Valtakunnallinen kalastusmatkailuseminaari Kuusamo

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Valtakunnallinen kalastusmatkailuseminaari Kuusamo 13.8.2010"

Transkriptio

1 Valtakunnallinen kalastusmatkailuseminaari Kuusamo Filosofian tohtori Pekka Kauppila Oulun yliopisto, maantieteen laitos/naturpolis Kuusamo

2 Johdanto Matkailu-määritelmä Kalastusmatkailu ja matkailukalastus Matkailu, virkistys ja vapaa-aika Matkailun aluetaloudelliset vaikutukset Rahan kiertokulku aluetaloudessa Kuusamon matkailun taloudellisia tunnuslukuja Kalastusmatkailun aluetaloudellisten vaikutusten mittaaminen paikallistasolla Tulo- ja menomenetelmä Mittaamisen periaatteita Alustavia tuloksia Iijoelta Yhteenveto ja pohdinta Mittaamisen prosessimalli Matkailukeskuksen ja ympäröivän alueen yhteistyömalli

3

4 Matkailun (käsitteellinen) yleismääritelmä: Matkailu on ihmisten liikkumista ja toimintaa tavanomaisen, päivittäisen asuin- ja työympäristönsä ulkopuolella ja heitä palvelevan väestön ja yritys- ja organisaatiotoiminnan sekä näiden vaikutusten muodostama kokonaisuus. Matkailun tutkimuskohteena ovat siten ihmiset ja heidän toimintansa tavanomaisen, päivittäisen asuin- ja työympäristön ulkopuolella (matkailijat) heitä palveleva yritys- ja organisaatiotoiminta (elinkeino) vaikutusten muodostama kokonaisuus (toiminnan vaikutukset) Kalastusmatkailussa tutkimuksen kohteena voivat olla kalastajat, jotka täyttävät matkailu-määritelmän kalastajia palveleva yritys- ja organisaatiotoiminta kalastustusmatkailun vaikutusten muodostama kokonaisuus (esim. taloudelliset vaikutukset)

5 Matkailija voi olla kalastusmotivoitunut: kalastus on päämotiivi kohteen valinnassa kalastusinspiroitunut: kalastus voi olla yksi (pää)motiivi muiden joukossa, ei kuitenkaan ainoa (pää)motiivi kohteen valinnassa kalastusattraktoitunut: kalastus ole motiivi kohteen valinnassa, mutta sitä voidaan mahdollisesti harrastaa, päätös kuitenkin vasta perillä kohteessa

6 Matkailija Kalastus päämotiivi kohteen valinnassa Kalastusmatkailija (motivoitunut) Kalastus yksi motiivi muiden joukossa kohteen valinnassa Matkailukalastaja (inspiroitunut) Kalastuksella ei vaikutusta kohteen valintaan, mutta se voi olla yksi aktiviteetti muiden joukossa kohteessa Matkailukalastaja (attraktoitunut)

7 Työ 4. Ammattikalastus 3. Kotitarvekalastus Vapaa-aika Matkailu 1. Kalastusmatkailu/matkailukalastus 2. Paikallinen virkistyskalastus Virkistys Vapaa-ajankalastus = 1. kalastusmatkailu/matkailukalastus + 2. paikallinen virkistyskalastus + 3. kotitarvekalastus Lähde: soveltaen Hall & Page (2006)

8

9 MATKAILIJOIDEN KÄYTTÄMÄ RAHAMÄÄRÄ VÄLITÖN TULOVAIKUTUS Liikevaihdon kasvu alueen (matkailu)yrityksissä VÄLILLINEN TULOVAIKUTUS Liikevaihdon kasvu tavaran/ palvelujen toimittajayrityksissä VÄLITÖN TYÖLLISYYSVAIKUTUS Matkailun ansiosta syntyneet työpaikat VÄLILLINEN TYÖLLISYYSVAIKUTUS Matkailun ansiosta syntyneet työpaikat toimittajayrityksissä VÄLITÖN / VÄLILLINEN PALKKATULOVAIKUTUS INDUSOITU ELI JOHDETTU Työllisyys- ja palkkatulovaikutus VÄLITÖN / VÄLILLINEN / JOHDETTU KUNNAN VEROTULOJEN KASVU Lähde: Vuoristo 1998

10 Välitön matkailutulo 92,2 miljoonaa euroa (ilman alv) Välitön matkailutulo 109,3 miljoonaa euroa (alv) Matkailun kokonaistulovaikutus 116,0 miljoonaa euroa Matkailun osuus yritystoiminnan liikevaihdosta 19 prosenttia Matkailun välitön työllisyys 708 henkilötyövuotta (elinkeinoelämä) Matkailun kokonaistyöllisyys 857 henkilötyövuotta (elinkeinoelämä) Matkailun osuus yritystoiminnan henkilötyövuosista 22 prosenttia Matkailun verotulovaikutukset (palkkatuloista) 2,9 miljoonaa euroa

11 Kuusamon matkailun henkilötyövuodet , 2001, 2003, 2005 ja 2007 (Hätälä & Kauppila 1999; Kauppila & Ervasti 2001; Ervasti & Kauppila 2003; Juntheikki & Korhonen 2005; Kauppila 2007, 2009) 900 Henkilötyövuodet Vuodet Muutos : henkilötyövuotta (+ 64 prosenttia) Vuonna 2007 matkailun htv:t olivat 22 prosenttia Kuusamon yritys- ja toimipaikkarekisterin htv:sta

12 Matkailutulo Matkailutyöllisyys 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Korjaamot/huoltamot Vähittäiskauppa Majoitus/ravitsemus Liikenne Virk./muut palvelut

13

14 Matkailu on alueellinen ilmiö, joka perustuu lähtöalueiden, kohdealueiden ja niitä yhdistävien reittien kokonaisuuteen Matkailuelinkeino kattaa lähtöalueet, kohdealueet ja reitit Matkailuelinkeino LÄHTÖALUE - kysyntä - motiivit - työntövoima MATKAREITIT KOHDEALUE - tarjonta - vetovoimatekijät - vetovoima

15 Tulomenetelmä perustuu yritystutkimukseen, määritellään toimialat välitöntä matkailutuloa saavat yritykset (1. kierros) välillistä matkailutuloa saavat yritykset (2., 3. jne. kierros) lasketaan välittömät, välilliset ja johdetut tulo-, työllisyys-, palkkatulo- ja verotulovaikutukset (sekä kunnallistaloudellinen nettotulo) Menomenetelmä perustuu matkailijatutkimukseen, määritellään matkailijaryhmät ja kulutuksen toimialat matkailijaryhmittäinen (euroa/hlö/vrk) toimialoittainen kulutus yhdistetään matkailijaryhmittäisiin yöpymisvuorokausiin ja päiväkävijöiden määrään lasketaan välittömät matkailumenot

16 1. Tutkimusalueen määrittäminen valuma-alue/hallinnollinen alue 2. Kohderyhmän valinta kalastusmatkailu: luvan (kalastuskunta/yhteislupa) ostaneet kalastusmatkailijat (matkailu-määritelmä perustana) matkailukalastajat (esim. onkijat, pilkkijät) jäävät ulkopuolelle kalastusmatkailuohjelmapalveluyritysten asiakkaat jäävät ulkopuolelle valtakunnallisen vieheluvan tai mobiililuvan ostaneet jäävät ulkopuolelle (valtion vedet) 3. (Meno)menetelmän valinta tulomenetelmässä yrityksillä vaikea, jopa mahdoton, arvioida kalastusmatkailijoiden osuutta liikevaihdosta

17 4. Lähestytään kohderyhmää kyselylomakkeella paikanpäällä/postikyselynä pyydetään arvioimaan rahankäyttöä toimialoittain 5. a) Lasketaan rahankäyttö toimialoittain kyselylomakkeen tiedoista (euroa/henk/vrk) 5. b) Lasketaan rahankäyttö toimialoittain kyselylomakkeen tiedoista (euroa/henk/matka) 6. a) Lasketaan välitön kalastusmatkailumeno tutkimusalueella kerrotaan kalastusmatkailijan vuorokautinen rahankäyttö (euroa/henk/vrk) kalastusmatkailuvuorokausilla (matkailumääritelmä perustana) 6. b) Lasketaan välitön kalastusmatkailumeno tutkimusalueella kerrotaan kalastusmatkailijan matkakohtainen rahankäyttö (euroa/henk/matka) kalastusmatkojen määrällä (matkailumääritelmä perustana)

18 7. Välittömät työllisyysvaikutukset tutkimusalueella lasketaan toimialoittaisten liikevaihto/työpaikka-suhteen avulla välittömästä matkailumenosta 8. Välittömien työllisyysvaikutusten palkka- ja verotulovaikutukset (kunnallisvero) lasketaan kertomalla työllisyysvaikutukset keskipalkalla (palkkatulo) ja edelleen kunnallisveroprosentilla (verotulo) 9. Tulomenetelmää voidaan soveltaa kalastusmatkailuohjelmapalveluyrityksiin (välitön tulo ja työllisyys)

19 Menomenetelmän haasteita rajautuminen kalastusmatkailijoihin yhtenäisen toimialaluokituksen luominen aineiston keräämisen tekniikka: vastausprosentit kalastusmatkailijoiden rahankäytön arviointi kalastusmatkailuvuorokausien määrän määrittäminen kalastusmatkojen määrän määrittäminen kerrannaisvaikutusten mittaaminen

20 Aineisto kerättiin kesällä 2009 Iijoen vesistöalueen kalastuskunnilta luvan ostaneilta ulkopaikkakuntalaisilta postikyselynä syystalvella 2009 Iijoen vesistöalue sijoittuu Iin, Yli-Iin, Pudasjärven, Taivalkosken, Kuusamon, Ranuan, Posion, Suomussalmen ja Puolangan kuntien alueelle Iijoen vesistöalueella ei ole yhteislupaa vaan kalastuskuntakohtainen lupa (koskikalastusalueella yhteislupa) Osa Vaelluskalat palaavat Iijokeen -hanketta Kaikkiaan lähetettiin kyselylomaketta, joista palautettiin 421 kappaletta (37 prosenttia) Kyselylomakkeessa kysyttiin muun muassa rahankäyttöä toimialoittain kohdealueella

21 40 35 Prosenttia Oulu Raahe Kokkola Jyväskylä Tampere Rovaniemi Pääkaupunkiseutu Kilometriä

22 Keskimäärin 131 euroa/matka/henkilö 0,5 % 13 % Majoitus 11 % 0,2 % 2 % 10 % Rvitsemus Vähittäiskauppa Huoltoasemat ja korjaamot 22 % Taksit, autonvuokraus ja paikallisliikenne Ohjelmapalvelut Veneenkäyttö 42 % Kalastusluvat

23 18 % 30 % Alle 50 euroa euroa euroa Yli 200 euroa 25 % 27 %

24 Omistan vapaa-ajan asunnon Iijoella En omista vapaaajan asuntoa Iijoelta 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Ei yöpynyt 1-2 yötä 3-7 yötä Yli 7 yötä

25 Omistan vapaa-ajan asunnon Iijoella En omista vapaa-ajan asuntoa Iijoella Majoitus Vähittäiskauppa Huoltoasemat ja korjaamot Ohjelmapalvelut Yhteensä Ravitsemus Kalastusluvat Taksit, autonvuokraus, paikallisliikenne Veneenkäyttö

26 Päiväkäyntivyöhyke Viikonloppuvyöhyke Lomavyöhyke 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Ei yöpynyt 1-2 yötä 3-7 yötä Yli 7 yötä

27 Päiväkäyntivyöhyke Viikonloppuvyöhyke Lomavyöhyke Majoitus Vähittäiskauppa Huoltoasemat ja korjaamot Ohjelmapalvelut Yhteensä Ravitsemus Kalastusluvat Taksit, autonvuokraus, paikallisliikenne Veneenkäyttö

28 Ii & Yli-Ii Pudasjärvi Taivalkoski Kuusamo, Ranua, Posio, Suomussalmi & Puolanka 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Ei yöpynyt 1-2 yötä 3-7 yötä Yli 7 yötä

29 Ii & Yli-Ii Pudasjärvi Taivalkoski Kuusamo, Ranua, Posio, Suomussalmi, Puolanka Majoitus Vähittäiskauppa Huoltoasemat ja korjaamot Ohjelmapalvelut Ravitsemus Kalastusluvat Taksit, autonvuokraus, paikallisliikenne Veneenkäyttö Yhteensä

30 14 % 38 % Yhtä kauan kuin nykyään 15 % Jonkin verran kauemmin Huomattavasti kauemmin kuin nyt En osaa sanoa 34 %

31 Ii & Yli-Ii Pudasjärvi Taivalkoski Kuusamo, Ranua, Posio, Suomussalmi & Puolanka 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Huomattavasti kauemmin kuin nyt Yhtä kauan kuin nykyään Jonkin verran kauemmin En osaa sanoa

32 Ii & Yli-Ii Pudasjärvi Taivalkoski Kuusamo, Ranua, Posio, Suomussalmi & Puolanka 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Huomattavasti useammin kuin nyt Yhtä useasti kuin nykyään Jonkin verran useammin En osaa sanoa

33

34 Menetelmä Matkailu Kalastus Alue Kalastus Matkailu Menetelmä Tutkimustulosten ajallinen ja alueellinen vertailtavuus

35 Matkailukeskusvetoinen kehittäminen välitön vaikutus: matkailuaktiviteetti ja ohjelmapalvelu välitön vaikutus: suoramyynti välillinen vaikutus: tavaran toimittaminen vähittäiskauppoihin, ravintoloille ja pitopalveluyrityksille

36 Maatalous Maaseutu Periferia Porotalous Luontomatkailu - matkailupalvelut Matkailukeskus Keskus Metsätalous Kalatalous Käsityöt a) Matkailutoimialojen välinen yhteistyö b) Matkailu- ja muiden toimialojen välinen yhteistyö c) Paikallisuus; kehitysprosessi ja sen luonne Kulttuurimatkailu - matkailupalvelut

37 Levin strategia vuoteen 2020 (Suunnittelukeskus Oy 2004) kalastuksen investoinnit yhtenä kärkihankkeista Levi voi tarjota kalastuspaketteja, joissa yhdistyvät koko Länsi-Lapin mahdollisuudet, erityisesti Tornion- ja Muonionjoki (s. 48) Saariselän strategia vuoteen 2020 (Haaga Tutkimus 2004) kesäaktiviteettien kehittämistavoitteet Alueen joet (Sotajoki, Ivalojoki, Luttojoki, Kuutuan alue ja Suomujoki) ovat potentiaalisia kalastuskohteita. Inarijärvi sekä Lokan ja Porttipahdan tekojärvet niiden kytkeminen selkeämmin Saariselän matkailualueeseen lisää alueen (=Saariselän) matkailullista vetovoimaa (s. 32)

Kalastusmatkailun aluetaloudelliset vaikutukset: esimerkkinä Iijoen valuma-alueen kunnat

Kalastusmatkailun aluetaloudelliset vaikutukset: esimerkkinä Iijoen valuma-alueen kunnat Kalastusmatkailun aluetaloudelliset vaikutukset: esimerkkinä Iijoen valuma-alueen kunnat Pekka Kauppila, Timo P. Karjalainen, Kai Harju ja Anni Arvio riista - ja kalatalous tutkimuksia 12/2011 ja s e lv

Lisätiedot

Kuusamon aluetalousraportti

Kuusamon aluetalousraportti Tutkimuksia 1 / 2012 (toim.) - 2 - Kuusamon aluetalousraportti Naturpolis Kuusamo Tutkimuksia 1 / 2012 Kuusamon aluetalousraportti (toim.) Koillis-Suomen kehittämisyhtiö Naturpolis Oy 2012 Koillis-Suomen

Lisätiedot

Oulanka-, Kitka- ja Kuusinkijoen kalastusmatkailun aluetaloudelliset vaikutukset

Oulanka-, Kitka- ja Kuusinkijoen kalastusmatkailun aluetaloudelliset vaikutukset Oulanka-, Kitka- ja Kuusinkijoen kalastusmatkailun aluetaloudelliset vaikutukset Kirsi Kuosku, Pekka Kauppila ja Timo P. Karjalainen r i i s t a - j a k a l a t a l o u s t u t k i m u k s i a j a s e

Lisätiedot

Pyhä-Luoston alueen matkailun talousvaikutukset vuonna 2011

Pyhä-Luoston alueen matkailun talousvaikutukset vuonna 2011 Pyhä-Luoston alueen matkailun talousvaikutukset vuonna 2011 FM Juho Isola Lapin yliopisto Kesäkuu 2013 Sisällysluettelo Johdanto... 3 Käsitteet... 5 Tutkimusmenetelmä ja -aineisto... 6 Matkailun tulovaikutukset...

Lisätiedot

Matkailun taloudelliset vaikutukset Oulunkaaren seudulla 2006 ja matkailutulon kehitys 2001 2006

Matkailun taloudelliset vaikutukset Oulunkaaren seudulla 2006 ja matkailutulon kehitys 2001 2006 Matkailun taloudelliset vaikutukset Oulunkaaren seudulla 2006 ja matkailutulon kehitys 2001 2006 Matkailun taloudelliset vaikutukset Oulunkaaren seudulla 2006 ja matkailutulon kehitys 2001 2006 Haaga-Perho

Lisätiedot

Matkailun taloudelliset vaikutukset Savonlinnan seutukunnassa vuonna 2010

Matkailun taloudelliset vaikutukset Savonlinnan seutukunnassa vuonna 2010 Matkailun taloudelliset vaikutukset Savonlinnan seutukunnassa vuonna 2010 Itä-Suomen yliopisto Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta Kansantaloustieteen pro gradu tutkielma Noora Tahvanainen

Lisätiedot

Wildlife-matkailun aluetaloudelliset vaikutukset. Tarkastelussa kalastus- ja metsästysmatkailu Lapin ja Kainuun maakunnissa

Wildlife-matkailun aluetaloudelliset vaikutukset. Tarkastelussa kalastus- ja metsästysmatkailu Lapin ja Kainuun maakunnissa Wildlife-matkailun aluetaloudelliset vaikutukset Tarkastelussa kalastus- ja metsästysmatkailu Lapin ja Kainuun maakunnissa Karoliina Sarajärvi 791619S Pro gradu -tutkielma Huhtikuu 2014 Oulun yliopisto

Lisätiedot

Matkailun taloudelliset vaikutukset Pirkanmaalla

Matkailun taloudelliset vaikutukset Pirkanmaalla Matkailun taloudelliset vaikutukset Pirkanmaalla vuonna 2008 Välitön matkailutulo Milj. vuonna 2008 Tampereen seutu 551 Ylä-Pirkanmaa 32 Kaakkois-Pirkanmaa 14 Etelä-Pirkanmaa 34 Lounais-Pirkanmaa 22 Luoteis-Pirkanmaa

Lisätiedot

Rukan matkailuyritysten yhteistyö Kuusamon matkailu- ja aluekehityksen edistäjänä

Rukan matkailuyritysten yhteistyö Kuusamon matkailu- ja aluekehityksen edistäjänä Rukan matkailuyritysten yhteistyö Kuusamon matkailu- ja aluekehityksen edistäjänä Tutkimuksia 2 / 2012-1 - - 2 - Rukan matkailuyritysten yhteistyö Naturpolis Kuusamo Tutkimuksia 2 / 2012 Rukan matkailuyritysten

Lisätiedot

LOPPURAPORTTI 27.10.2008 MATKAILUN TULO- JA TYÖLLISYYSVAIKUTUKSET

LOPPURAPORTTI 27.10.2008 MATKAILUN TULO- JA TYÖLLISYYSVAIKUTUKSET LOPPURAPORTTI 27.10.2008 MATKAILUN TULO- JA TYÖLLISYYSVAIKUTUKSET SALON SEUDULLA VUONNA 2007 2 ESIPUHE Matkailun tulo- ja työllisyysvaikutusten arvioinnin avulla saadaan tutkittua tietoa matkailun taloudellisista

Lisätiedot

Matkailun tulevaisuuden trendit

Matkailun tulevaisuuden trendit Matkailun tulevaisuuden trendit Aimo Bonden 29.5.2013 MATKAILUN KASVUSUUNTA: lähimatkailu, lyhyt lomat, päiväkäynti, osallistuva matkailu, sosiaalinen matkailu, vapaa-aikaasuminen, pidempiaikainen oleskelu,

Lisätiedot

Jarmo Ritalahti Eva Holmberg (toim.) ITÄ-UUDENMAAN MATKAILUN TULO- JA TYÖLLISYYSTUTKIMUS 2009

Jarmo Ritalahti Eva Holmberg (toim.) ITÄ-UUDENMAAN MATKAILUN TULO- JA TYÖLLISYYSTUTKIMUS 2009 Jarmo Ritalahti Eva Holmberg (toim.) ITÄ-UUDENMAAN MATKAILUN TULO- JA TYÖLLISYYSTUTKIMUS 2009 Haaga-Helia tutkimuksia 3/2010 Julkaisujen myynti HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu http://shop.haaga-helia.com

Lisätiedot

Tiivistelmä tutkimustuloksista

Tiivistelmä tutkimustuloksista Tiivistelmä tutkimustuloksista 10.4.2014 1. Tutkimuksen tausta ja tavoitteet Tämän Lappeenrannan lentoliikenteen taloudellisia vaikutuksia selvittävänä tutkimuksen on toteuttanut Wirma Lappeenranta Oy:n

Lisätiedot

Hankkeen taustaa Lähtökohdat:

Hankkeen taustaa Lähtökohdat: Matkailun, kaivostoiminnan ja ympäristön yhteensovittaminen -seminaari Ruka 24.02.2012 2012 FT Pekka Kauppila Hankkeen taustaa Lähtökohdat: Valtakunnallisen matkailustrategian ja Valtioneuvoston 24.3.2011

Lisätiedot

Matkailun aluetaloudelliset vaikutukset

Matkailun aluetaloudelliset vaikutukset Sami Laakkonen Matkailun aluetaloudelliset vaikutukset Seurantaindikaattorit ja vuoden 2000 tulokset Kauppa- ja teollisuusministeriön kertomuksia ja selvityksiä 4/2002 Markkinaosasto Julkaisusarjan nimi

Lisätiedot

Kangas, Ovaskainen & Pajuoja Virkistyspalveluiden merkitys aluetaloudelle: Teijon retkeilyalueen... t u t k i m u s a r t i k k e l i

Kangas, Ovaskainen & Pajuoja Virkistyspalveluiden merkitys aluetaloudelle: Teijon retkeilyalueen... t u t k i m u s a r t i k k e l i Kangas, Ovaskainen & Pajuoja Virkistyspalveluiden merkitys aluetaloudelle: Teijon retkeilyalueen... Metsätieteen aikakauskirja t u t k i m u s a r t i k k e l i Kari Kangas Kari Kangas, Ville Ovaskainen

Lisätiedot

Rukan ulkopuolisten yritysten näkökulmia Kuusamon matkailu- ja aluekehitykseen

Rukan ulkopuolisten yritysten näkökulmia Kuusamon matkailu- ja aluekehitykseen Rukan ulkopuolisten yritysten näkökulmia Kuusamon matkailu- ja aluekehitykseen Tutkimuksia 3 / 2013 - 2 - Naturpolis Kuusamo Tutkimuksia 3 / 2013 Rukan ulkopuolisten yritysten näkökulmia Kuusamon matkailu-

Lisätiedot

MATKAILU- JA RAVITSEMISALA MATKAILUN TULO- JA TYÖLLISYYS- SELVITYS POHJOIS-SAVOSSA 2013 RAPORTTI

MATKAILU- JA RAVITSEMISALA MATKAILUN TULO- JA TYÖLLISYYS- SELVITYS POHJOIS-SAVOSSA 2013 RAPORTTI MATKAILU- JA RAVITSEMISALA MATKAILUN TULO- JA TYÖLLISYYS- SELVITYS POHJOIS-SAVOSSA 2013 RAPORTTI KIRJOITTAJA Hilkka Lassila Matkailun tulo- ja työllisyysselvitys Pohjois-Savossa 2013 Raportti Hilkka Lassila

Lisätiedot

Matkailun tuloja työllisyysselvitys Uudellamaalla 2013

Matkailun tuloja työllisyysselvitys Uudellamaalla 2013 Mirva Lopez, Eva Holmberg ja Jarmo Ritalahti Matkailun tuloja työllisyysselvitys Uudellamaalla 2013 Haaga-Helian julkaisut HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu http://shop.haaga-helia.com julkaisut@haaga-helia.fi

Lisätiedot

Vastaanottaja Lapin liitto. Asiakirjatyyppi Loppuraportti. Päivämäärä Huhtikuu 2014 SELVITYSRAPORTTI MOOTTORIKELKKAILUN ALUETALOUDELLISET VAIKUTUKSET

Vastaanottaja Lapin liitto. Asiakirjatyyppi Loppuraportti. Päivämäärä Huhtikuu 2014 SELVITYSRAPORTTI MOOTTORIKELKKAILUN ALUETALOUDELLISET VAIKUTUKSET Vastaanottaja Lapin liitto Asiakirjatyyppi Loppuraportti Päivämäärä Huhtikuu 2014 SELVITYSRAPORTTI MOOTTORIKELKKAILUN ALUETALOUDELLISET VAIKUTUKSET SELVITYSRAPORTTI MOOTTORIKELKKAILUN ALUETALOUDELLISET

Lisätiedot

MATKAILUTULO JA -TYÖLLISYYS TAMPEREEN SEUTUKUNNASSA VUONNA 2012

MATKAILUTULO JA -TYÖLLISYYS TAMPEREEN SEUTUKUNNASSA VUONNA 2012 MIKKO MANKA & MAARIT WALLENIUS MATKAILUTULO JA -TYÖLLISYYS TAMPEREEN SEUTUKUNNASSA VUONNA 2012 TUTKIMUS- JA KOULUTUSKESKUS SYNERGOS TAMPEREEN YLIOPISTON JOHTAMISKORKEAKOULU 2014 ISBN: 978-951-44-9458-1

Lisätiedot

Matkailun taloudelliset vaikutukset Etelä-Pohjanmaalla vuonna 2008

Matkailun taloudelliset vaikutukset Etelä-Pohjanmaalla vuonna 2008 Matkailun taloudelliset vaikutukset lla vuonna 2008 Välitön matkailutulo Milj. vuonna 2008 Seinäjoki 79 Muu Seinäjoen seutu 45 Järviseutu 23 Suupohja 18 Kuusiokunnat 129 Kauhava 37 330 Matkailun taloudelliset

Lisätiedot

HANNU PIEKKOLA OTTO SUOJANEN ARTTU VAINIO. Museoiden taloudellinen vaikuttavuus

HANNU PIEKKOLA OTTO SUOJANEN ARTTU VAINIO. Museoiden taloudellinen vaikuttavuus HANNU PIEKKOLA OTTO SUOJANEN ARTTU VAINIO Museoiden taloudellinen vaikuttavuus 1 Hannu Piekkola Otto Suojanen Arttu Vainio Museoiden taloudellinen vaikuttavuus Vaasan yliopisto Levón-instituutti Vaasa

Lisätiedot

Tampereen yliopiston KAUPPAKORKEAKOULU Tutkimus- ja koulutuskeskus Synergos MATKAILUN TULO- JA TYÖLLISYYSVAIKUTUKSET ETELÄ-POHJANMAALLA VUONNA 2004

Tampereen yliopiston KAUPPAKORKEAKOULU Tutkimus- ja koulutuskeskus Synergos MATKAILUN TULO- JA TYÖLLISYYSVAIKUTUKSET ETELÄ-POHJANMAALLA VUONNA 2004 Tampereen yliopiston KAUPPAKORKEAKOULU MATKAILUN TULO- JA TYÖLLISYYSVAIKUTUKSET ETELÄ-POHJANMAALLA VUONNA 2004 2 ESIPUHE Matkailun tulo- ja työllisyysvaikutusten arvioinnin avulla saadaan suuri määrä tutkittua

Lisätiedot

Matkailu elinkeinona Kuusamossa: päättäjien näkökulma

Matkailu elinkeinona Kuusamossa: päättäjien näkökulma Matkailu elinkeinona Kuusamossa: päättäjien näkökulma Tutkimuksia 2 / 2014 Tutkimuksia 2 / 2014 Naturpolis Kuusamo - 2 - Naturpolis Kuusamo Tutkimuksia 2 / 2014 Matkailu elinkeinona Kuusamossa: päättäjien

Lisätiedot

SARJA B 2012:11. Helsingin sataman vaikuttavuustutkimus HELSINGIN SATAMAN JULKAISU

SARJA B 2012:11. Helsingin sataman vaikuttavuustutkimus HELSINGIN SATAMAN JULKAISU SARJA B 2012:11 Helsingin sataman vaikuttavuustutkimus HELSINGIN SATAMAN JULKAISU 13.11.2012 1(14) Helsingin sataman vaikuttavuustutkimus 1. Johdanto Tutkimuksen tavoitteena on mitata Helsingin sataman

Lisätiedot

Tiehallinto ja matkailu

Tiehallinto ja matkailu Tiehallinto ja matkailu 3 Tero Wallin, Juhani Liminka Tiehallinto ja matkailu Esiselvitys Tiehallinto Rovaniemi 2003 4 Tiehallinto ja matkailu Kansikuva: Eeva-Kaarina Yrjänheikki ISBN 951-803-078-2 TIEH

Lisätiedot

LAPPILAINEN OHJELMAPALVELUYRITYS SAMANLAINEN VAI ERILAINEN? Alueellinen vertailu luontomatkailun ohjelmapalveluyrityksistä ja niiden yritysten

LAPPILAINEN OHJELMAPALVELUYRITYS SAMANLAINEN VAI ERILAINEN? Alueellinen vertailu luontomatkailun ohjelmapalveluyrityksistä ja niiden yritysten LAPPILAINEN OHJELMAPALVELUYRITYS SAMANLAINEN VAI ERILAINEN? Alueellinen vertailu luontomatkailun ohjelmapalveluyrityksistä ja niiden yritysten välisestä yhteistyöstä Eija Kylmäniemi Pro gradu -tutkielma

Lisätiedot

Luontomatkailuyritystoiminnan laajuus:

Luontomatkailuyritystoiminnan laajuus: ISBN 978-951-40-2339-2 (PDF) ISSN 1795-150X Luontomatkailuyritystoiminnan laajuus: Internet-aineistoon pohjautuva selvitys Leena Petäjistö ja Ashley Selby www.metla.fi Metlan työraportteja / Working Papers

Lisätiedot

Sodankylän matkailun aluetaloudelliset vaikutukset vuonna 2008 Pentti Poikela Tutkimusraportti

Sodankylän matkailun aluetaloudelliset vaikutukset vuonna 2008 Pentti Poikela Tutkimusraportti Sodankylän matkailun aluetaloudelliset vaikutukset vuonna 2008 Pentti Poikela Tutkimusraportti Miksi tutkimus tehtiin? Pro gradu-tutkielma Sodankylän kunnalla tarve tutkia matkailun aluetaloudellisia vaikutuksia

Lisätiedot