Liikenne kohti tulevaa (PITO) missä mennään? Hankesuunnittelupäivä Mervi Karhula

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Liikenne kohti tulevaa (PITO) missä mennään? Hankesuunnittelupäivä 06.05.2015 Mervi Karhula"

Transkriptio

1 Liikenne kohti tulevaa (PITO) missä mennään? Hankesuunnittelupäivä Mervi Karhula

2 Näistä asioista tarvitaan vuoropuhelua ja vaihtoehtoisia toimenpidekokonaisuuksia seuraavalle hallituskaudelle: Liikenneverkko ja palvelutaso Perusväylänpidon rahoitustaso ja painotukset Työnjako ja yhteistyö liikenneolosuhteiden ja palvelujen tuottamisessa ja rahoittamisessa Hyötyjä osallistuu! (MAL -tyyppisten sopimusten kehittäminen ) Pohja, jolle vaihtoehtoisia toimenpidekokonaisuuksia voidaan rakentaa: Selonteko 2012 Linjaukset Maakunnalliset ja kaupunkiseutujen LJS:t kertovat liikenneolosuhteiden kehittämistarpeista alueittain priorisoidusti. Liikennejärjestelmän tila Sisältää analyysin eri tekijöiden kehityssuunnista LVM:n tulevaisuuskatsaus 2014 ALLI Aluerakenteen ja liikennejärjestelmän kehityskuva 2040 Meriliikennestrategia Liikenteen ympäristöstrategia Valtioneuvoston päätös liikenneturvallisuudesta Lentoliikennestrategia Hallituksen kehysriihen päätökset 2014 Parlamentaarinen liikennetyöryhmä 2

3 Liikennejärjestelmän rahoitus vuonna 2015 noin 1,5 mrd. ostovoima heikkenee joka vuosi 3%, vuonna 2025 rahoitustaso olisi 1,1 mrd. Parantaminen Parannetaan liikenneverkon palvelutasoa pienillä investoinneilla. Ylläpito Korjataan liikenneverkon ja sen erityisrakenteiden kulumisesta ja ikääntymisestä aiheutuvia vaurioita sekä uusitaan vanhoja väylärakenteita nykyvaatimusten tasolle. 75M 176M 347M 379M 450M Kehittäminen Liikenteen palvelut Tarjotaan ajantasaista liikenteen ohjausta, tietoa ja tiedotusta sekä jäänmurto- ja maantielauttapalveluja Päivittäinen kunnossapito Varmistetaan liikenneverkon päivittäinen liikennöitävyys, joka toteutetaan pitkillä hankintasopimuksilla.

4 Solmupisteiden ja liikenneverkkojen rooli ja luokitus olisiko syytä jo päivittää? Keskeinen verkko yhdistää maakuntakeskukset ja tärkeät aluekeskukset ja sillä on merkittävä rooli elinkeinoelämän kuljetuksissa. Valtaväyläverkko on keskeisen verkon osa, joka yhdistää valtakunnallisesti ja kansainvälisesti suurimmat keskukset, palvelee suurimpia vienti- ja tuontikuljetuksia sekä kansallisesti elintärkeitä toimintoja. Seutuväyläverkko on pääosin seudullista liikennettä palveleva verkko. Se yhdistää seutukeskukset sekä seutu- ja alakeskukset maakuntakeskuksiin ja toisiinsa. Paikallisverkko on pääosin paikallista liikennettä palveleva verkko. Se yhdistää pienet alakeskukset ja kylät isompiin keskuksiin sekä toimii haja- ja vapaa-ajan asutuksen sekä maaseutuelinkeinojen verkkona.

5 Tieverkko Keskeinen tieverkko km 23% henkilöautoliikenteestä 47% raskaasta liikenteestä Keskeisestä verkosta km olisi valtaväyläverkkoa. 15% henkilöautoliikenteestä 30% raskaasta liikenteestä Seudullinen ja paikallinen verkko noin km

6 Rataverkko, asemat ja ratapihat luokiteltuna Keskeinen rataverkko km 71% pitkämatkaisesta henkilöliikenteestä 88% tavaraliikenteestä Keskeisestä verkosta 1300 km olisi valtaväyläverkkoa. 58% pitkämatkaisesta henkilöliikenteestä 40% tavaraliikenteestä Seudullinen ja paikallinen verkko noin km. 6

7 Liikenne kohti tulevaa keskeisiä viestejä ja keskustelun avauksia

8 Liikenne kohti tulevaa keskeisiä viestejä Lisää rahoitusta ja priorisointeja - on väsyneiden väylien peruskuntokauden aika Päivittäisen kunnossapidon ohella pitää väylien rakenteita voida peruskorjata, jotta ne palvelevat liikennettä ja luovat edellytykset liikennepalveluille myös pitkälle tulevaisuudessa Uudistetaan toimintarakenteita ja palveluja asiakaslähtöisesti, jotta tehokkuus ja vaikuttavuus paranevat Pitkäjänteinen liikennejärjestelmän kehittäminen ja ylläpito edellyttävät, että otetaan huomioon kaupungistumisen ja elinkeinorakenteen muutosten vaatimukset. On tärkeää pitää huolta keskeisestä verkosta ja ottaa myös huomioon seudullisen ja paikallisen liikkumisen ja kuljettamisen erilaistuminen. Liikenneolosuhteita on tarpeen räätälöidä muutoksia vastaavaksi. Pienillä parannuksilla enemmän hyötyä moneen kohteeseen yhteistyöllä ja monimuotoisilla rahoitusmalleilla Matka- ja kuljetusketjujen toimivuutta voidaan usein parantaa merkittävästi suuntaamalla varoja heikoimpiin lenkkeihin. Julkisen ja yksityisen tahon ideat, tieto ja rahoitus yhdistämällä syntyy ratkaisuja liikkumisen ja kuljetusten ongelmiin. Hyötyjien osallistuminen kustannuksiin on jatkossa isossa roolissa pientenkin parannusten aikaansaamisessa. 8

9 Kunnossapidon rahoitusvaihtoehtoja Perusvaihtoehto niukkuus jatkuu Perusväylänpidon rahoitus säilyy nimellisesti vuoden 2015 tasolla seuraavat 10 vuotta Korjausvelkatyöryhmän esityksen mukainen vaihtoehto Lisärahoitus 150 miljoonaa korjausvelan kasvun pysäyttämiseen ja sen vähentämiseen keskeiseltä ja seutuverkolta Ostovoiman varmistamiseksi perusväylänpidon rahoitustaso tarkistetaan joka hallituskauden alussa (~ 50 M) 9

10 Perusvaihtoehdon seurauksia Päivittäinen kunnossapito Perusvaihtoehto johtaa kunnossapidon tason laskuun osalla väyläverkkoa Keskeisellä verkolla ja valtaväyläverkolla nykyinen kunnossapidon taso säilytetään. (24/7 tasalaatua) Seutu- ja paikallisväyläverkoilla kunnossapidon perustaso on alempi kuin nyt. (mm. yöt ja viikonloput alemmalla tasolla) Asiakasryhmien yhteisten tarpeiden perusteella voidaan räätälöidä parempaa tasoa kohdennetusti. ylläpito Liikenneturvallisuutta ylläpidetään lähinnä nopeustasoja alentamalla siellä, missä palvelutasoa lasketaan muuttuneiden tarpeiden perusteella. Rajoitukset kompensoivat kunnossapidon tason laskua Keskeisellä verkolla ja valtaväyläverkolla hillitään korjausvelan kasvua, jottei nopeus- tai painorajoituksia tarvitsisi asettaa. Seutu- ja paikallisväyläverkoille laaditaan yhteiset periaatteet kunnossapidon tason alentamisen seurauksena asetettaville nopeus- ja painorajoituksille. 10

11 Korjausvelkatyöryhmän vaihtoehto Kunnossapidon perustaso voidaan säilyttää lähes koko väyläverkolla Vähäliikenteisellä paikallisväyläverkolla kunnossapidon perustaso on alempi kuin nyt (mm. yöt ja viikonloput alemmalla tasolla) Asiakasryhmien yhteisten tarpeiden perusteella voidaan räätälöidä parempaa tasoa kohdennetusti. Liikenneturvallisuutta ylläpidetään lähinnä nopeustasoja alentamalla siellä, missä palvelutasoa lasketaan muuttuneiden tarpeiden perusteella. Nopeus- ja painorajoituksilla kompensoidaan kunnossapidon tason laskua Korjausvelan kasvun pysäyttäminen ja osittainen vähentäminen parantavat liikenneolosuhteita Nopeus- ja painorajoituksia nykyistä vähemmän Päivittäinen kunnossapito ylläpito 11

12 Uudistetaan toimintarakenteita ja palveluja asiakaslähtöisesti, jotta tehokkuus ja vaikuttavuus paranevat Pitkäjänteinen liikennejärjestelmän kehittäminen ja ylläpito edellyttävät, että otetaan huomioon kaupungistumisen ja elinkeinorakenteen muutosten vaatimukset. Liikenneolosuhteita on tarpeen räätälöidä muutoksia vastaavaksi. Digitalisaatio ja avoin tieto luovat uusia palveluja ja uutta liiketoimintaa. Liikennejärjestelmäsuunnittelu pitkäjänteiseksi: Ensin Eduskunta asettaa tavoitteet, linjaukset ja rahoitusperiaatteet. Niiden perusteella määritellään toimenpiteet ja hankkeet. Uudistetaan väyläverkon ja solmupisteiden luokittelu vastaamaan elinkeinorakenteen muutoksia ja kaupungistumiskehitystä. Liikenneviraston roolia täsmennetään; joukkoliikennetehtävät, monopoliympäristössä pelisäännöt ja rakenteet täsmennettävä rautateillä ja jäänmurrossa Suurten kaupunkiseutujen MAL-aiesopimuskäytäntöä kehitetään ja laajennetaan kaupunkiseuduille, joilla on varteenotettava joukkoliikennejärjestelmä. Uudistetaan budjettirakenteita - kolmeen osaan kunnossapito, investoinnit ja liikenteen palvelut 12

13 Digitalisaatio ja avoin tieto luovat uusia palveluja ja uutta liiketoimintaa Tietoa ja teknologiaa hyödynnetään täysimääräisesti liikennejärjestelmän, uusien palvelujen ja toimintamallien kehittämisessä. Digitalisaatio ei ole vain sähköistänyt prosesseja ja palveluita vaan muuttanut toimintamallit ja luonut uutta liiketoimintaa. Koko yhteiskunnan käyttöön avattu laadukas tieto luo uusia palveluita, innovaatioita ja liiketoimintaa. Kansalaisten ja elinkeinoelämän käytössä on laadukas tieto väylästöstä ja ajantasaisesta liikennetilanteesta ja olosuhteista. Liikkujat, kuljetusvälineet ja älykäs infra tuottavat liikenne- ja olosuhdetietoa kaikkien käyttöön. Uudet PPPP = Public, Privat, People, Partnership toimintamallit ja kokeilut mahdollistavat uusia palveluita asiakkaille nopeasti ja tehokkaasti. Julkishallinnon roolina on toimia mahdollistajana. Systemaattinen varautuminen ja ennakointi varmistavat liikennejärjestelmän toimintavarmuuden, sujuvuuden ja turvallisuuden. Varautuminen yhä kasvaviin tietoturvauhkiin on korkealla tasolla

14 Parannetaan matka- ja kuljetusketjujen toimivuutta Mahdollistetaan toimintavarma, sujuva ja turvallinen liikennöinti vesiväylillä sekä rata- ja tieverkolla Liikenteen palvelut Meriliikenteessä huolehditaan talvimerenkulun palveluista ja turvallisuudesta. Talvimerenkulkuun kuuluvat jäänmurron lisäksi kauppa-aluksien reittiohjeet, avustaminen ja ohjeistaminen sekä liikenteen koordinointi. Turvallinen liikkuminen varmistetaan Suomen meri- ja järvialueilla huolehtimalla merikartoituspalveluista sekä tarjoamalla elektroniset ja painetut merikarttatiedot. Rautatieliikenteessä tarjotaan rataverkolla liikennöintiin liittyvät palvelut. Palveluihin kuuluvat pidemmän ajan kuvaus rataverkosta ja sen käytettävyydestä (verkkoselostus), käyttösopimukset, kapasiteetin hallinta eri tilanteissa ja ratapihojen palvelut. Tieliikenteessä panostetaan tieverkon turvalliseen käytettävyyteen. Maantietä hoitaville urakoitsijoille ja tarvittaessa myös muille viranomaisille tuotetaan ammattilaispalveluja, kuten tiesääpalvelu sekä välitetään tietoa käytettävyyspuutteista ja häiriöistä. Saaristoliikennettä hoidetaan kokonaisuutena tavoitteena parempi kustannustehokkuus, tarkoituksenmukainen palvelutaso ja alueellinen tasapuolisuus. Saaristoliikennettä tullaan jatkossa hoitamaan määriteltyihin palvelutasoihin ja kriteereihin sekä yhä enemmän aikatauluihin perustuen. Saaristoliikenteeseen kuuluvat maantielauttaliikenne, yhteysalusliikenne, yksityisteillä olevien lossien avustukset ja saaristoliikennettä palvelevan infrastruktuurin ylläpito.

15 200 miljoonaa uutta joukkoliikennematkaa vuoteen 2022 mennessä Viranomaisten välistä työnjakoa on uudistettava Joukkoliikenn e Eri hallinnonalojen kuljetusten suunnittelu, järjestäminen ja rahoitus pitää yhdistää suuremmiksi alueellisiksi kokonaisuuksiksi, joissa joukkoliikenne on olennainen osa palvelua. Tavoitteena on tarjota liikennepalveluja yhä useammalle asukkaalle sekä kaupungeissa että maaseudulla. Joukkoliikenteen kehittäminen ja avustus kytketään suurilla kaupunkiseuduilla MALaiesopimuksissa sovittuihin kehittämistoimiin ja keskisuurilla kaupunkiseuduilla valtion ja kuntien aiesopimukseen joukkoliikenteen kehittämisestä. Muulla turvataan jokapäiväiset liikkumistarpeet ja liikkumisen tasa-arvo junien kaukoliikenteen ostoilla ja peruspalvelutasoisen liikenteen hankinnoilla.

16 Uudistuva liikennepolitiikka suunnittelun näkökulmasta olisiko se tätä? Mitä tavoitellaan? Vaikuttavuutta ja kustannustehokkuutta palvelutasolähtöisesti hyvällä tietopohjalla Miten suunnitellaan? Mikä on keskeistä? 1) Hyödynnetään kaikkia liikennemuotoja (6+tietoliikenne) 2) Käyttäjälähtöisyys ja vuorovaikutus eri tahojen kanssa 3) Monipuolisten keinojen hyödyntäminen (omat ja naapureiden), vaihtoehdot 4) Vaikutusten laadukas ja monipuolinen arviointi 5) Hyötyjä osallistuu periaate, uudistuvia rahoitusratkaisuja

17 Palvelutasoajattelu on uusi palikka uutena keinona/ mahdollistajana MAAS 2015-? MAAS mahdollistajana

18 Suunnittelun ja vaikuttavuuden arvioinnin tärkeät 5 asiaa! Kustannuksiltaan järkevä ja toteuttamiskelpoinen suunnitelma (Fore, Maku) Inframalli Hankearvioinnit Hyödyt kuljetuksille Hyödyt työmatkaliikenteelle Hyödyt maankäytölle Suunnitteluperusteet Hyödyt alueiden kehittymiselle Hankekortit Liikenneturvallisuus Erika Karjalainen 18

19 Palvelutasoajattelun punainen rautalanka Tarkasteltavat jaksot Mikä on yhteysvälin rooli? Mihin sitä käytetään? Minkälaista palvelutasoa tavoitellaan? Merkittävät tarpeet Kuinka hyvin yhteysväli palvelee siihen kohdistuvia priorisoituja tarpeita? Missä järjestyksessä minne, mitäkin vaikuttavuutta? 19 Alueelliset ja yht.kunnall. tavoitteet Palvelutasotavoitteet (+ muut tavoiteltavat vaikutukset) Palvelutasoanalyysi tavoitteittain puutteet Puutteiden priorisointi Millä keinoin puutteisiin vastataan? Liikkuminen/kuljetukset tarpeet Yhteiskunnalliset tavoitteet Ve-toimenpiteet, etenemispolku, vaikutukset, suunnitteluperusteet Puutteet Ratkaisut ja niiden vaikutukset

20 Mitä uudelleenarvioinneilta/esisuunnittelulta/liikennejärjestelmätyöltä odotetaan? Missä mennään? Käyttäjien osallistuminen suunnitteluun Palvelutasoajatteluun panostaminen Laajan toimenpidevalikon hyödyntämistä Tarkasteluaikajänteen lyhentäminen Resurssien riittävyys useampaan kohteeseen Lopputulokselta haetaan Erilaisia väylien parantamisen toimenpidekokonaisuuksia, Uusien keinojen ja niiden vaikutusten selvittämistä Joukkoliikenteen ja raideliikenteen hyödyntämistä Liikenteen hallinnan ja kunnossapidon hyödyntämistä Perustelua ja viestintää tarve- ja palvelutasoperusteisesti Pienempiä kehittämisvaihtoehtoja ja kehittämispolkuja paremmat lähtökohdat, tavoitteet ja suunnitteluperusteet jatkotyölle Valmistunut/valmistumassa esim.: Liikennekäytävä Vaasa-Oulu, vt8 Liikennekäytävä Turku-Tampere, vt 9 Lahden eteläinen kehätie, vt 12 Oulu- Kajaani-Vartius, vt 22 Lusi-Jyväskylä-Oulu-Haaparanta, vt 4 Lusi-Mikkeli-Kuopio-Iisalmi, vt5 Raideliikenne hankkeet Turun kehätie Jyväskylän keskustan pääväylät Liikennekäytävä Tampere-Vaasa, vt 3 Liikennejärjestelmätyö valmis/valmistumassa esim. Päijät-Häme, Länsi-Uusimaa, Varsinais- Suomi, yhteinen Etelä-Karjala ja Kymenlaakso Turun seutu, Oulun seutu, HLJ

21 Pienillä parannuksilla enemmän hyötyä moneen kohteeseen yhteistyöllä ja monimuotoisilla rahoitusmalleilla Matka- ja kuljetusketjujen toimivuutta voidaan usein parantaa merkittävästi täsmätoimin. Julkisen ja yksityisen tahon ideat, tieto ja rahoitus on otettava käyttöön. Uusimuotoisilla liikennepalveluilla tehostetaan liikenneverkkojen käyttöä matkojen ja kuljetusten toimivuus, täsmällisyys ja turvallisuus keskeistä Eduskunta hyväksyy isojen hankkeiden rinnalla parantamisen toimenpidekorit. Näille koreille annetaan tavoitteet ja rahoitus toimenpiteistä ei päätetä Hyötyjien osallistuminen kustannuksiin on jatkossa isossa roolissa Kokeillaan rohkeasti erilaisia rahoitusmuotoja Pieni paranta minen Kehittäminen 21

22 Yhteysväliselvitykset: Erilaisten ratkaisukeinojen pohdintaa asiakaslähtöisesti Vt 3 Tampere Vaasa Vt 4 Heinola-Haaparanta Vt 12 Lahti-Kouvola Vt 4 Keminmaa-Rovaniemi Sodankylä Vt 19/Kt 67 Kauhajoki-Kauhava kehityskäytävä E18 Turun kehätie Vt9 ja Vt4 Jyväskylän kohta Kehityskäytävä Lusi-Iisalmi, vt 5 ja rata Kehityskäytävä Vaasa-Oulu, vt 8, rata ja satamat Kehityskäytävä Tampere-Turku, vt 9 ja rata Vt 8 Turku- Pori - suunnittelukilpailu Ratapihojen parantaminen Rataverkon jatkosähköistys Rataverkon välityskyvyn parantaminen Rautateiden henkilöliikenne paikkojen kehittäminen Meriväylähankkeiden kannattavuuslaskelmat

23 Suunnitteluohjelma 2015: Esiselvitykset Erilaisten ratkaisukeinojen pohdintaa asiakaslähtöisesti Tiekohteet 1. EPO Vt 8 Kokkolan kiertoliittymä Haavistonkangas, ES 2. KAS Kt 62 Imatra-Venäjän raja, toimenpidesuunnitelma 3. KAS Vt 15 Kotka-Kouvola yhteysvälikäytävän uudelleenarviointi, ES, UUSI 4. PIR Vt 3 Tampere-Vaasa yhteysvälin uudelleen arviointi 5. PIR Vt 9 Tampere - Orivesi yhteysvälin uudelleen arviointi 6. PIR Vt 12/kt 65 Lielahden kohdalla: Vaitinaron etl, katujärjestelyt, AVS, ES, UUSI 7. POP Vt 4 Lusi-Haaparanta yhteysvälin uudelleenarviointi 8. UUD Uudenmaan maankäytön varauksia vaativat kohteet 9. VAR Vt 8 Turku-Pori suunnittelukilpailu, ES, UUSI 10. LAP Vt 21 Tornio-Norjan raja toimenpideselvitys 11. LAP Soklin kaivoksen tieyhteydet (käynnistymässä) Liikennejärjestelmäkohteet 12. HLJ Suurten kaupunkiseutujen liikennejärjestelmäsuunnittelu Vesiväyläkohteet 14. Kalajoen 10 m väylä, esisuunnittelu 15. Merenkurkun syventäminen, tutkimukset Ratakohteet (ei kartalla) 16. Liikenneverkkojen palvelutason suunnittelu 17. Maankäyttöä palvelevat selvitykset 18. Ratapihaselvitykset

24 Suunnitteluohjelma 2015: Yleissuunnitelmat Tiekohteet 1. EPO Vaasan satamayhteys, YS 2. KAS Vt 6 Kouvolan kohta YS ja 15 Tanttari - Valkeala (ml. Mt 370) aluevaraussuunnitelma 3. KAS Vt 13 Lappeenranta - Nuijamaa, YS + YVA 4. KAS St 355 Merituulentie, YS 5. KES Vt 4 Äänekosken kohdalla, YS 6. KES Vt 4 Vehniä-Äänekoski, YVA + YS 7. PIR Vt 12 Tampere-Kangasala, YVA ja YS 8. POP Hailuodon yhteysväliselvitys, YS 9. UUD Vt 12 Lahti-Kouvola yleissuunnitelman tarkistaminen 10. UUD Kehä III Kt 51 - Muurala, AVS päivitys, UUSI 11. UUD Pääkaupunkiseudun pääväylien kehittämistoimenpiteiden priorisointi 12. VAR E18 Turun kehätie, Naantali-Raisio, YS, UUSI 13. VAR Mt 180 Kirjalansalmen silta YS, UUSI Ratakohteet 14. Pasila-Riihimäki 2. vaihe, YS 15. Tampereen asemakeskuksen, YS, UUSI 16. Imatra-valtakunnan raja YS Vesiväyläkohteet 17. Oulun meriväylän yleissuunnittelu 18. Tornion meriväylä, yleissuunnittelu 19. Vuosaaren väylän syventäminen 20. Hangon ulkosataman väylä 21. Kalajoki-Raahe rannikkoväylä, yleissuunnittelu, UUSI

25 Suunnitteluohjelma 2015: Kehittämismomentin hankesuunnittelu (Rata-, tie- ja vesilupasuunnittelu) Tiekohteet 1. KAS Vt 12 Lahti-Kouvola yhteysvälihanke, vaihe Tillola-Keltti, TS tarkistus 2. KES Vt 4 Äänekosken kohdan tiesuunnitelma, UUSI 3. PIR Vt 9 Tampere - Orivesi, 1. vaiheen toimenpiteet välillä Suinula- Orivesi, Suinulan ja Yliskylän ohituskaistat, TS + RS 4. PIR Vt 3 Tampere-Vaasa yhteysvälihankkeen TS 5. POP Vt 22 Oulu-Kajaani, yhteysvälin TS+RS 6. POP Vt 8 Fennovoiman edellyttämät linjaosuuden toimenpiteet, TS + RS 7. UUD Vt 12 Lahden eteläinen kehätie, TS 8. UUD Vt 4 välillä Kehä I - vt 7, TS + RS, UUSI 9. UUD Klaukkalan ohikulkutie, tiesuunnitelma, UUSI 10. UUD Kehä I pullonkaulat, Maarinsolmu, TS, UUSI Ratakohteet: 11. Helsingin ratapihan toiminnallisuuden parantaminen (HELRA) 12. Luumäki Imatra rataosan parantaminen, UUSI 13. Pasilan läntinen lisäraide, RaS 14. Pasila Riihimäki 2. vaihe RaS, UUSI 15. Ylivieska Iisalmi Kontiomäki ratasuunnitelma, RaS 16. Espoon kaupunkirata Leppävaara - Kauklahti, RaS 17. Tampereen tuloratapihan raiteiden jatkaminen ja ohitusraiteen rakentaminen, UUSI 18. Vainikkala, ratapiha RaS, UUSI 19. Oulu, ratapiha RaS, UUSI 20. Kuopion ratapiha Vesiväyläkohteet: 21. Kemin Ajoksen väylä, VLS/YVA 22. Kokkolan meriväylä, VLS/RS 23. Vuosaaren väylän syventäminen, VLS, UUSI 24. Savonlinnan syväväylän siirto, Laitaatsalmi, TS täydennys, RS

26 Liikenne kohti tulevaa -linjaukset parantamisellle/ kehittämiselle Liikenneolosuhteita on tarpeen parantaa, koska Tarvetta vastaavat liikenneolosuhteet ovat kasvun ja hyvinvoinnin perusta Parantamista/kehittämistä suunnataan seuraavin painotuksin Valtakunnallisesti merkittävät ja erikseen sovittavat elinkeinopoliittiset kohteet Sijoittuvat TEN - ydinverkolle tai perustellusta syystä valtaväyläverkolle. Kerralla riittävään kuntoon. Toimivat kuljetusketjut ja yhteydet ulkomaille ovat tärkeitä Suomen kilpailukyvylle Toimivat työ- ja työasiamatkat ovat keskeisiä työvoiman liikkuvuuden ja saatavuuden kannalta Toimiva arki on kasvukeskusten elinvoimaisuuden perusta Elinkeinoelämälle ennakoitavuutta Turvalliset arjen matkat verkottuvassa Suomessa Kasvukeskusten kestävät valinnat Pieniä ja keskisuuria (< 15 M ) vaikuttavia toimenpiteitä pääosin keskeiselle verkolle tai perustelluista syistä seutuväyläverkolle tai kaupunkiseuduille. MAL-aiesopimukset ja pienet kustannustehokkaat toimenpiteet Toimenpiteiden suunnittelu lähtee olemassa olevista ongelmista, mutta luo myös edellytyksiä kehittämiselle. Alueen liikennejärjestelmätyössä toimenpiteet priorisoitu korkealle

27 Toimenpidekorien toimien valmistelu käynnissä kaikki liikennemuodot (tieto, raide,vesi ja tie) lähtökohtana noin 200 milj. euroa hallituskaudella Toimenpidekorit 1. Elinkeinoelämälle ennakoitavuutta/kuljetusten toimivuus ja täsmällisyys 2. Turvalliset arjen matkat verkottuvassa Suomessa/Matkojen turvallisuus, toimivuus ja helppous 3. Kasvavien kaupunkiseutujen toimivuus Pieniä ja keskisuuria (< 15 M ) vaikuttavia toimenpiteitä pääosin keskeiselle verkolle tai perustelluista syistä seutuväyläverkolle tai kaupunkiseuduille. Elyistä saatu ehdotukset Työ käynnissä Livissä (vesi,raide,tieto) Tarvitaan yhteistä pohdintaa ja kriteereitä millä perusteella toimenpiteitä valitaan MAL- aiesopimukset ja pienet kustannustehokkaat toimenpiteet, toimenpiteet valitaan syksyn 2015 aikana 27

28 Lisää tietoa Liikenneviraston sivuilla Liikenne kohti tulevaa - 28

Liikenne kohti tulevaa Anne Herneoja

Liikenne kohti tulevaa Anne Herneoja Liikenne kohti tulevaa Anne Herneoja 18.3.2015 Liikenne kohti tulevaa Nykytilanne Näistä asioista tarvitaan vuoropuhelua ja vaihtoehtoisia toimenpidekokonaisuuksia seuraavalle hallituskaudelle: Liikenneverkko

Lisätiedot

Liikenne kohti tulevaa maakuntajohtajien tapaaminen 04.03.2015

Liikenne kohti tulevaa maakuntajohtajien tapaaminen 04.03.2015 Liikenne kohti tulevaa maakuntajohtajien tapaaminen 04.03.2015 Liikenne kohti tulevaa keskustelutilaisuus maakuntajohtajat 13.00 Tilaisuuden avaus ja ajankohtaista Liikennevirastosta ylijohtaja Rami Metsäpelto

Lisätiedot

Liikenne kohti tulevaa. Liikenneviraston asiantuntijanäkemys

Liikenne kohti tulevaa. Liikenneviraston asiantuntijanäkemys Liikenne kohti tulevaa Liikenneviraston asiantuntijanäkemys Tarvetta vastaavat liikenneolosuhteet ovat kasvun ja hyvinvoinnin perusta digitalisoituvassa Suomessa Liikennevirasto on käynyt vuoropuhelua

Lisätiedot

Liikennejärjestelmän palvelevuus nyt ja tulevaisuudessa missä mennään ja mitä haasteita?

Liikennejärjestelmän palvelevuus nyt ja tulevaisuudessa missä mennään ja mitä haasteita? Liikennejärjestelmän palvelevuus nyt ja tulevaisuudessa missä mennään ja mitä haasteita? Mervi Karhula 28.10.2014 Fiksut väylät ja älykäs liikenne sinua varten Visio Fiksut väylät ja älykäs liikenne sinua

Lisätiedot

Ajankohtaista Liikennevirastosta mitä menossa ja mitä tulossa? Mervi Karhula 10.6.2014,

Ajankohtaista Liikennevirastosta mitä menossa ja mitä tulossa? Mervi Karhula 10.6.2014, Ajankohtaista Liikennevirastosta mitä menossa ja mitä tulossa? Mervi Karhula 10.6.2014, Toiminta-ajatus: Liikennevirasto mahdollistaa toimivat, tehokkaat ja turvalliset matkat ja kuljetukset Visio vuoteen

Lisätiedot

Ajankohtaisia liikennejärjestelmä- ja maankäyttökysymyksiä. 2.10.2014 Maakuntakaavoituksen neuvottelupäivät Jyväskylä Mervi Karhula Liikennevirasto

Ajankohtaisia liikennejärjestelmä- ja maankäyttökysymyksiä. 2.10.2014 Maakuntakaavoituksen neuvottelupäivät Jyväskylä Mervi Karhula Liikennevirasto Ajankohtaisia liikennejärjestelmä- ja maankäyttökysymyksiä 2.10.2014 Maakuntakaavoituksen neuvottelupäivät Jyväskylä Mervi Karhula Liikennevirasto Liikennevirasto vastaa liikennejärjestelmästä Liikenteen

Lisätiedot

Liikenteen näkymät ylijohtaja Rami Metsäpelto

Liikenteen näkymät ylijohtaja Rami Metsäpelto Liikenteen näkymät 6.5.2015 ylijohtaja Rami Metsäpelto Vastaamme osaltamme Suomen liikennejärjestelmästä Mahdollistamme toimivat, tehokkaat ja turvalliset matkat ja kuljetukset. Vastaamme Suomen teistä,

Lisätiedot

Uusi liikennepolitiikka

Uusi liikennepolitiikka Uusi liikennepolitiikka Ylijohtaja Anne Herneoja 28.11.2012 Liikenteen VISIO 2030+ Kilpailukykyä ja hyvinvointia vastuullisella liikenteellä Valtioneuvoston liikennepoliittinen selonteko eduskunnalle n

Lisätiedot

Hallitusohjelma 22.6.2011. Liikenneratkaisut talouden, yritystoiminnan ja ilmaston yhteinen nimittäjä

Hallitusohjelma 22.6.2011. Liikenneratkaisut talouden, yritystoiminnan ja ilmaston yhteinen nimittäjä Liikenneratkaisut talouden, yritystoiminnan ja ilmaston yhteinen nimittäjä Kuntien 6. ilmastokonferenssi, Tampere 3.5.2012 Yksikön päällikkö Silja Ruokola Hallitusohjelma 22.6.2011 Liikennepolitiikalla

Lisätiedot

Maanteiden kunnossapidon haasteet ja mahdollisuudet. Jukka Lehtinen Keski-Suomen ELY-keskus

Maanteiden kunnossapidon haasteet ja mahdollisuudet. Jukka Lehtinen Keski-Suomen ELY-keskus Maanteiden kunnossapidon haasteet ja mahdollisuudet Jukka Lehtinen Keski-Suomen ELY-keskus 31.10.2014 2 3 Liikennejärjestelmän rahoitus vuonna 2015 noin 1,5 mrd., ostovoima heikkenee joka vuosi 3%, vuonna

Lisätiedot

Suomi tarvitsee vetävät väylät!

Suomi tarvitsee vetävät väylät! Kauppakamariryhmä 2.3.2011 Suomi tarvitsee vetävät väylät! Yritysten kilpailukyvyn vahvistaminen ja toimintaedellytysten turvaaminen valtakunnallisesti edellyttää tehokkaita liikenneyhteyksiä. Toimivat

Lisätiedot

Valtion MAL-työ raideliikenteen edistäjänä

Valtion MAL-työ raideliikenteen edistäjänä Valtion MAL-työ raideliikenteen edistäjänä Pro Rautatien 20-vuotisjuhlaseminaariin "Raideliikenne luo maankäyttöä" ke 29.11.2017 Mervi Karhula Toimivat liikenne- ja viestintäverkot ovat edellytys yhteiskunnan

Lisätiedot

Liikennehallinnon ajankohtaiset näkymät ja parlamentaarisen työryhmän väliraportti. Maarakennuspäivä Ylijohtaja Mikael Nyberg

Liikennehallinnon ajankohtaiset näkymät ja parlamentaarisen työryhmän väliraportti. Maarakennuspäivä Ylijohtaja Mikael Nyberg Liikennehallinnon ajankohtaiset näkymät ja parlamentaarisen työryhmän väliraportti Maarakennuspäivä 28.9.2017 Ylijohtaja Mikael Nyberg 1 Ajankohtaista liikennepolitiikassa Päästövähennystavoitteet Korjausvelka

Lisätiedot

Lahden radanvarsi mahdollisuutena Kari Ruohonen Ylijohtaja Hankkeet 15.1.2014

Lahden radanvarsi mahdollisuutena Kari Ruohonen Ylijohtaja Hankkeet 15.1.2014 Lahden radanvarsi mahdollisuutena Kari Ruohonen Ylijohtaja Hankkeet 15.1.2014 15.1.2014 Kari Ruohonen 2 Hankkeet Mitä uusi liikennepolitiikka on? Liikennepolitiikka osa muuta yhteiskuntapolitiikkaa Palvelutasoon

Lisätiedot

VNS 3/2016 vp Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille , Liikennevirasto

VNS 3/2016 vp Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille , Liikennevirasto VNS 3/2016 vp Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2017-2020, Liikennevirasto 3.5.2016 Liikenneverkon rahoitus 2 Perusväylänpidon rahoitus 3 JTS 2017-2020, perusväylänpito

Lisätiedot

VNS 3/2016 vp Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille , Liikennevirasto

VNS 3/2016 vp Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille , Liikennevirasto VNS 3/2016 vp Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2017-2020, Liikennevirasto 26.4.2016 Liikenneverkon rahoitus 2 Perusväylänpidon rahoitus 3 JTS 2017-2020, perusväylänpito

Lisätiedot

Liikenneverkkojen luokittelu ja TEN-T verkot

Liikenneverkkojen luokittelu ja TEN-T verkot Liikenneverkkojen luokittelu ja TEN-T verkot 10.11.2015 Maanteiden ja ratojen luokitus Valtatiet palvelevat valtakunnallista ja maakuntien välistä pitkämatkaista liikennettä. Kantatiet täydentävät valtatieverkkoa

Lisätiedot

Liikenne ja infrastruktuuri Pohjois - Suomessa

Liikenne ja infrastruktuuri Pohjois - Suomessa Liikenne ja infrastruktuuri Pohjois - Suomessa 27.2.2014 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Martti Norrkniivilä Sisältö Pohjolan ja Suomen liikennekäytävät Kaivostoiminnan liikenteelliset

Lisätiedot

Parlamentaarinen työryhmä korjausvelan vähentämiseksi. Liikenne- ja kuntaministeri Paula Risikko

Parlamentaarinen työryhmä korjausvelan vähentämiseksi. Liikenne- ja kuntaministeri Paula Risikko Parlamentaarinen työryhmä korjausvelan vähentämiseksi Liikenne- ja kuntaministeri Paula Risikko 12.12.2014 Parlamentaarinen työryhmä ja sen tehtävät Liikenne- ja viestintäministeriö asetti 28.2.2014 parlamentaarisen

Lisätiedot

Liikenneviraston korjausvelkaohjelman kokemuksia

Liikenneviraston korjausvelkaohjelman kokemuksia Liikenneviraston korjausvelkaohjelman kokemuksia Ohjelmien sisältö Korjausvelkaohjelmat 2016-2019 http://www.liikennevirasto.fi/korjausvelkaohjelma (M ) Rahoitus on merkittävä, erityisesti v.2018 Budjetti

Lisätiedot

Liikenneväylien korjausvelka. Lähtökohdat ja korjausvelkaohjelma

Liikenneväylien korjausvelka. Lähtökohdat ja korjausvelkaohjelma Liikenneväylien korjausvelka Lähtökohdat ja korjausvelkaohjelma 5.2.2016 Liikenneväylillä on n. 2,5 miljardin arvosta korjausvelkaa 4000 3500 korjausvelka M 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 nykyrahoitus

Lisätiedot

Satamat ja liikenneverkko tänään - huomenna. Kymenlaakson kauppakamarin logistiikkapäivä 30.5.2011 pääjohtaja Juhani Tervala

Satamat ja liikenneverkko tänään - huomenna. Kymenlaakson kauppakamarin logistiikkapäivä 30.5.2011 pääjohtaja Juhani Tervala Satamat ja liikenneverkko tänään - huomenna Kymenlaakson kauppakamarin logistiikkapäivä 30.5.2011 pääjohtaja Juhani Tervala Laajasti vaikuttavaa yhteistyötä Liikennevirastossa työskentelee noin 700 asiantuntijaa

Lisätiedot

Ajankohtaista POS-ELYstä

Ajankohtaista POS-ELYstä Ajankohtaista POS-ELYstä Tiemerkintäpäivät Kuopiossa 16.2.2017 Pohjois-Savon ELY-keskus / Airi Muhonen Sisältö Toimintaympäristö Itä-Suomen liikennestrategia Tienpidon rahoitus Tiehankkeet Pohjois-Savon

Lisätiedot

ELO-EGLO -seminaari 24.11.2005. Valtiosihteeri Perttu Puro

ELO-EGLO -seminaari 24.11.2005. Valtiosihteeri Perttu Puro ELO-EGLO -seminaari 24.11.2005 Valtiosihteeri Perttu Puro 1 Esityksen sisältö Toimenpideohjelma Suomen logistisen aseman vahvistamiseksi Ministeriön ajankohtaiset logistiikka-asiat Tulevaisuuteen valmistautuminen

Lisätiedot

Keskeisen päätieverkon toimintalinjat

Keskeisen päätieverkon toimintalinjat Keskeisen päätieverkon toimintalinjat Tytti Viinikainen Kanta-Hämeen liikennejärjestelmätyöryhmän kokous 21.4.2017 Taustaa Työtä esitelty aiemmin Kanta-Hämeen liikennejärjestelmätyöryhmässä keväällä 2016

Lisätiedot

Raideliikenteen näkymiä. Matkakeskus Turkuun - tulosseminaari 1.6.2016 Pekka Petäjäniemi

Raideliikenteen näkymiä. Matkakeskus Turkuun - tulosseminaari 1.6.2016 Pekka Petäjäniemi Raideliikenteen näkymiä Matkakeskus Turkuun - tulosseminaari 1.6.2016 Pekka Petäjäniemi Sitten aloitusseminaarin Liikenneverkon kehittäminen Liikenne- ja viestintäministeriö käynnistää valmistelun liikenneverkon

Lisätiedot

Länsi-Uudenmaan liikennejärjestelmäsuunnitelma. 3.10.2013 Riitta Murto-Laitinen Erkki Vähätörmä

Länsi-Uudenmaan liikennejärjestelmäsuunnitelma. 3.10.2013 Riitta Murto-Laitinen Erkki Vähätörmä Länsi-Uudenmaan liikennejärjestelmäsuunnitelma 3.10.2013 Riitta Murto-Laitinen Erkki Vähätörmä Mikä on liikennejärjestelmäsuunnitelma ja miksi sitä tehdään? Liikennejärjestelmä sisältää liikenteen kokonaisuuden,

Lisätiedot

Kymenlaakson Liitto. Maakuntavaltuustoseminaari Jatkuva liikennejärjestelmätyö

Kymenlaakson Liitto. Maakuntavaltuustoseminaari Jatkuva liikennejärjestelmätyö Kymenlaakson Liitto Maakuntavaltuustoseminaari 24.10.2016 Jatkuva liikennejärjestelmätyö 24.10.2016 Esitys Liikennejärjestelmäryhmä ja sen tehtävät Seudulliset liikennejärjestelmäryhmät ja niiden tehtävät

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen ajankohtaiset liikenneasiat. Anders Östergård

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen ajankohtaiset liikenneasiat. Anders Östergård Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen ajankohtaiset liikenneasiat Anders Östergård 17.02.2015 Vt 8 Sepänkylän ohitustie - Avattu liikenteelle, viimeistelytyöt menossa, Skanska Infra pääurakoitsija - Urakkasumma

Lisätiedot

Liikenteen tavoitteet

Liikenteen tavoitteet HLJ 2015 -liikennejärjestelmäsuunnitelmaluonnos Sini Puntanen 1 Liikenteen tavoitteet Saavutettavuus sujuvuus Matka- ja kuljetusketjut ovat sujuvia ja luotettavia lähelle ja kauas. Joukkoliikenteen kilpailukyky

Lisätiedot

Tiestön kehittämistarpeet Pohjois-Suomessa

Tiestön kehittämistarpeet Pohjois-Suomessa Tiestön kehittämistarpeet Pohjois-Suomessa 17.2.2017 Timo Mäkikyrö Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue Toimialue

Lisätiedot

Toimiva logistiikka ja infra - nostoja Suomen kilpailukyvyn näkökulmasta

Toimiva logistiikka ja infra - nostoja Suomen kilpailukyvyn näkökulmasta Toimiva logistiikka ja infra - nostoja Suomen kilpailukyvyn näkökulmasta Asiakkuuspäällikkö Outi Nietola, Liikennevirasto 26.3.2015 Toiminta-ajatus: Liikennevirasto mahdollistaa toimivat, tehokkaat ja

Lisätiedot

BOTNIA ARC LIIKENNESEMINAARI 19.2.2014. Liikenneväylien merkitys Suomen elinkeinoelämälle

BOTNIA ARC LIIKENNESEMINAARI 19.2.2014. Liikenneväylien merkitys Suomen elinkeinoelämälle BOTNIA ARC LIIKENNESEMINAARI 19.2.2014 Liikenneväylien merkitys Suomen elinkeinoelämälle Ylijohtaja Matti Räinä Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Valtionhallinnon muutokset koskien

Lisätiedot

Rataverkon nykytila ja kehitysnäkymät

Rataverkon nykytila ja kehitysnäkymät Rataverkon nykytila ja kehitysnäkymät Anne Herneoja liikennejohtaja Puutavaran rautatiekuljetusten kehittäminen 17.4.2007 Metsäteho Oy 17.4.2007 Anne Herneoja 1 Ratahallintokeskus vastaa Suomen rataverkosta

Lisätiedot

Liikennejärjestelmä elinkeinoelämän mahdollistajana

Liikennejärjestelmä elinkeinoelämän mahdollistajana Liikennejärjestelmä elinkeinoelämän mahdollistajana Ylijohtaja Anne Herneoja 13.10.2011 Vastuu teistä, radoista ja vesiväylistä Liikennevirasto kehittää ja ylläpitää rautatie-, meri- ja tieliikennettä

Lisätiedot

Liikennepoliittisen selonteon keskeiset elementit

Liikennepoliittisen selonteon keskeiset elementit Liikennepoliittisen selonteon keskeiset elementit 9.10.2007 MAL seminaari, Siuntio Liikenneneuvos Petri Jalasto 1 Liikenne 2030 Liikennepolitiikan valinnat ovat osa Suomen hyvinvoinnin perustaa Ihmisten

Lisätiedot

Perustienpidon haasteet - miten päivittäinen liikennöinti turvataan. Vesa Männistö 13.11.2012

Perustienpidon haasteet - miten päivittäinen liikennöinti turvataan. Vesa Männistö 13.11.2012 Perustienpidon haasteet - miten päivittäinen liikennöinti turvataan Vesa Männistö 13.11.2012 Esityksen sisältö Taustaa väyläverkosta ja liikenteestä Liikenneviraston strategia Liikennepoliittinen selonteko

Lisätiedot

XL Siltatekniikan päivät

XL Siltatekniikan päivät XL Siltatekniikan päivät Minna Torkkeli 25.1.2017 Liikenneverkko huomenna 20.1.2017 2 Mitä on korjausvelka? Valtion omistamat maantiet, radat ja vesiväylät Korjausvelka muodostuu huonokuntoisen, korjaustarpeessa

Lisätiedot

Älyä ja tietoa liikenteeseen Asta Tuominen Liikennevirasto

Älyä ja tietoa liikenteeseen Asta Tuominen Liikennevirasto Älyä ja tietoa liikenteeseen Asta Tuominen Liikennevirasto 13.3.2014 Sisältö Liikennevirasto lyhyesti Lähivuosina meillä ja maailmalla Liikenneviraston strategia Mitä älyliikenne tarkoittaa? Esimerkkejä

Lisätiedot

UUMA 2 Vuosiseminaari: UUMA - suunnittelu ja hankintaprosessit. Kristiina Laakso 10.9.2015

UUMA 2 Vuosiseminaari: UUMA - suunnittelu ja hankintaprosessit. Kristiina Laakso 10.9.2015 UUMA 2 Vuosiseminaari: UUMA - suunnittelu ja hankintaprosessit Kristiina Laakso 10.9.2015 Vastaamme osaltamme Suomen liikennejärjestelmästä Mahdollistamme toimivat, tehokkaat ja turvalliset matkat ja kuljetukset.

Lisätiedot

Liikennepoliittinen selonteko ja esteettömyys

Liikennepoliittinen selonteko ja esteettömyys Liikennepoliittinen selonteko ja esteettömyys Ylijohtaja Anne Herneoja 21.3.2013 Liikenteen VISIO 2030+ Kilpailukykyä ja hyvinvointia vastuullisella liikenteellä Valtioneuvoston liikennepoliittinen selonteko

Lisätiedot

VNS 4/2017 vp Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille , Liikennevirasto

VNS 4/2017 vp Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille , Liikennevirasto VNS 4/2017 vp Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2018-2021, Liikennevirasto 23.5.2017 Talousjohtaja Kristiina Tikkala Liikenneverkon rahoitus 2017-2021 1 400 000 000 1

Lisätiedot

Rautatiet liikennejärjestelmän runkokuljettaja

Rautatiet liikennejärjestelmän runkokuljettaja Rautatiet liikennejärjestelmän runkokuljettaja Tavaraliikenteessä 25%:n markkinaosuus Yhtenäiset 25 tonnin akselipainon reitit tärkeitä esim. tehtaalta satamaan (Jämsänkoski Rauma) Tavaraliikennemarkkina

Lisätiedot

Pääteiden kehittämisen periaatteet / Aulis Nironen

Pääteiden kehittämisen periaatteet / Aulis Nironen 1 15.12.2003 Aulis Nironen 2 PÄÄTEIDEN KÄSITTEITÄ Pääteillä tarkoitetaan valta- ja kantateitä Valtatiet palvelevat tärkeiden asutus- ja liikennekeskusten välistä kaukoliikennettä ja muodostavat maantieverkon

Lisätiedot

Liikennevirasto uuden liikennepolitiikan toteuttajana Kari Ruohonen

Liikennevirasto uuden liikennepolitiikan toteuttajana Kari Ruohonen Liikennevirasto vastaa liikennejärjestelmästä Liikennevirasto uuden liikennepolitiikan toteuttajana Kari Ruohonen Liikenteen asiantuntijaorganisaatio, joka vastaa Suomen liikenneväylistä ja liikennejärjestelmän

Lisätiedot

Logistiikan merkitys liiketoiminnassa. Jari Voutilainen, Metsä Group

Logistiikan merkitys liiketoiminnassa. Jari Voutilainen, Metsä Group Logistiikan merkitys liiketoiminnassa Jari Voutilainen, Metsä Group Logistiikka ja liiketoiminta Logistiikalla on kaksi keskeistä roolia liiketoiminnassa Asiakastyytyväisyys Kustannuskilpailukyky Äänekosken

Lisätiedot

Hankintojen yhteinen kehittäminen

Hankintojen yhteinen kehittäminen Hankintojen yhteinen kehittäminen Hankinnan ohjeistuspalvelu 26.3.2015 Liikennevirasto ja ELY keskusten L- vastuualue Liikennevirasto perustettiin vuoden 2010 alussa. Virastoon yhdistettiin Tiehallinnon

Lisätiedot

Tienpito Nykytilan kartoitus. Tehtävä: ELY:n Liikenne-vastuualueen tehtävät Janne Kojo

Tienpito Nykytilan kartoitus. Tehtävä: ELY:n Liikenne-vastuualueen tehtävät Janne Kojo Tienpito Nykytilan kartoitus Tehtävä: ELY:n Liikenne-vastuualueen tehtävät Janne Kojo Tehtävien nykytilan kartoitus ELY-keskuksen liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue vastaa toimialueensa valtion hallinnoiman

Lisätiedot

Tiestö ja kulkeminen harvan asutuksen alueen tieverkon rooli kuljetusjärjestelmässä

Tiestö ja kulkeminen harvan asutuksen alueen tieverkon rooli kuljetusjärjestelmässä Tiestö ja kulkeminen harvan asutuksen alueen tieverkon rooli kuljetusjärjestelmässä 27.5.2013 Timo Mäkikyrö 29.5.2013 1 Sisältö POP ELY Tieluokituksesta, mikä on vähäliikenteinen tie Vähäliikenteisten

Lisätiedot

Lappi, liikenneviraston pitkän aikavälin suunnitelmassa Timo Välke Johtava asiantuntija, rautateiden tavaraliikenne

Lappi, liikenneviraston pitkän aikavälin suunnitelmassa Timo Välke Johtava asiantuntija, rautateiden tavaraliikenne Lappi, liikenneviraston pitkän aikavälin suunnitelmassa 24.11.2010 Timo Välke Johtava asiantuntija, rautateiden tavaraliikenne Liikenneviraston organisaatio 1.1.2011 alkaen Pääjohtaja Viestintä Esikunta

Lisätiedot

Oma Häme. Tehtävä: ELY:n Liikenne-vastuualueen tehtävät Janne Kojo. Tienpito. Nykytilan kartoitus.

Oma Häme. Tehtävä: ELY:n Liikenne-vastuualueen tehtävät Janne Kojo. Tienpito. Nykytilan kartoitus. Oma Häme Tienpito Nykytilan kartoitus Tehtävä: ELY:n Liikenne-vastuualueen tehtävät Janne Kojo www.omahäme.fi Tehtävien nykytilan kartoitus ELY-keskuksen liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue vastaa

Lisätiedot

Uudenmaan ELY-keskuksen merkittävän tieverkon palvelutasoselvitys TIIVISTELMÄ 2016

Uudenmaan ELY-keskuksen merkittävän tieverkon palvelutasoselvitys TIIVISTELMÄ 2016 Uudenmaan ELY-keskuksen merkittävän tieverkon palvelutasoselvitys TIIVISTELMÄ 2016 Taustat ja tavoitteet Tavoitteena kehittää menetelmä ja määrittää maantieverkon henkilöliikenteelle ja kuljetuksille tarjoama

Lisätiedot

Uusiomateriaalit liikenneviraston suunnittelu- ja hankintaprosesseihin

Uusiomateriaalit liikenneviraston suunnittelu- ja hankintaprosesseihin KIERTOTALOUS KUNTIEN MAARAKENTAMISESSA, Lahti 7.6.2017 Uusiomateriaalit liikenneviraston suunnittelu- ja hankintaprosesseihin Kristiina Laakso ja Elina Ahlqvist, Liikennevirasto UUDISTUNUT LIIKKUMISEN

Lisätiedot

Mitä liikenneasioita seurataan MAL-sopimuksissa 25.3.2013

Mitä liikenneasioita seurataan MAL-sopimuksissa 25.3.2013 Mitä liikenneasioita seurataan MAL-sopimuksissa 25.3.2013 Tähänastisia seurantakohteita: Tampereella seurattiin indikaattoreita ja pari hanketta Kaupunkiseudun aiesopimus 2011-2012 Kulkutapajakauman kehitys

Lisätiedot

Joukkoliikenteen valtionrahoitus Toni Bärman, Liikennevirasto

Joukkoliikenteen valtionrahoitus Toni Bärman, Liikennevirasto Joukkoliikenteen valtionrahoitus 14.1.2016 Toni Bärman, Liikennevirasto 12.1.2016 2 Joukkoliikenteen määrärahat 2016 Valtion talousarvioesitys 2016 Leikkaukset junaliikenteen ostoihin, toisaalta lisättiin

Lisätiedot

Työryhmän esitys Suomen maaliikenteen runkoväyliksi

Työryhmän esitys Suomen maaliikenteen runkoväyliksi Työryhmän esitys Suomen maaliikenteen runkoväyliksi Taustaa LVM:n työryhmän raportti 38/2003 Valtakunnallisesti merkittävät liikenneverkot ja terminaalit. Lausuntokierros. 20.2.200 työryhmä määrittämään

Lisätiedot

Väylähallinnon ajankohtaiset kuulumiset ja näkymät

Väylähallinnon ajankohtaiset kuulumiset ja näkymät Väylähallinnon ajankohtaiset kuulumiset ja näkymät Maarakennuspäivä / Mirja Noukka Ajankohtaiset väylänpidon kuulumiset 2 1 Perusväylänpidon määrärahat 2010-2019 1 600 000 000 Siirto väylähankkeista 1

Lisätiedot

Talousarvioesitys 2017

Talousarvioesitys 2017 77. Väyläverkon kehittäminen (siirtomääräraha 3 v) Momentille myönnetään 272 800 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää: 1) momentille budjetoitujen väyläverkon kehittämisinvestointien toteuttamisesta aiheutuviin

Lisätiedot

Tiestön korjausvelka ja elinkeinoelämän tukeminen

Tiestön korjausvelka ja elinkeinoelämän tukeminen Tiestön korjausvelka ja elinkeinoelämän tukeminen Elinkeinoelämälle edellytyksiä ja asukkaille sujuvaa arkea ELY-keskuksen aluetapaaminen, Porvoo 3.3.2016 Janne Kojo Uudenmaan ELY-keskus Liikenteen kehittämislinjaukset

Lisätiedot

Itä-Suomen liikennestrategia. Itä-Suomen elinkeinoelämän ja asukkaiden tarpeita palveleva uuden sukupolven liikennejärjestelmä

Itä-Suomen liikennestrategia. Itä-Suomen elinkeinoelämän ja asukkaiden tarpeita palveleva uuden sukupolven liikennejärjestelmä Itä-Suomen liikennestrategia Itä-Suomen elinkeinoelämän ja asukkaiden tarpeita palveleva uuden sukupolven liikennejärjestelmä Ihmisten liikkuminen -näkökulma 1 Strategia on kaikkien toimijoiden yhteinen

Lisätiedot

Tulevaisuuden asemanseudut tehdään yhteistyöllä

Tulevaisuuden asemanseudut tehdään yhteistyöllä Tulevaisuuden asemanseudut tehdään yhteistyöllä Rata 2018 -seminaari, Anna Saarlo 23.1.2018 Tulevaisuuden asemanseudut tehdään yhteistyöllä 1. Mitä tavoittelemme? Tulevaisuuden asemanseutu 2. Miksi? Yhteinen

Lisätiedot

Petri Keränen. Pohjois-Savon ELY-keskus

Petri Keränen. Pohjois-Savon ELY-keskus Petri Keränen Pohjois-Savon ELY-keskus 30.10.2014 KESTÄVÄ KEHITYS KANNATTAVA JA KEHITTYVÄ YRITYSTOIMINTA TOIMIVA ALUERAKENNE ELYjen palvelut Yrityksille ja yhteisöille Osaava työvoima Maatalouden tuki

Lisätiedot

Viitostien tilannekatsausta

Viitostien tilannekatsausta Viitostien tilannekatsausta Petri Keränen 21.5.2014 27.5.2014 Kajaani Kuopio Mikkeli Kajaani Kajaanin risteykset 5milj. 2023-2027 Mainuanjärven kohta 1 milj. 2023-2027 Iisalmi-Kajaani 2 milj. 2023-2027

Lisätiedot

Valtionhallinnon muutokset koskien liikennevastuualuetta 1.1.2010

Valtionhallinnon muutokset koskien liikennevastuualuetta 1.1.2010 Pohjoisten alueiden kilpailukyky edellyttää toimivaa infrastruktuuria Oulu 23.2.2015 Ylijohtaja Matti Räinä Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne-

Lisätiedot

Lusi-Iisalmi yhteysväliselvityksen palvelutasoajattelu. Itä-Suomen liikennejärjestelmäpäivät 28. 29.10.2014

Lusi-Iisalmi yhteysväliselvityksen palvelutasoajattelu. Itä-Suomen liikennejärjestelmäpäivät 28. 29.10.2014 Lusi-Iisalmi yhteysväliselvityksen palvelutasoajattelu Itä-Suomen liikennejärjestelmäpäivät 28. 29.10.2014 POS ELY / Airi Muhonen 28.10.2014 1 POS ELY / Airi Muhonen 28.10.2014 2 Pitkien matkojen ja kuljetusten

Lisätiedot

Itä-Suomen liikennestrategia. Itä-Suomen elinkeinoelämän ja asukkaiden tarpeita palveleva uuden sukupolven liikennejärjestelmä

Itä-Suomen liikennestrategia. Itä-Suomen elinkeinoelämän ja asukkaiden tarpeita palveleva uuden sukupolven liikennejärjestelmä Itä-Suomen liikennestrategia Itä-Suomen elinkeinoelämän ja asukkaiden tarpeita palveleva uuden sukupolven liikennejärjestelmä strategian laadintaprosessi, sisältö ja toteutuksen suuntaviivoja Lähtökohtana

Lisätiedot

Laki liikennejärjestelmästä ja maanteistä eri toimijoiden roolit ja yhteistyö. Hankesuunnittelupäivä Mervi Karhula

Laki liikennejärjestelmästä ja maanteistä eri toimijoiden roolit ja yhteistyö. Hankesuunnittelupäivä Mervi Karhula Laki liikennejärjestelmästä ja maanteistä eri toimijoiden roolit ja yhteistyö Hankesuunnittelupäivä 1.2.2018 Mervi Karhula Ajankohtaista viestintä- ja liikennepolitiikassa Digitalisaatio ja viestintäverkot

Lisätiedot

Ysiväylä (valtatie 9, E63) Turun, Hämeen, Keski-Suomen ja Savo-Karjalan tiepiirien näkökulmasta

Ysiväylä (valtatie 9, E63) Turun, Hämeen, Keski-Suomen ja Savo-Karjalan tiepiirien näkökulmasta 1 Ysiväylä kansallinen kehityskäytävä -seminaari Helsinki 23.3.2006 Ysiväylä (valtatie 9, E63) Turun, Hämeen, Keski-Suomen ja Savo-Karjalan tiepiirien näkökulmasta Tiejohtaja Mauri Pukkila Tiehallinto

Lisätiedot

Joukkoliikenteen järjestäminen; rahoituksen riittävyys kehittämistarpeet ja -mahdollisuudet. Jenni Eskola, Liikennevirasto

Joukkoliikenteen järjestäminen; rahoituksen riittävyys kehittämistarpeet ja -mahdollisuudet. Jenni Eskola, Liikennevirasto Joukkoliikenteen järjestäminen; rahoituksen riittävyys kehittämistarpeet ja -mahdollisuudet Jenni Eskola, Liikennevirasto Joukkoliikenneuudistuksen vaikutukset Uudistuksen vaikutuksia Markkinaehtoinen

Lisätiedot

Liikennepoliittinen selonteko - tilannekatsaus

Liikennepoliittinen selonteko - tilannekatsaus Liikennepoliittinen selonteko - tilannekatsaus Mikael Nyberg Mitä rautatiet odottavat liikennepoliittiselta selonteolta 15.3.2012 Liikennepoliittisen selonteon keskeiset teemat Palveleva liikennejärjestelmä

Lisätiedot

Liikenneverkko nyt ja tulevaisuudessa. Pohjoinen kilpailukyky ja liikenneyhteydet Ylijohtaja Rami Metsäpelto, Lapin liikennepäivä 2017

Liikenneverkko nyt ja tulevaisuudessa. Pohjoinen kilpailukyky ja liikenneyhteydet Ylijohtaja Rami Metsäpelto, Lapin liikennepäivä 2017 Liikenneverkko nyt ja tulevaisuudessa Pohjoinen kilpailukyky ja liikenneyhteydet Ylijohtaja Rami Metsäpelto, Lapin liikennepäivä 2017 Talousarvioesitys 2018 Panostukset liikenneväyliin Vuosibudjetti noin

Lisätiedot

Digitalisaation kehityksen suuntaviivat ja hyödyntäminen infra-alalla. Päällystealan digitalisoinnin työpaja

Digitalisaation kehityksen suuntaviivat ja hyödyntäminen infra-alalla. Päällystealan digitalisoinnin työpaja Digitalisaation kehityksen suuntaviivat ja hyödyntäminen infra-alalla Päällystealan digitalisoinnin työpaja 11.11.2015/ Mirja Noukka Digitalisaatiolle on tällä hallituskaudella vahva tilaus 17.11.2015

Lisätiedot

Vuoden 2017 rahoituksen riittävyys Varsinais-Suomen ELY-keskuksen näkökulmasta

Vuoden 2017 rahoituksen riittävyys Varsinais-Suomen ELY-keskuksen näkökulmasta Vuoden 2017 rahoituksen riittävyys Varsinais-Suomen ELY-keskuksen näkökulmasta Liikennejaosto 4.10.2016 Toiminnanohjauspäällikkö Pekka Puurunen 3.10.2016 Pääosa ELY-keskuksen perustienpidon perusrahoituksesta

Lisätiedot

Itäisen Suomen raideliikenteen kehittäminen Matti Viialainen Raideliikenneseminaari 13.12.2011 Kouvolassa

Itäisen Suomen raideliikenteen kehittäminen Matti Viialainen Raideliikenneseminaari 13.12.2011 Kouvolassa Itäisen Suomen raideliikenteen kehittäminen Matti Viialainen Raideliikenneseminaari 13.12.2011 Kouvolassa Sujuva arki tärkeä osa alueen kilpailukykyä Työ- ja asiointimatkojen helppous Joukkoliikenteen

Lisätiedot

Liikennetehtävät maakunnissa (ELYn näkemys) Raimo Järvinen Varsinais-Suomen ELY-keskus

Liikennetehtävät maakunnissa (ELYn näkemys) Raimo Järvinen Varsinais-Suomen ELY-keskus Liikennetehtävät maakunnissa (ELYn näkemys) Raimo Järvinen Varsinais-Suomen ELY-keskus 14.6.2017 VALTAKUNNALLISEN VALMISTELUN TILANNE Liikenteen ja tienpidon tehtävät Maakuntahallinnon liikennetehtävien

Lisätiedot

Tiemerkinnät ja tienpidon rahoitus

Tiemerkinnät ja tienpidon rahoitus Tiemerkinnät ja tienpidon rahoitus 22.1.2016 Vesa Männistö, FM Oma esittely Väyläomaisuuden hallinnan johtava asiantuntija Rahoituksen ja palvelutason suunnittelu (tiet, radat, vesiväylät) Väyläomaisuuden

Lisätiedot

Väitöskirja netissä:

Väitöskirja netissä: Väitöskirja netissä: www.uta.fi/ajankohtaista/vaitokset/ www.yy-optima.fi 1 Jatkopohdintaa väitöskirjaan Liikennesuunnittelun käytännöt ja (kaupunkiseutujen) liikennepolitiikka Onko valtiolla kaupunkiseutujen

Lisätiedot

Liikenneinfrastruktuuri 2040 ja järjestöjen yhteishanke

Liikenneinfrastruktuuri 2040 ja järjestöjen yhteishanke Liikenneinfrastruktuuri 2040 ja 2030 - järjestöjen yhteishanke Hankekokonaisuuden tarkoitus Tarkastella liikenneverkon kehittämistarpeita erityisesti talouden, elinkeinoelämän ja yhdyskuntarakenteen näkökulmista.

Lisätiedot

Valtatien 8 lähitulevaisuuden parantamistoimenpiteet

Valtatien 8 lähitulevaisuuden parantamistoimenpiteet Toteutuvatko "kasitien" kehittämistoimet lähitulevaisuudessa? Tällä hetkellä Monilla vilkkailla pääteillä 100 km/h on jo vaarallisen korkea - tilanne on tyydyttävä vain paperilla! 60 % liikennekuolemista

Lisätiedot

Vesiväylähankkeet. Hankesuunnittelupäivä 6.5.2015 Olli Holm

Vesiväylähankkeet. Hankesuunnittelupäivä 6.5.2015 Olli Holm Vesiväylähankkeet Hankesuunnittelupäivä 6.5.2015 Olli Holm Vesiväylähankkeet Hankkeiden keskeiset tavoitteet Kuljetustalouden parantaminen (suuruuden ekonomia kuljetuksissa) Uudet tavaralajit (esim. LNG)

Lisätiedot

Kasikäytävä kansantalouden tukipilari Turusta Tornioon

Kasikäytävä kansantalouden tukipilari Turusta Tornioon Kasikäytävä kansantalouden tukipilari Turusta Tornioon Kasikäytävän kehityksen perustana Elinvoimaiset kaupunkikeskukset Vientikuljetukset nopeasti asiakkaalle Energia- ja teollisuusrannikko Varsinais-Suomi

Lisätiedot

Keskeiset ratahankkeet 2015-2025 Liikenteen taloudellinen toimintaympäristö

Keskeiset ratahankkeet 2015-2025 Liikenteen taloudellinen toimintaympäristö Keskeiset ratahankkeet 2015-2025 Liikenteen taloudellinen toimintaympäristö Perusväylänpidon rahoitus ei riitä pitämään liikenneväyliä kunnossa Rataverkon huono kunto haittaa päivittäistä liikennöintiä

Lisätiedot

Liikennevirasto Kari Ruohonen ylijohtaja 26.9.2011

Liikennevirasto Kari Ruohonen ylijohtaja 26.9.2011 Liikennevirasto Kari Ruohonen ylijohtaja 26.9.2011 Liikennevirasto on monialainen liikenteen asiantuntijaorganisaatio, joka vastaa Suomen liikenneväylistä ja liikennejärjestelmän kokonaisvaltaisesta kehittämisestä

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäpoliittisen ministerityöryhmän rahoitusesitykset vuosiksi 2009 11

Liikenne- ja viestintäpoliittisen ministerityöryhmän rahoitusesitykset vuosiksi 2009 11 LVM/11.3.2008 Liikenne- ja viestintäpoliittisen ministerityöryhmän rahoitusesitykset vuosiksi 2009 11 Esko Ahon metsätyöryhmän tekemät perusväylänpitoa ja yksityisteiden avustuksia koskevat esitykset sisältyvät

Lisätiedot

Kasikäytävä kansantalouden tukipilari Turusta Tornioon

Kasikäytävä kansantalouden tukipilari Turusta Tornioon Kasikäytävä kansantalouden tukipilari Turusta Tornioon 2 Kasikäytävä on Suomen kansatalouden tukipilari. Se yhdistää kaikki liikenne- ja kuljetuspalvelut sekä kuljetusmuodot. Toimintaympäristö on vahva

Lisätiedot

Uusiomateriaalien käyttö rakentamisessa miten huomioitava suunnitteluprosessissa

Uusiomateriaalien käyttö rakentamisessa miten huomioitava suunnitteluprosessissa Uusiomateriaalien käyttö rakentamisessa miten huomioitava suunnitteluprosessissa Kristiina Laakso, Liikennevirasto Hankesuunnittelupäivä 25.10.2016 UUDISTUNUT LIIKKUMISEN JA LIIKENTEEN EKOSYSTEEMI Liikenneviraston

Lisätiedot

Päärata junaliikenteen keskittymänä junaliikenteen palvelutaso. Ari Vanhanen VR Group / Matkustajaliikenne Päärata-seminaari, Järvenpää 20.9.

Päärata junaliikenteen keskittymänä junaliikenteen palvelutaso. Ari Vanhanen VR Group / Matkustajaliikenne Päärata-seminaari, Järvenpää 20.9. Päärata junaliikenteen keskittymänä junaliikenteen palvelutaso Ari Vanhanen VR Group / Matkustajaliikenne Päärata-seminaari, Järvenpää 20.9.2013 Pääradan merkitys Suomen rataverkolla Päärata on Suomen

Lisätiedot

Maankäyttö, liikenne ja ympäristö Nykytilan kartoitus

Maankäyttö, liikenne ja ympäristö Nykytilan kartoitus Maankäyttö, liikenne ja ympäristö Nykytilan kartoitus Tehtävä: Liikennepalveluiden maakunnallinen kehittäminen ja järjestäminen - Joukkoliikenne - Tehtävien nykytilan kartoitus Lakiperusta: Joukkoliikenteen

Lisätiedot

Ajankohtaista liikennejärjestelmässä

Ajankohtaista liikennejärjestelmässä Ajankohtaista liikennejärjestelmässä Pääjohtaja Juhani Tervala 11.6.2012 Liikennevirasto Eli entiset TIEH+RHK+osa MKL, on monialainen liikenteen asiantuntijaorganisaatio, joka vastaa Suomen liikenneväylistä

Lisätiedot

OULUN SEUDUN LIIKENNE. 11.2.2015 Pasi Heikkilä

OULUN SEUDUN LIIKENNE. 11.2.2015 Pasi Heikkilä 11.2.2015 Pasi Heikkilä SISÄLTÖ Seudulliset kärkihankkeet Vt4, Vt8, satama ja ratapihat Oulun seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma Oulun seudun liikenteen johtoryhmä POHJOIS-POHJANMAAN LIIKENTEEN KÄRKIHANKKEET

Lisätiedot

Hyvinvointia ja kilpailukykyä hyvillä yhteyksillä

Hyvinvointia ja kilpailukykyä hyvillä yhteyksillä Hyvinvointia ja kilpailukykyä hyvillä yhteyksillä Miten Suomi säilyttää kilpailukykynsä muuttuvassa maailmassa? Digitalisaatio Kaupungistuminen ja älykäs maaseutu Teknologinen kehitys Ilmastonmuutos Suomesta

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS KANSALLISESTA ÄLYLII- KENTEEN STRATEGIASTA. Valtioneuvosto on tänään tehnyt seuraavan periaatepäätöksen:

VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS KANSALLISESTA ÄLYLII- KENTEEN STRATEGIASTA. Valtioneuvosto on tänään tehnyt seuraavan periaatepäätöksen: VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS KANSALLISESTA ÄLYLII- KENTEEN STRATEGIASTA Valtioneuvosto on tänään tehnyt seuraavan periaatepäätöksen: 1. Uuden liikennepolitiikan tarve ja mahdollisuudet Liikennepolitiikka

Lisätiedot

Perusväylänpidon lisärahoituksen kohdentaminen 2017-2019. Anne Berner Liikenne- ja viestintäministeri 9.6.2016

Perusväylänpidon lisärahoituksen kohdentaminen 2017-2019. Anne Berner Liikenne- ja viestintäministeri 9.6.2016 Perusväylänpidon lisärahoituksen kohdentaminen 2017-2019 Anne Berner Liikenne- ja viestintäministeri 9.6.2016 1 Vastataan elinkeinoelämän ja asiakkaiden tarpeisiin Elinkeinoelämän toimintaedellytysten

Lisätiedot

Uusiomateriaalit Liikenneviraston suunnittelu- ja hankintaprosesseihin

Uusiomateriaalit Liikenneviraston suunnittelu- ja hankintaprosesseihin KIERTOTALOUS KUNTIEN MAARAKENTAMISESSA, Lappeenranta 3.10.2017 Uusiomateriaalit Liikenneviraston suunnittelu- ja hankintaprosesseihin Timo Tirkkonen ja Laura Pennanen, Liikennevirasto UUDISTUNUT LIIKKUMISEN

Lisätiedot

LIIKENNEMINISTERI VEHVILÄISEN TIEDOTUSTILAISUUS

LIIKENNEMINISTERI VEHVILÄISEN TIEDOTUSTILAISUUS LIIKENNEMINISTERI VEHVILÄISEN TIEDOTUSTILAISUUS 13.10.2010 Esillä tiedotustilaisuudessa Liikennepolitiikan toimintaympäristö 2010-luvulla: Kiristyvä julkinen talous Talous- ja elinkeinorakenteen muutos

Lisätiedot

Liikkumisen ohjauksen integrointi liikenne- ja ilmastostrategioihin

Liikkumisen ohjauksen integrointi liikenne- ja ilmastostrategioihin Liikkumisen ohjauksen integrointi liikenne- ja ilmastostrategioihin Saara Jääskeläinen, liikenne- ja viestintäministeriö LIVE-tilaisuus 19.11.2013 LVM:n ilmastopoliittinen ohjelma ILPO (2009) Liikenne-

Lisätiedot

Kimolan kanavahanke. Harri Liikanen, Liikennevirasto

Kimolan kanavahanke. Harri Liikanen, Liikennevirasto Kimolan kanavahanke Harri Liikanen, Liikennevirasto 19.9.2017 Vastaamme osaltamme Suomen liikennejärjestelmästä Vastaamme Suomen teistä, rautateistä ja vesiväylistä sekä liikennejärjestelmän kokonaisvaltaisesta

Lisätiedot

Selvitys joukkoliikenteen valtionrahoituksesta (JOVARA)

Selvitys joukkoliikenteen valtionrahoituksesta (JOVARA) Selvitys joukkoliikenteen valtionrahoituksesta (JOVARA) Esittely joukkoliikenteen toimivaltaisten viranomaisten tapaamisessa 16.4.2015 Henriika Weiste, WayStep Consulting Oy Esityksen sisältö 1. Johdanto,

Lisätiedot

Päivittämistarpeen taustalla

Päivittämistarpeen taustalla Päivittämistarpeen taustalla Strategisten painopisteiden hahmottaminen Laajan toimenpidejoukon jäsentäminen ja selkeämpien kehittämiskokonaisuuksien muodostaminen niiden sisällä erilaisia ja eri toteuttamis-

Lisätiedot

KAS ELY L Seutukuntakierrokset Maakuntauudistus KAS ELY L näkökulmasta

KAS ELY L Seutukuntakierrokset Maakuntauudistus KAS ELY L näkökulmasta KAS ELY L Seutukuntakierrokset 2016 Maakuntauudistus KAS ELY L näkökulmasta Jyrki Karhula 20.10.2016 Johto Vastuualueen johtaja Johdon assistenttipalvelut Viestintä Kansainväliset asiat Kaakkois-Suomen

Lisätiedot