Sisältö. 4 Vuosi Toimitusjohtajan katsaus. Hallituksen toimintakertomus. Rahoituslaskelma. Tuloslaskelma. Tase. Tilinpäätöksen liitetiedot

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sisältö. 4 Vuosi 2004. Toimitusjohtajan katsaus. Hallituksen toimintakertomus. Rahoituslaskelma. Tuloslaskelma. Tase. Tilinpäätöksen liitetiedot"

Transkriptio

1

2 Sisältö 4 Vuosi Toimitusjohtajan katsaus Hallituksen toimintakertomus Rahoituslaskelma Tuloslaskelma Tase Tilinpäätöksen liitetiedot Tilintarkastusmerkintä Tilintarkastukertomus Mökiltäkin maailmalle 3

3 Vuosi 2004 M 15 LIIKEVAIHTO - 11,9 1,6 3, Hallitus M 6 BRUTTOINVESTOINNIT Puheenjohtaja Erkki O. Hämäläinen, toimitusjohtaja 3 Varapuheenjohtaja Erkki Pennanen, maanviljelijä Jäsenet Lauri Auvinen, toimitusjohtaja Jari Leskinen, isännöitsijä Jussi Runko, toimitusjohtaja Paavo Sairanen, toimitusjohtaja, asti. Reijo Tuomela, toimitusjohtaja M 2,0 1,5 LIIKEVOITTO 1,0 Johtoryhmä Toimitusjohtaja Reijo Tuomela 0,5 0, Vuoden 2000 arvo on poistokorjattu 2004 Varatoimitusjohtaja Pekka Pylväs Talouspäällikkö Päivi Nousiainen Osastopäällikkö Mika Hämynen KPL KTV-LIITTYMÄT JA PUHELINLIITTYMIEN AIKAVÄLIT KTV-liittymät Aikavälit

4 Toimitusjohtajan katsaus Kulunut vuosi oli yrityksemme historian 115:s vuosi ja ensimmäisen puhelinjärjestelmän asentamisesta Savonlinnaan oli kulunut 126 vuotta. Maamme yhteiskunnallinen kehitys vuonna 2004 oli kohtuullisen vakaata. Tietoliikenteen näkökulmasta tilanne oli kuitenkin kaikkea muuta kuin vakaa. Numeronsiirrettävyys toi mukanaan toivottua kilpailua, mutta myös ilmiön, jossa ainoaksi palvelun hankinnan kriteeriksi muodostui hinta. Näin erityisesti mobiili- ja laajakaistatuotteissa. Äkkiä ajatellen tilanne on siis asiakkaan kannalta hyvä, koska hinnat ovat jatkuvasti laskeneet. Mutta kansallisesta näkökulmasta katsoen ja siten kohdistuen aikaa myöden myös yksittäisiin kansalaisiin tilanne ei ole hyvä. Kun hintataso hädin tuskin riittää kattamaan käyttökulut, niin kehittäminen ja uudet investoinnit jäävät kokonaan pois. Asiaan on kiinnitetty huomiota jopa pääministerin toimesta. Toisaalta valtiovalta liputtaa tietoyhteiskunnan puolesta esimerkiksi seuraamalla laajakaistastrategiansa toteutumista ja pyrkien edistämään siihen liittyviä toimia. On kuitenkin epäselvää esimerkiksi se kenen vastuulla on loppujen lopuksi sisältöjen kehittäminen. Oma arvioni on, että kuluvan vuonna kuohunta hieman tasaantuu ja eri osapuolet ryhtyvät jälleen kehittämään tietoliikenteen eri osa-alueiden palveluita. Etelä-Savon maakunnassa on selvästi terästäydytty eri osa-alueilla. Maakuntaliitto on paneutunut uusien elinkeinoelämää tukevien hankkeiden tukemiseen ja yhtiömme toimialaa koskien on vienyt erityisesti haja-asutusalueiden sekä vapaa-ajan asutuksen laajakaistahankkeita eteenpäin. Myös Etelä-Savon kauppakamari on ottanut aiempaa tukevamman otteen maakuntamme kehittämiseksi. Savonlinnan talousalueella on Itä-Savon kuntayhtymä jo siirtynyt toimenpidetasolle edistyen hyvin. Myös yritystoiminnassa yleensä ja varsinkin rakentamisessa on huomattavissa positiivinen pohjavire. Yhteinen huolenaiheemme on väestörakenteen muutos ikääntyneempään suuntaan. Tietoliikenneala on tällä hetkellä jatkuvasti laajenevan ja tiukkenevan sääntelyn piirissä. Eri valvontaviranomaisten kesken ei ole asiakkaan näkökulmasta katsottuna juurikaan havaittavissa yhteistyötä. Niinpä yrityksissä sitten pohditaan kenen mukaan tulisi toimia: Viestintäviraston, Kilpailuviraston, Kuluttajasuojaviraston, Tietosuojavaltuutetun vaiko kenties Kopioston ja Teoston mukaan? Kaikki ovat joka tapauksessa aktiivisia toimenpiteissään. Kysymys kuuluu: Aiheuttaako tietoliikennealan sääntely enemmän haittaa kuin hyötyä? Olemme kuluvan vuoden aikana yhtiössämme suunnanneet voimavaroja koko henkilökunnan asiakastaitojen kehittämiseen. Asiakastoiminnan kehittäminen on ehkä konkreettisimmin näkynyt Asiakaspalvelukeskuksen uudessa vuoden alussa käyttöönotetussa toimintamallissa ja siihen liittyen asennustoiminnan organisoinnissa. Tilastot asiakastoimitusten nopeudesta ja määristä kertovat, että olemme oikealla tiellä. Asiakastyytyväisyystutkimusten kautta saamme jatkuvasti uutta tietoa toimintamme kehittämiseen. On myös ollut ilo havaita, että rohkea avauksemme koskien langattomien laajakaistaliittymien toimituksia RaJuPuSu alueelle on pienistä vastoinkäymisistä huolimatta tuonut meille mahdollisuuden liiketoimintamme merkittävään laajentamiseen. Kiitän henkilökuntaamme muutosmyönteisyydestä ja hyvästä asiakaspalveluasenteesta kuluneen vuoden aikana. Asiakkaillemme osoitan lämpimät kiitokset meitä kohtaan osoitetusta luottamuksesta - haluamme olla luottamuksenne arvoisia. Reijo Tuomela toimitusjohtaja 5

5 Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2004 Toiminnan kehittyminen Tietoliikennealan viime vuosien trendit ovat jatkuneet edelleen ja vaikuttavat yhtiössä liiketoiminnan muutoksiin samoin kuin muuallakin maassamme. Pitkään jatkuneesta laskusuunnasta huolimatta yhtiön päätuotteet ovat edelleen lankapuhelinverkon liittymät ja liikenne. Niiden osuus liikevaihdosta oli 33 %. Yleisen televerkon ehdottomasti voimakkaimmin kasvava alue on datapalvelut, joiden osuus liikevaihdostamme oli 22 %. Yhtiölle ominainen tärkeä liiketoimintakokonaisuus on operaattoripalvelut, joiden osuus oli 26 %. Lankaverkon puhelinliittymiä oli vuoden lopussa käytössä kappaletta. Kaapelitelevisioverkon liittymiä oli vuoden lopussa kappaletta. Liikevaihto oli 11,9 miljoonaa euroa. Vuotta aiemmin se oli 11,6 miljoonaa euroa. Vuosikasvu oli 2 %. Kasvuun vaikuttivat lähinnä data- ja operaattoripalvelujen myönteinen kehitys, kun taas vastaavasti lankapuhelinverkon tulot laskivat. Liiketoiminnan olennaiset muutokset tilikaudella ja sen jälkeen Yhtiö ryhtyi tarjoamaan langattomia laajakaistayhteyksiä sekä perinteisellä että aiempaa laajemmalla maantieteellisellä alueella. Toimintaa jatketaan kuluvana vuotena. Tulevaisuuden näkymät Tietoliikennemarkkinoiden kokonaiskasvu varsinkin rahassa mitattuna on pysähtynyt. Tällä hetkellä maassamme eletään jonkinlaisessa odotustilanteessa uusien palvelujen ja tuotteiden suhteen. Kilpailutilanne on erittäin kova varsinkin mobiili- ja datatuotteissa. Valtakunnallisella tasolla jatketaan Finnet Oy:n tuotteilla niitä kuitenkin koko ajan kehittäen. Myös eri Finnet puhelinyhtiöitten välinen yhteistyö tiivistyy. Tilikauden liikevoitto oli1,6 miljoonaa euroa, joka oli 13,9 % liikevaihdosta. Edellisen vuoden liikevoitto oli 1,5 miljoonaa euroa. Tulosparannukseen vaikuttivat mm. kasvaneet liittymävolyymit ja ennen kaikkea voimakas panostus asiakasrajapinnan työhön, jonka kehittäminen on jatkuvaa toimintaa. Tilikauden tulos oli ,77 euroa. Edellisen vuoden tulos oli ,59 euroa. Bruttoinvestoinnit olivat 3,5 miljoonaa euroa. Vuonna 2003 ne olivat 3,1 miljoonaa euroa. Korollisten lainojen vähennys oli 0,3 miljoonaa euroa. Omavaraisuusaste oli 75,3 %. Laajakaistaliittyminen kappalemääräinen kasvu jatkuu edelleen. Kaapelitelevisioliittymien kasvu tulee olemaa vähäistä. Lankapuhelinliittymien määrä vähenee edelleen. Liikevaihdon lisäämistä jatketaan laajentumalla valikoiduilla tuotteilla valikoiduille alueille. Valtakunnalliset operaattorit tulevat jatkamaan voimakkaita markkinointitoimenpiteitään Savonlinnan talousalueella. Yhteiskunnallinen kehitys Etelä-Savossa tulee olemaan vaatimatonta johtuen väestön ikärakenteen muutoksista ja muuttoliikkeestä. Savonlinnan seudulla on kuitenkin havaittavissa positiivisia signaaleja liike-elämässä yleensä ja varsinkin rakennustoiminnassa. Tutkimus- ja kehitystoiminta Yhtiö ei ole harjoittanut itsenäisesti varsinaista tutkimus- ja tuotekehitystoimintaa. Kyseisiin toimintoihin on osallistuttu osakkuusyhtiöiden, Finnet Oy:n ja Finnet-liitto r.y:n kautta. 6

6 Henkilöasiat Yhtiön palveluksessa oli tilivuonna keskimäärin 89 (86) henkilöä. Vakituisen kokopäiväisen henkilökunnan määrä oli vuoden lopussa 86 (85). Koulutuksen käytettiin varoja noin yksi (1) prosentti liikevaihdosta. Hallinto Yhtiökokous pidettiin Yhtiökokouksen jälkeen hallituksen kokoonpano oli seuraava: Puheenjohtaja, toimitusjohtaja Erkki O. Hämäläinen; varapuheenjohtaja maanviljelijä Erkki Pennanen; jäsenet toimitusjohtaja Lauri Auvinen, isännöitsijä Jari Leskinen, toimitusjohtaja Jussi Runko ja toimitusjohtaja Reijo Tuomela sekä toimitusjohtaja Paavo Sairanen, joka kuoli Hallituksen sihteerinä on toiminut talouspäällikkö Päivi Nousiainen. Hallitus on kokoontunut kertomusvuoden aikana 12 kertaa. Yhtiökokouksessa päätettiin jakaa osinkoa 0,15 euroa/osake eli yhteensä euroa. Tilintarkastajana on toiminut KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy vastuunalaisena tilintarkastajanaan Seppo Väisänen KHT. Hallituksen valitsemana valvontatarkastajana on toiminut Seppo Väisänen KHT ja hänen varahenkilönään Elina Hämäläinen KHT, JHTT. Yhtiön toimitusjohtajana on ollut Reijo Tuomela. Toimitusjohtajan lisäksi johtoryhmään ovat kuuluneet osastopäällikkö Mika Hämynen, talouspäällikkö Päivi Nousiainen ja varatoimitusjohtaja Pekka Pylväs. Vuosituloksen käyttö Hallitus esittää, että vuosituloksesta ,77 euroa jaetaan osinkoa 0,15 euroa/osake eli yhteensä euroa ja että loput tilikauden voitosta eli ,77 euroa siirretään voitto- ja tappiotilille. 7

7 Rahoituslaskelma (1000 ) Liiketoiminnan rahavirta: Myynnistä saadut maksut Liiketoiminnan muista tuotoista saadut maksut Maksut liiketoiminnan kuluista Liikettoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan rahoituskuluista Saadut korot liiketoiminnasta Saadut osingot liiketoiminnasta Maksetut välittömät verot Liiketoiminnan rahavirta (A) Investointien rahavirta: Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot Investoinnit muihin sijoituksiin Luovutustulot muista sijoituksista Investointien rahavirta (B) Rahoituksen rahavirta: Maksullinen osakeanti ja rahastojen muutos Lyhytaikaisten lainojen nostot Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut Maksetut osingot Rahoituksen rahavirta (C) Rahavarojen muutos (A+B+C) lisäys(+) / vähennys (-) Rahavarat tilikauden alussa Rahavarat tilikauden lopussa

8 Tuloslaskelma ( ) MYYNTITUOTOT , ,74 Myynnin oikaisuerät , ,02 LIIKEVAIHTO , ,72 Liiketoiminnan muut tuotot , ,92 Materiaalit ja palvelut Aineet,tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana , ,79 Varastojen muutos , , , ,00 Ulkopuoliset palvelut , , ,79 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,24 Henkilösivukulut Eläkekulut , ,30 Muut henkilösivukulut , , , , ,46 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot ,19 Arvonalentumiset pysyvien vastaavien hyödykkeistä , , , ,07 Liiketoiminnan muut kulut , ,98 LIIKEVOITTO (-TAPPIO) , ,10 Rahoitustuotot ja kulut Tuotot muista pysyvien vastaavien sijoituksista , ,79 Muut korko- ja rahoitustuotot , ,79 Korkokulut ja muut rahoituskulut , ,99 VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA , ,69 Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos , ,71 Tuloverot , ,39 TILIKAUDEN VOITTO , ,59 9

9 Tase ( ) VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT AINEETTOMAT HYÖDYKKEET Aineettomat oikeudet , ,96 Liikearvo ,84 0,00 Muut pitkävaikutteiset menot , , , ,74 AINEELLISET HYÖDYKKEET Maa- ja vesialueet , ,55 Rakennukset ja rakennelmat , ,92 Siirtoverkosto , ,18 Päätelaitteet , ,07 Koneet ja kalusto , ,13 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat , , , ,43 SIJOITUKSET Osuudet saman konsernin yrityksissä ,00 0,00 Muut osakkeet ja osuudet , , , , , ,63 VAIHTUVAT VASTAAVAT VAIHTO-OMAISUUS Aineet ja tarvikkeet , , , ,04 SAAMISET Myyntisaamiset , ,85 Saamiset saman konsernin yrityksiltä , ,01 Siirtosaamiset , , , ,17 RAHAT JA PANKKISAAMISET , , , ,39 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,02 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Osakepääoma , ,00 Ylikurssirahasto , ,70 Muut rahastot , ,06 Edellisten tilikausien voitto/tappio , ,34 Tilikauden voitto , , , , , ,69 TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ Poistoero , ,05 VIERAS PÄÄOMA PITKÄAIKAINEN Palautettavat tilaajamaksut , ,53 Lainat rahoituslaitoksilta , ,00 Eläkelainat , , , ,06 10 LYHYTAIKAINEN Lainat rahoituslaitoksilta , ,00 Eläkelainat , ,20 Saadut ennakot , ,00 Ostovelat , ,67 Muut velat , ,05 Siirtovelat , , , ,22 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,02

10 Tilinpäätöksen liitetiedot Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet 1. Tilinpäätöksen laajuus Tilinpäätös käsittää Savonlinnan Puhelin Oy:n neljännen tilikauden tilinpäätöksen. Tilikauden aikana Savonlinnan Puhelin Oy yhtiöitti kolme kiinteistöään asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöiksi tarkoituksenaan myydä yhtiöiden osakkeet seuraavan tilikauden aikana. Konsernin muodostavat emoyhtiö Savonlinnan Puhelin Oy ja tytäryhtiöt Asuntoosakeyhtiö Savonlinnan Lemminkäisenkatu 1, Kiinteistöosakeyhtiö Savonlinnan Kiekkotie 7 sekä Kiinteistöosakeyhtiö Kerimäen Puruvedentie 41. Konsernista ei ole laadittu konsernitilinpäätöstä. 2. Tilinpäätöksen vertailukelpoisuus Tilikaudella kirjattiin suunnitelman mukaisten poistoaikojen muutoksesta johtuva pysyvien vastaavien arvonalennus kertapoistona. Kertapoisto vähensi pysyvien vastaavien arvoa ,61 euroa. 3. Liikevaihto ja liiketoiminnan tuotot Teleoperaattoreille maksettavat yhdysliikennemaksut on esitetty myyntituottojen vähennyksenä, mutta kaukopuheluiden tuotantohinnat ja yhdysliikenteen terminointi- ja transitmaksut on kirjattu materiaaleihin ja palveluihin. Liiketoiminnan muihin tuottoihin on kirjattu huoneistojen ja kiinteistöjen vuokratuotot sekä käyttöomaisuuden myyntivoitot. Kiinteistö- ja asunto-osakeyhtiöiden yhtiöittämisessä syntynyt käyvän arvon ja tasearvon erotus on esitetty liiketoiminnan muissa tuotoissa käyttöomaisuuden myyntivoittona. Myyntivoitto oli ,33 euroa. 4. Satunnaiset erät Tilikaudella ei ole kirjattu satunnaisia eriä. 5. Vaihto- ja rahoitusomaisuuden arvostus Vaihto-omaisuus on arvostettu keskimääräiseen hankintahintaan tai sitä alhaisempaan todennäköiseen jälleenhankintahintaan. Rahoitusarvopaperit on arvostettu hankintahintaan tai tilinpäätöspäivän todennäköiseen alempaan luovutushintaan. 6. Käyttöomaisuuden arvostus ja poistot Käyttöomaisuus on aktivoitu välittömään hankintamenoon. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu tasapoistoina käyttöomaisuuden taloudellisen pitoajan perusteella. Itse valmistettu ja rakennettu käyttöomaisuus on arvostettu muuttuviin välittömiin menoihin. Suunnitelman mukaiset poistot ovat: Aineettomat oikeudet 3 vuotta Liikearvo 5 vuotta Muut pitkävaikutteiset menot 5 30 vuotta Rakennukset ja rakennelmat 25 vuotta Siirtoverkosto 5 12 vuotta Päätelaitteet 3 5 vuotta Koneet ja kalusto 5 vuotta 7. Sijoituksien arvostus Osuudet saman konsernin yrityksissä on arvostettu apporttisijoituksen yhteydessä käypään arvoon. Muiden osakkeiden ja osuuksien arvostuksessa ei ole muutosta edelliseen vuoteen. 11

11 Tuloslaskelman liitetiedot ( ) Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,79 Eläkekulut , ,30 Muut henkilösivukulut , ,16 Yhteensä , ,25 Aktivoitu tilikauden investointeihin , ,55 Henkilöstökulut yhteensä , ,70 Johdon palkat ja palkkiot Toimitusjohtaja ja hallitus , ,62 Yhtiön palveluksessa oli henkilöstöä tilikauden aikana keskimäärin Poistot Aineettomat oikeudet , ,08 Liikearvo 4 756,16 0,00 Muut pitkävaikutteiset menot , ,55 Rakennukset ja rakennelmat , ,82 Siirtoverkosto -poisto , ,97 -kertapoisto ,61 Päätelaitteet , ,89 Koneet ja kalusto , ,76 Poistot yhteensä , , Poistoeron muutos Aineettomat oikeudet , ,38 Muut pitkävaikutteiset menot , ,51 Rakennukset ja rakennelmat , ,03 Siirtoverkosto , ,48 Päätelaitteet , ,06 Koneet ja kalusto 936, ,79 Poistoero yhteensä , ,71 Kokonaispoisto , ,78 12

12 Taseen liitetiedot ( ) Pysyvät vastaavat Aineettomat oikeudet Hankintameno , ,25 Lisäys , ,80 Hankintameno , ,05 Kertyneet poistot , ,01 Tilikauden poisto , ,08 Kertyneet poistot , ,09 Kirjanpitoarvo , ,96 Liikearvo Hankintameno ,00 0,00 Lisäys ,00 0,00 Hankintameno ,00 0,00 Kertyneet poistot ,00 0,00 Tilikauden poisto 4 756,16 0,00 Kertyneet poistot ,16 0,00 Kirjanpitoarvo ,84 0,00 Muut pitkävaikutteiset menot Hankintameno , ,21 Lisäys , ,00 Vähennys ,58 0,00 Hankintameno , ,21 Kertyneet poistot , ,88 Tilikauden poisto , ,55 Kertyneet poistot , ,43 Kirjanpitoarvo , ,78 Maa-alueet Hankintameno , ,55 Lisäys ,00 0,00 Vähennys ,72 0,00 Hankintameno , ,55 Kirjanpitoarvo , ,55 Rakennukset ja rakennelmat Hankintameno , ,53 Lisäys , ,38 Vähennys ,95 0,00 Hankintameno , ,91 Kertyneet poistot , ,17 Tilikauden poisto , ,82 Kertyneet poistot , ,99 Kirjanpitoarvo , ,92 13

13 Siirtoverkosto Hankintameno , ,98 Lisäys , ,63 Vähennys , ,41 Hankintameno , ,20 Kertyneet poistot , ,24 Tilikauden poisto , ,97 Kertyneet poistot , ,21 Kirjanpitoarvo , ,99 Päätelaitteet Hankintameno , ,29 Lisäys , ,17 Hankintameno , ,46 Kertyneet poistot , ,31 Tilikauden poisto , ,89 Kertyneet poistot , ,20 Kirjanpitoarvo , ,26 Koneet ja kalusto Hankintameno , ,92 Lisäys , ,29 Vähennys , ,81 Hankintameno , ,40 Kertyneet poistot , ,51 Tilikauden poisto , ,76 Kertyneet poistot , ,27 Kirjanpitoarvo , ,13 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat Hankintameno , ,69 Lisäys , ,89 Hankintameno , ,58 Kirjanpitoarvo , ,58 Osuudet saman konsernin yrityksissä Hankintameno ,00 0,00 Lisäys ,00 0,00 Hankintameno ,00 0,00 Kirjanpitoarvo ,00 0,00 Konserniyritykset Konsernin Emoyhtiön omistusosuus omistusosuus Asunto-osakeyhtiö Savonlinnan Lemminkäisenkatu 1, Savonlinna 100 % 100 % Kiinteistöosakeyhtiö Savonlinnan Kiekkotie 7, Savonlinna 100 % 100 % Kiinteistöosakeyhtiö Kerimäen Puruvedentie 41, Kerimäki 100 % 100 % 14

14 Osakkeet ja osuudet Hankintameno , ,38 Lisäys , ,00 Vaihto muista saamisista , ,31 Vähennys , ,23 Hankintameno , ,46 Kirjanpitoarvo , ,46 Muut saamiset Hankintameno , ,31 Vähennys , ,00 Vaihto osakkeisiin , ,31 Hankintameno ,00 0,00 Kirjanpitoarvo ,00 0, Oma pääoma Osakepääoma , ,00 Osakepääoma , ,00 Ylikurssirahasto , ,70 Ylikurssirahasto , ,70 Muut rahastot Liittymismaksurahasto , ,72 Lisäys ,00 32,10 Liittymismaksurahasto , ,82 Ilmoituksensiirtoliittymien liittymism.rahasto , ,14 Lisäys ,02 0,00 Ilmoituksensiirtoliittymien liittymism.rahasto , ,14 Kaapelitelevisioliittymien liittymism.rahasto , ,99 Lisäys , ,11 Kaapelitelevisioliittymien liittymism.rahasto , ,10 Muut rahastot yhteensä , ,06 Voitto edellisiltä tilikausilta , ,34 Osingonjako , ,00 Voitto edellisiltä tilikausilta , ,34 Tilikauden voitto , ,59 Oma pääoma yhteensä , ,69 Laskelma voitonjakokelpoisista varoista Edellisten tilikausien voitto , ,34 Muut rahastot , ,06 Tilikauden voitto , ,59 Voitonjakokelpoiset varat , , Velat, jotka erääntyvät myöhemmin kuin viiden vuoden kuluttua Eläkelainat , ,00 15

15 Muut liitetiedot ( ) Konserniin kuuluvaa kirjanpitovelvollista koskevat liitetiedot Emoyritys Osoite, josta konsernitilinpäätös on saatavissa: Savonlinnan Puhelinosuuskunta SPY, Savonlinna PL 17, Savonlinna 15. Annetut vakuudet, vastuusitoumukset ja muut vastuut Velat, joiden vakuudeksi annettu kiinnityksiä kiinteistöihin Omasta velasta Rahoituslaitoslainat , ,00 Eläkelainat , ,73 Annetut vakuudet , ,05 Kiinteistökiinnitykset yhteensä , ,05 Muiden puolesta annetut vakuudet yhteensä , ,03 Savonlinnassa 15. päivänä helmikuuta 2005 Savonlinnan Puhelin Oy Erkki O. Hämäläinen Lauri Auvinen Erkki Pennanen Jussi Runko Jari Leskinen Reijo Tuomela toimitusjohtaja 16

16 Tilintarkastusmerkintä Savonlinnan Puhelin Oy Tilikausi Edellä oleva tilinpäätös on laadittu hyvän kirjanpitotavan mukaisesti. Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus. Savonlinnassa 7. päivänä maaliskuuta 2005 PricewaterhouseCoopers Oy KHT-yhteisö Seppo Väisänen KHT Tilintarkastuskertomus Savonlinnan Puhelin Oy:n osakkenomistajille Olemme tarkastaneet Savonlinnan Puhelin Oy:n kirjanpidon, tilinpäätöksen ja hallinnon tilikaudelta Hallituksen ja toimitusjohtajan laatima tilinpäätös sisältää toimintakertomuksen, rahoituslaskelman, tuloslaskelman, taseen ja liitetiedot. Suorittamamme tarkastuksen perusteella annamme lausunnon tilinpäätöksestä ja hallinnosta. Tilintarkastus on suoritettu hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Kirjanpitoa sekä tilinpäätöksen laatimisperiaatteita, sisältöä ja esittämistapaa on tällöin tarkastettu riittävässä laajuudessa sen toteamiseksi, ettei tilinpäätös sisällä olennaisia virheitä tai puutteita. Hallinnon tarkastuksessa on selvitetty hallituksen jäsenten sekä toimitusjohtajan toiminnan lainmukaisuutta osakeyhtiölain säännösten perusteella. Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös, joka osoittaa voittoa ,77 euroa, on laadittu kirjanpitolain sekä tilinpäätöksen laatimista koskevien muiden säännösten ja määräysten mukaisesti. Tilinpäätös antaa kirjanpitolaissa tarkoitetulla tavalla oikeat ja riittävät tiedot yhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Tilinpäätös voidaan vahvistaa sekä vastuuvapaus myöntää hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tarkastamaltamme tilikaudelta. Hallituksen esitys tuloksen käsittelystä on osakeyhtiölain mukainen. Savonlinnassa 7. päivänä maaliskuuta 2005 PricewaterhouseCoopers Oy KHT-yhteisö Seppo Väisänen KHT 17

17 Asiakkaalle helppo olo! Markkinointimme perustuu yhtiömme arvoihin ja strategiaan, joiden perusteella olemme kiteyttäneet tavoitteeksemme "Asiakkaalle helppo olo". Suuntaamme myyntimme ja markkinointimme ydinpalveluidemme esille tuomiseen ja niiden myyntiin Savonlinnan talousalueelle sekä uutena alueena Etelä-Savon maakunnan keski- ja itäosiin. Seuraamme palvelujemme ja toimintojemme laatua Finnetin organisoimilla yritysasiakastutkimuksilla. Kotiasiakkaidemme asiakastyytyväisyyttä tutkimme omatoimisesti. Haluamme asiakaspalautteen ohjaavan toimintaamme niin, että saavutamme tavoitteemme "Asiakkaalle helppo olo". 18

18 Tietoliikennepalveluja seutukuntamme parhaaksi Olemme asiakkaitamme lähellä osallistumalla monipuolisesti eri tilaisuuksiin, joista mainittakoon Saimaan Valssi, Savonlinnan Kevätmessut ja Enonkosken kalamarkkinat. Yhteistyö paikallisten urheiluseurojen kanssa on ollut molemmin puolin tyydyttävää ja näemme yhteistyön tulevaisuuden valoisana. Kilpailutilanne muuttuu jatkuvasti yhä tiukemmaksi, mutta haluamme edelleen olla hyvä vaihtoehto alueemme asiakkaille. Tässä työssä meitä auttaa Finnet -ryhmään kuuluvien puhelinyhtiöiden tiivistynyt yhteistyö ja Finnetin valtakunnalliset kampanjat. 19

19 toimii kaikkialla. Mökiltäkin maailmalle Yhtiömme menestystuote on ollut ja on yhä edelleen dna Laajakaista, jonka tarjontaa olemme tehostaneet laajentumalla perinteisen alueemme ulkopuolelle ja ottamalla koko Suomen edelläkävijänä käyttöön myös langattoman vaihtoehdon. Näin ollen laadukas nettiyhteys on mahdollista hankkia myös kesämökille. Laajemmassa mitassa langaton dna Laajakaista on jo käytössä RaJuPuSu -alueella. Toiminta laajenee parhaillaan koko Etelä-Savon maakuntaan. Langattoman laajakaistan esittelyt jatkuvat kyläilloissa, mökkimessuilla, yms. tilaisuuksissa niin, että mahdollisimman moni saa tietoa tästä uudesta vaihtoehdosta. 20

20 Finnet Koti -sopimus sopimus kotiin päin Lankapuhelimen hyvistä ominaisuuksista olemme lisänneet viestintää ja muutoinkin tuoneet esille liittymän monipuolisia palveluominaisuuksia. Erityisesti kevyempään nettisurfailuun on tarjolla hyviä vaihtoehtoja eli dna Internet Modeemi- ja dna Internet ISDN -liittymät. Finnet Koti -sopimus on asiakkaalle maksuton kokonaissopimus, jonka avulla puhelukulut pienenevät - mm. soitettaessa lankapuhelimesta matkapuhelimeen alennus on vähintään 30 % verrattuna tilanteeseen ilman sopimusta. Muutoinkin sopimus tuo helppoutta puhelimen käyttöön. 21

21 Elämä kallis dna halpa! Matkapuhelinpalvelumme uudistuivat vuonna 2004, kun dna Onni ja Helmi -tuotteet tulivat markkinoille. Tuotteet otettiin hyvin vastaan, kun hintatasokin miellytti asiakkaita. Matkapuhelinpalvelut täydentyvät vauhdilla lisäpalveluilla, joista oiva esimerkki on karttapaikannuspalvelu, jonka avulla autoilee vaivattomasta osoitteesta toiseen. Digi-tv-ohjelmia dna TV:stä Kaapeli-tv verkon digitalisoitumisen myötä voimme nyt tarjota digitaalisia dna TV-palveluja Savonlinnassa, Punkaharjulla ja Parikkalassa. dna TV palvelut tarjoavat monipuolisesti erilaisia viihde- tai asiaohjelmapaketteja. Nopeimman tien nettiin tarjoaa puolestaan kaapeli-tv:n dna Laajakaista: tilaa ja käytä! 22

22 PL 17, SAVONLINNA, Puhelin (015) 5771,

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 1 000 euroa 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 266 897 260 025 Rakennusmateriaaliryhmä

Lisätiedot

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 Sivu1 (13) Demoyritys Oy Oikotie 8 00200 HELSINKI Y-tunnus: 0000000-0 Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 . 2 Sisällysluettelo Sivu Hallituksen toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 4 Tase (vastaavaa)

Lisätiedot

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös ELENIA PALVELUT OY 1.1.2016-31.12.2016 ELENIA PALVELUT OY Sisällysluettelo Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Rahoituslaskelma 4 Tilinpäätöksen liitetiedot 5-8 Allekirjoitukset 9 1 ELENIA PALVELUT OY Tuloslaskelma

Lisätiedot

Haminan Energian vuosi 2016

Haminan Energian vuosi 2016 VUOSIKERTOMUS Haminan Energian vuosi 2016 Tilinpäätös 2016 30 772t 1 148t 3,7% LIIKEVAIHTO LIIKEVOITTO LIIKEVOITTO-%/lvv TULOSLASKELMA 01.01.-31.12.2016 01.01.-31.12.2015 LIIKEVAIHTO 30 772 043,64 30 229

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2014 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 1010,4 1044,3 *Maksut liiketoiminnan kuluista -839,9-860,6 *Saadut korot 3,8

Lisätiedot

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 Kullo Golf Oy Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Tilisampo Oy 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

NIVOS VESI OY. Tilinpäätös

NIVOS VESI OY. Tilinpäätös NIVOS VESI OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Porvoontie 23 04600 Mäntsälä Sisältö Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä sivu 1 2-3 4-5 6 6 1 TULOSLASKELMA 1.1.2016 31.12.2016

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2016 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 957,8 989,4 *Maksut liiketoiminnan kuluista -865,2-844,3 *Saadut korot 0,5 0,8

Lisätiedot

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 Hyvigolf Oy Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2024 asti Tilinpäätöksen toteutti: Visma Services Oy Helsinki

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2009. Toimintakertomus. Tilinpäätös

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2009. Toimintakertomus. Tilinpäätös Y-tunnus 2009335-5 Tilinpäätös Toimintakertomus TASEKIRJA 31.12.2009 VESIOSUUSKUNTA UHKOILA VESIOSUUSKUNTA UHKOILA TOIMINTAKERTOMUS Sisällysluettelo: Toimintakertomus 1-2 Vesiosuuskunta Uhkoilan perustamiskokous

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 2 Kangasalan Lämpö Oy Tyrnimarjankuja 3 36220 Kangasala Kotipaikka Kangasala Y-tunnus 0510578-4 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2006 SISÄLLYS SIVU Tuloslaskelma

Lisätiedot

Ravintola Gumböle Oy

Ravintola Gumböle Oy Ravintola Gumböle Oy Gumbölentie 20 02770 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 2463691-9 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti Tilinpäätöksen toteutti: Gumböle Golf

Lisätiedot

NIVOS ENERGIA OY. Tilinpäätös

NIVOS ENERGIA OY. Tilinpäätös NIVOS ENERGIA OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Sepäntie 3 Mäntsälä Sisältö Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä 7 sivu 1 2-3 4-6 7 1 TULOSLASKELMA 1.1.2016 31.12.2016 1.1.2015

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016 VUOSIKERTOMUS 2016 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2016 1.1. 31.12.2015 LIIKEVAIHTO 124 180 124 532 Valmistus omaan käyttöön 673 4 647

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy Y-tunnus: 0582075-3 Kotipaikka: Joensuu Säilytä 31.12.2024 asti Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT 1. LIIKEVAIHTO M 2014 % 2013 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 220,6 42,2 217,0 41,5 Teollisuuspalvelut 72,8 13,9 70,7 13,5 Kiinteistöpalvelut 229,1 43,9 235,4 45,0 Yhteensä 522,5 100,0 523,1

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 Liikevaihto 33 202 242,72 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA Tilikausi Edellinen tilikausi Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet 0,00 0,00 Hankeosuussuoritukset 0,00 0,00 Kulutusperusteiset vastikkeet 0,00 0,00 Erityisvastikkeet

Lisätiedot

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0 1. Liikevaihto M 2015 % 2014 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 226,8 42,1 220,6 42,2 Teollisuuspalvelut 73,6 13,6 72,8 13,9 Kiinteistöpalvelut 238,9 44,4 229,1 43,9 Yhteensä 539,3 100,0 522,5

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

Joensuun Ravirata Oy. Taseki rja 31.12.2014

Joensuun Ravirata Oy. Taseki rja 31.12.2014 JOENSUUN RAVIRATA OY Joensuun Ravirata Oy Taseki rja 31.12.2014 Y-tunnus 0365190-9 Ravirata Joensuu Joensuun Ravirata Oy Tasekirja 31.12.2014 Sisällysluettelo: 1(8) Tuloslask&ma sivu 2 Tase sivu 3-4 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

EUFEX YHTEISÖPALVELUT OY TASEKIRJA V-tunnus

EUFEX YHTEISÖPALVELUT OY TASEKIRJA V-tunnus EUFEX YHTEISÖPALVELUT OY TASEKIRJA 01.01.2013-31.12.2013 EUFEX YHTEISÖPALVELUT OY 1 TILINPÄÄTÖS 31.12.2013 Tase Tuloslaskelma Liitetiedot Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista Allekirjoitukset ja tilinpäätösmerkintä

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin

Lisätiedot

Gumböle Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4

Gumböle Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4 Gumböle Golf Oy PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Gumböle Golf ry 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 TOIMINTAKERTOMUS Sivu 1 Yhtiö on Jyväskylän kaupungin tytäryhteisö ja kuuluu Jyväskylän kaupunkikonserniin sen alakonsernina. Yhtiön osakepääoma Jakautuu 864 osakkeeseen. Kaikilla

Lisätiedot

LUMITUULI OY. Tasekirja Y-tunnus 1.1.2007-31.12.2007 1454032-3. Osoite. Vironkatu 5 OO170 HELSINKI. Kotipaikka. Helsinki

LUMITUULI OY. Tasekirja Y-tunnus 1.1.2007-31.12.2007 1454032-3. Osoite. Vironkatu 5 OO170 HELSINKI. Kotipaikka. Helsinki LUMITUULI OY Tasekirja Y-tunnus Osoite Kotipaikka 1.1.2007-31.12.2007 1454032-3 Vironkatu 5 OO170 HELSINKI Helsinki Lumituuli Oy Sldllyrluotblo Slvu Tase Tuloelaskelma Liitetiedot Allekirioitukset ja tilinpc0t0smerkint0

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy Imatran Golf Oy Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-002 1 IMATRAN GOLF OY Golftie 11 55800 Imatra Kotipaikka Imatra Y-tunnus 2209820-5 Sisällys

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

NIVOS OY. Tilinpäätös

NIVOS OY. Tilinpäätös NIVOS OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Nivos Oy Sepäntie 3 04600 MÄNTSÄLÄ Sisältö Tuloslaskelma, emoyhtiö Tase, emoyhtiö Tuloslaskelma, konserni Tase, konserni Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä

Lisätiedot

Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. TASEKIRJA

Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. TASEKIRJA TASEKIRJA Tilikausi: 01.01.2010-31.12.2010 Tämä tilinpäätös on allekirjoitettava ja säilytettävä paperilla 31.12.2020 asti. Laatija: Nurmi Susanna Sivu 2(11) Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2010-31.12.2010

Lisätiedot

TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013

TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 TOIMINTAKERTOMUS Yleistä Tarinaharjun Golf Oy:n kahdeskymmeneskuudes toimikausi sujui toimintasuunnitelman mukaisesti. Pelikausi oli vilkas. Tarinan kentillä

Lisätiedot

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS 30.9.2010 Tulos ja tase, FAS (Toteuma) Finavia konserni TULOSLASKELMA, FAS EUR 1.1.-30.9.2010 1.1.-30.9.2009 LIIKEVAIHTO 231 834 836,24 241 094 465,00 Valmiiden

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4 MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä TASEKIRJA 31.12.2015 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet Tuloslaskelman liitetiedot Taseen liitetiedot Muut

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

MYLLYN PARAS -KONSERNI

MYLLYN PARAS -KONSERNI 8 Myllyn Paras -nimisen konsernin emoyhtiö on Myllyn Paras Oy Hallinto, kotipaikka Hyvinkää. Edellä mainitun konsernin konsernitilinpäätöksen jäljennökset ovat saatavissa osoitteesta: Verkatehtaankatu

Lisätiedot

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN Pörssille 11.8.2009 annetussa tiedotteessa oli toisen neljänneksen osakekohtainen

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Yrityksen perustiedot Malliyritys Oy Yritystie 5 00100 Helsinki Y-tunnus 011111111 Kaupparekisterinumero Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin 01.01.2000

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätös,

Emoyhtiön tilinpäätös, 106 FORTUM TILINPÄÄTÖS 2011 Emoyhtiön tilinpäätös, FAS Tuloslaskelma Liite 2011 2010 Liikevaihto 2 77 67 Muut tuotot 3 36 12 Henkilöstökulut 4 36 35 Poistot ja arvonalentumiset 7 8 9 Muut kulut 67 55 Liikevoitto/-tappio

Lisätiedot

TASEKIRJA <>

TASEKIRJA <<company_name>> 1 / 14 TASEKIRJA

Lisätiedot

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y.

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. 1 / 15 TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. Y-tunnus: 01.01.2012-31.12.2012 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2022 asti 2 / 15 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2012-31.12.2012 Sisällysluettelo

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO Y-tunnus 1086342-4 Omistusosuudet: Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

Yleiselektroniikka-konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 14,9 milj. euroa eli on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 milj. euroa.

Yleiselektroniikka-konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 14,9 milj. euroa eli on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 milj. euroa. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 13.8.2007 klo 11.00 YLEISELEKTRONIIKKA -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2007 - Liikevaihto 14,9 milj. euroa (12,8 milj. euroa) - Liikevoitto 494 tuhatta euroa

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS Efore Oyj vuosikertomus 2008 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 2008 10 544 2007 6 693 Muut EU-maat 25 996 18 241 USA 1 229 194 Muut maat 6 775 8 386 Yhteensä

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Rahoituslaskelma 1 000 EUR 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010

Rahoituslaskelma 1 000 EUR 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010 Rahoituslaskelma 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010 Liiketoiminnan rahavirta Liiketulos 4 163,1 27 575,2 Oikaisut liikevoittoon: Suunnitelman mukaiset poistot Realisoitumattomat kurssivoitot ja tappiot 61,8

Lisätiedot

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY TASEKIRJA 31.12.2015 OIKIAN SOLUTIONS OY OIKIAN SOLUTIONS OY 2435594-9 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2011 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016

LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016 LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT Privanet Group -konserni 1-12/2016 1-12/2015 Muutos 7-12/2016 7-12/2015 Muutos 12kk 12kk 6 kk 6 kk Liikevaihto,

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2011 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Konsernin voitto

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2014 7 12/2013 1 12/2014 1 12/2013 Liikevaihto, 1000 EUR 9 751 6 466 20 427 13 644 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 959 462 3 876 1 903 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008 TASEKIRJA 31.12.2008 Sisällys sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 5 Tositelajit ja säilyttämistapa 5 Tilinpäätöksen allekirjoitus 6 Tilikartta 7 Tasekirja

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 6 693 9 897 Muut EU-maat 18 241 20 948 USA 194 9 800 Muut maat 8 386 10 290 Yhteensä 33 515 50 935 Liiketoiminnan muut tuotot

Lisätiedot

TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA

TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA Oy 30.6.2014 TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA 1.1.2014-30.6.2014 Tämä katsaus ei täytä First North -sääntöjen asettamia vaatimuksia puolivuotiskatsaukselle TULOSLASKELMA 01.01.2014-30.6.2014 01.01.-30.06.2014

Lisätiedot

HUMPPILAN VESIHUOLTO OY Puhdasta pohjavettä paikallisesti!

HUMPPILAN VESIHUOLTO OY Puhdasta pohjavettä paikallisesti! Puhdasta pohjavettä paikallisesti! TASEKIRJA 1.1.2015 31.12.2015 Humppilan Vesihuolto Oy y-tunnus 0146438-4 Säilytys 31.12.2025 saakka Sivu 2 TILINPÄÄTÖKSEN SISÄLTÖ Sivu 1. TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1. KIRJANPITOLAIN

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014 5. Eriytetyt tilinpäätökset 5.1. Laskennallisesti eriytetyn vesihuoltolaitoksen tilinpäätöslaskelmat Leppävirran kunnan vesihuoltolaitoksen kirjanpito on eriytetty laskennallisesti. Liitteenä vesihuoltolaitoksen

Lisätiedot

Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab

Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab 1/9 Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab TASEKIRJA Tase-erittelyt 1.1.2004-31.12.2004 Tasekirjan sisällysluettelo Kirjanpitoaineisto 1 Toimintakertomus 2 Talousarviovertailu

Lisätiedot

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 %

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 % 1/8 Liiketoimintaryhmien avainluvut miljoonaa euroa 10-12 10-12 1-12 1-12 2006 2005 2006 2005 Viestinvälitys Liikevaihto 236,1 232,3 841,7 825,7 Liikevoitto 36,3 30,3 104,3 106,3 Liikevoitto-% 15,4 % 13,0

Lisätiedot

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

KONSERNIN TUNNUSLUVUT KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2011 2010 2009 Liikevaihto milj. euroa 524,8 487,9 407,3 Liikevoitto " 34,4 32,6 15,6 (% liikevaihdosta) % 6,6 6,7 3,8 Rahoitusnetto milj. euroa -4,9-3,1-6,6 (% liikevaihdosta) %

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2017 SISÄLLYS Toimintakertomus Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen liitetiedot Toimintakertomustiedot (OYL) Kirjanpitokirjat Tositelajit ja säilyttämistapa

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

Suvisaariston Navigaatioseura ry. TILINPÄÄTÖS

Suvisaariston Navigaatioseura ry. TILINPÄÄTÖS 1 Suvisaariston Navigaatioseura ry. TILINPÄÄTÖS Tilikausi: 01.01.2010-31.12.2010 Kotipaikka: Espoo Laatija: Samuli Suonpää Tämä tilinpäätös on allekirjoitettava ja säilytettävä paperilla 31.12.2020 asti.

Lisätiedot

MYLLYN PARAS -KONSERNI

MYLLYN PARAS -KONSERNI Myllyn Paras -nimisen konsernin emoyhtiö on Myllyn Paras Oy Konserni, kotipaikka Hyvinkää. Edellä mainitun konsernin konsernitilinpäätöksen jäljennökset ovat saatavissa osoitteesta: Verkatehtaankatu 6,

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2012 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Konsernin voitto

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2010 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42

TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42 1 TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42 Liiketoiminnan muut tuotot 13 728,31 13 839,90 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden

Lisätiedot

Hyvigolf Oy, Tilinpäätös Hyvigolf Oy. Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta

Hyvigolf Oy, Tilinpäätös Hyvigolf Oy. Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta Hyvigolf Oy Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-001 1 HYVIGOLF OY Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka Hyvinkää Y-tunnus 0677032-1 Sisällys Sivu

Lisätiedot

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1.

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1. TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2005-30.11.2005 Konsernin kehitys Turkistuottajat-konsernin tilikauden ensimmäinen neljännes on kulupainotteista joulukuussa käynnistyvän myyntikauden valmistelua.

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2016

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2016 TILINPÄÄTÖS 2016 TULOSLASKELMA 2016 2015 Liikevaihto 2 994 437 3 576 109 Valmistus omaan käyttöön 0 140 276 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -56 436-115 284 Palvelujen ostot -344 363-400

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009

Lisätiedot

Joensuun Ravirata Oy. Tilinpäätös

Joensuun Ravirata Oy. Tilinpäätös t:,?i J.. i*i Joensuun Ravirata Oy Tilinpäätös 31.12.2016 Y-tu nn us 0365190-9 Ravi rata Joensuu Tasekirja 31.12.2016 Tasekirja ja-eritteyt 31.12.2026 Tositeaineisto 31.12.2022 Knjanpitolurjat 31.12.2026

Lisätiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot Emoyhtiön tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot 2011 COMPONENTA OYJ Panuntie 4, 00610 Helsinki /// Puh. 010 403 00, Fax 010 403 2721 /// www.componenta.com Kotipaikka Helsinki /// Y-tunnus

Lisätiedot

Pyynikin käsityöläispanimo Oy, Tilinpäätös Pyynikin käsityöläispanimo Oy

Pyynikin käsityöläispanimo Oy, Tilinpäätös Pyynikin käsityöläispanimo Oy Pyynikin käsityöläispanimo Oy Tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 1 PYYNIKIN KÄSITYÖLÄISPANIMO OY Tesoman valtatie 24 33300 TAMPERE Kotipaikka TAMPERE Y-tunnus 2513994-9 Sisällys Sivu Tuloslaskelma 3

Lisätiedot

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio TASEKIRJA Tilikausi 15.5. 31.12. Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio 2 Sisällysluettelo Sivu Toimintakertomus 3 Tase 5 Tuloslaskelma 7 Rahoituslaskelma 8 Liitetiedot 9 Kirjanpitokirjat ja tositelajit 13 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

DocuSign Envelope ID: EF8C5C4F-C057-48FB-990E-E7027BE878E6. Cleantech Invest Oyj, Tilinpäätös Cleantech Invest Oyj

DocuSign Envelope ID: EF8C5C4F-C057-48FB-990E-E7027BE878E6. Cleantech Invest Oyj, Tilinpäätös Cleantech Invest Oyj Cleantech Invest Oyj Toimintakertomus ja tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2016 1 CLEANTECH INVEST OYJ Malminrinne 1 B 00180 Helsinki Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 2005438-0 Sisällys Sivu Toimintakertomus

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS Oikian Solutions Oy

TILINPÄÄTÖS Oikian Solutions Oy 1 / 11 TILINPÄÄTÖS Oikian Solutions Oy Y-tunnus: 01.01.2016-31.12.2016 Tämä tilinpäätös on säilytettävä 31.12.2026 asti 2 / 11 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2016-31.12.2016 Sisällysluettelo Tase... 3

Lisätiedot

1 (12) 10.2.2015 1506926-2. Y-tunnus FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

1 (12) 10.2.2015 1506926-2. Y-tunnus FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 10.2.2015 1 (12) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2014-31.12.2014 FINEXTRA OY 2(12) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake " 5,81 5,29 4,77 Osinko/osake " 0,20 *) 0,20 -

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake  5,81 5,29 4,77 Osinko/osake  0,20 *) 0,20 - 2012 2011 2010 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 483,3 519,0 480,8 Liikevoitto milj. euroa 29,4 35,0 32,6 (% liikevaihdosta) % 6,1 6,7 6,8 Rahoitusnetto milj. euroa -5,7-5,5-3,1 (% liikevaihdosta)

Lisätiedot

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot