Pöytäkirja on tarkastettu kunnantalolla

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pöytäkirja on tarkastettu kunnantalolla 14.4.2015"

Transkriptio

1 VAPAA-AJANLAUTAKUNTA 1/2015 Aika Keskiviikko klo Paikka Karvian kunnantalo, lautakuntien kokoushuone Läsnä Ilmo Törmä puheenjohtaja Esa Pukkila varapj. Juha Rinne jäsen Anne Aho jäsen Poissa Anne-Marie Viitala jäsen Rauni Virtanen jäsen Johanna Välimäki jäsen Jaana Niemenmaa kunnanhallituksen edustaja Muut saapuvilla olleet Sirpa Ala-Rämi Maria Laaksoharju liikunta-raittiussihteeri nuorisosihteeri Pöytäkirja tarkastettu Pöytäkirja on tarkastettu kunnantalolla Nähtävänä olo Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Karvian kunnantalolla

2 SISÄLLYSLUETTELO: KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN 3 LAUTAKUNNAN PÖYTÄKIRJOJEN JA VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN NÄHTÄVILLÄPITO 4 LAUTAKUNNAN LASKUJEN HYVÄKSYJÄT VUODELLE TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN 5 LIIKUNTASIHTEERIN VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET 5 VAPAA-AJANLAUTAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS NUORISOTOIMEN VUOSIAVUSTUKSET NUORISOTOIMEN KOHDEAVUSTUKSET KULTTUURITOIMEN KOHDEAVUSTUKSET ILMOITUSASIAT 11 MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT 12 OIKAISUVAATIMUS 12

3 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Vltk 1 Kuntalain 58 :n mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN Vltk 2 Vapaa-ajanlautakunnan pöytäkirjan tarkastaminen tapahtuu seuraavana toisena arkipäivänä klo kunnantalolla. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Anne Aho ja Esa Pukkila.

4 LAUTAKUNNAN PÖYTÄKIRJOJEN JA VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN NÄHTÄVILLÄPITO Vltk 3 Kuntalain 63 :n mukaan pidetään kunnanvaltuuston, -hallituksen ja lautakuntien pöytäkirjat yleisesti nähtävänä, jos asianomainen viranomainen katsoo sen tarpeelliseksi. Liikunta- ja nuorisosihteerin päätösesitys: Vapaa-ajanlautakunta päättää pitää pöytäkirjansa nähtävillä kunkin kuukauden ensimmäisenä ja kolmantena keskiviikkona klo liikuntatoimistossa. Tällöin voi tutustua myös vastuualueiden viranhaltijapäätöksiin ja toimikuntien pöytäkirjoihin. Hyväksyttiin esityksen mukaisesti. LAUTAKUNNAN LASKUJEN HYVÄKSYJÄT VUODELLE 2015 Vltk 4 Voimassaoleva taloussääntö edellyttää, että kunkin vuoden ensimmäisessä kokouksessa valittava lautakunnan laskujen ja maksujen hyväksyjät. Liikunta- ja nuorisosihteerin päätösesitys: Lautakunta päättää valita tositteiden hyväksyjiksi vuodeksi 2015 lautakunnan puheenjohtajan Ilmo Törmän ja lautakunnan viranhaltijat Sirpa Ala-Rämin ja Maria Laaksoharjun kaikki erikseen. Viranhaltijoiden henkilökohtaiset laskut hyväksyy puheenjohtaja. Tositteiden hyväksyjien nimikirjoitusnäytteet toimitetaan kunnanhallitukselle Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

5 2015 TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN Vltk 5 Tilintarkastuslautakunta on tiedottanut lautakunnille, että niiden tulee omalta osaltaan hyväksyä vuoden 2015 talousarvio käyttösuunnitelmat siltä osin kuin muutoksia on tapahtunut talousarvion käsittelyssä. Lautakunnan käyttötalousesitykseen ei tehty muutoksia. Kunnanvaltuusto on hyväksynyt talousarvion 2015 kokouksessaan Kunnanhallitus on antanut vuoden 2015 talousarvion täytääntöpano-ohjeet lautakunnille tiedoksi. Vapaa-ajanlautakunnan kokonaismenot ovat kuluvana vuonna , tulot ja nettomenot Vuoteen 2014 talousarvioon verrattaessa bruttomenojen lasku oli -3,5 %. Liikunta- ja nuorisosihteerin päätösesitys: Lautakunta merkitsee tiedokseen saatetuksi vuoden 2015 käyttötalouden talousarvion, tulosalueiden tavoitteet, painopistealueet ja mittarit sekä hyväksyy lautakunnan talousarvion käyttösuunnitelman. Hyväksyttiin esityksen mukaisesti. LIIKUNTASIHTEERIN VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET Vltk 6 Liikuntasihteeri on tehnyt seuraavat viranhaltijapäätökset loppuvuodelta 2014 koskien liikuntatoimen kohdeavustuksia. Viranhaltijapäätökset tehdään kirjallisesti ja niistä on pidettävä kirjaa. - päätös LC Karvia, pururadan laavun grillipaikan varustaminen päätös Kirin jääkiekkojaosto, harrastekiekko/jäähallivuokrat päätös Kirin voimailujaosto, koulutus ja välinehankinnat päätös Kirin voimistelujaosto, ilmavolttiradan hankinta 1350 Liikuntasihteerin päätösesitys: Lautakunta merkitsee liikuntasihteeri Sirpa Ala-Rämin viranhaltijapäätökset tiedokseen saatetuksi ja päättää, ettei käytä Kuntalain 51 :n mukaista otto-oikeuttaan.. Merkittiin tiedoksi.

6 VAPAA-AJANLAUTAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS 2014 Vltk 7 Kuntalain 68 :n mukaan kunnan ja kuntayhtymän on sisällytettävä tilinpäätökseensä tulos- ja rahoituslaskelma, tase ja niiden liitetiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Lisäksi kunnan, joka tytäryhtiöineen muodostaa kuntakonsernin, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös. Tilinpäätöksen laadinnasta on säädökset kunta- ja kirjanpitolaissa. Kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnan tilinpäätös on laadittava tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja se on saatettava tilintarkastuksen jälkeen valtuuston käsiteltäväksi kesäkuun loppuun mennessä. Kuntalain 69 :n mukaan toimintakertomus on osa kunnan tilinpäätöstä. Toimintakertomuksen antamisesta vastaa kunnanhallitus, jonka on selvitettävä valtuustolle sen tilikaudelle asettamien toimninallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen kunnassa ja kuntakonsernissa. Toimintakertomuksessa tulee esittää tiedot olennaisista tapahtumista tilikaudelta ja sen päättymisen jälkeen, arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä ja selvitys tutkimusja kehitystoiminnan laajuudesta. Lisäksi tulee antaa selvitys mahdollisista projekteista; projektin tarkoitus ja tavoitteet, kesto, talousarvio ja kunnan osuus kustannuksista. Projekteiksi tulee lukea sellaiset hankkeet, joissa kunta on hallinnoijana että myös sellaiset, joissa kunta on mukana yhtenä osapuolena, mutta hallinnointi tapahtuu muualla. Tilinpäätökseen liitettävän toimintakertomuksen laatimista varten toimielimiä pyydetään täyttämään pyydetty toteuttamisvertailu maaliskuun loppuun mennessä. Mikäli toimielin haluaa, se voi tehdä toteuttamisvertailua laajemmankin katsauksen toiminnastaan. Nuoriso- ja kulttuuritoimen toimintakertomukset ovat liitteenä. Liikunta- ja nuorisosihteerin päätösesitys: Lautakunta hyväksyy viranhaltijoiden laatimat toimintakertomukset vuodelta Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

7 NUORISOTOIMEN VUOSIAVUSTUKSET 2015 Vltk 8 Vapaa-ajanlautakunta jakaa vuosittain nuorisotoimen vastuualueelta vuosiavustusta harkintansa mukaan karvialaisille nuorisoyhdistyksille ja nuorisotyötä tekeville yhteisöille. Vuosiavustusten jakoperusteet ovat hakijan toiminnan tarkoitus, laatu ja laajuus, hakijan taloudellinen tilanne ja hakijan nuorisopoliittinen merkitys. Nuorisotoimen vastuualueella on tänä vuonna avustusmäärärahaa euroa, josta euroa on varattu 4H-yhdistykselle palkka-avustusta. Yleis- ja kohdeavustuksiin jää jaettavaksi euroa. Määräaikaan mennessä vuosiavustusta on haettu seuraavasti: 1. Karvian 4H-yhdistys palkka-avustusta 7.000,- yleisavustusta 2.000, Karvian Majavapartio, yleisavustusta Karvian yläkoulun oppilaskunta, yleisavustusta Karvian Teatteriyhdistys ry, yleisavustusta MLL:n Karvian paikallisyhdistys, yleisavustusta yhteensä haettu Nuorisosihteerin päätösesitys: Lautakunta päättää myöntää 4H-yhdistykselle palkka-avustusta Edelleen lautakunta päättää jakaa vuosiavustukset seuraavasti: 1. Karvian 4H-yhdistys Karvian Majavapartio Karvian yläkoulun oppilaskunta Karvian Teatteriyhdistys MLL:n Karvian paikallisyhdistys yhteensä jaettu Jakamatta jää 2.250, mikä varataan nuorisotoimen kohdeavustuksiin. Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

8 NUORISOTOIMEN KOHDEAVUSTUKSET Vltk 9 Nuorisosihteeri voi harkintansa mukaan myöntää kohdeavustusta nuorten vapaille toimintaryhmille, nuorisoyhdistyksille ja nuorisotyötä tekeville yhteisöille. Jos lautakunta jakaa yleisavustukset esityksen mukaisesti jää kohdeavustuksiin jaettavaksi euroa. 1. Karvian 4H-yhdistys ry lasten ja nuorten kesäleirikuluihin euroa ja yläkoululaisten leirikuluihin Tervatuvalla 700 euroa 2. Karvian Majavapartio kesäleirikuluihin 200 euroa 3. Karvian yläkoulun oppilaskunta koko koulun huvipuistoretkeen euroa 4. Karvian kuvataiteen perusopetusryhmä kuvataideleirin järjestämiskuluihin 500 euroa 5. Karvian yläkoulun 9 lk:n leirikoulukuluihinylläksellä euroa 6. Karvian Kansanmusiikkiyhdistys lasten musiikki- ja tanssileirin kuluihin 500 euroa 7. Karvian Teatteriyhdistys lasten leirin järjestämiskuluihin 500 euroa 8. Karvia Drinkers rocktapahtuman järjestämiseen Suomijärven lavalla la esiintyjänä Movetron 500 euroa Haettiin yhteensä euroa. Koska kohdeavustuksia on haettu näinkin paljon, nuorisosihteeri päätti jakaa kohdeavustusta vain niille ryhmille, jotka eivät saaneet nuorisotoimen yleisavustusta. Nuorisosihteeri jakoi kohdeavustukset seuraavasti: 1. Karvian kuvataiteen perusopetusryhmälle kuvataideleirin Rastiaisessa kuluihin 500 euroa 2. Karvian yläkoulun 9 lk:n leirikouluryhmä leirikoulukuluihin Ylläksellä 500 euroa 3. Karvian Kansanmusiikkiyhdistys lasten musiikki- ja tanssileirikuluihin 250 euroa 4. Karvia Drinkers rocktapahtuman Suomijärven lavalla järjestämiseen 500 yhteensä jaettu euroa Nuorisosihteerin päätösesitys: Lautakunta merkitsee nuorisotoimen kohdeavustusten jaon tiedokseen saatetuksi. Lautakunta päättää, ettei se käytä kuntalain 51 :n mukaista otto-oikeuttaan. Hyväksyttiin esityksen mukaisesti

9 KULTTUURITOIMEN KOHDEAVUSTUSTEN JAKO Vltk 10 Kulttuuritoimen avustukset myönnetään vuosittain kohdeavustuksina yhdistyksille, yhteisöille ja vapaille toimintaryhmille taiteen harjoittamista ja harrastamista varten, taidepalvelusten tarjontaa ja käyttöä, kotiseututyötä sekä paikallisen kulttuuriperinteen vaalimista ja edistämistä varten. Kohdeavustukset myönnetään vain Karviassa järjestettävään kulttuuritoimintaan. Kohdeavustusmäärärahaa on euroa. Kohdeavustuksia on haettu kokoukseen mennessä seuraavasti: 1. Karvian Nuorisoseura ry. Sampolan lämmityskuluihin 500, Kyrönkankaan Pelimannipäivän kuluihin Runoryhmä Ainot, Reino ja Lauri 200 runo- ja musiikkimatinean kuluihin, monistuskuluihin 3. Karvian Kotiseutuyhdistys kotiseuturetken järjestämiskuluihin Karviassa yläkoulun 9:lle luokalle Karvian Matkailu ry 200 puolalaisten vieraiden kuluihin Willin Kansan viikolla 5. Ns:n Teatteri Sampola 700 vuoden 2015 teatteritoimintakuluihin ja ilmoituskuluihin 6. Karvian Naiskuoro ison kuorokonsertin järjestämiskuluihin Karvian Soittokunta soitinhankintoihin, esiintymisasuihin, Willelän ylläpitokuluihin 8. Karvian Kansanmusiikkiyhdistys 500 Suutarin tyttären pihalla konsertin järjestämiskuluihin ulkomuseolla Suomijärven kyläseura ry. Suomijärven lavan kunnostamisen jatkamiseen ja wc tilojen uusimiseen Karvian Teatteriyhdistys ry. kesäteatterin tuottamiskuluihin ja mainontaan 500 Tupateatterin mainontaan ja markkinointiin 300 Teatteriyhdistyksen 20-vuotisjuhlan kuluihin 300 Willin Kansan katselmuksen koulutusviikonlopun kuluihin Saunaluoma-Pukaran kylätoimikunta 600 lauluillan järjestämiskuluihin ja kylätalon ylläpitokuluihin yhteensä haettu Nuorisosihteeri on jakanut 500 kulttuuritoimen kohdeavustusta seuraaville hakijoille: Karvian Nuorisoseura, Ns:n Teatteri Sampola, Teatteriyhdistys, Karvian Soittokunta, Suomijärven kyläseura. Edelleen Karvian Naiskuorolle 400, Karvian Kansanmusiikkiyhdistykselle 250, Saunaluoma-Pukaran kylätoimikunnalle 250, runoryhmä Ainot, Reino ja Laurille 200, Karvian Kotiseutuyhdistykselle 200 ja Karvian Matkailulle 200.

10 Lisäksi erilaisiin matkakuluihin ja yleisavustuksiin on hakenut avustusta seitsemän eri ryhmää, joita kulttuuritoimi ei enää avusta, koska toiminta ei tapahdu Karviassa. Kohdeavustusta on jaettu yhteensä Nuorisosihteerin päätösesitys: Lautakunta päättää merkitä kulttuuritoimen kohdeavustusten jaon tiedokseen saatetuksi. Lautakunta päättää, ettei käytä kuntalain 51 :n mukaista otto-oikeuttaan. Hyväksyttiin päätösesityksen mukaisesti.

11 ILMOITUSASIAT Vltk 11 Opetus- ja kulttuuriministeriö on vahvistanut liikuntatoiminnan nuorisotyön yksikköhinnat vuodelle 2015 ja arvio valtionosuuden perusteesta. Liikuntatoiminnan yksikköhinta asukasta (2523) kohden on 12 = Nuorisotyön yksikköhinta kunnan jokaista alle 29-vuotiasta (609) kohden 15 = Vltk:n valtionosuuden laskennallinen peruste on yhteensä Liikuntasihteeri on aloittanut verkkoviestinnän opiskelun oppisopimuksella vuoden alusta ja koulutus päättyy syksyllä Työpaikkakouluttajana ja ohjaajana toimii kunnanjohtaja Tarja Hosiasluoma, joka antaa työmääräykset ja hyväksyy laskut Willi Karvia hankkeen sekä matkailun ja kuntamarkkinoinnin osalta. Willi Karvia teemaan linkitetään jatkossa myös haastepyöräilyn kokonaisvaltainen kehittäminen. Pyöräilystä on jo jalostettu omaleimaista kulttuuria kunnassa pyöräilypatsaiden muodossa ja Satakunnan aktiivisin pyöräilykunta on saanut valtakunnallisesti positiivista julkisuutta. Taiteen edistämiskeskus on myöntänyt Karvian kunnan kulttuuritoimelle euroa vanhusten ja kehitysvammaisten virkistystoiminnan järjestämiseen. Juhani Korhonen on esiintynyt Karvian viidessä vanhusten ja kehitysvammaisten palvelukodissa, Rolf Wirtanen on vieraillut 9.3. kahdessa palvelukodissa ja Raimo Salo tulee vierailemaan säestäjineen 27.4.kahdessa palvelukodissa. Kansallisen veteraanipäivän juhla Karviasalissa ma klo ja klo Ohjelmassa klo seppeleen lasku sankarihaudalle, Karviasalissa klo lottadokumentti Vimeinen testamentti ja tenoriluutnantti Raimo Salo säestäjineen esittää Toivo Kärjen iskelmämusiikkia. Väliajalla kunta tarjoaa kahvit ja pullat. Yläkoulun oppilaat osallistuvat klo tilaisuuteen. Tapahtumat on tarkoitettu kaikille kuntalaisille. Maria Laaksoharju osallistuu valtakunnallisille nuorisotyöpäiville Seinäjoella Harmonikkamusiikin konsertti Karviasalissa su klo 14.00, Teppo Välimäki ja Janne Uusitalo. Nuorisosihteeri tiedotti Karvia Laulaa ja Soi tapahtuman osallistujamäärät, tulot ja menot.

12 MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT Vltk 12 Karviasali valmistui vuonna Saliin asennettiin monipuolinen ääni- ja valotekniikkajärjestelmä. Tekniikka palvelisi poikkitaiteellisesti useita erilaisia tapahtumia, jos jollakin kunnan työntekijällä olisi järjestelmän käytön vaatima ammattitaito. Vastaavan tasoisessa Kankaanpääsalissa on palkattuna ääni ja valoteknikko, koska talonmiehet kieltäytyivät ammattitaidon puuttuessa hoitamasta salin tekniikkaa. Myös Karvian kunnassa tämä ongelma on ratkaistava. Karviasalissa on ollut useita tapahtumia, joissa salin äänitekniikka ei ole toiminut. Mitä useampi eri käyttäjä laitteisiin koskee, sitä suuremmassa vaarassa ne ovat mennä rikki ja asetukset sekaisin seuraavaa käyttäjää varten. Kukaan ei myöskään huolehdi siitä, että jokaisen eri käyttäjän jäljiltä laitteet ovat kunnossa. Valo- ja äänitekniset ongelmat haittaavat myös Karviasalin markkinointia kunnan omille ja ulkopuolisille ryhmille. Vapaa-ajanlautakunta päätti esittää tekniselle lautakunnalle, että tekninen toimi ottaa vastuun Karviasalin ääni ja valotekniikan käytöstä, huollosta ja korjauksista. Edelleen se esittää tekniselle toimelle, että palkattaessa uutta työntekijää häneltä edellytetään sellaista ääni- ja valoteknistä osaamista ja taitoja, joita Karviasalin äänija valotekniikan käyttö vaatii. OIKAISUVAATIMUS Vltk 13 Pöytäkirjasta annettaviin otteisiin liitetään oikaisuvaatimusohje ja valitusosoitus kuntalain mukaisesti.

KUNNANHALLITUS 5/2013

KUNNANHALLITUS 5/2013 KUNNANHALLITUS 5/2013 Aika Maanantai 15.4.2013 klo 18.00 22.33 tauko 20.10 20.20 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Huhtaluoma Heikki jäsen Järvinen Tiina jäsen Kangas Kaija jäsen Mustajärvi Marko

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS 3/2012

KUNNANHALLITUS 3/2012 KUNNANHALLITUS 3/2012 Aika Keskiviikko 14.3.2012 klo 18.10-19.15 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Aho Anne jäsen Holkko Merja jäsen Kangas Kaija jäsen Laitila Sami puheenjohtaja Niemenmaa Jaana

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 SISÄLLYSLUETTELO

LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 SISÄLLYSLUETTELO LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 ASIAT SISÄLLYSLUETTELO 18 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 19 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 20 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 3 21 ARVIOINTIKERTOMUKSEN

Lisätiedot

Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 9/2014 Kokousaika 19.5.2014 klo 18.00-20.30 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1. Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 3 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 4

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1. Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 3 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 4 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Hyvinvointilautakunta 10.02.2015 AIKA 10.02.2015 klo 18:00 19.40 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 20.4.2009 140

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 20.4.2009 140 Kunnanhallitus 20.4.2009 140 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 100 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 101 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 102 Työjärjestyksen hyväksyminen 103 Tarkastuslautakunnan

Lisätiedot

KARVIAN KUNTA Kasvatus- ja opetuslautakunta 1 / 2013

KARVIAN KUNTA Kasvatus- ja opetuslautakunta 1 / 2013 1 KARVIAN KUNTA Kasvatus- ja opetuslautakunta 1 / 2013 Aika 17.1.2013 klo 19.05 20.02 Paikka Karvian kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Niskala Jorma puheenjohtaja Mustasilta Timo varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä 1.7.2013 klo 13.00-16.

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä 1.7.2013 klo 13.00-16. KOKOUSKUTSU 4/2013 Kunnanvaltuusto 19.6.2013 KOKOUSAIKA Torstai 27.6.2013 klo 18.30 20.15 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 141 1 52 Tarkastuslautakunnan 2012

Lisätiedot

KARVIAN KUNTA Kasvatus- ja opetuslautakunta 2 / 2012

KARVIAN KUNTA Kasvatus- ja opetuslautakunta 2 / 2012 1 KARVIAN KUNTA Kasvatus- ja opetuslautakunta 2 / 2012 Aika 20.3.2012 klo 18.58 20.37 Paikka Karvian kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Niskala Jorma puheenjohtaja Mustasilta Timo varapuheenjohtaja

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro 19 17.06.2013 318. Henkilökohtaiset varajäsenet

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro 19 17.06.2013 318. Henkilökohtaiset varajäsenet KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 19 17.06.2013 318 Kokousaika 17.06.2013 klo 17.00 19.04 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka

Lisätiedot

Hyötylä Pirkko (kesk) Arvola Anneli (kesk) Poikela Marko (kesk) Uusitalo Tapio (kesk) Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 119

Hyötylä Pirkko (kesk) Arvola Anneli (kesk) Poikela Marko (kesk) Uusitalo Tapio (kesk) Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 119 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 119 Kunnanhallitus ESITYSLISTA 8/2007 KOKOUSAIKA Tiistaina 15.05.2007 kello 16.00-19.01 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

UTAJÄRVEN KUNNAN YHDISTYSAVUSTUSTEN OHJEISTUS

UTAJÄRVEN KUNNAN YHDISTYSAVUSTUSTEN OHJEISTUS UTAJÄRVEN KUNNAN YHDISTYSAVUSTUSTEN OHJEISTUS 1 Sisällys 1. YLEISTÄ... 2 2. AVUSTAMISEN PIIRIIN KUULUVA TOIMINTA... 2 2.1. Kunnanhallituksen talousarviosta maksettavat avustukset.... 2 2.2. Kulttuuritoimen

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS 2/2013

KUNNANHALLITUS 2/2013 KUNNANHALLITUS 2/2013 Aika Torstai 7.2.2013 klo 19.30-22.32 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Huhtaluoma Heikki jäsen Järvinen Tiina jäsen Kangas Kaija jäsen Mustajärvi Marko jäsen Mustakoski

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4. Kunnanvaltuusto

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4. Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4 Kunnanvaltuusto Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 17.06.2013 kello 18.00 19.50 Puumilan Taitotalo Wiinamäki Petteri, pj. Markkola Juha-Matti,

Lisätiedot

Myrskylän seurakunta/ kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA 3-2012 1

Myrskylän seurakunta/ kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA 3-2012 1 Myrskylän seurakunta/ kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA 3-2012 1 MYRSKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3 2012 Kirkkoneuvosto Aika: 28.3.2012 klo 17.30 Paikka: Seurakuntakoti Jäsenet: Nurminen Anja puheenjohtaja Päivi

Lisätiedot

VAPAA-AJAN JA ASUKASPALVELUIDEN TOIMIALAN AVUSTUSTEN JAKOPERUSTEET

VAPAA-AJAN JA ASUKASPALVELUIDEN TOIMIALAN AVUSTUSTEN JAKOPERUSTEET VANTAAN KAUPUNKI VAPAA-AJAN JA ASUKASPALVELUIDEN LAUTAKUNTA VAPAA-AJAN JA ASUKASPALVELUIDEN TOIMIALAN AVUSTUSTEN JAKOPERUSTEET 1. VAPAA-AJAN JA ASUKASPALVELUIDEN LAUTAKUNNAN MYÖNTÄMIEN AVUSTUSTEN JAKOPERUSTEET

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2009. Kunnanvaltuusto

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2009. Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2009 Kunnanvaltuusto Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 15.06.2009 klo 18.00 18.50 Puumilan Taitotalo Mäkipää Lea, puheenjohtaja Björn Risto,

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO 2/2014

KUNNANVALTUUSTO 2/2014 KUNNANVALTUUSTO 2/2014 Aika Torstai 15.5.2014, klo 19.00-20.15 Paikka Karvian kunnantalo, Valtuustosali Läsnä Paikalla 21 valtuutettua Ervelä Mari Halmela Kari Hietaluoma Jaakko Hietanen Toni Holkko Merja

Lisätiedot

Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali

Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Kunnanvaltuusto Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsiteltävät asiat liite 25 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 26 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Jorma Hacklin Jorma Hacklin

Jorma Hacklin Jorma Hacklin Jokioisten kunta Kokouskutsu Valtuusto 31600 Jokioinen 13.6.2014 3/2014 Kokousaika Keskiviikko kello 18.00 - Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Pykälä Sivu Liite 20 2 21 3 22 4 TP, TTK 23 8 AK 24 9 om. 25

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali 3 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 31 3/2010 KOKOUSAIKA Perjantaina 21.05.2010 kello 13.00-14.20 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Kunnanvaltuusto 4/2013 1. Maanantai 17.06.2013 klo 17.00-19.00. Nuorisotalo Manttu, Mantuntie 2

PÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Kunnanvaltuusto 4/2013 1. Maanantai 17.06.2013 klo 17.00-19.00. Nuorisotalo Manttu, Mantuntie 2 Kunnanvaltuusto PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 4/2013 Sivu 1 KOKOUSAIKA Maanantai 17.06.2013 klo 17.00-19.00 KOKOUSPAIKKA Nuorisotalo Manttu, Mantuntie 2 SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO 3/2013

KUNNANVALTUUSTO 3/2013 KUNNANVALTUUSTO 3/2013 Aika Torstai 2.5.2013 klo 19.00 19.51 Paikka Karvian kunnantalo, Valtuustosali Läsnä Paikalla 21 valtuutettua Ervelä Mari Halmela Kari Hietaluoma Jaakko Hietanen Toni Holkko Merja

Lisätiedot

Elinkeinolautakunta. Kokousaika Tiistai 08.10.2013 klo 19.00-21.00. Karvian kunta, lautakuntien kokoushuone

Elinkeinolautakunta. Kokousaika Tiistai 08.10.2013 klo 19.00-21.00. Karvian kunta, lautakuntien kokoushuone Elinkeinolautakunta Kokousaika Tiistai 08.10.2013 klo 19.00-21.00 Kokouspaikka Karvian kunta, lautakuntien kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Seppo Ruokola puheenjohtaja Sari Vaholuoto jäsen Mari Ervelä

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015. 48. Kuukanniemen kirjaston kirjat ja kirjaston tulevaisuus...68

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015. 48. Kuukanniemen kirjaston kirjat ja kirjaston tulevaisuus...68 PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015 Asialista 48. Kuukanniemen kirjaston kirjat ja kirjaston tulevaisuus...68 49. Hallinto-oikeuden päätös kaavavalitusasiassa...71 50. Luottamustoimen päättyminen

Lisätiedot

Mahdollisuus ruokailuun ruokasalissa. Erityishuoltopiirin johtajan toimintakatsaus johtaja Seija Aaltonen, juhlasali

Mahdollisuus ruokailuun ruokasalissa. Erityishuoltopiirin johtajan toimintakatsaus johtaja Seija Aaltonen, juhlasali KOKOUSKUTSU Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymän valtuuston kokous pidetään torstaina, 24. päivänä huhtikuuta 2014 klo 13.00 alkaen KTO kehitysvamma-alan tuki -ja osaamiskeskuksen toimintakeskuksen

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS 2/2014

KUNNANHALLITUS 2/2014 KUNNANHALLITUS 2/2014 Aika Maanantai 10.2.2014 klo 18.00-21.58, tauko klo 20.30-20.38 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Huhtaluoma Heikki jäsen Järvinen Tiina jäsen Kangas Kaija jäsen Mustajärvi

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanvaltuusto. Kokousnumero 4 / 2011 Aika Maanantaina 27.06.2011 klo 19.00

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanvaltuusto. Kokousnumero 4 / 2011 Aika Maanantaina 27.06.2011 klo 19.00 Pöytäkirja Kokousnumero 4 / 2011 Aika Maanantaina 27.06.2011 klo 19.00 Paikka Valtuustosali ASIALISTA Maanantaina 27.06.2011 klo 19.00 Valtuustosali Nro 4/ 2011 ASIA LIITE 24 4 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 Sivistyslautakunta 5.11.2013

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 Sivistyslautakunta 5.11.2013 PÖYTÄKIRJA 8/2013 Sivistyslautakunta 5.11.2013 Käsiteltävät asiat 72. Saapuneet kirjeet...126 73. Sivistystoimen taloudellinen osavuosikatsaus...127 74. Kirjaston maksut...128 75. Liikuntajärjestöjen kohdeavustusten

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto, Vinkkilä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto, Vinkkilä Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Aika: Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 232 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 415

Lisätiedot