Firstbeat.net Raportit

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Firstbeat.net Raportit"

Transkriptio

1 Firstbeat.net Raportit Tiina FBT

2 STRESSIN JA PALAUTUMISEN RAPORTTI 1(2) Tiina FBT Mittauksen tiedot: Mittauksen päivämäärä: Ikä (vuotta) 47 Syke Pituus (cm) Paino (kg) Mittausvirhe (2%) Leposyke (lyöntiä/min) 48 Maksimisyke (lyöntiä/min) 180 Kesto (h:min:s) 22:28:37 Syke (alin / keskiarvo / korkein) 54 / 76 / 179 Painoindeksi (BMI) 21,7 Alkamisaika (h:min:s) 08:21:16 Huomiot: Aktiivisuusluokka 7,0 Päättymisaika (h:min:s) 06:49:53 Stressin ja palautumisen kuvaajat Stressireaktiot, liikunta ja muut fysiologiset tilat mittauksen aikana Päiväkirjamerkinnät Liikunta Rentoutuminen/lepohetki 3. Uni alkaa Stressin ja palautumisen vaikutukset voimavaroihin. Nouseva sininen käyrä kuvaa voimavarojen kertymistä, laskeva käyrä puolestaan voimavarojen kulumista. Stressireaktiot tarkoittavat stressitekijöiden aiheuttamaa aktiivisuustason nousua elimistössä. Stressireaktio voi olla luonteeltaan positiivinen tai negatiivinen. Positiivisen stressin aikana ihminen kokee asiansa innostavana ja tuntee miellyttäviä tunteita. Negatiivisen stressin aikana ihminen kokee epämiellyttäviä tunteita. Liikunta tarkoittaa fyysistä kuormitusta, jonka aikana rasitustaso nousee >30% henkilön maksimaalisesta hapenkulutuskapasiteetista (VO2max). Palautuminen tarkoittaa elimistön rauhoittumista ja/tai aktiivisuustason laskua. Arkiaktiivisuus tarkoittaa matalatehoista päivään sisältyvää fyysistä aktiivisuutta (rasitustaso 20-30% VO2max). Muut fysiologiseet tilat tarkoittavat tiloja, jotka eivät ole stressiä, palautumista tai edellä mainittuja fyysisen aktiivisuuden rasitustasoja. Esimerkiksi liikunnasta palautuminen on usein muuta fysiologista tilaa. Voimavarat kuvaavat elimistön kykyä reagoida kuormitukseen ja selviytyä erilaisista haasteista. Voimavarat kuluvat stressin vaikutuksesta ja kertyvät palautumisen aikana.

3 STRESSIN JA PALAUTUMISEN RAPORTTI 2(2) Stressi- ja palautumisjaksot Eniten stressiä sisältäneet ajanjaksot. Stressireaktiot. Eniten stressireaktioita sisältänyt 15 min jakso. Eniten stressireaktioita sisältänyt 60 min jakso. Eniten palautumista sisältäneet ajanjaksot. Palautuminen. Palauttavin 15 min jakso. Palauttavin 60 min jakso. Stressin lyhyt- ja pitkäaikaisvaikutukset Lyhytkestoisena stressi voi parantaa suorituskykyä, mutta jatkuessaan pitkään ilman riittävää palautumista se voi aiheuttaa terveydellisiä haittoja. Olennaista stressinhallinnassa ei ole stressin puuttuminen vaan riittävä ja säännöllinen palautuminen. Unen vaikutus palautumiseen Voimavarojen tasapaino unen aikana. Tasapaino on laskettu perustuen stressin kestoon ja palautumisreaktioihin. Voimavaratasapaino mittauksessa oli -14 Uniaikasi oli 7h 15min. Suositusten mukaan riittävä unen kesto on vähintään 7 tuntia. Palautumisen laatu (RMSSD) mittausjakson aikana RMSSD on sykevälivaihtelun mittari, joka kuvaa mm. palautumisen laatua. Matalat RMSSD -arvot unen aikana kertovat heikosta palautumisesta. Korkeammat arvot kuvaavat tehokkaampaa palautumista. Normaalitilanteessa unen aikaisen RMSSD -arvon tulisi olla yli 20.

4 Tiina FBT TERVEYSLIIKUNNAN RAPORTTI Mittauksen tiedot: 1(2) Mittauksen päivämäärä: Ikä (vuotta) 47 Syke Pituus (cm) Paino (kg) Mittausvirhe (2%) Leposyke (lyöntiä/min) 48 Maksimisyke (lyöntiä/min) 180 Kesto (h:min:s) 22:28:37 Syke (alin / keskiarvo / korkein) 54 / 76 / 179 Painoindeksi (BMI) 21,7 Alkamisaika (h:min:s) 08:21:16 Huomiot: Aktiivisuusluokka 7,0 Päättymisaika (h:min:s) 06:49:53 Terveysliikunnan kuvaaja Liikunnan rasitustasot mittauksen ajalta. Kuntoliikuntaa Terveysliikuntaa Kevyttä liikuntaa Arkiaktiivisuutta Kuntoliikunta on rasitustasoltaan vaativampaa liikuntaa, jolla on terveyttä edistävien vaikutusten lisäksi kuntoa kehittäviä vaikutuksia (yli 50 % maksimaalisesta suorituskyvystä). Terveysliikunta on säännöllistä, rasitustasoltaan vähintään kohtuullista liikuntaa, jolla on terveyttä edistäviä vaikutuksia (yli 40 % maksimaalisesta suorituskyvystä). Kevyt liikunta on hieman tehokkaampaa fyysistä aktiivisuutta, esim. kävely töihin (30-40 % maksimaalisesta suorituskyvystä). Arkiaktiivisuus on matalatehoista arkista fyysistä aktiivisuutta. Liikunnan terveysanalyysi Liikunnan tuottamat terveysvaikutukset mittausjakson ajalta Liikunnan määrä ja ja rasitustaso olivat olivat riittäviä riittäviä tuottamaan terveyttä terveyttä edistäviä edistäviä vaikutuksia. vaikutuksia. Liikunnan rasitustaso oli riittävä mutta määrä jäi terveyssuositusten kannalta liian alhaiseksi. Liikunnan määrä oli riittävä, mutta rasitustaso jäi terveyssuositusten kannalta liian alhaiseksi. Mittaukseen sisältyi liikunnallista aktiivisuutta mutta liikunnan kesto ja intensiteetti eivät täyttäneet terveysliikuntasuosituksia. Liikunnan tuottamat terveysvaikutukset jäivät saavuttamatta. Liikuntasuositukset: Suositusten mukaan liikuntaa tulisi harrastaa kohtalaisella rasitustasolla vähintään 30 min päivässä säännöllisesti. Liikunnan tuottamat hyödyt alkavat laskea kahden viikon kuluessa ja katoavat 2-8 kuukaudessa liikunnan lopettamisesta. Monipuolisen liikunnan lisäksi terveellinen ruokavalio ja riittävä lepo ovat tärkeitä tekijöitä terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä. (Lähde: American College of Sports Medicine) Liikunnan vaikutukset terveyteen: Säännöllisesti harrastettuna liikunta edistää terveyttä ja ehkäisee sairauksia. Jo lyhyet aktiivisuustason nousut parantavat hengitys- ja verenkiertoelimistön kuntoa ja nostavat vireystilaa. Lisäksi energiankulutus kasvaa ja verenpaine laskee useiksi tunneiksi. Kunnon kohottamiseksi tarvitaan kevyen liikunnan ohella myös rasitustasoltaan vaativampaa liikuntaa.

5 TERVEYSLIIKUNNAN RAPORTTI 2(2) Terveysliikuntapisteet Terveysliikuntapisteet kuvaavat, kuinka hyvin mittausjakson aikainen aktiivisuus täytti terveysliikunnalle asetetut yleiset tavoitteet liikunnan määrän ja rasitustason suhteen. ERINOMAINEN. Merkittäviä positiivisia terveysvaikutuksia. HYVÄ. Selkeitä positiivisia terveysvaikutuksia. KOHTALAINEN. Ei riittävästi positiivisia terveysvaikutuksia. HEIKKO. Vähän tai ei lainkaan positiivisia terveysvaikutuksia. Riittävien terveysliikuntapisteiden saavuttamiseksi päivittäin (tai lähes päivittäin) tulisi harrastaa noin 30 minuuttia terveyttä edistävää eli rasitustasoltaan kohtalaista liikuntaa. Erinomaisen tuloksen saavuttamiseksi vaaditaan yli 30 minuuttia keskiraskasta tai tehokkaampaa liikuntaa. Terveyshyödyt ja -riskit Liikuntasuoritustesi terveyshyödyt ja riskit Terveyshyödyt ja riskit kuvaaja kuvaa liikunnan tuottamia terveyshyötyjä suhteessa terveysriskeihin. Keltainen palkki liikkuu kuvaajassa vasemmalta oikealle liikunnan määrän ja rasitustason mukaan. Ihannetilanteessa keltainen palkki sijoittuu kuvaajan tavoitealueelle (harmaa alue), jolloin liikunnan tuottamat terveyshyödyt ovat lähes maksimaaliset, mutta riskit pysyvät vielä pieninä. Rasitustason noustessa mm. liikuntavammojen ja ylirasituksen riskit kasvavat.

6 ELÄMÄNTAPOJEN TERVEYSTARKASTUS 1(1) Tiina FBT Mittaustiedot: Päivä 1 ( ) 08:21 Fyysisen aktiivisuuden indeksi Energiankulutus liikunnan aikana (kcal) Voimavaratasapaino unen aikana Ikä (vuotta) 47 Kesto 22h 28min Pituus (cm) 162 Paino (kg) 57 Leposyke (lyöntiä/min) 48 Maksimisyke (lyöntiä/min) Painoindeksi (BMI) ,7 Huomiot: Aktiivisuusluokka 7,0 Suositus Hyvä Kohtalainen Heikko Työ Nämä reaktiot esiintyivät aikana, joka oli merkitty päiväkirjaan työajaksi. Arkiaktiivisuus Työn fyysinen kuormittavuus Palautuminen Pisin palauttava jakso työpäivän aikana oli 0min (- - - ) Hyvä Kohtalainen Heikko > 10 min 6-10 min 0-5 min 0-33%VO2max 33-50%VO2max %VO2max 30 min tai enemmän min 0-14 min Tuloksesi 0min 11% VO2max 0min Vapaa-aika Nämä reaktiot esiintyivät aikana, joka ei ollut merkitty päiväkirjaan työksi eikä uneksi. Terveysliikunta Kuormittavimman liikuntajakson vaikutukset kunnon kehittymiseen ( ) Palautuminen Pisin palauttava jakso oli 0min ( :45) Energiankulutus liikunnan aikana. Vuorokauden kokonaisenergiankulutus 2241 kcal. Hyvä Tilapäinen ylikuormitus Kohtalainen Heikko > 20 min min 0-10 min Erittäin kehittävä vaikutus Kehittävä vaikutus Ylläpitävä vaikutus Ei merkittävää vaikutusta Hyvä Kohtalainen Heikko 60 min tai enemmän min 0-14 min 123 kcal tai enemmän kcal 0-60 kcal Tuloksesi 33min Kehittävä vaikutus (3) 0min 332 kcal Uni Nämä reaktiot esiintyivät aikana, joka on merkitty päiväkirjaan uneksi. Hyvä Kohtalainen Heikko Tuloksesi Voimavaratasapaino Palautumisen laatu (RMSSD) 40 tai enemmän Uniaika > 7 h 5,5-7 h 0-5,5 h 7h 15min Keskimääräinen palautumisen määrä unijakson aikana oli 2h 48min Arkiaktiivisuus on matalatehoista arkista fyysistä aktiivisuutta. Terveysliikunta on säännöllistä, rasitustasoltaan vähintään kohtuullista liikuntaa, jolla on terveyttä edistäviä vaikutuksia (yli 40 % maksimaalisesta suorituskyvystä). Terveysliikuntapisteet kertovat, kuinka hyvin liikunnan rasitustaso ja määrä vastaavat terveysliikunnan suosituksia. Voimavaratasapaino unen aikana kuvaa palautumisen voimakkuutta päiväkirjaan merkityltä unen ajalta. RMSSD on sykevälivaihtelun mittari, joka kuvaa mm. palautumisen laatua. Matalat RMSSD -arvot unen aikana kertovat heikosta palautumisesta. Korkeammat arvot kuvaavat tehokkaampaa palautumista. Normaalitilanteessa unen aikaisen RMSSD -arvon tulisi olla yli 20.

7 HUOMIOT

8 TAVOITTEET Valitse haluamiltasi osa-alueilta henkilökohtaiset tavoitteet, joilla pyrit edistämään henkilökohtaista hyvinvointiasi. Työ Pidän kiinni tauoistani enkä hoida työasioita samaan aikaan. Muistan syödä ja juoda säännöllisesti, myös kiireen keskellä. Muokkaan aikatauluni / kalenterini realistiseksi, ja jätän tilaa myös aikataulujen venymiselle. Kiinnitän huomioita ergonomiaan: esim. oikeat työasennot ja mahdollisten apuvälineiden hyödyntäminen Pidän kiinni vapaa-ajastani: asetan itselleni takarajan, jolloin lähden töistä kotiin. Vapaa-aika Pyrin palautumaan säännöllisesti hyväksi havaitsemallani tavalla (esimerkiksi rentoutushetki, TV:n katselu, Kiireisinäkin aikoina muistan rentoutua läheisteni seurassa. Vähennän alkoholin käyttöä. En haali liikaa toimintaa vapaa-ajalleni, vaan jätän aikaa myös palautumiselle. Pudotan painoani kg/kk TAI kg. 20 mennessä. Pyrin harrastamaan liikuntaa vähintään kertaa viikossa. Pidän kiinni omista harrastuksistani, sillä mukavat elämykset edistävät hyvinvointiani. Viikonloppuna ja vapaapäivinä kiinnitän erityistä huomiota palautumiseen. Opettelen sanomaan Ei. Lisään arkiliikunnan määrää, esimerkiksi valitsen portaat hissin sijaan, ja suosin kävelyä ja pyöräilyä aina kun Pidän kiinni säännöllisestä ateriarytmistä (2-3 ateriaa välipalaa). Kiinnitän huomiota ravinnon laatuun; vältän runsaasti rasvaa, sokeria ja suolaa sisältäviä tuotteita. Lopetan tupakanpolton / nuuskankäytön. Yö ja nukkuminen Vältän kovatehoista fyysistä liikuntaa myöhään illalla. Vältän raskaita aterioita ennen nukkumaanmenoa. En ajattele tai tee stressaavia asioita ennen nukkumaanmenoa (esimerkiksi työt / sähköpostit). Pyrin käymään ajoissa nukkumaan, jotta ehdin nukkua riittävästi (n. 7 8 h). Hyödynnän unen saamisessa hyväksi havaitsemiani kenoja rentoutua (lukeminen, musiikin kuuntelu, Huomiot

Essi Esimerkki. Hyvinvointianalyysi

Essi Esimerkki. Hyvinvointianalyysi Essi Esimerkki Hyvinvointianalyysi ALOITUSKYSELYRAPORTTI Profiili Essi Esimerkki Kartoituksen alkupäivämäärä 23.02.2012 Kyselyn tulokset Liikun mielestäni riittävästi terveyden kannalta. Liikuntani teho

Lisätiedot

Stressinmittauksen tulkintamalli. -Mitä tulokset kertovat kuormitusriskistä?

Stressinmittauksen tulkintamalli. -Mitä tulokset kertovat kuormitusriskistä? Stressinmittauksen tulkintamalli -Mitä tulokset kertovat kuormitusriskistä? Ttm Jaakko Kotisaari Jyväskylä 20.5. 2008 Kuormittuneisuuden arvioinnin haasteet Onko palautumista riittävästi? Mikä on sopiva

Lisätiedot

Sisällysluettelo. www.firstbeat.com

Sisällysluettelo. www.firstbeat.com Firstbeat Hyvinvointianalyysi Asiantuntijan opas helmikuu 2014 1 Sisällysluettelo 1. Hyvinvointianalyysi sydämesi kertoo hyvinvoinnistasi... 4 1.1. Työkalu hyvinvoinnin ja liikunnan ammattilaisille...

Lisätiedot

SUUNTO ON. How Not. Rely on Luck WHEN OPTIMIZING YOUR TRAINING EFFECT. HARJOITTELUOPAS

SUUNTO ON. How Not. Rely on Luck WHEN OPTIMIZING YOUR TRAINING EFFECT. HARJOITTELUOPAS SUUNTO ON How Not to Rely on Luck WHEN OPTIMIZING YOUR TRAINING EFFECT. HARJOITTELUOPAS SUUNTO ON ihmisille, joilla ei ole varaa luottaa vain onneensa VARMISTA OPTIMAALINEN HARJOITTELUVAIKUTUS. SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

JAKSAMISEN EVÄÄT. Pekka Pulkkinen, Vierumäen Liikunta- ja Terveysklinikan testauspäällikkö

JAKSAMISEN EVÄÄT. Pekka Pulkkinen, Vierumäen Liikunta- ja Terveysklinikan testauspäällikkö JAKSAMISEN EVÄÄT Pekka Pulkkinen, Vierumäen Liikunta- ja Terveysklinikan testauspäällikkö TYÖHYVINVOINTI JA TUOTTAVUUS (PLUS) Hyväkuntoinen henkilöstö Hyvä osaaminen, kehittämisinto Henkilöstön korkea

Lisätiedot

Suomalaisten kuormittavin päivä on lauantai (työ)hyvinvointia?

Suomalaisten kuormittavin päivä on lauantai (työ)hyvinvointia? Suomalaisten kuormittavin päivä on lauantai (työ)hyvinvointia? Hanna Rinta/Firstbeat Technologies Oy Henry foorumi 6.11.2012 Miten hyvin voidaan nyt? Erilaisia lieviä palautumisen ongelmia on jopa joka

Lisätiedot

Firstbeatin Hyvinvointianalyysi

Firstbeatin Hyvinvointianalyysi Firstbeatin Hyvinvointianalyysi Tuottaa ymmärrettäviä ja yksilöllisiä raportteja, jotka mitattava henkilö saa mukaansa palautetilaisuudessa Erittäin helppo mitattavalle henkilölle vaatii vain sykemittauksen

Lisätiedot

Kuorm a kevenee yhteistyöllä

Kuorm a kevenee yhteistyöllä Itellan ja Työterveyslaitoksen yhteisessä Kuormahankkeessa vuosina 2011-2013 kartoitettiin kokonaisvaltaisesti postinjakajien ja varhaisjakajien työn kuormitustekijöitä ja työntekijöiden kuormittuneisuutta.

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAINEN OPAS KUNTOILUUN 19628325.00 SWE/FIN A FIN

HENKILÖKOHTAINEN OPAS KUNTOILUUN 19628325.00 SWE/FIN A FIN 19628325.00 SWE/FIN A FIN HENKILÖKOHTAINEN OPAS KUNTOILUUN SISÄLLYS 1. ALOITA KUNTOILU...2 2. TAVOITTEIDEN ASETTAMINEN...4 3. RAJOITTAMATON MÄÄRÄ VAIHTOEHTOJA...7 4. KUNNON TESTAAMINEN...10 5. HENKILÖKOHTAINEN

Lisätiedot

JOHDA ITSEÄSI JAKSA TYÖSSÄ

JOHDA ITSEÄSI JAKSA TYÖSSÄ JOHDA ITSEÄSI JAKSA TYÖSSÄ SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 3 2. MIELEN TERVEYSLAUTANEN (THE HEALTHY MIND PLATTER) 4 3. PSYYKKINEN HYVINVOINTI 6 Motivaatio ja motivaatiotekijät 6 Kuormitustekijät 6 Työn voimavaratekijät

Lisätiedot

Karoliina Granqvist. Hyvinvointiteknologia osana elämäntapaohjausta - Painonhallintaryhmään osallistuneiden kokemukset

Karoliina Granqvist. Hyvinvointiteknologia osana elämäntapaohjausta - Painonhallintaryhmään osallistuneiden kokemukset Karoliina Granqvist Hyvinvointiteknologia osana elämäntapaohjausta - Painonhallintaryhmään osallistuneiden kokemukset Fysioterapian koulutusohjelma 2013 HYVINVOINTITEKNOLOGIA OSANA ELÄMÄNTAPAOHJAUSTA -

Lisätiedot

Fyysisen ja henkisen työkyvyn kehittäminen - mitä tehdä käytännössä. Mikko Koivu

Fyysisen ja henkisen työkyvyn kehittäminen - mitä tehdä käytännössä. Mikko Koivu Fyysisen ja henkisen työkyvyn kehittäminen - mitä tehdä käytännössä Mikko Koivu Työhyvinvoinnin johtaminen TYÖ: sisältö, menetelmät, välineet, ergonomia TYÖYHTEISÖ: yhteistyö, tiedonkulku, pelisäännöt

Lisätiedot

MAKSIMIVOIMAHARJOITTELUN JÄLKEISEN PALAUTUMISEN SEURANTA SYKEVÄLIANALYYSIMENETELMÄLLÄ

MAKSIMIVOIMAHARJOITTELUN JÄLKEISEN PALAUTUMISEN SEURANTA SYKEVÄLIANALYYSIMENETELMÄLLÄ 1 MAKSIMIVOIMAHARJOITTELUN JÄLKEISEN PALAUTUMISEN SEURANTA SYKEVÄLIANALYYSIMENETELMÄLLÄ Firstbeat Hyvinvointianalyysin soveltuvuus maksimivoimaharjoittelun jälkeisen palautumisen seurantaan Saara Koskinen

Lisätiedot

6. vuorotyöntekijöiden elämäntapaneuvonta

6. vuorotyöntekijöiden elämäntapaneuvonta 6. vuorotyöntekijöiden elämäntapaneuvonta mikko härmä irja kandolin mikael sallinen jaana laitinen työvuorosuunnittelun lisäksi vuorotyön haittoja voidaan ehkäistä ja vähentää vuorotyöntekijöiden omilla

Lisätiedot

HOITOHENKILÖKUNNAN KOKEMUKSIA VUOROTYÖN VAIKUTUKSISTA TYÖSSÄJAKSAMISEEN JA TYÖKYKYYN PUOTILAN VANHAINKODISSA

HOITOHENKILÖKUNNAN KOKEMUKSIA VUOROTYÖN VAIKUTUKSISTA TYÖSSÄJAKSAMISEEN JA TYÖKYKYYN PUOTILAN VANHAINKODISSA HOITOHENKILÖKUNNAN KOKEMUKSIA VUOROTYÖN VAIKUTUKSISTA TYÖSSÄJAKSAMISEEN JA TYÖKYKYYN PUOTILAN VANHAINKODISSA Tiina Lindholm Opinnäytetyö, Kevät 2002 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Helsingin yksikkö Diakoninen

Lisätiedot

1 LIIKUNTAOHJELMA 1: 13 VUOTIAS KOULULAINEN

1 LIIKUNTAOHJELMA 1: 13 VUOTIAS KOULULAINEN Kirjoittajana: Aki Tiihonen 1 LIIKUNTAOHJELMA 1: 13 VUOTIAS KOULULAINEN Liikuntaohjelman tavoitteena on parantaa henkilön elämän laatua paremman jaksamisen ja sosiaalisuuden lisääntymisen kautta sekä vähentää

Lisätiedot

KUVAUS LIIKUNNANOHJAAJAN TYÖSTÄ

KUVAUS LIIKUNNANOHJAAJAN TYÖSTÄ KUVAUS LIIKUNNANOHJAAJAN TYÖSTÄ Liikunnanohjaajan työnkuva, aerobinen kunto ja työn energeettinen kuormitus LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Fysioterapian koulutusohjelma Opinnäytetyö Syksy 2008 Kolari Hanna

Lisätiedot

Yrittäjänaisen työhyvinvointi

Yrittäjänaisen työhyvinvointi Yrittäjänaisen työhyvinvointi Alle on koottu tietoa yrittäjän työhyvinvointiin liittyen. Otsikoinnin avulla löydät ne asiat, jotka sinulle ovat tärkeitä. Toivomme myös että ne auttavat arvioimaan omaa

Lisätiedot

Sisällysluettelo 2. Esittely 8. Aloittaminen 10. A300:n asetusten määrittäminen 10. Pika-asennus 11. Perusasetukset 11. Ranneke 12

Sisällysluettelo 2. Esittely 8. Aloittaminen 10. A300:n asetusten määrittäminen 10. Pika-asennus 11. Perusasetukset 11. Ranneke 12 KÄYTTÖOHJE SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelo 2 Esittely 8 Aloittaminen 10 A300:n asetusten määrittäminen 10 Pika-asennus 11 Perusasetukset 11 Ranneke 12 Näppäintoiminnot ja valikon rakenne 13 Näppäintoiminnot

Lisätiedot

Firstbeat-hyvinvointianalyysin hyödyt ja käyttökokemukset terveydenhoitajan ohjaustyössä

Firstbeat-hyvinvointianalyysin hyödyt ja käyttökokemukset terveydenhoitajan ohjaustyössä OPINNÄYTETYÖ Jaana Jalkanen Riikka Oravisjärvi 702T07 Firstbeat-hyvinvointianalyysin hyödyt ja käyttökokemukset terveydenhoitajan ohjaustyössä Sallassa Hoitotyön koulutusohjelma, Terveydenhoitotyö ROVANIEMEN

Lisätiedot

fyysinen aktiivisuus ja siihen vaikuttavia tekijöitä

fyysinen aktiivisuus ja siihen vaikuttavia tekijöitä Tiina Heikkinen Ikääntyvien itäsuomalaisten fyysinen aktiivisuus ja siihen vaikuttavia tekijöitä Physical activity and its determinants among ageing people in Eastern Finland Publications of the University

Lisätiedot

Päivitetty versio 1/2012. Sisältö

Päivitetty versio 1/2012. Sisältö Päivitetty versio 1/2012. Sisältö Johdatusta...3 1. Ammattikuljettajat - epäsäännöllisen työn haasteet terveydelle...4 1.1 Vuorotyön vaikutukset elimistössä...4 1.2 Vuorotyö asettaa haasteita terveellisten

Lisätiedot

Lähde liikkeelle. Juoksuopas Suunnittelu, sisältö ja taitto: Fitra Oy

Lähde liikkeelle. Juoksuopas Suunnittelu, sisältö ja taitto: Fitra Oy Lähde liikkeelle Juoksuopas Suunnittelu, sisältö ja taitto: Fitra Oy Juokseminen on helppo tapa harrastaa liikuntaa. Pue lenkkikengät jalkoihin, laita ulkoiluvaatteet päälle ja pääset lenkille kotioveltasi.

Lisätiedot

RASKAAN LIIKENTEEN KULJETTAJIEN AEROBINEN KUNTO, TYÖSSÄ KUORMITTUMINEN JA PALAUTUMINEN

RASKAAN LIIKENTEEN KULJETTAJIEN AEROBINEN KUNTO, TYÖSSÄ KUORMITTUMINEN JA PALAUTUMINEN RASKAAN LIIKENTEEN KULJETTAJIEN AEROBINEN KUNTO, TYÖSSÄ KUORMITTUMINEN JA PALAUTUMINEN Matti Lassila Liikuntalääketiede Pro gradu-työ Liikuntalääketiede Jyväskylän yliopisto Terveystieteen laitos Kevät

Lisätiedot

HYVINVOINTIANALYYSILLÄ KOHTI ELÄMÄNTAPAMUUTOSTA

HYVINVOINTIANALYYSILLÄ KOHTI ELÄMÄNTAPAMUUTOSTA OPINNÄYTETYÖ JUHA KOIVISTO 2010 HYVINVOINTIANALYYSILLÄ KOHTI ELÄMÄNTAPAMUUTOSTA HOITOTYÖNKOULUTUSOHJELMA ROVANIEMEN AMMATTIKORKEAKOULU TERVEYS- JA LIIKUNTA-ALA Hoitotyön koulutusohjelma Opinnäytetyö HYVINVOINTIANALYYSILLÄ

Lisätiedot

KUSKIT KUNTOON hankeraportti pilottiryhmä 2010 Itella Oyj Tampereen alueen kuljetus

KUSKIT KUNTOON hankeraportti pilottiryhmä 2010 Itella Oyj Tampereen alueen kuljetus KUSKIT KUNTOON hankeraportti pilottiryhmä 2010 Itella Oyj Tampereen alueen kuljetus Tampereella 11.01.2011 Terveystalo Työterveys Tullintori tft Maaret Myllys tth Lea Vuorenala HANKERAPORTTI 2 (23) SISÄLLYS

Lisätiedot

Puolustusvoimien kuntotestaajan käsikirja

Puolustusvoimien kuntotestaajan käsikirja Puolustusvoimien kuntotestaajan käsikirja Puolustusvoimien kuntotestaajan käsikirja 1 Kirjoittajat: Kai Pihlainen, Matti Santtila, Olli Ohrankämmen, Jouni Ilomäki, Mauno Rintakoski, Seppo Tiainen Paino:

Lisätiedot

Ryhmämuotoisen terveysliikuntamallin työkirja

Ryhmämuotoisen terveysliikuntamallin työkirja Täsmälääke-hanke Elämäniloa terveysliikunnasta Ryhmämuotoisen terveysliikuntamallin työkirja Lahden kaupunki Hyvinvointipalvelut ja Liikuntapalvelut Sari Kristiansen Jani Juuti Täsmälääke-hanke Elämäniloa

Lisätiedot

FITLANDIA-HYVINVOINTIOPAS

FITLANDIA-HYVINVOINTIOPAS FITLANDIA-HYVINVOINTIOPAS ASIANTUNTIJAT Sanna Malinen Sanna Malinen on 27-vuotias viittä vaille valmis lääkäri. Sanna on harrastanut liikuntaa pikkutytöstä lähtien, ja urheilulajeista hänen sydäntään lähellä

Lisätiedot

Kohti parempaa aivoterveyttä. Kouvolan seudun Muisti ry Muistiliiton jäsen OPAS AIVOJEN HUOLTOON JA HYVINVOINTIIN

Kohti parempaa aivoterveyttä. Kouvolan seudun Muisti ry Muistiliiton jäsen OPAS AIVOJEN HUOLTOON JA HYVINVOINTIIN Kohti parempaa aivoterveyttä Kouvolan seudun Muisti ry Muistiliiton jäsen OPAS AIVOJEN HUOLTOON JA HYVINVOINTIIN Kohti parempaa aivoterveyttä Kohti parempaa aivoterveyttä -työkirja on tarkoitettu henkilöille,

Lisätiedot