Asunnottomuuden ennaltaehkäisy ja Oma ovi hanke Sampo Järvelä, Silta-Valmennus ja Riitta Kari Kylmäkosken vankila vankilan yhteistyömallin osalta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Asunnottomuuden ennaltaehkäisy ja Oma ovi hanke Sampo Järvelä, Silta-Valmennus ja Riitta Kari Kylmäkosken vankila vankilan yhteistyömallin osalta"

Transkriptio

1 Asunnottomuuden ennaltaehkäisy ja Oma ovi hanke Sampo Järvelä, Silta-Valmennus ja Riitta Kari Kylmäkosken vankila vankilan yhteistyömallin osalta Nimi Ovessa Pitkäaikaisasunnottomuuden palveluinnovaatioita kehittävä hanke Ennaltaehkäisyä kehittävä verkostotapaaminen Tampere 1

2 Oma Ovi hankkeen perustietoja Perustietoja: Tilaajana Tampereen kaupunki Palveluntuottajana Silta- Valmennusyhdistys yhteistyössä Kris Tampere ry:n, Tampereen A- killlan ja Tampereen vuokraasunnot oy:n kanssa, Käynnistynyt vähitellen maaliskuusta 2009 lähtien Asuntojen määrä Puolimatkankoti 9 asuntoa ja 2 tukiasuntoa Työntekijöitä 4 + yksi vertaistukihenkilö palkkatuella Vuorokausihinta täydellä käyttöasteella noin 56 Lisätiedot ovi Kokemuksia: Yhteisöllisyyden vahvistamisesta, asiakkaille lisää vastuuta Tukiasuntojen lisäämisestä ja puolimatkantalo vaiheen lyhentämisestä silloin kun se on mahdollista Asiakkaiden sitoutumista tuettava vapautumisen yhteydessä monilla eri tavoilla, asiakkaalle myydään mahdollisuutta lähteä ratkaisemaan asunto- ja muita ongelmia oman oven kautta matalan kynnyksen periaatteella > mm. ei aluksi vuokrasopimusta Asumispalveluneuvontapisteen perustamisesta asunnotta vankilasta vapautuville > yhden luukuin periaate, parempi asiakasohjaus ja asunnottomuuden vähentäminen Asiakasohjauksen kytkemisestä vapautumisprosessiin yhteistyössä Kylmäkosken kanssa 2

3 Fyysinen sijainti Atomikylässä asettaa omat rajansa hankkeelle ja AE -periaatteen toteuttamiselle hankkeessa 3

4 Oma oven toimintamalli muutettiin ennaltaehkäiseväksi hankkeen toimittua noin vuoden Suoraan kadulta asukkaaksi ottamisen tulos oli se, että hallitsemattomia asumisen keskeytymisiä oli 90 %. Järjelliseen toimintaan ei ollut edellytyksiä päästä, koska alakulttuuri tunki sisään ovista ja ikkunoista. Puolimatkankodin fyysinen sijainti ja asumisjärjestely eivät soveltuneet lainkaan suoraan kadulta tulevien asumiseen. Tämän vaiheen jälkeen toiminta arvioitiin uudestaan ja tänä syksynä on siirrytty asiakkaiden rekrytointiin vain vankilasta. 4

5 Mihin Oma ovi hankkeen konsepti perustuu? THL:n Arki kuntoon raportin suosituksiin Sosiaali- ja terveysministeriön, oikeusministeriön ja Suomen Kuntaliiton vankien jälkihuoltotyöryhmän selvitykseen rikoksesta rangaistujen tuen tarpeesta (Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 2006:6) Ahkerat -työryhmän vapautuvia vankeja ja kriminaalihuollon asiakkaita koskevat keskeiset ehdotukset Vankien terveystutkimuksen tietoihin. Asunto ensin periaatteen lähtökohtiin Tilastotietoihin Tampereelle vapautuvien määrästä Kokemukseen vankien palvelutarpeista ja asumisesta 5

6 Työryhmien joitakin keskeisiä ehdotuksia liittyen vankien asunnottomuuden ennaltaehkäisyyn Tarvitaan taho, joka ottaisi yleisen sosiaalityön keinoin kokonaisvastuun vapautuvien vankien ja myös yhdyskuntarangaistusta suorittavien sosiaalisesta tuesta ja palveluohjauksesta. Asuntojen ja etenkin riittävästi tuettujen asuinyksiköiden puute on yksi keskeisimpiä rikosseuraamusasiakkaiden selviytymisen ja yhteiskuntaan integroitumisen esteistä. Sosiaalisen asuntopolitiikan ohella on kyettävä vastaamaan myös päihdeja mielenterveysongelmaisten vaativan asuttamisen haasteisiin lisäämällä tuettua asumista ja sosiaalista isännöintiä. Lainrikkojien ja muiden vaikeasti asutettavien asumisen ennusteen parantaminen näyttäisi edellyttävän useiden toimijoiden parempaa valmistelua ja toimivia yhteistyörakenteita, joilla selviytymistä voidaan tukea ja tarvittaessa myös nopeasti puuttua ongelmiin. 6

7 Vankilasta vapautuminen on muuttumassa Tärkeimmät muutokset ovat seuraavat Valvotun koevapauden käyttöönotto ja laajentaminen. Rangaistusaikaisen laitoksen ulkopuolisen kuntoutusmahdollisuuden käytön lisääminen. Vapauttamisyksiköiden perustaminen ainakin suurimpiin kaupunkeihin Nämä vapauttamista koskevat muutokset parantavat ainakin periaatteessa vankien asunnottomuuden ennaltaehkäisyn edellytyksiä. Niiden vankien osalta, jotka eivät pääse uudistusten piiriin säilyvät asunnonsaantiin liittyvät ongelmat ennallaan. Tässä tilanteessa tarvitaan kokonaan uutta ajattelua mitä nämä vapautumisen eri väylät edellyttävät asumispalveluilta. 7

8 Miksi vankilasta vapautuvien asunnottomuuden ennaltaehkäisy on niin vaikeaa? Arvot ja yleinen suhtautuminen rikoksiin syyllistyneisiin ja niiden vaikutus resurssien jakamiseen ja asioiden käytännön järjestelymahdollisuuksiin Palvelun kalleus ellei oteta huomioon vaihtoehtokustannuksia. Päihde- ja rikoskierteessä olevien terveydentila ja yleinen toimintakyky ovat heikot ja rikostausta on muuttunut, Alakulttuuri tuo mukanaan monia pulmia asumisratkaisuihin, joihin ei ole helppo löytää toimivia ratkaisuja. Kysymyksessä on ikävä ongelma, jonka ratkaiseminen edellyttää monien toimijoiden yhteistyötä, selkeää vastuiden määrittämistä, erityisosaamista ja riittäviä resursseja 8

9 Vankien rikostausta on muuttunut Vielä 1985 vankien yleisin päärikos oli omaisuusrikos josta tuomiota kärsi noin ihmistä. Vuonna 2009 omaisuusrikoksesta tuomion oli saanut enää noin 640 vankia. Samaan aikaan väkivaltarikollisten määrä on lähes kaksinkertaistunut. Väkivaltavankien lukumäärä vuonna 1985 oli noin 700, vuonna 2000 jo noin Vuonna 2009 kaikista vankeustuomioista väkivaltarikosten osuus oli 41 %, omaisuus rikosten osuus 21 %, huumausaine rikosten osuus 14 % ja rattijuopumusten osuus samoin 14 %. 9

10 Vangit ovat sairain ja syrjäytynein väestöryhmä Vankien terveystutkimus 2007 Vangit ovat muuttuneet 20 vuodessa entistä sairaammiksi. Tavanomaisen lääkärintarkastuksen ohella uudessa tutkimuksessa selvitettiin päihteiden käyttöä, mielenterveysongelmia sekä työ- ja toimintakykyä. Muutos koskee kaikkia sairauksia, mutta erityisen paljon ovat yleistyneet päihderiippuvuus ja psyykkiset sairaudet. Suomalaisista miesvangeista yhdeksällä kymmenestä on jokin päihderiippuvuus. Elinkautisvangeista 70 prosenttia on alkoholisteja, naisvangeista taas 65 prosenttia huumeriippuvaisia. Yli kaksi kolmannesta vangeista kärsii jonkinlaisesta persoonallisuushäiriöstä. Myös antisosiaaliset persoonallisuushäiriöt sekä vakavat mielenhäiriöt ja masennus ovat paljon yleisempiä kuin väestössä keskimäärin. Terveystutkimuksen mukaan vangeilla on tarkkaavaisuushäiriön piirteitä kymmenkertaisesti muuhun väestöön verrattuna ja myös oppimisvaikeuksia heillä on moninkertaisesti enemmän kuin muulla väestöllä. 10

11 Muutamia pohjatietoja Tampereelle vapautuvista vangeista Tampereelle vapautui vuonna 2008 noin 270 vankia Kuukausittain Kylmäkoskelta vapautuu Tampereelle noin 20 vankia Asunnottomina Tampereelle vapautuvia on vuodessa eli noin 7-8 vankia kuukaudessa. Valvonta-asiakkaista asunnottomia poikkileikkaustietojen mukaan noin 35. (asunnottomuusselvitys) Vapautuvien tuomioiden pituudet: alle 3 kk n. 50 %, 3-6 kk n. 16 %, 6-12 kk n. 14 %, yli vuoden n. 20 %. (T.Nummela 2006) Päihdeongelmaisia vapautuvista noin 2/3 ja vailla asuntoa noin 50 %. Kukaan ei tiedä kuinka paljon todellisuudessa asunnottomana vapautuu, koska vangit eivät aina ilmoita asunnottomuuttaan, koska he jatkavat rikollista uraansa tai heillä on muita esim. toimeentuloon liittyviä syitä jättää ilmoittamatta todellinen tilanne. 11

12 Vankilasta vapautuvien ryhmittely kokemusasiantuntijuuden perustella Vankilasta vapautuvat jakaantuvat kokemustuntumalla kolmeen ryhmään: 1) Ryhmä joka haluaa apua ja tukea mm. asumiseen on noin 10 %, ryhmän suuruus on auditoitavissa vankeinhoidon tietojen perusteella. 2) Ryhmä joka ei halua apua ja haluaa jatkaa vanhaan malliin eikä halua asuntoa tai pysty mitenkään sitä pitämään noin 60 %. 3) Ryhmä joka ei tarvitse asuntoa, koska heillä on asunto vaikka he eivät asu siellä virallisesti 30 %. 12

13 Asunto ensin periaatteen lähtökohdat ovat hyviä tavoitteita myös ennaltaehkäisyn näkökulmasta mutta itse ongelmaa ne eivät ratkaise 1. Asunnottomuutta ei tule hyväksyä missään muodossa. > arvo ja resurssikysymys 2. Jokaisella on oikeus omaan identiteettiin ja riittävään yksityisyyteen - nimeen ovessa. Tämä merkitsee, että kenenkään ei tarvitse asua ulkona tai asuntoloissa. > Osa haluaa olla kadulla ja osa asuntolassa tai jonkinlaisessa yhteisössä 3. Ketään ei saa häätää asunnottomaksi eikä kotiuttaa laitoksesta kadulle. > miten ennalta estää häätötilanne, miten tietää kuka vapautuu asunnottomana 4. On hyväksyttävä asunto ensin -periaate, jonka mukaan perusoikeutta asuntoon ei tarvitse ansaita ensin muuttumalla, vaan asunto on edellytys, joka mahdollistaa muiden ongelmien ratkaisemisen. > resurssi-, turvallisuus-, syrjimättömyys-, osaamisja työnjakokysymys 13

14 Mihin ryhmään vankilasta vapautuvien asunnottomuuden ennaltaehkäisyn kärki tulisi kohdentaa Asunnottomuuden ja uusintarikollisuuden ennaltaehkäisyn näkökulmasta toimenpiteet tulisi kohdistaa ensisijaisesti siihen 60 % ryhmään, jotka eivät halua asuntoa tai eivät lähes varmasti pysty sitä pitämään. Tämän pulman ratkaisut liittyvät ensisijassa vankeusaikaan ja vapautumisen jälkeiseen vuokranmaksun varmistamiseen ja tuen tarjoamiseen 14

15 Oman oven asunnottomuuden ennaltaehkäisyyn tähtäävän työotteen ajattelumalli Oma asunto tuki jatkuu Vankilassa Oma ovi raolla Oma ovi auki Oma ovi kiinni Järjestelmällinen mahdollisuuden tarjoaminen, kiinnittymisen tukeminen Räätälöity tutustuminen ja kokeilu Sitoutumisen tukeminen Retkahdus Paluun mahdollistaminen 15

16 Toimintamalli ja työprosessi vankilassa Riitta Kari vapauttamissuunnitelma (vankeuslaki velvoittaa) rang.ajan suunnitelmasta vastaava rikosseuraamusesimies käynnistää vapautumisen suunnittelun hyvissä ajoin ennen vapautumista sosiaalityö kartoittaa vangin asuntotilanteen ja ohjaa hakemaan asuntoa vangin tarpeiden mukaisesti, esim. Oma ovi hankkeen kautta Oma ovi hankkeen työntekijät käyvät parin viikon välein haastattelemassa em. tavalla motivoituja vankeja vankilalla järjestettiin myös osastokohtaisia infotilaisuuksia Oma oven mahdollisuuksista mahdollista on käydä tutustumassa ko. asuntoihin esim. poistumisluvalla tai kokeilla asumista hankkeen asunnossa pari viikkoa vapauduttua, jonka jälkeen tarvittaessa palvelupyyntö Loistoon tämän vuoden puolella kuusi onnistunutta asuttamista Oma ovi hankkeen kautta, lisäksi viidestä lähiaikoina vapautuvasta vangista on tehty palvelupyyntö vankilan kokemus on, että hankkeen työntekijöiden henkilökohtainen haastattelukäynti vankilalla edistää asuttamista ja poistaa ennakkoluuloja 16

17 Ennaltaehkäisevän työtavan toimintaperiaatteita Asiakastarpeiden miettiminen > kohderyhmäanalyysi Palveluketju vankilasta suoraan asuntoon> asuntotakuu Useampi vaihtoehto asumisen > yksin ja yhteisössä Palvelukokonaisuus, pelkkä asuminen ja tuki eivät riitä Polku ja palvelu on yhteisesti tuotettu > useita toimijoita Joustava > eestaas malli ja palaamisen mahdollistaminen Asiakastulosten analysointi suhteessa aikaan Säännöllinen arviointi ja toimintamallin ja sisällön jatkuvaparantaminen TÄRKEIN ONNISTUMISEN EDELLYTYS ON AIKA 17

18 Rakenteelliset edellytykset (täydennetään) Valtaosa tamperelaisvangeista vapautuu Kylmäkosken vankilasta. > Tämä tukee suunnitelmallista toimintaa vapautumistilanteessa. Vankilan päässä pulmana on se, että asunnon hankkiminen vankilasta käsin onnistuu harvoin, koska siviilin puolelta puuttuu välittävä mekanismi. Aikuissosiaalityön resurssit eivät ole riittävät palvelemaan vapautuvia sillä intensiteetillä mitä asiakkaat tarvitsisivat. Tässäkin pulmassa tarvittaisiin erikoisratkaisuja, joka tukisi aikuissosiaalityötä. Vapautuvia palvelevat aikuissosiaalityöhön keskittyvä Hatanpään sosiaaliasema ja Sarviksen sosiaaliasema, jos esim. tt-tukea ei ole saanut kahteen vuoteen. Kaupunki on keskittänyt päihde- ja mielenterveyspalveluiden asiakasohjauksen Loistoon. Palveluun pääsy on kaksivaiheinen: Vaihe 1. yhteys sosiaaliasemalle tai esim. A-klinikkaan, vaihe 2. sosiaaliasema, hoitoarvioiva taho ja Loisto yhdessä arvioivat ja Loisto tekee palvelupyynnön. 18

19 Liitemateriaali: Päihteetön vai päihteellinen palvelu? 19

20 Liitemateriaali:Toimintamallin muutokset Oman oven toiminta Rekrytointi osana vapautumisprosessia Palvelupyynnöt Oma ovi Tutustuminen ja valinta haastat. Vankila Loisto asiakasohjaus Asumisratkaisut Oman Oven asumispalvelu neuvonta vankilasta vapautuville Tva Oy:n asunnottomat asunnonhakijat Aloittavat asiakkaat Viikko-ohjelman päivätoiminta Kokeilujakso 2 vko > Vuokrasopimus 2 kk- Oma ovi Atomikylän Puolimatkankoti * 8 asuntoa Oma ovi Tukiasunnot * 5 asuntoa = kehitettävät toiminnat Asumisratkaisut yhteistyöverkossa Hoitoratkaisut 20

21 Liitemateriaali: Tulokset suoraan kadulta mallista Oma ovi asiakasseuranta /2010 Asiakkaita haastateltu 32, aloittaneita 35 Sijoittuminen N=36 Sote 14 % Vankila 25 % Päihdehuolto 8 % Mtt 3 % Muu 50 % (Kris ry) Asiakasohjaus Asiakasvalinta Haastateltu 58 Aloittanut 36 Haastatelluista aloittaneita 78 % Suorittaminen Päättänyt 31 Suoritti 1 asiakas Hallittu keskeytys 2 as. Hallitsematon keskeytys 28 (90%) Asumisaika keskim. 3,2 kk Lyhin 10 pvä Pisin yli vuosi pvä Löytynyt asumisratkaisu 20 % (6as) Hoito, Vankila, Asuntola 40 % (15 as) Miehiä 100 % Keski-ikä 38 v Asunnottomaksi 40% as. 21

22 Kokemusasiantuntijuus Oma ovi ja Nimi ovessa hankkeessa Reijo Kypärä ja Keijo Häkkinen Nimi Ovessa Pitkäaikaisasunnottomuuden palveluinnovaatioita kehittävä hanke Ennaltaehkäisyä kehittävä verkostotapaaminen Tampere 22

23 Kokemusasiantuntijuus lainrikkojien kanssa tehtävässä työssä Päihde- ja rikoskierteessä elävien ihmisten elämän todellisuuden kuvaamista ja tuntemista, jolle on tyypillistä syvä marginalisoituminen ja ristiriidat suhteessa valtakulttuuriin sekä tiukat yksilön toimintaa sitovat alakulttuuriset normit. Kokemusasiantuntijuus voidaan hankkia elämällä alakulttuurissa tai tekemällä pitkään töitä päihde- ja rikoskierteessä olevien kanssa vapaudessa. Voidaan siis puhua elämällä hankitusta kokemusasiantuntijuudesta ja ammatillisesta kokemusasiantuntijuudesta, jotka voivat yhdistyä silloin kun rikoskierteestä irtaantunut kouluttautuu ammattiauttajaksi. Vertaistuki asiakastyössä perustuu elämällä hankittuun kokemusasiantuntijuuteen ja on tärkeä voimavara asiakastyössä. Molempiin kokemusasiantuntijuuden lajeihin sisältyy myös monia riskitekijöitä, jotka on hyvä tunnistaa. 23

24 Kokemusasiantuntijuus Oma Ovi ja Nimi Ovessa hankkeissa Perustuu ammatillisen ja elämällä hankitun kokemusasiantuntijuuden yhdistelmään. Elämällä hankittua edustavat yksi Kris Tampere ry:n työntekijä Omassa ovessa, yhteistyö Krisin kanssa Oman oven palvelun sisällön tuottamisessa (rekrytointi ja viikko-ohjelman teemat ja yksilöllinen tuki) ja asiakkaiden osallistuminen päivä- ja viikkoohjelman suunnitteluun. Nimi Ovessa hankkeessa elämällä opittu kokemusasiantuntijuus kytkeytyy asiakaslähtöisen palvelun ja toimintatapojen kehittämiseen kahdesta näkökulmasta; asiakastarpeiden analysointi ja tunnistaminen ja niitä vastaavien uusien toimintamallien ja tapojen aikaansaaminen lainrikkojien asumispalveluissa. Ammatillista kokemusasiantuntijuutta molemmissa hankkeissa edustavat työntekijät, joilla on pitkä kokemus lainrikkojien kanssa tehdystä asiakastyöstä. 24

25 Miten kokemusasiantuntijuus toteutuu käytännössä Oman oven arjessa 25

26 Mitä asiakkaat hyötyvät kokemusasiantuntijuudesta 26

Rikosseuraamuslaitoksen monisteita 3/2012. OMA KOTI -HANKKEEN LOPPURAPORTTI Pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelman 2008-2011 osahanke

Rikosseuraamuslaitoksen monisteita 3/2012. OMA KOTI -HANKKEEN LOPPURAPORTTI Pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelman 2008-2011 osahanke R I K O S S E U R A A M U S L A I T O S Rikosseuraamuslaitoksen monisteita 3/2012 OMA KOTI -HANKKEEN LOPPURAPORTTI Pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelman 2008-2011 osahanke 21.2.2012 Sisällysluettelo

Lisätiedot

RIKOSSEURAAMUSLAITOS. Rikosseuraamuslaitoksen monisteita 4/2014

RIKOSSEURAAMUSLAITOS. Rikosseuraamuslaitoksen monisteita 4/2014 RIKOSSEURAAMUSLAITOS Rikosseuraamuslaitoksen monisteita 4/2014 Selvitys rikosseuraamusalan työntekijöiden näkemyksistä ja kokemuksista Toimivat käytännöt ja ajankohtaiset haasteet asuntoasioiden hoidossa

Lisätiedot

1 Rikosseuraamuslaitoksen käsikirjoja /2012 HALLITTU VAPAUTTAMINEN. Luonnos 20.7.2012

1 Rikosseuraamuslaitoksen käsikirjoja /2012 HALLITTU VAPAUTTAMINEN. Luonnos 20.7.2012 1 Rikosseuraamuslaitoksen käsikirjoja /2012 HALLITTU VAPAUTTAMINEN Luonnos 20.7.2012 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ...4 2. HENKILÖSTÖN OSAAMINEN JA SIDOSRYHMÄYHTEISTYÖ...6 3. VANKILASTA VAPAUTUMINEN...6 3.1

Lisätiedot

MINÄ OON NOUSSUT JALOILLENI, NIINKUIN SITÄ SANOTAAN

MINÄ OON NOUSSUT JALOILLENI, NIINKUIN SITÄ SANOTAAN MINÄ OON NOUSSUT JALOILLENI, NIINKUIN SITÄ SANOTAAN Haastattelututkimus tukiasunnoissa asuvien parissa Sanna Pesonen Opinnäytetyö, syksy 2006 Diakonia-ammattikorkeakoulu Helsingin yksikkö Sosiaalialan

Lisätiedot

WOP kuntoutus. Kokonaisvaltainen toimintamalli nuorten vankien psykososiaalisessa kuntoutuksessa. Työkirja. Rikosseuraamusviraston monisteita 2/2009

WOP kuntoutus. Kokonaisvaltainen toimintamalli nuorten vankien psykososiaalisessa kuntoutuksessa. Työkirja. Rikosseuraamusviraston monisteita 2/2009 Rikosseuraamusviraston monisteita 2/2009 WOP kuntoutus Kokonaisvaltainen toimintamalli nuorten vankien psykososiaalisessa kuntoutuksessa. Työkirja Tuija Eskelinen WOP-projekti Keravan vankila 1 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Aika paljo semmosta elämän harjoittelemista

Aika paljo semmosta elämän harjoittelemista Aika paljo semmosta elämän harjoittelemista Pro- tukipisteen tehostetun sosiaalityön ja tukiasumisen projekti Polku omaan paikkaan Loppuraportti Tiina Saari 2006 1 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO...4 1. PROJEKTIN

Lisätiedot

Ihan outoo kun te soittelette perään, ei ketään oo ennen kiinnostanu

Ihan outoo kun te soittelette perään, ei ketään oo ennen kiinnostanu Ihan outoo kun te soittelette perään, ei ketään oo ennen kiinnostanu Asiakkaiden kokemuksia Vantaan vankisosiaalityöstä Kontiomaa, Taru & Korkeamäki, Jenna 2015 Tikkurila Laurea-ammattikorkeakoulu Tikkurila

Lisätiedot

Nuttu-projektin loppuraportti 2006 2009

Nuttu-projektin loppuraportti 2006 2009 Nuttu-projektin loppuraportti 2006 2009 Joensuun seudun nuorisoasuntoyhdistys ry 30.4.2010 1 Nuttu-projektin raportti 2006 2009 2 Prologi Asunnottomuus on yleisesti ymmärretty sitkeäksi yhteiskunnalliseksi

Lisätiedot

Pitkäaikaisasunnottomuuden poistaminen vuoteen 2015 mennessä. Pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelma

Pitkäaikaisasunnottomuuden poistaminen vuoteen 2015 mennessä. Pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelma Pitkäaikaisasunnottomuuden poistaminen vuoteen 2015 mennessä Pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelma Ohjelmatyöryhmä AHKERAT Raportti 10.1.2008 SISÄLLYSLUETTELO 1 Johdanto...2 2 Ehdotus pitkäaikaisasunnottomuuden

Lisätiedot

Asunnottomuuskirja. Näkökulmia asunnottomien palvelujen kehittämiseen

Asunnottomuuskirja. Näkökulmia asunnottomien palvelujen kehittämiseen Asunnottomuuskirja Näkökulmia asunnottomien palvelujen kehittämiseen SOCCAn ja Heikki Waris instituutin julkaisusarja nro 13, 2007 Yhteystiedot Pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskus SOCCA www.socca.fi

Lisätiedot

Asunto ensin -yksiköiden kustannusvaikuttavuus. vertailussa mielenterveys- ja päihdekuntoutujien yksiköt

Asunto ensin -yksiköiden kustannusvaikuttavuus. vertailussa mielenterveys- ja päihdekuntoutujien yksiköt Asunto ensin -yksiköiden kustannusvaikuttavuus vertailussa mielenterveys- ja päihdekuntoutujien yksiköt 1 Esipuhe Tutkimuksen kohteena olivat Pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelmaan 2012-2015 kuuluvat

Lisätiedot

KUVA Selville vesille Kuntouttava vankityö -ohjelman arviointi

KUVA Selville vesille Kuntouttava vankityö -ohjelman arviointi RIKOSSEURAAMUSLAITOS Rikosseuraamuslaitoksen monisteita 5/2013 KUVA Selville vesille Kuntouttava vankityö -ohjelman arviointi Liisa Virta 21.8.2013 Rikosseuraamuslaitoksen monisteita 5/2013 KUVA Selville

Lisätiedot

TUETTUA ASUMISTA SANOITTAMASSA: Työntekijöiden näkemyksiä tuetusta asumisesta asumisyksikkö Wärttinässä

TUETTUA ASUMISTA SANOITTAMASSA: Työntekijöiden näkemyksiä tuetusta asumisesta asumisyksikkö Wärttinässä TUETTUA ASUMISTA SANOITTAMASSA: Työntekijöiden näkemyksiä tuetusta asumisesta asumisyksikkö Wärttinässä HELSINGIN YLIOPISTO Valtiotieteellinen tiedekunta Sosiaalitieteiden laitos, sosiaalityö S24 Sosiaalityön

Lisätiedot

ASUNTOLA-ASUMISESTA ASUMISVALMENNUKSEEN

ASUNTOLA-ASUMISESTA ASUMISVALMENNUKSEEN ASUNTOLA-ASUMISESTA ASUMISVALMENNUKSEEN Lahden A-klinikkatoimen tuetun asumisen kehittämistyö LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaali- ja terveysala Sosiaali- ja terveysalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Lisätiedot

KOLMIKANTATYÖSKENTELY ASTEITTAISESSA VAPAUTUMISESSA. - Tuetun asumisen ja vapautumisen valmennuspalvelu (TUVAT)

KOLMIKANTATYÖSKENTELY ASTEITTAISESSA VAPAUTUMISESSA. - Tuetun asumisen ja vapautumisen valmennuspalvelu (TUVAT) KOLMIKANTATYÖSKENTELY ASTEITTAISESSA VAPAUTUMISESSA - Tuetun asumisen ja vapautumisen valmennuspalvelu (TUVAT) 1 Petra Huhtimo 2013 Sisällys TIIVISTELMÄ... 3 1. Johdanto... 4 2. Tuetun asumisen ja vapautumisen

Lisätiedot

Pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelma 2008 2011 Loppuraportti

Pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelma 2008 2011 Loppuraportti YMPÄRISTÖHALLINTO Pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelma 2008 2011 Loppuraportti Juha Kaakinen, ohjelmajohtaja 3.10.2012 Sisältö Tiivistelmä... 3 1 Ohjelman tausta... 4 2 Ohjelman seuranta ja arviointi...

Lisätiedot

SOSIAALITURVA. Sakkovangit halutaan pois vankiloista. Täpötäydessä Kylmäkosken vankilassa sosiaalityöhön ei jää aikaa 12/03

SOSIAALITURVA. Sakkovangit halutaan pois vankiloista. Täpötäydessä Kylmäkosken vankilassa sosiaalityöhön ei jää aikaa 12/03 SOSIAALITURVA 12/03 Sakkovangit halutaan pois vankiloista Täpötäydessä Kylmäkosken vankilassa sosiaalityöhön ei jää aikaa Pääkirjoitus 19. elokuuta 2003 Vankiluvun kasvu syö pohjaa tuloksekkaalta sosiaalityöltä

Lisätiedot

SELVINPÄIN OLOSTA TULEE HYVÄ FIILIS Päihdeongelmaisten vankien voimaantuminen

SELVINPÄIN OLOSTA TULEE HYVÄ FIILIS Päihdeongelmaisten vankien voimaantuminen Rikosseuraamusviraston julkaisuja 3/2005 SELVINPÄIN OLOSTA TULEE HYVÄ FIILIS Päihdeongelmaisten vankien voimaantuminen Vuokko Karsikas Rikosseuraamusviraston julkaisuja 3/2005 SELVINPÄIN OLOSTA TULEE HYVÄ

Lisätiedot

Johdanto... 3 Nuorten tuetun asumisen kansallinen hanke (2008 2011) osana Pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelmaa... 4

Johdanto... 3 Nuorten tuetun asumisen kansallinen hanke (2008 2011) osana Pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelmaa... 4 Sivu 0 / 64 Nuorten tuetun asumisen kansallinen hanke 2008 2011 NUORTEN ASUNNOTTOMUUDEN EHKÄISEMINEN Pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelman 2008-2011 osahanke Loppuraportti 15.6.2012 Nuorisoasuntoliitto

Lisätiedot

Asiasanat: vertaistuki; kriminaalihuolto; kvalitatiivinen tutkimus; tapaustutkimus.

Asiasanat: vertaistuki; kriminaalihuolto; kvalitatiivinen tutkimus; tapaustutkimus. RIKOSTAUSTAISTEN HENKILÖIDEN ASIAKKUUKSIEN MUODOSTUMINEN SEKÄ HEIDÄN KOKEMUKSENSA VERTAISTUESTA - Tapaustutkimus Kontaktipiste Rediksen päivätoiminnasta Liisa Kartovaara Opinnäytetyö, Kevät 2006 Diakonia-ammattikorkeakoulu,

Lisätiedot

KYSELY TAMPERELAISTEN NUORTEN ASUNNOTTOMUUSILMIÖN KARTOITTAMISEKSI 2015

KYSELY TAMPERELAISTEN NUORTEN ASUNNOTTOMUUSILMIÖN KARTOITTAMISEKSI 2015 KYSELY TAMPERELAISTEN NUORTEN ASUNNOTTOMUUSILMIÖN KARTOITTAMISEKSI 2015 Yhteistyössä Tampereen kaupunki ja Nuorisoasuntoliitto ry Annastiina Jansén Nuorisoasuntoliitto ry Jenni Mäki Tampereen asuntotoimi

Lisätiedot

Yhteistyöllä palveluketjuun - aluekohtaiset mallit

Yhteistyöllä palveluketjuun - aluekohtaiset mallit R I K O S S E U R A A M U S V I R A S T O Rikosseuraamusviraston monisteita 7/2005 Yhteistyöllä palveluketjuun - aluekohtaiset mallit Yhteistyössä rikoksettomaan elämään -hankkeen loppuraportti Syksy 2005

Lisätiedot

Tuettu asuminen A-klinikkasäätiöllä

Tuettu asuminen A-klinikkasäätiöllä Markku Manninen, Päivi Sippu & Tanja Tuori Tuettu asuminen A-klinikkasäätiöllä Tuetun asumisen projekti 2001 2004 A-klinikkasäätiön monistesarja nro 52 A-klinikkasäätiö 2005 ISSN 1237-7015 (moniste) ISSN

Lisätiedot

ASUNNOTTOMIEN PARISSA TYÖSKENTELEVIEN NÄKEMYKSIÄ ASUNNOTTOMIEN ASUTTAMISONGELMISTA

ASUNNOTTOMIEN PARISSA TYÖSKENTELEVIEN NÄKEMYKSIÄ ASUNNOTTOMIEN ASUTTAMISONGELMISTA ASUNNOTTOMIEN PARISSA TYÖSKENTELEVIEN NÄKEMYKSIÄ ASUNNOTTOMIEN ASUTTAMISONGELMISTA PÄIVI KOSKI Tampereen yliopisto Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö Sosiaalityön pro gradu -tutkielma Tammikuu

Lisätiedot

Yhdessä teemme paremmin. Pikassos Oy

Yhdessä teemme paremmin. Pikassos Oy Yhdessä teemme paremmin. Pikassos Oy Saatteeksi Yhteiskunnan tukijärjestelmien, seuraamusjärjestelmän ja kansalaisyhteiskunnan tasoilla tehdään paljon työtä ja käytetään kokonaisuutena paljon resursseja

Lisätiedot

ASUNNOTTOMUUDEN POLULTA ASUMISEN POLULLE. Narratiivinen näkökulma asunnottomuuden ja asumisen kokemuksiin

ASUNNOTTOMUUDEN POLULTA ASUMISEN POLULLE. Narratiivinen näkökulma asunnottomuuden ja asumisen kokemuksiin ASUNNOTTOMUUDEN POLULTA ASUMISEN POLULLE Narratiivinen näkökulma asunnottomuuden ja asumisen kokemuksiin MARJO NIITTYNEN Tampereen yliopisto Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö Sosiaalityön pro

Lisätiedot

TILA, PAIKKA JA IDENTITEETTI ASUNNOTTOMUUSKESKUSTELUISSA

TILA, PAIKKA JA IDENTITEETTI ASUNNOTTOMUUSKESKUSTELUISSA TILA, PAIKKA JA IDENTITEETTI HELSINGIN SANOMIEN ASUNNOTTOMUUSKESKUSTELUISSA Diskurssianalyysi vuosien 2010 2013 artikkeleista ja mielipidekirjoituksista Katja Helena Noponen Pro gradu-tutkielma Sosiaalityö

Lisätiedot

Vankien sijoitus ulkopuoliseen laitokseen vuonna 2005

Vankien sijoitus ulkopuoliseen laitokseen vuonna 2005 R I K O S S E U R A A M U S V I R A S T O Rikosseuraamusviraston monisteita 8 / 2006 Vankien sijoitus ulkopuoliseen laitokseen vuonna 2005 Ulla Knuuti 28.8.2006 VANKIEN SIJOITTUMINEN ULKOPUOLISEEN LAITOKSEEN

Lisätiedot

Yhdessä teemme paremmin. Pikassos Oy

Yhdessä teemme paremmin. Pikassos Oy Yhdessä teemme paremmin. Pikassos Oy Lainrikkoja-asiakkaiden näkökulma palveluihin ja niissä tehtäviin suunnitelmiin Katariina Pekkola Teija Sundman Pikassos Oy, sosiaalialan osaamiskeskus Kanta-Hämeessä,

Lisätiedot

Kriminaalihuollon tukisäätiö

Kriminaalihuollon tukisäätiö 2011 Kriminaalihuollon tukisäätiö Kriminaalihuollon tukisäätiö Vuosikatsaus 2011 Toimitus: Krits/Viestintä Taloustiedot: Tilinpäätös 2011 Valokuvat: Krits/Viestintä (ellei toisin mainittu) Taitto: Pittori

Lisätiedot