Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry / aluetyö. Pikkurukkanen 1/2012. Avaimia paikallisyhdistysten vapaaehtoistoiminnan kehittämiseen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry / aluetyö. Pikkurukkanen 1/2012. Avaimia paikallisyhdistysten vapaaehtoistoiminnan kehittämiseen"

Transkriptio

1 Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry / aluetyö Pikkurukkanen 1/2012 Avaimia paikallisyhdistysten vapaaehtoistoiminnan kehittämiseen

2 Lukijalle Omaishoitoa tukevan työn keskeisenä menestystekijänä on vahva ja asiantunteva paikallisyhdistysverkosto. Yhdistykset ylläpitävät ja kehittävät toimintaansa pitkälti vapaaehtoisvoimin. Kaikilla yhdistyksillä on toive saada toimintansa tueksi uusia aktiivisia toimijoita ja lisäresursseja. Kilpailu vapaaehtoisista auttajista sosiaali- ja terveysalan järjestöissä ja laajemminkin kansalaisyhteiskunnassa on kuitenkin kovaa ja tekijöitä ei ole helppo löytää. Paikallisyhdistyksillä on monesti liian vähän aktiivitoimijoita toiminnan määrään nähden. Tilanteeseen täytyisi saada muutos. Tutkimuksen mukaan vapaaehtoisorganisaatioiden olisi hyvä laatia rekrytointiinsa strategioita. Yhdistys, joka onnistuu tekemään vapaaehtoistoimintansa kehittämiseen suunnitelman, tuplaa onnistumismahdollisuutensa tavoitteisiin pääsylle. Tätä mahdollisuutta ei kannata jättää hyödyntämättä. Tavoitteiden kirjaaminen, toiminnan suunnitteleminen ja strategian toteuttaminen jäntevöittää toimintaa, kehittää yhdistyksen sisäistä työnjakoa, antaa eväitä suunnitelman toteutumisen seurannalle, arvioinnille ja korjaaville liikkeille. Tässä työrukkasessa teemme yhdessä suunnitelmaa vapaaehtoistoiminnan kehittämiseksi. Asetamme tavoitteita, pohdimme uusien toimijoiden rekrytointimahdollisuuksia, kerromme millaisia tehtäviä yhdistyksissä on tarjolla uusille toimijoille ja muistamme miten toimijoista pidetään huolta. Yhdistyksissä on tarvetta tehdä selkeämpää sisäistä työnjakoa. Toimijoiden roolituksia voidaan jakaa perustehtävien mukaiseen toimintaan; vaikuttamistoimintaan, omaishoitoperheiden tukemiseen, kehittämistyöhön, verkostoyhteistyöhön, jäsenhuoltoon tai vaikkapa virkistystoimintaan. Paikallisyhdistyksissä on motivaatiota kehittää vapaaehtoistoimintaa. Tämän pikkurukkasen tehtävänä on vahvistaa yhdistyksen osaamista ja motivaatiota käytännön toimiksi. Kiitokset kentän toimijoille ja liiton aluetyölle kommenteista, ideoista ja avusta. Merja Purhonen on tehnyt pikkurukkasen toimitustyön. Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry Matti Mäkelä Etelä-Suomen aluevastaava 2 2

3 Sisältö sivu 1. Mihin tarvitsemme vapaaehtoistoimijoita? Perustehtävä yhdistyksissä 4 2. Vapaaehtoisten tavoittaminen ja rekrytointi Mikä motivoi ketä kiinnostaa Rekrytointi on markkinointia Rekrytointikeinoja Vinkkejä kohtaamisiin 7 3. Vapaaehtoistoiminnan pelisääntöjä 8 4. Miten pitää huolta vapaaehtoisista? 8 5. Suunnitelma vapaaehtoistoiminnan kehittämiseksi Miksi tarvitsemme kehittämissuunnitelman? Suunnitelman tekeminen Suunnitelmalomake AlueAvain-koulutuksien vapaaehtoistoiminnan diat Lähdekirjallisuutta ja lukuvinkkejä

4 1. Mihin tarvitsemme vapaaehtoistoimijoita? Suomalaisista reilu kolmannes osallistuu aktiivisesti vapaaehtoistoimintaan. Järjestöt kaipaavat lisää vapaaehtoisia erityisesti vaikuttamistyöhön, varainhankintaan, tapahtumien järjestämiseen sekä vertais- ja tukihenkilötoimintaan. Aktiivitoimijoiden vähäisyys ja ikääntyminen kuitenkin estävät vapaaehtoistoiminnan toteuttamista. Vapaaehtoistoiminnan resurssipulan lisäksi järjestöjen huolenaiheita ovat kuntien taloudellisen tuen vähäisyys sekä toisaalta julkisen sektorin epärealistiset odotukset vapaaehtoistyölle. Toisaalta yksi tämän päivän positiivisista ja kasvavista vapaaehtoistyön trendeistä on yhteisöllisyys ja vertaistuki internetissä. Toimintaan mukaan lähteneet aktiivit ovat myös sitoutuneita ja panostavat vapaaehtoistyöhön. 1.1 Perustehtävä yhdistyksissä Vapaaehtoistoiminnan organisointi perustuu yhdistystoiminnan kehittämisen tarpeeseen. Yhdistyksissä mietitään, mitä ovat yhdistyksen ja sen jäsenten tarpeet sekä toiveet ja voidaanko niihin vastata vapaaehtoistoiminnan keinoin. Etsimme vastausta kysymykseen: mihin tarvitsemme vapaaehtoistoimijoita? Kun lähdetään kehittämään vapaaehtoistoimintaa, on pohdittava yhdistyksen perustehtävää ja katsottava, mihin yhdistyksen toiminta tällä hetkellä kohdistuu tai sen tulisi kohdistua. Tehtävä: Keskustellaan yhdistyksessä mitä toimintoja alla olevat perustehtävät käytännössä ovat. Missä perustehtävämme osa-alueissa meillä toimii nyt vapaaehtoisia ja tarvitsemmeko heitä lisää? seuraa alansa yhteiskunnallista kehitystä rakentaa omaistoiminnan yhteistyötä vaikuttaa yhteiskunnallisissa, omaishoitoon liittyvissä asioissa Paikallis- Omaishoitajat ja Läheiset yhdistyksen Liitto ry:n perustehtävät perustehtävät valvoo omaishoitoperheiden etuja tavoittaa omaishoitotilanteessa elävät henkilöt kehittää ja jakaa omaishoidon asiantuntijuutta tukee omaishoitotilanteessa eläviä 4 4

5 2. Vapaaehtoisten tavoittaminen ja rekrytointi Monille vapaaehtoistoiminta voi olla henkilökohtainen projekti, joka palkitsee monin tavoin. Ihmisellä on tekemisen tahto halu käyttää vapaa-aikaa johonkin toimintaan ja halu kuulua ryhmään ja kokeilla uusia asioita. Toiselle antamisen ilo ja etenkin mahdollisuus uuden oppimiseen tulisi yhdistyksissä hyödyntää. 2.1 Mikä motivoi ketä kiinnostaa Sosiaali- ja terveysalan vapaaehtoiset innostuvat erityisesti rekrytointikampanjoista, joissa panostetaan mahdollisuuksiin antaa, toimia konkreettisesti ja saada kokea myös jatkuvuutta, tuttuutta. Vapaaehtoistoiminta koetaan antoisana, on mahdollisuus olla hyödyksi ja kokea itsensä merkitykselliseksi. Naisten vapaaehtoistoiminnan motiiveissa korostuvat auttamishalu, into oppia uusia asioita sekä toive uusiin ihmisiin tutustumisesta. Miehiä puolestaan innostaa vapaaehtoistoimintaan erityisesti ystävien ja tuttavien vaikutus, halu käyttää ylimääräinen vapaa-aika hyödylliseen tekemiseen sekä tunne kansalaisvelvollisuudesta. Suuret ikäluokat etsivät mahdollisuuksia kehittyä, kasvaa ja saada uusia kokemuksia. Oletus on, että ajankäyttö ja käsitys vapaaehtoisuudesta muuttuvat, kun suuret ikäluokat jäävät eläkkeelle. Sukupolvi on tottunut vapauteen, itsensä toteuttamiseen ja sosiaaliseen kehitykseen. Suuret ikäluokat etsivät kiinnostavaa, tavoitteellista ja hauskaa toimintaa. Vapaaehtoistoiminta houkuttelee uuden oppimisen näkökulmasta. Tehtävä: Suurten ikäluokkien jääminen eläkkeelle on suuri mahdollisuus yhdistyksen vapaaehtoistoiminnan kehittämiselle. Pohtikaa ja kirjatkaa käytännön toimia, kuinka yhdistys voisi hyödyntää tätä tilannetta? Omaishoitajien paikallisyhdistyksien toimijat ovat pääasiassa muita kuin nuoria. Nuorten toimijoiden tavoittaminen on haaste yhdistyksille. Valtaosa yhdistysten jäsenistöstä on ikäihmisiä tai työssäkäyviä keski-ikäisiä. Ehkä ajatellaan, että omaishoito ei kosketa nuoria tai että yhdistyksessä ei ole heitä kiinnostavia toimintoja tarjolla. Selvitykset kuitenkin kertovat, että nuoret eivät tiedä, miten vapaaehtoistoimintaan pääsee mukaan. Pelkkä informaation jakaminen nuorille voisi lisätä osallistumista vapaaehtoistoimintaan. Nuorten toimintaan lähtemisen motiiveja ovat esimerkiksi yhdessäolo, uusien ystävien saaminen, hauska toiminta, hyvä tunnelma sekä ajatus yhdistää hauskuus ja hyödyllisyys. Jatkuvuus ei kiehdo nuoria vapaaehtoistoiminnassa kovinkaan paljon. Vanhemmalle yhdistysväelle nuoret voivat tuoda uusia näkemyksiä ja he osaavat hyödyntää myös sosiaalista mediaa esimerkiksi markkinoinnissa ja vaikuttamistyössä. Nuorten näkökulmat todennäköisesti monipuolistaisivat ja toisivat lisävirtaa yhdistystoimintaan. Vinkki: Otetaan tavoitteeksi löytää omaishoidon teemasta tai yhdistystoiminnasta kiinnostuneita nuoria. Kolme mahdollista reittiä saavuttaa nuoret ovat: 1. Kutsutaan nuoria heidän omilla areenoillaan, kuten sosiaalisessa mediassa. 2. Kysytään jäsenkirjeellä löytyisikö esim. jäsenistön lähipiiristä innostuneita nuoria. 3. Lähestytään asiassa sosiaali- ja terveyden alan tai markkinointialan oppilaitoksia. Annetaan nuorille vapaat kädet ideoita yhdistyksen kehittämistä. 5 5

6 2.2 Rekrytointi on markkinointia Vapaaehtoistoimijoiden rekrytointi on haastava prosessi. Käytännössä mahdollisuudet onnistua ovat sitä suuremmat, mitä henkilökohtaisempaa rekrytointi on. Auttaa, jos osaamme asettua rekrytoitavan asemaan tämän lähtökohdista. Kohtaamisessa ratkaistaan miten onnistumme! Kohtaamisessa voimme hyödyntää markkinoinnin keinoja kertomalla, että Vapaaehtoistyö tuottaa paitsi mielihyvää, niin myös vaikuttaa myönteisesti auttajan terveyteen (Allan Luksi) Onnellisuuttasi lisää, jos osallistut vapaaehtoistoimintaan (onnellisuusprofessori Markku Ojanen) Rekrytointitilaisuuksiin tupataan helposti liikaa asiaa. On hyvä muistaa, että tunteen välittäminen on tärkeämpää, kuin miljoonien faktojen kertominen. Onnistut paremmin, kun kerrot itse omia kokemuksiasi vapaaehtoistoimijana. Omat kokemukset ja kertomukset yleensä sytyttävät hyvin. Tehtävä: On hyvä erottautua massasta ja keksiä iskulause, joka herättää huomion. Esimerkiksi: Espoon vapaaehtoisverkosto Sinä riität, me välitämme Jokaisella meillä on jotain jaettavaa Tule tunniksi tai loppuelämäksi Keksitkö, mikä olisi teidän yhdistyksenne oma slogan? 2.3 Rekrytointikeinoja Vapaaehtoisten rekrytointi aloitetaan selvittämällä, mitä tehtäviä yhdistys voi tarjota vapaaehtoisille. Sen jälkeen voidaan miettiä sopivia rekrytointikeinoja. Tyypillisesti haetaan ja houkutellaan ehdokkaita omasta jäsenkunnasta. Oma jäsenkunta ei aina kuitenkaan ole otollisin kohderyhmä löytää uusia toimijoita, sillä jäsenet ovat usein kiinni omaishoitotyössään eivätkä aina jaksa tai pääse osallistumaan, vaikka tahtoakin olisi. Miten voisi saada uusia toimijoita mukaan yhdistystoimintaan? Yhdistyksessä kannattaa pohtia ainakin seuraavia: Missä mahdolliset uudet toimijat ovat? Kartoitetaan ihmisryhmät ja paikat, joissa heitä voisi tavata. Miten voimme lähestyä heitä? Tavoittamisessa on järkevää käyttää mahdollisimman monia kanavia, myös tiedotusvälineitä. Inhimilliset tarinat ja samaistumiskohteet herättävät halua auttaa. Voimmeko hyödyntää todennäköisyyksiä? Siellä missä on ihmisvirtoja, tulee osumiakin helpommin. Sopivia rekrytointipaikkoja ovat esim. kirjastot, kauppakeskukset, yleisötilaisuudet, harrastustoiminnat ja järjestöjen järjestämät tilaisuudet, kirkon ja seurakunnan järjestämät tilaisuudet ja sosiaalinen media. Hyödynnetään erilaisia rekistereitä esim. lähetetään seurakunnan kanssa kirje tänä vuonna 65v. täyttäneille. 6 6

7 Ei unohdeta omia jäseniä. Kysytään löytyykö omasta jäsenistöstä tai heidän tuttavapiiristään mahdollisia toimijoita. Voisivatko jäsenet tätä miettiä ja työstää. Palkitaan parhaat ellei peräti kaikki onnistujat. Mahdollisella uudella vapaaehtoistoimijalla on monta kynnystä ylitettävänä. Tasoitetaan tietä. On tärkeää, että yhdistys löydetään, tunnistetaan ja vapaaehtoiseksi tuleminen on helppoa. Kokeillaan erilaisia rekrytointikeinoja, näitä ovat esimerkiksi: o Vapaaehtoistyön peruskurssit o Repäisylappu malli eli mainos kauppoihin o Oma esite vapaaehtoistoiminnasta o Nettirekrytointi esim. o Yhteistyö alueen muiden tahojen kanssa esim. seurakunta, muut yhdistykset o Rekrytointitilaisuudet (messut, tapahtumat, juhlat, vapaaehtoistyön esittelyt jne.) Harjoitus: Parityönä 10 min. Toinen toimii rekrytoijana toinen rekrytoitavana. Kuvitellaan, että ollaan kauppakeskuksessa rekrytoimassa vapaaehtoisia. Keskustellaan: a) miten rekrytoijana voisimme edistää onnistunutta rekrytointia? b) millaisia ongelmia mahdollisesti kohtaamme ja kuinka voisimme niihin varautua? 2.4 Vinkkejä kohtaamisiin Kuvittele olevasi rekrytointitehtävissä. Kauppakeskuksen aula vilisee ihmisiä. Miten voisit menestyä rekrytointitehtävässäsi? 1. Asetu ensin itse rekrytoitavan henkilön asemaan ja mieti miten haluaisit itseäsi lähestyttävän. 2. Vapaaehtoistoimintaan lähdetään usein elämän taitekohdissa esim. eläkkeelle siirryttäessä. Kuka kauppakeskuksessa olijoista edustaa suuria ikäluokkia, kuka on eläkkeelle siirtymässä? Vapaaehtoistoimija löytyy todennäköisemmin heistä. 3. Ihmisillä on kiire. Aikaa pysäyttämiseen on vähän. Viestitä ja kerro suoraan: Olisi tarjolla uudenlaista sisältöä elämään. Olisi tarjolla mahdollisuuksia käyttää omia taitoja ja kokemuksia toisten auttamiseen. 4. Nyt tärppäsi ja pääset keskustelemaan. Kuuntele, älä tyrkytä. Ihmisillä on halu oppia uutta. Uudenlaisen tiedon tarve ja ymmärryksen lisääminen omaa elämää varten voi olla ykkösmotiivi. 5. Saatat kokea pettymyksiä, kun ihmiset eivät innostu helpolla. Älä luovuta. Jokaisella ihmisellä on osaamista ja halua käyttää taitoja ja tietoja mielekkäällä tavalla. 6. Motiivit nousevat ihmisten omista tilanteista. Löydä motiivi ja innosta mukaan: Kuulostele onko teemamme tuttu. Onko rekrytoitavan halu auttaa muita syntynyt kokemuksista omassa elämässä. Vertaisryhmämme kaipaavat vetäjää, voimme kouluttaa tähän tulisitteko tutustumaan? Vapaaehtoistoiminta voi olla vastapaino omalle ammattityölle ja mielekäs vapaa-ajan viettämisen tapa. Joskus auttaja voi saada uudenlaisen mahdollisuuden käyttää omaa ammattitaitoa: Oletteko koskaan ajatellut, että voisitte toteuttaa tuota osaamistanne 7 tällä tavalla? Meillä voisitte halutessanne tehdä näin ja näin 7

8 Tarve kuulua johonkin, kiinnostus elämään ja ihmisiin kannustaa vapaaehtoistyöhön. Uskon, että meillä olisi juuri teille kiinnostavia mahdollisuuksia mukavassa porukassa Kokemuksen mukaa ihmiset auttavat mielellään, kun tietävät mitä heiltä odotetaan. Kohtaamisessa ihmiset siis miettivät riitänkö minä? Kerro, että Tavallisen ihmisen taidoin tässä pärjää ja me pidämme vapaaehtoisista hyvää huolta. Olemme kiinnostuneet kaikesta avusta. Pienelläkin teollanne on suuri merkitys. 7. Hyvin toimivaan ja hyvämaineiseen yhteisöön on helpompi saada vapaaehtoisia kuin hajanaiseen ja epämääräiseen. Osaammeko antaa positiivisen mielikuvan toiminnastamme ihmiselle, joka ei ole koskaan kuullutkaan meistä? Kerro mitä teette ja mitä olette saaneet aikaiseksi. Mitä omaishoitajat ovat hyötyneet vapaaehtoistoimijoista. Opettele lyhyt esimerkki, minkä kerrot: 8. Kun saat toisen innostumaan toiminnasta, on tärkeää sopia seuraava askel; puhelinsoitto, yhteinen tapaaminen, lisätietoa postitse jne. Tee mukaan tuleminen mahdollisimman helpoksi. 9. Alat harjaantua jo rekrytoinnissa. Silti useampi kieltäytyy lähtemästä mukaan toimintaan kuin innostuu asiasta. Älä luovuta. 3. Vapaaehtoistoiminnan pelisääntöjä Hyvin organisoitu vapaaehtoistoiminta rakentuu monista osasista. Vapaaehtoistoiminnan pelisäännöt pitää aina käydä läpi yhdessä toimijoiden kanssa. Pelisäännöt vaikuttavat jo toimijoita etsittäessä. Kaikista innokkaista ei ole vapaaehtoistoimijoiksi. Seuraavassa on keskeisiä asioita, jotka tulee huomioida, kun annetaan vastuuta vapaaehtoistoimijoille: - Vapaaehtoisen tulee olla luotettava. - Vapaaehtoisen tulee arvioida omat voimavaransa. Ei kannata lupailla liikoja. - Vapaaehtoinen on vaitiolovelvollinen. - Vapaaehtoinen toimii puolueettomasti. Hän kunnioittaa toisen erilaisuutta ja oikeutta mielipiteisiin. - Jokainen ihminen vastaa elämästään. Vapaaehtoistoiminnassa tukea annetaan sitä tarvitsevan ehdoilla. - Vapaaehtoinen saa tukea ja rohkaisua toimintaansa. Vapaaehtoista ei jätetä yksin. - Vapaaehtoiset ovat tukea tarvitsevien ihmisten, heidän omaistensa ja ammattihenkilöstön yhteistyökumppaneita. - Vapaaehtoisella on tavallisen ihmisen vastuu lähimmäisestään. Vastuu vapaaehtoisen toiminnasta on myös toiminnasta vastaavalla organisaatiolla. Järjestöillä on vakuutuksia vapaaehtoistoimintaa varten. (mukaillen STKL) 4. Miten pitää huolta vapaaehtoisista? Yhdistyksen elinehto ovat vapaaehtoiset toimijat. Heistä tulee pitää hyvää huolta. Mitä suurempi on vapaaehtoistoimijoiden määrä, sitä tärkeämpää on sopia yhdistyksen sisäisistä toimintatavoista. Liian byrokraattista järjestelmää ei kannata rakentaa. Riittää, että on sovittu seuraavat: 1. Kuka/ketkä vastaavat vapaaehtoistoiminnan käytännön järjestämisestä, toimijoitten tukemisesta ja mitä työn organisointiin sisältyy? 8 8

9 2. Kuka/ketkä kantavat hallinnollisen vastuun, missä tehdään päätökset ja miten? Yhdistyksen sisäisessä työn organisoinnissa tulee sopia: o miten hoidetaan rekrytoinnit, alkuhaastattelut ja henkilön sopivuuden arviointi o sopivien tehtävien löytäminen ja toimintaan perehdyttäminen o vierellä kulkeminen, käytännön tuki yhdistysarjessa o vapaaehtoistoiminnan mahdollistaminen, ohjaus, valvonta o seuranta ja arviointi Vapaaehtoistoiminta on tekijäänsä palkitsevaa, mutta se voi olla ajoittain myös henkisesti tai fyysisesti raskasta. Toimiminen yhdistyksessä tulee olla vapaaehtoiselle toimijalle lähtökohtaisesti voimaannuttava kokemus. Tarvitaan arvostusta, perehdytystä, virkistystä, koulutusta, toisen huomioimista, palkitsemista ja kannustusta. Erityisen tärkeää on olla tietoinen missä kulloinkin mennään, minkä verran tarvitaan vierellä kulkijaa. On hyvä olla selvillä vapaaehtoistoimijan henkilökohtaisista ominaisuuksista, taidoista, työtyylistä, sitoutumisen asteesta jne. Näin yhdistys osaa ohjata henkilön häntä kiinnostaviin tehtäviin. Järjestöt tarjoavat vapaaehtoisilleen mahdollisuuksien mukaan esimerkiksi seuraavia asioita: o Työtodistuksia tai muita todistuksia o Opastusta uusille vapaaehtoisille o Koulutustilaisuuksia mukana oleville vapaaehtoisille o Virkistystilaisuuksia o Ryhmätyötoimintaa, ryhmätyönohjausta o Toisilta oppimista; vertaistukea o Henkilökohtaisia keskusteluja o Mahdollisuuden vaikuttaa ja tuoda esiin omia ideoita o Yhteisöllisyyttä ja yhteisön tukea o Vakuutuksen toimintaan Yksi tapa pitää huolta vapaaehtoistoimijoista, on tehdä yhteinen suunnitelma auttajien motivaation, jaksamisen ja hyvinvoinnin tukemiseksi. Se mikä sopii toiselle, ei välttämättä auta toista. Keskustelun kautta saadaan selville tuen tarpeet. Vapaaehtoisen kokemukset, odotukset ja toiveet ovat perustana sille, miten häntä tuemme. Ihmisten elämäntilanteet vaihtelevat ja välillä ei ole mahdollisuuksia toimia auttajana. Motivaation selvittämiseksi voi käyttää apuna seuraavia kysymyksiä: 1. Koetko vapaaehtoistoiminnan palkitsevana? 2. Koetko, että olet päässyt tekemään merkityksellistä työtä? 3. Onko sinulla mahdollisuus kokea vastuuta ja tuntea haasteellisuutta? 4. Tuleeko hyvän olon tunne onnistumisista? 5. Oletko saanut myönteistä palautetta ja tunnustusta tarpeeksi? 6. Miten toivoisit, että tukisimme sinua? 7. Oletko kokenut itse kehittymisen iloa? 8. Voitko käyttää riittävästi omia kykyjäsi toisten auttamisessa? 9. Onko sinulla sopivasti tehtäviä omien mieltymysten, oman arvomaailman ja osaamisen mukaan? 10. Onko sitoutumisen taso sopusoinnussa tilanteesi ja kokemustesi kanssa? Motivoinut vapaaehtoistoimija välittää yhdistyksestä myönteistä kuvaa Tehtävä: Miten itse koet vapaaehtoistoiminnan hyvät ja huonot puolet? Miten toivoisit sinusta vapaaehtoistoimijana pidettävän huolta? 9 9

10 5. Suunnitelma vapaaehtoistoiminnan kehittämiseksi Yhdistysten toiminta on muutostilassa. Odotukset ja tarpeet yhdistystoiminnalle muuttuvat ja tuntuvat kasvavan. Omaishoitajien määrä kasvaa, omaishoitotilanteet monimuotoistuvat. Vain pieni osa omaishoitajista on lakisääteisen tuen piirissä, tuen ulkopuolelta löytyy satojatuhansia henkilöitä. Kaikki nämä tekijät vaikuttavat siihen, että yhdistystyölle on tilausta. Yhdistyksissä työt kasaantuvat helposti yksille ja samoille ihmisille, kun ei ole tekijöitä. Perinteisesti yhdistysten hallituksissa on ollut paljon omaishoitajia, jotka eivät käytännössä aina pääse aktiivisesti osallistumaan ja kehittämään yhdistystä. Töitä siis riittäisi ja uupumisen vaara on läsnä yhdistysarjessa. Yhteinen huoli on: mistä löytäisimme tekijöitä? 5.1 Miksi tarvitsemme kehittämissuunnitelman? Vapaaehtoistoiminnan suunnitelma tuplaa onnistumismahdollisuudet tavoitteisiin pääsylle. Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty. Ennen suunnitelman tekemistä on hyvä katsoa kauemmas ja miettiä asioita, joita voisimme seurata. Yksi seurattava asia on aktiivitoimijoiden määrä ja yhdistystoimijoiden eri roolit (katso jäljempänä suunnitelmalomakkeen sivu kaksi). Tämän asian toteutumista voi seurata esim. yhdistyksen hallituksen kokouksissa. Vapaaehtoistoiminnan seurantaa voi tehdä monella tapaa ja seurattavat sisällöt rakentaa omiin tarpeisiin sopiviksi. Liikaa tavoitteita ja seurattavaa ei kannata ottaa. 5.2 Suunnitelman tekeminen Vapaaehtoistoiminnan suunnitelman tekemistä varten on tehty yhdistyksille avuksi oma työväline (jäljempänä), jota kannattaa hyödyntää. Suunnitelman tekeminen on hyvä tehdä yhdessä yhdistyksen hallituksen ja mahdollisesti muiden aktiivitoimijoiden kanssa (esim. hallituksen kehittämispäivä). Suunnitelman sisältöotsikkoina ovat : 1. Yhdistyksemme nykytilanne ja tavoitteiden määritteleminen Tässä voi käyttää apuna yhdistyksen toimintakertomuksen/ toimintasuunnitelman sisältöä ja seuraavaa perustehtäväjaottelua Omaishoitoperheiden etujen valvonta / vaikuttamistoiminta Omaishoitotilanteissa elävien henkilöiden tavoittaminen Omaishoitoperheiden tukeminen Omaishoidon asiantuntijuuden kehittäminen ja jakaminen Paikallinen omaistoiminnan yhteistyö 2. Kartoitetaan taulukkoa hyödyntäen tehtävät, joihin yhdistyksemme kaipaa vapaaehtoistoimijoita Roolikartan avulla on tarkoitus saada työnjakoa selkeämmäksi ja oppia näkemään mahdollisuudet ja toisaalta nyt käytettävissä olevat resurssit ja toimijoiden kiinnostuksen kohteet. Roolikartan tarkoitus ei ole se, että yhdistyksen tulisi löytää toimija kaikkiin toimintoihin, joita roolikartassa on mainittu. Kukin yhdistys voi katsoa tavoitteiden suuntaisesti itselleen sopivimmat työstettävät osat. Yhtenä roolikartan tavoitteena on, että perustettavissa työryhmissä (katso kartasta jaottelu) olisi mukana yhdistyksen hallitustoimija työryhmän jäsenenä. Tällöin viestit hallituksen ja työryhmän välillä kulkisivat sujuvammin

11 Roolituskartan avulla saadaan selville seuraavaa: a) millaiset toiminnot roolikartasta koskettavat juuri nyt yhdistystä b) millaisiin rooleihin yhdistyksen toimijat ovat itse kiinnostuneita kiinnittymään c) mihin tarvitaan lisää toimijoita d) onko teemojen mukaisiin työryhmien perustamisiin tarvetta e) löytyykö henkilöitä, jotka saattaisivat esim. työparina alkuun työryhmät f) osataan rekrytointitilanteissa paremmin kertoa millaisia tehtäviä olisi tarjolla Roolituskartan työstäminen: Lähdetään liikkeelle siitä, että yhdistyksen hallitustoimijat/ yhdistysaktiivit miettivät mitkä työryhmät heitä itseään eniten kiinnostaisivat. Esim. kukin merkitsee kolme kiinnostavinta. Kolmen valitun ryhmän sisältä voi lisäksi merkitä, mitkä toiminnot tarkemmin kiinnostaisivat. Sovitaan, mihin mennessä arviointi tulee tapahtua ja miten kartoitus vedetään yhteen. Tuloksena näemme tämän hetkisen tilanteen. Keskustellaan, miltä tilanne näyttää. Mitkä asiat ketäkin kiinnostavat ja mitkä osa-alueet jäävät nyt uupumaan tekijöitä. Entä miltä kartoituksen tulokset näyttävät asetettuihin yhdistyksen tavoitteisiin nähden? Pyritään löytämään työryhmiin innokkaita, jotka saattaisivat ryhmätyöskentelyn alkuun. Sovitaan, kuka aloittaa missäkin työryhmässä. Työryhmälle voidaan valita vastuullinen vetäjä nyt tai lähteä etsimään häntä. Voidaan myös esim. työpareina aloittaa ja alkaa koota työryhmään enemmän jäseniä ja jakaa työryhmän tehtäviä kiinnostuksen mukaan. Pikkuhiljaa työryhmän työskentely kehittyy ja jämäköityy. 3. Seuraavia asioita täytyy tehdä, jotta saamme tehtäviin toimijoita: Roolikarttatehtävän avulla selvisi mihin tehtäviin juuri nyt kaipaamme tekijöitä. Sovitaan tavoitteet saada uusia toimijoita ja se miten lähdemme uusia toimijoita etsimään. 4. Voimme pitää vapaaehtoistoimijoista huolta seuraavilla tavoilla: Kirjataan yhdistyksen näkemys siitä, millaista huolenpitoa sekä kannustusta on tarjolla ja tarvitsemmeko/voidaanko jotain uusia elementtejä ottaa käyttöön. Tämän tehtävän tehtyämme, osaamme rekrytoitaessa kertoa asiasta. 5. Aiomme hyödyntää paikallisen yhteistyön tarjoamia mahdollisuuksia vapaaehtoistoimijoiden tukemisessa seuraavasti: Yhdistyksen alueella on todennäköisesti toimijoita, jotka jo järjestävät vapaaehtoisille koulutusta tai muuta tukitoimintaa. Kirjataan yhdistyksen näkemys miten hyödynnämme näitä. 6. Tarkistamme suunnitelmaa ja sen toteutumista seuraavan kerran Jotta asia saa jatkuvuutta, niin otetaan tavoitteeksi seurata suunnitelman kulkua jokaisessa hallituksen kokouksessa. Otetaan siis asia hallituksen kokouksen asialistalle! 11 11

12 5.3 Suunnitelmalomake Suunnitelmaa on aloitettu tekemään pvm. 1. Yhdistyksemme nykytilanne ja tavoitteiden määritteleminen Henkilöjäsenmäärä on Yhdistyksemme hallituksen henkilömäärä Arvio yhdistyksen aktiivitoimijoiden määräksi (sisältäen hallituksen henkilöt) Mitä toimintaa meillä yhdistyksessä nyt on? (Listaus keskeisistä toiminnoista esim. viimeiseltä vuodelta. Voit hyödyntää seuraavan sivun tehtäväkoonnosta kirjaamisessa.) Mitä tavoittelemme jatkossa? (kirjataan konkreettisia tavoitteita ja keinoja tavoitteisiin pääsemiseksi) 12 12

13 2. Kartoitetaan seuraavaa taulukkoa hyödyntäen tehtävät, joihin yhdistyksemme kaipaa vapaaehtoistoimijoita. Pyritään arvioimaan asiat mennessä. Hallitustyöskentely Omaishoitajien edustajia Yhteiskunnan eri aloilta omaishoidosta kiinnostuneita Jäsenet seuraaviin työryhmiin Jäsentyöryhmä Markkinointityöryhmä Vaikuttamistyöryhmä Ryhmätoimintajoukkue Järjestelytyöryhmä Varainhankintatyöryhmä Virkistystyöryhmä Vapaaehtoistoiminnan tukiryhmä Muita tarpeita: Jäsenasiat Jäsenhankinnasta vastaava Uusien jäsenien vastaanotosta huolehtija Jäseniltojen järjestelijä Lapsiperheiden yhteyshenkilö Työssäkäyvien omaishoitajien yhteyshenkilö Eläkkeellä olevien omaishoitajien yhteyshenkilö Jäsenetujen kehittäjä Yhteyshenkilö x kunnan jäseniin Kannattajajäsenten yhteyshenkilö Muita tarpeita: Markkinointi ja tiedotus Yhdistyksen esitevastaava Jäsenkirje/tiedotevastaava Mediayhteyshenkilö Kuntayhteyshenkilö Järjestöyhteyshenkilö Oppilaitosyhteyshenkilö Seurakuntayhteyshenkilö Yritysyhteistyön kehittäjä Nettisivujen tekijä/päivittäjä Muita tarpeita: Vaikuttamistoiminta Kuntayhteyshenkilö Aloitteiden tekijä Tukihenkilö omaishoitoperheelle neuvotteluihin Palveluohjausta antava henkilö Muita tarpeita: Jäsentyöryhmä Vertaistuki/Ryhmät Vertaistukiryhmien järjestelijä Keskusteluryhmien vetäjät Opintokerhon vetäjä Toiminnallisten ryhmien vetäjät Muita tarpeita: Markkinointityöryhmä Tilaisuuksien järjestelyt Juhlien järjestelijä Kahvitusapu Yleisavustaja Ruokahuoltovastaava Vuosikokousjärjestelijä OK-asioista / hakemuksista vastaava Muita tarpeita: Vaikuttamistyöryhmä Varainhankinta Varainhankinnasta vastaava Avustusanomusten tekijä Varainhankintatapahtumien järjestelijä Avustajia tapahtumiin Lipaskerääjä Kannattajajäsenten hankkija Lahjoittajien muistamisesta vastaava Muita tarpeita: Ryhmätoiminnan joukkue Virkistystoiminta Lomatoiminnan järjestelijä Harrastuspiirien järjestelijä Retkien järjestelijä Kuljetusjärjestelijä Muita tarpeita: Järjestelytyöryhmä Vapaaehtoistoiminta Toiminnan koordinointihenkilö Rekrytointivastaava Vapaaehtoisten koulutuksesta valmennuksesta ja tsemppauksesta vastaava Muita tarpeita Varainhankintatyöryhmä Virkistystyöryhmä Vapaaehtoistoiminnan tukiryhmä 13 13

14 3. Seuraavia asioita täytyy tehdä, jotta saamme rekrytoitua tehtäviin toimijoita: 4. Voimme pitää vapaaehtoistoimijoista huolta seuraavilla tavoilla: 5. Aiomme hyödyntää paikallisen yhteistyön tarjoamia mahdollisuuksia vapaaehtoistoimijoiden tukemisessa seuraavasti: Tarkistamme suunnitelmaa ja sen toteutumista seuraavan kerran

15 6. AlueAvain- koulutuksien dioja vapaaehtoistoiminnasta 15 15

16 16 16

17 17 17

18 18 18

19 19 19

20 20 20

21 21 21

22 22 22

23 7. Lähdekirjallisuutta ja lukuvinkkejä Vapaaehtoistoiminta osana kansalaisyhteiskuntaa - ihanteita vai todellisuutta (Anne Birgitta Yeung) Vapaaehtoistoiminta seurakunnassa ja järjestöissä (Harju, Niemelä ) Vapaaehtoistoiminta Suomessa (Pirkko Hakkarainen) Tukea ja mahdollisuuksia vapaaehtoistoiminnalle (Pirkko Hakkarainen toim.) Nuorten asenteet ja osallistuminen vapaaehtoistoimintaan (Henrietta Grönlund) RAY Avustustoiminnan raportteja 23 (Anne Birgitta Pessi, Tomi Oravasaari)

24 24 24

Sisällysluettelo. Johdanto 4. 1. Omaisyhdistysten toiminnasta 5. 2. Markkinointiviestintä 6. 2.1 Markkinointiviestinnän merkityksestä yhdistyksille 7

Sisällysluettelo. Johdanto 4. 1. Omaisyhdistysten toiminnasta 5. 2. Markkinointiviestintä 6. 2.1 Markkinointiviestinnän merkityksestä yhdistyksille 7 Sisällysluettelo sivu Johdanto 4 1. Omaisyhdistysten toiminnasta 5 2. Markkinointiviestintä 6 2.1 Markkinointiviestinnän merkityksestä yhdistyksille 7 2.2 Markkinointiviestinnän suunnittelu 8 2.3 Markkinointiviestinnän

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminta KEHITTYY

Vapaaehtoistoiminta KEHITTYY Vapaaehtoistoiminta KEHITTYY Vapaaehtoistoiminta KEHITTYY Anne Laimio Sari Välimäki Kustantaja: Keski-Suomen Sosiaaliturvayhdistys www.kssotu.fi Kirjoittajat: Anne Laimio Sari Välimäki Graafinen suunnittelu,

Lisätiedot

Ratsastuksen seurakehittäjän ABC. Ratsastuksen. seurakehittäjän ABC. opas seurakehittämisen maailmaan

Ratsastuksen seurakehittäjän ABC. Ratsastuksen. seurakehittäjän ABC. opas seurakehittämisen maailmaan Ratsastuksen seurakehittäjän ABC opas seurakehittämisen maailmaan 1 Sisällysluettelo 1. Johdanto 3 2. Mitä ihmettä on seurakehittäminen? 4 3. Seurakehittämisen periaatteet, seurakehittäjän rooli 5 4. Vapaaehtoisuus

Lisätiedot

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnm qwertyuiopåasdfghjklöäzxcv

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnm qwertyuiopåasdfghjklöäzxcv qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnm qwertyuiopåasdfghjklöäzxcv TOIMINTAMALLI VAPAAEHTOISTOIMIJOIDEN JOHTAMISEEN bnmqwertyuiopåasdfghjklöä Verkostojohtamisen JET -tutkinto zxcvbnmqwertyuiopåasdfghj

Lisätiedot

Hallituksen vapaaehtoisuus on hyvä; mennään kaikki sata lasissa.

Hallituksen vapaaehtoisuus on hyvä; mennään kaikki sata lasissa. Lea Vaitti Hallituksen vapaaehtoisuus on hyvä; mennään kaikki sata lasissa. Selvitys Kehitysvammaisten Tukiliiton jäsenyhdistysten toiminnasta Osaamme Toimimme Vaikutamme Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

Lisätiedot

Diakonia-ammattikorkeakoulu C KATSAUKSIA JA AINEISTOJA 23. Sanni Mäkelä & Elina Peltonen. Nuorten vapaaehtoistoiminnan käsikirja

Diakonia-ammattikorkeakoulu C KATSAUKSIA JA AINEISTOJA 23. Sanni Mäkelä & Elina Peltonen. Nuorten vapaaehtoistoiminnan käsikirja Diakonia-ammattikorkeakoulu C KATSAUKSIA JA AINEISTOJA 23 Sanni Mäkelä & Elina Peltonen Nuorten vapaaehtoistoiminnan käsikirja Sanni Mäkelä & Elina Peltonen Nuorten vapaaehtoistoiminnan käsikirja Diakonia-ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Malla Heino Merja Kaivolainen. Toimivat vertaiset - Kirjanen omaishoitoyhdistysten vertaistukitoimintaan

Malla Heino Merja Kaivolainen. Toimivat vertaiset - Kirjanen omaishoitoyhdistysten vertaistukitoimintaan Malla Heino Merja Kaivolainen Toimivat vertaiset - Kirjanen omaishoitoyhdistysten vertaistukitoimintaan 1 Sisällysluettelo Aluksi 4 1. Vertaistukitoiminnan periaatteita 6 1.1. Vertaistoiminnan arvot 8

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. 4. Omaisyhdistysten projektitoiminta 43. 5. Omaisyhdistys työnantajana 46

SISÄLLYSLUETTELO. 4. Omaisyhdistysten projektitoiminta 43. 5. Omaisyhdistys työnantajana 46 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto 2 1. Omaishoitajat ja läheiset liitto ry ja paikallisyhdistykset 3 1.1 Liitto toimii 3 1.2 Aluetyö paikallisyhdistysten tukena 4 1.3 Alueet esittäytyvät 7 2. Yhdistystoiminta

Lisätiedot

VAPAAEHTOISTOIMINNAN TOIMINTAKÄSIKIRJA VANHUSTYÖHÖN

VAPAAEHTOISTOIMINNAN TOIMINTAKÄSIKIRJA VANHUSTYÖHÖN VAPAAEHTOISTOIMINNAN TOIMINTAKÄSIKIRJA VANHUSTYÖHÖN Tampere 2011 Kustantaja: Koivupirtin säätiö, www.koivupirtti.fi Kirjoittaja: Tanja Laatikainen Julkaisun graafinen suunnittelu, taitto ja kuvitus: Johanna

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminta OSALLISTAA

Vapaaehtoistoiminta OSALLISTAA Vapaaehtoistoiminta OSALLISTAA 1 TANJA LAATIKAINEN Vapaaehtoistoiminta OSALLISTAA Kustantaja Asumispalvelusäätiö ASPA www.aspa.fi Kirjoittaja Tanja Laatikainen Graafinen suunnittelu ja kuvitus Marja Muhonen

Lisätiedot

Hyvinvoinnin valmentamisen opas

Hyvinvoinnin valmentamisen opas Hyvinvoinnin valmentamisen opas Jos sä haluut reipas olla ja täysin pihalle saa mennä polla. Tule keskipihalle, siellä alkaa pihakesä päivittäin klo 15-16. Ellei sada vettä, räntää, lunta tai et vedä päiväunta.

Lisätiedot

S a t u A a l t o Satu Marjakangas. Ikääntymisen resurssikeskusopas

S a t u A a l t o Satu Marjakangas. Ikääntymisen resurssikeskusopas S a t u A a l t o Satu Marjakangas Ikääntymisen resurssikeskusopas Kehittyvät vanhuspalvelut julkaisuja 2/2008 Ikääntymisen resurssikeskusopas S a t u A a l t o Satu Marjakangas Ikääntymisen resurssikeskusopas

Lisätiedot

KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutusohjelma Ylempi ammattikorkeakoulututkinto

KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutusohjelma Ylempi ammattikorkeakoulututkinto KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutusohjelma Ylempi ammattikorkeakoulututkinto Ismo Nuutinen VAPAAEHTOISTOIMINNAN JOHTAMISKOULUTUS SUOMEN PUNAISEN RISTIN

Lisätiedot

SISÄLLYS. Mikä on YAD Youth Against Drugs ry 3. Paikallisosaston toiminta 17. Johdanto

SISÄLLYS. Mikä on YAD Youth Against Drugs ry 3. Paikallisosaston toiminta 17. Johdanto SISÄLLYS Johdanto Mikä on YAD Youth Against Drugs ry 3 Perustiedot YAD:sta 4 YAD:n tausta ja tarkoitus 5 Organisaatio 6 YAD:n toimintamuodot - tieto 7 YAD:n toimintamuodot - tuki 8 YAD:n toimintamuodot

Lisätiedot

VAPAAEHTOIS- OHJAAJAN TIETOPAKKI POLKU ILOISEEN VAPAAEHTOISTOIMINTAAN

VAPAAEHTOIS- OHJAAJAN TIETOPAKKI POLKU ILOISEEN VAPAAEHTOISTOIMINTAAN VAPAAEHTOIS- OHJAAJAN TIETOPAKKI POLKU ILOISEEN VAPAAEHTOISTOIMINTAAN Eija Peräkylä HUMAK, opinnäytetyö 29.11.2013 2 Opas vapaaehtoisohjaajalle Sisällys VAPAAEHTOISOHJAAJAN TIETOPAKKI Alkusanat...4 1.

Lisätiedot

Tuula Haataja. MINUN PAIKKANI - ryhmä Matkalla seurakunnan vapaaehtoiseksi toimijaksi

Tuula Haataja. MINUN PAIKKANI - ryhmä Matkalla seurakunnan vapaaehtoiseksi toimijaksi Tuula Haataja MINUN PAIKKANI - ryhmä Matkalla seurakunnan vapaaehtoiseksi toimijaksi Kehittämistehtävä AIKOPA Ammatilliset erikoistumisopinnot Luovat työmenetelmät 2013 SISÄLLYS 1 JOHDANTO 1 2 VAPAAEHTOISTOIMINTA

Lisätiedot

TULOKSIIN TYÖURAMENTOROINNILLA. Opas koulutettujen maahanmuuttajien mentorointiin

TULOKSIIN TYÖURAMENTOROINNILLA. Opas koulutettujen maahanmuuttajien mentorointiin TULOKSIIN TYÖURAMENTOROINNILLA Opas koulutettujen maahanmuuttajien mentorointiin Gunta Ahlfors, Inka Saarela, Sari Vanhanen ja Marina Wetzer-Karlsson TYÖURAMENTOROINNILLA TULOKSIIN Opas koulutettujen

Lisätiedot

TEKEVIÄ KÄSIÄ, TAITAVIA OSAAJIA KYLIEN YHDISTYSTOIMINNAN ARJEN TUEKSI

TEKEVIÄ KÄSIÄ, TAITAVIA OSAAJIA KYLIEN YHDISTYSTOIMINNAN ARJEN TUEKSI TEKEVIÄ KÄSIÄ, TAITAVIA OSAAJIA KYLIEN YHDISTYSTOIMINNAN ARJEN TUEKSI Sisällysluettelo Saatteeksi... 3 Kylien yhdistystoiminta perustuu paikallisiin tarpeisiin ja toiveisiin... 4 Uusia toimijoita tarvitaan

Lisätiedot

Vertaisryhmätoiminnan opas maahanmuuttajatyöhön

Vertaisryhmätoiminnan opas maahanmuuttajatyöhön Vertaisryhmätoiminnan opas maahanmuuttajatyöhön. Vertaisryhmätoiminnan opas maahanmuuttajatyöhön 2.painos Toim. Kristiina Toivikko, Elina Halme ja Mirjami Rustanius Kansi: Sibel Kantola: Mind Does Function

Lisätiedot

OPINNÄYTETYÖ. Vapaaehtoisten hyvinvoinnin tukeminen Keski- Uudenmaan Yhdistysverkosto ry:ssä

OPINNÄYTETYÖ. Vapaaehtoisten hyvinvoinnin tukeminen Keski- Uudenmaan Yhdistysverkosto ry:ssä OPINNÄYTETYÖ Vapaaehtoisten hyvinvoinnin tukeminen Keski- Uudenmaan Yhdistysverkosto ry:ssä Vertaistukea vapaaehtoistyöhön ja muita kehittämisideoita Jenni Kaikkonen Kansalaistoiminta ja nuorisotyö (210

Lisätiedot

Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13

Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13 Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13 Hyväksytty syyskokouksessa 15.11.2008 Sisällys 1. Arvot, toiminta-ajatus ja yleiset periaatteet... 3 1.1. Arvot ja ihmiskäsitys... 3 1.2.

Lisätiedot

YHDESSÄ SE SYNTYY. Jaksaminen vapaaehtoisessa järjestötoiminnassa

YHDESSÄ SE SYNTYY. Jaksaminen vapaaehtoisessa järjestötoiminnassa 2010 YHDESSÄ SE SYNTYY Jaksaminen vapaaehtoisessa järjestötoiminnassa Tämä opas on opinnäytetyön produkti Humanistiseen ammattikorkeakouluun. Opas on valmistunut keväällä 2010. Teksti: Sanna Kujala Kuvat:

Lisätiedot

SISÄLTÖ Kartoituksen tarkoitus Kartoituksen aineisto Vertaistukiryhmät Paikallinen vaikuttaminen lapsiperheiden asioissa Vanhemmat verkossa

SISÄLTÖ Kartoituksen tarkoitus Kartoituksen aineisto Vertaistukiryhmät Paikallinen vaikuttaminen lapsiperheiden asioissa Vanhemmat verkossa Lea Vaitti Suuntaviivoja erityistä tukea tarvitsevien lasten perheiden vertais- ja vaikuttamistoiminnan kehittämiseen Vaikuttava vertaistoiminta -hanke (2011 2013) Osaamme Toimimme Vaikutamme Kehitysvammaisten

Lisätiedot

NUORTEN VERTAISOHJAAJA- KOULUTUS

NUORTEN VERTAISOHJAAJA- KOULUTUS NUORTEN VERTAISOHJAAJA- KOULUTUS KOKEMUKSIA JA KÄYTÄNTÖJÄ NUORTEN VERTAISOHJAUKSESTA EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN MENETELMÄNÄ Mannerheimin Lastensuojeluliitto ASK-projekti 2003 Niina Lindström ja Kirsi Autio

Lisätiedot

Kerhotoiminnan opas yhdistyksille. Opas MLL:n kerhotoiminnan järjestämiseen, toiminnan suunnitteluun ja ohjaukseen

Kerhotoiminnan opas yhdistyksille. Opas MLL:n kerhotoiminnan järjestämiseen, toiminnan suunnitteluun ja ohjaukseen Kerhotoiminnan opas yhdistyksille Opas MLL:n kerhotoiminnan järjestämiseen, toiminnan suunnitteluun ja ohjaukseen Mannerheimin Lastensuojeluliitto on avoin valtakunnallinen kansalaisjärjestö, joka edistää

Lisätiedot

Leena Nousiainen, Ulla Piekkari. materiaalipaketti1( )( )( ).indd1 1 OPETUSMINISTERIÖ

Leena Nousiainen, Ulla Piekkari. materiaalipaketti1( )( )( ).indd1 1 OPETUSMINISTERIÖ materiaalipaketti1( )( )( ).indd1 1 OPETUSMINISTERIÖ.. 00 1 : :0 SISÄLTÖ: A TAUSTATIETOA 1. KOULUTTAMISEN VIITEKEHYS JA OPPIMISKÄSITYS 1.1 Yhteistoiminnallisen kehittämisen periaatteet...5 1.2 Kokemuksellisen

Lisätiedot

Sikke Leinikki ja Eveliina Kuukkanen. Puheenjohtaja toiminnan ohjaajana

Sikke Leinikki ja Eveliina Kuukkanen. Puheenjohtaja toiminnan ohjaajana Sikke Leinikki ja Eveliina Kuukkanen Puheenjohtaja toiminnan ohjaajana Hyvä LAL:n jäsen Luonnontieteiden Akateemisten Liitto LAL ry julkaisee verkkosivuillaan tämän TJS Opintokeskuksen tuottaman Puheenjohtaja

Lisätiedot

Satu Onnela. Joukkuepeliä paikallistasolla. Kaupunginosatoimijoiden verkostoituminen

Satu Onnela. Joukkuepeliä paikallistasolla. Kaupunginosatoimijoiden verkostoituminen Satu Onnela Joukkuepeliä paikallistasolla Kaupunginosatoimijoiden verkostoituminen 1 Vyyhti - verkostot, yrittäjyysosaaminen ja yhteistoiminnallisuus luovilla aloilla Toteuttajat: Metropolia Ammattikorkeakoulu,

Lisätiedot

OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE. Onnistunut vapaaehtoistoiminta

OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE. Onnistunut vapaaehtoistoiminta OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE Onnistunut vapaaehtoistoiminta OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE Onnistunut vapaaehtoistoiminta Sisältö Lukijalle... 5 1 Ennen kuin vapaaehtoinen saapuu... 7 1.1. Koko yhteisö toimintaa

Lisätiedot

Vertaistoiminta KANNATTAA

Vertaistoiminta KANNATTAA Vertaistoiminta KANNATTAA Vertaistoiminta KANNATTAA Kustantaja: Asumispalvelusäätiö ASPA www.aspa.fi Toimitus: Tanja Laatikainen Graafinen suunnittelu ja taitto: Marja Muhonen Paino: SOLVER palvelut Oy

Lisätiedot