Sisältö. 4 Vuosi Toimitusjohtajan katsaus. Hallituksen toimintakertomus. Rahoituslaskelma. Tuloslaskelma. Tase. Tilinpäätöksen liitetiedot

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sisältö. 4 Vuosi 2004. Toimitusjohtajan katsaus. Hallituksen toimintakertomus. Rahoituslaskelma. Tuloslaskelma. Tase. Tilinpäätöksen liitetiedot"

Transkriptio

1

2 Sisältö 4 Vuosi Toimitusjohtajan katsaus Hallituksen toimintakertomus Rahoituslaskelma Tuloslaskelma Tase Tilinpäätöksen liitetiedot Tilintarkastusmerkintä Tilintarkastukertomus Mökiltäkin maailmalle 3

3 Vuosi 2004 M 15 LIIKEVAIHTO - 11,9 1,6 3, Hallitus M 6 BRUTTOINVESTOINNIT Puheenjohtaja Erkki O. Hämäläinen, toimitusjohtaja 3 Varapuheenjohtaja Erkki Pennanen, maanviljelijä Jäsenet Lauri Auvinen, toimitusjohtaja Jari Leskinen, isännöitsijä Jussi Runko, toimitusjohtaja Paavo Sairanen, toimitusjohtaja, asti. Reijo Tuomela, toimitusjohtaja M 2,0 1,5 LIIKEVOITTO 1,0 Johtoryhmä Toimitusjohtaja Reijo Tuomela 0,5 0, Vuoden 2000 arvo on poistokorjattu 2004 Varatoimitusjohtaja Pekka Pylväs Talouspäällikkö Päivi Nousiainen Osastopäällikkö Mika Hämynen KPL KTV-LIITTYMÄT JA PUHELINLIITTYMIEN AIKAVÄLIT KTV-liittymät Aikavälit

4 Toimitusjohtajan katsaus Kulunut vuosi oli yrityksemme historian 115:s vuosi ja ensimmäisen puhelinjärjestelmän asentamisesta Savonlinnaan oli kulunut 126 vuotta. Maamme yhteiskunnallinen kehitys vuonna 2004 oli kohtuullisen vakaata. Tietoliikenteen näkökulmasta tilanne oli kuitenkin kaikkea muuta kuin vakaa. Numeronsiirrettävyys toi mukanaan toivottua kilpailua, mutta myös ilmiön, jossa ainoaksi palvelun hankinnan kriteeriksi muodostui hinta. Näin erityisesti mobiili- ja laajakaistatuotteissa. Äkkiä ajatellen tilanne on siis asiakkaan kannalta hyvä, koska hinnat ovat jatkuvasti laskeneet. Mutta kansallisesta näkökulmasta katsoen ja siten kohdistuen aikaa myöden myös yksittäisiin kansalaisiin tilanne ei ole hyvä. Kun hintataso hädin tuskin riittää kattamaan käyttökulut, niin kehittäminen ja uudet investoinnit jäävät kokonaan pois. Asiaan on kiinnitetty huomiota jopa pääministerin toimesta. Toisaalta valtiovalta liputtaa tietoyhteiskunnan puolesta esimerkiksi seuraamalla laajakaistastrategiansa toteutumista ja pyrkien edistämään siihen liittyviä toimia. On kuitenkin epäselvää esimerkiksi se kenen vastuulla on loppujen lopuksi sisältöjen kehittäminen. Oma arvioni on, että kuluvan vuonna kuohunta hieman tasaantuu ja eri osapuolet ryhtyvät jälleen kehittämään tietoliikenteen eri osa-alueiden palveluita. Etelä-Savon maakunnassa on selvästi terästäydytty eri osa-alueilla. Maakuntaliitto on paneutunut uusien elinkeinoelämää tukevien hankkeiden tukemiseen ja yhtiömme toimialaa koskien on vienyt erityisesti haja-asutusalueiden sekä vapaa-ajan asutuksen laajakaistahankkeita eteenpäin. Myös Etelä-Savon kauppakamari on ottanut aiempaa tukevamman otteen maakuntamme kehittämiseksi. Savonlinnan talousalueella on Itä-Savon kuntayhtymä jo siirtynyt toimenpidetasolle edistyen hyvin. Myös yritystoiminnassa yleensä ja varsinkin rakentamisessa on huomattavissa positiivinen pohjavire. Yhteinen huolenaiheemme on väestörakenteen muutos ikääntyneempään suuntaan. Tietoliikenneala on tällä hetkellä jatkuvasti laajenevan ja tiukkenevan sääntelyn piirissä. Eri valvontaviranomaisten kesken ei ole asiakkaan näkökulmasta katsottuna juurikaan havaittavissa yhteistyötä. Niinpä yrityksissä sitten pohditaan kenen mukaan tulisi toimia: Viestintäviraston, Kilpailuviraston, Kuluttajasuojaviraston, Tietosuojavaltuutetun vaiko kenties Kopioston ja Teoston mukaan? Kaikki ovat joka tapauksessa aktiivisia toimenpiteissään. Kysymys kuuluu: Aiheuttaako tietoliikennealan sääntely enemmän haittaa kuin hyötyä? Olemme kuluvan vuoden aikana yhtiössämme suunnanneet voimavaroja koko henkilökunnan asiakastaitojen kehittämiseen. Asiakastoiminnan kehittäminen on ehkä konkreettisimmin näkynyt Asiakaspalvelukeskuksen uudessa vuoden alussa käyttöönotetussa toimintamallissa ja siihen liittyen asennustoiminnan organisoinnissa. Tilastot asiakastoimitusten nopeudesta ja määristä kertovat, että olemme oikealla tiellä. Asiakastyytyväisyystutkimusten kautta saamme jatkuvasti uutta tietoa toimintamme kehittämiseen. On myös ollut ilo havaita, että rohkea avauksemme koskien langattomien laajakaistaliittymien toimituksia RaJuPuSu alueelle on pienistä vastoinkäymisistä huolimatta tuonut meille mahdollisuuden liiketoimintamme merkittävään laajentamiseen. Kiitän henkilökuntaamme muutosmyönteisyydestä ja hyvästä asiakaspalveluasenteesta kuluneen vuoden aikana. Asiakkaillemme osoitan lämpimät kiitokset meitä kohtaan osoitetusta luottamuksesta - haluamme olla luottamuksenne arvoisia. Reijo Tuomela toimitusjohtaja 5

5 Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2004 Toiminnan kehittyminen Tietoliikennealan viime vuosien trendit ovat jatkuneet edelleen ja vaikuttavat yhtiössä liiketoiminnan muutoksiin samoin kuin muuallakin maassamme. Pitkään jatkuneesta laskusuunnasta huolimatta yhtiön päätuotteet ovat edelleen lankapuhelinverkon liittymät ja liikenne. Niiden osuus liikevaihdosta oli 33 %. Yleisen televerkon ehdottomasti voimakkaimmin kasvava alue on datapalvelut, joiden osuus liikevaihdostamme oli 22 %. Yhtiölle ominainen tärkeä liiketoimintakokonaisuus on operaattoripalvelut, joiden osuus oli 26 %. Lankaverkon puhelinliittymiä oli vuoden lopussa käytössä kappaletta. Kaapelitelevisioverkon liittymiä oli vuoden lopussa kappaletta. Liikevaihto oli 11,9 miljoonaa euroa. Vuotta aiemmin se oli 11,6 miljoonaa euroa. Vuosikasvu oli 2 %. Kasvuun vaikuttivat lähinnä data- ja operaattoripalvelujen myönteinen kehitys, kun taas vastaavasti lankapuhelinverkon tulot laskivat. Liiketoiminnan olennaiset muutokset tilikaudella ja sen jälkeen Yhtiö ryhtyi tarjoamaan langattomia laajakaistayhteyksiä sekä perinteisellä että aiempaa laajemmalla maantieteellisellä alueella. Toimintaa jatketaan kuluvana vuotena. Tulevaisuuden näkymät Tietoliikennemarkkinoiden kokonaiskasvu varsinkin rahassa mitattuna on pysähtynyt. Tällä hetkellä maassamme eletään jonkinlaisessa odotustilanteessa uusien palvelujen ja tuotteiden suhteen. Kilpailutilanne on erittäin kova varsinkin mobiili- ja datatuotteissa. Valtakunnallisella tasolla jatketaan Finnet Oy:n tuotteilla niitä kuitenkin koko ajan kehittäen. Myös eri Finnet puhelinyhtiöitten välinen yhteistyö tiivistyy. Tilikauden liikevoitto oli1,6 miljoonaa euroa, joka oli 13,9 % liikevaihdosta. Edellisen vuoden liikevoitto oli 1,5 miljoonaa euroa. Tulosparannukseen vaikuttivat mm. kasvaneet liittymävolyymit ja ennen kaikkea voimakas panostus asiakasrajapinnan työhön, jonka kehittäminen on jatkuvaa toimintaa. Tilikauden tulos oli ,77 euroa. Edellisen vuoden tulos oli ,59 euroa. Bruttoinvestoinnit olivat 3,5 miljoonaa euroa. Vuonna 2003 ne olivat 3,1 miljoonaa euroa. Korollisten lainojen vähennys oli 0,3 miljoonaa euroa. Omavaraisuusaste oli 75,3 %. Laajakaistaliittyminen kappalemääräinen kasvu jatkuu edelleen. Kaapelitelevisioliittymien kasvu tulee olemaa vähäistä. Lankapuhelinliittymien määrä vähenee edelleen. Liikevaihdon lisäämistä jatketaan laajentumalla valikoiduilla tuotteilla valikoiduille alueille. Valtakunnalliset operaattorit tulevat jatkamaan voimakkaita markkinointitoimenpiteitään Savonlinnan talousalueella. Yhteiskunnallinen kehitys Etelä-Savossa tulee olemaan vaatimatonta johtuen väestön ikärakenteen muutoksista ja muuttoliikkeestä. Savonlinnan seudulla on kuitenkin havaittavissa positiivisia signaaleja liike-elämässä yleensä ja varsinkin rakennustoiminnassa. Tutkimus- ja kehitystoiminta Yhtiö ei ole harjoittanut itsenäisesti varsinaista tutkimus- ja tuotekehitystoimintaa. Kyseisiin toimintoihin on osallistuttu osakkuusyhtiöiden, Finnet Oy:n ja Finnet-liitto r.y:n kautta. 6

6 Henkilöasiat Yhtiön palveluksessa oli tilivuonna keskimäärin 89 (86) henkilöä. Vakituisen kokopäiväisen henkilökunnan määrä oli vuoden lopussa 86 (85). Koulutuksen käytettiin varoja noin yksi (1) prosentti liikevaihdosta. Hallinto Yhtiökokous pidettiin Yhtiökokouksen jälkeen hallituksen kokoonpano oli seuraava: Puheenjohtaja, toimitusjohtaja Erkki O. Hämäläinen; varapuheenjohtaja maanviljelijä Erkki Pennanen; jäsenet toimitusjohtaja Lauri Auvinen, isännöitsijä Jari Leskinen, toimitusjohtaja Jussi Runko ja toimitusjohtaja Reijo Tuomela sekä toimitusjohtaja Paavo Sairanen, joka kuoli Hallituksen sihteerinä on toiminut talouspäällikkö Päivi Nousiainen. Hallitus on kokoontunut kertomusvuoden aikana 12 kertaa. Yhtiökokouksessa päätettiin jakaa osinkoa 0,15 euroa/osake eli yhteensä euroa. Tilintarkastajana on toiminut KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy vastuunalaisena tilintarkastajanaan Seppo Väisänen KHT. Hallituksen valitsemana valvontatarkastajana on toiminut Seppo Väisänen KHT ja hänen varahenkilönään Elina Hämäläinen KHT, JHTT. Yhtiön toimitusjohtajana on ollut Reijo Tuomela. Toimitusjohtajan lisäksi johtoryhmään ovat kuuluneet osastopäällikkö Mika Hämynen, talouspäällikkö Päivi Nousiainen ja varatoimitusjohtaja Pekka Pylväs. Vuosituloksen käyttö Hallitus esittää, että vuosituloksesta ,77 euroa jaetaan osinkoa 0,15 euroa/osake eli yhteensä euroa ja että loput tilikauden voitosta eli ,77 euroa siirretään voitto- ja tappiotilille. 7

7 Rahoituslaskelma (1000 ) Liiketoiminnan rahavirta: Myynnistä saadut maksut Liiketoiminnan muista tuotoista saadut maksut Maksut liiketoiminnan kuluista Liikettoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan rahoituskuluista Saadut korot liiketoiminnasta Saadut osingot liiketoiminnasta Maksetut välittömät verot Liiketoiminnan rahavirta (A) Investointien rahavirta: Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot Investoinnit muihin sijoituksiin Luovutustulot muista sijoituksista Investointien rahavirta (B) Rahoituksen rahavirta: Maksullinen osakeanti ja rahastojen muutos Lyhytaikaisten lainojen nostot Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut Maksetut osingot Rahoituksen rahavirta (C) Rahavarojen muutos (A+B+C) lisäys(+) / vähennys (-) Rahavarat tilikauden alussa Rahavarat tilikauden lopussa

8 Tuloslaskelma ( ) MYYNTITUOTOT , ,74 Myynnin oikaisuerät , ,02 LIIKEVAIHTO , ,72 Liiketoiminnan muut tuotot , ,92 Materiaalit ja palvelut Aineet,tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana , ,79 Varastojen muutos , , , ,00 Ulkopuoliset palvelut , , ,79 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,24 Henkilösivukulut Eläkekulut , ,30 Muut henkilösivukulut , , , , ,46 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot ,19 Arvonalentumiset pysyvien vastaavien hyödykkeistä , , , ,07 Liiketoiminnan muut kulut , ,98 LIIKEVOITTO (-TAPPIO) , ,10 Rahoitustuotot ja kulut Tuotot muista pysyvien vastaavien sijoituksista , ,79 Muut korko- ja rahoitustuotot , ,79 Korkokulut ja muut rahoituskulut , ,99 VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA , ,69 Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos , ,71 Tuloverot , ,39 TILIKAUDEN VOITTO , ,59 9

9 Tase ( ) VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT AINEETTOMAT HYÖDYKKEET Aineettomat oikeudet , ,96 Liikearvo ,84 0,00 Muut pitkävaikutteiset menot , , , ,74 AINEELLISET HYÖDYKKEET Maa- ja vesialueet , ,55 Rakennukset ja rakennelmat , ,92 Siirtoverkosto , ,18 Päätelaitteet , ,07 Koneet ja kalusto , ,13 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat , , , ,43 SIJOITUKSET Osuudet saman konsernin yrityksissä ,00 0,00 Muut osakkeet ja osuudet , , , , , ,63 VAIHTUVAT VASTAAVAT VAIHTO-OMAISUUS Aineet ja tarvikkeet , , , ,04 SAAMISET Myyntisaamiset , ,85 Saamiset saman konsernin yrityksiltä , ,01 Siirtosaamiset , , , ,17 RAHAT JA PANKKISAAMISET , , , ,39 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,02 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Osakepääoma , ,00 Ylikurssirahasto , ,70 Muut rahastot , ,06 Edellisten tilikausien voitto/tappio , ,34 Tilikauden voitto , , , , , ,69 TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ Poistoero , ,05 VIERAS PÄÄOMA PITKÄAIKAINEN Palautettavat tilaajamaksut , ,53 Lainat rahoituslaitoksilta , ,00 Eläkelainat , , , ,06 10 LYHYTAIKAINEN Lainat rahoituslaitoksilta , ,00 Eläkelainat , ,20 Saadut ennakot , ,00 Ostovelat , ,67 Muut velat , ,05 Siirtovelat , , , ,22 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,02

10 Tilinpäätöksen liitetiedot Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet 1. Tilinpäätöksen laajuus Tilinpäätös käsittää Savonlinnan Puhelin Oy:n neljännen tilikauden tilinpäätöksen. Tilikauden aikana Savonlinnan Puhelin Oy yhtiöitti kolme kiinteistöään asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöiksi tarkoituksenaan myydä yhtiöiden osakkeet seuraavan tilikauden aikana. Konsernin muodostavat emoyhtiö Savonlinnan Puhelin Oy ja tytäryhtiöt Asuntoosakeyhtiö Savonlinnan Lemminkäisenkatu 1, Kiinteistöosakeyhtiö Savonlinnan Kiekkotie 7 sekä Kiinteistöosakeyhtiö Kerimäen Puruvedentie 41. Konsernista ei ole laadittu konsernitilinpäätöstä. 2. Tilinpäätöksen vertailukelpoisuus Tilikaudella kirjattiin suunnitelman mukaisten poistoaikojen muutoksesta johtuva pysyvien vastaavien arvonalennus kertapoistona. Kertapoisto vähensi pysyvien vastaavien arvoa ,61 euroa. 3. Liikevaihto ja liiketoiminnan tuotot Teleoperaattoreille maksettavat yhdysliikennemaksut on esitetty myyntituottojen vähennyksenä, mutta kaukopuheluiden tuotantohinnat ja yhdysliikenteen terminointi- ja transitmaksut on kirjattu materiaaleihin ja palveluihin. Liiketoiminnan muihin tuottoihin on kirjattu huoneistojen ja kiinteistöjen vuokratuotot sekä käyttöomaisuuden myyntivoitot. Kiinteistö- ja asunto-osakeyhtiöiden yhtiöittämisessä syntynyt käyvän arvon ja tasearvon erotus on esitetty liiketoiminnan muissa tuotoissa käyttöomaisuuden myyntivoittona. Myyntivoitto oli ,33 euroa. 4. Satunnaiset erät Tilikaudella ei ole kirjattu satunnaisia eriä. 5. Vaihto- ja rahoitusomaisuuden arvostus Vaihto-omaisuus on arvostettu keskimääräiseen hankintahintaan tai sitä alhaisempaan todennäköiseen jälleenhankintahintaan. Rahoitusarvopaperit on arvostettu hankintahintaan tai tilinpäätöspäivän todennäköiseen alempaan luovutushintaan. 6. Käyttöomaisuuden arvostus ja poistot Käyttöomaisuus on aktivoitu välittömään hankintamenoon. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu tasapoistoina käyttöomaisuuden taloudellisen pitoajan perusteella. Itse valmistettu ja rakennettu käyttöomaisuus on arvostettu muuttuviin välittömiin menoihin. Suunnitelman mukaiset poistot ovat: Aineettomat oikeudet 3 vuotta Liikearvo 5 vuotta Muut pitkävaikutteiset menot 5 30 vuotta Rakennukset ja rakennelmat 25 vuotta Siirtoverkosto 5 12 vuotta Päätelaitteet 3 5 vuotta Koneet ja kalusto 5 vuotta 7. Sijoituksien arvostus Osuudet saman konsernin yrityksissä on arvostettu apporttisijoituksen yhteydessä käypään arvoon. Muiden osakkeiden ja osuuksien arvostuksessa ei ole muutosta edelliseen vuoteen. 11

11 Tuloslaskelman liitetiedot ( ) Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,79 Eläkekulut , ,30 Muut henkilösivukulut , ,16 Yhteensä , ,25 Aktivoitu tilikauden investointeihin , ,55 Henkilöstökulut yhteensä , ,70 Johdon palkat ja palkkiot Toimitusjohtaja ja hallitus , ,62 Yhtiön palveluksessa oli henkilöstöä tilikauden aikana keskimäärin Poistot Aineettomat oikeudet , ,08 Liikearvo 4 756,16 0,00 Muut pitkävaikutteiset menot , ,55 Rakennukset ja rakennelmat , ,82 Siirtoverkosto -poisto , ,97 -kertapoisto ,61 Päätelaitteet , ,89 Koneet ja kalusto , ,76 Poistot yhteensä , , Poistoeron muutos Aineettomat oikeudet , ,38 Muut pitkävaikutteiset menot , ,51 Rakennukset ja rakennelmat , ,03 Siirtoverkosto , ,48 Päätelaitteet , ,06 Koneet ja kalusto 936, ,79 Poistoero yhteensä , ,71 Kokonaispoisto , ,78 12

12 Taseen liitetiedot ( ) Pysyvät vastaavat Aineettomat oikeudet Hankintameno , ,25 Lisäys , ,80 Hankintameno , ,05 Kertyneet poistot , ,01 Tilikauden poisto , ,08 Kertyneet poistot , ,09 Kirjanpitoarvo , ,96 Liikearvo Hankintameno ,00 0,00 Lisäys ,00 0,00 Hankintameno ,00 0,00 Kertyneet poistot ,00 0,00 Tilikauden poisto 4 756,16 0,00 Kertyneet poistot ,16 0,00 Kirjanpitoarvo ,84 0,00 Muut pitkävaikutteiset menot Hankintameno , ,21 Lisäys , ,00 Vähennys ,58 0,00 Hankintameno , ,21 Kertyneet poistot , ,88 Tilikauden poisto , ,55 Kertyneet poistot , ,43 Kirjanpitoarvo , ,78 Maa-alueet Hankintameno , ,55 Lisäys ,00 0,00 Vähennys ,72 0,00 Hankintameno , ,55 Kirjanpitoarvo , ,55 Rakennukset ja rakennelmat Hankintameno , ,53 Lisäys , ,38 Vähennys ,95 0,00 Hankintameno , ,91 Kertyneet poistot , ,17 Tilikauden poisto , ,82 Kertyneet poistot , ,99 Kirjanpitoarvo , ,92 13

13 Siirtoverkosto Hankintameno , ,98 Lisäys , ,63 Vähennys , ,41 Hankintameno , ,20 Kertyneet poistot , ,24 Tilikauden poisto , ,97 Kertyneet poistot , ,21 Kirjanpitoarvo , ,99 Päätelaitteet Hankintameno , ,29 Lisäys , ,17 Hankintameno , ,46 Kertyneet poistot , ,31 Tilikauden poisto , ,89 Kertyneet poistot , ,20 Kirjanpitoarvo , ,26 Koneet ja kalusto Hankintameno , ,92 Lisäys , ,29 Vähennys , ,81 Hankintameno , ,40 Kertyneet poistot , ,51 Tilikauden poisto , ,76 Kertyneet poistot , ,27 Kirjanpitoarvo , ,13 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat Hankintameno , ,69 Lisäys , ,89 Hankintameno , ,58 Kirjanpitoarvo , ,58 Osuudet saman konsernin yrityksissä Hankintameno ,00 0,00 Lisäys ,00 0,00 Hankintameno ,00 0,00 Kirjanpitoarvo ,00 0,00 Konserniyritykset Konsernin Emoyhtiön omistusosuus omistusosuus Asunto-osakeyhtiö Savonlinnan Lemminkäisenkatu 1, Savonlinna 100 % 100 % Kiinteistöosakeyhtiö Savonlinnan Kiekkotie 7, Savonlinna 100 % 100 % Kiinteistöosakeyhtiö Kerimäen Puruvedentie 41, Kerimäki 100 % 100 % 14

14 Osakkeet ja osuudet Hankintameno , ,38 Lisäys , ,00 Vaihto muista saamisista , ,31 Vähennys , ,23 Hankintameno , ,46 Kirjanpitoarvo , ,46 Muut saamiset Hankintameno , ,31 Vähennys , ,00 Vaihto osakkeisiin , ,31 Hankintameno ,00 0,00 Kirjanpitoarvo ,00 0, Oma pääoma Osakepääoma , ,00 Osakepääoma , ,00 Ylikurssirahasto , ,70 Ylikurssirahasto , ,70 Muut rahastot Liittymismaksurahasto , ,72 Lisäys ,00 32,10 Liittymismaksurahasto , ,82 Ilmoituksensiirtoliittymien liittymism.rahasto , ,14 Lisäys ,02 0,00 Ilmoituksensiirtoliittymien liittymism.rahasto , ,14 Kaapelitelevisioliittymien liittymism.rahasto , ,99 Lisäys , ,11 Kaapelitelevisioliittymien liittymism.rahasto , ,10 Muut rahastot yhteensä , ,06 Voitto edellisiltä tilikausilta , ,34 Osingonjako , ,00 Voitto edellisiltä tilikausilta , ,34 Tilikauden voitto , ,59 Oma pääoma yhteensä , ,69 Laskelma voitonjakokelpoisista varoista Edellisten tilikausien voitto , ,34 Muut rahastot , ,06 Tilikauden voitto , ,59 Voitonjakokelpoiset varat , , Velat, jotka erääntyvät myöhemmin kuin viiden vuoden kuluttua Eläkelainat , ,00 15

15 Muut liitetiedot ( ) Konserniin kuuluvaa kirjanpitovelvollista koskevat liitetiedot Emoyritys Osoite, josta konsernitilinpäätös on saatavissa: Savonlinnan Puhelinosuuskunta SPY, Savonlinna PL 17, Savonlinna 15. Annetut vakuudet, vastuusitoumukset ja muut vastuut Velat, joiden vakuudeksi annettu kiinnityksiä kiinteistöihin Omasta velasta Rahoituslaitoslainat , ,00 Eläkelainat , ,73 Annetut vakuudet , ,05 Kiinteistökiinnitykset yhteensä , ,05 Muiden puolesta annetut vakuudet yhteensä , ,03 Savonlinnassa 15. päivänä helmikuuta 2005 Savonlinnan Puhelin Oy Erkki O. Hämäläinen Lauri Auvinen Erkki Pennanen Jussi Runko Jari Leskinen Reijo Tuomela toimitusjohtaja 16

16 Tilintarkastusmerkintä Savonlinnan Puhelin Oy Tilikausi Edellä oleva tilinpäätös on laadittu hyvän kirjanpitotavan mukaisesti. Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus. Savonlinnassa 7. päivänä maaliskuuta 2005 PricewaterhouseCoopers Oy KHT-yhteisö Seppo Väisänen KHT Tilintarkastuskertomus Savonlinnan Puhelin Oy:n osakkenomistajille Olemme tarkastaneet Savonlinnan Puhelin Oy:n kirjanpidon, tilinpäätöksen ja hallinnon tilikaudelta Hallituksen ja toimitusjohtajan laatima tilinpäätös sisältää toimintakertomuksen, rahoituslaskelman, tuloslaskelman, taseen ja liitetiedot. Suorittamamme tarkastuksen perusteella annamme lausunnon tilinpäätöksestä ja hallinnosta. Tilintarkastus on suoritettu hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Kirjanpitoa sekä tilinpäätöksen laatimisperiaatteita, sisältöä ja esittämistapaa on tällöin tarkastettu riittävässä laajuudessa sen toteamiseksi, ettei tilinpäätös sisällä olennaisia virheitä tai puutteita. Hallinnon tarkastuksessa on selvitetty hallituksen jäsenten sekä toimitusjohtajan toiminnan lainmukaisuutta osakeyhtiölain säännösten perusteella. Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös, joka osoittaa voittoa ,77 euroa, on laadittu kirjanpitolain sekä tilinpäätöksen laatimista koskevien muiden säännösten ja määräysten mukaisesti. Tilinpäätös antaa kirjanpitolaissa tarkoitetulla tavalla oikeat ja riittävät tiedot yhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Tilinpäätös voidaan vahvistaa sekä vastuuvapaus myöntää hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tarkastamaltamme tilikaudelta. Hallituksen esitys tuloksen käsittelystä on osakeyhtiölain mukainen. Savonlinnassa 7. päivänä maaliskuuta 2005 PricewaterhouseCoopers Oy KHT-yhteisö Seppo Väisänen KHT 17

17 Asiakkaalle helppo olo! Markkinointimme perustuu yhtiömme arvoihin ja strategiaan, joiden perusteella olemme kiteyttäneet tavoitteeksemme "Asiakkaalle helppo olo". Suuntaamme myyntimme ja markkinointimme ydinpalveluidemme esille tuomiseen ja niiden myyntiin Savonlinnan talousalueelle sekä uutena alueena Etelä-Savon maakunnan keski- ja itäosiin. Seuraamme palvelujemme ja toimintojemme laatua Finnetin organisoimilla yritysasiakastutkimuksilla. Kotiasiakkaidemme asiakastyytyväisyyttä tutkimme omatoimisesti. Haluamme asiakaspalautteen ohjaavan toimintaamme niin, että saavutamme tavoitteemme "Asiakkaalle helppo olo". 18

18 Tietoliikennepalveluja seutukuntamme parhaaksi Olemme asiakkaitamme lähellä osallistumalla monipuolisesti eri tilaisuuksiin, joista mainittakoon Saimaan Valssi, Savonlinnan Kevätmessut ja Enonkosken kalamarkkinat. Yhteistyö paikallisten urheiluseurojen kanssa on ollut molemmin puolin tyydyttävää ja näemme yhteistyön tulevaisuuden valoisana. Kilpailutilanne muuttuu jatkuvasti yhä tiukemmaksi, mutta haluamme edelleen olla hyvä vaihtoehto alueemme asiakkaille. Tässä työssä meitä auttaa Finnet -ryhmään kuuluvien puhelinyhtiöiden tiivistynyt yhteistyö ja Finnetin valtakunnalliset kampanjat. 19

19 toimii kaikkialla. Mökiltäkin maailmalle Yhtiömme menestystuote on ollut ja on yhä edelleen dna Laajakaista, jonka tarjontaa olemme tehostaneet laajentumalla perinteisen alueemme ulkopuolelle ja ottamalla koko Suomen edelläkävijänä käyttöön myös langattoman vaihtoehdon. Näin ollen laadukas nettiyhteys on mahdollista hankkia myös kesämökille. Laajemmassa mitassa langaton dna Laajakaista on jo käytössä RaJuPuSu -alueella. Toiminta laajenee parhaillaan koko Etelä-Savon maakuntaan. Langattoman laajakaistan esittelyt jatkuvat kyläilloissa, mökkimessuilla, yms. tilaisuuksissa niin, että mahdollisimman moni saa tietoa tästä uudesta vaihtoehdosta. 20

20 Finnet Koti -sopimus sopimus kotiin päin Lankapuhelimen hyvistä ominaisuuksista olemme lisänneet viestintää ja muutoinkin tuoneet esille liittymän monipuolisia palveluominaisuuksia. Erityisesti kevyempään nettisurfailuun on tarjolla hyviä vaihtoehtoja eli dna Internet Modeemi- ja dna Internet ISDN -liittymät. Finnet Koti -sopimus on asiakkaalle maksuton kokonaissopimus, jonka avulla puhelukulut pienenevät - mm. soitettaessa lankapuhelimesta matkapuhelimeen alennus on vähintään 30 % verrattuna tilanteeseen ilman sopimusta. Muutoinkin sopimus tuo helppoutta puhelimen käyttöön. 21

21 Elämä kallis dna halpa! Matkapuhelinpalvelumme uudistuivat vuonna 2004, kun dna Onni ja Helmi -tuotteet tulivat markkinoille. Tuotteet otettiin hyvin vastaan, kun hintatasokin miellytti asiakkaita. Matkapuhelinpalvelut täydentyvät vauhdilla lisäpalveluilla, joista oiva esimerkki on karttapaikannuspalvelu, jonka avulla autoilee vaivattomasta osoitteesta toiseen. Digi-tv-ohjelmia dna TV:stä Kaapeli-tv verkon digitalisoitumisen myötä voimme nyt tarjota digitaalisia dna TV-palveluja Savonlinnassa, Punkaharjulla ja Parikkalassa. dna TV palvelut tarjoavat monipuolisesti erilaisia viihde- tai asiaohjelmapaketteja. Nopeimman tien nettiin tarjoaa puolestaan kaapeli-tv:n dna Laajakaista: tilaa ja käytä! 22

22 PL 17, SAVONLINNA, Puhelin (015) 5771,

Yhtiömme arvoissa on ITUA. Iloisuus Tuloksellisuus Uudistuvuus Asiakaslähtöisyys

Yhtiömme arvoissa on ITUA. Iloisuus Tuloksellisuus Uudistuvuus Asiakaslähtöisyys Vuosikertomus 2009 Yhtiömme arvoissa on ITUA. Iloisuus Tuloksellisuus Uudistuvuus Asiakaslähtöisyys Sisällysluettelo TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 5 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 6 RAHOITUSLASKELMA 10 TULOSLASKELMA

Lisätiedot

PHP Holding Oy:n konserni

PHP Holding Oy:n konserni PHP Vuosikertomus 25 PHP Holding Oy:n konserni Toiminnan laajuus 1.1.-31.12.25 1.1.-31.12.24 1.1-31.12.23 Liikevaihto e 64 117 4 59 475 32 58 432 185 Liikevaihdon muutos, % 7,8 1,8,1 Bruttoinvestoinnit

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus SISÄLLYSLUETTELO Toimitusjohtajan katsaus... s. 4 Hallituksen toimintakertomus... s. 6 Tuloslaskelma... s. 11 Konsernitase...s. 12 Emoyhtiön tase...s. 14 Rahoituslaskelma...s. 16 Konsernitilinpäätöksen

Lisätiedot

P H P H o l d i n g O y : n k o n s e r n i

P H P H o l d i n g O y : n k o n s e r n i Vuosikertomus 26 P H P H o l d i n g O y : n k o n s e r n i TUNNUSLUKUJA 1.1.-31.12.26 1.1.-31.12.25 1.1.-31.12.24 1.1.-31.12.23 1.1-31.12.22 TOIMINNAN LAAJUUS Liikevaihto 6 986 13 64 117 4 59 475 32

Lisätiedot

Finnet 3 Toimitusjohtajan katsaus Hallinto 5 Hallinnon toimintakertomus 6 7 Tilastoja 2001 2005 Tilinpäätös 9 18 Lohjan Puhelin Oy lyhyesti

Finnet 3 Toimitusjohtajan katsaus Hallinto 5 Hallinnon toimintakertomus 6 7 Tilastoja 2001 2005 Tilinpäätös 9 18 Lohjan Puhelin Oy lyhyesti vuosikertomus SISÄLLYS Finnet 3 Toimitusjohtajan katsaus 4 Hallinto 5 Hallinnon toimintakertomus 6 7 Tilastoja 2001 8 Tilinpäätös 9 18 Lohjan Puhelin Oy lyhyesti 19 FINNET TIETOLIIKENNERYHMÄ SUOMALAISTA

Lisätiedot

SISÄLLYS. Toimitusjohtajan katsaus 3 4 Hallinto 5 Hallituksen toimintakertomus 6 7 Tilastoja 2002 2006 8 Tilinpäätös 9 18 Lohjan Puhelin lyhyesti 19

SISÄLLYS. Toimitusjohtajan katsaus 3 4 Hallinto 5 Hallituksen toimintakertomus 6 7 Tilastoja 2002 2006 8 Tilinpäätös 9 18 Lohjan Puhelin lyhyesti 19 vuosikertomus SISÄLLYS Toimitusjohtajan katsaus 3 4 Hallinto 5 Hallituksen toimintakertomus 6 7 Tilastoja 2002 8 Tilinpäätös 9 18 Lohjan Puhelin lyhyesti 19 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Muutokset kohti uutta

Lisätiedot

OIKEALLA TIELLÄ, OIKEASSA SUUNNASSA

OIKEALLA TIELLÄ, OIKEASSA SUUNNASSA V U O S I K E R T O M U S 2 0 0 4 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS OIKEALLA TIELLÄ, OIKEASSA SUUNNASSA Viime vuosi aloitettiin KPO:lla hyvin haasteellisissa merkeissä. Kainuun mallin viimeisen valmisteluvuoden

Lisätiedot

Telecommunications & Industrial Electronics

Telecommunications & Industrial Electronics Solutions for Telecommunications & Industrial Electronics Sisältö Toiminta kertomus 2 Konserni: Tuloslaskelma Tase, vastaavaa Tase, vastattavaa 4 5 6 Emoyhtiö: Tuloslaskelma Tase, vastaavaa Tase, vastattavaa

Lisätiedot

Vakavaraisuus Omavaraisuusaste, % 84,2 80,8 Velkaantumisaste, % 18,8 23,8

Vakavaraisuus Omavaraisuusaste, % 84,2 80,8 Velkaantumisaste, % 18,8 23,8 PHP Vuosikertomus 2003 1.1.-31.12.2003 1.1-31.12.2002 Toiminnan laajuus Liikevaihto 58 432 185 58 371 333 Liikevaihdon muutos, % 0,1 3,6 Bruttoinvestoinnit 20 123 964 15 145 539 Nettoinvestoinnit 19 216

Lisätiedot

Puhelinosuuskunta LPO. Toimintakertomus 2008

Puhelinosuuskunta LPO. Toimintakertomus 2008 Puhelinosuuskunta LPO Toimintakertomus Julkaisemme toimintakertomuksen pelkästään sähköisessä muodossa. Toimintakertomus on luettavissa osoitteessa www.lpo.fi. Pyydettäessä meiltä saa paperille tulostetun

Lisätiedot

KASOLA OYJ VUOSIKERTOMUS 2004

KASOLA OYJ VUOSIKERTOMUS 2004 KASOLA OYJ VUOSIKERTOMUS 2004 Tilivuosi lyhyesti 2004 2003 Liikevaihto 10.311 te 9.932 te Liikevoitto 519 te - 34 te Tulos ennen satunnaisia eriä 433 te - 75 te Tulos ennen satunnaisia eriä./. verot 277

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.05.2003-30.04.2004

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.05.2003-30.04.2004 Vähikkäläntie 11 12400 TERVAKOSKI TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.05.2003-30.04.2004 Sisällysluettelo: A. VIRALLINEN TILINPÄÄTÖS Toimintakertomus 1-2 Tuloslaskelma ajalta 01.05.2003-30.04.2004 vertailutietoineen

Lisätiedot

KASOLA OYJ VUOSIKERTOMUS 2003

KASOLA OYJ VUOSIKERTOMUS 2003 KASOLA OYJ VUOSIKERTOMUS 2003 1 Tilivuosi lyhyesti 2003 2002 Liikevaihto 9.932 te 10.596 te Liikevoitto - 34 te 210 te Tulos ennen satunnaisia eriä - 75 te 125 te Tulos ennen satunnaisia eriä./. verot

Lisätiedot

Valoisin mielin tulevaisuuteen

Valoisin mielin tulevaisuuteen V U O S I K E R T O M U S 2 0 0 9 1 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 2009 Valoisin mielin tulevaisuuteen Osuuskunnan 111. toimintavuotta voidaan pitää torjuntavoittona. Vaikka vuosi oli syvän taantuman aikaa,

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Laitilan Puhelin Osk VUOSIKERTOMUS 2007 Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus...3 Hallinto ja henkilöstö...4 Hallituksen toimintakertomus...5 Tuloslaskelma / emoyhtiö...9 Tase / emoyhtiö...10 Tuloslaskelma

Lisätiedot

Historiallinen vuosi

Historiallinen vuosi Historiallinen vuosi Vuosi 2007 oli yhtiölle historiallinen monella tavalla. Helmikuun toiminimen rekisteröinnin jälkeen KPO on virallisestikin ollut Kainuun oma yhtiö, joka palvelee paikallisesti hyvillä

Lisätiedot

HPO-YHTYMÄ VUOSIKERTOMUS 2002

HPO-YHTYMÄ VUOSIKERTOMUS 2002 HPO-YHTYMÄ VUOSIKERTOMUS 2002 H P O - Y H T Y M Ä 2 0 0 2 HPO- YHTYMÄ OYJ HÄMEEN PUHELIN OY HÄMEEN SANOMAT OY TELEKOLMIO OY HÄMEEN TIETOTEKNIIKKAKESKUS OY HÄMEENLINNAN KAUPUNKIUUTISET OY RADIO JANNE OY

Lisätiedot

Tilinpäätöksen vahvistamista koskevat tiedot (osakeyhtiö, osuuskunta, luottolaitos, vakuutusyhdistys täyttää):

Tilinpäätöksen vahvistamista koskevat tiedot (osakeyhtiö, osuuskunta, luottolaitos, vakuutusyhdistys täyttää): PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Lähettäkää lomake liitteineen osoitteella: Patentti- ja rekisterihallitus, Tilinpäätösasiat, PL 115,11 Helsinki. Käyntiosoite: Arkadiankatu 6 A, Helsinki

Lisätiedot

Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA 31.12.2005

Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA 31.12.2005 Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA 31.12.2005 Sisältö Toimintakertomus 1 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Liitetiedot 6 19 Tilinpäätöksen allekirjoitus ja tilintarkastajien tasemerkintä 20 Luettelo

Lisätiedot

SISÄLTÖÄ VERKKOON. Tampereen Puhelin Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään tiistaina 16.5.2000 kello 13.00 Tampereella.

SISÄLTÖÄ VERKKOON. Tampereen Puhelin Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään tiistaina 16.5.2000 kello 13.00 Tampereella. Tampereen Puhelin Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään tiistaina 16.5.2000 kello 13.00 Tampereella. Osavuosikatsausten julkistamispäivät vuonna 2000: 1 tammi-maaliskuu 10. toukokuuta 2 tammi-kesäkuu

Lisätiedot

Liikevaihto 7,6 milj. euroa, liikevoitto 1,8 milj. euroa, voitto 475 t. euroa Taseen loppusumma 41 milj. euroon, omavaraisuusaste nousi 62 %:iin

Liikevaihto 7,6 milj. euroa, liikevoitto 1,8 milj. euroa, voitto 475 t. euroa Taseen loppusumma 41 milj. euroon, omavaraisuusaste nousi 62 %:iin RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 01.03. 2004 28.02. 2005 TILIKAUSI LYHYESTI KONSERNI Liikevaihto 7,6 milj. euroa, liikevoitto 1,8 milj. euroa, voitto 475 t. euroa Taseen loppusumma 41 milj. euroon, omavaraisuusaste

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Sähkömarkkinalain mukainen liiketoimintojen eriyttäminen...s. 16

Sisällysluettelo. Sähkömarkkinalain mukainen liiketoimintojen eriyttäminen...s. 16 - 1 - Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus...s. 3 Yleistä yhtiöstä ja toiminnoista...s. 4 Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2009...s. 6 Talouden tunnuslukuja...s. 8 Tuloslaskelma...s. 9 Tase vastaavaa...s.

Lisätiedot

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 2012

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 2012 VUOSIKERTOMUS 2012 SISÄLTÖ Toimintakertomus...3-6 Tuloslaskelma...7 Tase...8 Rahoituslaskelma...9 Tilinpäätöksen tilitiedot...10-14 Tilinpäätöksen päiväys ja tilinpäätösmerkintä...15 Tilintarkastuskertomus...16

Lisätiedot

LAITILAN PUHELIN V o u sikertomus 2005 osikertomus 2005

LAITILAN PUHELIN V o u sikertomus 2005 osikertomus 2005 LAITILAN PUHELIN Vuosikertomus 2005 Sisällysluettelo Tunnuslukuja Hallinto Liikevaihto 2,301 milj. euroa Liikevoitto 0,934 milj. euroa Investoinnit 0,429 milj. euroa Puhelinliittymät 4454 kpl Laajakaistaliittymät

Lisätiedot

Tilinpäätösasiakirjat 2014

Tilinpäätösasiakirjat 2014 Tilinpäätösasiakirjat 2014 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2014 PHP Holding Oy -konserni PHP Holding Oy on PHP Liiketoiminta Oyj:n ja sen osakkuusyhtiöiden muodostaman konsernin emoyhtiö. Yhtiöllä

Lisätiedot

Vuosikertomus. Pietarsaaren Seudun Puhelin Oy

Vuosikertomus. Pietarsaaren Seudun Puhelin Oy Vuosikertomus 2013 Pietarsaaren Seudun Puhelin Oy Sisältö Toimintakertomus........................................ 3-5 Tuloslaskelma............................................. 6 Tase.....................................................

Lisätiedot

vaasan telealue toimintakertomus vuodelta 2005

vaasan telealue toimintakertomus vuodelta 2005 v a a s a n l ä ä n i n p u h e l i n o y v u o s i k e r t o m u s vaasan telealue Himanka Lohtaja Kannus Luoto Kokkola Kälviä Toholampi Pietarsaari Kruunupyy Ullava Pedersöre Kaustinen 15 1 95 9 85 8

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan kirjapaino oyj:n

Keski-Pohjanmaan kirjapaino oyj:n Keski-Pohjanmaan kirjapaino oyj:n Vuosikertomus 2014 Keski-Pohjanmaan Kirjapaino Oyj:n Vuosikertomus 2014 Sisällysluettelo Sisällysluettelo...5 Toimitusjohtajan katsaus...6 Liiketoimintarakenne...7 Yhtiörakenne...8

Lisätiedot

INTERAVANTI INTERAVANTI OYJ

INTERAVANTI INTERAVANTI OYJ INTERAVANTI V U O S I K E R T O M U S 2 0 0 3 INTERAVANTI OYJ TIETOJA OSAKKEENOMISTAJILLE INTERAVANTI SISÄLTÖ Toimitusjohtajan katsaus...3 Interavanti Oyj lyhyesti...4 Avainluvut...4 Liiketoimintaperiaatteet...5

Lisätiedot

PALVELUOPERAATTORI- LIIKETOIMINTA

PALVELUOPERAATTORI- LIIKETOIMINTA GSM-palvelujen suosio suomalaisten keskuudessa näkyi Radiolinjan liikevaihdon voimakkaana kasvuna. Radiolinja-konsernin liikevaihto oli vuoden lopussa 2147 miljoonaa markkaa, kasvua edelliseen vuoteen

Lisätiedot