KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 21/2011 Kunnanhallitus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 21/2011 Kunnanhallitus 3.11.2011"

Transkriptio

1 KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 21/2011 Kunnanhallitus Aika Maanantai klo Paikka Kunnanhallituksen huone Käsiteltävät asiat nro Liite nro Asia 362 Hallintokuntien pöytäkirjat 363 Sivistysosaston organisaatiota selvittävä työryhmä Valtuusto- ja kansalaisaloitteet Rovaniemen hallinto-oikeuden päätös Kolarin kunnan kunnallisvalitukseen Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappian päätöksestä Rovaniemen hallinto-oikeuden päätös Reijo Purasen kunnallisvalitukseen Kolarin kunnanvaltuuston päätöksestä Hallintojohtajan virkavaalin vahvistaminen Etuosto-oikeuden käyttö kiinteistökaupassa (Ylläs Saaganiminen tila) 369 Kunnanjohtajan vuosiloma 370 Kunnanjohtajan palkkaus 371 Ilmoitusasiat 372 Muut esille tulevat asiat

2 KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO21/2011 Kolarin kunnanhallitus Sivu 556 Kokousaika Maanantai klo Kokouspaikka Kunnanhallituksen huone Saapuvilla olleet Jaakko Tiensuu puheenjohtaja jäsenet Voitto Vaattovaara varajäsen Anna-Liisa Keskitalo jäsen Jarmo Kylmämaa varajäsen Keijo Kumpula jäsen Pekka Möykkynen jäsen Reijo Puranen jäsen Poissa Pirjo Koberg jäsen Hilde Pääkkölä varapuheenjohtaja Muut saapuvilla Esa Nordberg KV:n pj olevat Pekka Vaattovaara KV:n I vpj Mikko Rundgren KV:n II vpj Heikki Havanka kunnanjohtaja Antti Määttä hallintojohtaja Laillisuus ja päätösvaltaisuus Asiat Pöytäkirjan allekirjoitus Pöytäkirjan tarkastus ja ääntenlaskijat Jaakko Tiensuu puheenjohtaja Keijo Kumpula ja Pekka Möykkynen Antti Määttä pöytäkirjanpitäjä Tarkastusaika Allekirjoitukset Keijo Kumpula Pekka Möykkynen Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä Kolarin kunnanvirastossa tiistaina klo ja Antti Määttä hallintojohtaja

3 Kunnanhallitus HALLINTOKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT Khall 362 Kunnanhallitukselle ovat saapuneet seuraavien hallintokuntien pöytäkirjat: Sivistyslautakunta 5/ Tekninen lautakunta 14/ Rakennuslautakunta 8/ Kunnanhallitus päättää, ettei se käytä otto-oikeutta pöytäkirjoissa olevissa otto-oikeuden alaisissa asioissa. ehdotus hyväksyttiin.

4 Kunnanhallitus SIVISTYSOSASTON ORGANISAATIOTA SELVITTÄVÄ TYÖRYHMÄ Khall 363 Kunnanhallitus päätti pidetyssä kokouksessa perustaa työryhmän selvittämään teknisen osaston organisaatiota. Toteutettu työskentelymuoto on osoittautunut toimivaksi luottamushenkilöiden, virkamiesjohdon ja henkilöstön näkökulmista. Keskusteluissa on todettu, että organisaation kehittämistä koskeva tarkastelu on tarpeen toteuttaa vastaavan muotoisena myös sivistysosaston osalta. Kunnanhallitus päättää valita sivistysosaston organisaatiota selvittävään työryhmään seuraavat henkilöt: Esa Nordberg Jaakko Tiensuu Anna-Liisa Keskitalo Reijo Puranen Heikki Havanka Jarmo Kylmämaa Ulla Vesala Antti Määttä kunnanvaltuuston puheenjohtaja kunnanhallituksen puheenjohtaja kunnanhallituksen jäsen kunnanhallituksen jäsen kunnanjohtaja sivistyslautakunnan puheenjohtaja sivistysosaston osastopäällikkö hallintojohtaja Työryhmän tulee kuulla koko sivistysosaston henkilökuntaa ja saada työnsä päätökseen mennessä. ehdotus hyväksyttiin.

5 Kunnanhallitus VALTUUSTO- JA KANSALAISALOITTEET Khall 364 Kunnanvaltuusto päätti kokouksessaan Eija Koivumaan ym. ja Pekka Vaattovaaran aloitteet kunnanhallituksen valmisteltavaksi. Lisäksi Kari Koivumaa on toimittanut kunnanhallitukselle kansalaisaloitteen Aloitteet liitteenä, liite nro 245. Eija Koivumaan jättämä 11 valtuutetun allekirjoittama valtuustoaloite käsittelee Kolarin kunnan rajoille pystytettäviä tervetulleiksi toivottavia kylttejä. Pekka Vaattovaaran aloitteet käsittelevät 1. Sieppijärven koulukiinteistön asuntojen kunnostamista vuokra-asuntokäyttöön, 2. Sieppijärven koulukiinteistön tilojen kartoittamista ajatellen niiden mahdollista käyttöä eläkeläisten toimintatiloina ja 3. Pertti Teurajärven suksien ja Sieppijärven Sisun sekä muiden kolarilaisten urheiluseurojen historiaan liittyvän esineistön sijoittamista näytteille Sieppijärven koulukiinteistöön. Kari Koivumaan kansalaisaloite käsittelee Sieppijärven Poikkijärvellä Vaattojärventien alkupäässä sijaitsevien katuvalojen kunnostamista kesällä Kunnanhallitus päättää 1. Lähettää Eija Koivum aan ja 11 m uun valtuutetun allekirjoittaman aloitteen elinkeinotoimen valmisteltavaksi. 2. Käsitellä Pekka Vaattovaaran aloitteet talousarviokäsittelyn yhteydessä. 3. Käsitellä Kari Koivum aan aloitteen talousarviokäsittelyn yhteydessä. ehdotus hyväksyttiin.

6 Kunnanhallitus ROVANIEMEN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KOLARIN KUNNAN KUNNALLISVALITUKSEEN KEMI-TORNIONLAAKSON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ LAPPIAN PÄÄTÖKSESTÄ Khall 365 Rovaniemen hallinto-oikeus on päätöksellään päättänyt jättää tutkimatta Kolarin kunnan Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappian yhtymävaltuuston päätöksestä tekemän kunnallisvalituksen. Hallinto-oikeus perustelee päätöstään siten, että yhtymävaltuuston päätös ei perussopimuksen 6 :n säännökset huomioon ottaen sisällä sellaista asiaratkaisua, josta saa tehdä kunnallisvalituksen. Hallinto-oikeuden päätös liitteenä, liite nro 246. Kunnanhallitus päättää merkitä hallinto-oikeuden päätöksen tiedoksi. ehdotus hyväksyttiin.

7 Kunnanhallitus ROVANIEMEN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS REIJO PURASEN KUNNALLISVALITUKSEN KOLARIN KUNNANVALTUUSTON PÄÄTÖKSESTÄ Khall 366 Rovaniemen hallinto-oikeus on päätöksellään kumonnut Kolarin kunnanvaltuuston päätöksen Hallinto-oikeus perustelee päätöstään sillä, että valtuusto on toiminut kuntayhtymän perussopimuksen 6 :n vastaisesti valitessaan päätöksessään yhtymävaltuuston jäseniksi ja varajäseniksi eri henkilöt kuin päätöksessään Hallintooikeuden päätös on liitteenä, liite nro 247. Kunnanhallitus päättää merkitä hallinto-oikeuden päätöksen tiedoksi. ehdotus hyväksyttiin.

8 Kunnanhallitus HALLINTOJOHTAJAN VIRKAVAALIN VAHVISTAMINEN Khall 367 Kunnanvaltuusto valitsi ( 72) hallintojohtajan virkaan HTM Antti Määtän. Virkavaali oli viranhaltijalain 7 :n mukaisesti ehdollinen. M äättä on toim ittanut hyväksyttävän lääkärintodistuksen terveydentilastaan. Valtuuston päätöksestä ( 72) ei ole tehty Rovaniemen hallinto-oikeudesta saadun tiedon mukaan valitusta, joten päätös on tullut lainvoimaiseksi Kunnanhallitus päättää vahvistaa valtuuston toimittaman hallintojohtajan virkavaalin. ehdotus hyväksyttiin. Merkittiin pöytäkirjaan, että Antti Määttä poistui esteellisenä (syy: asianosaisjäävi) 367 käsittelyn ajaksi ja, että kunnanjohtaja toimi asiakohdassa pöytäkirjanpitäjänä.

9 Kunnanhallitus ETUOSTO-OIKEUDEN KÄYTTÖ KIINTEISTÖKAUPASSA (YLLÄS SAAGA -NIMINEN TILA) Khall 368 Holiday Club Resorts Oy on lähettänyt kunnalle päivätyn kirjeen. Kyseinen yhtiö on ostanut Kolarin kunnan Kurtakon kylässä olevan Ylläs Saaga- nimisen tilan, rekisterinumero 107:135. Yhtiö pyytää kuntaa päättämään, käyttääkö se kauppaan etuostolakiin perustuvaa etuoikeuttaan. Liitteenä on kyseinen kirje. Kauppakirja on nähtävänä kokouksessa. Liite nro 248. Kunnanhallitus päättää, ettei kunta käytä kauppaan etuosto-oikeuttaan. ehdotus hyväksyttiin.

10 Kunnanhallitus KUNNANJOHTAJAN VUOSILOMA Khall 369 Hjoht Kunnanjohtaja hakee vuoden 2011 vuosilomaa ajalle ja väliseksi ajaksi (yhteensä 5 pv). Vuosilomaa on sen jälkeen jäljellä 11 päivää. Kunnanhallitus päättää myöntää kunnanjohtajalle vuoden 2011 vuosilomaa ajalle ja väliseksi ajaksi (yhteensä 5 pv). ehdotus hyväksyttiin. Merkittiin pöytäkirjaan, että Heikki Havanka poistui esteellisenä 369 käsittelyn ajaksi.

11 Kunnanhallitus KUNNANJOHTAJAN PALKKAUS Khall 370 Hjoht Kunnanjohtaja Heikki Havangan palkkaa ei ole korotettu hänen viranhoitonsa aikana lukuun ottam atta KVTES:n m ukaisesti toteutettuja yleisiä palkankorotuksia. Lapin kuntajohtajien kokonaispalkkavaihtelu elokuussa 2011 oli euroa/kk. Heikki Havangan yhteenlaskettu kokonaispalkka ja henkilökohtainen lisä on ,82 euroa. Kunnanhallitus päättää 1. Sisällyttää kunnanjohtaja Heikki Havangalle m aksetun henkilökohtaisen lisän hänen kokonaispalkkaansa lukien. 2. Korottaa kunnanjohtaja Heikki Havangan kokonaispalkkaa lukien 300 euroa. Korotuksen jälkeen kokonaispalkka on 6072,82 euroa. ehdotus hyväksyttiin. Merkittiin pöytäkirjaan, että Heikki Havanka poistui esteellisenä 370 käsittelyn ajaksi.

12 Kunnanhallitus ILMOITUSASIAT Khall ELY-Keskus: PSA-sopim uksien, siirtym äajan liikennöintisopim uksien ja reittiliikennelupien aikataulut KEVA: Ilmoitus eläkeratkaisusta Kuntaliitto: Vaikutusten ennakkoarviointi kunnallisessa päätöksenteossa suosituksen tietoisku Oulussa Kuntaliitto: Yleiskirje: Tuloveroprosenttien ja kiinteistöveroprosenttien ilmoittaminen Lapin liitto: Pelastuslautakunnan pöytäkirja 5/ Pohjola-Norden: Lapin piirin syyskokous Rovaiemellä Rovaniem en hallinto-oikeus: verotusta koskevaan valitukseen Tekninen toimi: Vastaanottotarkastuksen pöytäkirja Tunturi-Lapin Kehitys: Tunturi-Lapin aluekehityspäivät Ym päristöm inisteriö: Ruotsin valtion vastaus Kolarin Tornionjoen- Muonionjoen osayleiskaavaehdotuksesta Ympäristöyritysten liitto: Muistio kuntapäättäjille Kunnanhallitus päättää merkitä ilmoitusasiat tiedoksi. ehdotus hyväksyttiin.

13 Kunnanhallitus MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT Khall 372 Seuraava kokous päätettiin pitää klo

KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 22/2011 Kunnanhallitus 16.11.2011

KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 22/2011 Kunnanhallitus 16.11.2011 KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 22/2011 Kunnanhallitus 16.11.2011 Aika Maanantai 21.11.2011 klo 17.00 - Kokouksen aluksi elinkeinojohtaja ja yritysneuvoja esittelevät elinkeinotoimen ajankohtaisia asioita. Paikka

Lisätiedot

77 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

77 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2011 Kunnanvaltuusto Kokousaika Torstai 20.10.2011 klo 17.00 Valtuuston kyselytunti klo 16.45 Kokouspaikka Valtuuston kokoushuone Käsitellyt asiat nro Liite nro 76 Kokouksen

Lisätiedot

KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 16/2011 Kunnanhallitus 25.8.2011

KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 16/2011 Kunnanhallitus 25.8.2011 KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 16/2011 Kunnanhallitus 25.8.2011 Aika Maanantai 29.8.2011 klo 17.00 - Paikka Kunnanhallituksen huone Käsitellyt asiat nro Liite nro 273 Hallintokuntien pöytäkirjat 274 185 Ylläksen

Lisätiedot

KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2012 Kunnanhallitus 21.3.2012

KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2012 Kunnanhallitus 21.3.2012 KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2012 Kunnanhallitus 21.3.2012 Aika Maanantai 26.3.2012 klo 17.30- Huom! Tutustuminen Teuravuoman kiinteistöön alkaen klo 16.30, siirtyminen paikalle omilla autoilla. Paikka

Lisätiedot

KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2011 Kunnanhallitus 15.6.2011

KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2011 Kunnanhallitus 15.6.2011 KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2011 Kunnanhallitus 15.6.2011 Aika Maanantai 20.6.2011 klo 17.00 - Paikka Kunnanhallituksen huone Käsitellyt asiat nro Liite nro 200 Hallintokuntien pöytäkirjat 201 Kehittyvä

Lisätiedot

Kokousaika Keskiviikko 11.1.2012 klo 17.00 Valtuuston kyselytunti klo 16.45. 2 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

Kokousaika Keskiviikko 11.1.2012 klo 17.00 Valtuuston kyselytunti klo 16.45. 2 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 1/2012 Kunnanvaltuusto Kokousaika Keskiviikko 11.1.2012 klo 17.00 Valtuuston kyselytunti klo 16.45 Kokouspaikka Valtuuston kokoushuone Käsiteltävät asiat nro Liite nro 1 Kokouksen

Lisätiedot

KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 17/2011 Kunnanhallitus 7.9.2011. 290 192 Lausunto toiminta- ja taloussuunnitelmaan 2012-2014 Lapin sairaanhoitopiirin

KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 17/2011 Kunnanhallitus 7.9.2011. 290 192 Lausunto toiminta- ja taloussuunnitelmaan 2012-2014 Lapin sairaanhoitopiirin KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 17/2011 Kunnanhallitus 7.9.2011 Aika Tiistai 13.9.2011 klo 17.00 - Paikka Kunnanhallituksen huone Käsitellyt asiat nro Liite nro 290 192 Lausunto toiminta- ja taloussuunnitelmaan

Lisätiedot

Valtuuston kyselytunti klo 15.45

Valtuuston kyselytunti klo 15.45 KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 5/2012 Kunnanvaltuusto Kokousaika Keskiviikko 26.9.2012 klo 16.00 Valtuuston kyselytunti klo 15.45 Merja Vanha pitää kokouksen alussa noin kymmenen minuutin alustuksen kunnan

Lisätiedot

(x) (x) (x) (x) (x) (x)x) (x) Mikko Ihanti Anitta Hakkarainen Kalevi Kinnunen Marjatta Koivukoski Ilkka Leppänen Jonna Leppänen Raimo Pekkarinen

(x) (x) (x) (x) (x) (x)x) (x) Mikko Ihanti Anitta Hakkarainen Kalevi Kinnunen Marjatta Koivukoski Ilkka Leppänen Jonna Leppänen Raimo Pekkarinen KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 23 / 2010 371 Kokousaika 1.11.2010 klo 17.00 19.00 (talousarvioriihi klo 17.45 19.00) Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä,

Lisätiedot

7 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta. 10 4 Sivistystoimen johtosäännön ja Kolarin kunnan hallintosäännön muuttaminen

7 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta. 10 4 Sivistystoimen johtosäännön ja Kolarin kunnan hallintosäännön muuttaminen KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 2/2012 Kunnanvaltuusto Kokousaika Tiistai 13.3.2012 klo 17.00 Valtuuston kyselytunti klo 16.45 Kokouspaikka Valtuuston kokoushuone Käsiteltävät asiat nro Liite nro 6 Kokouksen

Lisätiedot

Utsjoen kunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10 254 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA 30.6.2010 klo 10.00-11.35 KOKOUSPAIKKA. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10 254 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA 30.6.2010 klo 10.00-11.35 KOKOUSPAIKKA. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Viranomainen Nro Sivu Utsjoen kunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10 254 KOKOUSAIKA klo 10.00-11.35 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Henkilökohtaiset varajäsenet

Lisätiedot

509 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 309 515 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

509 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 309 515 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 21/2005 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 14.11.2005 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 509 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Henkilökohtaiset varajäsenet. Mikko Ihanti Anitta Hakkarainen Kalevi Kinnunen Marjatta Koivukoski Ilkka Leppänen Jonna Leppänen Raimo Pekkarinen

Henkilökohtaiset varajäsenet. Mikko Ihanti Anitta Hakkarainen Kalevi Kinnunen Marjatta Koivukoski Ilkka Leppänen Jonna Leppänen Raimo Pekkarinen KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 27/7.11.2011 460 Kokousaika 7.11.2011 klo 17:00 19:08 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

24 Eron myöntäminen Pirjo Seppäselle puheterapeutin toimesta

24 Eron myöntäminen Pirjo Seppäselle puheterapeutin toimesta KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 2/2012 Sosiaali- ja terveyslautakunta 19.3.2012 Aika Maanantai 19.3.2012 klo 16:00 - Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat nro Liite nro 23 20 Ruokapalvelupäällikön

Lisätiedot

Nimenhuutoluettelo on pöytäkirjan liitteenä A. Puheenjohtaja Marko Pelttari

Nimenhuutoluettelo on pöytäkirjan liitteenä A. Puheenjohtaja Marko Pelttari Viranomainen No 4/2014 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Valtuusto Sivu 46 KOKOUSAIKA Maanantai 10.11.2014 kello 19.00 19.14 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Köyliön

Lisätiedot

Kunnanvirastotalo I, valtuustosali. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Pöytäkirjantarkastajien valinta. Lainanoton lisääminen vuonna 2010

Kunnanvirastotalo I, valtuustosali. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Pöytäkirjantarkastajien valinta. Lainanoton lisääminen vuonna 2010 ASIALISTA Kunnanvaltuusto 10.9.2010 Kokousaika 20.9.2010 Kokouspaikka Kunnanvirastotalo I, valtuustosali Käsiteltävät asiat 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Kokouksen avaus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 14/2010 Kunnanhallitus. Maanantai 5.7.2010 klo 17.00 18.45. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 14/2010 Kunnanhallitus. Maanantai 5.7.2010 klo 17.00 18.45. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 14/2010 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 5.7.2010 klo 17.00 18.45 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

Maanantai 27.5.2013 klo 17.00 20.05

Maanantai 27.5.2013 klo 17.00 20.05 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 7/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Maanantai 27.5.2013 klo 17.00

Lisätiedot

Maanantai 31.01.2011 klo 17.00 19.58

Maanantai 31.01.2011 klo 17.00 19.58 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2011 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Maanantai 31.01.2011 klo 17.00 19.58 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5/2011 Kolarin kunnanvaltuusto Sivu 92. Kunnanvaltuuston kokoushuone

KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5/2011 Kolarin kunnanvaltuusto Sivu 92. Kunnanvaltuuston kokoushuone KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5/2011 Kolarin kunnanvaltuusto Sivu 92 Kokousaika Tiistai 28.6.2011 klo 14.00 16.40 Kokouspaikka Kunnanvaltuuston kokoushuone Saapuvilla olleet Nimenhuutoluettelo, liite

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Maanantai 20.04.2015 klo 17.00-18.45

PÖYTÄKIRJA. Maanantai 20.04.2015 klo 17.00-18.45 Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 06/2015 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Maanantai 20.04.2015 klo 17.00-18.45 Kunnanviraston valtuustosali Jäsen Paikalla

Lisätiedot

Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Kunnanjohtajan info. Tiedoksiannettavat asiat

Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Kunnanjohtajan info. Tiedoksiannettavat asiat MUHOKSEN KUNTA KOKOUSKUTSU Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Tiistaina 25.9.2007 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat 361 362 363 364 365

Lisätiedot

Kokousaika To 1.9.2011 klo 15.00-18.50 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kokousaika To 1.9.2011 klo 15.00-18.50 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone ENONTEKIÖN KUNTA Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Kokousaika To 1.9.2011 klo 15.00-18.50 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Sari Keskitalo pj olleet jäsenet Antti Tonteri I vpj

Lisätiedot

Maanantai 30.1.2012 klo 17.00 20.15

Maanantai 30.1.2012 klo 17.00 20.15 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2012 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 30.1.2012 klo 17.00 20.15 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2014 Kunnanhallitus. Maanantai 9.6.2014 klo 17.00 18.50. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2014 Kunnanhallitus. Maanantai 9.6.2014 klo 17.00 18.50. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2014 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 9.6.2014 klo 17.00 18.50 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 21/2009 Kunnanhallitus. Maanantai 2.11.2009 klo 17.00 18.05. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 21/2009 Kunnanhallitus. Maanantai 2.11.2009 klo 17.00 18.05. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 21/2009 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 2.11.2009 klo 17.00 18.05 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA 2/2009 Kunnanvaltuusto. Tiistai 17.2.2009 klo 19.00 19.20. Kunnanvirasto, valtuustosali

RAUTALAMMIN KUNTA 2/2009 Kunnanvaltuusto. Tiistai 17.2.2009 klo 19.00 19.20. Kunnanvirasto, valtuustosali RAUTALAMMIN KUNTA 2/2009 Kunnanvaltuusto Tiistai 17.2.2009 klo 19.00 19.20 Kunnanvirasto, valtuustosali 24 Valtuutettujen esteet ja varaten kutsuminen 25 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

Kokous tiistaina 8.5. klo 17.00. Kokouksen jälkeen ennalta sovittu tapaaminen nuorisovaltuuston kanssa kerhotila Pajalassa (vanha uimahalli).

Kokous tiistaina 8.5. klo 17.00. Kokouksen jälkeen ennalta sovittu tapaaminen nuorisovaltuuston kanssa kerhotila Pajalassa (vanha uimahalli). -3, KH 8.5.2012 17:00 Kokous tiistaina 8.5. klo 17.00. Kokouksen jälkeen ennalta sovittu tapaaminen nuorisovaltuuston kanssa kerhotila Pajalassa (vanha uimahalli). Nivalan kaupunki Kaupunginhallitus 8.5.2012

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Kunnanhallitus. Kokousnumero 6 / 2008 Aika Maanantai 14.04.2008 klo 18.30 Kunnanhallituksen kokoushuone

PÖYTÄKIRJA. Kunnanhallitus. Kokousnumero 6 / 2008 Aika Maanantai 14.04.2008 klo 18.30 Kunnanhallituksen kokoushuone PÖYTÄKIRJA Kokousnumero 6 / 2008 Aika Maanantai 14.04.2008 klo 18.30 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone KOKOUSKUTSU Maanantaina Kunnanhallituksen kokoushuone Nro 6/2008 ASIA LIITE 85 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Kunnanhallituksen kokoushuone, Kolari

Kunnanhallituksen kokoushuone, Kolari KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 1/2011 Tekninen lautakunta sivu 1 Kokousaika 9.2.2011 klo 15.00-17.20 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Kolari Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet

Lisätiedot