Ympäristö- ja rakennuslautakunta nro 6/ SISÄLLYSLUETTELO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ympäristö- ja rakennuslautakunta nro 6/2013 14.8.2013 SISÄLLYSLUETTELO"

Transkriptio

1 nro 6/2013 SISÄLLYSLUETTELO YMPJARAKL 69 Kokouksen järjestäytyminen YMPJARAKL 70 Ympäristö- ja rakennuslautakunnan kokouksen pöytäkirjan 67 tarkastaminen YMPJARAKL 71 Ympäristö- ja rakennuslautakunnan talousarvioehdotus vuodelle Toiminnan tavoitteet ja vuosien taloussuunnitelma YMPJARAKL 72 Ympäristö- ja rakennuslautakunnan talousseuranta 07 / 2013 YMPJARAKL 73 Viranhaltijapäätösten ja jaoston laillisuusvalvonta YMPJARAKL 74 Lausunto osayleiskaavan muutosluonnoksesta / Aurinkorinne 1:117 YMPJARAKL 75 Lausunto asemakaavan ehdotuksesta / Karlsåker YMPJARAKL 76 Rakennustöiden keskeyttämispäätös YMPJARAKL 77 Rakennuslupahakemus, Virtanen Tuula ja Baggström Kim, R YMPJARAKL 78 Rakennuslupahakemus / Ekström Matts, R YMPJARAKL 79 Poikkeamislupa- ja suunnittelutarveratkaisuhakemus / Nousiainen Sari ja Mikko, p7/13 YMPJARAKL 80 Korkeimman hallinto-oikeuden päätökset YMPJARAKL 81 Oy Anta Ab:n maa-aineshakemus YMPJARAKL 82 Stallsmossabergetin louhinta-alueen maa-ainesluvan edellyttämä tiesuunnitelma YMPJARAKL 83 Stallsmossabergetin louhinta-alueen ympäristöluvan edellyttämä tiesuunnitelma YMPJARAKL 84 Stallsmossabergetin louhinta-alueen lammen tarkkailuohjelma YMPJARAKL 85 Stallsmossabergetin louhinta-alueen ympäristöluvan edellyttämä suojavallisuunnitelma YMPJARAKL 86 Esitys hajajätevesiyhteistyön jatkamisesta vuonna 2014 YMPJARAKL 87 Lausunto koskien laiturin rakentamista ja veneväylän ruoppaamista Pikkalanlahdella YMPJARAKL 88 Tiedoksiantoasiat YMPJARAKL 89 Muut asiat

2 Sivu 2 Nro 6/2013 KOKOUSAIKA klo , tauko klo KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi puheenjohtajana) Tekninen toimisto Honkasalo Antero, puheenjohtaja Kokkonen Yrjö, varapuh.joht., poistui esteellisenä 78 käsittelyn ajaksi klo Lundqvist Stefan, varajäsen Berglund Hans, jäsen Maxenius Katarina, varajäsen Holm Karl, varajäsen Nummenmaa Rauli, jäsen Mäkinen Lea, jäsen Suomalainen Jani, jäsen MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS YMPJARAKL Karell Anders, KH: edustaja, saapui 71 aikana klo 18.07, poistui esteellisenä 78 käsittelyn ajaksi klo ja 81 käsittelyn ajaksi klo Skyttä Jorma, tekninen johtaja, läsnä :t 69 71, poistui klo Kiljunen Taneli, rakennustarkastaja Hynninen Anu, ympäristötarkastaja Kääntee Virve, toimistosihteeri 69 ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA (Tarkastajien valinta taikka merkintä edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastamisesta) YMPJARAKL PÄÄTÖSTEN ANTAMISPÄIVÄ LUPA-ASIASSA 69 Tässä kokouksessa lupa-asiassa tehdyt päätökset annetaan julkipanon jälkeen PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS Puheenjohtaja Antero Honkasalo Pöytäkirjanpitäjä Virve Kääntee PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi lukuunottamatta Tarkastusaika Allekirjoitukset Hans Berglund Rauli Nummenmaa JULKIPANOTODISTUS (MRL 198 ) Tässä kokouksessa lupa-asiassa tehtyjä päätöksiä koskeva ilmoitus on ollut julkipantuna kunnan ilmoitustaululla Virka-asema Toimistosihteeri Allekirjoitus Virve Kääntee

3 Sivu 3 YMPJARAKL 69 Ehdotus: KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN päättää - todeta kokouksen laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi - valita kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Päätös: - totesi kokouksen laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi - valitsi pöytäkirjantarkastajiksi Hans Berglundin ja Rauli Nummenmaan - päätti ottaa käsiteltäväkseen :n 80 pykälän 78 jälkeen.

4 Sivu 4 YMPJARAKL 70 YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNNAN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN 67 TARKASTAMINEN Oheismateriaali Ympäristö- ja rakennuslautakunnan pidetyn kokouksen 67:n puheenjohtajana toimi Yrjö Kokkonen puheenjohtaja Honkasalon poistuttua esteellisenä asian käsittelyn ajaksi. Koska jäsen Kokkonen oli valittu toiseksi pöytäkirjantarkastajaksi, hän ei voinut tarkastaa 67. Oheismateriaali ja liitteet - oheismateriaalina YMPJARAKL kokouksen pöytäkirjan 67 Ehdotus: tarkastaa pidetyn kokouksen 67. Päätös: Ehdotuksen mukaan. = = =

5 Sivu 5 YMPJARAKL 71 Liite 1 YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNNAN TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE TOIMINNAN TAVOITTEET JA VUOSIEN TALOUSSUUNNITELMA Yleistä talousarviokäsittelystä Teknisen lautakunnan ja ympäristö- ja rakennuslautakunnan sekä teknisen osaston johtosäännön 3 mukaan tekninen johtaja esittelee lautakunnan talousarvioehdotuksen. Kunnan voimaan tulleen sisäisen valvonnan ohjeen mukaan lautakuntien tulee hyväksyä lautakuntakohtainen talousarvioehdotus ja lähettää se edelleen kunnanhallituksen ja valtuuston käsiteltäväksi. Lautakuntien tehtävänä on valvoa alaistensa toimialojen rahojen käyttöä siten, että ne kohdennetaan strategisten painotusten mukaisesti. Tämän vuoksi lautakuntien on hyväksyttävä kustannuspaikkakohtaiset käyttösuunnitelmat sen jälkeen, kun kunnanvaltuusto on hyväksynyt kunnan talousarvion. Kunnanhallitus on antanut lautakunnille talousarvion laadintaohjeet ja samalla määritellyt lautakunnille talousarviokehykset. Kunnanhallituksen antama talousarviokehys on seuraava: TP 2012 TA 2013 kehys 2014 TAe 2014 Toimintatuotot Toimintakulut Sisäiset kulut Toimintakate Rakennusvalvonnan tulosalue kuuluu ympäristö- ja rakennuslautakunnan alaisuuteen. Rakennusvalvonnan alaisuudessa toimii kolme tulosyksikköä: - rakennustarkastuksen tulosyksikkö - ympäristö- ja maa-ainesasioiden tulosyksikkö - yksityistieasioiden tulosyksikkö Yleistä talousarvioehdotuksesta Henkilöstökulujen osalta palkkoihin on laskettu 1,5% korotus vuodelle Teknisen lautakunnan kuukausittain laskuttamiin sisäisiin kuluihin (vuokrat, siivous jne.) on laskettu 3,5 % :n korotus. Tulosyksikkö 610 Rakennustarkastus

6 Sivu 6 Vuoden 2013 budjetissa toimintatuotoiksi oli arvioitu Summa perustuu arvioon, että rakennuslupahakemuksia tulisi 135 kpl ja näiden lisäksi toimenpideluvat ja ilmoitukset sekä suunnittelutarveratkaisut ja poikkeamisluvat. Arvioitu lupamäärä ei tämän hetken tiedon mukaan tule toteutumaan ja rakennuslupien kokonaismäärä jäänee kpl:een välille voimaan astuneen uuden taksan vuoksi arvioidut tulot näyttävät kuitenkin toteutuvan. Epävarman taloudellisen tilanteen ja kunnan omakotitalotonttien heikon kysynnän vuoksi ei ole perusteltua odottaa rakentamisen ainakaan vilkastuvan vuonna Vuoden 2014 talousarvioehdotusta laadittaessa lupien määräksi on arvioitu 115 rakennuslupaa ja näiden lisäksi toimenpideluvat ja ilmoitukset sekä suunnittelutarveratkaisut ja poikkeamisluvat. Arvioitu lupien määrä ja talousarvioehdotuksen mukaiset toimintatuotot huomioiden vuodelle 2014 rakennusvalvonnan taksaan on syytä tehdä n. 3 % (prosentin) korotus. Vuoden 2014 talousarvioehdotuksen toimintakulut on arvioitu kuluvan vuoden toteutuneiden kulujen perusteella. Kuluista n. 65 % muodostuu henkilöstökuluista, n. 15 % palvelujen ostoista, n. 6 % aineista ja tarvikkeista sekä n. 14 % muista toimintakuluista (esim. sisäiset vuokrat jne.). Talousarvioehdotus tulosyksikön osalta kokonaisuudessaan: - Toimintatuotot yhteensä Toimintakulut yhteensä Rakennustarkastusyksikön toiminnan tavoitteet Yleisenä tavoitteena on ylläpitää tehokasta ja palvelusuuntautuvaa rakennusneuvontaa ja valvontaa sekä noudattaa kunnan ilmasto- ja energiastrategiaa. Tehokkaalla neuvonnalla ja valvonnalla ehkäistään rakennusvirheitä. Tunnusluvut Rakennusluvat Viranomaiskatselmukset Taloussuunnitelma Toiminta pysynee suunnittelukautena entisenlaisena nykyisillä henkilöstöresursseilla. Mikäli rakentaminen kuitenkin vilkastuu, ei nykyisillä henki-

7 Sivu 7 löstöresursseilla (rakennustarkastaja ja toimistosihteeri) pystytä ylläpitämään riittävää palvelutasoa. Tulosyksikkö 720 Yksityistietoimi Toimintasuunnitelma Yksityistietoimen kautta ylläpidetään kunnan tieverkostoa avustamalla yksityisteiden vuosittaista kunnossapitoa. Vuosittain avustetaan n. 55 tiekuntaa, jotka hoitavat yhteensä runsasta 110 siuntiolaista tiekilometriä. Avustettavien teiden hoitoa seurataan tarkastusajoin. Toinen yksityistietoimen tehtävä on vastata lakisääteisen tielautakunnan tehtävistä. Tätä tehtävää hoitaa ympäristö- ja rakennuslautakunnan tietoimitusjaosto. Taloussuunnitelma Avustettavien tiekuntien määrässä ei tapahdu suuria muutoksia. Tieavustuksia maksetaan budjettikehyksen sallimassa laajuudessa. Tulosyksikkö 620 Ympäristönsuojelu Toimintatavoitteet: Ympäristönsuojelun toimintatavoitteet määräytyvät lakien mukaan. Yleisenä tavoitteena on hoitaa lakisääteiset tehtävät hyvin. Sopimukset Inkoon kanssa yhteisestä ympäristöpäällikön virasta on sanottu irti vuoden 2013 alusta. Ympäristönsuojelun tehtävien hoitamiseksi n organisaatioon 2009 perustettu ympäristötarkastajan virka on täytetty päätoimisella viranhaltijalla. Talousarvion toimintasuunnitelma ja perustelut: Ympäristönsuojelun tehtävät ovat jatkuvasti lisääntyneet, ja hajavesiasetus ja nitraattiasetus ovat moninkertaistaneet valvottavien kohteiden määrän. Ympäristötoimessa on ollut pitkään lisäresurssien tarve. Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen ulkopuolella sijaitsevien kiinteistöjen jätevesijärjestelmiä koskevan uuden jätevesiasetuksen toimeenpanemiseksi lautakunta osallistuu edelleen Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry:n organisoimaan Länsi-Uudenmaan kuntien seudulliseen yhteistyöhankkeeseen uudistetun hajajätevesistrategian mukaisesti. Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry ylläpitää www-sivustoa ja vesiensuojeluyhdistysten liiton Opasta jätevesien maailmaan Länsi-Uudenmaan kuntien jätevesihanke toteutetaan projektirahoituksella ylimääräisen jäsenmaksun turvin. n jäsenmaksu hankkeeseen on

8 Sivu euroa. Lisäksi jatketaan harjoittelijavoimin suoritettua ja Länsi- Uudenmaan vesi ja ympäristö ry:n em. projektin kautta organisoitua kiinteistökohtaista jätevesineuvontaa, jonka kustannukset ovat 5000 euroa. Järvien vedenlaadun kartoitusta jatketaan ja tuloksia päivitetään Vesi ja ympäristö ry:n ylläpitämälle -sivustolle. Tjusträskin hapetus jatkuu, jossa kustannuksia aiheutuu sähköstä ja huollosta sekä vesistötarkkailusta, jolla laitteen toimintaa seurataan. Vesistöjen talkoomuotoisiin kunnostustoimenpiteisiin tulee tarvittaessa osallistua riittävällä panoksella. Kiinnostusta on Karhujärven ja Pikku Lonoks-järvien ympärillä. Avustuksiin varataan 3000 euroa. Alueellisen ilmanlaadun seuranta jatkuu yhteistyöohjelman mukaisesti. Kunta osallistuu jäsenenä Lohjan ympäristöklusteriin, joka tarjoaa yrityksille suunnattua ympäristö- ja turvallisuusaiheista koulutusta. Tulosyksikkö 630/Ympäristöterveydenhuolto siirretään tulosyksikön 620 alle. Ympäristöterveydenhuollon toiminta jatkuu 2014 seudullisena yhteistyönä siten, että kunnan tehtävät ympäristöterveydenhuollossa hoidetaan Länsi-Uudenmaan ympäristöterveyslautakunnan toimesta. Vuodesta 2012 lähtien n kunnan kustannukset ovat perustuneet toteutuneeseen palvelutasoon. Lautakunta toteaa, että ympäristöterveydenhuolto on lakisääteistä toimintaa kunnassa. Länsi-Uudenmaan ympäristöterveyden peruskustannukset lle ovat vuonna 2014 arviolta euroa. Vuonna 2012 n maksuosuus ympäristöterveyspalveluista oli euroa, vuonna 2011 maksuosuus oli euroa, vuonna 2010 maksuosuus oli euroa ja 2009 maksuosuus oli euroa. Lisäksi kunnanhallitus on tehnyt päätöksiä löytöeläinten talteenotosta ja hoidosta, ja laskut on ohjattu ympäristöterveydenhuollon kontolle. Löytöeläinpalveluiden kustannukset ovat noin euroa. Taloussuunnitelma Toiminta jatkuu pääosin samassa muodossa ja laajuudessa. Ympäristö- ja rakennuslautakunta toimii kunnan ympäristönsuojeluviranomaisena, jonka alaisuudessa on päätoiminen ympäristönsuojelun viranhaltija. Lautakunta toteaa, että ympäristönsuojelu on lakisääteistä toimintaa kunnassa. Oheismateriaali ja liitteet - liitteenä ympäristö- ja rakennuslautakunnan tuloslaskelma (talousarvioehdotus 2014) ja kustannuspaikkakohtaiset käyttötalousehdotukset Esittelijä: tekninen johtaja Jorma Skyttä, puh , s-posti:

9 Sivu 9 Teknisen johtajan ehdotus: päättää: - hyväksyä liitteiden mukaiset kustannuspaikkojen 610, 620 ja 720 käyttötalousehdotukset, toiminnan tavoitteet ja vuosien taloussuunnitelmat. - esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle lautakunnan vuoden 2014 toimintatuloiksi , toimintamenoiksi ja sisäisiksi toimintamenoiksi Käsittely: Päätös: Esittelijän selostusosaan tekemät muutokset on otettu huomioon pöytäkirjassa. Ehdotuksen mukaan. = = =

10 Sivu 10 YMPJARAKL 72 Oheismateriaali YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNNAN TALOUSSEURANTA 07 / 2013 Heinäkuun loppuun mennessä ympäristö- ja rakennuslautakunnan talousarvion mukaisista tuotoista on toteutunut 54,5 % ja kuluista 50,0 %. Lautakunnan tuotot koostuvat pääosin rakennusvalvontamaksuista, joiden ennustettavuus perustuu lähinnä arviointiin. Tuottojen osalta ollaan nyt hyvin lähellä tasaisen toteuman mukaista osuutta talousarvion mukaisista tuotoista ja myönnettyjen lupien maksut eivät vielä näy tulopuolella ja kesälomakauden takia lupahakemuksia on hiukan normaalia enemmän käsittelemättä. Nämä seikat huomioon ottaen voidaan olettaa, että talousarvion mukaiset tulot tulevat toteutumaan. Lautakunnan kulut koostuvat pääosin henkilökunnan palkoista, avustuksista ja ostopalveluista. Tammi-heinäkuun toteutuneiden kulujen perusteella tilanne on talousarvioon nähden kunnossa. Rakennusvalvonnan kustannuspaikan henkilöstökuluihin liittyvä virhe on saatu nyt selvitettyä, mutta kirjanpidollisia korjauksia ei ole vieläkään tehty. Rakennustarkastajan ehdotus: Oheismateriaali ja liitteet - oheismateriaalina ympäristö- ja rakennuslautakunnan sekä lautakunnan alaisten kustannuspaikkojen tiliraportit tammikuu - heinäkuu Esittelijä: rakennustarkastaja Taneli Kiljunen, puh , s-posti: Lautakunta merkitsee talousseurannan tiedoksi ja pyytää talousosastoa korjaamaan henkilöstökuluihin liittyvän virheen. Päätös: Ehdotuksen mukaan. = = =

11 Sivu 11 YMPJARAKL 73 VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN JA JAOSTON LAILLISUUSVALVONTA Lautakunnalle on toimitettu lautakunnan alaisten viranhaltijoiden päätösluettelot edellisen kokouksen jälkeen tehdyistä päätöksistä, jotka voidaan kuntalain 51 :n mukaan ottaa lautakunnan käsiteltäväksi. Ehdotus: Lautakunta päättää - kuntalain 51 :n nojalla olla ottamatta käsiteltäväkseen seuraavia ympäristö- ja rakennuslautakunnan alaisten viranhaltijoiden asioita: - Rakennustarkastaja on myöntänyt seuraavat hakemukset: ; Pikkarainen Antti ja Mari Niemenkylä Järvinummenpolku 26, Terassin kattaminen (Ilmoitus); Lemström Tom ja Anna Kynnar Karskogintie 652 B, Huvimaja (Ilmoitus); Holmström Christer Kela ItäinenKuninkaantie 418, Talon ulkomaalaus (Ilmoitus); Franke Mari Sjundby gård Palonummenpolku 7, Puuvaja (Ilmoitus); Lyytikäinen Pauli Kopula Läntinen Järvitie 8, Terassin lasitus(ilmoitus); Sivonen Antti ja Emma Bollstad Nikuksentie 39, Omakotitalo (Uudisrakennus); Rehnman Stig-Erik ja Kerstin Flyth Grennäsintie 476 ja 469, Jätevesijärjestelmien uusiminen (Toimenpidelupa x 2); Sammansl. Gustav o Henrik Rehnberg Gårdskulla Gårdskulla gård, Siirrettävä lämpökeskus (Toimenpidelupa) : Malmström Peter ja Virtakoski Milla Sjundby gård Billskogintie 130, Omakotitalo (Uudisrakennus); Aarni Esko ja Ulla Kynnar Kynnarintie 281, Talousrakennus (Uudisrakennus); n kunta Bollstad, Palonummentie, Mainostaulu (Ilmoitus); n kunta n asema Billskogintie, Mainostaulu (Ilmoitus); Salmi Risto Niemenkylä Nybackantie 27, Turvekatos (Toimenpidelupa); Suvanto Juha Sjundby gård, Tukimuuri ja pihatyö (Toimenpidelupa); Wasenius Ralf Niemenkylä RN:o 2:146, Autotalli (Jatkoaika); Kirvesmäki Jarmo ja Tilander Kristina Karskog RN:o 4:53, Omakotitalo (Jatkoaika); : Ikonen Jouni Flyth Grennäsintie 477, Jätevesijärj. uusiminen (Toimenpidelupa); Jousmäki Veikko ja Antikainen Anna Bollstad Palonummenmäki 3, Omakotitalo (Uudisrakennus); : Hyttinen Heikki Sjundby gård Sudenkaari 40, Katon ja seinien puuosien maalaus (Toimenpidelupa) ja Varaston rakentaminen (Ilmoitus); Ljungqvist Kurt Karskog Bergdalantie 36, Jätevesijärj. uusiminen (Toimenpidelupa); Panelius Johanna Sunnanvik Eteläinen Kuninkaantie 220, Maalaustyöt (Toimenpidelupa); Kipinoinen Jari Sjundby gård Sjundbyntie 3 C 14, Valokate terassille (Toimenpidelupa); Mannermaa Seppo Pappila Annilantie Varastokatos (Toimenpidelupa); Karppinen Reijo Tyyskylä Kirkkotie 82, Maalämmön asennus (Toimenpidelupa); Ahonen Jari ja Pia Sjundby gård ntie 450, Terassi (Ilmoitus); Huovinen Veijo Evitskog Harvsintie 85 B, Puuvarasto (Ilmoitus); Sauramaa Pekka ja Anu Boll-

12 Sivu 12 stad Asematie 8, Pihasuunnitelman toteutus (Ilmoitus); Fagerström Johan, Sjundby gård Karskogintie 545, Omakotitalo (Uudisrakennus); : Pyysalo Kalevi Myllykylä Järvenkyläntie 8, Konekatos (Toimenpidelupa); Paananen Kari Kokkila Lappersintie 1101 b, Talousrakennus (Uudisrakennus) : Mäkinen Erkki Karskog Raiviontie 16, Omakotitalo (Uudisrakennus); Rehnman Egon Backa Träskkullantie 55, Maalämmön asennus (Toimenpidelupa) : Hagelberg Thomas Pickala Karensgränd 21 B, Sivuasunto (Uudisrakennus); Peuraniemi Janne ja Essi Böle It.Kuninkaantie 397 D, Varasto(Ilmoitus); Staf Markku Störsvik Tenniskalliontie 19, Omakotitalo (Uudisrakennus); Kaarla Sami Störsvik RN:o 5:3, Omakotitalo (Jatkoaika); Ikävälko Asko Pölans Pölansintie 59, Puuliiteri (Ilmoitus); Rönnberg Henrik Suitia Suitiantie 390, Hevostalli (Uudisrakennus). - Rakennustarkastaja on hyväksynyt seuraavat työnjohtajat: Visa Liippola luvat R ja R, Aki Välimäki lupa R, Vesa Vartiainen lupa R, Georg Sällsten lupa R, Toni Wasenius luvat R ja R, Ville Partio lupa 13-1-R, Launo Kallas luvat R ja R, Matti Ahonen lupa R, Kenneth Lindholm lupa R, Krister Wollsten lupa R, Markku Sainio lupa R, Peter Ekström lupa R, Pekka Saarinen lupa R, Juha Karjalainen lupa R, Stefan Wasström luvat T,13-33-T, T, R, Jari Mäkelä lupa T, Olli Porkka lupa T, Heikki Sivonen lupa R, Toni Palmusuo lupa R, Peter Ekström lupa R, Mika Johnsson luvat R ja R, Kimmo Lehtola luvat T, R, R ja R, Jarno Sotaniemi lupa R, Carol Österberg lupa R, Tom Westerlund lupa R, Petri Aho lupa T, Petteri Meskus lupa R, Krister Hellström lupa R, Pertti Mäntymäki lupa R. - Ympäristötarkastaja on myöntänyt seuraavat luvat: maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 128 mukainen maisematyölupa puunhakkuuta varten tilalla Kypros , hakijana Tapio Venäläinen ja Taina Kettunen-Venäläinen; maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 128 mukainen maisematyölupa tien rakentamista edeltävää puunhakkuuta varten tilalla Pickala , hakijana Thure Lindeberg. Päätös: Ehdotuksen mukaan. = = =

13 Sivu 13 TEKNLTK:66 /2013 YMPJARAKL 74 LAUSUNTO OSAYLEISKAAVAN MUUTOSLUONNOKSESTA / AURINKORINNE 1:117 Oheismateriaali Tekninen lautakunta on pyytänyt ympäristö- ja rakennuslautakunnan lausuntoa Pohjois-n osayleiskaavan muutoksesta Gårdskullan kylässä tilalla Aurinkorinne Rakennustarkastajan ehdotus: Hakija on anonut yleiskaavamuutosta, jonka tarkoituksena on siirtää tilan alueella oleva erillispientalojen alue (A) rakentamiseen paremmin soveltuvalle paikalle M-2 alueella. Muutoksen jälkeen A-alueen kokonaisala pysyy samana ja rakennuspaikkojen kokonaismäärä pysyy ennallaan. Oheismateriaali ja liitteet - oheismateriaalina yleiskaavan tarkistus, Aurinkorinne 1:117 luonnos Esittelijä: rakennustarkastaja Taneli Kiljunen, puh , s-posti: Ympäristö- ja rakennuslautakunnalla ei ole huomautettavaa osayleiskaavan muutosluonnoksesta. Päätös: Ehdotuksen mukaan. = = =

14 Sivu 14 TEKNLTK:120 /2012 YMPJARAKL 75 Oheismateriaali LAUSUNTO ASEMAKAAVAN EHDOTUKSESTA / KARLSÅKER Tekninen lautakunta on pyytänyt ympäristö- ja rakennuslautakunnan lausuntoa Kuntakeskuksen Karlsåkerin asemakaavaehdotuksesta. Hankkeen yleiskuvaus Asemakaavoitettavan alueen pinta-ala on 2,4 ha ja se sijaitsee kuntakeskuksen eteläisessä osassa. Alue liittyy olemassa olevaan asutukseen. Kaavassa on osoitettu 13 erillispientalon rakennuspaikkaa, joiden keskimääräinen koko on 1660 m2. Alueen vieressä on vedenjakelu- ja viemäriverkko, johon alue voidaan edullisesti liittää. Keskeiset kaavamääräykset - rakennusoikeus e=0,20 - enimmäiskerrosluku Iu3/4 - kattokaltevuus ~1:1,5-1:2 - julkisivun pääasiallinen materiaali vaaleilla peittoväreillä maalattu lauta tai vaalea rappaus - katemateriaali punainen tiili tai sitä jäljittelevä muu materiaali Kaavatilanne Alueella ei ole asemakaavaa. Vahvistetussa yleiskaavassa alueelle on osoitettu asuntoaluetta (AC) ja maatalousaluetta (MT-2) Alue on pohjavesialuetta (pv-2) ja sisältyy valtakunnallisesti arvokkaaseen maisema-alueeseen. Aikaisemmat käsittelyt on kokouksessaan antanut lausunnon asemakaavan luonnoksesta. Lausunnon mukaiset ehdotukset on huomioitu asemakaavaehdotuksessa. Oheismateriaali ja liitteet - oheismateriaalina

15 Sivu 15 Rakennustarkastajan ehdotus: o asemakaavaehdotus, o havainnekuva o luonnosvaiheen lausunnot o kaavan laatijan vastine luonnoksesta jätettyihin lausuntoihin Esittelijä: rakennustarkastaja Taneli Kiljunen, puh , s-posti: Ympäristö- ja rakennuslautakunnalla ei ole huomautettavaa asemakaavaehdotuksesta. Päätös: Ehdotuksen mukaan. = = =

16 Sivu 16 YMPJARAKL 76 RAKENNUSTÖIDEN KESKEYTTÄMISPÄÄTÖS Liite 2 Rakennustarkastaja on tehnyt rakennustöiden keskeyttämispäätöksen koskien usean pienehkön rakennuksen rakentamista tilalla Skogskifte RN:o 6:25 n kunnan Bölen kylässä, osoitteessa Ekebynpolku 30, Kirkkonummi. Rakennustarkastajan ehdotus: Päätös on postitettu saantitodistuksella kiinteistön omistajalle. Kiinteistön omistajalta on pyydetty asian johdosta kirjallista selvitystä mennessä. Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan rakennustyön keskeyttämisestä on viipymättä ilmoitettava kunnan rakennusvalvontaviranomaiselle. Rakennusvalvontaviranomainen päättää, pysytetäänkö työn keskeyttäminen voimassa. Ympäristö- ja rakennuslautakunnan tulee myös päättää, tuleeko asiasta ilmoittaa poliisille esitutkintaa varten. Ilmoitus saadaan jättää tekemättä, jos tekoa tai laiminlyöntiä on olosuhteet huomioon ottaen pidettävä vähäisenä, eikä yleisen edun ole katsottava vaativan syytteen nostamista. Oheismateriaali ja liitteet - liitteenä rakennustarkastajan keskeyttämispäätös ja selvityspyyntö Esittelijä: rakennustarkastaja Taneli Kiljunen, puh , s-posti: päättää: - pysyttää keskeyttämispäätöksen voimassa. - olla tekemättä ilmoitusta poliisille, koska yleisen edun ei toistaiseksi katsota vaativan syytteen nostamista. Päätös: Ehdotuksen mukaan. = = =

17 Sivu 17 YMPJARAKL 77 LUPANUMERO RAKENNUSLUPAHAKEMUS, VIRTANEN TUULA JA BAGGSTRÖM KIM, R R HAKIJA VIRTANEN TUULA JA BAGGSTRÖM KIM Osoite NIITTYLAHDENTIE KARJAA RAKENNUSPAIKKA Osoite SUITIANTIE SIUNTIO KK RN:o Kylä Tilan nimi TUPALA GRÖNDAL Koordinaatit Kaava Rak.paikan pinta-ala OSAYLEISKAAVA 17,51 ha ASIA Rak.toimenpide UUDISRAKENNUS Käyttötarkoitus TALOUSRAKENNUS / VARASTO Kok.ala 185 Kok.ala laajennus Tilavuus 765 Tilavuus laajennus Kerrosala 185 Kerrosala laajennus Kerrosluku 1 Esittelijä: rakennustarkastaja Taneli Kiljunen, puh , s-posti: EHDOTUS päättää myöntää mainitun luvan alla olevin ehdoin. myöntää hakijalle maankäyttö- ja rakennuslain 144 mukaisen aloittamisoikeuden rakennuksen perustusten osalta. Hakijan tulee asettaa suuruinen vakuus niiden haittojen, vahinkojen ja kustannusten korvaamisesta, jotka rakennuslupapäätöksen kumoaminen tai luvan muuttaminen voi aiheuttaa.

18 Sivu 18 EHDOT Rakennustyötä ei saa aloittaa ennen kuin on hyväksytty vastaava työnjohtaja kvv-työnjohtaja Ennen kunkin työvaiheen aloittamista on toimitettava rakennepiirustukset piirustukset ja selvitykset salaojituksesta vesi- ja viemärilaitteista KATSELMUKSET PÄÄTÖS: Luvan saaja on velvollinen tilaamaan työn edistymisen mukaisesti seuraavat katselmukset: paikanmerkitseminen pohjakatselmus loppukatselmus Ehdotuksen mukaan. ==== TIEDOKSIANTO JA VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen Valitusaika Helsingin hallinto-oikeus Radanrakentajantie HELSINKI 30 päivää Päätöksen antopvm Tämä päätös on annettu julkipanon jälkeen, jolloin sen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon. Muutosta tähän päätökseen voidaan hakea Helsingin hallintooikeudelta kirjallisella valituksella, joka valittajan itsensä tai hänen valtuuttamansa asiamiehen on annettava tai lähetin välityksellä tai postitse toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä luettuna yllä mainitusta päätöksen antopäivästä. Valituskirjelmään on liitettävä tämä päätös sekä mahdollinen muu selvitys, johon valittaja haluaa vedota.

19 Sivu 19 YMPJARAKL 78 LUPANUMERO RAKENNUSLUPAHAKEMUS / EKSTRÖM MATTS, R R HAKIJA EKSTRÖM MATTS Osoite FALLINTIE SIUNTIO RAKENNUSPAIKKA Osoite FALLINTIE SIUNTIO RN:o Kylä Tilan nimi FALL BRAAS Koordinaatit Kaava Rak.paikan pinta-ala OSAYLEISKAAVA 47,668 ha ASIA Rak.toimenpide UUDISRAKENNUS Käyttötarkoitus TALOUSRAKENNUS / KONESUOJA Kok.ala 441 Kok.ala laajennus Tilavuus 2867 Tilavuus laajennus Kerrosala 441 Kerrosala laajennus Kerrosluku 1 Esittelijä: rakennustarkastaja Taneli Kiljunen, puh , s-posti: EHDOTUS päättää myöntää mainitun luvan alla olevin ehdoin. myöntää hakijalle maankäyttö- ja rakennuslain 144 mukaisen aloittamisoikeuden rakennuksen perustusten osalta. Hakijan tulee asettaa suuruinen vakuus niiden haittojen, vahinkojen ja kustannusten korvaamisesta, jotka rakennuslupapäätöksen kumoaminen tai luvan muuttaminen voi aiheuttaa.

20 Sivu 20 EHDOT Rakennustyötä ei saa aloittaa ennen kuin on hyväksytty vastaava työnjohtaja Ennen kunkin työvaiheen aloittamista on toimitettava rakennepiirustukset piirustukset ja selvitykset salaojituksesta KATSELMUKSET Käsittely: PÄÄTÖS: Luvan saaja on velvollinen tilaamaan työn edistymisen mukaisesti seuraavat katselmukset: paikanmerkitseminen pohjakatselmus rakennekatselmus loppukatselmus Anders Karell ja Yrjö Kokkonen poistuivat esteellisinä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Ehdotuksen mukaan. ==== TIEDOKSIANTO JA VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen Valitusaika Helsingin hallinto-oikeus Radanrakentajantie HELSINKI 30 päivää Päätöksen antopvm Tämä päätös on annettu julkipanon jälkeen, jolloin sen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon. Muutosta tähän päätökseen voidaan hakea Helsingin hallintooikeudelta kirjallisella valituksella, joka valittajan itsensä tai hänen valtuuttamansa asiamiehen on annettava tai lähetin välityksellä tai postitse toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä luettuna yllä mainitusta päätöksen antopäivästä. Valituskirjelmään on liitettävä tämä päätös sekä mahdollinen muu selvitys, johon valittaja haluaa vedota.

21 Sivu 21 YMPJARAKL 79 POIKKEAMISLUPA- JA SUUNNITTELUTARVERATKAISUHAKEMUS / NOUSIAINEN SARI JA MIKKO, P7/13 Oheismateriaali HAKIJA Nousiainen Sari ja Mikko Herustentie 256 B Hyvinkää HAKEMUS Lupanumero P 7 / 2013 Rakentamisrajoitus, josta poikkeusta haetaan - Suunnittelutarvealue MRL 16, 1 mom - Rakennuskielto MRL 38, 1 mom Rakennuspaikan sijainti n kunta, Bölen kylä, tila Vähkä-Jäkkärä RN:o 3:5, pinta-ala 5,029 ha, osoite: Grönalundintie 126, Kirkkonummi Rakennustoimenpide Omakotitalo 220 m2, talousrakennus 100 m2. Olemassa olevat rakennukset n. 30 m2 kokoinen lato Kaavatilanne Kaakkois-n osayleiskaava, kaavamerkintä M-1 (n. 80% tilasta, maaja metsätalousvaltainen alue, hajarakennusoikeus) ja M-2 (n. 20% tilasta, maa- ja metsätalousvaltainen alue, ei rakennusoikeutta). Tekninen lautakunta on päättänyt, että Kaakkois-n yleiskaava-alueelle määrätään rakennuskielto maankäyttö- ja rakennuslain 38 mukaisesti sekä toimenpiderajoitus maankäyttö- ja rakennuslain 128 mukaisesti kahden vuoden ajaksi alkaen siitä päivästä, kun päätös on asetettu kuulutettavaksi. Päätös on asetettu kuulutettavaksi Kaavoittajaa on kuultu hakemuksen tiimoilta. Lausunto on oheismateriaalina. Ympäristö- ja rakennuslautakunnan perustelut - Kunnan rakennusjärjestyksen mukaan rakennuspaikan vähimmäiskoko asumiselle edullisten vyöhykkeiden ulkopuolella on 3 ha M-1- merkityillä alueilla. Koska tilasta n. 4 ha on kaavamerkinnällä M-1, on

22 Sivu 22 voimassa olevan osayleiskaavan ja rakennusjärjestyksen mukainen rakennusoikeus olemassa. - n kunnan rakennusjärjestys, IX Luku (Rakentaminen asemakaava-alueen ulkopuolella), 32 : Kiinteätä asumista varten tarkoitetulle rakennuspaikalle saa rakentaa yhden enintään yksiasuntoisen ja kaksikerroksisen asuinrakennuksen, johon voi erityisestä syystä rakentaa myös sivuasunnon. Sivuasunnon koko saa olla enintään 120 m2 ja sen on aina oltava pääasuntoa pienempi. Sivuasunto voi olla päärakennuksen yhteydessä tai eri rakennus. Rakennuspaikalle saa lisäksi rakentaa sen käyttötarkoitukseen liittyviä talousrakennuksia. Rakennustarkastajan ehdotus: Oheismateriaali ja liitteet: - kaavoittajan lausunto oheismateriaalina Esittelijä: rakennustarkastaja Taneli Kiljunen, puh , s-posti: Harkitaan oikeaksi maankäyttö- ja rakennuslain nojalla annettujen säännösten ja määräysten nojalla myöntää haettu lupa. Suunniteltu rakentaminen ei aiheuta haittaa kaavoitukselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle, ei aiheuta haitallista yhdyskuntakehitystä ja on sopivaa maisemalliselta kannalta, eikä vaikeuta erityisen luonnon- tai kulttuuriympäristön arvojen säilyttämistä eikä virkistystarpeiden turvaamista. Tämä päätös on voimassa kaksi (2) vuotta antamispäivästä, jonka kuluessa on haettava rakennuslupa. Sovelletut oikeusohjeet: MRL 171, 172, 173 Päätös: Ehdotuksen mukaan. = = =

23 Sivu 23 YMPJARAKL 80 KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖKSET Oheismateriaali Korkein hallinto-oikeus on antamillaan päätöksillä hylännyt seuraavat suunnittelutarveratkaisuja koskevat valitukset: Rakennustarkastajan ehdotus: Kenneth Strandbergin tekemä valitus Helsingin hallinto-oikeuden päätöksestä, jolla on kumottu n kunnan ympäristö- ja rakennuslautakunnan päätös suunnittelutarveratkaisusta Bölen kylässä sijaitsevalle kiinteistölle Uggelmossen, R:No 1:66. Asennusliike Asvi Oy:n tekemä valitus Helsingin hallinto-oikeuden päätöksestä, jolla on kumottu n kunnan ympäristö- ja rakennuslautakunnan päätös suunnittelutarveratkaisusta Västerbyn kylässä sijaitsevalle kiinteistölle Gärdet, R:No 1:30. Oheismateriaali ja liitteet oheismateriaalina korkeimman hallinto-oikeuden päätökset Diaarinumero 1064/1/12 Diaarinumero 919/1/12 Esittelijä: rakennustarkastaja Taneli Kiljunen, puh , s-posti: merkitsee edellä mainitut korkeimman hallinto-oikeuden päätökset tiedoksi. Käsittely: Päätös: Asia käsiteltiin 78 jälkeen. Lautakunta merkitsi korkeimman hallinto-oikeuden päätökset tiedoksi. = = =

24 Sivu 24 YMPJARAKL:358 /2013 YMPJARAKL 81 Liite 3 OY ANTA AB:N MAA-AINESHAKEMUS Oy Anta Ab on jättänyt hakemuksen maa-ainesluvan jatkamiseksi tilalla 3:12 Svartbäckin kylässä. Alueella on harjoitettu maa-ainesten ottotoimintaa vuodesta 1992 lähtien ja toiminnalle on myönnetty luvat vuosina 1992, 1997, 2003 ja Alun perin lupaa on haettu hiekan ja soran ottamiseen m 3 edestä ja määrästä on tähän mennessä otettu noin m 3. Nyt haetaan lupaa aiemmissa luvissa ottamatta jääneelle määrälle, eli noin m 3 soraa ja hiekkaa. Ottoalue on 2 hehtaarin kokoinen ja lupaa haetaan 10 vuodeksi. Hakemus perustuu aiempiin lupiin ja niiden määräyksiin. Maa-aineslain mom:n mukaan maa-aineksia ei saa ottaa niin, että siitä aiheutuu kauniin maisemakuvan turmeltumista, luonnon merkittävien kauneusarvojen tai erikoisten luonnonesiintymien tuhoutumista, huomattavia tai laajalle ulottuvia vahingollisia muutoksia luonnonolosuhteissa tai tärkeän tai muun vedenhankintakäyttöön soveltuvan pohjavesialueen veden laadun tai antoisuuden vaarantuminen, jollei siihen ole saatu vesilain mukaista lupaa. Maa-aineslain 6 :n mukaan lupa ainesten ottamiseen on myönnettävä, jos asianmukainen ottamissuunnitelma on esitetty eikä ottaminen tai sen järjestely ole ristiriidassa 3 :ssä säädettyjen rajoitusten kanssa. Alueella, jolla on voimassa asemakaava tai oikeusvaikutteinen yleiskaava on sen lisäksi, mitä 1 momentissa säädetään, katsottava, ettei ottaminen vaikeuta alueen käyttämistä kaavassa varattuun tarkoitukseen eikä turmele kaupunki- tai maisemakuvaa. Alueella on voimassa vuonna 1996 vahvistettu Länsi-n osayleiskaava, jossa ottamisalue on luokiteltu maa- ja metsätalousvaltaiseksi M1- ja M2-alueeksi. Uudenmaan vahvistetussa maakuntakaavassa arvokkaan maisema-alueen rajaus kulkee noin 60 metrin etäisyydellä alueen itäpuolella. Suunnittelualue rajautuu lännessä arvokkaaksi luokiteltuun Grottberget- Storpottsbergetin kallioalueeseen, joka on merkitty Uudenmaan vahvistettuun maakuntakaavaan arvokkaana geologisena muodostumana. Suunnittelualueen eteläosassa on toiminnanharjoittajan omistama kompostointikenttä. Ottamisalue ei sijaitse vedenhankinnan kannalta tärkeällä pohjavesialueella. Pohjaveden pinnan tasoa ei ole selvitetty, mutta sen on todettu olevan huomattavasti alimman ottamistason alapuolella. Lähin talousvesikaivo on toiminnanharjoittajan, ja se sijaitsee noin 500 metrin etäisyydellä. Lähin asuinrakennus sijaitsee noin 300 metrin päässä ottoalueesta pohjoiseen. Ottotoi-

25 Sivu 25 Ympäristötarkastajan ehdotus: minnan ympäristövaikutukset ovat vähäisiä ja rajoittuvat ottoalueeseen. Ottoalue maisemoidaan toiminnan päätyttyä soranottosuunnitelman mukaisesti. Hakemuksesta on kuulutettu kunnan ilmoitustaululla , eikä siitä ole annettu muistutuksia. Hakija on kuullut naapureita, eikä heillä ole ollut huomauttamista hakemuksen johdosta. Ympäristötarkastaja ja ympäristö- ja rakennuslautakunnan puheenjohtaja ovat käyneet maanomistajan kanssa tutustumassa alueeseen Oheismateriaali ja liitteet: - liitteenä lupahakemus maa-ainesten ottamiseen Esittelijä: ympäristötarkastaja Anu Hynninen, puh , s-posti: Maa-aineslain 7 :n tarkoittamana lupaviranomaisena n ympäristöja rakennuslautakunta on tutkinut asian ja päättää myöntää haetun luvan Oy Anta Ab:lle maa-ainesten ottamiseksi tilalla Anta 3:12 Svartbäckin kylässä hakemuksen ja ottosuunnitelman mukaisesti sekä seuraavia lupamääräyksiä noudattaen: 1. Ottamisalueen ympärille jätetään vähintään 20 m leveä metsävyöhyke näkösuojaksi, kunnes ottamispaikan jälkihoito on suoritettu ottosuunnitelman mukaisesti ja hyväksytty. 2. Maa-ainesten ottaminen tulee suorittaa ottosuunnitelman mukaisesti sekä esitettyä rajausta noudattaen. Alimman kaivutason on oltava vähintään 4 m ylimmän pohjaveden tason yläpuolella. Tämä on voitava todeta esim. koekuopalla tai pohjavesiputken avulla. 3. Lupa myönnetään kymmeneksi (10) vuodeksi. Jälkihoidon yhteydessä luiskat rakennetaan kaltevuuteen 1:3. Länsireunan luonnollinen kalliojyrkänne voi jäädä paljaaksi. 4. Lupa koskee sitä määrää maa-aineksia, joka on ottamisalueen rajojen sisäpuolella, ottaen huomioon edellä olevat määräykset luiskien kaltevuudesta ja pohjan korkeudesta. 5. Jälkihoidon vakuudeksi lautakunnalle jätetty euron suuruinen pankkitakaus tulee saattaa ajan tasalle. Pankkitakauksen on oltava voimassa 11 vuotta tämän luvan lainvoimaiseksi tulon jälkeen, jolloin jälkihoidon tulee olla suoritettu ja hyväksytty. 6. Maa-aineslain ja asetuksen mukaiset katselmukset ja ilmoitukset tulee hoitaa asianmukaisesti.

26 Sivu 26 Maa-ainesluvan haltijan tulee tehdä maa-aineslain 23 a :n 1 momentissa tarkoitettu ilmoitus lupaviranomaiselle otetun aineksen määrästä ja laadusta vuosittain seuraavan vuoden tammikuun loppuun mennessä. Lupa annetaan julkipanon jälkeen, ja siitä peritään kunnan vahvistaman taksan mukainen maksu. Perustelu: Toiminnanharjoittaja on esittänyt asianmukaisen ottosuunnitelman, eikä hakemuksen mukainen toiminta ole ristiriidassa maa-aineslain 3 :ssä säädettyjen rajoitusten kanssa. Toiminnalle ei ole kaavoituksellisia esteitä. Alue soveltuu sijaintinsa puolesta hyvin suunniteltuun toimintaan. Lähin asutus sijaitsee riittävällä etäisyydellä, eikä suunnittelualueella tai sen lähistöllä ole sellaisia ympäristöarvoja, joiden tila heikkenisi toiminnan seurauksena. Kyseessä on olemassa oleva toiminta, jota kannattaa jatkaa sen sijaan, että perustettaisiin uusia ottopaikkoja koskemattomille alueille. Lupamääräysten perustelut: Maa-aineslain 11 määrittelee lupamääräyksissä huomioon otettavat asiat, joita luvan hakijan tuleen noudattaa hankkeesta aiheutuvien haittojen välttämiseksi tai rajoittamiseksi. Tämän luvan määräykset ovat tavanomaisia, ja ne ovat tarpeen mahdollisten haittojen minimoimiseksi ja jälkihoidon varmistamiseksi. Ottoalueen ympärille jätettävä suojakaista on määrätty 20 m levyiseksi, koska 10 m on hyvin vähän kun otetaan huomioon, että suunnittelualue rajautuu lännessä arvokkaaksi luokiteltuun Grottberget-Storpottsbergetin kallioalueeseen ja arvokkaan maisema-alueen rajaus kulkee noin 60 metrin etäisyydellä alueen itäpuolella. Sovelletut oikeus- ja viranomaisohjeet: Maa-aineslaki (555/1981) 1, 3-7, 10 16, 19 21, 23 VNA maa-ainesten ottamisesta (926/2005) 1-4, 6-9 n kunnan maa-ainestaksa Muutoksenhaku: Tähän päätökseen voi hakea muutosta valittamalla Helsingin hallintooikeuteen. Käsittely: Anders Karell poistui esteellisenä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

27 Sivu 27 Päätös: Ehdotuksen mukaan. = = =

28 Sivu 28 YMPJARAKL:260 /2011 YMPJARAKL 82 STALLSMOSSABERGETIN LOUHINTA-ALUEEN MAA- AINESLUVAN EDELLYTTÄMÄ TIESUUNNITELMA Oheismateriaali n ympäristölautakunta on myöntänyt Thure Lindebergille ympäristöluvan ja maa-ainesten ottoluvan kallion louhinnalle ja louheen murskausasemalle Pickalan kylässä tilalla Pickala RN:o 2:8. Luvat ovat saaneet lainvoiman Korkeimman hallinto-oikeuden (KHO) tekemillä päätöksillä (Dnro 1612/1/11 ja Dnro 1613/1/11), joilla on hylätty Helsingin hallinto-oikeuden (Dnro 11/0337/5) ja Vaasan hallintooikeuden (Dnro 11/0468/3) päätöksistä tehdyt valitukset. Thure Lindebergille myönnetyn maa-ainesluvan ja ympäristöluvan lupamääräyksissä (maa-ainesluvan määräys 10 ja ympäristöluvan määräys 8.4) todetaan, että ennen muiden toimenpiteiden aloittamista alueella hakijan tulee jättää ympäristölupaviranomaisen hyväksyttäväksi yksityiskohtainen suunnitelma tieyhteyden rakentamisesta, maaperän kantavuudesta, suunnitellun raskaan liikenteen edellyttämistä tien rakenteista sekä arvio mahdollisista vaikutuksista Stallsmossenin lampeen. KHO:n maa-ainesluvan lupamääräyksiin tekemän lisäyksen mukaan tien toteuttamisen suunnittelussa on lisäksi otettava huomioon, että maa-ainesten ottamiseen liittyvät maisemalliset vaikutukset jäävät mahdollisimman vähäisiksi. Tiesuunnitelma on jätetty kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle Suunnitelmaa koskeviin täydentäviin kysymyksiin on vastattu Toiminnanharjoittaja on hakenut tieliittymälupaa tien käyttötarkoituksen muuttamiseksi ELY-keskukselta. Tiesuunnitelman mukainen tielinjaus kulkee kiinteistöllä RN:o 2:8 suunnitellun ottoalueen eteläosasta luoteeseen/itään yhtyen olemassa olevaan yksityistiehen, joka puolestaan yhtyy Kuninkaantien kautta Rannikkotiehen (tie 51). Rakennettavan tien linjaus kulkee koko pituudeltaan olemassa olevaa vanhaa metsätaloustietä pitkin, jota parannetaan kestämään raskasta ajoneuvoliikennettä. Rakennettava tieosuus on noin 820 metriä pitkä ja 6 metrin levyinen. Tielinjauksen kohdalla maaperä on pääosin kalliota tai hiekkaa, jonka kantavuus on riittävä raskaalle liikenteelle. Stallsmossenin lammen lähistöllä on pehmeämpää maa-ainesta (turvetta, liejua), joka tarvittaessa poistetaan ja korvataan murskeella. Muihin erillisiin pohjanvahvistus-toimenpiteisiin ei ole tarvetta. Suunniteltu tielinjaus kulkee Stallsmossenin lammen valuma-alueen läpi. Tien rakentamisen ei odoteta vaikuttavan lammen vesimäärään. Tielle on

29 Sivu 29 Ympäristötarkastajan ehdotus: tarkoitus rakentaa rumpuja, jolloin tien pohjois- ja koillispuoleiset vedet ohjautuvat lampeen kuten aiemminkin. Veden laadussa rakentaminen saattaa näkyä samentumisena etenkin tien ja ojien rakentamisen aikana, jolloin veteen kulkeutuu tavallista runsaammin kiintoainesta. Lisäksi tien rakentamisesta ja sen käytöstä voi aiheutua pölypäästöjä. Pölyämistä torjutaan tarvittaessa pölynsidonnalla. Osa tielinjauksesta kuuluu Kaakkois-n osayleiskaavassa maa- ja metsätalousvaltaiseen alueeseen (M-2) ja osa yritystoiminnan alueeseen (PT). Suunniteltu ottamisalue sijaitsee osittain valtakunnallisesti arvokkaaksi arvioidulla Fågelviksberget-Trappbergetin kallioalueella (Luonnon ja maisemansuojelun kannalta arvokkaat kallioalueet Uudellamaalla/2004). Alue ei kuulu arvokkaaseen kulttuurimaisema-alueeseen eikä se sijaitse pohjavesialueella. Vuonna 2006 tehdyn luontoselvityksen mukaan alueella ei ole uhanalaisten eläinten esiintymiä, suojelualueita tai metsälain 10 :n tai luonnonsuojelulain 29 :n mukaisia arvokkaita luontokohteita. Länsi-Uudenmaan maakuntamuseo on tehnyt tarkastuskäynnin alueelle, eikä näe estettä tielinjauksen kunnostamiselle. Maakuntamuseon mukaan tiellä ei ole sellaisia historiallisia arvoja, jotka estäisivät sen parantamisen. Oheismateriaali ja liitteet - oheismateriaalina Stallsmossabergetin louhinta-alueen tiesuunnitelma Esittelijä: ympäristötarkastaja Anu Hynninen, puh , s-posti: Maa-ainesluvan määräämä tiesuunnitelma merkitään hyväksytyksi. Perustelu: Toiminnanharjoittaja on maa-ainesten ottoluvan määräysten mukaisesti toimittanut ympäristölupaviranomaiselle hyväksyttäväksi yksityiskohtaisen suunnitelman tieyhteyden rakentamisesta. Suunnitelma sisältää määräysten edellyttämät tarkastelut maaperän kantavuudesta, suunnitellun raskaan liikenteen edellyttämistä tien rakenteista sekä arvion mahdollisista vaikutuksista Stallsmossenin lampeen. Tien suunnittelussa on huomioitu KHO:n maa-ainesluvan lupamääräykseen nro10 tekemä lisäys pitää suunnittelun lähtökohtana mahdollisimman vähäisiä maisemavaikutuksia. Rakennettava tie noudattaa olemassa olevan metsätien linjausta ja tien molemmin puolin jätetään metsäaluetta pääosin usean sadan metrin alueelta, joten maisemalliset vaikutukset jäävät vähäi-

30 Sivu 30 siksi. Merkittävin maisemavaikutus syntyy tielinjauksen alkupäässä, missä ottoalue ja rakennettava tie yhdessä vaikuttavat näkymään Rannikkotien suunnalta. Uudenmaan ELY-keskuksen antaman lausunnon mukaan Stallsmossenin lampi ei ole vesilain 1 luvun 15 a :ssä tarkoitettu luonnontilainen lampi, vaan kaivettu lammikko. Vesilain (587/2011) tulkinnan (Ympäristöministeriön raportteja 1/2012) mukaan vähäistä, vesistöstä tai norosta irrallaan olevaa tekolammikkoa ei tule pitää vesistönä. Lammikon vesimäärä ei muutu tien rakentamisen seurauksena ja veden laadun osalta muutoksia näkyy lähinnä veden sameudessa. Tien rakentamisen ja sen käytön aikana tulee kiintoaineen ja pölyn pääsy lampeen estää pölynsidonnan avulla ja välttämällä rakennusainesten varastokasojen sijoittamista 100 metriä lähemmäksi lampea. Käsittely: Kokouksessa jaettiin pöydälle kopiot teknisen lautakunnan ja kunnanhallituksen päätöksistä sekä ympäristö- ja rakennuslautakunnan jäsenille lähetetty kirjelmä koskien louhimon tiesuunnitelmaa. Puheenjohtaja Honkasalo ehdotti varajäsen Maxeniuksen ja jäsen Mäkisen kannattamana, että Thure Lindebergiltä pyydetään lausunto siitä, miksi hän ei ole esittänyt tien rakentamista suoraan tielle 51, ja että asia jätetään pöydälle. Koska varajäsen Lundqvist jäsen Kokkosen kannattamana ehdotti, että asian käsittelyä jatketaan, puheenjohtaja totesi, että asian pöydälle jättämisestä suoritetaan nimenhuutoäänestys. Asian pöydälle jättämistä vastustavat äänestävät jaa ja pöydälle jättämistä kannattavat äänestävät ei. Äänestyksessä annettiin 4 jaa -ääntä (Kokkonen, Berglund, Nummenmaa ja Lundqvist) ja 5 ei -ääntä (Honkasalo, Mäkinen, Suomalainen, Maxenius ja Holm. Puheenjohtaja totesi tämän jälkeen, että ympäristö- ja rakennuslautakunta oli päättänyt jättää asian pöydälle. Päätös: Asia jätettiin pöydälle. = = =

31 Sivu 31 YMPJARAKL:560 /2011 YMPJARAKL 83 STALLSMOSSABERGETIN LOUHINTA-ALUEEN YMPÄRISTÖLUVAN EDELLYTTÄMÄ TIESUUNNITELMA Ympäristötarkastajan ehdotus: Ympäristö- ja rakennuslautakunnan kokouksen pykälässä 82 on esitetty perustelut ympäristöluvan määräämän tiesuunnitelman hyväksymiseksi. Esittelijä: ympäristötarkastaja Anu Hynninen, puh , s-posti: Ympäristöluvan määräämä tiesuunnitelma merkitään hyväksytyksi edellä esitetyin perusteluin. Päätös: Asia jätettiin pöydälle. = = =

32 Sivu 32 YMPJARAKL:469 /2013 YMPJARAKL 84 STALLSMOSSABERGETIN LOUHINTA-ALUEEN LAMMEN TARKKAILUOHJELMA Oheismateriaali n ympäristölautakunta on myöntänyt Thure Lindebergille ympäristöluvan ja maa-ainesten ottoluvan kallion louhinnalle ja louheen murskausasemalle Pickalan kylässä tilalla Pickala RN:o 2:8. Luvat ovat saaneet lainvoiman Korkeimman hallinto-oikeuden (KHO) tekemillä päätöksillä (Dnro 1612/1/11 ja Dnro 1613/1/11), joilla on hylätty Helsingin hallinto-oikeuden (Dnro 11/0337/5) ja Vaasan hallintooikeuden (Dnro 11/0468/3) päätöksistä tehdyt valitukset. Thure Lindebergille myönnetyn ympäristöluvan lupamääräyksessä 7.3 todetaan, että ehdotus Stallsmossenin lammen tarkkailuohjelmaksi tulee jättää ympäristölautakunnalle hyväksyttäväksi kahden kuukauden kuluessa lupapäätöksen lainvoimaiseksi tulosta. Lupamääräyksen mukaan vedenpinnan korkeus on mitattava kolme kertaa vuodessa (keväällä, keskikesällä ja syksyllä). Lammen veden laatua tulee tarkkailla riittävän usein. Ympäristötarkastajan ehdotus: Ympäristö- ja rakennuslautakunnalle on toimitettu Stallmossabergetin louhinta-alueen pohja- ja pintaveden tarkkailuohjelma, joka sisältää suunnitelman Stallsmossenin lammen seurannasta. Tarkkailuohjelmassa lammen pinnan vedenkorkeus on esitetty mitattavan kolme kertaa vuodessa (huhti-toukokuussa, heinä-elokuussa ja syys-lokakuussa) lammen rantaan asennettavan asteikollisen mittalevyn avulla. Mittalevyn paikka valitaan niin, että mittalevy pysyy mahdollisimman hyvin paikoillaan. Sen korkeustaso vaaitaan alkuvaiheessa vuosittain. Suunnitelman mukaan lammesta kerätään vesinäyte kerran vuodessa syyslokakuussa ja näytteestä analysoidaan ph, kokonaistyppi, kemiallinen hapenkulutus, sähkönjohtavuus ja sameus. Lampinäytteiden analyysivalikoimasta ei ollut lupapäätöksissä määräyksiä, joten niiden osalta on esitetty parametreja, joita tyypillisesti on käytetty vastaavanlaisten hankkeiden tarkkailussa. Veden laatu arvioidaan aistinvaraisesti sekä näytteenoton yhteydessä että suoritettaessa vedenpinnan korkeusmittauksia. Oheismateriaali ja liitteet - oheismateriaalina Stallsmossabergetin pohja- ja pintavesien tarkkailuohjelma Esittelijä: ympäristötarkastaja Anu Hynninen, puh , s-posti:

33 Sivu 33 Lammen valuma-alue sijaitsee kokonaisuudessaan ottoalueen länsipuolella, joten kallion louhinnan ja murskauksen vaikutukset lammen veden laatuun jäänevät vähäisiksi. Kuljetuksia varten kunnostettava tielinjaus kulkee lammen valuma-alueen halki, joten lammen veden laatu voi huonontua tieyhteyden maanrakennustöiden ja hakkuiden sekä raskaan liikenteen aiheuttaman kuormituksen seurauksena. Tien rakennusvaiheessa voi hienojakoista maa-ainesta kulkeutua lampeen pintavalunnan mukana tai pölyämällä, mikä näkyy veden samenemisena. Tielinjauksen hakkuiden seurauksena veden nitraattipitoisuus voi kohota. Ottotoiminnan käynnistyttyä saattaa liikenne aiheuttaa veden samenemista pölyävän ja huuhtoutuvan maa-aineksen joutuessa valumavesiin sekä hiilivetypitoisuuksien nousua öljyvuotojen seurauksena. Mahdollisten öljyvuotojen havaitsemiseksi tulee lammen tarkkailuohjelmaan lisätä veden kokonaishiilivetyjen pitoisuuksien seuranta. Jotta toiminnan vaikutuksia lammen tilaan voidaan arvioida luotettavasti, tulee lammen vedenpinnan korkeuden ja veden laadun seuranta aloittaa ennen toiminnan aloittamista. n ympäristö- ja rakennuslautakunta hyväksyy Stallsmossenin lammen tarkkailuohjelman esitetyin muutoksin. Päätös: Asia jätettiin pöydälle. = = =

34 Sivu 34 YMPJARAKL:470 /2013 YMPJARAKL 85 STALLSMOSSABERGETIN LOUHINTA-ALUEEN YMPÄRISTÖLUVAN EDELLYTTÄMÄ SUOJAVALLISUUNNITELMA Oheismateriaali n ympäristölautakunta on myöntänyt Thure Lindebergille ympäristöluvan ja maa-ainesten ottoluvan kallion louhinnalle ja louheen murskausasemalle Pickalan kylässä tilalla Pickala RN:o 2:8. Luvat ovat saaneet lainvoiman Korkeimman hallinto-oikeuden (KHO) tekemillä päätöksillä (Dnro 1612/1/11 ja Dnro 1613/1/11), joilla on hylätty Helsingin hallinto-oikeuden (Dnro 11/0337/5) ja Vaasan hallintooikeuden (Dnro 11/0468/3) päätöksistä tehdyt valitukset. Thure Lindebergille myönnetyn ympäristöluvan lupamääräyksessä 2.3 todetaan, että ottamisalueella olevista pintamaista tulee muodostaa kaivannaisjätesuunnitelman karttaliitteen mukainen suojavalli kantatien suojaalueen ulkopuolelle. Vaasan hallinto-oikeuden lupamääräykseen tekemän lisäyksen mukaan suojavallien rakentamisesta tulee esittää tarkempi suunnitelma ympäristölautakunnalle ennen toiminnan aloittamista. Lautakunta voi tarvittaessa antaa tarkempia määräyksiä suojavallien rakenteesta. Ympäristö- ja rakennuslautakunnalle on toimitettu suojavallisuunnitelma. Suunnitelmassa esitetään suojavallin rakentamista 3 metrin korkuiseksi muutoin paitsi kantatie 51:n kohdalla, jossa sen korkeudeksi on määrätty taso +24. Valli rakennetaan kohtaan, jossa maaperä koostuu hiekasta, moreenista ja kalliosta, eikä sitä uloteta savikkoalueelle. Läjitettävä maa on pintamaata, humusta, moreenia ja hiekkaa. Valliin ei tarvitse rakentaa tukipenkereitä luiskien kaltevuuden ollessa 1:2. Ottotoiminnan päätyttyä valli puretaan ja siinä käytetty maa-aines käytetään hyväksi ottoalueen maisemoinnissa. Vallin pintaa ei ole tarkoitus maisemoida. Oheismateriaali ja liitteet - oheismateriaalina Stallsmossabergetin maavallisuunnitelma ja asemapiirros Esittelijä: ympäristötarkastaja Anu Hynninen, puh , s-posti: Ympäristötarkastajan ehdotus: Stallsmossabergetin louhinta-alueen maavallisuunnitelma hyväksytään. Päätös: Asia jätettiin pöydälle. = = =

Ympäristö- ja rakennuslautakunta nro 5/2013 12.6.2013 SISÄLLYSLUETTELO

Ympäristö- ja rakennuslautakunta nro 5/2013 12.6.2013 SISÄLLYSLUETTELO nro 5/2013 SISÄLLYSLUETTELO YMPJARAKL 58 Kokouksen järjestäytyminen YMPJARAKL 59 Viranhaltijapäätösten ja jaoston laillisuusvalvonta YMPJARAKL 60 Rakennuslupahakemus, Ketonen Timo, 13-33-R YMPJARAKL 61

Lisätiedot

Ympäristö- ja rakennuslautakunta nro 11/2011 14.12.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Ympäristö- ja rakennuslautakunta nro 11/2011 14.12.2011 SISÄLLYSLUETTELO nro 11/2011 SISÄLLYSLUETTELO YMPJARAKL 150 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus YMPJARAKL 151 Pöytäkirjantarkastajien valinta YMPJARAKL 152 Viranhaltijapäätösten laillisuusvalvonta YMPJARAKL 153 Vaasan

Lisätiedot

Ympäristö- ja rakennuslautakunta nro 4/2015 12.5.2015 SISÄLLYSLUETTELO

Ympäristö- ja rakennuslautakunta nro 4/2015 12.5.2015 SISÄLLYSLUETTELO nro 4/2015 SISÄLLYSLUETTELO YMPJARAKL 39 Kokouksen järjestäytyminen YMPJARAKL 40 Selvitys oikeusasiamiehelle Markku Lorenzin ja hänen 19 asiakumppaninsa tekemästä kantelusta YMPJARAKL 41 Ympäristö- ja

Lisätiedot

Ympäristö- ja rakennuslautakunta nro 8/2012 12.9.2012 SISÄLLYSLUETTELO

Ympäristö- ja rakennuslautakunta nro 8/2012 12.9.2012 SISÄLLYSLUETTELO nro 8/2012 SISÄLLYSLUETTELO YMPJARAKL 93 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus YMPJARAKL 94 Pöytäkirjantarkastajien valinta YMPJARAKL 95 Viranhaltijapäätösten ja jaoston laillisuusvalvonta YMPJARAKL

Lisätiedot

Ympäristö- ja rakennuslautakunta nro 10/ SISÄLLYSLUETTELO

Ympäristö- ja rakennuslautakunta nro 10/ SISÄLLYSLUETTELO nro 10/2013 SISÄLLYSLUETTELO YMPJARAKL 134 Kokouksen järjestäytyminen YMPJARAKL 135 Lausunto maalämpökaivon toimenpidelupahakemuksesta YMPJARAKL 136 Ympäristö- ja rakennuslautakunnan talousseuranta 11/2013

Lisätiedot

Ympäristö- ja rakennuslautakunta nro 1/ SISÄLLYSLUETTELO

Ympäristö- ja rakennuslautakunta nro 1/ SISÄLLYSLUETTELO nro 1/2013 SISÄLLYSLUETTELO YMPJARAKL 1 Kokouksen järjestäytyminen YMPJARAKL 2 Suunnittelutarveratkaisuhakemus ja poikkeamislupahakemus, Ronkainen Pasi, S1/13 YMPJARAKL 3 Suunnittelutarveratkaisuhakemus

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5/2015 Ympäristölautakunta Sivut 73-76. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5/2015 Ympäristölautakunta Sivut 73-76. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5/2015 Ympäristölautakunta Sivut 73-76 KOKOUSAIKA Torstai 25.6.2015 klo.16.00 16.40. KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5/2017 Ympäristölautakunta Sivut 55- Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5/2017 Ympäristölautakunta Sivut 55- Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5/2017 Ympäristölautakunta Sivut 55- KOKOUSAIKA Torstai 6.7.2017 klo.16.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Toimenpide eriteltynä rakennuksittain:

Toimenpide eriteltynä rakennuksittain: Hakemusnumero 2011-0002 Päätöspäivä 02.03.2011 20 Iin seurakunta Puistotie 3 91100 II RN:o 130:1 Pahkaniemi Rakennuspaikan osoite Suittisuontie 630 Kierikin osayleiskaava Pinta-ala 3700,00 m² Rakennustoimenpide

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 90. PAIKKA Myrskylä, Myrskylän säästöpankin mökki, Syväjärventie 221

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 90. PAIKKA Myrskylä, Myrskylän säästöpankin mökki, Syväjärventie 221 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 90 Rakennus- ja ympäristölautakunta 18.06.2014 AIKA 18:00-18:55 PAIKKA Myrskylä, Myrskylän säästöpankin mökki, Syväjärventie 221 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko 37 PORNAINEN, POIKKEAMISLUPA

Lisätiedot

KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 2/2012 Rakennuslautakunta sivu 20. Kunnanhallituksen kokoushuone kunnanvirastolla, Kolari

KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 2/2012 Rakennuslautakunta sivu 20. Kunnanhallituksen kokoushuone kunnanvirastolla, Kolari KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 2/2012 Rakennuslautakunta sivu 20 Kokousaika 21.03.2012 klo 15.00-15.21 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Kunnanhallituksen kokoushuone kunnanvirastolla,

Lisätiedot

Hakija: Pasila Petteri ja Minna

Hakija: Pasila Petteri ja Minna Rakennuslautakunta 14 04.02.2015 Kaavoitustoimikunta 15 02.03.2015 Kunnanhallitus 50 09.03.2015 Poikkeamislupa, Pasila Petteri ja Minna 495/10.03.00.02/2015 Rakennuslautakunta 04.02.2015 14 Hakija: Pasila

Lisätiedot

1:346 Kortteli 11 Tontti 1. Tontin pinta-ala 7619,00 m² Sallittu kerrosala 80,00 m² Käytetty kerrosala 27,70 m² Rakennuspaikan

1:346 Kortteli 11 Tontti 1. Tontin pinta-ala 7619,00 m² Sallittu kerrosala 80,00 m² Käytetty kerrosala 27,70 m² Rakennuspaikan Lupanumero 2013-0001 Päätöspäivä 13.02.2013 10 Hakija Rantanen Mika Juhani Muuntajantie 3 28760 PORI Rantanen Johanna Katriina Muuntajantie 3 28760 PORI Rakennuspaikka Kiinteistötunnus 608-402-0001-0346

Lisätiedot

Ympäristö- ja rakennuslautakunta nro 5/ SISÄLLYSLUETTELO

Ympäristö- ja rakennuslautakunta nro 5/ SISÄLLYSLUETTELO nro 5/2011 SISÄLLYSLUETTELO YMPJARAKL 57 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus YMPJARAKL 58 Pöytäkirjantarkastajien valinta YMPJARAKL 59 Rakennuslupahakemus, n kunta YMPJARAKL 60 Rakennuslupahakemus

Lisätiedot

RUOVEDEN KUNTA PÄÄTÖS 1(3) Ylä-Honkalantie 15, 34410 Murole. Ruovesi 702 Kekkonen 406. Tila RN:o Pinta-ala m2

RUOVEDEN KUNTA PÄÄTÖS 1(3) Ylä-Honkalantie 15, 34410 Murole. Ruovesi 702 Kekkonen 406. Tila RN:o Pinta-ala m2 RUOVEDEN KUNTA PÄÄTÖS 1(3) Ympäristölautakunta ASIA Suunnittelutarveratkaisu Annettu julkipanon jälkeen 30.4.2014 HAKIJA HAKEMUS Leena ja Tuomo Roppola Salomaantie 39 37630 Valkeakoski Rakennuspaikan osoite:

Lisätiedot

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMA

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMA Raahen kaupunki, Piehingin kylä Tila Hannila Rn:o 1:33 LEMMINKÄINEN INFRA OY 2016 Raahen kaupungin Piehingin kylässä 2 (6) Sisällysluettelo 1 Alueen perustiedot... 3 1.1 Omistus- ja hallintaoikeus sekä

Lisätiedot

RUOVEDEN KUNTA PÄÄTÖS 1(4) Ympäristölautakunta 62 Annettu julkipanon jälkeen 16.09.2015 ASIA Rakentamisen poikkeamislupa

RUOVEDEN KUNTA PÄÄTÖS 1(4) Ympäristölautakunta 62 Annettu julkipanon jälkeen 16.09.2015 ASIA Rakentamisen poikkeamislupa RUOVEDEN KUNTA PÄÄTÖS 1(4) Ympäristölautakunta 62 Annettu julkipanon jälkeen 16.09.2015 ASIA Rakentamisen poikkeamislupa HAKIJA Jarmo ja Anne-Marie Lilius Vehnätie 3 33480 Ylöjärvi HAKEMUS Rakennuspaikan

Lisätiedot

Ympäristö- ja rakennuslautakunta nro 3/2013 17.4.2013 SISÄLLYSLUETTELO

Ympäristö- ja rakennuslautakunta nro 3/2013 17.4.2013 SISÄLLYSLUETTELO nro 3/2013 SISÄLLYSLUETTELO YMPJARAKL 31 Kokouksen järjestäytyminen YMPJARAKL 32 Lausunto sako- ja umpikaivolietteen kuljetuksen järjestämisestä YMPJARAKL 33 Viranhaltijapäätösten ja jaoston laillisuusvalvonta

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta Kokousaika Keskiviikko 28.9.2016 klo 17.00 17.57 Kokouspaikka Kuntala, kakkossali Asiat sivu nro 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle 2017... 77

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 4/2014 Ympäristölautakunta Sivu 84. Keskiviikko 7.5.2014 klo 18.30 18.55 Isonkyrön virastotalo, kokoushuone 2

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 4/2014 Ympäristölautakunta Sivu 84. Keskiviikko 7.5.2014 klo 18.30 18.55 Isonkyrön virastotalo, kokoushuone 2 ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 4/2014 Ympäristölautakunta Sivu 84 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Keskiviikko 7.5.2014 klo 18.30 18.55

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 13. Tekninen lautakunta 15.12.2010

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 13. Tekninen lautakunta 15.12.2010 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 13 Tekninen lautakunta 15.12.2010 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 15.12.2010 klo 16.30 17.15 Kunnanviraston kokoushuone Keskinen Irja Vierikko Jussi Lehtinen

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 Tekninen lautakunta 6.3.2014 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 6.3.2014 klo 16.30 17.55 Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Päivi Heinilä Irja Keskinen

Lisätiedot

RUOVEDEN KUNTA PÄÄTÖS 1(3)

RUOVEDEN KUNTA PÄÄTÖS 1(3) RUOVEDEN KUNTA PÄÄTÖS 1(3) Ympäristölautakunta Annettu julkipanon jälkeen 25.2.2015 ASIA Rakentamisen poikkeamislupa HAKIJA Ilpo ja Virpi Raiskila Rinnekatu 26, 33250 Tampere HAKEMUS Rakennuspaikan osoite:

Lisätiedot

Ympäristö- ja rakennuslautakunta nro 1/ SISÄLLYSLUETTELO

Ympäristö- ja rakennuslautakunta nro 1/ SISÄLLYSLUETTELO nro 1/2013 SISÄLLYSLUETTELO YMPJARAKL 1 Kokouksen järjestäytyminen YMPJARAKL 2 Suunnittelutarveratkaisuhakemus ja poikkeamislupahakemus, Ronkainen Pasi, S1/13 YMPJARAKL 3 Suunnittelutarveratkaisuhakemus

Lisätiedot

TEKNLTK:156/2011 JÄRVIMAAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS (NIEMENKYLÄ)

TEKNLTK:156/2011 JÄRVIMAAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS (NIEMENKYLÄ) TEKNLTK:156/2011 KV 58 JÄRVIMAAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS (NIEMENKYLÄ) TEKNLTK 5.4.2011 27 Oheismateriaali Liite 4 Kaj Strandberg hakee muutosta voimassa olevaan Järvimaan rantaasemakaavaan 15.03.2011

Lisätiedot

Suunnittelutarveratkaisu asuinrakennuksen rakentamiseen / Jorma Moilanen (MRL 137 )

Suunnittelutarveratkaisu asuinrakennuksen rakentamiseen / Jorma Moilanen (MRL 137 ) Kunnanhallitus 301 03.11.2014 Suunnittelutarveratkaisu asuinrakennuksen rakentamiseen / Jorma Moilanen (MRL 137 ) 3564/11.111/2014 KHALL 301 Hakija Nimi Moilanen Jorma Osoite Palokankaantie 45, 92400 Ruukki

Lisätiedot

21 15.04.2014. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Siuruan kylään Pudasjärvelle, hakijana Juha Järvenpää

21 15.04.2014. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Siuruan kylään Pudasjärvelle, hakijana Juha Järvenpää Oulunkaaren ympäristölautakunta 21 15.04.2014 Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Siuruan kylään Pudasjärvelle, hakijana Juha Järvenpää OULYMP 21 HAKIJA Juha Järvenpää Kalliosuontie 517

Lisätiedot

11 20.03.2015. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Pudasjärven kaupungin Livon kylälle, tilalle Pudasjärven valtionmaa 615-893-10-1.

11 20.03.2015. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Pudasjärven kaupungin Livon kylälle, tilalle Pudasjärven valtionmaa 615-893-10-1. Oulunkaaren ympäristölautakunta 11 20.03.2015 Maa-aineslupahakemus Pudasjärven kaupunki, Livon kylä, Tervatöyräs, Pudasjärven valtionmaa 615-893-10-1, Metsähallitus, MT, Pohjanmaa-Kainuu OULYMP 11 ASIA

Lisätiedot

Ympäristö- ja rakennuslautakunta nro 7/2013 11.9.2013 SISÄLLYSLUETTELO

Ympäristö- ja rakennuslautakunta nro 7/2013 11.9.2013 SISÄLLYSLUETTELO nro 7/2013 SISÄLLYSLUETTELO YMPJARAKL 90 Kokouksen järjestäytyminen YMPJARAKL 91 Viranhaltijapäätösten ja jaoston laillisuusvalvonta YMPJARAKL 92 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2012 YMPJARAKL

Lisätiedot

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 VIRANOMAISLAUTAKUNTA SISÄLLYSLUETTELO

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 VIRANOMAISLAUTAKUNTA SISÄLLYSLUETTELO JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 SISÄLLYSLUETTELO 1 LYLYNRINTEENTIEN YKSITYISTIEN PERUSTAMINEN... 2 2 HONKAVUOREN JA LAKKAHARJUN METSÄTIEN JAKAMINEN KAHDEKSI ERI TIEKUNNAKSI... 3 3 RAKENNUSLUPA 9/2017,

Lisätiedot

Ympäristö- ja rakennuslautakunta nro 5/2012 9.5.2012 SISÄLLYSLUETTELO

Ympäristö- ja rakennuslautakunta nro 5/2012 9.5.2012 SISÄLLYSLUETTELO nro 5/2012 SISÄLLYSLUETTELO YMPJARAKL 52 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus YMPJARAKL 53 Pöytäkirjantarkastajien valinta YMPJARAKL 54 Läsnäolo- ja puheoikeuden myöntäminen ja pöytäkirjanpitäjän valinta

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5. Tekninen lautakunta 18.5.2011

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5. Tekninen lautakunta 18.5.2011 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 Tekninen lautakunta 18.5.2011 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 18.5.2011 klo 16.30 17.30 Kunnanviraston kokoushuone Keskinen Irja Vierikko Jussi Silvennoinen

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. RAKLTK, 16.1.2013 18:00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. RAKLTK, 16.1.2013 18:00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO RAKLTK, 16.1.2013 18:00, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 1 Rakennuslupa, Teuvan kunta/hammashoitolan väistötilat... 2 2 Ilmoitusasiat, rak.ltk 16.1.2013... 3 9998 Oikaisuvaatimusohjeet

Lisätiedot

Poikkeamislupa osayleiskaavan osoittamasta maankäytöstä/eeva ja Paavo Runtti (MRL 137 ja 171-173 )

Poikkeamislupa osayleiskaavan osoittamasta maankäytöstä/eeva ja Paavo Runtti (MRL 137 ja 171-173 ) Kunnanhallitus 79 10.03.2014 Poikkeamislupa osayleiskaavan osoittamasta maankäytöstä/eeva ja Paavo Runtti (MRL 137 ja 171-173 ) 3390/11.111/2014 KHALL 79 Hakija Nimi Eeva ja Paavo Runtti Osoite Lodentie

Lisätiedot

Asuinrakennuksen ja autosuoja/varaston rakentaminen. Koko tila/määräala

Asuinrakennuksen ja autosuoja/varaston rakentaminen. Koko tila/määräala 31, YMP 10.5.2012 17:30 Suunnittelutarvepäätös kiinteistölle 535-404-8-124 Asia Hakija Asuinrakennuksen ja autosuoja/varaston rakentaminen. Nietula Matti ja Anita Poutakuja 3 B 2 37470 Vesilahti Rakennuspaikka

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 Tekninen lautakunta 19.8.2015 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 19.8.2015 klo 16.30 Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Satu Hoffren Irja Keskinen

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 Kokousaika 26.8.2010 klo 18.30-18.55 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Kunnanhallitus 140 19.05.2014 SUUNNITTELUTARVERATKAISUHAKEMUS / LUNKI PENTTI JA SISKO

Kunnanhallitus 140 19.05.2014 SUUNNITTELUTARVERATKAISUHAKEMUS / LUNKI PENTTI JA SISKO Kunnanhallitus 140 19.05.2014 SUUNNITTELUTARVERATKAISUHAKEMUS / LUNKI PENTTI JA SISKO 249/60.605/2011 KHALL 228 Sisko ja Pentti Lunki ovat jättäneet suunnittelutarveratkaisuhakemuksen omakotitalon ja talousrakennuksen

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2016 Ympäristölautakunta Sivut Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2016 Ympäristölautakunta Sivut Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2016 Ympäristölautakunta Sivut 18-22 KOKOUSAIKA Torstai 10.3.2016 klo.16.00 17.12 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Kiinteistölle on aiemmin myönnetty vuonna maa-ainesten ottolupa viideksi vuodeksi. Suunnitellun alueen pinta-ala on n. 3 ha.

Kiinteistölle on aiemmin myönnetty vuonna maa-ainesten ottolupa viideksi vuodeksi. Suunnitellun alueen pinta-ala on n. 3 ha. 2/YMPLA 28.9.2016 LOIMAAN KAUPUNKI MAA-AINESLUPAPÄÄTÖS Ympäristölautakunta M6/2016 Ympla 28.9.2016 85 Loimijoentie 74 32440 ALASTARO Annetaan julkipanon jälkeen 30.9.2016 HAKIJA: Raikkonen Oy Vanha-Alastarontie

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ (6) RAKENNUSVALVONTAVIRASTO RAKENNEYKSIKÖN VIRANHALTIJAT HENKILÖTIEDOT POISTETTU

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ (6) RAKENNUSVALVONTAVIRASTO RAKENNEYKSIKÖN VIRANHALTIJAT HENKILÖTIEDOT POISTETTU HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 (6) RAKENNEYKSIKÖN VIRANHALTIJAT HENKILÖTIEDOT POISTETTU Rakenneyksikön muiden viranhaltijoiden tekemät rakennuslupapäätökset Päätökset annetaan julkipanon jälkeen

Lisätiedot

LÄNSIOSAN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILA 1:104 NOUKKALA

LÄNSIOSAN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILA 1:104 NOUKKALA HIRVENSALMEN KUNTA LÄNSIOSAN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILA 1:104 NOUKKALA Kaavaselostus, ehdotus 4.9.2017 Kaavan hyväksyminen: Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto 1. Sisällysluettelo 1.

Lisätiedot

Kaupunginosa/kylä. Tontin pinta-ala 7847,00 m² Sallittu kerrosala 784,00 m² Käytetty kerrosala 183,00 m² Rakennuspaikan

Kaupunginosa/kylä. Tontin pinta-ala 7847,00 m² Sallittu kerrosala 784,00 m² Käytetty kerrosala 183,00 m² Rakennuspaikan Lupanumero 2010-0061 Päätöspäivä 18.11.2010 91 Sivu 1 Hakija Rakennuspaikka Pakkanen Lasse Kiinteistötunnus 608-405-0010-0033 Kaupunginosa/kylä Längelmäki Messintie 4 B 40 Tilan nimi Mäntynen 3 28190 PORI

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2013 Ympäristölautakunta Sivut 40-44. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2013 Ympäristölautakunta Sivut 40-44. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2013 Ympäristölautakunta Sivut 40-44 KOKOUSAIKA Torstai 18.4.2013 klo.16.00 16.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Maa-aineslupahakemus, Timo Villman Oy

Maa-aineslupahakemus, Timo Villman Oy Maa-aineslupahakemus, Timo Villman Oy Timo Villman Oy hakee Porin kaupungin ympäristölautakunnalta maa-aineslupaa, joka koskee hiekan ottamista Porin kaupungin Kuuminaisissa sijaitsevalta tilalta Timonmaa

Lisätiedot

ILOMANTSI Kirkonkylä OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Päiväys 30.1.2015. KURENKANKAAN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS Palstatien alue

ILOMANTSI Kirkonkylä OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Päiväys 30.1.2015. KURENKANKAAN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS Palstatien alue ILOMANTSI Kirkonkylä Päiväys 30.1.2015 KURENKANKAAN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS Palstatien alue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue Suunnittelualue sijaitsee Ilomantsin Kirkonkylän

Lisätiedot

Ympäristölautakunta nro 5/ SISÄLLYSLUETTELO

Ympäristölautakunta nro 5/ SISÄLLYSLUETTELO nro 5/2010 SISÄLLYSLUETTELO YMPLTK 68 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus YMPLTK 69 Pöytäkirjantarkastajien valinta YMPLTK 70 Rakennuslupahakemus, Riesen Kati YMPLTK 71 Rakennuslupahakemus, Westerlund-Backman

Lisätiedot

Ympäristö- ja rakennuslautakunta nro 7/2011 17.8.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Ympäristö- ja rakennuslautakunta nro 7/2011 17.8.2011 SISÄLLYSLUETTELO nro 7/2011 SISÄLLYSLUETTELO YMPJARAKL 91 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus YMPJARAKL 92 Pöytäkirjantarkastajien valinta YMPJARAKL 93 Rakennuslupahakemus, Grönberg Tom och Marina YMPJARAKL 94 Rakennuslupahakemus,

Lisätiedot

Poikkeamislupa 458 Muukkolan kylän tilalle Vanhaturkia RN:o 6:3 muodostettavalle määräalalle

Poikkeamislupa 458 Muukkolan kylän tilalle Vanhaturkia RN:o 6:3 muodostettavalle määräalalle Kaupunkikehityslautakunta 24 28.06.2017 Poikkeamislupa 458 Muukkolan kylän tilalle Vanhaturkia RN:o 6:3 muodostettavalle määräalalle 456/10.03.00.02/2017 KAKEL 24 Esittelijä: Toimialajohtaja Pasi Leimi,

Lisätiedot

Ympäristölautakunta nro 1/2007 10.1.2007 SISÄLLYSLUETTELO

Ympäristölautakunta nro 1/2007 10.1.2007 SISÄLLYSLUETTELO nro 1/2007 SISÄLLYSLUETTELO YMPLTK 1 YMPLTK 2 YMPLTK 3 YMPLTK 4 YMPLTK 5 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta Ympäristölautakunnan pöytäkirjojen nähtävänä pitäminen

Lisätiedot

Ympäristölautakunta nro 1/ SISÄLLYSLUETTELO

Ympäristölautakunta nro 1/ SISÄLLYSLUETTELO nro 1/2010 SISÄLLYSLUETTELO YMPLTK 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus YMPLTK 2 Pöytäkirjantarkastajien valinta YMPLTK 3 Suunnittelutarveratkaisuhakemus, Yrjö Kokko YMPLTK 4 Suunnittelutarveratkaisuhakemus,

Lisätiedot

Tekninen lautakunta nro 7/2015 9.6.2015 SISÄLLYSLUETTELO. TEKNLTK 53 Kokouksen järjestäytyminen TEKNLTK 54 Pickalan huoltoaseman viemäröinti

Tekninen lautakunta nro 7/2015 9.6.2015 SISÄLLYSLUETTELO. TEKNLTK 53 Kokouksen järjestäytyminen TEKNLTK 54 Pickalan huoltoaseman viemäröinti nro 7/2015 SISÄLLYSLUETTELO TEKNLTK 53 Kokouksen järjestäytyminen TEKNLTK 54 Pickalan huoltoaseman viemäröinti Sivu 2 Nro 7/2015 Kokouspaikka- ja aika Kunnantalo klo 17.00-17.40 Läsnäolevat jäsenet Dahlqvist

Lisätiedot

Prof. Kai Kokko Syksy 2011

Prof. Kai Kokko Syksy 2011 Prof. Kai Kokko Syksy 2011 1 kysymys Rakennushankkeessa on kysymys kerrosalaltaan 1 767 neliömetrin suuruisen broilerikasvattamon rakentamisesta maankäyttö- ja rakennuslain 16 :n 1 momentissa tarkoitetulla

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 20.1.2003 Kokouspvm 16.1.2003 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

135 21.10.2014 158 09.12.2014. Lausunto Uudenmaan ELY-keskukselle poikkeamisasiassa 14-43-POY / Österby 498-3-20

135 21.10.2014 158 09.12.2014. Lausunto Uudenmaan ELY-keskukselle poikkeamisasiassa 14-43-POY / Österby 498-3-20 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 135 21.10.2014 158 09.12.2014 Lausunto Uudenmaan ELY-keskukselle poikkeamisasiassa 14-43-POY / Österby 498-3-20 Rakennus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot

Ympäristölautakunta nro 6/2010 9.6.2010 SISÄLLYSLUETTELO

Ympäristölautakunta nro 6/2010 9.6.2010 SISÄLLYSLUETTELO nro 6/2010 SISÄLLYSLUETTELO YMPLTK 81 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus YMPLTK 82 Pöytäkirjantarkastajien valinta YMPLTK 83 Rakennuslupahakemus, Turunen Antti YMPLTK 84 Rakennuslupahakemus, Qvarnström

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 136/12/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 136/12/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012 PÄÄTÖS Nro 136/12/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012 1 ASIA HAKIJA ON Kuusamo-työhönvalmennuskeskus ry:n ympäristöluvan rauettaminen, Kuusamo Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-,

Lisätiedot

Ympäristö- ja rakennuslautakunta nro 5/ SISÄLLYSLUETTELO

Ympäristö- ja rakennuslautakunta nro 5/ SISÄLLYSLUETTELO nro 5/2013 SISÄLLYSLUETTELO YMPJARAKL 58 Kokouksen järjestäytyminen YMPJARAKL 59 Viranhaltijapäätösten ja jaoston laillisuusvalvonta YMPJARAKL 60 Rakennuslupahakemus, Ketonen Timo, 13-33-R YMPJARAKL 61

Lisätiedot

Ehdotus Esittelijä: Kimmo Hagman, tekninen johtaja. Tekninen lautakunta päättää myöntää haetun poikkeamisluvan.

Ehdotus Esittelijä: Kimmo Hagman, tekninen johtaja. Tekninen lautakunta päättää myöntää haetun poikkeamisluvan. Puumala Ote pöytäkirjasta 5/2015 1 (5) 48 Poikkeamislupa / Barthelet Philippe ja Ritva PuuDno-2015-315 Valmistelija / lisätiedot: Kimmo Hagman kimmo.hagman@puumala.fi Liitteet 1 Barthelet2015.pdf (Salassa

Lisätiedot

Hollolan kunta Valvontajaosto. Rakennusvalvonnan päätösvaltaluettelo alkaen

Hollolan kunta Valvontajaosto. Rakennusvalvonnan päätösvaltaluettelo alkaen Rakennusvalvonnan päätösvaltaluettelo 6.6.2016 alkaen Toimialajohtaja alueen päällikkö tekninen johtaja rakennustarkastaja 2 Maankäyttö- ja rakennuslaki MRL 15 Hyväksyy rakennusjärjestyksen MRL 21 Määrää

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

Ympäristölautakunta nro 3/2010 10.3.2010 SISÄLLYSLUETTELO

Ympäristölautakunta nro 3/2010 10.3.2010 SISÄLLYSLUETTELO nro 3/2010 SISÄLLYSLUETTELO YMPLTK 32 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus YMPLTK 33 Pöytäkirjantarkastajien valinta YMPLTK 34 Rakennuslupahakemus As. Oy n Marsehäll YMPLTK 35 Rakennuslupahakemus,

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA, Nro 6/2010

KOKOUSPÖYTÄKIRJA, Nro 6/2010 52 KOKOUSPÖYTÄKIRJA, Nro 6/2010 KOKOUSAIKA Torstai 14.10.2010 klo 18:30 19:30 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Hailuodon kunnanvirasto (tekninen toimisto)

Lisätiedot

Ympäristö- ja rakennuslautakunta nro 2/2014 12.3.2014 SISÄLLYSLUETTELO

Ympäristö- ja rakennuslautakunta nro 2/2014 12.3.2014 SISÄLLYSLUETTELO nro 2/2014 SISÄLLYSLUETTELO YMPJARAKL 16 YMPJARAKL 17 Kokouksen järjestäytyminen Ympäristölupahakemus kivihiilen pohjatuhkan hyödyntämiseksi maanrakentamisessa kiinteistöllä 755 453-2-3 YMPJARAKL 18 Lausunto

Lisätiedot

Ympäristölautakunta nro 12/2009 9.12.2009 SISÄLLYSLUETTELO

Ympäristölautakunta nro 12/2009 9.12.2009 SISÄLLYSLUETTELO nro 12/2009 SISÄLLYSLUETTELO YMPLTK 196 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus YMPLTK 197 Pöytäkirjantarkastajien valinta YMPLTK 198 Rakennuslupahakemus, Paatelainen Kari YMPLTK 199 Rakennuslupahakemus,

Lisätiedot

PÄÄTÖS MAA-AINESLUVAN RAUETTAMISESTA

PÄÄTÖS MAA-AINESLUVAN RAUETTAMISESTA KEURUUN KAUPUNKI Keurusselän ympäristönsuojelujaosto Multiantie 1 42700 KEURUU Kokous 29.10.2014 83 Päätös julkipanon 5.11.2014 annetaan jälkeen Dnro 6/11.01.00/2013 PÄÄTÖS MAA-AINESLUVAN RAUETTAMISESTA

Lisätiedot

Maankäyttölautakunta 140 03.12.2014 Maankäyttölautakunta 10 21.01.2015

Maankäyttölautakunta 140 03.12.2014 Maankäyttölautakunta 10 21.01.2015 Maankäyttölautakunta 140 03.12.2014 Maankäyttölautakunta 10 21.01.2015 Suunnittelutarveratkaisu / Koskimäki / Ohkolan kylä, Eerola-Kortistotie / 505-410-57-5 / Omakotitalon rakentaminen määräalalle 2 /

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista:

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 209 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 309 210

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 1. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 1. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 1 Rakennuslautakunta Kokousaika 29.06.2015 klo 18:00-19:10 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

Ympäristölautakunta 40 23.04.2015 PAIMION KAUPUNGIN (VÄHÄNIITUNTIE 1) RAKENNUSLUPAHAKEMUS YMPLTK 40. Paimion kaupunki PL 50 21531 PAIMIO

Ympäristölautakunta 40 23.04.2015 PAIMION KAUPUNGIN (VÄHÄNIITUNTIE 1) RAKENNUSLUPAHAKEMUS YMPLTK 40. Paimion kaupunki PL 50 21531 PAIMIO Ympäristölautakunta 40 23.04.2015 PAIMION KAUPUNGIN (VÄHÄNIITUNTIE 1) RAKENNUSLUPAHAKEMUS YMPLTK 40 Hakija Paimion kaupunki PL 50 21531 PAIMIO Rakennuspaikka Kiinteistötunnus Kaupunginosa/kylä Tilan nimi

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 Kokousaika 14.10.2010 klo 18.30-19.10 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Suoritemaksu on 85 (lasku suoritemaksusta postitetaan myöhemmin).

Suoritemaksu on 85 (lasku suoritemaksusta postitetaan myöhemmin). Kangasniemi Ote pöytäkirjasta 9/2015 1 (5) 84 Poikkeamishakemus / Luusniemi, Vääräsaari 2:59 / Siirtopäätös KNGDno-2015-514 Valmistelija / lisätiedot: Hannu Manninen hannu.manninen@kangasniemi.fi Liitteet

Lisätiedot

Kantakaupunkiyksikön päällikkö on tehnyt seuraavat rakennuslupapäätökset 8

Kantakaupunkiyksikön päällikkö on tehnyt seuraavat rakennuslupapäätökset 8 05/2017 KANTAKAUPUNKIYKSIKÖN PÄÄLLIKKÖ HENKILÖTIEDOT POISTETTU 09.02.2017 1 (6) Kantakaupunkiyksikön päällikkö on 09.02.2017 tehnyt seuraavat rakennuslupapäätökset 8 Päätökset annetaan julkipanon jälkeen

Lisätiedot

1/YMPLA 28.5.2014. Ympäristölautakunta M2/2014 Ympla 28.5.2014 65 Loimijoentie 74 32440 ALASTARO. Maa- ja pohjarakennus Eino Pietilä.

1/YMPLA 28.5.2014. Ympäristölautakunta M2/2014 Ympla 28.5.2014 65 Loimijoentie 74 32440 ALASTARO. Maa- ja pohjarakennus Eino Pietilä. 1/YMPLA 28.5.2014 LOIMAAN KAUPUNKI MAA-AINESLUPAPÄÄTÖS Ympäristölautakunta M2/2014 Ympla 28.5.2014 65 Loimijoentie 74 32440 ALASTARO HAKIJA: Maa- ja pohjarakennus Eino Pietilä 32610 Vampula OTTOALUE: MAANOMISTUS:

Lisätiedot

RUOVEDEN KUNTA PÄÄTÖS 1(4) Ympäristölautakunta 61 Annettu julkipanon jälkeen ASIA Rakentamisen poikkeuslupa. Ruovesi 702 Kekkonen 404

RUOVEDEN KUNTA PÄÄTÖS 1(4) Ympäristölautakunta 61 Annettu julkipanon jälkeen ASIA Rakentamisen poikkeuslupa. Ruovesi 702 Kekkonen 404 RUOVEDEN KUNTA PÄÄTÖS 1(4) Ympäristölautakunta 61 Annettu julkipanon jälkeen 16.9.2015 ASIA Rakentamisen poikkeuslupa HAKIJA HAKEMUS Tuominen Jani Rengintie 4 33470 Ylöjärvi Rakennuspaikan osoite: Paarlammintie

Lisätiedot

Ympäristö- ja rakennuslautakunta nro 8/ SISÄLLYSLUETTELO

Ympäristö- ja rakennuslautakunta nro 8/ SISÄLLYSLUETTELO nro 8/2013 SISÄLLYSLUETTELO YMPJARAKL 109 Kokouksen järjestäytyminen YMPJARAKL 110 Maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja ottamistoiminnan valvonnasta suoritettavat maksut YMPJARAKL 111 Täytäntöönpanohakemus

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8. Tekninen lautakunta 19.9.2012

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8. Tekninen lautakunta 19.9.2012 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8 Tekninen lautakunta 19.9.2012 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 19.9.2012 klo 16.30 17.45 Kunnanviraston kokoushuone Keskinen Irja Jussi Vierikko Silvennoinen

Lisätiedot

Kortteli 509 Tontti 11. Rivitalot. Tontin pinta-ala 2133,00 m² Rakennuspaikan. 400,00 m² kokonaiskerrosala

Kortteli 509 Tontti 11. Rivitalot. Tontin pinta-ala 2133,00 m² Rakennuspaikan. 400,00 m² kokonaiskerrosala Sivu 1 Hakija KAUTTO JANNE/PERUSTETTAVAN YHTIÖN LUKUUN Rinnekuja 3 AS 4 44120 ÄÄNEKOSKI Rakennuspaikka Kiinteistötunnus Kaupunginosa/kylä 992-005-0509-0011 Tilan nimi RN:o Kortteli 509 Tontti 11 Rakentamistoimenpide

Lisätiedot

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen.

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen. Rakennuslautakunta 18.5.2016 41 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 3 / 2016 Kokousaika 18.5.2016 klo 15.00 15.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone ASIAT 1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 6/2010 Ympäristölautakunta Sivut 44-49. Kunnanvirasto, lautakuntien kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 6/2010 Ympäristölautakunta Sivut 44-49. Kunnanvirasto, lautakuntien kokoushuone KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 6/2010 Ympäristölautakunta Sivut 44-49 KOKOUSAIKA Torstaina 9.12.2010 klo 16.00-17.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kunnanvirasto,

Lisätiedot

KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 7/2011 Rakennuslautakunta sivu 91. Kunnanhallituksen kokoushuone kunnanvirastolla, Kolari

KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 7/2011 Rakennuslautakunta sivu 91. Kunnanhallituksen kokoushuone kunnanvirastolla, Kolari KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 7/2011 Rakennuslautakunta sivu 91 Kokousaika 28.9.2011 klo 15.15-16.05 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Kunnanhallituksen kokoushuone kunnanvirastolla, Kolari Viuhkola

Lisätiedot

Lupatunnus R Sivu 1. HAKIJA Master Kodit Oy perustettavan yhtiön lukuun, Hietalantie 7, LEHMO

Lupatunnus R Sivu 1. HAKIJA Master Kodit Oy perustettavan yhtiön lukuun, Hietalantie 7, LEHMO Lupatunnus 17-0143-R 24.05.2017 53 Sivu 1 HAKIJA Master Kodit Oy perustettavan yhtiön lukuun, Hietalantie 7, 80710 LEHMO RAKENNUSPAIKKA 753-423-0004-0131-M-0601 Karttakuja 1, 04130 SIPOO Kaavatilanne N

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kunnanhallitus 14.4.2014

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kunnanhallitus 14.4.2014 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kokousaika 14.4.2014 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 86 87 88 89 90 91 92 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Ympäristölautakunnan päämääränä on hyvä ja turvallinen elinympäristö.

Ympäristölautakunnan päämääränä on hyvä ja turvallinen elinympäristö. 1 ULVILAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 31.01.2011 Valt. 7 Voimaantulo: 01.02.2011 1 Toiminta-ajatus Ympäristölautakunnan päämääränä on hyvä ja turvallinen elinympäristö. Ympäristölautakunta

Lisätiedot

Ympäristö- ja rakennuslautakunta nro 4/2013 15.5.2013 SISÄLLYSLUETTELO

Ympäristö- ja rakennuslautakunta nro 4/2013 15.5.2013 SISÄLLYSLUETTELO nro 4/2013 SISÄLLYSLUETTELO YMPJARAKL 42 Kokouksen järjestäytyminen YMPJARAKL 43 Viranhaltijapäätösten ja jaoston laillisuusvalvonta YMPJARAKL 44 Rakennuslupahakemus, Hellström Camilla ja Ahonen Eero,

Lisätiedot

Poikkeamislupa / Kaupunginosa 24 kortteli 2 tontti 17 (Asunto Oy Kokkolan Credo)

Poikkeamislupa / Kaupunginosa 24 kortteli 2 tontti 17 (Asunto Oy Kokkolan Credo) Rakennus- ja ympäristölautakunta 202 04.11.2015 Poikkeamislupa / Kaupunginosa 24 kortteli 2 tontti 17 (Asunto Oy Kokkolan Credo) 674/10.03.00/2015 Rakennus- ja ympäristölautakunta 04.11.2015 202 Valmistelija:

Lisätiedot

Kunnan osa ja kaava-alue Kortteli Tontti /rak.paikka. Kylä Tila Rek.nro. Rakennuksen pohja-ala m 2

Kunnan osa ja kaava-alue Kortteli Tontti /rak.paikka. Kylä Tila Rek.nro. Rakennuksen pohja-ala m 2 Rakennusvalvonta Hallintokatu 4, 44100 ÄÄNEKOSKI puh.0400 649495, 0400 649503, 040 7549690 tai 0400 115162 PURKAMISILMOITUS PURKAMISLUPAHAKEMUS JA VIRANHALTIJAN HAKIJA Nimi Osoite Sähköpostiosoite Puhelin

Lisätiedot

KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 2/2011 Rakennuslautakunta sivu 16. Kunnanhallituksen kokoushuone kunnanvirastolla, Kolari

KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 2/2011 Rakennuslautakunta sivu 16. Kunnanhallituksen kokoushuone kunnanvirastolla, Kolari KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 2/2011 Rakennuslautakunta sivu 16 Kokousaika 23.02.2011 klo 15.15-16.25 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Kunnanhallituksen kokoushuone kunnanvirastolla, Kolari

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 8/2014 Ympäristölautakunta Sivu 148. Tiistai 16.12.2014 klo 18.30 19.00 Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen huone

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 8/2014 Ympäristölautakunta Sivu 148. Tiistai 16.12.2014 klo 18.30 19.00 Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen huone ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 8/2014 Ympäristölautakunta Sivu 148 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Tiistai 16.12.2014 klo 18.30 19.00 Isonkyrön

Lisätiedot

Rakennuspaikka DÅVITS, Brakeudden 37, JORVAS. Rakennettu kerrosala 157 m²

Rakennuspaikka DÅVITS, Brakeudden 37, JORVAS. Rakennettu kerrosala 157 m² Rakennus- ja ympäristölautakunta 105 09.06.2015 Rakennuslupa 15-64-A, Dåvits 410-1-81 / Oikaisuvaatimus 15-12-OIK 490/10.03.00.02/2015 Rakennus- ja ympäristölautakunta 105 Asia Rakennuslupa Hakemus on

Lisätiedot

Ympäristö- ja rakennuslautakunta nro 4/2013 15.5.2013 SISÄLLYSLUETTELO

Ympäristö- ja rakennuslautakunta nro 4/2013 15.5.2013 SISÄLLYSLUETTELO nro 4/2013 SISÄLLYSLUETTELO YMPJARAKL 42 Kokouksen järjestäytyminen YMPJARAKL 43 Viranhaltijapäätösten ja jaoston laillisuusvalvonta YMPJARAKL 44 Rakennuslupahakemus, Hellström Camilla ja Ahonen Eero,

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 Tekninen lautakunta 6.3.2014 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 6.3.2014 klo 16.30 (TORSTAI) Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Satu Hoffren Irja

Lisätiedot

Ympäristölautakunta nro 6/2008 11.6.2008 SISÄLLYSLUETTELO

Ympäristölautakunta nro 6/2008 11.6.2008 SISÄLLYSLUETTELO nro 6/2008 SISÄLLYSLUETTELO YMPLTK 108 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus YMPLTK 109 Pöytäkirjantarkastajien valinta YMPLTK 110 Rakennuslupahakemus, Paasilinna Arto YMPLTK 111 Rakennuslupahakemus,

Lisätiedot

Sivistyslautakunta nro 6/ SISÄLLYSLUETTELO

Sivistyslautakunta nro 6/ SISÄLLYSLUETTELO nro 6/2013 SISÄLLYSLUETTELO SIVLTK 51 Kokouksen järjestäytyminen SIVLTK 52 Viranhaltijapäätösten laillisuusvalvonta SIVLTK 53 Sivistyslautakunnan talouden toteutuma 7/2013 SIVLTK 54 Muut asiat Sivu 2 Nro

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 3/ Jari Koukka, puheenjohtaja, esittelijä Päivi Määttä,

Rakennus- ja ympäristölautakunta 3/ Jari Koukka, puheenjohtaja, esittelijä Päivi Määttä, HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Rakennus- ja ympäristölautakunta 3/2009 26 KOKOUSAIKA 13.5.2009 klo 19.00-20.42 KOKOUSPAIKKA hallituksen huone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Jari Koukka, puheenjohtaja,

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. RAKLTK, 25.6.2015 18:00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. RAKLTK, 25.6.2015 18:00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO RAKLTK, 25.6.2015 18:00, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 6 Rakennusluvat; Saunamaan tuulivoimapuisto, 37-41... 2 Pykälän liite: Liite; Saunamaan tuulivoimapuiston luvat 37-41... 4 7 Rakennuslupa,

Lisätiedot

LUPAPÄÄTÖS Nro 2/07/1 Dnro PSY-2006-Y-113 Annettu julkipanon jälkeen ASIA LUVAN HAKIJA

LUPAPÄÄTÖS Nro 2/07/1 Dnro PSY-2006-Y-113 Annettu julkipanon jälkeen ASIA LUVAN HAKIJA LUPAPÄÄTÖS Nro 2/07/1 Dnro PSY-2006-Y-113 Annettu julkipanon jälkeen 4.1.2007 1 ASIA LUVAN HAKIJA Ivalojoen Pajakosken alueen rantojen suojaamista koskevan lupapäätöksen nro 90/04/1 rakentamisajan jatkaminen,

Lisätiedot

Ympäristölautakunta nro 7/2010 11.8.2010 SISÄLLYSLUETTELO

Ympäristölautakunta nro 7/2010 11.8.2010 SISÄLLYSLUETTELO nro 7/2010 SISÄLLYSLUETTELO YM;PLTK 105 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus YMPLTK 106 Pöytäkirjantarkastajien valinta YMPLTK 107 Rakennuslupahakemus, Nikola Sari YMPLTK 108 Rakennuslupahakemus, Manninen

Lisätiedot

Maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja valvonnasta suoritettavat maksut

Maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja valvonnasta suoritettavat maksut Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä Maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja valvonnasta suoritettavat maksut 1 YLEISTÄ Maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja valvonnasta

Lisätiedot