LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 403 Kunnanhallitus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 403 Kunnanhallitus 1.12.2014"

Transkriptio

1 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 403 Kokousaika klo Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Vuoden 2015 talousarvio ja vuosien talous- ja toimintasuunnitelma Kunnan taloudellinen tilanne Vapautushakemus kiinteistöverosta Kiinteistöveron palautus Porin kaupunkiseudun vapaaehtoinen kuntajakoselvitys: yhdistymissopimusneuvotteluvaihe Luvian ja Eurajoen kuntien välinen kuntarakenneliitosselvitys Satakunnan työterveyspalvelut Liikelaitos yhteistoimintasopimuksen irtisanominen Avustusten myöntäminen Sanni Stenroosin opintorahastosta Vapaa-aikalautakunnan sekä Luvian Jäähalli Oy:n yhteistyö ajalla Jäänhoitokoneen ja jäähdytyskontin vuokrasopimus osapuolina Luvian kunta ja Luvian Jäähalli Oy Nuoriso-ohjaajan nimikkeen muutos nuorisosihteeriksi Käenpesän palvelukeskuksen putkiurakoitsijan valinta Käenpesän palvelukeskuksen sprinkleriurakoitsijan valinta Käenpesän palvelukeskuksen sähköurakoitsijan valinta Tarkastuslautakunnan kokouspöytäkirja Lautakuntien ja kunnanhallituksen alaisten viranhaltijoiden pöytäkirjat Tiedoksisaattoasiat Aloite veteraanien ruokahuollon järjestämiseksi Luvialla Pöytäkirjan nähtävänäpito Puheenjohtaja Julkipanotodistus Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä Kunnanvirastossa klo Marja Vaitomaa Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle Ilmoitustaulunhoitaja Anne Härkälä

2 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 404 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Khall 253 Kuntalain 58 :n mukaan kunnanhallituksen kokous on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. Kunnanhallituksen kokous on kutsuttu koolle lähettämällä kokouskutsu/esityslista kunnanhallituksen jäsenille ja kunnanvaltuuston puheenjohtajille. Kunnanhallitus toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. Kunnanhallitus totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA Khall 254 Kunnanhallituksen kokouksen pöytäkirjantarkastusvuorossa ovat Ritva Hannukainen ja Kristiina Isokorpi. Kunnanhallitus valitsee kokouksen pöytäkirjantarkastajat. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Ritva Hannukainen ja Kristiina Isokorpi.

3 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 405 VUODEN 2015 TALOUSARVIO JA VUOSIEN TALOUS- JA TOIMINTA- SUUNNITELMA Khall 255 Kuntalain 65 :n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio. Sen hyväksymisen yhteydessä on valtuuston hyväksyttävä myös kolmea tai useampaa vuotta koskeva taloussuunnitelma. Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Talousarvioon otetaan toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan taloudelliset ja toiminnalliset ( = valtuuston talousarviossa toimielimelle tehtäväkohtaisesti asettama määrärahan käyttötarkoitusta, palvelutuotannon määrää tai laatua tai toiminnan kehittämissuuntaa ohjaava tavoite ) tavoitteet. Talousarvio ja suunnitelma on laadittava siten, että edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa ja suunnitelmassa tai niiden hyväksymisen yhteydessä on myös päätettävä toimenpiteistä, joilla edellisen vuoden taseen osoittama alijäämä ja talousarvion laatimisvuonna kertyväksi arvioitu alijäämä suunnittelukaudella katetaan (alijäämän kattamisvelvollisuus). Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Siihen liittyvistä muutoksista päättää valtuusto. Kunnanhallitus hyväksyi kokouksessaan talousarvion 2015 raamit lautakunnittain. Raamien mukaan menokehitys tulee pitää vuoden 2014 tasolla. Palkankorotuksiin varataan 0,4 %, muut käyttötalousmenot tulee sopeuttaa niin, että menokehys ei ylity. Valtuusto päätti , että vuoden 2015 tuloveroprosentti on 20,50 %. Lisäksi kunnanvaltuusto päätti, että vuoden 2015 kiinteistöveroprosentit ovat: yleinen kiinteistövero 0,90, vakituiset asuinrakennukset 0,50, muut asuinrakennukset 1,10, rakentamaton rakennuspaikka 3,00 ja yleishyödylliset yhteisöt 0,00. Verotuloja arvioidaan kertyvän vuonna 2015 yhteensä miljoona euroa, mikä on 3,7 % enemmän kuin kuluvan vuoden toteutumaennuste ( ). Kuluvan vuoden verotulokertymä on ennusteen mukaan tämän vuoden talousarvion mukainen. Valtionosuuksia arvioidaan kertyvän euroa, mikä on noin 4,7 % vähemmän kuin vuoden 2014 valtionosuudet. Valtionosuusjärjestelmän muutos tulee voimaan Uudistus pohjautuu pitkälti nykyisille perusteille. Järjestelmää on yksinkertaistet-

4 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 406 tu, määräytymisperusteita uusittu, vähennetty ja laskennallisuutta lisätty. Valtionosuuksissa on mukana verotulojen täydennys, jota vuoden 2013 valmistuneen verotuksen tietoihin perustuvan laskelman mukaan tulee Luvian kunnalle euroa (vuoden 2014 vastaava luku ). Talousarvion 2015 vuosikatteeksi muodostuu euroa. Poistot vuodelle 2015 ovat yhteensä euroa. Kun vuosikatteesta vähennetään poistot ja poistoeron vähennys, jää tilikauden tulokseksi euroa. Kunnalla on arvion mukaan lainaa noin euroa (2.124 /asukas). Talousarviovuoden 2015 investoinnit joudutaan rahoittamaan lainarahalla. Pitkäaikaista lainaa otetaan vuonna 2015 enintään euroa. Talousarvio- ja taloussuunnitelmavuosille on varsin mittava investointiohjelma. Investointiohjelma laadittiin viidelle vuodelle , mutta tarkennettiin erityisesti vuoden 2015 osalta, joka hyväksytään talousarvion yhteydessä sitovana. Talousarviovuoden 2015 investointimenot ovat yhteensä euroa. Investointiohjelman suurin hanke on Koulukeskuksen peruskorjaus ja laajennus, jonka kustannusarvio on yhteensä euroa vuosina Liitteenä on ehdotus Luvian kunnan vuoden 2015 talousarvioksi ja vuosien talous- ja toimintasuunnitelmaksi perusteluineen. Porin sotaveteraanit ry, Luvian alaosasto sekä Porin Rintamamiesveteraanit ry, Luvian alaosasto ovat jättäneet aloitteen veteraanien ruokahuollon järjestämiseksi Luvialla, aloite esityslistan liitteenä. Talousarvio ei sisällä aloitteen mukaisia kustannuseriä, koska talousarvio on jo nykyiset menot huomioiden n. 192 t negatiivinen eikä kunnan kantokyky kestä uusia menoeriä. Johtoryhmä on kutsuttu kunnanhallituksen kokoukseen talousarviopykälän kohdalle. Kunnanhallitus 1. käsittelee vuoden 2015 talousarviota ja vuosien talousja toimintasuunnitelmaa

5 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä ehdottaa valtuustolle, että valtuusto hyväksyisi liitteenä olevan vuoden 2015 talousarvion ja vuosien talous- ja toimintasuunnitelman perusteluineen.

6 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 408 KUNNAN TALOUDELLINEN TILANNE Khall 256 Kunnanhallituksen hyväksymien talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaan raportointi toteutetaan vuonna 2014 seuraavasti: Valtuustolle, hallitukselle ja lautakunnille tuodaan määrärahojen toteutumaraportit joka kuukaudelta. Valtuustolle ja hallitukselle tuodaan myös kuukausittaiset tuloslaskelmat ja rahoituslaskelmat. Talousraportit tuodaan kunnanhallitukselle tietoon kuukausittain. Kunnanhallituksen hyväksymien sisäisen valvonnan ohjeiden mukaan talousarvion määrärahojen sekä toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista koskeva raportointi toteutetaan valtuustolle, hallitukselle ja lautakunnille seuraavasti: Ajalta touko- kesäkuussa Ajalta syys- lokakuussa Tilinpäätös hallitukselle maaliskuussa, valtuustolle touko-kesäkuussa Toimintakertomustiedot lautakunnilta helmikuussa. Esittelijöiden tulee lisäksi informoida toimielimiä käyttösuunnitelmien toteutumisesta sekä muista oleellisista havainnoista niin, että toimielimellä on mahdollisuus vaikuttaa toimintaan. Kunnanhallitukselle on toimitettu toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista koskeva raportti Esityslistan liitteenä. Talousarvion toimintamenoista on toteutunut kymmenen kuukauden aikana 84,0 % (ajan mukaan laskettu 83,3 %). Toimintatuloja on kertynyt 77,2 %. Kymmenen kuukauden verokertymä on 6,1 % suurempi kuin vuoden 2013 vastaava. Kunnallisveron osalta nousua on edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan 5,4 %, ja yhteisöverojen tuotossa on kasvua edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan 29,8 %. Verotuloja on arvioitu vuodelle 2014 yhteensä euroa, josta toteutunut tammi-lokakuussa euroa eli 89,4 % vuoden verotuloarviosta. Valtionosuuksia on arvioitu vuonna 2014 kertyvän euroa, josta tammi-lokakuussa on toteutunut euroa eli 85,5 %. Talousarvion 2014 investoinneista, 1,7 miljoonasta eurosta, on toteutunut lokakuun loppuun mennessä menoja euroa ja käyttöomaisuuden myyntituloja on kirjattu euroa. Kunnanhallitus päättää merkitä asian tietoonsa saatetuksi ja lähettää taloudellisen tilanteen edelleen valtuustolle tiedoksi.

7 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 409 VAPAUTUSHAKEMUS KIINTEISTÖVEROSTA Khall 257 Luvian Jäähalli Oy anoo Luvian kunnalta vapautusta vuoden 2014 maksuunpannusta kiinteistöverosta suuruudeltaan 7.636,78 koskien Luvian Jäähalli Oy:n omistamaa Luvian kunnassa sijaitsevaa jäähallia. Jäähalli Oy:n vapautushakemus on esityslistan liitteenä. Kiinteistöverolain 13 a :ssä on seuraavat säännökset yleishyödyllisen yhteisön kiinteistöveroprosentista: Poiketen siitä, mitä 11 :ssä kiinteistöveroprosentin alarajasta säädetään, kunnanvaltuusto voi määrätä tuloverolain 22 :ssä tarkoitetun yleishyödyllisen yhteisön omistaman rakennuksen ja sen maapohjan kiinteistöveroprosentin edellä säädettyä alhaisemmaksi, jos kiinteistöllä sijaitseva rakennus on pääasiallisesti yleisessä tai yleishyödyllisessä käytössä. Tässä pykälässä tarkoitetun kiinteistön kiinteistöveroprosentiksi voidaan määrätä myös 0,00 Tuloverolain 22 määrittelee yleishyödyllisen yhteisön seuraavasti: Yhteisö on yleishyödyllinen, jos 1) se toimii yksinomaan ja välittömästi yleiseksi hyväksi aineellisessa, henkisessä, siveellisessä tai yhteiskunnallisessa mielessä; 2) sen toiminta ei kohdistu vain rajoitettuihin henkilöpiireihin; 3) se ei tuota toiminnallaan siihen osalliselle taloudellista etua osinkona, voitto-osuutena taikka kohtuullista suurempana palkkana tai muuna hyvityksenä. Yleishyödyllisenä yhteisönä voidaan pitää muun muassa maatalouskeskusta, maatalous- ja maamiesseuraa, työväenyhdistystä, työmarkkinajärjestöä, nuoriso- tai urheiluseuraa, näihin rinnastettavaa vapaaehtoiseen kansalaistyöhön perustuvaa harrastus- ja vapaaajantoimintaa edistävää yhdistystä, puoluerekisteriin merkittyä puoluetta sekä sen jäsen-, paikallis-, rinnakkais- tai apuyhdistystä, niin myös muuta yhteisöä, jonka varsinaisena tarkoituksena on valtiollisiin asioihin vaikuttaminen tai sosiaalisen toiminnan harjoittaminen taikka tieteen tai taiteen tukeminen. Valtuusto on määrännyt yleishyödyllisten yhteisöjen vuoden 2014 kiinteistöveroprosentiksi 0,00. Seuraavassa ote Verohallituksen ohjeista, joissa tulkittu asiaa seuraavasti: Yhtiömuodon vaikutus yleishyödyllisyysarviointiin: Jos toimintaa varten on perustettu osakeyhtiö, yhtiömuodon valinta viittaa lähtökohtaisesti siihen, ettei kysymyksessä voi olla yleishyödyllinen

8 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 410 yhteisö. Jos yhteisö yhtiöjärjestyksensä tai sääntöjensä mukaan voi jakaa osinkoa, ei yhteisö voi olla yleishyödyllinen, vaikkei osinkoa käytännössä jaettaisikaan. Jotta yhteisöä voidaan pitää yleishyödyllisenä, sen purkautuessa voiton tulee mennä yleishyödylliseen tarkoitukseen, eikä esimerkiksi perustajille. Luvian Jäähalli Oy:n omistajia ovat mm. Luvian Kiekko, Luvian kunta sekä lukuisia yrityksiä sekä yksityisiä henkilöitä. Taloudellinen tilanne ei ole hyväksyttävä kriteeri kiinteistöveron palautukseen. Kunnanhallitus päättää palauttaa vapautushakemuksen kiinteistöverosta uudelleen valmisteltavaksi.

9 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 411 KIINTEISTÖVERON PALAUTUS Khall 258 Luvian Pirtti Oy anoo kunnanhallitukselta, että kunnanhallitus tekisi päätöksen, jonka mukaan vuoden 2014 kiinteistövero 379,75 poistettaisiin ja palautettaisiin Luvian Pirtti Oy:lle. Kunnanhallitus on myöntänyt vuodesta 1993 alkaen Luvian Pirtti Oy:lle (Seurojentalo Tasala) vapautuksen kiinteistöverosta. Vuoteen 2002 saakka vero määräytyi ainoastaan maapohjan osalta, joka on anottu vuosittain kunnalta pois. Seurojentalot ja niihin verrattavat yhdistysten ja urheiluseurojen kiinteistöt vapautettiin valtakunnallisesti kiinteistöverosta vuodesta 2003 alkaen. Vuosina ei Luvian Pirtti Oy:lle veroa määrätty, mutta vuonna 2006 on jälleen määrätty kiinteistövero, nyt myös rakennuksesta. Luvian Pirtti Oy:n kunnanhallitukselle osoittamassa kirjeessä perustellaan anomusta seuraavasti: Verotoimisto tulkitsee asian niin, että koska omistajana on Oy-muotoinen yhteisö, ei sitä voida käsitellä aatteellisen yhdistyksen tavoin, vaikka kaikki Oy:n osakkaat ovat yhdistyksiä. Rakennus on samanlaisessa käytössä kuin esim. Luvian työväentalo Wellamo, Luvian Vedon ja Palon hiihtomajat, Kokoomuksen Mylly- Matti, Luvian Hirvimiesten Paukkula jne. Kaikkia vuokrataan jäsenistön ulkopuolisille tahoille. Luvian Pirtti Oy:n osakkeenomistajat ovat Luvian Nuorisoseura ry, Luvian Veto ry, Luvian maaseutunaiset ry, Luvian Maamiesseura ry ja Luvia Seor ry. Kiinteistöverolain 13 a :ssä on seuraavat säännökset yleishyödyllisen yhteisön kiinteistöveroprosentista: Poiketen siitä, mitä 11 :ssä kiinteistöveroprosentin alarajasta säädetään, kunnanvaltuusto voi määrätä tuloverolain 22 :ssä tarkoitetun yleishyödyllisen yhteisön omistaman rakennuksen ja sen maapohjan kiinteistöveroprosentin edellä säädettyä alhaisemmaksi, jos kiinteistöllä sijaitseva rakennus on pääasiallisesti yleisessä tai yleishyödyllisessä käytössä. Tässä pykälässä tarkoitetun kiinteistön kiinteistöveroprosentiksi voidaan määrätä myös 0,00 Tuloverolain 22 määrittelee yleishyödyllisen yhteisön seuraavasti: Yhteisö on yleishyödyllinen, jos 1) se toimii yksinomaan ja välittömästi yleiseksi hyväksi aineellisessa, henkisessä, siveellisessä tai yhteiskunnallisessa mielessä; 2) sen toiminta ei kohdistu vain rajoitettuihin henkilöpiireihin;

10 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 412 3) se ei tuota toiminnallaan siihen osalliselle taloudellista etua osinkona, voitto-osuutena taikka kohtuullista suurempana palkkana tai muuna hyvityksenä. Yleishyödyllisenä yhteisönä voidaan pitää muun muassa maatalouskeskusta, maatalous- ja maamiesseuraa, työväenyhdistystä, työmarkkinajärjestöä, nuoriso- tai urheiluseuraa, näihin rinnastettavaa vapaaehtoiseen kansalaistyöhön perustuvaa harrastus- ja vapaaajantoimintaa edistävää yhdistystä, puoluerekisteriin merkittyä puoluetta sekä sen jäsen-, paikallis-, rinnakkais- tai apuyhdistystä, niin myös muuta yhteisöä, jonka varsinaisena tarkoituksena on valtiollisiin asioihin vaikuttaminen tai sosiaalisen toiminnan harjoittaminen taikka tieteen tai taiteen tukeminen. Valtuusto on määrännyt yleishyödyllisten yhteisöjen vuoden 2014 kiinteistöveroprosentiksi 0,00. Seuraavassa ote Verohallituksen ohjeista, joissa tulkittu asiaa seuraavasti: Yhtiömuodon vaikutus yleishyödyllisyysarviointiin: Jos toimintaa varten on perustettu osakeyhtiö, yhtiömuodon valinta viittaa lähtökohtaisesti siihen, ettei kysymyksessä voi olla yleishyödyllinen yhteisö. Jos yhteisö yhtiöjärjestyksensä tai sääntöjensä mukaan voi jakaa osinkoa, ei yhteisö voi olla yleishyödyllinen, vaikkei osinkoa käytännössä jaettaisikaan. Jotta yhteisöä voidaan pitää yleishyödyllisenä, sen purkautuessa voiton tulee mennä yleishyödylliseen tarkoitukseen, eikä esimerkiksi perustajille. Luvian Pirtti Oy:n omistavat Luvian Nuorisoseura ry, Luvian Veto ry, Luvian maaseutunaiset ry, Luvian Maamiesseura ry ja Luvia Seor ry, joten yhteisön purkautuessa voitto menisi yleishyödylliseen tarkoitukseen. Kunnanhallitus päättää palauttaa kiinteistöveron 379,75 euroa vuodelta 2014 Luvian Pirtti Oy:lle. Kimmo Aho poistui esteellisenä tämän pykälän käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi (osallisuusjäävi).

11 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 413 PORIN KAUPUNKISEUDUN VAPAAEHTOINEN KUNTAJAKOSELVITYS: YHDISTYMISSOPIMUSNEUVOTTELUVAIHE Khall 219 Porin vapaaehtoisen kuntajakoselvityksen yhdistymissopimusneuvotteluvaihe on käynnistynyt työvaliokunnan kokouksella 1/ Porin kaupungintalolla. Kokouksessa on päätetty tämän vaiheen poliittisen ohjausryhmän kokoonpanosta, jonka muodostavat osallistuvien kuntien valtuustojen puheenjohtajisto sekä kunnanhallituksen puheenjohtaja. Poliittiseen ohjausryhmään nimetään lisäksi kaksi henkilöstöryhmien edustajaa, jotka henkilöstöryhmät erikseen päätettävällä tavalla nimeävät. Työvaliokunnan muodostavat osallistujakuntien kunnan- ja kaupunginjohtajat (Pori 3). Toimielimessä lisäksi sihteeristön edustajat. Työvaliokunta määrittelee tehtävänsä tarkemman aikataulun. FCG:n kehitysjohtaja Jarmo Asikainen toimii neuvotteluvaiheen ajan vastuukonsulttina ja ulkopuolisena asiantuntijana. Asikaisen tehtävänä on vastata yhdistymissopimusneuvotteluvaiheen prosessin aikatauluttamisesta ja etenemisestä, yhdistymissopimuksen laatimisen liittyvän prosessin suunnittelusta ja käytännön toteuttamisesta ja olla vetovastuussa sopimuksen laatimiseen liittyvistä työkokouksista erikseen päätettävällä tavalla. Jokainen kunta on jo nimennyt viestintäryhmään oman edustajansa. Ryhmä aloittaa työnsä välittömästi ja tekee ensi vaiheessa yksityiskohtaisen viestintäsuunnitelman prosessin keston ajaksi. Luvian kunnan edustaja ryhmässä on hallintojohtaja Bella Ahto. Neuvotteluvaiheeseen osallistuvat Porin, Ulvilan ja Kokemäen kaupungit sekä Luvian, Nakkilan ja Pomarkun kunnat Khall 259 Kunnanhallitus päättää merkitä Porin vapaaehtoisen kuntajakoselvityksen yhdistymisneuvotteluvaiheen käynnistyskokouksen 1/2014 tiedoksi. Yhdistymissopimuksen laadintavaiheen työvaliokunnan 3. kokous pidetään torstaina Kokouksessa tullaan työstämään lähipalveluiden osuutta yhdistymissopimuksessa ja päätetään palvelut-osion lisäselvitystarpeista ja aikataulutuksesta ohjausryhmäkäsittelyyn. Käydään lähetekeskustelu talous- ja henkilöstöhallinnosta yhdistymissopimuksessa.

12 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 414 Ohjausryhmän I kokous pidetään perjantaina Esittelijä antaa kokouksessa selvityksen työvaliokunnan kokouksessa käsitellyistä asioista.

13 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 415 LUVIAN JA EURAJOEN KUNTIEN VÄLINEN KUNTARAKENNELIITOSSELVITYS Khall 260 Kunnanvaltuusto on päättänyt äänin 17-4, että käynnistetään kahdenvälinen kuntarakenneliitosselvitys Eurajoen kunnan kanssa. Kuntien luottamusjohto ja kunnanjohtajat ovat pitäneet Luvialla alkuneuvottelun selvityksen käynnistämiseen liittyvistä toimista. Neuvottelussa on päädytty siihen, että selvityksessä lähdetään suoraan yhdistymissopimuksen laadintaan. Molemmat kunnat olivat mukana Keski- Satakunnan kuntajakoselvityksessä, jonka aikana syntyi laaja ja yksityiskohtainen tietoperusta ja materiaali, jonka pohjalta voidaan siirtyä suoraan sopimusluonnoksen laadintaan. Neuvottelussa on käyty keskustelu mm. selvityksen tavoitteista, rakenteesta, toteuttamistavasta, organisoinnista, konsulttiselvityksestä, kustannusten jaosta ja aikataulusta. Työvaliokunnan muodostaisivat kuntien luottamusjohto ja kunnanjohtajat. Ohjausryhmässä olisi mukana jokaisen valtuustoryhmän edustaja. Myös työvaliokunnan kokoontumisen ajankohdat määriteltiin. Neuvottelussa päätettiin pyytää kolmelta eri konsultilta tarjoukset klo mennessä kuntajakoselvitysasiakirjan laadinnasta käytettävissä olevan materiaalin pohjalta sekä yhdistymissopimusluonnoksen laatimisesta. Kokouksessa annetaan tarkempaa tietoa käydystä aloitusneuvottelusta. Kunnanhallitus päättää merkitä pidetyn kuntarakenneliitosselvityksen aloitusneuvottelun Luvian ja Eurajoen kuntien välillä tiedoksi.

14 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 416 SATAKUNNAN TYÖTERVEYSPALVELUT, LIIKELAITOS YHTEISTOIMINTASOPIMUKSEN IRTISANOMINEN Khall 261 Luvian kunta on kunnanvaltuuston päätöksellä päättänyt hyväksyä Porin ja Ulvilan kaupunkien sekä Luvian, Noormarkun, Merikarvian ja Pomarkun kuntien välisen työterveyshuollon liikelaitoksen yhteistoimintasopimuksen tulevaksi voimaan alkaen. Luvian osalta liikelaitoksen palvelukseen siirtyi työterveyshoitaja ja työterveyshuollon kalusto, välineet ja laitteet siirtyivät vastikkeetta liikelaitoksen omistukseen ja hallintaan. Kunnan henkilöstön työterveyshuolto siirtyi liikelaitoksen tuottamaksi. Kunnan työterveyshuollon kustannukset ovat kehittyneet seuraavasti: Vuosi Kustannukset (10/2014 mennessä) Kansaneläkelaitos korvaa osan työterveyshuollon hyväksytyistä kustannuksista vuosittain. Korvaus määräytyy työntekijäkohtaisen laskennallisen enimmäismäärän mukaan. Kustannuskehityksen pysäyttämiseksi on syytä miettiä palvelujen kilpailuttamista. Satakunnan alueella toimii useita ko. palveluja tarjoavia toimijoita. Liikelaitoksen yhteistyösopimuksen mukaan sopimus on voimassa toistaiseksi. Sopimuksen irtisanomisessa noudatetaan molemmin puolin yhden vuoden irtisanomisaikaa. Irtisanomisen tulee tapahtua viimeistään , jolloin sopimus päättyy irtisanomisvuotta seuraavan vuoden viimeinen päivä. Jotta kilpailuttaminen voidaan toteuttaa vuoden 2015 aikana tulee nykyinen sopimus irtisanoa vuoden 2014 loppuun mennessä. Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että Satakunnan työterveyspalvelut (liikelaitos) yhteistoimintasopimus irtisanotaan alkaen.

15 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 417 AVUSTUSTEN MYÖNTÄMINEN SANNI STENROOSIN OPINTORAHASTOSTA Khall 262 Sanni Stenroosin opintorahastosta haettavia opintoavustuksia on määräaikaan mennessä hakenut 21 opiskelijaa, heistä kaksi ei täytä sääntöjen mukaisia kriteereitä. Yhdistelmä hakijoista esityslistan liitteenä. Opintorahaston sääntöjen mukaan avustusta voidaan myöntää vähävaraisille ja lahjakkaille luvialaisille opiskelijoille. Tänä vuonna, kuten aikaisemminkin, tuetaan ensisijaisesti yliopisto ja korkeakouluopiskelijoita. Lukiolaisia sekä opiskelijoita, jotka suorittavat kaksi vuotta lyhyempiä perustutkintoja, ei pääsääntöisesti avusteta. Opintoavustuksiin on käytettävissä 4 991,85. Vähävaraisuutta arvioitaessa on lähdetty siitä, että kaikkia opiskelijoita voidaan pitää vähävaraisina. Avustusten myöntämisessä otetaan huomioon myös tutkinnon keskimääräinen valmistumisaika. Yliopisto - ja korkeakoulutason opiskelijoita ehdotetaan avustettavaksi 360.lla, ammattikorkeakoulussa opiskelevia 175 :lla sekä muita kaksi vuotta tai kauemmin kestäviä ammattiin tähtääviä tutkintoja 114 :lla. Yhteensä avustuksia ehdotetaan jaettavaksi Kunnanhallitus päättää jakaa Sanni Stenroosin opintorahaston vuoden 2014 opintoavustuksina yhteensä 4992 euroa 19 avustusta hakeneelle ja opintorahaston säännöt täyttäville hakijoille edellä mainituin perustein. Yhdistelmä hakijoista esityslistan liitteenä nro 25.

16 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 418 VAPAA-AIKALAUTAKUNNAN SEKÄ LUVIAN JÄÄHALLI OY:N YHTEISTYÖ AJALLA Vapaa-aikaltk. 62 Luvian jäähallissa on käynnistetty laajamittainen kehityshanke, jonka tavoitteena on peruskorjata Luvian jäähalli sekä antaa entistäkin paremmat puitteet jääurheilun harrastamiselle Luvialla. Vapaa-aikalautakunnan esityksellä ja Luvian kunnanhallituksen päätöksellä yhteistyö Luvian Jäähalli Oy:n kanssa jäähallimestarin tehtäviin liittyen on ollut voimassa alkaen. Yhteistyösopimus päättyy Yhteistyötä tulisi arvioida määräaikaisen sopimuskauden päättyessä, ja päättää jatkoyhteistyön sisällöstä. Yhteistyökokeilu kesäkuusta 2014 alkaen on toiminut käytännössä niin, että liikuntapaikkahoitaja on toiminut 60% kunnan toimessa ja 40% jäähalliyhtiössä. Liikuntapaikkahoitajan työnkuva on laajentunut jäähalliyhtiön puolelle, jossa hän on toiminut jäähallimestarina asiantuntijatehtävissä. Yhteistyön aikana jäähallissa on tehty parannus- ja kunnostustöitä, jotka ovat olleet erittäin tarpeellisia toimivan ja turvallisen jäähallin eteen. Jäähallissa on vaihdettu uusi jääkontti, kaukalo kokonaisuudessaan, vaihtoaitiot ja pukuhuonetilat on kunnostettu, vesiputkia korjattu ja yleisesti huoltotoimenpiteisiin on kiinnitetty paremmin huomiota. Työaika ja työn rytmittäminen on sujunut joustavasti suunnitelmien mukaisesti. Jatkossakin on tärkeää, että yhteistyöjärjestelystä ei saa koitua liikuntapaikkahoitajalle ylimääräisiä palkkamenoja, eli yli- tai lisätöitä vapaaaikalautakunnan maksettavaksi. Vapaa-aikalautakunta päättää ehdottaa kunnanhallitukselle yhteistyön jatkamista määräaikaisena Liikuntapaikkamestari työskentelee jäähallissa asiantuntijatehtävissä 40 % viikoittaisesta työajastaan. Lautakunta päätti yksimielisesti esittää kunnanhallitukselle, että Luvian Jäähalli Oy:lle osoitetaan kirje, jossa kyseenalaistetaan jäähalliyhtiön henkilöstömenojen suurta kasvua. Lisäksi keskustelun kuluessa Taina Lehtikangas ehdotti Anniina Pajusen kannattamana, että yhteistyötä jäähalliyhtiön kanssa ei jatketa. Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja totesi, että koska oli annettu vastaehdotus, on suoritettava äänestys. Puheenjohtaja ehdotti kädennostoäänestystä, joka hyväksyttiin. Suoritetussa äänestyksessä pohjaehdotus sai kolme ääntä (Perämäki, Sainio, Valtanen) ja

17 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä Khall 263 Lehtikankaan ehdotus sai neljä ääntä (Lampinen, Lehtikangas, Pajunen, Nurmoranta). Puheenjohtaja totesi lautakunnan päätökseksi kunnanhallitukselle tulleen Lehtikankaan ehdotuksen: yhteistyötä Luvian Jäähalli Oy:n kanssa ei jatketa. Lisäksi lautakunta ehdottaa, että Luvian Jäähalli Oy:lle osoitetaan kirje, jossa kyseenalaistetaan jäähalliyhtiön henkilöstömenojen suurta kasvua. Kunnanhallitus päättää yhteistyön jatkamista määräaikaisena Liikuntapaikkamestari työskentelee jäähallissa asiantuntijatehtävissä 40 % viikoittaisesta työajastaan.

18 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 420 JÄÄNHOITOKONEEN JA JÄÄHDYTYSKONTIN VUOKRASOPIMUS OSAPUOLINA LUVIAN KUNTA JA LUVIAN JÄÄHALLI OY Khall 264 Kunnanvaltuusto on tehnyt päätöksen 45 Luvian Jäähalli Oy:n esittämistä investoinneista. Päätöksen mukaisesti on hankittu Luvian kunnan omistukseen Electric-jäänhoitokone sekä jäähallin ulkopuolelle sijoitettu kylmäkontti (jääratakylmälaite) kunnanvaltuuston hyväksymien tarjousten pohjalta. Samalla on myönnetty lisälainanottovaltuutta yhteensä vuodelle 2014 näiden hankintojen toteuttamiseksi. Päätöksen 4. kohtaan on kirjattu, että laaditaan pitkäaikainen vuokrasopimus, jonka mukaisesti Luvian Jäähalli Oy maksaa sille vuokrattavien jääratakylmälaitteiston ja jäänhoitokoneen hankinnasta aiheutuvat investointikustannukset rahoituskuluineen 10 vuoden aikana Luvian kunnalle kuukausittain niin, että nämä kustannukset tulevat tänä aikana kokonaisuudessaan maksetuiksi. Kunnaninsinööri Sami Nummi on laatinut jäänhoitokoneen ja jäähdytyskontin vuokraamisesta Luvian Jäähalli Oy:lle vuokrasopimusluonnoksen, sopimuksen voimassaoloaika (120 kuukautta). Vuokra on sopimuksen alkaessa 1932,86 euroa kuukaudessa (alv 0 %). Vuokraan lisätään kulloinkin voimassa olevan verokannan mukainen arvonlisävero. Vuokran määrän perusteena ovat todelliset, vuokranantajan pääoma- ja rahoituskulut. Vuokraaja huolehtii kustannuksellaan sille vuokrattavien laitteiden käyttökustannuksista kuten huollosta, puhtaanapidosta, kuluvien osien uusimisesta sekä näihin verrattavista kuluista. Sopimuksen irtisanomisaika on molemmin puolin yksi vuosi. Mikäli vuokralainen ei pysty täyttämään maksuvelvollisuuttaan huomautuksista huolimatta, irtisanomisaika on siinä tapauksessa yksi kuukausi. Liitteenä laadittu luonnos vuokrasopimukseksi. Kunnanhallitus päättää seuraavaa: 1) käydään keskustelu liitteenä olevasta luonnoksesta vuokrasopimukseksi Luvian Jäähalli Oy:n kanssa ja tehdään siihen tarvittavat tekstimuutokset 2) hyväksytään sopimus seuraavassa kunnanhallituksen kokouksessa

19 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 421 NUORISO-OHJAAJAN NIMIKKEEN MUUTOS NUORISOSIHTEERIKSI Vapaa-aikaltk. 66 Nuorisosihteeri koordinoi ja kehittää nuorisotoimintaa. Nuorisosihteerin työhön kuuluu suunnitella, toteuttaa ja luoda edellytyksiä nuorten vapaaajantoiminnalle. Nuorisosihteeri vastaa nuorisotoimen toimintojen toteutumisesta talousarvion raamien mukaisesti. Nuorisosihteerin työnkuvaan kuuluu myös nuoriso-ohjaajana toimiminen ja kenttätyön tekeminen nuorten parissa, esimerkiksi nuorisotiloissa. Ammatissa tarvitaan hyviä vuorovaikutustaitoja ja vastuullisuutta. Vapaa-aikatoimen työntekijät ovat käyneet kehityskeskusteluja vs. vapaaaikasihteerin kanssa elokuun lokakuun aikana. Työntekijöiden tehtävänkuvauksen on tehty jokaisen omaa työtä vastaaviksi, jonka vuoksi kahden työntekijän nimikkeen tarkistaminen tuli ajankohtaiseksi. Vapaa-aikasihteerin laajaa tehtäväkenttää on pyritty hiukan keventää tehtävänjaoilla vapaaaikatoimen työntekijöiden kesken. Luvian kunnan nuoriso-ohjaaja on työskennellyt jo aiemmin osittain nuorisosihteerin tehtäväkuvauksen mukaisesti. Nimikkeen muutos ei tule vaikuttamaan käytännön työhön nuorison parissa, jossa nuorisosihteeri tulee toimimaan ohjaavana aikuisena. Nimikemuutos ja työtä paremmin kuvaava ammatillinen tehtävänimike selkeyttäisi ja vahvistaisi nuorisosihteerin ja vapaa-aikatoimen työn kehittämistä. Luvian kunnassa työskentelevä nuoriso-ohjaaja on antanut suostumuksensa nimikkeen muuttamiseen. Nimikemuutoksella ei ole vaikutusta palkkaukseen. Nuorisosihteerin esimiehenä toimii vapaa-aikasihteeri. Esityslistan liitteenä on nuoriso-ohjaajan päivitetty tehtävänkuvaus Khall 265 Vapaa-aikalautakunta päättää ehdottaa kunnanhallitukselle, että Luvian kunnan nuoriso-ohjaajan tehtävänimike muutetaan nuorisosihteeriksi alkaen. Esityslistan liitteenä on nuoriso-ohjaajan päivitetty tehtävänkuvaus. Kunnanhallitus päättää muuttaa Luvian kunnan nuoriso-ohjaajan tehtävänimikkeen nuorisosihteeriksi alkaen.

20 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 422 KÄENPESÄN PALVELUKESKUKSEN PUTKIURAKOITSIJAN VALINTA Khall 266 Luvian kunnan vuoden 2014 ja 2015 talousarvion investointiosassa on varattu määräraha Käenpesän palvelukeskuksen tekniikkasaneeraukseen. Tekniikkasaneerauksessa kiinteistö varustetaan jäähdytys- ja sprinklerilaitteistolla sekä hoitajakutsujärjestelmä uusitaan vastaamaan nykyvaatimuksia. Saneeraukseen sisältyy lisäksi järjestelmien asentamiseen liittyviä sähköteknisiä töitä ja varavoimalaitteiston hankinta. Hankkeen urakkamuotona on jaettu urakka, jossa putkiurakoitsija toimii kohteen pääurakoitsijana. Sprinkleri-, sähkö- ja hoitajakutsu-urakat ovat pääurakkaan alistettuja sivu-urakoita. Tekninen toimi on pyytänyt putkiurakasta (jäähdytysjärjestelmän asennustyöt) tarjouksia päivätyllä tarjouspyynnöllä Porin hankintatoimiston kautta julkisten hankintojen Hilma-sivustolla sekä Porin kaupungin hankintatoimen Internet-sivustolla. Tarjoukset pyydettiin jättämään klo mennessä Tarjouspalvelu.fi:n kautta. Tässä hankinnassa noudatetaan julkisista hankinnoista annetun lain mukaista avointa menettelyä. Tarjousasiakirjojen mukaan rakennustyöt voidaan aloittaa ja kun urakkasopimus on syntynyt ja niiden pitää olla täysin valmiina mennessä. Tarjouksia saatiin 4 kappaletta, joista yhteenveto liitteenä. Kunnanhallituksen jäsenet voivat tutustua tarjouspyyntöasiakirjoihin ja tarjouksiin teknisessä toimistossa ennen kokousta. Lisäksi ne esitellään kokouksessa. Urakan arvosteluperusteena käytetään edullisinta tarjoushintaa. Kunnanhallitus päättää, että palvelukeskuksen jäähdytysjärjestelmän asennustöiden putkiurakoitsijaksi sekä hankkeen pääurakoitsijaksi valitaan hinnaltaan halvimman tarjouksen ( ,00, alv 0%) tehnyt Vesi-Vasa Oy ehdolla, että urakkaneuvottelussa päästään sopimukseen. Tarjouksista yhteenveto liitteenä nro 26.

21 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 423 KÄENPESÄN PALVELUKESKUKSEN SPRINKLERIURAKOITSIJAN VALINTA Khall 267 Luvian kunnan vuoden 2014 ja 2015 talousarvion investointiosassa on varattu määräraha Käenpesän palvelukeskuksen tekniikkasaneeraukseen. Tekniikkasaneerauksessa kiinteistö varustetaan jäähdytys- ja sprinklerilaitteistolla sekä hoitajakutsujärjestelmä uusitaan vastaamaan nykyvaatimuksia. Saneeraukseen sisältyy lisäksi järjestelmien asentamiseen liittyviä sähköteknisiä töitä ja varavoimalaitteiston hankinta. Hankkeen urakkamuotona on jaettu urakka, jossa putkiurakoitsija toimii kohteen pääurakoitsijana. Sprinkleri-, sähkö- ja hoitajakutsu-urakat ovat pääurakkaan alistettuja sivu-urakoita. Tekninen toimi on pyytänyt sprinkleriurakasta tarjouksia päivätyllä tarjouspyynnöllä Porin hankintatoimiston kautta julkisten hankintojen Hilma-sivustolla sekä Porin kaupungin hankintatoimen Internetsivustolla. Tarjoukset pyydettiin jättämään klo mennessä Tarjouspalvelu.fi:n kautta. Tässä hankinnassa noudatetaan julkisista hankinnoista annetun lain mukaista avointa menettelyä. Tarjousasiakirjojen mukaan rakennustyöt voidaan aloittaa ja kun urakkasopimus on syntynyt ja niiden pitää olla täysin valmiina mennessä. Tarjouksia saatiin 6 kappaletta, joista yhteenveto liitteenä. Kunnanhallituksen jäsenet voivat tutustua tarjouspyyntöasiakirjoihin ja tarjouksiin teknisessä toimistossa ennen kokousta. Lisäksi ne esitellään kokouksessa. Urakan arvosteluperusteena käytetään edullisinta tarjoushintaa. Kunnanhallitus päättää, että palvelukeskuksen sprinkleriurakoitsijaksi valitaan hinnaltaan halvimman tarjouksen (58 750,00, alv 0%) tehnyt Afire Oy ehdolla, että urakkaneuvottelussa päästään sopimukseen. Tarjouksia saatiin 6 kappaletta, joista yhteenveto liitteenä nro 27.

22 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 424 KÄENPESÄN PALVELUKESKUKSEN SÄHKÖURAKOITSIJAN VALINTA Khall 268 Luvian kunnan vuoden 2013 ja 2014 talousarvion investointiosassa on varattu määräraha Käenpesän palvelukeskuksen tekniikkasaneeraukseen. Tekniikkasaneerauksessa kiinteistö varustetaan jäähdytys- ja sprinklerilaitteistolla sekä hoitajakutsujärjestelmä uusitaan vastaamaan nykyvaatimuksia. Saneeraukseen sisältyy lisäksi järjestelmien asentamiseen liittyviä sähköteknisiä töitä ja varavoimalaitteiston hankinta. Hankkeen urakkamuotona on jaettu urakka, jossa putkiurakoitsija toimii kohteen pääurakoitsijana. Sprinkleri-, sähkö- ja hoitajakutsu-urakat ovat pääurakkaan alistettuja sivu-urakoita. Tekninen toimi on pyytänyt sähköurakasta tarjouksia päivätyllä tarjouspyynnöllä Porin hankintatoimiston kautta julkisten hankintojen Hilma-sivustolla sekä Porin kaupungin hankintatoimen Internetsivustolla. Tarjoukset pyydettiin jättämään klo mennessä Tarjouspalvelu.fi:n kautta. Tässä hankinnassa noudatetaan julkisista hankinnoista annetun lain mukaista avointa menettelyä. Tarjousasiakirjojen mukaan rakennustyöt voidaan aloittaa ja kun urakkasopimus on syntynyt ja niiden pitää olla täysin valmiina mennessä. Tarjouksia saatiin 4 kappaletta, joista yhteenveto liitteenä. Kunnanhallituksen jäsenet voivat tutustua tarjouspyyntöasiakirjoihin ja tarjouksiin teknisessä toimistossa ennen kokousta. Lisäksi ne esitellään kokouksessa. Urakan arvosteluperusteena käytetään edullisinta tarjoushintaa. Kunnanhallitus päättää, että palvelukeskuksen sähköurakoitsijaksi valitaan hinnaltaan halvimman tarjouksen (27 800,00, alv 0%) tehnyt Satakunnan Sähkötalo Oy ehdolla, että urakkaneuvottelussa päästään sopimukseen Tarjouksia saatiin 4 kappaletta, joista yhteenveto liitteenä nro 28.

23 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 425 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUSPÖYTÄKIRJA Khall 269 Tarkastuslautakunta on pitänyt kokouksensa. Kunnanhallitus merkitsee pöytäkirjan tiedokseen.

24 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 426 LAUTAKUNTIEN JA KUNNANHALLITUKSEN ALAISTEN VIRANHALTIJOIDEN PÖYTÄKIRJAT Khall 270 Kuntalain 51 :n mukaan kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja, kunnanjohtaja tai johtosäännössä määrätty kunnan viranhaltija voivat ottaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi asian, joka on tämän lain nojalla siirretty kunnanhallituksen alaisen viranomaisen tai kunnanhallituksen jaoston toimivaltaan ja jossa asianomainen viranomainen on tehnyt päätöksen. Mitä 1 momentissa säädetään, koskee vastaavasti lautakuntia, niiden puheenjohtajia tai johtosäännössä määrättyä kunnan viranhaltijaa asianomaisen lautakunnan alaisen viranomaisen tai lautakunnan jaoston toimivaltaan siirretyissä asioissa, jollei kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja, kunnanjohtaja tai 1 momentissa määrätty kunnan viranhaltija ole ilmoittanut asian ottamisesta kunnanhallituksen käsiteltäväksi. Asia on otettava ylemmän toimielimen käsiteltäväksi viimeistään sen ajan kuluessa, jossa 89 :ssä tarkoitettu oikaisuvaatimus päätöksestä on tehtävä. Ylemmän toimielimen käsiteltäväksi ei saa kuitenkaan ottaa: 1) lain tai asetuksen mukaisia lupa-, ilmoitus-, valvonta- tai toimitusmenettelyä koskevia asioita; eikä 2) yksilöön kohdistuvia opetustoimen, terveydenhuollon tai sosiaalitoimen asioita. Lisäksi kunnanvaltuuston hyväksymän hallintosäännön 33 :n mukaan kunnanhallituksen alaisen viranomaisen on ilmoitettava kunnanhallitukselle tekemistään päätöksistä lukuun ottamatta seuraavia asioita tai asiaryhmiä, joista kunnanhallitus on päättänyt, ettei se käytä otto-oikeuttaan: lautakunnan alaisten viranhaltijoiden päätökset kunnanhallituksen johtosäännön 6 :n kohdat kunnanhallituksen johtosäännön 7 :n kohdat hallintosäännön 12 :n kohdat 1-8 Kunnanhallitukselle on toimitettu vapaa-aikalautakunnan ja sivistyslautakunnan pöytäkirjat sekä kunnanjohtaja päätökset 27-29

25 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 427 Kunnanhallitus päättää olla ottamatta lautakuntien ja kunnanjohtajan tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen.

26 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 428 TIEDOKSISAATTOASIAT Khall Väestörekisterikeskus, väkilukutiedote Luvian väkiluku vuodenvaihteessa Rekisteritilanne 10/2014 on Muutos vuoden alusta Satakunnan työllisyyskatsaus 10/2014, ELY-keskus: Luvian kunnan työttömyysaste oli 11,1 %. Työttömiä työnhakijoita Luvialla yhteensä 171 (edellisenä vuonna yhteensä 157, muutos 8,9 %), joista alle 25-vuotiaita 14, yli 50-vuotiaita 87 ja yli vuoden työttömänä olleita 63. Avoimia työpaikkoja Luvialla 19. Kunnanhallitus merkitsee asian tiedoksi.

27 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 429 ALOITE VETERAANIEN RUOKAHUOLLON JÄRJESTÄMISEKSI LUVIALLA Khall 272 Porin sotaveteraanit ry, Luvian osasto ja Porin Rintamamiesveteraanit ry, Luvian alaosasto ovat jättäneet puheenjohtajiensa allekirjoittamana kunnalle päivätyn aloitteen veteraanien ruokahuollon järjestämiseksi Luvialla. Aloitteessa todetaan, että allekirjoittajaveteraanijärjestöt toivovat kunnan vaikeasta taloustilanteesta huolimatta täyttävän heidän pitkäaikaisen toiveensa ilmaisista ruokapalveluista kotiin. Jo kolme (3) kotiintuotua ruoka-annosta viikossa auttaisi veteraanien elämää huomattavasti. Aloite koskee tunnuksen omaavia veteraaneja, rintamalottia, miinanraivaajia sekä näiden henkilöiden kanssa asuvia puolisoita, sillä muuten palveluista ei ole apua. Luvialla on ollut aloitteen laadintahetkellä 13 veteraani- tai miinanraivaajatunnuksen ansainnutta veteraania ja heidän puolisoaan. Liitteenä kunnalle toimitettu aloite veteraanien ruokahuollon järjestämiseksi Luvialla. Kunnanhallitus päättää esittää kunnalle toimitetun aloitteen johdosta seuraavaa: 1) esitetään kunnanvaltuustolle, että se myöntäisi euron suuruisen määrärahan veteraanien ruokahuollon järjestämiseksi Luvialla ajankohdasta lähtien 2) esitetään, että määräraha kohdennetaan vuoden 2015 talousarviossa kohtaan kotihoidon tukipalvelut

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 117 Valtuusto 16.12.2014. Kokousaika 16.12.2014 klo 18.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto 70 71 72 73 74

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 117 Valtuusto 16.12.2014. Kokousaika 16.12.2014 klo 18.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto 70 71 72 73 74 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 117 Kokousaika 16.12.2014 klo 18.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto 70 71 72 73 74 75 76 77 78 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 432 Kunnanhallitus 15.12.2014

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 432 Kunnanhallitus 15.12.2014 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 432 Kokousaika 15.12.2014 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 193 Kunnanhallitus 27.4.2015

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 193 Kunnanhallitus 27.4.2015 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 193 Kokousaika 27.4.2015 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 122 123 124 125 126 127 128 129 130 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 279 Kunnanhallitus 24.8.2015 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 279 Kunnanhallitus 24.8.2015 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 278 Kokousaika 24.8.2015 klo 17.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 Kunnanvirasto Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 97 Kunnanhallitus 24.3.2014

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 97 Kunnanhallitus 24.3.2014 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 97 Kokousaika 24.3.2014 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 47. Toiminnan ja talouden tasapainottamissuunnitelma 2014 2017 52

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 47. Toiminnan ja talouden tasapainottamissuunnitelma 2014 2017 52 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 75 Kokousaika 19.8.2014 klo 18.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto 46 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 47 Pöytäkirjantarkastajien valinta 48 Esityslistan

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 294 Kunnanhallitus 8.9.2014

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 294 Kunnanhallitus 8.9.2014 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 294 Kokousaika 8.9.2014 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

Kunnanvirastossa 3.1.2014 klo 9.00-15.00

Kunnanvirastossa 3.1.2014 klo 9.00-15.00 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 2 Kokousaika 28.1.2014 klo 17.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kunnanhallitus 14.4.2014

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kunnanhallitus 14.4.2014 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kokousaika 14.4.2014 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 86 87 88 89 90 91 92 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä sivu Perusturvalautakunta 22.5.2014 34

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä sivu Perusturvalautakunta 22.5.2014 34 Perusturvalautakunta 34 Kokousaika Torstaina klo 18.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 44. Tarkastuslautakunnan vuoden 2014 arviointikertomus 48

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 44. Tarkastuslautakunnan vuoden 2014 arviointikertomus 48 Kokousaika 24.6.2015 klo 18.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto 43 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 44 Pöytäkirjantarkastajien valinta 45 Esityslistan hyväksyminen 46 Luvian kunnan tilinpäätös

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 56 Sivistyslautakunta 27.5.2014. Kokousaika 27.5.2014 klo 17.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 56 Sivistyslautakunta 27.5.2014. Kokousaika 27.5.2014 klo 17.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 56 Kokousaika 27.5.2014 klo 17.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 45 46 47 48 49 50 51 52 53 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Valtuusto 4/2012 109 (-138 ) KOKOUSAIKA Maanantaina 12. marraskuuta 2012 klo 19.00-20.05

Valtuusto 4/2012 109 (-138 ) KOKOUSAIKA Maanantaina 12. marraskuuta 2012 klo 19.00-20.05 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2012 109 (-138 ) KOKOUSAIKA Maanantaina 12. marraskuuta 2012 klo 19.00-20.05 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET Puheenjohtaja Polvijärven koulukeskuksen auditorio Jorma

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanvaltuusto. Kokousnumero 4/ 2014 Aika Maanantaina 10.11.2014 klo 19.00 20.29

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanvaltuusto. Kokousnumero 4/ 2014 Aika Maanantaina 10.11.2014 klo 19.00 20.29 Pöytäkirja Kokousnumero 4/ 2014 Aika Maanantaina klo 19.00 20.29 Paikka Valtuustosali KOKOUSKUTSU / ASIALISTA Maanantaina klo 19.00 Valtuustosali Nro 4 / 2014 ASIA LIITE 32 12 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 12 / 2011 Aika Maanantai 31.10.2011 klo 18.30 21.31 Kunnanhallituksen kokoushuone

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 12 / 2011 Aika Maanantai 31.10.2011 klo 18.30 21.31 Kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirja Kokousnumero 12 / 2011 Aika Maanantai 31.10.2011 klo 18.30 21.31 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone ASIALISTA Maanantaina 31.10.2011 Kunnanhallituksen kokoushuone Nro 12 / 2011 ASIA LIITE

Lisätiedot

Kokousaika 2.4.2012 klo 14.05 18.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Satu-Marja Eira-Keskitalo

Kokousaika 2.4.2012 klo 14.05 18.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Satu-Marja Eira-Keskitalo ENONTEKIÖN KUNTA Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Kokousaika 2.4.2012 klo 14.05 18.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Sari Keskitalo pj olleet jäsenet Antti Tonteri I vpj

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 181 Kunnanhallitus 26.5.2014

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 181 Kunnanhallitus 26.5.2014 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 181 Kokousaika 26.5.2014 klo 17.00 Kokouspaikka KalaValtanen Oy, Pori Käsiteltävät asiat 114 115 116 117 118 119 120 121 122 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 30 Valtuusto 18.6.2014. Kokousaika 18.6.2014 klo 18.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 30 Valtuusto 18.6.2014. Kokousaika 18.6.2014 klo 18.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 30 Kokousaika 18.6.2014 klo 18.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Kunnanvirastossa 27.8.2015 klo 9.00-15.00

Kunnanvirastossa 27.8.2015 klo 9.00-15.00 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 71 Kokousaika 25.8.2015 klo 17.30 Kokouspaikka Merihelmi, Laitakari Käsiteltävät asiat 61 62 63 64 65 66 67 68 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 54. Lausunto luonnoksesta sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaiksi 59

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 54. Lausunto luonnoksesta sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaiksi 59 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 86 Kokousaika 29.9.2014 klo 18.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto 53 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 54 Pöytäkirjantarkastajien valinta 55 Esityslistan

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 15/2015 1. Paikka Kaupungin virastotalo, kaupunginhallituksen kokoushuone 426

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 15/2015 1. Paikka Kaupungin virastotalo, kaupunginhallituksen kokoushuone 426 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 15/2015 1 Kaupunginhallitus 10.08.2015 Aika 10.08.2015 klo 18:00-20:24 Paikka Kaupungin virastotalo, kaupunginhallituksen kokoushuone 426 Luettelo käsitellyistä asioista

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 152 Kunnanhallitus 30.3.2015

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 152 Kunnanhallitus 30.3.2015 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 152 Kokousaika 30.3.2015 klo 16.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Pidettiin kokoustauko 19.40 19.49.

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Pidettiin kokoustauko 19.40 19.49. 154 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 6.5.2013/101 Kh 101 Kunnanhallituksen kokous on kutsuttu koolle toimittamalla kokouskutsu ja esityslista kunnanhallituksen jäsenille kirjeitse

Lisätiedot

Kunnanvirastossa 26.2.2014 klo 9.00-15.00 Marja Vaitomaa

Kunnanvirastossa 26.2.2014 klo 9.00-15.00 Marja Vaitomaa LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 65 Kokousaika 24.2.2014 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 21/2013 1/51. Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 21/2013 1/51. Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 21/2013 1/51 Kunnanhallitus Aika 11.11.2013 klo 17:00-19:05 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2 Käsitellyt asiat Asia Sivu 256 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 37 Nro 2 Kokoustiedot Aika: Maanantai 3.2.2014, klo 17.00 Kunnanvirasto, Vinkkilä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 37 Nro 2 Kokoustiedot Aika: Maanantai 3.2.2014, klo 17.00 Kunnanvirasto, Vinkkilä Kunnanhallitus Kokous 37 Nro 2 Kokoustiedot Aika: Maanantai 3.2.2014, klo 17.00 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 19 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 39 20 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 430

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 430 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 430 12/2005 KOKOUSAIKA Tiistaina 01.11.2005 kello 15.00-19.25 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

Muonion kunta Kokouskutsu/ 5/2013 1.11.2013

Muonion kunta Kokouskutsu/ 5/2013 1.11.2013 Muonion kunta Kokouskutsu/ 5/2013 asialista 1.11.2013 n kokous Aika ma klo 18.00 Paikka yhtenäiskoulun auditorio Käsiteltävät asiat 1. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 2. Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS 14/2014 178 194

KUNNANHALLITUS 14/2014 178 194 SIIKAISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA KUNNANHALLITUS 14/2014 178 194 Aika Maanantai 6.10.2014 klo 09:30 11.25 Paikka Kunnanvirasto Läsnä Vanhatalo Jukka puheenjohtaja, Lahtinen Anneli varapuheenjohtaja Heikkilä

Lisätiedot

Köyliön kunnanvirasto, valtuuston istuntosali

Köyliön kunnanvirasto, valtuuston istuntosali Viranomainen No 6/2014 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus Sivu 137 KOKOUSAIKA Maanantai 2.6.2014 kello 18.00 19.35 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Köyliön

Lisätiedot