ENGLANNIN KIELI ENGLISH

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ENGLANNIN KIELI ENGLISH"

Transkriptio

1 ENGLANNIN KIELI ENGLISH University of Jyväskylä Department of Languages Kielten laitos Tervetuloa Jyväskylän yliopistoon Onnittelut: opinto-oikeus englannin kieleen Tervetuloa opiskelemaan kielten laitokselle Paula Kalaja: (englannin) opiskelusta yliopistossa yleisesti Anna-Maria Strengell: englannin opiskelusta yksityiskohtaisemmin 1

2 Yliopisto-opinnot: tutkintoon ja ammattiin? kaksiportainen tutkinto (3 + 2 v): https://www.jyu.fi/hum/opiskeluohjeet/pikaohjeet/tutkintorakenteet HuK Humanististen tieteiden kandidaatti (BA) FM Filosofian maisteri (MA) jatko-opintokelpoisuus: + 4 v = FT (Ph.D.) tiellä omaan ammattiin, kaksi eri suuntautumisvaihtoehtoa: 1) kielen oppimisen ja opettamisen asiantuntija tai 2) kieliasiantuntija kielikoulutus (opettaja, kouluttaja, opetushallinnon asiantuntija, konsultti, professori ) kansainväliset tehtävät (yritykset ja organisaatiot) monikielinen/-kulttuurinen viestintä; TVT (viestintäkouluttaja, tekninen kirjoittaja tai muu viestinnän ammattilainen) tutkimus Englannin kielen opiskelu yliopistossa (vrt. lukio)? englantilaisen kielialueen kielen ja kulttuurin tuntemus monipuolinen kieliasiantuntijuus viestintätaidot ja -valmiudet tutkimukseen perustuva kielitieto akateemiset tiedot ja taidot > valmiudet jatko-opintoihin ja moneen ammattiin tiedon hankinta ja uuden tiedon tuottaminen kriittinen ajattelu ryhmätyö- ja vuorovaikutustaidot projektien hallinta ym. 2

3 Englannin kielen opiskelu: sisällöt (opetussuunnitelma, Syllabus)? viestintätaidot (ml. omaehtoinen harrastuneisuus) kielitieto (kielen rakenne, käyttö, merkitykset) kieli, kulttuuri ja yhteiskunta (ml. historia ja kirjallisuus) suuntautumisopinnot: kielen oppiminen ja opettaminen TAI kieli (diskurssin tutkimus) tutkijan taidot Opintojen suunnittelu? tutkinnosta omanlaisesi: tavoitteelliset sivuainevalinnat; opintojen suunnittelu (ehops) suuntautuminen opinnoissa: tavoitteita tukevat valinnat opintojen eri vaiheissa suuntautumisvaihtoehdot: 1) kielen oppimisen ja opettamisen asiantuntija, 2) kieliasiantuntija kurssivalinnat kandidaatin- ja maisterintutkielmat: aiheet 3

4 Tietoa ja tukea opintojen suunnitteluun? Oppiaineen verkkosivut opetussuunnitelma (OPS, Syllabus; voimassa useamman vuoden): kolmelle eri kohderyhmälle omansa opetusohjelma (Programme): kurssitarjonta vaihtelee vuodesta toiseen, opetus periodeissa Laitoksen verkkosivut Humanistisen tiedekunnan verkkosivut tutkintorakenne, ym. Opinto-ohjaus amanuenssi (Anna-Maria Strengell) opettajatuutorit (staff tutoring) ja ehops muu henkilökunta (ml. Jaana Toomar) Opiskelijatuutorit Magna Carta Englannin kieli: merkitys? Lainauksia opiskelijoiden portfolioista: Before I started my studies I had a narrow view of language. Language represented structures that had to be learnt. Now I have come to see language as part of the reality we live in. I cannot be separated from my language, since I create my reality and much of my social context through language. English will not only be one of the languages I will be teaching, but it is also an essential part of my life and self-image. eli matkalla monikielisyyden ja -kulttuurisuuden asiantuntijaksi! 4

5 ENGLANNIN OPPIAINEEN INFO uusille opiskelijoille ti salissa S212 klo Tervetuloa kielten laitokseen opiskelemaan englantia! Tässä tilaisuudessa saat tietoa opintojen rakenteesta ja ajoituksesta perusopinnoista ja niihin ilmoittautumisesta yleisopinnoista ja sivuaineista opiskelusta ja opintoneuvonnasta tulevista tilaisuuksista 1

6 Pääaineen opinnot Perusopinnot/Basic Studies 30 op Aineopinnot/Subject Studies 50 op Syventävät opinnot/advanced Studies 40 op + maisterintutkielma/ MA Thesis 40 op = 80 op Englannin sivuaineopiskelijoille: op; 36 op ja 60 op Tutkintojen rakenne HuK-TUTKINTO 180 op Pääaineopinnot 80 op perusopinnot 30 op aineopinnot 50 op Muut opinnot 100 op sivuaineopinnot kieli- ja viestintäopinnot FM-TUTKINTO 120 op Pääaineopinnot 80 op maisterintutkielma 40 op muut syventävät opinnot 40 op > molemmat tutkinnot yht. 300 op Muut opinnot 40 op maisterin portfolio 5 op esim. sivuaineen opintoja, pääaineen täydentäviä tai valinnaisia opintoja 2

7 Opintojen ajoitus / HuK Vuosi 1.vuosi Opinnot perusopinnot ja sivuaineen opintoja; lisäksi kieli- ja viestintäopintoja, tieto- ja viestintätekniikan opintoja, hyvinvointija liikuntakurssi 2. vuosi aineopintoja ja sivuaineopintoja ja/tai vaihto-opiskelu (keväällä); kieli- ja viestintäopintoja 3. vuosi kandidaatintutkielma, HuK valmiiksi ja/tai vaihto-opiskelu Opintojen ajoitus / FM Vuosi Opinnot 4. vuosi: syventäviä opintoja ja sivuaineopintoja / muita opintoja (opettajaopinnot) 5.(-6.) vuosi: syventävät opinnot valmiiksi, sivuaineopinnot valmiiksi, maisterintutkielma 3

8 Opintotuki syyskuusta toukokuuhun pitäisi kertyä vähintään 45 op jos vuodessa kertyy keskimäärin 50 op, tutkinto valmistuu 55:n opintotukikuukauden kuluessa jos tekee vuosittain 60 op, tutkinto valmistuu tavoiteajassa eli viidessä vuodessa Opetussuunnitelma Syllabus on kolme vuotta kerrallaan voimassa oleva ohjenuora, joka kertoo, mitä kursseja opiskelijan pitää tehdä kuhunkin opintokokonaisuuteen opettajalinjalaisille, kieliasiantuntijalinjalaisille ja sivuaineopiskelijoille oma opetussuunnitelmansa löytyy nettisivuiltamme osoitteesta: eet_kls/englanti/studies/syllabus/ops sisältää kursseja ja itseopiskeluvaihtoehtoja (kirjatentit, työssäoppiminen, kieliharjoittelu, portfolio) 4

9 Ohjelma Programme vaihtuu vuosittain kertoo, mitä kursseja kunakin vuonna järjestetään ajantasaisin tieto aina Korpissa löytyy myös netistä osoitteesta oppiaineet_kls/englanti/studies > Programme jätä lukujärjestykseen aikaa myös kotitehtäville muista akateeminen vartti Kielten laitoksen yhteiset kurssit, ohjelma ja yleiset ohjeet opiskelijoille löytyvät kielten laitoksen nettisivuilta osoitteesta opiskelu sivustolla mm. uuden opiskelijan opas kielten laitoksen yhteiset kurssit tunnistat KLS-alkuisesta koodista 5

10 Perusopinnot (30 op) Viestintätaidot (6 op) EKIP101 Phonetics and Pronunciation, 2 op EKIP102 Academic Writing, 4 op Kielitieto (11 op) Kieli, kulttuuri ja yhteiskunta (11 op) Suuntautumisopinnot (2 op) KLSP004 Johdatus kieleen ja sen tutkimukseen, 2 op EKIP203 Introduction to Language Study, 3 op EKIP204 Exploring Grammar 1, 2 op EKIP103 Practical Grammar, 2 op EKIP404 Discourse and Literacy, 2 op EKIP403 Introduction to Literary Studies, 3 op EKIP503 The English-speaking World today, 3 op EKIP505 History of the English-speaking World, 3 op EKIP504 The Story of English, 2 op KLSP005 Kohti kielenopettajuutta, 2 op TAI KLSP006 Kohti kieliasiantuntijuutta, 2 op Perusopinnot perusopinnot ovat yhteiset suuntautumisopintoja lukuun ottamatta joillakin kursseilla on useita opetusryhmiä ilmoittaudu vain yhteen ryhmään joillakin kursseilla on opetusta kaksi kertaa viikossa molemmat kerrat kuuluvat kurssiin perusopintojen opetus alkaa ma

11 Ilmoittautuminen perusopintojen kursseille (EKIPxxx) tuutoriryhmissä alkaa ke 4.9. klo ja päättyy to 5.9. puoliltaöin muista ilmoittautua myös KLSP004-kurssille sekä kurssille KLSP005 tai KLSP006 (KLSxxxx = kielten laitoksen yhteinen kurssi) Kursseille ilmoittaudutaan omilla tunnuksilla Korpissa korppi.jyu.fi jokaiselle kurssille ja ryhmään ilmoittaudutaan erikseen kaikki opiskelijat mahtuvat ryhmiin varmista osallistumisesi olemalla ensimmäisellä tapaamiskerralla paikalla! 7

12 Kurssien jaksotus osa kursseista järjestetään vain syksyllä: KLSP004, KLSP005, KLSP006 ja EKIP505 yksi kursseista järjestetään vain keväällä: EKIP504 + EKIP101 Phonetics-osuus kurssi EKIP503 kestää koko lukuvuoden ajan kurssit kannattaa jakaa tasaisesti syksylle ja keväälle Opetusperiodit Syksy 2013: 1. periodi: , tenttiviikko 43: periodi: , tenttiviikot 50-51: Tenttiviikoilla ei opetusta. Kevät 2014: 3. periodi: , tenttiviikot 10-11: periodi: , tenttiviikot 20-21:

13 Kurssimateriaali monisteet: Kirjavitriini (yliopiston kirjasto) kirjat: yliopiston kirjasto, KampusKirja, Suomalainen Kirjakauppa Hanki kurssikuvauksissa ilmoitettu materiaali ajoissa ja ota se mukaasi ensimmäiselle tunnille! Yleisopinnot pakollinen osa tutkintoa kandidaatin portfolio kieli- ja viestintäopinnot Sivuaineopinnot vähintään yksi sivuaine (perusopinnot), mieluummin kaksi pedagogiset opinnot 9

14 Vapaat sivuaineet kielten laitoksessa mm. italia, latina, slovakki, Deutsche Kulturstudien, Études françaises koko yliopistossa, ks. oille/oppaat/sivuaineopas/vapa at-sivuaineet (mm. tietotekniikka, psykologia, erityispedagogiikka, liiketoimintaosaamisen perusteet) luennot ovat yliopistossa vapaita, joten voit mennä luennolle kuuntelemaan saadaksesi käsityksen jonkin oppiaineen opiskelusta Kokeen kautta haettavat sivuaineet kielten laitoksessa ruotsi, ranska, saksa, suomi, venäjä, espanja sivuainekokeet syksyllä ja keväällä Huom! Espanjan ja italian kielen opiskelun voi aloittaa alusta kielten laitoksen alkeiskursseilla ja opiskella vuodessa 12 op eli noin lukion oppimäärän 10

15 Opiskelu yliopistossa on päätoimista ja täysipäiväistä työtä edellyttää sitoutumista vaatii aikataulujen laatimista ja noudattamista antaa opiskelijalle akateemisen vapauden valita tutkinnon koostumus, mutta myös vastuun opiskelusta Läsnäolokäytänteet Perusperiaate on, että kursseilla ollaan läsnä Kun ilmoittaudut kurssille, sitoudut suorittamaan kurssin sovitulla tavalla Osallistuminen kurssin 1. kokoontumiskerralle on edellytys kurssin suorittamiseksi ja oman paikan varmistamiseksi kurssilla. Poissaolon syyksi hyväksytään: oma/lapsen sairaus, elämäntilanteeseen liittyvä muu syy, opetusharjoittelu, yliopiston hallintoelinten kokouksiin osallistuminen Poissaolosta ilmoitetaan mahdollisuuksien mukaan etukäteen kurssin opettajalle Poissaolon syyksi ei hyväksytä työssäkäyntiä tai lomamatkoja ohjeita/lasnaolosaannot 11

16 Opiskelukykyä tukevia opintoja ja asioita HYVY001-kurssi: Akateeminen opiskelukyky muutakin kuin pisteitä Liikuntakurssi: YLIY010 ja YLIY011 Ainejärjestötoiminta Café Lingua (ESN Jyväskylä) JY:n opiskelijan opas: Yliopistosanastoa: Vapaa-ajan ohjelmaa: Opintoneuvonta opintojen alussa apuna opiskelijatuutorit opiskelukaverit tärkeä tietolähde, mutta kaikkia huhuja ei kannata uskoa kun mieltä askarruttaa jokin asia, kysy opiskelija- tai opettajatuutoriltasi, kurssin opettajalta tai oppiaineesi amanuenssilta 12

17 Opintoneuvonta: opettajatuutorit eli staff tutors ovat osa kurssia EKIY012 Opintoja urasuunnittelu, 1 op opiskelijat ilmoittautuvat opettajatuutoreiden ryhmiin Korpissa tapaavat ryhmäänsä säännöllisesti lukuvuoden mittaan antavat apua ja neuvoja opintoihin ja niiden suunnitteluun (ehops) Opintoneuvonta: opettajat vastaavat kaikista kurssiensa sisältöön liittyvistä asioista vievät kurssiensa ja tenttiensä suoritukset rekisteriin vastaanotto kerran viikossa tunnin ajan pedagogiset opinnot tuntee laitoksellamme parhaiten yliopistonopettaja Jaana Toomar, F-rak

18 Opintoneuvonta: amanuenssi neuvoo kaikenlaisiin opintoihin liittyvissä asioissa tiedottaa English-listan kautta tärkeistä opintoasioista, päivittää englannin nettisivuja kokoaa englannin opintokokonaisuudet opintorekisteriin katsoo opintojen korvaavuudet (ulkomaiset tai toisessa yliopistossa tehdyt opinnot) hoitaa kansainväliseen vaihtoon liittyviä asioita Amanuenssin yhteystiedot Anna-Maria Strengell Huone P 205 puh (ei vastaaja- tai tekstiviestejä, kiitos) Vastaanottoajat: ma ja to

19 Oppiaineen henkilökunta neet_kls/englanti/staff Tältä nettisivulta löydät henkilökuntaan kuuluvien nimet, yhteystiedot sekä vastaanottoajat Tiedotustilaisuudet kaikille uusille kieltenopiskelijoille to 5.9. (Liikunnan rakennus) klo koko laitoksen info salissa L304 klo info vieraiden kielten opettajakoulutettaville (L302) tietoa opettajaopinnoista niihin opinto-oikeuden saaneille klo info kieliasiantuntijoille (L303) kieliasiantuntijalinjan opiskelijoille tietoa sivuaineista 15

20 Hauskanpitoa KampusPiknik Agoran pihaalueella Jyväsjärven rannassa ti 3.9. klo 15:30-18:30: musiikkia ja murkinaa Rehtorin vastaanotto ja Semmareiden konsertti uusille opiskelijoille päärakennuksen salissa C1 ti 3.9. klo Fuksiaiset to 19.9 uusien ilta to Englannin Get-together party ke klo salissa SemD 109 ensimmäisen opetuutortapaamisen perään englannin oppiaineen henkilökunta esittäytyy tarjolla syötävää, juotavaa ja ohjelmaa sekä rentoa yhdessäoloa Tervetuloa! 16

21 PYSYÄKSESI AJAN TASALLA liity sähköpostilistalle osoitteessa lists.jyu.fi/mailman/listinfo/english sähköpostiosoitteella, jota luet mieluiten yliopiston lue listalle tulevat viestit seuraa oppiaineen nettisivuja, erityisesti Current Matters ja Studies muista myös sivuaineiden ja ainejärjestöjen postilistat ja nettisivut Jäikö kysymyksiä? Lisäinfoa tarjolla nettisivuilla englannin oppiaine piaineet_kls/englanti kielten laitos humanistisen tiedekunta > Opiskelu 17

Tervetuloa... 1. Opintojen suunnittelu... 2. Henkilökohtainen opintosuunnitelma... 2. Opintojen aikataulutus... 3. Tutkintorakenteet...

Tervetuloa... 1. Opintojen suunnittelu... 2. Henkilökohtainen opintosuunnitelma... 2. Opintojen aikataulutus... 3. Tutkintorakenteet... SISÄLLYSLUETTELO Tervetuloa... 1 Opintojen suunnittelu... 2 Henkilökohtainen opintosuunnitelma... 2 Opintojen aikataulutus... 3 Tutkintorakenteet... 4 Esimerkkejä opintojen aloittamisesta... 7 Korppi...

Lisätiedot

OPISKELU HUMANISTISESSA TIEDEKUNNASSA. Uusien opiskelijoiden johdantokurssi, kieliaineet 19.8.2015 Opintopäällikkö Sanna Mäkilä

OPISKELU HUMANISTISESSA TIEDEKUNNASSA. Uusien opiskelijoiden johdantokurssi, kieliaineet 19.8.2015 Opintopäällikkö Sanna Mäkilä OPISKELU HUMANISTISESSA TIEDEKUNNASSA Uusien opiskelijoiden johdantokurssi, kieliaineet 19.8.2015 Opintopäällikkö Sanna Mäkilä Käsiteltävät asiat 1. Keskeistä sanastoa 2. Opiskelun luonne 3. Tutkintorakenne

Lisätiedot

Toimitus ja taitto Kaisa Kosola, Päivi Kynkäänniemi, Pirjo Tolonen ISSN 0782-9272

Toimitus ja taitto Kaisa Kosola, Päivi Kynkäänniemi, Pirjo Tolonen ISSN 0782-9272 HUMANISTISEN TIEDEKUNNAN OPINTO-OPAS 2013-2015 Toimitus ja taitto Kaisa Kosola, Päivi Kynkäänniemi, Pirjo Tolonen ISSN 0782-9272 Paino Juvenes Print Suomen Yliopistopaino Oy 2013 Sisällysluettelo Oulun

Lisätiedot

KULTTUURITUOTANNON JA

KULTTUURITUOTANNON JA TURUN YLIOPISTO HUMANISTINEN TIEDEKUNTA KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMA OPINTO-OPAS 2010 2011 Julkaisija: TURUN YLIOPISTO Toimittaja: Maija Santikko Sivunvalmistus ja taitto:

Lisätiedot

RANSKA RANSKAN KIELEN LINJA KEVÄÄN 2014 OPETUSOHJELMA (päivitetty 11.2.2014, kurssi A5.2./S5.2.)

RANSKA RANSKAN KIELEN LINJA KEVÄÄN 2014 OPETUSOHJELMA (päivitetty 11.2.2014, kurssi A5.2./S5.2.) RANSKA RANSKAN KIELEN LINJA KEVÄÄN 2014 OPETUSOHJELMA (päivitetty 11.2.2014, kurssi A5.2./S5.2.) Henkilökunta Henkilökunnan työhuoneet ovat Rosetassa lukuun ottamatta professori Suomela-Salmea sekä tutkijoita

Lisätiedot

Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan opinto-opas

Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan opinto-opas Jyväskylän yliopisto Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan opinto-opas 2013-2014 Jyväskylä 2013 Opinto-oppaan työryhmä Marja Korhonen Sari Eronen Tiina Hakanen Elina Leskinen Soili Leskinen Leena

Lisätiedot

TURUN YLIOPISTO HUMANISTINEN TIEDEKUNTA KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMA OPINTO-OPAS

TURUN YLIOPISTO HUMANISTINEN TIEDEKUNTA KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMA OPINTO-OPAS TURUN YLIOPISTO HUMANISTINEN TIEDEKUNTA KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMA OPINTO-OPAS 2012 2013 2 Julkaisija: TURUN YLIOPISTO Toimittaja: Sami Louekari Sivunvalmistus ja taitto:

Lisätiedot

Luonnontieteellisen Tiedekunnan Opinto-opas 2009-2010

Luonnontieteellisen Tiedekunnan Opinto-opas 2009-2010 Luonnontieteellisen Tiedekunnan Opinto-opas 2009-2010 ISSN 0782-9302 Toimitus: Heikki Kuoppala Kannen suunnittelu: Oulun yliopisto, Viestintäpalvelut Koulutusohjelmakohtaiset tekstin toimittajat / koostajat:

Lisätiedot

RANSKA SYKSYN 2014 OPETUSOHJELMA (päivitetty 2.10.2014)

RANSKA SYKSYN 2014 OPETUSOHJELMA (päivitetty 2.10.2014) RANSKA SYKSYN 2014 OPETUSOHJELMA (päivitetty 2.10.2014) Henkilökunta Henkilökunnan työhuoneet ovat Rosetassa lukuun ottamatta professori Suomela-Salmea sekä tutkijoita ja tuntiopettajia. Tarkista vastaanottoajat

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2010-2011

OPINTO-OPAS 2010-2011 VAASAN YLIOPISTO AVOIN YLIOPISTO OPINTO-OPAS 2010-2011 Nam et ipsa scientia potestas est (Tieto itsessään on myös valtaa) 1 Julkaisija: Vaasan yliopisto Avoin yliopisto. Toimittaja: Outi Järvi. Kannet:

Lisätiedot

1. Johdanto. Johdanto. 1.1. Oppaan sisältö

1. Johdanto. Johdanto. 1.1. Oppaan sisältö Johdanto 5 1. Johdanto Teknillisen tiedekunnan opinto-opas on tarkoitettu opiskelijan ja opettajan käsikirjaksi. Tiedekunnan opinto-oppaan lisäksi muita tärkeitä oppaita ovat Vaasan yliopiston yleisopas,

Lisätiedot

Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lappeenranta University of Technology KAUPPAKORKEAKOULU KAUPPATIETEIDEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINNOT

Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lappeenranta University of Technology KAUPPAKORKEAKOULU KAUPPATIETEIDEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINNOT Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lappeenranta University of Technology KAUPPAKORKEAKOULU KAUPPATIETEIDEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINNOT Opinto-opas 2014 2015 KAUPPAKORKEAKOULU OPINTO-OPAS 2014-2015

Lisätiedot

Opinto-opas 2008 2009

Opinto-opas 2008 2009 Opinto-opas 2008 2009 Vaasan yliopisto Teknillinen tiedekunta Postiosoite: PL 700, 65101 VAASA Käyntiosoite: Wolffintie 34 & Yliopistonranta 10, 65200 VAASA Puhelinvaihde (06) 324 811 Telekopio (06) 324

Lisätiedot

1. Johdanto. Johdanto. 1.1. Oppaan sisältö

1. Johdanto. Johdanto. 1.1. Oppaan sisältö Johdanto 7 1. Johdanto Teknillisen tiedekunnan opinto-opas on tarkoitettu opiskelijan ja opettajan käsikirjaksi. Tiedekunnan opinto-oppaan lisäksi muita tärkeitä oppaita ovat Vaasan yliopiston yleisopas,

Lisätiedot

Opinto-opas 2009 2010

Opinto-opas 2009 2010 Opinto-opas 2009 2010 Vaasan yliopisto Kauppatieteellinen tiedekunta Postiosoite: PL 700, 65101 VAASA Käyntiosoite: Wolffintie 34, 65200 VAASA Puhelinvaihde (06) 324 811 Telekopio (06) 324 8179 http://www.uwasa.fi/opiskelu/oppaat/

Lisätiedot

Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto

Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto Tutkintojärjestelmä Asetuksen 794/2004 mukaisesti tiedekunnassa voi suorittaa humanististen tieteiden kandidaatin (HuK) ja filosofian maisterin (FM) tutkinnot.

Lisätiedot

Kauppatieteellinen tiedekunta Opinto-opas 2015-16

Kauppatieteellinen tiedekunta Opinto-opas 2015-16 Kauppatieteellinen tiedekunta Opinto-opas 2015-16 1 CONTENTS Opinto-oppaan käyttäjälle... 2 Vaasan yliopisto... 2 Kauppatieteellinen tiedekunta... 2 Tiedekunnan oppiaineet ja koulutusohjelmat... 3 Kauppatieteiden

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2012-2013

OPINTO-OPAS 2012-2013 OPINTO-OPAS 2012-2013 SISÄLLYSLUETTELO Opinto-oppaan käyttäjälle... 5 Vaasan yliopisto... 5 Kauppatieteellinen tiedekunta... 6 Kauppatieteellisen tiedekunnan hallinto... 6 Tiedekunnan oppiaineet ja koulutusohjelmat...

Lisätiedot

Kauppatieteellinen tiedekunta Opinto-opas 2015-16

Kauppatieteellinen tiedekunta Opinto-opas 2015-16 Kauppatieteellinen tiedekunta Opinto-opas 2015-16 1 CONTENTS Opinto-oppaan käyttäjälle... 2 Vaasan yliopisto... 2 Kauppatieteellinen tiedekunta... 2 Tiedekunnan oppiaineet ja koulutusohjelmat... 3 Kauppatieteiden

Lisätiedot

ESPANJA KEVÄÄN 2014 OPETUSOHJELMA (Päivitetty 17.12.2013, Erikoisalojen käännökset su-es, sekä AO että SO)

ESPANJA KEVÄÄN 2014 OPETUSOHJELMA (Päivitetty 17.12.2013, Erikoisalojen käännökset su-es, sekä AO että SO) ESPANJA KEVÄÄN 2014 OPETUSOHJELMA (Päivitetty 17.12.2013, Erikoisalojen käännökset su-es, sekä AO että SO) Tarkemmat tiedot kursseista ja uudesta tutkintojärjestelmästä löytyvät vuoden 2013 2014 opintooppaasta

Lisätiedot

Opinto-opas. 2013 2014 verkkojulkaisu AVOIN YLIOPISTO

Opinto-opas. 2013 2014 verkkojulkaisu AVOIN YLIOPISTO Opinto-opas 2013 2014 verkkojulkaisu AVOIN YLIOPISTO AVOIN YLIOPISTO OPINTO-OPAS 2013 2014 verkkojulkaisu Julkaisija: Vaasan yliopiston avoin yliopisto Toimittaja: Mikael Mäenpää Taitto: Mikael Mäenpää

Lisätiedot

Tähän uusien opiskelijoiden Kompassi-oppaaseen olemme koonneet tietoa ja ohjeita, jotka auttavat sinua opintojesi alkuvaiheen suunnittelussa.

Tähän uusien opiskelijoiden Kompassi-oppaaseen olemme koonneet tietoa ja ohjeita, jotka auttavat sinua opintojesi alkuvaiheen suunnittelussa. Kandikompassi 2014 Tähän uusien opiskelijoiden Kompassi-oppaaseen olemme koonneet tietoa ja ohjeita, jotka auttavat sinua opintojesi alkuvaiheen suunnittelussa. Koska uusien opiskelijoiden perehdytysviikko

Lisätiedot

Tähän uusien opiskelijoiden Kompassi-oppaaseen olemme koonneet tietoa ja ohjeita, jotka auttavat sinua opintojesi alkuvaiheen suunnittelussa.

Tähän uusien opiskelijoiden Kompassi-oppaaseen olemme koonneet tietoa ja ohjeita, jotka auttavat sinua opintojesi alkuvaiheen suunnittelussa. Kandikompassi 2015 Tähän uusien opiskelijoiden Kompassi-oppaaseen olemme koonneet tietoa ja ohjeita, jotka auttavat sinua opintojesi alkuvaiheen suunnittelussa. Koska uusien opiskelijoiden perehdytysviikko

Lisätiedot

Kauppatieteellinen tiedekunta Opinto-opas 2014-2015

Kauppatieteellinen tiedekunta Opinto-opas 2014-2015 1 Kauppatieteellinen tiedekunta Opinto-opas 2014-2015 2 Opinto-oppaan käyttäjälle... 3 Vaasan yliopisto... 3 Kauppatieteellinen tiedekunta... 3 Tiedekunnan oppiaineet ja koulutusohjelmat... 4 Kauppatieteiden

Lisätiedot

TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN PORIN YKSIKKÖ... 3 LUKUVUODEN 2008 2009 TYÖSKENTELYAJAT... 5 OPINTONEUVONTA... 6 OPINTOTOIMISTO... 6

TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN PORIN YKSIKKÖ... 3 LUKUVUODEN 2008 2009 TYÖSKENTELYAJAT... 5 OPINTONEUVONTA... 6 OPINTOTOIMISTO... 6 SISÄLLYS TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN PORIN YKSIKKÖ... 3 LUKUVUODEN 2008 2009 TYÖSKENTELYAJAT... 5 OPINTONEUVONTA... 6 OPINTOTOIMISTO... 6 TURUN KAUPPAKORKEAKOULUUN ILMOITTAUTUMINEN... 7 OPINTOAIKOJEN RAJAUS...

Lisätiedot

Turun yliopiston humanistinen tiedekunta 2015 Taitto: Mauri Paloheimo

Turun yliopiston humanistinen tiedekunta 2015 Taitto: Mauri Paloheimo TURUN YLIOPISTON HUMANISTISEN TIEDEKUNNAN UUSIEN OPISKELIJOIDEN SIVUAINEOPAS 2015 2016 Turun yliopiston humanistinen tiedekunta 2015 Taitto: Mauri Paloheimo TÄRKEÄÄ TIETOA SIVUAINEISTA Miksi sivuaineet

Lisätiedot

RANSKA RANSKAN KÄÄNTÄMISEN JA TULKKAUKSEN LINJA SYKSYN 2013 OPETUSOHJELMA (päivitetty 29.10.2013)

RANSKA RANSKAN KÄÄNTÄMISEN JA TULKKAUKSEN LINJA SYKSYN 2013 OPETUSOHJELMA (päivitetty 29.10.2013) RANSKA RANSKAN KÄÄNTÄMISEN JA TULKKAUKSEN LINJA SYKSYN 2013 OPETUSOHJELMA (päivitetty 29.10.2013) Henkilökunta Henkilökunnan työhuoneet ovat Rosetassa lukuun ottamatta professori Suomela-Salmea sekä tutkijoita

Lisätiedot

2014-2015 OPIN T O - O PA S. Kielipalvelut

2014-2015 OPIN T O - O PA S. Kielipalvelut 2014-2015 OPIN T O - O PA S Kielipalvelut Sisältö 2 Henkilökunta... 5 1 Opinto-oppaan rakenne lyhyesti... 6 2 Yleistä kieliopinnoista ja Kielipalvelut-yksiköstä... 7 Ammattikielten ja monikielisyyden tutkimus

Lisätiedot

Englannin kieli...101 Ranskan kieli...106 Ruotsin kieli...113 Saksan kieli...115 Suomen kieli ja viestintä...119 TEOLLISUUSTALOUS...

Englannin kieli...101 Ranskan kieli...106 Ruotsin kieli...113 Saksan kieli...115 Suomen kieli ja viestintä...119 TEOLLISUUSTALOUS... SISÄLLYSLUETTELO TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN PORIN KTM-KOULUTUS...3 Turun kauppakorkeakoulu Porin yksikkö, lukuvuoden 2005-2006 työskentelyajat...5 Turun kauppakorkeakouluun ilmoittautuminen...6 Ilmoittautuminen

Lisätiedot

O P I N TO - O PA S Tekniikan kandidaatin ja diplomi-insinöörin tutkinnot Kauppatieteiden kandidaatin ja maisterin tutkinnot

O P I N TO - O PA S Tekniikan kandidaatin ja diplomi-insinöörin tutkinnot Kauppatieteiden kandidaatin ja maisterin tutkinnot VAASAN YLIOPISTO 2011-2012 O P I N TO - O PA S Tekniikan kandidaatin ja diplomi-insinöörin tutkinnot Kauppatieteiden kandidaatin ja maisterin tutkinnot Vaasan yliopisto Teknillinen tiedekunta Postiosoite:

Lisätiedot