Maaseutuohjelman sisältö ja hallinnointi. Maatalousneuvos Taina Vesanto Maa- ja metsätalousministeriö

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Maaseutuohjelman sisältö ja hallinnointi. Maatalousneuvos Taina Vesanto Maa- ja metsätalousministeriö 13.11.2013"

Transkriptio

1 Maaseutuohjelman sisältö ja hallinnointi Maatalousneuvos Taina Vesanto Maa- ja metsätalousministeriö

2 Aiheita EU:n maatalouspolitiikan (CAP) uudistus yleensä Maaseutuohjelman valmistelutilanne ja yhteys rakennerahastoihin Maaseutuohjelman rahoitus Maaseutuohjelman sisältö Maaseutuohjelman hallinnointi Muuta maaseutuohjelmaan liittyvää ajankohtaista asiaa

3 maatalouspolitiikan supervuosi Rahoituskehykset helmikuussa 2013 CAP-uudistus kesäkuussa 2013 CAP-uudistuksen toimeenpano ja maaseudun kehittämisohjelma Etelä-Suomen kansallista tukea koskevat neuvottelut syksyllä 2013 Kuvalähde:MMM/Mavi Martina Motzbächel

4 Rahoituskehykset Valtionpäämiesten päätös Brysselin Eurooppaneuvostossa Komission ehdottaman menokehyksen leikkaus n. 10 % - Leikkauksia myös maatalouspääluokkaan, vaikka komission esitys lähti menojen jäädyttämisestä vuoden 2013 tasolle (maaseudun kehittäminen 8 %, suorat tuet -2 %) - Suomelle erityisallokaatio maaseudun kehittämisrahoitukseen, jonka avulla Suomen kokonaisrahoitus maatalouspääluokasta ennallaan

5 CAP-uudistus kesäkuussa 2013 Yhteispäätösmenettely ensimmäistä kertaa käytössä isossa maatalouspolitiikan uudistuksessa - Poliittinen sopimus kesäkuussa 2013, viimeiset yksityiskohdat sovittu EP:n kanssa syyskuun lopussa - Tukien entistä tarkempi kohdentaminen ja ympäristönäkökulman vahvempi huomioon ottaminen

6 Markkinatoimet Tilatuki Tuotantosidonnaiset tuet Pienet tilojen tuki Nuorten viljelijöiden tuki Luonnonhaittatuki Ensimmäisten hehtaarien lisätuki Viherryttämistuki II pilari I pilari Nykyinen CAP Uusi ehdotettu CAP Perustuki Luonnonhaittakorvaus Ympäristökorvaus Luomukorvaus Eläinten hyvinvointikorvaus Muu maaseudun kehittäminen

7 Yhteistyöllä menestystä Kumppanuussopimus Rakennerahastot Maaseuturahasto Kalatalousrahasto Alueellinen yhteistyö Kuvalähde: MMM/Mavi Martina Motzbächel

8 Maaseudun kehittämisohjelma Tilannekatsaus

9 Ohjelmavalmistelun aikataulu Kumppanuussopimuksen valmistelu Parlamentin ja neuvoston CAPasetusten julkaisu talpol Parlamentin ja neuvoston yleisasetuksen julkaisu Komission toimeenpanosääntöjen hyväksyminen Maaseudun kehittämisohjelman hyväksyntä Elokuu Marraskuu Lausuntojen käsittely Neuvotteluja luonnoksesta komission kanssa (jatkuvat kunnes ohjelma on hyväksytty) Ennakkoarviointi raportti Seuraava luonnos ohjelmasta Lait maaseudun kehittämisestä ja ohjelman hallinnoinnista eduskuntaan (muut myöhemmin) Kumppanuussopimus komissioon Valtioneuvoston käsittely Alueelliset suunnitelmat ja paikalliset strategiaesitykset Toukokuu Ohjelma komissioon yhdessä muiden ohjelmien kanssa Syyskuu

10 Ohjelmaluonnos Ohjelmaluonnos jo kattava, mutta paljon yksityiskohtia vielä valmistelussa. Saatujen lausuntojen käsittely ja toimenpiteiden kehittäminen tapahtuu valmisteluryhmissä. Komissio vaatii myös paljon yksityiskohtaisia muotoseikkoja ohjelma-asiakirjaan. Kansallinen rahoitus ja rahoituksen kohdentaminen toimenpiteisiin työn alla. Brysselissä aikataulu on venynyt aiemmin suunnitellusta

11 Eurooppa strategian tavoitteet EU:n yhteisen maatalouspolitiikan on vastattava uusiin haasteisiin ruoan, luonnonvarojen ja alueiden käytön osalta ÄLYKÄS kasvu: Innovaatiot ja osaaminen, vihreä teknologia ja tutkimuksen käyttöönotto Sosiaaliset innovaatiot OSALLISTAVA kasvu: Paikallinen kehittäminen sekä maaseututalouden monipuolistaminen Vaihtoehdot maatalouden rakenneuudistuksen seurauksena MAASEUDUN KEHITTÄMINEN KESTÄVÄ kasvu: Luonnonvarojen käytön tehostaminen ja julkishyödykkeet Kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen, hiilen sitomisen lisääminen ja bioenergian kehittäminen Kestävä maankäyttö ja luonnon monimuotoisuus

12 Ohjelman sisältö Nykytilan analyysi + SWOT Havaitut tarpeet - ohjelman läpäisevinä tavoitteina ympäristö, ilmasto, innovatiivisuus Strategia - tavoitteet, rahoituksen kohdentaminen ja painotukset Valitut toimenpiteet ja niiden laajuus Toimeenpano ja valvonta Seuranta Arviointi Mahdolliset ohjelman muutokset Tulokset ja vaikutukset

13 Maaseudun kehittämisohjelman tavoitteet 1. Osaaminen, tiedonvälitys, innovaatiot ja yhteistyö maaseudulla lisääntyvät. 2. Ilmastonmuutoksen hillintä ja sopeutuminen ilmastonmuutokseen tehostuvat. 3. Luonnon monimuotoisuus lisääntyy, vesistöjen tila ja maatalouskäytössä olevan maaperän tila paranevat. 4. Maaseudun yritystoiminta monipuolistuu ja työllisyys, palvelut sekä vaikuttamisen mahdollisuudet paranevat. 5. Maataloustuotannon kilpailukyky vahvistuu. 6. Maaseutuyritykset vastaavat kuluttajien kysyntään tuottamalla laadukasta ruokaa ja parantamalla eläinten hyvinvointia.

14 Ohjelman varojen kohdennus (arvio kesäkuu 2013) Agric LFA Agri Env Animal wf Organic farming Agric investm RD divers Leader training co-op+eip Yhteistyö toimenpide ja EIP yhteensä n 2 % julkisesta kehyksestä Yhteistyö hankkeet päätetään alueilla ELY -keskuksissa

15 Luonnonhaittakorvaukset Ympäristökorvaukset Nykyiseen nähden yksinkertaistamista ja tarkempaa kohdentamista Maatalouden rakennetuet Ei suuria muutoksia nykyiseen järjestelmään verrattuna Luonnonmukainen tuotanto uutta: Luomu on oma toimenpiteensä Eläinten hyvinvointi Neuvonta uutena toimenpiteenä ohjelmassa tällä kaudella hyviä kokemuksia erilaisista kansallisista neuvontahankkeista

16 Yhteistyö Elinkeinojen kehittämistä alueilla, alueiden välisinä tai valtakunnallisina hankkeina. Erityistavoitteena biotalouden innovaatioiden ja uusien klustereiden rakentuminen Tukee ja rakentaa maaseudun uudistuvia elinkeinoja Horisontaalinen ja vertikaalinen yhteistyö maa- ja metsätalouden toimijaketjuissa.

17 Yhteistyö Uusia tuen kohteita: Pilotti- ja demonstraatiohankkeet, uusien klustereiden tuki Kansainvälinen yhteistyö EU:n alueella Tutkimusyhteistyö erityisesti EIP-ryhmissä, jotka kehittävät jotain tiettyä uudistusta / innovaatiota maa- ja metsätalouden alalla Muiden rahastojen kanssa yhteen sovitetut hankkeet

18 Maaseudun yritystuet Tavoitteena monipuolistaa maaseutualueiden elinkeinorakennetta saada aikaan uutta markkinalähtöistä yritystoimintaa parantaa yritysten liiketoimintaedellytyksiä kehittää niiden kilpailukykyä ja uudistumista >>> kannattavaa kasvua, työpaikkoja ja toimeentuloa.

19 Maaseudun yritystuet Maaseudun yritystukea suunnataan investointeihin, kehittämiseen, kokeiluihin ja uusien yritysten perustamiseen (Perustamistuessa tiettyjä rajoituksia. Ei koske maataloustuotteiden jalostusta.) Yhteensovitus kansallisesti ja Euroopan rakenne- ja investointirahastoista (ERI-rahastot) tuettaviin toimiin. EU:n valtiontukisääntöjen uudistus voi vaikuttaa yksityiskohtiin

20 Koulutus ja tiedonvälitys sekä Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen Hanketyypit: 1) kehittämishanke ja 2) yleishyödyllinen investointi Paikalliset, alueelliset, alueiden väliset, valtakunnalliset, kansainväliset hankkeet Koulutus ja tiedonvälitys Järjestäminen, toteuttaminen, hankinnat Voi sisältää yrityksille räätälöityjä osia Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen Pieninfrastruktuuri ei laajakaistojen runkoverkkoja Suunnittelu, pilotointi, toteutus, investoinnit Julkisen tuen enimmäistaso 100 prosenttia. Jos yrityksiä mukana hankkeessa, tukitaso alhaisempi

21 Leader-toimintatapa Tavoite: Vahvistaa ja kehittää alhaalta ylös -periaatteen mukaisesti paikallisia yhteisöjä ja yrityksiä elämänlaadun ja hyvinvoinnin lisäämiseksi sekä elinkeinojen parantamiseksi Leader-toimintatavan rahoitus vähintään 5 % maaseuturahaston kehyksestä toimintamallien uudistuminen, yhteisöjen ja yritysten tukeminen, kokeilujen mahdollistaminen kalatalouden paikallinen toiminta sovitetaan yhteen. Kaupunkien paikallinen toiminta lähinnä ESRrahoituksella virallinen haku, kun ohjelma on toimitettu komissioon ryhmien hyväksyminen kun ohjelma hyväksytty

22 Alueellisen maaseudun kehittämisen strategia ja suunnitelma Strategia Alueen ja kauden tulosten arviointia Analyysi mahdollisuuksista ja heikkouksista Vuoteen 2020 tai kauemmas Priorisoinnit Alueen suunnitelma Valintakriteerit Yhteensovitus, täydentävyys Yhteistyö, vastuut

23 Uutta alueellisissa toimissa kaudelle Sähköinen asiointi ja prosessien tarkastelu Yksinkertaistetut kustannusmenettelyt - Pienten hankkeiden könttäsumma, Yhteistyö ja maatalouden investoinnit laajempina ohjelmaan Toimenpiteet kattavat laajempia kokonaisuuksia Täydentävyys muiden rahoitusten kanssa alueilla ja valtakunnallisesti Tekninen apu, maaseutuverkosto ja -yksikkö jatkavat sisällöllisiä ja toiminnallisia muutoksia

24 Maaseutuohjelman hallintomalli Seurantakomitea EU-lainsäädäntö Hallintomallityöryhmä Aluehallinto Lopullinen kannanmuodostuksemme on vielä kesken Maaseutuohjelman varat eivät vähene samalla tavalla kuin rakennerahastojen Valmisteluamme tehdään siltä pohjalta että päätökset tehdään edelleen kaikissa ELYissä Maaseutuohjelman varojen hallinta on jo nyt ollut Mavissa Suoritusvaraus

25 Nykyisen ohjelmakauden sulkeminen Tavoitteena jatkaa päätöksentekoa ohjelmakauden osalta asti seuraavien rahoituskohteiden osalta: * yritystuet * laajakaistahankkeet * uusiin haasteisiin liittyvät hankkeet, jotka rahoitetaan maaseuturahaston lisävaroista (toimintalinjat 1 ja 4) * poikkeustapauksissa nykyisten hankkeiden jatkoajat * muut poikkeustapaukset (esim. valituslautakunnan myönteiset päätökset)

26 Maaseutu.fi/maaseutu2020