taloudelliset tavoitteet

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "taloudelliset tavoitteet"

Transkriptio

1 Vuosikertomus 2012

2 > > > Pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet ja osinkopolitiikka Pitkän aikavälin taloudellisten tavoitteiden saavuttaminen LIIKEVAIHDON KASVU VELKAANTUMISASTE SIJOITETUN PÄÄOMAN TUOTTO OSINKO / OSAKE milj.e ,4% +18,7% > -1,8% -1,5% % % e 1,5 1,2 0,9 Osinko 0,63** euroa ,6 0, * 11* 11** 12** * 12* 0, * 12** * Jatkuvat toiminnot ilman Home and Personal -liiketoimintaa ** Jatkuvat toiminnot ilman Home and Personal & Label and Processing -liiketoimintaa * Jatkuvat toiminnot ilman Home and Personal & Label and Processing -liiketoimintaa * Sisältäen 0,87 euron osingon per osake ja 0,43 euron lisäosingon ** Hallituksen ehdotus yhtiökokoukselle >> Liikevaihdon kasvu vuodessa vähintään 5 % >> Velkaantumisaste % >> Sijoitetun pääoman tuotto vähintään 13 % >> Tavoitteena on maksaa osinkoa vähintään kolmannes operatiivisten investointien jälkeisestä nettorahavirrasta, laskettuna kolmen vuoden rullaavana keskiarvona.

3 Sisällys 2 Visio, arvot, toiminta-ajatus, brändilupaus 3 Tarjoamme tarkoituksenmukaisia tuotteita 4 Muutoksen vuosi 6 Toimitusjohtajan viesti 8 Korkealaatuisia kuitumateriaaleja valmistavaksi yhtiöksi 12 Kuinka raportoimme 14 Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 24 Tilinpäätös Osake ja osakepääoma 94 Sijoittajasuhteiden hoito 1

4 Visio Innostamme ihmisiä Suhtaudumme intohimoisesti uusiin ideoihin Kasvamme yhdessä asiakkaiden kanssa Arvot Vastuullinen toiminta Arvon luominen Oppiminen ja uudistuminen Toiminta-ajatus Ahlstrom on korkealaatuisia kuitumateriaaleja valmistava yritys, joka työskentelee alansa johtavien yritysten kanssa kautta maailman auttaen heitä pitämään etumatkansa. Brändilupaus Suorituskyky Kehitys Varmuus Selkeys Stay ahead 2

5 Tarjoamme tarkoituksenmukaisia tuotteita Ahlstrom valmistaa korkealaatuisia kuitumateriaaleja, jotka mahdollistavat asiakkaiden tuotteiden tarvitsemat toiminnallisuudet ja sen, että ne ovat kestävän kehityksen mukaisia. Strategiamme ytimen mukaisesti kuitumateriaalimme suojaavat ihmisiä, puhdistavat ilmaa ja nesteitä sekä tarjoavat erilaisia pintoja ja rakenteita asiakkaidemme tuotteisiin. Kestävä kehitys on toimintamme keskiössä. Tuotteitamme käytetään pääasiassa kuljetusteollisuuden, rakennusteollisuuden, elintarviketeollisuuden, terveydenhuollon, energiateollisuuden, vedensuodatuksen ja bioteknologian sovelluksissa. Suojaavat Puhdistavat Tarjoavat erilaisia pintoja ja rakenteita LEIKKAUSSALIVAATTEET JA -LIINAT STERILOINTIKÄÄREET JA -PUSSIT KASVONAAMIOT ELINTARVIKE- JA NESTEPAKKAUKSET MAALARINTEIPIT ÖLJYN JA POLTTOAINEEN SUODATUS VESI- JA ILMANSUODATTIMET KAASUTURBIINIEN SUODATTIMET BIOTEKNOLOGIA- JA LABORATORIO- SUODATTIMET TAPETTIMATERIAALIT LATTIANPÄÄLLYSTEET RAKENNUSPANEELIT TUULIMYLLYJEN SIIPILAVAT VENEIDEN RUNGOT 3

6 AHLSTROM VUOSIKERTOMUS 2012 Vuosi 2012 lyhyesti Muutoksen vuosi Toimintaympäristö ja taloudellinen tulos 4 Avainlukutaulukko Vuonna 2012 toimintaympäristö oli haasteellinen, sillä kysyntä jatkui vaimeana ja volatiliteetti lisääntyi. Maantieteellisesti katsoen kysyntä Euroopassa oli edelleen heikkoa, ja Pohjois-Amerikassa kysyntä hidastui loppuvuotta kohti alkuvuoden nousun jälkeen. Joitakin elpymisen merkkejä oli nähtävissä Aasian markkinoilla ja varsinkin Kiinassa. Liikevaihto tammi joulukuussa 2012 oli 1 010,8 miljoonaa euroa (1 025,8 milj. euroa). Liikevaihto laski 1,5 prosenttia vuoteen 2011 verrattuna. Lasku johtui Milj. euro 2012* 2011* MUUTOS, % Liikevaihto 1 010, ,8-1,5 Liikevoitto / -tappio 18,6 2,1 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 17,9 29,6-39,5 Liikevoitto, % 1,8 2,9 Tulos ennen veroja -5,7-22,3 74,5 Kauden tulos -15,9-22,1 28,2 Osakekohtainen tulos -0,43-0,59 Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE), % 1,6 0,0 Investoinnit ilman yritysostoja 74,1 49,8 48,7 Velkaantumisaste, %** 55,8 38,2 Liiketoiminnan nettorahavirta 78,7 83,7-6,0 Osinko / osake, e 0,63*** 1,3**** Henkilöstö vuoden lopussa (HTV) * Jatkuvat toiminnot ** Sisältäen lopetetut toiminnot *** Hallituksen ehdotus yhtiökokoukselle **** Sisältäen O,87 euron osingon per osake ja 0,43 euron lisäosingon pääasiassa myyntimäärien laskusta ja yksiköiden sulkemisista. Liikevaihtoon vaikuttivat myönteisesti myyntihintojen nousu ja suotuisat valuuttakurssit liittyen Yhdysvaltain dollarin vahvistumiseen suhteessa euroon. Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 17,9 miljoonaa euroa (29,6 milj. euroa). Liikevoiton heikkeneminen johtui myyntimäärien laskusta kaikilla päämarkkinoilla, epäsuotuisasta myyntivalikoimasta sekä markkinatilanteesta aiheutuneista tuotantoseisokeista. Maakaasun hinnannousun myötä Italiassa ja Brasiliassa kasvaneet energiakustannukset heikensivät myös liikevoittoa. Kannattavuutta paransivat myyntihintojen nousu sekä vuoden 2011 lopussa toteutettu tulosparannusohjelma. Lisäksi kunnossapitoon liittyvien lyhyen aikavälin kustannusten aleneminen ja lomautukset vaikuttivat kannattavuuteen myönteisesti. Myös edellisen vuoden noin 2,8 miljoonan euron palkkiovarasten purkaminen vaikutti positiivisesti vuoden 2012 liikevoittoon. LIIKEVAIHTO* milj.e 1 025,8 296,2 324,5 361,9 43, * Jatkuvat toiminnot 1 010,8 244,1 352,7 359,4 54, Building and Energy Filtration Food and Medical Muut toiminnot ja eliminoinnit

7 AHLSTROM VUOSIKERTOMUS 2012 Vuoden 2012 tärkeimmät tapahtumat Yhtiökokous päätti jakaa 1,3 euron kokonaisosingon per osake. Osinko koostui osinkopolitiikan mukaisesta 0,87 euron osingosta per osake sekä 0,43 euron lisäosingosta per osake. Lisäosinko perustui Home and Personal -liiketoiminnan myynnistä saatuihin varoihin. milj. e Ahlstrom allekirjoitti sopimuksen, jonka myötä Label and Processing -liiketoiminta irrotetaan yhtiöstä ja yhdistetään Munksjö AB:n kanssa. Yhdistymisestä syntyvä uusi yhtiö on yksi maailman johtavista erikoispaperien valmistajista. Ahlstrom keskittyy korkealaatuisiin kuitumateriaaleihin. LIIKEVOITON* LASKUN TAUSTALLA ALENTUNEET MYYNTIMÄÄRÄT 34, Yhtiö tiedotti Munktell Filter AB:n yritysostosta, jolla vauhditetaan kasvua bioteknologiasuodatinmateriaaleissa / Ahlstrom uudistaa organisaatiotaan vahvistaakseen asiakassuhteita ja keskittyäkseen kasvuun Filtration-liiketoiminta-alue jaetaan kahtia: Transportation Filtration ja Advanced Filtration -liiketoiminta-alueisiin. Ahlstrom tiedotti sopeuttamisohjelmasta, jolla pyritään pienentämään vuotuista kustannusrakennetta 15 miljoonalla eurolla, jotta se vastaisi yhtiön tulevaa kokoa. Ylimääräinen yhtiökokous hyväksyi Label and Processing -liiketoiminnan jakautumisen. milj. e NETTOVELKA JA VELKAANTUMISASTE % Velkaantumisaste % RAHAVIRTA OSINKO / OSAKE 40 milj. e 200 e 1, , ,2 Osinko 0,63 euroa** 20-38,1 21,3 1,7 17, ,9 0, ,3 0 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä ,6 Myyntihinta Myyntimäärä Raakaaineet ja energia Muut kustannukset Valuutta Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä , * 12** * Sisältäen 0,87 euron osingon per osake ja 0,43 euron lisäosingon ** Hallituksen ehdotus yhtiökokoukselle *Jatkuvat toiminnot 5

8 Olen varma siitä, että tarkemman fokuksemme, vahvemman asiakaskeskeisyytemme ja innovatiivisten tuotteidemme avulla pääsemme takaisin kannattavan kasvun tielle. JAN LÅNG Toimitusjohtaja 6

9 Toimitusjohtajan viesti Viime vuonna kerroimme yritysjärjestelystä, jota voidaan pitää yhtenä merkittävimmistä yhtiömme historiassa neljännesvuosisataan. Suunnitelman mukaan Label and Processing -liiketoiminta eriytetään Ahlstromista ja liitetään Munksjö AB:iin. Näin muodostuu uusi, yksi maailman johtavista erikoispaperiyhtiöistä. Jatkossa Ahlstrom keskittyy entistä enemmän korkealaatuisiin kuitumateriaaleihin, jotka pohjatuvat teknologiainnovaatioihin. Maailman johtavana toimijana pyrimme tarjoamaan materiaaleja, jotka suojaavat ihmisiä, puhdistavat ilmaa ja nesteitä sekä tuovat erilaisia pintoja ja rakenteita asiakkaidemme tuotteisiin. Ohjaamme voimavarojamme alueille, joilla voimme kasvaa. Näemme hyviä kasvumahdollisuuksia vastatessamme maailman megatrendeihin ympäristötietoisuuteen, resurssien vähäisyyteen ja kaupungistumiseen. Loistava esimerkki tästä on bioteknologia- ja laboratoriosuodatinmateriaaleja valmistavan Munktell AB:n yritysosto viime vuodelta. Maantieteellisesti kasvun painopiste on erityisesti Aasiassa. Olen tyytyväinen siitä, että investointimme Kiinassa etenivät suunnitelmien mukaisesti viime vuonna. Kun Label and Processing -liiketoiminnan eriyttäminen on saatu päätökseen, keskitymme kasvuun sekä kannattavuuden parantamiseen pohjautuen nyt rakennettuun tuote- ja teknologia-alustaan. Hyödynnämme parantunutta teknologia- ja tuotekehitysosaamistamme sekä tuomme markkinoille uusia ja ainutlaatuisia tuotteita, jotka auttavat asiakkaitamme erikoistumaan ja pitämään etumatkansa. Haemme myös kasvumahdollisuuksia nykyisen liiketoimintamme ulkopuolelta tulevina vuosina. Tästä hyvänä esimerkkinä on vuoden 2011 lopulla tekemämme sijoitus akkuseparaattoriteknologia start-up -yritykseen. Toteutettujen kyselyiden perusteella asiakkaiden ja henkilöstön tyytyväisyys paranivat edelleen viime vuonna. Silti meidän täytyy jatkaa kehittämistä, sillä meillä on vielä matkaa maailman huipulle. Saavutimme viime vuonna kasvua maailmanlaajuisten avainasiakkaiden kanssa ja pyrimme jatkossa palvelemaan paremmin myös pienempiä asiakkaita. Taloudellinen tuloksemme oli selvä pettymys viime vuonna, kun myynti laski alle odotustemme. Kysynnän vaihtelu edellyttää joustavampaa ja herkempää kustannusrakennetta kuin meillä tällä hetkellä on. Työskentelemme ponnekkaasti strategian toteuttamiseksi tehtyjen prioriteettiohjelmiemme parissa, joista kerromme lisää tämän raportin strategiaosiossa. Lisäksi olemme aloittaneet sopeuttamisohjelman, jonka avulla pyrimme mukauttamaan kustannusrakenteemme vastaamaan yhtiön nykyistä kokoa. Haluan kiittää kaikkia sidosryhmiämme. Vuodesta 2013 on tulossa jännittävä Ahlstromille ja osakkeenomistajillemme, jotka omistavat jatkossa osakkeita kahdessa erikoistuneessa listayhtiössä. Olen varma siitä, että tarkemman fokuksemme, vahvemman asiakaskeskeisyytemme ja innovatiivisten tuotteidemme avulla pääsemme takaisin kannattavan kasvun tielle. Jan Lång Toimitusjohtaja 7

10 AHLSTROM VUOSIKERTOMUS 2012 Strategia Korkealaatuisia kuitumateriaaleja valmistavaksi yhtiöksi Globaalit megatrendit strategian toteuttamisen ajurina Samalla kun tuotteemme suojaavat, puhdistavat ja tuovat pintoja ja rakenteita, ne sopivat myös talouksia, yhteisöjä ja ympäristöä muokkaaviin maailmanlaajuisiin megatrendeihin. Megatrendeihin vastaamalla ympäristötietoisuus, resurssien vähäisyys ja kaupungistuminen näemme lukuisia kiinnostavia mahdollisuuksia tulevaisuudellemme. Muuttuva väestörakenne ja väestön ikääntyminen lisäävät terveydenhuollon ja hyvinvoinnin tarpeita. Ihmisiä suojaaviin tuotteisiin kuuluvat terveydenhuollon kuitukankaat, leikkaussalivaatteet ja -liinat, sterilointikääreet sekä kasvosuojaimet, jotka tarjoavat ylivertaisen suojan viruksia, bakteereita, hiukkasia ja nesteitä vastaan. Ne vähentävät sairaalabakteeri-infektioiden riskiä merkittävästi, suojaavat laitteita sekä tekevät henkilökunnan ja potilaiden elämän turvallisemmaksi. Elintarvikejäte on laajalti tunnistettu ympäristöongelma. Jätteen minimoimiseksi elintarvikkeita varten tarvitaan sopiva määrä pakkausmateriaalia. Elintarvikepakkauksissa käytettävä pergamenttipaperimme tehdään täysin uusiutuvista luonnonvaroista, ja se on kompostoituva. Vanhojen rakennusten remontointi eli uusiokäyttö on kestävän kehityksen mukainen asumistrendi. Maalarinteippi suojaa ylivuodoilta ja turhalta jätteeltä esimerkiksi kaikissa maalaustöissä. Ilmaa ja vettä puhdistaviin suodatinmateriaaleihimme kuuluvat öljyn ja polttoaineen suodattimet, ilman- ja vedensuodattimet, sekä kaasuturbiinien suodattimet ja bioteknologia- ja laboratoriosuodattimet. Ne auttavat selviämään ympäristön saastuessa ja vähentävät energiankulutusta. Vesivarojen pienentyessä Ahlstrom Disruptor -vedensuodatusmateriaali tarjoaa energiattoman ja kemikaalittoman ratkaisun. Ahlstrom XAIR nostaa noensuodatuksen uudelle tasolle parantamalla ilmanvirtausta ajoneuvojen moottoreissa. Lisäksi tuote, joka julkistettiin huhtikuussa 2012 vähentää polttoaineen kulutusta ja johtaa alempiin hiilidioksidipäästöihin. Pintoja ja rakenteita tuovia tuotteitamme ovat tapettimateriaalit, lattianpäällysteet, rakennuspaneelit, tuulimyllyjen siipilavat sekä veneiden rungot. Kasvava ja yhä vauraampi keskiluokka vaatii uusia rakennusmateriaaleja, jotka edistävät hyvinvointia ja joilla on kestävän kehityksen ominaisuuksia kuten energiatehokkuus. Erikoislasikuitulujitteemme myötävaikuttavat uusiutuvan tuulienergian syntyyn sekä auttavat pienentämään hiilidioksidipäästöjä, sillä ne mahdollistavat kevyemmät ratkaisut moniin kuljetustarpeisiin. 8

11 Strategia AHLSTROM VUOSIKERTOMUS 2012 Ahlstromin strategian toteuttaminen Huomattavan arvon tuominen asiakkaalle Kasvu erottautumalla Suorituskykyisen kulttuurin toteuttaminen Huippuluokan toimitusketjun rakentaminen Menestys Aasiassa Laajennettiin Kiinan Binzhoun tehtaan tuotantoa erikoislujitteiden valmistukseen esimerkiksi tuulivoimateollisuudelle. Aloitettiin terveydenhuollon papereiden ja maalarinteippimateriaalien valmistus Kiinan Longkoussa. Ostettiin Munktell Filter AB, joka yhdistettiin Ahlstromin Filtration-liiketoiminta-alueeseen. Hankittiin 49,5 prosenttia yhdysvaltalaisesta litiumionipohjaisiin akkuseparaattoreihin teknologiaa kehittävästä Porous Power Technologies LCC -yhtiöstä. Aloitetaan Kiinan Binzhoun tehtaalla korkealaatuisten tapettimateriaalien valmistus. Toiminnan laajennukset Liiketoimintojen myynnit ja irrottamiset sekä liiketoiminnoista luopumiset Label and Processing -liiketoiminta irrotetaan ja muodostetaan uusi Munksjö Oyj. Home and Personal -liiketoiminta-alue myytiin Suominen Oyj:lle Ahlstromin sairaalakuitukankaita valmistava tehdas aloitti toimintansa Intian Mundrassa. Perustettiin Kiinan Longkoussa terveydenhuollon papereiden ja maalarinteippimateriaalien valmistukseen yhteisyritys Yulong Paperin kanssa. Tiiviste- ja suojapaperit sekä pölynsuodatin liiketoiminnat myytiin. Ostettiin Kiinan Binzhoussa sijaitseva kuljetusalan suodatinmateriaaleja valmistava tehdas. 9

12 AHLSTROM VUOSIKERTOMUS 2012 Strategia Asiakkaat Asiakkaidemme menestys on meidän menestyksemme ehto. Maailmanlaajuisen verkostomme avulla voimme palvella asiakkaitamme joka puolella maailmaa tarjoten paikallista näkemystä sekä kuhunkin markkinatarpeeseen räätälöityjä tuotteita. Syvälliset kumppanuudet ja tuotekehitysyhteistyö asiakkaiden kanssa on perustana onnistuneille liikesuhteille. Liiketoimintaportfolion kehittäminen Pyrimme vahvistamaan markkinaosuuksiamme maailmanlaajuisesti >> Johtavan aseman vahvistaminen kuljetusteollisuuden suodatinmateriaaleissa >> Johtavan aseman luominen ilman-, veden- sekä bioteknologia- ja laboratoriosuodatinmateriaaleissa Strategiset teemat Olemme määritelleet kolme strategista teemaa tullaksemme maailman johtavaksi korkealaatuisten kuitumateriaalien valmistajaksi. Teknologiaopohja Meillä on ainutlaatuista kuitu-, kemia- ja valmistustekniikkaosaamista. Pitkälle kehittyneen valmistuskykymme ja ympäristöystävällisten teknologioidemme avulla luomme tuotteita, jotka tarjoavat ainutlaatuista arvoa asiakkaillemme. Voimme edistää kannattavaa kasvua hyödyntämällä nykyisiä teknologioita uusissa tuotteissa ja sovelluksissa. >> Aseman vahvistaminen tapeteissa ja toiminnallisten tapettimateriaalien laajentaminen >> Valikoiman laajentaminen valituissa rakennus- ja pakkausmateriaaleissa >> Valikoiman laajentaminen terveydenhuollon sovelluksissa Ahlstromin tulevaisuuden kasvutavoitteet Orgaaninen kasvu ja yritysostot houkuttelevilla alueilla Tuotevalikoiman painottaminen alueille, joilla on parempi kasvupotentiaali Parempikatteisten liiketoimintojen edistäminen Kasvu Aiomme keskittyä kasvuun Label and Processing -liiketoiminnan irrottamisen jälkeen. Nykyisen liiketoimintamme laajentamisen lisäksi pyrimme myös aloittamaan ja kasvattamaan rinnakkaista liiketoimintaa orgaanisesti kasvaen ja yritysostoin. Tärkein menestystekijä tavoitteemme saavuttamisessa on kykymme luoda erottautuvia ja uniikkeja tuotteita. Maantieteellisesti huomio on Aasiassa. Teknologiapohjan ja tuotekehityksen tiivistäminen ainutlaatuisten ja kestävän kehityksen mukaisten tuotteiden luomiseksi Investointi Aasiaan: sitoumukset ja jo valmistuneet investoinnit yhteensä yli 100 miljoonaa euroa 10

13 Strategia AHLSTROM VUOSIKERTOMUS 2012 Huomattavan arvon tuominen asiakkaalle Parannamme asiakasuskollisuutta täyttämällä asiakkaiden tarpeet ja tarjoamalla asiakkaille maailmanluokan palvelua. Toimenpiteet Jatkamme uusien lisäarvotuotteiden tuomista markkinoille. Kasvu erottautumalla Haemme kasvua ainutlaatuisilla tuotteilla ja kehittyneellä teknologialla. Prioriteettiohjelmat Olemme määritelleet strategiamme toteuttamiseksi viisi prioriteettiohjelmaa, jotka ovat menestyksemme kannalta keskeisiä. Toimenpiteet Etsimme uusia kasvumahdollisuuksia liiketoiminnan laajentamiseksi esim. erikoissuodatinmateriaaleissa. Suorituskykyisen kulttuurin toteuttaminen Kehitämme jatkossakin kulttuuria ja toimintatapaa, jossa ihmiset ottavat vastuuta, noudattavat arvojamme, oppivat ja saavuttavat tavoitteensa. Toimenpiteet Painotamme tavoitteiden saavuttamista ja strategisten kyvykkyyksien kehittämistä. Huippuluokan toimitusketjun rakentaminen Pienennämme kustannusrakennettamme samalla kun tarjoamme asiakkaille tuotteita ja palveluita, jotka vastaavat heidän odotuksiaan ja jopa ylittävät ne. Toimenpiteet Toteutamme ohjelman, jonka tavoitteena on laadukkaan asiakaspalvelun kehittäminen Menestys Aasiassa Kasvatamme Aasian toiminnan osuutta merkittävästi sekä myynnin että henkilöstön määrällä mitattuna. Toimenpiteet Käynnistimme Kiinan Longkoussa kreppipaperituotannon. Binzhoussa tapettimateriaalilinjan rakentaminen etenee. 11

14 AHLSTROM VUOSIKERTOMUS 2012 Liiketoiminta-alueet Kuinka raportoimme Advanced Filtration Maailmanlaajuinen ilman- ja vedensuodatinmateriaalien toimittaja, jolla on johtava markkina-asema bioteknologia- ja kaasuturbiinien suodatinmateriaaleissa alkaen* Ahlstromilla on neljä liiketoiminta-aluetta ja raportointisegmenttiä. Keskitämme resurssejamme alueille, joilla näemme houkuttelevimmat lisäarvoja kasvumahdollisuudet. Building and Energy Yksi johtavista tapettien, lattiaratkaisujen ja tuulimyllyn siipilapojen materiaalivalmistajista maailmanlaajuisesti. Food and Medical Yksi johtavista toimijoista teepussi-, elintarvikepakkaus-, maalarinteippi- sekä leikkaussalivaate- ja liinamateriaaleissa. Transportation Filtration Maailman johtava toimija kuljetusteollisuuden suodatinmateriaaleissa. 12 *Label and Processing -liiketoiminta raportoidaan erillisenä lopetetuissa toiminnoissa.

15 Liiketoiminta-alueet AHLSTROM VUOSIKERTOMUS % konsernin liikevaihdosta* 38 % konsernin nettovarallisuudesta* Asiakastoimialat Vedensuodatus Energia Terveydenhuolto Elintarvikkeet Ympäristönsuojelu Tuotantolaitokset Etelä-Korea Italia Ruotsi Saksa Suomi Yhdysvallat 26 % konsernin liikevaihdosta 22 % konsernin nettovarallisuudesta Asiakastoimialat Rakentaminen Energia Tekstiilinhuolto Veneily Kulkuneuvot Tuotantolaitokset Belgia Kiina Ranska Ruotsi Suomi Venäjä 37 % konsernin liikevaihdosta 37 % konsernin nettovarallisuudesta Asiakastoimialat Elintarvikkeiden käsittely ja pakkaus Terveydenhuolto Rakentaminen Tuotantolaitokset Intia Iso-Britannia Kiina Ranska Suomi Yhdysvallat 37 % konsernin liikevaihdosta* * 38 % konsernin nettovarallisuudesta* * Asiakastoimialat Kulkuneuvot Tuotantolaitokset Brasilia Etelä-Korea Italia Kiina Yhdysvallat * Luku kuvaa koko Filtration-liiketoiminta-alueen osuutta liiketoiminta-alue jakaantui Advanced Filtration ja Transportation Filtration -liiketoiminta-alueiksi. 13

16 AHLSTROM VUOSIKERTOMUS 2012 Hallintoperiaatteet Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2012 Konsernin emoyhtiö Ahlstrom Oyj ( Ahlstrom tai yhtiö ) on suomalainen NASDAQ OMX Helsingissä (Helsingin pörssissä) noteerattu osakeyhtiö. Ahlstrom noudattaa hallinnossaan siihen sovellettavaa lainsäädäntöä ja säännöstöä, yhtiöjärjestystään sekä Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia ( hallinnointikoodi ). Arvopaperimarkkinayhdistys ry julkaisi hallinnointi koodin vuonna 2010, ja se on saatavana internetsivuilla Ahlstrom poikkeaa hallinnointikoodin suosituksesta numero 22 siten, että kolmen hallituksen jäsenen lisäksi nimitysvaliokuntaan kuuluu kolme hallitukseen kuulumatonta jäsentä, Thomas Ahlström, Risto Murto ja Alexander Ehrnrooth. Tällä nimitysvaliokunnan kokoonpanolla pyritään lisäämään osakkeenomistajien vaikutusta nimitys asioissa. Thomas Ahlström edustaa Antti Ahlströmin Perilliset Oy:tä, Risto Murto Keskinäinen työeläke vakuutusyhtiö Varmaa ja Alexander Ehrnrooth edustaa Vimpu Intressenter Ab:ta. Kaikki kolme yhtiötä ovat Ahlstromin merkit täviä osakkeenomistajia. Tämä selvitys on laadittu arvopaperimarkkinalain 7 luvun 7 pykälän ja hallintokoodin suosituksen 54 mukaisesti. Yhtiön tarkastusvaliokunta on hyväksynyt selvityksen, ja yhtiön tilin tarkastaja on tarkastanut sen. Yhtiökokous Yhtiökokous on Ahlstromin ylin päättävä elin, joka kokoontuu yleensä kerran vuodessa. Sen tehtävät ja toimintatavat on määritelty osakeyhtiölaissa ja yhtiön yhtiöjärjestyksessä. Yhtiökokouksella on yksinomainen toimivalta päättää tietyistä tärkeistä asioista, kuten yhtiöjärjestyksen muuttamisesta, tilinpäätöksen vahvistamisesta, osingonjaosta sekä hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien valitsemisesta. Yhtiökokouksen kutsuu koolle hallitus. Varsinainen yhtiökokous on pidettävä kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Hallitus kutsuu koolle ylimääräisen yhtiökokouksen tarvittaessa. Ylimääräinen yhtiökokous on niin ikään kutsuttava koolle, jos yhtiön tilintarkastaja tai osakkeenomistajat, joilla on yhteensä vähintään 10 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista vaativat sitä kirjallisesti tietyn asian käsittelyä varten tai jos laki muutoin niin vaatii. Yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaan kutsu yhtiökokoukseen julkaistaan yhtiön inter- 14

17 Hallintoperiaatteet AHLSTROM VUOSIKERTOMUS 2012 netsivuilla aikaisintaan kolme kuukautta ja viimeistään kolme viikkoa ennen yhtiökokouspäivää. Kutsu on kuitenkin toimitettava vähintään yhdeksän päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Lisäksi hallitus voi päättää julkaista kokouskutsun kokonaisuudessaan tai osittain muulla sopivaksi katsomallaan tavalla. Kutsu sekä seuraavat tiedot ovat myös saatavilla yhtiön internetsivuilla vähintään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta: Yhtiön vuosikertomus ja muu yhtiökokoukseen liittyvä aineisto lähetetään sitä pyytävälle osakkeenomistajalle ennen varsinaista yhtiökokousta. Yhtiökokouksen pöytäkirja äänestystuloksineen sekä päätösten osana olevat pöytäkirjan liitteet ovat saatavilla yhtiön internetsivuilla kahden viikon kuluessa kokouksesta. AHLSTROM-KONSERNIN RAKENNE JA HALLINTO ULKOINEN SÄÄNTELY Osakeyhtiölaki kirjanpitolaki, arvopaperimarkkinalaki ja muu sovellettava lainsäädäntö. Arvopaperimarkkinasääntely Tilintarkastajat Yhtiökokous Hallitus Sisäinen tarkastus Tarkastusvaliokunta Palkitsemisvaliokunta Nimitysvaliokunta Toimitusjohtaja Johtoryhmä Liiketoiminta-alueet ja toiminnot Toimitusjohtajan sijainen Investointien johtoryhmä SISÄINEN SÄÄNTELY Yhtiöjärjestys, hallituksen ja sen valiokuntien työjärjestykset, yhtiön liiketoiminnan toimintaperiaatteet, lakien ja säännösten noudattamista koskeva ohjelma sekä yhtiön muut ohjeet, jotka liittyvät mm. sopimusten hyväksymiseen ja allekirjoittamiseen, taloudelliseen tiedottamiseen, konsernin riskienhallintaan, luottoriskeihin, rahoitukseen, investointeihin, henkilöstöhallintoon, toimitussopimuksiin sekä tietohallintoon. Osakkeenomistaja voi osallistua yhtiökokoukseen joko henkilökohtaisesti tai valtuuttamansa asiamiehen edustamana. Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, on ilmoitettava yhtiölle osallistumisestaan yhtiökokouskutsussa mainittuun päivämäärään mennessä. Osallistumisoikeus on ainoastaan niillä osakkeenomistajilla, jotka on kutsussa ilmoitettuna täsmäytyspäivänä merkitty osakkeenomistajiksi Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään osakasluetteloon. Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajat voidaan merkitä kyseiseen osakasluetteloon tilapäisesti. Heitä kehotetaan tämän vuoksi pyytämään omaisuuden hoitajaltaan tarvittavat ohjeet tilapäisestä osakasluetteloon rekisteröitymisestä, valtakirjojen antamisesta sekä ilmoit- tautumisesta yhtiökokoukseen. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muutoin luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Jokaisella yhtiön osakkeella on yksi ääni kaikissa yhtiökokouksessa käsiteltävissä asioissa. Mikäli osakkeenomistaja haluaa saada tietyn asian yhtiökokouksen käsiteltäväksi, on pyyntö esitettävä hallitukselle kirjallisesti yhtiön verkkosivuilla määrittelemän päivämäärän puitteissa. Tällaisia pyyntöjä liittyen vuoden 2013 varsinaiseen yhtiökokoukseen ei jätetty eräpäivään mennessä. Ahlstrom pyrkii varmistamaan, että kaikki hallituksen jäsenet, tilintarkastaja, toimitusjohtaja ja talousjohtaja ovat läsnä yhtiökokouksessa, jotta osakkeenomistajat voivat kysyä heiltä asialistalla olevista asioista. Osinko-oikeus on sellaisella osakkeenomistajalla, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä merkitty osakkaaksi Ahlstromin osakasluetteloon. Vuoden 2012 yhtiökokous Vuonna 2012 Ahlstromin varsinainen yhtiökokous pidettiin Helsingissä. Kokouksessa oli läsnä 206 osakkeenomistajaa, jotka edustivat yhteensä 42,4 prosenttia yhtiön kaikista äänioikeuksista. Kokoukseen osallistuivat kaikki hallituksen jäsenet. Lisäksi kokoukseen osallistuivat toimitusjohtaja, talousjohtaja ja muut konsernin johtoryhmän jäsenet sekä tilintarkastaja. Kaikki varsinaisen yhtiökokouksen 2012 asiakirjat ovat saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa 15

18 AHLSTROM VUOSIKERTOMUS 2012 Hallintoperiaatteet Ahlstromin ylimääräinen yhtiökokous pidettiin Helsingissä liittyen yhtiön jakautumisiin. Kokouksessa oli läsnä 274 osakkeenomistajaa, jotka edustivat yhteensä 47,1 prosenttia yhtiön kaikista äänioikeuksista. Kaikki ylimääräisen yhtiökokouksen asiakirjat ovat saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa com/fi. Hallitus Hallituksella on yleinen toimivalta kaikissa niissä asioissa, jotka eivät lainsäädännön tai yhtiöjärjestyksen mukaan kuulu yhtiön muulle toimielimelle. Hallitus vastaa yhtiön hallinnosta ja sen toimintojen asianmukaisesta järjestämisestä. Hallitus vahvistaa yhtiön pitkän aikavälin liiketoimintastrategiat, arvot ja toimintaperiaatteet sekä hyväksyy liiketoiminta- ja vuosisuunnitelmat. Hallitus päättää laajoista investoinneista, yritysostoista ja merkittävistä omaisuuden myynneistä sekä hyväksyy muiden investointien puitteet. Se myös valvoo yhtiön tulosta sekä henkilöstöresurssien kehittämistä. Kukin hallituksen jäsen saa kuukausittain yhtiön taloudellisesta tilanteesta kertovan tulosraportin, joka sisältää myös johdon kommentit. Hallitus nimittää toimitusjohtajan, tämän mahdollisen sijaisen ja toimitusjohtajan alaisuudessa työskentelevän ylimmän johdon sekä vapauttaa heidät tehtävistään. Hallitus on hyväksynyt työjärjestyksen, jota noudatetaan yhtiöjärjestyksen, Suomen lainsäädännön ja muiden säännösten rinnalla. Työjärjestyksessä kuvataan hallituksen ja toimitusjohtajan tehtävät, hallituksen jäsenten työnjako, kokouskäytännöt sekä raportointi hallitukselle. Työjärjestyksen keskeinen sisältö kuvataan tässä selvityksessä. Hallituksessa on 5 7 jäsentä. Yhtiökokous vahvistaa hallituksen jäsenten määrän, valitsee jäsenet ja päättää heidän palkkioistaan. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalin jälkeisen varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallituksen jäsenten toimikausien määrää ei ole rajoitettu eikä enimmäisikää ole määritetty. Hallituksen jäsenten enemmistön on oltava yhtiöstä riippumattomia. Lisäksi vähintään kahden mainittuun enemmistöön kuuluvan jäsenen on oltava riippumattomia myös yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista. Jokaisen hallituksen jäsenen on annettava hallitukselle hänen pätevyytensä ja riippumattomuutensa arvioimiseksi tarvittavat tiedot sekä ilmoitettava viipymättä tiedoissa tapahtuneista muutoksista. Hallituksen jäsenten on toimittava suhteissaan Ahlstromiin ja sen tytäryhtiöihin kuten toisistaan riippumattomat tahot toimisivat (ns. arm s length -periaate) ja ilmoitettava hallitukselle tilanteista ja olosuhteista, joissa voidaan katsoa vallitsevan eturistiriita. Hallituksen kokoukset pidetään useimmiten yhtiön pääkonttorissa Helsingissä, mutta ajoittain hallitus käy myös yhtiön muissa toimipaikoissa ja pitää kokouksensa siellä. Hallitus järjestää tarvittaessa myös puhelinkokouksia. Yhtiön toimitusjohtaja osallistuu säännönmukaisesti hallituksen kokouksiin. Muut johtoryhmän jäsenet osallistuvat kokouksiin hallituksen kutsusta. Lakiasiainjohtaja toimii hallituksen sihteerinä. Hallitus arvioi työtään, käytäntöjään ja toimintatapojaan vuosittain. Toisinaan arvioinnin suorittaa ulkopuolinen konsultti. Hallitus vuonna 2012 Varsinaisessa yhtiökokouksessa vahvistettiin hallituksen jäsenten lukumääräksi seitsemän ja jäseniksi valittiin uudelleen Sebastian Bondestam, Lori J. Cross, Esa Ikäheimonen, Pertti Korhonen, Anders Moberg sekä Peter Seligson. Uutena jäsenenä hallitukseen valittiin Nathalie Ahlström (s. 1974). Yhtiökokouksen jälkeen hallitus valitsi puheenjohtajaksi Peter Seligsonin ja varapuheenjohtajaksi Pertti Korhosen. Nathalie Ahlström erosi Ahlstromin hallituksen jäsenyydestä Syynä oli uuden johtotehtävän aiheuttama eturistiriita. Hallitus jatkoi tuolloin kuudella jäsenellä eikä uusia jäseniä nimetty vuonna Nykyisten hallituksen jäsenten henkilötiedot ja tiedot heidän omistamistaan yhtiön osakkeista esitetään tämän selvityksen lopussa. Yhtiön hallitus katsoo, että kaikki nykyiset hallituksen jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä. Hallitus katsoo myös, että sen jäsenet Peter Seligsonia ja Thomas Ahlströmiä lukuun ottamatta ovat riippumattomia sen merkittävistä osakkeenomistajista. Peter Seligson toimii Antti Ahlströmin Perilliset Oy:n hallituksen jäsenenä ja Thomas Ahlström Antti Ahlströmin Perilliset Oy:n toimitusjohtajana. Vuonna 2012 hallitus piti 14 kokousta (kolme ennen ), joista neljä pidettiin puhelimitse. Keskimääräinen osallistumisprosentti oli 97,7. Alla olevassa taulukossa on eritelty hallituksen jäsenten osallistuminen hallituksen kokouksiin. Hallituksen valiokunnat Hallitus asettaa vuosittain tarkastusvaliokunnan ja voi tarvittaessa yhtiökokousta seuraavassa järjestäytymiskokouksessaan asettaa myös muita pysyviä valiokuntia. Hallituksen työjärjestykseen kuuluu asettaa tarkastusvaliokunnan lisäksi palkitsemis- ja nimitysvaliokunnat. Hallitus määrittelee valiokuntien tehtävät ja työskentelymenetelmät niille vahvistamissaan työjärjestyksissä. Valiokunnat raportoivat työstään säännöllisesti hallitukselle. Tarkastusvaliokunta Tarkastusvaliokunnassa on 3 4 jäsentä, jotka kaikki ovat yhtiöstä riippumattomia HALLITUKSEN JÄSEN OSALLISTUMINEN HALLITUKSEN KOKOUKSIIN OSALLISTUMISPROSENTTI Peter Seligson Pertti Korhonen Nathalie Ahlström ( alkaen asti) Thomas Ahlström ( asti) Sebastian Bondestam Lori J. Cross Esa Ikäheimonen 13 92,9 Anders Moberg 13 92,9 16

19 Hallintoperiaatteet AHLSTROM VUOSIKERTOMUS 2012 hallituksen jäseniä ja joilla on valiokunnan tehtävien edellyttämä pätevyys. Vähintään yhden valiokunnan jäsenen on oltava riippumaton yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista ja vähintään yhdellä jäsenellä on oltava asiantuntemusta erityisesti laskentatoimesta, kirjanpidosta tai tarkastuksesta. Asiantuntemus voi perustua esimerkiksi kokemukseen yritysjohdossa. Työjärjestyksensä mukaan tarkastusvaliokunta avustaa hallitusta sen valvontavelvollisuuksien täyttämisessä ja antaa hallitukselle suosituksia. Hallitus on valtuuttanut tarkastusvaliokunnan päättämään esimerkiksi tulosvaroituksiin liittyvistä asioista, osavuosikatsausten yksityiskohtaisesta sisällöstä, sisäisestä tarkastuksesta ja sisäisistä tarkastussuunnitelmista sekä tietyistä yhtiön toimintaperiaatteista. Lisäksi tarkastusvaliokunta antaa suosituksia tilintarkastajien valitsemisesta ja tehtävistä vapauttamisesta sekä tilintarkastajien palkkioista. Valiokunta myös hyväksyy tilintarkastajien ehdotukseen perustuvan tilintarkastussuunnitelman. Valiokunta tarkastaa ja valvoo muun muassa konsernin taloudellisen raportoinnin prosessia ja sisäisten valvonta- ja riskienhallintajärjestelmien tehokkuutta sekä valvoo konsernin tilintarkastusprosessia. Valiokunta tarkastaa myös yhtiön menetelmiä, joilla valvotaan lakien, säännöstöjen sekä yhtiön omien toimintaperiaatteiden noudattamista. Valiokunnan tehtävänä on varmistaa hallituksen tietoisuus asioista ja seikoista, jotka saattavat vaikuttaa merkittävästi yhtiön taloudelliseen tilanteeseen tai liiketoimintaan. Valiokunta toimii läheisessä yhteistyössä yhtiön hallituksen, johdon, sisäisen tarkastuksen ja tilintarkastajien kanssa. Palkitsemisvaliokunta Palkitsemisvaliokunnassa on kolme jäsentä, joiden enemmistön on oltava yhtiöstä riippumattomia hallituksen jäseniä. Valiokunnan jäseniksi ei voida nimittää yhtiön toimitusjohtajaa tai muita johtajia. Työjärjestyksensä mukaan valiokunta avustaa hallitusta toimitusjohtajan ja johtoryhmän muiden jäsenten nimittämiseen, tehtävästä vapauttamiseen ja palkitsemiseen liittyvissä asioissa ja niiden valmistelussa. Valiokunta päättää johtoryhmän muiden jäsenten kuin toimitusjohtajan palkoista ja muista eduista ja tekee hallitukselle suosituksia toimitusjohtajan palkasta ja muista eduista. Nimitysvaliokunta Nimitysvaliokunnassa on kolme hallituksen jäsentä sekä kaksi merkittäviä osakkeenomistajia edustavaa jäsentä hallituksen harkinnan mukaan. Hallintokoodin suosituksesta 22 poikkeavalla kokoonpanolla pyritään lisäämään osakkeenomistajien vaikutusmahdollisuuksia nimitysasioissa. Valiokunnan jäsenten enemmistön on oltava yhtiöstä riippumattomia. Valiokunnan jäseniksi ei voida nimittää yhtiön toimitusjohtajaa tai muita johtajia. Työjärjestyksensä mukaan valiokunta avustaa hallitusta hallituksen jäsenten nimittämiseen ja palkitsemiseen liittyvissä asioissa ja niiden valmistelussa. Valiokunnan on keskusteltava yhtiön suurimpien osakkeenomistajien kanssa hallitukseen ehdotettavista henkilöistä ennen asiaa koskevan ehdotuksensa tekemistä hallitukselle, elleivät kyseiset osakkeenomistajat ole edustettuina valiokunnassa tai jos valiokunta muutoin katsoo sen tarpeelliseksi. Valiokunnat vuonna 2012 Ahlstromin hallitus asetti keskuudestaan kolme valiokuntaa: tarkastus-, palkitsemis- sekä nimitysvaliokunnan. Tarkastusvaliokunta Tarkastusvaliokunnan jäsenet lähtien olivat Esa Ikäheimonen (puheenjohtaja), Sebastian Bondestam ja Lori J. Cross. Kaikki jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista. Kaikilla tarkastusvaliokunnan jäsenillä Palkitsemisvaliokunta Palkitsemisvaliokunnan jäsenet lähtien olivat Peter Seligson (puheenjohtaja), Pertti Korhonen ja Anders Moberg. Kaikki jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä on asiantuntemusta laskentatoimesta, kirjanpidosta tai tarkastuksesta. Valiokunta kokoontui kuusi kertaa (yksi kokous ennen ), ja jäsenten keskimääräinen osallistumisprosentti oli 100. Alla olevassa taulukossa on eritelty jäsenten osallistuminen valiokunnan kokouksiin. VALIOKUNNAN JÄSEN OSALLISTUMINEN VALIOKUNNAN KOKOUKSIIN OSALLISTUMISPROSENTTI Esa Ikäheimonen Thomas Ahlström ( saakka) Sebastian Bondestam Lori J. Cross ( lähtien) ja sen merkittävistä osakkeenomistajista. Valiokunta kokoontui viisi kertaa, ja jäsenten keskimääräinen osallistumisprosentti oli 100. Alla olevassa taulukossa on eritelty jäsenten osallistuminen valiokunnan kokouksiin. VALIOKUNNAN JÄSEN OSALLISTUMINEN VALIOKUNNAN KOKOUKSIIN OSALLISTUMISPROSENTTI Peter Seligson Lori J. Cross ( saakka) Pertti Korhonen ( lähtien) Anders Moberg

20 AHLSTROM VUOSIKERTOMUS 2012 Hallintoperiaatteet Nimitysvaliokunta Nimitysvaliokunnan jäsenet lähtien olivat Peter Seligson (puheenjohtaja), Pertti Korhonen ja Anders Moberg sekä hallitukseen kuulumattomina jäseninä Thomas Ahlström ja Risto Murto. Thomas Ahlström edustaa Antti Ahlströmin Perilliset Oy:tä ja Risto Murto Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varmaa. Molemmat yhtiöt ovat Ahlstromin merkittäviä osakkeenomistajia. Toimitusjohtaja Toimitusjohtaja vastaa yhtiön päivittäisestä johtamisesta. Hän vastaa hallitukselle sen asettamien tavoitteiden, suunnitelmien, toimintaperiaatteiden ja päämäärien toteutumisesta. Hän valmistelee hallituksessa päätettävät asiat ja panee toimeen hallituksen päätökset. Toimitusjohtaja on konsernin johtoryhmän puheenjohtaja. Hänen sopimuksensa on tehty kirjallisesti, ja hallitus on hyväksynyt sen. Jan Lång on toiminut toimitusjohtajana lähtien. Talousjohtaja Seppo Parvi on toiminut toimitusjohtajan sijaisena lähtien. Toimitusjohtajan ja hänen sijaisensa henkilötiedot ja tiedot heidän omistamistaan yhtiön osakkeista esitetään tämän selvityksen lopussa. Hallitus nimitti Vimpu Intressenter Ab:n ja Belgrano Investments Oy:n edustajan Alexander Ehrnroothin hallitukseen kuulumattomaksi nimitysvaliokunnan jäseneksi. Kaikki jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä. Valiokunta kokoontui kolme kertaa ja jäsenten keskimääräinen osallistumisprosentti oli 100. Alla olevassa taulukossa on eritelty jäsenten osallistuminen valiokunnan kokouksiin. VALIOKUNNAN JÄSEN OSALLISTUMINEN VALIO- KUNNAN KOKOUKSIIN OSALLISTUMISPROSENTTI Peter Seligson Pertti Korhonen Anders Moberg Carl Ahlström ( saakka) Thomas Ahlström ( alkaen) Risto Murto Alexander Ehrnrooth ( alkaen) - - Johtoryhmä Konsernin johtoryhmään (Executive Management Team, EMT) kuuluvat toimitusjohtaja sekä liiketoiminta-alueiden ja konsernitoimintojen johtajat. Hallitus nimittää johtoryhmän jäsenet toimitusjohtajan esityksestä. Johtoryhmän jäsenet raportoivat toimitusjohtajalle. Johtoryhmän tehtävänä on tukea toimitusjohtajaa hänen tehtävissään sekä toimia liiketoiminta-alueita ja konsernitoimintoja yhdistävänä tekijänä. Johtoryhmä seuraa liiketoiminnan kehitystä ja riskienhallintaa sekä käsittelee investointiehdotukset, liiketoiminta- ja vuosisuunnitelmat ja kannustinohjelmat ennen niiden esittämistä hallitukselle. Johtoryhmä toteuttaa yhtiön strategiaa, käynnistää toimenpiteitä sekä vahvistaa yhtiön toimintaperiaatteita ja menettelytapoja hallituksen antamien suuntaviivojen mukaisesti. Johtoryhmän jäsenet saavat kuukausittain raportit yhtiön liiketoimintojen kehityksestä. Johtoryhmä vuonna 2012 Vuoden 2012 lopussa johtoryhmässä oli 11 jäsentä. Johtoryhmän kokoonpano, sen jäsenten henkilötiedot ja vastuualueet sekä tiedot johtoryhmän jäsenten omistamista yhtiön osakkeista esitetään tämän selvityksen lopussa. Johtoryhmä kokoontui 16 kertaa vuonna HALLLITUKSEN JA / TAI VALIOKUNTIEN JÄSENET PALKKIOT VUONNA 2012 (EUROA) PALKKIOT VUONNA 2011 (EUROA) Peter Seligson Pertti Korhonen Nathalie Ahlström Thomas Ahlström Sebastian Bondestam Lori J. Cross Esa Ikäheimonen Anders Moberg Carl Ahlström (hallitukseen kuulumaton jäsen) Risto Murto (hallitukseen kuulumaton jäsen) PALKAT JA PALKKIOT LUONTOISETUINEEN (EUROA) BONUS- PALKKIOT (EUROA) PITKÄN AIKAVÄLIN KANNUSTIN-OHJELMAT (EUROA) YHTEENSÄ (EUROA) Jan Lång, toimitusjohtaja , , ,51 Muut johtoryhmän jäsenet , , , PALKAT JA PALKKIOT LUONTOISETUINEEN (EUROA) Hallituksen ja johdon palkitseminen Hallituksen ja toimitusjohtajan sekä muiden johtoryhmän jäsenten palkitsemisen periaatteet on kuvattu Palkka- ja palkkioselvityksessä, joka on saatavilla yhtiön suomenkielisellä internetsivustolla Vuoden 2012 kokonaispalkkiot hallituksen jäsenille sekä valiokunnille olivat yhteensä euroa. Kunkin jäsenen kokonaispalkkiot on esitetty alla olevassa taulukossa. Alla olevassa taulukossa esitetään toimitusjohtajan ja muiden johtoryhmän jäsenten kokonaispalkkiot vuonna BONUS- PALKKIOT (EUROA) PITKÄN AIKAVÄLIN KANNUSTIN-OHJELMAT (EUROA) YHTEENSÄ (EUROA) Jan Lång, toimitusjohtaja , , ,22 Muut johtoryhmän jäsenet , , , ,93 18

Sijoittajalle. Taloudellinen tiedottaminen vuonna 2010. Varsinainen yhtiökokous Ahlstrom Oyj:n varsinainen

Sijoittajalle. Taloudellinen tiedottaminen vuonna 2010. Varsinainen yhtiökokous Ahlstrom Oyj:n varsinainen Vuosikertomus 2009 Sijoittajalle Varsinainen yhtiökokous Ahlstrom Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään keskiviikkona 31. 3. 2010 kello 13.00 Finlandia-talossa osoitteessa Mannerheimintie 13 e, Helsinki.

Lisätiedot

Rautaruukki Oyj. Vuosikertomus 2010. www.ruukki.com

Rautaruukki Oyj. Vuosikertomus 2010. www.ruukki.com Rautaruukki Oyj Vuosikertomus 2010 www.ruukki.com Ruukki raportoi vuodesta 2010 uudella tavalla. Sijoittaja viestinnän ja raportoinnin pääkanava on www.ruukki.com. Tämän tiiviin painetun vuosikertomuksemme

Lisätiedot

Selvitys HALLINTO- JA OHJAUS- JÄRJESTELMÄSTÄ

Selvitys HALLINTO- JA OHJAUS- JÄRJESTELMÄSTÄ Selvitys HALLINTO- JA OHJAUS- JÄRJESTELMÄSTÄ Sisältö SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ HENKILÖTIEDOT RISKIENHALLINTA JOHDON PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 3 8 11 14 SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ

Lisätiedot

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2014

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2014 6 Hallituksen jäsentä 19 Hallituksen kokousta 100% Keskimääräinen osallistumisprosentti Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2014 26.3. Yhtiökokous 1 more than squares Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2010. kokonaisratkaisuja lasiteollisuudelle. Glaston Oyj Abp 1

TILINPÄÄTÖS 2010. kokonaisratkaisuja lasiteollisuudelle. Glaston Oyj Abp 1 TILINPÄÄTÖS 2010 kokonaisratkaisuja lasiteollisuudelle Glaston Oyj Abp 1 Sisältö Hallituksen toimintakertomus...3 Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (*...11 Konsernin tase...18 Konsernin tuloslaskelma...19

Lisätiedot

2010 Vuosikertomus 1

2010 Vuosikertomus 1 Vuosikertomus 2010 1 Sisällys: 3 Takoma lyhyesti ja avainluvut 4 Toimitusjohtajan katsaus 5 Takoman arvot ja tavoitteet 6 Strategia ja asiakastoimialat 7 Takoman työkalupakki Takoma Components: 8 Voimansiirtokomponentit

Lisätiedot

SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2014

SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2014 SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ SELVITYS TIKKURILAN HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ Tämä Tikkurila Oyj:n (myöhemmin "Tikkurila" tai Konserni, jolla viitataan sekä Tikkurila Oyj:öön että Tikkurila-konserniin)

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 00160 Helsinki Business ID 1039050-8 P.O. Box 309 FI-00101 Helsinki, Finland Tel +358 2046 131 Fax +358 2046 21471 www.storaenso.

Tilinpäätös 2010. 00160 Helsinki Business ID 1039050-8 P.O. Box 309 FI-00101 Helsinki, Finland Tel +358 2046 131 Fax +358 2046 21471 www.storaenso. Tilinpäätös 2010 Kanavaranta 1 Stora Enso Oyj 00160 Helsinki Business ID 1039050-8 P.O. Box 309 FI-00101 Helsinki, Finland Tel +358 2046 131 Fax +358 2046 21471 www.storaenso.com Stora Enso tilinpäätös

Lisätiedot

VACON OYJ HALLINTO JA JOHTAMINEN HYVÄ HALLINTO JA JOHTAMINEN EDISTÄVÄT KASVUA, UUDISTUMISTA JA HYVINVOINTIA

VACON OYJ HALLINTO JA JOHTAMINEN HYVÄ HALLINTO JA JOHTAMINEN EDISTÄVÄT KASVUA, UUDISTUMISTA JA HYVINVOINTIA VACON OYJ HALLINTO JA JOHTAMINEN HYVÄ HALLINTO JA JOHTAMINEN EDISTÄVÄT KASVUA, UUDISTUMISTA JA HYVINVOINTIA SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2014 SUOMEN LISTAYHTIÖIDEN HALLINNOINTIKOODIN NOUDATTAMINEN

Lisätiedot

Stora Enso tilinpäätös 2009

Stora Enso tilinpäätös 2009 Stora Enso tilinpäätös 2009 Sivu Stora Enso lyhyesti 2 Stora Enso pääomamarkkinoilla 3 Konsernihallinnointiohje 16 Hallitus 27 Johtoryhmä 30 Toimintakertomus 33 Tilinpäätös 54 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

Takoma lyhyesti. Avainluvut. Takoma Oyj 2009

Takoma lyhyesti. Avainluvut. Takoma Oyj 2009 Vuosikertomus 2009 Sisällysluettelo Takoma lyhyesti ja avainluvut 1 Toimitusjohtajan katsaus 2 Takoman arvot 3 Takoman työkalupakki 4 Takoma on kehittäjä 5 Takoma Subcon 6 Takoma Hydraulics 8 Selvitys

Lisätiedot

OUTOTECIN SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2013

OUTOTECIN SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2013 OUTOTECIN SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2013 Maapallon luonnonvarojen kestävä hyödyntäminen OUTOTECIN SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUS- JÄRJESTELMÄSTÄ 2013 Lopullinen vastuu Outotecin hallinnosta

Lisätiedot

Biohit vuosikertomus 2010 Sisällysluettelo SISÄLLYSLUETTELO

Biohit vuosikertomus 2010 Sisällysluettelo SISÄLLYSLUETTELO TILINPÄÄTÖS 2010 Biohit vuosikertomus 2010 Sisällysluettelo SISÄLLYSLUETTELO sivu no. Toimintakertomus 3 Konsernin hallinto- ja ohjausjärjestelmä 9 Konsernin laaja tuloslaskelma 13 Konsernitase 14 Laskelma

Lisätiedot

Selvitys HKScan Oyj:n hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2013

Selvitys HKScan Oyj:n hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2013 Selvitys HKScan Oyj:n hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2013 HALLINNOINTIKOODIN NOUDATTAMINEN HKScan Oyj:n ( HKScan tai Yhtiö ) hallinto perustuu Suomen lainsäädäntöön, HKScanin yhtiöjärjestykseen ja Arvopaperimarkkinayhdistys

Lisätiedot

Ei toimittaja, vaan kumppani

Ei toimittaja, vaan kumppani vuosikertomus 2009 tecnotree 2009 Lyhyesti 2 sisältö Tecnotree 2 3 5 7 8 9 11 13 17 18 19 21 22 26 27 33 Tecnotree lyhyesti Tecnotree maailmalla Toimitusjohtajan katsaus Avainluvut Tecnotreen tarjonta

Lisätiedot

PÖYRYN HALLINNOINTIPERIAATTEET. Selvitys hallintoja ohjausjärjestelmästä 2012

PÖYRYN HALLINNOINTIPERIAATTEET. Selvitys hallintoja ohjausjärjestelmästä 2012 PÖYRYN HALLINNOINTIPERIAATTEET Selvitys hallintoja ohjausjärjestelmästä 2012 Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2012 Tämä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on laadittu Suomen listayhtiöiden

Lisätiedot

Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi

Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi (Corporate Governance) 2010 Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi (Corporate Governance) Arvopaperimarkkinayhdistys ry 15.6.2010 ARVOPAPERIMARKKINAYHDISTYS RY

Lisätiedot

Selvitys Vaisalan hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2012 (Corporate Governance Statement)

Selvitys Vaisalan hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2012 (Corporate Governance Statement) Selvitys Vaisalan hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2012 (Corporate Governance Statement) Vaisalan noudattamat säännökset ja hallinnointikoodi Tämä selvitys Vaisalan hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (Corporate

Lisätiedot

MARTELA VUOSIKERTOMUS 2010

MARTELA VUOSIKERTOMUS 2010 MARTELA VUOSIKERTOMUS 2010 MARTELA VUOSIKERTOMUS 2010 MARTELA LYHYESTI Martela Oyj on työympäristöjen ja julkitilojen muutosten toteuttaja. Martelan sisustusratkaisut tukevat asiakkaan liiketoimintaa,

Lisätiedot

Vuosikertomus 2009. Hallinto Hallitus Konsernin toimitusjohtaja Johtoryhmä Palkitseminen Tilintarkastajat

Vuosikertomus 2009. Hallinto Hallitus Konsernin toimitusjohtaja Johtoryhmä Palkitseminen Tilintarkastajat Vuosikertomus 2009 Vuosi 2009 Toimitusjohtajalta Toimitusjohtajan video Vuoden 2009 tapahtumia Avainluvut Osakkeen omistajille Yhtiökokous Osingon maksu Julkaisuaikataulu 2010 Hallinto Hallitus Konsernin

Lisätiedot

V U O S I K E R T O M U S 2 0 1 0

V U O S I K E R T O M U S 2 0 1 0 VUOSIKERTOMUS 2010 Energy for Electronics SISÄLTÖ Efore yhtiönä Tietoa osakkeenomistajille...4 Tilikausi 2010 lyhyesti...5 Toimitusjohtajan tervehdys...6 Eforen toiminnan perusta...8 Asiakaspalvelu ja

Lisätiedot

Puhdas teknologia on hauskaa! VUOSIKERTOMUS 2009

Puhdas teknologia on hauskaa! VUOSIKERTOMUS 2009 09 Puhdas teknologia on hauskaa! VUOSIKERTOMUS 2009 Vacon puhtaan teknologian puolesta Sähkömoottorit kuluttavat noin 30 % koko maailman sähköenergiasta. Taajuusmuuttajien ja energiatehokkaiden moottoreiden

Lisätiedot

Talentum on ammattilaisen valinta

Talentum on ammattilaisen valinta Monipuolinen tuotto lentum on erikoistunut ammattilaisille kohdistettuun kustannustoimintaan. Talentumin kustannustoiminnan keskeisiä tuotteita ja palveluita ovat lehdet, kirjat, online- ja informaatiopalv

Lisätiedot

Kemira Oyj. Tilinpäätös 2010

Kemira Oyj. Tilinpäätös 2010 Kemira Oyj Tilinpäätös 2010 Kemira Oyj Porkkalankatu 3 Puh. 010 8611 Y-tunnus 0109823-0 PL 330 Faksi 010 862 1119 Kotipaikka Helsinki 00101 Helsinki www.kemira.com ALV rek. KEMIRA OYJ:N TILINPÄÄTÖS 2010

Lisätiedot

Biotie Therapies Oyj 9.3.2015

Biotie Therapies Oyj 9.3.2015 1 Biotie Therapies Oyj Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2014 2 SISÄLLYSLUETTELO: 1. Selvitys hallinto ja ohjausjärjestelmästä 2. Hallitus 2.1. Hallituksen kokoonpano 2.2. Kuvaus hallituksen toiminnasta

Lisätiedot

MARTELA VUOSIKERTOMUS 2009

MARTELA VUOSIKERTOMUS 2009 MARTELA VUOSIKERTOMUS 2009 MARTELA VUOSIKERTOMUS 2009 Martela lyhyesti Martela on ergonomisten ja innovatiivisten kalusteiden designtalo ja työympäristöjen ja julkitilojen muutosten toteuttaja. Martelan

Lisätiedot

Huhtamäki 2014. Tilinpäätös ja toimintakertomus

Huhtamäki 2014. Tilinpäätös ja toimintakertomus Huhtamäki 2014 Sisällys Huhtamäki 2014 lukuina 1 Toimitusjohtajan katsaus 2014 2 2014 4 Hallituksen toimintakertomus 4 Konsernitilinpäätös 2014 10 Konsernin tuloslaskelma (IFRS) 10 Konsernin laaja tuloslaskelma

Lisätiedot

Home. 309 milj. Home. Vuosi 2010 lyhyesti 2 Toimitusjohtajan katsaus 4 Strategia 6 Brändit 10 Toimintaympäristö 12. Vastuullisuus 16 Henkilöstö 20

Home. 309 milj. Home. Vuosi 2010 lyhyesti 2 Toimitusjohtajan katsaus 4 Strategia 6 Brändit 10 Toimintaympäristö 12. Vastuullisuus 16 Henkilöstö 20 vuosikertomus 2010 2 13 YHTIÖ Vuosi 2010 lyhyesti 2 Toimitusjohtajan katsaus 4 Strategia 6 Brändit 10 Toimintaympäristö 12 14 21 KESTÄVÄ KEHITYS Vastuullisuus 16 Henkilöstö 20 Home 22 31 LIIKETOIMINTA

Lisätiedot

vuosikertomus 2012 Kestäviä tuotteita, jotka

vuosikertomus 2012 Kestäviä tuotteita, jotka vuosikertomus 2012 Kestäviä tuotteita, jotka tuovat iloa ja ratkaisevat arjen ongelmia SISÄLTÖ Fiskars 2012 Vuosi 2012 lyhyesti Toimitusjohtajan katsaus Strategia Kasvustrategia Liiketoiminta Ikoniset

Lisätiedot