Sisältö. 4 Vuosi Toimitusjohtajan katsaus. Hallituksen toimintakertomus. Rahoituslaskelma. Tuloslaskelma. Tase. Tilinpäätöksen liitetiedot

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sisältö. 4 Vuosi 2004. Toimitusjohtajan katsaus. Hallituksen toimintakertomus. Rahoituslaskelma. Tuloslaskelma. Tase. Tilinpäätöksen liitetiedot"

Transkriptio

1

2 Sisältö 4 Vuosi Toimitusjohtajan katsaus Hallituksen toimintakertomus Rahoituslaskelma Tuloslaskelma Tase Tilinpäätöksen liitetiedot Tilintarkastusmerkintä Tilintarkastukertomus Mökiltäkin maailmalle 3

3 Vuosi 2004 M 15 LIIKEVAIHTO - 11,9 1,6 3, Hallitus M 6 BRUTTOINVESTOINNIT Puheenjohtaja Erkki O. Hämäläinen, toimitusjohtaja 3 Varapuheenjohtaja Erkki Pennanen, maanviljelijä Jäsenet Lauri Auvinen, toimitusjohtaja Jari Leskinen, isännöitsijä Jussi Runko, toimitusjohtaja Paavo Sairanen, toimitusjohtaja, asti. Reijo Tuomela, toimitusjohtaja M 2,0 1,5 LIIKEVOITTO 1,0 Johtoryhmä Toimitusjohtaja Reijo Tuomela 0,5 0, Vuoden 2000 arvo on poistokorjattu 2004 Varatoimitusjohtaja Pekka Pylväs Talouspäällikkö Päivi Nousiainen Osastopäällikkö Mika Hämynen KPL KTV-LIITTYMÄT JA PUHELINLIITTYMIEN AIKAVÄLIT KTV-liittymät Aikavälit

4 Toimitusjohtajan katsaus Kulunut vuosi oli yrityksemme historian 115:s vuosi ja ensimmäisen puhelinjärjestelmän asentamisesta Savonlinnaan oli kulunut 126 vuotta. Maamme yhteiskunnallinen kehitys vuonna 2004 oli kohtuullisen vakaata. Tietoliikenteen näkökulmasta tilanne oli kuitenkin kaikkea muuta kuin vakaa. Numeronsiirrettävyys toi mukanaan toivottua kilpailua, mutta myös ilmiön, jossa ainoaksi palvelun hankinnan kriteeriksi muodostui hinta. Näin erityisesti mobiili- ja laajakaistatuotteissa. Äkkiä ajatellen tilanne on siis asiakkaan kannalta hyvä, koska hinnat ovat jatkuvasti laskeneet. Mutta kansallisesta näkökulmasta katsoen ja siten kohdistuen aikaa myöden myös yksittäisiin kansalaisiin tilanne ei ole hyvä. Kun hintataso hädin tuskin riittää kattamaan käyttökulut, niin kehittäminen ja uudet investoinnit jäävät kokonaan pois. Asiaan on kiinnitetty huomiota jopa pääministerin toimesta. Toisaalta valtiovalta liputtaa tietoyhteiskunnan puolesta esimerkiksi seuraamalla laajakaistastrategiansa toteutumista ja pyrkien edistämään siihen liittyviä toimia. On kuitenkin epäselvää esimerkiksi se kenen vastuulla on loppujen lopuksi sisältöjen kehittäminen. Oma arvioni on, että kuluvan vuonna kuohunta hieman tasaantuu ja eri osapuolet ryhtyvät jälleen kehittämään tietoliikenteen eri osa-alueiden palveluita. Etelä-Savon maakunnassa on selvästi terästäydytty eri osa-alueilla. Maakuntaliitto on paneutunut uusien elinkeinoelämää tukevien hankkeiden tukemiseen ja yhtiömme toimialaa koskien on vienyt erityisesti haja-asutusalueiden sekä vapaa-ajan asutuksen laajakaistahankkeita eteenpäin. Myös Etelä-Savon kauppakamari on ottanut aiempaa tukevamman otteen maakuntamme kehittämiseksi. Savonlinnan talousalueella on Itä-Savon kuntayhtymä jo siirtynyt toimenpidetasolle edistyen hyvin. Myös yritystoiminnassa yleensä ja varsinkin rakentamisessa on huomattavissa positiivinen pohjavire. Yhteinen huolenaiheemme on väestörakenteen muutos ikääntyneempään suuntaan. Tietoliikenneala on tällä hetkellä jatkuvasti laajenevan ja tiukkenevan sääntelyn piirissä. Eri valvontaviranomaisten kesken ei ole asiakkaan näkökulmasta katsottuna juurikaan havaittavissa yhteistyötä. Niinpä yrityksissä sitten pohditaan kenen mukaan tulisi toimia: Viestintäviraston, Kilpailuviraston, Kuluttajasuojaviraston, Tietosuojavaltuutetun vaiko kenties Kopioston ja Teoston mukaan? Kaikki ovat joka tapauksessa aktiivisia toimenpiteissään. Kysymys kuuluu: Aiheuttaako tietoliikennealan sääntely enemmän haittaa kuin hyötyä? Olemme kuluvan vuoden aikana yhtiössämme suunnanneet voimavaroja koko henkilökunnan asiakastaitojen kehittämiseen. Asiakastoiminnan kehittäminen on ehkä konkreettisimmin näkynyt Asiakaspalvelukeskuksen uudessa vuoden alussa käyttöönotetussa toimintamallissa ja siihen liittyen asennustoiminnan organisoinnissa. Tilastot asiakastoimitusten nopeudesta ja määristä kertovat, että olemme oikealla tiellä. Asiakastyytyväisyystutkimusten kautta saamme jatkuvasti uutta tietoa toimintamme kehittämiseen. On myös ollut ilo havaita, että rohkea avauksemme koskien langattomien laajakaistaliittymien toimituksia RaJuPuSu alueelle on pienistä vastoinkäymisistä huolimatta tuonut meille mahdollisuuden liiketoimintamme merkittävään laajentamiseen. Kiitän henkilökuntaamme muutosmyönteisyydestä ja hyvästä asiakaspalveluasenteesta kuluneen vuoden aikana. Asiakkaillemme osoitan lämpimät kiitokset meitä kohtaan osoitetusta luottamuksesta - haluamme olla luottamuksenne arvoisia. Reijo Tuomela toimitusjohtaja 5

5 Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2004 Toiminnan kehittyminen Tietoliikennealan viime vuosien trendit ovat jatkuneet edelleen ja vaikuttavat yhtiössä liiketoiminnan muutoksiin samoin kuin muuallakin maassamme. Pitkään jatkuneesta laskusuunnasta huolimatta yhtiön päätuotteet ovat edelleen lankapuhelinverkon liittymät ja liikenne. Niiden osuus liikevaihdosta oli 33 %. Yleisen televerkon ehdottomasti voimakkaimmin kasvava alue on datapalvelut, joiden osuus liikevaihdostamme oli 22 %. Yhtiölle ominainen tärkeä liiketoimintakokonaisuus on operaattoripalvelut, joiden osuus oli 26 %. Lankaverkon puhelinliittymiä oli vuoden lopussa käytössä kappaletta. Kaapelitelevisioverkon liittymiä oli vuoden lopussa kappaletta. Liikevaihto oli 11,9 miljoonaa euroa. Vuotta aiemmin se oli 11,6 miljoonaa euroa. Vuosikasvu oli 2 %. Kasvuun vaikuttivat lähinnä data- ja operaattoripalvelujen myönteinen kehitys, kun taas vastaavasti lankapuhelinverkon tulot laskivat. Liiketoiminnan olennaiset muutokset tilikaudella ja sen jälkeen Yhtiö ryhtyi tarjoamaan langattomia laajakaistayhteyksiä sekä perinteisellä että aiempaa laajemmalla maantieteellisellä alueella. Toimintaa jatketaan kuluvana vuotena. Tulevaisuuden näkymät Tietoliikennemarkkinoiden kokonaiskasvu varsinkin rahassa mitattuna on pysähtynyt. Tällä hetkellä maassamme eletään jonkinlaisessa odotustilanteessa uusien palvelujen ja tuotteiden suhteen. Kilpailutilanne on erittäin kova varsinkin mobiili- ja datatuotteissa. Valtakunnallisella tasolla jatketaan Finnet Oy:n tuotteilla niitä kuitenkin koko ajan kehittäen. Myös eri Finnet puhelinyhtiöitten välinen yhteistyö tiivistyy. Tilikauden liikevoitto oli1,6 miljoonaa euroa, joka oli 13,9 % liikevaihdosta. Edellisen vuoden liikevoitto oli 1,5 miljoonaa euroa. Tulosparannukseen vaikuttivat mm. kasvaneet liittymävolyymit ja ennen kaikkea voimakas panostus asiakasrajapinnan työhön, jonka kehittäminen on jatkuvaa toimintaa. Tilikauden tulos oli ,77 euroa. Edellisen vuoden tulos oli ,59 euroa. Bruttoinvestoinnit olivat 3,5 miljoonaa euroa. Vuonna 2003 ne olivat 3,1 miljoonaa euroa. Korollisten lainojen vähennys oli 0,3 miljoonaa euroa. Omavaraisuusaste oli 75,3 %. Laajakaistaliittyminen kappalemääräinen kasvu jatkuu edelleen. Kaapelitelevisioliittymien kasvu tulee olemaa vähäistä. Lankapuhelinliittymien määrä vähenee edelleen. Liikevaihdon lisäämistä jatketaan laajentumalla valikoiduilla tuotteilla valikoiduille alueille. Valtakunnalliset operaattorit tulevat jatkamaan voimakkaita markkinointitoimenpiteitään Savonlinnan talousalueella. Yhteiskunnallinen kehitys Etelä-Savossa tulee olemaan vaatimatonta johtuen väestön ikärakenteen muutoksista ja muuttoliikkeestä. Savonlinnan seudulla on kuitenkin havaittavissa positiivisia signaaleja liike-elämässä yleensä ja varsinkin rakennustoiminnassa. Tutkimus- ja kehitystoiminta Yhtiö ei ole harjoittanut itsenäisesti varsinaista tutkimus- ja tuotekehitystoimintaa. Kyseisiin toimintoihin on osallistuttu osakkuusyhtiöiden, Finnet Oy:n ja Finnet-liitto r.y:n kautta. 6

6 Henkilöasiat Yhtiön palveluksessa oli tilivuonna keskimäärin 89 (86) henkilöä. Vakituisen kokopäiväisen henkilökunnan määrä oli vuoden lopussa 86 (85). Koulutuksen käytettiin varoja noin yksi (1) prosentti liikevaihdosta. Hallinto Yhtiökokous pidettiin Yhtiökokouksen jälkeen hallituksen kokoonpano oli seuraava: Puheenjohtaja, toimitusjohtaja Erkki O. Hämäläinen; varapuheenjohtaja maanviljelijä Erkki Pennanen; jäsenet toimitusjohtaja Lauri Auvinen, isännöitsijä Jari Leskinen, toimitusjohtaja Jussi Runko ja toimitusjohtaja Reijo Tuomela sekä toimitusjohtaja Paavo Sairanen, joka kuoli Hallituksen sihteerinä on toiminut talouspäällikkö Päivi Nousiainen. Hallitus on kokoontunut kertomusvuoden aikana 12 kertaa. Yhtiökokouksessa päätettiin jakaa osinkoa 0,15 euroa/osake eli yhteensä euroa. Tilintarkastajana on toiminut KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy vastuunalaisena tilintarkastajanaan Seppo Väisänen KHT. Hallituksen valitsemana valvontatarkastajana on toiminut Seppo Väisänen KHT ja hänen varahenkilönään Elina Hämäläinen KHT, JHTT. Yhtiön toimitusjohtajana on ollut Reijo Tuomela. Toimitusjohtajan lisäksi johtoryhmään ovat kuuluneet osastopäällikkö Mika Hämynen, talouspäällikkö Päivi Nousiainen ja varatoimitusjohtaja Pekka Pylväs. Vuosituloksen käyttö Hallitus esittää, että vuosituloksesta ,77 euroa jaetaan osinkoa 0,15 euroa/osake eli yhteensä euroa ja että loput tilikauden voitosta eli ,77 euroa siirretään voitto- ja tappiotilille. 7

7 Rahoituslaskelma (1000 ) Liiketoiminnan rahavirta: Myynnistä saadut maksut Liiketoiminnan muista tuotoista saadut maksut Maksut liiketoiminnan kuluista Liikettoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan rahoituskuluista Saadut korot liiketoiminnasta Saadut osingot liiketoiminnasta Maksetut välittömät verot Liiketoiminnan rahavirta (A) Investointien rahavirta: Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot Investoinnit muihin sijoituksiin Luovutustulot muista sijoituksista Investointien rahavirta (B) Rahoituksen rahavirta: Maksullinen osakeanti ja rahastojen muutos Lyhytaikaisten lainojen nostot Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut Maksetut osingot Rahoituksen rahavirta (C) Rahavarojen muutos (A+B+C) lisäys(+) / vähennys (-) Rahavarat tilikauden alussa Rahavarat tilikauden lopussa

8 Tuloslaskelma ( ) MYYNTITUOTOT , ,74 Myynnin oikaisuerät , ,02 LIIKEVAIHTO , ,72 Liiketoiminnan muut tuotot , ,92 Materiaalit ja palvelut Aineet,tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana , ,79 Varastojen muutos , , , ,00 Ulkopuoliset palvelut , , ,79 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,24 Henkilösivukulut Eläkekulut , ,30 Muut henkilösivukulut , , , , ,46 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot ,19 Arvonalentumiset pysyvien vastaavien hyödykkeistä , , , ,07 Liiketoiminnan muut kulut , ,98 LIIKEVOITTO (-TAPPIO) , ,10 Rahoitustuotot ja kulut Tuotot muista pysyvien vastaavien sijoituksista , ,79 Muut korko- ja rahoitustuotot , ,79 Korkokulut ja muut rahoituskulut , ,99 VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA , ,69 Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos , ,71 Tuloverot , ,39 TILIKAUDEN VOITTO , ,59 9

9 Tase ( ) VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT AINEETTOMAT HYÖDYKKEET Aineettomat oikeudet , ,96 Liikearvo ,84 0,00 Muut pitkävaikutteiset menot , , , ,74 AINEELLISET HYÖDYKKEET Maa- ja vesialueet , ,55 Rakennukset ja rakennelmat , ,92 Siirtoverkosto , ,18 Päätelaitteet , ,07 Koneet ja kalusto , ,13 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat , , , ,43 SIJOITUKSET Osuudet saman konsernin yrityksissä ,00 0,00 Muut osakkeet ja osuudet , , , , , ,63 VAIHTUVAT VASTAAVAT VAIHTO-OMAISUUS Aineet ja tarvikkeet , , , ,04 SAAMISET Myyntisaamiset , ,85 Saamiset saman konsernin yrityksiltä , ,01 Siirtosaamiset , , , ,17 RAHAT JA PANKKISAAMISET , , , ,39 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,02 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Osakepääoma , ,00 Ylikurssirahasto , ,70 Muut rahastot , ,06 Edellisten tilikausien voitto/tappio , ,34 Tilikauden voitto , , , , , ,69 TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ Poistoero , ,05 VIERAS PÄÄOMA PITKÄAIKAINEN Palautettavat tilaajamaksut , ,53 Lainat rahoituslaitoksilta , ,00 Eläkelainat , , , ,06 10 LYHYTAIKAINEN Lainat rahoituslaitoksilta , ,00 Eläkelainat , ,20 Saadut ennakot , ,00 Ostovelat , ,67 Muut velat , ,05 Siirtovelat , , , ,22 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,02

10 Tilinpäätöksen liitetiedot Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet 1. Tilinpäätöksen laajuus Tilinpäätös käsittää Savonlinnan Puhelin Oy:n neljännen tilikauden tilinpäätöksen. Tilikauden aikana Savonlinnan Puhelin Oy yhtiöitti kolme kiinteistöään asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöiksi tarkoituksenaan myydä yhtiöiden osakkeet seuraavan tilikauden aikana. Konsernin muodostavat emoyhtiö Savonlinnan Puhelin Oy ja tytäryhtiöt Asuntoosakeyhtiö Savonlinnan Lemminkäisenkatu 1, Kiinteistöosakeyhtiö Savonlinnan Kiekkotie 7 sekä Kiinteistöosakeyhtiö Kerimäen Puruvedentie 41. Konsernista ei ole laadittu konsernitilinpäätöstä. 2. Tilinpäätöksen vertailukelpoisuus Tilikaudella kirjattiin suunnitelman mukaisten poistoaikojen muutoksesta johtuva pysyvien vastaavien arvonalennus kertapoistona. Kertapoisto vähensi pysyvien vastaavien arvoa ,61 euroa. 3. Liikevaihto ja liiketoiminnan tuotot Teleoperaattoreille maksettavat yhdysliikennemaksut on esitetty myyntituottojen vähennyksenä, mutta kaukopuheluiden tuotantohinnat ja yhdysliikenteen terminointi- ja transitmaksut on kirjattu materiaaleihin ja palveluihin. Liiketoiminnan muihin tuottoihin on kirjattu huoneistojen ja kiinteistöjen vuokratuotot sekä käyttöomaisuuden myyntivoitot. Kiinteistö- ja asunto-osakeyhtiöiden yhtiöittämisessä syntynyt käyvän arvon ja tasearvon erotus on esitetty liiketoiminnan muissa tuotoissa käyttöomaisuuden myyntivoittona. Myyntivoitto oli ,33 euroa. 4. Satunnaiset erät Tilikaudella ei ole kirjattu satunnaisia eriä. 5. Vaihto- ja rahoitusomaisuuden arvostus Vaihto-omaisuus on arvostettu keskimääräiseen hankintahintaan tai sitä alhaisempaan todennäköiseen jälleenhankintahintaan. Rahoitusarvopaperit on arvostettu hankintahintaan tai tilinpäätöspäivän todennäköiseen alempaan luovutushintaan. 6. Käyttöomaisuuden arvostus ja poistot Käyttöomaisuus on aktivoitu välittömään hankintamenoon. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu tasapoistoina käyttöomaisuuden taloudellisen pitoajan perusteella. Itse valmistettu ja rakennettu käyttöomaisuus on arvostettu muuttuviin välittömiin menoihin. Suunnitelman mukaiset poistot ovat: Aineettomat oikeudet 3 vuotta Liikearvo 5 vuotta Muut pitkävaikutteiset menot 5 30 vuotta Rakennukset ja rakennelmat 25 vuotta Siirtoverkosto 5 12 vuotta Päätelaitteet 3 5 vuotta Koneet ja kalusto 5 vuotta 7. Sijoituksien arvostus Osuudet saman konsernin yrityksissä on arvostettu apporttisijoituksen yhteydessä käypään arvoon. Muiden osakkeiden ja osuuksien arvostuksessa ei ole muutosta edelliseen vuoteen. 11

11 Tuloslaskelman liitetiedot ( ) Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,79 Eläkekulut , ,30 Muut henkilösivukulut , ,16 Yhteensä , ,25 Aktivoitu tilikauden investointeihin , ,55 Henkilöstökulut yhteensä , ,70 Johdon palkat ja palkkiot Toimitusjohtaja ja hallitus , ,62 Yhtiön palveluksessa oli henkilöstöä tilikauden aikana keskimäärin Poistot Aineettomat oikeudet , ,08 Liikearvo 4 756,16 0,00 Muut pitkävaikutteiset menot , ,55 Rakennukset ja rakennelmat , ,82 Siirtoverkosto -poisto , ,97 -kertapoisto ,61 Päätelaitteet , ,89 Koneet ja kalusto , ,76 Poistot yhteensä , , Poistoeron muutos Aineettomat oikeudet , ,38 Muut pitkävaikutteiset menot , ,51 Rakennukset ja rakennelmat , ,03 Siirtoverkosto , ,48 Päätelaitteet , ,06 Koneet ja kalusto 936, ,79 Poistoero yhteensä , ,71 Kokonaispoisto , ,78 12

12 Taseen liitetiedot ( ) Pysyvät vastaavat Aineettomat oikeudet Hankintameno , ,25 Lisäys , ,80 Hankintameno , ,05 Kertyneet poistot , ,01 Tilikauden poisto , ,08 Kertyneet poistot , ,09 Kirjanpitoarvo , ,96 Liikearvo Hankintameno ,00 0,00 Lisäys ,00 0,00 Hankintameno ,00 0,00 Kertyneet poistot ,00 0,00 Tilikauden poisto 4 756,16 0,00 Kertyneet poistot ,16 0,00 Kirjanpitoarvo ,84 0,00 Muut pitkävaikutteiset menot Hankintameno , ,21 Lisäys , ,00 Vähennys ,58 0,00 Hankintameno , ,21 Kertyneet poistot , ,88 Tilikauden poisto , ,55 Kertyneet poistot , ,43 Kirjanpitoarvo , ,78 Maa-alueet Hankintameno , ,55 Lisäys ,00 0,00 Vähennys ,72 0,00 Hankintameno , ,55 Kirjanpitoarvo , ,55 Rakennukset ja rakennelmat Hankintameno , ,53 Lisäys , ,38 Vähennys ,95 0,00 Hankintameno , ,91 Kertyneet poistot , ,17 Tilikauden poisto , ,82 Kertyneet poistot , ,99 Kirjanpitoarvo , ,92 13

13 Siirtoverkosto Hankintameno , ,98 Lisäys , ,63 Vähennys , ,41 Hankintameno , ,20 Kertyneet poistot , ,24 Tilikauden poisto , ,97 Kertyneet poistot , ,21 Kirjanpitoarvo , ,99 Päätelaitteet Hankintameno , ,29 Lisäys , ,17 Hankintameno , ,46 Kertyneet poistot , ,31 Tilikauden poisto , ,89 Kertyneet poistot , ,20 Kirjanpitoarvo , ,26 Koneet ja kalusto Hankintameno , ,92 Lisäys , ,29 Vähennys , ,81 Hankintameno , ,40 Kertyneet poistot , ,51 Tilikauden poisto , ,76 Kertyneet poistot , ,27 Kirjanpitoarvo , ,13 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat Hankintameno , ,69 Lisäys , ,89 Hankintameno , ,58 Kirjanpitoarvo , ,58 Osuudet saman konsernin yrityksissä Hankintameno ,00 0,00 Lisäys ,00 0,00 Hankintameno ,00 0,00 Kirjanpitoarvo ,00 0,00 Konserniyritykset Konsernin Emoyhtiön omistusosuus omistusosuus Asunto-osakeyhtiö Savonlinnan Lemminkäisenkatu 1, Savonlinna 100 % 100 % Kiinteistöosakeyhtiö Savonlinnan Kiekkotie 7, Savonlinna 100 % 100 % Kiinteistöosakeyhtiö Kerimäen Puruvedentie 41, Kerimäki 100 % 100 % 14

14 Osakkeet ja osuudet Hankintameno , ,38 Lisäys , ,00 Vaihto muista saamisista , ,31 Vähennys , ,23 Hankintameno , ,46 Kirjanpitoarvo , ,46 Muut saamiset Hankintameno , ,31 Vähennys , ,00 Vaihto osakkeisiin , ,31 Hankintameno ,00 0,00 Kirjanpitoarvo ,00 0, Oma pääoma Osakepääoma , ,00 Osakepääoma , ,00 Ylikurssirahasto , ,70 Ylikurssirahasto , ,70 Muut rahastot Liittymismaksurahasto , ,72 Lisäys ,00 32,10 Liittymismaksurahasto , ,82 Ilmoituksensiirtoliittymien liittymism.rahasto , ,14 Lisäys ,02 0,00 Ilmoituksensiirtoliittymien liittymism.rahasto , ,14 Kaapelitelevisioliittymien liittymism.rahasto , ,99 Lisäys , ,11 Kaapelitelevisioliittymien liittymism.rahasto , ,10 Muut rahastot yhteensä , ,06 Voitto edellisiltä tilikausilta , ,34 Osingonjako , ,00 Voitto edellisiltä tilikausilta , ,34 Tilikauden voitto , ,59 Oma pääoma yhteensä , ,69 Laskelma voitonjakokelpoisista varoista Edellisten tilikausien voitto , ,34 Muut rahastot , ,06 Tilikauden voitto , ,59 Voitonjakokelpoiset varat , , Velat, jotka erääntyvät myöhemmin kuin viiden vuoden kuluttua Eläkelainat , ,00 15

15 Muut liitetiedot ( ) Konserniin kuuluvaa kirjanpitovelvollista koskevat liitetiedot Emoyritys Osoite, josta konsernitilinpäätös on saatavissa: Savonlinnan Puhelinosuuskunta SPY, Savonlinna PL 17, Savonlinna 15. Annetut vakuudet, vastuusitoumukset ja muut vastuut Velat, joiden vakuudeksi annettu kiinnityksiä kiinteistöihin Omasta velasta Rahoituslaitoslainat , ,00 Eläkelainat , ,73 Annetut vakuudet , ,05 Kiinteistökiinnitykset yhteensä , ,05 Muiden puolesta annetut vakuudet yhteensä , ,03 Savonlinnassa 15. päivänä helmikuuta 2005 Savonlinnan Puhelin Oy Erkki O. Hämäläinen Lauri Auvinen Erkki Pennanen Jussi Runko Jari Leskinen Reijo Tuomela toimitusjohtaja 16

16 Tilintarkastusmerkintä Savonlinnan Puhelin Oy Tilikausi Edellä oleva tilinpäätös on laadittu hyvän kirjanpitotavan mukaisesti. Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus. Savonlinnassa 7. päivänä maaliskuuta 2005 PricewaterhouseCoopers Oy KHT-yhteisö Seppo Väisänen KHT Tilintarkastuskertomus Savonlinnan Puhelin Oy:n osakkenomistajille Olemme tarkastaneet Savonlinnan Puhelin Oy:n kirjanpidon, tilinpäätöksen ja hallinnon tilikaudelta Hallituksen ja toimitusjohtajan laatima tilinpäätös sisältää toimintakertomuksen, rahoituslaskelman, tuloslaskelman, taseen ja liitetiedot. Suorittamamme tarkastuksen perusteella annamme lausunnon tilinpäätöksestä ja hallinnosta. Tilintarkastus on suoritettu hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Kirjanpitoa sekä tilinpäätöksen laatimisperiaatteita, sisältöä ja esittämistapaa on tällöin tarkastettu riittävässä laajuudessa sen toteamiseksi, ettei tilinpäätös sisällä olennaisia virheitä tai puutteita. Hallinnon tarkastuksessa on selvitetty hallituksen jäsenten sekä toimitusjohtajan toiminnan lainmukaisuutta osakeyhtiölain säännösten perusteella. Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös, joka osoittaa voittoa ,77 euroa, on laadittu kirjanpitolain sekä tilinpäätöksen laatimista koskevien muiden säännösten ja määräysten mukaisesti. Tilinpäätös antaa kirjanpitolaissa tarkoitetulla tavalla oikeat ja riittävät tiedot yhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Tilinpäätös voidaan vahvistaa sekä vastuuvapaus myöntää hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tarkastamaltamme tilikaudelta. Hallituksen esitys tuloksen käsittelystä on osakeyhtiölain mukainen. Savonlinnassa 7. päivänä maaliskuuta 2005 PricewaterhouseCoopers Oy KHT-yhteisö Seppo Väisänen KHT 17

17 Asiakkaalle helppo olo! Markkinointimme perustuu yhtiömme arvoihin ja strategiaan, joiden perusteella olemme kiteyttäneet tavoitteeksemme "Asiakkaalle helppo olo". Suuntaamme myyntimme ja markkinointimme ydinpalveluidemme esille tuomiseen ja niiden myyntiin Savonlinnan talousalueelle sekä uutena alueena Etelä-Savon maakunnan keski- ja itäosiin. Seuraamme palvelujemme ja toimintojemme laatua Finnetin organisoimilla yritysasiakastutkimuksilla. Kotiasiakkaidemme asiakastyytyväisyyttä tutkimme omatoimisesti. Haluamme asiakaspalautteen ohjaavan toimintaamme niin, että saavutamme tavoitteemme "Asiakkaalle helppo olo". 18

18 Tietoliikennepalveluja seutukuntamme parhaaksi Olemme asiakkaitamme lähellä osallistumalla monipuolisesti eri tilaisuuksiin, joista mainittakoon Saimaan Valssi, Savonlinnan Kevätmessut ja Enonkosken kalamarkkinat. Yhteistyö paikallisten urheiluseurojen kanssa on ollut molemmin puolin tyydyttävää ja näemme yhteistyön tulevaisuuden valoisana. Kilpailutilanne muuttuu jatkuvasti yhä tiukemmaksi, mutta haluamme edelleen olla hyvä vaihtoehto alueemme asiakkaille. Tässä työssä meitä auttaa Finnet -ryhmään kuuluvien puhelinyhtiöiden tiivistynyt yhteistyö ja Finnetin valtakunnalliset kampanjat. 19

19 toimii kaikkialla. Mökiltäkin maailmalle Yhtiömme menestystuote on ollut ja on yhä edelleen dna Laajakaista, jonka tarjontaa olemme tehostaneet laajentumalla perinteisen alueemme ulkopuolelle ja ottamalla koko Suomen edelläkävijänä käyttöön myös langattoman vaihtoehdon. Näin ollen laadukas nettiyhteys on mahdollista hankkia myös kesämökille. Laajemmassa mitassa langaton dna Laajakaista on jo käytössä RaJuPuSu -alueella. Toiminta laajenee parhaillaan koko Etelä-Savon maakuntaan. Langattoman laajakaistan esittelyt jatkuvat kyläilloissa, mökkimessuilla, yms. tilaisuuksissa niin, että mahdollisimman moni saa tietoa tästä uudesta vaihtoehdosta. 20

20 Finnet Koti -sopimus sopimus kotiin päin Lankapuhelimen hyvistä ominaisuuksista olemme lisänneet viestintää ja muutoinkin tuoneet esille liittymän monipuolisia palveluominaisuuksia. Erityisesti kevyempään nettisurfailuun on tarjolla hyviä vaihtoehtoja eli dna Internet Modeemi- ja dna Internet ISDN -liittymät. Finnet Koti -sopimus on asiakkaalle maksuton kokonaissopimus, jonka avulla puhelukulut pienenevät - mm. soitettaessa lankapuhelimesta matkapuhelimeen alennus on vähintään 30 % verrattuna tilanteeseen ilman sopimusta. Muutoinkin sopimus tuo helppoutta puhelimen käyttöön. 21

21 Elämä kallis dna halpa! Matkapuhelinpalvelumme uudistuivat vuonna 2004, kun dna Onni ja Helmi -tuotteet tulivat markkinoille. Tuotteet otettiin hyvin vastaan, kun hintatasokin miellytti asiakkaita. Matkapuhelinpalvelut täydentyvät vauhdilla lisäpalveluilla, joista oiva esimerkki on karttapaikannuspalvelu, jonka avulla autoilee vaivattomasta osoitteesta toiseen. Digi-tv-ohjelmia dna TV:stä Kaapeli-tv verkon digitalisoitumisen myötä voimme nyt tarjota digitaalisia dna TV-palveluja Savonlinnassa, Punkaharjulla ja Parikkalassa. dna TV palvelut tarjoavat monipuolisesti erilaisia viihde- tai asiaohjelmapaketteja. Nopeimman tien nettiin tarjoaa puolestaan kaapeli-tv:n dna Laajakaista: tilaa ja käytä! 22

22 PL 17, SAVONLINNA, Puhelin (015) 5771,

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 Sivu1 (13) Demoyritys Oy Oikotie 8 00200 HELSINKI Y-tunnus: 0000000-0 Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 . 2 Sisällysluettelo Sivu Hallituksen toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 4 Tase (vastaavaa)

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 1 000 euroa 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 266 897 260 025 Rakennusmateriaaliryhmä

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2014 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 1010,4 1044,3 *Maksut liiketoiminnan kuluista -839,9-860,6 *Saadut korot 3,8

Lisätiedot

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 Kullo Golf Oy Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Tilisampo Oy 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 Hyvigolf Oy Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2024 asti Tilinpäätöksen toteutti: Visma Services Oy Helsinki

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2009. Toimintakertomus. Tilinpäätös

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2009. Toimintakertomus. Tilinpäätös Y-tunnus 2009335-5 Tilinpäätös Toimintakertomus TASEKIRJA 31.12.2009 VESIOSUUSKUNTA UHKOILA VESIOSUUSKUNTA UHKOILA TOIMINTAKERTOMUS Sisällysluettelo: Toimintakertomus 1-2 Vesiosuuskunta Uhkoilan perustamiskokous

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Ravintola Gumböle Oy

Ravintola Gumböle Oy Ravintola Gumböle Oy Gumbölentie 20 02770 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 2463691-9 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti Tilinpäätöksen toteutti: Gumböle Golf

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 2 Kangasalan Lämpö Oy Tyrnimarjankuja 3 36220 Kangasala Kotipaikka Kangasala Y-tunnus 0510578-4 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2006 SISÄLLYS SIVU Tuloslaskelma

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy Y-tunnus: 0582075-3 Kotipaikka: Joensuu Säilytä 31.12.2024 asti Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT 1. LIIKEVAIHTO M 2014 % 2013 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 220,6 42,2 217,0 41,5 Teollisuuspalvelut 72,8 13,9 70,7 13,5 Kiinteistöpalvelut 229,1 43,9 235,4 45,0 Yhteensä 522,5 100,0 523,1

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA Tilikausi Edellinen tilikausi Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet 0,00 0,00 Hankeosuussuoritukset 0,00 0,00 Kulutusperusteiset vastikkeet 0,00 0,00 Erityisvastikkeet

Lisätiedot

MYLLYN PARAS -KONSERNI

MYLLYN PARAS -KONSERNI 8 Myllyn Paras -nimisen konsernin emoyhtiö on Myllyn Paras Oy Hallinto, kotipaikka Hyvinkää. Edellä mainitun konsernin konsernitilinpäätöksen jäljennökset ovat saatavissa osoitteesta: Verkatehtaankatu

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätös,

Emoyhtiön tilinpäätös, 106 FORTUM TILINPÄÄTÖS 2011 Emoyhtiön tilinpäätös, FAS Tuloslaskelma Liite 2011 2010 Liikevaihto 2 77 67 Muut tuotot 3 36 12 Henkilöstökulut 4 36 35 Poistot ja arvonalentumiset 7 8 9 Muut kulut 67 55 Liikevoitto/-tappio

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

Joensuun Ravirata Oy. Taseki rja 31.12.2014

Joensuun Ravirata Oy. Taseki rja 31.12.2014 JOENSUUN RAVIRATA OY Joensuun Ravirata Oy Taseki rja 31.12.2014 Y-tunnus 0365190-9 Ravirata Joensuu Joensuun Ravirata Oy Tasekirja 31.12.2014 Sisällysluettelo: 1(8) Tuloslask&ma sivu 2 Tase sivu 3-4 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4 MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä TASEKIRJA 31.12.2015 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet Tuloslaskelman liitetiedot Taseen liitetiedot Muut

Lisätiedot

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 TOIMINTAKERTOMUS Sivu 1 Yhtiö on Jyväskylän kaupungin tytäryhteisö ja kuuluu Jyväskylän kaupunkikonserniin sen alakonsernina. Yhtiön osakepääoma Jakautuu 864 osakkeeseen. Kaikilla

Lisätiedot

LUMITUULI OY. Tasekirja Y-tunnus 1.1.2007-31.12.2007 1454032-3. Osoite. Vironkatu 5 OO170 HELSINKI. Kotipaikka. Helsinki

LUMITUULI OY. Tasekirja Y-tunnus 1.1.2007-31.12.2007 1454032-3. Osoite. Vironkatu 5 OO170 HELSINKI. Kotipaikka. Helsinki LUMITUULI OY Tasekirja Y-tunnus Osoite Kotipaikka 1.1.2007-31.12.2007 1454032-3 Vironkatu 5 OO170 HELSINKI Helsinki Lumituuli Oy Sldllyrluotblo Slvu Tase Tuloelaskelma Liitetiedot Allekirioitukset ja tilinpc0t0smerkint0

Lisätiedot

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN Pörssille 11.8.2009 annetussa tiedotteessa oli toisen neljänneksen osakekohtainen

Lisätiedot

TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013

TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 TOIMINTAKERTOMUS Yleistä Tarinaharjun Golf Oy:n kahdeskymmeneskuudes toimikausi sujui toimintasuunnitelman mukaisesti. Pelikausi oli vilkas. Tarinan kentillä

Lisätiedot

Gumböle Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4

Gumböle Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4 Gumböle Golf Oy PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Gumböle Golf ry 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. TASEKIRJA

Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. TASEKIRJA TASEKIRJA Tilikausi: 01.01.2010-31.12.2010 Tämä tilinpäätös on allekirjoitettava ja säilytettävä paperilla 31.12.2020 asti. Laatija: Nurmi Susanna Sivu 2(11) Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2010-31.12.2010

Lisätiedot

MYLLYN PARAS -KONSERNI

MYLLYN PARAS -KONSERNI Myllyn Paras -nimisen konsernin emoyhtiö on Myllyn Paras Oy Konserni, kotipaikka Hyvinkää. Edellä mainitun konsernin konsernitilinpäätöksen jäljennökset ovat saatavissa osoitteesta: Verkatehtaankatu 6,

Lisätiedot

TASEKIRJA <>

TASEKIRJA <<company_name>> 1 / 14 TASEKIRJA

Lisätiedot

Rahoituslaskelma 1 000 EUR 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010

Rahoituslaskelma 1 000 EUR 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010 Rahoituslaskelma 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010 Liiketoiminnan rahavirta Liiketulos 4 163,1 27 575,2 Oikaisut liikevoittoon: Suunnitelman mukaiset poistot Realisoitumattomat kurssivoitot ja tappiot 61,8

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2014 7 12/2013 1 12/2014 1 12/2013 Liikevaihto, 1000 EUR 9 751 6 466 20 427 13 644 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 959 462 3 876 1 903 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Yrityksen perustiedot Malliyritys Oy Yritystie 5 00100 Helsinki Y-tunnus 011111111 Kaupparekisterinumero Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin 01.01.2000

Lisätiedot

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y.

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. 1 / 15 TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. Y-tunnus: 01.01.2012-31.12.2012 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2022 asti 2 / 15 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2012-31.12.2012 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 %

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 % 1/8 Liiketoimintaryhmien avainluvut miljoonaa euroa 10-12 10-12 1-12 1-12 2006 2005 2006 2005 Viestinvälitys Liikevaihto 236,1 232,3 841,7 825,7 Liikevoitto 36,3 30,3 104,3 106,3 Liikevoitto-% 15,4 % 13,0

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS Efore Oyj vuosikertomus 2008 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 2008 10 544 2007 6 693 Muut EU-maat 25 996 18 241 USA 1 229 194 Muut maat 6 775 8 386 Yhteensä

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 6 693 9 897 Muut EU-maat 18 241 20 948 USA 194 9 800 Muut maat 8 386 10 290 Yhteensä 33 515 50 935 Liiketoiminnan muut tuotot

Lisätiedot

Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab

Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab 1/9 Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab TASEKIRJA Tase-erittelyt 1.1.2004-31.12.2004 Tasekirjan sisällysluettelo Kirjanpitoaineisto 1 Toimintakertomus 2 Talousarviovertailu

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008 TASEKIRJA 31.12.2008 Sisällys sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 5 Tositelajit ja säilyttämistapa 5 Tilinpäätöksen allekirjoitus 6 Tilikartta 7 Tasekirja

Lisätiedot

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1.

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1. TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2005-30.11.2005 Konsernin kehitys Turkistuottajat-konsernin tilikauden ensimmäinen neljännes on kulupainotteista joulukuussa käynnistyvän myyntikauden valmistelua.

Lisätiedot

1 (12) 10.2.2015 1506926-2. Y-tunnus FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

1 (12) 10.2.2015 1506926-2. Y-tunnus FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 10.2.2015 1 (12) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2014-31.12.2014 FINEXTRA OY 2(12) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42

TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42 1 TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42 Liiketoiminnan muut tuotot 13 728,31 13 839,90 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden

Lisätiedot

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY 2010 2010 1 Sisältö Sisältö.................................... 2 Hallituksen toimintakertomus.................... 3 Tuloslaskelma...............................

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9. Julkaistu: 2003-11-12 08:00:20 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015

Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015 Julkaistu: 2015-09-10 14:10:49 CEST Yhtiötiedote Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.7.2014 30.6.2015 (tilintarkastamaton) Keskeiset tilinpäätös tunnusluvut (t ): Liikevaihto 2 329

Lisätiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot Emoyhtiön tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot 2011 COMPONENTA OYJ Panuntie 4, 00610 Helsinki /// Puh. 010 403 00, Fax 010 403 2721 /// www.componenta.com Kotipaikka Helsinki /// Y-tunnus

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2010. Toimintakertomus. Tilinpäätös

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2010. Toimintakertomus. Tilinpäätös VESIOSUUSKUNTA UHKOILA Y-tunnus 2009335-5 1 TASEKIRJA 31.12.2010 Toimintakertomus Tilinpäätös VESIOSUUSKUNTA UHKOILA Sisällyslueftelo: Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot 5-6 Päiväys

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Tilinpäätös 2008

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Tilinpäätös 2008 1/8 Tunnusluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2008 2007 2008 2007 Liikevaihto, milj. euroa 561,4 463,2 1 952,9 1 710,6 Liikevoitto ilman kertal. erää 27,0 22,1 95,1 101,8 Liikevoittoprosentti ilman kertal. erää

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

Varsinaisen toiminnan tuotto- / kulujäämä -1 951 104,22-1 758 750,67. Tuotot Jäsenmaksut 39 140,00 37 720,00. Kulut Varainhankinnan kulut 516,19 0,00

Varsinaisen toiminnan tuotto- / kulujäämä -1 951 104,22-1 758 750,67. Tuotot Jäsenmaksut 39 140,00 37 720,00. Kulut Varainhankinnan kulut 516,19 0,00 SUOMEN LUTERILAINEN EVANKELIUMIYHDISTYS RY TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 Testamentit 140 489,00 275 845,49 Srk:n talousarviomäärärahat 1 203 139,49 1 351 418,02 Vapaaehtoinen

Lisätiedot

Tilikartta: Yhdistystesti 301004, 21.06.2007

Tilikartta: Yhdistystesti 301004, 21.06.2007 Tilikartta: Yhdistystesti 301004, 21.06.2007 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

AS Asteri Asunto Oy - laaja tase AS14L.WTR

AS Asteri Asunto Oy - laaja tase AS14L.WTR T A S E V A S T A A V A A Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Perustamismenot Tutkimusmenot Kehittämismenot Aineettomat oikeudet Liikearvo Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineettomat hyödykkeet

Lisätiedot

Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020

Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

YH Asteri yhdistys YH14

YH Asteri yhdistys YH14 TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013. Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93

1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013. Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93 Kiint.Oy Peiponaho T U L O S L A S K E L M A Sivu 1 Y-tunnus 9017024-8 1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013 Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93 LIIKEVAIHTO

Lisätiedot

LUMITUULI OY. Tasekirja 1.1.2008-31.12.2008. Y-tunnus. Osoite. Kotipaikka 1454032-3. Lapinlahdenkatu 22 B 41-42 OO180 HELSINKI.

LUMITUULI OY. Tasekirja 1.1.2008-31.12.2008. Y-tunnus. Osoite. Kotipaikka 1454032-3. Lapinlahdenkatu 22 B 41-42 OO180 HELSINKI. LUMITUULI OY Tasekirja Y-tunnus Osoite Kotipaikka 1.1.2008-31.12.2008 1454032-3 Lapinlahdenkatu 22 B 41-42 OO180 HELSINKI Helsinki SisSllysluettelo Sivu Tase Tuloslaskelma Liitetiedot 3-5 Allekirjoitukset

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11) TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

Asunto Oy - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Asunto Oy - Asteri kirjanpidon tulostusmalli T A S E V A S T A A V A A PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Kehittämismenot Aineettomat oikeudet Liikearvo Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Omistuskiinteistöt

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Toimitusjohtajan katsaus Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Tilinpäätös 11/2008 10/2009 tiivistelmä 1/2 Liikevaihto 15,41 milj. euroa (18,40 milj. euroa), laskua 16 % Liikevoitto -0,41 milj. euroa (0,74

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset ja rakennelmat 1120 Koneet ja kalusto Sijoitukset 1200

Lisätiedot

Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 150578-666A 10 10 000 00 020252-666T 110 5 000 20 6606408-2 30 600 00 241280-111C 60 8 989 89

Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 150578-666A 10 10 000 00 020252-666T 110 5 000 20 6606408-2 30 600 00 241280-111C 60 8 989 89 6606441-0 Oy Tyvi-testiaineisto 2008-2011 Ab Yki Yhteyshenkilö Yrityksen katuosoite 12 B 00100 HELSINKI 01032010 28022011 123 Tilitoimistot Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 FI2312345600123454 NDEAFIHH Ville

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET KONSERNITILINPÄÄTÖS Hartela-konsernin emoyhtiö on Hartela-yhtiöt Oy, jonka kotipaikka on Helsinki. tilinpäätöksen jäljennökset ovat

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut Kaupparekisteri Handelsregistret Verohallinnosta saapuneet tiedot Uppgifter inkomna från

Lisätiedot

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005 1 (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005 1 (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005

Lisätiedot

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS

Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS tuhatta euroa 1.1.-31.12.2010 1.1.-31.12.2009 Liikevaihto 9 862 6 920 Liiketoiminnan muut tuotot 4 3 Aineiden ja tarvikkeiden käyttö ( ) -557-508 Työsuhde-etuuksista

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

Asunto Oy Nelospesä Tilinpäätös 1.1.-31.12.2009

Asunto Oy Nelospesä Tilinpäätös 1.1.-31.12.2009 Asunto Oy Nelospesä Tilinpäätös 1.1.-31.12.2009 Sisältö: Toimintakertomus ja Iiitetiedot 1-2 Tase 3 Tuloslaskelma 4 Käytetyt kirjanpitokirjat 5 TOIMINTAKERTOMUS ASOYNELOSPESA Tilikausi 01.01.2009-31.12.2009

Lisätiedot

Transkokko Oy - 17124311. Pvm Rating Limiitti

Transkokko Oy - 17124311. Pvm Rating Limiitti Standard 2014-05-16 10:52 Teppo Testi TRANSKOKKO OY POSTIOSOITE: TESTITIE 17,99999 TESTILÄ, SUOMI Y-TUNNUS. 1712431-1 D&B D-U-N-S NR. 46-111-2222 PUHELIN 99-123456 TILINPÄÄTÖS 201212 A Luottokelpoinen

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 000 euroa 1.1. 31.12.2005 1.1. 31.12.2004 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä

Lisätiedot

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111)

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q3/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q3/2008 1/8 Tunnusluvut 7-9 7-9 1-9 1-9 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 468,0 396,5 1 391,5 1 247,4 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 24,2 14,1 68,1 79,7 101,8 Voitto ennen veroja, milj.

Lisätiedot

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry Aleksanterinkatu 48 A 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 1831814-8 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023

Lisätiedot

Sisältö. Tuloslaskelma... 1. Tase... 2. Tilinpäätöksen liitetiedot... 3. Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7. Kirjanpitokirjat ja tositelajit...

Sisältö. Tuloslaskelma... 1. Tase... 2. Tilinpäätöksen liitetiedot... 3. Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7. Kirjanpitokirjat ja tositelajit... Tilinpäätös 2009 Sisältö Tuloslaskelma... 1 Tase... 2 Tilinpäätöksen liitetiedot... 3 Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7 Kirjanpitokirjat ja tositelajit... 8 Tilintarkastuskertomus... 9 TULOSLASKELMA

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2004 Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty kauppa- ja teollisuusministeriön esittelystä,

Lisätiedot

Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy

Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Oppitunnin sisältö Tuloslaskelma Mikä on tuloslaskelma?

Lisätiedot

ao oo TILII{PAATOS ST$Rurllfr-l-\-@ TTLTKAUSL 1.4.2009-31.3.2010

ao oo TILII{PAATOS ST$Rurllfr-l-\-@ TTLTKAUSL 1.4.2009-31.3.2010 ao oo TILII{PAATOS oo ST$Rurllfr-l-\-@ TTLTKAUSL 1.4.2009-31.3.2010 Sivu: Tulostethr: I 16.07.10 Jakso: 01.04.2009-31.03.2010 Tuloslaskelma xjl-x"xjfi)ffi XJL.XJL;fiXX LIIKEVAIHTO Valmiiden ja keskenetäisten

Lisätiedot

Testiyritys SQL-Suomalainen Oy - 00000006. Pvm Rating Limiitti

Testiyritys SQL-Suomalainen Oy - 00000006. Pvm Rating Limiitti Standard 2014-05-13 12:40 Erja Fasta TESTIYRITYS SQL-SUOMALAINEN OY (L) POSTIOSOITE: SQLKATU 60 60, 99999 KORVATUNTURI, SUOMI Y-TUNNUS. 0000000-6 D&B D-U-N-S NR. 65-200-7816 TILINPÄÄTÖS 201310 AA Hyvä

Lisätiedot

Tilinpäätösasiakirjat 2014

Tilinpäätösasiakirjat 2014 Tilinpäätösasiakirjat 2014 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2014 PHP Holding Oy -konserni PHP Holding Oy on PHP Liiketoiminta Oyj:n ja sen osakkuusyhtiöiden muodostaman konsernin emoyhtiö. Yhtiöllä

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY

TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY SISÄLLYSLUETTELO HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 3 TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET 4 TULOSLASKELMA 5 TASE 6 RAHOITUSLASKELMA 7 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT 8 KÄYTÖSSÄ

Lisätiedot

As Oy Atsoftin Asteri - ALV:n esittäminen omana oikaisueränä tuloslaskelmassa

As Oy Atsoftin Asteri - ALV:n esittäminen omana oikaisueränä tuloslaskelmassa TULOSLASKELMA Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet Hankeosuussuoritukset Kulutusperusteiset vastikkeet Erityisvastikkeet./. Rahastoidut vastikkeet Vuokrat Käyttökorvaukset Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2015 7 12/2014 1 12/2015 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 10 223 9 751 27 442 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 266 1 959 6 471 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

AS Ehitusfirma Rand ja Tuulberg

AS Ehitusfirma Rand ja Tuulberg AS Ehitusfirma Rand ja Tuulberg TASE Vastaavaa (varat) EEK EEK EUR EUR Vaihtuvat vastaavat Rahat ja pankkisaamiset 64572455 85528124 4126932 5466243 Lyhytaikaiset rahoitusinvestoinnit Saamiset ja ennakkomaksut

Lisätiedot

KYMPPIVOIMA HANKINTA OY

KYMPPIVOIMA HANKINTA OY KYMPPIVOIMA HANKINTA OY TASEKIRJA 31.12.2014 Kymppivoima Hankinta Oy Y-tunnus 1796584-5 Kotipaikka Helsinki Osoite Töölönkatu 4 1 Sisällysluettelo Hallituksen toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4

Lisätiedot

Asuntorahoitukseen erikoistuneella Hypo-konsernilla erinomainen tulosvuosi

Asuntorahoitukseen erikoistuneella Hypo-konsernilla erinomainen tulosvuosi TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Julkaisuvapaa 29.2.2008 klo 14.30 Asuntorahoitukseen erikoistuneella Hypo-konsernilla erinomainen tulosvuosi Liikevoitto 9,5 miljoonaa euroa (4,8 milj. ), lainakanta 486,7 miljoonaa

Lisätiedot

TASEKIRJA. Kiinteistö Oy Finnoonportti. Kiinteistö Oy Finnoonportti 1 / 11 2611697-6. Y-tunnus: 2611697-6 01.01.2015-31.12.2015

TASEKIRJA. Kiinteistö Oy Finnoonportti. Kiinteistö Oy Finnoonportti 1 / 11 2611697-6. Y-tunnus: 2611697-6 01.01.2015-31.12.2015 1 / 11 TASEKIRJA Kiinteistö Oy Finnoonportti Y-tunnus: 01.01.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti 2 / 11 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2015-31.12.2015 Sisällysluettelo Tase...

Lisätiedot

Asunto Oy Kemin Ruonanpuisto TASEKIRJA 31.12.2013

Asunto Oy Kemin Ruonanpuisto TASEKIRJA 31.12.2013 Asunto Oy Kemin Ruonanpuisto TASEKIRJA 31.12.2013 Asunto Oy Kemin Ruorianpuisto Y-tunnus 2036665-9 Tasekirja 31.12.2013 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2013-31.12.2013 Sisällys Sivu Tase 3-4 Tuloslaskelma

Lisätiedot

T A S E K I R J A 31.12.2014

T A S E K I R J A 31.12.2014 T A S E K I R J A 31.12.2014 Inarin Lapin Vesi Oy Y-tunnus 0644614-2 Kotipaikka: Inari Säilytä 31.12.2024 asti Inarin Lapin Vesi Oy Sisällysluettelo Tilikausi 01.01.2014-31.12.2014 Sivu Toimintakertomus

Lisätiedot

LIIKEVAIHTO 261 225,88 254 106,39

LIIKEVAIHTO 261 225,88 254 106,39 1 TULOSLASKELMA 1.1.2014-31.12.2014 1.1.2013-31.12.2013 LIIKEVAIHTO 261 225,88 254 106,39 Liiketoiminnan muut tuotot 10 407,35 13 728,31 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden

Lisätiedot