Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry / aluetyö. Pikkurukkanen 1/2012. Avaimia paikallisyhdistysten vapaaehtoistoiminnan kehittämiseen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry / aluetyö. Pikkurukkanen 1/2012. Avaimia paikallisyhdistysten vapaaehtoistoiminnan kehittämiseen"

Transkriptio

1 Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry / aluetyö Pikkurukkanen 1/2012 Avaimia paikallisyhdistysten vapaaehtoistoiminnan kehittämiseen

2 Lukijalle Omaishoitoa tukevan työn keskeisenä menestystekijänä on vahva ja asiantunteva paikallisyhdistysverkosto. Yhdistykset ylläpitävät ja kehittävät toimintaansa pitkälti vapaaehtoisvoimin. Kaikilla yhdistyksillä on toive saada toimintansa tueksi uusia aktiivisia toimijoita ja lisäresursseja. Kilpailu vapaaehtoisista auttajista sosiaali- ja terveysalan järjestöissä ja laajemminkin kansalaisyhteiskunnassa on kuitenkin kovaa ja tekijöitä ei ole helppo löytää. Paikallisyhdistyksillä on monesti liian vähän aktiivitoimijoita toiminnan määrään nähden. Tilanteeseen täytyisi saada muutos. Tutkimuksen mukaan vapaaehtoisorganisaatioiden olisi hyvä laatia rekrytointiinsa strategioita. Yhdistys, joka onnistuu tekemään vapaaehtoistoimintansa kehittämiseen suunnitelman, tuplaa onnistumismahdollisuutensa tavoitteisiin pääsylle. Tätä mahdollisuutta ei kannata jättää hyödyntämättä. Tavoitteiden kirjaaminen, toiminnan suunnitteleminen ja strategian toteuttaminen jäntevöittää toimintaa, kehittää yhdistyksen sisäistä työnjakoa, antaa eväitä suunnitelman toteutumisen seurannalle, arvioinnille ja korjaaville liikkeille. Tässä työrukkasessa teemme yhdessä suunnitelmaa vapaaehtoistoiminnan kehittämiseksi. Asetamme tavoitteita, pohdimme uusien toimijoiden rekrytointimahdollisuuksia, kerromme millaisia tehtäviä yhdistyksissä on tarjolla uusille toimijoille ja muistamme miten toimijoista pidetään huolta. Yhdistyksissä on tarvetta tehdä selkeämpää sisäistä työnjakoa. Toimijoiden roolituksia voidaan jakaa perustehtävien mukaiseen toimintaan; vaikuttamistoimintaan, omaishoitoperheiden tukemiseen, kehittämistyöhön, verkostoyhteistyöhön, jäsenhuoltoon tai vaikkapa virkistystoimintaan. Paikallisyhdistyksissä on motivaatiota kehittää vapaaehtoistoimintaa. Tämän pikkurukkasen tehtävänä on vahvistaa yhdistyksen osaamista ja motivaatiota käytännön toimiksi. Kiitokset kentän toimijoille ja liiton aluetyölle kommenteista, ideoista ja avusta. Merja Purhonen on tehnyt pikkurukkasen toimitustyön. Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry Matti Mäkelä Etelä-Suomen aluevastaava 2 2

3 Sisältö sivu 1. Mihin tarvitsemme vapaaehtoistoimijoita? Perustehtävä yhdistyksissä 4 2. Vapaaehtoisten tavoittaminen ja rekrytointi Mikä motivoi ketä kiinnostaa Rekrytointi on markkinointia Rekrytointikeinoja Vinkkejä kohtaamisiin 7 3. Vapaaehtoistoiminnan pelisääntöjä 8 4. Miten pitää huolta vapaaehtoisista? 8 5. Suunnitelma vapaaehtoistoiminnan kehittämiseksi Miksi tarvitsemme kehittämissuunnitelman? Suunnitelman tekeminen Suunnitelmalomake AlueAvain-koulutuksien vapaaehtoistoiminnan diat Lähdekirjallisuutta ja lukuvinkkejä

4 1. Mihin tarvitsemme vapaaehtoistoimijoita? Suomalaisista reilu kolmannes osallistuu aktiivisesti vapaaehtoistoimintaan. Järjestöt kaipaavat lisää vapaaehtoisia erityisesti vaikuttamistyöhön, varainhankintaan, tapahtumien järjestämiseen sekä vertais- ja tukihenkilötoimintaan. Aktiivitoimijoiden vähäisyys ja ikääntyminen kuitenkin estävät vapaaehtoistoiminnan toteuttamista. Vapaaehtoistoiminnan resurssipulan lisäksi järjestöjen huolenaiheita ovat kuntien taloudellisen tuen vähäisyys sekä toisaalta julkisen sektorin epärealistiset odotukset vapaaehtoistyölle. Toisaalta yksi tämän päivän positiivisista ja kasvavista vapaaehtoistyön trendeistä on yhteisöllisyys ja vertaistuki internetissä. Toimintaan mukaan lähteneet aktiivit ovat myös sitoutuneita ja panostavat vapaaehtoistyöhön. 1.1 Perustehtävä yhdistyksissä Vapaaehtoistoiminnan organisointi perustuu yhdistystoiminnan kehittämisen tarpeeseen. Yhdistyksissä mietitään, mitä ovat yhdistyksen ja sen jäsenten tarpeet sekä toiveet ja voidaanko niihin vastata vapaaehtoistoiminnan keinoin. Etsimme vastausta kysymykseen: mihin tarvitsemme vapaaehtoistoimijoita? Kun lähdetään kehittämään vapaaehtoistoimintaa, on pohdittava yhdistyksen perustehtävää ja katsottava, mihin yhdistyksen toiminta tällä hetkellä kohdistuu tai sen tulisi kohdistua. Tehtävä: Keskustellaan yhdistyksessä mitä toimintoja alla olevat perustehtävät käytännössä ovat. Missä perustehtävämme osa-alueissa meillä toimii nyt vapaaehtoisia ja tarvitsemmeko heitä lisää? seuraa alansa yhteiskunnallista kehitystä rakentaa omaistoiminnan yhteistyötä vaikuttaa yhteiskunnallisissa, omaishoitoon liittyvissä asioissa Paikallis- Omaishoitajat ja Läheiset yhdistyksen Liitto ry:n perustehtävät perustehtävät valvoo omaishoitoperheiden etuja tavoittaa omaishoitotilanteessa elävät henkilöt kehittää ja jakaa omaishoidon asiantuntijuutta tukee omaishoitotilanteessa eläviä 4 4

5 2. Vapaaehtoisten tavoittaminen ja rekrytointi Monille vapaaehtoistoiminta voi olla henkilökohtainen projekti, joka palkitsee monin tavoin. Ihmisellä on tekemisen tahto halu käyttää vapaa-aikaa johonkin toimintaan ja halu kuulua ryhmään ja kokeilla uusia asioita. Toiselle antamisen ilo ja etenkin mahdollisuus uuden oppimiseen tulisi yhdistyksissä hyödyntää. 2.1 Mikä motivoi ketä kiinnostaa Sosiaali- ja terveysalan vapaaehtoiset innostuvat erityisesti rekrytointikampanjoista, joissa panostetaan mahdollisuuksiin antaa, toimia konkreettisesti ja saada kokea myös jatkuvuutta, tuttuutta. Vapaaehtoistoiminta koetaan antoisana, on mahdollisuus olla hyödyksi ja kokea itsensä merkitykselliseksi. Naisten vapaaehtoistoiminnan motiiveissa korostuvat auttamishalu, into oppia uusia asioita sekä toive uusiin ihmisiin tutustumisesta. Miehiä puolestaan innostaa vapaaehtoistoimintaan erityisesti ystävien ja tuttavien vaikutus, halu käyttää ylimääräinen vapaa-aika hyödylliseen tekemiseen sekä tunne kansalaisvelvollisuudesta. Suuret ikäluokat etsivät mahdollisuuksia kehittyä, kasvaa ja saada uusia kokemuksia. Oletus on, että ajankäyttö ja käsitys vapaaehtoisuudesta muuttuvat, kun suuret ikäluokat jäävät eläkkeelle. Sukupolvi on tottunut vapauteen, itsensä toteuttamiseen ja sosiaaliseen kehitykseen. Suuret ikäluokat etsivät kiinnostavaa, tavoitteellista ja hauskaa toimintaa. Vapaaehtoistoiminta houkuttelee uuden oppimisen näkökulmasta. Tehtävä: Suurten ikäluokkien jääminen eläkkeelle on suuri mahdollisuus yhdistyksen vapaaehtoistoiminnan kehittämiselle. Pohtikaa ja kirjatkaa käytännön toimia, kuinka yhdistys voisi hyödyntää tätä tilannetta? Omaishoitajien paikallisyhdistyksien toimijat ovat pääasiassa muita kuin nuoria. Nuorten toimijoiden tavoittaminen on haaste yhdistyksille. Valtaosa yhdistysten jäsenistöstä on ikäihmisiä tai työssäkäyviä keski-ikäisiä. Ehkä ajatellaan, että omaishoito ei kosketa nuoria tai että yhdistyksessä ei ole heitä kiinnostavia toimintoja tarjolla. Selvitykset kuitenkin kertovat, että nuoret eivät tiedä, miten vapaaehtoistoimintaan pääsee mukaan. Pelkkä informaation jakaminen nuorille voisi lisätä osallistumista vapaaehtoistoimintaan. Nuorten toimintaan lähtemisen motiiveja ovat esimerkiksi yhdessäolo, uusien ystävien saaminen, hauska toiminta, hyvä tunnelma sekä ajatus yhdistää hauskuus ja hyödyllisyys. Jatkuvuus ei kiehdo nuoria vapaaehtoistoiminnassa kovinkaan paljon. Vanhemmalle yhdistysväelle nuoret voivat tuoda uusia näkemyksiä ja he osaavat hyödyntää myös sosiaalista mediaa esimerkiksi markkinoinnissa ja vaikuttamistyössä. Nuorten näkökulmat todennäköisesti monipuolistaisivat ja toisivat lisävirtaa yhdistystoimintaan. Vinkki: Otetaan tavoitteeksi löytää omaishoidon teemasta tai yhdistystoiminnasta kiinnostuneita nuoria. Kolme mahdollista reittiä saavuttaa nuoret ovat: 1. Kutsutaan nuoria heidän omilla areenoillaan, kuten sosiaalisessa mediassa. 2. Kysytään jäsenkirjeellä löytyisikö esim. jäsenistön lähipiiristä innostuneita nuoria. 3. Lähestytään asiassa sosiaali- ja terveyden alan tai markkinointialan oppilaitoksia. Annetaan nuorille vapaat kädet ideoita yhdistyksen kehittämistä. 5 5

6 2.2 Rekrytointi on markkinointia Vapaaehtoistoimijoiden rekrytointi on haastava prosessi. Käytännössä mahdollisuudet onnistua ovat sitä suuremmat, mitä henkilökohtaisempaa rekrytointi on. Auttaa, jos osaamme asettua rekrytoitavan asemaan tämän lähtökohdista. Kohtaamisessa ratkaistaan miten onnistumme! Kohtaamisessa voimme hyödyntää markkinoinnin keinoja kertomalla, että Vapaaehtoistyö tuottaa paitsi mielihyvää, niin myös vaikuttaa myönteisesti auttajan terveyteen (Allan Luksi) Onnellisuuttasi lisää, jos osallistut vapaaehtoistoimintaan (onnellisuusprofessori Markku Ojanen) Rekrytointitilaisuuksiin tupataan helposti liikaa asiaa. On hyvä muistaa, että tunteen välittäminen on tärkeämpää, kuin miljoonien faktojen kertominen. Onnistut paremmin, kun kerrot itse omia kokemuksiasi vapaaehtoistoimijana. Omat kokemukset ja kertomukset yleensä sytyttävät hyvin. Tehtävä: On hyvä erottautua massasta ja keksiä iskulause, joka herättää huomion. Esimerkiksi: Espoon vapaaehtoisverkosto Sinä riität, me välitämme Jokaisella meillä on jotain jaettavaa Tule tunniksi tai loppuelämäksi Keksitkö, mikä olisi teidän yhdistyksenne oma slogan? 2.3 Rekrytointikeinoja Vapaaehtoisten rekrytointi aloitetaan selvittämällä, mitä tehtäviä yhdistys voi tarjota vapaaehtoisille. Sen jälkeen voidaan miettiä sopivia rekrytointikeinoja. Tyypillisesti haetaan ja houkutellaan ehdokkaita omasta jäsenkunnasta. Oma jäsenkunta ei aina kuitenkaan ole otollisin kohderyhmä löytää uusia toimijoita, sillä jäsenet ovat usein kiinni omaishoitotyössään eivätkä aina jaksa tai pääse osallistumaan, vaikka tahtoakin olisi. Miten voisi saada uusia toimijoita mukaan yhdistystoimintaan? Yhdistyksessä kannattaa pohtia ainakin seuraavia: Missä mahdolliset uudet toimijat ovat? Kartoitetaan ihmisryhmät ja paikat, joissa heitä voisi tavata. Miten voimme lähestyä heitä? Tavoittamisessa on järkevää käyttää mahdollisimman monia kanavia, myös tiedotusvälineitä. Inhimilliset tarinat ja samaistumiskohteet herättävät halua auttaa. Voimmeko hyödyntää todennäköisyyksiä? Siellä missä on ihmisvirtoja, tulee osumiakin helpommin. Sopivia rekrytointipaikkoja ovat esim. kirjastot, kauppakeskukset, yleisötilaisuudet, harrastustoiminnat ja järjestöjen järjestämät tilaisuudet, kirkon ja seurakunnan järjestämät tilaisuudet ja sosiaalinen media. Hyödynnetään erilaisia rekistereitä esim. lähetetään seurakunnan kanssa kirje tänä vuonna 65v. täyttäneille. 6 6

7 Ei unohdeta omia jäseniä. Kysytään löytyykö omasta jäsenistöstä tai heidän tuttavapiiristään mahdollisia toimijoita. Voisivatko jäsenet tätä miettiä ja työstää. Palkitaan parhaat ellei peräti kaikki onnistujat. Mahdollisella uudella vapaaehtoistoimijalla on monta kynnystä ylitettävänä. Tasoitetaan tietä. On tärkeää, että yhdistys löydetään, tunnistetaan ja vapaaehtoiseksi tuleminen on helppoa. Kokeillaan erilaisia rekrytointikeinoja, näitä ovat esimerkiksi: o Vapaaehtoistyön peruskurssit o Repäisylappu malli eli mainos kauppoihin o Oma esite vapaaehtoistoiminnasta o Nettirekrytointi esim. o Yhteistyö alueen muiden tahojen kanssa esim. seurakunta, muut yhdistykset o Rekrytointitilaisuudet (messut, tapahtumat, juhlat, vapaaehtoistyön esittelyt jne.) Harjoitus: Parityönä 10 min. Toinen toimii rekrytoijana toinen rekrytoitavana. Kuvitellaan, että ollaan kauppakeskuksessa rekrytoimassa vapaaehtoisia. Keskustellaan: a) miten rekrytoijana voisimme edistää onnistunutta rekrytointia? b) millaisia ongelmia mahdollisesti kohtaamme ja kuinka voisimme niihin varautua? 2.4 Vinkkejä kohtaamisiin Kuvittele olevasi rekrytointitehtävissä. Kauppakeskuksen aula vilisee ihmisiä. Miten voisit menestyä rekrytointitehtävässäsi? 1. Asetu ensin itse rekrytoitavan henkilön asemaan ja mieti miten haluaisit itseäsi lähestyttävän. 2. Vapaaehtoistoimintaan lähdetään usein elämän taitekohdissa esim. eläkkeelle siirryttäessä. Kuka kauppakeskuksessa olijoista edustaa suuria ikäluokkia, kuka on eläkkeelle siirtymässä? Vapaaehtoistoimija löytyy todennäköisemmin heistä. 3. Ihmisillä on kiire. Aikaa pysäyttämiseen on vähän. Viestitä ja kerro suoraan: Olisi tarjolla uudenlaista sisältöä elämään. Olisi tarjolla mahdollisuuksia käyttää omia taitoja ja kokemuksia toisten auttamiseen. 4. Nyt tärppäsi ja pääset keskustelemaan. Kuuntele, älä tyrkytä. Ihmisillä on halu oppia uutta. Uudenlaisen tiedon tarve ja ymmärryksen lisääminen omaa elämää varten voi olla ykkösmotiivi. 5. Saatat kokea pettymyksiä, kun ihmiset eivät innostu helpolla. Älä luovuta. Jokaisella ihmisellä on osaamista ja halua käyttää taitoja ja tietoja mielekkäällä tavalla. 6. Motiivit nousevat ihmisten omista tilanteista. Löydä motiivi ja innosta mukaan: Kuulostele onko teemamme tuttu. Onko rekrytoitavan halu auttaa muita syntynyt kokemuksista omassa elämässä. Vertaisryhmämme kaipaavat vetäjää, voimme kouluttaa tähän tulisitteko tutustumaan? Vapaaehtoistoiminta voi olla vastapaino omalle ammattityölle ja mielekäs vapaa-ajan viettämisen tapa. Joskus auttaja voi saada uudenlaisen mahdollisuuden käyttää omaa ammattitaitoa: Oletteko koskaan ajatellut, että voisitte toteuttaa tuota osaamistanne 7 tällä tavalla? Meillä voisitte halutessanne tehdä näin ja näin 7

8 Tarve kuulua johonkin, kiinnostus elämään ja ihmisiin kannustaa vapaaehtoistyöhön. Uskon, että meillä olisi juuri teille kiinnostavia mahdollisuuksia mukavassa porukassa Kokemuksen mukaa ihmiset auttavat mielellään, kun tietävät mitä heiltä odotetaan. Kohtaamisessa ihmiset siis miettivät riitänkö minä? Kerro, että Tavallisen ihmisen taidoin tässä pärjää ja me pidämme vapaaehtoisista hyvää huolta. Olemme kiinnostuneet kaikesta avusta. Pienelläkin teollanne on suuri merkitys. 7. Hyvin toimivaan ja hyvämaineiseen yhteisöön on helpompi saada vapaaehtoisia kuin hajanaiseen ja epämääräiseen. Osaammeko antaa positiivisen mielikuvan toiminnastamme ihmiselle, joka ei ole koskaan kuullutkaan meistä? Kerro mitä teette ja mitä olette saaneet aikaiseksi. Mitä omaishoitajat ovat hyötyneet vapaaehtoistoimijoista. Opettele lyhyt esimerkki, minkä kerrot: 8. Kun saat toisen innostumaan toiminnasta, on tärkeää sopia seuraava askel; puhelinsoitto, yhteinen tapaaminen, lisätietoa postitse jne. Tee mukaan tuleminen mahdollisimman helpoksi. 9. Alat harjaantua jo rekrytoinnissa. Silti useampi kieltäytyy lähtemästä mukaan toimintaan kuin innostuu asiasta. Älä luovuta. 3. Vapaaehtoistoiminnan pelisääntöjä Hyvin organisoitu vapaaehtoistoiminta rakentuu monista osasista. Vapaaehtoistoiminnan pelisäännöt pitää aina käydä läpi yhdessä toimijoiden kanssa. Pelisäännöt vaikuttavat jo toimijoita etsittäessä. Kaikista innokkaista ei ole vapaaehtoistoimijoiksi. Seuraavassa on keskeisiä asioita, jotka tulee huomioida, kun annetaan vastuuta vapaaehtoistoimijoille: - Vapaaehtoisen tulee olla luotettava. - Vapaaehtoisen tulee arvioida omat voimavaransa. Ei kannata lupailla liikoja. - Vapaaehtoinen on vaitiolovelvollinen. - Vapaaehtoinen toimii puolueettomasti. Hän kunnioittaa toisen erilaisuutta ja oikeutta mielipiteisiin. - Jokainen ihminen vastaa elämästään. Vapaaehtoistoiminnassa tukea annetaan sitä tarvitsevan ehdoilla. - Vapaaehtoinen saa tukea ja rohkaisua toimintaansa. Vapaaehtoista ei jätetä yksin. - Vapaaehtoiset ovat tukea tarvitsevien ihmisten, heidän omaistensa ja ammattihenkilöstön yhteistyökumppaneita. - Vapaaehtoisella on tavallisen ihmisen vastuu lähimmäisestään. Vastuu vapaaehtoisen toiminnasta on myös toiminnasta vastaavalla organisaatiolla. Järjestöillä on vakuutuksia vapaaehtoistoimintaa varten. (mukaillen STKL) 4. Miten pitää huolta vapaaehtoisista? Yhdistyksen elinehto ovat vapaaehtoiset toimijat. Heistä tulee pitää hyvää huolta. Mitä suurempi on vapaaehtoistoimijoiden määrä, sitä tärkeämpää on sopia yhdistyksen sisäisistä toimintatavoista. Liian byrokraattista järjestelmää ei kannata rakentaa. Riittää, että on sovittu seuraavat: 1. Kuka/ketkä vastaavat vapaaehtoistoiminnan käytännön järjestämisestä, toimijoitten tukemisesta ja mitä työn organisointiin sisältyy? 8 8

9 2. Kuka/ketkä kantavat hallinnollisen vastuun, missä tehdään päätökset ja miten? Yhdistyksen sisäisessä työn organisoinnissa tulee sopia: o miten hoidetaan rekrytoinnit, alkuhaastattelut ja henkilön sopivuuden arviointi o sopivien tehtävien löytäminen ja toimintaan perehdyttäminen o vierellä kulkeminen, käytännön tuki yhdistysarjessa o vapaaehtoistoiminnan mahdollistaminen, ohjaus, valvonta o seuranta ja arviointi Vapaaehtoistoiminta on tekijäänsä palkitsevaa, mutta se voi olla ajoittain myös henkisesti tai fyysisesti raskasta. Toimiminen yhdistyksessä tulee olla vapaaehtoiselle toimijalle lähtökohtaisesti voimaannuttava kokemus. Tarvitaan arvostusta, perehdytystä, virkistystä, koulutusta, toisen huomioimista, palkitsemista ja kannustusta. Erityisen tärkeää on olla tietoinen missä kulloinkin mennään, minkä verran tarvitaan vierellä kulkijaa. On hyvä olla selvillä vapaaehtoistoimijan henkilökohtaisista ominaisuuksista, taidoista, työtyylistä, sitoutumisen asteesta jne. Näin yhdistys osaa ohjata henkilön häntä kiinnostaviin tehtäviin. Järjestöt tarjoavat vapaaehtoisilleen mahdollisuuksien mukaan esimerkiksi seuraavia asioita: o Työtodistuksia tai muita todistuksia o Opastusta uusille vapaaehtoisille o Koulutustilaisuuksia mukana oleville vapaaehtoisille o Virkistystilaisuuksia o Ryhmätyötoimintaa, ryhmätyönohjausta o Toisilta oppimista; vertaistukea o Henkilökohtaisia keskusteluja o Mahdollisuuden vaikuttaa ja tuoda esiin omia ideoita o Yhteisöllisyyttä ja yhteisön tukea o Vakuutuksen toimintaan Yksi tapa pitää huolta vapaaehtoistoimijoista, on tehdä yhteinen suunnitelma auttajien motivaation, jaksamisen ja hyvinvoinnin tukemiseksi. Se mikä sopii toiselle, ei välttämättä auta toista. Keskustelun kautta saadaan selville tuen tarpeet. Vapaaehtoisen kokemukset, odotukset ja toiveet ovat perustana sille, miten häntä tuemme. Ihmisten elämäntilanteet vaihtelevat ja välillä ei ole mahdollisuuksia toimia auttajana. Motivaation selvittämiseksi voi käyttää apuna seuraavia kysymyksiä: 1. Koetko vapaaehtoistoiminnan palkitsevana? 2. Koetko, että olet päässyt tekemään merkityksellistä työtä? 3. Onko sinulla mahdollisuus kokea vastuuta ja tuntea haasteellisuutta? 4. Tuleeko hyvän olon tunne onnistumisista? 5. Oletko saanut myönteistä palautetta ja tunnustusta tarpeeksi? 6. Miten toivoisit, että tukisimme sinua? 7. Oletko kokenut itse kehittymisen iloa? 8. Voitko käyttää riittävästi omia kykyjäsi toisten auttamisessa? 9. Onko sinulla sopivasti tehtäviä omien mieltymysten, oman arvomaailman ja osaamisen mukaan? 10. Onko sitoutumisen taso sopusoinnussa tilanteesi ja kokemustesi kanssa? Motivoinut vapaaehtoistoimija välittää yhdistyksestä myönteistä kuvaa Tehtävä: Miten itse koet vapaaehtoistoiminnan hyvät ja huonot puolet? Miten toivoisit sinusta vapaaehtoistoimijana pidettävän huolta? 9 9

10 5. Suunnitelma vapaaehtoistoiminnan kehittämiseksi Yhdistysten toiminta on muutostilassa. Odotukset ja tarpeet yhdistystoiminnalle muuttuvat ja tuntuvat kasvavan. Omaishoitajien määrä kasvaa, omaishoitotilanteet monimuotoistuvat. Vain pieni osa omaishoitajista on lakisääteisen tuen piirissä, tuen ulkopuolelta löytyy satojatuhansia henkilöitä. Kaikki nämä tekijät vaikuttavat siihen, että yhdistystyölle on tilausta. Yhdistyksissä työt kasaantuvat helposti yksille ja samoille ihmisille, kun ei ole tekijöitä. Perinteisesti yhdistysten hallituksissa on ollut paljon omaishoitajia, jotka eivät käytännössä aina pääse aktiivisesti osallistumaan ja kehittämään yhdistystä. Töitä siis riittäisi ja uupumisen vaara on läsnä yhdistysarjessa. Yhteinen huoli on: mistä löytäisimme tekijöitä? 5.1 Miksi tarvitsemme kehittämissuunnitelman? Vapaaehtoistoiminnan suunnitelma tuplaa onnistumismahdollisuudet tavoitteisiin pääsylle. Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty. Ennen suunnitelman tekemistä on hyvä katsoa kauemmas ja miettiä asioita, joita voisimme seurata. Yksi seurattava asia on aktiivitoimijoiden määrä ja yhdistystoimijoiden eri roolit (katso jäljempänä suunnitelmalomakkeen sivu kaksi). Tämän asian toteutumista voi seurata esim. yhdistyksen hallituksen kokouksissa. Vapaaehtoistoiminnan seurantaa voi tehdä monella tapaa ja seurattavat sisällöt rakentaa omiin tarpeisiin sopiviksi. Liikaa tavoitteita ja seurattavaa ei kannata ottaa. 5.2 Suunnitelman tekeminen Vapaaehtoistoiminnan suunnitelman tekemistä varten on tehty yhdistyksille avuksi oma työväline (jäljempänä), jota kannattaa hyödyntää. Suunnitelman tekeminen on hyvä tehdä yhdessä yhdistyksen hallituksen ja mahdollisesti muiden aktiivitoimijoiden kanssa (esim. hallituksen kehittämispäivä). Suunnitelman sisältöotsikkoina ovat : 1. Yhdistyksemme nykytilanne ja tavoitteiden määritteleminen Tässä voi käyttää apuna yhdistyksen toimintakertomuksen/ toimintasuunnitelman sisältöä ja seuraavaa perustehtäväjaottelua Omaishoitoperheiden etujen valvonta / vaikuttamistoiminta Omaishoitotilanteissa elävien henkilöiden tavoittaminen Omaishoitoperheiden tukeminen Omaishoidon asiantuntijuuden kehittäminen ja jakaminen Paikallinen omaistoiminnan yhteistyö 2. Kartoitetaan taulukkoa hyödyntäen tehtävät, joihin yhdistyksemme kaipaa vapaaehtoistoimijoita Roolikartan avulla on tarkoitus saada työnjakoa selkeämmäksi ja oppia näkemään mahdollisuudet ja toisaalta nyt käytettävissä olevat resurssit ja toimijoiden kiinnostuksen kohteet. Roolikartan tarkoitus ei ole se, että yhdistyksen tulisi löytää toimija kaikkiin toimintoihin, joita roolikartassa on mainittu. Kukin yhdistys voi katsoa tavoitteiden suuntaisesti itselleen sopivimmat työstettävät osat. Yhtenä roolikartan tavoitteena on, että perustettavissa työryhmissä (katso kartasta jaottelu) olisi mukana yhdistyksen hallitustoimija työryhmän jäsenenä. Tällöin viestit hallituksen ja työryhmän välillä kulkisivat sujuvammin

11 Roolituskartan avulla saadaan selville seuraavaa: a) millaiset toiminnot roolikartasta koskettavat juuri nyt yhdistystä b) millaisiin rooleihin yhdistyksen toimijat ovat itse kiinnostuneita kiinnittymään c) mihin tarvitaan lisää toimijoita d) onko teemojen mukaisiin työryhmien perustamisiin tarvetta e) löytyykö henkilöitä, jotka saattaisivat esim. työparina alkuun työryhmät f) osataan rekrytointitilanteissa paremmin kertoa millaisia tehtäviä olisi tarjolla Roolituskartan työstäminen: Lähdetään liikkeelle siitä, että yhdistyksen hallitustoimijat/ yhdistysaktiivit miettivät mitkä työryhmät heitä itseään eniten kiinnostaisivat. Esim. kukin merkitsee kolme kiinnostavinta. Kolmen valitun ryhmän sisältä voi lisäksi merkitä, mitkä toiminnot tarkemmin kiinnostaisivat. Sovitaan, mihin mennessä arviointi tulee tapahtua ja miten kartoitus vedetään yhteen. Tuloksena näemme tämän hetkisen tilanteen. Keskustellaan, miltä tilanne näyttää. Mitkä asiat ketäkin kiinnostavat ja mitkä osa-alueet jäävät nyt uupumaan tekijöitä. Entä miltä kartoituksen tulokset näyttävät asetettuihin yhdistyksen tavoitteisiin nähden? Pyritään löytämään työryhmiin innokkaita, jotka saattaisivat ryhmätyöskentelyn alkuun. Sovitaan, kuka aloittaa missäkin työryhmässä. Työryhmälle voidaan valita vastuullinen vetäjä nyt tai lähteä etsimään häntä. Voidaan myös esim. työpareina aloittaa ja alkaa koota työryhmään enemmän jäseniä ja jakaa työryhmän tehtäviä kiinnostuksen mukaan. Pikkuhiljaa työryhmän työskentely kehittyy ja jämäköityy. 3. Seuraavia asioita täytyy tehdä, jotta saamme tehtäviin toimijoita: Roolikarttatehtävän avulla selvisi mihin tehtäviin juuri nyt kaipaamme tekijöitä. Sovitaan tavoitteet saada uusia toimijoita ja se miten lähdemme uusia toimijoita etsimään. 4. Voimme pitää vapaaehtoistoimijoista huolta seuraavilla tavoilla: Kirjataan yhdistyksen näkemys siitä, millaista huolenpitoa sekä kannustusta on tarjolla ja tarvitsemmeko/voidaanko jotain uusia elementtejä ottaa käyttöön. Tämän tehtävän tehtyämme, osaamme rekrytoitaessa kertoa asiasta. 5. Aiomme hyödyntää paikallisen yhteistyön tarjoamia mahdollisuuksia vapaaehtoistoimijoiden tukemisessa seuraavasti: Yhdistyksen alueella on todennäköisesti toimijoita, jotka jo järjestävät vapaaehtoisille koulutusta tai muuta tukitoimintaa. Kirjataan yhdistyksen näkemys miten hyödynnämme näitä. 6. Tarkistamme suunnitelmaa ja sen toteutumista seuraavan kerran Jotta asia saa jatkuvuutta, niin otetaan tavoitteeksi seurata suunnitelman kulkua jokaisessa hallituksen kokouksessa. Otetaan siis asia hallituksen kokouksen asialistalle! 11 11

12 5.3 Suunnitelmalomake Suunnitelmaa on aloitettu tekemään pvm. 1. Yhdistyksemme nykytilanne ja tavoitteiden määritteleminen Henkilöjäsenmäärä on Yhdistyksemme hallituksen henkilömäärä Arvio yhdistyksen aktiivitoimijoiden määräksi (sisältäen hallituksen henkilöt) Mitä toimintaa meillä yhdistyksessä nyt on? (Listaus keskeisistä toiminnoista esim. viimeiseltä vuodelta. Voit hyödyntää seuraavan sivun tehtäväkoonnosta kirjaamisessa.) Mitä tavoittelemme jatkossa? (kirjataan konkreettisia tavoitteita ja keinoja tavoitteisiin pääsemiseksi) 12 12

13 2. Kartoitetaan seuraavaa taulukkoa hyödyntäen tehtävät, joihin yhdistyksemme kaipaa vapaaehtoistoimijoita. Pyritään arvioimaan asiat mennessä. Hallitustyöskentely Omaishoitajien edustajia Yhteiskunnan eri aloilta omaishoidosta kiinnostuneita Jäsenet seuraaviin työryhmiin Jäsentyöryhmä Markkinointityöryhmä Vaikuttamistyöryhmä Ryhmätoimintajoukkue Järjestelytyöryhmä Varainhankintatyöryhmä Virkistystyöryhmä Vapaaehtoistoiminnan tukiryhmä Muita tarpeita: Jäsenasiat Jäsenhankinnasta vastaava Uusien jäsenien vastaanotosta huolehtija Jäseniltojen järjestelijä Lapsiperheiden yhteyshenkilö Työssäkäyvien omaishoitajien yhteyshenkilö Eläkkeellä olevien omaishoitajien yhteyshenkilö Jäsenetujen kehittäjä Yhteyshenkilö x kunnan jäseniin Kannattajajäsenten yhteyshenkilö Muita tarpeita: Markkinointi ja tiedotus Yhdistyksen esitevastaava Jäsenkirje/tiedotevastaava Mediayhteyshenkilö Kuntayhteyshenkilö Järjestöyhteyshenkilö Oppilaitosyhteyshenkilö Seurakuntayhteyshenkilö Yritysyhteistyön kehittäjä Nettisivujen tekijä/päivittäjä Muita tarpeita: Vaikuttamistoiminta Kuntayhteyshenkilö Aloitteiden tekijä Tukihenkilö omaishoitoperheelle neuvotteluihin Palveluohjausta antava henkilö Muita tarpeita: Jäsentyöryhmä Vertaistuki/Ryhmät Vertaistukiryhmien järjestelijä Keskusteluryhmien vetäjät Opintokerhon vetäjä Toiminnallisten ryhmien vetäjät Muita tarpeita: Markkinointityöryhmä Tilaisuuksien järjestelyt Juhlien järjestelijä Kahvitusapu Yleisavustaja Ruokahuoltovastaava Vuosikokousjärjestelijä OK-asioista / hakemuksista vastaava Muita tarpeita: Vaikuttamistyöryhmä Varainhankinta Varainhankinnasta vastaava Avustusanomusten tekijä Varainhankintatapahtumien järjestelijä Avustajia tapahtumiin Lipaskerääjä Kannattajajäsenten hankkija Lahjoittajien muistamisesta vastaava Muita tarpeita: Ryhmätoiminnan joukkue Virkistystoiminta Lomatoiminnan järjestelijä Harrastuspiirien järjestelijä Retkien järjestelijä Kuljetusjärjestelijä Muita tarpeita: Järjestelytyöryhmä Vapaaehtoistoiminta Toiminnan koordinointihenkilö Rekrytointivastaava Vapaaehtoisten koulutuksesta valmennuksesta ja tsemppauksesta vastaava Muita tarpeita Varainhankintatyöryhmä Virkistystyöryhmä Vapaaehtoistoiminnan tukiryhmä 13 13

14 3. Seuraavia asioita täytyy tehdä, jotta saamme rekrytoitua tehtäviin toimijoita: 4. Voimme pitää vapaaehtoistoimijoista huolta seuraavilla tavoilla: 5. Aiomme hyödyntää paikallisen yhteistyön tarjoamia mahdollisuuksia vapaaehtoistoimijoiden tukemisessa seuraavasti: Tarkistamme suunnitelmaa ja sen toteutumista seuraavan kerran

15 6. AlueAvain- koulutuksien dioja vapaaehtoistoiminnasta 15 15

16 16 16

17 17 17

18 18 18

19 19 19

20 20 20

21 21 21

22 22 22

23 7. Lähdekirjallisuutta ja lukuvinkkejä Vapaaehtoistoiminta osana kansalaisyhteiskuntaa - ihanteita vai todellisuutta (Anne Birgitta Yeung) Vapaaehtoistoiminta seurakunnassa ja järjestöissä (Harju, Niemelä ) Vapaaehtoistoiminta Suomessa (Pirkko Hakkarainen) Tukea ja mahdollisuuksia vapaaehtoistoiminnalle (Pirkko Hakkarainen toim.) Nuorten asenteet ja osallistuminen vapaaehtoistoimintaan (Henrietta Grönlund) RAY Avustustoiminnan raportteja 23 (Anne Birgitta Pessi, Tomi Oravasaari)

24 24 24

Yhdistyksen perustehtävä lähtökohtana. Aluevastaava Matti Mäkelä

Yhdistyksen perustehtävä lähtökohtana. Aluevastaava Matti Mäkelä Yhdistyksen perustehtävä lähtökohtana Aluevastaava Matti Mäkelä YHDISTYKSEN PERUSTEHTÄVÄ OMAISHOITOPERHEIDEN TAVOITTAMINEN OMAISHOITOPERHEIDEN TUKEMINEN YHDISTYS OMAISHOIDON KEHITTÄJÄNÄ, EDUNVALVONTA Miten

Lisätiedot

SISÄLTÖ TOMI ORAVASAARI 2011

SISÄLTÖ TOMI ORAVASAARI 2011 SISÄLTÖ Vapaaehtoistoiminnan määritelmä Vapaaehtoistoiminta Suomessa Vapaaehtoistoiminnan merkitys RAY:n rahoittamissa järjestöissä Vapaaehtoistoiminnan trendit Vapaaehtoistoiminnan vahvuudet ja heikkoudet,

Lisätiedot

Yhdessä enemmän. Ei jätetä ketään yksin.

Yhdessä enemmän. Ei jätetä ketään yksin. Yhdessä enemmän Ei jätetä ketään yksin. Tukea. Toivoa. Mukana. Ilona. Vapaaehtoistoiminta ja auttaminen tuottavat iloa ja tekevät onnelliseksi Onnelliseksi voit tehdä monella tavalla. Yksi tapa on tulla

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminnan linjaus

Vapaaehtoistoiminnan linjaus YHDESSÄ MUUTAMME MAAILMAA Vapaaehtoistoiminnan linjaus Suomen Punainen Risti 2008 Hyväksytty yleiskokouksessa Oulussa 7.-8.6.2008 SISÄLTÖ JOHDANTO...3 VAPAAEHTOISTOIMINNAN LINJAUKSEN TAUSTA JA TAVOITTEET

Lisätiedot

VAPAAEHTOISTEN JAKSAMISESTA HUOLEHTIMINEN

VAPAAEHTOISTEN JAKSAMISESTA HUOLEHTIMINEN VAPAAEHTOISTEN JAKSAMISESTA HUOLEHTIMINEN Perusedellytys vapaaehtoistoiminnalle VAPAAEHTOINEN ITSE (1/2) Vapaaehtoistoiminnan tarkoitus on tuoda iloa ihmisten elämään, myös vapaaehtoiselle itselleen. Mukaan

Lisätiedot

YHTEISTYÖ VAPAAEHTOISTEN KANSSA. Haasteet ja mahdollisuudet. Liisa Reinman 27.11.2013

YHTEISTYÖ VAPAAEHTOISTEN KANSSA. Haasteet ja mahdollisuudet. Liisa Reinman 27.11.2013 YHTEISTYÖ VAPAAEHTOISTEN KANSSA Haasteet ja mahdollisuudet Liisa Reinman 27.11.2013 Vapaaehtoistoiminta kiinnostaa Puolet suomalaista tekee vapaaehtoistyötä Vapaaehtoistyöstä kiinnostuneita olisi enemmänkin,

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminnan haasteet tämän päivän Suomessa Sosiaali- ja terveysjärjestöjen järjestöfoorumi 5.12.2006 Joensuu

Vapaaehtoistoiminnan haasteet tämän päivän Suomessa Sosiaali- ja terveysjärjestöjen järjestöfoorumi 5.12.2006 Joensuu Vapaaehtoistoiminnan haasteet tämän päivän Suomessa Sosiaali- ja terveysjärjestöjen järjestöfoorumi 5.12.2006 Joensuu Henrietta Grönlund, TM, tutkija Helsingin yliopisto henrietta.gronlund@helsinki.fi

Lisätiedot

RAY TUKEE HYVIÄ TEKOJA. Niina Pajari Kuusankoski

RAY TUKEE HYVIÄ TEKOJA. Niina Pajari Kuusankoski RAY TUKEE HYVIÄ TEKOJA Niina Pajari 17.11.16 Kuusankoski RAY, VEIKKAUS JA FINTOTO YHDISTYVÄT UUDEKSI RAHAPELIYHTIÖKSI -> UUSI RAHAPELIYHTIÖ VEIKKAUS VASTAA VAIN RAHAPELITOIMINNASTA, EIKÄ KÄSITTELE AVUSTUKSIA

Lisätiedot

Järjestötoimintaan sitoutumisen haasteet ja mahdollisuudet

Järjestötoimintaan sitoutumisen haasteet ja mahdollisuudet Järjestötoimintaan sitoutumisen haasteet ja mahdollisuudet Sanoista tekoihin tavoitteena turvalliset, elinvoimaiset ja hyvinvoivat alueet seminaari 16.-17.2.2011 Tutkimuksen puheenvuoro Arjen turvaa kylissä

Lisätiedot

Puolueettomuus. Autettavan Toiminnan ehdoilla toimiminen ilo

Puolueettomuus. Autettavan Toiminnan ehdoilla toimiminen ilo Puolueettomuus Vapaaehtoistoiminnassa toimitaan tasapuolisesti kaikkien edun mukaisesti. Vapaaehtoinen ei asetu kenenkään puolelle vaan pyrkii toimimaan yhteistyössä eri osapuolten kanssa. Mahdollisissa

Lisätiedot

Kohtaamisen silta vapaaehtoistoimintaa Espoossa Tarkoitus Kohtaamisen Silta tapahtuman tarkoituksena on tarjota vapaaehtoistoiminnasta kiinnostuneille mahdollisuus ryhtyä vapaaehtoiseksi ja kiittää jo

Lisätiedot

OLETKO YKSI MEISTÄ? KUULUTKO JOUKKOOMME?

OLETKO YKSI MEISTÄ? KUULUTKO JOUKKOOMME? OLETKO YKSI MEISTÄ? KUULUTKO JOUKKOOMME? Läheiseni on sairastunut, tulevaisuus huolestuttaa minua, mistä saisin tietoa? Tuetko ja avustatko läheistäsi arjessa? Ethän jää pohtimaan asioita yksin, vaan tule

Lisätiedot

Yhteinen Polku hanke 2009-13

Yhteinen Polku hanke 2009-13 Yhteinen Polku hanke 2009-13 Omaishoitoperheen varhaisen tunnistamisen ja tukemisen malli Joensuun seudulle Omaisyhteistyö seminaari 30.1.2013 Joensuu http://www.jelli.fi/yhteinen-polku-minakoomaishoitaja/tapahtumat-koulutukset

Lisätiedot

9.30 Aamukahvi. 12.00 Lounas (omakustanteinen)

9.30 Aamukahvi. 12.00 Lounas (omakustanteinen) Näin homma toimii seminaari sekä Oulun seudun omaishoitajat ja läheiset ry 15 - vuotta Aika: Torstai 31.10.2013 Paikka: Wegeliussali, ODL, Albertinkatu 16, 90100 Oulu 9.30 Aamukahvi 10.00 Musiikkiesitys

Lisätiedot

Kerro, miksi sinä lähdit mukaan vapaaehtoistoimintaan?

Kerro, miksi sinä lähdit mukaan vapaaehtoistoimintaan? Kerro, miksi sinä lähdit mukaan vapaaehtoistoimintaan? Vapaaehtoistoiminta on mittaamattoman arvokas voimavara yhteiskunnassamme, ja meidän on syytä ymmärtää sitä syvemmin ja paremmin. Tässä pohdinnassa

Lisätiedot

- 10 askelta paremaan vapaaehtoistoimintaan (Karreinen, Halonen, Tennilä) Visio, 2. painos 2013

- 10 askelta paremaan vapaaehtoistoimintaan (Karreinen, Halonen, Tennilä) Visio, 2. painos 2013 Kouluttajapankki 1. Kouluttajan nimi - Lari Karreinen 2. Oppiarvo, ammatti, asiantuntemus - VTM, aikuiskouluttaja, järjestöjohtamisen erikoisammattitutkinto 3. Mahdolliset suosittelijat tai muut referenssit

Lisätiedot

Työpaja: Vapaaehtoistoiminnan johtaminen Kirkollisen johtamisen forum 2014

Työpaja: Vapaaehtoistoiminnan johtaminen Kirkollisen johtamisen forum 2014 Työpaja: Vapaaehtoistoiminnan johtaminen Kirkollisen johtamisen forum 2014 Henrietta Grönlund Helsingin yliopisto / HelsinkiMissio ry Henrietta Grönlund / henrietta.gronlund@helsinki.fi www.helsinki.fi/yliopisto

Lisätiedot

OmaisOiva-toiminta Kristiina Mustakallio, toiminnanjohtaja

OmaisOiva-toiminta Kristiina Mustakallio, toiminnanjohtaja OmaisOiva-toiminta 2017 Kristiina Mustakallio, toiminnanjohtaja Toiminta-alue ja yhteistyöverkosto Toiminta-alue: Espoon ja Kauniainen Länsi-Uudenmaan suurimmat kunnat: Kirkkonummi, Raasepori, Inkoo, Hanko

Lisätiedot

toiminnan suunnittelu, johtaminen ja kehittäminen

toiminnan suunnittelu, johtaminen ja kehittäminen Jyväskylä 12.3.2008 Keskustelua vapaaehtoistoiminnasta ja yleishyödyllisyydestä YTT Juha Heikkala Yhdistyksen / järjestön toiminnan suunnittelu, johtaminen ja kehittäminen STRATEGINEN SUUNNITTELU Strategia:

Lisätiedot

Vapaaehtoistyön johtaminen ja sitouttaminen rekrytoinnin ja sitouttamisen hyvät käytännöt

Vapaaehtoistyön johtaminen ja sitouttaminen rekrytoinnin ja sitouttamisen hyvät käytännöt IDEAKAHVILA: Vapaaehtoistyön johtaminen ja sitouttaminen rekrytoinnin ja sitouttamisen hyvät käytännöt Rekrytointi Henkilökohtainen kontakti/kutsu Pakottaminen/suostuttelu Järjestöjen välinen yhteistyö

Lisätiedot

PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA

PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA Annamari Mäki-Ullakko, Ilmarinen, 5.11.2015 ESITYKSEN SISÄLTÖ 1. Oma jaksaminen on perusta 2. Työyhteisössä jokainen vaikuttaa ja on vastuussa 3. Ammattitaidon

Lisätiedot

Yhdistyksen tuki omaishoitajille

Yhdistyksen tuki omaishoitajille Salon seudun omaiset ja läheiset ry Yhdistyksen tuki omaishoitajille Omaishoitajien laki-ilta 26.2.2013 Kaupungintalo, Valtuustosali Seija Hyvärinen Toiminnan tavoitteet 1 Toiminnalla edistetään kotona

Lisätiedot

TUKIHENKILÖN PERUSKOULUTUS. 5.-7.3.2015 ESPOO Eija Himanen

TUKIHENKILÖN PERUSKOULUTUS. 5.-7.3.2015 ESPOO Eija Himanen TUKIHENKILÖN PERUSKOULUTUS 5.-7.3.2015 ESPOO Eija Himanen Koulutuksen rakenne Ryhmästä syntyy turvallinen oppimista ja itsen reflektointia edistävä ympäristö Tukihenkilönä toimimisen lähtökohdat: mikä

Lisätiedot

ILOA ELÄMÄÄN - TULE VAPAAEHTOISEKSI!

ILOA ELÄMÄÄN - TULE VAPAAEHTOISEKSI! ILOA ELÄMÄÄN - TULE VAPAAEHTOISEKSI! Vapaaehtoistyön periaatteet Vapaaehtoisten toiminta on tärkeä tapa tuoda vaihtelua, iloa ja virkistystä ikäihmisten arkeen sekä asumispalveluissa että kotihoidossa.

Lisätiedot

TUNNE ITSESI TYÖNHAKIJANA

TUNNE ITSESI TYÖNHAKIJANA TUNNE ITSESI TYÖNHAKIJANA Sisällysluettelo: 1. Johdanto 2. Omien taitojen tunnistaminen 3. Omista taidoista kertominen 4. Työnhaun viidakko 5. Miten ylläpitää motivaatiota? 6. Työntekijöiden terveisiä

Lisätiedot

Miksi oppijoiden osallistamista Aikuisoppijan viikon toteuttamisessa tarvitaan? MALLI: OPPIJOIDEN OSALLISTAMINEN AIKUISOPPIJAN VIIKON TOTEUTTAMISESSA

Miksi oppijoiden osallistamista Aikuisoppijan viikon toteuttamisessa tarvitaan? MALLI: OPPIJOIDEN OSALLISTAMINEN AIKUISOPPIJAN VIIKON TOTEUTTAMISESSA Oppijan osallistamisen malli Aikuisoppijan viikon toteuttamisessa Miksi oppijoiden osallistamista Aikuisoppijan viikon toteuttamisessa tarvitaan? Aikuisoppijoiden osallistuminen Aikuisoppijan viikon (AOV)

Lisätiedot

Ihmisten kokoisia vapaaehtoistehtäviä -opinnäytetyö

Ihmisten kokoisia vapaaehtoistehtäviä -opinnäytetyö Ihmisten kokoisia vapaaehtoistehtäviä -opinnäytetyö Saako keskustelun nauhoittaa tutkimuskäyttöön? Opinnäytetyö Aihe: Ihmisen kokoisia vapaaehtoistehtäviä Tavoite: Kehittämistehtävän tavoitteena on luoda

Lisätiedot

Omaishoitajat ja Läheiset Liitto Ry. Yhdistyksen hallitus. Toiminnanjohtaja

Omaishoitajat ja Läheiset Liitto Ry. Yhdistyksen hallitus. Toiminnanjohtaja Omaishoitajat ja Läheiset Liitto Ry Aluetoiminta: Pohjois- ja Keski-Pohjanmaa sekä Kainuu Kokkolanseudun Omaishoitajat ja Läheiset Ry Yhdistyksen hallitus OMA Hoivapalvelu Oy:n hallitus Toiminnanjohtaja

Lisätiedot

Työpaikkaosaamisen kehittämisen malli monikulttuurisille työpaikoille

Työpaikkaosaamisen kehittämisen malli monikulttuurisille työpaikoille Työpaikkaosaamisen kehittämisen malli monikulttuurisille työpaikoille Mitä on osaaminen ja osaamisen kehittäminen työssä? Työpaikoilla eletään jatkuvassa muutoksessa. Asiakkaiden tarpeet muuttuvat ja työpaikalla

Lisätiedot

Uudenmaan Martat ry Pirkko Haikkala

Uudenmaan Martat ry Pirkko Haikkala VAPAAEHTOISTOIMINTAAN UUSIA MAHDOLLISUUKSIA Uudenmaan Martat ry Pirkko Haikkala 1.10.2016 Vapaaehtoistoiminnan toimintamalli Uudenmaan Martoissa Piiri Kouluttaa vapaaehtoisia Tukee, kannustaa ja ohjaa

Lisätiedot

Vapaaehtoiset osana työyhteisöä -KOULUTUS

Vapaaehtoiset osana työyhteisöä -KOULUTUS Vapaaehtoiset osana työyhteisöä -KOULUTUS VETY Vapaaehtoistyö yleishyödyllisessä yhteisössä Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy Hermannin ranta>e 2 A, 00580 Helsinki www.kierratyskeskus.fi/vety Tänään:

Lisätiedot

Ovet. Omaishoitajavalmennus. Keinoja omaishoitajan tukemiseksi. Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry www.omaishoitajat.fi

Ovet. Omaishoitajavalmennus. Keinoja omaishoitajan tukemiseksi. Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry www.omaishoitajat.fi Ovet Omaishoitajavalmennus Keinoja omaishoitajan tukemiseksi Minäkö omaishoitaja? Omaishoitotilanteen varhainen tunnistaminen on hoitajan ja hoidettavan etu: antaa omaiselle mahdollisuuden jäsentää tilannetta,

Lisätiedot

SEURAN SINETTIKRITEERIEN ARVIOINTI TYÖSTÖPOHJA SEURAN KÄYTTÖÖN

SEURAN SINETTIKRITEERIEN ARVIOINTI TYÖSTÖPOHJA SEURAN KÄYTTÖÖN SEURAN SINETTIKRITEERIEN ARVIOINTI TYÖSTÖPOHJA SEURAN KÄYTTÖÖN Ohessa osa-alueittain alueittain taulukot, joihin on jo täytetty riittävän tason kuvaus kaikista osa-alueista. Taulukon perässä ovat kysymykset,

Lisätiedot

TOIMIVA YHDISTYS. Yhdistystoiminnan päivittäminen

TOIMIVA YHDISTYS. Yhdistystoiminnan päivittäminen TOIMIVA YHDISTYS Yhdistystoiminnan päivittäminen Päijät-Hämeen Sosiaaliturvayhdistys ry:n hallinnoimassa ja Raha-automaattiyhdistyksen rahoittamassa hankkeessa vuosina 2012-2015 mahdollistettiin yhdistystoiminnan

Lisätiedot

Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry. Aluetoiminta: Pohjois- ja Keski-Pohjanmaa sekä Kainuu. Kokkolanseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry

Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry. Aluetoiminta: Pohjois- ja Keski-Pohjanmaa sekä Kainuu. Kokkolanseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry Aluetoiminta: Pohjois- ja Keski-Pohjanmaa sekä Kainuu Kokkolanseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry Yhdistyksen hallitus Toiminnankoordinaattori OMA Hoivapalvelu Oy:n

Lisätiedot

Esimiehen opas erityisesti vuorotyötä tekevissä yksiköissä

Esimiehen opas erityisesti vuorotyötä tekevissä yksiköissä Työhyvinvointikyselyn tulosten käsittely ja hyvinvointisuunnitelman laatiminen työyksikön hyvinvointipajassa Esimiehen opas erityisesti vuorotyötä tekevissä yksiköissä Lapin sairaanhoitopiirin työhyvinvointisyke

Lisätiedot

Laadukasta yhdistystoimintaa, kokemuksia vuoden ajalta. Piia Iivonen, kyläkehittäjä , Kalanti

Laadukasta yhdistystoimintaa, kokemuksia vuoden ajalta. Piia Iivonen, kyläkehittäjä , Kalanti Laadukasta yhdistystoimintaa, kokemuksia vuoden ajalta Piia Iivonen, kyläkehittäjä 18.11.2014, Kalanti Varsinais-Suomen Kylät ry:n Leader-rahoitteinen kehittämishanke Tarkoituksena yhdistystoiminnan kehittäminen

Lisätiedot

Maailma muuttuu - millaista tulevaisuutta Tukiliitto haluaa olla luomassa? Tukipiirien syyskokoukset 2015

Maailma muuttuu - millaista tulevaisuutta Tukiliitto haluaa olla luomassa? Tukipiirien syyskokoukset 2015 Maailma muuttuu - millaista tulevaisuutta Tukiliitto haluaa olla luomassa? Tukipiirien syyskokoukset 2015 Tukiliiton toimintaan vaikuttavia muutoksia 1. Valtion ja kuntien talous kiristyy. Taloudellisuus

Lisätiedot

Ammattiosaajan työkykypassi Vahvista työkykyäsi!

Ammattiosaajan työkykypassi Vahvista työkykyäsi! Ammattiosaajan työkykypassi Vahvista työkykyäsi! Keski-Pohjanmaan ammattiopisto Työkykypassi Jotain yleistä tekstiä työkykypassista? Suoritukset Liikunta (40 h) Terveys (40 h) Työvalmiudet (40 h) Kiinnostukset

Lisätiedot

Näin homma toimii seminaari Aika: Tiistai klo Paikka: Pääkirjasto Metso, Pirkankatu Tampere

Näin homma toimii seminaari Aika: Tiistai klo Paikka: Pääkirjasto Metso, Pirkankatu Tampere 10.00 Aamukahvi 10.20 Tervetuloa Näin homma toimii seminaari Aika: Tiistai 25.9.2012 klo 10.00-15.30 Paikka: Pääkirjasto Metso, Pirkankatu 2 33101 Tampere 10.30 Omaishoitotilanteen varhainen tunnistaminen

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminta voimavarana Pohjois-Karjalan järjestöpäivät 14. 15.11.2014. Marjahelena Salonen, kehitysjohtaja Marttaliitto ry

Vapaaehtoistoiminta voimavarana Pohjois-Karjalan järjestöpäivät 14. 15.11.2014. Marjahelena Salonen, kehitysjohtaja Marttaliitto ry Vapaaehtoistoiminta voimavarana Pohjois-Karjalan järjestöpäivät 14. 15.11.2014 Marjahelena Salonen, kehitysjohtaja Marttaliitto ry Hyvinvoinnin, yhteisöllisyyden ja taloudellisen hyödyn lisäksi vapaaehtoistoiminnalla

Lisätiedot

Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina

Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina Yhtä jalkaa - Ratsastuksen Reilu Peli Mitä on Reilu Peli? Jokaisen oikeus harrastaa iästä, sukupuolesta, asuinpaikasta, yhteiskunnallisesta asemasta,

Lisätiedot

JOHTAMISEN MONET MUODOT YHDISTYSTOIMINNASSA

JOHTAMISEN MONET MUODOT YHDISTYSTOIMINNASSA JOHTAMISEN MONET MUODOT YHDISTYSTOIMINNASSA 22.4.2012 Anne Ilvonen innovointipäällikkö, OK-opintokeskus anne.ilvonen@ok-opintokeskus.fi 1 MENESTYVÄ YHDISTYS Monipuolinen toiminta Aktiivinen jäsenistö Sujuvat

Lisätiedot

Vapaaehtoiset uuden kuntalaisen kotoutumisen tukena

Vapaaehtoiset uuden kuntalaisen kotoutumisen tukena Vapaaehtoiset uuden kuntalaisen kotoutumisen tukena Vapaaehtoinen Anu Arhippainen Vapaaehtoisen rooli kotoutumisessa Mikä vapaaehtoista motivoi? Vapaaehtoinen järjestön näkökulmasta Vapaaehtoisen tukena

Lisätiedot

Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry:n juhlaseminaari Kuopio Sandra Gehring

Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry:n juhlaseminaari Kuopio Sandra Gehring :n juhlaseminaari Kuopio 23.11. 2011 Sandra Gehring Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry Terveydenhuollon ohjauksessa etusijalla on sairaus, vammaisuus ja kuntoutuminen.

Lisätiedot

PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ

PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ VOIKUKKIA 2015 PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ Hei hyvä vanhempi! Kiitos osallistumisestasi vanhempien VOIKUKKIA-vertaistukiryhmään. Haluaisimme tietää millaisia tunnelmia ja ajatuksia vertaistukiryhmäkokemus

Lisätiedot

Hyvät omaishoitajien parissa toimivat,

Hyvät omaishoitajien parissa toimivat, 30.9.2015 1 / 5 Hyvät omaishoitajien parissa toimivat, Omaishoitajat ja läheiset -liiton omaishoitotiedotteessa kerrotaan omaishoitoon liittyvistä asioista, liiton ja sen paikallisyhdistysten toiminnasta

Lisätiedot

1. Ohjaustyylit. Esimerkkejä tyylin käyttötilanteista. Tavoite. Työpaikkaohjaajan toiminta. Tulokset

1. Ohjaustyylit. Esimerkkejä tyylin käyttötilanteista. Tavoite. Työpaikkaohjaajan toiminta. Tulokset 1. Ohjaustyylit on hyvä tunnistaa itselleen ominaiset tavat ohjata opiskelijoita. on hyvä osata joustavasti muuttaa ohjaustyyliään erilaisiin tilanteisiin ja erilaisille opiskelijoille sopivaksi. Seuraavaksi

Lisätiedot

Kyselyllä tietoa vapaaehtoistoiminnasta ja Kumppanuuskeskuksesta

Kyselyllä tietoa vapaaehtoistoiminnasta ja Kumppanuuskeskuksesta Kyselyllä tietoa vapaaehtoistoiminnasta ja Kumppanuuskeskuksesta Nettikysely päijäthämäläisille SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUS VERSO 28. joulukuuta 2011 Kyselyllä tietoa vapaaehtoistoiminnasta ja Kumppanuuskeskuksesta

Lisätiedot

Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry:n strategia ja pitkän tähtäimen suunnitelma 2011-2015 (PTS päivitetty 4.6.2013)

Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry:n strategia ja pitkän tähtäimen suunnitelma 2011-2015 (PTS päivitetty 4.6.2013) :n strategia ja pitkän tähtäimen suunnitelma 2011-2015 (PTS päivitetty 4.6.2013) Sisällysluettelo Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry 2 Strategiatyö Omaishoitajat ja Läheiset liitossa Toiminta-ajatus Toimintaa

Lisätiedot

Tapani Ahola. Lyhytterapiainstituutti Oy

Tapani Ahola. Lyhytterapiainstituutti Oy Tapani Ahola Lyhytterapiainstituutti Oy Osaavaa työ- ja työhönvalmennusta hanke 1.1.2008-31.3.2012, Loppuseminaari 9.12.2011 Tavoitteistaminen 1/5 Tavoitteistaminen tekee ongelmista puhumisen helpommaksi.

Lisätiedot

Teema 2. työpaja Opiskelija vapaaehtoisena - opiskelijavapaaehtoisen polku

Teema 2. työpaja Opiskelija vapaaehtoisena - opiskelijavapaaehtoisen polku Teema 2. työpaja Opiskelija vapaaehtoisena - opiskelijavapaaehtoisen polku Työpajan vetäjät: Petri Tani, Laurea & Meeri Kuikka, Helsingin kaupunki Luokkatila: B302 Opiskelijan roolit Toimii vapaaehtoisena

Lisätiedot

Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea?

Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea? Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea? Maarit Mykkänen, Savon Vammaisasuntosäätiö Kehitysvammaliiton opintopäivät 2015 Tuetusti päätöksentekoon -projekti Projektin toiminta-aika: 2011-31.7.2015

Lisätiedot

AKTIIVISESTI KOTONA 2

AKTIIVISESTI KOTONA 2 AKTIIVISESTI KOTONA 2 TÄYTTÄ ELÄMÄÄ! HANKE Vapaaehtoistoiminnan kehittämistyötä Vantaalla Maria Uitto 25.9.2014 Aktiivisesti kotona 2 Täyttä elämää! vapaaehtoistoiminnan kehittämishanke Aktiivisesti kotona

Lisätiedot

Ajatuksen murusia Tuija Mäkinen

Ajatuksen murusia Tuija Mäkinen Ajatuksen murusia Tuija Mäkinen 2 AJATUKSEN MURUSIA Tämä vihkonen on sinulle, joka haluat toimia vapaaehtoisena ja olla ihminen ihmiselle. Vihkosta voi käyttää myös työnohjausistunnoissa keskustelujen

Lisätiedot

YHTEISTYÖSTÄ LISÄVOIMAA YHDISTYKSILLE -MITEN PÄÄSTÄ ALKUUN?

YHTEISTYÖSTÄ LISÄVOIMAA YHDISTYKSILLE -MITEN PÄÄSTÄ ALKUUN? Kehittämistehtävä (AMK) Hoitotyö Terveydenhoitotyö 3.12.2012 Elina Kapilo ja Raija Savolainen YHTEISTYÖSTÄ LISÄVOIMAA YHDISTYKSILLE -MITEN PÄÄSTÄ ALKUUN? -Artikkeli julkaistavaksi Sytyn Sanomissa keväällä

Lisätiedot

Euroopan vapaaehtoistoiminnan vuosi 2011 Vapaaehtoisena vaikutat

Euroopan vapaaehtoistoiminnan vuosi 2011 Vapaaehtoisena vaikutat Euroopan vapaaehtoistoiminnan vuosi 2011 Vapaaehtoisena vaikutat 1 Lähtökohdat EU:n teemavuosi kaikissa jäsenmaissa EU:n tavoitteet Euroopan laajuinen viestintäkampanja Volunteering in the European Union-tutkimus

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminnanperuskoulutus Oikeudet ja vastuut 24.2.2015

Vapaaehtoistoiminnanperuskoulutus Oikeudet ja vastuut 24.2.2015 Vapaaehtoistoiminnanperuskoulutus Oikeudet ja vastuut 24.2.2015 Yhteisökoordinaattori Soile-Maria Linnemäki/Yhdistysverkosto Vanhus- ja vapaaehtoistyön johtaja Pirjo Heikkilä/Setlementti Louhela MITÄ KUULUU?

Lisätiedot

Reilun Pelin työkalupakki: Työkäytäntöjen kehittäminen

Reilun Pelin työkalupakki: Työkäytäntöjen kehittäminen Reilun Pelin työkalupakki: Työkäytäntöjen kehittäminen Tavoite Oppia menetelmä, jonka avulla työyhteisöt voivat yhdessä kehittää työkäytäntöjään. Milloin työkäytäntöjä kannattaa kehittää? Työkäytäntöjä

Lisätiedot

Potilastukipiste OLKA. Anu Toija Projektipäällikkö Vertaisresepti-hanke Espoon Järjestöjen Yhteisö EJY ry anu.toija@ejy.fi

Potilastukipiste OLKA. Anu Toija Projektipäällikkö Vertaisresepti-hanke Espoon Järjestöjen Yhteisö EJY ry anu.toija@ejy.fi Potilastukipiste OLKA Anu Toija Projektipäällikkö Vertaisresepti-hanke Espoon Järjestöjen Yhteisö EJY ry anu.toija@ejy.fi EJY:n Vertaisresepti-hanke Espoon Järjestöjen Yhteisö EJY ry on alueellinen sosiaali-,

Lisätiedot

Aivovammaliitto ry Sosiaalinen media Pia Warvas ja Asta Hietanen Lokakuu 2015

Aivovammaliitto ry Sosiaalinen media Pia Warvas ja Asta Hietanen Lokakuu 2015 Aivovammaliitto ry Sosiaalinen media Pia Warvas ja Asta Hietanen Lokakuu 2015 Sisältö Sosiaalinen media järjestöissä Twitter Blogit Instagram Lähteet: Sosiaalinen media koulutus Oulussa 2.9.2015 sekä oma

Lisätiedot

Mitä paikallisyhdistykset ja omaishoitajat odottavat tulevaisuudelta. Annikki Pursiainen, pj Mikkelin seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry 30.8.

Mitä paikallisyhdistykset ja omaishoitajat odottavat tulevaisuudelta. Annikki Pursiainen, pj Mikkelin seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry 30.8. Mitä paikallisyhdistykset ja omaishoitajat odottavat tulevaisuudelta Annikki Pursiainen, pj Mikkelin seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry 30.8.2013 Etelä-savolaisten toiveiden tynnyrissä Tulevaisuuden odotuksia

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminnan mahdollistaminen

Vapaaehtoistoiminnan mahdollistaminen Vapaaehtoistoiminnan mahdollistaminen Espoon Vapaaehtoisverkoston näkökulmasta Tiina Nurmenniemi Espoon Järjestöjen Yhteisö ry Santra-hanke Espoon Järjestöjen Yhteisö ry Vapaaehtoistoiminnan kehittämishanke

Lisätiedot

VETY-hanke. Vapaaehtoistyö yleishyödyllisessä yhteisössä. Vapaaehtoistoiminnan kulujen ja hyötyjen laskeminen. Jenni Sademies, 12.11.

VETY-hanke. Vapaaehtoistyö yleishyödyllisessä yhteisössä. Vapaaehtoistoiminnan kulujen ja hyötyjen laskeminen. Jenni Sademies, 12.11. VETY-hanke Vapaaehtoistyö yleishyödyllisessä yhteisössä Vapaaehtoistoiminnan kulujen ja hyötyjen laskeminen Jenni Sademies, 12.11.2013!"#$%&%!'('')*+,-.+/0%/1)-.*/02/11-.)..3%/*+)-.0..3%4%5336'7(786-.)7278%9-)::3+/.6).67.%;/%4%

Lisätiedot

Kansalais- ja vapaaehtoistyö

Kansalais- ja vapaaehtoistyö Kansalais- ja vapaaehtoistyö Yhdistysverkosto ry 2016 Juha Saurama 2015 Kansalais- ja vapaaehtoistoiminta Ihmiset eivät enää osallistu entisessä määrin perinteiseen kansalaisja vapaaehtoistoimintaan Ihmiset

Lisätiedot

Avustustoiminta. Vapaaehtoistoiminnan. tarkentavia ohjeita hakijoille

Avustustoiminta. Vapaaehtoistoiminnan. tarkentavia ohjeita hakijoille Avustustoiminta Vapaaehtoistoiminnan avustamisen periaatteet tarkentavia ohjeita hakijoille sisällysluettelo Taustaa...3 Vapaaehtoistoiminnan avustamisesta...3 Esimerkkejä linjausten mukaisista vapaaehtoistoiminnan

Lisätiedot

KUNTOUTUSOHJAAJA OMAISHOITOPERHEEN TUKENA. Varhainen havaitseminen ja tukeminen

KUNTOUTUSOHJAAJA OMAISHOITOPERHEEN TUKENA. Varhainen havaitseminen ja tukeminen KUNTOUTUSOHJAAJA OMAISHOITOPERHEEN TUKENA Varhainen havaitseminen ja tukeminen Ihminen tarvitsee toista» Mutta me pohojalaaset... OMAISHOIDON TUKEMISEN ALKUTAIVAL v. 2009 alkoi "Yhdessä tehden- Ajoissa

Lisätiedot

Ajatukset - avain onnellisuuteen?

Ajatukset - avain onnellisuuteen? Ajatukset - avain onnellisuuteen? Minna Immonen / Suomen CP-liiton syyspäivät 26.10.2013, Kajaani Mistä hyvinvointi syntyy? Fyysinen hyvinvointi Henkinen hyvinvointi ja henkisyys Emotionaalinen hyvinvointi

Lisätiedot

Miten SOSTE palvelee liittoa ja yhdistyksiä

Miten SOSTE palvelee liittoa ja yhdistyksiä Miten SOSTE palvelee liittoa ja yhdistyksiä Omaishoitajat ja läheiset liitto ry:n neuvottelupäivät Vantaa 29.8.2013 Janne Juvakka Janne Juvakka 1 SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry Valtakunnallinen sosiaali-

Lisätiedot

INNOSTU JA INNOSTA MUKAAN! Salla Saarinen Twitter @salsaari Email salla@radicalsoul.fi Radical Soul

INNOSTU JA INNOSTA MUKAAN! Salla Saarinen Twitter @salsaari Email salla@radicalsoul.fi Radical Soul INNOSTU JA INNOSTA MUKAAN! Salla Saarinen Twitter @salsaari Email salla@radicalsoul.fi Radical Soul 1 Salla Saarinen Radical Soul Oy Osaava ja kokenut järjestöasiantuntija ja mukaansatempaava kouluttaja

Lisätiedot

Kim Polamo Työnohjaukse ks n voi n m voi a Lu L e,,ku inka i t yönohj t aus s autt t a t a t yös t s yös ä s si s. i 1

Kim Polamo Työnohjaukse ks n voi n m voi a Lu L e,,ku inka i t yönohj t aus s autt t a t a t yös t s yös ä s si s. i 1 Kim Polamo Työnohjauksen voima Lue, kuinka työnohjaus auttaa työssäsi. 1 Työnohjauksen tulos näkyy taseessa.* * Vähentyneinä poissaoloina, parempana työilmapiirinä ja hyvinä asiakassuhteina... kokemuksen

Lisätiedot

1. Perustiedot järjestöstä

1. Perustiedot järjestöstä 1. Perustiedot järjestöstä Huom! Vastatkaa KOKO lomakkeeseen oman järjestönne näkökulmasta. Eli paikallisjärjestön kohdalla paikallisesta näkökulmasta ja valtakunnallisen järjestön kohdalla valtakunnallisesta.

Lisätiedot

Pikatreffit. Pikatreffien kuvaus

Pikatreffit. Pikatreffien kuvaus 1 (9) Pikatreffit Materiaalipaketti sisältää: - mainoskirjepohjat opiskelijoille ja työnantajille - ohjeet opiskelijoille ja työnantajille - matchmaking-viestipohjat treffien jälkeen lähetettäväksi - treffikorttipohjat

Lisätiedot

9. Kuvaile antamasi koulutus lyhyesti: tavoitteet, rakenne ja kesto, sisältö, suositukset.

9. Kuvaile antamasi koulutus lyhyesti: tavoitteet, rakenne ja kesto, sisältö, suositukset. Kouluttajapankki 1. Kouluttajan nimi - Pirkko Haikola 2. Oppiarvo, ammatti, asiantuntemus - opettaja, aikuiskouluttaja/ryhmänohjaaja, kokemuskouluttaja 3. Mahdolliset suosittelijat tai muut referenssit

Lisätiedot

lokakuu tiedote Laita viesti osoitteeseen info@espoonvapaaehtoisverkosto.fi kuukauden viimeisenä perjantaina.

lokakuu tiedote Laita viesti osoitteeseen info@espoonvapaaehtoisverkosto.fi kuukauden viimeisenä perjantaina. lokakuu tiedote Jos Sinulla on tiedotettavaa: kirjoita teksti suoraan sähköpostin viestiosaan, viestin pituus enintään 600 merkkiä, ei erikoismerkkejä ( VERSAALIA, kursiivia, lihavointeja, väriä yms.),

Lisätiedot

Yhdistyksen toiminnasta vireyttä, virtaa ja vertaistukea

Yhdistyksen toiminnasta vireyttä, virtaa ja vertaistukea Yhdistyksen toiminnasta vireyttä, virtaa ja vertaistukea Mikkelin seudun Omaishoitajat ja Läheiset Maarit Väisänen OMAISHOITO MIKKELISSÄ Valtakunnallisiin arvioihin perustuen Mikkelissä on n. 3000 omaishoitajaa,

Lisätiedot

SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry

SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry Vapaaehtoistoiminnan muutostrendit Kiril Häyrinen 2.10.2014 Vapaaehtoistoiminta on merkittävää Vapaaehtoistoiminnan avulla yhteiskunnassa tapahtuu monia merkittäviä

Lisätiedot

Vapaaehtoiskysely - HelsinkiMissio. Tampereen teknillinen yliopisto Tiedonhallinnan ja logistiikan laitos/mittaritiimi Harri Laihonen, FT

Vapaaehtoiskysely - HelsinkiMissio. Tampereen teknillinen yliopisto Tiedonhallinnan ja logistiikan laitos/mittaritiimi Harri Laihonen, FT Vapaaehtoiskysely - HelsinkiMissio Tampereen teknillinen yliopisto Tiedonhallinnan ja logistiikan laitos/mittaritiimi Harri Laihonen, FT Esityksen sisältö 1. Aineeton pääoma 2. Miksi vapaaehtoiskysely?

Lisätiedot

18.4. Tampere, 19.4. Kuopio, 24.4. Helsinki ja 26.4. Ylikiiminki

18.4. Tampere, 19.4. Kuopio, 24.4. Helsinki ja 26.4. Ylikiiminki 18.4. Tampere, 19.4. Kuopio, 24.4. Helsinki ja 26.4. Ylikiiminki Liiton ja yhdistyksien sääntöjen tarkastelua / Aluetyö AlueAvaimet: 18.4. Tampere, 19.4. Kuopio, 24.4. Helsinki ja 26.4. Ylikiiminki Liiton

Lisätiedot

Yhdistystoiminnan ilta 3.3.2015

Yhdistystoiminnan ilta 3.3.2015 Yhdistystoiminnan ilta 3.3.2015 Yhteisökoordinaattori Soile-Maria Linnemäki / Yhdistysverkosto Pj. Jonna Marttinen / Kinnarin koulun vanhempainkerho Pj. Terttu Kanninen / Luodaan Yhdessä ry OTA KORTTI

Lisätiedot

MIKSI VAIKUTTAVUUTTA? Vaikuttavuusvalmentamo 29.10

MIKSI VAIKUTTAVUUTTA? Vaikuttavuusvalmentamo 29.10 MIKSI VAIKUTTAVUUTTA? Vaikuttavuusvalmentamo 29.10 AVUSTUSOSASTO RAY 25.10.2016 2 LAKISÄÄTEINEN TEHTÄVÄ Laki raha-automaattiavustuksista 21. Rahaautomaattiyhdistyksen on sopivalla tavalla seurattava myönnettyjen

Lisätiedot

KOTIRUKKANEN työryhmä yhteistyön lisäämiseksi asumisyksiköissä

KOTIRUKKANEN työryhmä yhteistyön lisäämiseksi asumisyksiköissä KOTIRUKKANEN työryhmä yhteistyön lisäämiseksi asumisyksiköissä Mitä Kotirukkasella tavoitellaan? Kotirukkasen avulla tiivistetään yhteistyötä asumisyksikön työntekijöiden, asukkaiden ja läheisten välillä.

Lisätiedot

Elämän kartat -3. koulutustapaaminen-

Elämän kartat -3. koulutustapaaminen- Elämän kartat -3. koulutustapaaminen- Käydään läpi kotitehtävä Mieti lomakkeen avulla asioita jotka toimivat hyvin elämässäsi joihin toivoisit muutosta. Asioita, joita haluaisit muuttaa elämässäsi voidaan

Lisätiedot

Toiminnan arviointikysely lasten vanhemmille - Espoon Suunta

Toiminnan arviointikysely lasten vanhemmille - Espoon Suunta Toiminnan arviointikysely lasten vanhemmille - Espoon Suunta 1. Joukkue / ryhmä, jossa lapsi on mukana - egroupjr - Villihiiret - Karttaketut (aloittelijat) - Karttaketut - Karttaketut aloittelevat - Karttaketut

Lisätiedot

Vapaaehtoiset ja perheet - neuvoja, apua, tukea Petri Paju

Vapaaehtoiset ja perheet - neuvoja, apua, tukea Petri Paju Vapaaehtoiset ja perheet - neuvoja, apua, tukea Petri Paju Emma & Elias Tuhti-ryhmän kysely Tavoitteena kerätä keskitetysti raportointiin tarvittavat tiedot vapaaehtoisilta Kerätä aineisto, joka tarjoaa

Lisätiedot

Urheiluseuran viestintä 18.2.2015

Urheiluseuran viestintä 18.2.2015 Urheiluseuran viestintä 18.2.2015 Sisältö Seuraviestintä (sisäinen viestintä) Mediaviestintä Kriisiviestintä Seuraviestintä sisäinen viestintä Seuraviestintä (sisäinen viestintä) Hyvä sisäinen viestintä

Lisätiedot

Muutoksessa elämisen taidot

Muutoksessa elämisen taidot Muutoksessa elämisen taidot Päivi Rauramo, asiantuntija TtM Työturvallisuuskeskus TTK paivi.rauramo@ttk.fi Työelämän muutosvirtoja Teknologian kehitys Tietotekniikan ja siihen liittyvien sovellusten kehitys

Lisätiedot

Helsingin kaupungin. sosiaali- ja terveysviraston vapaaehtoistoiminta. Vapaaehtoistyön koordinaattori Meeri Kuikka 8.9.2015

Helsingin kaupungin. sosiaali- ja terveysviraston vapaaehtoistoiminta. Vapaaehtoistyön koordinaattori Meeri Kuikka 8.9.2015 Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysviraston vapaaehtoistoiminta Vapaaehtoistyön koordinaattori Meeri Kuikka 8.9.2015 Vapaaehtoistoiminta on: Yksittäisten ihmisten ja yhteisöjen hyväksi tehtyä toimintaa,

Lisätiedot

Vapaaehtoistoimintaa yhteispelillä. Tietoa, tukea ja vinkkejä eri tahojen yhdessä toteuttamaan vapaaehtoistoiminnan koordinointiin.

Vapaaehtoistoimintaa yhteispelillä. Tietoa, tukea ja vinkkejä eri tahojen yhdessä toteuttamaan vapaaehtoistoiminnan koordinointiin. Vapaaehtoistoimintaa yhteispelillä Tietoa, tukea ja vinkkejä eri tahojen yhdessä toteuttamaan vapaaehtoistoiminnan koordinointiin. Sisällys Saate Vapaaehtoistoiminta Vapaaehtoinen Vapaaehtoistoiminnan

Lisätiedot

Minkälaista yhteistyötoimintaa luontaishoitoalalla mielestäsi tarvitaan?

Minkälaista yhteistyötoimintaa luontaishoitoalalla mielestäsi tarvitaan? Oulussa 19.3.2013 LUONTAISHOITOALAN TOIMIJOIDEN YHTEISTYÖ Kyselytutkimuksen lähtökohtana on kartoittaa luontaishoitoalan toimijoiden tarvetta yhteistoimintaan Pohjois-Pohjanmaan alueella. Tämän tutkimuksen

Lisätiedot

Yhdessä ain rinnakkain. Harry Forsblom

Yhdessä ain rinnakkain. Harry Forsblom Yhdessä ain rinnakkain 1 Forssan Seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry:n toiminta käynnistyi 7.10.2004. Yhdistyksen toiminta-alueena ovat tällä hetkellä kaupungeista Forssa ja Somero sekä kunnista Jokioinen,

Lisätiedot

yksilökeskeisen suunnittelun työvälineitä

yksilökeskeisen suunnittelun työvälineitä yksilökeskeisen suunnittelun työvälineitä Tämä kirjanen yksilökeskeisen ajattelun työvälineistä tarjoaa lukijalle tilaisuuden tukea ihmisiä tavoilla, joilla on heille todellista merkitystä. Opas tarjoaa

Lisätiedot

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 JHL ry 240. Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2011

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 JHL ry 240. Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2011 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2011 Carita Bardakci 24.11.2010 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE

Lisätiedot

NASTAPARTIO RY Toimintasuunnitelma 2015

NASTAPARTIO RY Toimintasuunnitelma 2015 NASTAPARTIO RY Toimintasuunnitelma 2015 Nastapartion päätavoitteet vuonna 2015 Vahva lippukunta Tukea ja koulutusta kohdennetaan erityisesti yhdistystoiminnan kannalta tärkeimpiin tehtäviin. Pestikulttuuri

Lisätiedot

Verkostoitumisen mahdollisuudet pienlapsiperheen elämässä. ohjelmajohtaja, psykologi Marie Rautava

Verkostoitumisen mahdollisuudet pienlapsiperheen elämässä. ohjelmajohtaja, psykologi Marie Rautava Verkostoitumisen mahdollisuudet pienlapsiperheen elämässä ohjelmajohtaja, psykologi Marie Rautava Sosiaaliset verkostot ja vertaistuki q Sosiaaliset verkostot tukevat pienlapsiperheen hyvinvointia q Vertaistuen

Lisätiedot

PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ

PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ VOIKUKKIA 2014 PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ Hei hyvä vanhempi! Kiitos osallistumisestasi vanhempien VOIKUKKIA-vertaistukiryhmään. Haluaisimme tietää millaisia tunnelmia ja ajatuksia vertaistukiryhmäkokemus

Lisätiedot

Ero lapsiperheessä työn lähtökohdat

Ero lapsiperheessä työn lähtökohdat Ero lapsiperheessä työn lähtökohdat Ero sisältää aina riskejä lapsen hyvinvoinnille ja vanhemmuus on haavoittuvaa Varhaisella tuella voidaan ennaltaehkäistä vanhempien eron kielteisiä vaikutuksia lapsen

Lisätiedot

TOIMINTALINJA Lakeudenportin Ratsastajat ry

TOIMINTALINJA Lakeudenportin Ratsastajat ry TOIMINTALINJA (1/5) Lakeudenportin Ratsastajat ry TOIMINTALINJA 2017 1. Visio Lakeudenportin Ratsastajat ryn visiona on tarjota koko perheelle mahdollisuus harrastaa hevosten parissa. Tarkoituksena on

Lisätiedot

Mullista elämäsi tule. Friskis&Svettis-toimijaksi!

Mullista elämäsi tule. Friskis&Svettis-toimijaksi! Mullista elämäsi tule Friskis&Svettis-toimijaksi! 1 Friskis&Svettis Helsingin vapaaehtoisena toimijana edistät hyvinvointia ja terveyttä; tuot iloa monen elämään. Saat innostavan harrastuksen, jossa voit

Lisätiedot

Avustukset jäsenyhdistyksille v Invalidiliiton hankeavustukset jäsenyhdistyksille - STEAn jäsenjärjestöavustukset, eli ns.

Avustukset jäsenyhdistyksille v Invalidiliiton hankeavustukset jäsenyhdistyksille - STEAn jäsenjärjestöavustukset, eli ns. Avustukset jäsenyhdistyksille v.2017 - Invalidiliiton hankeavustukset jäsenyhdistyksille - STEAn jäsenjärjestöavustukset, eli ns. toimintatonnit Järjestöpäivät 5.2.2017 1 Invalidiliiton hankeavustukset

Lisätiedot