Hansel o y vuosiker t omus 2012 Hansel oy kuvat Paino Paperi, kannet sisus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hansel o y vuosiker t omus 2012 Hansel oy kuvat Paino Paperi, kannet sisus"

Transkriptio

1 Vuosikertomus 2012

2 Sisällys 3 Toimitusjohtajalta 4 Avainluvut 5 Toimintakertomus 10 Hallitus 11 Rahoituslaskelma 12 Tuloslaskelma 13 Tase 14 Liitetiedot 18 Tilinpäätöksen allekirjoitus ja tilintarkastusmerkintä 19 Tilintarkastuskertomus 20 Vastuullisuusraportti 66 Henkilökunta 2

3 Valtion tehokkaan hankintatoimen moottori Valtion yhteishankintayksikkönä Hanselin päätehtävä on tuottaa säästöjä tarjoamalla laadukkaita, helppokäyttöisiä ja edullisia puitejärjestelyjä. Haasteellisen taloudellisen tilanteen takia valtio pyrki vuonna 2012 saavuttamaan säästöjä karsimalla ostoja ja lisäämällä yhteishankintoja. Hanselille vuosi oli menestyksellinen. Valtion yksiköt käyttivät aktiivisesti Hanselin puitejärjestelyjä ja yhteishankintojen arvo nousi ennätyslukemiin 687 miljoonaan euroon. Hanselin strategisena tavoitteena on toimia valtion tehokkaan hankintatoimen moottorina eli otamme jatkossa entistä vahvemman roolin valtiokonsernin hankintatoimen uudistamisessa. Tuomme sekä Hanselin omaan että asiakkaidemme käyttöön enemmän sähköisiä kilpailutusvälineitä. Vuonna 2012 teimme jo ensimmäiset puitejärjestelyt sähköisellä huutokaupalla ja kokemuksemme olivat erittäin hyviä. Tulemme myös lisäämään merkittävästi kilpailuttamiskonsultointia tukeaksemme asiakkaitamme heidän omissa erillishankinnoissaan. Olemme edelläkävijöitä ympäristöasioiden ja kestävän kehityksen huomioimisessa julkisissa hankinnoissa. Otamme kaikessa toiminnassamme ja hankinnan eri vaiheissa huomioon ympäristönäkökulmat sekä taloudellisen ja sosiaalisen vastuun vaatimukset. Tarjouskilpailuissa esitettyjen vaatimusten lisäksi teemme toimittajillemme kyselyjä, joissa käymme yhdessä toimittajiemme kanssa laajemmin läpi vastuullisuuden eri osa-alueita. Seuraamme tarkasti oikeuskäytännön kehittymistä, osallistumme vahvasti hankintalainsäädännön suunnitteluun ja varaudumme toiminnassamme tuleviin muutoksiin. Parhaillaan on vireillä EU:n hankintadirektiivin kokonaisuudistus, joka johtaa kotimaisen hankintalainsäädännön merkittävään muutokseen. Haluamme tuoda lakivalmisteluun erityisesti käytännön hankintatoimen näkemyksen. On tärkeää, että lainsäädäntö pidetään yksinkertaisena ja joustavana, jotta uudistuksen hyvät tavoitteet toteutuvat. Hanselin tulevaisuus näyttää valoisalta. Jatkamme strategiamme mukaisesti työtämme hankintatoimen suunnannäyttäjänä ja vahvana yhteistyökumppanina. Haluan lämpimästi kiittää kaikkia asiakkaitamme, sopimustoimittajiamme ja yhtiön henkilökuntaa onnistuneesta vuodesta 2012! toimitusjohtajalta Anssi Pihkala toimitusjohtaja Hansel Oy 3

4 Avainluvut Yhteishankinnat toimialoittain Tuhatta euroa muutos 11/12 Tietohallinnon hankinnat % Tietoliikennehankinnat % IT-laitehankinnat % Ohjelmistohankinnat % IT-palveluhankinnat % Hallinnon palveluhankinnat % Talouden hallinta % Organisaation ja henkilöstön kehittäminen % Matkustuksen ja kokousten hallinta % Materiaalihankinnat ja tekniset palveluhankinnat % Ajoneuvo- ja kuljetushankinnat % Materiaali- ja kiinteistöhallinnan hankinnat % Toimistohankinnat % Energiahankinnat % Yhteensä % Yhteishankintojen kehitys Kulujen kehitys avainluvut Tuhatta euroa Tuhatta euroa Puitejärjestelyt, top 15 Tuhatta euroa osuus kasvu Sähkö % 11 % Työterveyshuollon palvelut % 7 % Tietokoneet ja oheislaitteet % 21 % Polttoainehankinnat % 16 % Reittilennot % 1 % Autot ja taloudellisen ajon koulutus % 9 % Tekninen IT-konsultointi % 10 % Laitteiden leasingpalvelut % 36 % Microsoft % 20 % Toimistokalusteet % 3 % Kotimaan majoitus- ja kokouspalvelut % 12 % Toimitilojen käyttäjäpalvelut % 10 % Toimisto- ja atk-tarvikkeet % 7 % Puheratkaisut % 2 % Kopiokoneet ja monitoimilaitteet, tulostimet % 7 % Muut yhteensä % 4 % Yhteensä % 2 % Yhteishankinnat hallinnonaloittain Tuhatta euroa osuus kasvu Puolustusministeriön hallinnonala % 6 % Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala % 5 % Valtiovarainministeriön hallinnonala % 5 % Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala % 2 % Sisäasiainministeriön hallinnonala % 29 % Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala % 16 % Valtioneuvoston kanslia % 10 % Oikeusministeriön hallinnonala % 30 % Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala % 2 % Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala % 3 % Eduskunta % 26 % Ulkoasiainministeriön hallinnonala % 22 % Ympäristöministeriön hallinnonala % 28 % Euroopan unionin erillisvirastot % 17 % Tasavallan Presidentin kanslia % 119 % Hallinnonaloille kohdistamaton % 7 % Yhteensä % 2 %

5 Hallituksen toimintakertomus 2012 Yhteishankintayksikön toiminta Hansel Oy on valtion yhteishankintayksikkö, jonka tavoitteena on tuottaa valtiolle säästöjä kilpailuttamalla ja ylläpitämällä palveluita ja tuotteita koskevia puitejärjestelyitä. Yhteishankintayksikön tehtävä ja rooli on määritelty julkisia hankintoja koskevassa lainsäädännössä, Hansel Oy:tä koskevassa laissa ja valtion hankintastrategiassa. Yhtiön asiakkaita ovat ministeriöt ja niiden alaiset virastot sekä muut valtion yksiköt. Hanselin asiakkaat voivat tehdä hankintoja ilman omaa erillistä kilpailutusta liittymällä yhtiön hallinnoimiin puitejärjestelyihin. Puitejärjestelyin toteutetut yhteishankinnat tuottavat valtiolle huomattavia säästöjä sekä hankintojen hinnoissa että prosessikustannuksissa. Puitejärjestelyjen lisäksi Hansel tarjoaa konsultointipalveluja asiakkaidensa erillishankinnoissa. Palvelut ovat pääsääntöisesti asiakkaiden erilliskilpailutuksiin liittyviä juridisia ja hankintamenettelyn käytännön toteuttamiseen liittyviä asiantuntijapalveluja. Yhteishankintayksikkö edistää toiminnallaan laadukkaiden hankintojen tekemistä ja toimittajien tasapuolista kohtelua hankintojen tarjouskilpailuissa. Hankintalainsäädännön mukaisesti Hanselin tavoitteena on myös edistää kilpailua ja järjestää tarjouskilpailut siten, että markkinat toimivat tehokkaasti. Hansel on täysin valtion omistuksessa oleva voittoa tavoittelematon osakeyhtiö, joka toimii valtiovarainministeriön ohjauksen alaisena. Yhtiö rahoittaa pääasiallisesti toimintansa toimittajilta perittävällä palvelumaksulla, joka perustuu tehtyihin hankintoihin. Tällä hetkellä palvelumaksu voi maksimissaan olla 1,50 prosenttia, keskimääräinen palvelumaksu vuonna 2012 oli 1,21 prosenttia. Hanselin pitkän tähtäyksen tavoite on laskea keskimääräistä palvelumaksua kohti yhtä prosenttia. Yhtiön taloudellinen asema ja toiminnan tunnusluvut Hanselin puitejärjestelyiden kautta tehtyjen yhteishankintojen määrä jatkoi kasvua vuoden 2012 aikana, päätyen 687 miljoonaan euroon (676 miljoonaa vuonna 2011). Edelliseen vuoteen verrattuna kasvua oli 11 miljoonaa euroa eli kaksi prosenttia. Euromääräisesti kasvu on ollut voimakkainta talouden hallinnan, organisaation ja henkilöstön kehittämisen toimialoilla. Merkittävästi hankinnat lisääntyivät myös ohjelmistohankintojen, tietoliikennehankintojen ja ajoneuvo- ja kuljetushan- toimintakertomus 5

6 kintojen toimialoilla. Vuoteen 2011 verrattuna eniten laski energiatoimiala, johon vaikuttavat suuresti sääolosuhteet ja maailmanmarkkinahinnat. Lisäksi materiaali- ja kiinteistöhallinnan hankinnat ja IT-palveluhankinnat vähenivät edelliseen vuoteen verrattuna. Yhtiön liikevaihto vuonna 2012 oli yhteensä 8,5 miljoonaa euroa (8,3 miljoonaa euroa vuonna 2011). Liikevaihto muodostui puitesopimusmyynnin palvelumaksuista (8,3 miljoonaa euroa), erilliskonsultoinnista (173 tuhatta euroa) ja muista tuotoista (16 tuhatta euroa). Vuoden 2012 keskimääräinen palvelumaksuprosentti oli 1,21 prosenttia (1,20 prosenttia vuonna 2011). Yhtiön taloudellinen asema on vahva. Tilikauden tulos vuonna 2012 oli 602 tuhatta euroa (850 tuhatta euroa vuonna 2011). Taseen loppusumma oli 16,7 miljoonaa euroa ja likvidien rahavarojen määrä 14,6 miljoonaa euroa. Liiketoiminnan taloudelliset tunnusluvut Yhteishankinnat, t Liikevaihto, t Liikevoitto, t ja sen osuus liikevaihdosta, % 2,5 12,7 16,5 11,1 7,0 Tilikauden voitto, t Taseen loppusumma, t Oma pääoma, t * Omavaraisuusaste, % 90,0 90,1 88,3 87,5 89,1 Henkilöstö tilikauden lopussa** *Vararahaston palautus omistajalle pienentänyt omaa pääomaa tuhatta euroa vuonna **Vuodesta 2010 alkaen raportoitu aktiivinen työpanos (FTE). Puitejärjestelyt yhtiön palveluina Vuonna 2012 yhtiössä kilpailutettiin 16 puitejärjestelyä (17 vuonna 2011). Puitejärjestelyihin liittyvät osa-alueet huomioiden kilpailutuksia tehtiin yhteensä 48 (36 kilpailutusta vuonna 2011). Hanselilla oli yhteensä 70 puitejärjestelyä (71 puitejärjestelyä ). Osa-alueet mukaan lukien kilpailutettuja kokonaisuuksia oli vuoden vaihteessa yhdeltätoista eri toimialalta yhteensä 125 kappaletta. Hanselilla oli vuoden 2012 lopussa yhteensä 350 sopimustoimittajaa (409 vuonna 2011). Vuonna 2012 Hanselin suurin puitejärjestely oli Sähkö, jonka hankinta-arvo oli 104 miljoonaa euroa (117 miljoonaa euroa vuonna 2011). Toiseksi suurin puitejärjestely oli Työterveyshuollon palvelut päätyen 64 miljoonan euron arvoon (59 miljoonaa euroa vuonna 2011) ja kolmanneksi suurin puitejärjestely oli Tietokoneet ja oheislaitteet 46 miljoonan euron määrällä (38 miljoonaa euroa vuonna 2011). Euromääräisesti laskettuna Hanselin puitejärjestelyjä hyödynsivät eniten puolustusministeriön, opetus- ja kulttuuriministeriön, valtiovarainministeriön, työ- ja elinkeinoministeriön ja sisäasiainministeriön hallinnonalat. Puitejärjestelyjen käyttöä edistetään pääasiallisesti markkinointiviestinnän keinoin. Jokaiselle hallinnonalalle on nimetty asiakkuuspäällikkö, joka vastaa tiedon välityksestä, asiakassuhteen kehittämisestä ja myynnin edistämisestä. Lisäksi Hansel tarjoaa asiakkailleen sähköisistä ratkaisuista koostuvan monipuolisen asiakaspalvelukokonaisuuden. Puitejärjestelyihin liittyvä yksityiskohtainen tieto on koottu asiakkaille suunnattuun extranet-palveluun. Henkilökohtaista neuvontaa on mahdollista saada sekä asiakaspalvelusta että kevennettyjen kilpailutusten tukitiimiltä, joka aloitti toimintansa syksyllä Kevennetyt kilpailutukset ovat usein asiakkaille haastavia ja kohdennettua apua tarvitaan. Kevennettyjen kilpailutusten tukitiimi on saanut positiivisen vastaanoton asiakaskunnassa ja 6

7 sen toiminta vakiinnutettiin vuonna Hansel järjestää vuosittain erilaisia tapahtumia tarjotakseen osallistujille mahdollisuuden tavata kasvotusten, vaihtaa kokemuksia ja vahvistaa verkostojaan. Keväällä 2012 Hansel ja Senaatti-kiinteistöt järjestivät asiakkaille Toimitilapäivän ja syksyllä Hansel järjesti Ajoneuvopäivän. Syyskuussa 2012 Hansel ja valtiovarainministeriö järjestivät ensimmäistä kertaa Valtion hankintapäivän valtionhallinnon asiakkaille. Lisäksi Hansel osallistui Valtiokonttorin järjestämään ValtioExpo-tapahtumaan keväällä Katsaus vuoden 2012 tapahtumiin Vuonna 2012 yleinen taloustilanne oli haastava ja heijastui myös Hanselin toimintaan. Vuoden 2011 hallitusohjelman mukaan yhteishankintoja lisäämällä tulisi aikaansaada 55 miljoonan euron lisäsäästöt vuoteen 2015 mennessä. Vuonna 2012 säästöohjelmaa ryhdyttiin toteuttamaan vastaavin budjettileikkauksin. Vuoden 2012 lopulla Hanselissa tehtiin laaja strategiatyö. Yhtiön perustehtävä on lisätä tuottavuutta valtion hankintatoimeen. Uudessa strategiassa Hanselin visio 2017 on toimia valtion tehokkaan hankintatoimen moottorina. Tarkoituksena on ottaa vahvempi rooli valtion hankintatoimen kehittäjänä, toimia edelläkävijänä vastuullisissa ja innovatiivisissa julkisissa hankinnoissa sekä edistää aktiivisesti yhteistyötä muiden konsernitoimijoiden kanssa. Tärkeitä strategisia tavoitteita ovat niin ikään sähköisen kilpailutusvälineen käyttöönotto, konsultoinnin lisääminen ja osaamisen kehittäminen. Vuoden 2012 aikana Hanselissa tehtiin useita kehityshankkeita, joista sähköisen huutokaupparatkaisun hankinta oli yksi mielenkiintoisimmista. Huutokaupparatkaisu oli ensimmäistä kertaa käytössä Reittilennot-puitejärjestelyn kilpailutuksessa kahden reitin osalta. Kokemus oli myönteinen ja menetelmää tullaan käyttämään vastaisuudessakin. Muita vuoden 2012 tärkeitä hankkeita olivat toimittajahallinnan mallin määrittäminen, CRM-järjestelmän käyttöönotto, toimittajasivuston rakentaminen, sopimushallinnan määrittelyprojekti, kilpailutusratkaisun esiselvitys sekä tietoturvan hallintamalli ja tietoturva-auditoinnit. Hanselilla oli vuoden 2012 lopussa markkinaoikeudessa vireillä 12 ja korkeimmassa hallinto-oikeudessa kuusi kilpailutukseen liittyvää oikeudenkäyntiä. Vuonna 2012 yhtiö sai 11 markkinaoikeuden ratkaisua, joista kahdeksan oli yhtiölle myönteisiä. Kahdessa oikeustapauksessa asian käsittely raukesi ja yhdessä jäi sillensä. Korkein hallinto-oikeus antoi vuonna 2012 kaksi yhtiön kilpailuttamiseen liittyvää ratkaisua, jotka molemmat olivat yhtiölle myönteisiä. Vuoden 2013 tammikuussa Hansel sai kaksi korkeimman hallintooikeuden ratkaisua, jotka olivat yhtiölle myönteisiä ja lisäksi yksi KHO:een jätetty valitus peruttiin. Hanselin edustaja on osallistunut valtion hankintatoimen neuvottelukuntaan, johon kuuluu edustajia kaikilta valtion hallinnonaloilta sekä yliopistosektorilta. Neuvottelukunnan tehtävänä on muun muassa seurata hallitusohjelmassa valtion hankintatoimelle asetettujen säästötavoitteiden toteutumista. Lisäksi sen tavoitteena on edesauttaa konsernitason tavoitteiden viemistä käytäntöön sekä edistää parhaiden käytäntöjen leviämistä. Hansel seuraa säännöllisesti asiakas- ja toimittajatyytyväisyyden kehitystä. Tuloksia hyödynnetään yhtiön strategiatyössä ja toiminnan suunnittelussa. Hanselin asiakastyytyväisyys on viime vuosien aikana ollut korkea. Tammikuussa 2013 tehdyn mittauksen mukaan Hanselin asiakkaista 84,4 prosenttia (tammikuussa 2012 täsmälleen sama 84,4 prosenttia) oli tyytyväisiä yhtiön heille tarjoamiin palveluihin. Olennaiset tapahtumat tilikauden päättymisen jälkeen Liiketoiminnassa ei ole tapahtunut oleellisia muutoksia tilikauden päättymisen jälkeen. Vuoden 2013 näkymät ja tavoitteet Vuonna 2013 Hansel alkaa toteuttaa uutta strategiaa, jonka mukaan yhtiö ottaa vahvemman roolin valtiokonsernin hankintatoimen kehittäjänä. Monet strategiset kehityshankkeet ovat käynnistyneet, sähköisen kilpailutusvälineen kilpailutus yhtenä esimerkkinä. Hanselin tavoitteena 2013 on saavuttaa 670 miljoonan euron yhteishankinnat. Valtion säästötoimenpiteiden vuoksi monella toimialalla kasvu on vähäistä ja käyttöaste jo nyt korkea. Vuonna 2013 yhtiön liikevaihdon odotetaan laskevan ja keskimääräisen palvelumaksun laskevan. Palvelumaksun lasku pohjautuu päätöksiin alentaa eräiden puitejärjestelyjen palvelumaksuprosenttia. Hyöty palvelumaksuprosentin alentamisesta tulee toimintakertomus 7

8 asiakkaille alhaisempina hintoina. Hanselin taloudellisen aseman uskotaan säilyvän vakaana. Yhteistyö valtiokonsernin palvelukeskusten kanssa jatkuu aktiivisena myös vuonna Tavoitteena on valtion hankintatoimen kustannustehokkuuden ja laadun parantaminen sekä päällekkäisen työn välttäminen. Tärkeänä yhteistyötahona tulee olemaan toimialariippumattomia ICT-tehtäviä hoitava erillisvirasto TORI. Hansel pitää huolestuttavana kilpailutuksiin liittyvien oikeudenkäyntien pitkää kestoa. Tämä hidastaa valtionhallinnon hankintoja ja aiheuttaa taloudellisia ja juridisia riskejä. Automaattinen täytäntöönpanokielto tekee oikeuskäsittelyistä hankintayksiköille ja voittaneille tarjoajille kohtuuttomia. Oikeudenkäyntien ajaksi tehtävät väliaikaiset sopimukset vaikeuttavat yhtiön toiminnan ja valtion hankintatoimen suunnittelua ja kehittämistä. Euroopan komissio julkaisi joulukuussa 2011 ehdotuksensa julkisten hankintojen direktiivien uudistamiseksi. Toteutuessaan uudistus voi vaikuttaa hankintojen kilpailuttamisen tapoihin ja yhteishankintojen toteuttamiseen. Hansel osallistuu aktiivisesti direktiivien EU-käsittelyn edellyttämään kansalliseen valmisteluun sekä muutosehdotusten tekemiseen EU-elimille yhteistyössä muiden eurooppalaisten yhteishankintayksiköiden kanssa. Hansel seuraa julkisten hankintojen käsittelyä Euroopan unionissa. Hansel on mukana Euroopan valtioiden keskeisten yhteishankintayksiköiden yhteistyöryhmässä. Tässä ryhmässä ovat Hanselin lisäksi seuraavat yhteishankintayksiköt: Tanskan SKI, Itävallan BBG, Italian Consip ja Portugalin ANCP. Riskit ja riskienhallinta Hanselin riskienhallinnan kannalta keskeistä on sopimushallinta ja erityisesti sopimusten kilpailuttaminen. Hansel varmistaa kilpailuttamisen korkean laadun noudattamalla tarkasti hankintalainsäädäntöä ja yhtiön kilpailuttamisprosessia. Yhtiöllä on käytössään kilpailuttamista koskeva sisäinen ohjeistus ja laadunvarmistus. Sopimustoimittajien taloudelliset, tekniset ja ammatilliset edellytykset suoriutua hankintojen toteuttamisesta tarkastetaan jo tarjousvaiheessa. Sopimustoimittajien valvontaa jatketaan koko sopimuskauden ajan. Yhtiössä tehdään säännöllisesti riskienhallinta-asiantuntijan kanssa merkittävimpien riskien tunnistamisprojekti, jonka tuloksista kerrotaan lisää vastuullisuusraportissa. Henkilöstö ja organisaatio Hanselin palveluksessa oli yhteensä 71 henkilöä (66 henkilöä , 57 henkilöä ). Keskimäärin yhtiön palveluksessa vuonna 2012 oli 69 henkilöä (63 henkilöä vuonna 2011, 58 henkilöä vuonna 2010). Naisten osuus henkilöstöstä oli 56 prosenttia ja yhtiön johtoryhmässä 60 prosenttia. Työntekijöiden keski-ikä oli 43 vuotta. Tilikauden lopun työsuhteista vakituisia oli 94 prosenttia (90 prosenttia vuonna 2011, 93 prosenttia vuonna 2010). 53 prosentilla työntekijöistä oli ylempi korkeakoulututkinto ja 15 prosentilla alempi korkeakoulututkinto tai ammattikorkeakoulututkinto. Keskiasteen tutkinnon suorittaneita oli yhteensä 22 prosenttia ja ilman ammatillista tutkintoa 10 prosenttia. Koko yhtiön vakituinen henkilöstö kuuluu tulospalkkiojärjestelmän piiriin. Vuoden 2012 aikana yhtiöön palkattiin 12 uutta työntekijää, joista kolme määräaikaiseen työsuhteeseen. Vuoden aikana yhtiön palveluksesta lähti kymmenen työntekijää. Lähtijöistä seitsemän irtisanoutui ja kolmen määräaikainen työsopimus päättyi. Hanselissa mitataan työyhteisön tilaa noin puolentoista vuoden välein toteutettavalla työhyvinvointikyselyllä. Syksyllä 2012 tehdyn tutkimuksen mukaan hanselilaisten työhyvinvointi on hyvällä tasolla, asteikolla 1 5 arvosanaksi tuli 3,7 (3,6 vuonna 2011). Tutkimuksen tuloksista kerrotaan tarkemmin vastuullisuusraportissa. Tulospalkkioiden osalta Hanselissa noudatetaan talouspoliittisen ministerivaliokunnan antamia ohjeita yritysjohdon ja avainhenkilöiden palkitsemisesta. Vuoden 2013 alusta alkaen palkkiojärjestelmää on muutettu vastaamaan talouspoliittisen ministerivaliokunnan antamaa kannanottoa, jonka mukaan tulospalkkio on korkeintaan 15 prosenttia vuosipalkasta. Kestävä kehitys, ympäristötekijät ja harmaa talous Vastuullisuus ja harmaan talouden torjuntaan liittyvät asiakokonaisuudet julkisissa hankinnoissa ovat nousseet entistä tärkeämpään rooliin. Hansel noudattaa toiminnassaan vastuullisuuden periaat- 8

9 teita valtioneuvoston linjausten mukaisesti. Hanselin kilpailutuksissa edellytetään, että toimittajat ovat hoitaneet yhteiskunnalliset velvoitteensa asianmukaisesti. Yhtiö edellyttää, että tarjoajat ovat maksaneet veronsa ja sosiaaliturvamaksunsa ja että tarjoajat ovat ottaneet tarjousta tehdessään huomioon verotusta, ympäristönsuojelua, työsuojelua, työoloja ja työehtoja koskevat lakisääteiset velvoitteet. Näiden vaatimusten kautta pyritään ehkäisemään muun muassa harmaata taloutta. Vuonna 2012 Hansel otti lisäksi käyttöön toimittajien taloudelliseen ja juridiseen asemaan liittyvän valvontapalvelun. Vastuullisuusraportointi on vakiinnutettu osaksi yhtiön vuosittaista raportointia, ja siinä kerrotaan yksityiskohtaisesti kestävän kehityksen toimenpiteistä. Hallituksen esitys tilikauden tuloksen käsittelystä Tilikauden tulos osoittaa voittoa ,32 euroa. Hallitus esittää, että osinkoa ei jaeta ja tilikauden tulos kirjataan omaan pääomaan edellisten tilikausien tulos -tilille. Hallitus ja tilintarkastajat Hansel Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa yhtiön hallituksen jäseniksi valittiin: pääjohtaja, Timo Laitinen, Valtiokonttori, puheenjohtaja budjettineuvos Hannu Mäkinen, valtiovarainministeriö, varapuheenjohtaja elinkeinojohtaja Marja-Leena Rinkineva, Helsingin kaupunki, jäsen ostojohtaja Tiina Lukkari, Alko Oy, jäsen lakimies Karolina Lehto, Hansel Oy, jäsen, henkilöstön edustaja toimintakertomus Hallitus kokoontui vuoden 2012 aikana yhteensä yhdeksän kertaa ja hallituksen työvaliokunta kerran. Yhtiökokouksessa työvaliokunta lakkautettiin. Yhtiön varsinaisena tilintarkastajana toimii KHT-yhteisö KPMG Oy Ab, jonka nimeämä päävastuullinen tilintarkastaja on KHT, JHTT Jorma Nurkkala. Hanselin toimitusjohtajana on toiminut varatuomari Anssi Pihkala. 9

10 Hallitus Timo Laitinen, s hallituksen puheenjohtaja oikeustieteen kandidaatti pääjohtaja Valtiokonttori hallituksen jäsen vuodesta 2012 Hannu Mäkinen, s hallituksen varapuheenjohtaja oikeustieteen lisensiaatti, valtiotieteen maisteri budjettineuvos valtiovarainministeriö hallituksen jäsen vuodesta 2005 Marja-Leena Rinkineva, s oikeustieteen kandidaatti elinkeinojohtaja Helsingin kaupunki hallituksen jäsen vuodesta 2007 Tiina Lukkari, s filosofian maisteri ostojohtaja Alko Oy hallituksen jäsen vuodesta 2010 Karolina Lehto, s oikeustieteen kandidaatti lakimies Hansel Oy hallituksen jäsen vuodesta

11 Rahoituslaskelma Liiketoiminnan rahavirta: Voitto (tappio) ennen satunnaisia eriä (+/ ) , ,52 Oikaisut liikevoittoon (+/ ): Suunnitelman mukaiset poistot , ,28 Muut tuotot ja kulut, joihin ei liity maksua 0, ,03 Rahoitustuotot ja -kulut , ,86 Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta , ,97 Käyttöpääoman muutos: Lyhytaikaisten korottomien liikesaamisten lisäys/vähennys , ,01 Lyhytaikaisten korottomien velkojen lisäys/vähennys , ,73 Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja , ,69 Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan rahoituskuluista , ,16 Saadut korot liiketoiminnasta , ,17 Maksetut välittömät verot ( ) , ,46 Rahavirta ennen satunnaisia eriä , ,24 Liiketoiminnan rahavirta (A) , ,24 Investointien rahavirta: Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin ( ) , ,73 Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot 0,00 979,15 Investointien rahavirta (B) , ,58 Rahoituksen rahavirta: Maksetut osingot ja muu voitonjako ( ) 0,00 0,00 Rahoituksen rahavirta (C) 0,00 0,00 Rahavarojen muutos (A+B+C) lisäys (+) / vähennys ( ) , ,66 Rahavarat tilikauden alussa , ,78 Rahavarat tilikauden lopussa , , , ,66 Rahavarat tilikauden lopussa sisältävät määräaikaistalletuksia, , ,01 joihin on purkuoikeus 11

12 Tuloslaskelma Liikevaihto , ,43 Liiketoiminnan muut tuotot , ,43 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,27 Henkilösivukulut Eläkekulut , ,57 Muut henkilösivukulut , ,20 Henkilöstökulut yhteensä , ,04 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot , ,28 tilinpäätös Liiketoiminnan muut kulut , ,88 Liikevoitto (-tappio) , ,66 Rahoitustuotot ja -kulut Muut korko- ja rahoitustuotot Muilta , ,02 Korkokulut ja muut rahoituskulut Muille , ,16 Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä , ,86 Voitto (tappio) ennen satunnaisia eriä , ,52 Voitto (tappio) ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja , ,52 Tuloverot Tilikauden verot , ,62 Tilikauden voitto (tappio) , ,90 12

13 Tase VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet , ,48 Aineettomat hyödykkeet yhteensä , ,48 Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto , ,68 Aineelliset hyödykkeet yhteensä , ,68 Pysyvät vastaavat yhteensä , ,16 Vaihtuvat vastaavat Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset , ,27 Ennakkosaamiset 0, ,47 Muut saamiset , ,25 Siirtosaamiset , ,89 Lyhytaikaiset saamiset yhteensä , ,88 Rahat ja pankkisaamiset , ,44 Vaihtuvat vastaavat yhteensä , ,32 Vastaavaa yhteensä , ,48 Vastattavaa tilinpäätös Oma pääoma Osakepääoma , ,00 Edellisten tilikausien tulos , ,20 Tilikauden voitto (tappio) , ,90 Oma pääoma yhteensä , ,10 Vieras pääoma Lyhytaikainen vieras pääoma Saadut ennakot 0, ,47 Ostovelat , ,73 Muut velat , ,99 Siirtovelat , ,19 Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä , ,38 Vieras pääoma yhteensä , ,38 Vastattavaa yhteensä , ,48 13

14 Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot 1. Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet 1.1 Arvostusperiaatteet Käyttöomaisuuden tasearvot perustuvat alkuperäisiin hankintamenoihin vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla. Koneet ja kalusto poistetaan 25 % menojäännöspoistona. Atk-ohjelmien lisenssit poistetaan 5 vuodessa tasapoistoina. Muut pitkävaikutteiset menot poistetaan 5 vuodessa tasapoistoina. Valuuttamääräiset erät Ulkomaan määräiset saamiset ja velat on arvostettu Euroopan keskuspankin tilinpäätöspäivän keskikurssiin. 1.2 Tilinpäätöksen vertailukelpoisuus Kirjausperiaatteet ovat pysyneet vuonna 2012 samoina kuin vuonna Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot 2.1 Henkilöstökulut ja henkilöstön keskimääräinen lukumäärä Palkat , ,99 tilinpäätös Toimitusjohtajan sekä hallituksen palkat ja palkkiot , ,28 Eläkekulut , ,57 Muut henkilösivukulut , ,20 Henkilöstökulut yhteensä , ,04 Luontoisetujen yhteenlasketut raha-arvot , ,42 Henkilökunnan lukumäärä Tilikauden lopussa Keskimäärin tilikauden aikana Poistot Tilikauden suunnitelman mukaiset poistot Aineettomat hyödykkeet Atk-ohjelmien käyttöoikeudet , ,61 Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto , ,67 Tilikauden poistot yhteensä , ,28 14

15 2.3 Liiketoiminnan muut kulut Hallinnon kulut , ,75 Toimitilakulut , ,21 Puhelin-, tietoliikenne- ja toimistokulut , ,97 Markkinointikulut , ,99 Matkakulut , ,44 Edustuskulut 1 933, ,69 Muut liiketoiminnan kulut , ,83 Liiketoiminnan muut kulut yhteensä , , Rahoitustuotot ja -kulut Rahoitustuotot Korkotuotot , ,76 Valuuttakurssivoitot 0,00 672,19 Osinkotuotot 0,00 56,70 Muut tuotot arvopapereista 0,00 597,37 Rahoitustuotot yhteensä , ,02 Rahoituskulut Korkokulut 35,82 19,76 Valuuttakurssitappiot 157,19 135,42 Takausprovisiot , ,98 tilinpäätös Rahoituskulut yhteensä , , Tilintarkastajien palkkiot Tilintarkastuspalkkiot , ,31 Muut palkkiot , ,67 Tilintarkastajien palkkiot yhteensä , ,98 15

16 3. Taseen vastaavaa koskevat liitetiedot Pysyvien vastaavien muutokset Aineettomat hyödykkeet Hankintameno , ,99 Tilikauden lisäykset , ,94 Tilikauden vähennykset 0,00 0,00 Hankintameno , ,93 Kertyneet poistot , ,84 Tilikauden poistot , ,61 Kertyneet poistot , ,45 Tasearvo , ,48 Aineelliset hyödykkeet Hankintameno , ,99 Tilikauden lisäykset 4 589, ,79 tilinpäätös Tilikauden vähennykset 0, ,03 Hankintameno , ,75 Kertyneet poistot , ,40 Tilikauden poistot , ,67 Kertyneet poistot , ,07 Tasearvo , ,68 Yhtiöllä ei ole poistoeroa 3.2 Muut saamiset Ennakkomaksut 0, ,00 Saatujen ennakkomaksujen alv 0, ,47 Matkaennakot , ,25 Muut saamiset yhteensä , , Siirtosaamiset Pankkitilin joulukuun korkojaksotus , ,73 Kulujaksotukset , ,62 Eläkevakuutusmaksusaamiset , ,54 Siirtosaamiset yhteensä , ,89 16

17 4. Taseen vastattavaa koskevat liitetiedot 4.1 Oma pääoma Sidottu oma pääoma Osakepääoma , ,00 Lisäys ,00 0,00 Osakepääoma , ,00 Sidottu oma pääoma yhteensä , ,00 Vapaa oma pääoma Voitto/tappio edellisiltä tilikausilta , ,20 Osingonjako 0,00 0,00 Voitto/tappio edellisiltä tilikausilta , ,20 Tilikauden voitto/tappio , ,90 Vapaa oma pääoma yhteensä , ,10 Oma pääoma yhteensä , , Lyhytaikainen vieras pääoma Siirtovelat Vuosilomapalkat sosiaalikuluineen , ,00 Palkkavelat sosiaalikuluineen , ,00 Työnantajan pakolliset vakuutusmaksut 1 785, ,27 Kulujaksotukset tilikaudelle , ,92 Siirtovelat yhteensä , ,19 5. Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot tilinpäätös Vakuudet ja vastuut Muut omat vastuut Vuokravastuut alle vuoden , ,24 Vuokravastuut yli vuoden 0, ,08 Tullitakaus 0, ,00 Leasingvastuut alle vuoden , ,11 Leasingvastuut yli vuoden , ,06 Vakuudet ja vastuut yhteensä , , Kesken olevat oikeudenkäynnit Yhtiöllä oli vuoden 2012 lopussa markkinaoikeudessa vireillä 12 ja korkeimmassa hallinto-oikeudessa kuusi kilpailutukseen liittyvää oikeudenkäyntiä. Vuonna 2012 yhtiö sai 11 markkinaoikeuden ratkaisua, joista 8 oli yhtiölle myönteisiä. Kaksi juttua raukesi ja yksi jäi sillensä. Korkein hallinto-oikeus antoi vuonna 2012 kaksi yhtiön kilpailuttamiseen liittyvää ratkaisua, jotka molemmat olivat yhtiölle myönteisiä. Vuoden 2013 tammikuussa KHO:sta tuli kaksi Hansel Oy:lle myönteistä päätöstä ja yksi KHO:een tehty valitus peruttiin. 17

18 Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen allekirjoitus Helsingissä Timo Laitinen hallituksen puheenjohtaja Hannu Mäkinen varapuheenjohtaja Tiina Lukkari Marja-Leena Rinkineva Karolina Lehto Anssi Pihkala toimitusjohtaja Tilintarkastusmerkintä Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus. Helsingissä KPMG Oy Ab KHT-yhteisö Jorma Nurkkala KHT, JHTT 18

19 Tilintarkastuskertomus Hansel Oy:n yhtiökokoukselle Olemme tilintarkastaneet Hansel Oy:n kirjanpidon, tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja hallinnon tilikaudelta Tilinpäätös sisältää taseen, tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja liitetiedot. Hallituksen ja toimitusjohtajan vastuu Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisesta ja siitä, että ne antavat oikeat ja riittävät tiedot Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti. Hallitus vastaa kirjanpidon ja varainhoidon valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä ja toimitusjohtaja siitä, että kirjanpito on lainmukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty. Tilintarkastajan velvollisuudet Velvollisuutenamme on antaa suorittamamme tilintarkastuksen perusteella lausunto tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta. Tilintarkastuslaki edellyttää, että noudatamme ammattieettisiä periaatteita. Olemme suorittaneet tilintarkastuksen Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Hyvä tilintarkastustapa edellyttää, että suunnittelemme ja suoritamme tilintarkastuksen hankkiaksemme kohtuullisen varmuuden siitä, onko tilinpäätöksessä tai toimintakertomuksessa olennaista virheellisyyttä, ja siitä, ovatko hallituksen jäsenet tai toimitusjohtaja syyllistyneet tekoon tai laiminlyöntiin, josta saattaa seurata vahingonkorvausvelvollisuus yhtiötä kohtaan, taikka rikkoneet osakeyhtiölakia tai yhtiöjärjestystä. Tilintarkastukseen kuuluu toimenpiteitä tilintarkastusevidenssin hankkimiseksi tilinpäätökseen ja toimintakertomukseen sisältyvistä luvuista ja niissä esitettävistä muista tiedoista. Toimenpiteiden valinta perustuu tilintarkastajan harkintaan, johon kuuluu väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvan olennaisen virheellisyyden riskien arvioiminen. Näitä riskejä arvioidessaan tilintarkastaja ottaa huomioon sisäisen valvonnan, joka on yhtiössä merkityksellistä oikeat ja riittävät tiedot antavan tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisen kannalta. Tilintarkastaja arvioi sisäistä valvontaa pystyäkseen suunnittelemaan olosuhteisiin nähden asianmukaiset tilintarkastustoimenpiteet mutta ei siinä tarkoituksessa, että hän antaisi lausunnon yhtiön sisäisen valvonnan tehokkuudesta. Tilintarkastukseen kuuluu myös sovellettujen tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden asianmukaisuuden, toimivan johdon tekemien kirjanpidollisten arvioiden kohtuullisuuden sekä tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen yleisen esittämistavan arvioiminen. Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä. Lausunto Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös ja toimintakertomus antavat Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti oikeat ja riittävät tiedot yhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat ristiriidattomia. Muut lausunnot Puollamme tilinpäätöksen vahvistamista. Hallituksen esitys tuloksen käsittelystä on osakeyhtiölain mukainen. Puollamme vastuuvapauden myöntämistä hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle tarkastamaltamme tilikaudelta. Helsingissä 12. maaliskuuta 2013 KPMG Oy Ab Jorma Nurkkala KHT, JHTT 19

20 Vastuullisuusraportin sisällys 1 Vastuullisuusraportti Johdanto Raportin rakenne Arvot ja vastuullisuus osana strategiaa Saavutukset Hansel lyhyesti Perustiedot Organisaation rakenne 25 3 Vastuullisuuden olennaisuusarvio ja yhteiskuntavaikutukset Olennaisuusarvio Yhteiskuntavastuuvaikutuksia puitejärjestelyjen kautta 27 4 Vastuullinen hankintatoimi Kestävä kehitys ja ympäristönäkökohtien huomioiminen puitejärjestelyissä ICT, taloushallinto ja organisaation kehittäminen Ajoneuvo- ja kuljetuspalvelut Matkustuspalvelut Energia ja polttoaineet Elintarvike- ja toimitilapalvelut Toimistopalvelut Sosiaalisten näkökulmien huomioiminen julkisissa hankinnoissa Innovatiiviset hankinnat 39 5 Ympäristövastuu Oman toiminnan ympäristövaikutukset 40 6 Taloudellinen vastuu Tuottavuutta valtion hankintatoimeen Puitejärjestelyjen käyttöaste ja säästöjen mittaaminen Markkinoiden toimivuus ja pk-yritykset Asiakas- ja sopimustoimittajatyytyväisyys 44 7 Sosiaalinen vastuu Henkilöstö Työsuhteet Työsuhde-edut Tulospalkkiot Työtyytyväisyys ja esimiestoiminta Virkistystoiminta Henkilöstön koulutus ja osaamisen kehittäminen 49 8 Hallintokäytännöt Hallintoelinten kokoonpano Työehtosopimus, työnantajajärjestöt ja toiminta henkilöstöryhmien kanssa Eettiset ohjeet Jäsenyydet järjestöissä ja sidonnaisuudet Ulkopuoliset työryhmät Avoimuus ja viestintäpolitiikka Sidosryhmäanalyysi 55 9 Riskianalyysi Riskit ja riskienhallinta Tietoturvallisuus GRI-indeksi Tunnuslukujen laskentakaavat ja laskentaperiaatteet Riippumaton varmennusraportti 65 20

21 1 Vastuullisuusraportti Johdanto Hanselin toiminnan lähtökohdat nojaavat vastuulliseen toimintaan ja kestävään kehitykseen. Yhtiön tavoitteena on aikaansaada valtiolle säästöjä tarjoamalla valtion hankintayksiköille valmiiksi kilpailutettuja puitesopimuksia tuotteista ja palveluista. Vastuullisuuden osalta yhtiön toimintaa ohjaavat valtion hankintastrategia sekä valtioneuvoston julkaisemat periaatepäätökset, kannanotot ja linjaukset. Valtion hankintastrategia nostaa ympäristönäkökohtien lisäksi esille sosiaaliset näkökohdat hankinnoissa. Erityisen tärkeänä ohjenuorana Hanselissa on vuonna 2009 julkaistu valtioneuvoston periaatepäätös Kestävien valintojen edistämisestä julkisissa hankinnoissa. Tässä päätöksessä todetaan, että ympäristönäkökulma tulee huomioida kaikissa valtion keskushallinnon hankinnoissa vuoteen 2015 mennessä. Tavoitteet ovat valtion keskushallinnolle velvoittavia, valtion paikallishallinnolle, kunnille ja valtionyhtiöille suositeltavia. Päätöksessä esitettyjen linjausten mukaisesti valtio pyrkii vähentämään julkisen sektorin ympäristökuormitusta ja ilmastovaikutuksia. Suomen hallituksen tahtotila on nostaa suomalaiset yritykset ja hallinto yhteiskuntavastuun edelläkävijöiksi. Tätä edistääkseen valtioneuvosto julkaisi uuden periaatepäätöksen yhteiskuntavastuusta. Yritysvastuun lisäksi hallitus haluaa edistää vastuullisuusnäkökulmien parempaa huomioimista myös elinkeinopolitiikassa, julkisissa hankinnoissa sekä julkisen hallinnon omassa toiminnassa. Hanselin tehtävänä on mahdollisuuksien mukaan edistää vastuullisuusnäkökohtien parempaa huomioimista julkisissa hankinnoissa. Periaatepäätöksen lisäksi ohjeistusta vastuullisiin hankintoihin tulee myös Euroopan komissiosta. Hansel on myös mukana harmaan talouden torjunnassa, joka on yksi hallituksen kärkihankkeita. Vuoden 2012 alussa julkaistiin asiaa tarkemmin ohjaava valtioneuvoston periaatepäätös Tehostettu harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjunnan toimintaohjelma vuosille Hanselissa harmaan talouden torjunta tarkoittaa esimerkiksi tehokasta sopimuksen aikaista toimittajayhteistyötä ja -valvontaa. Valtion omistajapolitiikkaa käsittelevässä periaatepäätöksessä edellytetään yrityksiltä vastuullisuutta ja avoimuutta muun muassa raportoinnissa, palkitsemisessa sekä yleisessä toiminnan läpinäkyvyydessä. Periaatepäätöksessä linjataan myös, että yhtiöiden on huolehdittava toimivasta yhteydenpidosta henkilöstöryhmien kanssa, työssä jaksamisesta ja työhyvinvoinnin parantamisesta sekä ympäristövastuusta. Hansel on kiinnittänyt huomiota ympäristöasioihin ja hankintoihin liittyvään vastuullisuuteen jo usean vuoden ajan. Järjestelmällinen ympäristöasioiden huomioiminen yhtiön toiminnassa alkoi vuoden 2006 lopulla. Vuonna 2007 yhtiössä toteutettiin ympäristöhanke, jonka tavoitteena oli kehittää toimintamalli ympäristökysymysten huomioimiseen kilpailutuksissa. Vuoden 2008 aikana ympäristökysymysten huomioonottaminen vakiinnutettiin osaksi kilpailutusprosessia ja syksyn 2009 aikana yhtiössä toteutettiin laaja vastuullisuusprojekti, jonka tavoitteena oli laajentaa näkökulmaa huomioimaan myös muita vastuullisuuden Vastuullisuusraportti 21

22 Vastuullisuusraportti osa-alueita. Hanselin henkilökuntaa koulutetaan säännöllisesti vastuullisuuteen liittyen ja vastuullisuus on osana uusien työntekijöiden perehdytysohjelmaa. 1.2 Raportin rakenne Vastuullisuusraportti julkaistaan vuosittain osana vuosikertomusta ja tässä raportissa esitetään erityisesti vuoteen 2012 liittyvät tiedot. Raportin rakenne on sama kuin edellisenä vuonna. Puitejärjestelyjen vastuullisuusnäkökulmia esittelevässä osiossa keskitytään siihen, miten Hanselin kilpailuttamissa valtion yhteishankinnoissa huomioidaan valtioneuvoston periaatepäätöksessä esitetyt linjaukset kestävien valintojen edistämisestä julkisissa hankinnoissa. Raportin alussa on yhteenveto vuoden 2012 tärkeimmistä saavutuksista ja perustietoa Hanselista. Tässä osuudessa kerrotaan myös, miten yhtiön vastuullisuusohjelmaa on viime vuosien aikana edistetty ja miten vastuullisuustyö yhtiössä on organisoitu. Raportin toisessa kokonaisuudessa esitellään vastuullisuuden osa-alueet Hanselin osalta. Osiossa esitetään Hanselin toimintaan liittyvän ympäristövastuun, taloudellisen vastuun ja sosiaalisen vastuun tärkeimmät tunnusluvut ja periaatteet. Raportissa selostetaan myös yhtiön sisäiseen vastuullisuuteen liittyvät keskeisimmät asiakokonaisuudet. Raportin lopussa kuvataan yhtiön hallintokäytännöt ja riskianalyysi. Raportin rakenne perustuu kansainvälisesti hyväksyttyyn Global Reporting Initiative GRI G3 -ohjeistoon. GRI-ohjeiston mukaisesti lopussa on esitetty taulukko, josta ilmenee raportin perussisältö sekä tieto siitä, mistä tiedot löytyvät. Mikäli tietoa ei ole saatavilla, on siitä maininta perusteluineen taulukossa. Osa tiedoista sisältyy tilinpäätökseen. Tunnuslukujen laskentakaavat ja laskentaperiaatteet löytyvät raportin lopusta. Hanselin vastuullisuusraportti on julkaistu suomeksi ja se on luettavissa osoitteessa Ruotsin- ja englanninkieliset verkkoversiot julkaistaan keväällä Vastuullisuusraportti on varmennettu tilintarkastusyhteisö KPMG:n toimesta. 1.3 Arvot ja vastuullisuus osana strategiaa Hanselin strategia päivitettiin syksyllä Vastuullisuus on vahvasti esillä myös uudistetussa strategiassa, joka pohjautuu jo aikaisemmin määritellyille arvoille: yhteistyö, asiantuntemus ja vastuullisuus. Nämä arvot juontavat juurensa vuonna 2008 henkilöstön kanssa käydystä arvokeskustelusta. Hanselin arvot Yhteistyö Toimimme luotettavana kumppanina Toimintamallimme on avoin ja läpinäkyvä Asiantuntemus Olemme hankintatoimen asiantuntija ja kehittäjä Vaalimme alamme edelläkävijyyttä ja vahvaa osaamista Vastuullisuus Toimimme rehdisti ja kestävän kehityksen periaatteet huomioiden Olemme hyvä työnantaja henkilöstölle Hanselin visio 2017 on toimia valtion tehokkaan hankintatoimen moottorina. Strategian mukaan Hansel ottaa vahvemman roolin valtiokonsernin hankintatoimen kehittäjänä. Yhtiön strateginen tahtotila on toimia edelläkävijänä vastuullisissa ja innovatiivisissa julkisissa hankinnoissa, edistää aktiivista yhteistyötä konsernitoimijoiden kanssa, lisätä kilpailutuskonsultointia ja ottaa käyttöön sähköiset kilpailutusvälineet. Hansel panostaa entistä enemmän asiakas- ja toimittajayhteistyöhön sekä sopimusvalvontaan ja käynnistää strategialähtöisen osaamisen kehittämisohjelman. 22

23 Hanselissa vastuullisuus tarkoittaa ennen kaikkea vastuullisen hankintatoimen jatkuvaa kehittämistä ja oman toiminnan ympäristövaikutusten vähentämistä. Esimerkkejä sisäisen toiminnan vastuullisuudesta ovat muun muassa hyvä taloudenhoito, tehokas resurssien käyttö, henkilökunnan työtyytyväisyyden varmistaminen sekä asiakas- ja toimittajatyytyväisyyden kehittäminen. Vastuullisuustyön johtaminen tapahtuu yhtiön normaalin johtamisjärjestelmän kautta. Vastuullisuustyötä koordinoi Hanselin säännöllisesti kokoontuva vastuullisuusryhmä, joka koostuu organisaation eri toimintojen asiantuntijoista. Ryhmän pääasiallisiin tehtäviin kuuluu kehittää, jalkauttaa ja tiedottaa vastuullisuuteen liittyvistä asioista. Ryhmän jäsenet osallistuvat säännöllisesti eri sidosryhmien tilaisuuksiin ja koulutuksiin, joissa käsitellään vastuullisuuteen liittyviä kysymyksiä. Lisäksi vastuullisuusryhmän jäsenet luennoivat Hanselin vastuullisuustyöstä esimerkiksi asiakasorganisaatioiden tapahtumissa. Ryhmään kuuluu tällä hetkellä kahdeksan henkilöä. 1.4 Saavutukset 2012 Hanselissa toteutettiin vuonna 2012 kehitysprojekti, jossa määriteltiin yhtiön toimittajahallinnan malli. Projektin tavoitteena oli yhtenäistää Hanselin tapa toimia. Uusi malli on laaja. Siinä on määritelty sopimustoimittaja- ja toimialayhteistyö, puitejärjestelyn elinkaaren hallinta, toimittajayhteistyön kuvaus sekä toimittajahallinnan prosessi. Puitejärjestelyille on myös kehitetty segmentointimalli, jossa luokittelu perustuu toimittajamarkkinoiden hallittavuuteen ja hankinnan kohteen vaativuuteen. Uudessa toimintamallissa segmentointi sisältyy puitejärjestelyn valmisteluvaiheen esiselvitysprosessiin. Vuonna 2012 Hansel jatkoi harmaan talouden torjuntaan liittyvää kehitystyötä. Toimittajien taloudelliseen ja juridiseen asemaan liittyvä valvonta automatisoitiin ulkopuolisen organisaation tarjoaman valvontapalvelun kautta. Hansel määritteli taloudelliset riskitekijät, joihin liittyvä muuttuva tieto liitettiin valvontapalveluun. Tiedot vastaanottaa keskitetysti talousyksikkö, joka tiedottaa toimialoja tarvittaessa. Mikäli sopimustoimittajan taloudellisessa tilanteessa tapahtuu heikkenemistä tai juridinen rakenne muuttuu, tulee valvomopalvelusta tieto ja Hanselin asiantuntijat ryhtyvät Strategia Visio Valtion tehokkaan hankintatoimen moottori Merkittävät hyödyt vastuullisella toiminnalla Dynaamiset sähköiset prosessit ja palveluinnovaatiot Vahva kumppani asiakkaan hankinnoissa Innostava työyhteisö asiantuntijoille Saavutukset 2012 Toimittajahallinnan kehitysprojekti Harmaan talouden torjunta Lisää ympäristönäkökulmat huomioivia puitejärjestelyjä asiakkaille Toimittajakyselyjen laajentaminen kaikille toimialoille Olennaisuusmatriisin päivittäminen 23

24 Vastuullisuusraportti tilanteen edellyttämiin toimiin. Usein asia saadaan ratkaistua ja sopimussuhde voi jatkua. Lisäksi Hansel tekee säännöllisiä puitesopimusmyynnin raportointiin liittyviä tarkastuksia sopimustoimittajille. Hansel on laatinut kriteerit oman ympäristötunnuksen myöntämiselle valtioneuvoston vuonna 2009 julkaiseman kestävien valintojen edistämistä julkisissa hankinnoissa koskevan periaatepäätöksen pohjalta. Jokaisen Hanselin puitejärjestelyn osalta projektiryhmä selvittää, miten kilpailutuksessa voidaan ottaa huomioon ympäristönäkökulmat. Projektiryhmä tekee prosessin mukaisen selvityksen asiasta ja vastuullisuusryhmä päättää ympäristötunnuksen myöntämisestä. Vuonna 2012 asiakkaiden tekemistä hankinnoista euromääräisesti laskettuna jo 72 prosenttia koski ympäristötunnuksen saaneita puitejärjestelyjä. Ympäristötunnuslaskenta tapahtuu yhtiön tietojärjestelmässä. Myös Hanselin palvelusivustolla asiakkaille kerrotaan yksityiskohtaisesti, miten ympäristöasiat on huomioitu kilpailutuksessa. Hanselin tavoitteena on tukea vastuullisuusnäkökulmien huomioimista sopimustoimittajien kanssa tehtävässä yhteistyössä. Vuoden 2010 lopulla yhtiön vastuullisuusryhmä kehitti sopimuskaudella tehtävää toimittajayhteistyötä varten kyselyn, joka koostuu noin 30 vastuullisuuteen liittyvästä kysymyksestä. Vuonna 2011 aloitetun toimittajakyselyn pilotointia jatkettiin ja kyselylomaketta laajennettiin vuonna Kysymyksiä lisättiin erityisesti sosiaalisen vastuun osa-alueelle. Vuonna 2012 kysely tehtiin jokaisella toimialalla vähintään viidelle yritykselle. Toimittajaa pyydettiin lähettämään Hanselille oma vastuullisuusraporttinsa, jos se oli sellaisen laatinut. Osa kyselyistä toteutettiin sähköisenä internetin kautta, osa haastattelemalla sopimustoimittajaa toimittajatapaamisen yhteydessä. Vastuullisuusryhmän johdolla yhtiön olennaisuusmatriisi päivitettiin syksyllä Matriisi esitetään tämän raportin kappaleessa 3. 24

25 2 Hansel lyhyesti 2.1 Perustiedot Hansel on Suomen valtion yhteishankintayksikkö, joka kilpailuttaa ja ylläpitää palveluita ja tuotteita koskevia puitejärjestelyitä valtion hankintayksiköille. Puitejärjestelyjen lisäksi yhtiö tarjoaa konsultointipalveluja asiakkaidensa erillishankinnoissa. Hanselin asiakkaita ovat ministeriöt ja niiden alaiset virastot sekä muut valtion yksiköt. Yhtiön tavoitteena on tuottaa säästöjä lisäämällä valtion hankintatoimen tuottavuutta kilpailukykyisten ja laadukkaiden puitejärjestelyiden avulla. Yhtiöllä on yksi toimipiste ja se sijaitsee Helsingissä Pääpostitalossa. Hansel tekee yhteistyötä eurooppalaisten vastaavien yksiköiden kanssa. 2.2 Organisaation rakenne Hanselin organisaatiorakenteessa ei ole tapahtunut muutoksia raportointikauden aikana. Yhtiön puitejärjestelyistä vastaava Puitejärjestelyhallinta -osasto on jaettu kolmeen hankintasektoriin: Tietohallinnon hankinnat, Hallinnon palveluhankinnat sekä Materiaalihankinnat ja tekniset palveluhankinnat. Osastolla työskentelee eri toimialojen asiantuntijoita ja kilpailuttamiskonsultteja. Asiakkuudet ja sidosryhmien hallinta -osasto vastaa yhtiön myynnin edistämisestä, markkinointiviestinnästä ja asiakaspalvelusta. Lakiasiat ja kilpailutus -osasto vastaa kilpailuttamisprosesseista sekä puitejärjestelyjen juridisesta ja sopimusteknisestä oikeellisuudesta. Yksikkö tarjoaa asiakkaille myös kilpailutusten asiantuntijapalveluja asiakkaiden hankinnoissa. Yhtiössä toimii myös kevennettyjen kilpailutusten tukiryhmä, jonka tavoitteena on auttaa asiakkaita kevennettyjen kilpailutusten läpiviemisessä. Talous ja hallinto -osasto koostuu taloushallinnosta, viestinnästä ja henkilöstöhallinnosta. Osasto vastaa yhtiön ulkoisesta ja sisäisestä laskennasta sekä vastuullisuusraportoinnista. Viestintä vastaa yhtiön sisäisestä ja ulkoisesta tiedotustoiminnasta, HR-toiminto resursoinnista ja osaamisen kehittämisestä. Tietojärjestelmien ylläpidosta ja kehittämisestä vastaa Tietohallinto. Hanselin organisaatio Toimitusjohtaja Tietohallinto Taloushallinto Viestintä, HR Asiakkuuksien ja sidosryhmien hallinta Puitejärjestelyhallinta Lakiasiat ja kilpailutus Asiakasja toimittajapalvelut Asiakkuudet ja sidosryhmäviestintä Tietohallinnon hankinnat Hallinnon palveluhankinnat Materiaalihankinnat ja tekniset palveluhankinnat Lakiasiat Kilpailutus 25

EUFEX YHTEISÖPALVELUT OY TASEKIRJA V-tunnus

EUFEX YHTEISÖPALVELUT OY TASEKIRJA V-tunnus EUFEX YHTEISÖPALVELUT OY TASEKIRJA 01.01.2013-31.12.2013 EUFEX YHTEISÖPALVELUT OY 1 TILINPÄÄTÖS 31.12.2013 Tase Tuloslaskelma Liitetiedot Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista Allekirjoitukset ja tilinpäätösmerkintä

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

elo Esa Uusikartano Eurantie LAITILA

elo Esa Uusikartano Eurantie LAITILA STOCK TRADERS TEAM FINLAND OY elo Esa Uusikartano Eurantie 198 23800 LAITILA Y-tunnus: 1860758-0 Kotipaikka: Laitila TASEKIRJA Tilikausi 01.01.2015-31.12.2015 1 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO 1 TASEKIRJA

Lisätiedot

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös ELENIA PALVELUT OY 1.1.2016-31.12.2016 ELENIA PALVELUT OY Sisällysluettelo Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Rahoituslaskelma 4 Tilinpäätöksen liitetiedot 5-8 Allekirjoitukset 9 1 ELENIA PALVELUT OY Tuloslaskelma

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

Ravintola Gumböle Oy

Ravintola Gumböle Oy Ravintola Gumböle Oy Gumbölentie 20 02770 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 2463691-9 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti Tilinpäätöksen toteutti: Gumböle Golf

Lisätiedot

NIVOS VESI OY. Tilinpäätös

NIVOS VESI OY. Tilinpäätös NIVOS VESI OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Porvoontie 23 04600 Mäntsälä Sisältö Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä sivu 1 2-3 4-5 6 6 1 TULOSLASKELMA 1.1.2016 31.12.2016

Lisätiedot

Haminan Energian vuosi 2016

Haminan Energian vuosi 2016 VUOSIKERTOMUS Haminan Energian vuosi 2016 Tilinpäätös 2016 30 772t 1 148t 3,7% LIIKEVAIHTO LIIKEVOITTO LIIKEVOITTO-%/lvv TULOSLASKELMA 01.01.-31.12.2016 01.01.-31.12.2015 LIIKEVAIHTO 30 772 043,64 30 229

Lisätiedot

Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä.

Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä. 1W KPMG Oy Ab Keskustori 1 A 2 krs 60100 SEINÄJOKI Puhelin 020 760 3000 Faksi 020 760 3070 www.kpmg.f1 TILINTARKASTUSKERTOMUS Elite Yhteisöpalvelut Oy:n yhtiökokoukselle Olemme tilintarkastaneet Elite

Lisätiedot

HERMO PHARMA OY TILINPÄÄTÖS 2012

HERMO PHARMA OY TILINPÄÄTÖS 2012 HERMO PHARMA OY TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma Rahayksikkö EURO 1.1. 31.12.2012 1.1. 31.12.2011 LIIKEVAIHTO 0,00 0,00 Liiketoiminnan muut tuotot 43 907,00 36 630,90 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -69

Lisätiedot

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 Hyvigolf Oy Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2024 asti Tilinpäätöksen toteutti: Visma Services Oy Helsinki

Lisätiedot

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 Sivu1 (13) Demoyritys Oy Oikotie 8 00200 HELSINKI Y-tunnus: 0000000-0 Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 . 2 Sisällysluettelo Sivu Hallituksen toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 4 Tase (vastaavaa)

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2014 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 1010,4 1044,3 *Maksut liiketoiminnan kuluista -839,9-860,6 *Saadut korot 3,8

Lisätiedot

TE 1. Pohjois-Karjalan Teatteriyhdistys ry TASEKIRJA Joensuu. Rantakatu 20. Kotipaikka: Joensuu. Y-tunnus:

TE 1. Pohjois-Karjalan Teatteriyhdistys ry TASEKIRJA Joensuu. Rantakatu 20. Kotipaikka: Joensuu. Y-tunnus: Arkistoviite: 2015-001 Kotipaikka: Joensuu Tämä tasekirja on säilytettävä 31,12.2025 asti Tilinpäätöksen toteutti: Pohjois-Karjalan Teafteriyhdistys ry 1.1.2015-31.12.2015 TASEKIRJA Y-tunnus: 1033663-2

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy Y-tunnus: 0582075-3 Kotipaikka: Joensuu Säilytä 31.12.2024 asti Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus

Lisätiedot

Asunto Oy Nelospesä Tilinpäätös 1.1.-31.12.2009

Asunto Oy Nelospesä Tilinpäätös 1.1.-31.12.2009 Asunto Oy Nelospesä Tilinpäätös 1.1.-31.12.2009 Sisältö: Toimintakertomus ja Iiitetiedot 1-2 Tase 3 Tuloslaskelma 4 Käytetyt kirjanpitokirjat 5 TOIMINTAKERTOMUS ASOYNELOSPESA Tilikausi 01.01.2009-31.12.2009

Lisätiedot

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 2 Kangasalan Lämpö Oy Tyrnimarjankuja 3 36220 Kangasala Kotipaikka Kangasala Y-tunnus 0510578-4 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2006 SISÄLLYS SIVU Tuloslaskelma

Lisätiedot

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 Kullo Golf Oy Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Tilisampo Oy 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2011 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 1 000 euroa 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 266 897 260 025 Rakennusmateriaaliryhmä

Lisätiedot

Rahoituslaskelma 1 000 EUR 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010

Rahoituslaskelma 1 000 EUR 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010 Rahoituslaskelma 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010 Liiketoiminnan rahavirta Liiketulos 4 163,1 27 575,2 Oikaisut liikevoittoon: Suunnitelman mukaiset poistot Realisoitumattomat kurssivoitot ja tappiot 61,8

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Teatteriyhdistys ry Rantakatu 20 80100 JOENSUU. Kotipaikka Joensuu Y-tunnus 1033663-2 TASEKIRJA 31.12.2013 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

Pohjois-Karjalan Teatteriyhdistys ry Rantakatu 20 80100 JOENSUU. Kotipaikka Joensuu Y-tunnus 1033663-2 TASEKIRJA 31.12.2013 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA Pohjois-Karjalan Teatteriyhdistys ry 80100 JOENSUU Kotipaikka Joensuu Y-tunnus 1033663-2 TASEKIRJA 31.12.2013 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1.2013-31.12.2013 Pohjois-Karjalan Teatteriyhdistys ry 80100 JOENSUU

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2010 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2017 SISÄLLYS Toimintakertomus Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen liitetiedot Toimintakertomustiedot (OYL) Kirjanpitokirjat Tositelajit ja säilyttämistapa

Lisätiedot

NIVOS ENERGIA OY. Tilinpäätös

NIVOS ENERGIA OY. Tilinpäätös NIVOS ENERGIA OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Sepäntie 3 Mäntsälä Sisältö Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä 7 sivu 1 2-3 4-6 7 1 TULOSLASKELMA 1.1.2016 31.12.2016 1.1.2015

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2016 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 957,8 989,4 *Maksut liiketoiminnan kuluista -865,2-844,3 *Saadut korot 0,5 0,8

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2009. Toimintakertomus. Tilinpäätös

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2009. Toimintakertomus. Tilinpäätös Y-tunnus 2009335-5 Tilinpäätös Toimintakertomus TASEKIRJA 31.12.2009 VESIOSUUSKUNTA UHKOILA VESIOSUUSKUNTA UHKOILA TOIMINTAKERTOMUS Sisällysluettelo: Toimintakertomus 1-2 Vesiosuuskunta Uhkoilan perustamiskokous

Lisätiedot

Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. TASEKIRJA

Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. TASEKIRJA TASEKIRJA Tilikausi: 01.01.2010-31.12.2010 Tämä tilinpäätös on allekirjoitettava ja säilytettävä paperilla 31.12.2020 asti. Laatija: Nurmi Susanna Sivu 2(11) Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2010-31.12.2010

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005 1 (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005 1 (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009

Lisätiedot

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry Aleksanterinkatu 50 A 6 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 1831814-8 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tdmd tasekirja on siiilytettiivti

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008

Lisätiedot

Joensuun Ravirata Oy. Taseki rja 31.12.2014

Joensuun Ravirata Oy. Taseki rja 31.12.2014 JOENSUUN RAVIRATA OY Joensuun Ravirata Oy Taseki rja 31.12.2014 Y-tunnus 0365190-9 Ravirata Joensuu Joensuun Ravirata Oy Tasekirja 31.12.2014 Sisällysluettelo: 1(8) Tuloslask&ma sivu 2 Tase sivu 3-4 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 Liikevaihto 33 202 242,72 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y.

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. 1 / 15 TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. Y-tunnus: 01.01.2012-31.12.2012 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2022 asti 2 / 15 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2012-31.12.2012 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

Liitteet MLL:n Lasten ja nuorten puhelimen ja netin avustushakemukseen 2014 ja esitys avustuksen varauksesta vuoden 2015 talousarvioon

Liitteet MLL:n Lasten ja nuorten puhelimen ja netin avustushakemukseen 2014 ja esitys avustuksen varauksesta vuoden 2015 talousarvioon Lappeenrannan kaupunki Sosiaali - ja terveyslautakunta 25.4.2014 Liitteet MLL:n Lasten ja nuorten puhelimen ja netin avustushakemukseen 2014 ja esitys avustuksen varauksesta vuoden 2015 talousarvioon o.

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS Efore Oyj vuosikertomus 2008 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 2008 10 544 2007 6 693 Muut EU-maat 25 996 18 241 USA 1 229 194 Muut maat 6 775 8 386 Yhteensä

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2014 7 12/2013 1 12/2014 1 12/2013 Liikevaihto, 1000 EUR 9 751 6 466 20 427 13 644 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 959 462 3 876 1 903 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin

Lisätiedot

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy Imatran Golf Oy Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-002 1 IMATRAN GOLF OY Golftie 11 55800 Imatra Kotipaikka Imatra Y-tunnus 2209820-5 Sisällys

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO Y-tunnus 1086342-4 Omistusosuudet: Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2016

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2016 TILINPÄÄTÖS 2016 TULOSLASKELMA 2016 2015 Liikevaihto 2 994 437 3 576 109 Valmistus omaan käyttöön 0 140 276 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -56 436-115 284 Palvelujen ostot -344 363-400

Lisätiedot

LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016

LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016 LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT Privanet Group -konserni 1-12/2016 1-12/2015 Muutos 7-12/2016 7-12/2015 Muutos 12kk 12kk 6 kk 6 kk Liikevaihto,

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Yleiselektroniikka-konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 14,9 milj. euroa eli on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 milj. euroa.

Yleiselektroniikka-konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 14,9 milj. euroa eli on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 milj. euroa. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 13.8.2007 klo 11.00 YLEISELEKTRONIIKKA -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2007 - Liikevaihto 14,9 milj. euroa (12,8 milj. euroa) - Liikevoitto 494 tuhatta euroa

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

United Bankers Oyj Taulukot ja tunnusluvut Liite puolivuotiskatsaus

United Bankers Oyj Taulukot ja tunnusluvut Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 30.6.2017 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1-6/2017 1-6/2016 1-12/2016 Liikevaihto, 1000 EUR 11 561 10 370 20 113 Käyttökate, 1000 EUR 2024 1078 2750 Käyttökate, % liikevaihdosta

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013

TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 TOIMINTAKERTOMUS Yleistä Tarinaharjun Golf Oy:n kahdeskymmeneskuudes toimikausi sujui toimintasuunnitelman mukaisesti. Pelikausi oli vilkas. Tarinan kentillä

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätös,

Emoyhtiön tilinpäätös, 106 FORTUM TILINPÄÄTÖS 2011 Emoyhtiön tilinpäätös, FAS Tuloslaskelma Liite 2011 2010 Liikevaihto 2 77 67 Muut tuotot 3 36 12 Henkilöstökulut 4 36 35 Poistot ja arvonalentumiset 7 8 9 Muut kulut 67 55 Liikevoitto/-tappio

Lisätiedot

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1.

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1. TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2005-30.11.2005 Konsernin kehitys Turkistuottajat-konsernin tilikauden ensimmäinen neljännes on kulupainotteista joulukuussa käynnistyvän myyntikauden valmistelua.

Lisätiedot

TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA

TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA Oy 30.6.2014 TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA 1.1.2014-30.6.2014 Tämä katsaus ei täytä First North -sääntöjen asettamia vaatimuksia puolivuotiskatsaukselle TULOSLASKELMA 01.01.2014-30.6.2014 01.01.-30.06.2014

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 07-12/2016 7-12/2015 1-12/2016 1-12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 9 743 10 223 20 113 27 442 Käyttökate, 1000 EUR 1672 1563 2750 6935 Käyttökate, % liikevaihdosta 17,2 % 15,3

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015

Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015 Julkaistu: 2015-09-10 14:10:49 CEST Yhtiötiedote Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.7.2014 30.6.2015 (tilintarkastamaton) Keskeiset tilinpäätös tunnusluvut (t ): Liikevaihto 2 329

Lisätiedot

Oy Höntsy Ab, Tilinpäätös Oy Höntsy Ab

Oy Höntsy Ab, Tilinpäätös Oy Höntsy Ab Oy Höntsy Ab Tilinpäätös ajalta 1.7.2016-30.6.2017 1 OY HÖNTSY AB Pirkankatu 53 A 4 33230 Tampere Kotipaikka Tampere Y-tunnus 2352244-2 Sisällys Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Mikroyrityksen liitetiedot 6

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007

Lisätiedot

DocuSign Envelope ID: EF8C5C4F-C057-48FB-990E-E7027BE878E6. Cleantech Invest Oyj, Tilinpäätös Cleantech Invest Oyj

DocuSign Envelope ID: EF8C5C4F-C057-48FB-990E-E7027BE878E6. Cleantech Invest Oyj, Tilinpäätös Cleantech Invest Oyj Cleantech Invest Oyj Toimintakertomus ja tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2016 1 CLEANTECH INVEST OYJ Malminrinne 1 B 00180 Helsinki Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 2005438-0 Sisällys Sivu Toimintakertomus

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2006 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2006

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008 TASEKIRJA 31.12.2008 Sisällys sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 5 Tositelajit ja säilyttämistapa 5 Tilinpäätöksen allekirjoitus 6 Tilikartta 7 Tasekirja

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 6 693 9 897 Muut EU-maat 18 241 20 948 USA 194 9 800 Muut maat 8 386 10 290 Yhteensä 33 515 50 935 Liiketoiminnan muut tuotot

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2010. Toimintakertomus. Tilinpäätös

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2010. Toimintakertomus. Tilinpäätös VESIOSUUSKUNTA UHKOILA Y-tunnus 2009335-5 1 TASEKIRJA 31.12.2010 Toimintakertomus Tilinpäätös VESIOSUUSKUNTA UHKOILA Sisällyslueftelo: Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot 5-6 Päiväys

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY 2010 2010 1 Sisältö Sisältö.................................... 2 Hallituksen toimintakertomus.................... 3 Tuloslaskelma...............................

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016 VUOSIKERTOMUS 2016 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2016 1.1. 31.12.2015 LIIKEVAIHTO 124 180 124 532 Valmistus omaan käyttöön 673 4 647

Lisätiedot

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 TOIMINTAKERTOMUS Sivu 1 Yhtiö on Jyväskylän kaupungin tytäryhteisö ja kuuluu Jyväskylän kaupunkikonserniin sen alakonsernina. Yhtiön osakepääoma Jakautuu 864 osakkeeseen. Kaikilla

Lisätiedot

FINGRID DATAHUB OY TILINPÄÄTÖS

FINGRID DATAHUB OY TILINPÄÄTÖS FINGRID Datahub 8.2.2017 Y-tunnus 2745543-5 FINGRID DATAHUB OY TILINPÄÄTÖS 16.02.2016-31.12.2016 FINGRID DATAHUB OY SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen liitetiedot Hallituksen

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

Pyynikin käsityöläispanimo Oy, Tilinpäätös Pyynikin käsityöläispanimo Oy

Pyynikin käsityöläispanimo Oy, Tilinpäätös Pyynikin käsityöläispanimo Oy Pyynikin käsityöläispanimo Oy Tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 1 PYYNIKIN KÄSITYÖLÄISPANIMO OY Tesoman valtatie 24 33300 TAMPERE Kotipaikka TAMPERE Y-tunnus 2513994-9 Sisällys Sivu Tuloslaskelma 3

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 30.09.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut Kaupparekisteri Handelsregistret Verohallinnosta saapuneet tiedot Uppgifter inkomna från

Lisätiedot

LUMITUULI OY. Tasekirja 1.1.2008-31.12.2008. Y-tunnus. Osoite. Kotipaikka 1454032-3. Lapinlahdenkatu 22 B 41-42 OO180 HELSINKI.

LUMITUULI OY. Tasekirja 1.1.2008-31.12.2008. Y-tunnus. Osoite. Kotipaikka 1454032-3. Lapinlahdenkatu 22 B 41-42 OO180 HELSINKI. LUMITUULI OY Tasekirja Y-tunnus Osoite Kotipaikka 1.1.2008-31.12.2008 1454032-3 Lapinlahdenkatu 22 B 41-42 OO180 HELSINKI Helsinki SisSllysluettelo Sivu Tase Tuloslaskelma Liitetiedot 3-5 Allekirjoitukset

Lisätiedot

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6 2014 2013 2012 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 426,3 475,8 483,3 Liikevoitto/ -tappio milj. euroa -18,6 0,7 29,3 (% liikevaihdosta) % -4,4 0,1 6,1 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä milj.

Lisätiedot

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS VUOSIKERTOMUS 1.11.1997 31.10.1998 TOIMINTA LYHYESTI Toiminnan tulos milj. mk 1998 1997 150 100 50 0 Voitto ennen veroja Voitto Liikevaihto mmk 2 227 1 687 Liikevaihdon muutos % +31.9 +28.0 Käyttökate

Lisätiedot

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT 1. LIIKEVAIHTO M 2014 % 2013 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 220,6 42,2 217,0 41,5 Teollisuuspalvelut 72,8 13,9 70,7 13,5 Kiinteistöpalvelut 229,1 43,9 235,4 45,0 Yhteensä 522,5 100,0 523,1

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

PRO LUOMU RY TILINPÄÄTÖS

PRO LUOMU RY TILINPÄÄTÖS PRO LUOMU RY TILINPÄÄTÖS 1.1. - 31.12.2016 Pro Luomu ry TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.12.2016 Sisällys Sivu Toimintakertomus 1-11 Tase 12 Tuloslaskelma 13 Liitetiedot 14 Luettelo kirjanpitokirjoista

Lisätiedot

KYMPPIVOIMA HANKINTA OY

KYMPPIVOIMA HANKINTA OY KYMPPIVOIMA HANKINTA OY TASEKIRJA 31.12.2014 Kymppivoima Hankinta Oy Y-tunnus 1796584-5 Kotipaikka Helsinki Osoite Töölönkatu 4 1 Sisällysluettelo Hallituksen toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4

Lisätiedot

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake " 5,81 5,29 4,77 Osinko/osake " 0,20 *) 0,20 -

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake  5,81 5,29 4,77 Osinko/osake  0,20 *) 0,20 - 2012 2011 2010 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 483,3 519,0 480,8 Liikevoitto milj. euroa 29,4 35,0 32,6 (% liikevaihdosta) % 6,1 6,7 6,8 Rahoitusnetto milj. euroa -5,7-5,5-3,1 (% liikevaihdosta)

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

VARAINHANKINTA Liittymismaksut 107 196,21 87 081,30

VARAINHANKINTA Liittymismaksut 107 196,21 87 081,30 TULOSLASKELMA 1.1. - 31.12.2013 1.1. - 31.12.2012 VARSINAINEN TOIMINTA Tuotot Teoston keräämät korvaukset 50 344 920,26 46 250 071,73 Korvaukset muilta järjestöiltä 8 808 549,92 9 052 999,43 Lainauskorvaus

Lisätiedot

Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy

Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Oppitunnin sisältö Tuloslaskelma Mikä on tuloslaskelma?

Lisätiedot

Tasekirja. Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys 1.1.-31.12.2011

Tasekirja. Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys 1.1.-31.12.2011 Tasekirja Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys 1.1.-31.12.2011 2 Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys Tase 2011 Vastaavaa Pysyvät vastaavat Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto 327,37 452,01

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42

TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42 1 TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42 Liiketoiminnan muut tuotot 13 728,31 13 839,90 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden

Lisätiedot

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY TASEKIRJA 31.12.2015 OIKIAN SOLUTIONS OY OIKIAN SOLUTIONS OY 2435594-9 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä

Lisätiedot

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry Aleksanterinkatu 48 A 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 1831814-8 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot