Matkailun tulevaisuuden trendit

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Matkailun tulevaisuuden trendit"

Transkriptio

1 Matkailun tulevaisuuden trendit Aimo Bonden

2 MATKAILUN KASVUSUUNTA: lähimatkailu, lyhyt lomat, päiväkäynti, osallistuva matkailu, sosiaalinen matkailu, vapaa-aikaasuminen, pidempiaikainen oleskelu, joustava elämäntapa ja kakkosasuminen, sekä etätyö. MATKAILUN TULEVAISUUDESTA Matkailukysyntää muovaavat väestön ikääntyminen, perhemuotojen monimuotoistuminen, sinkkutalouksien lisääntyminen ja työelämän vaatimusten kasvu. Kuluttajat odottavat matkailutarjonnalta joustavuutta, erinomaista hintalaatu-suhdetta ja/tai hinta-määrä-suhdetta. Lisäksi palveluista odotetaan yksilöllisyyttä, henkilökohtaista huomioimista ja välittämistä. Matkailua on kehittävä ja johdettava kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Kuluttajat ovat yhä huolestuneempia omasta terveydestään ja turvallisuudestaan ja vaativat matkustamisen varmuutta. Kuluttajat ovat kykenevämpiä käyttämään tieto- ja viestintäteknologiaa ja siten vertailemaan erilasia matkailu- matkustusvaihtoehtoja. Median, markkinoinnin ja kaupankäynnin painopiste siirtyy sähköisiin sovelluksiin: sosiaaliseen mediaan, e-markkinointiin ja online varauksiin. Menestys riippuu näiden sovellusten nopeassa käyttöönotossa ja kehittämisessä.

3 Väestö ikäryhmittäin koko maa (vuodet :ennuste) Seuraavan kymmenen vuoden aikana ( ) n suomalaista siirtyy työelämästä eläkkeelle. * Miljoona raja yli 65- vuotiaissa ylitettiin heinäkuussa * Yht Osuus % 16,5 44,3 21,6 17,6 Lähde: Tilastokeskus, Väestöennuste &.Eurostat, People by age classes

4 Suomi ei ole yksin ikääntymishaasteen kanssa, vaan koko Euroopan mantere ikääntyy seuraavan 50 vuoden kuluessa. Suomi kulkee kuitenkin ikääntymisjunan ensimmäisessä vaunussa. Eurostat julkisti kaikille 27 nykyiselle jäsenmaalle laaditun väestön ennusteen. Tuon ennusteen mukaan Suomen väestöllinen huoltosuhde olisi EU 27- maide korkein v Ennusteen mukaan vuoteen 2039 mennessä Suomen ohi kiilaavat kuitenkin suuret jäsenmaat Saksa, Ranska ja Italia. Lähde: Tilastokeskus, Väestöennuste & Eurostat, People by age classes

5 IKÄ ON UUSI NOKIA Kun suuret ikäluokat ikääntyvät, syntyy uudenlaisten kuluttajien joukko: aktiivisten, terveiden ja vauraiden ihmisten massa. Heillä on aikaa ja halua nautiskellä elämästä- ja varaa maksaa siitä, että joku tyydyttää heidän tarpeensa. Muutos luo uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Parhaimmillaan muutos synnyttää uuden Nokian. Suomalaisilla yrityksillä on nyt mahdollisuus kehittää ikääntymisen ympärille uusia liiketoimintamalleja- joista voi leipoa jopa vientikelpoisia. Lisäksi mahdollisuudet on palveluissa joita ulkomaalaiset tulevat hakemaan Suomesta. Lähde: Talouselämä, Rainisto 6/2010

6 Millaisia kuluttajia ovat suuret ikäluokat? Ensiksi: Asiantuntijat korostavat, koska suuret ikäluokat ovat niin suuri ryhmä, ei saisi yleistää. Yleistetään kuitenkin: Ainakin he ovat aiemmin eläkkeelle siirtyneitä varakkaam Velat on maksettu pois. He ovat aktiivisempia, kaupunkilaisempia ja terveempi Tämä joukko on ensimmäinen moderni nuorisosukupolvi, joka on omaksunut piirteitä nuorisokulttuurista. Tämä heijastuu vieläkin, kun he kuluttavat, he usein tavoittelevat nuoruutta. Ikääntyneet eivät halua eristäytyä omiin eläkeläisyhtiesöihinsä. He eivät ole nuukia samalla tavalla, kuin vanhemmat ikäpolvet. Heidän kulutusaste on työssäkäyviä korkeampi. He eivät halua ostaa niinkään tavaroita, kuin palveluita.

7 Millaisia kuluttajia ovat suuret ikäluokat? Lähivuosina kasvaa kaikenlaiset hyvinvointipalvelut. Vasta 2020 luvulla lisääntyy rajummin terveyspalvelut. Minkälaisen muuttoliikkeen suuret ikäluokat käynnistävät? Vapaa-ajan asunnot, kakkosasuminen, vai Espanjan lämpöön, kotiseudulleen, kasvukeskuksiin palveluiden perässä vai elämys-hyvinvointimatkailuun. Ihmiset maailmalla ovat valmiita matkustamaan saadakseen laadukasta hoitoa, esim: esteettistä kauneushoitoa, leikkauksia, tutkimuksia. Varmaan myös väestö Euroopassa ovat kiinnostuneita yhdistelmästä matkailu, kulttuuri, luonto, hyvinvointipalvelut.

8 Matkailun taloudelliset vaikutukset Matkailijat kuluttavat rahaa tavaroihin ja palveluihin, ja tuottavat uutta rahaa aluetalouteen ja sen kiertokulkuun. Välitön matkailutulo syntyy tästä kulutuksesta. Välillistä matkailutuloa syntyy silloin, kun välitöntä matkailutuloa saavat yritykset hankkivat tavaroita ja palveluita toimittajayrityksistä. Välitöntä ja välillistä matkailutuloa saavien yritysten liikevaihto kasvaa, mikä aiheuttaa työllisyyden, palkkatulojen ja kunnan verotulojen kasvua. Matkailu vaikuttaa positiivisesti, yritykset ja kunnat pystyvät tarjoamaan monipuolisempia valikoimia ja enemmän palveluja. Näin myös paikalliset asukkaat hyötyvät matkailusta.

9 MATKAILIJOIDEN KÄYTTÄMÄ RAHAMÄÄRÄ VÄLITÖN TALOUDELLINEN VAIKUTUS: Liikevaihdon kasvu alueen yrityksissä VÄLILLINEN TALOUDELLINEN VAIKUTUS: Liikevaihdon kasvu alueen tavaroiden/palvelujen toimittajayrityksissä VÄLITÖN TYÖLLISYYSVAIKUTUS: Matkailun ansiosta syntyneet työpaikat alueella VÄLILLINEN TYÖLLISYYSVAIKUTUS: Matkailun ansiosta syntyneet työpaikat alueen tavaroiden / palvelujen toimittajayrityksissä VÄLITÖN JA VÄLILLINEN PALKKATULOVAIKUTUS VÄLITÖN/VÄLILLINEN VEROTULOJEN KASVU Kuvio: Matkailutulon ja työllisyysvaikutusten muodostuminen (Vuoristo 1998, 124 mukaan) kuviota muutettu

10 Matkailutulon välitön vaikutukset Päijät- Hämeen saama välitön matkailutulo oli vuonna 2010 yhteensä 344 miljoonaa euroa. Välitön matkailutulo toimialoittain vuonna Milj. Välitön matkailutulo 2010 Majoitus ja ravitseminen 78,5 23% Ohjelmapalvelut 41,6 12% Kauppa 143,2 42% Huoltamot 71,8 21% Muut palvelut 8,5 2% Yhteensä 343,6 100% Lähde: Lahden seudun matkailijat ja matkailun taloudelliset vaikutukset Haaga- Perho, 2010.

11 Matkailun välitön matkailutulo kunnittain vuonna 2010 Milj. Majoitus & ravitseminen Ohjelmapalvelut Vähittäiskauppa ja huoltamot Muut palvelut Heinola 13,4 18,3 31,4 0,6 63,7 Asikkkala 5,5 0,2 11,7 0,4 17,8 Sysmä 3,0 0,3 8,3 0,4 12,0 Hartola 1,8 0,2 8,5 0,2 10,7 Yhteensä Lähde: Lahden seudun matkailijat ja matkailun taloudelliset vaikutukset Haaga- Perho, 2010.

12 Välitön matkailumeno matkailijaryhmittäin vuonna 2010 Matkailijaryhmät Välitön matkailu meno milj. Hotellimajoitus 63,7 17% Muu maksullinen majoitus 13,2 4% Oma loma-asunto 34,1 9% Sukulaiset ja tuttavat 29,1 8% Päiväkävijät 228,4 62% Yhteensä 368,6 100 % Lähde: Lahden seudun matkailijat ja matkailun taloudelliset vaikutukset Haaga- Perho, 2010.

13 Lähde: Lahden seudun matkailijat ja matkailun taloudelliset vaikutukset Haaga- Perho, Matkailutulon välilliset vaikutukset Välillinen matkailutulo, eli matkailusta suoraan hyötyä saavien yritysten ostot muilta toimialoilta, oli Päijät-Hämeessä runsaat 90 miljoonaa euroa. Tässä välillinen matkailutulo kattaa kaikki ostot, myös hankinnat maakunnan ulkopuolelta. Palkkatulovaikutukset olivat runsaat 105 miljoonaa euroa. Maksetuista palkoista Päijät-Hämeen kunnat saivat runsaan 20 miljoonaan verotulot. Matkailun välilliset vaikutukset vuonna 2010 Milj. Päijät- Häme Välillinen matkailutulo 90,7 Palkkatulovaikutus 105,1 Verotulovaikutus 20,6

14 Matkailun palkka- ja verotulovaikutukset kunnittain Milj. Palkkatulovaikutukset Verotulovaikutukset Heinola 18,2 3,8 Asikkala 4,1 0,8 Sysmä 3,5 0,7 Hartola 3,0 0,6 Lähde: Lahden seudun matkailijat ja matkailun taloudelliset vaikutukset Haaga- Perho, 2010.

15 Matkailijoiden vuorokautinen rahankäyttö Päijät- Hämeessä vuonna 2010 Majoituskohde Ostot / vrk Hotellimajoitus 142,99 Muu maksullinen majoitus 86,33 Oma loma-asunto 137,26 Sukulaiset tai tuttavat 57,38 Päiväkävijät 96,96 Kaikki matkailijat keskimäärin 111,35 Lähde: Lahden seudun matkailijat ja matkailun taloudelliset vaikutukset Haaga- Perho, 2010.

16 Päiväkävijät Loma-asukkaat Kotitalouksissa yöpyvät Hotellimajoitus Muu maksullinen majoitus MATKAILUTULON KEHITTÄMISEN HAASTEITA Palvelut Osaaminen Luonto / Vesistö MATKAILUSTRATEGIA Matkailutoimijoiden rooli ja työnjako Yritysten välinen yhteistyö Matkailutulo Kunnan rooli ja työnjako Kunnan ja yritysten välinen yhteistyö ASIAKKAAT 1.vyöhyke = Pääkaupunkiseutu-metropolialue matka-aika 1,5-2t, matkan pituus km

17 Matkailupalveluiden käsitemäärittelyt I/II Kulttuurimatkailu tarkoittaa matkailua, jonka pääasiallisena tarkoituksena on perehtyä kohteen kulttuuriseen vetovoimaan. Kulttuuri voidaan ymmärtää monella tavalla, ja käsitteenä se on monimuotoinen. Kulttuurin katsotaan sisältävän henkisen ja aineellisen kulttuuriperinteen, korkea- ja populaarikulttuurin, koulutuksen, urheilun, harrastustoiminnan ja erilaiset alakulttuurit. Ympäristössämme kulttuuri esittäytyy erilaisina kulttuuri- ja vapaa-ajan palveluina, jotka tuottavat hyvinvointia ja viihtyvyyttä. Tapahtumamatkailu määrittyy kulttuurimatkailun alaluokaksi. Tapahtumamatkailu on nimensä mukaan matkustamista toiselle paikkakunnalle tapahtumaan osallistumisen vuoksi. (Vuoristo 2003: Swarbrooke&Horner 1999). Luontomatkailuaktiviteeteilla tarkoitetaan luonnossa liikkumista joko ohjatusti tai itsenäisesti. Yleensä aktiviteetit vaativat reitistöjä, tulentekopaikkoja yms. rakenteita tueksi. Liikkuminen tapahtuu joko lihasvoimin (hiihto, laskettelu, pyöräily, vaellus, retkeily, soutu, kanootilla liikkuminen) tai moottoriajoneuvolla (moottorikelkka, mönkijä, mopo, moottorivene). Ohjattuja aktiviteetteja ovat esim. safarit sekä ohjatut kalastusja metsästysretket. Osa luontomatkailuaktiviteeteista on selvästi ns. liikuntamatkailua, jossa matkailijan käyttämien matkailupalvelujen kokonaisuus liittyy aktiiviseen liikuntaan (Verhelä & Lackman 2003).

18 Matkailupalveluiden käsitemäärittelyt II/II Wellness/ Hyvinvointimatkailu nähdään kattavana kokonaisuutena, johon kuuluu useita erilaisia palveluja ja tuotteita, jotka on tarkoitettu elvyttämään ja ylläpitämään mielen, sielun ja kehon hyvinvointia. Hyvinvointimatkailussa tavoitellaan siis fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia ja se liittyy ns. wellness-ajatteluun (keskeistä on se, että tehtyjen valintojen odotetaan edistävän terveyttä kaikilla em. osaalueilla). Lisäksi tähän kuuluvat hemmottelu, nautiskelu ja hyvän mielen tavoittelu. Terveydenhoitomatkailuun kuuluvat matkat, joiden aikana matkailija on lääketieteellisen toimenpiteen kohteena. TYKY-matkailu on yhdistelmä terveydenhoito- ja hyvinvointimatkailua (TYKY = työnantajan työntekijöilleen järjestämä työkyvyn ylläpitoon tähtäävä toimminta). (Suontausta & Tyni 2005; Hentinen 2005; Kairamo 2005.) Kokous- ja liikematkailu tarkoittaa lähinnä työ- ja kokousmatkailua, mutta tämän strategian yhteydessä käsitteen alle on otettu myös työhyvinvointi toimintaan liittyvä matkailu, incentive matkailu, sekä yritysten ym. yhteisöjen matkoja omistamilleen loma-osakkeille tai huoneistoille. Käsitemääritelmät ovat aina hiukan häilyviä. Käytännössä edellätehtyjä määritelmiä tuleekin peilata erityisesti matkailijan motiiveihin ja käyttäytymiseen.

19 KIITOS

Matkailun taloudelliset vaikutukset Oulunkaaren seudulla 2006 ja matkailutulon kehitys 2001 2006

Matkailun taloudelliset vaikutukset Oulunkaaren seudulla 2006 ja matkailutulon kehitys 2001 2006 Matkailun taloudelliset vaikutukset Oulunkaaren seudulla 2006 ja matkailutulon kehitys 2001 2006 Matkailun taloudelliset vaikutukset Oulunkaaren seudulla 2006 ja matkailutulon kehitys 2001 2006 Haaga-Perho

Lisätiedot

Lahden ammattikorkeakoulu, Matkailun ala TULEVA Tulevaisuuden matkailijat -projekti

Lahden ammattikorkeakoulu, Matkailun ala TULEVA Tulevaisuuden matkailijat -projekti Lahden ammattikorkeakoulu, Matkailun ala TULEVA Tulevaisuuden matkailijat -projekti TIIVISTELMÄ Hakusanat: matkailu, matkailija, kysyntä, trendit, tulevaisuus Vuoteen 2030 mennessä matkailun kasvu jatkuu,

Lisätiedot

Matkailun taloudelliset vaikutukset Etelä-Pohjanmaalla vuonna 2008

Matkailun taloudelliset vaikutukset Etelä-Pohjanmaalla vuonna 2008 Matkailun taloudelliset vaikutukset lla vuonna 2008 Välitön matkailutulo Milj. vuonna 2008 Seinäjoki 79 Muu Seinäjoen seutu 45 Järviseutu 23 Suupohja 18 Kuusiokunnat 129 Kauhava 37 330 Matkailun taloudelliset

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN MATKAILUN KANSAINVÄLISTYMISEN YLEISSUUNNITELMA 2015-2017

PÄIJÄT-HÄMEEN MATKAILUN KANSAINVÄLISTYMISEN YLEISSUUNNITELMA 2015-2017 PÄIJÄT-HÄMEEN MATKAILUN KANSAINVÄLISTYMISEN YLEISSUUNNITELMA 2015-2017 ASIKKALA HARTOLA HEINOLA HOLLOLA HÄMEENKOSKI KÄRKÖLÄ LAHTI NASTOLA ORIMATTILA PADASJOKI SYSMÄ Hartola Sysmä Padasjoki Alankomaat Venäjä

Lisätiedot

Matkailun taloudelliset vaikutukset Savonlinnan seutukunnassa vuonna 2010

Matkailun taloudelliset vaikutukset Savonlinnan seutukunnassa vuonna 2010 Matkailun taloudelliset vaikutukset Savonlinnan seutukunnassa vuonna 2010 Itä-Suomen yliopisto Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta Kansantaloustieteen pro gradu tutkielma Noora Tahvanainen

Lisätiedot

Sappeen matkailualueen kehittämissuunnitelma 1

Sappeen matkailualueen kehittämissuunnitelma 1 Alkusanat Sappee on yksi eteläisen Suomen suosituimpia hiihtokeskuksia, jonka kehitys on viime vuosina ollut nopeaa. Kilpailu hiihtokeskusten kesken on kuitenkin kiihtymässä ja siinä mukana pysyminen edellyttää

Lisätiedot

MATKAILU- JA RAVITSEMISALA MATKAILUN TULO- JA TYÖLLISYYS- SELVITYS POHJOIS-SAVOSSA 2013 RAPORTTI

MATKAILU- JA RAVITSEMISALA MATKAILUN TULO- JA TYÖLLISYYS- SELVITYS POHJOIS-SAVOSSA 2013 RAPORTTI MATKAILU- JA RAVITSEMISALA MATKAILUN TULO- JA TYÖLLISYYS- SELVITYS POHJOIS-SAVOSSA 2013 RAPORTTI KIRJOITTAJA Hilkka Lassila Matkailun tulo- ja työllisyysselvitys Pohjois-Savossa 2013 Raportti Hilkka Lassila

Lisätiedot

Lieksan kaupunki KOLIN MASTER PLAN AINUTLAATUINEN KOLI. Suunnittelukeskus Oy 2007

Lieksan kaupunki KOLIN MASTER PLAN AINUTLAATUINEN KOLI. Suunnittelukeskus Oy 2007 Lieksan kaupunki KOLIN MASTER PLAN AINUTLAATUINEN KOLI 2007 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 1 1 LÄHTÖKOHDAT KOLIN KEHITTÄMISELLE... 2 1.1 Kolin alueen matkailun toimintaympäristö... 2 1.1.1 Matkailun trendit...

Lisätiedot

HANNU PIEKKOLA OTTO SUOJANEN ARTTU VAINIO. Museoiden taloudellinen vaikuttavuus

HANNU PIEKKOLA OTTO SUOJANEN ARTTU VAINIO. Museoiden taloudellinen vaikuttavuus HANNU PIEKKOLA OTTO SUOJANEN ARTTU VAINIO Museoiden taloudellinen vaikuttavuus 1 Hannu Piekkola Otto Suojanen Arttu Vainio Museoiden taloudellinen vaikuttavuus Vaasan yliopisto Levón-instituutti Vaasa

Lisätiedot

Sonja Aatsinki TYÖHYVINVOINTIMATKAILUA SALLAN MALLIIN: TAPAUSTUTKIMUS HYVINVOINTIVALMENNUSHANKKEEN TUOTEKEHITYSPROSESSISTA

Sonja Aatsinki TYÖHYVINVOINTIMATKAILUA SALLAN MALLIIN: TAPAUSTUTKIMUS HYVINVOINTIVALMENNUSHANKKEEN TUOTEKEHITYSPROSESSISTA Sonja Aatsinki TYÖHYVINVOINTIMATKAILUA SALLAN MALLIIN: TAPAUSTUTKIMUS HYVINVOINTIVALMENNUSHANKKEEN TUOTEKEHITYSPROSESSISTA Pro gradu tutkielma Matkailututkimus / Matkailualan liiketoimintapainotteinen

Lisätiedot

TAPAHTUU KAUPUNGISSA. Tapahtumaklusteri ja tapahtumien vaikutukset HELSINGISSÄ

TAPAHTUU KAUPUNGISSA. Tapahtumaklusteri ja tapahtumien vaikutukset HELSINGISSÄ KAUPUNGISSA TAPAHTUU Tapahtumaklusteri ja tapahtumien vaikutukset HELSINGISSÄ 2012 Kaupunkitutkimus TA Oy Päivi Kilpeläinen Eeva Kostiainen Seppo Laakso Sisältö 1 Johdanto... 4 1.1 Tapahtumat Helsingin

Lisätiedot

Matkailun aluetaloudelliset vaikutukset

Matkailun aluetaloudelliset vaikutukset Sami Laakkonen Matkailun aluetaloudelliset vaikutukset Seurantaindikaattorit ja vuoden 2000 tulokset Kauppa- ja teollisuusministeriön kertomuksia ja selvityksiä 4/2002 Markkinaosasto Julkaisusarjan nimi

Lisätiedot

MATKAILUTULO JA -TYÖLLISYYS TAMPEREEN SEUTUKUNNASSA VUONNA 2012

MATKAILUTULO JA -TYÖLLISYYS TAMPEREEN SEUTUKUNNASSA VUONNA 2012 MIKKO MANKA & MAARIT WALLENIUS MATKAILUTULO JA -TYÖLLISYYS TAMPEREEN SEUTUKUNNASSA VUONNA 2012 TUTKIMUS- JA KOULUTUSKESKUS SYNERGOS TAMPEREEN YLIOPISTON JOHTAMISKORKEAKOULU 2014 ISBN: 978-951-44-9458-1

Lisätiedot

MATKAILU PÄÄKAUPUNKI-SEUDULLA EUROT, YRITYKSET, MATKAILIJAT Toimialaraportti 2002-2007

MATKAILU PÄÄKAUPUNKI-SEUDULLA EUROT, YRITYKSET, MATKAILIJAT Toimialaraportti 2002-2007 MATKAILU PÄÄKAUPUNKI-SEUDULLA EUROT, YRITYKSET, MATKAILIJAT Toimialaraportti 2002-2007 3.12.2008 Culminatum Innovation ja Haaga-Perho tutkimuspalvelut Helsinki 2008 Matkailun kehitys pääkaupunkiseudulla

Lisätiedot

Suomen matkailustrategia 2020. 4 hyvää syytä edistää matkailutoimialojen kehitystä

Suomen matkailustrategia 2020. 4 hyvää syytä edistää matkailutoimialojen kehitystä Suomen matkailustrategia 2020 4 hyvää syytä edistää matkailutoimialojen kehitystä SISÄLTÖ Tiivistelmä...3 Johdanto...5 Neljä hyvää syytä edistää matkailutoimialojen kehitystä...6 Matkailualan trendit...13

Lisätiedot

Vuoksen alueen luonto- ja kulttuurimatkailun yleissuunnitelma

Vuoksen alueen luonto- ja kulttuurimatkailun yleissuunnitelma Vuoksen alueen luonto- ja kulttuurimatkailun yleissuunnitelma Minna Kähtävä-Marttinen 2011 Vuoksen alueen luonto- ja kulttuurimatkailun yleissuunnitelma SISÄLLYS Johdanto 2 1. Sijainti ja saavutettavuus

Lisätiedot

HYVINVOINTIMATKAILUN TILA KESKI- SUOMESSA. Jarmo Saastamoinen. Opinnäytetyö. Helmikuu 2004

HYVINVOINTIMATKAILUN TILA KESKI- SUOMESSA. Jarmo Saastamoinen. Opinnäytetyö. Helmikuu 2004 HYVINVOINTIMATKAILUN TILA KESKI- SUOMESSA Jarmo Saastamoinen Opinnäytetyö Helmikuu 2004 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala JYVÄSKYLÄN KUVAILULEHTI AMMATTIKORKEAKOULU Matkailu-, ravitsemis- ja talousala

Lisätiedot

www.toimialaraportit.fi

www.toimialaraportit.fi Matkailun yleisosa www.toimialaraportit.fi Matkailun yleisosa Toimialaraportti 10/2007 Anneli Harju-Autti Jaakko Ryymin Julkaisusarjan nimi ja tunnus Käyntiosoite Postiosoite Toimialaraportti Aleksanterinkatu

Lisätiedot

HYVINVOINTIMATKAILU KÄRKIYRITTÄJIEN SILMIN

HYVINVOINTIMATKAILU KÄRKIYRITTÄJIEN SILMIN HYVINVOINTIMATKAILU KÄRKIYRITTÄJIEN SILMIN Merja Konu Opinnäytetyö Toukokuu 2005 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULU Matkailu-, ravitsemus- ja talousala 16.5.2005 KUVAILULEHTI

Lisätiedot

LOPPURAPORTTI 27.10.2008 MATKAILUN TULO- JA TYÖLLISYYSVAIKUTUKSET

LOPPURAPORTTI 27.10.2008 MATKAILUN TULO- JA TYÖLLISYYSVAIKUTUKSET LOPPURAPORTTI 27.10.2008 MATKAILUN TULO- JA TYÖLLISYYSVAIKUTUKSET SALON SEUDULLA VUONNA 2007 2 ESIPUHE Matkailun tulo- ja työllisyysvaikutusten arvioinnin avulla saadaan tutkittua tietoa matkailun taloudellisista

Lisätiedot

NÄKYVÄ SAARISTO. Selvitystyön loppuraportti

NÄKYVÄ SAARISTO. Selvitystyön loppuraportti NÄKYVÄ SAARISTO Selvitystyön loppuraportti Maaliskuu 2013 1 Tausta, menetelmät ja prosessi 1.1 Projektin tausta Turun saaristo on kiinnostava ja vetovoimainen matkailualue ja Saariston rengastien avulla

Lisätiedot

www.toimialaraportit.fi

www.toimialaraportit.fi Matkailun yleisosa www.toimialaraportit.fi Matkailun yleisosa Toimialaraportti 13/2006 Anneli Harju-Autti Jaakko Ryymin Julkaisusarjan nimi ja tunnus Käyntiosoite Postiosoite Toimialaraportti Aleksanterinkatu

Lisätiedot

Y M P Ä R I S T Ö M I N I S T E R I Ö

Y M P Ä R I S T Ö M I N I S T E R I Ö S u o m e n y m p ä r i s t ö 641 Suomen leirintämatkailun nykytila ja kehittämisnäkymät HELSINKI 2003........................... Y M P Ä R I S T Ö M I N I S T E R I Ö Suomen ympäristö 641 Alueidenkäytön

Lisätiedot

Kokous- ja tapahtumajärjestäjien toiveet ja odotukset; case Porvoo Tours Oy:n PremiumVisit -asiakkaat. Lehtinen Maija-Liisa Lindroos Monika

Kokous- ja tapahtumajärjestäjien toiveet ja odotukset; case Porvoo Tours Oy:n PremiumVisit -asiakkaat. Lehtinen Maija-Liisa Lindroos Monika Kokous- ja tapahtumajärjestäjien toiveet ja odotukset; case Porvoo Tours Oy:n PremiumVisit -asiakkaat Lehtinen Maija-Liisa Lindroos Monika Opinnäytetyö Matkailun koulutusohjelma 2009 Tiivistelmä Opinnäytetyön

Lisätiedot

Seinäjoen ammattikorkeakoulu Maa- ja metsätalouden yksikkö, Ilmajoki. MATKO2 Matkailun koordinointi Etelä-Pohjanmaalla Hanke nro 2351

Seinäjoen ammattikorkeakoulu Maa- ja metsätalouden yksikkö, Ilmajoki. MATKO2 Matkailun koordinointi Etelä-Pohjanmaalla Hanke nro 2351 Hannu Tuurii,, Arjja Korteslluoma,, Jaana Riintalla ETELÄ-POHJANMAAN MATKAILIJATUTKIMUS V. 2010 Seinäjoen ammattikorkeakoulu Maa- ja metsätalouden yksikkö, Ilmajoki MATKO2 Matkailun koordinointi Etelä-Pohjanmaalla

Lisätiedot

VIRTAIN PALVELUT LOMA-ASUKKAIDEN SILMIN

VIRTAIN PALVELUT LOMA-ASUKKAIDEN SILMIN VIRTAIN PALVELUT LOMA-ASUKKAIDEN SILMIN Piritta Lavi Opinnäytetyö Huhtikuu 2004 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala Tekijä LAVI, Piritta Työn nimi Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä Julkaisun kieli

Lisätiedot

MERI-TEIJON MASTER PLAN. Perniön kunnassa sijaitsevan Meri-Teijon alueen matkailun kehittämissuunnitelma

MERI-TEIJON MASTER PLAN. Perniön kunnassa sijaitsevan Meri-Teijon alueen matkailun kehittämissuunnitelma Perniön kunnassa sijaitsevan Meri-Teijon alueen matkailun kehittämissuunnitelma 7.12.2006 1 JOHDANTO... 4 2 TIIVISTELMÄ... 6 I MERI-TEIJON MATKAILUN NYKYTILA-ANALYYSI... 8 2 MATKAILUN KEHITTÄMISEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ...

Lisätiedot

Saksalaisten lomamatkailu 2025

Saksalaisten lomamatkailu 2025 Saksalaisten lomamatkailu 2025 2015 Sisällys JOHDANTO TAUSTAMUUTTUJAT DEMOGRAFISET TEKIJÄT POLIITTISET TEKIJÄT TALOUDELLISET TEKIJÄT TEKNOLOGISET TEKIJÄT LUONTOON LIITTYVÄT TEKIJÄT MATKAILUTARJONNAN KEHITYS

Lisätiedot

LAPPILAINEN OHJELMAPALVELUYRITYS SAMANLAINEN VAI ERILAINEN? Alueellinen vertailu luontomatkailun ohjelmapalveluyrityksistä ja niiden yritysten

LAPPILAINEN OHJELMAPALVELUYRITYS SAMANLAINEN VAI ERILAINEN? Alueellinen vertailu luontomatkailun ohjelmapalveluyrityksistä ja niiden yritysten LAPPILAINEN OHJELMAPALVELUYRITYS SAMANLAINEN VAI ERILAINEN? Alueellinen vertailu luontomatkailun ohjelmapalveluyrityksistä ja niiden yritysten välisestä yhteistyöstä Eija Kylmäniemi Pro gradu -tutkielma

Lisätiedot

Rukan matkailuyritysten yhteistyö Kuusamon matkailu- ja aluekehityksen edistäjänä

Rukan matkailuyritysten yhteistyö Kuusamon matkailu- ja aluekehityksen edistäjänä Rukan matkailuyritysten yhteistyö Kuusamon matkailu- ja aluekehityksen edistäjänä Tutkimuksia 2 / 2012-1 - - 2 - Rukan matkailuyritysten yhteistyö Naturpolis Kuusamo Tutkimuksia 2 / 2012 Rukan matkailuyritysten

Lisätiedot