Ympäristö- ja rakennuslautakunta nro 6/ SISÄLLYSLUETTELO

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ympäristö- ja rakennuslautakunta nro 6/2013 14.8.2013 SISÄLLYSLUETTELO"

Transkriptio

1 nro 6/2013 SISÄLLYSLUETTELO YMPJARAKL 69 Kokouksen järjestäytyminen YMPJARAKL 70 Ympäristö- ja rakennuslautakunnan kokouksen pöytäkirjan 67 tarkastaminen YMPJARAKL 71 Ympäristö- ja rakennuslautakunnan talousarvioehdotus vuodelle Toiminnan tavoitteet ja vuosien taloussuunnitelma YMPJARAKL 72 Ympäristö- ja rakennuslautakunnan talousseuranta 07 / 2013 YMPJARAKL 73 Viranhaltijapäätösten ja jaoston laillisuusvalvonta YMPJARAKL 74 Lausunto osayleiskaavan muutosluonnoksesta / Aurinkorinne 1:117 YMPJARAKL 75 Lausunto asemakaavan ehdotuksesta / Karlsåker YMPJARAKL 76 Rakennustöiden keskeyttämispäätös YMPJARAKL 77 Rakennuslupahakemus, Virtanen Tuula ja Baggström Kim, R YMPJARAKL 78 Rakennuslupahakemus / Ekström Matts, R YMPJARAKL 79 Poikkeamislupa- ja suunnittelutarveratkaisuhakemus / Nousiainen Sari ja Mikko, p7/13 YMPJARAKL 80 Korkeimman hallinto-oikeuden päätökset YMPJARAKL 81 Oy Anta Ab:n maa-aineshakemus YMPJARAKL 82 Stallsmossabergetin louhinta-alueen maa-ainesluvan edellyttämä tiesuunnitelma YMPJARAKL 83 Stallsmossabergetin louhinta-alueen ympäristöluvan edellyttämä tiesuunnitelma YMPJARAKL 84 Stallsmossabergetin louhinta-alueen lammen tarkkailuohjelma YMPJARAKL 85 Stallsmossabergetin louhinta-alueen ympäristöluvan edellyttämä suojavallisuunnitelma YMPJARAKL 86 Esitys hajajätevesiyhteistyön jatkamisesta vuonna 2014 YMPJARAKL 87 Lausunto koskien laiturin rakentamista ja veneväylän ruoppaamista Pikkalanlahdella YMPJARAKL 88 Tiedoksiantoasiat YMPJARAKL 89 Muut asiat

2 Sivu 2 Nro 6/2013 KOKOUSAIKA klo , tauko klo KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi puheenjohtajana) Tekninen toimisto Honkasalo Antero, puheenjohtaja Kokkonen Yrjö, varapuh.joht., poistui esteellisenä 78 käsittelyn ajaksi klo Lundqvist Stefan, varajäsen Berglund Hans, jäsen Maxenius Katarina, varajäsen Holm Karl, varajäsen Nummenmaa Rauli, jäsen Mäkinen Lea, jäsen Suomalainen Jani, jäsen MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS YMPJARAKL Karell Anders, KH: edustaja, saapui 71 aikana klo 18.07, poistui esteellisenä 78 käsittelyn ajaksi klo ja 81 käsittelyn ajaksi klo Skyttä Jorma, tekninen johtaja, läsnä :t 69 71, poistui klo Kiljunen Taneli, rakennustarkastaja Hynninen Anu, ympäristötarkastaja Kääntee Virve, toimistosihteeri 69 ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA (Tarkastajien valinta taikka merkintä edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastamisesta) YMPJARAKL PÄÄTÖSTEN ANTAMISPÄIVÄ LUPA-ASIASSA 69 Tässä kokouksessa lupa-asiassa tehdyt päätökset annetaan julkipanon jälkeen PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS Puheenjohtaja Antero Honkasalo Pöytäkirjanpitäjä Virve Kääntee PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi lukuunottamatta Tarkastusaika Allekirjoitukset Hans Berglund Rauli Nummenmaa JULKIPANOTODISTUS (MRL 198 ) Tässä kokouksessa lupa-asiassa tehtyjä päätöksiä koskeva ilmoitus on ollut julkipantuna kunnan ilmoitustaululla Virka-asema Toimistosihteeri Allekirjoitus Virve Kääntee

3 Sivu 3 YMPJARAKL 69 Ehdotus: KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN päättää - todeta kokouksen laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi - valita kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Päätös: - totesi kokouksen laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi - valitsi pöytäkirjantarkastajiksi Hans Berglundin ja Rauli Nummenmaan - päätti ottaa käsiteltäväkseen :n 80 pykälän 78 jälkeen.

4 Sivu 4 YMPJARAKL 70 YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNNAN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN 67 TARKASTAMINEN Oheismateriaali Ympäristö- ja rakennuslautakunnan pidetyn kokouksen 67:n puheenjohtajana toimi Yrjö Kokkonen puheenjohtaja Honkasalon poistuttua esteellisenä asian käsittelyn ajaksi. Koska jäsen Kokkonen oli valittu toiseksi pöytäkirjantarkastajaksi, hän ei voinut tarkastaa 67. Oheismateriaali ja liitteet - oheismateriaalina YMPJARAKL kokouksen pöytäkirjan 67 Ehdotus: tarkastaa pidetyn kokouksen 67. Päätös: Ehdotuksen mukaan. = = =

5 Sivu 5 YMPJARAKL 71 Liite 1 YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNNAN TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE TOIMINNAN TAVOITTEET JA VUOSIEN TALOUSSUUNNITELMA Yleistä talousarviokäsittelystä Teknisen lautakunnan ja ympäristö- ja rakennuslautakunnan sekä teknisen osaston johtosäännön 3 mukaan tekninen johtaja esittelee lautakunnan talousarvioehdotuksen. Kunnan voimaan tulleen sisäisen valvonnan ohjeen mukaan lautakuntien tulee hyväksyä lautakuntakohtainen talousarvioehdotus ja lähettää se edelleen kunnanhallituksen ja valtuuston käsiteltäväksi. Lautakuntien tehtävänä on valvoa alaistensa toimialojen rahojen käyttöä siten, että ne kohdennetaan strategisten painotusten mukaisesti. Tämän vuoksi lautakuntien on hyväksyttävä kustannuspaikkakohtaiset käyttösuunnitelmat sen jälkeen, kun kunnanvaltuusto on hyväksynyt kunnan talousarvion. Kunnanhallitus on antanut lautakunnille talousarvion laadintaohjeet ja samalla määritellyt lautakunnille talousarviokehykset. Kunnanhallituksen antama talousarviokehys on seuraava: TP 2012 TA 2013 kehys 2014 TAe 2014 Toimintatuotot Toimintakulut Sisäiset kulut Toimintakate Rakennusvalvonnan tulosalue kuuluu ympäristö- ja rakennuslautakunnan alaisuuteen. Rakennusvalvonnan alaisuudessa toimii kolme tulosyksikköä: - rakennustarkastuksen tulosyksikkö - ympäristö- ja maa-ainesasioiden tulosyksikkö - yksityistieasioiden tulosyksikkö Yleistä talousarvioehdotuksesta Henkilöstökulujen osalta palkkoihin on laskettu 1,5% korotus vuodelle Teknisen lautakunnan kuukausittain laskuttamiin sisäisiin kuluihin (vuokrat, siivous jne.) on laskettu 3,5 % :n korotus. Tulosyksikkö 610 Rakennustarkastus

6 Sivu 6 Vuoden 2013 budjetissa toimintatuotoiksi oli arvioitu Summa perustuu arvioon, että rakennuslupahakemuksia tulisi 135 kpl ja näiden lisäksi toimenpideluvat ja ilmoitukset sekä suunnittelutarveratkaisut ja poikkeamisluvat. Arvioitu lupamäärä ei tämän hetken tiedon mukaan tule toteutumaan ja rakennuslupien kokonaismäärä jäänee kpl:een välille voimaan astuneen uuden taksan vuoksi arvioidut tulot näyttävät kuitenkin toteutuvan. Epävarman taloudellisen tilanteen ja kunnan omakotitalotonttien heikon kysynnän vuoksi ei ole perusteltua odottaa rakentamisen ainakaan vilkastuvan vuonna Vuoden 2014 talousarvioehdotusta laadittaessa lupien määräksi on arvioitu 115 rakennuslupaa ja näiden lisäksi toimenpideluvat ja ilmoitukset sekä suunnittelutarveratkaisut ja poikkeamisluvat. Arvioitu lupien määrä ja talousarvioehdotuksen mukaiset toimintatuotot huomioiden vuodelle 2014 rakennusvalvonnan taksaan on syytä tehdä n. 3 % (prosentin) korotus. Vuoden 2014 talousarvioehdotuksen toimintakulut on arvioitu kuluvan vuoden toteutuneiden kulujen perusteella. Kuluista n. 65 % muodostuu henkilöstökuluista, n. 15 % palvelujen ostoista, n. 6 % aineista ja tarvikkeista sekä n. 14 % muista toimintakuluista (esim. sisäiset vuokrat jne.). Talousarvioehdotus tulosyksikön osalta kokonaisuudessaan: - Toimintatuotot yhteensä Toimintakulut yhteensä Rakennustarkastusyksikön toiminnan tavoitteet Yleisenä tavoitteena on ylläpitää tehokasta ja palvelusuuntautuvaa rakennusneuvontaa ja valvontaa sekä noudattaa kunnan ilmasto- ja energiastrategiaa. Tehokkaalla neuvonnalla ja valvonnalla ehkäistään rakennusvirheitä. Tunnusluvut Rakennusluvat Viranomaiskatselmukset Taloussuunnitelma Toiminta pysynee suunnittelukautena entisenlaisena nykyisillä henkilöstöresursseilla. Mikäli rakentaminen kuitenkin vilkastuu, ei nykyisillä henki-

7 Sivu 7 löstöresursseilla (rakennustarkastaja ja toimistosihteeri) pystytä ylläpitämään riittävää palvelutasoa. Tulosyksikkö 720 Yksityistietoimi Toimintasuunnitelma Yksityistietoimen kautta ylläpidetään kunnan tieverkostoa avustamalla yksityisteiden vuosittaista kunnossapitoa. Vuosittain avustetaan n. 55 tiekuntaa, jotka hoitavat yhteensä runsasta 110 siuntiolaista tiekilometriä. Avustettavien teiden hoitoa seurataan tarkastusajoin. Toinen yksityistietoimen tehtävä on vastata lakisääteisen tielautakunnan tehtävistä. Tätä tehtävää hoitaa ympäristö- ja rakennuslautakunnan tietoimitusjaosto. Taloussuunnitelma Avustettavien tiekuntien määrässä ei tapahdu suuria muutoksia. Tieavustuksia maksetaan budjettikehyksen sallimassa laajuudessa. Tulosyksikkö 620 Ympäristönsuojelu Toimintatavoitteet: Ympäristönsuojelun toimintatavoitteet määräytyvät lakien mukaan. Yleisenä tavoitteena on hoitaa lakisääteiset tehtävät hyvin. Sopimukset Inkoon kanssa yhteisestä ympäristöpäällikön virasta on sanottu irti vuoden 2013 alusta. Ympäristönsuojelun tehtävien hoitamiseksi n organisaatioon 2009 perustettu ympäristötarkastajan virka on täytetty päätoimisella viranhaltijalla. Talousarvion toimintasuunnitelma ja perustelut: Ympäristönsuojelun tehtävät ovat jatkuvasti lisääntyneet, ja hajavesiasetus ja nitraattiasetus ovat moninkertaistaneet valvottavien kohteiden määrän. Ympäristötoimessa on ollut pitkään lisäresurssien tarve. Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen ulkopuolella sijaitsevien kiinteistöjen jätevesijärjestelmiä koskevan uuden jätevesiasetuksen toimeenpanemiseksi lautakunta osallistuu edelleen Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry:n organisoimaan Länsi-Uudenmaan kuntien seudulliseen yhteistyöhankkeeseen uudistetun hajajätevesistrategian mukaisesti. Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry ylläpitää www-sivustoa ja vesiensuojeluyhdistysten liiton Opasta jätevesien maailmaan Länsi-Uudenmaan kuntien jätevesihanke toteutetaan projektirahoituksella ylimääräisen jäsenmaksun turvin. n jäsenmaksu hankkeeseen on

8 Sivu euroa. Lisäksi jatketaan harjoittelijavoimin suoritettua ja Länsi- Uudenmaan vesi ja ympäristö ry:n em. projektin kautta organisoitua kiinteistökohtaista jätevesineuvontaa, jonka kustannukset ovat 5000 euroa. Järvien vedenlaadun kartoitusta jatketaan ja tuloksia päivitetään Vesi ja ympäristö ry:n ylläpitämälle -sivustolle. Tjusträskin hapetus jatkuu, jossa kustannuksia aiheutuu sähköstä ja huollosta sekä vesistötarkkailusta, jolla laitteen toimintaa seurataan. Vesistöjen talkoomuotoisiin kunnostustoimenpiteisiin tulee tarvittaessa osallistua riittävällä panoksella. Kiinnostusta on Karhujärven ja Pikku Lonoks-järvien ympärillä. Avustuksiin varataan 3000 euroa. Alueellisen ilmanlaadun seuranta jatkuu yhteistyöohjelman mukaisesti. Kunta osallistuu jäsenenä Lohjan ympäristöklusteriin, joka tarjoaa yrityksille suunnattua ympäristö- ja turvallisuusaiheista koulutusta. Tulosyksikkö 630/Ympäristöterveydenhuolto siirretään tulosyksikön 620 alle. Ympäristöterveydenhuollon toiminta jatkuu 2014 seudullisena yhteistyönä siten, että kunnan tehtävät ympäristöterveydenhuollossa hoidetaan Länsi-Uudenmaan ympäristöterveyslautakunnan toimesta. Vuodesta 2012 lähtien n kunnan kustannukset ovat perustuneet toteutuneeseen palvelutasoon. Lautakunta toteaa, että ympäristöterveydenhuolto on lakisääteistä toimintaa kunnassa. Länsi-Uudenmaan ympäristöterveyden peruskustannukset lle ovat vuonna 2014 arviolta euroa. Vuonna 2012 n maksuosuus ympäristöterveyspalveluista oli euroa, vuonna 2011 maksuosuus oli euroa, vuonna 2010 maksuosuus oli euroa ja 2009 maksuosuus oli euroa. Lisäksi kunnanhallitus on tehnyt päätöksiä löytöeläinten talteenotosta ja hoidosta, ja laskut on ohjattu ympäristöterveydenhuollon kontolle. Löytöeläinpalveluiden kustannukset ovat noin euroa. Taloussuunnitelma Toiminta jatkuu pääosin samassa muodossa ja laajuudessa. Ympäristö- ja rakennuslautakunta toimii kunnan ympäristönsuojeluviranomaisena, jonka alaisuudessa on päätoiminen ympäristönsuojelun viranhaltija. Lautakunta toteaa, että ympäristönsuojelu on lakisääteistä toimintaa kunnassa. Oheismateriaali ja liitteet - liitteenä ympäristö- ja rakennuslautakunnan tuloslaskelma (talousarvioehdotus 2014) ja kustannuspaikkakohtaiset käyttötalousehdotukset Esittelijä: tekninen johtaja Jorma Skyttä, puh , s-posti:

9 Sivu 9 Teknisen johtajan ehdotus: päättää: - hyväksyä liitteiden mukaiset kustannuspaikkojen 610, 620 ja 720 käyttötalousehdotukset, toiminnan tavoitteet ja vuosien taloussuunnitelmat. - esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle lautakunnan vuoden 2014 toimintatuloiksi , toimintamenoiksi ja sisäisiksi toimintamenoiksi Käsittely: Päätös: Esittelijän selostusosaan tekemät muutokset on otettu huomioon pöytäkirjassa. Ehdotuksen mukaan. = = =

10 Sivu 10 YMPJARAKL 72 Oheismateriaali YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNNAN TALOUSSEURANTA 07 / 2013 Heinäkuun loppuun mennessä ympäristö- ja rakennuslautakunnan talousarvion mukaisista tuotoista on toteutunut 54,5 % ja kuluista 50,0 %. Lautakunnan tuotot koostuvat pääosin rakennusvalvontamaksuista, joiden ennustettavuus perustuu lähinnä arviointiin. Tuottojen osalta ollaan nyt hyvin lähellä tasaisen toteuman mukaista osuutta talousarvion mukaisista tuotoista ja myönnettyjen lupien maksut eivät vielä näy tulopuolella ja kesälomakauden takia lupahakemuksia on hiukan normaalia enemmän käsittelemättä. Nämä seikat huomioon ottaen voidaan olettaa, että talousarvion mukaiset tulot tulevat toteutumaan. Lautakunnan kulut koostuvat pääosin henkilökunnan palkoista, avustuksista ja ostopalveluista. Tammi-heinäkuun toteutuneiden kulujen perusteella tilanne on talousarvioon nähden kunnossa. Rakennusvalvonnan kustannuspaikan henkilöstökuluihin liittyvä virhe on saatu nyt selvitettyä, mutta kirjanpidollisia korjauksia ei ole vieläkään tehty. Rakennustarkastajan ehdotus: Oheismateriaali ja liitteet - oheismateriaalina ympäristö- ja rakennuslautakunnan sekä lautakunnan alaisten kustannuspaikkojen tiliraportit tammikuu - heinäkuu Esittelijä: rakennustarkastaja Taneli Kiljunen, puh , s-posti: Lautakunta merkitsee talousseurannan tiedoksi ja pyytää talousosastoa korjaamaan henkilöstökuluihin liittyvän virheen. Päätös: Ehdotuksen mukaan. = = =

11 Sivu 11 YMPJARAKL 73 VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN JA JAOSTON LAILLISUUSVALVONTA Lautakunnalle on toimitettu lautakunnan alaisten viranhaltijoiden päätösluettelot edellisen kokouksen jälkeen tehdyistä päätöksistä, jotka voidaan kuntalain 51 :n mukaan ottaa lautakunnan käsiteltäväksi. Ehdotus: Lautakunta päättää - kuntalain 51 :n nojalla olla ottamatta käsiteltäväkseen seuraavia ympäristö- ja rakennuslautakunnan alaisten viranhaltijoiden asioita: - Rakennustarkastaja on myöntänyt seuraavat hakemukset: ; Pikkarainen Antti ja Mari Niemenkylä Järvinummenpolku 26, Terassin kattaminen (Ilmoitus); Lemström Tom ja Anna Kynnar Karskogintie 652 B, Huvimaja (Ilmoitus); Holmström Christer Kela ItäinenKuninkaantie 418, Talon ulkomaalaus (Ilmoitus); Franke Mari Sjundby gård Palonummenpolku 7, Puuvaja (Ilmoitus); Lyytikäinen Pauli Kopula Läntinen Järvitie 8, Terassin lasitus(ilmoitus); Sivonen Antti ja Emma Bollstad Nikuksentie 39, Omakotitalo (Uudisrakennus); Rehnman Stig-Erik ja Kerstin Flyth Grennäsintie 476 ja 469, Jätevesijärjestelmien uusiminen (Toimenpidelupa x 2); Sammansl. Gustav o Henrik Rehnberg Gårdskulla Gårdskulla gård, Siirrettävä lämpökeskus (Toimenpidelupa) : Malmström Peter ja Virtakoski Milla Sjundby gård Billskogintie 130, Omakotitalo (Uudisrakennus); Aarni Esko ja Ulla Kynnar Kynnarintie 281, Talousrakennus (Uudisrakennus); n kunta Bollstad, Palonummentie, Mainostaulu (Ilmoitus); n kunta n asema Billskogintie, Mainostaulu (Ilmoitus); Salmi Risto Niemenkylä Nybackantie 27, Turvekatos (Toimenpidelupa); Suvanto Juha Sjundby gård, Tukimuuri ja pihatyö (Toimenpidelupa); Wasenius Ralf Niemenkylä RN:o 2:146, Autotalli (Jatkoaika); Kirvesmäki Jarmo ja Tilander Kristina Karskog RN:o 4:53, Omakotitalo (Jatkoaika); : Ikonen Jouni Flyth Grennäsintie 477, Jätevesijärj. uusiminen (Toimenpidelupa); Jousmäki Veikko ja Antikainen Anna Bollstad Palonummenmäki 3, Omakotitalo (Uudisrakennus); : Hyttinen Heikki Sjundby gård Sudenkaari 40, Katon ja seinien puuosien maalaus (Toimenpidelupa) ja Varaston rakentaminen (Ilmoitus); Ljungqvist Kurt Karskog Bergdalantie 36, Jätevesijärj. uusiminen (Toimenpidelupa); Panelius Johanna Sunnanvik Eteläinen Kuninkaantie 220, Maalaustyöt (Toimenpidelupa); Kipinoinen Jari Sjundby gård Sjundbyntie 3 C 14, Valokate terassille (Toimenpidelupa); Mannermaa Seppo Pappila Annilantie Varastokatos (Toimenpidelupa); Karppinen Reijo Tyyskylä Kirkkotie 82, Maalämmön asennus (Toimenpidelupa); Ahonen Jari ja Pia Sjundby gård ntie 450, Terassi (Ilmoitus); Huovinen Veijo Evitskog Harvsintie 85 B, Puuvarasto (Ilmoitus); Sauramaa Pekka ja Anu Boll-

12 Sivu 12 stad Asematie 8, Pihasuunnitelman toteutus (Ilmoitus); Fagerström Johan, Sjundby gård Karskogintie 545, Omakotitalo (Uudisrakennus); : Pyysalo Kalevi Myllykylä Järvenkyläntie 8, Konekatos (Toimenpidelupa); Paananen Kari Kokkila Lappersintie 1101 b, Talousrakennus (Uudisrakennus) : Mäkinen Erkki Karskog Raiviontie 16, Omakotitalo (Uudisrakennus); Rehnman Egon Backa Träskkullantie 55, Maalämmön asennus (Toimenpidelupa) : Hagelberg Thomas Pickala Karensgränd 21 B, Sivuasunto (Uudisrakennus); Peuraniemi Janne ja Essi Böle It.Kuninkaantie 397 D, Varasto(Ilmoitus); Staf Markku Störsvik Tenniskalliontie 19, Omakotitalo (Uudisrakennus); Kaarla Sami Störsvik RN:o 5:3, Omakotitalo (Jatkoaika); Ikävälko Asko Pölans Pölansintie 59, Puuliiteri (Ilmoitus); Rönnberg Henrik Suitia Suitiantie 390, Hevostalli (Uudisrakennus). - Rakennustarkastaja on hyväksynyt seuraavat työnjohtajat: Visa Liippola luvat R ja R, Aki Välimäki lupa R, Vesa Vartiainen lupa R, Georg Sällsten lupa R, Toni Wasenius luvat R ja R, Ville Partio lupa 13-1-R, Launo Kallas luvat R ja R, Matti Ahonen lupa R, Kenneth Lindholm lupa R, Krister Wollsten lupa R, Markku Sainio lupa R, Peter Ekström lupa R, Pekka Saarinen lupa R, Juha Karjalainen lupa R, Stefan Wasström luvat T,13-33-T, T, R, Jari Mäkelä lupa T, Olli Porkka lupa T, Heikki Sivonen lupa R, Toni Palmusuo lupa R, Peter Ekström lupa R, Mika Johnsson luvat R ja R, Kimmo Lehtola luvat T, R, R ja R, Jarno Sotaniemi lupa R, Carol Österberg lupa R, Tom Westerlund lupa R, Petri Aho lupa T, Petteri Meskus lupa R, Krister Hellström lupa R, Pertti Mäntymäki lupa R. - Ympäristötarkastaja on myöntänyt seuraavat luvat: maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 128 mukainen maisematyölupa puunhakkuuta varten tilalla Kypros , hakijana Tapio Venäläinen ja Taina Kettunen-Venäläinen; maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 128 mukainen maisematyölupa tien rakentamista edeltävää puunhakkuuta varten tilalla Pickala , hakijana Thure Lindeberg. Päätös: Ehdotuksen mukaan. = = =

13 Sivu 13 TEKNLTK:66 /2013 YMPJARAKL 74 LAUSUNTO OSAYLEISKAAVAN MUUTOSLUONNOKSESTA / AURINKORINNE 1:117 Oheismateriaali Tekninen lautakunta on pyytänyt ympäristö- ja rakennuslautakunnan lausuntoa Pohjois-n osayleiskaavan muutoksesta Gårdskullan kylässä tilalla Aurinkorinne Rakennustarkastajan ehdotus: Hakija on anonut yleiskaavamuutosta, jonka tarkoituksena on siirtää tilan alueella oleva erillispientalojen alue (A) rakentamiseen paremmin soveltuvalle paikalle M-2 alueella. Muutoksen jälkeen A-alueen kokonaisala pysyy samana ja rakennuspaikkojen kokonaismäärä pysyy ennallaan. Oheismateriaali ja liitteet - oheismateriaalina yleiskaavan tarkistus, Aurinkorinne 1:117 luonnos Esittelijä: rakennustarkastaja Taneli Kiljunen, puh , s-posti: Ympäristö- ja rakennuslautakunnalla ei ole huomautettavaa osayleiskaavan muutosluonnoksesta. Päätös: Ehdotuksen mukaan. = = =

14 Sivu 14 TEKNLTK:120 /2012 YMPJARAKL 75 Oheismateriaali LAUSUNTO ASEMAKAAVAN EHDOTUKSESTA / KARLSÅKER Tekninen lautakunta on pyytänyt ympäristö- ja rakennuslautakunnan lausuntoa Kuntakeskuksen Karlsåkerin asemakaavaehdotuksesta. Hankkeen yleiskuvaus Asemakaavoitettavan alueen pinta-ala on 2,4 ha ja se sijaitsee kuntakeskuksen eteläisessä osassa. Alue liittyy olemassa olevaan asutukseen. Kaavassa on osoitettu 13 erillispientalon rakennuspaikkaa, joiden keskimääräinen koko on 1660 m2. Alueen vieressä on vedenjakelu- ja viemäriverkko, johon alue voidaan edullisesti liittää. Keskeiset kaavamääräykset - rakennusoikeus e=0,20 - enimmäiskerrosluku Iu3/4 - kattokaltevuus ~1:1,5-1:2 - julkisivun pääasiallinen materiaali vaaleilla peittoväreillä maalattu lauta tai vaalea rappaus - katemateriaali punainen tiili tai sitä jäljittelevä muu materiaali Kaavatilanne Alueella ei ole asemakaavaa. Vahvistetussa yleiskaavassa alueelle on osoitettu asuntoaluetta (AC) ja maatalousaluetta (MT-2) Alue on pohjavesialuetta (pv-2) ja sisältyy valtakunnallisesti arvokkaaseen maisema-alueeseen. Aikaisemmat käsittelyt on kokouksessaan antanut lausunnon asemakaavan luonnoksesta. Lausunnon mukaiset ehdotukset on huomioitu asemakaavaehdotuksessa. Oheismateriaali ja liitteet - oheismateriaalina

15 Sivu 15 Rakennustarkastajan ehdotus: o asemakaavaehdotus, o havainnekuva o luonnosvaiheen lausunnot o kaavan laatijan vastine luonnoksesta jätettyihin lausuntoihin Esittelijä: rakennustarkastaja Taneli Kiljunen, puh , s-posti: Ympäristö- ja rakennuslautakunnalla ei ole huomautettavaa asemakaavaehdotuksesta. Päätös: Ehdotuksen mukaan. = = =

16 Sivu 16 YMPJARAKL 76 RAKENNUSTÖIDEN KESKEYTTÄMISPÄÄTÖS Liite 2 Rakennustarkastaja on tehnyt rakennustöiden keskeyttämispäätöksen koskien usean pienehkön rakennuksen rakentamista tilalla Skogskifte RN:o 6:25 n kunnan Bölen kylässä, osoitteessa Ekebynpolku 30, Kirkkonummi. Rakennustarkastajan ehdotus: Päätös on postitettu saantitodistuksella kiinteistön omistajalle. Kiinteistön omistajalta on pyydetty asian johdosta kirjallista selvitystä mennessä. Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan rakennustyön keskeyttämisestä on viipymättä ilmoitettava kunnan rakennusvalvontaviranomaiselle. Rakennusvalvontaviranomainen päättää, pysytetäänkö työn keskeyttäminen voimassa. Ympäristö- ja rakennuslautakunnan tulee myös päättää, tuleeko asiasta ilmoittaa poliisille esitutkintaa varten. Ilmoitus saadaan jättää tekemättä, jos tekoa tai laiminlyöntiä on olosuhteet huomioon ottaen pidettävä vähäisenä, eikä yleisen edun ole katsottava vaativan syytteen nostamista. Oheismateriaali ja liitteet - liitteenä rakennustarkastajan keskeyttämispäätös ja selvityspyyntö Esittelijä: rakennustarkastaja Taneli Kiljunen, puh , s-posti: päättää: - pysyttää keskeyttämispäätöksen voimassa. - olla tekemättä ilmoitusta poliisille, koska yleisen edun ei toistaiseksi katsota vaativan syytteen nostamista. Päätös: Ehdotuksen mukaan. = = =

17 Sivu 17 YMPJARAKL 77 LUPANUMERO RAKENNUSLUPAHAKEMUS, VIRTANEN TUULA JA BAGGSTRÖM KIM, R R HAKIJA VIRTANEN TUULA JA BAGGSTRÖM KIM Osoite NIITTYLAHDENTIE KARJAA RAKENNUSPAIKKA Osoite SUITIANTIE SIUNTIO KK RN:o Kylä Tilan nimi TUPALA GRÖNDAL Koordinaatit Kaava Rak.paikan pinta-ala OSAYLEISKAAVA 17,51 ha ASIA Rak.toimenpide UUDISRAKENNUS Käyttötarkoitus TALOUSRAKENNUS / VARASTO Kok.ala 185 Kok.ala laajennus Tilavuus 765 Tilavuus laajennus Kerrosala 185 Kerrosala laajennus Kerrosluku 1 Esittelijä: rakennustarkastaja Taneli Kiljunen, puh , s-posti: EHDOTUS päättää myöntää mainitun luvan alla olevin ehdoin. myöntää hakijalle maankäyttö- ja rakennuslain 144 mukaisen aloittamisoikeuden rakennuksen perustusten osalta. Hakijan tulee asettaa suuruinen vakuus niiden haittojen, vahinkojen ja kustannusten korvaamisesta, jotka rakennuslupapäätöksen kumoaminen tai luvan muuttaminen voi aiheuttaa.

18 Sivu 18 EHDOT Rakennustyötä ei saa aloittaa ennen kuin on hyväksytty vastaava työnjohtaja kvv-työnjohtaja Ennen kunkin työvaiheen aloittamista on toimitettava rakennepiirustukset piirustukset ja selvitykset salaojituksesta vesi- ja viemärilaitteista KATSELMUKSET PÄÄTÖS: Luvan saaja on velvollinen tilaamaan työn edistymisen mukaisesti seuraavat katselmukset: paikanmerkitseminen pohjakatselmus loppukatselmus Ehdotuksen mukaan. ==== TIEDOKSIANTO JA VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen Valitusaika Helsingin hallinto-oikeus Radanrakentajantie HELSINKI 30 päivää Päätöksen antopvm Tämä päätös on annettu julkipanon jälkeen, jolloin sen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon. Muutosta tähän päätökseen voidaan hakea Helsingin hallintooikeudelta kirjallisella valituksella, joka valittajan itsensä tai hänen valtuuttamansa asiamiehen on annettava tai lähetin välityksellä tai postitse toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä luettuna yllä mainitusta päätöksen antopäivästä. Valituskirjelmään on liitettävä tämä päätös sekä mahdollinen muu selvitys, johon valittaja haluaa vedota.

19 Sivu 19 YMPJARAKL 78 LUPANUMERO RAKENNUSLUPAHAKEMUS / EKSTRÖM MATTS, R R HAKIJA EKSTRÖM MATTS Osoite FALLINTIE SIUNTIO RAKENNUSPAIKKA Osoite FALLINTIE SIUNTIO RN:o Kylä Tilan nimi FALL BRAAS Koordinaatit Kaava Rak.paikan pinta-ala OSAYLEISKAAVA 47,668 ha ASIA Rak.toimenpide UUDISRAKENNUS Käyttötarkoitus TALOUSRAKENNUS / KONESUOJA Kok.ala 441 Kok.ala laajennus Tilavuus 2867 Tilavuus laajennus Kerrosala 441 Kerrosala laajennus Kerrosluku 1 Esittelijä: rakennustarkastaja Taneli Kiljunen, puh , s-posti: EHDOTUS päättää myöntää mainitun luvan alla olevin ehdoin. myöntää hakijalle maankäyttö- ja rakennuslain 144 mukaisen aloittamisoikeuden rakennuksen perustusten osalta. Hakijan tulee asettaa suuruinen vakuus niiden haittojen, vahinkojen ja kustannusten korvaamisesta, jotka rakennuslupapäätöksen kumoaminen tai luvan muuttaminen voi aiheuttaa.

20 Sivu 20 EHDOT Rakennustyötä ei saa aloittaa ennen kuin on hyväksytty vastaava työnjohtaja Ennen kunkin työvaiheen aloittamista on toimitettava rakennepiirustukset piirustukset ja selvitykset salaojituksesta KATSELMUKSET Käsittely: PÄÄTÖS: Luvan saaja on velvollinen tilaamaan työn edistymisen mukaisesti seuraavat katselmukset: paikanmerkitseminen pohjakatselmus rakennekatselmus loppukatselmus Anders Karell ja Yrjö Kokkonen poistuivat esteellisinä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Ehdotuksen mukaan. ==== TIEDOKSIANTO JA VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen Valitusaika Helsingin hallinto-oikeus Radanrakentajantie HELSINKI 30 päivää Päätöksen antopvm Tämä päätös on annettu julkipanon jälkeen, jolloin sen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon. Muutosta tähän päätökseen voidaan hakea Helsingin hallintooikeudelta kirjallisella valituksella, joka valittajan itsensä tai hänen valtuuttamansa asiamiehen on annettava tai lähetin välityksellä tai postitse toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä luettuna yllä mainitusta päätöksen antopäivästä. Valituskirjelmään on liitettävä tämä päätös sekä mahdollinen muu selvitys, johon valittaja haluaa vedota.

21 Sivu 21 YMPJARAKL 79 POIKKEAMISLUPA- JA SUUNNITTELUTARVERATKAISUHAKEMUS / NOUSIAINEN SARI JA MIKKO, P7/13 Oheismateriaali HAKIJA Nousiainen Sari ja Mikko Herustentie 256 B Hyvinkää HAKEMUS Lupanumero P 7 / 2013 Rakentamisrajoitus, josta poikkeusta haetaan - Suunnittelutarvealue MRL 16, 1 mom - Rakennuskielto MRL 38, 1 mom Rakennuspaikan sijainti n kunta, Bölen kylä, tila Vähkä-Jäkkärä RN:o 3:5, pinta-ala 5,029 ha, osoite: Grönalundintie 126, Kirkkonummi Rakennustoimenpide Omakotitalo 220 m2, talousrakennus 100 m2. Olemassa olevat rakennukset n. 30 m2 kokoinen lato Kaavatilanne Kaakkois-n osayleiskaava, kaavamerkintä M-1 (n. 80% tilasta, maaja metsätalousvaltainen alue, hajarakennusoikeus) ja M-2 (n. 20% tilasta, maa- ja metsätalousvaltainen alue, ei rakennusoikeutta). Tekninen lautakunta on päättänyt, että Kaakkois-n yleiskaava-alueelle määrätään rakennuskielto maankäyttö- ja rakennuslain 38 mukaisesti sekä toimenpiderajoitus maankäyttö- ja rakennuslain 128 mukaisesti kahden vuoden ajaksi alkaen siitä päivästä, kun päätös on asetettu kuulutettavaksi. Päätös on asetettu kuulutettavaksi Kaavoittajaa on kuultu hakemuksen tiimoilta. Lausunto on oheismateriaalina. Ympäristö- ja rakennuslautakunnan perustelut - Kunnan rakennusjärjestyksen mukaan rakennuspaikan vähimmäiskoko asumiselle edullisten vyöhykkeiden ulkopuolella on 3 ha M-1- merkityillä alueilla. Koska tilasta n. 4 ha on kaavamerkinnällä M-1, on

22 Sivu 22 voimassa olevan osayleiskaavan ja rakennusjärjestyksen mukainen rakennusoikeus olemassa. - n kunnan rakennusjärjestys, IX Luku (Rakentaminen asemakaava-alueen ulkopuolella), 32 : Kiinteätä asumista varten tarkoitetulle rakennuspaikalle saa rakentaa yhden enintään yksiasuntoisen ja kaksikerroksisen asuinrakennuksen, johon voi erityisestä syystä rakentaa myös sivuasunnon. Sivuasunnon koko saa olla enintään 120 m2 ja sen on aina oltava pääasuntoa pienempi. Sivuasunto voi olla päärakennuksen yhteydessä tai eri rakennus. Rakennuspaikalle saa lisäksi rakentaa sen käyttötarkoitukseen liittyviä talousrakennuksia. Rakennustarkastajan ehdotus: Oheismateriaali ja liitteet: - kaavoittajan lausunto oheismateriaalina Esittelijä: rakennustarkastaja Taneli Kiljunen, puh , s-posti: Harkitaan oikeaksi maankäyttö- ja rakennuslain nojalla annettujen säännösten ja määräysten nojalla myöntää haettu lupa. Suunniteltu rakentaminen ei aiheuta haittaa kaavoitukselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle, ei aiheuta haitallista yhdyskuntakehitystä ja on sopivaa maisemalliselta kannalta, eikä vaikeuta erityisen luonnon- tai kulttuuriympäristön arvojen säilyttämistä eikä virkistystarpeiden turvaamista. Tämä päätös on voimassa kaksi (2) vuotta antamispäivästä, jonka kuluessa on haettava rakennuslupa. Sovelletut oikeusohjeet: MRL 171, 172, 173 Päätös: Ehdotuksen mukaan. = = =

23 Sivu 23 YMPJARAKL 80 KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖKSET Oheismateriaali Korkein hallinto-oikeus on antamillaan päätöksillä hylännyt seuraavat suunnittelutarveratkaisuja koskevat valitukset: Rakennustarkastajan ehdotus: Kenneth Strandbergin tekemä valitus Helsingin hallinto-oikeuden päätöksestä, jolla on kumottu n kunnan ympäristö- ja rakennuslautakunnan päätös suunnittelutarveratkaisusta Bölen kylässä sijaitsevalle kiinteistölle Uggelmossen, R:No 1:66. Asennusliike Asvi Oy:n tekemä valitus Helsingin hallinto-oikeuden päätöksestä, jolla on kumottu n kunnan ympäristö- ja rakennuslautakunnan päätös suunnittelutarveratkaisusta Västerbyn kylässä sijaitsevalle kiinteistölle Gärdet, R:No 1:30. Oheismateriaali ja liitteet oheismateriaalina korkeimman hallinto-oikeuden päätökset Diaarinumero 1064/1/12 Diaarinumero 919/1/12 Esittelijä: rakennustarkastaja Taneli Kiljunen, puh , s-posti: merkitsee edellä mainitut korkeimman hallinto-oikeuden päätökset tiedoksi. Käsittely: Päätös: Asia käsiteltiin 78 jälkeen. Lautakunta merkitsi korkeimman hallinto-oikeuden päätökset tiedoksi. = = =

24 Sivu 24 YMPJARAKL:358 /2013 YMPJARAKL 81 Liite 3 OY ANTA AB:N MAA-AINESHAKEMUS Oy Anta Ab on jättänyt hakemuksen maa-ainesluvan jatkamiseksi tilalla 3:12 Svartbäckin kylässä. Alueella on harjoitettu maa-ainesten ottotoimintaa vuodesta 1992 lähtien ja toiminnalle on myönnetty luvat vuosina 1992, 1997, 2003 ja Alun perin lupaa on haettu hiekan ja soran ottamiseen m 3 edestä ja määrästä on tähän mennessä otettu noin m 3. Nyt haetaan lupaa aiemmissa luvissa ottamatta jääneelle määrälle, eli noin m 3 soraa ja hiekkaa. Ottoalue on 2 hehtaarin kokoinen ja lupaa haetaan 10 vuodeksi. Hakemus perustuu aiempiin lupiin ja niiden määräyksiin. Maa-aineslain mom:n mukaan maa-aineksia ei saa ottaa niin, että siitä aiheutuu kauniin maisemakuvan turmeltumista, luonnon merkittävien kauneusarvojen tai erikoisten luonnonesiintymien tuhoutumista, huomattavia tai laajalle ulottuvia vahingollisia muutoksia luonnonolosuhteissa tai tärkeän tai muun vedenhankintakäyttöön soveltuvan pohjavesialueen veden laadun tai antoisuuden vaarantuminen, jollei siihen ole saatu vesilain mukaista lupaa. Maa-aineslain 6 :n mukaan lupa ainesten ottamiseen on myönnettävä, jos asianmukainen ottamissuunnitelma on esitetty eikä ottaminen tai sen järjestely ole ristiriidassa 3 :ssä säädettyjen rajoitusten kanssa. Alueella, jolla on voimassa asemakaava tai oikeusvaikutteinen yleiskaava on sen lisäksi, mitä 1 momentissa säädetään, katsottava, ettei ottaminen vaikeuta alueen käyttämistä kaavassa varattuun tarkoitukseen eikä turmele kaupunki- tai maisemakuvaa. Alueella on voimassa vuonna 1996 vahvistettu Länsi-n osayleiskaava, jossa ottamisalue on luokiteltu maa- ja metsätalousvaltaiseksi M1- ja M2-alueeksi. Uudenmaan vahvistetussa maakuntakaavassa arvokkaan maisema-alueen rajaus kulkee noin 60 metrin etäisyydellä alueen itäpuolella. Suunnittelualue rajautuu lännessä arvokkaaksi luokiteltuun Grottberget- Storpottsbergetin kallioalueeseen, joka on merkitty Uudenmaan vahvistettuun maakuntakaavaan arvokkaana geologisena muodostumana. Suunnittelualueen eteläosassa on toiminnanharjoittajan omistama kompostointikenttä. Ottamisalue ei sijaitse vedenhankinnan kannalta tärkeällä pohjavesialueella. Pohjaveden pinnan tasoa ei ole selvitetty, mutta sen on todettu olevan huomattavasti alimman ottamistason alapuolella. Lähin talousvesikaivo on toiminnanharjoittajan, ja se sijaitsee noin 500 metrin etäisyydellä. Lähin asuinrakennus sijaitsee noin 300 metrin päässä ottoalueesta pohjoiseen. Ottotoi-

25 Sivu 25 Ympäristötarkastajan ehdotus: minnan ympäristövaikutukset ovat vähäisiä ja rajoittuvat ottoalueeseen. Ottoalue maisemoidaan toiminnan päätyttyä soranottosuunnitelman mukaisesti. Hakemuksesta on kuulutettu kunnan ilmoitustaululla , eikä siitä ole annettu muistutuksia. Hakija on kuullut naapureita, eikä heillä ole ollut huomauttamista hakemuksen johdosta. Ympäristötarkastaja ja ympäristö- ja rakennuslautakunnan puheenjohtaja ovat käyneet maanomistajan kanssa tutustumassa alueeseen Oheismateriaali ja liitteet: - liitteenä lupahakemus maa-ainesten ottamiseen Esittelijä: ympäristötarkastaja Anu Hynninen, puh , s-posti: Maa-aineslain 7 :n tarkoittamana lupaviranomaisena n ympäristöja rakennuslautakunta on tutkinut asian ja päättää myöntää haetun luvan Oy Anta Ab:lle maa-ainesten ottamiseksi tilalla Anta 3:12 Svartbäckin kylässä hakemuksen ja ottosuunnitelman mukaisesti sekä seuraavia lupamääräyksiä noudattaen: 1. Ottamisalueen ympärille jätetään vähintään 20 m leveä metsävyöhyke näkösuojaksi, kunnes ottamispaikan jälkihoito on suoritettu ottosuunnitelman mukaisesti ja hyväksytty. 2. Maa-ainesten ottaminen tulee suorittaa ottosuunnitelman mukaisesti sekä esitettyä rajausta noudattaen. Alimman kaivutason on oltava vähintään 4 m ylimmän pohjaveden tason yläpuolella. Tämä on voitava todeta esim. koekuopalla tai pohjavesiputken avulla. 3. Lupa myönnetään kymmeneksi (10) vuodeksi. Jälkihoidon yhteydessä luiskat rakennetaan kaltevuuteen 1:3. Länsireunan luonnollinen kalliojyrkänne voi jäädä paljaaksi. 4. Lupa koskee sitä määrää maa-aineksia, joka on ottamisalueen rajojen sisäpuolella, ottaen huomioon edellä olevat määräykset luiskien kaltevuudesta ja pohjan korkeudesta. 5. Jälkihoidon vakuudeksi lautakunnalle jätetty euron suuruinen pankkitakaus tulee saattaa ajan tasalle. Pankkitakauksen on oltava voimassa 11 vuotta tämän luvan lainvoimaiseksi tulon jälkeen, jolloin jälkihoidon tulee olla suoritettu ja hyväksytty. 6. Maa-aineslain ja asetuksen mukaiset katselmukset ja ilmoitukset tulee hoitaa asianmukaisesti.

26 Sivu 26 Maa-ainesluvan haltijan tulee tehdä maa-aineslain 23 a :n 1 momentissa tarkoitettu ilmoitus lupaviranomaiselle otetun aineksen määrästä ja laadusta vuosittain seuraavan vuoden tammikuun loppuun mennessä. Lupa annetaan julkipanon jälkeen, ja siitä peritään kunnan vahvistaman taksan mukainen maksu. Perustelu: Toiminnanharjoittaja on esittänyt asianmukaisen ottosuunnitelman, eikä hakemuksen mukainen toiminta ole ristiriidassa maa-aineslain 3 :ssä säädettyjen rajoitusten kanssa. Toiminnalle ei ole kaavoituksellisia esteitä. Alue soveltuu sijaintinsa puolesta hyvin suunniteltuun toimintaan. Lähin asutus sijaitsee riittävällä etäisyydellä, eikä suunnittelualueella tai sen lähistöllä ole sellaisia ympäristöarvoja, joiden tila heikkenisi toiminnan seurauksena. Kyseessä on olemassa oleva toiminta, jota kannattaa jatkaa sen sijaan, että perustettaisiin uusia ottopaikkoja koskemattomille alueille. Lupamääräysten perustelut: Maa-aineslain 11 määrittelee lupamääräyksissä huomioon otettavat asiat, joita luvan hakijan tuleen noudattaa hankkeesta aiheutuvien haittojen välttämiseksi tai rajoittamiseksi. Tämän luvan määräykset ovat tavanomaisia, ja ne ovat tarpeen mahdollisten haittojen minimoimiseksi ja jälkihoidon varmistamiseksi. Ottoalueen ympärille jätettävä suojakaista on määrätty 20 m levyiseksi, koska 10 m on hyvin vähän kun otetaan huomioon, että suunnittelualue rajautuu lännessä arvokkaaksi luokiteltuun Grottberget-Storpottsbergetin kallioalueeseen ja arvokkaan maisema-alueen rajaus kulkee noin 60 metrin etäisyydellä alueen itäpuolella. Sovelletut oikeus- ja viranomaisohjeet: Maa-aineslaki (555/1981) 1, 3-7, 10 16, 19 21, 23 VNA maa-ainesten ottamisesta (926/2005) 1-4, 6-9 n kunnan maa-ainestaksa Muutoksenhaku: Tähän päätökseen voi hakea muutosta valittamalla Helsingin hallintooikeuteen. Käsittely: Anders Karell poistui esteellisenä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

27 Sivu 27 Päätös: Ehdotuksen mukaan. = = =

28 Sivu 28 YMPJARAKL:260 /2011 YMPJARAKL 82 STALLSMOSSABERGETIN LOUHINTA-ALUEEN MAA- AINESLUVAN EDELLYTTÄMÄ TIESUUNNITELMA Oheismateriaali n ympäristölautakunta on myöntänyt Thure Lindebergille ympäristöluvan ja maa-ainesten ottoluvan kallion louhinnalle ja louheen murskausasemalle Pickalan kylässä tilalla Pickala RN:o 2:8. Luvat ovat saaneet lainvoiman Korkeimman hallinto-oikeuden (KHO) tekemillä päätöksillä (Dnro 1612/1/11 ja Dnro 1613/1/11), joilla on hylätty Helsingin hallinto-oikeuden (Dnro 11/0337/5) ja Vaasan hallintooikeuden (Dnro 11/0468/3) päätöksistä tehdyt valitukset. Thure Lindebergille myönnetyn maa-ainesluvan ja ympäristöluvan lupamääräyksissä (maa-ainesluvan määräys 10 ja ympäristöluvan määräys 8.4) todetaan, että ennen muiden toimenpiteiden aloittamista alueella hakijan tulee jättää ympäristölupaviranomaisen hyväksyttäväksi yksityiskohtainen suunnitelma tieyhteyden rakentamisesta, maaperän kantavuudesta, suunnitellun raskaan liikenteen edellyttämistä tien rakenteista sekä arvio mahdollisista vaikutuksista Stallsmossenin lampeen. KHO:n maa-ainesluvan lupamääräyksiin tekemän lisäyksen mukaan tien toteuttamisen suunnittelussa on lisäksi otettava huomioon, että maa-ainesten ottamiseen liittyvät maisemalliset vaikutukset jäävät mahdollisimman vähäisiksi. Tiesuunnitelma on jätetty kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle Suunnitelmaa koskeviin täydentäviin kysymyksiin on vastattu Toiminnanharjoittaja on hakenut tieliittymälupaa tien käyttötarkoituksen muuttamiseksi ELY-keskukselta. Tiesuunnitelman mukainen tielinjaus kulkee kiinteistöllä RN:o 2:8 suunnitellun ottoalueen eteläosasta luoteeseen/itään yhtyen olemassa olevaan yksityistiehen, joka puolestaan yhtyy Kuninkaantien kautta Rannikkotiehen (tie 51). Rakennettavan tien linjaus kulkee koko pituudeltaan olemassa olevaa vanhaa metsätaloustietä pitkin, jota parannetaan kestämään raskasta ajoneuvoliikennettä. Rakennettava tieosuus on noin 820 metriä pitkä ja 6 metrin levyinen. Tielinjauksen kohdalla maaperä on pääosin kalliota tai hiekkaa, jonka kantavuus on riittävä raskaalle liikenteelle. Stallsmossenin lammen lähistöllä on pehmeämpää maa-ainesta (turvetta, liejua), joka tarvittaessa poistetaan ja korvataan murskeella. Muihin erillisiin pohjanvahvistus-toimenpiteisiin ei ole tarvetta. Suunniteltu tielinjaus kulkee Stallsmossenin lammen valuma-alueen läpi. Tien rakentamisen ei odoteta vaikuttavan lammen vesimäärään. Tielle on

29 Sivu 29 Ympäristötarkastajan ehdotus: tarkoitus rakentaa rumpuja, jolloin tien pohjois- ja koillispuoleiset vedet ohjautuvat lampeen kuten aiemminkin. Veden laadussa rakentaminen saattaa näkyä samentumisena etenkin tien ja ojien rakentamisen aikana, jolloin veteen kulkeutuu tavallista runsaammin kiintoainesta. Lisäksi tien rakentamisesta ja sen käytöstä voi aiheutua pölypäästöjä. Pölyämistä torjutaan tarvittaessa pölynsidonnalla. Osa tielinjauksesta kuuluu Kaakkois-n osayleiskaavassa maa- ja metsätalousvaltaiseen alueeseen (M-2) ja osa yritystoiminnan alueeseen (PT). Suunniteltu ottamisalue sijaitsee osittain valtakunnallisesti arvokkaaksi arvioidulla Fågelviksberget-Trappbergetin kallioalueella (Luonnon ja maisemansuojelun kannalta arvokkaat kallioalueet Uudellamaalla/2004). Alue ei kuulu arvokkaaseen kulttuurimaisema-alueeseen eikä se sijaitse pohjavesialueella. Vuonna 2006 tehdyn luontoselvityksen mukaan alueella ei ole uhanalaisten eläinten esiintymiä, suojelualueita tai metsälain 10 :n tai luonnonsuojelulain 29 :n mukaisia arvokkaita luontokohteita. Länsi-Uudenmaan maakuntamuseo on tehnyt tarkastuskäynnin alueelle, eikä näe estettä tielinjauksen kunnostamiselle. Maakuntamuseon mukaan tiellä ei ole sellaisia historiallisia arvoja, jotka estäisivät sen parantamisen. Oheismateriaali ja liitteet - oheismateriaalina Stallsmossabergetin louhinta-alueen tiesuunnitelma Esittelijä: ympäristötarkastaja Anu Hynninen, puh , s-posti: Maa-ainesluvan määräämä tiesuunnitelma merkitään hyväksytyksi. Perustelu: Toiminnanharjoittaja on maa-ainesten ottoluvan määräysten mukaisesti toimittanut ympäristölupaviranomaiselle hyväksyttäväksi yksityiskohtaisen suunnitelman tieyhteyden rakentamisesta. Suunnitelma sisältää määräysten edellyttämät tarkastelut maaperän kantavuudesta, suunnitellun raskaan liikenteen edellyttämistä tien rakenteista sekä arvion mahdollisista vaikutuksista Stallsmossenin lampeen. Tien suunnittelussa on huomioitu KHO:n maa-ainesluvan lupamääräykseen nro10 tekemä lisäys pitää suunnittelun lähtökohtana mahdollisimman vähäisiä maisemavaikutuksia. Rakennettava tie noudattaa olemassa olevan metsätien linjausta ja tien molemmin puolin jätetään metsäaluetta pääosin usean sadan metrin alueelta, joten maisemalliset vaikutukset jäävät vähäi-

30 Sivu 30 siksi. Merkittävin maisemavaikutus syntyy tielinjauksen alkupäässä, missä ottoalue ja rakennettava tie yhdessä vaikuttavat näkymään Rannikkotien suunnalta. Uudenmaan ELY-keskuksen antaman lausunnon mukaan Stallsmossenin lampi ei ole vesilain 1 luvun 15 a :ssä tarkoitettu luonnontilainen lampi, vaan kaivettu lammikko. Vesilain (587/2011) tulkinnan (Ympäristöministeriön raportteja 1/2012) mukaan vähäistä, vesistöstä tai norosta irrallaan olevaa tekolammikkoa ei tule pitää vesistönä. Lammikon vesimäärä ei muutu tien rakentamisen seurauksena ja veden laadun osalta muutoksia näkyy lähinnä veden sameudessa. Tien rakentamisen ja sen käytön aikana tulee kiintoaineen ja pölyn pääsy lampeen estää pölynsidonnan avulla ja välttämällä rakennusainesten varastokasojen sijoittamista 100 metriä lähemmäksi lampea. Käsittely: Kokouksessa jaettiin pöydälle kopiot teknisen lautakunnan ja kunnanhallituksen päätöksistä sekä ympäristö- ja rakennuslautakunnan jäsenille lähetetty kirjelmä koskien louhimon tiesuunnitelmaa. Puheenjohtaja Honkasalo ehdotti varajäsen Maxeniuksen ja jäsen Mäkisen kannattamana, että Thure Lindebergiltä pyydetään lausunto siitä, miksi hän ei ole esittänyt tien rakentamista suoraan tielle 51, ja että asia jätetään pöydälle. Koska varajäsen Lundqvist jäsen Kokkosen kannattamana ehdotti, että asian käsittelyä jatketaan, puheenjohtaja totesi, että asian pöydälle jättämisestä suoritetaan nimenhuutoäänestys. Asian pöydälle jättämistä vastustavat äänestävät jaa ja pöydälle jättämistä kannattavat äänestävät ei. Äänestyksessä annettiin 4 jaa -ääntä (Kokkonen, Berglund, Nummenmaa ja Lundqvist) ja 5 ei -ääntä (Honkasalo, Mäkinen, Suomalainen, Maxenius ja Holm. Puheenjohtaja totesi tämän jälkeen, että ympäristö- ja rakennuslautakunta oli päättänyt jättää asian pöydälle. Päätös: Asia jätettiin pöydälle. = = =

31 Sivu 31 YMPJARAKL:560 /2011 YMPJARAKL 83 STALLSMOSSABERGETIN LOUHINTA-ALUEEN YMPÄRISTÖLUVAN EDELLYTTÄMÄ TIESUUNNITELMA Ympäristötarkastajan ehdotus: Ympäristö- ja rakennuslautakunnan kokouksen pykälässä 82 on esitetty perustelut ympäristöluvan määräämän tiesuunnitelman hyväksymiseksi. Esittelijä: ympäristötarkastaja Anu Hynninen, puh , s-posti: Ympäristöluvan määräämä tiesuunnitelma merkitään hyväksytyksi edellä esitetyin perusteluin. Päätös: Asia jätettiin pöydälle. = = =

32 Sivu 32 YMPJARAKL:469 /2013 YMPJARAKL 84 STALLSMOSSABERGETIN LOUHINTA-ALUEEN LAMMEN TARKKAILUOHJELMA Oheismateriaali n ympäristölautakunta on myöntänyt Thure Lindebergille ympäristöluvan ja maa-ainesten ottoluvan kallion louhinnalle ja louheen murskausasemalle Pickalan kylässä tilalla Pickala RN:o 2:8. Luvat ovat saaneet lainvoiman Korkeimman hallinto-oikeuden (KHO) tekemillä päätöksillä (Dnro 1612/1/11 ja Dnro 1613/1/11), joilla on hylätty Helsingin hallinto-oikeuden (Dnro 11/0337/5) ja Vaasan hallintooikeuden (Dnro 11/0468/3) päätöksistä tehdyt valitukset. Thure Lindebergille myönnetyn ympäristöluvan lupamääräyksessä 7.3 todetaan, että ehdotus Stallsmossenin lammen tarkkailuohjelmaksi tulee jättää ympäristölautakunnalle hyväksyttäväksi kahden kuukauden kuluessa lupapäätöksen lainvoimaiseksi tulosta. Lupamääräyksen mukaan vedenpinnan korkeus on mitattava kolme kertaa vuodessa (keväällä, keskikesällä ja syksyllä). Lammen veden laatua tulee tarkkailla riittävän usein. Ympäristötarkastajan ehdotus: Ympäristö- ja rakennuslautakunnalle on toimitettu Stallmossabergetin louhinta-alueen pohja- ja pintaveden tarkkailuohjelma, joka sisältää suunnitelman Stallsmossenin lammen seurannasta. Tarkkailuohjelmassa lammen pinnan vedenkorkeus on esitetty mitattavan kolme kertaa vuodessa (huhti-toukokuussa, heinä-elokuussa ja syys-lokakuussa) lammen rantaan asennettavan asteikollisen mittalevyn avulla. Mittalevyn paikka valitaan niin, että mittalevy pysyy mahdollisimman hyvin paikoillaan. Sen korkeustaso vaaitaan alkuvaiheessa vuosittain. Suunnitelman mukaan lammesta kerätään vesinäyte kerran vuodessa syyslokakuussa ja näytteestä analysoidaan ph, kokonaistyppi, kemiallinen hapenkulutus, sähkönjohtavuus ja sameus. Lampinäytteiden analyysivalikoimasta ei ollut lupapäätöksissä määräyksiä, joten niiden osalta on esitetty parametreja, joita tyypillisesti on käytetty vastaavanlaisten hankkeiden tarkkailussa. Veden laatu arvioidaan aistinvaraisesti sekä näytteenoton yhteydessä että suoritettaessa vedenpinnan korkeusmittauksia. Oheismateriaali ja liitteet - oheismateriaalina Stallsmossabergetin pohja- ja pintavesien tarkkailuohjelma Esittelijä: ympäristötarkastaja Anu Hynninen, puh , s-posti:

33 Sivu 33 Lammen valuma-alue sijaitsee kokonaisuudessaan ottoalueen länsipuolella, joten kallion louhinnan ja murskauksen vaikutukset lammen veden laatuun jäänevät vähäisiksi. Kuljetuksia varten kunnostettava tielinjaus kulkee lammen valuma-alueen halki, joten lammen veden laatu voi huonontua tieyhteyden maanrakennustöiden ja hakkuiden sekä raskaan liikenteen aiheuttaman kuormituksen seurauksena. Tien rakennusvaiheessa voi hienojakoista maa-ainesta kulkeutua lampeen pintavalunnan mukana tai pölyämällä, mikä näkyy veden samenemisena. Tielinjauksen hakkuiden seurauksena veden nitraattipitoisuus voi kohota. Ottotoiminnan käynnistyttyä saattaa liikenne aiheuttaa veden samenemista pölyävän ja huuhtoutuvan maa-aineksen joutuessa valumavesiin sekä hiilivetypitoisuuksien nousua öljyvuotojen seurauksena. Mahdollisten öljyvuotojen havaitsemiseksi tulee lammen tarkkailuohjelmaan lisätä veden kokonaishiilivetyjen pitoisuuksien seuranta. Jotta toiminnan vaikutuksia lammen tilaan voidaan arvioida luotettavasti, tulee lammen vedenpinnan korkeuden ja veden laadun seuranta aloittaa ennen toiminnan aloittamista. n ympäristö- ja rakennuslautakunta hyväksyy Stallsmossenin lammen tarkkailuohjelman esitetyin muutoksin. Päätös: Asia jätettiin pöydälle. = = =

34 Sivu 34 YMPJARAKL:470 /2013 YMPJARAKL 85 STALLSMOSSABERGETIN LOUHINTA-ALUEEN YMPÄRISTÖLUVAN EDELLYTTÄMÄ SUOJAVALLISUUNNITELMA Oheismateriaali n ympäristölautakunta on myöntänyt Thure Lindebergille ympäristöluvan ja maa-ainesten ottoluvan kallion louhinnalle ja louheen murskausasemalle Pickalan kylässä tilalla Pickala RN:o 2:8. Luvat ovat saaneet lainvoiman Korkeimman hallinto-oikeuden (KHO) tekemillä päätöksillä (Dnro 1612/1/11 ja Dnro 1613/1/11), joilla on hylätty Helsingin hallinto-oikeuden (Dnro 11/0337/5) ja Vaasan hallintooikeuden (Dnro 11/0468/3) päätöksistä tehdyt valitukset. Thure Lindebergille myönnetyn ympäristöluvan lupamääräyksessä 2.3 todetaan, että ottamisalueella olevista pintamaista tulee muodostaa kaivannaisjätesuunnitelman karttaliitteen mukainen suojavalli kantatien suojaalueen ulkopuolelle. Vaasan hallinto-oikeuden lupamääräykseen tekemän lisäyksen mukaan suojavallien rakentamisesta tulee esittää tarkempi suunnitelma ympäristölautakunnalle ennen toiminnan aloittamista. Lautakunta voi tarvittaessa antaa tarkempia määräyksiä suojavallien rakenteesta. Ympäristö- ja rakennuslautakunnalle on toimitettu suojavallisuunnitelma. Suunnitelmassa esitetään suojavallin rakentamista 3 metrin korkuiseksi muutoin paitsi kantatie 51:n kohdalla, jossa sen korkeudeksi on määrätty taso +24. Valli rakennetaan kohtaan, jossa maaperä koostuu hiekasta, moreenista ja kalliosta, eikä sitä uloteta savikkoalueelle. Läjitettävä maa on pintamaata, humusta, moreenia ja hiekkaa. Valliin ei tarvitse rakentaa tukipenkereitä luiskien kaltevuuden ollessa 1:2. Ottotoiminnan päätyttyä valli puretaan ja siinä käytetty maa-aines käytetään hyväksi ottoalueen maisemoinnissa. Vallin pintaa ei ole tarkoitus maisemoida. Oheismateriaali ja liitteet - oheismateriaalina Stallsmossabergetin maavallisuunnitelma ja asemapiirros Esittelijä: ympäristötarkastaja Anu Hynninen, puh , s-posti: Ympäristötarkastajan ehdotus: Stallsmossabergetin louhinta-alueen maavallisuunnitelma hyväksytään. Päätös: Asia jätettiin pöydälle. = = =

Ympäristö- ja rakennuslautakunta nro 8/2012 12.9.2012 SISÄLLYSLUETTELO

Ympäristö- ja rakennuslautakunta nro 8/2012 12.9.2012 SISÄLLYSLUETTELO nro 8/2012 SISÄLLYSLUETTELO YMPJARAKL 93 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus YMPJARAKL 94 Pöytäkirjantarkastajien valinta YMPJARAKL 95 Viranhaltijapäätösten ja jaoston laillisuusvalvonta YMPJARAKL

Lisätiedot

Ympäristö- ja rakennuslautakunta nro 6/2014 13.8.2014 SISÄLLYSLUETTELO

Ympäristö- ja rakennuslautakunta nro 6/2014 13.8.2014 SISÄLLYSLUETTELO nro 6/2014 SISÄLLYSLUETTELO YMPJARAKL 62 YMPJARAKL 63 YMPJARAKL 64 YMPJARAKL 65 YMPJARAKL 66 YMPJARAKL 67 YMPJARAKL 68 YMPJARAKL 69 Kokouksen järjestäytyminen Ehdotus ympäristö- ja rakennuslautakunnan

Lisätiedot

Ympäristö- ja rakennuslautakunta nro 1/2011 12.1.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Ympäristö- ja rakennuslautakunta nro 1/2011 12.1.2011 SISÄLLYSLUETTELO nro 1/2011 SISÄLLYSLUETTELO YMPJARAKL 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus YMPJARAKL 2 Pöytäkirjantarkastajien valinta YMPJARAKL 3 Rakennuslupahakemus, Nurmitek Oy / Ari Nurmi YMPJARAKL 4 Hakemus

Lisätiedot

Ympäristö- ja rakennuslautakunta nro 3/2015 14.4.2015 SISÄLLYSLUETTELO

Ympäristö- ja rakennuslautakunta nro 3/2015 14.4.2015 SISÄLLYSLUETTELO nro 3/2015 SISÄLLYSLUETTELO YMPJARAKL 26 Kokouksen järjestäytyminen YMPJARAKL 27 Oy Ingvald Lindberg Ab:n ympäristölupahakemus YMPJARAKL 28 Lausunto Upinniemen tykkilaiturin ja veneluiskan rakentamisesta,

Lisätiedot

Ympäristö- ja rakennuslautakunta nro 6/2012 13.6.2012 SISÄLLYSLUETTELO

Ympäristö- ja rakennuslautakunta nro 6/2012 13.6.2012 SISÄLLYSLUETTELO nro 6/2012 SISÄLLYSLUETTELO YMPJARAKL 64 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus YMPJARAKL 65 Pöytäkirjantarkastajien valinta YMPJARAKL 66 Viranhaltijapäätösten ja jaoston laillisuusvalvonta YMPJARAKL

Lisätiedot

Ympäristö- ja rakennuslautakunta nro 8/2014 8.10.2014 SISÄLLYSLUETTELO

Ympäristö- ja rakennuslautakunta nro 8/2014 8.10.2014 SISÄLLYSLUETTELO nro 8/2014 SISÄLLYSLUETTELO YMPJARAKL 85 Kokouksen järjestäytyminen YMPJARAKL 86 Valtuustoaloite koskien Pikkalanlahden kalatilannetta YMPJARAKL 87 Osallistuminen saukkokartoitukseen YMPJARAKL 88 Lausunto

Lisätiedot

Ympäristö- ja rakennuslautakunta nro 10/2013 11.12.2013 SISÄLLYSLUETTELO

Ympäristö- ja rakennuslautakunta nro 10/2013 11.12.2013 SISÄLLYSLUETTELO nro 10/2013 SISÄLLYSLUETTELO YMPJARAKL 134 Kokouksen järjestäytyminen YMPJARAKL 135 Lausunto maalämpökaivon toimenpidelupahakemuksesta YMPJARAKL 136 Ympäristö- ja rakennuslautakunnan talousseuranta 11/2013

Lisätiedot

Ympäristö- ja rakennuslautakunta nro 9/2011 12.10.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Ympäristö- ja rakennuslautakunta nro 9/2011 12.10.2011 SISÄLLYSLUETTELO nro 9/2011 SISÄLLYSLUETTELO YMPJARAKL 123 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus YMPJARAKL 124 Pöytäkirjantarkastajien valinta YMPJARAKL 125 Viranhaltijapäätösten laillisuusvalvonta YMPJARAKL 126 Aloite

Lisätiedot

Ympäristö- ja rakennuslautakunta nro 11/2011 14.12.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Ympäristö- ja rakennuslautakunta nro 11/2011 14.12.2011 SISÄLLYSLUETTELO nro 11/2011 SISÄLLYSLUETTELO YMPJARAKL 150 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus YMPJARAKL 151 Pöytäkirjantarkastajien valinta YMPJARAKL 152 Viranhaltijapäätösten laillisuusvalvonta YMPJARAKL 153 Vaasan

Lisätiedot

Ympäristö- ja rakennuslautakunta nro 10/2012 14.11.2012 SISÄLLYSLUETTELO

Ympäristö- ja rakennuslautakunta nro 10/2012 14.11.2012 SISÄLLYSLUETTELO nro 10/2012 SISÄLLYSLUETTELO YMPJARAKL 122 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus YMPJARAKL 123 Pöytäkirjantarkastajien valinta YMPJARAKL 124 Viranhaltijapäätösten ja jaoston laillisuusvalvonta YMPJARAKL

Lisätiedot

89 PERTTILÄ VIRPI / MAA-AINESTEN OTTOLUPA, TILA HANNULA 505-416-11-44, MÄNTSÄLÄ

89 PERTTILÄ VIRPI / MAA-AINESTEN OTTOLUPA, TILA HANNULA 505-416-11-44, MÄNTSÄLÄ Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta 11.9.2012 514 Dno KYK:893 /2009 89 PERTTILÄ VIRPI / MAA-AINESTEN OTTOLUPA, TILA HANNULA 505-416-11-44, MÄNTSÄLÄ KU-YK 89/11.9.2012 Maa-ainesten ottolupapäätös annetaan

Lisätiedot

Tekninen lautakunta nro 9/2012 6.11.2012 SISÄLLYSLUETTELO

Tekninen lautakunta nro 9/2012 6.11.2012 SISÄLLYSLUETTELO nro 9/2012 SISÄLLYSLUETTELO TEKNLTK 84 TEKNLTK 85 TEKNLTK 86 TEKNLTK 87 Kokouksen järjestäytyminen Viranhaltijapäätösten laillisuusvalvonta n maankäytön kehityskuvan tarkistus, 2. vaihe Kunnan yleiskaavoituksen

Lisätiedot

Ympäristö- ja rakennuslautakunta nro 4/2015 12.5.2015 SISÄLLYSLUETTELO

Ympäristö- ja rakennuslautakunta nro 4/2015 12.5.2015 SISÄLLYSLUETTELO nro 4/2015 SISÄLLYSLUETTELO YMPJARAKL 39 Kokouksen järjestäytyminen YMPJARAKL 40 Selvitys oikeusasiamiehelle Markku Lorenzin ja hänen 19 asiakumppaninsa tekemästä kantelusta YMPJARAKL 41 Ympäristö- ja

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 370. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 370. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 370 Ympäristö- ja tekninen lautakunta 26.06.2013 ASIAT Otsikko Sivu 124 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 372 125 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen

Lisätiedot

ESITYSLISTA 30.8.2011

ESITYSLISTA 30.8.2011 nro 6/2011 SISÄLLYSLUETTELO TEKNLTK 62 Kokouksen järjestäytyminen TEKNLTK 63 Viranhaltijapäätösten laillisuusvalvonta TEKNLTK 64 Lappersin osayleiskaavan muutoshanke (rakennusoikeuden muuttaminen/tilat

Lisätiedot

Tekninen lautakunta nro 4/2013 7.5.2013 SISÄLLYSLUETTELO

Tekninen lautakunta nro 4/2013 7.5.2013 SISÄLLYSLUETTELO nro 4/2013 SISÄLLYSLUETTELO TEKNLTK 29 Kokouksen järjestäytyminen TEKNLTK 30 Viranhaltijapäätösten laillisuusvalvonta TEKNLTK 31 Kaavateiden asfaltointi vuonna 2013 TEKNLTK 32 Asemakaavoittamista koskevan

Lisätiedot

VIRÉN-YHTIÖT KY; MAA-AINESTEN OTTOLUPAHAKEMUS / MYRSKYLÄN KUNNAN MYRSKYLÄN KYLÄ TILA MÄNTYLÄ RN:O 4:139

VIRÉN-YHTIÖT KY; MAA-AINESTEN OTTOLUPAHAKEMUS / MYRSKYLÄN KUNNAN MYRSKYLÄN KYLÄ TILA MÄNTYLÄ RN:O 4:139 Askolan kunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 6.2.2014 6 Askolantie 28 07500 Askola ASIA VIRÉN-YHTIÖT KY; MAA-AINESTEN OTTOLUPAHAKEMUS / MYRSKYLÄN KUNNAN MYRSKYLÄN KYLÄ TILA MÄNTYLÄ RN:O 4:139 MAA-AINESTENOTTOLUPAPÄÄTÖS

Lisätiedot

Kunnanvaltuusto nro 2/2015 30.3.2015 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanvaltuusto nro 2/2015 30.3.2015 SISÄLLYSLUETTELO nro 2/2015 SISÄLLYSLUETTELO KV 15 KV 16 Kokouksen järjestäytyminen Vuoden 2014 investointimäärärahojen ylitykset KV 17 Ympäristö- ja rakennuslautakunnan talousarvion ylitykset vuonna 2014 KV 18 Perusturvalautakunnan

Lisätiedot

Kunnanvaltuusto nro 2/2015 30.3.2015 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanvaltuusto nro 2/2015 30.3.2015 SISÄLLYSLUETTELO nro 2/2015 SISÄLLYSLUETTELO KV 15 KV 16 Kokouksen järjestäytyminen Vuoden 2014 investointimäärärahojen ylitykset KV 17 Ympäristö- ja rakennuslautakunnan talousarvion ylitykset vuonna 2014 KV 18 Perusturvalautakunnan

Lisätiedot

Ruskatie 1 4.10.2013 / Raahe ML 1 / 2013 92140 Pattijoki

Ruskatie 1 4.10.2013 / Raahe ML 1 / 2013 92140 Pattijoki 1 Raahen kaupunki maa-ainesten ottolupapäätös maa-aineslupaviranomainen Annettu julkipanon jälkeen Ruskatie 1 4.10.2013 / Raahe ML 1 / 2013 92140 Pattijoki. Asia: Maa-ainesten ottolupa peruskallion louhimiseksi

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 253. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 253. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 253 Ympäristö- ja tekninen lautakunta 30.06.2010 ASIAT Otsikko Sivu 95 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 255 96 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen

Lisätiedot

389 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

389 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 16/2005 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 19.9.2005 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 389 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta Pohjolankatu 14 53100 LAPPEENRANTA Antopäivä 7.1.2013

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta Pohjolankatu 14 53100 LAPPEENRANTA Antopäivä 7.1.2013 319/720/2012 1/23 LAPPEENRANNAN KAUPUNKI MAA-AINESLUPAPÄÄTÖS Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta Pohjolankatu 14 53100 LAPPEENRANTA Antopäivä 7.1.2013 I LUPAPÄÄTÖKSEN KERTOELMAOSA 1. Hakija Pertti

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 102. Otsikko Sivu 64 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 104 65 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 105

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 102. Otsikko Sivu 64 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 104 65 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 105 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 102 Rakennus - ja ympäristölautakunta 02.09.2014 AIKA 2.9.2014 klo 19:00 22.10 PAIKKA Rakennustoimisto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 64 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 3/2015 23.3.2015 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 3/2015 23.3.2015 SISÄLLYSLUETTELO nro 3/2015 SISÄLLYSLUETTELO KH 46 KH 47 KH 48 KH 49 KH 50 Kokouksen järjestäytyminen Talouden seuranta Rakennusjärjestyksen uusiminen n kunnan ympäristönsuojelumääräykset Lausunto Metsähallituksen selvityksestä

Lisätiedot

Tekninen lautakunta nro 1/2014 29.1.2014 SISÄLLYSLUETTELO

Tekninen lautakunta nro 1/2014 29.1.2014 SISÄLLYSLUETTELO nro 1/2014 SISÄLLYSLUETTELO TEKNLTK 1 Kokouksen järjestäytyminen TEKNLTK 2 Teknisen lautakunnan vuoden 2014 käyttösuunnitelman hyväksyminen TEKNLTK 3 Määrärahojen hakeminen vuodelta 2013 jatkuville hankkeille

Lisätiedot

Tekninen lautakunta nro 2/2011 1.3.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Tekninen lautakunta nro 2/2011 1.3.2011 SISÄLLYSLUETTELO nro 2/2011 SISÄLLYSLUETTELO TEKNLTK 11 Kokouksen järjestäytyminen TEKNLTK 12 Viranhaltijoiden päätösten laillisuusvalvonta TEKNLTK 13 Länsi-n osayleiskaavan muutos (myransin kylä) TEKNLTK 14 Pohjois-n

Lisätiedot

MAA-AINESLUPAHAKEMUS, MAANRAKENNUS JOUKO KÄRKKÄNEN OY

MAA-AINESLUPAHAKEMUS, MAANRAKENNUS JOUKO KÄRKKÄNEN OY MAA-AINESLUPAHAKEMUS, MAANRAKENNUS JOUKO KÄRKKÄNEN OY Maanrakennus Jouko Kärkkänen Oy hakee Porin kaupungin ympäristölautakunnalta maaaineslupaa, joka koskee kalliokiviaineksen ja moreenin ottamista Porin

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 56

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 56 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 56 Ympäristölautakunta 25.04.2013 AIKA 25.04.2013 klo 18:30-20:45 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 34 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

RAKENNUSLAUTAKUNTA 1/2015

RAKENNUSLAUTAKUNTA 1/2015 RAKENNUSLAUTAKUNTA 1/2015 Aika: Keskiviikko 14.1.2015 klo. 17.00 18.28 Paikka: Karvian kunnantalo, lautakuntien kokoushuone Läsnä: Pekka Niskala puheenjohtaja Jaana Vähäsavo varapuheenjohtaja Elina Kyyhkyharju

Lisätiedot