Suomen IR-yhdistyksen ja Viestintäekonomien informatiivinen jouluglögi-tilaisuus Leena Piponius

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomen IR-yhdistyksen ja Viestintäekonomien informatiivinen jouluglögi-tilaisuus 8.12.2005. Leena Piponius"

Transkriptio

1 Suomen IR-yhdistyksen ja Viestintäekonomien informatiivinen jouluglögi-tilaisuus Leena Piponius

2 comunicativo (ital.) Kykenevä ja halukas kommunikoimaan, informatiivinen, ekspressiivinen IC Intellectual Capital (engl.) Aineeton pääoma, yrityksen aineettomat voimavarat Comunicativo luo aineettoman pääoman viitekehyksen avulla läpinäkyvyyttä organisaation tärkeimpiin ja arvoa luoviin voimavaroihin sekä auttaa hyödyntämään ja kommunikoimaan tätä tietoa sisäisesti ja ulkoisesti.

3 Palvelut Aineettoman pääoman konsultointiprojektit Selvitykset ja kartoitukset IC johtamisjärjestelmän ja toimintatapojen kehittäminen IC raportointi ja viestintä Koulutus-, seminaari- ja workshop-toiminta Osaamisen vuokraaminen määräajaksi Julkiset projektit ja hankkeet

4 Soveltaminen Sidosryhmäviestintä Strategiatyöskentely Innovaatiotoiminnan kehittäminen Sisäinen kehittäminen Verkoston hallinta Osaamisen kehittäminen Viestintä IC IC raportointi Sisäinen viestintä IC Due Diligence

5 Asiakaslupaukset Tuorein tieto alan kehityksestä ja tutkimuksesta Edelläkävijyys yrityskäytäntöjen kehittämisessä Syvällinen ymmärrys asiakasyritysten tarpeista aineettoman pääoman johtamiselle ja raportoinnille Osaamisen siirtäminen Yhteistyö kansallisissa ja kansainvälisissä asiantuntijaverkostoissa

6 Miksi aineeton pääoma? Palvelusektorin kasvu Ansaintalogiikka Tietointensiivisyys Verkostoituminen Aineettomat tuotannontekijät

7 Mitä on aineeton pääoma? Inhimillinen pääoma = Osaaminen Rakennepääoma = Organisaation toimintatavat Suhdepääoma = Yhteistyökumppanuudet - liiketoimintaosaaminen - tuotantoprosessiosaaminen - asiakasosaaminen - organisaatio-osaaminen - substanssiosaaminen - liiketoimintaprosessit - tuoteinnovointi - brandi - rakenteet ja järjestelmät - organisaatiokulttuuri - asiakkaat - tuotantoyht.työkumppanit - jakelijat - tuotekehitys- ja teknologiakump. - omistajat, sijoittajat jne. tarkoittaa sellaisia ei-fyysisiä, ei-rahamääräisiä tekijöitä ja resursseja yrityksessä, jotka vaikuttavat merkittävästi yrityksen tuloksentekokykyyn ja arvoon.

8 Aineettoman pääoman merkitys liiketoiminnassa Kilpailukyky ja arvonluonti Kilpailuetu Tuloksentekokyky Strategia Investoinnit Yrityksen arvo

9 Yrityksillä on tarve ymmärtää arvonluonnin perusteet ja saada tietoa tässä vaikuttavista aineettomista resursseista Yrityskäytännöt lisääntyvät systemaattisten aineettoman pääoman johtamismenetelmien ja toimintatapojen kehittämiseksi

10 Markkinoilla ja muilla sidosryhmillä on tarve monipuolisempaan informaatioon yrityksen aineettomista resursseista ja ymmärtää yrityksen (tulevaisuuden) arvonluonti- ja tuloksentekokykyyn vaikuttavia tekijöitä Yrityksen aineetonta pääomaa koskevalla informaatiolla on merkitystä sijoittajien, analyytikkojen ja muiden sidosryhmien silmissä ja päätöksenteossa.

11 Mitä on aineettoman pääoman raportointi? Täydentää määrämuotoista tilinpäätösraportointia Tavoitteena lisätä läpinäkyvyyttä yrityksen arvonluontiin, strategisesti tärkeisiin resursseihin sekä näihin kohdistuviin mahdollisuuksiin riskeihin ja haasteisiin Eri sidosryhmillä erilaiset tarpeet aineettoman pääoman informaatiolle

12 Aineettoman pääoman raportointi vs. talousraportointi Aineettoman pääoman raportointi (Value Creation) Talousraportointi (Value Realization) (Göran Roos)

13 Tilinpäätösraportointi Kertoo: Menneisyydessä tapahtuneista transaktioista Yrityksen taloudellista tilasta, vakavaraisuudesta, kannattavuudesta Aineellista resursseista Yksilöitävissä ja liiketoiminnasta irrotettavissa olevista aineettomista hyödykkeistä (itse kehittämät ja hankitut) Ei kerro: Tulevaisuuden tuloksentekopotentiaalista ja - kyvystä Yrityksen investoinneista aineettomaan pääomaan Kehittämisen painopisteistä Yrityksen sitoutumisesta tavoitteisiinsa Aineettomista resursseista Yrityksessä kehitetystä aineettomasta pääomasta

14 Tilinpäätösraportoinnin epäkohdat tänään Piensijoittajat huonommassa asemassa kuin institutionaaliset sijoittajat Johdolla mahdollisuus hyötyä tiedosta koskien yrityksen aineetonta pääomaa, jota ei ole julkisesti saatavilla Volatiliteetti ja yritysten ali- (tai yli)arvostaminen, jonka johdosta sijoittajat ja rahoittajat vaativat korkeampaa tuottoa Korkeammat pääomakustannukset tietoyrityksillä, joilla vähemmän reaalivakuuksia Tietointensiivisistä yrityksistä on vähemmän tietoa kuin pääomavaltaisista yrityksistä

15 Aineeton pääoma ja IFRS IFRS ei oleellisesti muuta aineettoman varallisuuden käsittelyä tilinpäätöksessä Yhteenliittymissä hankittujen aineettomien hyödykkeiden erittely ja arvon määrittely Muuttaa goodwill-arvon laskennallista käsittelyä: siirrytään arvonalennustestaukseen Liikearvoa kohdennetaan aineettomille hyödykkeille, vaikka arvoa ei näkyisikään ostetun yrityksen taseessa Arvonalennustestaus koskee myös aineettomia hyödykkeitä, joiden taloudellinen pitoaika ei ole määriteltävissä Aineettomat hyödykkeet, jotka ovat irrotettavissa ja identifioitavissa erillisinä hyödykkeinä, käsitellään omina tase-erinään, olivatpa nämä sisäisesti kehitettyjä tai yrityskaupan yhteydessä hankittuja

16 Tutkimustuloksia IC raportoinnin puolesta Tulevaisuuden tuloksentekokyvystä kertovat usein paremmin ei-taloudelliset mittarit kuin taloudelliset mittarit Ei-taloudellisen tiedon avulla päästään tarkempiin tulosennustuksiin Analyytikoille tärkeimpiä mittareita arvioitaessa taloudellista menestymistä tulevaisuudessa 60 %: vaikuttaa 20-50% sijoituspäätöksiin n. 20% vaikuttaa % sijoituspäätöksiin (Mavrinac and Siesfeld 1998)

17 Panel A Panel B Most valued measures Least valued measures Measurement type Mean Measurement type Mean score score Execution of strategy 6.26 Quality of quidance 4.48 Management credibility 6.16 Employee turnover rate 4.42 Quality of strategy 5.92 Experience of IR personnel 4.36 Innovativeness 5.77 Num. of cust. complaints 4.32 Ability to attract empl Quality of cust. serv. dept Market share 5.60 Quality of publ. materials 3.91 Management experience 5.54 Product quality awards 3.53 Quality of compensation pol Process quality awards 3.39 Research leadership 5.40 Env, and social policies 3.36 Quality processes 5.34 Use of empl. teams 3.26 Customer satisfaction 5.33 Compensation ratios 3.22 (Source: Mavrinac and Siesfeld 1998)

18 Mieluisimmat mediat Source Mean score Management presentations 5.54 Company filings 5.34 Sell- side analysts 4.82 Competitors 4.77 Business Press 4.56 Company investor relations personnel 4.56 Customers 4.55 Buy-side analysts 4.53 Trade press 4.51 Informal networks 4.27 Independent ranking agencies 3.99 Industry trade associations 3.93 Online service 3.77 (Source: Mavrinac and Siesfeld, 1998)

19 Ei-taloudellisessa suorituskyvyssä tapahtuneen muutoksen vaikutus sijoituspäätöksiin Industry Computer Drugs Food Oil and gas Quality of mgmt Qual. of prod. and s Cust. satisfaction Strength of corp. culture Quality of inv. relat Exec. compensation Qual. of new prod dev Strength of mkt position (Source: Mavrinac and Siesfeld, 1998)

20 Mistä tulisi raportoida? Yrityksen tuloksentekokykyyn, riskeihin ja arvonmuodostukseen vaikuttavista tekijöistä Yrityksen arvonluonnin perusteista Strategian kannalta kriittisistä resursseista, toimenpiteistä ja johtamisen haasteista Kehittämisen ja investointien painopisteistä

21 Aineettoman pääoman viitekehys auttaa jäsentämään ja määrittelemään organisaation tuloksentekokyvyn, arvonluonnin ja strategian kannalta kriittisempiä menestystekijöitä = Oleellista on raportoida merkittävistä ja merkityksellisistä aineettomista tekijöistä

22 Aineettoman pääoman viitekehys viestinnässä Sisäinen viestintä Ulkoinen viestintä IC IC raportointi

23 IC raportointiviitekehyksiä Tanskan raportointimalli Meritum -suositukset Seibersdorfin raportointisuositukset Intellectual Capital Statement Made in Germany Skandia Navigator Norjan analyytikkoyhdistyksen suositukset Value Chain Scoreboard Holistic Value Approach Intellectual Capital Index Konrad Group

24 Tanskan suositukset Tanskan kauppa- ja teollisuusministeriön käynnistämä hanke 1. vaihe : ohjeistus aineettoman pääoman raportointiin 2. vaihe : uusittu ohjeistus raportointiin, ohjeistus raportin tulkintaan Tällä hetkellä n. 100 yritystä julkaisee (mm. Systematic, Coloplast, COWI, Ramboll)

25 Tanskan tilinpäätöstä koskeva laki (2002) velvoittaa isot ja suuryritykset raportoimaan tietämysresursseistaan, mikäli näillä katsotaan vaikuttavan merkittävästi yrityksen tulevaisuuden tuottoihin ja tuottokykyyn Lain mukaan tietoa voidaan julkaista myös erillisessä IC Statementissä vuosikertomuksen osana Yrityksen johto ja hallitus vastaavat tiedon luotettavuudesta, oikeellisuudesta ja relevanttiudesta Tietoa ei auditoida erikseen, mutta jos sitä julkaistaan osana vuosikertomusta, siihen sovelletaan samoja periaatteita kuin tilinpäätökseen

26 Tanskan mallin hyödyntäminen Sisäisenä johtamisen työkaluna Strategisen suunnittelun väline Tiedon ajantasaisuus Systemaattiset tiedon jakamiskäytännöt Systemaattiset tietojohtamiskäytännöt Tunnuslukujen identifiointi Kompetenssien johtaminen ja dokumentointi Innovatiivisuuden luominen organisaatiossa

27 Ulkoisen raportoinnin välineenä Sijoittajat: miten yritys varmistaa asemansa tulevaisuuden kilpailussa Asiakkaat: mitä asiakaslisäarvoa luodaan nyt ja tulevaisuudessa Yhteistyökumppanit: millainen yritys on kumppanina Potentiaaliset työntekijät: Miten henkilöstön osaamista hyödynnetään ja kehitetään Yrityksen henkilöstö: viestintä yrityksen identiteetistä Yhteiskunta: esim. toimenpiteet parhaimpien palvelujen tarjoamiseksi julkisella sektorilla

28 Tanskan raportointimalli Tietämyskertomus Johtamishaasteet Toimenpiteet Tunnusluvut Mitä arvoa haluamme luoda? Mitkä ovat haasteemme? Mitä ja miten teemme? Mitä olemme tehneet haasteille ja olemmeko saavuttaneet tavoitteet?

29 IC raportoinnin periaatteet Oikeellisuus Luotettavuus Riittävyys Relevanttius ja merkityksellisyys Luettavuus ja selkeys

30 IC raportointi prosessina 1 Strategia ja tavoitteet 2 Arvonluontimalli 8 Raportointi 3 Kriittinen aineeton pääoma 7 Tiedon analysointi hyödynt. 6 Toimintatavat ja tiedon keruu 5 Integrointi johtamisjärj. 4 Raportointimalli

31 IC raportoinnin edellytykset Raportointia ei tulisi suorittaa irrallisena viestintätoimenpiteenä Raportoinnin tulee perustua yrityksen johtamis- ja hallintajärjestelmiin ja kuvata aineettoman pääoman johtamisen toimintaa ja tuloksia Raportointiviitekehyksen yhteensopivuus yrityksen toimintalogiikan ja strategian kanssa Selkeät toimintatavat, vastuut, prosessit tiedon keräämiseen, analysointiin ja raportointiin Johdon ja henkilöstön sitoutuminen, pitkäjännitteisyys, johdonmukaisuus ja jatkuva oppiminen

32 IC raportointi tänään Vapaaehtoisuuden periaate EU sitoutunut edistämään raportointia Raportointi yleistymässä ja siitä saatavat hyödyt Raportointimallien määrä kasvaa, myös julkisella sektorilla ja voittoa tavoittelemattomissa organisaatioissa Suomalaisista yrityksistä Kesko, TietoEnator ja Nokian Renkaat ottavat ensi askeleita

33 Aineettoman pääoman raportointi auttaa ja tukee yrityksen sisäistä johtamisjärjestelmää Raportoinnilla luodaan läpinäkyvyyttä ja edistetään sidosryhmätyytyväisyyttä Raportointi lisää uskottavuutta yrityksen tuloksen- ja arvonluontikykyyn tulevaisuudessa

34 KIITOS JA ILOISTA JOULUN ODOTUSTA! Leena Piponius gsm:

Aineettoman pääoman johtaminen TYÖKIRJA

Aineettoman pääoman johtaminen TYÖKIRJA Aineettoman pääoman johtaminen TYÖKIRJA Aineettoman pääoman johtaminen Työkirja IC Partners 2004, www.icpartners.fi Ulkoasu ja taitto: Minna Fossi 1 SISÄLTÖ Johdanto 3 1 Aineettoman pääoman johtaminen

Lisätiedot

Puheenvuoromme perustuu kuluneiden vuosien aikana tekemäämme yhteistyöhön lukuisten pörssiyhtiöiden ja analyytikkojen kanssa.

Puheenvuoromme perustuu kuluneiden vuosien aikana tekemäämme yhteistyöhön lukuisten pörssiyhtiöiden ja analyytikkojen kanssa. Tunnista Jäsentele Kommunikoi Puheenvuoromme perustuu kuluneiden vuosien aikana tekemäämme yhteistyöhön lukuisten pörssiyhtiöiden ja analyytikkojen kanssa. Näihin kalvoihin olemme jäsennelleet toistuvasti

Lisätiedot

Aineeton pääoma. Merkitys esimerkkiorganisaatiolle. Tomi Sarkkinen. Opinnäytetyö. Ammattikorkeakoulututkinto

Aineeton pääoma. Merkitys esimerkkiorganisaatiolle. Tomi Sarkkinen. Opinnäytetyö. Ammattikorkeakoulututkinto Aineeton pääoma Merkitys esimerkkiorganisaatiolle Tomi Sarkkinen Opinnäytetyö.. Ammattikorkeakoulututkinto SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU OPINNÄYTETYÖ Tiivistelmä Koulutusala Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden

Lisätiedot

Aineeton pääoma lääkekehitysalalla: kuinka institutionaaliset sijoittajat huomioivat aineettoman pääoman päätöksenteossaan

Aineeton pääoma lääkekehitysalalla: kuinka institutionaaliset sijoittajat huomioivat aineettoman pääoman päätöksenteossaan Kauppatieteellinen tiedekunta Kandidaatintutkielma Talousjohtaminen Aineeton pääoma lääkekehitysalalla: kuinka institutionaaliset sijoittajat huomioivat aineettoman pääoman päätöksenteossaan Intellectual

Lisätiedot

OSAAMISPÄÄOMAN ULOTTUVUUDET

OSAAMISPÄÄOMAN ULOTTUVUUDET Bertta Sokura OSAAMISPÄÄOMAN ULOTTUVUUDET - ARVOA LUOVA NÄKÖKULMA HELSINKI SCHOOL OF ECONOMICS WORKING PAPERS W-371 Bertta Sokura OSAAMISPÄÄOMAN ULOTTUVUUDET - ARVOA LUOVA NÄKÖKULMA Tietojärjestelmätiede

Lisätiedot

Aineettoman pääoman riskienhallinta

Aineettoman pääoman riskienhallinta ESPOO 2008 VTT WORKING PAPERS 104 Aineettoman pääoman riskienhallinta Riskit ja riskienhallinnan käytännöt yrityksissä Eija Kupi, Sanna-Kaisa Ilomäki & Heli Talja VTT Virpi Sillanpää & Antti Lönnqvist

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULU AINEETON PÄÄOMA TUOTANTOVARALLISUUTENA LUOVIEN ALOJEN PERHEYRITYKSISSÄ

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULU AINEETON PÄÄOMA TUOTANTOVARALLISUUTENA LUOVIEN ALOJEN PERHEYRITYKSISSÄ JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULU AINEETON PÄÄOMA TUOTANTOVARALLISUUTENA LUOVIEN ALOJEN PERHEYRITYKSISSÄ Yrittäjyys, Pro gradu tutkielma Syyskuu 2012 Laatija: Kaisa Seppo Ohjaaja: Professori Matti

Lisätiedot

Tietopääoman nykytila suomalaisissa yrityksissä

Tietopääoman nykytila suomalaisissa yrityksissä No. 8/2013 Tietopääoman nykytila suomalaisissa yrityksissä Millä tasolla aineettoman pääoman ja sen johtamisen osaalueet ovat suomalaisissa yrityksissä? Miten julkinen sektori voisi edistää näiden vahvistamista

Lisätiedot

OSAAMISPÄÄOMARAPORTTEJA KOSKEVA OHJEISTO Avain tietämyksen johtamiseen

OSAAMISPÄÄOMARAPORTTEJA KOSKEVA OHJEISTO Avain tietämyksen johtamiseen 1 OSAAMISPÄÄOMARAPORTTEJA KOSKEVA OHJEISTO Avain tietämyksen johtamiseen Tanskalainen lähestymistapa Sisällysluettelo Johdanto 1. Mikä on osaamispääomaraportti? 2. Osaamistarina 3. Johdon haasteet 4. Yhtenäinen

Lisätiedot

JOHDA TYÖHYVINVOINTIA TULOKSELLISESTI

JOHDA TYÖHYVINVOINTIA TULOKSELLISESTI JOHDA TYÖHYVINVOINTIA TULOKSELLISESTI SISÄLLYSLUETTELO JOHDA TYÖHYVINVOINTIA TULOKSELLISESTI 3 Mitä on työhyvinvoinnin johtaminen? 3 Työhyvinvoinnin talo 4 Esimiestyö 5 Työyhteisö 6 Osaaminen 6 Kokonaishyvinvointi

Lisätiedot

Aineeton pääoma ja arvonluonti -projektin yhteenveto

Aineeton pääoma ja arvonluonti -projektin yhteenveto No. 5/2015 Aineeton pääoma ja arvonluonti -projektin yhteenveto Aineeton pääoma ja sen johtaminen. Miten julkinen sektori voisi edistää näiden vahvistamista ja hyödyntämistä? Entä mitä yritysten tulisi

Lisätiedot

Suorituskyvyn osa-alueiden mittaaminen pkt-yrityksissä

Suorituskyvyn osa-alueiden mittaaminen pkt-yrityksissä Lappeenrannan teknillinen korkeakoulu Lahden yksikkö LIITU Liiketoiminnan tutkimusyksikkö Lappeenranta University of Technology Lahti Unit LIITU Unit of Business Research Tutkimusraportti Research Report

Lisätiedot

Työnantajan kustantama eläke- ja henkivakuutus henkilöstön palkitsemiskeinona. Johanna Rautio

Työnantajan kustantama eläke- ja henkivakuutus henkilöstön palkitsemiskeinona. Johanna Rautio Työnantajan kustantama eläke- ja henkivakuutus henkilöstön palkitsemiskeinona Johanna Rautio Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma 2012 Tiivistelmä Koulutusohjelma Tekijä tai tekijät Johanna Rautio

Lisätiedot

Tekesin katsaus 270/2010. Aineeton pääoma ja tuotto-odotukset

Tekesin katsaus 270/2010. Aineeton pääoma ja tuotto-odotukset Tekesin katsaus 270/2010 Aineeton pääoma ja tuotto-odotukset 10 Aineeton pääoma ja tuotto-odotukset Tekesin katsaus 270/2010 Helsinki 2010 3 Tekes rahoitusta ja asiantuntemusta Tekes on tutkimus- ja kehitystyön

Lisätiedot

007 2 Espoo Otamedia, / Oy Multiprint Juhani Ukko Jussi Karhu Paino Sanna Pekkola Hannu Rantanen Voutilainen Jarkko Tenhunen Lauri rokset Piir Oy

007 2 Espoo Otamedia, / Oy Multiprint Juhani Ukko Jussi Karhu Paino Sanna Pekkola Hannu Rantanen Voutilainen Jarkko Tenhunen Lauri rokset Piir Oy HELSINKI 2007 raportteja 57 Suorituskyky nousuun! Hyödynnä henkilöstösi osaaminen Juhani Ukko Jussi Karhu Sanna Pekkola Hannu Rantanen Jarkko Tenhunen Juhani Ukko, Jussi Karhu, Sanna Pekkola, Hannu Rantanen,

Lisätiedot

Aineettoman pääoman taloudellinen raportointi ja siihen liittyvät haasteet

Aineettoman pääoman taloudellinen raportointi ja siihen liittyvät haasteet LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppatieteet Talousjohtaminen Kandidaatintutkielma Aineettoman pääoman taloudellinen raportointi ja siihen liittyvät haasteet Challenges related to the financial reporting

Lisätiedot

Tuottavuus, innovaatiokyky ja innovatiiviset hankinnat. Jukka Yliherva. Sitran raportteja

Tuottavuus, innovaatiokyky ja innovatiiviset hankinnat. Jukka Yliherva. Sitran raportteja Tuottavuus, innovaatiokyky ja innovatiiviset hankinnat Jukka Yliherva Sitran raportteja 64 Tuottavuus, innovaatiokyky ja innovatiiviset hankinnat Sitran raportteja 64 Tuottavuus, innovaatiokyky ja innovatiiviset

Lisätiedot

EN 16555 -sarja Innovaatiojohtaminen yksi uusi työkalu

EN 16555 -sarja Innovaatiojohtaminen yksi uusi työkalu klo 15.45-16.15 EN 16555 -sarja Innovaatiojohtaminen yksi uusi työkalu Tekn.lis. Jarmo Hallikas, Falcon Leader Oy 2 Innovaatiojohtamisen standardi CEN/TS 16555 Osa 1: Innovaatioiden hallintajärjestelmä

Lisätiedot

Henkilöstötilinpäätös ja tuottavuuden edellytykset asiantuntijaorganisaatiossa

Henkilöstötilinpäätös ja tuottavuuden edellytykset asiantuntijaorganisaatiossa AALTO-YLIOPISTO - PERUSTIETEIDEN KORKEAKOULU Henkilöstötilinpäätös ja tuottavuuden edellytykset asiantuntijaorganisaatiossa ANTTI TENHOLA DIPLOMITYÖ Jätetään opinnäytteenä tarkastettavaksi diplomi-insinööritutkintoa

Lisätiedot

ACM luokat: (ACM Computing Classification System, 1998): K.6.1

ACM luokat: (ACM Computing Classification System, 1998): K.6.1 TIIVISTELMÄ Tietämyksen johtaminen tarkoittaa kapea-alaisesti ymmärrettynä tietoresurssien hallintaa eli tiedon johtamista. Tässä tutkielmassa käytämme tietämyksen johtamisen laajempaa määritelmää, jolla

Lisätiedot

Informaatiosta kilpailuetua teollisuusyrityksiin

Informaatiosta kilpailuetua teollisuusyrityksiin Informaatiosta kilpailuetua teollisuusyrityksiin Julkaisija: Teknologiateollisuus ry ISBN 978-952-5998-40-5, ISBN 978-952-5998-41-2 (pdf) Teknologiateollisuus ry & Market-Visio Oy, 2013. All rights reserved.

Lisätiedot

Työhyvinvoinnin vaikutus yrityksen kannattavuuteen. The Impact of Employee Health and Wellbeing on Firm Profitability

Työhyvinvoinnin vaikutus yrityksen kannattavuuteen. The Impact of Employee Health and Wellbeing on Firm Profitability Lappeenranta University Of Technology Kandidaatintutkielma Laskentatoimi Työhyvinvoinnin vaikutus yrityksen kannattavuuteen The Impact of Employee Health and Wellbeing on Firm Profitability 06.12.2012

Lisätiedot

KEY WORDS: Knowledge, skills, human resource accounting, personnel accounts

KEY WORDS: Knowledge, skills, human resource accounting, personnel accounts ERONEN, Anne, HENKILÖSTÖN OSAAMINEN YRITYKSEN TASEE- SEEN? Helsinki: ETLA, Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos, The Research Institute of the Finnish Economy, 1997, 103 s. (B, ISSN, 0356-7443, No. 133). ISBN

Lisätiedot

Anne Eronen HENKILÖSTÖINFORMAATIO JA YRITYKSEN ARVO

Anne Eronen HENKILÖSTÖINFORMAATIO JA YRITYKSEN ARVO ETLA ELINKEINOELÄMÄN ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS The Research Institute of the Finnish Economy Lönnrotinkatu 4 B 00120 Helsinki TUTKIMUSLAITOS Finland Sarja B 149 Series Anne Eronen HENKILÖSTÖINFORMAATIO

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppakorkeakoulu Laskentatoimi

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppakorkeakoulu Laskentatoimi LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppakorkeakoulu Laskentatoimi Hanna Manelius TYÖHYVINVOINTIRAPORTOINTI OSANA HENKILÖSTÖRAPORTOINTIA - HENKILÖSTÖRAPORTOINNIN KEHITTÄMINEN KOHDEYRITYKSESSÄ Työn 1.

Lisätiedot

Yritysvastuutoimet ja -viestintä Finanssialan Keskusliiton jäsenyhteisöissä. Marjo Rakuuna Y07MY

Yritysvastuutoimet ja -viestintä Finanssialan Keskusliiton jäsenyhteisöissä. Marjo Rakuuna Y07MY Yritysvastuutoimet ja -viestintä Finanssialan Keskusliiton jäsenyhteisöissä Marjo Rakuuna Y07MY Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma 2011 Tiivistelmä Liiketalouden koulutusohjelma Tekijät Marjo Rakuuna

Lisätiedot

Suorituskykymittaristo osaksi toiminnan tehokasta johtamista Case: Elisa Oyj, Yritysasiakkaiden Palvelutuotanto -tulosyksikkö

Suorituskykymittaristo osaksi toiminnan tehokasta johtamista Case: Elisa Oyj, Yritysasiakkaiden Palvelutuotanto -tulosyksikkö Suorituskykymittaristo osaksi toiminnan tehokasta johtamista Case: Elisa Oyj, Yritysasiakkaiden Palvelutuotanto -tulosyksikkö Laskentatoimi Maisterin tutkinnon tutkielma Mikko Johansson 2009 Laskentatoimen

Lisätiedot

Business Intelligence -ohjelmistot päätöksenteon tukena

Business Intelligence -ohjelmistot päätöksenteon tukena 11.4.2012 TEKNISTALOUDELLINEN TIEDEKUNTA TUOTANTOTALOUDEN OSASTO CS31A9001 Kandidaatintyö ja seminaari - kustannusjohtaminen Business Intelligence -ohjelmistot päätöksenteon tukena Business Intelligence

Lisätiedot

ESPOO 2006 VTT TIEDOTTEITA 2353. Kasvukompassi. 50+ -yritysten menestyksellisen kasvun ja kehittämisen mallit

ESPOO 2006 VTT TIEDOTTEITA 2353. Kasvukompassi. 50+ -yritysten menestyksellisen kasvun ja kehittämisen mallit ESPOO 2006 VTT TIEDOTTEITA 2353 Kasvukompassi 50+ -yritysten menestyksellisen kasvun ja kehittämisen mallit VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2353 Kasvukompassi 50+ -yritysten menestyksellisen kasvun ja

Lisätiedot

Timo Okker ASIAKKUUDENHALLINTA JA SEN HYÖDYT SEKÄ HAASTEET PALVELUYRITYKSISSÄ

Timo Okker ASIAKKUUDENHALLINTA JA SEN HYÖDYT SEKÄ HAASTEET PALVELUYRITYKSISSÄ Timo Okker ASIAKKUUDENHALLINTA JA SEN HYÖDYT SEKÄ HAASTEET PALVELUYRITYKSISSÄ JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN LAITOS 2015 TIIVISTELMÄ Okker, Timo Asiakkuudenhallinta ja sen hyödyt sekä

Lisätiedot