Tuulivoimatuotantoon soveltuvien alueiden selvittäminen Uudenkaupungin tuulivoimayleiskaavaa varten Varsinais-Suomen liiton asiantuntijatyönä.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tuulivoimatuotantoon soveltuvien alueiden selvittäminen Uudenkaupungin tuulivoimayleiskaavaa varten Varsinais-Suomen liiton asiantuntijatyönä."

Transkriptio

1 Tuulivoima-alueiden rajaus, Uusikaupunki Tuulivoimatuotantoon soveltuvien alueiden selvittäminen Uudenkaupungin tuulivoimayleiskaavaa varten Varsinais-Suomen liiton asiantuntijatyönä. Alustavassa selvitysvaiheessa on määritetty soveltuvat alueet paikkatietorajauksia ja aineistoja hyödyntäen. Näiden aluerajausten kanssa on käyty neuvotteluita Uudenkaupungin kaavoittajien kanssa siitä, miten alueet luokitellaan. Alueiden rajausperusteet: - Suojavyöhykkeet rakennuksista (vakituinen ja vapaa-ajan asutus) 500, 650 ja 1000 metrin etäisyydelle, rakennustietokannan aineistot Uudeltakaupungilta liiton käyttöön - Alueet eivät sijaitse luonnonsuojelu-, luonnonsuojeluohjelmien-, Natura-, Finiba-, Iba-luokitteluiden mukaisilla alueilla (Tiedot Hertta-tietokannasta ja Varsinais-Suomen liiton aineistot) - Etäisyys tiedossa oleviin merikotkan pesäpuihin on vähintään 2 km (tiedot 11/2012) - Alueet eivät sijaitse valtakunnallisilla tai maakunnallisilla maisema-alueilla ja RKY-alueiden alueilla (maakuntakaavan merkinnät) - Aluekohtaisesti määritetään Finavian rajapintojen mukainen rakennelman korkeusrajoitus (Kaikki alueet sijaitsevat pääosin lentoesterajapinnan 370 metriä vyöhykkeellä, joille ei tule rajoituksia lentotoiminnasta, poikkeuksena on eteläisimmät, Vehmaan rajaan rajoittuvat, alueet, mutta näille voi todennäköisesti saada poikkeusluvan lentoesterajapinnasta poikkeamiseen (Kuten Salon Halikon alueella on tapahtunut rajapinnan reunavyöhykkeellä.). - Alueet eivät sijaitse yleis- tai asemakaavoitetuilla alueilla (poikkeuksena auto- ja soijatehtaan alue) Jatkotarkastelu vaiheessa oletuksena on, että potentiaalisimmat ja siten todelliset kaavaan tulevat alueet ovat jo määritetty ja niille tehdään jatkotarkasteluita. Nyt vireillä olevien hankkeiden osalta selvityksiä ei tehdä, koska niiden osalta kaavoitus etenee oletettavasti omaa tahtiaan. Alueet on luokiteltu neljään eri luokkaan käytyjen neuvotteluiden perusteella: 1) Jatkoselvitettävät alueet: tyhjien alueiden luokittelu soveltuviksi alueiksi, joilla ei todennäköisesti ole merkittävää vaikutusta muuhun maankäyttöön, alueen koon vaikutus ja suhde muihin lähialueiden tyhjiin alueisiin. Pyritty valitsemaan useista lähekkäisistä alueista ne, joilla on vähiten yhteisvaikutuksia keskenään, mikäli kaikki alueet toteutuisivat tuulivoimatuotantoon (erityisesti Uudenkaupungin itäosat). 2) Muu maankäyttö: alueilla on muuta maankäyttöintressiä, kuten sijainti kaavoitettujen tai tulevaisuudessa kaavoitettavien alueiden läheisyydessä. Alueen koko pieni useammalle voimalalle, alueen läheisyydessä paljon asutusta tai loma-asutusta. Alue sijaitsee lähellä paremmin tuulivoimatuotannolle soveltuvaa aluetta. 3) Rannikko alueet: alueet sijaitsevat rannikkovyöhykkeellä, välisaaristossa, lähtökohtaisesti soveltumattomia alueita vapaa-ajan asutuksen ja virkistyskäyttöintressien vuoksi

2 4) Merialueet: Alueet sijaitsevat avomerellä, lähtökohtaisesti soveltumattomia, Selkämeren kansallispuisto, virkistyskäyttö Nyt käynnissä olevien hankkeiden osalta on Elkkyisten alue todettu tuulivoimatuotantoon soveltumattomaksi lähinnä eteläpuolella olevien kaavavarausten vuoksi, Muntilan alue sijaitsee hyvin lähellä linnustollisesti arvokkaita alueita, mutta on jatkoselvitettävien alueiden joukossa. Yaran pengertien hanke ei ole tullut esille paikkatietorajauksissa, mutta alueella sijaitsee jo nyt tuulivoimaloita ja alue on teollisuuden käytössä. Jatkoselvityksiä tulee tehdä vielä jatkossa alueille, alla listaus mahdollisesti tarvittavista listauksista ja lyhyt kuvaus tehtävistä selvityksistä. Voidaan tehdä mahdollisesti liiton työnä. - Ilmatieteen laitoksen tuuliatlaksesta kerätään tiedot alueiden tuulisuudesta ja tuottoarviot (mikäli kaupungilla ei tätä tietoa jo ole). Lähes koko Ugin alueelta on saatavilla tarkempi 250 m hilakoon tieto. Yleisesti silmäiltynä voidaan kuitenkin tuulisuuden olevan pienimmillään noin 6,1-6,2 m/s tasolla 100 metrin korkeudella sisämaassa (Kalanti ym.), joten tuulen keskinopeuden ei voida olettaa olevan rajoittava tekijä, sillä tuulisuus on todennäköisesti riittävää nykyvoimaloille napakorkeudella noin metriä. - Määritetään alueille soveltuvien voimaloiden määrää ja sijaintia (alustava voimalamäärä arvio on tehty laskennallisesti; 3kpl x 3MW voimala / neliökilometri). - Yleistasolla selvitetään alueiden rakennettavuutta ja uusien tielinjojen linjauksia. Voimaloiden ja tielinjojen osalta merkittävintä lienee se, että ne voidaan sijoittaa alustavasti, jotta maisemavaikutukset pystytään arvioimaan, sekä siksi, että mahdolliset arvokkaat luontokohteet, pesintäreviirit jne. voidaan ottaa huomioon jo alustavassa vaiheessa. - Tehdään näkyvyysanalyysit/ näkyvyysanalyysit metsävaikutushuomioiden, oletuksella 120 metriä korkea voimala - Selvitetään alueiden mahdollisuus sähköverkkoon liitynnälle (20 kv/ 110 kv) verkonhaltijoiden kanssa sekä mahdolliset uusien siirtolinjojen ja muuntoasemien/ kytkinkenttien sijainnit Lopullisessa vaiheessa on jo päätetty ns. kaavaluonnos alueet, joille tulee tehdä vielä selvityksiä konsulttien toimesta. Lisäksi tehtyjen alueiden jne. siirto virallisiksi kaavamerkinnöiksi tehtäneen Ugin tai konsultin toimesta. Muiden osallisten tehtävät/ tilattavat selvitykset: - linnustoselvitys jatkotarkasteluun valittujen alueiden osalta ja uusien sähkönsiirtolinjojen osalta (yhteisvaikutus, muuttojen vaikutus, alueen pesintälinnusto, lähistön arvokkaiden alueiden vaikutus). Tehtävät selvitykset tulee tehdä maastokäynnein myös muutonseurannan osalta. Lisäksi kannattanee pyytää arviota lintujen käyttäytymisestä koko Uudenkaupungin alueelta, jotta jatkossa voi hankkeita estää tai kieltää linnustovaikutuksiin vedoten. - Lepakkoselvitys kaikkien alueiden osalta (tämä kannattanee pyytää tekemään detektorein linnustoselvityksen/ pesintäselvityksen aikana) - Kuvasovitteet kaikista alueista, lisäksi kaavaselostukseen tulisi varmasti tehdä kuvasovitteita myös tietyiltä alueita, joilla on todennäköisesti kahden eri puiston voimalat näkyvissä (LOPULLISESSA VAIHEESSA)

3 - Luontoinventoinnit, alueiden kasvillisuus, uusien sähkönsiirtolinjojen alla olevan kasvillisuuden huomiointi, voimaloiden ja huoltotiestön alle jäävien alueiden kasvillisuus (LOPULLISESSA VAIHEESSA) - Melumallinnus kaikkien alueiden osalta (LOPULLISESSA VAIHEESSA) - Arkeologiset inventoinnit (muinaisjäännöksen jne.) (Selvityksen tulisi tehdä alueilta siten, että niissä huomioidaan koko alue, ei vain oletettuja voimaloiden sijainteja, eli korkeuskäyräperustaisesti tarkistaa koko alueen mahdollisesti potentiaaliset muinaismuistosijainnit.) - Maisema-analyysit alueittain, vaikutus, olemassa oleva maisema, katselusuunnat, merkittävät kohteet, jne. Tämän voi mitä ilmeisemmin tehdä Marie Nyman. - Teknistaloudelliset laskelmat, nämä kuten paikalla tehtävät tarkat tuulisuusmittaukset voivat olla turhia tehdä kunnan maksamina, koska teette kaavat kuitenkin siten, ettei niillä ole tarkoitus myös myöntää MRL 77 a mukaisesti rakennuslupia.

4 TUULIVOIMATUOTANNON SELVITYSALUEET

5 ASUTUS JA LOMA-ASUTUSPUSKUROINTIEN MUKAISET ALUERAJAUKSET

6 YLEIS- JA ASEMAKAAVOITETTUJEN ALUEIDEN SUHDE TUULIVOIMATUOTANNON SELVITYSALUEISIIN

7 LUONNONSUOJELU-, NATURA- JA FINIBA- ALUEIDEN SUHDE JATKOSELVITETTÄVIIN ALUEISIIN

8 KULTTUURIYMPÄRISTÖN JA MAISEMAN KANNALTA ARVOKKAAT ALUEET JA KOHTEET

9 LENTOESTERAJAPINNAT JA SUUNNITELLUT HANKKEET

10 POTENTIAALISET EKOLOGISET ALUEET JA VYÖHYKKEET

11 TEOREETTISET MELULÄHTEET JA ALUEET

Varsinais-Suomen liitto Egentliga Finlands förbund Regional Council of Southwest Finland. Varsinais-Suomen tuulivoimaselvitys 2010-2011

Varsinais-Suomen liitto Egentliga Finlands förbund Regional Council of Southwest Finland. Varsinais-Suomen tuulivoimaselvitys 2010-2011 Varsinais-Suomen liitto Egentliga Finlands förbund Regional Council of Southwest Finland Varsinais-Suomen tuulivoimaselvitys 2010-2011 Varsinais-Suomen tuulivoimaselvitys 2010-2011 Tekijät: Aleksis Klap,

Lisätiedot

PERIAATEPÄÄTÖS KEMIÖNSAAREN TUULIVOIMASTA (Luonnos)

PERIAATEPÄÄTÖS KEMIÖNSAAREN TUULIVOIMASTA (Luonnos) PERIAATEPÄÄTÖS KEMIÖNSAAREN TUULIVOIMASTA (Luonnos) 1. JOHDANTO 2. VARSINAIS-SUOMEN TUULIVOIMASELVITYS 2010 2011 3. TUULIVOIMASELVITYKSEEN SISÄLTYVÄT ALUEET KEMIÖNSAARELLA 4. KEMIÖNSAAREN KUNNAN PERIAATEPÄÄTÖKSEN

Lisätiedot

Sisä-Suomen tuulivoimaselvitys Etelä-Karjala

Sisä-Suomen tuulivoimaselvitys Etelä-Karjala Sisä-Suomen tuulivoimaselvitys Etelä-Karjala 2011 Sisä-Suomen tuulivoimaselvitys Etelä-Karjala Kannen kuva: Kuvasovite Parikkala, Tarvaspohja. Etäisyys voimaloihin 1,4-4,9 km. Valokuvat/Kuvasovitteet:

Lisätiedot

Vaikutusten arviointi 25..11.2013. SATAKUNNAN VAIHEMAAKUNTAKAAVA 1 Maakunnallisesti merkittävät tuulivoimatuotannon alueet

Vaikutusten arviointi 25..11.2013. SATAKUNNAN VAIHEMAAKUNTAKAAVA 1 Maakunnallisesti merkittävät tuulivoimatuotannon alueet 1 SATAKUNNAN VAIHEMAAKUNTAKAAVA 1 Maakunnallisesti merkittävät tuulivoimatuotannon alueet Vaikutusten arviointi 25..11.2013 KAAVASELOSTUKSEN ERILLISLIITE A SATAKUNTALIITTO ALUEIDEN KÄYTTÖ 2 SATAKUNNAN

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan I vaihemaakuntakaavan ehdotusvaiheen lausunnot ja muistutukset sekä niihin laaditut vastineet

Etelä-Pohjanmaan I vaihemaakuntakaavan ehdotusvaiheen lausunnot ja muistutukset sekä niihin laaditut vastineet Etelä-Pohjanmaan I vaihemaakuntakaavan ehdotusvaiheen lausunnot ja muistutukset sekä niihin laaditut vastineet Etelä-Pohjanmaan liitto 2015 Etelä Pohjanmaan I vaihemaakuntakaavan ehdotusvaiheen lausunnot

Lisätiedot

TUULIVOIMAVAIHEMAAKUNTAKAAVALUONNOS

TUULIVOIMAVAIHEMAAKUNTAKAAVALUONNOS TUULIVOIMAVAIHEMAAKUNTAKAAVALUONNOS Utkast till etapplandskapsplan för vindkraft SAATUIHIN LAUSUNTOIHIN JA MIELIPITEISIIN LAADITTU VASTINE Bemötanden för de erhållna utlåtandena och åsikterna PL 273 (Ratapihankatu

Lisätiedot

SALON KAUPUNKI Huso-Pöylän tuulivoimapuiston osayleiskaava Ehdotus 20.11.2013

SALON KAUPUNKI Huso-Pöylän tuulivoimapuiston osayleiskaava Ehdotus 20.11.2013 SALON KAUPUNKI Huso-Pöylän tuulivoimapuiston osayleiskaava Ehdotus Pöyry Finland Oy Salon kaupunki 1 2 Sisältö 1 TIIVISTELMÄ 4 2 JOHDANTO 5 2.1 Osayleiskaavatyön tausta, tarkoitus ja oikeusvaikutus 6

Lisätiedot

Uudenmaan tuulivoimaselvitys, osa 1: NYKYTILA-ANALYYSI

Uudenmaan tuulivoimaselvitys, osa 1: NYKYTILA-ANALYYSI Uudenmaan tuulivoimaselvitys, osa 1: NYKYTILA-ANALYYSI Uudenmaan liiton julkaisuja E127-2013 Uudenmaan liiton julkaisuja E127-2013 ISSN 2341-8885 ISBN 978-952-448-372-8 Ulkoasu: Anni Levonen Valokuvat:

Lisätiedot

Lausunnonantaja Lausunnon pääsisältö Toimenpide-ehdotus

Lausunnonantaja Lausunnon pääsisältö Toimenpide-ehdotus SALON KAUPUNKI Huso-Pöylän tuulivoimapuiston osayleiskaava, koonti luonnosvaiheen lausunnoista 20.11.2013 Lausunnonantaja Lausunnon pääsisältö Toimenpide-ehdotus Varsinais-Suomen ELY-keskus Kaavaselostus:

Lisätiedot

PAIMION KAUPUNKI Huso-Pöylän tuulivoimapuiston osayleiskaava 21.5.2014

PAIMION KAUPUNKI Huso-Pöylän tuulivoimapuiston osayleiskaava 21.5.2014 PAIMION KAUPUNKI Pöyry Finland Oy Paimion kaupunki 1 2 Sisältö 1 TIIVISTELMÄ 5 2 JOHDANTO 6 2.1 Osayleiskaavatyön tausta, tarkoitus ja oikeusvaikutus 7 2.2 Osallistuminen ja vuorovaikutuksen järjestäminen

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON 1. VAIHEMAAKUNTAKAAVAN VALMISTELUVAIHEESSA ANNETUT LAUSUNNOT JA HUOMAUTUKSET SEKÄ MAAKUNTALIITON VASTINE

ETELÄ-SAVON 1. VAIHEMAAKUNTAKAAVAN VALMISTELUVAIHEESSA ANNETUT LAUSUNNOT JA HUOMAUTUKSET SEKÄ MAAKUNTALIITON VASTINE mkhall 22.05.2013 1(84) ETELÄ-SAVON 1. VAIHEMAAKUNTAKAAVAN VALMISTELUVAIHEESSA ANNETUT LAUSUNNOT JA HUOMAUTUKSET SEKÄ MAAKUNTALIITON VASTINE Sisältö Yleistä tästä asiakirjasta... 2 Yleisvastine koskien

Lisätiedot

Loimaan Alastaron tuulivoimaosayleiskaava

Loimaan Alastaron tuulivoimaosayleiskaava LOIMAAN KAUPUNKI EOLUS VIND AB PO Loimaan Alastaron tuulivoimaosayleiskaava Kaavaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P24868 Kaavaselostus 1 (65) Pekka Sepppänen Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 2 1.1

Lisätiedot

NUMEROLA OY PL 126 (Piippukatu 11), 40101 Jyväskylä

NUMEROLA OY PL 126 (Piippukatu 11), 40101 Jyväskylä Pohjois-Savon kaupan maakuntakaava 2030 TUULIVOIMAKOHTEEN YMPÄRISTÖSELVITYS: Tervalamminvuori Rautalampi, Suonenjoki Erkki Heikkola, Riku Suutari ja Mika Laitinen Numerola Oy 2 Esipuhe Pohjois-Savon kaupan

Lisätiedot

R A P O RT T I 2012 UUSIUTUVAT ENERGIAVAR UUSIUTUVAT ENERGIAVAR AT

R A P O RT T I 2012 UUSIUTUVAT ENERGIAVAR UUSIUTUVAT ENERGIAVAR AT RAPORTTI 2012 UUSIUTUVAT ENERGIAVARAT JA JA NIIDEN SIJOITTUMINEN POHJANMAALLA RAPORTTI 2012 Layout: Mainostoimisto Henrix, Kokkola 2013 2 - Uusiutuvat energiavarat ja niiden sijoittuminen Pohjanmaalla

Lisätiedot

KEMIÖNSAAREN KUNTA GRÄSBÖLEN TUULIVOI- MAPUISTON OSAYLEIS- KAAVA

KEMIÖNSAAREN KUNTA GRÄSBÖLEN TUULIVOI- MAPUISTON OSAYLEIS- KAAVA Vastaanottaja Kemiönsaaren kunta Asiakirjatyyppi Osayleiskaavan selostus (kaavaluonnosvaihe) Päivämäärä kesäkuu 2012 Työnumero 82138174 KEMIÖNSAAREN KUNTA GRÄSBÖLEN TUULIVOI- MAPUISTON OSAYLEIS- KAAVA

Lisätiedot

Tuulivoimakohteen ympäristöselvitys Isovuori - Orimattila

Tuulivoimakohteen ympäristöselvitys Isovuori - Orimattila LUOTTAMUKSELLINEN Tuulivoimakohteen ympäristöselvitys Isovuori - Orimattila Erkki Heikkola ja Riku Suutari Numerola Oy Projektiraportin nimi ja kirjoittajat Tuulivoimakohteen ympäristöselvitys: Isovuori

Lisätiedot

KEMIÖNSAAREN NORDANÅ-LÖVBÖLEN TUULIVOIMAPUISTO

KEMIÖNSAAREN NORDANÅ-LÖVBÖLEN TUULIVOIMAPUISTO KEMIÖNSAAREN NORDANÅ-LÖVBÖLEN TUULIVOIMAPUISTO Ympäristövaikutusten arviointiohjelma Egentliga Finlands Energi Ab (EFE) YHTEYSTIEDOT HANKKEESTA VASTAAVA Egentliga Finlands Energi Ab Yhteyshenkilö: Ansgar

Lisätiedot

Kaavan ehdotusvaiheen kuulemisesta saadut lausunnot ja muistutukset

Kaavan ehdotusvaiheen kuulemisesta saadut lausunnot ja muistutukset Salon kaupunki Näsen kartanon tuulipuiston osayleiskaava 82129132-03 Kaavan ehdotusvaiheen kuulemisesta saadut lausunnot ja muistutukset Näsen kartanon tuulipuiston osayleiskaavan ehdotusvaiheen kuulemisen

Lisätiedot

Turun hallinto-oikeuden päätös

Turun hallinto-oikeuden päätös Turun hallinto-oikeuden päätös Antopäivä Päätösnumero 2.6.2015 15/0135/1 1 (32) Diaarinumero 01052/14/4102 01075/14/4102 01080/14/4102 01084/14/4102 01087/14/4102 01094/14/4102 01096/14/4102 Asia Valitus

Lisätiedot

Luvian kunta Lemlahden tuulipuiston osayleiskaava - Vastineraportti

Luvian kunta Lemlahden tuulipuiston osayleiskaava - Vastineraportti Luvian kunta Lemlahden tuulipuiston osayleiskaava - Vastineraportti Luvian kunta Lemlahden tuulipuiston osayleiskaava Osayleiskaavaehdotus nähtävillä oloajankohta 10.11-10.12.2014 VASTINERAPORTTI 29.4.2015

Lisätiedot

TUULIVOIMATUOTANNOLLE SOVELTUVAT ALUEET MERENKURKUN-PERÄMEREN RAN- NIKKO- JA MERIALUEELLA

TUULIVOIMATUOTANNOLLE SOVELTUVAT ALUEET MERENKURKUN-PERÄMEREN RAN- NIKKO- JA MERIALUEELLA TUULIVOIMATUOTANNOLLE SOVELTUVAT ALUEET MERENKURKUN-PERÄMEREN RAN- NIKKO- JA MERIALUEELLA 02.06.2003 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ LAPIN LIITTO POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO KESKI-POHJANMAAN LIITTO POHJANMAAN LIITTO

Lisätiedot

POHJANMAAN LIITTO UUSIUTUVAT ENERGIAVARAT JA NIIDEN SIJOITTUMINEN POHJANMAALLA POHJANMAAN LIITTO RAPORTTI 23.11.2010

POHJANMAAN LIITTO UUSIUTUVAT ENERGIAVARAT JA NIIDEN SIJOITTUMINEN POHJANMAALLA POHJANMAAN LIITTO RAPORTTI 23.11.2010 POHJANMAAN LIITTO UUSIUTUVAT ENERGIAVARAT JA NIIDEN SIJOITTUMINEN POHJANMAALLA RAPORTTI 23.11.2010 POHJANMAAN LIITTO RAPORTTI 23.11.2010 RAPORTTI 23.11.2010 SISÄLTÖ 1. JOHDANTO 1 2. POHJANMAAN MAAKUNTA

Lisätiedot

Huittisten Kiimasuon alueen tuulivoimaosayleiskaava

Huittisten Kiimasuon alueen tuulivoimaosayleiskaava HUITTISTEN KAUPUNKI EOLUS OY Huittisten Kiimasuon alueen tuulivoimaosayleiskaava Kaavaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P24870 Kaavaselostus 1 (70) Pekka Sepppänen Sisällysluettelo 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

YHTEYSTIEDOT HANKKEESTA VASTAAVA. YVA-KONSULTTI Sito Oy YHTEYSVIRANOMAINEN. Egentliga Finlands Energi Ab. Yhteyshenkilö:

YHTEYSTIEDOT HANKKEESTA VASTAAVA. YVA-KONSULTTI Sito Oy YHTEYSVIRANOMAINEN. Egentliga Finlands Energi Ab. Yhteyshenkilö: YHTEYSTIEDOT HANKKEESTA VASTAAVA Egentliga Finlands Energi Ab Yhteyshenkilö: Ansgar Hahn Puh. +358 400 354 253 Sähköposti ansgar@epo-energy.com Hämeenkatu 28 E 3. krs. 20700 Turku YVA-KONSULTTI Sito Oy

Lisätiedot

HUMPPILAN KUNTA URJALAN KUNTA. Humppilan ja Urjalan tuulivoimaosayleiskaava

HUMPPILAN KUNTA URJALAN KUNTA. Humppilan ja Urjalan tuulivoimaosayleiskaava Viite: 82142738, 82142750 HUMPPILAN KUNTA URJALAN KUNTA Humppilan ja Urjalan tuulivoimaosayleiskaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 31.7.2012, päivitetty 24.5.2013 ja 11.8.2014 Osallistumis- ja

Lisätiedot

VAIKUTUSTEN ARVIOINTI

VAIKUTUSTEN ARVIOINTI VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Maakuntavaltuuston hyväksymä 12.5.2014 Kansikuva: Pirjo Niemi POHJANMAAN MAAKUNTAKAAVA VAIHEMAAKUNTAKAAVA 2 UUSIUTUVAT ENERGIAMUODOT JA NIIDEN SIJOITTUMINEN POHJANMAALLA (TUULIVOIMAKAAVA)

Lisätiedot

MAISEMA- JA KULTTUURIYMPÄRISTÖSELVITYS 16WWE1127.B723M.SLU 16.11.2011. IIN KUNTA Myllykankaan tuulivoimapuiston osayleiskaava

MAISEMA- JA KULTTUURIYMPÄRISTÖSELVITYS 16WWE1127.B723M.SLU 16.11.2011. IIN KUNTA Myllykankaan tuulivoimapuiston osayleiskaava MAISEMA- JA KULTTUURIYMPÄRISTÖSELVITYS 16WWE1127.B723M.SLU 16.11.2011 IIN KUNTA Myllykankaan tuulivoimapuiston osayleiskaava 1 Kaikki oikeudet pidätetään Tätä asiakirjaa tai osaa siitä ei saa kopioida

Lisätiedot

YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUS

YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUS SIIKAJOEN VARTINOJAN JA ISONEVAN TUULIVOIMAPUISTOJEN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUS Oulu, 27.2.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 Telefax 010 241 4401 www.airix.fi

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA LEMLAHDEN TUULIPUISTON OSAYLEISKAAVA. Kaavaselostus Ehdotusvaihe 2 29.4.2015. KV XX.XX.xxxx. KHXX.XX.xxxx

EURAJOEN KUNTA LEMLAHDEN TUULIPUISTON OSAYLEISKAAVA. Kaavaselostus Ehdotusvaihe 2 29.4.2015. KV XX.XX.xxxx. KHXX.XX.xxxx EURAJOEN KUNTA Kaavaselostus Ehdotusvaihe 2 29.4.2015 Hyväksymispäivämäärät ja pykälät KV XX.XX.xxxx KHXX.XX.xxxx Päivämäärä 29.4.2015 Ehdotus 2 Laatija Jarmo Lukka ja Minna Lehtonen Kaavaselostus Kuvaus

Lisätiedot

Tuulivoimarakentamisen suunnittelu

Tuulivoimarakentamisen suunnittelu YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 4 2012 Tuulivoimarakentamisen suunnittelu RAKENNETTU YMPÄRISTÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖ 126 Miljöhandledning 2012 Glesbygdens avloppsvatten YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 4 2012 Tuulivoimarakentamisen

Lisätiedot