Esianalyysi: Pori/Jakkuvärkki

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Esianalyysi: Pori/Jakkuvärkki 13.1.2012"

Transkriptio

1 Esianalyysi: Pori/Jakkuvärkki Aluetarkastelu: kaavoitus, suojeltavat alueet ja kohteet, sähköverkko, korkeusrajoitus. Tuulisuusarvio (alustava): tuulen nopeus, virtauksen laatu Toteutus: Numerola Oy Heikkola Erkki, Suutari Riku,Tarvainen Pasi, Uuksulainen Heikki Tarkastus: Joonas Hokkanen Tiivistelmä keskeisistä tuloksista Tuulipuistokohde Alueen kaavoitus Suojelualueet ja - kohteet Kohde: Pori / Jakkuvärkki N: E: Pinta-ala: ~1.4 km 2 Teholuokka: 20-30MW Tuulipuiston alueella maakuntakaava ja Luonais-Porin osayleiskaava. Puiston alueella tai välittömässä läheisyydessä kaksi alueellisesti pientä suojelualuetta. Pienin etäisyys puistoalueelta taajamaasutukseen noin 1.5 km ja Porin taajama-alueelle noin 2 km. Etelä-Poriin valmisteltavalla osayleiskaavalla voi olla vaikutusta puiston sähkölinjayhteyksiin. Oosinselän tuulipuistoa kaavoitetaan Jakkuvärkin eteläpuolelle Luvian alueelle. Puiston alueella tai välittömässä läheisyydessä kaksi alueellisesti pientä suojelualuetta. Niiden ei pitäisi olla esteenä puiston perustamiselle. Puiston lähialueella, etäisyydellä 2-5km on useita luonnonsuojelualueita sekä kulttuuriympäristöjä. Sähköverkko Alueen sähköverkon omistaa Pori Energia Sähköverkot Oy. Sähköverkkoon liittymiseen ei ole estettä. Liityntä noin 5-8km Puistoalueelta. Korkeusrajoitus Puisto sijaitsee lähellä Porin lentokenttää. Lähdeaineistosta riippuen Puisto sijaitsee joko lentoestepintojen alueella tai lähestymisalueella. Lähestymisalueella suurin sallittu rakennuskorkeus puistoalueella noin 200m. Lentoestepintojen alueella pienempi. Lentoesterajoituksen korkeus varmistettava Finavialta.

2 Tuulen nopeus Tarkastelua alueen keskituulennopeudet vaihtelevat välillä m/s. Virtauksen laatu Tuulen pystysuuntainen nopeudgradientti ja turbulenssi-intensiteetti ovat normaaleja. 2

3 Sisällys Tiivistelmä keskeisistä tuloksista... 1 Johdanto... 4 Kohteen esittely... 4 Aluetarkastelu... 5 Alueen kaavoitus... 5 Luonnon- maiseman ja arvokkaiden kohteiden suojelu Sähköverkko Korkeusrajoitukset Tuulisuusarvio Tuulen nopeus Virtauksen laatu Yhteenveto

4 Johdanto Tämän esiselvityksen tarkoituksena on kartoittaa keskeiset syyt, jotka voisivat estää suunnitellun tuulivoimapuiston toteutuksen tai tehdä siitä taloudellisesti kannattamattoman. Selvitys sisältää aluetarkastelun ja tuulisuusarvion. Aluetarkastelu käsittää: 1. Katsaukseen alueen kaavoitustilanteeseen 2. Selvityksen sähköverkkoon liityntämahdollisuudesta 3. Luonnonsuojelulliset esteet 4. Korkeusrajoitukset Tuulisuusarvio sisältää: 1. Arvion keskituulennopeuksista alueella 2. Virtauksen laadun arviointi Kohteen esittely Tässä selvityksessä tarkastellaan tuulivoimakohdetta Jakkuvärkki/Pori. Alue on määritelty Mannertuulialueet Satakunnassa (Satakuntaliitto 2011; Sarja A:300) julkaisussa Kohteessa 12 (s 57-58). Puisto sijaitsee Viasvedenlahden ja Preiviikinlahden välisen Kuumiaisenniemen juuressa. Alue sijaitsee n 6 km Porin keskustan länsipuolella Makholma Etu-Ameriikka Viasvesi alueella. Mannertuulialueet Satakunnassa julkaisussa alueen pinta-alaksi on määritetty 1.4 km^2 on puiston suunniteltu kokoluokka on 20-30MW. 4

5 Kuva 1: Sijainti Pori / Jakkuvärkki Aluetarkastelu Alueen kaavoitus 5

6 Suunnitellulle tuulipuiston alueelle ei ole määritelty kaavoituksissa käyttötarkoitusta. Tuulipuiston lopullisesta rajauksesta riippuen puistoalueelle tai sen välittömään läheisyyteen on merkitty kaksi yleismerkinnällä määriteltyä suojelualuetta. Alueet ovat suojeltu paikallisen merkityksen vuoksi eivätkä vaikuttane merkittävästi tuulipuiston perustamismahdollisuuksiin. Porin taajama-alue sijaitsee noin 2 km päässä puistoalueesta. Viasveden ja Makholman kyläalueet sijaitsevat 1.5-2km puistoalueesta. Tuulipuiston toteutus vaatii osayleiskaavan muutosta alueella. Maakuntakaava Alueen maakuntakaava on vahvistettu Vahvistettavaksi toimitettu maakuntakaava on saatu Satakunnan maakuntaliiton internet-palvelusta ( ). Kaavatietoja ei ole vielä saatavissa Ympäristöhallinnon Oiva-tietokannasta. Maakuntaliitossa on käynnissä tuulivoimatuotantoalueita käsittelevän vaihemaakuntakaava 1:n valmistelu. Valmisteltava vaihemaakuntakaava pohjautuu Mannertuulialueet Satakunnassa (Satakuntaliitto 2011; Sarja A:300) julkaisuun, jossa esiselvityksessä tarkasteltava tuulipuistoalue on esitelty. Kaavavalmistelusta tiedottavat: alueiden käytön johtaja Jukka Moilanen, maakunta-arkkitehti Sirkka Lehto ympäristöasiantuntija Anne Savola maakuntainsinööri Teemu Salonen Huomiot maakuntakaavasta: Vahvistetussa maakuntakaavassa suunniteltu puistoalue sijaitseen osittain kaupunkikehittämisen kohdevyöhykkeellä, osittain sen ulkopuolella. Alue sijaitsee Matkailun kehittämisvyöhykkeellä. Puistoalueella tai sen välittömässä läheisyydessä on hiekan ja soran ottoalue. Alue ei vaikuta tuulipuiston perustamiseen. Puistoalueen läheisyydessä, noin 2.5km päässä sijaitsee viestiliikennealue. Alueesta pohjoiseen noin 2.5km on kaavoitettu maa- ja metsätalousvaltainen alue, jolla on erityistä ulkoilun ohjaamistarvetta. 6

7 Kuva 2: Maakuntakaava. Tarkasteltava tuulipuistoalue on merkitty punaisella soikiolla. Alkuperäinen kartta löytyy osoitteesta (http://www.satakuntaliitto.fi/linkkitiedosto.aspx?taso=2&id=922&sid=478) Yleiskaava Hanke-alue kuuluu vahvistetulle Lounais-Porin yleiskaava-alueelle (http://www.pori.fi/kaupunkisuunnittelu/yleiskaavat.html). Yleiskaavassa pieni yleismerkinnällä määritelty suojelualue, joka saattaa sijaita puistoalueella tai aivan sen välittömässä läheisyydessä.puistoalueen itäpuolella olevan maa-aineksen ottolaueen yhteydessä on myös yleismerkinnällä määritelty suojelualue. Porin yleiskaava-arkkitehdin Heimo Salmisen ( ) mukaan suojeltavat kohteet ovat Sudenkallion ja Sikakiven kohteet. Kohteilla on paikalinen merkitys, mutta eivät todennäköisesti estä tuulipuiston perustamista alueelle, kunhan itse kohteet pysyvät koskemattomina. Suojelualueiden lopullinen vaikutus selviää YVA:n yhteydessä. Puistoalueesta noin 1 km itään on määritelty yleismerkinnällä erityisalue. Erityisalueen merkintäperusteet on hyvä selvittää. Viasvedenlahden rannalla, noin 1.5 km puistoalueen lounaispuolella on yleiskaavassa määritetty pientalovaltainen asuntoalue. 7

8 Kuva 3: Yleiskaava puistoalueella. Porin kaupungilla on vireillä Luvian Oosinselän tuulivoimapuiston osayleiskaava. Porin kaupungin kaavoituskatsauksen mukaan eteläisen Porin osayleiskaavan valmistelu on suunnittelilla. Tämä saattaa vaikuttaa sähkölinjayhteyksien toteuttamiseen. 8

9 Kuva 4: Luvian Oosinselän tuulivoimapuiston osayleiskaava. Kuva 5: Olemassaolevien rakennusten sijainti suhteessa tuulipuistoalueeseen. 9

10 Luonnon- maiseman ja arvokkaiden kohteiden suojelu Alueen yleiskaava sisältää kaksi yleisellä suojelumerkinnällä varustettua pientä suojelualuetta Sudenkallion ja Sikakiven alueet. Alueiden vaikutus käsitelty Alueen kaavoitus -kappaleessa. Muita tiedossa olevia suojelutekijöitä ei ole puiston alueella tai välittömässä läheisyydessä. Tuulipuiston toteutus vaatii osayleiskaavan muutosta alueella. Luonnonsuojelualueet: Lounais-Porin yleiskaava (kuva 3) sisältää kaksi pientä yleisesellä suojelumerkinnällä varustettua pientä suojelualuetta, jotka sijaitsevat puiston alueella tai välittömässä läheisyydessä. Kyseiset suojelualueet on käsitelty Alueen kaavoitus kappaleessa ylesikaavoituksen yhteydessä. Alle 5 km:n etäisyydellä puistoalueesta on useita yleiskaavaan merkittyä suojelualuetta (kuva 3, sininen vaakaviivoitus) ja Ympäristöhallinon tietojärjestelmän sisältämää Natura 2000 suojelualuetta (kuva 6). Preiviikin lahden pohjalla, noin 5 km puistoalueesta pohjoiseen, on lintujensuojelualueita. Linnusto ja eläimistö: Satakuntaliiton Mannertuulet Satakunnassa selvityksen mukaan merikotkien pesiä ei ole alle 2 km:n etäisyydellä puistoalueesta. Muuta tiedossaolevaa tuulipuiston toteuttamiseen vaikuttavaa eläimistö- tai kasvillisuustietoa on tiedusteltu Varsinais-Suomen Ely-keskuksen Ympäristö ja Luonnonvarat yksikön ylitarkastaja Juha Manniselta ( ). Häntä ei ole vielä tavoitettu. Muut suojelukohteet: Puistoalueen pohjoispuolella, noin 3 km puistoalueelta sijaitsevat valtakunnallisesti merkittävä Vanhankartanon kulttuuriympäristö sekä sekä valtakunnallisesti arvokas Preiviikin kylä- ja kulttuurimaisema. 10

11 Kuva 6: Alueen suojelukohteet. 11

12 Sähköverkko Sähköverkon omistaa Porin Energia Sähköverkot Oy Sähköverkkoliityntään ei ole estettä Liityntäetäisyys 5-8km Sähköverkon alueella omistaa Pori Energia Sähköverkot Oy. Sähköverkkoon liityntämahdollisuutta on tiedusteltu Jussi Järviseltä (Porin Energia, ). Järvisen mukaan liityntä Porin Energian sähköverkkoon on mahdollinen, ja todennäköinen liityntäpaikka on Jakkuvärkistä itään valtatie 8:n läheisyydessä. Vireillä olevassa Luvian Oosanselän tuulivoimapuiston osayleiskaavassa (kuva 4) on määritelty sähköasemien sijaintivaihtoehtoja, joista lähin on noin 5 km:n päässä Jakkuvärkin puistossa. Samat sijaintivaihtoehdot on määritelty myös Porin yleiskaavassa yhdyskuntateknisen huollon alueena. Alueelle on kuitenkin kaavoitussuunnitelmia, jotka saattavat vaikuttaa sähkölinjojen toteuttamismahdollisuuksiin. Korkeusrajoitukset Tuulivoimapuisto sijaitsee Porin lentokentän läheisyydessä. Lentoesterajouskorkeus varmistuu Finavian lausunnosta. Jakkuvärkin tuulipuistoalue alue osuu Finavian paikkatietoaineistossa karkeasti kuvattujen estepintojen alueelle (kuva 7). Puiston etäisyys lentokentästä on kuitenkin sen verran suuri eikä puisto sijaitse kiitoratojen suunnassa että puisto sijaitsee todennäköisesti Porin aseman lähestymisalueelle, jolloin Finavian paikkatietoaineiston mukaan alueen rakennusten maksimikorkeus merenpinnasta on 218m. Mannertuulet Satakunnassa selvitys tukee tästä olettamusta, sillä selviyksen mukaan alueella on 218m:n lentoesterajoituskorkeus. Alueen korkeus merenpinnasta on noin 10-20m, jolloin rakennuskorkeutta alueelle jää m. Varmistuksen asialle saa Finavialta pyydettävästä lentoestelausunnosta. Puolustusvoimien tutkavaikutuksen selvitystarvetta varten tulee tehdä tutkavaikutusten selvityspyyntö sähköpostitse osoitteeseen Selvityspyynnön tulee sisältää puistokohteen tarkka sijainti, turbiinien määrä sekä turbiinien suunniteltu maksimikorkeus. 12

13 Kuva 7: Tuulipuistojen hankealueiden sijainti suhteessa Finavian paikkatietoaineistossa määritettyihin lentoesterarajoituksiin. 13

14 Tuulisuusarvio Tuulen nopeus Jakkuvärkin tuulipuiston alueella keskituulennopeus 100 m:n korkeudella on hieman yli 7 m/s. Kuitenkin alle 7.25 m/s. Jakkuvärkin alueelle muodostettiin virtauslaskennan (CFD) avulla virtausmalli. Virtausmalli laskettiin 12 tuulen suunnalle, ja alueen virtausmalli on muodostettu yhdistämällä eri tuulensuuntien suuntien virtauskentät. Tuulen nopeuden arviointiin tarvitaan tuulen suuntakohtaiset nopeusjakaumat referenssipisteessä laskenta-alueella. Lähtötietona käytettiin Suomen Tuuliatlaksen antamaa estimaattia pisteessä E , N korkeudella 200 m. Mallinnetun alueen säde oli 13 km ja korkeus 2 km. Maaston korkeusaineistona käytettiin Maanmittauslaitoksen Korkeusmalli 25 m aineistoa. Alueen puusto ja kasvillisuus saatiin Corine 2000 tietokannasta. Simuloidun virtausmallin avulla tuulisuuden lähtötieto laajennettiin koko tarkastelualueelle ja eri korkeuksille. Tuloksena korkeuksien 100 ja 120 m keskituulennopeuskartat (kuvat 8 ja 9). Keskituulennopeudet 100m tarkastelualueella ovat välillä 6.9 m/s m/s. 120m korkeudessa tuulet ovat välillä m/s. Hieman suurempia keskituulennopeuksia löytyy tarkastelualueelta luoteeseen. Lisäksi koilisessa peltoalueiden vieressä on mäenharja, jossa päästään suurempiin tuulennopeuksiin. Virtauksen laatu Turbulenssin intensiteetti 100 m:n korkeudella on maasto huomioiden tyypillinen. Tuuligradienttikertoimen arvo 100 m:n korkeudella on suurimmillaan Gradientti on suurempi, kuin yleisesti turbiinisuunnittelussa käytetttävä arvo 0.2. Arvo on suuruusluokaltaan tyypillinen rannikkoalueella. Virtaukset ovat Tuulipuiston alueella laadullisesti normaaleja. Alueella ei ole merkittäviä maaston korekusvaihteluita tai muita virtausesteitä, jotka tarkastelukorkeuksissa vaikuttaisivat merkittävästi virtaukseen. Tuulen pystysuuntaiset nopeusgradientit ovat gradienttikertoimella (wind shear factor) kuvattua suurimmillan tasoa Arvo ylittää turbiinisuunnittelussa normaalisti käytetyn arvon 0.2, mutta on suuruusluokaltaan tyypillinen alaville rannikkoseuduille. Virtauksen turbulensi-intesiteetti on 100m korkeudella vahvimmillaan 13-14%. Arvo on maastoolosuhteissa tyypillinen. 14

15 Kuva 8: Keskituulennopeudet 100 m:n korkeudessa. Yksikkö m/s. 15

16 16

17 Kuva 9: Keskituulennopeudet 120 m:n korkeudessa. Yksikkö m/s. 17

Tuulipuistokohteen ympäristöselvitys Latamäki - Luhanka

Tuulipuistokohteen ympäristöselvitys Latamäki - Luhanka Tuulipuistokohteen ympäristöselvitys Latamäki - Luhanka Riku Suutari, Erkki Heikkola ja Heikki Uuksulainen Numerola Oy 1 Projektiraportin nimi ja kirjoittajat Tuulipuistokohteen ympäristöselvitys: Latamäki

Lisätiedot

Tuulivoimakohteen ympäristöselvitys Tervalamminvuori - Rautalampi

Tuulivoimakohteen ympäristöselvitys Tervalamminvuori - Rautalampi LUOTTAMUKSELLINEN Tuulivoimakohteen ympäristöselvitys Tervalamminvuori - Rautalampi Erkki Heikkola ja Riku Suutari Numerola Oy Projektiraportin nimi ja kirjoittajat Tuulivoimakohteen ympäristöselvitys:

Lisätiedot

Tuulivoimakohteen ympäristöselvitys Isovuori - Orimattila

Tuulivoimakohteen ympäristöselvitys Isovuori - Orimattila LUOTTAMUKSELLINEN Tuulivoimakohteen ympäristöselvitys Isovuori - Orimattila Erkki Heikkola ja Riku Suutari Numerola Oy Projektiraportin nimi ja kirjoittajat Tuulivoimakohteen ympäristöselvitys: Isovuori

Lisätiedot

Tuulipuistokohteen ympäristöselvitys Maatianvuori - Korpilahti

Tuulipuistokohteen ympäristöselvitys Maatianvuori - Korpilahti Tuulipuistokohteen ympäristöselvitys Maatianvuori - Korpilahti Riku Suutari, Erkki Heikkola ja Heikki Uuksulainen Numerola Oy Projektiraportin nimi ja kirjoittajat Tuulipuistokohteen ympäristöselvitys:

Lisätiedot

NUMEROLA OY PL 126 (Piippukatu 11), 40101 Jyväskylä

NUMEROLA OY PL 126 (Piippukatu 11), 40101 Jyväskylä Pohjois-Savon kaupan maakuntakaava 2030 TUULIVOIMAKOHTEEN YMPÄRISTÖSELVITYS: Tervalamminvuori Rautalampi, Suonenjoki Erkki Heikkola, Riku Suutari ja Mika Laitinen Numerola Oy 2 Esipuhe Pohjois-Savon kaupan

Lisätiedot

AHLAISTEN LAMMIN TUULIVOI- MAHANKKEEN YVA-OHJELMA

AHLAISTEN LAMMIN TUULIVOI- MAHANKKEEN YVA-OHJELMA Vastaanottaja A. Ahlström Osakeyhtiö Satawind Oy Asiakirjatyyppi YVA-Ohjelma Päivämäärä 16.9.2013 1510006584 A. AHLSTRÖM OSAKEYHTIÖ SATAWIND OY AHLAISTEN LAMMIN TUULIVOI- MAHANKKEEN YVA-OHJELMA A. AHLSTRÖM

Lisätiedot

POHJOIS-SAVON TUULIVOIMA- MAAKUNTAKAAVALUONNOS. Kaavaselostus

POHJOIS-SAVON TUULIVOIMA- MAAKUNTAKAAVALUONNOS. Kaavaselostus POHJOIS-SAVON TUULIVOIMA- MAAKUNTAKAAVALUONNOS ja Kuopion lentoaseman meluvyöhykkeen muutos Kuopion seudun ja Pohjois-Savon maakuntakaavoissa Kaavaselostus 2 3 POHJOIS-SAVON TUULIVOIMAMAAKUNTAKAAVALUONNOS

Lisätiedot

Mastokankaan tuulivoimaosayleiskaava

Mastokankaan tuulivoimaosayleiskaava Kaavaselostus Timo Huhtinen 2.6.2015 Kaavaselostus, luonnos 2 (58) 2.6.2015 SISÄLLYS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT... 4 1.1 Tunnistetiedot... 4 1.2 Kaava-alueen sijainti... 4 1.3 Kaavan tarkoitus... 5 1.4

Lisätiedot

Paraisten tuulivoimaselvitys

Paraisten tuulivoimaselvitys Paraisten tuulivoimaselvitys 1 Johanna Eskola Suunnittelija 20.9.2013 MILJÖAVDELNINGEN YMPÄRISTÖOSASTO Strandvägen 28, FI-21600 PARGAS Rantatie 28, FI-21600 PARAINEN Tfn / Puh. (02) 458 5700 Fax (02) 458

Lisätiedot

KAAVASELOSTUS 8.1.2014

KAAVASELOSTUS 8.1.2014 KAAVASELOSTUS 8.1.2014 LEMLAHDEN TUULIPUISTON OSAYLEISKAAVA LUONNOS 8.1.2014 Pöyry Finland Oy 1 Sisältö 1 TIIVISTELMÄ 3 2 JOHDANTO 4 2.1 Osayleiskaavatyön tausta, tarkoitus ja ohjausvaikutus 5 2.2 Osallistuminen

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA LEMLAHDEN TUULIPUISTON OSAYLEISKAAVA. Kaavaselostus Ehdotusvaihe 2 29.4.2015. KV XX.XX.xxxx. KHXX.XX.xxxx

EURAJOEN KUNTA LEMLAHDEN TUULIPUISTON OSAYLEISKAAVA. Kaavaselostus Ehdotusvaihe 2 29.4.2015. KV XX.XX.xxxx. KHXX.XX.xxxx EURAJOEN KUNTA Kaavaselostus Ehdotusvaihe 2 29.4.2015 Hyväksymispäivämäärät ja pykälät KV XX.XX.xxxx KHXX.XX.xxxx Päivämäärä 29.4.2015 Ehdotus 2 Laatija Jarmo Lukka ja Minna Lehtonen Kaavaselostus Kuvaus

Lisätiedot

LIITE 1 HANKEKUVAUS JA ALUSTAVA YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI

LIITE 1 HANKEKUVAUS JA ALUSTAVA YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI LIITE 1 HANKEKUVAUS JA ALUSTAVA YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI 1 HANKKEEN KUVAUS JA SIJAINTI... 2 2 HANKEALUEEN YMPÄRISTÖ... 4 2.1 ALUEEN TIESTÖ... 4 2.2 ASUTUS JA ALUEEN MUUT TOIMINNOT... 4 2.3 KAAVATILANNE

Lisätiedot

Vaikutusten arviointi 25..11.2013. SATAKUNNAN VAIHEMAAKUNTAKAAVA 1 Maakunnallisesti merkittävät tuulivoimatuotannon alueet

Vaikutusten arviointi 25..11.2013. SATAKUNNAN VAIHEMAAKUNTAKAAVA 1 Maakunnallisesti merkittävät tuulivoimatuotannon alueet 1 SATAKUNNAN VAIHEMAAKUNTAKAAVA 1 Maakunnallisesti merkittävät tuulivoimatuotannon alueet Vaikutusten arviointi 25..11.2013 KAAVASELOSTUKSEN ERILLISLIITE A SATAKUNTALIITTO ALUEIDEN KÄYTTÖ 2 SATAKUNNAN

Lisätiedot

Sisä Suomen tuulivoimaselvitys

Sisä Suomen tuulivoimaselvitys 2011 Sisä Suomen tuulivoimaselvitys Projekti YTJ 035 Merja Paakkari Hafmex Wind Oy 10/6/2011 Sisältö Yleinen osuus 2 Johdanto 2 Tuulivoimatuotanto ja kaavoitus 3 Tuulivoimatuotannon maankäytölliseen sijoittumiseen

Lisätiedot

PAIMION KAUPUNKI Huso-Pöylän tuulivoimapuiston osayleiskaava 21.5.2014

PAIMION KAUPUNKI Huso-Pöylän tuulivoimapuiston osayleiskaava 21.5.2014 PAIMION KAUPUNKI Pöyry Finland Oy Paimion kaupunki 1 2 Sisältö 1 TIIVISTELMÄ 5 2 JOHDANTO 6 2.1 Osayleiskaavatyön tausta, tarkoitus ja oikeusvaikutus 7 2.2 Osallistuminen ja vuorovaikutuksen järjestäminen

Lisätiedot

Kannuksen Kaukasennevan tuulipuiston osayleiskaavaluonnos. Kaavaselostus

Kannuksen Kaukasennevan tuulipuiston osayleiskaavaluonnos. Kaavaselostus Kannuksen Kaukasennevan tuulipuiston 6.8.2015 YHTEYSTIEDOT Kannuksen kaupunki Mittausteknikko Matti Salmela +358 44 4745 247 etunimi.sukunimi(a)kannus.fi Hanketoimija, Puhuri Oy Hankekehityspäällikkö Harri

Lisätiedot

R A P O RT T I 2012 UUSIUTUVAT ENERGIAVAR UUSIUTUVAT ENERGIAVAR AT

R A P O RT T I 2012 UUSIUTUVAT ENERGIAVAR UUSIUTUVAT ENERGIAVAR AT RAPORTTI 2012 UUSIUTUVAT ENERGIAVARAT JA JA NIIDEN SIJOITTUMINEN POHJANMAALLA RAPORTTI 2012 Layout: Mainostoimisto Henrix, Kokkola 2013 2 - Uusiutuvat energiavarat ja niiden sijoittuminen Pohjanmaalla

Lisätiedot

Varsinais-Suomen liitto Egentliga Finlands förbund Regional Council of Southwest Finland. Varsinais-Suomen tuulivoimaselvitys 2010-2011

Varsinais-Suomen liitto Egentliga Finlands förbund Regional Council of Southwest Finland. Varsinais-Suomen tuulivoimaselvitys 2010-2011 Varsinais-Suomen liitto Egentliga Finlands förbund Regional Council of Southwest Finland Varsinais-Suomen tuulivoimaselvitys 2010-2011 Varsinais-Suomen tuulivoimaselvitys 2010-2011 Tekijät: Aleksis Klap,

Lisätiedot

SALON KAUPUNKI Huso-Pöylän tuulivoimapuiston osayleiskaava Ehdotus 20.11.2013

SALON KAUPUNKI Huso-Pöylän tuulivoimapuiston osayleiskaava Ehdotus 20.11.2013 SALON KAUPUNKI Huso-Pöylän tuulivoimapuiston osayleiskaava Ehdotus Pöyry Finland Oy Salon kaupunki 1 2 Sisältö 1 TIIVISTELMÄ 4 2 JOHDANTO 5 2.1 Osayleiskaavatyön tausta, tarkoitus ja oikeusvaikutus 6

Lisätiedot

Sisä-Suomen tuulivoimaselvitys Etelä-Karjala

Sisä-Suomen tuulivoimaselvitys Etelä-Karjala Sisä-Suomen tuulivoimaselvitys Etelä-Karjala 2011 Sisä-Suomen tuulivoimaselvitys Etelä-Karjala Kannen kuva: Kuvasovite Parikkala, Tarvaspohja. Etäisyys voimaloihin 1,4-4,9 km. Valokuvat/Kuvasovitteet:

Lisätiedot

Tuulivoimapuisto Tyrinselkä Oy 18.12.2013

Tuulivoimapuisto Tyrinselkä Oy 18.12.2013 Tuulivoimapuisto Tyrinselkä Oy 18.12.2013 TYRINSELÄN TUULIVOIMAHANKKEEN PROJEKTIKUVAUS JA VAIKUTUSTEN ARVIOINTI SUUNNITTELUTARVERATKAISU- HAKEMUSTA VARTEN SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 2 2 TAUSTA... 2

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI Juurakon tuulivoimapuiston osayleiskaava

KALAJOEN KAUPUNKI Juurakon tuulivoimapuiston osayleiskaava LIITTEET 16X131962 2.2.2015 KALAJOEN KAUPUNKI Juurakon tuulivoimapuiston osayleiskaava Kaavaluonnos 2.2.2015 Liiteluettelo Liite 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Liite 2. Luontoselvitykset Liite

Lisätiedot

LAUSUNNOT 1. VARSINAIS-SUOMEN ELY-KESKUS 16.5.2014 VARELY/47/07.01/2013. ELY keskuksen kannanotto

LAUSUNNOT 1. VARSINAIS-SUOMEN ELY-KESKUS 16.5.2014 VARELY/47/07.01/2013. ELY keskuksen kannanotto 15.10.2014 - Vastineraportti 1 / 24 LAUSUNNOT 1. VARSINAIS-SUOMEN ELY-KESKUS 16.5.2014 VARELY/47/07.01/2013 ELY keskuksen kannanotto Maisema ja kulttuuriympäristö Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteiden

Lisätiedot

Kurikan Saunamaan tuulivoimaosayleiskaava

Kurikan Saunamaan tuulivoimaosayleiskaava Osayleiskaavan selostus Kurikan kaupunki 9.6.2014 Kaavaehdotus 2 (66) 9.6.2014 SISÄLLYS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT... 4 1.1 Tunnistetiedot... 4 1.2 Kaava-alueen sijainti... 4 1.3 Kaavan tarkoitus... 5

Lisätiedot

KEMIÖNSAAREN NORDANÅ-LÖVBÖLEN TUULIVOIMAPUISTO

KEMIÖNSAAREN NORDANÅ-LÖVBÖLEN TUULIVOIMAPUISTO KEMIÖNSAAREN NORDANÅ-LÖVBÖLEN TUULIVOIMAPUISTO Ympäristövaikutusten arviointiohjelma Egentliga Finlands Energi Ab (EFE) YHTEYSTIEDOT HANKKEESTA VASTAAVA Egentliga Finlands Energi Ab Yhteyshenkilö: Ansgar

Lisätiedot

Huittisten Kiimasuon alueen tuulivoimaosayleiskaava

Huittisten Kiimasuon alueen tuulivoimaosayleiskaava HUITTISTEN KAUPUNKI EOLUS OY Huittisten Kiimasuon alueen tuulivoimaosayleiskaava Kaavaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P24870 Kaavaselostus 1 (70) Pekka Sepppänen Sisällysluettelo 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

RAASEPORIN-INKOON EDUSTAN MERITUULIVOIMAPUISTO. ympäristövaikutusten arviointiohjelma

RAASEPORIN-INKOON EDUSTAN MERITUULIVOIMAPUISTO. ympäristövaikutusten arviointiohjelma RAASEPORIN-INKOON EDUSTAN MERITUULIVOIMAPUISTO ympäristövaikutusten arviointiohjelma Suomen Merituuli Oy 82122960 11.5.2009 RAASEPORIN-INKOON EDUSTAN MERITUULIVOIMAPUISTO ympäristövaikutusten arviointiohjelma

Lisätiedot

S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A. wpd Finland Oy. Palovaara Ahkiovaara TUULIVOIMAHANKE. Ympäristövaikutusten arviointiohjelma

S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A. wpd Finland Oy. Palovaara Ahkiovaara TUULIVOIMAHANKE. Ympäristövaikutusten arviointiohjelma S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A wpd Finland Oy Palovaara Ahkiovaara TUULIVOIMAHANKE Huhtikuu 2014 Palovaara Ahkiovaaran tuulivoimahanke FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Ulkoasu FCG / Leila Väyrynen

Lisätiedot

MUSTILANKANKAAN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA

MUSTILANKANKAAN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA FCG Finnish Consulting Group Oy Kalajoen kaupunki MUSTILANKANKAAN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA 18.11.2013 FCG Finnish Consulting Group Oy Kalajoen kaupunki I YHTEYSTIEDOT Kalajoen kaupunki Kaavoitustoimi

Lisätiedot

YHTEYSVIRANOMAISEN LAUSUNTO PUDASJÄRVEN TOLPANVAARA- JYLHÄVAARAN TUULIVOIMAPUISTON YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOIN- TIOHJELMASTA

YHTEYSVIRANOMAISEN LAUSUNTO PUDASJÄRVEN TOLPANVAARA- JYLHÄVAARAN TUULIVOIMAPUISTON YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOIN- TIOHJELMASTA 12.11.2012 POPELY/21/07.04/2012 Metsähallitus Laatumaa, Tuulivoima Tuulivoimapäällikkö Erkki Kunnari Veteraanikatu 5 90100 OULU Viite Pudasjärven Tolpanvaara-Jylhävaaran tuulivoimapuiston arviointiohjelma

Lisätiedot