Matkan suorittajan nimi ja tehtävänimike. Ville Ollikainen, erikoistutkija. Matkan aihe ja kohde

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Matkan suorittajan nimi ja tehtävänimike. Ville Ollikainen, erikoistutkija. Matkan aihe ja kohde"

Transkriptio

1 (26) Matkan suorittajan nimi ja tehtävänimike TYK Ville Ollikainen, erikoistutkija Tietotekniikka Tutkimusyksikkö ja osoite TTE33, PL 1203 Matkan aihe ja kohde Aika Tutustuminen IT-maailman ja digitaalitelevision konvergoitumiseen, NAB Matkaselostus NAB 99 (1.1) 1. NAB Television kehitysnäkymiä Yhdysvalloissa Digitaalitelevisioon siirtyminen Teräväpiirtotelevisio Visioita tulevaisuudesta, kommentteja ja puheenvuoroja Kommentteja television interaktivoitumisesta Kommentteja internetin televisioistumisesta Näin internettiä ja televisiota ei pidä yhdistää Kommentteja internetin ja television synergiasta Kommentteja tallennetusta mediasta Kommentteja tekniikan kehittymisestä Kommentteja liiketoiminnasta Yrityksiä ja tuotteita Sisältötuotantoa ja työkaluja Datacast ja Set Top Boxit Laajakaistaisten palveluiden tarjoajia Superteksti-TV järjestelmiä ja niiden osia Multimediaa Esitettyjä mielipiteitä Terveisiä ohjemistotaloille (Mark Cuban), muistiinpanoista How to Win in Digital Age (Mark Cuban), muistiinpanoista Yhteenveto...25 "If you are on a right track, you will be run over if you just sit there." lännenelokuvaa mukaillen, Howard Stringer (Sony)

2 (26) 1. NAB NAB on lyhenne sanoista National Association of Broadcasters. Se on televisio- ja radiotoimintaa Yhdysvalloissa harjoittavien yritysten ja yhteisöjen liitto, joka muistuttaa toiminnaltaan lähinnä Euroopan yleisradioliittoa EBUa. NAB on perinteisesti vastannut Yhdysvaltain suurimman vuosittaisen televisio- ja radioteknisen tapahtuman järjestelyistä. NAB'99 järjestettiin Las Vegasissa ja se keräsi osallistujaa. NAB'99 koostui mittavan näyttelyn lisäksi kahdestatoista konferenssista, jotka voitiin jakaa kolmeen ryhmään: teknisiin konferensseihin, jotka keskittyivät television ja radion tuotantoja jakelujärjestelmiin, multimediakonferensseihin ja -workshoppeihin, joissa erityisenä teemana olivat internetin ja television yhteenkasvaminen, sekä satelliitti- ja telekommunikaatiokonferensseihin. Tekniset konferenssit ja multimedia olivat alkaneet kasvaa yhteen siten, että internet-teemoja löytyi laajalti myös perinteisen broadcast-puolen esityksistä. Tämänvuotisena yleisteemana olikin internetin ja television konvergenssi. Koska aihe sivusi läheisesti TTE:n digitaalitelevision datajakeluhanketta, lähdin NAB'99:iin hakemaan käsitystä siitä, millaisena Yhdysvalloissa nähdään digitaalitelevision ja internetin yhdistyminen. NAB'99:n painopiste oli odotetusti soveltavalla, erityisesti kaupallisella puolella. Tämän liiketoimintavetoisuuden vuoksi kuulijalla piti olla tietty tekninen perustietämys, jotta tuotemerkit ja eri teknologiat eivät olisi sekoittuneet keskenään. Satelliittivälitteisen datasiirron erinomaisuus ei esimerkiksi johtunut erään yrityksen erinomaisuudesta, vaan siitä, että IP-multicast soveltui tähän tarkoitukseen. Multimediakonferensseissa yleisin termi oli kuluttajan "experience", jonka laajentamista tai syventämistä peräänkuulutettiin, jopa kliseeksi asti. Sanan experience olen kääntänyt elämykseksi, sillä asiayhteydessään se liittyy enemmän tunteenomaiseen kokemiseen kuin puhtaasti käännettynä kokemukseen. Tämän pitkähkön matkakertomuksen tarkoituksena on antaa lukijalle yleiskuva siitä myllerryksestä, jolla Yhdysvalloissa pyritään yhdistämään digitaalitelevisiota ja internettiä. Joukossa on suuri määrä erilaisia repliikkejä ja kommentteja, jotka toivoakseni antavat evästystä kaikille, jotka työskentelevät lähellä digitaalitelevision ja internetin saumakohtaa.

3 (26) 2. Television kehitysnäkymiä Yhdysvalloissa Yhdysvalloissa televisio tullee kahdesta syystä lähestymään internettiä Eurooppaa nopeammin: Ensinnäkin siellä ei ole käytössä tekstitelevisiota, joten digitaalitelevision oheispalveluihin otetaan mallia nimenomaan internetistä. Toisekseenkin 6 MHz taajuusrasterin päälle rakennettu 525-juovainen analoginen NTSC-televisiostandardi ilman digitaaliääntä on huono. Yhdysvalloissa digitaalitelevisio mahdollistaa kuvan laadun selkeän paranemisen, jolloin digitaalitelevisiosta ollaan valmiita maksamaan. Nopea siirtyminen antaa paremmat mahdollisuudet internet-palvelujen liittämiseen, sillä vielä voidaan tarjota internetpalveluja suurelle joukolle kotitalouksia, joilla ei entuudestaan internettiä ole. 2.1 Digitaalitelevisioon siirtyminen (Valerie Schulte/FCC, Federal Communications Commission) Kaksi vuotta on kulunut siitä, kun Yhdysvalloissa päästiin yhteisymmärrykseen digitaalitelevisiostandardista. Tähän saakka yhteensä 300 asemaa on saanut FCC:ltä myönteisen vastauksen digitaalitelevisiohakemukseensa. Näistä 22 jo on aloittanut toimintansa ja 79 aloittaa elokuuhun mennessä. Digitaalitelevision läpimurtoa odotetaan joulumyynnistä Teknisenä ongelmana Yhdysvalloissa on havaittu, ettei valittu modulointitapa tue sisätiloissa tapahtuvaa vastaanottoa (mikä eurooppalaisessa normissa on ratkaistu) eikä liikkuva vastaanotto ole mahdollinen (mikä Euroopassa onnistuu sekin). Asia on ilmeisen kiusallinen, sillä FCC:n esityksessä korostettiin ettei modulaatiota muuteta! Vastaanotinvalmistajien on kuulemma ratkaistava nämä ongelmat, joskaan ratkaisua ei voi odottaa ainakaan joulumyyntin Myytyjen vastaanottimien määrä ei päätä huimaa: Vuonna 1998 Yhdysvalloissa myytiin digitaalista set top boxia ja kuluvan vuoden ensimmäisellä neljänneksellä % ostajista oletti lisäävänsä television katseluun käyttämäänsä aikaa. Digitaalitelevisiolta odotetaan paitsi ohjaamia myös "datacasting-" ja "multicasting"-toimintoja (Saphiro/CEMA). Sanamuodot ymmärtää paremmin, kun muistaa ettei Yhdysvalloissa todellakaan ole teksti- TV:tä, vaan oheispalveluihin otetaan mallia internetistä ja IP-maailmasta. Set top boxien myynnin suhteen koettiin haittana se, etteivät yhden operaattorin oheispalvelut ole yhteensopivia toisen operaattorin set top boxin kanssa. FCC:ltä toivottiin jämerää otetta yhteensopivuuteen. Kaapeliverkkojen must-carry periaatteen käsittely on digitaalitelevision osalta myöskin auki: FCC oli luvannut päätöksen tämän vuoden ensimmäisellä neljänneksellä, sitten toisella ja nyt sanottiin sen tulevan varmasti vuoden loppuun mennessä. FCC on ilmoittanut lakkauttavansa analogiset taajuudet vuonna 2006, jonka jälkeen televisiotoiminnan pitäisi olla kokonaan digitaalista.

4 (26) ATSC (Advanced Television Systems Committee, vastaa eurooppalaista DVB-konsortiota) on laatinut puitteet lähetysjärjestelmälle. Eri kuvasuhteiden (4:3 tai 16:9), resoluutioden (480x640, 480x704, 720x1280 tai 1080x1920), lomitusvaihtoehtojen (lomitus tai ei) ja kuvataajuuksien (24, 30 tai 60 kuvaa sekunnissa) yhdistelmistä on valittu peräti 18 luvallista kombinaatiota, mikä ei varmasti helpota kenenkään elämää. FCC:n edustaja kuitenkin kehui yhdysvaltalaista standardia ja piti virheenä sitä, että eurooppalaiset ovat unohtaneet digitaalitelevisiostaan teräväpiirtomahdollisuuden: 2.2 Teräväpiirtotelevisio ATSC:n digitaalitelevisiostandardi on tukenut heti alusta alkaen teräväpiirtolähetyksiä (HDTV). Tosin HDTV-materiaalin saatavuus on huono, lähettävien asemien lukumäärä on perin pieni, eikä ehkä juuri näistä syistä - vastaanottimienkaan määrä vakuuta. Kuka ostaisi kalliin auton, johon saa vain sen verran polttoainetta että sillä voi ajaa tunnin viikossa? Sony Pictures tuottaa lähes kaiken materiaalin 16:9 kuvasuhteella ja masteroi kaikki ohjelmansa (osan ylöspäin konvertoiden) HDTV-muotoon. Miksi? Siksi, että HDTV on riittävän hyvä formaatti kaikkeen käyttöön: siitä voidaan tehdä esityskopioita eri kuvasuhteille ja eri resoluutioille. Tästä syystä lisäkustannuksia ei juurikaan synny (Hopkins/Sony Pictures). NBC aloitti suositun Leno-shown tuotannon HDTV:nä. Tässä tapauksessa koko tuotantoprosessi on HDTV:tä, jonka lopuksi konvertoidaan alaspäin perinteisiin televisiolähetyksiin. Tällä yhdellä showlla NBC:n todettiin tuottavan enemmän HDTVmateriaalia kuin kaikki muut yhteensä. Olin aistivinani lievää sarkasmia. (Jablonski/NBC) HDTV:tä verrattiin ainakin seuraaviin asioihin: pikkasen raskaana olemiseen, hyppäämiseen sillalta ja sellaisen auton ostamiseen, johon ei saa polttoainetta. Markkinointia rinnastettiin sen sanomiseen, ettei Kosovoon lähetetä maajoukkoja. Kaiken kaikkiaan ristiriitaiseksi vaikutelmaksi jäi, että HDTV-tuotantoa arvostetaan, mutta lähetykset ovat vitsi. HDTV:ssä on ilmeisestikin törmätty perinteiseen muna-vai-kana ilmiöön. Forrester Research ennustaa, että vuonna 2003 Yhdysvalloissa vain miljoonalla kotitaloudella on HDTV-vastaanotin. Saman tutkimusinstituutin mukaan HDTV:n kehitystyön hinta pitää vastaanottimen hinnan yli 2000 USD:ssä seuraavien kymmenen vuoden ajan.

5 (26) 3. Visioita tulevaisuudesta, kommentteja ja puheenvuoroja Konferensseissa esitettiin runsaasti erilaisia visioita ja näkemyksiä, toiset parempia, toiset huonompia. Parhaiten mieleen jäivät seuraavat mietelmät ja mallit: - multimedia- ja televisioesitykset voidaan luokitella lyhyen ja pitkän formaatin mukaisiin (3.2) - suurimman osa ajasta useimmat ihmiset eivät tahdo olla interaktiivisia (3.1) - PBS:n toimintamalli internetin ja television ristikkäiskäytöstä (3.4) - televisio-ohjelmaan integroitu chattays (3.4) - television oheispalvelut eivät saa estää televisio-ohjelmaa näkymästä (3.1) - 40% yhdysvaltalaisista kotitalouksista on televisio ja PC samassa huoneessa (3.4) - katsojalle suora lähetys on ajan jakamista muiden katsojien kanssa (3.5) Seuraavat tekniikkapainotteiset maininnat jäivät mieleen: - IEEE 1394 merkitys eri laitteiden yhteensovittamisessa, 400 Mbps liityntätapa ilman rojaltteja (3.6) - Compaq tulee integroimaan ADSL-modeemin jokaiseen valmistamaansa tietokoneeseen (3.2) - voimakas kehitystrendi kohti yhden mikropiirin ratkaisuja (3.6) Näistä aiheista enemmän seuraavissa kappaleissa, joihin olen koonnut esiintulleita ajatuksia. Lisää tekniikka-asioita löytyy yrityksiä luettelevasta osiosta (4). 3.1 Kommentteja television interaktivoitumisesta Robert Davis (Lycos): Tulevaisuudessa televisio-ohjelmassa esitetylle juonelle voidaan rakentaa sivujuonia, lisäksi katsoja voi itse täydentää ohjelmaa rakentamalla siihen omia sivujuonia, muidenkin nähtäville. Työkaluiksi visioitiin Sonyn ja muiden valmistajien MPEGkameroita ja internettiä. Robert Davis (Lycos): Davisille esitettiin kysymys näin tehdyn materiaalin käyttöoikeudesta. Davis rinnasti tilanteen vallitsevaan käytännön, jossa Lycos tarjoaa ihmisille mahdollisuuden laatia www-sivuja ilmaiseksi. Ehtojen mukaan Lycosilla on oikeus käyttää näiden sivujen sisältöä parhaaksi katsomallaan tavalla. [NBC omistaa merkittävän osan Lycosista.] Robert Davis (Lycos): Televisiosarjoja kuten X-files voidaan muuttaa peleiksi "to extend user experience". Jay Samit (Universal New Media Group): Kehitystä jarruttavat perinteiset Hollywoodtuottajat, jotka rakastavat lineaarista esitystä: "They will be buried in film cans." Kommentti lisäarvopalveluista: Lisäarvopalveluja ei saa tyrkyttää. Ne saavat peittää vain murto-osan televisioruudusta. Ohjelman pitää näkyä.

6 (26) Kommentti lisäarvopalveluista: Televisio tarjoaa erittäin nopean myötäsuuntaisen kanavan (British interactive 72Mbps). Ei point-to-point-, vaan massajakeluun. Toimii viihdepainotteisena (?). Kommentti interaktiivisen television suunnittelusta: Ihmiset pitää opettaa moniajoon. Useimmat joka tapauksessa tekevät televisiota katsoessaan jotain muutakin, mikseivät siis oppisi yhtäaikaisen surffailunkin. James Aguilar (WebTV Networks): Television interaktivoituminen alkoi kaukosäätimestä. Larry Namer (Comspin): "Most of the time most of the people do not want to interact." 3.2 Kommentteja internetin televisioistumisesta Cindy Johanson (PBS online): PBS:n huonolaatuisenkin video-on-demandin suosio oli yllättänyt. "Technology is finally catching up!" Cindy Johanson (PBS online): PBS:n teettämän tutkimuksen mukaan 40%:ssa yhdysvaltalaisista kotitalouksista on TV ja PC samassa huoneessa. Gordon Paddison (New Line Cinema Interactive): On olemassa lyhyen formaatin ja pitkän formaatin mukaisia esityksiä. Lyhyen formaatin esityksissä käyttäjältä odotetaan päätöksentekoa esityksen eteenpäinviemiseksi. Pitkässä formaatissa esitys soljuu itsekseen eteenpäin. PC:lle ei pidä tehdä materiaalia pitkän formaatin mukaisesti. Larry Kramer (CBS Market Watch): Elävän kuvan sijaan slideshow saadaan laadukkaaksi pienelläkin kaistaleveydellä ja huokeallakin laitteistolla. Kommentti kaistanleveydestä: "Internet can not raise emotion because of bandwidth restraints." [Televisiopuolen kannanotto?] Leo Hinderny (AT&T Broadband and Internet): Internet ei ole nykyisin erityisen viihdepainotteinen. Verrataanpa aiempaan: televisiossa oli aikoinaan hupi ja lehdissä tieto, nyt televisio tarjoaa sekä hupia että tietoa. (?) Leo Hinderny (AT&T Broadband and Internet): Elokuvastudiot eivät tehneet televisiota. Kuvanauhuritkin pantiin melkein päiviltä kopioinnin vuoksi. Mullistavatko televisioyhtiöt siis internetin? Carruthers (Webcast.com): Internetissä on "Lots of content but little context." Steve Mack (Real Networks): Aiemmin konferensseissa televisioalan ihmiset ovat snobbailleet internet-ihmisille. Tänä vuonna snobbailu on loppunut. Lee Friedman (Bell South): Huhtikuun puolessavälissä Compaq julkisti integroivansa jokaiseen valmistamaansa mikroon ADSL-modeemin.

7 (26) 3.3 Näin internettiä ja televisiota ei pidä yhdistää Carruthers (Webcast.com): Webcast.comin demossa www-selaimen yläreunassa näytettiin pikkuisia videoklippejä Indy Cartista. Muuta osaa ruudusta käytettiin siellä täällä surffaamiseen: samanaikaisesti kuunneltiin Andrettin autonpörinöitä ja selattiin aivan muuta. Tämä oli olevinaan hienoa. Widoff (WETA-TV): Liki tuhatpäiselle yleisölle esitetettiin interaktiivinen Brahms ja interaktiivinen Hamlet. Molemmat kuuluivat samaan demoon. Interaktiivisessa Hamletissa seurattiin Shakespearen Globe-teatterissa tehtyä televisio-ohjelmaa. Oheistiedon avulla voitiin hetkellä millä hyvänsä klikata televisioruudulta rakennusta, tehdä siellä vaikka kiertokäynti ja jatkaa sitten Hamletin seuraamista. Esiintyjistäkin sai lisätietoja lennossa. Kysymys heräsi, eikö Hamlet ole kyllin kiinnostava? Miksi ohjelma siis tehtiin Hamletista, miksei Globeteatterista ja esiintyjistä? Miten menetellään, jos samaa televisiota katsoo useampi perheenjäsen? Nämä kysymykset jäivät askarruttamaan. Seuraava esimerkki oli Brahmsin konsertto, jossa katsoja pystyi valitsemaan ohjaajan koosteen lisäksi erilaisia kamerakulmia, vaikkapa kuvia jousisektiosta. Kamerakulman vaihtoon liittyi klikkaava äänitehoste, joten Brahmsia säesti synteettinen klik-klik-klik-komppi. Popkonsertin olisin vielä ymmärtänyt, mutta miksi sen piti olla klassista? Onko konsertti katsomista eikä kuuntelemista varten? Demo sai raikuvat aplodit, mikä sai minut kärsimään entistä enemmän. 3.4 Kommentteja internetin ja television synergiasta Cindy Johanson (PBS online): Synergia syntyy siitä, että nyt on kyse äärimmäisen pushtekniikan ja äärimmäisen pull-tekniikan yhdistämisestä. Cindy Johanson (PBS online): PBS:n teettämän tutkimuksen mukaan 40%:ssa yhdysvaltalaisista kotitalouksista on televisio ja PC samassa huoneessa. Cindy Johanson (PBS online): PBS:n televisiotuotannossa yleisöllä on internetin kautta mahdollisuus vaikuttaa ohjelman sisältöön. Esimerkkitapauksena Perussa tehtiin ohjelmaa jäämuumion etsinnästä. Ryhmä päivitti verkkoon dataa projektin etenemisestä. Tuotannon kuluessa yleisö alkoikin kysellä paikallisten ihmisten elämästä ohjelman sisälto muuttui. Cindy Johanson (PBS online): PBS käsittelee televisio-ohjelmia käsitellään ikäänkuin ne olisivat "executive summary" internetissä olevaan aineistoon. Vastaavasti internetissä puffataan tulevia televisio-ohjelmia. Cindy Johanson (PBS online): Yhden ohjelman elinikä internetissä on huomattavasti televisio-ohjelman elinkaarta pidempi. Esimerkkinä PBS:n tuottama tunnin mittainen tuberkuloosia käsittelevä televisio-ohjelma, jonka internet-materiaali oli esillä neljä vuotta keräten kapea-alaisuudestaan huolimatta 100 katsojaa päivässä. Cindy Johanson (PBS online): Usein pelätään interaktiivisten palvelujen vievän katsojat mukanaan. PBS ei tätä "clicking away"-pelkoa allekirjoita: hyvän ohjelman katselua ei

8 (26) keskeytetä. Kyselytutkimus tuki tätä väitettä. "Clicking away"-huolenaiheeseen viittasi myös Bernard Gershon (ABC News Radio) joka viisaasti korosti, ettei internet voi varastaa silmäpareja radiolta. James Aguilar (WebTV networks): WebTV:n chattays toimii siten, että tekstit tulevat osittain kuvan päälle, jolloin ohjelmaa voi kommentoida samalla kun sitä katsoo. Muut samassa chatryhmässä olevat katsojat näkevät kommentit. James Aguilar (WebTV networks): Chat ja oheispalvelut tukevat katsojan pysymistä kanavalla. Scott Woelfel (CNNi) Synergia syntyy siitä, että televisiossa lähetettävän tiedon täytyy olla varmistettavissa. Keskustelupalstoilla saa puolestaan esiintyä virheitä. CNNi:n kaltaiset keskustelufoorumit ovat antaneet mahdollisuuden välittää vähemmän virallista tietoa, joka kuitenkin auttaa katsojaa ymmärtämään esimerkiksi Kosovon tilannetta paremmin. Kommentti: Portaaleja on vertikaalisia ja horisontaalisia, horisontaaliset miehittävät top-25 listan. Larry Kramer (CBS Market Watch): Konvergenssiä internetin ja television välille ei heti synny, vaan ensiksi tulee hankkia ymmärrys siitä mitä ihmiset todella haluavat. 3.5 Kommentteja tallennetusta mediasta Gordon Paddison (New Line Cinema Interactive): DVD tarjoaa laajakaistaiset palvelut kapeakaistaisessa ympäristössä. Se soveltuu hyvin peleihin. Jay Samit (Universal New Media Group): "Each live stream is unique. Powerful! You can share the moment with the artist." Gordon Paddison (New Line Cinema Interactive): DVD on aiheuttanut Japanissa sen, että elokuvateattereiden kävijämäärät ovat romahtaneet. 3.6 Kommentteja tekniikan kehittymisestä Howard Stringer (Sony): Digitaalinen televisio on kodin tietoverkon keskus. Järjestelmät yhdistyvät: Havi ja ilink (IEEE 1394). Myös John Gage (Sun Microsystems) korosti Havikonsortion ja IEEE 1394 väylän merkitystä muurien murtajana: IEEE 1394 on avoin standardi, josta ei tarvitse maksaa lisenssimaksuja. Gordon Paddison (New Line Cinema Interactive): 3-4 vuodessa 20% uusista elokuvateattereista perustuu sähköisessä muodossa olevan materiaalin projisoimiseen.

9 (26) Jay Samit (Universal New Media Group): Samit arvosteli nykyistä tapaa tehdä tietoyhteiskunta: kutakin kuluttajaa ja kutakin palvelua varten revitään katu erikseen auki, jotta kaapelit saadaan vedettyä. Jay Samit (Universal New Media Group): Joskus tekniseen läpimurtoon tarvitaan vain yksi ohjelmatuote. Esimerkkinä THX ja Jurassic Park. Gordon Paddison (New Line Cinema Interactive): DVD on tietokoneen yhteydessä 10 kertaa niin yleinen kuin TV:n yhteydessä. Mark Cuban (Broadcast.com) Visioi walkmaniin LEO-satelliittivastaanottimen: kadulla kulkiessa siihen voisi ladata uusimmat mielilevyt. John Gage (Sun Microsystems): Sisältö tahdotaan julkaistavaksi yhä enemmän reaaliajassa, olipa tuottajana yritys tai yksityinen henkilö, katso vaikka John Gage (Sun Microsystems): Kehitys kulkee kohti yhden mikropiirin ratkaisuja. Palm Pilotin prototyypissä (joka esiteltiin) on yhdelle sirulle integroitu kaikki Palm Pilotin toiminnot ja lisäksi puhelin. Kahden vuoden sisällä markkinoilla on volyymituotteena grafiikkapiiri, joka pystyy renderöimään Bugs Storyn reaaliajassa. Lausahdus paneelissa 21st Century Players: Kuka olisi tiennyt että sellaisista aineksista kuin hiihto ja ampuminen tulee ampumahiihto? John Gage (Sun Microsystems) "Whatever you buy is wrong it's always out of date." 3.7 Kommentteja liiketoiminnasta Jay Samit (Universal New Media Group): Liiketoimintamallissaan sisällöntuottajan on vaikea toteuttaa asiakaslähtöisyyttä, sillä tuottajat eivät tiedä keitä asiakkaat ovat. Tehokas tapa asiakastiedon hankintaan ovat ilmaispalvelut, joilla tänä päivänä kerätään uskomaton määrä tietoa, jopa asiakkaiden henkilökohtaisia kalentereita! Lisa Crane (NBC.com): Jos tuottaja saa tulevaisuudessa suoran yhteyden kuluttajaan, mihin paketoijia tarvitaan? Paketoijilla on yhteyksiä ja osaamista muun muassa brandinrakennukseen ja rahoitukseen liittyen. Jay Samit (Universal New Media Group): Sen lisäksi, että kopiosuoja saadaan teknisesti toteutettua, kolmen ehdon tulee täyttyä ennenkuin MP3:sta tulee liiketoimintaa: 1. Musiikki julkaistaan avoimena. 2. Laitteita saa kaupan hyllyltä in-a-box. 3. Materiaalin tekijänoikeuskysymykset tunnustetaan yleisesti. [Saman asian voisi yleistää laajemmallekin.] Gordon Paddison (New Line Cinema Interactive): Jakelu digitalisoituu ja markkinoinnista tulee interaktiivisempaa. Oheiskrääsän myynti lisääntyy.

10 (26) Ohnemus (Fantastic): Kun portaaleihin käytetään keskimäärin 52 minuuttia (jollain aikavälillä), niin hakupalveluihin käytetään 32 minuuttia. Kommentti lisäarvopalveluista: Lisäarvopalvelut tuovat kaupankäynnin olohuoneeseen. Kommentti lisäarvopalveluista: Teetä ostos kun sinulla on asiakkaan huomio. Heti! Mitchell Kertzman (Network Computers): Digitaalitelevisio yhdistää ostotapahtuman mainostamistapahtumaan. Kertzman yhdistäisi set top boxiin kaiutinpuhelimen ja datalähetykseen puhelinnumeron. Thomas Dolby Robertsson (Beatnik) oli lisännyt internet-demoon ääniefektin siten, että sivua avattaessa kilahti Intelin jingle! Robert Phillips (Talus): Menestys tulee siitä, että myy oikeassa paikassa oikeaan aikaan oikealla tuotteella oikealle asiakkaalle oikean hintaan oikean kanavan kautta. Robert Phillips (Talus): Markkinat kehittyvät kohti mikrotasoa. Myös Mitchell Kertzman (Network Computers) korosti paikallista mainostamista. Steve Pearlmann (WebTV): Internetin ja television yhteenliittymisessä tulee olemaan neljä peluria: sisällöntuottaja, verkko-operaattori, vastaanottimen valmistaja ja palveluntuottaja, joka pyörittää mainontaa ja sähköistä kaupankäyntiä. Tekijänoikeustietoa löytyy osoitteista ja

11 (26) 4. Yrityksiä ja tuotteita Osa yrityksiä koskevista tiedoista on poimittu konferenssiesityksistä, osa laitenäyttelystä ja osa yritysten www-palveluista. Tältä puolelta mieleen jäivät erityisesti PBS (4.1) internetin ja television yhteensovittamisestaan, MetaCreations (4.1) uskomattoman helppokäyttöisistä 3Dtyökaluistaan, TiVo näppärästä kovalevynauhuristaan (4.2), NDS järkevänoloisesta digi-tvlähestymistavastaan ja Broadcast.com perustajansa esittämistä mielipiteistään. Kuvan esittämiseen tarvittavat bittimäärät ovat taas kutistuneet. Microsoft esitteli perin hyvänoloista musiikkivideota 700 kbps nopeudella. 300 kbpskin näytti kohtalaiselta. Tehokas kuvanpakkaus merkinnee vielä toistaiseksi käsityötä ja signaalin puhdistamista. Terranin (4.5) Media Cleaneriin viitattiin monessa yhteydessä - myös Microsoftin demossa - vaikka valmistajan nimi pääsääntöisesti unohtuikin mainita. Uusissa koodekeissa 28 kbps riittää taustamusiikkiin oikein hyvin ja kbps samaan mihin nykyinen 128 kbps MP3. Panasonic (4.2) esitti HDTV:tä D-VHS-kasetilta. Yhden suomalaisen valmistajan löysin: iisalmelainen Genelec esitteli kaiuttimiaan. Genelecin kaiuttimia näkyi muutamalla muullakin messuosastolla, muun muassa Dolbyn osastolla. 4.1 Sisältötuotantoa ja työkaluja PBS online (Cindy Johanson) on tutustumisen arvoinen PBS tuottaa asiapitoista, useimmiten koulutuksellista materiaalia sekä televisioon että internettiin. 90% materiaalista tehdään siten, että siihen liittyy myös televisio-ohjelma. PBS:llä on internetissä sivua ja se tekee käytettävyystutkimuksia julkaisemalleen materiaalille. Johanson näki tärkeänä sen, että yleisölle annetaan aina vain yksi weppiosoite [www.pbs.org] sen sijaan, että kullakin ohjelmalla olisi oma osoitteensa. PBS:n tulot muodostuvat sponsoreista, lisensoinneista ja "contextual opportunities" MetaCreations (Scott Hawthorne) Metacreations on erikoistunut internetissä esitettävän 3D-grafiikan luomis- ja välitystyökalujen kehittämiseen. Se on syntynyt yritysten MetaTools ja Fractal Design fuusiona, jonka lisäksi yritys on sulauttanut itseensä Real Time Geometry Corporationin and Specular Internationalin.

12 (26) Netscapen pluginina toimiva 3D-esitysgrafiikka MetaStream on pyritty tekemään mahdollisimman nopeaksi siten, että ensin ladataan yleismuodot, joita latauksen kuluessa tarkennetaan. Rautalankamallin ympärille kääritään bitmap-kuva tavalliseen 3D-grafiikan tyyliin. Parhaat koko aikana kuulemani aplodit sai demo, jossa MetaCreationsin Canoma-ohjelmalla tehtiin alle minuutissa 3D-mallinnus valokuvasta, jossa pöydällä oli muropaketti. Vain huokaisuja kuului tämän jälkeen sellaisen demon aikana, jossa pienestä maalaiskaupasta otetusta kuvasta oltiin tehty ("puolessa tunnissa") 3D-malli pihalla olevine autoineen päivineen ja demossa renderöitiin ja esitettiin lento kaupan ohi. Henkeäsalpaavan demon lähtökohtana oli 2-ulotteinen valokuva! 3D-grafiikasta tai 3D-mallinnuksesta kiinnostuneiden kannattaa käydä katsomassa, olisiko Canomalla (http://www.metacreations.com/products/canoma/) tai MetaStreamillä (http://www.metastream.com/) jotain tarjottavana. CNNi (Scott Woelfel) CNN:n internetpalvelun CNNi:n käyttö keskittyy toimistojen aukioloaikaan. Eräs CNNi:n "ilmaispalvelu" on tekstiviestien lähettäminen Pagenetin hakulaitteisiin. [Maksu siis kerätään Pagenetin kuukausimaksuista.] CNNi on osoittautunut CNN:n televisiokanavaan verrattuna paremmaksi kolmessa tapauksessa: 1) vaalitulospalveluissa, jotka ovat keränneet paljon kävijöitä 2) Kosovon tilanteesta tiedottamisessa. Televisiossa lähetettävän tiedon oikeellisuus täytyy olla varmistettavissa, jolloin CNNi:n keskustelufoorumit antavat mahdollisuuden välittää vähemmän virallista tietoa. Vaikkei tieto olekaan virheetöntä, se parantaa ihmisten ymmärrystä. 3) CNNi:n kautta on saatavana 5 lisäkieltä. CBS Market Watch (Larry Kramer) Suurista televisiotuottajista CBS oli viimeinen nettiinmenijä. Kramerin näkemyksen mukaan konvergenssiä television ja internetin välille ei heti voi muodostaa, vaan ensiksi tulee hankkia ymmärrys siitä mitä ihmiset pohjimmiltaan haluavat. CBS:n internet-palveluista taloustiedon välittäminen on osoittautunut tehokkaaksi. CBS:n palvelua on optimoitu latausajan minimoimiseksi, sillä käyttäjät tahtovat tiedon nopeasti. Liikkuvan kuvan sijaan slideshow laadukas pienelläkin kaistaleveydellä ja huokeallakin laitteistolla. Myös Bernard Gershon (ABC News Radio) korosti äänellä höystetyn slideshown mahdollisuuksia. Kramerin viesti olikin: "Ole hyvä siinä mitä teet."

13 (26) NBC.com (Lisa Crane) NBC.com tarjoaa verkkoon NBC:n viihdetuotantoon liittyviä oheispalveluja. Uutiset ja urheilu on jätetty MSNBC:lle. NBC:n yhteistyökumppaneiden kanssa on kehitetty NBC.com:iin paikallisia uutisia ja palveluja. NBC.com tarjoaa verkossa clippejä NBC:n viihdetuotannosta aina 300 kbs bittinopeuteen saakka. Palvelu on ilmainen ja huokea tuottaa. Tarkoituksena on nostaa katsojaosuuksia. NBC on tehnyt tutkimuksen, jossa yhden viikon ajan kehotettiin televisionkatsojia siirtymään internettiin. Lopputuloksena todettiin, että televisionkatsojat palasivat internetistä takaisin television ääreen. Astonish Inc. (Annette Walker) Astonish Inc. on erikoistunut WebTV:n ja laajemminkin interaktiivisen television sisältötuotantoon. Annetta Walker valotti suunnitteluperusteita. Pääviesti oli nopeus: Käyttäjillä on lyhyt pinna. Tästä saatiinkin hyviä mottoja: "Plain and fast beats pretty and slow", tai vielä pidemmälle vietynä "Meaty and ugly beats pretty and bland hands down" tai "engaging, not boring". Vakioyleisö pitää säilyttää: Sille pitää antaa syy, miksi palata takaisin. Paluukanavaa pitää hyödyntää. Oleellinen tieto pitää tarjota nopeasti, ei saa sievistellä. Saavutuksilla saa ja pitääkin pröystäillä! Walkerin näkemyksen mukaan internet vaikka se tavoittaakin vain murto-osan yleisöstä - tasoittaa television, sanomalehtien ja aikakauslehtien välisiä eroja. Internet on sitä, että tuhansia asioita tapahtuu yhtäaikaa. Linkkejä ei saa vain rojauttaa sivulle. "Make it fast." 4.2 Datacast ja Set Top Boxit NDS (Abe Peled) NDS:n XTV-järjestelmässä siirretään käyttäjän set top boxille ohjelmia ja mainoksia datana. Sen lisäksi, että set top box toimii digitaalitelevisiovastaanottimena, se on siis myös pushdatan tallennin. Käyttäjä voi valita set top boxiin saapuneesta materiaalista katsottavakseen mieleisensä. Set top boxin ohjelmisto pitää huolen siitä, että myös mainokset näytetään. XTV mahdollistaa maksullisten televisio-ohjelmien ja lisäinformaation välittämisen.

14 (26) XTV on kokonainen järjestelmä tuotantotyökaluista set top boxiin saakka. Järjestelmän tarkoituksena ole jakaa internettiä, vaikka internet voikin olla paluukanavana. XTV:ssä tekniikkana lienee IP multicast, sillä Peledin näkemyksen mukaan datasiirron televisiolähetyksissä pitäisi perustua avoimiin standardeihin ja IP multicastiin. Datasiirto antaa mahdollisuuden siirtyä juohevasti televisionkatselusta internet-pohjaisten tarjousten selaamiseen. Katsojalle voidaan antaa mahdollisuus valita ne mainokset, joita hän tahtoo katsoa, sillä sopivasti järjestellen voidaan huolehtia siitä että kaikki mainokset tulevat kuitenkin ennen pitkää katsottua. Kävelin NDS:n messuosastolla kamera kädessä. Minua neuvottiin: "No photographs". WebTV (James Aguilar & Steve Pearlmann) Microsoftin ostama WebTV Networks on noussut Yhdysvaltain toiseksi suurimmaksi internet-operaattoriksi. WebTV:llä on tilaajaa ja keskimäärin 2,2 käyttäjää per tilaaja. Käyttömäärä per tilaaja on kaksinkertainen America Onlineen ja kolminkertainen useimpiin muihin verrattuna. 71% tilaajista ei omista PC:tä, 58%:lla ei ole aiempaa kokemusta tietokoneista, silti 50% kirjautuu sisään joka päivä julkaistiin ensimmäinen WebTV, joka mahdollisti internet-sisällön esittämisen televisioruudulla. WebTV on siirtymässä ohjelmatoiminnan (programming) puolelle, jonka jälkeen WebTV:tä voidaan kutsua myös henkilökohtaiseksi TV:ksi. Mitä syvällisemmin kuluttaja paneutuu uusiin ominaisuuksiin, sitä syvällisempi on hänen elämyksensä, Aguilarin mukaan. WebTV täydentää televisiota kolmella tavalla: internetin selaus televisioruudulla, internetin ja television yhteiskäyttö ja interaktiivinen televisio. WebTV:stä on uusi versio, WebTV+, joka pystyy esittämään perus-html:ää, jossa on kovalevy ja joka mahdollistaa chattailyn sekä lisätietojen saamisen ohjelmasta ja oheispalvelut kuten ostosten tekemisen. Chattays toimii siten, että tekstit tulevat osittain kuvan päälle, jolloin ohjelmaa voi kommentoida samalla kun sitä katsoo. Muut samassa chat-ryhmässä olevat katsojat näkevät kommentit. Tämä vaikutti erityisen somalta piirteeltä. WebTV:hen voidaan nyt ladata kolmeulotteisia pelejä. Kovalevyllisen (8 GB) WebTV:n hinta on 500 USD. Jotta se toimisi, tulee kuukausittain maksaa 25 USD, mikä sisältää WebTV:n mukana muutoinkin tulevan internet-palvelun. Kovalevyllinen WebTV mahdollistaa muiden kovalevynauhurien tavoin minkä tahansa lähetyksessä olevan ohjelman pysäyttämisen ja jatkamisen myöhemmin ilman, että mitään jää näkemättä. Laitetta ei myydä erikseen eikä sitä voi käyttää ilman kuukausimaksua. Kovalevyllinen WebTV luo WebTV:n terminologian mukaan käyttäjälleen virtuaalisia televisiokanavia.

15 (26) WebTV:ssä nähdään tärkeäksi kolmen seikan yhteisvaikutus: syvällinen elämys, innokkaat katsojat ja mahdollisuuden perus-html työkalujen käyttöön. Ensimmäiset televisiovastanottimeen integroidut WebTV:t ovat tulossa. TiVo (Stacy Jolna) TiVo on analogisia televisiolähetyksiä vastaanottava videonauhuri, jossa nauha on korvattu kiinteällä kovalevyllä. TiVoon on yhdistetty EPG ja sen nauhoitusaika on enimmillään 30 tuntia. TiVon kovo on Philipsin tekemä. Yhteensopivia palveluita tuottavat muiden muassa NBC, HBO ja ZDTV. Muiden kovalevynauhureiden tapaan TiVolla voidaan keskeyttää meneillään olevan ohjelman seuraaminen (ja jatkaa samasta kohdasta), kelata meneillään olevaa ohjelmaa taaksepäin ja tehdä hidastuksia. TiVo kerää käyttäjäprofiilia siten, että käyttäjä pisteyttää TiVosta katsomansa ohjelmat "thumbs up thumbs down" -periaatteella. Kerätyn tiedon perusteella TiVo joko tallentaa tai ehdottaa tallennettavaksi sellaisia ohjelmia, jotka muistuttavat katsojan suosikkeja. TiVon EPG ja adaptoituva tallennus ovat maksullisia palveluja, joista kuluttaja joutuu maksamaan 10 USD kuukaudessa tai kertamaksuna 200 USD. Ilman palvelun tilaamista TiVo toimii tavallisen kovalevytallentimen tavoin. TiVon hinta vaihtelee 500 ja 1000 (kertaluontoisine palvelumaksuineen ) USD:n välillä kapasiteetin (14-30 tuntia) mukaan. Teknisesti TiVo käyttää MPEG2-koodausta bittinopeuksilla 1,5 6 Mbps. Tallennusajat lienee ilmoitettu alhaisimman bittinopeuden mukaan. Jolna esitteli TiVon henkilökohtaisena TV:nä (personal TV). Replay TV (Anthony Wood) Verrattuna TiVoon Replay TV esiteltiin digitaalisena videonauhurina, eikä oppivana laitteena: "No thumbs up thumbs down - you know what you want to watch." Replay TV:llä on TiVon kaltainen EPG-palvelu, joka on laitteen ostajille ilmainen. EPG toimii internetin kautta: Replay TV soittaa joka yö ilmaiseen palvelunumeroon, josta se lataa uusimmat ohjelmatiedot. "You just want the TV be easier. Never miss your favorite show." Replay TV kykenee tallentamaan analogisia televisiolähetyksiä MPEG2-koodaten bittinopeuksilla 2-6 Mbps.

16 (26) Replay TV:n hinta on vähintään samaa luokkaa kuin TiVon, USD ( Mbps). Tämä ehkä selittää sen, että Wood vaikutti vaivautuneelta verratessaan laitettaan TiVoon. Tuntui siltä, että TiVo oli ajanut Replayn ohi. Wood esitteli Replay TV:n henkilökohtaisena televisiokanavana (personalized channel). Panasonic Panasonic esitteli messuosastollaan set top boxia, johon oli liitetty ohjelmien tallennukseen ulkoinen 9 GB kovalevy IEEE 1394:n kautta. Käyttöliittymä oli set top boxissa. Kyseessä oli esittelylaite, eikä suunnitelmia markkinoille tulosta kerrottu. Kovalevyloota sisälsi Panasonicin varta vasten tekemän IEEE 1394 SCSI konvertterin. Esillä oli myös D-VHS, joka samaan tapaan IEEE 1394:n kautta tallensi ja toisti HDTVlähetystä! Yritin ottaa siitä kuvaa, mutta messuosaston esittelijä tuli väliin. Kovalevynauhurin tapaan D-VHS:kin käytti set top boxia käyttöliittymänään, mikä vaikutti perin hyvältä idealta. 4.3 Laajakaistaisten palveluiden tarjoajia Broadcast.com (Mark Cuban) Broadcast.com oli eräs eniten mainituista yrityksistä ja sen perustaja Mark Cuban kenties eniten siteerattu. Broadcast.com aloitti toimintansa, kun Mark Cuban alkoi miettiä, miten hän voisi seurata opiskelupaikkansa urheilujoukkueen suorituksia uudella asuinpaikkakunnallaan. Ratkaisu perustui internettiin. Nykyisin Broadcast.comilla on 1200 serveriä ja yksityinen frame relay - runkoverkko. Verkossa välitetään 410 radio- ja 50 TV-ohjelmaa. "Delivering streaming media is never as easy as publish a web page." Eräs liiketoiminnan tukipilareista on valkokaulustyöväestön keskuudessa tehty tutkimus: 99%:lla on toimistossa PC, 9%:lla TV ja 32%:lla radio. Jos tahtoo jatkaa suosikkiradioasemansa kuuntelua työpäivän aikanakin, PC on luontevin lähde. Broadcast.com on laajentanut toimintaansa ostamalla tuotantoyhtiöitä. Enemmän Mark Cubanin näkemyksistä kappaleessa 5. ICTV (Sheldon Safir) ICTV tarjoaa interaktiivisia palveluja kaapeliverkkojen asiakkaille ja järjestelmiä kaapeliverkoille. ICTV:n järjestelmä kattaa kotipäätteen, kaapeliverkkoon sijoitettavat headendit ja head-endien välisen infrastruktuurin. Liitynnän nopeus head-endin ja päätelaitteen välillä on 10 Mbps. Kotipääte on itse asiassa PC-pohjainen Windows-95 set top box.

17 (26) Palveluina on tällä hetkellä saatavana nopean internet-yhteyden lisäksi PC-pelejä ja CR-ROM sisältöjä. Palvelujen välityksessä kaapelioperaattorilla on kaksi vaihtoehtoa: joko järjestelmän ostaminen tai vuokraaminen. Vuokrausvaihtoehdossa operaattori saa ensimmäiset 8 USD asiakkaalta kuukausittain perittävistä maksuista (varma). Seuraavat 8 USD:tä menevät ICTV:lle ja tämän jälkeen jako on 50%-50%. Asiakkaalta peritään 10 USD kuukaudessa, sisältäen 5 tuntia internetin käyttöaikaa, pääsyn CD-ROM-kirjastoon ja sähköpostin. Ylimääräiset internet-tunnit maksavat 1-2 USD välillä ja maksullisten CD-ROMien käyttö 3 USD / tunti. ICTV:n tyypillinen käyttäjä edustaa alempaa Network (Rajil Kapoor) AT&T:n tarjoaa kuluttajille laajakaistaisia internet-palveluja kaapelimodeemin kautta. Tällä hetkellä asiakkaita on puolisen miljoonaa. Laajennusvaraa kuitenkin löytyy, sillä yhteistyötä tehdään olemassaolevien kaapelioperaattorien kanssa: yhteistyökumppanien kaapeliverkkoihin on liittyneenä 65 miljoonaa kotitaloutta. Tämä on rakentanut laajakaistaisen runkoverkon välimuisteineen. keskittyykin PC-tarjontaan, kaapelimodeemit tuovat mahdollisuuden myös TV-tarjontaan, kunhan välitysprotokolla on IP-pohjainen. Pilottina välittää tilaajilleen piirrettyjä ja lyhytelokuvia ilman eri osti taannoin ei ole erityisen halpa, sillä kuluttaja joutuu maksamaan USD kuukaudessa. Hintaan sisältyy tietysti sähköposti. Digitaali-TV -aikakauteen katsoo olevansa vahvoilla: jokaisessa Set Top Boxissa tullee olemaan omat palvelut on tehty etupäässä tavallisille kuluttajille. "Made for people who don't normally interact." Palveluissa tahdotaan päästä kontaktiin kuluttajan kanssa, mikä antaa parhaat mahdollisuudet sähköiseen kaupankäyntiin. SkyStream (Jim Olson) SkyStream valmistaa laitteistoa, jossa digitaalitelevision transport-streamista tunnistetaan tyhjät paketit, jotka korvataan datapaketeilla. Järjestelmään kuuluu myös vastaanottoon tarkoitettu kovo ja ohjelmisto. Varunasoft (http://www.varunasoft.com) valmistaa SkyStreamin laitteistoa käyttävää näppäränoloista jakelusoftaa.

18 (26) SkyStreamin pääajatus on internet-sisällön multicast-jakelu. "Broadcast is no longer about television only." Ajatuksena on jealla sisältöä periaatteella "best of the web". Olson näytti demon "Victoria's secret", jossa elävän kuvan välitys tukki internetin. Demossa havainnollistettiin bittivirtojen kulkua verkossa sitä mukaa kun katsojien määrä kasvoi ja simuloitiin lopputulosta. Simulaatiosta vedettiin johtopäätös, jonka mukaan "last mile" ei oikeasti ole internetin ongelma vaan "first mile"! SkyStreamin sovellusesimerkissä jaeltavan uutislehden koko oli 10 MB. Referenssinä mainittakoon, että SkyStreamin laitteistoa oli esillä Intelin, Microsoftin, Lucentin ja Anytime Networkin osastoilla. StarBurst Communications (Alan Rosenberg) StarBurst valmistaa työkaluja multicast-jakeluun. Jakelua voidaan tehdä paitsi serveriltä työasemille, myös serveriltä servereille. StarBurstin tuotenimiä ovat Autocast ja Omnicast. Point-to-point jakelun haittoina Rosenberg mainitsi paitsi triviaalit verkkoresurssien tuhlailun, kalleuden ja alttiuden häiriöille, myös hallinnointiongelmat. Eräänä StarBurst-sovelluksena General Motors välittää tietoa jälleenmyyjilleen. Jaettavan paketin koko on 200 MB ja vastaanottajia liki Aiemmin GM teetti CD-ROMeja, jotka postitettiin perille. Nyt jakelu hoituu multicastina kahdessa tunnissa. TeraStream (L. Sanders Smith) TeraStream tarjoaa televisioyhtiöille kumppanuutta, jossa TeraStream lähettää bisnespainotteista streaming-ohjelmaa matalilla bittinopeuksilla. TeraStreamin näkemyksen mukaan digitaalitelevision välityksellä lähetettävä bittivirta on laadullisesti parempaa ja helpommin skaalautuvaa kuin internetin yli kulkeva. Smithin mukaan streameja lähettäviä web-saitteja on , joista lähettää videota. Ala on voimakkaassa kasvussa, pitkälti alhaisten jakelukustannusten ansiosta. TeraStreamin tapauksessa elävän kuvan vastaanottimena on PC, johon on asennettu digitaalitelevisiovastaanotinkortti. Tämä lähtökohta on siinäkin mielessä mielenkiintoinen, että TeraStreamin perustajat työskentelivät aiemmin Tektronixin broadcast-tuotteiden parissa. Fantastic (Ohnemus) Fantastic sai kyseenalaisen ykkössijan: koko matkan suurin egotrippi tuli Euroopasta. Jos Fantasticin saavutukset todella täyttävät ylimieliseltä vaikuttaneen esityksensä raamit, on kyseinen yritys vallankumouksellinen uranuurtaja.

19 (26) Sveitsiläisen Fantasticin edustaja Ohnemus oli valittu erääseen workshoppiin, jonka tehtävänä oli valita eniten television ja internetin yhdistymiseen vaikuttanut yritys. Ohnemus aloitti jo ennen puheenjohtajan saapumista Fantastic "IP everywhere" -esittelyn, jonka pääsanoma oli Fantasticin ylivertainen IP-osaaminen. Tulin ajatelleeksi että tuo esitys oli tehty tahallaan harhaanjohtavaksi - antamaan kuulijoille käsitys, että Fantastic johtaa eurooppalaista kehitystä. Kun workshopin piti lopulta tehdä ehdotus alalla maailman ansioituneimmista yrityksistä, oli Ohnemuksen ehdotuksessa ensimmäisenä Fantastic. Mene siis ja tiedä. Beatnik (Thomas Dolby Robertsson) Beatnik on keskittynyt luomaan internetiiin ääntä. Robertssonin mukaan äänen avulla internetsivut saavat lämpimämmän olemuksen samalla kun ääni tekee tuotemerkkiä tunnetummaksi: helposti allekirjoitettava toteamus. Beatnikin keräämän tiedon mukaan äänen lisääminen sivuille on lisännyt liikennettä keskimäärin 60%. Äänetöntä mainosbanneria klikkasi 1% käyttäjistä, äänellistä 7%. Osan parannuksesta todettiin selittyvän uutuudenviehätyksellä. Äänen käyttämättä jättämiseen Robertsson esitti seuraavia syitä: - puute ymmärryksestä, tehokas äänen käyttö on sitä Hollywood-osaamista, josta ei puhuta - puute työkaluista - puute sisällöstä (copyright) - puute kaistaleveydestä Beatnik-demossa kilahti Intelin jingle, mikä tuntui perin elegantilta mainostamistavalta. Netscape 4.5 tukee Beatnikin pluginia. Beatnik lisensoi (myy) musiikkia www-käyttöön, mitä varten sillä on sopimukset tuotantoyhtiöiden kanssa. Beatnik on aloittamassa musiikin onlinelisensoinnin ja kokoamassa säveltäjäyhteisöä www-tietoisuuden lisäämiseksi. Esitystä seuratessa juolahti mieleeni, että IMUun pitää saada ääni! 4.4 Superteksti-TV järjestelmiä ja niiden osia OpenTV (Jan Steenkamp) OpenTV toimittaa järjestelmiä digitaalitelevision oheispalvelujen tuottamiseen ja esittämiseen. Jotta OpenTV:n järjestelmiä voitaisiin käyttää, tulee set top boxin sovellusohjelmarajapinnan tukea OpenTV:tä. Laitevalmistajia on useita, mutta esimerkiksi tuotantotyökaluja saa vain OpenTV:ltä. OpenTV on seurausta Thomson Multimedian ja Sun Microsystemsin yhteistyöstä.

20 (26) Yksinomaan Ranskassa OpenTV-[satelliitti]vastaanottimia on ja niille on tehty 35 interaktiivista sovellusta. Euroopassa 12 televisioyhtiötä käyttää OpenTV:tä ja neljä tilaajaa ei ole vielä aloittanut toimintaansa. Neljän aloittelevan joukossa oli joku ruotsalainenkin. Steenkamp totesi esityksessään OpenTV:n hoitavan median muunnoksen netistä televisioon. Työkaluihin tutustuttaessa näin asianlaita ei kuitenkaan ollut. Sisältöä OpenTV:hen voidaan tuottaa periaatteessa kolmella tavalla: OpenAuthor Standard ja Pro työkaluilla sekä kirjoittamalla tuotantotyöväline itse ohjelmistokirjastoa käyttäen. PC:t, joissa OpenAuthoria käytetään, kytketään rinnakkaisportin kautta suoraan set top boxiin, jolloin lopputulos on aidosti nähtävillä. Tuotantotyökalun käyttö muistuttaa suuresti Windows- käyttöliittymän suunnittelua. Vakiona OpenAuthorin mukana toimitetaan erityyppisiä käyttöliittymäobjekteja. OpenAuthor Standard maksaa noin USD ja Pro USD. Pro sisältää ohjelmistokirjaston sekä mahdollisuuden luoda itse uudenmallisia objekteja. Lupauksesta poiketen kumpikaan ei sisällä mahdollisuutta HTML-tiedostojen tuomiseen. Steenkamp ei sanallakaan maininnut Canal Plus:n Mediahighwaytä, joka on Euroopassa tuplaten niin yleinen middleware kuin OpenTV. Esityksen sanomasta sain semmoisen kuvan, että OpenTV olisi Euroopassa niin suvereeni markkinajohtaja, että nyt jenkkilässäkin kannattaisi siirtyä siihen. Steenkampin ja Ohnemuksen (4.3) esitykset jättivät minulle ärsyttävän vaikutelman, että nämä eurooppalaiset yritykset käyttivät hyväkseen amerikkalaisten tietämättömyyttä Euroopan asioista. Mediahighway Canal Plus Technologiesin Mediahighway edustaa digitaalitelevision oheispalvelujen middlewarea. Toisin kuin OpenTV, Mediahighway ei juurikaan tarjoa tuotantotyökaluja, lukuun ottamatta graafisen esityksen luomiseen optimoitua Java-kehitysympäristöä. Messuosastokin oli perin vaatimaton. Mediahighwayn päätuote on datakaruselli ja siihen liittyvä lähetystekniikka. Mediahighwayn edustajan (Christophe Kind) mukaan OpenTV on se, joka on jarruttanut eurooppalaisten standardien kehitystä. Alan piireissä on syytetty sekä Mediahighwaytä että OpenTV:tä. Minusta OpenTV:llä on jarruttamiseen hyvä syy, Mediahighwayllä ei niinkään. Philips (Venkat) Datacastin puolella Philips esitteli yhdessä Sonyn ja Samsungin kanssa kehittämäänsä DASEratkaisuaan (http://toocan.philabs.research.philips.com/). Ulkoasultaan kyseessä oli supertekstitelevisiomainen lähestymistapa ohjelmariippuvaisineen ja ohjelmasta riippumattomine sisältöineen. Itse asiassa toteutus on osa MHEG-6-ehdotusta.

21 (26) Lisädataa voidaan käyttää myös ohjelman lomassa generoimaan mainoskatkon kaltaisia tapahtumia. Teknisesti Philipsin ratkaisu pohjautuu Javan käyttöön ja avoimeen arkkitehtuuriin. Philips uskoo tällä tavoin päästävän olemassaolevien web-tuotantotyökalujen käyttöön ja monipuolisiin palveluihin. Järjestelmään on sisällytetty mahdollisuus määritellä sivulle wwwlinkkejä, jolloin kuluttaja pääsee käsiksi suoraan olemassaoleviin www-tilaus- ja maksupalveluihin. Dase mahdollistaa tarkasti synkronoidut oheispalvelut, jopa televisio-ohjelmassa ruudulta klikattavien kohteiden osoituksen (vaatii usean overlayn käyttöä vastaanottimessa). Dasesta on lähetetty standardointiesitys ATSC:lle. Itselleni oli pieni yllätys, että MHEG-ratkaisua esiteltiin avoimena lähestymistapana: Javan ja www-linkkien myötä tähän lieneekin mahdollisuus. Kovopuolella Philips esitteli TriMedia-piiriperhettään, jolla voidaan toteuttaa kuluttajalle 300 USD maksava set top box, jossa on riittävästi prosessointitehoa VRLM:n pyörittämiseen. Näytillä oli kyseisen set top boxin prototyyppi. Prototyypiksi sen päättelin, sillä se piti resetoida jokaisen demon jälkeen. Samsung Valmistaa MHEG-kehitystyökaluja. 4.5 Multimediaa Apple (Steve Bannerman) on lanseerannut QuickTime 4:n, jolla voidan esittää reaaliaikaisia video- ja audiostreameja. QT4 tukee muun muassa standardeja h.261, h.263 ja GSM. Alemmalla tasolla käytössä ovat RTP ja RTSP, tässäkin suhteessa Apple on pyrkinyt standardeihin. QT4 tukee myös paikallisesti tallennetun ja streaminä saapuvan median sekoittamista keskenään, mikä nähtiin merkityksellisenä esimerkiksi pelien suunnittelussa.

22 (26) Microsoft on tuonut markkinoille Windows Media Technologies 4.0 paketin, joka mahdollistaa Real Networksin ja Applen tuotteiden tavoin lähes FM-tasoisen radioäänen 28.8 kbps nopeudella. Microsoft esitteli hyvännäköistä musiikkivideodemoa 700 kbps bittinopeudella ja kohtuullisen katsottavaa 300 kbps:llä. Esityksissä mainittiin käytetyn Microsoftin tuotantotyökaluja ja Media Cleaneria. Showcase on tarjolla osoitteessa: RealNetworks (Steve Mack) RealNetworks on parantanut RealAudio G2:n koodekkejä, jonka seurauksena taajuuskaista on kasvanut 80%. Tiedonsiirto on kehittynyt siten, että 15% paketeista saa hukkua matkalle, mikä aiheuttaa laadun huononemisen, muttei katkaise ääntä. Bittinopeus säätyy dynaamisesti. Tiedonsiirrossa ollaan siirrytty standardeihin (RTSP). SMILiä tuetaan. Klassista musiikkia soitettiin nopeudella 20 kbps. Terran Tuotteena Media Cleaner, muunnosohjelmisto eri audio- ja videoformaattien välillä, joka mainittiin eri yhteyksissä useamman kerran. Nimensä mukaisesti Media Cleaner ilmeisesti puhdistaa kuvasisältöä alaspäin konvertoidessaan, mikä tekee siitä erityisen mielenkiintoisen. Media Cleanerillä voidaan tuottaa materiaalia myös DVD-formaattiin. Microsoftin maininnat Media Cleaneristä ovat minusta hyvää mainosta tuotteelle, joka ei ole Microsoftin tekemä. Encoding.com (Martin Tobias) Encoding.com on kahden toimintavuotensa aikana konvertoinut minuuttia audio- ja videomateriaalia internetissä esitettävään muotoon. Encoding.com on kehittänyt työkaluja reaaliaikaisen koodauksen optimointiin. Lopputuloksesta esitettiin demo. Optimoinnissa signaalia ilmiselvästi siistitään siten, että silmin havaittavat virheet vähenevät. Esityksestä sain sellaisen kuvan, että Encoding.comin optimointi on työkaluista huolimatta enemmän tai vähemmän käsityötä.

23 (26) 5. Esitettyjä mielipiteitä Kaikkien puhujien joukosta erottui yksi: Mark Cuban, Broadcast.comin perustaja, joka ei säästellyt sanallista arkkuaan ja povasi tuhoa televisioyhtiöille. Samalla hän lähetti terveisiä ohjelmistotaloille (mikä oli selvästi osoitettu Microsoftin suuntaan) ja antoi yleisölle suorapuheisia bisnesohjeitaan. Näistä näkemyksistä voidaan olla montaa mieltä. 5.1 Terveisiä ohjemistotaloille (Mark Cuban), muistiinpanoista [omistettu Microsoftille] Rule number 1. Treat us like customers Rule number 2. Test your products [applause] Rule number 3. Don t just say "error 29" [applause] Rule number 4. Make standards, not press release war. Rule number 5. Integrate. Sääntö 4 juontaa juurensa Microsoftin tavasta julkistaa lehdistötiedote samasta asiasta samalla viikolla, josta Broadcast.com on aiemmin julkaissut omansa. Microsoft kirjaa näin omiksi ansioikseen palveluja, joita Broadcast.com kehittää. Sääntö 5 on peräisin siitä, että Broadcast.com ylläpitää erikseen 1200 Windows NT serveriä. 5.2 How to Win in Digital Age (Mark Cuban), muistiinpanoista 1) Be the first mover if you can (invent new territory) + you get publicity + you can learn and leave potholes + you can leverage inefficiences in knowledge 2) Build barriers for others to entry + lock up traffic sources, distribution (partnerships) + make strategic relationships + preempt competition, buy (cheaper to lock up than win back) 3) Differentiate & compel + know how you are different + focus on making yourself different (never ending process, otherwise "I'll become a forgotten bookmark") + are people compelled to do business with you? 4) Traffic is king + location, location, location + most expensive asset + no traffic - nothing; buy and beg for it (105 salespeople), steal if necessary

Digitaalisten televisiolähetysten käyttö datajakelussa

Digitaalisten televisiolähetysten käyttö datajakelussa VTT TIEDOTTEITA MEDDELANDEN RESEARCH NOTES 1971 Digitaalisten televisiolähetysten käyttö datajakelussa Caj Södergård & Ville Ollikainen VTT Tietotekniikka Risto Mäkipää Broadcasters Node VALTION TEKNILLINEN

Lisätiedot

KAAPELITELEVISION TULEVAISUUS SUOMESSA

KAAPELITELEVISION TULEVAISUUS SUOMESSA Kimmo Siljander KAAPELITELEVISION TULEVAISUUS SUOMESSA kaapelitelevisio-operaattorin näkökulmasta tarkasteltuna Liiketalous ja matkailu 2013 VAASAN AMMATTIKORKEAKOULU Informaatiotekniikka TIIVISTELMÄ Tekijä

Lisätiedot

JOURNALISMI DIGITAALISEN TELEVISION LISÄARVOPALVELUISSA

JOURNALISMI DIGITAALISEN TELEVISION LISÄARVOPALVELUISSA JOURNALISMI DIGITAALISEN TELEVISION LISÄARVOPALVELUISSA Jussi-Pekka Panttila Opinnäytetyö, Syksy 2004 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Turun yksikkö Viestinnän koulutusohjelma Medianomi (AMK) TIIVISTELMÄ Panttila,

Lisätiedot

TELEVISIOMAINOKSET, DIGITALISOITUMINEN JA ANSAINTA

TELEVISIOMAINOKSET, DIGITALISOITUMINEN JA ANSAINTA TELEVISIOMAINOKSET, DIGITALISOITUMINEN JA ANSAINTA Minna Tasanto Pro gradu -tutkielma 2006 Oulun yliopiston Taideaineiden ja antropologian laitos Mediatuottajan maisteriohjelma Johdanto...3 1 Tutkimuksen

Lisätiedot

Sosiaalisen median käyttö markkinointikeinona Turun keskustan ravintoloissa

Sosiaalisen median käyttö markkinointikeinona Turun keskustan ravintoloissa Sosiaalisen median käyttö markkinointikeinona Turun keskustan ravintoloissa Fager, Tuomas 2012 Hyvinkää Laurea-ammattikorkeakoulu Hyvinkää Sosiaalisen median käyttö markkinointikeinona Turun keskustan

Lisätiedot

Alexander Bethke Jussi Kangasoja Karoliina Lehmikangas Kimmo Paajanen Jutta Rikola Hilkka Suvanto Tomi Tuikkala

Alexander Bethke Jussi Kangasoja Karoliina Lehmikangas Kimmo Paajanen Jutta Rikola Hilkka Suvanto Tomi Tuikkala Näkökulmia digitaalisen median evoluutioon Näkökulmia digitaalisen median evoluutioon Neo Arena - näkökulmia digitaalisen median evoluutioon on 3,5-vuotisen Neo Arena -tutkimushankkeen viimeinen julkaisu.

Lisätiedot

Hybridimediamatkat Iso-Britannia ja USA

Hybridimediamatkat Iso-Britannia ja USA Hybridimediamatkat Iso-Britannia ja USA Raportti Toimeksiantaja: Tekijä: Aikakauslehtien Liitto Kehitysjohtaja Helene Juhola, Viestinnän Keskusliitto Esipuhe: Raportissa on koottu yhteen touko- ja kesäkuussa

Lisätiedot

Katsaus äänen pakkaus- ja siirtotapoihin radioohjelmien tuotannossa ja jakelussa

Katsaus äänen pakkaus- ja siirtotapoihin radioohjelmien tuotannossa ja jakelussa Yleisradio Oy Radio Suomi - Advanced Multimedia Center Kalevi Virtanen Katsaus äänen pakkaus- ja siirtotapoihin radioohjelmien tuotannossa ja jakelussa Raportti on syntynyt kouluttautumisloman turvin Porissa

Lisätiedot

MULTIMEDIA URHEILU-UUTISVIESTINNÄSSÄ

MULTIMEDIA URHEILU-UUTISVIESTINNÄSSÄ TEKNILLINEN KORKEAKOULU Puunjalostustekniikan osasto NINA MÄKINEN MULTIMEDIA URHEILU-UUTISVIESTINNÄSSÄ Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä tarkastettavaksi diplomiinsinöörin tutkintoa varten Espoossa

Lisätiedot

Suomen Alkoholitukku Oy:n sähköinen liiketoiminta Miika Huttunen

Suomen Alkoholitukku Oy:n sähköinen liiketoiminta Miika Huttunen Suomen Alkoholitukku Oy:n sähköinen liiketoiminta Miika Huttunen Opinnäytetyö SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU OPINNÄYTETYÖ Tiivistelmä Koulutusala Luonnontieteiden ala Koulutusohjelma Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma

Lisätiedot

Suomen itsenäisyyden juhlarahasto. Yleisradiotoiminta tietoyhteiskunnassa. E. Blomberg, I. Silvo, M. Soramäki, M. Vakkilainen ja J.

Suomen itsenäisyyden juhlarahasto. Yleisradiotoiminta tietoyhteiskunnassa. E. Blomberg, I. Silvo, M. Soramäki, M. Vakkilainen ja J. Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Yleisradiotoiminta tietoyhteiskunnassa E. Blomberg, I. Silvo, M. Soramäki, M. Vakkilainen ja J. Wiio SITRA 173 Helsinki 1998 1 Tämä teos kuuluu Suomen itsenäisyyden juhlarahaston

Lisätiedot

ILKKA RAUDASOJA VUOKRA-ASUNTOJEN MOBIILI MARKKINAPAIKKA

ILKKA RAUDASOJA VUOKRA-ASUNTOJEN MOBIILI MARKKINAPAIKKA ILKKA RAUDASOJA VUOKRA-ASUNTOJEN MOBIILI MARKKINAPAIKKA Diplomityö Tarkastaja: professori Irek Defée Tarkastaja ja aihe hyväksytty Tieto- ja sähkötekniikan tiedekuntaneuvoston kokouksessa 9. maaliskuuta

Lisätiedot

WEB 2.0 PALVELUT JA NIIDEN HYÖDYNTÄMINEN YRITYSTOIMINNASSA

WEB 2.0 PALVELUT JA NIIDEN HYÖDYNTÄMINEN YRITYSTOIMINNASSA WEB 2.0 PALVELUT JA NIIDEN HYÖDYNTÄMINEN YRITYSTOIMINNASSA Case: Lahden hiihtomuseo LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma Yritysviestintäjärjestelmät Opinnäytetyö Kevät 2009 Tuukka

Lisätiedot

3. UUSIEN TEKNOLOGIOIDEN LUOMAT MAHDOLLISUUDET

3. UUSIEN TEKNOLOGIOIDEN LUOMAT MAHDOLLISUUDET 42 uusien teknologioiden luomat mahdollisuudet 3. UUSIEN TEKNOLOGIOIDEN LUOMAT MAHDOLLISUUDET Tässä luvussa tarkastellaan tulevaisuuden kehityssuuntia teknologian näkökulmasta. Esitys ei ole tarkkuudeltaan

Lisätiedot

ESPOO 2007 VTT TIEDOTTEITA 2369. Googlen mainokset ja muita sosiaalisen median liiketoimintamalleja

ESPOO 2007 VTT TIEDOTTEITA 2369. Googlen mainokset ja muita sosiaalisen median liiketoimintamalleja ESPOO 2007 VTT TIEDOTTEITA 2369 Googlen mainokset ja muita sosiaalisen median liiketoimintamalleja VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2369 Googlen mainokset ja muita sosiaalisen median liiketoimintamalleja

Lisätiedot

Facebookin hyödyntäminen pankki- ja vakuutusalan yrityksessä

Facebookin hyödyntäminen pankki- ja vakuutusalan yrityksessä Saimaan ammattikorkeakoulu Koulutusalan nimi Lappeenranta Liiketalouden koulutusohjelma Markkinointi Sara Anttonen Facebookin hyödyntäminen pankki- ja vakuutusalan yrityksessä Opinnäytetyö 2013 Tiivistelmä

Lisätiedot

Pieniä tietojenkäsittelytieteellisiä. Talvi 2006

Pieniä tietojenkäsittelytieteellisiä. Talvi 2006 Erkki Mäkinen (toim.) Pieniä tietojenkäsittelytieteellisiä tutkimuksia Talvi 2006 TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN LAITOS TAMPEREEN YLIOPISTO D 2006 2 TAMPERE 2006 TAMPEREEN YLIOPISTO TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN

Lisätiedot

Sanna Myllyniemi. Verkkokaupan näkyvyys. Markkinointikeinot

Sanna Myllyniemi. Verkkokaupan näkyvyys. Markkinointikeinot Sanna Myllyniemi Verkkokaupan näkyvyys Markkinointikeinot Opinnäytetyö Kevät 2012 Liiketalouden, yrittäjyyden ja ravitsemisalan yksikkö Liiketalouden koulutusohjelma 2 SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULU Opinnäytetyön

Lisätiedot

APTEEKKINI.FI -VERKKOAPTEEKIN DIGITAALINEN MARKKINOINTIVIESTINTÄSUUNNITELMA

APTEEKKINI.FI -VERKKOAPTEEKIN DIGITAALINEN MARKKINOINTIVIESTINTÄSUUNNITELMA Jonni Lalli APTEEKKINI.FI -VERKKOAPTEEKIN DIGITAALINEN MARKKINOINTIVIESTINTÄSUUNNITELMA Jonni Lalli Opinnäytetyö Syksy 2013 Liiketalouden koulutusohjelma Oulun seudun ammattikorkeakoulu APTEEKKINI.FI -VERKKOAPTEEKIN

Lisätiedot

Mobiilipalveluiden menestystekijät

Mobiilipalveluiden menestystekijät TEKNILLINEN KORKEAKOULU Informaatio- ja luonnontieteiden tiedekunta Tietotekniikan tutkinto-ohjelma Mobiilipalveluiden menestystekijät Kandidaatintyö Arto Kallio Tietotekniikan laitos Espoo 2009 TEKNILLINEN

Lisätiedot

s.4 Kilpailu ja yhteistyö mobiiliekosysteemeissä s.12 Tietämyksen hallintaa ihmisen ehdoin: Front-end intelligence

s.4 Kilpailu ja yhteistyö mobiiliekosysteemeissä s.12 Tietämyksen hallintaa ihmisen ehdoin: Front-end intelligence s.4 Kilpailu ja yhteistyö mobiiliekosysteemeissä s.12 Tietämyksen hallintaa ihmisen ehdoin: Front-end intelligence Sytykkeen kevätseminaari ajankohtaisesta aiheesta to 29.3.2012! Laita jo kalenteriisi!

Lisätiedot

V T T T I E D O T T E I T A

V T T T I E D O T T E I T A 2 0 3 2 V T T T I E D O T T E I T A V T T T I E D O T T E I T A Ville Ollikainen, Jali Heilmann, Ilkka Vainikainen, Raimo Launonen & Jukka Saukkonen Tiedon esittäminen uusilla julkaisualustoilla L hde

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTO KAUPPATIETEELLINEN TIEDEKUNTA MARKKINOINTI

VAASAN YLIOPISTO KAUPPATIETEELLINEN TIEDEKUNTA MARKKINOINTI VAASAN YLIOPISTO KAUPPATIETEELLINEN TIEDEKUNTA MARKKINOINTI Olli Kopakkala VERKKOKAUPAN INTERNET-MARKKINOINNIN TOIMEPITEIDEN KUSTANNUSTEHOKAS ALLOKOINTI KÄVIJÄSEURANNAN TUOTTAMIA TIETOJA HYÖDYNTÄEN Markkinoinnin

Lisätiedot

SUVI-ESISELVITYSHANKE LOPPURAPORTTI

SUVI-ESISELVITYSHANKE LOPPURAPORTTI SUVI-ESISELVITYSHANKE 4.5.2007 31.1.2008 LOPPURAPORTTI PAIKALLISEN DIGIMEDIATUOTANNON JAKELUKANAVAT JA TEKNIIKAT, PALVELUT JA LIIKETOIMINTAMALLIT SEKÄ TOIMIJOIDEN YHTEISTYÖMAHDOLLISUUDET SUUPOHJAN SEUTUVERKOSSA

Lisätiedot

TOIMIVAT KOTISIVUT. ja menestyvä markkinointi 2014. Sisään! Roy Gonzalez

TOIMIVAT KOTISIVUT. ja menestyvä markkinointi 2014. Sisään! Roy Gonzalez TOIMIVAT KOTISIVUT ja menestyvä markkinointi 2014 Sisään! Roy Gonzalez 2 TOIMIVAT KOTISIVUT ja menestyvä markkinointi 2014 Hyvä lukija, Olen koko aikuisikäni ollut mukana markkinoinnin ja mainonnan maailmassa.

Lisätiedot

SOSIAALISEN MEDIAN STRATEGIA PIENELLE B2B- YRITYKSELLE

SOSIAALISEN MEDIAN STRATEGIA PIENELLE B2B- YRITYKSELLE Opinnäytetyö (AMK) Liiketalous Markkinointi 2012 Antti Surkko SOSIAALISEN MEDIAN STRATEGIA PIENELLE B2B- YRITYKSELLE OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ Turun ammattikorkeakoulu Liiketalouden koulutusohjelma

Lisätiedot

Digi-TV:n palveluntekijän opas. Mikael Rinnetmäki, Ari Pöyhtäri

Digi-TV:n palveluntekijän opas. Mikael Rinnetmäki, Ari Pöyhtäri Digi-TV:n palveluntekijän opas Mikael Rinnetmäki, Ari Pöyhtäri Digi-TV:n palveluntekijän opas Mikael Rinnetmäki, Ari Pöyhtäri HELSINKI 2001 ISBN 952-457-053-X Kansi: Oddball Graphics Oy Kannen kuva: Mitja

Lisätiedot

NÄPPÄIMILTÄ KOSKETUKSELLE TABLETILLA PELAAMINEN. Saila Kurtti

NÄPPÄIMILTÄ KOSKETUKSELLE TABLETILLA PELAAMINEN. Saila Kurtti NÄPPÄIMILTÄ KOSKETUKSELLE TABLETILLA PELAAMINEN Saila Kurtti Tampereen yliopisto Informaatiotieteiden yksikkö Informaatiotutkimus ja interaktiivinen media Pro gradu -tutkielma Toukokuu 2015 TAMPEREEN YLIOPISTO,

Lisätiedot

HOTELLIEN VARAUSJÄRJESTELMÄT

HOTELLIEN VARAUSJÄRJESTELMÄT HOTELLIEN VARAUSJÄRJESTELMÄT case Room Today Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö Matkailun koulutusohjelma Forssan yksikkö, työn hyväksymispäivä Saara Marjaniemi OPINNÄYTETYÖ Matkailun koulutusohjelma Forssa

Lisätiedot

Miten luot, lähetät ja analysoit menestyksellistä sähköpostimarkkinointia. parempia tuloksia. Sähköpostimarkkinoinnin käsikirja.

Miten luot, lähetät ja analysoit menestyksellistä sähköpostimarkkinointia. parempia tuloksia. Sähköpostimarkkinoinnin käsikirja. Miten luot, lähetät ja analysoit menestyksellistä sähköpostimarkkinointia ja saavutat parempia tuloksia. Sähköpostimarkkinoinnin käsikirja Mukana myös sosiaalinen media ja mobiilioptimointi SISÄLTÖ 1.

Lisätiedot