Läsnä Paavo Tuuliniemi puheenjohtaja. kunnanhallituksen edustaja. Pöytäkirja on tarkastettu kunnantalolla

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Läsnä Paavo Tuuliniemi puheenjohtaja. kunnanhallituksen edustaja. Pöytäkirja on tarkastettu kunnantalolla 13.4.2012"

Transkriptio

1 VAPAA-AJANLAUTAKUNTA 1/2012 Aika Keskiviikko klo Paikka Karvian kunnantalo, lautakuntien kokoushuone Läsnä Paavo Tuuliniemi puheenjohtaja Riina Tallberg varapj. Jari Kannisto jäsen Päivi Haapaniemi-Kokko jäsen Johanna Välimäki varajäsen Anne-Mari Kontiainen varajäsen Poissa Jaana Vähäsavo jäsen Rauni Kannisto jäsen Jaakko Viitala jäsen Muut saapuvilla olleet Sirpa Ala-Rämi Esa Pukkila liikunta-raittiussihteeri kunnanhallituksen edustaja Pöytäkirja tarkastettu Pöytäkirja on tarkastettu kunnantalolla Nähtävänä olo Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Karvian kunnantalolla SISÄLLYSLUETTELO: KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN 2 LAUTAKUNNAN PÖYTÄKIRJOJEN JA VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN NÄHTÄVILLÄPITO 3 LAUTAKUNNAN LASKUJEN HYVÄKSYJÄT VUODELLE v TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN 4 KUNTOSALIN KÄVIJÄMÄÄRÄT RAUNI KANNISTON ERO VAPAA-AJANLAUTAKUNNAN JÄSENYYDESTÄ 6 TORRON HARRASTEKESKUSHANKKEEN ETENEMINEN 6 LIIKUNTA- JA RAITTIUSTOIMEN TOIMINTAKERTOMUKSIEN 2011 HYVÄKSYMINEN 7 ILMOITUSASIAT 8 MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT 9 OIKAISUVAATIMUS 9

2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Vltk 1 Kuntalain 58 :n mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN Vltk 2 Vapaa-ajanlautakunnan pöytäkirjan tarkastaminen tapahtuu seuraavana toisena arkipäivänä klo kunnantalolla. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Riina Tallberg ja Anne-Mari Kontiainen.

3 LAUTAKUNNAN PÖYTÄKIRJOJEN JA VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN NÄHTÄVILLÄPITO Vltk 3 Kuntalain 63 :n mukaan pidetään kunnanvaltuuston, -hallituksen ja lautakuntien pöytäkirjat yleisesti nähtävänä, jos asianomainen viranomainen katsoo sen tarpeelliseksi. Vapaa-ajanlautakunta päättää pitää pöytäkirjansa nähtävillä kunkin kuukauden ensimmäisenä ja kolmantena keskiviikkona klo liikuntatoimistossa. Tällöin voi tutustua myös vastuualueiden viranhaltijapäätöksiin ja toimikuntien pöytäkirjoihin. Hyväksyttiin päätösesityksen mukaisesti. LAUTAKUNNAN LASKUJEN HYVÄKSYJÄT VUODELLE 2012 Vltk 4 Voimassaoleva taloussääntö edellyttää, että kunkin vuoden ensimmäisessä kokouksessa valittava lautakunnan laskujen ja maksujen hyväksyjät. Lautakunta päättää valita tositteiden hyväksyjiksi vuodeksi 2012 lautakunnan puheenjohtajan Paavo Tuuliniemen ja lautakunnan viranhaltijat Sirpa Ala-Rämin ja Maria Laaksoharjun kaikki erikseen. Viranhaltijoiden henkilökohtaiset laskut hyväksyy puheenjohtaja. Vapaa-aikatoimen laskut vastaanottaa viranhaltijoiden lomalla ollessa koulutoimen kanslisti Pirkko Järvinen. Tositteiden hyväksyjien nimikirjoitusnäytteet toimitetaan kunnanhallitukselle Hyväksyttiin päätösesityksen mukaisesti.

4 v TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN Vltk 5 Tilintarkastuslautakunta on tiedottanut lautakunnille, että niiden tulee omalta osaltaan hyväksyä vuoden 2012 talousarvio käyttösuunnitelmat siltä osin kuin muutoksia on tapahtunut talousarvion käsittelyssä. Kunnanvaltuusto hyväksyi kokouksessaan lautakuntien lopulliset talousarviot. Lautakunnan esittämä käyttötalouden talousarvioesitys vuodelle 2012 oli , tulot ja nettomenot , johon liikuntasihteeri lisäsi tuloja euroa kuntosalikorttien lisääntyneen myynnin vuoksi ja lautakunnan tekemän Jokipirtin vuokrien korotuksen jälkeen. Vuoteen 2011 talousarvioon verrattaessa kasvua oli +18,6 %, tulojen lisäystä +121,43% ja nettomenot +10,62%. Vapaa-aikalautakunnan kokonaismenot ovat kuluvana vuonna siis , tulot ja nettomenot TA 2012 investointiosaan hyväksyttiin Torron harrastekeskuksen rakentamiseen; menot (alv 0%), tulot Edelleen valtuusto hyväksyi kulttuuritoimen investointeihin euron määrärahaa ulkomuseoalueen katsomorakennuksen kunnostamiseen. Lautakunnalle jaetaan tiedoksi kunnanhallituksen 2012 talousarvion täytäntöönpanoohjeet. Lautakunta hyväksyy ja merkitsee tiedokseen saatetuksi vuoden 2012 käyttötalousarvion, tulosalueiden käyttösuunnitelmat, painopistealueet ja mittarit. Hyväksyttiin päätösesityksen mukaisesti.

5 KUNTOSALIN KÄVIJÄMÄÄRÄT 2011 Vltk 6 Karviatalon kuntosali on otettu innolla vastaan ja käyttäjämäärät ovat kasvaneet odotusten mukaisesti. Panostus kuntosaliohjaajan palveluihin; laiteopastukset kaikille ensikertalaisille, henkilökohtainen kuntosaliohjaus ikäihmisille joka käynnin yhteydessä sekä liikuntaneuvonta ja kuntouttava ohjaus leikkauksista toipuville, on kannattanut. Kuntalaisten omaehtoinen kuntosaliharjoittelu on lisääntynyt räjähdysmäisesti. Kaikille käyttäjäryhmälle hyvin varusteltu kuntosali tarjosi laadukkaan kuntoutus- ja lähiharjoittelupaikan erikoislaitteistoa tarvitseville, muun muassa MS-tautia sairastaville kuntalaisille. Erityisen tuloksekasta on ollut terveys- ja liikuntatoimen välinen yhteistyö, jossa viranhaltijat räätälöivät yli 65-vuotiaiden kuntosaliharjoittelun lisäämiseksi elämäntapamuutoskurssin - Hyvinvoinnin portaat. Pilottikokeilu antoi hyviä kokemuksia, jota tullaan jatkamaa eri ikä- ja kohderyhmien kanssa. Osallistujista (95) puolet jäi pysyvästi kuntosalin käyttäjiksi. Puolentoista vuoden aikana kuntosalikortteja on lunastettu 700, joista aktiivikäytössä on tällä hetkellä 430. Vuoden 2011 kirjatun tilastoinnin mukaan kuntosalin käyttäjiä oli kaikkiaan Laskennallisen keskiarvon mukaan kuukaudessa kävijöitä oli 777 ja päivässä keskimäärin 26 henkilö (tilastot liitteenä). Loppuvuodesta kuntosaliohjaaja teki ja analysoi maksullisia kehonkoostumusmittauksia kaikkiaan 95 kappaletta. Kuntosalikorttien myyntituloja 2011 saatiin euroa ja mittauksista 600 euroa. Kuntosalipalvelujen käyttäjistä 219 oli vuotiaita, 194 henkilöistä oli iältään vuotiaita ja loput 47 ikähaarukassa vuotiaita. Lautakunta merkitsee tiedoksi liikuntasihteerin laatiman selvityksen kuntosalipalvelujen käyttäjistä 2011 sekä päättää viedä selvityksen tiedoksi kunnanhallitukselle ja valtuustolle. Lautakunta oli tyytyväinen kuntosalitoiminnan kasvavaan kehitykseen ja päätti viedä selvityksen tiedoksi kunnanhallitukselle ja valtuustolle.

6 RAUNI KANNISTON ERO VAPAA-AJANLAUTAKUNNAN JÄSENYYDESTÄ Vltk 7 Kirjellään Rauni Kannisto on pyytänyt eroa vapaa-ajanlautakunnan jäsenyydestä paikkakunnalta poismuuton vuoksi. Lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja valtuustolle, että se myöntää Rauni Kannistolle hänen pyytämänsä eron vapaa-ajanlautakunnan jäsenyydestä ja valitsee uuden jäsenen hänen sijaansa jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Hyväksyttiin päätösesityksen mukaisesti. TORRON HARRASTEKESKUSHANKKEEN ETENEMINEN Vltk 8 Lautakunta tutustuu Torron harrastekeskukseen, jossa liikuntasihteeri on hankevetäjänä. Tehdään tilannekatsaus, todetaan rakentamisaikataulu, rahoitustilanne sekä merkitään tiedoksi uudet yhteistyökumppanit ja Torron ohjausryhmän päätökset. Lautakunta keskustelee asiasta ja merkitsee Torron harrastekeskuksen tilannekatsauksen ja ohjausryhmän kokousmuistion 1/2012 tiedokseen saatetuksi ja päättää lähettää ne tiedoksi kunnanhallitukselle. Lautakunnan mielestä hanke on toteutunut suunnitelmien mukaan ja merkitsi tiedokseen ohjausryhmän viimeisen muistion. Edelleen se päätti lähettää muistion tiedoksi kunnanhallitukselle.

7 LIIKUNTA- JA RAITTIUSTOIMEN TOIMINTAKERTOMUKSIEN 2011 HYVÄKSYMINEN Vltk 9 Kuntalain 68 :n mukaan kunnan ja kuntayhtymän on sisällytettävä tilinpäätökseensä tulos- ja rahoituslaskelma, tase ja niiden liitetiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Lisäksi kunnan, joka tytäryhtiöineen muodostaa kuntakonsernin, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös. Tilinpäätöksen laadinnasta on säädökset kunta- ja kirjanpitolaissa. Kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnan tilinpäätös on laadittava tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja se on saatettava tilintarkastuksen jälkeen valtuuston käsiteltäväksi kesäkuun loppuun mennessä. Kuntalain 69 :n mukaan toimintakertomus on osa kunnan tilinpäätöstä. Toimintakertomuksen antamisesta vastaa kunnanhallitus. Toimintakertomuksen erityisenä tehtävänä on selvittää valtuuston antamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista. Toimintakertomuksessa tulee esittää tiedot olennaisista tapahtumista tilikaudelta ja sen päättymisen jälkeen, arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä ja selvitys tutkimusja kehitystoiminnan laajuudesta. Lisäksi tulee antaa selvitys mahdollisista projekteista; projektin tarkoitus ja tavoitteet, kesto, talousarvio ja kunnan osuus kustannuksista. Projekteiksi tulee lukea sellaiset hankkeet, joissa kunta on hallinnoijana että myös sellaiset, joissa kunta on mukana yhtenä osapuolena, mutta hallinnointi tapahtuu muualla. Tilinpäätökseen liitettävän toimintakertomuksen laatimista varten toimielimiä pyydetään täyttämään pyydetty toteuttamisvertailu huhtikuun 10. päivään mennessä. Mikäli toimielin haluaa, se voi tehdä toteuttamisvertailua laajemmankin katsauksen toiminnastaan. Liiteenä liikunta- ja raittiustoimen toimintakertomukset vuodelta Nuoriso- ja kulttuuritoimen toimintakertomukset käsitellään seuraavassa kokouksessa. Lautakunta päättää hyväksyä liikuntasihteerin laatimat toimintakertomukset vuodelta Lautakunta hyväksyi liikuntasihteerin laatimat liikunta- ja raittiustoimen toimintakertomukset vuodelta 2011.

8 ILMOITUSASIAT Vltk 10 Liikuntasihteeri toi tiedoksi kouluterveyskyselyn yhteenvedon Kyselyyn vastasi luokan oppilaat, vastaajia oli tänä vuonna 44. Merkitään tiedoksi nuorten ilon ja huolenaiheet. Huolenaiheista erityisesti hampaiden huono harjaaminen ja ylipainon lisääntyminen olivat Karviassa selkeästi yli Satakunnan tai koko maan keskiarvon. Karvialaiset nuoret ilmoittivat ruutuajan (sisältää TV:n ja/tai tietokoneen ääressä vietetyn ajan päivässä) ylittävän päivässä 4 tuntia selvästi useammin kuin Satakunnan tai koko maan samanikäiset nuoret. Tämän lisäksi päivittäin koettu väsymys oli Karviassa yleisempää kuin Satakunnassa tai koko maassa keskimäärin. Kyselyn mukaan valtaosa kokee terveytensä hyväksi. Fyysisen aktiivisuuden perussuosituksen mukaan kaikkien vuotiaiden tulee liikkua vähintään puolitoista tuntia päivässä. Ruutuaikaa viihdemedian ääressä saa olla korkeintaan kaksi tuntia päivässä. Runsas ruutuaika on monesti este päivittäisen liikunnan ja riittävän yöunen toteutumiselle. Näin ollen päivittäin koettu väsymys ja muut oireet, muun muassa päänsärky tai niska-hartiakivut lisääntyvät. Runsaan istumisen myötä myös ylipaino lisääntyy. Raittiustoimi osallistui kolmen sarjan vanhempainiltojen järjestämiseen, jossa teemoina olivat seuraavat asiat. Yhdessä elämään kampanjan äiti Anne Eskelinen puhui luottamuksen ja positiivisen yhteisöllisyyteen liittyvästä kasvattamisesta, eläkkeelle oleva huumepoliisi Hannu Jore kertoi nuorten päihteiden käytön seurauksista tulevaisuuteen ja majuri Pauli Pukaralammi selvitti varusmiespalveluksen haasteista ja sen tuomista mahdollisuuksista ja esteistä palvelukselle. Liikuntasihteeri tiedotti, ettei toinenkaan hakukierros, Voimaa vanhuuteen iäkkäiden terveysliikuntaohjelmaan tuottanut tulosta. Valituksi tulivat laaja sosiaali- ja terveyspiirin alue Eksote (Lemi, Luumäki, Parikkala, Rautjärvi, Ruokolahti, Savitaipale, Taipalsaari) ja isot kaupungit Kouvola, Lahti, Pieksämäki ja Valkeakoski. Karvian kunta tulee kuitenkin jatkossakin saamaan ajankohtaista Voimaa vanhuuteen tietoa. Opetusministeriö on vahvistanut liikunta- ja nuorisotyön vuoden 2012 valtionosuuden laskennalliset perusteet; liikuntatoimi 12 /asukas ja nuorisotyö 15 /alle 29-vuotias. Liikuntatoimen valtionosuuden suuruus on euroa ja nuorisotyön euroa. Liikuntasihteeri toi lautakunnan jäsenille tiedoksi Satakunnan sairaanhoitopiirin tilastot diabeteksen ja kansantautien esiintyvyydestä Karviassa. Ennaltaehkäisevään terveysliikuntaan on kiinnitettävä erityistä huomiota ja sitä kehitettävä entisestään. Liikuntatoimen linjaus on oikea ja panostus on jo tuottanut tulosta säästöinä sekä korjaavasta hoidosta että sosiaali- ja terveystoimen menoista (vrt. vuodet ). Lautakunnalle tiedoksi, että Skantzinhiihdoissa oli 110 hiihtäjää ja Kuutamohiihtoon Ämmäsaareen osallistui sata uskollista kovasta tuulesta ja sateesta huolimatta.

9 MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT Vltk 11 Esa Pukkila toi tiedoksi, että seuraavat asiat on otettava Karviatalon takuutarkastuksessa huomioon, tutkittava parannuskeinoja tai korjattava. Karviasalin käytävän pääovi on niin raskas, ettei se pysy millään auki (ideoitava tukeva toppari), Karviasalin lattian narina, mikä voi johtua joustolattia ominaisuudesta ja kuivasta ilmasta. Edelleen jossain tilanteissa äänentoiston hurina häiritsee yleisötilaisuuksia. Asiaa tutkitaan parhaillaan ja on urakoitsijan/laitetoimittajien tiedossa. Jokipirtin syöttötuoli on rikki ja se on korjattava välittömästi. Kun muita asioita ei ollut, kokous päätettiin klo OIKAISUVAATIMUS Vltk 12 Pöytäkirjasta annettaviin otteisiin liitetään oikaisuvaatimusohje ja valitusosoitus kuntalain mukaisesti.

Pöytäkirja on tarkastettu kunnantalolla 14.4.2015

Pöytäkirja on tarkastettu kunnantalolla 14.4.2015 VAPAA-AJANLAUTAKUNTA 1/2015 Aika Keskiviikko 8.4.2015 klo 18.00 19.55 Paikka Karvian kunnantalo, lautakuntien kokoushuone Läsnä Ilmo Törmä puheenjohtaja Esa Pukkila varapj. Juha Rinne jäsen Anne Aho jäsen

Lisätiedot

Pirkko Heiniluoma kuntosaliohjaaja, läsnä 24

Pirkko Heiniluoma kuntosaliohjaaja, läsnä 24 VAPAA-AJANLAUTAKUNTA 2/2015 Aika Torstai 10.9.2015 klo 19.00 20.15 Paikka Karvian kunnantalo, lautakuntien kokoushuone Läsnä Ilmo Törmä puheenjohtaja Esa Pukkila varapj. Johanna Välimäki jäsen Juha Rinne

Lisätiedot

Läsnä Ilmo Törmä puheenjohtaja. Pöytäkirja on tarkastettu kunnantalolla 23.9.2014

Läsnä Ilmo Törmä puheenjohtaja. Pöytäkirja on tarkastettu kunnantalolla 23.9.2014 VAPAA-AJANLAUTAKUNTA 2/2014 Aika Keskiviikko 17.9.2014 klo 19.00 20.00 Paikka Karvian kunnantalo, lautakuntien kokoushuone Läsnä Ilmo Törmä puheenjohtaja Esa Pukkila varapj. Rauni Virtanen jäsen Johanna

Lisätiedot

Karvian kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

Karvian kunnantalo, lautakuntien kokoushuone VAPAA-AJANLAUTAKUNTA 4/2012 Aika Torstai 14.11.2012 klo 18.00 19.00 Paikka Karvian kunnantalo, lautakuntien kokoushuone Läsnä Paavo Tuuliniemi puheenjohtaja Jari Kannisto jäsen Päivi Haapaniemi-Kokko jäsen

Lisätiedot

Läsnä Paavo Tuuliniemi puheenjohtaja. kunnanhallituksen edustaja. Pöytäkirja on tarkastettu kunnantalolla 4.12.2010

Läsnä Paavo Tuuliniemi puheenjohtaja. kunnanhallituksen edustaja. Pöytäkirja on tarkastettu kunnantalolla 4.12.2010 VAPAA-AJANLAUTAKUNTA 4/2010 Aika Keskiviikko 1.12.2010 klo 18.00 19.20 Paikka Karviatalo, harrastetila 1 Läsnä Paavo Tuuliniemi puheenjohtaja Jari Kannisto Susanna Viitasaari Jaakko Viitala Jaana Vähäsavo

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS 5/2012

KUNNANHALLITUS 5/2012 KUNNANHALLITUS 5/2012 Aika Maanantai 16.4.2012 klo 18.55-20.40 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Aho Anne jäsen Holkko Merja jäsen Kangas Kaija jäsen Laitila Sami puheenjohtaja Niemenmaa Jaana

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO 3/2014

KUNNANVALTUUSTO 3/2014 KUNNANVALTUUSTO 3/2014 Aika Maanantai 23.6.2014 klo 19.00-20.00 Paikka Karvian kunnantalo, Valtuustosali Läsnä Paikalla 21 valtuutettua Ervelä Mari Halmela Kari Hietaluoma Jaakko Hietanen Toni Holkko Merja

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO 8/2013

KUNNANVALTUUSTO 8/2013 KUNNANVALTUUSTO 8/2013 Aika Torstai 19.12.2013 klo 19.40 22.16 Paikka Karvian kunnantalo, Valtuustosali Läsnä Paikalla 21 valtuutettua Ervelä Mari Halmela Kari Hietanen Toni Huhtaluoma Heikki Kangas Kaija

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS 13/2012

KUNNANHALLITUS 13/2012 KUNNANHALLITUS 13/2012 Aika Keskiviikko 7.11.2012 klo 18.15-21.03 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Aho Anne jäsen Hietanen Toni jäsen Holkko Merja jäsen Kangas Kaija jäsen Laitila Sami puheenjohtaja,

Lisätiedot

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. KUNNANVALTUUSTO Nro 2 / 2014. KOKOUSAIKA 25.6.2014 kello 19.00-20.00

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. KUNNANVALTUUSTO Nro 2 / 2014. KOKOUSAIKA 25.6.2014 kello 19.00-20.00 PÖYTÄKIRJA KUNNANVALTUUSTO Nro 2 / 2014 KOKOUSAIKA 25.6.2014 kello 19.00-20.00 KOKOUSPAIKKA: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kilpukan ruokala Jäsenet paikalla: Varajäsenet järjest.: paikalla: Alaranta Juhani

Lisätiedot

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 44. Tarkastuslautakunnan vuoden 2014 arviointikertomus 48

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 44. Tarkastuslautakunnan vuoden 2014 arviointikertomus 48 Kokousaika 24.6.2015 klo 18.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto 43 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 44 Pöytäkirjantarkastajien valinta 45 Esityslistan hyväksyminen 46 Luvian kunnan tilinpäätös

Lisätiedot

Ritva Lill-Smeds, jäsen

Ritva Lill-Smeds, jäsen Tarkastuslautakunta 2009-2012 18.05.2010 1 KOKOUSAIKA Tiistaina 18.05.2010 klo 15.00 19.35 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET Kunnanvirasto Yhteispalvelupisteen kokoustila Lapinjärvi Mats Antas, puheenjohtaja

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS 5/2013

KUNNANHALLITUS 5/2013 KUNNANHALLITUS 5/2013 Aika Maanantai 15.4.2013 klo 18.00 22.33 tauko 20.10 20.20 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Huhtaluoma Heikki jäsen Järvinen Tiina jäsen Kangas Kaija jäsen Mustajärvi Marko

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO 4/2013

KUNNANVALTUUSTO 4/2013 KUNNANVALTUUSTO 4/2013 Aika Torstai 27.6.2013 klo 19.10 20.59 Paikka Karvian kunnantalo, Valtuustosali Läsnä Paikalla 21 valtuutettua Ervelä Mari Halmela Kari Hietaluoma Jaakko Holkko Merja Huhtaluoma

Lisätiedot

Pöytäkirja. Kunnanvaltuusto. Kokousnumero 2 / 2008 Aika Maanantaina 2.6.2008 klo 10.00

Pöytäkirja. Kunnanvaltuusto. Kokousnumero 2 / 2008 Aika Maanantaina 2.6.2008 klo 10.00 Pöytäkirja Kokousnumero 2 / 2008 Aika Maanantaina klo 10.00 Paikka Valtuustosali KOKOUSKUTSU Maanantaina Valtuustosali Nro 2/2008 ASIA LIITE 12 4 NIMENHUUTO 13 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 9/2014 Kokousaika 19.5.2014 klo 18.00-20.30 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2009 144. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2009 144. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2009 144 Kunnanhallitus 08.04.2009 AIKA 08.04.2009 klo 10:00-11:40 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 96 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 SISÄLLYSLUETTELO

LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 SISÄLLYSLUETTELO LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 ASIAT SISÄLLYSLUETTELO 18 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 19 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 20 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 3 21 ARVIOINTIKERTOMUKSEN

Lisätiedot

Hyötylä Pirkko (kesk) Arvola Anneli (kesk) Poikela Marko (kesk) Uusitalo Tapio (kesk) Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 119

Hyötylä Pirkko (kesk) Arvola Anneli (kesk) Poikela Marko (kesk) Uusitalo Tapio (kesk) Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 119 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 119 Kunnanhallitus ESITYSLISTA 8/2007 KOKOUSAIKA Tiistaina 15.05.2007 kello 16.00-19.01 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 2/2015 31

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 2/2015 31 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 2/2015 31 29.06.2015 Aika 29.06.2015 klo 18:30-20:00 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 12 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 33 13 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 26 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 19.05.2014 klo 9:00-11:40 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Mattila Olli puheenjohtaja Haapakoski

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS 5/2015

KUNNANHALLITUS 5/2015 KUNNANHALLITUS 5/2015 Aika Maanantai 13.4.2015 klo 18.04 22.03, tauko klo 20.30 20.37 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Hietaluoma Jaakko jäsen Huhtaluoma Heikki jäsen Järvinen Tiina jäsen Kangas

Lisätiedot

Kokousaika Tiistaina 27.3.2012 klo 18.00-20.15 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti. Kärmeniemi Päivi Suoknuuti Kaisu " Väkevä Terttu "

Kokousaika Tiistaina 27.3.2012 klo 18.00-20.15 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti. Kärmeniemi Päivi Suoknuuti Kaisu  Väkevä Terttu 121 Kokousaika Tiistaina 27.3.2012 klo 18.00-20.15 Kokouspaikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Suoanttila

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 215. ALLEKIRJOITUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 215. ALLEKIRJOITUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä No Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 215 6/2004 KOKOUSAIKA Tiistaina 25.05.2004 kello 17.00-21.05 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015. 48. Kuukanniemen kirjaston kirjat ja kirjaston tulevaisuus...68

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015. 48. Kuukanniemen kirjaston kirjat ja kirjaston tulevaisuus...68 PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015 Asialista 48. Kuukanniemen kirjaston kirjat ja kirjaston tulevaisuus...68 49. Hallinto-oikeuden päätös kaavavalitusasiassa...71 50. Luottamustoimen päättyminen

Lisätiedot

Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali

Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Kunnanvaltuusto Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsiteltävät asiat liite 25 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 26 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Nimenhuutoluettelo on pöytäkirjan liitteenä A. Puheenjohtaja Marko Pelttari

Nimenhuutoluettelo on pöytäkirjan liitteenä A. Puheenjohtaja Marko Pelttari Viranomainen No 3/2015 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Valtuusto Sivu 20 KOKOUSAIKA Maanantai 15.6.2015 kello 18.02 18.26 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Köyliön

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA 1/2013

TEKNINEN LAUTAKUNTA 1/2013 TEKNINEN LAUTAKUNTA 1/2013 Aika: Torstai 14.2.2013 klo. 20.00-21.40 Paikka: Karvian kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä: Veijo Kaskimäki puheenjohtaja Kari Tuuliniemi varapuheenjohtaja (poissa

Lisätiedot

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 47. Toiminnan ja talouden tasapainottamissuunnitelma 2014 2017 52

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 47. Toiminnan ja talouden tasapainottamissuunnitelma 2014 2017 52 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 75 Kokousaika 19.8.2014 klo 18.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto 46 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 47 Pöytäkirjantarkastajien valinta 48 Esityslistan

Lisätiedot

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 05/2015

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 05/2015 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 05/2015 KOKOUSAIKA 09.04.2015 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 87 88 89 90 91 21 92 22 93

Lisätiedot