Eläkkeensaajien eläke- ja toimeentuloerojen kehitys. Mikko Kautto , ETK:n tutkimusseminaari

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Eläkkeensaajien eläke- ja toimeentuloerojen kehitys. Mikko Kautto 9.2.2012, ETK:n tutkimusseminaari"

Transkriptio

1 Eläkkeensaajien eläke- ja toimeentuloerojen kehitys Mikko Kautto , ETK:n tutkimusseminaari

2 Kokonaiskatsaus eläkkeensaajien toimeentuloon vuosina SISÄLLYS Kokonaiskatsaus eläkkeensaajien toimeentuloon Mikko Kautto Eläkkeet, eläkkeensaajat ja eläkepolitiikka Mikko Kautto Eläkkeiden reaalinen kehitys 2000 luvulla Eila Tuominen, Heidi Nyman, Jukka Lampi Eläkeläisten toimeentulo Juha Rantala Eläkeläisten kokemukset toimeentulosta Liisa-Maria Palomäki Eläkeikäisten toimeentulo eurooppalaisessa vertailussa Kati Ahonen Kasvun kausi: eläkkeensaajat ja eläketurva luvun ensimmäisellä vuosikymmenellä Mikko Kautto

3 Päätulos: keskieläkkeet ovat kasvaneet huomattavasti, toimeentulo parantunut merkittävästi Keskimääräinen eläke on parantunut 10 vuodessa reaalisesti viidenneksellä (20 %) Eläkkeensaajatalouksien käytettävissä olevat tulot ovat nousseet reaalisesti neljänneksellä (25 %) Eläkeläisistä ¾ (72 %) kokee toimeentulon olevan helppoa ennemmin kuin hankalaa Eläkeläisten asema suhteessa palkansaajiin ei ole heikentynyt Eläkeikäisten suhteellinen asema EU-vertailussa ennallaan Myönteiselle kehitykselle selityksiä: 1. Rakenneselitys: väestö-, työmarkkina- ja eläkejärjestelmämuutokset eläkkeellä olevien joukon muutos 2. Politiikkaselitys: eläkkeellä olleiden asemaa ovat parantaneet erityisesti kansaneläkkeissä tapahtuneet tasokorjaukset ja verotuksen keventäminen Eläketurvakeskus 3

4 Entä erot? Lähtökohtana erojen kasvu suomalaisessa yhteiskunnassa Tarkasteluun erot eläkkeensaajaväestössä Eläketurvakeskus 4

5 Erojen kasvu keskustelunaiheena Pohjoismaat kansainvälisten vertailujen valossa pienten tuloerojen maita (esim. Fritzell 2001; OECD 2011) MUTTA erot kasvussa (esim. OECD Growing Unequal 2008; Fritzell ym. 2012) OECD: tuloerot kasvaneet lähes kaikissa maissa S, N ja FIN: kasvua, pohjoismaiden erityisyys hiipunut DK: ei suuria muutoksia Suomessa kehityksen taustalla ylimpien tuloryhmien tuloosuuden kasvu; erojen kasvua selitetty erityisesti verotuksen rakenteen muuttamisella (esim. Riihelä 2010; Tuomala 2011) Uusin tieto Suomen osalta vuodelta 2010 Tilastokeskuksen kokonaistilasto: Tuloerot kääntyivät kasvuun vuonna 2010 toisaalta tulonjakotilaston tiedote: Pienituloisuuden kasvu pysähtyi Suurilla eroilla haitallisia taloudellisia (Malinen 2012) ja sosiaalisia seurauksia (Wilkinson & Pickett 2010) Eläketurvakeskus 5

6 Asuntokuntaväestön keskimääräisten reaalitulojen vuosimuutokset tulokymmenyksittäin vuonna Suurituloisin kymmenys (x) jaettu lisäksi kolmeen osaan. Kun keskitulot kasvavat, köyhyysriskiraja nousee Lähde: Tilastokeskus, Tulot ja kulutus 2011; Tulonjaon kokonaisaineisto. Eläketurvakeskus 6

7 Pienituloisten lukumäärä ja pienituloisuusaste vuosina Lähde: Tilastokeskus, Tulot ja kulutus 2012; Tulonjakotilasto Eläketurvakeskus 7

8 Tuloerojen mittaus The Canberra groupin suositukset Mitataan kaikkiin tuloihin sekä saatuihin ja maksettuihin tulonsiirtoihin perustuvaa kotitalouden koon ja rakenteen huomioivaa ekvivalenttituloa Kansainvälisesti käytetyt eromittarit Tuloerot (gini-kerroin) Tulosuhteet (P10/P90, P20/P80) Köyhyysriski (se osuus väestöstä, joilla kulutusyksikköä kohti laskettu ekvivalenttitulo jää alle köyhyysriskirajaksi määritellyn mediaanitulo-osuusrajan) Eläketurvakeskus 8

9 Erojen tulkinnasta Erot koko väestön tasolla eivät välttämättä kerro eri väestöryhmien tilanteesta. Erojen kasvua koskeva selitys voi löytyä sekä rakenteellisista (väestö, työmarkkinat, talouskasvun mahdollistama ansiokehitys jne.) että politiikkatekijöistä (erityisesti sosiaalietuudet, verotus). Yhden vuoden muutosten tulkinnassa tarvitaan vähän varovaisuutta. Eri ryhmien aseman muutoksen selitykset voivat olla erilaisia. Eläketurvakeskus 9

10 Tarkasteluun eläkkeensaajien väliset erot Kysymykset Ovatko erot kasvaneet myös eläkkeensaajien keskuudessa? Miltä osin, mistä syystä? Aineistot ETK:n ja KELA:n yhteistilastorekisteri eläkkeensaajista, Tilastokeskuksen tulonjakoaineistot, Mittareina eläke- ja toimeentuloeurot ja niistä laskettavat erilaiset tunnusluvut (tulo-osuudet, tulosuhteet, gini, hajonta ) Tarkastelun kohteena a) eläkkeet ja b) toimeentulo Jakaumat - Ikä (sukupuoli, alue, kotitalous) Tulorakenteet - Tulokymmenykset Eläketurvakeskus 10

11 Ikäryhmien väliset eläke-erot näyttävät kasvaneen Omaeläkkeensaajien (pl. osa-aikaeläke) keskimääräinen kokonaiseläke *) ikäryhmittäin vuosina vuoden 2010 rahassa Eläketurvakeskus 11

12 kuitenkin erot ryhmien sisällä ennallaan Omaeläkkeensaajien (pl. osa-aikaeläke) kokonaiseläkkeen variaatiokerroin ikäryhmittäin vuosina ,0 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0, Alle 55 Kaikki

13 Eläkelaji ikää tärkeämpi selitys Työkyvyttömyyseläkkeensaajien keskimääräinen kokonaiseläke *) ikäryhmittäin vuosina vuoden 2010 rahassa Eläketurvakeskus 13

14 Sukupuolierot kokonaiseläkkeissä ennallaan Vuonna 2010 keskimääräinen kokonaiseläke miehillä euroa/kk ja naisilla euroa/kk Eläke-ero vuonna e, vuonna e Suhteelliset erot kokonaiseläkkeissä Vuonna 2000 naisten kokonaiseläke 76 % miesten keskieläkkeestä Vuonna 2010 naisten kokonaiseläke 78 % miesten keskieläkkeestä Suhteelliset erot työeläkkeissä Vuonna 2000 naisten keskimääräinen työeläke 55 % miesten työeläkkeestä Vuonna 2010 naisten keskimääräinen työeläke 63 % miesten työeläkkeestä Eläketurvakeskus 14

15 Entä alue-erot? Omaeläkkeensaajien (pl. osa-aikaeläke) keskimääräinen kokonaiseläke maakunnittain vuosina 2000 ja 2010 vuoden 2010 rahassa Eläketurvakeskus 15

16 Koko maa Etelä-Pohjanmaa Keski-Pohjanmaa Pohjois-Karjala Kainuu Etelä-Savo Pohjois-Savo Pohjois-Pohjanmaa Pohjanmaa Satakunta Keski-Suomi Lappi Päijät-Häme Etelä-Karjala Kanta-Häme Pirkanmaa Varsinais-Suomi Kymenlaakso Itä-Uusimaa Ahvenanmaa Uusimaa Alue-erot eivät ole juurikaan kasvaneet Omaeläkkeensaajien (pl. osa-aikaeläke) kokonaiseläkkeen variaatiokerroin maakunnittain vuosina 2000 ja ,0 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0,0

17 Eläkejakauma tasoittunut - pieniä eläkkeitä vähemmän, suuria enemmän Omaeläkkeensaajien (pl. osa-aikaeläke) kokonaiseläkkeen ( /kk vuoden 2010 rahassa) prosenttijakauma vuosina 2000 ja 2010 Eläketurvakeskus 17

18 Suurten eläkkeiden tunnuslukuja ylimmän tulokymmenyksen bruttoeläkkeet vuoden 2010 rahassa Vuosi Pienin, /kk Keskieläke, /kk Eläkkeensaajat Top 100, /kk joista eläkkeelle siirtyneet Kannassa reaalinen kasvu P90 alarajalla, keskieläkkeissä ja top 100:ssa ei poikkea keskimääräisestä kasvusta Siirtyneillä reaalinen kasvu P90 alarajalla ja keskieläkkeissä lähellä keskimääräistä, top 100:ssa vauhdikkaampaa Kannassa P90/P50, P95/P50 ja top100/p50 ei merkittävää muutosta Siirtyneillä tulosuhteen muutos näkyy vain top100/p50 -suhteessa

19 Absoluuttiset eläke-erot kasvaneet Omaeläkkeensaajien (pl. osa-aikaeläke) keskimääräinen kokonaiseläke *) desiileittäin vuosina , /kk vuoden 2010 rahassa Eläketurvakeskus 19

20 mutta suhteelliset erot eivät Eläkkeensaajadesiilien osuus eläketulosta *) vuosina Eläketurvakeskus 20

21 Ikäryhmien välinen ero näkyy myös toimeentulossa Eläkeläiskotitalouksien käytettävissä oleva ekvivalenttitulo (mediaani) viitehenkilön iän mukaan vuosina vuoden 2009 rahassa Lähde: Tulonjakotilasto, Tilastokeskus Eläketurvakeskus 21

22 Eriytymistä kotitalouden rakenteen mukaan? Eläkeläiskotitalouksien käytettävissä oleva ekvivalenttitulo (mediaani) viitehenkilön iän ja perhekoon mukaan vuosina vuoden 2009 rahassa Lähde: Tulonjakotilasto, Tilastokeskus Eläketurvakeskus 22

23 1) Eläkeläisten väliset tuloerot ovat koko väestön tuloeroihin verrattuna pienemmät 2) Eläkeläisten joukossa tuloerojen vaihtelu on voimakkaampaa kuin ammatissa toimivilla Eläkeläisten, ammatissa toimivien ja kaikkien kotitalouksien tulonjako vuosina ginikertoimella mitattuna Koko väestön ginikerroin nousi v ,6 % yks. ja oli 27,3 %. Lähde: Tulonjakotilasto, Tilastokeskus Eläketurvakeskus 23

24 Vaihtelu selittyy ylimmän desiilin tulomuutoksilla Eläkeläiskotitalouksissa asuvan väestön toimeentulon jakautuminen vuosina Tulo-osuus (%) eläkeläiskotitalouksien yhteenlasketusta tulosta kussakin eläkeläiskymmenyksessä Lähde: Tulonjakotilasto, Tilastokeskus Eläketurvakeskus 24

25 Ylimmän desiilin erottaa muista omaisuustulojen kasvu Eläkeläiskotitalouksissa asuvien bruttotulojen rakenne ja maksetut tulonsiirrot vuosina 2000 ja 2009 alimmassa, viidennessä ja ylimmässä tulokymmenyksessä, ekvivalenttitulo euroa vuoden 2009 rahassa Lähde: Tulonjakotilasto, Tilastokeskus Eläketurvakeskus 25

26 Yhteenvetoa ja päätelmiä eroista eläkkeensaajaväestössä Eläke-erot: vaihteluväli suurempi, mutta Ikäryhmien väliset erot eivät näytä kasvaneen, mutta ne todistavat erilaista kehitystä eläkelajeissa Alueelliset eläke-erot eivät ole kasvaneet Sukupuolten väliset eläke-erot eivät ole kasvaneet Alimman ja ylimmän tulokymmenyksen väliset suhteelliset eläke-erot säilyneet jotakuinkin ennallaan Toimeentuloerot Ikäryhmien väliset toimeentuloerot näkyvät (vrt. edellä) Eläkkeensaajien väliset tuloerot (gini) ovat kasvaneet Kasvu liittyy ylimmän tulokymmenyksen tulo-osuuksien vaihteluihin Päätelmät Eläke-erojen kasvu on toimeentuloerojen kasvua pienempää Selitystä eläkkeensaajien välisten toimeentuloerojen kasvuun kannattaa hakea erityisesti omaisuustulojen kehityksestä sekä verotuksen muutoksesta Tuloerojen kasvu olisi ollut suurempaa ilman kansaneläkkeiden korotuksia Erot kasvaneet vuoteen 2007 asti sen jälkeen ollut tasaista päättyikö trendi?

27 Eläkeläisten köyhyysriski on kasvanut koska eläketulo noussut hitaammin kuin keskiansiot Köyhyysriskit koko väestössä ja sosioekonomisen aseman mukaan vuosina , 60 % köyhyysraja Lähde: Tulonjakotilasto, Tilastokeskus Eläketurvakeskus 27

28 Eläkeläisten tulojakauman muodon takia valitulla riskirajalla on iso merkitys köyhyyskuvaan Köyhyysriskit eläkeläisillä ja koko väestössä vuosina , 60 % ja 50 % köyhyysrajat Lähde: Tulonjakotilasto, Tilastokeskus Eläketurvakeskus 28

29 Pienituloisen* väestön rakenne vuosina 1990, 1995, 2000, 2005 ja 2010 (ja koko väestön rakenne 2010); %. Lähde: Tilastokeskus, Tulot ja kulutus 2012; Tulonjakotilasto * Pienituloisuuden raja vuonna 2010 oli e/kulutusyksikkö/vuosi. (Yhden hengen taloudessa e/kk) Eläketurvakeskus 29

30 Käytettävissä olevan ekvivalenttitulon jakautuminen koko väestössä ja sosioekonomisen aseman mukaan vuonna 2009, % Lähde: Tulonjakotilasto, Tilastokeskus Eläketurvakeskus 30

31 Päätelmiä eroista eläkkeensaajaväestössä Keskimääräinen kehitys myönteistä Ikäryhmien väliset erot kasvaneet sekä eläkkeillä että toimeentulolla mitattuna (työkyvyttömyyseläkkeen ja vanhuuseläkkeen kehitykseen liittyvät erilaiset syyt) Alueelliset eläke-erot eivät ole kasvaneet Sukupuolten väliset eläke-erot lähes ennallaan Alimman ja ylimmän tulokymmenyksen väliset eläke-erot kasvaneet absoluuttisesti, mutta suhteelliset erot eivät niinkään Tuloerot (gini) ovat kasvaneet Köyhyysriski on noussut Kun eläke-erojen kasvu näyttäytyy kohtuullisen pieneltä, selitystä eläkkeensaajien välisten toimeentuloerojen kasvuun kannattaa hakea muiden tulojen (omaisuustulot) kehityksestä sekä verotuksen muutoksesta Erojen kasvu pienempää kuin 1990-luvulla, mutta kasvua kuitenkin vuoteen 2007 asti sen jälkeen ollut tasaista päättyikö trendi?

Tulonjakotilasto 2010

Tulonjakotilasto 2010 Tulot ja kulutus 2012 Tulonjakotilasto 2010 Omistusasujien tulot ovat kehittyneet suotuisammin kuin vuokra-asujien Omistusasunnossa ja vuokralla asuvien kotitalouksien välinen tuloero on kasvanut viimeisten

Lisätiedot

04/2015. Työeläkeindikaattorit 2015. Eläketurvakeskus ELÄKETURVAKESKUKSEN KATSAUKSIA PENSIONSSKYDDSCENTRALEN

04/2015. Työeläkeindikaattorit 2015. Eläketurvakeskus ELÄKETURVAKESKUKSEN KATSAUKSIA PENSIONSSKYDDSCENTRALEN 04/2015 ELÄKETURVAKESKUKSEN KATSAUKSIA Työeläkeindikaattorit 2015 Eläketurvakeskus PENSIONSSKYDDSCENTRALEN 04/2015 ELÄKETURVAKESKUKSEN KATSAUKSIA Työeläkeindikaattorit 2015 Eläketurvakeskus PENSIONSSKYDDSCENTRALEN

Lisätiedot

04/2012. Lakisääteisten eläkkeiden verotus Suomessa vuosina 2005 2010. Eläketurvakeskus. Janne Salonen ja Juha Knuuti

04/2012. Lakisääteisten eläkkeiden verotus Suomessa vuosina 2005 2010. Eläketurvakeskus. Janne Salonen ja Juha Knuuti 04/2012 ELÄKETURVAKESKUKSEN KESKUSTELUALOITTEITA Lakisääteisten eläkkeiden verotus Suomessa vuosina 2005 2010 Janne Salonen ja Juha Knuuti Eläketurvakeskus PENSIONSSKYDDSCENTRALEN 04/2012 ELÄKETURVAKESKUKSEN

Lisätiedot

Tulonjakotilasto 2013

Tulonjakotilasto 2013 Tulot ja kulutus 2015 Tulonjakotilasto 2013 Väestöryhmittäiset tuloerot Eläkeläiskotitalouksien tuloissa suuret erot Eläkeläistalouksien tulot ovat keskimäärin 65 prosenttia palkansaajatalouksien tuloista,

Lisätiedot

Tulonjakotilasto 2012

Tulonjakotilasto 2012 Tulot ja kulutus 2014 Tulonjakotilasto 2012 Pienituloisuus Pienituloisuus väheni kaikissa ikäryhmissä vuonna 2012 Pienituloisten henkilöiden määrä väheni kaikissa ikäryhmissä vuonna 2012, ilmenee Tilastokeskuksen

Lisätiedot

RAPORTTEJA. Juha Rantala ja Ilpo Suoniemi. Työstä eläkkeelle tulokehitys ja korvaussuhteet

RAPORTTEJA. Juha Rantala ja Ilpo Suoniemi. Työstä eläkkeelle tulokehitys ja korvaussuhteet R RAPORTTEJA Juha Rantala ja Ilpo Suoniemi Työstä eläkkeelle tulokehitys ja korvaussuhteet Eläketurvakeskuksen raportteja 2010:3 Palkansaajien tutkimuslaitoksen raportteja 18 RAPORTTEJA Juha Rantala ja

Lisätiedot

Tulonjakotilasto 2012

Tulonjakotilasto 2012 Tulot ja kulutus 2014 Tulonjakotilasto 2012 Väestöryhmittäiset tuloerot Kotitalouksien tulokehitys jatkui heikkona vuonna 2012 Tilastokeskuksen tulonjakotilaston mukaan kotitalouksien tulokehitys on ollut

Lisätiedot

Tulonjaon kokonaistilasto 2013, tuloerot

Tulonjaon kokonaistilasto 2013, tuloerot Tulot ja kulutus 2014 Tulonjaon kokonaistilasto 2013, tuloerot Tuloerot kasvoivat vuonna 2013 Tuloerot kasvoivat vuonna 2013 edellisvuoteen verrattuna, ilmenee Tilastokeskuksen tulonjaon kokonaistilastosta.

Lisätiedot

Eläkkeet, verot ja ostovoima

Eläkkeet, verot ja ostovoima 58 15.6.2010 Eläkkeet, verot ja ostovoima Esimerkkilaskelmia eläketulon verotuksesta ja nettoeläkkeen ostovoimasta 2000-luvulla Mikael Kirkko-Jaakkola 2008 2009 2010* TIIVISTELMÄ Selvityksessä tarkastellaan

Lisätiedot

Velkaantumistilasto 2013

Velkaantumistilasto 2013 Tulot ja kulutus 2013 Velkaantumistilasto 2013 Asuntovelkojen kasvu pysähtynyt Tilastokeskuksen velkaantumistilaston mukaan asuntovelallisilla asuntokunnilla oli asuntovelkaa keskimäärin 93 620 euroa,

Lisätiedot

Suomeen muuttaneiden naisten ja miesten työmarkkinatilanne, koulutus ja poliittinen osallistuminen

Suomeen muuttaneiden naisten ja miesten työmarkkinatilanne, koulutus ja poliittinen osallistuminen Suomeen muuttaneiden naisten ja miesten työmarkkinatilanne, koulutus ja poliittinen osallistuminen Pekka Myrskylä, Topias Pyykkönen Tiedustelut: Pekka Myrskylä ja Topias Pyykkönen 09 17 341 Päätoimittaja:

Lisätiedot

Osa-aikaeläkeläiset rekisteritietojen valossa

Osa-aikaeläkeläiset rekisteritietojen valossa Janne Salonen ja Mervi Takala Osa-aikaeläkeläiset rekisteritietojen valossa Eläketurvakeskuksen keskustelualoitteita 2010:10 Janne Salonen ja Mervi Takala Osa-aikaeläkeläiset rekisteritietojen valossa

Lisätiedot

Ennusteseuranta 2001. Tieliikenne-ennusteen 1997-2030 toteutumatarkastelu. Sisäisiä julkaisuja 9/2001

Ennusteseuranta 2001. Tieliikenne-ennusteen 1997-2030 toteutumatarkastelu. Sisäisiä julkaisuja 9/2001 Ennusteseuranta 2001 Tieliikenne-ennusteen 1997-2030 toteutumatarkastelu Sisäisiä julkaisuja 9/2001 Ennusteseuranta 2001 Tieliikenne-ennusteen 1997-2030 toteutumatarkastelu Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja

Lisätiedot

Olli Savela, yliaktuaari, Tilastokeskus Miksi rikkaassa maassa on nälkäisiä ja hyvinvointivaltion rakenteita puretaan?

Olli Savela, yliaktuaari, Tilastokeskus Miksi rikkaassa maassa on nälkäisiä ja hyvinvointivaltion rakenteita puretaan? Yhteenveto Vasemmistoliiton eduskuntaryhmän 1.10.2010 pidetyn työelämäverkoston seminaarin alustuksista. Tekstin on alustajien diaesitysten pohjalta kirjoittanut Ritva Pitkänen/ V2 13.3.2011 Liitteenä

Lisätiedot

SY-KESKUSTELUALOITTEITA. MATALAN TUOTTAVUUDEN TYÖN TUKI Tarpeellinen keino työllisyyden parantamiseksi Suomessa

SY-KESKUSTELUALOITTEITA. MATALAN TUOTTAVUUDEN TYÖN TUKI Tarpeellinen keino työllisyyden parantamiseksi Suomessa SY-KESKUSTELUALOITTEITA Tutkimus ilmestyy varsinaisesti Pellervon taloudellisen tutkimuslaitoksen työpaperina N:o 57. MATALAN TUOTTAVUUDEN TYÖN TUKI Tarpeellinen keino työllisyyden parantamiseksi Suomessa

Lisätiedot

Kotitalouksien varallisuus 2013

Kotitalouksien varallisuus 2013 Tulot ja kulutus 2015 Kotitalouksien varallisuus 2013 Puolella kotitalouksista nettovarallisuutta yli 110 000 euroa vuonna 2013 Kotitalouksien nettovarallisuuden mediaani oli 110 000 euroa vuonna 2013,

Lisätiedot

Kuntien verot 2015 -missä maksat eniten?

Kuntien verot 2015 -missä maksat eniten? 4.2.2015 Kuntien verot 2015 -missä maksat eniten? Laskelmia kunnallisista veroista maakunnissa, niiden keskuskaupungeissa ja Helsingin seudulla Leena Savolainen TIIVISTELMÄ Tässä selvityksessä tarkastellaan

Lisätiedot

ELÄKETURVAKESKUKSEN RAPORTTEJA. Näkökulmia perhe-eläkkeen kehittämistarpeisiin. Marjukka Hietaniemi ja Suvi Ritola (toim.

ELÄKETURVAKESKUKSEN RAPORTTEJA. Näkökulmia perhe-eläkkeen kehittämistarpeisiin. Marjukka Hietaniemi ja Suvi Ritola (toim. 04/2014 ELÄKETURVAKESKUKSEN RAPORTTEJA Näkökulmia perhe-eläkkeen kehittämistarpeisiin Marjukka Hietaniemi ja Suvi Ritola (toim.) Eläketurvakeskus PENSIONSSKYDDSCENTRALEN 04/2014 ELÄKETURVAKESKUKSEN RAPORTTEJA

Lisätiedot

Velkaantumistilasto 2014

Velkaantumistilasto 2014 Tulot ja kulutus 2015 Velkaantumistilasto 2014 Asuntovelat kasvoivat vain Ahvenanmaalla ja pääkaupunkiseudulla Asuntovelallisilla asuntokunnilla oli asuntovelkaa keskimäärin 94 400 euroa vuonna 2014, ilmenee

Lisätiedot

Pirkanmaan aluetalouskatsaus 2011. Talouden, elinkeinojen ja väestön kehitys ja näkymät

Pirkanmaan aluetalouskatsaus 2011. Talouden, elinkeinojen ja väestön kehitys ja näkymät Pirkanmaan aluetalouskatsaus 2011 Talouden, elinkeinojen ja väestön kehitys ja näkymät 2 Pirkanmaan aluetalouskatsaus 2011 Talouden, elinkeinojen ja väestön kehitys ja näkymät Pirkanmaan liitto Julkaisu

Lisätiedot

MARKKINAKATSAUS 1/2012 KOTITALOUKSIEN INTERNETYHTEYDET

MARKKINAKATSAUS 1/2012 KOTITALOUKSIEN INTERNETYHTEYDET MARKKINAKATSAUS 1/2012 KOTITALOUKSIEN INTERNETYHTEYDET Viestintävirasto 2012 Tiedustelut: markkinaselvitykset@ficora.fi Tietoja lainatessa lähteenä on mainittava Viestintävirasto. Markkinakatsaus 1 / 2012

Lisätiedot

Suomen eläkejärjestelmän sopeutuminen eliniän pitenemiseen. Eläkekysymysten asiantuntijatyöryhmän raportti

Suomen eläkejärjestelmän sopeutuminen eliniän pitenemiseen. Eläkekysymysten asiantuntijatyöryhmän raportti Suomen eläkejärjestelmän sopeutuminen eliniän pitenemiseen Eläkekysymysten asiantuntijatyöryhmän raportti Suomen eläkejärjestelmän sopeutuminen eliniän pitenemiseen Eläkekysymysten asiantuntijatyöryhmän

Lisätiedot

Työurat pidemmäksi selvityksiä työuraryhmälle

Työurat pidemmäksi selvityksiä työuraryhmälle Hannu Uusitalo (toim.) Työurat pidemmäksi selvityksiä työuraryhmälle Eläketurvakeskuksen selvityksiä 2011:1 Hannu Uusitalo (toim.) Työurat pidemmäksi selvityksiä työuraryhmälle Eläketurvakeskuksen selvityksiä

Lisätiedot

Työssäkäyvät köyhät. Katsaus aiheeseen tutkimuskirjallisuuden valossa. Ville Kainulainen. Palvelualojen ammattiliitto PAM

Työssäkäyvät köyhät. Katsaus aiheeseen tutkimuskirjallisuuden valossa. Ville Kainulainen. Palvelualojen ammattiliitto PAM Ville Kainulainen Työssäkäyvät köyhät Katsaus aiheeseen tutkimuskirjallisuuden valossa Ville Kainulainen Palvelualojen ammattiliitto PAM Sisältö Tiivistelmä...5 1 Johdanto...7 2 Työssäkäyvät köyhät...9

Lisätiedot

Kuntien verot 2014 -missä maksat eniten? Laskelmia kunnallisista veroista maakunnissa, niiden keskuskaupungeissa ja Helsingin seudulla

Kuntien verot 2014 -missä maksat eniten? Laskelmia kunnallisista veroista maakunnissa, niiden keskuskaupungeissa ja Helsingin seudulla Verotietoa l69 11.6.2014 Kuntien verot 2014 -missä maksat eniten? Laskelmia kunnallisista veroista maakunnissa, niiden keskuskaupungeissa ja Helsingin seudulla Niina Suutarinen TIIVISTELMÄ Tässä selvityksessä

Lisätiedot

Ulla Hämäläinen. Nuorten tulojen ja toimeentulon palapeli

Ulla Hämäläinen. Nuorten tulojen ja toimeentulon palapeli Ulla Hämäläinen Nuorten tulojen ja toimeentulon palapeli Hakapaino Oy Helsinki 2004 ISBN 951-691-023-8 (ETK) ISSN 1236-3049 (ETK) ISSN 1236-7176 Palkansaajien tutkimuslaitos Tutkimuksia-sarja no. 92 Eläketurvakeskus

Lisätiedot

Kotitalousvähennys pienituloisen eläkeläisen näkökulmasta

Kotitalousvähennys pienituloisen eläkeläisen näkökulmasta VATT Muistiot 42 Kotitalousvähennys pienituloisen eläkeläisen näkökulmasta Sami Grönberg Timo Rauhanen VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS VATT VATT MUISTIOT 42 Kotitalousvähennys pienituloisen eläkeläisen

Lisätiedot

OIKEUSPOLIITTISEN TUTKIMUSLAITOKSEN TUTKIMUSTIEDONANTOJA 81

OIKEUSPOLIITTISEN TUTKIMUSLAITOKSEN TUTKIMUSTIEDONANTOJA 81 OIKEUSPOLIITTISEN TUTKIMUSLAITOKSEN TUTKIMUSTIEDONANTOJA 81 National Research Institute of Legal Policy. Research Communications. Rättspolitiska forskningsinstitutet. Forskningsmeddelanden. Vesa Muttilainen

Lisätiedot

Alueelliset toimeentuloerot ennen ja jälkeen asumismenojen huomioon ottamista 1

Alueelliset toimeentuloerot ennen ja jälkeen asumismenojen huomioon ottamista 1 Mikko Niemelä Alueelliset toimeentuloerot ennen ja jälkeen asumismenojen huomioon ottamista 1 Johdanto Esiteollisella ajalla ja vielä maailmansotien jälkeenkin suomalainen kurjuus ja puute paikantuivat

Lisätiedot

Kotitalouksien eläkesäästäminen, tulot ja varallisuus

Kotitalouksien eläkesäästäminen, tulot ja varallisuus Kati Ahonen ja Lauri Moilanen Kotitalouksien eläkesäästäminen, tulot ja varallisuus Eläketurvakeskuksen keskustelualoitteita 2007:1 Kati Ahonen ja Lauri Moilanen Kotitalouksien eläkesäästäminen, tulot

Lisätiedot