittelun ja opiskelun joustava yhdistäminen Vahvistetaan ja kehitetään yhteistyötä Jyväskylän ja Jämsän urheiluoppilaitosten kanssa Kehitetään ja vahvistetaan yhteistoimintamalleja Äänekosken sekä alueen muiden 2. asteen oppilaitosten kanssa / oppilaitokset o Alueen urheiluoppilaitoksiin hakeutuu Keski-Suomen alueen lahjakkaimmat urheilijat sekä lahjakkaita urheilijoita muilta alueilta Viestintää kohdennetaan yläkoulun valintavaiheessa oleville urheilijoille alueellisesti sekä valtakunnallisesti K-S URA / oppilaitokset o Urheilijoille on tarjolla riittävästi opinto- ja uraohjausta sekä tukea urheilijana kasvamiseen Tuetaan oppilaitoksissa tehtävää urheilijoiden ohjaustoimintaa Tehostetaan ja laajennetaan K-S URA:n mentori-/ohjaustoimintaa, joukkuelajien mentori o

10 TAVOITTEET TOIMENPITEET VASTUU JA AIKATAULU 2.3. KORKEAKOULUT Jyväskylän korkeakouluissa opiskelevat urheilijat pystyvät joustavasti yhdistämään huippuurheilun ja opiskelun K-S URA ja korkeakoulut kehittävät yhteistyössä uusia joustavia opiskelumahdollisuuksia, suoritustapoja ja käytänteitä Vahvistetaan vuorovaikutusta ja viestintää Jyväskylän ammattikorkeakoulun ja Jyväskylän yliopiston kanssa Hyödynnetään kansallista Huippu-urheilijana korkeakoulussa -opasta urheilijoiden ohjauksessa / joukkuelajien mentori + oppilaitokset o Syksystä 2013 lähtien Kaikilla 1. ja 2. kategorian urheilijoilla on koko opiskeluajan kattava urheilun ja opiskelun yhteissuunnitelma Korkeakouluissa opiskeleville huippu-urheilijoille laaditaan henkilökohtainen urheilun ja opiskelun suunnitelma, jota seurataan ja päivitetään vuosittain / joukkuelajien mentori + oppilaitokset o Syksystä 2013 lähtien Urheilijat ja urheilu tunnistetaan ja tunnustetaan oppilaitosten vahvuutena Luodaan käytänteitä urheilusta saatavan osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen Oppilaitokset hyödyntävät opiskelevia huippu-urheilijoita markkinoinnissaan / joukkuelajien mentori + oppilaitokset o Syksystä 2013 lähtien 3. OSAAMISEN JA ASIANTUNTIJUUDEN KEHITTÄMINEN TAVOITTEET TOIMENPITEET VASTUU JA AIKATAULU Keski-Suomen Urheiluakatemia on huippu-urheilun osaamis- ja asiantuntijakeskittymä Keski-Suomen Urheiluakatemian toiminta yhdistää kaikkia verkoston toimijoita ja antaa kaikkien toiminnalle lisäarvoa Hallitus/ toiminnanjohtaja o Verkoston osaaminen ja jaettu asiantuntijuus kehittyy jatkuvasti toimijoiden vuorovaikutuksen ja yhdessä tekemisen kautta Verkosto-osaamista ja asiantuntijuutta kehitetään tekemällä yhteistyötä: o Koulujen ja oppilaitosten kanssa o Urheilutoimijoiden kanssa o Kaupunkien, kuntien ja K-S URA:n koko organisaatio o

11 o alueorganisaatioiden kanssa Asiantuntijaorganisaatioiden kanssa Lisäresurssi osaamisen ja asiantuntijuuden sekä verkostojen kehittämiseen Verkostokoordinaattorin palkkauksen valmistelu ja käynnistäminen Hallitus o V aikana 4. K-S URA:n VIESTINTÄ JA RESURSSIT 4.1. VIESTINTÄ TAVOITTEET TOIMENPITEET VASTUU JA AIKATAULU Keski-Suomen Urheiluakatemialla on vuosittain päivittyvä viestintäsuunnitelma, jossa on määritelty sisäisen ja ulkoisen viestinnän tavoitteet ja toteutus Laaditaan K-S URA:n viestintäsuunnitelma Toteutetaan yhteistyöprojekteja ja harjoitteluja oppilaitosten viestintä- ja media-alan opiskelijoiden kanssa / hallitus o V alusta K-S URA:n viestinnällä tavoitetaan kaikki urheiluakatemiaympäristössä toimivat henkilöt ja tahot Lisätään tiedotusta ja jalkautumista K-S URA verkostossa ja otetaan käyttöön sosiaalisen median viestintäkeinot / hallitus o Vuoden 2013 aikana K-S URA tunnistetaan keskeiseksi huippu-urheilutoimijaksi maakunnassa ja valtakunnallisesti K-S URA:n tunnettuutta lisätään laadukkaalla toiminnalla ja viestinnällä, jossa hyödynnetään Olympiakomitealta saatava tuki / hallitus o K-SURA vetää puoleensa huippuurheilijoita, -valmentajia ja asiantuntijoita Tuodaan viestinnässä esiin K-S URA:n laadukas ja kattava toiminta ja Huippupaikka - ilmapiiri o K-S URA:n strategia on toiminnallistettu ja sitä käytetään työkaluna toiminnan suunnittelulle Strategia jalkautetaan Keski- Suomen urheiluakatemiaverkostoon sekä valtakunnallisesti o Vuosi 2013 K-S URA:lla on uusi selkeästi erottuva visuaalinen ilme Teetetään K-S URA:lle visuaalinen ilme, joka kattaa kaiken toiminnan o V alusta 11

12 4.2. RESURSSIT Resurssitarpeet määritellään urheilijan polun tarpeiden kautta Selvitään taloudellisen resurssin tarve ja määritellään toimenpiteet rahoituksen järjestämiseksi / hallitus/ valtuuskunta o Vuoden 2013 loppuun K-S URA:lla on pitkän tähtäimen resurssisuunnitelma Työstetään neljän vuoden resurssisuunnitelma, jota tarkennetaan vuosittain talousarviolla / hallitus/ valtuuskunta o Vuoden 2013 loppuun K-S URA:n perusrahoituksen kasvattaminen 20 % vuosittain Määritellään ja toteutetaan toimenpiteet K-S URA:n perusrahoituksen kasvattamiseksi Käydään läpi koko K-S URA:n toimintaympäristö rahoitusratkaisujen selvittämiseksi K-S URA.n valtionavustuksen määrää kasvatetaan hyvän toiminnan kautta / hallitus/ valtuuskunta o V Talousresurssien kasvulla vahvistetaan valmennusta, tukipalveluja ja organisaatiota Määritellään K-S URA:n tuottamille palveluille hinta, joka on perusteena mukana olevien tahojen rahoitusosuuksille Neuvotellaan yhteispalkkauksista yhdessä HUY:n, lajiliittojen, seurojen ja oppilaitosten kanssa 12

13 13

14 14

15 15

16 Keski-Suomen Urheiluharjoittelukeskussäätiö on perustettu vuonna Perustajajäseniä ovat Jyväskylän kaupunki, Jyväskylän maalaiskunta, Jykes Oy, Jyväskylän yliopisto, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Jyväskylän ammattiopisto, Jämsän seudun ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä, Pohjoisen Keski-Suomen oppimiskeskus, Suomen Urheiluliitto, Suomen Voimisteluliitto ja Suomen Uimaliitto. Säätiö ylläpitää Keski-Suomen Urheiluakatemia nimistä toimintayksikköä, joka aloitti varsinaisen toimintansa maaliskuussa 2002.

Urheiluakatemiatoiminnan ohjeisto

Urheiluakatemiatoiminnan ohjeisto Urheiluakatemiatoiminnan ohjeisto Urheiluakatemiatoiminnan ohjeisto 2013 Toimitus: Taitto: Paino: Kannen kuva: Huippu-urheilun muutostyöryhmä, Suomen Olympiakomitea, Suomen Paralympiakomitea Planeetta

Lisätiedot

Urheilijan polun osaamisella, yhteistyöllä ja intohimolla parhaaksi Pohjoismaaksi 2020! SUOMALAISEN HUIPPU-URHEILUN MUUTOS

Urheilijan polun osaamisella, yhteistyöllä ja intohimolla parhaaksi Pohjoismaaksi 2020! SUOMALAISEN HUIPPU-URHEILUN MUUTOS Urheilijan polun osaamisella, yhteistyöllä ja intohimolla parhaaksi Pohjoismaaksi 2020! SUOMALAISEN HUIPPU-URHEILUN MUUTOS HUIPPU-URHEILUN MUUTOSRYHMÄN LOPPURAPORTTI 2012 Urheilijan polun osaamisella,

Lisätiedot

STRATEGIA 2013 2016 TOIMINTASUUNNITELMA

STRATEGIA 2013 2016 TOIMINTASUUNNITELMA STRATEGIA 2013 2016 TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Sisällysluettelo 1. Yleistä 2. Turun Seudun Urheiluakatemian strategia 2013 2016 2.1. Arvot 2.2. Visio 2.3. Missio - perustehtävä 2.4. Toimintatapa 2.5. Toimintaympäristö

Lisätiedot

/ //O/& M U 3 5. 212. LAPPEENRANNAN KAUPUNKI kaupunginhalitus. ETELÄ-KARJALAN LIIKUNTA JA URHEILU ry. Kotipolku 2, 55120 Imatra 29.05.

/ //O/& M U 3 5. 212. LAPPEENRANNAN KAUPUNKI kaupunginhalitus. ETELÄ-KARJALAN LIIKUNTA JA URHEILU ry. Kotipolku 2, 55120 Imatra 29.05. LAPPEENRANNAN KAUPUNKI kaupunginhalitus ETELÄ-KARJALAN LIIKUNTA JA URHEILU ry ANOMUS Kotipolku 2, 55120 Imatra 29.05.2012 3 5. 212 / //O/& M U LAPPEENRANNAN KAUPUNKI Asia: Etelä -Karjalan Urheiluakatemia

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Pääkaupunkiseudun urheiluakatemia TOIMINTASUUNNITELMA 2015 1. Yleistä 2. Valmentautuminen 2.1 Yläkoulut 2.2 Toinen aste 2.3 Huippuvaihe 2.4 Lajien välinen yhteistyö valmennustoiminnassa ja osaamista jakava

Lisätiedot

Etelä-Karjalan. Liikunta ja Urheilu ry

Etelä-Karjalan. Liikunta ja Urheilu ry Etelä-Karjalan Liikunta ja Urheilu ry TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA 2011 SISÄLLYSLUETTELO Yleistä 2 Hallinto ja toimisto 3 Lasten ja nuorten liikunta 3 Yleistä 3 Lasten ja nuorten liikunnan koulutus

Lisätiedot

SUOMEN AMPUMAURHEILULIITTO 2013

SUOMEN AMPUMAURHEILULIITTO 2013 ME YHDESSÄ PIENESTÄ AMPUMAURHEILIJASTA ISOKSI IHMISEKSI HYVÄSSÄ SEURASSA SUOMEN AMPUMAURHEILULIITTO 2013 Taloussuunnitelma Toimintasuunnitelma SISÄLLYSLUETTELO 1. ALKUSANAT 2 2. SAL:N SUURET LINJAT 2013

Lisätiedot

Valmennus ja Huippukilpapurjehdustoimikunta/Kilpapurjehdustoimikunta SUOMEN HUIPPUKILPAPURJEHDUS 2013-2016

Valmennus ja Huippukilpapurjehdustoimikunta/Kilpapurjehdustoimikunta SUOMEN HUIPPUKILPAPURJEHDUS 2013-2016 Suomen Purjehdus ja Veneily ry JÄRJESTELMÄKUVAUS Valmennus ja Huippukilpapurjehdustoimikunta/Kilpapurjehdustoimikunta SUOMEN HUIPPUKILPAPURJEHDUS 2013-2016 SUOMEN HUIPPUKILPAPURJEHDUS 2013-2016 Tiivistelmä

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2014 Pääkaupunkiseudun urheiluakatemia

TOIMINTAKERTOMUS 2014 Pääkaupunkiseudun urheiluakatemia TOIMINTAKERTOMUS 2014 Pääkaupunkiseudun urheiluakatemia Sisällysluettelo Hallinto 4 Urheilijat 6-7 Valmennus 8-9 Tuki- ja asiantuntijapalvelut 10-11 Opiskelu ja urasuunnittelu 12 Urhea - vuosi 2014 kuvin

Lisätiedot

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015. Suomen Valmentajat ry

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015. Suomen Valmentajat ry TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 Suomen Valmentajat ry 2 SISÄLTÖ 1. TIIVISTELMÄ... 3 2. VISIO, TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT... 4 3. STRATEGIA 2011-2020... 5 4. TOIMINTAVUOSI 2015... 6 4.1. Valmentajuuden

Lisätiedot

SporttiSuomi ja Sporttialueet (Osaamis- ja palvelukeskusten rakentaminen alueille)

SporttiSuomi ja Sporttialueet (Osaamis- ja palvelukeskusten rakentaminen alueille) SporttiSuomi ja Sporttialueet (Osaamis- ja palvelukeskusten rakentaminen alueille) Versio 2.0 14.4. 30.5. SporttiSuomi ja Sporttialueet (Osaamis- ja palvelukeskusten rakentaminen alueille) Versio 2.0 14.4.

Lisätiedot

1. 2. 3. 6. 7. 8. Vuosikertomus 2013 4. HUIPPUTESTAUSYKSIKKÖ KILPAURHEILUN, LIIKUNNAN JA HYVINVOINNIN KEHITTÄMIS- YMPÄRISTÖNÄ 20

1. 2. 3. 6. 7. 8. Vuosikertomus 2013 4. HUIPPUTESTAUSYKSIKKÖ KILPAURHEILUN, LIIKUNNAN JA HYVINVOINNIN KEHITTÄMIS- YMPÄRISTÖNÄ 20 Vuosikertomus 213 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 1. JOHTAJAN AJATUKSIA KULUNEESTA VUODESTA 2 Uusien toimintatapojen vuosi 2 Osaamisohjelma 3 Verkostoitumista 4 2. RESURSSIT 6 Henkilökunta ja organisaatio 6 SRD

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma

Toiminta- ja taloussuunnitelma Toiminta- ja taloussuunnitelma 2011 SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 1 1.1 Toiminta-alueen erityispiirteet ja haasteet... 1 1.2 Yhteistyö Uudenmaan maakuntaliiton kanssa... 3 1.3 Strategiset valinnat... 3 1.4 Toiminnan

Lisätiedot

-HANKKEEN PROSESSIARVIOINTI

-HANKKEEN PROSESSIARVIOINTI Ä S S Ä L Y K S Ä V Y J I S K A IJ KASVA URHEIL -HANKKEEN PROSESSIARVIOINTI LUKUVUODELTA 2013-2014 ola Outi Aarres nonen & Kaisu Mo ro 48 aisusarja, n KIHUn julk df) 7-5676-74- (p ISBN 978-952 Outi Aarresola

Lisätiedot

Huippu-urheilijana korkeakoulussa

Huippu-urheilijana korkeakoulussa Huippu-urheilijana korkeakoulussa SISÄLLYS Huippu-urheilijana korkeakoulussa 1. Esipuhe 5 2. Suomen Olympiakomitean urheiluakatemiaohjelma 6 2.1. Urheiluakatemiat 7 2.2. Valmennus 8 2.3. Opiskelu 8 2.4.

Lisätiedot

Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry (LiikU) Toiminta ja taloussuunnitelma 2013

Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry (LiikU) Toiminta ja taloussuunnitelma 2013 Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry (LiikU) Toiminta ja taloussuunnitelma 2013 1 2 Toiminta ja taloussuunnitelma vuodelle 2013 Suomen hallitusohjelmassa todetut kehittämiskohteet sopivat LiikUn toimintaan

Lisätiedot

TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA

TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA 2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä 3 2. Vuoden 2015 näkymiä 4 3. Liikunnallinen elämäntapa 3.1 Lasten ja nuorten liikunta 6 3.2 Aikuis- ja terveysliikunta 7 4. Menestyvä

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 1.10.2012 30.9.2013

TOIMINTASUUNNITELMA 1.10.2012 30.9.2013 TOIMINTASUUNNITELMA 1.10.2012 30.9.2013 Kuopion Reipas ry Toimintasuunnitelma 2012 2013 (1.10.2012 30.9.2013) (hyväksytty syyskokouksessa 26.9.2012) Pankkiyhteys: Pohjois-Savon Osuuspankki Tilinumero:

Lisätiedot

TOIMINTA- JA TALOUS-

TOIMINTA- JA TALOUS- Etelä-Karjalan Liikunta ja Urheilu ry TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA 2013 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 2 SEURATOIMINNAN LAADUN KEHITTÄMINEN 3 Valmentaja- ja ohjaajakoulutus 3 Seurakohtainen kehittämistyö

Lisätiedot

Etelä-Karjalan Liikun. nta ja Urheilu ry

Etelä-Karjalan Liikun. nta ja Urheilu ry Etelä-Karjalan Liikun nta ja Urheilu ry TOIMINTA- JA A TALOUSSUUNNITELM MA 2012 SISÄLLYSLUETTELO Yleistä 2 Hallinto ja toimisto 3 Liikunnan ja urheilun edunvalvonta 3 Lasten ja nuorten liikunta 4 Kouluyhteistyö

Lisätiedot

SLU ry:n toiminta- ja taloussuunnitelma 2003

SLU ry:n toiminta- ja taloussuunnitelma 2003 SLU ry:n vuosikokoukselle 30.11.2002 SLU ry:n toiminta- ja taloussuunnitelma 2003 Suomen Liikunta ja Urheilu Finlands Idrott Sisällysluettelo Johdanto... 2 1. SLU ry Liikunnan ja urheilun kansalaistoiminnan

Lisätiedot

URHEILIJAT OVAT? Selvitys urheilijoiden korkea-asteen opintojen etenemisestä

URHEILIJAT OVAT? Selvitys urheilijoiden korkea-asteen opintojen etenemisestä A T I A T I H A K KUIN URHEILIJAT OVAT? Selvitys urheilijoiden korkea-asteen opintojen etenemisestä en, Anu Korhon Jari Lämsä, nninen, a M, Timo en n o en N o Juh inulainen kka, Jari Ka a h u P ro te An

Lisätiedot

HYVINVOINTIA YHTEISTYÖLLÄ

HYVINVOINTIA YHTEISTYÖLLÄ HYVINVOINTIA YHTEISTYÖLLÄ Karhukuntien palvelustrategia 2008 K O U L U T U S P A L V E L U T Hyväksytty Karhukuntien neuvottelukunnassa 10.12.2003 sekä seudun kuntien valtuustoissa tammikuussa 2004. SISÄLLYS

Lisätiedot

NUORI KULTTUURI STRATEGIA 2011 2020

NUORI KULTTUURI STRATEGIA 2011 2020 STRATEGIA 2011-2020 NUORI KULTTUURI STRATEGIA 2011 2020 Nuori Kulttuuri on nuorten omaehtoista taiteen tekemistä tukeva organisaatio, joka tukee uutta ja kokeilevaa kulttuuria. Nuori Kulttuuri tarjoaa

Lisätiedot

Kainuun Liikunta on maakunnallinen liikunnan ja urheilun kehittämis-, yhteistyö- ja palvelujärjestö.

Kainuun Liikunta on maakunnallinen liikunnan ja urheilun kehittämis-, yhteistyö- ja palvelujärjestö. Kainuun Liikunta ry - SISÄLLYS KAINUUN LIIKUNTA Yleistä... 4 Strategia... 4 Arvot... 4 Missio, toiminta-ajatus... 4 Visio, tahtotila... 4 Toimintatapa... 4 Painopistealueet... 5 Kainuun Liikunnan yhteistyö-

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma vuodelle 2012

Toiminta- ja taloussuunnitelma vuodelle 2012 Toiminta- ja taloussuunnitelma vuodelle 2012 10.11.2011 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1. Yleistä... 3 2. Lasten ja nuorten liikunta... 5 3. Aikuis- ja harrasteliikunta... 6 4. Seuratoiminta /

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2014. Etelä-Suomen Liikunta ja Urheilu ry, ESLU

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2014. Etelä-Suomen Liikunta ja Urheilu ry, ESLU Toiminta- ja taloussuunnitelma 2014 Sisältö 1 YLEISTÄ... 2 1.1 Toiminta-alueen erityispiirteet ja haasteet... 2 1.2 Strategiset valinnat... 4 1.3 Toiminnan johtolinjat ESLU alueensa osaajana... 4 1.4 Toiminnan

Lisätiedot

VALMENTAMINEN AMMATTINA SUOMESSA

VALMENTAMINEN AMMATTINA SUOMESSA RAPORTTI VALMENTAMINEN AMMATTINA SUOMESSA 2002 Suomen Valmentajat ry KUVAILULEHTI Julkaisija: Julkaisun laji: Julkaisun nimi: Tekijät: Toimeksiantaja: Suomen Valmentajat ry Raportti Valmentaminen ammattina

Lisätiedot

TERVETULOA TURUN AMMATTI INSTITUUTTIIN ja TURUN SEUDUN URHEILUAKATEMIAAN!

TERVETULOA TURUN AMMATTI INSTITUUTTIIN ja TURUN SEUDUN URHEILUAKATEMIAAN! TURUN AMMATTI INSTITUUTTI urheilevan opiskelijan opas 2014 2015 TERVETULOA TURUN AMMATTI INSTITUUTTIIN ja TURUN SEUDUN URHEILUAKATEMIAAN! Turun Seudun Urheiluakatemia kuuluu Suomen johtaviin Urheiluakatemioihin

Lisätiedot

Etelä-Savon kilpa- ja huippu-urheiluohjelma SISU. Hanna Kosonen, Etelä-Savon Liikunta Ry ISBN 978-952-5932-01-0 ISSN 1455-2930

Etelä-Savon kilpa- ja huippu-urheiluohjelma SISU. Hanna Kosonen, Etelä-Savon Liikunta Ry ISBN 978-952-5932-01-0 ISSN 1455-2930 Etelä-Savon kilpa- ja huippu-urheiluohjelma SISU Hanna Kosonen, Etelä-Savon Liikunta Ry ISBN 978-952-5932-01-0 ISSN 1455-2930 Etelä-Savon kilpa- ja huippu-urheiluohjelma SISU ETELÄ-SAVON LIIKUNTA RY 2011

Lisätiedot