METALLIEN MUOVIPINNOITUS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "METALLIEN MUOVIPINNOITUS"

Transkriptio

1 Tietokortti kemiallisesta altistumisesta metalli- ja autoalojen työtehtävissä METALLIEN MUOVIPINNOITUS Tiivistelmä Muovit ovat metallien pinnoitteina laajasti käytössä: astianpesukoneiden ja jääkaappien koreissa, puutarhakalusteissa, aidoissa, kaiteissa, putkissa, akkujen koteloissa, ostoskärryissä, kaapelihyllyíssä, jne. Myös prosessiteollisuuden laitteiden suojauksessa muovipinnoitteet ovat kestävä ratkaisu useissa kohteissa. Muovit ovat polymeerimateriaaleja, joita voidaan muotoilla monella eri työstömenetelmällä. Kemikaalialtistumisen arviointia vaikeuttaa raaka-aineiden vaihteleva koostumus, suuri lukumäärä sekä vertailuarvojen (vrt. HTP-arvot) puuttuminen. Muovipinnoituksessa raaka-aineiden käsittelyssä voidaan altistua muovipölylle ja mahdollisille lisäaineille.. Itse muovin työstössä vapautuu normaalissa tuotannossa vähäisiä määriä moninaisia hajoamistuotteita, joissa yksittäisten yhdisteiden pitoisuus ilmassa on yleensä selvästi alle niiden HTP-arvojen. Tiettyjen muovien hajoamistuotteina syntyvät isosyanaatit ja happoanhydridit ovat herkistäviä jo matalillakin altistumistasoilla. Ruiskutuksessa liuotinainepitoisuudet voivat kohota suuriksi. Useat aineet aiheuttavat hajuhaittoja jo hyvin pienissä pitoisuuksissa. Tärkeimmät torjuntatoimenpiteet ovat muovintyöstökoneiden kotelointi, johon liittyy kohdepoisto ja mahdollisimman pitkälle viety automatisointi. Huoltojen ja korjausten yhteydessä henkilönsuojainten käyttö voi olla tarpeellista. Työtehtävän kuvaus Kerta- ja kestomuovien valmistusmenetelmät riippuvat valmistettavasta tuotteesta ja käytetyistä raakaaineista. Muovien työstölämpötilat riippuvat käytettävästä raaka-aineesta ja menetelmästä. Esikäsittely Esikäsittelyssä pinnoitettavan metallin pinnalta poistetaan ruoste, rasvat ja muut epäpuhtaudet. Rasvan poistosta on oma tietokortti ks. Metallin rasvanpoisto. Rasvanpoiston jälkeen pinnalle jääneet oksidit ja metalliset epäpuhtaudet voidaan poistaa peittaamalla (ks. Metallin happopeittaus). Mekaanisesti epäpuhtauksia voidaan poistaa hiomalla tai rae- ja hiekkapuhaltamalla. 1/11

2 Pinnan pohjustus Ennen metallipintaan levitettävää muovia voidaan pintaan levittää tartunta-aine, eli primeri, pinnoitteen tarttuvuuden parantamiseksi. Primeri voidaan levittää kastamalla, valelemalla, sivelemällä tai ruiskuttamalla ja se kuivatetaan ennen muovipinnoitteen levittämistä. Ruiskutus Muovijauhe levitetään ruiskuttamalla pinnoitettavan, esilämmitetyn metallin pintaan. Osuessaan kuumaan metallipintaan jauhe sulaa yhtenäiseksi pinnoitteeksi. Ruiskuttamalla voidaan levittää myös nestemäisiä pinnoitteita, kuten kertamuoveja ja plastisoleja, jotka ovat jauhemaisen muovin (esim. PVC) ja nestemäisen pehmittimen seoksia. Plastisoli hyytelöityy kuuman kappaleen pinnalle ja se kovetetaan uunissa. Ruiskutuksessa voidaan käyttää hyväksi sähkövarausta, jolloin menetelmää kutsutaan sähköstaattiseksi pinnoitukseksi. Jauhe varataan ja ruiskutetaan sähköisesti varattuun pinnoitettavaan kappaleeseen, jolloin jauhe tarttuu pintaan. Varaus on sen verran voimakas ja pitkäkestoinen, että pinnoitettu kappale voidaan siirtää uuniin, jossa muovijauhe sulaa ja muodostaa tasaisen pinnoitteen. Leijukerrospinnoitus Leijukerrospinnoituksessa jauhemainen muovi (esim. PVC, fluoripolymeerit) leijutetaan puhaltamalla alapuolelta jauhekerrokseen ilmaa. Leijuvan jauheen vastus on pieni, jolloin kuumennettu pinnoitettava metalli on helppo "kastaa" muovijauheeseen. Jauhehiukkaset sulavat muodostaen metallin pinnalle tasaisen pinnoitteen. Pinnoite kovettuu metallin lämmössä tai se kovetetaan nopeasti uunissa. Menetelmää käytetään mm. Teflon -pinnoitteiden tekemisessä. Kastaminen Kastamisessa pinnoitettava kappale kastetaan huoneenlämpöiseen nestemäiseen materiaaliin (esim. plastisoliin). Pinnoite kovetetaan joko uunissa tai se kovettuu esilämmitetyn, pinnoitettavan kappaleen lämmöllä. Valaminen/puristaminen Valamisessa lämmitetty sula muovimassa valetaan tai puristetaan suljettuun, jäähdytettyyn muottiin ja poistetaan vasta kun muovi on muuttunut kiinteäksi. Tällä menetelmällä liitetään esim. saksien ja kirveiden terät kädensijoihin. Rotaatiovalu Rotaatiovalussa muovijauhe tai -pasta lämmitetään suljetun muotin sisällä, joka pyörii kunnes sula muovi on peittänyt pinnoitettavan kappaleen. Tällä tekniikalla pinnoitetaan mm. onttoja metallikappaleita sisäpinnalta. 2/11

3 Työtehtävässä käytettävät valmisteet Pinnoituksessa käytetyt muovit voivat olla valmiiksi polymeroituja, ns. kestomuoveja, joita käytetään yleisimmin rakeina, jauheina tai plastisoleina. Kertamuovit muodostuvat polymeroitumattomista tai osittain polymeroiduista lähtöaineista, jotka ovat yleensä nestemäisinä hartseina. Tartunta-aine (primeri) Jotkut metallipinnat vaativat pohjustuksen ennen muovipinnoitusta parantamaan pinnoitteen tarttuvuutta ja kestoa. Käsittelyä suositellaan erityisesti kohteisiin, jotka ovat alttiina kosteudelle ja ruostumiselle. Primeri levitetään kastamalla, ruiskuttamalla tai sivelemällä. Sen annetaan kuivua, jotta ylimääräinen liuotin haihtuu. Kestomuovit Suurin osa, yli 80 %, muovituotteista on valmistettu kestomuoveista. Pinnoitteina käytettäviä kestomuoveja ovat esimerkiksi polyeteeni (PE), polypropeeni (PP), polystyreeni (PS), polyvinyylikloridi (PVC), polytetrafluorieteeni esim Teflon (PTFE) ja polyvinyylideenifluoridi (PVDF). Polyeteeni on yleisimmin käytetty muovi. Kestomuoveja voidaan lämmön ja paineen avulla muovata useita kertoja peräkkäin materiaalin siitä kärsimättä. Kertamuovit Kertamuovit polymeroituvat käytön yhteydessä sekoitettaessa esipolymeerit tai muovin lähtöaineet kovettajan ja mahdollisten lisäaineiden kanssa. Niitä ei voida muovata lämmöllä uudelleen. Tyypillisesti niitä käytetään (maalien ohella) lujitemuovipinnoitteina. Tavallisimpia kertamuoveja ovat fenolimuovit, polyuretaanimuovit, tyydyttymättömät polyesterit, vinyyliesteri ja epoksi sekä silikoni- ja aminomuovit. Termoplastiset elastomeerit Elastomeereilla tarkoitetaan tässä joustavia polymeereja, jotka normaaleissa käyttölämpötiloissa venyvät vähintään 100 % suhteellisen alhaisen rasituksen alaisena ja palautuvat nopeasti entiseen muotoonsa rasituksen loputtua. Elastomeereihin kuuluvat varsinaiset kumit ja termoplastiset kumit eli termoplastiset elastomeerit. Termoplastisia kumeja on neljä pääryhmää: styreeni-butadieeni-styreeni-blokkipolymeerit (SBS), polyolefiinit, termoplastiset polyuretaanit ja termoplastiset polyesterit. Lujitemuovipinnoitteet Lujitemuovit ovat erilaisia lujitteilla, tavallisimmin lasikuiduilla, lujitettuja kerta- tai kestomuoveja. Lujitemuovin käyttö korroosiota kestävänä materiaalina on yleistynyt varsinkin kemian teollisuuden olosuhteissa, joissa metalleilla ei ole saavutettu riittävää kestävyyttä. Muoviaineina käytetään eniten tyydyttymättömiä polyesterihartseja eli UP-hartseja. Niitä käytetään esimerkiksi kemian teollisuuden säiliöissä sekä korroosiolle alttiiden betoni- ja teräsrakenteiden suojaukseen. Vinyylihartsit (epoksiakrylaatit, akryylihartsit) valmistetaan epoksihartsista ja tyydyttymättömästä haposta. Korkealaatuisilla vinyyliesteri- tai epoksihartseilla varmistetut tuotteet kestävät korroosiota hyvin. 3/11

4 Liimoja voidaan käyttää muovipinnoitteen kiinnittämiseen. Liimaamisessa käytetään seostettuja polyesteri/uretaaniliimoja, joilla voidaan saada aikaan joustava ja kemiallisesti kestävä liimaus. Ks. Metallin liimaus -tietokortti. Väriaineet Muovien väriaineet ovat kahden tyyppisiä. Liuosvärjäyksen värit ovat orgaanisia, polymeeriin liukenevia aineita. Ne vaikuttavat muovin väriin absorboimalla vain joitakin valon aallonpituuksia; muovi kuitenkin läpäisee valoa. Pigmenteillä, hienojakoisilla jauhemaisilla väriaineilla, saadaan aikaan läpinäkymättömiä värillisiä kappaleita. Pigmenttien hiukkaskoko on yleensä n. 0,01 1 µm. Muovipinnoituksessa käytettävien kemikaalien koostumus tartunta-aine (primeri) Kestomuovit polymeeri pehmittimet Kertamuovit polymeeri esim. metyylietyyliketoni polyeteeni (PE), polypropeeni (PP), polystyreeni (PS), polyvinyylikloridi (PVC), polytetrafluorieteeni (PTFE), polyvinyylideenifluoridi (PVDF) PVC: n pehmittimenä ftalaattiestereitä (esim. di-isononyyliftalaatti (DINP), diisodekyyliftalaatti (DIDP)) polyesterit, epoksi, fenoli-, polyuretaanit, vinyyliesterit, silikoni- ja aminomuovit polyesterin monomeerit ja lisäaineet: monomeerit: styreeni, vinyylitolueeni, metakrylaatit ja akrylaatit kiihdyttimet: metalliyhdisteiden suolat tai tertiääriset amiinit inhibiittorit: fenoleja ja hydrokinoneja epoksin kovetin: polyamiinit, polyamidit, anhydridit, boori-trifluoridiyhdisteet Lujitemuovit Termoplastiset elastomeerit Väriaineet liuosvärjäys pigmentit Palonestoaineet kesto- tai kertamuoveja (mm. polyesterihartsi, vinyylihartsi) erilaiset lujitteet (mm. hiili- ja lasikuitu) styreeni-butadieeni-styreeni-blokkipolymeerit (SBS), polyolefiinit, termoplastiset polyuretaanit ja termoplastiset polyesterit orgaanisia, polymeeriin liukenevia aineita hienojakoisia jauhemaisia väriaineita: erilaiset oksidit (raudan, titaanin, nikkelin, antimonin, kromin, sinkin ja koboltin oksidit), sulfidit, karbonaatit, kromi yhdisteet fosfaatit, antimonioksidit, booriyhdisteet, klooratut parafiinit 4/11

5 Työhygieenisissä selvityksissä todettuja kemiallisia altisteita Altiste (CAS nro) Hajoamistuotteet akroleiini ( ) 1, 2, 3 asetaldehydi ( ) fluoridit R-lausekkeet HTP 2007 (8 h) 11-24/ ,23 mg/m 3 (HTP 15min ) 12-36/ mg/m 3 (HTP 15min ) 2,5 mg/m 3 (TLV-arvo) * Tyypillinen altistumistaso Pitoisuudet yleensä pieniä Altistumisen tekninen torjunta kohdepoistot, hengityksensuojain, silmien suojaus, suojakäsineet, ihon suojaus 1, 2, 3 formaldehydi ( ) ftaalihappoanhydridi 1 ( ) isosyanaatit 4 kloorivety, vedetön 1 ( ) Liuotinaineet metyylietyyliketoni ( ) styreeni 3 ( ) 23/24/ ,37 mg/m / /43 0,2 mg/m 3 0,035 mg/m3 (HTP 15min ) ,6 mg/m 3 (HTP 15min ) mg/m 3 (HTP 15min ) /38 86 mg/m 3 Pitoisuudet voivat olla joissakin tapauksissa suuria, esim. ruiskutus, puutteellinen ilmanvaihto. Pehmittimet di(2-etyyliheksyyli) ftalaatti (DEHP) 1 ( ) 3 Voi haihtua muovia mg/m kuumennettaessa. korvaaminen vähemmän haitallisilla ftalaateilla Muut keraamiset kuidut ,2 kuitua/cm 3 orgaaninen pöly 1, 2, 3 5 mg/m 3 Voi olla merkittävä pitoisuus ilmassa, jos ilmanvaihto on puutteellinen. parafiinihuurut ( ) 1 mg/m 3 Polymeerien hajoamistuotteet: 1 PVC, 2 polyolefiinit (PE, PP), 3 polystyreeni, 4 polyuretaani * ACGIH on asettanut fluorideille TLV-arvon 2,5 mg/m 3 (fluorina). kohdepoistot, hengityksensuojaimet Muovipinnoituksessa merkittävimmät työhygieeniset altisteet muodostuvat muoviraaka-aineen käsittelystä muodostuvasta pölystä sekä korkeiden lämpötilojen synnyttämistä huuruista. Huurujen koostumus vaihtelee riippuen käytettävästä polymeeristä ja sen lisäaineista. Muovihuurut ärsyttävät silmiä ja hengitysteitä. Muovihuurujen koostumukseen ja määrään vaikuttavat materiaali jota työstetään, työstölämpötila ja aika, työstömenetelmä, lämpötilan kontrollointi ja työstökoneiden kunto. Jos prosessi toimii moitteettomasti, syntyy lämpöhajoamistuotteita vain vähäisiä määriä. Metallin muovipinnoituksen raaka-aineiden käsittelyn yhteydessä ei pölymittauksia ole tehty. Yleensä muovituoteteollisuudessa pölypitoisuudet raaka-aineen punnituksessa jäävät selvästi alle orgaanisen pölyn 5/11

6 8-tunnin HTP-arvon. Pöly voi sisältää väriaineina käytettäviä oksideja ja sulfideja. Usein väriaineet on sekoitettu polymeerin kanssa valmiiksi. Polymeerien työstössä työhygieenisesti tärkeimmät lämpöhajoamistuotteet ovat orgaanisia yhdisteitä. Näitä esiintyy kaasumaisina, sumuina ja kiinteinä hiukkasina (pölyinä). Muovien orgaanisten lämpöhajoamistuotteiden muodostuminen riippuu muovityypistä. Yleisesti pienimolekyylisten tuotteiden osuus kasvaa lämpötilan noustessa. Hajoamistuotteet ovat hiilivetyjä ja niiden hapettumistuotteita, jos hajoava polymeeri sisältää pelkästään hiiltä ja vetyä, kuten polyolefiineissä. Jos polymeerissä on typpeä, syntyy myös typpipitoisia yhdisteitä, kuten isosyanaatteja, ammoniakkia, typen oksideja ja syanideja (normaalisti vasta yli 400 o C:een lämpötilassa). Fluori- ja klooripitoisista polymeereistä muodostuu fluori- ja kloorivetyä sekä vähäisiä määriä halogenoituja orgaanisia yhdisteitä. Happipitoisista polymeereistä syntyy sekä happea sisältäviä yhdisteitä. Syntyvät lämpöhajoamistuotteet aistitaan usein epämiellyttävinä hajuina ja ärsyttävinä käryinä. Yksittäisten yhdisteiden pitoisuudet ovat yleensä selvästi alle HTP-arvojen. Mittauksissa indikaattoriaineina voidaan käyttää esim. aldehydejä, joita muodostuu mm. polyeteenin ja polypropeenin työstössä. PVC:n työstössä vapautuu vähäisiä määriä mm. pehmittiminä käytettyjä ftalaatteja ja ftaalihappoanhydridiä. PVC:n pehmittiminä on käytetty lisääntymiselle vaaralliseksi luokiteltua di(2-etyyyliheksyyli)ftalaattia (DEHP), mutta viime vuosina sen käyttö on vähentynyt ja sitä on korvattu erityisesti di-isononyyliftalaatilla (DINP) ja diisodekyyliftalaatilla (DIDP). Muovituotteiden valmistuksessa DEHP-pitoisuudet ovat olleet pieniä, alle 0,03 mg/m 3. Epoksimuovien käsittelyssä epoksihartsin herkistävyys on tiedostettava ja suojauduttava mahdollisimman huolellisesti etenkin ruiskutuksen aikana. Altistuminen herkistäville aineille on pidettävä mahdollisimman alhaisena, sillä raja-arvot alittavissakaan pitoisuuksissa ei voida pois sulkea herkistymisriskiä. Ruiskuttamalla tai sivelemällä tehtävässä pinnoittamisessa liuotinainepitoisuudet (esim. styreeni) voivat nousta korkeiksi. Tällöin altistumista täytyy pienentää teknisillä torjuntamenetelmillä ja henkilönsuojaimilla. Muovipinnoitteiden väriaineissa saatetaan käyttää raskasmetalleja (esim. kromi- ja lyijy-yhdisteitä). Tämä tulee tarkistaa altistumisen arvioinnin yhteydessä. Syöpävaarallisille aineille altistuvat tulee ilmoittaa ASArekisteriin. Pinnoittamisen lisäksi lämpöhajoamistuotteille altistutaan myös pintakäsiteltyjä (esim. maalattuja ja muovipinnoitettuja) metalleja hitsattaessa, hiottaessa ja polttoleikattaessa eri teollisuuden aloilla, kuten telakoilla, konepajoissa, autokorjaamoissa ja rakennuksilla. Asioita, joihin työpaikalla tulee kiinnittää huomiota q Onko työpaikalla ajan tasalla olevat käyttöturvallisuustiedotteet ja kemikaaliluettelo? Huolehditaanko niiden päivittämisestä? q Ovatko pakkausmerkinnät asianmukaisia? 6/11

7 q Onko muovipinnoituksesta tehty työpaikan riskinarviointi ja onko se saatavilla? Onko korvaaviin toimenpiteisiin ryhdytty? q Onko polymeerien lämpöhajoamistuotteet tiedostettu? q Ovatko oikeat työstöparametrit tiedossa (lämpötila ja aika)? Tarkkaillaanko niitä? q Onko työstökoneiden käyttäjät koulutettu käyttämään koneita oikein ja puhdistamaan ne oikein? q Onko laitteiden huollosta huolehdittu? q Onko työtilassa koneellinen ilmanvaihto? q Onko laitteet koteloituja? q Ovatko kohdepoistot riittäviä? Käytetäänkö kohdepoistoja? Miten niiden toimivuutta seurataan? q Onko tunnistettu ja ohjeistettu ne työvaiheet, joissa tulee käyttää henkilönsuojaimia? q Onko ihon ja hengitysteiden suojauksesta huolehdittu kaikkien altistavien työvaiheiden aikana? q Ovatko suojaimet soveltuvia kyseessä oleville altisteille ja suojausteholtaan riittäviä? q Onko suojainten säilytykselle asianmukaiset tilat? q Onko työntekijöiden koulutuksesta/opastuksesta huolehdittu? q Onko työntekijöille annettu tietoa kemikaalivaaroista? q Onko työpaikan ensiapuvalmiudesta huolehdittu? q Ovatko jätteiden säilytystavat, varastointi ja hävitys asianmukaisia? q Onko työpaikan yleisestä järjestyksestä ja siisteydestä huolehdittu? q Onko VNa 576/2003 räjähdyskelpoisten ilmaseosten työntekijöille aiheuttaman vaaran torjunnasta otettu huomioon? q Onko työntekijöiden alkuterveystarkastus tehty (ks. kohta "Terveystarkastukset")? q Tiedostetaanko, että yskä ja hengenahdistus voivat olla astman alkuoireita? q Onko lisääntymisikäisiä naistyöntekijöitä (raskaana olevat: työ voi olla fyysisesti liian raskasta, altistumista raskauden aikana lisääntymisvaarallisille tai syöpävaarallisille aineille ei sallita)? q Esiintyykö työntekijöillä työhön liittyviä oireita, kuten ihottumaoireita, hengitystieoireita? Kemikaalialtistumisen arviointi Työntekijöiden altistumisen arviointi aloitetaan selvittämällä käyttöturvallisuustiedotteista mitä kemikaaleja työtehtävässä käytetään, miten kemikaaleja käytetään, kuinka paljon niitä käytetään sekä käytössä olevat torjuntatoimenpiteet. Muovipinnoituksessa on erityisen tärkeää selvittää käytetyn muovin tyyppi ja sen sisältämät apuaineet. Lisäksi tulee arvioida, onko työmenetelmä ja lämpötila sellainen, että siinä syntyy lämpöhajoamistuotteita. 7/11

8 Altistumista voidaan arvioida mittaamalla epäpuhtauspitoisuuksia työpaikan ilmasta. Liuotinaineista voidaan mitata esim. styreeniä. Lämpöhajoamisessa muodostuneiden aerosolien pitoisuuksia voidaan verrata parafiinihuurun (PE- ja PP-muovit) tai orgaanisen pölyn HTP-arvoon. Ilmasta voi myös mitata ns. indikaattoriaineita, jotka edustavat polymeerien lämpöhajoamista. Altistumisen arvioinnissa indikaattoriaineen mittaustulosta voidaan verrata sen HTP-arvoon. Vertailussa on kuitenkin otettava huomioon, että kysymyksessä on monimutkainen altisteseos, jonka komponenttien yhteisvaikutuksia ei pystytä arvioimaan. Arviointia vaikeuttaa myös se, että kaikkia käryn sisältämiä aineosia ei tunneta. Kaikille indikaattoriaineille ei myöskään ole HTP-arvoja. Mittaustarpeen arvioinnista saa lisätietoa Työterveyslaitokselta. Seuraavassa taulukossa on esimerkkejä muovin työstössä mitattavista indikaattoreista. Polymeeri polyeteeni, polypropeeni PVC styreenipolymeerit polyuretaani fluoripolymeerit Indikaattoriaineet aerosoli, formaldehydi, asetaldehydi aerosoli, formaldehydi, ftalaatit ja happoanhydridit styreeni isosyanaatti fluoridi Muovipinnoituksessa kemikaalialtistumisen arviointia vaikeuttaa raaka-aineiden vaihteleva kemiallinen koostumus, suuri lukumäärä sekä vertailuarvojen puuttuminen. Mittaustulosten perusteella ei yleensä voida arvioida ilman epäpuhtauksien aiheuttavan työntekijöille terveydellistä haittaa. Useiden aineiden tiedetään kuitenkin aiheuttavan hajuhaittoja jo hyvin pienissä pitoisuuksissa, mikä voi olla viihtyvyyshaitta. Pohdittaessa muovipinnoitustöiden soveltuvuutta raskaana oleville on huomattava, että jotkin muovien pehmittimistä sisältävät lisääntymisterveydelle vaarallisia ftalaatteja (mm. DEHP) ja väriaineet voivat sisältää lyijyä. Lisäksi ruiskuttamalla tai sivelemällä tehtävässä pinnoittamisessa liuotinainepitoisuudet voivat nousta korkeiksi. Yleisohjeena on annettu, että liuotinaineille yhteisaltistumisen ei tulisi raskauden aikana nousta yli 10 % HTP-arvosta. Työn altistavuus tulee tapauskohtaisesti arvioida ja tarvittaessa järjestää raskaana olevalle altistamatonta työtä. Ellei sellaista ole, raskaana oleva voi hakea erityisäitiysrahaa (VNa 1335/2004). Katso tarkemmat ohjeet kirjasta "Ohjeet vaaran arvioimiseksi erityisäitiyslomatarvetta harkittaessa". Nuoria (alle 18v) työntekijöitä ei saa käyttää töihin, jotka voivat aiheuttaa heille terveyshaittaa (ks. laki 998/1993 nuorista työntekijöistä ja siihen liittyvä asetus 508/1986). Terveyshaittaa arvioitaessa tulee ottaa huomioon mm. suojainten käyttö. Ennen työn aloittamista on työnantajan tai oppilaitoksen tehtävä ilmoitus työpaikkaa valvovalle työsuojeluviranomaiselle.) Merkityksellisimmät kemikaalien aiheuttamat terveyshaitat Muovipöly voi aiheuttaa mekaanista ärsytystä. Monet lämpöhajoamistuotteista voivat aiheuttaa ihon, silmien ja hengitysteiden ärsytystä. Lämpöhajoamistuotteista ainakin aldehydit ja hapot ovat voimakkaasti ärsyttäviä, erityisesti kaksoissidoksia sisältävät aineet, kuten akroleiini. Silmien ärsytysoireita on todettu ihmisillä jo 0,14 mg/m 3 akroleiinipitoisuudessa. 8/11

9 Isosyanaatti- ja epoksialtistumiseen liittyy iho- ja hengitystieallergiariski. Yleisin allerginen sairaus on astma, jonka oireisiin kuuluvat hengenahdistus, yskä ja hengityksen vinkuminen. Herkistyminen voi ilmetä myös allergisena nuhana. Toistuva altistuminen pienillekin pitoisuuksille happoanhydridejä voi aiheuttaa astmaa, nuhaa allergista kosketusihottumaa ja nokkosihottumaa sekä allergista silmän sidekalvon tulehdusta. Pitkäaikaiseen (yleensä vuosia jatkuneeseen) liialliseen altistumiseen liuotinaineille liittyy hermostohaittavaikutusten riski (liuotinaineaivosairaus). Liiallinen liuotinaineille altistuminen raskaudenaikana voi aiheuttaa riskin raskaudelle (ks. "Ohjeet vaaran arvioimiseksi erityisäitiyslomatarvetta harkittaessa") Fluoripolymeerien hajoamistuotteet voivat aiheuttaa polymeerikuumetta (ns. teflonkuume). hajoamistuotteiden syntyminen vaatii hyvin korkean lämpötilan, jollainen esiintyy mm. hitsauksessa ja palavassa tupakassa. Kemikaalien aiheuttamia työperäisiä sairauksia muovipinnoituksessa Työperäisten sairauksien rekisteristä ei voida erotella pelkästään muovipinnoitusta tekeviä henkilöitä. Metalli-, kumi- ja muovituotteiden parissa työskentelevillä on viime vuosina ilmennyt muutamia ärsytyskosketusihottumia, joista osa on metallien aiheuttamia. Lisäksi esiintyy allergista astmaa ja nuhaa. Suositeltavat keinot altistumisen vähentämiseksi Ensisijaisesti tulisi raaka-aineen valinnassa suosia vähän pölyäviä aineita, esim. granulaatteja. Työtilan yleisilmanvaihdon tulisi olla riittävä. Yleisilmanvaihdolla ei voida kuitenkaan kontrolloida kaikkia muodostuvia huuruja. Tällöin tulee käyttää kohdeilmanvaihtoa. Koteloitu kone yhdessä kohdepoiston kanssa on toimivin ratkaisu. Tällöin koteloitu kone on alipaineinen muuhun työtilaan nähden ja muodostuvat huurut poistuvat työtilasta tehokkaasti. Kohdeilmanvaihdon toimivuutta voi arvioida havainnoimalla muodostuvien käryjen kulkeutumista poistoilmakanavaan. Ilmanvaihdon toimivuus tulisi testata aika ajoin. Jos altistumista ei voida teknisin toimenpitein vähentää riittävän alhaiselle tasolle, tulee työssä käyttää henkilönsuojaimia. Erityisesti tulee kiinnittää huomiota ihon suojaukseen. Niitä erityisesti tulee käyttää käsiteltäessä pölyisiä raaka-aineita sekä huolto- ja kunnossapitotöissä. Henkilönsuojaimet Käytä kemikaaleille soveltuvaa suojavaatetusta: Soveltuvia suojakäsinemateriaaleja ovat esim. butyylikumi tai paksu nitriilikumi. Suojakäsineiden tulee kestää kuumuutta, jos käsitellään kuumia pintoja. 9/11

10 Tartunta-aineen levittämisen yhteydessä tulee käyttää liuotinaineita kestäviä suojakäsineitä, suojavaatetusta ja suojalaseja. Hengityksensuojaimena voi käyttää pitoisuustasosta riippuen pölylle tyyppiä P ja liuotinaineille tyyppiä A. Henkilönsuojaimet on huollettava säännöllisesti ja niiden suodattimet sekä suojakäsineet on vaihdettava uusiin riittävän usein. Likaantumisen välttämiseksi suojaimet tulee säilyttää erillään niille varatuissa tiloissa. Lisätietoa kullekin tuotteelle soveltuvista suojainmateriaaleista löytyy käyttöturvallisuustiedotteista. Kuumat pinnat, melu, suurtaajuussäteily (uunit). Muut työympäristön vaaratekijät Terveystarkastukset Työterveyshuoltojen suorittamien terveystarkastusten tulee perustua arvioon altistumisen suuruudesta ja terveydellisestä merkityksestä. Jos altistuminen terveysvaaraa aiheuttaville aineille katsotaan merkittäväksi, tulee terveystarkastuksia tehdä niistä annettujen ohjeiden mukaisesti. Katso kirja Terveystarkastukset työterveyshuollossa (Sosiaali- ja terveysministeriö, Työterveyslaitos), josta tämän työtehtävän kohdalla ovat merkityksellisiä erityisesti muovit (s ). Valtionneuvoston asetuksessa 1485/2001 on liitteenä esimerkkiluettelo aineista, joita käsiteltäessä terveystarkastuksia olisi harkittava. Huomioi, että hengitystieoireita, ihosairauksia tai keskushermosto-oireita voi kartoittaa työpaikalla oirekyselyin. Katso tarkemmat ohjeet Terveystarkastukset työterveyshuollossa -kirjasta. Huomioitavaa Yllä oleva kuvaus työtehtävistä ja lista valmisteissa esiintyvistä altisteista on suuntaa antava. Työtehtävissä ja valmisteissa on saattanut tapahtua muutoksia, mitkä voivat vaikuttaa työntekijän altistukseen. Selvitä työpaikalla käytettävät valmisteet/kemikaalit ja niiden käyttöturvallisuustiedotteet. Lisätietoa Työpaikalla käytettävien kemikaalien käyttöturvallisuustiedotteet. Luokitus ja merkinnät: Sosiaali- ja terveysministeriön asetus vaarallisten aineiden luettelosta (509/2005). HTP-arvot Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2007:4. Sosiaali- ja terveysministeriö, Helsinki 2007 (painossa). Syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville aineille ja menetelmille ammatissaan altistuvien rekisteri (ASArekisteri), Työterveyslaitos, Sosiaali- ja terveysministeriö, Kemikaalialtistumisen biomonitorointi, Näytteenotto-ohje , Työterveyslaitos, Taskinen ym.; Ohjeet vaaran arvioimiseksi erityisäitiyslomatarvetta harkittaessa, Työterveyslaitos, Terveystarkastukset työterveyshuollossa. Työterveyslaitos, Sosiaali- ja terveysministeriö, Helsinki /11

11 Vainio, ym.; Kemikaalit ja työ, Selitys työympäristön kemikaaliriskeistä. Työterveyslaitos, Tunturi ym.; Metallien pinnoitteet ja pintakäsittelyt, Metalliteollisuuden Keskusliitto MET, METjulkaisuja HSE information sheet: Controlling fume during plastic processing. Plastic Processing Sheet No 13. Palaute Tästä kortista voit lähettää palautetta tekijöille sähköpostilla osoitteeseen Tämä tietokortti on tehty Työsuojelurahaston tuella. Kortti tehty: /11

KÄÄMIEN HARTSIKYLLÄSTYS

KÄÄMIEN HARTSIKYLLÄSTYS Tietokortti kemiallisesta altistumisesta metalli- ja autoalojen työtehtävissä KÄÄMIEN HARTSIKYLLÄSTYS Tiivistelmä Tämä tietokortti käsittelee staattoreiden, muuntajien ja muiden sähkölaitteiden käämien

Lisätiedot

Tietokortti kemiallisesta altistumisesta metalli- ja autoalojen työtehtävissä TERMINEN RUISKUTUS. Tiivistelmä

Tietokortti kemiallisesta altistumisesta metalli- ja autoalojen työtehtävissä TERMINEN RUISKUTUS. Tiivistelmä Tietokortti kemiallisesta altistumisesta metalli- ja autoalojen työtehtävissä TERMINEN RUISKUTUS Tiivistelmä Termisellä ruiskutuksella tarkoitetaan pinnoitusprosesseja, joissa pinnoitteen valmistamiseen

Lisätiedot

Lattian pinnoituksen työturvallisuusopas

Lattian pinnoituksen työturvallisuusopas Lattian pinnoituksen työturvallisuusopas Yleistietoa lattianpinnoitteista Lähes kaikissa lattianpinnoitteissa on ihmisen terveydelle haitallisia aineita, joita vastaan joudutaan suojautumaan. Puutteellisesta

Lisätiedot

Tietokortti kemiallisesta altistumisesta metalli- ja autoalojen työtehtävissä METALLIN LIIMAUS. Tiivistelmä

Tietokortti kemiallisesta altistumisesta metalli- ja autoalojen työtehtävissä METALLIN LIIMAUS. Tiivistelmä Tietokortti kemiallisesta altistumisesta metalli- ja autoalojen työtehtävissä METALLIN LIIMAUS Tiivistelmä Metallin liimauksella tarkoitetaan metallien tai muiden materiaalien (esim. muovi, kumi, lasi)

Lisätiedot

Tietokortti kemiallisesta altistumisesta metalli- ja autoalojen työtehtävissä AUTOMAALAUS. Tiivistelmä

Tietokortti kemiallisesta altistumisesta metalli- ja autoalojen työtehtävissä AUTOMAALAUS. Tiivistelmä Tietokortti kemiallisesta altistumisesta metalli- ja autoalojen työtehtävissä AUTOMAALAUS Tiivistelmä Tässä tietokortissa automaalauksella tarkoitetaan autojen tai niiden osien maalausta osana ajoneuvojen

Lisätiedot

METALLIN RASVANPOISTO

METALLIN RASVANPOISTO Tietokortti kemiallisesta altistumisesta metalli- ja autoalojen työtehtävissä METALLIN RASVANPOISTO Tiivistelmä Metallin pinnalla oleva lika on poistettava ennen pinnoitusta. Orgaanisen lian poistamisen

Lisätiedot

METALLIN HAPPOPEITTAUS

METALLIN HAPPOPEITTAUS Tietokortti kemiallisesta altistumisesta metalli- ja autoalojen työtehtävissä METALLIN HAPPOPEITTAUS Tiivistelmä Metallien peittauksella tarkoitetaan rasvanpoiston jälkeen pinnalle jäävien oksidien ja

Lisätiedot

Tietokortti kemiallisesta altistumisesta metalli- ja autoalojen työtehtävissä METALLIN HIONTA. Tiivistelmä

Tietokortti kemiallisesta altistumisesta metalli- ja autoalojen työtehtävissä METALLIN HIONTA. Tiivistelmä Tietokortti kemiallisesta altistumisesta metalli- ja autoalojen työtehtävissä METALLIN HIONTA Tiivistelmä Hionnassa geometrisesti epämääräisellä terällä poistetaan hiottavan materiaalin pinnalta pieni.

Lisätiedot

Pölyt pois yhteistyöllä. Vähennä jauhopölyä leipomossa

Pölyt pois yhteistyöllä. Vähennä jauhopölyä leipomossa Pölyt pois yhteistyöllä Vähennä jauhopölyä leipomossa Leipureiden sanomaa: "Jauhot tuotteessa, ei ilmassa eikä lattialla." "Kyllä yhteistyöllä onnistuu." "Samat ongelmat isoissa kuin pienissä leipomoissa"

Lisätiedot

VALIMOTYÖ: MALLIVEISTÄMÖT, HIEKANVALMISTUS, KEERNANTEKO, KAAVAUS. Tiivistelmä

VALIMOTYÖ: MALLIVEISTÄMÖT, HIEKANVALMISTUS, KEERNANTEKO, KAAVAUS. Tiivistelmä Tietokortti kemiallisesta altistumisesta metalli- ja autoalojen työtehtävissä VALIMOTYÖ: MALLIVEISTÄMÖT, HIEKANVALMISTUS, KEERNANTEKO, KAAVAUS Tiivistelmä Tässä tietokortissa esitellään valimoprosessin

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 EASYWORK PRESSURE CLEAN, NON-FLAMMABLE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 EASYWORK PRESSURE CLEAN, NON-FLAMMABLE KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 EASYWORK PRESSURE CLEAN, NONFLAMMABLE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot 1.1.1

Lisätiedot

KEMIALLISTEN TEKIJÖIDEN AIHEUTTAMIEN RISKIEN ARVIOINTI (VNa 715/2001)

KEMIALLISTEN TEKIJÖIDEN AIHEUTTAMIEN RISKIEN ARVIOINTI (VNa 715/2001) Liite 1 KEMIALLISTEN TEKIJÖIDEN AIHEUTTAMIEN RISKIEN ARVIOINTI (VNa 715/2001) Työpaikka Päiväys Osasto Allekirjoitus ALTISTEET ALTISTUMINEN JOHTOPÄÄTÖKSET Kemikaali tai muu työssä esiintyvä altiste Ktt:n

Lisätiedot

Työhygieniapalvelut Työterveyslaitoksessa

Työhygieniapalvelut Työterveyslaitoksessa Työhygieniapalvelut Työterveyslaitoksessa Monen ammatin edustajia, mm. kemistejä, insinöörejä, teknikkoja, biokemistejä, mikrobiologeja, toksikologeja sekä fyysikkoja Tiivis yhteistyö TTL:n laboratorioitten

Lisätiedot

Tietokortti kemiallisesta altistumisesta metalli- ja autoalojen työtehtävissä PEHMEÄJUOTOS. Tiivistelmä

Tietokortti kemiallisesta altistumisesta metalli- ja autoalojen työtehtävissä PEHMEÄJUOTOS. Tiivistelmä Tietokortti kemiallisesta altistumisesta metalli- ja autoalojen työtehtävissä PEHMEÄJUOTOS Tiivistelmä Juottamisella tarkoitetaan metalliosien yhdistämistä metallisella sideaineella - juotteella - jonka

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. 29.11.2012 Tomi Kanerva. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. 29.11.2012 Tomi Kanerva. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä 1 Jauhopölyt ja niiden määrittäminen työympäristöstä Tomi Kanerva erityisasiantuntija Materiaali- ja hiukkastutkimus-tiimi 2 Mitä on jauhopöly Jauhopöly syntyy jauhojen käsittelyssä

Lisätiedot

Ihoaltistumisen arvioinnin tarve työpaikoilla STHS koulutuspäivät 28.-29.1.2015

Ihoaltistumisen arvioinnin tarve työpaikoilla STHS koulutuspäivät 28.-29.1.2015 Ihoaltistumisen arvioinnin tarve työpaikoilla STHS koulutuspäivät 28.-29.1.2015 Maj-Len Henriks-Eckerman, Työterveyslaitoksen erityisasiantuntija 1 Ihon altistuminen herkistäville kemikaaleille: Epoksihartsit,

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1809 CASCOL POLYURETAANILIIMA 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1809 CASCOL POLYURETAANILIIMA 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Kemikaalin käyttötarkoitus 1.2.1 Käyttötarkoitus

Lisätiedot

Tietokortti kemiallisesta altistumisesta metalli- ja autoalojen työtehtävissä METALLINTYÖSTÖ. Tiivistelmä

Tietokortti kemiallisesta altistumisesta metalli- ja autoalojen työtehtävissä METALLINTYÖSTÖ. Tiivistelmä Tietokortti kemiallisesta altistumisesta metalli- ja autoalojen työtehtävissä METALLINTYÖSTÖ Tiivistelmä Tässä kortissa kuvataan metallin lastuavia työstömenetelmiä, joissa käytetään lastuamisnesteitä.

Lisätiedot

BLY:N OPAS HENKILÖNSUOJAINTEN KÄYTÖSTÄ POLYMEERIPINNOITTEIDEN ASENNUKSEN JA ALUSTAN ESIKÄSITTELYN YHTEYDESSÄ

BLY:N OPAS HENKILÖNSUOJAINTEN KÄYTÖSTÄ POLYMEERIPINNOITTEIDEN ASENNUKSEN JA ALUSTAN ESIKÄSITTELYN YHTEYDESSÄ BLY:N OPAS HENKILÖNSUOJAINTEN KÄYTÖSTÄ POLYMEERIPINNOITTEIDEN ASENNUKSEN JA ALUSTAN ESIKÄSITTELYN YHTEYDESSÄ BLY:N OPAS HENKILÖNSUOJAINTEN KÄYTÖSTÄ POLYMEERIPINNOITTEIDEN ASENNUKSEN JA ALUSTAN ESIKÄSITTELYN

Lisätiedot

Kemikaalivaarojen arviointi

Kemikaalivaarojen arviointi Kemikaalivaarojen arviointi Kemikaalivaarojen arviointi Tämä ohje on tehty auttamaan kemikaalivaarojen tunnistamista ja hallintaa työpaikoilla. Ohjeessa on annetaan käytännöllisiä ohjeita kemikaalivaarojen

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Bio Mix 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Bio Mix 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt,

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KAUPPANIMI AINEEN/SEOKSEN KÄYTTÖ liuotin Maahantuoja Yhtiö/yritys Cycle Service Nordic ApS Katuosoite Datavej 12 Postinumero ja -toimipaikka

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 NOVOCLEAN 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 NOVOCLEAN 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 39234 1.2 Kemikaalin käyttötarkoitus

Lisätiedot

1.2 Kemikaalin käyttötarkoitus

1.2 Kemikaalin käyttötarkoitus Oy x Faintend KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Ltd, Salo KEMIKAALITIETOJEN Fain ILMOITUSLOMAKE Cleaner Products 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1

Lisätiedot

4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus Mikäli ilmenee oireita tai kaikissa epäilyttävissä tapauksissa otettava yhteys lääkäriin. 4.1.

4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus Mikäli ilmenee oireita tai kaikissa epäilyttävissä tapauksissa otettava yhteys lääkäriin. 4.1. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi VSSEINA ja VSSEINC 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 3622 SCHÖNOX TX 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 3622 SCHÖNOX TX 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Kemikaalin käyttötarkoitus 1.2.1 Käyttötarkoitus

Lisätiedot

RAE- JA HIEKKAPUHALLUS

RAE- JA HIEKKAPUHALLUS Tietokortti kemiallisesta altistumisesta metalli- ja autoalojen työtehtävissä RAE- JA HIEKKAPUHALLUS Tiivistelmä Raepuhallus on mekaaninen pintakäsittelymenetelmä, jota käytetään yleisesti konepajateollisuudessa

Lisätiedot

Työpaikkojen haasteet; altistumisen arviointi ja riskinhallinta

Työpaikkojen haasteet; altistumisen arviointi ja riskinhallinta Hyvinvointia työstä Työpaikkojen haasteet; altistumisen arviointi ja riskinhallinta Tomi Kanerva 6.11.2015 Työterveyslaitos Tomi Kanerva www.ttl.fi 2 Sisältö Työpaikkojen nanot Altistuminen ja sen arviointi

Lisätiedot

Tietokortti kemiallisesta altistumisesta metalli- ja autoalojen työtehtävissä KOVAJUOTOS. Tiivistelmä

Tietokortti kemiallisesta altistumisesta metalli- ja autoalojen työtehtävissä KOVAJUOTOS. Tiivistelmä Tietokortti kemiallisesta altistumisesta metalli- ja autoalojen työtehtävissä KOVAJUOTOS Tiivistelmä Juottamisella tarkoitetaan metalliosien yhdistämistä metallisella sideaineella - juotteella - jonka

Lisätiedot

Biomolekyylit ja biomeerit

Biomolekyylit ja biomeerit Biomolekyylit ja biomeerit Polymeerit ovat hyvin suurikokoisia, pitkäketjuisia molekyylejä, jotka muodostuvat monomeereista joko polyadditio- tai polykondensaatioreaktiolla. Polymeerit Synteettiset polymeerit

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Aquastick 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Aquastick 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt,

Lisätiedot

VALIMON SULATUS-, VALU-, TYHJENNYS-, PUHDISTUS- JA VIIMEISTELYTYÖT. Tiivistelmä

VALIMON SULATUS-, VALU-, TYHJENNYS-, PUHDISTUS- JA VIIMEISTELYTYÖT. Tiivistelmä Tietokortti kemiallisesta altistumisesta metalli- ja autoalojen työtehtävissä VALIMON SULATUS-, VALU-, TYHJENNYS-, PUHDISTUS- JA VIIMEISTELYTYÖT Tiivistelmä Tässä tietokortissa esitellään valimoprosessin

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Concrex Resin 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Concrex Resin 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt,

Lisätiedot

www.xo1.fi KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE / KEMIKAALI-ILMOITUS 1/6 Päiväys 18.1.12013 Edellinen päiväys

www.xo1.fi KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE / KEMIKAALI-ILMOITUS 1/6 Päiväys 18.1.12013 Edellinen päiväys KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE / KEMIKAALIILMOITUS 1/6 Päiväys 18.1.1213 Edellinen päiväys 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi YACHT WASH 1.2. Aineen tai

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KAUPPANIMI. AINEEN/SEOKSEN liuotin KÄYTTÖ Maahantuoja Yhtiö/yritys Cycle Service Nordic ApS Katuosoite Datavej 12 Postinumero ja -toimipaikka

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KAUPPANIMI AINEEN/SEOKSEN KÄYTTÖ DB Castor oil liuotin Maahantuoja Yhtiö/yritys Cycle Service Nordic ApS Katuosoite Datavej 12 Postinumero ja

Lisätiedot

MUOVIT VAATETUSTEKNIIKASSA 31.3.2010

MUOVIT VAATETUSTEKNIIKASSA 31.3.2010 MUOVIT VAATETUSTEKNIIKASSA 31.3.2010 SISÄLLYSLUETTELO 3. MUOVITUOTTEIDEN ERI VALMISTUSTEKNIIKAT 3.1 Yleistä muovituotteiden valmistuksesta 3.2 Kalvojen valmistus 3.2.1 Yleistä kalvojen valmistuksesta 3.2.2

Lisätiedot

1.4 Hätäpuhelinnumero 1.4.1 Numero, nimi ja osoite (09) 471 977 Myrkytystietokeskus HUS, Haartmaninkatu 4, 00290 Helsinki

1.4 Hätäpuhelinnumero 1.4.1 Numero, nimi ja osoite (09) 471 977 Myrkytystietokeskus HUS, Haartmaninkatu 4, 00290 Helsinki x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE Päiväys: 03.04.2006 Edellinen päiväys: 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin

Lisätiedot

1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella 1.2.1 Käyttötarkoitus

Lisätiedot

4. ENSIAPUOHJEET 5. OHJEET TULIPALON VARALTA 6. OHJEET ONNETTOMUUSPÄÄSTÖJEN VARALTA 7. KÄSITTELY JA VARASTOINTI

4. ENSIAPUOHJEET 5. OHJEET TULIPALON VARALTA 6. OHJEET ONNETTOMUUSPÄÄSTÖJEN VARALTA 7. KÄSITTELY JA VARASTOINTI Kauppanimi: EASYWORK RTVsilikonikumitiiviste Päiväys 1.1.2006 Edellinen päiväys 4.4.2005 1/5 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

Lisätiedot

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT Kauppanimi: Korrek Vanne ja esipesu (Wheel & Prewash) Päiväys: 19.10.2006 Edellinen päiväys: 20.03.2006 1 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN

Lisätiedot

PENOSIL Premium Firestop Heat Resistant Silicone

PENOSIL Premium Firestop Heat Resistant Silicone Päiväys: 30.8.2006 Versio nro: 1 Edellinen päiväys: 1. Kemikaalin ja sen valmistajan, maahantuojan tai muun toiminnanharjoittajan tunnustiedot Kemikaalin kauppanimi: Maahantuoja: OÜ Krimelte Osoite: Suur-Paala

Lisätiedot

3D-TULOSTAMINEN: PÄÄSTÖT JA

3D-TULOSTAMINEN: PÄÄSTÖT JA 3D-TULOSTAMINEN: PÄÄSTÖT JA TERVEYSVAIKUTUKSET ANTTI VÄISÄNEN Mitä päästöjä 3D-tulostusprosesseissa syntyy? Haihtuvat orgaaniset yhdisteet Eli VOC-yhdisteet (Volatile Organic Compounds) Erittäin laaja

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja

Lisätiedot

Knauf Stuccokipsi. 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Knauf Stuccokipsi. 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella KEMIKAALIILMOITUS Päiväys: 1.5.2013 Edellinen päiväys: 14.02.2006 (*) koskee vain kemikaaliilmoitusta (**) täytetään joko 3.1 tai 3.2 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

TIETOA PROSESSOINNIN JA TULIPALOJEN EMISSIOISTA

TIETOA PROSESSOINNIN JA TULIPALOJEN EMISSIOISTA 30.10.2013 Ed.5 Polyolefiinit TIETOA PROSESSOINNIN JA TULIPALOJEN EMISSIOISTA Polyolefiineja, polyeteeni (PE) ja polypropeeni (PP), voidaan työstää useilla erilaisilla menetelmillä. Korotetuissa lämpötiloissa

Lisätiedot

Tunnuskoodi EAN 6415409200687 (1 L), 6415402815000 (5 L), 6431205001006 (10 L) EAN 6415409200694 (1 L), 6431205070507 (5 L)

Tunnuskoodi EAN 6415409200687 (1 L), 6415402815000 (5 L), 6431205001006 (10 L) EAN 6415409200694 (1 L), 6431205070507 (5 L) x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE x KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi AITO

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Kemikaalitietojen ilmoituslomake Päiväys: 08.05.2010 Sisäinen nro: Edellinen päiväys: 15.11.2007

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Kemikaalitietojen ilmoituslomake Päiväys: 08.05.2010 Sisäinen nro: Edellinen päiväys: 15.11.2007 1. AINEEN TAI VALMISTEEN SEKÄ YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTUSTIEDOT Hyväksytty käyttöön Hyväksytty laboratoriokäyttöön Hyväksynyt: A Clean Partner KAUPPANIMI KÄYTTÖALUE Rasvanpoistoaine Kotimainen valmistaja

Lisätiedot

www.xo1.fi KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE / KEMIKAALI-ILMOITUS 1/6 Päiväys 18.1.2013 Edellinen päiväys

www.xo1.fi KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE / KEMIKAALI-ILMOITUS 1/6 Päiväys 18.1.2013 Edellinen päiväys KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE / KEMIKAALIILMOITUS 1/6 Päiväys 18.1.2013 Edellinen päiväys 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi SOLID SOLVENT 1.2. Aineen

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1 UDDEHOLM UNIMAX 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1 UDDEHOLM UNIMAX 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Aineen tai valmisteen tunnistetiedot Seos: 1.2. Aineen ja/tai valmisteen käyttö Metalliseos valmistukseen

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 39451 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Noudattaa EU direktiiviä 91/155/ ja sen korjattua muutosta 2001/58/ - Suomi Eco-Clin Des -20 Koodi 11086E Versio 1 Julkaisupäivä 11 Elokuu 2006 1. Kemikaalin ja sen valmistajan,

Lisätiedot

CT KIRJO BIO kirjopyykin pesujauhe

CT KIRJO BIO kirjopyykin pesujauhe x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE x KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi CT

Lisätiedot

(EY) N:o 1907/2006 mukainen käyttöturvallisuustiedote

(EY) N:o 1907/2006 mukainen käyttöturvallisuustiedote (EY) N:o 1907/2006 mukainen käyttöturvallisuustiedote Loctite 55 Sivu 1 / 5 SDB-nro : 168432 V001.3 Viimeistelty, pvm.: 15.06.2011 Painatuspäivä: 03.08.2011 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen

Lisätiedot

2.1.3 Pitoisuus. 4.2 Hengitys Tuotetta hengittänyt toimitetaan raittiiseen ilmaan. Tarvittaessa tekohengitystä, viedään lääkärin hoitoon.

2.1.3 Pitoisuus. 4.2 Hengitys Tuotetta hengittänyt toimitetaan raittiiseen ilmaan. Tarvittaessa tekohengitystä, viedään lääkärin hoitoon. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Kemikaalin käyttötarkoitus

Lisätiedot

Betonilattioiden pinnoitusohjeet

Betonilattioiden pinnoitusohjeet Betonilattioiden pinnoitusohjeet BLY 12 / by54 Betonilattioiden pinnoitusohjeet 2010 BLY 7 / by45 Betonilattiat 2002 PSK 2703 standardi: Betonilattioiden pintakäsittely. Käyttösuositus prosessiteollisuudelle

Lisätiedot

Suojautumisen haasteet tehtävän jälkeen ja kaluston huollossa

Suojautumisen haasteet tehtävän jälkeen ja kaluston huollossa JVT- ja kuivauspäivät 5-6.3.2015 Suojautumisen haasteet tehtävän jälkeen ja kaluston huollossa Paloesimies Jarkke Lahti Puhdas paloasema-malli Mallin lähtökohtana on vähentää altistumista tehtävässä ja

Lisätiedot

X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE. Päiväys: 24.8.2006 Edellinen päiväys: 18.12.2002

X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE. Päiväys: 24.8.2006 Edellinen päiväys: 18.12.2002 X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi SININEN

Lisätiedot

4.2 Hengitys Potilas siirretään raittiiseen ilmaan. Jos merkit/oireet jatkuvat, otettava yhteyttä lääkäriin.

4.2 Hengitys Potilas siirretään raittiiseen ilmaan. Jos merkit/oireet jatkuvat, otettava yhteyttä lääkäriin. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 24-CF 1.2 Kemikaalin käyttötarkoitus

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 SITOMELT EVO 30 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 SITOMELT EVO 30 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi T2360 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut

Lisätiedot

PENOSIL Premium Universal Silicone

PENOSIL Premium Universal Silicone Päiväys: 30.8.2006 Versio nro: 1 Edellinen päiväys: 1. Kemikaalin ja sen valmistajan, maahantuojan tai muun toiminnanharjoittajan tunnustiedot Kemikaalin kauppanimi: Maahantuoja: OÜ Krimelte Osoite: Suur-Paala

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedote

Käyttöturvallisuustiedote Sivu 1 / 5 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella Aineen ja/tai seoksen

Lisätiedot

HUOLTO- JA KUNNOSSAPITOTYÖT

HUOLTO- JA KUNNOSSAPITOTYÖT Tietokortti kemiallisesta altistumisesta metalli- ja autoalojen työtehtävissä HUOLTO- JA KUNNOSSAPITOTYÖT Tiivistelmä Kunnossapito- ja huoltotyöt ovat moninaisia. Samaan toiminta-alueeseen kuuluvat näiden

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KAUPPANIMI AINEEN/SEOKSEN KÄYTTÖ PETAMO GHY 133 N liuotin Maahantuoja Yhtiö/yritys Cycle Service Nordic ApS Katuosoite Datavej 12 Postinumero

Lisätiedot

ELEKTROLYYTTINEN PINNOITUS

ELEKTROLYYTTINEN PINNOITUS Tietokortti kemiallisesta altistumisesta metalli- ja autoalojen työtehtävissä ELEKTROLYYTTINEN PINNOITUS Tiivistelmä Esineiden pinnoitus metalleilla kuten nikkelillä, kromilla tai sinkillä voidaan tehdä

Lisätiedot

Yrityksille tietoa TTT-asioista

Yrityksille tietoa TTT-asioista Yrityksille tietoa TTT-asioista Työterveyshuolto, työsuojelutoiminta, perehdytys, riskienarviointi ja kemikaalit työpaikalla. 16.11.2010 Mika Valllius 1 Työterveyshuolto Työterveyshuolto Työterveyshuolto

Lisätiedot

Päiväys: Edellinen päiväys: 22.5.2014

Päiväys: Edellinen päiväys: 22.5.2014 X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS (*) koskee vain kemikaali-ilmoitusta (**) täytetään joko 3.1 tai 3.2 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste

Lisätiedot

KEMIALLISTEN RISKIEN ARVIOINTI TYÖPAIKALLA -TOIMINTA- MALLI

KEMIALLISTEN RISKIEN ARVIOINTI TYÖPAIKALLA -TOIMINTA- MALLI 1(13) Pohjautuu toimintamalliin, jonka Tampereen aluetyöterveyslaitos laati sosiaali- ja terveysministeriön rahoittamassa hankkeessa Kemiallisten ja fysikaalisten tekijöiden arviointia työpaikoilla. KEMIALLISTEN

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KIILTO LASIKUITUTAPETTILIIMA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KIILTO LASIKUITUTAPETTILIIMA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi T1278 1.1.3 REACH-rekisteröintinumero 1.2 Aineen tai

Lisätiedot

Sisäympäristöprosessit HUS:ssa. Marja Kansikas sisäilma-asiantuntija HUS-Kiinteistöt Oy

Sisäympäristöprosessit HUS:ssa. Marja Kansikas sisäilma-asiantuntija HUS-Kiinteistöt Oy Sisäympäristöprosessit HUS:ssa Marja Kansikas sisäilma-asiantuntija HUS-Kiinteistöt Oy HUS-Sisäympäristöohjausryhmä v toimii ns. ohjausryhmänä v työryhmä koostuu v HUS-Työsuojelusta v HUS-Työterveyshuollosta

Lisätiedot

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT WAK Päiväys 29.11.2004 Edellinen päiväys 4.7.1997 1/6 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedote

Käyttöturvallisuustiedote Sivu 1 / 5 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella Aineen ja/tai seoksen

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5. Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti. P102

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5. Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti. P102 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 SUPERPISS 18 C Päiväys: 27.8.2013 Edellinen päiväys: 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi SUPERPISS 18 C

Lisätiedot

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi Merkintäspray

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi Merkintäspray x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 7.3.2007 KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi

Lisätiedot

1 Drain Out Crystal Päivämäärä 01.03.2010

1 Drain Out Crystal Päivämäärä 01.03.2010 1 1. TUNNISTETIEDOT Tuotenimi Käyttötarkoitus Valmistaja Maahantuoja Hätäpuhelin Viemärinaukaisujauhe Iron Out dba Summit Brands 1515 Dividend Road Fort Wayne IN 46808, USA Maintex Suomi Oy Merventie 39

Lisätiedot

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT Päiväys: 12.08.2002 Edellinen päiväys: 12.03.2002 1 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot

Lisätiedot

Työterveyshuolto ja sisäilmaongelma

Työterveyshuolto ja sisäilmaongelma Työterveyshuolto ja sisäilmaongelma Riippumaton asiantuntija Terveydellisen merkityksen arvioija Työntekijöiden tutkiminen Työntekijöiden seuranta tth erikoislääkäri Seija Ojanen 1 Yhteys työterveyshuoltoon

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1 UDDEHOLM FORMAX 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1 UDDEHOLM FORMAX 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1 Noudattaa EUdirektiiviveja 91/155/ETY, 2001/58EY ja 1999/45/EY Päiväys: 20050926 Laadittu: 20050113 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Aineen

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 2000.LI 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 Leikkuuöljy spray 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 Leikkuuöljy spray 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 Päiväys: 6.5.2013 Edellinen päiväys: 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi Tunnistenumero Laikas 1.2 Aineen

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedote

Käyttöturvallisuustiedote Käyttöturvallisuustiedote EY:n asetuksen 1907/2006 mukaisesti Päiväys: 15-syys-2011*** Muutosnumero: 2*** 1. AINEEN TAI VALMISTEEN SEKÄ YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTUSTIEDOT Aineen tai valmisteen sekä Valmisteen

Lisätiedot

PENOSIL Standard Gunfoam

PENOSIL Standard Gunfoam Päiväys: 30.8.2006 Versio nro: 2 Edellinen päiväys: 19.04.2011 1. Aineen tai valmisteen ja yhtiön ja yhtiön tai yrityksen tunnistustiedot Kemikaalin kauppanimi: PENOSIL Premium Gunfoam Valmistaja: OÜ Krimelte

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE. Kauppanimi: FLUSH THRU Kuvaus: Monipuolinen seos pinta-aktiivisia aineita ja pieniä määriä glykoleita

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE. Kauppanimi: FLUSH THRU Kuvaus: Monipuolinen seos pinta-aktiivisia aineita ja pieniä määriä glykoleita KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE SDS-viite: nv16 Versio: 01 Tarkastuspäivä: 241106 Hyväksyntäpäivä: TAMMIKUU 2011 Linemark (UK) Limited Units 1-2 Riverside Business Park Holme Lane Rawtenstall Lancs, BB4 6JB

Lisätiedot

SILIKON GLAS & METALL

SILIKON GLAS & METALL KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 1.2 Kemikaalin käyttötarkoitus 1.2.1

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedote

Käyttöturvallisuustiedote Sivu 1 / 5 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste Muut kauppanimet Pätee myös seuraaviin materiaalinumeroihin: 1035481 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

Maalin koostumus Maalit koostuvat pääsääntöisesti sideaineista, pigmenteistä, täyteaineista, liuotteista ja apuaineista.

Maalin koostumus Maalit koostuvat pääsääntöisesti sideaineista, pigmenteistä, täyteaineista, liuotteista ja apuaineista. Sivu 1 / 5 Korroosionestomaalit Maalin koostumus Maalit koostuvat pääsääntöisesti sideaineista, pigmenteistä, täyteaineista, liuotteista ja apuaineista. Sideaineet Sideaine muodostaa alustaan kiinnittyvän

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu: 1 Laatimispäivä: 22/11/2012 Muutosnumero: 6 Kohta 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste Tuotenimike: 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 MASTERBOARD 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 MASTERBOARD 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 Päiväys: 21.12.2009 Edellinen päiväys: 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Kemikaalin

Lisätiedot

KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste

KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS Päiväys: 30.11.2012 Edellinen päiväys: (*) koskee vain kemikaali-ilmoitusta (**) täytetään joko 3.1 tai 3.2 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedote

Käyttöturvallisuustiedote Sivu 1 / 5 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella Aineen ja/tai seoksen

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Korrek Liuotinpesuvaha (Wash & Wax) 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Korrek Liuotinpesuvaha (Wash & Wax) 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 14.114730 1.2 Kemikaalin käyttötarkoitus

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 423075 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

Työnantajan vastuut ja muutokset kemikaalilainsäädännössä

Työnantajan vastuut ja muutokset kemikaalilainsäädännössä Kemikaaliturvallisuus Työnantajan vastuut ja muutokset kemikaalilainsäädännössä Tiina Lius 14.3.2017 Sisältö Kuka vastaa kemikaaliturvallisuudesta? Henkilönsuojainten valinta Kemikaalilainsäädännön muutokset

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 Päiväys: 25.1.2011 Edellinen päiväys: KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KIILTO WSH 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KIILTO WSH 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi T2158

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Search Bio Laundry Powder 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Search Bio Laundry Powder 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt,

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. AINEEN TAI VALMISTEEN SEKÄ YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTUSTIEDOT Kauppanimi: TORRBOLLEN, Fuktslukaren Käyttöalue: Kosteussulku Yritys: Säljtema AB Osoite: Låsbomsgatan 14 Postinumero/toimipaikka:

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTTEET

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTTEET Sivu: 1 /6 Kohta 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste Tuotenimike: Tuotekoodi: FI 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Aineen tai valmisteen tunnistus Kauppanimi JuHo muurauslaastit JuHo harkkolaasti 1.2 Valmistajan,

Lisätiedot

KYLMÄHARTSI F-930. Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2.

KYLMÄHARTSI F-930. Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot 1.1.1 Kauppanimi KYLMÄHARTSI F-930 1.1.2 Tunnuskoodi T8020 1.2 Kemikaalin käyttötarkoitus 1.2.1

Lisätiedot