ELEKTROLYYTTINEN PINNOITUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ELEKTROLYYTTINEN PINNOITUS"

Transkriptio

1 Tietokortti kemiallisesta altistumisesta metalli- ja autoalojen työtehtävissä ELEKTROLYYTTINEN PINNOITUS Tiivistelmä Esineiden pinnoitus metalleilla kuten nikkelillä, kromilla tai sinkillä voidaan tehdä joko sähkökemiallisesti, kemiallisilla liuoksilla tai kastamalla sulaan metalliin (esim. kuumasinkitys). Tämä tietokortti kuvaa sähkökemiallisia eli elektrolyyttisiä pinnoitusmenetelmiä. Tavallisimmat sähköpinnoituksessa käytetyt menetelmät ovat sinkitys, nikkelöinti, kromaus, kuparointi, eri metalleista koostuva seospinnoitus ja komposiittipinnoitukset. Metalliesineitä voidaan pinnoittaa sähköisesti myös muilla metalleilla kuten hopealla tai kullalla. Tässä kortissa ei kuvata kadmiointia, koska valtineuvoston päätöksessä (1415/1992) on kielletty ja rajoitettu kadmiumin ja sen yhdisteiden käyttöä. Kadmioinnin käyttökielto ei koske kuitenkaan esim. ilmailu-, kaivos-, meri- ja ydinvoimatekniikan aloja sekä muutamia muita aloja, joissa edellytetään korkeaa turvallisuutta. Elektrolyyttisellä pinnoituksella voidaan metalliesineet päällystää ohuella, jopa vain muutaman mikrometrin paksuisella metallikerroksella, joka parantaa esineen korroosio-ominaisuuksia tai muuttaa pinnan ulkonäköä. Pinnoituksessa käytetyt metalliyhdisteitä ja happoja kulkeutuu työilmaan kylpyliuoksista nousevan sumun ja höyryn mukana. Kylvyistä vapautuvien happojen pitoisuus voi olla korkea, jos ilmanvaihto on puutteellinen. Sumun ja höyryn muodostusta voi vähentää kattamalla altaat. Altistuminen metalliyhdisteille pinnoituksen aikana on yleensä vähäistä, mutta voi olla merkittävää huonoissa olosuhteissa. Pääasialliset vaarat liittyvät huolto- ja häiriötilanteisiin, jotka voivat olla esim. allasvuoto, kemikaalien käsittelyssä tapahtuva virhe, ihoroiskeet ja muu kosketus. Kemikaalien reagoidessa keskenään voi vahinkotilanteissa vapautua myrkyllisiä kaasuja. Työtehtävän kuvaus Sähköpinnoituksessa on useita työvaiheita: useita esikäsittelytoimenpiteitä, pinnoitukset ja jälkikäsittelyt. Esikäsittely-menetelmiä ovat mm. rasvanpoisto, peittaus, aktivointi ja passivointi. Elektrolyyttisessä eli sähkökemiallisessa pinnoituksessa pinnoitettava esine upotetaan metallisuolapitoiseen vesiliuokseen, ja metallipinnoitetta saostetaan esineen päälle sähkövirran avulla. Pinnoituksia voi olla useita kerroksia joko samalla metalilla tai eri metalleilla haluttujen ominaisuuksien saavuttamiseksi. Elektrolyyttisessä pinnoituksessa liuos sisältää metallisuolojen lisäksi happoja, emäksiä, kompleksinmuodostajia, kostutusaineita sekä erilaisia kiiltolisiä. Pinnoitettava esine on katodina ja anodi on 1/10

2 joko saostettavaa metallia tai liukenematonta ainetta. Liukenemattomat anodit voivat olla grafiittia, platinaa, lyijyä tai ruostumatonta terästä. Alumiinikappaleet voidaan pinnoittaa korroosiota vastaan oksidikerroksella esim. anodisoimalla eli eloksoimalla. Alumiini on happoliuoksessa anodina, jonka pinta hapetetaan alumiinioksideiksi. Työtehtävässä käytettävät valmisteet ja niiden kemiallisia aineosia Elektrolyyttisiä pintakäsittelymenetelmiä on lukuisia ja niissä voidaan käyttää monia kemikaaleja ja niiden seoksia. Ohessa on lueteltu esimerkkejä kylpyliuoksista. Sinkitys Sinkkikylvyt voivat sisältää Sinkkioksidia, natriumhydroksidia ja natriumsyanidia. Ne ovat voimakkaasti emäksisiä, ph:n ollessa lähellä 14 (alkalinen syanidisinkitys). Sinkkioksidia, natrium- tai kaliumhydroksida (syanidivapaa alkalinen sinkitys) Sinkkikloridia, kalium ja natriumkloridia, boorihappoa ja kostuttavia aineita Sinkkianodi rikkihappoliuoksessa Nikkelöinti Nikkelöintiliuokset voivat sisältää Nikkelisulfaattia, nikkelikloridia ja boorihappoa. Lisäksi liuoksissa voi olla mm. pintajännitystä alentavia ja kiiltoa lisääviä yhdisteitä. Kylvyn lämpötila voi olla huoneenlämpoisestä 80 C:een ja ph 2-4,5. Nikkelisulfamaattia Nikkelisulfaattia rikkihappoliuoksessa Nikkelikloridia suolahappoliuoksessa Nikkelikomposiittikylvyissä on nikkelisuolojen ja happojen lisäksi kovia hiukkasia kuten piikarbidia, alumiinioksidia ja timantteja tai pehmeitä hiukkasia kuten teflonia, grafiittia ja molybdeenisulfidia. Nikkeli-strike sisältää nikkelikloridia ja suolahappoa. Kromaus Kromausliuokset voivat sisältää kromi(vi)- tai kromi(iii)-yhdisteitä Kiiltokromaus: Kromi(VI)kylvyt perustuvat kromihappoon ja katalyyttiin, joka voi sisältää sulfaattia tai fluoridia Kromi(III)kylvyissä käytetään esim. kromi(iii)sulfaattia tai kromi(iii)kloridia yhdessä lisäaineiden kanssa. Kovakromaus Kromihappoa ja katalyyttiä, joka voi olla sulfaatti-ioneja tai sulfaattien ja fluoridien seos. Kylpyjen lämpötila voi olla huoneenlämpöisestä 55 C:een. Kuparointi Kuparointikylpy voi olla hapan, jolloin se sisältää rikkihappoa, kuparisulfaattia ja esim. lyijyfluoroboraattia tai alkalinen, sisältäen kalium- ja kuparisyanidia sekä lisäaineita. Tinaus Tinasulfaatti, rikkihappo ja lisäaineita, tina voi olla myös anodina rikkihappoliuoksessa. 2/10

3 Hopeointi Valtaosa hopeointi liuoksista sisältää kalium-hopeasyanidia. Syanidia on yritetty korvata tiosulfaatilla. Myös hopea-palladiumseosta on käytetty pinnoitukseen. Kultaus Kultaus tehdään alkalisessa kylvyssä, jossa on kalium-kultasyanidia. Muita metalleja kuten kuparia ja hopeaa voidaan lisätä liuokseen antamaan kullalle eri sävyjä. Muita orgaanisia tai epäorgaanisia lisäaineita käytetään haluttaessa tiettyjä pintaominaisuuksia. Elektrolyyttiin voidaan lisätä jäämiä mm. arseenia, lyijyä ja vismuttia esim. pinnoitettaessa elektronisia laitteita. Happamia kultauskylpyjä käytetään haluttaessa kovia ja kulutusta kestäviä pintoja. Kylpyliuokset sisältävät tällöin kullan lisäksi kaliumtetrasyanuraattia. Seosmetalleina käytetään esim. kobolttia, nikkeliä, rautaa ja indiumia. Alumiinin anodisointi Alumiinin hapetus tehdään happoliuoksessa, jossa voi olla rikkihappoa (esim. 15%), boorihappoa ja oksaalihappoa. Työhygieenisissä selvityksissä todetut merkittävimmät kemialliset altisteet Altiste (CAS nro) Sinkkikloridi ( ), huurut Sinkkioksidi ( ), huurut Natriumhydroksidi ( ) Nikkeli, yhdisteet Nikkelisulfaatti ( ) Nikkelikloridi ( ) Nikkelimetalli ( ) Kromi ja sen (ll,lll ) yhdisteet Kromitrioksidi ( ) R- lausekkeet HTP 2007 Mitattuja (8 h) mg/m 3 altistumistasoja 1) (mg/m 3 ) 1 R:35 2 (HTP 15min ) R: /53 50/53 2 < 1 R:20/ ,1 43 (syöpävaara) R: ,1 42/43-50/53 (syöpävaara) 0,1 (syöpävaara) R: (syöpävaara) 0,5 R: / ,05 (syöpävaara) 0,006-0,08 keskiarvotaso 0,001 Altistumisen tekninen torjunta Käytetään mahdollisimman laimeita liuoksia. Kromi(VI)-yhdisteet korvataan kromi(iii)-yhdisteillä, jos teknisesti mahdollista. Yleisilmanvaihto, altaissa reunaimut tai ilmaverho, altaiden pinnalla vaahtoa, muovipalloja tai kannet, allaslinjojen kotelointi. Annostelujen automatisointi ja nostojen koneellistaminen. Syaanivety ( ) Syanidi Hopeasyanidi ( ) Kaliumsyanidi ( ) Hopeametalli ( ) ja liukenemattomat yhdisteet R: /53 11 (HTP 15min, iho) 5 (iho) 0,1 5 (iho) 0,1 < 0,1-2,2 < 0,01-0,5 Syanidien korvaaminen, yleisilmanvaihto, altaissa reunaimut tai ilmaverho, altaiden pinnalla vaahtoa tai kannet, kotelointi, työn automatisointi. 3/10

4 Altiste (CAS nro) Kloorivety ( ) Rikkihappo ( ) R- lausekkeet R:23-35 (vedetön) R:35 0,2 HTP 2007 Mitattuja (8 h) mg/m 3 altistumistasoja 1) (mg/m 3 ) 7,6 Voi olla korkea, jos (HTP 15min ) ilmanvaihto huono, altaita ei peitetty tai kylvyt lämpimiä. Altistumisen tekninen torjunta Yleisilmanvaihto, altaissa reunaimut tai ilmaverho, altaiden pinnalla vaahtoa, muovipalloja tai kannet, allaslinjojen kotelointi Annostelujen automatisointi ja nostojen koneellistaminen. 1) Kiilunen M ja Työterveyslaitoksen palvelumittaukset. Elektrolyyttisessä pinnoituksessa käytetyt metalliyhdisteet ja hapot eivät haihdu mutta niitä kulkeutuu työilmaan kylpyliuoksista nousevan sumun ja höyryn mukana. Sumun ja höyryn muodostusta voi vähentää kattamalla altaat. Altistuminen metalliyhdisteille pinnoituksen aikana on yleensä vähäistä, mutta voi olla merkittävää huonoissa olosuhteissa. Kylvyistä vapautuvien happojen pitoisuus voi olla korkea, jos ilmanvaihto on puutteellinen. Pääasialliset vaarat liittyvät huolto- ja häiriötilanteisiin, jotka voivat olla esim. allasvuoto, kemikaalien käsittelyssä tapahtuva virhe, ihoroiskeet ja muu kosketus. Kemikaalien reagoidessa keskenään voi vahinkotilanteissa vapautua myrkyllisiä kaasuja. Esim. vuototilanteissa happamat ja syanidipitoiset liuokset voivat sekoittua, jolloin vapautuu erittäin myrkyllistä syaanivetyä. Iho voi tahriintua metallisuoloista useassa työvaiheessa: valmistettaessa kylpyjä, lisättäessä yhdisteitä kylpyihin ja kosketeltaessa kylvyssä olleita esineitä sekä roiskeista. Elektrolyyttisessä pinnoituksessa syntyvät jätevedet kerätään, kiinteä jäte erotetaan ja hapot neutraloidaan. Kiinteä jäte voi sisältää raskasmetalleja kuten nikkeliä ja kromaatteja, jotka ovat ongelmajätettä. Jätevesien käsittelyssä suojautuminen pitäisi huomioida. Kromauslaitoksilla, joissa käytettiin kromi(vi)-yhdisteitä sisältäviä kylpyjä, työilman kromihappopitoisuus oli alhainen, alle 10% HTP-arvosta. Työterveyslaitoksen vv tekemien ilmamittausten mukaan. Pintakäsittelijöiltä mitattujen virtsan kromipitoisuuksien keskiarvo oli 0,05 µmol/l. Työterveyslaitoksella vv tutkituista pintakäsittelijöiden virtsanäytteistä 11 % ylitti toimenpiderajan, 0,10 µmol/l. Altistumattomien (normaaliväestön) viiteraja on 0,01 µmol/l. Kromi(VI)-yhdisteillä pinnoitettujen esineiden pinnalle voi jäädä pieniä määriä kromi(vi)-yhdisteitä. Nikkelöintilaitoksissa nikkeli voi olla ilmassa vesiliukoisina suoloina tai liukenemattomina yhdisteinä. Työilman nikkelipitoisuus on ollut viime vuosina elektrolyyttisissä niklaamoissa HTP-arvoihin verrattuna alhainen. Myös pintakäsittelijöillä vv mitattujen virtsan nikkelipitoisuuksien keskiarvo oli alhainen (0,12 µmol/l). Liukoisille nikkeliyhdisteile annetun toimenpideraja-arvon, 1,30 µmol/l, ylittäviä pitoisuuksia havaittiin kahdella pintakäsittelijällä. Altistumattomien (normaaliväestön) viiteraja on 0,06 µmol/l. Työilman syanidipitoisuus on ollut alhainen, keskimäärin 0,09 mg/m 3 metallien sähkökemiallisessa kultauksessa Työterveyslaitoksen vv tekemissä mittauksissa. Työilman syaanivetyhappopitoisuus on ollut keskimäärin 0,8 mg/m 3 metallien sähkökemiallisessa pinnoituksessa Työterveyslaitoksen vv tekemissä mittauksissa. 4/10

5 Syanideille altistumista voidaan seurata määrittämällä myös seerumin tiosyanaattipitoisuus. Metallin pintakäsittelijöiden seerumin tiosyanaattipitoisuudet ovat olleet pääasiassa altistumattomien viiterajojen alle. Tiosyanaattimäärityksien tuloksiin vaikuttavat kuitenkin suuresti yksilölliset erot sekä ruokavalio. Happoutujen pitoisuuksista työilmassa elektrolyyttisen pinnoituksen aikana on vähän mittaustuloksia. Sinkitysaltaan ympäristössä on mitattu korkeita, jopa nelinkertaisesti HTP 8h -arvon ylittäviä rikkihappopitoisuuksia (työvuorn aikainen keskiarvo 0,29 mg/m 3 ja vaihteluväli 0,07-0,79 mg/m 3 ) yhdessä sinkittämössä. Vahvojen happojen ja emästen käsittelyyn liittyy tapaturma- ja roiskevaara. Vahvoja happoja käsiteltäessä esim. laimennettaessa, ilmaan voi vapautua merkittäviä määriä happohuuruja. Altistuminen voi olla liiallista huoltotoimenpiteiden aikana, jätevesien ja kiinteiden jätteiden käsittelyssä. Alumiinin anodisoinnissa vapautuu ilmaan vetykaasua ja happoutua. Asioita, joihin työpaikalla tulee kiinnittää huomiota Vaaran arviointi ja opastus q Onko työpaikalla ajan tasalla olevat käyttöturvallisuustiedotteet ja kemikaaliluettelo? q Onko työnantaja tehnyt työpaikan riskinarvioinnin ja onko se kirjallisesti saatavilla? q Onko työntekijät perehdytetty työmenetelmiin, työhön liittyviin vaaroihin ja niiden hallintaan? q Onko työpaikalla kirjalliset ohjeet kemikaalien käsittelystä? q Onko myös huoltotöissä työskentelevät perehdytetty työhön liittyviin vaaroihin ja niiden hallintaan. q Onko työpaikalla nimetty henkilö, joka vastaa kemikaaleihin liittyvien vaaratekijöiden selvittämisestä? Vaarojen hallinta q Pintakäsittelyaltaat ja kemikaalien säilytystilat tulee varustaa varoitus ja turvamerkinnöillä. q Onko työtiloissa yleisilmanavaihto, jossa poisto-että korvausilma ovat tasapainossa? q Laimentamiseen ja annosteluun liittyviä riskejä voi vähentää autyomatiosoimalla. q Altaat on varustetteva joko molemminpuolisilla reunaimuilla (kapeat altaat) tai ilmapuhalluksella ja reunapoistolla eli ilmaverholla (leveät altaat). q Altaista ja tavaroista kulkeutuvia epäpuhtauksia voidaan siepata rakentamalla altaiden yäpuolelle poistoilmakupuja, ne ovat tehokkaita kuumille prosesseille. q Altaista karkaavia päästöjä voi vähentää kattamalla ne vaahdolla, muovipalloilla tai kansilla. q Automaattiset linjat kannattaa koteloida. q Nostimen voi koteloida ja varustaa poistolla. q Onko altaiden ympärillä ja kemikaalien säilytystiloissa suoja-altaat rikkoutumisen tai vuodon varalta? q Voidaanko viemäriverkko sulkea onnettomuustilateissa ja ohjautuvatko liuokset vuodon sattuessa jätteiden käsittelyyn. q Onko työpaikan yleisestä järjestyksestä ja siisteydestä huolehdittu? 5/10

6 q Onko toiminta niin laajamittaista, että kemikaalien käsittelyyn ja varastointiin tarvitaan lupa Turvatekniikan keskukselta (TUKES luvat)? q Onko VNa 576/2003 räjähdyskelpoisten ilmaseosten työntekijöille aiheuttaman vaaran torjunnasta otettu huomioon? q Ovatko jätteiden säilytystavat, varastointi ja hävitys asianmukaisia? q Onko ympäristölainsäädäntö otettu huomioon? Suojaimet q Onko ihon ja hengitysteiden suojauksesta huolehdittu kaikkien altistavien työvaiheiden aikana? q Ovatko suojaimet soveltuvia kyseessä oleville altisteille ja suojausteholtaan riittäviä? q Käytetäänkä liuoksia valmistettaessa ja kemikaalien lisäyksissä asianmukaisia suojaimia? q Käytetäänkö huoltotöissä asianmukaisia suojaimia? q Käytetäänkö jätevesien ja jätteiden käsittelyssä asianmukaisia suojaimia? q Onko suojaimen tyyppi oikea (kts. kohta henkilönsuojaimet)? q Ovatko suojaimet kunnossa? q Onko suojainten säilytykselle asianmukaiset tilat? Terveystarkastukset, oireet, ensiapu q Onko työntekijöiden alkuterveystarkastus tehty (ks. kohta "Terveystarkastukset")? q Tiedostetaanko, että yskä ja hengenahdistus voivat olla astman alkuoireita? q Onko lisääntymisikäisiä naistyöntekijöitä (raskaana olevat: työ voi olla fyysisesti liian raskasta, altistumista raskauden aikana lisääntymisvaarallisille tai syöpävaarallisille aineille ei sallita)? q Esiintyykö työntekijöillä työhön liittyviä oireita, kuten ihottumaoireita tai hengitystieoireita? q Onko työpaikan ensiapuvalmiudesta huolehdittu (hapot, emäkset ja syanidit)? q Onko työpaikalla suihku roiskeiden huuhtelemiseksi? q Syanidimyrkytykseen ensiapuun tarvitaan spesifistä vasta-ainetta (amyylinitriitti). Erityistä syanideista q Onko syanideja käsittelevät, laitteita huoltavat ja tiloja siistivät henkilöt perehdytetty oikeisiin työmenetelmiin ja työhön liittyviin vaaroihin? q Onko syanideja käsittelevät henkilöt perehdytetty miten onnettomuustilanteissa tulee toimia? q Onko varmistettu, että happoliuoksia ei pääse sekoittumaan syanidien kanssa? q Onko syanideille erillinen varasto? q Onko syanidien annostelupaikalla kohdepoisto? q Ovatko käytetyt suojaimet kunnossa ja soveltuvatko ne syanivedylle tai syanideille? q Syanidimyrkytykseen ensiapuun tarvitaan spesifistä vasta-ainetta (amyylinitriitti). Kemikaalialtistumisen arviointi Työntekijöiden altistumisen arviointi aloitetaan selvittämällä työtehtävät, työolosuhteet ja käytetyt kemikaalit ja tutustumalla niiden käyttöturvallisuustiedotteisiin. Altistumisen suuruutta voi selvittää mittauttamalla 6/10

7 työilman epäpuhtauksien pitoisuuksia tai kemikaalien aineenvaihduntatuotteiden pitoisuutta elimistössä biomonitoroinnilla. Altistumisen arvioinnista saa lisätietoa Työterveyslaitokselta. Työpaikan ilmasta voidaan mitata käytettyjen happojen ja emästen pitoisuus, lisäksi altistumista fluorivetyhapolle ja fluorideille voidaan tutkia määrittämällä fluoridin pitoisuus virtsassa. Metalleille kuten kuudenarvoiselle kromille ja nikkelille altistumista voidaan seurata biomonitoroinnilla (ks. ohjeet "Kemiallisen altistumisen biomonitorointi 2005"). Syaanivety imeytyy elimistöön erittäin helposti myös ihon ja limakalvojen kautta. Syanideja voi muodostua elimistössä esim. joistakin ruoka-aineista, joten biomonitorointitulos ei aina kuvaa luotettavasti työperäistä altistumista. Myös eräät kasvit kuten pellava sisältävät syanideja. Teknisiä torjuntatoimenpiteitä ja päästöjen selvityksiä varten on tarpeen määrittää ilman epäpuhtauksien pitoisuuksia. Raskauden aikana virtsan kromi ja nikkelipitoisuus ei saa ylittää altistumattomien viiterajoja. Raskaana olevien työntekijöiden työn vaarat ja altistuminen on arvioitava tapauskohtaisesti. Katso tarkemmat ohjeet kirjasta "Ohjeet vaaran arvioimiseksi erityisäitiyslomatarvetta harkittaessa", erityisesti osio syöpävaaralliset aineet. Nuoria (alle 18v) työntekijöitä ei saa käyttää töihin, jotka voivat aiheuttaa terveyshaittaa (ks. laki 998/1993 nuorista työntekijöistä ja siihen liittyvä asetus 508/1986). Terveyshaittaa arvioitaessa tulee ottaa huomioon mm. suojainten käyttö. Ennen työn aloittamista on työnantajan tai oppilaitoksen tehtävä ilmoitus työpaikkaa valvovalle työsuojeluviranomaiselle. Merkityksellisimmät kemikaalien aiheuttamat terveyshaitat Kromaatit ja nikkelin vesiliukoiset yhdisteet voivat aiheuttaa astmaa, jonka oireisiin kuuluvat hengenahdistus, yskä ja hengityksen vinkuminen. Hengitystieherkistyminen voi myös ilmetä allergisena nuhana. Kromaatit ja nikkeli aiheuttavat myös ihoherkistymistä. Monet altisteista voivat aiheuttaa ihon, silmien ja hengitysteiden ärsytystä. Kylpyliuokset sisältävät raskaudelle ja lisääntymiselle vaarallista ja syöpävaarallisia kromi(vi)- ja nikkeliyhdisteitä. Syöpävaarallisille aineille altistuvat tulee ilmoittaa ASA-rekisteriin (ks. kohta "Lisätietoa"). Raskauden aikana ei saa altistua syöpävaarallisille aineille. Syanidisuolat imeytyvät iholle joutuessaan nopeasti ihon läpi ja voivat aiheuttaa akuutin myrkytyksen. Oireina voi olla sekavuutta, uneliaisuutta, päänsärkyä, pahoinvointia, kouristuksia ja ilman hoitoa voi seurata jopa kuolema. Työpaikalla tulee olla syanidimyrkytyksen varalta olla ensiapuohjeet ja -valmius (vasta-aine: amyylinitriitti). Syanidiliuosten joutuessa tekemisiin happojen kanssa voi ilmaan vapautua erittäin myrkyllistä syaanivetyä. Oireet ja seuraukset ovat samat kuin ihon kautta altistuttaessa. Peittauksessa käytettävät hapot ja emäkset ovat voimakkaasti syövyttäviä ja ärsyttäviä aineita, jotka voivat aiheuttaa ihon, silmien ja hengitysteiden ärsytysoireita ja onnettomuustilanteissa syövytysvammoja. Suurille ilmapitoisuuksille altistuminen onnettomuustilanteissa voi johtaa jopa 7/10

8 keuhkopöhöön. Pitkäaikainen altistuminen vahvoille hapoille kuten rikkihapolle voi aiheuttaa hammaskiilteen vaurioita. Rikkihappo on Kansainvälisen syöväntutkimuslaitoksen (IARC) toimesta luokiteltu syöpävaaralliseksi aineeksi, joka pitkäaikaisessa altistumisessa kroonista ylähengitystieärsytystä aiheuttaville pitoisuuksille on aiheuttanut lisääntynyttä kurkunpään syövän riskiä. Kemikaalien aiheuttamia työperäisiä sairauksia elektrolyyttisessä pinnoituksessa Elektrolyyttistä pinnoitusta tehneillä on tavattu meluvammoja, allergista kosketusihottumaa ja astmaa sekä syövytysvammoja. Hapot ja emäkset ovat aiheuttaneet työntekijöille silmien ja ihon syöpymävammoja roisketilanteissa esim. peittaustyössä. Hammaskiillevaurioita on myös kuvattu samoin kuin kroonista keuhkoputkentulehdusta ja astman kaltaisia hengitystieoireita. Suositeltavat keinot altistumisen vähentämiseksi Altaat on varustettava reunaimuin tai puhallus-imuperiaatteella toimivilla poistoilla. Nesteiden haihtumista ja sumun muodostumista altaista voi vähentää peittämällä altaat kansilla, muovipalloilla tai esim. vaahdolla. Altaat tulee olla peitettynä, kun pinnoitusta ei tehdä. Ilmastointilaitteiden toiminat tulisi tarkistaa säännöllisillä tarkastuksilla. Koska suurimmat vaaratekijät liittyvät onnettomuus- tai vahinkotilanteisiin, työntekijät tulee perehdyttää turvallisiin työtapoihin ja oikeisiin toimintatapoihin onnettomuustilanteissa. Onnettomuustilanteissa toimimista ja ensiavun antamista tulee harjoitella säännöllisesti. Liuoksien valmistamisen ja kemikaalien lisäysten aikana on käytettävä haponkestäviä, suojavaatetusta, saappatia, käsineitä ja kasvot suojaavaa hengityksen suojainta. Jätteiden käsittelyssä on käytettävä asianmukaisia suojavaatteita, käsineitä ja hengityksensuojaimia Syanidipitoisten aineiden käsittelyssä oltava erittäin varovainen. Ensiapuohjeet ja vasta-aine (amyylinitriitti) tulee sijaita työpisteen välittömässä läheisyydessä. Henkilönsuojaimet Käytä kemikaaleille soveltuvaa suojavaatetusta: Soveltuvia suojakäsinemateriaaleja ovat: syaanivety: 4H (PE/EVAL) kaliumsyanidille, kromi(vi)yhdisteille: luonnonkumi, neopreeni, nitriilikumi, PE, PVC natriumhydroksidille: butyylikumi, luonnonkumi, neopreeni, nitriilikumi, PE, PVC, Teflon, Viton, 4H (PE/EVAL). nikkeliyhdisteille: luonnonkumi, PVC Onnettomuus- ja poikkeustilanteissa hengityksensuojaimena tulee käyttää syaanivedylle suodatinta B2, suolahapolle ja rikkihapolle suodattimia E2-P3. Epäorgaanisille syanideille ja natriumhydroksidille suodatinta P3. 8/10

9 Syaanivety imeytyy elimistöön erittäin helposti ihon ja limakalvojen kautta. Jos työpaikan ilmaan on päässyt syaanivetyä tulee käyttää hengityssuojaimia, jotka suojaavat myös silmät. Tilassa, jossa syaanivetyaltistus on mahdollista, ei koskaan tulisi työskennellä yksin. Onnettomuustilanteissa tulee myös pelastajan käyttää hengityksensuojainta ja koko kehon suojaavaa suojavaateusta. Henkilönsuojaimet on huollettava säännöllisesti ja niiden suodattimet sekä suojakäsineet on vaihdettava uusiin riittävän usein. Likaantumisen välttämiseksi suojaimet tulee säilyttää erillään niille varatuissa tiloissa. Lisätietoa kullekin tuotteelle soveltuvista suojainmateriaaleista löytyy käyttöturvallisuustiedotteista. Käytetyt kemikaalit tulisi poistaa altaista pumpuilla kuljetuskontteihin. Imuautotyhjennystä ei suositella, koska imuauton poistoilma sisältää terveydelle ja laitteistolle vahingollisia aineita. Jos imuautoa käytetään, poistoilma pitäisi johtaa ulkotiloihin. Muut työympäristön vaaratekijät Melu, raskaat nostot ja hankalat työasennot. Toistotyö. Terveystarkastukset Työterveyshuoltojen suorittamien terveystarkastusten tulee perustua arvioon altistumisen suuruudesta ja terveydellisestä merkityksestä. Jos altistuminen terveysvaaraa aiheuttaville aineille katsotaan merkittäväksi, tulee terveystarkastuksia tehdä niistä annettujen ohjeiden mukaisesti. Katso kirja Terveystarkastukset työterveyshuollossa (Sosiaali- ja terveysministeriö, Työterveyslaitos), josta tämän työtehtävän kohdalla ovat merkityksellisiä erityisesti osiot: Kromi, Nikkeli ja Syaaniyhdisteet. Valtionneuvoston asetuksessa 1485/2001 on liitteenä esimerkkiluettelo aineista, joita käsiteltäessä terveystarkastuksia olisi harkittava. Huomioi, että hengitystieoireita, ihosairauksia tai keskushermosto-oireita voi kartoittaa työpaikalla oirekyselyin. Katso tarkemmat ohjeet Terveystarkastukset työterveyshuollossa -kirjasta. Huomioitavaa Yllä oleva kuvaus työtehtävistä ja lista valmisteissa esiintyvistä altisteista on suuntaa antava. Työtehtävissä ja valmisteissa on saattanut tapahtua muutoksia, mitkä voivat vaikuttaa työntekijän altistukseen. Selvitä työpaikalla käytettävät valmisteet/kemikaalit ja niiden käyttöturvallisuustiedotteet. Lisätietoa Työpaikalla käytettävien kemikaalien käyttöturvallisuustiedotteet. OVA-ohjeet: kaliumsyanidi ja syaanivety, kromitrioksidi, natriumhydroksidi, rikkihappo, suolahappo. Kemikaalikortit: hopea, kaliumsyanidi, kromitrioksidi, natriumhydroksidi, nikkeli, nikkelisulfaatti, sinkkikloridi, sinkkioksidi, syaanivety, rikkihappo, suolahappo. 9/10

10 Luokitus ja merkinnät: Sosiaali- ja terveysministeriön asetus vaarallisten aineiden luettelosta (509/2005). HTP-arvot Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita 2007:4. Sosiaali- ja terveysministeriö, Helsinki (painossa) Kemikaalialtistumisen biomonitorointi, Näytteenotto-ohje , Työterveyslaitos, Taskinen ym.; Ohjeet vaaran arvioimiseksi erityisäitiyslomatarvetta harkittaessa, Työterveyslaitos, Syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville aineille ja menetelmille ammatissaan altistuvien rekisteri (ASArekisteri), Työterveyslaitos, Sosiaali- ja terveysministeriö, Terveystarkastukset työterveyshuollossa. Työterveyslaitos, Sosiaali- ja terveysministeriö, Helsinki Vainio ym.: Kemikaalit ja työ, Selvitys työympäristön kemikaaliriskeistä. Työterveyslaitos, Kiilunen M.: Occupational Exposure to Chromium and Nickel in Finland and its Estimation by Biological Monitoring. Academic dissertation. Kuopion yliopiston julkaisuja C. Luonnostieteet ja ympäristötieteet 17. Kuopio Kiilunen M, Utela J, Aitio A, Kanerva L, Norppa H, Rantanen T ja Tossavainen A.: Työperäinen altistuminen liukoiselle nikkelille. Loppuraportti Työsuojelurahastolle Työterveyslaitos Helsinki, Outokumpu Työterveyspalvelut Pori, Outokumpu Harjavalta Metals Oy Harjavalta. 79 s. Kemiallinen ja sähkökemiallinen pintakäsittely osat I, II ja III. Suomen Galvanoteknisen Yhdistyksen julkaisuja nrot 5, 6 ja 7. Suomen Galvanotekninen Yhdistys ry. Gummerus Kirjapaino Oy, Jyväskylä 2003, 1999 ja Tunturi P, Tunturi P, Metallien pinnoitteet ja pintakäsittelyt, Metalliteollisuuden keskusliitto. MET- Julkaisuja 3, Tunturi PJ: Metallipinta. Suomen Galvanoteknisen Yhdistyksen julkaisuja nro 4. Suomen Galvanotekninen Yhdistys ry. Gummerus Kirjapaino Oy, Jyväskylä1994. Komusaari H, Suosalmi T: Kromaus. Suomen Galvanotekninen Yhdistys ry. Gummerus Kirjapaino Oy, Saarijärvi Palaute Tästä kortista voit lähettää palautetta tekijöille sähköpostilla osoitteeseen Tämä tietokortti on tehty Työsuojelurahaston tuella. Kortti tehty: Päivitetty: /10

METALLIN HAPPOPEITTAUS

METALLIN HAPPOPEITTAUS Tietokortti kemiallisesta altistumisesta metalli- ja autoalojen työtehtävissä METALLIN HAPPOPEITTAUS Tiivistelmä Metallien peittauksella tarkoitetaan rasvanpoiston jälkeen pinnalle jäävien oksidien ja

Lisätiedot

METALLIN RASVANPOISTO

METALLIN RASVANPOISTO Tietokortti kemiallisesta altistumisesta metalli- ja autoalojen työtehtävissä METALLIN RASVANPOISTO Tiivistelmä Metallin pinnalla oleva lika on poistettava ennen pinnoitusta. Orgaanisen lian poistamisen

Lisätiedot

Tietokortti kemiallisesta altistumisesta metalli- ja autoalojen työtehtävissä TERMINEN RUISKUTUS. Tiivistelmä

Tietokortti kemiallisesta altistumisesta metalli- ja autoalojen työtehtävissä TERMINEN RUISKUTUS. Tiivistelmä Tietokortti kemiallisesta altistumisesta metalli- ja autoalojen työtehtävissä TERMINEN RUISKUTUS Tiivistelmä Termisellä ruiskutuksella tarkoitetaan pinnoitusprosesseja, joissa pinnoitteen valmistamiseen

Lisätiedot

KÄÄMIEN HARTSIKYLLÄSTYS

KÄÄMIEN HARTSIKYLLÄSTYS Tietokortti kemiallisesta altistumisesta metalli- ja autoalojen työtehtävissä KÄÄMIEN HARTSIKYLLÄSTYS Tiivistelmä Tämä tietokortti käsittelee staattoreiden, muuntajien ja muiden sähkölaitteiden käämien

Lisätiedot

Tietokortti kemiallisesta altistumisesta metalli- ja autoalojen työtehtävissä METALLIN HIONTA. Tiivistelmä

Tietokortti kemiallisesta altistumisesta metalli- ja autoalojen työtehtävissä METALLIN HIONTA. Tiivistelmä Tietokortti kemiallisesta altistumisesta metalli- ja autoalojen työtehtävissä METALLIN HIONTA Tiivistelmä Hionnassa geometrisesti epämääräisellä terällä poistetaan hiottavan materiaalin pinnalta pieni.

Lisätiedot

2.1.3 Pitoisuus. 4.2 Hengitys Tuotetta hengittänyt toimitetaan raittiiseen ilmaan. Tarvittaessa tekohengitystä, viedään lääkärin hoitoon.

2.1.3 Pitoisuus. 4.2 Hengitys Tuotetta hengittänyt toimitetaan raittiiseen ilmaan. Tarvittaessa tekohengitystä, viedään lääkärin hoitoon. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Kemikaalin käyttötarkoitus

Lisätiedot

Tietokortti kemiallisesta altistumisesta metalli- ja autoalojen työtehtävissä KOVAJUOTOS. Tiivistelmä

Tietokortti kemiallisesta altistumisesta metalli- ja autoalojen työtehtävissä KOVAJUOTOS. Tiivistelmä Tietokortti kemiallisesta altistumisesta metalli- ja autoalojen työtehtävissä KOVAJUOTOS Tiivistelmä Juottamisella tarkoitetaan metalliosien yhdistämistä metallisella sideaineella - juotteella - jonka

Lisätiedot

Tietokortti kemiallisesta altistumisesta metalli- ja autoalojen työtehtävissä AUTOMAALAUS. Tiivistelmä

Tietokortti kemiallisesta altistumisesta metalli- ja autoalojen työtehtävissä AUTOMAALAUS. Tiivistelmä Tietokortti kemiallisesta altistumisesta metalli- ja autoalojen työtehtävissä AUTOMAALAUS Tiivistelmä Tässä tietokortissa automaalauksella tarkoitetaan autojen tai niiden osien maalausta osana ajoneuvojen

Lisätiedot

Työhygieniapalvelut Työterveyslaitoksessa

Työhygieniapalvelut Työterveyslaitoksessa Työhygieniapalvelut Työterveyslaitoksessa Monen ammatin edustajia, mm. kemistejä, insinöörejä, teknikkoja, biokemistejä, mikrobiologeja, toksikologeja sekä fyysikkoja Tiivis yhteistyö TTL:n laboratorioitten

Lisätiedot

Lattian pinnoituksen työturvallisuusopas

Lattian pinnoituksen työturvallisuusopas Lattian pinnoituksen työturvallisuusopas Yleistietoa lattianpinnoitteista Lähes kaikissa lattianpinnoitteissa on ihmisen terveydelle haitallisia aineita, joita vastaan joudutaan suojautumaan. Puutteellisesta

Lisätiedot

Tietokortti kemiallisesta altistumisesta metalli- ja autoalojen työtehtävissä METALLIN LIIMAUS. Tiivistelmä

Tietokortti kemiallisesta altistumisesta metalli- ja autoalojen työtehtävissä METALLIN LIIMAUS. Tiivistelmä Tietokortti kemiallisesta altistumisesta metalli- ja autoalojen työtehtävissä METALLIN LIIMAUS Tiivistelmä Metallin liimauksella tarkoitetaan metallien tai muiden materiaalien (esim. muovi, kumi, lasi)

Lisätiedot

Tietokortti kemiallisesta altistumisesta metalli- ja autoalojen työtehtävissä PEHMEÄJUOTOS. Tiivistelmä

Tietokortti kemiallisesta altistumisesta metalli- ja autoalojen työtehtävissä PEHMEÄJUOTOS. Tiivistelmä Tietokortti kemiallisesta altistumisesta metalli- ja autoalojen työtehtävissä PEHMEÄJUOTOS Tiivistelmä Juottamisella tarkoitetaan metalliosien yhdistämistä metallisella sideaineella - juotteella - jonka

Lisätiedot

RAE- JA HIEKKAPUHALLUS

RAE- JA HIEKKAPUHALLUS Tietokortti kemiallisesta altistumisesta metalli- ja autoalojen työtehtävissä RAE- JA HIEKKAPUHALLUS Tiivistelmä Raepuhallus on mekaaninen pintakäsittelymenetelmä, jota käytetään yleisesti konepajateollisuudessa

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KAUPPANIMI. AINEEN/SEOKSEN liuotin KÄYTTÖ Maahantuoja Yhtiö/yritys Cycle Service Nordic ApS Katuosoite Datavej 12 Postinumero ja -toimipaikka

Lisätiedot

Pölyt pois yhteistyöllä. Vähennä jauhopölyä leipomossa

Pölyt pois yhteistyöllä. Vähennä jauhopölyä leipomossa Pölyt pois yhteistyöllä Vähennä jauhopölyä leipomossa Leipureiden sanomaa: "Jauhot tuotteessa, ei ilmassa eikä lattialla." "Kyllä yhteistyöllä onnistuu." "Samat ongelmat isoissa kuin pienissä leipomoissa"

Lisätiedot

KEMIALLISTEN RISKIEN ARVIOINTI TYÖPAIKALLA -TOIMINTA- MALLI

KEMIALLISTEN RISKIEN ARVIOINTI TYÖPAIKALLA -TOIMINTA- MALLI 1(13) Pohjautuu toimintamalliin, jonka Tampereen aluetyöterveyslaitos laati sosiaali- ja terveysministeriön rahoittamassa hankkeessa Kemiallisten ja fysikaalisten tekijöiden arviointia työpaikoilla. KEMIALLISTEN

Lisätiedot

LEVYSEPPÄ-HITSAAJAN TYÖ

LEVYSEPPÄ-HITSAAJAN TYÖ Tietokortti kemiallisesta altistumisesta metalli- ja autoalojen työtehtävissä LEVYSEPPÄ-HITSAAJAN TYÖ Tiivistelmä Hitsausta esiintyy laaja-alaisesti eri aloilla. Tyypillinen työympäristö on konepaja-,

Lisätiedot

Tietokortti kemiallisesta altistumisesta metalli- ja autoalojen työtehtävissä METALLINTYÖSTÖ. Tiivistelmä

Tietokortti kemiallisesta altistumisesta metalli- ja autoalojen työtehtävissä METALLINTYÖSTÖ. Tiivistelmä Tietokortti kemiallisesta altistumisesta metalli- ja autoalojen työtehtävissä METALLINTYÖSTÖ Tiivistelmä Tässä kortissa kuvataan metallin lastuavia työstömenetelmiä, joissa käytetään lastuamisnesteitä.

Lisätiedot

BLY:N OPAS HENKILÖNSUOJAINTEN KÄYTÖSTÄ POLYMEERIPINNOITTEIDEN ASENNUKSEN JA ALUSTAN ESIKÄSITTELYN YHTEYDESSÄ

BLY:N OPAS HENKILÖNSUOJAINTEN KÄYTÖSTÄ POLYMEERIPINNOITTEIDEN ASENNUKSEN JA ALUSTAN ESIKÄSITTELYN YHTEYDESSÄ BLY:N OPAS HENKILÖNSUOJAINTEN KÄYTÖSTÄ POLYMEERIPINNOITTEIDEN ASENNUKSEN JA ALUSTAN ESIKÄSITTELYN YHTEYDESSÄ BLY:N OPAS HENKILÖNSUOJAINTEN KÄYTÖSTÄ POLYMEERIPINNOITTEIDEN ASENNUKSEN JA ALUSTAN ESIKÄSITTELYN

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 423075 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Noudattaa EU direktiiviä 91/155/ ja sen korjattua muutosta 2001/58/ - Suomi Eco-Clin Des -20 Koodi 11086E Versio 1 Julkaisupäivä 11 Elokuu 2006 1. Kemikaalin ja sen valmistajan,

Lisätiedot

Työterveys leikkuunesteiden käytössä - Altistumisen minimointi

Työterveys leikkuunesteiden käytössä - Altistumisen minimointi LEIKKO seminaari 13.10.2010 Työterveys leikkuunesteiden käytössä - Altistumisen minimointi Sirpa Laitinen, FT, erikoistutkija Työympäristön kehittäminen -osaamiskeskus, Kuopio Terveysvaikutukset Konepaja-

Lisätiedot

METALLIPINNAN EPÄPUHTAUKSIA

METALLIPINNAN EPÄPUHTAUKSIA METALLIPINNAN EPÄPUHTAUKSIA Tavallisimpia metallipinnan epäpuhtauksia ovat: - suojaöljy ja -rasva - suolat - hiilipöly ja noki - työstönesteet - vetorasvat ja -saippuat - metallilastut - ruoste ja lentoruoste.

Lisätiedot

Mitä on vaarallinen jäte?

Mitä on vaarallinen jäte? Mitä on vaarallinen jäte? Mitä on vaarallinen jäte? Monet kotona käytettävät tuotteet, kuten puhdistusaineet ovat vaarallisia ja myrkyllisiä. Vaaralliset jätteet ovat vaarallisia ihmisten terveydelle tai

Lisätiedot

Walk the Talk Metyleenikloridi

Walk the Talk Metyleenikloridi ISOPAn tuoteasioiden hoito-ohjelmat Walk the Talk Metyleenikloridi 1 Metyleenikloridin merkintätiedot CLP DSD Huomiosana: Varoitus Vaaralausekkeet H315 Ärsyttää ihoa H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä H335

Lisätiedot

VALIMON SULATUS-, VALU-, TYHJENNYS-, PUHDISTUS- JA VIIMEISTELYTYÖT. Tiivistelmä

VALIMON SULATUS-, VALU-, TYHJENNYS-, PUHDISTUS- JA VIIMEISTELYTYÖT. Tiivistelmä Tietokortti kemiallisesta altistumisesta metalli- ja autoalojen työtehtävissä VALIMON SULATUS-, VALU-, TYHJENNYS-, PUHDISTUS- JA VIIMEISTELYTYÖT Tiivistelmä Tässä tietokortissa esitellään valimoprosessin

Lisätiedot

CT KIRJO BIO kirjopyykin pesujauhe

CT KIRJO BIO kirjopyykin pesujauhe x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE x KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi CT

Lisätiedot

Kemikaalivaarojen arviointi

Kemikaalivaarojen arviointi Kemikaalivaarojen arviointi Kemikaalivaarojen arviointi Tämä ohje on tehty auttamaan kemikaalivaarojen tunnistamista ja hallintaa työpaikoilla. Ohjeessa on annetaan käytännöllisiä ohjeita kemikaalivaarojen

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi JUS CU erikoisrasva Tunnuskoodi 1239-2701

Lisätiedot

TURVALLISUUSTIEDOTE STRATUM OY, ILOLAN LAITOS

TURVALLISUUSTIEDOTE STRATUM OY, ILOLAN LAITOS TURVALLISUUSTIEDOTE STRATUM OY, ILOLAN LAITOS Stratum Oy:n Vantaan laitos on asetuksen 59/1999 perusteella turvallisuusselvityslaitos. Laitoksessa noudatetaan tämän asetuksen soveltamisesta johtuvia säännöksiä

Lisätiedot

VALIMOTYÖ: MALLIVEISTÄMÖT, HIEKANVALMISTUS, KEERNANTEKO, KAAVAUS. Tiivistelmä

VALIMOTYÖ: MALLIVEISTÄMÖT, HIEKANVALMISTUS, KEERNANTEKO, KAAVAUS. Tiivistelmä Tietokortti kemiallisesta altistumisesta metalli- ja autoalojen työtehtävissä VALIMOTYÖ: MALLIVEISTÄMÖT, HIEKANVALMISTUS, KEERNANTEKO, KAAVAUS Tiivistelmä Tässä tietokortissa esitellään valimoprosessin

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KAUPPANIMI AINEEN/SEOKSEN KÄYTTÖ DB Castor oil liuotin Maahantuoja Yhtiö/yritys Cycle Service Nordic ApS Katuosoite Datavej 12 Postinumero ja

Lisätiedot

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi Merkintäspray

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi Merkintäspray x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 7.3.2007 KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi

Lisätiedot

1 Drain Out Crystal Päivämäärä 01.03.2010

1 Drain Out Crystal Päivämäärä 01.03.2010 1 1. TUNNISTETIEDOT Tuotenimi Käyttötarkoitus Valmistaja Maahantuoja Hätäpuhelin Viemärinaukaisujauhe Iron Out dba Summit Brands 1515 Dividend Road Fort Wayne IN 46808, USA Maintex Suomi Oy Merventie 39

Lisätiedot

METALLIEN MUOVIPINNOITUS

METALLIEN MUOVIPINNOITUS Tietokortti kemiallisesta altistumisesta metalli- ja autoalojen työtehtävissä METALLIEN MUOVIPINNOITUS Tiivistelmä Muovit ovat metallien pinnoitteina laajasti käytössä: astianpesukoneiden ja jääkaappien

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1 UDDEHOLM UNIMAX 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1 UDDEHOLM UNIMAX 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Aineen tai valmisteen tunnistetiedot Seos: 1.2. Aineen ja/tai valmisteen käyttö Metalliseos valmistukseen

Lisätiedot

KEMIALLISTEN TEKIJÖIDEN AIHEUTTAMIEN RISKIEN ARVIOINTI (VNa 715/2001)

KEMIALLISTEN TEKIJÖIDEN AIHEUTTAMIEN RISKIEN ARVIOINTI (VNa 715/2001) Liite 1 KEMIALLISTEN TEKIJÖIDEN AIHEUTTAMIEN RISKIEN ARVIOINTI (VNa 715/2001) Työpaikka Päiväys Osasto Allekirjoitus ALTISTEET ALTISTUMINEN JOHTOPÄÄTÖKSET Kemikaali tai muu työssä esiintyvä altiste Ktt:n

Lisätiedot

Työpaikkojen haasteet; altistumisen arviointi ja riskinhallinta

Työpaikkojen haasteet; altistumisen arviointi ja riskinhallinta Hyvinvointia työstä Työpaikkojen haasteet; altistumisen arviointi ja riskinhallinta Tomi Kanerva 6.11.2015 Työterveyslaitos Tomi Kanerva www.ttl.fi 2 Sisältö Työpaikkojen nanot Altistuminen ja sen arviointi

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Bio Mix 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Bio Mix 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt,

Lisätiedot

Ihoaltistumisen arvioinnin tarve työpaikoilla STHS koulutuspäivät 28.-29.1.2015

Ihoaltistumisen arvioinnin tarve työpaikoilla STHS koulutuspäivät 28.-29.1.2015 Ihoaltistumisen arvioinnin tarve työpaikoilla STHS koulutuspäivät 28.-29.1.2015 Maj-Len Henriks-Eckerman, Työterveyslaitoksen erityisasiantuntija 1 Ihon altistuminen herkistäville kemikaaleille: Epoksihartsit,

Lisätiedot

Arvioinnin kohde: TARKISTETTAVAT ASIAT Vaara Ei Ei Tarkennuksia. Melu. Lämpötila ja ilmanvaihto. Valaistus. Tärinä. Säteilyt

Arvioinnin kohde: TARKISTETTAVAT ASIAT Vaara Ei Ei Tarkennuksia. Melu. Lämpötila ja ilmanvaihto. Valaistus. Tärinä. Säteilyt FYSIKAALISET VAARATEKIJÄT (F) VAAROJEN TUNNISTAMINEN Yritys: Päiväys: Arvioinnin kohde: Tekijät: TARKISTETTAVAT ASIAT Vaara Ei Ei Tarkennuksia esiintyy vaaraa tietoa Melu F 1. Jatkuva melu F 2. Iskumelu

Lisätiedot

X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE. Päiväys*:01.09.2006 Edellinen päiväys*: 21.03.2000

X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE. Päiväys*:01.09.2006 Edellinen päiväys*: 21.03.2000 X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE Päiväys*:01.09.2006 Edellinen päiväys*: 21.03.2000 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

Lisätiedot

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT Päiväys: 12.08.2002 Edellinen päiväys: 12.03.2002 1 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot

Lisätiedot

Päiväys: 20.08.08 Edellinen päiväys: 20.08.08

Päiväys: 20.08.08 Edellinen päiväys: 20.08.08 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi HP-LIMERUST

Lisätiedot

PENOSIL Premium Universal Silicone

PENOSIL Premium Universal Silicone Päiväys: 30.8.2006 Versio nro: 1 Edellinen päiväys: 1. Kemikaalin ja sen valmistajan, maahantuojan tai muun toiminnanharjoittajan tunnustiedot Kemikaalin kauppanimi: Maahantuoja: OÜ Krimelte Osoite: Suur-Paala

Lisätiedot

Työturvallisuus työssäoppimisessa SALO. www.sskky.fi. 17. maaliskuuta 2013

Työturvallisuus työssäoppimisessa SALO. www.sskky.fi. 17. maaliskuuta 2013 Työturvallisuus työssäoppimisessa SALO Opiskelijan työturvallisuus 1. Työturvallisuus työsalissa Kysely opiskelijoilta työsaliturvallisuudesta. (kevät 2012 / EK) Autoala 2. Työturvallisuus työssäoppimisessa

Lisätiedot

METALLINTYÖSTÖNESTEET 2014 2015 TURVALLISUUDEN TARKASTUSLOMAKE - ARVIOINTIPERUSTEET

METALLINTYÖSTÖNESTEET 2014 2015 TURVALLISUUDEN TARKASTUSLOMAKE - ARVIOINTIPERUSTEET METALLINTYÖSTÖNESTEET 2014 2015 1/6 METALLINTYÖSTÖNESTEET 2014 2015 TURVALLISUUDEN TARKASTUSLOMAKE - ARVIOINTIPERUSTEET A. KEMIKAALITURVALLISUUDEN HALLINTAMENETTELYT Kemialliset tekijät 1. Onko työpaikalla

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KAUPPANIMI AINEEN/SEOKSEN KÄYTTÖ liuotin Maahantuoja Yhtiö/yritys Cycle Service Nordic ApS Katuosoite Datavej 12 Postinumero ja -toimipaikka

Lisätiedot

UDDEHOLM VANADIS 30 SuperClean 3 Päiväys: 2005-09-13

UDDEHOLM VANADIS 30 SuperClean 3 Päiväys: 2005-09-13 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1 UDDEHOLM VANADIS 30 SuperClean 3 Päiväys: 20050913 Laadittu: 20050126 Noudattaa EUdirektiiviveja 91/155/ETY, 2001/58EY ja 1999/45/EY 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN

Lisätiedot

PENOSIL Premium Firestop Heat Resistant Silicone

PENOSIL Premium Firestop Heat Resistant Silicone Päiväys: 30.8.2006 Versio nro: 1 Edellinen päiväys: 1. Kemikaalin ja sen valmistajan, maahantuojan tai muun toiminnanharjoittajan tunnustiedot Kemikaalin kauppanimi: Maahantuoja: OÜ Krimelte Osoite: Suur-Paala

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 3622 SCHÖNOX TX 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 3622 SCHÖNOX TX 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Kemikaalin käyttötarkoitus 1.2.1 Käyttötarkoitus

Lisätiedot

Insteam Consulting Oy

Insteam Consulting Oy 2014 Mikko Ketala Salomaankatu 5 29200 Harjavalta +358 44 066 6802 Verkatehtaankatu 4 20100 Turku +358 40 1679 557 Taru Imeläinen Verkatehtaankatu 4 20100 Turku +358 40 171 5466 Pankki: FI88 5037 0763

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KAUPPANIMI AINEEN/SEOKSEN KÄYTTÖ PETAMO GHY 133 N liuotin Maahantuoja Yhtiö/yritys Cycle Service Nordic ApS Katuosoite Datavej 12 Postinumero

Lisätiedot

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT Kauppanimi: Korrek Vanne ja esipesu (Wheel & Prewash) Päiväys: 19.10.2006 Edellinen päiväys: 20.03.2006 1 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN

Lisätiedot

HUOLTO- JA KUNNOSSAPITOTYÖT

HUOLTO- JA KUNNOSSAPITOTYÖT Tietokortti kemiallisesta altistumisesta metalli- ja autoalojen työtehtävissä HUOLTO- JA KUNNOSSAPITOTYÖT Tiivistelmä Kunnossapito- ja huoltotyöt ovat moninaisia. Samaan toiminta-alueeseen kuuluvat näiden

Lisätiedot

Suojautumisen haasteet tehtävän jälkeen ja kaluston huollossa

Suojautumisen haasteet tehtävän jälkeen ja kaluston huollossa JVT- ja kuivauspäivät 5-6.3.2015 Suojautumisen haasteet tehtävän jälkeen ja kaluston huollossa Paloesimies Jarkke Lahti Puhdas paloasema-malli Mallin lähtökohtana on vähentää altistumista tehtävässä ja

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. 29.11.2012 Tomi Kanerva. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. 29.11.2012 Tomi Kanerva. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä 1 Jauhopölyt ja niiden määrittäminen työympäristöstä Tomi Kanerva erityisasiantuntija Materiaali- ja hiukkastutkimus-tiimi 2 Mitä on jauhopöly Jauhopöly syntyy jauhojen käsittelyssä

Lisätiedot

1.4 Hätäpuhelinnumero 1.4.1 Numero, nimi ja osoite (09) 471 977 Myrkytystietokeskus HUS, Haartmaninkatu 4, 00290 Helsinki

1.4 Hätäpuhelinnumero 1.4.1 Numero, nimi ja osoite (09) 471 977 Myrkytystietokeskus HUS, Haartmaninkatu 4, 00290 Helsinki x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE Päiväys: 03.04.2006 Edellinen päiväys: 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedote

Käyttöturvallisuustiedote Käyttöturvallisuustiedote Päiväys: 12.4.2011 1. TUOTE JA VALMISTAJA Aineen tai valmisteen tunnistetiedot: Tuotenimi: AINO 2-teho WC- raikastin, Forest Aineen ja valmisteen käyttötarkoitus: WC:n hoito Valmistajan,

Lisätiedot

Kemikaalit jätteinä (Ongelmajätteet)

Kemikaalit jätteinä (Ongelmajätteet) Yritysneuvojakoulutus Gardenia 28.2.2008 Ympäristötarkastaja Hannu Arovaara Kemikaalit jätteinä (Ongelmajätteet) Ongelmajätteet Jätelaki (1072/1993) Jäte: aine tai esine, jonka sen haltija on poistanut

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 32.30711, 30715 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1(6) Syyskuu 2009 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1(6) Syyskuu 2009 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1(6) 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT Kemikaalin tunnistustiedot: LITH-X Aineen ja/tai valmisteen käyttötarkoitus:

Lisätiedot

DRYWITE FORMULA 3 TEKNISET TIEDOT

DRYWITE FORMULA 3 TEKNISET TIEDOT DRYWITE FORMULA 3 TEKNISET TIEDOT 1. TIETOJA AINEESTA / VALMISTEESTA JA YHTIÖSTÄ / JÄLLEENMYYJÄSTÄ TUOTTEEN NIMI: DRYWITE POTATO PREPARATION FORMULA 3 TUOTEKOODIT: DW3 1.5, DW3 6, DW3 25 VALMISTAJA: DRYWITE

Lisätiedot

www.xo1.fi KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE / KEMIKAALI-ILMOITUS 1/6 Päiväys 18.1.12013 Edellinen päiväys

www.xo1.fi KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE / KEMIKAALI-ILMOITUS 1/6 Päiväys 18.1.12013 Edellinen päiväys KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE / KEMIKAALIILMOITUS 1/6 Päiväys 18.1.1213 Edellinen päiväys 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi YACHT WASH 1.2. Aineen tai

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Heti Yleispesu 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Heti Yleispesu 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 15.11141,

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1 UDDEHOLM FORMAX 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1 UDDEHOLM FORMAX 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1 Noudattaa EUdirektiiviveja 91/155/ETY, 2001/58EY ja 1999/45/EY Päiväys: 20050926 Laadittu: 20050113 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Aineen

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. AINEEN TAI VALMISTEEN SEKÄ YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTUSTIEDOT Kauppanimi: TORRBOLLEN, Fuktslukaren Käyttöalue: Kosteussulku Yritys: Säljtema AB Osoite: Låsbomsgatan 14 Postinumero/toimipaikka:

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedote

Käyttöturvallisuustiedote Sivu 1 / 5 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste Muut kauppanimet Pätee myös seuraaviin materiaalinumeroihin: 1035481 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE. Kauppanimi: FLUSH THRU Kuvaus: Monipuolinen seos pinta-aktiivisia aineita ja pieniä määriä glykoleita

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE. Kauppanimi: FLUSH THRU Kuvaus: Monipuolinen seos pinta-aktiivisia aineita ja pieniä määriä glykoleita KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE SDS-viite: nv16 Versio: 01 Tarkastuspäivä: 241106 Hyväksyntäpäivä: TAMMIKUU 2011 Linemark (UK) Limited Units 1-2 Riverside Business Park Holme Lane Rawtenstall Lancs, BB4 6JB

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 EASYWORK PRESSURE CLEAN, NON-FLAMMABLE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 EASYWORK PRESSURE CLEAN, NON-FLAMMABLE KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 EASYWORK PRESSURE CLEAN, NONFLAMMABLE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot 1.1.1

Lisätiedot

III Valtakunnalliset käsityönopetuksen. koulutuspäivät 19.11.2010 Tampere

III Valtakunnalliset käsityönopetuksen. koulutuspäivät 19.11.2010 Tampere III Valtakunnalliset käsityönopetuksen työturvallisuus- koulutuspäivät 19.11.2010 Tampere Antti Posio STM Ajankohtainen työsuojelulainsäädäntö Työsuojelusäännösten soveltaminen oppilaan työhön peruskoulussa

Lisätiedot

KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste

KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS Päiväys: 30.11.2012 Edellinen päiväys: (*) koskee vain kemikaali-ilmoitusta (**) täytetään joko 3.1 tai 3.2 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN

Lisätiedot

Työturvallisuuslaki 23.8.2002/738

Työturvallisuuslaki 23.8.2002/738 Työturvallisuuslaki 23.8.2002/738 2 luku Työnantajan yleiset velvollisuudet 8 Työnantajan yleinen huolehtimisvelvoite Työnantaja on tarpeellisilla toimenpiteillä velvollinen huolehtimaan työntekijöiden

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Kemikaalitietojen ilmoituslomake Päiväys: 08.05.2010 Sisäinen nro: Edellinen päiväys: 15.11.2007

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Kemikaalitietojen ilmoituslomake Päiväys: 08.05.2010 Sisäinen nro: Edellinen päiväys: 15.11.2007 1. AINEEN TAI VALMISTEEN SEKÄ YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTUSTIEDOT Hyväksytty käyttöön Hyväksytty laboratoriokäyttöön Hyväksynyt: A Clean Partner KAUPPANIMI KÄYTTÖALUE Rasvanpoistoaine Kotimainen valmistaja

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedote

Käyttöturvallisuustiedote Sivu 1 / 5 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella Aineen ja/tai seoksen

Lisätiedot

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT Kauppanimi: LOXEAL 8233 Päiväys 27.11.2007 Edellinen päiväys 04.04.2000 1/6 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin

Lisätiedot

Lainsäädäntö. HENRI- hanke, loppuseminaari 14.02.2008, Tukes, Helsinki. Räjähdysvaara erilaisilla toimialoilla- haasteet ja tulevaisuuden trendit

Lainsäädäntö. HENRI- hanke, loppuseminaari 14.02.2008, Tukes, Helsinki. Räjähdysvaara erilaisilla toimialoilla- haasteet ja tulevaisuuden trendit HENRI- hanke, loppuseminaari 14.02.2008, Tukes, Helsinki Räjähdysvaara erilaisilla toimialoilla- haasteet ja tulevaisuuden trendit Lainsäädäntö Neuvotteleva virkamies Hannu Alén Sosiaali- ja terveysministeriö,

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1809 CASCOL POLYURETAANILIIMA 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1809 CASCOL POLYURETAANILIIMA 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Kemikaalin käyttötarkoitus 1.2.1 Käyttötarkoitus

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Aineen tai valmisteen tunnistus Kauppanimi JuHo muurauslaastit JuHo harkkolaasti 1.2 Valmistajan,

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedote

Käyttöturvallisuustiedote Sivu 1 / 5 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella Aineen ja/tai seoksen

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KAUPPANIMI AINEEN/SEOKSEN liuotin KÄYTTÖ Maahantuoja Yhtiö/yritys Cycle Service Nordic ApS Katuosoite Datavej 12 Postinumero ja -toimipaikka

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Korrek Liuotinpesuvaha (Wash & Wax) 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Korrek Liuotinpesuvaha (Wash & Wax) 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 14.114730 1.2 Kemikaalin käyttötarkoitus

Lisätiedot

Aineosan nimi Pitoisuus Luokitus

Aineosan nimi Pitoisuus Luokitus KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt,

Lisätiedot

Päiväys: Edellinen päiväys: 22.5.2014

Päiväys: Edellinen päiväys: 22.5.2014 X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS (*) koskee vain kemikaali-ilmoitusta (**) täytetään joko 3.1 tai 3.2 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste

Lisätiedot

Päivitetty 12.2.2004 Dimetyylisulfaatti CAS Nro 77-78-1 Synonyymejä Sulfuric acid, dimethyl ester DMS methylsulphate dimethyl monosulphate

Päivitetty 12.2.2004 Dimetyylisulfaatti CAS Nro 77-78-1 Synonyymejä Sulfuric acid, dimethyl ester DMS methylsulphate dimethyl monosulphate Kemikaalien EUriskinarviointi ja vähennys Päivitetty 12.2.2004 Dimetyylisulfaatti CAS Nro 77781 Synonyymejä Sulfuric acid, dimethyl ester DMS methylsulphate dimethyl monosulphate S C H 3 C H 3 Tuoterekisteritiedot

Lisätiedot

4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus Mikäli ilmenee oireita tai kaikissa epäilyttävissä tapauksissa otettava yhteys lääkäriin. 4.1.

4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus Mikäli ilmenee oireita tai kaikissa epäilyttävissä tapauksissa otettava yhteys lääkäriin. 4.1. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi VSSEINA ja VSSEINC 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1 Aineen tai valmisteen sekä yhtiön tai yrityksen tunnistustiedot Tuotteen Nimi : Tiedotteen numero: 630384 2. 0. 1 Aineen ja/tai valmisteen käyttötarkoitus: polymeerikorjausmenetelmä

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 Päiväys: 25.1.2011 Edellinen päiväys: KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 4 SGT 9200 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 4 SGT 9200 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 4 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Kemikaalin käyttötarkoitus 1.2.1 Käyttötarkoitus

Lisätiedot

Elintarviketeollisuuden hapan vaahtopesuneste

Elintarviketeollisuuden hapan vaahtopesuneste P3-topax 56 Elintarviketeollisuuden hapan vaahtopesuneste OMINAISUUDET Erinomainen poistamaan mineraalisaostumia Poistaa hyvin rasvaa ja proteiinia Erittäin tehokas matalissa konsentraateissa Parannellut

Lisätiedot

www.xo1.fi KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE / KEMIKAALI-ILMOITUS 1/6 Päiväys 18.1.2013 Edellinen päiväys

www.xo1.fi KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE / KEMIKAALI-ILMOITUS 1/6 Päiväys 18.1.2013 Edellinen päiväys KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE / KEMIKAALIILMOITUS 1/6 Päiväys 18.1.2013 Edellinen päiväys 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi SOLID SOLVENT 1.2. Aineen

Lisätiedot

4. ENSIAPUOHJEET 5. OHJEET TULIPALON VARALTA 6. OHJEET ONNETTOMUUSPÄÄSTÖJEN VARALTA 7. KÄSITTELY JA VARASTOINTI

4. ENSIAPUOHJEET 5. OHJEET TULIPALON VARALTA 6. OHJEET ONNETTOMUUSPÄÄSTÖJEN VARALTA 7. KÄSITTELY JA VARASTOINTI Kauppanimi: EASYWORK RTVsilikonikumitiiviste Päiväys 1.1.2006 Edellinen päiväys 4.4.2005 1/5 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 3880 Casco Contact 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 3880 Casco Contact 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt,

Lisätiedot

Päiväys: 16.03.2003 Edellinen päiväys: 26.04.2001

Päiväys: 16.03.2003 Edellinen päiväys: 26.04.2001 X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE X KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE Päiväys: 16.03.2003 Edellinen päiväys: 26.04.2001 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

Lisätiedot

Työterveyshuolto ja sisäilmaongelma

Työterveyshuolto ja sisäilmaongelma Työterveyshuolto ja sisäilmaongelma Riippumaton asiantuntija Terveydellisen merkityksen arvioija Työntekijöiden tutkiminen Työntekijöiden seuranta tth erikoislääkäri Seija Ojanen 1 Yhteys työterveyshuoltoon

Lisätiedot

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT Päiväys 14.02.2005 Edellinen päiväys 1/5 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi

Lisätiedot