INARIN KUNNAN PÄIVÄHOITO. 40 vuotta v. 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "INARIN KUNNAN PÄIVÄHOITO. 40 vuotta v. 2014"

Transkriptio

1 INARIN KUNNAN PÄIVÄHOITO 40 vuotta v

2 TERVETULOA KASVATUSKUMPPANINA OSALLISTUMAAN PÄIVÄHOIDON TOIMINTAAN! TOIMINTA-AJATUS JA PÄIVÄHOIDOT ARVOT Inarin kunnan varhaiskasvatuksen toiminta-ajatuksena on tarjota lapselle hyvä ja turvallinen päivähoitopaikka, jossa lapsi viihtyy ja joka tukee lapsen tasapainoista kasvua, kehitystä ja oppimista. Päivähoidossa painotamme erityisesti seuraavia arvoja: Turvallisuus Avoimuus Myönteisyys Toisten kunnioittaminen Suvaitsevaisuus Tasa-arvoisuus Turvallisuus ja luotettavuus sekä hyvä yhteistyö lasten vanhempien kanssa on kaiken toimintamme perusedellytys. Toimintamme perustuu kasvatuksellisiin ja opetuksellisiin tavoitteisiin, joissa lähtökohtana on lasten psyykkinen, fyysinen ja sosiaalinen hyvinvointi, lapsen kokonaisvaltainen oppiminen ja tasapainoinen kehittyminen. Omaleimainen luonto vuodenaikojen vaihteluineen ja Inarin monikulttuurisuus tarjoavat ainutlaatuiset puitteet oppimisympäristölle. Ilmapiiriltään myönteinen, oppimiseen kannustava varhaiskasvatusympäristö herättää lapsissa omalta osaltaan mielenkiintoa ja kokeilunhalua sekä innostaa lasta leikkimiseen, tutkimiseen, liikkumiseen ja itsensä ilmaisuun. Toimintamme päivähoidossa pohjautuu valtakunnallisiin varhaiskasvatuksen perusteisiin (v. 2003). Valtakunnallisen suunnitelman pohjalta on tehty Inarin kunnan varhaiskasvatussuunnitelma (VASU), saamelainen varhaiskasvatussuunnitelma (2009) sekä eri päivähoitoyksikköjen omat vuosittaiset varhaiskasvatussuunnitelmat. Päivähoidossa on tehty myös laatukäsikirja, joka sisältää päivähoidon järjestämiseen ja toteuttamiseen sekä kehittämiseen liittyviä asioita. Asiakaskyselyjä palvelujen käyttäjille toteutetaan mahdollisuuksien mukaan mm. opiskelijatyönä. INARIN KUNNAN PÄIVÄHOITO JA ESIOPETUS Inarin kunnassa on järjestetty kunnallista päivähoitoa yli 40 vuoden ajan eli v alkaen. Kunnallisen hoidon piirissä on n. 240 lasta ja heistä huolehtii n. 55 päivähoidon työntekijää. Päiväkotihoitoa järjestetään kolmessa päiväkodissa. Perhepäivähoitoa järjestetään pääsääntöisesti hoitajien omissa kodeissa ja Näätämön ryhmäperhepäiväkodissa. Koltansaamenkielisessä kielipesässä ja Inarinsaamenkielisissä kielipesissä (ostopalvelu) järjestetään ryhmäperhepäivähoitoa käyttäen kielikylpymenetelmää.

3 Päivähoitoa järjestetään osapäivähoitona (enintään 5 h/pv) tai kokopäivähoitona (yli 7 h / pv). Osapäivähoidon maksu on 60 % kokopäivähoidon maksusta. Inarin kunnassa järjestetään myös kokopäivähoitoa keskimäärin 5-7 h/pv/enintään 35 h/vk, josta peritään kokopäivähoitoa alempi päivähoitomaksu. Päivähoito ei ole pelkkää arkipäivisin tapahtuvaa päivähoitoa vaan lapsi voi olla vanhempien työvuorojen mukaan myös vuorohoidossa (ilta-, yö- ja viikonloppuhoidossa arkisin klo , pe klo ma 6.00) tai hoidossa osa-aikaisesti enintään 10 tai 15 päivää kuukaudessa. Vuorohoitoa järjestetään Saariselän päiväkodissa, Ivalon päiväkodin Karpalot-ryhmässä ja Inarin päiväkodin Tammukat-ryhmässä Inarin kunnanvaltuuston hyväksymän talousarvio- ja toimintasuunnitelman ja vuorohoitoperiaatteiden mukaisesti. Inarin kunnassa järjestetään maksutonta esiopetusta 6-vuotiaille lapsille sekä koulutoimessa että Saariselän päiväkodissa Saariselän alueen lapsille. Opetuksessa noudatetaan valtakunnallisten opetussuunnitelmien perusteiden pohjalta tehtyä paikallista esiopetussuunnitelmaa. Esiopetus on laajuudeltaan vähintään 700 tuntia vuodessa (n. 19 h/viikko). Esiopetuksesta ja hakuajoista tiedotetaan vuosittain kunnan toimesta. Ivalon alaasteella toimii koulun lukukautena esikoululaisten aamu- ja iltapäivähoitoryhmä Suopursut (ks. tarkemmin Suopursujen esite). Inarin kunnan päivähoidon vastuuhenkilönä toimii päivähoidon johtaja. Päivähoito on sivistyslautakunnan alaista toimintaa. PÄIVÄHOITOPALVELUT Päivähoitopalveluja ovat lasten suomen- ja saamenkielinen päivähoito, esiopetus, saamenkielinen kielipesätoiminta sekä kotihoidontuen kuntalisä. Päivähoitotoimisto sijaitsee kunnanvirastolla (os. Piiskuntie 2, Ivalo), puh vaihde). Päivähoidon johtajan ja perhepäivähoidon ohjaajan tavoittaa parhaiten arkipäivisin klo: välisenä aikana. Päivähoidon johtaja Pirkko Saarela, puh Päivähoidon johtajan tehtäviin kuuluvat päivähoidon vastuuhenkilön tehtävät, päivähoidon johtaminen, henkilöstöhallinto, lasten päivähoitosijoitukset ja -päätökset sekä päivähoidon maksupäätökset. Päivähoidon johtajan alueeseen kuuluvat Ivalon, Inarin ja Saariselän päiväkodit ja Ivalon Koltansaamen kielipesä. Perhepäivähoidonohjaaja Krista Leivo, puh Perhepäivähoidonohjaaja vastaa hoitajan kotona tapahtuvasta perhepäivähoidosta. Perhepäivähoidonohjaajan tehtäviin kuuluvat perhepäivähoidon ohjaus, lasten päivähoitosijoitukset ja -päätökset. Ohjausalueena Ivalon, Keväjärven ja Törmäsen ym. alueen kotona tapahtuva perhepäivähoito sekä Näätämön ryhmäperhepäiväkoti. Toimistosihteeri Merja Kukkala, puh Päivähoidon laskutusasiat ja toimistotehtävät

4 Inarin kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon verkkoneuvonta Verkkoneuvontapalvelussa voi asioida tietoturvallisesti myös kaikissa päivähoitoon liittyvissä kysymyksissä. Verkkoneuvonnan kautta saa vastauksen nopeasti, 3-5 arkipäivän kuluessa. Verkkopalveluun kirjautumiseen tarvitaan pankkitunnukset. Verkkoneuvontapalvelun löytää kohdasta sosiaali- ja terveyspalvelut, jossa on linkki:sosiaali- ja terveydenhuollon sähköinen verkkopalvelu. PERHEPÄIVÄHOITO Hoitajan kotona tapahtuvaa perhepäivähoitoa järjestetään Ivalossa, Törmäsessä ja Keväjärvellä sekä tarpeen mukaan myös muissa kylissä. Perhepäivähoitoa järjestetään arkipäivisin n. klo välisenä kellonaikana ottaen huomioon perhepäivähoitajan kokonaistyöaika, joka on keskimäärin 40 h/viikko. Vuorohoitopalvelut on keskitetty päiväkoteihin. Äkillinen varahoito järjestetään lapsille hoitosopimuksissa sovituissa varahoitopaikoissa. Varahoitopaikka Päivänsini os. Kaamostie 8 C 19, Ivalo puh paikkainen ryhmäperhepäiväkoti Päivänsini toimii perhepäivähoidon varahoitopaikkana arkipäivisin n. klo välisenä aikana. Perhepäivähoidonohjaaja hoitaa Päivänsinen varahoitojärjestelyt. IVALON PÄIVÄKOTI os. Eetuntie 1, Ivalo, puh / vastaava lastentarhanopettaja n. 50- paikkainen lasten päiväkoti, jossa toimii 4 lapsiryhmää; Kullerot, Kanervat, Esikot ja Karpalot. Päiväkodin 3 päiväryhmää toimii arkipäivisin n. klo välisenä aikana ja vuororyhmä Karpalot tarvittaessa myös iltaisin ja viikonloppuisin. Vuororyhmään on keskitetty Ivalon alueen vuorohoito (ilta- ja viikonloppuhoito). Ivalo-Saariselkä-alueen yöhoito on keskitetty Saariselän päiväkotiin. Pohjoissaamenryhmä Násti os. Kinttupolku 2 C 14, Ivalo, puh n. 11-paikkainen Ivalon päiväkodin pohjoissaamenryhmä Násti, jossa järjestetään kunnallista päivähoitoa lapsille, joiden äidinkieli on pohjoissaame. Ryhmä Násti toimii arkipäivisin n. 9 h päivässä, n. klo välisenä aikana. Esikoululaisten osapäivähoitoryhmä Suopursut os. Ivalon ala-aste, Ivalo, puh Koulun toiminta-aikoina toimii Ivalon ala-asteen tiloissa Ivalon päiväkodin 13-paikkainen esikoululaisten aamu- ja iltapäivähoitoryhmä Suopursut arkipäivisin n. klo välisenä aikana.

5 SAARISELÄN PÄIVÄKOTI os. Seitapolku 12, Saariselkä, puh / vastaava lastentarhanopettaja n. 20-paikkainen päiväkoti, jossa järjestetään päivähoidon lisäksi tarvittaessa myös ilta-, yöja viikonloppuhoitoa. Saariselän päiväkodissa annetaan esiopetusta 6-vuotiaille lapsille. Ivalo-Saariselkä alueen vuorohoito on keskitetty Saariselän päiväkotiin. INARIN PÄIVÄKOTI os. Saarikoskentie 4 b, Inari, puh / vastaava lastentarhanopettaja. Päiväkodissa toimii n. 22-paikkainen suomenkielinen ryhmä Tammukat puh ja Koivula puh ja n paikkainen pohjoissaamenryhmä Urbi, puh Urbissa järjestetään kunnallista päivähoitoa lapsille, joiden äidinkieli on pohjoissaame. Tammukoiden ryhmässä järjestetään päivähoidon lisäksi tarvittaessa myös Inarin kk:n iltaja viikonloppuhoitoa (vuorohoito). KOLTANSAAMEN KIELIPESÄ PE SSER os. Kinttupolku 2 C 16, Ivalo, puh paikkainen koltansaamenkielinen ryhmäperhepäiväkoti, jossa toiminta toteutetaan käyttäen kielikylpymenetelmää. Koltansaamen kielipesä toimii arkipäivisin n. 9 h päivässä, n. klo välisenä aikana. NÄÄTÄMÖN RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI TINTIT os. Sevettijärventie A 4, Näätämö, puh paikkainen ryhmäperhepäiväkoti, joka toimii arkipäivisin n. 8-9 h päivässä, n. klo välisenä aikana. INARINSAAMEN KIELIPESÄT (ostopalvelu) Inarinsaamen kielipesissä toiminta toteutetaan käyttäen kielikylpymenetelmää. Inarinsaamen kielipesät toimivat arkipäivisin n. 9 h päivässä n. klo: välisenä aikana. Anarâškielâ servi ry ylläpitää inarinsaamenkielistä kielikylpypäivähoitotoimintaa, yhteyshenkilönä toimii Ritva Kangasniemi puh Inarinsaamen kielipesä 1, Piervâl os. Siulatie 14, Inari, puh paikkainen alle 4 v. lasten inarinsaamenkielinen ryhmäperhepäiväkoti. Inarinsaamen kielipesä 2, Kuáti os. Hevosmiehentie 4, Ivalo, puh paikkainen inarinsaamenkielinen ryhmäperhepäiväkoti. Inarinsaamen kielipesä 3, Piäju os. Postimatintie 1 B, Inari, puh paikkainen yli 3 v. lasten inarinsaamenkielinen ryhmäperhepäiväkoti.

6 VUOROHOITO Vuorohoitoa (ilta-, yö- tai viikonloppuhoitoa) järjestetään vain työn, opiskelun tai muun vastaavan syyn vuoksi, ei esim. harrastusmenojen, työ- ym. matkojen tai omien menojen vuoksi. Vuorohoito on keskitetty päiväkoteihin. Ivalo-Saariselkä-alueen yöhoito on keskitetty Saariselän päiväkotiin. Vuorohoitoa ei järjestetä Jouluaattona, Joulupäivänä eikä Juhannuspäivänä (ks. tarkemmin vuorohoidon järjestämisen periaatteet alkaen). Mikäli vuorohoidon tarve myöhemmin muuttuu, tulee päivähoitotoimistoon toimittaa uusi päivähoitohakemus. Vuorohoitotarpeen päättyessä hoitopaikka myönnetään toisesta päiväkotiryhmästä tai perhepäivähoidosta. KOULULAISTEN PÄIVÄHOITO Inarin kunta järjestää ei-lakisääteistä koululaisten hoitoa vuorohoitoa tarvitseville (ilta-, yö- ja viikonloppuhoito) 1-2 luokan oppilaille, mikäli vanhemmat työ-, opiskelu tms. vastaavan syyn vuoksi tarvitsevat vuorohoitoa lapsilleen. 1-luokan oppilaille järjestetään päivähoitoa koulun lomien aikana. Erityistä hoitoa tai tukea tarvitseville 1-2 luokan oppilaille voidaan järjestää päivähoitoa tukipalveluna yhteistyössä sosiaalitoimiston kanssa. Sivistystoimi (koulut) järjestää esikoululaisille, 1-2 luokkalaisille sekä erityisoppilaille iltapäivätoimintaa koulun jälkeen. Inarin seurakunta järjestää koululaisten kerhotoimintaa. Saamenkielisissä ryhmäperhepäiväkodeissa ja päiväkotiryhmissä järjestetään saamenkielistä koululaisten iltapäivätoimintaa, mikäli ryhmissä on tilaa (n. 3 h koulun jälkeen, maksu 50 /kk). TILAPÄINEN PÄIVÄHOITO Inarin kunta järjestää kunnallisen päivähoidon lisäksi tilapäistä päivähoitoa, jota on mahdollisuus saada silloin, kuin päivähoitoryhmissä on paikkoja vapaana. Tilapäinen hoito maksaa perheille 15 /pv/lapsi. HARKINNANVARAINEN KOTIHOIDONTUEN KUNTALISÄ Inarin kunnassa maksetaan harkinnanvaraista kotihoidontuen kuntalisää toistaiseksi. Kotihoidontuen kuntalisä on perhekohtainen ja sitä maksetaan Inarissa asuville perheille, joilla on lakisääteinen oikeus lasten kotihoidontukeen ja toinen vanhemmista jää pois vakinaisesta työstään tai keskeyttää päätoimisen opiskelun hoitaakseen itse lastaan. Tarkemmat ohjeet ja hakulomakkeet päivähoitotoimistosta ja kunnan (sivistyspalvelut) sekä Kelan toimistosta.

7 ERITYISPÄIVÄHOIDON PALVELUT JA PÄIVÄHOIDON YHTEISTYÖTAHOT Päivähoidon henkilöstö tekee yhteistyötä säännöllisesti mm. kiertävän erityislastentarhanopettajan (kelto), puheterapeutin, fysioterapeutin, neuvolalääkärin, terveydenhoitajien, sosiaalityöntekijöiden ja psykologin kanssa. Päivähoidon henkilöstö tekee yhteistyötä myös koulujen opettajien kanssa mm. lasten siirtymävaiheessa päivähoidosta kouluun. Inarin kunnassa toimii erityispäivähoidon työryhmä, jonka tehtävänä on lasten kuntoutukseen liittyvän yhteistyön lisäksi suunnitella ja kehittää erityispäivähoidon palveluja. Mikäli lapsi tarvitsee erityistä hoitoa tai tukea ja kuntoutusta, selvitetään sopiva hoitomuoto ja päivähoitojärjestelyt yhteistyössä vanhempien ja kiertävän erityislastentarhanopettajan kanssa. Kiertävään erityislastentarhanopettajaan voi olla muutoinkin yhteydessä, jos on kysyttävää tai on huolissaan lapsen kehityksestä. Kiertävä erityislastentarhanopettaja (Kelto) Hannele Kärki puh YHTEISTYÖ JA TUTUSTUMINEN PÄIVÄHOITOPAIKKAAN Yhteistyö lasten vanhempien ja lasta hoitavien henkilöiden välillä on koko varhaiskasvatustyön perusta. Luottamuksellinen ja avoin suhde henkilökunnan ja vanhempien välillä helpottaa tiedon kulkua ja yhteistyötä merkittävästi. Hyvän yhteistyön aikaansaaminen on kuitenkin asia, joka vaatii myös työtä kummaltakin osapuolelta. Toivomme saavamme palautetta toiminnastamme ja kehittämme toimintaamme palautteet huomioiden. Kun lapsi aloittaa päivähoidon, on hyvä varata lapsen tutustumiseen riittävän paljon aikaa. Vanhemmat täyttävät etukäteen Perustietoja lapsesta -lomakkeen, jonka palauttavat tutustumisen yhteydessä päivähoitopaikkaan. Hoidon alkaessa on suositeltavaa, että vanhemmat ovat lapsen mukana uudessa hoitopaikassa ensimmäisinä päivinä, joka sovitaan vanhempien ja hoitopaikan välillä etukäteen. Inarin kunnan sosiaali- ja terveystoimessa ja sivistystoimessa on päätetty ottaa vähitellen vuodesta 2014 alkaen käyttöön uusi yhteistoimintamalli eri toimijoiden kesken. Lapset puheeksi -keskustelu tarkoittaa esim. päivähoidon osalta sitä, että 5 v. lasten perheiden kanssa pidetään joko neuvolan tai päivähoidon toimesta yhteinen keskustelu lasten huoltajien kanssa. Keskustelun tarkoituksena on kartoittaa lapsen tilannetta ja keskustella perhettä suojaavien tekijöiden vahvistamisesta ja haavoittuvuuksien vähentämisestä. Toimiva lapsi ja perhe-työmenetelmä Lapset puheeksi -keskusteluineen on päätetty liittää Inarin kunnan lasten ja nuorten hyvinvointiohjelmaan. PERUSTIEDOT LAPSESTA JA VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA (VASU) Perustietoja lapsesta -lomake sisältää tärkeimmät tiedot lapsesta ja perheen yhteystiedot. Lomake täytetään päivähoitopaikkaa varten lapsen hoidon alkaessa ja uusitaan aina kun perustiedot tai hoitotarve muuttuu. Perhepäivähoidon perustietolomakkeeseen sisältyy sopimus lapsen hoitoajoista ja varahoitopaikoista. Lomake kopioidaan myös varahoitajille.

8 Varhaiskasvatussuunnitelma (vasu) laaditaan jokaiselle päivähoidossa olevalle lapselle toimintakauden alussa tai 2-3 kuukauden kuluessa päivähoidon alkamisesta. Vasu tehdään yhdessä vanhempien ja henkilöstön kanssa ja sen toteutumista arvioidaan säännöllisesti. Vasussa keskustellaan mm. lapsen kehityksestä, tavoista ja tottumuksista ja sovitaan yhteistyöstä ja yhteisistä kasvatustavoitteista. Nykyisessä asetuksessa lastenneuvolatoiminnasta määrätään 8 kk, 1 v 6 kk ja 4 v lasten tarkastus tehtävänä laajana tarkastuksena, jossa on käytettävissä myös tiedot lapsen mahdollisesta päivähoidosta. Lapsen vasu-tietojen toimittamisesta terveydenhoitajalle ennen neuvolatarkastusta pyydetään erikseen vanhempien lupa. Perhepäivähoidonohjaaja hyväksyy varhaiskasvatussuunnitelman perhepäivähoidon osalta ja on tarvittaessa mukana suunnitelman teossa. PÄIVÄHOIDON HAKEMINEN, HOITOAJAT JA MUUTOKSET Päivähoitopaikkoja voi hakea jatkuvasti. Päivähoitopaikkaa on haettava viimeistään 4 kuukautta ennen päivähoitotarpeen alkamista. Mikäli päivähoidon tarve kuitenkin johtuu työllistymisestä, opinnoista tai koulutuksesta eikä tarpeen alkamisajankohta ole ennakoitavissa, on päivähoitopaikkaa haettava niin pian kuin mahdollista, kuitenkin viimeistään kahta viikkoa ennen kuin lapsi tarvitsee hoitopaikan. Päivähoidon hakemuslomakkeita on saatavana päivähoitotoimistosta kunnanvirastolta, pääkirjastosta sekä kunnan Internet-sivuilta (www.inari.fi). Hakemuksen liitteenä tulee olla tuloselvitys päivähoitomaksun määräämistä varten. Osoitteen, puhelinnumeron ym. muutokset hakemustiedoissa ilmoitetaan sekä hoitopaikkaan että päivähoitotoimistoon. Työpaikan, työajan ja palkan muuttuminen ilmoitetaan päivähoitotoimistoon. Päivähoidossa lasten hoitoajat sovitaan vanhempien työ/opiskeluaikojen ja hoidon tarpeen mukaan. Kun lapselle haetaan päivähoitoa muusta syystä kuin vanhempien työstä, opiskelusta tai lapsen kuntoutuksesta tms. johtuen, hoitoaika sovitaan klo välille, enintään 8 tunniksi. Lapsen kannalta suositeltavinta tällöin on yleensä kuitenkin joko osapäivähoito tai enintään 5-7 h/pv kestävä kokopäivähoito. Mikäli lapsen hoitotarve (esim. osa- tai kokopäivähoito, vuorohoitotarve, hoitopäivien määrä tms.) hoidon aikana myöhemmin muuttuu, tulee päivähoitotoimistoon toimittaa hyvissä ajoin ennen muutosta uusi päivähoitohakemus. Jos hoitoajat vaihtelevat, päivähoitopaikkaan toimitetaan tiedot hoitoajoista/vanhempien työvuoroista etukäteen. Lasten hoitopäivät, vapaapäivät ym. poissaolot ilmoitetaan päivähoitopaikkaan sovittuna aikana viimeistään silloin, kun hoitopaikassa tehdään henkilöstön seuraavaa 3 viikon työvuorosuunnitelmaa. Mikäli hoitoaikoja ja lapsen mahdollisia vapaapäiviä ei ole silloin vielä tiedossa, tulee lasten hoitoajat ilmoittaa kuitenkin hoitopaikkaan/vuorohoitopaikkaan aina etukäteen, viimeistään kuitenkin edellisen viikon maanantaina klo mennessä. Jos lapselle on myönnetty osa-aikainen hoitopaikka enintään 10 hp/kk tai enintään 15 hp/kk ja lapsen hoitoaikoihin tulee muutoksia, ne huomioidaan päivähoitolaskutuksessa, jos muutokset (esim. vapaapäivät V) on ilmoitettu päivähoitopaikkaan viimeistään edellisenä päivänä klo: mennessä.

9 Sen jälkeen ilmoitetut vapaapäivät, poissaolot yms. merkitään tavallisiksi poissaolo (P) - päiviksi, jotka lasketaan lapsen hoitopäiviksi. Myös lapsen sairauspäivät lasketaan lapsen hoitopäiviksi. Erityisen tärkeää on ilmoittaa myös kaikki satunnaiset, äkilliset muutokset lapsen hoitoajoissa, lapsen poissaolot, vapaapäivät ja lomat viipymättä lapsen hoitajalle, jotta hoitopaikassa voidaan huomioida poissaolot työaikasuunnitelmassa, toiminnan järjestelyissä, ruokailussa ym. lapsiryhmän toiminnassa. Päivähoitotarpeen päättyessä tulee vanhempien irtisanoa hoitopaikka, jonka jälkeen päivähoitomaksut päättyvät. Päivähoitopaikan irtisanominen ilmoitetaan päivähoitotoimistoon kirjallisesti. PÄIVÄHOIDON RUOKAILUAJAT Kunnallisessa päivähoidossa on yhtenäiset ruokailuajat. Lapsille tarjottavat ateriat määräytyvät lapsen todellisen hoitoajan mukaisesti Päivähoidon ateria-aikoja järjestettäessä suosituksena on tarjota lapselle aterioita ja välipaloja niin, että ne kattavat 2/3 kokopäivähoidossa olevan lapsen ja 1/3 osapäivähoidossa olevan lapsen ravinnon tarpeesta. Tärkeää on myös, että lapsella on mahdollisuus päivittäin aterioida myös vanhempien kanssa. Lapsen kokopäivähoitoon sisältyy pääsääntöisesti aamupala klo , lounas klo ja välipala, joka tarjotaan klo välillä ottaen huomioon lapsen hoitoaika. Päivällinen kunnallisessa hoitopaikassa tarjotaan iltahoitoa tarvitseville lapsille alkaen klo ja tarvittaessa iltapala alkaen klo Lasten allergioista on hyvä keskustella etukäteen henkilökunnan kanssa ja niistä toimitetaan lääkärin tai terveydenhoitajan lausunto hoitopaikkaan. ULKOILU JA LAPSEN VARUSTEET Päivähoidossa ulkoillaan lasten kanssa yleensä aamu- ja iltapäivisin. Sää on harvoin ulkoilun esteenä, kunhan lapsella on mukana sään mukaiset varusteet. Vaatetuksen tulisi kestää niin sään vaihtelun kuin sisätiloissa värikkäiksikin muodostuvat toimintahetket. Lapsi tarvitsee päivähoidossa vaihtovaatteita, jotka muiden varusteiden ohella on hyvä olla nimikoituja. Toivottavaa olisi, että lapselle tuotaisiin hoitopaikkaan varavaatereppu, jossa olisi aina yhdet puhtaat vaihtovaatteet, sisäkengät tai tossut sekä tarvittaessa lämpimät ulkoilu- ja sadevaatteet. Pienet lapset tarvitsevat myös mm. kertakäyttövaippoja ja mahdollisesti tutin ja tuttipullon.

10 PÄIVÄUNET JA LEPOHETKI Lapselle on järjestetty hiljainen hetki päivällä. Pienten lasten päiväunet ja isompien lasten hiljainen lepohetki lisää lapsen kokonaisvaltaista hyvinvointia. Päivälevot ajoittuvat kello väliselle ajalle. LAPSEN SAIRASTUMINEN Sairasta tai tarttuvaa tautia sairastavaa lasta ei voi tuoda päivähoitoon. Tarttuvien tautien parasta ennaltaehkäisyä on se, ettei lapsia tuoda sairaina hoitoon, mistä on vastuu sekä lasten vanhemmilla että hoitajilla. Sairas lapsi ja myös hyvin nuhainen ja yskäinen lapsi tarvitsee lepoa parantuakseen. Sairauskierteen välttämiseksi on kuumeen jälkeen hyvä olla kotona vähintään yksi kuumeeton päivä ennen päivähoitoon menoa. Mikäli lapsi sairastuu hoitopäivän aikana, ilmoitetaan siitä vanhemmille. Tapaturman sattuessa lapsi viedään ensiavun jälkeen sairaalaan ja siitä ilmoitetaan vanhemmille mahdollisimman pian. Mikäli vanhemmilla ei ole mahdollisuutta jäädä hoitamaan kotiin sairasta lasta, kannattaa kodinhoitaja-apua tiedustella Inarin kunnan sosiaali- ja terveysosaston palveluohjaajalta puh Kodinhoitokorvausta ei peritä silloin, kun samalta ajalta peritään korvaus päivähoidosta. VAKUUTUS Inarin kunta on vakuuttanut päivähoidossa olevat lapset. Vakuutus kattaa päivähoidossa ja kotimatkalla tapahtuvat tapaturmat. Vastuu kotimatkoista kuuluu vanhemmille. PÄIVÄHOIDON ASIAKASREKISTERI Päivähoidossa ylläpidetään päivähoidon asiakasrekisteriä, jonka tarkoitus on toimia apuvälineenä lasten päivähoitopalvelujen tuottamisessa (mm. lasten päivähoitosijoitukset, päivähoito- ja maksupäätökset). Rekisteriseloste on nähtävänä päivähoitotoimistossa asiakastiedotteissa. SALASSAPITOVELVOLLISUUS Päivähoidon henkilökunnalla ja päivähoidon kanssa yhteistyötä tekevillä on lain mukainen salassapitovelvollisuus lasta ja perhettä koskevissa asioissa (laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista ).

11 Lisätietoja Inarin kunnan päivähoitotoimisto (kunnanvirasto, Piiskuntie 2, Ivalo) Inarin kunnan www-sivut (www.inari.fi) Laki ja asetus lasten päivähoidosta (1973/36 ja 1973/239) Laki yksityisistä sosiaalipalveluista (2011/922) Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista (2000/812) Vuorohoidon järjestämisen periaatteet päivähoidossa alkaen (Inarin kunnan sivistyslautakunta ) Inarin kunnan päivähoidon järjestämisperiaatteet erityistapauksissa (Inarin kunnan sivistyslautakunta ) Perhepäivähoidon varahoidon järjestämisen periaatteet ( ) Tiedote Inarin kunnan päivähoitomaksuista alkaen

12

INARIN KUNNAN VARHAISKASVATUS

INARIN KUNNAN VARHAISKASVATUS 1 INARIN KUNNAN VARHAISKASVATUS 2016 2 TERVETULOA KASVATUSKUMPPANINA OSALLISTUMAAN VARHAISKASVATUSTOIMINTAAN! TOIMINTA-AJATUS JA VARHAISKASVATUKSEN ARVOT VARHAISKASVATUS on kasvatusta, opetusta ja hoitoa,

Lisätiedot

INARIN KUNNAN VARHAISKASVATUS

INARIN KUNNAN VARHAISKASVATUS 1 INARIN KUNNAN VARHAISKASVATUS 2017-2018 29.9.2017 2 TERVETULOA KASVATUSKUMPPANINA OSALLISTUMAAN VARHAISKASVATUSTOIMINTAAN! TOIMINTA-AJATUS JA VARHAISKASVATUKSEN ARVOT Inarin kunnan varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

INARIN KUNNAN VARHAISKASVATUS

INARIN KUNNAN VARHAISKASVATUS 1 INARIN KUNNAN VARHAISKASVATUS 2016 26.10.2016 2 TERVETULOA KASVATUSKUMPPANINA OSALLISTUMAAN VARHAISKASVATUSTOIMINTAAN! TOIMINTA-AJATUS JA VARHAISKASVATUKSEN ARVOT VARHAISKASVATUS on kasvatusta, opetusta

Lisätiedot

Tilapäinen hoito (15 / pv) Varhaiskasvatus. Onko lapselle haettu myös lasten Piiskuntie 2. kotihoidon tai yksityisen hoidon tukea IVALO Ei Kyllä

Tilapäinen hoito (15 / pv) Varhaiskasvatus. Onko lapselle haettu myös lasten Piiskuntie 2. kotihoidon tai yksityisen hoidon tukea IVALO Ei Kyllä INARIN KUNTA VARHAISKASVATUSHAKEMUS Sivistysosasto Tilapäinen hoito (15 / pv) Varhaiskasvatus Onko lapselle haettu myös lasten Piiskuntie 2 kotihoidon tai yksityisen hoidon tukea 99800 IVALO Ei Kyllä Saapumispv.

Lisätiedot

Pyhännän kunta Päivähoidon linjaukset Liite 2 Sivistysosasto Siv.ltk 12.6.-14 21 Muutos Siv.ltk 25.9.-14 31

Pyhännän kunta Päivähoidon linjaukset Liite 2 Sivistysosasto Siv.ltk 12.6.-14 21 Muutos Siv.ltk 25.9.-14 31 Pyhännän kunta Päivähoidon linjaukset Liite 2 Sivistysosasto Siv.ltk 12.6.-14 21 Muutos Siv.ltk 25.9.-14 31 Kenelle päivähoitopalvelut on tarkoitettu Alle kouluikäisen lapsen vanhemmilla on lakiin perustuva

Lisätiedot

PÄIVITTÄNYT Mariannika Auvinen Päiväkodin johtaja 044 417 5320 mariannika.auvinen@sulkava.fi

PÄIVITTÄNYT Mariannika Auvinen Päiväkodin johtaja 044 417 5320 mariannika.auvinen@sulkava.fi PÄIVITTÄNYT Mariannika Auvinen Päiväkodin johtaja 044 417 5320 mariannika.auvinen@sulkava.fi Vanhemmille Tämä opas on tarkoitettu avuksi Teille hakiessanne lapsellenne päivähoitopaikkaa. Oppaassa kerrotaan

Lisätiedot

Asiakasmaksujen käsittely ja laskutus

Asiakasmaksujen käsittely ja laskutus Asiakasmaksujen käsittely ja laskutus Nivalan varhaiskasvatuspalvelut Hyväksytty Nivalan kaupungin sivistyslautakunnassa 21.6.2016, 58 Tiedote päivähoitomaksuista 1.8.2016 31.7.2018 Välttyäksenne takautuvilta

Lisätiedot

Työsuunnitelma Sivistyspalvelut 1.8.2015 31.7.2016 Varhaiskasvatus

Työsuunnitelma Sivistyspalvelut 1.8.2015 31.7.2016 Varhaiskasvatus Iitin kunta Työsuunnitelma Sivistyspalvelut 1.8.2015 31.7.2016 Varhaiskasvatus 1 1 Työsuunnitelmaa ohjaava lait ja asetukset Laki ja asetus lasten päivähoidosta Perusopetuslaki, esiopetus Päivähoidon ohjaaja

Lisätiedot

Telkän esite 2007. Päiväkodin arvot, jotka on määritelty yhdessä vanhempien kanssa ohjaavat toimintaamme:

Telkän esite 2007. Päiväkodin arvot, jotka on määritelty yhdessä vanhempien kanssa ohjaavat toimintaamme: TERVETULOA TELKÄN PÄIVÄKOTIIN Telkän esite 2007 Telkän päiväkoti on perustettu 1980 keskelle Hervantaa lähelle Ahvenisjärveä. Päiväkoti on myös lähellä Suolijärveä, joten retkeily lähimaastossa on oleellinen

Lisätiedot

TERVETULOA PILVIPAIMENIIN! Pilvipaimenet on vuorohoitoa tarjoava ryhmä puhelin:

TERVETULOA PILVIPAIMENIIN! Pilvipaimenet on vuorohoitoa tarjoava ryhmä puhelin: TERVETULOA PILVIPAIMENIIN! Pilvipaimenet on vuorohoitoa tarjoava ryhmä puhelin: 0400914479 osoite: Kuhatie 1, 54915 Saimaanharju sähköposti: pilvipaimenet@taipalsaari.fi Henkilökunta Ansku, Taru, Maarit,

Lisätiedot

TIEDOTE PÄIVÄHOITOON JA ESIOPETUKSEEN 2014-2015

TIEDOTE PÄIVÄHOITOON JA ESIOPETUKSEEN 2014-2015 TIEDOTE PÄIVÄHOITOON JA ESIOPETUKSEEN 2014-2015 PUOLANGAN PÄIVÄHOITO / ESIOPETUS TAVOITTEET turvallisuus selkeät rajat lapsen yksilöllisten taitojen vahvistaminen itsetunnon vahvistaminen tarjoamalla haasteita

Lisätiedot

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JA SOPIMUS Esitietoja päivähoidon aloitusvaiheessa

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JA SOPIMUS Esitietoja päivähoidon aloitusvaiheessa PALTAMON KUNTA 1 (4) Sivistyspalvelut / Lasten päivähoito LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JA SOPIMUS Esitietoja päivähoidon aloitusvaiheessa LAPSEN NIMI Syntymäaika Osoite Hoitopaikka ÄITI / HUOLTAJA

Lisätiedot

Polvijärven päivähoito tarjoaa monipuoliset varhaiskasvatuspalvelut

Polvijärven päivähoito tarjoaa monipuoliset varhaiskasvatuspalvelut Polvijärven päivähoito tarjoaa monipuoliset varhaiskasvatuspalvelut Varhaiskasvatuspalvelumme tarjotaan Kirkonkylällä päiväkoti Peukaloisessa sekä Rukkitien ryhmäperhepäiväkodissa. Sotkumassa toimivat

Lisätiedot

TERVETULOA PERHEPÄIVÄHOITOON

TERVETULOA PERHEPÄIVÄHOITOON TERVETULOA PERHEPÄIVÄHOITOON Perhepäivähoito tarjoaa kodinomaista, joustavaa ja yksilöllistä päivähoitoa hoitajan kotona. Selänteen alueella työskentelee noin 40 perhepäivähoitajaa. Hoitoryhmään voidaan

Lisätiedot

Ryhmäperhepäivähoitokodissa hoidetaan samanaikaisesti 12 alle kouluikäistä kokopäiväistä lasta ja siellä työskentelee 3 ryhmäperhepäivähoitajaa.

Ryhmäperhepäivähoitokodissa hoidetaan samanaikaisesti 12 alle kouluikäistä kokopäiväistä lasta ja siellä työskentelee 3 ryhmäperhepäivähoitajaa. HYVÄT PERHEPÄIVÄHOITOLASTEN VANHEMMAT Lapsenne on saanut perhepäivähoitopaikan. Perhepäivähoito tarjoaa pienelle lapsiryhmälle kodinomaisen hoitomuodon. Perhepäiväkodin tarkoituksena on antaa turvallista

Lisätiedot

TIEDOTE. INARIN KUNNAN PÄIVÄHOITOMAKSUISTA 1.8.2014 alk.

TIEDOTE. INARIN KUNNAN PÄIVÄHOITOMAKSUISTA 1.8.2014 alk. TIEDOTE INARIN KUNNAN PÄIVÄHOITOMAKSUISTA 1.8.2014 alk. PÄIVÄHOITOMAKSUT Tämä maksutiedote sisältää tietoa siitä, miten päivähoitomaksut määräytyvät ja miten maksuissa on mahdollista säästää (mm. ilmoittamalla

Lisätiedot

Varhaiskasvatus Helsingissä

Varhaiskasvatus Helsingissä Varhaiskasvatus Helsingissä Lasten varhaiskasvatus on hoitoa, kasvatusta ja opetusta, jotka nivoutuvat toisiinsa. Varhaiskasvatuksen tavoitteena on hyvinvoiva lapsi, jolla on hyvät kasvun, oppimisen ja

Lisätiedot

PÄIVITTÄNYT Mariannika Auvinen Vs. Päivähoidon johtaja

PÄIVITTÄNYT Mariannika Auvinen Vs. Päivähoidon johtaja PÄIVITTÄNYT Mariannika Auvinen Vs. Päivähoidon johtaja 044 417 5320 paivahoidonjohtaja@sulkava.fi Vanhemmille Tämä opas on tarkoitettu avuksi Teille hakiessanne lapsellenne päivähoitopaikkaa. Oppaassa

Lisätiedot

Hoitosopimus, lapsen varhaiskasvatussuunnitelma (VASU), palvelutarvearvio (PTA) ja lapsikortti

Hoitosopimus, lapsen varhaiskasvatussuunnitelma (VASU), palvelutarvearvio (PTA) ja lapsikortti Tiedote yksityiseen perhepäivähoitoon 2009-2010 Perhepäivähoito Perhepäivähoito on kodinomaista, pienessä ryhmässä tapahtuvaa päivähoitoa. Perhepäivähoitoa järjestetään hoitajan kotona. Perhepäivähoitajalla

Lisätiedot

HOITOMUOTONA PERHEPÄIVÄHOITO

HOITOMUOTONA PERHEPÄIVÄHOITO HOITOMUOTONA PERHEPÄIVÄHOITO Perhepäivähoidossa lapsen hoitopaikkana on koti, jossa hän saa kasvaa ja kehittyä pienessä, turvallisessa ryhmässä, eri-ikäisten lasten kanssa omana itsenään ja omista tarpeistaan

Lisätiedot

Tervetuloa perhepäivähoitoon!

Tervetuloa perhepäivähoitoon! Tervetuloa perhepäivähoitoon! Sivu1 HOITOSUHTEEN ALOITTAMINEN JA PERHEPÄIVÄKOTIIN TUTUSTUMINEN Hoidon aloitus on suuri muutos lapsen elämässä, hänen siirtyessään kodista hoitopaikkaan muiden lasten joukkoon.

Lisätiedot

HOITOMUOTONA PERHEPÄIVÄHOITO

HOITOMUOTONA PERHEPÄIVÄHOITO HOITOMUOTONA PERHEPÄIVÄHOITO Perhepäivähoidossa lapsen hoitopaikkana on koti, jossa hän saa kasvaa ja kehittyä pienessä, enintään neljän kokopäiväisen ja yhden osapäiväisen hoitolapsen turvallisessa pienryhmässä.

Lisätiedot

TERVETULOA PÄIVÄKOTI KAJUUTTAAN

TERVETULOA PÄIVÄKOTI KAJUUTTAAN TERVETULOA PÄIVÄKOTI KAJUUTTAAN TOIMINTA-AJATUS: KASVATAMME LAPSIA TURVALLISESSA JA KANNUSTAVASSA ILMAPIIRISSÄ. PÄIVÄKOTIEMME LEIKKI- JA OPPIMISYMPÄRISTÖT TUKEVAT LAPSEN OMATOIMISUUTTA JA AKTIIVISUUTTA.

Lisätiedot

EPÄSÄÄNNÖLLINEN PÄIVÄHOITO SAHURIN PÄIVÄKODISSA: aamuhoito 5.00-6.30 iltahoito: 17.00-22.00 la-hoito: 5.00-18.00

EPÄSÄÄNNÖLLINEN PÄIVÄHOITO SAHURIN PÄIVÄKODISSA: aamuhoito 5.00-6.30 iltahoito: 17.00-22.00 la-hoito: 5.00-18.00 EPÄSÄÄNNÖLLINEN PÄIVÄHOITO SAHURIN PÄIVÄKODISSA: aamuhoito 5.00-6.30 iltahoito: 17.00-22.00 la-hoito: 5.00-18.00 Muutos 1.3.2015 alkaen Akaan valtuusto on kokouksessaan 17.12.2014 talousarviokäsittelyn

Lisätiedot

HIRVENSALMEN KUNTA VARHAISKASVATUS LAHNANIEMEN RYHMIS

HIRVENSALMEN KUNTA VARHAISKASVATUS LAHNANIEMEN RYHMIS HIRVENSALMEN KUNTA VARHAISKASVATUS LAHNANIEMEN RYHMIS Yhteystiedot Lahnaniemen ryhmis Lahnaniementie 67 52510 Hietanen p. 050-592 4691 ryhmis.lahnaniemi@hirvensalmi.fi Varhaiskasvatuksen esimies Kristiina

Lisätiedot

Ohjeet palvelutuottajien hakumenettelyyn

Ohjeet palvelutuottajien hakumenettelyyn Ohjeet palvelutuottajien hakumenettelyyn Hakeminen palvelusetelilain mukaiseksi lasten päiväkoti/ryhmäperhepäivähoidon palveluntuottajaksi Hakulomake ja liitteet Palvelusetelillä toimivaksi palveluntuottajaksi

Lisätiedot

Hoitosopimus, lapsen varhaiskasvatussuunnitelma (VASU), palvelutarvearvio (PTA) ja lapsikortti

Hoitosopimus, lapsen varhaiskasvatussuunnitelma (VASU), palvelutarvearvio (PTA) ja lapsikortti Tiedote Perhepäivähoitoon 2009-2010 Perhepäivähoito Perhepäivähoito on kodinomaista, pienessä ryhmässä tapahtuvaa päivähoitoa. Perhepäivähoitoa järjestetään hoitajan kotona. Perhepäivähoitajalla voi olla

Lisätiedot

PALVELUSOPIMUSTARJOUS 2011 VARHAISKASVATUSPALVELUT

PALVELUSOPIMUSTARJOUS 2011 VARHAISKASVATUSPALVELUT PALVELUSOPIMUSTARJOUS 2011 VARHAISKASVATUSPALVELUT HYVINVOINTILAUTAKUNTA VARHAISKASVATUSPALVELUT TUOTE YKSIKKÖ HINTA MÄÄRÄ YHT. Päiväkotihoito Päiväkotihoito 0-2 vuotiaalle lapselle hpv 63,17 13 200 833

Lisätiedot

Asiakasraati

Asiakasraati Asiakasraati 24.3.2011 Vuorohoito Jyväskylässä Lapsia päivähoidossa n. 4800 Lapsia vuorohoidossa n. 470 Paikkoja vuorohoitoyksiköissä 712 Myllytuvan päiväkoti ma-pe klo 5.30-22.00 Kuokkalan päiväkoti ma-pe

Lisätiedot

PÄIVÄKOTI TUTUKSI! Opas perheille. Tämä opas on tuotettu Turun ammattikorkeakoulun sosionomiopiskelijoiden (AMK) opinnäytetyönä yhteistyössä

PÄIVÄKOTI TUTUKSI! Opas perheille. Tämä opas on tuotettu Turun ammattikorkeakoulun sosionomiopiskelijoiden (AMK) opinnäytetyönä yhteistyössä PÄIVÄKOTI TUTUKSI! Opas perheille Tämä opas on tuotettu Turun ammattikorkeakoulun sosionomiopiskelijoiden (AMK) opinnäytetyönä yhteistyössä Turun kaupungin kanssa. Teksti: Jaana Karjala, Outi Koskinen

Lisätiedot

TIEDOTE VARHAISKASVTUKSEN ASIAKKAILLE

TIEDOTE VARHAISKASVTUKSEN ASIAKKAILLE 1 Iitin kunta Sivistyspalvelus Varhaiskasvatus TIEDOTE VARHAISKASVTUKSEN ASIAKKAILLE 1.8.2017 31.7.2018 Perusteet Varhaiskasvatuslaki ja Asetus lasten päivähoidosta Laki lasten kotihoidon ja yksityisen

Lisätiedot

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA POSION KUNTA / PÄIVÄHOITO Lapsen nimi LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Kasvatuskumppanuus on yhteistyötä, jossa vanhemmat ja henkilöstö yhdessä sitoutuvat toimimaan lapsen parhaaksi kasvun, kehityksen

Lisätiedot

Tervetuloa perhepäivähoitoon. Varhaiskasvatuksen osasto

Tervetuloa perhepäivähoitoon. Varhaiskasvatuksen osasto Tervetuloa perhepäivähoitoon Varhaiskasvatuksen osasto 1.1.2015 2(5) Perhepäivähoitoon tulo Lapsen elämässä tapahtuu suuri muutos hänen siirtyessään kodista hoitopaikkaan toisten lasten joukkoon. Valmistathan

Lisätiedot

OHJEISTUS PALVELUSETELIÄ HAKEVILLE ASIAKKAILLE

OHJEISTUS PALVELUSETELIÄ HAKEVILLE ASIAKKAILLE OHJEISTUS PALVELUSETELIÄ HAKEVILLE ASIAKKAILLE Yleistä palvelusetelistä: Palveluseteli on yksi kuntien käytössä oleva varhaiskasvatuksen järjestämistapa. Hausjärvellä varhaiskasvatuksen palvelusetelin

Lisätiedot

TERVETULOA LINTULAN VUOROPÄIVÄKOTIIN

TERVETULOA LINTULAN VUOROPÄIVÄKOTIIN TERVETULOA LINTULAN VUOROPÄIVÄKOTIIN Toivotamme asiakkaamme lämpimästi tervetulleiksi joukkoomme. Tehdään jokaisen lapsen vuoropäiväkotitaipaleesta mahdollisimman antoisa. Yhteistyöterveisin; Lintulan

Lisätiedot

Tervetuloa perhepäivähoitoon 2012-2013

Tervetuloa perhepäivähoitoon 2012-2013 Tervetuloa perhepäivähoitoon 2012-2013 Päivähoidon hallinto Päivähoito kuuluu sivistystoimialaan, varhaiskasvatuksen tulosalueelle. Päivähoidon asioista päättää sivistyslautakunta. Käyntiosoite: Pohjolankatu

Lisätiedot

MAKSUJEN PERUSTEET 1.8.2014

MAKSUJEN PERUSTEET 1.8.2014 1 MAKSUJEN PERUSTEET 1.8.2014 MAKSUN MÄÄRÄYTYMINEN päiväkoti- tai perhepäivähoidosta voidaan määrätä kuukausimaksu enintään 11 kuukaudelta toimintakauden (1.8. 31.7.) aikana. Heinäkuu on maksuton kuukausi,

Lisätiedot

VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ

VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ 2 ERI VAIHTOEHDOT ALLE KOULUIKÄISEN LAPSEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ Kotihoidon tuki alle 3-vuotiaista

Lisätiedot

TERVETULOA LASTENTALO KUUSIPIHAAN

TERVETULOA LASTENTALO KUUSIPIHAAN TERVETULOA LASTENTALO KUUSIPIHAAN Lastentalo Kuusipiha Lastentalo on valmistunut vuonna 2006. Se sijaitsee Frosteruksen koulun läheisyydessä, Kärsämäen keskustassa. Päiväkodin piha-alueeseen kuuluu aidattu

Lisätiedot

METSÄTÄHDEN PÄIVÄKOTI

METSÄTÄHDEN PÄIVÄKOTI METSÄTÄHDEN PÄIVÄKOTI YHTEYSTIEDOT: Auratie 3 92140 Pattijoki Kissankellot 1-3v kissankellot(at)raahe.fi p. 040 830 3010 Päivänkakkarat 3-5v. paivankakkarat(at)raahe.fi p. 040 830 3150 päivähoidonohjaaja

Lisätiedot

VUOROVAIKUTUS JA KIINTYMYSSUHDE

VUOROVAIKUTUS JA KIINTYMYSSUHDE Varhaiskasvatus VUOROVAIKUTUS JA KIINTYMYSSUHDE Lapsen ja vanhemman välinen vuorovaikutus ja kiintymyssuhde vahvistuvat parhaiten, kun perhe viettää aikaa yhdessä. Pienelle lapselle riittävät kotona saadut

Lisätiedot

Varhaiskasvatuspalvelut

Varhaiskasvatuspalvelut Varhaiskasvatuspalvelut Graafinen ohjeisto Päiväkotihoito Kemin päiväkodit tarjoavat lapsiperheille yksilöllistä, korkeatasoista ja monipuolista varhaiskasvatusta. Toiminta on sekä tavoitteellista, että

Lisätiedot

KETTUKALLION PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VASU 2010

KETTUKALLION PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VASU 2010 KETTUKALLION PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VASU 2010 KETTUKALLION PÄIVÄKOTI Kettukallion päiväkoti on perustettu vuonna 1992. Päiväkoti sijaitsee Heinolan Kirkonkylässä luonnon läheisyydessä, upeiden

Lisätiedot

Tervetuloa päivähoitoon!

Tervetuloa päivähoitoon! Kasvatus ja sivistys/varhaiskasvatus Tervetuloa päivähoitoon! Vielä tänään sinä painat varovasti jalkasi lattialle ja tunnustelet kestääkö se askeliesi painon. Vielä tänään tarraat kiinni käteeni ja liikut

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen ryhmien muodostamisen ja toiminnan periaatteet alkaen

Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen ryhmien muodostamisen ja toiminnan periaatteet alkaen Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen ryhmien muodostamisen ja toiminnan periaatteet 1.8.2016 alkaen Sivi 21/16.2.2016 Huoltajat voivat hakea lapsilleen varhaiskasvatuspaikkaa koko kaupungin alueelta ja erilaisista

Lisätiedot

Inarin kunnan suomenkielinen varhaiskasvatussuunnitelma

Inarin kunnan suomenkielinen varhaiskasvatussuunnitelma Inarin kunnan suomenkielinen varhaiskasvatussuunnitelma Nimi Inarin kunnan suomenkielinen varhaiskasvatussuunnitelma Kunta Inari Hyväksymispäivämäärä SISÄLTÖ 1. Varhaiskasvatussuunnitelman laadinta, arviointi

Lisätiedot

Jyväskylän vuorohoito

Jyväskylän vuorohoito Jyväskylän vuorohoito Jyväskylän kaupungin vuorohoito Myllytuvan päiväkoti Tikkakosken päiväkoti ma - la 5.00-22.30 Kuokkalan päiväkoti Tapiolan päiväkoti Keskusta Yö- ja viikonloppuhoito Luhtisen päiväkoti

Lisätiedot

TERVETULOA RYHMÄPERHEPÄIVÄHOITOKOTI MIINANTUPAAN!

TERVETULOA RYHMÄPERHEPÄIVÄHOITOKOTI MIINANTUPAAN! TERVETULOA RYHMÄPERHEPÄIVÄHOITOKOTI MIINANTUPAAN! RYHMÄPERHEPÄIVÄHOITOKOTIEN TOIMINTAA OHJAAVAT ARVOT JA TAVOITTEET: Toimintamme arvot : 1. Kodinomaisuus 2. Lämpö 3. Turvallisuus 4. Yhteistyö Toiminnan

Lisätiedot

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelman mukainen hoito, kasvatus ja opetus - vuorohoidon erityispiirteet huomioon

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelman mukainen hoito, kasvatus ja opetus - vuorohoidon erityispiirteet huomioon OHOI Osaamista vuorohoitoon Henkilöstökoulutus 7.3.2016 Lapsen varhaiskasvatussuunnitelman mukainen hoito, kasvatus ja opetus - vuorohoidon erityispiirteet huomioon tuula.dahlblom@jamk.fi Varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

TERVETULOA PÄIVÄHOITOON

TERVETULOA PÄIVÄHOITOON TERVETULOA PÄIVÄHOITOON Vanhemmat voivat turvallisesti jättää lapsensa päivähoitoon työn tai opiskelun ajaksi. Koulutettu henkilökunta huolehtii lapsesta parhaalla mahdollisella tavalla. Päivähoitoympäristö

Lisätiedot

Tiedote lasten vanhemmille 6/2016

Tiedote lasten vanhemmille 6/2016 Tiedote lasten vanhemmille 6/2016 Tiedoksi seuraavat sivistyslautakunnan päätökset 18.5.2016 1. Subjektiivinen päivähoito-oikeus Eduskunta on hyväksynyt 15.12.2015 hallituksen esityksen varhaiskasvatuslain

Lisätiedot

Kajaanin varhaiskasvatus SK

Kajaanin varhaiskasvatus SK Kajaanin varhaiskasvatus 2014- SK 15.05.2014 Valtakunnalliset suuntaukset 2013- Varhaiskasvatuksen tulevaisuuden tarpeiden arviointia vaikeuttaa: Valmistelussa laki varhaiskasvatuksesta. Lakiesitys tulee

Lisätiedot

MERI-HALIKON PÄIVÄHOIDON ABC

MERI-HALIKON PÄIVÄHOIDON ABC MERI-HALIKON PÄIVÄHOIDON ABC Meri-Halikon päiväkoti Ryhmis Merituuli Tuupikkalantie 5 Tuupikkalantie 5 as 1 25210 Vartsala 25210 Vartsala p. 044 778 3486 Simpukat p. 044 778 3488 p. 044 778 3487 Meritähdet

Lisätiedot

NÄIN HAEN KUNNALLISTA PÄIVÄHOITOPAIKKAA

NÄIN HAEN KUNNALLISTA PÄIVÄHOITOPAIKKAA Reisjärvi NÄIN HAEN KUNNALLISTA PÄIVÄHOITOPAIKKAA (päivitetty 24.2.2016) KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON VAIHTOEHDOT Alle kouluikäisen lapsen vanhemmilla on vanhempainrahakauden päätyttyä mahdollisuus valita lapsen

Lisätiedot

HIRVENSALMEN KUNTA VARHAISKASVATUS LAHNANIEMEN RYHMIS

HIRVENSALMEN KUNTA VARHAISKASVATUS LAHNANIEMEN RYHMIS HIRVENSALMEN KUNTA VARHAISKASVATUS LAHNANIEMEN RYHMIS Yhteystiedot Lahnaniemen ryhmis Lahnaniementie 67 52510 Hietanen p. 050-592 4691 o. 040-162 7650 (iltapvryhm) ryhmis.lahnaniemi@hirvensalmi.fi Varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

Amurinlinnan vuoropäiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Amurinlinnan vuoropäiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Amurinlinnan vuoropäiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS Hyvää hoitoa vuorotta! Amurinlinna on ympärivuorokauden auki oleva päiväkoti. Tarjoamme hoitoa lapsille, joiden vanhemmat tekevät

Lisätiedot

TERVETULOA KETTUPOLUN VUOROPÄIVÄKOTIIN

TERVETULOA KETTUPOLUN VUOROPÄIVÄKOTIIN TERVETULOA KETTUPOLUN VUOROPÄIVÄKOTIIN Kettupolku 2, 39200 Kyröskoski Ketut: 050 543 8002 Kurret: 050 390 4240 Kettupolun päiväkoti on ensi kertaa avannut ovensa päiväkotina 2006. Päiväkodin kiinteistössä

Lisätiedot

LAPSIPERHEIDEN PALVELUT INARIN KUNNASSA

LAPSIPERHEIDEN PALVELUT INARIN KUNNASSA LAPSIPERHEIDEN PALVELUT INARIN KUNNASSA Hei! Tästä esitteestä löydät tietoa Inarin kunnan alueella toimivista palveluista, jotka on suunnattu erityisesti lapsiperheille. 2014 Sisällys PERUSPALVELUT...

Lisätiedot

Kurikan kaupungin varhaiskasvatuspalvelut

Kurikan kaupungin varhaiskasvatuspalvelut Kurikan kaupungin varhaiskasvatuspalvelut Päivähoito - päiväkodit - perhepäivähoito - ryhmäperhepäivähoito Esiopetus Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta 2 Yhteystiedot (sähköpostiosoite: etu.sukunimi@kurikka.fi)

Lisätiedot

Varhaiskasvatuspalvelujen asiakaskysely

Varhaiskasvatuspalvelujen asiakaskysely Varhaiskasvatuspalvelujen asiakaskysely Tuusulan kunnassa toteutetaan varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen laadunarviointikyselyt pääsääntöisesti kerran vuodessa. Kyselyt ajoittuivat 2013 viikoille 13

Lisätiedot

Tervetuloa varhaiskasvatukseen!

Tervetuloa varhaiskasvatukseen! Kasvatus ja sivistys/varhaiskasvatus 15.8.2017 Tervetuloa varhaiskasvatukseen! Vielä tänään sinä painat varovasti jalkasi lattialle ja tunnustelet kestääkö se askeliesi painon. Vielä tänään tarraat kiinni

Lisätiedot

Tervetuloa esiopetusiltaan! Esiopetuksen info-ilta 11.2.2014

Tervetuloa esiopetusiltaan! Esiopetuksen info-ilta 11.2.2014 Tervetuloa esiopetusiltaan! Esiopetuksen info-ilta 11.2.2014 TV/11.2.2014 Järvenpäässä annetaan maksutonta esiopetusta kunnallisissa ja ostopalveluna yksityisissä päiväkodeissa. (700 h/v) Esiopetukseen

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan Avoimen varhaiskasvatuksen varhaiskasvatussuunnitelma

Nurmijärven kunnan Avoimen varhaiskasvatuksen varhaiskasvatussuunnitelma 22.6.2015 Varhaiskasvatus Nurmijärven kunnan Avoimen varhaiskasvatuksen varhaiskasvatussuunnitelma www.nurmijarvi.fi Avoimen varhaiskasvatuksen esimies Kirsi Viitanen 040 317 4066 kirsi.viitanen@nurmijarvi.fi

Lisätiedot

TERVETULOA MYRSKYLÄNMÄEN ALUEEN PÄIVÄHOITOON!

TERVETULOA MYRSKYLÄNMÄEN ALUEEN PÄIVÄHOITOON! TERVETULOA MYRSKYLÄNMÄEN ALUEEN PÄIVÄHOITOON! " Lasta ei kasvateta siksi, että hän olisi mahdollisimman mukava ja vaivaton meille, vaan siksi,että hän terveenä ja väkevänä voisi täyttää paikkansa ja löytää

Lisätiedot

TILAT: TOIMINTA JA SITÄ OHJAAVAT ARVOT:

TILAT: TOIMINTA JA SITÄ OHJAAVAT ARVOT: -3 < r) 1 1 r%) 1 (I :5 :5 TILAT: Ryhmäperhepdivakoti Sinikello sijaitsee keskellä kaupunkia Sairaalan ja Hopeaharjun välissä osoitteessa Sairaalantie 4 C. Olemme avoinna maanantaista perjantaihin pääsääntöisesti

Lisätiedot

Selvitys Raision kaupungin päivähoidosta syksyllä 2015

Selvitys Raision kaupungin päivähoidosta syksyllä 2015 29.10.2015 Selvitys Raision kaupungin päivähoidosta syksyllä 2015 Sivistysjohtaja Matti Sivonen Päivähoidon johtaja Päivi Rantanen Päiväkodinjohtaja Satu Ojala Päiväkodit Raisiossa on syksyllä 2015 toiminnassa

Lisätiedot

TERVETULOA PÄIVÄHOITOON

TERVETULOA PÄIVÄHOITOON TERVETULOA PÄIVÄHOITOON VARHAISKASVATUKSEN YHTEISET KÄYTÄNNÖT JA TOIMINTAPERIAAT- TEET, JOITA NOUDATETAAN KUNNALLISISSA PÄIVÄKODEISSA JA PERHE- PÄIVÄHOIDOSSA. PORVOON KAUPUNKI: http://www.porvoo.fi/fi/palvelut/paivahoito_ja_esiopetus

Lisätiedot

1.9.2012 VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ

1.9.2012 VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ 1.9.2012 VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ ERI VAIHTOEHDOT ALLE KOULUIKÄISEN LAPSEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ Kotihoidon tuki

Lisätiedot

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Muonion kunta AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Sivistyslautakunta 3.4.2012 59 Sisällys 1. TOIMINTA-AJATUS JA TOIMINNAN TAVOITTEET... 3 2. AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SUUNNITTELU JA SISÄLTÖ...

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUTIEDOTE VOIMASSA 1.8.2014 - Sivistysosasto Päivähoitopalvelut. Mihin päivähoitomaksu perustuu?

LAUKAAN KUNTA PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUTIEDOTE VOIMASSA 1.8.2014 - Sivistysosasto Päivähoitopalvelut. Mihin päivähoitomaksu perustuu? LAUKAAN KUNTA Sivistysosasto Päivähoitopalvelut PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUTIEDOTE VOIMASSA 1.8.2014 - Mihin päivähoitomaksu perustuu? Päivähoitomaksut perustuvat sosiaali- ja terveyshuollon asiakasmaksuista

Lisätiedot

Varhaiskasvatuslakiin tulevien muutosten toteuttaminen Raisiossa alkaen

Varhaiskasvatuslakiin tulevien muutosten toteuttaminen Raisiossa alkaen Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 327/12.06.00/2016 14 Varhaiskasvatuslakiin tulevien muutosten toteuttaminen Raisiossa 1.8.2016 alkaen Päivähoidon johtaja Päivi Rantanen 1.3.2016: Eduskunta on

Lisätiedot

TERVETULOA PÄIVÄKOTIIN

TERVETULOA PÄIVÄKOTIIN TERVETULOA PÄIVÄKOTIIN Lapsesi on aloittamassa päivähoidon päiväkodissa ja tulee näin varhaiskasvatuksen piiriin. Muutos on iso lapselle ja koko perheelle. Haluamme olla tukemassa lapsesi päivähoidon aloitusta

Lisätiedot

27.2.2009 VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ

27.2.2009 VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ 27.2.2009 VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ ERI VAIHTOEHDOT ALLE KOULUIKÄISEN LAPSEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ Kotihoidon tuki

Lisätiedot

Inarin kunta, sivistysosasto (varhaiskasvatus), Piiskuntie 2, Ivalo. Ivalon päiväkoti, Násti (pohj.saamenryhmä)

Inarin kunta, sivistysosasto (varhaiskasvatus), Piiskuntie 2, Ivalo. Ivalon päiväkoti, Násti (pohj.saamenryhmä) Selvityslomake SELVITYS SAAMENKIELISEN PÄIVÄHOIDON TURVAAMISEKSI MYÖNNETYN AVUSTUKSEN KÄYTÖSTÄ 2015 Toteuttaja Päivähoidon järjestämisestä vastaava taho Inarin kunta, sivistysosasto (varhaiskasvatus),

Lisätiedot

Tuntiperusteinen asiakasmaksu. Vanhempainilta 13.8.2015

Tuntiperusteinen asiakasmaksu. Vanhempainilta 13.8.2015 Tuntiperusteinen asiakasmaksu Vanhempainilta 13.8.2015 Opetuslautakunta on päättänyt kokouksessaan 26.5.2015 aloittaa tuntiperusteisen, mobiilikirjaukseen perustuvan, asiakasmaksun kokeilun Kärävuoren,

Lisätiedot

KAUHAJOEN KAUPUNGIN PÄIVÄHOITOMAKSUA KOSKEVAT OHJEET 1.8.2014 LUKIEN

KAUHAJOEN KAUPUNGIN PÄIVÄHOITOMAKSUA KOSKEVAT OHJEET 1.8.2014 LUKIEN KAUHAJOEN KAUPUNGIN PÄIVÄHOITOMAKSUA KOSKEVAT OHJEET 1.8.2014 LUKIEN Hyväksytty Kauhajoen kaupungin varhaiskasvatusjohtokunnassa 30.1.2014, 2 1. PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUJEN MÄÄRÄYTYMINEN Lasten päivähoidosta

Lisätiedot

MUHOKSEN KUNTA. Perhepäivähoito. TOIMINTASUUNNITELMA Toimikaudelle

MUHOKSEN KUNTA. Perhepäivähoito. TOIMINTASUUNNITELMA Toimikaudelle MUHOKSEN KUNTA Perhepäivähoito TOIMINTASUUNNITELMA Toimikaudelle 2017 2018 Hyvinvointilautakunnan 31.10.2017 hyväksymä Perhepäivähoidon toimintasuunnitelma toimintakaudelle 2017-2018 Perhepäivähoitoa voidaan

Lisätiedot

Päivähoito ja esiopetus Mustasaaren kunnassa. www.mustasaari.fi

Päivähoito ja esiopetus Mustasaaren kunnassa. www.mustasaari.fi Päivähoito ja esiopetus Mustasaaren kunnassa www.mustasaari.fi Mustasaaren kunta Sivistyspalvelut Keskustie 4 65610 Mustasaari Puh. 327 7111 www.mustasaari.fi/paivahoito Mustasaaressa tammikuussa 2016

Lisätiedot

MERI-HALIKON PÄIVÄHOIDON ABC

MERI-HALIKON PÄIVÄHOIDON ABC MERI-HALIKON PÄIVÄHOIDON ABC Meri-Halikon päiväkoti Tuupikkalantie 5 25210 Vartsala p. 044 778 3486 Simpukat p. 044 778 3487 Meritähdet p. 044 778 5937 keittiö sähköposti: merihalikko.paivakoti@salo.fi

Lisätiedot

Henkilöstö on vaitiolovelvollinen kaikissa lasta ja hänen perhettään koskevissa asioissa.

Henkilöstö on vaitiolovelvollinen kaikissa lasta ja hänen perhettään koskevissa asioissa. Tervetuloa Uotsolan päiväkotiin! Vihjeitä ja vinkkejä päivähoitoon tulevien lasten vanhemmille Kasvatuskumppanuus Vanhempien ja päiväkodin henkilökunnan välinen yhteistyö ja vuorovaikutus ovat hoito- ja

Lisätiedot

Toimintakausi 2014-2015

Toimintakausi 2014-2015 Toimintakausi 2014-2015 LAPSIRYHMÄT JA HENKILÖKUNTA TOIMINTAKAUDELLA 2014-2015 PÄIVÄKODIN JOHTAJA Tuula Sarja 020 632 2236, 040 7213856 tuula.sarja@aanekoski.fi VAAPUKAT Kirkkotie 6 040 0115272 konginkankaan.paivakoti@aanekoski.fi

Lisätiedot

ILMOITTAUTUMINEN PERUSKOULUN ENSIMMÄISELLE LUOKALLE

ILMOITTAUTUMINEN PERUSKOULUN ENSIMMÄISELLE LUOKALLE ILMOITTAUTUMINEN PERUSKOULUN ENSIMMÄISELLE LUOKALLE Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoitetaan - vuonna 2008 syntyneet lapset sekä - vuonna 2007 syntyneet lapset, joiden perusopetuksen alkamista on

Lisätiedot

TERVETULOA ESKARIIN 2015-2016 OLLINKULMAN PÄIVÄKOTIIN

TERVETULOA ESKARIIN 2015-2016 OLLINKULMAN PÄIVÄKOTIIN TERVETULOA ESKARIIN 2015-2016 OLLINKULMAN PÄIVÄKOTIIN Ollinkulman päiväkoti ja esikoulu Otsonkoululla Koulukuja 3 A 2 63700 Ähtäri puh. 044 5502308, vastaava esimies/lto Marjo Latvanen (Kamari) 0445502243

Lisätiedot

Tuumasta toimeen lasten kasvun tukemisen resurssit luovasti käyttöön hanke 2006 2008. Maahanmuuttajalapsen kotoutumissuunnitelma

Tuumasta toimeen lasten kasvun tukemisen resurssit luovasti käyttöön hanke 2006 2008. Maahanmuuttajalapsen kotoutumissuunnitelma Maahanmuuttajalapsen kotoutumissuunnitelma Lapsen kotoutumissuunnitelma on suunnattu kaikille alle 17 vuotiaille maahanmuuttajalapsille heidän kotoutumisensa tueksi ja tarvittavien tietojen siirtymiseksi.

Lisätiedot

TIEDOTE INARIN KUNNAN PÄIVÄHOITOMAKSUISTA. 1.8.2016 alk.

TIEDOTE INARIN KUNNAN PÄIVÄHOITOMAKSUISTA. 1.8.2016 alk. 1 TIEDOTE INARIN KUNNAN PÄIVÄHOITOMAKSUISTA 1.8.2016 alk. 2 PÄIVÄHOITOMAKSUT Tämä maksutiedote sisältää tietoa siitä, miten päivähoitomaksut määräytyvät ja miten maksuissa on mahdollista säästää (mm. ilmoittamalla

Lisätiedot

Varhaiskasvatuspalvelut. (Alavieska, Nivala, Sievi, Ylivieska)

Varhaiskasvatuspalvelut. (Alavieska, Nivala, Sievi, Ylivieska) Varhaiskasvatuspalvelut (Alavieska, Nivala, Sievi, Ylivieska) Puheenvuoron sisältö Peruspalvelukuntayhtymä Kallion esittelyä Varhaiskasvatuspalveluiden esittelyä Kehittämistyö varhaiskasvatuspalveluissa

Lisätiedot

Tampereen kaupunki Hyvinvointipalvelut Päivähoito 30.9.2009. Ydinprosessi: KASVATUSKUMPPANUUDEN ALOITTAMINEN

Tampereen kaupunki Hyvinvointipalvelut Päivähoito 30.9.2009. Ydinprosessi: KASVATUSKUMPPANUUDEN ALOITTAMINEN Ydinprosessi: KASVATUSKUMPPANUUDEN ALOITTAMINEN Onnistuneen kasvatuskumppanuuden aloittamisen kannalta on tärkeää, että päivähoitoa koskevaa tietoa on saatavilla kun tarve lapsen päivähoidolle syntyy.

Lisätiedot

VARHAISKASVATUS INFO

VARHAISKASVATUS INFO VARHAISKASVATUS INFO Susanna Sakko vs. PÄIVÄHOIDONJOHTAJA PUH. 06 888 6233 040-843 5673 susanna.sakko@kaustinen.fi Lapsen päivähoitopaikan hakeneelta ja saaneelta peritään puolet kuukausimaksusta, mikäli

Lisätiedot

PÄIVÄKOTI LOIKKELIININ LAATU- KÄSIKIRJA

PÄIVÄKOTI LOIKKELIININ LAATU- KÄSIKIRJA PÄIVÄKOTI LOIKKELIININ LAATU- KÄSIKIRJA PÄIVÄKOTI TIPITII OY PÄIVÄHOIDON LAADUNVARMISTUS 1.Lapsi Turvallisuus Lapsella on hyvät kasvun ja kehityksen edellytykset kodinomaisessa päiväkodissamme. Kasvatusympäristömme

Lisätiedot

TERVETULOA PÄIVÄKOTIIN

TERVETULOA PÄIVÄKOTIIN TERVETULOA PÄIVÄKOTIIN 1 PÄIVÄHOIDON ALOITUS Lapsesi on aloittamassa päivähoidon päiväkodissa ja tulee näin varhaiskasvatuksen piiriin. Muutos on iso lapselle ja koko perheelle. Haluamme olla tukemassa

Lisätiedot

26.4.2013 VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ

26.4.2013 VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ 26.4.2013 VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ ERI VAIHTOEHDOT ALLE KOULUIKÄISEN LAPSEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ Kotihoidon tuki

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA ALKAEN

KITEEN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA ALKAEN 1/1 KITEEN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA 1.8.2013 ALKAEN 1. Taustaa Kiteen kaupungin sivistystoimi on järjestänyt perusopetuslain 8 a luvun mukaista aamu- ja

Lisätiedot

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma Lapsen nimi: syntymäaika Päivähoitopaikka: HELAPUISTON PÄIVÄKOTI PÄÄSKYSEN PÄIVÄKOTI PPH KESKUSTELUN päivämäärä: osallistujat: Lapsen ja vanhemman aiemmat kokemukset päivähoidosta:

Lisätiedot

Muonion kunta Sivistystoimi AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA

Muonion kunta Sivistystoimi AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Muonion kunta Sivistystoimi AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Sivistyslautakunta 30.11.2016 2 Sisällys 1. Toiminta-ajatus ja toiminnan tavoitteet 3 2. Aamu- ja iltapäivätoiminnan suunnittelu

Lisätiedot

SANNAN PÄIVÄKOTI SANNASTINLAAKSO 2, 50100 MIKKELI

SANNAN PÄIVÄKOTI SANNASTINLAAKSO 2, 50100 MIKKELI SANNAN PÄIVÄKOTI SANNASTINLAAKSO 2, 50100 MIKKELI 015-177 901 (JOHTAJA) 044-794 5046 ( JOHTAJA) 015-228 615 (HEINÄHATUT) 015-228 616 (VILTTITOSSUT) 044-7945372 (PÄIVÄKOTI) SANNAN PÄIVÄKODIN VASU Talon

Lisätiedot

Sievin pilotti. Tiedonsiirto päivähoidon ja. esiopetuksen välillä

Sievin pilotti. Tiedonsiirto päivähoidon ja. esiopetuksen välillä Sievin pilotti Tiedonsiirto päivähoidon ja esiopetuksen välillä Kehittämisprossessin käynnistäminen Kallion varhaiskasvatus on mukana Lapsen hyvä arki-hankkeessa Sievissä päivähoitopalvelut järjestää ppk

Lisätiedot

PÄIVÄHOIDON PALVELUSOPIMUS JA BUDJETTINÄKYMÄT 2007

PÄIVÄHOIDON PALVELUSOPIMUS JA BUDJETTINÄKYMÄT 2007 PÄIVÄHOIDON PALVELUSOPIMUS JA BUDJETTINÄKYMÄT 2007 Kasvatus- ja opetuslautakunnan sekä päivähoidon ja perusopetuksen johtokunnan sopimusseminaari Eerola, Längelmäki 27.4.2006 Leena Viitasaari, päivähoidon

Lisätiedot

PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUJEN TOIMINTAOHJE. 1.8.2014 lukien

PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUJEN TOIMINTAOHJE. 1.8.2014 lukien PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUJEN TOIMINTAOHJE 1.8.2014 lukien 1 PERUSTEET Päivähoitomaksut perustuvat sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annettuun lakiin ja asetuksiin. Kunnallisen päiväkotihoidon

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 6/2014 1 (6) Varhaiskasvatuslautakunta Vakaj/4 29.04.2014

Helsingin kaupunki Esityslista 6/2014 1 (6) Varhaiskasvatuslautakunta Vakaj/4 29.04.2014 Helsingin kaupunki Esityslista 6/2014 1 (6) Päätettävä tässä kokouksessa 4 Varhaiskasvatuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle hallituksen esityksestä eduskunnalle laeiksi lasten päivähoidosta annetun

Lisätiedot

Vanhempien tiedotustilaisuus Muutokset varhaiskasvatuspalveluissa alkaen SIVISTYSPALVELUT

Vanhempien tiedotustilaisuus Muutokset varhaiskasvatuspalveluissa alkaen SIVISTYSPALVELUT Sodankylä Vanhempien tiedotustilaisuus Muutokset varhaiskasvatuspalveluissa 1.8.2017 alkaen Varhaiskasvatuksen uusi organisaatio 1.8.2017 Kylälaakson päiväkodin toiminta loppuu 31.7.2017 Vuorohoidon järjestäminen

Lisätiedot