YHTIÖ- JA YHTEISTYÖMUOTOJEN HYVÄT JA HUONOT PUOLET

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "YHTIÖ- JA YHTEISTYÖMUOTOJEN HYVÄT JA HUONOT PUOLET"

Transkriptio

1 YHTIÖ- JA YHTEISTYÖMUOTOJEN HYVÄT JA HUONOT PUOLET Yritystoiminnan harjoittamista varten on paljon erilaisia yritysmuotoja Venäjän siviililaissa. Venäjän siviililain I-osan luvussa 4 ( )on säännelty Venäjän eri yhtiömuodot. Jokaisesta yhtiömuodosta omat pykälät ko. laissa: Polnoe tovarichestvo (Полное товарищество) Tovarichestvo na vere/kommanditnoe tovarichestvo (Товарищество на вере (коммандитное товарищество) Rajavastuuyhtiö (OOO-yhtiö) Obchestvo s dopolnitelnoj otvetsvennostju (Общество с дополнительной ответственностью) 95 Aktsionernoe obchestvo (Акционерное общество) Proizvodstvennye kooperativy (Производственные кооперативы) Государственные и муниципальные унитарные предприятия (Valtiolliset ja kunnalliset kooperatiivit) Unitarnoe predprijatie/valtiolliset kunnalliset yhtymät (Унитарное предприятие) Nekommercheskie organizatsii/ei kaupalliset organisaatiot/yhdistykset ja rahastot (Некоммерческие организации) Uchrezhdenija yheishyödylliset yhteisöt, jotka perustettu mm. sosiaalisia tai kulttuurisia tarkoituksia varten (Учреждения) 120 Obenija juridicheskih lits/oikeushenkilöiden perustamat ei kaupalliset yhteenliittymät ja yhdistykset (assosiatsii i sojuzy (Объединения юридических лиц (ассоциации и союзы)

2 Tärkeimmistä yhtiömuodoista on säädetty omat erityislait: Venäjän rajavastuuyhtiölaki (Федеральный закон от 8 февраля 1998 г. N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью") ja Venäjän osakeyhtiölaki (Федеральный закон от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах")

3 Tärkeimmät yhtiömuodot ja liiketoiminnan harjoittamismuodot Venäjällä Osakeyhtiö (ZAO/OAO-Yhtiö) Erillinen oikeushenkilö Osuudet yhtiössä osakkeina, jotka arvopapereita ZAO: enintään 50 osakasta (vastaa suomalaista Oy:ta) OAO: yli 50 osakasta (vastaa suomalaista Oyj:tä, eli arvopaperipörssi-käyttöön tarkoitettua yhtiötä) Harjoittaa liiketoimintaa Venäjällä Maksaa verot Venäjällä harjoittamastaan liiketoiminnasta Venäjän verottajalle Vastaa veroistaan ja vastuistaan ensisijaisesti itse Emoyhtiön ja yhtiön johdon toissijainen vastuu konkurssi-tilanteessa Ei suosittu - ainoastaan 8 % Venäjällä rekisteröidyistä yhtiöistä on ZAO/OAO-muotoisia Rajavastuuyhtiö (OOO-yhtiö) Erillinen oikeushenkilö Osuudet yhtiössä osuuksina (esim. ½ +½), jotka eivät ole arvopapereita Jokaisella osakkaalla oikeus osallistua yhtiön päätöksen tekoon (kaikki osakkaat äänellisiä ) Vastaa Saksan GmbH-yhtiömuotoa, jota ei ole Suomen lainsäädännössä Harjoittaa liiketoimintaa Venäjällä Maksaa verot Venäjällä harjoittamastaan liiketoiminnasta Venäjän verottajalle Vastaa veroistaan ja vastuistaan ensisijaisesti itse Emoyhtiön ja yhtiön johdon toissijainen vastuu konkurssi-tilanteessa Ehdottomasti suosituin yhtiömuoto tällä hetkellä - 85 % kaikista Venäjällä rekisteröidyistä yhtiöistä on OOO-yhtiöitä.

4 Ulkomaalaisen yhtiön osalta lisäksi seuraavat muut liiketoiminnan harjoittamismuodot Venäjällä: Ulkomaalaisen yhtiön filiaali (verollinen edustusto) Emoyhtiön täydellinen ja ensisijainen vastuu edustuston toiminnasta Ei ole itsenäinen oikeushenkilö Venäjällä Harjoittaa liiketoimintaa Venäjällä Maksaa verot Venäjällä harjoittamastaan liiketoiminnasta Venäjän verottajalle Verovapaa akkreditoitu edustusto Emoyhtiön täydellinen ja ensisijainen vastuu edustuston toiminnasta Ei ole itsenäinen oikeushenkilö Venäjällä Ei harjoita liiketoimintaa Venäjällä Ei maksa ALV:ta, tuloveroa eikä muitakaan veroja, paitsi palkan sivukulut Venäjällä Rakennustyömaa, asennustyömaa tai suunnittelutyö rekisteröinti (rakennustyömaaedustusto) Emoyhtiön täydellinen ja ensisijainen vastuu edustuston toiminnasta ja riskeistä Ei ole itsenäinen oikeushenkilö Venäjällä Harjoittaa liiketoimintaa Venäjällä Tuloverovapaus: Maksaa Venäjän ja Suomen välisen joulukuussa 2002 voimaan tulleen verosopimuksen mukaan ainoastaan Venäjän arvonlisäveron 18 %, mikäli toiminta kestää enintään 12 kk. Määrätyissä projekteissa verovapaus Venäjän tuloveron osalta jopa 18 kk: Tehtaiden, työpajojen, voimalaitosten ja muiden teollisuusrakennusten rakentamisen sekä näihin rakennuskohteisiin liittyvien kokoonpano-, asennus ja valvontatoiminnan osalta. Pidennettyä 18 kk verovapausaikaa sovelletaan myös infrastruktuurin rakentamiseen mukaan lukien kunnallistekniikka, padot, sillat, vedenpuhdistamot, lämpövoimalat, tiet, rautatiet ja lentokentät sekä näihin liittyvät rakennelmat.

5 Venäläisen yhtiön johdon ja emoyhtiön vastuista yleensä Venäjän verovastuiden osalta kannattaa aina muistaa, että kaikkien venäläisten yhtiömuotojen osalta, mukaan lukien myös rajavastuuyhtiö (OOO) ja osakeyhtiö (ZAO/OAO) yhtiön pääjohtaja ja yhtiön johto on toissijaisessa vastuussa yhtiön veroveloista yhtiön konkurssi tilanteessa. 20 % osuuden venäläisestä osake- tai rajavastuuyhtiöstä omistava emoyhtiö on myös vastuussa tytäryhtiön veroveloista, mikäli emoyhtiön päätökset tai muut toimet ovat aiheuttaneet tytäryhtiön konkurssin. Venäläisen yhtiön kaupparekisteritietoihin rekisteröidään yhtiön johto ja yhtiön omistajat, joten verottajalla on helppo selvittää yhtiön veloista toissijaisesti vastuussa olevat tahot on suoraan kaupparekisteristä. Kaupparekisteriviranomaisena tällä hetkellä toimii paikalliset verotoimistot, joiden on helppo tarkistaa suoraan omista rekisteristään veroista toissijaisesti vastuussa olevat henkilöt. Kaupparekisteriviranomainen = Verottaja.

6 Yhtiön hallintoelimet venäläisessä yhtiössä Yhtiön hallintoelimet venäläisessä yhtiössä Yhtiökokous (ZAO)/osakkaiden kokous (OOO) Pääjohtaja, johtaja (yksi jäseninen toimeenpanoelin (Единоличный исполнительный орган общества (директор, генеральный директор)/kollegiaalinen toimeenpanoelin (hallitus) (Коллегиальный исполнительный орган общества (правление, дирекция) Hallintoneuvosto (sovet direktorov) совет директоров/ (наблюдательный совет) Ulkoinen tilintarkastus (Auditor) /Аудитор Sisäinen tilintarkastus Ревизионная комиссия (ревизор) Pääkirjanpitäjä (Главный бухгалтер)

7 Mikäli yhtiössä on kollegiaalinen toimeenpanoelin, pääjohtaja toimii sen yhtenä jäsenenä. Pääkirjanpitäjä toimii joissakin asioissa pääjohtajan rinnalla periaatteessa samanlaisin päätäntävaltuuksin kuin pääjohtaja, mm. yhtiön puolesta tehtävät taloudelliset sitoumukset (velat ja lainat). Pääkirjanpitäjä allekirjoittaa kaikki yhtiön kirjanpitoon liitettävät aktiasiakirjat pääjohtajan kanssa. Huom! Tavallisessa venäläisessä yhtiössä ei tarvitse välttämättä tehdä vuosittain tilintarkastusta ulkoisen tilintarkastajan toimesta. Pelkkä sisäinen tilintarkastus on riittävä lain mukaan. Ulkoinen tilintarkastus on pakollinen ainoastaan lainsäädännössä määrätyissä erityistilanteissa, esim. apporttiomaisuuden arvostaminen. Mikäli yhtiössä halutaan tehdä jokaisen vuosittaisen tilikauden päätteeksi tilintarkastus, jonka suorittaa ulkoinen tilintarkastaja (auditor), jokaisesta tilintarkastuksesta on erikseen päätettävä. Yhtiöjärjestyksessä voidaan myös velvoittaa yhtiössä järjestettäväksi vuosittaiset tilintarkastukset. (Yhtiöjärjestykseen laitettava erillinen tilintarkastusta koskeva kohta).

8 YHTIÖMUOTOJEN VERTAILU Venäjällä perustettu yhtiö on automaattisesti paikallinen oikeushenkilö ja Venäjän verolainsäädännön alainen sekä kirjanpitovelvollinen eikä harkintaverotus tule samalla tavoin kysymykseen kuin sellaisen edustuston kohdalla, joka harjoittaa verotettavaa liiketoimintaa (tai jonka todetaan jälkikäteen verottajan toimesta harjoittavan verotettavaa liiketoimintaa).

9 Osakeyhtiön ja rajavastuuyhtiömuodon vertailu - Osakeyhtiö etabloitumismuotona Venäjällä Varsinkin aikaisemmin yleisimmin käytetty yhtiömuoto suomalaisten emoyhtiöiden etabloituessa Venäjälle oli Venäjän osakeyhtiölain mukainen suljettu osakeyhtiö. Venäjän osakeyhtiölain mukaista avointa osakeyhtiön muotoa (OAO) on käytetty käytännössä vain useita osakkaita käsittävissä pörssiyhtiöissä tai yhtiöissä, jotka on muodostettu entisiä neuvostoajan valtionyhtiöitä yksityistämällä. Venäjän yhtiölainsäädännön mukaan suljetun osakeyhtiön osakasmäärä on rajoitettu 50:n osakkaaseen. Venäjän yksityistämislainsäädännön mukaan valtion omaisuutta omistaneita yhtiöitä yksityistettäessä ne tuli pääasiallisesti yksityistää muuttamalla vanhat neuvostoyhtiöt OAO-muotoisiksi yhtiöiksi. Haittapuolena suljetun osakeyhtiön (ZAO) kohdalla oli se, että Venäjän monimutkaisen arvopaperilainsäädännön takia osakeyhtiöitä koskevat tiukemmat rekisteröintivaatimukset kuin muita yhtiömuotoja kuten esim. paikallisten venäläisten yrittäjien liiketoiminnassaan suosimaa rajavastuuyhtiötä.

10 Venäläisten osakeyhtiöiden osakkeet on rekisteröitävä Venäjän liittovaltion arvopaperikomiteassa, joka aiheuttaa melkoisen byrokratian ja rekisteröintiasiakirjojen laadinnan. Osakkeiden rekisteröintivelvoitteen lisäksi osakeyhtiöille on määrätty Venäjän lainsäädännössä myös muita velvoitteita, jotka voivat pienien tai keskisuurten yhtiöiden osalta aiheuttaa kohtuuttoman suurta byrokratiaa yhtiön hallinnossa. Venäjän osakeyhtiölaissa on edellytetty, että jokaisesta osakeyhtiöstä on laadittava sidoshenkilöluettelo Venäjän lainsäädännön mukaisesti sisältäen mm. tiedot seuraavista henkilöistä: yhtiön pääjohtaja yhtiön hallintoelinten jäsenet yli 20 % yhtiön äänivallasta hallussa pitävät tahot. Mikäli osakkeita pitää hallussaan yhtiö, tämän yhtiön johdosta on annettava vastaavat tiedot. Määräaikaisesti toimitettavien sidoshenkilölistojen lisäksi arvopaperikomiteat voivat suorittaa pistotarkastuksia ja vaatia miltä tahansa venäläiseltä osakeyhtiöltä, että sen on toimitettava sidoshenkilöluettelot arvopaperikomitealle tarkastusta varten viimeistään 10 päivän kuluessa pyynnön esittämisestä. Sidoshenkilölistoja koskevien määräysten rikkomisesta yhtiölle voidaan määrätä Venäjän liittovaltiolainsäädännön mukainen uhkasakko. Yhtiön yksittäiselle toimihenkilöille voidaan määräysten rikkomisesta määrätä myös sakko. Vastaavia sakkoja on määritelty Venäjän arvopaperilainsäädännössä osakkeiden rekisteröintivelvoitteen osalta.

11 Rajavastuuyhtiö Toisena nykyisin yhä enenevissä määrin on käytetty etabloitumis vaihtoehtona rajavastuuyhtiötä (OOO-yhtiö), jota yhtiömuotoa Suomen yhtiölainsäädäntö ei tunne lainkaan. Venäjän rajavastuuyhtiölaki on tullut voimaan alkaen, jossa on tarkennettu Venäjän siviililaissa rajavastuuyhtiötä koskevat säännökset.

12 Vertailu rajavastuuyhtiön ja osakeyhtiön välillä Rajavastuuyhtiöllä on seuraavia etuja verrattuna suljettuun osakeyhtiöön. Rajavastuuyhtiön osuuksia ei tarvitse rekisteröidä. Rajavastuuyhtiön osuuksia ei koske osakeyhtiöiden osakkeita koskevat rekisteröintimääräykset (mm. osakeantistandardin erittäin monimutkaiset määräykset). Venäjän lainsäädännön mukaan kaikkien osakeyhtiöiden mukaan lukien myös pienten yhden omistajien hallinnassa olevien suljettujen osakeyhtiöiden osakkeet rekisteröitävä venäläisessä valtion rekisteröintiviranomaisessa. Venäjän erittäin monimutkainen ja byrokraattinen osakkeita ja muita arvopapereita koskeva lainsäädäntö on kopioitu USA:sta.

13 Rajavastuuyhtiön osakepääoman korotus voidaan rekisteröidä ilman osakkeiden rekisteröintiä Korotettaessa rajavastuuyhtiön yhtiöpääomaa ei tarvita erillistä osakeantien rekisteröintiä. Osakeantistandardi ja sitä täydentävät lukuisat muut viranomaismääräykset edellyttävät venäläisen osakeyhtiön osakepääomaa korotettaessa ensimmäisen ja toisen osakeannin sekä osakeantiesitteen rekisteröimistä. Näiden asiakirjojen laatiminen ja rekisteröinti on erittäin monimutkaista ja aikaa vievää. Ko. asiakirjoissa joudutaan julkistamaan osakeyhtiön toiminnasta erittäin yksityiskohtaisia tietoja, (mm. tiedot yhtiön yhteistyökumppaneista, tuotteiden markkinoista, ulkomaiselta emoyhtiöltä käyttöön mahdollisesti saadusta know how:sta ja käytössä olevasta tekniikasta sekä merkittävimmistä kilpailijoista).

14 Rajavastuuyhtiön haittapuolet suljettuun osakeyhtiöön verrattuna: Vähintään 10 % osuuden omistavan osakkaan oikeus vaatia toisen osakkaan erottamista. Rajavastuuyhtiölain 10 :n mukaan vähintään 10 % osuuden omistavalla rajavastuuyhtiön osakkaalla on oikeus vaatia oikeudessa nostettavalla kanteella törkeästi velvollisuuksiaan rikkovan tai yhtiön toimintaa olennaisesti vaikeuttavan osakkaan erottamista yhtiöstä. Tällaisella osakkaan oikeudella voidaan tehokkaasti ratkaista umpikujaan ajautuneet tilanteet yhtiöissä, mutta aina on myös olemassa riski tämän oikeuden väärinkäyttämisestä osakkaiden välisessä ristiriitatilanteessa. Mikäli yhtiön omistukseen ei oteta mukaan venäläistä osakasta ja suomalainen emoyhtiö omistaa kaikki osakkeet 100 %:sesti, edellä mainittua riskiä ei ole rajavastuuyhtiöiden osalta. Osakkaan oikeus erota rajavastuuyhtiöstä voimaan tulleella lain muutoksella osakkaan lakiin perustuva oikeus poistua yhtiöstä on poistettu laista.

15 Yhteisyrityksen perustaminen venäläisen osakkaan kanssa Suositeltavin ja riskittömin vaihtoehto Venäjälle perustettavien yhtiöiden osalta on 100 % suomalaisen osakkaan omistama tytäryhtiö. Mikäli Venäjälle perustettavaan yhtiöön otetaan mukaan venäläinen osakas, niin venäläisen osakkaan osakkuus kannattaa sopia siten, että venäläisen osakkaan osuus yhtiössä on enintään 49%, jotta turvataan oma asema yhtiössä. Suomalaisen yhtiön osakkuus yhtiössä tulisi olla vähintään 51 % ja mieluummin 75 %. Venäläisen osakkaan osakkuus yhtiössä aiheuttaa riskejä ja tämän takia venäläisen osakkaan taustat kannattaa tarkistaa mahdollisimman huolellisesti ennen hankkeeseen ryhtymistä. Yhtiön tilintarkastus on vaadittava suoritettavaksi vuosittain länsimaisen tilintarkastusyhtiön toimesta. Mikäli Venäjälle perustettavaan yhtiöön otetaan mukaan venäläinen osakas, niin tilitarkastusmenettelystä ja yhtiön hallinnon järjestämisestä ja muista yhtiön osakkaiden välisistä asioista on sovittava yhtiön perustamisasiakirjojen lisäksi laadittavalla erillisellä osakassopimuksella ja yhtiöjärjestykseen on otettava samat määräykset. Yhteisyrityksen perustaminen venäläisen osakkaan kanssa muodostaa aina riskin ulkomaalaiselle yhtiölle. Joissakin tapauksissa venäläisen tahon yhtiöön osakkaaksi mukaan ottaminen on perusteltua mm. asiakassuhteiden, paikallisten viranomaissuhteiden tai venäläisen kumppanin sitouttamisen takia. Venäläisen osakkuusmahdollisuutta harkitessa on samalla suunniteltava etukäteen venäläisen tytäryhtiön liikevoiton kotiuttamistapa.

16 Käytännössä verotuksellisesti järkevällä tavalla venäläisen tytäryhtiön liikevoitto voidaan kotiuttaa suomalaisen yhtiön tytäryhtiölle myymien palveluiden tai tavaroiden siirtohinnoittelun avulla. Välttämättä kuitenkaan venäläinen osakas ei suhtaudu edellä mainittuun siirtohinnoitteluun yhtä suopeasti, mikäli venäläisen yhtiön tulos pienennetään mahdollisimman pieneksi siirtohinnoittelun tai palvelujen myynnin avulla. Venäläisen osakkaan yhtiöstä itselleen saama hyöty voi jäädä venäläisen osakkaan käsityksen mukaan liian pieneksi verrattuna suomalaisen yhtiön saamaan hyötyyn. Tämä tilanne voi käytännössä aiheuttaa ristiriitatilanteita venäläisen osakkaan ja suomalaisen emoyhtiön välillä. Riskinä on että venäläinen osakas pyrkii esim. vuokrasopimuksen tms. muiden vastaavien kulujärjestelyjen avulla siirtämään yhtiön tuloja itselleen tai pyrkii suoraan kaappaamaan liiketoiminnan itselleen. Venäläinen osakas ei välttämättä ymmärrä länsimaisessa liiketoiminnassa normaaleita käsitteitä. Esim. arvonlisäveroa pidetään Venäjällä vieläkin yleisesti suorana kuluna eikä laskutuksen siirtoeränä. Varsinkin PK-sektorin yrityksissä yhtiön kirjanpito laaditaan vieläkin useissa yrityksissä ainoastaan veroilmoitusten laadintaa varten, eikä sillä ole välttämättä todellisuuden kanssa mitään tekemistä. Esim. yrityksen maksamiksi palkoiksi merkitään kirjanpitoon useissa yrityksissä vieläkin Venäjän lainsäädännön mukaiset minimipalkat ja todelliset palkat maksetaan työntekijöille erikseen käteen kokonaan ohi virallisen kirjanpidon.

17 Yhtiön toiminimen suojaaminen Vielä tällä hetkellä Venäjän markkinoilla toimittaessa on otettava huomioon, että yhtiön nimen saa tällä hetkellä suojattua Venäjällä tehokkaasti ainoastaan tavaramerkkirekisteröinnin kautta. Ulkomaalaisen yhtiön nimen rekisteröiminen venäläiselle tytäryhtiölle ei anna riittävää suojaa Venäjän liiketoiminnassa käytettävälle yhtiön nimelle tai tavaramerkille. On oletettavaa, että koko Venäjän liittovaltion kattavaa kaupparekisterijärjestelmää ja sen kautta syntyvää toiminimen vakiinnuttamisjärjestelmää ei tulla saamaan lähitulevaisuudessa aukottomasti voimaan Venäjän koko liittovaltion alueella.

SUOMALAISEN KOULUTUSPALVELUN MYYMINEN VENÄJÄLLÄ

SUOMALAISEN KOULUTUSPALVELUN MYYMINEN VENÄJÄLLÄ 1 Etelä-Kymenlaakson Ammattiopisto MUISTIO Kotka 2007-08-20 Ilmari Larjavaara KAAKKOIS-SUOMEN RAKENNUSALAN PK-YRITYSTEN LÄHIALUETAUSTAISEN HENKILÖSTÖN AMMATILLISEN TÄYDENNYSKOULUTUKSEN KEHITTÄMINEN Hanke

Lisätiedot

Venäjän yritysverotus suomalaisen PK-yrityksen etabloitumisen näkökulmasta. Marika Laurén

Venäjän yritysverotus suomalaisen PK-yrityksen etabloitumisen näkökulmasta. Marika Laurén Venäjän yritysverotus suomalaisen PK-yrityksen etabloitumisen näkökulmasta Marika Laurén Opinnäytetyö Finanssi- ja talousasiantuntijan ko 2015 Tiivistelmä Koulutusohjelma Raportin palautuksen tai esityksen

Lisätiedot

Paula Hyttinen YKSITYISYRITYKSESTÄ YKSITYISEKSI OSAKEYHTIÖKSI

Paula Hyttinen YKSITYISYRITYKSESTÄ YKSITYISEKSI OSAKEYHTIÖKSI Paula Hyttinen YKSITYISYRITYKSESTÄ YKSITYISEKSI OSAKEYHTIÖKSI Opinnäytetyö Kajaanin ammattikorkeakoulu Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala Liiketalouden koulutusohjelma Kevät 2007 OPINNÄYTETYÖ

Lisätiedot

Yritysverotus Venäjällä

Yritysverotus Venäjällä Yritysverotus Venäjällä Kougappi, Serafima 2009 Kerava Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Kerava Yritysverotus Venäjällä Serafima Kougappi Liiketalouden koulutusohjelma Opinnäytetyö Lokakuu, 2009 Laurea-ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

YRITTÄJÄKSI Selvitys eri yritysmuodoista. Yrittäminen voi olla vaihtoehto saada enemmän aikaan omaehtoisesti.

YRITTÄJÄKSI Selvitys eri yritysmuodoista. Yrittäminen voi olla vaihtoehto saada enemmän aikaan omaehtoisesti. YRITTÄJÄKSI Selvitys eri yritysmuodoista Yrittäminen voi olla vaihtoehto saada enemmän aikaan omaehtoisesti. Juha K Humalajoki 4.3.2009 Lähde OP -pankki 1 Yrittäjäksi? Tuntuuko Sinusta, että itsenäisenä

Lisätiedot

Kuinka Saksan markkinoille? - Doing business in Germany

Kuinka Saksan markkinoille? - Doing business in Germany Kuinka Saksan markkinoille? - Doing business in Germany imprint download PDF Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 1 1 Johdanto... 2 2 Yhtiöoikeudelliset lähtökohdat... 3 2.1 Kauppaedustaja Saksassa...

Lisätiedot

Kirsi Salo OSAKEYHTIÖN PÄÄOMARAKENNE JA VAROJEN JAKO

Kirsi Salo OSAKEYHTIÖN PÄÄOMARAKENNE JA VAROJEN JAKO Kirsi Salo OSAKEYHTIÖN PÄÄOMARAKENNE JA VAROJEN JAKO Opinnäytetyö Kajaanin ammattikorkeakoulu Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala Liiketalouden koulutusohjelma Kevät 2008 OPINNÄYTETYÖ

Lisätiedot

TOIMINIMI X:N MUUTOS OSAKEYHTIÖKSI Käytäntö ja kannattavuus

TOIMINIMI X:N MUUTOS OSAKEYHTIÖKSI Käytäntö ja kannattavuus Iri Nokelainen TOIMINIMI X:N MUUTOS OSAKEYHTIÖKSI Käytäntö ja kannattavuus Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma Toukokuu 2011 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 2.5.2011 Tekijä(t) Iri Nokelainen

Lisätiedot

2007 Hannu Mikkonen 18.3.2007. Yhtiön juridinen. perustaminen. 04_yhtion_juridinen_perustaminen.odt 1 (23)(

2007 Hannu Mikkonen 18.3.2007. Yhtiön juridinen. perustaminen. 04_yhtion_juridinen_perustaminen.odt 1 (23)( Yhtiön juridinen perustaminen 04_yhtion_juridinen_perustaminen.odt 1 (23)( Sisällysluettelo...1 Yhtiön juridinen perustaminen...3 Yksityinen elinkeinonharjoittaja eli ns. toiminimi...4 Ammatinharjoittaja...4

Lisätiedot

KPMG and the KPMG logo are registered trademarks of KPMG International Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity.

KPMG and the KPMG logo are registered trademarks of KPMG International Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity. Osakeyhtiölaki 2010 ISBN 952-5070-32-3 Painopaikka: Multiprint Oy, Helsinki The information contained herein is of a general nature and is not intended to address the circumstances of any particular individual

Lisätiedot

Toiminimen muuttaminen osakeyhtiöksi

Toiminimen muuttaminen osakeyhtiöksi LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppatieteiden tiedekunta Kauppatieteiden kandidaatin tutkinnon tutkielma Laskentatoimi Toiminimen muuttaminen osakeyhtiöksi Converting private business into limited

Lisätiedot

VEROTUS JA YRITYSMUODON VALINTA. YRITYSVEROTUKSEN KEHITTYMINEN VUOSINA 2005-2012

VEROTUS JA YRITYSMUODON VALINTA. YRITYSVEROTUKSEN KEHITTYMINEN VUOSINA 2005-2012 ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta Kauppatieteiden laitos VEROTUS JA YRITYSMUODON VALINTA. YRITYSVEROTUKSEN KEHITTYMINEN VUOSINA 2005-2012 Pro-gradu -tutkielma Yritysoikeus

Lisätiedot

6.1 Kauppakirjaan tavallisesti kirjattavat asiat... 17 6.2 Muita huomioon otettavia seikkoja... 17 6.3 Sopimuskumppanit... 17 6.

6.1 Kauppakirjaan tavallisesti kirjattavat asiat... 17 6.2 Muita huomioon otettavia seikkoja... 17 6.3 Sopimuskumppanit... 17 6. Sisällys 1. Yrittäjäksi ryhtyminen... 3 2. Yritysmuodon valinta... 4 2.1 Yksityinen elinkeinonharjoittaja... 4 2.2 Avoin yhtiö ja kommandiittiyhtiö... 4 2.3 Osakeyhtiö... 5 3. Rahoitus... 7 3.1 Vakuudet...

Lisätiedot

Toiminimen muuttaminen osakeyhtiöksi Ohjeistus tilitoimistoille

Toiminimen muuttaminen osakeyhtiöksi Ohjeistus tilitoimistoille Anssi Ojanperä Toiminimen muuttaminen osakeyhtiöksi Ohjeistus tilitoimistoille Opinnäytetyö Kevät 2015 SEAMK Liiketaloudenkoulutusohjelma 1 SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULU Opinnäytetyön tiivistelmä Koulutusyksikkö:

Lisätiedot

Niko Jakobsson. Pienen osakeyhtiön toiminnan valvonta erityisesti tiedonsaantioikeuden ja tilintarkastusvelvollisuuden näkökulmasta

Niko Jakobsson. Pienen osakeyhtiön toiminnan valvonta erityisesti tiedonsaantioikeuden ja tilintarkastusvelvollisuuden näkökulmasta Niko Jakobsson Pienen osakeyhtiön toiminnan valvonta erityisesti tiedonsaantioikeuden ja tilintarkastusvelvollisuuden näkökulmasta Helsingin yliopisto, Oikeustieteellinen tiedekunta Yksityisoikeuden laitos,

Lisätiedot

YT9. Yrityksen perustamisopas

YT9. Yrityksen perustamisopas YT9 Yrityksen perustamisopas 3/2015 2 (17) SISÄLTÖ 1. Yrityksen nimen valinta...4 2. Yhtiömuodon valintaan vaikuttavia kysymyksiä...5 3. Yhtiömuodot...9 3.1 Yksityinen elinkeinonharjoittaja (T:mi)...9

Lisätiedot

Omat ja tytäryhtiön osakkeet yritysjärjestelyssä

Omat ja tytäryhtiön osakkeet yritysjärjestelyssä Jukka Mähönen Special Counsel, OTT Kauttu & Co Asianajotoimisto Oy 8.4.2015 Omat ja tytäryhtiön osakkeet yritysjärjestelyssä Johdanto Konsernimuotoisissa yrityksissä on tyypillistä, että liiketoimintoja

Lisätiedot

3/2015 YT9 YRITYKSEN PERUSTAMISOPAS

3/2015 YT9 YRITYKSEN PERUSTAMISOPAS 3/2015 YT9 YRITYKSEN PERUSTAMISOPAS Yhteistyössä: Kotkan työ ja elinkeinotoimisto Kaakkois-Suomen ELY-keskus ProAgria KymenlaaksoІ Finnvera Oyj BIC Kymi ry YT9 YRITYKSEN PERUSTAMISOPAS SISÄLTÖ 1. YRITYKSEN

Lisätiedot

Autamme yritystäsi. kasvuun YT9 YRITYKSEN PERUSTAMISOPAS

Autamme yritystäsi. kasvuun YT9 YRITYKSEN PERUSTAMISOPAS Autamme yritystäsi kasvuun YT9 YRITYKSEN PERUSTAMISOPAS 3/2015 YT9 YRITYKSEN PERUSTAMISOPAS SISÄLTÖ 1. YRITYKSEN NIMEN VALINTA 3 2. YHTIÖMUODOT 4 2.1 Yksityinen elinkeinonharjoittaja 4 2.2 Avoin yhtiö

Lisätiedot

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi avoimesta yhtiöstä ja kommandiittiyhtiöstä annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi avoimesta yhtiöstä ja kommandiittiyhtiöstä annetun lain muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi avoimesta yhtiöstä ja kommandiittiyhtiöstä annetun lain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi avoimesta yhtiöstä ja kommandiittiyhtiöstä annettua lakia

Lisätiedot

LAUSUNTO OSAKEYHTIÖLAKITYÖRYHMÄN MIETINNÖSTÄ

LAUSUNTO OSAKEYHTIÖLAKITYÖRYHMÄN MIETINNÖSTÄ OIKEUSMINISTERIÖ 19.9.2003 Lainvalmisteluosasto Dnro: 261/05/03 Viite: Lausuntopyyntönne, 4376/41/2001 OM014:00/2001 LAUSUNTO OSAKEYHTIÖLAKITYÖRYHMÄN MIETINNÖSTÄ Oikeusministeriö on pyytänyt Patentti-

Lisätiedot

OSAKASSOPIMUS SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU OY. [pp.kk.2014]

OSAKASSOPIMUS SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU OY. [pp.kk.2014] OSAKASSOPIMUS SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU OY [pp.kk.2014] 1 OSAKASSOPIMUS 1. Osapuolet Tämän osakassopimuksen ( Sopimus ) ovat tehneet jäljempänä mainitulla päivämäärällä: 1.1 Kuopion kaupunki (Y-tunnus:

Lisätiedot

Elinkeinotulon verotus - Rajoitetusti verovelvollinen - Lähdevero - EU-oikeus - SICAV-yhtiö - Osinko

Elinkeinotulon verotus - Rajoitetusti verovelvollinen - Lähdevero - EU-oikeus - SICAV-yhtiö - Osinko Vuosikirjanumero KHO:2010:15 Antopäivä 12.3.2010 Taltionumero 469 Diaarinumero 611/2/06 Elinkeinotulon verotus - Rajoitetusti verovelvollinen - Lähdevero - EU-oikeus - SICAV-yhtiö - Osinko A Oy on Luxemburgin

Lisätiedot

YHTEISKUNTATIETEIDEN TIEDEKUNTA. Pirjo Honkanen KOMMANDIITTIYHTIÖN YRITYSJÄRJESTELYJEN JA YHTIÖOSUUDEN LUOVUTUKSEN VEROSEURAAMUKSET

YHTEISKUNTATIETEIDEN TIEDEKUNTA. Pirjo Honkanen KOMMANDIITTIYHTIÖN YRITYSJÄRJESTELYJEN JA YHTIÖOSUUDEN LUOVUTUKSEN VEROSEURAAMUKSET YHTEISKUNTATIETEIDEN TIEDEKUNTA Pirjo Honkanen KOMMANDIITTIYHTIÖN YRITYSJÄRJESTELYJEN JA YHTIÖOSUUDEN LUOVUTUKSEN VEROSEURAAMUKSET Pro gradu -tutkielma Hallintotiede, erityisesti talousjohtaminen Kevät

Lisätiedot

Kansainvälinen vertailu osuuskunta- ja verolainsäädännöstä

Kansainvälinen vertailu osuuskunta- ja verolainsäädännöstä Kansainvälinen vertailu osuuskunta- ja verolainsäädännöstä Yhteenveto Kansainväliseen vertailuun on valittu naapurivaltioiden eli muiden Pohjoismaiden ja Viron lisäksi EU:n suurimmat jäsenvaltiot Saksa,

Lisätiedot

Saksan kolmannen sektorin yhteisö- ja vero-oikeudelliset toimintapuitteet 1. < e³ >

Saksan kolmannen sektorin yhteisö- ja vero-oikeudelliset toimintapuitteet 1. < e³ > Saksan kolmannen sektorin yhteisö- ja vero-oikeudelliset toimintapuitteet 1 Kolmannen sektorin yhteisö - ja verooikeudelliset toimintapuitteet Euroopan unionin jäsenmaissa Saksa Saksan kolmannen sektorin

Lisätiedot

YT9 YRITYKSEN PERUSTAMISOPAS

YT9 YRITYKSEN PERUSTAMISOPAS YT9 YRITYKSEN PERUSTAMISOPAS 2/2015 2(16) YT9 YRITYKSEN PERUSTAMISOPAS SISÄLTÖ 1. YRITYKSEN NIMEN VALINTA 3 2. YHTIÖMUODON VALINTAAN VAIKUTTAVIA KYSYMYKSIÄ 4 3. YHTIÖMUODOT 7 3.1 Yksityinen elinkeinonharjoittaja

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN KERTOMAA

TILINPÄÄTÖKSEN KERTOMAA TILINPÄÄTÖKSEN KERTOMAA www.siikavuo.com Helsingissä 27.1.2011 1 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 1.1 Tasekirja... 5 1.2 Tuloslaskelma ja tase... 6 1.3 Määräajoista... 9 2. Tilinpäätöksen liitetiedot...

Lisätiedot

Siikasavontie 1 A 92400 RUUKKI 1(11) SIIKAJOEN KUNTA. Kunnan kaukolämpöliiketoiminnan yhtiöittämisselvitys toukokuu 2014

Siikasavontie 1 A 92400 RUUKKI 1(11) SIIKAJOEN KUNTA. Kunnan kaukolämpöliiketoiminnan yhtiöittämisselvitys toukokuu 2014 SIIKAJOEN KUNTA YHTIÖITTÄMISSELVITYS Siikasavontie 1 A 92400 RUUKKI 1(11) SIIKAJOEN KUNTA Kunnan kaukolämpöliiketoiminnan yhtiöittämisselvitys toukokuu 2014 Laatija: Osoite: Puh/fax Sähköposti: PLANORA

Lisätiedot

Yrityksen perustajan opas

Yrityksen perustajan opas Yrityksen perustajan opas 2011 Yrityksen perustajan opas 2011 Keskuskauppakamari Kauppakamarin jäsenyys kannattaa Suomessa toimii 19 alueellista kauppakamaria, joissa on yli 17 000 jäsentä. Valtaosa jäsenistä

Lisätiedot