Valtuuston kyselytunti klo 15.45

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Valtuuston kyselytunti klo 15.45"

Transkriptio

1 KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 5/2012 Kunnanvaltuusto Kokousaika Keskiviikko klo Valtuuston kyselytunti klo Merja Vanha pitää kokouksen alussa noin kymmenen minuutin alustuksen kunnan vuonna 2008 hyväksytyn hyvinvointikertomuksen päivittämisestä sähköiseen muotoon. Kokouspaikka Valtuuston kokoushuone Käsiteltävät asiat nro Liite nro 45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 46 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta Kunnanjohtajan irtisanoutum inen ja viran täyttäminen Graafisen ohjeiston hankinta Kolpeneen Palvelukeskuksen Ky:n yhtymähallituksen esitys kuntayhtymän toimimisesta itsenäisenä vapaaehtoisena kuntayhtymänä toistaiseksi Kauppakirjan hyväksyminen Äkäslompolon asemakaavan ns. Helukan alueen Rautuvuomantien tonttien myyntihintojen määrääminen Kauppakirjan hyväksyminen Talousarvion toteutuminen Mika Liikamaan eronpyyntö keskusvaalilautakunnan jäsenyydestä Kuntastrategian päivittäminen Konserniohjeen uudistaminen 57 Ilmoitusasiat 58 Muut esille tulevat asiat Kolarissa Esa Nordberg kunnanvaltuuston puheenjohtaja

2 KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5/2012 Kolarin kunnanvaltuusto Sivu 83 Kokousaika Keskiviikko klo Kokouspaikka Kunnanvaltuuston kokoushuone Saapuvilla olleet Nimenhuutoluettelo, liite nro 50. Muut saapuvilla Havanka Heikki kunnanjohtaja olevat Määttä Antti pöytäkirjanpitäjä Hakso Asta vs. johtava rehtori Asiat :t Pöytäkirjan allekirjoitus Esa Nordberg Antti Määttä puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Tarkastusaika Allekirjoitukset Kyllikki Viljasalo Anne Grip Pöytäkirja on pidetty Kolarin kunnanvirastossa perjantaina klo yleisesti nähtävänä ja Antti Määttä hallintojohtaja

3 Kunnanvaltuusto KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kvalt 45 Kutsu valtuuston kokoukseen on julkaistu julkisten kuulutusten ilm oitustaululla Kokouskutsut on lähetetty postitse valtuutetuille, kunnanhallituksen puheenjohtajille, kunnanhallituksen jäsenille sekä kunnanjohtajalle. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi. Hyväksyttiin jäsenten poissaolo ja varajäsenten läsnäolo seuraavasti: Poissa Kutsuttuna varajäsenenä paikalla Jaakko Tiensuu Mikko Rundgren Seija Järvirova Kari Koivumaa Antero Laine Jukka Haavikko Satu Komulainen Reijo Kontinen Thomas Brunnsteiner Sakari Kylmämaa Kyllikki Viljasalo Pirjo Satta Suoritetussa nimenhuudossa oli läsnä 19 valtuutettua, joten kokous todettiin päätösvaltaiseksi. Kokouskutsu 5/2012 ja nimenhuutoluettelo liitteenä, liite nro 50. Puheenjohtaja keskeytti kokouksen klo Merja Vanhan ja Helena Kaikkonen-Tiensuun esityksen ajaksi. Puheenjohtaja jatkoi kokousta klo

4 Kunnanvaltuusto PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA Kvalt 46 Valtuusto valitsee keskuudestaan kaksi jäsentä tarkastamaan tästä kokouksesta laaditun pöytäkirjan. Pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina. Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastustilaisuus pidetään kunnanvaltuuston kokouksen jälkeen. Tästä kokouksesta laaditun pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Kyllikki Viljasalo ja Anne Grip. Pöytäkirjantarkastajat valittiin samalla toimimaan tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

5 Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus KUNNANJOHTAJAN IRTISANOUTUMINEN JA VIRAN TÄYTTÄMINEN Khall 245 Kunnanjohtaja Heikki Havanka pyytää kunnanvaltuustolle osoittamallaan kirjeellä eroa kunnanjohtajan virasta eläkkeelle jäämisen vuoksi alkaen. Havangan viimeinen virassaolopäivä on Kirje liitteenä, liite nro 163. Kunnan hallintosäännön 13 :n mukaan eron myöntämisestä päättää se, joka valitsee viranhaltijan. Edelleen hallintosäännön 12 :ssä määrätään, että viran, johon kunnanvaltuusto valitsee viranhaltijan, julistaa haettavaksi kunnanhallitus. viranhakuilmoitukseksi on seuraava: Kolari on yksi Suomen johtavista matkailukunnista Tunturi-Lapissa. Ylläksen matkailu ja kehittyvä kaivoselinkeino ovat kunnassa tärkeällä sijalla. Nykyisen kunnanjohtajamme jäädessä eläkkeelle haemme KUNNANJOHTAJAA johtamaan kuntakonsernia kunnanhallituksen alaisuudessa. Kunnanjohtajan työtehtävät painottuvat kuntaorganisaation johtamisen lisäksi matkailuelinkeinon kehittämiseen, maankäyttöön ja muun yritystoiminnan edistämiseen liittyviin asioihin. Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää hyvää kunnallishallinnon ja talouden osaamista. Etsimällämme kunnanjohtajalla on aktiivinen kehittämisote Kolarin kunnan menestymisen varmistamisessa sekä sujuva esiintymiskyky ja hyvät yhteistyötaidot toimia rakentavasti eri sidosryhmien kanssa. Lisäksi edellytämme kokemusta ja näyttöjä vaativista johtamistehtävistä sekä kotimaisten kielten ja englannin kielen taitoa. Viran kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto ja hyvä käytännön perehtyneisyys kunnallishallintoon. Palvelussuhteen ehdot määräytyvät KVTES:in mukaisesti. Hakijoita pyydetään esittämään palkkatoivomuksensa. Virka täytetään toistaiseksi noudattaen kuuden kuukauden koeaikaa. Valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.

6 Kunnanvaltuusto Kunnanvaltuustolle osoitetut hakemukset tulee toimittaa kelpoisuuden osoittavine liitteineen ja muine todistuksineen kello mennessä osoitteeseen Kolarin kunta, Isopalontie 2, Kolari tai sähköpostitse osoitteeseen Lisätietoja virasta antavat kunnanvaltuuston puheenjohtaja Esa Nordberg p , kunnanhallituksen puheenjohtaja Jaakko Tiensuu p ja kunnanjohtaja Heikki Havanka p Lisätietoja Kolarin kunnasta saa kunnan nettisivuilta (www.kolari.fi). Hallintojohtaja: Kunnanhallitus 1. esittää kunnanvaltuustolle, että se myöntää Heikki Havangalle eron kunnanjohtajan virasta lukien. 2. päättää, että kunnanjohtajan virka täytetään toistaiseksi. 3. vahvistaa kunnanjohtajan viranhakuilmoituksessa mainitut kunnanjohtajan kelpoisuusehdot. 4. päättää julistaa kunnanjohtajan viran haettavaksi mennessä. Viranhakuilmoitus julkaistaan seuraavissa tiedotusvälineissä: Luoteis-Lappi/Kunta tiedottaa, Helsingin Sanomat, Lapin Kansa, Kaleva, Kuntalehti, sekä kunnan ilmoitustaulu. Puheenjohtaja määräsi kokoustauon klo Puheenjohtaja jatkoi kokousta klo Heikki Havanka poistui kokouksesta esteellisenä (syy: hallintolain 28 kohta 1) 245 esitys numero 1:n käsittelyn ajaksi klo Kunnanhallitus päätti hyväksyä päätösehdotukset. Kvalt 47 Kirje liitteenä, liite nro 40.

7 Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus: Kunnanvaltuusto myöntää Heikki Havangalle eron kunnanjohtajan virasta lukien. Heikki Havanka poistui esteellisenä (syy: hallintolain 28 kohta 1) 47 käsittelyn ajaksi klo ehdotus hyväksyttiin.

8 Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanhallitus GRAAFISEN OHJEISTON HANKINTA Khall 101 Hallintojohtaja on pyytänyt Ajatus Oy:ltä, Focus Flow Oy:ltä ja Mainostoimisto Kiuas Oy:ltä tarjoukset graafisen ohjeiston laatimisesta Kolarin kunnalle. Tarjouspyynnön mukaan graafisen ohjeiston tulisi sisältää muun muassa graafisten peruselementtien sekä lomake- ja julkaisupohjien määrittelyn. Yhteenveto saaduista tarjouksista ja tarjoukset liitteenä, liite nro 73. Graafisen ohjeiston laatimisen tarkoituksena on yhtenäistää Kolarin kunnan graafista ilmettä ja vahvistaa Kolarin kunnan ulkoista kuvaa. Tällä hetkellä kunnalla ei ole käytössään graafista ohjeistoa. Kunnanhallitus päättää hyväksyä hinnaltaan edullisimpana Mainostoimisto Kiuas Oy:n tarjouksen graafisen ohjeiston laatimisesta. Tarkoitusta varten vuoden 2012 talousarvion investointiosaan kunnanhallitukselle tehdystä euron varauksesta siirretään graafisen ohjeiston hankintahintaa vastaava summa yleishallinnolle. ehdotus hyväksyttiin. Khall 251 Kunnan Mainostoimisto Kiuas Oy:ltä tilaama graafinen ohjeisto on valmistunut. Uudessa ohjeistuksessa kunnan vaakuna on määritelty uudelleen, ja vaakunasta on laadittu reunukselliset versiot sekä värillisenä että mustavalkoisena käytettäväksi erilaisissa yhteyksissä. Lisäksi ohjeisto sisältää uuden tunnuksen sekä uuden graafisen ilmeen sovelluksia kuten lomakkeiden, kirjekuorten ja ilmoitusten määrittelyt. Uusi graafinen ohjeisto liitteenä, liite nro 171. Kunnanhallitus päättää esittää, että kunnanvaltuusto hyväksyy graafisen ohjeiston.

9 Kunnanvaltuusto Kvalt 48 ehdotus hyväksyttiin. Uusi graafinen ohjeisto liitteenä, liite nro 41. Kunnanhallitus: Kunnanvaltuusto hyväksyy graafisen ohjeiston. ehdotus hyväksyttiin.

10 Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus KOLPENEEN PALVELUKESKUKSEN KY:N YHTYMÄHALLITUKSEN ESITYS KUNTAYHTYMÄN TOIMIMISESTA ITSENÄISENÄ VAPAAEHTOISENA KUNTAYHTYMÄNÄ TOISTAISEKSI Khall 259 Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymän hallitus on lähettänyt jäsenkuntien valtuustoille kirjeen, liite nro 181. Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymän hallituksen esityksiä kuntayhtymän fuusiosta ja purkamisesta ei ole voitu panna täytäntöön, koska esitys ei ole saanut riittävää jäsenkuntien kannatusta. Tilanne uhkaa kuntayhtymän hallituksen mukaan kuntayhtymän lakisääteisten ja perussopimuksen mukaisten tehtävien hoitamista Lapissa. Tämän vuoksi kuntayhtymän hallitus esittää jäsenkuntien valtuustoille, että ne hyväksyvät kuntayhtymän toiminnan toistaiseksi itsenäisenä ja vapaaehtoisena kuntayhtymänä, joka vastaa alueellaan laissa erityishuoltopiirille määrätyistä ja muista perussopimuksensa mukaisista tehtävistä. Kvalt 49 Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä jatkaa edelleen ja toistaiseksi Paraslain (169/2007; 6 ja perustelut) mahdollistamana vapaaehtoisena itsenäisenä kuntayhtymänä, joka hoitaa sille laissa 519/1977 määriteltyjä ja muita perussopimuksensa mukaan kuuluvia tehtäviä Valtioneuvoston asetuksessa (1045/2008) määritellyn erityishuoltopiirin alueella. ehdotus hyväksyttiin. Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymän hallitus on lähettänyt jäsenkuntien valtuustoille kirjeen, Kunnanhallitus: liite nro 42. Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä jatkaa edelleen ja toistaiseksi Paras-lain (169/2007; 6 ja perustelut) mahdollistamana vapaaehtoisena itsenäisenä kuntayhtymänä, joka hoitaa sille laissa 519/1977 määriteltyjä ja muita perussopimuksensa mukaan kuuluvia

11 Kunnanvaltuusto tehtäviä Valtioneuvoston asetuksessa (1045/2008) määritellyn erityishuoltopiirin alueella. ehdotus hyväksyttiin.

12 Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus KAUPPAKIRJAN HYVÄKSYMINEN Khall 275 Kunnanjohtaja ja tekninen johtaja ovat allekirjoittaneet kauppakirjan Kolarin kunnan Kolarin kylässä sijaitsevasta tilasta KOLARIN HAVELA RN:o 13:185 n m² suuruisen määräalan ostamisesta kunnalle. Hankkimalla määräalan kunta saa käyttöönsä yhtenäisen alueen käyttöönsä Kotikonnun uudisrakennushanketta varten. Kauppahinta on euroa. Kolarin kunnan hallintosäännön 23 m ukaan kiinteistöjen myymisestä ja kunnalle ostettavista kiinteistöistä päättää kunnanvaltuusto. Kauppakirja liitteenä, liite nro 195 Kvalt 50 Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy liitteenä nro 195 olevan kauppakirjan. ehdotus hyväksyttiin. Kolarin kunnan hallintosäännön 23 mukaan kiinteistöjen myymisestä ja kunnalle ostettavista kiinteistöistä päättää kunnanvaltuusto. Kauppakirja liitteenä, liite nro 43. Kunnanhallitus: Kunnanvaltuusto hyväksyy liitteenä nro 43 olevan kauppakirjan. ehdotus hyväksyttiin.

13 Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus ÄKÄSLOMPOLON ASEMAKAAVAN NS. HELUKAN ALUEEN RAUTUVUOMANTIEN TONTTIEN MYYNTIHINTOJEN MÄÄRÄÄMINEN Mkins. Äkäslompolon asemakaavan ns. Helukan alueen Rautuvuomantien rakentaminen saadaan päätökseen syyskuun aikana ja alueen rakennuspaikoille tulisi vahvistaa myyntihinnat. Alueelle tulee yhteensä 10 uutta rakennuspaikkaa rakentamismahdollisuuden piiriin kortteleihin 409 ja 410, joista 2 rivitalo rakennuspaikkaa (rak.oik. 600 ka-m 2, 4 APrakennuspaikkaa rak.oik. 300 ka-m 2 ja 4 AO-rakennuspaikkaa rak.oik. 250 ka-m 2. Äkäslompolon asemakaavan ote alueelta liitteenä, liite nro 199 Esitän, että kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi Äkäslompolon asemakaavan ns. Helukan alueen Rautuvuoman tien korttelien 409 ja 410 rakennuspaikkojen myyntihinnoiksi: Kortteli 409 rakennuspaikka Kortteli 409 rakennuspaikat /rakennuspaikka. Korttelin 410 rakennuspaikka Korttelin 410 rakennuspaikat /rakennuspaikka. Khall 277 Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi Äkäslompolon asemakaavan ns. Helukan alueen Rautuvuomantien korttelien 409 ja 410 rakennuspaikkojen myyntihinnoiksi: Kortteli 409 rakennuspaikka Kortteli 409 rakennuspaikat /rakennuspaikka. Korttelin 410 rakennuspaikka Korttelin 410 rakennuspaikat /rakennuspaikka. ehdotus hyväksyttiin.

14 Kunnanvaltuusto Kvalt 51 Äkäslompolon asemakaavan ote alueelta liitteenä, liite nro 44. Kunnanhallitus: Kunnanvaltuusto hyväksyy Äkäslompolon asemakaavan ns. Helukan alueen Rautuvuomantien korttelien 409 ja 410 rakennuspaikkojen myyntihinnoiksi: Kortteli 409 rakennuspaikka Kortteli 409 rakennuspaikat /rakennuspaikka. Korttelin 410 rakennuspaikka Korttelin 410 rakennuspaikat /rakennuspaikka. ehdotus hyväksyttiin.

15 Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus KAUPPAKIRJAN HYVÄKSYMINEN Khall 279 Kunnanjohtaja ja hallintojohtaja ovat allekirjoittaneet kauppakirjan Kolarin kunnan Sieppijärven kylässä sijaitsevan tilan IIVARINPELTO RN:o 7:71 määräalan M601, joka on pinta-alaltaan n m², ostamisesta kunnalle. Määräala on myyty ehdolla, että sille rakennetaan asuinrakennus. Koska ostaja ei ole täyttänyt ehtoa, hän myy tontin takaisin kunnalle kahden euron kauppahinnalla. Kolarin kunnan hallintosäännön 23 mukaan kiinteistöjen myymisestä ja kunnalle ostettavista kiinteistöistä päättää kunnanvaltuusto. Kauppakirja liitteenä, liite nro 200 Kvalt 52 Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy liitteenä nro 200 olevan kauppakirjan. ehdotus hyväksyttiin. Kauppakirja liitteenä, liite nro 45 Kunnanhallitus: Kunnanvaltuusto hyväksyy liitteenä nro 45 olevan kauppakirjan. ehdotus hyväksyttiin.

16 Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Khall 285 Hallinto-osastolla on tehty laskelmat talousarvion toteutumisesta vuoden 2012 ensimmäisen vuosipuoliskon osalta. Toteutumisprosentin tulisi olla tammi-kesäkuun osalta olla 50,0 % toimintakatteen tasaisen toteutumisen mukaan. Liitteenä olevissa laskelmissa on tarkasteltu tuloslaskelman toteutumista sekä käyttötalouden toteutumista toisaalta päävastuu-/tulosalueittain ja toisaalta meno- /tulolajeittain, liite nro 203 Tuloslaskelman mukaan vuosikate oli kesäkuun loppuun mennessä noin euroa alijäämäinen, mikä on hieman heikompi kuin edellisvuonna vastaavassa ajankohdassa. Toimintakatteen toteutumisprosentti oli 52,5 %. Menojen kasvu on tammi-kesäkuun aikana ollut 11,4 prosenttia edellisvuodesta ja tulot ovat euroa suuremmat edellisvuoteen verrattuna. Menojen kasvua selittävät erikoissairaanhoidon kuntalaskutuksen muutokset; laskutuksessa on siirrytty käytön mukaiseen (toteutuneeseen) laskutukseen, mutta toisaalta osa ennakkolaskutuksista palautetaan kunnille vasta tammikuussa 2013, minkä johdosta ensimmäisen vuosipuoliskon tarkkaa toteutumaa ei erikoissairaanhoidon osalta vielä tiedetä. Lisäksi tammi-maaliskuussa on vielä kerrytetty lomapalkkavarausta noin euroa, mikä näkyy menona palkoissa ja muissa henkilösivukuluissa. Tämän jälkeen taseeseen sisältyvä lomapalkkavaraus on lain mukainen. Sosiaali- ja terveystoimen sekä sivistystoimen nettomenoja vertailtaessa edellisvuosiin on huomioitava päivähoidon siirtyminen sivistystoimeen vuonna Toimintatuottojen, erityisesti myyntituottojen, toteutuminen on ollut parempi kuin edellisvuosina vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Teknisen toimen tulojen toteutuminen on tässä suhteessa merkittävin tekijä. Tuloslaskelman toteutumista talousarvioon verrattaessa on lisäksi huomioitava, että kiinteistöverotulot kertyvät pääasiallisesti lokamarraskuun aikana, mikä selittää verotulojen keskimääräistä alemman toteutumisprosentin tässä vaiheessa ja on huomioitava myös vuosikatetta tarkasteltaessa. Verotuloja on kertynyt tammi-kesäkuun aikana 3,4 % enemmän kuin edellisvuonna ja verorahoitus kokonaisuudessaan on kasvanut edellisvuodesta 9,4 %.

17 Kunnanvaltuusto Kvalt 53 Kunnanhallitus päättää merkitä tiedoksi talousarvion toteutumisen vuoden 2012 tammi-kesäkuun osalta ja saattaa sen edelleen kunnanvaltuustolle tiedoksi. ehdotus hyväksyttiin. Liitteenä olevissa laskelmissa on tarkasteltu tuloslaskelman toteutumista sekä käyttötalouden toteutumista toisaalta päävastuu-/tulosalueittain ja toisaalta meno- /tulolajeittain, liite nro 46. Kunnanhallitus: Kunnanvaltuusto merkitsee talousarvion toteutumisen vuoden 2012 tammi-kesäkuun osalta tiedoksi. ehdotus hyväksyttiin.

18 Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus MIKA LIIKAMAAN ERONPYYNTÖ KESKUSVAALILAUTAKUNNAN JÄSENYYDESTÄ Khall 309 Keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja Mika Liikamaa pyytää päiväämällään kirjeellä eroa keskusvaalilautakunnan jäsenyydestä kunnallisvaaliehdokkuuden vuoksi. Kirje liitteenä, liite nro 216. Vaalilain 13 :n mukaan valtuuston on asetettava kuntaan toimikaudekseen kunnan keskusvaalilautakunta. Kunnan keskusvaalilautakuntaan kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, joita on kuitenkin oltava vähintään viisi. Varajäsenet on asetettava siihen järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan. Sekä jäsenten että varajäsenten tulee mahdollisuuksien mukaan edustaa kunnassa edellisissä kunnallisvaaleissa (2008) ehdokkaita asettaneita äänestäjäryhmiä. Jäsen tai varajäsen, joka keskusvaalilautakunnalle toimitetun ehdokashakemuksen mukaan on asetettu puolueen tai valitsijayhdistyksen ehdokkaaksi, ei voi osallistua keskusvaalilautakunnan työskentelyyn kyseisissä vaaleissa. Kunnan keskusvaalilautakunta ottaa itselleen sihteerin ja muun tarvittavan henkilökunnan. Tasa-arvolaki tulee ottaa huomioon. Keskusvaalilautakunnan kokoonpano on ollut kunnanvaltuuston päätöksen mukaisesti vaalikaudella seuraava: Varsinainen jäsen Mika Liikamaa Oiva Rundgren Arja Harju Terho Kauppinen Arja Hietanen Varajäsen kutsutaan seuraavassa järjestyksessa: 1. varajäsen Maija Malinen 2. varajäsen Ulla Liikamaa 3. varajäsen Marja Äkäslompolo 4. varajäsen Timo Niva 5. varajäsen Sirpa Tolonen 6. varajäsen Marja Kaulanen

19 Kunnanvaltuusto Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja Mika Liikamaa Oiva Rundgren Kunnanhallitus 1. esittää kunnanvaltuustolle, että se myöntää Mika Liikamaalle eron keskusvaalilautakunnan jäsenyydestä ja, että 2. kunnanvaltuusto valitsee keskusvaalilautakuntaan jäsenen ja puheenjohtajan Mika Liikamaan tilalle. ehdotus hyväksyttiin. Täytäntöönpano Siirto kunnanvaltuustolle. Kvalt 54 Mika Liikamaan kirje liitteenä, liite nro 47. Kunnanhallitus: Kunnanvaltuusto 1. myöntää Mika Liikamaalle eron keskusvaalilautakunnan jäsenyydestä ja 2. valitsee keskusvaalilautakuntaan jäsenen ja puheenjohtajan Mika Liikamaan tilalle. Valtuusto päätti yksimielisesti myöntää Mika Liikamaalle eron keskusvaalilautakunnan jäsenyydestä. Martti Vaattovaara esitti Ulla Liikamaan valitsemista keskusvaalilautakunnan jäseneksi ja puheenjohtajaksi sekä Hilde Pääkkölän valitsemista Ulla Liikamaan tilalle keskusvaalilautakunnan 2. varajäseneksi. Puheenjohtaja totesi, että koska muita esityksiä ei ollut keskustelun kuluessa tehty, Martti Vaattovaaran esitys oli tullut kunnanvaltuuston päätökseksi.

20 Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus KUNTASTRATEGIAN PÄIVITTÄMINEN Khall 300 Kunnan strategian päivittämistä on käsitelty valtuuston strategiaseminaarissa Seminaarissa käydyn keskustelun pohjalta johtoryhmä on valmistellut strategian päivityksen. Aiempaan strategiaan verrattuna uuteen strategialuonnokseen on lisätty kunnan toimintaympäristön analyysia käsittelevä osio, ja strategian tavoitteenasettelua on terävöitetty. Lisäksi strategiaa on yleisesti tiivistetty. Strategialuonnos liitteenä, liite nro 210. Luonnos on jaettu KH:n edellisessä kokouksessa kokouksen osanottajille. Kunnanhallitus esittää, että kunnanvaltuusto hyväksyy päivitetyn kuntastrategian. ehdotus hyväksyttiin. Täytäntöönpano Siirto kunnanvaltuustolle. Kvalt 55 Strategialuonnos liitteenä, liite nro 48. Kunnanhallitus: Kunnanvaltuusto hyväksyy päivitetyn kuntastrategian. Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti päivitetyn kuntastrategian Eija Koivumaan ja Kari Koivumaan esittämillä muutoksilla korjattuna.

21 Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus KONSERNIOHJEEN UUDISTAMINEN Khall 302 Kolarin kunnan voimassa oleva konserniohje on hyväksytty Viime vuosina on ilmennyt tarve laatia nykyistä kattavampi ja täsmällisempi konserniohje. Myös Kuntaliitto on uudistanut uudistanut jo vuonna 2005 suosituksensa konserniohjeen laatimisesta. Kolarin kunnan voimassaoleva konserniohje on laadittu Kuntaliiton aiemman, vuonna 1997 annetun suosituksen pohjalta. Kuntaliiton vuonna 2005 antamassa suosituksessa käsitellään aiempaa laajemmin muun muassa: konserniohjeiden oikeudellista luonnetta ja hyväksymismenettelyä konsernin toiminnan suuntaamista kunnan omistajapolitiikan tavoitteiden ja toimintastrategian mukaisesti hankintalainsäädännön konsernin toiminnalle asettamia reunaehtoja konsernin tarkastusta ja valvontaa. Luonnos konserniohjeeksi on käsitelty yhteistoimikunnassa Voimassaoleva konserniohje ja luonnos uudeksi konserniohjeeksi on liitteenä, liite nro 211 Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy uuden konserniohjeen. ehdotus hyväksyttiin. Täytäntöönpano Siirto kunnanvaltuustolle. Kvalt 56 Voimassaoleva konserniohje ja luonnos uudeksi konserniohjeeksi on liitteenä, liite nro 49.

22 Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus: Kunnanvaltuusto hyväksyy uuden konserniohjeen. ehdotus hyväksyttiin.

23 Kunnanvaltuusto ILMOITUSASIAT Kvalt 57 Ei ollut ilmoitusasioita.

24 Kunnanvaltuusto MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT Kvalt 58 Esa Nordberg luovutti kaksi valtuustoaloitetta, liite 51. Anne Grip luovutti kolme valtuustoaloitetta, liite 52. Martti Vaattovaara luovutti kaksi valtuustoaloitetta, liite 53. Reijo Puranen luovutti valtuustoaloitteen, liite 54. Kunnanvaltuusto päätti lähettää valtuustoaloitteet kunnanhallituksen valmisteltavaksi. Heikki Havanka poistui 58 käsittelyn aikana klo

7 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta. 10 4 Sivistystoimen johtosäännön ja Kolarin kunnan hallintosäännön muuttaminen

7 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta. 10 4 Sivistystoimen johtosäännön ja Kolarin kunnan hallintosäännön muuttaminen KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 2/2012 Kunnanvaltuusto Kokousaika Tiistai 13.3.2012 klo 17.00 Valtuuston kyselytunti klo 16.45 Kokouspaikka Valtuuston kokoushuone Käsiteltävät asiat nro Liite nro 6 Kokouksen

Lisätiedot

77 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

77 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2011 Kunnanvaltuusto Kokousaika Torstai 20.10.2011 klo 17.00 Valtuuston kyselytunti klo 16.45 Kokouspaikka Valtuuston kokoushuone Käsitellyt asiat nro Liite nro 76 Kokouksen

Lisätiedot

KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 17/2011 Kunnanhallitus 7.9.2011. 290 192 Lausunto toiminta- ja taloussuunnitelmaan 2012-2014 Lapin sairaanhoitopiirin

KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 17/2011 Kunnanhallitus 7.9.2011. 290 192 Lausunto toiminta- ja taloussuunnitelmaan 2012-2014 Lapin sairaanhoitopiirin KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 17/2011 Kunnanhallitus 7.9.2011 Aika Tiistai 13.9.2011 klo 17.00 - Paikka Kunnanhallituksen huone Käsitellyt asiat nro Liite nro 290 192 Lausunto toiminta- ja taloussuunnitelmaan

Lisätiedot

KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2011 Kunnanhallitus 15.6.2011

KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2011 Kunnanhallitus 15.6.2011 KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2011 Kunnanhallitus 15.6.2011 Aika Maanantai 20.6.2011 klo 17.00 - Paikka Kunnanhallituksen huone Käsitellyt asiat nro Liite nro 200 Hallintokuntien pöytäkirjat 201 Kehittyvä

Lisätiedot

Oikarinen Hannu Perttunen Jimmy

Oikarinen Hannu Perttunen Jimmy Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 1 No 1/2005 KOKOUSAIKA Tiistaina 25.01.2005 kello 16.00-17.35 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA

Lisätiedot

Keskiviikko 17.6.2009 kello 19.00-21.00. Kunnanvirasto, johtokeskus

Keskiviikko 17.6.2009 kello 19.00-21.00. Kunnanvirasto, johtokeskus Nro Sivu HAILUODON KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 03/09 62 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA Keskiviikko 17.6.2009 kello 19.00-21.00 Kunnanvirasto, johtokeskus SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä,

Lisätiedot

Utsjoen kunnanvirasto, valtuuston istuntosali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET

Utsjoen kunnanvirasto, valtuuston istuntosali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Viranomainen Nro Sivu KOKOUSPÖYTÄKIRJA Valtuusto 3 72 KOKOUSAIKA klo 12.00-13.35 KOKOUSPAIKKA Utsjoen kunnanvirasto, valtuuston istuntosali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Läsnä Poissa (ja merkintä siitä, kuka

Lisätiedot

Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali

Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Kunnanvaltuusto Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsiteltävät asiat liite 25 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 26 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanvaltuusto. Kokousnumero 4 / 2011 Aika Maanantaina 27.06.2011 klo 19.00

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanvaltuusto. Kokousnumero 4 / 2011 Aika Maanantaina 27.06.2011 klo 19.00 Pöytäkirja Kokousnumero 4 / 2011 Aika Maanantaina 27.06.2011 klo 19.00 Paikka Valtuustosali ASIALISTA Maanantaina 27.06.2011 klo 19.00 Valtuustosali Nro 4/ 2011 ASIA LIITE 24 4 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kunnanvaltuusto. Kunnanvirastotalo I, valtuustosali. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kunnanvaltuusto. Kunnanvirastotalo I, valtuustosali. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kunnanvaltuusto Kokousaika Ma 18.5.2015 klo 18.00-18.55 Kokouspaikka Kunnanvirastotalo I, valtuustosali Käsiteltävät asiat 1. 2. 3. 4. liite 5. 6. liite 7. 8. liite 9. liite 10. liite

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015. 48. Kuukanniemen kirjaston kirjat ja kirjaston tulevaisuus...68

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015. 48. Kuukanniemen kirjaston kirjat ja kirjaston tulevaisuus...68 PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015 Asialista 48. Kuukanniemen kirjaston kirjat ja kirjaston tulevaisuus...68 49. Hallinto-oikeuden päätös kaavavalitusasiassa...71 50. Luottamustoimen päättyminen

Lisätiedot

Kunnanhallitus 1/2005 1 (-77) KOKOUSAIKA Maanantaina 17. tammikuuta 2005 klo 17.00-19.10. Lomakeskus Huhmari, Louhi. Esko Tanskanen Onni Tukiainen

Kunnanhallitus 1/2005 1 (-77) KOKOUSAIKA Maanantaina 17. tammikuuta 2005 klo 17.00-19.10. Lomakeskus Huhmari, Louhi. Esko Tanskanen Onni Tukiainen POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 1/2005 1 (-77) KOKOUSAIKA Maanantaina 17. tammikuuta 2005 klo 17.00-19.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

Köyliön kunnanvirasto, valtuuston istuntosali

Köyliön kunnanvirasto, valtuuston istuntosali Viranomainen No 8/2015 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus Sivu 180 KOKOUSAIKA Maanantai 7.9.2015 kello 18.00 19.21 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Köyliön

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/2013 1

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/2013 1 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/2013 1 Kunnanvaltuusto 11.06.2013 AIKA 11.06.2013 klo 19:00 PAIKKA Kunnanvirasto johtokeskus KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 30 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 31

Lisätiedot

190 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 192 Eron myöntäminen keskusvaalilautakunnan jäsenyydestä (Satu Jokinen) ja uuden jäsenen valinta

190 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 192 Eron myöntäminen keskusvaalilautakunnan jäsenyydestä (Satu Jokinen) ja uuden jäsenen valinta KOKOUSAIKA Ma 10.9.2012 klo 17.00 - KOKOUSPAIKKA Kuntala KÄSITELTÄVÄT ASIAT asia nro liite nro Asia 190 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 191 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 192 Eron myöntäminen

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali 3 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 179 9/2011 KOKOUSAIKA Torstaina 8.12.2011 kello 14.00-16.20 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA

Lisätiedot

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi Kunnanhallitus 1/2015 1 (-59) Aika Maanantaina 19. tammikuuta 2015 klo 18.00-20.15 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 2/2015 31

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 2/2015 31 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 2/2015 31 29.06.2015 Aika 29.06.2015 klo 18:30-20:00 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 12 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 33 13 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

447 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 264 448 Erikoissairaanhoidon määrärahaylitys

447 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 264 448 Erikoissairaanhoidon määrärahaylitys PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 18/2005 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 17.10.2005 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 447 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali 3 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 1 1/2011 KOKOUSAIKA Tiistaina 25.01.2011 kello 16.00-17.08 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA Auer

Lisätiedot

Kuntalaisaloitteen käsittely. Neiliköntien omakotitalon myyminen. Sosiaalilautakunnan vuoden 2013 talousarvion toteuma / ylitysoikeuksien hakeminen

Kuntalaisaloitteen käsittely. Neiliköntien omakotitalon myyminen. Sosiaalilautakunnan vuoden 2013 talousarvion toteuma / ylitysoikeuksien hakeminen SAVUKOSKEN KUNTA Kunnanvaltuusto KOKOUSKUTSU Kokousaika Maanantai 07.04.2014 klo 15.00-17.31 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Asiano Liite no Savukosken kunnanvirasto 1 1 Järjestäytymisasiat 2 2 1 Kuntalaisaloitteen

Lisätiedot

Kokousaika Maanantaina 16.4.2012 klo 18.00-19.28 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti

Kokousaika Maanantaina 16.4.2012 klo 18.00-19.28 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti 16.04.2012 Kokousaika Maanantaina klo 18.00-19.28 Kokouspaikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti Kutsutut jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Suoanttila Hilkka puheenjohtaja

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Kunnanvaltuusto 4/2013 1. Maanantai 17.06.2013 klo 17.00-19.00. Nuorisotalo Manttu, Mantuntie 2

PÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Kunnanvaltuusto 4/2013 1. Maanantai 17.06.2013 klo 17.00-19.00. Nuorisotalo Manttu, Mantuntie 2 Kunnanvaltuusto PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 4/2013 Sivu 1 KOKOUSAIKA Maanantai 17.06.2013 klo 17.00-19.00 KOKOUSPAIKKA Nuorisotalo Manttu, Mantuntie 2 SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS

Lisätiedot

ISOJOEN KUNTA Kunnanvaltuusto

ISOJOEN KUNTA Kunnanvaltuusto Kokouspöytäkirja 1 Nro Kunnanvaltuusto Sivu 74 KOKOUSAIKA: 17.12.2008 klo 17.00-18.35 KOKOUSPAIKKA: virasto, valtuuston kokoussali SAAPUVILLA OLLEET Akseli Janne Malin Raimo JÄSENET Haapalaakso Pirjo Peltonen

Lisätiedot

Kokousaika Maanantai 14.6.2010 klo. 15:07-19:13 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kokousaika Maanantai 14.6.2010 klo. 15:07-19:13 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone ENONTEKIÖN KUNTA Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Kokousaika Maanantai 14.6.2010 klo. 15:07-19:13 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Sari Keskitalo pj olleet jäsenet Artturi

Lisätiedot

Kunnanvirasto, johtokeskus. Lauri Suomela Isola Paavo Nieminen Kirsti Parrila Maarit Pramila Sauli Stöckell Kaisamarja Tanskanen Oiva

Kunnanvirasto, johtokeskus. Lauri Suomela Isola Paavo Nieminen Kirsti Parrila Maarit Pramila Sauli Stöckell Kaisamarja Tanskanen Oiva Nro Sivu HAILUODON KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 06/09 174 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA Maanantai 11.5.2009 klo 18.30-21.20 Kunnanvirasto, johtokeskus SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Köyliön kunnanvirasto, valtuuston istuntosali. Mika Männistö. Henri Kantola Katriina Koho Maarit Markkula Marko Pelttari Heli Vanha-Rauvola varajäsen

Köyliön kunnanvirasto, valtuuston istuntosali. Mika Männistö. Henri Kantola Katriina Koho Maarit Markkula Marko Pelttari Heli Vanha-Rauvola varajäsen Viranomainen No 4/2013 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus Sivu 128 KOKOUSAIKA Maanantai 25.3.2013 kello 18.00 21.30 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Köyliön

Lisätiedot

Maanantai 31.01.2011 klo 17.00 19.58

Maanantai 31.01.2011 klo 17.00 19.58 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2011 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Maanantai 31.01.2011 klo 17.00 19.58 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 9/2015 Kunnanhallitus Sivu 120. Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 9/2015 Kunnanhallitus Sivu 120. Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 9/2015 Kunnanhallitus Sivu 120 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) maanantai 1.6.2015 klo 18.15 20.15 Isonkyrön

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA 1/2009 Kunnanvaltuusto. Tiistai 27.1.2009 klo 19.00 19.50. Kunnanvirasto, valtuustosali

RAUTALAMMIN KUNTA 1/2009 Kunnanvaltuusto. Tiistai 27.1.2009 klo 19.00 19.50. Kunnanvirasto, valtuustosali RAUTALAMMIN KUNTA 1/2009 Kunnanvaltuusto Tiistai 27.1.2009 klo 19.00 19.50 Kunnanvirasto, valtuustosali 1 Kokouksen avaus 2 Valtuutettujen esteet ja varaten kutsuminen 3 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot