KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 22/2011 Kunnanhallitus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 22/2011 Kunnanhallitus 16.11.2011"

Transkriptio

1 KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 22/2011 Kunnanhallitus Aika Maanantai klo Kokouksen aluksi elinkeinojohtaja ja yritysneuvoja esittelevät elinkeinotoimen ajankohtaisia asioita. Paikka Kunnanhallituksen huone Käsiteltävät asiat Liite nro Asia nro Kaavoitustarjoukset Kolarin kirkonkylän asemakaavan laajennuksesta, koskien Ylläsjokisuun aluetta Kaavoitustarjoukset Ylläsjärven asemakaavan muutoksesta, koskien Niemen aluetta Kaavoitustarjoukset Äkäslompolon asemakaavan muutoksesta ja laajennuksesta, koskien Kesänkijoen aluetta Lapin pelastuslaitoksen lausuntopyyntö Vesimaksutaksan tarkistaminen alkaen Kauppakirjan hyväksyminen/kaarina ja Valde Lindholm Kauppakirjan hyväksyminen/aimo Koivumaa Kauppakirjan hyväksyminen/maija Ollenberg Korkeimman hallinto-oikeuden päätös koulukuljetusta koskevassa asiassa Valtuustoaloitteet Vuoden 2012 talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille Ilmoitusasiat 386 Muut esille tulevat asiat

2 KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO22/2011 Kolarin kunnanhallitus Sivu 568 Kokousaika Maanantai klo Kokouspaikka Kunnanhallituksen huone Saapuvilla olleet Jaakko Tiensuu puheenjohtaja jäsenet Hilde Pääkkölä varapuheenjohtaja Anna-Liisa Keskitalo jäsen Jarmo Kylmämaa varajäsen Keijo Kumpula jäsen Pekka Möykkynen jäsen Reijo Puranen jäsen Poissa Pirjo Koberg jäsen Muut saapuvilla Esa Nordberg KV:n pj olevat Pekka Vaattovaara KV:n I vpj Mikko Rundgren KV:n II vpj Heikki Havanka kunnanjohtaja Antti Määttä hallintojohtaja Jyrki Kenttälehto talousjohtaja, Laillisuus ja päätösvaltaisuus Asiat Pöytäkirjan allekirjoitus Pöytäkirjan tarkastus ja ääntenlaskijat Jaakko Tiensuu puheenjohtaja Reijo Puranen ja Hilde Pääkkölä Antti Määttä pöytäkirjanpitäjä Tarkastusaika Allekirjoitukset Reijo Puranen Hilde Pääkkölä Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä Kolarin kunnanvirastossa tiistaina klo ja Antti Määttä hallintojohtaja

3 Kunnanhallitus KAAVOITUSTARJOUKSET KOLARIN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUKSESTA, KOSKIEN YLLÄSJOKISUUN ALUETTA Mkins. Kunnan maankäyttöinsinööri on pyytänyt tarjoukset Kolarin kirkonkylän asemakaavan laajennuksesta, koskien Ylläsjokisuun aluetta. Tarjouspyyntö liitteenä, liite nro 250. Määräaikaan mennessä kaavoitustyöstä jätettiin viisi tarjousta. Jätetyt tarjoukset on avattu , josta laadittu avauspöytäkirja liitteenä, liite nro 251. Kaavamuutosalue sijaitsee Kolarin kirkonkylän pohjoisosassa sijaitsevan Ylläsjokisuun pohjoispuolella ja Muoniojoen itäpuolella Kartta kaavamuutosalueesta liitteenä, liite nro 252. Esitän, että kunnanhallitus päättää hyväksyä Seitap Oy:n tekemän tarjouksen Kolarin kirkonkylän asemakaavan laajennuksen suorittajaksi seitsemäntuhannenneljänsadan (7 400) euron alv 0 % kokonaishinnalla tarjouspyynnön ja jätetyn tarjouksen mukaisesti. Khall 374 Kunnanhallitus päättää hyväksyä maankäyttöinsinöörin esityksen. ehdotus hyväksyttiin.

4 Kunnanhallitus KAAVOITUSTARJOUKSET YLLÄSJÄRVEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSESTA, KOSKIEN NIEMEN ALUETTA Mkins. Kunnan maankäyttöinsinööri on pyytänyt tarjoukset Ylläsjärven asemakaavan muutoksesta, koskien Niemen aluetta. Tarjouspyyntö liitteenä, liite nro 253. Määräaikaan mennessä kaavoitustyöstä jätettiin viisi tarjousta. Jätetyt tarjoukset on avattu , josta laadittu avauspöytäkirja liitteenä, liite nro 254. Kaavamuutosalue sijaitsee Ylläsjärvellä ns. Niemen alueella (Eelin kaupan lähiympäristössä). Kartta kaavamuutosalueesta liitteenä, liite nro 255. Esitän, että kunnanhallitus päättää hyväksyä Seitap Oy:n tekemän tarjouksen Ylläsjärven asemakaavan muutoksen suorittajaksi viidentuhannenneljänsadan (5 400) euron alv 0 % kokonaishinnalla tarjouspyynnön ja jätetyn tarjouksen mukaisesti. Khall 375 Kunnanhallitus päättää hyväksyä maankäyttöinsinöörin esityksen. ehdotus hyväksyttiin.

5 Kunnanhallitus KAAVOITUSTARJOUKSET ÄKÄSLOMPOLON ASEMAKAAVAN MUUTOKSESTA JA LAAJENNUKSESTA, KOSKIEN KESÄNKIJOEN ALUETTA Mkins. Kunnan maankäyttöinsinööri on pyytänyt tarjoukset Äkäslompolon asemakaavan muutoksesta ja laajennuksesta, koskien Kesänkijoen aluetta. Tarjouspyyntö liitteenä, liite nro 256. Määräaikaan mennessä kaavoitustyöstä jätettiin viisi tarjousta. Jätetyt tarjoukset on avattu , josta laadittu avauspöytäkirja liitteenä, liite nro 257. Kaavamuutos- ja laajennusalue sijaitsee Kesänkijoen eteläpuolella Äkäslompolossa. Kaavan laajennusalue alue tulee pääosiltaan lomarakentamisen käyttöön. Kartta kaavan muutos- ja laajennusalueesta liitteenä, liite nro 258. Esitän, että kunnanhallitus päättää hyväksyä Pöyry Finland Oy:n tekemän tarjouksen Äkäslompolon asemakaavan muutoksen ja laajennuksen suorittajaksi kuudentoistatuhannenseitsemänsadan (16 700) euron alv 0 % kokonaishinnalla tarjouspyynnön ja jätetyn tarjouksen mukaisesti. Khall 376 Kunnanhallitus päättää hyväksyä maankäyttöinsinöörin esityksen. ehdotus hyväksyttiin.

6 Kunnanhallitus LAPIN PELASTUSLAITOKSEN LAUSUNTOPYYNTÖ Khall 377 Lapin pelastuslaitos pyytää kunnalta lausuntoa palvelutasopäätöksen tarkistusesityksestä. Lausuntopyyntökirje, pelastuslautakunnan pöytäkirjanote ja palvelutasopäätös vuosille sekä tehty muutosesitys lukujen 1 ja 3 osalta ovat liitteenä, liite nro 259. Uutta esityksessä on mm. eräiden tehtävien mahdollinen tulo maksullisiksi. Tekstin mukaan maksullisuutta on valmisteltu pelastuslaitosten ja Suomen kuntaliiton yhteistyönä. Maksujen suuruuden määrää pelastuslautakunta. Uusi pelastuslaki (379/2011) mahdollistaa maksullisuuden. Kunnanhallitus päättää lausuntonaan ilmoittaa, ettei sillä ole huomautettavaa tarkistusesityksistä ehdotus hyväksyttiin.

7 Kunnanhallitus Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto VESIMAKSUTAKSAN TARKISTAMINEN ALKAEN Tekn ltk 136 Os.pääll. Kolarin kirkonkylän jätevedenpuhdistamon uusiminen on ajankohtainen vuosien välisenä aikana. Nykyinen jätevedenpuhdistamo nykyisellä paikallaan lakannee vuosien välisenä aikana. Alustavassa yleissuunnitelmassa vaihtoehtoina uuden jätevesien puhdistamisen ratkaisuksi on ollut: - Uusi jätevedenpuhdistamo kirkonkylään - Nykyisen jätevedenpuhdistamon saneeraaminen nykyiselle paikalle Muoniojoen rantaan - Kirkonkylän jätevesien puhdistaminen yhteistyössä YYTH Oy:n uudistettavassa puhdistamossa rautuvaarassa siirtoviemärilinjastoa hyväksi käyttäen - Uuden yhteisen jätevedenpuhdistamon rakentaminen Rautuvaaran ja Muoniojoen välille lähelle Muoniojokea. Ylläksen Yhdyskuntatekninen Huolto Oy on jättänyt Rautuvaaran uudistettavan jätevedenpuhdistamon ympäristölupahakemuksen sisälle ja ympäristölupa on odotettavissa vuoden 2012 aikana. Kolarin vesihuoltolaitoksen jätevesien puhdistamisen ratkaisumallin ollessa mikä tahansa on vesihuoltolaitoksen taksoja tarkistettava lähivuosina kahdessa vaiheessa. Ensimmäisen vaiheen korotuksen ollessa ja toisen vaiheen korotuksen ollessa ajanjaksolla investointikustannusten varmistuttua lopulliseen tasoonsa. Vesihuoltolaitoksella on mahdollisuus ennen uuden jätevesipuhdistamon ratkaisun rakentamisen valmistumista kerätä korotetuilla taksoilla ns. ylijäämää/tulevaa investointivarausta 3-5 vuotta, jotta myöhemmin lopullisesti korotettavaa taksa ei tarvitsisi korottaa lyhyemmälle poistovälille niin paljoa. Alustavan yleissuunnitelman mukaan Kolarin vesihuoltolaitokselle on tulossa rakentamisvaihtoehdoista riippumatta usean miljoonaan euron investointikulut katettavakseen, jotka tulisi saattaa taksoilla katettavaksi mahdollisimman pitkälle aikavälille. Ennen jätevedenpuhdistamon rakentamista vesihuoltolaitoksen on lisäksi saatettava lähivuosina kuntoon Kolarin kirkonkylän ja Sieppijärven alueen jätevesiviemäreiden vuotovedet ja Sieppijärven jätevedenpuhdistamon tehostamisen korjaustoimenpiteet. Em. toimenpiteet vievät lisäksi alustavien arvioiden mukaan lähivuosina satoja tuhansia euroja.

8 Kunnanhallitus Yleissuunnitelman jätevedenpuhdistamoratkaisujen investointi- käyttöja vertailukustannukset liitteenä, Liite n:o 134. Kolarin vesihuoltolaitoksen nykyinen taksa lukien liitteenä. Liite n:o 135. Vertailuesimerkkinä vesihuoltolaitoksen kulutustaksat/m 3 / vuonna 2010 Kolarin vesihuoltolaitoksella, Ylläksen Yhdyskuntatekninen Huolto Oy:llä ja keskiarvotaksat suomessa (alv 0 %). Kolari YYTH Keskiarvo suomessa vesi 0,66 1,20 1,31 Jätevesi 1,23 1,79 2,00 Yhteensä 1,89 2,99 3,21 Kolarin vesihuoltolaitoksen laskutettavat vesi ja jätevesimäärät m 3 /vuosi ovat olleet seuraavat: Vesi Jätevesi Tilinpäätöksien 2009 ja 2010 vesihuoltolaitoksen tuloslaskelma ja taselaskelma liitteenä, Liite n:o 136. Tekninen lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että se esittäisi kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi Kolarin vesihuoltolaitoksen taksoja korotettavaksi ja muutettavaksi voimassa olevasta taksasta voimaan tulevaksi seuraavasti: - Käyttömaksun veden veroton yksikköhinta 0,80 /m 3 - Käyttömaksun jäteveden veroton yksikköhinta 1,60 /m 3 - Liittymismaksun veroton yksikköhinta (yl) 2,64 /m 2 - Perusmaksun veroton yksikköhinta (yp) 0,10 /k-m 2

9 Kunnanhallitus Khall 346 Tekninen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen. Yleissuunnitelman jätevedenpuhdistamoratkaisujen investointi- käyttöja vertailukustannukset liitteenä, Liite nro 228. Kolarin vesihuoltolaitoksen nykyinen taksa lukien liitteenä. Liite nro 229. Tilinpäätöksien 2009 ja 2010 vesihuoltolaitoksen tuloslaskelma ja taselaskelma liitteenä, Liite nro 230. Kunnanhallitus päättää hyväksyä teknisen lautakunnan esityksen. ehdotus hyväksyttiin. Kvalt 90 Yleissuunnitelman jätevedenpuhdistamoratkaisujen investointi- käyttöja vertailukustannukset liitteenä, Liite nro 82 Kolarin vesihuoltolaitoksen nykyinen taksa lukien liitteenä. Liite nro 83 Tilinpäätöksien 2009 ja 2010 vesihuoltolaitoksen tuloslaskelma ja taselaskelma liitteenä, Liite nro 84 Puheenjohtaja määräsi kokoustauon ryhmäneuvottelujen käymistä varten klo Puheenjohtaja päätti kokoustauon klo Anna-Liisa Keskitalo esitti Jarmo Kylmämaan kannattamana, että valtuusto siirtäisi asian käsiteltäväksi seuraavaan marraskuussa pidettävään kokoukseen tarkempien laskelmien saamiseksi vesi-

10 Kunnanhallitus maksujen korotusperusteista. Keskitalon esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Puheenjohtaja totesi Keskitalon esityksen tulleen valtuuston päätökseksi. Khall 378 Tekninen osasto on valmistellut asiaa. Liitteenä ovat edellisessä kokouksessa olleet käyttö- ja vertailukustannukset, vesihuoltolaitoksen nykyinen taksa sekä tilinpäätöksien vuosilta 2009 ja 2010 tuloslaskelma ja taselaskelma, liite nro 260. Uusina selvityksinä ovat laskelma Kolarin kirkonkylästä Rautuvaaraan rakennettavan uuden siirtoviemärilinjan, jätevesien puhdistamisen ostamisen YYTH OY:ltä ja lähimmän kolme vuoden aikana toteutettavien muiden investointien vaikutuksesta jätevesitaksaan, liite nro 261. Lisäksi uutena selvityksenä on laskelma uuden jätevesipuhdistamon rakentamisesta Kolarin kirkonkylään ja lähimmän kolme vuoden aikana toteutettavien muiden investointien vaikutuksesta jätevesitaksaan, liite nro 262. Liitteenä on myös kirjallisena aineisto, jonka osastopäällikkö Kullervo Lauri esitti valtuuston edellisessä kokouksessa, liite nro 263. Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että Kolarin vesihuoltolaitoksen taksoja korotetaan ja muutetaan seuraavasti: - Käyttömaksun veden veroton yksikköhinta 0,80 /m 3 - Käyttömaksun jäteveden veroton yksikköhinta 1,60 /m 3 - Liittymismaksun veroton yksikköhinta (yl) 2,64 /m 2 - Perusmaksun veroton yksikköhinta (yp) 0,10 /k-m 2 Uudet taksat tulevat voimaan ehdotus hyväksyttiin. Pekka Vaattovaara poistui 378 keskustelun aikana klo Jyrki Kenttälehto saapui 378 keskustelun aikana klo Keijo Kumpula poistui 378 keskustelun aikana klo

11 Kunnanhallitus KAUPPAKIRJAN HYVÄKSYMINEN/KAARINA JA VALDE LINDHOLM Khall 379 Kunnanvaltuusto päätti kokouksessaan myydä 3500 euron kauppahinnalla Kolarin kunnan Sieppijärven kylässä sijaitsevan tilan JYLLÄYS RN:o 32:15. Kolarin kunnan hallintosäännön 23 mukaan valtuuston hintapäätöksen mukaisesti allekirjoitetut kauppakirjat hyväksyy kunnanhallitus. Kauppakirja liitteenä, liite nro 264. Kunnanhallitus päättää hyväksyä liitteenä nro 264 olevan kauppakirjan. ehdotus hyväksyttiin.

12 Kunnanhallitus KAUPPAKIRJAN HYVÄKSYMINEN/AIMO KOIVUMAA Khall 380 Kunnanvaltuusto päätti kokouksessaan myydä Aimo Koivumaalle 3000 euron kauppahinnalla Kolarin kunnan Sieppijärven kylässä sijaitsevan tilan SAAVUTUS RN:o 32:47. Kolarin kunnan hallintosäännön 23 mukaan valtuuston hintapäätöksen mukaisesti allekirjoitetut kauppakirjat hyväksyy kunnanhallitus. Kauppakirja liitteenä, liite nro 265. Kunnanhallitus päättää hyväksyä liitteenä nro 265 olevan kauppakirjan. ehdotus hyväksyttiin.

13 Kunnanhallitus KAUPPAKIRJAN HYVÄKSYMINEN/MAIJA OLLENBERG Khall 381 Kunnanvaltuusto päätti kokouksessaan määrätä Ylläsjärven asemakaavan laajennusehdotusalueen erillispientalojen rakennuspaikkojen (AO) myyntihinnaksi /rakennuspaikka. Kunnanjohtaja ja hallintojohtaja ovat allekirjoittaneet kauppakirjan Kolarin kunnan Kurtakon kylässä sijaitsevan tilan ISOMÄKI RN:o 5:116 M 601 n m² määräalan (rakennuspaikka 8, kortteli 63) myymisestä Maija Ollenbergille. Kolarin kunnan hallintosäännön 23 mukaan valtuuston hintapäätöksen mukaisesti allekirjoitetut kauppakirjat hyväksyy kunnanhallitus. Kauppakirja liitteenä, liite nro 266. Kunnanhallitus päättää hyväksyä liitteenä nro 266 olevan kauppakirjan. ehdotus hyväksyttiin. Keijo Kumpula ja Pekka Vaattovaara saapuivat keskustelun aikana 381 klo

14 Kunnanhallitus KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KOULUKULJETUSTA KOSKEVASSA ASIASSA Khall 382 Korkein hallinto-oikeus on päätöksellään hylännyt Eija ja Esa Lompolojärven valituksen Rovaniemen hallinto-oikeuden tekemästä päätöksestä sekä heidän vaatimuksensa oikeudenkäyntikulujen korvaamisesta. Korkeimman hallinto-oikeuden päätös on liitteenä, liite nro 267. Kunnanhallitus päättää merkitä hallinto-oikeuden päätöksen tiedoksi. ehdotus hyväksyttiin.

15 Kunnanhallitus VALTUUSTOALOITTEET Khall 383 Kunnanvaltuusto päätti kokouksessaan lähettää vasemmiston valtuustoryhmän valtuustoaloitteet kunnanhallituksen valmisteltavaksi. Aloitteet liitteenä, liite nro 268. Aloitteissa esitetään Palvelukoti Tannan henkilöstöresurssitarpeen selvittämistä ja suoraan rahalliseen yritystukeen liittyvien yleisten periaatteiden valmistelemista. Kunnanhallitus päättää 1. lähettää Palvelukoti Tannan henkilöstötarpeen selvittämistä koskevan aloitteen sosiaali- ja terveyslautakunnan valmisteltavaksi. 2. lähettää suoraan rahalliseen yritystukeen liittyvien yleisten periaatteiden valmistelemista koskevan aloitteen elinkeinotoimen valmisteltavaksi. ehdotus hyväksyttiin.

16 Kunnanhallitus VUODEN 2012 TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE Khall 384 Kuntalain 65 :n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio. Sen hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä kolmea tai useampaa vuotta koskeva taloussuunnitelma. Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Taloussuunnitelmassa ja arviossa hyväksytään kunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvio ja suunnitelma on laadittava siten, että edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Edelleen kuntalaki edellyttää, että taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen enintään neljän vuoden pituisena suunnittelukautena, jos talousarvion laatimisvuoden taseeseen ei arvioida kertyvän ylijäämää. Kolarin kunnan tase on ylijäämäinen eikä vuoden 2011 taseeseen arvioida kertyvän alijäämää. Näin ollen taloussuunnitelma voidaan laatia kolmeksi vuodeksi. Talousarvioesityksessä vuosikate on euroa. Varsinaisen toiminnan menot kasvavat 5,4 prosenttia, tulot 9,1 % ja toimintakate 4,7 %. Palkkamenot on budjetoitu siten, että voimassaolleisiin palkkoihin on laskettu 2,0 prosentin korotus. Päävastuualueiden talousarvioesitysten pohjalta on laadittu liitteenä oleva talousarvioesitys vuodelle 2012 ja taloussuunnitelmaesitys vuosille , liite nro 269. Talousarvion keskeisten tunnuslukujen kehitys on seuraava: Tp 2010 Ta 2011 Ta 2012 Asukasluku Tulovero-% 20,00 20,00 20,00 Toimintakate, milj. euroa -19,69-21,18-22,18 Vuosikate, /as Tulos, milj. euroa 1,11 0,05 0,61 Lainat, /as Vuoden 2011 toteutuva lainamäärä jäänee vähäisemmäksi kuin mitä talousarviossa ennakoitiin eli on noin 2600 euroon/asukas, mutta vuoden 2012 investoinneista, yhteensä n. 5,136 milj. euroa, joudutaan rahoittamaan noin 2,7 milj. euroa lainarahalla, jolloin velkamäärä/ asukas nousee 710 eurolla noin 3300 euroon/asukas.

17 Kunnanhallitus Investointien nettomeno on yhteensä euroa. Tontinmyyntituloiksi on talousarviossa arvioitu euroa. Irtaimistohankintoihin on varattu euroa ja laajakaistahankkeeseen euroa. Talonrakennuksessa uudisrakentamiseen on varattu nettomenona 2,59 milj. euroa, josta Ylläsjärven päiväkotiin euroa, Tannan laajennukseen nettona euroa, kehitysvammaisten asuntoihin nettona euroa ja Sieppijärven uuden koulun rakentamiseen ja ns. uuden osan purkamiseen yhteensä euroa. Peruskorjaukseen on varattu euroa. Katuinvestointeihin käytetään nettona euroa, jätehuoltoon euroa ja vesihuoltoon euroa. Muuhun julkiseen käyttöomaisuuteen käytetään euroa, josta Ylläksen reittien rakentamiseen euroa, Tornion Muonionjoen yleiskaavaan ja Pasmajärven kunnostukseen euroa. Kunnanhallitus päättää käsitellä laaditun talousarvioesityksen. Jatkotoimista sovitaan käsittelyn jälkeen. Pekka Möykkynen esitti Keijo Kumpulan kannattamana, että kohtaan julkinen käyttöomaisuus varataan euron määräraha katuvalojen rakentamiseen Ylläsjärven Tievan alueelle. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Pekka Möykkynen esitti Anna-Liisa Keskitalon kannattamana, että talousarvion ns. kylärahasta varataan 4000 euron määräraha Ylläsjärven leikkipuiston valaistuksen ja sähköistyksen toteuttamiseen. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Jaakko Tiensuu esitti, että Lapiokuusikon jäteaseman rakentaminen siirretään vuodelle Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Jarmo Kylmämaa esitti, että Kotikonnun kehitysvammayksikön uudisrakennuksen toteuttaminen siirretään vuodelle Esitys raukesi kannattamattomana. Jarmo Kylmämaa esitti, että katujen päällystämiseen ei varata vuodelle 2012 määrärahoja. Esitys raukesi kannattamattomana. Kunnanhallitus päätti esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy vuoden 2012 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman.

18 Kunnanhallitus ILMOITUSASIAT Khall Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, lausunto Nordkalk Oy Ab, Ruonaojan kalkkikaivoksen tarkkailusuunnitelma 02 Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappian kokouskutsu Kevan yleiskirje 3/2011, vanhoista eläkesäännöistä aiheutuvien vastuiden laskentapalvelu Kevassa muutos laskentapalvelun sisällössä 04 Kolarin kunta tekninen osasto, työmaakokous pöytäkirja Kolarin uusi keskuskeittiö Kolpeneen Palvelukeskuksen kuntayhtymän valtuuston kokous ja valtuustoseminaari Kuntaliitto ennakkokustu vaikutusten ennakkoarviointi kunnallisessa päätöksenteossa suosituksen tietoisku viidellä paikkakunnalla marrasjoulukuussa Lapin liiton kokouskutsu Lapin läänin Pelastusliitto ry:n kutsu yleiseen syyskokoukseen Valtiovarainministeriö, kuntien yhdistymiseen liittyvien esiselvitysavustusten hakeminen 10 Valvira, valtioneuvoston asetuksen (338/2011) toimeenpanon seuranta ja valvonta 11 Pohjois-Suomen työmarkkinaseminaari Kolarin kunta tekninen osasto, työmaakokous pöytäkirja Ylläsjärven päiväkodin rakentaminen Kolarin kunta tekninen osasto, työmaakokous pöytäkirja Äkäslompolon asemakaava-alueen Ahventien ja Sankatien rakentaminen ehdotus hyväksyttiin.

19 Kunnanhallitus MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT Khall 386 Seuraava kunnanhallituksen kokous pidetään klo Valtuuston kokous pidetään klo Päätettiin hakea kirkonkylän koulun peruskorjaukseen rahoitusta valtiolta. Kulttuuri- ja urheiluministeri Arhinmäki osallistuu klo jäähallin avajaisiin.

KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2011 Kunnanhallitus 15.6.2011

KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2011 Kunnanhallitus 15.6.2011 KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2011 Kunnanhallitus 15.6.2011 Aika Maanantai 20.6.2011 klo 17.00 - Paikka Kunnanhallituksen huone Käsitellyt asiat nro Liite nro 200 Hallintokuntien pöytäkirjat 201 Kehittyvä

Lisätiedot

KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5/2011 Kolarin kunnanvaltuusto Sivu 92. Kunnanvaltuuston kokoushuone

KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5/2011 Kolarin kunnanvaltuusto Sivu 92. Kunnanvaltuuston kokoushuone KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5/2011 Kolarin kunnanvaltuusto Sivu 92 Kokousaika Tiistai 28.6.2011 klo 14.00 16.40 Kokouspaikka Kunnanvaltuuston kokoushuone Saapuvilla olleet Nimenhuutoluettelo, liite

Lisätiedot

Valtuuston kyselytunti klo 15.45

Valtuuston kyselytunti klo 15.45 KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 5/2012 Kunnanvaltuusto Kokousaika Keskiviikko 26.9.2012 klo 16.00 Valtuuston kyselytunti klo 15.45 Merja Vanha pitää kokouksen alussa noin kymmenen minuutin alustuksen kunnan

Lisätiedot

77 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

77 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2011 Kunnanvaltuusto Kokousaika Torstai 20.10.2011 klo 17.00 Valtuuston kyselytunti klo 16.45 Kokouspaikka Valtuuston kokoushuone Käsitellyt asiat nro Liite nro 76 Kokouksen

Lisätiedot

KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 16/2011 Kunnanhallitus 25.8.2011

KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 16/2011 Kunnanhallitus 25.8.2011 KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 16/2011 Kunnanhallitus 25.8.2011 Aika Maanantai 29.8.2011 klo 17.00 - Paikka Kunnanhallituksen huone Käsitellyt asiat nro Liite nro 273 Hallintokuntien pöytäkirjat 274 185 Ylläksen

Lisätiedot

KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2012 Kunnanhallitus 21.3.2012

KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2012 Kunnanhallitus 21.3.2012 KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2012 Kunnanhallitus 21.3.2012 Aika Maanantai 26.3.2012 klo 17.30- Huom! Tutustuminen Teuravuoman kiinteistöön alkaen klo 16.30, siirtyminen paikalle omilla autoilla. Paikka

Lisätiedot

KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 17/2011 Kunnanhallitus 7.9.2011. 290 192 Lausunto toiminta- ja taloussuunnitelmaan 2012-2014 Lapin sairaanhoitopiirin

KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 17/2011 Kunnanhallitus 7.9.2011. 290 192 Lausunto toiminta- ja taloussuunnitelmaan 2012-2014 Lapin sairaanhoitopiirin KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 17/2011 Kunnanhallitus 7.9.2011 Aika Tiistai 13.9.2011 klo 17.00 - Paikka Kunnanhallituksen huone Käsitellyt asiat nro Liite nro 290 192 Lausunto toiminta- ja taloussuunnitelmaan

Lisätiedot

KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 9/2011 Tekninen lautakunta sivu 94

KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 9/2011 Tekninen lautakunta sivu 94 KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 9/2011 Tekninen lautakunta sivu 94 Kokousaika 10.8.2011 klo 15.00-17.35 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Kolari Saapuvilla olleet jäsenet Pantsar Antero, puheenjohtaja

Lisätiedot

7 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta. 10 4 Sivistystoimen johtosäännön ja Kolarin kunnan hallintosäännön muuttaminen

7 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta. 10 4 Sivistystoimen johtosäännön ja Kolarin kunnan hallintosäännön muuttaminen KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 2/2012 Kunnanvaltuusto Kokousaika Tiistai 13.3.2012 klo 17.00 Valtuuston kyselytunti klo 16.45 Kokouspaikka Valtuuston kokoushuone Käsiteltävät asiat nro Liite nro 6 Kokouksen

Lisätiedot

KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 6/2012 Tekninen lautakunta 23.8.2012. Kunnanhallituksen kokoushuone Virastotalo, Kolari

KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 6/2012 Tekninen lautakunta 23.8.2012. Kunnanhallituksen kokoushuone Virastotalo, Kolari KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 6/2012 Tekninen lautakunta 23.8.2012 Aika Torstaina 30.8.2012 klo 15.00 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Virastotalo, Kolari Käsiteltävät asiat nro Liite nro 64 Palvelukoti

Lisätiedot

KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 4/2011 Tekninen lautakunta sivu 50

KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 4/2011 Tekninen lautakunta sivu 50 KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 4/2011 Tekninen lautakunta sivu 50 Kokousaika 27.4.2011 klo 15.00-16.45 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Kunnanhallituksen kokoushuone, Kolari

Lisätiedot

Jutta Pasma (sit) Satu Sirviö (sit) Ahti Isojärvi (kesk) Jari Tervo (kesk) Marko Poikela (kesk) Pirkko Hyötylä (kesk)

Jutta Pasma (sit) Satu Sirviö (sit) Ahti Isojärvi (kesk) Jari Tervo (kesk) Marko Poikela (kesk) Pirkko Hyötylä (kesk) Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 295 Kunnanhallitus ESITYSLISTA 14/2009 KOKOUSAIKA Tiistaina 01.12.2009 kello 12.00 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET

Lisätiedot

Kunnanhallituksen kokoushuone, Kolari

Kunnanhallituksen kokoushuone, Kolari KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 1/2011 Tekninen lautakunta sivu 1 Kokousaika 9.2.2011 klo 15.00-17.20 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Kolari Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet

Lisätiedot

Köyliön kunnan tekninen osasto 23.9.2013 klo 9.00 15.00

Köyliön kunnan tekninen osasto 23.9.2013 klo 9.00 15.00 Viranomainen No 4/2013 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Tekninen lautakunta Sivu 43 KOKOUSAIKA 18.9.2013 klo 18.00 20.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kunnanviraston

Lisätiedot

Muonion kunta Kokouskutsu/ 2/2014 30.5.2014

Muonion kunta Kokouskutsu/ 2/2014 30.5.2014 Muonion kunta Kokouskutsu/ 2/2014 asialista 30.5.2014 n kokous Aika ma klo 18.00 Paikka yhtenäiskoulun auditorio Käsiteltävät asiat 1. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 2. Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2011 Kunnanhallitus 21.11.2011. Käsiteltävät asiat 200. Talousarvio 2012 ja taloussuunnitelma 2012-2014...

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2011 Kunnanhallitus 21.11.2011. Käsiteltävät asiat 200. Talousarvio 2012 ja taloussuunnitelma 2012-2014... PÖYTÄKIRJA 17/2011 Kunnanhallitus 21.11.2011 Käsiteltävät asiat 200. Talousarvio 2012 ja taloussuunnitelma 2012-2014...273 201. Kirkonkylän asemakaava-alueella sijaitsevan Kolhoosi -tilan kokonaisvaltainen

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali 3 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 179 9/2011 KOKOUSAIKA Torstaina 8.12.2011 kello 14.00-16.20 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA

Lisätiedot

Oikarinen Hannu Perttunen Jimmy. Suokanerva Hanne

Oikarinen Hannu Perttunen Jimmy. Suokanerva Hanne Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 137 No 6/2006 KOKOUSAIKA Torstaina 16.11.2006 kello 12.00-16.55 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 147 No 6/2005 KOKOUSAIKA Torstaina 15.12.2005 kello 12.00-15.05 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA

Lisätiedot

Köyliön kunnanvirasto, valtuuston istuntosali

Köyliön kunnanvirasto, valtuuston istuntosali Viranomainen No 6/2014 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus Sivu 137 KOKOUSAIKA Maanantai 2.6.2014 kello 18.00 19.35 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Köyliön

Lisätiedot

Kunnanhallituksen kokoushuone, Kolari

Kunnanhallituksen kokoushuone, Kolari KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 10/2010 Tekninen lautakunta sivu 147 Kokousaika 16.9.2010 klo 16.00-18.20 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Kunnanhallituksen kokoushuone,

Lisätiedot

Eila Pesonen Jimmy Perttunen 190-195 Tapio Uuusitalo 196-203

Eila Pesonen Jimmy Perttunen 190-195 Tapio Uuusitalo 196-203 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 303 Kunnanhallitus ESITYSLISTA 12/2006 KOKOUSAIKA Tiistaina 31.10.2006 kello 15.00-23.25 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 422 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 231 426 Järjestö- ja seurataloavustusten myöntäminen vuonna 2009

Kunnanhallitus. 422 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 231 426 Järjestö- ja seurataloavustusten myöntäminen vuonna 2009 PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 21/2009 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 19.10.2009 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 422 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/2012 Sivu 57 Kunnanvaltuusto

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/2012 Sivu 57 Kunnanvaltuusto KOKOUSKUTSU 3/2012 Kunnanvaltuusto 7.11.2012 KOKOUSAIKA Maanantai 12.11.2012 klo 18.00 20.05 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 58 23 Eron myöntäminen Toivo Rissaselle

Lisätiedot

Kunnanhallitus 1.12.2010. 405 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanhallitus 1.12.2010. 405 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Kokouskutsu 18/2010 Lähettämispäivä Kunnanhallitus 1.12.2010 KOKOUSAIKA Tiistai 7.12.2010 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 405 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. KHALL, 2.12.2013 18:30, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. KHALL, 2.12.2013 18:30, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO KHALL, 2.12.2013 18:30, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 251 Kaukolämpöhinnaston tarkistaminen 1.3.2014... 2 252 Vesihuoltolaitoksen taksan tarkistaminen 1.3.2014... 5 Pykälän liite: Kh:n

Lisätiedot

Valtuusto 7/2013 177 (-197) Polvijärven koulukeskuksen auditorio

Valtuusto 7/2013 177 (-197) Polvijärven koulukeskuksen auditorio Valtuusto 7/2013 177 (-197) Aika Keskiviikkona 18. joulukuuta 2013 klo 13.00-16.55 Paikka Polvijärven koulukeskuksen auditorio SAAPUVILLA OLLEET Puheenjohtaja Huttunen Jorma Muut valtuutetut Pöytäkirjan

Lisätiedot

Jyrki Kuikka Jouko Kettunen Aika ja paikka Torstaina 27.12.2012 klo 10.00-12.00 kunnanvirastolla Todistaa Virka-asema Allekirjoitus

Jyrki Kuikka Jouko Kettunen Aika ja paikka Torstaina 27.12.2012 klo 10.00-12.00 kunnanvirastolla Todistaa Virka-asema Allekirjoitus POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5/2012 139 (-171) KOKOUSAIKA Keskiviikkona 19. joulukuuta 2012 klo 13.00-17.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET Puheenjohtaja Polvijärven koulukeskuksen auditorio Jorma

Lisätiedot

POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 2 / 2005 Kunnanvaltuusto

POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 2 / 2005 Kunnanvaltuusto POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 2 / 2005 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Perjantai 15.04.2005 klo 14.00 KOKOUSPAIKKA 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Selonteko Niliaitta Mettalapissa hankkeesta. Talousarvion tarkistaminen terveydenhuollon määrärahojen osalta

Selonteko Niliaitta Mettalapissa hankkeesta. Talousarvion tarkistaminen terveydenhuollon määrärahojen osalta SAVUKOSKEN KUNTA Kunnanhallitus ASIALISTA KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 12.12.2012 klo 10.00-15.32 KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t Paikka Savukosken kunnanvirasto 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227

Lisätiedot