Sosiaalifoorumi Miten talouskasvun hedelmät ovat jakaantuneet? Heikki Taimio

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sosiaalifoorumi 17.5.2008 Miten talouskasvun hedelmät ovat jakaantuneet? Heikki Taimio"

Transkriptio

1 Sosiaalifoorumi Miten talouskasvun hedelmät ovat jakaantuneet? Heikki Taimio Erikoistutkija Palkansaajien tutkimuslaitos

2 Heikki Taimio (toim.): Talouskasvun hedelmät kuka sai ja kuka jäi ilman? Helsinki: TSL, 2007 Dokumentoidaan eriarvoisuuden muutoksia 1990-luvun laman jälkeisenä nopean talouskasvun aikana Ei tarkastella eriarvoisuuden (esim. palkkaerojen) alkuperäisiä tasoja Bruttokansantuote henkeä kohti on kasvanut 60 prosenttia, mutta tuloerot ovat kasvaneet kolmanneksella Rikkaat ovat rikastuneet ja köyhyys lisääntynyt Positiivista: työllisyys parantunut :lla, sukupuolten väliset tuloerot ja eläkkeiden erot kaventuneet hieman, alueerot eivät ole revenneet Muutoksen syistä ei ole tehty perusteellista tutkimusta, mutta monet syyt ovat jo ilmeisiä Mikä on oikein, mikä väärin?

3 Bruttokansantuote henkeä kohti, keskimääräiset työtunnit ja työn tuottavuus Lähde: Tilastokeskus = Bruttokansantuote henkeä kohti Keskimääräiset työtunnit Työn tuottavuus

4 Kuznetsin hypoteesi (Simon Kuznets 1955) eriarvoisuus taloudellinen kehitys aika

5 Tulonjako Suomessa Lähde: Tilastokeskus, Tulonjakotilasto % 1. tulokymmenyksen tulo-osuus 10. tulokymmenyksen tulo-osuus Gini-kerroin, käytettävissä olevat tulot

6 Reaalisten tulojen vuotuinen kasvu ja desiileissä sekä ylimmissä 5 ja 1 %:ssa Prosenttia Ylin 5% Desiili Ylin 1 % Kaikki Lähde: Riihelä, Sullström ja Tuomala (2007). Aineisto: Tulonjakotilasto, Tilastokeskus.

7 Talouskasvu ja eriarvoisuus Kuznetsin hypoteesi (1955): U-käyrä ylösalaisin Onko U-käyrä nyttemmin kääntynyt pysyvästi oikein päin? Empiirinen tutkimus: - Eriarvoisuuden lisääminen ei kiihdytä talouskasvua - Talouskasvu ei johda suurempaan eriarvoisuuteen! Eriarvoisuutta voidaan vähentää ilman, että siitä on pitemmän päälle haittaa talouskasvulle Vrt. pohjoismainen hyvinvointivaltio: yhdistää korkean elintason ja tasa-arvon Amerikkalainen vaihtoehto: korkea elintaso ja eriarvoisuus

8 Palkkamaltti ja veronkevennykset: keskivertotyöntekijän reaalipalkka ennen veroja (brutto) ja verojen jälkeen (netto). Lähde: Veronjaksajat ry, OECD ja Jaakko Kiander. Lähde: Veronjaksajat ry, OECD ja Jaakko Kiander.

9 Palkat ovat jääneet jälkeen tuottavuuden kehityksestä Tuottavuus (Q) ja reaaliansiot (W/P) W/P Q

10 Kakunjako : työn ja pääoman välinen tulonjako yrityssektorissa , palkansaajien osuus. Lähde: Tilastokeskus, Kansantalouden tilinpito.

11 Voitonjako: yritysten maksamien osinkojen suhde toimintaylijäämään (%) Lähde: Tilastokeskus, Kansantalouden tilinpito.

12 Varojen käyttö teollisuudessa Lähde: Tilastokeskus, tilinpäätöstilasto; Suomen Pankki, Maksutasetilasto; kirjoittajien omat arviot. Huom. Käyttöpääoma sisältää yrityksen toimintaan lyhytaikaisesti sitoutuvat varat: varastot, saatavat ja rahavarat vähennettynä lyhytaikaisilla veloilla.

13 Pääministeri Matti Vanhanen Osuuspankkikeskuksen osuuskuntakokouksessa Median tapa osoittaa jonkun ihmisryhmän huonovointisuus tilastoista vie huomion pois siitä seikasta, että tutkimusten mukaan ihmisten taloudellinen tilanne on yleisesti ottaen parantunut. Suuren suomalaisen enemmistön tilanne on parantunut. Eihän kukaan kiistä, että laman jälkeen enemmistön (itse asiassa melkein kaikkien) taloudellinen tilanne on absoluuttisesti ottaen parantunut Mutta selkeän enemmistön taloudellinen tilanne on suhteellisesti ottaen huonontunut - verrattuna keskiarvoon - verrattuna huipputuloisiin

14 Reaalisten käytettävissä olevien tulojen kasvu vuodesta 1990 vuoteen Kasvu, % Ylin 5% Ylin 1% Kaikki Desiili Lähde: Riihelä, Sullström ja Tuomala (2007). Aineisto: Tulonjakotilasto, Tilastokeskus.

15 Reaaliset keskimääräiset käytettävissä olevat tulot tulokymmenyksittäin sekä ylimmässä 5 ja 1 prosentissa Lähde: Tilastokeskuksen tulonjakotilaston palveluaineistot

16 Suurituloisimman 1 %:n ja koko väestön mediaanitulojen suhde, (2004; 4,7)* 4 Tulokuilu Lähde: Riihelä, Sullström ja Tuomala Aineisto: Tulonjakotilasto ja Kulutustutkimukset, Tilastokeskus.

17 Keskimääräisten tuloveroasteiden kehitys Keskimääräinen veroaste, % ylin 1 % ylin 5% 10. desiili kaikki mediaanidesiili Lähde: Riihelä, Sullström ja Tuomala ( 2007). Aineisto: Tulonjakotilasto, Tilastokeskus.

18 Koko väestön ja yrittäjien keskimääräiset veroasteet Lähde: Riihelä, Sullström & Tuomala, Talous & Yhteiskunta 2/ Keskimääräiset veroasteet (kaikki) Ylin 1 % Ylin 5 % Kaikki 5. desiili Keskimääräiset veroasteet (yrittäjät) Ylin 5 % Kaikki yrittäjät 5. desiili

19 Yrittäjien ja ylempien toimihenkilöiden osuus koko väestöstä ja tulonsaajien ylimmässä 5 prosentissa Lähde: Riihelä, Sullström & Tuomala, Talous & Yhteiskunta 2/ Yrittäjien osuus Ylin 5 % 10 Kaikki Ylempien toimihenkilöiden osuus 60 Ylin 5 % Kaikki

20 Osakeyhtiöiden osuus kaikista yrityksistä Lähde: Riihelä, Sullström & Tuomala, Talous & Yhteiskunta 2/ ,50 0, ,40 0,35 0,30 0,25 0,

21 Bruttotulojen koostumus koko väestöllä ja ylimmällä 1 prosentilla Lähde: Riihelä, Sullström & Tuomala,Talous & Yhteiskunta 2/2008. Koko väestö Ylin 1 % Palkkatulot Yrittäjätulot Pääomatulot Saadut tulonsiirrot

22 Pääomatulojen koostumus koko väestöllä ja ylimmällä 1 prosentilla Lähde: Riihelä, Sullström & Tuomala, Talous & Yhteiskunta 2/2008. Koko väestö Ylin 1 % Korko- ja osinkotulot Laskennallinen asuntotulo Vuokratulot Myyntivoitot Muut pääomatulot

23 Verojen koostumus koko väestöllä ja ylimmällä 1 prosentilla Lähde: Riihelä, Sullström & Tuomala, Talous & Yhteiskunta 2/2008. Koko väestö Ylin 1 % Valtion ansiotulovero Pääomatulovero Varallisuusvero Kunnallisvero Muut verot Muut maksetut tulonsiirrot

24 Varakkaimman 1%:n ja koko väestön mediaanivarallisuuden suhde, (2004; 16,4) Varallisuuskuilu (1987; 9,4) Lähde: Riihelä, Sullström ja Tuomala Aineisto: Varallisuustutkimukset, Tilastokeskus.

25 Osa-aikaisten palkansaajien osuus , % Lähde: Tilastokeskus, Työvoimatutkimus (yhtenäistetty sarja).

26 Vuokratyöntekijöiden määrä Lähde: Hämäläinen (2006).

27 Toimeentulotuki* ja virallisen köyhyysrajan taso , vuoden 2003 hinnoin (köyhyysraja on 60 % mediaanitulosta OECD-kulutusyksikköä kohden). *Kyse on yksin asuvan henkilön toimeentulotuen perusosan tasosta II kuntakalleusryhmässä. Vuosina osalta perusosasta on vähennetty asumiskustannusten 7 prosentin omavastuu eli 21 euroa oletetusta 300 euron kuukausittaisesta asumiskulusta.

28 Köyhyysasteet eri mittareiden mukaan Suomessa vuosina 1995, 2000 ja 2005 (%).

29 Naisten keskimääräiset tulot miesten keskimääräisistä tuloista (%): kaikki tulonsaajat ja palkkatulonsaajat, veroalaiset tulot ja palkkatulot per vuosi. Lähde: Laskelmat tulonjakotilastoista.

30 Eläkkeensaajadesiilien osuus eläketulosta vuosina

31 Eläkeläiskotitalouksien ekvivalenttitulo suhteessa ammatissa toimivien ja kaikkien kotitalouksien ekvivalenttituloon vuosina Lähde: Tulonjakotilaston aikasarjatiedosto.

32 Miten tähän on tultu? Laman pitkä varjo: velka ja työttömyys Valittu politiikka: velan lyhentäminen ja työllisyyden edistäminen Onko ymmärretty kaikki seuraukset: esim. syrjäytymisen merkitys Vuoden 1993 verouudistus erittäin merkittävä miksi sitä ei ole korjattu? Globalisaatio EMU Teknologinen muutos

33 24 maan järjestys köyhyysasteen (alle 60 % mediaanitulosta) ja Gini-kertoimen mukaan Lähde: Luxembourg Income Study-aineisto Köyhyysaste Gini-kerroin 1. Norja 1. Norja 2. Ruotsi 2. Suomi 3. Suomi 3. Ruotsi 4. Saksa 4. Tanska 5. Itävalta 5. Slovenia 6. Hollanti 6. Itävalta 7. Tanska 7. Saksa 8. Belgia 8. Hollanti 9. Luxemburg 9. Belgia 10. Slovenia 10. Luxemburg 11. Sveitsi 11. Unkari 12. Unkari 12. Sveitsi 13. Taiwan 13. Kanada 14. Puola 14. Puola 15. Viro 15. Taiwan 16. Kanada 16. Irlanti 17. Espanja 17. Italia 18. Irlanti 18. Espanja 19. Italia 19. Kreikka 20. Iso-Britannia 20. Iso-Britannia 21. Kreikka 21. Viro 22. USA 22. USA 23. Venäjä 23. Venäjä 24. Meksiko 24. Meksiko

34 Pohjoismainen hyvinvointivaltio 1. Tasainen tulonjako, vähäinen köyhyys, laajat julkiset palvelut 2. Hyvä kilpailukyky, talouskasvu, työllisyysaste ja elintaso on kaksi keinoa saavuttaa 2: pohjoismainen ja jenkkityyli Mutta vain pohjoismainen malli saavuttaa 1&2:n Suomi on köyhän miehen pohjoismainen hyvinvointivaltio? Tilkkutäkkimalli useat erilaiset intressit (palkansaajat, työnantajat, maatalousväestö), ei yhtenäistä strategiaa Pelätään haittavaikutuksia: veroaste, velka, kannustimet ym luvulla päästiin jo pitkälle, mutta sitten tuli Lama

35 Uudelleenjaon paradoksi Mitä laajemmin kansalaiset otetaan mukaan hyvinvointivaltioon niin hyötyjinä kuin maksajinakin, sitä suuremmaksi muodostuu sen kannatuspohja ja sitä kautta sosiaaliturvan taso, jolla paremmin pystytään nostamaan huono-osaisia köyhyydestä Suomen eläkejärjestelmää pidetään hyvänä esimerkkinä Mutta: estääkö se lopulta eläkeläisten tuloerojen kasvun? Tähän sopivat huonosti: rikkaiden irtiotto verotuksessa, vapaaehtoinen eläkesäästäminen, yksityiset terveyspalvelut, tarveharkinta ym. Rapautuuko hyvinvointivaltion kannatuspohja?

36 Mitä nyt on tapahtunut? Syveneekö eliitin ja kansan välinen kuilu? 2005 verouudistus pahensi ongelmaa Varallisuusveron poisto 2006 Perintöverouudistus Alkaako porukka saada tarpeekseen? - suhtautuminen Tehyn vaatimuksiin - liittokierroksen palkankorotukset - SDP ja Vasemmistoliitto heränneet vaatimaan verotuksen korjaamista, vaikka olivat eläneet vuosia sen kanssa

37 Pj Matti Vanhanen Keskustan puoluevaltuuston kokouksessa Lahdessa Päinvastoin kuin vasemmisto me emme keskustassa ole kateellisia rikkaille, koska he järjestävät työtä niin monelle suomalaiselle. Silloin saa tulla rikkaaksi. Rikkaat eivät rikastu köyhien kustannuksella. - Jalot huolet oikeudenmukaisuudesta ja hyvinvointivaltion säilymisestä on silmänkääntötempulla muutettu alhaiseksi kateudeksi! - Työtä on aiemmin järjestynyt tasaisemmallakin tulonjaolla. - On kysymys kakunjaosta. Me tulemme pitämään tyytyväisen enemmistön tyytyväisenä. Silloin se on valmis tukemaan pienituloisia. Ei ole mitään kahtiajakoa. Tämä hallitus harjoittaa selvästi sosiaalisempaa politiikkaa kuin ensimmäinen hallitukseni. - Sehän nähdään!

38 Kuinka tulonjaon käy? Ilmeinen epäkohta: ansio- ja pääomatulojen eriytetty verotus ja pääomatulojen alempi verokanta Vanhanen ja Katainen ovat tunnustaneet ongelman, mutta he eivät ole vielä tarjonneet uudistusta Mikä muu se voisi olla kuin siirtyminen ansio- ja pääomatulojen yhteiseen verotukseen? Nousevatko palkansaajat vaatimaan isompaa siivua kakusta? Asennemuutokset? Poliittiset muutokset? Emme ole vielä siinä vaiheessa, että voisimme nähdä, miten tässä tulee käymään

Olli Savela, yliaktuaari, Tilastokeskus Miksi rikkaassa maassa on nälkäisiä ja hyvinvointivaltion rakenteita puretaan?

Olli Savela, yliaktuaari, Tilastokeskus Miksi rikkaassa maassa on nälkäisiä ja hyvinvointivaltion rakenteita puretaan? Yhteenveto Vasemmistoliiton eduskuntaryhmän 1.10.2010 pidetyn työelämäverkoston seminaarin alustuksista. Tekstin on alustajien diaesitysten pohjalta kirjoittanut Ritva Pitkänen/ V2 13.3.2011 Liitteenä

Lisätiedot

Tulonjakotilasto 2010

Tulonjakotilasto 2010 Tulot ja kulutus 2012 Tulonjakotilasto 2010 Omistusasujien tulot ovat kehittyneet suotuisammin kuin vuokra-asujien Omistusasunnossa ja vuokralla asuvien kotitalouksien välinen tuloero on kasvanut viimeisten

Lisätiedot

HYVINVOINTIVALTIO 2010-LUVULLA MITÄ KELLO ON LYÖNYT? Heikki Taimio (toim.)

HYVINVOINTIVALTIO 2010-LUVULLA MITÄ KELLO ON LYÖNYT? Heikki Taimio (toim.) HYVINVOINTIVALTIO 2010-LUVULLA MITÄ KELLO ON LYÖNYT? Heikki Taimio (toim.) Raportteja 30 Helsinki 2015 Raportteja 30 ISBN 978 952 209 138 3 (painettu) ISBN 978 952 209 139 0 (pdf) ISSN 1795 2832 (painettu)

Lisätiedot

Talous Y hteiskunta. Globalisaatioraportti. Nuorisotyöttömyys Sosiaaliturva. Maahanmuuttajat Kuponginleikkaajat Investoinnit

Talous Y hteiskunta. Globalisaatioraportti. Nuorisotyöttömyys Sosiaaliturva. Maahanmuuttajat Kuponginleikkaajat Investoinnit &1/2005 Talous Y hteiskunta Nuorisotyöttömyys Sosiaaliturva Globalisaatioraportti Maahanmuuttajat Kuponginleikkaajat Investoinnit Talous&1/2005 Y hteiskunta 33. vuosikerta 4 numeroa vuodessa 1 2005 Nuorisotyöttömyys

Lisätiedot

KOHTI PAREMPAA VEROTUSTA. - Eväitä verokeskusteluun. Sixten Korkman - Jukka Lassila - Niku Määttänen - Tarmo Valkonen

KOHTI PAREMPAA VEROTUSTA. - Eväitä verokeskusteluun. Sixten Korkman - Jukka Lassila - Niku Määttänen - Tarmo Valkonen KOHTI PAREMPAA VEROTUSTA - Eväitä verokeskusteluun Sixten Korkman - Jukka Lassila - Niku Määttänen - Tarmo Valkonen kohti parempaa verotusta Eväitä verokeskusteluun Sixten Korkman Jukka Lassila Niku Määttänen

Lisätiedot

TASAVERO. Yksinkertainen, oikeudenmukainen ja kasvua tukeva verojärjestelmä. Martti Nyberg

TASAVERO. Yksinkertainen, oikeudenmukainen ja kasvua tukeva verojärjestelmä. Martti Nyberg TASAVERO Yksinkertainen, oikeudenmukainen ja kasvua tukeva verojärjestelmä Martti Nyberg www.eva.fi EVAn kotisivuilla raportteja, puheita ja artikkeleita suomeksi ja englanniksi Kustantaja: Taloustieto

Lisätiedot

Y hteiskunta. Työmarkkinat Viro. Harmaa talous

Y hteiskunta. Työmarkkinat Viro. Harmaa talous &3/2004 Y hteiskunta Työmarkkinat Viro Harmaa talous Palkkaerot Koulutuksen tuotto ennuste 2004-2005 &3/2004 Y hteiskunta 32. vuosikerta 4 numeroa vuodessa 3 2004 Työmarkkinat Viro Harmaa talous Palkkaerot

Lisätiedot

Antti Alaja (toim.) Oikeudenmukainen verotus. mistä rahat yhteiseen hyvinvointiin?

Antti Alaja (toim.) Oikeudenmukainen verotus. mistä rahat yhteiseen hyvinvointiin? Antti Alaja (toim.) Oikeudenmukainen verotus mistä rahat yhteiseen hyvinvointiin? Kirjoittajat /Kalevi Sorsa -säätiö rs Kansi ja ulkoasu: Harri Heikkilä Gummerus Kirjapaino Oy, Jyväskylä 2009 ISBN 978-952-5689-16-7

Lisätiedot

OSA III Julkisen talouden rahoitus

OSA III Julkisen talouden rahoitus OSA III Julkisen talouden rahoitus Verotusvoima on merkittävin seikka, joka erottaa julkisen yksityisestä sektorista Verojen osuus on kasvanut kehittyneissä maissa varsin yhtäjaksoisesti aina näihin päiviin

Lisätiedot

FAKTA. hyvinvointivaltio NUMEROINA

FAKTA. hyvinvointivaltio NUMEROINA FAKTA hyvinvointivaltio NUMEROINA Kustantaja: Taloustieto Oy Painopaikka: Yliopistopaino, Helsinki 2011 ISBN 978-951-628-515-6 2 Esipuhe Hyvinvointivaltion tuntevat kaikki, mutta tuskin kukaan osaa määritellä

Lisätiedot

ONKO JULKISTA TALOUTTA SOPEUTTAVA KIRISTYSPOLITIIKKA VAIHTOEHDOTONTA?

ONKO JULKISTA TALOUTTA SOPEUTTAVA KIRISTYSPOLITIIKKA VAIHTOEHDOTONTA? Hannu Tanninen Lehtori, Itä-Suomen yliopisto Matti Tuomala Professori, Tampereen yliopisto ONKO JULKISTA TALOUTTA SOPEUTTAVA KIRISTYSPOLITIIKKA VAIHTOEHDOTONTA? Tässä kirjoituksessa keskitymme julkisen

Lisätiedot

Jaakko Kiander ja Jukka Pirttilä HYVINVOINTIVALTIOTA VAHVISTAVA VEROUUDISTUSEHDOTUS. Laskelmia verokertymästä ja tulonjaosta

Jaakko Kiander ja Jukka Pirttilä HYVINVOINTIVALTIOTA VAHVISTAVA VEROUUDISTUSEHDOTUS. Laskelmia verokertymästä ja tulonjaosta Jaakko Kiander ja Jukka Pirttilä HYVINVOINTIVALTIOTA VAHVISTAVA VEROUUDISTUSEHDOTUS Laskelmia verokertymästä ja tulonjaosta Jaakko Kiander ja Jukka Pirttilä / Kalevi Sorsa -säätiö rs Kansi ja ulkoasu:

Lisätiedot

MINKÄ KOKOINEN ON JULKINEN TALOUS?

MINKÄ KOKOINEN ON JULKINEN TALOUS? Olli Savela Yliaktuaari, Tilastokeskus MINKÄ KOKOINEN ON JULKINEN TALOUS? Suomen julkinen sektori on EU-maiden suurimpia, pohjoismaista tasoa. Perinteisesti pohjoismaisessa mallissa julkinen sektori on

Lisätiedot

6 Julkisen vallan rooli markkinataloudessa (Mankiw & Taylor, Chs 10-11)

6 Julkisen vallan rooli markkinataloudessa (Mankiw & Taylor, Chs 10-11) 6 Julkisen vallan rooli markkinataloudessa (Mankiw & Taylor, Chs 10-11) Taloustieteen 6:s perusperiaate sanoo, että markkinoiden luominen on yleensä hyvä tapa organisoida taloudellista toimintaa 7:s perusperiaate

Lisätiedot

Köyhyys, työttömyys, tuottavuus ja kestävyys*

Köyhyys, työttömyys, tuottavuus ja kestävyys* K a n s a n t a l o u d e l l i n e n a i k a k a u s k i r j a 1 0 7. v s k. 1 / 2 0 1 1 Köyhyys, työttömyys, tuottavuus ja kestävyys* Martti Hetemäki Alivaltiosihteeri Valtiovarainministeriö Köyhyys,

Lisätiedot

Sisällys. T a l o u Y h t e i s k u n t a 4 / 2010. Heikki Taimio Pääkirjoitus... 3

Sisällys. T a l o u Y h t e i s k u n t a 4 / 2010. Heikki Taimio Pääkirjoitus... 3 s& T a l o u Y h t e i s k u n t a Sisällys 4 / 2010 38. vuosikerta 4 numeroa vuodessa Julkaisija: Palkansaajien tutkimuslaitos Pitkänsillanranta 3 A (6. krs) 00530 Helsinki P. 09 2535 7330 Fax: 09 2535

Lisätiedot

Suomalaisten hyvinvointi 2010. Marja Vaarama, Pasi Moisio & Sakari Karvonen (toim.)

Suomalaisten hyvinvointi 2010. Marja Vaarama, Pasi Moisio & Sakari Karvonen (toim.) Suomalaisten hyvinvointi 2010 Marja Vaarama, Pasi Moisio & Sakari Karvonen (toim.) Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2010 Kirjoittajat ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Kansi: Marko von Konow Taitto ja

Lisätiedot

Tulonjaon kokonaistilasto 2013, tuloerot

Tulonjaon kokonaistilasto 2013, tuloerot Tulot ja kulutus 2014 Tulonjaon kokonaistilasto 2013, tuloerot Tuloerot kasvoivat vuonna 2013 Tuloerot kasvoivat vuonna 2013 edellisvuoteen verrattuna, ilmenee Tilastokeskuksen tulonjaon kokonaistilastosta.

Lisätiedot

Niin sanottu kestävyysvaje. Olli Savela, yliaktuaari 26.4.2014

Niin sanottu kestävyysvaje. Olli Savela, yliaktuaari 26.4.2014 Niin sanottu kestävyysvaje Olli Savela, yliaktuaari 26.4.214 1 Mikä kestävyysvaje on? Kestävyysvaje kertoo, paljonko julkista taloutta olisi tasapainotettava keskipitkällä aikavälillä, jotta velkaantuminen

Lisätiedot

markus jäntti Professori Tukholman yliopisto markus.jantti@sofi.su.se työn tarjontaa. ja työlinja Ruotsissa

markus jäntti Professori Tukholman yliopisto markus.jantti@sofi.su.se työn tarjontaa. ja työlinja Ruotsissa artikkeli markus jäntti Professori Tukholman yliopisto markus.jantti@sofi.su.se Kuvat maarit kytöharju Työn tarjonta ja työlinja Ruotsissa Artikkelissa tarkastellaan Ruotsin kahden viime hallituksen vuoden

Lisätiedot

Ulla Hämäläinen. Nuorten tulojen ja toimeentulon palapeli

Ulla Hämäläinen. Nuorten tulojen ja toimeentulon palapeli Ulla Hämäläinen Nuorten tulojen ja toimeentulon palapeli Hakapaino Oy Helsinki 2004 ISBN 951-691-023-8 (ETK) ISSN 1236-3049 (ETK) ISSN 1236-7176 Palkansaajien tutkimuslaitos Tutkimuksia-sarja no. 92 Eläketurvakeskus

Lisätiedot

Yrittäjien tulot ja verot 2013

Yrittäjien tulot ja verot 2013 Yrittäjien tulot ja verot 2013 1 Yrittäjien tulot ja verot 2013 vuoden 2011 tulo- ja verotiedoilla 2 Yrittäjien tulot ja verot 2013 SISÄLLYS ESIPUHE... 3 TIIVISTELMÄ JA JOHTOPÄÄTÖKSIÄ... 4 1. KÄYTETTY

Lisätiedot

SAK:n verolinjaukset 2015 2019

SAK:n verolinjaukset 2015 2019 SAK:n verolinjaukset 2015 2019 8 2014 Joulukuu 2014 Lisätiedot: Helena Pentti Minna Tanska helena.pentti@sak.fi minna.tanska@sak.fi puhelin 020 774 0114 puhelin 020 774 0182 Tilaukset: SAK puhelin 020

Lisätiedot

Sisällys 4 / 2012. Talous& Yhteiskunta

Sisällys 4 / 2012. Talous& Yhteiskunta Talous& Yhteiskunta Sisällys 4 / 2012 40. vuosikerta 4 numeroa vuodessa Julkaisija: Palkansaajien tutkimuslaitos Pitkänsillanranta 3 A (6. krs) 00530 Helsinki P. 09 2535 7330 Fax: 09 2535 7332 www.labour.fi

Lisätiedot

2/2007. Talous Y hteiskunta. Y hteiskunta. Talousennuste 2007-2008. Tupo Kilpailukyky Asunnot Tontit Julkiset palvelut. Pasi Holmin haastattelu

2/2007. Talous Y hteiskunta. Y hteiskunta. Talousennuste 2007-2008. Tupo Kilpailukyky Asunnot Tontit Julkiset palvelut. Pasi Holmin haastattelu & Y hteiskunta 2/2007 Talous Y hteiskunta Talousennuste 2007-2008 Tupo Kilpailukyky Asunnot Tontit Julkiset palvelut Pasi Holmin haastattelu Talous& Yhteiskunta 35. vuosikerta 4 numeroa vuodessa Julkaisija:

Lisätiedot

Työmarkkinat ja elvytyspolitiikan mahdollisuudet Suomessa vuoden 2009 kriisin jälkeen

Työmarkkinat ja elvytyspolitiikan mahdollisuudet Suomessa vuoden 2009 kriisin jälkeen Työmarkkinat ja elvytyspolitiikan mahdollisuudet Suomessa vuoden 2009 kriisin jälkeen Jaakko Kiander 1 Suomen kansantalous on käynyt historiansa aikana läpi monia vaikeuksia, mutta niistä on aina selvitty.

Lisätiedot

Yrittäjien tulot ja verot 2014

Yrittäjien tulot ja verot 2014 Yrittäjien tulot ja verot 2014 1 Yrittäjien tulot ja verot 2014 vuoden 2012 tulo- ja verotiedoilla 2 Yrittäjien tulot ja verot 2014 SISÄLLYS ESIPUHE... 3 TIIVISTELMÄ JA JOHTOPÄÄTÖKSIÄ... 4 1. KÄYTETTY

Lisätiedot

408 VAPAAEHTOINEN ELÄKEVAKUUTUS JA VEROTUS Katsaus kirjallisuuteen ja empiirinen kuva vapaaehtoisen eläkesäästämisen kehityksestä

408 VAPAAEHTOINEN ELÄKEVAKUUTUS JA VEROTUS Katsaus kirjallisuuteen ja empiirinen kuva vapaaehtoisen eläkesäästämisen kehityksestä VATT-KESKUSTELUALOITTEITA VATT DISCUSSION PAPERS 408 VAPAAEHTOINEN ELÄKEVAKUUTUS JA VEROTUS Katsaus kirjallisuuteen ja empiirinen kuva vapaaehtoisen eläkesäästämisen kehityksestä Seppo Kari Jaakko Kiander

Lisätiedot

OIKEUS JA KOHTUUS. Arvioita ja ehdotuksia yksityisestä ja julkisesta hyvinvointivastuusta

OIKEUS JA KOHTUUS. Arvioita ja ehdotuksia yksityisestä ja julkisesta hyvinvointivastuusta OIKEUS JA KOHTUUS Arvioita ja ehdotuksia yksityisestä ja julkisesta hyvinvointivastuusta Stakes Kannen suunnittelu: Harri Heikkilä Taitto: Christine Strid ISBN 951-33-1861-3 (nid.) ISBN 951-33-1884-2 (PDF)

Lisätiedot

Uusi suunta verouudistukselle

Uusi suunta verouudistukselle Uusi suunta verouudistukselle 4 3 2,9 2 1,8 1 0,7 0-1 -2-3 -0,5-0,9-1,2-1,9-1,9-2,2-4 -5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10-3,9 30 20 10 0 10,5 11,0 11,4 11,8 12,1 12,5 13,2 14,2 15,1 15,1 6,9 6,5 6,5 6,4 6,6 6,8 6,5

Lisätiedot