Liikenne kohti tulevaa (PITO) missä mennään? Hankesuunnittelupäivä Mervi Karhula

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Liikenne kohti tulevaa (PITO) missä mennään? Hankesuunnittelupäivä 06.05.2015 Mervi Karhula"

Transkriptio

1 Liikenne kohti tulevaa (PITO) missä mennään? Hankesuunnittelupäivä Mervi Karhula

2 Näistä asioista tarvitaan vuoropuhelua ja vaihtoehtoisia toimenpidekokonaisuuksia seuraavalle hallituskaudelle: Liikenneverkko ja palvelutaso Perusväylänpidon rahoitustaso ja painotukset Työnjako ja yhteistyö liikenneolosuhteiden ja palvelujen tuottamisessa ja rahoittamisessa Hyötyjä osallistuu! (MAL -tyyppisten sopimusten kehittäminen ) Pohja, jolle vaihtoehtoisia toimenpidekokonaisuuksia voidaan rakentaa: Selonteko 2012 Linjaukset Maakunnalliset ja kaupunkiseutujen LJS:t kertovat liikenneolosuhteiden kehittämistarpeista alueittain priorisoidusti. Liikennejärjestelmän tila Sisältää analyysin eri tekijöiden kehityssuunnista LVM:n tulevaisuuskatsaus 2014 ALLI Aluerakenteen ja liikennejärjestelmän kehityskuva 2040 Meriliikennestrategia Liikenteen ympäristöstrategia Valtioneuvoston päätös liikenneturvallisuudesta Lentoliikennestrategia Hallituksen kehysriihen päätökset 2014 Parlamentaarinen liikennetyöryhmä 2

3 Liikennejärjestelmän rahoitus vuonna 2015 noin 1,5 mrd. ostovoima heikkenee joka vuosi 3%, vuonna 2025 rahoitustaso olisi 1,1 mrd. Parantaminen Parannetaan liikenneverkon palvelutasoa pienillä investoinneilla. Ylläpito Korjataan liikenneverkon ja sen erityisrakenteiden kulumisesta ja ikääntymisestä aiheutuvia vaurioita sekä uusitaan vanhoja väylärakenteita nykyvaatimusten tasolle. 75M 176M 347M 379M 450M Kehittäminen Liikenteen palvelut Tarjotaan ajantasaista liikenteen ohjausta, tietoa ja tiedotusta sekä jäänmurto- ja maantielauttapalveluja Päivittäinen kunnossapito Varmistetaan liikenneverkon päivittäinen liikennöitävyys, joka toteutetaan pitkillä hankintasopimuksilla.

4 Solmupisteiden ja liikenneverkkojen rooli ja luokitus olisiko syytä jo päivittää? Keskeinen verkko yhdistää maakuntakeskukset ja tärkeät aluekeskukset ja sillä on merkittävä rooli elinkeinoelämän kuljetuksissa. Valtaväyläverkko on keskeisen verkon osa, joka yhdistää valtakunnallisesti ja kansainvälisesti suurimmat keskukset, palvelee suurimpia vienti- ja tuontikuljetuksia sekä kansallisesti elintärkeitä toimintoja. Seutuväyläverkko on pääosin seudullista liikennettä palveleva verkko. Se yhdistää seutukeskukset sekä seutu- ja alakeskukset maakuntakeskuksiin ja toisiinsa. Paikallisverkko on pääosin paikallista liikennettä palveleva verkko. Se yhdistää pienet alakeskukset ja kylät isompiin keskuksiin sekä toimii haja- ja vapaa-ajan asutuksen sekä maaseutuelinkeinojen verkkona.

5 Tieverkko Keskeinen tieverkko km 23% henkilöautoliikenteestä 47% raskaasta liikenteestä Keskeisestä verkosta km olisi valtaväyläverkkoa. 15% henkilöautoliikenteestä 30% raskaasta liikenteestä Seudullinen ja paikallinen verkko noin km

6 Rataverkko, asemat ja ratapihat luokiteltuna Keskeinen rataverkko km 71% pitkämatkaisesta henkilöliikenteestä 88% tavaraliikenteestä Keskeisestä verkosta 1300 km olisi valtaväyläverkkoa. 58% pitkämatkaisesta henkilöliikenteestä 40% tavaraliikenteestä Seudullinen ja paikallinen verkko noin km. 6

7 Liikenne kohti tulevaa keskeisiä viestejä ja keskustelun avauksia

8 Liikenne kohti tulevaa keskeisiä viestejä Lisää rahoitusta ja priorisointeja - on väsyneiden väylien peruskuntokauden aika Päivittäisen kunnossapidon ohella pitää väylien rakenteita voida peruskorjata, jotta ne palvelevat liikennettä ja luovat edellytykset liikennepalveluille myös pitkälle tulevaisuudessa Uudistetaan toimintarakenteita ja palveluja asiakaslähtöisesti, jotta tehokkuus ja vaikuttavuus paranevat Pitkäjänteinen liikennejärjestelmän kehittäminen ja ylläpito edellyttävät, että otetaan huomioon kaupungistumisen ja elinkeinorakenteen muutosten vaatimukset. On tärkeää pitää huolta keskeisestä verkosta ja ottaa myös huomioon seudullisen ja paikallisen liikkumisen ja kuljettamisen erilaistuminen. Liikenneolosuhteita on tarpeen räätälöidä muutoksia vastaavaksi. Pienillä parannuksilla enemmän hyötyä moneen kohteeseen yhteistyöllä ja monimuotoisilla rahoitusmalleilla Matka- ja kuljetusketjujen toimivuutta voidaan usein parantaa merkittävästi suuntaamalla varoja heikoimpiin lenkkeihin. Julkisen ja yksityisen tahon ideat, tieto ja rahoitus yhdistämällä syntyy ratkaisuja liikkumisen ja kuljetusten ongelmiin. Hyötyjien osallistuminen kustannuksiin on jatkossa isossa roolissa pientenkin parannusten aikaansaamisessa. 8

9 Kunnossapidon rahoitusvaihtoehtoja Perusvaihtoehto niukkuus jatkuu Perusväylänpidon rahoitus säilyy nimellisesti vuoden 2015 tasolla seuraavat 10 vuotta Korjausvelkatyöryhmän esityksen mukainen vaihtoehto Lisärahoitus 150 miljoonaa korjausvelan kasvun pysäyttämiseen ja sen vähentämiseen keskeiseltä ja seutuverkolta Ostovoiman varmistamiseksi perusväylänpidon rahoitustaso tarkistetaan joka hallituskauden alussa (~ 50 M) 9

10 Perusvaihtoehdon seurauksia Päivittäinen kunnossapito Perusvaihtoehto johtaa kunnossapidon tason laskuun osalla väyläverkkoa Keskeisellä verkolla ja valtaväyläverkolla nykyinen kunnossapidon taso säilytetään. (24/7 tasalaatua) Seutu- ja paikallisväyläverkoilla kunnossapidon perustaso on alempi kuin nyt. (mm. yöt ja viikonloput alemmalla tasolla) Asiakasryhmien yhteisten tarpeiden perusteella voidaan räätälöidä parempaa tasoa kohdennetusti. ylläpito Liikenneturvallisuutta ylläpidetään lähinnä nopeustasoja alentamalla siellä, missä palvelutasoa lasketaan muuttuneiden tarpeiden perusteella. Rajoitukset kompensoivat kunnossapidon tason laskua Keskeisellä verkolla ja valtaväyläverkolla hillitään korjausvelan kasvua, jottei nopeus- tai painorajoituksia tarvitsisi asettaa. Seutu- ja paikallisväyläverkoille laaditaan yhteiset periaatteet kunnossapidon tason alentamisen seurauksena asetettaville nopeus- ja painorajoituksille. 10

11 Korjausvelkatyöryhmän vaihtoehto Kunnossapidon perustaso voidaan säilyttää lähes koko väyläverkolla Vähäliikenteisellä paikallisväyläverkolla kunnossapidon perustaso on alempi kuin nyt (mm. yöt ja viikonloput alemmalla tasolla) Asiakasryhmien yhteisten tarpeiden perusteella voidaan räätälöidä parempaa tasoa kohdennetusti. Liikenneturvallisuutta ylläpidetään lähinnä nopeustasoja alentamalla siellä, missä palvelutasoa lasketaan muuttuneiden tarpeiden perusteella. Nopeus- ja painorajoituksilla kompensoidaan kunnossapidon tason laskua Korjausvelan kasvun pysäyttäminen ja osittainen vähentäminen parantavat liikenneolosuhteita Nopeus- ja painorajoituksia nykyistä vähemmän Päivittäinen kunnossapito ylläpito 11

12 Uudistetaan toimintarakenteita ja palveluja asiakaslähtöisesti, jotta tehokkuus ja vaikuttavuus paranevat Pitkäjänteinen liikennejärjestelmän kehittäminen ja ylläpito edellyttävät, että otetaan huomioon kaupungistumisen ja elinkeinorakenteen muutosten vaatimukset. Liikenneolosuhteita on tarpeen räätälöidä muutoksia vastaavaksi. Digitalisaatio ja avoin tieto luovat uusia palveluja ja uutta liiketoimintaa. Liikennejärjestelmäsuunnittelu pitkäjänteiseksi: Ensin Eduskunta asettaa tavoitteet, linjaukset ja rahoitusperiaatteet. Niiden perusteella määritellään toimenpiteet ja hankkeet. Uudistetaan väyläverkon ja solmupisteiden luokittelu vastaamaan elinkeinorakenteen muutoksia ja kaupungistumiskehitystä. Liikenneviraston roolia täsmennetään; joukkoliikennetehtävät, monopoliympäristössä pelisäännöt ja rakenteet täsmennettävä rautateillä ja jäänmurrossa Suurten kaupunkiseutujen MAL-aiesopimuskäytäntöä kehitetään ja laajennetaan kaupunkiseuduille, joilla on varteenotettava joukkoliikennejärjestelmä. Uudistetaan budjettirakenteita - kolmeen osaan kunnossapito, investoinnit ja liikenteen palvelut 12

13 Digitalisaatio ja avoin tieto luovat uusia palveluja ja uutta liiketoimintaa Tietoa ja teknologiaa hyödynnetään täysimääräisesti liikennejärjestelmän, uusien palvelujen ja toimintamallien kehittämisessä. Digitalisaatio ei ole vain sähköistänyt prosesseja ja palveluita vaan muuttanut toimintamallit ja luonut uutta liiketoimintaa. Koko yhteiskunnan käyttöön avattu laadukas tieto luo uusia palveluita, innovaatioita ja liiketoimintaa. Kansalaisten ja elinkeinoelämän käytössä on laadukas tieto väylästöstä ja ajantasaisesta liikennetilanteesta ja olosuhteista. Liikkujat, kuljetusvälineet ja älykäs infra tuottavat liikenne- ja olosuhdetietoa kaikkien käyttöön. Uudet PPPP = Public, Privat, People, Partnership toimintamallit ja kokeilut mahdollistavat uusia palveluita asiakkaille nopeasti ja tehokkaasti. Julkishallinnon roolina on toimia mahdollistajana. Systemaattinen varautuminen ja ennakointi varmistavat liikennejärjestelmän toimintavarmuuden, sujuvuuden ja turvallisuuden. Varautuminen yhä kasvaviin tietoturvauhkiin on korkealla tasolla

14 Parannetaan matka- ja kuljetusketjujen toimivuutta Mahdollistetaan toimintavarma, sujuva ja turvallinen liikennöinti vesiväylillä sekä rata- ja tieverkolla Liikenteen palvelut Meriliikenteessä huolehditaan talvimerenkulun palveluista ja turvallisuudesta. Talvimerenkulkuun kuuluvat jäänmurron lisäksi kauppa-aluksien reittiohjeet, avustaminen ja ohjeistaminen sekä liikenteen koordinointi. Turvallinen liikkuminen varmistetaan Suomen meri- ja järvialueilla huolehtimalla merikartoituspalveluista sekä tarjoamalla elektroniset ja painetut merikarttatiedot. Rautatieliikenteessä tarjotaan rataverkolla liikennöintiin liittyvät palvelut. Palveluihin kuuluvat pidemmän ajan kuvaus rataverkosta ja sen käytettävyydestä (verkkoselostus), käyttösopimukset, kapasiteetin hallinta eri tilanteissa ja ratapihojen palvelut. Tieliikenteessä panostetaan tieverkon turvalliseen käytettävyyteen. Maantietä hoitaville urakoitsijoille ja tarvittaessa myös muille viranomaisille tuotetaan ammattilaispalveluja, kuten tiesääpalvelu sekä välitetään tietoa käytettävyyspuutteista ja häiriöistä. Saaristoliikennettä hoidetaan kokonaisuutena tavoitteena parempi kustannustehokkuus, tarkoituksenmukainen palvelutaso ja alueellinen tasapuolisuus. Saaristoliikennettä tullaan jatkossa hoitamaan määriteltyihin palvelutasoihin ja kriteereihin sekä yhä enemmän aikatauluihin perustuen. Saaristoliikenteeseen kuuluvat maantielauttaliikenne, yhteysalusliikenne, yksityisteillä olevien lossien avustukset ja saaristoliikennettä palvelevan infrastruktuurin ylläpito.

15 200 miljoonaa uutta joukkoliikennematkaa vuoteen 2022 mennessä Viranomaisten välistä työnjakoa on uudistettava Joukkoliikenn e Eri hallinnonalojen kuljetusten suunnittelu, järjestäminen ja rahoitus pitää yhdistää suuremmiksi alueellisiksi kokonaisuuksiksi, joissa joukkoliikenne on olennainen osa palvelua. Tavoitteena on tarjota liikennepalveluja yhä useammalle asukkaalle sekä kaupungeissa että maaseudulla. Joukkoliikenteen kehittäminen ja avustus kytketään suurilla kaupunkiseuduilla MALaiesopimuksissa sovittuihin kehittämistoimiin ja keskisuurilla kaupunkiseuduilla valtion ja kuntien aiesopimukseen joukkoliikenteen kehittämisestä. Muulla turvataan jokapäiväiset liikkumistarpeet ja liikkumisen tasa-arvo junien kaukoliikenteen ostoilla ja peruspalvelutasoisen liikenteen hankinnoilla.

16 Uudistuva liikennepolitiikka suunnittelun näkökulmasta olisiko se tätä? Mitä tavoitellaan? Vaikuttavuutta ja kustannustehokkuutta palvelutasolähtöisesti hyvällä tietopohjalla Miten suunnitellaan? Mikä on keskeistä? 1) Hyödynnetään kaikkia liikennemuotoja (6+tietoliikenne) 2) Käyttäjälähtöisyys ja vuorovaikutus eri tahojen kanssa 3) Monipuolisten keinojen hyödyntäminen (omat ja naapureiden), vaihtoehdot 4) Vaikutusten laadukas ja monipuolinen arviointi 5) Hyötyjä osallistuu periaate, uudistuvia rahoitusratkaisuja

17 Palvelutasoajattelu on uusi palikka uutena keinona/ mahdollistajana MAAS 2015-? MAAS mahdollistajana

18 Suunnittelun ja vaikuttavuuden arvioinnin tärkeät 5 asiaa! Kustannuksiltaan järkevä ja toteuttamiskelpoinen suunnitelma (Fore, Maku) Inframalli Hankearvioinnit Hyödyt kuljetuksille Hyödyt työmatkaliikenteelle Hyödyt maankäytölle Suunnitteluperusteet Hyödyt alueiden kehittymiselle Hankekortit Liikenneturvallisuus Erika Karjalainen 18

19 Palvelutasoajattelun punainen rautalanka Tarkasteltavat jaksot Mikä on yhteysvälin rooli? Mihin sitä käytetään? Minkälaista palvelutasoa tavoitellaan? Merkittävät tarpeet Kuinka hyvin yhteysväli palvelee siihen kohdistuvia priorisoituja tarpeita? Missä järjestyksessä minne, mitäkin vaikuttavuutta? 19 Alueelliset ja yht.kunnall. tavoitteet Palvelutasotavoitteet (+ muut tavoiteltavat vaikutukset) Palvelutasoanalyysi tavoitteittain puutteet Puutteiden priorisointi Millä keinoin puutteisiin vastataan? Liikkuminen/kuljetukset tarpeet Yhteiskunnalliset tavoitteet Ve-toimenpiteet, etenemispolku, vaikutukset, suunnitteluperusteet Puutteet Ratkaisut ja niiden vaikutukset

20 Mitä uudelleenarvioinneilta/esisuunnittelulta/liikennejärjestelmätyöltä odotetaan? Missä mennään? Käyttäjien osallistuminen suunnitteluun Palvelutasoajatteluun panostaminen Laajan toimenpidevalikon hyödyntämistä Tarkasteluaikajänteen lyhentäminen Resurssien riittävyys useampaan kohteeseen Lopputulokselta haetaan Erilaisia väylien parantamisen toimenpidekokonaisuuksia, Uusien keinojen ja niiden vaikutusten selvittämistä Joukkoliikenteen ja raideliikenteen hyödyntämistä Liikenteen hallinnan ja kunnossapidon hyödyntämistä Perustelua ja viestintää tarve- ja palvelutasoperusteisesti Pienempiä kehittämisvaihtoehtoja ja kehittämispolkuja paremmat lähtökohdat, tavoitteet ja suunnitteluperusteet jatkotyölle Valmistunut/valmistumassa esim.: Liikennekäytävä Vaasa-Oulu, vt8 Liikennekäytävä Turku-Tampere, vt 9 Lahden eteläinen kehätie, vt 12 Oulu- Kajaani-Vartius, vt 22 Lusi-Jyväskylä-Oulu-Haaparanta, vt 4 Lusi-Mikkeli-Kuopio-Iisalmi, vt5 Raideliikenne hankkeet Turun kehätie Jyväskylän keskustan pääväylät Liikennekäytävä Tampere-Vaasa, vt 3 Liikennejärjestelmätyö valmis/valmistumassa esim. Päijät-Häme, Länsi-Uusimaa, Varsinais- Suomi, yhteinen Etelä-Karjala ja Kymenlaakso Turun seutu, Oulun seutu, HLJ

21 Pienillä parannuksilla enemmän hyötyä moneen kohteeseen yhteistyöllä ja monimuotoisilla rahoitusmalleilla Matka- ja kuljetusketjujen toimivuutta voidaan usein parantaa merkittävästi täsmätoimin. Julkisen ja yksityisen tahon ideat, tieto ja rahoitus on otettava käyttöön. Uusimuotoisilla liikennepalveluilla tehostetaan liikenneverkkojen käyttöä matkojen ja kuljetusten toimivuus, täsmällisyys ja turvallisuus keskeistä Eduskunta hyväksyy isojen hankkeiden rinnalla parantamisen toimenpidekorit. Näille koreille annetaan tavoitteet ja rahoitus toimenpiteistä ei päätetä Hyötyjien osallistuminen kustannuksiin on jatkossa isossa roolissa Kokeillaan rohkeasti erilaisia rahoitusmuotoja Pieni paranta minen Kehittäminen 21

22 Yhteysväliselvitykset: Erilaisten ratkaisukeinojen pohdintaa asiakaslähtöisesti Vt 3 Tampere Vaasa Vt 4 Heinola-Haaparanta Vt 12 Lahti-Kouvola Vt 4 Keminmaa-Rovaniemi Sodankylä Vt 19/Kt 67 Kauhajoki-Kauhava kehityskäytävä E18 Turun kehätie Vt9 ja Vt4 Jyväskylän kohta Kehityskäytävä Lusi-Iisalmi, vt 5 ja rata Kehityskäytävä Vaasa-Oulu, vt 8, rata ja satamat Kehityskäytävä Tampere-Turku, vt 9 ja rata Vt 8 Turku- Pori - suunnittelukilpailu Ratapihojen parantaminen Rataverkon jatkosähköistys Rataverkon välityskyvyn parantaminen Rautateiden henkilöliikenne paikkojen kehittäminen Meriväylähankkeiden kannattavuuslaskelmat

23 Suunnitteluohjelma 2015: Esiselvitykset Erilaisten ratkaisukeinojen pohdintaa asiakaslähtöisesti Tiekohteet 1. EPO Vt 8 Kokkolan kiertoliittymä Haavistonkangas, ES 2. KAS Kt 62 Imatra-Venäjän raja, toimenpidesuunnitelma 3. KAS Vt 15 Kotka-Kouvola yhteysvälikäytävän uudelleenarviointi, ES, UUSI 4. PIR Vt 3 Tampere-Vaasa yhteysvälin uudelleen arviointi 5. PIR Vt 9 Tampere - Orivesi yhteysvälin uudelleen arviointi 6. PIR Vt 12/kt 65 Lielahden kohdalla: Vaitinaron etl, katujärjestelyt, AVS, ES, UUSI 7. POP Vt 4 Lusi-Haaparanta yhteysvälin uudelleenarviointi 8. UUD Uudenmaan maankäytön varauksia vaativat kohteet 9. VAR Vt 8 Turku-Pori suunnittelukilpailu, ES, UUSI 10. LAP Vt 21 Tornio-Norjan raja toimenpideselvitys 11. LAP Soklin kaivoksen tieyhteydet (käynnistymässä) Liikennejärjestelmäkohteet 12. HLJ Suurten kaupunkiseutujen liikennejärjestelmäsuunnittelu Vesiväyläkohteet 14. Kalajoen 10 m väylä, esisuunnittelu 15. Merenkurkun syventäminen, tutkimukset Ratakohteet (ei kartalla) 16. Liikenneverkkojen palvelutason suunnittelu 17. Maankäyttöä palvelevat selvitykset 18. Ratapihaselvitykset

24 Suunnitteluohjelma 2015: Yleissuunnitelmat Tiekohteet 1. EPO Vaasan satamayhteys, YS 2. KAS Vt 6 Kouvolan kohta YS ja 15 Tanttari - Valkeala (ml. Mt 370) aluevaraussuunnitelma 3. KAS Vt 13 Lappeenranta - Nuijamaa, YS + YVA 4. KAS St 355 Merituulentie, YS 5. KES Vt 4 Äänekosken kohdalla, YS 6. KES Vt 4 Vehniä-Äänekoski, YVA + YS 7. PIR Vt 12 Tampere-Kangasala, YVA ja YS 8. POP Hailuodon yhteysväliselvitys, YS 9. UUD Vt 12 Lahti-Kouvola yleissuunnitelman tarkistaminen 10. UUD Kehä III Kt 51 - Muurala, AVS päivitys, UUSI 11. UUD Pääkaupunkiseudun pääväylien kehittämistoimenpiteiden priorisointi 12. VAR E18 Turun kehätie, Naantali-Raisio, YS, UUSI 13. VAR Mt 180 Kirjalansalmen silta YS, UUSI Ratakohteet 14. Pasila-Riihimäki 2. vaihe, YS 15. Tampereen asemakeskuksen, YS, UUSI 16. Imatra-valtakunnan raja YS Vesiväyläkohteet 17. Oulun meriväylän yleissuunnittelu 18. Tornion meriväylä, yleissuunnittelu 19. Vuosaaren väylän syventäminen 20. Hangon ulkosataman väylä 21. Kalajoki-Raahe rannikkoväylä, yleissuunnittelu, UUSI

25 Suunnitteluohjelma 2015: Kehittämismomentin hankesuunnittelu (Rata-, tie- ja vesilupasuunnittelu) Tiekohteet 1. KAS Vt 12 Lahti-Kouvola yhteysvälihanke, vaihe Tillola-Keltti, TS tarkistus 2. KES Vt 4 Äänekosken kohdan tiesuunnitelma, UUSI 3. PIR Vt 9 Tampere - Orivesi, 1. vaiheen toimenpiteet välillä Suinula- Orivesi, Suinulan ja Yliskylän ohituskaistat, TS + RS 4. PIR Vt 3 Tampere-Vaasa yhteysvälihankkeen TS 5. POP Vt 22 Oulu-Kajaani, yhteysvälin TS+RS 6. POP Vt 8 Fennovoiman edellyttämät linjaosuuden toimenpiteet, TS + RS 7. UUD Vt 12 Lahden eteläinen kehätie, TS 8. UUD Vt 4 välillä Kehä I - vt 7, TS + RS, UUSI 9. UUD Klaukkalan ohikulkutie, tiesuunnitelma, UUSI 10. UUD Kehä I pullonkaulat, Maarinsolmu, TS, UUSI Ratakohteet: 11. Helsingin ratapihan toiminnallisuuden parantaminen (HELRA) 12. Luumäki Imatra rataosan parantaminen, UUSI 13. Pasilan läntinen lisäraide, RaS 14. Pasila Riihimäki 2. vaihe RaS, UUSI 15. Ylivieska Iisalmi Kontiomäki ratasuunnitelma, RaS 16. Espoon kaupunkirata Leppävaara - Kauklahti, RaS 17. Tampereen tuloratapihan raiteiden jatkaminen ja ohitusraiteen rakentaminen, UUSI 18. Vainikkala, ratapiha RaS, UUSI 19. Oulu, ratapiha RaS, UUSI 20. Kuopion ratapiha Vesiväyläkohteet: 21. Kemin Ajoksen väylä, VLS/YVA 22. Kokkolan meriväylä, VLS/RS 23. Vuosaaren väylän syventäminen, VLS, UUSI 24. Savonlinnan syväväylän siirto, Laitaatsalmi, TS täydennys, RS

26 Liikenne kohti tulevaa -linjaukset parantamisellle/ kehittämiselle Liikenneolosuhteita on tarpeen parantaa, koska Tarvetta vastaavat liikenneolosuhteet ovat kasvun ja hyvinvoinnin perusta Parantamista/kehittämistä suunnataan seuraavin painotuksin Valtakunnallisesti merkittävät ja erikseen sovittavat elinkeinopoliittiset kohteet Sijoittuvat TEN - ydinverkolle tai perustellusta syystä valtaväyläverkolle. Kerralla riittävään kuntoon. Toimivat kuljetusketjut ja yhteydet ulkomaille ovat tärkeitä Suomen kilpailukyvylle Toimivat työ- ja työasiamatkat ovat keskeisiä työvoiman liikkuvuuden ja saatavuuden kannalta Toimiva arki on kasvukeskusten elinvoimaisuuden perusta Elinkeinoelämälle ennakoitavuutta Turvalliset arjen matkat verkottuvassa Suomessa Kasvukeskusten kestävät valinnat Pieniä ja keskisuuria (< 15 M ) vaikuttavia toimenpiteitä pääosin keskeiselle verkolle tai perustelluista syistä seutuväyläverkolle tai kaupunkiseuduille. MAL-aiesopimukset ja pienet kustannustehokkaat toimenpiteet Toimenpiteiden suunnittelu lähtee olemassa olevista ongelmista, mutta luo myös edellytyksiä kehittämiselle. Alueen liikennejärjestelmätyössä toimenpiteet priorisoitu korkealle

27 Toimenpidekorien toimien valmistelu käynnissä kaikki liikennemuodot (tieto, raide,vesi ja tie) lähtökohtana noin 200 milj. euroa hallituskaudella Toimenpidekorit 1. Elinkeinoelämälle ennakoitavuutta/kuljetusten toimivuus ja täsmällisyys 2. Turvalliset arjen matkat verkottuvassa Suomessa/Matkojen turvallisuus, toimivuus ja helppous 3. Kasvavien kaupunkiseutujen toimivuus Pieniä ja keskisuuria (< 15 M ) vaikuttavia toimenpiteitä pääosin keskeiselle verkolle tai perustelluista syistä seutuväyläverkolle tai kaupunkiseuduille. Elyistä saatu ehdotukset Työ käynnissä Livissä (vesi,raide,tieto) Tarvitaan yhteistä pohdintaa ja kriteereitä millä perusteella toimenpiteitä valitaan MAL- aiesopimukset ja pienet kustannustehokkaat toimenpiteet, toimenpiteet valitaan syksyn 2015 aikana 27

28 Lisää tietoa Liikenneviraston sivuilla Liikenne kohti tulevaa - 28

Liikenne kohti tulevaa. Liikenneviraston asiantuntijanäkemys

Liikenne kohti tulevaa. Liikenneviraston asiantuntijanäkemys Liikenne kohti tulevaa Liikenneviraston asiantuntijanäkemys Tarvetta vastaavat liikenneolosuhteet ovat kasvun ja hyvinvoinnin perusta digitalisoituvassa Suomessa Liikennevirasto on käynyt vuoropuhelua

Lisätiedot

Liikenteen näkymät ylijohtaja Rami Metsäpelto

Liikenteen näkymät ylijohtaja Rami Metsäpelto Liikenteen näkymät 6.5.2015 ylijohtaja Rami Metsäpelto Vastaamme osaltamme Suomen liikennejärjestelmästä Mahdollistamme toimivat, tehokkaat ja turvalliset matkat ja kuljetukset. Vastaamme Suomen teistä,

Lisätiedot

Liikenneverkkojen luokittelu ja TEN-T verkot

Liikenneverkkojen luokittelu ja TEN-T verkot Liikenneverkkojen luokittelu ja TEN-T verkot 10.11.2015 Maanteiden ja ratojen luokitus Valtatiet palvelevat valtakunnallista ja maakuntien välistä pitkämatkaista liikennettä. Kantatiet täydentävät valtatieverkkoa

Lisätiedot

Parlamentaarinen työryhmä korjausvelan vähentämiseksi. Liikenne- ja kuntaministeri Paula Risikko

Parlamentaarinen työryhmä korjausvelan vähentämiseksi. Liikenne- ja kuntaministeri Paula Risikko Parlamentaarinen työryhmä korjausvelan vähentämiseksi Liikenne- ja kuntaministeri Paula Risikko 12.12.2014 Parlamentaarinen työryhmä ja sen tehtävät Liikenne- ja viestintäministeriö asetti 28.2.2014 parlamentaarisen

Lisätiedot

Liikenneväylien korjausvelka. Lähtökohdat ja korjausvelkaohjelma

Liikenneväylien korjausvelka. Lähtökohdat ja korjausvelkaohjelma Liikenneväylien korjausvelka Lähtökohdat ja korjausvelkaohjelma 5.2.2016 Liikenneväylillä on n. 2,5 miljardin arvosta korjausvelkaa 4000 3500 korjausvelka M 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 nykyrahoitus

Lisätiedot

Tiestön kehittämistarpeet Pohjois-Suomessa

Tiestön kehittämistarpeet Pohjois-Suomessa Tiestön kehittämistarpeet Pohjois-Suomessa 17.2.2017 Timo Mäkikyrö Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue Toimialue

Lisätiedot

BOTNIA ARC LIIKENNESEMINAARI 19.2.2014. Liikenneväylien merkitys Suomen elinkeinoelämälle

BOTNIA ARC LIIKENNESEMINAARI 19.2.2014. Liikenneväylien merkitys Suomen elinkeinoelämälle BOTNIA ARC LIIKENNESEMINAARI 19.2.2014 Liikenneväylien merkitys Suomen elinkeinoelämälle Ylijohtaja Matti Räinä Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Valtionhallinnon muutokset koskien

Lisätiedot

Raideliikenteen näkymiä. Matkakeskus Turkuun - tulosseminaari 1.6.2016 Pekka Petäjäniemi

Raideliikenteen näkymiä. Matkakeskus Turkuun - tulosseminaari 1.6.2016 Pekka Petäjäniemi Raideliikenteen näkymiä Matkakeskus Turkuun - tulosseminaari 1.6.2016 Pekka Petäjäniemi Sitten aloitusseminaarin Liikenneverkon kehittäminen Liikenne- ja viestintäministeriö käynnistää valmistelun liikenneverkon

Lisätiedot

Kymenlaakson Liitto. Maakuntavaltuustoseminaari Jatkuva liikennejärjestelmätyö

Kymenlaakson Liitto. Maakuntavaltuustoseminaari Jatkuva liikennejärjestelmätyö Kymenlaakson Liitto Maakuntavaltuustoseminaari 24.10.2016 Jatkuva liikennejärjestelmätyö 24.10.2016 Esitys Liikennejärjestelmäryhmä ja sen tehtävät Seudulliset liikennejärjestelmäryhmät ja niiden tehtävät

Lisätiedot

Liikennepoliittinen selonteko ja esteettömyys

Liikennepoliittinen selonteko ja esteettömyys Liikennepoliittinen selonteko ja esteettömyys Ylijohtaja Anne Herneoja 21.3.2013 Liikenteen VISIO 2030+ Kilpailukykyä ja hyvinvointia vastuullisella liikenteellä Valtioneuvoston liikennepoliittinen selonteko

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen ajankohtaiset liikenneasiat. Anders Östergård

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen ajankohtaiset liikenneasiat. Anders Östergård Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen ajankohtaiset liikenneasiat Anders Östergård 17.02.2015 Vt 8 Sepänkylän ohitustie - Avattu liikenteelle, viimeistelytyöt menossa, Skanska Infra pääurakoitsija - Urakkasumma

Lisätiedot

XL Siltatekniikan päivät

XL Siltatekniikan päivät XL Siltatekniikan päivät Minna Torkkeli 25.1.2017 Liikenneverkko huomenna 20.1.2017 2 Mitä on korjausvelka? Valtion omistamat maantiet, radat ja vesiväylät Korjausvelka muodostuu huonokuntoisen, korjaustarpeessa

Lisätiedot

Joukkoliikenteen valtionrahoitus Toni Bärman, Liikennevirasto

Joukkoliikenteen valtionrahoitus Toni Bärman, Liikennevirasto Joukkoliikenteen valtionrahoitus 14.1.2016 Toni Bärman, Liikennevirasto 12.1.2016 2 Joukkoliikenteen määrärahat 2016 Valtion talousarvioesitys 2016 Leikkaukset junaliikenteen ostoihin, toisaalta lisättiin

Lisätiedot

Lappi, liikenneviraston pitkän aikavälin suunnitelmassa Timo Välke Johtava asiantuntija, rautateiden tavaraliikenne

Lappi, liikenneviraston pitkän aikavälin suunnitelmassa Timo Välke Johtava asiantuntija, rautateiden tavaraliikenne Lappi, liikenneviraston pitkän aikavälin suunnitelmassa 24.11.2010 Timo Välke Johtava asiantuntija, rautateiden tavaraliikenne Liikenneviraston organisaatio 1.1.2011 alkaen Pääjohtaja Viestintä Esikunta

Lisätiedot

Itä-Suomen liikennestrategia. Itä-Suomen elinkeinoelämän ja asukkaiden tarpeita palveleva uuden sukupolven liikennejärjestelmä

Itä-Suomen liikennestrategia. Itä-Suomen elinkeinoelämän ja asukkaiden tarpeita palveleva uuden sukupolven liikennejärjestelmä Itä-Suomen liikennestrategia Itä-Suomen elinkeinoelämän ja asukkaiden tarpeita palveleva uuden sukupolven liikennejärjestelmä Ihmisten liikkuminen -näkökulma 1 Strategia on kaikkien toimijoiden yhteinen

Lisätiedot

Joukkoliikenteen järjestäminen; rahoituksen riittävyys kehittämistarpeet ja -mahdollisuudet. Jenni Eskola, Liikennevirasto

Joukkoliikenteen järjestäminen; rahoituksen riittävyys kehittämistarpeet ja -mahdollisuudet. Jenni Eskola, Liikennevirasto Joukkoliikenteen järjestäminen; rahoituksen riittävyys kehittämistarpeet ja -mahdollisuudet Jenni Eskola, Liikennevirasto Joukkoliikenneuudistuksen vaikutukset Uudistuksen vaikutuksia Markkinaehtoinen

Lisätiedot

Väylähallinnon ajankohtaiset kuulumiset ja näkymät

Väylähallinnon ajankohtaiset kuulumiset ja näkymät Väylähallinnon ajankohtaiset kuulumiset ja näkymät Maarakennuspäivä / Mirja Noukka Ajankohtaiset väylänpidon kuulumiset 2 1 Perusväylänpidon määrärahat 2010-2019 1 600 000 000 Siirto väylähankkeista 1

Lisätiedot

Itä-Suomen liikennestrategia. Itä-Suomen elinkeinoelämän ja asukkaiden tarpeita palveleva uuden sukupolven liikennejärjestelmä

Itä-Suomen liikennestrategia. Itä-Suomen elinkeinoelämän ja asukkaiden tarpeita palveleva uuden sukupolven liikennejärjestelmä Itä-Suomen liikennestrategia Itä-Suomen elinkeinoelämän ja asukkaiden tarpeita palveleva uuden sukupolven liikennejärjestelmä strategian laadintaprosessi, sisältö ja toteutuksen suuntaviivoja Lähtökohtana

Lisätiedot

Talousarvioesitys 2017

Talousarvioesitys 2017 77. Väyläverkon kehittäminen (siirtomääräraha 3 v) Momentille myönnetään 272 800 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää: 1) momentille budjetoitujen väyläverkon kehittämisinvestointien toteuttamisesta aiheutuviin

Lisätiedot

Digitalisaation kehityksen suuntaviivat ja hyödyntäminen infra-alalla. Päällystealan digitalisoinnin työpaja

Digitalisaation kehityksen suuntaviivat ja hyödyntäminen infra-alalla. Päällystealan digitalisoinnin työpaja Digitalisaation kehityksen suuntaviivat ja hyödyntäminen infra-alalla Päällystealan digitalisoinnin työpaja 11.11.2015/ Mirja Noukka Digitalisaatiolle on tällä hallituskaudella vahva tilaus 17.11.2015

Lisätiedot

Väitöskirja netissä:

Väitöskirja netissä: Väitöskirja netissä: www.uta.fi/ajankohtaista/vaitokset/ www.yy-optima.fi 1 Jatkopohdintaa väitöskirjaan Liikennesuunnittelun käytännöt ja (kaupunkiseutujen) liikennepolitiikka Onko valtiolla kaupunkiseutujen

Lisätiedot

Selvitys joukkoliikenteen valtionrahoituksesta (JOVARA)

Selvitys joukkoliikenteen valtionrahoituksesta (JOVARA) Selvitys joukkoliikenteen valtionrahoituksesta (JOVARA) Esittely joukkoliikenteen toimivaltaisten viranomaisten tapaamisessa 16.4.2015 Henriika Weiste, WayStep Consulting Oy Esityksen sisältö 1. Johdanto,

Lisätiedot

Uusiomateriaalien käyttö rakentamisessa miten huomioitava suunnitteluprosessissa

Uusiomateriaalien käyttö rakentamisessa miten huomioitava suunnitteluprosessissa Uusiomateriaalien käyttö rakentamisessa miten huomioitava suunnitteluprosessissa Kristiina Laakso, Liikennevirasto Hankesuunnittelupäivä 25.10.2016 UUDISTUNUT LIIKKUMISEN JA LIIKENTEEN EKOSYSTEEMI Liikenneviraston

Lisätiedot

Liikennejärjestelmäsuunnitelma

Liikennejärjestelmäsuunnitelma Liikennejärjestelmäsuunnitelma Liikennejärjestelmäsuunnitelma on laadittu Iisalmen ja Kiuruveden kaupunkien sekä Vieremän, Sonkajärven, Varpaisjärven, Lapinlahden, Keiteleen, Pielaveden ja Rautavaaran

Lisätiedot

Tiemerkinnät ja tienpidon rahoitus

Tiemerkinnät ja tienpidon rahoitus Tiemerkinnät ja tienpidon rahoitus 22.1.2016 Vesa Männistö, FM Oma esittely Väyläomaisuuden hallinnan johtava asiantuntija Rahoituksen ja palvelutason suunnittelu (tiet, radat, vesiväylät) Väyläomaisuuden

Lisätiedot

Ajoneuvojen energiankäyttöön ja päästöihin liittyvien hankkeiden ja toimenpiteiden arviointikehikko

Ajoneuvojen energiankäyttöön ja päästöihin liittyvien hankkeiden ja toimenpiteiden arviointikehikko Ajoneuvojen energiankäyttöön ja päästöihin liittyvien hankkeiden ja toimenpiteiden arviointikehikko TransEco 18.11.2010 Anu Tuominen, Tuuli Järvi, Kari Mäkelä, Jutta Jantunen VTT 2 Työn tavoite Kehittää

Lisätiedot

Perusväylänpidon lisärahoituksen kohdentaminen 2017-2019. Anne Berner Liikenne- ja viestintäministeri 9.6.2016

Perusväylänpidon lisärahoituksen kohdentaminen 2017-2019. Anne Berner Liikenne- ja viestintäministeri 9.6.2016 Perusväylänpidon lisärahoituksen kohdentaminen 2017-2019 Anne Berner Liikenne- ja viestintäministeri 9.6.2016 1 Vastataan elinkeinoelämän ja asiakkaiden tarpeisiin Elinkeinoelämän toimintaedellytysten

Lisätiedot

Poimintoja hallitusohjelmasta

Poimintoja hallitusohjelmasta Joukkoliikenteen kehittäminen kaupunkiseuduilla mitä edellytyksiä valtio luo? Jenni Eskola, Liikennevirasto Iida Huhtanen, liikenne- ja viestintäministeriö Liikenne ja maankäyttö 2015 8.10.2015 1 Poimintoja

Lisätiedot

Raskaan liikenteen taukopaikat yhteistyömallin kehittäminen taukopaikkojen toteuttamiseksi

Raskaan liikenteen taukopaikat yhteistyömallin kehittäminen taukopaikkojen toteuttamiseksi Raskaan liikenteen taukopaikat yhteistyömallin kehittäminen taukopaikkojen toteuttamiseksi OHJELMA 9.00 Tilaisuuden avaus, yksikön päällikkö Janne Kojo, Uudenmaan ELY-keskus 9.15 Raskaan liikenteen taukopaikkojen

Lisätiedot

Rautateiden henkilöliikennepaikat esteettömiksi Pysäkkien palvelutasoa kehitetään

Rautateiden henkilöliikennepaikat esteettömiksi Pysäkkien palvelutasoa kehitetään Rautateiden henkilöliikennepaikat esteettömiksi Pysäkkien palvelutasoa kehitetään Arja Aalto 3.6.2015 Liikennevirasto vastaa Suomen teistä, rautateistä ja vesiväylistä sekä liikennejärjestelmän kokonaisvaltaisesta

Lisätiedot

Asiakirjayhdistelmä 2016

Asiakirjayhdistelmä 2016 63. Joukkoliikenteen palvelujen osto ja kehittäminen (siirtomääräraha 3 v) Talousarvioesitys HE 30/2015 vp (28.9.2015) Momentille myönnetään 84 474 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää: 1) liikenteenharjoittajille

Lisätiedot

Liikkumisen palveluiden valtakunnallinen palvelutaso

Liikkumisen palveluiden valtakunnallinen palvelutaso Liikkumisen palveluiden valtakunnallinen palvelutaso Marja Rosenberg 14.12.2015 Asiakkaan matkan kokonaisuus Tyytyväisyys ja palvelutason seuranta Liikkumis tarve Asiakkaan tarvitsemat tiedot matkustusmuodon

Lisätiedot

KAS ELY L Seutukuntakierrokset Maakuntauudistus KAS ELY L näkökulmasta

KAS ELY L Seutukuntakierrokset Maakuntauudistus KAS ELY L näkökulmasta KAS ELY L Seutukuntakierrokset 2016 Maakuntauudistus KAS ELY L näkökulmasta Jyrki Karhula 20.10.2016 Johto Vastuualueen johtaja Johdon assistenttipalvelut Viestintä Kansainväliset asiat Kaakkois-Suomen

Lisätiedot

Päivittämistarpeen taustalla

Päivittämistarpeen taustalla Päivittämistarpeen taustalla Strategisten painopisteiden hahmottaminen Laajan toimenpidejoukon jäsentäminen ja selkeämpien kehittämiskokonaisuuksien muodostaminen niiden sisällä erilaisia ja eri toteuttamis-

Lisätiedot

Kanta-Hämeen jatkuva liikennejärjestelmätyö ja liikennejärjestelmätyöryhmän toiminta 2015-2016

Kanta-Hämeen jatkuva liikennejärjestelmätyö ja liikennejärjestelmätyöryhmän toiminta 2015-2016 Kanta-Hämeen jatkuva liikennejärjestelmätyö ja liikennejärjestelmätyöryhmän toiminta 2015-2016 o Kanta-Hämeen liikennejärjestelmäsuunnitelma, 4/2014 o Aiesopimus vuosille 2014-2019, 9/2014 o Liikennejärjestelmätyöryhmän

Lisätiedot

Ylijohtaja Matti Räinä 14.3.2012. Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Ylijohtaja Matti Räinä 14.3.2012. Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Ylijohtaja Matti Räinä 14.3.2012 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 1 Ylijohtaja Matti Räinä Organisaatio 2012 ELY-keskuksen

Lisätiedot

Joukkoliikenne, rahoituksen riittävyys, erityiset kipupisteet sekä kehittämistarpeet ja - mahdollisuudet

Joukkoliikenne, rahoituksen riittävyys, erityiset kipupisteet sekä kehittämistarpeet ja - mahdollisuudet Asia: HE 134/2016 vp Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2017 Joukkoliikenne, rahoituksen riittävyys, erityiset kipupisteet sekä kehittämistarpeet ja - mahdollisuudet Minna

Lisätiedot

Liikennepoliittisen selonteon hankkeiden toteuttaminen. Liikenneministeri Merja Kyllösen selvitys eduskunnalle 20.11.2012

Liikennepoliittisen selonteon hankkeiden toteuttaminen. Liikenneministeri Merja Kyllösen selvitys eduskunnalle 20.11.2012 Liikennepoliittisen selonteon hankkeiden toteuttaminen Liikenneministeri Merja Kyllösen selvitys eduskunnalle 20.11.2012 1. Liikennepoliittinen selonteko: hallituksen ja eduskunnan mandaatti uudelle liikennepolitiikalle

Lisätiedot

Valtion talousarvioesitys 2016 liikenteen näkymät ylijohtaja Rami Metsäpelto

Valtion talousarvioesitys 2016 liikenteen näkymät ylijohtaja Rami Metsäpelto Valtion talousarvioesitys 2016 liikenteen näkymät 5.11.2015 ylijohtaja Rami Metsäpelto Perusväylänpito ja korjausvelka 5.11.2015 2 Korjausvelasta; pääongelmat Maantiet: päällysteiden ja siltojen kunto

Lisätiedot

Liikenneviraston talousarvioesitys 2017 Liikenne- ja viestintävaliokunta Talousjohtaja Kristiina Tikkala

Liikenneviraston talousarvioesitys 2017 Liikenne- ja viestintävaliokunta Talousjohtaja Kristiina Tikkala Liikenneviraston talousarvioesitys 2017 Liikenne- ja viestintävaliokunta 06.10.2016 Talousjohtaja Kristiina Tikkala Talousarvioesitys 2017 JTS määrärahakehykset 2016-2021 Hallitus esittää Liikenneverkolle

Lisätiedot

Liikkumisen palveluiden tavoitteellinen palvelutaso Anna Saarlo

Liikkumisen palveluiden tavoitteellinen palvelutaso Anna Saarlo Liikkumisen palveluiden tavoitteellinen palvelutaso 25.1.2017 Anna Saarlo Raportti: http://www2.liikennevira sto.fi/julkaisut/pdf8/lts_ 2016-34_liikkumisen_palvelui den_web.pdf 2 Sisältö 1. Palvelurakenne

Lisätiedot

Liikenteen ja asumisen rahoitus 2017

Liikenteen ja asumisen rahoitus 2017 Liikenteen ja asumisen rahoitus 2017 Keskiviikko 14.9.2016 Kuntamarkkinat Asuntoasioiden asiantuntija Laura Hassi Liikenneasiantuntija Johanna Vilkuna Yhdyskuntatekniikan asiantuntija Marika Kämppi Asumiseen

Lisätiedot

Toimintaympäristön muutokset ja niiden merkitys Itä-Suomen liikennejärjestelmään

Toimintaympäristön muutokset ja niiden merkitys Itä-Suomen liikennejärjestelmään Toimintaympäristön muutokset ja niiden merkitys Itä-Suomen liikennejärjestelmään Jo tapahtuneita sekä odotettavissa olevia muutoksia / Itä-Suomen liikennestrategian uudistaminen Hallitusohjelman leikkaukset

Lisätiedot

Tiehankkeiden arvioinnin ohjeistus

Tiehankkeiden arvioinnin ohjeistus 1 Vaikutusten hallinnan seminaari 26.11.2003 Anton Goebel, Tiehallinto 2 Ohjeistuksen nykytila Jo vuoden 1994 YHTALI:ssa edellytettiin liikennemuotokohtaisten hankearviointiohjeiden laatimista. Myös liikenne-

Lisätiedot

Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma (HLJ 2015) luonnos

Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma (HLJ 2015) luonnos Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma (HLJ 2015) luonnos Luottamushenkilöseminaari 26.8.2014 Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Liikenteen tavoitteet (HLJ-toimikunta

Lisätiedot

Pääluokka 31 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 31 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA Pääluokka 31 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA 01. Hallinto ja toimialan yhteiset menot 01. Liikenne- ja viestintäministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään nettomäärärahaa

Lisätiedot

Kestävää liikkumista Pirkanmaalla. Harri Vitikka, Pirkanmaan ELY-keskus, L-vastuualue

Kestävää liikkumista Pirkanmaalla. Harri Vitikka, Pirkanmaan ELY-keskus, L-vastuualue Kestävää liikkumista Pirkanmaalla Harri Vitikka, Pirkanmaan ELY-keskus, L-vastuualue PIRKANMAAN ELY-KESKUKSEN STRATEGISET PAINOTUKSET 2012 2015 1. Hyvän yhdyskuntarakenteen ja liikennejärjestelmän kehitys

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan ilmastopoliittinen ohjelma

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan ilmastopoliittinen ohjelma Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan ilmastopoliittinen ohjelma Ilmastopolitiikan toimikunnan ehdotus 1 Ilmasto ja liikenne 13,7 milj. tonnia kasvihuonekaasuja kotimaan liikenteestä v. 2007

Lisätiedot

Suunnitteluprosessin uudistaminen

Suunnitteluprosessin uudistaminen Suunnitteluprosessin uudistaminen Liikennejärjestelmäpäivä 20.4.2016 Matti Levomäki Suunnitteluprosessin uudistaminen TAVOITE Suunnittelun toimintatapojen kehittäminen siten, että ne tuottavat vaikuttavimmat

Lisätiedot

Alustava yleissuunnittelu valtatie 3:n parantamiseksi välillä Ylöjärvi Hämeenkyrö alkaa; samalla käynnistyy hankkeen ympäristövaikutusten arviointi

Alustava yleissuunnittelu valtatie 3:n parantamiseksi välillä Ylöjärvi Hämeenkyrö alkaa; samalla käynnistyy hankkeen ympäristövaikutusten arviointi TIEDOTE 1 () Valtatie :n parantaminen Ylöjärven ja Hämeenkyrön välillä Alustava yleissuunnittelu valtatie :n parantamiseksi välillä Ylöjärvi Hämeenkyrö alkaa; samalla käynnistyy hankkeen ympäristövaikutusten

Lisätiedot

Liikenteen rakenneuudistukseen liittyvä kokeilu KAS-ELY:n alueella

Liikenteen rakenneuudistukseen liittyvä kokeilu KAS-ELY:n alueella Käyttäjien ongelmista liikennejärjestelmän ylläpito- ja kehittämisohjelmaksi Jussi Kailasto, KAS ELY Liikenneryhmän päällikkö Liikenteen rakenneuudistukseen liittyvä kokeilu KAS-ELY:n alueella, Liikenne-

Lisätiedot

Liikennejärjestelmäsuunnittelu

Liikennejärjestelmäsuunnittelu Liikennejärjestelmäsuunnittelu 2013 5.12.2012 Varsinais-Suomen suunnittelu 2013 1. Maakuntasuunnitelman tarkistus 2. Maakuntaohjelman tarkistus 3. Varsinais-Suomen liikennestrategian päivitys 4. Turun

Lisätiedot

Katsaus suunnitteluohjelmaan vuodelle Päivi Nuutinen

Katsaus suunnitteluohjelmaan vuodelle Päivi Nuutinen Katsaus suunnitteluohjelmaan vuodelle 2017 Päivi Nuutinen 25.10.2016 Uudet kehittämisinvestoinnit kaudelle 2017-2020 suunnittelua viedään puuttuvilta osin eteenpäin RATAHANKKEET 1. Luumäki - Imatra - Venäjän

Lisätiedot

E18 TURUN KEHÄTIE NAANTALIN JA RAISION VÄLILLÄ

E18 TURUN KEHÄTIE NAANTALIN JA RAISION VÄLILLÄ E18 TURUN KEHÄTIE NAANTALIN JA RAISION VÄLILLÄ YVA JA YLEISSUUNNITELMA TAVOITETYÖPAJA 1.12.2015 TYÖPAJAN OHJELMA 16.30 Kahvi 17.00 E18 kehittämistarpeet, Vesa Virtanen Käyttäjätarpeiden tunnistaminen kehittämispolun

Lisätiedot

MAL 2019 puiteohjelman valmistelu, liikenneasiat

MAL 2019 puiteohjelman valmistelu, liikenneasiat MAL 2019 puiteohjelman valmistelu, liikenneasiat HSYK 11.10.2016 Ennakkoaineisto Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Lähtökohdat puiteohjelman laatimiseen Edellisen MAL-suunnittelukierroksen jälkiarviointi,

Lisätiedot

Kirkkonummen kunnan lausunto Uudenmaan ELY-keskuksen tienpidon ja liikenteen suunnitelmasta

Kirkkonummen kunnan lausunto Uudenmaan ELY-keskuksen tienpidon ja liikenteen suunnitelmasta Palvelutuotannon lautakunta 117 21.10.2015 Kunnanhallitus 345 02.11.2015 Kirkkonummen kunnan lausunto Uudenmaan ELY-keskuksen tienpidon ja liikenteen suunnitelmasta 2016-2019 701/08.00.01/2015 Palvelutuotannon

Lisätiedot

Tiedon hallinta KAS- ELY:n liikennejärjestelmätyössä. Liikennejärjestelmäpäivä Heikki Metsäranta, Strafica Oy

Tiedon hallinta KAS- ELY:n liikennejärjestelmätyössä. Liikennejärjestelmäpäivä Heikki Metsäranta, Strafica Oy Tiedon hallinta KAS- ELY:n liikennejärjestelmätyössä Liikennejärjestelmäpäivä 20.4.2016 Heikki Metsäranta, Strafica Oy Näkökulmat Rajauksia Kaakkois-Suomen liikennestrategia 2035 Uuden liikennepolitiikan

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan ilmastopoliittinen ohjelma (ILPO)

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan ilmastopoliittinen ohjelma (ILPO) Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan ilmastopoliittinen ohjelma (ILPO) Harri Pursiainen, liikenne- ja viestintäministeriö TransEco tutkimusohjelman aloitusseminaari Liikenteen kasvihuonekaasupäästöt

Lisätiedot

Ratahanke Seinäjoki-Oulu

Ratahanke Seinäjoki-Oulu Ratahanke Seinäjoki-Oulu Mediatilaisuus 20.6.2016 20.6.2016 Ratahanke Seinäjoki-Oulu Mediatilaisuus 24.8.2015 Ohjelma: 11:00 Ratahankkeen yleisinfo, Tommi Rosenvall (Liikennevirasto) Kempele: Kempeleen

Lisätiedot

Helsinki-Turku, nopean ratayhteyden jatkosuunnittelu Tilannekatsaus / projektipäällikkö Jussi Lindberg, Liikennevirasto

Helsinki-Turku, nopean ratayhteyden jatkosuunnittelu Tilannekatsaus / projektipäällikkö Jussi Lindberg, Liikennevirasto Helsinki-Turku, nopean ratayhteyden jatkosuunnittelu 9.12.2016 Tilannekatsaus / projektipäällikkö Jussi Lindberg, Liikennevirasto Nopean ratayhteyden kokonaisuus Uusi nopea Helsinki Turkurata rakentuu

Lisätiedot

Liikennepoliittinen selonteko annettiin hallitukselle 12.4.2012 Selonteko käsittää:

Liikennepoliittinen selonteko annettiin hallitukselle 12.4.2012 Selonteko käsittää: Kymenlaakso Liikennepoliittisessa selonteossa Liikennepoliittinen selonteko (LIPO) Kymenlaakson näkökulmasta Liikennepoliittinen selonteko annettiin hallitukselle 12.4.2012 Selonteko käsittää: Liikenteen

Lisätiedot

Hankesuunnittelupäivä 2016

Hankesuunnittelupäivä 2016 Hankesuunnittelupäivä 2016 Ylijohtaja Rami Metsäpelto 25.10.2016 Maakuntauudistus ja Elyt Liikennevirasto ja Liikenneverkkoyhtiö Liikennekaari Rautatieliikenteen kilpailu Suomen ja Venäjän välinen rautatieliikenne

Lisätiedot

VT 19 Hankearviointi. Alustavat tulokset. Sito Parhaan ympäristön tekijät

VT 19 Hankearviointi. Alustavat tulokset. Sito Parhaan ympäristön tekijät Alustavat tulokset Sito Parhaan ympäristön tekijät Lähtökohdat ja tarkastellut vaihtoehdot Tässä hankearvioinnissa on tarkasteltu valtatien 19 parantamista välillä Seinäjoki- Lapua ja siihen liittyviä

Lisätiedot

Tiemaksujen selvittämisen motiiveja

Tiemaksujen selvittämisen motiiveja Tiemaksujen selvittämisen motiiveja Sidosryhmäseminaari 12.6.2012 Tuomo Suvanto Työryhmän toimeksianto Selvittää, kuinka Suomessa tulisi edetä tiemaksujärjestelmien käyttöönotossa pitkällä aikavälillä

Lisätiedot

Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma HLJ 2015 Jatkotyöt

Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma HLJ 2015 Jatkotyöt Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma HLJ 2015 Jatkotyöt KUUMA-johtokunta 23.9.2015 Osaston johtaja Sini Puntanen Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä HLJ 2015 -linjaukset viitoittavat tietä

Lisätiedot

Ysitien kehittämisnäkymät Itä- Suomessa

Ysitien kehittämisnäkymät Itä- Suomessa Ysitien kehittämisnäkymät Itä- Suomessa Ysiväylän liikenneseminaari 6.5.2015 Kuopio Airi Muhonen, Pohjois-Savon ELY-keskus 7.5.2015 1 Lähde: Ruut Rissanen, Antti Rehunen, Hanna Kalenoja, Ossi Ahonen, Tommi

Lisätiedot

Kaupunkiseutujen kehityskuva ja kehittäminen

Kaupunkiseutujen kehityskuva ja kehittäminen Kaupunkiseutujen kehityskuva ja kehittäminen Satu Tolonen ja Janne Antikainen TOIMINNALLISET ALUEET JA KASVUVYÖHYKKEET SUOMESSA (ToKaSu) VNK TEAS hanke Työpaja 13.6.2016 Väestö Väestönkehitys 1995-2015

Lisätiedot

Talousarvioesitys 2016 ja JTS Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala. Kansliapäällikkö Harri Pursiainen

Talousarvioesitys 2016 ja JTS Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala. Kansliapäällikkö Harri Pursiainen Talousarvioesitys 2016 ja JTS 2016-2019 Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala Kansliapäällikkö Harri Pursiainen Hallitusohjelman toteuttaminen Hallitusohjelman keskeiset kirjaukset on kiteytetty

Lisätiedot

Millaista osaamista tulevaisuudessa tarvitaan liikenteen alalla?

Millaista osaamista tulevaisuudessa tarvitaan liikenteen alalla? Millaista osaamista tulevaisuudessa tarvitaan liikenteen alalla? Liikennepoliittiset teemat Ari-Pekka Manninen Liikennepolitiikan päämäärä ja uuden ajan liikennepolitiikka Liikennepolitiikan päämäärä on

Lisätiedot

Sopimuskauden tehtävä. Edistämisvastuu. yhteistyön vakiinnuttaminen ja vaikutusten arvioinnin kehittäminen. mallin hyödyntäminen

Sopimuskauden tehtävä. Edistämisvastuu. yhteistyön vakiinnuttaminen ja vaikutusten arvioinnin kehittäminen. mallin hyödyntäminen 1. YHDYSKUNTARAKENTEEN KEHITTÄMINEN MAL yhteistyö Liikennejärjestelmätason liikenteellisten vaikutusten arvioinnin kehittäminen. Uusien maaankäyttökohteiden (esim. Kymppi_R ja TYKKI - ohjelmat) ja mm.

Lisätiedot

Reunaehdot. Tavoitteet tähän kokoukseen:

Reunaehdot. Tavoitteet tähän kokoukseen: Reunaehdot Sopimukseen strategiset tavoitteet Tavoitteena jäsentynyt, jäntevä sopimus ja vähemmän toimenpiteitä Strategiset, valtion ja kuntien välistä sopimista edellyttävät asiat vs. toimenpiteet joita

Lisätiedot

Näkemyksiä maankäytön ja liikenteen vuorovaikutuksen kehittämiseksi Oulun seudulla. Kaisa Mäkelä Ympäristöministeriö

Näkemyksiä maankäytön ja liikenteen vuorovaikutuksen kehittämiseksi Oulun seudulla. Kaisa Mäkelä Ympäristöministeriö Näkemyksiä maankäytön ja liikenteen vuorovaikutuksen kehittämiseksi Oulun seudulla Kaisa Mäkelä Ympäristöministeriö 14.11.2012 + ELY-keskus mukana mm. seuturakennetiimissä + ELY-keskuksen hyvä sisäinen

Lisätiedot

Fiksut väylät ja älykäs liikenne sinua varten Liikennevirasto 2

Fiksut väylät ja älykäs liikenne sinua varten Liikennevirasto 2 Liikenneviraston digitalisaatiohanke, tulevaisuuden liikenne, mitä se tuo tullessaan motoristien ja tienkäyttäjien näkökulmasta SMOTO kerhokonferenssi Jan Juslén, Tieto-osaston johtaja, Liikennevirasto

Lisätiedot

Kauppakamariryhmän yhteisenä näkemyksenä tuomme esiin seuraavaa: 1.1 Liikenneverkon kehittämistarpeet elinkeinoelämän näkökulmasta

Kauppakamariryhmän yhteisenä näkemyksenä tuomme esiin seuraavaa: 1.1 Liikenneverkon kehittämistarpeet elinkeinoelämän näkökulmasta Eduskunnan liikennejaosto ASIANTUNTIJALAUSUNTO Lausunnon toimitusosoite kaisa-iso-sipila@eduskunta.fi Lappeenranta, 19.10.2016 ASIA Liikenneverkon kehittämistarpeet alueen elinkeinoelämän näkökulmasta

Lisätiedot

Logistiikka-hyvä toimintaympäristö-aluekehitys

Logistiikka-hyvä toimintaympäristö-aluekehitys Logistiikka-hyvä toimintaympäristö-aluekehitys Viitostie ry:n seminaari 17.5.2013 Aluesuunnittelujohtaja Jarmo Vauhkonen Etelä-Savon maakuntaliitto Maakuntastrategia ja ohjelma Aluekehittäjän näkökulma

Lisätiedot

Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman (HLJ 2015) lähtökohdat

Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman (HLJ 2015) lähtökohdat seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman (HLJ 2015) lähtökohdat Luottamushenkilöiden seminaari, Aulanko 5.-6.9.2013 Suvi Rihtniemi, toimitusjohtaja Sini Puntanen, liikennejärjestelmäosaston johtaja seudun

Lisätiedot

Keskeisen päätieverkon toimintalinjat, luonnos. Esittelyaineisto, tiivistetty versio

Keskeisen päätieverkon toimintalinjat, luonnos. Esittelyaineisto, tiivistetty versio Keskeisen päätieverkon toimintalinjat, luonnos Esittelyaineisto, tiivistetty versio 7.9.2016 Johdanto Liikennevirasto laatii toimintalinjoja keskeisille pääteille. Linjausten tärkein tehtävä on ohjata

Lisätiedot

KAAKKOIS-SUOMEN LIIKENNESTRATEGIA

KAAKKOIS-SUOMEN LIIKENNESTRATEGIA KAAKKOIS-SUOMEN LIIKENNESTRATEGIA Työn tavoitteet ELY:llä on tarve pystyä arvioimaan maakuntien tunnistamia tarpeita yhteismitallisesti ja samoilla arviointiperiaatteilla. Määritetään liikennejärjestelmän

Lisätiedot

Pohjois-Suomen liikenne- ja logistiikkastrategia Tilannekatsaus

Pohjois-Suomen liikenne- ja logistiikkastrategia Tilannekatsaus Pohjois-Suomen liikenne- ja logistiikkastrategia Tilannekatsaus Lapin liikennepäivä 29.11.2016 Timo Mäkikyrö Strategiayhteistyö Lapin liitto Pohjois-Pohjanmaan liitto Kainuun liitto Keski-Pohjanmaan liitto

Lisätiedot

Turun kaupunkiseudun liikennejärjestelmätyö. ohjausryhmä

Turun kaupunkiseudun liikennejärjestelmätyö. ohjausryhmä Turun kaupunkiseudun liikennejärjestelmätyö ohjausryhmä 12.10.2012 Liikennejärjestelmätyön tilannekatsaus ja muut ajankohtaiset asiat Liikennejärjestelmätyön tilannekatsaus Turun seudun liikenneturvallisuussuunnitelma

Lisätiedot

Arjen liikkumisen ja kuljetusten turvaaminen, miten tavoitteiden toteutumista arvioidaan?

Arjen liikkumisen ja kuljetusten turvaaminen, miten tavoitteiden toteutumista arvioidaan? Arjen liikkumisen ja kuljetusten turvaaminen, miten tavoitteiden toteutumista arvioidaan? - case Helsingin seutu Liikennevirasto, Liikennejärjestelmäpäivä 20.4.2016 Osaston johtaja Sini Puntanen Helsingin

Lisätiedot

Mitä uutta tarvitaan? Liikennejärjestelmä murroksessa

Mitä uutta tarvitaan? Liikennejärjestelmä murroksessa Mitä uutta tarvitaan? Liikennejärjestelmä murroksessa Pekka Sauri Apulaiskaupunginjohtaja, Helsinki Tulevaisuuden liikenne- ja innovaatiopolitiikka 27.1.2014 Helsingin liikkumisen kehittämisohjelma Kaupunkisuunnittelulautakunta

Lisätiedot

Suomikäytävä

Suomikäytävä Suomikäytävä 18.8.2015 Suomikäytävä Suomikäytävä on osa TEN-T ydinverkkoa ja sen muodostavat päärata Helsinki Kemi Tornio Rautatietä 810 km Neliraiteinen osuus 3 % Kaksiraiteinen osuus 30 % Yksiraiteinen

Lisätiedot

Valtatien 6 parantaminen Kouvolan kohdalla, yleissuunnitelma. Yleisötilaisuus Kouvola

Valtatien 6 parantaminen Kouvolan kohdalla, yleissuunnitelma. Yleisötilaisuus Kouvola Valtatien 6 parantaminen Kouvolan kohdalla, yleissuunnitelma Yleisötilaisuus Kouvola 12.3.2013 Tilaisuuden ohjelma Klo 17.30-17.45 Tilaisuuden avaus ja työn taustojen esittely Kaakkois-Suomen ELY-keskus

Lisätiedot

TURUN RAKENNEMALLIALUEEN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA

TURUN RAKENNEMALLIALUEEN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA TURUN RAKENNEMALLIALUEEN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA Esityksen rakenne 1. Suunnittelun tilanne ja tavoite 2. Liikennejärjestelmän kehittämistavoitteet 3. RM-alueen liikkumisen ominaisuuksia, kulkutavat

Lisätiedot

Turun kaupunkiseudun liikennejärjestelmän. MAL-hankeohjelma

Turun kaupunkiseudun liikennejärjestelmän. MAL-hankeohjelma Turun kaupunkiseudun liikennejärjestelmän kehittäminen ja MAL-hankeohjelma Päämäärätietoisuus, pitkäjänteisyys ja sitoutuminen Yhteiset linjaukset ja tavoitteet Turun kaupunkiseudun rakennemalli 2035:

Lisätiedot

Autojen yhteiskäyttö liikenne- ja viestintäministeriön näkökulmasta

Autojen yhteiskäyttö liikenne- ja viestintäministeriön näkökulmasta Autojen yhteiskäyttö liikenne- ja viestintäministeriön näkökulmasta Saara Jääskeläinen, liikenne- ja viestintäministeriö Autojen yhteiskäyttö Turkuun työpaja 9.2.2010 Liikennesektorille kohdistuvia haasteita

Lisätiedot

Talousarvioesitys 2016

Talousarvioesitys 2016 Talousarvioesitys 2016 Perusväylänpito ja saaristoliikenne 3.11.2014 Matti Vehviläinen Varsinais Suomen ELY -keskus Liikenteen rahoituksen riittävyys TAE 2016 :ssa Varsinais-Suomen ELY-keskuksen näkökulma

Lisätiedot

Infotilaisuus Keski-Suomen ELY-keskus

Infotilaisuus Keski-Suomen ELY-keskus Infotilaisuus 27.11.2012 Keski-Suomen ELY-keskus 25.11.2012 Eri viranomaisten toimivallassa olevan liikenteen sovittava yhteen Keski-Suomen ELY-keskuksen vastuulla oleva Keski- Suomen sisäinen liikenne

Lisätiedot

Liikenneväylähankkeet

Liikenneväylähankkeet Liikenneväylähankkeet Nykyinen ohjeistus Käytäntö tiehankkeissa Yksikköarvoihin liittyviä ongelmia Kannattavuuslaskelma Vaikutusten analyysi Toteutettavuuden arviointi 1 Nykyinen ohjeistus ja käytäntö

Lisätiedot

JOUSI - valtakunnallinen joukkoliikenteen yhteistoimintaryhmä

JOUSI - valtakunnallinen joukkoliikenteen yhteistoimintaryhmä JOUSI - valtakunnallinen joukkoliikenteen yhteistoimintaryhmä Kärkitavoitteet Julkisen liikenteen kehittämishankkeet JOUSI-ohjausryhmän tehtävänä on koordinoida, ohjata ja seurata neljän hankkeen toteutumista.

Lisätiedot

Sääntelyn keventäminen - hallitusohjelman kärkihankkeita

Sääntelyn keventäminen - hallitusohjelman kärkihankkeita Sääntelyn keventäminen - hallitusohjelman kärkihankkeita Susanna Metsälampi 29.10.2015 Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Kärkihankkeet esityksessä Norminpurku http://www.lvm.fi/web/hanke/nor minpurku

Lisätiedot

Saavutettavuustarkastelut

Saavutettavuustarkastelut HLJ 2011 Saavutettavuustarkastelut SAVU Saavutettavuustarkastelut SAVU Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman HLJ 2011 jatkotyönä tehdyissä saavutettavuustarkasteluissa (SAVU) on kehitetty analyysityökalu,

Lisätiedot

AIESOPIMUS LÄNSI-UUDENMAAN LIIKENNEJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMISESTÄ VUOSINA

AIESOPIMUS LÄNSI-UUDENMAAN LIIKENNEJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMISESTÄ VUOSINA 2014 AIESOPIMUS LÄNSI-UUDENMAAN LIIKENNEJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMISESTÄ VUOSINA 2014 2019 Valokuvat: Tuula Palaste-Eerola Helsinki 2014 Uudenmaan liitto // Nylands förbund Uusimaa Regional Council // Helsinki-Uusimaa

Lisätiedot

40. Ratahallintokeskus

40. Ratahallintokeskus 40. Ratahallintokeskus S e l v i t y s o s a : Radanpidon tavoitteena on edistää rautatieliikenteen toimintaedellytyksiä tehokkaana, turvallisena ja ympäristöystävällisenä liikennemuotona niin kotimaassa

Lisätiedot

Suunnittelu- ja hankintaprosessien kehittäminen Liikennevirastossa

Suunnittelu- ja hankintaprosessien kehittäminen Liikennevirastossa Suunnittelu- ja hankintaprosessien kehittäminen Liikennevirastossa Timo Tirkkonen, Liikennevirasto UUMA2-vuosiseminaari 14.9.2016 UUDISTUNUT LIIKKUMISEN JA LIIKENTEEN EKOSYSTEEMI Liikenneviraston strategia

Lisätiedot

Tehot irti liikennejärjestelmästä älyliikenteellä. Älyliikenne tulee oletko valmis? VTT:n seminaari Tutkimusprofessori Risto Kulmala, VTT

Tehot irti liikennejärjestelmästä älyliikenteellä. Älyliikenne tulee oletko valmis? VTT:n seminaari Tutkimusprofessori Risto Kulmala, VTT Tehot irti liikennejärjestelmästä älyliikenteellä Älyliikenne tulee oletko valmis? VTT:n seminaari 2.11.2010 Tutkimusprofessori Risto Kulmala, VTT 2 Rakentaminen Ylläpito Hoito Operointi Lähde: The Big

Lisätiedot

Selvitys Etelä-Suomen liikennekäytävistä ja talousalueen liikennejärjestelmän kehittämispolusta - työn lähtökohdat ja sisältö

Selvitys Etelä-Suomen liikennekäytävistä ja talousalueen liikennejärjestelmän kehittämispolusta - työn lähtökohdat ja sisältö Selvitys Etelä-Suomen liikennekäytävistä ja talousalueen liikennejärjestelmän kehittämispolusta - työn lähtökohdat ja sisältö 5.11.2015 Olli Keinänen Pendelöijät Helsingin seudulle 2. vaihemaakuntakaavan

Lisätiedot

Säännöllinen kapasiteetti

Säännöllinen kapasiteetti Junatyyppi Juna Kulkuväli Lähtö Tulo Linja Kulkupäivät Voimassaoloaika IC 1 Helsinki asema Joensuu asema 7:17:00 11:40:00 Ma Ti Ke To Pe La Su 30.10.2016 10.12.2016 IC 2 Joensuu asema Helsinki asema 5:18:00

Lisätiedot

Keski-Suomen liikennejärjestelmäsuunnitelma

Keski-Suomen liikennejärjestelmäsuunnitelma 1 Keski-Suomen liikennejärjestelmäsuunnitelma Työohjelman esittely 3.8.2011 2 Suunnitelman tausta ja rooli Edellinen liikennejärjestelmäsuunnitelma valmistui vuonna 2004 Toimintaympäristön muutokset (mm.

Lisätiedot