INARIN KUNNAN PÄIVÄHOITO. 40 vuotta v. 2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "INARIN KUNNAN PÄIVÄHOITO. 40 vuotta v. 2014"

Transkriptio

1 INARIN KUNNAN PÄIVÄHOITO 40 vuotta v

2 TERVETULOA KASVATUSKUMPPANINA OSALLISTUMAAN PÄIVÄHOIDON TOIMINTAAN! TOIMINTA-AJATUS JA PÄIVÄHOIDOT ARVOT Inarin kunnan varhaiskasvatuksen toiminta-ajatuksena on tarjota lapselle hyvä ja turvallinen päivähoitopaikka, jossa lapsi viihtyy ja joka tukee lapsen tasapainoista kasvua, kehitystä ja oppimista. Päivähoidossa painotamme erityisesti seuraavia arvoja: Turvallisuus Avoimuus Myönteisyys Toisten kunnioittaminen Suvaitsevaisuus Tasa-arvoisuus Turvallisuus ja luotettavuus sekä hyvä yhteistyö lasten vanhempien kanssa on kaiken toimintamme perusedellytys. Toimintamme perustuu kasvatuksellisiin ja opetuksellisiin tavoitteisiin, joissa lähtökohtana on lasten psyykkinen, fyysinen ja sosiaalinen hyvinvointi, lapsen kokonaisvaltainen oppiminen ja tasapainoinen kehittyminen. Omaleimainen luonto vuodenaikojen vaihteluineen ja Inarin monikulttuurisuus tarjoavat ainutlaatuiset puitteet oppimisympäristölle. Ilmapiiriltään myönteinen, oppimiseen kannustava varhaiskasvatusympäristö herättää lapsissa omalta osaltaan mielenkiintoa ja kokeilunhalua sekä innostaa lasta leikkimiseen, tutkimiseen, liikkumiseen ja itsensä ilmaisuun. Toimintamme päivähoidossa pohjautuu valtakunnallisiin varhaiskasvatuksen perusteisiin (v. 2003). Valtakunnallisen suunnitelman pohjalta on tehty Inarin kunnan varhaiskasvatussuunnitelma (VASU), saamelainen varhaiskasvatussuunnitelma (2009) sekä eri päivähoitoyksikköjen omat vuosittaiset varhaiskasvatussuunnitelmat. Päivähoidossa on tehty myös laatukäsikirja, joka sisältää päivähoidon järjestämiseen ja toteuttamiseen sekä kehittämiseen liittyviä asioita. Asiakaskyselyjä palvelujen käyttäjille toteutetaan mahdollisuuksien mukaan mm. opiskelijatyönä. INARIN KUNNAN PÄIVÄHOITO JA ESIOPETUS Inarin kunnassa on järjestetty kunnallista päivähoitoa yli 40 vuoden ajan eli v alkaen. Kunnallisen hoidon piirissä on n. 240 lasta ja heistä huolehtii n. 55 päivähoidon työntekijää. Päiväkotihoitoa järjestetään kolmessa päiväkodissa. Perhepäivähoitoa järjestetään pääsääntöisesti hoitajien omissa kodeissa ja Näätämön ryhmäperhepäiväkodissa. Koltansaamenkielisessä kielipesässä ja Inarinsaamenkielisissä kielipesissä (ostopalvelu) järjestetään ryhmäperhepäivähoitoa käyttäen kielikylpymenetelmää.

3 Päivähoitoa järjestetään osapäivähoitona (enintään 5 h/pv) tai kokopäivähoitona (yli 7 h / pv). Osapäivähoidon maksu on 60 % kokopäivähoidon maksusta. Inarin kunnassa järjestetään myös kokopäivähoitoa keskimäärin 5-7 h/pv/enintään 35 h/vk, josta peritään kokopäivähoitoa alempi päivähoitomaksu. Päivähoito ei ole pelkkää arkipäivisin tapahtuvaa päivähoitoa vaan lapsi voi olla vanhempien työvuorojen mukaan myös vuorohoidossa (ilta-, yö- ja viikonloppuhoidossa arkisin klo , pe klo ma 6.00) tai hoidossa osa-aikaisesti enintään 10 tai 15 päivää kuukaudessa. Vuorohoitoa järjestetään Saariselän päiväkodissa, Ivalon päiväkodin Karpalot-ryhmässä ja Inarin päiväkodin Tammukat-ryhmässä Inarin kunnanvaltuuston hyväksymän talousarvio- ja toimintasuunnitelman ja vuorohoitoperiaatteiden mukaisesti. Inarin kunnassa järjestetään maksutonta esiopetusta 6-vuotiaille lapsille sekä koulutoimessa että Saariselän päiväkodissa Saariselän alueen lapsille. Opetuksessa noudatetaan valtakunnallisten opetussuunnitelmien perusteiden pohjalta tehtyä paikallista esiopetussuunnitelmaa. Esiopetus on laajuudeltaan vähintään 700 tuntia vuodessa (n. 19 h/viikko). Esiopetuksesta ja hakuajoista tiedotetaan vuosittain kunnan toimesta. Ivalon alaasteella toimii koulun lukukautena esikoululaisten aamu- ja iltapäivähoitoryhmä Suopursut (ks. tarkemmin Suopursujen esite). Inarin kunnan päivähoidon vastuuhenkilönä toimii päivähoidon johtaja. Päivähoito on sivistyslautakunnan alaista toimintaa. PÄIVÄHOITOPALVELUT Päivähoitopalveluja ovat lasten suomen- ja saamenkielinen päivähoito, esiopetus, saamenkielinen kielipesätoiminta sekä kotihoidontuen kuntalisä. Päivähoitotoimisto sijaitsee kunnanvirastolla (os. Piiskuntie 2, Ivalo), puh vaihde). Päivähoidon johtajan ja perhepäivähoidon ohjaajan tavoittaa parhaiten arkipäivisin klo: välisenä aikana. Päivähoidon johtaja Pirkko Saarela, puh Päivähoidon johtajan tehtäviin kuuluvat päivähoidon vastuuhenkilön tehtävät, päivähoidon johtaminen, henkilöstöhallinto, lasten päivähoitosijoitukset ja -päätökset sekä päivähoidon maksupäätökset. Päivähoidon johtajan alueeseen kuuluvat Ivalon, Inarin ja Saariselän päiväkodit ja Ivalon Koltansaamen kielipesä. Perhepäivähoidonohjaaja Krista Leivo, puh Perhepäivähoidonohjaaja vastaa hoitajan kotona tapahtuvasta perhepäivähoidosta. Perhepäivähoidonohjaajan tehtäviin kuuluvat perhepäivähoidon ohjaus, lasten päivähoitosijoitukset ja -päätökset. Ohjausalueena Ivalon, Keväjärven ja Törmäsen ym. alueen kotona tapahtuva perhepäivähoito sekä Näätämön ryhmäperhepäiväkoti. Toimistosihteeri Merja Kukkala, puh Päivähoidon laskutusasiat ja toimistotehtävät

4 Inarin kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon verkkoneuvonta Verkkoneuvontapalvelussa voi asioida tietoturvallisesti myös kaikissa päivähoitoon liittyvissä kysymyksissä. Verkkoneuvonnan kautta saa vastauksen nopeasti, 3-5 arkipäivän kuluessa. Verkkopalveluun kirjautumiseen tarvitaan pankkitunnukset. Verkkoneuvontapalvelun löytää kohdasta sosiaali- ja terveyspalvelut, jossa on linkki:sosiaali- ja terveydenhuollon sähköinen verkkopalvelu. PERHEPÄIVÄHOITO Hoitajan kotona tapahtuvaa perhepäivähoitoa järjestetään Ivalossa, Törmäsessä ja Keväjärvellä sekä tarpeen mukaan myös muissa kylissä. Perhepäivähoitoa järjestetään arkipäivisin n. klo välisenä kellonaikana ottaen huomioon perhepäivähoitajan kokonaistyöaika, joka on keskimäärin 40 h/viikko. Vuorohoitopalvelut on keskitetty päiväkoteihin. Äkillinen varahoito järjestetään lapsille hoitosopimuksissa sovituissa varahoitopaikoissa. Varahoitopaikka Päivänsini os. Kaamostie 8 C 19, Ivalo puh paikkainen ryhmäperhepäiväkoti Päivänsini toimii perhepäivähoidon varahoitopaikkana arkipäivisin n. klo välisenä aikana. Perhepäivähoidonohjaaja hoitaa Päivänsinen varahoitojärjestelyt. IVALON PÄIVÄKOTI os. Eetuntie 1, Ivalo, puh / vastaava lastentarhanopettaja n. 50- paikkainen lasten päiväkoti, jossa toimii 4 lapsiryhmää; Kullerot, Kanervat, Esikot ja Karpalot. Päiväkodin 3 päiväryhmää toimii arkipäivisin n. klo välisenä aikana ja vuororyhmä Karpalot tarvittaessa myös iltaisin ja viikonloppuisin. Vuororyhmään on keskitetty Ivalon alueen vuorohoito (ilta- ja viikonloppuhoito). Ivalo-Saariselkä-alueen yöhoito on keskitetty Saariselän päiväkotiin. Pohjoissaamenryhmä Násti os. Kinttupolku 2 C 14, Ivalo, puh n. 11-paikkainen Ivalon päiväkodin pohjoissaamenryhmä Násti, jossa järjestetään kunnallista päivähoitoa lapsille, joiden äidinkieli on pohjoissaame. Ryhmä Násti toimii arkipäivisin n. 9 h päivässä, n. klo välisenä aikana. Esikoululaisten osapäivähoitoryhmä Suopursut os. Ivalon ala-aste, Ivalo, puh Koulun toiminta-aikoina toimii Ivalon ala-asteen tiloissa Ivalon päiväkodin 13-paikkainen esikoululaisten aamu- ja iltapäivähoitoryhmä Suopursut arkipäivisin n. klo välisenä aikana.

5 SAARISELÄN PÄIVÄKOTI os. Seitapolku 12, Saariselkä, puh / vastaava lastentarhanopettaja n. 20-paikkainen päiväkoti, jossa järjestetään päivähoidon lisäksi tarvittaessa myös ilta-, yöja viikonloppuhoitoa. Saariselän päiväkodissa annetaan esiopetusta 6-vuotiaille lapsille. Ivalo-Saariselkä alueen vuorohoito on keskitetty Saariselän päiväkotiin. INARIN PÄIVÄKOTI os. Saarikoskentie 4 b, Inari, puh / vastaava lastentarhanopettaja. Päiväkodissa toimii n. 22-paikkainen suomenkielinen ryhmä Tammukat puh ja Koivula puh ja n paikkainen pohjoissaamenryhmä Urbi, puh Urbissa järjestetään kunnallista päivähoitoa lapsille, joiden äidinkieli on pohjoissaame. Tammukoiden ryhmässä järjestetään päivähoidon lisäksi tarvittaessa myös Inarin kk:n iltaja viikonloppuhoitoa (vuorohoito). KOLTANSAAMEN KIELIPESÄ PE SSER os. Kinttupolku 2 C 16, Ivalo, puh paikkainen koltansaamenkielinen ryhmäperhepäiväkoti, jossa toiminta toteutetaan käyttäen kielikylpymenetelmää. Koltansaamen kielipesä toimii arkipäivisin n. 9 h päivässä, n. klo välisenä aikana. NÄÄTÄMÖN RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI TINTIT os. Sevettijärventie A 4, Näätämö, puh paikkainen ryhmäperhepäiväkoti, joka toimii arkipäivisin n. 8-9 h päivässä, n. klo välisenä aikana. INARINSAAMEN KIELIPESÄT (ostopalvelu) Inarinsaamen kielipesissä toiminta toteutetaan käyttäen kielikylpymenetelmää. Inarinsaamen kielipesät toimivat arkipäivisin n. 9 h päivässä n. klo: välisenä aikana. Anarâškielâ servi ry ylläpitää inarinsaamenkielistä kielikylpypäivähoitotoimintaa, yhteyshenkilönä toimii Ritva Kangasniemi puh Inarinsaamen kielipesä 1, Piervâl os. Siulatie 14, Inari, puh paikkainen alle 4 v. lasten inarinsaamenkielinen ryhmäperhepäiväkoti. Inarinsaamen kielipesä 2, Kuáti os. Hevosmiehentie 4, Ivalo, puh paikkainen inarinsaamenkielinen ryhmäperhepäiväkoti. Inarinsaamen kielipesä 3, Piäju os. Postimatintie 1 B, Inari, puh paikkainen yli 3 v. lasten inarinsaamenkielinen ryhmäperhepäiväkoti.

6 VUOROHOITO Vuorohoitoa (ilta-, yö- tai viikonloppuhoitoa) järjestetään vain työn, opiskelun tai muun vastaavan syyn vuoksi, ei esim. harrastusmenojen, työ- ym. matkojen tai omien menojen vuoksi. Vuorohoito on keskitetty päiväkoteihin. Ivalo-Saariselkä-alueen yöhoito on keskitetty Saariselän päiväkotiin. Vuorohoitoa ei järjestetä Jouluaattona, Joulupäivänä eikä Juhannuspäivänä (ks. tarkemmin vuorohoidon järjestämisen periaatteet alkaen). Mikäli vuorohoidon tarve myöhemmin muuttuu, tulee päivähoitotoimistoon toimittaa uusi päivähoitohakemus. Vuorohoitotarpeen päättyessä hoitopaikka myönnetään toisesta päiväkotiryhmästä tai perhepäivähoidosta. KOULULAISTEN PÄIVÄHOITO Inarin kunta järjestää ei-lakisääteistä koululaisten hoitoa vuorohoitoa tarvitseville (ilta-, yö- ja viikonloppuhoito) 1-2 luokan oppilaille, mikäli vanhemmat työ-, opiskelu tms. vastaavan syyn vuoksi tarvitsevat vuorohoitoa lapsilleen. 1-luokan oppilaille järjestetään päivähoitoa koulun lomien aikana. Erityistä hoitoa tai tukea tarvitseville 1-2 luokan oppilaille voidaan järjestää päivähoitoa tukipalveluna yhteistyössä sosiaalitoimiston kanssa. Sivistystoimi (koulut) järjestää esikoululaisille, 1-2 luokkalaisille sekä erityisoppilaille iltapäivätoimintaa koulun jälkeen. Inarin seurakunta järjestää koululaisten kerhotoimintaa. Saamenkielisissä ryhmäperhepäiväkodeissa ja päiväkotiryhmissä järjestetään saamenkielistä koululaisten iltapäivätoimintaa, mikäli ryhmissä on tilaa (n. 3 h koulun jälkeen, maksu 50 /kk). TILAPÄINEN PÄIVÄHOITO Inarin kunta järjestää kunnallisen päivähoidon lisäksi tilapäistä päivähoitoa, jota on mahdollisuus saada silloin, kuin päivähoitoryhmissä on paikkoja vapaana. Tilapäinen hoito maksaa perheille 15 /pv/lapsi. HARKINNANVARAINEN KOTIHOIDONTUEN KUNTALISÄ Inarin kunnassa maksetaan harkinnanvaraista kotihoidontuen kuntalisää toistaiseksi. Kotihoidontuen kuntalisä on perhekohtainen ja sitä maksetaan Inarissa asuville perheille, joilla on lakisääteinen oikeus lasten kotihoidontukeen ja toinen vanhemmista jää pois vakinaisesta työstään tai keskeyttää päätoimisen opiskelun hoitaakseen itse lastaan. Tarkemmat ohjeet ja hakulomakkeet päivähoitotoimistosta ja kunnan (sivistyspalvelut) sekä Kelan toimistosta.

7 ERITYISPÄIVÄHOIDON PALVELUT JA PÄIVÄHOIDON YHTEISTYÖTAHOT Päivähoidon henkilöstö tekee yhteistyötä säännöllisesti mm. kiertävän erityislastentarhanopettajan (kelto), puheterapeutin, fysioterapeutin, neuvolalääkärin, terveydenhoitajien, sosiaalityöntekijöiden ja psykologin kanssa. Päivähoidon henkilöstö tekee yhteistyötä myös koulujen opettajien kanssa mm. lasten siirtymävaiheessa päivähoidosta kouluun. Inarin kunnassa toimii erityispäivähoidon työryhmä, jonka tehtävänä on lasten kuntoutukseen liittyvän yhteistyön lisäksi suunnitella ja kehittää erityispäivähoidon palveluja. Mikäli lapsi tarvitsee erityistä hoitoa tai tukea ja kuntoutusta, selvitetään sopiva hoitomuoto ja päivähoitojärjestelyt yhteistyössä vanhempien ja kiertävän erityislastentarhanopettajan kanssa. Kiertävään erityislastentarhanopettajaan voi olla muutoinkin yhteydessä, jos on kysyttävää tai on huolissaan lapsen kehityksestä. Kiertävä erityislastentarhanopettaja (Kelto) Hannele Kärki puh YHTEISTYÖ JA TUTUSTUMINEN PÄIVÄHOITOPAIKKAAN Yhteistyö lasten vanhempien ja lasta hoitavien henkilöiden välillä on koko varhaiskasvatustyön perusta. Luottamuksellinen ja avoin suhde henkilökunnan ja vanhempien välillä helpottaa tiedon kulkua ja yhteistyötä merkittävästi. Hyvän yhteistyön aikaansaaminen on kuitenkin asia, joka vaatii myös työtä kummaltakin osapuolelta. Toivomme saavamme palautetta toiminnastamme ja kehittämme toimintaamme palautteet huomioiden. Kun lapsi aloittaa päivähoidon, on hyvä varata lapsen tutustumiseen riittävän paljon aikaa. Vanhemmat täyttävät etukäteen Perustietoja lapsesta -lomakkeen, jonka palauttavat tutustumisen yhteydessä päivähoitopaikkaan. Hoidon alkaessa on suositeltavaa, että vanhemmat ovat lapsen mukana uudessa hoitopaikassa ensimmäisinä päivinä, joka sovitaan vanhempien ja hoitopaikan välillä etukäteen. Inarin kunnan sosiaali- ja terveystoimessa ja sivistystoimessa on päätetty ottaa vähitellen vuodesta 2014 alkaen käyttöön uusi yhteistoimintamalli eri toimijoiden kesken. Lapset puheeksi -keskustelu tarkoittaa esim. päivähoidon osalta sitä, että 5 v. lasten perheiden kanssa pidetään joko neuvolan tai päivähoidon toimesta yhteinen keskustelu lasten huoltajien kanssa. Keskustelun tarkoituksena on kartoittaa lapsen tilannetta ja keskustella perhettä suojaavien tekijöiden vahvistamisesta ja haavoittuvuuksien vähentämisestä. Toimiva lapsi ja perhe-työmenetelmä Lapset puheeksi -keskusteluineen on päätetty liittää Inarin kunnan lasten ja nuorten hyvinvointiohjelmaan. PERUSTIEDOT LAPSESTA JA VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA (VASU) Perustietoja lapsesta -lomake sisältää tärkeimmät tiedot lapsesta ja perheen yhteystiedot. Lomake täytetään päivähoitopaikkaa varten lapsen hoidon alkaessa ja uusitaan aina kun perustiedot tai hoitotarve muuttuu. Perhepäivähoidon perustietolomakkeeseen sisältyy sopimus lapsen hoitoajoista ja varahoitopaikoista. Lomake kopioidaan myös varahoitajille.

8 Varhaiskasvatussuunnitelma (vasu) laaditaan jokaiselle päivähoidossa olevalle lapselle toimintakauden alussa tai 2-3 kuukauden kuluessa päivähoidon alkamisesta. Vasu tehdään yhdessä vanhempien ja henkilöstön kanssa ja sen toteutumista arvioidaan säännöllisesti. Vasussa keskustellaan mm. lapsen kehityksestä, tavoista ja tottumuksista ja sovitaan yhteistyöstä ja yhteisistä kasvatustavoitteista. Nykyisessä asetuksessa lastenneuvolatoiminnasta määrätään 8 kk, 1 v 6 kk ja 4 v lasten tarkastus tehtävänä laajana tarkastuksena, jossa on käytettävissä myös tiedot lapsen mahdollisesta päivähoidosta. Lapsen vasu-tietojen toimittamisesta terveydenhoitajalle ennen neuvolatarkastusta pyydetään erikseen vanhempien lupa. Perhepäivähoidonohjaaja hyväksyy varhaiskasvatussuunnitelman perhepäivähoidon osalta ja on tarvittaessa mukana suunnitelman teossa. PÄIVÄHOIDON HAKEMINEN, HOITOAJAT JA MUUTOKSET Päivähoitopaikkoja voi hakea jatkuvasti. Päivähoitopaikkaa on haettava viimeistään 4 kuukautta ennen päivähoitotarpeen alkamista. Mikäli päivähoidon tarve kuitenkin johtuu työllistymisestä, opinnoista tai koulutuksesta eikä tarpeen alkamisajankohta ole ennakoitavissa, on päivähoitopaikkaa haettava niin pian kuin mahdollista, kuitenkin viimeistään kahta viikkoa ennen kuin lapsi tarvitsee hoitopaikan. Päivähoidon hakemuslomakkeita on saatavana päivähoitotoimistosta kunnanvirastolta, pääkirjastosta sekä kunnan Internet-sivuilta (www.inari.fi). Hakemuksen liitteenä tulee olla tuloselvitys päivähoitomaksun määräämistä varten. Osoitteen, puhelinnumeron ym. muutokset hakemustiedoissa ilmoitetaan sekä hoitopaikkaan että päivähoitotoimistoon. Työpaikan, työajan ja palkan muuttuminen ilmoitetaan päivähoitotoimistoon. Päivähoidossa lasten hoitoajat sovitaan vanhempien työ/opiskeluaikojen ja hoidon tarpeen mukaan. Kun lapselle haetaan päivähoitoa muusta syystä kuin vanhempien työstä, opiskelusta tai lapsen kuntoutuksesta tms. johtuen, hoitoaika sovitaan klo välille, enintään 8 tunniksi. Lapsen kannalta suositeltavinta tällöin on yleensä kuitenkin joko osapäivähoito tai enintään 5-7 h/pv kestävä kokopäivähoito. Mikäli lapsen hoitotarve (esim. osa- tai kokopäivähoito, vuorohoitotarve, hoitopäivien määrä tms.) hoidon aikana myöhemmin muuttuu, tulee päivähoitotoimistoon toimittaa hyvissä ajoin ennen muutosta uusi päivähoitohakemus. Jos hoitoajat vaihtelevat, päivähoitopaikkaan toimitetaan tiedot hoitoajoista/vanhempien työvuoroista etukäteen. Lasten hoitopäivät, vapaapäivät ym. poissaolot ilmoitetaan päivähoitopaikkaan sovittuna aikana viimeistään silloin, kun hoitopaikassa tehdään henkilöstön seuraavaa 3 viikon työvuorosuunnitelmaa. Mikäli hoitoaikoja ja lapsen mahdollisia vapaapäiviä ei ole silloin vielä tiedossa, tulee lasten hoitoajat ilmoittaa kuitenkin hoitopaikkaan/vuorohoitopaikkaan aina etukäteen, viimeistään kuitenkin edellisen viikon maanantaina klo mennessä. Jos lapselle on myönnetty osa-aikainen hoitopaikka enintään 10 hp/kk tai enintään 15 hp/kk ja lapsen hoitoaikoihin tulee muutoksia, ne huomioidaan päivähoitolaskutuksessa, jos muutokset (esim. vapaapäivät V) on ilmoitettu päivähoitopaikkaan viimeistään edellisenä päivänä klo: mennessä.

9 Sen jälkeen ilmoitetut vapaapäivät, poissaolot yms. merkitään tavallisiksi poissaolo (P) - päiviksi, jotka lasketaan lapsen hoitopäiviksi. Myös lapsen sairauspäivät lasketaan lapsen hoitopäiviksi. Erityisen tärkeää on ilmoittaa myös kaikki satunnaiset, äkilliset muutokset lapsen hoitoajoissa, lapsen poissaolot, vapaapäivät ja lomat viipymättä lapsen hoitajalle, jotta hoitopaikassa voidaan huomioida poissaolot työaikasuunnitelmassa, toiminnan järjestelyissä, ruokailussa ym. lapsiryhmän toiminnassa. Päivähoitotarpeen päättyessä tulee vanhempien irtisanoa hoitopaikka, jonka jälkeen päivähoitomaksut päättyvät. Päivähoitopaikan irtisanominen ilmoitetaan päivähoitotoimistoon kirjallisesti. PÄIVÄHOIDON RUOKAILUAJAT Kunnallisessa päivähoidossa on yhtenäiset ruokailuajat. Lapsille tarjottavat ateriat määräytyvät lapsen todellisen hoitoajan mukaisesti Päivähoidon ateria-aikoja järjestettäessä suosituksena on tarjota lapselle aterioita ja välipaloja niin, että ne kattavat 2/3 kokopäivähoidossa olevan lapsen ja 1/3 osapäivähoidossa olevan lapsen ravinnon tarpeesta. Tärkeää on myös, että lapsella on mahdollisuus päivittäin aterioida myös vanhempien kanssa. Lapsen kokopäivähoitoon sisältyy pääsääntöisesti aamupala klo , lounas klo ja välipala, joka tarjotaan klo välillä ottaen huomioon lapsen hoitoaika. Päivällinen kunnallisessa hoitopaikassa tarjotaan iltahoitoa tarvitseville lapsille alkaen klo ja tarvittaessa iltapala alkaen klo Lasten allergioista on hyvä keskustella etukäteen henkilökunnan kanssa ja niistä toimitetaan lääkärin tai terveydenhoitajan lausunto hoitopaikkaan. ULKOILU JA LAPSEN VARUSTEET Päivähoidossa ulkoillaan lasten kanssa yleensä aamu- ja iltapäivisin. Sää on harvoin ulkoilun esteenä, kunhan lapsella on mukana sään mukaiset varusteet. Vaatetuksen tulisi kestää niin sään vaihtelun kuin sisätiloissa värikkäiksikin muodostuvat toimintahetket. Lapsi tarvitsee päivähoidossa vaihtovaatteita, jotka muiden varusteiden ohella on hyvä olla nimikoituja. Toivottavaa olisi, että lapselle tuotaisiin hoitopaikkaan varavaatereppu, jossa olisi aina yhdet puhtaat vaihtovaatteet, sisäkengät tai tossut sekä tarvittaessa lämpimät ulkoilu- ja sadevaatteet. Pienet lapset tarvitsevat myös mm. kertakäyttövaippoja ja mahdollisesti tutin ja tuttipullon.

10 PÄIVÄUNET JA LEPOHETKI Lapselle on järjestetty hiljainen hetki päivällä. Pienten lasten päiväunet ja isompien lasten hiljainen lepohetki lisää lapsen kokonaisvaltaista hyvinvointia. Päivälevot ajoittuvat kello väliselle ajalle. LAPSEN SAIRASTUMINEN Sairasta tai tarttuvaa tautia sairastavaa lasta ei voi tuoda päivähoitoon. Tarttuvien tautien parasta ennaltaehkäisyä on se, ettei lapsia tuoda sairaina hoitoon, mistä on vastuu sekä lasten vanhemmilla että hoitajilla. Sairas lapsi ja myös hyvin nuhainen ja yskäinen lapsi tarvitsee lepoa parantuakseen. Sairauskierteen välttämiseksi on kuumeen jälkeen hyvä olla kotona vähintään yksi kuumeeton päivä ennen päivähoitoon menoa. Mikäli lapsi sairastuu hoitopäivän aikana, ilmoitetaan siitä vanhemmille. Tapaturman sattuessa lapsi viedään ensiavun jälkeen sairaalaan ja siitä ilmoitetaan vanhemmille mahdollisimman pian. Mikäli vanhemmilla ei ole mahdollisuutta jäädä hoitamaan kotiin sairasta lasta, kannattaa kodinhoitaja-apua tiedustella Inarin kunnan sosiaali- ja terveysosaston palveluohjaajalta puh Kodinhoitokorvausta ei peritä silloin, kun samalta ajalta peritään korvaus päivähoidosta. VAKUUTUS Inarin kunta on vakuuttanut päivähoidossa olevat lapset. Vakuutus kattaa päivähoidossa ja kotimatkalla tapahtuvat tapaturmat. Vastuu kotimatkoista kuuluu vanhemmille. PÄIVÄHOIDON ASIAKASREKISTERI Päivähoidossa ylläpidetään päivähoidon asiakasrekisteriä, jonka tarkoitus on toimia apuvälineenä lasten päivähoitopalvelujen tuottamisessa (mm. lasten päivähoitosijoitukset, päivähoito- ja maksupäätökset). Rekisteriseloste on nähtävänä päivähoitotoimistossa asiakastiedotteissa. SALASSAPITOVELVOLLISUUS Päivähoidon henkilökunnalla ja päivähoidon kanssa yhteistyötä tekevillä on lain mukainen salassapitovelvollisuus lasta ja perhettä koskevissa asioissa (laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista ).

11 Lisätietoja Inarin kunnan päivähoitotoimisto (kunnanvirasto, Piiskuntie 2, Ivalo) Inarin kunnan www-sivut (www.inari.fi) Laki ja asetus lasten päivähoidosta (1973/36 ja 1973/239) Laki yksityisistä sosiaalipalveluista (2011/922) Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista (2000/812) Vuorohoidon järjestämisen periaatteet päivähoidossa alkaen (Inarin kunnan sivistyslautakunta ) Inarin kunnan päivähoidon järjestämisperiaatteet erityistapauksissa (Inarin kunnan sivistyslautakunta ) Perhepäivähoidon varahoidon järjestämisen periaatteet ( ) Tiedote Inarin kunnan päivähoitomaksuista alkaen

12

Pyhännän kunta Päivähoidon linjaukset Liite 2 Sivistysosasto Siv.ltk 12.6.-14 21 Muutos Siv.ltk 25.9.-14 31

Pyhännän kunta Päivähoidon linjaukset Liite 2 Sivistysosasto Siv.ltk 12.6.-14 21 Muutos Siv.ltk 25.9.-14 31 Pyhännän kunta Päivähoidon linjaukset Liite 2 Sivistysosasto Siv.ltk 12.6.-14 21 Muutos Siv.ltk 25.9.-14 31 Kenelle päivähoitopalvelut on tarkoitettu Alle kouluikäisen lapsen vanhemmilla on lakiin perustuva

Lisätiedot

Utsjoen kunnan päivähoitopalvelut

Utsjoen kunnan päivähoitopalvelut Utsjoen kunnan päivähoitopalvelut UTSJOEN KUNNAN PÄIVÄHOITOPALVELUT SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ TIETOA PÄIVÄHOIDOSTA 3 Yhteystiedot 4 Utsjoen kunnan ja Tanan kunnan välinen sopimus 5 EHA-hoito 5 2. PÄIVÄHOITOON

Lisätiedot

Tervetuloa perhepäivähoitoon 2012-2013

Tervetuloa perhepäivähoitoon 2012-2013 Tervetuloa perhepäivähoitoon 2012-2013 Päivähoidon hallinto Päivähoito kuuluu sivistystoimialaan, varhaiskasvatuksen tulosalueelle. Päivähoidon asioista päättää sivistyslautakunta. Käyntiosoite: Pohjolankatu

Lisätiedot

TERVETULOA PÄIVÄHOITOON!

TERVETULOA PÄIVÄHOITOON! 1/ 14 ja esiopetus TERVETULOA PÄIVÄHOITOON! Kaustisen päivähoidon ja esiopetuksen palveluiden piirissä on vaihtelevasti noin 200 lasta. Varhaiskasvatuksen tehtäviä kunnassa hoitaa noin 50 työntekijää.

Lisätiedot

PÄIVITTÄNYT Mariannika Auvinen Päiväkodin johtaja 044 417 5320 mariannika.auvinen@sulkava.fi

PÄIVITTÄNYT Mariannika Auvinen Päiväkodin johtaja 044 417 5320 mariannika.auvinen@sulkava.fi PÄIVITTÄNYT Mariannika Auvinen Päiväkodin johtaja 044 417 5320 mariannika.auvinen@sulkava.fi Vanhemmille Tämä opas on tarkoitettu avuksi Teille hakiessanne lapsellenne päivähoitopaikkaa. Oppaassa kerrotaan

Lisätiedot

TIEDOTE. INARIN KUNNAN PÄIVÄHOITOMAKSUISTA 1.8.2014 alk.

TIEDOTE. INARIN KUNNAN PÄIVÄHOITOMAKSUISTA 1.8.2014 alk. TIEDOTE INARIN KUNNAN PÄIVÄHOITOMAKSUISTA 1.8.2014 alk. PÄIVÄHOITOMAKSUT Tämä maksutiedote sisältää tietoa siitä, miten päivähoitomaksut määräytyvät ja miten maksuissa on mahdollista säästää (mm. ilmoittamalla

Lisätiedot

-t'2i- Afith ~! \ PAlVAHOIDON TIEDOTE. Voimavarana luonto - kasvuvoimana sijainti. Toivakan kunta

-t'2i- Afith ~! \ PAlVAHOIDON TIEDOTE. Voimavarana luonto - kasvuvoimana sijainti. Toivakan kunta TOIVAKAN PÄIVÄHOITO /~ -t'2i- Afith ~! \ PAlVAHOIDON TIEDOTE Voimavarana luonto - kasvuvoimana sijainti Toivakan kunta TERVETULOA TOIVAKAN KUNNAN PÄIVÄHOITOON Varhaiskasvatuspalveluja ovat päivähoito,

Lisätiedot

EURA VARHAISKASVATUSPALVELUT 2014-2015

EURA VARHAISKASVATUSPALVELUT 2014-2015 EURA VARHAISKASVATUSPALVELUT 2014-2015 SISÄLTÖ Tervetuloa Euran varhaiskasvatuspalveluihin 3 Perhepäivähoito ja ryhmäperhepäivähoito 4 Päiväkodit 5 Avoimet varhaiskasvatuspalvelut, avoin päiväkoti Omppu

Lisätiedot

TIEDOTE PÄIVÄHOITOON JA ESIOPETUKSEEN 2014-2015

TIEDOTE PÄIVÄHOITOON JA ESIOPETUKSEEN 2014-2015 TIEDOTE PÄIVÄHOITOON JA ESIOPETUKSEEN 2014-2015 PUOLANGAN PÄIVÄHOITO / ESIOPETUS TAVOITTEET turvallisuus selkeät rajat lapsen yksilöllisten taitojen vahvistaminen itsetunnon vahvistaminen tarjoamalla haasteita

Lisätiedot

KEMIN VARHAISKASVATUKSEN LAATUKÄSIKIRJA

KEMIN VARHAISKASVATUKSEN LAATUKÄSIKIRJA KEMIN VARHAISKASVATUKSEN LAATUKÄSIKIRJA "On tärkeää, millä tavoin ihminen herää, miten aloittaa pitkän päivän. Ja lapsuushan juuri on meidän aamumme." Tove Jansson Sisällysluettelo JOHDANTO...3 LAATU KEMIN

Lisätiedot

VARHAISKASVATUKSENTIEDOTE 2015 (päivitetty 6.7.2015)

VARHAISKASVATUKSENTIEDOTE 2015 (päivitetty 6.7.2015) VARHAISKASVATUKSENTIEDOTE 2015 (päivitetty 6.7.2015) Päivähoito ja kotihoidontuki ovat lastenhoidon vaihtoehtoisia muotoja. Huoltajat valitsevat näistä vaihtoehdoista perheelle sopivan. Samanaikaisesti

Lisätiedot

TOIVAKAN PÄIVÄHOITO /:;) J ''. ~\ .1=?- ~I \ LAATUKASIKIRJA. Voimavarana luonto - kasvuvoimana sijainti. Toivakan kunta

TOIVAKAN PÄIVÄHOITO /:;) J ''. ~\ .1=?- ~I \ LAATUKASIKIRJA. Voimavarana luonto - kasvuvoimana sijainti. Toivakan kunta TOIVAKAN PÄIVÄHOITO /:;) J ''. ~\.1=?- ~I \ LAATUKASIKIRJA Voimavarana luonto - kasvuvoimana sijainti Sivu 1/39 SISÄLTÖ 1. YLEISTÄ PÄIVÄHOIDOSTA 3 1.1 PÄIVÄHOIDON PÄÄMÄÄRÄT JA TAVOITTEET 1.2 TOIVAKAN KUNNAN

Lisätiedot

Varhaiskasvatus Helsingissä

Varhaiskasvatus Helsingissä Varhaiskasvatus Helsingissä Lasten varhaiskasvatus on hoitoa, kasvatusta ja opetusta, jotka nivoutuvat toisiinsa. Varhaiskasvatuksen tavoitteena on hyvinvoiva lapsi, jolla on hyvät kasvun, oppimisen ja

Lisätiedot

PÄIVÄHOIDON LAATUKÄSIKIRJA 2013 PUNKALAITUMEN KUNTA

PÄIVÄHOIDON LAATUKÄSIKIRJA 2013 PUNKALAITUMEN KUNTA 1 PÄIVÄHOIDON LAATUKÄSIKIRJA 2013 PUNKALAITUMEN KUNTA YHDESSÄ LAPSEN PARHAAKSI 2 1 LAATUTYÖN YLEISET PERIAATTEET... 7 2 PÄIVÄHOIDON ARVOT... 8 2.1 PUNKALAITUMEN KUNNAN TOIMINTA-AJATUS... 8 2.2 PUNKALAITUMEN

Lisätiedot

Kauhajoen kaupunki KAUHAJOEN KAUPUNGIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

Kauhajoen kaupunki KAUHAJOEN KAUPUNGIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Kauhajoen kaupunki KAUHAJOEN KAUPUNGIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2 KAUHAJOEN KAUPUNKI 2007 PERUSTURVA / PÄIVÄHOITO Piirrokset: Taina Ojaniemi Hyväksytty Kauhajoen perusturvalautakunnassa 18.12.2007 3

Lisätiedot

Palvelukuvaukset 2015

Palvelukuvaukset 2015 Peruspalvelukuntayhtymä Palvelukuvaukset 2015 Oheismateriaali: Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015 2017, Talousarvio 2015 Oheismateriaali: Toiminta- ja taloussuunnitelma 2014 2016, Talousarvio 2014 Varhaiskasvatuspalvelut

Lisätiedot

Varhaiskasvatusjohtokunta 10.12.2013, 20 Varhaiskasvatusjohtokunta 20.05.2014, 15

Varhaiskasvatusjohtokunta 10.12.2013, 20 Varhaiskasvatusjohtokunta 20.05.2014, 15 Varhaiskasvatusjohtokunta 10.12.2013, 20 Varhaiskasvatusjohtokunta 20.05.2014, 15 1 Sisällysluettelo 1 PALVELUSETELI... 3 2 SÄÄNTÖKIRJA JA MÄÄRITELMÄT... 3 Määritelmät... 4 3 ASIAKKAAN ASEMA... 5 3.1 Päivähoitomuodon

Lisätiedot

Kaivolan päiväkoti. toivottaa Teidät tervetulleeksi kaudelle 2013-2014. Kaivolan päiväkoti

Kaivolan päiväkoti. toivottaa Teidät tervetulleeksi kaudelle 2013-2014. Kaivolan päiväkoti Kaivolan päiväkoti toivottaa Teidät tervetulleeksi kaudelle 2013-2014 Kaivolan päiväkoti Liipolantie 3 25360 Pertteli puh. 044 778 7999 vauhtivarpaat@salo.fi punaposket@salo.fi Kuperkeikka Turrintie 17

Lisätiedot

1.1 Varhaiskasvatuspalveluja ohjaavat tärkeimmät lait, asetukset ja asiakirjat

1.1 Varhaiskasvatuspalveluja ohjaavat tärkeimmät lait, asetukset ja asiakirjat 1. Varhaiskasvatuspalvelut Varhaiskasvatuspalveluiden tavoitteena on lapsiperheille suunnattujen palveluiden avulla tukea lapsen kokonaisvaltaista hyvinvointia, kasvamista, kehittymistä ja oppimista kasvatuskumppanuuteen

Lisätiedot

LOPEN KUNNAN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA

LOPEN KUNNAN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA LOPEN KUNNAN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA 1 VARHAISKASVATUKSEN LINJAUKSIA LOPELLA KUNNAN STRATEGIA Lopen kunnan strategiassa yhtenä arvona on peruspalveluiden saatavuus ja laatu. Päivähoidossa kiinnitetään

Lisätiedot

1. Varhaiskasvatuksen käsitteitä ja valtakunnalliset reunaehdot

1. Varhaiskasvatuksen käsitteitä ja valtakunnalliset reunaehdot 1. Varhaiskasvatuksen käsitteitä ja valtakunnalliset reunaehdot 1.1 Varhaiskasvatus ja päivähoito Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden mukaan varhaiskasvatus on pienten lasten eri elämän piireissä tapahtuvaa

Lisätiedot

2013 PALVELUKUVAUKSET

2013 PALVELUKUVAUKSET 2013 PALVELUKUVAUKSET SISÄLLYS PALVELUKUVAUKSET 1.1 VARHAISKASVATUSPALVELUIDEN PALVELUKUVAUS 1.2 AIKUISSOSIAALITYÖN PALVELUKUVAUS 1.3 PERHEPALVELUIDEN PALVELUKUVAUS 1.4 HOITO- JA HOIVAPALVELUT PALVELUKUVAUS

Lisätiedot

Päivähoito ja esiopetus Mustasaaren kunnassa. www.mustasaari.fi

Päivähoito ja esiopetus Mustasaaren kunnassa. www.mustasaari.fi Päivähoito ja esiopetus Mustasaaren kunnassa www.mustasaari.fi Mustasaaren kunta Sivistyspalvelut Keskustie 4 65610 Mustasaari Puh. 327 7111 www.mustasaari.fi/paivahoito Mustasaaressa maaliskuussa 2015

Lisätiedot

Tervetuloa PÄIVÄHOITOON VARHAISKASVATUS

Tervetuloa PÄIVÄHOITOON VARHAISKASVATUS Tervetuloa PÄIVÄHOITOON 2011 2012 VARHAISKASVATUS Olemme koonneet tähän vihkoseen päivähoidon aloittamiseen ja sujuvuuteen liittyviä asioita, joihin toivomme teidän perehtyvän. Mikäli kysyttävää jää, otattehan

Lisätiedot

SIMON KUNTA PALVELUSETELIN SÄÄNTÖKIRJA PÄIVÄHOIDOSSA. 1.4.2015 alkaen

SIMON KUNTA PALVELUSETELIN SÄÄNTÖKIRJA PÄIVÄHOIDOSSA. 1.4.2015 alkaen SIMON KUNTA 2015 PALVELUSETELIN SÄÄNTÖKIRJA PÄIVÄHOIDOSSA 1.4.2015 alkaen Sisältö 1 PALVELUSETELI 2 SÄÄNTÖKIRJA 2.1 SÄÄNTÖKIRJAN NOUDATTAMISEN VALVONTA 2.2 SÄÄNTÖKIRJAN VASTUUHENKILÖT 2.3 SÄÄNTÖKIRJAN

Lisätiedot

LAPSIPERHEIDEN PALVELUT INARIN KUNNASSA

LAPSIPERHEIDEN PALVELUT INARIN KUNNASSA LAPSIPERHEIDEN PALVELUT INARIN KUNNASSA Hei! Tästä esitteestä löydät tietoa Inarin kunnan alueella toimivista palveluista, jotka on suunnattu erityisesti lapsiperheille. 2014 Sisällys PERUSPALVELUT...

Lisätiedot

VUOROPÄIVÄKOTI OMPPU

VUOROPÄIVÄKOTI OMPPU VUOROPÄIVÄKOTI OMPPU Yhteystiedot Vuoropäiväkoti Omppu Haapaniementie 17, 52550 Hirvensalmi 050 4646539 tai 050 5964791 tai keittiö 050 4083879 vuoropaivakoti@hirvensalmi.fi Päivähoidon ohjaaja Kristiina

Lisätiedot

Urjalan kunnan. AAMU- ja ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SUUNNITELMA

Urjalan kunnan. AAMU- ja ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SUUNNITELMA Urjalan kunnan AAMU- ja ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SUUNNITELMA 2011 SISÄLTÖ AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN LÄHTÖKOHDAT 1. TOIMNTA-AJATUS JA TAVOITTEET 2. SISÄLLÖLLISET PAINOALUEET JA SUUNNITTELUN PERIAATTEET 3. TOIMINNAN

Lisätiedot

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA Aamu- ja iltapäivätoiminnan työryhmä Haapaveden kaupunki 27.9.2011 SISÄLLYS 2 JOHDANTO 3 1. TOIMINNAN TAVOITTEET 4 1.1 Kodin ja koulun kasvatustyön tukeminen ja

Lisätiedot

HIRVENSALMEN KUNTA VARHAISKASVATUS PERHEPÄIVÄHOITO

HIRVENSALMEN KUNTA VARHAISKASVATUS PERHEPÄIVÄHOITO HIRVENSALMEN KUNTA VARHAISKASVATUS PERHEPÄIVÄHOITO Yhteystiedot: Varhaiskasvatuksen esimies Kristiina Ukkonen, p. 050-596 4799 kristiina.ukkonen@hirvensalmi.fi Perhepäivähoitajat: Eija Lepistö, Kirkonkylä

Lisätiedot