TURVALLISUUSTIEDOTE STRATUM OY, ILOLAN LAITOS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TURVALLISUUSTIEDOTE STRATUM OY, ILOLAN LAITOS"

Transkriptio

1 TURVALLISUUSTIEDOTE STRATUM OY, ILOLAN LAITOS Stratum Oy:n Vantaan laitos on asetuksen 59/1999 perusteella turvallisuusselvityslaitos. Laitoksessa noudatetaan tämän asetuksen soveltamisesta johtuvia säännöksiä ja hallinnollisia määräyksiä. Asetuksen 17 :ssä säädetty lupahakemus sekä 22 :ssä säädetty turvallisuusselvitys on toimitettu valvovana viranomaisena toimivalle turvallisuus- ja kemikaalivirastolle (Tukes). Stratum Oy:n toiminnasta vastaa toimitusjohtaja Pekka Laukkanen.

2 Laitoksen sijainti Kaupunkikartta Vantaan kaupunki Käyntiosoite: Stratum Oy Ilolan laitos Hankikuja VANTAA

3 Laitoksen kuvaus Stratum Oy on erikoistunut kone-elinten kulumiskestävyyden parantamiseen pintakäsittelyjen avulla. Stratum Oy Ilolan pintakäsittelylaitos aloitti toimintansa vuonna Stratum Oy ei itse valmista tuotteita, vaan pinnoittaa asiakkaan tuotteita kromilla. Tuotanto koostuu lähinnä pienistä sarjatuotantokappaleista (alle 3000 kg). Pääasiallisesti käytetään kovakromausta, joka on elektrolyyttinen pintakäsittelymenetelmä. Siinä perusmetalli päällystetään metallisella kromilla kromihappokylvyssä sähkövirran avulla. Tärkeimmät raaka-aineet ovat kromitrioksidi, sähkö ja vesi. Prosessijätevedet käsitellään omassa käsittelylaitoksessa niin, että kunnallisen viemäriin menevät vedet täyttävät viemäriin johdettavan jäteveden raja-arvot. Laitoksen toiminta pähkinäkuoressa KROMAUS Ioninvaihdin Vesi verkostosta Huuhtelu Huuhtelu Kappale asiakkaalta Esikäsittely Kromaus Huuhtelu Kuivaus Kappale asiakkaalle Vallitila JÄTEVESIKÄSITTELY Jätevesi ILMASTOINTI Pisaranerottimet Puhdas ilma ulos Jäähdytys vesi Pelkistys Liete Neutralointi Jätevesi Saostus Suotopuristin Puhdas vesi kunnalliseen viemäriin Kromihydroksidisakka jatkokäsittelyyn

4 Turvallisuus Turvallisuus on meille erittäin tärkeä asia. Turvallisuuden parantamista koskevat yleiset päämäärät ovat hallita kromihapon sekä prosessilaitteiston käyttö ja käsittely niin hyvin, ettei toiminta aiheuta vaaraa tai haittaa ympäristölle tai ihmisille. Riskin kartoitus ja arviointi on tehty ja kuvattu turvallisuusselvityksessä. Turvallisuusselvitys ja siihen liittyvä kemikaaliluettelo on nähtävillä Stratum Oy:n pääkonttorissa Vantaalla. Pelastuslaitos on perehtynyt laitokseen ja siihen liittyviin vaaroihin. Pelastuslaitoksen yhteydessä on laadittu palokohdeopas. Pelastusharjoitukset pidetään vähintään kolmen vuoden välein. Laitoksessa on käytössä sisäinen pelastussuunnitelma, jossa on ohjeet hätätilanteiden varalta. Henkilökunta on perehtynyt niihin ohjeisiin ja niihin liittyviin varusteisiin. Laitos on varustettu murto-, vuoto- ja palohälytysjärjestelmällä. Ilolan pintakäsittelylaitos aloitti toimintansa vuonna Yli kahdessakymmenessä vuodessa ei ole tapahtunut suuronnettomuutta. Läheltä piti - ja vaaratilanteista tehdään sisäinen ilmoitus. Merkittävimmistä tapauksista tehdään sisäinen raportti ja tarvittaessa ilmoitetaan vastaaville viranomaisille. Vaaran- tai onnettomuuden syy tutkitaan ja korjataan niin, ettei vaaratilanne toistuisi.

5 Suuronnettomuus Suuronnettomuudella tarkoitetaan onnettomuutta, jota on kuolleiden tai loukkaantuneiden taikka ympäristöön tai omaisuuteen kohdistuneiden vahinkojen määrän taikka onnettomuuden laadun perusteella pidettävä erityisen vakavana. Suuronnettomuutta pidetään mahdollisena seuraavissa tapauksissa: Tulipalotilanteessa käytetään liian paljon sammutusvettä Riskit: palovamma- ja savumyrkytysvaara, prosessikylpyjen leviäminen lähiympäristöön ja viemäriin, muiden omaisuuden ja rakennetun ympäristön palo- ja vahinkovaara. Vaikutukset: ihmisten loukkaantuminen tai kuolema, ympäristön saastuminen, haitta viemäriverkolle, Kunnallisen vedenpuhdistamon (Viikinmäen) toiminnalle ja lietteen käytölle, muiden omaisuuden ja rakennetun ympäristön vahingoittaminen. Huom. Tulipalotilanteessa ihmisten loukkaantuminen tai kuolema on aina mahdollista. Stratum Oy:n laitoksen tulipalotilanteessa tämä riski johtuu ensisijaisesti palovammoista, putoamisvaaroista, savumyrkytyksestä tms. eikä sammutusveden käytöstä. Samaten muiden omaisuuden ja rakennetun ympäristön palo- ja vahinkoriski johtuu tässä tapauksessa tulipalosta eikä sammutusveden käytöstä. Ilkivalta, lento-onnettomuus tms. aiheuttaa räjähdyksen laitoksessa Riskit: sirpaleiden vaara lähiympäristössä, prosessikylpyjen leviäminen lähiympäristöön ja viemäriin, muiden omaisuuden ja rakennetun ympäristön palo- ja vahinkovaara. Vaikutukset: ihmisten loukkaantuminen tai kuolema, ympäristön saastuminen, haitta viemäriverkolle, Kunnallisen vedenpuhdistamon (Viikinmäen) toiminnalle ja lietteen käytölle, muiden omaisuuden ja rakennetun ympäristön vahingoittaminen. Huom. Ihmisten loukkaantuminen johtuu tässä tapauksessa sekä sirpaleiden vaarasta että kemikaaliroiskeille altistumisesta. Kromitrioksidin, kylvyn tai ongelmajätteen kuljettamisen aikana tapahtuu kolari Riskit: vamma- ja kuolemavaara, prosessikylpyjen leviäminen lähiympäristöön ja viemäriin, muiden omaisuuden ja rakennetun ympäristön palo- ja vahinkovaara. Vaikutukset: ihmisten loukkaantuminen tai kuolema, ympäristön saastuminen, haitta viemäriverkolle, alueellisen vedenpuhdistamon toiminnalle ja lietteen käytölle, muiden omaisuuden ja rakennetun ympäristön vahingoittaminen. Huom. Ihmisten loukkaantuminen johtuu tässä tapauksessa sekä vammavaarasta että kemikaaliin altistumisesta.

6 Käsiteltävien vaarallisten kemikaalien ominaisuuksia Aine Vaaranyleisluokka Hapettava Kromitrioksidi Erittäin myrkyllinen Ympäristölle vaarallinen Vaarallisia ominaisuuksia Voimakkaasti syövyttävää. Aiheuttaa syöpäsairauden vaaraa. Erittäin myrkyllistä myös hengitettynä. Erittäin myrkyllistä vesieliöille, voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä. Aine ei pala yksin, mutta edistää palavien aineiden syttyvyyttä. Rikkihappo Syövyttävä Voimakkaasti syövyttävää. Pysyvän näkövaurion vaara. Hapettavien ominaisuuksiensa vuoksi saattaa aiheuttaa tulipalon tai räjähdyksen. Fluorivetyhappo Natriumdisulfiitti Natriumhydroksidi Erittäin myrkyllinen Syövyttävä Haitallinen Syövyttävä Erittäin myrkyllistä hengitettynä, joutuessaan iholle ja nieltynä. Voimakkaasti syövyttävää. Tuotteella on ympäristövaarallisia ominaisuuksia. Reagoi useiden metallien kanssa vapauttaen vetyä. Syövyttää metalleja ja lasia. Terveydelle haitallista nieltynä. Vakavan silmävaurion vaara. Kehittää myrkyllistä kaasua hapon kanssa. Voimakkaasti syövyttävä. Tuotteen liuetessa veteen muodostuu runsaasti lämpöä. Suurin osa vaarallisista kemikaaleista sijaitsee prosessikylvyissä liuoksena.

7 Toiminta ohjeet suuronnettomuuden varalle Huomattuasi poikkeustilanteen laitoksella (paksu savu, tulipalo tms.) älä lähesty laitokseen, vaan ilmoita tapaus hätäkeskukseen (puh. 112)! Jos vaarallisiin aineisiin liittyvä onnettomuus edellyttää väestön suojautumista vaara-alueella, siitä tiedotetaan antamalla yleinen vaaramerkki. Vaaramerkkiin liittyy aina radion kautta annettava pelastuspalvelun hätätiedote. Siinä kerrotaan onnettomuustapahtumasta ja annetaan tarkemmat ohjeet siitä, kuinka onnettomuudelta on suojauduttava. Äänihälytysmerkit Yleinen hälytysmerkki on yhtäjaksoinen minuutin kestävä nouseva ja laskeva sireeniääni tai torvi- ja pillityyppisellä hälyttimellä annettuja lyhyitä äänimerkkejä tai hälytys, jonka viranomainen antaa kaiuttimella. Yleisen hälytysmerkin kuullessasi Siirry sisälle ja pysy sisällä Vaara ohi-merkki on yhtämittainen, tasainen äänimerkki. Se on ilmoitus siitä, että uhka tai vaara on ohi. Sulje ovet, ikkunat, tuuletusaukot ja ilmastointilaitteet Kuuntele radion ja pelastuslaitoksen tiedotuksia ja noudata niitä. Lisätietoja on saatavissa myös teksti-tv:stä (YLE Teksti-TV, Sivu ) ja Sisäasiainministeriön pelastusosaston nettisivuilta (www.pelastustoimi.fi). Vältä puhelimen käyttöä, etteivät linjat tukkeutuisi JOKAISEN TULEE NOUDATTAA PELASTUSLAITOKSEN OHJEITA!

8 Kovakromaus Stratum Oy on Skandinavian johtava metallin pintakäsittelijä. Stratum Oy:n osaamisen perustana on yli 50 vuoden kokemus metallin pintakäsittelystä vaativia olosuhteita vastaaviksi. Kovakromipinnoitteita käytetään lähes kaikkialla teollisuudessa. Kovakromin erinomainen kulutuskestävyys yhdistettynä kustannustehokkaaseen pinnoitusmenetelmään tekee siitä ylivoimaisen pinnoitteen korroosio ja kulutuskeston kannalta. Kovakromaus on teollisuusalue jossa käytetään lähinnä epäorgaanisia kemikaaleja, joiden vaikutus ympäristöön ja ihmisiin on hyvin tutkittu ja tunnettu. Altistumis- ja päästöehkäisemiskeinot ovat kehitetty ja otettu käyttöön. Lisää tietoa antavat Tuotantojohtaja: Petteri Soranta Puh Ympäristöasioita: Monique Pillet Puh

Säilytä tämä tiedote! Turvallisuustiedote

Säilytä tämä tiedote! Turvallisuustiedote Säilytä tämä tiedote! Turvallisuus tiedote Mietoisten seudun asukkaille Turvallisuustiedote 1 Turvallisuustiedote Vaaratilanteiden ennaltaehkäiseminen Mietoisten tehtaalla Tämän Mietoisten seudun asukkaille

Lisätiedot

T I E T O A TURVALLISUUSTYÖSTÄ

T I E T O A TURVALLISUUSTYÖSTÄ 1 Tässä tiedotteessa kerrotaan, miten mahdollisessa vaaratilanteessa tulee toimia. T I E T O A TURVALLISUUSTYÖSTÄ Kokkolan kantasatamassa on Pohjoismaiden ainoa ja Euroopan suurin jokasään terminaali.

Lisätiedot

Turvallisuustiedote kemikaalivaaratilanteen. Teollisuuden Voima Oyj Hyvinvointia ydinsähköllä

Turvallisuustiedote kemikaalivaaratilanteen. Teollisuuden Voima Oyj Hyvinvointia ydinsähköllä Turvallisuustiedote kemikaalivaaratilanteen varalta Teollisuuden Voima Oyj Hyvinvointia ydinsähköllä Turvallisuustiedote kemikaalivaaratilanteen varalta Olkiluodon ydinvoimalaitoksella 2 TVO turvallisuustiedote

Lisätiedot

Turvallisuustiedote. Tampereen Energiantuotanto Oy:n Naistenlahden voimalaitos. Tällä tiedotteella haluamme kertoa Naistenlahden voimalaitoksen

Turvallisuustiedote. Tampereen Energiantuotanto Oy:n Naistenlahden voimalaitos. Tällä tiedotteella haluamme kertoa Naistenlahden voimalaitoksen 2013 Turvallisuustiedote Tampereen Energiantuotanto Oy:n Naistenlahden voimalaitos Tällä tiedotteella haluamme kertoa Naistenlahden voimalaitoksen ympäristön asukkaille toiminnastamme sekä siitä, miten

Lisätiedot

TURVALLISUUSTIEDOTE. Haminan seudun asukkaille. Tässä EU:n Seveso-direktiivin edellyttämässä turvallisuustiedotteessa kerrotaan

TURVALLISUUSTIEDOTE. Haminan seudun asukkaille. Tässä EU:n Seveso-direktiivin edellyttämässä turvallisuustiedotteessa kerrotaan JULKINEN TIEDOTE KAIKKIIN TALOUKSIIN KYMENLAAKSON PELASTUSLAITOS 2010 TURVALLISUUSTIEDOTE SUURONNETTOMUUDEN VARALTA Haminan seudun asukkaille Tässä EU:n Seveso-direktiivin edellyttämässä turvallisuustiedotteessa

Lisätiedot

Kotkan seudun asukkaille

Kotkan seudun asukkaille JULKINEN TIEDOTE KAIKKIIN TALOUKSIIN KYMENLAAKSON PELASTUSLAITOS 2010 TURVALLISUUSTIEDOTE SUURONNETTOMUUDEN VARALTA Kotkan seudun asukkaille Tässä EU:n Seveso-direktiivin edellyttämässä turvallisuustiedotteessa

Lisätiedot

Kouvolan seudun asukkaille

Kouvolan seudun asukkaille JULKINEN TIEDOTE KAIKKIIN TALOUKSIIN KYMENLAAKSON PELASTUSLAITOS 2010 TURVALLISUUSTIEDOTE SUURONNETTOMUUDEN VARALTA Kouvolan seudun asukkaille Tässä EU:n Seveso-direktiivin edellyttämässä turvallisuustiedotteessa

Lisätiedot

Turvallisuustiedote. Ilvesvuoren logistiikkakeskuksen. asukkaille

Turvallisuustiedote. Ilvesvuoren logistiikkakeskuksen. asukkaille Turvallisuustiedote Ilvesvuoren logistiikkakeskuksen lähiympäristön asukkaille Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 2. Ilvesvuoren logistiikkakeskuksen kuvaus... 3 3. Varastoitavien kemikaalien ominaisuuksia...

Lisätiedot

Turvallisuustiedote. Lahti Energian Kymijärven voimalaitosalueen lähiympäristön asukkaille

Turvallisuustiedote. Lahti Energian Kymijärven voimalaitosalueen lähiympäristön asukkaille Turvallisuustiedote Lahti Energian Kymijärven voimalaitosalueen lähiympäristön asukkaille Sisällysluettelo 1. Turvallisuuteen kiinnitetään huomiota s. 3 2. Yleistä s. 3 3. Kymijärven voimalaitosten kuvaus

Lisätiedot

1(39) Ulkoinen pelastussuunnitelma Oras Oy 28.4.2013 ULKOINEN PELASTUSSUUNNITELMA. Oras Oy

1(39) Ulkoinen pelastussuunnitelma Oras Oy 28.4.2013 ULKOINEN PELASTUSSUUNNITELMA. Oras Oy Ulkoinen pelastussuunnitelma Oras Oy 28.4.2013 1(39) ULKOINEN PELASTUSSUUNNITELMA Oras Oy SATAKUNNAN PELASTUSLAITOS 28.4.2013 2 1. YLEISTÄ... 4 1.1 PERUSTELUT ULKOISEN PELASTUSSUUNNITELMAN TEKEMISELLE...

Lisätiedot

Turvaopas Äänekoski. Keski-Suomen pelastuslaitos. Äänekoski. Turvallisuustiedote

Turvaopas Äänekoski. Keski-Suomen pelastuslaitos. Äänekoski. Turvallisuustiedote Turvaopas Äänekoski TURVAOPAS Keski-Suomen pelastuslaitos Turvallisuustiedote Äänekoski 2. Turvaopas Äänekoski Turvallisuutta jo Turvaopas jaetaan jälleen kaikkiin talouksiin Äänekoskella. Se sisältää

Lisätiedot

YLEISÖTIEDOTE 20.9.2010

YLEISÖTIEDOTE 20.9.2010 YLEISÖTIEDOTE 20.9.2010 Tämän tiedotteen tarkoitus on antaa tietoa Versowood Oy:n käyttämistä kemikaaleista ja varautumisesta mahdollisiin onnettomuuksiin. Tiedote lähetetään lähialueen asukkaille noin

Lisätiedot

Asuintalon pelastussuunnitelma. Pelastussuunnitelma. Asunto-Osakeyhtiö Vineta 5.11.2012. Sivu 1/29

Asuintalon pelastussuunnitelma. Pelastussuunnitelma. Asunto-Osakeyhtiö Vineta 5.11.2012. Sivu 1/29 Pelastussuunnitelma Asunto-Osakeyhtiö Vineta 5.11.2012 Sivu 1/29 Kiinteistön/rakennuksen perustiedot Nimi ja osoite: Asunto-Osakeyhtiö Vineta Kiinteistön osoite: Mariankatu 13 b / Rauhankatu 8 00170 Helsinki

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PELASTUSSUUNNITELMA KIRKKOMÄNNIKÖN KOULU. Kirkkotie 3 91800 Tyrnävä

TYRNÄVÄN KUNTA PELASTUSSUUNNITELMA KIRKKOMÄNNIKÖN KOULU. Kirkkotie 3 91800 Tyrnävä TYRNÄVÄN KUNTA PELASTUSSUUNNITELMA KIRKKOMÄNNIKÖN KOULU Kirkkotie 3 91800 Tyrnävä päivitetty 3.9.2012 2 Pelastussuunnitelman sisältö 1. Kiinteistön perustiedot, rakenne, henkilöstö ja kiinteistössä oleva

Lisätiedot

Suurteollisuuspuiston turvallisuustiedote 2011. Tutustu tiedotteeseen ja säilytä se huolellisesti!

Suurteollisuuspuiston turvallisuustiedote 2011. Tutustu tiedotteeseen ja säilytä se huolellisesti! Tutustu tiedotteeseen ja säilytä se huolellisesti! Suurteollisuuspuiston turvallisuustiedote 2011 Suurteollisuuspuiston yritykset ovat laatineet tämän tiedotteen opastaakseen lähiseudun asukkaita toimimaan

Lisätiedot

ULKOINEN PELASTUSSUUNNITELMA (11.9.2013)

ULKOINEN PELASTUSSUUNNITELMA (11.9.2013) ULKOINEN PELASTUSSUUNNITELMA (11.9.2013) TAMPEREEN JÄRJESTELYRATAPIHA HYVÄKSYNTÄ: Päiväys Nimi Virka-asema xx.xx.2013 Jos suunnitelman sisältö muuttuu keskeisiltä osiltaan oleellisesti, niin suunnitelmaan

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA MURRON KOULU

PELASTUSSUUNNITELMA MURRON KOULU PELASTUSSUUNNITELMA MURRON KOULU Simontaival 6-8 91800 TYRNÄVÄ päivitetty 27.09.2013 Pelastussuunnitelman sisältö 1. Kiinteistön perustiedot, rakenne, henkilöstö ja kiinteistössä oleva muu toiminta 2.

Lisätiedot

Mikkelin Jäähalli. Pelastussuunnitelma

Mikkelin Jäähalli. Pelastussuunnitelma Mikkelin Jäähalli Pelastussuunnitelma Mikkelin Jäähalli pelastussuunnitelma Laadittu 3.6.2013 Laatija Joachim Miinalainen Viimeksi päivitetty 3.6.2013 Päivittäjä Eetu Kirsi Tämä pelastussuunnitelma täyttää

Lisätiedot

VANTAAN RUOKAKESKO SEVESO-SELVITYS

VANTAAN RUOKAKESKO SEVESO-SELVITYS VANTAAN RUOKAKESKO SEVESO-SELVITYS SEVESO-SELVITYS 1 Päivämäärä 12/09/2012 Laatijat Tarkastaja Laura Lundgren Laura Lehtovuori Jari Mannila SEVESO-SELVITYS 2 Sisällys 1. Yleisesti seveso-lainsäädännöstä

Lisätiedot

Turvallisuusselvitys. Ohje 9/2015 24.8.2015 0 (23) Dnro 6420/03/2015. Tukes-ohje 9/2015. Turvallisuus- ja ja kemikaalivirasto

Turvallisuusselvitys. Ohje 9/2015 24.8.2015 0 (23) Dnro 6420/03/2015. Tukes-ohje 9/2015. Turvallisuus- ja ja kemikaalivirasto Ohje 9/2015 24.8.2015 0 (23) Tukes-ohje 9/2015 Turvallisuusselvitys ja Ohje 9/2015 24.8.2015 1 (23) Sisältöalue Turvallisuusselvitystä koskevat määräykset Säännökset, joihin ohjeen antaminen perustuu Laki

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA JA TURVALLISUUSJÄRJESTELYT

PELASTUSSUUNNITELMA JA TURVALLISUUSJÄRJESTELYT Asunto-oy Sointulax pelastussuunnitelma Asuntto--oy Soiinttullaxiin PELASTUSSUUNNITELMA JA TURVALLISUUSJÄRJESTELYT Sivu 1/8 Asunto-oy Sointulax pelastussuunnitelma Johdanto: Tämän pelastussuunnitelman

Lisätiedot

Mikkelin Jäähalli. Toimintaohjeet

Mikkelin Jäähalli. Toimintaohjeet Mikkelin Jäähalli Toimintaohjeet Mikkelin Jäähalli toimintaohjeet Laadittu 3.6.2013 Laatija Joachim Miinalainen Viimeksi päivitetty 3.6.2013 Päivittäjä Eetu Kirsi Nämä toimintaohjeet on laadittu käyttäen

Lisätiedot

Turvallisuus- ja pelastussuunnitelma. Helsingin normaalilyseo Ratakatu 6 A ja B, 00120 Helsinki

Turvallisuus- ja pelastussuunnitelma. Helsingin normaalilyseo Ratakatu 6 A ja B, 00120 Helsinki Turvallisuus- ja pelastussuunnitelma Helsingin normaalilyseo Ratakatu 6 A ja B, 00120 Helsinki 04.09.2015 SUUNNITELMAN SISÄLLYSLUETTELO 1. TURVAPIKAOHJE 2. SUUNNITELMAN PERUSTEET 2.1 Laki ja asetusperusteet

Lisätiedot

Paukkulanmäki. Toimintaohjeet

Paukkulanmäki. Toimintaohjeet Paukkulanmäki Toimintaohjeet Paukkulanmäki toimintaohjeet Laadittu 26.11.2013 Laatija Okko Kouvalainen Viimeksi päivitetty 10.3.2014 Päivittäjä Okko Kouvalainen Nämä toimintaohjeet on laadittu käyttäen

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA. Asunto Oy Juhannusrinne, Espoo. Syyskuu 2012

PELASTUSSUUNNITELMA. Asunto Oy Juhannusrinne, Espoo. Syyskuu 2012 PELASTUSSUUNNITELMA, Espoo Syyskuu 2012 Tämä suunnitelma täyttää kiinteistön pelastussuunnittelulle asetetut lainmukaiset vaatimukset. Pelastussuunnitelmalla parannetaan kiinteistön turvallisuutta ja siihen

Lisätiedot

Pelastussuunnitelma 1

Pelastussuunnitelma 1 Pelastussuunnitelma 1 Sisällys Johdatus pelastussuunnitelmaan... 4 Mitä laissa mainitaan pelastussuunnittelusta?... 5 Kohteen perustiedot... 6 Väestönsuoja... 6 Turvallisuusjärjestelyt... 7 Kiinteistössä

Lisätiedot

Turvallisuus- ja pelastussuunnitelma. Helsingin normaalilyseo Ratakatu 6 A ja B, 00120 Helsinki

Turvallisuus- ja pelastussuunnitelma. Helsingin normaalilyseo Ratakatu 6 A ja B, 00120 Helsinki Turvallisuus- ja pelastussuunnitelma Helsingin normaalilyseo Ratakatu 6 A ja B, 00120 Helsinki 06.10.2008 SUUNNITELMAN SISÄLLYSLUETTELO 1. TURVAPIKAOHJE 2. SUUNNITELMAN PERUSTEET 2.1 Laki ja asetusperusteet

Lisätiedot

Asunto Oy Rivitalo PELASTUSSUUNNITELMA JA TURVALLISUUSJÄRJESTELYT

Asunto Oy Rivitalo PELASTUSSUUNNITELMA JA TURVALLISUUSJÄRJESTELYT PELASTUSSUUNNITELMA JA TURVALLISUUSJÄRJESTELYT Asunto Oy Rivitalo SISÄLLYSLUETTELO Asunto Oy Rivitalo 1. PELASTUSSUUNNITELMAN PERUSTEET... 3 1.1. Suunnitelman tarkoitus... 3 1.2. Pelastussuunnitelman laatiminen

Lisätiedot

Asunto Oy Iso Puistotie 16

Asunto Oy Iso Puistotie 16 Taloyhtiön lakisääteinen pelastussuunnitelma Asunto Oy Iso Puistotie 16 2 / 36 SISÄLLYS SISÄLLYS SISÄLLYS 2 PELASTUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 3 KESKEINEN LAINSÄÄDÄNTÖ 4-6 PELASTUSSUUNNITELMA 7-19 PELASTUSSUUNNITELMA

Lisätiedot

Ulkoisen pelastussuunnitelman laatiminen Ohje ja suunnitelmapohja. Sisäinen turvallisuus

Ulkoisen pelastussuunnitelman laatiminen Ohje ja suunnitelmapohja. Sisäinen turvallisuus Ulkoisen pelastussuunnitelman laatiminen Ohje ja suunnitelmapohja Sisäinen turvallisuus SISÄASIAINMINISTERIÖN JULKAISUJA 18/2012 SISÄASIAINMINISTERIÖ Sisäinen turvallisuus Ulkoisen pelastussuunnitelman

Lisätiedot